Poenggrenser tirsdag 29. juli 2015

Denne oversikten viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (SUPP) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etter hvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De kan fortsatt gå ned i senere etterfyllinger i august og begynnelsen av september.

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 20. juli til 29. juli skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Enten ved å svare nei til å fortsatt stå på venteliste eller ved å la være å svare innen svarfristen)

En person står ofte på venteliste i flere kvoter på samme studium. Man kan derfor ikke legge sammen alle grå tall for å finne antall personer på venteliste totalt på et studium eller lærested. F.eks. konkurrerer alle søkere i ORD-kvotene. I ORDF-kvotene deltar de som er 21 år eller yngre dette opptaksåret. Og i ORDF beregnes poengene fra førstegangsvitnemålet. Normalt er 50 % av plassene til et studium avsatt til ORDF- kvoten. En kvote kan sees på som en kø av søkere. I hver opptakskjøring tas de x første inn og får tilbud om studieplass. Resten står på venteliste. En person kan stå i flere køer.

Listen er sortert på lærestedsnavn

Merk at poenggrensene ikke nødvendigvis er sammenlignbare mellom studier. Årsaker til dette er at noen studier har kvinnepoeng, noen studier har poeng fra opptaksprøve som inngår i poengsummen m.m.

Mange studier har ennå ledige plasser og tar inn flere søkere selv om de ikke har søkt tidligere i år:
Se Ledige studieplasserKodeForklaring
ALLEAlle kvalifiserte søkere fikk tilbud
HOVEDHovedopptak, 20. juli
SUPPSuppleringsopptak 29. juli (noen ganger kalt varaopptak)
TRUStudiet er trukket fra årets opptak, avlyst. Ofte pga for få søkere
ÅpentÅpent studium
o.i.Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her.
ORDOrdinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne køen.
FORForkurskvote
INTKInternasjonal kvote
IVMINOIkke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUKJentekvote
MILKKvote for forsvaret
NIFKKvote for Norges idrettsforbund
NNNordnorsk kvote
NNFNordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTFKvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFFFørstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
ORDFOrdinær førstegangsvitnemålskvote
PRAPraksiskvote
SAMISKSamisk kvote
xxxyyyStudiekoden, sekssifret nummer som identifiserer studiet (xxx angir lærestedet)Ansgar Teologiske                       SUPP        HOVED
Høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
ATH 255196 Kristendom, religion, livssyn og etikk       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255418 Interkulturell forståelse              Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255437 Musikkteknologi                   Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255752 Psykologi                      43.4 41  39.6 26 45.9 153 42.6 95
ATH 255777 Musikk                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255792 Musikk og helse                   Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255869 Interkulturelle studier               Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255876 Kultur- og samfunnspsykologi            Alle   Alle   42.8 12  Alle
ATH 255936 Praktisk teologi                  Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og                         SUPP        HOVED
designhøgskolen i Oslo                     ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
AHO 189030 Arkitekt                      148.1 135 o.i.   148.1 196 138.8 88
AHO 189343 Design                       o.i.   o.i.   158.4 97 142.4 42Det teologiske                         SUPP        HOVED
Menighetsfakultet                       ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
MF 190196 Kristendom/RLE                    Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190242 Samfunnsfag                     Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190418 Interkulturell kommunikasjon             Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190480 Teologi, profesjonsstudium              Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190482 Religion, kultur og samfunn             Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190556 Metodistisk presteutdanning             Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190558 Katolsk presteutdanning               Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190604 Kirke, misjon og media                Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190927 Ungdom, kultur og tro                Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190934 Lektorprogram i RLE/rel. og etikk og samf.      Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190936 Teologi                       Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmet Høgskole                     SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
DHS 251050 Sykepleierutdanning, Oslo              47.2 652 40.8 184 48.6 1310 43.1 430
DHS 251060 Vernepleierutdanning, Rogaland           41.6 71  28.6 3  43.9 151 32.1 26
DHS 251061 Vernepleierutdanning, deltid, Rogaland       45.6 40  Alle   45.6 59  Alle
DHS 251080 Sosialt arbeid, Oslo                50.0 321 40.3 112 50.1 602 40.4 205
DHS 251081 Sosialt arbeid, deltid, Oslo            43.4 45  Alle   44.3 56  Alle
DHS 251700 Ergoterapeututdanning, Sandnes           35.1 11  Alle   40.2 61  31.8 11Dronning Mauds Minne                      SUPP        HOVED
Høgskolen                           ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
DMMH 253130 Barnehagelærer, heltid               32.0 1  Alle   32.0 4  Alle
DMMH 253131 Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk  Alle   o.i.   Alle   Alle
DMMH 253132 Barnehagelærer, natur- og friluftsliv       40.6 14  34.0 5  42.0 31  35.6 14
DMMH 253133 Barnehagelærer, deltid               o.i.   o.i.   Alle   Alle
DMMH 253529 Barnehagelærer, flerkulturell forståelse      o.i.   o.i.   Alle   AlleFjellhaug Internasjonale                    SUPP        HOVED
Høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
FIH 258195 Bibel og misjon                   Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258196 Kristendomskunnskap                 Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258480 Teologi og misjon                  Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258482 Religion, livssyn og etikk             TRU    TRU   TRU    TRU
FIH 258626 Religion, livssyn og etikk, årsstudium       Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258777 Musikk                       Alle   Alle   Alle   AlleHaraldsplass diakonale                     SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
HDH 252050 Sykepleierutdanning                 48.0 366 43.8 182 48.0 649 44.3 319Høgskolen i Bergen                       SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HIB 203003 Ingeniør, bygg                   51.2 113 Alle   44.4 49  51.3 165 Alle   44.4 67
HIB 203004 Ingeniør, data                   49.2 40  Alle   38.2 11  49.2 60  Alle   38.2 22
HIB 203006 Ingeniør, elkraftteknikk              48.8 21  36.0 1  Alle   49.8 37  36.0 1  37.9 5
HIB 203009 Ingeniør, kjemi                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203011 Ingeniør, marinteknikk               48.3 22  Alle   44.0 12  48.3 44  Alle   44.3 26
HIB 203012 Ingeniør, maskinteknikk               54.4 68  Alle   45.5 28  54.4 108 Alle   45.8 48
HIB 203017 Ingeniør, automatisering              50.6 33  50.0 5  40.7 9  50.6 49  50.0 4  40.7 14
HIB 203024 Ingeniør, elektronikk                44.3 17  Alle   Alle   45.4 36  Alle   Alle
HIB 203028 Ingeniør, kommunikasjonssystemer          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203045 Ingeniør, produksjonsteknikk            51.2 32  Alle   40.1 7  51.2 49  Alle   40.1 7
HIB 203050 Sykepleierutdanning                 48.5 662      45.0 344 48.6 1366      45.2 727
HIB 203060 Vernepleierutdanning                47.2 226      40.4 83  47.3 401      40.8 149
HIB 203080 Sosialt arbeid                   51.9 311      45.5 158 51.9 646      45.5 329
HIB 203096 Ingeniør, undervannsteknologi            48.1 19  Alle   41.9 10  48.1 37  40.0 2  42.7 16
HIB 203130 Barnehagelærerutd., barns utvikling, lek og læring 40.1 31      33.2 7  40.4 83       35.2 27
HIB 203131 Barnehagelærerutd., natur, helse og bevegelse    Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203132 Barnehagelærerutd., kunst, kultur, kreativitet   Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203133 Barnehagelærerutd., språk, tekst og matematikk   Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203203 Folkehelsearbeid, kosthold og fysisk aktivitet   47.3 82      44.6 33  49.0 255      45.2 125
HIB 203369 Økonomi og administrasjon              49.9 366      46.9 226 49.9 996      47.0 629
HIB 203395 Informasjonsteknologi                46.1 40      39.6 12  46.2 71       40.8 27
HIB 203440 Faglærer kroppsøving og idrettsfag         48.6 43      44.8 30  48.7 105      44.8 72
HIB 203466 Tegnspråk og tolking                Alle        Alle   39.6 10       Alle
HIB 203506 Ingeniør, undervannsteknologi, Kristiansund     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/kroppsøving      43.0 15      40.4 13  44.7 45       41.9 36
HIB 203548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med musikk       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/samfunnsfag      41.0 9       40.0 8  41.2 20       41.3 17
HIB 203551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med engelsk       37.0 1       39.2 1  37.0 4       39.2 4
HIB 203557 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/naturfag       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203559 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med RLE         Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203561 Ingeniør, undervannsteknologi, Florø        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203599 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med mat og helse    40.8 4       40.8 4  45.3 15       41.7 14
HIB 203618 Drama                        Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med matematikk     49.8 45      46.6 31  50.8 95       47.6 66
HIB 203657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med samfunnsfag    48.6 78      45.8 51  49.0 163      46.5 112
HIB 203658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med norsk       42.8 15      40.8 12  42.8 36       41.4 31
HIB 203659 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med mat og helse    44.8 13      42.9 12  45.8 23       42.9 20
HIB 203660 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med musikk       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203700 Ergoterapeututdanning                45.5 105      40.0 44  46.3 241      40.9 110
HIB 203701 Radiografutdanning                 44.7 125      39.4 62  44.7 260      39.4 121
HIB 203702 Bioingeniørutdanning                47.6 49      42.8 21  48.9 115      44.5 57
HIB 203703 Fysioterapeututdanning               54.7 370      48.8 212 54.7 971      48.8 538
HIB 203753 Landmåling og eiendomsdesign            47.3 104      40.1 45  47.4 203      40.4 82
HIB 203822 Ingeniør, energiteknologi              50.6 39  Alle   43.0 12  50.7 56  Alle   43.0 17Høgskolen Betanien                       SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
HBB 250050 Sykepleierutdanning                 47.2 334 42.0 157 47.7 580 42.5 271Høgskolen i Buskerud                      SUPP             HOVED
og Vestfold                          ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HBV 222004 Ingeniør, data, Vestfold              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HBV 222005 Ingeniør, elektronikk, Vestfold           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HBV 222012 Ingeniør, produktdesign, Vestfold          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HBV 222017 Ingeniør, elektro-automasjon, Vestfold       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HBV 222044 Skipsfart logistikk, Vestfold            42.1 28      Alle   42.3 66       27.2 2
HBV 222050 Sykepleier, Vestfold                44.2 305      35.6 62  44.2 483      36.3 107
HBV 222051 Sykepleier, Drammen                 44.1 531      35.5 112 44.3 890      35.8 194
HBV 222068 Ingeniør, elektro, Kongsberg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HBV 222069 Ingeniør, maskin, Kongsberg             41.5 5  Alle   38.6 2  41.5 8  Alle   38.6 3
HBV 222130 Barnehagelærer, Vestfold              Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222131 Barnehagelærer, deltid, Vestfold          Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222132 Barnehagelærer, Drammen               41.5 54      Alle   41.8 91       28.7 3
HBV 222179 Historie, årsstudium, Vestfold           Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222205 Matematikk, Vestfold                Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222210 Norsk, årsstudium, Vestfold            Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222240 Sosiologi, årsstudium, Vestfold           39.0 11      Alle   40.4 28       Alle
HBV 222246 Jus, årsstudium, Ringerike             48.5 30      40.8 9  49.5 100      42.3 50
HBV 222251 Visuell kommunikasjon, Drammen           44.5 21      37.2 5  45.4 84       40.4 38
HBV 222291 Siviløkonom - 5-årig integrert master, Kongsberg  38.9 8       39.8 8  43.9 54       41.8 40
HBV 222317 Reiselivsledelse, Ringerike             Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222318 Regnskap og revisjon, Vestfold           42.6 33      Alle   46.0 98       34.2 18
HBV 222330 Økonomi og ledelse, Drammen             46.8 99      39.3 36  48.0 243      41.2 104
HBV 222345 Siviløkonom, - 5-årig integrert master, Ringerike  Alle        Alle   39.3 28       39.8 21
HBV 222351 Ungdomskunnskap, Vestfold             38.1 10      Alle   38.1 15       Alle
HBV 222352 Marinteknisk drift, Vestfold            43.1 22      30.3 1  43.1 40       30.3 1
HBV 222353 Maritim nautikk, Vestfold              43.3 42      29.7 2  43.9 80       32.0 8
HBV 222359 Markesdføring, Ringerike              34.3 7       33.8 4  39.0 86       38.0 56
HBV 222369 Økonomi og administrasjon, Vestfold         42.9 56      31.9 7  43.8 154      35.5 48
HBV 222370 Dynamisk webdesign, Ringerike            Alle        Alle   34.8 6       Alle
HBV 222395 IT og informasjonssystemer, Ringerike       36.0 9       Alle   37.4 24       Alle
HBV 222404 Økonomi og ledelse, Kongsberg            38.0 26      31.1 5  39.8 98       34.8 34
HBV 222412 Informasjonssystemer, årsstudium, Vestfold     Alle        Alle   34.0 4       Alle
HBV 222414 Økonomi og ledelse, Ringerike            Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222440 Idrett, ernæring og helse, Vestfold         42.1 59      37.6 26  43.3 160      39.2 71
HBV 222453 Informasjonssystemer og IT-ledelse, Vestfold    37.5 12      Alle   40.5 43       Alle
HBV 222481 Historie, Vestfold                 Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222503 Ingeniør, data, Kongsberg              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HBV 222526 Jus, Ringerike                   53.0 121      44.3 55  53.0 277      45.3 150
HBV 222547 Grunnskolelærer, 1.-7., Vestfold          Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222548 Grunnskolelærer, 1.-7., Drammen           Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222550 Grunnskolelærer, 1.-7., estetisk modell, Vestfold  Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222551 Grunnskolelærer, 1.-7., Sandvika          Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222620 IT og informasjonssystemer, årsstudium, Ringerike  Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222623 Engelsk, årsstudium, Vestfold            47.6 16      30.9 2  47.6 29       30.9 2
HBV 222642 Kunst og design, Vestfold              Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222651 Grunnskolelærer, 5.-10., NOR+SAM, Drammen      Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222655 Grunnskolelærer, 5.-10., NOR+SAM, Vestfold     Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222657 Grunnskolelærer, 5.-10., MAT+NAT, Vestfold     Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222658 Grunnskolelærer, 5.-10., MAT+NAT, Drammen      Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222659 Grunnskolelærer, 5.-10., SAM+MAT, Drammen      Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222663 Event & Sport Management, deltid, Drammen      Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222667 Musikk, Vestfold                  Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222684 Lektorutdanning i historie, Vestfold        Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222687 Lektorutdanning i norsk, Vestfold          Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222701 Radiografi, Drammen                 44.8 160      37.3 33  44.8 267      37.3 68
HBV 222717 Internasjonal forståelse og sam., deltid, Vestfold Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222823 Ingeniør, mikro- og nanosystemteknologi, Vestfold  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HBV 222867 Jus og ledelse, Ringerike             44.7 54      38.4 20  46.0 164      40.9 83
HBV 222880 Sosiologi, Vestfold                36.7 17      Alle   37.0 29       Alle
HBV 222881 Statsvitenskap, Drammen               42.0 24      32.4 3  42.1 53       32.4 7
HBV 222887 Engelsk, Vestfold                  Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222889 Norsk, Vestfold                   Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222894 Optometri, Kongsberg                40.0 52      31.7 8  40.0 79       31.7 12
HBV 222952 Event & Sport Management, Drammen          43.2 20      34.6 4  43.2 56       34.6 14Høgskolen i Gjøvik                       SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HIG 207003 Ingeniør, bygg                   38.9 4  Alle   Alle   38.9 4  Alle   Alle
HIG 207004 Ingeniør, data                   37.5 7  o.i.   39.0 4  37.5 8  o.i.   39.0 5
HIG 207005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle   39.6 2  Alle   Alle
HIG 207046 Webutvikling                    46.9 24      36.3 7  46.9 55       36.3 20
HIG 207050 Sykepleierutdanning                 42.0 250      34.3 54  42.8 413      35.5 99
HIG 207051 Sykepleierutdanning, deltid             46.2 101      Alle   50.5 139      29.6 3
HIG 207052 Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal      45.0 33      Alle   47.2 45       31.6 1
HIG 207053 Sykepleierutdanning, deltid, Valdres        39.2 26      Alle   41.6 41       Alle
HIG 207054 Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland        45.3 44      Alle   45.3 61       Alle
HIG 207067 Ingeniør, bygg, fleksibel, nettbasert        50.8 15  Alle   Alle   50.8 21  Alle   Alle
HIG 207068 Ingeniørfag, elektro, fleksibel, nettbasert     45.1 6  o.i.   Alle   49.6 11  o.i.   Alle
HIG 207069 Ingeniør, maskin, fleksibel, nettbasert       42.6 7  o.i.   o.i.   42.6 8  o.i.   o.i.
HIG 207099 Landmåling, nettbasert               42.4 7       Alle   42.4 15       Alle
HIG 207102 Geografiske info.systemer (GIS), nettbasert     Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207136 Medieledelse, årsstudium              Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207149 Mediedesign                     38.0 6       31.8 1  42.7 44       41.2 19
HIG 207160 Økonomi og ledelse, årsstudium           46.1 19      30.9 2  46.1 33       30.9 3
HIG 207188 Informatikk                     Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207248 Landmåling                     34.6 1       Alle   43.5 18       Alle
HIG 207264 Medieproduksjon                   Alle        Alle   36.3 7       30.0 3
HIG 207369 Økonomi og ledelse                 37.7 17      32.5 6  37.7 40       32.5 16
HIG 207374 Drift av nettverk og datasystemer          42.0 8       Alle   42.0 11       Alle
HIG 207395 Programvareutvikling                37.2 5       37.3 4  37.2 8       37.3 6
HIG 207396 Geografiske informasjonssystemer (GIS)       Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207404 Økonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert      50.2 67      Alle   50.2 111      Alle
HIG 207406 Geomatikk                      Alle        Alle   36.1 3       Alle
HIG 207429 Informasjonssikkerhet                44.8 22      39.8 12  44.8 27       39.8 15
HIG 207432 Logistikk                      42.0 13      Alle   44.8 41       33.2 4
HIG 207602 Teknologidesign og ledelse, årsstudium       Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207604 Medieproduksjon, årsstudium             Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207620 BIM, nettbasert                   45.6 8       Alle   45.6 16       Alle
HIG 207673 Spillprogrammering                 44.0 19      39.3 12  44.0 41       39.3 26
HIG 207700 Ergoterapiutdanning                 41.2 27      29.6 1  42.8 62       31.3 6
HIG 207701 Radiografutdanning                 42.4 76      32.3 9  43.2 128      33.6 18
HIG 207824 Teknologidesign og ledelse             Alle        Alle   37.9 12       29.6 3
HIG 207835 Fornybar energi                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207838 Medieledelse                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207955 Byggeledelse, fleksibel, nettbasert         TRU        TRU    TRU         TRUHøgskolen i Harstad                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
HIH 208035 Økonomi og ledelse                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208050 Sykepleierutdanning                 42.2 33  32.2 6  44.2 94  35.1 27
HIH 208060 Vernepleierutdanning                33.9 8  Alle   39.7 50  Alle
HIH 208070 Barnevernspedagogutdanning             Alle   Alle   37.7 28  31.2 6
HIH 208071 Barnevernspedagogutdanning, deltid         37.7 12  Alle   42.4 37  Alle
HIH 208162 Praktisk prosjektledelse, deltid          Alle   Alle   43.8 14  Alle
HIH 208164 Økonomi og ledelse, årsstudium           Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208350 Retail Management                  Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208516 Økonomi og ledelse, profilering regnskapsfører   Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208530 Internasjonal beredskap               Alle   Alle   43.0 33  AlleHøgskolen i Hedmark                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
HIHM 209050 Sykepleierutdanning, Elverum            41.4 252 33.0 48 41.6 378 33.4 76
HIHM 209052 Sykepleierutdanning, deltid, samlingsbasert    42.3 69  Alle   42.3 96  Alle
HIHM 209053 Sykepleierutdanning, Kongsvinger          43.6 182 34.2 37 43.6 277 34.8 69
HIHM 209130 Barnehagelærerutdanning, Hamar           o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209132 Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209140 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209157 Faglærerutdanning i musikk, Hamar         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209162 Organisasjon og ledelse, Rena           o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209164 Bedriftsøkonomi, Rena               o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209167 Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena      o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209172 Jakt, fiske og naturveiledning, Evenstad      Alle   Alle   39.8 9  40.0 4
HIHM 209183 Animasjon og digital kunst, Hamar         40.2 28  37.4 15 40.2 56  37.4 25
HIHM 209185 Idrett, Elverum                  o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209215 Off. styring, ledelse og økonomi, deltid, Rena   o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209239 Krisehåndtering, år, deltid, samlingsbasert    47.2 63  Alle   48.1 116 Alle
HIHM 209242 Samfunnsfag, Hamar                 o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209250 Skogbruk, årsstudium, Evenstad           o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209311 Landbruksteknikk, Blæstad             o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209318 Regnskap og revisjon, Rena             o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209320 Agronomi, Blæstad                 o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209322 Skogbruk, Evenstad                 o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209323 Utmarksforvaltning, Evenstad            o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209362 Agronomi, årsstudium, Blæstad           o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209368 Eiendomsmegling, Rena               39.7 40  34.8 20 39.7 138 35.3 87
HIHM 209369 Økonomi og administrasjon, Rena          o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209398 Bedriftsøkonomi, deltid, Hamar           o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209409 Økologisk landbruk, deltid, nett & saml      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209440 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum  o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209446 Mat, ernæring og helse, Elverum          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209470 Serviceledelse og markedsføring, Rena       o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209476 Music Management, Rena               o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209486 Folkehelsearbeid, Elverum             o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209514 Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena   TRU    TRU   TRU    TRU
HIHM 209530 Beredskap og krisehåndtering, Rena         45.5 35  Alle   46.1 88  Alle
HIHM 209547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Hamar         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209605 Friluftsliv, Elverum                Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209623 Engelsk, Hamar                   o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Hamar        Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209664 Organisasjon og ledelse, deltid, saml.       39.2 6  Alle   40.9 28  Alle
HIHM 209667 Musikk, Hamar                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209668 Landbruksteknikk, årsstudium, Blæstad       o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209672 Norsk, Hamar                    o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209676 Sosialpedagogikk, Elverum             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209714 Musikkproduksjon, Rena               Alle   Alle   27.5 1  30.6 1
HIHM 209743 Tannpleie, Elverum                 42.2 51  33.4 8  42.2 81  33.4 14
HIHM 209839 Spillteknologi og simulering, Hamar        44.3 44  39.2 24 44.3 116 39.2 59
HIHM 209867 Ledelse og organisasjonsutvikling, Rena      o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209935 Lektorutdanning i språkfag, Hamar         Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Lillehammer                    SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HIL 210035 Økonomi og administrasjon              41.5 27  37.9 14      42.0 99  39.3 51
HIL 210060 Vernepleierutdanning                42.0 120 33.0 18      42.2 195 34.2 37
HIL 210061 Vernepleieutdanning, deltid             48.1 127 Alle        49.0 188 Alle
HIL 210070 Barnevern                      42.5 153 36.8 59      42.5 311 36.8 127
HIL 210080 Sosialt arbeid                   44.8 198 38.4 79      45.2 370 38.4 138
HIL 210149 Film- og fjernsynsvitenskap             Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210164 Økonomi og administrasjon, årsstudium        46.2 27  43.6 10      46.2 57  43.6 27
HIL 210185 Idrett, årsstudium                 34.6 5  35.5 5       36.1 29  36.2 20
HIL 210220 Pedagogikk, årsstudium               o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210262 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210264 TV-teknikk                     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210288 Internasjonale studier med historie, årsstudium   o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210308 Kulturprosjektledelse                Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210317 Reiselivsutvikling                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210319 Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser   Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210440 Idrett                       39.0 20  36.1 8       39.4 69  38.2 39
HIL 210485 Sport Management                  42.3 22  40.0 9       42.3 73  40.0 37
HIL 210526 Juss                        50.8 186 45.6 101      51.0 530 46.2 308
HIL 210534 TV-ledelse                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210654 Kulturprosjektledelse, årsstudium          Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210676 Pedagogikk, årsstudium, deltid           o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210752 Psykologi, årsstudium                46.9 109 42.9 62      46.9 287 43.2 167
HIL 210754 Reiseliv og turisme                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210847 TV-regi                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210852 Pedagogikk                     o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210867 Organisasjon og ledelse               39.0 19  30.0 3       39.0 52  30.0 7
HIL 210872 Internasjonale studier med historie         o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210876 Psykologi                      48.9 178 44.1 93      49.5 524 45.3 289Høgskolen i Molde                       SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
HIM 211050 Sykepleierutdanning                 41.1 162 32.8 33 41.1 247 32.9 49
HIM 211060 Vernepleierutdanning                40.7 50  31.5 6  40.7 86  31.7 21
HIM 211164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211185 Idrett                       37.8 10  33.5 6  37.8 19  33.5 12
HIM 211189 IT                         Alle   Alle   36.8 12  Alle
HIM 211238 Statsvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211246 Jus                         43.0 28  38.3 15 43.3 93  38.3 52
HIM 211292 Logistikk og Supply Chain Management        42.7 30  35.3 11 42.7 58  35.3 20
HIM 211318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle   33.6 20  31.4 9
HIM 211488 Sport Management                  37.6 15  36.1 10 37.6 45  36.1 33
HIM 211841 Jus og administrasjon                38.0 16  32.1 3  38.0 29  32.1 6
HIM 211866 Petroleumslogistikk, Kristiansund          36.0 9  Alle   39.4 38  32.1 8Høgskolen i Narvik                       SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HIN 212003 Bygg                        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212004 Datateknikk                     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212006 Elkraftteknikk                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212012 Maskin, nettstøttet                 Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212018 Prosessteknologi                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212024 Industriell elektronikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212040 Ingeniør, Alta, første studieår           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212050 Sykepleierutdanning                 43.1 36      35.8 7  43.1 87       35.8 33
HIN 212067 Bygg, Mo i Rana                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212069 Maskin                       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212072 Fornybar energi                   TRU    TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
HIN 212075 Bygg, nettstøttet                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212077 Prosessteknologi, nettstøttet            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212078 Datateknikk, nettstøttet              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212079 Elektro, første studieår, nettstøttet        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212225 Datateknikk, Bodø                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212227 Maskin, Mo i Rana                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212314 Fornybar energi, nettstøttet            TRU    TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
HIN 212410 Økonomi og administrasjon              Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212761 Elektroteknikk, master               Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212804 Data/IT, master                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212805 Ingeniørdesign, master               Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212806 Integrert bygningsteknologi, master         Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212811 Industriell teknologi, master            Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212814 Satelitteknologi, master              Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212956 Satelitteknologi                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Nesna                       SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
HINE 213051 Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen     Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213130 Barnehagelærerutdanning, deltid, Lofoten      TRU    TRU   TRU    TRU
HINE 213132 Barnehagelærerutdanning, deltid, samlingsbasert  Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213185 Idrett, årsstudium, Nesna             Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213189 Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana    Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213440 Idrett                       Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213453 Informasjonssystemer, Mo i Rana          Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213547 Grunnskolelærer 1-7, Nesna/Helgeland/Leknes/Narvik Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213604 Digitale medier, Mo i Rana             TRU    TRU   TRU    TRU
HINE 213649 Idrett, årsstudium, Sydney/Nesna          Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213650 Idrett, årsstudium, Bali/Nesna           Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn            Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213777 Band                        TRU    TRU   TRU    TRUHøgskolen i Nord-                       SUPP        HOVED
Trøndelag                           ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
HINT 214050 Sykepleierutdanning, Levanger           46.4 253 40.5 115 46.7 478 41.2 221
HINT 214058 Sykepleierutdanning, Namsos            40.6 119 35.3 37 41.0 208 37.0 79
HINT 214060 Vernepleierutdanning, Namsos            40.1 38  28.6 2  40.4 72  31.3 12
HINT 214130 Barnehagelærarutdanning, Levanger         Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214164 Bedriftsøkonomi, Steinkjer             Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214172 Utmarksforvaltning, årsstudium, Steinkjer     Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214185 Idrett, Levanger                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214240 Sosiologi, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214318 Revisjon, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214321 Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer    Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214323 Utmarksforvaltning, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214369 Økonomi og administrasjon, Steinkjer        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214396 Geografi, nettbasert, Steinkjer          Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214419 Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer       Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214421 Husdyrvelferd, Steinkjer              Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214430 Multimedieteknologi, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214440 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214516 Regnskap, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger   Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. tr. deltid Levanger Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214605 Friluftsliv, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214623 Engelsk, Levanger                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214639 Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger  o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HINT 214642 Kunst og håndverk, Levanger            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214649 Kroppsøving, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214667 Musikk, Levanger                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214673 Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer     38.8 6  28.4 2  41.5 36  34.6 13
HINT 214680 Samfunnsfag, Levanger               46.6 10  Alle   51.9 41  Alle
HINT 214696 Trafikklærerutdanning, Stjørdal          42.5 79      42.8 127
HINT 214749 Farmasiutdanning, Namsos              43.7 16  Alle   45.0 38  39.5 11Høgskolen i Oslo og                      SUPP                       HOVED
Akershus                            ORD    FOR   IVMINO  ORDF   PRA    ORD    FOR   IVMINO  ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- ----                         
HIOA 215003 Ingeniør, bygg                   49.1 87  Alle        39.4 14       49.1 136 Alle       39.4 22
HIOA 215004 Ingeniør, data                   48.0 36  Alle        38.3 5       48.0 61  Alle       38.3 7
HIOA 215005 Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi   45.6 27  Alle        Alle        47.0 49  Alle       Alle
HIOA 215009 Ingeniør, bioteknologi og kjemi          Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIOA 215012 Ingeniør, maskin                  50.0 72  Alle        41.0 17       50.0 118 Alle       41.0 30
HIOA 215050 Sykepleierutdanning, Pilestredet          44.8 973           35.9 259      45.5 1763          36.7 491
HIOA 215054 Sykepleierutdanning, Kjeller            44.8 684           36.3 167      45.0 1129          36.5 274
HIOA 215055 Sykepleierutdanning, Sandvika           51.1 441           37.1 99       52.1 782          40.2 201
HIOA 215060 Vernepleierutdanning, fulltid, Kjeller       45.0 282           35.0 63       45.5 489          35.4 116
HIOA 215061 Vernepleierutdanning, deltid, Kjeller       45.0 185           Alle        45.0 275          Alle
HIOA 215063 Vernepleierutdanning, deltid, Sandvika       46.5 209           Alle        46.5 329          Alle
HIOA 215070 Barnevernspedagogutdanning, fulltid        49.9 509           42.6 195      50.0 1099          43.1 448
HIOA 215071 Barnevernspedagogutdanning, deltid         40.5 41                     40.7 50
HIOA 215080 Sosialt arbeid                   50.6 590           42.8 223      50.6 1139          42.8 447
HIOA 215085 Arkiv og dokumentbehandling            49.0 39           Alle        49.0 88           Alle
HIOA 215105 Yrkesfagl.utd. i service og samferdsel       Alle                       Alle
HIOA 215106 Yrkesfagl.utd. i helse- og oppvekstfag, deltid   Alle                       Alle
HIOA 215109 Yrkesfagl.utd. i bygg og anleggsteknikk      Alle                       Alle
HIOA 215123 Yrkesfagl.utd. i helse- og oppvekstfag, fulltid  Alle                       Alle
HIOA 215124 Yrkesfagl.utd. i restaurant- og matfag       Alle                       Alle
HIOA 215126 Yrkesfagl.utd. i design- og håndverksfag      Alle                       Alle
HIOA 215127 Yrkesfagl.utd. i elektrofag            Alle                       Alle
HIOA 215129 Yrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod.      Alle                       Alle
HIOA 215130 Barnehagelærerutdanning, fulltid          41.9 144           Alle        42.9 308          28.0 8
HIOA 215131 Barnehagelærerutdanning, deltid          Alle             Alle        Alle            Alle
HIOA 215132 Barnehagelærerutdanning, deltid, Sandvika     Alle             Alle        Alle            Alle
HIOA 215138 Administrasjon og ledelse             49.0 425           41.9 161      51.0 1402          43.8 643
HIOA 215150 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk      Alle             Alle        Alle            Alle
HIOA 215162 Økonomi og ledelse, årsstudium, heltid       61.1 217           47.5 42       61.1 672          47.5 140
HIOA 215185 Kroppsøving og idrett, årsstudium         52.5 86           42.3 29       53.1 252          43.4 93
HIOA 215200 Kunst og design - studieretn. kunst og formidling 44.9 11           Alle        50.0 82           40.4 26
HIOA 215221 Tegnspråk, årsstudium               41.6 7            Alle        43.8 39           Alle
HIOA 215228 Yrkesfagl.utd. i service og samferdsel, Hordaland Alle                       Alle
HIOA 215229 Yrkesfagl.utd. i elektrofag, Hordaland       Alle                       Alle
HIOA 215231 Yrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod, Hordaland Alle                       o.i.
HIOA 215253 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid       60.5 182           40.2 17       60.5 457          40.2 53
HIOA 215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap        Alle             Alle        44.4 76           Alle
HIOA 215369 Økonomi og adm. / revisjon / Facility Management  50.0 364           43.6 139      51.1 1044          44.3 494
HIOA 215395 Informasjonsteknologi               46.4 55           34.7 4       46.7 88           34.7 8
HIOA 215405 Produktdesign                   o.i.             o.i.        o.i.            o.i.
HIOA 215408 Samfunnsernæring                  50.2 78           42.4 23       51.4 212          42.7 76
HIOA 215439 Drama og teaterkommunikasjon            42.1 9            35.8 4       43.1 36           36.8 14
HIOA 215447 Idrett, friluftsliv og helse            45.3 110           37.5 33       45.7 265          39.2 96
HIOA 215449 Anvendt datateknologi               48.4 169           35.5 36       48.5 340          35.7 70
HIOA 215454 Journalistikk                   53.7 153      44.5 1  46.7 73  Alle   56.2 521      45.4 4  48.1 235 Alle
HIOA 215466 Tegnspråk og tolking                42.6 18           Alle        45.0 56           Alle
HIOA 215472 Kunst og design - studieretn. mote og produksjon  53.8 54           44.8 19       56.2 180          45.7 71
HIOA 215484 Utviklingsstudier                 42.8 52           37.7 17       43.4 142          38.0 47
HIOA 215547 Grunnskolelærerutd 1.-7. trinn           44.6 54           37.9 31       44.6 83           37.9 50
HIOA 215554 Prehospitalt arbeid - paramedic          52.5 68           38.1 13       52.5 83           38.1 12
HIOA 215562 Lærerutdanning for tospråklige lærere, deltid   Alle             Alle        Alle            Alle
HIOA 215601 Arkiv/dokumentbehandling, årsstudium, deltid    58.2 87           Alle        58.6 158          Alle
HIOA 215602 Design og komm. i digitale medier, deltid     52.8 55           Alle        54.6 163          27.9 1
HIOA 215603 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium  50.8 14           Alle        50.8 38           Alle
HIOA 215604 Medier og kommunikasjon, årsstudium        51.9 49           39.2 11       53.9 146          39.2 30
HIOA 215618 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium      48.4 12           33.8 2       52.8 58           37.6 12
HIOA 215651 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med norsk     45.6 23           40.0 15       46.5 62           41.5 36
HIOA 215655 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med engelsk    47.8 36           41.3 19       47.9 85           41.7 50
HIOA 215657 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med matematikk   47.2 42           43.3 25       49.3 129          45.3 77
HIOA 215691 Utviklingsstudier, årsstudium           44.0 39           37.9 12       46.8 127          39.5 50
HIOA 215696 Trafikklærerutdanning               51.0 91                     52.0 153
HIOA 215700 Ergoterapeututdanning               44.0 165           36.3 48       44.0 337          36.3 102
HIOA 215701 Radiografutdanning                 49.6 263           39.3 61       49.6 524          39.3 111
HIOA 215702 Bioingeniørutdanning                52.9 109           41.7 27       53.3 189          42.6 59
HIOA 215703 Fysioterapeututdanning               55.6 504           48.2 250      55.6 1315          48.3 668
HIOA 215705 Tannteknikerutdanning               38.1 5            Alle        39.1 11           Alle
HIOA 215706 Fysioterapeututdanning, mensendieck        53.4 254           45.7 113      53.4 597          45.9 300
HIOA 215744 Ortopediingeniør                  56.8 27           52.6 6       57.9 35           52.6 12
HIOA 215749 Farmasiutdanning                  51.1 102           45.8 45       51.1 171          45.8 78
HIOA 215822 Ingeniør, energi og miljø             Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIOA 215848 Fotojournalistikk                 64.4 2            Alle        68.4 4           Alle
HIOA 215850 Medier og kommunikasjon              50.4 98           42.5 35       50.4 270          42.7 96
HIOA 215876 Læringspsyk. med vekt på adferdsanalyse      49.5 156           42.5 56       49.5 331          42.6 130
HIOA 215953 Yrkesfagl.utd. i bygg og anleggstekn., nettbasert Alle                       Alle
HIOA 215954 Yrkesfagl.utd. i elektrofag, nettbasert      Alle                       Alle
HIOA 215957 Yrkesfagl.utd. i service og samferdsel, nettbasert Alle                       Alle
HIOA 215958 Yrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod., nettb.  Alle                       Alle
HIOA 215959 Yrkesfagl.utd. i bygg og anleggstekn., Hordaland  Alle                       AlleHøgskulen i Sogn og                      SUPP             HOVED
Fjordane                            ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HISF 216005 Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk, Førde  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HISF 216050 Sykepleierutdanning, Førde, start høst       40.5 152      38.0 62  40.9 246      38.2 105
HISF 216051 Sykepleierutdanning, samling, Førde, start høst  42.4 48      Alle   42.4 65       Alle
HISF 216052 Sykepleierutdanning, Førde, start vår       35.5 22      30.4 7  36.0 35       30.4 13
HISF 216060 Vernepleierutdanning                41.4 63      35.8 22  41.4 92       35.8 35
HISF 216061 Vernepleie januar, samling, start vår       Alle        o.i.   Alle        Alle
HISF 216070 Barnevernspedagogutdanning             39.0 46      35.7 21  39.5 118      37.0 63
HISF 216080 Sosialt arbeid                   41.6 66      37.5 37  41.6 131      37.5 74
HISF 216130 Barnehagelærarutdanning              Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216131 Barnehagelærarutdanning, samlingsbasert deltid   Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216164 Bedriftsøkonomi                  38.3 9       36.9 2  38.3 29       36.9 15
HISF 216170 Engelsk                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216185 Idrett                       38.4 10      39.6 8  38.4 36       39.6 26
HISF 216242 Samfunnsfag                    Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216246 Jus                        44.4 28      40.3 18  44.9 76       40.3 56
HISF 216302 Friluftsliv                    44.3 11      34.2 3  44.3 28       34.2 7
HISF 216310 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur    40.9 9       33.2 2  40.9 25       34.3 8
HISF 216330 Reiselivsledelse                  Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216351 Ungdomssosiologi                  o.i.        o.i.   Alle        Alle
HISF 216368 Eiendomsmegling                  40.7 50      38.6 27  40.7 174      38.6 118
HISF 216369 Økonomi og administrasjon             39.1 35      38.1 18  39.1 70       38.1 41
HISF 216373 Naturfag                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216440 Idrett, fysisk aktivitet og helse         41.9 24      39.1 17  41.9 63       39.1 41
HISF 216469 Geologi og geofare                 39.0 2       40.6 1  39.0 3       40.6 2
HISF 216481 Historie                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216485 Idrett og kroppsøving               35.3 12      35.5 9  35.3 23       35.5 16
HISF 216526 Økonomi og jus                   37.3 22      37.2 14  37.3 59       37.8 42
HISF 216547 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216651 Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn       Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216754 Reiseliv                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216822 Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø, Førde Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HISF 216835 Fornybar energi                  40.9 16      35.5 4  40.9 40       35.5 14
HISF 216927 Sosiologi - ungdomssosiologi            o.i.        o.i.   Alle        AlleHøgskolen Stord/Haugesund                   SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HSH 218002 Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218012 Ingeniør, maskin, Haugesund             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218047 Ingeniør, HMS, Haugesund              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218050 Sjukepleierutdanning, Stord             41.5 178      35.9 69  42.2 288      35.9 109
HSH 218056 Sjukepleierutdanning, Haugesund           42.3 231      37.3 95  42.3 386      37.3 163
HSH 218130 Barnehagelærerutdanning, Stord           Alle        Alle   36.8 14       Alle
HSH 218157 Faglærerutdanning i musikk, Stord          Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218353 Nautikk (Sjøoffiser), Haugesund           46.1 58      36.8 11  46.3 109      36.8 23
HSH 218369 Økonomi og administrasjon, Haugesund        40.5 48      34.5 18  40.5 105      34.5 42
HSH 218414 Økonomi og administrasjon, deltid, Haugesund    57.9 41      Alle   58.1 67       Alle
HSH 218505 Kunst og håndverk, Stord              Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218547 Grunnskolelærer 1-7, Stord             Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218623 Engelsk, Stord                   Alle        Alle   36.7 1       Alle
HSH 218649 Idrett/Kroppsøving, Stord              Alle        Alle   36.9 24       35.2 17
HSH 218651 Grunnskolelærer 5-10, Stord             Alle        Alle   41.2 11       39.6 10
HSH 218667 Musikk, Stord                    Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218680 Samfunnsfag, Stord                 Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Sør-Trøndelag                   SUPP                  HOVED
                                ORD    FOR   INTK   ORDF   ORD    FOR    INTK   ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------                                
HIST 219003 Ingeniør, bygg                   56.1 117 28.0 3       47.6 45  56.3 210 28.0 3       47.8 94
HIST 219004 Ingeniør, data                   49.7 60  Alle        43.2 25  49.7 89  Alle        43.6 36
HIST 219005 Ingeniør, elektro                 47.7 39  36.0 8       Alle   48.3 62  36.0 9       Alle
HIST 219009 Ingeniør, kjemi                  42.8 7  Alle        40.3 1  44.3 15  Alle        40.8 4
HIST 219012 Ingeniør, maskin                  51.5 58  Alle        42.8 17  51.5 92  Alle        42.8 26
HIST 219013 Ingeniør, materialteknologi            42.8 2  o.i.        Alle   44.4 10  o.i.        39.8 2
HIST 219016 Ingeniør, logistikk                47.2 15  Alle        Alle   47.3 22  Alle        Alle
HIST 219018 Ingeniør, olje- og gassteknologi          48.2 25  Alle        43.1 7  53.4 58  32.0 1       44.5 17
HIST 219035 Økonomi og administrasjon             50.9 354           47.4 235 51.0 999           47.4 662
HIST 219050 Sykepleierutdanning                49.6 514           44.8 266 49.8 1165          44.9 634
HIST 219060 Vernepleierutdanning                45.2 205           38.3 76  45.4 410           38.9 168
HIST 219070 Barnevernspedagogutdanning             45.5 212           41.7 99  45.9 570           42.2 306
HIST 219080 Sosionomutdanning                 50.8 223      32.6 1  43.8 129 50.8 516      32.6 1  43.8 290
HIST 219200 Tradisjonelt bygghåndverk & tekn. bygningsvern,del Alle             Alle   Alle             o.i.
HIST 219221 Tegnspråk                     46.5 9            Alle   49.3 46           33.3 4
HIST 219287 Informatikk med spes. i info.behandling      40.7 3            Alle   40.7 7            Alle
HIST 219318 Regnskap og revisjon                50.0 79           45.2 39  50.0 202           45.2 112
HIST 219346 Matteknologi                    34.2 2            Alle   36.8 6            Alle
HIST 219374 Informatikk med spes. i drift av datasystemer   47.3 41           39.6 16  47.3 73           39.6 29
HIST 219422 IT-støttet bedriftsutvikling            43.8 80           39.0 28  43.8 174           39.0 68
HIST 219466 Tegnspråk og tolking                Alle             Alle   37.3 9            Alle
HIST 219547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn            36.4 5            38.8 5  36.4 9            38.8 9
HIST 219548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag       39.3 6            38.1 6  39.3 10           38.8 8
HIST 219655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag       42.5 19           41.9 16  42.5 33           41.9 29
HIST 219657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk     43.7 33           43.5 25  43.7 56           43.5 45
HIST 219658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk        42.7 33           42.7 28  42.7 60           42.7 50
HIST 219700 Ergoterapeututdanning               41.5 86           37.8 29  41.5 208           37.8 75
HIST 219701 Radiografutdanning                 45.8 136           40.8 49  46.8 325           43.1 134
HIST 219702 Bioingeniørutdanning                46.5 52           43.4 26  46.5 98           43.4 57
HIST 219703 Fysioterapeututdanning               56.1 306           50.8 151 56.1 795           50.8 427
HIST 219704 Audiografutdanning                 40.2 38           30.5 5  40.9 97           34.0 20
HIST 219822 Ingeniør, fornybar energi             52.8 55  Alle        47.8 23  52.8 99  Alle        48.6 46Høgskolen i Telemark                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HIT 220003 Ingeniør bygg - Byggdesign, Porsgrunn        44.8 8  48.0 1  Alle   44.8 9  48.0 1  Alle
HIT 220006 Ingeniør elektro - Elkraftteknikk, Porsgrunn    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220012 Ingeniør maskin - Maskinteknisk design, Porsgrunn  44.3 4  Alle   Alle   44.3 4  Alle   Alle
HIT 220033 Ingeniør bygg - Plan og infrastruktur, Porsgrunn  48.5 8  42.0 1  42.2 1  48.5 11  42.0 1  42.2 3
HIT 220050 Sykepleierutdanning, Porsgrunn           44.3 259      38.8 57  44.3 402      38.8 99
HIT 220051 Sykepleierutdanning, deltid, 4 år, Porsgrunn    41.9 142      Alle   41.9 204      Alle
HIT 220060 Vernepleierutdanning, Porsgrunn           45.9 138      35.6 26  45.9 225      35.6 43
HIT 220061 Vernepleierutdanning, deltid, Porsgrunn       48.0 120      32.9 6  48.0 173      32.9 7
HIT 220070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn, Porsgrunn   43.5 97      35.2 21  44.0 166      35.4 35
HIT 220090 Ingeniør elektro - Inform & automa, Porsgrunn    45.0 5  54.0 2  Alle   45.0 12  54.0 3  38.7 2
HIT 220130 Barnehagelærerutdanning, Notodden          o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220131 Barnehagelærer, deltid - samling, Notodden     Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220133 Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn         34.4 9       Alle   37.2 19       Alle
HIT 220140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden   Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220150 Faglærer i formgiving, kunst og håndverk, Notodden Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220164 Bedriftsøkonomi, Bø                 o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220167 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn             40.8 26      Alle   42.0 40       Alle
HIT 220170 Engelsk, Bø                     Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220172 Friluftsliv, kultur og naturveil, årsstudium, Bø  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220179 Historie, årsstudium, Bø              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220185 Idrett, årsstudium, Bø               Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220187 Informasjonsbehandling, Bø             Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220210 Norsk, Bø                      Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220302 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø     Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220308 Kulturledelse, Bø                  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220317 Turisme og ledelse, Bø               o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220318 Revisjon og regnskap, Bø              o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220359 Internasjonal markedsføring, Bø           35.0 7       36.2 4  35.0 22       36.2 12
HIT 220366 Idehistorie, deltid, nettbasert, Bø         Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220368 Eiendomsmegling, Bø                 43.2 71      39.7 39  43.2 197      39.7 114
HIT 220369 Økonomi og administrasjon, Bø            Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220388 Økologi og naturforvaltning, Bø           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220395 Informatikk, Bø                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220412 Informasjonsbehandling, nettbasert         43.0 30      Alle   43.0 43       Alle
HIT 220440 Idrettsvitenskap, Bø                Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220441 Visuelle kunstfag og design, Notodden        Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220442 Folkekunst, Rauland                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220443 Folkemusikk, Rauland                Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220447 Natur, miljø og friluftsliv, Bø           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220448 Forurensing og miljø, Bø              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220449 Informasjonssystemer, Bø              o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220481 Historiske fag, Bø                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220505 Leire – kunst og design 1, Notodden         Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220532 Tre m/metall - kunst, håndverk og design, Notodden Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220543 Tekstil - kunst og design, Notodden         Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden        Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn       o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, nettbasert       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert     Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220602 Digital mediedesign, nettbasert           Alle        Alle   49.4 34       Alle
HIT 220605 Natur og miljø, Bø                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220613 Historie, års.,deltid, nett- og samlingsbasert, Bø Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220622 Engelsk, deltid, nett- og samlingsbasert, Bø    45.4 18      Alle   45.8 36       Alle
HIT 220628 Folkekunst, årsstudium, Rauland           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220629 Folkemusikk årsstudium, Rauland           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220630 Kunst og håndverk, Notodden             Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220637 Tegning - bilde, Notodden              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220649 Kroppsøving og idrettsfag, Notodden         Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220655 Grunnskolelærer 5.-10. Notodden og desentralisert  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, nettbasert      o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220662 Naturfag, nettbasert                Alle        Alle   41.3 13       Alle
HIT 220672 Norsk, deltid, nett og samlingsbasert, Bø      43.2 12      Alle   44.4 32       Alle
HIT 220676 Spesialpedagogikk - grunnutd, Notodden       39.8 7       Alle   52.0 85       Alle
HIT 220688 Ingeniør kjemi - Gass- og energitekn, Porsgrunn   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220853 Spesialpedagogikk, Notodden             38.9 11      Alle   46.7 51       32.7 3
HIT 220895 Innovasjon og entreprenørskap, Bø          o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220912 Spansk                       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220921 Språk og litteratur, Bø               Alle        Alle   Alle        AlleHøgskulen i Volda                       SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HVO 223070 Sosialt arbeid, barnevernspedagog          38.0 25  29.6 6       38.0 62  29.6 13
HVO 223080 Sosialt arbeid, sosionom              41.2 84  33.8 37      41.2 152 33.8 63
HVO 223130 Barnehagelærarutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223131 Barnehagelærarutdanning, deltid           Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223150 Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk  TRU    TRU        TRU    TRU
HVO 223170 Engelsk, deltid                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223196 Religion, livssyn og etikk (RLE)          Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223210 Norsk (nordisk)                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223211 Norsk (nordisk), deltid               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223285 Samfunnsvitskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223430 Media, IKT og design                Alle   Alle        27.7 1  34.1 1
HVO 223437 Musikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223439 Drama/teater                    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223440 Friluftsliv                     42.8 6  Alle        42.8 15  Alle
HVO 223446 Matkultur og helse                 TRU    TRU        TRU    TRU
HVO 223451 Animasjon                      Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223452 Planlegging og administrasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223453 PR, kommunikasjon og media             36.7 4  35.1 1       40.0 27  38.6 14
HVO 223454 Journalistikk                    47.5 40  45.2 24 o.i.   50.0 145 46.0 85  o.i.
HVO 223472 Kunst og handverk                  o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223482 Religion og språk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223485 Idrett                       32.1 3  33.3 3       32.1 3  33.3 3
HVO 223547 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223548 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn, deltid    TRU    TRU        TRU    TRU
HVO 223605 Friluftsliv, årsstudium               56.0 16  50.1 6       56.0 53  50.1 19
HVO 223618 Drama/teater, årsstudium              o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223623 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223630 Kunst og handverk, årsstudium            47.0 3  Alle        47.0 4  Alle
HVO 223649 Idrett, årsstudium                 49.2 9  38.0 3       49.2 26  38.0 11
HVO 223651 Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223663 Mediekunnskap                    o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223667 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223891 Språk og litteratur                 Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HIØ 224003 Ingeniør, bygg, Fredrikstad             45.4 28  36.0 4  43.1 7  46.0 44  37.5 5  43.2 13
HIØ 224004 Ingeniør, data, Halden               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224005 Ingeniør, elektro, Fredrikstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224009 Ingeniør, kjemi, Fredrikstad            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224012 Ingeniør, maskin, Fredrikstad            Alle   Alle   Alle   41.3 4  Alle   Alle
HIØ 224035 Økonomi og administrasjon, Halden          39.6 43      33.2 8  42.2 185      37.7 75
HIØ 224050 Sykepleierutdanning, Fredrikstad          43.8 362      35.8 94  44.8 619      36.8 184
HIØ 224060 Vernepleierutdanning, Fredrikstad          43.4 150      32.1 18  44.2 275      34.0 47
HIØ 224070 Barnevern, Fredrikstad               45.3 195      38.6 61  46.5 397      40.0 139
HIØ 224080 Sosialt arbeid, Fredrikstad             46.1 206      39.2 71  48.3 415      40.4 141
HIØ 224130 Barnehagelærerutdanning, Halden           34.0 15      Alle   39.3 72       28.3 3
HIØ 224131 Barnehagelærerutdanning, deltid, Halden       Alle        Alle   34.1 12       Alle
HIØ 224170 Engelsk, Halden                   Alle        Alle   43.5 34       Alle
HIØ 224210 Norsk, Halden                    49.0 15      Alle   53.8 38       Alle
HIØ 224238 Statsvitenskap, Halden               Alle        Alle   31.6 2       Alle
HIØ 224244 Tysk, Halden                    39.7 2       Alle   47.5 20       Alle
HIØ 224270 Informatikk: design/utvikl. av IT-systemer, Halden Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224318 Regnskap og revisjon, Halden            42.9 33      Alle   46.8 110      35.8 25
HIØ 224398 Bedriftsøkonomi, Halden               45.3 25      Alle   49.3 88       36.8 12
HIØ 224453 Informasjonssystemer, Halden            37.3 8       Alle   39.4 40       Alle
HIØ 224455 Internasjonal kommunikasjon, Halden         Alle        Alle   38.3 15       Alle
HIØ 224474 Samfunn, språk og kultur, Halden          Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224505 Kunst og håndverk, Halden              Alle        Alle   45.3 21       Alle
HIØ 224547 Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, Halden    Alle        Alle   37.9 11       36.9 9
HIØ 224610 Fransk, Halden                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224620 Informasjonsteknologi, Halden            Alle        Alle   31.5 4       Alle
HIØ 224626 Religion, livssyn og etikk, Halden         48.2 20      32.8 1  48.5 46       36.8 7
HIØ 224649 Kroppsøving og idrett, Halden            42.1 40      37.8 22  43.8 115      41.1 59
HIØ 224651 Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, Halden   Alle        Alle   40.8 20       41.3 15
HIØ 224661 Matematikk, Halden                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224667 Musikk, Halden                   Alle        Alle   43.3 10       Alle
HIØ 224680 Samfunnsfag, Halden                 44.8 28      Alle   49.4 67       32.3 3
HIØ 224702 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad          42.3 18      Alle   48.2 47       38.2 7
HIØ 224824 Ingeniør, industriell design, Fredrikstad      TRU    TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
HIØ 224845 Digitale medier, Halden               Alle        Alle   37.3 27       Alle
HIØ 224895 Innovasjon og prosjektledelse, Fredrikstad     37.8 8       Alle   42.6 69       35.0 18
HIØ 224900 Arbeids- og velferdsfag, Fredrikstad        41.5 51      Alle   44.1 110      28.4 3
HIØ 224912 Spansk, Halden                   45.0 13      Alle   46.9 28       AlleHøgskolen i Ålesund                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HIÅ 225003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225006 Ingeniør, elkraftsystemer              Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle   o.i.
HIÅ 225017 Ingeniør, automatiseringsteknikk          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225045 Ingeniør, produkt- og systemdesign         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225050 Sykepleierutdanning                 41.7 219      36.2 61  42.0 393      36.8 137
HIÅ 225160 Shippingledelse                   54.7 32      40.4 10  54.7 106      41.7 45
HIÅ 225162 Økonomi og ledelse                 47.4 32      36.4 12  50.5 113      39.2 46
HIÅ 225184 Medisinsk og marint årsstudium           Alle        Alle   Alle        Alle
HIÅ 225298 Biomarin innovasjon                 37.8 12      34.8 6  37.8 15       35.3 9
HIÅ 225353 Maritim utdanning, nautikk             51.4 70      43.2 27  52.3 157      44.4 61
HIÅ 225359 Markedsføring og ledelse              39.2 53      37.8 29  40.8 157      39.6 90
HIÅ 225369 Økonomi og administrasjon              40.8 41      38.1 20  42.2 118      39.1 60
HIÅ 225427 Bioteknologi                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIÅ 225432 Shipping management                 45.3 79      41.2 44  46.7 220      42.4 119
HIÅ 225699 Ingeniør, skipsdesign                Alle   Alle   Alle   37.4 1  Alle   44.2 1
HIÅ 225702 Bioingeniør                     Alle        Alle   38.1 7       AlleHøyskolen Diakonova                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
HD 232050 Sykepleierutdanning                 45.8 403 36.8 93 45.8 640 36.8 148Lovisenberg diakonale                     SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
LDH 230050 Sykepleierutdanning                 48.0 485 40.4 156 48.6 863 41.4 278Misjonshøgskolen                        SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
MHS 256196 Kristendomskunnskap/RLE               Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256214 Bibeloversettelse                  Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.     Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256474 Samfunn                       Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256680 Samfunnsfag                     Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256902 Religion, kultur og globalisering          Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256955 Kristendom, ledelse og menighetsutvikling      Alle   Alle   Alle   AlleNLA Høgskolen                         SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
NLA 254086 Kommunikasjon, livssyn og medier, Kr.sand      Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254087 Komm, livssyn,kristen apologetikk, Kr.sand     Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254088 Komm, livssyn,kristen apologetikk,år, Kr.sand    Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254130 Barnehagelærer, Bergen               Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254162 Menighet og ledelse, Oslo              Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254177 Informasjons- og kommunikasjonsarbeid, år, Kr.sand Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254185 Idrett, Bergen                   40.4 30  37.0 18      44.1 137 42.2 87
NLA 254195 Praktisk teologi og ledelse, årsstudium, Bergen   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254196 Religion, livssyn, etikk, RLE, år Bergen      Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254220 Pedagogikk, årsstudium, Bergen           Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254329 Kristendom, Oslo                  Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254418 Interkulturell forståelse,vekt LatinAmerika,Bergen Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254454 Journalistikk, fordyp.radio og fjernsyn, Kr.sand  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254470 Økonomi og administrasjon, Oslo           33.1 5  Alle        37.5 58  34.8 25
NLA 254480 Teologi, Bergen                   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254510 Journalistikk, årsstudium, avis og nett, Kr.sand  Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Bergen         Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254604 Journalistikk, årsstudium, radio/fjernsyn, Kr.sand Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254626 Praktisk teologi og ledelse, Bergen         Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254642 Kunst og håndverk, Bergen              Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Bergen        Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/kr.øving+RLE,Bergen Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254656 Utøvende musikk, fordypning i korledelse, år, Oslo Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254662 Naturfag (5.-10. trinn), Bergen           Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254667 Musikk, Bergen                   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254717 Interkulturell forståelse,vekt på Norge, Bergen   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254777 Utøvende musikk, fordypning i låtskriving, år,Oslo Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254789 Interkulturell kommunikasjon, Ø-Afrika,års,Kr.sand Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254791 Interkulturell forståelse,vekt på Kina, Bergen   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254849 Journalistikk, fordypning avis og nett, Kr.sand   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254850 Interkulturell kommunikasjon og medier, Kr.sand   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254851 Informasjons- og kommunikasjonsarbeid, Kr.sand   TRU    TRU        TRU    TRU
NLA 254852 Pedagogikk, Bergen                 Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254872 Interkulturell forståelse, bachelor, Kr.sand    Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254895 Innovasjon og ledelse, Oslo             Alle   Alle        37.5 20  30.4 3
NLA 254902 Interkulturell forståelse,vekt Madagaskar, Bergen  Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254929 Religion og kultur, Bergen             Alle   Alle        Alle   AlleNorges Handelshøyskole                     SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
NHH 191345 Siviløkonomutdanningen               56.3 669 53.4 570 56.3 1608 53.4 1342Norges idrettshøgskole                     SUPP                  HOVED
                                ORD    MILK   NIFK   ORDF   ORD    MILK   NIFK   ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------                                
NIH 150140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        50.9 80           46.0 54  50.9 188           46.4 134
NIH 150172 Friluftsliv                     48.1 36           34.8 6  49.1 99           35.7 19
NIH 150440 Idrettsvitenskap                  52.7 327 o.i.   o.i.   48.3 173 52.8 868 o.i.   o.i.   48.6 491
NIH 150649 Idrett og samfunn                  48.4 79           42.5 31  48.6 232           43.0 116Norges miljø- og                        SUPP             HOVED
biovitenskapelige                       ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
universitet
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
NMBU 192199 Ettårig grunnstudium                55.0 94  50.3 52      55.8 185 50.8 99
NMBU 192230 Eiendom                      46.9 45  42.5 22      47.0 101 42.5 61
NMBU 192233 Frie realfag                    60.2 18  50.9 7       60.2 40  50.9 15
NMBU 192299 Bioteknologi                    51.2 45  50.6 35      51.2 105 51.4 79
NMBU 192310 Landskapsingeniør                 48.8 57  44.6 21      48.8 112 44.8 53
NMBU 192321 Husdyrvitenskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
NMBU 192322 Skogfag                      45.5 23  34.7 3       45.7 49  34.7 5
NMBU 192327 Biologi                      51.8 35  51.1 27      51.8 78  51.1 55
NMBU 192332 Kjemi                       45.9 6  47.5 4       45.9 9  47.5 6
NMBU 192369 Økonomi og administrasjon             48.7 152 44.3 80      48.8 397 44.5 234
NMBU 192377 Miljø og naturressurser              o.i.   o.i.        Alle   Alle
NMBU 192388 Økologi og naturforvaltning            o.i.   o.i.        Alle   Alle
NMBU 192406 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering   47.6 16  42.2 7       47.6 27  42.2 15
NMBU 192468 Samfunnsøkonomi                  46.9 54  41.0 16      46.9 128 41.8 57
NMBU 192484 Internasjonale miljø- og utviklingsstudier     45.4 26  43.3 10      46.8 56  43.3 22
NMBU 192732 Landskapsarkitektur                54.2 102 48.9 51      54.5 226 49.0 117
NMBU 192759 Byggeteknikk og arkitektur             55.4 89  50.8 59      55.4 149 50.8 100
NMBU 192766 Maskin-, prosess- og produktutvikling       53.0 50  50.3 39      53.0 88  50.3 65
NMBU 192767 Industriell økonomi                56.8 80  52.6 57      56.8 167 52.6 114
NMBU 192772 Veterinærstudiet, Oslo               62.7 203 55.0 123 57.0 1  62.7 373 55.0 224 57.0 2
NMBU 192780 Dyrepleierutdanning, Oslo             57.7 240 47.3 104      57.7 552 47.3 225
NMBU 192783 Kjemi og bioteknologi               49.8 14  50.3 12      49.8 24  50.3 20
NMBU 192784 Miljøfysikk og fornybar energi           56.9 71  53.2 46      56.9 116 53.2 77
NMBU 192809 Vann- og miljøteknikk               53.2 37  49.2 22      53.4 64  49.2 39
NMBU 192813 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master  45.8 8  42.7 5       45.8 12  42.7 7
NMBU 192835 Fornybar energi                  50.8 50  45.3 21      51.2 132 46.3 53
NMBU 192842 Plantevitenskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
NMBU 192843 Lektorutdanning i realfag             Alle   Alle        Alle   Alle
NMBU 192857 Energi- og miljøfysikk               51.7 17  49.2 10      51.7 37  49.2 23
NMBU 192864 Matvitenskap og ernæring              46.2 7  44.5 2       46.2 16  45.1 6
NMBU 192949 By- og regionplanlegging              51.6 58  44.7 37      51.8 142 46.2 75Norges teknisk-                        SUPP             HOVED
naturvitenskapelige                      ORD    JNTNUK  ORDF   ORD    JNTNUK  ORDF
universitet
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
NTNU 194104 Afrikastudier, årsstudium             Alle        Alle   41.8 28       38.3 12
NTNU 194109 Yrkesfaglærerutd. bygg- og anleggsteknikk     Alle             Alle
NTNU 194123 Yrkesfaglærerutdanning helse- og oppvekstfag    Alle             Alle
NTNU 194127 Yrkesfaglærerutdanning Elektrofag         Alle             Alle
NTNU 194129 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod Alle             Alle
NTNU 194136 Medievitenskap, årsstudium             Alle        Alle   39.9 13       36.3 5
NTNU 194170 Engelsk, årsstudium                49.5 33      38.6 9  49.8 104      39.2 37
NTNU 194171 Rådgiving og voksnes læring            49.6 20      30.9 1  49.6 42       30.9 2
NTNU 194174 Fransk, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194179 Historie, årsstudium                45.0 31      35.5 12  45.3 76       36.3 29
NTNU 194184 Biologi og kjemi                  52.6 17      52.3 11  56.8 63       54.9 41
NTNU 194200 Kunsthistorie                   Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194205 Matematiske fag, årsstudium            51.0 15      47.3 13  52.1 46       48.0 30
NTNU 194210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium      Alle        Alle   38.8 3       Alle
NTNU 194220 Pedagogikk, årsstudium               51.4 116      38.3 26  52.5 321      39.0 81
NTNU 194222 Likestilling og mangfold              33.2 1       Alle   44.2 21       Alle
NTNU 194238 Statsvitenskap, årsstudium             48.2 38      42.3 17  48.7 124      42.8 63
NTNU 194239 Samfunnsøkonomi, årsstudium            53.0 55      42.0 25  55.1 197      43.8 100
NTNU 194240 Sosiologi, årsstudium               48.7 73      43.3 42  48.7 207      43.3 115
NTNU 194242 Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)  Alle        Alle   46.8 23       Alle
NTNU 194244 Tysk, årsstudium                  Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194262 Filmvitenskap, årsstudium             Alle        Alle   38.0 10       32.7 6
NTNU 194272 Kunsthistorie, årsstudium             Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194284 Geografi, årsstudium                50.4 11      34.7 1  52.5 53       38.8 15
NTNU 194294 Latin                       Alle        Alle   34.3 2       Alle
NTNU 194327 Biologi                      49.9 40      47.9 27  49.9 92       47.9 73
NTNU 194366 Filosofi, årsstudium                Alle        Alle   45.5 47       41.8 18
NTNU 194367 Sosialantropologi, årsstudium           42.8 22      40.0 14  47.8 90       41.7 53
NTNU 194395 Informatikk                    48.9 136      47.7 94  48.9 276      47.7 201
NTNU 194437 Musikkvitenskap                  Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194438 Geografi                      Alle        Alle   42.7 27       36.2 11
NTNU 194439 Drama og teater                  Alle        Alle   39.4 16       35.2 10
NTNU 194440 Bevegelsesvitenskap                44.8 84      40.9 42  46.0 252      42.4 132
NTNU 194456 Allmenn litteraturvitenskap            Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194459 Antikkens kultur                  Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194476 Musikkteknologi                  50.3 15      40.1 7  50.3 18       40.1 9
NTNU 194478 Arkeologi                     39.5 6       31.4 2  39.5 31       31.4 4
NTNU 194479 Filosofi                      35.0 1       Alle   38.0 3       Alle
NTNU 194481 Historie                      34.3 3       33.2 2  40.2 38       36.4 18
NTNU 194486 Samfunns- og idrettsvitenskap           43.9 60      41.2 35  45.2 213      42.1 118
NTNU 194597 Lektorutdanning i kroppsøving og idrett      54.9 82      49.1 63  55.7 228      49.6 176
NTNU 194615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium      Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194645 Film- og medievitenskap, årsstudium        Alle        Alle   44.0 25       37.0 14
NTNU 194646 Film- og videoproduksjon              52.3 62      48.0 39  54.8 193      48.4 113
NTNU 194684 Lektorutdanning i historie             53.9 74      49.2 51  53.9 146      49.2 104
NTNU 194685 Lektorutdanning språkfag/engelsk          50.4 49      47.6 39  50.4 81       47.6 64
NTNU 194686 Lektorutdanning språkfag/fransk          Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194687 Lektorutdanning språkfag/nordisk          48.8 17      45.4 11  48.8 25       45.4 19
NTNU 194689 Lektorutdanning språkfag/tysk           Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194715 Emnestudier humanistiske fag, årsstudium      49.6 7       Alle   55.2 48       Alle
NTNU 194740 Medisin                      67.0 554      60.0 311 67.0 1067      60.4 626
NTNU 194752 Psykologi, årsstudium               49.6 225      46.3 114 49.7 714      46.4 399
NTNU 194755 Materialteknologi                 54.5 72      54.4 59  54.5 143      54.4 120
NTNU 194756 Arkitektur                     58.4 181      53.6 129 58.4 398      53.6 294
NTNU 194757 Petroleumsfag                   53.8 36      51.7 29  54.1 74       52.6 57
NTNU 194759 Bygg- og miljøteknikk               56.3 234      54.8 181 56.3 406      54.8 318
NTNU 194760 Datateknologi                   55.2 172 57.2 24 55.2 145 55.2 307 57.2 32  55.2 262
NTNU 194761 Elektronisk systemdesign og innovasjon       54.7 123      53.2 100 54.7 211      53.2 176
NTNU 194763 Fysikk og matematikk                57.6 100      58.3 91  57.6 191      58.3 173
NTNU 194764 Industriell kjemi og bioteknologi         53.5 75      53.9 63  53.5 137      53.9 112
NTNU 194765 Marin teknikk                   55.9 122      54.7 96  55.9 238      54.7 196
NTNU 194766 Produktutvikling og produksjon           55.8 141      54.3 108 55.8 277      54.3 223
NTNU 194767 Industriell økonomi og teknologiledelse      64.0 326      60.6 256 64.0 658      60.6 510
NTNU 194768 Industriell design                 57.9 76      54.3 54  57.9 130      54.3 96
NTNU 194769 Energi og miljø                  56.0 139      56.4 108 56.0 292      56.4 250
NTNU 194770 Kommunikasjonsteknologi              54.7 77  55.4 13 54.0 63  54.7 126 55.4 22  54.0 108
NTNU 194777 Musikkvitenskap, årsstudium            Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194786 Europastudier med fremmedspråk, spansk       Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194793 Europastudier med fremmedspråk, fransk       Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194795 Europastudier med fremmedspråk, tysk        Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194796 Drama og teater, årsstudium            50.6 14      45.4 9  51.4 45       45.4 22
NTNU 194798 Kybernetikk og robotikk              56.3 202      56.5 166 56.3 369      56.5 300
NTNU 194818 Samfunnsøkonomi, master              47.6 27      45.6 17  49.8 93       48.8 69
NTNU 194843 Lektorutdanning i realfag             48.2 18      47.2 13  49.0 45       49.8 38
NTNU 194847 Filmvitenskap                   Alle        Alle   33.0 7       32.3 5
NTNU 194851 Medievitenskap                   Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194852 Pedagogikk                     44.3 52      37.9 18  45.4 149      39.0 69
NTNU 194855 Bioteknologi                    55.0 79      54.9 65  55.0 194      54.9 157
NTNU 194857 Fysikk                       53.5 61      53.9 47  53.5 121      53.9 96
NTNU 194859 Geologi                      52.6 30      48.4 22  53.0 68       49.6 47
NTNU 194860 Kjemi                       51.8 38      51.5 26  51.9 84       51.5 65
NTNU 194862 Matematiske fag                  51.6 26      51.2 22  51.6 53       51.2 44
NTNU 194868 Afrikastudier                   Alle        Alle   34.8 3       31.7 2
NTNU 194870 Europastudier med fremmedspråk, engelsk      Alle        Alle   33.5 2       32.8 2
NTNU 194875 Politisk økonomi                  45.3 29      40.9 16  45.9 98       42.0 58
NTNU 194876 Psykologi                     49.8 236      46.6 146 49.8 740      46.6 459
NTNU 194879 Sosialantropologi                 38.9 24      34.4 13  40.1 75       36.3 41
NTNU 194880 Sosiologi                     42.8 50      39.3 22  44.2 183      40.4 93
NTNU 194881 Statsvitskap                    45.0 54      43.2 38  46.0 172      45.0 118
NTNU 194887 Engelsk                      Alle        Alle   38.0 24       37.2 19
NTNU 194888 Fransk                       Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194889 Nordisk språk og litteratur            Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194890 Tysk                        Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194898 Samfunnsøkonomi                  47.5 115      42.9 73  48.1 373      44.3 264
NTNU 194904 Kulturminneforvaltning               Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194905 Ingeniørvitenskap og IKT              55.1 92      54.4 74  55.1 154      54.4 131
NTNU 194910 Religionsvitenskap, årsstudium           41.3 2       Alle   43.3 16       Alle
NTNU 194912 Spansk                       Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194929 Religionsvitenskap                 Alle        Alle   39.7 3       Alle
NTNU 194930 Fonetikk                      Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194932 Klassiske fag                   Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194934 Lektorutdanning i geografi             51.8 21      46.2 14  52.4 42       47.6 30
NTNU 194937 Nanoteknologi                   63.0 87      62.0 73  63.0 185      62.2 155
NTNU 194941 Psykologi, profesjonsstudiet            64.5 566      56.4 323 64.5 1252      56.4 735
NTNU 194945 Lektorutdanning i samfunnsfag           52.3 60      49.2 46  52.3 123      49.2 102
NTNU 194946 Tekniske geofag                  55.0 18      53.9 13  55.0 33       53.9 24
NTNU 194954 Norsk som andrespråk                Alle        Alle   Alle        AlleNoroff University                       SUPP        HOVED
College                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
NOROFF 259178 Interactive Media Games, nettbasert       Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259183 Interactive Media Animation, nettbasert     Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259197 Digital Forensics                Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259198 Digital Forensics, nettbasert          Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259451 Interactive Media Animation           Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259673 Interactive Media Games             Alle   Alle   Alle   AllePolitihøgskolen                        SUPP   HOVED
                                ORD    ORD
-------------------------------------------------------------- --------- --------                                                             
PHS 233679 Politiutdanning, Stavern              47.2 277 47.4 416
PHS 233681 Politiutdanning, Oslo                49.5 325 49.7 518
PHS 233682 Politiutdanning, Bodø                45.1 240 45.2 303
PHS 233683 Politiutdanning, Kongsvinger            45.7 263 46.0 374Sámi allaskuvla / Sámi                     SUPP        HOVED
University College                       ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
SA/SH 231064 Samisk språk og litteratur            Alle   Alle   Alle   Alle
SA/SH 231066 Reindriftsstudier                 Alle   Alle   Alle   Alle
SA/SH 231130 Barnehagelærer, arbeidsplassbasert        TRU    TRU   TRU    TRU
SA/SH 231135 Samisk barnehagelærerutdanning          Alle   Alle   Alle   AlleUiT Norges arktiske                      SUPP                                     HOVED
universitet                          ORD    FOR   NN    NNF    NTF    NTFF   ORDF   SAMISK  ORD    FOR NN    NNF   NTF   NTFF  ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- ---- -------- ------- ------- ------- -------- ------
UIT 186002 Ingeniør, Sikkerhet og miljø, Tromsø        Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                 Alle
UIT 186003 Ingeniør, Arktiske anlegg, Alta           Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                 Alle
UIT 186017 Ingeniør, Automasjon, Tromsø            Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                 Alle
UIT 186018 Ingeniør, Prosess/gassteknologi, Tromsø       Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                 Alle
UIT 186049 Ingeniør, Nautikk, Tromsø              Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                 Alle
UIT 186050 Sykepleierutdanning, Tromsø             47.0 159      44.4 62  40.0 31            42.5 74 o.i.   54.6 362    44.4 97 41.2 53         46.1 180 o.i.
UIT 186051 Sykepleierutdanning, Hammerfest           35.1 29      Alle   Alle             36.2 8  o.i.   37.8 71    Alle   Alle          36.2 19 o.i.
UIT 186070 Barnevern, Alta                   Alle                            Alle       38.0 26                     Alle
UIT 186080 Sosialt arbeid, Alta                41.7 20                          Alle       43.0 41                     Alle
UIT 186083 Lærerutdanning 5.-10. trinn, Tromsø         Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186084 Lærerutdanning 1.-7. trinn, Tromsø         Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186130 Barnehagelærerutdanning, Tromsø           Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186131 Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert, Alta    Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186132 Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert, Tromsø   Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186164 Bedriftsøkonomi, nettbasert             Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186170 Engelsk, Tromsø                   Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186179 Historie, årsstudium, Tromsø            Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186185 Idrett, årsstudium, Tromsø             39.6 9                           39.6 7      50.0 69                     42.2 44
UIT 186205 Matematikk, Tromsø                 Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186211 Nordisk, Tromsø                   Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186222 Likestilling og kjønn, Tromsø            Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186235 Nordsamisk som fremmedspråk, Tromsø         TRU                            TRU        TRU                       TRU
UIT 186242 Samfunnsfag, Alta                  Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186299 Bioteknologi, Tromsø                Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186301 Matematikk og finans, Tromsø            Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186302 Arktisk friluftsliv, Alta              Alle                            Alle       51.7 35                     Alle
UIT 186327 Biologi, klima og miljø, Tromsø           Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186331 Fiskeri- og havbruksvitenskap, Tromsø        38.5 20                          35.5 8  o.i.   41.5 77                     37.4 34 o.i.
UIT 186369 Økonomi og administrasjon, Tromsø          40.1 38                          36.2 14      42.2 169                    39.6 90
UIT 186395 Informatikk, Tromsø                 Alle                            Alle       39.1 10                     Alle
UIT 186404 Drama og teater, Tromsø               Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186427 Biomedisin, Tromsø                 Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186446 Mat og helse, samlingsbasert, Alta         Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186467 Miljøledelse og forurensingsbiologi,Tromsø     Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186468 Økonomi og administrasjon, Alta           Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Tromsø   Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186475 Kunstvitenskap, Tromsø               Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186478 Arkeologi, Tromsø                  Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186479 Filosofi, Tromsø                  Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186481 Historie, Tromsø                  Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186482 Religionsvitenskap, Tromsø             Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186483 Russlandsstudier, Tromsø              Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186485 Idrett, Alta                    Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186486 Idrett, Tromsø                   Alle                            Alle       41.0 48                     38.2 25
UIT 186566 Lærerutdanning 1.-7. trinn, Alta/Kirkenes      Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186615 Allmenn litteraturvitenskap, Tromsø         Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186644 Luftfartsfag, Tromsø                o.i.                            o.i.       o.i.                      o.i.
UIT 186649 Idrett, årsstudium, Alta              Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186664 Ledelse, nettbasert                 Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186700 Ergoterapeututdanning, Tromsø            51.7 30      41.1 6  34.0 3            41.6 6  o.i.   54.8 78    43.8 18 35.0 5         42.5 19 o.i.
UIT 186701 Radiografutdanning, Tromsø             50.4 42      Alle   Alle             39.9 12 o.i.   52.1 83    37.3 6  Alle          41.7 25 o.i.
UIT 186702 Bioingeniørutdanning, Tromsø            42.1 7       Alle   Alle             Alle   o.i.   47.5 38    Alle   Alle          47.7 16 o.i.
UIT 186703 Fysioterapeututdanning, Tromsø           55.2 166      53.9 47  45.0 24            50.4 78 o.i.   60.8 395    54.0 69 46.0 37         52.8 193 o.i.
UIT 186709 Akvamedisin, Tromsø                 Alle                            Alle   Alle   Alle                      Alle   Alle
UIT 186724 Rettsvitenskap, Tromsø               56.6 463      42.3 40  42.6 30            50.4 284 o.i.   56.6 1154   42.3 58 42.6 42         50.4 671 o.i.
UIT 186740 Medisin, Tromsø                   66.2 673      60.7 89  54.0 50  60.9 25  55.5 16  58.0 411 o.i.   66.2 1211   60.7 115 54.0 64 60.9 30 55.5 19 58.0 746 o.i.
UIT 186742 Odontologi, Tromsø                 63.9 213      58.6 51  52.8 27            54.8 135 o.i.   64.5 367    59.0 68 53.2 35         55.3 222 o.i.
UIT 186743 Tannpleierutdanning, Tromsø             51.2 22      Alle   Alle             42.1 6  o.i.   54.0 76    37.8 4  Alle          44.6 26 o.i.
UIT 186749 Farmasiutdanning, Tromsø              41.0 10      Alle   Alle             39.8 3  o.i.   50.8 55    Alle   Alle          44.6 26 o.i.
UIT 186752 Psykologi, årsstudium, Tromsø            41.6 136                          40.4 83      44.5 464                    42.8 295
UIT 186769 Energi, klima og miljø, Tromsø           53.2 16      49.7 7  Alle             49.9 7  o.i.   53.8 33    49.7 9  46.8 2         52.1 21 o.i.
UIT 186785 Informatikk, master, Tromsø             Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186796 Drama og teater, årsstudium, Tromsø         Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186814 Romfysikk, Tromsø                  Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186838 Medieproduksjon, Alta                Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186843 Lektorutdanning trinn 8-13, realfag, Tromsø     Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186844 Lektorutd. trinn 8-13, språk og samf.fag, Tromsø  Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186846 Medie- og dokumentasjonsvitenskap, Tromsø      Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186852 Pedagogikk, Tromsø                 Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186857 Fysikk, Tromsø                   Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186859 Geologi, Tromsø                   Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186860 Kjemi, Tromsø                    Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186862 Matematikk og statistikk, Tromsø          Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186867 Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø        43.3 51                          38.8 22      43.3 143                    38.8 69
UIT 186877 Samfunnssikkerhet og miljø, Tromsø         Alle                            Alle       37.9 10                     Alle
UIT 186878 Politikk, økonomi og filosofi, Tromsø        Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186879 Sosialantropologi, Tromsø              Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186880 Sosiologi, Tromsø                  Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186881 Statsvitenskap, Tromsø               Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186891 Språk og litteratur, Tromsø             Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186892 Språk og økonomi, Tromsø              Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186898 Samfunnsøkonomi, Tromsø               Alle                            Alle       35.4 14                     33.4 9
UIT 186910 Religionsvitenskap, årsstudium, Tromsø       Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186953 Anvendt fysikk og matematikk, Tromsø        Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   AlleUniversitetet i Agder                     SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
UIA 201003 Ingeniør, byggdesign, Grimstad           49.8 43  46.0 7  44.0 11  49.8 69  46.0 7  44.0 29
UIA 201004 Ingeniør, data, Grimstad              38.0 12  Alle   38.2 9  38.3 19  Alle   38.2 13
UIA 201006 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad         44.0 23  Alle   39.8 6  44.0 32  Alle   39.8 9
UIA 201012 Ingeniør, mekatronikk, Grimstad           45.9 35  Alle   45.0 11  45.9 51  Alle   45.0 23
UIA 201050 Sykepleierutdanning, Kr.sand            45.9 489      42.6 235 46.4 943      43.3 464
UIA 201052 Sykepleierutdanning, Grimstad            43.6 351      39.5 133 44.1 621      39.7 256
UIA 201060 Vernepleierutdanning, Grimstad           46.1 145      38.8 37  46.1 264      38.9 74
UIA 201080 Sosialt arbeid                   49.4 307      43.5 135 49.6 577      43.6 271
UIA 201083 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, master    41.4 17      42.8 14  41.4 32       42.8 28
UIA 201084 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, master    43.1 14      44.7 12  43.1 20       44.7 17
UIA 201130 Barnehagelærerutd., Kr.sand.            36.6 46      30.7 21  36.8 64       30.7 26
UIA 201132 Barnehagelærerutd., Grimstad            40.3 47      33.0 15  40.3 68       33.0 24
UIA 201149 Multimedieteknologi og -design, Grimstad      39.0 36      35.4 16  39.7 63       36.3 26
UIA 201157 Faglærerutdanning i teater             Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201170 Engelsk, årsstudium                 40.2 7       Alle   41.1 18       Alle
UIA 201172 Friluftsliv                     38.6 10      35.6 4  42.3 33       35.8 12
UIA 201174 Fransk, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201179 Historie, årsstudium                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201184 Biologi, årsstudium                 o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201189 IT og informasjonssystemer, årsstudium       41.4 34      36.5 9  44.4 76       37.1 27
UIA 201200 Kunst og håndverk                  o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201203 Folkehelsearbeid                  44.3 48      39.3 23  44.3 99       39.6 42
UIA 201205 Matematikk                     Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201238 Statsvitenskap, årsstudium             44.0 18      35.2 7  44.0 39       35.2 16
UIA 201240 Sosiologi, årsstudium                47.0 57      40.1 32  47.0 133      40.1 68
UIA 201242 Samfunnsfag                     47.5 30      o.i.   47.5 61       o.i.
UIA 201247 Utviklingsstudiet, årsstudium            43.0 27      39.5 14  43.1 59       40.0 26
UIA 201260 IT og informasjonssystemer             42.3 87      36.8 24  42.3 181      36.8 61
UIA 201301 Matematikk og økonomi                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201303 Oversetting og interkulturell kom., engelsk     Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201317 Opplevelsesbasert reiseliv             43.2 45      40.0 23  43.2 114      40.0 61
UIA 201327 Biologi                       o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201336 Skolebibliotekkunnskap, deltid           45.4 14      o.i.   45.4 17       o.i.
UIA 201345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master   48.8 79      46.3 68  48.8 213      46.3 170
UIA 201359 Markedsføring og ledelse              45.2 190      45.0 114 45.2 559      45.0 379
UIA 201366 Filosofi                      Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201369 Økonomi og administrasjon, Kr.sand         45.8 235      43.2 150 45.8 587      43.2 388
UIA 201404 Økonomi og administrasjon, Grimstad         44.5 126      42.2 72  44.5 284      42.2 175
UIA 201437 Kunstfag med fordypning i musikk          TRU        TRU    TRU         TRU
UIA 201440 Idrett                       43.2 44      41.3 26  43.2 117      41.3 72
UIA 201456 Litteratur, film og teater             Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201474 Samfunnsplanlegging og kommunikasjon        39.5 25      35.9 8  39.5 42       35.9 18
UIA 201481 Historie                      Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201482 Religion, etikk og kultur              Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201484 Utviklingsstudier                  40.4 19      37.8 10  40.4 44       37.8 23
UIA 201526 Rettsvitenskap                   52.8 226      48.6 140 52.8 633      48.6 436
UIA 201547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Kristiansand 41.7 33      41.3 30  41.7 63       41.3 54
UIA 201548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Grimstad   37.2 1       36.3 1  37.2 4       39.6 4
UIA 201618 Drama                        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201642 Kunst og håndverk, årsstudium            48.0 7       39.4 3  48.0 20       39.4 9
UIA 201646 Ernæring, mat og kultur, årsstudium         51.0 60      44.4 22  51.0 148      44.4 59
UIA 201649 Idrett, årsstudium                 43.7 56      42.4 30  43.7 182      42.4 113
UIA 201651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Kr. sand   45.6 50      42.8 35  45.6 90       42.8 69
UIA 201652 Religion og etikk, årsstudium            Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201661 Fysikk                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201663 Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium     43.2 5       33.3 3  45.2 25       33.6 9
UIA 201667 Musikk                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201676 Pedagogikk, årsstudium               54.6 70      37.7 20  56.3 209      41.0 66
UIA 201684 Lektorutdanning med historie i første studieår   50.8 23      47.2 16  51.1 53       48.1 39
UIA 201685 Lektorutdanning med engelsk i første studieår    46.6 20      46.3 19  46.6 31       46.3 26
UIA 201687 Lektorutdanning med norsk i første studieår     38.9 4       40.5 3  43.0 12       43.9 10
UIA 201690 Tysk, årsstudium                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201697 Lektorutdanning med matematikk i første studieår  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201702 Bioingeniør                     49.0 47      46.2 22  49.0 85       46.2 49
UIA 201767 Industriell økonomi og tekn.ledelse, Grimstad    52.0 35      49.3 22  52.2 76       50.2 53
UIA 201793 Fransk                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201794 Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium Alle        Alle   44.1 27       30.0 1
UIA 201795 Tysk                        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201803 Ingeniør, elektronikk, Grimstad           41.5 6  Alle   35.5 1  42.6 14  Alle   39.2 4
UIA 201807 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad      Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201850 Kommunikasjon, kommunikasjon og medier       38.0 17      33.8 8  39.3 50       36.8 24
UIA 201851 Kommunikasjon, medieproduksjon           43.0 27      40.6 13  43.0 56       40.6 26
UIA 201852 Pedagogikk                     41.5 43      35.2 12  41.9 87       36.3 34
UIA 201853 Spesialpedagogikk                  44.6 68      39.6 28  48.3 146      41.2 64
UIA 201862 Matematikk og fysikk                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201864 Ernæring, mat og kultur               47.4 48      41.3 18  49.0 111      42.5 46
UIA 201881 Statsvitenskap                   42.6 41      39.2 25  42.6 74       39.2 51
UIA 201887 Engelsk                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201889 Nordisk språk og litteratur             Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201900 Sosiologi                      42.6 80      37.9 34  42.6 133      37.9 63
UIA 201912 Spansk                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201922 Litteratur, film og teater, årsstudium       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201934 Lektorutdanning med religion i første studieår   48.5 16      45.8 10  48.5 23       45.8 16
UIA 201935 Lektorutdanning med fremmedspr. i første studieår  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201945 Lektorutd. med samf. kunnsk. i første studieår   48.2 15      47.4 14  48.2 29       47.4 23Universitetet i Bergen                     SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
UIB 184074 Norrøn filologi                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184162 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud. 54.0 46  38.8 6       54.0 118 38.8 22
UIB 184170 Engelsk, årsstudium, start vår           Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184174 Fransk, årsstudium, start vår            Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184189 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår    43.9 2  Alle        43.9 10  Alle
UIB 184200 Kulturvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184211 Nordisk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184238 Sammenliknende politikk, årsstudium         52.2 26  45.2 10      52.2 46  45.2 16
UIB 184239 Samfunnsøkonomi, årsstudium             55.3 76  47.5 36      55.3 231 47.5 105
UIB 184240 Sosiologi, årsstudium                50.3 70  42.2 40      50.3 186 42.2 98
UIB 184244 Tysk, årsstudium, start vår             Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184248 Geografi, årsstudium                47.6 10  Alle        47.6 34  Alle
UIB 184272 Kunsthistorie, årsstudium              Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184298 Bærekraftig havbruk                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184300 Datavitenskap                    45.6 26  44.8 15      47.3 68  46.6 48
UIB 184306 Informatikk-matematikk-økonomi           Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184366 Filosofi, årsstudium, start vår           Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184367 Sosialantropologi, årsstudium            46.2 38  38.7 16      46.2 109 39.6 46
UIB 184369 Samfunnsøkonomi, bachelor              46.3 158 42.8 92      46.3 531 43.0 355
UIB 184377 Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184395 Bioinformatikk                   45.9 9  45.4 3       45.9 21  45.4 11
UIB 184436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      42.3 20  37.2 6       42.3 29  38.6 12
UIB 184437 Musikkvitenskap                   48.9 18  40.8 5       48.9 39  40.8 16
UIB 184438 Geografi                      38.2 10  Alle        40.9 26  27.5 1
UIB 184453 Informasjonsvitenskap                43.3 66  34.7 18      43.3 137 35.3 44
UIB 184454 Journalistikk                    55.5 90  50.0 50 Alle   55.6 298 50.0 176 Alle
UIB 184472 Digital kultur                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184475 Kunsthistorie                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184478 Arkeologi                      38.1 10  Alle        38.1 16  Alle
UIB 184479 Filosofi                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184502 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig     50.2 13  47.3 7       50.2 35  47.3 18
UIB 184540 Aktuarfag                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184555 Matematikk for industri og teknologi        48.9 4  47.4 3       48.9 10  47.4 8
UIB 184565 Italiensk                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184582 Japansk                       43.6 18  32.9 4       43.8 39  32.9 7
UIB 184592 Kinesisk                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184663 Medievitenskap, årsstudium             49.8 19  37.7 3       49.8 51  37.7 12
UIB 184670 Naturvitenskapelige fag, årsstudium         Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184692 Teatervitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184698 Samfunnsøkonomi, master               48.0 34  46.1 26      48.0 85  46.1 69
UIB 184707 Farmasi                       52.8 59  50.6 47      52.8 113 50.6 91
UIB 184708 Human ernæring                   54.8 26  50.3 21      54.8 58  50.3 48
UIB 184724 Rettsvitenskap                   57.4 974 51.2 622      57.4 2398 51.2 1503
UIB 184740 Medisin                       66.5 680 58.0 412      66.5 1283 58.2 808
UIB 184742 Odontologi                     64.1 244 55.3 155      64.1 425 55.3 263
UIB 184743 Tannpleie                      43.0 71  39.7 31      43.7 179 40.3 85
UIB 184752 Psykologi, årsstudium                49.0 318 46.8 197      49.0 855 46.8 537
UIB 184792 Musikkterapi                    48.9 2  Alle        50.0 3  Alle
UIB 184817 Lektorutdanning i nordisk              43.1 12  44.7 10      43.1 18  44.7 16
UIB 184827 Fiskehelse                     Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184829 Datateknologi                    45.9 67  44.8 39      46.1 138 44.8 90
UIB 184837 Kognitiv vitenskap                 49.1 52  43.8 22      49.1 127 43.8 51
UIB 184838 Film- og tv-produksjon               51.6 78  46.7 45      51.6 232 46.7 138
UIB 184843 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk  47.8 13  49.3 12      47.8 26  49.3 23
UIB 184844 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk    49.1 21  45.2 17      49.8 56  46.9 47
UIB 184850 Nye medier                     43.2 23  37.2 10      44.3 59  37.7 27
UIB 184851 Medievitenskap                   33.9 3  32.5 2       33.9 15  33.0 9
UIB 184852 Pedagogikk                     46.6 51  38.9 23      46.6 117 38.9 51
UIB 184857 Fysikk                       42.8 8  44.7 7       42.8 16  44.7 14
UIB 184859 Geovitenskap, retning geologi            43.2 15  44.6 14      43.4 33  44.6 28
UIB 184860 Kjemi                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184862 Matematikk                     55.1 13  53.2 9       55.1 31  53.2 21
UIB 184865 Molekylærbiologi                  45.3 11  48.1 9       45.3 22  48.1 17
UIB 184867 Administrasjon og organisasjonsvitenskap      40.4 39  34.6 13      40.4 75  34.6 31
UIB 184870 Europastudier                    37.4 5  35.5 3       37.4 12  35.8 9
UIB 184873 Kjønnsstudier                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184876 Generell psykologi                 53.1 198 47.4 114      53.1 534 47.6 330
UIB 184878 Sammenliknende politikk               36.9 12  40.4 10      36.9 21  40.4 15
UIB 184879 Sosialantropologi                  33.4 8  32.5 6       34.0 16  32.9 14
UIB 184880 Sosiologi                      40.0 56  36.6 26      40.0 135 36.7 76
UIB 184886 Russisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184887 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184888 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184889 Nordisk språk og litteratur             Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184890 Tysk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184893 Språkvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi         54.5 160 46.8 70      54.7 348 46.8 173
UIB 184909 Retorikk                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184910 Religionsvitenskap, årsstudium           Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184911 Norsk som andrespråk, årsstudium, start vår     Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184912 Spansk språk og latinamerikastudier, år, start vår Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184914 Statistikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184915 Geovitenskap, retning geofysikk           46.9 10  47.5 8       47.0 17  47.5 15
UIB 184916 Meteorologi og oseanografi             Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184917 Petroleums- og prosessteknologi           Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184922 Litteraturvitenskap                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184923 Arabisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184924 Spansk språk og latinamerikastudier         Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184929 Religionsvitenskap                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184931 Gresk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184932 Latin                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184939 Nanoteknologi                    50.1 32  50.7 23      50.1 88  50.7 66
UIB 184940 Datasikkerhet                    44.8 35  44.8 22      44.8 66  44.8 47
UIB 184954 Norsk som andrespråk                Alle   Alle        Alle   AlleUniversitetet i Nordland                    SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
UIN 204050 Sykepleierutdanning, Bodø              42.0 137 35.4 47      44.0 313 38.8 130
UIN 204055 Sykepleierutdanning, Helgeland           39.0 61  31.4 9       40.0 98  33.4 24
UIN 204070 Barnevern                      37.0 33  34.0 11      37.0 73  34.0 28
UIN 204071 Barnevern, Vesterålen, deltid            o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIN 204080 Sosialt arbeid                   37.8 47  31.7 14      37.8 79  31.7 23
UIN 204083 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, master        Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204084 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, master         Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204097 Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Vesterålen Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204130 Barnehagelærerutdanning, nett-/samlingsbasert    Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204131 Barnehagelærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        TRU    TRU        TRU    TRU
UIN 204164 Økonomi og ledelse, årstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204167 Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Helgeland  Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204170 Engelsk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204185 Personlig trener                  45.0 30  39.6 16      47.7 119 41.9 54
UIN 204218 Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Bodø    41.9 11  Alle        41.9 18  Alle
UIN 204219 Statsvitenskap, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204233 Grunnstudium                    42.8 10  37.4 3       45.6 67  41.4 29
UIN 204246 Offentlig rett                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204249 Sosiologi, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204276 Lederskap                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204318 Regnskap og revisjon                42.0 6  Alle        42.0 11  Alle
UIN 204327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204342 Økonomi og ledelse                 38.6 16  36.2 9       38.6 49  36.2 31
UIN 204345 Siviløkonomutdanningen               42.2 7  43.4 6       42.2 33  43.4 26
UIN 204368 Eiendomsmegling                   41.2 36  36.3 13      41.2 132 36.3 64
UIN 204398 Økonomi og ledelse, årsstudium, Mo i Rana      Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204427 Animal Science                   47.9 16  47.1 12      47.9 31  47.1 23
UIN 204440 Idrett                       Alle   Alle        39.5 23  38.2 10
UIN 204454 Journalistikk                    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIN 204455 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana            47.2 14  Alle        47.2 18  Alle
UIN 204473 Internasjonal markedsføring             Alle   Alle        36.0 41  35.3 25
UIN 204481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204504 Dyrepleie                      48.8 98  41.7 46      52.1 253 43.9 106
UIN 204547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn             Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204605 Friluftsliv                     41.4 2  Alle        48.0 19  Alle
UIN 204613 Historie, årsstudium, nettbasert, deltid      Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204642 Visuelle kunstfag                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204649 Idrett, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn            Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204717 Internasjonale relasjoner              Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204867 Havbruksdrift og ledelse              36.5 11  31.3 3       39.1 41  35.0 20
UIN 204880 Sosiologi                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204881 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204945 Lektorutdanning i samfunnsfag            Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204955 Human Resource Management              Alle   Alle        Alle   AlleUniversitetet i Oslo                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
UIO 185073 Idéhistorie                     40.0 8  Alle   40.0 14  Alle
UIO 185074 Norrøne og keltiske studier             o.i.   o.i.   Alle   Alle
UIO 185170 Engelsk, årsstudium                 55.5 142 41.5 37 55.5 339 41.5 78
UIO 185174 Fransk, årsstudium                 Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185179 Historie, årsstudium                53.8 126 39.4 27 53.8 290 39.4 59
UIO 185200 Kulturhistorie                   o.i.   o.i.   Alle   Alle
UIO 185211 Nordisk, særlig norsk språk og litteratur,års.   56.5 60  Alle   56.5 132 Alle
UIO 185212 Norsk som andrespråk, årstudium           43.0 7  Alle   43.0 10  Alle
UIO 185222 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium       55.7 28  43.5 10 55.7 77  43.5 23
UIO 185233 Realfag                       o.i.   o.i.   Alle   Alle
UIO 185238 Statsvitenskap, årsstudium             53.5 112 45.2 53 53.5 258 45.2 113
UIO 185240 Sosiologi, årsstudium                53.6 160 46.0 74 53.6 388 46.0 164
UIO 185272 Kunsthistorie, årsstudium              54.6 59  44.2 13 54.6 147 44.2 31
UIO 185306 Matematikk, informatikk og teknologi        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185308 Kultur og kommunikasjon               51.5 168 46.8 86 51.5 360 46.8 178
UIO 185327 Biologi                       46.2 27  40.1 10 46.2 47  40.1 18
UIO 185400 Idéhistorie, årstudium               53.0 52  47.3 15 53.0 110 47.3 30
UIO 185437 Musikkvitenskap                   42.9 7  43.0 4  42.9 10  43.0 7
UIO 185438 Samfunnsgeografi                  49.2 53  39.3 15 49.2 95  39.3 34
UIO 185439 Estetiske studier                  Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185452 Offentlig administrasjon og ledelse         53.5 254 44.8 92 53.5 679 44.8 311
UIO 185455 Portugisisk                     Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185459 Antikk kultur og klassiske språk          Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185462 Kunsthistorie                    38.0 5  Alle   38.0 11  Alle
UIO 185465 Helseledelse og helseøkonomi            53.2 155 39.8 49 53.2 337 39.8 101
UIO 185478 Arkeologi                      43.2 21  Alle   43.2 57  Alle
UIO 185479 Filosofi                      48.1 39  Alle   48.1 87  Alle
UIO 185481 Historie                      45.1 76  31.7 8  45.1 142 31.7 11
UIO 185482 Religion og samfunn                 Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185483 Russisk                       39.7 4  Alle   39.7 6  Alle
UIO 185536 Kristendom, kultur og læring            Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185565 Italiensk                      Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185582 Japansk med Japan-studier              46.7 55  31.3 4  46.7 97  31.3 6
UIO 185592 Kinesisk med Kina-studier              o.i.   o.i.   Alle   Alle
UIO 185604 Medievitenskap, årsstudium             49.6 55  40.4 19 49.6 149 40.4 59
UIO 185615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium       52.7 19  40.4 2  52.7 50  40.4 5
UIO 185616 Portugisisk, årsstudium               Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185626 Kristendom                     Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185690 Tysk, årsstudium                  o.i.   o.i.   Alle   Alle
UIO 185694 India-studier med hindi               Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185698 Samfunnsøkonomisk analyse              53.0 29  44.3 13 53.0 76  44.3 37
UIO 185707 Farmasi                       54.7 152 51.0 109 54.7 235 51.0 168
UIO 185712 Russisk, årstudium                 o.i.   o.i.   Alle   Alle
UIO 185713 Klinisk ernæring                  59.3 49  50.7 29 59.3 103 51.4 61
UIO 185724 Rettsvitenskap (jus), start høst          60.6 1242 53.8 669 60.6 2802 53.8 1531
UIO 185725 Rettsvitenskap (jus), start vår           58.5 1057 51.2 571 58.5 2300 51.2 1254
UIO 185740 Medisin, start høst                 68.1 655 59.7 349 68.1 1181 59.7 646
UIO 185742 Odontologi                     65.5 293 55.7 178 65.5 507 55.7 289
UIO 185745 Medisin, start vår                 67.2 673 58.3 388 67.2 1153 58.3 672
UIO 185752 Psykologi, årsstudium                57.4 418 50.0 193 57.4 1158 50.0 541
UIO 185771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185786 Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk     Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185793 Fransk                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185795 Tysk                        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185817 Lektorprogrammet, nordisk              40.6 12  40.0 11 40.6 18  40.0 16
UIO 185829 Informatikk: programmering og nettverk       48.7 120 39.8 38 48.7 186 39.8 64
UIO 185830 Informatikk: design, bruk og interaksjon      50.6 181 40.4 49 50.6 390 40.4 116
UIO 185832 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk      48.9 97  46.1 53 48.9 168 46.1 100
UIO 185837 Informatikk: språk og kommunikasjon         47.5 90  35.4 15 47.5 157 35.4 26
UIO 185841 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet  49.2 83  42.1 37 49.2 207 42.1 100
UIO 185843 Lektorprogrammet, realfag              o.i.   o.i.   Alle   Alle
UIO 185844 Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag       51.4 98  47.7 69 51.4 212 47.7 155
UIO 185851 Medievitenskap                   48.1 85  41.7 38 48.1 229 41.7 87
UIO 185852 Pedagogikk                     46.7 256 35.3 67 46.7 537 35.3 129
UIO 185853 Spesialpedagogikk                  47.2 224 36.2 62 47.2 447 36.2 104
UIO 185856 Elektronikk og datateknologi            44.3 21  40.9 7  44.3 37  40.9 17
UIO 185857 Fysikk, astronomi og meteorologi          49.5 56  48.0 33 49.5 99  48.0 62
UIO 185858 Geofag: geologi, geofysikk og geografi       o.i.   o.i.   Alle   Alle
UIO 185860 Kjemi                        33.5 1  38.7 1  Alle   Alle
UIO 185862 Matematikk og økonomi                50.2 20  42.2 8  50.2 61  42.2 23
UIO 185863 Materialer, energi og nanoteknologi         48.3 44  49.0 29 48.3 82  49.0 58
UIO 185865 Molekylærbiologi og biologisk kjemi         47.2 44  46.6 29 47.2 79  46.6 49
UIO 185872 Internasjonale studier               54.6 219 51.7 129 54.6 458 51.7 289
UIO 185873 Tverrfaglige kjønnsstudier             46.1 17  33.1 3  46.1 40  33.1 5
UIO 185874 Kriminologi                     53.6 507 47.6 293 53.6 1270 47.6 724
UIO 185876 Psykologi                      56.3 503 47.6 227 56.3 1334 47.6 651
UIO 185879 Sosialantropologi                  45.2 91  39.2 25 45.2 237 39.2 92
UIO 185880 Sosiologi                      48.8 200 43.3 78 48.8 463 43.3 194
UIO 185881 Statsvitenskap                   51.8 264 47.5 131 51.8 561 47.5 300
UIO 185883 Utviklingsstudier                  48.3 65  44.1 30 48.3 187 44.1 83
UIO 185889 Nordisk språk og lit. og norsk som andrespråk    Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185893 Lingvistikk                     45.6 16  Alle   45.6 26  Alle
UIO 185898 Samfunnsøkonomi                   55.7 227 47.7 97 55.7 640 47.7 345
UIO 185899 Tannpleie                      51.2 169 44.3 47 51.2 315 44.3 99
UIO 185904 Kulturarv og bevaringskunnskap           Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185910 Religionshistorie, årstudium            52.8 64  33.3 5  52.8 125 33.3 6
UIO 185912 Spansk, årsstudium                 o.i.   o.i.   Alle   Alle
UIO 185918 Latin-Amerika-studier                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185919 Nord-Amerika-studier                o.i.   o.i.   Alle   Alle
UIO 185920 Engelsk                       50.0 49  34.2 14 50.0 108 34.2 21
UIO 185922 Allmenn litteraturvitenskap             49.8 10  Alle   49.8 28  Alle
UIO 185923 Midtøsten-studier med arabisk            44.5 19  Alle   44.5 35  Alle
UIO 185924 Spansk                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185929 Religionshistorie                  o.i.   o.i.   Alle   Alle
UIO 185935 Lektorprogrammet, fremmedspråk           Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185941 Psykologi profesjon, start høst           66.1 666 56.8 315 66.1 1502 56.8 729
UIO 185942 Psykologi profesjon, start vår           64.8 597 55.2 284 64.8 1245 55.2 604
UIO 185950 Italiensk, årsstudium                47.5 10  Alle   47.5 27  AlleUniversitetet i Stavanger                   SUPP                  HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   PRA    ORD    FOR    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------                                
UIS 217003 Ingeniørfag, Bygg                  52.0 89  34.0 3  46.0 37       52.0 152 34.0 3  46.3 72
UIS 217004 Ingeniørfag, Data                  44.7 32  Alle   40.9 12       44.7 56  Alle   40.9 25
UIS 217005 Ingeniørfag, Elektro                43.9 21  34.5 3  34.4 3       43.9 31  34.5 3  34.8 5
UIS 217009 Ingeniørfag, Kjemi og miljø             41.8 4  Alle   39.2 1       41.8 7  Alle   39.9 3
UIS 217012 Ingeniørfag, Maskin                 50.0 86  36.0 8  46.9 33       50.0 140 36.0 9  46.9 60
UIS 217015 Ingeniørfag, Petroleumsteknologi          49.7 36  33.6 4  39.7 4       49.7 50  33.6 4  39.7 7
UIS 217046 Fjernsyns- og multimedieproduksjon         43.4 43      40.0 22       43.4 93       40.0 50
UIS 217050 Sykepleierutdanning                 44.0 435      39.2 188      44.0 818      39.3 367
UIS 217070 Barnevern                      41.5 193      37.9 99       41.5 431      38.0 220
UIS 217080 Sosialt arbeid                   44.3 261      40.0 138      44.3 523      40.0 272
UIS 217130 Barnehagelærerutdanning               Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217131 Barnehagelærerutdanning, deltid           Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217170 Engelsk, årsstudium                 Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217179 Historie, årsstudium                Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217196 Religionsstudier                  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217205 Matematikk, årsstudium               Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217211 Nordisk, årsstudium                 Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217240 Sosiologi, årsstudium                39.9 49      35.8 20       40.3 90       36.5 42
UIS 217255 Hotelledelse                    Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217317 Reiselivsledelse                  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217318 Regnskap og revisjon                48.8 126      40.8 58       48.8 282      40.9 145
UIS 217345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master   52.7 109      50.1 80       52.7 303      50.1 240
UIS 217369 Økonomi og administrasjon              48.3 251      44.1 141      48.3 706      44.2 449
UIS 217440 Kroppsøving/idrett                 40.6 56      37.5 27       40.8 132      37.9 72
UIS 217454 Journalistikk                    46.5 37      44.8 21  Alle   47.8 142      45.6 83 Alle
UIS 217481 Historie                      Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217526 Rettsvitenskap                   53.6 247      48.2 147      53.6 667      48.3 446
UIS 217547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, deltid    Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217618 Drama                        Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217642 Kunst og håndverk                  Alle        Alle        44.1 4       Alle
UIS 217649 Kroppsøving/idrett, årsstudium           41.7 60      42.1 41       45.2 182      43.0 121
UIS 217651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, norsk    Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217655 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, matematikk  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217754 Restaurantledelse                  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217755 Konstruksjoner og materialer            53.0 46      49.0 21       53.6 68       49.0 34
UIS 217800 Industriell økonomi, petroleumsteknologi      59.3 68      50.3 30       60.1 120      50.8 58
UIS 217801 Petroleumsteknologi, master             53.2 40      47.3 17       53.2 61       47.3 26
UIS 217802 Offshoreteknologi                  52.3 41      46.7 20       52.3 67       46.7 32
UIS 217803 Informasjonsteknologi                51.8 32      46.9 18       51.8 54       46.9 31
UIS 217813 Industriell økonomi, andre linjer          56.2 88      51.5 52       56.3 167      51.5 104
UIS 217843 Lektorutdanning 8-13, master i realfag       Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217844 Lektorutdanning 8-13, master i humanistiske fag   40.3 8       41.6 8       40.3 15       41.6 15
UIS 217857 Matematikk og fysikk                Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217860 Biologisk kjemi                   Alle        Alle        45.6 23       40.2 15
UIS 217880 Sosiologi                      39.0 53      33.2 13       39.3 108      33.2 33
UIS 217881 Statsvitenskap                   41.0 46      37.1 24       41.4 100      37.6 56
UIS 217887 Engelsk språk og litteratur             Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217889 Nordisk språk og litteratur             Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217938 Byutvikling og urban design             48.9 26      47.3 14       48.9 47       47.3 29
UIS 217947 Ingeniørfag, Petroleumsgeologi           45.0 10  26.0 1  40.2 2       45.0 13  Alle   40.2 3


Onsdag 29. juli 2015 kl 18:52, www.samordnaopptak.no