So49 - Søkere fordelt på utdanningsområde og år i hovedopptakene 2006-2009

Søkere fordelt på utdanningsområde og år i hovedopptakene 2006-2009.


UtdanningsområdeUtdomrforklaringTidPlanlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
ubehandlet
Søkere
behandlet
Søkere
ukvalifisert
Søkere
kvalifisert
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
Førstevalg
pr plasser
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
2006-hoved1439982534201640818512176968232719057742.38
2007-hoved1400938932631911747810596419208018595512.33
2008-hoved1420940831321952745611016355195418634302.21
2009-hoved14831028736171955833212537079236320666852.44
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
2006-hoved85933849725109501433483509528388180621146347302.92
2007-hoved86743726623495605331213460126612163371160534332.71
2008-hoved87913701822789651030508428826220155541179626172.59
2009-hoved89234104225442681934223517629047174731267436702.85
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
2006-hoved2678140693151181712252124711005235032167001.18
2007-hoved264713048291119721107611339943210229374141.10
2008-hoved26761294730022096108518789973219130292051.12
2009-hoved2812139613428215411807112610681250934563411.22
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag2006-hoved1199928629661529775711336624193617375502.47
2007-hoved1279970231191970773210606672199618285022.44
2008-hoved1441947530341855762010246596191820133232.11
2009-hoved15321080831681796901214227590201621865192.07
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk2006-hoved138257991666759504010344006105614312131.21
2007-hoved127858721738968490410143890107114461621.36
2008-hoved14125948177793750119454066116014981521.26
2009-hoved1368663419281012562212834339124116361561.41
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
2006-hoved1195979044671102868883878503601178411743.74
2007-hoved120094414161120782347297505331418129903.47
2008-hoved122597994198140383965507846333120698193.43
2009-hoved1632127766736207010706189488124362243313564.13
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
2006-hoved492154744121213352871048283365120.90
2007-hoved3501285389204108121286925234611.11
2008-hoved3601454389278117621795924933901.08
2009-hoved3451437404233120422198327336131.17
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
2006-hoved5448192948611234316951344513506574765548411.58
2007-hoved5621188998308275516144294613198554662008201.48
2008-hoved5902187788731298115797284412953576564124771.48
2009-hoved5979214899829339018099400314096607672054831.64
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
2006-hoved163012500423818121068811769512304224109682.60
2007-hoved160412423419322251019812978901284623767192.61
2008-hoved159112969436524551051410709444300724296112.74
2009-hoved164013686452323381134815179831309824838662.76
PEDFAGPedagogiske fag2006-hoved847598211927645218604461484512764091.41
2007-hoved895577912209254854491436386212582791.36
2008-hoved950579412169784816460435684212511681.28
2009-hoved9586221128310655156534462287013133071.34
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk2006-hoved2390852024019017619200156181660232871.00
2007-hoved248489452434112278231942588116372277420.98
2008-hoved244390912447117179201777614317082261181.00
2009-hoved230298692815125586142244637018592486611.22
REISELIVReiselivsfag, hotellfag2006-hoved4393543764606293760323344335681521.74
2007-hoved496353076272028105572253421596771.54
2008-hoved484360374279328104662344400561361.53
2009-hoved432354369574228015722229394610461.61
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi2006-hoved687933838125244274295643193263719528977525221.82
2007-hoved636333665126695019286462921257259572872523551.99
2008-hoved644033242124295311279312389255429410898116391.93
2009-hoved6501365571345555713098628682811810197943524772.07
SPRÅKSpråk, litteratur2006-hoved29831686851232187146811478132033812371012201.72
2007-hoved2956162024770259013612137012242347336428991.61
2008-hoved2804158394856268813151110512046358737975241.73
2009-hoved2862168275101264114186128812898374939688221.78
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
2006-hoved481215179889521831299637989198574555154451.85
2007-hoved545815914926325941332040619259558857553271.70
2008-hoved56681709410005253814556392810628647065723851.77
2009-hoved55661788010140274015140446310677630164704251.82
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse2006-hoved43832016692362614175522272152806831605716052.11
2007-hoved42432142199703514179072203157047181624415092.35
2008-hoved442322988109203894190941935171598068702913022.47
2009-hoved451625054116744025210292431185988502736918602.59

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Tid    Årstall-sesong. Hvert år har fra en til fire sesonger: apriltall (også kalt søkertall) som offentliggjøres hvert år et par dager etter søknadsfristen 15. april, hovedopptak som offentliggjøres ca 20. juli, suppleringsopptak som offentliggjøres ca 30. juli og sluttall som oppdateres i flere omganger fra ca 10. august når etterfyllingen av studieplassene og møttregistreringen er i gang. Siste oppdatering av sluttallene skjer i februar eller mars neste år når all møttregistrering er gjort (inkl for de få studiene som har oppstart i januar/februar). Så for nyeste/inneværende år er ikke 'slutt' nødvendigvis endelige tall.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere ubehandlet    Antall søkere (personer) som ikke ble saksbehandlet fordi de ikke sendte inn omslagsark eller tilstrekkelig dokumentasjon på annen måte. Disse faller ut av opptaket, blir aldri kvalifisert og får aldri tilbud om plass. (De som søker på nytt via restetorget og sender dokumentasjon da er ikke medberegnet her).

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere ukvalifisert    Antall søkere (personer) som er behandlet, men funnet ukvalifisert.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Førstevalg pr plasser    Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene.

Onsdag 28. juli 2021 16:17:21
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017