POENGGRENSER 1997


Tabell over poenggrenser i år og i fjor.


Forklaring til tabellen.

H97 = Poenggrenser i hovedopptaket 1997
V97 = Poenggrenser i varaopptaket 1997
V96 = Poenggrenser i varaopptaket 1996Norges idrettshøgskole

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 150 185 Idrett grunnfag   Kvote for kvinner fra og med 20 år  54  53  53.8
   185 Idrett grunnfag   Kvote for kvinner til og med 19 år  50  50  54.5
   185 Idrett grunnfag   Kvote for menn fra og med 20 år   54  52.2 52.8
   185 Idrett grunnfag   Kvote for menn til og med 19 år   46.3 46.3 51.6
Universitetet i Bergen

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 184 324 Samf.vit. fag    Ordinær kvote            alle alle 47
   324 Samf.vit. fag    Ordinær skolepoengkvote       alle alle 39
   715 Hist.fil. fag    Ordinær kvote            alle alle 47
   715 Hist.fil. fag    Ordinær skolepoengkvote       alle alle 39
   724 1. avdeling jus   Ordinær kvote            51.1 51.1 53.5
   724 1. avdeling jus   Ordinær skolepoengkvote       47  47  47.8
   740 Medisin       Gruppe 1A,førstevitnemål u/tilleggsp 57.6 57.3 56.7
   740 Medisin       Gruppe 1B,førstevitnemål m/tilleggsp 65.3 65.3 64.8
   740 Medisin       Gruppe 1C,forbedret v.m. m/tilleggsp 68.1 67.5 67.7
   742 Odontologi      Nordnorsk kvote           alle alle
   742 Odontologi      Nordnorsk skolepoengkvote      alle alle
   742 Odontologi      Ordinær kvote            59.6 59.6 61
   742 Odontologi      Ordinær skolepoengkvote       54.6 54.4 54.5
   743 Tannpleier      Ordinær kvote            43.6 43.6 45
   743 Tannpleier      Ordinær skolepoengkvote       40.3 40.3 41
   747 Realfag       Ordinær kvote            alle alle 45
   747 Realfag       Ordinær skolepoengkvote       alle alle 38
   752 Psykologi      Ordinær kvote            50.8 50.8 50
   752 Psykologi      Ordinær skolepoengkvote       45.8 45.8 45.5
Universitetet i Oslo

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 185 220 Pedagogiske fag   Ordinær kvote            alle alle
   220 Pedagogiske fag   Ordinær skolepoengkvote       alle alle
   324 Samf.vit. fag    Ordinær kvote            38.1 38.1 44.4
   324 Samf.vit. fag    Ordinær skolepoengkvote       33.1 33.1 40.7
   707 Farmasi       Ordinær kvote            58.1 57.7 57.7
   707 Farmasi       Ordinær skolepoengkvote       56.2 55.8 56
   708 Ernæring       Ordinær kvote            52.8 52.8 52.4
   715 Hist.fil. fag    Ordinær kvote            40.8 40.8 44.5
   715 Hist.fil. fag    Ordinær skolepoengkvote       35.2 35.2 39.7
   724 Rettsstudiet (Jus)  Ordinær kvote            51.9 51.1 53.6
   724 Rettsstudiet (Jus)  Ordinær skolepoengkvote       47.7 47  49.9
   740 Medisin       Gruppe 1A,førstevitnemål u/tilleggsp 58  58  57.8
   740 Medisin       Gruppe 1B,førstevitnemål m/tilleggsp 66.1 66.1 56.7
   740 Medisin       Gruppe 1C,forbedret v.m. m/tilleggsp 69  68.9 69.2
   742 Odontologi      Ordinær kvote            54.6 54.4 55.9
   743 Tannpleie      Ordinær kvote            42.2 42.2 42.2
   747 Realfag       Ordinær kvote            alle alle alle
   747 Realfag       Ordinær skolepoengkvote       alle alle alle
   751 Kriminologi     Ordinær kvote            46.3 45.1 49.2
   751 Kriminologi     Ordinær skolepoengkvote       42.3 41.3 45.4
Universitetet i Tromsø

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 186 707 Farmasi       Nordnorsk kvote           57.3 57.3 56.9
   707 Farmasi       Ordinær kvote            58.8 58.8 58.3
   707 Farmasi       Samisk kvote             alle alle
   709 Fiskehelse      Ordinær kvote            alle alle 33.2
   709 Fiskehelse      Samisk kvote             alle alle
   710 Fiskerikandidat   Ordinær kvote            41.4 41.4 38.3
   710 Fiskerikandidat   Samisk kvote             alle alle
   711 Havbruk       Ordinær kvote            alle alle 33.2
   711 Havbruk       Samisk kvote             alle alle
   724 1. avdeling jus   Nordnorsk kvote           37.5 34.4 44.3
   724 1. avdeling jus   Nordnorsk skolepoengkvote      38.9 35.4 43.6
   724 1. avdeling jus   Ordinær kvote            56.5 56.1 56.5
   724 1. avdeling jus   Ordinær skolepoengkvote       48.8 47.3 47.8
   724 1. avdeling jus   Samisk kvote             45  45
   739 Medisin grunnfag   Ordinær kvote            0  0
   740 Medisin       Gruppe 1A,førstevitnemål u/tilleggsp 57.3 57.3 56.8
   740 Medisin       Gruppe 1A Nord-Norge         55.2 54.8 54.8
   740 Medisin       Gruppe 1A Nord-Troms og Finnmark   53.8 53.2 51.2
   740 Medisin       Gruppe 1B,førstevitnemål m/tilleggsp 65.2 65.2 65
   740 Medisin       Gruppe 1B Nord-Norge         63.7 63.6 64.4
   740 Medisin       Gruppe 1B Nord-Troms og Finnmark   61.9 61.9 60.5
   740 Medisin       Gruppe 1C,forbedret v.m. m/tilleggsp 68  67.3 67.8
   740 Medisin       Gruppe 1C Nord-Norge         65.8 65.3 66.1
   740 Medisin       Gruppe 1C Nord-Troms og Finnmark   66.5 63.8 63.9
   783 Siving, bioteknologi Kvote for ingeniørhøgskole      2.33 2.33 2.5
   783 Siving, bioteknologi Kvote for teknisk fagskole      alle alle 2.5
   783 Siving, bioteknologi Nordnorsk kvote           alle alle 43
   783 Siving, bioteknologi Ordinær kvote            alle alle 47.3
   783 Siving, bioteknologi Samisk kvote             alle alle
   784 Siving, fysikk    Kvote for ingeniørhøgskole      alle alle 3.6
   784 Siving, fysikk    Kvote for teknisk fagskole      alle alle 3
   784 Siving, fysikk    Nordnorsk kvote           alle alle 42
   784 Siving, fysikk    Ordinær kvote            alle alle 41.6
   784 Siving, fysikk    Samisk kvote             alle alle
   785 Siving, informatikk Kvote for ingeniørhøgskole      alle alle 3.3
   785 Siving, informatikk Kvote for teknisk fagskole      alle alle 2.7
   785 Siving, informatikk Nordnorsk kvote           42.4 alle 44.9
   785 Siving, informatikk Ordinær kvote            52.9 52.9 49.5
   785 Siving, informatikk Samisk kvote             alle alle
Arkitekthøgskolen i Oslo

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 189 030 Sivilarkitekt    Ordinær kvote            25  23
   343 Industridesigner   Ordinær kvote            25  25
Norges handelshøgskole

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 191 345 Siviløkonom     Ordinær kvote            53.3 53.3 53
   776 Fransk        Ordinær kvote            40.5 40.5 45.5
   779 Tysk         Ordinær kvote            45.8 43.4 47.5
Norges landbrukshøgskole

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 192 728 Grøntm. og hagebruk Ordinær kvote            alle alle 0
   729 Husdyrfag      Ordinær kvote            45.2 45.2 48.7
   730 Jord,vann,plantefag Ordinær kvote            alle 34  42.8
   731 Karttekniske fag   Ordinær kvote            alle alle 42.1
   732 Landskapsarkitektur Ordinær kvote            50.7 50.7 54.8
   733 Naturforvaltning   Ordinær kvote            54.7 54.7 56
   734 Næringsmiddelfag   Ordinær kvote            alle alle 45.7
   735 Planfag       Ordinær kvote            alle alle 0
   736 Skogfag       Ordinær kvote            alle alle 48.2
   737 Tekniske fag     Ordinær kvote            alle alle 0
   738 Øk. og ressursforv. Ordinær kvote            alle alle 42.8
   747 Naturvitenskap    Ordinær kvote            38.6 alle 50.4
Norges veterinærhøgskole

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 193 772 Veterinær, Oslo   Gruppe 1, førstevitnemål       54.5 54.5 58
   772 Veterinær, Oslo   Gruppe 2, forbedret v.m. m/tilleggsp 58.6 58.6 54
   775 Veterinær, Bristol  Gruppe 1, førstevitnemål       53.6 53.6 58
   775 Veterinær, Bristol  Gruppe 2, forbedret v.m. m/tilleggsp 57.8 57  53.6
   778 Veterinær, Edinburgh Gruppe 1, førstevitnemål       53.7 53.7 57.7
   778 Veterinær, Edinburgh Gruppe 2, forbedret v.m. m/tilleggsp 58  58  53.6
   780 Dyrepleier      Ordinær kvote            49.5 49.5 47.5
   780 Dyrepleier      Ordinær skolepoengkvote       45.7 44.3 43
   782 Veterinær, Uppsala  Gruppe 1, førstevitnemål       54  54  54
   782 Veterinær, Uppsala  Gruppe 2, forbedret v.m. m/tilleggsp 58.3 58.3 54
Norges teknisk-naturvitenskapelige univ.

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 194 185 Idrett        Ordinær kvote            50  alle 58
   324 Samf.vit. fag    Ordinær kvote            alle alle 41.5
   715 Hist.fil. fag    Ordinær kvote            alle alle 41.7
   740 Medisin       Gruppe 1A,førstevitnemål u/tilleggsp 58.8 58.4 56.7
   740 Medisin       Gruppe 1B,førstevitnemål m/tilleggsp 65.8 65.8 65.2
   740 Medisin       Gruppe 1C,forbedret v.m. m/tilleggsp 68.4 67.7 67.8
   747 Realfag       Ordinær kvote            alle alle 24
   756 Sivilarkitekt    Kvote for ingeniørhøgskole      alle alle
   756 Sivilarkitekt    Kvote for teknisk fagskole      5.52 5.52 49.8
   756 Sivilarkitekt    Ordinær kvote            50.1 48.8 49.2
   757 Geo. og petroleum  Kvote for ingeniørhøgskole      alle alle 35.8
   757 Geo. og petroleum  Kvote for teknisk fagskole      5.09 alle 28.3
   757 Geo. og petroleum  Ordinær kvote            47.2 46  32
   758 Metallurgi      Kvote for ingeniørhøgskole      alle alle 37
   758 Metallurgi      Kvote for teknisk fagskole        alle 35
   758 Metallurgi      Ordinær kvote            alle alle 37.6
   759 Bygg og miljø    Kvote for ingeniørhøgskole      alle alle 29.8
   759 Bygg og miljø    Kvote for teknisk fagskole      4.93 4.93 40.2
   759 Bygg og miljø    Ordinær kvote            44  alle 43.7
   760 Siving, datateknikk Kvote for ingeniørhøgskole      alle alle 26.9
   760 Siving, datateknikk Kvote for teknisk fagskole      5.2 5.2 50
   760 Siving, datateknikk Ordinær kvote            60.2 58.6 58.3
   761 Siving, elektronikk Kvote for ingeniørhøgskole      alle alle 26.7
   761 Siving, elektronikk Kvote for teknisk fagskole      5.41 5.41 50.5
   761 Siving, elektronikk Ordinær kvote            55.6 53.4 54.8
   762 Elkraftteknikk    Kvote for ingeniørhøgskole      alle alle 26.7
   762 Elkraftteknikk    Kvote for teknisk fagskole      5  4.81 49.5
   762 Elkraftteknikk    Ordinær kvote            47.8 37.9 48.8
   763 Fysikk og matematikk Kvote for ingeniørhøgskole      alle alle 21
   763 Fysikk og matematikk Kvote for teknisk fagskole      alle alle 51.6
   763 Fysikk og matematikk Ordinær kvote            57.6 54.2 59
   764 Kjemi        Kvote for ingeniørhøgskole      alle alle 24
   764 Kjemi        Kvote for teknisk fagskole           49.3
   764 Kjemi        Ordinær kvote            52.3 49.7 54
   765 Marin teknikk    Kvote for ingeniørhøgskole      alle alle 24
   765 Marin teknikk    Kvote for teknisk fagskole      5.8 5.8 50
   765 Marin teknikk    Ordinær kvote            54  52.5 54.3
   766 Maskinteknikk    Kvote for ingeniørhøgskole      alle alle 27
   766 Maskinteknikk    Kvote for teknisk fagskole      4.92 4.92 49
   766 Maskinteknikk    Ordinær kvote            49.2 alle 50
   767 Indøk og tek.ledelse Kvote for ingeniørhøgskole      alle alle 24
   767 Indøk og tek.ledelse Kvote for teknisk fagskole      5.12 5.12 57.1
   767 Indøk og tek.ledelse Ordinær kvote            62.7 62.2 60.4
   768 Teknisk design    Kvote for ingeniørhøgskole
   768 Teknisk design    Kvote for teknisk fagskole
   768 Teknisk design    Ordinær kvote            65.3 65  62.1
   777 Musikk        Ordinær kvote            52.8 52.8 52.3
   798 Teknisk kybernetikk Kvote for ingeniørhøgskole      alle alle
   798 Teknisk kybernetikk Kvote for teknisk fagskole      5.14 5.14
   798 Teknisk kybernetikk Ordinær kvote            58.4 56.1
Høgskolen i Agder

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 201 003 Høg.ing., bygg    Forkurskvote             alle alle alle
   003 Høg.ing., bygg    Ordinær kvote            alle alle alle
   003 Høg.ing., bygg    Ungdomskvote             alle alle alle
   004 Høg.ing., data    Forkurskvote             alle alle alle
   004 Høg.ing., data    Ordinær kvote            39.2 39.2 alle
   004 Høg.ing., data    Ungdomskvote             44  44  alle
   005 Høg.ing.,elektro   Forkurskvote             alle alle alle
   005 Høg.ing.,elektro   Ordinær kvote            alle alle alle
   005 Høg.ing.,elektro   Ungdomskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Forkurskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ordinær kvote            alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ungdomskvote             alle alle alle
   023 Ingeniør, bygg    Ordinær kvote            alle alle alle
   023 Ingeniør, bygg    Ungdomskvote             alle alle alle
   032 Ingeniør, maskin   Ordinær kvote            alle alle alle
   032 Ingeniør, maskin   Ungdomskvote             alle alle alle
   033 Høg.ing., miljøtekn. Forkurskvote             alle alle alle
   033 Høg.ing., miljøtekn. Ordinær kvote            alle alle alle
   033 Høg.ing., miljøtekn. Ungdomskvote             alle alle alle
   035 Øk./adm., Kr.sand  Ordinær kvote            46.8 46.8 46.4
   035 Øk./adm., Kr.sand  Ungdomskvote             43.6 43.6 43.1
   050 Sykepl., Kr. sand  Ordinær kvote            51  51  51.2
   050 Sykepl., Kr. sand  Ungdomskvote             45.2 45.2 45.5
   051 Sykepleier, deltid  Agderkvote              45.5 45.5
   051 Sykepleier, deltid  Ordinær kvote            49.6 49.6
   052 Sykepl., Arendal   Ordinær kvote            49.5 49.5 50.1
   052 Sykepl., Arendal   Ungdomskvote             43.2 43.2 44
   080 Sosionom       Ordinær kvote            55.5 55.5 54.2
   080 Sosionom       Ungdomskvote             46.5 46.5 45.9
   110 Allmennlærer     Ordinær kvote            51.9 51.9 51.8
   110 Allmennlærer     Ungdomskvote             45.9 45.9 45.8
   115 Allmennlærer, real. Ordinær kvote            49.3 49.3 46.4
   115 Allmennlærer, real. Ungdomskvote             44.7 44.7 43.1
   130 Førskolelærer    Ordinær kvote            44.4 44.4 46.4
   130 Førskolelærer    Ungdomskvote             39.7 39.7 41.2
   131 Førskolelærer, delt. Ordinær kvote            44.7 44.7 46.5
   170 Engelsk       Ordinær kvote            49.7 48  51.7
   170 Engelsk       Ungdomskvote             46.7 46.1 47.2
   174 Fransk        Ordinær kvote            48.6 45.1 48.8
   174 Fransk        Ungdomskvote             48.1 43.6 48.8
   179 Historie       Ordinær kvote            53.4 52.8 54.3
   179 Historie       Ungdomskvote             42.8 42.4 44
   210 Norsk        Ordinær kvote            alle alle 41.2
   210 Norsk        Ungdomskvote             alle alle 39.3
   217 Off. administrasjon Ordinær kvote            32.7 32.7 38.5
   217 Off. administrasjon Ungdomskvote             36.5 36.5 36.8
   233 Realfag, 1-4 år   Ordinær kvote            alle alle alle
   233 Realfag, 1-4 år   Ungdomskvote             alle alle alle
   247 Utviklingsstudiet  Ordinær kvote            56.8 56.6 56.5
   247 Utviklingsstudiet  Ungdomskvote             49.7 49.4 50.8
   260 IT og informasjonss. Ordinær kvote            57.3 57.3 50.3
   260 IT og informasjonss. Ungdomskvote             48.6 48.6 42
   303 Fagovers., engelsk  Ordinær kvote            59  59  58.8
   303 Fagovers., engelsk  Ungdomskvote             52.5 52.5 50.4
   306 Informatikk/mat.   Ordinær kvote            alle alle alle
   306 Informatikk/mat.   Ungdomskvote             alle alle alle
   309 Kjemiøkonom     Ordinær kvote            alle 41.5 alle
   309 Kjemiøkonom     Ungdomskvote             alle alle alle
   332 Analytisk kjemi   Ordinær kvote            alle 30.5 alle
   332 Analytisk kjemi   Ungdomskvote             alle alle alle
   337 Øk./adm., Grimstad  Ordinær kvote            37.4 37.4 38.7
   337 Øk./adm., Grimstad  Ungdomskvote             39  39  39.2
   338 Hagebruk/økon., 2 år Ordinær kvote            alle alle alle
   339 Hagebruk/økon., 3 år Ordinær kvote            alle alle alle
   340 Teknisk/økon.    Ordinær kvote            alle alle alle
   340 Teknisk/økon.    Ungdomskvote             alle alle alle
   341 Teknisk eksport   Ordinær kvote            alle alle
   341 Teknisk eksport   Ungdomskvote             alle alle
   646 Heimkunnskap     Ordinær kvote            49.1 49.1 48.5
   649 Idrett grunnfag   Ordinær kvote            56.2 54.8 54.3
   652 Kristendom m/livssyn Ordinær kvote            46.9 46.9 43.7
   661 Matematikk      Ordinær kvote            alle 35  44.2
   663 Mediekunnskap    Ordinær kvote            57.2 56  58.8
   667 Musikk        Ordinær kvote            57.4 53.2 58.3
   690 Tysk         Ordinær kvote            45.4 35  39.8
Høgskolen i Akershus

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 202 050 Sykepleier      Ordinær kvote            50.4 50.4 51.7
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             43.1 43.1 44.9
   060 Vernepleier     Ordinær kvote            49.3 49.3 50.4
   060 Vernepleier     Ungdomskvote             40.9 40.9 43.9
   063 Vernepleier, deltid Ordinær kvote            47.4 47.4 48.5
   152 Faglærer i ernæring Ordinær kvote            alle 35.8 40.7
   152 Faglærer i ernæring Ungdomskvote             alle alle 38.1
   153 Kostøkonom      Ordinær kvote            alle alle alle
   153 Kostøkonom      Ungdomskvote             alle alle alle
   155 Produktdesign    Ordinær kvote            57  57  54.6
   155 Produktdesign    Ungdomskvote             41.4 41.4 41.2
   401 Husøkonom      Ordinær kvote            alle alle alle
   401 Husøkonom      Ungdomskvote             alle alle alle
Høgskolen i Bergen

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 203 003 Høg.ing., bygg    Forkurskvote             alle alle 36.3
   003 Høg.ing., bygg    Ordinær kvote            alle alle 37.1
   003 Høg.ing., bygg    Ungdomskvote             alle alle 33.5
   004 Høg.ing., data    Forkurskvote             alle alle 30
   004 Høg.ing., data    Ordinær kvote            52.7 50.4 46
   004 Høg.ing., data    Ungdomskvote             47.2 46.4 46.2
   006 Høg.ing., elkraft  Forkurskvote             alle alle alle
   006 Høg.ing., elkraft  Ordinær kvote            alle alle alle
   006 Høg.ing., elkraft  Ungdomskvote             alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Forkurskvote             alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Ordinær kvote            alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Ungdomskvote             alle alle alle
   011 Høg.ing.,marintekn. Forkurskvote             alle alle 27.3
   011 Høg.ing.,marintekn. Ordinær kvote            41.2 alle 42.7
   011 Høg.ing.,marintekn. Ungdomskvote             45  alle 43.2
   012 Høg.ing., maskin   Forkurskvote             alle alle 38.2
   012 Høg.ing., maskin   Ordinær kvote            alle alle 38.9
   012 Høg.ing., maskin   Ungdomskvote             alle alle 34
   017 Høg.ing., automat.  Forkurskvote             alle alle 44.2
   017 Høg.ing., automat.  Ordinær kvote            alle alle 42.2
   017 Høg.ing., automat.  Ungdomskvote             alle alle 43.2
   022 Høg.ing.,biopr/fored Forkurskvote             alle alle alle
   022 Høg.ing.,biopr/fored Ordinær kvote            alle alle alle
   022 Høg.ing.,biopr/fored Ungdomskvote             alle alle alle
   024 Høg.ing., elektron. Forkurskvote             alle alle 42.4
   024 Høg.ing., elektron. Ordinær kvote            alle alle 43.6
   024 Høg.ing., elektron. Ungdomskvote             alle alle 42.5
   035 Økonomi og adm.   Ordinær kvote            53.5 53.5 53
   035 Økonomi og adm.   Ungdomskvote             48  48  47.3
   043 Høg.ing., fartøytek. Forkurskvote             alle alle
   043 Høg.ing., fartøytek. Ordinær kvote            alle alle
   043 Høg.ing., fartøytek. Ungdomskvote             alle alle
   050 Sykepleier      Ordinær kvote            53.2 52.8 53.7
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             47.2 46.9 47.5
   060 Vernepleier     Ordinær kvote            51.2 51.2 50.4
   060 Vernepleier     Ungdomskvote             42.4 42.4 43.6
   080 Sosionom       Ordinær kvote            57.5 57.5 58.3
   080 Sosionom       Ungdomskvote             46.8 46.8 48
   110 Allmennlærer     Ordinær kvote            53  52.4 54
   110 Allmennlærer     Ungdomskvote             46  45.2 48
   120 Allmennlærer, musikk Ordinær kvote            51.3 51.2 52.5
   120 Allmennlærer, musikk Ungdomskvote             47.9 47.1 49.5
   130 Førskolelærer    Ordinær kvote            46.4 45.6 48
   130 Førskolelærer    Ungdomskvote             40.5 40  42.8
   154 Faglærer i naturfag Ordinær kvote            alle alle 43.6
   154 Faglærer i naturfag Ungdomskvote             alle alle 42.5
   700 Ergoterapeut     Ordinær kvote            58.5 58.3 57
   700 Ergoterapeut     Ungdomskvote             50.3 49.8 50.4
   701 Radiograf      Ordinær kvote            54.4 54.4 53.8
   701 Radiograf      Ungdomskvote             46.5 46.5 48.1
   702 Bioingeniør     Ordinær kvote            56  55  56.7
   702 Bioingeniør     Ungdomskvote             52.9 52.1 53.2
   703 Fysioterapeut    Ordinær kvote            63.2 63  62.3
   703 Fysioterapeut    Ungdomskvote             53.9 53.6 53.7
   753 Jordskifte      Ordinær kvote            alle alle alle
   753 Jordskifte      Ungdomskvote             alle alle alle
Høgskolen i Bodø

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 204 035 Økonomi og adm.   Ordinær kvote            alle alle 35.8
   035 Økonomi og adm.   Ungdomskvote             alle alle 37.4
   050 Sykepleier, Bodø   Ordinær kvote            53.2 53.2 52.6
   050 Sykepleier, Bodø   Ungdomskvote             44.4 44.4 44.4
   055 Sykepl., Mo i Rana  Ordinær kvote            50.9 50.9 50.6
   055 Sykepl., Mo i Rana  Ungdomskvote             43.2 43.2 42.9
   070 Barnevernspedagog  Ordinær kvote            50.1 50.1 51.2
   070 Barnevernspedagog  Ungdomskvote             41.7 41.7 43
   080 Sosionom       Ordinær kvote            50.6 50.6 53.1
   080 Sosionom       Ungdomskvote             41.9 41.6 44.6
   110 Allmennlærer     Ordinær kvote            48.6 48.6 49.9
   110 Allmennlærer     Ungdomskvote             41.6 40.9 42.5
   130 Førskolelærer    Ordinær kvote            44.2 42.9 45.8
   130 Førskolelærer    Ungdomskvote             38.8 38.1 39.8
   175 Fiskeri/akvakultur  Ordinær kvote            alle alle 40
   175 Fiskeri/akvakultur  Ungdomskvote             alle alle alle
   179 Historie       Ordinær kvote            44.8 44.8 44.2
   179 Historie       Ungdomskvote             alle alle 38.1
   184 Biologi/kjemi    Ordinær kvote            alle alle 43
   184 Biologi/kjemi    Ungdomskvote             alle alle 41.6
   219 Statsvitenskap    Ordinær kvote            36.2 alle 37
   219 Statsvitenskap    Ungdomskvote             alle alle alle
   233 Realfag       Ordinær kvote            alle alle alle
   233 Realfag       Ungdomskvote             alle alle alle
   249 Velferdssosiologi  Ordinær kvote            alle alle 47.3
   249 Velferdssosiologi  Ungdomskvote             alle alle 38.1
   270 Informasjonstekn.  Ordinær kvote            52.6 52.6 39.1
   270 Informasjonstekn.  Ungdomskvote             42  42  35.4
   282 Organisasjon og adm. Ordinær kvote            alle 30.6 alle
   282 Organisasjon og adm. Ungdomskvote             alle 33  alle
   296 Øk./adm. m/regnskap Ordinær kvote            42  alle 40.3
   296 Øk./adm. m/regnskap Ungdomskvote             38.6 alle 41.6
   298 Akvakultur      Ordinær kvote            alle alle 33
   298 Akvakultur      Ungdomskvote             alle alle alle
   301 EDB og økonomi    Ordinær kvote            46.9 46.9 35.6
   301 EDB og økonomi    Ungdomskvote             40.8 40.8 36.8
   304 Fiskeriøkonomi    Ordinær kvote            alle alle alle
   304 Fiskeriøkonomi    Ungdomskvote             alle alle alle
   305 Fiskeriteknologi   Ordinær kvote            alle alle alle
   305 Fiskeriteknologi   Ungdomskvote             alle alle alle
   326 Journalist      Ordinær kvote            63.6 63.6 62.9
   326 Journalist      Praksiskvote             alle 51.7 53.3
   654 Kulturkunnskap    Ordinær kvote            alle alle 41.8
   663 Mediekunnskap    Ordinær kvote            36.3 36.3 51.4
   672 Nordisk       Ordinær kvote            alle alle 30.3
Høgskolen i Buskerud

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 205 004 Høg.ing., data    Forkurskvote             alle alle 27.3
   004 Høg.ing., data    Ordinær kvote            36  alle 40.5
   004 Høg.ing., data    Ungdomskvote             42.8 alle 39
   005 Høg.ing., elektro  Forkurskvote             alle alle alle
   005 Høg.ing., elektro  Ordinær kvote            alle alle alle
   005 Høg.ing., elektro  Ungdomskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Forkurskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ordinær kvote            alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ungdomskvote             alle alle alle
   014 Høg.ing., optikk   Forkurskvote             47.5 47.5 55
   014 Høg.ing., optikk   Ordinær kvote            48.2 48.2 56
   014 Høg.ing., optikk   Ungdomskvote             47.8 47  49.7
   032 Ingeniør, maskin   Ordinær kvote            alle alle alle
   035 Øk./adm., Kongsberg Ordinær kvote            33.4 33.4 40.8
   035 Øk./adm., Kongsberg Ungdomskvote             38.8 38.8 41.1
   050 Sykepleier      Ordinær kvote            52.4 52  51.8
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             44.9 44.7 45.9
   151 Faglærer øk. og adm. Ordinær kvote            alle alle 35.8
   151 Faglærer øk. og adm. Ungdomskvote             alle alle 37.6
   238 Statsvitenskap    Ordinær kvote            alle alle 36.4
   238 Statsvitenskap    Ungdomskvote             alle alle 39.1
   241 Sosialøkonomi    Ordinær kvote            alle alle 32.6
   246 Juridiske fag    Ordinær kvote            alle alle 40.2
   402 Øk.og adm, Ringerike Ordinær kvote            alle alle alle
   402 Øk.og adm, Ringerike Ungdomskvote             alle alle alle
   620 Informatikk     Ordinær kvote            47.7 41.8 42.8
   623 Engelsk       Ordinær kvote            alle alle 35.5
   661 Matematikk      Ordinær kvote            alle alle alle
   672 Norsk        Ordinær kvote            alle alle alle
Høgskolen i Finnmark

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 206 035 Økonomi og adm.   Ordinær kvote            alle alle alle
   035 Økonomi og adm.   Ungdomskvote             alle alle alle
   050 Sykepl., Hammerfest Finnmark ungdomskvote        38.3 37.8 40.1
   050 Sykepl., Hammerfest Finnmarkskvote            48.8 48.8 48.7
   050 Sykepl., Hammerfest Ordinær kvote            50.2 49.3 50.3
   050 Sykepl., Hammerfest Samisk kvote             43.3 alle
   050 Sykepl., Hammerfest Ungdomskvote             42  42  42.8
   070 Barnevernspedagog  Ordinær kvote            48.8 48.8 49.4
   070 Barnevernspedagog  Ungdomskvote             40.7 40.7 41.7
   080 Sosionom       Ordinær kvote            49.6 49.6 50.4
   080 Sosionom       Ungdomskvote             40.8 40.8 42.4
   110 Allmennlærer     Ordinær kvote            41.9 41.9 45.9
   110 Allmennlærer     Ungdomskvote             36.4 36.4 40.1
   130 Førskolelærer    Ordinær kvote            alle 25  42.4
   130 Førskolelærer    Ungdomskvote             alle alle 37.8
   164 Bedriftsøkonomi   Ordinær kvote            alle alle 0
   164 Bedriftsøkonomi   Ungdomskvote             alle alle 0
   170 Engelsk       Ordinær kvote            alle 37.8 alle
   170 Engelsk       Ungdomskvote             alle 25.5 alle
   185 Idrett        Ordinær kvote            47.3 45.7 47.7
   185 Idrett        Ungdomskvote             44.3 42.4 43.2
   187 IT, 1 år       Ordinær kvote            46.1 44.2 alle
   187 IT, 1 år       Ungdomskvote             alle alle alle
   196 Kristendom      Ordinær kvote            alle alle 0
   196 Kristendom      Ungdomskvote             alle alle 0
   255 Hotelladministrasjon Ordinær kvote            alle alle alle
   255 Hotelladministrasjon Ungdomskvote             alle alle alle
   256 Akvakultur, 2 år   Ordinær kvote               alle 0
   256 Akvakultur, 2 år   Ungdomskvote             alle alle 0
   258 Akvakultur      Ordinær kvote                 alle
   258 Akvakultur      Ungdomskvote             alle   alle
   275 Kulturfag      Ordinær kvote            alle alle 0
   275 Kulturfag      Ungdomskvote             alle alle 0
   293 Øk. og off. adm   Ordinær kvote            alle alle 0
   293 Øk. og off. adm   Ungdomskvote             alle alle 0
   300 IT, 3 år       Ordinær kvote            43.5 43.5 alle
   300 IT, 3 år       Ungdomskvote             alle alle alle
   319 Reiseliv og turisme Ordinær kvote            alle alle 37.6
   319 Reiseliv og turisme Ungdomskvote             alle alle 38.5
   663 Mediekunnskap    Ordinær kvote            45.4 alle 50.8
   663 Mediekunnskap    Ungdomskvote             35.3 alle 48
   712 Russisk, merkantil  Ordinær kvote            alle alle alle
   712 Russisk, merkantil  Ungdomskvote             alle alle alle
Høgskolen i Gjøvik

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 207 003 Høg.ing., bygg    Forkurskvote             alle alle alle
   003 Høg.ing., bygg    Ordinær kvote            alle alle alle
   003 Høg.ing., bygg    Ungdomskvote             alle alle alle
   004 Høg.ing., data    Forkurskvote             alle alle alle
   004 Høg.ing., data    Ordinær kvote            alle alle alle
   004 Høg.ing., data    Ungdomskvote             alle alle alle
   005 Høg.ing., elektro.  Forkurskvote             alle alle alle
   005 Høg.ing., elektro.  Ordinær kvote            alle alle alle
   005 Høg.ing., elektro.  Ungdomskvote             alle alle alle
   008 Høg.ing., grafisk  Forkurskvote             alle alle alle
   008 Høg.ing., grafisk  Ordinær kvote            alle alle alle
   008 Høg.ing., grafisk  Ungdomskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Forkurskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ordinær kvote            alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ungdomskvote             alle alle alle
   050 Sykepleier      Ordinær kvote            50  49.9 50.5
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             43.3 42.8 43.7
   233 Realfag       Ordinær kvote            alle alle alle
   233 Realfag       Ungdomskvote             alle alle alle
   322 Skogbruksfag     Ordinær kvote            alle alle 43.5
   322 Skogbruksfag     Ungdomskvote             alle alle 38.5
Høgskolen i Harstad

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 208 035 Økonomi og adm.   Ordinær kvote            alle alle alle
   035 Økonomi og adm.   Ungdomskvote             alle alle alle
   050 Sykepleier      Ordinær kvote            50.2 50.2 51.4
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             43.2 43.2 43.3
   060 Vernepleier     Ordinær kvote            46.9 46.9 47.6
   060 Vernepleier     Ungdomskvote             39  39  40.5
   061 Vernepleier, deltid Ordinær kvote            39.5 39.5 40.9
   070 Barnevernspedagog  Ordinær kvote            50  50  51.8
   070 Barnevernspedagog  Ungdomskvote             41.8 41.8 43.2
   170 Engelsk       Ordinær kvote            alle alle alle
   170 Engelsk       Ungdomskvote             alle alle alle
   238 Statsvitenskap    Ordinær kvote            alle alle alle
   238 Statsvitenskap    Ungdomskvote             alle alle alle
   349 Reiseliv og turisme Ordinær kvote            38  38  44.4
   349 Reiseliv og turisme Ungdomskvote             39.3 39.3 42.7
   350 Varehandel/distr.  Ordinær kvote            alle alle alle
   350 Varehandel/distr.  Ungdomskvote             alle alle alle
Høgskolen i Hedmark

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 209 035 Økonomi og adm.   Ordinær kvote            alle alle alle
   035 Økonomi og adm.   Ungdomskvote             alle alle alle
   050 Sykepleier      Ordinær kvote            49  49  49.5
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             42.4 42.4 43.2
   100 Allmennlærer, Hamar Ordinær kvote            48.5 48.5 50
   100 Allmennlærer, Hamar Ungdomskvote             43.9 43.9 44.7
   110 Allmennlærer,Elverum Ordinær kvote            46.2 46.2 48.6
   110 Allmennlærer,Elverum Ungdomskvote             42  42  43.3
   120 Allmennlærer, musikk Ordinær kvote            45  45  49.5
   120 Allmennlærer, musikk Ungdomskvote             43  43  47.5
   130 Førskolelærer    Ordinær kvote            37.9 37.9 47.2
   130 Førskolelærer    Ungdomskvote             36.5 36.5 41.6
   140 Faglærer, kroppsøv. Ordinær kvote            50  50  50.9
   140 Faglærer, kroppsøv. Ungdomskvote             44.8 44.8 45
   161 Adm. databehandling Ordinær kvote            45.4 45.4 40.6
   161 Adm. databehandling Ungdomskvote             36.1 36.1 35.5
   162 Adm. og ledelse   Ordinær kvote            40.5 40.5 44.4
   162 Adm. og ledelse   Ungdomskvote             37.1 37.1 39.5
   164 Bedriftsøkonomi   Ordinær kvote            alle alle alle
   164 Bedriftsøkonomi   Ungdomskvote             alle alle alle
   185 Idrett        Ordinær kvote            54  54  53.8
   185 Idrett        Ungdomskvote             50.7 49.6 49
   223 Utmarksforvaltning  Ordinær kvote            55.2 45.7
   223 Utmarksforvaltning  Ungdomskvote             42  alle
   242 Samfunnsfag     Ordinær kvote            alle alle alle
   242 Samfunnsfag     Ungdomskvote             alle alle alle
   267 Info-/samf.kontakt  Ordinær kvote            48  47.7 41.8
   267 Info-/samf.kontakt  Ungdomskvote             41.3 41.3 37.2
   270 Informatikk     Ordinær kvote            49.8 49.7 39.3
   270 Informatikk     Ungdomskvote             43.6 43.6 37.2
   299 Bioteknologi     Ordinær kvote            43  43  46.5
   299 Bioteknologi     Ungdomskvote             42.4 42.4 43.6
   307 Jord og plantekultur Ordinær kvote            alle alle alle
   307 Jord og plantekultur Ungdomskvote             alle alle alle
   311 Landbruksteknikk   Ordinær kvote            alle alle alle
   311 Landbruksteknikk   Ungdomskvote             alle alle alle
   314 Miljøteknologi    Ordinær kvote            alle alle alle
   314 Miljøteknologi    Ungdomskvote             alle alle alle
   318 Revisjon       Ordinær kvote            alle alle
   318 Revisjon       Ungdomskvote             alle alle
   322 Skogbruk       Ordinær kvote            alle alle
   322 Skogbruk       Ungdomskvote             alle alle
   623 Engelsk, Hamar    Ordinær kvote            alle alle 47.8
   661 Matematikk      Ordinær kvote            alle alle 36.3
   663 Mediekunnskap    Ordinær kvote            45.3 45.2 50.2
Høgskolen i Lillehammer

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 210 035 Økonomi og adm.   Ordinær kvote            47.1 44.8 47.4
   035 Økonomi og adm.   Ungdomskvote             43.6 39.6 45.2
   060 Vernepleier     Ordinær kvote            47.4 47.4 48.9
   060 Vernepleier     Ungdomskvote             40  40  42
   070 Barnevernspedagog  Ordinær kvote            51.2 51.2 52
   070 Barnevernspedagog  Ungdomskvote             43.3 43.1 45
   080 Sosionom       Ordinær kvote            52.3 52.1 53.9
   080 Sosionom       Ungdomskvote             44  43.9 45.4
   220 Pedagogikk      Ordinær kvote            46.5 46.5 50.2
   220 Pedagogikk      Ungdomskvote             40.9 40.9 43.3
   237 Samf.pol./off.forv. Ordinær kvote            alle 40.4 alle
   237 Samf.pol./off.forv. Ungdomskvote             alle alle alle
   248 Geografi       Ordinær kvote            alle 30.4 alle
   248 Geografi       Ungdomskvote             alle alle alle
   252 Samfunnsplanlegging Ordinær kvote            alle alle alle
   252 Samfunnsplanlegging Ungdomskvote             alle alle alle
   262 Filmvitenskap    Ordinær kvote            55.7 54.6 52.8
   262 Filmvitenskap    Ungdomskvote             49  49  48.7
   264 Medieteknikk     Ordinær kvote            60.6 58.2 58.2
   264 Medieteknikk     Ungdomskvote             52.5 51  50.8
   272 Kunsthistorie    Ordinær kvote            37.9 alle alle
   272 Kunsthistorie    Ungdomskvote             37  alle alle
   288 Samtidshistorie   Ordinær kvote            alle alle alle
   288 Samtidshistorie   Ungdomskvote             alle alle alle
   317 Reiseliv       Ordinær kvote            51.6 49.5 51.1
   317 Reiseliv       Ungdomskvote             46.6 44.4 48.7
Høgskolen i Molde

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 211 035 Økonomi og adm.   Ordinær kvote            alle alle 34.3
   035 Økonomi og adm.   Ungdomskvote             alle alle 37
   050 Sykepleier      Ordinær kvote            54  54  52.2
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             45.5 45.5 45.2
   164 Bedriftsøkonomi   Ordinær kvote            alle alle alle
   164 Bedriftsøkonomi   Ungdomskvote             alle alle alle
   205 Matematikk      Ordinær kvote            alle alle alle
   205 Matematikk      Ungdomskvote             alle alle alle
   238 Statsvitenskap,Molde Ordinær kvote            alle alle alle
   238 Statsvitenskap,Molde Ungdomskvote             alle alle alle
   239 Samfunnsøkonomi   Ordinær kvote            alle alle alle
   239 Samfunnsøkonomi   Ungdomskvote             alle alle alle
   257 Akvakultur/økonomi  Ordinær kvote            alle alle alle
   257 Akvakultur/økonomi  Ungdomskvote             alle alle alle
   292 Transportøkonomi   Ordinær kvote            alle alle alle
   292 Transportøkonomi   Ungdomskvote             alle alle alle
   300 Informatikk     Ordinær kvote            48  48  38.5
   300 Informatikk     Ungdomskvote             43.6 43.6 41.2
Høgskolen i Narvik

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 212 003 Høg.ing., bygg    Forkurskvote             alle alle alle
   003 Høg.ing., bygg    Ordinær kvote            alle alle alle
   003 Høg.ing., bygg    Ungdomskvote             alle alle alle
   004 Høg.ing., data    Forkurskvote             alle alle alle
   004 Høg.ing., data    Ordinær kvote            alle alle alle
   004 Høg.ing., data    Ungdomskvote             alle alle alle
   006 Høg.ing., elkraft  Forkurskvote             alle alle alle
   006 Høg.ing., elkraft  Ordinær kvote            alle alle alle
   006 Høg.ing., elkraft  Ungdomskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Forkurskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ordinær kvote            alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ungdomskvote             alle alle alle
   024 Høg.ing., elektron. Forkurskvote             alle alle
   024 Høg.ing., elektron. Ordinær kvote            alle alle
   024 Høg.ing., elektron. Ungdomskvote             alle alle
   027 Høg.ing, romtekn.  Forkurskvote             alle alle
   027 Høg.ing, romtekn.  Ordinær kvote            alle alle
   027 Høg.ing, romtekn.  Ungdomskvote             alle alle
   033 Høg.ing, miljø    Forkurskvote             alle alle
   033 Høg.ing, miljø    Ordinær kvote            alle alle
   033 Høg.ing, miljø    Ungdomskvote             alle alle
   040 Høg.ing., Alta    Forkurskvote             alle alle alle
   040 Høg.ing., Alta    Ordinær kvote            alle alle alle
   040 Høg.ing., Alta    Ungdomskvote             alle alle alle
   050 Sykepleier      Ordinær kvote            50  49.8 50
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             42.4 42  45
Høgskolen i Nesna

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 213 110 Allmennlærer     Ordinær kvote            42  42  45.8
   110 Allmennlærer     Ungdomskvote             38.4 38.4 41.1
   130 Førskolelærer    Ordinær kvote            37.1 37.1 43.8
   130 Førskolelærer    Ungdomskvote             35.2 35.2 39.1
   185 Idrett        Ordinær kvote            51  49.9 49.8
   185 Idrett        Ungdomskvote             47.2 44.8 45.6
   187 Informatikk     Ordinær kvote            44.6 42.5
   187 Informatikk     Ungdomskvote             37  35.3
   373 Naturfag       Ordinær kvote            alle alle alle
   373 Naturfag       Ungdomskvote             alle alle alle
   623 Engelsk       Ordinær kvote            alle alle 40.8
   649 Kroppsøving     Ordinær kvote            46  44.3
Høgskolen i Nord-Trøndelag

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 214 009 Høg.ing., kjemi   Forkurskvote             alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Ordinær kvote            alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Ungdomskvote             alle alle alle
   024 Høg.ing., elektron. Forkurskvote             alle alle alle
   024 Høg.ing., elektron. Ordinær kvote            alle alle alle
   024 Høg.ing., elektron. Ungdomskvote             alle alle alle
   035 Økonomi og adm.   Ordinær kvote            alle alle alle
   035 Økonomi og adm.   Ungdomskvote             alle alle alle
   050 Sykepleier, Levanger Ordinær kvote            52.1 51.6 52
   050 Sykepleier, Levanger Ungdomskvote             46  45.3 45.8
   058 Sykepleier, Namsos  Ordinær kvote            49.5 49.4 49.8
   058 Sykepleier, Namsos  Ungdomskvote             43.2 42.7 43.2
   059 Sykepleier, deltid  Ordinær kvote            48.7 48.7
   059 Sykepleier, deltid  Ungdomskvote
   110 Allmennlærer     Ordinær kvote            46.7 46.3 48.3
   110 Allmennlærer     Ungdomskvote             41.6 41.3 42.6
   130 Førskolelærer    Ordinær kvote            44.6 44.5 45.9
   130 Førskolelærer    Ungdomskvote             39.1 39.1 40.8
   160 Øk/ressursf.     Ordinær kvote            alle alle alle
   160 Øk/ressursf.     Ungdomskvote             alle alle alle
   187 Informatikk     Ordinær kvote            50.6 49  43.5
   187 Informatikk     Ungdomskvote             39.6 38.1 36.7
   240 Sosiologi      Ordinær kvote            alle alle 39.8
   240 Sosiologi      Ungdomskvote             alle alle 37
   241 Sosialøkonomi    Ordinær kvote            alle alle alle
   241 Sosialøkonomi    Ungdomskvote             alle alle alle
   248 Geografi       Ordinær kvote            alle alle alle
   248 Geografi       Ungdomskvote             alle alle alle
   274 Komm.øk og ledelse  Ordinær kvote            alle alle alle
   274 Komm.øk og ledelse  Ungdomskvote             alle alle alle
   306 Informasjonstekn.  Ordinær kvote            46.9 46.9 34.5
   306 Informasjonstekn.  Ungdomskvote             41.7 41.7 34.9
   312 Landbruk/bygdeutv.  Ordinær kvote            alle alle alle
   312 Landbruk/bygdeutv.  Ungdomskvote             alle alle alle
   321 Husdyrbruk      Ordinær kvote            43.3 40.4 38.9
   321 Husdyrbruk      Ungdomskvote             42.5 39.4 39
   322 Skogbruksfag     Ordinær kvote            alle alle alle
   322 Skogbruksfag     Ungdomskvote             alle alle alle
   377 Miljø og ressursfag Ordinær kvote            alle alle alle
   377 Miljø og ressursfag Ungdomskvote             alle alle alle
   605 Friluftsliv     Ordinær kvote            57  56.2 56
   612 Biologi       Ordinær kvote            43.6 40.4 44.3
   623 Engelsk       Ordinær kvote            46.5 alle 42.4
   649 Kroppsøving     Ordinær kvote            54.2 50.2 50.2
   661 Matematikk      Ordinær kvote            alle alle alle
   672 Norsk        Ordinær kvote            39.3 alle alle
Høgskolen i Oslo

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 215 003 Høg.ing., bygg    Forkurskvote             alle alle alle
   003 Høg.ing., bygg    Ordinær kvote            alle alle alle
   003 Høg.ing., bygg    Ungdomskvote             alle alle alle
   004 Høg.ing., data    Forkurskvote             alle alle
   004 Høg.ing., data    Ordinær kvote            52.9 51.7 46.5
   004 Høg.ing., data    Ungdomskvote             46.8 45.6 44.3
   005 Høg.ing., elektro  Forkurskvote             alle alle
   005 Høg.ing., elektro  Ordinær kvote            alle alle 35.5
   005 Høg.ing., elektro  Ungdomskvote             alle alle 36.6
   006 Høg.ing., elkraft  Forkurskvote             alle alle alle
   006 Høg.ing., elkraft  Ordinær kvote            alle alle alle
   006 Høg.ing., elkraft  Ungdomskvote             alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Forkurskvote             alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Ordinær kvote            alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Ungdomskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Forkurskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ordinær kvote            alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ungdomskvote             alle alle alle
   032 Ingeniør, maskin   Ordinær kvote            alle alle alle
   032 Ingeniør, maskin   Ungdomskvote             alle alle alle
   035 Økonomi og adm./rev. Ordinær kvote            53.1 52.3 50
   035 Økonomi og adm./rev. Ungdomskvote             46.8 46  44.7
   050 Sykepleier      Ordinær kvote            50.8 50.8 51.1
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             44  43.5 44.4
   051 Sykepleier, deltid  Ordinær kvote            50.3 50.2 50
   051 Sykepleier, deltid  Ungdomskvote             41.9 41.7 42.6
   070 Barnevernspedagog  Ordinær kvote            55.8 55.8 54.6
   070 Barnevernspedagog  Ungdomskvote             46.5 46.5 47
   071 Barnevern, deltid  Ordinær kvote            alle 31
   080 Sosionom       Ordinær kvote            57.4 57.4 56
   080 Sosionom       Ungdomskvote             46.3 46.2 46.7
   081 Sosionom, deltid   Ordinær kvote            42  42  41.4
   110 Allmennlærer     Ordinær kvote            53.3 52.8 52.5
   110 Allmennlærer     Ungdomskvote             44.8 44.5 45.6
   130 Førskolelærer    Ordinær kvote            47.8 47.1 47.5
   130 Førskolelærer    Ungdomskvote             40.4 39.7 41.4
   131 Førskolelærer, delt. Ordinær kvote            alle alle 30.7
   138 Kommunalkandidat   Ordinær kvote            53  53  50.3
   138 Kommunalkandidat   Ungdomskvote             42.4 42.4 41.4
   150 Faglærer i forming  Ordinær kvote            53.3 53.3 53
   150 Faglærer i forming  Ungdomskvote             35.7 35.7 38.1
   326 Journalist      Ordinær kvote            68.9 68.7 67.6
   326 Journalist      Praksiskvote             65.8 65.8 62.9
   336 Bibliotekar     Ordinær kvote            57.3 56.9 56.7
   336 Bibliotekar     Ungdomskvote             43.6 43.1 45.3
   425 Fotojournalist    Ordinær kvote            alle alle
   618 Drama og teater   Dramafaglig kvote          64.6 61.2
   618 Drama og teater   Ordinær kvote            62.4 61.5 63.3
   623 Engelsk       Ordinær kvote            58.4 58.4 62.1
   631 Formgivning/veving  Ordinær kvote            alle alle alle
   632 Formgivning/tekstil Ordinær kvote            42.5 42.3 44
   633 Billedvev/form/farge Ordinær kvote            alle alle alle
   634 Formgivning/søm   Ordinær kvote            47.6 47.6 49.4
   637 Kunst/håndverk/tegn. Ordinær kvote            61.2 61.2 61.5
   638 Kunst/håndv./tekstil Ordinær kvote            57.2 57.2 57.9
   691 U-landsstudium    Ordinær kvote            65.6 65.6 65
   700 Ergoterapeut     Ordinær kvote            55.1 55.1 54.8
   700 Ergoterapeut     Ungdomskvote             48.1 48.1 48.8
   701 Radiograf      Ordinær kvote            54.9 54.9 53.8
   701 Radiograf      Ungdomskvote             45.7 45.3 46.5
   702 Bioingeniør     Ordinær kvote            55.6 55.4 54.6
   702 Bioingeniør     Ungdomskvote             49.9 49.7 50.7
   703 Fysioterapeut    Ordinær kvote            63.8 63.8 62.9
   703 Fysioterapeut    Ungdomskvote             54  54  54
   706 Fysio/mensendieck  Ordinær kvote            63  63  62.2
   706 Fysio/mensendieck  Ungdomskvote             53.3 53.3 53.2
   744 Ortopedi       Nordnorsk kvote           59.6 59.6
   744 Ortopedi       Ordinær kvote            61.3 61  58.2
   744 Ortopedi       Ungdomskvote             52  52  51.7
   749 Reseptar       Nordnorsk kvote           49.3 49.3 55.5
   749 Reseptar       Ordinær kvote            57  57  55.8
   749 Reseptar       Samisk kvote             alle alle
   749 Reseptar       Ungdomskvote             50.2 50.2 49.4
Høgskolen i Sogn og Fjordane

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 216 005 Høg.ing., elektro  Forkurskvote             alle alle alle
   005 Høg.ing., elektro  Ordinær kvote            alle alle alle
   005 Høg.ing., elektro  Ungdomskvote             alle alle alle
   035 Økonomi og adm.   Ordinær kvote            42.4 39.4 43.5
   035 Økonomi og adm.   Ungdomskvote             40.5 39  41.9
   050 Sjukepleier     Ordinær kvote            49.3 49.3 50.2
   050 Sjukepleier     Ungdomskvote             42.9 42.9 44
   070 Barnevernspedagog  Ordinær kvote            51  51  50.8
   070 Barnevernspedagog  Ungdomskvote             42  41.9 43.9
   080 Sosionom       Ordinær kvote            50.9 50.9 51.7
   080 Sosionom       Ungdomskvote             43.2 43.2 44.1
   110 Allmennlærer     Ordinær kvote            45.5 45.5 47.6
   110 Allmennlærer     Ungdomskvote             41.6 41.6 42.8
   130 Førskolelærer    Ordinær kvote            40.3 40.3 45.1
   130 Førskolelærer    Ungdomskvote             37.9 37.9 40.5
   170 Engelsk       Ordinær kvote            45.9 45.8 42.8
   170 Engelsk       Ungdomskvote             45.2 42  40.9
   184 Biologi og kjemi   Ordinær kvote            alle alle alle
   184 Biologi og kjemi   Ungdomskvote             alle alle alle
   185 Idrett        Ordinær kvote            53  51.8 55
   185 Idrett        Ungdomskvote             48.8 47.8 49.7
   187 Informasjonsbeh.   Ordinær kvote            52  49  47
   187 Informasjonsbeh.   Ungdomskvote             44.4 43.6 40.3
   190 Geologi og kjemi   Ordinær kvote            alle alle alle
   190 Geologi og kjemi   Ungdomskvote             alle alle alle
   191 Zoologi og kjemi   Ordinær kvote            alle alle alle
   191 Zoologi og kjemi   Ungdomskvote             alle alle alle
   232 Org./adm. vitenskap Ordinær kvote            alle alle alle
   232 Org./adm. vitenskap Ungdomskvote             alle alle alle
   242 Samfunnsfag     Ordinær kvote            43.3 43.2 42.2
   242 Samfunnsfag     Ungdomskvote             40.3 38.7 39.1
   283 Natur og miljø,basis Ordinær kvote            alle alle
   283 Natur og miljø,basis Ungdomskvote             alle alle
   298 Akvakultur      Ordinær kvote            alle alle alle
   298 Akvakultur      Ungdomskvote             alle alle alle
   315 Natur og miljø,hovud Ordinær kvote            alle alle
   315 Natur og miljø,hovud Ungdomskvote             alle alle
   330 Reiseliv       Ordinær kvote            49.3 47.3 45.3
   330 Reiseliv       Ungdomskvote             44  42.8 42.4
   351 Ungdomssosiologi   Ordinær kvote            50  47.9 48.7
   351 Ungdomssosiologi   Ungdomskvote             41.9 41.4 42.8
   672 Norsk        Ordinær kvote            alle alle alle
Høgskolen i Stavanger

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 217 003 Høg.ing., bygg    Forkurskvote             alle alle 40.1
   003 Høg.ing., bygg    Ordinær kvote            alle alle 45
   003 Høg.ing., bygg    Ungdomskvote             alle alle 31.1
   004 Høg.ing., data    Forkurskvote             51.9 51.9 51.7
   004 Høg.ing., data    Ordinær kvote            52.1 52.1 50
   004 Høg.ing., data    Ungdomskvote             48.6 48.6 47.4
   005 Høg.ing., elektro  Forkurskvote             alle alle alle
   005 Høg.ing., elektro  Ordinær kvote            alle alle alle
   005 Høg.ing., elektro  Ungdomskvote             alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Forkurskvote             alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Ordinær kvote            alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Ungdomskvote             alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Forkurskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ordinær kvote            alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ungdomskvote             alle alle alle
   015 Høg.ing., petroleum Forkurskvote             44.3 44.3 alle
   015 Høg.ing., petroleum Ordinær kvote            46.2 46.2 alle
   015 Høg.ing., petroleum Ungdomskvote             44.8 43.9 alle
   023 Ingeniør, bygg    Ordinær kvote            alle alle 43.5
   023 Ingeniør, bygg    Ungdomskvote             alle alle alle
   035 Økonomi og adm.   Ordinær kvote            52  52  50.2
   035 Økonomi og adm.   Ungdomskvote             45.5 45.5 45.6
   046 Medieteknikk     Ordinær kvote            59.5 58.4 56.5
   046 Medieteknikk     Ungdomskvote             52.9 51.2 50.5
   050 Sykepleier      Ordinær kvote            51.6 51.6 51.8
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             46.4 46.2 46.6
   070 Barnevernspedagog  Ordinær kvote            52  51.8 52.5
   070 Barnevernspedagog  Ungdomskvote             44.4 44.3 45.7
   080 Sosionom       Ordinær kvote            53.4 53.4 53.7
   080 Sosionom       Ungdomskvote             44.8 44.5 45.8
   110 Allmennlærer     Ordinær kvote            50.5 50.5 51.2
   110 Allmennlærer     Ungdomskvote             46  46  46.4
   130 Førskolelærer    Ordinær kvote            45.5 45.5 46.8
   130 Førskolelærer    Ungdomskvote             40  39.6 42.2
   170 Engelsk       Ordinær kvote            47.7 47.7 50.6
   170 Engelsk       Ungdomskvote             45.2 45.2 46.2
   179 Historie       Ordinær kvote            50.6 50.6 54.7
   179 Historie       Ungdomskvote             43.1 43.1 45.3
   182 Menighetsarbeid   Ordinær kvote            alle alle
   182 Menighetsarbeid   Ungdomskvote             alle alle
   196 Kristendom      Ordinær kvote            46.4 44.2 46.4
   196 Kristendom      Ungdomskvote             44  41.6 42.9
   200 Kunst-/kulturforvalt Ordinær kvote            53.2 52.2
   200 Kunst-/kulturforvalt Ungdomskvote             42  40.8
   205 Matematikk      Ordinær kvote            alle alle alle
   205 Matematikk      Ungdomskvote             alle alle alle
   210 Norsk        Ordinær kvote            44.4 43.8
   210 Norsk        Ungdomskvote             42.5 42.5
   211 Nordisk       Ordinær kvote            alle alle 45.3
   211 Nordisk       Ungdomskvote             alle alle 39.5
   242 Samfunnsfag     Ordinær kvote            53  50.2 53.3
   242 Samfunnsfag     Ungdomskvote             44  44  45.2
   244 Tysk         Ordinær kvote            alle alle 40.6
   244 Tysk         Ungdomskvote             alle alle 42.4
   255 Hotelladministrasjon Ordinær kvote            40.3 40  45.3
   280 Samfunnsfag, miljø  Ordinær kvote            49.5 48.4 49
   280 Samfunnsfag, miljø  Ungdomskvote             40.8 40.3 43.1
   286 Samfunnsfag,personal Ordinær kvote            56.8 55.8 57.4
   286 Samfunnsfag,personal Ungdomskvote             43  43  43.7
   297 Reiselivsadm.    Ordinær kvote            alle 31.3 alle
   326 Journalist      Ordinær kvote            66  65.5 65
   326 Journalist      Praksiskvote             61  61  58.8
   370 Økonomi/informatikk Ordinær kvote            57.6 57.6 54.6
   370 Økonomi/informatikk Ungdomskvote             50  50  47.1
   606 Engelsk m/didaktikk Ordinær kvote            56.4 47
   649 Kroppsøving     Ordinær kvote            56.8 54.5 55.9
Høgskolen Stord/Haugesund

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 218 002 Høg.ing, sikkerhet  Forkurskvote             alle alle 38.1
   002 Høg.ing, sikkerhet  Ordinær kvote            alle alle 42.5
   002 Høg.ing, sikkerhet  Ungdomskvote             alle alle alle
   005 Høg.ing.,elektro   Forkurskvote             alle alle alle
   005 Høg.ing.,elektro   Ordinær kvote            alle alle alle
   005 Høg.ing.,elektro   Ungdomskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing, maskin   Forkurskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing, maskin   Ordinær kvote            alle alle alle
   012 Høg.ing, maskin   Ungdomskvote             alle alle alle
   035 Økonomi og adm.   Ordinær kvote            36.5 35.9 41.7
   035 Økonomi og adm.   Ungdomskvote             39.2 39.2 41.1
   050 Sjukepleier, Stord  Ordinær kvote            51.2 50.9 52.2
   050 Sjukepleier, Stord  Ungdomskvote             44.8 44.4 44.8
   056 Sykepl., Haugesund  Ordinær kvote            50.3 50.3 51.1
   056 Sykepl., Haugesund  Ungdomskvote             44  44  44.4
   110 Allmennlærer     Ordinær kvote            50  50  51.4
   110 Allmennlærer     Ungdomskvote             43.4 43.2 44.7
   130 Førskulelærer    Ordinær kvote            43.8 43.5 45.7
   130 Førskulelærer    Ungdomskvote             39.4 39.2 40.6
   353 Nautikk       Ordinær kvote            alle alle alle
   353 Nautikk       Ungdomskvote             alle alle alle
Høgskolen i Sør-Trøndelag

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 219 003 Høg.ing., bygg    Forkurskvote             alle alle alle
   003 Høg.ing., bygg    Ordinær kvote            alle alle alle
   003 Høg.ing., bygg    Ungdomskvote             alle alle alle
   004 Høg.ing., data    Forkurskvote             alle alle
   004 Høg.ing., data    Ordinær kvote            49.3 49.3 46.6
   004 Høg.ing., data    Ungdomskvote             47.3 47.2 45.6
   005 Høg.ing., elektro  Forkurskvote             alle alle alle
   005 Høg.ing., elektro  Ordinær kvote            alle alle alle
   005 Høg.ing., elektro  Ungdomskvote             alle alle alle
   006 Høg.ing., elkraft  Forkurskvote             alle alle alle
   006 Høg.ing., elkraft  Ordinær kvote            alle alle alle
   006 Høg.ing., elkraft  Ungdomskvote             alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Forkurskvote             alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Ordinær kvote            alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Ungdomskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Forkurskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ordinær kvote            alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ungdomskvote             alle alle alle
   013 Høg.ing., metallurgi Forkurskvote             alle alle alle
   013 Høg.ing., metallurgi Ordinær kvote            alle alle alle
   013 Høg.ing., metallurgi Ungdomskvote             alle alle alle
   016 Høg.ing., transport Forkurskvote             alle alle alle
   016 Høg.ing., transport Ordinær kvote            alle alle alle
   016 Høg.ing., transport Ungdomskvote             alle alle alle
   025 Ingeniør, elektron. Ordinær kvote            alle alle alle
   025 Ingeniør, elektron. Ungdomskvote             alle alle alle
   032 Ingeniør, maskin   Ordinær kvote            alle alle alle
   032 Ingeniør, maskin   Ungdomskvote             alle alle alle
   035 Økonomi og adm.   Ordinær kvote            45.8 45.8 45.4
   035 Økonomi og adm.   Ungdomskvote             43.4 43.4 42.4
   050 Sykepleier      Ordinær kvote            53.8 53.2 52.6
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             47.1 46.8 45.8
   060 Vernepleier     Ordinær kvote            51.4 50.9 50.3
   060 Vernepleier     Ungdomskvote             42.4 42.2 42.7
   062 Vernepleier     Ordinær kvote            48.1 47.9
   062 Vernepleier     Ungdomskvote             40.5 40.3
   070 Barnevernspedagog  Ordinær kvote            53.5 53.1 52.4
   070 Barnevernspedagog  Ungdomskvote             45.5 45.3 45.9
   080 Sosionom       Ordinær kvote            55.2 54.4 55.3
   080 Sosionom       Ungdomskvote             46.2 45.5 45.9
   110 Allmennlærer     Ordinær kvote            52.4 52.1 53.4
   110 Allmennlærer     Ungdomskvote             46.5 46.5 47.6
   115 Allmennlærer, real. Ordinær kvote            50.5 50.5 48
   115 Allmennlærer, real. Ungdomskvote             45.7 45.7 43.6
   346 Næringsmiddeltekn.  Aspirantkvote            alle alle
   346 Næringsmiddeltekn.  Ordinær kvote            alle alle 35.2
   346 Næringsmiddeltekn.  Ungdomskvote             alle alle 42
   374 Drift EDB-systemer  Ordinær kvote            54.3 54.3 53
   374 Drift EDB-systemer  Ungdomskvote             43.6 43.6 42.8
   700 Ergoterapeut     Ordinær kvote            55.6 55.2 55.1
   700 Ergoterapeut     Ungdomskvote             48.1 47.6 48.4
   702 Bioingeniør     Ordinær kvote            52  52  51.4
   702 Bioingeniør     Ungdomskvote             49.6 49.6 50
   703 Fysioterapeut    Ordinær kvote            63.3 63.3 63.4
   703 Fysioterapeut    Ungdomskvote             54  54  53.6
   704 Audiograf      Ordinær kvote            54.3 52.6 53
   704 Audiograf      Ungdomskvote             44.7 43.6 44.4
   788 Bergteknikk     Ordinær kvote            alle alle alle
   788 Bergteknikk     Ungdomskvote             alle alle alle
Høgskolen i Telemark

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 220 003 Høg.ing., bygg    Forkurskvote             alle alle alle
   003 Høg.ing., bygg    Ordinær kvote            alle alle alle
   003 Høg.ing., bygg    Ungdomskvote             alle alle alle
   006 Høg.ing., elkraft  Forkurskvote             alle alle
   006 Høg.ing., elkraft  Ordinær kvote            alle alle 43
   006 Høg.ing., elkraft  Ungdomskvote             alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Forkurskvote             alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Ordinær kvote            alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Ungdomskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Forkurskvote             alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ordinær kvote            alle alle 39.9
   012 Høg.ing., maskin   Ungdomskvote             alle alle 31.3
   017 Høg.ing, automat.  Forkurskvote             alle alle
   017 Høg.ing, automat.  Ordinær kvote            alle alle
   017 Høg.ing, automat.  Ungdomskvote             alle alle
   024 Høg.ing.,elektronikk Forkurskvote             alle alle alle
   024 Høg.ing.,elektronikk Ordinær kvote            alle alle alle
   024 Høg.ing.,elektronikk Ungdomskvote             alle alle alle
   026 Ingeniør, elkraft  Ordinær kvote            alle alle alle
   026 Ingeniør, elkraft  Ungdomskvote             alle alle alle
   035 Økonomi og adm.   Ordinær kvote            35  alle 40.6
   035 Økonomi og adm.   Ungdomskvote             39  alle 38
   050 Sykepleier      Ordinær kvote            53.1 53.1 51.2
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             44  44  44.2
   070 Barnevernspedagog  Ordinær kvote            54.6 54.6 53.8
   070 Barnevernspedagog  Ungdomskvote             44.3 43.6 44.8
   110 Allmennlærer     Ordinær kvote            46.2 46  48.5
   110 Allmennlærer     Ungdomskvote             41.6 41.5 42.8
   130 Førskolelærer    Ordinær kvote            42.2 42.2 45.5
   130 Førskolelærer    Ungdomskvote             38.3 38.3 39.9
   150 Faglærer i forming  Ordinær kvote            50.4 50.4 49.8
   150 Faglærer i forming  Ungdomskvote             38.3 37.8 36.1
   154 Faglærer i naturfag Ordinær kvote            alle alle alle
   154 Faglærer i naturfag Ungdomskvote             alle alle alle
   165 Bokbransjefag    Ordinær kvote            alle alle alle
   170 Engelsk       Ordinær kvote            43.2 35.5 41.8
   170 Engelsk       Ungdomskvote             41.6 36.4 41.1
   172 Friluftsliv, 1 år  Ordinær kvote            63.6 62.7 60.3
   172 Friluftsliv, 1 år  Ungdomskvote             53.6 52  50.3
   179 Historie       Ordinær kvote            41.7 34  42.8
   179 Historie       Ungdomskvote             37  34  38.7
   185 Idrett        Ordinær kvote            55  53.6 52.6
   185 Idrett        Ungdomskvote             49.2 47.8 48.1
   187 Informatikk     Ordinær kvote            53.3 51.7 45.8
   187 Informatikk     Ungdomskvote             45  43.2 40.4
   192 Kulturarbeid, 1 år  Ordinær kvote            47.3 45.5 43.6
   192 Kulturarbeid, 1 år  Ungdomskvote             35.6 30.4 36.5
   204 Miljøkunnskap    Ordinær kvote            52.6 alle 50
   204 Miljøkunnskap    Ungdomskvote             44.4 alle 51.5
   205 Matematikk      Ordinær kvote            alle alle alle
   205 Matematikk      Ungdomskvote             alle alle alle
   210 Norsk        Ordinær kvote            alle alle alle
   210 Norsk        Ungdomskvote             alle alle alle
   259 Bokbransjefag, 2 år Ordinær kvote            alle alle alle
   259 Bokbransjefag, 2 år Ungdomskvote             alle alle alle
   263 Friluftsliv, 2 år  Ordinær kvote            60  58.7 56.5
   263 Friluftsliv, 2 år  Ungdomskvote             50.9 48.7 46
   268 Informatikk/økonomi Ordinær kvote            47.4 46.6 43.9
   268 Informatikk/økonomi Ungdomskvote             43.2 42  39
   273 Kulturarbeid, 2 år  Ordinær kvote            47.7 45.5 47.5
   273 Kulturarbeid, 2 år  Ungdomskvote             36.8 alle 38.1
   277 Landbruksøkonomi   Ordinær kvote            alle alle alle
   277 Landbruksøkonomi   Ungdomskvote             alle alle alle
   283 Natur og miljø,basis Ordinær kvote            alle alle 44.6
   283 Natur og miljø,basis Ungdomskvote             alle alle 42.4
   302 Friluftsliv, 3 år  Ordinær kvote            57.8 57.8 56.5
   302 Friluftsliv, 3 år  Ungdomskvote             49.5 48.5 48
   308 Kulturarbeid, 3år  Ordinær kvote            53.6 53  54
   308 Kulturarbeid, 3år  Ungdomskvote             42  42  46.2
   315 Natur og miljø,hoved Ordinær kvote            41  alle 45
   315 Natur og miljø,hoved Ungdomskvote             40.7 alle 42
   318 Revisjon       Ordinær kvote            39.7 alle 43
   318 Revisjon       Ungdomskvote             40.3 alle 41.3
   376 Norsk natur/kultur  Ordinær kvote            alle alle alle
   376 Norsk natur/kultur  Ungdomskvote             alle alle alle
   628 Folkekunst      Ordinær kvote            46.3 45.4 45.5
   629 Folkemusikk     Ordinær kvote            36  alle 43.4
   630 Forming       Ordinær kvote            50.4 47.4 49.5
   637 Tegning, bilde    Ordinær kvote            48.8 42  51.1
Høgskolen i Tromsø

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 221 004 Høg.ing., data    Forkurskvote             alle alle alle
   004 Høg.ing., data    Ordinær kvote            alle alle alle
   004 Høg.ing., data    Ungdomskvote             alle alle alle
   017 Høg.ing., automat.  Forkurskvote             alle alle alle
   017 Høg.ing., automat.  Ordinær kvote            alle alle alle
   017 Høg.ing., automat.  Ungdomskvote             alle alle alle
   022 Høg.ing., bioprod.  Forkurskvote             alle alle alle
   022 Høg.ing., bioprod.  Ordinær kvote            alle alle alle
   022 Høg.ing., bioprod.  Ungdomskvote             alle alle alle
   035 Øk.adm. m/logistikk Ordinær kvote            alle alle alle
   035 Øk.adm. m/logistikk Ungdomskvote             alle alle alle
   036 Høg.ing.,martekn.dr. Aspirantkvote            alle alle alle
   036 Høg.ing.,martekn.dr. Forkurskvote             alle alle alle
   036 Høg.ing.,martekn.dr. Ordinær kvote            alle alle alle
   036 Høg.ing.,martekn.dr. Ungdomskvote             alle alle alle
   049 Høg.ing., nautikk  Aspirantkvote            alle alle alle
   049 Høg.ing., nautikk  Forkurskvote             alle alle alle
   049 Høg.ing., nautikk  Ordinær kvote            alle alle alle
   049 Høg.ing., nautikk  Ungdomskvote             alle alle alle
   050 Sykepleier      Nordnorsk kvote           52.5 51.2 52
   050 Sykepleier      Nordnorsk ungdomskvote        44.9 44  44
   050 Sykepleier      Ordinær kvote            55.2 55.2 53.6
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             46.1 46.1 45.7
   110 Allmennlærer     Ordinær kvote            46.9 46.7 48.2
   110 Allmennlærer     Ungdomskvote             40  39.6 42.4
   130 Førskolelærer    Ordinær kvote            40.3 40.3 45.2
   130 Førskolelærer    Ungdomskvote             36.4 36.4 39.7
   164 Bedriftsøkonomi   Ordinær kvote            alle alle alle
   164 Bedriftsøkonomi   Ungdomskvote             alle alle alle
   700 Ergoterapeut     Nordnorsk kvote           54.4 54.4 53.3
   700 Ergoterapeut     Nordnorsk ungdomskvote        46.7 44.8 46
   700 Ergoterapeut     Ordinær kvote            55.4 55.4 54.6
   700 Ergoterapeut     Ungdomskvote             48  47.6 48.4
   701 Radiograf      Nordnorsk kvote           50.9 50.9 52.3
   701 Radiograf      Nordnorsk ungdomskvote        43.8 43.8 42.7
   701 Radiograf      Ordinær kvote            56.2 56.2 52.6
   701 Radiograf      Ungdomskvote             45.2 45.2 46.3
   702 Bioingeniør     Nordnorsk kvote           46.1 46.1 49
   702 Bioingeniør     Nordnorsk ungdomskvote        45.8 45.8 46.8
   702 Bioingeniør     Ordinær kvote            51.9 51.9 53
   702 Bioingeniør     Ungdomskvote             49.4 49.4 52.2
   703 Fysioterapeut    Nordnorsk kvote           61.5 61.5 61
   703 Fysioterapeut    Nordnorsk ungdomskvote        52.9 52.8 53.3
   703 Fysioterapeut    Ordinær kvote            64.5 64.5 62.6
   703 Fysioterapeut    Ungdomskvote             53.6 53.6 53.6
   743 Tannpleier      Nordnorsk kvote           49.6 49.4 48.6
   743 Tannpleier      Nordnorsk ungdomskvote        43.2 43.2 41.6
   743 Tannpleier      Ordinær kvote            58.7 58.7 52.8
   743 Tannpleier      Ungdomskvote             44.4 44.4 44.8
Høgskolen i Vestfold

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 222 005 Høg.ing., elektro  Forkurskvote             alle alle alle
   005 Høg.ing., elektro  Ordinær kvote            alle alle alle
   005 Høg.ing., elektro  Ungdomskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Forkurskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ordinær kvote            alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ungdomskvote             alle alle alle
   025 Ingeniør, elektron. Ordinær kvote            alle alle alle
   025 Ingeniør, elektron. Ungdomskvote             alle alle alle
   026 Ing.mar. el.-autom. Ordinær kvote            alle alle alle
   026 Ing.mar. el.-autom. Ungdomskvote             alle alle alle
   032 Ingeniør, maskin   Ordinær kvote            alle alle alle
   032 Ingeniør, maskin   Ungdomskvote             alle alle alle
   035 Økonomi og adm.   Ordinær kvote            alle alle 43.8
   035 Økonomi og adm.   Ungdomskvote             alle alle 41.5
   050 Sykepleier      Ordinær kvote            53.6 53.3 53.4
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             46.2 45.1 46.6
   110 Allmennlærer     Ordinær kvote            49.9 49.9 51.2
   110 Allmennlærer     Ungdomskvote             44.7 44.7 44.9
   130 Førskolelærer    Ordinær kvote            43.2 43.2 45.7
   130 Førskolelærer    Ungdomskvote             38.5 38.5 40
   179 Historie       Ordinær kvote            alle alle
   179 Historie       Ungdomskvote             alle alle
   240 Sosiologi      Ordinær kvote            alle 32  44.4
   240 Sosiologi      Ungdomskvote             alle alle 39.2
   352 Maskiniststudium   Aspirantkvote            alle alle alle
   352 Maskiniststudium   Ordinær kvote            alle alle alle
   352 Maskiniststudium   Ungdomskvote             alle alle alle
   353 Nautikk       Aspirantkvote            alle alle alle
   353 Nautikk       Ordinær kvote            alle alle alle
   353 Nautikk       Ungdomskvote             alle alle alle
   620 Informatikk     Ordinær kvote            51.6 51.6 51.1
   624 Fritidspedagogikk  Ordinær kvote            alle 31.4 44.8
   649 Kroppsøving     Ordinær kvote            53.5 53.5 53.3
Høgskolen i Volda

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 223 070 Barnevernspedagog  Ordinær kvote            50.8 50.8 50.4
   070 Barnevernspedagog  Ungdomskvote             42.8 42.5 42.8
   080 Sosionom       Ordinær kvote            52  52  51
   080 Sosionom       Ungdomskvote             43.5 42.8 43.6
   110 Allmennlærar     Ordinær kvote            45.8 45.3 48
   110 Allmennlærar     Ungdomskvote             43  41.7 42.9
   130 Førskulelærar    Ordinær kvote            41.6 41.2 44.7
   130 Førskulelærar    Ungdomskvote             38.6 38.1 40
   179 Historie       Ordinær kvote            alle alle alle
   179 Historie       Ungdomskvote             alle alle alle
   180 Kateket       Ordinær kvote            alle alle alle
   180 Kateket       Ungdomskvote             alle alle alle
   181 Kyrkjeverje     Ordinær kvote            alle alle alle
   181 Kyrkjeverje     Ungdomskvote             alle alle alle
   182 Kristendom/menighet Ordinær kvote            alle alle alle
   182 Kristendom/menighet Ungdomskvote             alle alle alle
   189 Informasjon     Ordinær kvote            60.4 60  57.2
   194 Komm. planl. og adm. Ordinær kvote            alle alle alle
   194 Komm. planl. og adm. Ungdomskvote             alle alle alle
   196 Kristendom      Ordinær kvote            alle alle alle
   196 Kristendom      Ungdomskvote             alle alle alle
   210 Norsk        Ordinær kvote            alle alle alle
   210 Norsk        Ungdomskvote             alle alle alle
   244 Tysk         Ordinær kvote            alle alle alle
   244 Tysk         Ungdomskvote             alle alle alle
   285 Samfunnskunnskap   Ordinær kvote            alle alle
   285 Samfunnskunnskap   Ungdomskvote             alle alle
   333 Journalist/avis   Ordinær kvote            67.1 67.1 65.6
   333 Journalist/avis   Praksiskvote             61.2 61.2 61
   334 Journalist/radio   Ordinær kvote            65.9 65.2 64.1
   334 Journalist/radio   Praksiskvote             59.7 59.7 59.9
   335 Journalist/fjernsyn Ordinær kvote            66.4 66.3 64.6
   335 Journalist/fjernsyn Praksiskvote             62.6 62.6 61.5
   354 Animasjonsfilm    Ordinær kvote            46.8 46.8 51.7
   354 Animasjonsfilm    Ungdomskvote             45.6 45.6 alle
   623 Engelsk       Ordinær kvote            55.6 alle 43.3
   630 Forming       Ordinær kvote            52.4 52  49
   649 Kroppsøving     Ordinær kvote            50.9 50.7 50.6
   661 Matematikk      Ordinær kvote            alle alle 35.6
   662 Naturfag       Ordinær kvote            alle alle
   667 Musikk        Ordinær kvote            52.6 50.4 47.8
   676 Pedagogikk      Ordinær kvote            alle alle 43.6
Høgskolen i Østfold

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 224 003 Høg.ing., bygg    Forkurskvote             alle alle alle
   003 Høg.ing., bygg    Ordinær kvote            alle alle alle
   003 Høg.ing., bygg    Ungdomskvote             alle alle alle
   004 Høg.ing., data    Forkurskvote             alle alle alle
   004 Høg.ing., data    Ordinær kvote            36.9 36.2 alle
   004 Høg.ing., data    Ungdomskvote             43.3 36.6 alle
   005 Høg.ing., elektro  Forkurskvote             alle alle alle
   005 Høg.ing., elektro  Ordinær kvote            alle alle alle
   005 Høg.ing., elektro  Ungdomskvote             alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Forkurskvote             alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Ordinær kvote            alle alle alle
   009 Høg.ing., kjemi   Ungdomskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Forkurskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ordinær kvote            alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ungdomskvote             alle alle alle
   035 Økonomi og adm.   Ordinær kvote            42.6 41  42
   035 Økonomi og adm.   Ungdomskvote             39.8 38.3 41.1
   050 Sykepleier      Ordinær kvote            49.7 49.6 50
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             43.2 42.9 43.5
   060 Vernepleier     Ordinær kvote            48  47.6 48.3
   060 Vernepleier     Ungdomskvote             40.4 40  41.4
   110 Allmennlærer     Ordinær kvote            49.4 49.4 49.6
   110 Allmennlærer     Ungdomskvote             43.6 43.4 44.4
   130 Førskolelærer    Ordinær kvote            45  44.8 45.6
   130 Førskolelærer    Ungdomskvote             39.6 39.1 40
   170 Engelsk       Ordinær kvote            46  44.6 44.4
   170 Engelsk       Ungdomskvote             43.4 42.3 41.2
   187 Informatikk, 1 år  Ordinær kvote            61  58  47.8
   187 Informatikk, 1 år  Ungdomskvote             48.5 47.7 41.9
   238 Statsvitenskap    Ordinær kvote            alle alle alle
   238 Statsvitenskap    Ungdomskvote             alle alle alle
   244 Tysk         Ordinær kvote            alle alle alle
   244 Tysk         Ungdomskvote             alle alle alle
   270 Informatikk, 2-3 år Ordinær kvote            55.4 54.3 47.2
   270 Informatikk, 2-3 år Ungdomskvote             48.4 48.4 42.4
   278 Tysk, merkantil   Ordinær kvote            alle alle alle
   278 Tysk, merkantil   Ungdomskvote             alle alle alle
   279 Fransk, merkantil  Ordinær kvote            alle alle alle
   279 Fransk, merkantil  Ungdomskvote             alle alle alle
   289 Engelsk, merkantil  Ordinær kvote            37.2 alle alle
   289 Engelsk, merkantil  Ungdomskvote             37.3 alle alle
   649 Idrett        Ordinær kvote            52  50  50.7
   680 Samfunnsfag     Ordinær kvote            45.6 43.6 45.9
   693 Naturfag       Ordinær kvote            46.8 41.2
   702 Bioingeniør     Ordinær kvote            52.3 52.2 50.9
   702 Bioingeniør     Ungdomskvote             49.3 47.8 48.1
Høgskolen i Ålesund

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 225 003 Høg.ing., bygg    Forkurskvote             alle alle alle
   003 Høg.ing., bygg    Ordinær kvote            alle alle alle
   003 Høg.ing., bygg    Ungdomskvote             alle alle alle
   004 Høg.ing., data    Forkurskvote             alle alle alle
   004 Høg.ing., data    Ordinær kvote            alle alle alle
   004 Høg.ing., data    Ungdomskvote             alle alle alle
   006 Høg.ing., elkraft  Forkurskvote             alle alle
   006 Høg.ing., elkraft  Ordinær kvote            alle alle
   006 Høg.ing., elkraft  Ungdomskvote             alle alle
   011 Høg.ing., marintekn. Forkurskvote             alle alle alle
   011 Høg.ing., marintekn. Ordinær kvote            alle alle alle
   011 Høg.ing., marintekn. Ungdomskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Forkurskvote             alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ordinær kvote            alle alle alle
   012 Høg.ing., maskin   Ungdomskvote             alle alle alle
   017 Høg.ing, automat.  Forkurskvote             alle alle
   017 Høg.ing, automat.  Ordinær kvote            alle alle
   017 Høg.ing, automat.  Ungdomskvote             alle alle
   028 Høg.ing,. teletekn. Forkurskvote             alle alle
   028 Høg.ing,. teletekn. Ordinær kvote            alle alle
   028 Høg.ing,. teletekn. Ungdomskvote             alle alle
   031 Ingeniør, marin   Ordinær kvote            alle alle alle
   031 Ingeniør, marin   Ungdomskvote             alle alle alle
   050 Sjukepleier     Ordinær kvote            49.6 49  50.9
   050 Sjukepleier     Ungdomskvote             43.2 42.9 44.4
   162 Adm. og ledelse   Ordinær kvote            48.1 46.1 42.9
   162 Adm. og ledelse   Ungdomskvote             40.9 40.5 38.8
   163 Kjemi        Ordinær kvote                 alle
   163 Kjemi        Ungdomskvote                  alle
   184 Biologi       Ordinær kvote            43.1 39  alle
   184 Biologi       Ungdomskvote             44.3 44.3 alle
   325 Eksportmarkedsføring Ordinær kvote            52.5 50.1 50.1
   325 Eksportmarkedsføring Ungdomskvote             46.2 46.1 43.8
   327 Akvatisk biologi   Ordinær kvote            alle alle
   327 Akvatisk biologi   Ungdomskvote             alle alle
   331 Næringsmiddeltekn.  Ordinær kvote            alle alle alle
   331 Næringsmiddeltekn.  Ungdomskvote             alle alle alle
   352 Maritim utd., maskin Aspirantkvote            alle alle alle
   352 Maritim utd., maskin Ordinær kvote            alle alle alle
   352 Maritim utd., maskin Ungdomskvote             alle alle alle
   353 Maritim utd.,nautikk Aspirantkvote            alle alle alle
   353 Maritim utd.,nautikk Ordinær kvote            alle alle alle
   353 Maritim utd.,nautikk Ungdomskvote             alle alle alle
   365 Geogr. infosystemer Ordinær kvote            43  alle alle
   365 Geogr. infosystemer Ungdomskvote             32.6 alle alle
   702 Bioingeniør     Ordinær kvote            50.9 50.9 50.5
   702 Bioingeniør     Ungdomskvote             47.9 47.8 45.8
Høgskolen for diakoni og sykepleie

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 230 050 Sykepleier      Ordinær kvote            49.2 49  49.2
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             42.1 42  43.2
Sami Allaskuvla/Samisk høgskole

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 231 111 Allmennlærer     Ordinær kvote            alle alle
   111 Allmennlærer     Ungdomskvote             alle alle
   135 Førskolelærer    Ordinær kvote            alle alle
   135 Førskolelærer    Ungdomskvote             alle alle
   235 Samisk        Ordinær kvote            alle alle
   235 Samisk        Ungdomskvote             alle alle
   378 Tospråklighet    Ordinær kvote            alle alle
   614 Duodji        Ordinær kvote            alle alle
   649 Kroppsøving     Ordinær kvote            alle alle
Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøgsk.

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 232 050 Sykepleier      Ordinær kvote            49.9 49.5 50.9
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             45  44.4 47.8
Rogaland vernepleierhøgskole

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 244 060 Vernepleier     Ordinær kvote            49.3 49.3 49
   060 Vernepleier     Ungdomskvote             41.9 41.5 42.8
Betanien sykepleierhøgskole i Bergen

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 250 050 Sykepleier      Ordinær kvote            52.7 52.6 52
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             45.5 45.5 46.3
Diakonhjemmets høgskolesenter

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 251 050 Sykepleier      Ordinær kvote            50.5 50.2 50.2
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             45  44.7 46.7
   080 Sosionom       Ordinær kvote            55.5 55.1 54.7
   196 Kristendom      Ordinær kvote            alle alle alle
   196 Kristendom      Ungdomskvote             alle alle alle
Diakonissehjemmets høgskole

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 252 050 Sykepleier      Ordinær kvote            52.4 52.4 52
   050 Sykepleier      Ungdomskvote             46.2 46.2 47.5
   051 Sykepleier, deltid  Ordinær kvote            53.1 53.1
Dronnings Mauds Minne

 LNR SNR STUDIUM       KVOTE                H97 V97 V96
---- ---- -------------------- ------------------------------------ ---- ---- ----
 253 130 Førskolelærer    Ordinær kvote            47  46.5 46.9
   130 Førskolelærer    Ungdomskvote             40.4 39.9 41.9
Husk å oppgi kilde: Samordna opptak ber om å bli oppgitt som kilde når statistikk eller andre opplysninger fra denne vevtjenesten blir gjengitt.