So49 - Søkere fordelt på utdanningsområde og år i hovedopptakene 2006-2009

Søkere fordelt på utdanningsområde og år i hovedopptakene 2006-2009.


Onsdag 6. juli 2022 15:37:23
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017