Poenggrenser lørdag 30. juli 2016

Viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (SUPPL) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etterhvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De kan fortsatt gå ned i senere etterfyllinger i august og begynnelsen av september.

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 20. juli til 29. juli skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Enten ved å svare nei til å fortsatt stå på venteliste eller ved å la være å svare innen svarfristen)

En person står ofte på venteliste i flere kvoter på samme studium. Du kan derfor ikke bare legge sammen alle grå tall for å finne antall personer på venteliste totalt på et studium eller lærested. F.eks. konkurrerer alle søkere i ORD-kvotene. I ORDP-kvotene deltar de som er 21 år eller yngre dette opptaksåret. Og i ORDP beregnes poengene utifra primærvitnemålet. Altså det første vitnemålet man får, og ikke eventuelle forbedrede vitnemål. Normalt er 40% av plassene til et studium avsatt til ORDP- kvoten og 60% til ORD. En kvote kan sees på som en kø av søkere. I hver opptakskjøring tas de x første inn og får tilbud om studieplass som de må takke ja til. Resten står på venteliste. En person kan stå i flere køer (en fot i hver kø...)

Listen er sortert på lærestedsnavn

Merk at poenggrensene ikke nødvendigvis er sammenlignbare mellom studier. Årsaker til dette er at noen studier har kvinnepoeng, noen studier har poeng fra opptaksprøve som inngår i poengsummen m.m.

Mange studier har ennå ledige plasser og tar inn flere søkere selv om de ikke har søkt tidligere i år:
Se RestetorgetKodeForklaring
ALLEAlle kvalifiserte søkere fikk tilbud
HOVEDHovedopptak, 20. juli
SUPPSuppleringsopptak 29. juli (noen ganger kalt varaopptak)
TRUStudiet er trukket fra årets opptak, avlyst. Ofte pga for få søkere
ÅpentÅpent studium
o.i.Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her.
ORDOrdinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne køen.
FORForkurskvote
INTKInternasjonal kvote
IVMINOIkke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUKJentekvote
MILKKvote for forsvaret
NIFKKvote for Norges idrettsforbund
NNNordnorsk kvote
NNFNordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTFKvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFFFørstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
ORDFOrdinær førstegangsvitnemålskvote
PRAPraksiskvote
SAMISKSamisk kvote
xxxyyyStudiekoden, sekssifret nummer som identifiserer studiet (xxx angir lærestedet)Ansgar Teologiske                        SUPP        HOVED
Høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
ATH 255196 Kristendom, religion, livssyn og etikk        Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255418 Interkulturell forståelse              Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255437 Musikkteknologi                   Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255752 Psykologi                      42.8 36  37.7 17 45.7 143 43.9 93
ATH 255777 Musikk                        Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255792 Musikk og helse                   Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255869 Interkulturelle studier               Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255876 Kultur- og samfunnspsykologi             Alle   Alle   37.7 12  34.6 5
ATH 255936 Praktisk teologi                   Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og                         SUPP        HOVED
designhøgskolen i Oslo                     ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
AHO 189030 Arkitekt                       142.7 177 132.9 83 142.7 192 132.9 92
AHO 189343 Design                        156.1 110 146.6 52 156.1 134 146.6 59Det teologiske                         SUPP        HOVED
Menighetsfakultet                        ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
MF 190196 Kristendom/RLE                    Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190242 Samfunnsfag                      Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190418 Interkulturell kommunikasjon             Alle   Alle   41.5 15  Alle
MF 190480 Teologi, profesjonsstudium              Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190482 Religion, kultur og samfunn              Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190927 Ungdom, kultur og trosopplæring            Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190934 Lektorprogram i RLE/rel. og etikk og samf.      Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190936 Teologi, bachelor                   Alle   Alle   Alle   AlleDronning Mauds Minne                      SUPP        HOVED
Høgskolen                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
DMMH 253130 Barnehagelærer                   37.2 44  32.4 20 38.1 108 34.2 49
DMMH 253131 Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk  Alle   Alle   37.6 15  32.0 7
DMMH 253132 Barnehagelærer, natur- og friluftsliv        42.4 24  33.0 10 44.2 68  37.5 36
DMMH 253133 Barnehagelærer, deltid               Alle   Alle   38.6 17  Alle
DMMH 253529 Barnehagelærer, flerkulturell forståelse      Alle   Alle   Alle   AlleFjellhaug Internasjonale                    SUPP        HOVED
Høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
FIH 258195 Bibel og misjon                   Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258196 Kristendomskunnskap                 Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258480 Teologi og misjon                  Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258482 2-årig studium: Kr.dom, religion, livssyn og etikk  Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258626 Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)    Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Bergen                       SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
HIB 203003 Ingeniør, bygg                    50.7 95  Alle   46.0 46  51.4 173 Alle   46.1 79
HIB 203004 Ingeniør, data                    47.7 53  Alle   42.2 23  47.7 75  Alle   42.2 31
HIB 203006 Ingeniør, elkraftteknikk               43.0 2  Alle   Alle   46.0 14  40.0 1  Alle
HIB 203009 Ingeniør, kjemi                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203011 Ingeniør, marinteknikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203012 Ingeniør, maskinteknikk               49.7 25  35.0 2  42.4 4  51.0 52  35.0 3  42.7 12
HIB 203017 Ingeniør, automatisering               49.8 12  42.0 1  Alle   49.8 22  42.0 1  Alle
HIB 203024 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203028 Ingeniør, kommunikasjonssystemer           Alle   Alle   Alle   Alle   o.i.   Alle
HIB 203045 Ingeniør, produksjonsteknikk             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203050 Sykepleierutdanning                 50.8 1173     46.7 580 50.8 1911      46.8 1031
HIB 203060 Vernepleierutdanning                 49.1 390      40.0 133 49.1 645      40.4 246
HIB 203080 Sosialt arbeid                    53.3 382      46.7 192 53.3 675      46.8 332
HIB 203096 Ingeniør, undervannsteknologi, Bergen        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203130 Barnehagelærerutd.,barns utvikling, lek og læring  33.6 9       33.0 6  35.3 31       33.2 21
HIB 203131 Barnehagelærerutd., natur, helse og bevegelse    Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203132 Barnehagelærerutd., kunst, kultur, kreativitet    Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203133 Barnehagelærerutd., språk, tekst og matematikk    Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203203 Folkehelsearbeid, kosthold og fysisk aktivitet    49.0 123      43.3 51  49.6 259      43.7 113
HIB 203369 Økonomi og administrasjon              50.5 446      46.6 284 50.5 932      46.6 620
HIB 203395 Informasjonsteknologi                47.2 59      40.2 16  47.6 93       40.4 31
HIB 203440 Faglærer kroppsøving og idrettsfag          48.8 63      44.8 39  48.8 114      44.8 81
HIB 203466 Tegnspråk og tolking                 38.0 3       Alle   42.1 12       Alle
HIB 203506 Ingeniør, undervannsteknologi, Kristiansund     TRU    TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
HIB 203529 Barnehagelærer                    35.5 8       Alle   38.9 26       Alle
HIB 203547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/kroppsøving      40.8 7       41.3 7  40.8 12       41.3 11
HIB 203548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med musikk        Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/samfunnsfag      Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med engelsk       Alle        Alle   39.0 3       37.2 3
HIB 203557 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/naturfag        Alle        Alle   40.8 8       41.5 8
HIB 203559 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med RLE         Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203561 Ingeniør, undervannsteknologi, Florø         TRU    TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
HIB 203599 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med mat og helse     Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med matematikk     51.8 63      46.3 37  52.8 121      47.0 82
HIB 203657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med samfunnsfag     48.9 50      45.8 32  50.1 123      46.8 88
HIB 203658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med norsk        Alle        Alle   43.5 24       42.9 21
HIB 203659 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med mat og helse    Alle        Alle   45.5 11       44.2 8
HIB 203660 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med musikk       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203692 Faglærer i drama og anvendt teater          Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203700 Ergoterapeututdanning                45.7 136      41.1 48  45.7 236      41.1 90
HIB 203701 Radiografutdanning                  46.3 181      39.8 62  46.3 304      39.8 106
HIB 203702 Bioingeniørutdanning                 50.2 88      46.1 48  50.5 155      46.7 80
HIB 203703 Fysioterapeututdanning                54.8 523      49.7 287 54.8 986      49.8 550
HIB 203753 Landmåling og eiendomsdesign             50.2 106      40.0 33  50.5 208      40.5 70
HIB 203822 Ingeniør, energiteknologi              Alle   Alle   Alle   45.1 14  35.0 1  44.8 4Høgskolen i Hedmark                       SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
HIHM 209050 Sykepleierutdanning, Elverum            43.1 484 35.8 182 43.1 640 35.9 240
HIHM 209052 Sykepleierutdanning, Elverum, deltid        50.0 313 34.2 42 50.4 466 36.0 73
HIHM 209053 Sykepleierutdanning, Kongsvinger          44.3 353 36.1 125 44.9 484 37.4 179
HIHM 209130 Barnehagelærerutdanning               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209132 Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209140 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209157 Faglærerutdanning i musikk             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209162 Organisasjon og ledelse               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209164 Bedriftsøkonomi, Rena                Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209183 Animasjon og digital kunst             37.7 18  31.8 5  37.7 24  33.3 10
HIHM 209185 Idrett                       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209215 Offentlig styring, ledelse og økonomi        38.5 11  o.i.   39.7 18  o.i.
HIHM 209239 Krisehåndtering                   47.1 85  Alle   50.1 156 Alle
HIHM 209242 Samfunnsfag                     Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209250 Skogbruk, årsstudium                o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209311 Landbruksteknikk, bachelor             o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209318 Regnskap og revisjon                o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209320 Agronomi, bachelor                 o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209322 Skogbruk, bachelor                 o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209323 Utmarksforvaltning                 Alle   Alle   42.8 15  Alle
HIHM 209362 Agronomi, årsstudium                Alle   Alle   44.6 11  43.2 5
HIHM 209368 Eiendomsmegling                   36.6 27  34.5 16 39.6 133 36.4 75
HIHM 209369 Økonomi og administrasjon              o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209398 Bedriftsøkonomi, Hamar               36.2 4  Alle   37.4 10  Alle
HIHM 209409 Økologisk landbruk                 44.8 6  Alle   44.8 11  Alle
HIHM 209440 Idrett - spesialisering i trenerrollen       o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209446 Mat, ernæring og helse               o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209470 Serviceledelse og markedsføring           o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209476 Music Management                  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209486 Folkehelsearbeid                  o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209530 Beredskap og krisehåndtering            44.1 36  Alle   44.1 62  Alle
HIHM 209547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert     Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209605 Friluftsliv                     o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209623 Engelsk                       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209664 Organisasjon og ledelse, deltid           42.5 32  Alle   45.0 65  Alle
HIHM 209667 Musikk                       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209668 Landbruksteknikk, årsstudium            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209672 Norsk                        Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209676 Sosialpedagogikk                  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209714 Musikkproduksjon                  43.3 27  40.0 14 43.3 54  40.0 27
HIHM 209743 Tannpleie                      43.2 89  34.6 23 43.2 129 34.6 36
HIHM 209839 Spillteknologi og simulering            45.7 51  36.3 19 45.7 85  37.2 40
HIHM 209867 Ledelse og organisasjonsutvikling          o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209935 Lektorutdanning i språkfag             Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Lillehammer                     SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
HIL 210035 Økonomi og administrasjon, bachelor         36.8 29  36.8 17      36.8 41  36.8 26
HIL 210060 Vernepleierutdanning                 43.4 256 35.2 90      43.4 384 35.2 130
HIL 210070 Barnevern                      42.5 233 37.7 96      42.5 378 37.7 171
HIL 210080 Sosialt arbeid                    45.9 318 40.0 120      45.9 493 40.0 190
HIL 210149 Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor        Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210164 Økonomi og administrasjon, årsstudium        49.3 26  40.4 11      49.3 60  40.4 24
HIL 210185 Idrett                        39.1 25  38.6 18      39.1 66  38.6 44
HIL 210220 Pedagogikk, årsstudium                45.8 48  31.2 6       45.8 86  31.2 11
HIL 210262 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210264 TV-teknikk                      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210288 Internasjonale studier med historie, årsstudium   o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210308 Kulturprosjektledelse, bachelor           Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210317 Reiselivsledelse                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210319 Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser    Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210440 Idrettsvitenskap                   40.7 40  36.5 22      40.7 77  36.5 41
HIL 210485 Sport Management                   39.2 23  37.0 10      41.1 69  40.0 34
HIL 210526 Rettsvitenskap                    50.3 281 45.7 165      50.3 467 45.7 276
HIL 210534 TV-ledelse                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210654 Kulturprosjektledelse, årsstudium          Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210676 Pedagogikk, deltid                  o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210754 Reiseliv og turisme                 o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210847 TV-regi                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210852 Pedagogikk, bachelor                 o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210867 Organisasjon og ledelse               38.7 22  33.3 9       38.7 40  33.3 17
HIL 210872 Internasjonale studier med historie, bachelor    o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210876 Psykologi                      49.6 288 44.8 148      49.6 520 44.8 279Høgskolen i Molde,                       SUPP        HOVED
Vitenskaplig høgskole                      ORD    ORDF   ORD    ORDF
i logistikk
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
HIM 211050 Sykepleierutdanning                 43.7 402 37.4 167 43.7 545 37.4 230
HIM 211060 Vernepleierutdanning                 45.1 164 34.5 45 45.1 255 34.5 66
HIM 211164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle   33.6 1  Alle
HIM 211185 Idrett og adventure                 36.2 5  32.5 2  37.6 12  33.5 4
HIM 211189 IT                          Alle   Alle   33.6 3  Alle
HIM 211238 Statsvitenskap                    Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211246 Jus                         37.5 12  32.6 5  37.5 22  35.2 14
HIM 211292 Logistikk og Supply Chain Management         39.4 9  Alle   40.7 27  29.6 1
HIM 211318 Regnskap og revisjon                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211488 Sport Management                   Alle   Alle   29.2 1  29.6 1
HIM 211841 Jus og administrasjon                42.0 16  Alle   42.0 32  29.1 4
HIM 211866 Petroleumslogistikk                 Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo og                       SUPP                       HOVED
Akershus                            ORD    FOR   IVMINO  ORDF   PRA    ORD    FOR   IVMINO  ORDF   PRA
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- ---------                         
HIOA 215003 Ingeniør, bygg                   48.4 44  Alle        Alle        51.6 131 Alle       40.6 22
HIOA 215004 Ingeniør, data                   48.4 31  27.8 1       Alle        48.6 69  35.0 4      37.0 8
HIOA 215005 Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi   Alle   Alle        Alle        44.5 33  Alle       Alle
HIOA 215009 Ingeniør, bioteknologi og kjemi           Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIOA 215012 Ingeniør, maskin                  44.5 20  Alle        Alle        47.7 56  27.5 1      36.5 2
HIOA 215050 Sykepleierutdanning, Oslo              47.0 2268          40.0 895      47.2 3331          40.4 1387
HIOA 215054 Sykepleierutdanning, Kjeller            46.2 1181          39.7 418      46.2 1548          39.7 555
HIOA 215055 Sykepleierutdanning, Sandvika            49.7 927           39.6 331      50.5 1280          40.0 494
HIOA 215060 Vernepleierutdanning, Kjeller            46.7 515           38.1 144      46.9 812          38.8 252
HIOA 215061 Vernepleierutdanning, Kjeller, deltid        47.2 263           30.8 13       48.2 382          31.7 23
HIOA 215063 Vernepleierutdanning, Sandvika, deltid       48.5 402           33.9 38       49.0 600          35.2 76
HIOA 215070 Barnevernspedagogutdanning             50.5 956           43.8 391      50.5 1557          43.8 674
HIOA 215071 Barnevernspedagogutdanning, deltid         42.2 49                     42.2 50
HIOA 215080 Sosialt arbeid                   50.0 968           43.3 372      50.3 1494          43.6 615
HIOA 215085 Arkivvitenskap, bachelor              48.9 61           Alle        49.0 97           Alle
HIOA 215105 Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel   Alle                       Alle
HIOA 215106 Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag, deltid  Alle                       Alle
HIOA 215109 Yrkesfaglærer, bygg og anleggsteknikk        Alle                       Alle
HIOA 215123 Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag      Alle                       Alle
HIOA 215124 Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag   Alle                       Alle
HIOA 215126 Yrkesfaglærerutdanning i design- og håndverksfag  Alle                       Alle
HIOA 215127 Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag         Alle                       Alle
HIOA 215129 Yrkesfaglærer, teknikk og ind prod.         Alle                       Alle
HIOA 215130 Barnehagelærerutdanning               43.4 245           30.8 27       43.9 416          32.7 73
HIOA 215131 Barnehagelærerutdanning, deltid           Alle             Alle        Alle            Alle
HIOA 215138 Administrasjon og ledelse              48.5 481           41.0 190      50.8 1083          43.2 495
HIOA 215140 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag    40.4 9            39.1 8       40.4 19           39.1 16
HIOA 215150 Faglærerutdanning i formgiving/kunst/håndverk    Alle             Alle        Alle            Alle
HIOA 215162 Økonomi og ledelse                 61.4 368           48.0 77       61.8 819          48.7 217
HIOA 215185 Kroppsøving og idrett                48.0 89           38.6 38       52.9 240          43.0 105
HIOA 215200 Kunst og design - studieretn. kunst og formidling  44.9 30           Alle        51.1 103          38.3 13
HIOA 215221 Tegnspråk                      50.0 78           Alle        51.0 145          Alle
HIOA 215253 Økonomi og ledelse, deltid             61.0 262           41.6 27       61.4 532          42.4 76
HIOA 215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor    41.0 39           Alle        45.5 119          Alle
HIOA 215369 Økonomi og adm. / revisjon / Facility Management  50.0 475           43.3 198      51.5 1037          44.3 484
HIOA 215395 Informasjonsteknologi                49.7 117           36.0 15       50.5 208          38.5 35
HIOA 215405 Produktdesign                    o.i.             o.i.        o.i.            o.i.
HIOA 215408 Samfunnsernæring                  49.6 99           41.9 35       49.6 187          41.9 71
HIOA 215439 Drama og teaterkommunikasjon, bachelor       46.1 35           39.1 16       46.1 60           39.7 32
HIOA 215449 Anvendt datateknologi                49.4 303           38.4 64       50.0 515          38.8 125
HIOA 215454 Journalistikk                    52.8 220      44.7 2  46.0 91  Alle   55.6 571      46.9 4  47.7 244 Alle
HIOA 215466 Tegnspråk og tolking                45.7 47           35.1 5       45.7 83           35.1 13
HIOA 215472 Kunst og design - studieretn. mote og produksjon  53.0 94           44.2 28       53.9 206          47.5 75
HIOA 215484 Utviklingsstudier, bachelor             45.7 104           39.6 35       45.7 193          40.0 76
HIOA 215511 Lærerutdanning for tospråklige lærere - Naturfag  Alle             Alle        Alle            Alle
HIOA 215547 Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn       40.7 22           38.8 16       40.7 32           38.8 25
HIOA 215554 Prehospitalt arbeid - paramedic           53.9 89           43.0 37       53.9 101          43.0 40
HIOA 215562 Lærerutdanning for tospråklige lærere - RLE     Alle             Alle        Alle            Alle
HIOA 215601 Arkivvitenskap, årsstudium             53.5 77           Alle        57.8 138          Alle
HIOA 215602 Design og kommunikasjon i digitale medier      54.8 116           31.4 5       56.0 267          37.2 24
HIOA 215603 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium   46.2 32           Alle        49.8 71           Alle
HIOA 215604 Medier og kommunikasjon, årsstudium         54.1 107           45.1 33       54.1 265          45.1 88
HIOA 215618 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium      51.3 66           45.4 25       54.8 132          46.2 54
HIOA 215651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - norsk    45.6 14           41.1 7       46.8 42           42.8 23
HIOA 215655 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - engelsk   48.4 41           40.8 15       48.4 63           40.8 28
HIOA 215657 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - matematikk 51.6 70           44.3 34       51.6 104          44.3 55
HIOA 215691 Utviklingsstudier, årsstudium            52.0 106           41.3 29       52.1 199          41.3 57
HIOA 215696 Trafikklærerutdanning                50.7 175                     51.4 234
HIOA 215700 Ergoterapeututdanning                45.4 246           37.5 74       45.4 398          37.5 117
HIOA 215701 Radiografutdanning                 49.2 378           41.8 135      49.2 564          41.8 199
HIOA 215702 Bioingeniørutdanning                51.7 179           45.6 88       52.0 260          45.7 128
HIOA 215703 Fysioterapeututdanning               54.7 652           48.7 304      54.7 1237          48.7 605
HIOA 215706 Fysioterapeututdanning, mensendieck         53.0 360           46.2 157      53.2 672          46.4 312
HIOA 215749 Farmasiutdanning                  51.4 166           46.6 79       51.8 234          47.0 114
HIOA 215822 Ingeniør, energi og miljø              Alle   Alle        Alle        39.8 7  Alle       Alle
HIOA 215848 Fotojournalistikk                  Alle             Alle        Alle            Alle
HIOA 215850 Medier og kommunikasjon, bachelor          49.2 145           42.2 48       50.5 299          42.6 117
HIOA 215876 Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse     47.0 124           41.3 37       48.5 236          42.5 87
HIOA 215953 Yrkesfaglærer, bygg og anleggsteknikk, nettbasert  Alle                       Alle
HIOA 215954 Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag, nettbasert   Alle                       Alle
HIOA 215957 Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel   Alle                       Alle
HIOA 215958 Yrkesfaglærer, teknikk og ind prod., nettbasert   Alle                       AlleHøgskulen i Sogn og                       SUPP             HOVED
Fjordane                            ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
HISF 216003 Ingeniør bygg og anlegg               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HISF 216005 Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HISF 216050 Sykepleierutdanning, Førde, bachelor        44.0 449      39.3 166 44.3 650      39.6 262
HISF 216052 Sykepleierutdanning, Førde, bachelor        42.5 218      36.3 78  42.5 286      36.3 104
HISF 216060 Vernepleierutdanning                42.9 123      37.4 41  42.9 206      37.4 69
HISF 216070 Barnevernspedagogutdanning             40.5 74      35.2 31  40.6 160      35.8 65
HISF 216080 Sosialt arbeid                   43.2 92      38.9 39  43.2 273      38.9 118
HISF 216130 Barnehagelærarutdanning               Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216170 Engelsk                       Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216185 Idrett                       38.8 28      40.0 20  38.8 58       40.0 41
HISF 216242 Samfunnsfag                     Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216246 Jus                         39.7 13      36.0 7  39.7 33       40.1 18
HISF 216302 Friluftsliv                     42.3 9       Alle   42.3 23       32.4 2
HISF 216310 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur    41.5 22      37.3 8  41.5 32       37.3 11
HISF 216330 Reiselivsledelse                  Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216351 Ungdomssosiologi                  o.i.        o.i.   Alle        Alle
HISF 216368 Eiendomsmegling                   38.3 39      35.7 26  38.7 141      37.4 84
HISF 216369 Økonomi og administrasjon              40.2 27      36.7 8  40.2 59       36.7 27
HISF 216373 Naturfag                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216440 Idrett, fysisk aktivitet og helse          37.7 14      35.7 8  37.7 33       35.7 23
HISF 216469 Geologi og geofare                 Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216481 Historie                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216485 Idrett og kroppsøving                39.3 18      34.6 6  39.3 34       34.6 14
HISF 216509 Personlig trener                  41.1 34      38.2 22  41.8 83       38.2 47
HISF 216526 Økonomi og jus                   37.2 16      35.1 9  37.2 38       36.0 22
HISF 216547 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216651 Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216754 Reiseliv                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216822 Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HISF 216835 Fornybar energi                   38.4 4       Alle   38.4 10       Alle
HISF 216927 Sosiologi - ungdomssosiologi            o.i.        o.i.   Alle        AlleHøgskolen Stord/Haugesund                    SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
HSH 218002 Ingeniør, brannsikkerhet               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218012 Ingeniør, maskin                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218047 Ingeniør, HMS                    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218050 Sykepleierutdanning, Stord              43.8 410      38.3 161 43.8 560      38.8 232
HSH 218056 Sykepleierutdanning, Haugesund            45.0 440      38.8 188 45.1 636      39.0 269
HSH 218130 Barnehagelærerutdanning               38.4 37      32.4 15  39.8 63       32.4 25
HSH 218157 Faglærerutdanning i musikk              Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218353 Nautikk (Sjøoffiser)                 43.1 26      37.6 13  43.1 50       37.6 20
HSH 218369 Økonomi og administrasjon              Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218414 Økonomi og administrasjon, deltid          42.0 16      Alle   44.5 32       Alle
HSH 218437 Bachelor i Community Music              Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218505 Kunst og håndverk                  Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218547 Grunnskolelærer 1-7                 Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218623 Engelsk                       Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218649 Idrett/kroppsøving                  Alle        Alle   38.8 38       40.0 23
HSH 218651 Grunnskolelærer 5-10                 Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218667 Musikk                        Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218680 Samfunnsfag                     Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Sørøst-                       SUPP             HOVED
Norge, studier i Buskerud                    ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
og Vestfold
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
HSN-BV 222004 Ingeniør, data, Horten              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN-BV 222012 Ingeniør, produktdesign              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN-BV 222017 Ingeniør, elektro-automasjon           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN-BV 222044 Skipsfart logistikk                Alle        Alle   36.0 8       Alle
HSN-BV 222050 Sykepleierutdanning, Horten            45.5 467      38.7 152 45.5 623      38.7 197
HSN-BV 222051 Sykepleierutdanning, Drammen           46.3 978      39.1 328 46.8 1333      39.6 461
HSN-BV 222068 Ingeniør, elektro                 Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN-BV 222069 Ingeniør, maskin                 Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN-BV 222130 Barnehagelærer, Horten              39.9 37      Alle   40.6 67       Alle
HSN-BV 222131 Barnehagelærer, Horten, deltid          Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222132 Barnehagelærer, Drammen              41.0 63      26.5 1  42.6 118      30.0 9
HSN-BV 222155 Lysdesign                     Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222179 Historie, årsstudium               Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222205 Matematikk                    Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222210 Norsk, årsstudium                 o.i.        o.i.   Alle        Alle
HSN-BV 222240 Sosiologi, årsstudium               42.8 23      31.6 1  42.8 54       31.6 6
HSN-BV 222246 Jus, årsstudium                  47.2 55      40.8 27  48.1 108      41.2 55
HSN-BV 222251 Visuell kommunikasjon               42.6 17      Alle   45.0 71       34.6 15
HSN-BV 222291 Siviløkonom, Kongsberg              o.i.        o.i.   Alle        Alle
HSN-BV 222317 Reiselivsledelse                 TRU        TRU    TRU         TRU
HSN-BV 222318 Regnskap og revisjon               Alle        Alle   34.3 5       Alle
HSN-BV 222330 Økonomi og ledelse, Drammen            45.2 82      37.3 27  46.1 197      39.0 68
HSN-BV 222345 Siviløkonom, Ringerike              Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222351 Ungdomskunnskap                  40.4 16      Alle   40.4 24       Alle
HSN-BV 222352 Marinteknisk drift                Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222353 Maritim nautikk                  36.7 5       Alle   38.0 12       Alle
HSN-BV 222359 Markedsføring                   Alle        Alle   32.9 26       34.4 20
HSN-BV 222369 Økonomi og ledelse, Horten            Alle        Alle   40.2 79       31.5 15
HSN-BV 222395 IT og informasjonssystemer, Ringerike, bachelor  35.0 8       Alle   35.5 24       Alle
HSN-BV 222404 Økonomi og ledelse, Kongsberg           Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222414 Økonomi og ledelse, Ringerike           Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222440 Idrett, ernæring og helse             42.0 43      36.4 17  43.0 110      38.9 48
HSN-BV 222453 IT og informasjonssystemer, Horten, bachelor   43.2 46      Alle   43.2 72       Alle
HSN-BV 222481 Historie, bachelor                Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222503 Ingeniør, data, Kongsberg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN-BV 222512 International Teacher Education (ITEPS)      42.4 13      Alle   45.1 23       Alle
HSN-BV 222526 Jus, bachelor                   50.5 190      44.3 98  50.8 323      44.7 173
HSN-BV 222547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Horten       Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222548 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen       Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222550 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, estetisk modell   TRU        TRU    TRU         TRU
HSN-BV 222551 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sandvika      TRU        TRU    TRU         TRU
HSN-BV 222620 IT og informasjonssystemer, Ringerike, årsstudium Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222623 Engelsk, årsstudium                42.6 9       Alle   42.9 15       Alle
HSN-BV 222642 Kunst og design                  Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222651 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Drammen  Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222655 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Horten  Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222657 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, MAT+NAT, Horten  Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222658 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, MAT+NAT, Drammen  Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222659 Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, SAM+MAT      Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222663 Event & Sport Management, deltid         Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222667 Musikk                      Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222684 Lektorutdanning i historie            Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222687 Lektorutdanning i norsk              Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222701 Radiografi                    46.0 230      38.6 61  46.7 324      39.1 80
HSN-BV 222717 Internasjonal forståelse og samarbeid       Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222823 Ingeniør, mikro- og nanosystemteknologi      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN-BV 222843 Lektorutdanning i realfag             TRU        TRU    TRU         TRU
HSN-BV 222867 Jus og ledelse                  43.3 64      39.8 42  43.3 119      40.3 76
HSN-BV 222880 Sosiologi, bachelor                36.0 15      Alle   36.0 25       Alle
HSN-BV 222881 Statsvitenskap                  39.5 23      Alle   40.5 42       31.3 4
HSN-BV 222887 Engelsk, bachelor                 o.i.        o.i.   Alle        Alle
HSN-BV 222889 Norsk, bachelor                  Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-BV 222894 Optometri                     42.2 103      36.7 29  42.2 145      36.7 48
HSN-BV 222952 Event & Sport Management             37.0 1       Alle   40.9 11       AlleHøgskolen i Sørøst-                       SUPP             HOVED
Norge, studier i Telemark                    ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
HSN-T 220003 Ingeniør bygg - byggdesign             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN-T 220006 Ingeniør elektro - elkraftteknikk         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN-T 220012 Ingeniør maskin - maskinteknisk design       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN-T 220033 Ingeniør bygg - plan og infrastruktur       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN-T 220050 Sykepleierutdanning                45.9 494      39.6 166 45.9 674      39.6 222
HSN-T 220051 Sykepleierutdanning, deltid            45.1 286      32.5 26  45.1 387      32.5 33
HSN-T 220060 Vernepleierutdanning                45.4 257      36.3 60  45.4 363      36.3 86
HSN-T 220070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn        45.1 224      37.7 67  45.2 322      37.8 98
HSN-T 220090 Ingeniør elektro - informatikk & automatisering  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSN-T 220098 Design i nye medier                o.i.        o.i.   Alle        Alle
HSN-T 220130 Barnehagelærerutdanning, Notodden         o.i.        o.i.   Alle        Alle
HSN-T 220131 Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid     37.2 12      Alle   37.2 17       Alle
HSN-T 220133 Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn         43.0 68      33.8 12  43.0 91       33.8 16
HSN-T 220140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220150 Faglærer i formgiving, kunst og håndverk      Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220164 Bedriftsøkonomi, Bø                Alle        Alle   35.8 3       Alle
HSN-T 220167 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn             36.8 5       Alle   36.8 8       Alle
HSN-T 220170 Engelsk                      Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220172 Friluftsliv, kultur og naturveiledning       Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220179 Historie                      Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220185 Idrett                       Alle        Alle   34.4 14       33.2 8
HSN-T 220187 Informasjonsbehandling               Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220210 Norsk                       Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220302 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning      Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220308 Kulturledelse                   Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220317 Turisme og ledelse                 Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220318 Revisjon og regnskap                Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220359 Internasjonal markedsføring            Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220366 Idehistorie                    Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220368 Eiendomsmegling                  44.7 97      39.6 49  45.0 241      39.6 135
HSN-T 220369 Økonomi og administrasjon             Alle        Alle   29.8 1       29.2 1
HSN-T 220388 Økologi og naturforvaltning            Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220395 Informatikk                    Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220412 Informasjonsbehandling, nettbasert         47.9 64      Alle   47.9 87       Alle
HSN-T 220440 Idrettsvitenskap                  Alle        Alle   37.6 19       32.1 5
HSN-T 220441 Visuelle kunstfag og design            Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220442 Folkekunst, bachelor                Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220443 Folkemusikk, bachelor               Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220447 Natur, miljø og friluftsliv            Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220448 Forurensing og miljø                Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220449 Informasjonssystemer                32.7 1       Alle   32.7 1       Alle
HSN-T 220481 Historiske fag                   Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220505 Leire - kunst og design 1             Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220532 Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1     Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220543 Tekstil - kunst og design 1            Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden       Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn       Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden, deltid   Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert    Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220602 Digital mediedesign                Alle        Alle   49.1 32       Alle
HSN-T 220605 Natur og miljø                   Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220613 Historie, deltid                  Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220622 Engelsk, deltid                  47.3 44      Alle   47.3 62       Alle
HSN-T 220628 Folkekunst, årsstudium               Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220629 Folkemusikk, årsstudium              Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220630 Kunst og håndverk                 Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220637 Tegning - bilde                  Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220649 Kroppsøving og idrettsfag             o.i.        o.i.   Alle        Alle
HSN-T 220651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn      o.i.        o.i.   Alle        Alle
HSN-T 220655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, desentralisert    Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden       Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220662 Naturfag                      Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220672 Norsk, deltid                   46.1 47      Alle   46.1 68       Alle
HSN-T 220676 Spesialpedagogikk - grunnutdanning         41.2 17      Alle   51.5 99       Alle
HSN-T 220688 Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi     Alle   o.i.   Alle   Alle   o.i.   Alle
HSN-T 220853 Spesialpedagogikk                 40.9 24      Alle   46.3 73       32.8 4
HSN-T 220895 Innovasjon og entreprenørskap           Alle        Alle   Alle        Alle
HSN-T 220913 Spansk                       o.i.        o.i.   Alle        Alle
HSN-T 220921 Språk og litteratur                Alle        Alle   Alle        AlleHøgskulen i Volda                        SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
HVO 223070 Sosialt arbeid, barnevernspedagog          39.0 84  33.7 34      39.0 142 33.7 57
HVO 223080 Sosialt arbeid, sosionom               41.9 127 35.7 39      41.9 243 35.7 83
HVO 223130 Barnehagelærerutdanning               o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223170 Engelsk, deltid                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223179 Historie, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223196 Religion, livssyn og etikk              Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223210 Norsk (nordisk)                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223211 Norsk (nordisk), deltid               o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223285 Samfunnsvitenskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223430 Media, IKT og design                 31.6 5  32.7 3       31.6 7  32.7 4
HVO 223437 Musikk, bachelor                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223439 Teater og drama, bachelor              o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223440 Friluftsliv, bachelor                38.4 2  Alle        44.6 17  Alle
HVO 223446 Matkultur og helse                  Alle   Alle        47.2 15  Alle
HVO 223451 Animasjon                      Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223452 Planlegging og administrasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223453 PR, kommunikasjon og media              36.3 3  36.8 3       36.7 15  36.8 13
HVO 223472 Kunst og håndverk, bachelor             o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223481 Historie, bachelor                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223485 Idrett, bachelor                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. årstrinn       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223605 Friluftsliv, årsstudium               53.9 15  44.5 3       56.9 48  47.7 17
HVO 223618 Teater og drama, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223623 Engelsk                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223630 Kunst og håndverk, årsstudium            o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223649 Idrett, årsstudium                  o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. årstrinn       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223663 Mediekunnskap                    o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223667 Musikk, årsstudium                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223723 Journalistikk, spesialisering avis/nett       42.8 16  42.3 11 o.i.   42.9 35  43.2 21  o.i.
HVO 223849 Journalistikk, spesialisering tv/radio        49.0 63  47.2 37 o.i.   49.2 149 47.3 81  o.i.
HVO 223891 Språk og litteratur                 Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223929 Religion og livssyn                 Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold                       SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
HIØ 224003 Ingeniør, bygg                    43.0 15  32.0 1  Alle   43.0 23  Alle   37.4 3
HIØ 224004 Ingeniør, data                    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224009 Ingeniør, kjemi                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224012 Ingeniør, maskin                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224035 Økonomi og administrasjon              40.2 65      35.1 24  40.3 104      35.1 35
HIØ 224050 Sykepleierutdanning                 44.7 684      37.3 245 44.7 857      37.3 300
HIØ 224060 Vernepleierutdanning                 44.5 273      36.1 82  44.5 370      36.1 107
HIØ 224061 Vernepleierutdanning, deltid             Alle             Alle
HIØ 224070 Barnevern                      45.6 297      39.3 108 45.6 436      39.6 158
HIØ 224080 Sosialt arbeid                    48.0 365      40.8 114 48.0 548      40.8 183
HIØ 224130 Barnehagelærerutdanning               37.2 41      Alle   37.3 56       Alle
HIØ 224131 Barnehagelærerutdanning, deltid           Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224170 Engelsk                       Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224210 Norsk                        50.7 13      Alle   50.7 19       Alle
HIØ 224238 Statsvitenskap                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224244 Tysk                         39.2 2       Alle   39.2 3       Alle
HIØ 224270 Informatikk: design og utvikling av IT-systemer   37.4 3       Alle   38.2 7       Alle
HIØ 224318 Regnskap og revisjon                 41.8 41      32.3 5  42.9 52       32.3 7
HIØ 224398 Bedriftsøkonomi                   39.6 15      Alle   42.4 32       Alle
HIØ 224453 Informasjonssystemer                 41.0 37      30.5 2  41.2 59       30.5 4
HIØ 224455 Internasjonal kommunikasjon             Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224474 Samfunn, språk og kultur               Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224505 Kunst og håndverk                  40.6 5       Alle   46.6 11       Alle
HIØ 224547 Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224610 Fransk                        Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224620 Informasjonsteknologi                Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224626 Religion, livssyn og etikk              41.0 8       Alle   41.4 12       Alle
HIØ 224649 Kroppsøving og idrett                38.5 31      36.4 18  38.5 45       36.4 29
HIØ 224651 Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224661 Matematikk                      Alle        o.i.   Alle        o.i.
HIØ 224666 Naturfag                       Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224667 Musikk                        Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224680 Samfunnsfag                     45.7 16      35.9 3  45.7 24       35.9 4
HIØ 224702 Bioingeniørutdanning                 46.0 46      39.1 10  47.0 66       39.3 16
HIØ 224824 Ingeniør, industriell design             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224845 Digitale medier                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224895 Innovasjon og prosjektledelse            43.9 36      34.6 8  43.9 71       36.4 17
HIØ 224900 Arbeids- og velferdsfag               42.0 55      Alle   42.0 73       Alle
HIØ 224912 Spansk                        46.9 22      Alle   46.9 31       AlleHøyskolen Diakonova                       SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
HD 232050 Sykepleierutdanning                  48.0 1119 41.3 410 48.4 1575 41.6 603Lovisenberg diakonale                      SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
LDH 230050 Sykepleierutdanning                 50.0 1387 43.5 531 51.8 2073 44.7 844NLA Høgskolen                          SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
NLA 254087 Komm., livssyn, kristen apologetikk, bachelor    TRU    TRU        TRU    TRU
NLA 254088 Komm., livssyn, kristen apologetikk, årsstudium   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254130 Barnehagelærer                    Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254162 Menighet og ledelse                 Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254177 Informasjons- og kommunikasjonsarbeid        TRU    TRU        TRU    TRU
NLA 254185 Idrett                        46.5 83  43.2 53      46.5 174 43.2 116
NLA 254195 Praktisk teologi og ledelse, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254196 Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254220 Pedagogikk, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254329 Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Oslo    Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254418 Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254454 Journalistikk, bachelor               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254470 Økonomi og administrasjon              41.3 86  37.2 26      41.5 191 37.4 82
NLA 254480 Teologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn             Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254604 Journalistikk, årsstudium              Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254626 Praktisk teologi og ledelse, bachelor        Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254642 Kunst og håndverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn             Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254656 Utøvende musikk, fordypning i korledelse       Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254662 Naturfag (5.-10. trinn)               Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254667 Musikk                        Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254717 Interkulturell forståelse, vekt på Norge       Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254777 Utøvende musikk, fordypning i låtskriving      Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254789 Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254791 Interkulturell forståelse, vekt på Kina       Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254852 Pedagogikk, bachelor                 Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254872 Interkulturell forståelse              Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254895 Innovasjon og ledelse                38.4 13  Alle        40.0 36  Alle
NLA 254902 Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar    Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254929 Religion og kultur                  Alle   Alle        Alle   AlleNord universitet                        SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
NORD 204050 Sykepleierutdanning, Bodø              43.3 286 37.8 121      44.7 427 39.2 192
NORD 204055 Sykepleierutdanning, Mo i Rana           41.7 154 35.0 55      41.9 204 36.3 76
NORD 204056 Sykepleierutdanning, Levanger            46.9 399 42.1 167      47.0 604 42.8 260
NORD 204058 Sykepleierutdanning, Namsos             42.7 227 36.3 62      43.5 327 37.1 103
NORD 204059 Sykepleierutdanning, Bodø, deltid          42.4 119 Alle        44.0 186 Alle
NORD 204060 Vernepleierutdanning                42.0 87  34.2 21      42.0 128 34.2 30
NORD 204070 Barnevern                      40.0 62  33.0 15      40.7 124 34.7 40
NORD 204080 Sosialt arbeid                   40.6 117 35.2 33      41.0 231 35.8 74
NORD 204083 Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, master           Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204084 Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, master            Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204089 Film & TV                      Alle   Alle        46.0 26  40.9 12
NORD 204097 Økonomi, markedsføring og ledelse, Vesterålen    Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204130 Barnehagelærer, Vesterålen             Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204131 Barnehagelærer, Bodø                Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204132 Barnehagelærer, Nesna                Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204134 Barnehagelærer, Levanger              Alle   Alle        37.0 15  27.3 5
NORD 204162 Personalledelse og kompetanseutvikling, Bodø    Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204164 Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium        Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204170 Engelsk, årsstudium                 Alle   Alle        34.1 2  32.4 2
NORD 204172 Utmarksforvaltning, årsstudium           Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204185 Personlig trener                  Alle   Alle        41.4 41  36.2 21
NORD 204189 Informasjonssystemer, årsstudium          Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204207 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204211 Nordlige studier                  Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204218 Økonomi, markedsføring og ledelse, Bodø       Alle   Alle        44.6 33  Alle
NORD 204233 Grunnstudium                    38.0 11  34.8 5       39.4 26  38.8 11
NORD 204240 Sosiologi, Steinkjer                Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204246 Offentlig rett                   Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204276 Lederskap                      TRU    TRU        TRU    TRU
NORD 204312 Økonomi og landbruk                 Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204318 Regnskap og revisjon                39.7 4  Alle        39.7 5  Alle
NORD 204321 Husdyrfag, velferd og produksjon          Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204323 Utmarksforvaltning, bachelor            Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204342 Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor         38.2 21  34.8 8       38.2 40  34.8 18
NORD 204345 Siviløkonom                     43.5 6  41.9 4       43.5 16  41.9 14
NORD 204353 Nautikk, maritim økonomi og ledelse         TRU    TRU        TRU    TRU
NORD 204364 Musikkped. og formidler i kulturskolen       o.i.   o.i.        Alle   Alle
NORD 204368 Eiendomsmegling                   38.0 37  34.8 20      40.4 137 37.9 73
NORD 204369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204396 Geografi                      Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204398 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, årsstudium      Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204419 Kommunal økonomi og ledelse             Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204421 Husdyrvelferd                    Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204427 Animal Science                   47.2 12  46.0 9       47.4 26  46.2 22
NORD 204430 3D & VFX                      42.5 13  32.7 4       46.1 30  36.7 11
NORD 204440 Idrett, Bodø, bachelor               Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204453 Informasjonssystemer, bachelor           Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204454 Journalistikk                    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
NORD 204455 Engelsk, bachelor                  Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor       42.1 10  33.8 3       42.1 12  33.8 5
NORD 204472 Kunst og håndverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204473 Internasjonal markedsføring             34.0 9  32.8 7       34.0 24  32.8 20
NORD 204481 Historie, bachelor                 Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204486 Idrett, Levanger, årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204488 Idrettsvitenskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204489 Kroppsøving og idrettsfag, faglærer         Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204504 Dyrepleie                      51.8 135 41.7 61      52.1 248 42.2 117
NORD 204516 Regnskap                      Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204547 Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd.          Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204548 Gr.sk.lærer 1-7, Vikna, yrkesutd., samlingsbasert  Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204550 Gr.sk.lærer 1-7, Nesna, yrkesutd., samlingsbasert  TRU    TRU        TRU    TRU
NORD 204551 Gr.sk.lærer 1-7, Levanger, yrkesutd.        Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204557 Gr.sk.lærer 1-7, Nesna, master, samlingsbasert   TRU    TRU        TRU    TRU
NORD 204596 Friluftsliv, Levanger                Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204599 Grunnskolelærer 1-7. trinn             Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204604 Digitale medier                   TRU    TRU        TRU    TRU
NORD 204605 Friluftsliv, Bodø                  Alle   Alle        46.4 18  Alle
NORD 204613 Historie, årsstudium, nettbasert          39.5 2  Alle        39.5 8  Alle
NORD 204623 Engelsk for 5.-10. trinn              Alle   Alle        41.8 7  Alle
NORD 204639 Musikk, faglærer                  o.i.   o.i.        Alle   Alle
NORD 204642 Visuelle kunstfag                  Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204649 Idrett, Bodø, årsstudium              Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204651 Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd.          Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204655 Gr.sk.lærer 5-10, Nesna, yrkesutd., samlingsbasert Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204657 Gr.sk.lærer 5-10, Levanger, yrkesutd.        Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204658 Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, master, samlingsbasert   Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204659 Gr.sk.lærer 5-10, Nesna, master, samlingsbasert   Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204660 Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd., samlingsbasert  Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204664 Personalledelse og kompetanseutvikling, Mo i Rana  Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204667 Musikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204673 Spill- og opplevelsesteknologi           39.7 30  36.4 19      40.6 48  38.0 30
NORD 204680 Samfunnsfag                     54.4 20  36.8 1       54.4 37  36.8 4
NORD 204696 Trafikklærer                    43.3 127           44.2 172
NORD 204717 Internasjonale relasjoner, årsstudium        Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204749 Farmasi                       44.0 38  41.8 18      47.2 72  42.8 31
NORD 204750 Revisjon                      Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204799 Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd., samlingsbasert  Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204867 Havbruksdrift og ledelse              44.8 45  33.8 5       45.8 87  35.9 19
NORD 204872 Internasjonale relasjoner, bachelor         Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204880 Sosiologi, Bodø                   Alle   Alle        Alle   Alle
NORD 204955 Human Resource Management (HRM)           Alle   Alle        Alle   AlleNorges Handelshøyskole                     SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
NHH 191345 Siviløkonomutdanningen                56.5 796 52.9 661 56.5 1421 52.9 1166Norges idrettshøgskole                     SUPP                  HOVED
                                ORD    MILK   NIFK   ORDF   ORD    MILK   NIFK   ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------                                   
NIH 150140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag         51.1 84           45.5 63  51.5 181           46.2 135
NIH 150172 Friluftsliv                     48.3 51           35.2 8  50.3 118           37.1 24
NIH 150440 Idrettsvitenskap                   52.9 339 o.i.   o.i.   47.2 169 52.9 657 o.i.   o.i.   47.2 330
NIH 150649 Idrett og samfunn                  49.0 101           43.1 48  49.2 216           43.4 110Norges miljø- og                        SUPP             HOVED
biovitenskapelige                        ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
universitet
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
NMBU 192199 Ettårig grunnstudium                55.0 84  50.4 40      55.7 175 51.0 91
NMBU 192230 Eiendom                       50.1 86  42.4 38      50.8 144 43.3 68
NMBU 192233 Frie realfag                    58.4 14  Alle        58.4 31  Alle
NMBU 192299 Bioteknologi                    52.2 41  51.1 28      52.2 67  51.1 47
NMBU 192310 Landskapsingeniør                  48.1 69  43.0 25      48.1 113 43.0 46
NMBU 192321 Husdyrvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
NMBU 192322 Skogfag                       44.0 24  39.3 8       44.0 41  39.3 17
NMBU 192327 Biologi                       47.3 34  47.7 23      47.3 44  47.7 31
NMBU 192332 Kjemi                        o.i.   o.i.        Alle   Alle
NMBU 192369 Økonomi og administrasjon              46.7 119 42.1 48      47.3 222 42.4 108
NMBU 192377 Miljø og naturressurser               Alle   Alle        Alle   Alle
NMBU 192388 Økologi og naturforvaltning             Alle   Alle        Alle   Alle
NMBU 192406 Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor   45.9 2  Alle        47.4 15  37.1 2
NMBU 192468 Samfunnsøkonomi                   50.2 85  42.4 39      50.2 152 42.4 76
NMBU 192484 Internasjonale miljø- og utviklingsstudier     47.3 35  46.4 13      47.3 67  46.4 29
NMBU 192504 Dyrepleie                      56.4 383 47.9 166      56.5 666 48.4 285
NMBU 192732 Landskapsarkitektur                 54.7 121 48.6 59      55.1 224 48.6 109
NMBU 192759 Byggeteknikk og arkitektur             55.3 70  50.1 42      55.4 115 50.1 67
NMBU 192766 Maskin-, prosess- og produktutvikling        53.1 36  50.3 19      53.4 67  50.3 33
NMBU 192767 Industriell økonomi                 57.8 71  51.9 36      57.9 117 52.6 65
NMBU 192772 Veterinærstudiet                  62.0 249 55.2 160 56.8 2  62.0 379 55.2 241 56.8 2
NMBU 192783 Kjemi og bioteknologi                52.7 13  50.8 10      52.7 32  50.8 25
NMBU 192784 Miljøfysikk og fornybar energi           55.9 60  54.3 41      55.9 95  54.3 71
NMBU 192809 Vann- og miljøteknikk                53.0 26  48.6 11      55.3 54  49.8 23
NMBU 192813 Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master    50.7 5  Alle        51.5 13  Alle
NMBU 192835 Fornybar energi                   50.0 71  46.8 34      50.0 144 47.4 71
NMBU 192842 Plantevitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
NMBU 192843 Lektorutdanning i realfag              46.4 7  44.3 6       46.4 10  44.3 9
NMBU 192857 Energi- og miljøfysikk               52.1 28  51.0 21      52.3 45  51.0 34
NMBU 192864 Matvitenskap og ernæring              44.2 6  42.7 3       44.2 14  42.7 7
NMBU 192949 By- og regionplanlegging              52.7 83  46.9 40      52.7 147 46.9 63Norges teknisk-                         SUPP                       HOVED
naturvitenskapelige                       ORD    FOR   INTK   JNTNUK  ORDF   ORD    FOR   INTK   JNTNUK  ORDF
universitet
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- ---------                         
NTNU 194003 Ingeniør, bygg, Gjøvik               38.9 9  Alle             Alle   44.8 37  Alle            38.0 7
NTNU 194004 Ingeniør, data, Gjøvik               37.3 8  o.i.             38.2 5  43.2 26  o.i.            41.5 15
NTNU 194005 Ingeniør, elektro, Gjøvik              Alle   Alle             Alle   Alle   Alle            Alle
NTNU 194006 Ingeniør, elkraftsystemer              Alle   Alle             Alle   Alle   Alle            Alle
NTNU 194009 Ingeniør, kjemi                   48.6 40  Alle             47.8 27  48.6 60  Alle            48.6 43
NTNU 194012 Ingeniør, maskin, Gjøvik              Alle   o.i.             Alle   39.2 6  o.i.            37.5 3
NTNU 194013 Ingeniør, materialteknologi             49.3 54  Alle             46.8 30  49.3 86  Alle            46.8 47
NTNU 194016 Ingeniør, logistikk                 48.8 32  Alle             45.3 16  49.9 57  Alle            45.3 31
NTNU 194017 Ingeniør, automatiseringsteknikk          Alle   Alle             Alle   Alle   Alle            Alle
NTNU 194018 Ingeniør, olje- og gassteknologi          Alle   Alle             Alle   Alle   Alle            Alle
NTNU 194023 Ingeniør, bygg, Ålesund               43.7 14  Alle             43.9 4  43.9 27  Alle            43.9 10
NTNU 194034 Ingeniør, maskin, Trondheim             52.5 129 27.5 3            48.0 88  52.5 210 27.5 4           48.0 137
NTNU 194035 Økonomi og administrasjon, Trondheim        51.7 603                48.1 395 51.7 1257               48.1 828
NTNU 194045 Ingeniør, produkt- og systemdesign         Alle   Alle             Alle   Alle   Alle            Alle
NTNU 194046 Webutvikling                    40.8 19                29.2 3  41.2 38                31.8 12
NTNU 194050 Sykepleier, Gjøvik                 43.5 590                38.5 246 43.9 802               39.2 333
NTNU 194051 Sykepleier, Gjøvik, deltid             50.8 263                36.0 40  51.4 355               36.3 62
NTNU 194052 Sykepleier, Gudbrandsdal, deltid          44.4 42                Alle   47.2 59                31.2 2
NTNU 194053 Sykepleier, Valdres, deltid             47.2 90                31.0 3  50.4 133               35.5 11
NTNU 194054 Sykepleier, Hadeland, deltid            49.7 110                31.6 9  50.4 157               34.4 15
NTNU 194055 Sykepleier, Trondheim                51.7 1135               47.3 580 51.7 2021               47.3 1105
NTNU 194056 Sykepleier, Ålesund                 45.0 539                39.6 225 45.1 776               39.6 335
NTNU 194060 Vernepleier                     46.7 371                40.8 143 46.7 605               40.8 252
NTNU 194067 Ingeniør, bygg, fleksibel              46.6 10  Alle             Alle   53.3 33  Alle            Alle
NTNU 194068 Ingeniørfag, elektro, fleksibel           51.0 10  41.7 2            Alle   51.0 14  41.7 2           Alle
NTNU 194069 Ingeniør, maskin, fleksibel             Alle   Alle             Alle   Alle   Alle            Alle
NTNU 194070 Barnevernspedagog                  47.5 402                42.9 184 47.5 775               42.9 392
NTNU 194080 Sosialt arbeid                   53.4 397      25.0 1       45.2 178 53.4 738      Alle        45.2 353
NTNU 194085 Arkiv- og samlingsforvaltning            Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194099 Landmåling, deltid                 42.5 19                Alle   46.3 39                Alle
NTNU 194102 Geografiske informasjonssystemer (GIS), deltid   49.7 23                Alle   50.6 40                Alle
NTNU 194104 Afrikastudier, årsstudium              Alle                  Alle   43.5 22                37.2 9
NTNU 194109 Yrkesfaglærerutdanning bygg- og anleggsteknikk   Alle                       Alle
NTNU 194123 Yrkesfaglærerutdanning helse- og oppvekstfag    Alle                       Alle
NTNU 194124 Yrkesfaglærerutdanning, Resturant- og matfag    Alle                       Alle
NTNU 194127 Yrkesfaglærerutdanning elektrofag          Alle                       Alle
NTNU 194129 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod Alle                       Alle
NTNU 194136 Medievitenskap, årsstudium             41.4 35                36.8 20  44.5 98                39.6 54
NTNU 194149 Mediedesign                     33.8 2                 28.9 1  41.4 38                40.0 22
NTNU 194160 Økonomi og ledelse, Gjøvik             40.7 12                Alle   41.7 28                Alle
NTNU 194162 Økonomi og ledelse, Ålesund             54.1 75                40.4 22  55.9 165               41.8 51
NTNU 194170 Engelsk, årsstudium                 50.5 65                38.1 17  51.4 159               38.6 48
NTNU 194171 Rådgiving og voksnes læring             46.2 31                34.6 9  49.2 66                36.5 22
NTNU 194174 Fransk, årsstudium                 Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194179 Historie, årsstudium                44.6 41                36.2 20  47.5 117               37.4 42
NTNU 194184 Biologi og kjemi                  55.1 43                53.5 32  55.2 93                53.5 62
NTNU 194186 Medisinske og biologiske fag            45.1 12                44.1 10  45.6 22                50.0 18
NTNU 194188 Informatikk, Gjøvik                 Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194200 Kunsthistorie, bachelor               Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194205 Matematiske fag, årsstudium             49.4 14                Alle   51.1 30                Alle
NTNU 194210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium       Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194220 Pedagogikk, årsstudium               53.2 248                40.8 100 53.5 515               40.8 181
NTNU 194221 Tegnspråk                      52.3 43                34.7 4  53.3 102               37.9 12
NTNU 194222 Likestilling og mangfold              45.2 22                34.4 4  47.7 48                38.5 14
NTNU 194238 Statsvitenskap, årsstudium             51.8 88                44.8 42  51.9 190               45.8 85
NTNU 194239 Samfunnsøkonomi, årsstudium             55.3 104                44.7 48  55.3 286               44.7 140
NTNU 194240 Sosiologi, årsstudium                50.4 149                44.2 77  50.4 329               44.2 163
NTNU 194242 Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)   50.4 23                31.7 2  50.4 55                32.4 5
NTNU 194244 Tysk, årsstudium                  Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194248 Landmåling                     Alle                  Alle   39.8 9                Alle
NTNU 194253 Shippingledelse                   49.4 36                35.0 8  51.4 80                39.8 21
NTNU 194262 Filmvitenskap, årsstudium              45.6 32                36.8 14  45.6 60                37.2 27
NTNU 194264 Medieproduksjon og medieledelse           TRU                  TRU    TRU                  TRU
NTNU 194272 Kunsthistorie, årsstudium              37.7 2                 Alle   43.6 18                Alle
NTNU 194284 Geografi, årsstudium                49.2 26                37.2 7  51.0 65                38.2 19
NTNU 194287 Informatikk, informasjonsbehandling         53.3 74                Alle   54.2 115               34.2 5
NTNU 194294 Latin                        Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194298 Biomarin innovasjon                 43.3 42                36.7 13  44.1 69                36.7 24
NTNU 194299 Bioingeniør, Ålesund                41.9 40                40.6 15  41.9 56                40.6 22
NTNU 194318 Regnskap og revisjon                53.4 183                46.4 78  53.4 341               46.4 160
NTNU 194324 Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier       57.9 54                40.8 6  57.9 116               40.8 18
NTNU 194327 Biologi                       50.5 60                48.1 34  50.5 105               48.8 70
NTNU 194346 Matteknologi                    41.6 17                32.5 2  41.6 22                32.5 2
NTNU 194353 Maritim utdanning, nautikk             51.1 75                42.8 29  51.1 121               42.8 45
NTNU 194359 Markedsføring og ledelse              43.1 114                41.2 69  43.9 271               43.0 179
NTNU 194366 Filosofi, årsstudium                43.8 22                35.4 6  43.8 52                37.2 20
NTNU 194367 Sosialantropologi, årsstudium            45.5 72                41.4 33  48.6 168               42.4 83
NTNU 194369 Økonomi, ledelse og bærekraft            39.6 23                32.9 5  40.5 57                36.8 22
NTNU 194395 Informatikk, Trondheim               51.2 250                49.4 150 51.5 416               49.6 253
NTNU 194396 Geografiske informasjonssystemer (GIS)       Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194404 Økonomi, ledelse og bærekraft, fleksibel      52.2 108                Alle   52.2 156               Alle
NTNU 194406 Geomatikk                      Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194414 Økonomi og administrasjon, Ålesund         44.0 103                41.2 51  45.6 265               43.0 147
NTNU 194422 IT-støttet bedriftsutvikling            48.4 149                39.8 41  48.4 250               40.0 80
NTNU 194427 Bioteknologi, Ålesund                41.0 9                 41.4 3  41.1 17                41.4 9
NTNU 194429 IT-drift og informasjonssikkerhet          41.0 15                35.2 2  44.9 51                37.7 17
NTNU 194432 Logistikk                      43.8 16                Alle   47.1 50                36.8 10
NTNU 194436 Informatikk, drift av datasystemer         49.6 98                44.2 44  49.6 151               44.2 67
NTNU 194437 Musikkvitenskap, bachelor              Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194438 Geografi, bachelor                 42.1 17                Alle   44.4 48                35.2 11
NTNU 194439 Drama og teater, bachelor              39.2 4                 31.3 1  39.2 17                33.6 9
NTNU 194440 Bevegelsesvitenskap                 45.1 109                40.7 40  45.5 210               41.0 91
NTNU 194456 Allmenn litteraturvitenskap, bachelor        Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194459 Antikkens kultur og klassiske fag          Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194466 Tegnspråk og tolking                Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194470 Shipping management                 43.9 76                39.5 24  44.5 174               41.7 83
NTNU 194476 Musikkteknologi                   42.4 8                 31.0 1  42.8 11                39.7 2
NTNU 194478 Arkeologi                      Alle                  Alle   33.8 6                Alle
NTNU 194479 Filosofi, bachelor                 Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194481 Historie, bachelor                 39.5 28                35.4 13  40.2 69                38.0 36
NTNU 194486 Samfunns- og idrettsvitenskap            44.8 114                42.0 63  45.5 211               42.4 121
NTNU 194503 Ingeniør, data, Trondheim              52.9 213 30.0 8            50.2 136 53.1 359 35.0 11           50.4 234
NTNU 194531 Radiografi, Trondheim                46.6 236                42.6 98  46.6 374               42.6 161
NTNU 194547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn             42.2 42                41.6 35  42.2 63                41.6 54
NTNU 194548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag        41.1 20                40.8 15  41.1 25                40.8 20
NTNU 194561 Ingeniør, bygg - vann- og miljøteknologi      Alle   Alle             Alle   Alle   Alle            Alle
NTNU 194594 Ergoterapi, Trondheim                43.4 152                37.8 63  43.4 301               38.6 124
NTNU 194597 Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag     52.2 45                48.3 37  54.2 106               50.1 84
NTNU 194602 Teknologidesign og ledelse, årsstudium       Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194604 Mediefag                      TRU                  TRU    TRU                  TRU
NTNU 194615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium       Alle                  Alle   46.4 2                Alle
NTNU 194620 Bygningsinformasjonsmodellering - BIM        42.7 15                Alle   46.4 31                Alle
NTNU 194645 Film- og medievitenskap               44.1 26                37.7 14  44.1 50                39.3 25
NTNU 194646 Film- og videoproduksjon              51.1 102                47.2 45  51.7 225               47.6 120
NTNU 194655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag       45.1 33                42.5 22  45.4 57                43.0 45
NTNU 194657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk      46.0 57                44.5 37  46.6 112               44.6 84
NTNU 194658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk        42.8 17                42.2 11  42.8 29                42.2 23
NTNU 194673 Programmering [Spill | Applikasjoner]        41.2 22                38.3 10  43.8 61                40.5 33
NTNU 194675 Ingeniør, bygg, Trondheim              56.0 280 27.9 3            50.3 180 56.7 490 27.9 3           51.0 325
NTNU 194684 Lektorutdanning i historie             52.9 68                49.1 48  53.0 129               49.1 97
NTNU 194685 Lektorutdanning språkfag/engelsk          51.1 34                47.8 28  51.1 56                47.8 44
NTNU 194686 Lektorutdanning språkfag/fransk           Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194687 Lektorutdanning språkfag/nordisk          43.2 1                 45.7 1  43.2 1                45.7 1
NTNU 194689 Lektorutdanning språkfag/tysk            Alle                  Alle   44.6 1                49.6 1
NTNU 194699 Ingeniør, skipsdesign                Alle   o.i.             Alle   Alle   o.i.            Alle
NTNU 194700 Ergoterapi, Gjøvik                 41.1 39                33.6 7  42.0 82                34.3 21
NTNU 194701 Radiografi, Gjøvik                 42.5 86                36.2 24  42.5 136               36.2 44
NTNU 194702 Bioingeniør, Trondheim               51.0 173                49.3 114 51.5 288               49.6 191
NTNU 194703 Fysioterapi                     56.0 492                50.5 284 56.0 964               50.5 552
NTNU 194704 Audiologi                      43.1 96                35.5 24  43.1 143               35.5 39
NTNU 194715 Humanistiske fag, emnestudier           52.5 25                Alle   53.6 43                Alle
NTNU 194740 Medisin                       66.9 763                60.4 491 67.0 1205               60.7 786
NTNU 194752 Psykologi, årsstudium                50.8 409                47.1 234 50.8 870               47.1 509
NTNU 194755 Materialteknologi                  54.9 53                54.0 44  54.9 86                54.0 70
NTNU 194756 Arkitektur                     59.2 230                53.9 154 59.2 402               54.0 278
NTNU 194757 Petroleumsfag                    53.4 27                50.7 21  54.0 57                51.1 41
NTNU 194759 Bygg- og miljøteknikk                55.5 172                53.9 134 55.5 298               53.9 238
NTNU 194760 Datateknologi                    57.0 209           57.9 14  55.2 170 57.0 363          57.9 36  55.2 295
NTNU 194761 Elektronisk systemdesign og innovasjon       55.2 93                53.9 73  55.2 145               53.9 119
NTNU 194763 Fysikk og matematikk                58.6 112                59.1 96  58.6 195               59.1 175
NTNU 194764 Industriell kjemi og bioteknologi          53.6 56                54.0 43  53.6 93                54.0 73
NTNU 194765 Marin teknikk                    53.9 56                52.8 44  54.3 105               53.2 84
NTNU 194766 Produktutvikling og produksjon           55.8 106                53.6 82  55.8 200               53.6 153
NTNU 194767 Industriell økonomi og teknologiledelse       64.0 319                59.4 247 64.0 567               59.4 434
NTNU 194768 Industriell design                 58.8 76                54.8 43  58.8 126               54.8 79
NTNU 194769 Energi og miljø                   55.4 125                55.2 100 55.4 231               55.2 190
NTNU 194770 Kommunikasjonsteknologi               56.4 64           56.0 11  53.2 48  56.7 127          59.5 25  53.9 98
NTNU 194777 Musikkvitenskap, årsstudium             Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194786 Europastudier med fremmedspråk, spansk       Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194793 Europastudier med fremmedspråk, fransk       Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194795 Europastudier med fremmedspråk, tysk        Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194796 Drama og teater, årsstudium             47.3 20                40.3 10  51.1 57                44.6 25
NTNU 194798 Kybernetikk og robotikk               58.2 248                56.9 193 58.2 398               56.9 320
NTNU 194818 Samfunnsøkonomi, master               53.0 48                49.3 32  53.0 94                49.3 64
NTNU 194822 Ingeniør, fornybar energi              54.4 157 30.0 5            51.9 109 54.6 255 30.0 6           52.6 182
NTNU 194824 Teknologidesign og ledelse, bachelor        Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194835 Ingeniørfag, fornybar energi            Alle   Alle             Alle   Alle   Alle            Alle
NTNU 194840 Ingeniør, data, Ålesund               44.7 16  Alle             43.1 4  44.7 27  Alle            43.1 9
NTNU 194843 Lektorutdanning i realfag              51.2 49                51.1 41  51.2 99                52.0 85
NTNU 194847 Filmvitenskap, bachelor               Alle                  Alle   35.0 7                31.7 6
NTNU 194851 Medievitenskap, bachelor              41.5 49                37.1 26  41.5 90                37.2 46
NTNU 194852 Pedagogikk, bachelor                46.0 119                38.0 46  46.0 178               38.1 79
NTNU 194855 Bioteknologi, Trondheim               56.4 98                56.0 77  56.4 187               56.4 160
NTNU 194856 Ingeniør, elektro, Trondheim            49.6 94  35.0 10           44.3 34  50.5 180 37.5 17           45.7 75
NTNU 194857 Fysikk                       54.5 59                55.3 41  54.5 95                55.3 72
NTNU 194859 Geologi                       50.8 30                49.4 21  50.8 53                49.6 42
NTNU 194860 Kjemi                        48.4 21                47.8 19  48.4 34                49.8 28
NTNU 194862 Matematiske fag, bachelor              50.2 17                50.7 12  50.3 27                50.7 21
NTNU 194868 Afrikastudier, bachelor               Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194870 Europastudier med fremmedspråk, engelsk       35.5 3                 38.1 2  36.3 10                38.1 8
NTNU 194875 Politisk økonomi                  46.8 53                43.8 28  47.4 121               43.9 71
NTNU 194876 Psykologi, bachelor                 49.7 370                47.0 224 49.7 742               47.0 454
NTNU 194879 Sosialantropologi, bachelor             37.7 33                35.0 18  38.4 55                35.3 37
NTNU 194880 Sosiologi, bachelor                 43.3 106                40.4 51  43.3 202               41.3 118
NTNU 194881 Statsvitenskap, bachelor              45.3 82                43.2 52  46.9 184               44.6 110
NTNU 194887 Engelsk, bachelor                  41.2 27                37.5 18  41.2 42                37.5 28
NTNU 194888 Fransk, bachelor                  Alle                  Alle   Alle                 o.i.
NTNU 194889 Nordisk språk og litteratur, bachelor        Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194890 Tysk, bachelor                   Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194898 Samfunnsøkonomi, bachelor              48.9 159                44.6 108 48.9 341               44.6 228
NTNU 194904 Kulturminneforvaltning               Alle                  Alle   45.5 11                Alle
NTNU 194905 Ingeniørvitenskap og IKT              55.9 70                54.4 56  55.9 128               54.4 107
NTNU 194910 Religionsvitenskap, årsstudium           Alle                  Alle   40.4 15                Alle
NTNU 194912 Spansk, årsstudium                 48.3 12                Alle   49.9 31                32.2 2
NTNU 194924 Spansk, bachelor                  39.5 2                 Alle   42.4 4                Alle
NTNU 194929 Religionsvitenskap, bachelor            Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194930 Fonetikk                      Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194934 Lektorutdanning i geografi             50.6 16                48.3 10  50.6 24                48.3 17
NTNU 194937 Nanoteknologi                    62.5 114                60.8 89  63.0 220               61.7 182
NTNU 194941 Psykologi, profesjonsstudium            63.5 740                56.4 406 63.5 1403               56.4 777
NTNU 194945 Lektorutdanning i samfunnsfag            52.8 76                49.3 61  52.8 148               49.6 125
NTNU 194946 Tekniske geofag                   54.3 15                51.9 10  54.5 28                52.6 19
NTNU 194954 Norsk som andrespråk                Alle                  Alle   Alle                 Alle
NTNU 194955 Bærekraftige byggeprosesser, fleksibel       Alle                  Alle   Alle                 AlleNoroff University                        SUPP        HOVED
College                             ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
NOROFF 259178 Interactive Media Games WEB            Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259183 Interactive Media Animation WEB          Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259197 Digital Forensics / Digital etterforskning    Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259198 Digital Forensics / Digital Etterforskning WEB  Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259451 Interactive Media Animation, nettbasert      Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259673 Interactive Media Games, nettbasert        Alle   Alle   Alle   AllePolitihøgskolen                         SUPP   HOVED
                                ORD    ORD
--------------------------------------------------------------- --------- --------                                                                
PHS 233679 Politiutdanning, Stavern               48.0 411 48.2 514
PHS 233681 Politiutdanning, Oslo                50.0 473 50.2 591
PHS 233682 Politiutdanning, Bodø                46.7 376 46.7 426
PHS 233683 Politiutdanning, Kongsvinger             47.0 407 47.4 485Sámi allaskuvla / Sámi                     SUPP        HOVED
University College                       ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
SA/SH 231454 Bachelorstudie i samisk journalistikk       TRU    TRU   TRU    TRU
SA/SH 231547 Samisk grunnskolelærerutdanning 1.-7.       Alle   Alle   Alle   Alle
SA/SH 231651 Samisk grunnskolelærerutdanning 5.-10.       TRU    TRU   TRU    TRUUiT Norges arktiske                       SUPP                                     HOVED
universitet                           ORD    FOR   NN    NNF    NTF    NTFF   ORDF   SAMISK  ORD    FOR    NN    NNF   NTF   NTFF  ORDF   SAMISK
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- --------- -------- ------- ------- ------- -------- ------
UIT 186002 Sikkerhet og miljø                  Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186003 Arktiske anlegg                   Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186004 Datateknikk, Narvik                 Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186006 Elkraftteknikk                    Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186007 Droneteknologi                    44.9 8  34.0 1                      42.3 2      46.0 16  50.0 2                   44.0 5
UIT 186012 Maskin, Narvik, nettbasert              Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186017 Automasjon                      Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186018 Prosess- og gassteknologi              Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186024 Industriell elektronikk               Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186027 Satelitteknologi, bachelor, nettbasert        Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186035 Økonomi og administrasjon, Harstad          Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186040 Ingeniør, Alta, første studieår           Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186049 Nautikk                       Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186050 Sykepleierutdanning, Tromsø             54.0 376      46.5 94  39.6 44            46.0 175 o.i.   54.4 642      46.6 125 40.5 62         46.8 311 o.i.
UIT 186051 Sykepleierutdanning, Hammerfest           39.2 114      Alle   Alle             33.8 14 o.i.   39.9 167      Alle   Alle          37.7 36 o.i.
UIT 186055 Sykepleierutdanning, Harstad             46.8 160      Alle   Alle             39.4 61 o.i.   49.4 231      35.9 3  33.8 3         40.4 90 o.i.
UIT 186056 Sykepleierutdanning, Narvik             43.2 107      Alle   Alle             37.6 37 o.i.   46.5 175      Alle   Alle          44.3 71 o.i.
UIT 186060 Vernepleierutdanning, Harstad            35.6 29                          Alle       41.6 104                       28.0 3
UIT 186061 Vernepleierutdanning, Bodø              39.0 38                          Alle       43.6 99                       Alle
UIT 186067 Bygg, Mo i Rana                   Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186069 Maskin, Narvik                    Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186070 Barnevern, Alta                   Alle                            Alle       40.5 44                       31.2 2
UIT 186071 Barnevern, Tromsø                  44.5 63                          Alle       48.0 160                       34.3 24
UIT 186075 Bygg, Narvik, nettbasert               Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186077 Prosessteknologi, nettbasert             Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186078 Datateknikk, Narvik, nettbasert           Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186079 Elektro, første studieår               Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186080 Sosialt arbeid, Alta                 39.4 22                          Alle       44.7 79                       31.0 5
UIT 186081 Sosialt arbeid, Tromsø                50.8 121                          34.2 1      51.2 206                       35.7 20
UIT 186083 Lærerutdanning 5.-10. trinn, Tromsø         Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186084 Lærerutdanning 1.-7. trinn              Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186130 Barnehagelærer, Tromsø                Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186131 Barnehagelærer, Alta, samlingsbasert         Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186132 Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert        Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186162 Praktisk prosjektledelse               Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186164 Bedriftsøkonomi                   Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186170 Engelsk                       Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186179 Historie, årsstudium                 Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186185 Idrett, Tromsø, årsstudium              41.9 17                          38.8 11      43.3 53                       41.5 37
UIT 186205 Matematikk                      Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186211 Nordisk                       Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186222 Likestilling og kjønn                Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186225 Datateknikk, Bodø                  Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186227 Maskin, Mo i Rana                  Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186235 Nordsamisk som fremmedspråk             Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186242 Samfunnsfag                     Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186299 Bioteknologi                     Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186301 Matematikk og finans                 Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186302 Arktisk friluftsliv, bachelor            Alle                            Alle       44.8 12                       Alle
UIT 186318 Regnskap og revisjon                 Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186327 Biologi, klima og miljø               Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186331 Fiskeri- og havbruksvitenskap            42.7 53                          36.8 11 o.i.   44.5 100                       40.1 35 o.i.
UIT 186336 Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap        Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186369 Økonomi og administrasjon, Tromsø          40.0 40                          36.7 20      42.0 145                       40.0 80
UIT 186395 Informatikk, bachelor                42.3 16                          Alle       44.4 44                       40.7 13
UIT 186410 Økonomi og administrasjon, Narvik          Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186427 Biomedisin                      Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186446 Mat og helse                     Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186467 Miljøledelse og forurensingsbiologi         Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186468 Økonomi og administrasjon, Alta           Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse       Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186475 Kunstvitenskap                    Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186478 Arkeologi                      Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186479 Filosofi                       Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186481 Historie, bachelor                  Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186482 Religionsvitenskap, bachelor             Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186483 Russlandsstudier                   Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186485 Idrett, Alta, bachelor                Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186486 Idrett, Tromsø, bachelor               Alle                            Alle       40.7 30                       34.0 9
UIT 186530 Internasjonal beredskap               Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186536 Barnevern, Harstad                  31.9 4                           Alle       38.5 54                       32.1 13
UIT 186605 Arktisk friluftsliv, årsstudium           Alle                            Alle       51.1 13                       33.8 5
UIT 186615 Allmenn litteraturvitenskap             Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186644 Luftfartsfag                     o.i.                            o.i.       o.i.                         o.i.
UIT 186649 Idrett, Alta, årsstudium               Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186660 Lærerutdanning 5.-10. trinn, Alta          Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186664 Ledelse                       Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186675 Bygg, Narvik                     Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186700 Ergoterapi                      40.1 5       Alle   Alle             35.7 2  o.i.   42.0 31       Alle   Alle          42.0 12 o.i.
UIT 186701 Radiografi                      41.7 43      Alle   Alle             40.9 13 o.i.   41.7 63       Alle   Alle          40.9 24 o.i.
UIT 186702 Bioingeniør                     44.7 29      Alle   Alle             46.1 14 o.i.   44.7 41       Alle   Alle          46.1 22 o.i.
UIT 186703 Fysioterapi                     58.1 204      49.7 27  45.6 15            51.1 99 o.i.   60.8 424      50.4 41 45.6 27         51.3 211 o.i.
UIT 186708 Ernæring                       45.6 6       Alle   Alle             51.8 5  o.i.   45.6 18       Alle   Alle          51.8 10 o.i.
UIT 186709 Akvamedisin                     46.9 14                          44.0 8  o.i.   48.0 25                       47.6 17 o.i.
UIT 186724 Rettsvitenskap                    57.2 730      44.2 62  42.5 44            51.1 422 o.i.   57.2 1276      44.2 84 42.5 59         51.1 747 o.i.
UIT 186740 Medisin                       65.7 802      59.4 85  54.0 52  60.5 19  56.0 9  58.1 535 o.i.   65.7 1186      59.4 97 54.0 59 60.5 20 56.0 10 58.1 800 o.i.
UIT 186742 Odontologi                      62.1 273      57.3 45  50.2 26            55.1 187 o.i.   62.1 400      57.3 48 51.3 29         55.3 274 o.i.
UIT 186743 Tannpleie                      45.8 30      Alle   Alle             40.6 9  o.i.   53.8 59       42.1 7  Alle          41.8 16 o.i.
UIT 186749 Farmasi                       42.7 35      Alle   Alle             44.4 20 o.i.   48.6 97       Alle   Alle          48.2 49 o.i.
UIT 186752 Psykologi, årsstudium                34.8 25                          35.4 22      43.3 304                       42.7 188
UIT 186761 Elektroteknikk                    TRU        TRU    TRU              TRU   TRU   TRU         TRU   TRU           TRU   TRU
UIT 186769 Energi, klima og miljø                49.2 7       Alle   Alle             52.3 6  o.i.   55.2 30       Alle   Alle          52.8 21 o.i.
UIT 186770 Satelitteknologi, master               TRU        TRU    TRU              TRU   TRU   TRU         TRU   TRU           TRU   TRU
UIT 186785 Informatikk, master                 o.i.        o.i.   o.i.             o.i.   o.i.   Alle        Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186796 Drama og teater                   o.i.                            o.i.       Alle                         Alle
UIT 186804 Data/IT                       TRU        TRU    TRU              TRU   TRU   TRU         TRU   TRU           TRU   TRU
UIT 186805 Ingeniørdesign                    TRU        TRU    TRU              TRU   TRU   TRU         TRU   TRU           TRU   TRU
UIT 186806 Integrert bygningsteknologi             TRU        TRU    TRU              TRU   TRU   TRU         TRU   TRU           TRU   TRU
UIT 186811 Industriell teknologi                TRU        TRU    TRU              TRU   TRU   TRU         TRU   TRU           TRU   TRU
UIT 186814 Romfysikk                      Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle        Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186838 Medieproduksjon                   Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186843 Lektorutdanning trinn 8-13, realfag         Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186844 Lektorutdanning, trinn 8-13, språk og samfunnsfag  Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186846 Medie- og dokumentasjonsvitenskap          Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186852 Pedagogikk                      Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186857 Fysikk                        Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186859 Geologi                       Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186860 Kjemi                        Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186862 Matematikk og statistikk               Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186867 Ledelse, innovasjon og marked            39.6 45                          37.4 26      39.6 80                       37.4 50
UIT 186876 Psykologi, bachelor                 47.6 132                          41.9 48      50.0 384                       44.9 185
UIT 186877 Samfunnssikkerhet og miljø              Alle                            Alle       44.2 29                       33.0 4
UIT 186878 Politikk, økonomi og filosofi            Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186879 Sosialantropologi                  Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186880 Sosiologi                      Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186881 Statsvitenskap                    Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186891 Språk og litteratur                 Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186892 Språk og økonomi                   Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186898 Samfunnsøkonomi                   Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186910 Religionsvitenskap, årsstudium            Alle                            Alle       Alle                         Alle
UIT 186917 Prosessteknologi                   Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    Alle
UIT 186953 Anvendt fysikk og matematikk             Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle        Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186956 Satelitteknologi, bachelor              Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                    AlleUniversitetet i Agder                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
UIA 201003 Ingeniør, byggdesign                 49.3 31  30.0 3  42.0 9  49.4 47  32.0 4  42.0 16
UIA 201004 Ingeniør, data                    40.9 8  Alle   Alle   40.9 13  Alle   Alle
UIA 201006 Ingeniør, fornybar energi              40.3 9  Alle   40.9 1  42.2 15  Alle   40.9 2
UIA 201012 Ingeniør, mekatronikk                40.8 7  32.5 2  Alle   40.8 14  35.0 6  Alle
UIA 201050 Sykepleierutdanning, Kristiansand          46.7 747      43.0 373 46.9 1164      43.4 620
UIA 201052 Sykepleierutdanning, Grimstad            45.3 555      41.3 233 45.7 862      42.1 387
UIA 201060 Vernepleierutdanning                 47.6 274      40.8 94  47.6 427      40.9 161
UIA 201080 Sosialt arbeid                    49.6 363      43.5 157 50.5 613      43.8 294
UIA 201083 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, master    43.5 44      44.3 43  43.5 65       44.3 60
UIA 201084 Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, master   42.7 12      44.6 12  42.7 23       44.6 22
UIA 201130 Barnehagelærerutdanning, Kristiansand        39.8 108      35.0 45  40.0 178      35.0 77
UIA 201132 Barnehagelærerutdanning, Grimstad          41.6 64      33.9 23  41.6 98       34.3 34
UIA 201149 Multimedieteknologi og -design            37.6 15      28.8 2  37.6 21       28.8 2
UIA 201157 Faglærerutdanning i teater              Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201170 Engelsk, årsstudium                 40.0 6       Alle   45.4 37       31.8 8
UIA 201172 Friluftsliv                     43.0 13      30.9 1  43.5 25       32.9 7
UIA 201174 Fransk                        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201179 Historie, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201184 Biologi, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201189 IT og informasjonssystemer, årsstudium        43.7 21      Alle   44.5 32       Alle
UIA 201200 Kunst og håndverk, bachelor             Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201203 Folkehelsearbeid                   46.6 65      39.8 25  46.6 113      40.0 44
UIA 201205 Matematikk, årsstudium                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201238 Statsvitenskap, årsstudium              40.4 15      35.1 7  40.4 22       35.1 11
UIA 201240 Sosiologi                      42.0 56      38.4 36  42.9 95       39.3 63
UIA 201242 Samfunnsfag                     Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201247 Utviklingsstudiet                  43.6 41      39.6 25  45.2 81       43.2 52
UIA 201260 IT og informasjonssystemer, bachelor         44.5 108      37.3 40  44.5 176      37.4 64
UIA 201303 Oversetting og interkulturell komm., engelsk     Alle        Alle   39.7 10       33.7 2
UIA 201317 Opplevelsesbasert reiseliv              42.8 55      41.0 32  42.8 108      41.0 62
UIA 201327 Biologi, bachelor                  42.3 19      41.0 8  42.3 32       41.0 19
UIA 201336 Skolebibliotekkunnskap                48.7 10      Alle   50.4 26       Alle
UIA 201345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom       47.4 75      45.8 50  47.4 131      45.8 93
UIA 201359 Markedsføring og ledelse               45.7 209      44.2 132 45.7 452      44.2 292
UIA 201366 Filosofi                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201369 Økonomi og administrasjon, Kristiansand       45.9 217      42.6 122 45.9 458      42.6 275
UIA 201404 Økonomi og administrasjon, Grimstad         44.3 108      41.3 56  44.3 223      41.3 127
UIA 201440 Idrett, bachelor                   44.1 57      41.1 33  44.1 120      41.1 79
UIA 201456 Litteratur, film og teater, bachelor         37.6 4       36.4 3  37.6 8       36.4 6
UIA 201474 Samfunnsplanlegging og kommunikasjon         40.2 15      31.8 4  40.2 25       32.2 6
UIA 201479 Anvendt filosofi                   Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201481 Historie, bachelor                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201482 Religion, etikk og kultur              Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201484 Utviklingsstudier                  40.9 27      39.4 16  42.0 66       40.0 39
UIA 201526 Rettsvitenskap                    52.3 270      48.6 168 52.3 504      48.6 320
UIA 201547 Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd.  42.4 17      40.9 16  42.4 29       40.9 25
UIA 201548 Grunnskolelærerutd. 1.-7., Grimstad, yrkesutd.    Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201618 Drama                        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201642 Kunst og håndverk, årsstudium            44.0 7       35.2 1  44.0 14       40.0 4
UIA 201646 Ernæring, mat og kultur               47.6 45      42.4 19  51.7 106      43.0 37
UIA 201649 Idrett, årsstudium                  43.2 79      42.1 57  43.5 163      42.2 114
UIA 201651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd.   43.2 29      43.0 26  44.9 40       43.0 33
UIA 201652 Religion og etikk                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201661 Fysikk                        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201663 Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium      52.3 14      30.4 4  52.3 25       35.5 5
UIA 201667 Musikk                        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201676 Pedagogikk, årsstudium                52.9 107      38.4 27  55.7 266      41.0 69
UIA 201684 Lektorutdanning med historie i første studieår    53.1 25      48.8 21  53.1 38       48.8 32
UIA 201685 Lektorutdanning med engelsk i første studieår    49.4 15      47.7 13  49.4 20       47.7 15
UIA 201687 Lektorutdanning med norsk i første studieår     47.6 15      47.1 12  47.6 17       47.1 14
UIA 201690 Tysk                         Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201697 Lektorutdanning med matematikk i første studieår   Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201702 Bioingeniør                     50.1 56      44.2 22  50.1 95       44.2 38
UIA 201767 Industriell økonomi og teknologiledelse       54.4 64      49.5 34  55.3 119      50.4 60
UIA 201794 Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201803 Ingeniør, elektronikk                40.7 7  28.0 1  Alle   40.7 13  32.5 4  Alle
UIA 201807 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201850 Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor   41.4 27      35.8 10  41.4 50       35.8 18
UIA 201851 Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor       46.8 25      38.2 9  46.8 49       38.2 24
UIA 201852 Pedagogikk, bachelor                 41.5 55      34.1 20  42.3 96       35.2 35
UIA 201862 Matematikk, bachelor                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201864 Ernæring                       46.3 72      42.0 30  46.3 140      42.0 67
UIA 201881 Statsvitenskap, bachelor               42.5 29      37.2 12  43.3 54       38.3 24
UIA 201887 Engelsk, bachelor                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201889 Nordisk språk og litteratur, bachelor        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201900 Sosiologi                      43.0 61      37.2 26  43.0 112      37.2 53
UIA 201912 Spansk                        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201922 Litteratur, film og teater, årsstudium        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201934 Lektorutdanning med religion i første studieår    48.6 10      48.2 8  48.6 16       48.2 13
UIA 201935 Lektorutdanning med fremmedspr. i første studieår  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201945 Lektorutd. med samf. kunnsk. i første studieår    50.4 18      46.8 14  50.4 27       46.8 22Universitetet i Bergen                     SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                            
UIB 184074 Norrøn filologi                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184162 Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium   51.7 39  33.3 1       52.2 106 34.8 8
UIB 184170 Engelsk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184174 Fransk, årsstudium                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184179 Historie, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184189 Informasjonsvitenskap, årsstudium          50.9 25  32.9 2       50.9 55  33.1 6
UIB 184200 Kulturvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184211 Nordisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184220 Pedagogikk, årsstudium                55.1 120 40.3 34      57.0 318 41.2 88
UIB 184222 Kjønn, seksualitet og mangfold            Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184238 Sammenliknende politikk, årsstudium         52.2 22  44.1 9       52.2 46  44.3 20
UIB 184239 Samfunnsøkonomi, årsstudium             55.2 64  43.8 29      55.2 139 45.5 57
UIB 184240 Sosiologi, årsstudium                52.0 76  43.6 44      52.0 165 43.7 104
UIB 184244 Tysk, årsstudium                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184248 Geografi, årsstudium                 39.0 1  Alle        43.1 10  Alle
UIB 184272 Kunsthistorie, årsstudium              Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184300 Datavitenskap                    48.9 37  46.0 19      48.9 61  46.0 32
UIB 184306 Informatikk-matematikk-økonomi            45.9 15  41.9 7       45.9 26  41.9 12
UIB 184327 Biologi                       41.8 40  42.3 26      42.1 61  42.3 45
UIB 184366 Filosofi                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184367 Sosialantropologi, årsstudium            49.3 32  38.8 15      49.3 71  40.0 33
UIB 184369 Samfunnsøkonomi, bachelor              48.8 193 43.4 133      49.1 396 43.4 270
UIB 184377 Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig       o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184395 Bioinformatikk                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi       42.7 19  36.1 7       42.7 30  36.8 13
UIB 184437 Musikkvitenskap                   51.6 29  41.7 6       51.6 48  41.7 15
UIB 184438 Geografi, bachelor                  37.3 3  Alle        37.3 6  29.9 2
UIB 184453 Informasjonsvitenskap, bachelor           43.2 94  37.1 34      43.8 150 37.2 51
UIB 184454 Journalistikk                    55.0 108 48.4 58 Alle   55.0 263 48.9 154 Alle
UIB 184455 Klassisk filologi                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184472 Digital kultur                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184475 Kunsthistorie, bachelor               Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184478 Arkeologi                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184479 Filosofi                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184481 Historie, bachelor                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184502 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig     53.9 25  46.4 11      53.9 44  46.4 24
UIB 184540 Aktuarfag                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184555 Matematikk for industri og teknologi         Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184565 Italiensk                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184582 Japansk                       42.7 27  31.7 3       42.7 43  32.1 6
UIB 184663 Medievitenskap, årsstudium              48.7 18  Alle        48.7 42  34.5 6
UIB 184670 Naturvitenskapelige fag               Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184692 Teatervitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184698 Samfunnsøkonomi, master               48.8 26  45.3 19      48.8 50  45.3 36
UIB 184707 Farmasi                       56.1 94  50.9 69      56.1 149 50.9 112
UIB 184708 Human ernæring                    51.3 6  47.9 5       51.3 17  47.9 12
UIB 184711 Havbruk og sjømat                  50.3 8  45.7 5       51.1 14  45.7 9
UIB 184724 Rettsvitenskap                    57.7 1342 51.7 838      57.7 2293 51.7 1401
UIB 184740 Medisin                       65.8 886 58.6 609      65.8 1306 58.6 886
UIB 184742 Odontologi                      62.3 286 55.3 191      62.3 407 55.3 276
UIB 184743 Tannpleie                      42.7 96  35.9 28      42.7 150 35.9 52
UIB 184752 Psykologi, årsstudium                48.0 257 45.2 156      49.7 656 45.8 400
UIB 184792 Musikkterapi                     45.0 1  Alle        45.0 1  Alle
UIB 184817 Lektorutdanning i nordisk              Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184827 Fiskehelse                      52.0 25  40.0 7       52.7 34  42.6 11
UIB 184829 Datateknologi                    49.2 83  45.2 39      49.2 131 45.2 64
UIB 184837 Kognitiv vitenskap                  48.5 55  45.2 28      48.8 102 45.2 48
UIB 184838 Film- og tv-produksjon                48.5 109 44.8 53      48.6 241 45.0 132
UIB 184843 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk  49.5 18  48.6 14      49.5 32  49.3 23
UIB 184844 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk     46.5 13  46.3 10      46.5 29  46.3 24
UIB 184850 Nye medier                      42.8 29  40.4 15      42.8 55  40.4 34
UIB 184851 Medievitenskap, bachelor               36.8 18  34.2 10      36.8 29  34.4 17
UIB 184852 Pedagogikk, bachelor                 45.0 53  37.6 20      45.2 102 38.0 40
UIB 184853 Spesialpedagogikk                  52.4 140 43.6 52      52.4 244 43.6 90
UIB 184857 Fysikk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184859 Geovitenskap, retning geologi            Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184860 Kjemi                        Alle   Alle        36.9 5  41.4 4
UIB 184862 Matematikk                      56.1 12  48.8 7       56.1 16  48.8 10
UIB 184865 Molekylærbiologi                   47.0 27  47.0 22      47.5 51  48.0 37
UIB 184867 Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor    42.6 25  29.8 2       43.0 56  31.3 8
UIB 184870 Europastudier                    Alle   Alle        34.8 4  33.5 2
UIB 184873 Kjønnsstudier                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184875 Politisk økonomi                   44.2 46  42.4 28      44.5 89  42.4 58
UIB 184876 Generell psykologi                  53.7 256 49.2 156      54.8 538 49.8 319
UIB 184878 Sammenliknende politikk, bachelor          40.2 21  38.4 10      40.2 44  41.6 28
UIB 184879 Sosialantropologi, bachelor             34.7 14  34.2 12      34.9 39  34.4 28
UIB 184880 Sosiologi, bachelor                 40.5 69  37.7 43      40.7 146 38.3 94
UIB 184886 Russisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184887 Engelsk, bachelor                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184888 Fransk, bachelor                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184889 Nordisk språk og litteratur             Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184890 Tysk, bachelor                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184893 Språkvitenskap                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi          54.0 161 47.2 71      54.6 335 48.3 156
UIB 184909 Retorikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184910 Religionsvitenskap, årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184911 Norsk som andrespråk, årsstudium           Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184912 Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184914 Statistikk                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184915 Geovitenskap, retning geofysikk           Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184916 Meteorologi og oseanografi              Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184917 Petroleums- og prosessteknologi           Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184922 Litteraturvitenskap                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184923 Arabisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184924 Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184929 Religionsvitenskap, bachelor             Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184939 Nanoteknologi                    48.9 27  48.3 15      48.9 44  50.3 25
UIB 184940 Datasikkerhet                    41.5 15  37.9 6       42.1 32  38.6 15
UIB 184941 Psykologi, profesjonsstudium             62.5 1058 54.5 593      63.9 2261 55.5 1276
UIB 184954 Norsk som andrespråk, bachelor            Alle   Alle        Alle   AlleUniversitetet i Oslo                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
UIO 185073 Idéhistorie, bachelor                45.0 22  31.1 1  45.0 34  Alle
UIO 185074 Norrøne og keltiske studier             44.8 13  Alle   44.8 20  Alle
UIO 185170 Engelsk, årsstudium                 58.0 238 44.6 63 58.0 479 44.6 138
UIO 185174 Fransk, årsstudium                  53.8 47  Alle   53.8 77  Alle
UIO 185179 Historie, årsstudium                 53.0 139 41.7 32 53.0 261 41.7 68
UIO 185200 Kulturhistorie                    Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185211 Nordisk, særlig norsk språk og litteratur      60.6 100 Alle   60.6 183 Alle
UIO 185212 Norsk som andrespråk                 53.8 50  32.6 1  53.8 86  Alle
UIO 185222 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium        57.8 53  45.0 14 57.8 112 45.0 34
UIO 185233 Realfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185238 Statsvitenskap, årsstudium              54.6 180 43.7 50 54.6 360 43.7 109
UIO 185240 Sosiologi, årsstudium                55.1 301 47.1 129 55.1 587 47.1 252
UIO 185272 Kunsthistorie, årsstudium              54.3 74  43.8 14 54.3 159 43.8 33
UIO 185306 Matematikk, informatikk og teknologi         49.3 55  35.1 2  49.3 72  35.1 5
UIO 185308 Kultur og kommunikasjon               51.1 138 46.7 67 51.1 260 46.7 118
UIO 185327 Biologi                       47.1 33  40.8 8  47.1 58  40.8 23
UIO 185400 Idéhistorie, årsstudium               54.3 57  47.6 15 54.3 106 47.6 36
UIO 185437 Musikkvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185438 Samfunnsgeografi                   51.9 66  40.5 28 51.9 125 40.5 55
UIO 185439 Estetiske studier                  Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185452 Offentlig administrasjon og ledelse         51.9 257 44.3 99 51.9 514 44.3 225
UIO 185455 Portugisisk                     Alle   o.i.   Alle   o.i.
UIO 185459 Klassiske språk                   Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185461 Midtøsten-studier med tyrkisk            Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185462 Kunsthistorie, bachelor               Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185465 Helseledelse og helseøkonomi             52.6 181 40.9 57 52.6 304 40.9 103
UIO 185478 Arkeologi                      45.0 45  31.5 3  45.0 89  31.5 6
UIO 185479 Filosofi                       46.6 40  26.4 1  46.6 72  Alle
UIO 185481 Historie, bachelor                  46.4 95  33.3 18 46.4 172 33.3 27
UIO 185482 Religion og samfunn                 Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185483 Russisk, bachelor                  45.2 13  Alle   45.2 19  Alle
UIO 185536 Kristendom, kultur og læring             TRU    TRU   TRU    TRU
UIO 185565 Italiensk, bachelor                 Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185582 Japansk med Japan-studier              46.0 60  33.2 7  46.0 90  33.2 13
UIO 185592 Kinesisk med Kina-studier              Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185595 Midtøsten-studier med hebraisk            40.3 3  Alle   40.3 3  Alle
UIO 185604 Medievitenskap, årsstudium              50.5 94  40.0 22 50.5 185 40.0 46
UIO 185609 Antikkens kultur                   43.1 13  Alle   43.1 20  35.7 2
UIO 185615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium       53.9 51  43.8 9  53.9 90  43.8 16
UIO 185626 Kristendom                      Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185685 Lektorprogrammet, engelsk              47.7 41  44.0 28 47.7 72  44.0 53
UIO 185690 Tysk, årsstudium                   Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185694 India-studier med hindi               Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185695 India-studier med sanskrit              Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185698 Samfunnsøkonomisk analyse              53.7 42  44.3 14 53.7 76  44.3 28
UIO 185707 Farmasi                       54.2 142 51.0 95 54.2 195 51.0 136
UIO 185712 Russisk, årsstudium                 41.4 12  Alle   41.4 26  Alle
UIO 185713 Klinisk ernæring                   58.2 71  52.1 47 58.2 113 52.1 74
UIO 185724 Rettsvitenskap (jus), Oslo, master          60.5 1497 53.9 802 60.5 2533 53.9 1363
UIO 185725 Rettsvitenskap (jus), Oslo, master          59.2 1454 51.9 783 59.2 2327 51.9 1269
UIO 185740 Medisin, Oslo, profesjonsstudium           68.3 912 59.7 546 68.3 1328 59.7 789
UIO 185742 Odontologi                      64.4 348 56.5 208 64.4 510 56.5 316
UIO 185745 Medisin, Oslo, profesjonsstudium           67.2 814 58.4 484 67.2 1152 58.4 688
UIO 185752 Psykologi, årsstudium                58.0 642 50.7 271 58.0 1328 50.7 576
UIO 185771 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185786 Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk      Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185793 Fransk, bachelor                   Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185795 Tysk, bachelor                    Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185817 Lektorprogrammet, nordisk              40.0 2  40.0 2  40.0 2  40.0 2
UIO 185829 Informatikk: programmering og nettverk        51.0 205 41.7 56 51.0 277 41.7 72
UIO 185830 Informatikk: design, bruk og interaksjon       50.9 228 38.7 40 50.9 360 38.7 58
UIO 185832 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk       52.1 144 47.3 53 52.1 220 47.3 92
UIO 185837 Informatikk: språk og kommunikasjon         52.1 155 35.8 20 52.1 240 35.8 28
UIO 185841 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet   50.4 76  40.1 24 50.4 130 40.1 40
UIO 185843 Lektorprogrammet, realfag              44.0 16  43.4 10 44.0 31  43.4 21
UIO 185844 Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag       51.3 89  47.6 63 51.3 156 47.6 115
UIO 185851 Medievitenskap, bachelor               47.6 94  40.4 34 47.6 174 40.4 66
UIO 185852 Pedagogikk                      46.0 290 34.4 67 46.0 440 34.4 102
UIO 185853 Spesialpedagogikk                  48.1 376 38.0 116 48.1 589 38.0 180
UIO 185856 Elektronikk og datateknologi             48.6 68  44.4 24 48.6 115 44.4 46
UIO 185857 Fysikk, astronomi og meteorologi           48.4 60  48.2 28 48.4 90  48.2 49
UIO 185858 Geofag: geologi, geofysikk og geografi        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185860 Kjemi                        40.1 6  40.7 4  40.1 10  40.7 7
UIO 185862 Matematikk og økonomi                51.2 38  41.8 10 51.2 56  41.8 17
UIO 185863 Materialer, energi og nanoteknologi         48.2 58  48.9 39 48.2 75  48.9 47
UIO 185865 Molekylærbiologi og biologisk kjemi         49.7 83  48.6 46 49.7 121 48.6 70
UIO 185872 Internasjonale studier                55.6 289 52.0 157 55.6 527 52.0 291
UIO 185873 Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor         42.6 9  Alle   42.6 16  Alle
UIO 185874 Kriminologi                     52.8 690 48.6 379 52.8 1271 48.6 727
UIO 185876 Psykologi, bachelor                 55.6 733 48.3 342 55.6 1345 48.3 670
UIO 185879 Sosialantropologi                  46.4 192 40.0 62 46.4 344 40.0 136
UIO 185880 Sosiologi, bachelor                 49.4 297 44.0 116 49.4 529 44.0 228
UIO 185881 Statsvitenskap, bachelor               52.9 383 46.8 161 52.9 657 46.8 320
UIO 185883 Utviklingsstudier                  48.1 102 44.3 42 48.1 174 44.3 82
UIO 185889 Nordisk: språk, litteratur, retorikk         46.7 25  Alle   46.7 34  Alle
UIO 185893 Lingvistikk                     49.6 24  Alle   49.6 31  Alle
UIO 185898 Samfunnsøkonomi                   56.3 295 47.3 141 56.3 671 47.3 340
UIO 185899 Tannpleie                      51.6 211 45.2 58 51.6 330 45.2 103
UIO 185910 Religionshistorie, årsstudium            56.1 70  37.0 5  56.1 124 37.0 12
UIO 185912 Spansk, årsstudium                  43.6 16  Alle   43.6 30  Alle
UIO 185918 Latin-Amerika-studier                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185920 Engelsk, bachelor                  49.0 65  31.6 7  49.0 108 31.6 11
UIO 185922 Allmenn litteraturvitenskap, bachelor        48.5 22  Alle   48.5 41  Alle
UIO 185923 Midtøsten-studier med arabisk            51.0 65  Alle   51.0 114 Alle
UIO 185924 Spansk, bachelor                   38.6 3  Alle   38.6 5  Alle
UIO 185929 Religionshistorie, bachelor             38.7 6  Alle   38.7 10  Alle
UIO 185935 Lektorprogrammet, fremmedspråk            48.7 15  43.8 9  48.7 20  43.8 12
UIO 185941 Psykologi profesjon, Oslo, profesjonsstudium     66.0 833 57.1 385 66.0 1540 57.1 736
UIO 185942 Psykologi profesjon, Oslo, profesjonsstudium     65.2 806 55.7 361 65.2 1376 55.7 625
UIO 185950 Italiensk, årsstudium                51.6 29  Alle   51.6 50  AlleUniversitetet i Stavanger                    SUPP                  HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   PRA    ORD    FOR    ORDF   PRA
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------                                   
UIS 217003 Ingeniørfag, Bygg                  50.0 53  32.0 1  45.2 20       50.3 89  32.0 1  45.2 37
UIS 217004 Ingeniørfag, Data                  48.4 29  Alle   38.6 6       48.4 47  Alle   41.1 10
UIS 217005 Ingeniørfag, Elektro                 43.8 14  32.5 2  Alle        43.8 20  32.5 2  Alle
UIS 217009 Ingeniørfag, Kjemi og miljø             Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217012 Ingeniørfag, Maskin                 46.2 24  32.5 3  36.4 2       46.2 30  32.5 5  36.4 2
UIS 217015 Ingeniørfag, Petroleumsteknologi           Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217046 Fjernsyns- og multimedieproduksjon          44.7 45      38.4 15       44.7 109      39.0 41
UIS 217050 Sykepleierutdanning                 46.2 868      39.3 381      47.5 1380      40.4 669
UIS 217070 Barnevern                      43.5 358      38.3 156      43.5 588      38.4 282
UIS 217080 Sosialt arbeid                    46.7 475      42.1 208      46.7 805      42.1 389
UIS 217130 Barnehagelærerutdanning               34.8 29      28.8 7       35.3 52       30.8 16
UIS 217131 Barnehagelærerutdanning, deltid           39.1 22      Alle        39.1 36       Alle
UIS 217170 Engelsk                       41.2 18      Alle        46.5 76       33.3 12
UIS 217179 Historie, årsstudium                 40.8 8       Alle        41.9 22       Alle
UIS 217196 Religionsstudier                   Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217205 Matematikk                      54.4 15      Alle        54.4 25       Alle
UIS 217211 Nordisk                       Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217240 Sosiologi, årsstudium                45.2 132      39.7 65       45.2 227      40.3 116
UIS 217255 Hotelledelse                     Alle        39.3 39       Alle        39.3 94
UIS 217317 Reiselivsledelse                   36.3 42      33.6 23       37.4 98       34.3 56
UIS 217318 Regnskap og revisjon                 49.6 116      39.3 39       49.6 195      39.3 74
UIS 217345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom       53.1 97      49.3 55       53.1 209      49.3 134
UIS 217369 Økonomi og administrasjon              47.1 312      42.7 178      47.1 587      42.7 343
UIS 217440 Idrett/kroppsøving, bachelor             41.2 75      37.9 38       41.2 142      37.9 75
UIS 217454 Journalistikk                    43.0 46      40.8 23  o.i.   43.2 87       40.8 48 o.i.
UIS 217481 Historie, bachelor                  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217526 Rettsvitenskap                    53.1 324      47.9 193      53.1 580      47.9 351
UIS 217547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn         36.1 3       37.1 3       40.6 31       39.5 26
UIS 217548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, deltid     Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217618 Drama                        Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217642 Kunst og håndverk                  44.0 9       32.9 1       44.0 17       32.9 2
UIS 217649 Idrett/kroppsøving, årsstudium            41.6 74      40.0 50       44.1 168      42.2 119
UIS 217651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, norsk     Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217655 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, matematikk  44.4 40      42.7 35       44.4 58       42.7 51
UIS 217754 Restaurantledelse                  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217755 Konstruksjoner og materialer             52.6 20      Alle        52.6 31       Alle
UIS 217800 Industriell økonomi, petroleumsteknologi       59.8 33      41.8 2       59.8 48       42.8 3
UIS 217801 Petroleumsteknologi                 Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217802 Offshoreteknologi                  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217803 Informasjonsteknologi                50.8 15      44.4 8       50.8 26       44.8 14
UIS 217813 Industriell økonomi, andre linjer          58.6 86      50.6 30       58.6 170      50.8 62
UIS 217843 Lektor 8.-13. trinn, master i realfag        47.9 15      44.3 12       47.9 22       44.3 18
UIS 217844 Lektor 8.-13. trinn, master i humanistiske fag    43.7 23      42.7 20       43.7 38       42.7 35
UIS 217857 Matematikk og fysikk                 Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217860 Biologisk kjemi                   46.1 24      43.4 14       46.1 45       43.4 30
UIS 217880 Sosiologi, bachelor                 41.0 99      34.7 32       41.0 173      34.9 71
UIS 217881 Statsvitenskap                    40.0 41      37.6 22       40.2 88       37.6 45
UIS 217887 Engelsk språk og litteratur             Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217889 Nordisk språk og litteratur             Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217938 Byplanlegging                    47.8 5       43.2 1       47.8 7       43.3 2
UIS 217947 Ingeniørfag, Petroleumsgeologi            Alle   o.i.   Alle        Alle   o.i.   AlleVID vitenskapelige                       SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
--------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                      
VID 251050 Sykepleierutdanning, Oslo              46.3 734 41.0 253 46.4 967 41.0 359
VID 251055 Sykepleierutdanning, Bergen             49.4 792 44.5 373 49.4 1208 44.6 614
VID 251060 Vernepleierutdanning                 43.1 199 35.1 51 43.3 257 35.4 76
VID 251061 Vernepleierutdanning, deltid             47.4 139 31.5 5  49.0 219 33.2 22
VID 251080 Sosialt arbeid                    48.8 430 41.4 147 49.0 656 41.7 244
VID 251081 Sosialt arbeid, deltid                44.7 39  Alle   44.7 44  Alle
VID 251196 Kristendomskunnskap/RLE               Alle   Alle   Alle   Alle
VID 251214 Bibeloversettelse                  Alle   Alle   Alle   Alle
VID 251418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.     Alle   Alle   Alle   Alle
VID 251474 Samfunnsfag, bachelor                Alle   Alle   Alle   Alle
VID 251480 Teologi, bachelor                  Alle   Alle   Alle   Alle
VID 251680 Samfunnsfag, årsstudium               Alle   Alle   Alle   Alle
VID 251700 Ergoterapeututdanning                40.5 51  31.9 12 43.3 101 33.3 25
VID 251771 Teologi, profesjonsstudium              Alle   Alle   Alle   Alle
VID 251902 Religion, kultur og globalisering          Alle   Alle   Alle   Alle
VID 251955 Kristendom, ledelse og menighetsutvikling      Alle   Alle   Alle   Alle


Lørdag 30. juli 2016 kl 11:43, www.samordnaopptak.no