Samordna opptak – NVB-Nasjonal vitnemålsbaseSe eget vitnemål
Du kan se eget/egne vitnemål i søknad for opptak til studier (1. feb - 15. april) eller hele året via vis-vitnemål-tjenesten. Begge deler krever innlogging via ID-porten.
NVB-innlogging for ansatte
For å kunne sende inn vitnemålfiler, se tidligere innsendte vm, fagkoder, tall m.m. Passord kreves.
NVBs skoleregister
Samordna opptaks lokalt vedlikeholdt skoleregister. Opplysningene benyttes internt i kontrollprogrammet (kontroll.exe). Kommentarer og feilmeldinger kan sendes til nvb-drift@samordnaopptak.no Viser også antall innsendte vitnemål pr år de tre siste år og totalt siden 1999.
NVB-filformatet
For utviklere av skoleadministrative systemer. Filene som sendes til NVB og leses av kontroll.exe må være på et spesielt format. Dette dokumentet fra september 2014 beskriver filformatet og kjøreopsjoner til kontroll.exe.

Om NVB

Nasjonal vitnemålsbase (NVB) er del av systemet i Samordna opptak. Databasen inneholder de fleste vitnemål fra offentlige videregående skoler f.o.m. år 2000, og mange private. De brukes hovedsaklig til kontroll og poengberegning i opptaket til høyere utdanning. Og til statistikk for departementet, utdanningsdirektoratet, skolene selv m.fl. Kontakt nvb-drift@samordnaopptak.no hvis spørsmål.

Registrering av nye skoler i NVB

Skoler som skal sende inn vitnemål må være registrert i NVB. Offentlige videregående skoler blir meldt inn av NVBs fylkeskontakt. Private videregående skoler må selv ta kontakt med NVB gjennom nvb-drift@samordnaopptak.no for å få meldt inn skolen og opprettet brukere i systemet.

Om kontroll.exe

Også kalt kontrollmotoren. Programmet kontrollerer om vitnemål er godkjente i hht føringsregler samt at datafilene er på avtalt filformat og bruker riktige koder. Samme program kjøres automatisk hos SO ved innsending av filer til NVB. Ingen vitnemål legges inn i NVB før de passerer kontrollene her. Dette er et windows-program (DOS), men kan også legges ut for Linux om noen vil bruke det. En variant av programmet kjøres i tillegg på høgskoler og universiteter som støtte for opptakssaksbehandlingen. Se dokumentasjonen for ditt skolesystem (Extens, Sats, iSkole, Wang eller andre) for hvordan kontroll.exe oppdateres der. I noen av systemene tas oppdateringen av sentral drift og brukerne behøver ikke gjøre noe.

© Programvaren er beskyttet ihht. lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961.

Nytt:

7. juni 2021

Versjon 22.00 – Windows: kontroll.exe (7.2 MB) – Linux: kontroll-linux (7.6 MB)

Nytt siden forrige versjon:

 1. Kontroll for føring av generell dispensasjon fra eksamenskrav for elever pga. koronavirusepidemien våren 2021, jf. føringsskrivet 2021 punkt 6.9. Kontrollmotoren godtar vitnemål som mangler obligatorisk eksamen for fag avsluttet våren 2021 eller har færre eksamener enn det som er kravet for løpet, og som er merket med VMM40. Kontrollmotoren gir varsel KM239 hvis fagmerknad FAM36 for avlyst eksamen er ført på fag som er avsluttet våren 2021 og som har VMM40 (må ikke bruke både VMM40 og FAM36 på samme vitnemål).

  Merk at selv om de fleste eksamener i videregående skole er avlyst våren 2021, skal eksamen likevel gjennomføres for noen elever. Se informasjon fra Udir her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2021/. Kontrollmotoren vil ikke gi varsel eller feilmelding hvis disse eksamenene mangler på vitnemål med VMM40, utstedt våren 2021. Skolene bør være ekstra oppmerksomme på disse tilfellene og kontrollere at føringen er korrekt.
 2. Nye fagkoder (lk20) for fellesfag engelsk:
  • ENG1007, Engelsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
  • ENG1008, Engelsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
  • ENG1009, Engelsk Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
  • ENG1010, Engelsk Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
  • ENG1011, Engelsk for elever med tegnspråk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
  • ENG1013, Engelsk for elever med tegnspråk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
 3. Nye fagkoder (lk20) for fellesfag geografi:
  • GEO1003, Geografi
  • GEO1004, Geografi, samisk plan
 4. Nye fagkoder (lk20) for fellesfag matematikk (1P, 1T, 1P-Y, 1T-Y):
  • MAT1019, Matematikk 1P
  • MAT1020, Matematikk 1P, muntlig-praktisk
  • MAT1021, Matematikk 1T
  • MAT1022, Matematikk 1T, muntlig-praktisk
  • MAT1111, Matematikk 1P-Y BA
  • MAT1112, Matematikk 1P-Y BA
  • MAT1113, Matematikk 1P-Y EL
  • MAT1114, Matematikk 1P-Y EL, muntlig-praktisk
  • MAT1115, Matematikk 1P-Y FD
  • MAT1116, Matematikk 1P-Y FD, muntlig-praktisk,
  • MAT1117, Matematikk 1P-Y HS
  • MAT1118, Matematikk 1P-Y HS, muntlig-praktisk
  • MAT1119, Matematikk 1P-Y DT
  • MAT1120, Matematikk 1P-Y DT, muntlig-praktisk
  • MAT1121, Matematikk 1P-Y IM
  • MAT1122, Matematikk 1P-Y IM, muntlig-praktisk
  • MAT1123, Matematikk 1P-Y NA
  • MAT1124, Matematikk 1P-Y NA, muntlig-praktisk
  • MAT1125, Matematikk 1P-Y RM
  • MAT1126, Matematikk 1P-Y RM, muntlig-praktisk
  • MAT1127, Matematikk 1P-Y SR
  • MAT1128, Matematikk 1P-Y SR, muntlig-praktisk
  • MAT1129, Matematikk 1P-Y TP
  • MAT1130, Matematikk 1P-Y TP, muntlig-praktisk
  • MAT1131, Matematikk 1T-Y BA
  • MAT1132, Matematikk 1T-Y BA, muntlig-praktisk
  • MAT1133 Matematikk 1T-Y EL
  • MAT1134, Matematikk 1T-Y EL, muntlig-praktisk
  • MAT1135, Matematikk 1T-Y FD
  • MAT1136, Matematikk 1T-Y FD, muntlig-praktisk
  • MAT1137, Matematikk 1T-Y HS
  • MAT1138, Matematikk 1T-Y HS, muntlig-praktisk
  • MAT1139, Matematikk 1T-Y DT
  • MAT1140, Matematikk 1T-Y DT, muntlig-praktisk
  • MAT1141, Matematikk 1T-Y IM
  • MAT1142, Matematikk 1T-Y IM, muntlig-praktisk
  • MAT1143, Matematikk 1T-Y NA
  • MAT1144, Matematikk 1T-Y NA, muntlig-praktisk
  • MAT1145, Matematikk 1T-Y RM
  • MAT1146, Matematikk 1T-Y RM, muntlig-praktisk
  • MAT1147, Matematikk 1T-Y SR
  • MAT1148, Matematikk 1T-Y SR, muntlig-praktisk
  • MAT1149, Matematikk 1T-Y TP
  • MAT1150, Matematikk 1T-Y TP, muntlig-praktisk
 5. Nye fagkoder (lk20) for fellesfag naturfag:
  • NAT1007, Naturfag Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
  • NAT1008, Naturfag Vg1 BA
  • NAT1009, Naturfag Vg1 EL
  • NAT1010, Naturfag Vg1 FD
  • NAT1011, Naturfag Vg1 HS
  • NAT1012, Naturfag Vg1 DT
  • NAT1013, Naturfag Vg1 IM
  • NAT1014, Naturfag Vg1 NA
  • NAT1015, Naturfag Vg1 RM
  • NAT1016, Naturfag Vg1 SR
  • NAT1017, Naturfag Vg1 TP
  • NAT1019, Naturfag Vg1 studieforberedende, samisk plan
  • NAT1020, Naturfag Vg1 BA, samisk plan
  • NAT1021, Naturfag Vg1 EL, samisk plan
  • NAT1022, Naturfag Vg1 FD, samisk plan
  • NAT1023, Naturfag Vg1 HS, samisk plan
  • NAT1024, Naturfag Vg1 DT, samisk plan
  • NAT1025, Naturfag Vg1 IM, samisk plan
  • NAT1026, Naturfag Vg1 NA, samisk plan
  • NAT1027, Naturfag Vg1 RM, samisk plan
  • NAT1028, Naturfag Vg1 SR, samisk plan
  • NAT1029, Naturfag Vg1 TP, samisk plan
 6. Nye fagkoder (lk20) for fellesfag samfunnskunnskap:
  • SAK1001, Samfunnskunnskap
  • SAK1002, Samfunnskunnskap, samisk plan
 7. Ny fagkode (lk20) for kroppsøving Vg1:
  • KRO1017, Kroppsøving Vg1
 8. Nye fagkoder (lk20) for fellesfag fremmedspråk 1. år, nivå I, II og I+II i følgende språk: finsk, fransk, italiensk, japansk, lulesamisk, nordsamisk, sørsamisk, russisk, spansk, tegnspråk, tysk, albansk, arabisk, bosnisk, dari, kinesisk, koreansk, kurdisk (sorani), persisk, polsk, somali, tamil, tyrkisk, urdu, vietnamesisk, amharisk, estisk, filipino, hebraisk, kantonesisk, latvisk, nederlandsk, oromo, panjabi, pashto, portugisisk, tigrinja, islandsk, hindi, litauisk, thai, serbisk, nygresk, ungarsk.
 9. Nye overlappingskontroller som varsler om overlapp mellom fagkoder som erstatter hverandre, og fagkoder på samme nivå, i fellesfagene geografi, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag/samfunnskunnskap. Fagkoder fra utgående og nytt læreplanverk kan føres på samme vitnemål, men dette gjelder ifølge Udir ikke fag som erstatter hverandre. Se https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/nye_lareplaner_og_overgangsordninger_eksamen_/
 10. Feilretting: meldingen "KM212: VARSEL Eleven er 19 år og da skal de fleste vitnemål være førstegangsvitnemål, dette er ikke markert som det. Kontroller om det er feil." har tidligere feilaktig blitt utløst for elever som er eldre enn 19 år når vitnemålet er utstedt. Feilen er nå rettet.
 11. Ny varselmelding: kontrollmotoren gir nå varsel hvis programområdet for Vg1 eller Vg2 er ført som noe annet enn bestått. Meldingen er "KM247 Programområde er merket med annen fullførtstatus enn fullført og bestått. Felt P4-Paastandkode + P5-Paastand skal være B+Bestått eller F+Fullført eller FB+Fullført og bestått (B+blank, B+B og F+blank godtas også). Her er de <påstandkode>+<påstand>. Kontroller om dette er riktig.". Kontrollmotoren gir fortsatt feilmelding KM217 hvis Vg3 er ført som noe annet enn bestått.
 12. Nye enheter i skoleregisteret:
  • Ntg Bodø AS, orgnr. 916658052
  • Karriere Agder Kristiansand, orgnr. 926547771
  • Trøndelag nettskole, orgnr. 927015919
  • Cissi Klein videregående skole, 926694022 (oppstart 2022)

14. des. 2020

Versjon 21.90 – Windows: kontroll.21.90.exe (7.2 MB) – Linux: kontroll-linux.21.90 (7.6 MB)

Nytt siden forrige versjon:

 1. Nye koder i fagfornyelsen for programfag og valgfrie programfag på studieforberedende Vg1, med første eksamen våren 2021.

  Valgfrie programfag for Vg1 Idrettsfag:
  Toppidrett 1 IDR3013 (erstatter IDR3001)
  Breddeidrett 1 IDR3016 (erstatter IDR3004)
  Friluftsliv 1 IDR3019 (erstatter IDR3007)
  Lederutvikling 1 IDR3021 (erstatter IDR3009)

  Valgfrie programfag for Vg1 Musikk, dans og drama:
  Bevegelse MDD3006 (erstatter MDD3001)
  Lytting MDD3007 (erstatter MDD3002)
  Musikk MDD3009 (erstatter MDD3004)
  Danseteknikker MDD3008 (erstatter MDD3003)
  Teaterensemble MDD3010 (erstatter MDD3005)
  Samisk musikk og scene MUS3010 (erstatter MUS3005)

  Felles programfag for Vg1 Kunst, design og arkitektur:
  Kunst og visuelle virkemidler KDA2007 (erstatter KDA2001)
  Design og arkitektur KDA2010 (erstatter KDA2004)

  Felles programfag for Vg1 Medier og kommunikasjon:
  Mediesamfunnet MOK2008 (erstatter MOK2001)
  Medieuttrykk MOK2012 (erstatter MOK2005)
 2. Fagkoder for de valgfrie programfagene Konkurranse- og toppidrett 2 og 3. Læreplanene er godkjente for skolene til Norges Toppidrettsgymnas, Wang, Stiftelsen Toppidrettsgymnaset i Telemark og Haugesund Toppidrettsgymas AS.
  Konkurranse- og toppidrett 2 IDRPF02
  Konkurranse- ogtoppidrett 3 IDRPF03
 3. Nye fagkoder for kristendom, godkjent for privatskoler:
  Kristendomskunnskap 1, Vg1 KRI1018 (erstatter KRI1013+KRI1010)
  Kristendomskunnskap 2, Vg1 KRI1021 (erstatter KRI1001)
  Kristendomskunnskap 3, Vg1 KRI1023 (erstatter KRI1003)
  Katolsk kristendom, Vg1 KRI1028 (erstatter KRI1015)
  Katolsk kristendom, Vg2 KRI1029 (erstatter KRI1016)
  Vår kristne kulturarv KRI1033 (erstatter KRI1005)
  Vår kristne kulturarv KRI1034 (erstatter KRI1006)
  Vår kristne kulturarv KRI1035 (erstatter KRI1007)
  Tro, livsmestring og etikk KRI1036 (erstatter KRI1017)
 4. Ny filkontroll gir feilmelding "KM241-Fagkode <tre-bokstaver+RS+to-siffer> hører til Steinerskolen og kan ikke føres på et KL-vitnemål (kun i merknad FAM48). Jf. Udirs føringsskriv pkt. 7.9."
 5. Ny filkontroll gir feilmelding "KM243-Fagkode <tre-bokstaver+TY+to-siffer> hører til Den tysk-norske skolen i Oslo og kan ikke føres på et KL-vitnemål."
 6. Ny filkontroll gir varsel "KM242-Fagkode <tre-bokstaver+to-tegn+to-siffer> i FAM48-parameteren skal normalt være en RS-fagkode, dvs en fagkode der tegn nr 4 og 5 er RS. Jf. Udirs føringsskriv pkt. 7.9".
 7. Ny filkontroll gir feilmelding "KM244-Fagkode <fagkode> har fagmerknad FAM36 for avlyst eksamen, men er ført med eksamenskarakter. Det skal føres stiplet linje (ingen karakter) i feltet for eksamenskarakter når eksamen er avlyst, jf. Udirs føringsskriv pkt. 6.7."
 8. Ny filkontroll gir feilmelding "KM245-Merknad <merknadkode> kan bare stå på et kompetansebevis, ikke et vitnemål. Jf. Udirs føringsskriv pkt. 3." KM245 gis for merknadskodene FAM05, FAM21, FAM29, FAM31, FAM33, FAM49, FAM50, FAM51, FAM53, FAM54, FAM56, VMM14, VMM26, VMM27, VMM29, VMM33, VMM34 og VMM38. Jfr. Udirs liste over merknadskoder.
 9. Ny filkontroll gir feilmelding "KM246-Mangler gyldig merknadkode for merknadstekst '<utfylt tekst>'. Gyldige fag- og vitnemålsmerknader er gitt i Udirs føringsskriv pkt. 3." Dette meldes når merknadsparameter er utfylt uten merknadskode.
 10. Feilmelding har ny og forhåpentligvis en mer forståelig tekst: "KM230-Fag med ugyldig (eksamens)år <årstall> finnes. Det reageres hvis: 1) eleven er yngre enn 13 år da faget ble tatt, eller 2) hvis årstall ikke er med fire siffer, 3) hvis årstall er for høyt, høyere enn <årstall> nå. (Som i NVB-importsituasjon er inneværende år/da filen ble sendt eller som i ikke-import er inneværende år hvis kalenderen er før 1. aug eller inneværende år pluss 2 etter 1. aug)"
 11. Melding KM217 er omgjort fra varsel til feil. Feil hindrer vitnemål i å bli tatt inn i NVB og brukt til saksbehandling i Samordna opptak. "KM217-Sisteårets påstandkode skal for KL-vitnemål være koden B (bestått), F (fullført) eller FB (fullført og bestått). Kanskje er også F og FB feil, selv om det p.t. godtas. Her er den <noe-annet>"
 12. Orgnr endret for to skoler: Hoppensprett (913459598 → 913332482) og St. Paul (916794304 → 916593473). Ny skole lagt inn: Feiring videregående skole AS (917790337).

2. juni 2020

Versjon 21.50 – Windows: kontroll.exe (7.2 MB) – Linux: kontroll-linux (7.6 MB)

Nytt siden forrige versjon:

 1. Kontroll for føring av generell dispensasjon fra eksamenskrav for elever pga. koronavirusepidemien våren 2020, jf. føringsskrivet 2020 punkt 6.8.1. Kontrollmotoren godtar vitnemål som mangler obligatorisk eksamen for fag avsluttet våren 2020 eller har færre eksamener enn det som er kravet for løpet, og som er merket med VMM39. Kontrollmotoren gir nytt varsel KM239 hvis fagmerknad FAM36 for avlyst eksamen er ført på fag som er avsluttet våren 2020 og som har VMM39 (må ikke bruke både VMM39 og FAM36 på samme vitnemål).

  Merk at selv om alle eksamener i videregående skole er avlyst våren 2020 skal eksamen likevel gjennomføres for elever i enkelte yrkesfaglige løp. Se informasjon fra Udir 12. mai: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/. Kontrollmotoren vil ikke gi varsel eller feilmelding hvis disse eksamenene mangler på vitnemål med VMM39, utstedt våren 2020. Skolene bør være ekstra oppmerksomme på disse tilfellene og kontrollere at føringen er korrekt.
 2. Endring i karakterføringskontroll for styrking i samisk: «SAS4000 – Samisk som andrespråk, samisk 4, styrket opplæring» skal føres med Deltatt ifølge Grep og etter avklaring med Udir.
 3. Endring i karakterføringskontrollen: kontrollmotoren godtar nå Godkjent (kode GK) ført i standpunktkarakterfeltet for eksamenskoder som ikke skal ha standpunkt, sammen med FAM52. Se føringsskrivets pkt. 7.6 "Godkjenning av tidligere bestått opplæring i Norge eller i utlandet".
 4. Endret tekst i feil-/varselmelding KM053: setningen «Feil i filen fra Extens» er endret til «Feil i filen fra det skoleadministrative systemet.». KM053 varsler om flere linjer med samme fagkode i vitnemålsfilen.
 5. Nytt varsel i filkontrollen: for vitnemål som inneholder begge programområdekodene for påbygg til generell studiekompetanse, PBPBY3 og PBPBY4, vil filkontrollen gi varselet KM240 «På vitnemål skal PBPBY4 normalt føres ved ett års påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag-/yrkesopplæring. Kontroller om kombinasjonen PBPBY3+PBPBY4 er riktig.»
 6. Feilretting: Retting av feilmelding for manglende fagmerknad for YFF tatt som privatist: For YFF som privatist ført med fritak, men uten FAM43/FAM03, har kontrollmotoren tidligere gitt feilmeldingen for føring som elev. Dette er nå rettet og kontrollmotoren vil i dette tilfellet gi feilmeldingen FAM856 «Feilført FAGKODE tatt som privatist. Skal føres med Fritatt og korrekt fagmerknad.»
 7. Feilretting: Retting av feilmelding for vitnemålsmerknad VMM25 ført sammen med norskkoder for elever med kort botid: kontrollmotoren har tidligere gitt feilmeldingen «KM834 – Ikke ført fritak eller vurdering for programfag yrkesfag NOR1411», dette er ikke korrekt. Nå gir kontrollmotoren feilmeldingen «KM534 – Feilført vitnemålsmerknad VMM25, skal ikke føres sammen med norskkoder for elever med kort botid i Norge.»

5. januar 2020

Versjon 21.00 Windows: kontroll.21.00.exe (7.2 MB). Linux: kontroll-linux.21.00 (7.6 MB)

Nytt side forrige versjon:

 1. Nye fylkesnavn og -nr iht. fylkessammenslåingen 1. januar 2020:
  Viken (30) = Østfold (01) + Akershus (02) + Buskerud (06)
  Vestland (46) = Hordaland (12) + Sogn og Fjordane (14)
  Agder (42) = Vest-Agder (10) + Aust-Agder (09)
  Vestfold og Telemark (38) = Vestfold (07) + Telemark (08)
  Innlandet (34) = Hedmark (04) + Oppland (05)
  Troms og Finnmark (54) = Troms (19) + Finnmark (20)
 2. Nye kommunenavn og -nummer iht. kommunereformen 01.01.2020. Merk at kommunesammenslåing blir gjort også i fylker som ikke er berørt av fylkessammenslåingen.
 3. Nye skolenummer for skoler, eksamenskontorer og fagopplæring som hører inn under fylkene som blir slått sammen.
 4. Nye organisasjonsnummer for enkelte nye og eksisterende skoler, eksamenskontorer og fagopplæringer i de nye fylkene, samt fylkeskommunene.
 5. Flg nye fagkoder gjenkjennes, men har ingen ekstra kontroller: BRO3001–Brønn- og borefaget, BRO3102–Brønn- og borefaget, skriftlig
 6. Flg nye programområdekoder gjenkjennes, men har ingen ekstra kontroller:
  BABRO3 – Brønn- og borefaget,
  DTDTH1 – Håndverk, design og produktutvikling,
  FDFBI1 – Frisør, interiør, blomster og eksponering,
  IMIKM1 – Informasjonsteknologi og medieproduksjon,
  SRSSR1 – Salg, service og reiseliv.

18. juni 2019

Versjon 20.01. Lokal kjøring av versjon 20.00 gir dessverre et galt KM025-varsel ved bruk av den nye utdanningsprogramkoden KD («falsk alarm»). Den nye versjonen 20.01 i vitnemålsimporten her på serveren godtar koden KD. Ettersom dette kun er et varsel (ikke en feil som ville ha stoppet vitnemål) så legges det foreløpig ikke ut en ny versjon av kontroll.exe her for lokal kjøring.

11. juni 2019

Versjon 20.00 Windows: kontroll.20.00.exe (7.2 MB). Linux: kontroll-linux.20.00 (7.6 MB)

Nytt siden forrige versjon:

 1. Kontrollmotoren godtar nå vitnemål for løp i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon med kode "ME" og kunst, design og arkitektur med kode "KD".
 2. Kontroller for seks nye løp i programområde for medieproduksjon, utdanningsprogram for design og håndverk:
  DHMED1_DHMED2_DHFTG3
  DHMED1_DHMED2_DHMDE3
  DHMED1_DHMED2_DHMGR3
  DHMED1_DHMED2_PBPBY3
  DHMED1_SSISF2_SSISF3
  DHMED1_SSISF2_PBPBY3
 3. Kontroller for overgangsløp fra yrkesfaglig medier og kommunikasjon til medieproduksjon:
  MKMED1_MKMED2_DHFTG3
  MKMED1_MKMED2_DHMDE3
  MKMED1_MKMED2_DHMGR3
  MKMED1_DHMED2_DHFTG3
  MKMED1_DHMED2_DHMDE3
  MKMED1_DHMED2_DHMGR3
  MKMED1_DHMED2_PBPBY3
 4. Nye yrkesfaglige løp for grafisk produksjonsteknikk:
  TPTIP1_TPPIN2_TPGPT3 ELELE1_TPPIN2_TPGPT3 (kryssløp fra elektrofag)
 5. Kontroller for overgangsløp fra studieforberedende utdanningsprogram for formgivning til kunst, design og arkitektur:
  STFOR1_STFOR2_KDKDA3 STFOR1_KDKDA2_KDKDA3
 6. Utvidet overlappingskontroll for formgivning og kunst, design og arkitektur. Kontrollen inkluderer nå faget samisk visuell kultur: fagkode FOR3004 overlapper med fagkode KDA3006.
 7. Programfag i medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur gir nå uttelling i timetall i yrkesfaglig fordypning.
 8. Forsøksordninger i Akershus og Nordland: nye programområdekoder SSIDT3 (Service- og samferdsel, IKT-driftsteknikerfaget) og SSITU3 (Service- og samferdsel, IKT-tjenesteutviklerfaget), med tilhørende fagkoder for fagprøver IDT3001 (SSIDT3) og ITU3001 (SSITU3).
 9. Endringer i meldinger fra kontrollmotoren:

  Melding KM045 som varsler manglende samsvar mellom årstall i vitnemålsnummeret og avgangsår på vitnemålet vil ikke lenger gis ved import, siden dette varselet ikke lenger er i overensstemmelse med punkt 2.8 "Vitnemålsmerknader og underskrift" i føringsskrivet.

  To nye meldinger er innført i importkontrollen i kontrollmotoren:

  Melding KM058 gir varsel hvis utstedelsesdatoen for vitnemålet og årstallet i vitnemålsnummeret ikke samsvarer, jf. punkt 2.8 i føringsskrivet. Meldingen gjelder fra 2019 og framover.

  Melding KM059 gir varsel hvis utstedelsesdatoen er satt fram i tid.

 10. Endring i privatistordning for yrkesfag. Kontrollmotoren godtar nye koder for tverrfaglig eksamen for privatister Vg1:

  BAT1004 erstatter BAT1003
  DHV1004 erstatter DHV1003
  ELE1005 erstatter ELE1004
  HSF1005 erstatter HSF1004
  MED1005 erstatter MED1004
  NAB1004 erstatter NVB1003
  RMF1005 erstatter RMF1004
  SSA1009 erstatter SSA1008
  TIP1005 erstatter TIP1004

  I henhold til endringene i privatistordningen krever ikke kontrollmotoren at alle programfag og tverrfaglig eksamen skal være tatt som enten elev eller privatist.

 11. Nye fagkoder for fremmedspråk serbisk og nygresk er på plass i kontrollene.
 12. Nye fagkoder KRO1015 og KRO1016 med fast omfang:

  KRO1016 (112 timer) benyttes for elever som tar påbygg studiespesialisering etter å ha gått Vg1 musikk, dans og drama eller Vg1 idrett, og deretter kryssløp til IKT-servicefag.

  KRO1015 (56 timer) benyttes for elever som har gått Vg1 musikk, dans og drama eller Vg1 idrett, og som går kryssløp til IKT-servicefag.

 13. For yrkesfaglig fordypning tatt som privatist godtar nå kontrollmotoren merknad FAM43 "Fritatt fra fag".
 14. Fagstatuskode G for "Godkjent" godtas nå i importen.
 15. Kontroll KM045 er avskrudd, det varsles ikke lenger om V6-Avgangsår avviker fra årstallet i vitnemålsnummeret.
 16. Ny kontroll gir varsel KM058 hvis felt V10-Dato-utstedt har et årstall som er forskjellig fra årstallet i vitnemålsnummeret. Men bare for KL-vitnemål og bare hvis ett av årstallene er ≥ 2019.
 17. Ny kontroll gir varsel KM059 hvis felt V10-Dato-utstedt ligger fem eller flere dager frem i tid.
 18. Ny kontroll gir varsel KM237 hvis fagtypekoden på et vitnemålsfag er forskjellig fra fagtypekoden på faget ihht Grep-basen. Noen forskjeller er godtatt: VP-FP, FP-VP, PF-YF, VP-FF, FF-VP, FF-FP, FP-UP, PF-VP, PF-FF, VP-UP og FP-FF.
 19. Ny kontroll gir varsel KM238 hvis V6-Avgangsår er mer enn ett år forskjellig fra siste år blant vitnemålsfagene på KL-vitnemål.
 20. Nye orgnr og skolenr er lagt inn i NVBs skoleregister og blir da gjenkjent (uten varsel). Noen skoler har fått oppdaterte navn iht VIGOs skoleregister.

8. okt. 2018

Versjon 19.20 Windows: kontroll.exe (7.1 MB). Linux: kontroll-linux.19.20 (7.5 MB)

Nytt siden forrige versjon:

 1. Nye enheter i NVBs skoleregister:
  • Org. nr: 920572278, skolenr: 50911, Trøndelag Voksenopplæring
  • Org. nr: 980443191, skolenr: 00331, Krokeide videregående skole
  • Org. nr: 974557045, skolenr: 12029, Kvam vidaregåande skule
 2. Karakterføringskontrollen for eksamensfagkodene MAR2010, MAR2011 og DAT4002 er oppdatert. Kontrollen godtar nå føring uten standpunktkarakter.
 3. Feilkobling mellom kontroller og programområdekoder er rettet for løpet ELELE1_TPPIN2_TPMME3.
 4. Fag-, merknads- og programområdekoder oppdatert fra Grep (pr 5. okt. 9:50). Det gjør at versjon 19.20 gjenkjenner følgende nye fagkoder:
  HSF1005 – Tverrfaglig eksamen, helse- og oppvekstfag, privatister
  IDRPF02 – Konkurranse- og toppidrett 2
  IDRPF03 – Konkurranse- og toppidrett 3
  MED1005 – Tverrfaglig eksamen, medier og kommunikasjon, privatister
  NAB1004 – Tverrfaglig eksamen, naturbruk, privatister
  PSP5762 – Serbisk nivå I
  PSP5763 – Serbisk nivå I, muntlig
  PSP5764 – Serbisk nivå II
  PSP5765 – Serbisk nivå II, muntlig
  PSP5766 – Serbisk nivå III
  PSP5767 – Serbisk nivå III, muntlig
  PSP5768 – Nygresk nivå I
  PSP5769 – Nygresk nivå I, muntlig
  PSP5770 – Nygresk nivå II
  PSP5771 – Nygresk nivå II, muntlig
  PSP5772 – Nygresk nivå III
  PSP5773 – Nygresk nivå III, muntlig
  RMF1005 – Tverrfaglig eksamen, restaurant- og matfag, privatister
  SSA1009 – Tverrfaglig eksamen, service og samferdsel, privatister
  TIP1005 – Tverrfaglig eksamen, teknikk og industriell produksjon, pr
  YFO2002 – Yrkesfaglig opphenting
  BAT1004 – Tverrfaglig eksamen, bygg- og an...privatist
  DHV1004 – Tverrfaglig eksamen, design og håndverk, privatister
  ELE1005 – Tverrfaglig eksamen, elektrofag, for privatister
  FSP6111 – Serbisk I, 1. år
  FSP6112 – Serbisk I
  FSP6113 – Serbisk I, muntlig
  FSP6114 – Serbisk II, 1. år
  FSP6115 – Serbisk II
  FSP6116 – Serbisk I+II, 1. år
  FSP6117 – Serbisk I+II, 2. år
  FSP6118 – Serbisk I+II
  FSP6119 – Serbisk II, muntlig
  FSP6120 – Nygresk I, 1. år
  FSP6121 – Nygresk I
  FSP6122 – Nygresk I, muntlig
  FSP6123 – Nygresk II, 1. år
  FSP6124 – Nygresk II
  FSP6125 – Nygresk I+II, 1. år
  FSP6126 – Nygresk I+II, 2. år
  FSP6127 – Nygresk I+II
  FSP6128 – Nygresk II, muntlig
  Det var ingen nye merknads- og programområdekoder.

13. juni 2018

Versjon 19.10 av kontroll.19.10.exe (Windows, 6.1 MB).

Linux-utgave: kontroll-linux.19.10 (7.5 MB)

Nytt siden forrige versjon:

 1. Ny enhet i NVBs skoleregister: Org.nr: 911770172, Akademiet Heltberg Toppidrett Ålesund
 2. NVB og kontrollmotoren er oppdatert med nye koder fra Utdanningsdirektoratets kodeverk Grep.
  Følgende nye fagkoder er lagt til i kontroller: YFF4212, YFF4213, MOK3006, REA3034.
 3. Fagmerknaden FAM52 "Godkjent etter søknad" aksepteres nå også med GK i feltet for eksamenskarakter.
  Dette for å løse problemet med at noen fag, som tverrfaglig eksamen, ikke skal ha standpunkt ifølge Grep.
 4. Varslet «KM212 – Eleven er 19 år og da skal de fleste vitnemål være førstegangsvitnemål...» vil nå ikke dukke opp på yrkesfaglige vitnemål.

30. apr. 2018

Versjon 19.00 av kontroll.19.00.exe (Windows, 6.1 MB).

Linux-utgave: kontroll-linux.19.00 (7.5 MB)

Nytt siden forrige versjon:

 1. Nye enheter i NVBs skoleregister:
  - Org. nr. 817920632, Trøndelag fylkeskommune fagopplæringen
  - Org. nr. 985905061, Hans Nielsen Hauge videregående skole
  - Org. nr. 913308263, WANG Toppidrett Hamar
  - Org. nr. 816031982, Voss gymnas
 2. Endring av organisasjonsnummer:
  - Stavanger offshore tekniske skole. Bytte fra org. nr. 974624583 til org. nr. 919938331
 3. Endring av skolenr på Trøndelag-skolene (etter fylkessammenslåingen, unntatt de private som starter på 00) ble gjort i NVB i januar. Siste endring som er med i kontrollprogrammet er at skolenr 16200 nå er 50200 (Eksamenskontoret Trøndelag).
 4. Endring i dispensasjonsmerknad for vitnemål med VMM17-19 slik at kontrollmotoren godtar både fire- og femsifret dispensasjonssaksnr oppgitt av Udir. Tidligere ble vitnemål med femsifret dispensasjonssaksnummer avvist i importen. To eksempler på godkjente dispensasjonssaksnr: 2017/0012 og 2018/00012

17. nov. 2017

Versjon 18.22 av kontroll.18.22.exe (Windows, 6.8 MB).

Linux-utgave: kontroll-linux.18.21 (7.5 MB)

Nytt siden forrige versjon:

 1. Oppdaterte Grep-data (pr 10. nov. 2018). Nye fagkoder etc.
 2. Tillater, men krever ikke, vitnemålsnr på 19 tegn. Ett ekstra siffer i løpenr bakerst: det var tidligere 4, er nå 5 siffer der.
 3. Eksamenstellingskontroller. Kun meldinger av type varsel foreløpig. Vil kunne gi type feil i senere versjoner.
 4. Ny kontroll sammenligner beregnet GSK og oppgitt GSK og gir denne meldingen om de er forskjellige: «Kontrollmotoren mener dette vitnemålet ikke gir GSK, men det er merket med GSK_OK = ja fra skolen/utsteder. Undersøk om dette er riktig og at utskriften ikke har teksten "og har GSK" e.l. hvis det ikke skal ha det».
 5. I oversiktstabellen html-rapporten farges ikke lenger GskB.-kolonnen rød hvis beregnet GSK (J eller N) er lik oppgitt GSK i innsendt vitnemål. Altså bare rød hvis beregnet og oppgitt er forskjellig nå. (Var før rød for alle ikke-gskvitnemål).
 6. Følgende nye fagkoder for fremmedspråk Thai er lagt til i kontrollene for fellesfag og programfag fremmedspråk.
  FSP6102 – Thai I, 1. år
  FSP6103 – Thai I
  FSP6104 – Thai I, muntlig
  FSP6105 – Thai II, 1. år
  FSP6106 – Thai II
  FSP6107 – Thai I+II, 1. år
  FSP6108 – Thai I+II, 2. år
  FSP6109 – Thai I+II
  FSP6110 – Thai II, muntlig
  PSP5756 – Thai nivå I
  PSP5757 – Thai nivå I, muntlig
  PSP5758 – Thai nivå II
  PSP5759 – Thai nivå II, muntlig
  PSP5760 – Thai nivå III
  PSP5761 – Thai nivå III, muntlig
 7. Fagtypekode YF (Yrkesfaglig fordypning) godtas nå for YFFxxxx-fagkoder
 8. Gjenkjenner og kontrollere to nye løp: KDKDA1_KDKDA2_KDKDA3 og MEMOK1_MEMOK2_MEMOK3
 9. Kontrollerer to nye løp i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KD) og utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (ME):
  MEMOK1_MEMOK2_MEMOK3
  KDKDA1_KDKDA2_KDKDA3
 10. Nye overlappingskontroller for programfag kunst, design og arkitektur og formgiving.
 11. Eksamenstellingskontroll i KL for 199 løp som avsluttes med følgende Vg3-koder:
   VG3:   EKSAMENSVARSEL, FÆRRE ENN:
   --------- --------------------------
   MKMED3  4
   NANAB3  4
   PBPBY3  4
   IDIDR3  5
   MDDAN3  5
   MDDRA3  5
   MDMUS3  5
   STFOR3  5
   STREA3  5
   STSAM3  5
   STSPR3  5
   STSSA3  5
  4 og 5 er grenseverdier. Færre eksamener gir meldinger av type KM235. Dette er i første runde lagt inn som varselmeldinger, og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på implementeringen før vi setter inn verdiene som krav til antall eksamener. (Meldingene blir da av type feil)
19. juni 2017

Versjon 18.11 av kontroll.18.11.exe (Windows-utgave, 6.7 MB).
For de som ikke fikk versjon 18.10 (og 18.01) til å fungere for Windows, dvs at programmet startet ikke, anbefaler vi å prøve denne nye versjonen 18.11 isteden. Eneste endring er at denne versjonen er forsøkt kompilert for Windows type 32-bits istedenfor 64-bits som versjon 18.00-18.10. Hvis 18.10 fungerer er det ingen grunn til å installere 18.11. (Om du vil vite om du kjører 32- eller 64-bits windows, bruk denne oppskriften fra Microsoft).

Linux-utgave: kontroll-linux.18.11 (7.4 mb)
F.o.m. versjon 18 her krever Linux-utgaven minst versjon 2.15 av glibc. Dette berører RHEL6 og eldre distribusjoner (og tilsvarende CentOS6 og OracleLinux6 og eldre dists av disse også). Glibc kan være krevende å oppgradere så en enklere løsning er å kjøre kontroll.exe isteden vha Wine slik: sudo yum install epel-release -y deretter sudo yum install wine -y Kjør så: wine kontroll.exe -H inputfil.nvb (evt med andre kjøreopsjoner)

15. juni 2017

Versjon 18.10 av kontroll.exe (7.1 MB).
Utbedret mangel i kontrollen av den nye fagmerknaden FAM52 "Godkjent etter søknad", som erstatter tidligere merknader for fag i utlandet FAM15, FAM24, FAM25 og fag i Norge FAM47. Fag godkjent etter søknad ført med UPF-koder sammen med FAM52 og karakterer "GK" eller "F" i eksamen og standpunkt godtas nå og teller i fag- og timefordelingen som studieforberedende programfag.

(Ny Linux-utgave senere)

6. juni 2017

Versjon 18.01 av kontroll.exe (7.1 MB).
Forrige kontroll.exe fra 2. juni, vil i mange/de fleste tilfeller dessverre ikke være kjørbar. Last ned over her isteden.

Linux-utgave: kontroll-linux.18.01, 7.2 mb

2. juni 2017

Versjon 18.00 av kontroll.exe (7.0 MB).

Nytt siden forrige versjon:

 1. NVBs Skoleregister er oppdatert med to nye privatskoler registrert:
  Akademiet Heltberg Toppidrett Molde skolenummer 00357 orgnummer 911731185 og Kristiansand Toppidrettsgymnas skolenummer 00232 orgnummer 911770105
 2. Noroff videregående skole Kristiansand skolenummer 00227 orgnr 980412024 har endret navn til Akademiet Kristiansand
 3. NVB er oppdatert med nye koder fra Utdanningsdirektoratets kodeverk GREP
 4. Ny filkontroll gir feilmelding KM233 på KL-vitnemål og varsel på Reform94-vitnemål der skolens påstand om at vitnemålet gir generell studiekompetanse (GSK) avviker fra kontrollmotorens beregning som viser at vitnemålet ikke gir GSK: ""K.m. mener dette vm ikke gir GSK, men det er merket med GSK_OK = ja ..."
 5. Fagkodene KRI1003 og KRI1004 kan erstatte programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram for elever som går vg3 påbygging til generell studiekompetanse
 6. Fagkodene KRI1010, KRI1011, KRI1012, KRI1013, KRI1014, KRI1015, KRI1016 og KRI1017 aksepteres på vitnemål med karakterføring ihht GREP
 7. Fagkode IDR2016 Treningslære 1 Vg2 erstatter IDR2011 og IDR2017 Treningslære 2 erstatter IDR2005
 8. Fagene YFF4190 og YFF4290 telles ikke inn i omfanget for yrkesfaglig fordypning
 9. Programfag fra utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KD) og utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (ME) kan brukes til programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. NB: Løpskontroller for KD og ME er ennå ikke på plass
 10. Fagmerknaden FAM48 Fag RS <fagkode> aksepteres med standpunkt fritatt
 11. Fagmerknaden FAM52 "Godkjent etter søknad" som erstatter FAM15, FAM24, FAM25 og FAM47 aksepteres med standpunkt godkjent
 12. Forbedret en feilmelding KM803som ved karakter GK antok at det gjaldt realkompetansevurdering: "Mangler gyldig merknadskode ved karakterføring GK i $FAGKODE"

Ny Linux-utgave: kontroll-linux.18.00 (x.x mb) KOMMER SENERE


15. des. 2016

Versjon 17.50 av kontroll.17.50.exe (4.7 MB). Nytt siden forrige versjon:

 1. Ny i NVBs skoleregister: Heltberg Private Gymnas Drammen, orgnr 996768406, skolenr. 00354
 2. Ny i NVBs skoleregister: Valle Hovin videregående skole, orgnr 917527067, skolenr 03078
 3. Ny Orgnr-endring: 980953602 → 990574898 Bjørnholt vgs i Oslo (splittet i to, ungdomsskoledelen beholder det gamle orgnr-et)
 4. Nye kryssløp:
  DHMED1_SSISF2_PBPBY3
  DHMED1_SSISF2_SSISF3
  KDKDA1_SSISF2_PBPBY3
  KDKDA1_SSISF2_SSISF3
  MEMOK1_SSISF2_PBPBY3
  MEMOK1_SSISF2_SSISF3
  Nye yrkesfaglige løp:
  DHDHV1_DHDTE2_TPISM3
  TPTIP1_TPPOK2_TPPLM3
  TPTIP1_TPPOK2_TPPOM3
  TPTIP1_TPPOK2_TPPRT3
  TPTIP1_TPPOK2_TPTEP3

 5. Nye fagkoder fra Grep per 3. november 2016 gjenkjennes, men det er ennå ikke laget nye kontroller for alle de nye kodene:
  GREP-kode: – Kortform:
  MOK2006 – Medieuttrykk 2
  MOK2007 – Medieuttrykk 3
  MOK3001 – Tekst
  MOK3002 – Bilde
  MOK3003 – Lyddesign
  MOK3004 – Grafisk design
  POK2001 – Produksjon
  POK2002 – Materiallære
  POK2003 – Dokumentasjon og kvalitet
  POK2004 – Tverrfaglig eksamen
  SAM3040 – Klima og miljøfag
  SSA1005 – Administrasjon og økonomi
  SSA1006 – Markedsføring og salg
  SSA1007 – Sikkerhet og transport
  SSA1008 – Tverrfaglig eksamen
  YFF4101 – Yrkesfaglig fordypning Vg1
  YFF4102 – Yrkesfaglig fordypning Vg1
  YFF4103 – Yrkesfaglig fordypning Vg1
  YFF4104 – Yrkesfaglig fordypning Vg1
  YFF4105 – Yrkesfaglig fordypning Vg1
  YFF4106 – Yrkesfaglig fordypning Vg1
  YFF4190 – Yrkesfaglig fordypning Vg1
  YFF4201 – Yrkesfaglig fordypning Vg2
  YFF4202 – Yrkesfaglig fordypning Vg2
  YFF4203 – Yrkesfaglig fordypning Vg2
  YFF4204 – Yrkesfaglig fordypning Vg2
  YFF4205 – Yrkesfaglig fordypning Vg2
  YFF4206 – Yrkesfaglig fordypning Vg2
  YFF4207 – Yrkesfaglig fordypning Vg2
  YFF4208 – Yrkesfaglig fordypning Vg2
  YFF4209 – Yrkesfaglig fordypning Vg2
  YFF4210 – Yrkesfaglig fordypning Vg2
  YFF4211 – Yrkesfaglig fordypning Vg2
  YFF4290 – Yrkesfaglig fordypning Vg2
  YFF4301 – Yrkesfaglig fordypning Vg3
  BRT2005 – Leting og boring
  BRT2006 – Kompl., prod. og brønnvedl.h.
  FOLH301 – Filosofi og livssyn
  IDR2016 – Treningslære 1
  IDR2017 – Treningslære 2
  KDA2001 – Kunst og visuelle virkem. 1
  KDA2002 – Kunst og visuelle virkem. 2
  KDA2003 – Kunst og visuelle virkem. 3
  KDA2004 – Design og arkitektur 1
  KDA2005 – Design og arkitektur 2
  KDA2006 – Design og arkitektur 3
 6. KDA3001 – Kunst og skapende arbeid
  KDA3002 – Design og bærekraft
  KDA3003 – Arkitektur og samfunn
  KDA3004 – Foto og grafikk 1
  KDA3005 – Foto og grafikk 2
  KDA3006 – Samisk visuell kultur
  KRI1010 – Kristendomskunnskap
  KRI1011 – Kristendomskunnskap
  KRI1012 – Kristendomskunnskap
  KRI1013 – Kristendomskunnskap diakonal
  KRI1014 – Kristendomskunnskap diakonal
  KRI1015 – Kristendomskunnskap, Vg1
  KRI1016 – Kristendomskunnskap, Vg1
  MAR2005 – Drift og operasjon
  MAR2006 – Skipstekniske tjenester
  MAR2007 – Dokumentasjon og kvalitet
  MAR2008 – Dekk
  MAR2009 – Maskin
  MAR2010 – Tverrfaglig eksamen
  MAR2011 – Tverrfaglig eksamen
  MOK2001 – Mediesamfunnet 1
  MOK2002 – Mediesamfunnet 2
  MOK2003 – Mediesamfunnet 3
  MOK2004 – Mediesamfunnet 3, praktisk
  MOK2005 – Medieuttrykk 1
 7. Håndterer nye læreplaner og fagsammensetning som gjelder:
  ⁃ nye koder vg2 brønnteknikk
  ⁃ nye koder vg2 maritime fag
  ⁃ nye koder vg1 service og samferdsel
  ⁃ forsøkslæreplan vg2 plast og kompositt
 8. Ny kontroll: YFF-koder kontrolleres som PFO-koder. YFF kan kombineres med PFO.
 9. Rettet feil i kontroll av yrkesfaglige vitnemål der det ble bare gitt 56 timer pfo-rabatt for vitnemål med 1T/1P og 2T/2P.
 10. Rettet en sjelden feil der programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram brukt til PFO fikk dobbelt omfang. Ett 140 timers programfag gav uttelling for 280 timer.

Linux-utgave: kontroll-linux.17.50 (5.2 mb)

14. juni 2016

Versjon 17.01 av kontroll.17.01.exe (4.7 MB). Nytt siden forrige versjon:

 1. Foretatt bytte av organisasjonsnummer for Vestborg vidaregåande skule fra 988978132 til 974117711
 2. Ny i NVBs skoleregister: orgnr 915553354 - skolenr 19057 - Breivika/Tromsø maritime videregående skole
 3. Oppdatert filkontroll slik at fag ført med fagstatuskode N (nettundervisning) nå blir godtatt og behandlet likt med fagstatus E (elevføring)

Linux-utgave: kontroll-linux.17.01 (5.2 mb)

14. mars 2016

Versjon 17.00 av kontroll.17.00.exe (4.7 MB). Nytt siden forrige versjon:

 1. Ny i NVBs skoleregister: orgnr 916178360 - skolenr 05025 - Nord-Gudbrandsdal videregåande skule avd. Dombås.
  Foretatt bytte av organisasjonsnummer for Vestborg vidaregåande skule fra 988978132 til 974117711
 2. Oppdaterte kontroller for norskfaget. Følgende fagkodene for norsk for elever i vgo med kort botid i Norge kontrolleres nå som alternativer til ordinære norskkoder:
  NOR1405 – vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  NOR1406 – vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
  NOR1410 – vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  NOR1411 – vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig
  NOR1408 – vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig
  NOR1409 – vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
 3. Oppdatert karakterføringskontroller for KRI1002 og KRI1004 i tråd med GREP. Kontrollmotoren gir ikke lenger feilmelding når privatisteksamen er ført for disse kodene.
 4. Oppdatert karakterføringskontroll for NOR1202. Kontrollmotoren aksepterer nå deltatt-føring med FAM02 for denne koden. Fagkoden brukes ved kryssløp og omvalg, jf. pkt. 9.3 i føringsskrivet.
 5. Ny fagkode IDR2015 er lagt inn i kontrollene som alternativ til IDR2010.
 6. Nye yrkesfaglige løp: Kryssløp fra Vg2 Industriteknologi (TPPIN2) til Vg3 Motormekanikerfaget (TPMME3)
  ELELE1_TPPIN2_TPMME3
  TPTIP1_TPPIN2_TPMME3
 7. Rettet feil i kontrollen for overgangsløp for elever med R94 GK+VKI til TPHJU3 Hjulutrustningsfaget. R94 VKI Kjøretøy kan nå inngå i dette løpet. Merk at det er Fylkeskommunen som har ansvar for å godkjenne kompetanse på grunnlag av tidligere fullført og bestått opplæring på VKI-nivå i Reform 94, for de som skal fullføre opplæringen i Vg3 i skole eller bedrift i Kunnskapsløftet: http://www.udir.no/Vurdering/Vitnemal-og-kompetansebevis/Overgangsordninger/Overgangsordninger-fra-Reform-94-til-Kunnskapsloftet/Overgangsordninger-fra-Reform-94-til-Kunnskapsloftet/3-Reform-94/ Noen overgangsløp kan kontrolleres og importeres i NVB.
 8. Lagt på kodekontroll av det lite brukte feltet M8-Programområdekode (vitnemålsmerknad som kun gjelder ett av normalt tre programområdene).
 9. Noen små endringer i epostkvitteringene for ny innsendt vitnemålsfil til NVB (iverksatt fom før jul)

Linux-utgave: kontroll-linux.17.00 (5.2 mb).


3. sept. 2015

Versjon 16.60 av kontroll.16.60.exe (4.7 MB). Nytt siden forrige versjon:

 1. Nye fagkoder fra Grep gjenkjennes, men kontrolleres ikke ennå: NOR1405, NOR1406, NOR1410, NOR1411 (disse gjelder norsk for elever i vgo med kort botid i Norge) samt SKF3011 og SKF3112 (begge Skogfaget)
 2. Nye merknadkoder gjenkjennes, men kontrolleres ikke ennå: "FAM48 - Fag RS <fagkode>" og "VMM37 - Opplæringen er gjennomført etter læreplaner godkjente av Utdanningsdirektoratet for bruk i Steinerskolene i Norge"
 3. Justerte kontroll KM230 slik at eksamensår på fag kan være opp til 2017 i år pga testing etter 1. aug. (likevel kun opp til 2015 i år i filimporten hos NVB sentralt)
 4. Ny kontroll KM231 gir feil dersom avgangsår på vitnemålet faller utenom perioden 1988-2015 (innværende år) for R94 og 1998-2015 for KL. Fanger opp skrivefeil i årstallet her.
 5. Ny kontroll KM232 gir feil dersom personen er under 13 år gammel: Avgangsår minus fødselsår.

Linux-utgave: kontroll-linux.16.60 (5.1 mb).

6. juli 2015

Versjon 16.51 er kun en endring i den sentrale NVB-importen av dispensasjonsvitnemål. Det finnes ingen ny kontroll.exe for den versjonen.

10. juni 2015

Versjon 16.50 av kontroll.16.50.exe (4.7 MB). Nytt siden forrige versjon:

 1. Opprettet nye enheter i NVBs skoleregister:
  Org.nr. 951190470 - skolenr. 00217 - Bybroen v.g.s.
  Org.nr. 912703312 - skolenr. 03005 - Blindern v.g.s.
  Foretatt bytte av organisasjonsnr for Longyearbyen skole fra 990644756 til 974795655.
 2. Endrede kontroller for fellesfag kroppsøving: Vitnemål for voksne godkjennes uten kroppsøvingsfaget når vitnemålsmerknad VMM36 er ført.
 3. Ny kontroll for TAF/YSK-vitnemål: Når VMM28 er ført på vitnemålet, må vitnemålet tilfredsstille kravene til både fagbrev og generell studiekompetanse (GSK). NB. Kontroll av dispensasjonsvitnemål er uendret og fortsatt er i tråd med pkt. 12.1 av føringsskrivet.
 4. Nye karakterføringskontroller for forsøkskoder med ny eksamensordning i fellesfag og programfag fremmedspråk nivå I (Fransk I, Nordsamisk I, Spansk I og Tysk I).
 5. Ny kontroll (KM230) av årstallene på hvert fag på vitnemålet: De må være mellom det året da eleven fylte 13 og inneværende årstall. Kontrollen vil nå erstatte de fleste av de "kryptiske" systemfeilene/ORA-feilene i importen.
 6. Nye løp:
  Byggdrifterfaget, særløp (BABDR3)
   BABAT1_BABDR3
  Forsøk agronom (NAAGR3) og gartner (NAGAR3)
   NANAB1_NALGA2_NAAGR3
   NANAB1_NALGA2_NAGAR3
  Kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon Vg1 (TPTIP1) til Vg2 Smed (DHSME2)
   TPTIP1_DHSME2_DHSME3
   TPTIP1_DHSME2_PBPBY3
  Kryssløp fra Vg1 elektrofag (ELELE1) til Vg2 arbeidsmaskiner Vg2 (TPAMK2)
   ELELE1_TPAMK2_PBPBY3
   ELELE1_TPAMK2_TPAMM3
   ELELE1_TPAMK2_TPLMM3
  Kryssløp fra Vg1 helse- og oppvekstfag Vg1 (HSHSF1) til Vg2 aktivitør Vg2 (DHAKT2)
   HSHSF1_DHAKT2_DHAKT3
   HSHSF1_DHAKT2_PBPBY3
  Nytt lærefag Portørfaget (HSPOR3)
   HSHSF1_HSAMB2_HSPOR3
   HSHSF1_HSHES2_HSPOR3
   HSHSF1_HSHEA2_HSPOR3
 7. Nye fagkoder fra Udirs Grep er nå gyldige i NVBs kontroller:
   AGR3001 Landbruksfaget
   AGR3102 Landbruksfaget, skriftlig
   BDR3001 Byggdrifterfaget - særløp
   BDR3102 Byggdrifterfaget, skriftlig
   FSP6089 Fransk I (forsøk)
   FSP6090 Nordsamisk I (forsøk)
   FSP6091 Spansk I (forsøk)
   FSP6092 Tysk I (forsøk)
   FSP6093 Litauisk I, 1. år
   FSP6094 Litauisk I
   FSP6095 Litauisk I, muntlig
   FSP6096 Litauisk II, 1. år
   FSP6097 Litauisk II
   FSP6098 Litauisk I+II, 1. år
   FSP6099 Litauisk I+II, 2. år
   FSP6100 Litauisk I+II
   FSP6101 Litauisk II, muntlig
   GAR3001 Gartnerfaget
   GAR3102 Gartnerfaget, skriftlig
   IDR2015 Treningslære 1 Vg1
   LGA2004 Produksjon, miljø og kvalitet
   LGA2005 Forvaltning og drift
   LGA2006 Landbruk
   LGA2007 Gartnernæring
   LGA2008 Tverrfaglig eksamen landbruk
   LGA2009 Tverrfaglig eksamen gartnernæring
   MPT2001 Produksjon
   MPT2002 Bransje- og materiallære
   MPT2003 Dokumentasjon og kvalitet
   MPT2004 Tverrfaglig eksamen maritim produksjonsteknikk
   NOR1403 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
   NOR1404 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
   NOR1408 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram
   NOR1409 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram, muntlig
   POR3001 Portørfaget
   POR3102 Portørfaget, skriftlig
   PSP5742 Fransk nivå I, skriftlig standpunkt, skriftlig-muntlig eksamen
   PSP5743 Nordsamisk nivå I, skriftlig standpunkt, skriftlig-muntlig eksamen
   PSP5744 Spansk nivå I, skriftlig standpunkt, skriftlig-muntlig eksamen
   PSP5745 Tysk nivå I, skriftlig standpunkt, skriftlig-muntlig eksamen
   PSP5746 Fransk nivå I, muntlig standpunkt (forsøk)
   PSP5747 Nordsamisk nivå I, muntlig standpunkt (forsøk)
   PSP5748 Spansk nivå I, muntlig standpunkt (forsøk)
   PSP5749 Tysk nivå I, muntlig standpunkt (forsøk)
   PSP5750 Litauisk nivå I
   PSP5751 Litauisk nivå I, muntlig
   PSP5752 Litauisk nivå II
   PSP5753 Litauisk nivå II, muntlig
   PSP5754 Litauisk nivå III
   PSP5755 Litauisk nivå III, muntlig
   (50 stk.)
  

Oppdatert Linux-utgave: kontroll-linux.16.50 (5.1 mb).

Tilbakemeldinger, ønsker og behov meldes som vanlig til nvb-drift@samordnaopptak.no. Tidligere innmeldte saker står på arbeidslisten vår.

28. januar 2015

Versjon 16.00 av kontroll.16.00.exe (4.7 MB). Nytt siden forrige versjon:

 1. Opprettet nye enheter i NVBs skoleregister:
  Org.nr. 912001008- Hersleb videregående skole
  Org.nr. 912001709 - Edvard Munch videregående skole
  Org.nr. 912902803 - Privatistkontoret i Rogaland
  Org.nr. 912902641 - Voksenopplæringen i Rogaland
  Org.nr. 913385632 - Bryne vidaregåande skule
 2. Nye løp/kryssløp innen yrkesfag, jf rundskriv Udir-01-2014:
  Nye kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 industriell matproduksjon:
  • ELELE1_TPPIN2_RMIMP3
  • TPTIP1_TPPIN2_RMIMP3
  Nytt lærefag, Industrioppmålingsfaget:
  • ELELE1_TPPIN2_TPIOM3
  • TPTIP1_TPPIN2_TPIOM3
 3. Rettet feil i kontroll av krav til programfag fra eget programområde i SSA-løp. For elever som har fellesfag og programfag fremmedspråk i samme språk, og lar 140 timer fremmedspråk III telle som ett av to fordypningsfag, krever nå kontrollen ett programfag til fra SSA (jf Udir-01-2014, pkt. 3.3.2.1). Tidligere kunne kontrollen feilaktig godkjenne slike vitnemål med mindre enn 560 timer programfag fra SSA.
 4. Rettet feil i kontroll av kryssløp fra Vg1 i studiespesialiserende eller studieforberedende utdanningsprogram til Vg 2 i yrkesfaglige utdanningsprogram for å sikre samsvar med Udir-01-2014, pkt 3.4.2 og tabell 15. Kontrollen krever nå at alle fagene som hører til det aktuelle Vg1 i kryssløpet er ført, dvs. at for kryssløp med STUSP1 må man ha 140 timer matematikk. Tidligere ble noen slike vitnemål feilaktig godkjent med for lite omfang.
 5. Rettet feil i beregning av språkpoeng for C-språk (0-8-4 uketimer) som tredje fremmedspråk tatt i R94. Dette gir nå 1 språkpoeng.
 6. Kontroll KM213: Førstegangsvitnemål tatt over mer enn tre år skal ha merknad VMM07, VMM08, VMM09, VMM10, VMM20, VMM21, VMM22 eller VMM24. VMM24 utvider grensen fra 3 til 4 år og VMM07 til 5 år. De seks andre kodene nevnt her opphever kontrollen på antall år.
 7. Kontroll KM228 rapporterer nå om hvilke felt som er forskjellige i to vitnemål i samme fil med samme ID (vitnemålsnr, dvs vgdoknr). Vitnemål med samme ID skal ikke sendes to ganger i samme fil (og iallfall ikke med forskjellig innhold).
 8. Kontroll KM215 om dispensasjonsvitnemål som mangler VMM17|VMM18|VMM19 (eller som har disse kodene uten av det er dispensasjonsvitnemål), har fått bedre meldingstekst.

Oppdatert Linux-utgave: kontroll-linux.16.00 (5.1 mb).


17. juni 2014

Versjon 15.10 av kontroll.15.10.exe (4.7 MB). Nytt siden forrige versjon:

 1. Rettet feil i karakterføringskontroll slik at fag tatt i utlandet nå kan føres med karakter GK og UPF-koder.
 2. Lagt til nye fagkoder og kontroller for samisk som andrespråk, samisk 4 (alle samiskvarianter).
 3. Godkjenner nå også samisk styrking SAS4000 sammen med samisk som første- eller andrespråk.
 4. Oppdaterte kontroller for VG2 yrkesfaglig fellesfag norsk/samisk/tegnspråk. Også for disse fagene sjekkes føringen nå iht året faget er tatt.
 5. Strykkontrollen for yrkesfaglige fellesfag er oppdatert. Regner nå bare en stryk pr fag (ikke fagkode).
 6. Det gis ikke lenger varsel på karakter GK for merknadskoder FAM15, FAM16, FAM24 eller FAM25.

Oppdatert Linux-utgave: kontroll-linux.15.10 (5.1 mb).

5. juni 2014

Versjon 15.00 av kontroll.exe (4.7 mb). Nytt siden forrige versjon:

 1. Kjørt GREP-import. Nye fagkoder:
  • FSP6087 – Hindi I, muntlig
  • FSP6088 – Islandsk I, muntlig
  • IOM3001 – Industrioppmålingsfaget
  • IOM3102 – Industrioppmålingsfaget, skriftlig
  • NOR1121 – Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg2 yrkesfaglig
  • SAS4000 – Samisk som andrespråk, samisk 4, styrket opplæring
 2. Opprettet nye enheter i NVBs Skoleregister:
  • Org.nr. 876246732 – Eksamenskontoret i Hordaland Fylkeskommune,
  • Org.nr. 999546560 – Amalie Skram videregående skole,
  • Org.nr. 994309153 – Kompetansebyggeren Vestfold,
  • org.nr. 913256840 – Nettskolen i Nordland
 3. Oppdaterte fil-kontroller av fagstatuskode A slik at denne godkjennes på lik linje med E (elevføring).
 4. Rettet feil i kontrollen som sjekker at det kun finnes ett førstegangsvitnemål for en og samme person (fødselsnummer): avviser nytt f.g.vm forsøkt sendt inn for en person som allerede har importert ikke-annullert førstegangsvitnemål fra før.
 5. Oppdaterte kontroller av maks 2 stryk i fellesfag på yrkesfaglige vitnemål (endre fra telling av fagkoder til fag).
 6. Oppdaterte kontroller for føring av norskfaget på yrkesfaglige vitnemål, kontrollen sjekker nå føring av norskfaget avhengig av året faget er tatt, med ny føring fom år 2014:
 7. Oppdatert kontroller av KRI-koder i tråd med GREP. Lagt inn nye koder KRI1008 og KRI1009.
 8. Oppdaterte kontroller for føring av høyeste nivå for privatister i tråd med presisering av pkt. 5.8 i føringsskrivet av 31.01.2014. Vitnemål som har privatisteksamen i programfag innen utdanningsprogram for MDD avlagt fom år 2014 og som samtidig har fag ført med karakter på lavere nivå, blir nå avvist. Vitnemål som er importert i NVB, hvor det er ført MDD-fag tatt som privatist på høyeste nivå før år 2014 samtidig som det er beholdt karakter i fag på lavere nivå på samme vitnemål, blir fortsatt lagret i NVB som gyldige.
 9. Oppdaterte karakterføringskontrollene i tråd med endringene i pkt. 7.1, 7.5, 7.6, 13.8 i føringsskrivet av 31.01.2014:
  • FAM16 kan føres sammen med karakterutrykkene «Godkjent» i tillegg til tidligere karakteruttrykk «Fritatt» og «tallkarakter»;
  • FAM15, FAM24 og FAM25 kan kun føres sammen med karakterutrykkene «Godkjent» i tillegg til tidligere «Fritatt». OBS! innstramming: det gis nå feilmelding hvis tallkarakter er ført sammen med FAM15, FAM24 og FAM25;
  • FAM47 kan kun føres sammen med karakterutrykket «Godkjent».
 10. Oppdatert beregning av språkpoeng for latin og gresk i tråd med endringene i regelverket for opptak til høyere utdanning.

1. nov. 2013

Versjon 14.50 av kontroll.exe (4.7 mb) har disse forbedringer:

 1. Skoleoppdateringer. Bl.a. at følgende skoler/eksamenskontor nå gjenkjennes av NVB: Den norske skole Costa Blanca (Spania), Norsk Fotterapeutskole (Kristiansand), Seiersborg videregående skole AS (Rolvsøy i Østfold) og Eksamenskontoret i Aust-Agder (Arendal). NVBs skoleregister kan kontrolleres her.
 2. Nye fagkoder og programområdekoder fra UDIRs GREP-database. Hhv 250 og 4 nye koder.
 3. Nye løp/kryssløp innen yrkesfag, 8 stk. Jf rundskriv om endringer fra Udir:
  • Nytt særløp repslagerfaget innen utdanningsprogram Design og håndverk, løpskode DHDHV1_DHREP3
  • Kryssløp fra Vg2 ambulansefag til Vg3 helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekstfag Løpskode HSHSF1_HSAMB2_HSHEA3
  • Nye kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon til Vg2 anleggsteknikk. Løpskoder TPTIP1_BAANL2_BAAMF3, TPTIP1_BAANL2_BAASF3, TPTIP1_BAANL2_BABAN3, TPTIP1_BAANL2_BAFJE3, TPTIP1_BAANL2_BAVOA3, TPTIP1_BAANL2_PBPBY3
 4. Oppdatering av fremmedspråkkontrollene med nye FSP- og PSP-koder for islandsk og hindi.
 5. Oppdatering løpskontroll for idrettsfag med ny kode IDR2014 Treningsledelse 2+3. Ny overlappingskontroll, som avviser vitnemål der IDR2014 Treningsledelse 2+3 er ført sammen med IDR2008 Treningsledelse 2 eller IDR2009 Treningsledelse 3.
 6. Feilretting: Kontrollmotoren håndterer nå korrekt tilfeller der PSP III er tatt som elev og PSP II og PSP I (med FAM17 og fritak) er ført som privatist.
 7. Feilretting: Kontrollmotoren godkjenner nå tverrfaglig eksamen ROM3006 med elevføring i løp med ELROM3.

Oppdatert Linux-utgave: kontroll-linux (5.1 mb).

19. juni 2013

Versjon 14.02 av kontroll.14.02.exe (4.7 mb) har disse forbedringer:

 1. Eneste endring siden forrige versjon er at feilmelding KM224 som gjelder for eksamensformkode = -- (to streker) eller - (en strek) nå ikke lenger meldes når VMM11 mangler, bare når eksamenskarakteren er 1-6. (Tallkarakter for eksamen skal ikke brukes sammen med eksamensform -- eller -)

Oppdatert Linux-utgave: kontroll-linux.14.02 (5.1 mb).

14. juni 2013

Versjon 14.01 av kontroll.14.01.exe (4.7 mb) har disse forbedringer:

 1. Seks nye skoler lagt inn m/orgnr: 989213377 - Lukas videregående skole, 993965820 - Den Norske Skolen i Rojales, 999173926 - Kongshavn videregående skole, 899178092 - Kuben videregående skole, 973626396 - Kirkeveien videregående skole, 988045500 - Oslo Voksenopplæring Helsfyr (Smedstua)
 2. Fagmerknad FAM47 lagt inn med korrekt håndtering av den i fagkontrollen.
 3. Varselmelding KM226 (ikke feilmelding) for fagmerknadkoder FAM11, FAM13, FAM16, FAM41, FAM42 og FAM46 når merknadparameter ikke finnes eller ikke er på riktig form. Og varsel KM227 for fagmerknad FAM22 (som er utgått) og FAM24 eller FAM25 på andre fag enn UPF9nnn.

Linux-utgave: kontroll-linux.14.01 (5.1 mb).

25. mars 2013

Versjon 14.00 av kontroll.14.00.exe (4.7 mb) har disse forbedringer:

 1. Lagt inn nye koder fra UDIRs GREP-database. Bl.a. 190 nye fagkoder.
  • Oppdaterte kontroller inkluderer nye fremmedspråkfagkoder (ca 180 stk, både fellesfag og programfag)
  • Oppdaterte kontroller av 2 nye PFO-koder (PFO4210 -281t og PFO4211 - 309t)
 2. Laget overlappingskontroll for idrettsfag iht tabell 10 i fag- og timefordelingen, herunder for 140-timers programfag senere splittet i 84+56 timer (se s 35: Vedlegg 1 til Fag- og timefordelingen for grunnskole og videregående opplæring i kunnskapsløftet - pdf)
 3. Laget kontroll av streikevitnemål 2008, 2010 og 2012 i tråd med retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis: godkjenner streikeføring uten fagmerknad FAM36 for elever (ikke privatister) der eksamensår er 2008/2010/2012 og det er ført VMM11. Når fagmerknad er FAM36, godtas manglende eksamen også for privatist.
 4. Endret beregning av språkpoeng iht. regelverk for opptak til høyere utdanning (maks 1,5 poeng for ett og samme språk)
 5. Rettet beregning av PFO for VG3 naturbruk.
 6. Rettet uttelling av VG3 fellesfag (norsk, samisk, finsk, tegnspråk) i timekrav til prosjekt til fordypning i yrkesfaglige løp.
 7. Endret løpskontroll slik at programområdekoden PBPBY4 blir nå ignorert når den er ført I tillegg til gyldig 3-årig yrkesfaglig løp.
 8. Rettet feil i importprogrammet slik at vitnemål med gyldig dispensasjon (merknad VMM17-19) nå blir importert i NVB (hvis ikke filkontrollene finner feil).
 9. Rettet flere mindre bugs. Bl.a. at eksamenstypekode -- (to streker) ikke lenger avvises for satt eksamenskarakter annet enn tallkarakterer. Ekskar 1-6 avvises fortsatt med --.
 10. Oppdatert NVB-Skoleregister: a) Opprettet ny skole: WANG Toppidrettsgymnas, b) Endret orgnummer og skolenavn for Stiftelsen Østerbo vgs (tidligere Hopen vgs), Sam Eyde vgs (tidligere Strømsbu vgs).

Andre forbedringer og løste oppgaver i perioden januar-mars 2013:

 • Oppdatert kontaktinformasjon for fylkeskommunale skoler i tråd med lister mottatt fra NVBs fylkesansvarlige fra Vest-Agder, Aust-Agder, Buskerud, Østfold, Hordaland, Sør-Trøndelag, Akershus, Nord-Trøndelag, Hedmark, Troms.
 • Oppdatert brukeradministrasjon i NVB: sperret inaktive brukere, opprettet nye.
 • Oppdatert nvb-privat- epostlisten.
 • Levert NVB-data til SSB iht deres krav.
 • Endret forsidetabellene på lukkede NVB-sider og forbedret både oversikt og statistikk synlig på forsiden.

Linux-utgave: kontroll-linux.14.00 (5.1 mb).


11. des. 2012

Versjon 13.23 av kontroll.13.23.exe (4.7 mb).

 1. Endring i kontroll av VG1 tverrfaglig eksamen yrkesfag. Kontrollmotoren krever nå bare tverrfaglig eksamen dersom ALLE VG1 programfag er tatt som privatist.
 2. Nytt løp R94GK1 på VG1, VG2 NASBR2 og VG3 naturbruk NANAB3:
  "R94GK1_NASBR2_NANAB3 Studieforberedende Vg3 innen naturbruk"
 3. Geofag x (REA3007) og teknologi og forskningslære x (REA3017) godkjennes nå med privatistføring.
 4. R94-vitnemål: Kontrollmotoren godkjenner nå yrkesfaglig engelsk 4t (VF2210/VF2211) i GSK-kravet til engelsk.
 5. Rettet feil i kontroll av timekravet til valgfrie programfag i SSA-løp. Feilen rammet SSA-vitnemål med KRI-koder eller norsk/engelsk styrking (NOR300x/ENG300x), der fremmedspråk fellesfag dekkes av FSP nivå I, og matematikk-kravet av matematikk fellesfag 1T/2P pluss R1. Etter retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevisfor videregående opplæring i Kunnskapsløftet skal KRI-føringen eller styrking i slike tilfeller inngå til dekning av timekravet for valgfag.
 6. Rettet mangel i føringsregelen for FOR2003, der faget dekkes av FO-fagkoder fra R94. Kontrollmotoren godkjenner nå både FO2360 og FO2130 for kunst- og kulturhistorie (jf overgangsskrivet tabell 5).
 7. Rettet feil i karakterføringskontrollen for UPFxxxx med FAM13 og R94 fagkode, der IV i noen tilfeller ble godkjent som standpunkt.
 8. Rettet feil i meldingstekst der fellesfag fremmedspråk tatt som privatist i noen tilfeller anga feil fagkode for manglende muntlig.
 9. Hadeland vgs som hadde orgnr 974597349 har nå orgnr 998513448. Satt nytt skolenavn Hadeland videregående skole avd Brandbu på skolenr 05021. Klikk linken "NVBs skoleregister" øverst på siden for å kontrollere din skole/dine skoler.
 10. Sist men ikke minst: NVBs kontrollmotor leveres nå også for 32bits Linux. Programfilen for Linux er kontroll-linux.13.23 (5.1 mb). Et annet Linux-tips er at hvis WINE er installert så er den i stand til å kjøre windows-utgaven av kontroll.exe. Kommando da blir: wine kontroll.exe -H -o testfil.txt testfil.nvb.anon f.eks. Muligens virker det uten wine først i kommandoen også.
10. okt. 2012

Versjon 13.22 av kontroll.13.22.exe (3.3 mb). Kun skoler (evt fylker) som feilaktig fikk KM044 (feilmelding om ukjent orgnr iht NVBs skoleregister) trenger å laste ned og installere denne versjonen hvis de har 13.20 fra før. Rettet siden forrige versjon:

 1. Skoleregister i kontroll.exe oppdatert igjen. Noen skoler fikk falsk feilmelding KM044 som med kjøring av denne nye kontroll.exe skal være borte igjen (såfremt de har kjent orgnr).
 2. Noen innsendte filer ga systemfeil av typen ORA-02291: integritetsskranken (NVB.FAG_VGDOKFAG) er overtrådt ...osv under selve importen av vitnemålsdataene. Dette er nå rettet.
Innsendte filer som ble importert på versjon 13.20 hos SO er nå reimportert med versjon 13.22 slik at falske KM044 og ORA-feilene nevnt over nå skal være borte.
28. sep. 2012

Versjon 13.20 av kontroll.exe (3.3 mb). Endringer siden forrige versjon:

 1. Nye fagkoder for kroppsøving Vg1, VG2 og VG3 (KRO1004, KRO1005 og KRO1006) godkjennes på lik linje med de gamle kodene.
 2. Kontroller for nye løp/kryssløp i fagopplæringen:
    DHDHV1_DHDDU2_DHHMD3    Horn-, bein- og metallduodjifaget
    TPTIP1_DHDDU2_DHHMD3    Horn-, bein- og metallduodjifaget
    ELELE1_DHUIM2_DHNAU3    Nautisk instrumentmakerfaget
    TPTIP1_DHUIM2_DHNAU3    Nautisk instrumentmakerfaget
    ELELE1_DHUIM2_DHOPT3    Optronikerfaget
    TPTIP1_DHUIM2_DHOPT3    Optronikerfaget
    DHDHV1_DHDDU2_DHSPD3    Skinn- og pelsduodjifaget
    TPTIP1_DHDDU2_DHSPD3    Skinn- og pelsduodjifaget
    ELELE1_DHUIM2_DHSTU3    Storurmakerfaget
    TPTIP1_DHUIM2_DHSTU3    Storurmakerfaget
    DHDHV1_DHDDU2_DHTED3    Tekstilduodjifaget
    TPTIP1_DHDDU2_DHTED3    Tekstilduodjifaget
    DHDHV1_DHDDU2_DHTRD3    Treduodjifaget
    TPTIP1_DHDDU2_DHTRD3    Treduodjifaget
    ELELE1_DHUIM2_DHURM3    Urmakerfaget
    TPTIP1_DHUIM2_DHURM3    Urmakerfaget
    DHDHV1_DHDDU2_DHVHD3    Veve- og håndstrikkeduodjifaget
    TPTIP1_DHDDU2_DHVHD3    Veve- og håndstrikkeduodjifaget
    ELELE1_TPLSF3        Låsesmedfaget
  
    Påbyggingsløp:
    ELELE1_DHUIM2_PBPBY3    Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
    TPTIP1_DHUIM2_PBPBY3    Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram 
 3. Kontroller for følgende løp med R94GK1 på VG1 og VG3 naturbruk NANAB3 eller VG3 medier og kommunikasjon MKMED3:
    R94GK1_NALGA2_NANAB3    Studieforberedende Vg3 innen naturbruk
    R94GK1_NAFFA2_NANAB3    Studieforberedende Vg3 innen naturbruk
    R94GK1_NAHHO2_NANAB3    Studieforberedende Vg3 innen naturbruk
    R94GK1_NAAKV2_NANAB3    Studieforberedende Vg3 innen naturbruk
    R94GK1_NAAID2_NANAB3    Studieforberedende Vg3 innen naturbruk
  Merk at R94GK1 på VG1 bare godkjennes for R94 grunnkurs K001, Naturbruk, jf tabell 6 i Udirs overgangsskriv.
    R94GK1_MKMED2_MKMED3    Påbygging til generell studiekompetanse for medier og kommunikasjon
  Merk at R94GK1 på VG1 bare godkjennes for R94 grunnkurs P001, Medier og kommunikasjon, jf tabell 6 i Udirs overgangsskriv.
 4. Rettet feil i NVB-kontrollene for kryssløp fra STUSP1/STFOR1 til IKT-servicefag og til Laboratoriefag. Kontrollen for krav om 336 timer studieforberedende fag eller yrkesfag var tidligere feil, nå godtas også hvilket som helst VG1, VG2 eller VG3 yrkesfag utover obligatorisk felles programfag til dekning av dette timekravet.
 5. Følgende koder som manglet i fagkodeimporten fra Grep, er nå lagt inn manuelt med vurderingsdata, og koblet opp mot programområde: DKO3102, FIL3102, FJE3213, GEM3102, HJU3102, IGS3102, ISF3102, ISN3102. Dessuten har fagene FEI3030, FJE3030, KSK3030, RHO3030 fått kobling opp mot programområde. Dette gjelder også alle VG3-fagkodene innen DHHMD3, DHSPD3, DHTED3, DHTRD3, DHVHD3.
 6. Kontrollmotoren godtar nå karakterføring F (fritak) når det er ført fagmerknad FAM03, FAM15, FAM24, FAM25, FAM43.
 7. ettet feil i løp med fag/svennebrev og VG3-fag som normalt tas i skole. Hvis VG3-fagene er tatt i bedrift (dvs merket med FAM38/40), men VG1- og VG2-fagene er tatt som ordinært i skole, så krever ikke kontrollmotoren lenger skriftlig VG3-eksamen xxx3030/xxx3003/xxx3102. Slik eksamen kreves bare der VG2- evt VG1-fag er tatt i bedrift.
 8. Kontrollmotoren er oppdatert i forhold til Grep per 27.09.2012.
19. juni 2012

Versjon 13.10 av kontroll.exe (4.5 mb). Her følger en oversikt over endringer siden forrige versjon:

 1. Helt nye fremmespråkkontroller. Både for fellesfag og programfag:
  • Nye fremmespråkkoder for privatistspråkfag der det er krav om to eksamener (både skriftlig og muntlig).
  • Retting av feil i fremmespråkkontrollen for fellesfag, slik at stryk i standpunkt skriftlig overstyres av bestått eksamen i muntlig.
  • Innskjerping av føringsregelen for privatist som har gått opp til høyeste nivå i faget, karekterføring på lavere nivåer gir nå feilmelding og avvist vitnemål.
  • Overlappingsfeil hvis man fører gammel og ny fagkode for privatistspråk skriftlig.
 2. Fullstending oppdatering av fagkoder, programområdekoder og merknadskoder fra Grep (pr 8. juni), bl.a. VMM31 og VMM32.
 3. Nye løp:
  • Duodji: DHDHV1+DHDDU2+DHDUO3 og TPTIP1+DHDDU2+DHDUO3
  • Elektro-vikler med kryssløp og mulig R94GK1: ELELE1+ELAUT2+ELVIK3, R94GK1+ELAUT2+ELVIK3, R94GK1+R94VKI+ELVIK3, ELELE1+ELELE2+ELVIK3, R94GK1+ELELE2+ELVIK3 og TPTIP1+ELAUT2+ELVIK3.
 4. I naturbruk valgfag godkjennes nå både fagkodesett LBR3xxx og NAB3xxx.
 5. Kontrollmotoren godkjenner at R94-fagene AA6280, AA6281, AA6282 og AA1010 godskrives SAM3020.
24. apr. 2012

Versjon 13.00 av kontroll.exe (4.5 mb). Her følger en oversikt over endringer siden forrige versjon:

 1. Nye koder for norsk, samisk 1. språk, samisk/finsk som 2. språk og norsk tegnspråk fellesfag til bruk i påbyggingsløp (PBPBY3, MKMED3 eller NANAB3 som VG3). Kontrollmotoren gir varsel dersom disse "påbyggingskodene" føres på vitnemål for ordinære studieforberedende eller yrkesfaglige løp. Det gis også varsel dersom ordinære norsk/samisk/finsk-koder føres på vitnemål for påbyggingsløp, hvis eksamensår er senere enn 2011.
 2. Fag ført med fagstatuskodene V (voksenopplæring), F (fritak) og O (oppdragsundervisning) blir nå godtatt av kontrollmotoren. I karakterføringskontrollene blir disse behandlet som E (elevstatus).
 3. Rettet feil i kontrollene for vitnemål for elektrofag, praksiskandidat eller lærling 0-4/1-3. VG3 eksamenskoder xxx3030 (eks AUT4030) og xxx3003(eks AUT4003) ble i forrige versjoner ikke gjenkjent av kontrollmotoren, Feilen førte også til at kontrollmotoren i disse situasjonene feilaktig krevde VG2 tverrfaglig eksamen. Dette er nå rettet.
 4. Rettet feil i kontrollene for særløp, praksiskandidat. Kontrollmotoren godkjenner nå xxx3003 (eks STE3003) i tillegg fagprøve på VG3.
 5. Feilmeldinger som kontrollmotoren gir for yrkesfaglige vitnemål der grunnkurs og VKI er tatt i R94, mens VG3 er tatt i KL, er oppgradert. Der koblingen R94VKI og KL VG3 er ugyldig i henhold til overgangstabellen fra Fagopplæringen, angis nå både kurskode og kursnavn for gyldig kobling, ikke bare kurskode.
 6. Kontrollmotoren godkjenner nå at ethvert KL programfag ført med SAM-kode kan godskrives for R94 AA1010 (Øknonomi og informasjonsbehandling).
 7. Kontrollmotoren godkjenner informasjonsbehandling 1B og 2B (ført med UPF-koder og FAM13) som fordypning, gir også nå uttelling mht realfagspoeng.
17. jan. 2012

Versjon 12.52 av kontroll.exe (4.5 mb). Her følger en oversikt over endringer siden forrige versjon:

 1. Rettet feil fra forrige versjon der føring av MAT1003 for privatist, også krevde MAT1004.
 2. R94 Informasjonsbehandling 1A (REA3014) og 1B blir nå godkjent som KL fordypning av kontrollmotoren.
 3. Yrkessjåfør(SSYRK3): fagkode YRK3002 er rettet slik at den nå krever Bestått/Ikke Bestått/Fritak som obligatorisk eksamen
 4. Noen feilmeldinger er endret for å gi mer presise tilbakemeldinger.
 5. Det er nå integrert koblinger mellom VG3 KL og R94 VKI i henhold til ovegangstabell fra Fagopplæringen. Kontrollmotoren godkjenner nå følgende løp der KL VG3 bygger på R94 GK+VKI kurs:
     R94GK1_R94VKI_BAAMF3 BAAMF3 Anleggsmaskinførerfaget         B006
     R94GK1_R94VKI_BAASF3 BAASF3 Asfaltfaget               B005
     R94GK1_R94VKI_BABAN3 BABAN3 Banemontørfaget             B005
     R94GK1_R94VKI_BABET3 BABET3 Betongfaget               B004
     R94GK1_R94VKI_BAFJE3 BAFJE3 Fjell- og bergverksfaget         B005
     R94GK1_R94VKI_BAIMF3 BAIMF3 Industrimalerfaget            L007
     R94GK1_R94VKI_BALIM3 BALIM3 Limtreproduksjonsfaget          M002
     R94GK1_R94VKI_BAMAL3 BAMAL3 Malerfaget                L006
     R94GK1_R94VKI_BAMUR3 BAMUR3 Murerfaget                B003
     R94GK1_R94VKI_BARHO3 BARHO3 Renholdsoperatørfaget          F003
     R94GK1_R94VKI_BARLF3 BARLF3 Rørleggerfaget              L004
     R94GK1_R94VKI_BASTI3 BASTI3 Stillasbyggerfaget            B024
     R94GK1_R94VKI_BATBY3 BATBY3 Trevare- og bygginnredningsfaget     M003
     R94GK1_R94VKI_BATLF3 BATLF3 Trelastfaget               M002
     R94GK1_R94VKI_BATMF3 BATMF3 Tømrerfaget               B002
     R94GK1_R94VKI_BAVBL3 BAVBL3 Ventilasjons- og blikkenslagerfaget   L005
     R94GK1_R94VKI_DHAKT3 DHAKT3 Aktivitørfaget              D007
     R94GK1_R94VKI_DHBKF3 DHBKF3 Bøkkerfaget               M003
     R94GK1_R94VKI_DHBLD3 DHBLD3 Blomsterdekoratørfaget          D008
     R94GK1_R94VKI_DHBMF3 DHBMF3 Børsemakerfaget             J013
     R94GK1_R94VKI_DHBUN3 DHBUN3 Bunadtilvirkerfaget           D065
     R94GK1_R94VKI_DHFIL3 DHFIL3 Filigranssølvsmedfaget          D010
     R94GK1_R94VKI_DHFRI3 DHFRI3 Frisørfaget               D009
     R94GK1_R94VKI_DHGUL3 DHGUL3 Gullsmedfaget              D010
     R94GK1_R94VKI_DHHSK3 DHHSK3 Herreskredderfaget            D065
     R94GK1_R94VKI_DHHVF3 DHHVF3 Håndveverfaget              D065
     R94GK1_R94VKI_DHKBB3 DHKBB3 Komposittbåtbyggerfaget         J012
     R94GK1_R94VKI_DHKJD3 DHKJD3 Kjole- og draktsyerfaget         D065
     R94GK1_R94VKI_DHKST3 DHKST3 Kostymesyerfaget             D065
     R94GK1_R94VKI_DHMOD3 DHMOD3 Modistfaget               D065
     R94GK1_R94VKI_DHMSF3 DHMSF3 Møbelsnekkerfaget            M003
     R94GK1_R94VKI_DHMTF3 DHMTF3 Møbeltapetsererfaget           M005
     R94GK1_R94VKI_DHNAU3 DHNAU3 Nautisk instrumentmakerfaget       J002
     R94GK1_R94VKI_DHOPT3 DHOPT3 Optronikerfaget             J010
     R94GK1_R94VKI_DHORG3 DHORG3 Orgelbyggerfaget             M003
     R94GK1_R94VKI_DHSAL3 DHSAL3 Salmakerfaget              M005
     R94GK1_R94VKI_DHSME3 DHSME3 Smedfaget                J003
     R94GK1_R94VKI_DHSTR3 DHSTR3 Strikkefaget               D065
     R94GK1_R94VKI_DHTRB3 DHTRB3 Trebåtbyggerfaget            M006
     R94GK1_R94VKI_DHTSK3 DHTSK3 Treskjærerfaget             M004
     R94GK1_R94VKI_ELAUT3 ELAUT3 Automatiseringsfaget           C004,J010
     R94GK1_R94VKI_ELDAT3 ELDAT3 Dataelektronikerfaget          C003
     R94GK1_R94VKI_ELELE3 ELELE3 Elektrikerfaget             C002
     R94GK1_R94VKI_ELEMO3 ELEMO3 Energimontørfaget            C002
     R94GK1_R94VKI_ELEOP3 ELEOP3 Energioperatørfaget           C002
     R94GK1_R94VKI_ELERF3 ELERF3 Elektroreparatørfaget          C002
     R94GK1_R94VKI_ELFUO3 ELFUO3 Fjernstyrte undervannsoperasjoner    C004
     R94GK1_R94VKI_ELHEI3 ELHEI3 Heismontørfaget             C002
     R94GK1_R94VKI_ELKUL3 ELKUL3 Kulde- og varmepumpemontørfaget     J011
     R94GK1_R94VKI_ELPRO3 ELPRO3 Produksjonselektronikerfaget       C003
     R94GK1_R94VKI_ELSIG3 ELSIG3 Signalmontørfaget            C002
     R94GK1_R94VKI_ELTAV3 ELTAV3 Tavlemontørfaget             C002,C004,J010
     R94GK1_R94VKI_ELTEL3 ELTEL3 Telekommunikasjonsmontørfaget      C003
     R94GK1_R94VKI_ELTOG3 ELTOG3 Togelektrikerfaget            C002
     R94GK1_R94VKI_ELVTR3 ELVTR3 Vikler- og transformatormontørfaget   C004
     R94GK1_R94VKI_HSAMB3 HSAMB3 Ambulansefaget              F018
     R94GK1_R94VKI_HSBUA3 HSBUA3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget      F004
     R94GK1_R94VKI_HSHEA3 HSHEA3 Helsearbeiderfaget            F002,F005
     R94GK1_R94VKI_MKFTG3 MKFTG3 Fotograffaget              P003
     R94GK1_R94VKI_MKMGR3 MKMGR3 Mediegrafikerfaget            P003
     R94GK1_R94VKI_NAAKV3 NAAKV3 Akvakulturfaget             K003
     R94GK1_R94VKI_NAANG3 NAANG3 Anleggsgartnerfaget           K008
     R94GK1_R94VKI_NAFFA3 NAFFA3 Fiske og fangst             K002
     R94GK1_R94VKI_NAHOV3 NAHOV3 Hovslagerfaget              K004,K021
     R94GK1_R94VKI_NAHST3 NAHST3 Hestefaget                K004,K021
     R94GK1_R94VKI_NAIAN3 NAIAN3 Idrettsanleggsfaget           K008
     R94GK1_R94VKI_NAREI3 NAREI3 Reindriftsfaget             K005
     R94GK1_R94VKI_NASKF3 NASKF3 Skogfaget                K006
     R94GK1_R94VKI_RMBAK3 RMBAK3 Bakerfaget                E005
     R94GK1_R94VKI_RMBUT3 RMBUT3 Butikkslakterfaget            E004
     R94GK1_R94VKI_RMIKO3 RMIKO3 Institusjonskokkfaget          E006
     R94GK1_R94VKI_RMIMP3 RMIMP3 Industriell matproduksjon        E002
     R94GK1_R94VKI_RMKOK3 RMKOK3 Kokkfaget                E006
     R94GK1_R94VKI_RMKON3 RMKON3 Konditorfaget              E005
     R94GK1_R94VKI_RMKSK3 RMKSK3 Kjøttskjærerfaget            E004
     R94GK1_R94VKI_RMPMF3 RMPMF3 Pølsemakerfaget             E004
     R94GK1_R94VKI_RMSER3 RMSER3 Servitørfaget              E007
     R94GK1_R94VKI_RMSLF3 RMSLF3 Slakterfaget               E004
     R94GK1_R94VKI_RMSMH3 RMSMH3 Sjømathandlerfaget            E003
     R94GK1_R94VKI_RMSMP3 RMSMP3 Sjømatproduksjon             E003
     R94GK1_R94VKI_SSISF3 SSISF3 IKT-servicefaget             A015
     R94GK1_R94VKI_SSKAD3 SSKAD3 Kontor- og administrasjonsfaget     Q002
     R94GK1_R94VKI_SSLOG3 SSLOG3 Logistikkfaget              J008
     R94GK1_R94VKI_SSRES3 SSRES3 Resepsjonsfaget             Q002
     R94GK1_R94VKI_SSRLV3 SSRLV3 Reiselivsfaget              Q002
     R94GK1_R94VKI_SSSIK3 SSSIK3 Sikkerhetsfaget             Q002
     R94GK1_R94VKI_SSSLG3 SSSLG3 Salgsfaget                Q002
     R94GK1_R94VKI_SSYRK3 SSYRK3 Yrkessjåførfaget             J008
     R94GK1_R94VKI_TPALU3 TPALU3 Aluminiumskonstruksjonsfaget       J003
     R94GK1_R94VKI_TPAMM3 TPAMM3 Anleggsmaskinmekanikerfaget       J006
     R94GK1_R94VKI_TPBKO3 TPBKO3 Brønnfaget, komplettering        J088
     R94GK1_R94VKI_TPBKV3 TPBKV3 Brønnfaget, kveilerøroperasjoner     J088
     R94GK1_R94VKI_TPBLA3 TPBLA3 Billakkererfaget             J005
     R94GK1_R94VKI_TPBMK3 TPBMK3 Bilfaget, lette kjøretøy         J004
     R94GK1_R94VKI_TPBOK3 TPBOK3 Bokbinderfaget              P002
     R94GK1_R94VKI_TPBOR3 TPBOR3 Boreoperatørfaget            J088
     R94GK1_R94VKI_TPBRE3 TPBRE3 Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner J088
     R94GK1_R94VKI_TPBRH3 TPBRH3 Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner    J088
     R94GK1_R94VKI_TPBRM3 TPBRM3 Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner  J088
     R94GK1_R94VKI_TPBRS3 TPBRS3 Brønnfaget, sementering         J088
     R94GK1_R94VKI_TPBSK3 TPBSK3 Bilskadefaget              J004
     R94GK1_R94VKI_TPBTK3 TPBTK3 Bilfaget, tunge kjøretøy         J004,J005
     R94GK1_R94VKI_TPCNC3 TPCNC3 CNC-maskineringsfaget          J002,J082
     R94GK1_R94VKI_TPDKO3 TPDKO3 Dimensjonskontrollfaget         J002
     R94GK1_R94VKI_TPFMK3 TPFMK3 Finmekanikerfaget            J010
     R94GK1_R94VKI_TPGEM3 TPGEM3 Grafisk emballasjefaget         P002
     R94GK1_R94VKI_TPHJU3 TPHJU3 Hjulutrustningsfaget           J006
     R94GK1_R94VKI_TPIGS3 TPIGS3 Industritekstilfaget, garnframstilling  D065
     R94GK1_R94VKI_TPIME3 TPIME3 Industrimekanikerfaget          J010
     R94GK1_R94VKI_TPIOV3 TPIOV3 Industriell overflatebehandling     L007
     R94GK1_R94VKI_TPIRL3 TPIRL3 Industrirørleggerfaget          J003,J082,L004
     R94GK1_R94VKI_TPISM3 TPISM3 Industrisømfaget             D065
     R94GK1_R94VKI_TPISN3 TPISN3 Industrisnekkerfaget           M003
     R94GK1_R94VKI_TPITA3 TPITA3 Industritapetsererfaget         M005
     R94GK1_R94VKI_TPITR3 TPITR3 Industritekstilfaget, trikotasje     D065
     R94GK1_R94VKI_TPIVE3 TPIVE3 Industritekstilfaget, veving       D065
     R94GK1_R94VKI_TPKAR3 TPKAR3 Chassispåbyggerfaget           J004
     R94GK1_R94VKI_TPKJP3 TPKJP3 Kjemiprosessfaget            H011
     R94GK1_R94VKI_TPKLO3 TPKLO3 Kran- og løfteoperasjonsfaget      B006,J010
     R94GK1_R94VKI_TPLAB3 TPLAB3 Laboratoriefaget             H012
     R94GK1_R94VKI_TPLMM3 TPLMM3 Landbruksmaskinmekanikerfaget      J006
     R94GK1_R94VKI_TPMME3 TPMME3 Motormekanikerfaget           J092
     R94GK1_R94VKI_TPMOB3 TPMOB3 Modellbyggerfaget            M003
     R94GK1_R94VKI_TPMOM3 TPMOM3 Motormannfaget              J007
     R94GK1_R94VKI_TPMSY3 TPMSY3 Motorsykkelfaget             J007
     R94GK1_R94VKI_TPMTS3 TPMTS3 Matrosfaget               C005
     R94GK1_R94VKI_TPNDT3 TPNDT3 NDT-kontrollørfaget           J003
     R94GK1_R94VKI_TPPLA3 TPPLA3 Platearbeiderfaget            J003,J082
     R94GK1_R94VKI_TPPLM3 TPPLM3 Plastmekanikerfaget           J012
     R94GK1_R94VKI_TPPOM3 TPPOM3 Polymerkomposittfaget          J012
     R94GK1_R94VKI_TPRSD3 TPRSD3 Reservedelsfaget             J092
     R94GK1_R94VKI_TPSGR3 TPSGR3 Serigrafifaget              P002
     R94GK1_R94VKI_TPSTF3 TPSTF3 Støperifaget               J002,J003,J010
     R94GK1_R94VKI_TPSVE3 TPSVE3 Sveisefaget               J003,J082
     R94GK1_R94VKI_TPTEP3 TPTEP3 Termoplastfaget             J012
     R94GK1_R94VKI_TPVER3 TPVER3 Verktøymakerfaget            J002
    
  Yrkesfaglige løp utover disse med fag/svennebrev på VG3 eller avsluttende VG3 i skole, har ingen godkjente overgangsordning i henhold til tabellen

25. nov. 2011

Versjon 12.50 av kontroll.exe (3.3 mb). Her følger en oversikt over endringer siden forrige versjon:

 1. Det er laget kontroller for 166 nye løp med overgang fra R94GK1 til Vg2 og Vg3 yrkesfag i KL. Grunnlaget for arbeidet er tabell 6 i overgangsskriv fra Udir (se www.udir.no/Lareplaner/Grep/Overgangsordninger/Overgangsordninger-fra-Reform-94-til-Kunnskapsloftet/) Kontrollene forutsetter at grunnkurset fra R94 er komplett. De nye løpene er:
    R94GK1, BAANL2, BAAMF3
    R94GK1, BAANL2, BAASF3
    R94GK1, BAANL2, BABAN3
    R94GK1, BAANL2, BAFJE3
    R94GK1, BAANL2, BAVOA3
    R94GK1, BABYG2, BABET3
    R94GK1, BABYG2, BAMUR3
    R94GK1, BABYG2, BASTI3
    R94GK1, BABYG2, BATMF3
    R94GK1, BAKEM2, BARLF3
    R94GK1, BAKEM2, BATAK3
    R94GK1, BAKEM2, BAVBL3
    R94GK1, BAOFT2, BAIMF3
    R94GK1, BAOFT2, BAMAL3
    R94GK1, BAOFT2, BARHO3
    R94GK1, BATRT2, BALIM3
    R94GK1, BATRT2, BATBY3
    R94GK1, BATRT2, BATLF3
    
    R94GK1, DHAKT2, DHAKT3
    R94GK1, DHBBF2, DHKBB3
    R94GK1, DHBBF2, DHTRB3
    R94GK1, DHBLD2, DHBLD3
    R94GK1, DHBMF2, DHBMF3
    R94GK1, DHDGH2, DHFIL3
    R94GK1, DHDGH2, DHGRA3
    R94GK1, DHDGH2, DHGUL3
    R94GK1, DHDGH2, DHSLV3
    R94GK1, DHDTE2, DHBNT3
    R94GK1, DHDTE2, DHBUN3
    R94GK1, DHDTE2, DHHSK3
    R94GK1, DHDTE2, DHHVF3
    R94GK1, DHDTE2, DHKJD3
    R94GK1, DHDTE2, DHKST3
    R94GK1, DHDTE2, DHMOD3
    R94GK1, DHDTE2, DHMTF3
    R94GK1, DHDTE2, DHSAL3
    R94GK1, DHDTE2, DHSKO3
    R94GK1, DHDTE2, DHSTR3
    R94GK1, DHDTR2, DHBKF3
    R94GK1, DHDTR2, DHMSF3
    R94GK1, DHDTR2, DHORG3
    R94GK1, DHDTR2, DHTDR3
    R94GK1, DHDTR2, DHTSK3
    R94GK1, DHFRI2, DHFRI3
    R94GK1, DHIUD2, DHINT3
    R94GK1, DHIUD2, DHPFD3
    R94GK1, DHIUD2, DHUTS3
    R94GK1, DHPST2, DHPST3
    R94GK1, DHSME2, DHSME3
    R94GK1, DHUIM2, DHNAU3
    R94GK1, DHUIM2, DHOPT3
    R94GK1, DHUIM2, DHSTU3
    R94GK1, DHUIM2, DHURM3
    
    R94GK1, ELAUT2, ELAUT3
    R94GK1, ELAUT2, ELFUO3
    R94GK1, ELAUT2, ELTAV3
    R94GK1, ELAUT2, ELVTR3
    R94GK1, ELDEL2, ELDAT3
    R94GK1, ELDEL2, ELPRO3
    R94GK1, ELDEL2, ELROM3
    R94GK1, ELDEL2, ELTEL3
    R94GK1, ELELE2, ELELE3
    R94GK1, ELELE2, ELEMO3
    R94GK1, ELELE2, ELEOP3
    R94GK1, ELELE2, ELERF3
    R94GK1, ELELE2, ELHEI3
    R94GK1, ELELE2, ELSIG3
    R94GK1, ELELE2, ELTAV3
    R94GK1, ELELE2, ELTOG3
    R94GK1, ELELE2, ELVTR3
    R94GK1, ELKVT2, ELKUL3
    
    R94GK1, HSAMB2, HSAMB3
    R94GK1, HSBUA2, HSBUA3
    R94GK1, HSFOT2, HSFOT3
    R94GK1, HSFOT2, HSORT3
    R94GK1, HSHEA2, HSHEA3
    R94GK1, HSHES2, HSAPO3
    R94GK1, HSHES2, HSHSE3
    R94GK1, HSHES2, HSTAN3
    R94GK1, HSHUD2, HSHUD3
    
    R94GK1, MKMED2, MKFTG3
    R94GK1, MKMED2, MKMDE3
    R94GK1, MKMED2, MKMGR3
    
    R94GK1, NAAID2, NAANG3
    R94GK1, NAAID2, NAIAN3
    R94GK1, NAAKV2, NAAKV3
    R94GK1, NAFFA2, NAFFA3
    R94GK1, NAHHO2, NAHOV3
    R94GK1, NAHHO2, NAHST3
    R94GK1, NALGA2, NAGAN3
    R94GK1, NALGA2, NALBR3
    R94GK1, NAREI2, NAREI3
    R94GK1, NASBR2, NASKF3
    
    R94GK1, RMKOS2, RMIKO3
    R94GK1, RMKOS2, RMKOK3
    R94GK1, RMKOS2, RMSER3
    R94GK1, RMMFG2, RMBAK3
    R94GK1, RMMFG2, RMBUT3
    R94GK1, RMMFG2, RMIMP3
    R94GK1, RMMFG2, RMKON3
    R94GK1, RMMFG2, RMKSK3
    R94GK1, RMMFG2, RMPMF3
    R94GK1, RMMFG2, RMSLF3
    R94GK1, RMMFG2, RMSMH3
    R94GK1, RMMFG2, RMSMP3
    
    R94GK1, SSISF2, SSISF3
    R94GK1, SSRLV2, SSRES3
    R94GK1, SSRLV2, SSRLV3
    R94GK1, SSSSS2, SSKAD3
    R94GK1, SSSSS2, SSSIK3
    R94GK1, SSSSS2, SSSLG3
    R94GK1, SSTRL2, SSLOG3
    R94GK1, SSTRL2, SSYRK3
    
    R94GK1, TPAMK2, TPAMM3
    R94GK1, TPAMK2, TPLMM3
    R94GK1, TPBLK2, TPBLA3
    R94GK1, TPBLK2, TPBSK3
    R94GK1, TPBLK2, TPKAR3
    R94GK1, TPBRT2, TPBKO3
    R94GK1, TPBRT2, TPBKV3
    R94GK1, TPBRT2, TPBOR3
    R94GK1, TPBRT2, TPBRE3
    R94GK1, TPBRT2, TPBRH3
    R94GK1, TPBRT2, TPBRM3
    R94GK1, TPBRT2, TPBRS3
    R94GK1, TPIMS2, TPISN3
    R94GK1, TPIMS2, TPITA3
    R94GK1, TPIND2, TPFIR3
    R94GK1, TPIND2, TPIFT3
    R94GK1, TPIND2, TPIGS3
    R94GK1, TPIND2, TPISM3
    R94GK1, TPIND2, TPITR3
    R94GK1, TPIND2, TPIVE3
    R94GK1, TPKJP2, TPKJP3
    R94GK1, TPKJT2, TPBMK3
    R94GK1, TPKJT2, TPBTK3
    R94GK1, TPKJT2, TPHJU3
    R94GK1, TPKJT2, TPMME3
    R94GK1, TPKJT2, TPMSY3
    R94GK1, TPKJT2, TPRSD3
    R94GK1, TPLAB2, TPLAB3
    R94GK1, TPMAR2, TPMOM3
    R94GK1, TPMAR2, TPMTS3
    R94GK1, TPPIN2, TPALU3
    R94GK1, TPPIN2, TPBOK3
    R94GK1, TPPIN2, TPCNC3
    R94GK1, TPPIN2, TPDKO3
    R94GK1, TPPIN2, TPFMK3
    R94GK1, TPPIN2, TPGEM3
    R94GK1, TPPIN2, TPIME3
    R94GK1, TPPIN2, TPIMO3
    R94GK1, TPPIN2, TPIOV3
    R94GK1, TPPIN2, TPIRL3
    R94GK1, TPPIN2, TPKLO3
    R94GK1, TPPIN2, TPMOB3
    R94GK1, TPPIN2, TPNDT3
    R94GK1, TPPIN2, TPPLA3
    R94GK1, TPPIN2, TPPLM3
    R94GK1, TPPIN2, TPPOM3
    R94GK1, TPPIN2, TPPRT3
    R94GK1, TPPIN2, TPSGR3
    R94GK1, TPPIN2, TPSTF3
    R94GK1, TPPIN2, TPSVE3
    R94GK1, TPPIN2, TPTEP3
    R94GK1, TPPIN2, TPTRY3
    R94GK1, TPPIN2, TPVER3
    
 2. Det er laget nye karakterføringskontroller for et sett på 40 programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer. Disse har inneholdt noen feil tidligere. Fagnavn og fagkoder er som følger:
    FAGNAVN                           HOVEDKODE BIKODE
    ------------------------------------------------------------ ---------- ----------
    DANS_I_PERSPEKTIV_1                     DAN2006  DAN2007
    DANS_I_PERSPEKTIV_2                     DAN2008  DAN2009
    TEATER_I_PERSPEKTIV_1                    DRA2005  DRA2006
    TEATER_I_PERSPEKTIV_2                    DRA2007  DRA2008
    MUSIKK_I_PERSPEKTIV_2                    MUS2007  MUS2008
    MUSIKK_FORDYPNING_1                     MUS3001  MUS3002
    MUSIKK_FORDYPNING_2                     MUS3003  MUS3004
    BIOLOGI_2                          REA3002  REA3003
    FYSIKK_2                           REA3005  REA3006
    GEOFAG_2                           REA3009  REA3010
    KJEMI_2                           REA3012  REA3013
    INFORMASJONSTEKNOLOGI_2                   REA3015  REA3016
    TEKNOLOGI_OG_FORSKNINGSLÆRE_2                REA3019  REA3020
    MATEMATIKK_R1                        REA3022  REA3023
    MATEMATIKK_R2                        REA3024  REA3025
    MATEMATIKK_S1                        REA3026  REA3027
    MATEMATIKK_S2                        REA3028  REA3029
    MATEMATIKK_VG2P                       REA3030  REA3031
    MATEMATIKK_VG2T                       REA3032  REA3033
    HISTORIE_OG_FILOSOFI_2                    SAM3002  SAM3003
    MARKEDSFØRING_OG_LEDELSE_2                  SAM3006  SAM3007
    MEDIE-_OG_INFORMASJONSKUNNSKAP_2               SAM3009  SAM3010
    NÆRINGSLIVSØKONOMI_2                     SAM3012  SAM3013
    NÆRINGSLIVSØKONOMI_3                     SAM3014  SAM3015
    SOSIALKUNNSKAP                        SAM3016  SAM3017
    POLITIKK_OG_MENNESKERETTIGHETER               SAM3020  SAM3021
    RETTSLÆRE_2                         SAM3023  SAM3024
    SAMFUNNSØKONOMI_2                      SAM3026  SAM3027
    ENTREPRENØRSKAP_OG_BEDRIFTSUTVIKLING_2            SAM3029  SAM3030
    ØKONOMISTYRING                        SAM3033  SAM3034
    ØKONOMI_OG_LEDELSE                      SAM3035  SAM3036
    PSYKOLOGI_2                         SAM3038  SAM3039
    GRESK_2                           SPR3003  SPR3004
    LATIN_2                           SPR3006  SPR3007
    INTERNASJONAL_ENGELSK                    SPR3008  SPR3009
    SAMFUNNSFAGLIG_ENGELSK                    SPR3010  SPR3011
    ENGELSKSPRÅKLIG_LITTERATUR_OG_KULTUR             SPR3012  SPR3013
    KOMMUNIKASJON_OG_KULTUR_2                  SPR3015  SPR3016
    KOMMUNIKASJON_OG_KULTUR_3                  SPR3017  SPR3018
    REISELIV_OG_SPRÅK_2                     SPR3020  SPR3021
    
 3. Fagkoderegisteret er oppdatert med alle nye fagkoder publisert i GREP etter februar 2011. Det innebærer at importkontrollene våre ikke lenger vil avvise vitnemål med disse fagkodene. Merk likevel at det i denne versjonen ikke er laget nye kontroller for de nye fagkodene, slik at vitnemål som inneholder dem ofte vil bli avvist pga feilende fagkontroll. Dette gjelder f.eks. alle de nye påbyggingskodene for norskfaget med varianter og mange nye fremmedspråkkoder.
 4. Det er lagt inn overlappingskontroller for yrkesfaglige løp.
 5. Karakterføringskontrollene for overgangsordningene i norsk med bruk av NOR1049 og NOR1045 er rettet.
 6. Karakterføringskontroller for matematikk fellesfag er rettet.
 7. Karakterføringskontrollen for løp med fag-/svennebrev er forbedret slik at den nå håndterer stryk i inntil 2 fellesfag der dette er rett ført.
 8. En feil i kontrollene for bruken av FAM34, FAM35 og FAM36 er rettet.
 9. Skoleregisteret er oppdatert med innmeldte endringer.

På arbeidslista for senere versjoner har vi blant annet:

 • Kontroll av yrkesfaglige overgangsløp med grunnkurs og VKI i R94 og Vg3 i KL
 • Kontroll av de nye norskkodene (og andre varianter av fellesfaget "norsk") for påbyggingsløp
 • Eksamenstellingskontroll
 • Evt. tilpassinger for å håndtere føring av programområdekoder for tilleggsfag
 • Kontroller for Flyfag
 • Modifisering av kontrollene for kravet til programfag for noen kryssløp
 • Evt. annnet ikke-implementert regelverk
 • Få kontroll.exe til å kjøre raskere
22. juni 2011

Versjon 12.20 av kontroll.12.20.exe (3.3 mb). Her følger en oversikt over endringer i versjon 12.20. Det er mye nytt.

 1. Det er nå laget kontroller for alle løp definert i tilbudsstrukturen for KL, inklusive kryssløpene og særløpene. Unntaket er flyfag, der det fremdeles er noen uavklarte problemstillinger for oss. Det er også laget kontroller for lærling 0+4/1+3 (ved bruk av FAM38) og praksiskandidater (ved bruk av FAM40).

  Det har ikke blitt gjort noen oppdateringer mht løp som er overganger mellom R94 og KL, altså der grunnkurs og VKI er tatt i R94 og Vg3 er tatt i KL, eller hvor grunnkurs er tatt i R94 og VG2+VG3 er tatt i KL.

  Siden kontrollprogrammet forholder seg til tilbudsstrukturen for KL, slik denne er gitt i vedlegg til rundskriv 08-2010 (med endringer),kan kontrollprogrammet ikke håndtere kombinasjoner av programområder slik som f.eks. Vg1+Vg2+Vg3 yrkesfag + PBPBY3 eller PBPBY4, altså 4 eller flere programområdekoder, selv om det i nyere utgaver av føringsskrivet fra UDIR er åpnet for slik føring.

  Kontrollprogrammet håndterer Vg1+Vg2 yrkesfag + PBPBY3 (påbyggingsår). Vitnemål som skal kunne kontrolleres for fagsammensetning m.m. og som skal inn i den nasjonale vitnemålsdatabasen, må føres slik. Øvrige fag, f.eks. tatt på Vg3 yrkesfag, kan føres opp med respektive faglinjer, men altså uten programområdekode. Det vil her være brukt mer enn normert tid og vitnemålet kan ikke utstedes som førstegangsvitnemål, med mindre det kvalifiserer for å bruke noen av de eksisterende vitnemålsmerknadene for førstegangsvitnemål for løp tatt over mer enn normert tid.

  Alternativt, dersom en person tilfredsstiller kravene til å få yrkesfaglig vitnemål på grunnlag av yrkesfaglig Vg1+Vg2+Vg3, men også har tatt tilleggsfag etter dette, så kan vi kontrollere og importere vitnemål som er ført med de tre yrkesfaglige programområdekodene (men altså ikke PBPBY3/4, og hvor de nye fagene da forekommer som tilleggsfag (ekstra faglinjer). Sluike vitnemål vil ikke kunne utstedes som førstegangsvitnemål hvis det er brukt mer enn normert tid for løpet totalt.

  Søkere som fullfører og består et yrkesfaglig løp på normert tid, kan få vitnemål for dette og senere få beståtte fag for generell studiekompetanse utstedt på et kompetansebevis. Da vil de kunne regnes i kvoten for førstegangsvitnemål.

  Vi kan ikke si noe om hvordan kontrollene våre vil forholde seg i fremtiden for dokumentasjon som det er ført flere programområdekoder for enn det som er oppgitt i tilbudsstrukturen.

 2. En bug i overlappingskontrollene for norskfaget er fikset, slik at korrekt ført NOR1049 sammen med NOR1211, NOR1212 og NOR1213 og VMM25 nå går greit.
 3. Geofag X gir ikke lenger overlapping sammen med Geofag 2, heller ikke Teknologi og forskningslære X sammen med ditto 2.
 4. Feil i karakterføringskontrollene er rettet, slik at det nå aksepteres at man i fag der det er standpunktvurderinger i to koder også er mulig å gå opp til privatisteksamen i disse uavhengig av hverandre.
 5. FAM36 for merking av fag som er omfattet av disp pga streik er implementert, der det er ført strek i eksamenskarakterfeltet.
 6. Det er åpnet opp for at dispensasjonsmerknad for vitnemål ført med dispensasjon, kan ha en dispensasjon fra et år som er opp til 3 år senere enn vitnemålets "avgangsår".
 7. Skoleregisteret skal være oppdatert med innmeldte endringer.
15. juni 2011

Versjon 12.11 av kontroll.12.11.exe (3.2 mb) er nøyaktig lik versjon 12.10 med unntak av at utløpsdatoen er endret pga at neste egentlige versjon ble utsatt. Det er unødvendig å installere denne versjonen hvis men ikke synes det er verdt det for å bli kvitt meldingen i programmets output-rapport om at programmet er foreldet.

30. april 2011

Versjon 12.10 av kontroll.12.10.exe (3.2 mb). Det vil komme en eller flere nye versjoner til før sommeren. Endringene fra forrige versjon er:

 1. Overlappingskontroll for KL. Fellesfagkontrollen er nå komplett, det kan fremdeles mangle noen kontroller for føring av lavere nivåer i programfag for idrett og musikk, dans og drama. De nye kontrollene har vist at vi tidligere har importert omkring 3000 KL-vitnemål med ulovlig overlapping. Vi kommer senere tilbake til hvordan skoler/fylker skal kunne få oversikt over disse og rette opp.
 2. Språkpoengutregning vises i loggene for både KL og R94 (men ikke for allerede importerte). Dette angår i og for seg ikke regelverket for føring av vitnemål, men regelverket for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler.
 3. Kontrollmotoren godskriver nå matematikk, naturfag og historie (maks 140 timer) fellesfag studieforberedende til å dekke PFO-krav i yrkesfaglige løp. Tidligere godtok kontrollmotoren bare VG3 yrkesfaglig matematikk og naturfag til dette, nå godskrives også matematikk og naturfag studieforberedende (med timetall utover henholdsvis 84 og 56 timer).
 4. Etter avklaring med Udir godkjenner kontrollmotoren nå bare avsluttet fellesfag fremmedspråk (dvs avsluttet FSP I, II eller I+II) som dekning av PFO-krav på VG1 eller VG2. FSP 1. år eller 2. år (for varianten I+II) teller ikke lenger i PFO-potten.
 5. Uriktig feilmelding i en del kontekster ved føring av matematikk 1P-Y og 1P-Y muntlig, førte til at vitnemål med slik føring ble feilaktig forkastet. Rettet.
 6. Uriktig feilmelding ved føring av norsk for minoritetsspråklige NOR1049 (førte ikke til forkastet vitnemål). Rettet.
 7. R94 studieretningsfag AA1010 kan nå godskrives et programfag innen SSA. Programfaget/studieretningsfaget må være et samfunns- eller økonomifag, dvs en SAM-kode ført med FAM13
 8. Utregning av "normert tid" for kontroll av førstegangsvitnemål er strengere, godkjenner ikkke lenger karakter fra høstterminnen i avslutningsåret uten rett VMM.
 9. En del mindre justeringer knyttet til feilmeldingen gitt ved situasjonen over, KM213
 10. Skoleregisteret er oppdatert

Informasjon ellers om den nye versjonen:

Ingen nye løp, vi rakk heller ikke å få med yrkesfaglige løp med fag/svennebrev, føringsvarianter for praksiskandidat og lærling 0-4/1-3 (eksamenskoder xxx3102, xxx3030, xxx3003).

Under arbeid til neste eller senere versjoner:

 • Eksamenstellingskontroll; eksisterer p.t. kun for R94
 • Yrkesfaglige vitnemål med fag/svennebrev, føringsvarianter for praksiskandidat og lærling 0-4/1-3
 • Mangler korrekt kontroll for flyfag og noen kryssløp innen løp med fag/svennebrev (eks. TPTIP1 - ELKUL2 - ELKUL3)
 • Kontroller for R94GK1 - KL VG2 - KL VG3 i yrkesfaglige løp (bedrift og skole). Modell for kontroller R94GK1 - R94VKI - KL VG3 er fortsatt ikke helt avklart.
 • Nye FAM-koder og VMM-koder tatt inn i føringsregelverket de siste månedene er hovedsaklig ikke tatt inn i den nye versjonen).
 • Kryssløp studieforberedende (IDR/MDD) + IKT servicefag + PBPBY3 (særlig idrettsfag VG1 + IKT servicefag + PBPBY3 er etterspurt.
 • Karakterføringskontroll for stryk i hovedkode, bestått i bikode er feil i noen tilfeller.
11. feb. 2011

Versjon 12.00 av kontroll.12.00.exe (3.2 mb). Endringene fra forrige versjon er:

 1. Det er lagt inn nye organisasjonsnumre til bruk for fylkesnivået i Buskerud (974642093), Møre og Romsdal (974576457) og Troms (974793741). Se samordnaopptak.no/vgsliste for orgnr på de andre fylkene og skoler forøvrig.
 2. Nye fagkoder og merknadskoder for fag og vitnemål er importert fra Udir GREP. Men MERK at det ikke er laget nye kontroller som tar de samme i bruk. Det innebærer at de nye kodene blir akseptert av formatkontrollen, men de vil gi feilmelding i fagkontrollen dersom de skal brukes for å kunne gjøre avvik fra normalføring. Implementering av nye kontroller vil komme senere.

  Nye fagkoder: FSPRS11, FSPRS12, FSPRS13, FSPRS14, FSPRS15, FSPRS21, FSPRS22, FSPRS23, FSPRS24, FSPRS25. IOP1000, IOP2000, IOP3000, IOP4000, IOP5000. KRORS04, LBRRS07, LGARS01, LGARS02, MATRS02, MATRS04, MEDRS03, MITRS01, MITRS02, MITRS03, MUSRS06, NABRS01, PFORS02, PFORS03, PFORS04, PFORS05, PFORS06, PFORS07, PFORS08, PFORS09, PFORS10, PFORS11, PFORS12, PFORS13, PFORS14. I tillegg har en del fagkoder fått endringer i navn eller andre opplysninger.

  Nye merknadskoder: FAM35, FAM36, FAM37, FAM38, FAM39, FAM40, FAM41, VMM27. I tillegg har FAM13, FAM14 og VMM14 fått endringer i navn.

  Nye programområdekoder: ingen, men TPAMM3 og TPAMM3 har små endringer i navn eller type.

 3. Det er lagt inn nye kontroller for den nye organiseringen av fellesfaget i matematikk og oppsplittingen av programfag innen idrettsfag.
 4. Realkompetanseføringskontrollene er løst opp litt i forhold til tidligere versjoner.

Det arbeides videre med å få integrert det nye regelverket for språkpoeng ved søking om opptak til videregående opplæring i kontrollene (har ingen betydning for selve vitnemålskontrollene) og fullstendige overlappingskontroller.

Merk at det p.t. ikke er aktuelt å lage kontroller for yrkesfaglige løp som gir fag-/svennebrev og der første del er tatt i R94 og siste del i KL, men at SO vil jobbe med UDIR her for å prøve å finne løsninger på (noen av) problemene her.


12. okt. 2010 Obs: Neste versjon av kontrollprogrammet for vitnemål (kontroll.exe) kommer senere. Bruk versjon 11.23 inntil videre selv om den sier fra om at utløpsdatoen er passert.
7. juli 2010

Versjon 11.23 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.11.23.exe (2.7 mb).

 1. Karakterføringsreglene for fag-/svenneprøve er rettet, slik at normal føring blir godkjent.
 2. Opsjon -S virker ikke i denne kontroll.exe, vil virke igjen i neste versjon.
 3.  
 4.  

Dette blir høyst sannsynlig sist versjon på denne siden av sommeren. Det er ikke aktuelt for oss å reimportere allerede innsendte vitnemål nå for å få dem inn i NVB, men vi vil ganske sikkert gjøre det i høst.

6. juli 2010

Versjon 11.22 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.11.22.exe (2.9 mb).

 1. Ny GREP-import, med bl.a. 150 nye fagkoder som berører løp med fag-/svennebrev. Disse fagene skal ha eksamen første gang høsten 2010, og kontrollene våre er derfor ennå ikke oppdatert med dem (vi vet ikke ennå hvordan de skal brukes).
 2. MDDK201, en egen fagkode som brukes av Kongshaug musikkgymnas, er inne som alternativ til MDD2001
 3. Det er lagt inn en slakk i timetallet for prosjekt til fordypning for de yrkesfaglige løpene, slik at det tolereres avvik på 1-3 timer i forhold til fastsatt timetall.
 4. Det er lagt inn kontroller som slipper gjennom korrekt føring av NOR1211, 1212, 1213 og 1049 med tilhørende vitnemålsmerknad VMM25, altså slik at eksamen i 1211 er erstattet av eksamen i 1049. Tilsvarende for de yrkesfaglige kodene (NOR1206 og NOR1045).
 5. Språkene badini, estisk, flamsk, singalesisk og khmer som PSPxxxx i kombinasjon med FSPxxxx, gir nå riktig uttelling som programfag.
 6. Godkjent realkompetanse aksepteres nå ført både som standpunkt og eksamenskarakter, selv om føringsreglene sier at det skal føres i eksamensfeltet.
 7. Hvis det er ført VMM11 "Eksamen avlyst. Jf. vedlegg til vitnemål for videregående opplæring", og på de fagene det gjelder ført -- (to streker) som eksamensform samt blank eller - (strek) som eksamenskarakter, så godtas dette som gyldig eksamensføring i versjon 11.22. Noen skoler/fylker har forstått brevet fra UDIR dit hen at dette var riktig føring. Hvis vitnemålet er ført strengt etter brevet, dvs utelukkende med VMM11 og normal eksamensform for den avlyste eksamenen, så blir vitnemålene fremdeles avvist.
 8. Det er rettet en feil for yrkesfaglige vitnemål i R94, der det ble krevet tverrfaglig eksamen på både VKI og VKII, men det skal (normalt) ikke kreves tverrfaglig eksamen på VKI når det finnes på VKII. Denne feilen har eksistert i omkring ett år, men kontrollene var riktige før det igjen.
 9. VM-merknader ble synlig i fagkontrolloggen i forrige versjon, nå er også den faste teksten som tilhører her VMMnn-kode synlig her.
 10.  
 11.  
30. juni 2010

Versjon 11.21 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.11.21.exe (2.9 mb).

 1. FAM34-merknaden for fag tatt på ungdomstrinnet skal nå fungere
 2. VM-merknader (VMMnn-koder) er nå gjort synlig på fagkontrolloggen
 3. Oppdaterte kontroll for prosjekt til fordypning slik at fellesfag fremmedspråk Vg1 (og Vg1 + Vg2 for FSP I+II) teller med fullt timetall for alle løp
 4. Det gis nå kun VARSEL (ikke lenger FEIL) ved lokal kjøring av kontroll.exe for testvgdoknr i Extens som har sitt eget system for testvitnemål som starter på bokstaven T
 5. Kontroller for både nytt og gammelt kodesett for Reindrift
 6. Rettelse av feil i karakterføringskontrollen for fag der det er lov å gi fritak pga fag ført på høyere nivå på MDD sammen med FAM17
 7. Fagmerknad "999....." fra TP-SYS fjernes ved import (ikke gyldig merknadskode ihht til Udirs Grep)
 8. Modifisering av kontroller for løp med NALBR3
 9. Lagt inn krav om kun eksamenskarakterføring for en del flyfag.
 10. Noen få orgnr-endringer på det interne skoleregisteret.
 11. Andre småendringer

Det er ennå ikke virksomme kontroller for føring av NOR1049 sammen med NOR1211, 12 og 13, fullstendige overlappingskontroller for fellsfagene eller noen form for eksamenstellingskontroll. Det er heller ikke kontroller for MDDK201 for Kongshaug musikkgymnas og det fuinnes fremdeles noen få og mindre innmeldte feil som ikke er rettet ennå.

Det kommer til å komme flere versjoner og vi kommer på et tidspunkt til å foreta en reimport fra innsendte filer for å få inn flere vitnemål.

Takk for alle tilbakemeldinger så langt.

16. juni 2010

Versjon 11.20 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.11.20.exe (2.9 mb).

 • Den nye versjonen inneholder kontroller for omkring 350 nye løp, dvs alle 3-årige yrkesfaglige løp i skole og alle yrkesfaglige 2+2 løp i tillegg til de vi har lagt ut før. Vi har ennå ikke fått på plass kryssløp med Vg2 laboratoriefag og Vg2 servicefag, heller ikke yrkesfaglige 0+4 og 1+3 løp.
 • De nye yrkesfaglige løpene er testet, men på et lite volum, og vi vil gjerne at fylker/skoler sender inn fil med slike løp. Vi forventer oss uansett ikke store volumer med yrkesfaglige løp som gir fag-/svennebrev.
 • Ny import fra Grep, slik at alt kodeverk der er inne. Nye fagkoder og merknadskoder, endrede omfang m.m. Merk likevel at vi ikke har hatt tid til å oppdatere kontrollene, det kan dermed f.eks., være eksempler der nye fagkoder blir godkjent, men likevel ikke gir riktig uttelling. Vi regner med å få oppdatert kontrollene i løpet av denne uken og legger ut en ny versjon da.
 • Kontrollene er imidlertid oppdatert for VMM20-22 og 24, men merk at de ikke er oppdatert for bruken av FAM34 (kommer i løpet av få dager). Dvs at filkontrollene KM211 og KM213 som tidligere krevde en vitnemålsmerknad VMM07-VMM10 som årsaksforklaring når et førstegangsvitnemål var tatt over mer enn tre år, nå også godtar VMM20, VMM21, VMM22 og VMM24 i tillegg. (Førstegangvitnemål skal også ha VMM06)
  VMM07 Utvidet tid som følge av deltakelse i internasjonal utveksling som medfører tap av opplæringstid i løpet av et opplæringsår. Det samme gjelder utvidet tid grunnet gjennomføring av folkehøgskole eller verneplikt eller grunnet gjennomføring av omsorg sarbeid i minst seks måneder av opplæringsåret.
  VMM08Utvidet tid som følge av omvalg, jf. opplæringsloven § 3-1 fjerde ledd.
  VMM09Utvidet tid som følge av fravær på grunn av langvarig sykdom.
  VMM10Utvidet tid som følge av rett til ekstra opplæringstid etter reglene i opplæringsloven § 3-1 femte ledd.
  VMM20Utvidet tid som følge av rett til utsatt eksamen.
  VMM21Utvidet tid som følge av rett til særskilt eksamen.
  VMM22Utvidet tid som følge av rett til ny eksamen
  VMM24Opplæringsløp over fire år i kombinasjon med ordinær treårig videregående opplæring og idrettsutøving, jf. forskriften § 3-4 3 siste ledd.
 • Når vi har fått testet og justert de nye kontrollene, så vil vi reimportere alle filer vi har fått det siste året, slik at vi f.eks. får inn alle 3-årige yrkesfaglige løp i skole og all bruk av VMM20-22 og 24. Det er altså ikke nødvendig at dere sender inn slike vitnemål på ny, men det skjer heller ingen skade hvis dere gjør det.
 • Skoleregisteret vårt, som også brukes i kontroller internt i kontroll.exe, er oppdatert med alle nye skoler/endringer av org.nr. som er meldt inn det siste året.
 • Streker (minustegn) i de to feltene Orden og Adferd fjernes nå i stillhet uten at kontroll.exe klager over ulovlig kode her lenger.
 • Utvidet forklaringstekst på KM015 som dukker opp i toppen av kontrollrapportene når man (SATS, Extens, Tpsys e.l.) kjører med opsjon -T som betyr testmodus. Hvis man ikke forstår KM015 kan man bare se bort fra den. Opsjon -T betyr bare at vitnemål med vgdoknr som starter på T eller som har bokstaver blant de fire bakerste tegnene godtak i lokal kjøring, men ikke når vitnemålet sendes inn for import til NVB hos Samordna opptak.
 • Vigo-modus -V virker nå slik at fagstatuskodene A, G, K, F, N, U, V, O og S endres til E (elev) før fagkontrollene kjøres.
 • Andre småendringer.
12. mai 2010

Versjon 11.16 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.11.16.exe (2.8 mb).

 • Det er lagt inn løp og kontroller for Vg1+Vg2-kompetansebevis.
 • Nesten alle lovlige kombinasjoner av VG1 og VG2 i KLs tilbudsstruktur er på plass. Vi mangler bare noen få kryssløp fra STUSP1 eller STFOR1 over til IKT servicefag eller laboratoriefag.
 • Vigo-modus: En viktig nyhet i denne versjonen er at alle kontroller utføres, dvs at alle programfagkontroller utføres selv om det er mangler mht fellesfagene. Selv kontroll av prosjekt til fordypning og programfag til valg utføres, så får en ta feilmeldinger fra disse siste med en klype salt hvis det er mangler mht felles programfag. Dere må vurdere om det er nyttig å ha det slik vi har gjort det nå, eller om de siste kontrollene skal avbrytes.
21. april 2010

Versjon 11.15 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.11.15.exe (2.8 mb).

 • Kjøreopsjon -S (sentralkjøring) virker for -b som kan resultere i mer enn to resultatfiler. Virker også bedre for store inputfiler. Når bruker også klienten mindre memory enn før. Antall cpuer som settes av til en jobb varierer så man kan ikke stole på at kjøretiden er konstant med samme input.
 • Kjøreopsjon -O kan brukes i stedet for -o for si at man ønsker en stk .txt-fil pr delrapport (.html-fil) i stedet for en stor samlet .txt-fil på alt sammen.
 • Kjøreopsjon -z gjør resultatfilene mindre ved at fagloggen fjernes for vitnemål/kompetansebevis som verken har feil eller varsler i fil- og fagkontrollene. Dessuten vises ikke filinnholdet heller på disse vgdok-ene (dvs -knappen). For .txt-resultatfilene fjernes €L-linjene for disse vgdokene uten feil/varsler. (Dvs det gjenstår en €L som sier hvorfor €L-ene er fjernet).
 • Rettet bug som gjalt noen av vgdoknr-linkene i feil/varsel-opptellingstabellene.
 • Feil KM025 gjort om til varsel ved -V (Vigo-modus) og ved Paastandkode=X. Blir trolig reversert i senere versjon.
12. april 2010

Versjon 11.14 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.11.14.exe (2.6 mb).

 • Rettet bug. La inn manglende modul.
 • La inn mulighet for å logge på nivå seks med -L 6 der det vil skrives ut mer på skjermen mens den kjører, samt at alt som skrives til skjerm også skrives til filen kontroll.log i stående mappe (cd) der man kjører kontroll.exe.
12. april 2010

Versjon 11.13 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.11.13.exe (2.6 mb).

 • Rettet bug som kunne krasje kontroll.exe ved feil i vitnemål på R94-format.
8. april 2010

Versjon 11.12 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.11.12.exe (2.6 mb).

 • Rettet bug for å få -H til å virke igjen uten -b.
6. april 2010

Versjon 11.11 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.11.12.exe (2.7 mb).

 • Rettet fagkontroll KM431-Mangler fremmedspråk for VG1 studieforberedende. Den leter nå også etter Vg2-fag.
 • Teknisk: Fjerner de temporære .yaml.gz-datafilene når den er ferdige med de. Viser linjenr under -knappen igjen.
5. april 2010

Versjon 11.10 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.11.10.exe (2.7 mb).

 • Vg1-fagkontrollene forkaster nå stort sett ved reelle feil og godkjenner de som skal godkjennes.
 • Oppsplitting av kjørerapporten i flere delrapporter (ved bruk av -b, se under).
 • Når kontroll.exe genererer flere delrapporter, genereres også en innholdsfortegnelse med opptellinger av alle feil og varsler og vgdoknr-linker til de vgdok som har denne feilen/varslet.
 • Nyere dokumentasjon: SO-NVB-kontrollmotor-201004.pdf [345kb]
 • for full dokumentajson av disse. (Det som står under her er en kort oppsummering).
 • Ny kjøreopsjon -L <tall> angir fra 0-5 hvor mye output som gis i vinduet der kontroll.exe kjøres. 0 er minst, 5 er mest. 2 er default.
 • Ny kjøreopsjon -a semi-anonymiserer outputen ved at elevnavn, fødselsdato og personnummer erstattes med tilfeldige verdier. Vgdoknr og alle andre felt beholdes. Listen av anonymiserte felt vil kunne utviden i senere versjoner. Opsjon -a kan være fordel hvis man skal skrive ut kjørerapporter eller bruke de som eksempler til andre utenforstående.
 • Ny kjøreopsjon -b S (stor S) splitter opp inputfilen i enkeltskoler og lager en delrapport-html-fil pr skole samt en innholdsfortegnelse i html med opptellinger.
 • Ny kjøreopsjon -b <tall> splitter opp inputfilen med ca så mange i hver bunke, lager en delrapport-html-fil pr bunke.
 • Ny kjøreopsjon -b <tall>,s (dvs komma og liten s, f.eks. -b 50,s) samme som forrige, men ,s gjør at inputen sorteres på skole slik at man ofte får færre skoler i samme bunke.
 • Ny kjøreopsjon -c <tall> angir antall prosesser kontroll.exe skal kjøre i. Dersom man har en maskin med flere cpu-er/kjerner/"hyper-threads" deles bunkene mellom disse dersom man har en kjøring med flere bunker (se opsjon -b). I windows kjører kontroll.exe flere tråder i samme prosess. Dersom denne prosessen nærmer seg eller vokser over 2 gb i minneforbruk kan kontroll.eex krasje uansett om maskinen har mer minne installert. Dette skyldes at kontroll.exe foreløpig finnes kun som en 32-bits applikasjon. Vi undersøker muligheter for å kompilere den til en 64-bitsutgave i tillegg.
 • Ny kjøreopsjon -g kjører GSK_OK-beregningene også for kompetansebevis (V5-Vgdoktypekode = KB). Normalt kjøres de kun for vitnemål (VM).
 • Ny kjøreopsjon -T betyr testmodus. Eneste forskjell hittil er at den (som -V) tillater at vgdoknr starter på T og at de fire bakerste tegnene i vgdoknr kan være store bokstaver i tillegg til sifre. Det kommer trolig flere tillempninger med -T senere.
 • Ang. kjøreopsjon -S så virker ikke den med -b ennå, og trolig ikke når antall vgdok er mer enn 500. Kommer trolig i neste versjon.
25. feb. 2010

Versjon 11.01 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.11.01.exe (2.7 mb).

 • FEIL: Denne kontroll.exe-versjonen feilidentifiserte seg som versjon 11.00.
 • NB: Les også kommentarene for forrige versjon 11.00. Også denne versjonen mest aktuell for Vigo.
 • Kompetansebeviskontroller for alle VG1-programområder med fellesfag og programfag og PFO-kontroller. Dvs STUSP1, STFOR1, IDIDR1, MDMDD1, BABAT1, DHDHV1, ELELE1, HSHSF1, MKMED1, NANAB1, RMRMF1, SSSSA1, TPTIP1 og R94GK1 (en spesialhåndtering av R94).
 • I Vigo-modus (-V) oversettes F12-Fagstatuskodene A, G, K, F, N, U, V, O og S nå til E i innlesingen av filen. Dette for at kodene ikke skal gi feilmelding, og for at de kontroller som kun vil ha E eller P ikke skal slutte å virke.
19. feb. 2010

Versjon 11.00 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.exe (2.7 mb).

 • Denne versjonen er ment kun for Vigo, men andre kan laste den ned om de ønsker å bruke kjøreopsjon -S.
 • Versjon 11.00 inneholder én ikke-godkjent kontroll for Vg1-kompetansebevis i programområde STUSP1, ellers er ingenting nytt i fagkontrollene. Satser på å bli fedig med flere neste uke. Husk å kjør med -u for å bruke denne. Dvs uten-karakterkontroll-modus.
 • En ny kjøreopsjon -V (stor V) skal brukes kun av Vigo. Den medfører:
  • I vgdoknr godtas både sifre 0-9 og store bokstaver A-Å i de fire siste tegnene (løpenummeret)
  • I felt F12-Fagkodestatus godtas A, G, K, F, N, U, P, V, O og S i tillegg til de gamle E, P og R. Disse nye kodene kan bli trukket tilbake. Disse tolkes foreløpig IKKE som E, men det kan bli slik senere.
  • Det kommer ikke lenger en KM218-FEIL-Kontrollerer foreløpig ikke kompetansebevis.
  • Kjøreopsjon -V gir FEIL hvis A8-Systemnavn ikke inneholder Vigo. Store/små bokstaver spiller ingen rolle. Og det gis et VARSEL dersom A8-Systemnavn inneholder Vigo uten at -V brukes.
 • Resultatfilen inneholder €O-linjer for oppbrukte fag når €K-K6-Resultatkode = SANN. Trolig er det kun Vigo som behøver disse linjene nå, men de blir også skrevet ut for andre.
 • Data fra Grep lastet inn samme dag (19.feb kl 12:27), merknadskoder FAM33 og FAM34 lagt inn manuelt siden de ikke står i Grep ennå. Nye fagkoder er HISRS06, KLTRS02, LBRRS03-06, MAT1101, MAT1105, MAT1106, MAT1110, MEDRS05, PRKRS06, PRKRS08 og HISRS06. Nye merknadskoder er FAM32, FAM33 og FAM34.
 • En ny kjøreopsjon -S gjør at inputfilen sendes kryptert til sentral kjøring hos SO. Resultatfil og html-rapport (hvis -H) sendes tilbake. Det er altså ingen forskjell på resultatet ved å legge på -S bortsett fra at sentralkjøring alltid vil gå mot nyeste kontroll.exe-versjon hos SO. Kjøring med -S vil kunne være raskere for inputfiler med mer enn kanskje tjue vgdok (vitnemål). Står på planen: å splitte opp større jobber til å kjøre mindre deler i parallell i flere kjerner og evt flere servere. De vil da kunne gå 4-8 ganger raskere i første omgang. Hvis kontroll.exe ikke får kontakt med serveren, feiler programmet, den går ikke videre med å kjøre lokalt i tilfelle det er en foreldet versjon. Den økte størrelsen på kontroll.exe skyldes ekstra nettverks- og krypteringsmoduler pga -S.

6. okt. 2009

Versjon 10.50 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.exe (1.6 mb).

 • Programmet skal nå kunne brukes til uten karakter-kontrollene for de som skal få vitnemål våren 2010. Kjør helst kontroll.exe -u for å slippe å få feil som skyldes at karakterer mangler.
 • Oppmyking av reglene for 84 timer erstatning for T2/P2 (for de som har T1/P1 og programfag matematikk). Nå kreves ikke lenger at disse timene hentes fra programområde for realfag eller eget programområde. Timene kan dekkes av alle studieforberedende programfag (unntatt KRI-fag og styrking).
 • Lagt inn og testet nytt programfag SSA: psykologi som er nytt fra 1. august 2009, SAM3038 og SAM3037. (Karaterføringsregler legges inn til seinere versjoner).
 • Lagt inn og testet nye koder for T1/P1. MAT1011 og MAT1012 er nå alternative fagkoder til MAT1002 og MAT1007. (Karaterføringsregler legges inn til seinere versjoner).
 • Inneholder noen nye fagkoder fra Grep/Udir.
  FIN1Z12 - Finsk som andrespråk, Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfag
  FIN1Z13 - Finsk som andrespråk, Vg2 studieforberedende utdanningsprogr
  FIN1Z14 - Finsk som andrespråk Vg3 studieforberedende utdanningsprogra
  HIS1Z05 - Historie Vg2 studieforberedende utdanningsprogram
  HIS1Z06 - Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
  HIS1Z07 - Historie, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  HIS1Z08 - Historie, Vg3, påbygging til generell studiekompetanse for e
  HIS2Z04 - Historie, samisk plan, Vg2 studieforberedende utdanningsprog
  HIS2Z05 - Historie, samisk plan, Vg3 studieforberedende utdanningsprog
  HIS2Z06 - Historie, samisk plan, Vg3 pågygging til generell studiekomp
  KRO1Z10 - Kroppsøving Vg1
  KRO1Z11 - Kroppsøving Vg2
  KRO1Z12 - Kroppsøving Vg3
  MAT1Z09 - Matematikk Vg1P
  MAT1Z10 - Matematikk Vg1T
  MAT1011 - Matematikk Vg1P
  MAT1012 - Matematikk Vg1P, muntlig
  MAT1013 - Matematikk Vg1T
  MAT1014 - Matematikk Vg1T, muntlig
  MAT5Z01 - Matematikk Vg2P
  MAT5Z02 - Matematikk Vg2T
  MAT6Z01 - Matematikk Vg2PY
  MAT6Z02 - Matematikk Vg2TY
  NOR1Z14 - Norsk tegnspråk Vg2 studieforberedende utdanningsprogram
  NOR1Z33 - Norsk Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsp
  NOR1Z34 - Norsk Vg2 studieforberedende utdanningsprogram
  NOR1Z35 - Norsk Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
  NOR1Z36 - Norsk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  NOR3Z13 - Norsk for elever med samisk som førstespråk Vg1 studieforber
  NOR3Z14 - Norsk for elever med samisk som førstespråk Vg2 studieforber
  NOR3Z15 - Norsk for elever med samisk som førstespråk Vg3 påbygging ti
  NOR3Z16 - Norsk for elever med samisk som førstespråk Vg3 studieforber
  NOR4Z13 - Norsk tegnspråk Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige u
  NOR4Z14 - Norsk tegnspråk Vg2 studieforberedende utdanningsprogram
  NOR4Z15 - Norsk tegnspråk Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
  NOR5Z13 - Norsk for døve og sterkt tunghørte Vg1 studieforberedende o
  NOR5Z14 - Norsk for døve og sterkt tunghørte Vg2 studieforberedende ut
  NOR5Z15 - Norsk for døve og sterkt tunghørte Vg3 studieforberedende ut
  NOR5Z16 - Norsk for døve og sterkt tunghørte Vg3 påbygging til generel
  REA3030 - Matematikk Vg2P
  REA3031 - Matematikk Vg2P, munnleg
  REA3032 - Matematikk Vg2T
  REA3033 - Matematikk Vg2T, munnleg
  SAS1Z16 - Samisk som andrespråk, nivå 6
  SAS1Z17 - Samisk som andrespråk, nivå 7
  SAS1Z18 - Samisk som andrespråk, nivå 8
  SAS1Z19 - Samisk som andrespråk, nivå 9
  SAS1Z20 - Samisk som andrespråk, nivå 10
  SFS1Z13 - Samisk som førstespråk, samisk 1, Vg1 studieforberedende og
  SFS1Z14 - Samisk som førstespråk, samisk 1, Vg2 studieforberedende utd
  SFS1Z15 - Samisk som førstespråk, samisk 1, Vg3 studieforberedende utd
  SFS1Z16 - Samisk som førstespråk, samisk 1, Vg3 påbygging til generell
3. juli 2009

Versjon 10.47 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.exe (1.6 mb).

 • Små endringer i fil- og fagkontroller. Bl.a. er KM217 endret fra feil til varsel slik at flere vitnemål nå er importert.
 • Viser vgdokannulleringer i kontrollrapporten
 • Viser beregnet og innsendt GSK_OK ved siden av hverandre i oversiktstabellen i kontrollrapporten. En kontroll varsler (men er ikke avvisende feil) dersom begge finnes og de er avvikende.
 • Endret orgnr for Danielsen videregående skole
 • Fjernet bug som noen ganger skrev HASH(0x123123) eller lignende under Generelle meldinger i steden for reelle meldinger. Nå vises de riktig.
 • Godtar førstegangsvm med manglende VMM06 for SATS (midlertidig, kun i år)
30. juni 2009

Versjon 10.46 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.exe (1.6 mb).

 • Legger inn dispensasjon = D automatisk når VMM17, VMM18(?) eller VMM19 er på plass.
 • Noen rettelser i fagkontrollene.
25. juni 2009

Versjon 10.45 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.exe (1.6 mb).

 • Kryssløp med STUSP1/STFOR1 og SSISF2/TPLAB2
 • Endret kontroller slik at fritak i eksamenskode ikke er lov ved stryk i hovedkode. Lagt på mulighet for stryk i hovedkode for fellesfag matematikk og engelsk hvis tilhørende eksamenskode er bestått.
 • Rette feil, bl.a. lagt til noen flere tilfeller av at hovedkoden er bestått hvis muntligkoden er bestått (rea3012/rea3013 m. fl.).
 • Endret orgnr 970505873 → 874621382 (Sandnessjøen vgs). Endret skolenr på en annen skole
 • Strengere kontroll på orgnr. F.eks. at Orgnr i €V skal stemme med tegn 2-10 i vitnemålsnummeret og Orgnr i €S som €V ligger under.
 • Kontrollerer at identifikatoren (V eller K pluss orgnr + år + nr) starter på riktig bokstav i forhold til felt Vgdoktypekode som inneholder kode VM eller KB.
 • Midlertidig koblet vekk KM050-kontrollen.
 • Kjøring ser anderledes ut, noe endret informasjon i det svarte kjørevinduet (DOS-vinduet)
 • Melding om at kompetansebevis foreløpig ikke importeres, men at det er greit at det sendes inn.
 • Forbedret KM051 ved å fjerne FAM13 fra listen over merknadskoder det sjekkes om det finnes kar. D eller F for.
 • Sjekker om merknadskoder er gyldige ift Grep.
22. juni 2009

Versjon 10.44 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.exe (1.6 mb).

 • Fagkontroll: Noe feilretting etter tilbakemeldinger. Bl.a. lagt til noen flere tilfeller av at hovedfagkoden ansees som bestått hvis muntligkoden er bestått (REA3012/REA3013 m.fl.).
 • KL-Vitnemål: Aksepterer (under tvil) kodene H, I og M i VG1 og VG2. Greit så lenge VG3 har B (bestått) eller F (fullført).
 • KL-Vitnemål: Aksepterer manglende VMM06 ved førstegangsvm=J dersom VMM07, VMM08, VMM09 eller VMM10 finnes i stedet. (Skulle normalt vært i tillegg)
 • Merknadskoder kontrolleres mot Grep slik at kun gyldige koder godtas. (Tror ikke det blir flere feil pga den kontrollen)
 • Doble €F-linjer (linjer med fag) med samme fagkode godtas nå hvis linjene er helt like i alle felt, ved forskjeller gir duplikate fagkoder nå feilmelding.
 • Kontrollmotoren (fagkontrollene) utføres 30-40% raskere enn før.
20. juni 2009

Versjon 10.43 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.exe (1.6 mb). Retting av KM050 som nå godtar flere merknadskoder enn FAM02 og er varsel i stedet for feil noen ganger. Melder bare en gang pr vitnemål at en fagkode står på mer enn en linje. Ellers bare småendringer.

19. juni 2009

Versjon 10.42 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.exe (1.6 mb).

Noen få rettelser i fagkontrollen og kontrollrapportens utforming.

Kontroll av

 • at førstegangsvitnemål med fagårstall som strekker seg over mer enn tre år har merknadskode VMM07, VMM08, VMM09 eller VMM10.
 • at dispensasjonsvitnemål har merknadskode VMM17, VMM18(?) eller VMM19.
 • og at teksten til den koden inneholder en dispensasjonsidentifikator som angitt av Udir på formen ÅÅ/NNNN (ÅÅÅÅ/NNNN godtas også)
 • at forsøksvitnemål (dispensasjonskode=F) ikke skal forekomme enda i KL
 • at karakter D eller F skal følges av en merknadskode FAM02
 • at det ikke finnes flere tilfeller av samme fagkode på samme vitnemål
 • at omfang på hvert fag stemmer med omfanget fra Grep på det faget (unntatt på de der omfanget kan overstyres)
18. juni 2009

Versjon 10.41 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.exe (1.6 mb). Små tekniske endringer.

18. juni 2009

Versjon 10.40 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.exe (1.6 mb).

Fagkontrollene:

Flere løp med R94-kurs i VG1 og KL-programområdekoder i VG2 og VG3, bl.a. R94GK1 + STSSA2 + STSSA3.

Rettet en del "småting" pga tilbakemeldinger fra fylker/skoler.

Rettet feil som tidligere gjorde noen løp inaktive.

Viser merknadskoder og -parametre i FAGLOGG-delene av fagkontrolloggen.

Kontrollmotoren manglet FAM30 som gyldig fritakmerknad for geografi. Rettet.

Filkontrollene:

Oppdatert fra Grep. Bl.a. nye fagkoder FJE3211 Fjell- og bergverksfaget, FJE3230 Fjell- og bergverksfaget, SAM3037 Psykologi 1, SAM3038 Psykologi 2, SAM3039 Psykologi 2, muntlig og HIS1008 Historie, Vg3, påbygging til generell studiekompetanse for elever med finsk som andrespråk.

Omdanner R94-fagmerknader med ...LK06 <fagkode> og Bestått AA1010 (m.fl.) slik at de nå brukes i fagkontrollene.

Kontroll og kobling til riktig €A-linje på hvert €V(itnemål) og €S(skole). Feil KM029 hvis det er umulig.

Kontrollrapportens utforming:

Mer info i oversiktstabellen (reform og doktype) og ny forklaring til den.

I noen tilfeller kunne det stå Ja under Ok i oversiktstabellen selv om filfeil fantes. Rettet.

Farger *** FEIL og *** VARSEL røde i fagkontrolloggene også for R94 nå.

Mer info i den blå boksen øverst til høyre i kontrollrapportene. Bl.a. når siste oppdatering av fagkoder og annet fra Grep skjedde for kontroll.exe

Mer om endringer i 10.40 kommer i morgen 19. juni på epost og her.


15. juni 2009

Versjon 10.33 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.exe (1.6 mb). Kontrollprogrammet tåler nå space- og tab-tegn i starten og slutten av hvert felt i inputfilen. Muligens er versjon 10.33 kun aktuell for noen Extens-brukere (hvis man har startet å få mange KM025-meldinger) hvis man allerede har 10.32.

12. juni 2009

Versjon 10.32 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.exe (1.6 mb).

Nytt i denne versjonen er nye løpskontroller (1), kontroller for KRIxxxx (2), fiksing av bug for eksamensform for tverrfaglig eksamen (3)

Vi arbeider videre med ytterligere ny versjon. Importprogrammet er ikke klart ennå, men det arbeides intenst med det. Vi ber dere som fremdeles og av ulike årsaker har sendt inn vitnemål som ennå ikke har blitt importert, om fortsatt tålmodighet. Og beklager at svartiden for henvendelser av og til kan synes lang.

Vennligst fortsett å gi tilbakemelding når dere finner kontroller som ikke virker slik dere mener de skal.

Nye skoler, org.nr. etc som er meldt inn, vil bli oppdatert i den neste versjonen.

1) Kontroller for R94GK1 + R94VKI + PBPBY3 og R94GK1 + VG2 yrkesfag + PBPBY3 er lagt ut, for slike løp der grunnkurset er yrkesfaglig. Vi snakker altså her i hovedsak om yrkesfaglige løp med påbygging, for de som har minst ett av de to første årene fra R94 og påbyggingsåret fra KL, ført etter bestemmelsene for vitnemål i KL. Merk at kontrollene ikke dekker kryssløp der første år i R94 er A001.

Kontrollene er laget slik at kontrollprogrammet selv identifiserer grunnkurset (B001, C001 etc.) ut fra hvilke studieretningsfag som ligger som parameter til fagmerknad FAM13 for de UPF-kodene som er ført, og deretter sjekker at det også finnes tilsvarende studieretningsfag som dekker det obligatoriske kravet for VKI som bygger på det aktuelle grunnkurset. Vi gjør oppmerksom på at kontrollene er lagt opp slik at potten til prosjekt til fordypning på PBPBY3 ikke bare kan dekkes som i ordinære, yrkesfaglige løp med påbygging i KL, men også der eventuelle UPF-koder er ført med FAM13 som viser til valgfagskoder fra R94.

2) KRIxxxx er kodet inn slik: KRI1001 og KRI1002 kan utgjøre del av potten for prosjekt til fordypning i yrkesfaglige løp med påbygging. I andre sammenhenger vil fagene telle utenfor rammen KRI1003 og KRI1004 kan utgjøre del av potten av studieforberedende programfag til valg. I andre sammenhenger vil fagene telle utenfor rammen. KRI1005, KRI1006 og KRI1007 vil utelukkende kunne telle utenfor rammen. Bare ett av fagene KRI1001-KRI1004 vil kunne stå på samme vitnemål. NB! Vi har ennå ikke fått en oppdatering av GREP der KRI1001 og KRI1003 ligger med et timetall for omfang_vitnemål. Inntil det er i orden vil de telle 0 (null) timer i de aktuelle pottene. Dette vil evt. kunne gi utslag for elever som har tatt VG1 på en skole som tilbyr opplæring i disse fagene og som senere bytter og tar VG2 på en skole som ikke tilbyr slik opplæring.

3) Bug med (standard) krav om muntlig-praktisk eksamensform ved tverrfaglig eksamen er rettet.

3. juni 2009

Versjon 10.31 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.exe (1.6 mb). Bugfix: Skrudd av KM210-kontrollen (foreløpig) for manglende obligatorisk eksamenstallkarakter, men andre kontroller dekker dette. Utvidet KM200-meldingstekst.

1. juni 2009

Versjon 10.3 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.exe (1.6 mb).

Vennligst gi tilbakemelding til nvb-drift@samordnaopptak.no dersom dere oppdager feil eller har spørsmål eller kommentarer.

Nytt i denne versjonen er:

1) Karakterføringskontrollen er på plass. Det betyr at dere nå kan velge mellom å kjøre kontrollen av vitnemål med og uten karakterføringskontroll. Dette gjøres på samme måte som for R94-vitnemål.

Implementering av karakterføringskontrollene innebærer at det nå også kontrolleres for ikke-omfangsbærende fagkoder, slik som tverrfaglig eksamen og obligatoriske muntligkoder for fremmedspråk som ikke er del av privatistordningen, samt andre situasjoner der det er obligatoriske fagkoder i tillegg fagkoden med omfanget, eventuelt avhengig av fagstatuskode (privatist/elev). Merk at blank fagstatus fra dere tolkes som E for elev.. Det er også kontroller av at karakterføringen for alle fagkoder er korrekt, slik som at personer med privatiststatus har ett krav til føring og de med elevstatus gjerne et annet krav. Og det er kontroll av at det er brukt riktig karakterskala og at faget er bestått.

Merk at vi ikke har noen karakterføringskontroller for fagkoder på formen UPFxxxx, vi kontrollerer kun at de har en gyldig fagmerknad. Det er derfor viktig at skolene selv kontrollerer nøye at karakterføringen her er korrekt. Problemet vårt er at det ikke er egne regler knyttet til den enkelte UPF-koden, men reglene for føring er egentlig knyttet til fagmerknaden og eventuell fagkodeparameter i merknaden. Og det kan ha vært unntak fra normalføringsreglene for en person i R94 på grunnlag av dispensasjon, fritaksbestemelser m.m., som ikke vil gå frem av vitnemålet som blir utstedt i KL.

Merk videre at at UPF-kodene p.t. ikke gir uttelling for fremmedspråk i R94 som ikke er videreført i Kunnskapsløftet, og heller ikke 8timers fordypningsfag i R94 som ikke er videreført i KL.

Merk også at vi ennå ikke har fått avklaring fra Utdanningsdirektoratet mht bruk av fagkoder på formen KRIxxx. I denne versjonen blir KRI1002 og KRI1004 godkjent som del av programfag til valg fra studieforberedende, og vi er ikke helt sikre på at KRI1002 kan ha denne rollen. Vi håper reglene blir avklart snart, og vil legge ut en ny versjon straks vi vet hvilke regler som skal gjelde.

2) Overlappingskontroll. Vi kontrollerer nå at det ikke er ført S-matematikk og R-matematikk på samme vitnemål, og at det ikke er ført programfag fremmedspråk på samme eller lavere nivå som fellesfag i samme fremmedspråk. Det er ikke kontroll av om personer som har tatt samisk som første eller annetspråk har tatt samme samiskvraitant som programfag, og det samme gjelder finsk som andrespråk. Denne overlappingskontrollen vil måtte komme senere. Det er heller ikke kontroll av om det er tatt ulike varianter av samme fellesfag eller om et fellesfag både er ført på høyeste og lavere nivå. Dette må dere inntil videre sjekke selv. HVIS det er slik overlapping og vitnemålet ellers er godkejnt, så vil de overlappende fagene komme ut i listen over fag som ikke er brukt i kontrollene.

3) Timeavrundingsproblematikk. Kontrollprogrammet godtar nå at man ved summering av fag som til sammen skal dekke et bestemt omfangskrav, på grunn av avrunding, ikke når opp til kravet, slik som at man bare får 560 timer der kravet er 561 timer. Kontrollene godtar nå et avvik på 2 timer for omfangskravsummer på 280 timer eller mindre, og 3 timer på større omfang. Kontrollene godtar også at summen av styrking kan være på opp til 282 timer.

4) Kontrollrapporten (på nivå 5 og høyere) viser nå karakterpoeng og realfagspoeng etter regelverket for opptak til høyere utdanning. Den viser også parametere i fagmerknadene og fagstatus (e/p/r) for fagkoden.

5) Filkontrollen sjekker nå at det er riktig eksamensform for de fagkodene som har eksamensføring. Det er videre lagt til et sett nye feilmeldinger og varsler for feil eksamensform, manglende karakter m.m. Husk, der dette kan styres lokalt, at bruk av parameteren -x i kjørekommandoen for kontroll.exe, gjør at man kan kjøre fagkontrollen selv om filkontrollen gir feil.

6) Det er importert nye fagkoder fra Grep.

7) Kontrollene av R94-vitnemål kontrollerer og bruker nå VF-koder slik: Alle VF-koder gir uttelling i kravet til totaltimetall. Dersom en VF-kode står for et fag tatt i KL, og fagmerknaden med henvisning til KL-koden er rett ført, så vil VF-koden gi uttelling innenfor kravet til studieretningsfag i R94. Men kontrollen vil ikke gi uttelling for fordypning for det aktuelle KL-faget, dvs at vitnemålet vil bli avvist dersom fordypningskravet ikke er oppfylt gjennom ordinære R94-koder.

Vi jobber videre med importsystemet og ytterligere kontroller. Det kan komme nye versjoner ganske ofte fremover nå. Vi regner med å lage nye kontroller ut neste uke (tom 12. juni), deretter blir det mest retting av eventuelle feil.

27. mai 2009

Versjon 10.22 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.exe (1.5 mb). Noen små fremvisningsfeil for rapporten rettet. Snillere mtp fagmerknadrer. Enklere å stille spørsmål til rapportinnholdet slik at SO får se det samme. Vi jobber også med karakterføringskontroller.

22. mai 2009

Versjon 10.21 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.exe (1.5 mb). Bugfix. 10.21 har rettet et problem rundt streker bakerst i programområdekoder.

20. mai 2009

Versjon 10.2 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.10.2.exe (1.5 mb). Nytt i denne versjonen:

 • Fagkoderegisteret for KL er oppdatert med gjeldende fagkoder
 • Fagkoderegisteret for R94 oppdatert med nye VF-koder (men kontrollene er ikke oppdatert, slik at de p.t. kun kan ha en rolle i forhold til kravet til totaltimetall).
 • Det er lagt inn en kontroll av at timene til styrking av norsk og engelsk (ENG3xxx, NOR3xxx) ikke overstiger 280 timer
 • Det er lagt opp til at skolene selv kan sette timetall for styrkingskodene (se over) og alle UPF-koder med null i omfang i Grep.
 • Føring av UPF-koder blir nå godkjent og kontrollert. Reglene her er forholdsvis kompliserte, og vi vil gjerne ha tilbakemelding dersom dere finner feil i kontrollene. De nye kontrollene gjør det mulig for fag med UPF-koder å fylle ulike roller på et vitnemål (programfag fra eget programområde, programfag fra studieforberedende, prosjekt til fordypning) avhengig av fagmerknadstype og evt. fagmerknadsparametre).
 • Tabell 5 i skriv fra UDIR om overgangsordninger fra R94 til KL er kodet inn, slik at fagmerknader med fagkodeparameter for R94 kan fylle de rollene de er tiltenkt.
 • Felles og valgfrie programfag på NANAB3 og MKMED3 kan nå brukes innenfor potten til prosjekt til fordypning.
 • Yrkesfaglig påbygging som inkluderer programområdene TPIMS2, TPKJT2, DHBMF2 og DHBBF2 er nå på plass.
 • Det er nå krav om at det er satt en gyldig fagstatuskode for hvert fag, og at denne enten er E, P eller R
 • Noen visuelle endringer i kontrollrapporten og piler for enklere å klikke seg fra vitnemål til vitnemål
 • Varsel om programområdekoder med unormal nivåkode – f.eks. STREA3 med nivåkode VG2
 • Utløpsdato – det blir nå gitt generellt varsel dersom utløpsdatoen for versjonen er passert (den ble satt til 12. juni i denne versjonen, men sannsynligvis kommer ny kontroll.exe før det)

Vi arbeider nå videre med karakterføringskontroller.

Ny epost blir sendt fredag eller mandag med en mer omfattende listing av kontroller som gjenstår.

8. april 2009

Versjon 10.1 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.10.1.exe (1.5 mb)

Endringer: For løp med Vg1+Vg2 yrkesfag og Vg3 påbygging, godtar kontrollene nå at enkelte yrkesfaglige programfag i Vg3 kan inngå i timetallet avsatt til prosjekt til fordypning. Dette gjelder alle løp med et Vg2 som har et Vg3 i skole, som det er knyttet yrkesfaglige programfag til. Kontrollene tar utgangspunkt i en liste vi har fått fra UDIR over hvilke Vg2 som kan velge fag fra hvilke Vg3.

I forrige versjon ble det oppdaget en feil i kontroll av programfag for vitnemål med studieforberedende Vg3 på utdanningsprogrammer for medier og kommunikasjon og naturbruk (NANAB3 eller MKMED3). Dette førte til at man fikk feil i kontroll av programfag hvis ikke vitnemålet inneholdt noen PFO-koder. Denne feilen er nå rettet for alle påbygningsløpene, slik at kontroll av programfag blir riktig selv om ikke vitnemålet inneholder noen PFO-koder (når alle PFO-timene brukt til fellesfag eller programfag).

Noen flere filkontroller og div endringer på tekster i og utformingen av kontrollrapporten. Knappen "send og kontroller" og link for kontroll av om man har nyeste versjon virker igjen.

19. mars 2009

Versjon 10.01 av kontrollprogrammet for vitnemål:

Hent kontroll.exe eller kontroll_kl.exe (1.5 mb)

Smårettinger: F.eks. meldte noen med Extens at Fagtypekoder SF og VF ikke kunne brukes, det kan de nå. Ellers små endringer i et par feilmeldinger.

17. mars 2009

Versjon 10.0 av kontrollprogrammet for vitnemål:

Hent kontroll..exe (1.5 mb)

kontroll.exe og kontroll_kl.exe er samme program med to navn, med og uten _kl. Spør din systemleverandør hvilket av de to du skal velge. Senere vil programmet hete kontroll.exe som før da kontroll_kl.exe var et midlertidig navn inntil R94-kontroller ble lagt inn.

Både R94- og KL-vitnemål blir nå kontrollert på nytt filformat.

For R94 er det ingen endringer i fagkontrollene. De nye VOxxxx-fagkodene som skal brukes på R94-vitnemål for fag tatt i KL, ikke er innarbeidet ennå. Samtidig er det enkelte deler av filkontrollen som ikke fungerer ennå, herunder eksamenstellingskontrollen. Det som ér oppdatert er beregning av karakterpoeng og realfagspoeng iht det nye regelverket for opptaket til universiteter og høgskoler, samtidig som fordypningspoeng ikke telles lenger.

Merk at selv om føringskontrollene nå blir sendt ut, så kan vi ennå ikke importere R94-vitnemål i det nye formatet. R94-vitnemål som skal sendes til oss kan fremdeles bare sendes i gammelt format. (Når du går inn på 'Innlogging i webtjeneste' øverst på siden her)

19. feb. 2009 Versjon 10.0.b5 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll_kl.exe (1.3 mb) Kun små endringer:
1. Retting av feil i timetallsutregning for programfag for Vg1 og Vg2 naturbruk med Vg3 studieforberedende.
2. Innarbeidelse av overgangsregler for fordypningsfag gitt i UDIRs brev av 23. mai 2008, gjelder i hovedsak næringslivsøkonomi.
3. Nytt orgnnr for privatistkontoret i Oslo og nytt skolenummer for Hadsel vgs.
27. jan. 2009 Versjon 10.0.b4 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll_kl.10.0b4.exe Mange flere løp: ca 93 stk mot tidligere ca 10. Bruk opsjon -u for å slippe å se varslet om at uten-karakter-kontrollen brukes.

Vi ber dere melde inn feil og mangler i kontrollene til oss til nvb-drift@samordnaopptak.no.

Neste versjon vil komme i februar. Etter planen skal den kunne takle både R94-vitnemål og KL-vitnemål. Den vil også kunne inneholde de gjenstående løpene som gir vitnemål og generell studiekompetanse og evt nye kontrolltyper (jfr. pkt. 6 i forrige epost, se under).

Endringene i dagens versjon er:

A) Programfagene SAM3033 Økonomi og ledelse og SAM3035 Økonomistyring var falt ut av den forrige versjonen, men er nå inne igjen.

B) I vår fagkodeimport fra Grep heter kroppsøvingsfaget fremdeles KRØxxxx, så føring med KROxxxx vil fremdeles gi et varsel. Dere skal bruke KROxxxx og ignorere vår feil. Kontrollmotoren vil bli rettet så snart fagkodeeksporten fra Grep til oss fungerer bedre. (Muligens er varslet borte, men KRØ vil vises i loggen)

C) For de studieforberedende utdanningsområdene gjelder at matematikk T2/P2 (84 årstimer) kan "erstattes" med R1/S1. Det normale på yrkesfag med påbygging er at den første delen av fellesfaget bare er på 84 timer. Her må hele fellesfaget i matematikk på 224 timer føres, selv om man også har tatt S1/R1.

Vi har i denne versjonen IKKE fått med at dette prinsippet også skal gjelde de som av ulike grunner har T1/P1 (140 timer) + R1/S1 fra et studieforberedende utdanningsområde, og som senere skal ha vitnemål for Vg1 + Vg2 yrkesfag + Vg3 påbygging. Slik vi forstår UDIR må disse også ha hele fellesfaget bestått, dvs at de må ha ført T2/P2. Dette blir rettet i senere versjoner.

D) Her følger en oversikt over endringer i forhold til versjonen av 15. desember 2008, med referanse til punktene i e-posten sendt samme dag og gjengitt på 15. des. lenger ned:

pkt. 5. Programmet fungerer nå både mot studieforberedende utdannningsprogrammer og "alle" vitnemål for Vg1 + Vg2 yrkesfag + Vg3 påbygging, inklusive begge de to variantene for naturbruk og medier og kommunikasjon, totalt 94 løp. Merk imidlertid at løp med de yrkesfaglige programområdene med koder TPIMS2 (industriell møbelproduksjon), TPKJT2 (kjøretøy), DHBMF2 (børsmaker) og DHBBF2 (båtbyggerfag) ikke kan kontrolleres. Det skyldes en feil knytningen mellom programområdekodene og de felles programfagene i den utgaven av Grep vi arbeider med.

Denne versjonen kontrollerer heller ikke Vg1 studieforberedende + Vg2 IKT-servicefag + Vg3 påbygging eller Vg1 studiespesialisering + Vg2 laboratoriefag + Vg3 påbygging.

For Vg1 + Vg2 yrkesfag + Vg3 påbygging gjelder at fellesfag fremmedspråk og alle slags programfag (yrkesfaglige og studieforberedende) kan "spise av" årstimepotten satt av til prosjekt til fordypning. Fellesfag fremmedspråk, studieforberedende programfag og yrkesfaglige programfag på Vg3-nivå, skal føres med eksplisitte fagkoder. Yrkesfaglige programfag fra Vg1 og Vg2 som ikke er felles programfag for programområdene som er tatt, skal IKKE føres eksplisitt på vitnemålet, men være del av det timetallsomfanget som er dekket av de PFO-kodene som er brukt. I denne versjonen har vi imidlertid ikke fått med programfagene på Vg3. Det betyr at vitnemål med yrkesfaglige Vg3-programfag kan bli feilaktig underkjent.

pkt. 11. Uspesifiserte programfag kan fylle ulike roller på et vitnemål. Det ser ut til at rollen ofte er bestemt av den tilhørende fagmerknaden, og kontroll av fagmerknader er ikke en del av denne versjonen av kontrollmotoren (se pkt. 12). Vi har derfor valgt å holde alle koder på formen UPFxxxx utenom våre kontroller i denne versjonen. Det kan dermed hende at vitnemål hvor slike fagkoder er brukt korrekt, blir underkjent.

Merk likevel at fagkodene for styrking av norsk og engelsk skal fungere normalt, ettersom de ikke lenger skal føres med UPFxxxx-koder, men med egne ENGxxxx- og NORxxxx-koder. Merk også at det foreløpig ikke ligger en kontroll av at omfanget av styrking er mindre enn 280 timer.

pkt. 13. Dette punktet er ordnet. Norsk for samisk eller finsk som andrespråk er nå riktig kodet.

pkt. 14. Dette punktet er avklart og kontrollene rettet. Kravet om 420 årstimer (evt. redusert krav) fra studieforberedende kan oppfylles også av kombinasjoner av fag som ikke er 140-timers enheter.

pkt. 15. Kontrollene tar nå høyde for KRIxxxx. Merk imidlertid at vi bare har brukt de KRI-kodene som er tilgjengelig i vår utgave av Grep, dvs med omfang på enten 84, 112 eller 140 årstimer. I henhold til godkjenningsberevet fra UDIR skal faget alltid bare føres på høyeste nivå, slik at det altså bare kan forekomme én fagkode per vitnemål. Det er gjennomført i kontrollene.

16. jan. 2009 Versjon 10.0.b3 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll_kl.exe Bugfix: Vitnemål med D-nummer (eller gale fødselsnr) krasjet ved generering av html-rapport. Ikke nå lenger.

18. des. 2008 Versjon 10.0.b2 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll_kl.10.0b2.exe Bugfix (flere løp kan kjøres), innsending via websiden, nye Grep-koder, flere kode- og filkontroller, forbedret html.
15. des. 2008

Versjon 10.0.b1 av kontrollprogrammet for vitnemål. Denne er inntil videre kallt kontroll_kl.exe for å markere at den er kun for kontroll av KL-vitnemål (Kunnskapsløftet), men systemleverandører som integrerer den står fritt til å omdøpe den til kontroll.exe dersom det er mer bekvemt.

Link for nedlasting lenger ned.

Samordna opptak har nå gjort ferdig den første versjonen av en kontrollmotor for vitnemål fra Kunnskapsløftet. Vi ber om at alle som tar denne versjonen i bruk nøye leser gjennom dette dokumentet, som også vil bli lagt ut på /nvb/ .

Vennligst send kommentarer, spørsmål m.m. til nvb-drift@samordnaopptak.no

1. Ferdigstillelse av denne første versjonen er en del forsinket i forhold til den opprinnelige planen, og derfor ikke godt synkronisert med arbeid som gjøres av leverandørene av skoleadministrative systemer (SATS, Extens, TP-SYS). Vi kan derfor ikke garantere at den nye versjonen vil bli øyeblikkelig tilgjengelig gjennom disse systemene.

2. MERK at denne første versjonen er en TEST-versjon. Selv om vi har gjennomført en del testing, så er det mulig at kontrollmotoren i denne utgaven både vil godkjenne vitnemål som egentlig er feilført, og underkjenne vitnemål som skulle ha vært godkjent. Vi vil oppdatere et dokument på ovengitte vevside etterhvert som feil og mangler blir rapportert.

3. Det vil komme stadig nye versjoner gjennom vinteren ettersom arbeidet vårt skrider fremover. Nye versjoner vil inneholde både ny funksjonalitet (utvidet kontrollsett), bugfixing (etterhvert som dere rapporterer feil og mangler til oss) og bedre presentasjon av av selve kontrollrapportene.

4. Denne versjonen fungerer kun mot vitnemål fra Kunnskapsløftet. Etter planen vil en versjon som både kan kontrollere vitnemål etter R94 og etter KL bli levert i februar. Vi vil gi beskjed.

5. For KL fungerer denne versjonen kun mot vitnemål fra de studieforberedende utdanningsprogrammene, dvs de tre studiespesialiserende med to varianter av hver, alt ettersom Vg1 er med eller uten formgivingsfag, idrettsfag og de tre programområdene innen musikk, dans og drama. Senere versjoner i vinter vil også inneholde de øvrige 3-årige løpene som også gir generell studiekompetanse, dvs Vg1 + Vg2 yrkesfag med Vg3 påbygging; Vg1 + Vg2 naturbruk eller medier og kommunikasjon med Vg3 studieforberedende; og kryssløp med Vg1 studiespesialiserende, Vg2 laboratoriefag eller IKT-servicefag og Vg3 påbygging.

6. Denne versjonen inneholder kontroller for fagsammensetning for fellesfag og programfag, herunder implisitt kontroll av totalomfang. Det er i denne versjonen INGEN overlappingskontroll, INGEN karakterkontroll, INGEN (korrekt) utregning av karakterpoeng eller realfagspoeng, INGEN kontroll av merknader.

7. Manglende overlappingskontroll betyr at feilførte vitnemål kan bli godkjent. En svak indikasjon på feilføring vil være at det i kontrollrapporten for et godkjent vitnemål vil være en liste over fag som ikke ble brukt i kontrollene. Dersom dette er fellesfag, så vil det ofte være fag som overlapper med andre fag på vitnemålet og som ikke skulle ha vært ført (som regel fellesfag tatt på lavere eller samme nivå som andre fellesfag). Listen kan imidlertid også inneholde overskytende programfag, og dette vil ofte være en lovlig føring.

MERK spesielt at manglende overlappingskontroll for programfag i matematikk kan føre til at det feilaktig blir godkjent og gitt uttelling for både R- og S-matematikk på samme vitnemål, eller samme fremmedspråk tatt på samme nivå som både fellesfag og programfag.

8. Manglende karakterkontroll innebærer at det i denne versjonen ikke er mulig å kontrollere om karakterføringen er korrekt.

9. Manglende korrekt utregning av karakterpoeng innebærer at den oppgitte snittkarakteren ofte vil være feil, at det ikke blir regnet ut realfagspoeng og at tellingen av "fordypninger" er uten mening.

10. MERK at vi p.t. ikke har oversikt over om det for enkelte fag i tillegg for fagkoden for føring av standpunktkarakter også er fagkoder til bruk for evt. obligatorisk eksamen i faget. Og vi har p.t. heller ikke oversikt over spesielle fagkoder til bruk for privatister som har én eller to obligatoriske eksamener i fag.

11. Etter avklaring med UDIR kan uspesifiserte programfag (UPFxxxx) aldri fylle krav til felles programfag eller programfag fra eget programområde, med mindre de eksplisitt har en fagmerknad som knytter dem til et slikt programområde (gjennom en fagkode fra R94).

12. Manglende kontroll av merknader gjør at unntak nevnt i punkt 11 likevel ikke kontrolleres i denne versjonen, og det er ellers heller ingen annen kontroll av at fagmerknader eller vitnemålsmerknader er ført i henhold til regelverket.

13. Vi har ikke fått lagt inn at kravet til norsk som førstespråk for de som har samisk eller finsk som andrespråk fylles av kodene NOR1218 og NOR1213 (kontrollene krever nå bare NOR1218).

14. Vi mangler avklaring på om kravet for utdanningsprogrammet for idrettsfag på 420 årstimer programfag fra studieforberedende MÅ fylles av tre fag på nøyaktig 140 årstimer (slik F-12-08 kan leses), eller om det også kan fylles av programfag av mindre omfang, bare totalomfanget blir på minst 420 timer. I denne versjonen ligger det krav om at bare 140-timers fag kan godkjennes. Men for de som ved å ta fellesfag fremmedspråk I+II, får timekravet her redusert til 280 timer, har vi godkjent at mindre fag kan inngå.

15. Vi har ikke lagt inn fag med fagkoder på formen KRIxxxx, ettersom vi p.t. ikke vet hvilke fag de kan erstatte eller hvordan de kan brukes.

16. Denne versjonen tar ikke programområdekodene STSAM2 og STSAM3. De som vil kontrollere slike vitnemål må bytte ut kodene med STSSA2 og STSSA3.

Lastes ned her: kontroll_kl.10.0b1.exe [2.1 mb, NYERE VERSJON FINNES ØVERST] (En mindre oppgradering kommer trolig rett over nyttår, mens større kommer i januar/februar)

Eksempel på kjøring: kontroll_kl.exe -H -o outfilnavn inputfilnavn

Der -H betyr at det lages en html-rapport (filnavn outputfilnavn.html) i tillegg til den datalesbare filen outputfilnavn.

Mer teknisk info: SO-NVB-kontrollmotor-20080930.doc

10. juli 2008 Versjon 9.15 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [872 kb]. Ny skole Jåttå (orgnr 990183449) og endring av orgnr/skolenr på NTG-Lillehammer (til 873600152/00210)
1. juli 2008 Versjon 9.13 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [872 kb]. Liten endring for Sonans videregående skole, Oslo (orgnr 988930687 skolenr 00347).
30. juni 2008 Versjon 9.12 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [872 kb]. Ny skole innlagt: Sonans videregående skole, Oslo (orgnr 988930687). Opplysninger oppdatert for Bjørnholt videregående skole (orgnr 980953602) og Akademiet Sandnes (orgnr 887504822). Andre skoler behøver ikke oppgradere til versjon 9.12.
26. mai 2008 Versjon 9.11 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [872 kb].
23. mai 2008 Versjon 9.10 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [872 kb]. En liten endring i kontroll rundt B-språk med omfang<8. Bl.a. for 6-timers-kravet i allmennfaglig påbygning, 15-timerskravet i ØA-løp etc. Noen nye skoleinformasjoner lagt inn (orgnr- og skolenr-endringer).
22. feb. 2008 Versjon 9.00 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [872 kb]. Endringene er er tre nye skoler i NVBs skoleregister samt mindre endringer i skolenavn og andre opplysninger.

12. sept. 2007 Versjon 8.30 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [872 kb]. Endringene er: Nesten alle private skoler i NVBs skoleregister har fått nytt femsifret skolenr som starter på 00. Og 23 nye private v.g.skoler er lagt inn. Private skoler må derfor foreta byttet i eget skolesystem før de kan bruke kontrollmotoren (kontroll.exe) på normal måte. Det er i tillegg lagt inn rundt seksti nye fagkoder FSnnnn og VTnnnn samt kurskoder X034-X038.
21. juni 2007 Versjon 8.20 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [872 kb]. Endringene er: Byttet til nytt femsifret skolenr, som starter på 00, for følgende private skoler: Framnes kristne vgs, Den norske skole på Gran Canaria og Sygna vidaregåande skule. Endret orgnr og skolenavn for Val videregående skole AS. Lagt inn den nye skolen Etne vgs. Det finnes mange flere private skoler som har fått beskjed om å bytte til 00-skolenr, men for at de mange og store vitnemålsinnsendingene i juni/juli skal gå mest mulig knirkefritt, må resten vente med å bytte til nytt nr til rundt skolestart etter at de aller fleste vitnemål er sendt inn. Etter å ha byttet skolenr må man vente på enda en ny versjon av kontroll.exe før vitnemålskontroll og -innsending kan kjøres.
15. juni 2007 Versjon 8.10 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [872 kb]. Kun små endringer i skoleregisteret: KVS-Lyngdal byttet til sitt riktige orgnr og to nye skoler ble lagt inn: Olsvikåsen vgs og Akademiet Bergen, begge i Hordaland. Men alle må legge inn ny versjon for å få bort melding om at 8.00 er foreldet.
30. jan. 2007 Nytt excel-ark: grep.sotest.20070130.xls [4,1 mb] Grep-konverteringen til Excel er gjort mest for bruk innad hos SO og USIT for å gi en oversikt over Grep. Konverteringen er ikke kvalitetssjekket. Den legges likevel ut her med dette forbehold. Den største kjente konverteringsfeilen er at ikke alle slettinger er tatt med. (Tidligere var det kun noen få, men nå gjelder dette opptil 36 slettinger av enkeltverdier eller enkeltrader). Se også: 27. nov.
17. jan. 2007 Versjon 8.00 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [872 kb]. Orgnr- og skolenr-endringer pga rettinger og sammenslåing. Seks nye skoler: Norges Toppidrettsgymnas (Geilo, Kongsvinger og Lillehammer) samt Kongsberg tekniske fagskole, Frogn vgs. og Sandvika vgs. Ingen endring i selve kontrollene.

8. des. 2006 Nytt excel-ark: grep.sotest.20061208.xls [3,7 mb] ...se 27. nov.
27. nov. 2006 Fag-databasen for Kunnskapsløftet, også kalt Grep, er nå konvertert til Excel her: grep.sotest.20061127.xls [2,7 mb, første test-utgave]. Grep-basen finnes på bak.udir.no. Den er laget i et samarbeid mellom UDIR og Bouvet. Beskrivelse av excel-filen finnes delvis, men er ikke lagt ut her ennå. Ta evt kontakt med nvb-drift@samordnaopptak.no
3. nov. 2006 Versjon 7.23 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [872 kb]. Endringen består i at seks skoler har byttet Org.nr. (Aglo, Øya, Lundeneset, Tryggheim, Danielsen vgs, Vestborg)
3. nov. 2006 og
29. sep. 2006
Antall vitnemål. Antall vitnemål per fylke, skole og studieretning/løp importert i den sentrale vitnemålsdatabasen. Viser nå også kurstabellen.
22. juni 2006 Versjon 7.21 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [868 kb]. Kun aktuelt for to privatskoler som har byttet orgnr (Danielsen og Drottningborg vgs).
21. juni 2006 Versjon 7.20 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [868 kb].
10. mai 2006 Versjon 7.10 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [864 kb]. Utregning av realfagspoeng har en liten endring som påvirker ca 1% av vitnemålene. Det gjelder teksten i loggen der det står hvor mange realfagspoeng vitnemålet gir i opptak til høyere utdanning. Noen har nå fått et halvt realfagspoeng mer. Fil- og fagkontrollene ellers er ikke endret. Rettelsen er også implementert hos universiteter og høgskoler som regner på de elektroniske vitnemålene.
23. feb. 2006 Versjon 7.00 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [864 kb]. Endringer siden 28. juli er mindre oppdateringer av skoleregisterkontroller (Oppland) samt at nå telles realfagspoeng etter det nye regelverket som gjelder for opptak til universiteter og høgskoler. Får nå 1 poeng for VKII-nivå og kan dermed få opp til 6 poeng totalt. Ingen kontroller er endret, kun beregninger.

28. juni 2005 Versjon 6.30 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll_6.30.exe [864 kb]. Endringer siden 24. juni er forbedret mulighet for utskrift av html-rapportfilene. Bruker nå en mindre skrift og mindre mellomrom i tabellene når det gjelder utskrifter. (Gjort vha egne såkalte CSS-varianter for utskrift. Eldre versjoner av webleserprogrammer kan ha problemer med det, antar det må være nyere enn kanskje ett-to år). I tillegg er to nye skoler som ikke kom med sist endret/lagt inn. Kontroll.exe er et PC-program som kontrollerer om vitnemål er ihht føringsregler.
24. juni 2005 Versjon 6.20 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [864 kb]. Et PC-program som kontrollerer om vitnemål er ihht føringsregler. Endringer siden 9. juni er består kun i rettelser på det innebygde skoleregisteret. Bl.a. nye skoler.
9. juni 2005 Versjon 6.10 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [860 kb]. Et PC-program som kontrollerer om vitnemål er ihht føringsregler. (Forrige versjon var 6.00)
12. mai 2005 Versjon 6.00 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [860 kb]. Et PC-program som kontrollerer om vitnemål er ihht føringsregler. (Forrige versjon var 5.40)

19. nov. 2004 Versjon 5.40 av kontrollprogrammet for vitnemål kontroll.exe [856 kb]. Et PC-program som kontrollerer om vitnemål er ihht føringsregler. (Forrige versjon 5.32 var fra 17. juni) For å se hvilke kurs og løp som kontrolleres, se løpsdokumentasjon her.
7. juli 2004 Feil og varsler i kontroll.exe. Versjon 1.0. Håndbok om feil og varsler i vitnemålsloggen for kontrollmotoren. Dokumentet erstatter det som ble lagt ut 26. mars. Inneholder mye nytt. I tillegg til kapitlet om feil og varsler er det skrevet nytt om brukeradministrasjon (for fylkesasvarlige) og annet. Word-dokument: Kontrollmotor-brukerhandbok-1.0.doc [562 kb]
10. juli 2004 Antall vitnemål. Antall vitnemål per fylke, skole og studieretning importert i den sentrale vitnemålsdatabasen. Tallene er nå oppdaterte 10. juli 2004: de finnes her.
17. juni 2004 Versjon 5.32 av programmet kontroll.exe [856 kb]. PC-program som kontrollerer om vitnemål er ihht føringsregler. (Forrige versjon 5.20 var fra 1. juni, 5.00 var fra 25. mars 2004, 4.30 var fra 12. sept., 4.20 fra 10. juli og forrige der igjen 4.17 fra 27. juni 2003). For å se hvilke kurs og løp som kontrolleres, se løpsdokumentasjon her.
1. juni 2004 Versjon 5.20 av kontroll.exe [856 kb].
6. mai 2004 Læringssenteret (LS) la 6. mai ut karakterstatistikk basert på data fra bl.a. NVB, se www.ls.no/stati/stati.asp. Velg så Karakterer i videregående skole 2003 og velg karakterdata fra NVB.
26. mars 2004 Første utkast til: Håndbok om feil og varsler i vitnemålsloggen for kontroll.exe. Word-doc, 74 kb: Kontrollmotor-brukerhandbok-proto.doc
25. mars 2004 Versjon 5.00 av programmet kontroll.exe [852 kb].
9. feb. 2004 Versjon 5 av NVB skoleregister (oversikt). Vil bli lagt inn i kontroll.exe versjon 5. Inneholder rettelser mottatt fra skolene. Denne listen er nå foreldet, se linken til NVB skoleregister øverst på siden i stedet.

5. des. 2003 Antall vitnemål 5. des. 2003 Antall vitnemål per fylke, skole og studieretning importert i den sentrale vitnemålsdatabasen. Rapport fra 5. des. 2003 finnes her. (Nyere rapport finnes)
12. sept. 2003 Versjon 4.30 [832 kb]
11. juni 2003 Versjon 7.2 av dokumentasjon av kontroll.exe SO-vmkontroll-7.2-2003.doc.
10. juni 2003 Versjon 4.10
14. mars 2003 DDL-fil for NVB-basen. Dvs den delen av den som brukes i M-STAS og FS. For at PL/SQL-kontrollmotoren skal virke uforandret der er det nødv at noen av tabellene og feltene har samme navn som i SO. ddl.sql. (Script som kan brukes for å "diffe" eksisterende nvb-base med en ny tom base som ddl.sql kjøres i. For i finne forskjellene: nvbtabs.sql).
18. feb. 2003 Kontrollmotor. Kildekode i PL/SQL for den utgaven av kontrollmotoren som brukes av Felles Studentsystem (FS) og M-STAS (Enet) som leverer administrasjonssystemer til institusjoner i høyere utdanning. Forrige utleverte kildekode av denne var (sannsynligvis) v1.67 fra 17. april 2001. En "side-by-side-diff" mellom disse versjonene som viser de få endringene som har skjedd finnes her.

30. aug 2002 NVB-importmeldinger pr leverandør og fylke. Filen nvb-importmeldinger-aug-2002.zip inneholder to Excel-regneark (excel 97). Det tas utgangspunkt i alle import-meldinger meldt i alle kontrollmotor-importlogger hos SO iforb med import av nvbfiler fra fylkene. Det telles hvor mange det er av hver melding fordelt på skoleadministrativt datasystem i det ene dokumentet. Og fordelt på datasystem+fylke i det andre.
29. aug 2002 Utgått versjon 7.0 av dokument SO-vmkontroll-7.0-2002.doc
12. juli 2002 Webtjeneste med passordbegrenset adgang for å se vitnemålloggfiler er nå klar i sin første foreløpige utgave.
16. april 2002 Webskjema som fylker og private skoler som har fått passord kan benytte for å sende datafiler til SO. Gå til filinnsending
16. april 2002 Hvis du mener du burde hatt passord, eller har spørsmål om NVB: Kontakt nvb-drift@samordnaopptak.no (de som står på denne epostlisten er de som bl.a. jobber med NVB hos SO/USIT, som pr nå er alfabetisk: Geir Andersen, Einar Løvdal, Vahid Sabalani, Kjetil Skotheim)
22. mars 2002 Kravdefinisjoner, og tabeller: vmkrav.input.txt.html [1420 kb]. Denne store filen er generert av programmet som "kompilerer" vitnemålkravene inn i kontroll.exe
Lenge siden Gamle arbeidsfiler for NVB som er lite oppdatert de siste årene
nvb-drift@samordnaopptak.no