Poenggrenser hovedopptak juli 2016

I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2016 
og tilsvarende opptak i 2015. 

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass. 
Hvis flere søkere har lik poengsum det på alder, de eldste går foran. 

Poenggrensene kan gå litt ned i senere opptak. 

En kvote kan sees på som en kø. De som er kvalifisert til en kvote står 
i kø i rekkefølge etter hvor mange poeng de har. Før en opptakskjøring 
bestiller lærestedene et visst antall tilbud fra hver kvote på hvert 
studium, og Samordna opptak sender ut tilbud om plass til så mange som 
lærestedene bestiller fra køen. 

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Fordi en søker 
kan stå på venteliste i flere kvoter, og av og til på flere studier, så 
kan man IKKE legge sammen de grå tallene på et studium eller lærested 
for å se hvor mange personer som står på venteliste til et studium eller 
lærested. 

Man kan ikke nødvendigvis sammenligne poenggrenser mellom to studier 
siden de kan ha forskjellig regelverk for poengutregning. Noen studier 
har f.eks. opptaksprøve der prøvepoengene legges til. 

Noen studier som fantes i fjor finnes ikke lenger i år og omvendt, eller 
studier kan være slått sammen eller splittet opp. Derfor mangler det 
tilsynelatende informasjon på et av årene på noen studier her.

Kode  Forklaring
------ ---------------------------------------------------------------
ALLE  Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
TRU  Studiet er trukket fra årets opptak
Åpent Åpent studium
o.i.  Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk
    tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen
    ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte
    ingen tilbud fra SO her.
ORD  Ordinær kvote
ORDF  Ordinær førstegangsvitnemålskvote
FOR  Forkurskvote
INTK  Internasjonal kvote
IVMINO Ikke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUK Jentekvote
MILK  Kvote for forsvaret
NIFK  Kvote for Norges idrettsforbund
NN   Nordnorsk kvote
NNF  Nordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTF  Kvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFF  Førstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
PRA  Praksiskvote
SAMISK Samisk kvote

Ansgar Teologiske Høgskole                2016        2015
(ATH)                           ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
255418 Interkulturell forståelse             Alle   Alle   Alle   Alle
255869 Interkulturelle studier              Alle   Alle   Alle   Alle
255196 Kristendom, religion, livssyn og etikk       Alle   Alle   Alle   Alle
255876 Kultur- og samfunnspsykologi            37.7 12  34.6 5  42.8 12  Alle
255777 Musikk                       Alle   Alle   Alle   Alle
255792 Musikk og helse                  Alle   Alle   Alle   Alle
255437 Musikkteknologi                  Alle   Alle   Alle   Alle
255936 Praktisk teologi                  Alle   Alle   Alle   Alle
255752 Psykologi                     45.7 143 43.9 93  45.9 153 42.6 95
255480 Teologi                      Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og designhøgskolen              2016        2015
i Oslo (AHO)                       ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
189030 Arkitekt                      o.i.   o.i.   148.1 196 138.8 88
189343 Design                       o.i.   o.i.   158.4 97 142.4 42Det teologiske Menighetsfakultet             2016        2015
(MF)                           ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
190418 Interkulturell kommunikasjon            41.5 15  Alle   Alle   Alle
190558 Katolsk presteutdanning                        Alle   Alle
190604 Kirke, misjon og media                         Alle   Alle
190196 Kristendom/RLE                   Alle   Alle   Alle   Alle
190934 Lektorprogram i RLE/rel. og etikk og samf.     Alle   Alle   Alle   Alle
190556 Metodistisk presteutdanning                      Alle   Alle
190482 Religion, kultur og samfunn            Alle   Alle   Alle   Alle
190242 Samfunnsfag                    Alle   Alle   Alle   Alle
190936 Teologi                                Alle   Alle
190936 Teologi, bachelor                 Alle   Alle
190480 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
190927 Ungdom, kultur og tro                         Alle   Alle
190927 Ungdom, kultur og trosopplæring          Alle   AlleDronning Mauds Minne Høgskolen              2016        2015
(DMMH)                          ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
253130 Barnehagelærer                   38.1 108 34.2 49
253133 Barnehagelærer, deltid               38.6 17  Alle   Alle   Alle
253529 Barnehagelærer, flerkulturell forståelse      Alle   Alle   Alle   Alle
253130 Barnehagelærer, heltid                         32.0 4  Alle
253131 Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk  37.6 15  32.0 7  Alle   Alle
253132 Barnehagelærer, natur- og friluftsliv       44.2 68  37.5 36  42.0 31  35.6 14Fjellhaug Internasjonale Høgskole             2016        2015
(FiH)                           ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
258482 2-årig studium: Kr.dom, religion, livssyn og etikk Alle   Alle
258195 Bibel og misjon                  Alle   Alle   Alle   Alle
258626 Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)   Alle   Alle
258196 Kristendomskunnskap                Alle   Alle   Alle   Alle
258777 Musikk                                 Alle   Alle
258482 Religion, livssyn og etikk                       TRU    TRU
258626 Religion, livssyn og etikk, årsstudium                 Alle   Alle
258480 Teologi og misjon                 Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Bergen (HiB)                 2016             2015
                             ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
203529 Barnehagelærer                   38.9 26  Alle
203130 Barnehagelærerutd., barns utvikling, lek og læring                40.4 83  35.2 27
203132 Barnehagelærerutd., kunst, kultur, kreativitet   Alle   Alle        Alle   Alle
203131 Barnehagelærerutd., natur, helse og bevegelse   Alle   Alle        Alle   Alle
203133 Barnehagelærerutd., språk, tekst og matematikk   Alle   Alle        Alle   Alle
203130 Barnehagelærerutd.,barns utvikling, lek og læring 35.3 31  33.2 21
203702 Bioingeniørutdanning                50.5 155 46.7 80       48.9 115 44.5 57
203618 Drama                                      o.i.   Alle
203700 Ergoterapeututdanning               45.7 236 41.1 90       46.3 241 40.9 110
203692 Faglærer i drama og anvendt teater         Alle   Alle
203440 Faglærer kroppsøving og idrettsfag         48.8 114 44.8 81       48.7 105 44.8 72
203203 Folkehelsearbeid, kosthold og fysisk aktivitet   49.6 259 43.7 113      49.0 255 45.2 125
203703 Fysioterapeututdanning               54.8 986 49.8 550      54.7 971 48.8 538
203547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/kroppsøving     40.8 12  41.3 11       44.7 45  41.9 36
203557 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/naturfag       40.8 8  41.5 8       Alle   Alle
203550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/samfunnsfag     Alle   Alle        41.2 20  41.3 17
203559 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med RLE        Alle   Alle        Alle   Alle
203551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med engelsk      39.0 3  37.2 3       37.0 4  39.2 4
203599 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med mat og helse    Alle   Alle        45.3 15  41.7 14
203548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med musikk       Alle   Alle        Alle   Alle
203659 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med mat og helse   45.5 11  44.2 8       45.8 23  42.9 20
203655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med matematikk    52.8 121 47.0 82       50.8 95  47.6 66
203660 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med musikk      Alle   Alle        Alle   Alle
203658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med norsk       43.5 24  42.9 21       42.8 36  41.4 31
203657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med samfunnsfag    50.1 123 46.8 88       49.0 163 46.5 112
203395 Informasjonsteknologi               47.6 93  40.4 31       46.2 71  40.8 27
203017 Ingeniør, automatisering              49.8 22  Alle   42.0 1  50.6 49  40.7 14  50.0 4
203003 Ingeniør, bygg                   51.4 173 46.1 79  Alle   51.3 165 44.4 67  Alle
203004 Ingeniør, data                   47.7 75  42.2 31  Alle   49.2 60  38.2 22  Alle
203024 Ingeniør, elektronikk               Alle   Alle   Alle   45.4 36  Alle   Alle
203006 Ingeniør, elkraftteknikk              46.0 14  Alle   40.0 1  49.8 37  37.9 5  36.0 1
203822 Ingeniør, energiteknologi             45.1 14  44.8 4  35.0 1  50.7 56  43.0 17  Alle
203009 Ingeniør, kjemi                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203028 Ingeniør, kommunikasjonssystemer          Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle   Alle
203011 Ingeniør, marinteknikk               Alle   Alle   Alle   48.3 44  44.3 26  Alle
203012 Ingeniør, maskinteknikk              51.0 52  42.7 12  35.0 3  54.4 108 45.8 48  Alle
203045 Ingeniør, produksjonsteknikk            Alle   Alle   Alle   51.2 49  40.1 7  Alle
203096 Ingeniør, undervannsteknologi                          48.1 37  42.7 16  40.0 2
203096 Ingeniør, undervannsteknologi, Bergen       Alle   Alle   Alle
203561 Ingeniør, undervannsteknologi, Florø        TRU    TRU    TRU    Alle   Alle   Alle
203506 Ingeniør, undervannsteknologi, Kristiansund    TRU    TRU    TRU    Alle   Alle   o.i.
203753 Landmåling og eiendomsdesign            50.5 208 40.5 70       47.4 203 40.4 82
203701 Radiografutdanning                 46.3 304 39.8 106      44.7 260 39.4 121
203080 Sosialt arbeid                   53.3 675 46.8 332      51.9 646 45.5 329
203050 Sykepleierutdanning                50.8 1911 46.8 1031      48.6 1366 45.2 727
203466 Tegnspråk og tolking                42.1 12  Alle        39.6 10  Alle
203060 Vernepleierutdanning                49.1 645 40.4 246      47.3 401 40.8 149
203369 Økonomi og administrasjon             50.5 932 46.6 620      49.9 996 47.0 629Høgskolen i Hedmark (HiHm)                2016        2015
                             ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
209320 Agronomi, Blæstad                           Alle   Alle
209320 Agronomi, bachelor                 Alle   Alle
209362 Agronomi, årsstudium                44.6 11  43.2 5
209362 Agronomi, årsstudium, Blæstad                     Alle   Alle
209183 Animasjon og digital kunst             37.7 24  33.3 10
209183 Animasjon og digital kunst, Hamar                   40.2 56  37.4 25
209130 Barnehagelærerutdanning              Alle   Alle
209130 Barnehagelærerutdanning, Hamar                     Alle   Alle
209132 Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert      Alle   Alle   Alle   Alle
209398 Bedriftsøkonomi, Hamar               37.4 10  Alle
209164 Bedriftsøkonomi, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
209398 Bedriftsøkonomi, deltid, Hamar                     Alle   Alle
209167 Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena                Alle   Alle
209530 Beredskap og krisehåndtering            44.1 62  Alle
209530 Beredskap og krisehåndtering, Rena                   46.1 88  Alle
209514 Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena             TRU    TRU
209368 Eiendomsmegling                  39.6 133 36.4 75
209368 Eiendomsmegling, Rena                         39.7 138 35.3 87
209623 Engelsk                      Alle   Alle
209623 Engelsk, Hamar                             Alle   Alle
209140 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum           Alle   Alle
209140 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag   Alle   Alle
209157 Faglærerutdanning i musikk             Alle   Alle
209157 Faglærerutdanning i musikk, Hamar                   Alle   Alle
209486 Folkehelsearbeid                  Alle   Alle
209486 Folkehelsearbeid, Elverum                       Alle   Alle
209605 Friluftsliv                    Alle   Alle
209605 Friluftsliv, Elverum                          Alle   Alle
209651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn           Alle   Alle
209651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Hamar                  Alle   Alle
209547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn            Alle   Alle
209547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Hamar                   Alle   Alle
209548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert    Alle   Alle   Alle   Alle
209185 Idrett                       Alle   Alle
209440 Idrett - spesialisering i trenerrollen       Alle   Alle
209440 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum            Alle   Alle
209185 Idrett, Elverum                            Alle   Alle
209172 Jakt, fiske og naturveiledning, Evenstad                o.i.   40.0 4
209239 Krisehåndtering                  50.1 156 Alle
209239 Krisehåndtering, år, deltid, samlingsbasert              48.1 116 Alle
209311 Landbruksteknikk, Blæstad                       Alle   Alle
209311 Landbruksteknikk, bachelor             Alle   Alle
209668 Landbruksteknikk, årsstudium            Alle   Alle
209668 Landbruksteknikk, årsstudium, Blæstad                 Alle   Alle
209867 Ledelse og organisasjonsutvikling         Alle   Alle
209867 Ledelse og organisasjonsutvikling, Rena                Alle   Alle
209935 Lektorutdanning i språkfag             Alle   Alle
209935 Lektorutdanning i språkfag, Hamar                   Alle   Alle
209446 Mat, ernæring og helse               Alle   Alle
209446 Mat, ernæring og helse, Elverum                    Alle   Alle
209476 Music Management                  Alle   Alle
209476 Music Management, Rena                         Alle   Alle
209667 Musikk                       Alle   Alle
209667 Musikk, Hamar                             Alle   Alle
209714 Musikkproduksjon                  43.3 54  40.0 27
209714 Musikkproduksjon, Rena                         27.5 1  30.6 1
209672 Norsk                       Alle   Alle
209672 Norsk, Hamar                              Alle   Alle
209215 Off. styring, ledelse og økonomi, deltid, Rena             Alle   Alle
209215 Offentlig styring, ledelse og økonomi       39.7 18  o.i.
209162 Organisasjon og ledelse              Alle   Alle
209162 Organisasjon og ledelse, Rena                     Alle   Alle
209664 Organisasjon og ledelse, deltid          45.0 65  Alle
209664 Organisasjon og ledelse, deltid, saml.                 40.9 28  Alle
209318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle
209318 Regnskap og revisjon, Rena                       Alle   Alle
209242 Samfunnsfag                    Alle   Alle
209242 Samfunnsfag, Hamar                           Alle   Alle
209470 Serviceledelse og markedsføring          Alle   Alle
209470 Serviceledelse og markedsføring, Rena                 Alle   Alle
209322 Skogbruk, Evenstad                           Alle   Alle
209322 Skogbruk, bachelor                 Alle   Alle
209250 Skogbruk, årsstudium                Alle   Alle
209250 Skogbruk, årsstudium, Evenstad                     Alle   Alle
209676 Sosialpedagogikk                  Alle   Alle
209676 Sosialpedagogikk, Elverum                       Alle   Alle
209839 Spillteknologi og simulering            45.7 85  37.2 40
209839 Spillteknologi og simulering, Hamar                  44.3 116 39.2 59
209050 Sykepleierutdanning, Elverum            43.1 640 35.9 240 41.6 378 33.4 76
209052 Sykepleierutdanning, Elverum, deltid        50.4 466 36.0 73
209053 Sykepleierutdanning, Kongsvinger          44.9 484 37.4 179 43.6 277 34.8 69
209052 Sykepleierutdanning, deltid, samlingsbasert              42.3 96  Alle
209743 Tannpleie                     43.2 129 34.6 36
209743 Tannpleie, Elverum                           42.2 81  33.4 14
209323 Utmarksforvaltning                 42.8 15  Alle
209323 Utmarksforvaltning, Evenstad                      Alle   Alle
209409 Økologisk landbruk                 44.8 11  Alle
209409 Økologisk landbruk, deltid, nett & saml                Alle   Alle
209369 Økonomi og administrasjon             Alle   Alle
209369 Økonomi og administrasjon, Rena                    Alle   AlleHøgskolen i Lillehammer (HiL)               2016             2015
                             ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
210070 Barnevern                     42.5 378 37.7 171      42.5 311 36.8 127
210149 Film- og fjernsynsvitenskap                           Alle   Alle
210149 Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor       Alle   Alle
210262 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium      Alle   Alle        Alle   Alle
210185 Idrett                       39.1 66  38.6 44
210440 Idrett                                      39.4 69  38.2 39
210185 Idrett, årsstudium                                36.1 29  36.2 20
210440 Idrettsvitenskap                  40.7 77  36.5 41
210872 Internasjonale studier med historie                       Alle   Alle
210872 Internasjonale studier med historie, bachelor   Alle   Alle
210288 Internasjonale studier med historie, årsstudium  Alle   Alle        Alle   Alle
210526 Juss                                       51.0 530 46.2 308
210308 Kulturprosjektledelse                              Alle   Alle
210308 Kulturprosjektledelse, bachelor          Alle   Alle
210654 Kulturprosjektledelse, årsstudium         Alle   Alle        Alle   Alle
210319 Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser   Alle   Alle        Alle   Alle
210867 Organisasjon og ledelse              38.7 40  33.3 17       39.0 52  30.0 7
210852 Pedagogikk                                    Alle   Alle
210852 Pedagogikk, bachelor                Alle   Alle
210676 Pedagogikk, deltid                 Alle   Alle
210220 Pedagogikk, årsstudium               45.8 86  31.2 11       Alle   Alle
210676 Pedagogikk, årsstudium, deltid                          Alle   Alle
210876 Psykologi                     49.6 520 44.8 279      49.5 524 45.3 289
210752 Psykologi, årsstudium                              o.i.   43.2 167
210754 Reiseliv og turisme                Alle   Alle        Alle   Alle
210317 Reiselivsledelse                  Alle   Alle
210317 Reiselivsutvikling                                Alle   Alle
210526 Rettsvitenskap                   50.3 467 45.7 276
210080 Sosialt arbeid                   45.9 493 40.0 190      45.2 370 38.4 138
210485 Sport Management                  41.1 69  40.0 34       42.3 73  40.0 37
210534 TV-ledelse                     Alle   Alle        Alle   Alle
210847 TV-regi                      Alle   Alle        Alle   Alle
210264 TV-teknikk                     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
210060 Vernepleierutdanning                43.4 384 35.2 130      42.2 195 34.2 37
210061 Vernepleieutdanning, deltid                           o.i.   Alle
210035 Økonomi og administrasjon                            42.0 99  39.3 51
210035 Økonomi og administrasjon, bachelor        36.8 41  36.8 26
210164 Økonomi og administrasjon, årsstudium       49.3 60  40.4 24       46.2 57  43.6 27Høgskolen i Molde (HiM)                  2016        2015
                             ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
211164 Bedriftsøkonomi                  33.6 1  Alle   Alle   Alle
211189 IT                         33.6 3  Alle   36.8 12  Alle
211185 Idrett                                 37.8 19  33.5 12
211185 Idrett og adventure                37.6 12  33.5 4
211246 Jus                        37.5 22  35.2 14  43.3 93  38.3 52
211841 Jus og administrasjon               42.0 32  29.1 4  38.0 29  32.1 6
211292 Logistikk og Supply Chain Management        40.7 27  29.6 1  42.7 58  35.3 20
211866 Petroleumslogistikk                Alle   Alle
211866 Petroleumslogistikk, Kristiansund                   39.4 38  32.1 8
211318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle   Alle   Alle
211488 Sport Management                  29.2 1  29.6 1  37.6 45  36.1 33
211238 Statsvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
211050 Sykepleierutdanning                43.7 545 37.4 230 41.1 247 32.9 49
211060 Vernepleierutdanning                45.1 255 34.5 66  40.7 86  31.7 21
211369 Økonomi og administrasjon             Alle   Alle   33.6 20  31.4 9Høgskolen i Oslo og Akershus               2016                       2015
(HiOA)                          ORD    ORDF   FOR    IVMINO  PRA    ORD    ORDF   FOR  IVMINO  PRA
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ --------- --------                       
215138 Administrasjon og ledelse             50.8 1083 43.2 495                51.0 1402 43.8 643
215449 Anvendt datateknologi               50.0 515 38.8 125                48.5 340 35.7 70
215085 Arkiv og dokumentbehandling                                     49.0 88  Alle
215601 Arkiv/dokumentbehandling, årsstudium, deltid                             58.6 158 Alle
215085 Arkivvitenskap, bachelor              49.0 97  Alle
215601 Arkivvitenskap, årsstudium             57.8 138 Alle
215130 Barnehagelærerutdanning              43.9 416 32.7 73
215131 Barnehagelærerutdanning, deltid          Alle   Alle                  Alle   Alle
215132 Barnehagelærerutdanning, deltid, Sandvika                              o.i.   Alle
215130 Barnehagelærerutdanning, fulltid                                   42.9 308 28.0 8
215070 Barnevernspedagogutdanning             50.5 1557 43.8 674
215071 Barnevernspedagogutdanning, deltid         42.2 50                      40.7 50
215070 Barnevernspedagogutdanning, fulltid                                 50.0 1099 43.1 448
215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap                                 44.4 76  Alle
215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor   45.5 119 Alle
215603 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium  49.8 71  Alle                  50.8 38  Alle
215702 Bioingeniørutdanning                52.0 260 45.7 128                53.3 189 42.6 59
215602 Design og komm. i digitale medier, deltid                              54.6 163 27.9 1
215602 Design og kommunikasjon i digitale medier     56.0 267 37.2 24
215439 Drama og teaterkommunikasjon                                     43.1 36  36.8 14
215439 Drama og teaterkommunikasjon, bachelor       46.1 60  39.7 32
215618 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium      54.8 132 46.2 54                 52.8 58  37.6 12
215700 Ergoterapeututdanning               45.4 398 37.5 117                44.0 337 36.3 102
215150 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk                               Alle   Alle
215150 Faglærerutdanning i formgiving/kunst/håndverk   Alle   Alle
215140 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag   40.4 19  39.1 16
215749 Farmasiutdanning                  51.8 234 47.0 114                51.1 171 45.8 78
215848 Fotojournalistikk                 Alle   Alle                  68.4 4  Alle
215703 Fysioterapeututdanning               54.7 1237 48.7 605                55.6 1315 48.3 668
215706 Fysioterapeututdanning, mensendieck        53.2 672 46.4 312                53.4 597 45.9 300
215547 Grunnskolelærerutd 1.-7. trinn                                    44.6 83  37.9 50
215655 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med engelsk                             47.9 85  41.7 50
215657 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med matematikk                            49.3 129 45.3 77
215651 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med norsk                              46.5 62  41.5 36
215655 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - engelsk  48.4 63  40.8 28
215657 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - matematikk 51.6 104 44.3 55
215651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - norsk   46.8 42  42.8 23
215547 Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn       40.7 32  38.8 25
215447 Idrett, friluftsliv og helse                                     o.i.   39.2 96
215395 Informasjonsteknologi               50.5 208 38.5 35                 46.7 88  34.7 8
215009 Ingeniør, bioteknologi og kjemi          Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215003 Ingeniør, bygg                   51.6 131 40.6 22  Alle             49.1 136 39.4 22 Alle
215004 Ingeniør, data                   48.6 69  37.0 8  35.0 4            48.0 61  38.3 7  Alle
215005 Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi   44.5 33  Alle   Alle             47.0 49  Alle   Alle
215822 Ingeniør, energi og miljø             39.8 7  Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215012 Ingeniør, maskin                  47.7 56  36.5 2  27.5 1            50.0 118 41.0 30 Alle
215454 Journalistikk                   55.6 571 47.7 244      46.9 4  Alle   56.2 521 48.1 235    45.4 4  Alle
215185 Kroppsøving og idrett               52.9 240 43.0 105
215185 Kroppsøving og idrett, årsstudium                                  53.1 252 43.4 93
215200 Kunst og design - studieretn. kunst og formidling 51.1 103 38.3 13                 50.0 82  40.4 26
215472 Kunst og design - studieretn. mote og produksjon  53.9 206 47.5 75                 56.2 180 45.7 71
215511 Lærerutdanning for tospråklige lærere - Naturfag  Alle   Alle
215562 Lærerutdanning for tospråklige lærere - RLE    Alle   Alle
215562 Lærerutdanning for tospråklige lærere, deltid                            Alle   Alle
215876 Læringspsyk. med vekt på adferdsanalyse                               49.5 331 42.6 130
215876 Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse    48.5 236 42.5 87
215850 Medier og kommunikasjon                                       50.4 270 42.7 96
215850 Medier og kommunikasjon, bachelor         50.5 299 42.6 117
215604 Medier og kommunikasjon, årsstudium        54.1 265 45.1 88                 53.9 146 39.2 30
215744 Ortopediingeniør                                           o.i.   52.6 12
215554 Prehospitalt arbeid - paramedic          53.9 101 43.0 40                 52.5 83  38.1 12
215405 Produktdesign                   o.i.   o.i.                  o.i.   o.i.
215701 Radiografutdanning                 49.2 564 41.8 199                49.6 524 39.3 111
215408 Samfunnsernæring                  49.6 187 41.9 71                 51.4 212 42.7 76
215080 Sosialt arbeid                   50.3 1494 43.6 615                50.6 1139 42.8 447
215054 Sykepleierutdanning, Kjeller            46.2 1548 39.7 555                45.0 1129 36.5 274
215050 Sykepleierutdanning, Oslo             47.2 3331 40.4 1387
215050 Sykepleierutdanning, Pilestredet                                   45.5 1763 36.7 491
215055 Sykepleierutdanning, Sandvika           50.5 1280 40.0 494                52.1 782 40.2 201
215705 Tannteknikerutdanning                                        o.i.   Alle
215221 Tegnspråk                     51.0 145 Alle
215466 Tegnspråk og tolking                45.7 83  35.1 13                 45.0 56  Alle
215221 Tegnspråk, årsstudium                                        43.8 39  Alle
215696 Trafikklærerutdanning               51.4 234                     52.0 153
215484 Utviklingsstudier                                          43.4 142 38.0 47
215484 Utviklingsstudier, bachelor            45.7 193 40.0 76
215691 Utviklingsstudier, årsstudium           52.1 199 41.3 57                 46.8 127 39.5 50
215060 Vernepleierutdanning, Kjeller           46.9 812 38.8 252
215061 Vernepleierutdanning, Kjeller, deltid       48.2 382 31.7 23
215063 Vernepleierutdanning, Sandvika, deltid       49.0 600 35.2 76
215061 Vernepleierutdanning, deltid, Kjeller                                45.0 275 Alle
215063 Vernepleierutdanning, deltid, Sandvika                                46.5 329 Alle
215060 Vernepleierutdanning, fulltid, Kjeller                                45.5 489 35.4 116
215959 Yrkesfagl.utd. i bygg og anleggstekn., Hordaland                           Alle
215953 Yrkesfagl.utd. i bygg og anleggstekn., nettbasert                          Alle
215109 Yrkesfagl.utd. i bygg og anleggsteknikk                               Alle
215126 Yrkesfagl.utd. i design- og håndverksfag                               Alle
215127 Yrkesfagl.utd. i elektrofag                                     Alle
215229 Yrkesfagl.utd. i elektrofag, Hordaland                                Alle
215954 Yrkesfagl.utd. i elektrofag, nettbasert                               Alle
215106 Yrkesfagl.utd. i helse- og oppvekstfag, deltid                            Alle
215123 Yrkesfagl.utd. i helse- og oppvekstfag, fulltid                           Alle
215124 Yrkesfagl.utd. i restaurant- og matfag                                Alle
215105 Yrkesfagl.utd. i service og samferdsel                                Alle
215228 Yrkesfagl.utd. i service og samferdsel, Hordaland                          Alle
215957 Yrkesfagl.utd. i service og samferdsel, nettbasert                          Alle
215231 Yrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod, Hordaland                          o.i.
215129 Yrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod.                               Alle
215958 Yrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod., nettb.                           Alle
215109 Yrkesfaglærer, bygg og anleggsteknikk       Alle
215953 Yrkesfaglærer, bygg og anleggsteknikk, nettbasert Alle
215129 Yrkesfaglærer, teknikk og ind prod.        Alle
215958 Yrkesfaglærer, teknikk og ind prod., nettbasert  Alle
215123 Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag     Alle
215106 Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag, deltid Alle
215126 Yrkesfaglærerutdanning i design- og håndverksfag  Alle
215127 Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag        Alle
215954 Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag, nettbasert  Alle
215124 Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag   Alle
215957 Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel   Alle
215105 Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel   Alle
215369 Økonomi og adm. / revisjon / Facility Management  51.5 1037 44.3 484                51.1 1044 44.3 494
215162 Økonomi og ledelse                 61.8 819 48.7 217
215253 Økonomi og ledelse, deltid             61.4 532 42.4 76
215253 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid                                60.5 457 40.2 53
215162 Økonomi og ledelse, årsstudium, heltid                                61.1 672 47.5 140Høgskulen i Sogn og Fjordane               2016             2015
(HiSF)                          ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
216130 Barnehagelærarutdanning              Alle   Alle        Alle   Alle
216131 Barnehagelærarutdanning, samlingsbasert deltid                  Alle   Alle
216070 Barnevernspedagogutdanning             40.6 160 35.8 65       39.5 118 37.0 63
216164 Bedriftsøkonomi                                 o.i.   36.9 15
216368 Eiendomsmegling                  38.7 141 37.4 84       40.7 174 38.6 118
216170 Engelsk                      Alle   Alle        Alle   Alle
216835 Fornybar energi                  38.4 10  Alle        40.9 40  35.5 14
216302 Friluftsliv                    42.3 23  32.4 2       44.3 28  34.2 7
216469 Geologi og geofare                 Alle   Alle        39.0 3  40.6 2
216547 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn        Alle   Alle        Alle   Alle
216651 Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn       Alle   Alle        Alle   Alle
216481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
216185 Idrett                       38.8 58  40.0 41       38.4 36  39.6 26
216485 Idrett og kroppsøving               39.3 34  34.6 14       35.3 23  35.5 16
216440 Idrett, fysisk aktivitet og helse         37.7 33  35.7 23       41.9 63  39.1 41
216003 Ingeniør bygg og anlegg              Alle   Alle   Alle
216005 Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk     Alle   Alle   Alle
216005 Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk, Førde                 Alle   Alle   Alle
216822 Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø    Alle   Alle   Alle
216822 Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø, Førde                Alle   Alle   Alle
216246 Jus                        39.7 33  40.1 18       44.9 76  40.3 56
216310 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur    41.5 32  37.3 11       40.9 25  34.3 8
216373 Naturfag                      Alle   Alle        Alle   Alle
216509 Personlig trener                  41.8 83  38.2 47
216754 Reiseliv                      Alle   Alle        Alle   Alle
216330 Reiselivsledelse                  Alle   Alle        Alle   Alle
216242 Samfunnsfag                    Alle   Alle        Alle   Alle
216080 Sosialt arbeid                   43.2 273 38.9 118      41.6 131 37.5 74
216927 Sosiologi - ungdomssosiologi            Alle   Alle        Alle   Alle
216052 Sykepleierutdanning, Førde, bachelor        42.5 286 36.3 104
216050 Sykepleierutdanning, Førde, bachelor        44.3 650 39.6 262
216050 Sykepleierutdanning, Førde, start høst                      40.9 246 38.2 105
216052 Sykepleierutdanning, Førde, start vår                      36.0 35  30.4 13
216051 Sykepleierutdanning, samling, Førde, start høst                 o.i.   Alle
216351 Ungdomssosiologi                  Alle   Alle        Alle   Alle
216061 Vernepleie januar, samling, start vår                      Alle   Alle
216060 Vernepleierutdanning                42.9 206 37.4 69       41.4 92  35.8 35
216369 Økonomi og administrasjon             40.2 59  36.7 27       39.1 70  38.1 41
216526 Økonomi og jus                   37.2 38  36.0 22       37.3 59  37.8 42Høgskolen Stord/Haugesund (HSH)              2016             2015
                             ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
218437 Bachelor i Community Music             Alle   Alle
218130 Barnehagelærerutdanning              39.8 63  32.4 25
218130 Barnehagelærerutdanning, Stord                          36.8 14  Alle
218623 Engelsk                      Alle   Alle
218623 Engelsk, Stord                                  36.7 1  Alle
218157 Faglærerutdanning i musikk             Alle   Alle
218157 Faglærerutdanning i musikk, Stord                        Alle   Alle
218547 Grunnskolelærer 1-7                Alle   Alle
218547 Grunnskolelærer 1-7, Stord                            Alle   Alle
218651 Grunnskolelærer 5-10                Alle   Alle
218651 Grunnskolelærer 5-10, Stord                           41.2 11  39.6 10
218649 Idrett/Kroppsøving, Stord                            36.9 24  35.2 17
218649 Idrett/kroppsøving                 38.8 38  40.0 23
218047 Ingeniør, HMS                   Alle   Alle   Alle
218047 Ingeniør, HMS, Haugesund                             Alle   Alle   Alle
218002 Ingeniør, brannsikkerhet              Alle   Alle   Alle
218002 Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund                       Alle   Alle   Alle
218012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle
218012 Ingeniør, maskin, Haugesund                           Alle   Alle   Alle
218505 Kunst og håndverk                 Alle   Alle
218505 Kunst og håndverk, Stord                             Alle   Alle
218667 Musikk                       Alle   Alle
218667 Musikk, Stord                                  Alle   Alle
218353 Nautikk (Sjøoffiser)                43.1 50  37.6 20
218353 Nautikk (Sjøoffiser), Haugesund                         46.3 109 36.8 23
218680 Samfunnsfag                    Alle   Alle
218680 Samfunnsfag, Stord                                Alle   Alle
218056 Sjukepleierutdanning, Haugesund                         42.3 386 37.3 163
218050 Sjukepleierutdanning, Stord                           42.2 288 35.9 109
218056 Sykepleierutdanning, Haugesund           45.1 636 39.0 269
218050 Sykepleierutdanning, Stord             43.8 560 38.8 232
218369 Økonomi og administrasjon             Alle   Alle
218369 Økonomi og administrasjon, Haugesund                       40.5 105 34.5 42
218414 Økonomi og administrasjon, deltid         44.5 32  Alle
218414 Økonomi og administrasjon, deltid, Haugesund                   58.1 67  AlleHøgskolen i Sørøst-Norge,                 2016             2015
studier i Buskerud og Vestfold              ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
(HSN-BV)
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
222132 Barnehagelærer, Drammen              42.6 118 30.0 9       41.8 91  28.7 3
222130 Barnehagelærer, Horten               40.6 67  Alle
222131 Barnehagelærer, Horten, deltid           Alle   Alle
222130 Barnehagelærer, Vestfold                             Alle   Alle
222131 Barnehagelærer, deltid, Vestfold                         Alle   Alle
222370 Dynamisk webdesign, Ringerike                          o.i.   Alle
222887 Engelsk, Vestfold                                Alle   Alle
222887 Engelsk, bachelor                 Alle   Alle
222623 Engelsk, årsstudium                42.9 15  Alle
222623 Engelsk, årsstudium, Vestfold                          47.6 29  30.9 2
222952 Event & Sport Management              40.9 11  Alle
222952 Event & Sport Management, Drammen                        43.2 56  34.6 14
222663 Event & Sport Management, deltid          Alle   Alle
222663 Event & Sport Management, deltid, Drammen                    Alle   Alle
222548 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen       Alle   Alle
222547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Horten        Alle   Alle
222551 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sandvika       TRU    TRU
222550 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, estetisk modell   TRU    TRU
222548 Grunnskolelærer, 1.-7., Drammen                         Alle   Alle
222551 Grunnskolelærer, 1.-7., Sandvika                         Alle   Alle
222547 Grunnskolelærer, 1.-7., Vestfold                         Alle   Alle
222550 Grunnskolelærer, 1.-7., estetisk modell, Vestfold                Alle   Alle
222658 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, MAT+NAT, Drammen  Alle   Alle
222657 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, MAT+NAT, Horten   Alle   Alle
222651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Drammen  Alle   Alle
222655 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Horten   Alle   Alle
222659 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, SAM+MAT       Alle   Alle
222658 Grunnskolelærer, 5.-10., MAT+NAT, Drammen                    Alle   Alle
222657 Grunnskolelærer, 5.-10., MAT+NAT, Vestfold                    Alle   Alle
222651 Grunnskolelærer, 5.-10., NOR+SAM, Drammen                    Alle   Alle
222655 Grunnskolelærer, 5.-10., NOR+SAM, Vestfold                    Alle   Alle
222659 Grunnskolelærer, 5.-10., SAM+MAT, Drammen                    Alle   Alle
222481 Historie, Vestfold                                Alle   Alle
222481 Historie, bachelor                 Alle   Alle
222179 Historie, årsstudium                Alle   Alle
222179 Historie, årsstudium, Vestfold                          Alle   Alle
222395 IT og informasjonssystemer, Ringerike                      37.4 24  Alle
222453 IT og informasjonssystemer, Horten, bachelor    43.2 72  Alle
222395 IT og informasjonssystemer, Ringerike, bachelor  35.5 24  Alle
222620 IT og informasjonssystemer, Ringerike, årsstudium Alle   Alle
222620 IT og informasjonssystemer, årsstudium, Ringerike                Alle   Alle
222440 Idrett, ernæring og helse             43.0 110 38.9 48
222440 Idrett, ernæring og helse, Vestfold                       43.3 160 39.2 71
222453 Informasjonssystemer og IT-ledelse, Vestfold                   40.5 43  Alle
222412 Informasjonssystemer, årsstudium, Vestfold                    o.i.   Alle
222004 Ingeniør, data, Horten               Alle   Alle   Alle
222503 Ingeniør, data, Kongsberg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222004 Ingeniør, data, Vestfold                             Alle   Alle   Alle
222068 Ingeniør, elektro                 Alle   Alle   Alle
222068 Ingeniør, elektro, Kongsberg                           Alle   Alle   Alle
222017 Ingeniør, elektro-automasjon            Alle   Alle   Alle
222017 Ingeniør, elektro-automasjon, Vestfold                      Alle   Alle   Alle
222005 Ingeniør, elektronikk, Vestfold                         Alle   Alle   Alle
222069 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle
222069 Ingeniør, maskin, Kongsberg                           41.5 8  38.6 3  Alle
222823 Ingeniør, mikro- og nanosystemteknologi      Alle   Alle   Alle
222823 Ingeniør, mikro- og nanosystemteknologi, Vestfold                Alle   Alle   Alle
222012 Ingeniør, produktdesign              Alle   Alle   Alle
222012 Ingeniør, produktdesign, Vestfold                        Alle   Alle   Alle
222717 Internasjonal forståelse og sam., deltid, Vestfold                Alle   Alle
222717 Internasjonal forståelse og samarbeid       Alle   Alle
222512 International Teacher Education (ITEPS)      45.1 23  Alle
222867 Jus og ledelse                   43.3 119 40.3 76
222867 Jus og ledelse, Ringerike                            46.0 164 40.9 83
222526 Jus, Ringerike                                  53.0 277 45.3 150
222526 Jus, bachelor                   50.8 323 44.7 173
222246 Jus, årsstudium                  48.1 108 41.2 55
222246 Jus, årsstudium, Ringerike                            49.5 100 42.3 50
222642 Kunst og design                  Alle   Alle
222642 Kunst og design, Vestfold                            Alle   Alle
222684 Lektorutdanning i historie             Alle   Alle
222684 Lektorutdanning i historie, Vestfold                       Alle   Alle
222687 Lektorutdanning i norsk              Alle   Alle
222687 Lektorutdanning i norsk, Vestfold                        Alle   Alle
222843 Lektorutdanning i realfag             TRU    TRU
222155 Lysdesign                     Alle   Alle
222352 Marinteknisk drift                 Alle   Alle
222352 Marinteknisk drift, Vestfold                           43.1 40  30.3 1
222353 Maritim nautikk                  38.0 12  Alle
222353 Maritim nautikk, Vestfold                            43.9 80  32.0 8
222359 Markedsføring                   32.9 26  34.4 20
222359 Markesdføring, Ringerike                             39.0 86  38.0 56
222205 Matematikk                     Alle   Alle
222205 Matematikk, Vestfold                               Alle   Alle
222667 Musikk                       Alle   Alle
222667 Musikk, Vestfold                                 Alle   Alle
222210 Norsk, årsstudium, Vestfold                           Alle   Alle
222889 Norsk, Vestfold                                 Alle   Alle
222889 Norsk, bachelor                  Alle   Alle
222210 Norsk, årsstudium                 Alle   Alle
222894 Optometri                     42.2 145 36.7 48
222894 Optometri, Kongsberg                              40.0 79  31.7 12
222701 Radiografi                     46.7 324 39.1 80
222701 Radiografi, Drammen                               44.8 267 37.3 68
222318 Regnskap og revisjon                34.3 5  Alle
222318 Regnskap og revisjon, Vestfold                          46.0 98  34.2 18
222317 Reiselivsledelse                  TRU    TRU
222317 Reiselivsledelse, Ringerike                           Alle   Alle
222291 Siviløkonom - 5-årig integrert master, Kongsberg                 43.9 54  41.8 40
222345 Siviløkonom, - 5-årig integrert master, Ringerike                39.3 28  39.8 21
222291 Siviløkonom, Kongsberg               Alle   Alle
222345 Siviløkonom, Ringerike               Alle   Alle
222044 Skipsfart logistikk                36.0 8  Alle
222044 Skipsfart logistikk, Vestfold                          42.3 66  27.2 2
222880 Sosiologi, Vestfold                               37.0 29  Alle
222880 Sosiologi, bachelor                36.0 25  Alle
222240 Sosiologi, årsstudium               42.8 54  31.6 6
222240 Sosiologi, årsstudium, Vestfold                         40.4 28  Alle
222881 Statsvitenskap                   40.5 42  31.3 4
222881 Statsvitenskap, Drammen                             42.1 53  32.4 7
222051 Sykepleier, Drammen                               44.3 890 35.8 194
222050 Sykepleier, Vestfold                               44.2 483 36.3 107
222051 Sykepleierutdanning, Drammen            46.8 1333 39.6 461
222050 Sykepleierutdanning, Horten            45.5 623 38.7 197
222351 Ungdomskunnskap                  40.4 24  Alle
222351 Ungdomskunnskap, Vestfold                            38.1 15  Alle
222251 Visuell kommunikasjon               45.0 71  34.6 15
222251 Visuell kommunikasjon, Drammen                          45.4 84  40.4 38
222369 Økonomi og administrasjon, Vestfold                       43.8 154 35.5 48
222330 Økonomi og ledelse, Drammen            46.1 197 39.0 68       48.0 243 41.2 104
222369 Økonomi og ledelse, Horten             40.2 79  31.5 15
222404 Økonomi og ledelse, Kongsberg           Alle   Alle        39.8 98  34.8 34
222414 Økonomi og ledelse, Ringerike           Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Sørøst-Norge,                 2016             2015
studier i Telemark (HSN-T)                ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
220131 Barnehagelærer, deltid - samling, Notodden                   39.3 14  Alle
220130 Barnehagelærerutdanning, Notodden         Alle   Alle        Alle   Alle
220131 Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid     37.2 17  Alle
220133 Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn         43.0 91  33.8 16       37.2 19  Alle
220070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn        45.2 322 37.8 98
220070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn, Porsgrunn                 44.0 166 35.4 35
220164 Bedriftsøkonomi, Bø                35.8 3  Alle        Alle   Alle
220167 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn             36.8 8  Alle        42.0 40  Alle
220098 Design i nye medier                Alle   Alle
220602 Digital mediedesign                49.1 32  Alle
220602 Digital mediedesign, nettbasert                         49.4 34  Alle
220368 Eiendomsmegling                  45.0 241 39.6 135
220368 Eiendomsmegling, Bø                               43.2 197 39.7 114
220170 Engelsk                      Alle   Alle
220170 Engelsk, Bø                                   Alle   Alle
220622 Engelsk, deltid                  47.3 62  Alle
220622 Engelsk, deltid, nett- og samlingsbasert, Bø                   45.8 36  Alle
220150 Faglærer i formgiving, kunst og håndverk      Alle   Alle
220150 Faglærer i formgiving, kunst og håndverk, Notodden                Alle   Alle
220140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        Alle   Alle
220140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden                  Alle   Alle
220442 Folkekunst, Rauland                               Alle   Alle
220442 Folkekunst, bachelor                Alle   Alle
220628 Folkekunst, årsstudium               Alle   Alle
220628 Folkekunst, årsstudium, Rauland                         Alle   Alle
220629 Folkemusikk årsstudium, Rauland                         Alle   Alle
220443 Folkemusikk, Rauland                               Alle   Alle
220443 Folkemusikk, bachelor               Alle   Alle
220629 Folkemusikk, årsstudium              Alle   Alle
220448 Forurensing og miljø                Alle   Alle
220448 Forurensing og miljø, Bø                             Alle   Alle
220172 Friluftsliv, kultur og naturveil, årsstudium, Bø                 45.5 6  Alle
220172 Friluftsliv, kultur og naturveiledning       Alle   Alle
220302 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning      Alle   Alle
220302 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø                   Alle   Alle
220547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden       Alle   Alle        Alle   Alle
220550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden, deltid   Alle   Alle
220548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn       Alle   Alle        Alle   Alle
220551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert    Alle   Alle        Alle   Alle
220550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, nettbasert                     47.0 10  Alle
220655 Grunnskolelærer 5.-10. Notodden og desentralisert                Alle   Alle
220657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden       Alle   Alle
220651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn      Alle   Alle        Alle   Alle
220655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, desentralisert    Alle   Alle
220657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, nettbasert                     Alle   Alle
220179 Historie                      Alle   Alle
220613 Historie, deltid                  Alle   Alle
220613 Historie, års.,deltid, nett- og samlingsbasert, Bø                Alle   Alle
220179 Historie, årsstudium, Bø                             Alle   Alle
220481 Historiske fag                   Alle   Alle
220481 Historiske fag, Bø                                Alle   Alle
220366 Idehistorie                    Alle   Alle
220366 Idehistorie, deltid, nettbasert, Bø                       Alle   Alle
220185 Idrett                       34.4 14  33.2 8
220185 Idrett, årsstudium, Bø                              34.0 13  35.9 9
220440 Idrettsvitenskap                  37.6 19  32.1 5
220440 Idrettsvitenskap, Bø                               34.6 18  34.3 13
220187 Informasjonsbehandling               Alle   Alle
220187 Informasjonsbehandling, Bø                            Alle   Alle
220412 Informasjonsbehandling, nettbasert         47.9 87  Alle        43.0 43  Alle
220449 Informasjonssystemer                32.7 1  Alle
220449 Informasjonssystemer, Bø                             Alle   Alle
220395 Informatikk                    Alle   Alle
220395 Informatikk, Bø                                 Alle   Alle
220003 Ingeniør bygg - Byggdesign, Porsgrunn                      44.8 9  Alle   48.0 1
220033 Ingeniør bygg - Plan og infrastruktur, Porsgrunn                 48.5 11  42.2 3  42.0 1
220003 Ingeniør bygg - byggdesign             Alle   Alle   Alle
220033 Ingeniør bygg - plan og infrastruktur       Alle   Alle   Alle
220006 Ingeniør elektro - Elkraftteknikk, Porsgrunn                   Alle   Alle   Alle
220090 Ingeniør elektro - Inform & automa, Porsgrunn                  45.0 12  38.7 2  54.0 3
220006 Ingeniør elektro - elkraftteknikk         Alle   Alle   Alle
220090 Ingeniør elektro - informatikk & automatisering  Alle   Alle   Alle
220688 Ingeniør kjemi - Gass- og energitekn, Porsgrunn                 Alle   Alle   Alle
220688 Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi     Alle   Alle   o.i.
220012 Ingeniør maskin - Maskinteknisk design, Porsgrunn                44.3 4  Alle   Alle
220012 Ingeniør maskin - maskinteknisk design       Alle   Alle   Alle
220895 Innovasjon og entreprenørskap           Alle   Alle
220895 Innovasjon og entreprenørskap, Bø                        Alle   Alle
220359 Internasjonal markedsføring            Alle   Alle
220359 Internasjonal markedsføring, Bø                         35.0 22  36.2 12
220649 Kroppsøving og idrettsfag             Alle   Alle
220649 Kroppsøving og idrettsfag, Notodden                       Alle   Alle
220308 Kulturledelse                   Alle   Alle
220308 Kulturledelse, Bø                                Alle   Alle
220630 Kunst og håndverk                 Alle   Alle
220630 Kunst og håndverk, Notodden                           Alle   Alle
220505 Leire - kunst og design 1             Alle   Alle
220505 Leire – kunst og design 1, Notodden                       Alle   Alle
220605 Natur og miljø                   Alle   Alle
220605 Natur og miljø, Bø                                Alle   Alle
220447 Natur, miljø og friluftsliv            Alle   Alle
220447 Natur, miljø og friluftsliv, Bø                         Alle   Alle
220662 Naturfag                      Alle   Alle
220662 Naturfag, nettbasert                               41.3 13  Alle
220210 Norsk                       Alle   Alle
220210 Norsk, Bø                                    Alle   Alle
220672 Norsk, deltid                   46.1 68  Alle
220672 Norsk, deltid, nett og samlingsbasert, Bø                    44.4 32  Alle
220318 Revisjon og regnskap                Alle   Alle
220318 Revisjon og regnskap, Bø                             Alle   Alle
220912 Spansk                                      Alle   Alle
220913 Spansk                       Alle   Alle
220853 Spesialpedagogikk                 46.3 73  32.8 4
220676 Spesialpedagogikk - grunnutd, Notodden                      52.0 85  Alle
220676 Spesialpedagogikk - grunnutdanning         51.5 99  Alle
220853 Spesialpedagogikk, Notodden                           46.7 51  32.7 3
220921 Språk og litteratur                Alle   Alle
220921 Språk og litteratur, Bø                             Alle   Alle
220050 Sykepleierutdanning                45.9 674 39.6 222
220050 Sykepleierutdanning, Porsgrunn                          44.3 402 38.8 99
220051 Sykepleierutdanning, deltid            45.1 387 32.5 33
220051 Sykepleierutdanning, deltid, 4 år, Porsgrunn                   41.9 204 Alle
220637 Tegning - bilde                  Alle   Alle
220637 Tegning - bilde, Notodden                            Alle   Alle
220543 Tekstil - kunst og design 1            Alle   Alle
220543 Tekstil - kunst og design, Notodden                       Alle   Alle
220532 Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1     Alle   Alle
220532 Tre m/metall - kunst, håndverk og design, Notodden                Alle   Alle
220317 Turisme og ledelse                 Alle   Alle
220317 Turisme og ledelse, Bø                              Alle   Alle
220060 Vernepleierutdanning                45.4 363 36.3 86
220060 Vernepleierutdanning, Porsgrunn                         45.9 225 35.6 43
220061 Vernepleierutdanning, deltid, Porsgrunn                     o.i.   32.9 7
220441 Visuelle kunstfag og design            Alle   Alle
220441 Visuelle kunstfag og design, Notodden                      Alle   Alle
220388 Økologi og naturforvaltning            Alle   Alle
220388 Økologi og naturforvaltning, Bø                         Alle   Alle
220369 Økonomi og administrasjon             29.8 1  29.2 1
220369 Økonomi og administrasjon, Bø                          Alle   AlleHøgskulen i Volda (HVO)                  2016             2015
                             ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
223451 Animasjon                     Alle   Alle        Alle   Alle
223130 Barnehagelærarutdanning                             Alle   Alle
223131 Barnehagelærarutdanning, deltid                         Alle   Alle
223130 Barnehagelærerutdanning              Alle   Alle
223439 Drama/teater                                   Alle   Alle
223618 Drama/teater, årsstudium                             Alle   Alle
223623 Engelsk                      Alle   Alle        Alle   Alle
223170 Engelsk, deltid                  Alle   Alle        Alle   Alle
223150 Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk                TRU    TRU
223440 Friluftsliv                                   42.8 15  Alle
223440 Friluftsliv, bachelor               44.6 17  Alle
223605 Friluftsliv, årsstudium              56.9 48  47.7 17       56.0 53  50.1 19
223547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. årstrinn      Alle   Alle
223651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. årstrinn      Alle   Alle
223547 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn                       Alle   Alle
223548 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn, deltid                   TRU    TRU
223651 Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn                      Alle   Alle
223481 Historie                                     Alle   Alle
223481 Historie, bachelor                 Alle   Alle
223179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
223485 Idrett                                      32.1 3  33.3 3
223485 Idrett, bachelor                  Alle   Alle
223649 Idrett, årsstudium                 Alle   Alle        49.2 26  38.0 11
223454 Journalistikk                                  o.i.   46.0 85  o.i.
223723 Journalistikk, spesialisering avis/nett      42.9 35  43.2 21  o.i.
223849 Journalistikk, spesialisering tv/radio       49.2 149 47.3 81  o.i.
223472 Kunst og handverk                                Alle   Alle
223630 Kunst og handverk, årsstudium                          47.0 4  Alle
223472 Kunst og håndverk, bachelor            Alle   Alle
223630 Kunst og håndverk, årsstudium           Alle   Alle
223446 Matkultur og helse                 47.2 15  Alle        TRU    TRU
223430 Media, IKT og design                31.6 7  32.7 4       27.7 1  34.1 1
223663 Mediekunnskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
223437 Musikk                                      Alle   Alle
223437 Musikk, bachelor                  Alle   Alle
223667 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
223210 Norsk (nordisk)                  Alle   Alle        Alle   Alle
223211 Norsk (nordisk), deltid              Alle   Alle        Alle   Alle
223453 PR, kommunikasjon og media             36.7 15  36.8 13       40.0 27  38.6 14
223452 Planlegging og administrasjon           Alle   Alle        Alle   Alle
223929 Religion og livssyn                Alle   Alle
223482 Religion og språk                                Alle   Alle
223196 Religion, livssyn og etikk             Alle   Alle
223196 Religion, livssyn og etikk (RLE)                         Alle   Alle
223285 Samfunnsvitenskap                 Alle   Alle
223285 Samfunnsvitskap                                 Alle   Alle
223070 Sosialt arbeid, barnevernspedagog         39.0 142 33.7 57       38.0 62  29.6 13
223080 Sosialt arbeid, sosionom              41.9 243 35.7 83       41.2 152 33.8 63
223891 Språk og litteratur                Alle   Alle        Alle   Alle
223439 Teater og drama, bachelor             Alle   Alle
223618 Teater og drama, årsstudium            Alle   AlleHøgskolen i Østfold (HiØ)                 2016             2015
                             ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
224900 Arbeids- og velferdsfag              42.0 73  Alle
224900 Arbeids- og velferdsfag, Fredrikstad                       44.1 110 28.4 3
224130 Barnehagelærerutdanning              37.3 56  Alle
224130 Barnehagelærerutdanning, Halden                         39.3 72  28.3 3
224131 Barnehagelærerutdanning, deltid          Alle   Alle
224131 Barnehagelærerutdanning, deltid, Halden                     34.1 12  Alle
224070 Barnevern                     45.6 436 39.6 158
224070 Barnevern, Fredrikstad                              46.5 397 40.0 139
224398 Bedriftsøkonomi                  42.4 32  Alle
224398 Bedriftsøkonomi, Halden                             49.3 88  36.8 12
224702 Bioingeniørutdanning                47.0 66  39.3 16
224702 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad                        48.2 47  38.2 7
224845 Digitale medier                  Alle   Alle
224845 Digitale medier, Halden                             37.3 27  Alle
224170 Engelsk                      Alle   Alle
224170 Engelsk, Halden                                 43.5 34  Alle
224610 Fransk                       Alle   Alle
224610 Fransk, Halden                                  Alle   Alle
224547 Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn       Alle   Alle
224547 Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, Halden                  37.9 11  36.9 9
224651 Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn       Alle   Alle
224651 Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, Halden                  40.8 20  41.3 15
224453 Informasjonssystemer                41.2 59  30.5 4
224453 Informasjonssystemer, Halden                           39.4 40  Alle
224620 Informasjonsteknologi               Alle   Alle
224620 Informasjonsteknologi, Halden                          31.5 4  Alle
224270 Informatikk: design og utvikling av IT-systemer  38.2 7  Alle
224270 Informatikk: design/utvikl. av IT-systemer, Halden                Alle   Alle
224003 Ingeniør, bygg                   43.0 23  37.4 3  Alle
224003 Ingeniør, bygg, Fredrikstad                           46.0 44  43.2 13  37.5 5
224004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle
224004 Ingeniør, data, Halden                              Alle   Alle   Alle
224005 Ingeniør, elektro                 Alle   Alle   Alle
224005 Ingeniør, elektro, Fredrikstad                          Alle   Alle   Alle
224824 Ingeniør, industriell design            Alle   Alle   Alle
224824 Ingeniør, industriell design, Fredrikstad                    TRU    TRU    TRU
224009 Ingeniør, kjemi                  Alle   Alle   Alle
224009 Ingeniør, kjemi, Fredrikstad                           Alle   Alle   Alle
224012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle
224012 Ingeniør, maskin, Fredrikstad                          41.3 4  Alle   Alle
224895 Innovasjon og prosjektledelse           43.9 71  36.4 17
224895 Innovasjon og prosjektledelse, Fredrikstad                    42.6 69  35.0 18
224455 Internasjonal kommunikasjon            Alle   Alle
224455 Internasjonal kommunikasjon, Halden                       38.3 15  Alle
224649 Kroppsøving og idrett               38.5 45  36.4 29
224649 Kroppsøving og idrett, Halden                          43.8 115 41.1 59
224505 Kunst og håndverk                 46.6 11  Alle
224505 Kunst og håndverk, Halden                            45.3 21  Alle
224661 Matematikk                     Alle   o.i.
224661 Matematikk, Halden                                Alle   Alle
224667 Musikk                       Alle   Alle
224667 Musikk, Halden                                  43.3 10  Alle
224666 Naturfag                      Alle   Alle
224210 Norsk                       50.7 19  Alle
224210 Norsk, Halden                                  53.8 38  Alle
224318 Regnskap og revisjon                42.9 52  32.3 7
224318 Regnskap og revisjon, Halden                           46.8 110 35.8 25
224626 Religion, livssyn og etikk             41.4 12  Alle
224626 Religion, livssyn og etikk, Halden                        48.5 46  36.8 7
224474 Samfunn, språk og kultur              Alle   Alle
224474 Samfunn, språk og kultur, Halden                         Alle   Alle
224680 Samfunnsfag                    45.7 24  35.9 4
224680 Samfunnsfag, Halden                               49.4 67  32.3 3
224080 Sosialt arbeid                   48.0 548 40.8 183
224080 Sosialt arbeid, Fredrikstad                           48.3 415 40.4 141
224912 Spansk                       46.9 31  Alle
224912 Spansk, Halden                                  46.9 28  Alle
224238 Statsvitenskap                   Alle   Alle
224238 Statsvitenskap, Halden                              31.6 2  Alle
224050 Sykepleierutdanning                44.7 857 37.3 300
224050 Sykepleierutdanning, Fredrikstad                         44.8 619 36.8 184
224244 Tysk                        39.2 3  Alle
224244 Tysk, Halden                                   47.5 20  Alle
224060 Vernepleierutdanning                44.5 370 36.1 107
224060 Vernepleierutdanning, Fredrikstad                        44.2 275 34.0 47
224061 Vernepleierutdanning, deltid            Alle
224035 Økonomi og administrasjon             40.3 104 35.1 35
224035 Økonomi og administrasjon, Halden                        42.2 185 37.7 75Høyskolen Diakonova (HD)                 2016        2015
                             ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
232050 Sykepleierutdanning                48.4 1575 41.6 603 45.8 640 36.8 148Lovisenberg diakonale høgskole              2016        2015
(LDH)                           ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
230050 Sykepleierutdanning                51.8 2073 44.7 844 48.6 863 41.4 278NLA Høgskolen (NLA)                    2016             2015
                             ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
254130 Barnehagelærer                   Alle   Alle
254130 Barnehagelærer, Bergen                              Alle   Alle
254547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn            Alle   Alle
254547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Bergen                       Alle   Alle
254651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn            Alle   Alle
254655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/kr.øving+RLE,Bergen                Alle   Alle
254651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Bergen                       Alle   Alle
254185 Idrett                       46.5 174 43.2 116
254185 Idrett, Bergen                                  44.1 137 42.2 87
254177 Informasjons- og kommunikasjonsarbeid       TRU    TRU
254851 Informasjons- og kommunikasjonsarbeid, Kr.sand                  TRU    TRU
254177 Informasjons- og kommunikasjonsarbeid, år, Kr.sand                Alle   Alle
254895 Innovasjon og ledelse               40.0 36  Alle
254895 Innovasjon og ledelse, Oslo                           37.5 20  30.4 3
254872 Interkulturell forståelse             Alle   Alle
254872 Interkulturell forståelse, bachelor, Kr.sand                   Alle   Alle
254791 Interkulturell forståelse, vekt på Kina      Alle   Alle
254418 Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika  Alle   Alle
254902 Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar   Alle   Alle
254717 Interkulturell forståelse, vekt på Norge      Alle   Alle
254418 Interkulturell forståelse,vekt LatinAmerika,Bergen                Alle   Alle
254902 Interkulturell forståelse,vekt Madagaskar, Bergen                Alle   Alle
254791 Interkulturell forståelse,vekt på Kina, Bergen                  Alle   Alle
254717 Interkulturell forståelse,vekt på Norge, Bergen                 Alle   Alle
254850 Interkulturell kommunikasjon og medier, Kr.sand                 Alle   Alle
254789 Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika  Alle   Alle
254789 Interkulturell kommunikasjon, Ø-Afrika,års,Kr.sand                Alle   Alle
254454 Journalistikk, bachelor              Alle   Alle   Alle
254454 Journalistikk, fordyp.radio og fjernsyn, Kr.sand                 Alle   Alle   Alle
254849 Journalistikk, fordypning avis og nett, Kr.sand                 Alle   Alle   Alle
254604 Journalistikk, årsstudium             Alle   Alle
254510 Journalistikk, årsstudium, avis og nett, Kr.sand                 Alle   Alle
254604 Journalistikk, årsstudium, radio/fjernsyn, Kr.sand                Alle   Alle
254087 Komm, livssyn,kristen apologetikk, Kr.sand                    Alle   Alle
254088 Komm, livssyn,kristen apologetikk,år, Kr.sand                  Alle   Alle
254087 Komm., livssyn, kristen apologetikk, bachelor   TRU    TRU
254088 Komm., livssyn, kristen apologetikk, årsstudium  Alle   Alle
254086 Kommunikasjon, livssyn og medier, Kr.sand                    Alle   Alle
254329 Kristendom, Oslo                                 Alle   Alle
254196 Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen  Alle   Alle
254329 Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Oslo   Alle   Alle
254642 Kunst og håndverk                 Alle   Alle
254642 Kunst og håndverk, Bergen                            Alle   Alle
254162 Menighet og ledelse                Alle   Alle
254162 Menighet og ledelse, Oslo                            Alle   Alle
254667 Musikk                       Alle   Alle
254667 Musikk, Bergen                                  Alle   Alle
254662 Naturfag (5.-10. trinn)              Alle   Alle
254662 Naturfag (5.-10. trinn), Bergen                         Alle   Alle
254852 Pedagogikk, Bergen                                Alle   Alle
254852 Pedagogikk, bachelor                Alle   Alle
254220 Pedagogikk, årsstudium               Alle   Alle
254220 Pedagogikk, årsstudium, Bergen                          Alle   Alle
254626 Praktisk teologi og ledelse, Bergen                       Alle   Alle
254626 Praktisk teologi og ledelse, bachelor       Alle   Alle
254195 Praktisk teologi og ledelse, årsstudium      Alle   Alle
254195 Praktisk teologi og ledelse, årsstudium, Bergen                 Alle   Alle
254929 Religion og kultur                 Alle   Alle
254929 Religion og kultur, Bergen                            Alle   Alle
254196 Religion, livssyn, etikk, RLE, år Bergen                     Alle   Alle
254480 Teologi                      Alle   Alle
254480 Teologi, Bergen                                 Alle   Alle
254656 Utøvende musikk, fordypning i korledelse      Alle   Alle
254656 Utøvende musikk, fordypning i korledelse, år, Oslo                Alle   Alle
254777 Utøvende musikk, fordypning i låtskriving     Alle   Alle
254777 Utøvende musikk, fordypning i låtskriving, år,Oslo                Alle   Alle
254470 Økonomi og administrasjon             41.5 191 37.4 82
254470 Økonomi og administrasjon, Oslo                         37.5 58  34.8 25Norges Handelshøyskole (NHH)               2016        2015
                             ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
191345 Siviløkonomutdanningen               56.5 1421 52.9 1166 56.3 1608 53.4 1342Norges idrettshøgskole (NIH)               2016                  2015
                             ORD    ORDF   MILK   NIFK   ORD    ORDF   MILK   NIFK
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------                                
150140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        51.5 181 46.2 135           50.9 188 46.4 134
150172 Friluftsliv                    50.3 118 37.1 24            49.1 99  35.7 19
150649 Idrett og samfunn                 49.2 216 43.4 110           48.6 232 43.0 116
150440 Idrettsvitenskap                  52.9 657 47.2 330 o.i.   o.i.   52.8 868 48.6 491 o.i.   o.i.Norges miljø- og biovitenskapelige            2016             2015
universitet (NMBU)                    ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
192327 Biologi                      47.3 44  47.7 31       51.8 78  51.1 55
192299 Bioteknologi                    52.2 67  51.1 47       51.2 105 51.4 79
192949 By- og regionplanlegging              52.7 147 46.9 63       51.8 142 46.2 75
192759 Byggeteknikk og arkitektur             55.4 115 50.1 67       55.4 149 50.8 100
192504 Dyrepleie                     56.5 666 48.4 285
192780 Dyrepleierutdanning, Oslo                            o.i.   47.3 225
192230 Eiendom                      50.8 144 43.3 68       47.0 101 42.5 61
192857 Energi- og miljøfysikk               52.3 45  51.0 34       51.7 37  49.2 23
192199 Ettårig grunnstudium                55.7 175 51.0 91       55.8 185 50.8 99
192835 Fornybar energi                  50.0 144 47.4 71       51.2 132 46.3 53
192233 Frie realfag                    58.4 31  Alle        60.2 40  50.9 15
192813 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master                 45.8 12  42.7 7
192406 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering                  47.6 27  42.2 15
192406 Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor  47.4 15  37.1 2
192813 Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master   51.5 13  Alle
192321 Husdyrvitenskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
192767 Industriell økonomi                57.9 117 52.6 65       56.8 167 52.6 114
192484 Internasjonale miljø- og utviklingsstudier     47.3 67  46.4 29       46.8 56  43.3 22
192332 Kjemi                       Alle   Alle        45.9 9  47.5 6
192783 Kjemi og bioteknologi               52.7 32  50.8 25       49.8 24  50.3 20
192732 Landskapsarkitektur                55.1 224 48.6 109      54.5 226 49.0 117
192310 Landskapsingeniør                 48.1 113 43.0 46       48.8 112 44.8 53
192843 Lektorutdanning i realfag             46.4 10  44.3 9       Alle   Alle
192766 Maskin-, prosess- og produktutvikling       53.4 67  50.3 33       53.0 88  50.3 65
192864 Matvitenskap og ernæring              44.2 14  42.7 7       46.2 16  45.1 6
192377 Miljø og naturressurser              Alle   Alle        Alle   Alle
192784 Miljøfysikk og fornybar energi           55.9 95  54.3 71       56.9 116 53.2 77
192842 Plantevitenskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
192468 Samfunnsøkonomi                  50.2 152 42.4 76       46.9 128 41.8 57
192322 Skogfag                      44.0 41  39.3 17       45.7 49  34.7 5
192809 Vann- og miljøteknikk               55.3 54  49.8 23       53.4 64  49.2 39
192772 Veterinærstudiet                  62.0 379 55.2 241 56.8 2
192772 Veterinærstudiet, Oslo                              62.7 373 55.0 224 57.0 2
192388 Økologi og naturforvaltning            Alle   Alle        Alle   Alle
192369 Økonomi og administrasjon             47.3 222 42.4 108      48.8 397 44.5 234Norges teknisk-naturvitenskapelige            2016                       2015
universitet (NTNU)                    ORD    ORDF   FOR    INTK   JNTNUK  ORD    ORDF   FOR  INTK   JNTNUK
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ --------- --------                       
194868 Afrikastudier                                            34.8 3  31.7 2
194868 Afrikastudier, bachelor              Alle   Alle
194104 Afrikastudier, årsstudium             43.5 22  37.2 9                 41.8 28  38.3 12
194456 Allmenn litteraturvitenskap                                     Alle   Alle
194456 Allmenn litteraturvitenskap, bachelor       Alle   Alle
194615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium      46.4 2  Alle                  Alle   Alle
194459 Antikkens kultur                                           Alle   Alle
194459 Antikkens kultur og klassiske fag         Alle   Alle
194478 Arkeologi                     33.8 6  Alle                  39.5 31  31.4 4
194756 Arkitektur                     59.2 402 54.0 278                58.4 398 53.6 294
194085 Arkiv- og samlingsforvaltning           Alle   Alle
219704 Audiografutdanning                                          o.i.   34.0 20
194704 Audiologi                     43.1 143 35.5 39
207620 BIM, nettbasert                                           o.i.   Alle
194070 Barnevernspedagog                 47.5 775 42.9 392
219070 Barnevernspedagogutdanning                                      o.i.   42.2 306
194440 Bevegelsesvitenskap                45.5 210 41.0 91                 46.0 252 42.4 132
225702 Bioingeniør                                             o.i.   Alle
194702 Bioingeniør, Trondheim               51.5 288 49.6 191
194299 Bioingeniør, Ålesund                41.9 56  40.6 22
219702 Bioingeniørutdanning                                         o.i.   43.4 57
194327 Biologi                      50.5 105 48.8 70                 49.9 92  47.9 73
194184 Biologi og kjemi                  55.2 93  53.5 62                 56.8 63  54.9 41
194298 Biomarin innovasjon                44.1 69  36.7 24
225298 Biomarin innovasjon                                         o.i.   35.3 9
194855 Bioteknologi                                             55.0 194 54.9 157
225427 Bioteknologi                                             Alle   Alle
194855 Bioteknologi, Trondheim              56.4 187 56.4 160
194427 Bioteknologi, Ålesund               41.1 17  41.4 9
194759 Bygg- og miljøteknikk               55.5 298 53.9 238                56.3 406 54.8 318
207955 Byggeledelse, fleksibel, nettbasert                                 TRU    TRU
194620 Bygningsinformasjonsmodellering - BIM       46.4 31  Alle
194955 Bærekraftige byggeprosesser, fleksibel       Alle   o.i.
194760 Datateknologi                   57.0 363 55.2 295           57.9 36  55.2 307 55.2 262         57.2 32
194439 Drama og teater                                           39.4 16  35.2 10
194439 Drama og teater, bachelor             39.2 17  33.6 9
194796 Drama og teater, årsstudium            51.1 57  44.6 25                 51.4 45  45.4 22
207374 Drift av nettverk og datasystemer                                  o.i.   Alle
194761 Elektronisk systemdesign og innovasjon       55.2 145 53.9 119                54.7 211 53.2 176
194715 Emnestudier humanistiske fag, årsstudium                               55.2 48  Alle
194769 Energi og miljø                  55.4 231 55.2 190                56.0 292 56.4 250
194887 Engelsk                                               38.0 24  37.2 19
194887 Engelsk, bachelor                 41.2 42  37.5 28
194170 Engelsk, årsstudium                51.4 159 38.6 48                 49.8 104 39.2 37
219700 Ergoterapeututdanning                                        o.i.   37.8 75
194700 Ergoterapi, Gjøvik                 42.0 82  34.3 21
194594 Ergoterapi, Trondheim               43.4 301 38.6 124
207700 Ergoterapiutdanning                                         o.i.   31.3 6
194870 Europastudier med fremmedspråk, engelsk      36.3 10  38.1 8                 33.5 2  32.8 2
194793 Europastudier med fremmedspråk, fransk       Alle   Alle                  Alle   Alle
194786 Europastudier med fremmedspråk, spansk       Alle   Alle                  Alle   Alle
194795 Europastudier med fremmedspråk, tysk        Alle   Alle                  Alle   Alle
194645 Film- og medievitenskap              44.1 50  39.3 25
194645 Film- og medievitenskap, årsstudium                                 44.0 25  37.0 14
194646 Film- og videoproduksjon              51.7 225 47.6 120                54.8 193 48.4 113
194847 Filmvitenskap                                            33.0 7  32.3 5
194847 Filmvitenskap, bachelor              35.0 7  31.7 6
194262 Filmvitenskap, årsstudium             45.6 60  37.2 27                 38.0 10  32.7 6
194479 Filosofi                                               38.0 3  Alle
194479 Filosofi, bachelor                 Alle   Alle
194366 Filosofi, årsstudium                43.8 52  37.2 20                 45.5 47  41.8 18
194930 Fonetikk                      Alle   Alle                  Alle   Alle
207835 Fornybar energi                                           Alle   Alle
194888 Fransk                                                Alle   Alle
194888 Fransk, bachelor                  Alle   o.i.
194174 Fransk, årsstudium                 Alle   Alle                  Alle   Alle
194857 Fysikk                       54.5 95  55.3 72                 53.5 121 53.9 96
194763 Fysikk og matematikk                58.6 195 59.1 175                57.6 191 58.3 173
219703 Fysioterapeututdanning                                        o.i.   50.8 427
194703 Fysioterapi                    56.0 964 50.5 552
194438 Geografi                                               42.7 27  36.2 11
194438 Geografi, bachelor                 44.4 48  35.2 11
194284 Geografi, årsstudium                51.0 65  38.2 19                 52.5 53  38.8 15
207102 Geografiske info.systemer (GIS), nettbasert                             Alle   Alle
194396 Geografiske informasjonssystemer (GIS)       Alle   Alle
207396 Geografiske informasjonssystemer (GIS)                                Alle   Alle
194102 Geografiske informasjonssystemer (GIS), deltid   50.6 40  Alle
194859 Geologi                      50.8 53  49.6 42                 53.0 68  49.6 47
207406 Geomatikk                                              o.i.   Alle
194406 Geomatikk                     Alle   Alle
194547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn            42.2 63  41.6 54
219547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn                                     o.i.   38.8 9
219548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag                                o.i.   38.8 8
194548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag       41.1 25  40.8 20
194657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk     46.6 112 44.6 84
219657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk                              o.i.   43.5 45
219658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk                                 o.i.   42.7 50
194658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk        42.8 29  42.2 23
194655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag       45.4 57  43.0 45
219655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag                                o.i.   41.9 29
194481 Historie                                               40.2 38  36.4 18
194481 Historie, bachelor                 40.2 69  38.0 36
194179 Historie, årsstudium                47.5 117 37.4 42                 45.3 76  36.3 29
194715 Humanistiske fag, emnestudier           53.6 43  Alle
194429 IT-drift og informasjonssikkerhet         44.9 51  37.7 17
219422 IT-støttet bedriftsutvikling                                     o.i.   39.0 68
194422 IT-støttet bedriftsutvikling            48.4 250 40.0 80
194768 Industriell design                 58.8 126 54.8 79                 57.9 130 54.3 96
194764 Industriell kjemi og bioteknologi         53.6 93  54.0 73                 53.5 137 53.9 112
194767 Industriell økonomi og teknologiledelse      64.0 567 59.4 434                64.0 658 60.6 510
207429 Informasjonssikkerhet                                        o.i.   39.8 15
194395 Informatikk                                             48.9 276 47.7 201
207188 Informatikk                                             Alle   Alle
219374 Informatikk med spes. i drift av datasystemer                            o.i.   39.6 29
219287 Informatikk med spes. i info.behandling                               o.i.   Alle
194188 Informatikk, Gjøvik                Alle   Alle
194395 Informatikk, Trondheim               51.5 416 49.6 253
194436 Informatikk, drift av datasystemer         49.6 151 44.2 67
194287 Informatikk, informasjonsbehandling        54.2 115 34.2 5
194017 Ingeniør, automatiseringsteknikk          Alle   Alle   Alle
225017 Ingeniør, automatiseringsteknikk                                   o.i.   Alle   Alle
219003 Ingeniør, bygg                                            o.i.   47.8 94 28.0 3
207003 Ingeniør, bygg                                            o.i.   Alle   Alle
225003 Ingeniør, bygg                                            o.i.   Alle   Alle
194561 Ingeniør, bygg - vann- og miljøteknologi      Alle   Alle   Alle
194003 Ingeniør, bygg, Gjøvik               44.8 37  38.0 7  Alle
194675 Ingeniør, bygg, Trondheim             56.7 490 51.0 325 27.9 3
194067 Ingeniør, bygg, fleksibel             53.3 33  Alle   Alle
207067 Ingeniør, bygg, fleksibel, nettbasert                                o.i.   Alle   Alle
194023 Ingeniør, bygg, Ålesund              43.9 27  43.9 10  Alle
225004 Ingeniør, data                                            o.i.   Alle   Alle
207004 Ingeniør, data                                            o.i.   39.0 5  o.i.
219004 Ingeniør, data                                            o.i.   43.6 36 Alle
194004 Ingeniør, data, Gjøvik               43.2 26  41.5 15  o.i.
194503 Ingeniør, data, Trondheim             53.1 359 50.4 234 35.0 11
194840 Ingeniør, data, Ålesund              44.7 27  43.1 9  Alle
207005 Ingeniør, elektro                                          Alle   Alle   Alle
219005 Ingeniør, elektro                                          o.i.   Alle   36.0 9
194005 Ingeniør, elektro, Gjøvik             Alle   Alle   Alle
194856 Ingeniør, elektro, Trondheim            50.5 180 45.7 75  37.5 17
225006 Ingeniør, elkraftsystemer                                      o.i.   o.i.   Alle
194006 Ingeniør, elkraftsystemer             Alle   Alle   Alle
194822 Ingeniør, fornybar energi             54.6 255 52.6 182 30.0 6
219822 Ingeniør, fornybar energi                                      o.i.   48.6 46 Alle
194009 Ingeniør, kjemi                  48.6 60  48.6 43  Alle
219009 Ingeniør, kjemi                                           o.i.   40.8 4  Alle
219016 Ingeniør, logistikk                                         o.i.   Alle   Alle
194016 Ingeniør, logistikk                49.9 57  45.3 31  Alle
207012 Ingeniør, maskin                                           o.i.   Alle   Alle
219012 Ingeniør, maskin                                           o.i.   42.8 26 Alle
194012 Ingeniør, maskin, Gjøvik              39.2 6  37.5 3  o.i.
194034 Ingeniør, maskin, Trondheim            52.5 210 48.0 137 27.5 4
194069 Ingeniør, maskin, fleksibel            Alle   Alle   Alle
207069 Ingeniør, maskin, fleksibel, nettbasert                               o.i.   o.i.   o.i.
219013 Ingeniør, materialteknologi                                     o.i.   39.8 2  o.i.
194013 Ingeniør, materialteknologi            49.3 86  46.8 47  Alle
194018 Ingeniør, olje- og gassteknologi          Alle   Alle   Alle
219018 Ingeniør, olje- og gassteknologi                                   o.i.   44.5 17 32.0 1
194045 Ingeniør, produkt- og systemdesign        Alle   Alle   Alle
225045 Ingeniør, produkt- og systemdesign                                 o.i.   Alle   Alle
225699 Ingeniør, skipsdesign                                        o.i.   44.2 1  Alle
194699 Ingeniør, skipsdesign               Alle   Alle   o.i.
194068 Ingeniørfag, elektro, fleksibel          51.0 14  Alle   41.7 2
207068 Ingeniørfag, elektro, fleksibel, nettbasert                             o.i.   Alle   o.i.
194835 Ingeniørfag, fornybar energi            Alle   Alle   Alle
194905 Ingeniørvitenskap og IKT              55.9 128 54.4 107                55.1 154 54.4 131
194860 Kjemi                       48.4 34  49.8 28                 51.9 84  51.5 65
194932 Klassiske fag                                            Alle   Alle
194770 Kommunikasjonsteknologi              56.7 127 53.9 98            59.5 25  54.7 126 54.0 108         55.4 22
194904 Kulturminneforvaltning               45.5 11  Alle                  Alle   Alle
194200 Kunsthistorie                                            Alle   Alle
194200 Kunsthistorie, bachelor              Alle   Alle
194272 Kunsthistorie, årsstudium             43.6 18  Alle                  Alle   Alle
194798 Kybernetikk og robotikk              58.2 398 56.9 320                56.3 369 56.5 300
194248 Landmåling                     39.8 9  Alle
207248 Landmåling                                              o.i.   Alle
194099 Landmåling, deltid                 46.3 39  Alle
207099 Landmåling, nettbasert                                        o.i.   Alle
194294 Latin                       Alle   Alle                  34.3 2  Alle
194934 Lektorutdanning i geografi             50.6 24  48.3 17                 52.4 42  47.6 30
194684 Lektorutdanning i historie             53.0 129 49.1 97                 53.9 146 49.2 104
194597 Lektorutdanning i kroppsøving og idrett                               55.7 228 49.6 176
194597 Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag    54.2 106 50.1 84
194843 Lektorutdanning i realfag             51.2 99  52.0 85                 49.0 45  49.8 38
194945 Lektorutdanning i samfunnsfag           52.8 148 49.6 125                52.3 123 49.2 102
194685 Lektorutdanning språkfag/engelsk          51.1 56  47.8 44                 50.4 81  47.6 64
194686 Lektorutdanning språkfag/fransk          Alle   Alle                  Alle   Alle
194687 Lektorutdanning språkfag/nordisk          43.2 1  45.7 1                 48.8 25  45.4 19
194689 Lektorutdanning språkfag/tysk           44.6 1  49.6 1                 Alle   Alle
194222 Likestilling og mangfold              47.7 48  38.5 14                 44.2 21  Alle
207432 Logistikk                                              o.i.   33.2 4
194432 Logistikk                     47.1 50  36.8 10
194765 Marin teknikk                   54.3 105 53.2 84                 55.9 238 54.7 196
225353 Maritim utdanning, nautikk                                      o.i.   44.4 61
194353 Maritim utdanning, nautikk             51.1 121 42.8 45
194359 Markedsføring og ledelse              43.9 271 43.0 179
225359 Markedsføring og ledelse                                       o.i.   39.6 90
194862 Matematiske fag                                           51.6 53  51.2 44
194862 Matematiske fag, bachelor             50.3 27  50.7 21
194205 Matematiske fag, årsstudium            51.1 30  Alle                  52.1 46  48.0 30
194755 Materialteknologi                 54.9 86  54.0 70                 54.5 143 54.4 120
219346 Matteknologi                                             o.i.   Alle
194346 Matteknologi                    41.6 22  32.5 2
207149 Mediedesign                                             o.i.   41.2 19
194149 Mediedesign                    41.4 38  40.0 22
194604 Mediefag                      TRU    TRU
207838 Medieledelse                                             Alle   Alle
207136 Medieledelse, årsstudium                                       Alle   Alle
207264 Medieproduksjon                                           o.i.   30.0 3
194264 Medieproduksjon og medieledelse          TRU    TRU
207604 Medieproduksjon, årsstudium                                     Alle   Alle
194851 Medievitenskap                                            Alle   Alle
194851 Medievitenskap, bachelor              41.5 90  37.2 46
194136 Medievitenskap, årsstudium             44.5 98  39.6 54                 39.9 13  36.3 5
194740 Medisin                      67.0 1205 60.7 786                67.0 1067 60.4 626
225184 Medisinsk og marint årsstudium                                    Alle   Alle
194186 Medisinske og biologiske fag            45.6 22  50.0 18
194476 Musikkteknologi                  42.8 11  39.7 2                 50.3 18  40.1 9
194437 Musikkvitenskap                                           Alle   Alle
194437 Musikkvitenskap, bachelor             Alle   Alle
194777 Musikkvitenskap, årsstudium            Alle   Alle                  Alle   Alle
194937 Nanoteknologi                   63.0 220 61.7 182                63.0 185 62.2 155
194889 Nordisk språk og litteratur                                     Alle   Alle
194889 Nordisk språk og litteratur, bachelor       Alle   Alle
194210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium      Alle   Alle                  38.8 3  Alle
194954 Norsk som andrespråk                Alle   Alle                  Alle   Alle
194852 Pedagogikk                                              45.4 149 39.0 69
194852 Pedagogikk, bachelor                46.0 178 38.1 79
194220 Pedagogikk, årsstudium               53.5 515 40.8 181                52.5 321 39.0 81
194757 Petroleumsfag                   54.0 57  51.1 41                 54.1 74  52.6 57
194875 Politisk økonomi                  47.4 121 43.9 71                 45.9 98  42.0 58
194766 Produktutvikling og produksjon           55.8 200 53.6 153                55.8 277 54.3 223
194673 Programmering [Spill | Applikasjoner]       43.8 61  40.5 33
207395 Programvareutvikling                                         o.i.   37.3 6
194876 Psykologi                                              49.8 740 46.6 459
194876 Psykologi, bachelor                49.7 742 47.0 454
194941 Psykologi, profesjonsstudiet                                     64.5 1252 56.4 735
194941 Psykologi, profesjonsstudium            63.5 1403 56.4 777
194752 Psykologi, årsstudium               50.8 870 47.1 509                49.7 714 46.4 399
194701 Radiografi, Gjøvik                 42.5 136 36.2 44
194531 Radiografi, Trondheim               46.6 374 42.6 161
207701 Radiografutdanning                                          o.i.   33.6 18
219701 Radiografutdanning                                          o.i.   43.1 134
219318 Regnskap og revisjon                                         o.i.   45.2 112
194318 Regnskap og revisjon                53.4 341 46.4 160
194929 Religionsvitenskap                                          39.7 3  Alle
194929 Religionsvitenskap, bachelor            Alle   Alle
194910 Religionsvitenskap, årsstudium           40.4 15  Alle                  43.3 16  Alle
194171 Rådgiving og voksnes læring            49.2 66  36.5 22                 49.6 42  30.9 2
194486 Samfunns- og idrettsvitenskap           45.5 211 42.4 121                45.2 213 42.1 118
194324 Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier      57.9 116 40.8 18
194898 Samfunnsøkonomi                                           48.1 373 44.3 264
194898 Samfunnsøkonomi, bachelor             48.9 341 44.6 228
194818 Samfunnsøkonomi, master              53.0 94  49.3 64                 49.8 93  48.8 69
194239 Samfunnsøkonomi, årsstudium            55.3 286 44.7 140                55.1 197 43.8 100
225432 Shipping management                                         o.i.   42.4 119
194470 Shipping management                44.5 174 41.7 83
225160 Shippingledelse                                           o.i.   41.7 45
194253 Shippingledelse                  51.4 80  39.8 21
194879 Sosialantropologi                                          40.1 75  36.3 41
194879 Sosialantropologi, bachelor            38.4 55  35.3 37
194367 Sosialantropologi, årsstudium           48.6 168 42.4 83                 47.8 90  41.7 53
194080 Sosialt arbeid                   53.4 738 45.2 353      Alle
194880 Sosiologi                                              44.2 183 40.4 93
194880 Sosiologi, bachelor                43.3 202 41.3 118
194240 Sosiologi, årsstudium               50.4 329 44.2 163                48.7 207 43.3 115
219080 Sosionomutdanning                                          o.i.   43.8 290    32.6 1
194912 Spansk                                                Alle   Alle
194924 Spansk, bachelor                  42.4 4  Alle
194912 Spansk, årsstudium                 49.9 31  32.2 2
207673 Spillprogrammering                                          o.i.   39.3 26
194881 Statsvitenskap, bachelor              46.9 184 44.6 110
194238 Statsvitenskap, årsstudium             51.9 190 45.8 85                 48.7 124 42.8 63
194881 Statsvitskap                                             46.0 172 45.0 118
194242 Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)  50.4 55  32.4 5                 46.8 23  Alle
194050 Sykepleier, Gjøvik                 43.9 802 39.2 333
194051 Sykepleier, Gjøvik, deltid             51.4 355 36.3 62
194052 Sykepleier, Gudbrandsdal, deltid          47.2 59  31.2 2
194054 Sykepleier, Hadeland, deltid            50.4 157 34.4 15
194055 Sykepleier, Trondheim               51.7 2021 47.3 1105
194053 Sykepleier, Valdres, deltid            50.4 133 35.5 11
194056 Sykepleier, Ålesund                45.1 776 39.6 335
219050 Sykepleierutdanning                                         o.i.   44.9 634
225050 Sykepleierutdanning                                         o.i.   36.8 137
207050 Sykepleierutdanning                                         o.i.   35.5 99
207051 Sykepleierutdanning, deltid                                     o.i.   29.6 3
207052 Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal                              o.i.   31.6 1
207054 Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland                                o.i.   Alle
207053 Sykepleierutdanning, deltid, Valdres                                 o.i.   Alle
194221 Tegnspråk                     53.3 102 37.9 12
219221 Tegnspråk                                              o.i.   33.3 4
194466 Tegnspråk og tolking                Alle   Alle
219466 Tegnspråk og tolking                                         o.i.   Alle
194946 Tekniske geofag                  54.5 28  52.6 19                 55.0 33  53.9 24
207824 Teknologidesign og ledelse                                      o.i.   29.6 3
194824 Teknologidesign og ledelse, bachelor        Alle   Alle
207602 Teknologidesign og ledelse, årsstudium                                Alle   Alle
194602 Teknologidesign og ledelse, årsstudium       Alle   Alle
219200 Tradisjonelt bygghåndverk & tekn. bygningsvern,del                          o.i.   o.i.
194890 Tysk                                                 Alle   Alle
194890 Tysk, bachelor                   Alle   Alle
194244 Tysk, årsstudium                  Alle   Alle                  Alle   Alle
194060 Vernepleier                    46.7 605 40.8 252
219060 Vernepleierutdanning                                         o.i.   38.9 168
207046 Webutvikling                                             o.i.   36.3 20
194046 Webutvikling                    41.2 38  31.8 12
194109 Yrkesfaglærerutd. bygg- og anleggsteknikk                              Alle
194127 Yrkesfaglærerutdanning Elektrofag                                  Alle
194109 Yrkesfaglærerutdanning bygg- og anleggsteknikk   Alle
194127 Yrkesfaglærerutdanning elektrofag         Alle
194123 Yrkesfaglærerutdanning helse- og oppvekstfag    Alle                       Alle
194129 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod Alle                       Alle
194124 Yrkesfaglærerutdanning, Resturant- og matfag    Alle
225369 Økonomi og administrasjon                                      o.i.   39.1 60
219035 Økonomi og administrasjon                                      o.i.   47.4 662
194035 Økonomi og administrasjon, Trondheim        51.7 1257 48.1 828
194414 Økonomi og administrasjon, Ålesund         45.6 265 43.0 147
225162 Økonomi og ledelse                                          o.i.   39.2 46
207369 Økonomi og ledelse                                          o.i.   32.5 16
194160 Økonomi og ledelse, Gjøvik             41.7 28  Alle
207404 Økonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert                              o.i.   Alle
194162 Økonomi og ledelse, Ålesund            55.9 165 41.8 51
207160 Økonomi og ledelse, årsstudium                                    o.i.   30.9 3
194369 Økonomi, ledelse og bærekraft           40.5 57  36.8 22
194404 Økonomi, ledelse og bærekraft, fleksibel      52.2 156 AlleNoroff University College                 2016        2015
(NOROFF)                         ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
259197 Digital Forensics                           Alle   Alle
259198 Digital Forensics / Digital Etterforskning WEB   Alle   Alle
259197 Digital Forensics / Digital etterforskning     Alle   Alle
259198 Digital Forensics, nettbasert                     Alle   Alle
259451 Interactive Media Animation                      Alle   Alle
259183 Interactive Media Animation WEB          Alle   Alle
259183 Interactive Media Animation, nettbasert                Alle   Alle
259451 Interactive Media Animation, nettbasert      Alle   Alle
259673 Interactive Media Games                        Alle   Alle
259178 Interactive Media Games WEB            Alle   Alle
259673 Interactive Media Games, nettbasert        Alle   Alle
259178 Interactive Media Games, nettbasert                  Alle   AllePolitihøgskolen (PHS)                   2016   2015
                             ORD    ORD
--------------------------------------------------------- --------- ---------                                                            
233682 Politiutdanning, Bodø               46.7 426 45.2 303
233683 Politiutdanning, Kongsvinger            47.4 485 46.0 374
233681 Politiutdanning, Oslo               50.2 591 49.7 518
233679 Politiutdanning, Stavern              48.2 514 47.4 416Sámi allaskuvla / Sámi University             2016        2015
College (SA/SH)                      ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
231454 Bachelorstudie i samisk journalistikk       TRU    TRU
231130 Barnehagelærer, arbeidsplassbasert                   TRU    TRU
231066 Reindriftsstudier                           Alle   Alle
231135 Samisk barnehagelærerutdanning                     Alle   Alle
231547 Samisk grunnskolelærerutdanning 1.-7.       Alle   Alle
231651 Samisk grunnskolelærerutdanning 5.-10.       TRU    TRU
231064 Samisk språk og litteratur                       Alle   AlleUiT Norges arktiske universitet              2016                                    2015
(UiT)                           ORD    ORDF   FOR    NN    NNF    NTF    NTFF   SAMISK ORD    ORDF   FOR NN    NNF   NTF   NTFF  SAMISK
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ --------- -------- ---- -------- ------- ------- ------- ------
186709 Akvamedisin                    48.0 25  47.6 17                          o.i.
186709 Akvamedisin, Tromsø                                                      Alle   Alle                      Alle
186615 Allmenn litteraturvitenskap            Alle   Alle
186615 Allmenn litteraturvitenskap, Tromsø                                              Alle   Alle
186953 Anvendt fysikk og matematikk            Alle   Alle        Alle   Alle             Alle
186953 Anvendt fysikk og matematikk, Tromsø                                              Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186478 Arkeologi                     Alle   Alle
186478 Arkeologi, Tromsø                                                       Alle   Alle
186302 Arktisk friluftsliv, Alta                                                   51.7 35  Alle
186302 Arktisk friluftsliv, bachelor           44.8 12  Alle
186605 Arktisk friluftsliv, årsstudium          51.1 13  33.8 5
186003 Arktiske anlegg                  Alle   Alle   Alle
186017 Automasjon                     Alle   Alle   Alle
186131 Barnehagelærer, Alta, samlingsbasert        Alle   Alle
186130 Barnehagelærer, Tromsø               Alle   Alle
186132 Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert       Alle   Alle
186130 Barnehagelærerutdanning, Tromsø                                                Alle   Alle
186131 Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert, Alta                                         Alle   Alle
186132 Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert, Tromsø                                        Alle   Alle
186070 Barnevern, Alta                  40.5 44  31.2 2                              38.0 26  Alle
186536 Barnevern, Harstad                 38.5 54  32.1 13
186071 Barnevern, Tromsø                 48.0 160 34.3 24
208070 Barnevernspedagogutdanning                                                   o.i.   31.2 6
208071 Barnevernspedagogutdanning, deltid                                               o.i.   Alle
186164 Bedriftsøkonomi                  Alle   Alle
186164 Bedriftsøkonomi, nettbasert                                                  Alle   Alle
186336 Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap       Alle   Alle
186702 Bioingeniør                    44.7 41  46.1 22       Alle   Alle             o.i.
186702 Bioingeniørutdanning, Tromsø                                                  47.5 38  47.7 16    Alle   Alle          o.i.
186327 Biologi, klima og miljø              Alle   Alle
186327 Biologi, klima og miljø, Tromsø                                                Alle   Alle
186427 Biomedisin                     Alle   Alle
186427 Biomedisin, Tromsø                                                       Alle   Alle
186299 Bioteknologi                    Alle   Alle
186299 Bioteknologi, Tromsø                                                      Alle   Alle
212003 Bygg                                                              Alle   Alle   Alle
212067 Bygg, Mo i Rana                                                        Alle   Alle   Alle
186067 Bygg, Mo i Rana                  Alle   Alle   Alle
186675 Bygg, Narvik                    Alle   Alle   Alle
186075 Bygg, Narvik, nettbasert              Alle   Alle   Alle
212075 Bygg, nettstøttet                                                       Alle   Alle   Alle
186804 Data/IT                      TRU    TRU         TRU    TRU             TRU
212804 Data/IT, master                                                        Alle   Alle
212004 Datateknikk                                                          Alle   Alle   Alle
186225 Datateknikk, Bodø                 Alle   Alle   Alle
212225 Datateknikk, Bodø                                                       Alle   Alle   Alle
186004 Datateknikk, Narvik                Alle   Alle   Alle
186078 Datateknikk, Narvik, nettbasert          Alle   Alle   Alle
212078 Datateknikk, nettstøttet                                                    Alle   Alle   Alle
186796 Drama og teater                  Alle   Alle
186404 Drama og teater, Tromsø                                                    o.i.   Alle
186796 Drama og teater, årsstudium, Tromsø                                              Alle   Alle
186007 Droneteknologi                   46.0 16  44.0 5  50.0 2
186079 Elektro, første studieår              Alle   Alle   Alle
212079 Elektro, første studieår, nettstøttet                                             Alle   Alle   Alle
186761 Elektroteknikk                   TRU    TRU         TRU    TRU             TRU
212761 Elektroteknikk, master                                                     Alle   Alle
186006 Elkraftteknikk                   Alle   Alle   Alle
212006 Elkraftteknikk                                                         Alle   Alle   Alle
186769 Energi, klima og miljø               55.2 30  52.8 21       Alle   Alle             o.i.
186769 Energi, klima og miljø, Tromsø                                                 53.8 33  52.1 21    49.7 9  46.8 2         o.i.
186170 Engelsk                      Alle   Alle
186170 Engelsk, Tromsø                                                        Alle   Alle
186700 Ergoterapeututdanning, Tromsø                                                 54.8 78  42.5 19    43.8 18 35.0 5         o.i.
186700 Ergoterapi                     42.0 31  42.0 12       Alle   Alle             o.i.
186708 Ernæring                      45.6 18  51.8 10       Alle   Alle             o.i.
186749 Farmasi                      48.6 97  48.2 49       Alle   Alle             o.i.
186749 Farmasiutdanning, Tromsø                                                    50.8 55  44.6 26    Alle   Alle          o.i.
186479 Filosofi                      Alle   Alle
186479 Filosofi, Tromsø                                                        Alle   Alle
186331 Fiskeri- og havbruksvitenskap           44.5 100 40.1 35                          o.i.
186331 Fiskeri- og havbruksvitenskap, Tromsø                                             41.5 77  37.4 34                    o.i.
212072 Fornybar energi                                                        TRU    TRU   TRU
212314 Fornybar energi, nettstøttet                                                  TRU    TRU   TRU
186857 Fysikk                       Alle   Alle
186857 Fysikk, Tromsø                                                         Alle   Alle
186703 Fysioterapeututdanning, Tromsø                                                 60.8 395 52.8 193   54.0 69 46.0 37         o.i.
186703 Fysioterapi                    60.8 424 51.3 211      50.4 41  45.6 27           o.i.
186859 Geologi                      Alle   Alle
186859 Geologi, Tromsø                                                        Alle   Alle
186481 Historie, Tromsø                                                        Alle   Alle
186481 Historie, bachelor                 Alle   Alle
186179 Historie, årsstudium                Alle   Alle
186179 Historie, årsstudium, Tromsø                                                  Alle   Alle
186485 Idrett, Alta                                                          Alle   Alle
186485 Idrett, Alta, bachelor               Alle   Alle
186649 Idrett, Alta, årsstudium              Alle   Alle
186486 Idrett, Tromsø                                                         41.0 48  38.2 25
186486 Idrett, Tromsø, bachelor              40.7 30  34.0 9
186185 Idrett, Tromsø, årsstudium             43.3 53  41.5 37
186649 Idrett, årsstudium, Alta                                                    Alle   Alle
186185 Idrett, årsstudium, Tromsø                                                   50.0 69  42.2 44
212024 Industriell elektronikk                                                    Alle   Alle   Alle
186024 Industriell elektronikk              Alle   Alle   Alle
186811 Industriell teknologi               TRU    TRU         TRU    TRU             TRU
212811 Industriell teknologi, master                                                 Alle   Alle
186395 Informatikk, Tromsø                                                      39.1 10  Alle
186395 Informatikk, bachelor               44.4 44  40.7 13
186785 Informatikk, master                Alle   Alle        Alle   Alle             Alle
186785 Informatikk, master, Tromsø                                                  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
212040 Ingeniør, Alta, første studieår                                                Alle   Alle   Alle
186040 Ingeniør, Alta, første studieår          Alle   Alle   Alle
186003 Ingeniør, Arktiske anlegg, Alta                                                Alle   Alle   Alle
186017 Ingeniør, Automasjon, Tromsø                                                  Alle   Alle   Alle
186049 Ingeniør, Nautikk, Tromsø                                                   Alle   Alle   Alle
186018 Ingeniør, Prosess/gassteknologi, Tromsø                                            Alle   Alle   Alle
186002 Ingeniør, Sikkerhet og miljø, Tromsø                                              Alle   Alle   Alle
186805 Ingeniørdesign                   TRU    TRU         TRU    TRU             TRU
212805 Ingeniørdesign, master                                                     Alle   Alle
186806 Integrert bygningsteknologi            TRU    TRU         TRU    TRU             TRU
212806 Integrert bygningsteknologi, master                                              Alle   Alle
208530 Internasjonal beredskap                                                    o.i.   Alle
186530 Internasjonal beredskap              Alle   Alle
186860 Kjemi                       Alle   Alle
186860 Kjemi, Tromsø                                                         Alle   Alle
186475 Kunstvitenskap                   Alle   Alle
186475 Kunstvitenskap, Tromsø                                                     Alle   Alle
186664 Ledelse                      Alle   Alle
186867 Ledelse, innovasjon og marked           39.6 80  37.4 50
186867 Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø                                             43.3 143 38.8 69
186664 Ledelse, nettbasert                                                      Alle   Alle
186844 Lektorutd. trinn 8-13, språk og samf.fag, Tromsø                                        Alle   Alle
186843 Lektorutdanning trinn 8-13, realfag        Alle   Alle
186843 Lektorutdanning trinn 8-13, realfag, Tromsø                                          Alle   Alle
186844 Lektorutdanning, trinn 8-13, språk og samfunnsfag Alle   Alle
186222 Likestilling og kjønn               Alle   Alle
186222 Likestilling og kjønn, Tromsø                                                 Alle   Alle
186644 Luftfartsfag                    o.i.   o.i.
186644 Luftfartsfag, Tromsø                                                      o.i.   o.i.
186084 Lærerutdanning 1.-7. trinn             Alle   Alle
186566 Lærerutdanning 1.-7. trinn, Alta/Kirkenes                                           Alle   Alle
186084 Lærerutdanning 1.-7. trinn, Tromsø                                               Alle   Alle
186660 Lærerutdanning 5.-10. trinn, Alta         Alle   Alle
186083 Lærerutdanning 5.-10. trinn, Tromsø        Alle   Alle                               Alle   Alle
212069 Maskin                                                             Alle   Alle   Alle
212227 Maskin, Mo i Rana                                                       Alle   Alle   Alle
186227 Maskin, Mo i Rana                 Alle   Alle   Alle
186069 Maskin, Narvik                   Alle   Alle   Alle
186012 Maskin, Narvik, nettbasert             Alle   Alle   Alle
212012 Maskin, nettstøttet                                                      Alle   Alle   Alle
186446 Mat og helse                    Alle   Alle
186446 Mat og helse, samlingsbasert, Alta                                               Alle   Alle
186205 Matematikk                     Alle   Alle
186301 Matematikk og finans                Alle   Alle
186301 Matematikk og finans, Tromsø                                                  Alle   Alle
186862 Matematikk og statistikk              Alle   Alle
186862 Matematikk og statistikk, Tromsø                                                Alle   Alle
186205 Matematikk, Tromsø                                                       Alle   Alle
186846 Medie- og dokumentasjonsvitenskap         Alle   Alle
186846 Medie- og dokumentasjonsvitenskap, Tromsø                                           Alle   Alle
186838 Medieproduksjon                  Alle   Alle
186838 Medieproduksjon, Alta                                                     Alle   Alle
186740 Medisin                      65.7 1186 58.1 800      59.4 97  54.0 59  60.5 20  56.0 10 o.i.
186740 Medisin, Tromsø                                                        66.2 1211 58.0 746   60.7 115 54.0 64 60.9 30 55.5 19 o.i.
186467 Miljøledelse og forurensingsbiologi        Alle   Alle
186467 Miljøledelse og forurensingsbiologi,Tromsø                                           Alle   Alle
186049 Nautikk                      Alle   Alle   Alle
186211 Nordisk                      Alle   Alle
186211 Nordisk, Tromsø                                                        Alle   Alle
186235 Nordsamisk som fremmedspråk            Alle   Alle
186235 Nordsamisk som fremmedspråk, Tromsø                                              TRU    TRU
186742 Odontologi                     62.1 400 55.3 274      57.3 48  51.3 29           o.i.
186742 Odontologi, Tromsø                                                       64.5 367 55.3 222   59.0 68 53.2 35         o.i.
186852 Pedagogikk                     Alle   Alle
186852 Pedagogikk, Tromsø                                                       Alle   Alle
186878 Politikk, økonomi og filosofi           Alle   Alle
186878 Politikk, økonomi og filosofi, Tromsø                                             Alle   Alle
186162 Praktisk prosjektledelse              Alle   Alle
208162 Praktisk prosjektledelse, deltid                                                o.i.   Alle
186018 Prosess- og gassteknologi             Alle   Alle   Alle
212018 Prosessteknologi                                                        Alle   Alle   Alle
186917 Prosessteknologi                  Alle   Alle   Alle
186077 Prosessteknologi, nettbasert            Alle   Alle   Alle
212077 Prosessteknologi, nettstøttet                                                 Alle   Alle   Alle
186876 Psykologi, bachelor                50.0 384 44.9 185
186752 Psykologi, årsstudium               43.3 304 42.7 188
186752 Psykologi, årsstudium, Tromsø                                                 44.5 464 42.8 295
186701 Radiografi                     41.7 63  40.9 24       Alle   Alle             o.i.
186701 Radiografutdanning, Tromsø                                                   52.1 83  41.7 25    37.3 6  Alle          o.i.
208318 Regnskap og revisjon                                                      Alle   Alle
186318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle
186482 Religionsvitenskap, Tromsø                                                   Alle   Alle
186482 Religionsvitenskap, bachelor            Alle   Alle
186910 Religionsvitenskap, årsstudium           Alle   Alle
186910 Religionsvitenskap, årsstudium, Tromsø                                             Alle   Alle
208350 Retail Management                                                       Alle   Alle
186724 Rettsvitenskap                   57.2 1276 51.1 747      44.2 84  42.5 59           o.i.
186724 Rettsvitenskap, Tromsø                                                     56.6 1154 50.4 671   42.3 58 42.6 42         o.i.
186814 Romfysikk                     Alle   Alle        Alle   Alle             Alle
186814 Romfysikk, Tromsø                                                       Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186483 Russlandsstudier                  Alle   Alle
186483 Russlandsstudier, Tromsø                                                    Alle   Alle
186242 Samfunnsfag                    Alle   Alle
186242 Samfunnsfag, Alta                                                       Alle   Alle
186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse      Alle   Alle
186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Tromsø                                        Alle   Alle
186877 Samfunnssikkerhet og miljø             44.2 29  33.0 4
186877 Samfunnssikkerhet og miljø, Tromsø                                               37.9 10  Alle
186898 Samfunnsøkonomi                  Alle   Alle
186898 Samfunnsøkonomi, Tromsø                                                    35.4 14  33.4 9
212956 Satelitteknologi                                                        Alle   Alle   Alle
186956 Satelitteknologi, bachelor             Alle   Alle   Alle
186027 Satelitteknologi, bachelor, nettbasert       Alle   Alle   Alle
212814 Satelitteknologi, master                                                    Alle   Alle
186770 Satelitteknologi, master              TRU    TRU         TRU    TRU             TRU
186002 Sikkerhet og miljø                 Alle   Alle   Alle
186879 Sosialantropologi                 Alle   Alle
186879 Sosialantropologi, Tromsø                                                   Alle   Alle
186080 Sosialt arbeid, Alta                44.7 79  31.0 5                              43.0 41  Alle
186081 Sosialt arbeid, Tromsø               51.2 206 35.7 20
186880 Sosiologi                     Alle   Alle
186880 Sosiologi, Tromsø                                                       Alle   Alle
186891 Språk og litteratur                Alle   Alle
186891 Språk og litteratur, Tromsø                                                  Alle   Alle
186892 Språk og økonomi                  Alle   Alle
186892 Språk og økonomi, Tromsø                                                    Alle   Alle
186881 Statsvitenskap                   Alle   Alle
186881 Statsvitenskap, Tromsø                                                     Alle   Alle
208050 Sykepleierutdanning                                                      o.i.   35.1 27
212050 Sykepleierutdanning                                                      o.i.   35.8 33
186051 Sykepleierutdanning, Hammerfest          39.9 167 37.7 36       Alle   Alle             o.i.  37.8 71  36.2 19    Alle   Alle          o.i.
186055 Sykepleierutdanning, Harstad            49.4 231 40.4 90       35.9 3  33.8 3            o.i.
186056 Sykepleierutdanning, Narvik            46.5 175 44.3 71       Alle   Alle             o.i.
186050 Sykepleierutdanning, Tromsø            54.4 642 46.8 311      46.6 125 40.5 62           o.i.  54.6 362 46.1 180   44.4 97 41.2 53         o.i.
186743 Tannpleie                     53.8 59  41.8 16       42.1 7  Alle             o.i.
186743 Tannpleierutdanning, Tromsø                                                  54.0 76  44.6 26    37.8 4  Alle          o.i.
208060 Vernepleierutdanning                                                      o.i.   Alle
186061 Vernepleierutdanning, Bodø             43.6 99  Alle
186060 Vernepleierutdanning, Harstad           41.6 104 28.0 3
212410 Økonomi og administrasjon                                                   Alle   Alle
186468 Økonomi og administrasjon, Alta          Alle   Alle                               Alle   Alle
186035 Økonomi og administrasjon, Harstad         Alle   Alle
186410 Økonomi og administrasjon, Narvik         Alle   Alle
186369 Økonomi og administrasjon, Tromsø         42.0 145 40.0 80                              42.2 169 39.6 90
208035 Økonomi og ledelse                                                       o.i.   Alle
208516 Økonomi og ledelse, profilering regnskapsfører                                         Alle   Alle
208164 Økonomi og ledelse, årsstudium                                                 o.i.   AlleUniversitetet i Agder (UiA)                2016             2015
                             ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
201479 Anvendt filosofi                  Alle   Alle
201132 Barnehagelærerutd., Grimstad                           40.3 68  33.0 24
201130 Barnehagelærerutd., Kr.sand.                           36.8 64  30.7 26
201132 Barnehagelærerutdanning, Grimstad         41.6 98  34.3 34
201130 Barnehagelærerutdanning, Kristiansand       40.0 178 35.0 77
201702 Bioingeniør                    50.1 95  44.2 38       49.0 85  46.2 49
201327 Biologi                                     Alle   Alle
201327 Biologi, bachelor                 42.3 32  41.0 19
201184 Biologi, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
201618 Drama                       Alle   Alle        Alle   Alle
201887 Engelsk                                     Alle   Alle
201887 Engelsk, bachelor                 Alle   Alle
201170 Engelsk, årsstudium                45.4 37  31.8 8       41.1 18  Alle
201864 Ernæring                      46.3 140 42.0 67
201646 Ernæring, mat og kultur              51.7 106 43.0 37
201864 Ernæring, mat og kultur                             49.0 111 42.5 46
201646 Ernæring, mat og kultur, årsstudium                       51.0 148 44.4 59
201157 Faglærerutdanning i teater             Alle   Alle        Alle   Alle
201366 Filosofi                      Alle   Alle        Alle   Alle
201203 Folkehelsearbeid                  46.6 113 40.0 44       44.3 99  39.6 42
201174 Fransk                       Alle   Alle
201793 Fransk                                      Alle   Alle
201174 Fransk, årsstudium                                Alle   Alle
201172 Friluftsliv                    43.5 25  32.9 7       42.3 33  35.8 12
201661 Fysikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
201548 Grunnskolelærerutd. 1.-7., Grimstad, yrkesutd.   Alle   Alle
201084 Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, master  42.7 23  44.6 22
201547 Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd. 42.4 29  40.9 25
201548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Grimstad                  37.2 4  39.6 4
201547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Kristiansand                41.7 63  41.3 54
201084 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, master                   43.1 20  44.7 17
201651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Kr. sand                 45.6 90  42.8 69
201083 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, master   43.5 65  44.3 60       41.4 32  42.8 28
201651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd.  44.9 40  43.0 33
201481 Historie                                     Alle   Alle
201481 Historie, bachelor                 Alle   Alle
201179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
201260 IT og informasjonssystemer                            42.3 181 36.8 61
201260 IT og informasjonssystemer, bachelor        44.5 176 37.4 64
201189 IT og informasjonssystemer, årsstudium       44.5 32  Alle        44.4 76  37.1 27
201440 Idrett                                      43.2 117 41.3 72
201440 Idrett, bachelor                  44.1 120 41.1 79
201649 Idrett, årsstudium                 43.5 163 42.2 114      43.7 182 42.4 113
201767 Industriell økonomi og tekn.ledelse, Grimstad                  52.2 76  50.2 53
201767 Industriell økonomi og teknologiledelse      55.3 119 50.4 60
201807 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad                     Alle   Alle
201807 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      Alle   Alle
201003 Ingeniør, byggdesign                49.4 47  42.0 16  32.0 4
201003 Ingeniør, byggdesign, Grimstad                          49.8 69  44.0 29  46.0 7
201004 Ingeniør, data                   40.9 13  Alle   Alle
201004 Ingeniør, data, Grimstad                             38.3 19  38.2 13  Alle
201803 Ingeniør, elektronikk               40.7 13  Alle   32.5 4
201803 Ingeniør, elektronikk, Grimstad                         42.6 14  39.2 4  Alle
201006 Ingeniør, fornybar energi             42.2 15  40.9 2  Alle
201006 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad                       44.0 32  39.8 9  Alle
201012 Ingeniør, mekatronikk               40.8 14  Alle   35.0 6
201012 Ingeniør, mekatronikk, Grimstad                         45.9 51  45.0 23  Alle
201850 Kommunikasjon, kommunikasjon og medier                      39.3 50  36.8 24
201850 Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor  41.4 50  35.8 18
201794 Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium Alle   Alle        44.1 27  30.0 1
201851 Kommunikasjon, medieproduksjon                          43.0 56  40.6 26
201851 Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor      46.8 49  38.2 24
201663 Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium     52.3 25  35.5 5       45.2 25  33.6 9
201200 Kunst og håndverk                                Alle   Alle
201200 Kunst og håndverk, bachelor            Alle   Alle
201642 Kunst og håndverk, årsstudium           44.0 14  40.0 4       48.0 20  39.4 9
201437 Kunstfag med fordypning i musikk                         TRU    TRU
201945 Lektorutd. med samf. kunnsk. i første studieår   50.4 27  46.8 22       48.2 29  47.4 23
201685 Lektorutdanning med engelsk i første studieår   49.4 20  47.7 15       46.6 31  46.3 26
201935 Lektorutdanning med fremmedspr. i første studieår Alle   Alle        Alle   Alle
201684 Lektorutdanning med historie i første studieår   53.1 38  48.8 32       51.1 53  48.1 39
201697 Lektorutdanning med matematikk i første studieår  Alle   Alle        Alle   Alle
201687 Lektorutdanning med norsk i første studieår    47.6 17  47.1 14       43.0 12  43.9 10
201934 Lektorutdanning med religion i første studieår   48.6 16  48.2 13       48.5 23  45.8 16
201456 Litteratur, film og teater                            Alle   Alle
201456 Litteratur, film og teater, bachelor        37.6 8  36.4 6
201922 Litteratur, film og teater, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
201359 Markedsføring og ledelse              45.7 452 44.2 292      45.2 559 45.0 379
201205 Matematikk                                    Alle   Alle
201862 Matematikk og fysikk                               Alle   Alle
201301 Matematikk og økonomi                              o.i.   Alle
201862 Matematikk, bachelor                Alle   Alle
201205 Matematikk, årsstudium               Alle   Alle
201149 Multimedieteknologi og -design           37.6 21  28.8 2
201149 Multimedieteknologi og -design, Grimstad                     39.7 63  36.3 26
201667 Musikk                       Alle   Alle        37.6 7  34.4 2
201889 Nordisk språk og litteratur                           Alle   Alle
201889 Nordisk språk og litteratur, bachelor       Alle   Alle
201210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium      Alle   Alle        Alle   Alle
201317 Opplevelsesbasert reiseliv             42.8 108 41.0 62       43.2 114 40.0 61
201303 Oversetting og interkulturell kom., engelsk                   Alle   Alle
201303 Oversetting og interkulturell komm., engelsk    39.7 10  33.7 2
201852 Pedagogikk                                    41.9 87  36.3 34
201852 Pedagogikk, bachelor                42.3 96  35.2 35
201676 Pedagogikk, årsstudium               55.7 266 41.0 69       56.3 209 41.0 66
201652 Religion og etikk                 Alle   Alle
201652 Religion og etikk, årsstudium                          Alle   Alle
201482 Religion, etikk og kultur             Alle   Alle        Alle   Alle
201526 Rettsvitenskap                   52.3 504 48.6 320      52.8 633 48.6 436
201242 Samfunnsfag                    Alle   Alle        47.5 61  o.i.
201474 Samfunnsplanlegging og kommunikasjon        40.2 25  32.2 6       39.5 42  35.9 18
201336 Skolebibliotekkunnskap               50.4 26  Alle
201336 Skolebibliotekkunnskap, deltid                          45.4 17  o.i.
201080 Sosialt arbeid                   50.5 613 43.8 294      49.6 577 43.6 271
201240 Sosiologi                     42.9 95  39.3 63
201900 Sosiologi                     43.0 112 37.2 53       42.6 133 37.9 63
201240 Sosiologi, årsstudium                              47.0 133 40.1 68
201912 Spansk                       Alle   Alle        Alle   Alle
201853 Spesialpedagogikk                                o.i.   41.2 64
201881 Statsvitenskap                                  42.6 74  39.2 51
201881 Statsvitenskap, bachelor              43.3 54  38.3 24
201238 Statsvitenskap, årsstudium             40.4 22  35.1 11       44.0 39  35.2 16
201052 Sykepleierutdanning, Grimstad           45.7 862 42.1 387      44.1 621 39.7 256
201050 Sykepleierutdanning, Kr.sand                           46.4 943 43.3 464
201050 Sykepleierutdanning, Kristiansand         46.9 1164 43.4 620
201795 Tysk                                       Alle   Alle
201690 Tysk                        Alle   Alle
201690 Tysk, årsstudium                                 Alle   Alle
201484 Utviklingsstudier                 42.0 66  40.0 39       40.4 44  37.8 23
201247 Utviklingsstudiet                 45.2 81  43.2 52
201247 Utviklingsstudiet, årsstudium                          43.1 59  40.0 26
201060 Vernepleierutdanning                47.6 427 40.9 161
201060 Vernepleierutdanning, Grimstad                          46.1 264 38.9 74
201345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom      47.4 131 45.8 93
201345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master                 48.8 213 46.3 170
201404 Økonomi og administrasjon, Grimstad        44.3 223 41.3 127      44.5 284 42.2 175
201369 Økonomi og administrasjon, Kr.sand                        45.8 587 43.2 388
201369 Økonomi og administrasjon, Kristiansand      45.9 458 42.6 275Universitetet i Bergen (UiB)               2016             2015
                             ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
184867 Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor   43.0 56  31.3 8
184162 Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium  52.2 106 34.8 8
184867 Administrasjon og organisasjonsvitenskap                     40.4 75  34.6 31
184162 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud.                54.0 118 38.8 22
184540 Aktuarfag                     Alle   Alle        Alle   Alle
184923 Arabisk                      Alle   Alle        Alle   Alle
184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi         54.6 335 48.3 156      54.7 348 46.8 173
184478 Arkeologi                     Alle   Alle        38.1 16  Alle
184395 Bioinformatikk                   Alle   Alle        45.9 21  45.4 11
184327 Biologi                      42.1 61  42.3 45       Alle   Alle
184298 Bærekraftig havbruk                               Alle   Alle
184940 Datasikkerhet                   42.1 32  38.6 15       44.8 66  44.8 47
184829 Datateknologi                   49.2 131 45.2 64       46.1 138 44.8 90
184300 Datavitenskap                   48.9 61  46.0 32       47.3 68  46.6 48
184472 Digital kultur                   Alle   Alle        Alle   Alle
184887 Engelsk                                     Alle   Alle
184887 Engelsk, bachelor                 Alle   Alle
184170 Engelsk, årsstudium                Alle   Alle
184170 Engelsk, årsstudium, start vår                          Alle   Alle
184870 Europastudier                   34.8 4  33.5 2       37.4 12  35.8 9
184707 Farmasi                      56.1 149 50.9 112      52.8 113 50.6 91
184838 Film- og tv-produksjon               48.6 241 45.0 132      51.6 232 46.7 138
184366 Filosofi                      Alle   Alle
184479 Filosofi                      Alle   Alle        Alle   Alle
184366 Filosofi, årsstudium, start vår                         Alle   Alle
184827 Fiskehelse                     52.7 34  42.6 11       Alle   Alle
184888 Fransk                                      Alle   Alle
184888 Fransk, bachelor                  Alle   Alle
184174 Fransk, årsstudium                 Alle   Alle
184174 Fransk, årsstudium, start vår                          Alle   Alle
184857 Fysikk                       Alle   Alle        42.8 16  44.7 14
184876 Generell psykologi                 54.8 538 49.8 319      53.1 534 47.6 330
184438 Geografi                                     40.9 26  27.5 1
184438 Geografi, bachelor                 37.3 6  29.9 2
184248 Geografi, årsstudium                43.1 10  Alle        47.6 34  Alle
184915 Geovitenskap, retning geofysikk          Alle   Alle        47.0 17  47.5 15
184859 Geovitenskap, retning geologi           Alle   Alle        43.4 33  44.6 28
184931 Gresk                                      Alle   Alle
184711 Havbruk og sjømat                 51.1 14  45.7 9
184481 Historie                                     Alle   Alle
184481 Historie, bachelor                 Alle   Alle
184179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
184708 Human ernæring                   51.3 17  47.9 12       54.8 58  50.3 48
184436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      42.7 30  36.8 13       42.3 29  38.6 12
184453 Informasjonsvitenskap                              43.3 137 35.3 44
184453 Informasjonsvitenskap, bachelor          43.8 150 37.2 51
184189 Informasjonsvitenskap, årsstudium         50.9 55  33.1 6
184189 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår                   43.9 10  Alle
184306 Informatikk-matematikk-økonomi           45.9 26  41.9 12       Alle   Alle
184565 Italiensk                     Alle   Alle        Alle   Alle
184582 Japansk                      42.7 43  32.1 6       43.8 39  32.9 7
184454 Journalistikk                   55.0 263 48.9 154 Alle   55.6 298 50.0 176 Alle
184592 Kinesisk                                     Alle   Alle
184860 Kjemi                       36.9 5  41.4 4       Alle   Alle
184222 Kjønn, seksualitet og mangfold           Alle   Alle
184873 Kjønnsstudier                   Alle   Alle        Alle   Alle
184455 Klassisk filologi                 Alle   Alle
184837 Kognitiv vitenskap                 48.8 102 45.2 48       49.1 127 43.8 51
184200 Kulturvitenskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
184475 Kunsthistorie                                  Alle   Alle
184475 Kunsthistorie, bachelor              Alle   Alle
184272 Kunsthistorie, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
184932 Latin                                      Alle   Alle
184844 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk    46.5 29  46.3 24       49.8 56  46.9 47
184843 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk 49.5 32  49.3 23       47.8 26  49.3 23
184817 Lektorutdanning i nordisk             Alle   Alle        43.1 18  44.7 16
184922 Litteraturvitenskap                Alle   Alle        Alle   Alle
184862 Matematikk                     56.1 16  48.8 10       55.1 31  53.2 21
184555 Matematikk for industri og teknologi        Alle   Alle        48.9 10  47.4 8
184851 Medievitenskap                                  33.9 15  33.0 9
184851 Medievitenskap, bachelor              36.8 29  34.4 17
184663 Medievitenskap, årsstudium             48.7 42  34.5 6       49.8 51  37.7 12
184740 Medisin                      65.8 1306 58.6 886      66.5 1283 58.2 808
184916 Meteorologi og oseanografi             Alle   Alle        Alle   Alle
184377 Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig      Alle   Alle        Alle   Alle
184502 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig    53.9 44  46.4 24       50.2 35  47.3 18
184865 Molekylærbiologi                  47.5 51  48.0 37       45.3 22  48.1 17
184792 Musikkterapi                    45.0 1  Alle        50.0 3  Alle
184437 Musikkvitenskap                  51.6 48  41.7 15       48.9 39  40.8 16
184939 Nanoteknologi                   48.9 44  50.3 25       50.1 88  50.7 66
184670 Naturvitenskapelige fag              Alle   Alle
184670 Naturvitenskapelige fag, årsstudium                       Alle   Alle
184211 Nordisk                      Alle   Alle
184889 Nordisk språk og litteratur            Alle   Alle        Alle   Alle
184211 Nordisk, årsstudium                               Alle   Alle
184074 Norrøn filologi                  Alle   Alle        Alle   Alle
184954 Norsk som andrespråk                               Alle   Alle
184954 Norsk som andrespråk, bachelor           Alle   Alle
184911 Norsk som andrespråk, årsstudium          Alle   Alle
184911 Norsk som andrespråk, årsstudium, start vår                   Alle   Alle
184850 Nye medier                     42.8 55  40.4 34       44.3 59  37.7 27
184742 Odontologi                     62.3 407 55.3 276      64.1 425 55.3 263
184852 Pedagogikk                                    46.6 117 38.9 51
184852 Pedagogikk, bachelor                45.2 102 38.0 40
184220 Pedagogikk, årsstudium               57.0 318 41.2 88
184917 Petroleums- og prosessteknologi          Alle   Alle        Alle   Alle
184875 Politisk økonomi                  44.5 89  42.4 58
184941 Psykologi, profesjonsstudium            63.9 2261 55.5 1276
184752 Psykologi, årsstudium               49.7 656 45.8 400      49.0 855 46.8 537
184929 Religionsvitenskap                                Alle   Alle
184929 Religionsvitenskap, bachelor            Alle   Alle
184910 Religionsvitenskap, årsstudium           Alle   Alle        Alle   Alle
184909 Retorikk                      Alle   Alle        Alle   Alle
184724 Rettsvitenskap                   57.7 2293 51.7 1401      57.4 2398 51.2 1503
184886 Russisk                      Alle   Alle        Alle   Alle
184369 Samfunnsøkonomi, bachelor             49.1 396 43.4 270      46.3 531 43.0 355
184698 Samfunnsøkonomi, master              48.8 50  45.3 36       48.0 85  46.1 69
184239 Samfunnsøkonomi, årsstudium            55.2 139 45.5 57       55.3 231 47.5 105
184878 Sammenliknende politikk                             36.9 21  40.4 15
184878 Sammenliknende politikk, bachelor         40.2 44  41.6 28
184238 Sammenliknende politikk, årsstudium        52.2 46  44.3 20       52.2 46  45.2 16
184879 Sosialantropologi                                34.0 16  32.9 14
184879 Sosialantropologi, bachelor            34.9 39  34.4 28
184367 Sosialantropologi, årsstudium           49.3 71  40.0 33       46.2 109 39.6 46
184880 Sosiologi                                    40.0 135 36.7 76
184880 Sosiologi, bachelor                40.7 146 38.3 94
184240 Sosiologi, årsstudium               52.0 165 43.7 104      50.3 186 42.2 98
184924 Spansk språk og latinamerikastudier                       Alle   Alle
184924 Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor   Alle   Alle
184912 Spansk språk og latinamerikastudier, år, start vår                Alle   Alle
184912 Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium  Alle   Alle
184853 Spesialpedagogikk                 52.4 244 43.6 90
184893 Språkvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
184914 Statistikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
184743 Tannpleie                     42.7 150 35.9 52       43.7 179 40.3 85
184692 Teatervitenskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
184890 Tysk                                       Alle   Alle
184890 Tysk, bachelor                   Alle   Alle
184244 Tysk, årsstudium                  Alle   Alle
184244 Tysk, årsstudium, start vår                           Alle   AlleUniversitetet i Nordland (UiN)              2016             2015
                             ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
204430 3D & VFX                      46.1 30  36.7 11
204427 Animal Science                   47.4 26  46.2 22       47.9 31  47.1 23
213777 Band                                       TRU    TRU
214130 Barnehagelærarutdanning, Levanger                        Alle   Alle
204131 Barnehagelærer, Bodø                Alle   Alle
204134 Barnehagelærer, Levanger              37.0 15  27.3 5
204132 Barnehagelærer, Nesna               Alle   Alle
204130 Barnehagelærer, Vesterålen             Alle   Alle
204131 Barnehagelærerutdanning                             Alle   Alle
213130 Barnehagelærerutdanning, deltid, Lofoten                     TRU    TRU
213132 Barnehagelærerutdanning, deltid, samlingsbasert                 Alle   Alle
204130 Barnehagelærerutdanning, nett-/samlingsbasert                  Alle   Alle
204070 Barnevern                     40.7 124 34.7 40       37.0 73  34.0 28
204071 Barnevern, Vesterålen, deltid                          Alle   Alle
204207 Bedriftsøkonomi                  Alle   Alle
214164 Bedriftsøkonomi, Steinkjer                            Alle   Alle
204327 Biologi                      Alle   Alle        Alle   Alle
204604 Digitale medier                  TRU    TRU
213604 Digitale medier, Mo i Rana                            TRU    TRU
204504 Dyrepleie                     52.1 248 42.2 117      52.1 253 43.9 106
204368 Eiendomsmegling                  40.4 137 37.9 73       41.2 132 36.3 64
204455 Engelsk                                     Alle   Alle
204623 Engelsk for 5.-10. trinn              41.8 7  Alle
214623 Engelsk, Levanger                                o.i.   Alle
204455 Engelsk, bachelor                 Alle   Alle
204170 Engelsk, årsstudium                34.1 2  32.4 2       Alle   Alle
204140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag                       TRU    TRU
214639 Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger                 o.i.   o.i.
204749 Farmasi                      47.2 72  42.8 31
214749 Farmasiutdanning, Namsos                             o.i.   39.5 11
204089 Film & TV                     46.0 26  40.9 12
204605 Friluftsliv                                   48.0 19  Alle
204605 Friluftsliv, Bodø                 46.4 18  Alle
214605 Friluftsliv, Levanger                              Alle   Alle
204596 Friluftsliv, Levanger               Alle   Alle
204396 Geografi                      Alle   Alle
214396 Geografi, nettbasert, Steinkjer                         Alle   Alle
204084 Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, master           Alle   Alle
204547 Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd.          Alle   Alle
204799 Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd., samlingsbasert  Alle   Alle
204551 Gr.sk.lærer 1-7, Levanger, yrkesutd.        Alle   Alle
204557 Gr.sk.lærer 1-7, Nesna, master, samlingsbasert   TRU    TRU
204550 Gr.sk.lærer 1-7, Nesna, yrkesutd., samlingsbasert TRU    TRU
204548 Gr.sk.lærer 1-7, Vikna, yrkesutd., samlingsbasert Alle   Alle
204083 Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, master           Alle   Alle
204658 Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, master, samlingsbasert   Alle   Alle
204651 Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd.         Alle   Alle
204660 Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd., samlingsbasert Alle   Alle
204657 Gr.sk.lærer 5-10, Levanger, yrkesutd.       Alle   Alle
204659 Gr.sk.lærer 5-10, Nesna, master, samlingsbasert  Alle   Alle
204655 Gr.sk.lærer 5-10, Nesna, yrkesutd., samlingsbasert Alle   Alle
213547 Grunnskolelærer 1-7, Nesna/Helgeland/Leknes/Narvik                Alle   Alle
204599 Grunnskolelærer 1-7. trinn             Alle   Alle
204547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn                           Alle   Alle
204084 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, master                       Alle   Alle
204651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn                           Alle   Alle
213651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn                           Alle   Alle
204083 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, master                       Alle   Alle
214548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. tr. deltid Levanger                Alle   Alle
214547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger                  Alle   Alle
214651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger                 Alle   Alle
204233 Grunnstudium                    39.4 26  38.8 11       45.6 67  41.4 29
204867 Havbruksdrift og ledelse              45.8 87  35.9 19       39.1 41  35.0 20
204481 Historie                                     Alle   Alle
204481 Historie, bachelor                 Alle   Alle
204179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
204613 Historie, årsstudium, nettbasert          39.5 8  Alle
204613 Historie, årsstudium, nettbasert, deltid                     Alle   Alle
204955 Human Resource Management                            Alle   Alle
204955 Human Resource Management (HRM)          Alle   Alle
204321 Husdyrfag, velferd og produksjon          Alle   Alle
214321 Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer                   Alle   Alle
204421 Husdyrvelferd                   Alle   Alle
214421 Husdyrvelferd, Steinkjer                             Alle   Alle
204440 Idrett                                      39.5 23  38.2 10
213440 Idrett                                      Alle   Alle
204440 Idrett, Bodø, bachelor               Alle   Alle
204649 Idrett, Bodø, årsstudium              Alle   Alle
214185 Idrett, Levanger                                 Alle   Alle
204486 Idrett, Levanger, årsstudium            Alle   Alle
204649 Idrett, årsstudium                                Alle   Alle
213650 Idrett, årsstudium, Bali/Nesna                          Alle   Alle
213185 Idrett, årsstudium, Nesna                            Alle   Alle
213649 Idrett, årsstudium, Sydney/Nesna                         Alle   Alle
204488 Idrettsvitenskap                  Alle   Alle
213453 Informasjonssystemer, Mo i Rana                         Alle   Alle
204453 Informasjonssystemer, bachelor           Alle   Alle
204189 Informasjonssystemer, årsstudium          Alle   Alle
213189 Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana                   Alle   Alle
204473 Internasjonal markedsføring            34.0 24  32.8 20       36.0 41  35.3 25
204717 Internasjonale relasjoner                            Alle   Alle
204872 Internasjonale relasjoner, bachelor        Alle   Alle
204717 Internasjonale relasjoner, årsstudium       Alle   Alle
204454 Journalistikk                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
204419 Kommunal økonomi og ledelse            Alle   Alle
214419 Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer                      Alle   Alle
204489 Kroppsøving og idrettsfag, faglærer        Alle   Alle
214440 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger                 Alle   Alle
214649 Kroppsøving, Levanger                              Alle   Alle
204472 Kunst og håndverk                 Alle   Alle
214642 Kunst og håndverk, Levanger                           Alle   Alle
204276 Lederskap                     TRU    TRU         Alle   Alle
204945 Lektorutdanning i samfunnsfag                          Alle   Alle
214430 Multimedieteknologi, Steinkjer                          Alle   Alle
204667 Musikk                       Alle   Alle
214667 Musikk, Levanger                                 Alle   Alle
204639 Musikk, faglærer                  Alle   Alle
204364 Musikkped. og formidler i kulturskolen       Alle   Alle
204353 Nautikk, maritim økonomi og ledelse        TRU    TRU
204211 Nordlige studier                  Alle   Alle
204246 Offentlig rett                   Alle   Alle        Alle   Alle
204162 Personalledelse og kompetanseutvikling, Bodø    Alle   Alle
204664 Personalledelse og kompetanseutvikling, Mo i Rana Alle   Alle
204185 Personlig trener                  41.4 41  36.2 21       47.7 119 41.9 54
204516 Regnskap                      Alle   Alle
204318 Regnskap og revisjon                39.7 5  Alle        42.0 11  Alle
214516 Regnskap, Steinkjer                               Alle   Alle
204750 Revisjon                      Alle   Alle
214318 Revisjon, Steinkjer                               Alle   Alle
204680 Samfunnsfag                    54.4 37  36.8 4
214680 Samfunnsfag, Levanger                              o.i.   Alle
204345 Siviløkonom                    43.5 16  41.9 14
204345 Siviløkonomutdanningen                              42.2 33  43.4 26
204080 Sosialt arbeid                   41.0 231 35.8 74       37.8 79  31.7 23
204880 Sosiologi                                    Alle   Alle
204880 Sosiologi, Bodø                  Alle   Alle
214240 Sosiologi, Steinkjer                               Alle   Alle
204240 Sosiologi, Steinkjer                Alle   Alle
204249 Sosiologi, årsstudium                              Alle   Alle
204673 Spill- og opplevelsesteknologi           40.6 48  38.0 30
214673 Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer                    o.i.   34.6 13
204881 Statsvitenskap                                  Alle   Alle
204219 Statsvitenskap, årsstudium                            Alle   Alle
204050 Sykepleierutdanning, Bodø             44.7 427 39.2 192      44.0 313 38.8 130
204059 Sykepleierutdanning, Bodø, deltid         44.0 186 Alle
204055 Sykepleierutdanning, Helgeland                          40.0 98  33.4 24
214050 Sykepleierutdanning, Levanger                          o.i.   41.2 221
204056 Sykepleierutdanning, Levanger           47.0 604 42.8 260
204055 Sykepleierutdanning, Mo i Rana           41.9 204 36.3 76
214058 Sykepleierutdanning, Namsos                           o.i.   37.0 79
204058 Sykepleierutdanning, Namsos            43.5 327 37.1 103
213051 Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen                    Alle   Alle
204696 Trafikklærer                    44.2 172
214696 Trafikklærerutdanning, Stjørdal                         o.i.
214323 Utmarksforvaltning, Steinkjer                          Alle   Alle
204323 Utmarksforvaltning, bachelor            Alle   Alle
204172 Utmarksforvaltning, årsstudium           Alle   Alle
214172 Utmarksforvaltning, årsstudium, Steinkjer                    Alle   Alle
204060 Vernepleierutdanning                42.0 128 34.2 30
214060 Vernepleierutdanning, Namsos                           o.i.   31.3 12
204642 Visuelle kunstfag                 Alle   Alle        Alle   Alle
204369 Økonomi og administrasjon             Alle   Alle
214369 Økonomi og administrasjon, Steinkjer                       Alle   Alle
204312 Økonomi og landbruk                Alle   Alle
204342 Økonomi og ledelse                                38.6 49  36.2 31
204342 Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor         38.2 40  34.8 18
204164 Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium        Alle   Alle
204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana                          47.2 18  Alle
204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor      42.1 12  33.8 5
204398 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, årsstudium     Alle   Alle
204398 Økonomi og ledelse, årsstudium, Mo i Rana                    Alle   Alle
204164 Økonomi og ledelse, årstudium                          Alle   Alle
204218 Økonomi, markedsføring og ledelse, Bodø      44.6 33  Alle
204097 Økonomi, markedsføring og ledelse, Vesterålen   Alle   Alle
204218 Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Bodø                   41.9 18  Alle
204167 Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Helgeland                Alle   Alle
204097 Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Vesterålen                Alle   AlleUniversitetet i Oslo (UiO)                2016        2015
                             ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
185922 Allmenn litteraturvitenskap                      49.8 28  Alle
185922 Allmenn litteraturvitenskap, bachelor       48.5 41  Alle
185615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium      53.9 90  43.8 16  52.7 50  40.4 5
185459 Antikk kultur og klassiske språk                    Alle   Alle
185609 Antikkens kultur                  43.1 20  35.7 2
185478 Arkeologi                     45.0 89  31.5 6  43.2 57  Alle
185327 Biologi                      47.1 58  40.8 23  46.2 47  40.1 18
185841 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet  50.4 130 40.1 40  49.2 207 42.1 100
185856 Elektronikk og datateknologi            48.6 115 44.4 46  44.3 37  40.9 17
185920 Engelsk                                50.0 108 34.2 21
185920 Engelsk, bachelor                 49.0 108 31.6 11
185170 Engelsk, årsstudium                58.0 479 44.6 138 55.5 339 41.5 78
185439 Estetiske studier                 Alle   Alle   Alle   Alle
185707 Farmasi                      54.2 195 51.0 136 54.7 235 51.0 168
185479 Filosofi                      46.6 72  Alle   48.1 87  Alle
185793 Fransk                                 Alle   Alle
185793 Fransk, bachelor                  Alle   Alle
185174 Fransk, årsstudium                 53.8 77  Alle   Alle   Alle
185857 Fysikk, astronomi og meteorologi          48.4 90  48.2 49  49.5 99  48.0 62
185858 Geofag: geologi, geofysikk og geografi       Alle   Alle   Alle   Alle
185465 Helseledelse og helseøkonomi            52.6 304 40.9 103 53.2 337 39.8 101
185481 Historie                                45.1 142 31.7 11
185481 Historie, bachelor                 46.4 172 33.3 27
185179 Historie, årsstudium                53.0 261 41.7 68  53.8 290 39.4 59
185073 Idéhistorie                              40.0 14  Alle
185073 Idéhistorie, bachelor               45.0 34  Alle
185400 Idéhistorie, årsstudium              54.3 106 47.6 36
185400 Idéhistorie, årstudium                         53.0 110 47.3 30
185694 India-studier med hindi              Alle   Alle   Alle   Alle
185695 India-studier med sanskrit             Alle   Alle
185830 Informatikk: design, bruk og interaksjon      50.9 360 38.7 58  50.6 390 40.4 116
185832 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk      52.1 220 47.3 92  48.9 168 46.1 100
185829 Informatikk: programmering og nettverk       51.0 277 41.7 72  48.7 186 39.8 64
185837 Informatikk: språk og kommunikasjon        52.1 240 35.8 28  47.5 157 35.4 26
185872 Internasjonale studier               55.6 527 52.0 291 54.6 458 51.7 289
185565 Italiensk                               Alle   Alle
185565 Italiensk, bachelor                Alle   Alle
185950 Italiensk, årsstudium               51.6 50  Alle   47.5 27  Alle
185582 Japansk med Japan-studier             46.0 90  33.2 13  46.7 97  31.3 6
185592 Kinesisk med Kina-studier             Alle   Alle   Alle   Alle
185860 Kjemi                       40.1 10  40.7 7  Alle   Alle
185459 Klassiske språk                  Alle   Alle
185713 Klinisk ernæring                  58.2 113 52.1 74  59.3 103 51.4 61
185874 Kriminologi                    52.8 1271 48.6 727 53.6 1270 47.6 724
185626 Kristendom                     Alle   Alle   Alle   Alle
185536 Kristendom, kultur og læring            TRU    TRU    Alle   Alle
185308 Kultur og kommunikasjon              51.1 260 46.7 118 51.5 360 46.8 178
185904 Kulturarv og bevaringskunnskap                     o.i.   Alle
185200 Kulturhistorie                   Alle   Alle   Alle   Alle
185462 Kunsthistorie                             38.0 11  Alle
185462 Kunsthistorie, bachelor              Alle   Alle
185272 Kunsthistorie, årsstudium             54.3 159 43.8 33  54.6 147 44.2 31
185918 Latin-Amerika-studier               Alle   Alle   Alle   Alle
185685 Lektorprogrammet, engelsk             47.7 72  44.0 53
185935 Lektorprogrammet, fremmedspråk           48.7 20  43.8 12  Alle   Alle
185844 Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag      51.3 156 47.6 115 51.4 212 47.7 155
185817 Lektorprogrammet, nordisk             40.0 2  40.0 2  40.6 18  40.0 16
185843 Lektorprogrammet, realfag             44.0 31  43.4 21  Alle   Alle
185893 Lingvistikk                    49.6 31  Alle   45.6 26  Alle
185862 Matematikk og økonomi               51.2 56  41.8 17  50.2 61  42.2 23
185306 Matematikk, informatikk og teknologi        49.3 72  35.1 5  Alle   Alle
185863 Materialer, energi og nanoteknologi        48.2 75  48.9 47  48.3 82  49.0 58
185851 Medievitenskap                             48.1 229 41.7 87
185851 Medievitenskap, bachelor              47.6 174 40.4 66
185604 Medievitenskap, årsstudium             50.5 185 40.0 46  49.6 149 40.4 59
185745 Medisin, Oslo, profesjonsstudium          67.2 1152 58.4 688
185740 Medisin, Oslo, profesjonsstudium          68.3 1328 59.7 789
185740 Medisin, start høst                          68.1 1181 59.7 646
185745 Medisin, start vår                           67.2 1153 58.3 672
185923 Midtøsten-studier med arabisk           51.0 114 Alle   44.5 35  Alle
185595 Midtøsten-studier med hebraisk           40.3 3  Alle
185461 Midtøsten-studier med tyrkisk           Alle   Alle
185865 Molekylærbiologi og biologisk kjemi        49.7 121 48.6 70  47.2 79  46.6 49
185437 Musikkvitenskap                  Alle   Alle   42.9 10  43.0 7
185919 Nord-Amerika-studier                          Alle   Alle
185889 Nordisk språk og lit. og norsk som andrespråk             Alle   Alle
185211 Nordisk, særlig norsk språk og litteratur     60.6 183 Alle
185211 Nordisk, særlig norsk språk og litteratur,års.             56.5 132 Alle
185889 Nordisk: språk, litteratur, retorikk        46.7 34  Alle
185074 Norrøne og keltiske studier            44.8 20  Alle   Alle   Alle
185212 Norsk som andrespråk                53.8 86  Alle
185212 Norsk som andrespråk, årstudium                    43.0 10  Alle
185742 Odontologi                     64.4 510 56.5 316 65.5 507 55.7 289
185452 Offentlig administrasjon og ledelse        51.9 514 44.3 225 53.5 679 44.8 311
185852 Pedagogikk                     46.0 440 34.4 102 46.7 537 35.3 129
185786 Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk     Alle   Alle   Alle   Alle
185455 Portugisisk                    Alle   o.i.   Alle   Alle
185616 Portugisisk, årsstudium                        o.i.   Alle
185876 Psykologi                               56.3 1334 47.6 651
185942 Psykologi profesjon, Oslo, profesjonsstudium    65.2 1376 55.7 625
185941 Psykologi profesjon, Oslo, profesjonsstudium    66.0 1540 57.1 736
185941 Psykologi profesjon, start høst                    66.1 1502 56.8 729
185942 Psykologi profesjon, start vår                     64.8 1245 55.2 604
185876 Psykologi, bachelor                55.6 1345 48.3 670
185752 Psykologi, årsstudium               58.0 1328 50.7 576 57.4 1158 50.0 541
185233 Realfag                      Alle   Alle   Alle   Alle
185482 Religion og samfunn                Alle   Alle   Alle   Alle
185929 Religionshistorie                           Alle   Alle
185929 Religionshistorie, bachelor            38.7 10  Alle
185910 Religionshistorie, årsstudium           56.1 124 37.0 12
185910 Religionshistorie, årstudium                      52.8 125 33.3 6
185725 Rettsvitenskap (jus), Oslo, master         59.2 2327 51.9 1269
185724 Rettsvitenskap (jus), Oslo, master         60.5 2533 53.9 1363
185724 Rettsvitenskap (jus), start høst                    60.6 2802 53.8 1531
185725 Rettsvitenskap (jus), start vår                    58.5 2300 51.2 1254
185483 Russisk                                39.7 6  Alle
185483 Russisk, bachelor                 45.2 19  Alle
185712 Russisk, årsstudium                41.4 26  Alle
185712 Russisk, årstudium                           Alle   Alle
185438 Samfunnsgeografi                  51.9 125 40.5 55  49.2 95  39.3 34
185898 Samfunnsøkonomi                  56.3 671 47.3 340 55.7 640 47.7 345
185698 Samfunnsøkonomisk analyse             53.7 76  44.3 28  53.0 76  44.3 37
185879 Sosialantropologi                 46.4 344 40.0 136 45.2 237 39.2 92
185880 Sosiologi                               48.8 463 43.3 194
185880 Sosiologi, bachelor                49.4 529 44.0 228
185240 Sosiologi, årsstudium               55.1 587 47.1 252 53.6 388 46.0 164
185924 Spansk                                 Alle   Alle
185924 Spansk, bachelor                  38.6 5  Alle
185912 Spansk, årsstudium                 43.6 30  Alle   Alle   Alle
185853 Spesialpedagogikk                 48.1 589 38.0 180 47.2 447 36.2 104
185881 Statsvitenskap                             51.8 561 47.5 300
185881 Statsvitenskap, bachelor              52.9 657 46.8 320
185238 Statsvitenskap, årsstudium             54.6 360 43.7 109 53.5 258 45.2 113
185899 Tannpleie                     51.6 330 45.2 103 51.2 315 44.3 99
185771 Teologi                      Alle   Alle
185771 Teologi, profesjonsstudium                       Alle   Alle
185873 Tverrfaglige kjønnsstudier                       46.1 40  33.1 5
185873 Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor        42.6 16  Alle
185222 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium       57.8 112 45.0 34  55.7 77  43.5 23
185795 Tysk                                  Alle   Alle
185795 Tysk, bachelor                   Alle   Alle
185690 Tysk, årsstudium                  Alle   Alle   Alle   Alle
185883 Utviklingsstudier                 48.1 174 44.3 82  48.3 187 44.1 83Universitetet i Stavanger (UiS)              2016                  2015
                             ORD    ORDF   FOR    PRA    ORD    ORDF   FOR   PRA
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------                                
217130 Barnehagelærerutdanning              35.3 52  30.8 16            Alle   Alle
217131 Barnehagelærerutdanning, deltid          39.1 36  Alle             Alle   Alle
217070 Barnevern                     43.5 588 38.4 282           41.5 431 38.0 220
217860 Biologisk kjemi                  46.1 45  43.4 30            45.6 23  40.2 15
217938 Byplanlegging                   47.8 7  43.3 2
217938 Byutvikling og urban design                                48.9 47  47.3 29
217618 Drama                       Alle   Alle             Alle   Alle
217170 Engelsk                      46.5 76  33.3 12
217887 Engelsk språk og litteratur            Alle   Alle             Alle   Alle
217170 Engelsk, årsstudium                                    Alle   Alle
217046 Fjernsyns- og multimedieproduksjon         44.7 109 39.0 41            43.4 93  40.0 50
217547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        40.6 31  39.5 26            Alle   Alle
217548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, deltid    Alle   Alle             Alle   Alle
217655 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, matematikk 44.4 58  42.7 51            Alle   Alle
217651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, norsk    Alle   Alle             Alle   Alle
217481 Historie                                          Alle   Alle
217481 Historie, bachelor                 Alle   Alle
217179 Historie, årsstudium                41.9 22  Alle             Alle   Alle
217255 Hotelledelse                    Alle   39.3 94            Alle   Alle
217440 Idrett/kroppsøving, bachelor            41.2 142 37.9 75
217649 Idrett/kroppsøving, årsstudium           44.1 168 42.2 119
217813 Industriell økonomi, andre linjer         58.6 170 50.8 62            56.3 167 51.5 104
217800 Industriell økonomi, petroleumsteknologi      59.8 48  42.8 3            60.1 120 50.8 58
217803 Informasjonsteknologi               50.8 26  44.8 14            51.8 54  46.9 31
217003 Ingeniørfag, Bygg                 50.3 89  45.2 37  32.0 1       52.0 152 46.3 72  34.0 3
217004 Ingeniørfag, Data                 48.4 47  41.1 10  Alle        44.7 56  40.9 25  Alle
217005 Ingeniørfag, Elektro                43.8 20  Alle   32.5 2       43.9 31  34.8 5  34.5 3
217009 Ingeniørfag, Kjemi og miljø            Alle   Alle   Alle        41.8 7  39.9 3  Alle
217012 Ingeniørfag, Maskin                46.2 30  36.4 2  32.5 5       50.0 140 46.9 60  36.0 9
217947 Ingeniørfag, Petroleumsgeologi           Alle   Alle   o.i.        45.0 13  40.2 3  Alle
217015 Ingeniørfag, Petroleumsteknologi          Alle   Alle   Alle        49.7 50  39.7 7  33.6 4
217454 Journalistikk                   43.2 87  40.8 48       o.i.   47.8 142 45.6 83      Alle
217755 Konstruksjoner og materialer            52.6 31  Alle             53.6 68  49.0 34
217440 Kroppsøving/idrett                                     40.8 132 37.9 72
217649 Kroppsøving/idrett, årsstudium                               45.2 182 43.0 121
217642 Kunst og håndverk                 44.0 17  32.9 2            44.1 4  Alle
217844 Lektor 8.-13. trinn, master i humanistiske fag   43.7 38  42.7 35
217843 Lektor 8.-13. trinn, master i realfag       47.9 22  44.3 18
217844 Lektorutdanning 8-13, master i humanistiske fag                      40.3 15  41.6 15
217843 Lektorutdanning 8-13, master i realfag                           Alle   Alle
217205 Matematikk                     54.4 25  Alle
217857 Matematikk og fysikk                Alle   Alle             Alle   Alle
217205 Matematikk, årsstudium                                   Alle   Alle
217211 Nordisk                      Alle   Alle
217889 Nordisk språk og litteratur            Alle   Alle             Alle   Alle
217211 Nordisk, årsstudium                                    Alle   Alle
217802 Offshoreteknologi                 Alle   Alle             52.3 67  46.7 32
217801 Petroleumsteknologi                Alle   Alle
217801 Petroleumsteknologi, master                                53.2 61  47.3 26
217318 Regnskap og revisjon                49.6 195 39.3 74            48.8 282 40.9 145
217317 Reiselivsledelse                  37.4 98  34.3 56            Alle   Alle
217196 Religionsstudier                  Alle   Alle             Alle   Alle
217754 Restaurantledelse                 Alle   Alle             Alle   Alle
217526 Rettsvitenskap                   53.1 580 47.9 351           53.6 667 48.3 446
217080 Sosialt arbeid                   46.7 805 42.1 389           44.3 523 40.0 272
217880 Sosiologi                                         39.3 108 33.2 33
217880 Sosiologi, bachelor                41.0 173 34.9 71
217240 Sosiologi, årsstudium               45.2 227 40.3 116           40.3 90  36.5 42
217881 Statsvitenskap                   40.2 88  37.6 45            41.4 100 37.6 56
217050 Sykepleierutdanning                47.5 1380 40.4 669           44.0 818 39.3 367
217369 Økonomi og administrasjon             47.1 587 42.7 343           48.3 706 44.2 449
217345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom      53.1 209 49.3 134
217345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master                      52.7 303 50.1 240VID vitenskapelige høgskole                2016        2015
(VID)                           ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
251214 Bibeloversettelse                 Alle   Alle
256214 Bibeloversettelse                           Alle   Alle
251700 Ergoterapeututdanning               43.3 101 33.3 25
251700 Ergoterapeututdanning, Sandnes                     40.2 61  31.8 11
256418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.              Alle   Alle
251418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.    Alle   Alle
251955 Kristendom, ledelse og menighetsutvikling     Alle   Alle
256955 Kristendom, ledelse og menighetsutvikling               Alle   Alle
256196 Kristendomskunnskap/RLE                        Alle   Alle
251196 Kristendomskunnskap/RLE              Alle   Alle
251902 Religion, kultur og globalisering         Alle   Alle
256902 Religion, kultur og globalisering                   Alle   Alle
256474 Samfunn                                Alle   Alle
256680 Samfunnsfag                              Alle   Alle
251474 Samfunnsfag, bachelor               Alle   Alle
251680 Samfunnsfag, årsstudium              Alle   Alle
251080 Sosialt arbeid                   49.0 656 41.7 244
251080 Sosialt arbeid, Oslo                          50.1 602 40.4 205
251081 Sosialt arbeid, deltid               44.7 44  Alle
251081 Sosialt arbeid, deltid, Oslo                      44.3 56  Alle
250050 Sykepleierutdanning                          o.i.   42.5 271
252050 Sykepleierutdanning                          o.i.   44.3 319
251055 Sykepleierutdanning, Bergen            49.4 1208 44.6 614
251050 Sykepleierutdanning, Oslo             46.4 967 41.0 359 48.6 1310 43.1 430
256480 Teologi                                Alle   Alle
251480 Teologi, bachelor                 Alle   Alle
251771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle
256771 Teologi, profesjonsstudium                       Alle   Alle
251060 Vernepleierutdanning                43.3 257 35.4 76
251060 Vernepleierutdanning, Rogaland                     43.9 151 32.1 26
251061 Vernepleierutdanning, deltid            49.0 219 33.2 22
251061 Vernepleierutdanning, deltid, Rogaland                 45.6 59  Alle


Antall studier:  1328
Rapport kjørt:  Tirsdag 19. juli 2016 10:41