Poenggrenser fredag 28. juli 2017

Viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (SUPPL) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etterhvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De kan fortsatt gå ned i senere etterfyllinger i august og begynnelsen av september.

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 20. juli til 29. juli skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Enten ved å svare nei til å fortsatt stå på venteliste eller ved å la være å svare innen svarfristen)

En person står ofte på venteliste i flere kvoter på samme studium. Du kan derfor ikke bare legge sammen alle grå tall for å finne antall personer på venteliste totalt på et studium eller lærested. F.eks. konkurrerer alle søkere i ORD-kvotene. I ORDP-kvotene deltar de som er 21 år eller yngre dette opptaksåret. Og i ORDP beregnes poengene utifra primærvitnemålet. Altså det første vitnemålet man får, og ikke eventuelle forbedrede vitnemål. Normalt er 40% av plassene til et studium avsatt til ORDP- kvoten og 60% til ORD. En kvote kan sees på som en kø av søkere. I hver opptakskjøring tas de x første inn og får tilbud om studieplass som de må takke ja til. Resten står på venteliste. En person kan stå i flere køer (en fot i hver kø...)

Listen er sortert på lærestedsnavn

Merk at poenggrensene ikke nødvendigvis er sammenlignbare mellom studier. Årsaker til dette er at noen studier har kvinnepoeng, noen studier har poeng fra opptaksprøve som inngår i poengsummen m.m.

Mange studier har ennå ledige plasser og tar inn flere søkere selv om de ikke har søkt tidligere i år:
Se RestetorgetKodeForklaring
ALLEAlle kvalifiserte søkere fikk tilbud
HOVEDHovedopptak, 20. juli
SUPPSuppleringsopptak 29. juli (noen ganger kalt varaopptak)
TRUStudiet er trukket fra årets opptak, avlyst. Ofte pga for få søkere
ÅpentÅpent studium
o.i.Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her.
ORDOrdinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne køen.
FORForkurskvote
INTKInternasjonal kvote
IVMINOIkke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUKJentekvote
MILKKvote for forsvaret
NIFKKvote for Norges idrettsforbund
NNNordnorsk kvote
NNFNordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTFKvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFFFørstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
ORDFOrdinær førstegangsvitnemålskvote
PRAPraksiskvote
SAMISKSamisk kvote
xxxyyyStudiekoden, sekssifret nummer som identifiserer studiet (xxx angir lærestedet)Ansgar Teologiske                     SUPP        HOVED
Høgskole                         ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
255196 Kristendom, religion, livssyn og etikk       Alle   Alle   Alle   Alle
255418 Interkulturell forståelse             Alle   Alle   Alle   Alle
255437 Musikkteknologi                  Alle   Alle   Alle   Alle
255480 Teologi                      Alle   Alle   Alle   Alle
255752 Psykologi                     45.6 78  42.3 42 45.9 206 43.9 131
255777 Musikk                       Alle   Alle   Alle   Alle
255792 Musikk og helse                  Alle   Alle   Alle   Alle
255869 Interkulturelle studier              Alle   Alle   Alle   Alle
255876 Kultur- og samfunnspsykologi            29.4 1  Alle   38.6 28  32.5 11
255936 Praktisk teologi                  Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og                      SUPP        HOVED
designhøgskolen i Oslo                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
189030 Arkitekt                      133.3 164 121.9 81 133.3 196 121.9 97
189343 Design                       146.4 108 133.0 48 146.4 124 133.0 55Det teologiske                      SUPP        HOVED
Menighetsfakultet                     ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
190196 Kristendom/RLE                   Alle   Alle   Alle   Alle
190242 Samfunnsfag                    Alle   Alle   Alle   Alle
190418 Interkulturell kommunikasjon            Alle   Alle   Alle   Alle
190480 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
190482 Religion, kultur og samfunn            Alle   Alle   Alle   Alle
190927 Ungdom, kultur og trosopplæring          Alle   Alle   Alle   Alle
190934 Lektorprogram i RLE/rel. og etikk og samf.     Alle   Alle   Alle   Alle
190936 Teologi, bachelor                 Alle   Alle   Alle   AlleDronning Mauds Minne                   SUPP        HOVED
Høgskolen                         ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
253130 Barnehagelærer                   37.2 50  31.2 15 37.7 93  31.8 33
253131 Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk  34.5 11  33.1 1  36.1 21  33.1 8
253132 Barnehagelærer, natur- og friluftsliv       42.7 39  37.5 17 42.7 64  38.0 32
253133 Barnehagelærer, deltid               36.5 12  Alle   39.7 46  Alle
253529 Barnehagelærer, flerkulturell forståelse      34.4 9  Alle   34.8 17  27.5 1Fjellhaug Internasjonale                 SUPP        HOVED
Høgskole                         ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
258195 Bibel og misjon                  Alle   Alle   Alle   Alle
258196 Kristendomskunnskap                Alle   Alle   Alle   Alle
258480 Teologi og misjon                 Alle   Alle   Alle   Alle
258482 2-årig studium: Kr.dom, religion, livssyn og etikk Alle   Alle   Alle   Alle
258626 Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Innlandet,                  SUPP        HOVED
studier i Hedmark                     ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
209050 Sykepleierutdanning, Elverum            45.1 916 38.5 385 45.1 1251 38.5 549
209052 Sykepleierutdanning, Elverum, deltid        50.0 356 35.6 91 50.5 473 35.9 124
209053 Sykepleierutdanning, Kongsvinger          45.6 561 38.4 237 45.6 738 38.8 326
209130 Barnehagelærerutdanning              o.i.   o.i.   Alle   Alle
209132 Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert      38.5 40  Alle   40.4 79  Alle
209140 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag   Alle   Alle   Alle   Alle
209157 Faglærerutdanning i musikk             Alle   Alle   Alle   Alle
209162 Organisasjon og ledelse              Alle   Alle   Alle   Alle
209164 Bedriftsøkonomi, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
209172 Jakt, fiske og naturveiledning           39.0 1  Alle   39.0 3  Alle
209183 Animasjon og digital kunst             Alle   Alle   41.7 54  37.6 17
209185 Idrett                       Alle   Alle   Alle   Alle
209215 Offentlig styring, ledelse og økonomi       Alle   Alle   Alle   Alle
209239 Krisehåndtering                  50.4 134 Alle   50.4 195 Alle
209242 Samfunnsfag                    Alle   Alle   Alle   Alle
209311 Landbruksteknikk, bachelor             Alle   Alle   Alle   Alle
209320 Agronomi, bachelor                 Alle   Alle   Alle   Alle
209322 Skogbruk                      Alle   Alle   Alle   Alle
209323 Utmarksforvaltning                 Alle   Alle   Alle   Alle
209362 Agronomi, årsstudium                Alle   Alle   Alle   Alle
209368 Eiendomsmegling                  Alle   Alle   Alle   Alle
209369 Økonomi og administrasjon             Alle   Alle   Alle   Alle
209398 Bedriftsøkonomi, Hamar               43.6 48  Alle   44.2 107 Alle
209409 Økologisk landbruk                 Alle   Alle   Alle   Alle
209420 Naturmangfold                   Alle   Alle   Alle   Alle
209440 Idrett - spesialisering i trenerrollen       Alle   Alle   Alle   Alle
209446 Mat, ernæring og helse               Alle   o.i.   Alle   Alle
209470 Serviceledelse og markedsføring          Alle   Alle   Alle   Alle
209476 Music Business - Management            38.7 7  29.6 1  39.0 16  31.5 4
209486 Folkehelsearbeid                  o.i.   o.i.   Alle   Alle
209516 Regnskapsførerfag                 Alle   Alle   Alle   Alle
209530 Beredskap og krisehåndtering            48.3 92  Alle   48.3 134 Alle
209547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn            Alle   Alle   Alle   Alle
209548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert    Alle   Alle   Alle   Alle
209605 Friluftsliv                    Alle   Alle   Alle   Alle
209623 Engelsk                      o.i.   o.i.   Alle   Alle
209651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn           Alle   Alle   Alle   Alle
209664 Organisasjon og ledelse, deltid          Alle   Alle   32.0 1  Alle
209667 Musikk                       Alle   Alle   Alle   Alle
209668 Landbruksteknikk, årsstudium            Alle   Alle   Alle   Alle
209672 Norsk                       Alle   Alle   Alle   Alle
209676 Sosialpedagogikk                  Alle   Alle   Alle   Alle
209714 Music Business - Production            41.3 19  37.1 7  42.2 47  38.9 20
209743 Tannpleie                     43.9 102 36.3 42 45.0 156 36.5 64
209839 Spillteknologi og simulering            38.9 15  32.0 2  42.7 77  35.8 25
209867 Ledelse og organisasjonsutvikling         Alle   Alle   Alle   Alle
209935 Lektorutdanning i språkfag             Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Innlandet,                  SUPP             HOVED
studier i Lillehammer                   ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
210035 Økonomi og administrasjon, bachelor        39.1 31  34.1 6       40.2 95  36.4 38
210060 Vernepleierutdanning                44.3 399 37.8 133      44.6 589 38.0 205
210070 Barnevern                     43.7 335 38.2 135      43.7 520 38.2 225
210080 Sosialt arbeid                   45.4 353 40.7 145      45.4 530 40.7 232
210164 Økonomi og administrasjon, årsstudium       48.3 19  Alle        48.3 51  40.0 10
210185 Idrett                       38.3 22  37.3 13      39.2 50  37.3 34
210220 Pedagogikk, årsstudium               45.3 52  33.9 13      45.3 111 34.3 21
210262 Film- og fjernsynsvitenskap            Alle   Alle        Alle   Alle
210264 TV-teknikk                     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
210288 Internasjonale studier med historie, årsstudium  Alle   Alle        Alle   Alle
210308 Kulturprosjektledelse, bachelor          Alle   Alle        Alle   Alle
210317 Reiselivsledelse                  Alle   Alle        Alle   Alle
210319 Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser   Alle   Alle        Alle   Alle
210440 Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi 41.4 59  38.4 36      41.6 134 39.6 77
210485 Sport Management                  40.3 23  37.0 8       41.0 62  38.2 31
210526 Rettsvitenskap                   49.9 289 45.5 185      49.9 451 45.5 285
210534 TV-ledelse                     o.i.   o.i.        Alle   Alle
210568 Pedagogikk, bachelor, deltid            35.3 8  Alle        38.1 35  Alle
210654 Kulturprosjektledelse, årsstudium         Alle   Alle        Alle   Alle
210754 Reiseliv og turisme                Alle   Alle        Alle   Alle
210847 TV-regi                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
210852 Pedagogikk, bachelor                36.2 29  Alle        37.0 45  Alle
210867 Organisasjon og ledelse              33.0 3  Alle        36.3 25  Alle
210872 Internasjonale studier med historie, bachelor   Alle   Alle        Alle   Alle
210876 Psykologi                     46.1 172 42.1 86      46.1 297 42.1 155Høgskolen i Molde,                    SUPP        HOVED
Vitenskaplig høgskole                   ORD    ORDF   ORD    ORDF
i logistikk
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
211050 Sykepleierutdanning                44.3 512 38.5 207 44.3 709 38.5 294
211060 Vernepleierutdanning                43.3 166 35.8 69 43.3 240 35.8 105
211164 Bedriftsøkonomi                  Alle   Alle   Alle   Alle
211185 Idrett og adventure                37.1 4  36.3 2  37.1 9  36.3 4
211187 IT, nettbasert                   48.7 71  Alle   50.6 126 Alle
211189 IT                         40.3 8  Alle   45.7 31  30.8 4
211238 Statsvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
211246 Jus                        38.1 12  33.0 4  42.0 40  36.2 19
211292 Logistikk og Supply Chain Management        40.2 19  29.3 2  41.4 46  34.8 11
211318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle   31.3 1  Alle
211369 Økonomi og administrasjon             Alle   Alle   34.9 8  Alle
211432 Marin logistikk og økonomi             Alle   Alle   38.4 12  Alle
211488 Sport Management                  32.7 4  27.2 2  35.9 16  28.4 4
211841 Jus og administrasjon               Alle   Alle   33.3 4  Alle
211866 Petroleumslogistikk                Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo og                    SUPP                       HOVED
Akershus                         ORD    FOR   IVMINO  ORDF   PRA    ORD    FOR   IVMINO  ORDF   PRA
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- ---------                         
215003 Ingeniør, bygg                   47.6 57  Alle        40.3 22       47.7 87  Alle       40.6 31
215004 Ingeniør, data                   48.4 55  Alle        40.6 21       49.0 86  Alle       41.5 35
215005 Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi   Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
215009 Ingeniør, bioteknologi og kjemi          Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
215012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
215050 Sykepleierutdanning, Oslo             47.4 1442          41.2 714      48.1 2262          41.8 1146
215054 Sykepleierutdanning, Kjeller            46.9 738           40.3 306      47.4 1041          41.1 445
215055 Sykepleierutdanning, Sandvika           47.8 720           40.4 357      51.8 1048          41.4 540
215060 Vernepleierutdanning, Kjeller           47.0 621           38.3 161      48.0 888          38.8 244
215061 Vernepleierutdanning, Kjeller, deltid       47.7 496           34.6 69       47.7 633          35.2 98
215063 Vernepleierutdanning, Sandvika, deltid       49.6 446           35.2 60       49.9 601          35.8 91
215070 Barnevernspedagogutdanning             50.0 840           44.0 346      50.0 1275          44.0 539
215071 Barnevernspedagogutdanning, deltid         42.9 60                     43.0 67
215080 Sosialt arbeid                   51.7 1008          44.2 401      51.7 1522          44.3 632
215085 Arkivvitenskap, bachelor              48.8 66           Alle        49.2 111          Alle
215105 Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel   Alle                       Alle
215106 Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag, deltid o.i.                       o.i.
215109 Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Kjeller       Alle                       Alle
215123 Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag     Alle                       Alle
215124 Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag   Alle                       Alle
215127 Yrkesfaglærer, elektrofag, Kjeller         Alle                       Alle
215129 Yrkesfaglærer, teknikk og ind prod.        Alle                       Alle
215130 Barnehagelærerutdanning              44.2 343           33.8 73       44.7 547          34.2 133
215131 Barnehagelærerutdanning, deltid          Alle             Alle        Alle            Alle
215138 Administrasjon og ledelse             47.2 635           41.8 301      51.2 1531          44.3 816
215140 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag   43.2 39           40.5 33       43.2 69           40.5 60
215150 Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk   Alle             Alle        Alle            Alle
215162 Økonomi og ledelse                 61.6 267           48.2 40       61.6 556          48.2 124
215185 Kroppsøving og idrett               55.9 165           44.1 71       56.3 329          44.9 151
215200 Kunst og design - studieretn. kunst og formidling 47.3 61           40.8 19       48.9 132          41.4 43
215221 Tegnspråk                     54.1 87           37.2 10       54.1 163          37.2 19
215228 Yrkesfaglærerutd i service og samferdsel      Alle                       Alle
215229 Yrkesfaglærer, elektrofag, Stavanger        Alle                       Alle
215231 Yrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod      Alle                       Alle
215253 Økonomi og ledelse, deltid             61.1 335           43.5 45       61.1 644          43.5 140
215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor   43.5 68           Alle        46.5 139          Alle
215369 Økonomi og adm. / revisjon / Facility Management  49.6 502           43.7 248      50.5 973          44.2 514
215395 Informasjonsteknologi               49.9 126           38.9 29       49.9 179          39.1 46
215405 Produktdesign                   o.i.             o.i.        o.i.            o.i.
215408 Samfunnsernæring                  44.5 51           36.1 10       47.3 118          40.4 39
215439 Drama og teaterkommunikasjon, bachelor       46.1 29           36.0 7       47.9 56           37.0 12
215449 Anvendt datateknologi               51.1 357           40.1 91       51.1 557          40.1 156
215454 Journalistikk                   52.2 58      Alle   44.9 31  Alle   54.8 211      Alle   47.5 118 Alle
215466 Tegnspråk og tolking                48.3 42           34.2 1       48.3 67           34.2 4
215472 Kunst og design - studieretn. mote og produksjon  55.4 103           47.0 42       56.5 221          48.1 103
215484 Utviklingsstudier, bachelor            45.5 96           40.6 44       45.6 163          41.2 76
215511 Lærerutdanning for tospråklige lærere-Samfunnsfag Alle             Alle        Alle            Alle
215547 Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn       43.1 62           40.4 42       43.1 89           40.4 65
215554 Prehospitalt arbeid - paramedic          52.9 77           41.4 18       52.9 90           41.4 22
215562 Lærerutdanning for tospråklige lærere - matematikk Alle             Alle        Alle            Alle
215601 Arkivvitenskap, årsstudium             55.6 74           o.i.        56.1 134          o.i.
215602 Design og kommunikasjon i digitale medier     57.5 164           38.5 16       57.5 333          38.5 41
215603 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium  51.7 54           Alle        52.2 113          Alle
215604 Medier og kommunikasjon, årsstudium        54.3 82           41.2 22       54.3 177          41.2 38
215618 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium      54.3 51           49.3 22       55.7 124          50.7 51
215651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - norsk   42.0 10           39.6 7       44.0 26           40.8 17
215655 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - engelsk  46.7 46           41.3 31       46.7 78           41.8 53
215657 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - matematikk 49.8 58           46.2 36       51.2 102          46.6 63
215691 Utviklingsstudier, årsstudium           49.3 65           41.5 23       51.8 178          44.7 71
215696 Trafikklærerutdanning               49.3 147                     50.0 201
215700 Ergoterapeututdanning               47.0 320           38.6 96       47.0 527          38.6 175
215701 Radiografutdanning                 49.6 338           41.9 125      49.8 532          42.4 198
215702 Bioingeniørutdanning                53.0 182           46.4 87       53.5 298          47.2 155
215703 Fysioterapeututdanning               54.8 687           48.0 357      55.1 1232          48.3 654
215705 Tannteknikerutdanning               46.5 228           36.5 54       47.0 331          37.2 79
215706 Fysioterapeututdanning, mensendieck        53.1 314           46.2 172      53.5 562          46.8 300
215744 Ortopediingeniør                  56.6 13           47.4 5       57.7 34           51.1 17
215749 Farmasiutdanning                  53.9 238           48.5 116      54.2 324          48.8 170
215822 Ingeniør, energi og miljø             Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
215848 Fotojournalistikk                 Alle             Alle        Alle            Alle
215850 Medier og kommunikasjon, bachelor         48.2 106           41.3 38       49.0 264          43.1 125
215876 Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse    48.4 156           40.8 44       49.5 288          42.1 107
215953 Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Kjeller, nettbasert Alle                       Alle
215954 Yrkesfaglærer, elektrofag, Kjeller, nettbasert   Alle                       Alle
215957 Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel   Alle                       Alle
215958 Yrkesfaglærer, teknikk og ind prod., nettbasert  Alle                       Alle
215959 Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Stavanger      Alle                       AlleHøgskulen på Vestlandet                  SUPP             HOVED
                             ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
203002 Ingeniør, brannsikkerhet              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203003 Ingeniør, bygg                   49.1 38  Alle   43.4 17  50.3 84  Alle   44.4 38
203004 Ingeniør, data                   48.7 35  Alle   38.0 8  48.8 50  Alle   39.8 11
203005 Ingeniør, automatisering, Førde          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203006 Ingeniør, elkraft                 Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203009 Ingeniør, kjemi                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203011 Ingeniør, marinteknikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203012 Ingeniør, maskin, Bergen              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203017 Ingeniør, automatisering, Bergen          Alle   Alle   Alle   41.7 4  Alle   Alle
203024 Ingeniør, elektronikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203028 Ingeniør, kommunikasjonssystemer          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203034 Ingeniør, maskin, Haugesund            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203045 Ingeniør, produksjonsteknikk            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203047 Ingeniør, HMS                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203050 Sykepleie, Bergen, bachelor            52.2 1012     47.7 525 52.2 1693      47.8 940
203051 Sykepleie, Førde, bachelor, deltid, samlingsbasert 48.0 337      36.8 85  50.0 490      38.5 139
203052 Sykepleie, Førde, bachelor, vår          44.2 345      38.5 124 44.2 442      38.5 173
203053 Sykepleie, Stord, bachelor             45.2 580      40.0 224 45.3 788      40.0 312
203054 Sykepleie, Førde, bachelor, høst          44.5 403      40.4 171 44.5 521      40.4 229
203056 Sykepleie, Haugesund, bachelor           45.9 544      40.0 235 45.9 759      40.1 342
203060 Vernepleie, Bergen                 50.8 459      40.6 155 50.9 697      40.7 243
203061 Vernepleie, Sogndal, deltid            48.0 206      33.6 20  48.0 292      33.8 35
203062 Vernepleie, Sogndal                43.8 191      36.3 66  43.8 277      36.3 92
203069 Ingeniør, maskin, Florø              TRU    TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
203070 Barnevern                     42.1 172      35.8 56  42.1 258      36.0 97
203072 Ingeniør, energi, elkraft og miljø         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203080 Sosialt arbeid, Bergen               52.7 434      46.7 188 53.5 743      46.8 344
203081 Sosialt arbeid, Sogndal              43.8 228      39.6 96  43.8 338      39.6 152
203083 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Stord        Alle        Alle   38.4 3       39.4 3
203084 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Stord         Alle        Alle   Alle        Alle
203096 Ingeniør, undervannsteknologi, Bergen       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203130 Barnehagelærer, barns utvikling, lek og læring   40.2 41      31.3 12  42.2 80       33.5 27
203131 Barnehagelærer, natur, helse og bevegelse     Alle        Alle   Alle        Alle
203132 Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet     Alle        Alle   Alle        Alle
203133 Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk     Alle        Alle   Alle        Alle
203134 Barnehagelærer, Sogndal, deltid          Alle        Alle   31.7 1       Alle
203135 Barnehagelærer, Stord               36.7 19      29.6 3  37.1 33       30.8 10
203157 Faglærerutdanning i musikk             Alle        Alle   Alle        Alle
203170 Engelsk, Sogndal                  Alle        Alle   Alle        Alle
203179 Historie, årsstudium                Alle        Alle   Alle        Alle
203185 Idrett, Sogndal                  37.1 14      36.4 8  38.0 36       36.4 23
203203 Folkehelsearbeid                  45.7 56      38.4 29  47.1 113      40.5 54
203242 Samfunnsfag, Sogndal                Alle        Alle   Alle        Alle
203246 Jus                        36.0 17      36.3 12  42.6 75       40.8 52
203302 Friluftsliv                    47.2 24      36.8 7  47.2 62       36.8 15
203310 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur    43.6 27      40.1 9  43.8 53       40.1 19
203317 Natur- og opplevelsesbasert reiseliv        Alle        Alle   Alle        Alle
203330 Reiselivsledelse                  Alle        Alle   35.6 26       33.3 13
203351 Ungdomssosiologi                  Alle        Alle   34.8 4       Alle
203353 Nautikk                      44.6 23      Alle   45.9 41       Alle
203368 Eiendomsmegling                  37.0 24      33.8 16  39.0 111      36.3 72
203369 Økonomi og administrasjon, Bergen         48.8 296      45.6 176 48.8 597      45.6 388
203373 Naturfag                      Alle        Alle   Alle        Alle
203395 Informasjonsteknologi               46.0 33      31.8 1  46.8 62       39.5 14
203404 Økonomi og administrasjon, Haugesund        40.8 33      Alle   40.8 49       Alle
203414 Økonomi og administrasjon, Haugesund, deltid    42.6 35      Alle   49.7 73       32.8 6
203437 Community Music                  Alle        Alle   Alle        Alle
203440 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag   49.8 73      45.8 48  50.1 125      45.9 83
203445 Barnehagelærer, Sogndal              31.7 2       33.3 1  32.1 4       33.3 2
203466 Tegnspråk og tolking                44.0 21      30.6 1  46.5 39       36.0 7
203469 Geologi og geofare                 Alle        Alle   Alle        Alle
203481 Historie, bachelor                 Alle        Alle   Alle        Alle
203485 Idrett og kroppsøving               40.1 32      38.3 20  40.1 63       38.3 41
203486 Idrett, fysisk aktivitet og helse         38.2 25      37.6 14  38.2 43       37.6 24
203505 Kunst og håndverk                 Alle        Alle   Alle        Alle
203506 Ingeniør, undervannsteknologi, Kristiansund    TRU    TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
203509 Personlig trener                  40.4 17      34.4 3  43.1 66       39.7 25
203515 Økonomi og administrasjon, Sogndal         39.0 26      36.7 17  39.0 42       36.7 26
203526 Økonomi og jus                   36.8 24      37.1 15  36.8 43       37.1 30
203529 Barnehagelærer, Bergen, deltid           43.5 29      Alle   44.2 98       33.5 23
203547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, kroppsøving      44.3 23      42.9 14  44.3 34       42.9 24
203548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, musikk        Alle        Alle   Alle        Alle
203550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samfunnsfag      43.2 20      42.0 15  43.2 35       42.5 29
203551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, engelsk        41.2 8       39.4 5  41.6 15       39.8 11
203557 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, naturfag       43.4 14      41.2 10  44.0 24       42.3 17
203559 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, KRLE         Alle        Alle   39.4 1       38.6 1
203561 Ingeniør, undervannsteknologi, Florø        TRU    TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
203564 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, kunst og håndverk   Alle        Alle   Alle        Alle
203567 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, engelsk       45.9 30      42.6 22  46.7 47       43.3 35
203569 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, KRLE         Alle        Alle   38.9 5       41.2 5
203590 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Sogndal        Alle        Alle   Alle        Alle
203599 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, mat og helse     Alle        Alle   Alle        Alle
203623 Engelsk, Stord                   Alle        Alle   Alle        Alle
203649 Idrett, Stord                   Alle        Alle   39.0 25       36.7 17
203651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Sogndal       Alle        Alle   Alle        Alle
203655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, matematikk      50.8 49      47.7 30  52.8 101      48.4 73
203657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, samfunnsfag     50.7 76      47.5 56  50.9 118      47.5 88
203658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, norsk        43.1 7       41.2 6  43.1 20       41.2 16
203659 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, mat og helse     41.3 3       39.3 3  44.7 13       41.8 12
203660 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, musikk        Alle        Alle   Alle        Alle
203667 Musikk                       Alle        Alle   Alle        Alle
203675 Ingeniør, bygg og anlegg              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203680 Samfunnsfag, Stord                 Alle        Alle   Alle        Alle
203700 Ergoterapi                     46.5 163      40.4 56  46.5 245      40.8 96
203701 Radiografi                     46.9 200      39.5 57  47.0 308      39.7 103
203702 Bioingeniør                    51.2 90      47.1 43  51.7 162      48.1 89
203703 Fysioterapi                    54.7 467      48.3 275 54.8 891      49.0 523
203753 Landmåling og eiendomsdesign            47.3 75      37.7 14  48.5 139      38.8 36
203822 Ingeniør, energiteknologi             42.8 2  Alle   Alle   42.8 5  Alle   38.5 2
203835 Fornybar energi                  38.8 19      29.1 1  39.3 37       34.4 6
203927 Sosiologi - ungdomssosiologi            Alle        Alle   36.4 14       31.2 5Høgskolen i Sørøst-                    SUPP             HOVED
Norge                           ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
222003 Ingeniør bygg - byggdesign             40.8 2  Alle   Alle   40.8 3  Alle   Alle
222004 Ingeniør, data, Horten               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222006 Ingeniør elektro - elkraftteknikk         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222012 Ingeniør, produktdesign              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222017 Ingeniør, maritim elektro-automasjon        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222033 Ingeniør bygg - plan og infrastruktur       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222044 Skipsfart logistikk                Alle        Alle   Alle        Alle
222050 Sykepleier, Horten                 47.6 524      38.6 164 47.6 688      38.6 213
222051 Sykepleier, Drammen                48.3 1168     40.0 422 48.9 1529      40.2 565
222052 Sykepleier, Porsgrunn, deltid           46.7 470      35.7 108 46.9 621      36.5 154
222054 Sykepleier, Porsgrunn               47.5 538      40.5 183 47.5 701      40.5 241
222060 Vernepleier                    46.1 347      36.4 78  46.1 499      36.5 114
222061 Vernepleier, deltid                46.0 250      33.3 25  46.0 334      33.3 37
222068 Ingeniør, elektro                 Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222069 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn        46.2 243      36.9 58  46.2 375      36.9 94
222083 Grunnskolelærer 5.- 10. trinn, Drammen       Alle        Alle   Alle        Alle
222084 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden       Alle        Alle   Alle        Alle
222090 Ingeniør elektro - informatikk og automatisering  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222098 Design i nye medier                46.5 29      Alle   50.1 56       Alle
222130 Barnehagelærer, Horten               Alle        Alle   36.4 16       Alle
222131 Barnehagelærer, Horten, deltid           Alle        Alle   Alle        Alle
222132 Barnehagelærer, Drammen              43.0 125      31.7 12  43.5 204      33.5 30
222133 Barnehagelærer, Porsgrunn             41.2 38      Alle   41.8 56       Alle
222134 Barnehagelærer, Notodden, deltid          36.5 10      Alle   36.5 9       Alle
222135 Barnehagelærer, Notodden              Alle        Alle   Alle        Alle
222140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        Alle        Alle   Alle        Alle
222150 Faglærer i design, kunst og håndverk        Alle        Alle   Alle        Alle
222155 Lysdesign                     Alle        Alle   Alle        Alle
222164 Bedriftsøkonomi, Bø                Alle        Alle   Alle        Alle
222167 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn             38.9 14      Alle   39.8 23       Alle
222170 Engelsk, Bø, årsstudium              Alle        Alle   Alle        Alle
222172 Friluftsliv, kultur og naturveiledning       Alle        Alle   Alle        Alle
222179 Historie, Horten, årsstudium            Alle        Alle   Alle        Alle
222185 Idrett                       Alle        Alle   Alle        Alle
222187 IT og informasjonssystemer, Bø, årsstudium     Alle        Alle   35.5 10       Alle
222205 Matematikk                     Alle        Alle   Alle        Alle
222210 Norsk, Horten, årsstudium             49.2 11      o.i.   51.3 29       o.i.
222240 Sosiologi, årsstudium               40.3 16      Alle   40.3 28       Alle
222251 Visuell kommunikasjon               42.7 47      40.8 17  42.9 86       40.8 34
222302 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning      34.3 1       Alle   40.7 7       Alle
222308 Kulturledelse                   Alle        Alle   Alle        Alle
222315 Natur og miljø, bachelor              Alle        Alle   Alle        Alle
222318 Regnskap og revisjon                39.3 24      Alle   39.4 31       Alle
222330 Økonomi og ledelse, Drammen            43.6 114      37.3 40  43.7 193      37.5 81
222345 Siviløkonom                    Alle        Alle   Alle        Alle
222351 Ungdomskunnskap                  45.4 30      Alle   47.8 53       Alle
222352 Marinteknisk drift                 Alle        Alle   Alle        Alle
222353 Nautikk                      Alle        Alle   Alle        Alle
222359 Markedsføringsledelse               33.5 8       34.3 7  34.8 48       34.9 36
222366 Idehistorie                    Alle        Alle   Alle        Alle
222368 Eiendomsmegling                  38.6 33      34.8 17  38.6 85       34.8 45
222369 Økonomi og ledelse, Horten             39.7 35      25.4 1  39.8 59       28.8 5
222395 IT og informasjonssystemer, Ringerike, bachelor  36.0 17      Alle   37.0 31       Alle
222404 Økonomi og ledelse, Kongsberg           Alle        Alle   Alle        Alle
222412 Informasjonsbehandling               50.7 116      Alle   50.8 167      Alle
222414 Økonomi og ledelse, Ringerike           Alle        Alle   Alle        Alle
222440 Idrett, ernæring og helse             42.4 65      38.1 34  42.4 118      38.2 59
222441 Visuelle kunstfag og design            Alle        Alle   Alle        Alle
222442 Folkekunst, bachelor                Alle        Alle   Alle        Alle
222443 Folkemusikk, bachelor               Alle        Alle   Alle        Alle
222447 Natur, miljø og friluftsliv            Alle        Alle   Alle        Alle
222449 IT og informasjonssystemer, Bø, bachelor      36.8 26      Alle   38.8 48       Alle
222453 IT og informasjonssystemer, Horten, bachelor    43.5 59      31.9 8  43.7 106      32.7 14
222470 Økonomi og ledelse, Bø               Alle        Alle   Alle        Alle
222473 Internasjonal markedsføring            Alle        Alle   32.5 12       34.0 11
222481 Historie, Horten, bachelor             Alle        Alle   Alle        Alle
222485 Idrettsvitenskap                  38.8 21      32.6 12  38.9 39       32.6 16
222503 Ingeniør, data, Kongsberg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222505 Leire - kunst og design 1             Alle        Alle   Alle        Alle
222513 Historie, Bø, bachelor               Alle        Alle   Alle        Alle
222526 Jus                        54.4 239      45.7 118 54.7 410      46.4 216
222532 Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1     Alle        Alle   Alle        Alle
222543 Tekstil - kunst og design 1            Alle        Alle   Alle        Alle
222547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Horten        Alle        Alle   Alle        Alle
222548 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen       Alle        Alle   Alle        Alle
222549 Historie, Bø, årsstudium              Alle        Alle   Alle        Alle
222557 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn       Alle        Alle   Alle        Alle
222567 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden       Alle        Alle   Alle        Alle
222569 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn      Alle        Alle   Alle        Alle
222602 Digital mediedesign                52.0 55      Alle   55.1 102      Alle
222605 Natur og miljø, årsstudium             Alle        Alle   Alle        Alle
222613 Historie, Bø, årsstudium, deltid          41.5 18      Alle   41.6 26       Alle
222616 Norsk, Bø, årsstudium               Alle        Alle   Alle        Alle
222622 Engelsk, Bø, årsstudium, deltid          53.5 134      Alle   53.5 206      Alle
222623 Engelsk, Horten, årsstudium            48.8 14      Alle   51.7 34       Alle
222628 Folkekunst, årsstudium               Alle        Alle   Alle        Alle
222629 Folkemusikk, årsstudium              Alle        Alle   Alle        Alle
222630 Kunst og håndverk                 Alle        Alle   Alle        Alle
222637 Tegning - bilde                  Alle        Alle   Alle        Alle
222642 Kunst og design                  Alle        Alle   Alle        Alle
222649 Kroppsøving og idrettsfag             Alle        Alle   Alle        Alle
222660 Grunnskolelærer 5.- 10. trinn, Horten       Alle        Alle   Alle        Alle
222662 Naturfag                      Alle        Alle   Alle        Alle
222663 Event & Sport Management, deltid          43.5 20      Alle   47.1 47       Alle
222667 Musikk                       Alle        Alle   Alle        Alle
222672 Norsk, Bø, årsstudium, deltid           54.1 144      Alle   54.1 213      Alle
222676 Spesialpedagogikk                 48.1 48      Alle   50.0 104      Alle
222684 Lektor i historie                 41.2 4       40.7 4  41.2 8       40.7 8
222688 Ingeniør kjemi - ren energi og prosessteknologi  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222701 Radiografi                     46.8 261      41.2 86  46.8 376      41.2 128
222717 Internasjonal forståelse og samarbeid       Alle        Alle   Alle        Alle
222750 Revisjon og regnskap                TRU        TRU    TRU         TRU
222823 Ingeniør, mikro- og nanosystemteknologi      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222824 Ingeniør maskin - maskinteknisk design       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222843 Lektor i realfag                  TRU        TRU    TRU         TRU
222853 Spesialpedagogikk                 44.0 50      34.8 8  44.7 97       36.1 22
222867 Forretningsjus og økonomi             44.1 66      41.3 39  44.3 145      41.5 87
222880 Sosiologi, bachelor                41.9 38      28.3 2  42.0 61       28.3 3
222881 Statsvitenskap                   42.9 79      36.4 20  42.9 128      36.4 37
222887 Engelsk, Horten, bachelor             42.1 4       Alle   44.9 10       35.0 1
222889 Norsk, Horten, bachelor              Alle        Alle   Alle        Alle
222894 Optometri                     43.5 92      36.5 27  43.5 138      37.0 49
222895 Innovasjon og entreprenørskap           Alle        Alle   33.2 9       32.1 6
222913 Spansk                       44.3 5       Alle   44.3 10       Alle
222921 Språk og litteratur                Alle        Alle   Alle        Alle
222952 Event & Sport Management              47.7 29      Alle   49.6 53       AlleHøgskulen i Volda                     SUPP             HOVED
                             ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
223070 Sosialt arbeid, barnevernspedagog         42.1 199 36.0 72      42.1 325 36.0 142
223080 Sosialt arbeid, sosionom              44.1 250 37.0 99      44.4 426 37.9 182
223130 Barnehagelærerutdanning              Alle   Alle        Alle   Alle
223170 Engelsk, deltid                  Alle   Alle        Alle   Alle
223179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
223196 Religion, livssyn og etikk             Alle   Alle        Alle   Alle
223210 Norsk (nordisk)                  Alle   Alle        41.0 6  Alle
223211 Norsk (nordisk), deltid              Alle   Alle        Alle   Alle
223285 Samfunnsvitenskap                 Alle   Alle        Alle   Alle
223437 Musikk, bachelor                  Alle   Alle        Alle   Alle
223439 Teater og drama, bachelor             Alle   Alle        Alle   Alle
223440 Friluftsliv, bachelor               40.3 5  Alle        40.3 9  Alle
223446 Matkultur og helse                 36.4 1  Alle        39.4 3  Alle
223451 Animasjon                     o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
223452 Planlegging og administrasjon           Alle   Alle        Alle   Alle
223453 PR, kommunikasjon og media             Alle   Alle        Alle   Alle
223472 Kunst og håndverk, bachelor            Alle   Alle        Alle   Alle
223481 Historie, bachelor                 Alle   Alle        Alle   Alle
223485 Idrett, bachelor                  Alle   Alle        36.9 12  33.6 9
223514 Media, IKT og design - mediedesign         Alle   Alle        Alle   Alle
223529 Barnehagelærerutdanning, deltid          Alle   Alle        Alle   Alle
223547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. årstrinn      Alle   Alle        Alle   Alle
223605 Friluftsliv, årsstudium              38.6 3  Alle        49.3 33  38.9 10
223618 Teater og drama, årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
223623 Engelsk                      Alle   Alle        Alle   Alle
223630 Kunst og håndverk, årsstudium           Alle   Alle        Alle   Alle
223649 Idrett, årsstudium                 39.1 6  38.3 4       40.1 21  38.3 11
223651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. årstrinn      Alle   Alle        Alle   Alle
223663 Mediekunnskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
223667 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
223723 Journalistikk, spesialisering avis/nett      36.0 3  37.4 1  o.i.   36.0 6  37.4 4  o.i.
223845 Media, IKT og design - medieproduksjon       Alle   Alle        31.0 2  Alle
223849 Journalistikk, spesialisering tv/radio       49.2 45  47.0 24 Alle   49.2 100 47.0 61  Alle
223891 Språk og litteratur                Alle   Alle        Alle   Alle
223929 Religion og livssyn                Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold                    SUPP             HOVED
                             ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
224003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   42.9 9  Alle   33.5 1
224004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224005 Ingeniør, elektro                 Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224035 Økonomi og administrasjon             34.7 16      29.0 2  37.4 46       31.0 11
224050 Sykepleierutdanning                46.1 1257     39.6 491 46.1 1672      39.6 683
224060 Vernepleierutdanning                45.7 473      36.7 113 45.7 662      36.7 173
224070 Barnevern                     46.0 412      39.6 136 46.2 590      39.6 211
224080 Sosialt arbeid                   48.0 462      41.7 171 48.0 682      41.8 263
224130 Barnehagelærerutdanning              38.3 46      Alle   38.3 68       Alle
224131 Barnehagelærerutdanning, deltid          35.3 10      Alle   35.3 11       Alle
224170 Engelsk                      Alle        Alle   Alle        Alle
224210 Norsk                       43.2 3       Alle   45.7 9       Alle
224238 Statsvitenskap                   Alle        Alle   Alle        Alle
224244 Tysk                        Alle        Alle   Alle        Alle
224270 Informatikk: design og utvikling av IT-systemer  Alle        Alle   Alle        Alle
224318 Regnskap og revisjon                34.3 4       Alle   38.0 21       Alle
224398 Bedriftsøkonomi                  34.3 2       Alle   38.0 9       Alle
224453 Informasjonssystemer                42.8 40      27.6 1  42.8 68       27.6 1
224455 Internasjonal kommunikasjon            Alle        Alle   Alle        Alle
224474 Samfunn, språk og kultur              Alle        Alle   Alle        Alle
224505 Kunst og håndverk                 40.1 2       Alle   40.1 5       Alle
224547 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7       Alle        Alle   Alle        Alle
224610 Fransk                       Alle        Alle   Alle        Alle
224620 Informasjonsteknologi               38.5 10      Alle   38.5 16       Alle
224626 Religion, livssyn og etikk             41.0 7       Alle   43.1 13       Alle
224649 Kroppsøving og idrett               40.3 26      37.6 14  41.4 47       38.3 28
224651 Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10      Alle        Alle   Alle        Alle
224661 Matematikk                     TRU        TRU    TRU         TRU
224666 Naturfag                      Alle        Alle   Alle        Alle
224667 Musikk                       Alle        Alle   Alle        Alle
224680 Samfunnsfag                    Alle        Alle   Alle        Alle
224702 Bioingeniørutdanning                47.7 74      40.3 23  47.7 104      41.0 37
224824 Ingeniør, industriell design            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224845 Digitale medier og design             Alle        Alle   Alle        Alle
224895 Innovasjon og prosjektledelse           34.4 7       32.4 6  34.4 13       32.4 8
224900 Arbeids- og velferdsfag              42.8 94      31.2 8  43.0 137      31.2 11
224912 Spansk                       Alle        Alle   Alle        AlleHøyskolen Diakonova                    SUPP        HOVED
                             ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
232050 Sykepleierutdanning                47.8 1129 41.0 396 49.6 1623 42.3 591Lovisenberg diakonale                   SUPP        HOVED
høgskole                         ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
230050 Sykepleierutdanning                51.0 1189 44.3 461 53.1 1881 45.9 768NLA Høgskolen                       SUPP             HOVED
                             ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
254088 Kommunikasjon, livssyn, kristen apologetikk    Alle   Alle        Alle   Alle
254130 Barnehagelærer                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
254185 Idrett                       47.4 88  43.8 56      47.6 181 43.8 121
254195 Praktisk teologi og ledelse, Bergen, årsstudium  Alle   Alle        Alle   Alle
254196 Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen  Alle   Alle        Alle   Alle
254220 Pedagogikk, årsstudium               Alle   Alle        36.8 30  Alle
254329 Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Oslo   Alle   Alle        Alle   Alle
254367 Interkulturell forståelse, Bergen, årsstudium   Alle   Alle        Alle   Alle
254454 Journalistikk, bachelor              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
254470 Økonomi og administrasjon             42.6 135 38.0 56      43.3 313 39.8 166
254480 Teologi                      Alle   Alle        Alle   Alle
254536 Praktisk teologi og ledelse, Oslo, bachelor    Alle   Alle        Alle   Alle
254547 Grunnskolelærer, trinn 1-7., Bergen        Alle   Alle        Alle   Alle
254604 Journalistikk, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
254626 Praktisk teologi og ledelse, Bergen, bachelor   Alle   Alle        Alle   Alle
254642 Kunst og håndverk                 54.4 9  Alle        56.5 22  Alle
254651 Grunnskolelærer, trinn 5-10, Bergen        Alle   Alle        Alle   Alle
254652 Praktisk teologi og ledelse, Oslo, årsstudium   Alle   Alle        Alle   Alle
254656 Utøvende musikk, fordypning i korledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
254662 Naturfag (5.-10. trinn)              Alle   Alle        Alle   Alle
254667 Musikk                       Alle   Alle        47.5 18  36.9 5
254777 Utøvende musikk, fordypning i låtskriving     Alle   Alle        Alle   Alle
254789 Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika  Alle   Alle        Alle   Alle
254852 Pedagogikk, bachelor                43.4 65  34.6 16      43.4 123 34.6 29
254853 Pedagogikk med vekt på spesped og interk. ped.   35.8 5  Alle        35.8 6  Alle
254872 Interkulturell forståelse, Kristiansand, bachelor Alle   Alle        Alle   Alle
254879 Interkulturell forståelse, Bergen, bachelor    Alle   Alle        Alle   Alle
254895 Innovasjon og ledelse               41.4 73  38.0 36      42.4 193 39.2 101
254929 Religion og kultur                 Alle   Alle        Alle   AlleNord universitet                     SUPP             HOVED
                             ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
204050 Sykepleieutdanning, Bodø              44.3 460 39.1 186      45.8 754 41.1 349
204052 Sykepleieutdanning, Vesterålen, deltid       41.1 110 Alle        45.0 205 33.2 17
204054 Sykepleieutdanning, Mo i Rana, deltid       43.0 141 25.0 1       44.5 236 33.3 24
204055 Sykepleieutdanning, Mo i Rana           42.8 261 36.5 82      43.2 402 37.4 143
204056 Sykepleieutdanning, Levanger            46.4 409 42.5 184      48.0 643 44.2 311
204058 Sykepleieutdanning, Namsos             43.2 360 37.6 123      44.4 547 39.6 222
204059 Sykepleieutdanning, Bodø, deltid          46.8 244 33.8 41      50.1 432 35.9 98
204060 Vernepleierutdanning                42.1 94  33.1 15      43.0 165 34.2 41
204070 Barnevern                     41.0 131 36.7 56      42.4 260 37.2 124
204080 Sosialt arbeid, Bodø                42.1 174 37.5 70      44.1 349 39.1 156
204081 Sosialt arbeid, Mo i Rana             45.1 93  Alle        52.4 166 31.3 12
204083 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Bodø         Alle   Alle        Alle   Alle
204084 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Bodø         Alle   Alle        Alle   Alle
204089 Film and TV Production               33.2 3  30.1 1       41.7 51  39.6 31
204131 Barnehagelærer, Bodø                Alle   Alle        Alle   Alle
204132 Barnehagelærer, Nesna, samlingsbasert       Alle   Alle        Alle   Alle
204134 Barnehagelærer, Levanger              Alle   Alle        Alle   Alle
204135 Barnehagelærer, Bodø, samlingsbasert        Alle   Alle        Alle   Alle
204162 Personalledelse og kompetanseutvikling, Bodø    Alle   Alle        Alle   Alle
204164 Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium        Alle   Alle        33.8 3  Alle
204170 Engelsk, Bodø, årsstudium             Alle   Alle        44.7 17  Alle
204172 Utmarksforvaltning, årsstudium           Alle   Alle        Alle   Alle
204179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
204185 Personlig trener                  38.7 7  Alle        43.8 65  35.9 26
204189 Informasjonssystemer, årsstudium          TRU    TRU        TRU    TRU
204206 Økonomi, markedsføring og ledelse, Mo i Rana    28.2 1  Alle        Alle   Alle
204211 Nordlige studier                  Alle   Alle        Alle   Alle
204218 Økonomi, markedsføring og ledelse, Bodø      40.5 8  Alle        42.1 21  Alle
204232 Personalledelse og kompetanseutvikling, Vesterålen Alle   Alle        Alle   Alle
204233 Grunnstudium                    42.9 25  38.9 12      46.4 73  44.7 38
204240 Sosiologi, Steinkjer                Alle   Alle        Alle   Alle
204246 Offentlig rett                   TRU    TRU        TRU    TRU
204312 Økonomi og landbruk                TRU    TRU        TRU    TRU
204318 Regnskap                      38.8 8  Alle        38.8 9  Alle
204321 Husdyrfag, velferd og produksjon          Alle   Alle        Alle   Alle
204323 Utmarksforvaltning, bachelor            Alle   Alle        Alle   Alle
204327 Biologi                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
204342 Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor         40.0 35  36.8 18      40.0 63  36.8 35
204345 Siviløkonom                    40.4 3  40.6 2       40.4 10  40.6 7
204364 Musikkpedagog og formidler i kulturskolen     o.i.   o.i.        Alle   Alle
204368 Eiendomsmegling                  39.3 36  34.8 14      39.7 95  35.0 55
204387 Kommunal økonomi og ledelse, bachelor       TRU    TRU        TRU    TRU
204388 Naturforvaltning                  o.i.   o.i.        Alle   Alle
204396 Geografi, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
204398 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
204404 Økonomi og ledelse, Steinkjer, bachelor      40.4 15  33.2 4       40.4 31  33.2 9
204419 Kommunal økonomi og ledelse, årsstudium      Alle   Alle        Alle   Alle
204421 Husdyrvelferd                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
204427 Animal Science                   39.8 3  40.7 2       41.8 9  43.0 6
204430 3D art, Animation and VFX             34.4 3  Alle        43.4 79  40.6 38
204438 Geografi, bachelor                 Alle   Alle        Alle   Alle
204440 Idrett, Bodø, bachelor               Alle   Alle        Alle   Alle
204453 Informasjonssystemer, bachelor           TRU    TRU        TRU    TRU
204454 Journalistikk                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
204455 Engelsk, Bodø, bachelor              Alle   Alle        Alle   Alle
204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor      42.0 12  Alle        42.0 21  32.5 4
204472 Kunst og håndverk                 Alle   Alle        Alle   Alle
204473 Internasjonal markedsføring            34.9 2  29.6 1       38.4 56  35.0 34
204481 Historie, bachelor                 Alle   Alle        Alle   Alle
204486 Idrett, Levanger, årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
204488 Idrettsvitenskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
204504 Dyrepleie                     51.6 181 44.4 96      52.4 342 44.7 178
204516 Regnskap                      40.4 7  Alle        40.4 16  Alle
204529 Barnehagelærer, Levanger, samlingsbasert      Alle   Alle        Alle   Alle
204551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Levanger       Alle   Alle        Alle   Alle
204557 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Nesna         Alle   Alle        Alle   Alle
204596 Friluftsliv, Levanger               Alle   Alle        Alle   Alle
204597 Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag    Alle   Alle        Alle   Alle
204605 Friluftsliv, Bodø                 Alle   Alle        46.5 25  Alle
204613 Historie, årsstudium, nettbasert          46.0 27  Alle        46.0 39  Alle
204623 Engelsk, Levanger, årsstudium           Alle   Alle        44.1 13  Alle
204625 Økonomi og ledelse, Steinkjer, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
204639 Faglærerutdanning i musikk             o.i.   o.i.        Alle   Alle
204649 Idrett, Bodø, årsstudium              Alle   Alle        28.0 2  32.8 2
204657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Levanger       Alle   Alle        Alle   Alle
204659 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Nesna        Alle   Alle        Alle   Alle
204664 Personalledelse og kompetanseutvikling, Mo i Rana Alle   Alle        Alle   Alle
204667 Musikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
204673 Spill- og opplevelsesteknologi           38.8 14  Alle        41.9 55  32.0 11
204680 Samfunnsfag                    43.8 4  Alle        54.3 29  Alle
204696 Trafikklærer                    43.0 127           43.7 171
204717 Internasjonale relasjoner, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
204749 Farmasi                      49.4 64  42.2 25      51.6 125 46.0 61
204867 Havbruksdrift og ledelse              43.8 93  39.0 38      46.8 175 41.0 80
204872 Internasjonale relasjoner, bachelor        Alle   Alle        39.0 15  34.2 9
204880 Sosiologi, Bodø                  TRU    TRU        TRU    TRU
204934 Lektorutdanning i samfunnsfag           Alle   Alle        Alle   Alle
204955 Human Resource Management (HRM)          39.0 11  Alle        44.0 51  34.1 10Norges Handelshøyskole                  SUPP        HOVED
                             ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
191345 Siviløkonomutdanningen               56.0 662 52.6 560 56.2 1249 52.8 1037Norges idrettshøgskole                  SUPP                  HOVED
                             ORD    MILK   NIFK   ORDF   ORD    MILK   NIFK   ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------                                   
150140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        51.1 110           46.9 87  51.3 217           47.2 162
150172 Friluftsliv                    50.6 69           38.8 22  51.8 181           40.4 66
150440 Idrettsvitenskap                  51.4 331 o.i.   o.i.   47.2 183 52.1 666 o.i.   o.i.   47.6 373
150649 Idrett og samfunn                 49.8 155           44.1 77  51.3 324           45.3 169Norges miljø- og                     SUPP             HOVED
biovitenskapelige                     ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
universitet
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
192199 Ettårig grunnstudium                54.1 113 51.8 59      54.1 216 51.8 113
192230 Eiendom                      52.1 103 44.0 42      52.7 179 44.5 79
192233 Frie realfag                    51.6 7  38.3 1       56.6 33  44.4 9
192299 Bioteknologi                    53.0 54  52.5 41      53.0 109 52.5 90
192310 Landskapsingeniør                 51.2 103 45.2 33      51.2 171 45.2 59
192321 Husdyrvitenskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
192322 Skogfag                      45.4 26  37.9 6       45.8 52  41.6 14
192327 Biologi                      45.3 20  43.5 15      45.5 48  45.4 38
192332 Kjemi                       42.1 4  44.0 2       42.1 6  44.0 4
192369 Økonomi og administrasjon             46.7 130 43.2 73      46.9 241 43.3 150
192377 Miljø og naturressurser              Alle   Alle        Alle   Alle
192388 Økologi og naturforvaltning            Alle   Alle        Alle   Alle
192406 Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor  46.5 6  Alle        46.7 12  Alle
192468 Samfunnsøkonomi                  46.2 61  43.0 36      46.9 105 43.2 69
192484 Internasjonale miljø- og utviklingsstudier     43.9 22  41.8 10      48.0 51  46.7 33
192504 Dyrepleie                     53.9 52  46.3 25      54.4 93  48.1 47
192732 Landskapsarkitektur                56.0 184 50.0 94      56.4 328 50.1 162
192759 Byggeteknikk og arkitektur             54.8 55  51.4 35      54.8 96  51.4 64
192766 Maskin-, prosess- og produktutvikling       54.0 27  47.8 15      54.0 41  47.8 19
192767 Industriell økonomi                55.6 53  52.7 35      55.6 89  52.7 57
192772 Veterinærstudiet                  62.1 282 55.2 171 56.3 2  62.1 423 55.2 259 56.3 3
192783 Kjemi og bioteknologi               50.4 21  51.1 17      53.0 44  52.8 34
192784 Miljøfysikk og fornybar energi           57.0 42  52.7 27      57.0 76  52.7 48
192809 Vann- og miljøteknikk               56.6 28  46.3 5       56.6 49  46.3 12
192813 Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master   48.7 2  Alle        48.9 8  Alle
192835 Fornybar energi                  48.9 91  47.0 46      50.0 177 47.8 98
192842 Plantevitenskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
192843 Lektorutdanning i realfag             50.4 19  46.7 14      50.4 24  46.7 18
192857 Energi- og miljøfysikk               51.5 12  46.4 9       51.5 31  48.7 22
192864 Matvitenskap og ernæring              46.9 11  42.1 5       47.8 27  47.6 18
192949 By- og regionplanlegging              53.8 111 48.0 47      53.8 192 48.0 83Norges teknisk-                      SUPP                       HOVED
naturvitenskapelige                    ORD    FOR   INTK   JNTNUK  ORDF   ORD    FOR   INTK   JNTNUK  ORDF
universitet
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- ---------                         
194003 Ingeniør, bygg, Gjøvik               Alle   Alle             Alle   47.0 39  Alle            39.4 16
194004 Ingeniør, data, Gjøvik               44.7 24  Alle             42.8 12  47.1 60  Alle            46.0 35
194005 Ingeniør, elektro, Gjøvik             Alle   Alle             Alle   39.3 3  Alle            38.1 3
194006 Ingeniør, elkraftsystemer             Alle   Alle             Alle   Alle   Alle            Alle
194009 Ingeniør, kjemi                  52.5 49  Alle             50.3 38  52.5 81  30.0 1           50.3 62
194012 Ingeniør, maskin, Gjøvik              Alle   o.i.             Alle   Alle   o.i.            Alle
194013 Ingeniør, materialteknologi            52.3 80  Alle             49.4 57  52.3 106 Alle            49.6 76
194016 Ingeniør, logistikk                49.4 36  35.0 3            45.3 19  49.5 62  35.0 4           46.2 31
194017 Ingeniør, automatiseringsteknikk          Alle   Alle             Alle   Alle   Alle            Alle
194018 Ingeniør, olje- og gassteknologi          46.3 14  Alle             44.0 9  46.3 30  Alle            44.0 22
194023 Ingeniør, bygg, Ålesund              42.5 12  Alle             44.0 6  42.5 19  Alle            44.0 11
194034 Ingeniør, maskin, Trondheim            51.3 100 40.0 7            48.8 63  51.3 150 40.0 8           48.8 100
194035 Økonomi og administrasjon, Trondheim        50.6 458                47.4 290 50.6 961               47.4 653
194045 Ingeniør, produkt- og systemdesign        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle            Alle
194046 Webutvikling                    38.3 12                Alle   41.5 51                31.6 11
194050 Sykepleier, Gjøvik                 45.1 758                40.0 302 45.2 1012               40.1 427
194051 Sykepleier, Gjøvik, deltid             46.8 306                37.0 86  49.0 419               37.9 122
194052 Sykepleier, Gudbrandsdal, deltid          44.1 139                36.3 36  45.1 185               36.5 53
194053 Sykepleier, Valdres, deltid            44.0 86                33.7 25  45.0 119               35.5 42
194054 Sykepleier, Hadeland, deltid            47.3 147                35.4 43  49.0 208               35.8 72
194055 Sykepleier, Trondheim               52.2 1065               48.0 580 52.8 1907               48.6 1104
194056 Sykepleier, Ålesund                45.0 475                41.3 225 45.0 691               41.3 342
194060 Vernepleier                    48.0 410                41.1 133 48.0 673               41.3 259
194067 Ingeniør, bygg, fleksibel             55.8 42  37.5 2            Alle   56.8 59  38.0 5           Alle
194068 Ingeniørfag, elektro, fleksibel          45.9 6  35.0 1            o.i.   51.7 17  40.0 2           o.i.
194069 Ingeniør, maskin, fleksibel            Alle   Alle             o.i.   Alle   Alle            o.i.
194070 Barnevern (Barnevernspedagog)           48.0 508                44.6 250 48.0 870               44.6 458
194080 Sosialt arbeid                   51.7 360      41.9 23       45.0 163 51.7 626      41.9 24      45.0 323
194083 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, med norsk   44.4 27                41.3 15  45.6 63                43.2 44
194084 Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7         42.1 31                40.0 17  42.4 73                41.3 53
194085 Arkiv- og samlingsforvaltning           Alle                  Alle   39.3 14                Alle
194099 Landmåling, deltid                 49.7 58                Alle   52.0 105               Alle
194102 Geografiske informasjonssystemer (GIS), deltid   52.2 62                Alle   54.4 105               Alle
194104 Afrikastudier, årsstudium             43.4 18                30.9 3  48.5 62                37.7 24
194109 Yrkesfaglærerutdanning bygg- og anleggsteknikk   Alle                       Alle
194123 Yrkesfaglærerutdanning helse- og oppvekstfag    Alle                       Alle
194124 Yrkesfaglærerutdanning, Resturant- og matfag    TRU                       TRU
194127 Yrkesfaglærerutdanning elektrofag         Alle                       Alle
194129 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod Alle                       Alle
194136 Medievitenskap, årsstudium             44.5 59                38.5 22  44.5 124               38.8 59
194149 Grafisk design                   44.1 41                38.7 20  48.4 156               44.6 84
194160 Økonomi og ledelse, Gjøvik             45.2 21                Alle   49.7 57                32.6 6
194162 Økonomi og ledelse, Ålesund            47.8 26                Alle   53.0 96                39.2 27
194170 Engelsk, årsstudium                50.8 84                39.4 29  50.8 189               39.9 73
194171 Rådgiving og voksnes læring            45.0 20                Alle   46.2 33                Alle
194174 Fransk, årsstudium                 Alle                  Alle   46.9 13                Alle
194179 Historie, årsstudium                47.0 69                37.7 22  48.0 155               39.8 54
194184 Biologi og kjemi, realfag             60.1 36                56.0 25  60.1 86                56.0 69
194186 Medisinske og biologiske fag            41.8 5                 45.0 4  48.0 33                53.0 28
194188 Informatikk, Gjøvik                Alle                  Alle   Alle                 Alle
194200 Kunsthistorie, bachelor              Alle                  Alle   Alle                 Alle
194205 Matematiske fag, årsstudium            46.3 3                 Alle   46.3 11                42.3 3
194210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium      43.6 9                 Alle   48.5 33                Alle
194220 Pedagogikk, årsstudium               52.3 191                40.4 73  53.9 441               41.0 155
194221 Tegnspråk                     54.3 55                42.4 14  54.3 110               42.4 23
194222 Likestilling og mangfold              49.1 48                40.4 18  49.1 90                40.4 33
194238 Statsvitenskap, årsstudium             50.4 58                46.0 35  51.8 129               47.2 68
194239 Samfunnsøkonomi, årsstudium            54.2 57                43.3 28  54.2 167               44.8 86
194240 Sosiologi, årsstudium               50.8 124                45.4 63  51.5 281               46.4 148
194242 Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)  47.4 18                Alle   50.5 59                36.9 12
194244 Tysk, årsstudium                  Alle                  Alle   Alle                 Alle
194248 Landmåling                     35.0 2                 Alle   44.1 31                Alle
194253 Shippingledelse                  54.1 41                37.9 13  54.1 85                38.6 26
194262 Filmvitenskap, årsstudium             44.0 44                41.3 25  46.3 96                41.3 48
194264 Interaksjonsdesign                 Alle                  Alle   Alle                 Alle
194272 Kunsthistorie, årsstudium             Alle                  Alle   Alle                 Alle
194284 Geografi, årsstudium                51.4 24                39.0 9  51.8 59                40.0 16
194287 Informatikk, informasjonsbehandling        55.5 83                Alle   59.0 154               39.2 13
194294 Latin                       Alle                  Alle   45.5 6                Alle
194298 Biomarin innovasjon                44.7 80                40.8 33  44.7 133               40.8 59
194299 Bioingeniør, Ålesund                46.8 85                46.3 41  46.8 123               46.3 72
194324 Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier      58.1 34                37.0 5  58.1 78                38.4 11
194327 Biologi                      49.8 62                49.3 43  49.8 107               50.7 80
194346 Matteknologi                    44.0 23                34.7 5  44.0 38                34.7 7
194353 Maritim utdanning, nautikk             50.5 51                42.6 26  50.6 96                43.3 46
194359 Markedsføring og ledelse              43.0 125                41.5 71  43.0 254               41.7 159
194366 Filosofi, årsstudium                40.0 13                34.5 2  46.7 66                38.4 25
194367 Sosialantropologi, årsstudium           48.4 64                41.7 23  49.3 148               43.4 64
194369 Økonomi, ledelse og bærekraft           39.3 23                33.6 5  39.3 52                35.5 21
194395 Informatikk, Trondheim               53.2 228                50.0 135 53.2 383               50.0 237
194396 Geografiske informasjonssystemer (GIS)       Alle                  Alle   44.0 20                Alle
194404 Økonomi, ledelse og bærekraft, fleksibel      57.4 195                Alle   59.2 327               Alle
194406 Geomatikk                     Alle                  Alle   Alle                 Alle
194414 Økonomi og administrasjon, Ålesund         43.5 79                41.2 47  44.0 164               41.3 98
194422 IT-støttet bedriftsutvikling            49.0 194                42.1 73  49.0 308               42.3 121
194427 Bioteknologi, Ålesund               46.3 33                47.0 23  46.6 60                47.0 43
194429 IT-drift og informasjonssikkerhet         42.8 30                37.1 12  44.2 60                40.5 31
194432 Logistikk                     44.2 31                33.1 8  46.0 68                37.7 16
194436 Informatikk, drift av datasystemer         50.2 92                44.4 42  50.2 152               45.3 74
194437 Musikkvitenskap, bachelor             Alle                  Alle   Alle                 Alle
194438 Geografi, bachelor                 42.2 25                37.6 12  42.2 45                37.6 22
194439 Drama og teater, bachelor             Alle                  Alle   37.6 11                35.4 5
194440 Bevegelsesvitenskap                44.7 112                40.4 48  44.7 208               40.7 103
194456 Allmenn litteraturvitenskap, bachelor       40.0 1                 Alle   42.3 6                Alle
194459 Antikkens kultur og klassiske fag         Alle                  Alle   Alle                 Alle
194466 Tegnspråk og tolking                38.4 10                Alle   38.4 12                Alle
194470 Shipping management                44.7 105                41.2 60  45.3 216               43.2 121
194476 Musikkteknologi                  45.6 19                43.2 6  45.6 23                43.2 8
194478 Arkeologi                     41.1 34                35.0 13  41.1 71                35.9 30
194479 Filosofi, bachelor                 Alle                  Alle   38.3 9                Alle
194481 Historie, bachelor                 37.2 18                33.5 10  39.2 56                35.9 33
194486 Samfunns- og idrettsvitenskap           44.4 103                41.4 53  44.6 188               41.6 112
194503 Ingeniør, data, Trondheim             55.6 290 40.0 25           51.9 181 55.6 425 40.0 25           51.9 291
194531 Radiografi, Trondheim               47.3 247                44.7 100 47.5 426               44.7 196
194561 Ingeniør, vann- og miljøteknologi         42.0 1  Alle             Alle   42.0 1  Alle            Alle
194594 Ergoterapi, Trondheim               44.2 181                38.5 65  44.2 325               38.8 136
194597 Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag 8-13  54.1 90                50.4 69  54.1 157               50.4 128
194602 Teknologidesign og ledelse, årsstudium       Alle                  Alle   40.0 6                Alle
194604 Webdesign                     Alle                  Alle   46.3 40                30.8 5
194615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium      44.8 5                 Alle   48.4 25                36.9 7
194616 Fransk med fagdidaktikk              55.5 23                53.6 13  58.0 47                54.4 28
194620 Bygningsinformasjonsmodellering - BIM       Alle                  o.i.   Alle                 o.i.
194646 Film- og videoproduksjon              51.8 125                49.6 69  52.5 281               50.0 160
194651 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10,med matematikk 46.6 83                45.0 58  47.8 168               46.2 121
194673 Programmering [Spill | Applikasjoner]       43.7 25                38.9 13  45.3 67                40.6 37
194675 Ingeniør, bygg, Trondheim             56.1 232 Alle             50.8 157 56.1 391 Alle            50.9 279
194684 Lektorutdanning i historie for trinn 8-13     54.3 82                51.1 56  54.3 158               51.1 110
194685 Lektorutdanning språkfag/engelsk for trinn 8-13  49.2 39                48.5 25  49.2 59                48.5 42
194686 Lektorutdanning språkfag/fransk for trinn 8-13   o.i.                  Alle   o.i.                 Alle
194687 Lektorutdanning språkfag/nordisk for trinn 8-13  47.8 11                43.2 7  48.1 21                43.2 13
194689 Lektorutdanning språkfag/tysk for trinn 8-13    Alle                  Alle   44.1 1                Alle
194699 Ingeniør, skipsdesign               Alle   o.i.             Alle   Alle   o.i.            Alle
194700 Ergoterapi, Gjøvik                 43.3 104                35.9 32  44.3 179               37.1 68
194701 Radiografi, Gjøvik                 45.0 195                37.9 58  46.4 294               38.4 108
194702 Bioingeniør, Trondheim               53.9 174                51.3 114 54.0 323               51.7 232
194703 Fysioterapi                    55.9 459                50.7 266 55.9 903               50.8 553
194704 Audiologi                     45.0 111                38.0 33  45.3 198               38.0 66
194715 Humanistiske fag, emnestudier           58.2 19                33.8 1  58.2 55                36.3 9
194740 Medisin                      66.5 849                60.4 531 66.9 1258               60.8 798
194752 Psykologi, årsstudium               50.3 304                47.0 176 50.3 658               47.1 395
194755 Materialteknologi                 55.0 71                55.1 68  55.0 93                55.1 87
194756 Arkitektur                     59.7 227                54.0 150 59.9 397               54.2 268
194757 Petroleumsfag                   50.5 20                51.1 18  50.5 28                51.1 25
194759 Bygg- og miljøteknikk               55.2 145                52.8 111 55.2 216               52.8 172
194760 Datateknologi                   58.5 298           59.4 30  57.2 228 58.5 438          59.4 43  57.2 351
194761 Elektronisk systemdesign og innovasjon       56.1 104                54.0 81  56.1 149               54.0 123
194763 Fysikk og matematikk                59.0 125                59.4 109 59.0 208               59.4 184
194764 Industriell kjemi og bioteknologi         54.0 59                54.8 52  54.0 84                54.8 74
194765 Marin teknikk                   52.8 54                52.4 44  52.8 77                52.4 67
194766 Produktutvikling og produksjon           54.3 64                52.3 49  54.3 95                52.3 77
194767 Industriell økonomi og teknologiledelse      64.0 340                59.6 265 64.0 568               59.6 449
194768 Industriell design                 58.9 73                54.8 55  59.0 125               54.8 87
194769 Energi og miljø                  54.4 81                53.9 69  54.4 146               53.9 129
194770 Kommunikasjonsteknologi              57.0 85           57.3 23  55.2 69  57.0 122          57.3 28  55.2 104
194777 Musikkvitenskap, årsstudium            50.9 3                 41.7 2  50.9 3                41.7 2
194786 Europastudier med fremmedspråk, spansk       TRU                  TRU    TRU                  TRU
194793 Europastudier med fremmedspråk, fransk       TRU                  TRU    TRU                  TRU
194795 Europastudier med fremmedspråk, tysk        TRU                  TRU    TRU                  TRU
194796 Drama og teater, årsstudium            45.2 16                41.4 7  51.7 63                45.1 25
194797 Bioteknologi og kjemiingeniørfag          55.3 28                52.5 21  56.8 74                54.3 62
194798 Kybernetikk og robotikk              60.3 333                59.0 282 60.3 511               59.0 432
194818 Samfunnsøkonomi, master              51.5 33                49.8 28  51.5 69                49.8 50
194822 Ingeniør, fornybar energi             53.9 116 32.5 4            51.0 87  55.9 223 32.5 5           53.0 172
194824 Teknologidesign og ledelse, bachelor        34.9 4                 Alle   41.2 28                33.3 6
194835 Ingeniørfag, fornybar energi            Alle   Alle             Alle   Alle   Alle            Alle
194840 Ingeniør, data, Ålesund              40.2 3  Alle             Alle   43.3 27  Alle            44.4 16
194843 Lektorutdanning i realfag for trinn 8-13      53.0 57                50.3 45  53.0 106               50.3 87
194847 Filmvitenskap, bachelor              35.6 7                 32.3 4  39.5 38                34.8 20
194851 Medievitenskap, bachelor              43.3 56                40.4 34  43.3 87                40.4 47
194852 Pedagogikk, bachelor                46.6 131                39.6 50  46.8 250               40.4 117
194855 Bioteknologi, Trondheim              57.4 106                56.1 88  57.4 222               56.1 187
194856 Ingeniør, elektro, Trondheim            48.8 119 40.0 25           46.0 60  48.8 170 40.0 30           46.0 92
194857 Fysikk                       53.6 59                53.6 45  53.8 103               54.8 83
194859 Geologi                      51.0 26                48.3 18  52.7 56                49.4 43
194860 Kjemi                       48.7 41                49.7 36  48.7 68                49.7 57
194862 Matematiske fag, bachelor             52.3 41                52.4 24  52.3 64                52.4 42
194868 Afrikastudier, bachelor              39.7 8                 32.0 4  41.2 29                38.0 17
194870 Europastudier med fremmedspråk, engelsk      34.0 6                 36.4 5  36.8 23                36.4 20
194875 Politisk økonomi                  47.3 57                43.3 37  47.3 104               43.3 61
194876 Psykologi, bachelor                51.0 386                46.6 216 51.0 696               46.7 413
194879 Sosialantropologi, bachelor            41.7 67                37.3 35  42.2 127               37.5 73
194880 Sosiologi, bachelor                45.0 119                41.2 50  45.0 217               41.4 100
194881 Statsvitenskap, bachelor              48.3 151                46.3 97  48.3 289               46.4 188
194887 Engelsk, bachelor                 37.6 16                32.6 7  41.2 56                36.7 28
194888 Fransk, bachelor                  Alle                  Alle   Alle                 o.i.
194889 Nordisk språk og litteratur, bachelor       Alle                  Alle   39.0 3                Alle
194890 Tysk, bachelor                   Alle                  Alle   Alle                 Alle
194898 Samfunnsøkonomi, bachelor             48.8 162                44.4 106 48.8 340               45.0 235
194904 Kulturminneforvaltning               Alle                  Alle   30.5 2                Alle
194905 Ingeniørvitenskap og IKT              56.0 52                52.6 40  56.2 89                53.5 77
194910 Religionsvitenskap, årsstudium           49.8 36                32.8 2  50.0 67                35.7 6
194912 Spansk, årsstudium                 43.6 11                Alle   54.8 54                40.0 6
194924 Spansk, bachelor                  Alle                  Alle   Alle                 Alle
194929 Religionsvitenskap, bachelor            Alle                  Alle   Alle                 Alle
194930 Fonetikk                      Alle                  Alle   38.8 6                38.3 3
194934 Lektorutdanning i geografi for trinn 8-13     48.9 8                 46.4 6  51.1 34                48.6 21
194937 Nanoteknologi                   62.0 103                61.0 91  62.0 207               61.0 183
194941 Psykologi, profesjonsstudium            63.4 826                56.2 435 63.6 1342               56.4 713
194945 Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8-13    53.6 91                51.0 63  53.8 185               51.3 137
194946 Tekniske geofag                  50.6 8                 51.1 7  51.5 19                51.9 18
194954 Norsk som andrespråk                Alle                  Alle   Alle                 o.i.
194955 Bærekraftige byggeprosesser, fleksibel       Alle                  Alle   Alle                 AlleNoroff University                     SUPP        HOVED
College                          ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
259178 Interactive Media Games, nettbasert        Alle   Alle   Alle   Alle
259183 Interactive Media Animation, nettbasert      Alle   Alle   Alle   Alle
259197 Digital Forensics / Digital etterforskning     Alle   Alle   Alle   Alle
259198 Digital Forensics / Digital Etterforskning     Alle   Alle   Alle   Alle
259451 Interactive Media Animation            Alle   Alle   Alle   Alle
259673 Interactive Media Games              Alle   Alle   Alle   AllePolitihøgskolen                      SUPP   HOVED
                             ORD    ORD
--------------------------------------------------------- --------- --------                                                                
233679 Politiutdanning, Stavern              49.0 335 49.0 429
233681 Politiutdanning, Oslo               50.0 351 50.1 451
233682 Politiutdanning, Bodø               47.5 310 47.5 341
233683 Politiutdanning, Kongsvinger            47.9 330 47.9 377Sámi allaskuvla / Sámi                  SUPP        HOVED
University College                    ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
231064 Samisk språk og litteratur             Alle   Alle   Alle   Alle
231065 Duodji og design                  Alle   Alle   Alle   Alle
231066 Reindriftsstudier                 Alle   Alle   Alle   Alle
231135 Samisk barnehagelærerutdanning           Alle   Alle   Alle   AlleUiT Norges arktiske                    SUPP                                     HOVED
universitet                        ORD    FOR   NN    NNF    NTF    NTFF   ORDF   SAMISK  ORD    FOR    NN    NNF   NTF   NTFF  ORDF   SAMISK
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- --------- -------- ------- ------- ------- -------- ------
186002 Sikkerhet og miljø                 Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186004 Datateknikk, Narvik                Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186006 Elkraftteknikk                   Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186007 Droneteknologi                   46.8 8  Alle                       46.5 3      49.3 30  Alle                    47.3 17
186012 Maskin, Narvik, nettbasert             Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186017 Automasjon                     Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186024 Industriell elektronikk              Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186027 Satelitteknologi, nettbasert            Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186035 Økonomi og administrasjon, Harstad         Alle                            Alle       Alle                         Alle
186049 Nautikk                      Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186050 Sykepleierutdanning, Tromsø            54.3 401      43.8 64  39.6 29            48.3 173 o.i.   54.3 647      43.8 79 39.6 38         48.3 306 o.i.
186051 Sykepleierutdanning, Hammerfest          42.9 293      Alle   Alle             38.1 91 o.i.   42.9 418      Alle   Alle          38.8 136 o.i.
186055 Sykepleierutdanning, Harstad            47.7 158      Alle   Alle             40.6 54 o.i.   49.5 239      Alle   Alle          45.2 84 o.i.
186056 Sykepleierutdanning, Narvik            51.0 200      Alle   Alle             41.7 55 o.i.   53.7 309      35.9 2  Alle          44.2 93 o.i.
186060 Vernepleierutdanning, Harstad           43.2 148                          30.0 12      43.3 261                       33.3 50
186062 Vernepleierutdanning, Tromsø            50.5 183                          32.7 10      50.5 284                       33.8 32
186067 Bygg, Mo i Rana                  Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186069 Maskin, Narvik                   Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186070 Barnevern, Alta                  38.0 30                          Alle       41.6 87                       31.7 5
186075 Bygg, Narvik, nettbasert              Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186077 Prosessteknologi, Narvik, nettbasert        Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186078 Datateknikk, Narvik, nettbasert          Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186080 Sosialt arbeid                   42.0 70                          29.6 2      45.2 145                       33.8 24
186083 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Tromsø   Alle                            Alle       Alle                         Alle
186084 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Tromsø    Alle                            Alle       Alle                         Alle
186130 Barnehagelærer, Tromsø               Alle                            Alle       Alle                         Alle
186131 Barnehagelærer, Alta, samlingsbasert        Alle                            Alle       Alle                         Alle
186132 Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert       Alle                            Alle       Alle                         Alle
186157 Faglærerutdanning i musikk             Alle                            Alle       Alle                         Alle
186162 Praktisk prosjektledelse              Alle                            Alle       Alle                         Alle
186164 Bedriftsøkonomi                  Alle                            Alle       43.7 75                       Alle
186170 Engelsk                      Alle                            Alle       Alle                         Alle
186179 Historie, årsstudium                Alle                            Alle       Alle                         Alle
186185 Idrett, Tromsø, årsstudium             37.1 9                           37.5 6      40.8 34                       39.6 23
186205 Matematikk                     Alle                            Alle       Alle                         Alle
186211 Nordisk                      Alle                            Alle       Alle                         Alle
186222 Likestilling og kjønn               Alle                            Alle       Alle                         Alle
186225 Datateknikk, Bodø                 Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186227 Maskin, Mo i Rana                 Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186299 Bioteknologi                    40.9 6                           41.0 6      45.1 24                       46.1 17
186302 Arktisk friluftsliv, bachelor           Alle                            Alle       Alle                         Alle
186318 Regnskap og revisjon                Alle                            Alle       Alle                         Alle
186327 Biologi, klima og miljø              Alle                            Alle       Alle                         Alle
186331 Fiskeri- og havbruksvitenskap           48.5 178                          43.8 73 o.i.   50.6 324                       45.5 149 o.i.
186336 Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap       Alle                            Alle       Alle                         Alle
186369 Økonomi og administrasjon, Tromsø         42.4 98                          37.4 49      43.8 211                       38.8 115
186395 Informatikk, bachelor               43.3 15                          Alle       45.1 54                       39.3 16
186410 Økonomi og administrasjon, Narvik         Alle                            Alle       Alle                         Alle
186427 Biomedisin                     Alle                            Alle       Alle                         Alle
186446 Mat og helse                    Alle                            Alle       Alle                         Alle
186468 Økonomi og administrasjon, Alta          Alle                            Alle       Alle                         Alle
186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse      Alle                            Alle       Alle                         Alle
186475 Kunsthistorie                   Alle                            Alle       Alle                         Alle
186480 Teologi                      Alle                            Alle       Alle                         Alle
186481 Historie, bachelor                 Alle                            Alle       Alle                         Alle
186482 Religionsvitenskap, bachelor            Alle                            Alle       Alle                         Alle
186485 Idrett, Alta, bachelor               Alle                            Alle       Alle                         Alle
186486 Idrett, Tromsø, bachelor              37.1 7                           29.6 2      38.3 20                       34.8 9
186530 Internasjonal beredskap              Alle                            Alle       Alle                         Alle
186536 Barnevern, Harstad                 40.3 70                          30.8 7      43.0 150                       33.8 35
186547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Alta     Alle                            Alle       Alle                         Alle
186586 Prosessteknologi, Tromsø              Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186605 Arktisk friluftsliv, årsstudium          Alle                            Alle       44.1 22                       35.5 7
186615 Allmenn litteraturvitenskap            Alle                            Alle       Alle                         Alle
186644 Luftfartsfag                    o.i.                            o.i.       o.i.                         o.i.
186649 Idrett, Alta, årsstudium              Alle                            Alle       Alle                         Alle
186660 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Alta    Alle                            Alle       Alle                         Alle
186664 Ledelse                      Alle                            Alle       50.1 247                       Alle
186675 Bygg, Narvik                    Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186700 Ergoterapi                     47.6 54      Alle   Alle             37.5 13 o.i.   50.6 119      35.3 1  Alle          43.9 39 o.i.
186701 Radiografi                     45.0 118      Alle   Alle             43.1 33 o.i.   45.0 181      Alle   Alle          43.1 57 o.i.
186702 Bioingeniør                    49.5 49      Alle   Alle             49.8 13 o.i.   49.5 85       Alle   Alle          49.8 36 o.i.
186703 Fysioterapi                    54.9 188      50.6 22  45.6 14            49.3 103 o.i.   58.3 406      52.2 38 46.5 25         51.6 219 o.i.
186708 Ernæring                      43.1 3       Alle   Alle             47.9 2  o.i.   43.1 5       Alle   Alle          47.9 4  o.i.
186709 Akvamedisin                    49.3 20                          45.9 12 o.i.   54.3 47                       48.8 32 o.i.
186724 Rettsvitenskap                   57.8 787      43.8 50  44.6 42            51.4 464 o.i.   57.8 1290      43.8 64 44.6 53         51.4 770 o.i.
186740 Medisin                      66.2 941      60.8 87  55.5 58  59.5 19  56.0 11  58.5 589 o.i.   66.2 1312      60.8 101 55.6 65 62.6 22 56.0 11 58.5 821 o.i.
186742 Odontologi                     64.3 357      58.9 43  52.3 25            56.7 216 o.i.   64.3 479      58.9 48 52.3 26         56.7 295 o.i.
186743 Tannpleie                     45.6 42      Alle   Alle             39.0 11 o.i.   52.3 89       Alle   Alle          45.7 30 o.i.
186749 Farmasi                      48.4 77      Alle   Alle             46.2 32 o.i.   53.1 162      Alle   Alle          48.6 76 o.i.
186752 Psykologi, årsstudium               40.9 108                          38.0 56      43.8 363                       41.6 221
186769 Energi, klima og miljø               49.2 6       Alle   Alle             45.6 3  o.i.   54.2 32       Alle   Alle          50.9 17 o.i.
186785 Informatikk, master                40.4 5       Alle   Alle             37.1 2  o.i.   44.7 18       Alle   Alle          44.8 10 o.i.
186796 Drama og teater                  Alle                            Alle       Alle                         Alle
186814 Romfysikk                     Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle        Alle   Alle          Alle   Alle
186838 Medieproduksjon                  Alle                            Alle       Alle                         Alle
186843 Lektorutdanning trinn 8-13, realfag        Alle                            Alle       Alle                         Alle
186844 Lektorutdanning, trinn 8-13, språk og samfunnsfag Alle                            Alle       Alle                         Alle
186846 Medie- og dokumentasjonsvitenskap         Alle                            Alle       Alle                         Alle
186852 Pedagogikk                     Alle                            Alle       Alle                         Alle
186853 Spesialpedagogikk                 49.3 36                          34.7 9      51.8 88                       35.8 21
186857 Fysikk                       Alle                            Alle       Alle                         Alle
186859 Geologi                      Alle                            Alle       Alle                         Alle
186860 Kjemi                       Alle                            Alle       Alle                         Alle
186862 Matematikk og statistikk              Alle                            Alle       Alle                         Alle
186867 Ledelse, innovasjon og marked           42.4 98                          36.9 47      42.4 164                       36.9 79
186876 Psykologi, bachelor                48.5 195                          42.9 92      50.8 480                       45.1 274
186877 Samfunnssikkerhet og miljø             39.2 12                          Alle       43.3 54                       35.5 18
186879 Sosialantropologi                 Alle                            Alle       Alle                         Alle
186880 Sosiologi                     Alle                            Alle       Alle                         Alle
186881 Statsvitenskap                   Alle                            Alle       Alle                         Alle
186891 Språk og litteratur                Alle                            Alle       Alle                         Alle
186898 Samfunnsøkonomi                  Alle                            Alle       Alle                         Alle
186910 Religionsvitenskap, årsstudium           Alle                            Alle       Alle                         Alle
186917 Prosessteknologi, Narvik              Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
186953 Anvendt fysikk og matematikk            Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle        Alle   Alle          Alle   Alle
186956 Satelitteknologi                  Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    AlleUniversitetet i Agder                   SUPP             HOVED
                             ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
201003 Ingeniør, byggdesign                42.8 1  Alle   Alle   42.8 3  Alle   Alle
201004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201006 Ingeniør, fornybar energi             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201012 Ingeniør, mekatronikk               40.5 4  35.0 1  36.8 1  40.5 10  35.0 2  36.8 2
201050 Sykepleierutdanning, Kristiansand         48.3 874      45.0 444 48.5 1401      45.6 752
201052 Sykepleierutdanning, Grimstad           46.5 671      41.7 303 46.6 979      42.7 458
201060 Vernepleierutdanning                50.3 308      40.8 100 50.3 478      40.8 160
201080 Sosialt arbeid                   51.0 470      45.1 211 51.0 770      45.1 370
201083 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn       43.7 35      41.6 30  44.7 76       44.2 61
201084 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
201130 Barnehagelærerutdanning, Kristiansand       40.4 138      32.9 28  40.8 207      34.4 62
201132 Barnehagelærerutdanning, Grimstad         41.1 87      34.8 20  41.3 119      34.8 33
201149 Multimedieteknologi og -design           38.9 24      32.6 13  39.1 46       33.1 21
201157 Faglærerutdanning i teater             Alle        Alle   Alle        Alle
201170 Engelsk, årsstudium                41.3 15      Alle   41.9 25       Alle
201172 Friluftsliv                    43.0 21      39.3 8  43.0 48       39.3 22
201174 Fransk                       Alle        Alle   Alle        Alle
201179 Historie, årsstudium                Alle        Alle   Alle        Alle
201184 Biologi, årsstudium                36.6 4       36.0 1  36.6 5       36.0 1
201189 IT og informasjonssystemer, årsstudium       50.0 81      34.6 16  50.0 145      36.0 32
201200 Kunst og håndverk, bachelor            Alle        Alle   Alle        Alle
201203 Folkehelsearbeid                  46.9 70      39.6 23  46.9 115      39.6 38
201205 Matematikk, årsstudium               Alle        Alle   Alle        Alle
201210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium      Alle        Alle   Alle        Alle
201238 Statsvitenskap, årsstudium             37.6 15      35.0 8  39.5 25       35.7 13
201240 Sosiologi                     44.8 98      40.0 45  44.8 162      40.9 75
201242 Samfunnsfag                    42.8 25      o.i.   42.8 46       o.i.
201247 Utviklingsstudiet                 44.9 57      42.6 38  44.9 96       43.0 60
201260 IT og informasjonssystemer, bachelor        45.6 165      37.3 53  47.0 294      38.5 106
201303 Oversetting og interkulturell komm., engelsk    Alle        Alle   Alle        Alle
201317 Reiselivsledelse                  43.5 75      40.0 33  43.5 142      40.0 75
201327 Biologi, bachelor                 41.6 11      40.4 5  41.6 17       40.4 10
201336 Skolebibliotekkunnskap               44.5 14      Alle   48.6 30       Alle
201345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom      46.6 48      44.3 23  46.6 94       44.3 55
201359 Markedsføring og ledelse              44.9 230      44.2 144 44.9 456      44.2 307
201366 Filosofi                      Alle        Alle   Alle        Alle
201369 Økonomi og administrasjon, Kristiansand      45.7 221      42.1 117 45.7 404      42.1 240
201404 Økonomi og administrasjon, Grimstad        45.4 121      41.2 55  45.4 222      41.2 108
201440 Idrett, bachelor                  44.7 98      42.1 51  44.7 182      42.1 99
201456 Litteratur, film og teater, bachelor        Alle        Alle   33.8 4       34.4 4
201474 Samfunnsplanlegging og kommunikasjon        38.4 26      34.2 8  39.5 44       35.2 19
201479 Anvendt filosofi                  Alle        Alle   Alle        Alle
201481 Historie, bachelor                 Alle        Alle   Alle        Alle
201482 Religion, etikk og samfunn, bachelor        Alle        Alle   Alle        Alle
201484 Utviklingsstudier                 43.0 56      42.6 32  43.9 80       42.6 47
201526 Rettsvitenskap                   52.6 325      48.8 201 52.6 539      48.8 352
201618 Drama                       Alle        Alle   Alle        Alle
201642 Kunst og håndverk, årsstudium           Alle        Alle   Alle        Alle
201646 Ernæring, mat og kultur              51.3 63      42.0 22  51.3 130      42.0 43
201649 Idrett, årsstudium                 45.5 111      44.1 69  45.5 202      44.1 128
201652 Religion, etikk og samfunn, årsstudium       Alle        Alle   Alle        Alle
201661 Fysikk                       Alle        Alle   Alle        Alle
201663 Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium     40.0 11      37.7 5  42.0 22       37.7 13
201667 Musikk                       Alle        Alle   Alle        Alle
201676 Pedagogikk, årsstudium               51.5 110      39.9 38  53.5 232      42.0 84
201684 Lektorutdanning med historie i første studieår   53.5 34      48.8 23  53.7 66       50.4 50
201685 Lektorutdanning med engelsk i første studieår   49.2 15      49.3 12  50.3 33       49.3 26
201687 Lektorutdanning med norsk i første studieår    47.2 2       Alle   53.3 18       45.3 11
201690 Tysk                        Alle        Alle   Alle        Alle
201697 Lektorutdanning med matematikk i første studieår  Alle        Alle   Alle        Alle
201702 Bioingeniør                    53.1 78      46.7 31  53.1 122      46.7 59
201767 Industriell økonomi og teknologiledelse      51.3 27      47.6 10  51.3 48       47.6 26
201794 Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium 41.0 9       Alle   41.0 12       Alle
201803 Ingeniør, elektronikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201807 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      Alle        Alle   Alle        Alle
201850 Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor  38.3 19      35.3 9  38.4 39       35.3 19
201851 Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor      41.8 19      40.5 11  41.8 35       40.5 21
201852 Pedagogikk, bachelor                44.7 121      37.4 35  46.5 201      38.4 60
201853 Spesialpedagogikk                 48.8 145      39.6 40  50.0 257      41.2 81
201862 Matematikk, bachelor                Alle        Alle   Alle        Alle
201864 Ernæring                      47.9 98      42.9 35  48.1 195      42.9 77
201881 Statsvitenskap, bachelor              42.3 72      41.7 38  42.3 118      41.7 72
201887 Engelsk, bachelor                 Alle        Alle   Alle        Alle
201889 Nordisk språk og litteratur, bachelor       Alle        Alle   Alle        Alle
201900 Sosiologi                     44.3 111      37.0 47  44.3 152      37.0 67
201912 Spansk                       Alle        Alle   Alle        Alle
201922 Litteratur, film og teater, årsstudium       51.9 6       46.9 3  51.9 22       46.9 14
201934 Lektorutdanning med religion i første studieår   50.1 16      47.6 12  50.9 27       48.8 22
201935 Lektorutdanning med fremmedspr. i første studieår Alle        Alle   Alle        Alle
201945 Lektorutd. med samf. kunnsk. i første studieår   50.3 26      48.3 20  50.3 44       48.3 34Universitetet i Bergen                  SUPP             HOVED
                             ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
184074 Norrøn filologi                  o.i.   o.i.        Alle   Alle
184162 Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium  51.4 55  36.9 7       51.4 97  36.9 18
184170 Engelsk, årsstudium                o.i.   o.i.        Alle   Alle
184174 Fransk, årsstudium                 o.i.   o.i.        Alle   Alle
184179 Historie, årsstudium                o.i.   o.i.        Alle   Alle
184189 Informasjonsvitenskap, årsstudium         59.1 64  37.7 8       59.1 113 37.7 18
184200 Kulturvitenskap                  o.i.   o.i.        Alle   Alle
184211 Nordisk                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
184220 Pedagogikk, årsstudium               57.2 136 43.1 44      57.2 302 43.1 91
184222 Kjønn, seksualitet og mangfold           o.i.   o.i.        Alle   Alle
184238 Sammenliknende politikk, årsstudium        51.0 21  44.2 7       51.0 47  44.2 20
184239 Samfunnsøkonomi, årsstudium            55.0 59  43.4 24      55.0 147 44.8 68
184240 Sosiologi, årsstudium               47.9 65  43.2 39      48.6 146 43.2 93
184244 Tysk, årsstudium                  o.i.   o.i.        Alle   Alle
184248 Geografi, årsstudium                54.8 21  Alle        54.8 42  34.1 3
184272 Kunsthistorie, årsstudium             o.i.   o.i.        Alle   Alle
184300 Datavitenskap                   53.1 50  43.5 13      53.1 85  44.0 30
184306 Informatikk-matematikk-økonomi           46.0 13  44.6 7       46.0 22  44.6 12
184327 Biologi                      42.5 34  42.2 28      43.2 70  43.0 54
184366 Filosofi                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
184367 Sosialantropologi, årsstudium           44.7 33  40.0 23      47.5 79  40.8 50
184369 Samfunnsøkonomi, bachelor             47.2 179 43.2 120      47.2 384 43.2 272
184395 Bioinformatikk                   46.6 21  45.4 13      46.6 45  45.4 33
184430 Medie- og interaksjonsdesign            50.0 103 44.8 44      50.0 183 44.8 89
184436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      47.8 47  37.2 9       47.8 65  37.2 13
184437 Musikkvitenskap                  50.5 25  45.2 8       50.5 43  45.2 19
184438 Geografi, bachelor                 44.8 20  37.2 4       44.8 42  37.7 10
184453 Informasjonsvitenskap, bachelor          45.8 125 33.1 12      46.0 188 33.8 26
184454 Journalistikk                   54.6 100 50.1 52 o.i.   54.6 246 50.1 149 o.i.
184455 Klassisk filologi                 o.i.   o.i.        Alle   Alle
184472 Digital kultur                   40.0 21  26.6 3       40.0 31  27.3 4
184475 Kunsthistorie, bachelor              o.i.   o.i.        Alle   Alle
184478 Arkeologi                     35.5 7  Alle        36.2 18  Alle
184479 Filosofi                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
184481 Historie, bachelor                 Alle   o.i.        Alle   Alle
184534 Tv-produksjon                   51.3 156 45.0 74      51.3 298 45.0 146
184540 Aktuarfag                     o.i.   o.i.        Alle   Alle
184555 Matematikk for industri og teknologi        o.i.   o.i.        Alle   Alle
184565 Italiensk                     o.i.   o.i.        Alle   Alle
184580 Lektorutdanning i religionsvitenskap        43.2 7  40.6 6       43.2 12  41.2 9
184582 Japansk                      47.6 57  38.0 16      47.6 79  38.0 21
184592 Kinesisk                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
184663 Medievitenskap, årsstudium             43.7 19  36.8 10      43.7 38  36.8 19
184670 Naturvitenskapelige fag              51.2 26  Alle        51.2 38  Alle
184684 Lektorutdanning i historie             51.9 78  48.2 63      51.9 130 48.2 107
184686 Lektorutdanning i fransk              o.i.   o.i.        Alle   Alle
184689 Lektorutdanning i tysk               o.i.   o.i.        Alle   Alle
184692 Teatervitenskap                  o.i.   o.i.        Alle   Alle
184698 Samfunnsøkonomi, master              48.2 27  44.3 20      48.2 54  45.4 39
184707 Farmasi                      57.4 102 53.2 68      57.4 167 53.2 119
184708 Human ernæring                   49.5 12  47.9 9       49.5 21  47.9 16
184711 Havbruk og sjømat                 50.4 14  47.8 9       50.4 19  47.8 11
184724 Rettsvitenskap                   58.4 1485 52.0 889      58.4 2437 52.0 1514
184740 Medisin                      66.1 1002 58.6 629      66.4 1490 58.8 937
184742 Odontologi                     64.5 394 56.1 251      64.5 546 56.1 349
184743 Tannpleie                     47.2 223 40.4 92      47.2 376 40.4 158
184752 Psykologi, årsstudium               50.1 344 46.3 203      50.2 702 46.4 424
184765 Havteknologi                    50.4 32  48.5 24      50.4 53  48.5 40
184769 Energi                       56.8 42  52.3 29      56.8 83  52.3 56
184783 Medisinsk teknologi                58.4 61  55.3 37      59.2 126 56.3 89
184792 Musikkterapi                    50.7 6  44.3 4       50.7 7  44.3 4
184817 Lektorutdanning i nordisk             46.2 8  41.8 6       46.2 11  41.8 7
184827 Fiskehelse                     53.5 53  47.9 32      53.5 79  47.9 51
184829 Datateknologi                   52.2 106 45.7 39      52.2 166 45.7 65
184837 Kognitiv vitenskap                 50.3 91  44.7 36      50.3 150 44.7 69
184843 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk 50.4 17  47.6 14      50.4 25  47.6 21
184844 Lektorutdanning i engelsk             50.3 35  46.4 27      50.3 63  46.4 50
184851 Medievitenskap, bachelor              41.0 45  37.2 27      41.0 87  37.2 48
184852 Pedagogikk, bachelor                46.9 104 39.0 43      46.9 193 40.0 87
184853 Spesialpedagogikk                 56.6 127 46.0 48      56.6 239 46.0 99
184857 Fysikk                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
184859 Geovitenskap, retning geologi           o.i.   o.i.        Alle   Alle
184860 Kjemi                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
184862 Matematikk                     Alle   Alle        43.2 2  45.2 1
184865 Molekylærbiologi                  48.4 53  49.0 41      48.4 81  49.0 64
184867 Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor   41.8 60  35.4 21      42.0 125 36.3 50
184870 Europastudier                   39.8 18  37.2 7       39.8 29  38.4 12
184873 Kjønnsstudier                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
184875 Politisk økonomi                  45.0 43  41.9 26      45.1 93  42.2 55
184876 Generell psykologi                 54.5 304 49.2 155      54.5 559 49.2 297
184878 Sammenliknende politikk, bachelor         40.6 39  42.1 24      40.7 63  42.1 34
184879 Sosialantropologi, bachelor            38.1 45  34.8 25      38.2 88  35.4 56
184880 Sosiologi, bachelor                40.4 84  36.1 44      40.4 154 36.3 84
184886 Russisk                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
184887 Engelsk, bachelor                 o.i.   o.i.        Alle   Alle
184888 Fransk, bachelor                  o.i.   o.i.        Alle   Alle
184889 Nordisk språk og litteratur            o.i.   o.i.        Alle   Alle
184890 Tysk, bachelor                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
184893 Språkvitenskap                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi         54.8 204 47.3 93      54.8 361 47.3 178
184909 Retorikk                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
184910 Religionsvitenskap, årsstudium           o.i.   o.i.        Alle   Alle
184911 Norsk som andrespråk, årsstudium          o.i.   o.i.        Alle   Alle
184912 Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium  o.i.   o.i.        Alle   Alle
184914 Statistikk                     45.3 1  Alle        45.3 3  Alle
184915 Geovitenskap, retning geofysikk          o.i.   o.i.        Alle   Alle
184916 Meteorologi og oseanografi             o.i.   o.i.        Alle   Alle
184917 Petroleums- og prosessteknologi          o.i.   o.i.        Alle   Alle
184922 Litteraturvitenskap                o.i.   o.i.        Alle   Alle
184923 Arabisk                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
184924 Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor   o.i.   o.i.        Alle   Alle
184929 Religionsvitenskap, bachelor            o.i.   o.i.        Alle   Alle
184939 Nanoteknologi                   50.4 28  47.7 18      50.4 64  48.5 49
184940 Datasikkerhet                   45.0 34  36.3 7       45.7 66  38.7 24
184941 Psykologi, profesjonsstudium            63.6 959 55.3 514      63.6 1651 55.3 916
184954 Norsk som andrespråk, bachelor           o.i.   o.i.        Alle   AlleUniversitetet i Oslo                   SUPP        HOVED
                             ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
185073 Idéhistorie, bachelor               43.7 17  Alle   43.7 24  Alle
185074 Norrøne og keltiske studier            42.4 3  Alle   42.4 6  Alle
185170 Engelsk, årsstudium                58.8 207 43.7 45 58.8 419 43.7 98
185174 Fransk, årsstudium                 53.8 26  Alle   53.8 73  Alle
185179 Historie, årsstudium                54.6 174 41.9 46 54.6 316 41.9 85
185200 Kulturhistorie                   44.9 31  Alle   44.9 45  Alle
185211 Nordisk, særlig norsk språk og litteratur     59.2 94  Alle   59.2 162 Alle
185212 Norsk som andrespråk                48.5 33  Alle   48.5 50  Alle
185222 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium       57.3 48  47.3 12 57.3 112 47.3 24
185233 Realfag                      Alle   Alle   Alle   Alle
185238 Statsvitenskap, årsstudium             54.2 197 45.4 96 54.2 359 45.4 155
185240 Sosiologi, årsstudium               56.4 246 47.9 91 56.4 474 47.9 184
185272 Kunsthistorie, årsstudium             54.3 82  38.0 11 54.3 146 38.0 15
185306 Matematikk med informatikk             52.8 44  Alle   52.8 70  Alle
185308 Kultur og kommunikasjon              51.9 158 46.5 70 51.9 307 46.5 151
185327 Biovitenskap                    46.2 70  44.8 46 46.2 108 44.8 72
185366 Filosofi, årsstudium                56.4 139 45.9 38 56.4 300 45.9 95
185370 Informatikk: digital økonomi og ledelse      62.1 619 51.9 224 62.1 1026 51.9 401
185400 Idéhistorie, årsstudium              54.3 49  45.2 15 54.3 89  45.2 23
185437 Musikkvitenskap                  Alle   Alle   Alle   Alle
185438 Samfunnsgeografi                  52.4 107 43.8 46 52.4 179 43.8 84
185439 Estetiske studier                 Alle   Alle   Alle   Alle
185452 Offentlig administrasjon og ledelse        52.3 322 45.0 148 52.3 619 45.0 328
185455 Portugisisk                    Alle   Alle   Alle   Alle
185459 Klassiske språk                  Alle   Alle   Alle   Alle
185462 Kunsthistorie, bachelor              42.5 18  Alle   42.5 33  Alle
185465 Helseledelse og helseøkonomi            53.8 201 41.8 70 53.8 340 41.8 126
185478 Arkeologi                     46.1 87  36.3 24 46.1 140 36.3 39
185479 Filosofi, bachelor                 49.0 51  33.8 4  49.0 92  33.8 6
185481 Historie, bachelor                 44.9 114 35.6 33 44.9 183 35.6 52
185482 Religion og samfunn                Alle   Alle   Alle   Alle
185483 Russisk, bachelor                 47.3 19  Alle   47.3 30  Alle
185565 Italiensk, bachelor                Alle   Alle   Alle   Alle
185582 Japansk med Japan-studier             48.1 67  33.8 10 48.1 100 33.8 15
185592 Kinesisk med Kina-studier             42.5 24  Alle   42.5 36  Alle
185604 Medievitenskap, årsstudium             51.3 85  39.2 18 51.3 182 39.2 42
185609 Antikkens kultur                  49.7 34  38.7 8  49.7 57  38.7 11
185615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium      55.2 50  42.2 11 55.2 109 42.2 23
185626 Kristendom og islam                43.4 14  Alle   50.8 51  Alle
185685 Lektorprogrammet, engelsk             49.1 52  45.0 38 49.1 92  45.0 69
185690 Tysk, årsstudium                  Alle   Alle   Alle   Alle
185694 India-studier med hindi              Alle   Alle   Alle   Alle
185698 Samfunnsøkonomisk analyse             51.8 31  43.6 11 51.8 51  43.6 21
185707 Farmasi                      55.1 148 52.0 100 55.1 222 52.0 160
185712 Russisk, årsstudium                47.6 28  Alle   47.6 40  Alle
185713 Klinisk ernæring                  59.0 68  52.2 42 59.0 114 52.2 74
185724 Rettsvitenskap (jus), Oslo, master, høst      61.3 1634 54.2 776 61.3 2579 54.2 1291
185725 Rettsvitenskap (jus), Oslo, master, vår      59.6 1547 51.9 755 59.6 2364 51.9 1212
185740 Medisin, Oslo, profesjonsstudium, høst       68.5 989 60.2 567 68.5 1408 60.2 807
185742 Odontologi                     65.3 407 56.8 237 65.3 537 56.8 309
185745 Medisin, Oslo, profesjonsstudium, vår       67.5 986 58.8 562 67.5 1349 58.8 774
185752 Psykologi, årsstudium               58.5 613 49.6 222 58.5 1229 49.6 497
185771 Teologi                      Alle   Alle   Alle   Alle
185786 Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk     37.9 2  Alle   37.9 2  Alle
185793 Fransk, bachelor                  Alle   Alle   Alle   Alle
185795 Tysk, bachelor                   Alle   Alle   Alle   Alle
185817 Lektorprogrammet, nordisk             46.3 26  44.8 16 46.3 47  44.8 31
185829 Informatikk: programmering og systemarkitektur   53.1 239 42.9 70 53.1 355 42.9 114
185830 Informatikk: design, bruk og interaksjon      53.0 362 42.1 102 53.0 570 42.1 169
185832 Informatikk: robotikk og intelligente systemer   53.1 166 48.3 60 53.1 269 48.3 112
185837 Informatikk: språkteknologi            51.1 140 38.5 25 51.1 202 38.5 33
185843 Lektorprogrammet, realfag             46.2 33  45.5 19 46.2 52  45.5 36
185844 Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag      53.4 146 48.5 102 53.4 237 48.5 170
185851 Medievitenskap, bachelor              46.8 107 40.8 48 46.8 191 40.8 89
185852 Pedagogikk                     46.4 497 37.4 168 46.4 767 37.4 275
185853 Spesialpedagogikk                 48.0 427 39.2 132 48.0 661 39.2 231
185856 Elektronikk, informatikk og teknologi       45.9 42  41.3 20 45.9 73  41.3 33
185857 Fysikk og astronomi                49.3 63  47.3 31 49.3 89  47.3 46
185858 Geologi og geografi                Alle   Alle   Alle   Alle
185860 Kjemi og biokjemi                 49.8 63  46.2 35 49.8 109 46.2 65
185862 Matematikk og økonomi               49.1 15  Alle   49.1 31  36.8 1
185863 Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi   47.6 33  47.6 24 47.6 48  47.6 35
185872 Internasjonale studier               56.4 329 52.6 194 56.4 596 52.6 355
185873 Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor        48.7 33  35.9 4  48.7 54  35.9 9
185874 Kriminologi                    54.3 825 49.6 434 54.3 1478 49.6 825
185876 Psykologi, bachelor                56.9 707 47.9 331 56.9 1275 47.9 628
185879 Sosialantropologi                 47.2 235 42.4 102 47.2 393 42.4 186
185880 Sosiologi, bachelor                49.4 345 44.8 145 49.4 570 44.8 268
185881 Statsvitenskap, bachelor              53.1 393 48.3 219 53.1 697 48.3 398
185883 Utviklingsstudier                 49.5 157 46.7 81 49.5 283 46.7 154
185889 Nordisk: språk, litteratur, retorikk        45.0 13  Alle   45.0 16  Alle
185893 Lingvistikk                    49.2 29  36.7 3  49.2 38  36.7 4
185898 Samfunnsøkonomi                  55.0 248 46.8 124 55.0 479 46.8 267
185899 Tannpleie                     50.8 188 42.3 67 50.8 290 42.3 111
185904 Kulturarv og bevaringskunnskap           51.4 40  Alle   51.4 61  Alle
185910 Religionshistorie, årsstudium           55.0 53  37.4 7  55.0 106 37.4 9
185912 Spansk, årsstudium                 43.8 18  Alle   43.8 41  Alle
185915 Geofysikk og klima                 Alle   Alle   Alle   Alle
185920 Engelsk, bachelor                 47.2 97  35.3 24 47.2 139 35.3 32
185922 Allmenn litteraturvitenskap, bachelor       50.0 18  34.6 2  50.0 47  34.6 5
185923 Midtøsten-studier med arabisk           51.0 76  Alle   51.0 102 Alle
185924 Spansk, bachelor                  Alle   Alle   Alle   Alle
185929 Religionshistorie, bachelor            40.8 9  Alle   40.8 15  Alle
185935 Lektorprogrammet, fremmedspråk           46.8 7  42.9 5  46.8 16  42.9 11
185941 Psykologi, Oslo, profesjonsstudium, høst      66.1 900 56.6 366 66.1 1422 56.6 586
185942 Psykologi, Oslo, profesjonsstudium, vår      64.3 811 54.8 324 64.3 1244 54.8 516
185950 Italiensk, årsstudium               50.0 17  Alle   50.0 39  AlleUniversitetet i Stavanger                 SUPP                  HOVED
                             ORD    FOR   ORDF   PRA    ORD    FOR    ORDF   PRA
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------                                   
217003 Ingeniørfag, Bygg                 44.4 11  Alle   40.0 4       44.4 23  Alle   40.8 11
217004 Ingeniørfag, Data                 43.0 10  Alle   Alle        43.7 16  Alle   Alle
217005 Ingeniørfag, Elektro                Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217009 Ingeniørfag, Kjemi og miljø            Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217012 Ingeniørfag, Maskin                Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217015 Ingeniørfag, Petroleumsteknologi          Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217046 Fjernsyns- og multimedieproduksjon         43.7 60      39.4 26       43.7 106      40.1 58
217050 Sykepleierutdanning                46.6 1054     41.3 519      46.8 1618      42.0 873
217070 Barnevern                     43.9 474      38.8 198      44.1 715      39.0 326
217080 Sosialt arbeid                   46.7 514      42.4 230      46.7 791      42.4 374
217130 Barnehagelærerutdanning              39.8 125      32.3 31       39.8 167      32.9 48
217131 Barnehagelærerutdanning, deltid          39.0 39      Alle        39.3 54       Alle
217170 Engelsk                      38.3 12      Alle        39.0 26       Alle
217179 Historie, årsstudium                43.3 40      33.8 13       43.3 56       33.8 17
217196 Religionsstudier                  Alle        Alle        Alle        Alle
217205 Matematikk                     49.6 4       Alle        49.6 12       Alle
217211 Nordisk                      Alle        Alle        Alle        Alle
217240 Sosiologi, årsstudium               44.0 85      39.1 47       44.0 146      39.3 81
217255 Hotelledelse                    Alle        39.8 52       46.2 238      41.8 134
217317 Reiselivsledelse                  36.9 62      33.4 33       37.7 122      34.5 68
217318 Regnskap og revisjon                49.8 128      38.4 34       49.8 211      38.8 70
217345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom      50.8 82      48.8 42       50.8 159      48.8 100
217369 Økonomi og administrasjon             46.7 307      42.5 150      46.7 596      42.5 349
217440 Idrett/kroppsøving, bachelor            42.5 105      39.2 56       42.5 184      39.2 104
217454 Journalistikk                   41.9 43      39.2 18  Alle   42.7 110      41.2 59 Alle
217481 Historie, bachelor                 37.0 13      Alle        37.0 17       Alle
217526 Rettsvitenskap                   53.3 345      47.8 203      53.8 622      48.3 381
217547 Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7         38.6 4       38.1 4       40.9 32       40.9 31
217548 Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, deltid     Alle        Alle        Alle        Alle
217618 Drama                       Alle        Alle        Alle        Alle
217642 Kunst og håndverk                 57.9 25      37.4 7       58.4 54       41.2 16
217649 Idrett/kroppsøving, årsstudium           43.6 115      41.3 70       43.6 208      41.3 142
217651 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, norsk     39.7 6       38.9 6       41.0 18       40.6 16
217655 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, matematikk  45.0 25      40.7 17       45.0 41       41.4 31
217754 Restaurantledelse                 Alle        Alle        Alle        Alle
217755 Konstruksjoner og materialer            49.7 4       Alle        50.0 7       Alle
217800 Industriell økonomi, petroleumsteknologi      56.9 25      Alle        56.9 38       Alle
217801 Petroleumsteknologi                Alle        Alle        Alle        Alle
217802 Offshoreteknologi                 Alle        Alle        Alle        Alle
217803 Informasjonsteknologi               Alle        Alle        Alle        Alle
217813 Industriell økonomi, andre linjer         54.9 42      47.3 16       54.9 71       47.5 27
217843 Lektor 8.-13. trinn, master i realfag       44.7 8       47.3 8       44.7 13       47.3 13
217844 Lektor 8.-13. trinn, master i humanistiske fag   42.8 17      41.6 13       42.8 29       41.6 24
217857 Matematikk og fysikk                Alle        Alle        Alle        Alle
217860 Biologisk kjemi                  48.2 35      46.1 16       50.0 58       46.7 35
217880 Sosiologi, bachelor                40.7 132      35.4 58       40.7 193      35.4 85
217881 Statsvitenskap                   42.5 92      40.4 49       42.5 170      40.4 96
217887 Engelsk språk og litteratur            38.9 9       Alle        40.5 15       Alle
217889 Nordisk språk og litteratur            Alle        Alle        Alle        Alle
217938 Byplanlegging                   Alle        Alle        Alle        Alle
217947 Ingeniørfag, Petroleumsgeologi           Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   AlleVID vitenskapelige                    SUPP        HOVED
høgskole                         ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
251050 Sykepleierutdanning, Oslo             47.3 1119 40.8 381 48.0 1598 41.7 567
251055 Sykepleierutdanning, Bergen            49.9 867 45.0 448 50.4 1467 45.9 795
251060 Vernepleierutdanning                44.7 355 37.6 108 44.9 474 38.0 149
251061 Vernepleierutdanning, deltid            44.6 185 33.9 21 46.9 270 35.4 44
251080 Sosialt arbeid                   50.5 648 42.9 253 50.6 946 43.1 389
251081 Sosialt arbeid, deltid               45.7 63  Alle   46.8 76  Alle
251196 Kristendomskunnskap/RLE              Alle   Alle   Alle   Alle
251214 Bibeloversettelse                 Alle   Alle   Alle   Alle
251418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.    Alle   Alle   Alle   Alle
251474 Samfunnsfag, bachelor               Alle   Alle   Alle   Alle
251480 Teologi, bachelor                 Alle   Alle   Alle   Alle
251680 Samfunnsfag, årsstudium              Alle   Alle   Alle   Alle
251700 Ergoterapeututdanning               43.1 102 33.8 25 43.8 176 35.0 50
251771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
251902 Religion, kultur og globalisering         Alle   Alle   Alle   Alle
251955 Kristendom, ledelse og menighetsutvikling     Alle   Alle   Alle   Alle


Fredag 28. juli 2017 kl 23:53, www.samordnaopptak.no