Poenggrenser hovedopptak juli 2018

I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2018 
og tilsvarende opptak i 2017. 

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass. 
Hvis flere søkere har lik poengsum det på alder, de eldste går foran. 

Poenggrensene kan gå litt ned i senere opptak. 

En kvote kan sees på som en kø. De som er kvalifisert til en kvote står 
i kø i rekkefølge etter hvor mange poeng de har. Før en opptakskjøring 
bestiller lærestedene et visst antall tilbud fra hver kvote på hvert 
studium, og Samordna opptak sender ut tilbud om plass til så mange som 
lærestedene bestiller fra køen. 

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Fordi en søker 
kan stå på venteliste i flere kvoter, og av og til på flere studier, så 
kan man IKKE legge sammen de grå tallene på et studium eller lærested 
for å se hvor mange personer som står på venteliste til et studium eller 
lærested. 

Man kan ikke nødvendigvis sammenligne poenggrenser mellom to studier 
siden de kan ha forskjellig regelverk for poengutregning. Noen studier 
har f.eks. opptaksprøve der prøvepoengene legges til. 

Noen studier som fantes i fjor finnes ikke lenger i år og omvendt, eller 
studier kan være slått sammen eller splittet opp. Derfor mangler det 
tilsynelatende informasjon på et av årene på noen studier her.

Kode  Forklaring
------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALLE  Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
TRU  Studiet er trukket fra årets opptak
Åpent Åpent studium
o.i.  Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk
    tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen
    ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte
    ingen tilbud fra SO her.
ORD  Ordinær kvote
ORDF  Ordinær førstegangsvitnemålskvote
FOR  Forkurskvote
INTK  Internasjonal kvote
IVMINO Ikke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUK Jentekvote
MILK  Kvote for forsvaret
NIFK  Kvote for Norges idrettsforbund
NN   Nordnorsk kvote
NNF  Nordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTF  Kvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFF  Førstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
PRA  Praksiskvote
SAMISK Samisk kvote
Vent  Antall på venteliste i den kvoten - en søker kan stå på venteliste til mer enn ett studium (mer enn en kvote)

Ansgar Teologiske Høgskole (ATH)              2018   2018   2017   2017
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
255418 Interkulturell forståelse              Alle   Alle   Alle   Alle
255869 Interkulturelle studier               Alle   Alle   Alle   Alle
255196 Kristendom, religion, livssyn og etikk       Alle   Alle   Alle   Alle
255876 Kultur- og samfunnspsykologi            37.6 19  Alle   38.6 28  32.5 11
255777 Musikk                       Alle   Alle   Alle   Alle
255792 Musikk og helse                   Alle   Alle   Alle   Alle
255437 Musikkteknologi                   38.4 5  31.0 1  Alle   Alle
255936 Praktisk teologi                  Alle   Alle   Alle   Alle
255752 Psykologi                      50.2 221 45.6 123 45.9 206 43.9 131
255480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)        2018   2018   2017   2017
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
189030 Arkitekt                      140.6 182 121.0 86 133.3 196 121.9 97
189343 Design                       150.7 115 147.3 57 146.4 124 133.0 55
189732 Landskapsarkitektur                 135.3 93 128.5 47Det teologiske Menighetsfakultet (MF)           2018   2018   2017   2017
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
190418 Interkulturell kommunikasjon            Alle   Alle   Alle   Alle
190196 Kristendom/KRLE                   Alle   Alle
190196 Kristendom/RLE                             Alle   Alle
190934 Lektor, 8.-13. trinn, KRLE/rel. og etikk og samf.  Alle   Alle
190934 Lektorprogram i RLE/rel. og etikk og samf.               Alle   Alle
190482 Religion, kultur og samfunn             Alle   Alle   Alle   Alle
190242 Samfunnsfag                     Alle   Alle   Alle   Alle
190936 Teologi, bachelor                  Alle   Alle   Alle   Alle
190480 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
190927 Ungdom, kultur og trosopplæring           Alle   Alle   Alle   AlleDronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH)           2018   2018   2017   2017
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
253130 Barnehagelærer                   39.0 184 34.5 77  37.7 93  31.8 33
253133 Barnehagelærer, deltid               43.0 84  Alle   39.7 46  Alle
253529 Barnehagelærer, flerkulturell forståelse      38.9 49  30.0 8  34.8 17  27.5 1
253131 Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk  41.7 53  33.5 8  36.1 21  33.1 8
253132 Barnehagelærer, natur- og friluftsliv        42.4 73  38.9 22  42.7 64  38.0 32Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH)          2018   2018   2017   2017
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
258482 2-årig studium: Kr.dom, religion, livssyn og etikk           Alle   Alle
258195 Bibel og misjon                   Alle   Alle   Alle   Alle
258553 Bible, Ministry and Mission             Alle   Alle
258626 Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE)      Alle   Alle
258329 Kristendom, rel., livssyn, etikk(KRLE), nettbasert Alle   Alle
258910 Kristendom, rel., livssyn, etikk, deltid/nettbas.  Alle   Alle
258482 Kristendom, religion, livssyn og etikk (2-årig)   TRU    TRU
258626 Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)              Alle   Alle
258196 Kristendomskunnskap                 Alle   Alle   Alle   Alle
258653 Kristendomskunnskap, deltid, nettbasert       Alle   Alle
258652 Kristendomskunnskap, nettbasert           Alle   Alle
258480 Teologi og misjon                  Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Innlandet (HINN)                2018   2018   2018   2017   2017   2017
                              ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
209320 Agronomi, bachelor                 Alle   Alle        Alle   Alle
209362 Agronomi, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
209183 Animasjon og digital kunst             44.0 122 40.0 64       41.7 54  37.6 17
209262 Audiovisuelle medier                Alle   Alle
209130 Barnehagelærer                   39.9 102 28.2 9
209132 Barnehagelærer, samlingsbasert           44.1 147 Alle
209130 Barnehagelærerutdanning                              Alle   Alle
209132 Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert                      40.4 79  Alle
209070 Barnevern                      44.8 639 38.8 246
210070 Barnevern                                     o.i.   38.2 225
209398 Bedriftsøkonomi, Hamar               42.0 94  Alle        44.2 107 Alle
209164 Bedriftsøkonomi, Rena                Alle   Alle        Alle   Alle
209530 Beredskap og krisehåndtering            46.6 167 Alle        48.3 134 Alle
209368 Eiendomsmegling                   Alle   Alle        Alle   Alle
209623 Engelsk                       40.8 8  Alle        Alle   Alle
209140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        Alle   Alle
209157 Faglærer i musikk                  Alle   Alle
209140 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag                   Alle   Alle
209157 Faglærerutdanning i musikk                            Alle   Alle
210262 Film- og fjernsynsvitenskap                            Alle   Alle
209486 Folkehelsearbeid                  Alle   Alle        Alle   Alle
209605 Friluftsliv                                    Alle   Alle
209651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn                           Alle   Alle
209547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn                            Alle   Alle
209548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert                    Alle   Alle
209547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn            Alle   Alle
209548 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert    Alle   Alle
209651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn            Alle   Alle
210185 Idrett                                      o.i.   37.3 34
209185 Idrett                                      Alle   Alle
209440 Idrett - spesialisering i trenerrollen       Alle   Alle        Alle   Alle
209489 Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi 44.3 185 42.9 109
210440 Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi                o.i.   39.6 77
209185 Idrett, Elverum                   Alle   Alle
209507 Idrett, Lillehammer                 40.9 82  40.7 51
209872 Internasjonale studier med historie, bachelor    Alle   Alle
210872 Internasjonale studier med historie, bachelor                   Alle   Alle
210288 Internasjonale studier med historie, årsstudium                  Alle   Alle
209288 Internasjonale studier med historie, årsstudium   Alle   Alle
209172 Jakt, fiske og naturveiledning                          o.i.   Alle
209239 Krisehåndtering                   51.2 284 Alle        50.4 195 Alle
210308 Kulturprosjektledelse, bachelor                          Alle   Alle
209308 Kulturprosjektledelse, bachelor           TRU    TRU
209654 Kulturprosjektledelse, årsstudium          Alle   Alle
210654 Kulturprosjektledelse, årsstudium                         Alle   Alle
209311 Landbruksteknikk, bachelor             Alle   Alle        Alle   Alle
209668 Landbruksteknikk, årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
209867 Ledelse og digitalisering              Alle   Alle
209867 Ledelse og organisasjonsutvikling                         Alle   Alle
209935 Lektor, 8.-13. trinn, språkfag           Alle   Alle
209935 Lektorutdanning i språkfag                            Alle   Alle
209319 Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser   Alle   Alle
210319 Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser                  Alle   Alle
209446 Mat, ernæring og helse               40.2 30  Alle        Alle   Alle
209476 Music Business - Management             Alle   Alle        39.0 16  31.5 4
209714 Music Business - Production             42.4 41  35.8 15       42.2 47  38.9 20
209667 Musikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
209420 Naturmangfold                    Alle   Alle        Alle   Alle
209672 Norsk                        Alle   Alle        Alle   Alle
209215 Offentlig styring, ledelse og økonomi        Alle   Alle        Alle   Alle
210867 Organisasjon og ledelse                              o.i.   Alle
209162 Organisasjon og ledelse                              Alle   Alle
209525 Organisasjon og ledelse, Lillehammer        37.9 44  34.6 17
209162 Organisasjon og ledelse, Rena            Alle   Alle
209664 Organisasjon og ledelse, Rena, deltid        43.8 102 Alle
209664 Organisasjon og ledelse, deltid                          32.0 1  Alle
210852 Pedagogikk, bachelor                               o.i.   Alle
209852 Pedagogikk, bachelor                42.0 169 30.8 9
210568 Pedagogikk, bachelor, deltid                           o.i.   Alle
209568 Pedagogikk, bachelor, deltid            46.3 253 Alle
209220 Pedagogikk, årsstudium               43.8 81  Alle
210220 Pedagogikk, årsstudium                              o.i.   34.3 21
209876 Psykologi                      48.0 578 43.2 278
210876 Psykologi                                     o.i.   42.1 155
209516 Regnskapsførerfag                  Alle   Alle        Alle   Alle
209754 Reiseliv og turisme                 Alle   Alle
210754 Reiseliv og turisme                                Alle   Alle
210317 Reiselivsledelse                                 Alle   Alle
209317 Reiselivsledelse                  Alle   Alle
209526 Rettsvitenskap                   50.1 491 46.4 307
210526 Rettsvitenskap                                  o.i.   45.5 285
209242 Samfunnsfag                     Alle   Alle        Alle   Alle
209470 Serviceledelse og markedsføring           Alle   Alle        Alle   Alle
209322 Skogbruk                      Alle   Alle        Alle   Alle
209676 Sosialpedagogikk                  49.6 131 Alle        Alle   Alle
210080 Sosialt arbeid                                  o.i.   40.7 232
209080 Sosialt arbeid                   46.7 571 40.9 224
209839 Spillteknologi og simulering            44.1 133 38.4 60       42.7 77  35.8 25
210485 Sport Management                                 o.i.   38.2 31
209485 Sport Management                  39.5 58  37.1 30
209050 Sykepleie, Elverum                 45.6 1075 39.6 492
209052 Sykepleie, Elverum, deltid             48.8 634 37.6 195
209053 Sykepleie, Kongsvinger               47.1 925 40.0 408
209050 Sykepleierutdanning, Elverum                           45.1 1251 38.5 549
209052 Sykepleierutdanning, Elverum, deltid                       50.5 473 35.9 124
209053 Sykepleierutdanning, Kongsvinger                         45.6 738 38.8 326
209534 TV-ledelse                     Alle   Alle
210534 TV-ledelse                                    Alle   Alle
209847 TV-regi                       Alle   Alle
210847 TV-regi                                      Alle   Alle
210264 TV-teknikk                                    Alle   Alle   Alle
209264 TV-teknikk                     Alle   Alle   Alle
209743 Tannpleie                      45.4 292 38.3 97       45.0 156 36.5 64
209323 Utmarksforvaltning                 Alle   Alle        Alle   Alle
209060 Vernepleie                     45.8 739 38.5 225
210060 Vernepleierutdanning                               o.i.   38.0 205
209409 Økologisk landbruk                 Alle   Alle        Alle   Alle
209369 Økonomi og administrasjon                             Alle   Alle
209035 Økonomi og administrasjon, Lillehammer, bachelor  39.7 85  38.0 41
209232 Økonomi og administrasjon, Lillehammer, årsstudium 48.0 54  41.4 19
209369 Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor      Alle   Alle
210035 Økonomi og administrasjon, bachelor                        o.i.   36.4 38
210164 Økonomi og administrasjon, årsstudium                       o.i.   40.0 10Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk (HiM) 2018   2018   2017   2017
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
211164 Bedriftsøkonomi                   39.7 12  Alle   Alle   Alle
211189 IT                         42.7 28  Alle   45.7 31  30.8 4
211187 IT, nettbasert                   50.4 212 Alle   50.6 126 Alle
211185 Idrett og adventure                 38.4 19  38.6 12  37.1 9  36.3 4
211246 Jus                         40.5 52  37.7 30  42.0 40  36.2 19
211841 Jus og administrasjon                39.2 33  31.6 11  33.3 4  Alle
211292 Logistikk og Supply Chain Management        39.2 44  30.4 5  41.4 46  34.8 11
211432 Marin logistikk og økonomi             41.2 61  35.9 18  38.4 12  Alle
211866 Petroleumslogistikk                 Alle   Alle   Alle   Alle
211318 Regnskap og revisjon                          o.i.   Alle
211488 Sport Management                  37.0 20  32.9 9  35.9 16  28.4 4
211238 Statsvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
211050 Sykepleie                      45.7 1132 40.3 492
211050 Sykepleierutdanning                           44.3 709 38.5 294
211060 Vernepleie                     45.5 506 37.9 144
211060 Vernepleierutdanning                          43.3 240 35.8 105
211369 Økonomi og administrasjon              37.8 20  Alle   34.9 8  AlleHøgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) (OsloMet)      2018   2018   2018   2018   2018   2017   2017   2017  2017   2017
                              ORD    ORDF   FOR    IVMINO  PRA    ORD    ORDF   FOR   IVMINO  PRA
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ------- --------- --------                       
215138 Administrasjon og ledelse              52.5 1643 44.8 786                51.2 1531 44.3 816
215449 Anvendt datateknologi                52.8 742 41.4 222                51.1 557 40.1 156
215085 Arkivvitenskap, bachelor              48.4 75  Alle                  49.2 111 Alle
215601 Arkivvitenskap, årsstudium             56.3 149 o.i.                  56.1 134 o.i.
215130 Barnehagelærer                   44.9 659 34.2 138
215130 Barnehagelærerutdanning                                        44.7 547 34.2 133
215131 Barnehagelærerutdanning, deltid                                    Alle   Alle
215070 Barnevern                      51.4 1418 44.4 590
215071 Barnevern, deltid                  43.8 81
215070 Barnevernspedagogutdanning                                      50.0 1275 44.0 539
215071 Barnevernspedagogutdanning, deltid                                  43.0 67
215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor    46.4 116 Alle                  46.5 139 Alle
215603 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium   51.1 71  Alle                  52.2 113 Alle
215702 Bioingeniør                     55.6 343 47.8 169
215702 Bioingeniørutdanning                                         53.5 298 47.2 155
215602 Design og kommunikasjon i digitale medier      58.8 467 41.0 67                 57.5 333 38.5 41
215439 Drama og teaterkommunikasjon, bachelor       50.0 86  39.6 25                 47.9 56  37.0 12
215618 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium      57.2 101 47.8 33                 55.7 124 50.7 51
215700 Ergoterapeututdanning                                         47.0 527 38.6 175
215700 Ergoterapi                     47.5 556 40.0 216
215150 Faglærer i design, kunst og håndverk        45.8 12  Alle
215140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        48.3 201 43.3 130
215150 Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk                             Alle   Alle
215140 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag                             43.2 69  40.5 60
215749 Farmasi                       55.8 236 48.2 101
215749 Farmasiutdanning                                           54.2 324 48.8 170
215848 Fotojournalistikk                  Alle   Alle                  Alle   Alle
215703 Fysioterapeututdanning                                        55.1 1232 48.3 654
215706 Fysioterapeututdanning, mensendieck                                  53.5 562 46.8 300
215703 Fysioterapi                     55.8 1402 48.9 705
215706 Fysioterapi, mensendieck              54.1 654 47.2 339
215547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn            45.5 164 41.3 108
215655 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk       48.1 98  43.2 53
215657 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk      50.7 142 46.4 85
215651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk        46.5 74  42.4 43
215655 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - engelsk                            46.7 78  41.8 53
215657 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - matematikk                          51.2 102 46.6 63
215651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - norsk                             44.0 26  40.8 17
215547 Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn                                43.1 89  40.4 65
215395 Informasjonsteknologi                53.2 364 40.2 89                 49.9 179 39.1 46
215009 Ingeniør, bioteknologi og kjemi           41.7 3  Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215003 Ingeniør, bygg                   47.8 43  34.3 1  Alle             47.7 87  40.6 31  Alle
215004 Ingeniør, data                   51.0 125 43.2 40  32.5 6            49.0 86  41.5 35  Alle
215005 Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi   Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215822 Ingeniør, energi og miljø              Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215454 Journalistikk                    55.1 195 47.7 97       46.8 1  o.i.   54.8 211 47.5 118     Alle   Alle
215185 Kroppsøving og idrett                54.5 232 43.4 81                 56.3 329 44.9 151
215200 Kunst og design - studieretn. kunst og formidling  50.7 165 43.3 57                 48.9 132 41.4 43
215472 Kunst og design - studieretn. mote og produksjon  57.7 207 48.6 89                 56.5 221 48.1 103
215562 Lærerutdanning for tospråklige lærere - matematikk                          Alle   Alle
215511 Lærerutdanning for tospråklige lærere-Samfunnsfag                           Alle   Alle
215876 Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse                              49.5 288 42.1 107
215850 Medier og kommunikasjon, bachelor          51.7 332 43.5 126                49.0 264 43.1 125
215604 Medier og kommunikasjon, årsstudium         56.2 286 44.8 90                 54.3 177 41.2 38
215744 Ortopediingeniør                  60.1 27  51.2 7                 57.7 34  51.1 17
215554 Prehospitalt arbeid - paramedic           54.1 191 45.8 86                 52.9 90  41.4 22
215405 Produktdesign                    o.i.   o.i.                  o.i.   o.i.
215876 Psykologi med vekt på adferdsanalyse        53.7 792 45.0 313
215701 Radiografi                     50.6 644 42.8 241
215701 Radiografutdanning                                          49.8 532 42.4 198
215408 Samfunnsernæring                  48.8 284 40.0 81                 47.3 118 40.4 39
215080 Sosialt arbeid                   53.5 1441 45.2 544                51.7 1522 44.3 632
215054 Sykepleie, Kjeller                 48.0 1333 41.7 540
215050 Sykepleie, Oslo                   48.1 2015 42.1 931
215055 Sykepleie, Sandvika                 53.2 1294 43.3 574
215054 Sykepleierutdanning, Kjeller                                     47.4 1041 41.1 445
215050 Sykepleierutdanning, Oslo                                       48.1 2262 41.8 1146
215055 Sykepleierutdanning, Sandvika                                     51.8 1048 41.4 540
215705 Tannteknikerutdanning                                         47.0 331 37.2 79
215705 Tannteknikk                     49.7 338 39.2 89
215221 Tegnspråk                      54.0 186 36.9 19                 54.1 163 37.2 19
215466 Tegnspråk og tolking                47.0 68  Alle                  48.3 67  34.2 4
215696 Trafikklærer                    50.9 229
215696 Trafikklærerutdanning                                         50.0 201
215484 Utviklingsstudier, bachelor             47.3 221 42.9 96                 45.6 163 41.2 76
215691 Utviklingsstudier, årsstudium            52.4 235 44.6 96                 51.8 178 44.7 71
215060 Vernepleie, Kjeller                 49.0 1202 40.4 378
215061 Vernepleie, Kjeller, deltid             50.1 863 36.1 127
215063 Vernepleie, Sandvika, deltid            51.7 760 36.0 112
215060 Vernepleierutdanning, Kjeller                                     48.0 888 38.8 244
215061 Vernepleierutdanning, Kjeller, deltid                                 47.7 633 35.2 98
215063 Vernepleierutdanning, Sandvika, deltid                                49.9 601 35.8 91
215231 Yrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod                                Alle
215109 Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Kjeller                                Alle
215953 Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Kjeller, nettbasert                          Alle
215959 Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Stavanger                               Alle
215109 Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk       Alle
215953 Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, nettbasert Alle
215126 Yrkesfaglærer i design- og håndverksfag       Alle
215127 Yrkesfaglærer i elektrofag             Alle
215954 Yrkesfaglærer i elektrofag, nettbasert       Alle
215123 Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag        Alle
215106 Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag, deltid    Alle
215124 Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag        Alle
215957 Yrkesfaglærer i service og samferdsel        Alle
215105 Yrkesfaglærer i service og samferdsel        Alle
215129 Yrkesfaglærer i teknikk og industriell prod.    Alle
215127 Yrkesfaglærer, elektrofag, Kjeller                                  Alle
215954 Yrkesfaglærer, elektrofag, Kjeller, nettbasert                            Alle
215229 Yrkesfaglærer, elektrofag, Stavanger                                 Alle
215129 Yrkesfaglærer, teknikk og ind prod.                                  Alle
215958 Yrkesfaglærer, teknikk og ind prod., nettbasert                            Alle
215958 Yrkesfaglærer, teknikk, industr. prod., nettbasert Alle
215228 Yrkesfaglærerutd i service og samferdsel                               Alle
215123 Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag                               Alle
215106 Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag, deltid                           o.i.
215124 Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag                            Alle
215957 Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel                            Alle
215105 Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel                            Alle
215369 Økonomi og adm. / revisjon / Facility Management                           50.5 973 44.2 514
215369 Økonomi og administrasjon              51.2 1304 45.2 712
215162 Økonomi og ledelse                 60.3 636 48.8 200                61.6 556 48.2 124
215253 Økonomi og ledelse, deltid             60.3 514 42.7 75                 61.1 644 43.5 140Høgskulen på Vestlandet (HVL)               2018   2018   2018   2017   2017   2017
                              ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
203529 Barnehagelærer, Bergen               43.8 66  28.8 5
203529 Barnehagelærer, Bergen, deltid                          44.2 98  33.5 23
203445 Barnehagelærer, Sogndal               37.8 58  34.2 21       32.1 4  33.3 2
203134 Barnehagelærer, Sogndal, deltid                          o.i.   Alle
203135 Barnehagelærer, Stord                39.8 37  31.6 8       37.1 33  30.8 10
203130 Barnehagelærer, barns utvikling, lek og læring   35.3 18  27.9 4       42.2 80  33.5 27
203132 Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet     34.7 16  Alle        Alle   Alle
203131 Barnehagelærer, natur, helse og bevegelse      36.9 30  29.6 2       Alle   Alle
203133 Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk     Alle   Alle        Alle   Alle
203070 Barnevern                      44.2 416 38.5 176      42.1 258 36.0 97
203702 Bioingeniør                     52.1 207 48.2 117      51.7 162 48.1 89
203437 Community Music                   TRU    TRU         Alle   Alle
203439 Drama og anvendt teater               Alle   Alle
203368 Eiendomsmegling                   38.0 71  34.6 43       39.0 111 36.3 72
203170 Engelsk, Sogndal                  Alle   Alle        Alle   Alle
203623 Engelsk, Stord                   Alle   Alle        Alle   Alle
203700 Ergoterapi                     47.5 348 42.1 158      46.5 245 40.8 96
203440 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        49.7 120 45.3 78
203157 Faglærer i musikk                  TRU    TRU
203440 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag                   50.1 125 45.9 83
203157 Faglærerutdanning i musikk                            Alle   Alle
203203 Folkehelsearbeid                  48.9 176 41.6 73       47.1 113 40.5 54
203835 Fornybar energi                   43.7 81  37.9 28       39.3 37  34.4 6
203302 Friluftsliv                     51.1 90  40.4 34       47.2 62  36.8 15
203703 Fysioterapi                     55.2 1069 50.3 603      54.8 891 49.0 523
203469 Geologi og geofare                 Alle   Alle        Alle   Alle
203559 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, KRLE                         39.4 1  38.6 1
203590 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Sogndal                       Alle   Alle
203084 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Stord                        Alle   Alle
203551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, engelsk                       41.6 15  39.8 11
203547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, kroppsøving                     44.3 34  42.9 24
203564 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, kunst og håndverk                  Alle   Alle
203599 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, mat og helse                     Alle   Alle
203548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, musikk                        Alle   Alle
203557 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, naturfag                       44.0 24  42.3 17
203550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samfunnsfag                     43.2 35  42.5 29
203569 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, KRLE                        38.9 5  41.2 5
203651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Sogndal                       Alle   Alle
203083 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Stord                        38.4 3  39.4 3
203567 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, engelsk                       46.7 47  43.3 35
203659 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, mat og helse                    44.7 13  41.8 12
203655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, matematikk                     52.8 101 48.4 73
203660 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, musikk                       Alle   Alle
203658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, norsk                        43.1 20  41.2 16
203657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, samfunnsfag                     50.9 118 47.5 88
203559 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE         Alle   Alle
203590 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sogndal        Alle   Alle
203084 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Stord         Alle   Alle
203551 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk        37.6 5  38.4 5
203547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving      43.2 19  41.4 15
203564 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk   Alle   Alle
203599 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse     Alle   Alle
203548 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk        Alle   Alle
203557 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag       39.8 2  40.0 2
203550 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag      43.2 17  42.6 16
203569 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE         40.8 17  42.5 17
203651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Sogndal       Alle   Alle
203083 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Stord        Alle   Alle
203567 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk       47.8 51  43.0 38
203560 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk  40.7 6  41.4 6
203659 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse     45.1 15  43.6 13
203655 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk      50.5 83  48.0 63
203660 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk        42.3 3  40.8 3
203658 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk        40.8 11  42.0 11
203657 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag     50.5 97  46.8 70
203481 Historie, bachelor                 Alle   Alle        Alle   Alle
203179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
203485 Idrett og kroppsøving                39.9 45  37.3 29       40.1 63  38.3 41
203185 Idrett, Sogndal                   44.6 94  39.4 54       38.0 36  36.4 23
203649 Idrett, Stord                    37.0 26  35.7 15       39.0 25  36.7 17
203486 Idrett, fysisk aktivitet og helse          41.9 72  39.7 39       38.2 43  37.6 24
203395 Informasjonsteknologi                               46.8 62  39.5 14
203395 Informasjonsteknologi, Bergen            48.2 136 39.5 42
203829 Informasjonsteknologi, Førde            40.4 9  Alle
203047 Ingeniør, HMS                    Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle   o.i.
203017 Ingeniør, automatisering, Bergen          48.6 25  Alle   Alle   41.7 4  Alle   Alle
203005 Ingeniør, automatisering, Førde           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203002 Ingeniør, brannsikkerhet              Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle   o.i.
203003 Ingeniør, bygg                   44.4 17  42.8 10  Alle   50.3 84  44.4 38  Alle
203675 Ingeniør, bygg og anlegg              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203004 Ingeniør, data                   46.1 35  36.5 2  Alle   48.8 50  39.8 11  Alle
203024 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle   Alle
203006 Ingeniør, elkraft                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203072 Ingeniør, energi, elkraft og miljø         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203822 Ingeniør, energiteknologi              Alle   Alle   Alle   42.8 5  38.5 2  Alle
203096 Ingeniør, havteknologi, Bergen           Alle   Alle   Alle
203561 Ingeniør, havteknologi, Florø            TRU    TRU    TRU
203506 Ingeniør, havteknologi, Kristiansund        TRU    TRU    TRU
203009 Ingeniør, kjemi                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203028 Ingeniør, kommunikasjonssystemer          Alle   o.i.   Alle   Alle   Alle   o.i.
203011 Ingeniør, marinteknikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203012 Ingeniør, maskin, Bergen              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203069 Ingeniør, maskin, Florø               TRU    TRU    TRU    TRU    TRU    TRU
203034 Ingeniør, maskin, Haugesund             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203045 Ingeniør, produksjonsteknikk            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203096 Ingeniør, undervannsteknologi, Bergen                       Alle   Alle   Alle
203561 Ingeniør, undervannsteknologi, Florø                       TRU    TRU    TRU
203506 Ingeniør, undervannsteknologi, Kristiansund                    TRU    TRU    TRU
203246 Jus                         45.4 88  41.5 51       42.6 75  40.8 52
203505 Kunst og håndverk                  Alle   o.i.        Alle   Alle
203753 Landmåling og eiendomsdesign            49.0 195 39.6 54       48.5 139 38.8 36
203310 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur    49.2 96  41.8 45       43.8 53  40.1 19
203667 Musikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
203317 Natur- og opplevelsesbasert reiseliv        39.3 6  Alle        Alle   Alle
203373 Naturfag                                     Alle   Alle
203353 Nautikk                       42.9 52  38.3 21       45.9 41  Alle
203509 Personlig trener                  44.8 176 42.4 99       43.1 66  39.7 25
203701 Radiografi                     47.5 445 41.8 193      47.0 308 39.7 103
203330 Reiselivsledelse                  34.0 8  28.8 2       35.6 26  33.3 13
203242 Samfunnsfag, Sogndal                Alle   Alle        Alle   Alle
203680 Samfunnsfag, Stord                 Alle   Alle        Alle   Alle
203080 Sosialt arbeid, Bergen               53.4 747 46.7 324      53.5 743 46.8 344
203081 Sosialt arbeid, Sogndal               46.1 429 40.0 152      43.8 338 39.6 152
203927 Sosiologi - ungdomssosiologi            38.4 30  31.7 8       36.4 14  31.2 5
203050 Sykepleie, Bergen, bachelor                            52.2 1693 47.8 940
203050 Sykepleie, Bergen, høst               53.7 1657 47.9 889
203051 Sykepleie, Førde, bachelor, deltid, samlingsbasert                o.i.   38.5 139
203054 Sykepleie, Førde, bachelor, høst                         44.5 521 40.4 229
203052 Sykepleie, Førde, bachelor, vår                          44.2 442 38.5 173
203054 Sykepleie, Førde, høst               45.9 741 40.9 288
203052 Sykepleie, Førde, vår                45.0 450 39.3 173
203056 Sykepleie, Haugesund, bachelor                          45.9 759 40.1 342
203056 Sykepleie, Haugesund, høst             46.3 704 40.5 301
203053 Sykepleie, Stord, bachelor                            45.3 788 40.0 312
203053 Sykepleie, Stord, høst               46.0 692 40.9 299
203466 Tegnspråk og tolking                47.2 44  Alle        46.5 39  36.0 7
203351 Ungdomssosiologi                  40.0 20  28.4 2       34.8 4  Alle
203060 Vernepleie, Bergen                 50.5 823 42.5 361      50.9 697 40.7 243
203062 Vernepleie, Sogndal                 45.8 484 38.8 150      43.8 277 36.3 92
203061 Vernepleie, Sogndal, deltid             49.2 229 34.6 30       48.0 292 33.8 35
203369 Økonomi og administrasjon, Bergen          50.3 668 45.3 377      48.8 597 45.6 388
203404 Økonomi og administrasjon, Haugesund        Alle   Alle        40.8 49  Alle
203414 Økonomi og administrasjon, Haugesund, deltid    35.1 2  Alle        49.7 73  32.8 6
203515 Økonomi og administrasjon, Sogndal         38.5 32  32.9 14       39.0 42  36.7 26
203526 Økonomi og jus                   38.0 48  36.5 31       36.8 43  37.1 30Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)               2018   2018   2018   2017   2017   2017
                              ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
222132 Barnehagelærer, Drammen               43.6 255 33.3 62       43.5 204 33.5 30
222130 Barnehagelærer, Horten               38.8 67  Alle        36.4 16  Alle
222131 Barnehagelærer, Horten, deltid           36.8 22  Alle        Alle   Alle
222135 Barnehagelærer, Notodden              41.3 87  27.7 6       Alle   Alle
222134 Barnehagelærer, Notodden, deltid          43.4 151 Alle        36.5 9  Alle
222133 Barnehagelærer, Porsgrunn              41.9 109 32.1 24       41.8 56  Alle
222070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn        47.7 491 38.8 161      46.2 375 36.9 94
222164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle
222164 Bedriftsøkonomi, Bø                                Alle   Alle
222167 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn                            o.i.   Alle
222098 Design i nye medier                 50.2 72  Alle        50.1 56  Alle
222602 Digital mediedesign                 54.3 140 Alle        55.1 102 Alle
222368 Eiendomsmegling                   37.1 71  32.8 31       38.6 85  34.8 45
222170 Engelsk, Bø                     Alle   Alle
222622 Engelsk, Bø, deltid                 55.3 325 Alle
222170 Engelsk, Bø, årsstudium                              31.8 1  Alle
222622 Engelsk, Bø, årsstudium, deltid                          53.5 206 Alle
222623 Engelsk, Horten                   53.2 35  Alle
222887 Engelsk, Horten, bachelor                             o.i.   35.0 1
222623 Engelsk, Horten, årsstudium                            51.7 34  Alle
222952 Event & Sport Management                             o.i.   Alle
222663 Event & Sport Management, deltid                         o.i.   Alle
222150 Faglærer i design, kunst og håndverk        Alle   Alle        Alle   Alle
222140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        Alle   Alle        Alle   Alle
222442 Folkekunst, bachelor                Alle   Alle        Alle   Alle
222628 Folkekunst, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
222443 Folkemusikk, bachelor                Alle   o.i.        Alle   Alle
222629 Folkemusikk, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
222867 Forretningsjus og økonomi              41.3 72  38.6 37       44.3 145 41.5 87
222172 Friluftsliv, kultur og naturveiledning       Alle   Alle        Alle   Alle
222302 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning       42.1 14  Alle        40.7 7  Alle
222084 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden                       Alle   Alle
222557 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn                      Alle   Alle
222083 Grunnskolelærer 5.- 10. trinn, Drammen                      Alle   Alle
222660 Grunnskolelærer 5.- 10. trinn, Horten                       Alle   Alle
222567 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden                      Alle   Alle
222569 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn                      Alle   Alle
222548 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen        Alle   Alle        Alle   Alle
222547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Horten        Alle   Alle        Alle   Alle
222084 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Notodden       Alle   Alle
222557 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Porsgrunn       Alle   Alle
222559 Grunnskolelærer, 1.-7.trinn             Alle   Alle
222083 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Drammen       Alle   Alle
222660 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Horten        Alle   Alle
222567 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Notodden       Alle   Alle
222569 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Porsgrunn      Alle   Alle
222513 Historie, Bø, bachelor               Alle   Alle        Alle   Alle
222549 Historie, Bø, årsstudium              Alle   Alle        Alle   Alle
222613 Historie, Bø, årsstudium, deltid                         41.6 26  Alle
222613 Historie, Bø, årsstudium, nettbasert        44.2 57  Alle
222481 Historie, Horten, bachelor             Alle   Alle        Alle   Alle
222179 Historie, Horten, årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
222449 IT og informasjonssystemer, Bø, bachelor      41.3 114 Alle        38.8 48  Alle
222187 IT og informasjonssystemer, Bø, årsstudium     37.2 20  Alle        35.5 10  Alle
222453 IT og informasjonssystemer, Horten, bachelor    46.9 182 34.7 28       43.7 106 32.7 14
222395 IT og informasjonssystemer, Ringerike, bachelor   40.9 116 Alle        37.0 31  Alle
222366 Idehistorie                                    Alle   Alle
222185 Idrett                       33.7 12  34.4 6       Alle   Alle
222440 Idrett, ernæring og helse              42.4 101 38.8 48       42.4 118 38.2 59
222485 Idrettsvitenskap                  38.9 30  30.8 8       38.9 39  32.6 16
222366 Idéhistorie                     38.0 12  Alle
222412 Informasjonsbehandling               53.7 271 Alle        50.8 167 Alle
222003 Ingeniør bygg - byggdesign                            40.8 3  Alle   Alle
222033 Ingeniør bygg - plan og infrastruktur                       Alle   Alle   Alle
222006 Ingeniør elektro - elkraftteknikk                         Alle   Alle   Alle
222090 Ingeniør elektro - informatikk og automatisering                 Alle   Alle   Alle
222688 Ingeniør kjemi - ren energi og prosessteknologi                  Alle   Alle   Alle
222824 Ingeniør maskin - maskinteknisk design                      Alle   Alle   Alle
222012 Ingeniør, SMART produktdesign            Alle   Alle   o.i.
222823 Ingeniør, anvendt mikro- og nanoteknologi      Alle   Alle   o.i.
222003 Ingeniør, byggdesign                Alle   Alle   Alle
222503 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle
222004 Ingeniør, data - sikkerhet og nettverk       Alle   Alle   Alle
222004 Ingeniør, data, Horten                              Alle   Alle   Alle
222503 Ingeniør, data, Kongsberg                             Alle   Alle   Alle
222068 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222017 Ingeniør, elektro-automasjon og robotikk      Alle   Alle   Alle
222006 Ingeniør, elkraftteknikk              Alle   Alle   Alle
222090 Ingeniør, informatikk og automatisering       46.5 1  Alle   Alle
222017 Ingeniør, maritim elektro-automasjon                       Alle   Alle   Alle
222069 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle   Alle
222824 Ingeniør, maskinteknisk design           Alle   Alle   Alle
222823 Ingeniør, mikro- og nanosystemteknologi                      Alle   Alle   Alle
222033 Ingeniør, plan og infrastruktur           Alle   Alle   Alle
222012 Ingeniør, produktdesign                              Alle   Alle   Alle
222688 Ingeniør, ren energi og prosessteknologi      Alle   Alle   Alle
222895 Innovasjon og entreprenørskap            35.0 13  29.5 5       33.2 9  32.1 6
222717 Internasjonal forståelse og samarbeid        Alle   Alle        Alle   Alle
222473 Internasjonal markedsføring                            32.5 12  34.0 11
222473 Internasjonal markedsføring og reiseliv       Alle   Alle
222526 Jus                         53.2 304 45.4 180      54.7 410 46.4 216
222649 Kroppsøving og idrettsfag              Alle   Alle        Alle   Alle
222308 Kulturledelse                    Alle   Alle        Alle   Alle
222642 Kunst og design                   Alle   Alle        Alle   Alle
222630 Kunst og håndverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
222505 Leire - kunst og design 1              Alle   Alle        Alle   Alle
222684 Lektor i historie                                 41.2 8  40.7 8
222843 Lektor i realfag                                 TRU    TRU
222684 Lektor, 8.-13. trinn, historie           43.9 3  Alle
222687 Lektor, 8.-13. trinn, norsk             Alle   Alle
222843 Lektor, 8.-13. trinn, realfag            Alle   Alle
222155 Lysdesign                      Alle   Alle        Alle   Alle
222352 Marinteknisk drift                 Alle   Alle        Alle   Alle
222359 Markedsføringsledelse                Alle   Alle        34.8 48  34.9 36
222205 Matematikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
222667 Musikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
222315 Natur og miljø, bachelor              Alle   Alle        Alle   Alle
222605 Natur og miljø, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
222447 Natur, miljø og friluftsliv             Alle   Alle        36.0 1  Alle
222662 Naturfag                      40.4 14  Alle        Alle   Alle
222353 Nautikk                       37.8 12  Alle        Alle   Alle
222616 Norsk, Bø                      Alle   Alle
222672 Norsk, Bø, deltid                  54.1 246 Alle
222616 Norsk, Bø, årsstudium                               Alle   o.i.
222672 Norsk, Bø, årsstudium, deltid                           54.1 213 Alle
222210 Norsk, Horten                    53.4 28  Alle
222889 Norsk, Horten, bachelor                              o.i.   Alle
222210 Norsk, Horten, årsstudium                             51.3 29  o.i.
222894 Optometri                      45.5 231 39.6 75       43.5 138 37.0 49
222701 Radiografi                     49.3 388 41.1 105      46.8 376 41.2 128
222318 Regnskap og revisjon                               o.i.   Alle
222750 Revisjon og regnskap                               TRU    TRU
222345 Siviløkonom                     Alle   Alle        Alle   Alle
222044 Skipsfart logistikk                                Alle   Alle
222044 Skipsfart og logistikk               39.8 79  33.4 17
222880 Sosiologi, bachelor                 40.7 60  Alle        42.0 61  28.3 3
222240 Sosiologi, årsstudium                38.8 17  Alle        40.3 28  Alle
222913 Spansk                       44.5 16  Alle        44.3 10  Alle
222853 Spesialpedagogikk                  45.3 132 35.2 24       44.7 97  36.1 22
222676 Spesialpedagogikk                  46.6 87  Alle        50.0 104 Alle
222921 Språk og litteratur                                o.i.   Alle
222901 Språk og litteratur, Bø               Alle   Alle
222891 Språk og litteratur, Horten             32.8 1  Alle
222881 Statsvitenskap                   43.1 131 36.6 40       42.9 128 36.4 37
222051 Sykepleie, Drammen                 47.6 1386 41.0 584
222050 Sykepleie, Horten                  46.8 832 39.6 369
222054 Sykepleie, Porsgrunn                48.2 763 40.7 300
222052 Sykepleie, Porsgrunn, deltid            47.3 794 37.7 221
222051 Sykepleier, Drammen                                48.9 1529 40.2 565
222050 Sykepleier, Horten                                47.6 688 38.6 213
222054 Sykepleier, Porsgrunn                               47.5 701 40.5 241
222052 Sykepleier, Porsgrunn, deltid                           46.9 621 36.5 154
222637 Tegning - bilde                   Alle   Alle        Alle   Alle
222543 Tekstil - kunst og design 1             Alle   Alle        Alle   Alle
222532 Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1     Alle   Alle        Alle   Alle
222351 Ungdomskunnskap                   48.0 80  36.5 10       47.8 53  Alle
222060 Vernepleie                     47.5 689 37.9 184
222060 Vernepleier                                    46.1 499 36.5 114
222061 Vernepleier, deltid                                o.i.   33.3 37
222251 Visuell kommunikasjon                45.7 99  37.6 26       42.9 86  40.8 34
222441 Visuelle kunstfag og design             Alle   Alle        36.9 3  Alle
222470 Økonomi og ledelse, Bø               Alle   Alle        Alle   Alle
222330 Økonomi og ledelse, Drammen             43.9 254 38.1 102      43.7 193 37.5 81
222369 Økonomi og ledelse, Horten             43.0 131 33.3 25       39.8 59  28.8 5
222404 Økonomi og ledelse, Kongsberg            Alle   Alle        Alle   Alle
222414 Økonomi og ledelse, Ringerike            32.0 2  Alle        Alle   AlleHøgskulen i Volda (HVO)                  2018   2018   2018   2017   2017   2017
                              ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
223451 Animasjon                      o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
223130 Barnehagelærer                   38.8 45  32.5 20
223529 Barnehagelærer, deltid               44.7 52  Alle
223130 Barnehagelærerutdanning                              Alle   Alle
223529 Barnehagelærerutdanning, deltid                          Alle   Alle
223623 Engelsk                       34.2 1  Alle        Alle   Alle
223170 Engelsk, deltid                   Alle   Alle        Alle   Alle
223440 Friluftsliv, bachelor                43.1 27  33.6 5       40.3 9  Alle
223605 Friluftsliv, årsstudium               54.4 98  44.7 37       49.3 33  38.9 10
223547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn            Alle   Alle
223651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn            Alle   Alle
223547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. årstrinn                      Alle   Alle
223651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. årstrinn                     Alle   Alle
223481 Historie, bachelor                 Alle   Alle        Alle   Alle
223179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
223485 Idrett og kroppsøving, bachelor           35.1 11  33.2 7
223649 Idrett og kroppsøving, årsstudium          39.4 14  35.5 6
223485 Idrett, bachelor                                 36.9 12  33.6 9
223649 Idrett, årsstudium                                40.1 21  38.3 11
223723 Journalistikk, spesialisering avis/nett       37.8 11  37.9 8  o.i.   36.0 6  37.4 4  o.i.
223849 Journalistikk, spesialisering tv/radio       50.6 138 46.7 89  Alle   49.2 100 47.0 61  Alle
223472 Kunst og håndverk, bachelor             Alle   Alle        Alle   Alle
223630 Kunst og håndverk, årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
223446 Matkultur og helse                 41.2 7  Alle        39.4 3  Alle
223514 Media, IKT og design - mediedesign         38.0 12  32.7 5       Alle   Alle
223845 Media, IKT og design - medieproduksjon       36.8 22  36.2 13       31.0 2  Alle
223663 Mediekunnskap                    Alle   Alle        Alle   Alle
223437 Musikk, bachelor                  Alle   Alle        Alle   Alle
223667 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
223210 Norsk (nordisk)                   Alle   Alle        41.0 6  Alle
223211 Norsk (nordisk), deltid               48.8 25  o.i.        Alle   Alle
223453 PR, kommunikasjon og media             Alle   Alle        Alle   Alle
223452 Planlegging og administrasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
223929 Religion og livssyn                 Alle   Alle        Alle   Alle
223196 Religion, livssyn og etikk             Alle   Alle        Alle   Alle
223285 Samfunnsvitenskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
223070 Sosialt arbeid, barnevernspedagog          43.4 353 37.1 140      42.1 325 36.0 142
223080 Sosialt arbeid, sosionom              45.7 351 39.6 158      44.4 426 37.9 182
223891 Språk og litteratur                 Alle   Alle        Alle   Alle
223439 Teater og drama, bachelor              Alle   Alle        Alle   Alle
223618 Teater og drama, årsstudium             Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold (HiØ)                 2018   2018   2018   2017   2017   2017
                              ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
224900 Arbeids- og velferdsfag               45.2 206 33.2 17       43.0 137 31.2 11
224130 Barnehagelærer                   40.4 125 30.0 12
224131 Barnehagelærer, deltid               40.8 91  Alle
224130 Barnehagelærerutdanning                              38.3 68  Alle
224131 Barnehagelærerutdanning, deltid                          35.3 11  Alle
224070 Barnevern                      48.0 759 41.4 283      46.2 590 39.6 211
224398 Bedriftsøkonomi                   36.7 21  Alle        38.0 9  Alle
224702 Bioingeniør                     49.2 184 43.9 89
224702 Bioingeniørutdanning                               47.7 104 41.0 37
224845 Digitale medier og design              40.7 99  32.9 27       Alle   Alle
224170 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
224610 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
224547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn            Alle   Alle
224651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn            Alle   Alle
224547 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7                      Alle   Alle
224651 Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10                      Alle   Alle
224453 Informasjonssystemer                45.0 154 34.3 27       42.8 68  27.6 1
224620 Informasjonsteknologi                44.6 61  Alle        38.5 16  Alle
224270 Informatikk: design og utvikling av IT-systemer   41.0 22  Alle        Alle   Alle
224003 Ingeniør, bygg                   40.4 7  Alle   Alle   42.9 9  33.5 1  Alle
224004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224824 Ingeniør, industriell design            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224009 Ingeniør, kjemi                   TRU    TRU    TRU
224012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224895 Innovasjon og prosjektledelse            37.5 33  Alle        34.4 13  32.4 8
224455 Internasjonal kommunikasjon             Alle   Alle        Alle   Alle
224649 Kroppsøving og idrett                42.3 58  40.0 34       41.4 47  38.3 28
224505 Kunst og håndverk                  Alle   Alle        40.1 5  Alle
224661 Matematikk                     Alle   Alle        TRU    TRU
224667 Musikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
224666 Naturfag                      TRU    TRU         Alle   Alle
224210 Norsk                        44.5 8  Alle        45.7 9  Alle
224318 Regnskap og revisjon                35.2 16  Alle        38.0 21  Alle
224626 Religion, livssyn og etikk             Alle   Alle        43.1 13  Alle
224474 Samfunn, språk og kultur              Alle   Alle        Alle   Alle
224680 Samfunnsfag                     Alle   Alle        Alle   Alle
224080 Sosialt arbeid                   48.8 640 42.1 217      48.0 682 41.8 263
224912 Spansk                       47.6 54  Alle        Alle   Alle
224238 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
224050 Sykepleie                      46.9 1549 40.4 621
224050 Sykepleierutdanning                                46.1 1672 39.6 683
224244 Tysk                        47.7 42  Alle        Alle   Alle
224060 Vernepleie                     46.0 833 37.5 250
224060 Vernepleierutdanning                               45.7 662 36.7 173
224035 Økonomi og administrasjon              37.6 49  Alle        37.4 46  31.0 11Høyskolen Diakonova (HD)                  2017   2017
                              ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- ---------                                                             
232050 Sykepleierutdanning                 o.i.   42.3 591Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)            2018   2018   2017   2017
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
230050 Sykepleie                      54.3 1459 45.4 551
230050 Sykepleierutdanning                           53.1 1881 45.9 768NLA Høgskolen (NLA)                    2018   2018   2018   2017   2017   2017
                              ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
254130 Barnehagelærer                   36.0 43  Alle        Alle   Alle
254547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen        Alle   Alle
254550 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Oslo         Alle   Alle
254651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen        Alle   Alle
254660 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Oslo         Alle   Alle
254547 Grunnskolelærer, trinn 1-7., Bergen                        Alle   Alle
254651 Grunnskolelærer, trinn 5-10, Bergen                        Alle   Alle
254185 Idrett                       46.6 174 45.0 111      47.6 181 43.8 121
254895 Innovasjon og ledelse                44.0 240 38.8 112      42.4 193 39.2 101
254879 Interkulturell forståelse, Bergen, bachelor     Alle   Alle        Alle   Alle
254367 Interkulturell forståelse, Bergen, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
254872 Interkulturell forståelse, Kristiansand, bachelor  Alle   Alle        Alle   Alle
254789 Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika  Alle   Alle        Alle   Alle
254454 Journalistikk, bachelor               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
254604 Journalistikk, årsstudium              Alle   Alle        Alle   Alle
254088 Kommunikasjon, livssyn, kristen apologetikk     Alle   Alle        Alle   Alle
254196 Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen  Alle   Alle        Alle   Alle
254329 Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Oslo   Alle   Alle        Alle   Alle
254642 Kunst og håndverk                  47.9 10  33.6 1       56.5 22  Alle
254667 Musikk                       45.7 17  36.9 8       47.5 18  36.9 5
254662 Naturfag (5.-10. trinn)               Alle   Alle        Alle   Alle
254853 Ped med vekt på spesped & interk. ped.       Alle   Alle
254853 Pedagogikk med vekt på spesped og interk. ped.                  35.8 6  Alle
254852 Pedagogikk, bachelor                33.4 6  29.0 4       43.4 123 34.6 29
254220 Pedagogikk, årsstudium               44.2 110 32.1 13       36.8 30  Alle
254626 Praktisk teologi og ledelse, Bergen, bachelor    Alle   Alle        Alle   Alle
254195 Praktisk teologi og ledelse, Bergen, årsstudium   Alle   Alle        Alle   Alle
254536 Praktisk teologi og ledelse, Oslo, bachelor     Alle   Alle        Alle   Alle
254652 Praktisk teologi og ledelse, Oslo, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
254929 Religion og kultur                 Alle   Alle        Alle   Alle
254480 Teologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
254656 Utøvende musikk, fordypning i korledelse                     Alle   Alle
254777 Utøvende musikk, fordypning i låtskriving      50.0 4  o.i.        Alle   Alle
254470 Økonomi og administrasjon              42.7 328 38.8 174      43.3 313 39.8 166Nord universitet (NORD)                  2018   2018   2018   2017   2017   2017
                              ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
204430 3D art, Animation and VFX              Alle   Alle        43.4 79  40.6 38
204427 Animal Science                   48.5 54  48.2 42       41.8 9  43.0 6
204131 Barnehagelærer, Bodø                39.6 40  33.5 14       Alle   Alle
204135 Barnehagelærer, Bodø, nettbasert          40.6 44  Alle
204135 Barnehagelærer, Bodø, samlingsbasert                       Alle   Alle
204134 Barnehagelærer, Levanger              36.8 26  27.7 1       Alle   Alle
204529 Barnehagelærer, Levanger, samlingsbasert                     Alle   Alle
204132 Barnehagelærer, Nesna                37.3 8  Alle
204132 Barnehagelærer, Nesna, samlingsbasert                       Alle   Alle
204130 Barnehagelærer, Vesterålen, nettbasert       39.2 21  Alle
204070 Barnevern                      44.3 337 38.3 126      42.4 260 37.2 124
204327 Biologi                       40.2 14  39.8 9       Alle   Alle
204453 Digital økonomi og organisasjon           40.3 16  Alle
204504 Dyrepleie                      53.4 488 47.1 262      52.4 342 44.7 178
204368 Eiendomsmegling                   40.5 106 38.0 60       39.7 95  35.0 55
204455 Engelsk, Bodø, bachelor               Alle   Alle        Alle   Alle
204170 Engelsk, Bodø, årsstudium              Alle   Alle        44.7 17  Alle
204623 Engelsk, Levanger, årsstudium            38.1 2  Alle        44.1 13  Alle
204639 Faglærer i musikk                  Alle   Alle
204639 Faglærerutdanning i musikk                            Alle   Alle
204749 Farmasi                       51.1 92  44.6 44       51.6 125 46.0 61
204089 Film and TV Production                              o.i.   39.6 31
204605 Friluftsliv, Bodø                  54.0 46  31.3 1       46.5 25  Alle
204596 Friluftsliv, Levanger                Alle   Alle        Alle   Alle
204951 Friluftsliv, Nesna                 Alle   Alle
204438 Geografi, bachelor                 37.1 1  Alle        Alle   Alle
204396 Geografi, årsstudium                42.8 11  Alle        Alle   Alle
204084 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Bodø                         Alle   Alle
204551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Levanger                       Alle   Alle
204557 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Nesna                        Alle   Alle
204083 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Bodø                        Alle   Alle
204657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Levanger                      Alle   Alle
204659 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Nesna                        Alle   Alle
204084 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bodø         Alle   Alle
204551 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Levanger       Alle   Alle
204559 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Levanger, nettbasert Alle   Alle
204557 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Nesna         Alle   Alle
204083 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bodø         Alle   Alle
204657 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Levanger       Alle   Alle
204659 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Nesna        Alle   Alle
204233 Grunnstudium                                   o.i.   44.7 38
204867 Havbruksdrift og ledelse              48.9 267 42.9 116      46.8 175 41.0 80
204481 Historie, bachelor                 Alle   Alle        Alle   Alle
204179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
204613 Historie, årsstudium, deltid            53.0 130 Alle
204613 Historie, årsstudium, nettbasert                         46.0 39  Alle
204955 Human Resource Management (HRM)                          44.0 51  34.1 10
204955 Human Resource Management (HRM), Bodø        45.1 60  Alle
204591 Human Resource Management (HRM), Levanger      37.8 10  Alle
204525 Human Resource Management (HRM), Steinkjer     TRU    TRU
204321 Husdyrfag, velferd og produksjon          34.4 7  37.5 4       Alle   Alle
204421 Husdyrvelferd                    41.3 13  37.5 8       Alle   Alle
204440 Idrett, Bodø, bachelor               Alle   Alle        Alle   Alle
204649 Idrett, Bodø, årsstudium              40.3 28  36.6 19       28.0 2  32.8 2
204486 Idrett, Levanger, årsstudium            36.6 19  36.1 11       Alle   Alle
204508 Idrett, Nesna, årsstudium              TRU    TRU
204488 Idrettsvitenskap                  38.8 25  33.5 10       Alle   Alle
204453 Informasjonssystemer, bachelor                          TRU    TRU
204189 Informasjonssystemer, årsstudium                         TRU    TRU
204473 Internasjonal markedsføring             38.4 62  35.8 30       38.4 56  35.0 34
204872 Internasjonale relasjoner, bachelor         37.3 10  Alle        39.0 15  34.2 9
204717 Internasjonale relasjoner, årsstudium        40.4 9  Alle        Alle   Alle
204454 Journalistikk                    TRU    TRU    TRU    Alle   Alle   o.i.
204419 Kommunal økonomi og ledelse             42.6 17  Alle
204387 Kommunal økonomi og ledelse, bachelor                       TRU    TRU
204419 Kommunal økonomi og ledelse, årsstudium                      Alle   Alle
204472 Kunst og håndverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
204597 Lektor, 8.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag   Alle   Alle
204934 Lektor, 8.-13. trinn, samfunnsfag          45.5 13  42.1 8
204597 Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag                    Alle   Alle
204934 Lektorutdanning i samfunnsfag                           Alle   Alle
204667 Musikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
204364 Musikkpedagog og formidler i kulturskolen      Alle   Alle        Alle   Alle
204420 Natur- og kulturminneoppsyn             37.3 2  Alle
204388 Naturforvaltning                                 Alle   Alle
204388 Naturforvaltning, bachelor             40.6 13  28.3 1
204172 Naturforvaltning, årsstudium            46.7 17  39.4 4
204211 Nordlige studier                                 Alle   Alle
204474 Nordområdestudier, bachelor             Alle   Alle
204211 Nordområdestudier, årsstudium            43.1 10  Alle
204246 Offentlig rett                                  TRU    TRU
204162 Personalledelse og kompetanseutvikling, Bodø    44.5 66  Alle        Alle   Alle
204664 Personalledelse og kompetanseutvikling, Mo i Rana  40.0 9  Alle        Alle   Alle
204232 Personalledelse og kompetanseutvikling, Vesterålen Alle   o.i.        Alle   Alle
204185 Personlig trener                  44.6 106 39.6 49       43.8 65  35.9 26
204203 Prehospitalt arbeid - paramedic           51.3 73  35.9 9
204516 Regnskap                      41.8 10  Alle        40.4 16  Alle
204318 Regnskap                      39.6 12  Alle        38.8 9  Alle
204680 Samfunnsfag                     55.3 60  Alle        54.3 29  Alle
204345 Siviløkonom                     43.1 13  38.8 6       40.4 10  40.6 7
204080 Sosialt arbeid                   44.6 349 36.8 96
204080 Sosialt arbeid, Bodø                               44.1 349 39.1 156
204081 Sosialt arbeid, Mo i Rana                             o.i.   31.3 12
204880 Sosiologi og samfunnsanalyse, Bodø         TRU    TRU
204877 Sosiologi og samfunnsanalyse, Steinkjer       36.6 4  Alle
204249 Sosiologi, Bodø                   35.9 14  30.4 5
204880 Sosiologi, Bodø                                  TRU    TRU
204240 Sosiologi, Steinkjer                34.3 3  Alle        Alle   Alle
204673 Spill- og opplevelsesteknologi           Alle   Alle        41.9 55  32.0 11
204050 Sykepleie, Bodø                   47.6 962 41.4 396
204059 Sykepleie, Bodø, deltid               TRU    TRU
204056 Sykepleie, Levanger                 50.0 701 44.4 299
204055 Sykepleie, Mo i Rana                45.0 696 38.6 238
204054 Sykepleie, Mo i Rana, deltid            TRU    TRU
204058 Sykepleie, Namsos                  45.4 794 39.6 285
204052 Sykepleie, Vesterålen, deltid            50.3 615 35.3 66
204050 Sykepleieutdanning, Bodø                             45.8 754 41.1 349
204059 Sykepleieutdanning, Bodø, deltid                         50.1 432 35.9 98
204056 Sykepleieutdanning, Levanger                           48.0 643 44.2 311
204055 Sykepleieutdanning, Mo i Rana                           43.2 402 37.4 143
204054 Sykepleieutdanning, Mo i Rana, deltid                       44.5 236 33.3 24
204058 Sykepleieutdanning, Namsos                            44.4 547 39.6 222
204052 Sykepleieutdanning, Vesterålen, deltid                      45.0 205 33.2 17
204696 Trafikklærer                    45.0 196           43.7 171
204323 Utmarksforvaltning, bachelor                           Alle   Alle
204172 Utmarksforvaltning, årsstudium                          Alle   Alle
204060 Vernepleie                     45.0 443 37.3 121
204060 Vernepleierutdanning                               43.0 165 34.2 41
204312 Økonomi og landbruk                                TRU    TRU
204342 Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor         41.5 49  38.1 21       40.0 63  36.8 35
204164 Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium        Alle   Alle        33.8 3  Alle
204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor       41.9 11  31.2 2       42.0 21  32.5 4
204398 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, årsstudium      Alle   Alle        Alle   Alle
204404 Økonomi og ledelse, Steinkjer, bachelor       42.3 24  31.0 2       40.4 31  33.2 9
204625 Økonomi og ledelse, Steinkjer, årsstudium      Alle   Alle        Alle   Alle
204218 Økonomi, markedsføring og ledelse          42.5 42  Alle
204218 Økonomi, markedsføring og ledelse, Bodø                      42.1 21  Alle
204206 Økonomi, markedsføring og ledelse, Mo i Rana                   o.i.   AlleNorges Handelshøyskole (NHH)                2018   2018   2017   2017
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
191345 Siviløkonomutdanningen               56.6 1350 53.0 1062 56.2 1249 52.8 1037Norges idrettshøgskole (NIH)                2018   2018   2018   2017   2017   2017   2017
                              ORD    ORDF   NIFK   ORD    ORDF   MILK   NIFK
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                    
150140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        52.7 289 47.7 197      51.3 217 47.2 162
150172 Friluftsliv                                    o.i.   40.4 66
150605 Friluftsliv                     50.0 201 41.2 73
150649 Idrett og samfunn                  51.7 355 46.6 186      51.3 324 45.3 169
150440 Idrettsvitenskap                                 o.i.   47.6 373 o.i.   o.i.
150486 Sport management / idrett og samfunn        52.6 849 47.7 469 Alle
150489 Trenerrollen og idrettspsykologi          53.2 936 49.1 526 Alle
150485 Trening, helse og prestasjon            53.2 1089 48.6 609 AlleNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)   2018   2018   2018   2017   2017   2017
                              ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
192327 Biologi                       49.8 129 49.3 87       45.5 48  45.4 38
192299 Bioteknologi                    54.2 122 53.6 77       53.0 109 52.5 90
192949 By- og regionplanlegging              55.3 192 48.3 71       53.8 192 48.0 83
192759 Byggeteknikk og arkitektur             55.3 80  50.0 47       54.8 96  51.4 64
192804 Datavitenskap                    49.4 30  46.7 17
192504 Dyrepleie                      56.8 149 50.4 83       54.4 93  48.1 47
192230 Eiendom                       51.1 162 44.3 58       52.7 179 44.5 79
192857 Energi- og miljøfysikk               52.0 47  49.9 44       51.5 31  48.7 22
192199 Ettårig grunnstudium                53.4 184 51.9 93       54.1 216 51.8 113
192835 Fornybar energi                   50.5 199 47.3 93       50.0 177 47.8 98
192233 Frie realfag                    49.3 26  47.1 15       56.6 33  44.4 9
192406 Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor   48.7 30  38.1 5       46.7 12  Alle
192813 Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master    Alle   Alle        48.9 8  Alle
192321 Husdyrvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
192767 Industriell økonomi                 56.2 107 54.4 56       55.6 89  52.7 57
192484 Internasjonale miljø- og utviklingsstudier     50.1 125 48.6 62       48.0 51  46.7 33
192332 Kjemi                        45.8 18  44.2 11       42.1 6  44.0 4
192783 Kjemi og bioteknologi                51.2 26  50.7 19       53.0 44  52.8 34
192732 Landskapsarkitektur                 55.7 283 49.8 150      56.4 328 50.1 162
192310 Landskapsingeniør                  53.5 196 47.1 91       51.2 171 45.2 59
192843 Lektor, 8.-13. trinn, realfag            51.4 57  51.4 50
192843 Lektorutdanning i realfag                             50.4 24  46.7 18
192766 Maskin-, prosess- og produktutvikling        51.1 17  44.4 3       54.0 41  47.8 19
192864 Matvitenskap og ernæring              45.6 20  45.7 16       47.8 27  47.6 18
192377 Miljø og naturressurser               44.5 13  42.9 8       Alle   Alle
192784 Miljøfysikk og fornybar energi           54.4 54  52.1 37       57.0 76  52.7 48
192842 Plantevitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
192468 Samfunnsøkonomi                   47.5 97  42.4 42       46.9 105 43.2 69
192322 Skogfag                       47.5 58  42.8 21       45.8 52  41.6 14
192809 Vann- og miljøteknikk                52.4 18  Alle        56.6 49  46.3 12
192772 Veterinærstudiet                  63.1 572 56.6 364 60.4 4  62.1 423 55.2 259 56.3 3
192388 Økologi og naturforvaltning             42.4 9  42.5 3       Alle   Alle
192369 Økonomi og administrasjon              47.8 226 42.7 121      46.9 241 43.3 150Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)   2018   2018   2018   2018   2018   2017   2017   2017  2017   2017
                              ORD    ORDF   FOR    INTK   JNTNUK  ORD    ORDF   FOR   INTK   JNTNUK
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ------- --------- --------                       
194868 Afrikastudier, bachelor                                        o.i.   38.0 17
194104 Afrikastudier, årsstudium                                       o.i.   37.7 24
194456 Allmenn litteraturvitenskap, bachelor        39.0 5  Alle                  42.3 6  Alle
194615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium       48.0 16  32.0 2                 48.4 25  36.9 7
194459 Antikkens kultur og klassiske fag          Alle   Alle                  Alle   Alle
194478 Arkeologi                      44.7 83  37.9 28                 41.1 71  35.9 30
194756 Arkitektur                     60.0 318 54.4 207                59.9 397 54.2 268
194085 Arkiv- og samlingsforvaltning            39.2 14  Alle                  39.3 14  Alle
194704 Audiologi                      46.0 193 39.5 64                 45.3 198 38.0 66
194070 Barnevern                      49.0 834 44.8 424
194070 Barnevern (Barnevernspedagog)                                     48.0 870 44.6 458
194440 Bevegelsesvitenskap                 45.7 309 41.5 176                44.7 208 40.7 103
194702 Bioingeniør, Trondheim               53.4 277 51.9 191                54.0 323 51.7 232
194299 Bioingeniør, Ålesund                49.4 153 45.7 71                 46.8 123 46.3 72
194327 Biologi                       52.5 206 51.1 155                49.8 107 50.7 80
194184 Biologi og kjemi, realfag              57.0 54  54.4 36                 60.1 86  56.0 69
194298 Biomarin innovasjon                 47.0 203 43.8 105                44.7 133 40.8 59
194797 Bioteknologi og kjemiingeniørfag          57.0 76  55.9 62                 56.8 74  54.3 62
194855 Bioteknologi, Trondheim               58.9 250 57.3 211                57.4 222 56.1 187
194427 Bioteknologi, Ålesund                48.5 74  48.7 55                 46.6 60  47.0 43
194759 Bygg- og miljøteknikk                55.6 202 52.8 151                55.2 216 52.8 172
194620 Bygningsinformasjonsmodellering - BIM        47.8 18  o.i.                  Alle   o.i.
194955 Bærekraftige byggeprosesser, fleksibel                                Alle   Alle
194760 Datateknologi                    60.0 557 58.0 446           62.0 67  58.5 438 57.2 351          59.4 43
194439 Drama og teater, bachelor              37.0 9  35.8 5                 37.6 11  35.4 5
194796 Drama og teater, årsstudium             54.0 51  45.0 20                 51.7 63  45.1 25
194761 Elektronisk systemdesign og innovasjon       56.2 134 55.7 111                56.1 149 54.0 123
194769 Energi og miljø                   53.2 132 53.6 106                54.4 146 53.9 129
194887 Engelsk, bachelor                  40.8 56  33.8 22                 41.2 56  36.7 28
194170 Engelsk, årsstudium                 50.2 166 39.3 60                 50.8 189 39.9 73
194700 Ergoterapi, Gjøvik                 44.4 227 39.0 87                 44.3 179 37.1 68
194594 Ergoterapi, Trondheim                46.8 497 40.8 223                44.2 325 38.8 136
194870 Europastudier med engelsk              45.2 73  42.1 44
194793 Europastudier med fransk              Alle   Alle
194870 Europastudier med fremmedspråk, engelsk                                36.8 23  36.4 20
194793 Europastudier med fremmedspråk, fransk                                TRU    TRU
194786 Europastudier med fremmedspråk, spansk                                TRU    TRU
194795 Europastudier med fremmedspråk, tysk                                 TRU    TRU
194786 Europastudier med spansk              Alle   Alle
194474 Europastudier med statsvitenskap          48.3 185 45.5 116
194795 Europastudier med tysk               Alle   Alle
194646 Film- og videoproduksjon              54.0 329 51.5 186                52.5 281 50.0 160
194847 Filmvitenskap, bachelor               42.7 74  39.2 41                 39.5 38  34.8 20
194262 Filmvitenskap, årsstudium              47.2 82  43.4 26                 46.3 96  41.3 48
194366 Filosofi                      45.4 84  38.0 28
194588 Filosofi, anvendt etikk               Alle   Alle
194479 Filosofi, bachelor                                          38.3 9  Alle
194479 Filosofi, generell filosofi             43.0 19  32.9 5
194366 Filosofi, årsstudium                                         46.7 66  38.4 25
194930 Fonetikk                                               o.i.   38.3 3
194616 Fransk med didaktikk                56.2 31  54.8 18
194616 Fransk med fagdidaktikk                                        58.0 47  54.4 28
194888 Fransk, bachelor                  Alle   Alle                  Alle   o.i.
194174 Fransk, årsstudium                 Alle   Alle                  46.9 13  Alle
194857 Fysikk                       52.1 74  54.0 63                 53.8 103 54.8 83
194763 Fysikk og matematikk                59.3 176 59.4 153                59.0 208 59.4 184
194703 Fysioterapi                     56.5 1080 52.2 650                55.9 903 50.8 553
194438 Geografi, bachelor                 45.4 84  40.4 45                 42.2 45  37.6 22
194284 Geografi, årsstudium                54.8 82  46.5 47                 51.8 59  40.0 16
194396 Geografiske informasjonssystemer (GIS)       49.3 27  Alle                  44.0 20  Alle
194102 Geografiske informasjonssystemer (GIS), deltid   54.3 134 o.i.                  54.4 105 Alle
194859 Geologi                       52.0 65  50.2 49                 52.7 56  49.4 43
194406 Geomatikk                      Alle   Alle                  Alle   Alle
194149 Grafisk design                   50.1 217 46.7 116                48.4 156 44.6 84
194084 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn            45.7 196 44.6 148
194651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikk    49.5 241 47.1 169
194083 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk      46.4 89  44.8 71
194084 Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7                                  42.4 73  41.3 53
194083 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, med norsk                            45.6 63  43.2 44
194651 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10,med matematikk                          47.8 168 46.2 121
194481 Historie, bachelor                 40.0 79  36.7 41                 39.2 56  35.9 33
194179 Historie, årsstudium                47.3 163 41.0 78                 48.0 155 39.8 54
194715 Humanistiske fag, emnestudier           53.5 43  32.3 3                 58.2 55  36.3 9
194429 IT-drift og informasjonssikkerhet          45.6 104 39.0 32                 44.2 60  40.5 31
194422 IT-støttet bedriftsutvikling            50.8 398 45.2 177                49.0 308 42.3 121
194768 Industriell design                 59.4 110 54.8 73                 59.0 125 54.8 87
194764 Industriell kjemi og bioteknologi          51.9 39  53.6 35                 54.0 84  54.8 74
194767 Industriell økonomi og teknologiledelse       64.2 678 59.8 533                64.0 568 59.6 449
194188 Informatikk, Gjøvik                 53.7 52  38.7 10                 Alle   Alle
194395 Informatikk, Trondheim               55.7 504 51.1 301                53.2 383 50.0 237
194436 Informatikk, drift av datasystemer         52.2 223 46.5 121                50.2 152 45.3 74
194287 Informatikk, informasjonsbehandling         59.7 205 Alle                  59.0 154 39.2 13
194017 Ingeniør, automatiseringsteknikk          49.9 21  Alle   40.0 6            Alle   Alle   Alle
194003 Ingeniør, bygg, Gjøvik               Alle   Alle   Alle             47.0 39  39.4 16  Alle
194675 Ingeniør, bygg, Trondheim              56.4 316 50.6 210 32.5 7            56.1 391 50.9 279 Alle
194067 Ingeniør, bygg, fleksibel              61.0 81  Alle   44.0 5            56.8 59  Alle   38.0 5
194023 Ingeniør, bygg, Ålesund               45.8 20  44.0 8  Alle             42.5 19  44.0 11  Alle
194004 Ingeniør, data, Gjøvik               47.1 61  47.0 41  Alle             47.1 60  46.0 35  Alle
194503 Ingeniør, data, Trondheim              55.2 404 53.6 280 35.0 8            55.6 425 51.9 291 40.0 25
194840 Ingeniør, data, Ålesund               45.5 25  39.8 7  Alle             43.3 27  44.4 16  Alle
194005 Ingeniør, elektro, Gjøvik              Alle   Alle   Alle             39.3 3  38.1 3  Alle
194856 Ingeniør, elektro, Trondheim            48.6 118 44.4 59  35.0 15            48.8 170 46.0 92  40.0 30
194006 Ingeniør, elkraftsystemer              43.5 5  Alle   45.0 1            Alle   Alle   Alle
194822 Ingeniør, fornybar energi              52.8 178 51.0 128 Alle             55.9 223 53.0 172 32.5 5
194009 Ingeniør, kjemi                   51.2 44  50.4 29  Alle             52.5 81  50.3 62  30.0 1
194016 Ingeniør, logistikk                 49.6 46  43.5 22  Alle             49.5 62  46.2 31  35.0 4
194012 Ingeniør, maskin, Gjøvik              Alle   Alle   o.i.             Alle   Alle   o.i.
194034 Ingeniør, maskin, Trondheim             50.4 112 47.6 71  25.0 3            51.3 150 48.8 100 40.0 8
194069 Ingeniør, maskin, fleksibel             46.8 17  Alle   Alle             Alle   o.i.   Alle
194013 Ingeniør, materialteknologi             53.2 90  51.2 63  Alle             52.3 106 49.6 76  Alle
194018 Ingeniør, olje- og gassteknologi          48.0 31  44.4 18  Alle             46.3 30  44.0 22  Alle
194045 Ingeniør, produkt- og systemdesign         Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
194699 Ingeniør, skipsdesign                Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   o.i.
194561 Ingeniør, vann- og miljøteknologi          Alle   Alle   Alle             42.0 1  Alle   Alle
194068 Ingeniørfag, elektro, fleksibel           55.4 37  o.i.   36.0 4            51.7 17  o.i.   40.0 2
194835 Ingeniørfag, fornybar energi            Alle   Alle   o.i.             Alle   Alle   Alle
194905 Ingeniørvitenskap og IKT              56.5 133 54.2 98                 56.2 89  53.5 77
194264 Interaksjonsdesign                 49.0 70  39.6 18                 Alle   Alle
194860 Kjemi                        46.1 10  48.2 5                 48.7 68  49.7 57
194770 Kommunikasjonsteknologi               58.0 97  55.7 73            59.1 20  57.0 122 55.2 104          57.3 28
194904 Kulturminneforvaltning               Alle   Alle                  30.5 2  Alle
194200 Kunsthistorie, bachelor               Alle   Alle                  Alle   Alle
194272 Kunsthistorie, årsstudium              45.0 13  Alle                  Alle   Alle
194798 Kybernetikk og robotikk               61.1 559 59.4 461                60.3 511 59.0 432
194248 Landmåling                     48.5 45  Alle                  44.1 31  Alle
194099 Landmåling, deltid                 51.0 119 Alle                  52.0 105 Alle
194294 Latin                        Alle   Alle                  45.5 6  Alle
194934 Lektor i geografi, 8.-13. trinn           52.8 76  48.1 58
194684 Lektor i historie, 8.-13. trinn           54.6 162 50.8 107
194597 Lektor i kroppsøving og idrettsfag, 8.-13. trinn  54.9 200 51.5 156
194843 Lektor i realfag, 8.-13. trinn           55.3 169 52.8 144
194945 Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn         55.0 200 51.4 144
194685 Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn       51.2 104 47.5 68
194686 Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn       Alle   Alle
194687 Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn       46.0 12  45.4 10
194689 Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn        Alle   Alle
194934 Lektorutdanning i geografi for trinn 8-13                               51.1 34  48.6 21
194684 Lektorutdanning i historie for trinn 8-13                               54.3 158 51.1 110
194597 Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag 8-13                           54.1 157 50.4 128
194843 Lektorutdanning i realfag for trinn 8-13                               53.0 106 50.3 87
194945 Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8-13                             53.8 185 51.3 137
194685 Lektorutdanning språkfag/engelsk for trinn 8-13                            49.2 59  48.5 42
194686 Lektorutdanning språkfag/fransk for trinn 8-13                            o.i.   Alle
194687 Lektorutdanning språkfag/nordisk for trinn 8-13                            48.1 21  43.2 13
194689 Lektorutdanning språkfag/tysk for trinn 8-13                             44.1 1  Alle
194222 Likestilling og mangfold              47.7 51  36.6 10                 49.1 90  40.4 33
194432 Logistikk                      46.4 97  37.9 29                 46.0 68  37.7 16
194765 Marin teknikk                    53.2 94  51.8 65                 52.8 77  52.4 67
194353 Maritim utdanning, nautikk             52.6 128 44.9 68                 50.6 96  43.3 46
194359 Markedsføring og ledelse              42.3 217 40.0 139                43.0 254 41.7 159
194862 Matematiske fag, bachelor              49.4 20  51.5 13                 52.3 64  52.4 42
194205 Matematiske fag, årsstudium             40.1 4  39.8 3                 46.3 11  42.3 3
194755 Materialteknologi                  55.6 65  55.4 52                 55.0 93  55.1 87
194346 Matteknologi                    47.3 83  40.0 23                 44.0 38  34.7 7
194851 Medievitenskap, bachelor              45.9 125 42.5 76                 43.3 87  40.4 47
194136 Medievitenskap, årsstudium             46.0 126 38.8 49                 44.5 124 38.8 59
194740 Medisin                       67.0 1415 60.7 862                66.9 1258 60.8 798
194186 Medisinske og biologiske fag            52.1 63  53.2 53                 48.0 33  53.0 28
194476 Musikkteknologi                   47.1 40  43.8 18                 45.6 23  43.2 8
194437 Musikkvitenskap, bachelor              Alle   Alle                  Alle   Alle
194777 Musikkvitenskap, årsstudium             Alle   Alle                  50.9 3  41.7 2
194937 Nanoteknologi                    62.6 189 60.8 161                62.0 207 61.0 183
194889 Nordisk språk og litteratur, bachelor        Alle   Alle                  39.0 3  Alle
194210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium       Alle   Alle                  48.5 33  Alle
194954 Norsk som andrespråk                Alle   Alle                  Alle   o.i.
194852 Pedagogikk, bachelor                46.8 306 39.3 122                46.8 250 40.4 117
194220 Pedagogikk, årsstudium               52.9 405 40.1 126                53.9 441 41.0 155
194757 Petroleumsfag                    51.4 34  49.4 23                 50.5 28  51.1 25
194875 Politisk økonomi                                           o.i.   43.3 61
194766 Produktutvikling og produksjon           53.6 79  52.3 60                 54.3 95  52.3 77
194673 Programmering [Spill | Applikasjoner]        45.5 122 42.8 64                 45.3 67  40.6 37
194876 Psykologi, bachelor                 51.3 813 47.6 490                51.0 696 46.7 413
194941 Psykologi, profesjonsstudium            64.0 1385 56.3 702                63.6 1342 56.4 713
194752 Psykologi, årsstudium                51.4 784 47.9 429                50.3 658 47.1 395
194701 Radiografi, Gjøvik                 46.9 317 40.1 136                46.4 294 38.4 108
194531 Radiografi, Trondheim                49.1 404 46.0 155                47.5 426 44.7 196
194929 Religionsvitenskap, bachelor            Alle   Alle                  Alle   Alle
194910 Religionsvitenskap, årsstudium           52.4 52  34.8 11                 50.0 67  35.7 6
194171 Rådgiving og voksnes læring             51.6 110 38.8 20                 46.2 33  Alle
194486 Samfunns- og idrettsvitenskap            48.3 330 44.6 207                44.6 188 41.6 112
194324 Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier       56.0 103 38.1 36                 58.1 78  38.4 11
194898 Samfunnsøkonomi, bachelor              46.9 323 44.7 235                48.8 340 45.0 235
194818 Samfunnsøkonomi, master               48.3 45  48.5 36                 51.5 69  49.8 50
194239 Samfunnsøkonomi, årsstudium             50.8 173 44.5 100                54.2 167 44.8 86
194470 Shipping management                 46.0 228 42.7 133                45.3 216 43.2 121
194253 Shippingledelse                   49.9 82  39.3 26                 54.1 85  38.6 26
194879 Sosialantropologi, bachelor             43.8 196 40.0 111                42.2 127 37.5 73
194367 Sosialantropologi, årsstudium            49.1 152 42.7 72                 49.3 148 43.4 64
194080 Sosialt arbeid                   52.7 670 45.9 322      44.0 16       51.7 626 45.0 323     41.9 24
194880 Sosiologi, bachelor                 45.8 287 43.1 162                45.0 217 41.4 100
194240 Sosiologi, årsstudium                50.4 262 45.6 118                51.5 281 46.4 148
194924 Spansk, bachelor                  Alle   Alle                  Alle   Alle
194912 Spansk, årsstudium                 50.9 33  Alle                  54.8 54  40.0 6
194881 Statsvitenskap, bachelor              49.8 285 47.1 191                48.3 289 46.4 188
194238 Statsvitenskap, årsstudium             50.8 131 45.9 65                 51.8 129 47.2 68
194242 Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)   48.5 67  37.8 26                 50.5 59  36.9 12
194050 Sykepleie, Gjøvik                  46.5 1129 41.7 474
194051 Sykepleie, Gjøvik, deltid              53.6 559 39.3 150
194052 Sykepleie, Gudbrandsdal, deltid           47.9 299 37.7 55
194054 Sykepleie, Hadeland, deltid             48.4 301 36.9 90
194055 Sykepleie, Trondheim                54.0 1857 49.6 1089
194053 Sykepleie, Valdres, deltid             46.4 353 37.2 119
194057 Sykepleie, desentralisert, Hemne          44.0 79
194058 Sykepleie, desentralisert, Hitra          43.0 67
194059 Sykepleie, desentralisert, Meldal          47.3 127
194589 Sykepleie, desentralisert, Selbu          45.2 103
194056 Sykepleie, Ålesund                 46.6 860 42.2 403
194050 Sykepleier, Gjøvik                                          45.2 1012 40.1 427
194051 Sykepleier, Gjøvik, deltid                                      49.0 419 37.9 122
194052 Sykepleier, Gudbrandsdal, deltid                                   45.1 185 36.5 53
194054 Sykepleier, Hadeland, deltid                                     49.0 208 35.8 72
194055 Sykepleier, Trondheim                                         52.8 1907 48.6 1104
194053 Sykepleier, Valdres, deltid                                      45.0 119 35.5 42
194056 Sykepleier, Ålesund                                          45.0 691 41.3 342
194221 Tegnspråk                      53.2 126 42.9 30                 54.3 110 42.4 23
194466 Tegnspråk og tolking                44.0 42  32.4 2                 38.4 12  Alle
194946 Tekniske geofag                   52.6 26  49.4 17                 51.5 19  51.9 18
194824 Teknologidesign og ledelse, bachelor        44.2 56  35.6 10                 41.2 28  33.3 6
194602 Teknologidesign og ledelse, årsstudium       48.4 29  32.5 3                 40.0 6  Alle
194033 Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern  Alle   o.i.
194890 Tysk, bachelor                   Alle   Alle                  Alle   Alle
194244 Tysk, årsstudium                  43.8 9  Alle                  Alle   Alle
194060 Vernepleie                     48.1 779 40.8 284
194060 Vernepleier                                              48.0 673 41.3 259
194604 Webdesign                      48.8 65  37.1 10                 46.3 40  30.8 5
194046 Webutvikling                    45.2 115 34.0 26                 41.5 51  31.6 11
194109 Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk       Alle
194127 Yrkesfaglærer, elektrofag              Alle
194123 Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag        Alle
194124 Yrkesfaglærer, resturant- og matfag         Alle
194129 Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjon  Alle
194109 Yrkesfaglærerutdanning bygg- og anleggsteknikk                            Alle
194127 Yrkesfaglærerutdanning elektrofag                                   Alle
194123 Yrkesfaglærerutdanning helse- og oppvekstfag                             Alle
194129 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod                          Alle
194124 Yrkesfaglærerutdanning, Resturant- og matfag                             TRU
194035 Økonomi og administrasjon, Trondheim        51.4 1074 47.8 750                50.6 961 47.4 653
194414 Økonomi og administrasjon, Ålesund         42.3 145 40.4 85                 44.0 164 41.3 98
194160 Økonomi og ledelse, Gjøvik             46.8 48  35.0 13                 49.7 57  32.6 6
194162 Økonomi og ledelse, Ålesund             45.0 92  37.4 41                 53.0 96  39.2 27
194369 Økonomi, ledelse og bærekraft            40.5 75  37.2 30                 39.3 52  35.5 21
194404 Økonomi, ledelse og bærekraft, fleksibel      57.2 348 Alle                  59.2 327 AlleNoroff University College (NOROFF)             2018   2018   2017   2017
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
259464 Applied Data Science                Alle   Alle
259300 Applied Data Science, nettbasert          Alle   Alle
259198 Digital Forensics / Digital Etterforskning     Alle   Alle   Alle   Alle
259197 Digital Forensics / Digital etterforskning     Alle   Alle   Alle   Alle
259451 Interactive Media Animation             Alle   Alle   Alle   Alle
259183 Interactive Media Animation, nettbasert       Alle   Alle   Alle   Alle
259673 Interactive Media Games               Alle   Alle   Alle   Alle
259178 Interactive Media Games, nettbasert         Alle   Alle   Alle   AllePolitihøgskolen (PHS)                   2018   2017
                              ORD    ORD
---------------------------------------------------------- --------- ---------                                                             
233682 Politiutdanning, Bodø                49.1 325 47.5 341
233683 Politiutdanning, Kongsvinger            TRU    47.9 377
233681 Politiutdanning, Oslo                50.5 408 50.1 451
233679 Politiutdanning, Stavern              49.8 386 49.0 429Sámi allaskuvla / Sámi University College (SA/SH)     2017   2017
                              ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- ---------                                                             
231065 Duodji og design                  Alle   Alle
231066 Reindriftsstudier                  Alle   Alle
231135 Samisk barnehagelærerutdanning           Alle   Alle
231064 Samisk språk og litteratur             Alle   AlleUiT Norges arktiske universitet (UiT)           2018   2018   2018   2018   2018   2018   2018   2018  2017   2017   2017 2017   2017  2017  2017  2017
                              ORD    ORDF   FOR    NN    NNF    NTF    NTFF   SAMISK ORD    ORDF   FOR NN    NNF   NTF   NTFF  SAMISK
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ------- --------- -------- ---- -------- ------- ------- ------- ------
186709 Akvamedisin                     56.3 76  53.8 49                           o.i.  54.3 47  48.8 32                    o.i.
186615 Allmenn litteraturvitenskap             Alle   Alle                                Alle   Alle
186953 Anvendt fysikk og matematikk            43.4 4  50.0 1       Alle   Alle             o.i.  38.8 1  Alle     o.i.   Alle          o.i.
186478 Arkeologi                      Alle   Alle
186302 Arktisk friluftsliv, bachelor            44.0 10  Alle                                Alle   Alle
186605 Arktisk friluftsliv, årsstudium           40.2 5  Alle                                44.1 22  35.5 7
186017 Automasjon                     Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186131 Barnehagelærer, Alta, samlingsbasert        Alle   Alle                                Alle   Alle
186130 Barnehagelærer, Tromsø               Alle   Alle                                Alle   Alle
186132 Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert       Alle   Alle                                Alle   Alle
186070 Barnevern, Alta                   42.5 194 34.6 50                               41.6 87  31.7 5
186536 Barnevern, Harstad                 42.5 215 36.3 75                               43.0 150 33.8 35
186071 Barnevern, Tromsø                  50.5 313 39.2 71
186164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle                                43.7 75  Alle
186336 Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap        Alle   Alle                                Alle   Alle
186702 Bioingeniør                     56.2 107 51.3 37       42.4 1  Alle             o.i.  49.5 85  49.8 36    Alle   Alle          o.i.
186327 Biologi, klima og miljø               Alle   Alle                                Alle   Alle
186427 Biomedisin                     48.8 117 49.3 84                               Alle   Alle
186299 Bioteknologi                    49.3 82  48.9 56                               45.1 24  46.1 17
186067 Bygg, Mo i Rana                   Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186675 Bygg, Narvik                    Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186075 Bygg, Narvik, nettbasert              Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186004 Datateknikk, Alta/Narvik              Alle   Alle   Alle
186225 Datateknikk, Bodø                  Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186078 Datateknikk, Narvik                 Alle   Alle   Alle
186004 Datateknikk, Narvik                                                        Alle   Alle   Alle
186078 Datateknikk, Narvik, nettbasert                                                  Alle   Alle   Alle
186023 Digitale byggeprosesser og infrastruktur      Alle   Alle   Alle
186796 Drama og teater                   Alle   Alle                                Alle   Alle
186007 Droneteknologi                   Alle   Alle   o.i.                           49.3 30  47.3 17 Alle
186024 Elektronikk                     Alle   Alle   Alle
186006 Elkraftteknikk                   Alle   Alle   Alle                           Alle   o.i.   Alle
186769 Energi, klima og miljø               53.2 19  49.2 15       Alle   Alle             o.i.  54.2 32  50.9 17    Alle   Alle          o.i.
186170 Engelsk                                                              Alle   Alle
186887 Engelsk, bachelor                  Alle   Alle
186170 Engelsk, årsstudium                 Alle   Alle
186700 Ergoterapi                     56.1 136 45.4 58       42.4 32  39.2 18            o.i.  50.6 119 43.9 39    35.3 1  Alle          o.i.
186708 Ernæring                      Alle   Alle        Alle   Alle             o.i.  43.1 5  47.9 4    Alle   Alle          o.i.
186157 Faglærer i musikk                  Alle   Alle
186157 Faglærerutdanning i musikk                                                    Alle   Alle
186749 Farmasi                       53.9 136 49.4 70       44.7 6  49.8 5            o.i.  53.1 162 48.6 76    Alle   Alle          o.i.
186479 Filosofi                      Alle   Alle
186331 Fiskeri- og havbruksvitenskap            51.5 337 47.0 161                          o.i.  50.6 324 45.5 149                    o.i.
186857 Fysikk                       Alle   Alle                                Alle   Alle
186703 Fysioterapi                     59.3 552 50.0 295      50.5 102 47.6 64            o.i.  58.3 406 51.6 219   52.2 38 46.5 25         o.i.
186859 Geologi                       Alle   Alle                                Alle   Alle
186547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Alta         Alle   Alle
186084 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Tromsø        Alle   Alle
186660 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Alta         Alle   Alle
186083 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Tromsø        Alle   Alle
186547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Alta                                            Alle   Alle
186084 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Tromsø                                           Alle   Alle
186660 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Alta                                            Alle   Alle
186083 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Tromsø                                           Alle   Alle
186481 Historie, bachelor                 Alle   Alle                                Alle   Alle
186179 Historie, årsstudium                Alle   Alle                                Alle   Alle
186485 Idrett, Alta, bachelor               Alle   Alle                                Alle   Alle
186649 Idrett, Alta, årsstudium              Alle   Alle                                Alle   Alle
186486 Idrett, Tromsø, bachelor              40.9 62  37.6 38                               38.3 20  34.8 9
186185 Idrett, Tromsø, årsstudium             43.7 68  40.0 43                               40.8 34  39.6 23
186024 Industriell elektronikk                                                      Alle   Alle   Alle
186395 Informatikk                     48.4 58  38.8 17
186395 Informatikk, bachelor                                                       45.1 54  39.3 16
186785 Informatikk, datamaskinsystemer           47.5 16  47.2 11       Alle   Alle             o.i.
186585 Informatikk, helseteknologi             Alle   Alle        Alle   Alle             Alle
186785 Informatikk, master                                                        44.7 18  44.8 10    Alle   Alle          o.i.
186530 Internasjonal beredskap               51.7 110 Alle                                Alle   Alle
186860 Kjemi                        Alle   Alle                                Alle   Alle
186475 Kunsthistorie                    Alle   Alle                                Alle   Alle
186455 Kvensk og finsk                   Alle   Alle
186664 Ledelse                       42.6 124 Alle                                50.1 247 Alle
186867 Ledelse, innovasjon og marked            46.0 256 40.7 129                              42.4 164 36.9 79
186843 Lektor, 8.-13. trinn, realfag            Alle   Alle
186844 Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag     Alle   Alle
186843 Lektorutdanning trinn 8-13, realfag                                                Alle   Alle
186844 Lektorutdanning, trinn 8-13, språk og samfunnsfag                                         Alle   Alle
186222 Likestilling og kjønn                Alle   Alle                                Alle   Alle
186644 Luftfartsfag                    o.i.   o.i.                                o.i.   o.i.
186069 Maskin, Alta/Narvik                 Alle   Alle   Alle
186227 Maskin, Mo i Rana                  Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186069 Maskin, Narvik                                                          Alle   Alle   Alle
186012 Maskin, Narvik                   Alle   Alle   Alle
186012 Maskin, Narvik, nettbasert                                                    Alle   Alle   Alle
186446 Mat og helse                                                           Alle   Alle
186205 Matematikk                     Alle   Alle                                Alle   Alle
186862 Matematikk og statistikk              Alle   Alle                                Alle   Alle
186846 Medie- og dokumentasjonsvitenskap          Alle   Alle                                Alle   Alle
186838 Medieproduksjon                   Alle   Alle                                Alle   Alle
186740 Medisin                       66.4 1423 58.7 872      61.0 163 55.0 80  61.8 35  58.3 18  o.i.  66.2 1312 58.5 821   60.8 101 55.6 65 62.6 22 56.0 11 o.i.
186049 Nautikk                       Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   o.i.
186211 Nordisk                       Alle   Alle                                Alle   Alle
186889 Nordisk språk og litteratur             Alle   Alle
186235 Nordsamisk som fremmedspråk             Alle   Alle
186064 Nordsamisk som morsmål               TRU    TRU
186742 Odontologi                     64.2 471 56.0 277      59.5 99  52.9 61            o.i.  64.3 479 56.7 295   58.9 48 52.3 26         o.i.
186554 Paramedisin                     53.6 143 45.2 51
186852 Pedagogikk                     Alle   Alle                                Alle   Alle
186162 Praktisk prosjektledelse              46.5 36  Alle                                Alle   Alle
186917 Prosessteknologi, Alta/Narvik            Alle   Alle   Alle
186077 Prosessteknologi, Narvik              Alle   Alle   Alle
186917 Prosessteknologi, Narvik                                                     Alle   Alle   Alle
186077 Prosessteknologi, Narvik, nettbasert                                               Alle   Alle   Alle
186586 Prosessteknologi, Tromsø              Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186876 Psykologi, bachelor                 53.8 409 45.5 217                              50.8 480 45.1 274
186752 Psykologi, årsstudium                47.3 535 44.0 308                              43.8 363 41.6 221
186701 Radiografi                     52.3 193 47.0 68       42.9 44  39.6 22            o.i.  45.0 181 43.1 57    Alle   Alle          o.i.
186318 Regnskap og revisjon                                                       Alle   Alle
186482 Religionsvitenskap, bachelor            Alle   Alle                                Alle   Alle
186910 Religionsvitenskap, årsstudium           Alle   Alle                                Alle   Alle
186724 Rettsvitenskap                   58.8 1327 52.1 752      46.1 114 44.3 74            o.i.  57.8 1290 51.4 770   43.8 64 44.6 53         o.i.
186814 Romfysikk                      Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186886 Russisk                       Alle   Alle
186483 Russlandsstudier                  Alle   Alle
186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse       Alle   Alle                                Alle   Alle
186877 Samfunnssikkerhet og miljø             47.0 111 39.2 30                               43.3 54  35.5 18
186898 Samfunnsøkonomi                   Alle   Alle                                Alle   Alle
186956 Satelitteknologi                                                         Alle   Alle   Alle
186956 Satelitteknologi, Alta/Narvik            Alle   Alle   Alle
186027 Satelitteknologi, Narvik              Alle   Alle   Alle
186027 Satelitteknologi, nettbasert                                                   Alle   Alle   Alle
186002 Sikkerhet og miljø                 Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186879 Sosialantropologi                  Alle   Alle                                Alle   Alle
186080 Sosialt arbeid                                                          45.2 145 33.8 24
186080 Sosialt arbeid, Alta                44.4 178 34.7 52
186081 Sosialt arbeid, Tromsø               52.9 280 37.8 49
186880 Sosiologi                      Alle   Alle                                Alle   Alle
186924 Spansk- og latinamerikanske studier         Alle   Alle
186853 Spesialpedagogikk                  Alle   Alle                                51.8 88  35.8 21
186891 Språk og litteratur                                                        Alle   Alle
186881 Statsvitenskap                   Alle   Alle                                Alle   Alle
186051 Sykepleie, Hammerfest                50.0 560 41.7 126      37.6 12  30.9 3            o.i.
186055 Sykepleie, Harstad                 49.2 267 45.7 118      43.0 94  39.2 52            o.i.
186056 Sykepleie, Narvik                  52.0 187 45.7 83       43.3 74  41.2 40            o.i.
186050 Sykepleie, Tromsø                  54.6 755 50.5 401      47.7 287 44.5 174           o.i.
186051 Sykepleierutdanning, Hammerfest                                                  42.9 418 38.8 136   Alle   Alle          o.i.
186055 Sykepleierutdanning, Harstad                                                   49.5 239 45.2 84    Alle   Alle          o.i.
186056 Sykepleierutdanning, Narvik                                                    53.7 309 44.2 93    35.9 2  Alle          o.i.
186050 Sykepleierutdanning, Tromsø                                                    54.3 647 48.3 306   43.8 79 39.6 38         o.i.
186743 Tannpleie                      55.5 159 49.2 65       43.2 27  39.7 20            o.i.  52.3 89  45.7 30    Alle   Alle          o.i.
186480 Teologi                       Alle   Alle                                Alle   Alle
186587 Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk - VVS    Alle   Alle   Alle
186060 Vernepleie                     44.6 339 35.7 100
186060 Vernepleierutdanning, Harstad                                                   43.3 261 33.3 50
186062 Vernepleierutdanning, Tromsø                                                   o.i.   33.8 32
186468 Økonomi og administrasjon, Alta           Alle   Alle                                Alle   Alle
186035 Økonomi og administrasjon, Harstad         Alle   Alle                                Alle   Alle
186410 Økonomi og administrasjon, Narvik          Alle   Alle                                Alle   Alle
186369 Økonomi og administrasjon, Tromsø          43.8 225 40.6 126                              43.8 211 38.8 115Universitetet i Agder (UiA)                2018   2018   2018   2017   2017   2017
                              ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
201479 Anvendt filosofi                  Alle   Alle        Alle   Alle
201132 Barnehagelærer, Grimstad              41.9 149 34.6 39
201130 Barnehagelærer, Kristiansand            41.9 299 35.4 96
201132 Barnehagelærerutdanning, Grimstad                         41.3 119 34.8 33
201130 Barnehagelærerutdanning, Kristiansand                       40.8 207 34.4 62
201702 Bioingeniør                     52.7 150 47.5 73       53.1 122 46.7 59
201327 Biologi, bachelor                  46.2 66  42.6 38       41.6 17  40.4 10
201184 Biologi, årsstudium                 46.3 26  41.7 13       36.6 5  36.0 1
201618 Drama                        Alle   Alle        Alle   Alle
201887 Engelsk, bachelor                  Alle   Alle        Alle   Alle
201170 Engelsk, årsstudium                 37.6 5  Alle        41.9 25  Alle
201864 Ernæring                      Alle   Alle        48.1 195 42.9 77
201646 Ernæring, mat og kultur               51.4 133 43.0 50       51.3 130 42.0 43
201157 Faglærer i teater                  TRU    TRU
201157 Faglærerutdanning i teater                            Alle   Alle
201366 Filosofi                      Alle   Alle        Alle   Alle
201203 Folkehelsearbeid                  46.9 131 37.9 29       46.9 115 39.6 38
201174 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
201172 Friluftsliv                     49.8 93  41.0 47       43.0 48  39.3 22
201661 Fysikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
201084 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn            42.6 71  42.5 61
201083 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn            46.7 161 45.3 131
201084 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn                       38.1 4  39.6 4
201083 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn                       44.7 76  44.2 61
201481 Historie, bachelor                 Alle   Alle        Alle   Alle
201179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
201260 IT og informasjonssystemer, bachelor        49.2 416 40.8 147      47.0 294 38.5 106
201189 IT og informasjonssystemer, årsstudium       53.0 202 38.7 44       50.0 145 36.0 32
201440 Idrett, bachelor                  47.0 198 44.1 108      44.7 182 42.1 99
201649 Idrett, årsstudium                 50.1 225 48.6 145      45.5 202 44.1 128
201767 Industriell økonomi og teknologiledelse       53.3 49  47.4 20       51.3 48  47.6 26
201807 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      Alle   Alle        Alle   Alle
201003 Ingeniør, byggdesign                Alle   Alle   Alle   42.8 3  Alle   Alle
201004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201803 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201006 Ingeniør, fornybar energi              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201012 Ingeniør, mekatronikk                Alle   Alle   Alle   40.5 10  36.8 2  35.0 2
201850 Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor  41.0 81  38.3 33       38.4 39  35.3 19
201794 Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium 39.2 13  Alle        41.0 12  Alle
201851 Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor      46.4 67  39.6 31       41.8 35  40.5 21
201663 Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium     48.8 37  41.3 9       42.0 22  37.7 13
201200 Kunst og håndverk, bachelor             37.1 1  Alle        Alle   Alle
201642 Kunst og håndverk, årsstudium            42.2 13  34.4 3       Alle   Alle
201697 Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår 43.6 12  45.4 11
201935 Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår 42.9 4  42.0 4
201945 Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår   53.6 60  49.2 49
201685 Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår  51.8 47  48.5 28
201684 Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår 53.7 77  50.8 55
201597 Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår  52.1 95  48.3 83
201687 Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår   54.0 32  46.2 27
201934 Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår 49.1 18  48.8 15
201945 Lektorutd. med samf. kunnsk. i første studieår                  50.3 44  48.3 34
201685 Lektorutdanning med engelsk i første studieår                   50.3 33  49.3 26
201935 Lektorutdanning med fremmedspr. i første studieår                 Alle   Alle
201684 Lektorutdanning med historie i første studieår                  53.7 66  50.4 50
201697 Lektorutdanning med matematikk i første studieår                 Alle   Alle
201687 Lektorutdanning med norsk i første studieår                    53.3 18  45.3 11
201934 Lektorutdanning med religion i første studieår                  50.9 27  48.8 22
201456 Litteratur, film og teater, bachelor        36.0 9  33.5 5       33.8 4  34.4 4
201922 Litteratur, film og teater, årsstudium       49.0 13  45.7 7       51.9 22  46.9 14
201359 Markedsføring og ledelse              44.0 370 41.5 209      44.9 456 44.2 307
201862 Matematikk, bachelor                Alle   Alle        Alle   Alle
201205 Matematikk, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
201149 Multimedieteknologi og -design           41.0 62  33.2 12       39.1 46  33.1 21
201667 Musikk                       35.6 5  33.6 3       Alle   Alle
201889 Nordisk språk og litteratur, bachelor        Alle   Alle        Alle   Alle
201210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
201303 Oversetting og interkulturell komm., engelsk    36.1 4  Alle        Alle   Alle
201852 Pedagogikk, bachelor                45.7 285 40.1 114      46.5 201 38.4 60
201676 Pedagogikk, årsstudium               55.1 243 41.3 60       53.5 232 42.0 84
201317 Reiselivsledelse                  42.5 129 40.0 64       43.5 142 40.0 75
201482 Religion, etikk og samfunn, bachelor        Alle   Alle        Alle   Alle
201652 Religion, etikk og samfunn, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
201526 Rettsvitenskap                   52.8 527 49.3 338      52.6 539 48.8 352
201242 Samfunnsfag                     45.0 29  o.i.        42.8 46  o.i.
201474 Samfunnsplanlegging og kommunikasjon        42.0 79  37.5 21       39.5 44  35.2 19
201336 Skolebibliotekkunnskap               46.9 36  Alle        48.6 30  Alle
201080 Sosialt arbeid                   51.5 717 45.2 316      51.0 770 45.1 370
201240 Sosiologi                      48.3 160 41.5 66       44.8 162 40.9 75
201900 Sosiologi                      45.4 223 40.4 98       44.3 152 37.0 67
201912 Spansk                       Alle   Alle        Alle   Alle
201853 Spesialpedagogikk                                 o.i.   41.2 81
201881 Statsvitenskap, bachelor              45.6 125 43.1 51       42.3 118 41.7 72
201238 Statsvitenskap, årsstudium             40.7 42  35.0 9       39.5 25  35.7 13
201052 Sykepleie, Grimstad                 48.8 1049 43.8 491
201050 Sykepleie, Kristiansand               50.6 1263 47.0 676
201052 Sykepleierutdanning, Grimstad                           46.6 979 42.7 458
201050 Sykepleierutdanning, Kristiansand                         48.5 1401 45.6 752
201690 Tysk                        Alle   Alle        Alle   Alle
201484 Utviklingsstudier                  42.9 66  41.9 36       43.9 80  42.6 47
201247 Utviklingsstudiet                  45.2 55  41.0 31       44.9 96  43.0 60
201060 Vernepleie                     49.9 500 42.4 197
201060 Vernepleierutdanning                               50.3 478 40.8 160
201345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom       43.7 58  43.5 42       46.6 94  44.3 55
201404 Økonomi og administrasjon, Grimstad         45.0 159 39.8 75       45.4 222 41.2 108
201369 Økonomi og administrasjon, Kristiansand       44.0 296 40.5 152      45.7 404 42.1 240Universitetet i Bergen (UiB)                2018   2018   2018   2017   2017   2017
                              ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
184867 Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor    44.6 220 37.5 85       42.0 125 36.3 50
184162 Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium   52.8 114 36.3 21       51.4 97  36.9 18
184540 Aktuarfag                      Alle   Alle        Alle   Alle
184923 Arabisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi         54.9 375 48.2 183      54.8 361 47.3 178
184478 Arkeologi                      41.0 50  31.9 9       36.2 18  Alle
184395 Bioinformatikk                   Alle   Alle        46.6 45  45.4 33
184327 Biologi                       45.6 128 45.3 90       43.2 70  43.0 54
184940 Datasikkerhet                    Alle   Alle        45.7 66  38.7 24
184829 Datateknologi                    Alle   Alle        52.2 166 45.7 65
184300 Datavitenskap                    53.3 18  37.9 2       53.1 85  44.0 30
184472 Digital kultur                   37.1 15  Alle        40.0 31  27.3 4
184769 Energi                       52.3 36  50.6 25       56.8 83  52.3 56
184887 Engelsk, bachelor                  Alle   Alle        Alle   Alle
184170 Engelsk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
184870 Europastudier                    36.9 15  35.6 9       39.8 29  38.4 12
184707 Farmasi                       59.6 140 53.5 100      57.4 167 53.2 119
184366 Filosofi                      Alle   Alle        Alle   Alle
184479 Filosofi                      Alle   Alle        Alle   Alle
184827 Fiskehelse                     55.0 76  48.6 42       53.5 79  47.9 51
184888 Fransk, bachelor                  Alle   Alle        Alle   Alle
184174 Fransk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
184857 Fysikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
184876 Generell psykologi                 54.0 579 49.7 337      54.5 559 49.2 297
184438 Geografi, bachelor                 44.8 59  38.5 26       44.8 42  37.7 10
184248 Geografi, årsstudium                51.9 26  33.6 6       54.8 42  34.1 3
184915 Geovitenskap, retning geofysikk           Alle   Alle        Alle   Alle
184859 Geovitenskap, retning geologi            Alle   Alle        Alle   Alle
184711 Havbruk og sjømat                  50.1 13  46.5 12       50.4 19  47.8 11
184765 Havteknologi                    52.4 34  47.0 17       50.4 53  48.5 40
184481 Historie, bachelor                 Alle   Alle        Alle   Alle
184179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
184708 Human ernæring                   51.0 28  47.3 17       49.5 21  47.9 16
184436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      52.3 103 40.1 34       47.8 65  37.2 13
184453 Informasjonsvitenskap, bachelor           47.3 300 38.3 87       46.0 188 33.8 26
184189 Informasjonsvitenskap, årsstudium          59.1 169 42.5 33       59.1 113 37.7 18
184306 Informatikk-matematikk-økonomi           41.2 15  40.5 8       46.0 22  44.6 12
184565 Italiensk                      Alle   Alle        Alle   Alle
184582 Japansk                       47.6 82  36.8 23       47.6 79  38.0 21
184454 Journalistikk                    55.1 263 51.0 150 Alle   54.6 246 50.1 149 o.i.
184592 Kinesisk                      Alle   Alle        Alle   Alle
184860 Kjemi                        Alle   Alle        Alle   Alle
184222 Kjønn, seksualitet og mangfold           Alle   Alle        Alle   Alle
184873 Kjønnsstudier                    Alle   Alle        Alle   Alle
184455 Klassisk filologi                  Alle   Alle        Alle   Alle
184916 Klima-, atmosfære- og havfysikk           Alle   Alle
184837 Kognitiv vitenskap                 53.1 216 47.8 92       50.3 150 44.7 69
184200 Kulturvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
184475 Kunsthistorie, bachelor               Alle   Alle        Alle   Alle
184272 Kunsthistorie, årsstudium              Alle   Alle        Alle   Alle
184844 Lektor, 8.-13. trinn, engelsk            52.9 107 49.6 82
184686 Lektor, 8.-13. trinn, fransk            Alle   Alle
184684 Lektor, 8.-13. trinn, historie           54.7 154 50.3 111
184843 Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk  50.5 28  50.2 23
184817 Lektor, 8.-13. trinn, nordisk            Alle   Alle
184580 Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap      45.8 27  45.0 25
184689 Lektor, 8.-13. trinn, tysk             Alle   Alle
184844 Lektorutdanning i engelsk                             50.3 63  46.4 50
184686 Lektorutdanning i fransk                             Alle   Alle
184684 Lektorutdanning i historie                            51.9 130 48.2 107
184843 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk                 50.4 25  47.6 21
184817 Lektorutdanning i nordisk                             46.2 11  41.8 7
184580 Lektorutdanning i religionsvitenskap                       43.2 12  41.2 9
184689 Lektorutdanning i tysk                              Alle   Alle
184922 Litteraturvitenskap                 Alle   Alle        Alle   Alle
184862 Matematikk                     Alle   Alle        43.2 2  45.2 1
184555 Matematikk for industri og teknologi        Alle   Alle        Alle   Alle
184430 Medie- og interaksjonsdesign            51.3 171 45.0 85       50.0 183 44.8 89
184851 Medievitenskap, bachelor              41.8 95  37.9 51       41.0 87  37.2 48
184663 Medievitenskap, årsstudium             49.2 62  35.8 17       43.7 38  36.8 19
184740 Medisin                       66.6 1651 59.0 1019      66.4 1490 58.8 937
184783 Medisinsk teknologi                 61.1 127 56.4 91       59.2 126 56.3 89
184916 Meteorologi og oseanografi                            Alle   Alle
184865 Molekylærbiologi                  49.6 67  51.3 47       48.4 81  49.0 64
184792 Musikkterapi                    Alle   Alle        50.7 7  44.3 4
184437 Musikkvitenskap                   49.2 32  42.0 15       50.5 43  45.2 19
184939 Nanoteknologi                    Alle   Alle        50.4 64  48.5 49
184670 Naturvitenskapelige fag               Alle   Alle        51.2 38  Alle
184211 Nordisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
184889 Nordisk språk og litteratur             Alle   Alle        Alle   Alle
184074 Norrøn filologi                   Alle   Alle        Alle   Alle
184954 Norsk som andrespråk, bachelor           Alle   Alle        Alle   Alle
184911 Norsk som andrespråk, årsstudium          Alle   Alle        Alle   Alle
184742 Odontologi                     64.5 580 56.5 393      64.5 546 56.1 349
184852 Pedagogikk, bachelor                46.9 219 40.8 121      46.9 193 40.0 87
184220 Pedagogikk, årsstudium               50.8 180 36.8 19       57.2 302 43.1 91
184917 Petroleums- og prosessteknologi           Alle   Alle        Alle   Alle
184875 Politisk økonomi                  46.9 128 44.0 77       45.1 93  42.2 55
184941 Psykologi, profesjonsstudium            63.5 1659 55.4 911      63.6 1651 55.3 916
184752 Psykologi, årsstudium                50.8 763 46.6 439      50.2 702 46.4 424
184929 Religionsvitenskap, bachelor            Alle   Alle        Alle   Alle
184910 Religionsvitenskap, årsstudium           Alle   Alle        Alle   Alle
184909 Retorikk                      Alle   Alle        Alle   Alle
184724 Rettsvitenskap                   59.2 2486 52.9 1504      58.4 2437 52.0 1514
184886 Russisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
184369 Samfunnsøkonomi, bachelor              47.3 345 43.5 231      47.2 384 43.2 272
184698 Samfunnsøkonomi, master               46.8 60  44.8 42       48.2 54  45.4 39
184239 Samfunnsøkonomi, årsstudium             54.8 177 47.2 96       55.0 147 44.8 68
184878 Sammenliknende politikk, bachelor          42.2 63  41.2 39       40.7 63  42.1 34
184238 Sammenliknende politikk, årsstudium         54.2 54  44.0 19       51.0 47  44.2 20
184879 Sosialantropologi, bachelor             39.8 117 36.3 59       38.2 88  35.4 56
184367 Sosialantropologi, årsstudium            48.6 124 43.3 59       47.5 79  40.8 50
184880 Sosiologi, bachelor                 42.6 287 39.2 159      40.4 154 36.3 84
184240 Sosiologi, årsstudium                51.9 239 45.8 118      48.6 146 43.2 93
184924 Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor    Alle   Alle        Alle   Alle
184912 Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium   Alle   Alle        Alle   Alle
184853 Spesialpedagogikk                  54.2 186 48.3 71       56.6 239 46.0 99
184893 Språkvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
184914 Statistikk                     Alle   Alle        45.3 3  Alle
184743 Tannpleie                      49.1 358 43.3 159      47.2 376 40.4 158
184692 Teatervitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
184534 Tv-produksjon                    52.2 303 48.3 173      51.3 298 45.0 146
184890 Tysk, bachelor                   Alle   Alle        Alle   Alle
184244 Tysk, årsstudium                  Alle   Alle        Alle   AlleUniversitetet i Oslo (UiO)                 2018   2018   2017   2017
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
185922 Allmenn litteraturvitenskap, bachelor        53.3 93  39.6 19  50.0 47  34.6 5
185615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium       57.5 134 47.1 26  55.2 109 42.2 23
185609 Antikkens kultur                  52.9 73  45.0 29  49.7 57  38.7 11
185478 Arkeologi                      47.4 191 37.9 55  46.1 140 36.3 39
185327 Biovitenskap                    49.2 186 46.7 107 46.2 108 44.8 72
185856 Elektronikk, informatikk og teknologi        46.8 17  32.4 1  45.9 73  41.3 33
185920 Engelsk, bachelor                  48.3 176 36.8 50  47.2 139 35.3 32
185170 Engelsk, årsstudium                 55.9 346 42.7 83  58.8 419 43.7 98
185439 Estetiske studier                  40.5 37  Alle   Alle   Alle
185707 Farmasi                       57.3 246 52.5 151 55.1 222 52.0 160
185479 Filosofi, bachelor                 51.7 166 40.0 49  49.0 92  33.8 6
185366 Filosofi, årsstudium                56.3 257 48.2 79  56.4 300 45.9 95
185793 Fransk, bachelor                  39.0 15  Alle   Alle   Alle
185174 Fransk, årsstudium                 56.6 90  37.6 3  53.8 73  Alle
185857 Fysikk og astronomi                 46.3 33  48.0 22  49.3 89  47.3 46
185915 Geofysikk og klima                 Alle   Alle   Alle   Alle
185858 Geologi og geografi                 Alle   Alle   Alle   Alle
185465 Helseledelse og helseøkonomi            52.4 399 42.9 149 53.8 340 41.8 126
185481 Historie, bachelor                 47.5 332 39.3 129 44.9 183 35.6 52
185179 Historie, årsstudium                53.7 331 43.1 105 54.6 316 41.9 85
185073 Idéhistorie, bachelor                49.2 79  35.8 12  43.7 24  Alle
185400 Idéhistorie, årsstudium               55.8 119 47.8 25  54.3 89  45.2 23
185694 India-studier med hindi               Alle   Alle   Alle   Alle
185830 Informatikk: design, bruk og interaksjon      56.1 820 44.3 218 53.0 570 42.1 169
185370 Informatikk: digital økonomi og ledelse       63.2 470 52.9 213 62.1 1026 51.9 401
185829 Informatikk: programmering og systemarkitektur   57.0 621 45.9 212 53.1 355 42.9 114
185832 Informatikk: robotikk og intelligente systemer   56.4 180 48.3 72  53.1 269 48.3 112
185837 Informatikk: språkteknologi             55.3 380 41.1 78  51.1 202 38.5 33
185872 Internasjonale studier               56.9 713 53.8 455 56.4 596 52.6 355
185565 Italiensk, bachelor                 41.6 11  Alle   Alle   Alle
185950 Italiensk, årsstudium                51.3 55  Alle   50.0 39  Alle
185582 Japansk med Japan-studier              49.6 163 37.8 32  48.1 100 33.8 15
185592 Kinesisk med Kina-studier              46.0 58  Alle   42.5 36  Alle
185860 Kjemi og biokjemi                  Alle   Alle   49.8 109 46.2 65
185459 Klassiske språk                   49.4 19  Alle   Alle   Alle
185713 Klinisk ernæring                  60.0 136 52.3 77  59.0 114 52.2 74
185874 Kriminologi                     55.1 1647 50.5 963 54.3 1478 49.6 825
185626 Kristendom og islam                 50.4 63  36.3 7  50.8 51  Alle
185308 Kultur og kommunikasjon               50.9 288 45.2 109 51.9 307 46.5 151
185904 Kulturarv og bevaringskunnskap                     o.i.   Alle
185200 Kulturhistorie                   47.4 56  Alle   44.9 45  Alle
185462 Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor     47.1 89  Alle
185272 Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium    55.2 241 45.9 71
185462 Kunsthistorie, bachelor                         42.5 33  Alle
185272 Kunsthistorie, årsstudium                        54.3 146 38.0 15
185685 Lektor, 8.-13. trinn, engelsk            52.5 133 47.0 81
185935 Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk         53.6 38  44.3 18
185844 Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag     55.0 255 49.6 161
185817 Lektor, 8.-13. trinn, nordisk            49.2 31  42.5 14
185843 Lektor, 8.-13. trinn, realfag            Alle   Alle
185685 Lektorprogrammet, engelsk                        49.1 92  45.0 69
185935 Lektorprogrammet, fremmedspråk                     46.8 16  42.9 11
185844 Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag                 53.4 237 48.5 170
185817 Lektorprogrammet, nordisk                        46.3 47  44.8 31
185843 Lektorprogrammet, realfag                        46.2 52  45.5 36
185893 Lingvistikk                     55.5 67  42.6 10  49.2 38  36.7 4
185306 Matematikk med informatikk             52.3 34  Alle   52.8 70  Alle
185862 Matematikk og økonomi                42.3 3  Alle   49.1 31  36.8 1
185863 Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi   Alle   Alle   47.6 48  47.6 35
185851 Medievitenskap, bachelor              50.0 346 41.9 137 46.8 191 40.8 89
185604 Medievitenskap, årsstudium             50.6 213 40.0 62  51.3 182 39.2 42
185740 Medisin, Oslo, profesjonsstudium, høst                 68.5 1408 60.2 807
185745 Medisin, Oslo, profesjonsstudium, vår                  67.5 1349 58.8 774
185740 Medisin, høst                    68.5 1390 60.4 769
185745 Medisin, vår                    67.2 1386 59.0 783
185923 Midtøsten-studier med arabisk            52.5 149 39.6 21  51.0 102 Alle
185598 Midtøsten-studier med persisk            43.1 15  Alle
185461 Midtøsten-studier med tyrkisk            Alle   Alle
185437 Musikkvitenskap                   44.8 22  40.7 9  Alle   Alle
185211 Nordisk, særlig norsk språk og litteratur      59.4 159 Alle   59.2 162 Alle
185889 Nordisk: språk, litteratur, retorikk        48.3 35  Alle   45.0 16  Alle
185074 Norrøne og keltiske studier             44.8 17  Alle   42.4 6  Alle
185212 Norsk som andrespråk                51.7 79  Alle   48.5 50  Alle
185742 Odontologi                     65.0 577 57.1 347 65.3 537 56.8 309
185452 Offentlig administrasjon og ledelse         53.6 596 46.3 271 52.3 619 45.0 328
185852 Pedagogikk                     47.8 1044 39.2 351 46.4 767 37.4 275
185786 Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk     39.7 1  Alle   37.9 2  Alle
185455 Portugisisk                               o.i.   Alle
185941 Psykologi , høst                  66.2 1857 56.8 857
185942 Psykologi , vår                   64.9 1449 54.9 650
185941 Psykologi, Oslo, profesjonsstudium, høst                66.1 1422 56.6 586
185942 Psykologi, Oslo, profesjonsstudium, vår                 64.3 1244 54.8 516
185876 Psykologi, bachelor                 57.0 1465 49.2 763 56.9 1275 47.9 628
185752 Psykologi, årsstudium                57.5 1124 50.3 453 58.5 1229 49.6 497
185233 Realfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
185482 Religion og samfunn                 40.0 54  Alle   Alle   Alle
185929 Religionshistorie, bachelor             44.0 29  Alle   40.8 15  Alle
185910 Religionshistorie, årsstudium            53.7 109 40.0 22  55.0 106 37.4 9
185724 Rettsvitenskap (jus), Oslo, master, høst                61.3 2579 54.2 1291
185725 Rettsvitenskap (jus), Oslo, master, vår                 59.6 2364 51.9 1212
185724 Rettsvitenskap (jus), høst             62.0 2631 55.0 1369
185725 Rettsvitenskap (jus), vår              60.4 2310 52.6 1208
185483 Russisk, bachelor                  43.1 11  Alle   47.3 30  Alle
185712 Russisk, årsstudium                 50.9 57  Alle   47.6 40  Alle
185438 Samfunnsgeografi                  53.2 193 45.0 88  52.4 179 43.8 84
185898 Samfunnsøkonomi                             55.0 479 46.8 267
185898 Samfunnsøkonomi, bachelor              53.4 526 46.9 299
185239 Samfunnsøkonomi, årsstudium             59.5 803 47.3 273
185698 Samfunnsøkonomisk analyse              52.2 45  41.7 12  51.8 51  43.6 21
185879 Sosialantropologi                  48.6 463 43.3 190 47.2 393 42.4 186
185880 Sosiologi, bachelor                 51.8 720 45.3 287 49.4 570 44.8 268
185240 Sosiologi, årsstudium                55.3 476 48.1 188 56.4 474 47.9 184
185924 Spansk, bachelor                  43.2 24  Alle   Alle   Alle
185912 Spansk, årsstudium                 47.2 71  Alle   43.8 41  Alle
185853 Spesialpedagogikk                  49.0 758 40.6 249 48.0 661 39.2 231
185881 Statsvitenskap, bachelor              54.4 795 49.3 448 53.1 697 48.3 398
185238 Statsvitenskap, årsstudium             58.8 461 49.0 192 54.2 359 45.4 155
185899 Tannpleie                      54.8 413 44.2 165 50.8 290 42.3 111
185771 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
185873 Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor        49.3 58  40.6 24  48.7 54  35.9 9
185222 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium       57.1 115 47.4 33  57.3 112 47.3 24
185795 Tysk, bachelor                   40.2 5  Alle   Alle   Alle
185690 Tysk, årsstudium                  50.6 57  Alle   Alle   Alle
185883 Utviklingsstudier                  51.3 290 47.7 151 49.5 283 46.7 154Universitetet i Stavanger (UiS)              2018   2018   2018   2018   2017   2017   2017   2017
                              ORD    ORDF   FOR    PRA    ORD    ORDF   FOR    PRA
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------                                
217130 Barnehagelærer                   42.6 289 34.8 94
217131 Barnehagelærer, deltid               46.8 148 Alle
217130 Barnehagelærerutdanning                                   39.8 167 32.9 48
217131 Barnehagelærerutdanning, deltid                               39.3 54  Alle
217070 Barnevern                      45.4 1114 40.8 515           44.1 715 39.0 326
217860 Biologisk kjemi                   48.6 60  44.7 33            50.0 58  46.7 35
217938 Byplanlegging                    Alle   Alle             Alle   Alle
217760 Datateknologi                    48.1 29  38.9 7
217804 Datavitenskap                    44.5 12  Alle
217618 Drama                        Alle   Alle             Alle   Alle
217170 Engelsk                       43.1 54  30.1 7            39.0 26  Alle
217887 Engelsk språk og litteratur             38.4 30  35.2 16            40.5 15  Alle
217046 Fjernsyns- og multimedieproduksjon         46.7 177 41.7 99            43.7 106 40.1 58
217547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn            41.3 25  39.3 17
217655 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk      45.9 71  44.4 56
217651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk        38.5 5  38.8 4
217547 Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7                             40.9 32  40.9 31
217548 Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, deltid                         o.i.   Alle
217655 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, matematikk                       45.0 41  41.4 31
217651 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, norsk                         41.0 18  40.6 16
217481 Historie, bachelor                 42.0 59  35.6 25            37.0 17  Alle
217179 Historie, årsstudium                38.8 37  35.1 19            43.3 56  33.8 17
217255 Hotelledelse                    Alle   43.1 144           46.2 238 41.8 134
217440 Idrett/kroppsøving, bachelor            42.8 193 40.3 102           42.5 184 39.2 104
217649 Idrett/kroppsøving, årsstudium           44.6 167 42.9 107           43.6 208 41.3 142
217813 Industriell økonomi, alle linjer          57.5 116 46.5 19
217813 Industriell økonomi, andre linjer                              54.9 71  47.5 27
217800 Industriell økonomi, petroleumsteknologi                          o.i.   Alle
217803 Informasjonsteknologi                                    o.i.   Alle
217005 Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign    37.7 4  Alle   36.0 1
217003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle
217004 Ingeniør, datateknologi               51.1 66  Alle   30.0 5
217009 Ingeniør, kjemi og miljø              Alle   Alle   Alle
217012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle
217947 Ingeniør, petroleumsgeologi             Alle   Alle   Alle
217015 Ingeniør, petroleumsteknologi            Alle   Alle   Alle
217003 Ingeniørfag, Bygg                                      44.4 23  40.8 11  Alle
217004 Ingeniørfag, Data                                      43.7 16  Alle   Alle
217005 Ingeniørfag, Elektro                                    Alle   Alle   Alle
217009 Ingeniørfag, Kjemi og miljø                                 Alle   Alle   Alle
217012 Ingeniørfag, Maskin                                     Alle   Alle   Alle
217947 Ingeniørfag, Petroleumsgeologi                               Alle   Alle   Alle
217015 Ingeniørfag, Petroleumsteknologi                              Alle   Alle   Alle
217454 Journalistikk                    45.4 190 41.5 100      o.i.   42.7 110 41.2 59       Alle
217755 Konstruksjoner og materialer            51.6 19  Alle             50.0 7  Alle
217642 Kunst og håndverk                  57.8 48  40.0 10            58.4 54  41.2 16
217798 Kybernetikk og robotteknologi            50.3 59  48.5 33
217844 Lektor 8.-13. trinn, master i humanistiske fag                       42.8 29  41.6 24
217843 Lektor 8.-13. trinn, master i realfag                            44.7 13  47.3 13
217844 Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag       48.3 61  44.7 47
217843 Lektor, 8.-13. trinn, realfag            48.7 19  45.2 14
217802 Marin- og offshoreteknologi             Alle   Alle
217205 Matematikk                     47.0 4  Alle             49.6 12  Alle
217857 Matematikk og fysikk                Alle   Alle             Alle   Alle
217211 Nordisk                       Alle   Alle             Alle   Alle
217889 Nordisk språk og litteratur             Alle   Alle             Alle   Alle
217802 Offshoreteknologi                                      Alle   Alle
217801 Petroleumsteknologi                 Alle   Alle             Alle   Alle
217318 Regnskap og revisjon                                    o.i.   38.8 70
217317 Reiselivsledelse                  38.6 177 35.7 94            37.7 122 34.5 68
217196 Religionsstudier                  Alle   Alle             Alle   Alle
217754 Restaurantledelse                                      Alle   Alle
217526 Rettsvitenskap                   55.1 643 49.1 405           53.8 622 48.3 381
217080 Sosialt arbeid                   48.9 936 43.1 388           46.7 791 42.4 374
217880 Sosiologi, bachelor                 42.4 290 36.0 106           40.7 193 35.4 85
217240 Sosiologi, årsstudium                45.0 187 39.3 78            44.0 146 39.3 81
217881 Statsvitenskap                   43.6 173 40.0 85            42.5 170 40.4 96
217050 Sykepleie                      47.6 1818 42.8 949
217050 Sykepleierutdanning                                     46.8 1618 42.0 873
217369 Økonomi og administrasjon              45.3 554 42.1 324           46.7 596 42.5 349
217345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom       54.0 189 49.5 130           50.8 159 48.8 100VID vitenskapelige høgskole (VID)             2018   2018   2017   2017
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
251214 Bibeloversettelse                            Alle   Alle
251700 Ergoterapeututdanning                          43.8 176 35.0 50
251700 Ergoterapi                     44.2 222 36.4 75
251418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.     Alle   Alle   Alle   Alle
251955 Kristendom, ledelse og menighetsutvikling                Alle   Alle
251196 Kristendomskunnskap/RLE               Alle   Alle   Alle   Alle
251902 Religion, kultur og globalisering                    Alle   Alle
251474 Samfunnsfag, bachelor                Alle   Alle   Alle   Alle
251680 Samfunnsfag, årsstudium               Alle   Alle   Alle   Alle
251080 Sosialt arbeid                   52.0 914 43.8 349 50.6 946 43.1 389
251081 Sosialt arbeid, deltid               46.2 100 Alle   46.8 76  Alle
251055 Sykepleie, Bergen                  50.9 1374 45.8 746
251050 Sykepleie, Oslo, Diakonhjemmet           50.0 1813 42.9 667
251051 Sykepleie, Oslo, Diakonova             50.2 1923 42.5 735
251055 Sykepleierutdanning, Bergen                       50.4 1467 45.9 795
251050 Sykepleierutdanning, Oslo                        48.0 1598 41.7 567
251480 Teologi, bachelor                  Alle   Alle   Alle   Alle
251771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
251060 Vernepleie                     45.9 619 38.8 205
251061 Vernepleie, deltid                 48.2 472 35.8 73
251060 Vernepleierutdanning                          44.9 474 38.0 149
251061 Vernepleierutdanning, deltid                      46.9 270 35.4 44


Antall studier:  1309
Rapport kjørt:  Søndag 15. juli 2018 16:52