POENGGRENSER 1999

Tabellen viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 9. august (VARA) og hovedopptaket 23. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etterhvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på venteliste fra 23. juli til 9. aug skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Søkerne står ofte på venteliste flere steder) Kode Forklaring ------ ------------------------------------------------------ ALLE Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud HOVED Hovedopptak, 23. juli VARA Suppleringsopptak (også kallt varaopptak), 9. august TRU Studiet er trukket fra årets opptak Åpent Åpent studium o.i. Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her. ORD Ordinær kvote UNG Ungdomskvote ORDSP Ordinær skolepoengkvote 1A Gruppe 1A, førstegangsvitnemål uten tilleggspoeng 1B Gruppe 1B, førstegangsvitnemål med tilleggspoeng 1C Gruppe 1C, forbedret vitnemål med tilleggspoeng ASP Aspirantkvote DRAMA Dramafaglig kvote FIN Finnmarkskvote FINUNG Finnmark ungdomskvote FOR Forkurskvote HELG Helgelandskvote IHS Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede IHS2ÅR Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede, opptak 2. år IHS3ÅR Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede, opptak 3. år K19- Kvote for kvinner til og med 19 år K20+ Kvote for kvinner fra og med 20 år KVINNE Kvinnekvote M19- Kvote for menn til og med 19 år M20+ Kvote for menn fra og med 20 år NN Nordnorsk kvote NN1A Gruppe 1A Nord-Norge NN1B Gruppe 1B Nord-Norge NN1C Gruppe 1C Nord-Norge NNSP Nordnorsk skolepoengkvote NNUNG Nordnorsk ungdomskvote NTF1A Gruppe 1A Nord-Troms og Finnmark NTF1B Gruppe 1B Nord-Troms og Finnmark NTF1C Gruppe 1C Nord-Troms og Finnmark PRA Praksiskvote RELBAK Kvote for relevant utdanning eller yrke RNOR Regional kvote Nordfjord SAMISK Samisk kvote TEKFS Kvote for teknisk fagskole VET1 Gruppe 1, førstegangsvitnemål VET2 Gruppe 2, forbedret vitnemål med tilleggspoeng Arkitekthøgskolen i VARA HOVED Oslo ORD ORD ---------------------------- -------- --------- Industridesigner o.i. o.i. Sivilarkitekt o.i. o.i. Betanien sykepleierhøgskole VARA HOVED i Bergen ORD UNG ORD UNG ---------------------------- -------- --------- -------- --------- Sykepleier 48.2 143 44.3 79 48.2 205 44.3 117 Det teologiske VARA HOVED Menighetsfakultet ORD ORD ---------------------------- -------- --------- Kristendom & teologi Åpent Åpent Diakonhjemmets VARA HOVED høgskolesenter ORD UNG ORD UNG ---------------------------- -------- --------- -------- --------- Sosionom 51.5 44 53.0 85 Sosionom, deltid Alle Alle Sykepleier 43.8 53 42.7 25 44.3 89 45.7 47 Diakonissehjemmets VARA HOVED høgskole ORD UNG ORD UNG ---------------------------- -------- --------- -------- --------- Sykepleier 49.0 125 47.1 60 49.0 187 47.1 99 Sykepleier, deltid 48.0 37 48.0 47 Dronning Mauds Minne VARA HOVED Høgskolen ORD UNG ORD UNG ---------------------------- -------- --------- -------- --------- Førskolelærer Alle Alle 38.0 25 38.8 21 Høgskolen i Agder VARA HOVED ORD UNG FOR ORD UNG FOR ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- Allmennlærer 44.2 42 40.3 32 46.5 127 44.4 104 Allmennlærer, real. 43.4 18 43.5 13 44.3 32 43.5 25 Analytisk kjemi Alle Alle Alle Alle Biologi og kjemi Alle Alle 53.5 23 46.9 12 Drama 55.0 31 56.8 86 Engelsk 44.6 19 43.2 19 47.2 77 45.5 63 Fagovers., engelsk 60.3 42 50.9 19 60.3 80 51.1 35 Fransk Alle Alle Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Førskolelærer, delt. Alle Alle Hagebruk/økon., 3 år Alle Alle Alle Alle Heimkunnskap Alle Alle Historie 56.0 69 43.8 19 56.0 119 44.2 48 Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elkraft TRU TRU TRU TRU TRU TRU Høg.ing., fly/båt Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., miljøtekn. TRU TRU TRU TRU TRU TRU IT og infosys 56.9 211 46.3 105 57.8 556 47.2 306 Idrett grunnfag 53.7 128 55.0 277 Informatikk/mat. Alle Alle Alle Alle Ingeniør, bygg Alle Alle Alle Alle Ingeniør, maskin Alle Alle Alle Alle Kristendom m/livssyn Alle Alle Mediekunnskap 59.4 89 63.1 278 Musikk 52.3 26 55.7 65 Nordisk Alle Alle Alle Alle Off. administrasjon Alle Alle Alle Alle Realfag, 1-4 år Alle Alle Alle Alle Siv.ing., IKT 49.7 19 52.0 19 Alle 50.4 31 52.2 30 Alle Sosionom 53.7 140 46.1 70 53.8 271 46.5 157 Sykepl., Arendal 44.0 117 39.4 75 45.8 234 42.3 151 Sykepl., Kr. sand 47.7 149 44.0 102 49.6 331 45.2 234 Teknisk-økon. TRU TRU TRU TRU Tysk Alle Alle Utviklingsstudiet 59.5 83 52.3 38 60.9 193 53.4 88 Vernepl., Arendal 46.0 25 38.4 12 46.9 52 39.1 26 Øk./adm., Grimstad Alle Alle Alle Alle Øk./adm., Kr.sand 48.7 87 46.2 61 49.3 238 46.6 166 Høgskolen i Akershus VARA HOVED ORD UNG ORD UNG ---------------------------- -------- --------- -------- --------- Faglærer i ernæring Alle Alle Alle Alle Husøkonom Alle Alle Alle Alle Kostøkonom Alle Alle Alle Alle Produktdesign 56.5 72 45.9 34 56.8 114 46.7 52 Sykepleier 42.8 126 38.3 79 43.4 225 38.7 149 Vernepleier 34.3 3 31.6 1 34.3 2 Alle Vernepleier, deltid Alle Alle Høgskolen i Bergen VARA HOVED ORD UNG FOR ORD UNG FOR ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- Allmennlærer 47.0 98 43.5 68 47.2 184 43.8 132 Allmennlærer, musikk 45.7 14 41.0 12 49.4 39 47.7 33 Alm.lærer.m/naturfag Alle Alle Alle Alle Bioingeniør 55.9 41 53.5 32 55.9 79 53.5 68 Ergoterapeut 53.3 132 47.7 87 54.4 261 48.8 180 Fysioterapeut 63.0 561 55.0 382 63.3 1115 55.2 754 Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Høg.ing., automat. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data 52.1 53 47.8 36 37.8 3 54.3 120 49.1 84 42.6 7 Høg.ing., elektron. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elkraft Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., fartøytek. Alle Alle Alle o.i. Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., prod.tekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing.,marintekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing.,miljø/havbr Alle Alle Alle Alle Alle Alle Ingeniør, maskin Alle Alle Alle Alle Jordskifte Alle Alle Alle Alle Radiograf 52.0 103 47.4 59 52.0 188 47.4 124 Sosionom 56.3 219 47.1 107 56.9 418 48.2 224 Sykepleier 49.4 307 45.0 204 49.4 523 45.3 354 Vernepleier 42.0 29 36.5 19 42.0 35 36.5 24 Økonomi og adm. 59.1 226 51.4 139 59.8 521 51.5 334 Høgskolen i Bodø VARA HOVED ORD UNG PRA ORD UNG PRA ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- Akvakultur Åpent Åpent Åpent Åpent Akvakultur/fiskeri Åpent Åpent Åpent Åpent Allmennlærer Alle Alle Alle Alle Barnevernspedagog 46.4 85 40.0 47 46.4 153 40.1 88 Biologi/kjemi Alle Alle Alle Alle Fiskeri/næring Åpent Åpent Åpent Åpent Fiskeriøkonomi Åpent Åpent Åpent Åpent Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Historie Alle Alle Alle Alle IT og økonomi 58.8 99 47.2 43 58.8 174 47.2 82 Informasjonstekn. 59.0 122 47.4 49 59.0 223 47.4 94 Journalist 64.3 73 Alle 64.3 145 Alle Kommunal øk./forvalt Alle Alle Alle Alle Kulturkunnskap Åpent Åpent Mediekunnskap 47.5 26 49.5 65 Nordisk språk/litt. Åpent Åpent Organisasjon og adm. Åpent Åpent Åpent Åpent Realfag med IT/kjemi Alle Alle Alle Alle Sosionom 47.6 73 38.8 36 48.0 117 38.8 60 Statsvitenskap Åpent Åpent Åpent Åpent Sykepl., Mo i Rana 45.2 82 40.6 45 45.2 129 40.8 76 Sykepleier, Bodø 48.8 132 42.3 76 48.8 208 42.5 124 Velferdssosiologi Alle Alle Alle Alle Øk./adm. m/regnskap Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. Åpent Åpent Åpent Åpent Høgskolen i Buskerud VARA HOVED ORD UNG FOR ORD UNG FOR ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- Engelsk Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Alle 38.5 1 46.8 1 Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle o.i. Høg.ing., optikk Alle Alle Alle 41.5 5 48.2 2 Alle Informatikk/1-årig Alle 49.5 82 Informatikk/2-årig 44.6 22 37.5 14 50.5 157 41.6 64 Ingeniør, maskin Alle Alle Alle o.i. Juridiske fag Alle Alle Matematikk Alle Alle Norsk Alle Alle Sosialøkonomi Alle Alle Statsvitenskap Alle Alle Alle Alle Sykepleier 49.4 179 42.8 94 49.9 323 43.5 179 Visuell kommunikasj. 60.3 140 51.3 73 62.9 322 53.2 151 Øk./adm., Kongsberg Alle Alle 39.2 9 40.9 8 Øk.og adm, Ringerike Alle Alle Alle Alle Høgskolen for Diakoni VARA HOVED og Sykepleie ORD UNG ORD UNG ---------------------------- -------- --------- -------- --------- Sykepleier 40.5 53 35.8 26 42.3 120 38.9 73 Høgskolen i Finnmark VARA HOVED ORD UNG FIN FINUNG SAMISK ORD UNG FIN FINUNG SAMISK ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- Allmennlærer Alle Alle Alle Alle Barnevernspedagog Alle Alle Alle Alle Bedriftsøkonomi Åpent Åpent Engelsk Alle Alle Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Hotelladministrasjon Alle Alle Alle Alle IT, 1 år 43.7 9 35.6 3 46.2 28 37.5 8 IT, 3 år 47.6 35 38.8 14 49.0 67 38.8 22 Idrett Alle Alle Alle Alle Kristendom Åpent Åpent Kulturfag Åpent Åpent Mediekunnskap o.i. o.i. Alle Alle Off. styring og øk. Åpent Åpent Reiseliv og turisme Alle Alle Alle Alle Russisk, merkantil Alle Alle Alle Alle Sosionom 44.1 21 35.0 6 44.1 28 35.0 9 Statsvitenskap Alle Alle Alle Alle Sykepl., Hammerfest 47.6 46 35.3 14 46.4 18 Alle Alle 47.6 63 35.3 17 46.4 21 Alle Alle Økonomi og adm. Åpent Åpent Høgskolen i Gjøvik VARA HOVED ORD UNG FOR ORD UNG FOR ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- Data- og multimedia 57.3 181 48.1 90 57.3 409 48.1 212 Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., grafisk Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Natur- og miljøfag Alle Alle Realfag Alle Alle Alle Alle Skogbruksfag Alle Alle Alle Alle Sykepleier 45.6 140 39.7 88 45.6 233 39.7 145 Høgskolen i Harstad VARA HOVED ORD UNG HELG ORD UNG HELG ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- Barnevernspedagog 41.4 23 38.2 12 41.4 40 38.4 25 Engelsk Alle Alle Alle Alle Reiseliv og turisme Alle Alle Alle Alle Statsvitenskap Alle Alle Alle Alle Sykepleier 48.5 99 39.9 46 48.9 136 40.3 59 Sykepleier, deltid 46.4 24 46.5 36 Varehandel/distr. Alle Alle Alle Alle Vernepleier Alle Alle Alle Alle Vernepleier, deltid Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Hedmark VARA HOVED ORD UNG ORD UNG ---------------------------- -------- --------- -------- --------- Adm. databehandling 45.6 14 28.9 2 45.6 23 29.1 3 Adm. og ledelse Alle Alle Alle Alle Allmennlærer, Hamar Alle Alle Alle Alle Allmennlærer, musikk Alle Alle Alle Alle Allmennlærer,Elverum Alle Alle Alle Alle Bedriftsøkonomi Alle Alle Alle Alle Bioteknologi Alle Alle Alle Alle Engelsk, Hamar 44.4 3 44.4 10 Faglærer, kroppsøv. 39.2 9 40.7 8 39.2 11 40.7 9 Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Idrett 46.1 35 45.6 32 46.1 57 45.6 53 Info-/samf.kontakt 46.6 17 36.6 8 49.1 38 40.3 17 Informatikk 48.4 57 38.6 26 49.0 141 39.4 60 Landbruksteknikk Alle Alle Alle Alle Mediekunnskap 41.7 13 43.9 43 Miljøteknologi Alle Alle Alle Alle Revisjon Alle Alle Alle Alle Samfunnsfag Alle Alle Alle Alle Skogbruk Alle Alle Alle Alle Sykepl., Kongsvinger 41.0 70 37.1 51 41.0 97 37.2 73 Sykepleier 41.3 107 37.3 81 41.3 153 37.3 116 Utmarksforv.1-årig 55.1 21 42.7 8 55.1 32 42.7 10 Utmarksforv.3-årig 51.3 30 41.4 15 51.9 49 44.5 27 Økologisk landbruk Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Lillehammer VARA HOVED ORD UNG SAMISK ORD UNG SAMISK ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- Barnevernspedagog 48.4 154 42.1 87 48.4 312 42.1 192 Ex.phil. Åpent Åpent Filmvitenskap 51.2 66 43.9 28 53.7 203 45.6 101 Geografi Alle Alle Alle Alle Kunsthistorie Alle Alle Alle Alle Medieteknikk 59.5 23 47.6 8 o.i. 60.8 47 49.6 15 o.i. Pedagogikk Alle Alle Alle Alle Reiseliv 46.8 86 44.0 63 48.0 267 45.9 201 Samf.pol./off.forv. Alle Alle Alle Alle Samfunnsplanlegging Alle Alle Alle Alle Samtidshistorie Alle Alle Alle Alle Sosionom 49.1 140 41.7 75 49.3 250 42.1 136 Vernepleier Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. 46.2 24 41.5 17 48.4 97 43.7 64 Høgskolen i Molde VARA HOVED ORD UNG ORD UNG ---------------------------- -------- --------- -------- --------- Akvakultur/økonomi Alle Alle Alle Alle Bedriftsøkonomi Alle Alle Alle Alle Informatikk 50.6 113 44.9 80 50.6 227 44.9 142 Innkjøpsøkonomi Alle Alle Alle Alle Matematikk Alle Alle Alle Alle Statsvitenskap,Molde Alle Alle Alle Alle Sykepleier 49.5 128 43.9 83 50.2 223 46.4 151 Transportøkonomi/log Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Narvik VARA HOVED ORD UNG FOR ORD UNG FOR ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- Data-og elektrotekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing, miljø Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Høg.ing, romtekn. Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Høg.ing., Alta Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., bygg Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Høg.ing., data Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektron. Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Høg.ing., elkraft Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Høg.ing., maskin Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Ing.des og prodtekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Integr. bygningstekn Alle Alle Alle Alle Alle Alle Sykepleier 48.8 84 42.6 49 48.8 118 42.6 62 Høgskolen i Nesna VARA HOVED ORD UNG ORD UNG ---------------------------- -------- --------- -------- --------- Allmennlærer Alle Alle Alle Alle Engelsk grunnfag Alle Alle Alle Alle Fagl. prakt.-est.fag Alle Alle Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Idrett Alle Alle Alle Alle Informatikk, Mo Alle Alle 51.1 28 36.2 6 Informatikk, Nesna Alle Alle 46.1 12 Alle Kroppsøving Alle Alle Naturfag Alle Alle Alle Alle Samlingsutvikling Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Nord- VARA HOVED Trøndelag ORD UNG FOR ORD UNG FOR ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- Allmennlærer Alle Alle Alle Alle Biologi Alle Alle Engelsk Alle Alle Friluftsliv Alle 56.4 83 Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Geografi Alle Alle Alle Alle Husdyrbruk Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektron. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Informasjonstekn. 50.8 68 42.7 43 50.8 135 42.7 74 Informatikk 48.0 18 37.1 6 50.2 75 38.5 21 Komm.øk og ledelse Alle Alle Alle Alle Kroppsøving Alle 43.9 20 Landbruk/bygdeutv. Alle Alle Alle Alle Matematikk Alle Alle Miljø og ressursfag Alle Alle Alle Alle Norsk Alle Alle Skogbruksfag Alle Alle Alle Alle Sosiologi Alle Alle Alle Alle Sykepleier, Levanger 48.1 183 42.5 100 48.1 272 42.5 145 Sykepleier, Namsos 46.0 137 40.8 73 46.0 190 40.8 107 Sykepleier, deltid 46.2 51 46.2 70 Vernepleier Alle Alle 42.8 21 34.8 10 Øk/ressursf. Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Oslo VARA HOVED ORD UNG DRAMA FOR NN PRA SAMISK ORD UNG DRAMA FOR NN PRA SAMISK ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- Allmennlærer 50.2 179 42.1 91 50.3 327 42.5 173 Barnevern, deltid 31.5 7 Alle Barnevernspedagog 52.9 279 44.5 123 52.9 530 44.5 263 Bibliotekar 51.0 21 Alle 52.3 38 Alle Billedvev/form/farge Alle Alle Bioingeniør 52.8 46 49.1 33 52.8 84 49.1 65 Drama og teater 63.8 111 68.3 53 63.8 234 68.3 108 Engelsk TRU TRU Ergoterapeut 52.0 136 46.7 82 53.8 282 47.4 171 Fagl. kunst/håndv. 50.0 30 43.1 18 50.8 55 43.7 35 Film-/mediekunnskap 65.7 343 67.7 998 Formgiving, broderi TRU TRU Formgivning/søm 56.0 20 61.0 44 Formgivning/veving Alle Alle Fysio/mensendieck 62.7 272 53.4 162 62.8 516 53.9 300 Fysioterapeut 64.0 573 54.4 374 64.1 1141 54.8 726 Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Førskolelærer, delt. Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data 52.4 72 48.3 48 Alle 53.5 142 50.0 101 Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Ingeniør, maskin Alle Alle Alle Alle Journalist 70.9 443 68.0 50 70.9 931 68.0 76 Journalist, foto 72.6 2 72.6 2 Kommunalkandidat 45.2 13 Alle 45.6 26 36.1 9 Kunst/håndv./tekstil 58.8 37 60.7 89 Kunst/håndverk/tegn. 61.5 84 64.0 251 Radiograf 52.5 116 44.8 64 52.5 202 45.4 117 Reseptar 48.2 34 46.5 23 Alle o.i. 49.2 56 48.2 41 Alle o.i. Sosionom 55.0 269 46.8 110 55.5 517 46.8 238 Sosionom, deltid 46.7 8 46.7 9 Sykepleier 44.3 258 40.0 153 44.5 462 40.4 305 Sykepleier, deltid 52.6 91 34.3 18 53.5 160 37.2 44 Tanntekniker 48.9 13 45.7 7 53.4 34 49.7 19 U-landsstudium 67.8 141 69.2 376 Økonomi og adm./rev. 52.9 142 45.8 76 55.5 504 47.8 291 Høgskulen i Sogn og VARA HOVED Fjordane ORD UNG FOR RNOR ORD UNG FOR RNOR ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- --------- Akvakultur Alle Alle Alle Alle Allmennlærar Alle Alle Alle Alle Barnevernspedagog 45.2 66 39.3 44 45.2 121 40.4 86 Biologi og kjemi Alle Alle Alle Alle Engelsk Alle Alle Alle Alle Ex.phil. Åpent Åpent Førskulelærar Alle Alle Alle Alle Geologi og kjemi Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Idrett 44.7 31 42.6 25 45.8 58 45.7 50 Informasjonsbeh. 54.6 46 40.3 23 57.3 125 43.7 48 Natur og miljø,basis Alle Alle Alle Alle Natur og miljø,hovud Alle Alle Alle Alle Org./adm. vitenskap Alle Alle Alle Alle Reiseliv 41.0 21 40.7 16 44.7 100 43.8 80 Samfunnsfag Alle Alle Alle Alle Sjukepleiar 43.2 94 40.1 67 43.2 145 40.1 107 Sjukepleiar, deltid 38.0 12 31.5 3 38.0 10 Alle Sosionom 45.7 56 40.7 30 45.7 88 40.7 59 Ungdomssosiologi 46.0 15 37.0 10 46.0 23 37.5 17 Vernepleiarutdanning Alle Alle Alle Alle Zoologi og kjemi Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. 43.3 18 39.8 11 45.9 55 44.2 46 Høgskolen i Stavanger VARA HOVED ORD UNG FOR PRA SAMISK ORD UNG FOR PRA SAMISK ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- Allmennlærer 46.3 99 41.7 64 46.3 168 42.0 119 Barnevernspedagog 49.0 198 43.7 110 49.0 360 43.7 221 Engelsk 46.5 39 44.5 31 49.3 106 46.6 75 Førskolelærer 28.4 3 37.1 1 Alle Alle Historie 52.2 47 40.0 18 52.4 90 41.4 39 Hotelladministrasjon Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data 58.6 85 51.0 61 49.5 11 58.6 138 51.0 103 49.5 12 Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., petroleum Alle Alle Alle Alle Alle Alle Ingeniør, bygg Alle Alle Alle Alle Journalist 67.0 271 63.4 28 67.3 572 63.4 32 Kristendom Alle Alle Alle Alle Kroppsøving 51.5 81 54.7 174 Kunst-/kulturforvalt 52.4 32 43.5 17 52.4 59 43.5 30 Matematikk Alle Alle 40.2 3 41.3 2 Medieteknikk 58.6 22 51.0 11 Alle 59.0 38 51.0 21 Alle Nordisk Alle Alle Alle Alle Personalledelse 55.9 148 46.1 65 55.9 243 46.1 104 Reiselivsadm. Alle Alle Siv.ing. petroleum Alle Alle Alle Alle Alle Alle Siv.ing., inf.tekn. 57.2 52 54.7 40 49.0 3 57.2 77 54.7 60 49.0 4 Siv.ing., offshore Alle Alle Alle Alle Alle Alle Siv.ing., petr.øk. 41.2 2 44.1 2 o.i. Alle Alle o.i. Sosionom 51.6 178 44.0 96 51.6 341 44.2 208 Sykepleier 49.0 274 44.6 177 49.0 448 44.6 301 Tysk Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. 52.4 147 48.0 92 52.4 332 48.0 207 Økonomi/informatikk 57.5 136 51.3 72 57.5 298 51.3 171 Høgskolen Stord/Haugesund VARA HOVED ORD UNG FOR ORD UNG FOR ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- Allmennlærar Alle Alle Alle Alle Førskulelærar Alle Alle Alle Alle Høg.ing, sikkerhet Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Nautikk Alle Alle Alle Alle Sjukepleiar, Stord 42.0 63 38.8 51 43.5 117 41.6 89 Sykepl., Haugesund 45.7 108 40.2 73 47.6 205 42.3 140 Økonomi og adm. Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Sør-Trøndelag VARA HOVED ORD UNG ASP FOR ORD UNG ASP FOR ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- --------- Allmennlærer 51.1 214 45.6 121 52.4 430 47.8 242 Allmennlærer, real. 45.9 55 41.4 34 47.9 103 44.6 66 Audiograf 51.7 77 43.2 25 54.2 163 45.0 54 Barnevernspedagog 51.6 289 46.0 164 52.2 598 46.6 342 Bioingeniør 51.3 58 51.2 46 51.3 103 51.2 87 Drift EDB-systemer 58.8 224 46.9 93 58.9 372 46.9 146 Ergoterapeut 52.5 156 47.3 91 53.2 327 48.9 198 Fysioterapeut 63.3 575 54.7 408 63.5 1119 55.5 771 Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data 54.2 93 50.1 72 50.8 10 54.5 151 50.8 114 50.8 13 Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., metallurgi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., transport Alle Alle Alle Alle Alle Alle Informasjonsbehandl. 62.0 120 44.8 25 62.0 217 44.8 51 Ingeniør, elektron. Alle Alle Alle Alle Ingeniør, maskin Alle Alle Alle o.i. Næringsmiddeltekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Sosionom 54.0 259 46.5 126 54.0 500 46.6 258 Sykepleier 50.9 361 44.8 200 53.1 743 46.8 413 Tegnspråk 55.9 78 44.6 31 59.4 154 46.2 65 Vernepleier 47.2 75 Alle 48.5 162 40.1 72 Økonomi og adm. 49.8 215 46.2 146 49.8 428 46.2 291 Høgskolen i Telemark VARA HOVED ORD UNG FOR ORD UNG FOR ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- Allmennlærer Alle Alle Alle Alle Allmennlærer,realfag Alle Alle Alle Alle Barnevernspedagog 52.3 147 42.3 76 52.3 281 42.6 155 Bokbransjefag Alle Alle Bokbransjefag, 2 år Alle Alle Alle Alle Engelsk Alle Alle Alle Alle Ex.phil. Åpent Åpent Fagl. kunst/håndv. Alle Alle 42.8 19 40.4 17 Fagl. prakt.-est.fag Alle Alle Alle Alle Folkekunst Alle Alle Folkemusikk Alle Alle Friluftsliv, 1 år 66.0 84 58.6 32 67.1 191 58.8 62 Friluftsliv, 2 år 61.1 74 49.0 28 61.3 135 49.0 46 Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Historie Alle Alle Alle Alle Høg.ing., automat. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elkraft Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing.,elektronikk Alle Alle Alle Alle Alle Alle Idrett 45.9 45 43.8 39 45.9 91 43.8 81 Informatikk, 1 år 42.9 12 37.5 8 55.6 151 44.5 65 Informatikk, 2 år 48.5 47 40.3 24 53.4 184 43.0 85 Informatikk/økonomi 41.7 8 40.4 6 48.8 61 40.8 35 Ingeniør, elkraft Alle Alle Alle Alle Kulturarbeid Alle Alle Alle Alle Kulturarbeid, 1 år Alle Alle Alle Alle Kulturarbeid, 3år Alle Alle 53.7 30 40.3 5 Kunst/håndverk Alle 47.5 34 Landbruksøkonomi Alle Alle Alle Alle Matematikk Alle Alle Alle Alle Natur og miljø,basis Alle Alle Alle Alle Natur og miljø,hoved Alle Alle Alle Alle Norsk Alle Alle Alle Alle Revisjon Alle Alle Alle Alle Sykepleier 47.2 177 40.5 107 47.2 294 41.6 180 Tegning, bilde Alle 42.3 16 Vernepleier 47.6 37 36.0 7 48.1 61 38.1 21 Økonomi og adm. Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Tromsø VARA HOVED ORD UNG ASP FOR NN NNUNG SAMISK ORD UNG ASP FOR NN NNUNG SAMISK ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- Allmennlærer Alle Alle Alle Alle Bedriftsøkonomi Alle Alle Alle Alle Bioingeniør 44.1 10 49.3 8 49.8 2 37.5 1 Alle 44.1 9 49.3 8 Alle Alle Alle Ergoterapeut 57.9 80 45.8 41 50.9 26 40.1 7 Alle 57.9 144 47.7 85 50.9 42 42.9 19 51.3 1 Fagl. prakt.-est.fag Alle Alle Alle Alle Fysioterapeut 62.8 394 54.2 264 63.3 114 53.6 75 60.6 9 63.2 696 55.4 472 63.3 183 54.3 122 61.3 13 Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Høg.ing., automat. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data 53.8 18 43.4 6 43.3 3 53.8 25 43.4 11 43.3 3 Høg.ing., nautikk Alle Alle Alle Alle Alle Alle o.i. Alle Høg.ing.,martekn.dr. Alle Alle Alle Alle Alle o.i. o.i. Alle Høg.ing.,miljø/havbr Alle Alle Alle Alle o.i. Alle Radiograf 51.7 70 45.3 28 51.1 27 43.6 9 Alle 52.8 114 45.3 54 51.5 45 43.6 18 Alle Sykepleier 53.7 166 46.8 76 51.1 99 41.4 32 Alle 58.3 261 47.5 118 51.1 132 42.0 47 42.3 2 Tannpleier 47.4 22 51.4 8 44.0 12 37.6 4 o.i. 47.4 35 51.4 15 44.0 13 37.6 5 o.i. Øk.adm. m/logistikk Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Vestfold VARA HOVED ORD UNG ASP FOR ORD UNG ASP FOR ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- --------- Allmennlærer 41.8 30 39.5 22 41.8 54 39.5 48 Fritidspedagogikk Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Historie Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data 46.0 12 46.2 12 Alle 46.0 23 46.2 23 Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Informatikk 58.1 126 45.4 45 58.1 284 45.4 112 Ing.mar. el.-autom. Alle Alle Alle Alle Ingeniør, elektron. Alle Alle Alle Alle Ingeniør, maskin Alle Alle Alle Alle Kroppsøving o.i. Alle Maritim utdanning Alle Alle Alle Alle Alle Alle Sosiologi Alle Alle Alle Alle Sykepleier 49.2 162 44.1 83 49.4 269 44.7 140 Økonomi og adm. 48.0 40 45.4 29 48.0 91 45.4 63 Høgskulen i Volda VARA HOVED ORD UNG PRA ORD UNG PRA ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- Allmennlærar Alle Alle Alle Alle Animasjonsfilm Alle Alle Alle Alle Barnevernspedagog 43.9 53 38.2 37 44.5 101 39.2 72 Engelsk Alle Alle Forming Alle 54.7 37 Førskulelærar Alle Alle Alle Alle Historie Alle Alle Alle Alle Informasjon 61.3 40 61.3 67 Informasjonstekn. 54.5 48 55.6 127 Journalist/avis 68.4 225 64.6 20 68.4 529 64.6 26 Journalist/fjernsyn 68.9 227 67.9 27 68.9 519 67.9 30 Journalist/radio 66.4 139 61.6 11 66.4 287 61.6 12 Kateket Alle Alle Alle Alle Komm. planl. og adm. Alle Alle Alle Alle Kristendom Alle Alle Alle Alle Kroppsøving Alle Alle Kyrkjeverje Alle Alle Alle Alle Matematikk Alle Alle Mediekunnskap 50.8 45 o.i. 56.7 173 o.i. Musikk 51.6 18 51.6 44 Naturfag Alle Alle Norsk Alle Alle Alle Alle Pedagogikk Alle Alle Samfunnsfag Alle Alle Samfunnskunnskap Alle Alle Alle Alle Samfunnsplanlegging Alle Alle Alle Alle Sosionom 45.1 55 37.9 30 45.5 88 39.0 55 Tysk Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Østfold VARA HOVED ORD UNG FOR ORD UNG FOR ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- Allmennlærer Alle Alle 43.0 51 39.3 44 Bioingeniør 46.1 11 46.1 11 46.6 31 47.7 30 Engelsk Alle Alle Alle Alle Engelsk, merkantil Alle Alle Alle Alle Fransk merkantil Alle Alle Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Idrett 43.2 17 45.0 40 Informatikk, 1 år 53.0 56 39.4 22 56.7 146 41.8 45 Informatikk, 2-3 år 53.8 135 45.9 67 54.3 240 45.9 120 Naturfag Alle Alle Samfunnsfag Alle Alle Statsvitenskap Alle Alle Alle Alle Sykepleier 45.3 152 40.4 98 45.3 251 40.8 172 Sykepleier, deltid 48.0 43 36.4 10 48.0 59 36.4 15 Tysk Alle Alle Alle Alle Tysk merkantil Alle Alle Alle Alle Vernepleier 35.4 6 33.0 6 35.4 12 35.2 12 Vernepleier, deltid Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Ålesund VARA HOVED ORD UNG ASP FOR ORD UNG ASP FOR ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- --------- Adm. og ledelse 49.4 34 42.8 18 49.6 70 42.8 36 Akvatisk biologi Alle Alle Alle Alle Bioingeniør 45.8 12 46.4 11 46.0 23 46.4 22 Biologi Alle Alle Alle Alle Eksportmarkedsføring 52.5 50 46.5 27 52.5 107 46.5 55 Ex.phil. Åpent Åpent Geogr. infosystemer Alle Alle Alle Alle Høg.ing, teletekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., automat. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data 51.7 27 47.1 23 Alle 51.7 38 47.1 30 Alle Høg.ing., elkraft TRU TRU TRU TRU TRU TRU Høg.ing., marintekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Ingeniør, marin Alle o.i. Alle o.i. Kjemi Alle Alle Alle Alle Maritim utd., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Maritim utd.,nautikk Alle Alle o.i. Alle Alle o.i. Næringsmiddeltekn. Alle Alle Alle Alle Sjukepleiar 46.4 122 41.1 86 46.4 191 41.3 134 Kunsthøgskolen i Oslo/ VARA HOVED SHKS ORD ORD ---------------------------- -------- --------- Interiør og møbel o.i. o.i. Klær og kostymer o.i. o.i. Vis. kommunikasjon o.i. o.i. Menighetssøsterhjemmets VARA HOVED Høgskole ORD UNG ORD UNG ---------------------------- -------- --------- -------- --------- Sykepleier 45.3 54 44.3 31 45.3 87 44.3 52 Norges Handelshøyskole VARA HOVED ORD ORD ---------------------------- -------- --------- Fransk Alle Alle Siviløkonom 55.9 638 55.9 1413 Tysk Alle Alle Norges idrettshøgskole VARA HOVED K19- K20+ M19- M20+ K19- K20+ M19- M20+ ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- --------- Idrett grunnfag 47.2 3 49.5 22 Alle 46.4 12 47.2 3 49.5 26 Alle 46.4 18 Norges landbrukshøgskole VARA HOVED ORD ORD ---------------------------- -------- --------- Arealpl./eiendomsfag Alle Alle Grøntm. og hagebruk Alle Alle Husdyrfag, HiNT Alle Alle Husdyrfag, UiTØ Alle Alle Jord/vann/pl., UiTØ Alle Alle Jord/vann/plante,HIH Alle Alle Karttekniske fag Alle Alle Landskapsarkitektur 48.8 19 49.1 43 Naturforv., HIT 56.0 25 56.0 42 Naturforv., UiTØ 50.4 2 50.4 9 Naturforvaltning,HIF Alle 40.4 2 Naturvitenskap Alle Alle Næringsmiddelfag Alle Alle Skogfag Alle Alle Tekniske fag Alle Alle Øk. og ressursforv. Alle Alle Norges teknisk- VARA HOVED naturvitenskapelige ORD IHS KVINNE TEKFS ORD IHS KVINNE TEKFS univ. ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- --------- Bioteknologi TRU TRU Ex.phil. Åpent Åpent FFV gr.fag 64.0 120 64.0 266 Hist.fil. fag Åpent Åpent Idrett 53.9 120 54.0 246 Musikk gr.f. 52.4 20 52.4 22 Realfag Åpent Åpent Samf.vit. fag Åpent Åpent Siv.ing. komm.tekn. 57.3 219 o.i. o.i. o.i. 57.3 348 o.i. o.i. o.i. Siv.ing., bygg&miljø Alle Alle Alle Alle o.i. Alle Siv.ing., datatekn. 59.2 251 o.i. o.i. 5.24 4 59.2 442 o.i. o.i. 5.24 12 Siv.ing., elkraft o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. Siv.ing., fys.&mat. 48.0 12 o.i. o.i. 48.0 20 o.i. o.i. Siv.ing., geo.&petr. Alle Alle Alle Alle o.i. Alle Siv.ing., ind. økon. 66.5 340 3.11 1 5.55 2 66.5 510 3.11 1 5.55 3 Siv.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle o.i. Alle Siv.ing., mat.tekn. 39.2 1 o.i. Alle Alle o.i. Alle Siv.ing., metallurgi o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. Siv.ing., prod.utv. Alle Alle Alle Alle o.i. Alle Siv.ing., tekn. des. 69.6 118 o.i. o.i. 69.6 198 o.i. o.i. Siv.ing., tekn. kyb. 57.6 122 o.i. 5.08 3 57.6 196 o.i. 5.08 4 Siv.ing.,elektronikk 49.9 51 o.i. o.i. 49.9 87 o.i. o.i. Siv.ing.,marin tekn. 50.9 55 o.i. o.i. 50.9 79 o.i. o.i. Siv.ing.energi/miljø 51.1 46 o.i. o.i. 51.1 70 o.i. o.i. Sivilarkitekt 53.3 57 o.i. o.i. 53.3 108 o.i. o.i. Norges veterinærhøgskole VARA HOVED ORD ORDSP VET1 VET2 ORD ORDSP VET1 VET2 ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- --------- Dyrepleier 52.5 32 45.8 32 56.3 56 49.3 56 Veterinær, Bristol 56.4 57 62.4 69 56.4 70 62.4 94 Veterinær, Edinburgh 56.6 56 61.9 68 56.8 70 61.9 94 Veterinær, Oslo 56.8 94 63.2 118 57.5 127 63.2 168 Veterinær, Uppsala 56.2 55 62.7 66 56.6 71 62.7 95 Norsk Lærerakademi VARA HOVED ORD UNG ORD UNG ---------------------------- -------- --------- -------- --------- Allmennlærer Alle o.i. Alle o.i. Førskolelærer Alle o.i. Alle o.i. Kristendom Alle Alle Alle Alle Pedagogikk Alle o.i. Alle o.i. Opptakssentralen Medisin VARA HOVED ORD 1A 1B 1C NN1A NN1B NN1C NTF1A NTF1B NTF1C ORD 1A 1B 1C NN1A NN1B NN1C NTF1A NTF1B NTF1C ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------ ------ NTNU Medisin 60.9 420 67.9 420 70.5 468 61.0 603 68.4 603 70.5 682 NTNU Medisin, Irland o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. NTNU Medisin, Leeds 69.6 154 60.7 131 68.1 131 69.6 236 60.7 198 68.1 198 NTNU Medisin, Liverpool o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. NTNU Medisin, Malta 61.1 111 69.3 111 68.8 131 61.1 168 69.3 168 72.3 205 NTNU Medisin, NSW, Sydney 73.4 96 62.0 81 68.2 81 73.4 152 62.0 125 68.2 125 NTNU Medisin, Nederland 59.0 54 66.2 54 68.3 62 59.0 84 66.2 84 68.3 100 NTNU Medisin, Newc., Aust o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. NTNU Medisin, Newc., Engl o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. NTNU Medisin, Skottland o.i. 62.0 127 67.8 127 o.i. 62.0 192 67.8 192 NTNU Medisin, Tyskland 59.0 86 66.2 86 67.6 99 59.4 139 66.2 139 67.6 158 UIB Medisin 60.0 374 66.8 374 68.7 418 60.0 516 66.8 516 68.7 586 UIO Medisin, høst 62.2 424 70.0 424 72.8 503 62.2 619 70.0 619 72.8 728 UIO Medisin, vår 70.6 423 60.9 358 68.9 358 70.6 593 60.9 502 68.9 502 UITØ Medisin 59.8 290 67.0 290 69.4 334 56.6 21 62.6 21 65.6 29 Alle Alle 64.9 2 59.8 402 67.0 402 69.4 467 56.6 26 62.6 26 65.6 36 53.7 1 55.8 1 64.9 3 Rogaland Vernepleierhøgskole VARA HOVED ORD UNG ORD UNG ---------------------------- -------- --------- -------- --------- Vernepleier Alle Alle Alle Alle Sámi allaskuvla/Samisk VARA HOVED høgskole ORD ORD ---------------------------- -------- --------- Allmennlærer Åpent Åpent Førskolelærer Åpent Åpent Samisk Åpent Åpent Universitetet i Bergen VARA HOVED ORD ORDSP NN NNSP ORD ORDSP NN NNSP ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- --------- 1. avdeling jus 50.0 224 45.6 224 50.0 470 45.6 470 Arkeologi 51.0 10 42.5 10 51.0 21 42.5 21 Ex.phil. Åpent Åpent Hist.fil. fag Alle Alle Alle Alle Medievitenskap gr.f. 66.4 118 57.8 118 66.4 275 57.8 275 Odontologi 61.4 25 53.2 25 o.i. o.i. 61.4 39 53.2 39 o.i. o.i. Psykologi o.i. o.i. Alle Alle Realfag Alle Alle Alle Alle Samf.vit. fag Alle Alle Alle Alle Tannpleier o.i. 34.6 9 o.i. 34.6 27 Universitetet i Oslo VARA HOVED ORD ORDSP ORD ORDSP ---------------------------- -------- --------- -------- --------- Ernæring, høst 55.6 7 56.4 17 Ernæring, vår 50.3 1 53.4 9 Ex.phil./ex.fac Åpent Åpent Farmasi 59.1 95 57.6 95 59.1 148 57.6 148 Hist.fil. fag Alle Alle Alle Alle Kriminologi 43.7 65 37.2 65 43.7 132 37.2 132 Kristendom, teologi Åpent Åpent Odontologi, høst 56.6 56 57.4 88 Odontologi, vår 54.7 32 54.8 41 Pedagogiske fag Alle Alle Alle Alle Realfag Alle Alle Alle Alle Rettsstudiet (Jus) 51.3 401 46.0 401 51.3 666 46.0 666 Samf.vit. fag Alle Alle Alle Alle Tannpleier 36.9 20 40.8 51 Universitetet i Tromsø VARA HOVED ORD ORDSP IHS2ÅR IHS3ÅR NN NNSP RELBAK SAMISK TEKFS ORD ORDSP IHS2ÅR IHS3ÅR NN NNSP RELBAK SAMISK TEKFS ---------------------------- -------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ 1. avdeling jus 49.6 70 45.5 70 o.i. Alle o.i. 49.6 142 45.5 142 o.i. Alle o.i. Ex.phil. Åpent Åpent Farmasi 59.1 39 53.5 5 o.i. 59.1 65 53.5 9 o.i. Fiskehelse Alle Alle Alle Alle Fiskerikandidat 34.6 5 o.i. 34.6 4 o.i. Havbruk Alle Alle Alle Alle Hist.fil. fag Åpent Åpent Medisin grunnfag Alle Alle Alle Alle Alle Alle Realfag Åpent Åpent Samf.vit. fag Åpent Åpent Siv.ing, fysikk Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Siv.ing, informatikk 50.8 5 o.i. o.i. Alle o.i. o.i. 50.8 14 o.i. o.i. 39.8 1 o.i. o.i. Siv.ing,bioteknologi Alle Alle Alle o.i. o.i. o.i. Alle Alle Alle o.i. o.i. o.i.