Poenggrenser tirsdag 1. aug 2006

Viser poenggrenser etter suppleringsopptaket 31. juli (VARA) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene kan også gå ytterligene ned etterhvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn.

De grå tallene viser antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 20. juli til 31. juli skyldes for en stor del at søkere har trukket seg fra ventelisten.

Søkere står ofte på venteliste i flere kvoter på samme studium. Man kan derfor ikke legge sammen alle grå tall for å finne antall personer på venteliste totalt på et studium eller lærested.

Listen er sortert på lærestedsnavn

Merk at medisinstudiene står under "opptakssentralen medisin" i stedet for under hvert sitt universitet.

Mange studier har ennå ledige plasser og tar inn flere søkere selv om de ikke har søkt tidligere i år:
Se RestetorgetKODE FORKLARING
ALLE Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
HOVED Hovedopptak, 16. juli
VARA Suppleringsopptak (også kalt varaopptak), 31. juli
TRU Studiet er trukket fra årets opptak, avlyst. Ofte pga for få søkere
Åpent Åpent studium
o.i. Poenggrense oppgis ikke.
ORD Ordinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne køen.
ORDP Ordinær primærvitnemålskvote
FOR Forkurskvote
ASP Aspirantkvote
FIN Finnmarkskvote
FINP Finnmark primærvitnemålskvote
IVMINO Ikke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUK Jentekvote
MILK Kvote for forsvaret
NIFK Kvote for Norges idrettsforbund
NN Nordnorsk kvote
NNP Nordnorsk primærvitnemålskvote
NTF Kvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFP Primærvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
PRA Praksiskvote
SAMISK Samisk kvote
TKURK Kvote for søkere med tilpasningskurs
xxxyyy Studiekoden, sekssifret nummer som identifiserer studiet (xxx angir lærestedet)

Ansgar Teologiske                       VARA        HOVED
Høgskole                            ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
ATH 255196 Kristendom, religion og livssyn           Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255418 Interkulturell forståelse, årsstudium        Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255437 Musikk                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255752 Psykologi med religion og helse, årsstudium     Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255777 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255869 Interkulturell forståelse              Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255876 Psykologi med religion og helse           Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255936 Praktisk teologi                  Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og                         VARA        HOVED
designhøgskolen i Oslo                     ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
AHO 189030 Arkitekt                      o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
AHO 189343 Industridesign                   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.Betanien diakonale                       VARA        HOVED
høgskole                            ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
BBSH 250050 Sykepleie                     50.4 222 45.3 77 50.5 383 46.1 149Det teologiske                         VARA        HOVED
Menighetsfakultet                       ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
MF 190196 Kristendoms-, religions- og livssynsk., årsstudium  Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190418 Tverrkulturell kommunikasjon             45.3 6  40.1 2  45.3 9  40.5 2
MF 190480 Teologi, profesjonsstudium lavere grad        Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190482 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap     Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190774 Masterstudium i teologi, 5-årig           Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190927 Ungdom, kultur og tro                30.9 1  Alle   Alle   Alle
MF 190936 Bachelor i teologi                  Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmet Høgskole                     VARA        HOVED
Oslo                              ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
DHS 251050 Sykepleie                      54.7 273 49.0 75 54.7 484 49.0 146
DHS 251080 Sosialt arbeid                   52.6 124 42.1 18 54.5 250 44.1 59
DHS 251081 Sosialt arbeid, deltid               44.0 22  o.i.   44.5 32  o.i.Diakonhjemmets Høgskole                    VARA        HOVED
Rogaland                            ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
RHS 244060 Vernepleierutdanning                41.7 41  29.6 2  41.8 49  Alle
RHS 244061 Vernepleierutdanning, deltid            50.8 47  34.2 1  50.8 68  Alle
RHS 244700 Ergoterapeututdanning                43.9 26  36.0 1  43.9 35  36.0 3Diakonissehjemmets                       VARA        HOVED
høgskole                            ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
DH 252050 Sykepleie                      50.8 236 48.0 96 52.5 379 48.3 152Dronning Mauds Minne                      VARA        HOVED
Høgskolen                           ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
DMMH 253130 Førskolelærerutdanning               37.5 48  38.0 31 37.5 78  38.0 52
DMMH 253131 Førskolelærer. Estetisk linje           41.9 18  42.2 11 41.9 27  42.2 16
DMMH 253132 Førskolelærer. Natur- og friluftslinje.      44.0 29  42.5 16 44.0 49  43.3 28
DMMH 253133 Førskolelærer. Deltid, nettbasert         37.8 5  Alle   37.8 5  Alle
DMMH 253618 Drama                       Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Agder                       VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIA 201003 Ingeniør, byggdesign, Grimstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201004 Ingeniør, data, Grimstad              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201006 Ingeniør, energi og elkraftteknikk, Grimstad    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201007 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201012 Ingeniør, maskin, Grimstad             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201023 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig        Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201026 Ingeniør, energi og elkrafttekn., Grimstad 2-årig  Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201032 Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig         Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201050 Sykepleierutdanning, Kr.sand            45.8 149 42.8 59      46.4 346 43.8 138
HIA 201052 Sykepleierutdanning, Arendal            41.5 75  35.8 16      42.7 172 37.1 45
HIA 201060 Vernepleierutd., Arendal              43.1 39  38.5 8       43.1 82  38.5 24
HIA 201080 Sosionomutdanning                  49.1 120 43.3 42      49.1 250 43.3 109
HIA 201110 Allmennlærerutd., Kr.sand              o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIA 201112 Allmennlærerutd., Grimstad             TRU    TRU        TRU    TRU
HIA 201130 Førskolelærerutd., Kr.sand.             o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIA 201132 Førskolelærerutd., Grimstad             o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIA 201149 Multimedieteknologi og -design, Grimstad      Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201170 Engelsk                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIA 201172 Friluftsliv og naturguiding             49.4 10  41.0 7       53.8 36  43.3 16
HIA 201174 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201184 Biologi, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201189 Informasjonssystemer, årsstudium          Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201200 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk     50.1 17  43.2 5       50.1 32  43.2 10
HIA 201203 Folkehelsearbeid                  52.7 61  44.7 20      53.5 125 45.3 46
HIA 201205 Matematikk, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201210 Nordisk språk og litteratur             Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201224 Informasjonssystemer                TRU    TRU        TRU    TRU
HIA 201238 Statsvitenskap, årsstudium             o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIA 201242 Samfunnsfag, årsstudium               o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIA 201247 Utviklingsstudiet, årsstudium            46.1 8  42.9 6       48.4 29  43.8 14
HIA 201260 IT og info.systemer                 32.7 2  35.8 1       32.7 1  35.8 1
HIA 201303 Oversetting og interkulturell kom., engelsk     o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIA 201318 Revisjon                      41.6 5  42.5 2       41.6 13  42.5 6
HIA 201327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201345 Økonomi og administrasjon              46.5 50  49.1 40      46.5 74  49.1 60
HIA 201369 Økonomi og administrasjon, Kr.sand         43.4 49  44.0 39      43.4 95  44.0 67
HIA 201385 Oversetting og interkulturell kommunikasjon, tysk  TRU    TRU        TRU    TRU
HIA 201386 Oversetting og interkulturell kom., fransk     TRU    TRU        TRU    TRU
HIA 201404 Økonomi og administrasjon, Grimstad         Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201437 Kunstfag med fordypning i musikk          o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIA 201440 Idrett                       51.0 58  49.4 37      51.8 127 50.1 83
HIA 201456 Litteratur                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201474 Samfunnsfag                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201482 Religion, etikk og kultur              Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201484 Utviklingsstudier                  48.0 16  45.8 6       48.0 31  45.8 12
HIA 201615 Litteratur, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201618 Drama                        Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201642 Kunst og håndverk                  51.2 18  47.6 6       51.2 35  47.6 13
HIA 201646 Ernæring, mat og kultur               51.3 32  46.9 13      54.2 77  50.7 29
HIA 201649 Idrett, årsstudium                 48.8 61  49.1 44      50.0 155 49.7 103
HIA 201652 Kristendom, religion og livssyn, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201661 Fysikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201663 Mediefag                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIA 201667 Musikk                       50.1 11  42.1 6       50.1 24  42.1 11
HIA 201676 Pedagogikk, årsstudium               49.6 29  38.3 8       49.6 58  38.3 15
HIA 201690 Tysk                        Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201702 Bioingeniør                     50.3 7  41.8 2       50.3 14  41.8 3
HIA 201767 Ing.Industriell øk. og info.ledelse, Grimstad    Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201794 Kommunikasjon, årsstudium              50.3 8  39.3 1       50.3 21  39.3 5
HIA 201803 Ingeniør, elektronikk og mobilkom. Grimstad     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201807 Ingeniør, IKT, Grimstad               Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201828 Matematikkdidaktikk                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201850 Kommunikasjon                    o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIA 201852 Pedagogikk                     o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIA 201862 Matematikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201881 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201887 Språk og kultur - engelsk fordypning        Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201888 Språk og kultur - fransk fordypning         TRU    TRU        TRU    TRU
HIA 201889 Norsk og medier                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201900 Arbeids- og velferdsforvaltning           42.0 7  Alle        42.0 14  Alle
HIA 201922 Litteratur-film-drama                Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Akershus                      VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HIAK 202050 Sykepleierutdanning                47.2 275 38.3 49 47.2 455 38.3 93
HIAK 202060 Vernepleierutdanning                44.9 77  35.0 12 44.9 140 35.0 24
HIAK 202061 Vernepleierutdanning, deltid            39.0 24  Alle   39.0 33  Alle
HIAK 202063 Vernepleierutdanning, deltid Bærum         40.0 24  Alle   40.0 37  Alle
HIAK 202106 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid  Alle        Alle
HIAK 202107 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, deltid Alle        Alle
HIAK 202108 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid Alle        Alle
HIAK 202109 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk     Alle        Alle
HIAK 202123 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag      Alle        Alle
HIAK 202124 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, heltid Alle        Alle
HIAK 202126 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, heltid Alle        Alle
HIAK 202127 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag           Alle        Alle
HIAK 202129 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod.  Alle        Alle
HIAK 202405 Produktdesign                   o.i.   24.9 10 o.i.   24.9 11
HIAK 202408 Samfunnsernæring                  55.9 73  49.9 32 55.9 125 49.9 50
HIAK 202436 IKT og design                   TRU    TRU   TRU    TRU
HIAK 202896 Husøkonomi og serviceledelse            41.1 12  35.9 2  43.5 29  35.9 3
HIAK 202897 Kostøkonomi, ernæring og ledelse          Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Bergen                       VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIB 203003 Ingeniør, bygg                   46.8 26  46.9 11 Alle   46.8 44  46.9 24  Alle
HIB 203004 Ingeniør, data                   39.1 1  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203006 Ingeniør, elkraftteknikk              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203009 Ingeniør, kjemi                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203011 Ingeniør, marinteknikk               42.0 4  44.2 3  Alle   42.0 7  44.2 5  Alle
HIB 203012 Ingeniør, maskinteknikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203017 Ingeniør, automatisering              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203024 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203028 Ingeniør, kommunikasjonsteknologi          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203045 Ingeniør, produksjonsteknikk            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203050 Sykepleierutdanning                 51.3 401 46.6 164      52.3 819 47.1 359
HIB 203060 Vernepleierutdanning                49.8 150 40.9 37      49.8 279 41.5 78
HIB 203080 Sosialt arbeid                   56.5 237 48.2 81      56.7 510 48.3 188
HIB 203110 Allmennlærerutdanning                46.5 56  43.2 43      47.4 157 45.3 116
HIB 203120 Allmennlærerutd. med musikk             46.2 3  40.0 2       46.2 9  45.7 7
HIB 203130 Førskolelærerutdanning               42.5 105 37.4 43      42.5 198 37.4 89
HIB 203132 Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag       43.7 36  39.0 16      43.7 61  39.0 25
HIB 203133 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv  48.0 76  42.3 34      48.5 154 42.9 65
HIB 203154 Faglærerutdanning i realfag             Alle   Alle        Alle   Alle
HIB 203203 Folkehelsearbeid                  49.9 51  42.5 17      51.3 120 42.9 34
HIB 203242 Samf.fag m/fordypn. globale studier         TRU    TRU        TRU    TRU
HIB 203369 Økonomi og administrasjon              50.1 171 48.0 96      51.2 472 48.8 293
HIB 203395 Informasjonsteknologi                Alle   Alle        Alle   Alle
HIB 203466 Tegnspråk og tolking                53.8 61  41.8 18      57.3 148 45.0 42
HIB 203618 Drama                        56.0 30  46.3 9       56.0 66  46.3 24
HIB 203649 Kroppsøving                     TRU    TRU        TRU    TRU
HIB 203663 Mediekunnskap                    55.8 71  48.9 31      57.9 181 50.0 85
HIB 203667 Musikk                       59.1 38  48.5 13      59.1 98  48.5 39
HIB 203700 Ergoterapeututdanning                49.7 100 45.5 44      50.0 201 45.5 88
HIB 203701 Radiografutdanning                 49.7 124 43.9 51      49.7 231 44.5 88
HIB 203702 Bioingeniørutdanning                50.5 21  49.0 11      50.5 39  49.0 24
HIB 203703 Fysioterapeututdanning               60.0 348 53.9 215      60.5 871 54.6 526
HIB 203711 Havbruksteknologi                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIB 203753 Landmåling og eiendomsdesign            48.8 30  39.8 7       48.8 56  39.8 16
HIB 203822 Ingeniør, energiteknologi              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Bodø                        VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HBO 204050 Sykepleierutdanning, Bodø              43.0 53  36.4 14      45.5 87  37.4 22
HBO 204055 Sykepleierutdanning, Mo i Rana           Alle   Alle        36.3 10  Alle
HBO 204070 Barnevern                      41.5 27  34.5 7       41.5 44  34.5 13
HBO 204080 Sosialt arbeid                   43.6 37  35.6 8       43.6 49  35.6 15
HBO 204110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204114 Allmennlærerutd., IKT- og saml.b. Stokmarknes    Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204130 Førskolelærerutd., samlings- og IKT-basert     Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204131 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204170 Engelsk, samlingsbasert               TRU    TRU        TRU    TRU
HBO 204175 Fiskeri og akvakultur, årsstudium          Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204184 Biologi og kjemi                  Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204219 Statsvitenskap, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204242 Nordlige studier                  Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204249 Sosiologi, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204276 Organisasjon og ledelse               Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204298 Akvakultur                     Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204300 Informatikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204301 Business og IT                   Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204304 Marin økonomi og ledelse              Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204318 Revisjonsfag                    Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204331 Sjømat og kvalitet                 Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204342 Økonomi og ledelse                 Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204345 Siviløkonom/Master of Science in Business      40.3 1  41.9 1       41.4 10  43.8 10
HBO 204404 Økonomi og eksport                 Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204414 Økonomi og personalutvikling            Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204440 Idrett                       Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204454 Journalistikk                    53.3 48  49.9 23 Alle   53.8 123 50.3 58  Alle
HBO 204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana            Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204473 Eksportmarkedsføring                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204474 Circumpolar Studies                 Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204488 Idrettsadministrasjon                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204642 Kunst og håndverk                  Alle   Alle        48.3 8  35.4 1
HBO 204649 Idrett, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204654 Kulturkunnskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204672 Nordisk språk/litteratur              TRU    TRU        TRU    TRU
HBO 204833 Fiskeri og akvakultur                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204867 Havbruksdrift og ledelse              Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204880 Sosiologi                      Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204881 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Buskerud                      VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIBU 205004 Ingeniør data, Kongsberg              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205005 Ingeniør elektro, Kongsberg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205012 Ingeniør maskin, Kongsberg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205025 Ingeniør elektro, 2-årig, Kongsberg        Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205032 Ingeniør maskin, 2-årig, Kongsberg         Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205050 Sykepleierutdanning, Drammen            44.9 188 33.8 26      45.0 289 34.6 41
HIBU 205094 Ingeniør, audioteknologi, Kongsberg        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205112 Allmennlærerutdanning, Drammen           42.5 1  Alle        42.8 10  40.8 6
HIBU 205114 Allmennlærerutdanning, Hønefoss          Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205117 Allmennlærerutdanning, deltid, Hønefoss      Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205155 Lysdesign, Drammen                 53.9 30  45.0 11      53.9 49  45.0 17
HIBU 205246 Juridiske fag, Hønefoss              49.7 28  45.5 11      49.7 60  45.5 29
HIBU 205251 Visuell kommunikasjon, Drammen           Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205317 Reiseliv, Hønefoss                 41.2 12  38.8 8       41.2 25  38.8 17
HIBU 205370 IT og entreprenørskap, Hønefoss          Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205395 IT og informasjonssystemer, Hønefoss       Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205404 Økonomi og administrasjon, Kongsberg        Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205414 Økonomi og administrasjon, Hønefoss        Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205620 IT og informasjonssystemer, Hønefoss        Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205623 Engelsk, Hønefoss                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205661 Matematikk, Hønefoss                Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205672 Norsk, Hønefoss                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205701 Radiografutdanning, Drammen            48.6 74  40.9 16      48.6 129 40.9 31
HIBU 205867 Jus og ledelse, Hønefoss              46.4 34  44.5 19      46.5 66  44.5 41
HIBU 205881 Statsvitenskap, Kongsberg             Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205894 Optometriutdanning, Kongsberg           49.8 77  47.0 34      49.8 131 47.0 63Høgskolen i Finnmark                      VARA                       HOVED
                                ORD    ORDP   FIN    FINP   SAMISK  ORD   ORDP   FIN    FINP   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------                 
HIF 206050 Sykepleierutdanning, Hammerfest           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIF 206053 Sykepleierutdanning, Kirkenes            Alle   o.i.   Alle   o.i.   o.i.   Alle   o.i.   Alle   o.i.   o.i.
HIF 206070 Barnevern                      Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206080 Sosialt arbeid                   Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206081 Sosialt arbeid, Tromsø               44.5 26  Alle                  44.5 32 Alle
HIF 206110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206112 Allmennlærerutdanning, Vadsø            TRU    TRU                  TRU   TRU
HIF 206123 Yrkespedagog/Yrkesf.l.utd. i helse- og sosialfag  TRU                       TRU
HIF 206130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206132 Førskolelærer, Nordreisa,              TRU    TRU                  TRU   TRU
HIF 206162 Økonomisk administrativ ledelse           Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206170 Engelsk                       Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206185 Kroppsøving og idrett                Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206200 Kunstfag med fordypning i drama           Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206206 Markedsføring og merkevarebygging          Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206238 Statsvitenskap                   Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206255 Hotelladministrasjon                Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206304 Sjømat - produksjon og marked            TRU    TRU                  TRU   TRU
HIF 206319 Reiseliv og turisme                 Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206370 Web-portal                     TRU    TRU                  TRU   TRU
HIF 206374 IT og drift                     Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206377 Naturressursforvaltning               Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206440 Friluftsliv og idrettsfag              Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206605 Friluftsliv                     Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206663 Mediefag                      Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206712 Russisk for næringslivet              Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206838 Mediepilot                     Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206875 Politikk og ledelse                 Alle   Alle                  Alle   AlleHøgskolen i Gjøvik                       VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIG 207003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207012 Ingeniør, industriell design og teknologiledelse  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207024 Ingeniør, medieelektronikk             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207046 Digital medieteknologi               TRU    TRU        TRU    TRU
HIG 207050 Sykepleierutdanning                 39.5 56  34.4 15      40.5 149 37.1 52
HIG 207051 Sykepleierutdanning deltid, Gjøvik         34.9 10  Alle        36.8 18  Alle
HIG 207149 Mediedesign                     42.4 5  42.9 4       49.3 50  46.0 32
HIG 207395 Informatikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207406 Geomatikk                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207429 Informasjonssikkerhet                Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207604 Medieproduksjon                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207701 Radiografutdanning                 46.8 45  37.8 12      48.0 80  38.3 24
HIG 207824 Teknologidesign og -ledelse             Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207838 Medie-management                  Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Harstad                      VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HIH 208035 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208050 Sykepleierutdanning                 43.2 38  37.3 9  43.2 59  37.3 16
HIH 208051 Sykepleierutdanning, deltid             37.5 3  25.6 1  37.5 5  Alle
HIH 208060 Vernepleierutdanning                Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208061 Vernepleierutdanning, deltid, Stokmarknes/Harstad  Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208070 Barnevernspedagogutdanning             36.0 8  33.4 3  36.0 11  33.4 2
HIH 208236 Statsvitenskap, deltid               o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIH 208238 Statsvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208318 Økonomi og administrasjon med revisjon       Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208349 Reiseliv og turisme                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208350 Handel, service og logistikk            Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Hedmark                      VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HH 209050 Sykepleierutdanning, Elverum             40.2 55  Alle   40.4 87  Alle
HH 209053 Sykepleierutdanning, Kongsvinger           42.8 25  Alle   42.8 36  Alle
HH 209100 Allmennlærerutdanning, Hamar             Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209113 Allmennlærerutdanning, nettbasert          o.i.   o.i.   Alle   Alle
HH 209130 Førskolelærerutdanning, Hamar            o.i.   o.i.   Alle   Alle
HH 209132 Førskolelærerutdanning, nettbasert          47.7 32  Alle   47.8 45  Alle
HH 209140 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum  Alle   o.i.   Alle   Alle
HH 209161 Administrativ databehandling, Rena          Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209162 Administrasjon og ledelse, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209164 Bedriftsøkonomi, Rena                Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209172 Jakt, -organisering og -guiding,Evenstad (Koppang)  50.3 7  43.3 3  50.3 18  43.3 6
HH 209184 Biologi, Hamar                    Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209185 Idrett årsstudium, Elverum              o.i.   o.i.   Alle   Alle
HH 209208 Globalisering og utvikling årsstudium, Hamar     Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209220 IKT og læring, Hamar                 Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209223 Utmarksforvaltning årsstud. , Evenstad (Koppang)   Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209236 Statsvitenskap årsstudium, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209242 Samfunnsfag årsstudium, Hamar            Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209250 Skogbruk årsstudium, Evenstad (Koppang)       Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209299 Bioteknologi, Hamar                 Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209311 Landbruksteknikk, Hamar/Blæstad gård         Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209318 Revisjonsfag, Rena                  Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209320 Økologisk landbruk, Hamar/Blæstad gård        Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209322 Skogbruk, Evenstad (Koppang)             Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209323 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang)        Alle   Alle   46.3 9  40.5 1
HH 209359 Markedsføring og internasjonalisering, Rena     Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209369 Økonomi og administrasjon, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209370 Økonomi og administrasjon med IKT, Rena       Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209393 Innovasjon, entreprenørsk. og foretaksutv., Rena   Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209404 Økonomi og administrasjon 2-årig, Rena        Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209409 Økologisk landbruk årsstudium, nettbasert      Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209418 Internasj. konfl.,folkerett og tverrkulturell komm  Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209423 Utmarksturisme, Evenstad (Koppang)          Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209428 Informasjon og samfunnskontakt, Rena         TRU    TRU   TRU    TRU
HH 209429 Spill- og medieprogrammering, Rena          Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209430 Informatikk, Rena                  Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209440 Idrett, Elverum                   o.i.   o.i.   Alle   Alle
HH 209455 Språk- og kulturfag, Hamar              Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209476 Music Management, Rena                Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209484 Globalisering og utvikling, Hamar          Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209486 Rekreasjon og helsefremmende arb.,Elverum      Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209488 Sport and Event Management, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209514 Digital medieproduksjon, Rena            Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209516 Regnskapsførerfag, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209605 Friluftsliv, Elverum                 o.i.   o.i.   Alle   Alle
HH 209623 Engelsk, Hamar                    Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209642 Kunst og håndverk, Elverum/Hamar           Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209663 Mediefag, Rena                    Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209667 Musikk, Hamar                    Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209672 Norsk, Hamar                     Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209676 Sosialpedagogikk, Elverum              o.i.   o.i.   Alle   Alle
HH 209839 Opplevelsesprod.og interaktive medier, Hamar     36.2 4  37.3 3  40.2 24  38.7 17
HH 209851 Medier, info. og samfunnskontakt, Rena        Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209867 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena         Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209877 Statsvitenskap, Rena                 TRU    TRU   TRU    TRUHøgskolen i Lillehammer                    VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HIL 210035 Økonomi og administrasjon              40.4 12  40.8 7  42.7 43  45.1 26
HIL 210060 Vernepleie                     40.6 24  Alle   40.6 45  Alle
HIL 210070 Barnevern                      43.0 83  39.4 39 44.0 194 40.2 88
HIL 210080 Sosialt arbeid                   44.9 81  38.5 29 45.1 153 38.9 63
HIL 210149 Film- og fjernsynsvitenskap             45.7 19  40.5 11 46.4 71  42.6 39
HIL 210185 Idrett                       39.2 8  38.0 4  41.8 48  44.0 31
HIL 210220 Pedagogikk                     Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210240 Sosiologi                      Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210246 Jus                         39.0 12  41.7 8  48.0 93  47.5 58
HIL 210262 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium       Alle   Alle   38.3 21  37.2 15
HIL 210264 Fjernsynsteknikk                  o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210272 Kunsthistorie                    Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210288 Samtidshistorie                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210308 Kulturprosjektledelse                o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210317 Reiseliv                      Alle   Alle   38.9 51  38.0 34
HIL 210319 Naturbasert Reiseliv                Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210392 Fjernsynsregi                    o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210676 Pedagogikk, deltid                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210717 Internasjonale studier               Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210752 Psykologi, årsstudium                40.2 32  39.3 19 42.7 85  41.5 54
HIL 210754 Reiseliv, årsstudium                Alle   Alle   39.8 35  41.1 22
HIL 210867 Organisasjon og ledelse               35.8 7  34.5 4  41.5 41  39.7 22
HIL 210876 Psykologi                      41.9 26  40.0 19 41.9 55  40.0 35Høgskolen i Molde                       VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HSM 211035 Økonomi og administrasjon, 2-årig          Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211050 Sykepleierutdanning                 43.1 46  39.7 13 43.1 80  39.7 27
HSM 211051 Sykepleierutdanning deltid             40.2 15  Alle   40.2 19  Alle
HSM 211060 Vernepleierutdanning                40.9 18  Alle   40.9 24  30.0 2
HSM 211159 Elektronisk handel og innkjøpsledelse        Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211189 Informasjonsbehandling               Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211238 Statsvitenskap, årsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211246 Jus                         o.i.   o.i.   Alle   Alle
HSM 211292 Transportøkonomi og logistikk            Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211300 Informatikk                     TRU    TRU   TRU    TRU
HSM 211318 Revisjon                      Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211369 Økonomi og administrasjon, 3-årig          Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211432 Internasjonal logistikk (Ålesund)          Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211435 Statsvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211453 Informasjonsbehandling, drift og administrasjon   Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211488 Sport Management (Idrettsledelse)          36.5 2  39.3 2  36.5 6  39.3 4
HSM 211787 Regnskap (regnskapsførerautorisasjon), 2-årig    Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211841 Jus og administrasjon                o.i.   o.i.   Alle   Alle
HSM 211866 Petroleumslogistikk (Kristiansund)         39.0 5  38.5 2  39.0 13  38.5 9Høgskolen i Narvik                       VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIN 212003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212004 Ingeniør, datateknikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212012 Ingeniør, Industriteknikk              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212024 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212027 Ingeniør, romteknologi               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212040 Ingeniør, Alta, alle linjer             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212050 Sykepleierutdanning                 39.9 16  Alle        39.9 21  32.5 2
HIN 212410 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212413 Lærerutdanning i realfag og teknologi        Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212415 Ingeniør, Kraftdesign                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212761 Elektroteknikk                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212804 Data/IT                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212805 Ingeniørdesign                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212806 Integrert bygningsteknologi             Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212811 Industriell teknologi                Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212814 Romteknologi                    Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Nesna                       VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HINE 213051 Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen     o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HINE 213110 Allmennlærerutdanning               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213112 Allmennlærerutdanning, deltid, samlingsbasert   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213131 Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213132 Førskolelærerutdanning med vekt på friluftsliv   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213156 Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213185 Idrett, årsstudium                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213374 Informasjonssystemer, Mo i Rana          Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213395 Informatikk, Mo i Rana               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213437 Musikkvitenskap                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213439 Drama                       Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213440 Idrett                       Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213619 Informatikk, årsstudium, Sandnessjøen       Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213620 Informatikk, årsstudium, Mo i Rana         Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213623 Engelsk basisstudium, samlingsbasert        Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213666 Naturfag, årsstudium, samlingsbasert        Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213667 Musikkvitenskap, årsstudium            Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213678 Realfag, årsstudium, deltid, samlingsbasert    Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213680 Samfunnsfag, årsstudium, samlingsbasert      Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213796 Drama, årsstudium                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213853 Spesialpedagogikk, samlingsbasert         Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213961 Informasjonssystemer,årsstudium, Mo i Rana     Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Nord-                       VARA        HOVED
Trøndelag                           ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HINT 214050 Sykepleierutdanning, Levanger           47.8 140 41.0 53 47.8 238 41.0 83
HINT 214058 Sykepleierutdanning, Namsos            41.3 38  34.8 11 41.4 63  35.1 22
HINT 214060 Vernepleierutdanning, Namsos            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214110 Allmennlærerutdanning, Levanger          Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214130 Førskolelærerutdanning, Levanger          Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214185 Idrett, Levanger                  43.0 18  42.9 13 43.0 45  42.9 31
HINT 214223 Utmarksforvaltning, årsstudium, Steinkjer     Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214240 Sosiologi, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214274 Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer       Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214312 Landbruksøk. og næringsutvikl., Steinkjer     Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214321 Husdyrfag, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214323 Utmarksforvaltning, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214369 Økonomi og administrasjon, Steinkjer        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214388 Naturforvaltning, Steinkjer            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214395 Softwaredesign, Steinkjer             Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214396 Geografi, nettbasert, Steinkjer          Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214421 Husdyrvelferd, Steinkjer, årsstudium        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214430 Multimedieteknologi, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214516 Regnskap, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214605 Friluftsliv, Levanger               44.7 8  34.8 5  44.7 19  39.1 12
HINT 214618 Drama, Levanger                  TRU    TRU   TRU    TRU
HINT 214623 Engelsk, Levanger                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214639 Faglærerutdanning i musikk, Levanger        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214642 Kunst og håndverk, Levanger            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214649 Kroppsøving, Levanger               43.0 13  41.6 8  43.0 26  41.6 15
HINT 214661 Matematikk, Levanger                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214666 Naturfag, Levanger                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214667 Musikk, Levanger                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214696 Trafikklærerutdanning, Stjørdal          45.4 43      45.4 56
HINT 214749 Farmasiutdanning, Namsos              Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo                        VARA                                HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    IVMINO  NN    PRA   SAMISK  ORD    ORDP   FOR   IVMINO NN    PRA   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- ------- ------- -------- ------- -------
HIO 215003 Ingeniør, bygg                   51.9 70  47.5 35 Alle                       51.9 100 47.5 53 Alle
HIO 215004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HIO 215005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HIO 215009 Ingeniør, kjemi                   Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HIO 215012 Ingeniør, maskin                  o.i.   o.i.   o.i.                       Alle   Alle   Alle
HIO 215050 Sykepleierutdanning                 46.3 536 40.3 142                         46.5 997 40.9 313
HIO 215051 Sykepleierutdanning, deltid             47.0 185 33.3 10                          48.6 304 34.4 22
HIO 215070 Barnevernspedagogutdanning             51.3 433 45.6 152                         51.5 860 46.3 351
HIO 215071 Barnevernspedagogutdanning, deltid         44.8 31                               45.5 48
HIO 215080 Sosialt arbeid                   52.8 418 43.3 120                         52.8 859 43.3 272
HIO 215110 Allmennlærerutdanning                46.7 87  42.2 51                          47.7 204 43.1 124
HIO 215130 Førskolelærerutdanning               41.7 141 36.2 44                          43.0 333 38.0 124
HIO 215131 Førskolelærerutdanning, deltid           41.4 20                               41.4 23
HIO 215138 Offentlig styring                  46.6 84  40.1 23                          47.7 184 41.0 51
HIO 215150 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk      50.1 51  40.4 7                          50.1 76  41.1 15
HIO 215162 Økonomi og ledelse, årsstudium           64.6 285 51.5 92                          64.6 693 51.5 230
HIO 215200 Kunst og design                   58.0 128 49.8 54                          58.0 267 49.8 102
HIO 215219 Politikk og forvaltning               53.4 47  40.8 8                          57.3 119 43.3 24
HIO 215253 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid       63.2 136 42.5 8                          63.2 251 42.5 18
HIO 215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap         49.1 56  Alle                           49.1 81  Alle
HIO 215369 Økonomi og administrasjon/revisjon         51.2 309 46.5 134                         51.2 639 46.5 293
HIO 215395 Informasjonsteknologi                o.i.   o.i.                           Alle   Alle
HIO 215439 Drama og teaterkommunikasjon            51.8 31  45.4 19                          56.7 80  47.7 37
HIO 215447 Idrett, friluftsliv og helse            50.8 157 45.9 68                          51.9 327 46.5 154
HIO 215449 Anvendt datateknologi                40.8 45  35.1 14                          44.4 129 38.9 43
HIO 215454 Journalistikk                    64.3 291 57.0 136      51.3 9       48.7 7       64.3 651 57.0 312     51.3 11     48.7 6
HIO 215484 Utviklingsstudier                  52.9 86  48.1 23                          52.9 162 48.1 51
HIO 215601 Arkiv og dokumentbehandling, deltid         45.2 32  Alle                           47.3 53  Alle
HIO 215602 Design og komm. i digitale medier, deltid      58.0 84  37.5 4                          59.4 192 43.3 28
HIO 215603 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium   47.5 30  Alle                           55.4 55  35.4 1
HIO 215618 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium      55.4 44  48.1 19                          55.4 88  48.1 34
HIO 215642 Kunst og design 1, årsstudium            60.6 129 53.3 61                          60.6 293 53.3 132
HIO 215649 Kroppsøving/idrett, årsstudium           58.7 123 57.1 61                          58.8 276 57.1 149
HIO 215691 Utviklingsstudier, årsstudium            56.2 100 50.4 40                          56.2 224 50.4 90
HIO 215700 Ergoterapeututdanning                48.8 146 43.4 47                          48.8 313 43.4 105
HIO 215701 Radiografutdanning                 50.8 210 43.3 56                          50.8 380 43.6 106
HIO 215702 Bioingeniørutdanning                43.5 28  44.9 16                          43.5 34  44.9 20
HIO 215703 Fysioterapeututdanning               61.0 547 53.9 284                         61.0 1224 54.0 660
HIO 215705 Tannteknikerutdanning                48.5 42  43.1 15           49.5 1       Alle   55.3 76  46.4 30         49.5 1      Alle
HIO 215706 Fysioterapeututdanning, mensendieck         59.7 273 52.2 134                         59.7 569 52.2 268
HIO 215744 Ortopediingeniørutdanning              53.8 3  Alle             o.i.        Alle   57.5 8  52.0 3          o.i.       Alle
HIO 215749 Farmasiutdanning                  51.1 69  43.8 22           Alle        o.i.   51.1 93  43.8 30         Alle       o.i.
HIO 215822 Ingeniør, energi og miljø              o.i.   o.i.   o.i.                       Alle   Alle   Alle
HIO 215850 Medier og kommunikasjon               52.5 120 45.3 41                          53.8 262 46.5 99
HIO 215900 Velferdsfag                     47.7 85  32.7 4                          48.0 173 34.0 15Høgskulen i Sogn og                      VARA             HOVED
Fjordane                            ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HSF 216005 Ingeniørfag, elektro, Førde             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSF 216050 Sjukepleie, Førde                  40.8 48  36.2 18      40.8 80  38.5 29
HSF 216060 Vernepleie                     Alle   Alle        34.9 5  Alle
HSF 216070 Barnevern                      40.5 22  35.0 11      41.2 54  36.3 26
HSF 216080 Sosialt arbeid                   41.6 24  35.0 11      41.6 43  35.0 17
HSF 216110 Allmennlærarutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216112 Allmennlærarutdanning, deltid, Sogndal       Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216130 Førskulelærarutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216170 Engelsk med fagdidaktikk              Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216185 Idrett                       42.8 10  45.3 9       42.8 30  45.3 25
HSF 216187 Informasjonsbehandling, årsstudium         Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216242 Samfunnsfag                     Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216298 Akvakultur                     Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216302 Friluftsliv                     40.4 2  Alle        40.4 5  Alle
HSF 216310 Landskapsplanlegging                Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216330 Turisme og reiseliv                 Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216351 Ungdomssosiologi, årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216373 Natur- og teknologifag               Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216395 Informasjonsbehandling               Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216440 Idrett, fysisk aktivitet og helse          44.0 9  39.5 3       47.6 43  46.4 23
HSF 216481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216927 Sosiologi - ungdomssosiologi            Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen Stord/Haugesund                   VARA                  HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
HSH 218002 Branningeniør                    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HSH 218012 Prosess- og energiingeniør             Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HSH 218047 HMS-ingeniør                    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HSH 218050 Sykepleierutdanning, Stord             43.0 84  37.8 24           43.7 139 38.2 38
HSH 218056 Sykepleierutdanning, Hgsd              43.9 80  36.9 18           43.9 130 37.6 25
HSH 218110 Allmennlærerutdanning, Stord            Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218130 Førskolelærerutdanning, Stord            Alle   Alle             32.8 7  29.8 2
HSH 218156 Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord    Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218242 Utviklingsstudier, Stord              Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218353 Maritim utdanning, nautikk             Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HSH 218369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218437 Musikk, Stord                    Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218623 Engelsk, Stord                   Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218649 Kroppsøving, Stord                 42.6 8  41.7 7            44.9 20  42.8 16
HSH 218662 Naturfag, Stord                   Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218667 Musikk, Stord, årsstudium              Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218680 Samfunnsfag, Stord                 Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218912 Spansk, Stord                    Alle   Alle             51.4 13  34.4 2Høgskolen i Sør-Trøndelag                   VARA                  HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    TKURK   ORD    ORDP   FOR    TKURK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
HIST 219003 Ingeniør, bygg                   54.8 85  48.3 45 Alle        54.8 123 48.3 67 Alle
HIST 219004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIST 219005 Ingeniør, elektro og datateknikk          Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIST 219009 Ingeniør, kjemi                  Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIST 219012 Ingeniør, maskin                  44.5 8  39.8 3  Alle        46.7 17  41.3 6  Alle
HIST 219013 Ingeniør, materialteknikk             Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIST 219016 Ingeniør, logistikk                38.8 1  36.5 1  Alle        Alle   Alle   Alle
HIST 219025 Ingeniør, elektro og datateknikk, 2-årig      Alle   Alle             Alle   Alle
HIST 219032 Ingeniør, maskin, 2-årig              Alle                  Alle
HIST 219035 Økonomi og administrasjon             50.0 225 47.8 137           50.0 526 47.8 315
HIST 219040 Ingeniør, kjemi, Mo i Rana             Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIST 219050 Sykepleierutdanning                50.5 379 45.2 159           50.6 691 45.3 293
HIST 219060 Vernepleierutdanning                44.9 86  38.9 23           44.9 138 38.9 45
HIST 219070 Barnevernspedagogutdanning             49.1 240 43.7 115           49.1 478 43.8 235
HIST 219080 Sosionomutdanning                 50.5 211 44.1 90           50.5 396 44.4 170
HIST 219095 Ingeniør, maskin, Mo i Rana            Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIST 219110 Allmennlærerutdanning               49.9 104 47.0 60           49.9 195 47.1 122
HIST 219115 Allmennlærerutd. med realfag            44.0 13  43.8 10           44.9 30  44.5 23
HIST 219119 Allmennlærerutdanning for døve           TRU    TRU             TRU    TRU
HIST 219221 Tegnspråk for hørende               53.6 50  42.4 17           54.4 112 47.2 37
HIST 219287 Informatikk med spes. i info.behandling      Alle   Alle             Alle   Alle
HIST 219346 Matteknologi                    Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HIST 219374 Informatikk med spes. i drift av datasystemer   Alle   Alle             Alle   Alle
HIST 219422 IT-støttet bedriftsutvikling            44.5 40  38.2 20           44.5 67  38.2 33
HIST 219466 Tegnspråk og tolking                50.7 43  43.8 12           51.0 90  43.8 30
HIST 219700 Ergoterapeututdanning               47.5 114 43.6 46           47.5 210 43.7 95
HIST 219701 Radiografutdanning                 49.5 117 45.9 40           49.9 219 46.0 93
HIST 219702 Bioingeniørutdanning                42.8 4  46.5 4            42.8 7  46.5 6
HIST 219703 Fysioterapeututdanning               61.1 370 54.5 214           61.3 880 55.0 509
HIST 219704 Audiografutdanning                 46.0 52  38.3 11           46.0 87  38.3 19Høgskolen i Telemark                      VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIT 220003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220006 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220035 Økonomi og administrasjon, 2-årig, Bø        Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220050 Sykepleierutdanning                 45.4 141 42.6 33      45.7 219 42.8 62
HIT 220051 Sykepleierutdanning, deltid fleksibel over 4 år   45.0 70  Alle        45.9 102 Alle
HIT 220060 Vernepleierutdanning                46.6 79  39.2 17      46.9 120 39.2 26
HIT 220070 Barnevernspedagogutdanning             46.8 118 42.1 45      47.7 195 42.1 73
HIT 220110 Allmennlærerutdanning, Notodden           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220112 Allmennlærerutdanning, Porsgrunn          Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220113 Allmennlærerutd, deltid - samlingsbasert, Notodden Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220130 Førskolelærerutdanning, Notodden          Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220131 Førskolelærer, deltid - samlingsbasert, Notodden  Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220132 Førskolelærerutdanning , Drammen          39.0 20  34.3 7       40.1 43  37.9 16
HIT 220133 Førskolelærerutdanning, Porsgrunn         38.4 20  36.8 10      39.9 46  37.1 19
HIT 220140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden   Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220150 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden  36.0 3  38.7 1       42.1 10  42.4 3
HIT 220156 Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220164 Bedriftsøkonomi, Bø                Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220167 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn             Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220170 Engelsk, Bø                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220172 Friluftsliv, kultur og naturveiledning 1, Bø    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220179 Historie, Bø                    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220185 Idrett, Bø                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220187 Informatikk, årsstudium, Bø            Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220210 Norsk årsstudium, Bø                Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220273 Kulturarbeid, 2-årig, Bø              Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220302 Idrett og friluftsliv, Bø             35.6 1  41.5 1       41.0 11  41.5 8
HIT 220308 Kulturarbeid, Bø                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220317 Reiseliv, Bø                    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220318 Revisjon, Bø                    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220359 Internasjonal markedsføring, Bø           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220369 Økonomi og administrasjon, Bø            Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220388 Naturforvaltning, Bø                TRU    TRU        TRU    TRU
HIT 220395 Informatikk, Bø                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220400 Idéhistorie, Bø                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220440 Idrett, administrasjon og ledelse, Bø        Alle   Alle        41.5 7  39.9 5
HIT 220441 Visuelle kunstfag og design, Notodden        37.0 2  40.0 1       42.8 6  40.0 2
HIT 220442 Folkekunst, Rauland                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220443 Folkemusikk, Rauland                Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220447 Natur og friluftsliv, Bø              Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220448 Helse- og miljøvern, Bø               TRU    TRU        TRU    TRU
HIT 220449 Informatikk og administrasjon, Bø          Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220456 Litteratur og språk, Bø               Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220481 Historiske fag, Bø                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220489 Idrett, trening og administrasjon, Bø        Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220532 Tre og metall, Notodden               Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220605 Natur og friluftsliv, årsstudium, Bø        Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220628 Folkekunst årsstudium, Rauland           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220629 Folkemusikk årsstudium, Rauland           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220630 Kunst og håndverk, Notodden            Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220637 Tegning - bilde, Notodden              40.2 1  Alle        46.0 11  45.0 4
HIT 220649 Kroppsøving og idrettsfag, Notodden         Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220688 Ingeniør, gass- og energiteknologi         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220869 Flerkulturelt barnevern               43.9 45  40.0 13      45.3 72  41.4 20
HIT 220895 Innovasjon og entreprenørskap, Bø          Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220921 Litteratur og språk, Porsgrunn           TRU    TRU        TRU    TRUHøgskolen i Tromsø                       VARA                                HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ASP    NN    NNP   SAMISK  ORD    ORDP   FOR   ASP   NN    NNP   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- ------- ------- -------- ------- -------
HITØ 221017 Ingeniør, Automatiseringsteknikk          Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HITØ 221018 Ingeniør, Prosess/gassteknologi          Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HITØ 221035 Økonomisk-/administrative fag           Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221049 Ingeniør, Nautikk                 Alle   Alle   Alle   Alle                  Alle   Alle   Alle  Alle
HITØ 221050 Sykepleierutdanning                50.5 120 42.4 37           49.3 76  41.3 26 Alle   51.0 198 43.4 70         49.4 109 41.8 42 Alle
HITØ 221110 Allmennlærerutdanning               Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221112 Allmennlærerutdanning, samlingsbasert       Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221115 Allmennlærerutdanning med realfagsprofil      TRU    TRU                            TRU    TRU
HITØ 221130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle                           39.3 19  35.7 6
HITØ 221132 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert       Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221156 Faglærer i praktiske og estetiske fag       Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221164 Bedriftsøkonomi                  Alle   Alle                           41.5 9  38.9 4
HITØ 221369 Økonomi og administrasjon             Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221700 Ergoterapeututdanning               49.2 15  43.0 4            Alle   Alle   o.i.   49.2 31  43.0 8          Alle   Alle  o.i.
HITØ 221701 Radiografutdanning                 48.9 19  37.7 5            38.2 4  38.9 2  Alle   48.9 42  37.7 10         40.2 8  38.9 3 Alle
HITØ 221702 Bioingeniørutdanning                Alle   Alle             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle           Alle   Alle  o.i.
HITØ 221703 Fysioterapeututdanning               59.2 209 53.9 113           58.5 80  51.3 39 54.2 9  61.6 445 53.9 238         58.5 145 51.4 79 54.2 10
HITØ 221743 Tannpleierutdanning                51.4 31  43.5 4            46.6 18  39.4 3  Alle   51.4 59  43.5 12         47.5 35 42.0 10 AlleHøgskolen i Vestfold                      VARA                  HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
HVE 222004 Ingeniør, datateknikk                Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222005 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222012 Ingeniør, produktdesign               Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222017 Ingeniør, maritim elektro-automasjon        Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222025 Ingeniør, elektronikk, 2-årig            Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222026 Ingeniør, elektro-automasjon, 2-årig        Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222032 Ingeniør, produktdesign, 2-årig           Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222044 Skipsfart og logistikk               Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222050 Sykepleierutdanning                 45.1 136 34.9 15           45.4 226 35.3 28
HVE 222110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222130 Førskolelærer                    Alle   Alle             37.7 19  Alle
HVE 222132 Førskolelærer, estetisk linje            Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222133 Førskolelærer, friluftslinje            Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222170 Engelsk                       57.0 8  34.0 1            57.0 19  Alle
HVE 222179 Historie, årsstudium                Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222188 Informatikk, årsstudium               Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222205 Matematikk                     Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222240 Sosiologi, årsstudium                40.4 2  Alle             40.4 6  Alle
HVE 222242 Samfunnsfag                     Alle   Alle             53.9 7  42.4 1
HVE 222351 Ungdomskunnskap                   Alle   Alle             46.0 12  31.8 1
HVE 222352 Maritim utd. marinteknisk drift           Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HVE 222353 Maritim utd. nautikk                Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HVE 222369 Økonomi og administrasjon              40.3 9  36.5 7            40.3 20  36.5 9
HVE 222395 Informatikk                     Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222418 Internasjonalt samarbeid og forståelse       Alle   Alle             46.6 9  37.9 1
HVE 222440 Idrett                       TRU    TRU             TRU    TRU
HVE 222453 Informasjonssystemer og IT-ledelse         Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222455 Språk og kulturfag                 Alle   Alle             46.1 8  Alle
HVE 222481 Historie                      Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222618 Teaterarbeid                    Alle   Alle             45.0 10  43.5 3
HVE 222620 IKT i læring                    Alle   Alle             48.3 6  Alle
HVE 222642 Kunst og håndverk                  Alle   Alle             46.4 9  Alle
HVE 222649 Idrett, årsstudium                 43.3 19  42.0 11           45.9 55  43.9 32
HVE 222663 Mediekunnskap                    Alle   Alle             45.8 13  32.0 1
HVE 222666 Naturfag                      Alle   o.i.             Alle   o.i.
HVE 222667 Musikk                       Alle   Alle             47.9 7  37.9 4
HVE 222672 Norsk                        Alle   Alle             44.8 1  Alle
HVE 222676 Pedagogikk                     Alle   Alle             55.0 44  38.3 5
HVE 222823 Ingeniør, mikrosystemteknologi           Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222880 Sosiologi                      44.1 21  Alle             44.1 27  AlleHøgskulen i Volda                       VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HVO 223070 Sosialt arbeid - Barnevernspedagog         38.7 24  36.1 12      38.7 43  36.1 22
HVO 223080 Sosialt arbeid - Sosionom              41.9 29  36.0 12      41.9 48  36.0 19
HVO 223110 Allmennlærarutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223130 Førskulelærarutdanning               32.7 2  33.4 1       32.8 3  33.4 2
HVO 223132 Førskulelærarutdanning - deltid           Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223179 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223196 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223205 Matematikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223210 Norsk (nordisk)                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223211 Norsk (nordisk), deltid               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223285 Samfunnsvitskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223430 Media, IKT og design                Alle   Alle        37.0 5  39.9 4
HVO 223437 Musikk                       34.0 1  Alle        44.0 6  Alle
HVO 223440 Friluftsliv og kroppsøving             43.9 13  39.1 7       44.6 26  42.7 12
HVO 223446 Matkultur og helse                 Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223451 Animasjonsutdanning                 48.5 5  Alle        48.5 5  Alle
HVO 223452 Planlegging og administrasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223453 Informasjon og media                Alle   Alle        38.0 4  41.8 1
HVO 223454 Journalistikk                    58.1 94  51.5 58 55.0 3  59.9 271 54.5 165 55.0 4
HVO 223455 Språk, kommunikasjon og media            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223456 Litteratur og kultur                Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223481 Historie, kultur og samfunn             Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223613 Historie, deltid                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223618 Drama                        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223620 IKT i læring                    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223623 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223630 Kunst og handverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223649 Kroppsøving                     46.4 17  44.6 13      46.7 34  44.7 23
HVO 223663 Mediekunnskap                    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223666 Naturfag                      Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223667 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle        38.3 2  Alle
HVO 223680 Skuleretta samfunnsfag               Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold                      VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIØ 224003 Ingeniør, bygg, Sarpsborg              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224005 Ingeniør, elektro, Sarpsborg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224009 Ingeniør, kjemi, Sarpsborg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224035 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224050 Sykepleierutdanning, Fredrikstad          45.8 179 34.8 25      45.8 262 34.8 42
HIØ 224060 Vernepleierutdanning, Fredrikstad          47.0 77  36.9 9       47.0 110 36.9 23
HIØ 224061 Vernepleierutdanning, deltid, Fredrikstad      42.4 39  Alle        42.4 45  Alle
HIØ 224070 Barnevernspedagogutdanning, Fredrikstad       48.6 146 42.5 49      48.8 244 42.6 90
HIØ 224080 Sosialt arbeid, Fredrikstad             51.3 116 40.5 28      51.3 200 41.3 64
HIØ 224110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224130 Førskolelærerutdanning               33.2 3  Alle        36.0 14  Alle
HIØ 224170 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224187 Informatikk, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224210 Norsk                        Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224220 Ledelse i førskolen                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224238 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224244 Tysk                        Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224270 Informatikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224318 Revisjon                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224447 Friluftsliv med naturlære              Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224453 Informasjonssystemer og IT-ledelse         Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224455 Internasjonal kommunikasjon             Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224474 Samfunn, språk og kultur              Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224505 Kunst og håndverk                  49.1 8  Alle        49.1 13  38.9 1
HIØ 224610 Fransk i lærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224623 Engelsk i lærerutdanning              Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224626 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224649 Kroppsøving                     40.2 12  40.2 4       42.4 34  43.0 23
HIØ 224667 Musikk                       Alle   Alle        44.6 3  Alle
HIØ 224680 Samfunnsfag                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224690 Tysk i lærerutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224702 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad          38.0 1  34.1 1       Alle   Alle
HIØ 224824 Ingeniør, industriell design, Sarpsborg       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224845 Digital medieproduksjon               Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224895 Tekn. innovasjon og entreprenørskap, Sarpsborg   Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Ålesund                      VARA                  HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
HIÅ 225003 Ingeniør, bygg                   o.i.   o.i.   o.i.        Alle   Alle   Alle
HIÅ 225004 Ingeniør data                    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIÅ 225017 Ingeniør, automatiseringstekn.           Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIÅ 225023 Ingeniørutdanning, bygg               Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225031 Ingeniørutdanning, marintekn.            Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225032 Ingeniørutdanning, maskin              Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225050 Sjukepleiarutdanning                39.6 46  34.4 17           40.6 90  35.5 29
HIÅ 225093 Ingeniørutdanning, automasjon            Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225160 Shipping og økonomi                 Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225162 Økonomi og ledelse                 49.8 21  42.7 10           49.8 47  42.7 21
HIÅ 225184 Biologi m/kjemi                   Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225331 Marin biologi og foredling             Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225353 Maritim utdanning, nautikk             Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HIÅ 225369 Økonomi og administrasjon              40.4 15  40.4 8            43.0 38  41.6 28
HIÅ 225406 Informasjonssystem                 TRU    TRU             TRU    TRU
HIÅ 225432 Shipping og logistikk                o.i.   o.i.             Alle   Alle
HIÅ 225473 Eksportmarkedsføring                39.0 10  38.0 8            43.1 30  41.6 21
HIÅ 225702 Bioingeniørutdanning                Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225824 Ingeniør Produktutvikling og design         o.i.   o.i.   o.i.        Alle   Alle   Alle
HIÅ 225895 Innovasjonsledelse og entreprenørskap        41.0 11  40.4 7            41.5 18  40.4 11Høyskolen Diakonova                      VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HD 232050 Sykepleierutdanning                 45.9 130 42.9 36 46.4 194 42.9 59Lovisenberg diakonale                     VARA        HOVED
høgskole                            ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
LDH 230050 Sykepleierutdanning                 46.3 222 38.3 50 46.8 365 40.2 93Mediehøgskolen Gimlekollen                   VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
MHG 257418 Tverrkulturell kommun., vekt på Sør- Amerika    Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257454 Journalistikk, radio- og fjernsynslinje       38.4 4  41.3 3  o.i.   38.4 7  41.3 5  o.i.
MHG 257604 Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje    Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257717 Tverrkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika  Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257794 Mediekommunikasjon, multimedielinje         TRU    TRU        TRU    TRU
MHG 257849 Journalistikk, avis- og nettavislinje        38.0 3  42.5 3  Alle   38.0 4  42.5 2  AlleMisjonshøgskolen                        VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
MHS 256196 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.     Alle   Alle   39.8 1  Alle
MHS 256480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256482 Religion og interkulturell kommunikasjon      Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256771 Teologi. Profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   AlleNorges Handelshøyskole                     VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
NHH 191345 Økonomi og administrasjon              57.8 497 56.5 414 57.8 1104 56.5 926Norges idrettshøgskole                     VARA                  HOVED
                                ORD    ORDP   MILK   NIFK   ORD    ORDP   MILK   NIFK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
NIH 150185 Idrettsvitenskap (1-årig)              50.8 41  50.8 27 o.i.   o.i.   51.5 60  50.8 41 o.i.   o.i.
NIH 150440 Idrettsvitenskap (3-årig)              50.0 51  50.0 32           50.0 72  50.0 47Norges teknisk-                        VARA             HOVED
naturvitenskapelige                      ORD    ORDP   JNTNUK  ORD    ORDP   JNTNUK
univ.
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
NTNU 194170 Engelsk, årsstudium                49.5 65  47.3 42      50.2 145 48.5 91
NTNU 194174 Fransk, årsstudium                 53.6 10  49.5 5       54.3 28  49.5 13
NTNU 194179 Historie, årsstudium                48.0 54  43.3 23      49.5 105 43.3 52
NTNU 194188 Informatikk, årsstudium              47.5 8  43.9 5       47.5 16  43.9 9
NTNU 194200 Kunsthistorie                   Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194205 Matematikk og statistikk, årsstudium        Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194210 Nordisk, årsstudium                Alle   Alle        46.6 4  Alle
NTNU 194244 Tysk, årsstudium                  57.5 14  45.2 2       58.0 26  52.6 9
NTNU 194272 Kunsthistorie, årsstudium             49.5 27  46.8 15      49.5 61  46.8 35
NTNU 194324 Åpne emner samfunnsvitenskapelige fag       36.5 8  37.8 7       43.9 76  41.1 54
NTNU 194327 Biologi                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194366 Filosofi, årsstudium                45.4 7  39.7 2       48.6 32  42.8 13
NTNU 194395 Informatikk                    27.5 1  39.3 1       Alle   Alle
NTNU 194437 Musikkvitenskap                  43.0 3  43.0 2       45.0 12  44.5 6
NTNU 194438 Geografi                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194439 Drama og teater                  41.3 6  37.7 3       41.3 11  41.0 5
NTNU 194440 Idretts- og bevegelsesvitenskap          52.3 141 49.2 93      52.8 391 50.1 252
NTNU 194456 Allmenn litteraturvitenskap            Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194457 Lingvistikk                    Alle   Alle        46.8 2  45.5 1
NTNU 194460 Middelalderkunnskap                30.9 1  39.0 1       30.9 1  39.0 1
NTNU 194474 Samfunnskunnskap                  38.8 10  38.0 5       38.8 23  42.0 14
NTNU 194476 Musikkteknologi                  54.1 58  50.5 21      55.3 108 51.2 44
NTNU 194478 Arkeologi                     46.2 40  46.4 24      46.6 78  47.0 44
NTNU 194479 Filosofi                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194482 Kristendomsk. med religions-og livssynskunnskap  Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium      41.3 1  Alle        42.3 3  Alle
NTNU 194626 Kristendomskunnskap med religions-og livssynskunns 50.3 10  47.4 4       50.3 16  47.4 6
NTNU 194646 Medieproduksjon                  59.3 134 52.0 72      59.3 261 52.4 131
NTNU 194715 Åpne emner humanistiske fag            Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194747 Åpne emner realfag                 Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194752 Årsstudium i psykologi               42.3 167 45.8 120      42.3 293 45.8 210
NTNU 194755 Materialteknologi                 53.4 42  56.8 35      53.4 76  56.8 63
NTNU 194756 Arkitekt                      63.7 169 58.7 130      63.7 309 58.7 230
NTNU 194757 Geofag og petroleumsteknologi           55.5 109 57.3 92      55.5 233 57.3 203
NTNU 194759 Bygg- og miljøteknikk               58.0 193 58.8 163      58.0 397 58.8 343
NTNU 194760 Datateknikk                    50.8 66  55.5 58 44.8 1  50.8 120 55.5 101 Alle
NTNU 194761 Elektronikk                    51.0 39  52.7 32      51.0 86  52.7 75
NTNU 194763 Fysikk og matematikk                55.6 36  60.9 31      55.6 58  60.9 51
NTNU 194764 Kjemi-og bioteknologi               53.5 31  57.8 29      53.5 55  57.8 51
NTNU 194765 Marin teknikk                   53.5 68  54.5 60      53.5 131 54.5 117
NTNU 194766 Produktutvikling og produksjon           53.8 90  54.8 75      53.8 164 54.8 137
NTNU 194767 Industriell økonomi og teknologiledelse      63.3 173 63.0 154      63.3 358 63.0 321
NTNU 194768 Industriell design                 62.8 84  59.0 68      62.8 162 59.0 127
NTNU 194769 Energi og miljø                  53.1 56  56.3 45      53.1 92  56.3 73
NTNU 194770 Kommunikasjonsteknologi              53.0 60  54.9 52 45.3 1  53.0 110 54.9 93  Alle
NTNU 194793 Europakunnskap med fremmedspråk, fransk      47.8 2  Alle        52.9 11  55.5 6
NTNU 194795 Europakunnskap med fremmedspråk, tysk       46.3 4  45.5 4       46.3 6  50.5 6
NTNU 194798 Teknisk kybernetikk                51.3 26  54.5 22      51.3 60  54.5 50
NTNU 194818 Samfunnsøkonomi, master              52.9 31  52.6 27      54.3 66  53.5 53
NTNU 194825 Lærerutdanning /mastergrad i rådgiving       63.3 45  57.0 26      63.3 80  57.0 50
NTNU 194837 Informatikk, språk og kultur            Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194843 Lærerutdanning med mastergrad i realfag      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194844 Lærerutdanning med mastergrad i språk       46.3 17  47.6 11      46.3 28  47.6 18
NTNU 194847 Filmvitenskap                   45.3 32  43.8 20      45.5 64  43.8 41
NTNU 194851 Medievitenskap                   37.7 18  36.7 14      37.7 34  40.7 27
NTNU 194852 Pedagogikk                     35.2 21  35.6 11      35.2 27  35.6 16
NTNU 194854 Biomatematikk                   Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194855 Bioteknologi                    55.1 29  56.3 24      55.1 49  56.3 43
NTNU 194857 Fysikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194859 Geologi                      Alle   Alle        45.7 2  50.4 2
NTNU 194860 Kjemi                       Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194862 Matematikk og statistikk              Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194868 Afrikastudier                   36.6 2  40.7 1       36.6 4  40.7 1
NTNU 194870 Europakunnskap med fremmedspråk,engelsk      50.5 8  50.2 6       53.3 29  53.2 21
NTNU 194875 Politisk økonomi                  Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194876 Psykologi                     43.2 130 42.3 72      43.2 258 43.8 162
NTNU 194879 Sosialantropologi                 Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194880 Sosiologi                     Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194881 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194887 Engelsk                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194888 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194889 Nordisk                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194890 Tysk                        Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194898 Samfunnsøkonomi                  37.5 12  37.3 8       39.8 41  43.1 26
NTNU 194901 Språklig kommunikasjon               Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194904 Kulturminneforvaltning               Alle   Alle        36.4 1  Alle
NTNU 194905 Ingeniørvitenskap og IKT              52.8 68  54.9 58      52.8 127 54.9 112
NTNU 194910 Religionsvitenskap, årsstudium           46.8 19  40.9 7       49.4 42  40.9 22
NTNU 194912 Spansk, årsstudium                 65.6 97  54.8 37      65.6 240 54.8 99
NTNU 194929 Religionsvitenskap                 Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194930 Fonetikk                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194931 Gresk                       Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194932 Latin                       Alle   Alle        36.5 1  Alle
NTNU 194933 Swahili                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194934 Lærerutdanning med mastergrad i geografi      48.3 12  48.8 6       48.3 22  48.8 13
NTNU 194937 Nanoteknologi                   65.5 140 64.7 119      65.5 308 64.7 265Norges veterinærhøgskole                    VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   SAMISK  ORD    ORDP   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
NVH 193772 Veterinærstudiet                  68.8 241 61.7 145 62.6 1  68.8 421 61.7 239 62.6 3
NVH 193780 Dyrepleierutdanning                 64.0 188 56.1 72      64.0 420 56.1 155Norsk Lærerakademi                       VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
NLA 254110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle   38.6 31  35.0 18
NLA 254196 Kristendomskunnskap, årsstudium           Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254220 Pedagogikk                     Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254418 Interkulturell forståelse, vekt på Sør-Amerika   Alle   Alle   44.6 14  40.8 7
NLA 254482 Kristendomskunnskap                 Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254791 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Asia     Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254902 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika    Alle   Alle   39.8 7  40.3 6Opptakssentralen Medisin                    VARA                           HOVED
                                ORD    ORDP   NN    NNP    NTF    NTFP   ORD    ORDP   NN    NNP   NTF   NTFP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- ------- ------- --------        
NTNU 194740 NTNU Medisin                    72.0 618 63.3 379                    72.0 1085 63.3 659
UIB 184740 UIB Medisin                     71.5 624 62.3 374                    71.5 1069 62.3 627
UIO 185740 UIO Medisin, start høst               73.7 698 64.5 387                    73.7 1193 64.5 652
UIO 185745 UIO Medisin, start vår               72.8 661 62.5 368                    72.8 1039 62.5 565
UITØ 186740 UITØ Medisin                    71.8 539 62.1 321 67.8 86  58.0 46  63.3 16  54.8 7  71.8 892 62.1 522 67.8 115 58.0 59 63.3 20 54.8 8Sámi allaskuvla/Samisk                     VARA        HOVED
høgskole                            ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
SA/SH 231235 Samisk                      o.i.   o.i.   o.i.   o.i.Universitetet i Bergen                     VARA                  HOVED
                                ORD    ORDP   NN    PRA    ORD    ORDP   NN    PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
UIB 184149 Visuell kultur                   47.4 6  42.7 1            47.4 25  42.7 10
UIB 184154 Lærerutdanning i matematikk og naturfag       Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184170 Engelsk                       53.5 101 48.7 52           56.7 298 49.9 163
UIB 184174 Fransk                       42.5 2  Alle             49.4 28  43.4 17
UIB 184179 Historie                      49.1 94  42.9 36           50.0 185 44.4 88
UIB 184189 Informasjonsvitenskap, årsstudium          50.2 25  41.5 12           50.2 43  41.5 19
UIB 184203 Helsefremmende arbeid                46.2 35  40.0 15           46.2 79  40.4 31
UIB 184208 Utviklingsstudier, årsstudium            55.9 49  52.1 32           55.9 123 52.1 77
UIB 184211 Nordisk                       54.4 10  Alle             59.3 31  42.1 4
UIB 184239 Samfunnsøkonomi, årsstudium             56.0 46  52.4 27           56.0 108 52.4 66
UIB 184242 Samfunnsvitenskapelige fag             48.4 66  42.4 33           48.5 154 43.8 87
UIB 184244 Tysk                        55.2 7  37.5 1            55.2 15  37.5 3
UIB 184272 Kunsthistorie                    43.6 21  40.1 11           44.2 51  40.4 25
UIB 184298 Havbruksbiologi                   Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184306 Informatikk-matematikk-økonomi           Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184327 Biologi                       Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184369 Samfunnsøkonomi                   49.7 58  47.0 33           49.7 141 48.0 94
UIB 184377 Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig      Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184395 Informatikk                     Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184438 Geografi                      42.3 19  39.6 5            43.3 37  42.0 19
UIB 184439 Estetiske fag                    41.5 3  37.3 3            41.7 15  39.2 10
UIB 184452 Offentlig organisering og ledelse          44.3 20  41.0 8            45.3 54  41.1 27
UIB 184453 Informasjonsvitenskap                41.6 26  36.5 10           41.6 47  37.6 23
UIB 184454 Journalistikk                    62.5 150 57.3 85      66.0 2  62.5 367 57.3 218      66.0 2
UIB 184455 Språk og informasjon                38.6 2  Alle             41.7 20  42.0 8
UIB 184456 Litteraturstudier                  45.8 11  40.2 2            45.8 22  40.2 6
UIB 184458 Moderne kunst og estetikk              41.5 4  37.7 2            47.8 29  43.3 16
UIB 184459 Antikke studier                   43.3 18  41.8 6            44.0 42  41.8 20
UIB 184460 Middelalderstudier                 41.7 9  40.1 4            41.7 22  40.1 10
UIB 184461 Midtøstenkunnskap                  39.7 11  36.3 5            43.7 46  40.7 21
UIB 184462 Kulturformidling                  41.1 4  42.6 1            44.8 17  42.6 9
UIB 184463 Idéfag                       42.0 9  33.3 1            42.1 21  37.0 6
UIB 184477 Arbeidslivsstudier                 43.2 14  36.5 6            48.3 57  41.0 26
UIB 184481 Historie- og kulturfag               39.6 21  38.3 7            39.8 54  39.3 29
UIB 184502 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig     40.7 6  33.2 1            40.9 20  36.0 6
UIB 184663 Medievitenskap, årsstudium             50.0 54  47.8 27           51.9 132 47.8 69
UIB 184670 Naturvitenskapelige fag               Alle   Alle             46.5 3  Alle
UIB 184698 Samfunnsøkonomi, master               54.0 34  52.7 27           54.0 71  52.7 54
UIB 184707 Farmasi                       61.0 24  56.8 15           61.0 53  56.8 33
UIB 184708 Human ernæring                   67.2 35  58.8 19           67.2 71  58.8 38
UIB 184724 Rettsvitenskap                   54.8 662 52.4 441           54.8 1399 52.4 930
UIB 184742 Odontologi                     68.3 243 59.8 134 o.i.        68.3 428 59.8 229 o.i.
UIB 184743 Tannpleie                      49.3 61  44.0 23           51.6 147 46.0 56
UIB 184752 Psykologi                      45.3 217 45.5 132           45.9 505 46.6 315
UIB 184817 Lærerutdanning med master i nordisk         44.1 7  44.3 4            47.5 20  48.8 13
UIB 184827 Fiskehelse                     Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184837 Kognitiv vitenskap                 44.3 21  41.5 7            44.3 39  42.6 22
UIB 184838 Film- og tv-produksjon               59.3 175 55.0 93           59.3 418 55.0 228
UIB 184843 Lærerutdanning med master i naturvitenskap     Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184844 Lærerutd. med master i engelsk, fransk eller tysk  39.8 3  Alle             45.2 28  47.0 15
UIB 184850 Nye medier                     52.0 34  49.4 17           52.0 73  49.4 43
UIB 184851 Medievitenskap                   50.2 48  45.7 21           50.2 105 45.8 57
UIB 184852 Pedagogikk                     51.4 63  40.6 16           51.8 148 42.0 63
UIB 184857 Fysikk                       Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184859 Geologi                       Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184860 Kjemi                        Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184862 Matematiske fag                   Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184865 Molekylærbiologi                  Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184866 Petroleumsteknologi                 51.9 38  52.1 30           53.8 78  54.8 62
UIB 184867 Administrasjon og organisasjonsvitenskap      45.2 27  37.3 8            45.5 76  38.1 32
UIB 184870 Europastudier                    45.5 22  41.7 11           45.5 48  47.5 31
UIB 184871 Latinamerikastudier                 46.4 24  45.2 15           46.6 76  46.1 41
UIB 184873 Kjønnsstudier                    35.6 3  34.0 1            41.2 23  38.3 11
UIB 184875 Politisk økonomi                  46.2 16  46.2 9            46.2 30  46.2 19
UIB 184876 Generell psykologi                 57.0 103 47.5 45           57.0 260 49.1 131
UIB 184878 Sammenliknende politikk               47.3 35  46.2 19           47.5 68  46.2 40
UIB 184879 Sosialantropologi                  46.0 57  43.7 22           46.0 119 43.7 63
UIB 184880 Sosiologi                      45.5 69  41.5 34           46.0 153 42.8 84
UIB 184883 Utviklingsstudier                  50.9 50  51.3 27           50.9 107 51.3 57
UIB 184901 Språk                        40.4 7  Alle             41.0 16  Alle
UIB 184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi         58.6 106 49.0 26           58.9 210 49.6 71
UIB 184909 Retorikk                      45.0 8  42.3 3            45.0 24  42.3 9
UIB 184910 Religionsvitenskap                 44.6 32  41.1 14           49.6 87  46.7 49
UIB 184911 Norsk som andrespråk                50.0 5  Alle             50.6 14  Alle
UIB 184912 Spansk                       53.3 30  45.6 10           55.8 114 47.1 56
UIB 184915 Geofysikk                      Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184916 Meteorologi og oseanografi             Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184917 Prosessteknologi                  41.3 1  41.3 1            49.9 7  43.2 5Universitetet for miljø-                    VARA        HOVED
og biovitenskap                        ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
UMB 192199 Grunnstudium, årsstudium              Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192230 Eiendomsfag                     44.3 20  41.2 9  44.3 35  41.2 16
UMB 192233 Frie realfag                    Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192298 Akvakultur                     Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192299 Bioteknologi                    Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192310 Landskapsingeniør                  50.2 41  44.6 18 51.2 92  46.2 40
UMB 192321 Husdyrfag                      Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192322 Skog, miljø og industri               Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192369 Økonomi og administrasjon              44.3 29  41.4 12 45.7 77  44.0 45
UMB 192377 Miljø og naturressurser               Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192388 Økologi og naturforvaltning             Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192406 Geomatikk                      Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192468 Økonomi og ressursforvaltning            42.9 10  42.0 4  45.7 33  44.6 18
UMB 192484 Development Studies                 45.3 5  Alle   46.7 15  Alle
UMB 192732 Landskapsarkitektur                 56.3 82  50.7 35 57.9 155 50.8 66
UMB 192735 Arealplanlegging                  48.2 12  41.5 6  48.3 23  41.5 11
UMB 192759 Teknologi - Byggeteknikk og arkitektur       50.2 12  49.2 7  50.2 24  49.2 18
UMB 192766 Teknologi - Maskin, prosess- og produktutv.     Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192767 Teknologi - Industriell økonomi           47.6 9  48.8 8  47.6 15  48.8 13
UMB 192784 Teknologi - Miljøfysikk og fornybar energi     Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192809 Teknologi - Vann- og miljøteknikk          Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192813 Teknologi- Geomatikk/Anvendt informatikk      Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192842 Plantevitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192843 Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag      Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192862 Naturvitenskapelige fag               Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192864 Matvitenskap                    Alle   Alle   Alle   AlleUniversitetet i Oslo                      VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
UIO 185170 Engelsk                       62.5 187 51.6 73 62.5 414 51.6 174
UIO 185174 Fransk                       58.9 50  53.2 16 58.9 107 53.2 43
UIO 185200 Kultur- og idéstudier                47.1 77  36.4 7  47.1 163 36.4 13
UIO 185205 Matematikk med informatikk             Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185211 Nordisk                       60.5 46  Alle   60.5 74  Alle
UIO 185212 Norsk som andrespråk                53.0 23  Alle   53.0 39  Alle
UIO 185213 Informatikk, bioinformatikk             Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185222 Kjønn, feminisme og likestilling, årsenhet     55.8 43  46.3 13 55.8 93  46.3 28
UIO 185224 Informatikk, informasjons- og interaksjonsdesign  54.2 15  50.8 10 54.2 20  50.8 13
UIO 185226 Informatikk, avbildning               Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185233 Realfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185272 Kunsthistorie, årsenhet               59.3 125 49.1 47 59.3 262 49.1 91
UIO 185306 Matematikk, informatikk og teknologi        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185308 Kultur og kommunikasjon               53.6 180 49.1 64 53.6 333 49.1 145
UIO 185315 Natur og miljø                   Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185327 Biologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185395 Informatikk                     Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185437 Musikkvitenskap                   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
UIO 185438 Samfunnsgeografi                  51.0 99  45.0 28 51.0 186 45.0 64
UIO 185439 Estetiske studier                  52.2 93  43.3 24 52.2 195 43.3 51
UIO 185452 Offentlig administrasjon og ledelse         53.4 193 48.4 89 53.4 411 48.4 191
UIO 185455 Språk                        51.9 214 39.3 41 51.9 388 39.3 82
UIO 185456 Litteraturstudier                  46.4 28  Alle   46.4 49  Alle
UIO 185459 Antikk kultur og klassisk tradisjon         47.0 34  39.7 6  47.0 59  39.7 15
UIO 185462 Kunsthistorie                    49.3 50  40.4 14 49.3 110 40.4 25
UIO 185465 Helseledelse og helseøkonomi            51.0 77  41.1 16 51.0 136 41.1 32
UIO 185466 Tegnspråk og tolking                55.0 75  47.5 18 55.0 147 47.5 44
UIO 185478 Arkeologi                      49.3 77  43.2 23 49.3 159 43.2 55
UIO 185479 Filosofi                      48.1 70  39.4 13 48.1 123 39.4 22
UIO 185480 Teologi og kristendom                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185481 Historie                      47.4 163 40.1 46 47.4 283 40.1 77
UIO 185482 Religionsstudier                  48.5 67  36.1 7  48.5 113 36.1 13
UIO 185615 Allmenn litteraturvitenskap             56.7 38  47.3 10 56.7 89  47.3 27
UIO 185626 Kristendom                     Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185690 Tysk                        48.3 6  Alle   48.3 16  Alle
UIO 185698 Samfunnsøkonomi, master               58.0 101 53.2 64 58.0 188 53.2 117
UIO 185707 Farmasi                       57.1 58  55.8 36 57.1 89  55.8 63
UIO 185708 Ernæring                      68.1 78  60.6 35 68.5 156 60.8 70
UIO 185724 Rettsvitenskap (jus), start høst          60.4 1135 55.1 602 60.4 2231 55.1 1255
UIO 185725 Rettsvitenskap (jus), start vår           56.3 794 52.2 446 56.3 1415 52.2 806
UIO 185742 Odontologi, start høst               69.5 310 60.5 158 69.5 507 60.5 252
UIO 185748 Odontologi, start vår                68.7 280 60.0 148 68.7 436 60.0 224
UIO 185752 Psykologi, årsenhet                 54.2 646 50.5 323 54.2 1253 50.5 648
UIO 185771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185817 Lærerutdanning, nordisk               45.2 16  42.8 3  45.2 27  42.8 6
UIO 185829 Informatikk, distribuerte systemer og nettverk   49.3 10  49.8 5  49.3 20  49.8 11
UIO 185830 Systemutvikling: modellering og programmering    49.5 9  49.8 4  49.5 18  49.8 13
UIO 185831 Informatikk, simulering og visualisering      41.7 1  42.5 1  41.7 2  42.5 2
UIO 185832 Informatikk, mikroelektronikk            43.8 3  Alle   43.8 5  38.3 1
UIO 185837 IT - Språk, logikk, psykologi            46.2 47  41.0 13 46.2 84  41.0 28
UIO 185840 Teknologi, organisasjon og læring          47.7 44  41.1 6  47.7 92  41.1 18
UIO 185841 Demokrati og rettigheter i infosamfunnet      50.5 84  44.6 36 50.5 156 44.6 63
UIO 185843 Lærerutdanning, realfag               Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185844 Lærerutdanning, kultur og samfunnsfag        52.4 127 48.4 53 52.4 242 48.4 113
UIO 185845 Digitale medier                   50.0 80  44.2 29 50.0 188 44.2 74
UIO 185851 Medievitenskap                   52.2 175 47.5 71 52.2 372 47.5 170
UIO 185852 Pedagogikk                     45.4 172 39.8 48 45.4 314 39.8 101
UIO 185853 Spesialpedagogikk                  44.8 99  35.5 14 44.8 158 35.5 29
UIO 185856 Elektronikk og datateknologi            Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185857 Fysikk, astronomi, meteorologi           Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185858 Geofag og naturressurser              Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185860 Kjemi                        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185863 Materialer og energi for fremtiden         Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185865 Molekylærbiologi og biologisk kjemi         41.0 3  53.3 2  41.0 4  53.3 3
UIO 185868 Asiatiske og afrikanske studier           48.6 124 43.7 39 48.6 224 43.7 73
UIO 185870 Europastudier (EU)                 50.9 104 50.7 49 50.9 189 50.7 92
UIO 185871 Europeiske og amerikanske studier          49.5 117 45.4 46 49.5 229 45.4 89
UIO 185872 Internasjonale studier               62.6 243 57.5 127 62.6 500 57.5 266
UIO 185873 Kjønn, feminisme og likestilling          48.0 20  Alle   48.0 36  31.9 3
UIO 185874 Kriminologi                     54.1 407 49.1 189 54.1 852 49.1 436
UIO 185876 Psykologi                      58.3 510 49.5 198 58.3 928 49.5 383
UIO 185879 Sosialantropologi                  49.3 169 44.7 42 49.3 354 44.7 113
UIO 185880 Sosiologi                      49.7 273 45.0 103 49.7 517 45.0 207
UIO 185881 Statsvitenskap                   51.4 266 49.0 131 51.4 520 49.0 250
UIO 185883 Utviklingsstudier                  54.9 147 52.9 64 54.9 292 52.9 127
UIO 185898 Samfunnsøkonomi                   53.0 183 48.8 81 53.0 341 48.8 178
UIO 185899 Tannpleie                      53.0 127 47.9 43 54.1 219 48.5 76
UIO 185935 Lærerutdanning, fremmedspråk            49.0 48  47.0 22 49.0 93  47.0 44Universitetet i Stavanger                   VARA                  HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    PRA    ORD    ORDP   FOR    PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
UIS 217003 Bygg                        47.8 21  48.8 10 Alle        47.8 36  48.8 18 Alle
UIS 217004 Data                        43.3 5  45.3 3  Alle        43.3 6  45.3 4  Alle
UIS 217005 Elektro                       42.5 8  40.3 1  Alle        42.5 7  40.3 1  Alle
UIS 217009 Kjemi                        Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217012 Maskin                       42.3 8  42.3 4  Alle        42.3 13  42.3 5  Alle
UIS 217015 Petroleumsteknologi                 54.0 91  52.8 50 Alle        54.0 149 52.8 88 Alle
UIS 217023 Bygg, 2-årig                    Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217046 Fjernsyns- og multimedieproduksjon         56.5 126 51.2 68           56.5 255 51.2 131
UIS 217050 Sykepleierutdanning                 46.4 249 43.0 101           46.7 427 43.8 177
UIS 217070 Barnevern                      45.5 193 40.7 82           46.0 355 41.1 163
UIS 217080 Sosialt arbeid                   48.1 177 40.9 63           48.1 336 41.6 136
UIS 217092 Teknisk realfag                   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217110 Allmennlærerutdanning                43.8 33  43.8 26           43.8 56  43.8 44
UIS 217130 Førskolelærerutdanning               40.9 75  37.6 31           40.9 125 37.6 55
UIS 217170 Engelsk                       49.0 46  42.2 27           49.0 100 42.4 54
UIS 217174 Fransk                       Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217179 Historie, årsstudium                48.2 32  38.7 8            48.2 64  38.7 15
UIS 217196 Kristendoms-, religions- og livssynskun., årsstud. Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217200 Kunst- og kulturvitenskap              Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217205 Matematikk                     Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217211 Nordisk                       Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217240 Sosiologi                      52.5 95  48.9 46           52.5 182 48.9 81
UIS 217244 Tysk                        Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217255 Hotelledelse                    Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217272 Kunsthistorie                    46.4 5  41.8 3            46.4 24  41.8 14
UIS 217317 Reiselivsledelse                  44.3 91  41.8 56           45.4 217 44.5 130
UIS 217318 Revisjon                      41.8 26  40.7 12           41.8 37  40.7 15
UIS 217369 Økonomi og administrasjon              48.0 130 46.9 82           48.1 264 46.9 166
UIS 217370 Økonomi og informatikk               43.4 53  42.8 28           43.4 83  42.8 44
UIS 217440 Idrett/kroppsøving                 48.0 98  45.5 59           48.0 173 45.5 108
UIS 217454 Journalistutdanning                 59.6 67  52.8 42      Alle   59.6 174 52.8 102      Alle
UIS 217474 Samfunnsfag med personalledelse           49.2 91  40.8 31           49.9 185 41.2 65
UIS 217481 Historie                      43.2 13  39.7 4            43.2 20  39.7 7
UIS 217482 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217505 Kunst og håndtverk                 56.8 54  48.5 23           56.8 116 48.5 43
UIS 217618 Drama                        53.3 31  44.7 14           53.3 63  44.7 23
UIS 217649 Kroppsøving/idrett                 51.6 98  50.0 69           51.6 201 50.0 132
UIS 217666 Natur og miljøfag                  Alle   Alle             46.7 1  Alle
UIS 217755 Konstruksjoner og materialer            49.5 6  51.0 4            49.5 13  51.0 8
UIS 217800 Industriell økonomi                 52.9 10  51.5 6            52.9 29  51.5 23
UIS 217801 Petroleumsteknologi, master             63.8 69  60.1 53           63.8 134 60.1 108
UIS 217802 Offshoreteknologi                  47.6 21  47.5 14           47.6 31  48.4 21
UIS 217803 Informasjonsteknologi                Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217808 Samfunnssikkerhet                  Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217855 Biologisk kjemi, master               Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217860 Biologisk kjemi                   Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217887 Engelsk språk og litteratur             Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217888 Fransk språk og litteratur             Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217889 Nordisk språk og litteratur             Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217890 Tysk språk og litteratur              Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217938 Byutvikling og urban design             48.0 8  47.5 7            48.0 23  47.5 17Universitetet i Tromsø                     VARA                       HOVED
                                ORD    ORDP   NN    NNP    SAMISK  ORD   ORDP   NN    NNP   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------                 
UITØ 186298 Akvakultur                     Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
UITØ 186299 Marin bioteknologi                 Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186306 Datasikkerhet                   Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186327 Biologi                      Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186331 Fiskerifag                     Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
UITØ 186395 Informatikk                    Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186463 Helseadministrasjon                Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186467 Arktisk naturbruk og landbruk           Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse      Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186475 Kunstvitenskap                   Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186478 Arkeologi                     Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186479 Filosofi                      Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186481 Historie                      Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186482 Religionsvitenskap                 Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186483 Russlandsstudier                  Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186707 Farmasi                      Alle   Alle   Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle   Alle   Alle   o.i.
UITØ 186709 Fiskehelse                     Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
UITØ 186724 Rettsvitenskap                   55.5 281 51.7 162 48.5 41  46.7 26  o.i.   55.5 572 51.7 342 48.5 62  46.7 42 o.i.
UITØ 186739 Medisinsk grunnstudium               Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186742 Odontologi                     68.0 159 59.8 79 64.0 38  56.3 16  o.i.   68.0 274 59.8 135 64.0 62  56.3 25 o.i.
UITØ 186752 Psykologi                     Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186770 Kommunikasjon og mikroelektronikk         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UITØ 186783 Molekylær bioteknologi               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UITØ 186785 Informatikk                    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UITØ 186813 Industriell matematikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UITØ 186814 Romfysikk                     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UITØ 186843 Lærerutdanning i realfag              Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186844 Lærerutdanning i språk og samfunnsfag       Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186846 Dokumentasjonsvitenskap              Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186852 Pedagogikk                     Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186857 Fysikk                       Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186859 Geologi                      Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186860 Kjemi                       Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186862 Matematikk og statistikk              Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186867 Marin bedriftsledelse               Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186876 Psykologi                     Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186878 Politikk, økonomi og filosofi           Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186879 Sosialantropologi                 Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186880 Sosiologi                     Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186881 Statsvitenskap                   Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186891 Språk og litteratur                Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186892 Språk og økonomi                  Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186898 Samfunnsøkonomi                  Alle   Alle                  Alle   Alle


Mandag 31. juli 2006 kl 01:35, http://www.samordnaopptak.no/