Poenggrenser fredag 27. juli 2018

Viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (SUPPL) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etterhvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De kan fortsatt gå ned i senere etterfyllinger i august og begynnelsen av september.

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 20. juli til 29. juli skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Enten ved å svare nei til å fortsatt stå på venteliste eller ved å la være å svare innen svarfristen)

En person står ofte på venteliste i flere kvoter på samme studium. Du kan derfor ikke bare legge sammen alle grå tall for å finne antall personer på venteliste totalt på et studium eller lærested. F.eks. konkurrerer alle søkere i ORD-kvotene. I ORDF-kvotene deltar de som er 21 år eller yngre dette opptaksåret. Og i ORDF beregnes poengene utifra førstegangsvitnemålet. Altså det første vitnemålet man får (tidligere kalt primærvitnemål), og ikke eventuelle forbedrede vitnemål. Normalt er 40% av plassene til et studium avsatt til ORDF- kvoten og 60% til ORD. En kvote kan sees på som en kø av søkere. I hver opptakskjøring tas de x første inn og får tilbud om studieplass som de må takke ja til. Resten står på venteliste. En person kan stå i flere køer (en fot i hver kø...)

Listen er sortert på lærestedsnavn

Merk at poenggrensene ikke nødvendigvis er sammenlignbare mellom studier. Årsaker til dette er at noen studier har kvinnepoeng, noen studier har poeng fra opptaksprøve som inngår i poengsummen m.m.

Mange studier har ledige plasser en stund etter hovedopptaket og tar inn flere selv om man ikke har søkt tidligere i år:
Se www.samordnaopptak.no/info/soke/ledige-studieplasser.KodeForklaring
ALLEAlle kvalifiserte søkere fikk tilbud
HOVEDHovedopptak, 20. juli
SUPPSuppleringsopptak 29. juli (noen ganger kalt varaopptak)
TRUStudiet er trukket fra årets opptak, avlyst. Ofte pga for få søkere
ÅpentÅpent studium
o.i.Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her.
ORDOrdinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne køen.
FORForkurskvote
INTKInternasjonal kvote
IVMINOIkke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUKJentekvote
NIFKKvote for Norges idrettsforbund
NNNordnorsk kvote
NNFNordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTFKvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFFFørstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
ORDFOrdinær førstegangsvitnemålskvote
PRAPraksiskvote
SAMISKSamisk kvote
xxxyyyStudiekoden, sekssifret nummer som identifiserer studiet (xxx angir lærestedet)Ansgar Teologiske                         SUPP        HOVED
Høgskole                             ORD    ORDF   ORD    ORDF
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
ATH 255196 Kristendom, religion, livssyn og etikk         Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255418 Interkulturell forståelse               Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255437 Musikkteknologi                    Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255480 Teologi                        Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255752 Psykologi                       49.1 85  44.2 47 50.2 221 45.6 123
ATH 255777 Musikk                         Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255792 Musikk og helse                    Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255869 Interkulturelle studier                Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255876 Kultur- og samfunnspsykologi              Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255936 Praktisk teologi                    Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og                          SUPP        HOVED
designhøgskolen i Oslo                      ORD    ORDF   ORD    ORDF
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
AHO 189030 Arkitekt                        140.6 164 121.0 82 140.6 182 121.0 86
AHO 189343 Design                         150.7 103 147.3 50 150.7 115 147.3 57
AHO 189732 Landskapsarkitektur                  135.3 80 128.5 42 135.3 93 128.5 47Det teologiske                          SUPP        HOVED
Menighetsfakultet                         ORD    ORDF   ORD    ORDF
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
MF 190196 Kristendom/KRLE                     Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190242 Samfunnsfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190418 Interkulturell kommunikasjon              Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190480 Teologi, profesjonsstudium               Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190482 Religion, kultur og samfunn               Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190927 Ungdom, kultur og trosopplæring             Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190934 Lektor, 8.-13. trinn, KRLE/rel. og etikk og samf.    Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190936 Teologi, bachelor                    Alle   Alle   Alle   AlleDronning Mauds Minne                       SUPP        HOVED
Høgskolen                             ORD    ORDF   ORD    ORDF
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
DMMH 253130 Barnehagelærer                    38.2 86  33.8 27 39.0 184 34.5 77
DMMH 253131 Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk   38.6 20  Alle   41.7 53  33.5 8
DMMH 253132 Barnehagelærer, natur- og friluftsliv         41.3 35  34.3 7  42.4 73  38.9 22
DMMH 253133 Barnehagelærer, deltid                42.2 51  Alle   43.0 84  Alle
DMMH 253529 Barnehagelærer, flerkulturell forståelse       38.9 30  30.0 4  38.9 49  30.0 8Fjellhaug Internasjonale                     SUPP        HOVED
Høgskole                             ORD    ORDF   ORD    ORDF
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
FIH 258195 Bibel og misjon                    Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258196 Kristendomskunnskap                  Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258329 Kristendom, rel., livssyn, etikk(KRLE), nettbasert   Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258480 Teologi og misjon                   Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258482 Kristendom, religion, livssyn og etikk (2-årig)    TRU    TRU   TRU    TRU
FIH 258553 Bible, Ministry and Mission              Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258626 Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE)       Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258652 Kristendomskunnskap, nettbasert            Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258653 Kristendomskunnskap, deltid, nettbasert        Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258910 Kristendom, rel., livssyn, etikk, deltid/nettbas.   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Innlandet                       SUPP             HOVED
                                 ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
HINN 209035 Økonomi og administrasjon, Lillehammer, bachelor   39.7 39  38.0 17      39.7 85  38.0 41
HINN 209050 Sykepleie, Elverum                  45.6 828 39.6 369      45.6 1075 39.6 492
HINN 209052 Sykepleie, Elverum, deltid              48.6 477 37.6 143      48.8 634 37.6 195
HINN 209053 Sykepleie, Kongsvinger                47.1 696 40.0 307      47.1 925 40.0 408
HINN 209060 Vernepleie                      45.8 504 38.4 140      45.8 739 38.5 225
HINN 209070 Barnevern                       44.8 403 38.8 156      44.8 639 38.8 246
HINN 209080 Sosialt arbeid                    46.7 378 40.8 144      46.7 571 40.9 224
HINN 209130 Barnehagelærer                    38.3 56  Alle        39.9 102 28.2 9
HINN 209132 Barnehagelærer, samlingsbasert            42.7 93  Alle        44.1 147 Alle
HINN 209140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag         Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209157 Faglærer i musikk                   Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209162 Organisasjon og ledelse, Rena             Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209164 Bedriftsøkonomi, Rena                 Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209183 Animasjon og digital kunst              40.8 49  37.3 23      44.0 122 40.0 64
HINN 209185 Idrett, Elverum                    o.i.   o.i.        Alle   Alle
HINN 209215 Offentlig styring, ledelse og økonomi         o.i.   o.i.        Alle   Alle
HINN 209220 Pedagogikk, årsstudium                43.8 49  Alle        43.8 81  Alle
HINN 209232 Økonomi og administrasjon, Lillehammer, årsstudium  48.0 28  41.4 10      48.0 54  41.4 19
HINN 209239 Krisehåndtering                    50.7 185 Alle        51.2 284 Alle
HINN 209242 Samfunnsfag                      Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209262 Audiovisuelle medier                 Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209264 TV-teknikk                      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HINN 209288 Internasjonale studier med historie, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209308 Kulturprosjektledelse, bachelor            TRU    TRU        TRU    TRU
HINN 209311 Landbruksteknikk, bachelor              Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209317 Reiselivsledelse                   Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209319 Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser    Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209320 Agronomi, bachelor                  Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209322 Skogbruk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209323 Utmarksforvaltning                  Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209362 Agronomi, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209368 Eiendomsmegling                    o.i.   o.i.        Alle   Alle
HINN 209369 Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor       Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209398 Bedriftsøkonomi, Hamar                42.0 56  Alle        42.0 94  Alle
HINN 209409 Økologisk landbruk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209420 Naturmangfold                     Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209440 Idrett - spesialisering i trenerrollen        o.i.   o.i.        Alle   Alle
HINN 209446 Mat, ernæring og helse                Alle   Alle        40.2 30  Alle
HINN 209470 Serviceledelse og markedsføring            Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209476 Music Business - Management              Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209485 Sport Management                   39.5 35  37.1 14      39.5 58  37.1 30
HINN 209486 Folkehelsearbeid                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
HINN 209489 Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi  44.2 81  41.7 48      44.3 185 42.9 109
HINN 209507 Idrett, Lillehammer                  40.9 37  38.2 25      40.9 82  40.7 51
HINN 209516 Regnskapsførerfag                   Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209525 Organisasjon og ledelse, Lillehammer         37.9 23  34.6 7       37.9 44  34.6 17
HINN 209526 Rettsvitenskap                    50.0 312 46.4 193      50.1 491 46.4 307
HINN 209530 Beredskap og krisehåndtering             46.6 116 Alle        46.6 167 Alle
HINN 209534 TV-ledelse                      Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn             Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209548 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert     Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209568 Pedagogikk, bachelor, deltid             43.8 132 Alle        46.3 253 Alle
HINN 209623 Engelsk                        37.7 3  Alle        40.8 8  Alle
HINN 209651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn             Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209654 Kulturprosjektledelse, årsstudium           Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209664 Organisasjon og ledelse, Rena, deltid         43.8 60  Alle        43.8 102 Alle
HINN 209667 Musikk                        Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209668 Landbruksteknikk, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209672 Norsk                         Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209676 Sosialpedagogikk                   39.6 21  Alle        49.6 131 Alle
HINN 209714 Music Business - Production              40.3 10  32.5 2       42.4 41  35.8 15
HINN 209743 Tannpleie                       45.3 202 37.9 63      45.4 292 38.3 97
HINN 209754 Reiseliv og turisme                  Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209839 Spillteknologi og simulering             41.9 57  35.6 16      44.1 133 38.4 60
HINN 209847 TV-regi                        Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209852 Pedagogikk, bachelor                 41.8 105 30.8 7       42.0 169 30.8 9
HINN 209867 Ledelse og digitalisering               Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209872 Internasjonale studier med historie, bachelor     Alle   Alle        Alle   Alle
HINN 209876 Psykologi                       47.7 333 43.2 152      48.0 578 43.2 278
HINN 209935 Lektor, 8.-13. trinn, språkfag            Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Molde,                        SUPP        HOVED
Vitenskaplig høgskole                       ORD    ORDF   ORD    ORDF
i logistikk
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
HIM 211050 Sykepleie                       45.7 839 40.0 344 45.7 1132 40.3 492
HIM 211060 Vernepleie                       45.5 356 37.7 96 45.5 506 37.9 144
HIM 211164 Bedriftsøkonomi                    Alle   Alle   39.7 12  Alle
HIM 211185 Idrett og adventure                  Alle   Alle   38.4 19  38.6 12
HIM 211187 IT, nettbasert                     47.9 89  Alle   50.4 212 Alle
HIM 211189 IT                           34.7 1  Alle   42.7 28  Alle
HIM 211238 Statsvitenskap                     Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211246 Jus                          40.2 25  37.7 11 40.5 52  37.7 30
HIM 211292 Logistikk og Supply Chain Management          34.8 5  Alle   39.2 44  30.4 5
HIM 211369 Økonomi og administrasjon               37.0 8  Alle   37.8 20  Alle
HIM 211432 Marin logistikk og økonomi               38.2 11  Alle   41.2 61  35.9 18
HIM 211488 Sport Management                    Alle   Alle   37.0 20  32.9 9
HIM 211841 Jus og administrasjon                 38.3 13  31.3 2  39.2 33  31.6 11
HIM 211866 Petroleumslogistikk                  Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo og                        SUPP                       HOVED
Akershus (OsloMet)                        ORD    FOR   IVMINO  ORDF   PRA    ORD    FOR   IVMINO ORDF   PRA
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- ------- --------- ---------                         
OSLOMET 215003 Ingeniør, bygg                   47.5 30  Alle        Alle        47.8 43  Alle       34.3 1
OSLOMET 215004 Ingeniør, data                   51.0 92  32.5 6       43.2 30       51.0 125 32.5 6      43.2 40
OSLOMET 215005 Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi   Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
OSLOMET 215009 Ingeniør, bioteknologi og kjemi          Alle   Alle        Alle        41.7 3  Alle       Alle
OSLOMET 215012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
OSLOMET 215050 Sykepleie, Oslo                  48.1 1403          42.1 614      48.1 2015         42.1 931
OSLOMET 215054 Sykepleie, Kjeller                 48.0 987           41.4 387      48.0 1333         41.7 540
OSLOMET 215055 Sykepleie, Sandvika                49.1 867           41.8 370      53.2 1294         43.3 574
OSLOMET 215060 Vernepleie, Kjeller                48.9 825           40.3 250      49.0 1202         40.4 378
OSLOMET 215061 Vernepleie, Kjeller, deltid            50.1 628           36.0 89       50.1 863          36.1 127
OSLOMET 215063 Vernepleie, Sandvika, deltid            51.3 547           35.6 71       51.7 760          36.0 112
OSLOMET 215070 Barnevern                     51.3 917           44.3 373      51.4 1418         44.4 590
OSLOMET 215071 Barnevern, deltid                 43.8 72                     43.8 81
OSLOMET 215080 Sosialt arbeid                   52.9 943           45.0 354      53.5 1441         45.2 544
OSLOMET 215085 Arkivvitenskap, bachelor              45.7 34           Alle        48.4 75          Alle
OSLOMET 215105 Yrkesfaglærer i service og samferdsel       Alle                       Alle
OSLOMET 215106 Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag, deltid   o.i.                       Alle
OSLOMET 215109 Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk       Alle                       Alle
OSLOMET 215123 Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag       o.i.                       Alle
OSLOMET 215124 Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag       Alle                       Alle
OSLOMET 215126 Yrkesfaglærer i design- og håndverksfag      Alle                       Alle
OSLOMET 215127 Yrkesfaglærer i elektrofag             Alle                       Alle
OSLOMET 215129 Yrkesfaglærer i teknikk og industriell prod.    Alle                       Alle
OSLOMET 215130 Barnehagelærer                   43.5 360           31.6 50       44.9 659          34.2 138
OSLOMET 215138 Administrasjon og ledelse             50.4 794           43.0 337      52.5 1643         44.8 786
OSLOMET 215140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        48.3 115           43.3 67       48.3 201          43.3 130
OSLOMET 215150 Faglærer i design, kunst og håndverk        Alle             Alle        Alle            Alle
OSLOMET 215162 Økonomi og ledelse                 60.0 307           48.2 91       60.3 636          48.8 200
OSLOMET 215185 Kroppsøving og idrett               53.6 119           43.2 42       54.5 232          43.4 81
OSLOMET 215200 Kunst og design - studieretn. kunst og formidling 49.4 69           40.9 21       50.7 165          43.3 57
OSLOMET 215221 Tegnspråk                     53.6 101           36.2 10       54.0 186          36.9 19
OSLOMET 215253 Økonomi og ledelse, deltid             60.3 295           42.7 37       60.3 514          42.7 75
OSLOMET 215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor   40.8 28           Alle        46.4 116          Alle
OSLOMET 215369 Økonomi og administrasjon             50.5 703           44.6 351      51.2 1304         45.2 712
OSLOMET 215395 Informasjonsteknologi               53.2 246           40.2 59       53.2 364          40.2 89
OSLOMET 215405 Produktdesign                   o.i.             o.i.        o.i.            o.i.
OSLOMET 215408 Samfunnsernæring                  46.8 126           36.4 21       48.8 284          40.0 81
OSLOMET 215439 Drama og teaterkommunikasjon, bachelor       47.6 31           37.9 7       50.0 86          39.6 25
OSLOMET 215449 Anvendt datateknologi               52.8 499           41.2 148      52.8 742          41.4 222
OSLOMET 215454 Journalistikk                   52.0 64      Alle   44.1 26  o.i.   55.1 195      46.8 1 47.7 97  o.i.
OSLOMET 215466 Tegnspråk og tolking                41.5 26           Alle        47.0 68          Alle
OSLOMET 215472 Kunst og design - studieretn. mote og produksjon  52.8 92           46.4 40       57.7 207          48.6 89
OSLOMET 215484 Utviklingsstudier, bachelor            47.1 132           42.9 54       47.3 221          42.9 96
OSLOMET 215547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn            45.5 106           40.8 63       45.5 164          41.3 108
OSLOMET 215554 Prehospitalt arbeid - paramedic          54.1 169           45.8 76       54.1 191          45.8 86
OSLOMET 215601 Arkivvitenskap, årsstudium             54.9 97           o.i.        56.3 149          o.i.
OSLOMET 215602 Design og kommunikasjon i digitale medier     58.2 233           38.1 18       58.8 467          41.0 67
OSLOMET 215603 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium  49.6 38           Alle        51.1 71          Alle
OSLOMET 215604 Medier og kommunikasjon, årsstudium        56.2 134           44.8 39       56.2 286          44.8 90
OSLOMET 215618 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium      53.5 38           46.0 8       57.2 101          47.8 33
OSLOMET 215651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk        46.4 44           41.5 25       46.5 74          42.4 43
OSLOMET 215655 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk       48.0 62           42.6 33       48.1 98          43.2 53
OSLOMET 215657 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk     48.9 73           44.7 38       50.7 142          46.4 85
OSLOMET 215691 Utviklingsstudier, årsstudium           49.4 102           43.5 44       52.4 235          44.6 96
OSLOMET 215696 Trafikklærer                    50.1 165                     50.9 229
OSLOMET 215700 Ergoterapi                     47.5 354           40.0 133      47.5 556          40.0 216
OSLOMET 215701 Radiografi                     50.5 412           42.6 155      50.6 644          42.8 241
OSLOMET 215702 Bioingeniør                    55.0 210           46.6 97       55.6 343          47.8 169
OSLOMET 215703 Fysioterapi                    54.9 773           48.3 401      55.8 1402         48.9 705
OSLOMET 215705 Tannteknikk                    49.1 223           38.6 63       49.7 338          39.2 89
OSLOMET 215706 Fysioterapi, mensendieck              53.6 374           46.8 199      54.1 654          47.2 339
OSLOMET 215744 Ortopediingeniør                  56.4 11           51.1 4       60.1 27          51.2 7
OSLOMET 215749 Farmasi                      55.1 157           47.0 68       55.8 236          48.2 101
OSLOMET 215822 Ingeniør, energi og miljø             Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
OSLOMET 215848 Fotojournalistikk                 Alle             Alle        Alle            Alle
OSLOMET 215850 Medier og kommunikasjon, bachelor         49.0 175           41.0 58       51.7 332          43.5 126
OSLOMET 215876 Psykologi med vekt på adferdsanalyse        52.1 462           44.3 171      53.7 792          45.0 313
OSLOMET 215953 Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, nettbasert Alle                       Alle
OSLOMET 215954 Yrkesfaglærer i elektrofag, nettbasert       Alle                       Alle
OSLOMET 215957 Yrkesfaglærer i service og samferdsel       Alle                       Alle
OSLOMET 215958 Yrkesfaglærer, teknikk, industr. prod., nettbasert Alle                       AlleHøgskulen på Vestlandet                      SUPP             HOVED
                                 ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
HVL 203002 Ingeniør, brannsikkerhet                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HVL 203003 Ingeniør, bygg                     43.9 10  Alle   41.9 5  44.4 17  Alle   42.8 10
HVL 203004 Ingeniør, data                     46.1 24  Alle   Alle   46.1 35  Alle   36.5 2
HVL 203005 Ingeniør, automatisering, Førde            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HVL 203006 Ingeniør, elkraft                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HVL 203009 Ingeniør, kjemi                    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HVL 203011 Ingeniør, marinteknikk                 Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HVL 203012 Ingeniør, maskin, Bergen                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HVL 203017 Ingeniør, automatisering, Bergen            47.7 19  Alle   Alle   48.6 25  Alle   Alle
HVL 203024 Ingeniør, elektronikk                 Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HVL 203028 Ingeniør, kommunikasjonssystemer            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HVL 203034 Ingeniør, maskin, Haugesund              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HVL 203045 Ingeniør, produksjonsteknikk              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HVL 203047 Ingeniør, HMS                     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HVL 203050 Sykepleie, Bergen, høst                53.5 1052     47.6 533 53.7 1657      47.9 889
HVL 203052 Sykepleie, Førde, vår                 45.0 361      39.0 138 45.0 450      39.3 173
HVL 203053 Sykepleie, Stord, høst                 46.0 528      40.9 230 46.0 692      40.9 299
HVL 203054 Sykepleie, Førde, høst                 45.9 567      40.8 214 45.9 741      40.9 288
HVL 203056 Sykepleie, Haugesund, høst               46.2 535      40.5 225 46.3 704      40.5 301
HVL 203060 Vernepleie, Bergen                   50.5 565      42.5 242 50.5 823      42.5 361
HVL 203061 Vernepleie, Sogndal, deltid              49.2 164      34.2 20  49.2 229      34.6 30
HVL 203062 Vernepleie, Sogndal                  45.7 336      38.4 108 45.8 484      38.8 150
HVL 203069 Ingeniør, maskin, Florø                TRU    TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
HVL 203070 Barnevern                       44.0 244      37.6 103 44.2 416      38.5 176
HVL 203072 Ingeniør, energi, elkraft og miljø           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HVL 203080 Sosialt arbeid, Bergen                 53.2 468      46.6 194 53.4 747      46.7 324
HVL 203081 Sosialt arbeid, Sogndal                45.8 256      39.6 83  46.1 429      40.0 152
HVL 203083 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Stord          Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203084 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Stord          Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203096 Ingeniør, havteknologi, Bergen             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HVL 203130 Barnehagelærer, barns utvikling, lek og læring     34.6 7       Alle   35.3 18       27.9 4
HVL 203131 Barnehagelærer, natur, helse og bevegelse       36.9 19      29.6 1  36.9 30       29.6 2
HVL 203132 Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet       32.8 8       Alle   34.7 16       Alle
HVL 203133 Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk       Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203135 Barnehagelærer, Stord                 35.2 9       Alle   39.8 37       31.6 8
HVL 203157 Faglærer i musikk                   TRU        TRU    TRU         TRU
HVL 203170 Engelsk, Sogndal                    Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203179 Historie, årsstudium                  Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203185 Idrett, Sogndal                    42.6 36      37.1 20  44.6 94       39.4 54
HVL 203203 Folkehelsearbeid                    48.9 115      41.4 45  48.9 176      41.6 73
HVL 203242 Samfunnsfag, Sogndal                  Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203246 Jus                          45.4 42      41.5 22  45.4 88       41.5 51
HVL 203302 Friluftsliv                      48.5 38      37.5 9  51.1 90       40.4 34
HVL 203310 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur      46.8 40      38.2 13  49.2 96       41.8 45
HVL 203317 Natur- og opplevelsesbasert reiseliv          37.0 2       Alle   39.3 6       Alle
HVL 203330 Reiselivsledelse                    Alle        Alle   34.0 8       28.8 2
HVL 203351 Ungdomssosiologi                    38.0 6       28.4 2  40.0 20       28.4 2
HVL 203353 Nautikk                        42.9 30      38.3 12  42.9 52       38.3 21
HVL 203368 Eiendomsmegling                    36.0 19      32.5 10  38.0 71       34.6 43
HVL 203369 Økonomi og administrasjon, Bergen           50.0 335      45.2 173 50.3 668      45.3 377
HVL 203395 Informasjonsteknologi, Bergen             47.5 83      39.2 24  48.2 136      39.5 42
HVL 203404 Økonomi og administrasjon, Haugesund          Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203414 Økonomi og administrasjon, Haugesund, deltid      Alle        Alle   35.1 2       Alle
HVL 203437 Community Music                    TRU        TRU    TRU         TRU
HVL 203439 Drama og anvendt teater                Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203440 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag          49.7 74      45.3 44  49.7 120      45.3 78
HVL 203445 Barnehagelærer, Sogndal                37.5 35      33.0 12  37.8 58       34.2 21
HVL 203466 Tegnspråk og tolking                  47.0 26      Alle   47.2 44       Alle
HVL 203469 Geologi og geofare                   Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203481 Historie, bachelor                   Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203485 Idrett og kroppsøving                 39.9 31      37.3 19  39.9 45       37.3 29
HVL 203486 Idrett, fysisk aktivitet og helse           41.0 32      38.6 15  41.9 72       39.7 39
HVL 203505 Kunst og håndverk                   Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203506 Ingeniør, havteknologi, Kristiansund          TRU    TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
HVL 203509 Personlig trener                    43.2 63      40.0 38  44.8 176      42.4 99
HVL 203515 Økonomi og administrasjon, Sogndal           38.5 13      32.9 7  38.5 32       32.9 14
HVL 203526 Økonomi og jus                     38.0 18      35.4 10  38.0 48       36.5 31
HVL 203529 Barnehagelærer, Bergen                 43.8 39      28.8 1  43.8 66       28.8 5
HVL 203547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving       42.8 10      40.9 6  43.2 19       41.4 15
HVL 203548 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk          Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203550 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag       42.5 8       41.7 8  43.2 17       42.6 16
HVL 203551 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk         37.6 2       37.3 2  37.6 5       38.4 5
HVL 203557 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag         Alle        Alle   39.8 2       40.0 2
HVL 203559 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE           Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203560 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk    40.7 2       39.1 2  40.7 6       41.4 6
HVL 203561 Ingeniør, havteknologi, Florø             TRU    TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
HVL 203564 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk    Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203567 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk         47.8 30      43.0 21  47.8 51       43.0 38
HVL 203569 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE          40.8 10      42.5 10  40.8 17       42.5 17
HVL 203590 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sogndal         Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203599 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse       Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203623 Engelsk, Stord                     Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203649 Idrett, Stord                     33.6 3       30.7 1  37.0 26       35.7 15
HVL 203651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Sogndal         Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203655 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk       50.5 61      48.0 47  50.5 83       48.0 63
HVL 203657 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag       50.5 64      46.8 46  50.5 97       46.8 70
HVL 203658 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk          40.4 8       40.3 7  40.8 11       42.0 11
HVL 203659 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse      45.1 9       43.6 8  45.1 15       43.6 13
HVL 203660 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk         Alle        Alle   42.3 3       40.8 3
HVL 203667 Musikk                         Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203675 Ingeniør, bygg og anlegg                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HVL 203680 Samfunnsfag, Stord                   Alle        Alle   Alle        Alle
HVL 203700 Ergoterapi                       47.5 218      42.1 93  47.5 348      42.1 158
HVL 203701 Radiografi                       47.5 294      41.8 117 47.5 445      41.8 193
HVL 203702 Bioingeniør                      51.5 127      47.9 65  52.1 207      48.2 117
HVL 203703 Fysioterapi                      55.2 586      49.6 337 55.2 1069      50.3 603
HVL 203753 Landmåling og eiendomsdesign              48.2 112      39.3 26  49.0 195      39.6 54
HVL 203822 Ingeniør, energiteknologi               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HVL 203829 Informasjonsteknologi, Førde              40.4 7       Alle   40.4 9       Alle
HVL 203835 Fornybar energi                    41.9 34      36.8 9  43.7 81       37.9 28
HVL 203927 Sosiologi - ungdomssosiologi              38.3 18      31.7 6  38.4 30       31.7 8Høgskulen i Volda                         SUPP             HOVED
                                 ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
HVO 223070 Sosialt arbeid, barnevernspedagog           42.9 220 36.7 80      43.4 353 37.1 140
HVO 223080 Sosialt arbeid, sosionom                45.0 209 39.2 82      45.7 351 39.6 158
HVO 223130 Barnehagelærer                     38.8 29  32.5 16      38.8 45  32.5 20
HVO 223170 Engelsk, deltid                    o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223179 Historie, årsstudium                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223196 Religion, livssyn og etikk               o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223210 Norsk (nordisk)                    o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223211 Norsk (nordisk), deltid                48.8 17  o.i.        48.8 25  o.i.
HVO 223285 Samfunnsvitenskap                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223437 Musikk, bachelor                    o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223439 Teater og drama, bachelor               o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223440 Friluftsliv, bachelor                 43.0 12  32.2 1       43.1 27  33.6 5
HVO 223446 Matkultur og helse                   Alle   Alle        41.2 7  Alle
HVO 223451 Animasjon                       o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HVO 223452 Planlegging og administrasjon             o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223453 PR, kommunikasjon og media               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223472 Kunst og håndverk, bachelor              Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223481 Historie, bachelor                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223485 Idrett og kroppsøving, bachelor            Alle   Alle        35.1 11  33.2 7
HVO 223514 Media, IKT og design - mediedesign           31.6 1  Alle        38.0 12  32.7 5
HVO 223529 Barnehagelærer, deltid                 44.7 30  Alle        44.7 52  Alle
HVO 223547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn              o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223605 Friluftsliv, årsstudium                54.4 36  44.7 13      54.4 98  44.7 37
HVO 223618 Teater og drama, årsstudium              o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223623 Engelsk                        34.2 1  Alle        34.2 1  Alle
HVO 223630 Kunst og håndverk, årsstudium             o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223649 Idrett og kroppsøving, årsstudium           39.4 8  35.5 3       39.4 14  35.5 6
HVO 223651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn             o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223663 Mediekunnskap                     o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223667 Musikk, årsstudium                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223723 Journalistikk, spesialisering avis/nett        37.8 7  37.9 5  o.i.   37.8 11  37.9 8  o.i.
HVO 223845 Media, IKT og design - medieproduksjon         36.8 10  36.2 4       36.8 22  36.2 13
HVO 223849 Journalistikk, spesialisering tv/radio         50.6 75  46.7 49 Alle   50.6 138 46.7 89  Alle
HVO 223891 Språk og litteratur                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223929 Religion og livssyn                  Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold                        SUPP             HOVED
                                 ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
HIØ 224003 Ingeniør, bygg                     40.4 8  Alle   Alle   40.4 7  Alle   Alle
HIØ 224004 Ingeniør, data                     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224005 Ingeniør, elektro                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224009 Ingeniør, kjemi                    TRU    TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
HIØ 224012 Ingeniør, maskin                    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224035 Økonomi og administrasjon               37.6 33      Alle   37.6 49       Alle
HIØ 224050 Sykepleie                       46.9 1167     40.4 451 46.9 1549      40.4 621
HIØ 224060 Vernepleie                       46.0 627      37.5 178 46.0 833      37.5 250
HIØ 224070 Barnevern                       48.0 528      41.4 198 48.0 759      41.4 283
HIØ 224080 Sosialt arbeid                     48.8 451      42.1 142 48.8 640      42.1 217
HIØ 224130 Barnehagelærer                     40.4 85      30.0 10  40.4 125      30.0 12
HIØ 224131 Barnehagelærer, deltid                 40.8 66      Alle   40.8 91       Alle
HIØ 224170 Engelsk                        Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224210 Norsk                         44.5 4       Alle   44.5 8       Alle
HIØ 224238 Statsvitenskap                     Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224244 Tysk                          47.7 31      Alle   47.7 42       Alle
HIØ 224270 Informatikk: design og utvikling av IT-systemer    41.0 17      Alle   41.0 22       Alle
HIØ 224318 Regnskap og revisjon                  35.2 14      Alle   35.2 16       Alle
HIØ 224398 Bedriftsøkonomi                    36.7 13      Alle   36.7 21       Alle
HIØ 224453 Informasjonssystemer                  45.0 103      34.3 19  45.0 154      34.3 27
HIØ 224455 Internasjonal kommunikasjon              Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224474 Samfunn, språk og kultur                Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224505 Kunst og håndverk                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn              Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224610 Fransk                         Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224620 Informasjonsteknologi                 44.6 40      Alle   44.6 61       Alle
HIØ 224626 Religion, livssyn og etikk               Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224649 Kroppsøving og idrett                 42.3 29      40.0 15  42.3 58       40.0 34
HIØ 224651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn             Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224661 Matematikk                       Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224666 Naturfag                        TRU        TRU    TRU         TRU
HIØ 224667 Musikk                         Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224680 Samfunnsfag                      Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224702 Bioingeniør                      48.9 126      43.7 56  49.2 184      43.9 89
HIØ 224824 Ingeniør, industriell design              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224845 Digitale medier og design               40.7 69      32.9 19  40.7 99       32.9 27
HIØ 224895 Innovasjon og prosjektledelse             37.5 21      Alle   37.5 33       Alle
HIØ 224900 Arbeids- og velferdsfag                45.2 152      33.2 16  45.2 206      33.2 17
HIØ 224912 Spansk                         47.6 29      Alle   47.6 54       AlleLovisenberg diakonale                       SUPP        HOVED
høgskole                             ORD    ORDF   ORD    ORDF
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
LDH 230050 Sykepleie                       52.7 961 44.6 348 54.3 1459 45.4 551NLA Høgskolen                           SUPP             HOVED
                                 ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
NLA 254088 Kommunikasjon, livssyn, kristen apologetikk      Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254130 Barnehagelærer                     36.0 32  Alle        36.0 43  Alle
NLA 254185 Idrett                         46.6 76  45.0 42      46.6 174 45.0 111
NLA 254195 Praktisk teologi og ledelse, Bergen, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254196 Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen    Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254220 Pedagogikk, årsstudium                 43.0 45  Alle        44.2 110 32.1 13
NLA 254329 Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Oslo     Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254367 Interkulturell forståelse, Bergen, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254454 Journalistikk, bachelor                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254470 Økonomi og administrasjon               42.7 171 38.8 80      42.7 328 38.8 174
NLA 254480 Teologi                        Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254536 Praktisk teologi og ledelse, Oslo, bachelor      Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen          Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254550 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Oslo           Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254604 Journalistikk, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254626 Praktisk teologi og ledelse, Bergen, bachelor     Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254642 Kunst og håndverk                   Alle   Alle        47.9 10  33.6 1
NLA 254651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen         Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254652 Praktisk teologi og ledelse, Oslo, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254660 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Oslo          Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254662 Naturfag (5.-10. trinn)                Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254667 Musikk                         Alle   Alle        45.7 17  36.9 8
NLA 254777 Utøvende musikk, fordypning i låtskriving       Alle   Alle        50.0 4  o.i.
NLA 254789 Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika    Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254852 Pedagogikk, bachelor                  33.4 6  29.0 4       33.4 6  29.0 4
NLA 254853 Ped med vekt på spesped og interk. ped.        Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254872 Interkulturell forståelse, Kristiansand, bachelor   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254879 Interkulturell forståelse, Bergen, bachelor      Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254895 Innovasjon og ledelse                 43.7 108 38.8 46      44.0 240 38.8 112
NLA 254929 Religion og kultur                   Alle   Alle        Alle   AlleNord universitet                         SUPP             HOVED
                                 ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
NORD 204050 Sykepleie, Bodø                    46.1 637 40.4 246      47.6 962 41.4 396
NORD 204052 Sykepleie, Vesterålen, deltid             48.5 416 34.0 36      50.3 615 35.3 66
NORD 204054 Sykepleie, Mo i Rana, deltid             TRU    TRU        TRU    TRU
NORD 204055 Sykepleie, Mo i Rana                 44.4 515 37.9 165      45.0 696 38.6 238
NORD 204056 Sykepleie, Levanger                  49.0 463 43.2 187      50.0 701 44.4 299
NORD 204058 Sykepleie, Namsos                   44.9 565 38.5 196      45.4 794 39.6 285
NORD 204059 Sykepleie, Bodø, deltid                TRU    TRU        TRU    TRU
NORD 204060 Vernepleie                      44.4 283 35.5 70      45.0 443 37.3 121
NORD 204070 Barnevern                       42.7 176 35.7 57      44.3 337 38.3 126
NORD 204080 Sosialt arbeid                    42.9 182 33.8 38      44.6 349 36.8 96
NORD 204083 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bodø          Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204084 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bodø          Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204130 Barnehagelærer, Vesterålen, nettbasert        Alle   Alle        39.2 21  Alle
NORD 204131 Barnehagelærer, Bodø                 35.9 1  Alle        39.6 40  33.5 14
NORD 204132 Barnehagelærer, Nesna                 Alle   Alle        37.3 8  Alle
NORD 204134 Barnehagelærer, Levanger               Alle   Alle        36.8 26  27.7 1
NORD 204135 Barnehagelærer, Bodø, nettbasert           Alle   Alle        40.6 44  Alle
NORD 204162 Personalledelse og kompetanseutvikling, Bodø     Alle   Alle        44.5 66  Alle
NORD 204164 Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium         o.i.   o.i.        Alle   Alle
NORD 204170 Engelsk, Bodø, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204172 Naturforvaltning, årsstudium             46.7 3  Alle        46.7 17  39.4 4
NORD 204179 Historie, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204185 Personlig trener                   41.6 25  37.6 10      44.6 106 39.6 49
NORD 204203 Prehospitalt arbeid - paramedic            50.0 55  34.4 5       51.3 73  35.9 9
NORD 204211 Nordområdestudier, årsstudium             Alle   Alle        43.1 10  Alle
NORD 204218 Økonomi, markedsføring og ledelse           Alle   Alle        42.5 42  Alle
NORD 204232 Personalledelse og kompetanseutvikling, Vesterålen  Alle   o.i.        Alle   o.i.
NORD 204240 Sosiologi, Steinkjer                 Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204249 Sosiologi, Bodø                    Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204318 Regnskap                       39.5 4  Alle        39.6 12  Alle
NORD 204321 Husdyrfag, velferd og produksjon           Alle   Alle        34.4 7  37.5 4
NORD 204327 Biologi                        38.6 3  35.8 2       40.2 14  39.8 9
NORD 204342 Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor          38.8 13  34.4 7       41.5 49  38.1 21
NORD 204345 Siviløkonom                      Alle   Alle        43.1 13  38.8 6
NORD 204364 Musikkpedagog og formidler i kulturskolen       o.i.   o.i.        Alle   Alle
NORD 204368 Eiendomsmegling                    39.3 28  34.8 17      40.5 106 38.0 60
NORD 204388 Naturforvaltning, bachelor              Alle   Alle        40.6 13  28.3 1
NORD 204396 Geografi, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204398 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, årsstudium       o.i.   o.i.        Alle   Alle
NORD 204404 Økonomi og ledelse, Steinkjer, bachelor        42.3 9  31.0 1       42.3 24  31.0 2
NORD 204419 Kommunal økonomi og ledelse              Alle   Alle        42.6 17  Alle
NORD 204420 Natur- og kulturminneoppsyn              Alle   Alle        37.3 2  Alle
NORD 204421 Husdyrvelferd                     41.3 7  37.5 4       41.3 13  37.5 8
NORD 204427 Animal Science                    48.5 35  48.2 26      48.5 54  48.2 42
NORD 204430 3D art, Animation and VFX               Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204438 Geografi, bachelor                  Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204440 Idrett, Bodø, bachelor                Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204453 Digital økonomi og organisasjon            39.2 5  Alle        40.3 16  Alle
NORD 204454 Journalistikk                     TRU    TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
NORD 204455 Engelsk, Bodø, bachelor                Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor        40.4 2  Alle        41.9 11  31.2 2
NORD 204472 Kunst og håndverk                   Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204473 Internasjonal markedsføring              35.2 14  32.7 9       38.4 62  35.8 30
NORD 204474 Nordområdestudier, bachelor              Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204481 Historie, bachelor                  Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204486 Idrett, Levanger, årsstudium             32.4 2  33.2 1       36.6 19  36.1 11
NORD 204488 Idrettsvitenskap                   37.6 7  30.8 1       38.8 25  33.5 10
NORD 204504 Dyrepleie                       51.3 248 46.6 129      53.4 488 47.1 262
NORD 204508 Idrett, Nesna, årsstudium               TRU    TRU        TRU    TRU
NORD 204516 Regnskap                       41.8 6  Alle        41.8 10  Alle
NORD 204525 Human Resource Management (HRM), Steinkjer      TRU    TRU        TRU    TRU
NORD 204551 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Levanger        Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204557 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Nesna          Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204559 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Levanger, nettbasert  Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204591 Human Resource Management (HRM), Levanger       Alle   Alle        37.8 10  Alle
NORD 204596 Friluftsliv, Levanger                 Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204597 Lektor, 8.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag    Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204605 Friluftsliv, Bodø                   Alle   Alle        54.0 46  31.3 1
NORD 204613 Historie, årsstudium, deltid             47.5 56  Alle        53.0 130 Alle
NORD 204623 Engelsk, Levanger, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204625 Økonomi og ledelse, Steinkjer, årsstudium       o.i.   o.i.        Alle   Alle
NORD 204639 Faglærer i musikk                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
NORD 204649 Idrett, Bodø, årsstudium               Alle   Alle        40.3 28  36.6 19
NORD 204657 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Levanger        Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204659 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Nesna         Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204664 Personalledelse og kompetanseutvikling, Mo i Rana   Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204667 Musikk                        Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204673 Spill- og opplevelsesteknologi            Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204680 Samfunnsfag                      46.9 16  Alle        55.3 60  Alle
NORD 204696 Trafikklærer                     44.2 139           45.0 196
NORD 204717 Internasjonale relasjoner, årsstudium         Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204749 Farmasi                        50.7 59  42.2 25      51.1 92  44.6 44
NORD 204867 Havbruksdrift og ledelse               47.6 135 42.3 57      48.9 267 42.9 116
NORD 204872 Internasjonale relasjoner, bachelor          Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204877 Sosiologi og samfunnsanalyse, Steinkjer        Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204880 Sosiologi og samfunnsanalyse, Bodø          TRU    TRU        TRU    TRU
NORD 204934 Lektor, 8.-13. trinn, samfunnsfag           Alle   Alle        45.5 13  42.1 8
NORD 204951 Friluftsliv, Nesna                  Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204955 Human Resource Management (HRM), Bodø         Alle   Alle        45.1 60  AlleNorges Handelshøyskole                      SUPP        HOVED
                                 ORD    ORDF   ORD    ORDF
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
NHH 191345 Siviløkonomutdanningen                 56.5 771 52.7 609 56.6 1350 53.0 1062Norges idrettshøgskole                      SUPP             HOVED
                                 ORD    NIFK   ORDF   ORD    NIFK   ORDF
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
NIH 150140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag          52.1 143      46.6 92  52.7 289      47.7 197
NIH 150485 Trening, helse og prestasjon              51.9 518 Alle   46.9 281 53.2 1089 Alle   48.6 609
NIH 150486 Sport management / idrett og samfunn          51.0 435 Alle   46.1 227 52.6 849 Alle   47.7 469
NIH 150489 Trenerrollen og idrettspsykologi            52.3 478 Alle   48.1 257 53.2 936 Alle   49.1 526
NIH 150605 Friluftsliv                      48.2 92      39.2 32  50.0 201      41.2 73
NIH 150649 Idrett og samfunn                   49.6 160      43.5 74  51.7 355      46.6 186Norges miljø- og                         SUPP             HOVED
biovitenskapelige                         ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
universitet
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
NMBU 192199 Ettårig grunnstudium                 53.4 121 51.9 59      53.4 184 51.9 93
NMBU 192230 Eiendom                        50.2 87  42.7 27      51.1 162 44.3 58
NMBU 192233 Frie realfag                     48.0 6  41.0 2       49.3 26  47.1 15
NMBU 192299 Bioteknologi                     54.1 78  53.1 48      54.2 122 53.6 77
NMBU 192310 Landskapsingeniør                   51.1 95  44.6 40      53.5 196 47.1 91
NMBU 192321 Husdyrvitenskap                    Alle   Alle        Alle   Alle
NMBU 192322 Skogfag                        45.2 28  40.7 11      47.5 58  42.8 21
NMBU 192327 Biologi                        49.8 89  49.1 60      49.8 129 49.3 87
NMBU 192332 Kjemi                         45.8 14  44.2 8       45.8 18  44.2 11
NMBU 192369 Økonomi og administrasjon               47.8 118 42.5 49      47.8 226 42.7 121
NMBU 192377 Miljø og naturressurser                Alle   Alle        44.5 13  42.9 8
NMBU 192388 Økologi og naturforvaltning              Alle   Alle        42.4 9  42.5 3
NMBU 192406 Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor    47.4 19  37.4 3       48.7 30  38.1 5
NMBU 192468 Samfunnsøkonomi                    47.5 63  41.6 24      47.5 97  42.4 42
NMBU 192484 Internasjonale miljø- og utviklingsstudier      49.5 58  47.7 30      50.1 125 48.6 62
NMBU 192504 Dyrepleie                       55.2 90  48.2 48      56.8 149 50.4 83
NMBU 192732 Landskapsarkitektur                  54.2 140 48.4 77      55.7 283 49.8 150
NMBU 192759 Byggeteknikk og arkitektur              54.4 46  50.0 25      55.3 80  50.0 47
NMBU 192766 Maskin-, prosess- og produktutvikling         48.1 3  Alle        51.1 17  44.4 3
NMBU 192767 Industriell økonomi                  56.2 70  54.4 34      56.2 107 54.4 56
NMBU 192772 Veterinærstudiet                   63.1 381 56.4 244 60.4 3  63.1 572 56.6 364 60.4 4
NMBU 192783 Kjemi og bioteknologi                 50.6 9  47.8 9       51.2 26  50.7 19
NMBU 192784 Miljøfysikk og fornybar energi            54.4 30  52.1 22      54.4 54  52.1 37
NMBU 192804 Datavitenskap                     49.0 18  46.4 11      49.4 30  46.7 17
NMBU 192809 Vann- og miljøteknikk                 52.4 12  Alle        52.4 18  Alle
NMBU 192813 Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master     Alle   Alle        Alle   Alle
NMBU 192835 Fornybar energi                    49.3 99  46.8 47      50.5 199 47.3 93
NMBU 192842 Plantevitenskap                    Alle   Alle        Alle   Alle
NMBU 192843 Lektor, 8.-13. trinn, realfag             51.1 34  51.4 28      51.4 57  51.4 50
NMBU 192857 Energi- og miljøfysikk                52.0 25  49.9 22      52.0 47  49.9 44
NMBU 192864 Matvitenskap og ernæring               45.3 5  40.2 3       45.6 20  45.7 16
NMBU 192949 By- og regionplanlegging               54.3 107 46.7 44      55.3 192 48.3 71Norges teknisk-                          SUPP                       HOVED
naturvitenskapelige                        ORD    FOR   INTK   JNTNUK  ORDF   ORD    FOR   INTK  JNTNUK  ORDF
universitet
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- ------- --------- ---------                         
NTNU 194003 Ingeniør, bygg, Gjøvik                35.3 1  Alle             Alle   Alle   Alle            Alle
NTNU 194004 Ingeniør, data, Gjøvik                46.6 30  Alle             46.2 18  47.1 61  Alle            47.0 41
NTNU 194005 Ingeniør, elektro, Gjøvik               Alle   Alle             Alle   Alle   Alle            Alle
NTNU 194006 Ingeniør, elkraftsystemer               42.4 3  45.0 1            Alle   43.5 5  45.0 1           Alle
NTNU 194009 Ingeniør, kjemi                    49.9 21  Alle             50.3 12  51.2 44  Alle            50.4 29
NTNU 194012 Ingeniør, maskin, Gjøvik               Alle   o.i.             Alle   Alle   o.i.            Alle
NTNU 194013 Ingeniør, materialteknologi              53.1 53  Alle             51.2 35  53.2 90  Alle            51.2 63
NTNU 194016 Ingeniør, logistikk                  49.6 33  Alle             43.5 14  49.6 46  Alle            43.5 22
NTNU 194017 Ingeniør, automatiseringsteknikk           49.9 19  40.0 5            Alle   49.9 21  40.0 6           Alle
NTNU 194018 Ingeniør, olje- og gassteknologi           48.0 19  Alle             44.4 11  48.0 31  Alle            44.4 18
NTNU 194023 Ingeniør, bygg, Ålesund                44.0 4  Alle             Alle   45.8 20  Alle            44.0 8
NTNU 194033 Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern   Alle                  o.i.   Alle                 o.i.
NTNU 194034 Ingeniør, maskin, Trondheim              50.4 70  25.0 4            47.6 40  50.4 112 25.0 3           47.6 71
NTNU 194035 Økonomi og administrasjon, Trondheim         51.3 527                47.7 361 51.4 1074              47.8 750
NTNU 194045 Ingeniør, produkt- og systemdesign          Alle   Alle             Alle   Alle   Alle            Alle
NTNU 194046 Webutvikling                     43.6 46                30.9 6  45.2 115               34.0 26
NTNU 194050 Sykepleie, Gjøvik                   46.1 825                41.1 328 46.5 1129              41.7 474
NTNU 194051 Sykepleie, Gjøvik, deltid               51.0 434                39.2 112 53.6 559               39.3 150
NTNU 194052 Sykepleie, Gudbrandsdal, deltid            45.2 224                34.8 38  47.9 299               37.7 55
NTNU 194053 Sykepleie, Valdres, deltid              46.4 274                37.1 84  46.4 353               37.2 119
NTNU 194054 Sykepleie, Hadeland, deltid              48.0 245                36.3 72  48.4 301               36.9 90
NTNU 194055 Sykepleie, Trondheim                 54.0 1068               49.3 584 54.0 1857              49.6 1089
NTNU 194056 Sykepleie, Ålesund                  46.6 604                42.1 260 46.6 860               42.2 403
NTNU 194057 Sykepleie, desentralisert, Hemne           43.7 74                     44.0 79
NTNU 194058 Sykepleie, desentralisert, Hitra           43.0 60                     43.0 67
NTNU 194059 Sykepleie, desentralisert, Meldal           47.3 114                     47.3 127
NTNU 194060 Vernepleie                      48.0 490                40.5 162 48.1 779               40.8 284
NTNU 194067 Ingeniør, bygg, fleksibel               61.0 66  44.0 5            Alle   61.0 81  44.0 5           Alle
NTNU 194068 Ingeniørfag, elektro, fleksibel            55.4 30  36.0 3            o.i.   55.4 37  36.0 4           o.i.
NTNU 194069 Ingeniør, maskin, fleksibel              46.8 17  Alle             Alle   46.8 17  Alle            Alle
NTNU 194070 Barnevern                       49.0 468                44.3 203 49.0 834               44.8 424
NTNU 194080 Sosialt arbeid                    52.5 397      43.0 14       45.7 180 52.7 670      44.0 16      45.9 322
NTNU 194083 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk       46.2 56                44.4 44  46.4 89               44.8 71
NTNU 194084 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn             45.1 117                43.2 87  45.7 196               44.6 148
NTNU 194085 Arkiv- og samlingsforvaltning             36.8 7                 Alle   39.2 14               Alle
NTNU 194099 Landmåling, deltid                  51.0 65                Alle   51.0 119               Alle
NTNU 194102 Geografiske informasjonssystemer (GIS), deltid    54.3 85                o.i.   54.3 134               o.i.
NTNU 194109 Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk        Alle                       Alle
NTNU 194123 Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag         Alle                       Alle
NTNU 194124 Yrkesfaglærer, resturant- og matfag          Alle                       Alle
NTNU 194127 Yrkesfaglærer, elektrofag               Alle                       Alle
NTNU 194129 Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjon   Alle                       Alle
NTNU 194136 Medievitenskap, årsstudium              46.0 61                37.7 25  46.0 126               38.8 49
NTNU 194149 Grafisk design                    44.0 73                41.7 41  50.1 217               46.7 116
NTNU 194160 Økonomi og ledelse, Gjøvik              46.8 26                35.0 6  46.8 48               35.0 13
NTNU 194162 Økonomi og ledelse, Ålesund              44.7 47                36.0 14  45.0 92               37.4 41
NTNU 194170 Engelsk, årsstudium                  50.1 90                39.2 37  50.2 166               39.3 60
NTNU 194171 Rådgiving og voksnes læring              50.4 57                36.0 7  51.6 110               38.8 20
NTNU 194174 Fransk, årsstudium                  Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194179 Historie, årsstudium                 47.3 88                40.4 39  47.3 163               41.0 78
NTNU 194184 Biologi og kjemi, realfag               57.0 23                53.5 14  57.0 54               54.4 36
NTNU 194186 Medisinske og biologiske fag             47.7 23                48.0 18  52.1 63               53.2 53
NTNU 194188 Informatikk, Gjøvik                  53.7 30                38.0 5  53.7 52               38.7 10
NTNU 194200 Kunsthistorie, bachelor                Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194205 Matematiske fag, årsstudium              Alle                  Alle   40.1 4                39.8 3
NTNU 194210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium        Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194220 Pedagogikk, årsstudium                52.3 173                39.2 60  52.9 405               40.1 126
NTNU 194221 Tegnspråk                       53.1 55                42.9 16  53.2 126               42.9 30
NTNU 194222 Likestilling og mangfold               45.4 18                34.2 1  47.7 51               36.6 10
NTNU 194238 Statsvitenskap, årsstudium              47.8 43                44.7 27  50.8 131               45.9 65
NTNU 194239 Samfunnsøkonomi, årsstudium              50.8 69                44.4 40  50.8 173               44.5 100
NTNU 194240 Sosiologi, årsstudium                 50.0 125                44.6 58  50.4 262               45.6 118
NTNU 194242 Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)    48.5 29                37.3 9  48.5 67               37.8 26
NTNU 194244 Tysk, årsstudium                   43.8 4                 Alle   43.8 9                Alle
NTNU 194248 Landmåling                      47.1 24                Alle   48.5 45               Alle
NTNU 194253 Shippingledelse                    45.8 37                37.9 7  49.9 82               39.3 26
NTNU 194262 Filmvitenskap, årsstudium               47.2 45                43.4 16  47.2 82               43.4 26
NTNU 194264 Interaksjonsdesign                  43.1 30                32.5 2  49.0 70               39.6 18
NTNU 194272 Kunsthistorie, årsstudium               43.4 6                 Alle   45.0 13               Alle
NTNU 194284 Geografi, årsstudium                 50.8 29                42.4 15  54.8 82               46.5 47
NTNU 194287 Informatikk, informasjonsbehandling          59.7 149                Alle   59.7 205               Alle
NTNU 194294 Latin                         o.i.                  o.i.   Alle                 Alle
NTNU 194298 Biomarin innovasjon                  46.7 107                42.9 53  47.0 203               43.8 105
NTNU 194299 Bioingeniør, Ålesund                 48.5 99                43.0 41  49.4 153               45.7 71
NTNU 194324 Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier        54.1 51                37.3 17  56.0 103               38.1 36
NTNU 194327 Biologi                        52.5 111                51.1 83  52.5 206               51.1 155
NTNU 194346 Matteknologi                     47.0 53                40.0 15  47.3 83               40.0 23
NTNU 194353 Maritim utdanning, nautikk              52.6 67                44.9 32  52.6 128               44.9 68
NTNU 194359 Markedsføring og ledelse               42.3 106                40.0 61  42.3 217               40.0 139
NTNU 194366 Filosofi                       44.6 31                37.2 7  45.4 84               38.0 28
NTNU 194367 Sosialantropologi, årsstudium             45.9 70                41.7 37  49.1 152               42.7 72
NTNU 194369 Økonomi, ledelse og bærekraft             40.4 41                36.1 12  40.5 75               37.2 30
NTNU 194395 Informatikk, Trondheim                55.6 314                50.9 195 55.7 504               51.1 301
NTNU 194396 Geografiske informasjonssystemer (GIS)        49.3 13                Alle   49.3 27               Alle
NTNU 194404 Økonomi, ledelse og bærekraft, fleksibel       56.4 235                Alle   57.2 348               Alle
NTNU 194406 Geomatikk                       Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194414 Økonomi og administrasjon, Ålesund          42.3 83                40.4 45  42.3 145               40.4 85
NTNU 194422 IT-støttet bedriftsutvikling             50.4 233                44.7 104 50.8 398               45.2 177
NTNU 194427 Bioteknologi, Ålesund                 48.1 44                48.4 32  48.5 74               48.7 55
NTNU 194429 IT-drift og informasjonssikkerhet           45.4 64                38.3 17  45.6 104               39.0 32
NTNU 194432 Logistikk                       41.8 34                34.3 9  46.4 97               37.9 29
NTNU 194436 Informatikk, drift av datasystemer          52.2 151                46.5 86  52.2 223               46.5 121
NTNU 194437 Musikkvitenskap, bachelor               Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194438 Geografi, bachelor                  42.5 29                37.8 11  45.4 84               40.4 45
NTNU 194439 Drama og teater, bachelor               Alle                  Alle   37.0 9                35.8 5
NTNU 194440 Bevegelsesvitenskap                  44.7 144                41.1 73  45.7 309               41.5 176
NTNU 194456 Allmenn litteraturvitenskap, bachelor         Alle                  Alle   39.0 5                Alle
NTNU 194459 Antikkens kultur og klassiske fag           Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194466 Tegnspråk og tolking                 43.8 22                Alle   44.0 42               32.4 2
NTNU 194470 Shipping management                  45.4 118                41.9 57  46.0 228               42.7 133
NTNU 194474 Europastudier med statsvitenskap           48.3 91                45.5 58  48.3 185               45.5 116
NTNU 194476 Musikkteknologi                    47.1 34                43.8 16  47.1 40               43.8 18
NTNU 194478 Arkeologi                       42.5 26                32.0 4  44.7 83               37.9 28
NTNU 194479 Filosofi, generell filosofi              43.0 12                32.0 1  43.0 19               32.9 5
NTNU 194481 Historie, bachelor                  39.6 36                33.6 12  40.0 79               36.7 41
NTNU 194486 Samfunns- og idrettsvitenskap             48.0 160                44.0 98  48.3 330               44.6 207
NTNU 194503 Ingeniør, data, Trondheim               55.2 268 35.0 7            53.6 181 55.2 404 35.0 8           53.6 280
NTNU 194531 Radiografi, Trondheim                 48.7 231                44.1 78  49.1 404               46.0 155
NTNU 194561 Ingeniør, vann- og miljøteknologi           36.9 1  Alle             Alle   Alle   Alle            Alle
NTNU 194588 Filosofi, anvendt etikk                o.i.                  o.i.   Alle                 Alle
NTNU 194589 Sykepleie, desentralisert, Selbu           44.6 88                     45.2 103
NTNU 194594 Ergoterapi, Trondheim                 45.7 249                39.2 103 46.8 497               40.8 223
NTNU 194597 Lektor i kroppsøving og idrettsfag, 8.-13. trinn   54.9 113                51.4 90  54.9 200               51.5 156
NTNU 194602 Teknologidesign og ledelse, årsstudium        41.7 10                Alle   48.4 29               32.5 3
NTNU 194604 Webdesign                       40.7 12                Alle   48.8 65               37.1 10
NTNU 194615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium        48.0 9                 Alle   48.0 16               32.0 2
NTNU 194616 Fransk med didaktikk                 54.8 12                51.1 7  56.2 31               54.8 18
NTNU 194620 Bygningsinformasjonsmodellering - BIM         47.8 19                o.i.   47.8 18               o.i.
NTNU 194646 Film- og videoproduksjon               54.0 162                51.5 87  54.0 329               51.5 186
NTNU 194651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikk     48.3 128                46.0 88  49.5 241               47.1 169
NTNU 194673 Programmering [Spill | Applikasjoner]         45.5 61                42.4 28  45.5 122               42.8 64
NTNU 194675 Ingeniør, bygg, Trondheim               56.4 200 32.5 6            50.6 132 56.4 316 32.5 7           50.6 210
NTNU 194684 Lektor i historie, 8.-13. trinn            54.6 97                50.8 65  54.6 162               50.8 107
NTNU 194685 Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn        51.2 62                47.5 44  51.2 104               47.5 68
NTNU 194686 Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn        Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194687 Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn        46.0 7                 45.4 5  46.0 12               45.4 10
NTNU 194689 Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn         Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194699 Ingeniør, skipsdesign                 Alle   Alle             Alle   Alle   Alle            Alle
NTNU 194700 Ergoterapi, Gjøvik                  43.8 139                36.3 43  44.4 227               39.0 87
NTNU 194701 Radiografi, Gjøvik                  46.3 207                39.3 87  46.9 317               40.1 136
NTNU 194702 Bioingeniør, Trondheim                53.4 161                51.9 107 53.4 277               51.9 191
NTNU 194703 Fysioterapi                      56.2 566                52.1 334 56.5 1080              52.2 650
NTNU 194704 Audiologi                       45.5 128                39.0 42  46.0 193               39.5 64
NTNU 194715 Humanistiske fag, emnestudier            50.4 14                Alle   53.5 43               32.3 3
NTNU 194740 Medisin                        67.0 998                60.7 599 67.0 1415              60.7 862
NTNU 194752 Psykologi, årsstudium                 51.2 399                47.8 217 51.4 784               47.9 429
NTNU 194755 Materialteknologi                   55.6 41                55.4 37  55.6 65               55.4 52
NTNU 194756 Arkitektur                      59.5 190                54.0 121 60.0 318               54.4 207
NTNU 194757 Petroleumsfag                     51.4 27                49.4 17  51.4 34               49.4 23
NTNU 194759 Bygg- og miljøteknikk                 55.6 142                52.8 104 55.6 202               52.8 151
NTNU 194760 Datateknologi                     60.0 357           62.0 44  58.0 291 60.0 557          62.0 67  58.0 446
NTNU 194761 Elektronisk systemdesign og innovasjon        56.2 94                55.7 78  56.2 134               55.7 111
NTNU 194763 Fysikk og matematikk                 59.3 99                59.4 88  59.3 176               59.4 153
NTNU 194764 Industriell kjemi og bioteknologi           51.9 21                53.6 18  51.9 39               53.6 35
NTNU 194765 Marin teknikk                     53.2 70                51.8 48  53.2 94               51.8 65
NTNU 194766 Produktutvikling og produksjon            53.6 49                52.3 38  53.6 79               52.3 60
NTNU 194767 Industriell økonomi og teknologiledelse        64.2 421                59.8 332 64.2 678               59.8 533
NTNU 194768 Industriell design                  59.4 64                54.8 47  59.4 110               54.8 73
NTNU 194769 Energi og miljø                    53.2 86                53.6 68  53.2 132               53.6 106
NTNU 194770 Kommunikasjonsteknologi                58.0 72           59.1 18  55.7 56  58.0 97          59.1 20  55.7 73
NTNU 194777 Musikkvitenskap, årsstudium              Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194786 Europastudier med spansk               Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194793 Europastudier med fransk               Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194795 Europastudier med tysk                Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194796 Drama og teater, årsstudium              49.7 9                 37.4 2  54.0 51               45.0 20
NTNU 194797 Bioteknologi og kjemiingeniørfag           56.0 31                53.6 25  57.0 76               55.9 62
NTNU 194798 Kybernetikk og robotikk                61.1 361                59.4 301 61.1 559               59.4 461
NTNU 194818 Samfunnsøkonomi, master                43.2 5                 44.8 4  48.3 45               48.5 36
NTNU 194822 Ingeniør, fornybar energi               52.8 98  Alle             50.9 71  52.8 178 Alle            51.0 128
NTNU 194824 Teknologidesign og ledelse, bachelor         44.2 28                34.3 5  44.2 56               35.6 10
NTNU 194835 Ingeniørfag, fornybar energi             Alle   o.i.             Alle   Alle   o.i.            Alle
NTNU 194840 Ingeniør, data, Ålesund                45.5 21  Alle             39.8 5  45.5 25  Alle            39.8 7
NTNU 194843 Lektor i realfag, 8.-13. trinn            54.9 83                52.3 68  55.3 169               52.8 144
NTNU 194847 Filmvitenskap, bachelor                42.3 32                38.8 14  42.7 74               39.2 41
NTNU 194851 Medievitenskap, bachelor               44.8 65                41.1 38  45.9 125               42.5 76
NTNU 194852 Pedagogikk, bachelor                 46.7 162                38.5 60  46.8 306               39.3 122
NTNU 194855 Bioteknologi, Trondheim                58.9 139                57.3 117 58.9 250               57.3 211
NTNU 194856 Ingeniør, elektro, Trondheim             48.6 81  35.0 11           44.4 41  48.6 118 35.0 15          44.4 59
NTNU 194857 Fysikk                        52.1 42                54.0 32  52.1 74               54.0 63
NTNU 194859 Geologi                        52.0 44                50.2 34  52.0 65               50.2 49
NTNU 194860 Kjemi                         46.1 8                 48.2 4  46.1 10               48.2 5
NTNU 194862 Matematiske fag, bachelor               47.8 6                 47.9 2  49.4 20               51.5 13
NTNU 194870 Europastudier med engelsk               44.6 33                41.3 19  45.2 73               42.1 44
NTNU 194876 Psykologi, bachelor                  51.3 428                47.5 246 51.3 813               47.6 490
NTNU 194879 Sosialantropologi, bachelor              42.5 95                38.5 50  43.8 196               40.0 111
NTNU 194880 Sosiologi, bachelor                  45.8 151                42.9 68  45.8 287               43.1 162
NTNU 194881 Statsvitenskap, bachelor               49.8 125                46.8 90  49.8 285               47.1 191
NTNU 194887 Engelsk, bachelor                   40.8 39                33.8 17  40.8 56               33.8 22
NTNU 194888 Fransk, bachelor                   Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194889 Nordisk språk og litteratur, bachelor         Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194890 Tysk, bachelor                    Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194898 Samfunnsøkonomi, bachelor               46.8 142                44.3 96  46.9 323               44.7 235
NTNU 194904 Kulturminneforvaltning                Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194905 Ingeniørvitenskap og IKT               56.5 83                54.2 62  56.5 133               54.2 98
NTNU 194910 Religionsvitenskap, årsstudium            52.4 21                32.0 1  52.4 52               34.8 11
NTNU 194912 Spansk, årsstudium                  Alle                  Alle   50.9 33               Alle
NTNU 194924 Spansk, bachelor                   Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194929 Religionsvitenskap, bachelor             Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194934 Lektor i geografi, 8.-13. trinn            52.8 43                48.1 34  52.8 76               48.1 58
NTNU 194937 Nanoteknologi                     62.6 112                60.8 95  62.6 189               60.8 161
NTNU 194941 Psykologi, profesjonsstudium             64.0 856                56.0 422 64.0 1385              56.3 702
NTNU 194945 Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn          54.5 97                51.0 72  55.0 200               51.4 144
NTNU 194946 Tekniske geofag                    52.6 19                49.4 11  52.6 26               49.4 17
NTNU 194954 Norsk som andrespråk                 o.i.                  o.i.   Alle                 AlleNoroff University                         SUPP        HOVED
College                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
NOROFF 259178 Interactive Media Games, nettbasert         Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259183 Interactive Media Animation, nettbasert       Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259197 Digital Forensics / Digital etterforskning     Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259198 Digital Forensics / Digital Etterforskning     Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259300 Applied Data Science, nettbasert          Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259451 Interactive Media Animation             Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259464 Applied Data Science                Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259673 Interactive Media Games               Alle   Alle   Alle   AllePolitihøgskolen                          SUPP   HOVED
                                 ORD    ORD
----------------------------------------------------------------- --------- --------                                                                
PHS 233679 Politiutdanning, Stavern                49.7 317 49.8 386
PHS 233681 Politiutdanning, Oslo                 50.5 332 50.5 408
PHS 233682 Politiutdanning, Bodø                 49.1 293 49.1 325
PHS 233683 Politiutdanning, Kongsvinger              TRU    TRUUiT Norges arktiske                        SUPP                                    HOVED
universitet                            ORD    FOR   NN    NNF    NTF    NTFF   ORDF   SAMISK ORD    FOR    NN    NNF   NTF   NTFF  ORDF   SAMISK
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- ------- --------- --------- -------- -------- ------- ------- -------- ------
UIT 186002 Sikkerhet og miljø                   Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186004 Datateknikk, Alta/Narvik                Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186006 Elkraftteknikk                     Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186007 Droneteknologi                     Alle   o.i.                       Alle       Alle   o.i.                    Alle
UIT 186012 Maskin, Narvik                     o.i.   o.i.                       o.i.       Alle   Alle                    Alle
UIT 186017 Automasjon                       o.i.   o.i.                       o.i.       Alle   Alle                    Alle
UIT 186023 Digitale byggeprosesser og infrastruktur        Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186024 Elektronikk                      Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186027 Satelitteknologi, Narvik                o.i.   o.i.                       o.i.       Alle   Alle                    Alle
UIT 186035 Økonomi og administrasjon, Harstad           Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186049 Nautikk                        Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186050 Sykepleie, Tromsø                   52.1 433      47.0 188 43.1 112           47.1 217 o.i.  54.6 755      47.7 287 44.5 174         50.5 401 o.i.
UIT 186051 Sykepleie, Hammerfest                 45.5 387      Alle   Alle             39.2 89 o.i.  50.0 560      37.6 12 30.9 3          41.7 126 o.i.
UIT 186055 Sykepleie, Harstad                   47.8 156      41.5 54  36.5 31            42.6 66 o.i.  49.2 267      43.0 94 39.2 52         45.7 118 o.i.
UIT 186056 Sykepleie, Narvik                   50.0 99      41.8 37  38.0 21            41.4 40 o.i.  52.0 187      43.3 74 41.2 40         45.7 83 o.i.
UIT 186060 Vernepleie                       43.7 193                          34.2 52     44.6 339                       35.7 100
UIT 186064 Nordsamisk som morsmål                 TRU                            TRU       TRU                          TRU
UIT 186067 Bygg, Mo i Rana                    Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186069 Maskin, Alta/Narvik                  Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186070 Barnevern, Alta                    41.7 90                          31.7 16     42.5 194                       34.6 50
UIT 186071 Barnevern, Tromsø                   47.7 160                          34.6 29     50.5 313                       39.2 71
UIT 186075 Bygg, Narvik, nettbasert                Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186077 Prosessteknologi, Narvik                Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186078 Datateknikk, Narvik                  Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186080 Sosialt arbeid, Alta                  43.0 103                          32.4 22     44.4 178                       34.7 52
UIT 186081 Sosialt arbeid, Tromsø                 50.6 152                          34.1 11     52.9 280                       37.8 49
UIT 186083 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Tromsø         o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186084 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Tromsø          Alle                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186130 Barnehagelærer, Tromsø                 Alle                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186131 Barnehagelærer, Alta, samlingsbasert          o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186132 Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert         Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186157 Faglærer i musikk                   Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186162 Praktisk prosjektledelse                35.4 1                           Alle       46.5 36                        Alle
UIT 186164 Bedriftsøkonomi                    o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186170 Engelsk, årsstudium                  o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186179 Historie, årsstudium                  o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186185 Idrett, Tromsø, årsstudium               43.7 34                          40.0 24     43.7 68                        40.0 43
UIT 186205 Matematikk                       o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186211 Nordisk                        Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186222 Likestilling og kjønn                 o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186225 Datateknikk, Bodø                   o.i.   o.i.                       o.i.       Alle   Alle                    Alle
UIT 186227 Maskin, Mo i Rana                   Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186235 Nordsamisk som fremmedspråk              Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186299 Bioteknologi                      48.1 48                          48.2 33     49.3 82                        48.9 56
UIT 186302 Arktisk friluftsliv, bachelor             44.0 6                           Alle       44.0 10                        Alle
UIT 186327 Biologi, klima og miljø                o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186331 Fiskeri- og havbruksvitenskap             51.5 181                          46.5 81 o.i.  51.5 337                       47.0 161 o.i.
UIT 186336 Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap         o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186369 Økonomi og administrasjon, Tromsø           40.2 52                          36.5 28     43.8 225                       40.6 126
UIT 186395 Informatikk                      48.4 43                          38.8 14     48.4 58                        38.8 17
UIT 186410 Økonomi og administrasjon, Narvik           o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186427 Biomedisin                       47.2 54                          44.5 35     48.8 117                       49.3 84
UIT 186455 Kvensk og finsk                    Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186468 Økonomi og administrasjon, Alta            Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse        o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186475 Kunsthistorie                     Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186478 Arkeologi                       o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186479 Filosofi                        o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186480 Teologi                        Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186481 Historie, bachelor                   o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186482 Religionsvitenskap, bachelor              Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186483 Russlandsstudier                    Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186485 Idrett, Alta, bachelor                 Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186486 Idrett, Tromsø, bachelor                40.9 32                          37.6 22     40.9 62                        37.6 38
UIT 186530 Internasjonal beredskap                44.5 51                          Alle       51.7 110                       Alle
UIT 186536 Barnevern, Harstad                   41.8 118                          33.8 34     42.5 215                       36.3 75
UIT 186547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Alta           Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186554 Paramedisin                      53.6 118                          43.9 42     53.6 143                       45.2 51
UIT 186585 Informatikk, helseteknologi              o.i.        o.i.   o.i.             o.i.   o.i.  Alle        Alle   Alle           Alle   Alle
UIT 186586 Prosessteknologi, Tromsø                Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186587 Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk - VVS     Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186605 Arktisk friluftsliv, årsstudium            Alle                            Alle       40.2 5                        Alle
UIT 186615 Allmenn litteraturvitenskap              Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186644 Luftfartsfag                      o.i.                            o.i.       o.i.                         o.i.
UIT 186649 Idrett, Alta, årsstudium                Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186660 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Alta          Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186664 Ledelse                        Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186675 Bygg, Narvik                      Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186700 Ergoterapi                       49.5 61      40.8 14  37.0 5            40.5 20 o.i.  56.1 136      42.4 32 39.2 18         45.4 58 o.i.
UIT 186701 Radiografi                       49.6 91      41.0 13  35.4 4            45.8 28 o.i.  52.3 193      42.9 44 39.6 22         47.0 68 o.i.
UIT 186702 Bioingeniør                      48.5 59      Alle   Alle             50.2 17 o.i.  56.2 107      42.4 1  Alle           51.3 37 o.i.
UIT 186703 Fysioterapi                      56.6 287      49.7 60  45.9 36            49.4 153 o.i.  59.3 552      50.5 102 47.6 64         50.0 295 o.i.
UIT 186708 Ernæring                        Alle        Alle   Alle             Alle   o.i.  Alle        Alle   Alle           Alle   o.i.
UIT 186709 Akvamedisin                      56.3 42                          52.5 26 o.i.  56.3 76                        53.8 49 o.i.
UIT 186724 Rettsvitenskap                     58.8 820      46.1 78  44.3 47            52.1 448 o.i.  58.8 1327      46.1 114 44.3 74         52.1 752 o.i.
UIT 186740 Medisin                        66.4 1023     61.0 140 55.0 70  58.3 29  58.3 14  58.7 628 o.i.  66.4 1423      61.0 163 55.0 80 61.8 35 58.3 18 58.7 872 o.i.
UIT 186742 Odontologi                       64.2 325      59.5 76  52.7 48            56.0 189 o.i.  64.2 471      59.5 99 52.9 61         56.0 277 o.i.
UIT 186743 Tannpleie                       54.4 80      35.6 6  36.3 5            47.2 26 o.i.  55.5 159      43.2 27 39.7 20         49.2 65 o.i.
UIT 186749 Farmasi                        51.8 78      Alle   Alle             49.3 36 o.i.  53.9 136      44.7 6  49.8 5          49.4 70 o.i.
UIT 186752 Psykologi, årsstudium                 44.3 192                          40.8 102     47.3 535                       44.0 308
UIT 186769 Energi, klima og miljø                 53.2 14      Alle   Alle             48.8 11 o.i.  53.2 19       Alle   Alle           49.2 15 o.i.
UIT 186785 Informatikk, datamaskinsystemer            47.5 11      Alle   Alle             47.2 6  o.i.  47.5 16       Alle   Alle           47.2 11 o.i.
UIT 186796 Drama og teater                    Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186814 Romfysikk                       o.i.        o.i.   o.i.             o.i.   o.i.  Alle        Alle   Alle           Alle   Alle
UIT 186838 Medieproduksjon                    Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186843 Lektor, 8.-13. trinn, realfag             Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186844 Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag       o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186846 Medie- og dokumentasjonsvitenskap           Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186852 Pedagogikk                       o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186853 Spesialpedagogikk                   o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186857 Fysikk                         o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186859 Geologi                        Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186860 Kjemi                         o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186862 Matematikk og statistikk                Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186867 Ledelse, innovasjon og marked             46.0 124                          40.7 58     46.0 256                       40.7 129
UIT 186876 Psykologi, bachelor                  49.8 184                          43.9 96     53.8 409                       45.5 217
UIT 186877 Samfunnssikkerhet og miljø               45.2 56                          35.6 12     47.0 111                       39.2 30
UIT 186879 Sosialantropologi                   o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186880 Sosiologi                       o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186881 Statsvitenskap                     o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186886 Russisk                        Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186887 Engelsk, bachelor                   Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186889 Nordisk språk og litteratur              Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186898 Samfunnsøkonomi                    o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186910 Religionsvitenskap, årsstudium             Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186917 Prosessteknologi, Alta/Narvik             Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186924 Spansk- og latinamerikanske studier          Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186953 Anvendt fysikk og matematikk              Alle        Alle   Alle             Alle   Alle  43.4 4       Alle   Alle           50.0 1  o.i.
UIT 186956 Satelitteknologi, Alta/Narvik             Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    AlleUniversitetet i Agder                       SUPP             HOVED
                                 ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
UIA 201003 Ingeniør, byggdesign                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201004 Ingeniør, data                     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201006 Ingeniør, fornybar energi               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201012 Ingeniør, mekatronikk                 Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201050 Sykepleie, Kristiansand                50.6 858      47.0 430 50.6 1263      47.0 676
UIA 201052 Sykepleie, Grimstad                  48.8 765      43.8 332 48.8 1049      43.8 491
UIA 201060 Vernepleie                       49.9 345      42.4 130 49.9 500      42.4 197
UIA 201080 Sosialt arbeid                     50.8 479      45.2 193 51.5 717      45.2 316
UIA 201083 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn             45.5 79      44.3 63  46.7 161      45.3 131
UIA 201084 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn              42.0 33      41.2 26  42.6 71       42.5 61
UIA 201130 Barnehagelærer, Kristiansand              41.8 189      35.0 50  41.9 299      35.4 96
UIA 201132 Barnehagelærer, Grimstad                41.8 92      32.9 16  41.9 149      34.6 39
UIA 201149 Multimedieteknologi og -design             40.4 36      32.5 8  41.0 62       33.2 12
UIA 201157 Faglærer i teater                   TRU        TRU    TRU         TRU
UIA 201170 Engelsk, årsstudium                  Alle        Alle   37.6 5       Alle
UIA 201172 Friluftsliv                      46.8 29      39.3 13  49.8 93       41.0 47
UIA 201174 Fransk                         Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201179 Historie, årsstudium                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201184 Biologi, årsstudium                  41.8 8       38.9 6  46.3 26       41.7 13
UIA 201189 IT og informasjonssystemer, årsstudium         53.0 113      38.7 27  53.0 202      38.7 44
UIA 201200 Kunst og håndverk, bachelor              Alle        Alle   37.1 1       Alle
UIA 201203 Folkehelsearbeid                    46.9 80      37.0 15  46.9 131      37.9 29
UIA 201205 Matematikk, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201238 Statsvitenskap, årsstudium               40.7 24      35.0 1  40.7 42       35.0 9
UIA 201240 Sosiologi                       48.0 94      40.8 35  48.3 160      41.5 66
UIA 201242 Samfunnsfag                      45.0 18      o.i.   45.0 29       o.i.
UIA 201247 Utviklingsstudiet                   45.2 34      41.0 19  45.2 55       41.0 31
UIA 201260 IT og informasjonssystemer, bachelor          47.8 237      40.3 86  49.2 416      40.8 147
UIA 201303 Oversetting og interkulturell komm., engelsk      34.2 2       Alle   36.1 4       Alle
UIA 201317 Reiselivsledelse                    42.5 63      40.0 29  42.5 129      40.0 64
UIA 201327 Biologi, bachelor                   45.0 44      42.6 27  46.2 66       42.6 38
UIA 201336 Skolebibliotekkunnskap                 45.2 20      Alle   46.9 36       Alle
UIA 201345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom        43.7 36      43.5 25  43.7 58       43.5 42
UIA 201359 Markedsføring og ledelse                44.0 190      41.5 105 44.0 370      41.5 209
UIA 201366 Filosofi                        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201369 Økonomi og administrasjon, Kristiansand        44.0 180      40.5 84  44.0 296      40.5 152
UIA 201404 Økonomi og administrasjon, Grimstad          45.0 99      39.8 39  45.0 159      39.8 75
UIA 201440 Idrett, bachelor                    46.3 106      43.7 54  47.0 198      44.1 108
UIA 201456 Litteratur, film og teater, bachelor          33.9 4       33.5 2  36.0 9       33.5 5
UIA 201474 Samfunnsplanlegging og kommunikasjon          42.0 57      37.5 16  42.0 79       37.5 21
UIA 201479 Anvendt filosofi                    Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201481 Historie, bachelor                   Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201482 Religion, etikk og samfunn, bachelor          Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201484 Utviklingsstudier                   42.9 43      41.9 23  42.9 66       41.9 36
UIA 201526 Rettsvitenskap                     52.8 314      49.3 194 52.8 527      49.3 338
UIA 201597 Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår    51.4 61      48.0 51  52.1 95       48.3 83
UIA 201618 Drama                         Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201642 Kunst og håndverk, årsstudium             42.2 7       34.4 3  42.2 13       34.4 3
UIA 201646 Ernæring, mat og kultur                51.4 67      43.0 27  51.4 133      43.0 50
UIA 201649 Idrett, årsstudium                   49.8 107      47.7 62  50.1 225      48.6 145
UIA 201652 Religion, etikk og samfunn, årsstudium         Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201661 Fysikk                         Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201663 Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium       48.8 18      41.3 4  48.8 37       41.3 9
UIA 201667 Musikk                         Alle        Alle   35.6 5       33.6 3
UIA 201676 Pedagogikk, årsstudium                 53.8 114      40.0 24  55.1 243      41.3 60
UIA 201684 Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår   53.7 53      50.8 37  53.7 77       50.8 55
UIA 201685 Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår   51.0 28      47.4 17  51.8 47       48.5 28
UIA 201687 Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår    49.2 16      44.7 14  54.0 32       46.2 27
UIA 201690 Tysk                          Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201697 Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår   43.6 9       45.4 8  43.6 12       45.4 11
UIA 201702 Bioingeniør                      52.4 100      46.3 47  52.7 150      47.5 73
UIA 201767 Industriell økonomi og teknologiledelse        53.2 26      47.4 7  53.3 49       47.4 20
UIA 201794 Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium   36.7 2       Alle   39.2 13       Alle
UIA 201803 Ingeniør, elektronikk                 Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201807 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201850 Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor    41.0 42      38.3 13  41.0 81       38.3 33
UIA 201851 Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor        46.4 33      39.6 17  46.4 67       39.6 31
UIA 201852 Pedagogikk, bachelor                  45.6 172      39.4 62  45.7 285      40.1 114
UIA 201862 Matematikk, bachelor                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201864 Ernæring                        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201881 Statsvitenskap, bachelor                45.5 75      41.8 28  45.6 125      43.1 51
UIA 201887 Engelsk, bachelor                   Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201889 Nordisk språk og litteratur, bachelor         Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201900 Sosiologi                       44.9 134      40.4 54  45.4 223      40.4 98
UIA 201912 Spansk                         Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201922 Litteratur, film og teater, årsstudium         44.3 2       45.7 1  49.0 13       45.7 7
UIA 201934 Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår   45.9 7       47.2 5  49.1 18       48.8 15
UIA 201935 Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår   Alle        Alle   42.9 4       42.0 4
UIA 201945 Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår    53.6 39      49.2 30  53.6 60       49.2 49Universitetet i Bergen                      SUPP             HOVED
                                 ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
UIB 184074 Norrøn filologi                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184162 Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium    52.8 40  35.0 7       52.8 114 36.3 21
UIB 184170 Engelsk, årsstudium                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184174 Fransk, årsstudium                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184179 Historie, årsstudium                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184189 Informasjonsvitenskap, årsstudium           59.1 92  42.5 16      59.1 169 42.5 33
UIB 184200 Kulturvitenskap                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184211 Nordisk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184220 Pedagogikk, årsstudium                 50.7 81  36.4 8       50.8 180 36.8 19
UIB 184222 Kjønn, seksualitet og mangfold             Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184238 Sammenliknende politikk, årsstudium          54.2 22  42.2 5       54.2 54  44.0 19
UIB 184239 Samfunnsøkonomi, årsstudium              54.1 80  46.8 41      54.8 177 47.2 96
UIB 184240 Sosiologi, årsstudium                 51.9 115 45.8 52      51.9 239 45.8 118
UIB 184244 Tysk, årsstudium                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184248 Geografi, årsstudium                  51.9 17  33.6 5       51.9 26  33.6 6
UIB 184272 Kunsthistorie, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184300 Datavitenskap                     52.3 7  Alle        53.3 18  37.9 2
UIB 184306 Informatikk-matematikk-økonomi             41.2 9  40.5 4       41.2 15  40.5 8
UIB 184327 Biologi                        45.5 79  44.7 54      45.6 128 45.3 90
UIB 184366 Filosofi                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184367 Sosialantropologi, årsstudium             48.6 62  43.3 26      48.6 124 43.3 59
UIB 184369 Samfunnsøkonomi, bachelor               47.3 175 43.4 112      47.3 345 43.5 231
UIB 184395 Bioinformatikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184430 Medie- og interaksjonsdesign              51.3 93  45.0 44      51.3 171 45.0 85
UIB 184436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi        52.3 70  40.0 24      52.3 103 40.1 34
UIB 184437 Musikkvitenskap                    49.2 17  42.0 5       49.2 32  42.0 15
UIB 184438 Geografi, bachelor                   44.3 31  38.4 12      44.8 59  38.5 26
UIB 184453 Informasjonsvitenskap, bachelor            46.9 199 38.1 52      47.3 300 38.3 87
UIB 184454 Journalistikk                     55.1 126 50.5 67 Alle   55.1 263 51.0 150 Alle
UIB 184455 Klassisk filologi                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184472 Digital kultur                     36.5 9  Alle        37.1 15  Alle
UIB 184475 Kunsthistorie, bachelor                Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184478 Arkeologi                       40.7 26  30.4 3       41.0 50  31.9 9
UIB 184479 Filosofi                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184481 Historie, bachelor                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184534 Tv-produksjon                     52.2 159 48.0 84      52.2 303 48.3 173
UIB 184540 Aktuarfag                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184555 Matematikk for industri og teknologi          Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184565 Italiensk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184580 Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap        45.8 14  45.0 14      45.8 27  45.0 25
UIB 184582 Japansk                        47.6 63  36.8 19      47.6 82  36.8 23
UIB 184592 Kinesisk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184663 Medievitenskap, årsstudium               49.2 25  35.5 6       49.2 62  35.8 17
UIB 184670 Naturvitenskapelige fag                Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184684 Lektor, 8.-13. trinn, historie             54.7 86  50.3 62      54.7 154 50.3 111
UIB 184686 Lektor, 8.-13. trinn, fransk              Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184689 Lektor, 8.-13. trinn, tysk               Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184692 Teatervitenskap                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184698 Samfunnsøkonomi, master                45.9 26  42.4 17      46.8 60  44.8 42
UIB 184707 Farmasi                        59.5 92  53.0 62      59.6 140 53.5 100
UIB 184708 Human ernæring                     50.7 18  46.8 11      51.0 28  47.3 17
UIB 184711 Havbruk og sjømat                   50.1 9  46.5 8       50.1 13  46.5 12
UIB 184724 Rettsvitenskap                     59.2 1539 52.8 915      59.2 2486 52.9 1504
UIB 184740 Medisin                        66.6 1178 59.0 731      66.6 1651 59.0 1019
UIB 184742 Odontologi                       64.5 400 56.5 260      64.5 580 56.5 393
UIB 184743 Tannpleie                       49.0 218 42.9 84      49.1 358 43.3 159
UIB 184752 Psykologi, årsstudium                 50.6 387 46.2 201      50.8 763 46.6 439
UIB 184765 Havteknologi                      52.4 22  47.0 13      52.4 34  47.0 17
UIB 184769 Energi                         52.3 21  50.6 17      52.3 36  50.6 25
UIB 184783 Medisinsk teknologi                  61.1 76  56.1 59      61.1 127 56.4 91
UIB 184792 Musikkterapi                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184817 Lektor, 8.-13. trinn, nordisk             Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184827 Fiskehelse                       55.0 51  48.6 29      55.0 76  48.6 42
UIB 184829 Datateknologi                     Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184837 Kognitiv vitenskap                   53.1 132 47.8 59      53.1 216 47.8 92
UIB 184843 Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk    50.5 17  50.2 13      50.5 28  50.2 23
UIB 184844 Lektor, 8.-13. trinn, engelsk             52.9 63  49.6 45      52.9 107 49.6 82
UIB 184851 Medievitenskap, bachelor                41.3 50  37.2 29      41.8 95  37.9 51
UIB 184852 Pedagogikk, bachelor                  46.8 108 40.8 58      46.9 219 40.8 121
UIB 184853 Spesialpedagogikk                   51.7 93  45.8 34      54.2 186 48.3 71
UIB 184857 Fysikk                         Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184859 Geovitenskap, retning geologi             Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184860 Kjemi                         Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184862 Matematikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184865 Molekylærbiologi                    49.6 34  51.3 24      49.6 67  51.3 47
UIB 184867 Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor     44.4 115 36.4 38      44.6 220 37.5 85
UIB 184870 Europastudier                     36.8 4  35.6 3       36.9 15  35.6 9
UIB 184873 Kjønnsstudier                     Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184875 Politisk økonomi                    46.4 54  43.5 34      46.9 128 44.0 77
UIB 184876 Generell psykologi                   53.8 318 49.5 169      54.0 579 49.7 337
UIB 184878 Sammenliknende politikk, bachelor           42.2 34  40.0 20      42.2 63  41.2 39
UIB 184879 Sosialantropologi, bachelor              39.8 71  35.8 34      39.8 117 36.3 59
UIB 184880 Sosiologi, bachelor                  42.3 163 38.8 92      42.6 287 39.2 159
UIB 184886 Russisk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184887 Engelsk, bachelor                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184888 Fransk, bachelor                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184889 Nordisk språk og litteratur              Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184890 Tysk, bachelor                     Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184893 Språkvitenskap                     Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi           54.9 209 48.1 101      54.9 375 48.2 183
UIB 184909 Retorikk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184910 Religionsvitenskap, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184911 Norsk som andrespråk, årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184912 Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184914 Statistikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184915 Geovitenskap, retning geofysikk            Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184916 Klima-, atmosfære- og havfysikk            Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184917 Petroleums- og prosessteknologi            Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184922 Litteraturvitenskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184923 Arabisk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184924 Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor     Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184929 Religionsvitenskap, bachelor              Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184939 Nanoteknologi                     Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184940 Datasikkerhet                     Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184941 Psykologi, profesjonsstudium              63.5 1007 55.3 533      63.5 1659 55.4 911
UIB 184954 Norsk som andrespråk, bachelor             Alle   Alle        Alle   AlleUniversitetet i Oslo                       SUPP        HOVED
                                 ORD    ORDF   ORD    ORDF
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
UIO 185073 Idéhistorie, bachelor                 49.2 53  35.8 7  49.2 79  35.8 12
UIO 185074 Norrøne og keltiske studier              44.8 14  Alle   44.8 17  Alle
UIO 185170 Engelsk, årsstudium                  55.9 180 42.7 43 55.9 346 42.7 83
UIO 185174 Fransk, årsstudium                   56.6 38  37.6 2  56.6 90  37.6 3
UIO 185179 Historie, årsstudium                  53.7 179 43.1 53 53.7 331 43.1 105
UIO 185200 Kulturhistorie                     47.4 39  Alle   47.4 56  Alle
UIO 185211 Nordisk, særlig norsk språk og litteratur       59.4 89  Alle   59.4 159 Alle
UIO 185212 Norsk som andrespråk                  51.7 55  Alle   51.7 79  Alle
UIO 185222 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium         57.1 46  47.4 14 57.1 115 47.4 33
UIO 185233 Realfag                        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185238 Statsvitenskap, årsstudium               50.5 148 43.6 51 58.8 461 49.0 192
UIO 185239 Samfunnsøkonomi, årsstudium              59.5 387 47.3 126 59.5 803 47.3 273
UIO 185240 Sosiologi, årsstudium                 55.3 221 48.1 89 55.3 476 48.1 188
UIO 185272 Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium     55.2 134 45.9 39 55.2 241 45.9 71
UIO 185306 Matematikk med informatikk               52.3 27  Alle   52.3 34  Alle
UIO 185308 Kultur og kommunikasjon                50.9 157 45.2 57 50.9 288 45.2 109
UIO 185327 Biovitenskap                      49.2 121 46.7 63 49.2 186 46.7 107
UIO 185366 Filosofi, årsstudium                  56.3 129 48.2 37 56.3 257 48.2 79
UIO 185370 Informatikk: digital økonomi og ledelse        63.2 302 52.9 131 63.2 470 52.9 213
UIO 185400 Idéhistorie, årsstudium                55.8 69  47.8 13 55.8 119 47.8 25
UIO 185437 Musikkvitenskap                    44.8 18  40.7 9  44.8 22  40.7 9
UIO 185438 Samfunnsgeografi                    53.2 118 45.0 50 53.2 193 45.0 88
UIO 185439 Estetiske studier                   40.5 20  Alle   40.5 37  Alle
UIO 185452 Offentlig administrasjon og ledelse          53.6 346 46.3 138 53.6 596 46.3 271
UIO 185459 Klassiske språk                    49.4 11  Alle   49.4 19  Alle
UIO 185461 Midtøsten-studier med tyrkisk             Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185462 Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor      47.1 46  Alle   47.1 89  Alle
UIO 185465 Helseledelse og helseøkonomi              52.4 238 42.9 88 52.4 399 42.9 149
UIO 185478 Arkeologi                       47.4 93  37.9 29 47.4 191 37.9 55
UIO 185479 Filosofi, bachelor                   51.7 97  40.0 23 51.7 166 40.0 49
UIO 185481 Historie, bachelor                   47.5 203 39.3 63 47.5 332 39.3 129
UIO 185482 Religion og samfunn                  40.0 33  Alle   40.0 54  Alle
UIO 185483 Russisk, bachelor                   43.1 7  Alle   43.1 11  Alle
UIO 185565 Italiensk, bachelor                  41.6 3  Alle   41.6 11  Alle
UIO 185582 Japansk med Japan-studier               49.6 109 37.8 26 49.6 163 37.8 32
UIO 185592 Kinesisk med Kina-studier               46.0 37  Alle   46.0 58  Alle
UIO 185598 Midtøsten-studier med persisk             43.1 9  Alle   43.1 15  Alle
UIO 185604 Medievitenskap, årsstudium               50.6 110 40.0 30 50.6 213 40.0 62
UIO 185609 Antikkens kultur                    52.9 36  45.0 10 52.9 73  45.0 29
UIO 185615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium        57.5 69  47.1 16 57.5 134 47.1 26
UIO 185626 Kristendom og islam                  50.4 33  36.3 2  50.4 63  36.3 7
UIO 185685 Lektor, 8.-13. trinn, engelsk             52.5 73  47.0 46 52.5 133 47.0 81
UIO 185690 Tysk, årsstudium                    50.6 29  30.0 1  50.6 57  Alle
UIO 185694 India-studier med hindi                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185698 Samfunnsøkonomisk analyse               52.2 26  41.7 7  52.2 45  41.7 12
UIO 185707 Farmasi                        57.3 172 52.5 102 57.3 246 52.5 151
UIO 185712 Russisk, årsstudium                  50.9 25  Alle   50.9 57  Alle
UIO 185713 Klinisk ernæring                    60.0 86  52.3 51 60.0 136 52.3 77
UIO 185724 Rettsvitenskap (jus), høst               62.0 1655 55.0 826 62.0 2631 55.0 1369
UIO 185725 Rettsvitenskap (jus), vår               60.4 1521 52.6 755 60.4 2310 52.6 1208
UIO 185740 Medisin, høst                     68.5 1017 60.4 572 68.5 1390 60.4 769
UIO 185742 Odontologi                       65.0 405 57.1 239 65.0 577 57.1 347
UIO 185745 Medisin, vår                      67.2 1027 59.0 588 67.2 1386 59.0 783
UIO 185752 Psykologi, årsstudium                 57.5 591 50.3 234 57.5 1124 50.3 453
UIO 185771 Teologi                        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185786 Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk       39.7 1  Alle   39.7 1  Alle
UIO 185793 Fransk, bachelor                    39.0 8  Alle   39.0 15  Alle
UIO 185795 Tysk, bachelor                     40.2 2  Alle   40.2 5  Alle
UIO 185817 Lektor, 8.-13. trinn, nordisk             49.2 20  42.5 8  49.2 31  42.5 14
UIO 185829 Informatikk: programmering og systemarkitektur     57.0 445 45.9 148 57.0 621 45.9 212
UIO 185830 Informatikk: design, bruk og interaksjon        56.1 544 44.3 130 56.1 820 44.3 218
UIO 185832 Informatikk: robotikk og intelligente systemer     56.4 121 48.3 44 56.4 180 48.3 72
UIO 185837 Informatikk: språkteknologi              55.3 280 41.1 54 55.3 380 41.1 78
UIO 185843 Lektor, 8.-13. trinn, realfag             Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185844 Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag      55.0 161 49.6 99 55.0 255 49.6 161
UIO 185851 Medievitenskap, bachelor                50.0 191 41.9 65 50.0 346 41.9 137
UIO 185852 Pedagogikk                       47.8 674 39.2 219 47.8 1044 39.2 351
UIO 185853 Spesialpedagogikk                   49.0 493 40.6 163 49.0 758 40.6 249
UIO 185856 Elektronikk, informatikk og teknologi         46.8 8  32.4 1  46.8 17  32.4 1
UIO 185857 Fysikk og astronomi                  46.3 20  48.0 11 46.3 33  48.0 22
UIO 185858 Geologi og geografi                  Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185860 Kjemi og biokjemi                   Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185862 Matematikk og økonomi                 42.3 1  Alle   42.3 3  Alle
UIO 185863 Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi     Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185872 Internasjonale studier                 56.9 382 53.8 236 56.9 713 53.8 455
UIO 185873 Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor          49.3 34  40.6 16 49.3 58  40.6 24
UIO 185874 Kriminologi                      55.1 924 50.5 502 55.1 1647 50.5 963
UIO 185876 Psykologi, bachelor                  57.0 841 49.2 416 57.0 1465 49.2 763
UIO 185879 Sosialantropologi                   48.6 266 43.3 99 48.6 463 43.3 190
UIO 185880 Sosiologi, bachelor                  51.8 439 45.3 161 51.8 720 45.3 287
UIO 185881 Statsvitenskap, bachelor                54.4 481 49.3 250 54.4 795 49.3 448
UIO 185883 Utviklingsstudier                   51.3 149 47.7 73 51.3 290 47.7 151
UIO 185889 Nordisk: språk, litteratur, retorikk          48.3 17  Alle   48.3 35  Alle
UIO 185893 Lingvistikk                      55.5 35  42.6 7  55.5 67  42.6 10
UIO 185898 Samfunnsøkonomi, bachelor               53.4 277 46.9 138 53.4 526 46.9 299
UIO 185899 Tannpleie                       54.8 271 44.2 104 54.8 413 44.2 165
UIO 185910 Religionshistorie, årsstudium             53.7 59  40.0 7  53.7 109 40.0 22
UIO 185912 Spansk, årsstudium                   47.2 38  Alle   47.2 71  Alle
UIO 185915 Geofysikk og klima                   Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185920 Engelsk, bachelor                   48.3 109 36.8 31 48.3 176 36.8 50
UIO 185922 Allmenn litteraturvitenskap, bachelor         53.3 51  39.6 8  53.3 93  39.6 19
UIO 185923 Midtøsten-studier med arabisk             52.5 97  39.6 13 52.5 149 39.6 21
UIO 185924 Spansk, bachelor                    43.2 14  Alle   43.2 24  Alle
UIO 185929 Religionshistorie, bachelor              44.0 19  Alle   44.0 29  Alle
UIO 185935 Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk           53.6 24  44.3 11 53.6 38  44.3 18
UIO 185941 Psykologi , høst                    66.2 1160 56.8 523 66.2 1857 56.8 857
UIO 185942 Psykologi , vår                    64.9 986 54.9 435 64.9 1449 54.9 650
UIO 185950 Italiensk, årsstudium                 51.3 31  Alle   51.3 55  AlleUniversitetet i Stavanger                     SUPP                  HOVED
                                 ORD    FOR   ORDF   PRA    ORD    FOR    ORDF   PRA
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------                                   
UIS 217003 Ingeniør, bygg                     Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217004 Ingeniør, datateknologi                51.1 47  30.0 5  Alle        51.1 66  30.0 5  Alle
UIS 217005 Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign     37.7 4  36.0 2  Alle        37.7 4  36.0 1  Alle
UIS 217009 Ingeniør, kjemi og miljø                Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217012 Ingeniør, maskin                    27.0 1  31.7 1  Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217015 Ingeniør, petroleumsteknologi             Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217046 Fjernsyns- og multimedieproduksjon           46.7 96      41.2 46       46.7 177      41.7 99
UIS 217050 Sykepleie                       47.3 1237     42.5 618      47.6 1818      42.8 949
UIS 217070 Barnevern                       45.4 690      40.4 297      45.4 1114      40.8 515
UIS 217080 Sosialt arbeid                     48.9 614      42.9 245      48.9 936      43.1 388
UIS 217130 Barnehagelærer                     41.6 151      32.9 41       42.6 289      34.8 94
UIS 217131 Barnehagelærer, deltid                 46.3 103      Alle        46.8 148      Alle
UIS 217170 Engelsk                        43.1 30      28.3 2       43.1 54       30.1 7
UIS 217179 Historie, årsstudium                  38.8 20      35.1 9       38.8 37       35.1 19
UIS 217196 Religionsstudier                    Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217205 Matematikk                       47.0 3       Alle        47.0 4       Alle
UIS 217211 Nordisk                        Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217240 Sosiologi, årsstudium                 45.0 109      39.2 46       45.0 187      39.3 78
UIS 217255 Hotelledelse                      Alle        43.1 65       Alle        43.1 144
UIS 217317 Reiselivsledelse                    38.6 90      35.4 43       38.6 177      35.7 94
UIS 217345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom        53.3 95      49.5 53       54.0 189      49.5 130
UIS 217369 Økonomi og administrasjon               45.3 294      41.7 158      45.3 554      42.1 324
UIS 217440 Idrett/kroppsøving, bachelor              42.8 106      40.0 52       42.8 193      40.3 102
UIS 217454 Journalistikk                     44.9 93      41.4 38  o.i.   45.4 190      41.5 100 o.i.
UIS 217481 Historie, bachelor                   42.0 36      35.6 11       42.0 59       35.6 25
UIS 217526 Rettsvitenskap                     55.1 374      49.1 223      55.1 643      49.1 405
UIS 217547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn              39.9 11      38.4 9       41.3 25       39.3 17
UIS 217618 Drama                         Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217642 Kunst og håndverk                   51.1 24      39.2 4       57.8 48       40.0 10
UIS 217649 Idrett/kroppsøving, årsstudium             44.5 91      42.9 58       44.6 167      42.9 107
UIS 217651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk          38.5 2       36.3 1       38.5 5       38.8 4
UIS 217655 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk       43.6 26      41.6 20       45.9 71       44.4 56
UIS 217755 Konstruksjoner og materialer              49.1 7       Alle        51.6 19       Alle
UIS 217760 Datateknologi                     48.1 20      38.9 5       48.1 29       38.9 7
UIS 217798 Kybernetikk og robotteknologi             50.0 37      48.5 21       50.3 59       48.5 33
UIS 217801 Petroleumsteknologi                  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217802 Marin- og offshoreteknologi              Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217804 Datavitenskap                     44.5 7       Alle        44.5 12       Alle
UIS 217813 Industriell økonomi, alle linjer            55.8 53      Alle        57.5 116      46.5 19
UIS 217843 Lektor, 8.-13. trinn, realfag             48.7 12      45.2 7       48.7 19       45.2 14
UIS 217844 Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag         48.0 40      44.7 28       48.3 61       44.7 47
UIS 217857 Matematikk og fysikk                  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217860 Biologisk kjemi                    48.6 28      44.4 12       48.6 60       44.7 33
UIS 217880 Sosiologi, bachelor                  42.4 191      36.0 59       42.4 290      36.0 106
UIS 217881 Statsvitenskap                     43.5 102      40.0 40       43.6 173      40.0 85
UIS 217887 Engelsk språk og litteratur              38.4 18      35.2 11       38.4 30       35.2 16
UIS 217889 Nordisk språk og litteratur              Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217938 Byplanlegging                     Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217947 Ingeniør, petroleumsgeologi              Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   AlleUniversitetet i Sørøst-                      SUPP             HOVED
Norge (Høgskolen i                        ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
Sørøst-Norge)
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
HSN 222003 Ingeniør, byggdesign                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN 222004 Ingeniør, data - sikkerhet og nettverk         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN 222006 Ingeniør, elkraftteknikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN 222012 Ingeniør, SMART produktdesign             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN 222017 Ingeniør, elektro-automasjon og robotikk        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN 222033 Ingeniør, plan og infrastruktur            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN 222044 Skipsfart og logistikk                 37.6 24      24.5 1  39.8 79       33.4 17
HSN 222050 Sykepleie, Horten                   46.8 632      39.6 284 46.8 832      39.6 369
HSN 222051 Sykepleie, Drammen                   47.0 1018     40.8 412 47.6 1386      41.0 584
HSN 222052 Sykepleie, Porsgrunn, deltid              47.0 607      37.5 158 47.3 794      37.7 221
HSN 222054 Sykepleie, Porsgrunn                  48.0 571      40.5 224 48.2 763      40.7 300
HSN 222060 Vernepleie                       47.5 491      37.8 132 47.5 689      37.9 184
HSN 222068 Ingeniør, elektro                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN 222069 Ingeniør, maskin                    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN 222070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn          47.7 345      38.8 110 47.7 491      38.8 161
HSN 222083 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Drammen         Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222084 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Notodden         Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222090 Ingeniør, informatikk og automatisering        Alle   Alle   Alle   46.5 1  Alle   Alle
HSN 222098 Design i nye medier                  45.2 19      Alle   50.2 72       Alle
HSN 222130 Barnehagelærer, Horten                 32.8 3       Alle   38.8 67       Alle
HSN 222131 Barnehagelærer, Horten, deltid             Alle        Alle   36.8 22       Alle
HSN 222132 Barnehagelærer, Drammen                42.5 152      32.8 31  43.6 255      33.3 62
HSN 222133 Barnehagelærer, Porsgrunn               41.0 56      30.4 9  41.9 109      32.1 24
HSN 222134 Barnehagelærer, Notodden, deltid            41.1 69      Alle   43.4 151      Alle
HSN 222135 Barnehagelærer, Notodden                37.3 27      Alle   41.3 87       27.7 6
HSN 222140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag          Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222150 Faglærer i design, kunst og håndverk          Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222155 Lysdesign                       Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222164 Bedriftsøkonomi                    Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222170 Engelsk, Bø                      Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222172 Friluftsliv, kultur og naturveiledning         Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222179 Historie, Horten, årsstudium              Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222185 Idrett                         Alle        Alle   33.7 12       34.4 6
HSN 222187 IT og informasjonssystemer, Bø, årsstudium       Alle        Alle   37.2 20       Alle
HSN 222205 Matematikk                       Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222210 Norsk, Horten                     53.0 14      Alle   53.4 28       Alle
HSN 222240 Sosiologi, årsstudium                 35.4 4       Alle   38.8 17       Alle
HSN 222251 Visuell kommunikasjon                 45.7 57      37.5 16  45.7 99       37.6 26
HSN 222302 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning        39.3 3       Alle   42.1 14       Alle
HSN 222308 Kulturledelse                     Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222315 Natur og miljø, bachelor                Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222330 Økonomi og ledelse, Drammen              43.9 151      37.5 57  43.9 254      38.1 102
HSN 222345 Siviløkonom                      Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222351 Ungdomskunnskap                    45.8 33      36.3 5  48.0 80       36.5 10
HSN 222352 Marinteknisk drift                   Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222353 Nautikk                        Alle        Alle   37.8 12       Alle
HSN 222359 Markedsføringsledelse                 Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222366 Idéhistorie                      Alle        Alle   38.0 12       Alle
HSN 222368 Eiendomsmegling                    34.6 7       Alle   37.1 71       32.8 31
HSN 222369 Økonomi og ledelse, Horten               43.0 81      32.9 16  43.0 131      33.3 25
HSN 222395 IT og informasjonssystemer, Ringerike, bachelor    39.9 53      Alle   40.9 116      Alle
HSN 222404 Økonomi og ledelse, Kongsberg             Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222412 Informasjonsbehandling                 53.3 156      Alle   53.7 271      Alle
HSN 222414 Økonomi og ledelse, Ringerike             Alle        Alle   32.0 2       Alle
HSN 222440 Idrett, ernæring og helse               42.4 42      37.5 16  42.4 101      38.8 48
HSN 222441 Visuelle kunstfag og design              Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222442 Folkekunst, bachelor                  Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222443 Folkemusikk, bachelor                 Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222447 Natur, miljø og friluftsliv              Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222449 IT og informasjonssystemer, Bø, bachelor        38.8 52      Alle   41.3 114      Alle
HSN 222453 IT og informasjonssystemer, Horten, bachelor      45.6 95      33.3 14  46.9 182      34.7 28
HSN 222470 Økonomi og ledelse, Bø                 Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222473 Internasjonal markedsføring og reiseliv        Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222481 Historie, Horten, bachelor               Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222485 Idrettsvitenskap                    38.6 9       Alle   38.9 30       30.8 8
HSN 222503 Ingeniør, data                     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN 222505 Leire - kunst og design 1               Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222513 Historie, Bø, bachelor                 Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222526 Jus                          51.8 179      45.2 92  53.2 304      45.4 180
HSN 222532 Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1       Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222543 Tekstil - kunst og design 1              Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Horten          Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222548 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen         Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222549 Historie, Bø, årsstudium                Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222557 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Porsgrunn        Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222559 Grunnskolelærer, 1.-7.trinn              Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222567 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Notodden        Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222569 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Porsgrunn        Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222602 Digital mediedesign                  54.3 68      Alle   54.3 140      Alle
HSN 222605 Natur og miljø, årsstudium               Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222613 Historie, Bø, årsstudium, nettbasert          37.0 2       Alle   44.2 57       Alle
HSN 222616 Norsk, Bø                       Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222622 Engelsk, Bø, deltid                  55.3 196      Alle   55.3 325      Alle
HSN 222623 Engelsk, Horten                    45.5 8       Alle   53.2 35       Alle
HSN 222628 Folkekunst, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222629 Folkemusikk, årsstudium                Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222630 Kunst og håndverk                   Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222637 Tegning - bilde                    Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222642 Kunst og design                    Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222649 Kroppsøving og idrettsfag               Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222660 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Horten         Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222662 Naturfag                        Alle        Alle   40.4 14       Alle
HSN 222667 Musikk                         Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222672 Norsk, Bø, deltid                   53.2 132      Alle   54.1 246      Alle
HSN 222676 Spesialpedagogikk                   44.8 36      Alle   46.6 87       Alle
HSN 222684 Lektor, 8.-13. trinn, historie             Alle        Alle   43.9 3       Alle
HSN 222687 Lektor, 8.-13. trinn, norsk              Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222688 Ingeniør, ren energi og prosessteknologi        44.3 1  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN 222701 Radiografi                       47.6 257      39.2 72  49.3 388      41.1 105
HSN 222717 Internasjonal forståelse og samarbeid         Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222823 Ingeniør, anvendt mikro- og nanoteknologi       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN 222824 Ingeniør, maskinteknisk design             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN 222843 Lektor, 8.-13. trinn, realfag             Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222853 Spesialpedagogikk                   44.4 81      34.4 12  45.3 132      35.2 24
HSN 222867 Forretningsjus og økonomi               38.4 21      35.2 9  41.3 72       38.6 37
HSN 222880 Sosiologi, bachelor                  40.1 32      Alle   40.7 60       Alle
HSN 222881 Statsvitenskap                     42.6 78      36.1 20  43.1 131      36.6 40
HSN 222891 Språk og litteratur, Horten              Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222894 Optometri                       45.2 152      38.6 39  45.5 231      39.6 75
HSN 222895 Innovasjon og entreprenørskap             Alle        Alle   35.0 13       29.5 5
HSN 222901 Språk og litteratur, Bø                Alle        Alle   Alle        Alle
HSN 222913 Spansk                         38.9 3       Alle   44.5 16       AlleVID vitenskapelige                        SUPP        HOVED
høgskole                             ORD    ORDF   ORD    ORDF
----------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
VID 251050 Sykepleie, Oslo, Diakonhjemmet             49.5 1278 41.9 453 50.0 1813 42.9 667
VID 251051 Sykepleie, Oslo, Diakonova               49.0 1328 41.7 480 50.2 1923 42.5 735
VID 251055 Sykepleie, Bergen                   50.4 899 45.2 462 50.9 1374 45.8 746
VID 251060 Vernepleie                       45.9 462 38.8 146 45.9 619 38.8 205
VID 251061 Vernepleie, deltid                   48.0 359 35.1 51 48.2 472 35.8 73
VID 251080 Sosialt arbeid                     52.0 619 43.3 222 52.0 914 43.8 349
VID 251081 Sosialt arbeid, deltid                 45.2 82  Alle   46.2 100 Alle
VID 251196 Kristendomskunnskap/RLE                Alle   Alle   Alle   Alle
VID 251418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.      Alle   Alle   Alle   Alle
VID 251474 Samfunnsfag, bachelor                 Alle   Alle   Alle   Alle
VID 251480 Teologi, bachelor                   Alle   Alle   Alle   Alle
VID 251680 Samfunnsfag, årsstudium                Alle   Alle   Alle   Alle
VID 251700 Ergoterapi                       44.1 151 35.9 47 44.2 222 36.4 75
VID 251771 Teologi, profesjonsstudium               Alle   Alle   Alle   Alle


Fredag 27. juli 2018 kl 21:31, www.samordnaopptak.no