Filene her er ikke hemmelige, hvem som helst kan se dette. Ønsker likevel å begrense adgangen, da dette er arbeidsdokumenter og ikke noen offisiell informasjon fra SO, så vennligst ikke opplys om dette stedet til flere enn nødvendig. Denne siden ble sist oppdatert onsdag 10. mai 2000

SO-arbeidsfiler for NVB - kontrollmotor m.m.

kontroll.exe
Kjørbart program for PC'er.


testfil.nvb. En testfil. Bruk evt denne for å teste kontroll.exe. Kjør:
kontroll testfil.nvb A -F 0 ...noe som skal gi denne: resultat.txt.

Vitnemaalkrav2711.doc
Word-dokument: "Formell beskrivelse og kontroll av vitnemål". 27.11.1997. Gammelt dokument der mange ting nå er utdatert. (Mange av "grunnidèene" er forsatt er de samme).

kontroll.sql.rtf
RTF-dokument, kan leses av bl.a. Word. Inneholder eksempel på "kravspråket", hvordan dette mappes ned i kontrolltabellene. Inneholder deretter foreldet pl/sql-kode for kontrollmotoren. (Se link "kontroll.sql" under for nyeste versjon av kontrollmotoren).

testkrav1.txt.html
Eksempler på kravspråket. Samme som i RTF-dokumentet over.

vmkrav.txt.html
Siste versjon av vitnemålskravene for studieretning AA (AF og ØA). Kravene/reglene er skrevet i kravspråket. Viser også hvordan disse kravene ble mappet inn i tabellene av det såkalte parse-programmet.

NVB_mod_7.doc
ER-modell av tabellene i SOs testbase for NVB. Generert av Info-Modeller.

SOU-99-001-Kravspec-N.1.8.doc
Beskriver datafilformatet som utveksles mellom SO og IPOS. (Utklippet de deler fra SO-kravspec som gjelder NVB.)


kontroll.sql

Kontrollalgoritmen implementert i PL/SQL. Oracles innebygde programmeringsspråk. PL/SQL ligner kanskje på Pascal. Samordnet opptak og lærestedene for høyere utdanning bruker alle Oracle. En fungerende implementasjon vil derfor kunne kopieres direkte til alle her.

NVB-basen, fylkene og de videregående skolene bruker ikke Oracle(?) Håper likevel kildekoden blir såpass enkel å forstå at dette kan implementeres i et hvilket som helst språk.

Hvilken databaseteknologi brukes ved fylkene/skolene? Forhåpentligvis noe som er basert på SQL. Koden i kontroll.sql inneholder en del "embedded" SQL som kan bli vanskelig (men langt fra umulig) å kopiere til systemer som ikke bruker SQL.

kontroll_diff_19981013_19981112.rtf
Differanse på kontroll.sql mellom 13. okt 98 og 12. nov 98. RTF-fil, kan leses av f.eks. Word. Tips: Bruk liggende sider ved ev utskrift (landskape).

kontroll_diff_19981112_19981217.rtf
Differansen på kontroll.sql mellom 12. nov 98 og 17. des 98.

kontroll_diff_19981217_19991005.rtf
Differansen på kontroll.sql mellom 17. des 98 og 5. okt 99.

kontroll_diff_19991005_19991022.rtf
Differansen på kontroll.sql mellom 5.-22.okt.1999.


ddl.sql
SQL-filen som definerer tabellene i SO-testbasen. Den er skrevet i Oracle-SQL, men det er sikkert mulig å oversette til andre RDBMSer. Den initierer i tillegg diverse småtabeller som eksisterer for å definere lovlige koder i andre tabellers felt via fremmednøkler.

ddl_ekstra.sql
Ekstra DDL for FS og M-STAS. (Denne filen legges nok inn i ddl.sql, siden trolig ingen andre enn M-STAS/FS bruker ddl.sql).

parse.pl
Parseren. Skrevet i programmeringsspråket perl. Inneholder i tillegg språkdefinisjon.

fag.sql
Sql'en som skal til for å fylle fagtabellen. Oversatt fra Access-filen fra SUE. Den som ble sendt 23. juni(?)


kjetilsk@usit.uio.no