Samordna opptak, 31. januar 2003
NVB-prosjektet/GA
nvb-drift@so.uio.no

Kontrollmotor versjon 4.0

Hovedendringene i denne versjonen av kontrollmotoren er for det første
at kontrollmotoren nå behandler og kontrollerer alle ordinære fag- og
kurskoder som er gyldige f.o.m. våren 2003. For det andre er det nå synlig
de samme feil og varsler i lokal logg som man tidligere bare fikk ved sjekk
mot loggen i den sentrale NVB-basen.


1. Endringer i versjon 4.0

1. Det er lagt inn nytt fagkoderegister fra Læringssenteret, med alle nye fagkoder
og kurskoder. Mange av de nye fagkodene er privatistkoder opprettet i tilknytning ny
avviklingsordning for privatisteksamener.

Merk at vitnemål med kurskoder og/eller fagkoder (FS-koder) som er del av forsøksordninger
ikke blir håndtert av fagføringskontrollene. Slike må derfor føres som vitnemål med
dispensasjon.


2. Det er lagt inn kontroller for de nye løpene

P001	P003	P011
D001	D004	P010
P001	P003	P010
D001	D065	A010
J001	D065	A010

3. Det er lagt inn eksamensårsavhengighet for håndtering av bedriftsøkonomi I og II i ØA.
(Bedøk I gir ikke uttelling som studieretningsfag, og gir heller ikke fordypning sammen
med Bedøk II, der eksamensår for Bedøk II er 2003 eller senere).

4. Det er rettet en feil i kravene til studieretningsfag i L015.

5. Tegnspråk som førstepråk, B- og C-språk blir nå korrekt håndtert av kontrollmotoren.

6. I foreliggende utgave er det gjort større endringer av vitnemålsloggen. De lokale loggene
vil nå gi de samme feil og varsler knyttet til filkontrollene som man tidligere bare fikk
ved sjekk mot sentral NVB-logg. Dessuten er det føyd til en ny kolonne (Imp) i oversiktstabellen
som angir om et vitnemål kan importeres i NVB sentralt. Vitnemålsutstederne kan derved identifisere
feil eller mangelfullt utfylte felt før innsending til sentral NVB.

Vi planlegger to nye utgaver av kontrollmotoren utover våren. Den første vil inneholde
oppdaterte skoleopplysninger (sendt inn som $A-transaksjoner fra og med sommeren 2002),
og eventuelt andre mindre endringer.

Den andre vil forligge i april/mai. Den vil inneholde funksjonalitet for kategorisering av
vitnemålsmerknader; gruppering av feilmeldinger og varsler i en mer brukervennlig form, rettelser
av en del mindre betydningsfulle feil, m.m.. Vi tar også sikte på å få inn funksjonalitet i
sentral NVB-logg som gjør det mulig å søke på personnummer og vitnemålsnummer.2. Dokumentasjon av kurskombinasjoner og fagkrav
Kontroll.exe dekker alle ordinære løp som gir studiekompetanse, samt alle løp
som fører fram til yrkesfaglig vitnemål, ialt 210 ulike kurskombinasjoner.

Følgende kurskombinasjoner gjenkjennes (angir også kontrollnavn samt hvor kombinasjonen
er beskrevet):

Løp som ikke er nærmere beskrevet i dette dokumentet:
A001 A002 A004 KONTROLL_AF
A001 A002 A005 KONTROLL_ØA
A001 A003 A004 KONTROLL_AF
A001 A003 A005 KONTROLL_ØA
A001 A006 A004 KONTROLL_AF
A001 A006 A005 KONTROLL_ØA
A001 A007 A004 KONTROLL_AF
A001 A007 A005 KONTROLL_ØA
A001 A011 A004 KONTROLL_AF
A001 A011 A005 KONTROLL_ØA
A001 A015 A004 KONTROLL_AF
A001 A015 A005 KONTROLL_ØA
A001 A017 A004 KONTROLL_AF
A001 A017 A005 KONTROLL_ØA
D001 D004 D030 KONTROLL_FO
G001 A002 A004 KONTROLL_AF
G001 A003 A005 KONTROLL_ØA
G001 G002 A004 KONTROLL_AF
G001 G002 A005 KONTROLL_ØA
I001 A002 A004 KONTROLL_AF
I001 A003 A005 KONTROLL_ØA
I001 I002 A004 KONTROLL_AF
I001 I002 A005 KONTROLL_ØA
I001 I003 A004 KONTROLL_AF
I001 I003 A005 KONTROLL_ØA
I001 I004 A004 KONTROLL_AF
I001 I004 A005 KONTROLL_ØA

G001 G002 G003 KONTROLL_ID

I001 I002 I005 KONTROLL_MD_MUSIKK
I001 I003 I006 KONTROLL_MD_DANS
I001 I004 I007 KONTROLL_MD_DRAMA

K001 K002 K020 KONTROLL_NA_FISKE
K001 K003 K020 KONTROLL_NA_AKVA
K001 K004 K020 KONTROLL_NA_LANDBR
K001 K005 K020 KONTROLL_NA_REINDRIFT
K001 K006 K020 KONTROLL_NA_SKOGBRUK
K001 K007 K020 KONTROLL_NA_GARTNERI
K001 K008 K020 KONTROLL_NA_ANLEGG
K001 K021 K020 KONTROLL_NA_ØKLAND

P001 P003 P011 KONTROLL_MK_P003_P011

Løp som er beskrevet i dette dokumentet:
----------------------------------------

B001 B002 A010 KONTROLL_BY_B002_AP BY, se kapittel 3.2
B001 B003 A010 KONTROLL_BY_B003_AP BY, se kapittel 3.3
B001 B004 A010 KONTROLL_BY_B004_AP BY, se kapittel 3.4
B001 B005 A010 KONTROLL_BY_B005_AP BY, se kapittel 3.5
B001 B006 A010 KONTROLL_BY_B006_AP BY, se kapittel 3.6
B001 B007 A010 KONTROLL_BY_B007_AP BY, se kapittel 3.7
B001 B024 A010 KONTROLL_BY_B024_AP BY, se kapittel 3.8
C001 C002 A010 KONTROLL_EL_C002_AP EL, se kapittel 4.2
C001 C003 A010 KONTROLL_EL_C003_AP EL, se kapittel 4.3
C001 C004 A010 KONTROLL_EL_C004_AP EL, se kapittel 4.4
C001 C005 A010 KONTROLL_EL_C005_AP EL, se kapittel 4.5
C001 C006 A010 KONTROLL_EL_C006_AP EL, se kapittel 4.6
D001 D002 A010 KONTROLL_FO_D002_AP FO, se kapittel 5.2
D001 D003 A010 KONTROLL_FO_D003_AP FO, se kapittel 5.3
D001 D004 A010 KONTROLL_FO_D004_AP FO, se kapittel 5.4
D001 D005 A010 KONTROLL_FO_D005_AP FO, se kapittel 5.5
D001 D006 A010 KONTROLL_FO_D006_AP FO, se kapittel 5.6
D001 D007 A010 KONTROLL_FO_D007_AP FO, se kapittel 5.7
D001 D008 A010 KONTROLL_FO_D008_AP FO, se kapittel 5.8
D001 D009 A010 KONTROLL_FO_D009_AP FO, se kapittel 5.9
D001 D010 A010 KONTROLL_FO_D010_AP FO, se kapittel 5.10
D001 D011 A010 KONTROLL_FO_D011_AP FO, se kapittel 5.11
D001 D013 A010 KONTROLL_FO_D013_AP FO, se kapittel 5.12
D001 D057 A010 KONTROLL_FO_D057_AP FO, se kapittel 5.13
D001 D065 A010 KONTROLL_FO_D065_AP FO, se kapittel 5.14
E001 E002 A010 KONTROLL_HN_E002_AP HN, se kapittel 6.2
E001 E003 A010 KONTROLL_HN_E003_AP HN, se kapittel 6.3
E001 E004 A010 KONTROLL_HN_E004_AP HN, se kapittel 6.4
E001 E005 A010 KONTROLL_HN_E005_AP HN, se kapittel 6.5
E001 E006 A010 KONTROLL_HN_E006_AP HN, se kapittel 6.6
E001 E007 A010 KONTROLL_HN_E007_AP HN, se kapittel 6.7
F001 F002 A010 KONTROLL_HS_F002_AP HS, se kapittel 7.2
F001 F003 A010 KONTROLL_HS_F003_AP HS, se kapittel 7.3
F001 F004 A010 KONTROLL_HS_F004_AP HS, se kapittel 7.4
F001 F005 A010 KONTROLL_HS_F005_AP HS, se kapittel 7.5
F001 F006 A010 KONTROLL_HS_F006_AP HS, se kapittel 7.6
F001 F007 A010 KONTROLL_HS_F007_AP HS, se kapittel 7.7
F001 F008 A010 KONTROLL_HS_F008_AP HS, se kapittel 7.8
F001 F018 A010 KONTROLL_HS_F018_AP HS, se kapittel 7.9
H001 H002 A010 KONTROLL_KP_H002_AP KP, se kapittel 8.2
H001 H003 A010 KONTROLL_KP_H003_AP KP, se kapittel 8.3
J001 J002 A010 KONTROLL_ME_J002_AP ME, se kapittel 9.2
J001 J003 A010 KONTROLL_ME_J003_AP ME, se kapittel 9.3
J001 J004 A010 KONTROLL_ME_J004_AP ME, se kapittel 9.4
J001 J005 A010 KONTROLL_ME_J005_AP ME, se kapittel 9.5
J001 J006 A010 KONTROLL_ME_J006_AP ME, se kapittel 9.6
J001 J007 A010 KONTROLL_ME_J007_AP ME, se kapittel 9.7
J001 J008 A010 KONTROLL_ME_J008_AP ME, se kapittel 9.8
J001 J009 A010 KONTROLL_ME_J009_AP ME, se kapittel 9.9
J001 J010 A010 KONTROLL_ME_J010_AP ME, se kapittel 9.10
J001 J011 A010 KONTROLL_ME_J011_AP ME, se kapittel 9.11
J001 J012 A010 KONTROLL_ME_J012_AP ME, se kapittel 9.12
J001 J013 A010 KONTROLL_ME_J013_AP ME, se kapittel 9.13
J001 J080 A010 KONTROLL_ME_J080_AP ME, se kapittel 9.14
J001 J081 A010 KONTROLL_ME_J081_AP ME, se kapittel 9.15
J001 J082 A010 KONTROLL_ME_J082_AP ME, se kapittel 9.16
J001 J088 A010 KONTROLL_ME_J088_AP ME, se kapittel 9.17
J001 J092 A010 KONTROLL_ME_J092_AP ME, se kapittel 9.18
K001 K002 A010 KONTROLL_NA_K002_AP NA, se kapittel 10.2
K001 K003 A010 KONTROLL_NA_K003_AP NA, se kapittel 10.3
K001 K004 A010 KONTROLL_NA_K004_AP NA, se kapittel 10.4
K001 K005 A010 KONTROLL_NA_K005_AP NA, se kapittel 10.5
K001 K006 A010 KONTROLL_NA_K006_AP NA, se kapittel 10.6
K001 K007 A010 KONTROLL_NA_K007_AP NA, se kapittel 10.7
K001 K008 A010 KONTROLL_NA_K008_AP NA, se kapittel 10.8
K001 K021 A010 KONTROLL_NA_K021_AP NA, se kapittel 10.9
L001 L002 A010 KONTROLL_TB_L002_AP TB, se kapittel 11.2
L001 L003 A010 KONTROLL_TB_L003_AP TB, se kapittel 11.3
L001 L004 A010 KONTROLL_TB_L004_AP TB, se kapittel 11.4
L001 L005 A010 KONTROLL_TB_L005_AP TB, se kapittel 11.5
L001 L006 A010 KONTROLL_TB_L006_AP TB, se kapittel 11.6
L001 L007 A010 KONTROLL_TB_L007_AP TB, se kapittel 11.7
M001 M002 A010 KONTROLL_TR_M002_AP TR, se kapittel 12.2
M001 M003 A010 KONTROLL_TR_M003_AP TR, se kapittel 12.3
M001 M004 A010 KONTROLL_TR_M004_AP TR, se kapittel 12.4
M001 M005 A010 KONTROLL_TR_M005_AP TR, se kapittel 12.5
M001 M006 A010 KONTROLL_TR_M006_AP TR, se kapittel 12.6
M001 M007 A010 KONTROLL_TR_M007_AP TR, se kapittel 12.7
P001 P002 A010 KONTROLL_MK_P002_AP MK, se kapittel 13.2
P001 P003 A010 KONTROLL_MK_P003_AP MK, se kapittel 13.3
Q001 Q002 A010 KONTROLL_SA_Q002_AP SA, se kapittel 14.2

B001 A015 A010 KONTROLL_BY_A015_AP Kryssløp, se kapittel 15.1
C001 A015 A010 KONTROLL_EL_A015_AP Kryssløp, se kapittel 15.2
D001 A015 A010 KONTROLL_FO_A015_AP Kryssløp, se kapittel 15.3
E001 A015 A010 KONTROLL_HN_A015_AP Kryssløp, se kapittel 15.4
F001 A015 A010 KONTROLL_HS_A015_AP Kryssløp, se kapittel 15.5
G001 A015 A010 KONTROLL_ID_A015_AP Kryssløp, se kapittel 15.6
H001 A015 A010 KONTROLL_KP_A015_AP Kryssløp, se kapittel 15.7
I001 A015 A010 KONTROLL_MD_A015_AP Kryssløp, se kapittel 15.8
J001 A015 A010 KONTROLL_ME_A015_AP Kryssløp, se kapittel 15.9
K001 A015 A010 KONTROLL_NA_A015_AP Kryssløp, se kapittel 15.10
L001 A015 A010 KONTROLL_TB_A015_AP Kryssløp, se kapittel 15.11
M001 A015 A010 KONTROLL_TR_A015_AP Kryssløp, se kapittel 15.12
P001 A015 A010 KONTROLL_MK_A015_AP Kryssløp, se kapittel 15.13
Q001 A015 A010 KONTROLL_SA_A015_AP Kryssløp, se kapittel 15.14
B001 F003 A010 KONTROLL_BY_F003_AP Kryssløp, se kapittel 15.15
B001 K008 A010 KONTROLL_BY_K008_AP Kryssløp, se kapittel 15.16
B001 L002 A010 KONTROLL_BY_L002_AP Kryssløp, se kapittel 15.17
B001 L003 A010 KONTROLL_BY_L003_AP Kryssløp, se kapittel 15.18
C001 J007 A010 KONTROLL_EL_J007_AP Kryssløp, se kapittel 15.19
A001 J008 A010 KONTROLL_AA_J008_AP Kryssløp, se kapittel 15.20
C001 J008 A010 KONTROLL_EL_J008_AP Kryssløp, se kapittel 15.21
C001 J010 A010 KONTROLL_EL_J010_AP Kryssløp, se kapittel 15.22
D001 L003 A010 KONTROLL_FO_L003_AP Kryssløp, se kapittel 15.23
D001 L002 A010 KONTROLL_FO_L002_AP Kryssløp, se kapittel 15.24
D001 L006 A010 KONTROLL_FO_L006_AP Kryssløp, se kapittel 15.25
D001 M004 A010 KONTROLL_FO_M004_AP Kryssløp, se kapittel 15.26
E001 F003 A010 KONTROLL_HN_F003_AP Kryssløp, se kapittel 15.27
G001 L003 A010 KONTROLL_ID_L003_AP Kryssløp, se kapittel 15.28
J001 B006 A010 KONTROLL_ME_B006_AP Kryssløp, se kapittel 15.29
J001 C005 A010 KONTROLL_ME_C005_AP Kryssløp, se kapittel 15.30
J001 D057 A010 KONTROLL_ME_D057_AP Kryssløp, se kapittel 15.31
J001 D065 A010 KONTROLL_ME_D065_AP Kryssløp, se kapittel 15.32
J001 L007 A010 KONTROLL_ME_L007_AP Kryssløp, se kapittel 15.33
J001 L003 A010 KONTROLL_ME_L003_AP Kryssløp, se kapittel 15.34
L001 F003 A010 KONTROLL_TB_F003_AP Kryssløp, se kapittel 15.35
L001 J012 A010 KONTROLL_TB_J012_AP Kryssløp, se kapittel 15.36
A001 L002 A010 KONTROLL_AA_L002_AP Kryssløp, se kapittel 15.37
A001 L003 A010 KONTROLL_AA_L003_AP Kryssløp, se kapittel 15.38

A001 A006 A010 KONTROLL_AA_A006_AP AA fagopplæring, se kapittel 16.2
A001 A007 A010 KONTROLL_AA_A007_AP AA fagopplæring, se kapittel 16.3
A001 A011 A010 KONTROLL_AA_A011_AP AA fagopplæring, se kapittel 16.4
A001 A015 A010 KONTROLL_AA_A015_AP AA fagopplæring, se kapittel 16.5
A001 A017 A010 KONTROLL_AA_A017_AP AA fagopplæring, se kapittel 16.6
Z053 -   -   KONTROLL_Z053_TF   TF, se kapittel 17.1
Z054 -   -   KONTROLL_Z054_TF   TF, se kapittel 17.2
Z055 -   -   KONTROLL_Z055_TF   TF, se kapittel 17.3
Z056 -   -   KONTROLL_Z056_TF   TF, se kapittel 17.4
Z057 -   -   KONTROLL_Z057_TF   TF, se kapittel 17.5
Z058 -   -   KONTROLL_Z058_TF   TF, se kapittel 17.6
Z059 -   -   KONTROLL_Z059_TF   TF, se kapittel 17.7
Z060 -   -   KONTROLL_Z060_TF   TF, se kapittel 17.8
Z061 -   -   KONTROLL_Z061_TF   TF, se kapittel 17.9

Yrkesfaglige løp, se kapittel 18 for nærmere beskrivelse:
C001 C003 C019 KONTROLL_EL_C003_C019_YRK
D001 D004 D031 KONTROLL_FO_D004_D031_YRK
D001 D004 D032 KONTROLL_FO_D004_D032_YRK
D001 D004 D033 KONTROLL_FO_D004_D033_YRK
F001 F005 F012 KONTROLL_HS_F005_F012_YRK
F001 F006 F013 KONTROLL_HS_F006_F013_YRK
F001 F007 F014 KONTROLL_HS_F007_F014_YRK
F001 F008 F015 KONTROLL_HS_F008_F015_YRK
F001 F008 F016 KONTROLL_HS_F008_F016_YRK
F001 F008 F017 KONTROLL_HS_F008_F017_YRK
E001 E002 E009 KONTROLL_HN_E002_E009_YRK
J001 J002 J091 KONTROLL_ME_J002_J091_YRK
J001 J003 J091 KONTROLL_ME_J003_J091_YRK
J001 J004 J091 KONTROLL_ME_J004_J091_YRK
J001 J006 J091 KONTROLL_ME_J006_J091_YRK
J001 J010 J091 KONTROLL_ME_J010_J091_YRK
J001 J082 J091 KONTROLL_ME_J082_J091_YRK
K001 K004 K011 KONTROLL_NA_K004_K011_YRK
K001 K021 K012 KONTROLL_NA_K021_K012_YRK
K001 K005 K013 KONTROLL_NA_K005_K013_YRK
K001 K006 K014 KONTROLL_NA_K006_K014_YRK
K001 K004 K014 KONTROLL_NA_K004_K014_YRK
K001 K007 K017 KONTROLL_NA_K007_K017_YRK
A001 L002 L015 KONTROLL_AA_L002_L015_YRK
L001 L002 L015 KONTROLL_TB_L002_L015_YRK
D001 L002 L015 KONTROLL_FO_L002_L015_YRK
B001 L002 L015 KONTROLL_BY_L002_L015_YRK
A001 L003 L016 KONTROLL_AA_L003_L016_YRK
L001 L003 L016 KONTROLL_TB_L003_L016_YRK
B001 L003 L016 KONTROLL_BY_L003_L016_YRK
D001 L003 L016 KONTROLL_FO_L003_L016_YRK
J001 L003 L016 KONTROLL_ME_L003_L016_YRK
G001 L003 L016 KONTROLL_ID_L003_L016_YRK
M001 M007 M022 KONTROLL_TR_M007_M022_YRK
P001 P003 P010 KONTROLL_MK_P003_P010_YRK
D001 D004 P010 KONTROLL_FO_D004_P010_YRK


I kapittel 3 til 14 under dokumenteres kontrollene for allmennfaglig påbygning, der
A010 allmenfaglig påbygning er tatt på toppen av GK og VKI fra samme yrkesfaglige
studieretning. Kapittel 15 dokumenterer kryssløpene, dvs løp der GK og VKI er fra
forskjellige studieretninger. Kapittel 16 dokumenterer løpene
der GK A001 og VKII er kombinert med AA fagopplæring. Kapittel 17 dokumenterer løpene
i teknisk fagskole. Kapittel 18 ineholder dokumentasjon for løp som leder fram til
yrkesfagvitnemål.

Husk at korrekt angivelse av kurskoder er nøkkelen til at kontroll.exe
kan finne fram til de riktige fagkravene.


3. Kurskombinasjoner innen studieretning BY.

3.1. Felleskontroller
Grunnkurs: B001, Byggfag

Obligatoriske studieretningsfag på grunnkurs B001 Byggfag:
 BY1010 3.0 V95        Bransjelære/tegningsforståelse
 BY1020 4.0 V95        Terrengarbeid/tekniske anlegg
 BY1030 7.0 V95        Mur, puss, stein og betong
 BY1040 8.0 V95        Trekonstr./formb./trestillas
 BY1999 0.0 V95        Tverrfaglig eksamen
NB: BY1999 Tverrfaglig eksamen bare obligatorisk for elever

3.2 Kurskombinasjon B001, B002, A010:
Grunnkurs: B001 Byggfag studieretning BY
VKI-kurs: B002 Tømrer studieretning BY
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_BY_B002_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs B001 Byggfag er definert i avsnitt 3.1

Obligatoriske studieretningsfag i B002 Tømrer:
 BY2010  3.0 V96        Bransje- og verktøylære
 BY2020  3.0 V96        Byggeteknikk og bygn.-fysikk
 BY2030  7.0 V96        Råbygg og utvendig arbeid
 BY2040  8.0 V96        Innvendig arbeid
 BY2050  4.0 V96        Tegning
 BY2099  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


3.3 Kurskombinasjon B001, B003, A010:
Grunnkurs: B001 Byggfag studieretning BY
VKI-kurs: B003 Murer studieretning BY
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_BY_B003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs B001 Byggfag er definert i avsnitt 3.1

Obligatoriske studieretningsfag i B003 Murer:
 BY2110  4.0 V96        Bransjelære og yrkestegning
 BY2120  7.0 V96        Muring med teglstein
 BY2130  5.0 V96        Pussarbeid
 BY2140  3.0 V96        Flis- og skiferarbeid
 BY2150  2.0 V96        Muring lettklinker/blokkprod.
 BY2160  1.0 V96        Ildfast og syrefast muring
 BY2170  3.0 V96        Rehabilitering og gipsarbeid
 BY2199  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


3.4 Kurskombinasjon B001, B004, A010:
Grunnkurs: B001 Byggfag studieretning BY
VKI-kurs: B004 Betongfag studieretning BY
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_BY_B004_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs B001 Byggfag er definert i avsnitt 3.1

Obligatoriske studieretningsfag i B004 Betongfag:
 BY2210  3.0 V96        Bransjelære/vernearb./stillas
 BY2220  3.0 V96        Tegningslesing
 BY2230  2.0 V96        Grunnarbeid
 BY2240  5.0 V96        Forskaling
 BY2250  4.0 V96        Armering
 BY2260  3.0 V96        Betongkunnskap
 BY2270  5.0 V96        Betongarbeid
 BY2299  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


3.5 Kurskombinasjon B001, B005, A010:
Grunnkurs: B001 Byggfag studieretning BY
VKI-kurs: B005 Anlegg og bergverk studieretning BY
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_BY_B005_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs B001 Byggfag er definert i avsnitt 3.1

Obligatoriske studieretningsfag i B005 Anlegg og bergverk:
 BY2310  1.0 V96        Bransjelære
 BY2320  2.0 V96        Oppmålingslære
 BY2330  6.0 V96        Fjell- og gruvearbeid
 BY2340  5.0 V96        Grunnarbeid og fundamentering
 BY2350  3.0 V96        Maskiner og utstyr
 BY2360  2.0 V96        Geologi og geoteknikk
 BY2370  3.0 V96        Kommunalteknikk
 BY2380  3.0 V96        Vegdekker
 BY2399  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


3.6 Kurskombinasjon B001, B006, A010:
Grunnkurs: B001 Byggfag studieretning BY
VKI-kurs: B006 Anleggsmaskinfører studieretning BY
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_BY_B006_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs B001 Byggfag er definert i avsnitt 3.1

Obligatoriske studieretningsfag i B006 Anleggsmaskinfører:
 BY2410  2.0 V96        Bransjelære
 BY2420  6.0 V96        Anleggsfag
 BY2430  4.0 V96        Maskinfag
 BY2440  13.0 V96        Maskinkjøring
 BY2499  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


3.7 Kurskombinasjon B001, B007, A010:
Grunnkurs: B001 Byggfag studieretning BY
VKI-kurs: B007 Steinfag studieretning BY
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_BY_B007_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs B001 Byggfag er definert i avsnitt 3.1

Obligatoriske studieretningsfag i B007 Steinfag:
 BY2510  8.0 V96        Bruddvirksomhet
 BY2520  4.0 V96        Skiferindustri
 BY2530  10.0 V96        Bearbeidingsindustri
 BY2540  3.0 V96        Montering
 BY2599  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


3.8 Kurskombinasjon B001, B024, A010:
Grunnkurs: B001 Byggfag studieretning BY
VKI-kurs: B024 Stillasbygger studieretning BY
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_BY_B024_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs B001 Byggfag er definert i avsnitt 3.1

Obligatoriske studieretningsfag i B024 Stillasbygger:
 BY2610  5.0 V96        Verktøy- og materiallære
 BY2620  3.0 V96        Bransje- og miljølære
 BY2630  12.0 V96        Stillasbygging
 BY2640  5.0 V96        Rigging og dimensjonering
 BY2699  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


4. Kurskombinasjoner innen studieretning EL.

4.1. Felleskontroller
Grunnkurs: C001, Elektrofag

Obligatoriske studieretningsfag på grunnkurs C001 Elektrofag:
 EL1010 4.0 V95        Elektroteknikk E+P
 EL1020 6.0 V95        Elektronikk E+P
 EL1030 3.0 V95        El.-mek. arb. og app.-montasje
 EL1040 4.0 V95        El. bygningsinstallasjoner
 EL1050 3.0 V95        Komm.-, signal- og alarmanlegg
 EL1060 2.0 V95        Automatiserte anlegg

4.2 Kurskombinasjon C001, C002, A010:
Grunnkurs: C001 Elektrofag studieretning EL
VKI-kurs: C002 Elektro studieretning EL
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_EL_C002_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs C001 Elektrofag er definert i avsnitt 4.1

Obligatoriske studieretningsfag i C002 Elektro:
 EL2010  5.0 V96        Prod/ford. av el. energi E+P
 EL2020  8.0 V96        El. bygningsinstallasjoner E+P
 EL2030  4.0 V96        Komm.-, signal- og alarmanlegg
 EL2040  8.0 V96        Automatiserte anlegg
Omfang GK: 22, omfang: 25


4.3 Kurskombinasjon C001, C003, A010:
Grunnkurs: C001 Elektrofag studieretning EL
VKI-kurs: C003 Elektronikk studieretning EL
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_EL_C003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs C001 Elektrofag er definert i avsnitt 4.1

Obligatoriske studieretningsfag i C003 Elektronikk:
 EL2110  11.0 V96        Elektronikk
 EL2120  5.0 V96        Datasystem og anvendelse
 EL2130  5.0 V96        Kommunikasjon
 EL2140  4.0 V96        Dok. og systematisk feilsøking
Omfang GK: 22, omfang: 25


4.4 Kurskombinasjon C001, C004, A010:
Grunnkurs: C001 Elektrofag studieretning EL
VKI-kurs: C004 Automatisering studieretning EL
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_EL_C004_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs C001 Elektrofag er definert i avsnitt 4.1

Obligatoriske studieretningsfag i C004 Automatisering:
 EL2210  6.0 V96        Styrings/reguleringstekn. E+P
 EL2220  7.0 V96        Industriell måleteknikk
 EL2230  5.0 V96        Elektronikk og datateknikk
 EL2240  5.0 V96        El.teknikk, el. anlegg/dok.E+P
Omfang GK: 22, omfang: 23


4.5 Kurskombinasjon C001, C005, A010:
Grunnkurs: C001 Elektrofag studieretning EL
VKI-kurs: C005 Sjøfartsfag studieretning EL
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_EL_C005_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs C001 Elektrofag er definert i avsnitt 4.1

Obligatoriske studieretningsfag i C005 Sjøfartsfag:
 EL2310  3.0 V96        Naturfag
 EL2320  10.0 V96        Praktisk skipslære
 EL2330  5.0 V96        Skipsteknikk
 EL2340  5.0 V96        Vakttjeneste
 EL2350  2.0 V96        Beredskap og sikkerhet
 EL2399  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


4.6 Kurskombinasjon C001, C006, A010:
Grunnkurs: C001 Elektrofag studieretning EL
VKI-kurs: C006 Flyfag studieretning EL
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_EL_C006_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs C001 Elektrofag er definert i avsnitt 4.1

Obligatoriske studieretningsfag i C006 Flyfag:

Enten (alternativ 1, subløp gammel plan, siste eks. 2000)):
 EL2410  2.0 V96   V00   Naturfag
 EL2420  3.0 V96   V00   Matematikk
 EL2430  8.0 V96   V00   Elektrofag
 EL2440  3.0 V96   V00   Materiallære
 EL2450  2.0 V96   V00   Vedlikeholdsteknikk
 EL2460  3.0 V96   V00   Aerodynamikk
 EL2470  2.0 V96   V00   Rotorlære/Helikopter
 EL2480  2.0 V96   V00   Luftfartøysystemer
Omfang GK: 22, omfang VKI alternativ 1: 25

... eller (alternativ 2, subløp ny plan, første eks. 2000):
 EL2510  2.0 V00        Matematikk
 EL2520  3.0 V00        Fysikk
 EL2530  3.0 V00        Elektrisitetslære
 EL2540  3.0 V00        Elektronikklære
 EL2550  3.0 V00        Digitaltekn./el. instr.-syst.
 EL2560  4.0 V00   H01   Material- og komponentlære
 EL2570  2.0 V00        Vedlikeholdsteknikk
 EL2580  2.0 V00        Aerodynamikk
 EL2590  3.0 V00        Luftfartøysystemer
Omfang GK: 22, omfang alternativ 2: 25


5. Kurskombinasjoner innen studieretning FO.

5.1. Felleskontroller
Grunnkurs: D001, Formgivingsfag

Obligatoriske studieretningsfag på grunnkurs D001 Formgivingsfag:
 FO1010 7.0 V95        Tegning
 FO1020 7.0 V95        Form
 FO1030 6.0 V95        Farge
 FO1040 2.0 V95        Kunst- og kulturhistorie
 FO1999 0.0 V95        Tverrfaglig eksamen

5.2 Kurskombinasjon D001, D002, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: D002 Søm studieretning FO
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_D002_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs D001 Formgivingsfag er definert i avsnitt 5.1

Obligatoriske studieretningsfag i D002 Søm:
 FO2010  3.0 V96   V98   Fagtegning
 FO2020  4.0 V96   V98   Mønsterkonstr. og modellering
 FO2030  14.0 V96   V98   Søm og materialformgiving
 FO2040  2.0 V96   V98   Materialkunnskap
 FO2050  2.0 V96   V98   Bransjekunnskap
 FO2099  0.0 V96   V98   Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


5.3 Kurskombinasjon D001, D003, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: D003 Formgiving studieretning FO
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_D003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs D001 Formgivingsfag er definert i avsnitt 5.1

Obligatoriske studieretningsfag i D003 Formgiving:
 FO2110  5.0 V96        Formgiving
 FO2120  3.0 V96        Tegning
 FO2130  4.0 V96        Kunst- og kulturhistorie
 FO2199  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen

... pluss enten (alternativ 1, subløp tekstiltrykk og broderi):
 FO2140  6.0 V96        Tekstiltrykk og batikk
 FO2150  6.0 V96        Broderi
Omfang GK: 22, omfang VKI alternativ 1: 24

... eller (alternativ 2, subløp strikking og veving):
 FO2160  6.0 V96        Strikking
 FO2170  6.0 V96        Veving
Omfang GK: 22, omfang VKI alternativ 2: 24

... eller (alternativ 3, subløp harde og plastiske materialer):
 FO2180  6.0 V96        Harde materialer
 FO2190  6.0 V96        Plastiske materialer
Omfang GK: 22, omfang alternativ 3: 24


5.4 Kurskombinasjon D001, D004, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: D004 Tegning/form/farge studieretning FO
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_D004_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs D001 Formgivingsfag er definert i avsnitt 5.1

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om FO D004 Tegning/form/farge foran.

5.5 Kurskombinasjon D001, D005, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: D005 Fotografi studieretning FO
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_D005_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs D001 Formgivingsfag er definert i avsnitt 5.1

Obligatoriske studieretningsfag i D005 Fotografi:
 FO2410  13.0 V96   H02   Bildekunnskap og fotografering
 FO2420  5.0 V96   H02   Material- og verktøylære
 FO2430  7.0 V96   H02   Lab.-arb. og ferdiggjøring
 FO2499  0.0 V96   H02   Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


5.6 Kurskombinasjon D001, D006, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: D006 Førtrykk studieretning FO
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_D006_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs D001 Formgivingsfag er definert i avsnitt 5.1

Obligatoriske studieretningsfag i D006 Førtrykk:
 FO2510  12.0 V96   H02   Grafisk produktutforming
 FO2520  8.0 V96   H02   Graf. overføring og materiall.
 FO2530  5.0 V96   H02   Produkt- og produksjonskunnsk.
 FO2599  0.0 V96   H02   Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


5.7 Kurskombinasjon D001, D007, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: D007 Aktivitør studieretning FO
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_D007_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs D001 Formgivingsfag er definert i avsnitt 5.1

Obligatoriske studieretningsfag i D007 Aktivitør:
 FO2210  7.0 V96        Formgivingsaktiviteter
 FO2220  5.0 V96        Helse- og sosialfag
 FO2230  9.0 V96        Aktivitetsfag
 FO2240  4.0 V96        Aktivitetsadministrasjon
 FO2299  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


5.8 Kurskombinasjon D001, D008, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: D008 Blomsterdekoratør studieretning FO
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_D008_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs D001 Formgivingsfag er definert i avsnitt 5.1

Obligatoriske studieretningsfag i D008 Blomsterdekoratør:
 FO2610  3.0 V96        Tegning, form og farge
 FO2620  4.0 V96        Plantelære
 FO2630  18.0 V96        Material og komposisjonlære
 FO2699  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


5.9 Kurskombinasjon D001, D009, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: D009 Frisørfag studieretning FO
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_D009_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs D001 Formgivingsfag er definert i avsnitt 5.1

Obligatoriske studieretningsfag i D009 Frisørfag:
 FO2710  3.0 V96        Bransjekunnskap
 FO2720  6.0 V96        Klipp
 FO2730  6.0 V96        Frisyreforming
 FO2740  3.0 V96        Hår- og hodebunnspleie
 FO2750  2.0 V96        Strukturomforming
 FO2760  3.0 V96        Fargebehandling
 FO2770  2.0 V96        Tegning
 FO2799  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


5.10 Kurskombinasjon D001, D010, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: D010 Gull- og sølvarbeid studieretning FO
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_D010_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs D001 Formgivingsfag er definert i avsnitt 5.1

Obligatoriske studieretningsfag i D010 Gull- og sølvarbeid:
 FO2810  4.0 V96        Tegning med stillære
 FO2820  4.0 V96        Materiallære
 FO2830  17.0 V96        Gull- og sølvsmedteknikk
 FO2899  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


5.11 Kurskombinasjon D001, D011, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: D011 Duodji (Duodje/Duodtie) studieretning FO
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_D011_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs D001 Formgivingsfag er definert i avsnitt 5.1

Obligatoriske studieretningsfag i D011 Duodji (Duodje/Duodtie):
 FO2910  17.0 V96        Duodji m/ mat.- og redsk.-lære
 FO2920  2.0 V96        Samisk kunst- og kulturhist.
 FO2930  2.0 V96        Tegning, form og farge
 FO2940  2.0 V96        Økonomi
 FO2999  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 23


5.12 Kurskombinasjon D001, D013, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: D013 Taksidermist studieretning FO
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_D013_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs D001 Formgivingsfag er definert i avsnitt 5.1

Obligatoriske studieretningsfag i D013 Taksidermist:
 FO3010  2.0 V96        Fotolære
 FO3020  2.0 V96        Arbeidsmiljø, lover og forskr.
 FO3030  4.0 V96        Artskunnskap og økologi
 FO3040  3.0 V96        Anatomi
 FO3050  3.0 V96        Utstillingsteknikk
 FO3060  4.0 V96        Museumsrelatert arbeid
 FO3070  7.0 V96        Prepareringsteknikk
 FO3099  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


5.13 Kurskombinasjon D001, D057, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: D057 Søm studieretning FO
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_D057_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs D001 Formgivingsfag er definert i avsnitt 5.1

Obligatoriske studieretningsfag i D057 Søm:
 FO3110  3.0 V98        Materialkunnskap
 FO3120  14.0 V98        Søm, pr., mask. og verkt.læ.
 FO3130  4.0 V98        Mønsterkonstruksjon
 FO3140  2.0 V98        Tegning og fargelære
 FO3150  2.0 V98        Bransjekunnskap
 FO3199  0.0 V98        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


5.14 Kurskombinasjon D001, D065, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: D065 Design og tekstil studieretning FO
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_D065_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs D001 Formgivingsfag er definert i avsnitt 5.1

Obligatoriske studieretningsfag i D065 Design og tekstil:
 FO3210  4.0 V03        Design
 FO3220  2.0 V03        Materialkunnskap
 FO3230  3.0 V03        Mønsterforming
 FO3240  10.0 V03        Framstillingsteknikker
 FO3250  1.0 V03        Presentasjon
 FO3260  5.0 V03        Prosjektarbeid
 FO3299  0.0 V03        Tverrfaglig eksamen
 FO7189  0.0 V03        VKI tekstil og design
Omfang GK: 22, omfang: 25


6. Kurskombinasjoner innen studieretning HN.

6.1. Felleskontroller
Grunnkurs: E001, Hotell- og næringsmiddelfag

Obligatoriske studieretningsfag på grunnkurs E001 Hotell- og næringsmiddelfag:
 HN1010 3.0 V95        Bransjelære
 HN1020 10.0 V95        Prod.- og konserveringslære
 HN1030 4.0 V95        Råstofflære
 HN1040 3.0 V95        Kosthold og ernæring
 HN1050 2.0 V95        Hygiene og mikrobiologi
 HN1999 0.0 V95        Tverrfaglig eksamen
NB: HN1999 Tverrfaglig eksamen bare obligatorisk for elever

6.2 Kurskombinasjon E001, E002, A010:
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag studieretning HN
VKI-kurs: E002 Industriell næringsmiddelsproduksjon studieretning HN
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_HN_E002_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs E001 Hotell- og næringsmiddelfag er definert i avsnitt 6.1

Obligatoriske studieretningsfag i E002 Industriell næringsmiddelsproduksjon:
 HN2110  7.0 V96        Nær.-kj., mikrobio. og hygiene
 HN2120  4.0 V96        Råstoff og produksjonslære
 HN2130  10.0 V96        Prosesslære
 HN2140  2.0 V96        Kvalitetssikr. og internkontr.
 HN2199  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 23


6.3 Kurskombinasjon E001, E003, A010:
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag studieretning HN
VKI-kurs: E003 Fiskeindustrifag studieretning HN
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_HN_E003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs E001 Hotell- og næringsmiddelfag er definert i avsnitt 6.1

Obligatoriske studieretningsfag i E003 Fiskeindustrifag:
 HN2210  2.0 V96        Råstofflære
 HN2220  2.0 V96        Kvalitetslære
 HN2230  2.0 V96        Bransjelære
 HN2240  2.0 V96        Mikrobiologi og hygiene
 HN2250  17.0 V96        Produksjonslære
 HN2299  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


6.4 Kurskombinasjon E001, E004, A010:
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag studieretning HN
VKI-kurs: E004 Kjøttfag studieretning HN
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_HN_E004_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs E001 Hotell- og næringsmiddelfag er definert i avsnitt 6.1

Obligatoriske studieretningsfag i E004 Kjøttfag:
 HN2310  2.0 V96        Hygiene og mikrobiologi
 HN2320  2.0 V96        Ernærings- og miljølære
 HN2330  4.0 V96        Råstofflære
 HN2340  10.0 V96        Produksjonslære
 HN2350  2.0 V96        Kvalitetslære
 HN2360  3.0 V96        Konserveringsmetoder
 HN2370  2.0 V96        Salg og markedsføring
 HN2399  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


6.5 Kurskombinasjon E001, E005, A010:
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag studieretning HN
VKI-kurs: E005 Baker- og konditorfag studieretning HN
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_HN_E005_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs E001 Hotell- og næringsmiddelfag er definert i avsnitt 6.1

Obligatoriske studieretningsfag i E005 Baker- og konditorfag:
 HN2410  4.0 V96        Råstofflære
 HN2420  17.0 V96        Produksjonslære
 HN2430  2.0 V96        Hygiene og mikrobiologi
 HN2440  2.0 V96        Bransjelære
 HN2499  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


6.6 Kurskombinasjon E001, E006, A010:
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag studieretning HN
VKI-kurs: E006 Kokkfag studieretning HN
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_HN_E006_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs E001 Hotell- og næringsmiddelfag er definert i avsnitt 6.1

Obligatoriske studieretningsfag i E006 Kokkfag:
 HN2510  13.0 V96        Matlagings- og råstofflære
 HN2520  2.0 V96        Drikkevarer
 HN2530  2.0 V96        Meny- og spesialkostlære
 HN2540  2.0 V96        Hygiene
 HN2550  2.0 V96        Gjestebeh., salg og service
 HN2560  2.0 V96        Bransjelære
 HN2599  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen

... pluss enten (alternativ 1, subløp tysk):
 HN2010  2.0 V95        Tysk
Omfang GK: 22, omfang VKI alternativ 1: 25

... eller (alternativ 2, subløp fransk):
 HN2020  2.0 V95        Fransk
Omfang GK: 22, omfang alternativ 2: 25


6.7 Kurskombinasjon E001, E007, A010:
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag studieretning HN
VKI-kurs: E007 Servitørfag studieretning HN
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_HN_E007_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs E001 Hotell- og næringsmiddelfag er definert i avsnitt 6.1

Obligatoriske studieretningsfag i E007 Servitørfag:
 HN2610  14.0 V96        Serveringslære
 HN2620  2.0 V96        Hygiene
 HN2630  2.0 V96        Gjestebeh., salg og service
 HN2640  3.0 V96        Drikkevarer
 HN2650  2.0 V96        Bransjelære
 HN2699  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen

... pluss enten (alternativ 1, subløp tysk):
 HN2010  2.0 V95        Tysk
Omfang GK: 22, omfang VKI alternativ 1: 25

... eller (alternativ 2, subløp fransk):
 HN2020  2.0 V95        Fransk
Omfang GK: 22, omfang alternativ 2: 25


7. Kurskombinasjoner innen studieretning HS.

7.1. Felleskontroller
Grunnkurs: F001, Helse- og sosialfag

Obligatoriske studieretningsfag på grunnkurs F001 Helse- og sosialfag:
 HS1010 5.0 V95        Humanbiologi
 HS1020 11.0 V95        Helsefag
 HS1030 6.0 V95        Sosialfag
 HS1999 0.0 V95        Tverrfaglig eksamen
NB: HS1999 Tverrfaglig eksamen bare obligatorisk for elever

7.2 Kurskombinasjon F001, F002, A010:
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag studieretning HS
VKI-kurs: F002 Omsorgsfag studieretning HS
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_HS_F002_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs F001 Helse- og sosialfag er definert i avsnitt 7.1

Obligatoriske studieretningsfag i F002 Omsorgsfag:
 HS2010  4.0 V96        Kost- og ernæringsfag
 HS2020  2.0 V96        Bomiljøfag
 HS2030  8.0 V96        Helsefag
 HS2040  6.0 V96        Sosialfag
 HS2050  5.0 V96        Eldre og funksjonshemmede
 HS2099  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


7.3 Kurskombinasjon F001, F003, A010:
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag studieretning HS
VKI-kurs: F003 Miljø- og vedlikehold studieretning HS
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_HS_F003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs F001 Helse- og sosialfag er definert i avsnitt 7.1

Obligatoriske studieretningsfag i F003 Miljø- og vedlikehold:
 HS2110  5.0 V96        Naturfag
 HS2120  4.0 V96        Materiallære
 HS2130  3.0 V96        Helsefag
 HS2140  10.0 V96        Renholdsfag
 HS2150  3.0 V96        Bedriftskunnskap og arb.miljø
 HS2199  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


7.4 Kurskombinasjon F001, F004, A010:
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag studieretning HS
VKI-kurs: F004 Barne- og ungdomsarbeiderfag studieretning HS
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_HS_F004_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs F001 Helse- og sosialfag er definert i avsnitt 7.1

Obligatoriske studieretningsfag i F004 Barne- og ungdomsarbeiderfag:
 HS2210  3.0 V96        Sosialfag
 HS2220  4.0 V96        Helsefag
 HS2230  7.0 V96        Psykologi
 HS2240  11.0 V96        Pedagogikk med metodelære
 HS2299  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


7.5 Kurskombinasjon F001, F005, A010:
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag studieretning HS
VKI-kurs: F005 Hjelpepleier studieretning HS
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_HS_F005_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs F001 Helse- og sosialfag er definert i avsnitt 7.1

Obligatoriske studieretningsfag i F005 Hjelpepleier:
 HS2310  23.0 V96        Sykepleie med støttefag
 HS2320  2.0 V96        Sosialkunnskap
 HS2399  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


7.6 Kurskombinasjon F001, F006, A010:
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag studieretning HS
VKI-kurs: F006 Fotterapeut studieretning HS
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_HS_F006_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs F001 Helse- og sosialfag er definert i avsnitt 7.1

Obligatoriske studieretningsfag i F006 Fotterapeut:
 HS2410  6.0 V96        Anatomi, fysiologi og patologi
 HS2420  16.0 V96        Klinikklære
 HS2430  3.0 V96        Avlastningslære
 HS2499  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


7.7 Kurskombinasjon F001, F007, A010:
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag studieretning HS
VKI-kurs: F007 Hudpleier studieretning HS
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_HS_F007_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs F001 Helse- og sosialfag er definert i avsnitt 7.1

Obligatoriske studieretningsfag i F007 Hudpleier:
 HS2510  8.0 V96        Dermatologi
 HS2520  8.0 V96        Hudpleiefag
 HS2530  4.0 V96        Service og etikk
 HS2540  5.0 V96        Apparat- og produktlære
 HS2599  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


7.8 Kurskombinasjon F001, F008, A010:
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag studieretning HS
VKI-kurs: F008 Helseservicefag studieretning HS
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_HS_F008_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs F001 Helse- og sosialfag er definert i avsnitt 7.1

Obligatoriske studieretningsfag i F008 Helseservicefag:
 HS2610  8.0 V96        Kontorarbeid
 HS2620  7.0 V96        Helsefag
 HS2630  3.0 V96        Sosialfag
 HS2640  7.0 V96        Service og etikk
 HS2699  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


7.9 Kurskombinasjon F001, F018, A010:
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag studieretning HS
VKI-kurs: F018 Ambulansefag studieretning HS
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_HS_F018_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs F001 Helse- og sosialfag er definert i avsnitt 7.1

Obligatoriske studieretningsfag i F018 Ambulansefag:
 HS2710  7.0 V98        Grunnl. ambulansemedisin
 HS2720  4.0 V98        Vitale livsfunksjoner
 HS2730  7.0 V98        Sykdomslære
 HS2740  5.0 V98        Akutte skader
 HS2750  2.0 V98        Ambulansetj. op. funk.
 HS2799  0.0 V98        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


8. Kurskombinasjoner innen studieretning KP.

8.1. Felleskontroller
Grunnkurs: H001, Kjemi- og prosessfag

Obligatoriske studieretningsfag på grunnkurs H001 Kjemi- og prosessfag:
 KP1010 10.0 V95        Kjemi
 KP1020 5.0 V95        Fysikk
 KP1030 3.0 V95        Mekaniske disipliner
 KP1040 4.0 V95        Kjemisk teknologi
 KP1999 0.0 V95        Tverrfaglig eksamen
NB: KP1999 Tverrfaglig eksamen bare obligatorisk for elever

8.2 Kurskombinasjon H001, H002, A010:
Grunnkurs: H001 Kjemi- og prosessfag studieretning KP
VKI-kurs: H002 Kjemiske prosessfag studieretning KP
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_KP_H002_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs H001 Kjemi- og prosessfag er definert i avsnitt 8.1

Obligatoriske studieretningsfag i H002 Kjemiske prosessfag:
 KP2010  3.0 V96        Bransjelære
 KP2020  13.0 V96        Prosessteknikk - drift
 KP2030  9.0 V96        Prosessteknikk - vedlikehold
 KP2099  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


8.3 Kurskombinasjon H001, H003, A010:
Grunnkurs: H001 Kjemi- og prosessfag studieretning KP
VKI-kurs: H003 Laboratoriefag studieretning KP
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_KP_H003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs H001 Kjemi- og prosessfag er definert i avsnitt 8.1

Obligatoriske studieretningsfag i H003 Laboratoriefag:
 KP2110  2.0 V96        Kvalitetssikring
 KP2120  3.0 V96        Matematikk
 KP2130  4.0 V96        Fysikk og instrumentlære
 KP2140  14.0 V96        Kjemi
 KP2150  2.0 V96        Mikrobio., biokjemi og hyg.
 KP2199  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


9. Kurskombinasjoner innen studieretning ME.

9.1. Felleskontroller
Grunnkurs: J001, Mekaniske fag

Obligatoriske studieretningsfag på grunnkurs J001 Mekaniske fag:
 ME1010 5.0 V95        Sponfraskillende bearbeiding
 ME1020 5.0 V95        Sammenføyningsmetoder
 ME1030 5.0 V95        El.-teknikk med el. styringer
 ME1040 5.0 V95        Montering og rep.-teknikk
 ME1050 2.0 V95        Tegning
 ME1999 0.0 V95        Tverrfaglig eksamen
NB: ME1999 Tverrfaglig eksamen bare obligatorisk for elever

9.2 Kurskombinasjon J001, J002, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J002 Maskinfag studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J002_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs J001 Mekaniske fag er definert i avsnitt 9.1

Obligatoriske studieretningsfag i J002 Maskinfag:
 ME2010  8.0 V96        Sponfraskill. bearb., manuelt
 ME2020  6.0 V96        Sponfraskill. bearb., data
 ME2030  4.0 V96        Tilvirkningsteknikk
 ME2040  3.0 V96        Materialteknologi
 ME2050  2.0 V96        Tegning
 ME2060  2.0 V96        Måletekn. og kvalitetssikring
 ME2099  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


9.3 Kurskombinasjon J001, J003, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J003 Plate- og sveisefag studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs J001 Mekaniske fag er definert i avsnitt 9.1

Obligatoriske studieretningsfag i J003 Plate- og sveisefag:
 ME2110  12.0 V96        Tilvirkning og sammenstilling
 ME2120  10.0 V96        Sveisearbeid
 ME2130  3.0 V96        Tegning
 ME2199  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


9.4 Kurskombinasjon J001, J004, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J004 Kjøretøy studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J004_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs J001 Mekaniske fag er definert i avsnitt 9.1

Obligatoriske studieretningsfag i J004 Kjøretøy:
 ME2210  3.0 V96        Motor
 ME2220  3.0 V96        Motorstyringer
 ME2230  6.0 V96        Bilelektro
 ME2240  2.0 V96        Drivverk
 ME2250  3.0 V96        Bremser
 ME2260  3.0 V96        Understell, fjær. og hjulutr.
 ME2270  3.0 V96        Karosseri, ramme og plastutr.
 ME2280  2.0 V96        Bransjelære og kundebeh.
 ME2299  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


9.5 Kurskombinasjon J001, J005, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J005 Billakkerer studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J005_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs J001 Mekaniske fag er definert i avsnitt 9.1

Obligatoriske studieretningsfag i J005 Billakkerer:
 ME2310  2.0 V96        Bransjelære
 ME2320  10.0 V96        Materiallære
 ME2330  5.0 V96        Fargelære
 ME2340  4.0 V96        Maskiner og teknisk utstyr
 ME2350  4.0 V96        Helse, miljø og sikkerhet
 ME2399  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


9.6 Kurskombinasjon J001, J006, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J006 Arbeidsmaskiner studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J006_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs J001 Mekaniske fag er definert i avsnitt 9.1

Obligatoriske studieretningsfag i J006 Arbeidsmaskiner:
 ME2410  2.0 V96        Bransjelære
 ME2420  2.0 V96        Arbeidsmaskiner
 ME2430  14.0 V96        Maskinkomponenter
 ME2440  7.0 V96        Reparasjonsteknikk
 ME2499  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


9.7 Kurskombinasjon J001, J007, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J007 Skipsteknisk drift studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J007_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs J001 Mekaniske fag er definert i avsnitt 9.1

Obligatoriske studieretningsfag i J007 Skipsteknisk drift:
 ME2510  10.0 V96        Monterings- og rep.-teknikk
 ME2520  5.0 V96        Maskinlære og maskinromsyst.
 ME2530  4.0 V96        Skips- og plattformkonstr.
 ME2540  4.0 V96        Elektro-, styre- og reg.-tekn.
 ME2550  2.0 V96        Beredskap og sikkerhet
 ME2599  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


9.8 Kurskombinasjon J001, J008, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J008 Transportfag studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J008_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs J001 Mekaniske fag er definert i avsnitt 9.1

Obligatoriske studieretningsfag i J008 Transportfag:
 ME2610  2.0 V96        Samferdsel
 ME2620  3.0 V96        Kundebehandling
 ME2630  5.0 V96        Persontransport
 ME2640  7.0 V96        Godsbehandling
 ME2650  4.0 V96        Informasjonsbehandling
 ME2660  4.0 V96        Terminallære
 ME2699  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


9.9 Kurskombinasjon J001, J009, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J009 Mekaniske prosessfag studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J009_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs J001 Mekaniske fag er definert i avsnitt 9.1

Obligatoriske studieretningsfag i J009 Mekaniske prosessfag:
 ME2710  5.0 V96        Mekanisk prosessutstyr
 ME2720  8.0 V96        Prosesstyring
 ME2730  2.0 V96        Kjemiske og fysiske elementer
 ME2740  10.0 V96        Mek. prosess- og driftstekn.
 ME2799  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


9.10 Kurskombinasjon J001, J010, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J010 Elektromekaniske fag studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J010_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs J001 Mekaniske fag er definert i avsnitt 9.1

Obligatoriske studieretningsfag i J010 Elektromekaniske fag:
 ME2810  16.0 V96        Montering og reparasjonstekn.
 ME2820  4.0 V96        Industrielektronikk
 ME2830  5.0 V96        El. industrielle anlegg E+P
NB: ME2899 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 ME2899  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


9.11 Kurskombinasjon J001, J011, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J011 Kuldemontør studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J011_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs J001 Mekaniske fag er definert i avsnitt 9.1

Obligatoriske studieretningsfag i J011 Kuldemontør:
 ME2910  8.0 V96        Kuldeteknikk
 ME2920  10.0 V96        Monterings- og rep.-teknikk
 ME2930  3.0 V96        Styrings- og reguleringstekn.
 ME2940  4.0 V96        Elektroteknikk
 ME2999  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


9.12 Kurskombinasjon J001, J012, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J012 Plastfag studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J012_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs J001 Mekaniske fag er definert i avsnitt 9.1

Obligatoriske studieretningsfag i J012 Plastfag:
 ME3010  3.0 V96        Materiallære
 ME3020  4.0 V96        Produksjonsteknologi
 ME3030  2.0 V96        Fysiske elementer
 ME3040  2.0 V96        Tegning og tegningslesing
 ME3050  14.0 V96        Bearbeidingsteknikk
 ME3099  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


9.13 Kurskombinasjon J001, J013, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J013 Børsemaker studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J013_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs J001 Mekaniske fag er definert i avsnitt 9.1

Obligatoriske studieretningsfag i J013 Børsemaker:
 ME3110  7.0 V96        Tilvirkningsteknikk
 ME3120  8.0 V96        Maskinell bearbeiding
 ME3130  3.0 V96        Sammenføyningsteknikk
 ME3140  4.0 V96        Matr.-teknologi og måleteknikk
 ME3150  3.0 V96        Tegning, lover og regler
 ME3199  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


9.14 Kurskombinasjon J001, J080, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J080 Trykk studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J080_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs J001 Mekaniske fag er definert i avsnitt 9.1

Obligatoriske studieretningsfag i J080 Trykk:
 ME3310  17.0 V96   H02   Produksjonslære
 ME3320  2.0 V96   H02   Maskinlære
 ME3330  2.0 V96   H02   Materiallære
 ME3340  2.0 V96   H02   Kvalitetslære
 ME3350  2.0 V96   H02   Bransjelære
 ME3399  0.0 V96   H02   Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


9.15 Kurskombinasjon J001, J081, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J081 Bokbinder studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J081_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs J001 Mekaniske fag er definert i avsnitt 9.1

Obligatoriske studieretningsfag i J081 Bokbinder:
 ME3410  17.0 V96   H02   Produksjonslære
 ME3420  2.0 V96   H02   Maskinlære
 ME3430  2.0 V96   H02   Materiallære og miljø
 ME3440  2.0 V96   H02   Kvalitetslære
 ME3450  2.0 V96   H02   Bransjelære
 ME3499  0.0 V96   H02   Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


9.16 Kurskombinasjon J001, J082, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J082 Skipsbygging studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J082_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs J001 Mekaniske fag er definert i avsnitt 9.1

Obligatoriske studieretningsfag i J082 Skipsbygging:
 ME3510  8.0 V96        Tilvirkning og sammenstilling
 ME3520  5.0 V96        Sveise- og skjærearbeid
 ME3530  3.0 V96        Tegning og skipslære
 ME3540  2.0 V96        Maskinering
 ME3599  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen

... pluss enten (alternativ 1, subløp maskinarbeid):
 ME3550  9.0 V96        Maskinarbeid
Omfang GK: 22, omfang VKI alternativ 1: 27

... eller (alternativ 2, subløp plate, sveise, rørarbeid):
 ME3560  9.0 V96        Plate-, sveise- og rørarbeid
Omfang GK: 22, omfang VKI alternativ 2: 27

... eller (alternativ 3, subløp industrimekanikk):
 ME3570  9.0 V96        Industrimekanikk
Omfang GK: 22, omfang alternativ 3: 27


9.17 Kurskombinasjon J001, J088, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J088 Brønnteknikk studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J088_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs J001 Mekaniske fag er definert i avsnitt 9.1

Obligatoriske studieretningsfag i J088 Brønnteknikk:
 ME3610  3.0 V96        Geologi og formasjonseval.
 ME3620  3.0 V96        Boreteknologi
 ME3630  5.0 V96        Produksjonsteknikk
 ME3640  4.0 V96        Trykkontroll
 ME3650  3.0 V96        Brønnvæsker
 ME3660  3.0 V96        Drift- og styrestystemer
 ME3670  4.0 V96        Helse, miljø og sikkerhet
NB: ME3699 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 ME3699  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


9.18 Kurskombinasjon J001, J092, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J092 Reservedelsfaget for kjøretøy studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J092_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs J001 Mekaniske fag er definert i avsnitt 9.1

Obligatoriske studieretningsfag i J092 Reservedelsfaget for kjøretøy:
 ME3710  8.0 V96        Kjøret. oppb. og virkemåte
 ME3720  2.0 V96        Tilbehør
 ME3730  8.0 V96        Lagerstyring
 ME3740  5.0 V96        Kundebeh. og markedsføring
 ME3750  2.0 V96        Økonomi
 ME3799  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


10. Kurskombinasjoner innen studieretning NA.

10.1. Felleskontroller
Grunnkurs: K001, Naturbruk

Obligatoriske studieretningsfag på grunnkurs K001 Naturbruk:
 NA1010 3.0 V95        Naturbruk og friluftsliv
 NA1020 4.0 V95        Teknikk og håndverk
 NA1030 4.0 V95   V02   Produksjonslære I
 NA1031 4.0 V02        Produksjonslære I
 NA1040 4.0 V95   V02   Produksjonslære II
 NA1041 4.0 V02        Produksjonslære II
 NA1050 4.0 V95   V02   Produksjonslære III
 NA1051 4.0 V02        Produksjonslære III
 NA1999 0.0 V95        Tverrfaglig eksamen

10.2 Kurskombinasjon K001, K002, A010:
Grunnkurs: K001 Naturbruk studieretning NA
VKI-kurs: K002 Fiske og fangst studieretning NA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_NA_K002_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs K001 Naturbruk er definert i avsnitt 10.1

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om NA K002 Fiske og fangst foran.

10.3 Kurskombinasjon K001, K003, A010:
Grunnkurs: K001 Naturbruk studieretning NA
VKI-kurs: K003 Akvakultur studieretning NA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_NA_K003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs K001 Naturbruk er definert i avsnitt 10.1

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om NA K003 Akvakultur foran.

10.4 Kurskombinasjon K001, K004, A010:
Grunnkurs: K001 Naturbruk studieretning NA
VKI-kurs: K004 Landbruk og naturforvaltning studieretning NA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_NA_K004_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs K001 Naturbruk er definert i avsnitt 10.1

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om NA K004 Landbruk og naturforvaltning foran.

10.5 Kurskombinasjon K001, K005, A010:
Grunnkurs: K001 Naturbruk studieretning NA
VKI-kurs: K005 Reindrift studieretning NA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_NA_K005_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs K001 Naturbruk er definert i avsnitt 10.1

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om NA K005 Reindrift foran.

10.6 Kurskombinasjon K001, K006, A010:
Grunnkurs: K001 Naturbruk studieretning NA
VKI-kurs: K006 Skogbruk studieretning NA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_NA_K006_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs K001 Naturbruk er definert i avsnitt 10.1

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om NA K006 Skogbruk foran.

10.7 Kurskombinasjon K001, K007, A010:
Grunnkurs: K001 Naturbruk studieretning NA
VKI-kurs: K007 Gartneri og hagebruk studieretning NA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_NA_K007_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs K001 Naturbruk er definert i avsnitt 10.1

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om NA K007 Gartneri og hagebruk foran.

10.8 Kurskombinasjon K001, K008, A010:
Grunnkurs: K001 Naturbruk studieretning NA
VKI-kurs: K008 Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg studieretning NA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_NA_K008_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs K001 Naturbruk er definert i avsnitt 10.1

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om NA K008 Anleggsgartner
og driftsoperatør idrettsanlegg foran.

10.9 Kurskombinasjon K001, K021, A010:
Grunnkurs: K001 Naturbruk studieretning NA
VKI-kurs: K021 Økologisk landbruk studieretning NA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_NA_K021_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs K001 Naturbruk er definert i avsnitt 10.1

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om NA K021 Økologisk landbruk foran.

11. Kurskombinasjoner innen studieretning TB.

11.1. Felleskontroller
Grunnkurs: L001, Tekniske byggfag

Obligatoriske studieretningsfag på grunnkurs L001 Tekniske byggfag:
 TB1010 4.0 V95        Verktøylære
 TB1020 8.0 V95        Mater.-lære/prod.-lære/bransje
 TB1030 5.0 V95        Tegning og info. teknologi
 TB1040 5.0 V95        Byggteknikk
 TB1999 0.0 V95        Tverrfaglig eksamen
NB: TB1999 Tverrfaglig eksamen bare obligatorisk for elever

11.2 Kurskombinasjon L001, L002, A010:
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag studieretning TB
VKI-kurs: L002 Kart og oppmåling studieretning TB
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_TB_L002_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs L001 Tekniske byggfag er definert i avsnitt 11.1

Obligatoriske studieretningsfag i L002 Kart og oppmåling:
 TB2010  2.0 V96        Matematikk
 TB2020  8.0 V96        Landmåling
 TB2030  8.0 V96        Kartografi
 TB2040  5.0 V96        Geografiske info.-systemer
 TB2050  2.0 V96        Fotogrammetri
Omfang GK: 22, omfang: 25


11.3 Kurskombinasjon L001, L003, A010:
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag studieretning TB
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning studieretning TB
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_TB_L003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs L001 Tekniske byggfag er definert i avsnitt 11.1

Obligatoriske studieretningsfag i L003 Teknisk tegning:
 TB2110  19.0 V96        Teknisk tegning
 TB2120  3.0 V96        Maskinfag
 TB2130  3.0 V96        Byggfag
Omfang GK: 22, omfang: 25


11.4 Kurskombinasjon L001, L004, A010:
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag studieretning TB
VKI-kurs: L004 Rørfag studieretning TB
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_TB_L004_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs L001 Tekniske byggfag er definert i avsnitt 11.1

Obligatoriske studieretningsfag i L004 Rørfag:
 TB2210  16.0 V96        Matr., verktøy og sammenføy.
 TB2220  3.0 V96        Tegning
 TB2230  4.0 V96        Montasje
 TB2240  2.0 V96        Bransjelære
 TB2299  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


11.5 Kurskombinasjon L001, L005, A010:
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag studieretning TB
VKI-kurs: L005 Kobber- og blikkenslagerfag studieretning TB
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_TB_L005_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs L001 Tekniske byggfag er definert i avsnitt 11.1

Obligatoriske studieretningsfag i L005 Kobber- og blikkenslagerfag:
 TB2310  2.0 V96        Vernearbeid
 TB2320  4.0 V96        Material- og verktøylære
 TB2330  7.0 V96        Tak, tekking, renner og beslag
 TB2340  9.0 V96        Ventilasjon
 TB2350  3.0 V96        Fasader
 TB2399  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


11.6 Kurskombinasjon L001, L006, A010:
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag studieretning TB
VKI-kurs: L006 Maler og byggtapetserer studieretning TB
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_TB_L006_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs L001 Tekniske byggfag er definert i avsnitt 11.1

Obligatoriske studieretningsfag i L006 Maler og byggtapetserer:
 TB2410  2.0 V96        Fargelære og historikk
 TB2420  4.0 V96        Material- og verktøylære
 TB2430  16.0 V96        Bygningslære
 TB2440  3.0 V96        Bransjelære
 TB2499  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


11.7 Kurskombinasjon L001, L007, A010:
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag studieretning TB
VKI-kurs: L007 Overflatebehandling studieretning TB
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_TB_L007_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs L001 Tekniske byggfag er definert i avsnitt 11.1

Obligatoriske studieretningsfag i L007 Overflatebehandling:
 TB2510  2.0 V96        Korrosjonslære
 TB2520  5.0 V96        Forbehandling
 TB2530  6.0 V96        Påføringsteknikk
 TB2540  5.0 V96        Materiallære
 TB2550  3.0 V96        Verktøy- og maskinlære
 TB2560  2.0 V96        Verne- og miljølære
 TB2570  2.0 V96        Spesifikasjon, kontr. og rapp.
 TB2599  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


12. Kurskombinasjoner innen studieretning TR.

12.1. Felleskontroller
Grunnkurs: M001, Trearbeidsfag

Obligatoriske studieretningsfag på grunnkurs M001 Trearbeidsfag:
 TR1010 1.0 V95        Bransjekunnskap/HMS
 TR1020 1.0 V95        Produktlære
 TR1030 2.0 V95        Materiallære
 TR1040 16.0 V95        Verktøy, maskiner og utstyr
 TR1050 2.0 V95        Tegning
 TR1999 0.0 V95        Tverrfaglig eksamen
NB: TR1999 Tverrfaglig eksamen bare obligatorisk for elever

12.2 Kurskombinasjon M001, M002, A010:
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag studieretning TR
VKI-kurs: M002 Trelastfag studieretning TR
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_TR_M002_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs M001 Trearbeidsfag er definert i avsnitt 12.1

Obligatoriske studieretningsfag i M002 Trelastfag:
 TR2010  6.0 V96        Prod. av skur- og høvellast
 TR2020  2.0 V96        Produksjon av limtre
 TR2030  7.0 V96        Mask., verktøy, styr.- og reg.
 TR2040  5.0 V96        Sortering av trelast
 TR2050  3.0 V96        Tørking og energiprod.
 TR2060  2.0 V96        Bransjelære og kval.-sikring
 TR2099  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


12.3 Kurskombinasjon M001, M003, A010:
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag studieretning TR
VKI-kurs: M003 Snekkerfag studieretning TR
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_TR_M003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs M001 Trearbeidsfag er definert i avsnitt 12.1

Obligatoriske studieretningsfag i M003 Snekkerfag:
 TR2110  15.0 V96        Produksjon og bearbeiding
 TR2120  3.0 V96        Materiallære
 TR2130  2.0 V96        Overflatebehandling
 TR2140  5.0 V96        Tegn., konstr., prod., design
 TR2199  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


12.4 Kurskombinasjon M001, M004, A010:
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag studieretning TR
VKI-kurs: M004 Treskjærerfag studieretning TR
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_TR_M004_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs M001 Trearbeidsfag er definert i avsnitt 12.1

Obligatoriske studieretningsfag i M004 Treskjærerfag:
 TR2210  2.0 V96        Materiallære
 TR2220  13.0 V96        Treskjæring
 TR2230  3.0 V96        Maskiner og utstyr
 TR2240  7.0 V96        Tegning med stillære
 TR2299  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


12.5 Kurskombinasjon M001, M005, A010:
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag studieretning TR
VKI-kurs: M005 Møbeltapetserfag studieretning TR
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_TR_M005_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs M001 Trearbeidsfag er definert i avsnitt 12.1

Obligatoriske studieretningsfag i M005 Møbeltapetserfag:
 TR2310  4.0 V96        Materiallære
 TR2320  17.0 V96        Mask., verkt., utst. og met.
 TR2330  4.0 V96        Produktlære og tegning
 TR2399  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


12.6 Kurskombinasjon M001, M006, A010:
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag studieretning TR
VKI-kurs: M006 Trebåtbyggerfag studieretning TR
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_TR_M006_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs M001 Trearbeidsfag er definert i avsnitt 12.1

Obligatoriske studieretningsfag i M006 Trebåtbyggerfag:
 TR2410  1.0 V96        Verktøy, maskiner og utstyr
 TR2420  5.0 V96        Klinkbygging
 TR2430  8.0 V96        Kravellbygging
 TR2440  5.0 V96        Kaldbaking
 TR2450  2.0 V96        Reparasjonsarbeid
 TR2460  1.0 V96        Overflatebeh. og trebesk.
 TR2470  3.0 V96        Tegning og formgiving
Omfang GK: 22, omfang: 25


12.7 Kurskombinasjon M001, M007, A010:
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag studieretning TR
VKI-kurs: M007 Pianostemming og pianoteknikk studieretning TR
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_TR_M007_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs M001 Trearbeidsfag er definert i avsnitt 12.1

Obligatoriske studieretningsfag i M007 Pianostemming og pianoteknikk:
 TR2510  6.0 V96        Pianostemming
 TR2520  6.0 V96        Bestrenging av piano og flygel
 TR2530  4.0 V96        Klaviaturarbeid
 TR2540  5.0 V96        Mekanikkarbeid
 TR2550  4.0 V96        Material- og verktøylære
 TR2599  0.0 V96        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


13. Kurskombinasjoner innen studieretning MK.

13.1. Felleskontroller
Grunnkurs: P001, Medier og kommunikasjon

Obligatoriske studieretningsfag på grunnkurs P001 Medier og kommunikasjon:
 MK1010 5.0 V01        Mediekomm., ind. og samf.
 MK1020 7.0 V01        Mediedesign
 MK1030 10.0 V01        Medieproduksjon
 MK1099 0.0 V01        Tverrfaglig eksamen
NB: MK1099 Tverrfaglig eksamen bare obligatorisk for elever

13.2 Kurskombinasjon P001, P002, A010:
Grunnkurs: P001 Medier og kommunikasjon studieretning MK
VKI-kurs: P002 Grafisk produksjon studieretning MK
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_MK_P002_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs P001 Medier og kommunikasjon er definert i avsnitt 13.1

Obligatoriske studieretningsfag i P002 Grafisk produksjon:
 MK2110  2.0 V02        Bransje og marked
 MK2120  2.0 V02        IKT og digitale verktøy
 MK2130  3.0 V02        Produkter, materialer og miljø
 MK2140  4.0 V02        Met./tekn. trykk, innb./f.-gj.
 MK2150  9.0 V02        Produksjon, maskin og kvalitet
 MK2160  5.0 V02        Prosjektarbeid
 MK2199  0.0 V02        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


13.3 Kurskombinasjon P001, P003, A010:
Grunnkurs: P001 Medier og kommunikasjon studieretning MK
VKI-kurs: P003 Medier og kommunikasjon studieretning MK
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_MK_P003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs P001 Medier og kommunikasjon er definert i avsnitt 13.1

Obligatoriske studieretningsfag i P003 Medier og kommunikasjon:
 MK2010  5.0 V02        Mediekomm., individ og samfunn
 MK2020  7.0 V02        Mediedesign
 MK2030  6.0 V02        Medieproduksjon
 MK2040  2.0 V02        Uttrykkshistorie
 MK2050  5.0 V02        Prosjektarbeid
 MK2099  0.0 V02        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 22, omfang: 25


14. Kurskombinasjoner innen studieretning SA.

14.1. Felleskontroller
Grunnkurs: Q001, Salg og service

Obligatoriske studieretningsfag på grunnkurs Q001 Salg og service:
 SA1010 6.0 V01        Salg, service og sikkerhet
 SA1020 4.0 V01        Administrasjon
 SA1030 3.0 V01        Økonomi
 SA1040 4.0 V01        Bedriftsetablering
 SA1099 0.0 V01        Tverrfagleg eksamen
NB: SA1099 Tverrfagleg eksamen bare obligatorisk for elever

14.2 Kurskombinasjon Q001, Q002, A010:
Grunnkurs: Q001 Salg og service studieretning SA
VKI-kurs: Q002 Salg og service studieretning SA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_SA_Q002_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs Q001 Salg og service er definert i avsnitt 14.1

Obligatoriske studieretningsfag i Q002 Salg og service:
 SA2010  6.0 V02        Salg og service
 SA2020  2.0 V02        Sikkerhet
 SA2030  8.0 V02        Kultur, komm. og teknologi
 SA2040  4.0 V02        Egen bedrift
 SA2050  5.0 V02        Prosjektarbeid
 SA2099  0.0 V02        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 17, omfang: 25


15. 
15.1 Kurskombinasjon B001, A015, A010:
Grunnkurs: B001 Byggfag studieretning BY
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_BY_A015_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om AA A015 IKT - driftsfag foran.

15.2 Kurskombinasjon C001, A015, A010:
Grunnkurs: C001 Elektrofag studieretning EL
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_EL_A015_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om AA A015 IKT - driftsfag foran.

15.3 Kurskombinasjon D001, A015, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_A015_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om AA A015 IKT - driftsfag foran.

15.4 Kurskombinasjon E001, A015, A010:
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag studieretning HN
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_HN_A015_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om AA A015 IKT - driftsfag foran.

15.5 Kurskombinasjon F001, A015, A010:
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag studieretning HS
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_HS_A015_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om AA A015 IKT - driftsfag foran.

15.6 Kurskombinasjon G001, A015, A010:
Grunnkurs: G001 Idrettsfag studieretning ID
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ID_A015_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om AA A015 IKT - driftsfag foran.

15.7 Kurskombinasjon H001, A015, A010:
Grunnkurs: H001 Kjemi- og prosessfag studieretning KP
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_KP_A015_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om AA A015 IKT - driftsfag foran.

15.8 Kurskombinasjon I001, A015, A010:
Grunnkurs: I001 Musikk, dans og drama studieretning MD
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_MD_A015_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om AA A015 IKT - driftsfag foran.

15.9 Kurskombinasjon J001, A015, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_A015_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om AA A015 IKT - driftsfag foran.

15.10 Kurskombinasjon K001, A015, A010:
Grunnkurs: K001 Naturbruk studieretning NA
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_NA_A015_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om AA A015 IKT - driftsfag foran.

15.11 Kurskombinasjon L001, A015, A010:
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag studieretning TB
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_TB_A015_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om AA A015 IKT - driftsfag foran.

15.12 Kurskombinasjon M001, A015, A010:
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag studieretning TR
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_TR_A015_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om AA A015 IKT - driftsfag foran.

15.13 Kurskombinasjon P001, A015, A010:
Grunnkurs: P001 Medier og kommunikasjon studieretning MK
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_MK_A015_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om AA A015 IKT - driftsfag foran.

15.14 Kurskombinasjon Q001, A015, A010:
Grunnkurs: Q001 Salg og service studieretning SA
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_SA_A015_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om AA A015 IKT - driftsfag foran.

15.15 Kurskombinasjon B001, F003, A010:
Grunnkurs: B001 Byggfag studieretning BY
VKI-kurs: F003 Miljø- og vedlikehold studieretning HS
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_BY_F003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om HS F003 Miljø- og vedlikehold foran.

15.16 Kurskombinasjon B001, K008, A010:
Grunnkurs: B001 Byggfag studieretning BY
VKI-kurs: K008 Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg studieretning NA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_BY_K008_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om NA K008 Anleggsgartner
og driftsoperatør idrettsanlegg foran.

15.17 Kurskombinasjon B001, L002, A010:
Grunnkurs: B001 Byggfag studieretning BY
VKI-kurs: L002 Kart og oppmåling studieretning TB
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_BY_L002_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om TB L002 Kart og oppmåling foran.

15.18 Kurskombinasjon B001, L003, A010:
Grunnkurs: B001 Byggfag studieretning BY
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning studieretning TB
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_BY_L003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om TB L003 Teknisk tegning foran.

15.19 Kurskombinasjon C001, J007, A010:
Grunnkurs: C001 Elektrofag studieretning EL
VKI-kurs: J007 Skipsteknisk drift studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_EL_J007_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om ME J007 Skipsteknisk drift foran.

15.20 Kurskombinasjon A001, J008, A010:
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag studieretning AA
VKI-kurs: J008 Transportfag studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_AA_J008_AP

Totalomfang skal være minimum 95.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om ME J008 Transportfag foran.

15.21 Kurskombinasjon C001, J008, A010:
Grunnkurs: C001 Elektrofag studieretning EL
VKI-kurs: J008 Transportfag studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_EL_J008_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om ME J008 Transportfag foran.

15.22 Kurskombinasjon C001, J010, A010:
Grunnkurs: C001 Elektrofag studieretning EL
VKI-kurs: J010 Elektromekaniske fag studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_EL_J010_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om ME J010 Elektromekaniske fag foran.

15.23 Kurskombinasjon D001, L003, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning studieretning TB
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_L003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om TB L003 Teknisk tegning foran.

15.24 Kurskombinasjon D001, L002, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: L002 Kart og oppmåling studieretning TB
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_L002_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om TB L002 Kart og oppmåling foran.

15.25 Kurskombinasjon D001, L006, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: L006 Maler og byggtapetserer studieretning TB
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_L006_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om TB L006 Maler og byggtapetserer foran.

15.26 Kurskombinasjon D001, M004, A010:
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: M004 Treskjærerfag studieretning TR
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_M004_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om TR M004 Treskjærerfag foran.

15.27 Kurskombinasjon E001, F003, A010:
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag studieretning HN
VKI-kurs: F003 Miljø- og vedlikehold studieretning HS
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_HN_F003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om HS F003 Miljø- og vedlikehold foran.

15.28 Kurskombinasjon G001, L003, A010:
Grunnkurs: G001 Idrettsfag studieretning ID
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning studieretning TB
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ID_L003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om TB L003 Teknisk tegning foran.

15.29 Kurskombinasjon J001, B006, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: B006 Anleggsmaskinfører studieretning BY
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_B006_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om BY B006 Anleggsmaskinfører foran.

15.30 Kurskombinasjon J001, C005, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: C005 Sjøfartsfag studieretning EL
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_C005_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om EL C005 Sjøfartsfag foran.

15.31 Kurskombinasjon J001, D057, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: D057 Søm studieretning FO
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_D057_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om FO D057 Søm foran.

15.32 Kurskombinasjon J001, D065, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: D065 Design og tekstil studieretning FO
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_D065_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om FO D065 Design og tekstil foran.

15.33 Kurskombinasjon J001, L007, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: L007 Overflatebehandling studieretning TB
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_L007_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om TB L007 Overflatebehandling foran.

15.34 Kurskombinasjon J001, L003, A010:
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning studieretning TB
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_L003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om TB L003 Teknisk tegning foran.

15.35 Kurskombinasjon L001, F003, A010:
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag studieretning TB
VKI-kurs: F003 Miljø- og vedlikehold studieretning HS
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_TB_F003_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om HS F003 Miljø- og vedlikehold foran.

15.36 Kurskombinasjon L001, J012, A010:
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag studieretning TB
VKI-kurs: J012 Plastfag studieretning ME
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_TB_J012_AP

Totalomfang skal være minimum 100.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om ME J012 Plastfag foran.

15.37 Kurskombinasjon A001, L002, A010:
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag studieretning AA
VKI-kurs: L002 Kart og oppmåling studieretning TB
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_AA_L002_AP

Totalomfang skal være minimum 95.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om TB L002 Kart og oppmåling foran.

15.38 Kurskombinasjon A001, L003, A010:
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag studieretning AA
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning studieretning TB
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_AA_L003_AP

Totalomfang skal være minimum 95.

Obligatoriske studieretningsfag, se avsnitt om TB L003 Teknisk tegning foran.

16. Kurskombinasjoner innen studieretning AA.

16.1. Felleskontroller
Grunnkurs: A001, Allmenne, økonomiske og administrative fag

Det kreves fullt A001 grunnkurs der A001 er grunnlag for kryssløp med yrkesfaglig VKI-kurs, eller
der A001 er grunnlag for AA fagopplæring. Ved tilpasset fagopplæring kan elev ta eks. 5 timer handel
og kontorarbeid på GK, og oppgradere med matte- (2) og naturfag (3) til GSK-kravet på VKII-kurset.
I kodingen av vitnemålskontrollene er det i slike tilfeller bekvemt å flytte 5 timene handel
og kontor over på VKI-kontrollen, siden det da bare blir en standardkontroll for grunnkurs A001
for alle løp som bygger på A001:

AA1010/11/12 øknomi- og informasjonsbehandling (5 timer)
....pluss enten
B-språk 1 VT/VSxx10 (4 timer)
....eller
C-språk 1 VT/VSxx40 (4 timer)


16.2 Kurskombinasjon A001, A006, A010:
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag studieretning AA
VKI-kurs: A006 Resepsjonsfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_AA_A006_AP

Totalomfang skal være minimum 95.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs A001 Allmenne, økonomiske og
administrative fag er definert i avsnitt 16.1


16.3 Kurskombinasjon A001, A007, A010:
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag studieretning AA
VKI-kurs: A007 Butikkfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_AA_A007_AP

Totalomfang skal være minimum 95.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs A001 Allmenne, økonomiske og
administrative fag er definert i avsnitt 16.1


16.4 Kurskombinasjon A001, A011, A010:
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag studieretning AA
VKI-kurs: A011 Kontorfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_AA_A011_AP

Totalomfang skal være minimum 95.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs A001 Allmenne, økonomiske og
administrative fag er definert i avsnitt 16.1


16.5 Kurskombinasjon A001, A015, A010:
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag studieretning AA
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_AA_A015_AP

Totalomfang skal være minimum 95.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs A001 Allmenne, økonomiske og
administrative fag er definert i avsnitt 16.1


16.6 Kurskombinasjon A001, A017, A010:
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag studieretning AA
VKI-kurs: A017 Reiseservice- og resepsjonsfag studieretning AA
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning
Navn på hovedkontroll: kontroll_AA_A017_AP

Totalomfang skal være minimum 95.

Krav til studieretningsfag for grunnkurs A001 Allmenne, økonomiske og
administrative fag er definert i avsnitt 16.1


17. Kurs som leder til studiekompetanse innen teknisk fagskole


17.1 Kurs Z053 teknisk fagskole:
Kursbetegnelse: Z053 Linje for maritime fag og fiskerifag
Navn på hovedkontroll: kontroll_Z053_TF

Obligatoriske studieretningsfag i Z053 Linje for maritime fag og fiskerifag:
 TF6010 187.0 V99        Lederskap til sjøs
 TF6020 149.0 V99        Skipsteknikk
 TF6030 224.0 V99        Sikkerhet til sjøs

... pluss enten (alternativ 1, subløp nautiske fag og fiskerifag):
 TF6110 486.0 V00        Navigasjon og nav.midler E
 TF6120 225.0 V99        Sjøveisregler og brovakthold
 TF6130 225.0 V99        Behandling av skip
 TF6140 339.0 V00        Lasteberegn. og beh. av last E
 TF6150  40.0 V99        Medisinsk behandling
 TF6160 170.0 V99        Kommunikasjon
... eller (alternativ 2, subløp skipteknisk drift):
 TF6310  37.0 V99        Materiallære
 TF6320 112.0 V99        Mekanikk og fasthetslære
 TF6330  75.0 V99        Termodynamikk
 TF6340 112.0 V99        El.-tek., el.-nikk og styr.-t.
 TF6350 112.0 V99        Måle- og reguleringsteknikk
 TF6360 567.0 V00        Kraftanlegg E
 TF6370 230.0 V00        Skipselektriske anlegg E
 TF6380  75.0 V99        Overv.-, kom.-, styringssyst.
 TF6390 165.0 V99        Skipsutstyr og hjelpesystemer

17.2 Kurs Z054 teknisk fagskole:
Kursbetegnelse: Z054 Linje for næringsmiddelteknikk
Navn på hovedkontroll: kontroll_Z054_TF

Obligatoriske studieretningsfag i Z054 Linje for næringsmiddelteknikk:
 TF0010 112.0 V00        Økonomistyring P
 TF0020 112.0 V00        Organisasjon og ledelse P
 TF0030  76.0 V00        Markedsføringsledelse P
 TF0099  0.0 V00        Tverrf. eksamen fellesfag E
 TF7710 228.0 H99        Mikrobiologi
 TF7720 152.0 H99        Produksjonshygiene
 TF7730 304.0 H99        Kjemi med næringsmiddelkjemi
 TF7740 380.0 H99        Prosesslære
 TF7750 456.0 H99        Råst.-, prod.- og ferdigv.kun.
 TF7799  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks nær.midd.tek

17.3 Kurs Z055 teknisk fagskole:
Kursbetegnelse: Z055 Linje for kjemi og prosess
Navn på hovedkontroll: kontroll_Z055_TF

Obligatoriske studieretningsfag i Z055 Linje for kjemi og prosess:
 TF0010 112.0 V00        Økonomistyring P
 TF0020 112.0 V00        Organisasjon og ledelse P
 TF0030  76.0 V00        Markedsføringsledelse P
 TF0099  0.0 V00        Tverrf. eksamen fellesfag E
 TF4510  75.0 H99        Helse, miljø og sikkerhet
 TF4520  75.0 H99        Materiallære
 TF4530 261.0 H99        Generell og uorganisk kjemi
 TF4540 111.0 H99        Grunnleggende organisk kjemi
 TF4550  75.0 H99        Fysikk
 TF4560  37.0 H99        Grunnleggende kjemiteknikk

... pluss enten (alternativ 1, subløp kjemi):
 TF4610 299.0 H99        Fysikalsk og instr kjemi
 TF4620 324.0 H99        Organisk kjemi
 TF4630  75.0 H99        Kjemiteknikk
 TF4699  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks kjemi
... eller (alternativ 2, subløp prosess):
 TF4710 184.0 H99        Kjemiteknikk
 TF4720 147.0 H99        Vedlikehold og driftsutstyr
 TF4730 367.0 H99        Prosesskontroll
 TF4799  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks prosess

17.4 Kurs Z056 teknisk fagskole:
Kursbetegnelse: Z056 Linje for bygg og anlegg
Navn på hovedkontroll: kontroll_Z056_TF

Obligatoriske studieretningsfag i Z056 Linje for bygg og anlegg:
 TF0010 112.0 V00        Økonomistyring P
 TF0020 112.0 V00        Organisasjon og ledelse P
 TF0030  76.0 V00        Markedsføringsledelse P
 TF0099  0.0 V00        Tverrf. eksamen fellesfag E
 TF1010 115.0 H99        Matematikk for bygg og anlegg
 TF1020  75.0 H99        Stikking og nivellering
 TF1030 115.0 H99        Materialkunnskap
 TF1040 235.0 H99        Konstruksjonslære
 TF1050 185.0 H99        Byggesaken
 TF1060  75.0 H99        Kvalitetskontroll og internk

... pluss enten (alternativ 1, subløp bygg):
 TF1110 190.0 H99        Betong- og murerkonstruksjoner
 TF1120  75.0 H99        Trekonstruksjoner
 TF1130  75.0 H99        Stålkonstruksjoner
 TF1140  75.0 H99        Bygningsfysikk
 TF1150 230.0 H99        Bygningsproduksjon
 TF1160  75.0 H99        Forv., drift og vedl. av bygg
 TF1199  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks bygg
... eller (alternativ 2, subløp anlegg):
 TF1210  75.0 H99        Landmåling
 TF1220  75.0 H99        Fjellarbeid
 TF1230 100.0 H99        Kommunalteknikk
 TF1240 150.0 H99        Betong- og stålkonstruksjoner
 TF1250  75.0 H99        Anleggsdrift
 TF1260 170.0 H99        Anleggskonstruksjoner
 TF1270  75.0 H99        Geoteknikk
 TF1299  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks anlegg
... eller (alternativ 3, subløp anleggsgartner):
 TF1310 190.0 H99        Anleggstyper
 TF1320 150.0 H99        Anlegg og vedlikehold, grå del
 TF1330 305.0 H99        Anlegg, stell og vedl., gr del
 TF1350  75.0 H99        Anleggsdrift
 TF1399  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks anl.gartner

17.5 Kurs Z057 teknisk fagskole:
Kursbetegnelse: Z057 Linje for elektro
Navn på hovedkontroll: kontroll_Z057_TF

Obligatoriske studieretningsfag i Z057 Linje for elektro:
 TF0010 112.0 V00        Økonomistyring P
 TF0020 112.0 V00        Organisasjon og ledelse P
 TF0030  76.0 V00        Markedsføringsledelse P
 TF0099  0.0 V00        Tverrf. eksamen fellesfag E
 TF2010 112.0 H99        Elektroteknikk
 TF2020  94.0 H99        Matematikk
 TF2030  75.0 H99        Datakommunikasjon
 TF2040 112.0 H99        Elektroniske systemer
 TF2050  75.0 H99        Tegning og dokumentasjon
 TF2060  75.0 H99        Industriell måleteknikk

... pluss enten (alternativ 1, subløp elkraft):
 TF2110 187.0 H99        Energiproduksjon og -distr.
 TF2120 247.0 H99        Elektriske maskiner og omform.
 TF2130 154.0 H99        Automatiserte anlegg
 TF2140 300.0 H99        Prosj. av elektriske anlegg
 TF2150  89.0 H99        Mekanikk og fysikk
 TF2199  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks el.kraft
... eller (alternativ 2, subløp elektronikk):
 TF2210 407.0 H99        Elektronikk
 TF2220 326.0 H99        IT-anlegg
 TF2230 244.0 H99        Telesystemer
 TF2299  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks el.nikk
... eller (alternativ 3, subløp datateknikk):
 TF2310 240.0 H99        Programmering
 TF2320 304.0 H99        Maskinvare og operativsystemer
 TF2330 304.0 H99        Nettverk
 TF2340 129.0 H99        Brukersystemer
 TF2399  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks datatekn.
... eller (alternativ 4, subløp automatisering):
 TF2410 296.0 H99        Energitekniske komponenter
 TF2420 148.0 H99        Instrumentering og måleteknikk
 TF2430 148.0 H99        Styring
 TF2440 237.0 H99        Reguleringsteknikk
 TF2450 111.0 H99        Operatørstøttesystemer
 TF2499  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks autmatis.

17.6 Kurs Z058 teknisk fagskole:
Kursbetegnelse: Z058 Linje for driftsteknikk
Navn på hovedkontroll: kontroll_Z058_TF

Obligatoriske studieretningsfag i Z058 Linje for driftsteknikk:
 TF0010 112.0 V00        Økonomistyring P
 TF0020 112.0 V00        Organisasjon og ledelse P
 TF0030  76.0 V00        Markedsføringsledelse P
 TF0099  0.0 V00        Tverrf. eksamen fellesfag E
 TF3010 135.0 H99        Kvalitetssikring og HMS
 TF3020  75.0 H99        Fabrikkplanlegging
 TF3030 185.0 H99        Materialadministrasjon
 TF3040  70.0 H99        Vedlikehold
 TF3050  85.0 H99        Mekanikk
 TF3060  50.0 H99        Matematikk

... pluss enten (alternativ 1, subløp tre og møbel):
 TF3110 150.0 H99        Materialteknologi
 TF3120 250.0 H99        Produksjonsteknikk
 TF3130  75.0 H99        Automasjon
 TF3140 225.0 H99        Produkt- og konstruksjonslære
 TF3150 110.0 H99        Vent.-, tørke- og energitekn.
 TF3160  75.0 H99        Mekanikk
 TF3170  35.0 H99        Faglig kalkulasjon
 TF3199  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks tre og møb
... eller (alternativ 2, subløp tekstil/konfeksjon):
 TF3210 150.0 H99        Materiallære
 TF3220 420.0 H99        Produksjonsteknikk
 TF3230 100.0 H99        Vedlikehold
 TF3240 250.0 H99        Produksjonsutvikling
 TF3299  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks tekst/konf.
... eller (alternativ 3, subløp treteknikk):
 TF3310 100.0 H99        Automasjon
 TF3320 500.0 H99        Poduksjonsteknikk
 TF3330 320.0 H99        Treteknologi
 TF3399  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks treteknikk
... eller (alternativ 4, subløp plastteknikk):
 TF3410 100.0 H99        Materiallære
 TF3420 525.0 H99        Produksjonsteknologi
 TF3430 150.0 H99        Konstruksjon
 TF3440  35.0 H99        Mekanikk
 TF3450 110.0 H99        Automasjon
 TF3499  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks plasttek
... eller (alternativ 5, subløp maskinteknisk):
 TF3510  70.0 H99        Driftsregnskap og kalkulasjon
 TF3520 150.0 H99        Materiallære
 TF3530  75.0 H99        Mekanikk
 TF3540 150.0 H99        Automatisert produksjon
 TF3550  75.0 H99        Teknisk tegning og dokument.
 TF3560 185.0 H99        Ind. varme- og energitek.
 TF3570 100.0 H99        Produksjonsteknikk
 TF3580 115.0 H99        Vedlikehold
 TF3599  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks mask.tek.dr
... eller (alternativ 6, subløp logistikk/transport):
 TF3610 150.0 H99        IT-teknologi
 TF3620 320.0 H99        Transportkunnskap
 TF3630 150.0 H99        Transportrett
 TF3640  75.0 H99        Service og kundebehandling
 TF3650  75.0 H99        Terminallære
 TF3660 112.0 H99        Befraktning
 TF3670  38.0 H99        Transportgeografi
 TF3699  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks logist/trans

17.7 Kurs Z059 teknisk fagskole:
Kursbetegnelse: Z059 Linje for petroleumsteknologi
Navn på hovedkontroll: kontroll_Z059_TF

Obligatoriske studieretningsfag i Z059 Linje for petroleumsteknologi:
 TF0010 112.0 V00        Økonomistyring P
 TF0020 112.0 V00        Organisasjon og ledelse P
 TF0030  76.0 V00        Markedsføringsledelse P
 TF0099  0.0 V00        Tverrf. eksamen fellesfag E
 TF4000 186.0 H99        Produksjon
 TF4010  75.0 H99        Reservoargeologi
 TF4020  75.0 H99        Brønndesign
 TF4030  37.0 H99        HMS-IK
 TF4040 150.0 H99        Mekanikk/materiallære
 TF4050  75.0 H99        Fagengelsk
 TF4060  75.0 H99        Brønnvæsker
 TF4070  75.0 H99        Reguleringssystemer
 TF4080  75.0 H99        Matematikk for petroleumstekn.
 TF4090  75.0 H99        Vedlikeholdsstrategi
 TF4100  74.0 H99        Trykkontroll I

... pluss enten (alternativ 1, subløp boreteknikk):
 TF4110 185.0 H99        Boreteknologi
 TF4120  74.0 H99        Trykkontroll II
 TF4130  74.0 H99        Bore- og kompletteringsvæsker
 TF4140  74.0 H99        Foringsrør
 TF4150 104.0 H99        Hydraulikk og hydr. utstyr
 TF4160  37.0 H99        Lover og regelverk
 TF4199  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks boreteknikk
... eller (alternativ 2, subløp brønnservice):
 TF4120  74.0 H99        Trykkontroll II
 TF4160  37.0 H99        Lover og regelverk
 TF4210  74.0 H99        Borekunnskap
 TF4220  74.0 H99        Kabeloperasjoner
 TF4230  74.0 H99        Hydraulisk brønnoverhaling
 TF4240 141.0 H99        Testing og ferdigstillelse
 TF4250  74.0 H99        Hydraulikk
 TF4299  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks brønnservice
... eller (alternativ 3, subløp petroleumsproduksjon):
 TF4310 218.0 H99        Prosessystemer
 TF4320  74.0 H99        Sentrale hjelpesystemer
 TF4330 218.0 H99        Automasjon
 TF4340  38.0 H99        Kjemikalier
 TF4399  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks petrol.prod.

17.8 Kurs Z060 teknisk fagskole:
Kursbetegnelse: Z060 Linje for maskinfag
Navn på hovedkontroll: kontroll_Z060_TF

Obligatoriske studieretningsfag i Z060 Linje for maskinfag:
 TF0010 112.0 V00        Økonomistyring P
 TF0020 112.0 V00        Organisasjon og ledelse P
 TF0030  76.0 V00        Markedsføringsledelse P
 TF0099  0.0 V00        Tverrf. eksamen fellesfag E
 TF5010  38.0 H99        Systematisk HMS
 TF5020 114.0 H99        Materiallære
 TF5030 114.0 H99        Termodynamikk
 TF5040 190.0 H99        Mekanikk
 TF5050 114.0 H99        Elektro og automasjon
 TF5060 114.0 H99        Teknisk tegning og dok.
 TF5070  76.0 H99        Matematikk

... pluss enten (alternativ 1, subløp bilteknikk):
 TF5110  76.0 H99        Logistikk
 TF5120  76.0 H99        Lovkunnskap
 TF5130  76.0 H99        Karosseri, rammer og lakk
 TF5140 114.0 H99        Elektro og elektronikk
 TF5150  76.0 H99        Drivverk
 TF5160 114.0 H99        Motorteknikk
 TF5170  76.0 H99        Bremser
 TF5180  76.0 H99        Understell
 TF5190  76.0 H99        Verkstedsdrift
 TF5199  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks bilteknikk
... eller (alternativ 2, subløp maskinteknikk):
 TF5210 152.0 H99        Verkstedstekn automatisering
 TF5220  76.0 H99        Prosjektstyring
 TF5230 114.0 H99        Kvalitetsstyring
 TF5240 114.0 H99        Dataassistert konstruksjon
 TF5250 114.0 H99        Tilvirkningsteknikk
 TF5260 190.0 H99        Konstruksjonsteknikk
 TF5299  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks maskintekn
... eller (alternativ 3, subløp VVS-teknikk):
 TF5310 190.0 H99        Inneklimateknikk
 TF5320  50.0 H99        Tekn. varme- og strømningslære
 TF5330 102.0 H99        Vannb. syst. for oppv./kjøl.
 TF5340 152.0 H99        Ventilasjonsteknikk
 TF5350 114.0 H99        Sanitærteknikk
 TF5360  76.0 H99        Reguleringsteknikk
 TF5370  76.0 H99        Kval.-sikr. av tek.anl. i byg.
 TF5399  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks VVS-teknikk
... eller (alternativ 4, subløp sveiseteknikk):
 TF5410 114.0 H99        Oppb. og utf. av sveiste kon.
 TF5420 228.0 H99        Sveisemetallurgi
 TF5430  76.0 H99        Sveiseøkonomi
 TF5440 190.0 H99        Fabrikasj., kva.-sikr./-kontr.
 TF5450 152.0 H99        Sammenføyningsmetoder/-utstyr
 TF5499  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks sveisetekn
... eller (alternativ 5, subløp kuldeteknikk):
 TF5510 228.0 H99        Drift/vedl. kuldean./varmep.
 TF5520  76.0 H99        SRO/sikr. av kuldeanl./va.-pu.
 TF5530 152.0 H99        Bruk av kuldeanlegg
 TF5540  76.0 H99        Bruk av varmepumpeanlegg
 TF5550 228.0 H99        Prosj. av kuldeanl. og varmep.
 TF5599  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks kuldeteknikk
... eller (alternativ 6, subløp mekatronikk):
 TF5610 152.0 H99        Mekatronikkdesign I
 TF5620 190.0 H99        Mekatronikkdesign II
 TF5630 190.0 H99        Mekatronikkstyringer
 TF5640  76.0 H99        Mekatronikkproduksjon
 TF5650 114.0 H99        Teknisk administrasjon
 TF5699  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks mekatronikk

17.9 Kurs Z061 teknisk fagskole:
Kursbetegnelse: Z061 Linje for naturbruk
Navn på hovedkontroll: kontroll_Z061_TF

Obligatoriske studieretningsfag i Z061 Linje for naturbruk:
 TF0010 112.0 V00        Økonomistyring P
 TF0020 112.0 V00        Organisasjon og ledelse P
 TF0030  76.0 V00        Markedsføringsledelse P
 TF0099  0.0 V00        Tverrf. eksamen fellesfag E
 TF7010 187.0 H99        Produkt- og kvalitetsutvikling
 TF7020 224.0 H99        Naturgrunnlaget
 TF7030 112.0 H99        Kjemi for naturbruk

... pluss enten (alternativ 1, subløp akvakultur):
 TF7110 648.0 H99        Planl. og gjennomf. av drift
 TF7120 349.0 H99        Teknisk drift og vedlikehold
 TF7199  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks akvakultur
... eller (alternativ 2, subløp husdyr):
 TF7210 225.0 H99        Fys., anat., fôrm.-vurd., ern.
 TF7220 259.0 H99        Planlegging og drift
 TF7230 413.0 H99        Avl, fôring og stell av husdyr
 TF7240 100.0 H99        Teknisk tilrettelegging
 TF7299  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks husdyr
... eller (alternativ 3, subløp plantedyrking):
 TF7310 150.0 H99        Jordlære
 TF7320 228.0 H99        Plantelære
 TF7330 287.0 H99        Bedriftsplanlegging og økonomi
 TF7340 332.0 H99        Teknisk drift og vedlikehold
 TF7399  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks plantedyrk.
... eller (alternativ 4, subløp skogbruk):
 TF7410 150.0 H99        Naturbruksbiologi
 TF7420 150.0 H99        Skogskjøtsel
 TF7430 224.0 H99        Driftsteknikk og økonomi
 TF7440 236.0 H99        Virkesomsetning
 TF7450 237.0 H99        Utmarksforvaltning
 TF7499  0.0 V01        Tverrf. prosj.eks skogbruk

18. VKII-kurs for yrkesfaglig vitnemål

Obligatoriske studieretningsfag i C019 Romteknologi:
 EL4210  4.0 V97        Elektronikk og komm.-tekn.
 EL4220  6.0 V97        Telemetri
 EL4230  3.0 V97        Romteknologi og satelittekn.
 EL4240  2.0 V97        Fjernanalyse og geo. inf.-sys.
 EL4250  3.0 V97        Programmering
 EL4260  5.0 V97        Fysikk
Omfang GK: 17, omfang: 23

Obligatoriske studieretningsfag i D031 Reklame/illustrasjon/design:
 FO4210  10.0 V97   H03   Reklame
 FO4220  10.0 V97   H03   Design
 FO4230  9.0 V97   H03   Illustrasjon
 FO4240  2.0 V97   H03   Markedsføring
 FO4299  0.0 V97   H03   Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 17, omfang: 31

Obligatoriske studieretningsfag i D032 Interiør:
 FO4110  6.0 V97        Innredning og romkunnskap
 FO4120  12.0 V97        Produktkunnskap
 FO4130  11.0 V97        Kommunikasjon og presentasjon
 FO4140  2.0 V97        Stillære - rom og møbelkunst
 FO4199  0.0 V97        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 17, omfang: 31

Obligatoriske studieretningsfag i D033 Dekoratør:
 FO4610  8.0 V97        Bransjelære
 FO4620  8.0 V97        Visualisering
 FO4630  6.0 V97        Grafisk form
 FO4640  9.0 V97        Utstillingsarbeid
 FO4699  0.0 V97        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 17, omfang: 31

Obligatoriske studieretningsfag i F012 Hjelpepleier:
 HS4310  31.0 V97        Sykepleie med støttefag
NB: HS4311 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 HS4311  0.0 V97        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 17, omfang: 31

Obligatoriske studieretningsfag i F013 Fotterapeut:
 HS4110  14.0 V97        Praktisk klinikkarbeid
 HS4120  3.0 V97        Analysteknikk og leddtest
 HS4130  4.0 V97        Sykdomslære
 HS4140  2.0 V97        Etikk og kommunikasjon
 HS4150  2.0 V97        Arbeidsmiljø
 HS4160  3.0 V97        Avlastningslære
 HS4170  3.0 V97        Bedriftslære
NB: HS4198 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 HS4198  0.0 V97        Tverrfaglig praktisk eksamen
NB: HS4199 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 HS4199  0.0 V97        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 17, omfang: 31

Obligatoriske studieretningsfag i F014 Hudpleier:
 HS4410  2.0 V97        Miljølære
 HS4420  4.0 V97        Dermatologi og sykdomslære
 HS4430  5.0 V97        Make-up og fargelære
 HS4440  15.0 V97        Hudpleiefag
 HS4450  3.0 V97        Bedriftslære
NB: HS4498 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 HS4498  0.0 V97        Tverrfaglig praktisk eksamen
NB: HS4499 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 HS4499  0.0 V97        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 17, omfang: 29

Obligatoriske studieretningsfag i F015 Apotektekniker:
 HS4010  12.0 V97        Bransjelære
 HS4020  10.0 V97        Apotekvarer
 HS4030  9.0 V97        Ekspedisjonsarbeid
NB: HS4098 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 HS4098  0.0 V97        Tverrfaglig praktisk eksamen
NB: HS4099 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 HS4099  0.0 V97        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 17, omfang: 31

Obligatoriske studieretningsfag i F016 Tannhelsesekretær:
 HS4510  7.0 V97        Administrasjon
 HS4520  5.0 V97        S.-odont., an., fys., syk.-l.
 HS4530  6.0 V97        Hygiene
 HS4540  11.0 V97        Assistanse
 HS4550  2.0 V97        Kommunikasjon og etikk
NB: HS4598 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 HS4598  0.0 V97        Tverrfaglig praktisk eksamen
NB: HS4599 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 HS4599  0.0 V97        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 17, omfang: 31

Obligatoriske studieretningsfag i F017 Helsesekretær:
 HS4210  22.0 V97        Helsesekretærarbeid
 HS4220  1.0 V97        Sosiallære
 HS4230  3.0 V97        Psykologi
 HS4240  5.0 V97        Sykdomslære
NB: HS4298 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 HS4298  0.0 V97        Tverrfaglig praktisk eksamen
NB: HS4299 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 HS4299  0.0 V97        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 17, omfang: 31

Obligatoriske studieretningsfag i E009 Meieriindustri:
 HN4010  4.0 V97        Mikrob., prod.-kjemi og -ern.
 HN4020  10.0 V97        Framst. av meieriprodukter
 HN4030  10.0 V97        Laboratoriearbeid
 HN4040  2.0 V97        Hygiene og kvalitetskontroll
 HN4050  5.0 V97        Bransjek., økonomi og ledelse
Omfang GK: 17, omfang: 31

Obligatoriske studieretningsfag i J091 Sykkelreparatør:
 ME4010  4.0 V97        Rammer
 ME4020  3.0 V97        Drivverk
 ME4030  2.0 V97        Hjul
 ME4040  3.0 V97        Bremser og avfjæring
 ME4050  2.0 V97        Elektro/elektronikk
 ME4060  2.0 V97        Utstyr og tilbehør
 ME4070  3.0 V97        Informasjonsbehandling
 ME4080  3.0 V97        Kommunikasjon
 ME4090  5.0 V97        Bransjelære
 ME4099  0.0 V97        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 17, omfang: 27

Obligatoriske studieretningsfag i K011 Allsidig landbruk:
 NA4010  6.0 V97        Jord- og plantedyrking
 NA4020  6.0 V97        Husdyrlære
 NA4030  3.0 V97        Skogbrukslære
 NA4040  3.0 V97        Naturforvaltning
 NA4050  3.0 V97        Teknikk og håndverk
 NA4060  8.0 V97        Økonomi
NB: NA4098 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 NA4098  2.0 V97        Fordelt på studieretningsfag
Omfang GK: 17, omfang: 31

Obligatoriske studieretningsfag i K012 Økologisk landbruk:
 NA4510  2.0 V97        Bærekraftig samfunnsutvikling
 NA4520  5.0 V97        Oml., org. og bærekr. økonomi
 NA4530  2.0 V97        Økologisk jordkultur
 NA4540  5.0 V97        Økologisk plantekultur
 NA4550  5.0 V97        Økologisk husdyrhold
 NA4560  4.0 V97        Skog- og utmarksforvaltning
 NA4570  4.0 V97        Tun- og bygningslære
 NA4580  4.0 V97        Lokal foredling og omsetning
 NA4599  0.0 V97        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 17, omfang: 31

Obligatoriske studieretningsfag i K013 Reindrift:
 NA4410  6.0 V97        Reindrift
 NA4420  4.0 V97        Duodji
 NA4430  3.0 V97        Naturforvaltning
 NA4440  5.0 V97        Flokk- og beitelære
 NA4450  3.0 V97        Kulturforståelse
 NA4460  6.0 V97        Økonomiske fag
 NA4470  2.0 V97        Helse, miljø og sikkerhet
 NA4499  0.0 V97        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 17, omfang: 29

Obligatoriske studieretningsfag i K014 Allsidig skogbruk:
 NA4110  5.0 V97        Skogskjøtsel
 NA4120  5.0 V97        Utmarkslære
 NA4130  4.0 V97        Planl.- og veiledningslære
 NA4140  2.0 V97        Produkt- og omsetningslære
 NA4150  6.0 V97        Økonomi
 NA4160  5.0 V97        Driftsteknikk
NB: NA4198 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 NA4198  4.0 V97        Fordelt på studieretningsfag
Omfang GK: 17, omfang: 31

Obligatoriske studieretningsfag i K017 Gartner:
 NA4210  3.0 V97        Jord- og plantelære
 NA4220  5.0 V97        Plantedyrking i reg. klima
 NA4230  3.0 V97        Grønnsaksdyrking på friland
 NA4240  3.0 V97        Frukt- og bærdyrking
 NA4250  3.0 V97        Planteskoledrift
 NA4260  4.0 V97        Økonomi
 NA4270  3.0 V97        Teknikk
NB: NA4298 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 NA4298  7.0 V97        Fordelt på studieretningsfag
Omfang GK: 17, omfang: 31

Obligatoriske studieretningsfag i L015 Kart og oppmåling:
 TB4010  3.0 V97        Matematikk

... pluss enten (alternativ 1, subløp landmåling og kartografi):
 TB4020  14.0 V97        Landmåling
 TB4030  14.0 V97        Kartografi
Omfang GK: 17, omfang VKI alternativ 1: 31

... eller (alternativ 2, subløp landmåling og fotogrammetri):
 TB4020  14.0 V97        Landmåling
 TB4040  14.0 V97        Fotogrammetri
Omfang GK: 17, omfang VKI alternativ 2: 31

... eller (alternativ 3, subløp kartografi g fotogrammetri):
 TB4030  14.0 V97        Kartografi
 TB4040  14.0 V97        Fotogrammetri
Omfang GK: 17, omfang alternativ 3: 31

Obligatoriske studieretningsfag i L016 Teknisk tegning:
 TB4110  23.0 V97        Teknisk tegning
 TB4120  3.0 V97        Maskinfag
 TB4130  3.0 V97        Byggfag
 TB4140  2.0 V97        Statikk- og fasthetslære
NB: TB4199 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 TB4199  0.0 V97        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 17, omfang: 31

Obligatoriske studieretningsfag i M022 Pianostemming og pianoteknikk:
 TR4010  11.0 V97        Pianostemming
 TR4020  9.0 V97        Pianoregulering
 TR4030  9.0 V97        Flygelregulering
 TR4040  2.0 V97        Bedriftslære
NB: TR4099 Tverrfaglig eksamen ikke obligatorisk
 TR4099  0.0 V97        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 17, omfang: 31

Obligatoriske studieretningsfag i P010 Reklame, illustrasjon og design:
 MK4110  10.0 V03        Reklame
 MK4120  10.0 V03        Design
 MK4130  9.0 V03        Illustrasjon
 MK4140  2.0 V03        Markedsføring
 MK4199  0.0 V03        Tverrfaglig eksamen
Omfang GK: 17, omfang: 31


18.2 Kurskombinasjon C001, C003, C019
Grunnkurs: C001 Elektrofag studieretning EL
VKI-kurs: C003 Elektronikk studieretning EL
VKII-kurs: C019 Romteknologi studieretning EL

Navn på hovedkontroll: kontroll_EL_C003_C019_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.3 Kurskombinasjon D001, D004, D031
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: D004 Tegning/form/farge studieretning FO
VKII-kurs: D031 Reklame/illustrasjon/design studieretning FO

Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_D004_D031_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.4 Kurskombinasjon D001, D004, D032
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: D004 Tegning/form/farge studieretning FO
VKII-kurs: D032 Interiør studieretning FO

Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_D004_D032_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.5 Kurskombinasjon D001, D004, D033
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: D004 Tegning/form/farge studieretning FO
VKII-kurs: D033 Dekoratør studieretning FO

Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_D004_D033_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.6 Kurskombinasjon F001, F005, F012
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag studieretning HS
VKI-kurs: F005 Hjelpepleier studieretning HS
VKII-kurs: F012 Hjelpepleier studieretning HS

Navn på hovedkontroll: kontroll_HS_F005_F012_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.7 Kurskombinasjon F001, F006, F013
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag studieretning HS
VKI-kurs: F006 Fotterapeut studieretning HS
VKII-kurs: F013 Fotterapeut studieretning HS

Navn på hovedkontroll: kontroll_HS_F006_F013_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.8 Kurskombinasjon F001, F007, F014
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag studieretning HS
VKI-kurs: F007 Hudpleier studieretning HS
VKII-kurs: F014 Hudpleier studieretning HS

Navn på hovedkontroll: kontroll_HS_F007_F014_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.9 Kurskombinasjon F001, F008, F015
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag studieretning HS
VKI-kurs: F008 Helseservicefag studieretning HS
VKII-kurs: F015 Apotektekniker studieretning HS

Navn på hovedkontroll: kontroll_HS_F008_F015_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.10 Kurskombinasjon F001, F008, F016
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag studieretning HS
VKI-kurs: F008 Helseservicefag studieretning HS
VKII-kurs: F016 Tannhelsesekretær studieretning HS

Navn på hovedkontroll: kontroll_HS_F008_F016_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.11 Kurskombinasjon F001, F008, F017
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag studieretning HS
VKI-kurs: F008 Helseservicefag studieretning HS
VKII-kurs: F017 Helsesekretær studieretning HS

Navn på hovedkontroll: kontroll_HS_F008_F017_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.12 Kurskombinasjon E001, E002, E009
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag studieretning HN
VKI-kurs: E002 Industriell næringsmiddelsproduksjon studieretning HN
VKII-kurs: E009 Meieriindustri studieretning HN

Navn på hovedkontroll: kontroll_HN_E002_E009_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.13 Kurskombinasjon J001, J002, J091
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J002 Maskinfag studieretning ME
VKII-kurs: J091 Sykkelreparatør studieretning ME

Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J002_J091_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.14 Kurskombinasjon J001, J003, J091
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J003 Plate- og sveisefag studieretning ME
VKII-kurs: J091 Sykkelreparatør studieretning ME

Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J003_J091_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.15 Kurskombinasjon J001, J004, J091
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J004 Kjøretøy studieretning ME
VKII-kurs: J091 Sykkelreparatør studieretning ME

Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J004_J091_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.16 Kurskombinasjon J001, J006, J091
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J006 Arbeidsmaskiner studieretning ME
VKII-kurs: J091 Sykkelreparatør studieretning ME

Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J006_J091_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.17 Kurskombinasjon J001, J010, J091
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J010 Elektromekaniske fag studieretning ME
VKII-kurs: J091 Sykkelreparatør studieretning ME

Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J010_J091_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.18 Kurskombinasjon J001, J082, J091
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: J082 Skipsbygging studieretning ME
VKII-kurs: J091 Sykkelreparatør studieretning ME

Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_J082_J091_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.19 Kurskombinasjon K001, K004, K011
Grunnkurs: K001 Naturbruk studieretning NA
VKI-kurs: K004 Landbruk og naturforvaltning studieretning NA
VKII-kurs: K011 Allsidig landbruk studieretning NA

Navn på hovedkontroll: kontroll_NA_K004_K011_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.20 Kurskombinasjon K001, K021, K012
Grunnkurs: K001 Naturbruk studieretning NA
VKI-kurs: K021 Økologisk landbruk studieretning NA
VKII-kurs: K012 Økologisk landbruk studieretning NA

Navn på hovedkontroll: kontroll_NA_K021_K012_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.21 Kurskombinasjon K001, K005, K013
Grunnkurs: K001 Naturbruk studieretning NA
VKI-kurs: K005 Reindrift studieretning NA
VKII-kurs: K013 Reindrift studieretning NA

Navn på hovedkontroll: kontroll_NA_K005_K013_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.22 Kurskombinasjon K001, K006, K014
Grunnkurs: K001 Naturbruk studieretning NA
VKI-kurs: K006 Skogbruk studieretning NA
VKII-kurs: K014 Allsidig skogbruk studieretning NA

Navn på hovedkontroll: kontroll_NA_K006_K014_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.23 Kurskombinasjon K001, K004, K014
Grunnkurs: K001 Naturbruk studieretning NA
VKI-kurs: K004 Landbruk og naturforvaltning studieretning NA
VKII-kurs: K014 Allsidig skogbruk studieretning NA

Navn på hovedkontroll: kontroll_NA_K004_K014_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.24 Kurskombinasjon K001, K007, K017
Grunnkurs: K001 Naturbruk studieretning NA
VKI-kurs: K007 Gartneri og hagebruk studieretning NA
VKII-kurs: K017 Gartner studieretning NA

Navn på hovedkontroll: kontroll_NA_K007_K017_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.25 Kurskombinasjon A001, L002, L015
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag studieretning AA
VKI-kurs: L002 Kart og oppmåling studieretning TB
VKII-kurs: L015 Kart og oppmåling studieretning TB

Navn på hovedkontroll: kontroll_AA_L002_L015_YRK

Totalomfang skal være minimum 100.


18.26 Kurskombinasjon L001, L002, L015
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag studieretning TB
VKI-kurs: L002 Kart og oppmåling studieretning TB
VKII-kurs: L015 Kart og oppmåling studieretning TB

Navn på hovedkontroll: kontroll_TB_L002_L015_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.27 Kurskombinasjon D001, L002, L015
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: L002 Kart og oppmåling studieretning TB
VKII-kurs: L015 Kart og oppmåling studieretning TB

Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_L002_L015_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.28 Kurskombinasjon B001, L002, L015
Grunnkurs: B001 Byggfag studieretning BY
VKI-kurs: L002 Kart og oppmåling studieretning TB
VKII-kurs: L015 Kart og oppmåling studieretning TB

Navn på hovedkontroll: kontroll_BY_L002_L015_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.29 Kurskombinasjon A001, L003, L016
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag studieretning AA
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning studieretning TB
VKII-kurs: L016 Teknisk tegning studieretning TB

Navn på hovedkontroll: kontroll_AA_L003_L016_YRK

Totalomfang skal være minimum 100.


18.30 Kurskombinasjon L001, L003, L016
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag studieretning TB
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning studieretning TB
VKII-kurs: L016 Teknisk tegning studieretning TB

Navn på hovedkontroll: kontroll_TB_L003_L016_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.31 Kurskombinasjon B001, L003, L016
Grunnkurs: B001 Byggfag studieretning BY
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning studieretning TB
VKII-kurs: L016 Teknisk tegning studieretning TB

Navn på hovedkontroll: kontroll_BY_L003_L016_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.32 Kurskombinasjon D001, L003, L016
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning studieretning TB
VKII-kurs: L016 Teknisk tegning studieretning TB

Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_L003_L016_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.33 Kurskombinasjon J001, L003, L016
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag studieretning ME
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning studieretning TB
VKII-kurs: L016 Teknisk tegning studieretning TB

Navn på hovedkontroll: kontroll_ME_L003_L016_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.34 Kurskombinasjon G001, L003, L016
Grunnkurs: G001 Idrettsfag studieretning ID
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning studieretning TB
VKII-kurs: L016 Teknisk tegning studieretning TB

Navn på hovedkontroll: kontroll_ID_L003_L016_YRK

Totalomfang skal være minimum 100.


18.35 Kurskombinasjon M001, M007, M022
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag studieretning TR
VKI-kurs: M007 Pianostemming og pianoteknikk studieretning TR
VKII-kurs: M022 Pianostemming og pianoteknikk studieretning TR

Navn på hovedkontroll: kontroll_TR_M007_M022_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.36 Kurskombinasjon P001, P003, P010
Grunnkurs: P001 Medier og kommunikasjon studieretning MK
VKI-kurs: P003 Medier og kommunikasjon studieretning MK
VKII-kurs: P010 Reklame, illustrasjon og design studieretning MK

Navn på hovedkontroll: kontroll_MK_P003_P010_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.


18.37 Kurskombinasjon D001, D004, P010
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag studieretning FO
VKI-kurs: D004 Tegning/form/farge studieretning FO
VKII-kurs: P010 Reklame, illustrasjon og design studieretning MK

Navn på hovedkontroll: kontroll_FO_D004_P010_YRK

Totalomfang skal være minimum 105.