Lærested:

Mai-tall 2005-2011

Lærested: HIL - Høgskolen i Lillehammer
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2005-april2006-april2007-april2008-april2009-april2010-april2011-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
HELSEFAG210 070Barnevern9010701349010891729010201549096313990977139901135189901198161
210 080Sosialt arbeid908411349086313790806119907371289077514390866131901035199
210 060Vernepleierutdanning80532907050889704216660373655043177705779070660126
210 061Vernepleieutdanning, deltid50263125
I altI alt2601831358250181639825017043392401564332280182648425018834102502134486
HISTORIE210 272Kunsthistorie4013326301182025104122512523259882010818
210 481Samtidshistorie20751020608107811
I altI alt401332630118202510412451963345156163018229
IDRETT210 185Idrett60613134604917930553863048579405208040531924053561
210 440Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi30337603035161404135840501874052788
I altI alt6061313460491796079314660724140808231388090917980934149
JUS210 246Jus, årsstudium506377540639865067386406116040599594069070
210 526Rettsvitenskap4074610680683828010161741201369228
I altI alt506377540639865067386801140166120111514112014812441201369228
MEDIEFAG210 392Dokumentarfilmproduksjon-Foto82551081022787101537410148521619254161764768726
210 089Dokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd 4143
210 262Film- og fjernsynsvitenskap30710801005267760442696040457503295240323544028342
210 149Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor6046356254176830359523032846303143330282506028456
210 308Kulturprosjektledelse, bachelor251805325175451592241513649181525122148582413161
210 654Kulturprosjektledelse, årsstudium25232342523835252294222237362622330
210 534TV-ledelse888201087279862699032
210 847TV-regi66817
210 264TV-teknikk1819780201768620160912014480151748215170701511954
I altI alt141133037718011613631681139364160107331916410993411541051341190954321
PEDFAG210 852Pedagogikk, bachelor501891725274426034451
210 676Pedagogikk, deltid5017461401886540181657026611070188777026497
210 220Pedagogikk, årsstudium905218210053195100506699050695904646390511667057994
I altI alt90521821506541561406381341306241602107981901858731852001060242
REISELIV210 319Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser1018318101481540265414024429302583930380535044069
210 754Reiseliv og turisme2048460204865920467512035231203383220368442035734
210 317Reiselivsledelse9073111175732141607061146062298405186640411555047465
I altI alt120122418910511912151201216206120104815890953137909351521201014168
SAMFUNN210 717Internasjonale studier40280435020923
210 872Internasjonale studier med historie, bachelor3023127302132730269306022642
210 288Internasjonale studier med historie, årsstudium6023855602103850181343017828301892830185303020333
210 876Psykologi65585756055961404624040670645078011770980179701114142
210 752Psykologi, årsstudium11089413610087613310079596808521091009009890110311590924109
210 880Sosiologi50182152024723
210 240Sosiologi, årsstudium6031435703733260329396033627602873060279226032830
I altI alt2951639301330181230730015642322401838255320207431530024323993102286356
ØKADM210 189Informasjonsrådgivning40253
210 867Organisasjon og ledelse6039768604839060499896050489605241076058210660672131
210 035Økonomi og administrasjon, bachelor8056087604891056051889605428970574867068310570807137
210 164Økonomi og administrasjon, årsstudium20346472037177203205720398582040479
I altI alt18085615812083619514011042251401185255150119625015013652691501555347
I altI altI alt123667201700126565911819125366071744121568941818145976862012135981692208142084752297

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Studiekode    Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to.

Studiumhandboknavn    Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Lørdag 24. mars 2018 13:09:44
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017