">

POENGGRENSER 1998

Tabellen har disse kolonnene:

- LNR og SNR er SOs studiumkode.

- Studium.

- Kvote. Et studium kan ha flere kvoter for forskjellige søkergrupper.
 Hver kvote har sin egen poenggrense.

- Hovedopptak/Suppleringsopptak. Poeng til siste søker som fikk tilbud i henholdsvis 
 hovedopptaket og suppleringsopptaket. 

Poenggrensene for 1998 er ikke sammenlignbare med poenggrensene for 1997.
I 1998 ble det gitt tilleggspoeng for realfag og folkehøskole. Det er også noe endringer med
tilleggspoeng for militær-/siviltjeneste og for høyere utdanning ved enkelte utdanninger.


Norges idrettshøgskole            

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 150 185 Idrett grunnfag        Kvote for kvinner fra og med 20 år  47.8    47.3
   185 Idrett grunnfag        Kvote for kvinner til og med 19 år  44.1    44.1
   185 Idrett grunnfag        Kvote for menn fra og med 20 år   48.8    47.7
   185 Idrett grunnfag        Kvote for menn til og med 19 år   Alle kvalifiserte fikk tilbudUniversitetet i Bergen           

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 184 168 Ex.phil.                              Åpent studium
   324 Samfunnsvitenskapelige fag   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   324 Samfunnsvitenskapelige fag   Ordinær skolepoengkvote       Alle kvalifiserte fikk tilbud
   715 Historisk-filosofiske fag   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   715 Historisk-filosofiske fag   Ordinær skolepoengkvote       Alle kvalifiserte fikk tilbud
   724 1. avdeling jus        Ordinær kvote            52.1    50.3
   724 1. avdeling jus        Ordinær skolepoengkvote       45.4    44.7
   740 Medisin            Gruppe 1A, førstegangsvitnemål uten 59.9    59.9
   740 Medisin            Gruppe 1B, førstegangsvitnemål med t 65.8    65.7
   740 Medisin            Gruppe 1C, forbedret vitnemål med ti 68.4    68.4
   742 Odontologi           Nordnorsk kvote           Alle kvalifiserte fikk tilbud
   742 Odontologi           Nordnorsk skolepoengkvote      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   742 Odontologi           Ordinær kvote            60.6    59.1
   742 Odontologi           Ordinær skolepoengkvote       54.9    54.6
   743 Tannpleierutdanning      Ordinær kvote            43.7    43.7
   743 Tannpleierutdanning      Ordinær skolepoengkvote       38.0    38.0
   747 Realfag            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   747 Realfag            Ordinær skolepoengkvote       Alle kvalifiserte fikk tilbud
   752 Psykologi grunnfag       Ordinær kvote            55.2    49.2
   752 Psykologi grunnfag       Ordinær skolepoengkvote       45.8    44.5Universitetet i Oslo            

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 185 168 Ex.phil./ex.fac                           Åpent studium
   220 Pedagogiske fag        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   220 Pedagogiske fag        Ordinær skolepoengkvote       Alle kvalifiserte fikk tilbud
   324 Samfunnsvitenskapelige fag   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   324 Samfunnsvitenskapelige fag   Ordinær skolepoengkvote       Alle kvalifiserte fikk tilbud
   707 Farmasi            Ordinær kvote            59.8    59.8
   707 Farmasi            Ordinær skolepoengkvote       58.2    58.2
   708 Ernæring            Ordinær kvote            53.5    53.5
   715 Historisk-filosofiske fag   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   715 Historisk-filosofiske fag   Ordinær skolepoengkvote       Alle kvalifiserte fikk tilbud
   724 Rettsstudiet (Jus)       Ordinær kvote            51.8    51.8
   724 Rettsstudiet (Jus)       Ordinær skolepoengkvote       46.8    46.8
   740 Medisin, start høst      Gruppe 1A, førstegangsvitnemål uten 61.6    61.6
   740 Medisin, start høst      Gruppe 1B, førstegangsvitnemål med t 69.4    69.4
   740 Medisin, start høst      Gruppe 1C, forbedret vitnemål med ti 71.9    71.9
   742 Odontologi, start høst     Ordinær kvote            57.6    57.6
   743 Tannpleierutdanning      Ordinær kvote            42.0    42.0
   745 Medisin, start vår       Gruppe 1A, førstegangsvitnemål uten 60.7    60.7
   745 Medisin, start vår       Gruppe 1B, førstegangsvitnemål med t 67.3    67.3
   745 Medisin, start vår       Ordinær kvote            69.4    69.4
   747 Realfag            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   747 Realfag            Ordinær skolepoengkvote       Alle kvalifiserte fikk tilbud
   748 Odontologi, start vår     Ordinær kvote            56.0    56.0
   751 Kriminologi          Ordinær kvote            46.8    46.8
   751 Kriminologi          Ordinær skolepoengkvote       41.2    41.2
   771 Kristendom, teologi                         Åpent studiumUniversitetet i Tromsø           

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 186 168 Ex.phil.                              Åpent studium
   324 Samfunnsvitenskapelige fag                     Åpent studium
   707 Farmasi            Nordnorsk kvote           56.7    55.2
   707 Farmasi            Ordinær kvote            60.7    60.7
   707 Farmasi            Samisk kvote             Poenggrense oppgis ikke
   709 Fiskehelse           Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   709 Fiskehelse           Samisk kvote             Poenggrense oppgis ikke
   710 Fiskerikandidat        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   710 Fiskerikandidat        Samisk kvote             Poenggrense oppgis ikke
   711 Havbruk            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   711 Havbruk            Samisk kvote             Poenggrense oppgis ikke
   715 Historisk-filosofiske fag                      Åpent studium
   724 1. avdeling jus        Nordnorsk kvote           Alle kvalifiserte fikk tilbud
   724 1. avdeling jus        Nordnorsk skolepoengkvote      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   724 1. avdeling jus        Ordinær kvote            48.5    48.5
   724 1. avdeling jus        Ordinær skolepoengkvote       42.9    42.9
   724 1. avdeling jus        Samisk kvote             Poenggrense oppgis ikke
   739 Medisin grunnfag        Kvote for relevant utdanning eller y Alle kvalifiserte fikk tilbud
   739 Medisin grunnfag        Ordinær kvote            39.8    35.0
   739 Medisin grunnfag        Samisk kvote             Poenggrense oppgis ikke
   740 Medisin            Gruppe 1A, førstegangsvitnemål uten       
   740 Medisin            Gruppe 1A Nord-Norge         Poenggrense oppgis ikke
   740 Medisin            Gruppe 1A Nord-Troms og Finnmark   Poenggrense oppgis ikke
   740 Medisin            Gruppe 1B, førstegangsvitnemål med t      
   740 Medisin            Gruppe 1B Nord-Norge         Poenggrense oppgis ikke
   740 Medisin            Gruppe 1B Nord-Troms og Finnmark   Poenggrense oppgis ikke
   740 Medisin            Gruppe 1C, forbedret vitnemål med ti       68.0
   740 Medisin            Gruppe 1C Nord-Norge         Poenggrense oppgis ikke
   740 Medisin            Gruppe 1C Nord-Troms og Finnmark   Poenggrense oppgis ikke
   747 Realfag                               Åpent studium
   783 Siv.ing., bioteknologi     Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede, 2.62    2.62
   783 Siv.ing., bioteknologi     Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede, Alle kvalifiserte fikk tilbud
   783 Siv.ing., bioteknologi     Kvote for teknisk fagskole      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   783 Siv.ing., bioteknologi     Nordnorsk kvote           Alle kvalifiserte fikk tilbud
   783 Siv.ing., bioteknologi     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   783 Siv.ing., bioteknologi     Samisk kvote             Poenggrense oppgis ikke
   784 Siv.ing., fysikk        Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede, Alle kvalifiserte fikk tilbud
   784 Siv.ing., fysikk        Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede, Alle kvalifiserte fikk tilbud
   784 Siv.ing., fysikk        Kvote for teknisk fagskole      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   784 Siv.ing., fysikk        Nordnorsk kvote           Alle kvalifiserte fikk tilbud
   784 Siv.ing., fysikk        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   784 Siv.ing., fysikk        Samisk kvote             Poenggrense oppgis ikke
   785 Siv.ing., informatikk     Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede, Alle kvalifiserte fikk tilbud
   785 Siv.ing., informatikk     Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede, Alle kvalifiserte fikk tilbud
   785 Siv.ing., informatikk     Kvote for teknisk fagskole      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   785 Siv.ing., informatikk     Nordnorsk kvote           Alle kvalifiserte fikk tilbud
   785 Siv.ing., informatikk     Ordinær kvote            50.5    Alle kvalif tilbud
   785 Siv.ing., informatikk     Samisk kvote             Poenggrense oppgis ikkeArkitekthøgskolen i Oslo          

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 189 030 Sivilarkitekt         Ordinær kvote            25.0    21.0
   343 Industridesigner        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbudDet teologiske Menighetsfakultet      

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 190 771 Kristendom og teologi                        Åpent studiumNorges Handelshøyskole           

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 191 345 Siviløkonomstudiet       Ordinær kvote            55.2    55.2
   776 Fransk for næringslivet, gr.f. Ordinær kvote            41.3    41.3
   779 Tysk for næringslivet, gr.f.  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbudNorges landbrukshøgskole          

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 192 720 Naturforvaltning, Kongsberg  Ordinær kvote            55.1    50.5
   721 Naturforvaltning, Tromsø    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   722 Jord/vann/plantefag, Tromsø  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   727 Husdyrfag, Tromsø       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   728 Grøntmiljø og hagebruksvit.  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   729 Husdyrfag, Nord-Trøndelag   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   730 Jord/vann/plantefag, Hedmark  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   731 Karttekniske fag        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   732 Landskapsarkitektur      Ordinær kvote            52.2    48.0
   733 Naturforvaltning, Alta     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   734 Næringsmiddelfag        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   735 Planfag            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   736 Skogfag            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   737 Tekniske fag          Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   738 Økonomi og ressursforvaltning Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   747 Naturvitenskapelige fag    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbudNorges veterinærhøgskole         

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 193 772 Veterinærstudiet        Gruppe 1, førstegangsvitnemål    57.9    57.4
   772 Veterinærstudiet        Gruppe 2, forbedret vitnemål med til 62.4    62.2
   775 Veterinærstudiet        Gruppe 1, førstegangsvitnemål    56.8    56.6
   775 Veterinærstudiet        Gruppe 2, forbedret vitnemål med til 61.6    61.5
   778 Veterinærstudiet        Gruppe 1, førstegangsvitnemål    58.8    58.8
   778 Veterinærstudiet        Gruppe 2, forbedret vitnemål med til 62.0    61.8
   780 Dyrepleierutdanning      Ordinær kvote            53.0    50.3
   780 Dyrepleierutdanning      Ordinær skolepoengkvote       47.3    45.9
   782 Veterinærstudiet        Gruppe 1, førstegangsvitnemål    57.7    57.0
   782 Veterinærstudiet        Gruppe 2, forbedret vitnemål med til 62.2    62.1Norges teknisk-naturvitenskapelige univ.   

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 194 168 Ex.phil.                              Åpent studium
   185 Idrett grunnfag        Ordinær kvote            44.9    Alle kvalif tilbud
   262 Film/fjernsyn/video grunnfag  Ordinær kvote            61.6    61.1
   324 Samfunnsvitenskapelige fag   Ordinær kvote            Åpent studium
   490 Medisin, Australia       Gruppe 1A, førstegangsvitnemål uten Poenggrense oppgis ikke
   490 Medisin, Australia       Gruppe 1B, førstegangsvitnemål med t Poenggrense oppgis ikke
   490 Medisin, Australia       Gruppe 1C, forbedret vitnemål med ti Poenggrense oppgis ikke
   491 Medisin, England        Gruppe 1A, førstegangsvitnemål uten Poenggrense oppgis ikke
   491 Medisin, England        Gruppe 1B, førstegangsvitnemål med t Poenggrense oppgis ikke
   491 Medisin, England        Gruppe 1C, forbedret vitnemål med ti Poenggrense oppgis ikke
   492 Medisin, Irland        Gruppe 1A, førstegangsvitnemål uten Poenggrense oppgis ikke
   492 Medisin, Irland        Gruppe 1B, førstegangsvitnemål med t Poenggrense oppgis ikke
   492 Medisin, Irland        Gruppe 1C, forbedret vitnemål med ti Poenggrense oppgis ikke
   493 Medisin, Malta         Gruppe 1A, førstegangsvitnemål uten 59.7    59.3
   493 Medisin, Malta         Gruppe 1B, førstegangsvitnemål med t 69.0    65.8
   493 Medisin, Malta         Gruppe 1C, forbedret vitnemål med ti 71.2    71.2
   494 Medisin, Nederland       Gruppe 1A, førstegangsvitnemål uten 58.6    58.6
   494 Medisin, Nederland       Gruppe 1B, førstegangsvitnemål med t 65.6    65.6
   494 Medisin, Nederland       Gruppe 1C, forbedret vitnemål med ti 68.1    68.1
   495 Medisin, Tyskland       Gruppe 1A, førstegangsvitnemål uten 59.1    59.1
   495 Medisin, Tyskland       Gruppe 1B, førstegangsvitnemål med t 65.7    65.7
   495 Medisin, Tyskland       Gruppe 1C, forbedret vitnemål med ti 68.3    68.3
   715 Historisk-filosofiske fag   Ordinær kvote            Åpent studium
   740 Medisin            Gruppe 1A, førstegangsvitnemål uten 61.0    61.0
   740 Medisin            Gruppe 1B, førstegangsvitnemål med t 68.2    68.2
   740 Medisin            Gruppe 1C, forbedret vitnemål med ti 70.1    70.1
   747 Realfag            Ordinær kvote            Åpent studium
   755 Siv.ing., mat.tekn./metallurgi Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede Poenggrense oppgis ikke
   755 Siv.ing., mat.tekn./metallurgi Kvote for teknisk fagskole      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   755 Siv.ing., mat.tekn./metallurgi Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   756 Sivilarkitektutdanning     Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede Poenggrense oppgis ikke
   756 Sivilarkitektutdanning     Kvote for teknisk fagskole      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   756 Sivilarkitektutdanning     Ordinær kvote            52.0    51.9
   757 Siv.ing., geofag og petroleum Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede Poenggrense oppgis ikke
   757 Siv.ing., geofag og petroleum Kvote for teknisk fagskole      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   757 Siv.ing., geofag og petroleum Ordinær kvote            49.1    48.7
   758 Siv.ing., metallurgi      Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede Poenggrense oppgis ikke
   758 Siv.ing., metallurgi      Kvote for teknisk fagskole      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   758 Siv.ing., metallurgi      Ordinær kvote                Alle kvalif tilbud
   759 Siv.ing., bygg- og miljøtekn. Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede Poenggrense oppgis ikke
   759 Siv.ing., bygg- og miljøtekn. Kvote for teknisk fagskole      Ingen tilbud gitt
   759 Siv.ing., bygg- og miljøtekn. Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   760 Siv.ing., datateknikk     Kvinnekvote             Poenggrense oppgis ikke
   760 Siv.ing., datateknikk     Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede Poenggrense oppgis ikke
   760 Siv.ing., datateknikk     Kvote for teknisk fagskole      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   760 Siv.ing., datateknikk     Ordinær kvote            60.3    60.3
   761 Siv.ing., elektro og teletekn. Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede Poenggrense oppgis ikke
   761 Siv.ing., elektro og teletekn. Kvote for teknisk fagskole      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   761 Siv.ing., elektro og teletekn. Ordinær kvote            50.4    49.4
   762 Siv.ing., elkraftteknikk    Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede Poenggrense oppgis ikke
   762 Siv.ing., elkraftteknikk    Kvote for teknisk fagskole      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   762 Siv.ing., elkraftteknikk    Ordinær kvote
   763 Siv.ing., fysikk og matematikk Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede Poenggrense oppgis ikke
   763 Siv.ing., fysikk og matematikk Kvote for teknisk fagskole      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   763 Siv.ing., fysikk og matematikk Ordinær kvote            51.1    50.8
   764 Siv.ing., kjemi        Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede Poenggrense oppgis ikke
   764 Siv.ing., kjemi        Kvote for teknisk fagskole      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   764 Siv.ing., kjemi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   765 Siv.ing., marin teknikk    Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede Poenggrense oppgis ikke
   765 Siv.ing., marin teknikk    Kvote for teknisk fagskole      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   765 Siv.ing., marin teknikk    Ordinær kvote            53.2    53.2
   766 Siv.ing., maskinteknikk    Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede Poenggrense oppgis ikke
   766 Siv.ing., maskinteknikk    Kvote for teknisk fagskole      Ingen tilbud gitt
   766 Siv.ing., maskinteknikk    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   767 Siv.ing., ind.øk. og tekn.led. Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede Poenggrense oppgis ikke
   767 Siv.ing., ind.øk. og tekn.led. Kvote for teknisk fagskole      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   767 Siv.ing., ind.øk. og tekn.led. Ordinær kvote            65.8    65.8
   768 Siv.ing., teknisk design    Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede Poenggrense oppgis ikke
   768 Siv.ing., teknisk design    Kvote for teknisk fagskole      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   768 Siv.ing., teknisk design    Ordinær kvote            68.3    68.2
   769 Siv.ing., energi og miljø   Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede Poenggrense oppgis ikke
   769 Siv.ing., energi og miljø   Kvote for teknisk fagskole      Ingen tilbud gitt
   769 Siv.ing., energi og miljø   Ordinær kvote            53.1    53.1
   797 Bioteknologi          Ordinær kvote            Ingen tilbud gitt
   798 Siv.ing., teknisk kybernetikk Kvote for ingeniørhøgskoleutdannede Poenggrense oppgis ikke
   798 Siv.ing., teknisk kybernetikk Kvote for teknisk fagskole      Alle kvalifiserte fikk tilbud
   798 Siv.ing., teknisk kybernetikk Ordinær kvote            58.8    58.8Høgskolen i Agder             

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 201 003 Høg.ing., bygg         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Ordinær kvote            47.2    47.2
   004 Høg.ing., data         Ungdomskvote             48.5    48.5
   005 Høg.ing., elektro       Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   007 Høg.ing., fly-og hurtigbåttek. Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   007 Høg.ing., fly-og hurtigbåttek. Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   007 Høg.ing., fly-og hurtigbåttek. Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   023 Ingeniørutdanning, bygg    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   023 Ingeniørutdanning, bygg    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   032 Ingeniørutdanning, maskin   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   032 Ingeniørutdanning, maskin   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   033 Høg.ing., miljøtekn.      Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   033 Høg.ing., miljøtekn.      Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   033 Høg.ing., miljøtekn.      Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            48.4    48.4
   035 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             46.3    46.3
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            51.2    51.0
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             46.5    46.2
   052 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            47.8    47.8
   052 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             43.0    43.0
   080 Sosionomutdanning       Ordinær kvote            56.0    56.0
   080 Sosionomutdanning       Ungdomskvote             45.4    45.4
   110 Allmennlærerutdanning     Ordinær kvote            49.6    49.6
   110 Allmennlærerutdanning     Ungdomskvote             46.1    46.1
   115 Allmennlærerutd. med realfag  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   115 Allmennlærerutd. med realfag  Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   130 Førskolelærerutdanning     Ordinær kvote            34.9    34.9
   130 Førskolelærerutdanning     Ungdomskvote             37.5    37.5
   131 Førskolelærerutdanning, deltid Ordinær kvote            43.1    39.3
   168 Ex.phil.                              Åpent studium
   170 Engelsk grunnfag        Ordinær kvote            46.0    46.0
   170 Engelsk grunnfag        Ungdomskvote             46.4    46.4
   174 Fransk grunnfag        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   174 Fransk grunnfag        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   179 Historie grunnfag       Ordinær kvote            48.0    48.0
   179 Historie grunnfag       Ungdomskvote             39.4    39.4
   184 Biologi og kjemi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   184 Biologi og kjemi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   210 Norsk grunnfag         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   210 Norsk grunnfag         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   217 Offentlig administrasjon    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   217 Offentlig administrasjon    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   233 Realfag            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   233 Realfag            Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   247 Utviklingsstudiet       Ordinær kvote            60.9    58.5
   247 Utviklingsstudiet       Ungdomskvote             53.0    52.0
   260 Studiet i IT og info.systemer Ordinær kvote            59.9    59.9
   260 Studiet i IT og info.systemer Ungdomskvote             50.7    50.7
   303 Fagoversetter, engelsk     Ordinær kvote            62.3    62.3
   303 Fagoversetter, engelsk     Ungdomskvote             52.5    52.5
   306 Informatikk og matem. metoder Ordinær kvote            37.9    37.9
   306 Informatikk og matem. metoder Ungdomskvote             38.7    38.7
   332 Analytisk kjemi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   332 Analytisk kjemi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   337 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   337 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   338 Hagebruk, økonomi       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   339 Hagebruk, økonomi       Ordinær kvote            Trukket studium
   340 Teknisk-økonomisk studium   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   340 Teknisk-økonomisk studium   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   618 Drama             Ordinær kvote            52.7    52.7
   646 Heimkunnskap          Ordinær kvote            43.3    36.3
   649 Idrett grunnfag        Ordinær kvote            56.0    49.8
   652 Kristendom med livssyn     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   661 Matematikk           Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   663 Mediekunnskap         Ordinær kvote            59.9    59.9
   667 Musikk             Ordinær kvote            58.6    56.6
   690 Tysk              Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbudHøgskolen i Akershus            

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 202 050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            47.8    47.8
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             41.7    41.6
   060 Vernepleierutdanning      Ordinær kvote            47.3    47.3
   060 Vernepleierutdanning      Ungdomskvote             40.2    40.2
   063 Vernepleierutdanning, deltid  Ordinær kvote            44.7    44.7
   152 Fagl. i ernæring/helse/miljø  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   152 Fagl. i ernæring/helse/miljø  Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   153 Kostøkonomutdanning      Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   153 Kostøkonomutdanning      Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   155 Produktdesign         Ordinær kvote            56.1    56.0
   155 Produktdesign         Ungdomskvote             44.2    42.9
   401 Husøkonomutdanning       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   401 Husøkonomutdanning       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbudHøgskolen i Bergen             

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 203 003 Høg.ing., bygg         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Forkurskvote             43.9    43.9
   004 Høg.ing., data         Ordinær kvote            56.4    56.4
   004 Høg.ing., data         Ungdomskvote             51.8    51.8
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   011 Høg.ing., marinteknikk     Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   011 Høg.ing., marinteknikk     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   011 Høg.ing., marinteknikk     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   017 Høg.ing., automatisering    Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   017 Høg.ing., automatisering    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   017 Høg.ing., automatisering    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   022 Høg.ing., bioprod/foredling  Forkurskvote             Trukket studium
   022 Høg.ing., bioprod/foredling  Ordinær kvote            Trukket studium
   022 Høg.ing., bioprod/foredling  Ungdomskvote             Trukket studium
   024 Høg.ing., elektronikk     Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   024 Høg.ing., elektronikk     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   024 Høg.ing., elektronikk     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   032 Ingeniørutdanning, maskin   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   032 Ingeniørutdanning, maskin   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            59.8    59.8
   035 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             51.5    51.5
   043 Høg.ing., fartøyteknikk    Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   043 Høg.ing., fartøyteknikk    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   043 Høg.ing., fartøyteknikk    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   045 Høg.ing., produksjonsteknikk  Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   045 Høg.ing., produksjonsteknikk  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   045 Høg.ing., produksjonsteknikk  Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            53.4    53.0
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             48.0    47.6
   060 Vernepleierutdanning      Ordinær kvote            51.4    51.4
   060 Vernepleierutdanning      Ungdomskvote             41.6    41.6
   080 Sosionomutdanning       Ordinær kvote            58.3    57.9
   080 Sosionomutdanning       Ungdomskvote             49.4    48.8
   110 Allmennlærerutdanning     Ordinær kvote            53.3    52.4
   110 Allmennlærerutdanning     Ungdomskvote             47.0    45.8
   120 Allmennlærerutd. med musikk  Ordinær kvote            52.1    52.0
   120 Allmennlærerutd. med musikk  Ungdomskvote             49.0    49.0
   130 Førskolelærerutdanning     Ordinær kvote            42.5    41.8
   130 Førskolelærerutdanning     Ungdomskvote             38.2    37.7
   700 Ergoterapeututdanning     Ordinær kvote            56.7    56.7
   700 Ergoterapeututdanning     Ungdomskvote             50.5    50.5
   701 Radiografutdanning       Ordinær kvote            54.0    54.0
   701 Radiografutdanning       Ungdomskvote             48.2    48.2
   702 Bioingeniørutdanning      Ordinær kvote            56.8    56.8
   702 Bioingeniørutdanning      Ungdomskvote             54.5    54.5
   703 Fysioterapeututdanning     Ordinær kvote            64.9    64.9
   703 Fysioterapeututdanning     Ungdomskvote             55.6    55.6
   753 Jordskifte           Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   753 Jordskifte           Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbudHøgskolen i Bodø               

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 204 035 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            52.5    52.5
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             44.2    44.2
   055 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            49.4    49.4
   055 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             41.3    40.9
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ordinær kvote            47.8    46.8
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ungdomskvote             40.4    39.7
   080 Sosionomutdanning       Ordinær kvote            50.0    49.4
   080 Sosionomutdanning       Ungdomskvote             40.8    40.0
   110 Allmennlærerutdanning     Ordinær kvote            46.3    45.9
   110 Allmennlærerutdanning     Ungdomskvote             37.4    37.4
   130 Førskolelærerutdanning     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   130 Førskolelærerutdanning     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   175 Akvakultur og fiskeri, basisår Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   175 Akvakultur og fiskeri, basisår Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   179 Historie grunnfag       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   179 Historie grunnfag       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   184 Biologi og kjemi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   184 Biologi og kjemi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   219 Statsvitenskap grunnfag    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   219 Statsvitenskap grunnfag    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   233 Realfag med IT         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   233 Realfag med IT         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   249 Velferdssosiologi grunnfag   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   249 Velferdssosiologi grunnfag   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   270 Informasjonsteknologi     Ordinær kvote            63.4    59.9
   270 Informasjonsteknologi     Ungdomskvote             46.8    45.3
   282 Organisasjon og administrasjon Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   282 Organisasjon og administrasjon Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   296 Økonomi og adm. m/regnskap   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   296 Økonomi og adm. m/regnskap   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   298 Akvakultur           Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   298 Akvakultur           Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   301 EDB og økonomi         Ordinær kvote            52.2    52.1
   301 EDB og økonomi         Ungdomskvote             44.0    44.0
   304 Fiskeriøkonomi         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   304 Fiskeriøkonomi         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   305 Fiskeri -og næringsmiddeltekn. Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   305 Fiskeri -og næringsmiddeltekn. Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   326 Journalistutdanning      Ordinær kvote            64.6    64.4
   326 Journalistutdanning      Praksiskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   654 Kulturkunnskap         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   663 Mediekunnskap         Ordinær kvote            45.9    Alle kvalif tilbud
   672 Nordisk språk/litterat. gr.fag Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbudHøgskolen i Buskerud            

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 205 004 Høg.ing., data         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Ordinær kvote            45.3    43.9
   004 Høg.ing., data         Ungdomskvote             45.9    45.9
   005 Høg.ing., elektro       Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   014 Høg.ing., optikk        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   014 Høg.ing., optikk        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   014 Høg.ing., optikk        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   032 Ingeniørutdanning, maskin   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            41.3    35.4
   035 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             43.2    39.1
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            49.5    49.0
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             44.1    43.0
   238 Statsvitenskap grunnfag    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   238 Statsvitenskap grunnfag    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   241 Sosialøkonomi         Ordinær kvote            Trukket studium
   246 Juridiske fag         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   270 Informatikk          Ordinær kvote            54.7    53.4
   270 Informatikk          Ungdomskvote             44.7    43.9
   402 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   402 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   620 Informatikk          Ordinær kvote            56.3    53.9
   623 Engelsk            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   661 Matematikk           Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   672 Norsk             Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbudHøgskolen i Finnmark             

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 206 035 Økonomi og administrasjon                      Åpent studium
   050 Sykepleierutdanning      Finnmark ungdomskvote        37.3    35.6
   050 Sykepleierutdanning      Finnmarkskvote            46.4    45.9
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            54.2    54.2
   050 Sykepleierutdanning      Samisk kvote             39.3    39.3
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             40.9    40.9
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ordinær kvote            45.3    45.3
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ungdomskvote             38.1    38.0
   080 Sosionomutdanning       Ordinær kvote            47.0    47.0
   080 Sosionomutdanning       Ungdomskvote             37.8    37.6
   110 Allmennlærerutdanning     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   110 Allmennlærerutdanning     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   130 Førskolelærerutdanning     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   130 Førskolelærerutdanning     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   152 Fagl. i ernæring/helse/miljø  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   152 Fagl. i ernæring/helse/miljø  Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   164 Bedriftsøkonomi                           Åpent studium
   170 Engelsk            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   170 Engelsk            Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   185 Idrett grunnfag        Ordinær kvote            44.0    43.5
   185 Idrett grunnfag        Ungdomskvote             39.7    37.6
   187 Informasjonsteknologi     Ordinær kvote            54.4    54.4
   187 Informasjonsteknologi     Ungdomskvote             37.8    37.8
   196 Kristendom grunnfag                         Åpent studium
   255 Hotelladministrasjon      Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   255 Hotelladministrasjon      Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   256 Akvakultur                             Åpent studium
   275 Kulturfag                              Åpent studium
   293 Offentlig styring og økonomi                    Åpent studium
   300 Informasjonsteknologi     Ordinær kvote            55.3    55.3
   300 Informasjonsteknologi     Ungdomskvote             41.1    41.1
   319 Reiseliv og turisme      Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   319 Reiseliv og turisme      Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   663 Mediekunnskap         Ordinær kvote            43.6    43.6
   663 Mediekunnskap         Ungdomskvote             38.1    36.6
   712 Russisk, merkantilt studium  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   712 Russisk, merkantilt studium  Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbudHøgskolen i Gjøvik              

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 207 003 Høg.ing., bygg         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Forkurskvote             37.5    37.5
   004 Høg.ing., data         Ordinær kvote            44.6    44.6
   004 Høg.ing., data         Ungdomskvote             45.9    45.9
   005 Høg.ing., elektro       Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   008 Høg.ing., grafisk       Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   008 Høg.ing., grafisk       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   008 Høg.ing., grafisk       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            48.2    47.7
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             44.0    43.6
   233 Realfag            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   233 Realfag            Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   322 Skogbruksfag          Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   322 Skogbruksfag          Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   379 Data- og multimedieteknikk   Ordinær kvote            56.9    56.2
   379 Data- og multimedieteknikk   Ungdomskvote             49.2    48.9Høgskolen i Harstad             
 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 208 035 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            50.9    50.9
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             42.1    42.1
   060 Vernepleierutdanning      Ordinær kvote            41.2    40.6
   060 Vernepleierutdanning      Ungdomskvote             36.2    36.0
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ordinær kvote            47.8    47.8
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ungdomskvote             39.6    38.8
   170 Engelsk grunnfag        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   170 Engelsk grunnfag        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   238 Statsvitenskap grunnfag    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   238 Statsvitenskap grunnfag    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   317 Reiseliv og turisme      Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   317 Reiseliv og turisme      Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   349 Reiseliv og turisme      Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   349 Reiseliv og turisme      Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   350 Varehandel og distribusjon   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   350 Varehandel og distribusjon   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbudHøgskolen i Hedmark            

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 209 035 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            47.9    47.6
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             41.5    41.3
   100 Allmennlærerutdanning     Ordinær kvote            48.9    48.8
   100 Allmennlærerutdanning     Ungdomskvote             43.7    42.9
   110 Allmennlærerutdanning     Ordinær kvote            44.3    43.8
   110 Allmennlærerutdanning     Ungdomskvote             41.2    40.8
   120 Allmennlærerutd. med musikk  Ordinær kvote            45.4    44.7
   120 Allmennlærerutd. med musikk  Ungdomskvote             43.9    42.3
   130 Førskolelærerutdanning     Ordinær kvote            38.7    36.3
   130 Førskolelærerutdanning     Ungdomskvote             36.7    34.7
   140 Faglærerutd. i kroppsøving   Ordinær kvote            49.7    48.7
   140 Faglærerutd. i kroppsøving   Ungdomskvote             44.0    43.3
   161 Administrativ databehandling  Ordinær kvote            51.7    47.6
   161 Administrativ databehandling  Ungdomskvote             40.8    38.5
   162 Administrasjon og ledelse   Ordinær kvote            47.2    Alle kvalif tilbud
   162 Administrasjon og ledelse   Ungdomskvote             37.4    Alle kvalif tilbud
   164 Bedriftsøkonomi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   164 Bedriftsøkonomi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   185 Idrett grunnfag        Ordinær kvote            55.2    49.5
   185 Idrett grunnfag        Ungdomskvote             51.8    47.6
   242 Samfunnsfag          Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   242 Samfunnsfag          Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   250 Skogbruk            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   250 Skogbruk            Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   267 Informasjon og samf.kontakt  Ordinær kvote            50.3    46.6
   267 Informasjon og samf.kontakt  Ungdomskvote             42.0    35.8
   270 Informatikk          Ordinær kvote            54.2    52.7
   270 Informatikk          Ungdomskvote             44.6    43.9
   299 Bioteknologi          Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   299 Bioteknologi          Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   311 Landbruksteknikk        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   311 Landbruksteknikk        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   314 Miljøteknologi         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   314 Miljøteknologi         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   318 Revisjon            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   318 Revisjon            Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   320 Økologisk landbruk       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   320 Økologisk landbruk       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   323 Utmarksforvaltning       Ordinær kvote            51.8    51.8
   323 Utmarksforvaltning       Ungdomskvote             43.2    43.2
   623 Engelsk            Ordinær kvote            50.5    45.2
   663 Mediekunnskap         Ordinær kvote            47.1    37.5
   672 Norsk             Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbudHøgskolen i Lillehammer           
 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 210 035 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            45.0    45.0
   035 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             43.2    42.3
   060 Vernepleierutdanning      Ordinær kvote            45.5    45.5
   060 Vernepleierutdanning      Ungdomskvote             38.5    38.5
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ordinær kvote            49.3    49.3
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ungdomskvote             43.2    43.2
   080 Sosionomutdanning       Ordinær kvote            51.0    51.0
   080 Sosionomutdanning       Ungdomskvote             43.4    43.4
   168 Ex.phil.                              Åpent studium
   220 Pedagogikk grunnfag      Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   220 Pedagogikk grunnfag      Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   237 Samf.pol og off.forv.grunnfag Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   237 Samf.pol og off.forv.grunnfag Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   248 Geografi grunnfag       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   248 Geografi grunnfag       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   252 Samfunnsplanlegging      Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   252 Samfunnsplanlegging      Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   262 Filmvitenskap grunnfag     Ordinær kvote            54.4    54.4
   262 Filmvitenskap grunnfag     Ungdomskvote             47.2    47.2
   264 Medieteknikk          Ordinær kvote            63.8    62.4
   264 Medieteknikk          Samisk kvote             51.5    Alle kvalif tilbud
   264 Medieteknikk          Ungdomskvote             51.4    49.5
   272 Kunsthistorie grunnfag     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   272 Kunsthistorie grunnfag     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   288 Samtidshistorie grunnfag    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   288 Samtidshistorie grunnfag    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   317 Reiseliv            Ordinær kvote            49.8    49.0
   317 Reiseliv            Ungdomskvote             47.2    45.4Høgskolen i Molde              
 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 211 035 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            51.5    51.3
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             45.2    42.9
   159 Innkjøpsøkonomi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   159 Innkjøpsøkonomi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   164 Bedriftsøkonomi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   164 Bedriftsøkonomi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   205 Matematikk           Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   205 Matematikk           Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   238 Statsvitenskap/off.adm.gr.fag Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   238 Statsvitenskap/off.adm.gr.fag Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   257 Akvakultur og økonomi     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   257 Akvakultur og økonomi     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   292 Transportøkonomi og logistikk Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   292 Transportøkonomi og logistikk Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   300 Informatikk          Ordinær kvote            54.6    53.8
   300 Informatikk          Ungdomskvote             48.4    46.8Høgskolen i Narvik              

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 212 003 Høg.ing., bygg         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   024 Høg.ing., elektronikk     Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   024 Høg.ing., elektronikk     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   024 Høg.ing., elektronikk     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   027 Høg.ing., romteknologi     Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   027 Høg.ing., romteknologi     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   027 Høg.ing., romteknologi     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   033 Høg.ing., miljøteknikk     Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   033 Høg.ing., miljøteknikk     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   033 Høg.ing., miljøteknikk     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   040 Høg.ing., Alta, alle linjer  Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   040 Høg.ing., Alta, alle linjer  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   040 Høg.ing., Alta, alle linjer  Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            49.8    49.8
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             41.9    41.9Høgskolen i Nesna              

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 213 110 Allmennlærerutdanning     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   110 Allmennlærerutdanning     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   130 Førskolelærerutdanning     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   130 Førskolelærerutdanning     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   185 Idrett grunnfag        Ordinær kvote            47.0    45.7
   185 Idrett grunnfag        Ungdomskvote             43.3    40.7
   187 Informatikk          Ordinær kvote            53.8    52.8
   187 Informatikk          Ungdomskvote             42.5    42.0
   243 Samlingsutvikling       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   243 Samlingsutvikling       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   373 Naturfag med vekt på biologi  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   373 Naturfag med vekt på biologi  Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   623 Engelsk grunnfag        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   649 Kroppsøving          Ordinær kvote            40.6    40.2Høgskolen i Nord-Trøndelag        

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 214 009 Høg.ing., kjemi        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   024 Høg.ing., elektronikk     Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   024 Høg.ing., elektronikk     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   024 Høg.ing., elektronikk     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            51.3    51.2
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             45.4    45.4
   058 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            49.2    49.2
   058 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             43.0    43.0
   110 Allmennlærerutdanning     Ordinær kvote            43.0    43.0
   110 Allmennlærerutdanning     Ungdomskvote             40.4    40.4
   130 Førskolelærerutdanning     Ordinær kvote            32.3    32.3
   130 Førskolelærerutdanning     Ungdomskvote             34.7    34.7
   160 Økonomi og ressursforv.    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   160 Økonomi og ressursforv.    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   187 Informatikk          Ordinær kvote            55.7    55.7
   187 Informatikk          Ungdomskvote             42.7    42.7
   240 Sosiologi grunnfag       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   240 Sosiologi grunnfag       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   248 Geografi grunnfag       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   248 Geografi grunnfag       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   274 Kommunal økonomi og ledelse  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   274 Kommunal økonomi og ledelse  Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   306 Informasjonsteknologi     Ordinær kvote            56.1    54.5
   306 Informasjonsteknologi     Ungdomskvote             47.2    47.0
   312 Landbruksøk. og bygdeutv.   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   312 Landbruksøk. og bygdeutv.   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   321 Husdyrbruk           Ordinær kvote            40.2    Alle kvalif tilbud
   321 Husdyrbruk           Ungdomskvote             41.4    Alle kvalif tilbud
   322 Skogbruksfag          Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   322 Skogbruksfag          Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   377 Miljø og ressursfag      Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   377 Miljø og ressursfag      Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   605 Friluftsliv          Ordinær kvote            59.5    56.0
   612 Biologi            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   623 Engelsk            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   649 Kroppsøving          Ordinær kvote            48.8    46.5
   661 Matematikk           Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   672 Norsk             Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbudHøgskolen i Oslo               
 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 215 003 Høg.ing., bygg         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Ordinær kvote            55.8    54.6
   004 Høg.ing., data         Ungdomskvote             49.2    48.6
   005 Høg.ing., elektro       Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   032 Ingeniørutdanning, maskin   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   032 Ingeniørutdanning, maskin   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og adm./revisjon    Ordinær kvote            55.5    53.1
   035 Økonomi og adm./revisjon    Ungdomskvote             47.1    46.2
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            49.1    48.4
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             42.4    41.9
   051 Sykepleierutdanning, deltid  Ordinær kvote            53.3    53.3
   051 Sykepleierutdanning, deltid  Ungdomskvote             41.0    40.9
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ordinær kvote            57.3    56.1
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ungdomskvote             46.1    45.8
   071 Barnevernspedagogutd., deltid Ordinær kvote            40.9    38.0
   080 Sosionomutdanning       Ordinær kvote            58.3    57.8
   080 Sosionomutdanning       Ungdomskvote             45.9    45.0
   081 Sosionomutdanning, deltid   Ordinær kvote            48.7    48.7
   110 Allmennlærerutdanning     Ordinær kvote            51.7    51.1
   110 Allmennlærerutdanning     Ungdomskvote             44.0    43.6
   130 Førskolelærerutdanning     Ordinær kvote            42.8    42.0
   130 Førskolelærerutdanning     Ungdomskvote             37.4    34.6
   131 Førskolelærerutdanning, deltid Ordinær kvote            30.0    29.7
   138 Kommunalkandidatutdanning   Ordinær kvote            53.3    52.8
   138 Kommunalkandidatutdanning   Ungdomskvote             40.1    34.1
   150 Fagl.utd i formg./kunst/håndv. Ordinær kvote            52.5    50.2
   150 Fagl.utd i formg./kunst/håndv. Ungdomskvote             37.2    31.6
   326 Journalistutdanning      Ordinær kvote            70.0    69.9
   326 Journalistutdanning      Praksiskvote             66.4    66.4
   336 Bibliotekarutdanning      Ordinær kvote            55.4    55.3
   336 Bibliotekarutdanning      Ungdomskvote             40.8    39.0
   618 Drama- og teaterkomm.     Dramafaglig kvote          67.3    64.9
   618 Drama- og teaterkomm.     Ordinær kvote            65.6    62.7
   623 Engelsk            Ordinær kvote            55.1    53.2
   631 Formg. og veving av tekstiler Ordinær kvote            46.5    45.3
   633 Billedvev, form og farge    Ordinær kvote            45.3    Alle kvalif tilbud
   634 Formg. og søm av klær     Ordinær kvote            48.7    48.2
   637 Kunst/håndv. m/h.vekt tegning Ordinær kvote            64.7    59.2
   638 Kunst/håndv. m/h.vekt tekstil Ordinær kvote            60.9    55.8
   641 Formgiving, broderi/strikking Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   691 U-landsstudium         Ordinær kvote            67.7    66.4
   700 Ergoterapeututdanning     Ordinær kvote            55.8    55.8
   700 Ergoterapeututdanning     Ungdomskvote             49.0    48.8
   701 Radiografutdanning       Ordinær kvote            55.0    54.7
   701 Radiografutdanning       Ungdomskvote             47.0    46.1
   702 Bioingeniørutdanning      Ordinær kvote            55.1    55.1
   702 Bioingeniørutdanning      Ungdomskvote             51.2    50.0
   703 Fysioterapeututdanning     Ordinær kvote            65.8    65.8
   703 Fysioterapeututdanning     Ungdomskvote             55.8    55.5
   706 Fysioterapeutd./mensendieck  Ordinær kvote            64.6    64.6
   706 Fysioterapeutd./mensendieck  Ungdomskvote             55.3    55.2
   749 Reseptarutdanning       Nordnorsk kvote           46.0    46.0
   749 Reseptarutdanning       Ordinær kvote            53.0    53.0
   749 Reseptarutdanning       Samisk kvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   749 Reseptarutdanning       Ungdomskvote             49.7    49.7Høgskulen i Sogn og Fjordane        

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 216 005 Høg.ing., elektro       Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            45.5    44.9
   035 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             44.2    43.7
   050 Sjukepleierutdanning      Ordinær kvote            48.6    48.6
   050 Sjukepleierutdanning      Ungdomskvote             42.7    42.7
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ordinær kvote            47.7    47.7
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ungdomskvote             42.1    42.1
   080 Sosionomutdanning       Ordinær kvote            49.7    49.7
   080 Sosionomutdanning       Ungdomskvote             42.1    42.1
   110 Allmennlærerutdanning     Ordinær kvote            39.2    39.2
   110 Allmennlærerutdanning     Ungdomskvote             39.2    39.2
   130 Førskulelærarutdanning     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   130 Førskulelærarutdanning     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   168 Ex.phil.                              Åpent studium
   170 Engelsk            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   170 Engelsk            Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   184 Biologi og kjemi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   184 Biologi og kjemi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   185 Idrett grunnfag        Ordinær kvote            50.3    50.3
   185 Idrett grunnfag        Ungdomskvote             46.2    45.9
   187 Informasjonsbehandling     Ordinær kvote            53.4    51.9
   187 Informasjonsbehandling     Ungdomskvote             46.3    46.2
   190 Geologi og kjemi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   190 Geologi og kjemi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   191 Zoologi og kjemi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   191 Zoologi og kjemi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   232 Organisasjons-og adm.vitenskap Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   232 Organisasjons-og adm.vitenskap Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   242 Samfunnsfag          Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   242 Samfunnsfag          Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   283 Natur og miljøfag,basisstudium Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   283 Natur og miljøfag,basisstudium Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   298 Akvakultur           Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   298 Akvakultur           Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   315 Natur og miljøfag,hovudstudium Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   315 Natur og miljøfag,hovudstudium Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   330 Reiseliv            Ordinær kvote            48.0    46.5
   330 Reiseliv            Ungdomskvote             45.1    43.2
   351 Ungdomssosiologi        Ordinær kvote            47.7    45.1
   351 Ungdomssosiologi        Ungdomskvote             40.6    38.7
   672 Norsk             Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbudHøgskolen i Stavanger            
 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 217 003 Høg.ing., bygg         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Forkurskvote             36.0    36.0
   004 Høg.ing., data         Ordinær kvote            55.3    55.3
   004 Høg.ing., data         Ungdomskvote             53.8    53.8
   005 Høg.ing., elektro       Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraft       Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraft       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraft       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   007 Høg.ing., avionikk       Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   007 Høg.ing., avionikk       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   007 Høg.ing., avionikk       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   015 Høg.ing., petroleumsteknologi Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   015 Høg.ing., petroleumsteknologi Ordinær kvote            51.0    51.0
   015 Høg.ing., petroleumsteknologi Ungdomskvote             48.2    48.2
   023 Ingeniørutdanning, bygg    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   023 Ingeniørutdanning, bygg    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            52.0    52.0
   035 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             47.1    47.1
   046 Medieteknikk          Ordinær kvote            60.6    60.3
   046 Medieteknikk          Samisk kvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   046 Medieteknikk          Ungdomskvote             50.6    50.6
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            51.2    51.1
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             45.0    44.8
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ordinær kvote            50.0    50.0
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ungdomskvote             44.2    43.9
   080 Sosionomutdanning       Ordinær kvote            51.8    51.5
   080 Sosionomutdanning       Ungdomskvote             44.0    44.0
   110 Allmennlærerutdanning     Ordinær kvote            49.0    49.0
   110 Allmennlærerutdanning     Ungdomskvote             44.1    44.1
   130 Førskolelærerutdanning     Ordinær kvote            39.8    39.8
   130 Førskolelærerutdanning     Ungdomskvote             37.5    37.5
   170 Engelsk grunnfag        Ordinær kvote            46.8    46.8
   170 Engelsk grunnfag        Ungdomskvote             45.5    45.5
   174 Fransk grunnfag        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   174 Fransk grunnfag        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   179 Historie grunnfag       Ordinær kvote            49.4    49.4
   179 Historie grunnfag       Ungdomskvote             39.6    39.6
   182 Kirkefag            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   182 Kirkefag            Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   196 Kristendom grunnfag      Ordinær kvote            39.6    Alle kvalif tilbud
   196 Kristendom grunnfag      Ungdomskvote             39.3    Alle kvalif tilbud
   200 Kunst- og kulturforvaltning  Ordinær kvote            54.4    54.4
   200 Kunst- og kulturforvaltning  Ungdomskvote             39.5    39.5
   205 Matematikk           Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   205 Matematikk           Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   211 Nordisk grunnfag        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   211 Nordisk grunnfag        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   242 Samfunnsfag          Ordinær kvote            46.6    46.6
   242 Samfunnsfag          Ungdomskvote             44.8    44.8
   244 Tysk grunnfag         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   244 Tysk grunnfag         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   255 Hotelladministrasjon      Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   280 Samfunnsfag med miljøarbeid  Ordinær kvote            48.4    48.4
   280 Samfunnsfag med miljøarbeid  Ungdomskvote             39.9    39.9
   286 Samfunnsfag med personaladm.  Ordinær kvote            54.8    54.8
   286 Samfunnsfag med personaladm.  Ungdomskvote             43.3    43.3
   297 Reiselivsadministrasjon    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   326 Journalistutdanning      Ordinær kvote            68.1    68.1
   326 Journalistutdanning      Praksiskvote             62.7    62.7
   370 Økonomi og informatikk     Ordinær kvote            58.5    58.5
   370 Økonomi og informatikk     Ungdomskvote             51.7    51.7
   649 Kroppsøving          Ordinær kvote            51.7    51.0Høgskolen Stord/Haugesund          

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 218 002 Høg.ing., sikkerhet      Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   002 Høg.ing., sikkerhet      Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   002 Høg.ing., sikkerhet      Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   050 Sjukepleierutdanning      Ordinær kvote            51.3    51.2
   050 Sjukepleierutdanning      Ungdomskvote             44.7    44.5
   056 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            50.5    49.5
   056 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             43.4    43.1
   110 Allmennlærerutdanning     Ordinær kvote            44.6    44.6
   110 Allmennlærerutdanning     Ungdomskvote             41.1    41.1
   130 Førskulelærerutdanning     Ordinær kvote            32.0    Alle kvalif tilbud
   130 Førskulelærerutdanning     Ungdomskvote             36.5    Alle kvalif tilbud
   353 Maritim utdanning, nautikk   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   353 Maritim utdanning, nautikk   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbudHøgskolen i Sør-Trøndelag         

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 219 003 Høg.ing., bygg         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Ordinær kvote            56.2    56.2
   004 Høg.ing., data         Ungdomskvote             51.3    51.3
   005 Høg.ing., elektro       Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   013 Høg.ing., metallurgi/mat.tekn. Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   013 Høg.ing., metallurgi/mat.tekn. Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   013 Høg.ing., metallurgi/mat.tekn. Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   016 Høg.ing., transp.tekn./log.  Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   016 Høg.ing., transp.tekn./log.  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   016 Høg.ing., transp.tekn./log.  Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   025 Ingeniørutdanning, elektronikk Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   025 Ingeniørutdanning, elektronikk Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   032 Ingeniørutdanning, maskin   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   032 Ingeniørutdanning, maskin   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            47.6    47.6
   035 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             44.9    44.9
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            52.4    52.4
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             47.4    47.4
   060 Vernepleierutdanning      Ordinær kvote            50.6    49.5
   060 Vernepleierutdanning      Ungdomskvote             41.9    40.8
   062 Vernepleierutdanning      Ordinær kvote            49.0    48.3
   062 Vernepleierutdanning      Ungdomskvote             40.0    40.0
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ordinær kvote            52.9    52.0
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ungdomskvote             45.2    44.8
   080 Sosionomutdanning       Ordinær kvote            53.7    53.7
   080 Sosionomutdanning       Ungdomskvote             45.6    45.6
   110 Allmennlærerutdanning     Ordinær kvote            52.2    51.2
   110 Allmennlærerutdanning     Ungdomskvote             47.7    46.2
   115 Allmennlærerutd. med realfag  Ordinær kvote            43.5    39.6
   115 Allmennlærerutd. med realfag  Ungdomskvote             40.0    32.1
   346 Næringsmiddelteknologi     Aspirantkvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   346 Næringsmiddelteknologi     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   346 Næringsmiddelteknologi     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   374 Drift og vedl. av edb-systemer Ordinær kvote            59.2    59.2
   374 Drift og vedl. av edb-systemer Ungdomskvote             47.6    47.6
   700 Ergoterapeututdanning     Ordinær kvote            55.9    55.5
   700 Ergoterapeututdanning     Ungdomskvote             50.1    49.3
   702 Bioingeniørutdanning      Ordinær kvote            51.2    51.2
   702 Bioingeniørutdanning      Ungdomskvote             50.8    50.8
   703 Fysioterapeututdanning     Ordinær kvote            65.3    65.2
   703 Fysioterapeututdanning     Ungdomskvote             55.5    55.3
   704 Audiografutdanning       Ordinær kvote            52.8    52.7
   704 Audiografutdanning       Ungdomskvote             45.5    44.6Høgskolen i Telemark            
 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 220 003 Høg.ing., bygg         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   017 Høg.ing., automatiseringstekn. Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   017 Høg.ing., automatiseringstekn. Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   017 Høg.ing., automatiseringstekn. Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   024 Høg.ing., elektronikk     Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   024 Høg.ing., elektronikk     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   024 Høg.ing., elektronikk     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   026 Ingeniørutdanning, elkrafttek. Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   026 Ingeniørutdanning, elkrafttek. Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            48.0    48.0
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             41.9    41.9
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ordinær kvote            53.6    53.6
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ungdomskvote             42.9    42.8
   110 Allmennlærerutdanning     Ordinær kvote            41.5    41.5
   110 Allmennlærerutdanning     Ungdomskvote             39.8    39.8
   130 Førskolelærerutdanning     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   130 Førskolelærerutdanning     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   150 Fagl.utd i formg./kunst/håndv. Ordinær kvote            50.2    50.0
   150 Fagl.utd i formg./kunst/håndv. Ungdomskvote             36.9    36.9
   154 Fagl.utd.i naturfag/matematikk Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   154 Fagl.utd.i naturfag/matematikk Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   165 Bokbransjefag         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   168 Ex.phil.                              Åpent studium
   170 Engelsk grunnfag        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   170 Engelsk grunnfag        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   172 Friluftsliv, kultur og natur  Ordinær kvote            66.0    66.0
   172 Friluftsliv, kultur og natur  Ungdomskvote             54.8    54.8
   179 Historie grunnfag       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   179 Historie grunnfag       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   185 Idrett grunnfag        Ordinær kvote            50.6    49.1
   185 Idrett grunnfag        Ungdomskvote             47.7    45.6
   187 Informatikk          Ordinær kvote            59.0    56.1
   187 Informatikk          Ungdomskvote             47.0    44.2
   192 Kulturarbeid          Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   192 Kulturarbeid          Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   205 Matematikk           Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   205 Matematikk           Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   210 Norsk grunnfag         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   210 Norsk grunnfag         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   259 Bokbransjefag         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   259 Bokbransjefag         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   263 Friluftsliv, kultur og natur  Ordinær kvote            60.8    58.8
   263 Friluftsliv, kultur og natur  Ungdomskvote             45.6    43.7
   268 Informatikk og økonomi     Ordinær kvote            52.9    52.4
   268 Informatikk og økonomi     Ungdomskvote             45.1    43.6
   270 Informatikk          Ordinær kvote            57.0    55.8
   270 Informatikk          Ungdomskvote             46.0    45.4
   273 Kulturarbeid          Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   273 Kulturarbeid          Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   277 Landbruksøkonomi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   277 Landbruksøkonomi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   283 Natur og miljøvernfag, basis  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   283 Natur og miljøvernfag, basis  Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   302 Friluftsliv, kultur og natur  Ordinær kvote            60.2    60.2
   302 Friluftsliv, kultur og natur  Ungdomskvote             48.1    48.1
   308 Kulturarbeid          Ordinær kvote            54.4    54.4
   308 Kulturarbeid          Ungdomskvote             44.3    44.3
   315 Natur og miljøvernfag, hoved  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   315 Natur og miljøvernfag, hoved  Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   318 Revisjon            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   318 Revisjon            Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   376 Norsk natur og kultur     Ordinær kvote            Ingen tilbud gitt
   376 Norsk natur og kultur     Ungdomskvote             Ingen tilbud gitt
   628 Folkekunst           Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   629 Folkemusikk          Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   630 Kunst og håndverk       Ordinær kvote            49.8    48.4
   637 Tegning, bilde         Ordinær kvote            46.0    42.1Høgskolen i Tromsø            

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 221 004 Høg.ing., data         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Ordinær kvote            48.8    48.3
   004 Høg.ing., data         Ungdomskvote             43.8    43.8
   017 Høg.ing., automatiseringstekn. Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   017 Høg.ing., automatiseringstekn. Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   017 Høg.ing., automatiseringstekn. Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   022 Høg.ing., bioprod./foredling  Forkurskvote             Trukket studium
   022 Høg.ing., bioprod./foredling  Ordinær kvote            Trukket studium
   022 Høg.ing., bioprod./foredling  Ungdomskvote             Trukket studium
   035 Øk.adm. med logistikk     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Øk.adm. med logistikk     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   036 Høg.ing., marinteknisk drift  Aspirantkvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   036 Høg.ing., marinteknisk drift  Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   036 Høg.ing., marinteknisk drift  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   036 Høg.ing., marinteknisk drift  Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   049 Høg.ing., nautikk       Aspirantkvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   049 Høg.ing., nautikk       Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   049 Høg.ing., nautikk       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   049 Høg.ing., nautikk       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   050 Sykepleierutdanning      Nordnorsk kvote           51.5    51.5
   050 Sykepleierutdanning      Nordnorsk ungdomskvote        42.5    42.5
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            60.4    60.4
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             46.6    45.2
   110 Allmennlærerutdanning     Ordinær kvote            42.0    42.0
   110 Allmennlærerutdanning     Ungdomskvote             35.9    35.9
   130 Førskolelærerutdanning     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   130 Førskolelærerutdanning     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   164 Bedriftsøkonomi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   164 Bedriftsøkonomi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   700 Ergoterapeututdanning     Nordnorsk kvote           51.1    51.1
   700 Ergoterapeututdanning     Nordnorsk ungdomskvote        41.6    41.6
   700 Ergoterapeututdanning     Ordinær kvote            56.2    56.2
   700 Ergoterapeututdanning     Ungdomskvote             50.6    50.6
   701 Radiografutdanning       Nordnorsk kvote           49.0    49.0
   701 Radiografutdanning       Nordnorsk ungdomskvote        40.9    40.9
   701 Radiografutdanning       Ordinær kvote            61.5    61.5
   701 Radiografutdanning       Ungdomskvote             49.6    48.9
   702 Bioingeniørutdanning      Nordnorsk kvote           Alle kvalifiserte fikk tilbud
   702 Bioingeniørutdanning      Nordnorsk ungdomskvote        Alle kvalifiserte fikk tilbud
   702 Bioingeniørutdanning      Ordinær kvote            55.0    55.0
   702 Bioingeniørutdanning      Ungdomskvote             54.5    54.5
   703 Fysioterapeututdanning     Nordnorsk kvote           63.0    63.0
   703 Fysioterapeututdanning     Nordnorsk ungdomskvote        53.5    53.5
   703 Fysioterapeututdanning     Ordinær kvote            73.0    73.0
   703 Fysioterapeututdanning     Ungdomskvote             55.7    55.7
   743 Tannpleierutdanning      Nordnorsk kvote           43.1    43.1
   743 Tannpleierutdanning      Nordnorsk ungdomskvote        36.3    35.8
   743 Tannpleierutdanning      Ordinær kvote            52.7    50.4
   743 Tannpleierutdanning      Ungdomskvote             48.7    40.2Høgskolen i Vestfold             

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 222 005 Høg.ing., elektro       Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   025 Ingeniørutdanning, elektronikk Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   025 Ingeniørutdanning, elektronikk Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   026 Ing.utd., maritim el.-autom.  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   026 Ing.utd., maritim el.-autom.  Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   032 Ingeniørutdanning, maskin   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   032 Ingeniørutdanning, maskin   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            46.7    46.7
   035 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             44.2    43.8
   044 Maritim utdanning       Aspirantkvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   044 Maritim utdanning       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   044 Maritim utdanning       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            49.3    49.3
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             44.6    44.6
   110 Allmennlærerutdanning     Ordinær kvote            47.9    47.9
   110 Allmennlærerutdanning     Ungdomskvote             42.0    42.0
   130 Førskolelærerutdanning     Ordinær kvote            30.9    Alle kvalif tilbud
   130 Førskolelærerutdanning     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   179 Historie grunnfag       Ordinær kvote            50.4    50.4
   179 Historie grunnfag       Ungdomskvote             39.5    39.5
   240 Sosiologi grunnfag       Ordinær kvote            43.2    43.2
   240 Sosiologi grunnfag       Ungdomskvote             36.2    36.2
   270 Informatikk          Ordinær kvote            59.8    58.5
   270 Informatikk          Ungdomskvote             47.5    46.2
   621 Informatikk, deltid      Ordinær kvote            60.6    60.6
   624 Fritidspedagogikk       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   649 Kroppsøving          Ordinær kvote            50.5    50.5Høgskulen i Volda            

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 223 070 Barnevernspedagogutdanning   Ordinær kvote            47.5    46.8
   070 Barnevernspedagogutdanning   Ungdomskvote             41.6    40.8
   080 Sosionomutdanning       Ordinær kvote            49.4    48.3
   080 Sosionomutdanning       Ungdomskvote             42.4    41.9
   110 Allmennlærarutdanning     Ordinær kvote            36.7    36.7
   110 Allmennlærarutdanning     Ungdomskvote             40.0    35.8
   130 Førskulelærarutdanning     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   130 Førskulelærarutdanning     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   179 Historie grunnfag       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   179 Historie grunnfag       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   180 Kateketutdanning        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   180 Kateketutdanning        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   181 Kyrkjeverjeutdanning      Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   181 Kyrkjeverjeutdanning      Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   182 Kristendom og menighetsarbeid Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   182 Kristendom og menighetsarbeid Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   189 Informasjon          Ordinær kvote            62.0    61.2
   194 Kommunal planlegging og adm.  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   194 Kommunal planlegging og adm.  Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   196 Kristendom           Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   196 Kristendom           Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   210 Norsk grunnfag         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   210 Norsk grunnfag         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   244 Tysk grunnfag         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   244 Tysk grunnfag         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   285 Samfunnskunnskap        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   285 Samfunnskunnskap        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   333 Journalistutdanning, avis   Ordinær kvote            68.6    68.0
   333 Journalistutdanning, avis   Praksiskvote             64.2    64.2
   334 Journalistutdanning, radio   Ordinær kvote            66.6    66.0
   334 Journalistutdanning, radio   Praksiskvote             60.8    60.5
   335 Journalistutdanning, fjernsyn Ordinær kvote            68.7    68.2
   335 Journalistutdanning, fjernsyn Praksiskvote             63.6    63.5
   354 Animasjonsfilmstudium     Ordinær kvote            52.3    52.3
   354 Animasjonsfilmstudium     Ungdomskvote             44.1    44.1
   623 Engelsk            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   630 Forming            Ordinær kvote            59.8    59.8
   649 Kroppsøving          Ordinær kvote            49.4    48.5
   661 Matematikk           Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   662 Naturfag            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   667 Musikk             Ordinær kvote            53.8    50.9
   676 Pedagogikk grunnfag      Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   680 Samfunnsfag          Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbudHøgskolen i Østfold             

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 224 003 Høg.ing., bygg         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Ordinær kvote            46.5    46.5
   004 Høg.ing., data         Ungdomskvote             45.3    45.3
   005 Høg.ing., elektro       Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   005 Høg.ing., elektro       Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   009 Høg.ing., kjemi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   035 Økonomi og administrasjon   Ordinær kvote            40.6    40.6
   035 Økonomi og administrasjon   Ungdomskvote             40.5    39.2
   050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            48.7    48.6
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             42.3    42.0
   060 Vernepleierutdanning      Ordinær kvote            45.6    45.5
   060 Vernepleierutdanning      Ungdomskvote             38.3    38.0
   110 Allmennlærerutdanning     Ordinær kvote            48.3    48.3
   110 Allmennlærerutdanning     Ungdomskvote             41.2    40.8
   130 Førskolelærerutdanning     Ordinær kvote            40.6    39.4
   130 Førskolelærerutdanning     Ungdomskvote             36.0    34.0
   170 Engelsk grunnfag        Ordinær kvote            43.4    40.7
   170 Engelsk grunnfag        Ungdomskvote             42.8    39.7
   187 Informatikk          Ordinær kvote            59.8    59.4
   187 Informatikk          Ungdomskvote             49.8    48.6
   238 Statsvitenskap grunnfag    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   238 Statsvitenskap grunnfag    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   244 Tysk grunnfag         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   244 Tysk grunnfag         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   270 Informatikk          Ordinær kvote            61.5    61.5
   270 Informatikk          Ungdomskvote             50.4    50.4
   278 Tysk merkantil/int.handel   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   278 Tysk merkantil/int.handel   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   279 Fransk merkantil/int. handel  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   279 Fransk merkantil/int. handel  Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   289 Engelsk, merkantilt studium  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   289 Engelsk, merkantilt studium  Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   649 Idrett             Ordinær kvote            52.1    49.8
   680 Samfunnsfag          Ordinær kvote            47.0    47.0
   693 Naturfag            Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   702 Bioingeniørutdanning      Ordinær kvote            50.8    49.9
   702 Bioingeniørutdanning      Ungdomskvote             49.4    48.2Høgskolen i Ålesund             

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 225 003 Høg.ing., bygg         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   003 Høg.ing., bygg         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   004 Høg.ing., data         Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Forkurskvote             Ingen tilbud gitt
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Ordinær kvote            Ingen tilbud gitt
   006 Høg.ing., elkraftteknikk    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   011 Høg.ing., marinteknikk     Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   011 Høg.ing., marinteknikk     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   011 Høg.ing., marinteknikk     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   012 Høg.ing., maskin        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   017 Høg.ing., automatiseringstekn. Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   017 Høg.ing., automatiseringstekn. Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   017 Høg.ing., automatiseringstekn. Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   028 Høg.ing., teleteknikk     Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   028 Høg.ing., teleteknikk     Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   028 Høg.ing., teleteknikk     Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   031 Ingeniørutdanning, marintekn. Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   031 Ingeniørutdanning, marintekn. Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   034 Høg.ing., maskin m/praksis   Forkurskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   034 Høg.ing., maskin m/praksis   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   034 Høg.ing., maskin m/praksis   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   050 Sjukepleierutdanning      Ordinær kvote            49.0    48.6
   050 Sjukepleierutdanning      Ungdomskvote             42.8    42.4
   162 Administrasjon og ledelse   Ordinær kvote            50.3    47.0
   162 Administrasjon og ledelse   Ungdomskvote             41.6    40.4
   163 Kjemi             Ordinær kvote            Ingen tilbud gitt
   163 Kjemi             Ungdomskvote             Ingen tilbud gitt
   168 Ex.phil.                              Åpent studium
   184 Biologi m/kjemi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   184 Biologi m/kjemi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   325 Eksportmarkedsføring      Ordinær kvote            53.9    51.0
   325 Eksportmarkedsføring      Ungdomskvote             45.6    44.3
   327 Akvatisk biologi        Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   327 Akvatisk biologi        Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   331 Nærings.tekn. for fiskeriene  Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   331 Nærings.tekn. for fiskeriene  Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   352 Maritim utd., maskiniststudium Aspirantkvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   352 Maritim utd., maskiniststudium Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   352 Maritim utd., maskiniststudium Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   353 Maritim utdanning, nautikk   Aspirantkvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   353 Maritim utdanning, nautikk   Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   353 Maritim utdanning, nautikk   Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   365 Geografiske infosystemer    Ordinær kvote            Alle kvalifiserte fikk tilbud
   365 Geografiske infosystemer    Ungdomskvote             Alle kvalifiserte fikk tilbud
   702 Bioingeniørutdanning      Ordinær kvote            50.7    49.2
   702 Bioingeniørutdanning      Ungdomskvote             50.2    46.5Høgskolen for Diakoni og Sykepleie      

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 230 050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            46.9    46.3
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             41.5    40.2Sámi allaskuvla/Samisk høgskole     

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 231 111 Allmennlærerutdanning                        Åpent studium
   135 Førskolelærerutdanning                       Åpent studium
   235 Samisk grunnfag                           Åpent studium
   378 Tospråklighetsped., deltid                     Åpent studium
   649 Kroppsøving                             Åpent studiumMenighetssøsterhjemmets Høgskole       

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 232 050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            47.8    46.4
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             43.9    40.9Rogaland Vernepleierhøgskole       

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 244 060 Vernepleierutdanning      Ordinær kvote            44.9    42.0
   060 Vernepleierutdanning      Ungdomskvote             39.2    35.4Betanien sykepleierhøgskole i Bergen     

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 250 050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            52.1    52.1
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             45.8    45.8Diakonhjemmets høgskolesenter       

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 251 050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            48.2    47.8
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             45.3    43.7
   080 Sosionomutdanning       Ordinær kvote            54.2    54.0
   081 Sosionomutdanning, deltid   Ordinær kvote            43.4    43.4Diakonissehjemmets høgskole         

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 252 050 Sykepleierutdanning      Ordinær kvote            53.2    53.2
   050 Sykepleierutdanning      Ungdomskvote             48.3    48.0Dronnings Mauds Minne Høgskolen       

 LNR SNR STUDIUM            KVOTE                Hovedopptak Suppleringsopptak
---- ---- ------------------------------ ------------------------------------ ----------- -----------------
 253 130 Førskolelærerutdanning     Ordinær kvote            43.8    41.8
   130 Førskolelærerutdanning     Ungdomskvote             39.2    37.6

Husk å oppgi kilde: Samordna opptak ber om å bli oppgitt som kilde når statistikk eller andre opplysninger fra denne vevtjenesten blir gjengitt.