Poenggrenser hovedopptak juli 2017

I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2017 
og tilsvarende opptak i 2016. 

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass. 
Hvis flere søkere har lik poengsum det på alder, de eldste går foran. 

Poenggrensene kan gå litt ned i senere opptak. 

En kvote kan sees på som en kø. De som er kvalifisert til en kvote står 
i kø i rekkefølge etter hvor mange poeng de har. Før en opptakskjøring 
bestiller lærestedene et visst antall tilbud fra hver kvote på hvert 
studium, og Samordna opptak sender ut tilbud om plass til så mange som 
lærestedene bestiller fra køen. 

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Fordi en søker 
kan stå på venteliste i flere kvoter, og av og til på flere studier, så 
kan man IKKE legge sammen de grå tallene på et studium eller lærested 
for å se hvor mange personer som står på venteliste til et studium eller 
lærested. 

Man kan ikke nødvendigvis sammenligne poenggrenser mellom to studier 
siden de kan ha forskjellig regelverk for poengutregning. Noen studier 
har f.eks. opptaksprøve der prøvepoengene legges til. 

Noen studier som fantes i fjor finnes ikke lenger i år og omvendt, eller 
studier kan være slått sammen eller splittet opp. Derfor mangler det 
tilsynelatende informasjon på et av årene på noen studier her.

Kode  Forklaring
------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALLE  Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
TRU  Studiet er trukket fra årets opptak
Åpent Åpent studium
o.i.  Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk
    tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen
    ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte
    ingen tilbud fra SO her.
ORD  Ordinær kvote
ORDF  Ordinær førstegangsvitnemålskvote
FOR  Forkurskvote
INTK  Internasjonal kvote
IVMINO Ikke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUK Jentekvote
MILK  Kvote for forsvaret
NIFK  Kvote for Norges idrettsforbund
NN   Nordnorsk kvote
NNF  Nordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTF  Kvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFF  Førstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
PRA  Praksiskvote
SAMISK Samisk kvote
Vent  Antall på venteliste i den kvoten - en søker kan stå på venteliste til mer enn ett studium (mer enn en kvote)

Ansgar Teologiske Høgskole (ATH)              2017   2017   2016   2016
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                    
255418 Interkulturell forståelse              Alle   Alle   Alle   Alle
255869 Interkulturelle studier               Alle   Alle   Alle   Alle
255196 Kristendom, religion, livssyn og etikk       Alle   Alle   Alle   Alle
255876 Kultur- og samfunnspsykologi            38.6 28  32.5 11  37.7 12  34.6 5
255777 Musikk                       Alle   Alle   Alle   Alle
255792 Musikk og helse                   Alle   Alle   Alle   Alle
255437 Musikkteknologi                   Alle   Alle   Alle   Alle
255936 Praktisk teologi                  Alle   Alle   Alle   Alle
255752 Psykologi                      45.9 206 43.9 131 45.7 143 43.9 93
255480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)        2017   2017   2016   2016
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                    
189030 Arkitekt                      133.3 196 121.9 97 142.7 192 132.9 92
189343 Design                       146.4 124 133.0 55 156.1 134 146.6 59Det teologiske Menighetsfakultet (MF)           2017   2017   2016   2016
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                    
190418 Interkulturell kommunikasjon            Alle   Alle   41.5 15  Alle
190196 Kristendom/RLE                   Alle   Alle   Alle   Alle
190934 Lektorprogram i RLE/rel. og etikk og samf.     Alle   Alle   Alle   Alle
190482 Religion, kultur og samfunn             Alle   Alle   Alle   Alle
190242 Samfunnsfag                     Alle   Alle   Alle   Alle
190936 Teologi, bachelor                  Alle   Alle   Alle   Alle
190480 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
190927 Ungdom, kultur og trosopplæring           Alle   Alle   Alle   AlleDronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH)           2017   2017   2016   2016
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                    
253130 Barnehagelærer                   37.7 93  31.8 33  38.1 108 34.2 49
253133 Barnehagelærer, deltid               39.7 46  Alle   38.6 17  Alle
253529 Barnehagelærer, flerkulturell forståelse      34.8 17  27.5 1  Alle   Alle
253131 Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk  36.1 21  33.1 8  37.6 15  32.0 7
253132 Barnehagelærer, natur- og friluftsliv        42.7 64  38.0 32  44.2 68  37.5 36Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH)          2017   2017   2016   2016
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                    
258482 2-årig studium: Kr.dom, religion, livssyn og etikk Alle   Alle   Alle   Alle
258195 Bibel og misjon                   Alle   Alle   Alle   Alle
258626 Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)    Alle   Alle   Alle   Alle
258196 Kristendomskunnskap                 Alle   Alle   Alle   Alle
258480 Teologi og misjon                  Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Innlandet, studier i Hedmark (HINN-H)     2017   2017   2016   2016
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                    
209320 Agronomi, bachelor                 Alle   Alle   Alle   Alle
209362 Agronomi, årsstudium                Alle   Alle   44.6 11  43.2 5
209183 Animasjon og digital kunst             41.7 54  37.6 17  37.7 24  33.3 10
209130 Barnehagelærerutdanning               Alle   Alle   Alle   Alle
209132 Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert       40.4 79  Alle   Alle   Alle
209398 Bedriftsøkonomi, Hamar               44.2 107 Alle
209398 Bedriftsøkonomi, Hamar, deltid                     37.4 10  Alle
209164 Bedriftsøkonomi, Rena                Alle   Alle   Alle   Alle
209530 Beredskap og krisehåndtering            48.3 134 Alle   44.1 62  Alle
209368 Eiendomsmegling                   Alle   Alle   39.6 133 36.4 75
209623 Engelsk                       Alle   Alle   Alle   Alle
209140 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag    Alle   Alle   Alle   Alle
209157 Faglærerutdanning i musikk             Alle   Alle   Alle   Alle
209486 Folkehelsearbeid                  Alle   Alle   Alle   Alle
209605 Friluftsliv                     Alle   Alle   Alle   Alle
209651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn            Alle   Alle   Alle   Alle
209547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn             Alle   Alle   Alle   Alle
209548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert     Alle   Alle   Alle   Alle
209185 Idrett                       Alle   Alle   Alle   Alle
209440 Idrett - spesialisering i trenerrollen       Alle   Alle   Alle   Alle
209172 Jakt, fiske og naturveiledning           39.0 3  Alle
209239 Krisehåndtering                   50.4 195 Alle
209239 Krisehåndtering, deltid                         50.1 156 Alle
209311 Landbruksteknikk, bachelor             Alle   Alle   Alle   Alle
209668 Landbruksteknikk, årsstudium            Alle   Alle   Alle   Alle
209867 Ledelse og organisasjonsutvikling          Alle   Alle   Alle   Alle
209935 Lektorutdanning i språkfag             Alle   Alle   Alle   Alle
209446 Mat, ernæring og helse               Alle   Alle   Alle   Alle
209476 Music Business - Management             39.0 16  31.5 4
209714 Music Business - Production             42.2 47  38.9 20
209476 Music Management                            Alle   Alle
209667 Musikk                       Alle   Alle   Alle   Alle
209714 Musikkproduksjon                            43.3 54  40.0 27
209420 Naturmangfold                    Alle   Alle
209672 Norsk                        Alle   Alle   Alle   Alle
209215 Offentlig styring, ledelse og økonomi        Alle   Alle
209215 Offentlig styring, ledelse og økonomi, deltid              39.7 18  o.i.
209162 Organisasjon og ledelse               Alle   Alle   Alle   Alle
209664 Organisasjon og ledelse, deltid           32.0 1  Alle   45.0 65  Alle
209318 Regnskap og revisjon                          Alle   Alle
209516 Regnskapsførerfag                  Alle   Alle
209242 Samfunnsfag                     Alle   Alle   Alle   Alle
209470 Serviceledelse og markedsføring           Alle   Alle   Alle   Alle
209322 Skogbruk                      Alle   Alle
209322 Skogbruk, bachelor                           Alle   Alle
209250 Skogbruk, årsstudium                          Alle   Alle
209676 Sosialpedagogikk                  Alle   Alle   Alle   Alle
209839 Spillteknologi og simulering            42.7 77  35.8 25  45.7 85  37.2 40
209050 Sykepleierutdanning, Elverum            45.1 1251 38.5 549 43.1 640 35.9 240
209052 Sykepleierutdanning, Elverum, deltid        50.5 473 35.9 124 50.4 466 36.0 73
209053 Sykepleierutdanning, Kongsvinger          45.6 738 38.8 326 44.9 484 37.4 179
209743 Tannpleie                      45.0 156 36.5 64  43.2 129 34.6 36
209323 Utmarksforvaltning                 Alle   Alle   42.8 15  Alle
209409 Økologisk landbruk                 Alle   Alle
209409 Økologisk landbruk, deltid                       44.8 11  Alle
209369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Innlandet, studier i Lillehammer (HINN-L)   2017   2017   2017   2016   2016   2016
                              ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                          
210070 Barnevern                      43.7 520 38.2 225      42.5 378 37.7 171
210262 Film- og fjernsynsvitenskap             Alle   Alle
210149 Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor                       Alle   Alle
210262 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium                      Alle   Alle
210185 Idrett                       39.2 50  37.3 34       39.1 66  38.6 44
210440 Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi 41.6 134 39.6 77
210440 Idrettsvitenskap                                 40.7 77  36.5 41
210872 Internasjonale studier med historie, bachelor    Alle   Alle        Alle   Alle
210288 Internasjonale studier med historie, årsstudium   Alle   Alle        Alle   Alle
210308 Kulturprosjektledelse, bachelor           Alle   Alle        Alle   Alle
210654 Kulturprosjektledelse, årsstudium          Alle   Alle        Alle   Alle
210319 Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser   Alle   Alle        Alle   Alle
210867 Organisasjon og ledelse               36.3 25  Alle        38.7 40  33.3 17
210852 Pedagogikk, bachelor                37.0 45  Alle        Alle   Alle
210568 Pedagogikk, bachelor, deltid            38.1 35  Alle
210676 Pedagogikk, deltid                                Alle   Alle
210220 Pedagogikk, årsstudium               45.3 111 34.3 21       45.8 86  31.2 11
210876 Psykologi                      46.1 297 42.1 155      49.6 520 44.8 279
210754 Reiseliv og turisme                 Alle   Alle        Alle   Alle
210317 Reiselivsledelse                  Alle   Alle        Alle   Alle
210526 Rettsvitenskap                   49.9 451 45.5 285      50.3 467 45.7 276
210080 Sosialt arbeid                   45.4 530 40.7 232      45.9 493 40.0 190
210485 Sport Management                  41.0 62  38.2 31       41.1 69  40.0 34
210534 TV-ledelse                     Alle   Alle        Alle   Alle
210847 TV-regi                       Alle   Alle        Alle   Alle
210264 TV-teknikk                     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
210060 Vernepleierutdanning                44.6 589 38.0 205      43.4 384 35.2 130
210035 Økonomi og administrasjon, bachelor         40.2 95  36.4 38       36.8 41  36.8 26
210164 Økonomi og administrasjon, årsstudium        48.3 51  40.0 10       49.3 60  40.4 24Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk (HiM) 2017   2017   2016   2016
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                    
211164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle   33.6 1  Alle
211189 IT                         45.7 31  30.8 4  33.6 3  Alle
211187 IT, nettbasert                   50.6 126 Alle
211185 Idrett og adventure                 37.1 9  36.3 4  37.6 12  33.5 4
211246 Jus                         42.0 40  36.2 19  37.5 22  35.2 14
211841 Jus og administrasjon                33.3 4  Alle   42.0 32  29.1 4
211292 Logistikk og Supply Chain Management        41.4 46  34.8 11  40.7 27  29.6 1
211432 Marin logistikk og økonomi             38.4 12  Alle
211866 Petroleumslogistikk                 Alle   Alle   Alle   Alle
211318 Regnskap og revisjon                31.3 1  Alle   Alle   Alle
211488 Sport Management                  35.9 16  28.4 4  29.2 1  29.6 1
211238 Statsvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
211050 Sykepleierutdanning                 44.3 709 38.5 294 43.7 545 37.4 230
211060 Vernepleierutdanning                43.3 240 35.8 105 45.1 255 34.5 66
211369 Økonomi og administrasjon              34.9 8  Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)            2017   2017   2017   2017   2017   2016   2016   2016  2016   2016
                              ORD    ORDF   FOR    IVMINO  PRA    ORD    ORDF   FOR   IVMINO  PRA
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ------- --------- --------                        
215138 Administrasjon og ledelse              51.2 1531 44.3 816                50.8 1083 43.2 495
215449 Anvendt datateknologi                51.1 557 40.1 156                50.0 515 38.8 125
215085 Arkivvitenskap, bachelor              49.2 111 Alle                  49.0 97  Alle
215601 Arkivvitenskap, årsstudium             56.1 134 o.i.                  57.8 138 Alle
215130 Barnehagelærerutdanning               44.7 547 34.2 133                43.9 416 32.7 73
215131 Barnehagelærerutdanning, deltid           Alle   Alle                  Alle   Alle
215070 Barnevernspedagogutdanning             50.0 1275 44.0 539                50.5 1557 43.8 674
215071 Barnevernspedagogutdanning, deltid         43.0 67                      42.2 50
215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor    46.5 139 Alle                  45.5 119 Alle
215603 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium   52.2 113 Alle                  49.8 71  Alle
215702 Bioingeniørutdanning                53.5 298 47.2 155                52.0 260 45.7 128
215602 Design og kommunikasjon i digitale medier      57.5 333 38.5 41                 56.0 267 37.2 24
215439 Drama og teaterkommunikasjon, bachelor       47.9 56  37.0 12                 46.1 60  39.7 32
215618 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium      55.7 124 50.7 51                 54.8 132 46.2 54
215700 Ergoterapeututdanning                47.0 527 38.6 175                45.4 398 37.5 117
215150 Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk    Alle   Alle
215150 Faglærerutdanning i formgiving/kunst/håndverk                             Alle   Alle
215140 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag    43.2 69  40.5 60                 40.4 19  39.1 16
215749 Farmasiutdanning                  54.2 324 48.8 170                51.8 234 47.0 114
215848 Fotojournalistikk                  Alle   Alle                  Alle   Alle
215703 Fysioterapeututdanning               55.1 1232 48.3 654                54.7 1237 48.7 605
215706 Fysioterapeututdanning, mensendieck         53.5 562 46.8 300                53.2 672 46.4 312
215655 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - engelsk   46.7 78  41.8 53                 48.4 63  40.8 28
215657 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - matematikk 51.2 102 46.6 63                 51.6 104 44.3 55
215651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - norsk    44.0 26  40.8 17                 46.8 42  42.8 23
215547 Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn       43.1 89  40.4 65                 40.7 32  38.8 25
215395 Informasjonsteknologi                49.9 179 39.1 46                 50.5 208 38.5 35
215009 Ingeniør, bioteknologi og kjemi           Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215003 Ingeniør, bygg                   47.7 87  40.6 31  Alle             51.6 131 40.6 22  Alle
215004 Ingeniør, data                   49.0 86  41.5 35  Alle             48.6 69  37.0 8  35.0 4
215005 Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi   Alle   Alle   Alle             44.5 33  Alle   Alle
215822 Ingeniør, energi og miljø              Alle   Alle   Alle             39.8 7  Alle   Alle
215012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle             47.7 56  36.5 2  27.5 1
215454 Journalistikk                    54.8 211 47.5 118      Alle   Alle   55.6 571 47.7 244     46.9 4  Alle
215185 Kroppsøving og idrett                56.3 329 44.9 151                52.9 240 43.0 105
215200 Kunst og design - studieretn. kunst og formidling  48.9 132 41.4 43                 51.1 103 38.3 13
215472 Kunst og design - studieretn. mote og produksjon  56.5 221 48.1 103                53.9 206 47.5 75
215511 Lærerutdanning for tospråklige lærere - Naturfag                           Alle   Alle
215562 Lærerutdanning for tospråklige lærere - RLE                              Alle   Alle
215562 Lærerutdanning for tospråklige lærere - matematikk Alle   Alle
215511 Lærerutdanning for tospråklige lærere-Samfunnsfag  Alle   Alle
215876 Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse     49.5 288 42.1 107                48.5 236 42.5 87
215850 Medier og kommunikasjon, bachelor          49.0 264 43.1 125                50.5 299 42.6 117
215604 Medier og kommunikasjon, årsstudium         54.3 177 41.2 38                 54.1 265 45.1 88
215744 Ortopediingeniør                  57.7 34  51.1 17
215554 Prehospitalt arbeid - paramedic           52.9 90  41.4 22                 53.9 101 43.0 40
215405 Produktdesign                    o.i.   o.i.                  o.i.   o.i.
215701 Radiografutdanning                 49.8 532 42.4 198                49.2 564 41.8 199
215408 Samfunnsernæring                  47.3 118 40.4 39                 49.6 187 41.9 71
215080 Sosialt arbeid                   51.7 1522 44.3 632                50.3 1494 43.6 615
215054 Sykepleierutdanning, Kjeller            47.4 1041 41.1 445                46.2 1548 39.7 555
215050 Sykepleierutdanning, Oslo              48.1 2262 41.8 1146                47.2 3331 40.4 1387
215055 Sykepleierutdanning, Sandvika            51.8 1048 41.4 540                50.5 1280 40.0 494
215705 Tannteknikerutdanning                47.0 331 37.2 79
215221 Tegnspråk                      54.1 163 37.2 19                 51.0 145 Alle
215466 Tegnspråk og tolking                48.3 67  34.2 4                 45.7 83  35.1 13
215696 Trafikklærerutdanning                50.0 201                     51.4 234
215484 Utviklingsstudier, bachelor             45.6 163 41.2 76                 45.7 193 40.0 76
215691 Utviklingsstudier, årsstudium            51.8 178 44.7 71                 52.1 199 41.3 57
215060 Vernepleierutdanning, Kjeller            48.0 888 38.8 244                46.9 812 38.8 252
215061 Vernepleierutdanning, Kjeller, deltid        47.7 633 35.2 98                 48.2 382 31.7 23
215063 Vernepleierutdanning, Sandvika, deltid       49.9 601 35.8 91                 49.0 600 35.2 76
215231 Yrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod       Alle
215109 Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Kjeller       Alle
215953 Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Kjeller, nettbasert Alle
215959 Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Stavanger      Alle
215109 Yrkesfaglærer, bygg og anleggsteknikk                                 Alle
215953 Yrkesfaglærer, bygg og anleggsteknikk, nettbasert                           Alle
215127 Yrkesfaglærer, elektrofag, Kjeller         Alle
215954 Yrkesfaglærer, elektrofag, Kjeller, nettbasert   Alle
215229 Yrkesfaglærer, elektrofag, Stavanger        Alle
215129 Yrkesfaglærer, teknikk og ind prod.         Alle                       Alle
215958 Yrkesfaglærer, teknikk og ind prod., nettbasert   Alle                       Alle
215228 Yrkesfaglærerutd i service og samferdsel      Alle
215123 Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag      Alle                       Alle
215106 Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag, deltid  o.i.                       Alle
215126 Yrkesfaglærerutdanning i design- og håndverksfag                           Alle
215127 Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag                                  Alle
215954 Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag, nettbasert                            Alle
215124 Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag   Alle                       Alle
215957 Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel   Alle                       Alle
215105 Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel   Alle                       Alle
215369 Økonomi og adm. / revisjon / Facility Management  50.5 973 44.2 514                51.5 1037 44.3 484
215162 Økonomi og ledelse                 61.6 556 48.2 124                61.8 819 48.7 217
215253 Økonomi og ledelse, deltid             61.1 644 43.5 140                61.4 532 42.4 76Høgskulen på Vestlandet (HVL)               2017   2017   2017   2016   2016   2016
                              ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                          
218437 Bachelor i Community Music                            Alle   Alle
216130 Barnehagelærarutdanning                              Alle   Alle
203529 Barnehagelærer                                  38.9 26  Alle
203529 Barnehagelærer, Bergen, deltid           44.2 98  33.5 23
203445 Barnehagelærer, Sogndal               32.1 4  33.3 2
203134 Barnehagelærer, Sogndal, deltid           31.7 1  Alle
203135 Barnehagelærer, Stord                37.1 33  30.8 10
203130 Barnehagelærer, barns utvikling, lek og læring   42.2 80  33.5 27
203132 Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet     Alle   Alle
203131 Barnehagelærer, natur, helse og bevegelse      Alle   Alle
203133 Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk     Alle   Alle
203132 Barnehagelærerutd., kunst, kultur, kreativitet                  Alle   Alle
203131 Barnehagelærerutd., natur, helse og bevegelse                   Alle   Alle
203133 Barnehagelærerutd., språk, tekst og matematikk                  Alle   Alle
203130 Barnehagelærerutd.,barns utvikling, lek og læring                 35.3 31  33.2 21
218130 Barnehagelærerutdanning                              o.i.   32.4 25
203070 Barnevern                      42.1 258 36.0 97
216070 Barnevernspedagogutdanning                            o.i.   35.8 65
203702 Bioingeniør                     51.7 162 48.1 89
203702 Bioingeniørutdanning                               50.5 155 46.7 80
203437 Community Music                   Alle   Alle
203368 Eiendomsmegling                   39.0 111 36.3 72
216368 Eiendomsmegling                                  o.i.   37.4 84
216170 Engelsk                                      Alle   Alle
218623 Engelsk                                      Alle   Alle
203170 Engelsk, Sogndal                  Alle   Alle
203623 Engelsk, Stord                   Alle   Alle
203700 Ergoterapeututdanning                               45.7 236 41.1 90
203700 Ergoterapi                     46.5 245 40.8 96
203692 Faglærer i drama og anvendt teater                        Alle   Alle
203440 Faglærer kroppsøving og idrettsfag                        48.8 114 44.8 81
203440 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag    50.1 125 45.9 83
203157 Faglærerutdanning i musikk             Alle   Alle
218157 Faglærerutdanning i musikk                            Alle   Alle
203203 Folkehelsearbeid                  47.1 113 40.5 54
203203 Folkehelsearbeid, kosthold og fysisk aktivitet                  49.6 259 43.7 113
203835 Fornybar energi                   39.3 37  34.4 6
216835 Fornybar energi                                  o.i.   Alle
203302 Friluftsliv                     47.2 62  36.8 15
216302 Friluftsliv                                    o.i.   32.4 2
203703 Fysioterapeututdanning                              54.8 986 49.8 550
203703 Fysioterapi                     54.8 891 49.0 523
203469 Geologi og geofare                 Alle   Alle
216469 Geologi og geofare                                o.i.   Alle
218547 Grunnskolelærer 1-7                                Alle   Alle
203547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/kroppsøving                     40.8 12  41.3 11
203557 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/naturfag                      40.8 8  41.5 8
203550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/samfunnsfag                     Alle   Alle
203559 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med RLE                        Alle   Alle
203551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med engelsk                      39.0 3  37.2 3
203599 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med mat og helse                   Alle   Alle
203548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med musikk                      Alle   Alle
203559 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, KRLE          39.4 1  38.6 1
203590 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Sogndal        Alle   Alle
203084 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Stord         Alle   Alle
203551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, engelsk        41.6 15  39.8 11
203547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, kroppsøving      44.3 34  42.9 24
203564 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, kunst og håndverk   Alle   Alle
203599 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, mat og helse      Alle   Alle
203548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, musikk         Alle   Alle
203557 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, naturfag        44.0 24  42.3 17
203550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samfunnsfag      43.2 35  42.5 29
218651 Grunnskolelærer 5-10                               Alle   Alle
203659 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med mat og helse                   45.5 11  44.2 8
203655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med matematikk                    52.8 121 47.0 82
203660 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med musikk                      Alle   Alle
203658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med norsk                      43.5 24  42.9 21
203657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med samfunnsfag                   50.1 123 46.8 88
203569 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, KRLE         38.9 5  41.2 5
203651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Sogndal        Alle   Alle
203083 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Stord         38.4 3  39.4 3
203567 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, engelsk        46.7 47  43.3 35
203659 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, mat og helse     44.7 13  41.8 12
203655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, matematikk      52.8 101 48.4 73
203660 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, musikk        Alle   Alle
203658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, norsk         43.1 20  41.2 16
203657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, samfunnsfag      50.9 118 47.5 88
216547 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn                       Alle   Alle
216651 Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn                       Alle   Alle
216481 Historie                                     Alle   Alle
203481 Historie, bachelor                 Alle   Alle
203179 Historie, årsstudium                Alle   Alle
216185 Idrett                                      o.i.   40.0 41
203485 Idrett og kroppsøving                40.1 63  38.3 41
216485 Idrett og kroppsøving                               o.i.   34.6 14
203185 Idrett, Sogndal                   38.0 36  36.4 23
203649 Idrett, Stord                    39.0 25  36.7 17
216440 Idrett, fysisk aktivitet og helse                         o.i.   35.7 23
203486 Idrett, fysisk aktivitet og helse          38.2 43  37.6 24
218649 Idrett/kroppsøving                                o.i.   40.0 23
203395 Informasjonsteknologi                46.8 62  39.5 14       47.6 93  40.4 31
216003 Ingeniør bygg og anlegg                              Alle   Alle   Alle
216005 Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk                     Alle   Alle   Alle
216822 Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø                    Alle   Alle   Alle
203047 Ingeniør, HMS                    Alle   Alle   o.i.
218047 Ingeniør, HMS                                   Alle   Alle   Alle
203017 Ingeniør, automatisering                             49.8 22  Alle   42.0 1
203017 Ingeniør, automatisering, Bergen          41.7 4  Alle   Alle
203005 Ingeniør, automatisering, Førde           Alle   Alle   Alle
218002 Ingeniør, brannsikkerhet                             Alle   Alle   Alle
203002 Ingeniør, brannsikkerhet              Alle   Alle   o.i.
203003 Ingeniør, bygg                   50.3 84  44.4 38  Alle   51.4 173 46.1 79  Alle
203675 Ingeniør, bygg og anlegg              Alle   Alle   Alle
203004 Ingeniør, data                   48.8 50  39.8 11  Alle   47.7 75  42.2 31  Alle
203024 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203006 Ingeniør, elkraft                  Alle   Alle   Alle
203006 Ingeniør, elkraftteknikk                             46.0 14  Alle   40.0 1
203072 Ingeniør, energi, elkraft og miljø         Alle   Alle   Alle
203822 Ingeniør, energiteknologi              42.8 5  38.5 2  Alle   45.1 14  44.8 4  35.0 1
203009 Ingeniør, kjemi                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203028 Ingeniør, kommunikasjonssystemer          Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle   o.i.
203011 Ingeniør, marinteknikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
218012 Ingeniør, maskin                                 Alle   Alle   Alle
203012 Ingeniør, maskin, Bergen              Alle   Alle   Alle
203069 Ingeniør, maskin, Florø               TRU    TRU    TRU
203034 Ingeniør, maskin, Haugesund             Alle   Alle   Alle
203012 Ingeniør, maskinteknikk                              51.0 52  42.7 12  35.0 3
203045 Ingeniør, produksjonsteknikk            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203096 Ingeniør, undervannsteknologi, Bergen        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203561 Ingeniør, undervannsteknologi, Florø        TRU    TRU    TRU    TRU    TRU    TRU
203506 Ingeniør, undervannsteknologi, Kristiansund     TRU    TRU    TRU    TRU    TRU    TRU
203246 Jus                         42.6 75  40.8 52
216246 Jus                                        o.i.   40.1 18
203505 Kunst og håndverk                  Alle   Alle
218505 Kunst og håndverk                                 Alle   Alle
203753 Landmåling og eiendomsdesign            48.5 139 38.8 36       50.5 208 40.5 70
216310 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur                   o.i.   37.3 11
203310 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur    43.8 53  40.1 19
203667 Musikk                       Alle   Alle
218667 Musikk                                      Alle   Alle
203317 Natur- og opplevelsesbasert reiseliv        Alle   Alle
203373 Naturfag                      Alle   Alle
216373 Naturfag                                     Alle   Alle
203353 Nautikk                       45.9 41  Alle
218353 Nautikk (Sjøoffiser)                               o.i.   37.6 20
203509 Personlig trener                  43.1 66  39.7 25
216509 Personlig trener                                 o.i.   38.2 47
203701 Radiografi                     47.0 308 39.7 103
203701 Radiografutdanning                                46.3 304 39.8 106
216754 Reiseliv                                     Alle   Alle
216330 Reiselivsledelse                                 Alle   Alle
203330 Reiselivsledelse                  35.6 26  33.3 13
218680 Samfunnsfag                                    Alle   Alle
216242 Samfunnsfag                                    Alle   Alle
203242 Samfunnsfag, Sogndal                Alle   Alle
203680 Samfunnsfag, Stord                 Alle   Alle
216080 Sosialt arbeid                                  o.i.   38.9 118
203080 Sosialt arbeid                                  53.3 675 46.8 332
203080 Sosialt arbeid, Bergen               53.5 743 46.8 344
203081 Sosialt arbeid, Sogndal               43.8 338 39.6 152
203927 Sosiologi - ungdomssosiologi            36.4 14  31.2 5
216927 Sosiologi - ungdomssosiologi                           Alle   Alle
203050 Sykepleie, Bergen, bachelor             52.2 1693 47.8 940
203051 Sykepleie, Førde, bachelor, deltid, samlingsbasert 50.0 490 38.5 139
203054 Sykepleie, Førde, bachelor, høst          44.5 521 40.4 229
203052 Sykepleie, Førde, bachelor, vår           44.2 442 38.5 173
203056 Sykepleie, Haugesund, bachelor           45.9 759 40.1 342
203053 Sykepleie, Stord, bachelor             45.3 788 40.0 312
203050 Sykepleierutdanning                                50.8 1911 46.8 1031
216050 Sykepleierutdanning, Førde, bachelor                       o.i.   39.6 262
216052 Sykepleierutdanning, Førde, bachelor                       o.i.   36.3 104
218056 Sykepleierutdanning, Haugesund                          o.i.   39.0 269
218050 Sykepleierutdanning, Stord                            o.i.   38.8 232
203466 Tegnspråk og tolking                46.5 39  36.0 7       42.1 12  Alle
203351 Ungdomssosiologi                  34.8 4  Alle
216351 Ungdomssosiologi                                 Alle   Alle
203060 Vernepleie, Bergen                 50.9 697 40.7 243
203062 Vernepleie, Sogndal                 43.8 277 36.3 92
203061 Vernepleie, Sogndal, deltid             48.0 292 33.8 35
203060 Vernepleierutdanning                               49.1 645 40.4 246
216060 Vernepleierutdanning                               o.i.   37.4 69
216369 Økonomi og administrasjon                             o.i.   36.7 27
218369 Økonomi og administrasjon                             o.i.   Alle
203369 Økonomi og administrasjon                             50.5 932 46.6 620
203369 Økonomi og administrasjon, Bergen          48.8 597 45.6 388
203404 Økonomi og administrasjon, Haugesund        40.8 49  Alle
203414 Økonomi og administrasjon, Haugesund, deltid    49.7 73  32.8 6
203515 Økonomi og administrasjon, Sogndal         39.0 42  36.7 26
218414 Økonomi og administrasjon, deltid                         o.i.   Alle
216526 Økonomi og jus                                  o.i.   36.0 22
203526 Økonomi og jus                   36.8 43  37.1 30Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Telemark (HSN-T)    2017   2017   2017   2016   2016   2016
                              ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                          
222132 Barnehagelærer, Drammen               43.5 204 33.5 30       42.6 118 30.0 9
222130 Barnehagelærer, Horten               36.4 16  Alle        40.6 67  Alle
222131 Barnehagelærer, Horten, deltid           Alle   Alle        Alle   Alle
222135 Barnehagelærer, Notodden              Alle   Alle
222134 Barnehagelærer, Notodden, deltid          36.5 9  Alle
222133 Barnehagelærer, Porsgrunn              41.8 56  Alle
220130 Barnehagelærerutdanning, Notodden                         Alle   Alle
220131 Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid                     o.i.   Alle
220133 Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn                        o.i.   33.8 16
220070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn                       o.i.   37.8 98
222070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn        46.2 375 36.9 94
220164 Bedriftsøkonomi, Bø                                o.i.   Alle
222164 Bedriftsøkonomi, Bø                 Alle   Alle
222167 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn             39.8 23  Alle
220167 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn                            o.i.   Alle
222098 Design i nye medier                 50.1 56  Alle
220098 Design i nye medier                                Alle   Alle
222602 Digital mediedesign                 55.1 102 Alle
220602 Digital mediedesign                                o.i.   Alle
220368 Eiendomsmegling                                  o.i.   39.6 135
222368 Eiendomsmegling                   38.6 85  34.8 45
220170 Engelsk                                      Alle   Alle
222170 Engelsk, Bø, årsstudium               31.8 1  Alle
222622 Engelsk, Bø, årsstudium, deltid           53.5 206 Alle
222887 Engelsk, Horten, bachelor              44.9 10  35.0 1
222623 Engelsk, Horten, årsstudium             51.7 34  Alle
222887 Engelsk, bachelor                                 Alle   Alle
220622 Engelsk, deltid                                  o.i.   Alle
222623 Engelsk, årsstudium                                42.9 15  Alle
222952 Event & Sport Management              49.6 53  Alle        40.9 11  Alle
222663 Event & Sport Management, deltid          47.1 47  Alle        Alle   Alle
222150 Faglærer i design, kunst og håndverk        Alle   Alle
220150 Faglærer i formgiving, kunst og håndverk                     Alle   Alle
222140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        Alle   Alle
220140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag                       Alle   Alle
222442 Folkekunst, bachelor                Alle   Alle
220442 Folkekunst, bachelor                               Alle   Alle
220628 Folkekunst, årsstudium                              Alle   Alle
222628 Folkekunst, årsstudium               Alle   Alle
222443 Folkemusikk, bachelor                Alle   Alle
220443 Folkemusikk, bachelor                               Alle   Alle
220629 Folkemusikk, årsstudium                              Alle   Alle
222629 Folkemusikk, årsstudium               Alle   Alle
222867 Forretningsjus og økonomi              44.3 145 41.5 87
220448 Forurensing og miljø                               Alle   Alle
222172 Friluftsliv, kultur og naturveiledning       Alle   Alle
220172 Friluftsliv, kultur og naturveiledning                      o.i.   Alle
222302 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning       40.7 7  Alle
220302 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning                      o.i.   Alle
222084 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden        Alle   Alle
220547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden                       Alle   Alle
220550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden, deltid                   Alle   Alle
222557 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn       Alle   Alle
220548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn                      Alle   Alle
220551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert                    Alle   Alle
222083 Grunnskolelærer 5.- 10. trinn, Drammen       Alle   Alle
222660 Grunnskolelærer 5.- 10. trinn, Horten        Alle   Alle
222567 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden       Alle   Alle
220657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden                      Alle   Alle
222569 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn       Alle   Alle
220651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn                      Alle   Alle
220655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, desentralisert                   Alle   Alle
222548 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen        Alle   Alle        Alle   Alle
222547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Horten        Alle   Alle        Alle   Alle
222551 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sandvika                      TRU    TRU
222550 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, estetisk modell                   TRU    TRU
222658 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, MAT+NAT, Drammen                  Alle   Alle
222657 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, MAT+NAT, Horten                  Alle   Alle
222651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Drammen                  Alle   Alle
222655 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Horten                  Alle   Alle
222659 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, SAM+MAT                      Alle   Alle
220179 Historie                                     Alle   Alle
222513 Historie, Bø, bachelor               Alle   Alle
222549 Historie, Bø, årsstudium              Alle   Alle
222613 Historie, Bø, årsstudium, deltid          41.6 26  Alle
222481 Historie, Horten, bachelor             Alle   Alle
222179 Historie, Horten, årsstudium            Alle   Alle
222481 Historie, bachelor                                Alle   Alle
220613 Historie, deltid                                 o.i.   Alle
222179 Historie, årsstudium                               Alle   Alle
220481 Historiske fag                                  Alle   Alle
222449 IT og informasjonssystemer, Bø, bachelor      38.8 48  Alle
222187 IT og informasjonssystemer, Bø, årsstudium     35.5 10  Alle
222453 IT og informasjonssystemer, Horten, bachelor    43.7 106 32.7 14       43.2 72  Alle
222395 IT og informasjonssystemer, Ringerike, bachelor   37.0 31  Alle        35.5 24  Alle
222620 IT og informasjonssystemer, Ringerike, årsstudium                 Alle   Alle
220366 Idehistorie                                    Alle   Alle
222366 Idehistorie                     Alle   Alle
222185 Idrett                       Alle   Alle
220185 Idrett                                      o.i.   33.2 8
222440 Idrett, ernæring og helse              42.4 118 38.2 59       43.0 110 38.9 48
220440 Idrettsvitenskap                                 o.i.   32.1 5
222485 Idrettsvitenskap                  38.9 39  32.6 16
222412 Informasjonsbehandling               50.8 167 Alle
220187 Informasjonsbehandling                              o.i.   Alle
220412 Informasjonsbehandling, nettbasert                        o.i.   Alle
220449 Informasjonssystemer                               o.i.   Alle
220395 Informatikk                                    o.i.   Alle
220003 Ingeniør bygg - byggdesign                            o.i.   Alle   Alle
222003 Ingeniør bygg - byggdesign             40.8 3  Alle   Alle
220033 Ingeniør bygg - plan og infrastruktur                       o.i.   Alle   Alle
222033 Ingeniør bygg - plan og infrastruktur        Alle   Alle   Alle
222006 Ingeniør elektro - elkraftteknikk          Alle   Alle   Alle
220006 Ingeniør elektro - elkraftteknikk                         o.i.   Alle   Alle
220090 Ingeniør elektro - informatikk & automatisering                  o.i.   Alle   Alle
222090 Ingeniør elektro - informatikk og automatisering  Alle   Alle   Alle
220688 Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi                     o.i.   Alle   o.i.
222688 Ingeniør kjemi - ren energi og prosessteknologi   Alle   Alle   Alle
222824 Ingeniør maskin - maskinteknisk design       Alle   Alle   Alle
220012 Ingeniør maskin - maskinteknisk design                      o.i.   Alle   Alle
222004 Ingeniør, data, Horten               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222503 Ingeniør, data, Kongsberg              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222068 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222017 Ingeniør, elektro-automasjon                           Alle   Alle   Alle
222017 Ingeniør, maritim elektro-automasjon        Alle   Alle   Alle
222069 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222823 Ingeniør, mikro- og nanosystemteknologi       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222012 Ingeniør, produktdesign               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220895 Innovasjon og entreprenørskap                           o.i.   Alle
222895 Innovasjon og entreprenørskap            33.2 9  32.1 6
222717 Internasjonal forståelse og samarbeid        Alle   Alle        Alle   Alle
222473 Internasjonal markedsføring             32.5 12  34.0 11
220359 Internasjonal markedsføring                            o.i.   Alle
222512 International Teacher Education (ITEPS)                      o.i.   Alle
222526 Jus                         54.7 410 46.4 216
222867 Jus og ledelse                                  43.3 119 40.3 76
222526 Jus, bachelor                                   50.8 323 44.7 173
222246 Jus, årsstudium                                  o.i.   41.2 55
220649 Kroppsøving og idrettsfag                             Alle   Alle
222649 Kroppsøving og idrettsfag              Alle   Alle
220308 Kulturledelse                                   Alle   Alle
222308 Kulturledelse                    Alle   Alle
222642 Kunst og design                   Alle   Alle        Alle   Alle
222630 Kunst og håndverk                  Alle   Alle
220630 Kunst og håndverk                                 Alle   Alle
220505 Leire - kunst og design 1                             Alle   Alle
222505 Leire - kunst og design 1              Alle   Alle
222684 Lektor i historie                  41.2 8  40.7 8
222843 Lektor i realfag                  TRU    TRU
222684 Lektorutdanning i historie                            Alle   Alle
222687 Lektorutdanning i norsk                              Alle   Alle
222843 Lektorutdanning i realfag                             TRU    TRU
222155 Lysdesign                      Alle   Alle        Alle   Alle
222352 Marinteknisk drift                 Alle   Alle        Alle   Alle
222353 Maritim nautikk                                  38.0 12  Alle
222359 Markedsføring                                   32.9 26  34.4 20
222359 Markedsføringsledelse                34.8 48  34.9 36
222205 Matematikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
222667 Musikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
220605 Natur og miljø                                  Alle   Alle
222315 Natur og miljø, bachelor              Alle   Alle
222605 Natur og miljø, årsstudium             Alle   Alle
222447 Natur, miljø og friluftsliv             36.0 1  Alle
220447 Natur, miljø og friluftsliv                            Alle   Alle
220662 Naturfag                                     o.i.   Alle
222662 Naturfag                      Alle   Alle
222353 Nautikk                       Alle   Alle
220210 Norsk                                       Alle   Alle
222616 Norsk, Bø, årsstudium                Alle   o.i.
222672 Norsk, Bø, årsstudium, deltid            54.1 213 Alle
222889 Norsk, Horten, bachelor               Alle   Alle
222210 Norsk, Horten, årsstudium              51.3 29  o.i.
222889 Norsk, bachelor                                  Alle   Alle
220672 Norsk, deltid                                   o.i.   Alle
222210 Norsk, årsstudium                                 Alle   Alle
222894 Optometri                      43.5 138 37.0 49       42.2 145 36.7 48
222701 Radiografi                     46.8 376 41.2 128      46.7 324 39.1 80
222318 Regnskap og revisjon                39.4 31  Alle        34.3 5  Alle
222317 Reiselivsledelse                                 TRU    TRU
220318 Revisjon og regnskap                               o.i.   Alle
222750 Revisjon og regnskap                TRU    TRU
222345 Siviløkonom                     Alle   Alle
222291 Siviløkonom, Kongsberg                              Alle   Alle
222345 Siviløkonom, Ringerike                              Alle   Alle
222044 Skipsfart logistikk                 Alle   Alle        36.0 8  Alle
222880 Sosiologi, bachelor                 42.0 61  28.3 3       36.0 25  Alle
222240 Sosiologi, årsstudium                40.3 28  Alle        42.8 54  31.6 6
222913 Spansk                       44.3 10  Alle
220913 Spansk                                      Alle   Alle
220853 Spesialpedagogikk                                 o.i.   32.8 4
222853 Spesialpedagogikk                  44.7 97  36.1 22
222676 Spesialpedagogikk                  50.0 104 Alle
220676 Spesialpedagogikk - grunnutdanning                        o.i.   Alle
222921 Språk og litteratur                 Alle   Alle
220921 Språk og litteratur                                Alle   Alle
222881 Statsvitenskap                   42.9 128 36.4 37       40.5 42  31.3 4
222051 Sykepleier, Drammen                 48.9 1529 40.2 565
222050 Sykepleier, Horten                 47.6 688 38.6 213
222054 Sykepleier, Porsgrunn                47.5 701 40.5 241
222052 Sykepleier, Porsgrunn, deltid            46.9 621 36.5 154
220050 Sykepleierutdanning                                o.i.   39.6 222
222051 Sykepleierutdanning, Drammen                           46.8 1333 39.6 461
222050 Sykepleierutdanning, Horten                            45.5 623 38.7 197
220051 Sykepleierutdanning, deltid                            o.i.   32.5 33
220637 Tegning - bilde                                  Alle   Alle
222637 Tegning - bilde                   Alle   Alle
222543 Tekstil - kunst og design 1             Alle   Alle
220543 Tekstil - kunst og design 1                            Alle   Alle
222532 Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1     Alle   Alle
220532 Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1                    Alle   Alle
220317 Turisme og ledelse                                o.i.   Alle
222351 Ungdomskunnskap                   47.8 53  Alle        40.4 24  Alle
222060 Vernepleier                     46.1 499 36.5 114
222061 Vernepleier, deltid                 46.0 334 33.3 37
220060 Vernepleierutdanning                               o.i.   36.3 86
222251 Visuell kommunikasjon                42.9 86  40.8 34       45.0 71  34.6 15
222441 Visuelle kunstfag og design             36.9 3  Alle
220441 Visuelle kunstfag og design                            Alle   Alle
220388 Økologi og naturforvaltning                            Alle   Alle
220369 Økonomi og administrasjon                             o.i.   29.2 1
222470 Økonomi og ledelse, Bø               Alle   Alle
222330 Økonomi og ledelse, Drammen             43.7 193 37.5 81       46.1 197 39.0 68
222369 Økonomi og ledelse, Horten             39.8 59  28.8 5       40.2 79  31.5 15
222404 Økonomi og ledelse, Kongsberg            Alle   Alle        Alle   Alle
222414 Økonomi og ledelse, Ringerike            Alle   Alle        Alle   AlleHøgskulen i Volda (HVO)                  2017   2017   2017   2016   2016   2016
                              ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                          
223451 Animasjon                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
223130 Barnehagelærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
223529 Barnehagelærerutdanning, deltid           Alle   Alle
223623 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
223170 Engelsk, deltid                   Alle   Alle        Alle   Alle
223440 Friluftsliv, bachelor                40.3 9  Alle        44.6 17  Alle
223605 Friluftsliv, årsstudium               49.3 33  38.9 10       56.9 48  47.7 17
223547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. årstrinn       Alle   Alle        Alle   Alle
223651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. årstrinn      Alle   Alle        Alle   Alle
223481 Historie, bachelor                 Alle   Alle        Alle   Alle
223179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
223485 Idrett, bachelor                  36.9 12  33.6 9       Alle   Alle
223649 Idrett, årsstudium                 40.1 21  38.3 11       Alle   Alle
223723 Journalistikk, spesialisering avis/nett       36.0 6  37.4 4  o.i.   42.9 35  43.2 21  o.i.
223849 Journalistikk, spesialisering tv/radio       49.2 100 47.0 61  Alle   49.2 149 47.3 81  o.i.
223472 Kunst og håndverk, bachelor             Alle   Alle        Alle   Alle
223630 Kunst og håndverk, årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
223446 Matkultur og helse                 39.4 3  Alle        47.2 15  Alle
223430 Media, IKT og design                               o.i.   32.7 4
223514 Media, IKT og design - mediedesign         Alle   Alle
223845 Media, IKT og design - medieproduksjon       31.0 2  Alle
223663 Mediekunnskap                    Alle   Alle        Alle   Alle
223437 Musikk, bachelor                  Alle   Alle        Alle   Alle
223667 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
223210 Norsk (nordisk)                   41.0 6  Alle        Alle   Alle
223211 Norsk (nordisk), deltid               Alle   Alle        Alle   Alle
223453 PR, kommunikasjon og media             Alle   Alle        36.7 15  36.8 13
223452 Planlegging og administrasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
223929 Religion og livssyn                 Alle   Alle        Alle   Alle
223196 Religion, livssyn og etikk             Alle   Alle        Alle   Alle
223285 Samfunnsvitenskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
223070 Sosialt arbeid, barnevernspedagog          42.1 325 36.0 142      39.0 142 33.7 57
223080 Sosialt arbeid, sosionom              44.4 426 37.9 182      41.9 243 35.7 83
223891 Språk og litteratur                 Alle   Alle        Alle   Alle
223439 Teater og drama, bachelor              Alle   Alle        Alle   Alle
223618 Teater og drama, årsstudium             Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold (HiØ)                 2017   2017   2017   2016   2016   2016
                              ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                          
224900 Arbeids- og velferdsfag               43.0 137 31.2 11       42.0 73  Alle
224130 Barnehagelærerutdanning               38.3 68  Alle        37.3 56  Alle
224131 Barnehagelærerutdanning, deltid           35.3 11  Alle        Alle   Alle
224070 Barnevern                      46.2 590 39.6 211      45.6 436 39.6 158
224398 Bedriftsøkonomi                   38.0 9  Alle        42.4 32  Alle
224702 Bioingeniørutdanning                47.7 104 41.0 37       47.0 66  39.3 16
224845 Digitale medier                                  Alle   Alle
224845 Digitale medier og design              Alle   Alle
224170 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
224610 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
224547 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7       Alle   Alle
224651 Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10       Alle   Alle
224547 Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn                       Alle   Alle
224651 Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn                      Alle   Alle
224453 Informasjonssystemer                42.8 68  27.6 1       41.2 59  30.5 4
224620 Informasjonsteknologi                38.5 16  Alle        Alle   Alle
224270 Informatikk: design og utvikling av IT-systemer   Alle   Alle        38.2 7  Alle
224003 Ingeniør, bygg                   42.9 9  33.5 1  Alle   43.0 23  37.4 3  Alle
224004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224824 Ingeniør, industriell design            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224009 Ingeniør, kjemi                                  Alle   Alle   Alle
224012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224895 Innovasjon og prosjektledelse            34.4 13  32.4 8       43.9 71  36.4 17
224455 Internasjonal kommunikasjon             Alle   Alle        Alle   Alle
224649 Kroppsøving og idrett                41.4 47  38.3 28       38.5 45  36.4 29
224505 Kunst og håndverk                  40.1 5  Alle        46.6 11  Alle
224661 Matematikk                     TRU    TRU         Alle   o.i.
224667 Musikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
224666 Naturfag                      Alle   Alle        Alle   Alle
224210 Norsk                        45.7 9  Alle        50.7 19  Alle
224318 Regnskap og revisjon                38.0 21  Alle        42.9 52  32.3 7
224626 Religion, livssyn og etikk             43.1 13  Alle        41.4 12  Alle
224474 Samfunn, språk og kultur              Alle   Alle        Alle   Alle
224680 Samfunnsfag                     Alle   Alle        45.7 24  35.9 4
224080 Sosialt arbeid                   48.0 682 41.8 263      48.0 548 40.8 183
224912 Spansk                       Alle   Alle        46.9 31  Alle
224238 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
224050 Sykepleierutdanning                 46.1 1672 39.6 683      44.7 857 37.3 300
224244 Tysk                        Alle   Alle        39.2 3  Alle
224060 Vernepleierutdanning                45.7 662 36.7 173      44.5 370 36.1 107
224061 Vernepleierutdanning, deltid                           o.i.
224035 Økonomi og administrasjon              37.4 46  31.0 11       40.3 104 35.1 35Høyskolen Diakonova (HD)                  2017   2017   2016   2016
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                    
232050 Sykepleierutdanning                 49.6 1623 42.3 591 48.4 1575 41.6 603Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)            2017   2017   2016   2016
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                    
230050 Sykepleierutdanning                 53.1 1881 45.9 768 51.8 2073 44.7 844NLA Høgskolen (NLA)                    2017   2017   2017   2016   2016   2016
                              ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                          
254130 Barnehagelærer                   Alle   Alle        Alle   Alle
254547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn                            Alle   Alle
254651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn                           Alle   Alle
254547 Grunnskolelærer, trinn 1-7., Bergen         Alle   Alle
254651 Grunnskolelærer, trinn 5-10, Bergen         Alle   Alle
254185 Idrett                       47.6 181 43.8 121      46.5 174 43.2 116
254177 Informasjons- og kommunikasjonsarbeid                       TRU    TRU
254895 Innovasjon og ledelse                42.4 193 39.2 101      40.0 36  Alle
254872 Interkulturell forståelse                             Alle   Alle
254879 Interkulturell forståelse, Bergen, bachelor     Alle   Alle
254367 Interkulturell forståelse, Bergen, årsstudium    Alle   Alle
254872 Interkulturell forståelse, Kristiansand, bachelor  Alle   Alle
254791 Interkulturell forståelse, vekt på Kina                      Alle   Alle
254418 Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika                 Alle   Alle
254902 Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar                   Alle   Alle
254717 Interkulturell forståelse, vekt på Norge                     Alle   Alle
254789 Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika  Alle   Alle        Alle   Alle
254454 Journalistikk, bachelor               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
254604 Journalistikk, årsstudium              Alle   Alle        Alle   Alle
254087 Komm., livssyn, kristen apologetikk, bachelor                   TRU    TRU
254088 Komm., livssyn, kristen apologetikk, årsstudium                  Alle   Alle
254088 Kommunikasjon, livssyn, kristen apologetikk     Alle   Alle
254196 Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen  Alle   Alle        Alle   Alle
254329 Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Oslo   Alle   Alle        Alle   Alle
254642 Kunst og håndverk                  56.5 22  Alle        Alle   Alle
254162 Menighet og ledelse                                Alle   Alle
254667 Musikk                       47.5 18  36.9 5       Alle   Alle
254662 Naturfag (5.-10. trinn)               Alle   Alle        Alle   Alle
254853 Pedagogikk med vekt på spesped og interk. ped.   35.8 6  Alle
254852 Pedagogikk, bachelor                43.4 123 34.6 29       Alle   Alle
254220 Pedagogikk, årsstudium               36.8 30  Alle        Alle   Alle
254626 Praktisk teologi og ledelse, Bergen, bachelor    Alle   Alle
254195 Praktisk teologi og ledelse, Bergen, årsstudium   Alle   Alle
254536 Praktisk teologi og ledelse, Oslo, bachelor     Alle   Alle
254652 Praktisk teologi og ledelse, Oslo, årsstudium    Alle   Alle
254626 Praktisk teologi og ledelse, bachelor                       Alle   Alle
254195 Praktisk teologi og ledelse, årsstudium                      Alle   Alle
254929 Religion og kultur                 Alle   Alle        Alle   Alle
254480 Teologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
254656 Utøvende musikk, fordypning i korledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
254777 Utøvende musikk, fordypning i låtskriving      Alle   Alle        Alle   Alle
254470 Økonomi og administrasjon              43.3 313 39.8 166      41.5 191 37.4 82Nord universitet (NORD)                  2017   2017   2017   2016   2016   2016
                              ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                          
204430 3D & VFX                                     46.1 30  36.7 11
204430 3D art, Animation and VFX              43.4 79  40.6 38
204427 Animal Science                   41.8 9  43.0 6       47.4 26  46.2 22
204131 Barnehagelærer, Bodø                Alle   Alle        Alle   Alle
204135 Barnehagelærer, Bodø, samlingsbasert        Alle   Alle
204134 Barnehagelærer, Levanger              Alle   Alle        37.0 15  27.3 5
204529 Barnehagelærer, Levanger, samlingsbasert      Alle   Alle
204132 Barnehagelærer, Nesna                               Alle   Alle
204132 Barnehagelærer, Nesna, samlingsbasert        Alle   Alle
204130 Barnehagelærer, Vesterålen                            Alle   Alle
204070 Barnevern                      42.4 260 37.2 124      40.7 124 34.7 40
204207 Bedriftsøkonomi                                  Alle   Alle
204327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
204604 Digitale medier                                  TRU    TRU
204504 Dyrepleie                      52.4 342 44.7 178      52.1 248 42.2 117
204368 Eiendomsmegling                   39.7 95  35.0 55       40.4 137 37.9 73
204623 Engelsk for 5.-10. trinn                             41.8 7  Alle
204455 Engelsk, Bodø, bachelor               Alle   Alle
204170 Engelsk, Bodø, årsstudium              44.7 17  Alle
204623 Engelsk, Levanger, årsstudium            44.1 13  Alle
204455 Engelsk, bachelor                                 Alle   Alle
204170 Engelsk, årsstudium                                34.1 2  32.4 2
204639 Faglærerutdanning i musikk             Alle   Alle
204749 Farmasi                       51.6 125 46.0 61       47.2 72  42.8 31
204089 Film & TV                                     46.0 26  40.9 12
204089 Film and TV Production               41.7 51  39.6 31
204605 Friluftsliv, Bodø                  46.5 25  Alle        46.4 18  Alle
204596 Friluftsliv, Levanger                Alle   Alle        Alle   Alle
204396 Geografi                                     Alle   Alle
204438 Geografi, bachelor                 Alle   Alle
204396 Geografi, årsstudium                Alle   Alle
204084 Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, master                           Alle   Alle
204547 Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd.                         Alle   Alle
204799 Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd., samlingsbasert                 Alle   Alle
204551 Gr.sk.lærer 1-7, Levanger, yrkesutd.                       Alle   Alle
204557 Gr.sk.lærer 1-7, Nesna, master, samlingsbasert                  TRU    TRU
204550 Gr.sk.lærer 1-7, Nesna, yrkesutd., samlingsbasert                 TRU    TRU
204548 Gr.sk.lærer 1-7, Vikna, yrkesutd., samlingsbasert                 Alle   Alle
204083 Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, master                          Alle   Alle
204658 Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, master, samlingsbasert                  Alle   Alle
204651 Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd.                         Alle   Alle
204660 Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd., samlingsbasert                 Alle   Alle
204657 Gr.sk.lærer 5-10, Levanger, yrkesutd.                       Alle   Alle
204659 Gr.sk.lærer 5-10, Nesna, master, samlingsbasert                  Alle   Alle
204655 Gr.sk.lærer 5-10, Nesna, yrkesutd., samlingsbasert                Alle   Alle
204599 Grunnskolelærer 1-7. trinn                            Alle   Alle
204084 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Bodø          Alle   Alle
204551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Levanger        Alle   Alle
204557 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Nesna         Alle   Alle
204083 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Bodø         Alle   Alle
204657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Levanger       Alle   Alle
204659 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Nesna         Alle   Alle
204233 Grunnstudium                    46.4 73  44.7 38       39.4 26  38.8 11
204867 Havbruksdrift og ledelse              46.8 175 41.0 80       45.8 87  35.9 19
204481 Historie, bachelor                 Alle   Alle        Alle   Alle
204179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
204613 Historie, årsstudium, nettbasert          46.0 39  Alle        39.5 8  Alle
204955 Human Resource Management (HRM)           44.0 51  34.1 10       Alle   Alle
204321 Husdyrfag, velferd og produksjon          Alle   Alle        Alle   Alle
204421 Husdyrvelferd                    Alle   Alle        Alle   Alle
204440 Idrett, Bodø, bachelor               Alle   Alle        Alle   Alle
204649 Idrett, Bodø, årsstudium              28.0 2  32.8 2       Alle   Alle
204486 Idrett, Levanger, årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
204488 Idrettsvitenskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
204453 Informasjonssystemer, bachelor           TRU    TRU         Alle   Alle
204189 Informasjonssystemer, årsstudium          TRU    TRU         Alle   Alle
204473 Internasjonal markedsføring             38.4 56  35.0 34       34.0 24  32.8 20
204872 Internasjonale relasjoner, bachelor         39.0 15  34.2 9       Alle   Alle
204717 Internasjonale relasjoner, årsstudium        Alle   Alle        Alle   Alle
204454 Journalistikk                    Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle   Alle
204419 Kommunal økonomi og ledelse                            Alle   Alle
204387 Kommunal økonomi og ledelse, bachelor        TRU    TRU
204419 Kommunal økonomi og ledelse, årsstudium       Alle   Alle
204489 Kroppsøving og idrettsfag, faglærer                        Alle   Alle
204472 Kunst og håndverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
204276 Lederskap                                     TRU    TRU
204597 Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag     Alle   Alle
204934 Lektorutdanning i samfunnsfag            Alle   Alle
204667 Musikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
204639 Musikk, faglærer                                 Alle   Alle
204364 Musikkped. og formidler i kulturskolen                      Alle   Alle
204364 Musikkpedagog og formidler i kulturskolen      Alle   Alle
204388 Naturforvaltning                  Alle   Alle
204353 Nautikk, maritim økonomi og ledelse                        TRU    TRU
204211 Nordlige studier                  Alle   Alle        Alle   Alle
204246 Offentlig rett                   TRU    TRU         Alle   Alle
204162 Personalledelse og kompetanseutvikling, Bodø    Alle   Alle        Alle   Alle
204664 Personalledelse og kompetanseutvikling, Mo i Rana  Alle   Alle        Alle   Alle
204232 Personalledelse og kompetanseutvikling, Vesterålen Alle   Alle
204185 Personlig trener                  43.8 65  35.9 26       41.4 41  36.2 21
204516 Regnskap                      40.4 16  Alle        Alle   Alle
204318 Regnskap                      38.8 9  Alle
204318 Regnskap og revisjon                               39.7 5  Alle
204750 Revisjon                                     Alle   Alle
204680 Samfunnsfag                     54.3 29  Alle        54.4 37  36.8 4
204345 Siviløkonom                     40.4 10  40.6 7       43.5 16  41.9 14
204080 Sosialt arbeid                                  41.0 231 35.8 74
204080 Sosialt arbeid, Bodø                44.1 349 39.1 156
204081 Sosialt arbeid, Mo i Rana              52.4 166 31.3 12
204880 Sosiologi, Bodø                   TRU    TRU         Alle   Alle
204240 Sosiologi, Steinkjer                Alle   Alle        Alle   Alle
204673 Spill- og opplevelsesteknologi           41.9 55  32.0 11       40.6 48  38.0 30
204050 Sykepleierutdanning, Bodø                             44.7 427 39.2 192
204059 Sykepleierutdanning, Bodø, deltid                         44.0 186 Alle
204056 Sykepleierutdanning, Levanger                           47.0 604 42.8 260
204055 Sykepleierutdanning, Mo i Rana                          41.9 204 36.3 76
204058 Sykepleierutdanning, Namsos                            43.5 327 37.1 103
204050 Sykepleieutdanning, Bodø              45.8 754 41.1 349
204059 Sykepleieutdanning, Bodø, deltid          50.1 432 35.9 98
204056 Sykepleieutdanning, Levanger            48.0 643 44.2 311
204055 Sykepleieutdanning, Mo i Rana            43.2 402 37.4 143
204054 Sykepleieutdanning, Mo i Rana, deltid        44.5 236 33.3 24
204058 Sykepleieutdanning, Namsos             44.4 547 39.6 222
204052 Sykepleieutdanning, Vesterålen, deltid       45.0 205 33.2 17
204696 Trafikklærer                    43.7 171           44.2 172
204323 Utmarksforvaltning, bachelor            Alle   Alle        Alle   Alle
204172 Utmarksforvaltning, årsstudium           Alle   Alle        Alle   Alle
204060 Vernepleierutdanning                43.0 165 34.2 41       42.0 128 34.2 30
204642 Visuelle kunstfag                                 o.i.   Alle
204369 Økonomi og administrasjon                             Alle   Alle
204312 Økonomi og landbruk                 TRU    TRU         Alle   Alle
204342 Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor         40.0 63  36.8 35       38.2 40  34.8 18
204164 Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium        33.8 3  Alle        Alle   Alle
204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor       42.0 21  32.5 4       42.1 12  33.8 5
204398 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, årsstudium      Alle   Alle        Alle   Alle
204404 Økonomi og ledelse, Steinkjer, bachelor       40.4 31  33.2 9
204625 Økonomi og ledelse, Steinkjer, årsstudium      Alle   Alle
204218 Økonomi, markedsføring og ledelse, Bodø       42.1 21  Alle        44.6 33  Alle
204206 Økonomi, markedsføring og ledelse, Mo i Rana    Alle   Alle
204097 Økonomi, markedsføring og ledelse, Vesterålen                   Alle   AlleNorges Handelshøyskole (NHH)                2017   2017   2016   2016
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                    
191345 Siviløkonomutdanningen               56.2 1249 52.8 1037 56.5 1421 52.9 1166Norges idrettshøgskole (NIH)                2017   2017   2017   2017   2016   2016   2016   2016
                              ORD    ORDF   MILK   NIFK   ORD    ORDF   MILK   NIFK
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------                                 
150140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        51.3 217 47.2 162           51.5 181 46.2 135
150172 Friluftsliv                     51.8 181 40.4 66            50.3 118 37.1 24
150649 Idrett og samfunn                  51.3 324 45.3 169           49.2 216 43.4 110
150440 Idrettsvitenskap                  52.1 666 47.6 373 o.i.   o.i.   52.9 657 47.2 330 o.i.   o.i.Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)   2017   2017   2017   2016   2016   2016
                              ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                          
192327 Biologi                       45.5 48  45.4 38       47.3 44  47.7 31
192299 Bioteknologi                    53.0 109 52.5 90       52.2 67  51.1 47
192949 By- og regionplanlegging              53.8 192 48.0 83       52.7 147 46.9 63
192759 Byggeteknikk og arkitektur             54.8 96  51.4 64       55.4 115 50.1 67
192504 Dyrepleie                      54.4 93  48.1 47       56.5 666 48.4 285
192230 Eiendom                       52.7 179 44.5 79       50.8 144 43.3 68
192857 Energi- og miljøfysikk               51.5 31  48.7 22       52.3 45  51.0 34
192199 Ettårig grunnstudium                54.1 216 51.8 113      55.7 175 51.0 91
192835 Fornybar energi                   50.0 177 47.8 98       50.0 144 47.4 71
192233 Frie realfag                    56.6 33  44.4 9       58.4 31  Alle
192406 Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor   46.7 12  Alle        47.4 15  37.1 2
192813 Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master    48.9 8  Alle        51.5 13  Alle
192321 Husdyrvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
192767 Industriell økonomi                 55.6 89  52.7 57       57.9 117 52.6 65
192484 Internasjonale miljø- og utviklingsstudier     48.0 51  46.7 33       47.3 67  46.4 29
192332 Kjemi                        42.1 6  44.0 4       Alle   Alle
192783 Kjemi og bioteknologi                53.0 44  52.8 34       52.7 32  50.8 25
192732 Landskapsarkitektur                 56.4 328 50.1 162      55.1 224 48.6 109
192310 Landskapsingeniør                  51.2 171 45.2 59       48.1 113 43.0 46
192843 Lektorutdanning i realfag              50.4 24  46.7 18       46.4 10  44.3 9
192766 Maskin-, prosess- og produktutvikling        54.0 41  47.8 19       53.4 67  50.3 33
192864 Matvitenskap og ernæring              47.8 27  47.6 18       44.2 14  42.7 7
192377 Miljø og naturressurser               Alle   Alle        Alle   Alle
192784 Miljøfysikk og fornybar energi           57.0 76  52.7 48       55.9 95  54.3 71
192842 Plantevitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
192468 Samfunnsøkonomi                   46.9 105 43.2 69       50.2 152 42.4 76
192322 Skogfag                       45.8 52  41.6 14       44.0 41  39.3 17
192809 Vann- og miljøteknikk                56.6 49  46.3 12       55.3 54  49.8 23
192772 Veterinærstudiet                  62.1 423 55.2 259 56.3 3  62.0 379 55.2 241 56.8 2
192388 Økologi og naturforvaltning             Alle   Alle        Alle   Alle
192369 Økonomi og administrasjon              46.9 241 43.3 150      47.3 222 42.4 108Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)   2017   2017   2017   2017   2017   2016   2016   2016  2016   2016
                              ORD    ORDF   FOR    INTK   JNTNUK  ORD    ORDF   FOR   INTK   JNTNUK
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ------- --------- --------                        
194868 Afrikastudier, bachelor               41.2 29  38.0 17                 Alle   Alle
194104 Afrikastudier, årsstudium              48.5 62  37.7 24                 43.5 22  37.2 9
194456 Allmenn litteraturvitenskap, bachelor        42.3 6  Alle                  Alle   Alle
194615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium       48.4 25  36.9 7                 46.4 2  Alle
194459 Antikkens kultur og klassiske fag          Alle   Alle                  Alle   Alle
194478 Arkeologi                      41.1 71  35.9 30                 33.8 6  Alle
194756 Arkitektur                     59.9 397 54.2 268                59.2 402 54.0 278
194085 Arkiv- og samlingsforvaltning            39.3 14  Alle                  Alle   Alle
194704 Audiologi                      45.3 198 38.0 66                 43.1 143 35.5 39
194070 Barnevern (Barnevernspedagog)            48.0 870 44.6 458
194070 Barnevernspedagog                                           47.5 775 42.9 392
194440 Bevegelsesvitenskap                 44.7 208 40.7 103                45.5 210 41.0 91
194702 Bioingeniør, Trondheim               54.0 323 51.7 232                51.5 288 49.6 191
194299 Bioingeniør, Ålesund                46.8 123 46.3 72                 41.9 56  40.6 22
194327 Biologi                       49.8 107 50.7 80                 50.5 105 48.8 70
194184 Biologi og kjemi                                           55.2 93  53.5 62
194184 Biologi og kjemi, realfag              60.1 86  56.0 69
194298 Biomarin innovasjon                 44.7 133 40.8 59                 44.1 69  36.7 24
194797 Bioteknologi og kjemiingeniørfag          56.8 74  54.3 62
194855 Bioteknologi, Trondheim               57.4 222 56.1 187                56.4 187 56.4 160
194427 Bioteknologi, Ålesund                46.6 60  47.0 43                 41.1 17  41.4 9
194759 Bygg- og miljøteknikk                55.2 216 52.8 172                55.5 298 53.9 238
194620 Bygningsinformasjonsmodellering - BIM        Alle   o.i.                  46.4 31  Alle
194955 Bærekraftige byggeprosesser, fleksibel       Alle   Alle                  Alle   o.i.
194760 Datateknologi                    58.5 438 57.2 351           59.4 43  57.0 363 55.2 295          57.9 36
194439 Drama og teater, bachelor              37.6 11  35.4 5                 39.2 17  33.6 9
194796 Drama og teater, årsstudium             51.7 63  45.1 25                 51.1 57  44.6 25
194761 Elektronisk systemdesign og innovasjon       56.1 149 54.0 123                55.2 145 53.9 119
194769 Energi og miljø                   54.4 146 53.9 129                55.4 231 55.2 190
194887 Engelsk, bachelor                  41.2 56  36.7 28                 41.2 42  37.5 28
194170 Engelsk, årsstudium                 50.8 189 39.9 73                 51.4 159 38.6 48
194700 Ergoterapi, Gjøvik                 44.3 179 37.1 68                 42.0 82  34.3 21
194594 Ergoterapi, Trondheim                44.2 325 38.8 136                43.4 301 38.6 124
194870 Europastudier med fremmedspråk, engelsk       36.8 23  36.4 20                 36.3 10  38.1 8
194793 Europastudier med fremmedspråk, fransk       TRU    TRU                   Alle   Alle
194786 Europastudier med fremmedspråk, spansk       TRU    TRU                   Alle   Alle
194795 Europastudier med fremmedspråk, tysk        TRU    TRU                   Alle   Alle
194645 Film- og medievitenskap                                        o.i.   39.3 25
194646 Film- og videoproduksjon              52.5 281 50.0 160                51.7 225 47.6 120
194847 Filmvitenskap, bachelor               39.5 38  34.8 20                 35.0 7  31.7 6
194262 Filmvitenskap, årsstudium              46.3 96  41.3 48                 45.6 60  37.2 27
194479 Filosofi, bachelor                 38.3 9  Alle                  Alle   Alle
194366 Filosofi, årsstudium                46.7 66  38.4 25                 43.8 52  37.2 20
194930 Fonetikk                      38.8 6  38.3 3                 Alle   Alle
194616 Fransk med fagdidaktikk               58.0 47  54.4 28
194888 Fransk, bachelor                  Alle   o.i.                  Alle   o.i.
194174 Fransk, årsstudium                 46.9 13  Alle                  Alle   Alle
194857 Fysikk                       53.8 103 54.8 83                 54.5 95  55.3 72
194763 Fysikk og matematikk                59.0 208 59.4 184                58.6 195 59.1 175
194703 Fysioterapi                     55.9 903 50.8 553                56.0 964 50.5 552
194438 Geografi, bachelor                 42.2 45  37.6 22                 44.4 48  35.2 11
194284 Geografi, årsstudium                51.8 59  40.0 16                 51.0 65  38.2 19
194396 Geografiske informasjonssystemer (GIS)       44.0 20  Alle                  Alle   Alle
194102 Geografiske informasjonssystemer (GIS), deltid   54.4 105 Alle                  50.6 40  Alle
194859 Geologi                       52.7 56  49.4 43                 50.8 53  49.6 42
194406 Geomatikk                      Alle   Alle                  Alle   Alle
194149 Grafisk design                   48.4 156 44.6 84
194547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn                                      o.i.   41.6 54
194548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag                                 o.i.   40.8 20
194657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk                               o.i.   44.6 84
194658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk                                 o.i.   42.2 23
194655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag                                o.i.   43.0 45
194084 Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7         42.4 73  41.3 53
194083 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, med norsk   45.6 63  43.2 44
194651 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10,med matematikk 47.8 168 46.2 121
194481 Historie, bachelor                 39.2 56  35.9 33                 40.2 69  38.0 36
194179 Historie, årsstudium                48.0 155 39.8 54                 47.5 117 37.4 42
194715 Humanistiske fag, emnestudier           58.2 55  36.3 9                 53.6 43  Alle
194429 IT-drift og informasjonssikkerhet          44.2 60  40.5 31                 44.9 51  37.7 17
194422 IT-støttet bedriftsutvikling            49.0 308 42.3 121                48.4 250 40.0 80
194768 Industriell design                 59.0 125 54.8 87                 58.8 126 54.8 79
194764 Industriell kjemi og bioteknologi          54.0 84  54.8 74                 53.6 93  54.0 73
194767 Industriell økonomi og teknologiledelse       64.0 568 59.6 449                64.0 567 59.4 434
194188 Informatikk, Gjøvik                 Alle   Alle                  Alle   Alle
194395 Informatikk, Trondheim               53.2 383 50.0 237                51.5 416 49.6 253
194436 Informatikk, drift av datasystemer         50.2 152 45.3 74                 49.6 151 44.2 67
194287 Informatikk, informasjonsbehandling         59.0 154 39.2 13                 54.2 115 34.2 5
194017 Ingeniør, automatiseringsteknikk          Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
194561 Ingeniør, bygg - vann- og miljøteknologi                               Alle   Alle   Alle
194003 Ingeniør, bygg, Gjøvik               47.0 39  39.4 16  Alle             44.8 37  38.0 7  Alle
194675 Ingeniør, bygg, Trondheim              56.1 391 50.9 279 Alle             56.7 490 51.0 325 27.9 3
194067 Ingeniør, bygg, fleksibel              56.8 59  Alle   38.0 5            53.3 33  Alle   Alle
194023 Ingeniør, bygg, Ålesund               42.5 19  44.0 11  Alle             43.9 27  43.9 10  Alle
194004 Ingeniør, data, Gjøvik               47.1 60  46.0 35  Alle             43.2 26  41.5 15  o.i.
194503 Ingeniør, data, Trondheim              55.6 425 51.9 291 40.0 25            53.1 359 50.4 234 35.0 11
194840 Ingeniør, data, Ålesund               43.3 27  44.4 16  Alle             44.7 27  43.1 9  Alle
194005 Ingeniør, elektro, Gjøvik              39.3 3  38.1 3  Alle             Alle   Alle   Alle
194856 Ingeniør, elektro, Trondheim            48.8 170 46.0 92  40.0 30            50.5 180 45.7 75  37.5 17
194006 Ingeniør, elkraftsystemer              Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
194822 Ingeniør, fornybar energi              55.9 223 53.0 172 32.5 5            54.6 255 52.6 182 30.0 6
194009 Ingeniør, kjemi                   52.5 81  50.3 62  30.0 1            48.6 60  48.6 43  Alle
194016 Ingeniør, logistikk                 49.5 62  46.2 31  35.0 4            49.9 57  45.3 31  Alle
194012 Ingeniør, maskin, Gjøvik              Alle   Alle   o.i.             39.2 6  37.5 3  o.i.
194034 Ingeniør, maskin, Trondheim             51.3 150 48.8 100 40.0 8            52.5 210 48.0 137 27.5 4
194069 Ingeniør, maskin, fleksibel             Alle   o.i.   Alle             Alle   Alle   Alle
194013 Ingeniør, materialteknologi             52.3 106 49.6 76  Alle             49.3 86  46.8 47  Alle
194018 Ingeniør, olje- og gassteknologi          46.3 30  44.0 22  Alle             Alle   Alle   Alle
194045 Ingeniør, produkt- og systemdesign         Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
194699 Ingeniør, skipsdesign                Alle   Alle   o.i.             Alle   Alle   o.i.
194561 Ingeniør, vann- og miljøteknologi          42.0 1  Alle   Alle
194068 Ingeniørfag, elektro, fleksibel           51.7 17  o.i.   40.0 2            51.0 14  Alle   41.7 2
194835 Ingeniørfag, fornybar energi            Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
194905 Ingeniørvitenskap og IKT              56.2 89  53.5 77                 55.9 128 54.4 107
194264 Interaksjonsdesign                 Alle   Alle
194860 Kjemi                        48.7 68  49.7 57                 48.4 34  49.8 28
194770 Kommunikasjonsteknologi               57.0 122 55.2 104           57.3 28  56.7 127 53.9 98           59.5 25
194904 Kulturminneforvaltning               30.5 2  Alle                  45.5 11  Alle
194200 Kunsthistorie, bachelor               Alle   Alle                  Alle   Alle
194272 Kunsthistorie, årsstudium              Alle   Alle                  43.6 18  Alle
194798 Kybernetikk og robotikk               60.3 511 59.0 432                58.2 398 56.9 320
194248 Landmåling                     44.1 31  Alle                  39.8 9  Alle
194099 Landmåling, deltid                 52.0 105 Alle                  46.3 39  Alle
194294 Latin                        45.5 6  Alle                  Alle   Alle
194934 Lektorutdanning i geografi                                      50.6 24  48.3 17
194934 Lektorutdanning i geografi for trinn 8-13      51.1 34  48.6 21
194684 Lektorutdanning i historie                                      53.0 129 49.1 97
194684 Lektorutdanning i historie for trinn 8-13      54.3 158 51.1 110
194597 Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag                              54.2 106 50.1 84
194597 Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag 8-13  54.1 157 50.4 128
194843 Lektorutdanning i realfag                                       51.2 99  52.0 85
194843 Lektorutdanning i realfag for trinn 8-13      53.0 106 50.3 87
194945 Lektorutdanning i samfunnsfag                                     52.8 148 49.6 125
194945 Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8-13    53.8 185 51.3 137
194685 Lektorutdanning språkfag/engelsk                                   51.1 56  47.8 44
194685 Lektorutdanning språkfag/engelsk for trinn 8-13   49.2 59  48.5 42
194686 Lektorutdanning språkfag/fransk                                    Alle   Alle
194686 Lektorutdanning språkfag/fransk for trinn 8-13   o.i.   Alle
194687 Lektorutdanning språkfag/nordisk                                   43.2 1  45.7 1
194687 Lektorutdanning språkfag/nordisk for trinn 8-13   48.1 21  43.2 13
194689 Lektorutdanning språkfag/tysk                                     44.6 1  49.6 1
194689 Lektorutdanning språkfag/tysk for trinn 8-13    44.1 1  Alle
194222 Likestilling og mangfold              49.1 90  40.4 33                 47.7 48  38.5 14
194432 Logistikk                      46.0 68  37.7 16                 47.1 50  36.8 10
194765 Marin teknikk                    52.8 77  52.4 67                 54.3 105 53.2 84
194353 Maritim utdanning, nautikk             50.6 96  43.3 46                 51.1 121 42.8 45
194359 Markedsføring og ledelse              43.0 254 41.7 159                43.9 271 43.0 179
194862 Matematiske fag, bachelor              52.3 64  52.4 42                 50.3 27  50.7 21
194205 Matematiske fag, årsstudium             46.3 11  42.3 3                 51.1 30  Alle
194755 Materialteknologi                  55.0 93  55.1 87                 54.9 86  54.0 70
194346 Matteknologi                    44.0 38  34.7 7                 41.6 22  32.5 2
194149 Mediedesign                                              41.4 38  40.0 22
194604 Mediefag                                               TRU    TRU
194264 Medieproduksjon og medieledelse                                    TRU    TRU
194851 Medievitenskap, bachelor              43.3 87  40.4 47                 41.5 90  37.2 46
194136 Medievitenskap, årsstudium             44.5 124 38.8 59                 44.5 98  39.6 54
194740 Medisin                       66.9 1258 60.8 798                67.0 1205 60.7 786
194186 Medisinske og biologiske fag            48.0 33  53.0 28                 45.6 22  50.0 18
194476 Musikkteknologi                   45.6 23  43.2 8                 42.8 11  39.7 2
194437 Musikkvitenskap, bachelor              Alle   Alle                  Alle   Alle
194777 Musikkvitenskap, årsstudium             50.9 3  41.7 2                 Alle   Alle
194937 Nanoteknologi                    62.0 207 61.0 183                63.0 220 61.7 182
194889 Nordisk språk og litteratur, bachelor        39.0 3  Alle                  Alle   Alle
194210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium       48.5 33  Alle                  Alle   Alle
194954 Norsk som andrespråk                Alle   o.i.                  Alle   Alle
194852 Pedagogikk, bachelor                46.8 250 40.4 117                46.0 178 38.1 79
194220 Pedagogikk, årsstudium               53.9 441 41.0 155                53.5 515 40.8 181
194757 Petroleumsfag                    50.5 28  51.1 25                 54.0 57  51.1 41
194875 Politisk økonomi                  47.3 104 43.3 61                 47.4 121 43.9 71
194766 Produktutvikling og produksjon           54.3 95  52.3 77                 55.8 200 53.6 153
194673 Programmering [Spill | Applikasjoner]        45.3 67  40.6 37                 43.8 61  40.5 33
194876 Psykologi, bachelor                 51.0 696 46.7 413                49.7 742 47.0 454
194941 Psykologi, profesjonsstudium            63.6 1342 56.4 713                63.5 1403 56.4 777
194752 Psykologi, årsstudium                50.3 658 47.1 395                50.8 870 47.1 509
194701 Radiografi, Gjøvik                 46.4 294 38.4 108                42.5 136 36.2 44
194531 Radiografi, Trondheim                47.5 426 44.7 196                46.6 374 42.6 161
194318 Regnskap og revisjon                                         o.i.   46.4 160
194929 Religionsvitenskap, bachelor            Alle   Alle                  Alle   Alle
194910 Religionsvitenskap, årsstudium           50.0 67  35.7 6                 40.4 15  Alle
194171 Rådgiving og voksnes læring             46.2 33  Alle                  49.2 66  36.5 22
194486 Samfunns- og idrettsvitenskap            44.6 188 41.6 112                45.5 211 42.4 121
194324 Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier       58.1 78  38.4 11                 57.9 116 40.8 18
194898 Samfunnsøkonomi, bachelor              48.8 340 45.0 235                48.9 341 44.6 228
194818 Samfunnsøkonomi, master               51.5 69  49.8 50                 53.0 94  49.3 64
194239 Samfunnsøkonomi, årsstudium             54.2 167 44.8 86                 55.3 286 44.7 140
194470 Shipping management                 45.3 216 43.2 121                44.5 174 41.7 83
194253 Shippingledelse                   54.1 85  38.6 26                 51.4 80  39.8 21
194879 Sosialantropologi, bachelor             42.2 127 37.5 73                 38.4 55  35.3 37
194367 Sosialantropologi, årsstudium            49.3 148 43.4 64                 48.6 168 42.4 83
194080 Sosialt arbeid                   51.7 626 45.0 323      41.9 24       53.4 738 45.2 353     Alle
194880 Sosiologi, bachelor                 45.0 217 41.4 100                43.3 202 41.3 118
194240 Sosiologi, årsstudium                51.5 281 46.4 148                50.4 329 44.2 163
194924 Spansk, bachelor                  Alle   Alle                  42.4 4  Alle
194912 Spansk, årsstudium                 54.8 54  40.0 6                 49.9 31  32.2 2
194881 Statsvitenskap, bachelor              48.3 289 46.4 188                46.9 184 44.6 110
194238 Statsvitenskap, årsstudium             51.8 129 47.2 68                 51.9 190 45.8 85
194242 Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)   50.5 59  36.9 12                 50.4 55  32.4 5
194050 Sykepleier, Gjøvik                 45.2 1012 40.1 427                43.9 802 39.2 333
194051 Sykepleier, Gjøvik, deltid             49.0 419 37.9 122                51.4 355 36.3 62
194052 Sykepleier, Gudbrandsdal, deltid          45.1 185 36.5 53                 47.2 59  31.2 2
194054 Sykepleier, Hadeland, deltid            49.0 208 35.8 72                 50.4 157 34.4 15
194055 Sykepleier, Trondheim                52.8 1907 48.6 1104                51.7 2021 47.3 1105
194053 Sykepleier, Valdres, deltid             45.0 119 35.5 42                 50.4 133 35.5 11
194056 Sykepleier, Ålesund                 45.0 691 41.3 342                45.1 776 39.6 335
194221 Tegnspråk                      54.3 110 42.4 23                 53.3 102 37.9 12
194466 Tegnspråk og tolking                38.4 12  Alle                  Alle   Alle
194946 Tekniske geofag                   51.5 19  51.9 18                 54.5 28  52.6 19
194824 Teknologidesign og ledelse, bachelor        41.2 28  33.3 6                 Alle   Alle
194602 Teknologidesign og ledelse, årsstudium       40.0 6  Alle                  Alle   Alle
194890 Tysk, bachelor                   Alle   Alle                  Alle   Alle
194244 Tysk, årsstudium                  Alle   Alle                  Alle   Alle
194060 Vernepleier                     48.0 673 41.3 259                46.7 605 40.8 252
194604 Webdesign                      46.3 40  30.8 5
194046 Webutvikling                    41.5 51  31.6 11                 41.2 38  31.8 12
194109 Yrkesfaglærerutdanning bygg- og anleggsteknikk   Alle                       Alle
194127 Yrkesfaglærerutdanning elektrofag          Alle                       Alle
194123 Yrkesfaglærerutdanning helse- og oppvekstfag    Alle                       Alle
194129 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod Alle                       Alle
194124 Yrkesfaglærerutdanning, Resturant- og matfag    TRU                        Alle
194035 Økonomi og administrasjon, Trondheim        50.6 961 47.4 653                51.7 1257 48.1 828
194414 Økonomi og administrasjon, Ålesund         44.0 164 41.3 98                 45.6 265 43.0 147
194160 Økonomi og ledelse, Gjøvik             49.7 57  32.6 6                 41.7 28  Alle
194162 Økonomi og ledelse, Ålesund             53.0 96  39.2 27                 55.9 165 41.8 51
194369 Økonomi, ledelse og bærekraft            39.3 52  35.5 21                 40.5 57  36.8 22
194404 Økonomi, ledelse og bærekraft, fleksibel      59.2 327 Alle                  52.2 156 AlleNoroff University College (NOROFF)             2017   2017   2016   2016
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                    
259198 Digital Forensics / Digital Etterforskning     Alle   Alle
259198 Digital Forensics / Digital Etterforskning WEB             Alle   Alle
259197 Digital Forensics / Digital etterforskning     Alle   Alle   Alle   Alle
259451 Interactive Media Animation             Alle   Alle   Alle   Alle
259183 Interactive Media Animation WEB                     Alle   Alle
259183 Interactive Media Animation, nettbasert       Alle   Alle
259673 Interactive Media Games               Alle   Alle   Alle   Alle
259178 Interactive Media Games WEB                       Alle   Alle
259178 Interactive Media Games, nettbasert         Alle   AllePolitihøgskolen (PHS)                   2017   2016
                              ORD    ORD
---------------------------------------------------------- --------- ---------                                                              
233682 Politiutdanning, Bodø                47.5 341 46.7 426
233683 Politiutdanning, Kongsvinger            47.9 377 47.4 485
233681 Politiutdanning, Oslo                50.1 451 50.2 591
233679 Politiutdanning, Stavern              49.0 429 48.2 514Sámi allaskuvla / Sámi University College (SA/SH)     2017   2017   2016   2016
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                    
231454 Bachelorstudie i samisk journalistikk                  TRU    TRU
231065 Duodji og design                  Alle   Alle
231066 Reindriftsstudier                  Alle   Alle
231135 Samisk barnehagelærerutdanning           Alle   Alle
231547 Samisk grunnskolelærerutdanning 1.-7.                  Alle   Alle
231651 Samisk grunnskolelærerutdanning 5.-10.                 TRU    TRU
231064 Samisk språk og litteratur             Alle   AlleUiT Norges arktiske universitet (UiT)           2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017  2016   2016   2016  2016   2016  2016  2016  2016
                              ORD    ORDF   FOR    NN    NNF    NTF    NTFF   SAMISK ORD    ORDF   FOR  NN    NNF   NTF   NTFF  SAMISK
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ------- --------- -------- ------ -------- ------- ------- ------- ------
186709 Akvamedisin                     54.3 47  48.8 32                           o.i.  48.0 25  47.6 17                     o.i.
186615 Allmenn litteraturvitenskap             Alle   Alle                                Alle   Alle
186953 Anvendt fysikk og matematikk            38.8 1  Alle        o.i.   Alle             o.i.  Alle   Alle      Alle   Alle          Alle
186478 Arkeologi                                                             Alle   Alle
186302 Arktisk friluftsliv, bachelor            Alle   Alle                                44.8 12  Alle
186605 Arktisk friluftsliv, årsstudium           44.1 22  35.5 7                               51.1 13  33.8 5
186003 Arktiske anlegg                                                          Alle   Alle   Alle
186017 Automasjon                     Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186131 Barnehagelærer, Alta, samlingsbasert        Alle   Alle                                Alle   Alle
186130 Barnehagelærer, Tromsø               Alle   Alle                                Alle   Alle
186132 Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert       Alle   Alle                                Alle   Alle
186070 Barnevern, Alta                   41.6 87  31.7 5                               40.5 44  31.2 2
186536 Barnevern, Harstad                 43.0 150 33.8 35                               38.5 54  32.1 13
186071 Barnevern, Tromsø                                                         o.i.   34.3 24
186164 Bedriftsøkonomi                   43.7 75  Alle                                Alle   Alle
186336 Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap        Alle   Alle                                Alle   Alle
186702 Bioingeniør                     49.5 85  49.8 36       Alle   Alle             o.i.  44.7 41  46.1 22     Alle   Alle          o.i.
186327 Biologi, klima og miljø               Alle   Alle                                Alle   Alle
186427 Biomedisin                     Alle   Alle                                Alle   Alle
186299 Bioteknologi                    45.1 24  46.1 17                               Alle   Alle
186067 Bygg, Mo i Rana                   Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186675 Bygg, Narvik                    Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186075 Bygg, Narvik, nettbasert              Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186804 Data/IT                                                              TRU    TRU       TRU   TRU           TRU
186225 Datateknikk, Bodø                  Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186004 Datateknikk, Narvik                 Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186078 Datateknikk, Narvik, nettbasert           Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186796 Drama og teater                   Alle   Alle                                Alle   Alle
186007 Droneteknologi                   49.3 30  47.3 17  Alle                           46.0 16  44.0 5  50.0 2
186079 Elektro, første studieår                                                     Alle   Alle   Alle
186761 Elektroteknikk                                                          TRU    TRU       TRU   TRU           TRU
186006 Elkraftteknikk                   Alle   o.i.   Alle                           Alle   Alle   Alle
186769 Energi, klima og miljø               54.2 32  50.9 17       Alle   Alle             o.i.  55.2 30  52.8 21     Alle   Alle          o.i.
186170 Engelsk                       Alle   Alle                                Alle   Alle
186700 Ergoterapi                     50.6 119 43.9 39       35.3 1  Alle             o.i.  42.0 31  42.0 12     Alle   Alle          o.i.
186708 Ernæring                      43.1 5  47.9 4       Alle   Alle             o.i.  45.6 18  51.8 10     Alle   Alle          o.i.
186157 Faglærerutdanning i musikk             Alle   Alle
186749 Farmasi                       53.1 162 48.6 76       Alle   Alle             o.i.  48.6 97  48.2 49     Alle   Alle          o.i.
186479 Filosofi                                                             Alle   Alle
186331 Fiskeri- og havbruksvitenskap            50.6 324 45.5 149                          o.i.  44.5 100 40.1 35                     o.i.
186857 Fysikk                       Alle   Alle                                Alle   Alle
186703 Fysioterapi                     58.3 406 51.6 219      52.2 38  46.5 25            o.i.  60.8 424 51.3 211    50.4 41 45.6 27         o.i.
186859 Geologi                       Alle   Alle                                Alle   Alle
186547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Alta     Alle   Alle
186084 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Tromsø    Alle   Alle
186660 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Alta     Alle   Alle
186083 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Tromsø    Alle   Alle
186481 Historie, bachelor                 Alle   Alle                                Alle   Alle
186179 Historie, årsstudium                Alle   Alle                                Alle   Alle
186485 Idrett, Alta, bachelor               Alle   Alle                                Alle   Alle
186649 Idrett, Alta, årsstudium              Alle   Alle                                Alle   Alle
186486 Idrett, Tromsø, bachelor              38.3 20  34.8 9                               40.7 30  34.0 9
186185 Idrett, Tromsø, årsstudium             40.8 34  39.6 23                               43.3 53  41.5 37
186024 Industriell elektronikk               Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186811 Industriell teknologi                                                       TRU    TRU       TRU   TRU           TRU
186395 Informatikk, bachelor                45.1 54  39.3 16                               44.4 44  40.7 13
186785 Informatikk, master                 44.7 18  44.8 10       Alle   Alle             o.i.  Alle   Alle      Alle   Alle          Alle
186040 Ingeniør, Alta, første studieår                                                  Alle   Alle   Alle
186805 Ingeniørdesign                                                          TRU    TRU       TRU   TRU           TRU
186806 Integrert bygningsteknologi                                                    TRU    TRU       TRU   TRU           TRU
186530 Internasjonal beredskap               Alle   Alle                                Alle   Alle
186860 Kjemi                        Alle   Alle                                Alle   Alle
186475 Kunsthistorie                    Alle   Alle
186475 Kunstvitenskap                                                          Alle   Alle
186664 Ledelse                       50.1 247 Alle                                Alle   Alle
186867 Ledelse, innovasjon og marked            42.4 164 36.9 79                               39.6 80  37.4 50
186843 Lektorutdanning trinn 8-13, realfag         Alle   Alle                                Alle   Alle
186844 Lektorutdanning, trinn 8-13, språk og samfunnsfag  Alle   Alle                                Alle   Alle
186222 Likestilling og kjønn                Alle   Alle                                Alle   Alle
186644 Luftfartsfag                    o.i.   o.i.                                o.i.   o.i.
186084 Lærerutdanning 1.-7. trinn                                                    Alle   Alle
186660 Lærerutdanning 5.-10. trinn, Alta                                                 Alle   Alle
186083 Lærerutdanning 5.-10. trinn, Tromsø                                                Alle   Alle
186227 Maskin, Mo i Rana                  Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186069 Maskin, Narvik                   Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186012 Maskin, Narvik, nettbasert             Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186446 Mat og helse                    Alle   Alle                                Alle   Alle
186205 Matematikk                     Alle   Alle                                Alle   Alle
186301 Matematikk og finans                                                       Alle   Alle
186862 Matematikk og statistikk              Alle   Alle                                Alle   Alle
186846 Medie- og dokumentasjonsvitenskap          Alle   Alle                                Alle   Alle
186838 Medieproduksjon                   Alle   Alle                                Alle   Alle
186740 Medisin                       66.2 1312 58.5 821      60.8 101 55.6 65  62.6 22  56.0 11  o.i.  65.7 1186 58.1 800    59.4 97 54.0 59 60.5 20 56.0 10 o.i.
186467 Miljøledelse og forurensingsbiologi                                                Alle   Alle
186049 Nautikk                       Alle   Alle   o.i.                           Alle   Alle   Alle
186211 Nordisk                       Alle   Alle                                Alle   Alle
186235 Nordsamisk som fremmedspråk                                                    Alle   Alle
186742 Odontologi                     64.3 479 56.7 295      58.9 48  52.3 26            o.i.  62.1 400 55.3 274    57.3 48 51.3 29         o.i.
186852 Pedagogikk                     Alle   Alle                                Alle   Alle
186878 Politikk, økonomi og filosofi                                                   Alle   Alle
186162 Praktisk prosjektledelse              Alle   Alle                                Alle   Alle
186018 Prosess- og gassteknologi                                                     Alle   Alle   Alle
186917 Prosessteknologi                                                         Alle   Alle   Alle
186917 Prosessteknologi, Narvik              Alle   Alle   Alle
186077 Prosessteknologi, Narvik, nettbasert        Alle   Alle   Alle
186586 Prosessteknologi, Tromsø              Alle   Alle   Alle
186077 Prosessteknologi, nettbasert                                                   Alle   Alle   Alle
186876 Psykologi, bachelor                 50.8 480 45.1 274                              50.0 384 44.9 185
186752 Psykologi, årsstudium                43.8 363 41.6 221                              43.3 304 42.7 188
186701 Radiografi                     45.0 181 43.1 57       Alle   Alle             o.i.  41.7 63  40.9 24     Alle   Alle          o.i.
186318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle                                Alle   Alle
186482 Religionsvitenskap, bachelor            Alle   Alle                                Alle   Alle
186910 Religionsvitenskap, årsstudium           Alle   Alle                                Alle   Alle
186724 Rettsvitenskap                   57.8 1290 51.4 770      43.8 64  44.6 53            o.i.  57.2 1276 51.1 747    44.2 84 42.5 59         o.i.
186814 Romfysikk                      Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle      Alle   Alle          Alle
186483 Russlandsstudier                                                         Alle   Alle
186242 Samfunnsfag                                                            Alle   Alle
186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse       Alle   Alle                                Alle   Alle
186877 Samfunnssikkerhet og miljø             43.3 54  35.5 18                               44.2 29  33.0 4
186898 Samfunnsøkonomi                   Alle   Alle                                Alle   Alle
186956 Satelitteknologi                  Alle   Alle   Alle
186956 Satelitteknologi, bachelor                                                    Alle   Alle   Alle
186027 Satelitteknologi, bachelor, nettbasert                                              Alle   Alle   Alle
186770 Satelitteknologi, master                                                     TRU    TRU       TRU   TRU           TRU
186027 Satelitteknologi, nettbasert            Alle   Alle   Alle
186002 Sikkerhet og miljø                 Alle   Alle   Alle                           Alle   Alle   Alle
186879 Sosialantropologi                  Alle   Alle                                Alle   Alle
186080 Sosialt arbeid                   45.2 145 33.8 24
186080 Sosialt arbeid, Alta                                                       44.7 79  31.0 5
186081 Sosialt arbeid, Tromsø                                                      o.i.   35.7 20
186880 Sosiologi                      Alle   Alle                                Alle   Alle
186853 Spesialpedagogikk                  51.8 88  35.8 21
186891 Språk og litteratur                 Alle   Alle                                Alle   Alle
186892 Språk og økonomi                                                         Alle   Alle
186881 Statsvitenskap                   Alle   Alle                                Alle   Alle
186051 Sykepleierutdanning, Hammerfest           42.9 418 38.8 136      Alle   Alle             o.i.  39.9 167 37.7 36     Alle   Alle          o.i.
186055 Sykepleierutdanning, Harstad            49.5 239 45.2 84       Alle   Alle             o.i.  49.4 231 40.4 90     35.9 3  33.8 3         o.i.
186056 Sykepleierutdanning, Narvik             53.7 309 44.2 93       35.9 2  Alle             o.i.  46.5 175 44.3 71     Alle   Alle          o.i.
186050 Sykepleierutdanning, Tromsø             54.3 647 48.3 306      43.8 79  39.6 38            o.i.  54.4 642 46.8 311    46.6 125 40.5 62         o.i.
186743 Tannpleie                      52.3 89  45.7 30       Alle   Alle             o.i.  53.8 59  41.8 16     42.1 7  Alle          o.i.
186480 Teologi                       Alle   Alle
186061 Vernepleierutdanning, Bodø                                                    o.i.   Alle
186060 Vernepleierutdanning, Harstad            43.3 261 33.3 50                               41.6 104 28.0 3
186062 Vernepleierutdanning, Tromsø            50.5 284 33.8 32
186468 Økonomi og administrasjon, Alta           Alle   Alle                                Alle   Alle
186035 Økonomi og administrasjon, Harstad         Alle   Alle                                Alle   Alle
186410 Økonomi og administrasjon, Narvik          Alle   Alle                                Alle   Alle
186369 Økonomi og administrasjon, Tromsø          43.8 211 38.8 115                              42.0 145 40.0 80Universitetet i Agder (UiA)                2017   2017   2017   2016   2016   2016
                              ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                          
201479 Anvendt filosofi                  Alle   Alle        Alle   Alle
201132 Barnehagelærerutdanning, Grimstad          41.3 119 34.8 33       41.6 98  34.3 34
201130 Barnehagelærerutdanning, Kristiansand        40.8 207 34.4 62       40.0 178 35.0 77
201702 Bioingeniør                     53.1 122 46.7 59       50.1 95  44.2 38
201327 Biologi, bachelor                  41.6 17  40.4 10       42.3 32  41.0 19
201184 Biologi, årsstudium                 36.6 5  36.0 1       Alle   Alle
201618 Drama                        Alle   Alle        Alle   Alle
201887 Engelsk, bachelor                  Alle   Alle        Alle   Alle
201170 Engelsk, årsstudium                 41.9 25  Alle        45.4 37  31.8 8
201864 Ernæring                      48.1 195 42.9 77       46.3 140 42.0 67
201646 Ernæring, mat og kultur               51.3 130 42.0 43       51.7 106 43.0 37
201157 Faglærerutdanning i teater             Alle   Alle        Alle   Alle
201366 Filosofi                      Alle   Alle        Alle   Alle
201203 Folkehelsearbeid                  46.9 115 39.6 38       46.6 113 40.0 44
201174 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
201172 Friluftsliv                     43.0 48  39.3 22       43.5 25  32.9 7
201661 Fysikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
201548 Grunnskolelærerutd. 1.-7., Grimstad, yrkesutd.                  Alle   Alle
201084 Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, master                  42.7 23  44.6 22
201547 Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd.                o.i.   40.9 25
201084 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        38.1 4  39.6 4
201083 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn        44.7 76  44.2 61
201083 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, master                   43.5 65  44.3 60
201651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd.                 o.i.   43.0 33
201481 Historie, bachelor                 Alle   Alle        Alle   Alle
201179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
201260 IT og informasjonssystemer, bachelor        47.0 294 38.5 106      44.5 176 37.4 64
201189 IT og informasjonssystemer, årsstudium       50.0 145 36.0 32       44.5 32  Alle
201440 Idrett, bachelor                  44.7 182 42.1 99       44.1 120 41.1 79
201649 Idrett, årsstudium                 45.5 202 44.1 128      43.5 163 42.2 114
201767 Industriell økonomi og teknologiledelse       51.3 48  47.6 26       55.3 119 50.4 60
201807 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      Alle   Alle        Alle   Alle
201003 Ingeniør, byggdesign                42.8 3  Alle   Alle   49.4 47  42.0 16  32.0 4
201004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   40.9 13  Alle   Alle
201803 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle   40.7 13  Alle   32.5 4
201006 Ingeniør, fornybar energi              Alle   Alle   Alle   42.2 15  40.9 2  Alle
201012 Ingeniør, mekatronikk                40.5 10  36.8 2  35.0 2  40.8 14  Alle   35.0 6
201850 Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor  38.4 39  35.3 19       41.4 50  35.8 18
201794 Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium 41.0 12  Alle        Alle   Alle
201851 Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor      41.8 35  40.5 21       46.8 49  38.2 24
201663 Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium     42.0 22  37.7 13       52.3 25  35.5 5
201200 Kunst og håndverk, bachelor             Alle   Alle        Alle   Alle
201642 Kunst og håndverk, årsstudium            Alle   Alle        44.0 14  40.0 4
201945 Lektorutd. med samf. kunnsk. i første studieår   50.3 44  48.3 34       50.4 27  46.8 22
201685 Lektorutdanning med engelsk i første studieår    50.3 33  49.3 26       49.4 20  47.7 15
201935 Lektorutdanning med fremmedspr. i første studieår  Alle   Alle        Alle   Alle
201684 Lektorutdanning med historie i første studieår   53.7 66  50.4 50       53.1 38  48.8 32
201697 Lektorutdanning med matematikk i første studieår  Alle   Alle        Alle   Alle
201687 Lektorutdanning med norsk i første studieår     53.3 18  45.3 11       47.6 17  47.1 14
201934 Lektorutdanning med religion i første studieår   50.9 27  48.8 22       48.6 16  48.2 13
201456 Litteratur, film og teater, bachelor        33.8 4  34.4 4       37.6 8  36.4 6
201922 Litteratur, film og teater, årsstudium       51.9 22  46.9 14       Alle   Alle
201359 Markedsføring og ledelse              44.9 456 44.2 307      45.7 452 44.2 292
201862 Matematikk, bachelor                Alle   Alle        Alle   Alle
201205 Matematikk, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
201149 Multimedieteknologi og -design           39.1 46  33.1 21       37.6 21  28.8 2
201667 Musikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
201889 Nordisk språk og litteratur, bachelor        Alle   Alle        Alle   Alle
201210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
201317 Opplevelsesbasert reiseliv                            42.8 108 41.0 62
201303 Oversetting og interkulturell komm., engelsk    Alle   Alle        39.7 10  33.7 2
201852 Pedagogikk, bachelor                46.5 201 38.4 60       42.3 96  35.2 35
201676 Pedagogikk, årsstudium               53.5 232 42.0 84       55.7 266 41.0 69
201317 Reiselivsledelse                  43.5 142 40.0 75
201652 Religion og etikk                                 Alle   Alle
201482 Religion, etikk og kultur                             Alle   Alle
201482 Religion, etikk og samfunn, bachelor        Alle   Alle
201652 Religion, etikk og samfunn, årsstudium       Alle   Alle
201526 Rettsvitenskap                   52.6 539 48.8 352      52.3 504 48.6 320
201242 Samfunnsfag                     42.8 46  o.i.        Alle   Alle
201474 Samfunnsplanlegging og kommunikasjon        39.5 44  35.2 19       40.2 25  32.2 6
201336 Skolebibliotekkunnskap               48.6 30  Alle        50.4 26  Alle
201080 Sosialt arbeid                   51.0 770 45.1 370      50.5 613 43.8 294
201240 Sosiologi                      44.8 162 40.9 75       42.9 95  39.3 63
201900 Sosiologi                      44.3 152 37.0 67       43.0 112 37.2 53
201912 Spansk                       Alle   Alle        Alle   Alle
201853 Spesialpedagogikk                  50.0 257 41.2 81
201881 Statsvitenskap, bachelor              42.3 118 41.7 72       43.3 54  38.3 24
201238 Statsvitenskap, årsstudium             39.5 25  35.7 13       40.4 22  35.1 11
201052 Sykepleierutdanning, Grimstad            46.6 979 42.7 458      45.7 862 42.1 387
201050 Sykepleierutdanning, Kristiansand          48.5 1401 45.6 752      46.9 1164 43.4 620
201690 Tysk                        Alle   Alle        Alle   Alle
201484 Utviklingsstudier                  43.9 80  42.6 47       42.0 66  40.0 39
201247 Utviklingsstudiet                  44.9 96  43.0 60       45.2 81  43.2 52
201060 Vernepleierutdanning                50.3 478 40.8 160      47.6 427 40.9 161
201345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom       46.6 94  44.3 55       47.4 131 45.8 93
201404 Økonomi og administrasjon, Grimstad         45.4 222 41.2 108      44.3 223 41.3 127
201369 Økonomi og administrasjon, Kristiansand       45.7 404 42.1 240      45.9 458 42.6 275Universitetet i Bergen (UiB)                2017   2017   2017   2016   2016   2016
                              ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                          
184867 Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor    42.0 125 36.3 50       43.0 56  31.3 8
184162 Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium   51.4 97  36.9 18       52.2 106 34.8 8
184540 Aktuarfag                      Alle   Alle        Alle   Alle
184923 Arabisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi         54.8 361 47.3 178      54.6 335 48.3 156
184478 Arkeologi                      36.2 18  Alle        Alle   Alle
184395 Bioinformatikk                   46.6 45  45.4 33       Alle   Alle
184327 Biologi                       43.2 70  43.0 54       42.1 61  42.3 45
184940 Datasikkerhet                    45.7 66  38.7 24       42.1 32  38.6 15
184829 Datateknologi                    52.2 166 45.7 65       49.2 131 45.2 64
184300 Datavitenskap                    53.1 85  44.0 30       48.9 61  46.0 32
184472 Digital kultur                   40.0 31  27.3 4       Alle   Alle
184769 Energi                       56.8 83  52.3 56
184887 Engelsk, bachelor                  Alle   Alle        Alle   Alle
184170 Engelsk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
184870 Europastudier                    39.8 29  38.4 12       34.8 4  33.5 2
184707 Farmasi                       57.4 167 53.2 119      56.1 149 50.9 112
184838 Film- og tv-produksjon                              o.i.   45.0 132
184366 Filosofi                      Alle   Alle        Alle   Alle
184479 Filosofi                      Alle   Alle        Alle   Alle
184827 Fiskehelse                     53.5 79  47.9 51       52.7 34  42.6 11
184888 Fransk, bachelor                  Alle   Alle        Alle   Alle
184174 Fransk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
184857 Fysikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
184876 Generell psykologi                 54.5 559 49.2 297      54.8 538 49.8 319
184438 Geografi, bachelor                 44.8 42  37.7 10       37.3 6  29.9 2
184248 Geografi, årsstudium                54.8 42  34.1 3       43.1 10  Alle
184915 Geovitenskap, retning geofysikk           Alle   Alle        Alle   Alle
184859 Geovitenskap, retning geologi            Alle   Alle        Alle   Alle
184711 Havbruk og sjømat                  50.4 19  47.8 11       51.1 14  45.7 9
184765 Havteknologi                    50.4 53  48.5 40
184481 Historie, bachelor                 Alle   Alle        Alle   Alle
184179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
184708 Human ernæring                   49.5 21  47.9 16       51.3 17  47.9 12
184436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      47.8 65  37.2 13       42.7 30  36.8 13
184453 Informasjonsvitenskap, bachelor           46.0 188 33.8 26       43.8 150 37.2 51
184189 Informasjonsvitenskap, årsstudium          59.1 113 37.7 18       50.9 55  33.1 6
184306 Informatikk-matematikk-økonomi           46.0 22  44.6 12       45.9 26  41.9 12
184565 Italiensk                      Alle   Alle        Alle   Alle
184582 Japansk                       47.6 79  38.0 21       42.7 43  32.1 6
184454 Journalistikk                    54.6 246 50.1 149 o.i.   55.0 263 48.9 154 Alle
184592 Kinesisk                      Alle   Alle
184860 Kjemi                        Alle   Alle        36.9 5  41.4 4
184222 Kjønn, seksualitet og mangfold           Alle   Alle        Alle   Alle
184873 Kjønnsstudier                    Alle   Alle        Alle   Alle
184455 Klassisk filologi                  Alle   Alle        Alle   Alle
184837 Kognitiv vitenskap                 50.3 150 44.7 69       48.8 102 45.2 48
184200 Kulturvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
184475 Kunsthistorie, bachelor               Alle   Alle        Alle   Alle
184272 Kunsthistorie, årsstudium              Alle   Alle        Alle   Alle
184844 Lektorutdanning i engelsk              50.3 63  46.4 50
184844 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk                   46.5 29  46.3 24
184686 Lektorutdanning i fransk              Alle   Alle
184684 Lektorutdanning i historie             51.9 130 48.2 107
184843 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk  50.4 25  47.6 21       49.5 32  49.3 23
184817 Lektorutdanning i nordisk              46.2 11  41.8 7       Alle   Alle
184580 Lektorutdanning i religionsvitenskap        43.2 12  41.2 9
184689 Lektorutdanning i tysk               Alle   Alle
184922 Litteraturvitenskap                 Alle   Alle        Alle   Alle
184862 Matematikk                     43.2 2  45.2 1       56.1 16  48.8 10
184555 Matematikk for industri og teknologi        Alle   Alle        Alle   Alle
184430 Medie- og interaksjonsdesign            50.0 183 44.8 89
184851 Medievitenskap, bachelor              41.0 87  37.2 48       36.8 29  34.4 17
184663 Medievitenskap, årsstudium             43.7 38  36.8 19       48.7 42  34.5 6
184740 Medisin                       66.4 1490 58.8 937      65.8 1306 58.6 886
184783 Medisinsk teknologi                 59.2 126 56.3 89
184916 Meteorologi og oseanografi             Alle   Alle        Alle   Alle
184377 Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig                     Alle   Alle
184502 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig                    o.i.   46.4 24
184865 Molekylærbiologi                  48.4 81  49.0 64       47.5 51  48.0 37
184792 Musikkterapi                    50.7 7  44.3 4       45.0 1  Alle
184437 Musikkvitenskap                   50.5 43  45.2 19       51.6 48  41.7 15
184939 Nanoteknologi                    50.4 64  48.5 49       48.9 44  50.3 25
184670 Naturvitenskapelige fag               51.2 38  Alle        Alle   Alle
184211 Nordisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
184889 Nordisk språk og litteratur             Alle   Alle        Alle   Alle
184074 Norrøn filologi                   Alle   Alle        Alle   Alle
184954 Norsk som andrespråk, bachelor           Alle   Alle        Alle   Alle
184911 Norsk som andrespråk, årsstudium          Alle   Alle        Alle   Alle
184850 Nye medier                                    o.i.   40.4 34
184742 Odontologi                     64.5 546 56.1 349      62.3 407 55.3 276
184852 Pedagogikk, bachelor                46.9 193 40.0 87       45.2 102 38.0 40
184220 Pedagogikk, årsstudium               57.2 302 43.1 91       57.0 318 41.2 88
184917 Petroleums- og prosessteknologi           Alle   Alle        Alle   Alle
184875 Politisk økonomi                  45.1 93  42.2 55       44.5 89  42.4 58
184941 Psykologi, profesjonsstudium            63.6 1651 55.3 916      63.9 2261 55.5 1276
184752 Psykologi, årsstudium                50.2 702 46.4 424      49.7 656 45.8 400
184929 Religionsvitenskap, bachelor            Alle   Alle        Alle   Alle
184910 Religionsvitenskap, årsstudium           Alle   Alle        Alle   Alle
184909 Retorikk                      Alle   Alle        Alle   Alle
184724 Rettsvitenskap                   58.4 2437 52.0 1514      57.7 2293 51.7 1401
184886 Russisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
184369 Samfunnsøkonomi, bachelor              47.2 384 43.2 272      49.1 396 43.4 270
184698 Samfunnsøkonomi, master               48.2 54  45.4 39       48.8 50  45.3 36
184239 Samfunnsøkonomi, årsstudium             55.0 147 44.8 68       55.2 139 45.5 57
184878 Sammenliknende politikk, bachelor          40.7 63  42.1 34       40.2 44  41.6 28
184238 Sammenliknende politikk, årsstudium         51.0 47  44.2 20       52.2 46  44.3 20
184879 Sosialantropologi, bachelor             38.2 88  35.4 56       34.9 39  34.4 28
184367 Sosialantropologi, årsstudium            47.5 79  40.8 50       49.3 71  40.0 33
184880 Sosiologi, bachelor                 40.4 154 36.3 84       40.7 146 38.3 94
184240 Sosiologi, årsstudium                48.6 146 43.2 93       52.0 165 43.7 104
184924 Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor    Alle   Alle        Alle   Alle
184912 Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium   Alle   Alle        Alle   Alle
184853 Spesialpedagogikk                  56.6 239 46.0 99       52.4 244 43.6 90
184893 Språkvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
184914 Statistikk                     45.3 3  Alle        Alle   Alle
184743 Tannpleie                      47.2 376 40.4 158      42.7 150 35.9 52
184692 Teatervitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
184534 Tv-produksjon                    51.3 298 45.0 146
184890 Tysk, bachelor                   Alle   Alle        Alle   Alle
184244 Tysk, årsstudium                  Alle   Alle        Alle   AlleUniversitetet i Oslo (UiO)                 2017   2017   2016   2016
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                    
185922 Allmenn litteraturvitenskap, bachelor        50.0 47  34.6 5  48.5 41  Alle
185615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium       55.2 109 42.2 23  53.9 90  43.8 16
185609 Antikkens kultur                  49.7 57  38.7 11  43.1 20  35.7 2
185478 Arkeologi                      46.1 140 36.3 39  45.0 89  31.5 6
185327 Biologi                                 47.1 58  40.8 23
185327 Biovitenskap                    46.2 108 44.8 72
185841 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet            o.i.   40.1 40
185856 Elektronikk og datateknologi                      48.6 115 44.4 46
185856 Elektronikk, informatikk og teknologi        45.9 73  41.3 33
185920 Engelsk, bachelor                  47.2 139 35.3 32  49.0 108 31.6 11
185170 Engelsk, årsstudium                 58.8 419 43.7 98  58.0 479 44.6 138
185439 Estetiske studier                  Alle   Alle   Alle   Alle
185707 Farmasi                       55.1 222 52.0 160 54.2 195 51.0 136
185479 Filosofi                                46.6 72  Alle
185479 Filosofi, bachelor                 49.0 92  33.8 6
185366 Filosofi, årsstudium                56.4 300 45.9 95
185793 Fransk, bachelor                  Alle   Alle   Alle   Alle
185174 Fransk, årsstudium                 53.8 73  Alle   53.8 77  Alle
185857 Fysikk og astronomi                 49.3 89  47.3 46
185857 Fysikk, astronomi og meteorologi                    48.4 90  48.2 49
185858 Geofag: geologi, geofysikk og geografi                 Alle   Alle
185915 Geofysikk og klima                 Alle   Alle
185858 Geologi og geografi                 Alle   Alle
185465 Helseledelse og helseøkonomi            53.8 340 41.8 126 52.6 304 40.9 103
185481 Historie, bachelor                 44.9 183 35.6 52  46.4 172 33.3 27
185179 Historie, årsstudium                54.6 316 41.9 85  53.0 261 41.7 68
185073 Idéhistorie, bachelor                43.7 24  Alle   45.0 34  Alle
185400 Idéhistorie, årsstudium               54.3 89  45.2 23  54.3 106 47.6 36
185694 India-studier med hindi               Alle   Alle   Alle   Alle
185695 India-studier med sanskrit                       o.i.   Alle
185830 Informatikk: design, bruk og interaksjon      53.0 570 42.1 169 50.9 360 38.7 58
185370 Informatikk: digital økonomi og ledelse       62.1 1026 51.9 401
185832 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk                52.1 220 47.3 92
185829 Informatikk: programmering og nettverk                 51.0 277 41.7 72
185829 Informatikk: programmering og systemarkitektur   53.1 355 42.9 114
185832 Informatikk: robotikk og intelligente systemer   53.1 269 48.3 112
185837 Informatikk: språk og kommunikasjon                   52.1 240 35.8 28
185837 Informatikk: språkteknologi             51.1 202 38.5 33
185872 Internasjonale studier               56.4 596 52.6 355 55.6 527 52.0 291
185565 Italiensk, bachelor                 Alle   Alle   Alle   Alle
185950 Italiensk, årsstudium                50.0 39  Alle   51.6 50  Alle
185582 Japansk med Japan-studier              48.1 100 33.8 15  46.0 90  33.2 13
185592 Kinesisk med Kina-studier              42.5 36  Alle   Alle   Alle
185860 Kjemi                                  40.1 10  40.7 7
185860 Kjemi og biokjemi                  49.8 109 46.2 65
185459 Klassiske språk                   Alle   Alle   Alle   Alle
185713 Klinisk ernæring                  59.0 114 52.2 74  58.2 113 52.1 74
185874 Kriminologi                     54.3 1478 49.6 825 52.8 1271 48.6 727
185626 Kristendom                               Alle   Alle
185626 Kristendom og islam                 50.8 51  Alle
185536 Kristendom, kultur og læring                      TRU    TRU
185308 Kultur og kommunikasjon               51.9 307 46.5 151 51.1 260 46.7 118
185904 Kulturarv og bevaringskunnskap           51.4 61  Alle
185200 Kulturhistorie                   44.9 45  Alle   Alle   Alle
185462 Kunsthistorie, bachelor               42.5 33  Alle   Alle   Alle
185272 Kunsthistorie, årsstudium              54.3 146 38.0 15  54.3 159 43.8 33
185918 Latin-Amerika-studier                          Alle   Alle
185685 Lektorprogrammet, engelsk              49.1 92  45.0 69  47.7 72  44.0 53
185935 Lektorprogrammet, fremmedspråk           46.8 16  42.9 11  48.7 20  43.8 12
185844 Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag       53.4 237 48.5 170 51.3 156 47.6 115
185817 Lektorprogrammet, nordisk              46.3 47  44.8 31  40.0 2  40.0 2
185843 Lektorprogrammet, realfag              46.2 52  45.5 36  44.0 31  43.4 21
185893 Lingvistikk                     49.2 38  36.7 4  49.6 31  Alle
185306 Matematikk med informatikk             52.8 70  Alle
185862 Matematikk og økonomi                49.1 31  36.8 1  51.2 56  41.8 17
185306 Matematikk, informatikk og teknologi                  49.3 72  35.1 5
185863 Materialer, energi og nanoteknologi                   48.2 75  48.9 47
185863 Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi   47.6 48  47.6 35
185851 Medievitenskap, bachelor              46.8 191 40.8 89  47.6 174 40.4 66
185604 Medievitenskap, årsstudium             51.3 182 39.2 42  50.5 185 40.0 46
185740 Medisin, Oslo, profesjonsstudium                    68.3 1328 59.7 789
185745 Medisin, Oslo, profesjonsstudium                    67.2 1152 58.4 688
185740 Medisin, Oslo, profesjonsstudium, høst       68.5 1408 60.2 807
185745 Medisin, Oslo, profesjonsstudium, vår        67.5 1349 58.8 774
185923 Midtøsten-studier med arabisk            51.0 102 Alle   51.0 114 Alle
185595 Midtøsten-studier med hebraisk                     o.i.   Alle
185461 Midtøsten-studier med tyrkisk                      o.i.   Alle
185865 Molekylærbiologi og biologisk kjemi                   o.i.   48.6 70
185437 Musikkvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
185211 Nordisk, særlig norsk språk og litteratur      59.2 162 Alle   60.6 183 Alle
185889 Nordisk: språk, litteratur, retorikk        45.0 16  Alle   46.7 34  Alle
185074 Norrøne og keltiske studier             42.4 6  Alle   44.8 20  Alle
185212 Norsk som andrespråk                48.5 50  Alle   53.8 86  Alle
185742 Odontologi                     65.3 537 56.8 309 64.4 510 56.5 316
185452 Offentlig administrasjon og ledelse         52.3 619 45.0 328 51.9 514 44.3 225
185852 Pedagogikk                     46.4 767 37.4 275 46.0 440 34.4 102
185786 Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk     37.9 2  Alle   Alle   Alle
185455 Portugisisk                     Alle   Alle   Alle   o.i.
185942 Psykologi profesjon, Oslo, profesjonsstudium              65.2 1376 55.7 625
185941 Psykologi profesjon, Oslo, profesjonsstudium              66.0 1540 57.1 736
185941 Psykologi, Oslo, profesjonsstudium, høst      66.1 1422 56.6 586
185942 Psykologi, Oslo, profesjonsstudium, vår       64.3 1244 54.8 516
185876 Psykologi, bachelor                 56.9 1275 47.9 628 55.6 1345 48.3 670
185752 Psykologi, årsstudium                58.5 1229 49.6 497 58.0 1328 50.7 576
185233 Realfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
185482 Religion og samfunn                 Alle   Alle   Alle   Alle
185929 Religionshistorie, bachelor             40.8 15  Alle   38.7 10  Alle
185910 Religionshistorie, årsstudium            55.0 106 37.4 9  56.1 124 37.0 12
185725 Rettsvitenskap (jus), Oslo, master                   59.2 2327 51.9 1269
185724 Rettsvitenskap (jus), Oslo, master                   60.5 2533 53.9 1363
185724 Rettsvitenskap (jus), Oslo, master, høst      61.3 2579 54.2 1291
185725 Rettsvitenskap (jus), Oslo, master, vår       59.6 2364 51.9 1212
185483 Russisk, bachelor                  47.3 30  Alle   45.2 19  Alle
185712 Russisk, årsstudium                 47.6 40  Alle   41.4 26  Alle
185438 Samfunnsgeografi                  52.4 179 43.8 84  51.9 125 40.5 55
185898 Samfunnsøkonomi                   55.0 479 46.8 267 56.3 671 47.3 340
185698 Samfunnsøkonomisk analyse              51.8 51  43.6 21  53.7 76  44.3 28
185879 Sosialantropologi                  47.2 393 42.4 186 46.4 344 40.0 136
185880 Sosiologi, bachelor                 49.4 570 44.8 268 49.4 529 44.0 228
185240 Sosiologi, årsstudium                56.4 474 47.9 184 55.1 587 47.1 252
185924 Spansk, bachelor                  Alle   Alle   38.6 5  Alle
185912 Spansk, årsstudium                 43.8 41  Alle   43.6 30  Alle
185853 Spesialpedagogikk                  48.0 661 39.2 231 48.1 589 38.0 180
185881 Statsvitenskap, bachelor              53.1 697 48.3 398 52.9 657 46.8 320
185238 Statsvitenskap, årsstudium             54.2 359 45.4 155 54.6 360 43.7 109
185899 Tannpleie                      50.8 290 42.3 111 51.6 330 45.2 103
185771 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
185873 Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor        48.7 54  35.9 9  42.6 16  Alle
185222 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium       57.3 112 47.3 24  57.8 112 45.0 34
185795 Tysk, bachelor                   Alle   Alle   Alle   Alle
185690 Tysk, årsstudium                  Alle   Alle   Alle   Alle
185883 Utviklingsstudier                  49.5 283 46.7 154 48.1 174 44.3 82Universitetet i Stavanger (UiS)              2017   2017   2017   2017   2016   2016   2016   2016
                              ORD    ORDF   FOR    PRA    ORD    ORDF   FOR    PRA
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------                                 
217130 Barnehagelærerutdanning               39.8 167 32.9 48            35.3 52  30.8 16
217131 Barnehagelærerutdanning, deltid           39.3 54  Alle             39.1 36  Alle
217070 Barnevern                      44.1 715 39.0 326           43.5 588 38.4 282
217860 Biologisk kjemi                   50.0 58  46.7 35            46.1 45  43.4 30
217938 Byplanlegging                    Alle   Alle             47.8 7  43.3 2
217618 Drama                        Alle   Alle             Alle   Alle
217170 Engelsk                       39.0 26  Alle             46.5 76  33.3 12
217887 Engelsk språk og litteratur             40.5 15  Alle             Alle   Alle
217046 Fjernsyns- og multimedieproduksjon         43.7 106 40.1 58            44.7 109 39.0 41
217547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn                            40.6 31  39.5 26
217548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, deltid                        Alle   Alle
217655 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, matematikk                      44.4 58  42.7 51
217651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, norsk                        Alle   Alle
217547 Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7         40.9 32  40.9 31
217548 Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, deltid     Alle   Alle
217655 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, matematikk   45.0 41  41.4 31
217651 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, norsk     41.0 18  40.6 16
217481 Historie, bachelor                 37.0 17  Alle             Alle   Alle
217179 Historie, årsstudium                43.3 56  33.8 17            41.9 22  Alle
217255 Hotelledelse                    46.2 238 41.8 134           Alle   39.3 94
217440 Idrett/kroppsøving, bachelor            42.5 184 39.2 104           41.2 142 37.9 75
217649 Idrett/kroppsøving, årsstudium           43.6 208 41.3 142           44.1 168 42.2 119
217813 Industriell økonomi, andre linjer          54.9 71  47.5 27            58.6 170 50.8 62
217800 Industriell økonomi, petroleumsteknologi      56.9 38  Alle             59.8 48  42.8 3
217803 Informasjonsteknologi                Alle   Alle             50.8 26  44.8 14
217003 Ingeniørfag, Bygg                  44.4 23  40.8 11  Alle        50.3 89  45.2 37  32.0 1
217004 Ingeniørfag, Data                  43.7 16  Alle   Alle        48.4 47  41.1 10  Alle
217005 Ingeniørfag, Elektro                Alle   Alle   Alle        43.8 20  Alle   32.5 2
217009 Ingeniørfag, Kjemi og miljø             Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217012 Ingeniørfag, Maskin                 Alle   Alle   Alle        46.2 30  36.4 2  32.5 5
217947 Ingeniørfag, Petroleumsgeologi           Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   o.i.
217015 Ingeniørfag, Petroleumsteknologi          Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217454 Journalistikk                    42.7 110 41.2 59       Alle   43.2 87  40.8 48       o.i.
217755 Konstruksjoner og materialer            50.0 7  Alle             52.6 31  Alle
217642 Kunst og håndverk                  58.4 54  41.2 16            44.0 17  32.9 2
217844 Lektor 8.-13. trinn, master i humanistiske fag   42.8 29  41.6 24            43.7 38  42.7 35
217843 Lektor 8.-13. trinn, master i realfag        44.7 13  47.3 13            47.9 22  44.3 18
217205 Matematikk                     49.6 12  Alle             54.4 25  Alle
217857 Matematikk og fysikk                Alle   Alle             Alle   Alle
217211 Nordisk                       Alle   Alle             Alle   Alle
217889 Nordisk språk og litteratur             Alle   Alle             Alle   Alle
217802 Offshoreteknologi                  Alle   Alle             Alle   Alle
217801 Petroleumsteknologi                 Alle   Alle             Alle   Alle
217318 Regnskap og revisjon                49.8 211 38.8 70            49.6 195 39.3 74
217317 Reiselivsledelse                  37.7 122 34.5 68            37.4 98  34.3 56
217196 Religionsstudier                  Alle   Alle             Alle   Alle
217754 Restaurantledelse                  Alle   Alle             Alle   Alle
217526 Rettsvitenskap                   53.8 622 48.3 381           53.1 580 47.9 351
217080 Sosialt arbeid                   46.7 791 42.4 374           46.7 805 42.1 389
217880 Sosiologi, bachelor                 40.7 193 35.4 85            41.0 173 34.9 71
217240 Sosiologi, årsstudium                44.0 146 39.3 81            45.2 227 40.3 116
217881 Statsvitenskap                   42.5 170 40.4 96            40.2 88  37.6 45
217050 Sykepleierutdanning                 46.8 1618 42.0 873           47.5 1380 40.4 669
217369 Økonomi og administrasjon              46.7 596 42.5 349           47.1 587 42.7 343
217345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom       50.8 159 48.8 100           53.1 209 49.3 134VID vitenskapelige høgskole (VID)             2017   2017   2016   2016
                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                    
251214 Bibeloversettelse                  Alle   Alle   Alle   Alle
251700 Ergoterapeututdanning                43.8 176 35.0 50  43.3 101 33.3 25
251418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.     Alle   Alle   Alle   Alle
251955 Kristendom, ledelse og menighetsutvikling      Alle   Alle   Alle   Alle
251196 Kristendomskunnskap/RLE               Alle   Alle   Alle   Alle
251902 Religion, kultur og globalisering          Alle   Alle   Alle   Alle
251474 Samfunnsfag, bachelor                Alle   Alle   Alle   Alle
251680 Samfunnsfag, årsstudium               Alle   Alle   Alle   Alle
251080 Sosialt arbeid                   50.6 946 43.1 389 49.0 656 41.7 244
251081 Sosialt arbeid, deltid               46.8 76  Alle   44.7 44  Alle
251055 Sykepleierutdanning, Bergen             50.4 1467 45.9 795 49.4 1208 44.6 614
251050 Sykepleierutdanning, Oslo              48.0 1598 41.7 567 46.4 967 41.0 359
251480 Teologi, bachelor                  Alle   Alle   Alle   Alle
251771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
251060 Vernepleierutdanning                44.9 474 38.0 149 43.3 257 35.4 76
251061 Vernepleierutdanning, deltid            46.9 270 35.4 44  49.0 219 33.2 22


Antall studier:  1303
Rapport kjørt:  Søndag 16. juli 2017 19:51