Pressemelding


01.08.06: Tall for suppleringsopptaket 2006
3600 nye tilbud - 89 % av kvalifiserte søkere har nå fått tilbud

I Suppleringsopptaket til Samordna opptak er det sendt ut 3 972 tilbud til 3 600 ulike søkere. 1 805 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens 1 795 er personer har rykket opp på et høyere prioritert studieønske. Det er til nå sendt 1 375 tilbud til 1 157 søkere som har meldt seg via Restetorget.

Totalt har nå 62 629 personer fått tilbud om studieplass, eller 89 % av de kvalifiserte søkerne (mot 87 % på samme tid i 2005). Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket og står uten studieplass, er 4 812. Tilsvarende tall for 2005 var 5 821. Noen flere søkere vil få tilbud om studieplass i etterfyllingsopptakene, som skjer ukentlig fram til begynnelsen av september.

Kvalifiserte søkere som ennå ikke har fått plass, kan melde seg via Restetorget, hvor det per dato er 440 ulike studier med ledige plasser.

Restetorget finnes på:
Internett: http://www.samordnaopptak.no/restetorget
SMS: Rest til 1935 for info
Teksttv: NRK1 side 483
Søkofonen: 815 49050

Samordna opptak
Postboks 1175 Blindern
0317 Oslo
Telefon 815 48 240
URL: http://www.samordnaopptak.no

Restetorget: Interesserte må kontakte de aktuelle institusjonene. Alle kvalifiserte søkere kan delta i Restetorget, uavhengig om de har deltatt i det vanlige opptaket.