Poenggrenser hovedopptak juli 2015

I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2015 
og tilsvarende opptak i 2014. 

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass. 
Hvis flere søkere har lik poengsum det på alder, de eldste går foran. 

Poenggrensene kan gå litt ned i senere opptak. 

En kvote kan sees på som en kø. De som er kvalifisert til en kvote står 
i kø i rekkefølge etter hvor mange poeng de har. Før en opptakskjøring 
bestiller lærestedene et visst antall tilbud fra hver kvote på hvert 
studium, og Samordna opptak sender ut tilbud om plass til så mange som 
lærestedene bestiller fra køen. 

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Fordi en søker 
kan stå på venteliste i flere kvoter, og av og til på flere studier, så 
kan man IKKE legge sammen de grå tallene på et studium eller lærested 
for å se hvor mange personer som står på venteliste til et studium eller 
lærested. 

Man kan ikke nødvendigvis sammenligne poenggrenser mellom to studier 
siden de kan ha forskjellig regelverk for poengutregning. Noen studier 
har f.eks. opptaksprøve der prøvepoengene legges til. 

Noen studier som fantes i fjor finnes ikke lenger i år og omvendt, eller 
studier kan være slått sammen eller splittet opp. Derfor mangler det 
tilsynelatende informasjon på et av årene på noen studier her.

Kode  Forklaring
------ ---------------------------------------------------------------
ALLE  Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
TRU  Studiet er trukket fra årets opptak
Åpent Åpent studium
o.i.  Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk
    tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen
    ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte
    ingen tilbud fra SO her.
ORD  Ordinær kvote
ORDF  Ordinær førstegangsvitnemålskvote
FOR  Forkurskvote
INTK  Internasjonal kvote
IVMINO Ikke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUK Jentekvote
MILK  Kvote for forsvaret
NIFK  Kvote for Norges idrettsforbund
NN   Nordnorsk kvote
NNF  Nordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTF  Kvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFF  Førstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
PRA  Praksiskvote
SAMISK Samisk kvote
TKURK Kvote for søkere med tilpasningskurs

Ansgar Teologiske Høgskole     2015        2014
(ATH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
255480 Bibelvitenskap                 Alle   Alle
255418 Interkult forsåelse     Alle   Alle   Alle   Alle
255869 Interkult. studier     Alle   Alle   Alle   Alle
255196 Kr.dom, RLE         Alle   Alle   Alle   Alle
255876 Kultur- og samf.psy.    42.8 12  Alle   Alle   Alle
255792 Musikk                     Alle   Alle
255777 Musikk           Alle   Alle
255792 Musikk / helse       Alle   Alle
255777 Musikk, årsstudium.               Alle   Alle
255437 Musikkteknologi       Alle   Alle   Alle   Alle
255936 Praktisk teologi      Alle   Alle   Alle   Alle
255752 Psykologi          45.9 153 42.6 95  39.8 48  39.6 27
255480 Teologi           Alle   AlleArkitektur- og designhøgskolen   2015        2014
i Oslo (AHO)            ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
189030 Arkitekt          148.1 196 138.8 88 114.8 183 103.2 74
189343 Design           158.4 97 142.4 42 105.4 75 93.7 26Det teologiske Menighetsfakultet  2015        2014
(MF)                ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
190418 Interkult. komm.      Alle   Alle   Alle   Alle
190604 KMM             Alle   Alle
190558 Kat. presteutdanning    Alle   Alle   Alle   Alle
190196 Kristendom/RLE       Alle   Alle   Alle   Alle
190934 Lektorprog RLE/samf.    Alle   Alle   Alle   Alle
190556 Met. presteutdanning    Alle   Alle   Alle   Alle
190482 Rel./kult./samf.      Alle   Alle   Alle   Alle
190242 Samfunnsfag         Alle   Alle   Alle   Alle
190480 Teologi           Alle   Alle   Alle   Alle
190936 Teologi           Alle   Alle   Alle   Alle
190927 Ungd. kultur, tro      Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmet Høgskole (DHS)    2015        2014
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
251700 Ergoterapi, Rogaland    40.2 61  31.8 11  38.0 26  27.1 2
251080 Sosialt arbeid, Oslo    50.1 602 40.4 205 49.7 472 39.1 105
251081 Sosionom, deltid      44.3 56  Alle   41.3 40  o.i.
251050 Sykepleier, Oslo      48.6 1310 43.1 430 50.3 885 42.8 267
251061 Vernepl, deltid       45.6 59  Alle   50.6 92  34.6 6
251060 Vernepl., Rogaland     43.9 151 32.1 26  42.1 105 29.6 11Dronning Mauds Minne Høgskolen   2015        2014
(DMMH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
253130 Barnehagelærer       32.0 4  Alle
253130 Barnehagelærer, hov.              Alle   Alle
253131 Bhg.lærer, estetisk     Alle   Alle
253529 Bhg.lærer, flerkult     Alle   Alle
253529 Bhg.lærer, kultur                Alle   Alle
253131 Bhg.lærer, kunsftgl               Alle   Alle
253133 Bhg.lærer,del        Alle   Alle   Alle   Alle
253132 Bhglærer, natur-og f    42.0 31  35.6 14  Alle   AlleFjellhaug Internasjonale Høgskole 2015        2014
(FiH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
258195 BM, årsstudium       Alle   Alle   Alle   Alle
258196 Krdom, årsstudium      Alle   Alle   Alle   Alle
258777 Musikk, årsstudium     Alle   Alle   Alle   Alle
258482 RLE             TRU    TRU    Alle   Alle
258626 RLE, årsstudium       Alle   Alle   Alle   Alle
258480 Teologi og misjon      Alle   Alle   Alle   AlleHaraldsplass diakonale høgskole  2015        2014
(HDH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
252050 Sykepleierutdanning     48.0 649 44.3 319 47.2 492 42.9 215Høgskolen i Bergen (HiB)      2015             2014
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
203132 Bhglærer kunst/kult     Alle   Alle        Alle   Alle
203131 Bhglærer natur/helse    Alle   Alle        Alle   Alle
203133 Bhglærer språk/tekst    Alle   Alle        Alle   Alle
203130 Bhglærer utvikl/lær     40.4 83  35.2 27       40.4 87  36.7 43
203702 Bioingeniør         48.9 115 44.5 57       48.2 98  45.0 58
203618 Drama            Alle   Alle        Alle   Alle
203700 Ergoterapeut        46.3 241 40.9 110      45.0 178 42.2 92
203203 Folkehelsearbeid      49.0 255 45.2 125      52.0 245 45.5 121
203703 Fysioterapeut        54.7 971 48.8 538      54.8 845 49.4 503
203551 Glær 1-7 m/engelsk     37.0 4  39.2 4       37.4 4  37.6 4
203547 Glær 1-7 m/kroppsøv.    44.7 45  41.9 36       41.2 23  40.5 18
203599 Glær 1-7 m/mat/helse    45.3 15  41.7 14       41.4 6  39.2 6
203557 Glær 1-7 m/naturfag     Alle   Alle        Alle   Alle
203550 Glær 1-7 m/samf.fag     41.2 20  41.3 17       40.2 12  40.1 9
203559 Glær 1-7 med RLE      Alle   Alle        Alle   Alle
203655 Gr.lær 5.-10. m/mat     50.8 95  47.6 66       48.1 55  44.5 47
203548 Grlær 1.-7. m/musikk    Alle   Alle        Alle   Alle
203660 Grlær 5-10 m/musikk     Alle   Alle        Alle   Alle
203658 Grlær 5-10 m/norsk     42.8 36  41.4 31       38.7 4  39.8 4
203659 Grlær 5-10 mat/helse    45.8 23  42.9 20       43.9 14  42.9 11
203657 Grlær 5-10 samfunnsf    49.0 163 46.5 112      44.2 57  43.1 48
203395 Informasjonstekn.      46.2 71  40.8 27       45.0 50  37.9 17
203045 Ing. produksjonstekn    51.2 49  40.1 7  Alle   52.3 96  43.2 19  Alle
203096 Ing. undervannstekn.    48.1 37  42.7 16  40.0 2  54.9 161 48.3 77  44.0 6
203017 Ing., automatisering    50.6 49  40.7 14  50.0 4  52.0 79  42.0 15  42.0 3
203003 Ing., bygg         51.3 165 44.4 67  Alle   50.5 112 38.4 10  Alle
203004 Ing., data         49.2 60  38.2 22  Alle   45.5 39  39.8 12  Alle
203024 Ing., elektronikk      45.4 36  Alle   Alle   40.9 7  Alle   Alle
203006 Ing., elkraftteknikk    49.8 37  37.9 5  36.0 1  48.9 41  Alle   46.0 2
203822 Ing., energitekn.      50.7 56  43.0 17  Alle   50.0 50  38.8 5  Alle
203009 Ing., kjemi         Alle   Alle   Alle   39.0 2  Alle   Alle
203028 Ing., kommunikasjon     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203011 Ing., marinteknikk     48.3 44  44.3 26  Alle   53.3 111 45.5 43  Alle
203012 Ing., maskinteknikk     54.4 108 45.8 48  Alle   53.7 148 43.5 41  40.0 2
203440 Kroppsøving/idrett     48.7 105 44.8 72       47.7 168 43.6 95
203753 Landmål. og eiendom     47.4 203 40.4 82       48.7 142 38.8 39
203701 Radiograf          44.7 260 39.4 121      43.0 154 37.5 54
203080 Sosialt arbeid       51.9 646 45.5 329      51.9 501 44.7 268
203050 Sykepleierutdanning     48.6 1366 45.2 727      47.9 955 43.6 504
203466 Tegnspråk og tolking    39.6 10  Alle        Alle   Alle
203506 Underv.tek., Kr.sund    Alle   Alle   o.i.
203561 Undervannstek. Florø    Alle   Alle   Alle   44.3 9  Alle   Alle
203060 Vernepleier         47.3 401 40.8 149      47.0 290 40.5 119
203369 Økonomi og adm.       49.9 996 47.0 629      49.1 787 46.2 531Høgskolen Betanien (HBB)      2015        2014
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
250050 Sykepleierutdanning     47.7 580 42.5 271 46.6 423 40.5 182Høgskolen i Buskerud og Vestfold  2015             2014
(HBV)               ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
222131 Barneh. l. deltid,V.    Alle   Alle
222131 Barnehagel. - deltid                   Alle   Alle
222130 Barnehagelærer                      Alle   Alle
222132 Barnehagelærer                      42.5 102 31.4 9
222132 Barnehagelærer, D.     41.8 91  28.7 3
222130 Barnehagelærer, V.     Alle   Alle
222164 Bedriftsøkonomi                      o.i.   38.6 25
222370 Dynamisk webdesign R    34.8 6  Alle        Alle   Alle
222887 Engelsk                          39.1 6  Alle
222887 Engelsk, bach., V.     Alle   Alle
222623 Engelsk, års, V.      47.6 29  30.9 2       45.2 17  Alle
222663 Event & S. deltid, D    Alle   Alle
222952 Event & S. heltid,     43.2 56  34.6 14
222663 Event & Sport,deltid                   48.3 19  Alle
222952 Event og Sport                      46.5 49  34.3 12
222550 GLU 1-7 estetisk, V.    Alle   Alle
222551 GLU 1.- 7. Bærum                     TRU    TRU
222551 GLU 1.- 7. Sandvika     Alle   Alle
222547 GLU, 1-7, V.        Alle   Alle
222651 GLU, 5-10,SAM+NOR, D    Alle   Alle
222658 GLU,5-10, MAT+NAT,D.    Alle   Alle
222655 GLU,5-10, NOR+SAM, V    Alle   Alle
222659 GLU,5-10, SAM+MAT, D    Alle   Alle
222657 GLU,5-10,MAT+NAT,V.     Alle   Alle
222657 Gr.l 5-10, matte/nat                   Alle   Alle
222655 Gr.l. 5-10, NOR+SAM                    Alle   Alle
222550 Gr.lær. 1-7 estetikk                   Alle   Alle
222548 Grlær 1-7, Drammen     Alle   Alle        Alle   Alle
222658 Grlær 5-10, MAT+NAT                    Alle   Alle
222659 Grlær 5-10, SAM+MAT                    Alle   Alle
222651 Grlær 5-10,SAM+NOR                    Alle   Alle
222547 Grunnskolelærer, 1-7                   Alle   Alle
222481 Historie, bach., V.     Alle   Alle
222481 Historie, bachelor                    Alle   Alle
222179 Historie, år, V.      Alle   Alle        Alle   Alle
222717 IFOS                           Alle   Alle
222717 IFOS, år, V.        Alle   Alle
222395 IT - infosystemer, R    37.4 24  Alle
222620 IT, 1-årig, R.                      Alle   Alle
222395 IT, heltid, 3-årig R                   Alle   Alle
222620 IT- infosystemer, R.    Alle   Alle
222440 Idrett og helse                      44.8 157 39.6 58
222440 Idrett,helse, bac.V.    43.3 160 39.2 71
222412 Info. systemer, år,V    34.0 4  Alle
222412 Informasjonssystemer                   Alle   Alle
222453 Infosyst. IT-led. V.    40.5 43  Alle
222453 Infosyst. og IT-led.                   42.0 56  Alle
222069 Ing. maskin, 3-årig                   44.3 19  39.0 6  Alle
222069 Ing. maskin, K.      41.5 8  38.6 3  Alle
222503 Ing. data, 3-årig, K                   Alle   Alle   Alle
222503 Ing. data, K.        Alle   Alle   Alle
222017 Ing. el.-auto, V.      Alle   Alle   Alle
222068 Ing. elektro, 3-årig                   Alle   Alle   Alle
222068 Ing. elektro, K.      Alle   Alle   Alle
222017 Ing. maritim el-auto                   Alle   Alle   Alle
222823 Ing. mikro-nano, V.     Alle   Alle   Alle
222823 Ing. mikro/nanotekn.                   Alle   Alle   Alle
222004 Ing., data Vestfold.    Alle   Alle   Alle
222004 Ing., datateknikk                     Alle   Alle   Alle
222005 Ing., elektronikk                     Alle   Alle   Alle
222005 Ing., elektronikk V.    Alle   Alle   Alle
222012 Ing., prod. des. V.     Alle   Alle   Alle
222012 Ing., produktdesign,                   Alle   Alle   Alle
222867 Jus & ledelse, R.      46.0 164 40.9 83       46.4 138 41.5 70
222526 Jus,                           52.0 245 45.1 116
222526 Jus, bach., Ringerik    53.0 277 45.3 150
222246 Jus, år, R.         49.5 100 42.3 50       50.6 96  41.8 35
222642 Kunst og design, V.                    Alle   Alle
222642 Kunst-design, år, V.    Alle   Alle
222684 Lektor historie, V.     Alle   Alle
222684 Lektor i historie                     Alle   Alle
222687 Lektor i norsk                      Alle   Alle
222687 Lektor norsk, V.      Alle   Alle
222155 Lysdesign, Drammen                    TRU    TRU
222352 Maritim driftsl.                     43.9 38  Alle
222352 Maritim driftsl.,V.     43.1 40  30.3 1
222353 Maritim nautikk, bac    43.9 80  32.0 8
222353 Maritim, nautikk                     43.3 81  Alle
222359 Markedsføring, R.      39.0 86  38.0 56       37.8 54  36.4 34
222205 Matematikk                        Alle   Alle
222205 Matematikk, år, V.     Alle   Alle
222667 Musikk, heltid                      Alle   Alle
222667 Musikk, år, Vestfold    Alle   Alle
222210 Norsk                           Alle   Alle
222889 Norsk                           Alle   Alle
222889 Norsk, bach, Vestfol    Alle   Alle
222210 Norsk, år, Vestfold     Alle   Alle
222894 Optometri                         37.4 32  Alle
222894 Optometri, bach. K.    40.0 79  31.7 12
222701 Radiograf                         43.6 174 34.2 28
222701 Radiograf, bach. D.     44.8 267 37.3 68
222318 Regnskap og revisjon                   45.2 74  32.5 7
222318 Regnskap revisjon,V.    46.0 98  34.2 18
222317 Reiselivsledelse, R.    Alle   Alle        Alle   Alle
222291 Siv. øk. (K.)                       39.4 15  39.4 10
222291 Siv. øk.K.         43.9 54  41.8 40
222345 Siv.øk. R.         39.3 28  39.8 21       Alle   Alle
222044 Skipsf. og logistikk                   42.7 70  Alle
222044 Skipsf.-logistikk,V.    42.3 66  27.2 2
222880 Sosiologi                         36.8 25  Alle
222880 Sosiologi, bach, V.     37.0 29  Alle
222240 Sosiologi, års.                      40.8 19  27.6 1
222240 Sosiologi, års.V.      40.4 28  Alle
222881 Statsvitenskap, Dr.     42.1 53  32.4 7       42.2 75  37.0 26
222051 Sykepleier, Drammen     44.3 890 35.8 194      43.1 608 34.4 115
222050 Sykepleier, Vestfold    44.2 483 36.3 107      43.5 371 36.3 102
222351 Ungdomskunnskap                      39.2 27  Alle
222351 Ungdomskunnskap, V.     38.1 15  Alle
222251 Vis. kom. Drammen      45.4 84  40.4 38       46.1 120 43.0 51
222330 Øk. led., Drammen      48.0 243 41.2 104
222404 Øk. led., Kongsberg                    39.0 63  32.0 12
222404 Øk. led., bach, K.     39.8 98  34.8 34
222330 Øk.led., Drammen                     48.4 256 42.2 115
222414 Øk.led., Hønefoss                     37.1 13  Alle
222414 Øk.led., Ringerike     Alle   Alle
222369 Økonomi adm. bach,V.    43.8 154 35.5 48
222369 Økonomi og adm.                      46.0 141 35.9 40Høgskolen i Gjøvik (HiG)      2015             2014
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
207620 BIM             45.6 16  Alle        Alle   Alle
207955 Byggeledelse, fleks     TRU    TRU         Alle   Alle
207374 Drift av nettverk      42.0 11  Alle        39.1 7  33.9 3
207700 Ergoterapi         42.8 62  31.3 6       42.0 39  31.9 6
207835 Fornybar energi       Alle   Alle        Alle   Alle
207102 GIS, års, nettbasert    Alle   Alle        40.6 8  o.i.
207396 GIS, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
207406 Geomatikk          36.1 3  Alle        Alle   Alle
207429 Informa.sikkerhet      44.8 27  39.8 15       40.5 13  34.6 4
207188 Informatikk, års.      Alle   Alle        Alle   Alle
207003 Ing. bygg          38.9 4  Alle   Alle
207003 Ing., bygg                        Alle   Alle   Alle
207012 Ing., maskin        39.6 2  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207067 Ing.bygg.fleksibel     50.8 21  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207069 Ing.maskin.fleksibel    42.6 8  o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
207004 Ingeniør, data       37.5 8  39.0 5  o.i.   Alle   Alle   Alle
207005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207248 Landmåling, års       43.5 18  Alle        43.8 16  Alle
207099 Landmåling,års,nett     42.4 15  Alle        44.3 23  o.i.
207432 Logistikk          44.8 41  33.2 4
207149 Mediedesign         42.7 44  41.2 19       40.3 42  39.3 21
207838 Medieledelse        Alle   Alle        Alle   Alle
207136 Medieledelse        Alle   Alle        Alle   Alle
207604 Medieproduksj, års.     Alle   Alle        Alle   Alle
207264 Medieproduksjon       36.3 7  30.0 3       Alle   Alle
207395 Programvareutvikling    37.2 8  37.3 6       Alle   Alle
207701 Radiograf          43.2 128 33.6 18       41.2 66  33.2 11
207673 Spill.prog.         44.0 41  39.3 26       Alle   Alle
207052 Sykepleie, Gudbr.dal    47.2 45  31.6 1       39.2 14  Alle
207053 Sykepleie, Valdres     41.6 41  Alle        38.0 15  Alle
207050 Sykepleier         42.8 413 35.5 99       39.7 231 36.0 70
207054 Sykepleier, Hadeland    45.3 61  Alle        41.8 33  Alle
207051 Sykepleier, deltid     50.5 139 29.6 3       43.2 67  Alle
207824 Tek.design og led.     37.9 12  29.6 3       Alle   Alle
207602 Tek.design, års       Alle   Alle        Alle   Alle
207046 Webutvikling        46.9 55  36.3 20       44.9 45  34.6 11
207068 ing.el.fleksibel      49.6 11  Alle   o.i.
207369 Øk. og ledelse       37.7 40  32.5 16       39.5 44  35.3 22
207160 Øk. og ledelse, års.    46.1 33  30.9 3       41.4 38  32.5 9
207404 Øk. og ledelse,fleks    50.2 111 Alle        49.8 90  AlleHøgskolen i Harstad (HiH)     2015        2014
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
208070 Barnevernspedagog      37.7 28  31.2 6  38.0 36  35.1 13
208071 Barnevernspedagog      42.4 37  Alle
208530 Internasj. beredskap    43.0 33  Alle   51.0 48  Alle
208215 Pra.proled                   o.i.   Alle
208162 Pra.proled. - deltid    43.8 14  Alle   43.4 12  Alle
208318 Regnskap og revisjon    Alle   Alle   Alle   Alle
208350 Retail Management      Alle   Alle   Alle   Alle
208050 Sykepleier         44.2 94  35.1 27  40.0 89  35.4 36
208060 Vernepleier         39.7 50  Alle   35.3 21  Alle
208516 Øk. og led., regnsk.    Alle   Alle
208164 Økon. og ledelse år     Alle   Alle   Alle   Alle
208035 Økonomi og ledelse     Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Hedmark (HiHm)     2015        2014
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
209320 Agronomi BA         Alle   Alle   Alle   Alle
209362 Agronomi, år        Alle   Alle   Alle   Alle
209183 Animasj. og d. kunst    40.2 56  37.4 25
209451 Animasjon                    o.i.   32.8 11
209130 Barnehagelærer       Alle   Alle   Alle   Alle
209132 Barnehagelærer, saml    Alle   Alle   Alle   Alle
209167 Bed.øk, delt. Rena     Alle   Alle   Alle   Alle
209398 Bed.øk, deltid Hamar    Alle   Alle   Alle   Alle
209164 Bed.øk., Rena (helt)    Alle   Alle   Alle   Alle
209514 Digital komm.        TRU    TRU
209514 Digital medieprod.               TRU    TRU
209368 Eiendomsmegling       39.7 138 35.3 87  37.2 64  32.5 35
209623 Engelsk, Hamar       Alle   Alle   Alle   Alle
209157 Faglærer musikk       Alle   Alle   Alle   Alle
209140 Faglærer,kroppsøv.     Alle   Alle   Alle   Alle
209486 Folkehelse                   Alle   Alle
209486 Folkehelsearbeid      Alle   Alle
209605 Friluftsliv, Elverum    Alle   Alle   Alle   Alle
209548 Gr.lær. 1-7, saml.     Alle   Alle   Alle   Alle
209550 Gr.lær.1-7, K.vinger              Alle   Alle
209551 Gr.skole 1.-7., Gran              TRU    TRU
209547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle   Alle   Alle
209651 Grunnskolelærer 5-10    Alle   Alle   Alle   Alle
209185 Idrett årsstudium      Alle   Alle   Alle   Alle
209440 Idrett, bachelor      Alle   Alle   Alle   Alle
209393 Innovasjon, år                 TRU    TRU
209172 Jakt og fiske        39.8 9  40.0 4  35.5 3  Alle
209239 Krisehåndtering,delt    48.1 116 Alle   47.8 110 Alle
209311 Landbrukstekn. BA      Alle   Alle   Alle   Alle
209668 Landbruksteknikk,år     Alle   Alle   Alle   Alle
209867 Ledelse og org.utv.     Alle   Alle   Alle   Alle
209685 Lektorutd.-engelsk               Alle   Alle
209687 Lektorutd.-norsk                Alle   Alle
209935 Lektorutd.-språk      Alle   Alle
209446 Mat/ernær./helse,år     Alle   Alle   Alle   Alle
209663 Mediefag                    TRU    TRU
209476 Music Management      Alle   Alle   Alle   Alle
209667 Musikk, år         Alle   Alle   Alle   Alle
209714 Musikkproduksjon      27.5 1  30.6 1  Alle   Alle
209672 Norsk, år          Alle   Alle   Alle   Alle
209215 Off. styring, deltid    Alle   Alle   Alle   Alle
209664 Org. & ledelse, delt    40.9 28  Alle   42.9 50  Alle
209162 Org. og led., heltid    Alle   Alle   Alle   Alle
209318 Regnsk & revisj.      Alle   Alle   Alle   Alle
209242 Samfunnsfag         Alle   Alle   Alle   Alle
209470 Servicel. & m.føring    Alle   Alle   Alle   Alle
209322 Skogbruk BA         Alle   Alle   Alle   Alle
209250 Skogbruk, år        Alle   Alle   Alle   Alle
209676 Sos.ped, Elverum      Alle   Alle   Alle   Alle
209839 Spilltekn. og simul.    44.3 116 39.2 59  39.5 38  32.4 16
209053 Sykepl. Kongsvinger     43.6 277 34.8 69  40.8 99  Alle
209052 Sykepleie, deltid      42.3 96  Alle   44.3 67  o.i.
209050 Sykepleier         41.6 378 33.4 76  38.8 185 31.4 22
209743 Tannpleie          42.2 81  33.4 14  35.5 12  Alle
209323 Utmarksforvaltn. BA     Alle   Alle   Alle   Alle
209223 Vilt & fiskeforvaltn              o.i.   Alle
209472 Virtuell kunst                 o.i.   39.2 16
209530 beredskap og krise     46.1 88  Alle
209369 Øk/adm, bachelor      Alle   Alle   Alle   Alle
209409 Økol. landbr, deltid    Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Lillehammer (HiL)   2015             2014
                  ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
210070 Barnevern          42.5 311 36.8 127      41.0 238 35.5 90
210392 Dokumentarfilm-FOTO                    o.i.   o.i.
210847 Dokumentarfilm-REGI                    Alle   Alle
210089 Dokumentarfilm-TVLyd                   Alle   Alle
210149 Film- og fjernsynsv.    Alle   Alle        Alle   Alle
210262 Film/Fjernsyn års      Alle   Alle        Alle   Alle
210264 Flerkameraproduksjon                   Alle   Alle   Alle
210440 Idrett           39.4 69  38.2 39       38.8 55  36.6 33
210185 Idrett, års         36.1 29  36.2 20       34.3 20  37.2 15
210288 Internasj/hist, år     Alle   Alle        Alle   Alle
210872 Internasjonale       Alle   Alle        Alle   Alle
210526 Juss            51.0 530 46.2 308      49.9 442 45.8 268
210654 Kulturprosjektl. års    Alle   Alle        Alle   Alle
210308 Kulturprosjektledels    Alle   Alle        Alle   Alle
210319 Markedsføring og led    Alle   Alle        Alle   Alle
210867 Org. og ledelse       39.0 52  30.0 7       36.6 29  30.8 10
210852 Pedagogikk         Alle   Alle        Alle   Alle
210676 Pedagogikk, deltid                    Alle   Alle
210220 Pedagogikk, års       Alle   Alle        Alle   Alle
210676 Pedagogikk,år, delt.    Alle   Alle
210534 Prod.-og proled.                     Alle   Alle
210876 Psykologi          49.5 524 45.3 289      47.7 291 41.0 145
210752 Psykologi, års       46.9 287 43.2 167      45.8 226 43.2 140
210754 Reiseliv, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
210317 Reiselivsledelse                     Alle   Alle
210317 Reiselivsutvikling     Alle   Alle
210080 Sosialt arbeid       45.2 370 38.4 138      42.5 245 37.0 77
210485 Sports Management      42.3 73  40.0 37       44.9 105 41.0 45
210172 Sports and Outdoors                    o.i.   Alle
210534 TV-ledelse         Alle   Alle
210847 TV-regi           Alle   Alle
210264 TV-teknikk         Alle   Alle   Alle
210060 Vernepleie         42.2 195 34.2 37       42.2 173 31.2 14
210061 Vernepleie, deltid     49.0 188 Alle
210164 Økonomi og adm, års     46.2 57  43.6 27       46.2 59  42.0 27
210035 Økonomi og adm.       42.0 99  39.3 51       40.8 95  40.0 59Høgskolen i Molde (HiM)      2015        2014
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
211164 Bedriftsøkonomi       Alle   Alle   Alle   Alle
211189 IT             36.8 12  Alle   Alle   Alle
211185 Idrett           37.8 19  33.5 12  35.6 10  32.0 3
211246 Jus             43.3 93  38.3 52  40.0 31  36.9 20
211841 Jus og administrasj     38.0 29  32.1 6  35.3 7  Alle
211292 Logistikk og SCM.      42.7 58  35.3 20  42.2 85  36.1 25
211866 Petroleumslogistikk     39.4 38  32.1 8  44.8 115 38.6 52
211318 Regnskap og revisjon    Alle   Alle   Alle   Alle
211488 Sport Management      37.6 45  36.1 33  37.8 36  33.5 11
211238 Statsvitenskap       Alle   Alle   Alle   Alle
211050 Sykepleier         41.1 247 32.9 49  37.5 73  32.9 21
211056 Sykepleier, Kr.Sund               o.i.   30.0 6
211060 Vernepleierutdanning    40.7 86  31.7 21  46.4 66  28.4 4
211369 Økonomi og adm.       33.6 20  31.4 9  35.4 20  31.1 10Høgskolen i Narvik (HiN)      2015             2014
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
212003 Bygg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212067 Bygg, Rana         Alle   Alle   Alle
212075 Bygg, nettstøttet      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212078 Data, nettstøttet      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212804 Data/IT           Alle   Alle        Alle   Alle
212004 Datateknikk         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212225 Datateknikk, Bodø      Alle   Alle   Alle
212079 Elektro, 1.år, nett     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212761 Elektroteknikk       Alle   Alle        Alle   Alle
212006 Elkraftteknikk       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212072 Fornybar energi       TRU    TRU    TRU    Alle   Alle   Alle
212314 Fornybar energi,nett    TRU    TRU    TRU    Alle   Alle   Alle
212024 Ind. Elektronikk      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212811 Industr. teknologi     Alle   Alle        Alle   Alle
212040 Ingeniør, Alta       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212225 Ingeniør, Bodø                      Alle   Alle   Alle
212227 Ingeniør, Rana                      Alle   Alle   Alle
212805 Ingeniørdesign       Alle   Alle        Alle   Alle
212806 Integr. bygningstekn    Alle   Alle        Alle   Alle
212069 Maskin           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212227 Maskin, Rana        Alle   Alle   Alle
212012 Maskin, nettstøttet     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212077 Prosesstekn.,nett      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212018 Prosessteknologi      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212956 Satelitt          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212814 Satelitteknologi      Alle   Alle        Alle   Alle
212050 Sykepleier         43.1 87  35.8 33       40.7 58  36.7 26
212410 Økonomi           Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Nesna (HiNe)      2015        2014
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
213132 BLU             Alle   Alle   Alle   Alle
213130 BLU, Lofoten        TRU    TRU
213130 BLU, Oppdal                   Alle   Alle
213777 Band            TRU    TRU    Alle   Alle
213170 Engelsk                     Alle   Alle
213547 GLU 1-7           Alle   Alle   Alle   Alle
213651 GLU 5-10          Alle   Alle   Alle   Alle
213440 Idrett           Alle   Alle   Alle   Alle
213650 Idrett Bali/Nesna      Alle   Alle   Alle   Alle
213649 Idrett Sydney/Nesna     Alle   Alle   Alle   Alle
213185 Idrett års Nesna      Alle   Alle   Alle   Alle
213453 Infosys bac         Alle   Alle   Alle   Alle
213189 Infosys års         Alle   Alle   Alle   Alle
213505 Kunst & håndverk                Alle   Alle
213604 Medprod års         TRU    TRU    Alle   Alle
213666 Naturfag                    Alle   Alle
213680 Samfunnsfag                   Alle   Alle
213051 Sykepleierutdanning     Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Nord-Trøndelag     2015        2014
(HiNT)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
214130 Barnehagelærer       Alle   Alle   Alle   Alle
214164 Bedriftsøkonomi       Alle   Alle   Alle   Alle
214623 Engelsk           Alle   Alle   Alle   Alle
214639 Fag.lær.musikk       o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
214605 Friluftsliv         Alle   Alle   Alle   Alle
214396 Geografi          Alle   Alle   Alle   Alle
214651 Gr.sk.lærer 5-10 Lev    Alle   Alle   Alle   Alle
214547 Grunnsk.lærer 1-7 Le    Alle   Alle   Alle   Alle
214548 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle   Alle   Alle
214321 Husdyrfag          Alle   Alle   Alle   Alle
214421 Husdyrvelferd, års     Alle   Alle   Alle   Alle
214185 Idrett           Alle   Alle   40.9 26  40.4 18
214419 Komm.øk.          Alle   Alle   Alle   Alle
214440 Kr.øv/Idr. Fagl. Lev    Alle   Alle   42.1 38  37.5 20
214649 Kroppsøving         Alle   Alle   Alle   Alle
214642 Kunst og håndv, Lev     Alle   Alle   Alle   Alle
214430 Multimedieteknologi     Alle   Alle   Alle   Alle
214667 Musikk, Levanger      Alle   Alle   Alle   Alle
214388 Naturforv., Ste                 Alle   Alle
214516 Regnskap          Alle   Alle   Alle   Alle
214749 Reseptar          45.0 38  39.5 11  Alle   Alle
214318 Revisjon, Ste        Alle   Alle   Alle   Alle
214680 Samfunnsfag         51.9 41  Alle   50.0 39  Alle
214240 Sosiologi          Alle   Alle   Alle   Alle
214673 Spill- og opplev.tek    41.5 36  34.6 13  34.6 14  30.8 6
214050 Sykepleier, Levanger    46.7 478 41.2 221 43.6 285 40.0 115
214058 Sykepleier, Namsos     41.0 208 37.0 79  39.1 116 34.7 45
214696 Trafikklærerutd.      42.8 127      42.3 84
214172 Utmarksforv. års      Alle   Alle
214323 Utmarksforvaltning     Alle   Alle   Alle   Alle
214060 Vernepleier         40.4 72  31.3 12  39.5 43  28.0 2
214369 Økonomi og adm.       Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo og Akershus    2015                       2014
(HiOA)               ORD    ORDF   FOR    IVMINO  PRA    ORD    ORDF   FOR  IVMINO  PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ --------- --------                      
215138 Adm. og ledelse       51.0 1402 43.8 643                51.3 1071 43.3 439
215449 Anv. datateknologi     48.5 340 35.7 70                 46.9 216 34.6 35
215601 Arkiv/dokbeh, årsst     58.6 158 Alle                  54.7 121 Alle
215085 Arkiv/dokumentbeh.     49.0 88  Alle                  46.5 90  Alle
215132 B.hagel, delt, Sandv    Alle   Alle                  Alle   Alle
215130 Barnehagelærer       42.9 308 28.0 8                 41.6 263 Alle
215131 Barnehagelærer, delt    Alle   Alle                  36.2 16  Alle
215071 Barnevern, deltid      40.7 50                      42.9 60
215070 Barnevernspedagog      50.0 1099 43.1 448                50.4 1035 43.7 361
215603 Bibliotek og info.     50.8 38  Alle                  50.8 47  Alle
215336 Bibliotek- og info.     44.4 76  Alle                  43.0 69  Alle
215702 Bioingeniør         53.3 189 42.6 59                 49.8 124 39.2 28
215602 Design/kommunikasjon    54.6 163 27.9 1                 54.1 203 Alle
215439 Drama og teater       43.1 36  36.8 14                 46.1 36  38.3 5
215618 Drama og teater, års    52.8 58  37.6 12                 50.8 64  40.4 11
215700 Ergoterapeut        44.0 337 36.3 102                43.5 271 36.3 69
215896 Facility Management                              o.i.   37.5 63
215150 Fagl. kunst/håndv.     Alle   Alle                  40.4 23  Alle
215848 Fotojournalistikk      68.4 4  Alle                  Alle   Alle
215706 Fysio/mensendieck      53.4 597 45.9 300                52.8 441 44.9 204
215703 Fysioterapeut        55.6 1315 48.3 668                55.2 1159 47.7 565
215655 Grlær 5-10 engelsk     47.9 85  41.7 50                 44.7 40  40.0 33
215657 Grlær 5-10 matem      49.3 129 45.3 77                 47.6 52  41.8 33
215651 Grlær 5-10 norsk      46.5 62  41.5 36                 46.1 38  38.8 14
215547 Grunnskolelærer 1-7     44.6 83  37.9 50                 41.3 22  36.3 10
215447 Idr/friluftsl/helse     45.7 265 39.2 96                 47.0 302 40.7 118
215395 Informasjonstekn.      46.7 88  34.7 8                 41.3 29  Alle
215822 Ing., energi/miljø     Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215009 Ingeniør, biot/kjemi    Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215003 Ingeniør, bygg       49.1 136 39.4 22  Alle             47.7 106 40.6 19 Alle
215004 Ingeniør, data       48.0 61  38.3 7  Alle             44.3 32  Alle   Alle
215005 Ingeniør, el/infotek    47.0 49  Alle   Alle             36.6 3  Alle   Alle
215012 Ingeniør, maskin      50.0 118 41.0 30  Alle             49.2 108 40.0 14 Alle
215454 Journalistikk        56.2 521 48.1 235      45.4 4  Alle   56.0 543 50.0 240    45.6 9  Alle
215185 Kroppsøving/idrett     53.1 252 43.4 93                 52.4 261 43.8 106
215200 Kunst/design, form.     50.0 82  40.4 26                 54.3 153 46.7 48
215472 Kunst/design, mote     56.2 180 45.7 71                 56.7 277 48.8 103
215562 Lærerutd tospråklig     Alle   Alle                  Alle   Alle
215876 Læringspsykologi      49.5 331 42.6 130                50.7 266 41.5 81
215604 Medier komm årsstud     53.9 146 39.2 30                 54.3 187 43.6 36
215850 Medier/kommunikasjon    50.4 270 42.7 96                 51.3 260 43.8 75
215744 Ortopediingeniør      57.9 35  52.6 12
215554 Paramedic          52.5 83  38.1 12                 53.4 146 38.9 32
215405 Produktdesign        o.i.   o.i.                  o.i.   o.i.
215701 Radiograf          49.6 524 39.3 111                47.6 380 39.2 85
215749 Reseptar          51.1 171 45.8 78                 49.7 146 43.3 54
215408 Samfunnsernæring      51.4 212 42.7 76                 52.6 255 43.6 96
215080 Sosialt arbeid       50.6 1139 42.8 447                50.2 939 42.0 296
215054 Sykepleie, Kjeller     45.0 1129 36.5 274                43.4 663 33.8 109
215050 Sykepleier, Pilestr     45.5 1763 36.7 491                44.1 1138 34.2 216
215055 Sykepleier, Sandvika    52.1 782 40.2 201                51.1 793 39.6 132
215705 Tannteknikk         39.1 11  Alle                  36.5 2  Alle
215466 Tegnspråk og tolking    45.0 56  Alle                  43.4 30  Alle
215221 Tegnspråk, års       43.8 39  Alle                  48.9 64  Alle
215696 Trafikklærerutd       52.0 153                     52.0 168
215691 Utviklingsstud årsst    46.8 127 39.5 50                 48.5 124 38.4 18
215484 Utviklingstudier      43.4 142 38.0 47                 41.3 40  Alle
215061 Vernepl-del-Kjeller     45.0 275 Alle                  43.6 235 Alle
215063 Vernepl-del-Sandvika    46.5 329 Alle                  45.1 274 Alle
215060 Vernepleier, Kjeller    45.5 489 35.4 116                46.2 397 35.0 40
215106 Y.fagl.hels/opp delt    Alle                       Alle
215228 YFL, serv./sam, Hord    Alle
215228 YFL, serv./sam, Roga                             Alle
215229 Yfl i elektro, Horda    Alle
215229 Yfl i elektro, Rogal                             Alle
215954 Yfl i elektro, nett     Alle                       Alle
215124 Yfl restaurant/mat     Alle                       Alle
215959 Yfl, bygg/anl., Hord    Alle
215959 Yfl, bygg/anl., Roga                             Alle
215953 Yfl, bygg/anl., nett    Alle                       Alle
215231 Yfl, tekn i.prod, Ho    o.i.
215231 Yfl, tekn i.prod, Ro                             Alle
215958 Yfl, tekn ip, nett     Alle                       Alle
215957 Yfl,serv/samf, net     Alle                       Alle
215109 Yfl.i bygg.anl       Alle                       Alle
215105 Yrkesfag service/sam    Alle                       Alle
215126 Yrkesfagl i des.hånd    Alle                       Alle
215127 Yrkesfagl i elektro     Alle                       Alle
215123 Yrkesfagl. helse/opp    Alle                       Alle
215129 Yrkesfagl. tekn.prod    Alle                       Alle
215369 Øk./adm (revisjon)     51.1 1044 44.3 494                52.1 876 44.4 393
215253 Øk/ledelse års. delt    60.5 457 40.2 53                 60.9 390 39.0 22
215162 Økonomi og led. års.    61.1 672 47.5 140                59.7 579 47.9 147Høgskulen i Sogn og Fjordane    2015             2014
(HiSF)               ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
216130 Barnehagelærer       Alle   Alle        Alle   Alle
216131 Barnehagelærer, saml    Alle   Alle
216070 Barnevern          39.5 118 37.0 63       38.2 57  34.2 18
216164 Bedriftsøkonomi       38.3 29  36.9 15       42.8 17  34.7 9
216368 Eiendomsmegling       40.7 174 38.6 118      38.5 73  36.7 45
216170 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
216835 Fornybar energi       40.9 40  35.5 14       41.4 41  37.3 23
216302 Friluftsliv         44.3 28  34.2 7       38.8 5  29.6 1
216548 GLU 1-7, saml                       Alle   Alle
216469 Geologi og geofare     39.0 3  40.6 2       44.5 17  40.6 7
216547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
216651 Grunnskolelærer 5-10    Alle   Alle        Alle   Alle
216481 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
216440 Idrett og helse       41.9 63  39.1 41       41.2 54  37.8 25
216185 Idrett, årsstudium     38.4 36  39.6 26       39.0 25  36.8 16
216822 Ingeniør elkraft      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
216005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
216246 Jus             44.9 76  40.3 56       43.2 64  40.6 39
216485 Kroppsøving         35.3 23  35.5 16       36.8 23  33.6 12
216310 Landskapsplanlegging    40.9 25  34.3 8       39.9 14  Alle
216373 Naturfag          Alle   Alle        Alle   Alle
216754 Reiseliv          Alle   Alle        Alle   Alle
216330 Reiselivsledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
216242 Samfunnsfag         Alle   Alle        Alle   Alle
216080 Sosialt arbeid       41.6 131 37.5 74       40.8 102 38.1 48
216927 Sosiologi - ung.sos.    Alle   Alle        Alle   Alle
216050 Sykepleie (høst)      40.9 246 38.2 105      39.1 134 36.6 63
216052 Sykepleie (vår)       36.0 35  30.4 13       36.0 23  31.4 8
216051 Sykepleie, samling     42.4 65  Alle
216351 Ungdomssosiologi      Alle   Alle        Alle   Alle
216060 Vernepleie         41.4 92  35.8 35       40.0 58  29.6 6
216061 Vernepleie, saml vår    Alle   Alle
216369 Økonomi og adm.       39.1 70  38.1 41       38.0 39  35.8 24
216526 Økonomi og jus       37.3 59  37.8 42       36.6 13  35.0 7Høgskolen Stord/Haugesund (HSH)  2015             2014
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
218131 BLU, deltid, saml.                    TRU    TRU
218130 Barnehagelærerutd.     36.8 14  Alle        Alle   Alle
218002 Branningeniør        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
218623 Engelsk, Stord       36.7 1  Alle        Alle   Alle
218157 Fagl.utd., musikk      Alle   Alle        Alle   Alle
218547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
218651 Grunnskolelærer 5-10    41.2 11  39.6 10       Alle   Alle
218047 HMS-ingeniør        Alle   Alle   Alle
218649 Idrett, Stord        36.9 24  35.2 17       36.5 13  33.1 9
218047 K-HMS-ingeniør                      Alle   Alle   Alle
218505 Kunst og hånd. Stord    Alle   Alle
218505 Kunst og håndv., år                    Alle   Alle
218012 Maskiningeniør       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
218667 Musikk, Stord        Alle   Alle        Alle   Alle
218353 Nautikk (Sjøoffiser)    46.3 109 36.8 23       45.8 88  36.4 19
218680 Samfunnsfag, Stord     Alle   Alle        Alle   Alle
218056 Sjukepleier, Hgsd.     42.3 386 37.3 163      39.3 183 33.8 71
218050 Sjukepleier, Stord     42.2 288 35.9 109      39.0 161 34.1 63
218369 Øk./adm., Haugesund     40.5 105 34.5 42
218414 Øk./adm., deltid      58.1 67  Alle
218369 Økonomi og adm.                      42.0 126 35.0 48Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)  2015                  2014
                  ORD    ORDF   FOR    INTK   ORD    ORDF   FOR   INTK  TKURK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ ---------                           
219704 Audiograf          40.9 97  34.0 20            34.3 11  Alle
219070 Barnevernspedagog      45.9 570 42.2 306           44.2 306 40.4 149
219702 Bioingeniør         46.5 98  43.4 57            44.8 45  40.9 24
219200 Bygghåndv.&-vern,del    Alle   o.i.
219374 Drift datasystemer     47.3 73  39.6 29            43.2 24  Alle
219700 Ergoterapi         41.5 208 37.8 75            40.4 117 32.9 26
219703 Fysioterapi         56.1 795 50.8 427           56.1 762 50.4 423
219547 Grlærer 1-7         36.4 9  38.8 9            Alle   Alle
219548 Grlærer 1-7 realfag     39.3 10  38.8 8            Alle   Alle
219657 Grlærer 5-10 matem     43.7 56  43.5 45            40.8 26  41.3 24
219658 Grlærer 5-10 norsk     42.7 60  42.7 50            38.7 6  40.0 6
219655 Grlærer 5-10 realfag    42.5 33  41.9 29            37.2 3  40.2 3
219422 IT-støttet bedr.utv.    43.8 174 39.0 68            44.7 110 35.9 24
219287 Informasjonsbehandl.    40.7 7  Alle             Alle   o.i.
219003 Ingeniør, bygg       56.3 210 47.8 94  28.0 3       54.0 224 46.8 78  Alle
219004 Ingeniør, data       49.7 89  43.6 36  Alle        49.6 99  41.7 34  Alle
219005 Ingeniør, elektro      48.3 62  Alle   36.0 9       46.9 52  Alle   32.0 6
219822 Ingeniør, energi      52.8 99  48.6 46  Alle        54.5 133 48.8 56  Alle
219009 Ingeniør, kjemi       44.3 15  40.8 4  Alle        45.5 12  Alle   o.i.
219016 Ingeniør, logistikk     47.3 22  Alle   Alle        46.7 20  Alle   Alle
219012 Ingeniør, maskin      51.5 92  42.8 26  Alle        53.6 137 41.5 23  Alle
219013 Ingeniør, materialt     44.4 10  39.8 2  o.i.        52.4 49  43.0 12  Alle
219018 Ingeniør, olje/gass     53.4 58  44.5 17  32.0 1
219163 Kjemi og biotekn.                          o.i.   50.8 30
219346 Matteknologi        36.8 6  Alle             Alle   Alle           o.i.
219701 Radiografutdanning     46.8 325 43.1 134           43.5 180 39.0 59
219318 Regnskap og revisjon    50.0 202 45.2 112           51.2 207 46.0 126
219080 Sosionom          50.8 516 43.8 290      32.6 1  49.8 358 42.5 162      32.8 1
219050 Sykepleier         49.8 1165 44.9 634           48.1 819 43.8 376
219221 Tegnspråk          49.3 46  33.3 4            49.1 35  31.5 2
219466 Tegnspråk og tolking    37.3 9  Alle             Alle   Alle
219200 Trad. bygghåndverk                         TRU    TRU
219060 Vernepleier         45.4 410 38.9 168           44.3 258 35.7 61
219035 Økonomi og adm.       51.0 999 47.4 662           50.8 881 46.8 587Høgskolen i Telemark (HiT)     2015             2014
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
220130 Barnehagelær, Not      Alle   Alle        Alle   Alle
220131 Barnehagelærer, saml    39.3 14  Alle        43.7 41  Alle
220133 Barnehaglærer, Pors     37.2 19  Alle        Alle   Alle
220070 Barnevernspedagog      44.0 166 35.4 35       44.7 194 35.4 41
220167 Bed.øk. års Porsgr     42.0 40  Alle        35.0 9  Alle
220164 Bedriftsøk, års, Bø     Alle   Alle        Alle   Alle
220003 Byggdesign, ing       44.8 9  Alle   48.0 1  39.4 5  Alle   Alle
220602 Dig mediedesign, net    49.4 34  Alle        43.7 10  Alle
220368 Eiendomsmegling       43.2 197 39.7 114      42.8 149 38.3 87
220006 Elkraft, ing        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220622 Engelsk, deltid,nett    45.8 36  Alle        Alle   Alle
220170 Engelsk, års        Alle   Alle        Alle   Alle
220150 Fagl. kunst/håndv.     Alle   Alle        Alle   Alle
220140 Faglær. kroppsøv/idr    Alle   Alle        Alle   Alle
220442 Folkekunst         Alle   Alle        Alle   Alle
220628 Folkekunst, års.      Alle   Alle        Alle   Alle
220443 Folkemusikk         Alle   Alle        Alle   Alle
220629 Folkemusikk, års.      Alle   Alle        Alle   Alle
220448 Forurensing og miljø    Alle   Alle        Alle   Alle
220302 Friluft/kultur/natur    Alle   Alle        Alle   Alle
220172 Friluftsliv, 1 år      45.5 6  Alle        Alle   Alle
220688 Gass/energitek, ing     Alle   Alle   Alle   41.4 4  Alle   Alle
220547 Grlær 1-7, Notodden     Alle   Alle        Alle   Alle
220548 Grlær 1-7, Porsgrunn    Alle   Alle        Alle   Alle
220550 Grlær 1-7, nett, del    47.0 10  Alle        Alle   Alle
220655 Grlær 5-10 N/desentr    Alle   Alle        Alle   Alle
220651 Grlær 5-10 Porsgrunn    Alle   Alle        Alle   Alle
220657 Grlær 5-10, nett      Alle   Alle        Alle   Alle
220551 Grunnskolel 1.-7. d     Alle   Alle        Alle   Alle
220179 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
220613 Historie, nett       Alle   Alle        Alle   Alle
220481 Historiske fag       Alle   Alle        Alle   Alle
220366 Idehist, deltid,nett    Alle   Alle        Alle   Alle
220185 Idrett           34.0 13  35.9 9       Alle   Alle
220440 Idrettsvitenskap      34.6 18  34.3 13       33.7 7  33.5 6
220187 Info. beh. års. Bø     Alle   Alle        Alle   Alle
220090 Inform og aut, ing.     45.0 12  38.7 2  54.0 3  Alle   Alle   Alle
220412 Inform.beh, nett      43.0 43  Alle        41.4 24  o.i.
220449 Informasjonssystemer    Alle   Alle        Alle   Alle
220395 Informatikk         Alle   Alle        Alle   Alle
220895 Innovasjon/entrepr.     Alle   Alle        Alle   Alle
220359 Int. markedsfør       35.0 22  36.2 12       32.1 8  33.7 7
220649 Kroppsøv./ idrettsf.    Alle   Alle        Alle   Alle
220308 Kultur, bachelor      Alle   Alle        Alle   Alle
220630 Kunst/håndverk       Alle   Alle        Alle   Alle
220505 Leire 1 , års        Alle   Alle        Alle   Alle
220012 Maskintekn. des, ing    44.3 4  Alle   Alle   42.5 2  Alle   Alle
220447 Natur og friluftsliv    Alle   Alle        Alle   Alle
220605 Natur og miljø       Alle   Alle        Alle   Alle
220662 Naturfag, nett       41.3 13  Alle        Alle   Alle
220210 Norsk            Alle   Alle        Alle   Alle
220672 Norsk, deltid, nett     44.4 32  Alle        41.4 6  Alle
220033 Plan/infrastruk, ing    48.5 11  42.2 3  42.0 1  41.9 2  Alle   o.i.
220318 Regnskap og revisjon                   Alle   Alle
220318 Revisjon og regnskap    Alle   Alle
220912 Spansk, års         Alle   Alle        Alle   Alle
220853 Spes.ped, Not        46.7 51  32.7 3       43.9 29  Alle
220676 Spesialpedagogikk      52.0 85  Alle        45.6 31  Alle
220921 Språk/litteratur      Alle   Alle        Alle   Alle
220051 Sykepleie, deltid      41.9 204 Alle        41.5 138 Alle
220050 Sykepleier         44.3 402 38.8 99       43.0 290 36.7 80
220637 Tegning - bilde       Alle   Alle        Alle   Alle
220543 Tekstil, grunnstud.     Alle   Alle
220532 Tre med metall, års     Alle   Alle        Alle   Alle
220317 Turisme/ledelse       Alle   Alle        Alle   Alle
220060 Vernepleier         45.9 225 35.6 43       45.0 192 31.7 13
220061 Vernepleier         48.0 173 32.9 7
220441 Visuelle kunstfag      Alle   Alle        Alle   Alle
220388 Økologi og naturfor.    Alle   Alle
220388 Økologi og naturres.                   Alle   Alle
220035 Økonomi og adm.                      Alle   Alle
220369 Økonomi og admin.      Alle   Alle        Alle   AlleHøgskulen i Volda (HVO)      2015             2014
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
223451 Animasjon          Alle   Alle        44.5 2  Alle
223131 BLU, deltid         Alle   Alle        Alle   Alle
223130 Barnehagelærer       Alle   Alle        Alle   Alle
223070 Barnevernspedagog      38.0 62  29.6 13       36.9 37  26.8 2
223676 DKL                            Alle   Alle
223618 Drama, års         Alle   Alle        Alle   Alle
223439 Drama/teater, bac      Alle   Alle        Alle   Alle
223170 Engelsk deltid, års     Alle   Alle        Alle   Alle
223623 Engelsk, års        Alle   Alle        Alle   Alle
223150 Faglærer KOH        TRU    TRU         Alle   Alle
223157 Faglærer musikk                      TRU    TRU
223440 Friluftsliv         42.8 15  Alle        Alle   Alle
223605 Friluftsliv, års      56.0 53  50.1 19       54.9 33  42.8 10
223548 GLU1.-7., deltid      TRU    TRU         Alle   Alle
223651 Grunnskolelærar 5-10    Alle   Alle        Alle   Alle
223547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
223481 Historie, bac        Alle   Alle        Alle   Alle
223179 Historie, års        Alle   Alle        Alle   Alle
223485 Idrett, bac         32.1 3  33.3 3       Alle   Alle
223649 Idrett, års         49.2 26  38.0 11       41.1 20  34.6 10
223454 Journalistikk        50.0 145 46.0 85  o.i.   50.0 155 47.6 99  Alle
223630 Kunst og håndv, års     47.0 4  Alle        41.7 3  Alle
223472 Kunst og håndv.       Alle   Alle        Alle   Alle
223446 Mat/helse, års       TRU    TRU         48.5 20  Alle
223430 Media, IKT og design    27.7 1  34.1 1       Alle   Alle
223663 Mediekunnskap, års     Alle   Alle        Alle   Alle
223437 Musikk, bac         Alle   Alle        Alle   Alle
223667 Musikk, års         Alle   Alle        Alle   Alle
223211 Norsk - deltid, års     Alle   Alle        Alle   Alle
223210 Norsk, års         Alle   Alle        Alle   Alle
223453 PR, komm. og media     40.0 27  38.6 14       43.6 24  42.3 16
223452 Planlegging og adm.     Alle   Alle        Alle   Alle
223196 RLE, års          Alle   Alle        Alle   Alle
223482 Rel og språk, bac      Alle   Alle        Alle   Alle
223285 Samf.vitenskap års     Alle   Alle        Alle   Alle
223080 Sosionom          41.2 152 33.8 63       38.5 48  29.6 5
223891 Språk og litt.       Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold (HiØ)     2015             2014
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
224900 Arb.- og velferdsfag    44.1 110 28.4 3       42.2 69  30.0 2
224130 Barnehage          39.3 72  28.3 3       37.3 38  Alle
224131 Barnehage, deltid      34.1 12  Alle        32.0 3  Alle
224070 Barnevern          46.5 397 40.0 139      44.2 307 38.8 113
224398 Bedriftsøkonomi       49.3 88  36.8 12       46.1 61  31.6 7
224702 Bioingeniør         48.2 47  38.2 7       45.3 28  33.7 2
224845 Digital medieprod.                    35.7 18  29.2 3
224845 Digitale medier       37.3 27  Alle
224170 Engelsk           43.5 34  Alle        42.3 23  Alle
224610 Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
224547 Grunnskolelærer 1-7     37.9 11  36.9 9       Alle   Alle
224651 Grunnskolelærer 5-10    40.8 20  41.3 15       40.0 10  41.4 8
224453 Informasjonssystemer    39.4 40  Alle        36.5 20  30.7 3
224620 Informasjonstekn.      31.5 4  Alle        42.4 15  Alle
224270 Informatikk-design     Alle   Alle        Alle   Alle
224003 Ingeniør, bygg       46.0 44  43.2 13  37.5 5  45.2 20  Alle   Alle
224004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224824 Ingeniør, ind.design    TRU    TRU    TRU    Alle   Alle   Alle
224009 Ingeniør, kjemi       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224012 Ingeniør, maskin      41.3 4  Alle   Alle   42.6 5  Alle   Alle
224895 Innovasjon/prosjekt     42.6 69  35.0 18       41.0 55  35.9 13
224455 Int. kommunikasjon     38.3 15  Alle        40.4 19  Alle
224649 Kroppsøving/idrett     43.8 115 41.1 59       44.6 87  42.3 48
224505 Kunst og håndverk      45.3 21  Alle        48.2 22  38.1 4
224661 Matematikk         Alle   Alle        Alle   o.i.
224667 Musikk           43.3 10  Alle        45.0 8  Alle
224666 Naturfag                         Alle   Alle
224210 Norsk            53.8 38  Alle        45.3 16  Alle
224626 RLE             48.5 46  36.8 7       45.3 24  34.5 4
224318 Regnskap og revisjon    46.8 110 35.8 25       44.2 55  31.3 5
224474 Samf, språk, kultur     Alle   Alle        Alle   Alle
224680 Samfunnsfag         49.4 67  32.3 3       44.6 24  31.2 2
224080 Sosialt arbeid       48.3 415 40.4 141      48.0 353 40.0 120
224912 Spansk           46.9 28  Alle        46.0 11  Alle
224238 Statsvitenskap       31.6 2  Alle        Alle   Alle
224050 Sykepleier         44.8 619 36.8 184      43.1 464 36.7 145
224244 Tysk            47.5 20  Alle        Alle   Alle
224060 Vernepleier         44.2 275 34.0 47       44.0 253 34.6 44
224035 Økonomi og adm.       42.2 185 37.7 75       40.8 97  33.8 27Høgskolen i Ålesund (HiÅ)     2015             2014
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
225702 Bioingeniør         38.1 7  Alle        Alle   Alle
225298 Biomarin innovasjon     37.8 15  35.3 9       Alle   Alle
225427 Bioteknologi        Alle   Alle        Alle   Alle
225045 Ing. Prod.og system     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
225699 Ing., skipsdesign      37.4 1  44.2 1  Alle   Alle   Alle   Alle
225017 Ingeniør, automat.     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
225003 Ingeniør, bygg       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   o.i.
225004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
225006 Ingeniør, elkraftsys    Alle   o.i.   Alle   Alle   o.i.   o.i.
225353 Maritim utd.,nautikk    52.3 157 44.4 61       51.8 117 43.5 39
225359 Markedsføring og led    40.8 157 39.6 90       40.8 139 39.5 81
225184 Medisinsk og marint     Alle   Alle        Alle   Alle
225432 Shipping management     46.7 220 42.4 119      45.7 146 39.6 73
225160 Shippingledelse       54.7 106 41.7 45       51.0 56  37.6 14
225050 Sykepleie          42.0 393 36.8 137      38.8 191 34.5 62
225369 Økonomi og adm.       42.2 118 39.1 60       41.9 104 39.3 53
225162 Økonomi og ledelse     50.5 113 39.2 46       49.6 111 37.9 42Høyskolen Diakonova (HD)      2015        2014
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
232050 Sykepleierutdanning     45.8 640 36.8 148 44.5 403 34.2 75Lovisenberg diakonale høgskole   2015        2014
(LDH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
230050 Sykepleier         48.6 863 41.4 278 48.8 652 40.0 172Misjonshøgskolen (MHS)       2015        2014
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
256214 Babibel           Alle   Alle   Alle   Alle
256418 IKGS-Interk.komm.      Alle   Alle   Alle   Alle
256196 K/RLE            Alle   Alle   Alle   Alle
256955 Kristendom, bachelor    Alle   Alle   Alle   Alle
256902 Rel.,kultur,global.     Alle   Alle   Alle   Alle
256680 Samfunnsfag         Alle   Alle   Alle   Alle
256480 Teologi           Alle   Alle   Alle   Alle
256771 Teologi, prof.       Alle   Alle   Alle   Alle
256474 samf, bach         Alle   Alle   Alle   AlleNLA Høgskolen (NLA)        2015             2014
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
254130 Barnehagelærer       Alle   Alle        Alle   Alle
254655 Gr.læ 5-10 Kr.øv RLE    Alle   Alle        Alle   Alle
254547 Gr.lærer 1.-7.       Alle   Alle        Alle   Alle
254651 Grlærer 5.-10.       Alle   Alle        Alle   Alle
254185 Idrett, årsstudium     44.1 137 42.2 87
254895 Innovasjon/ledelse     37.5 20  30.4 3
254418 Int.kult. f, LatinAm    Alle   Alle        Alle   Alle
254791 Int.kult. f., Kina     Alle   Alle
254902 Int.kult. f., Madaga    Alle   Alle
254717 Int.kult. f., Norge     Alle   Alle        Alle   Alle
254902 Int.kult. f., Ø-Afr.                   Alle   Alle
254791 Int.kult. f., Ø-Asia                   Alle   Alle
254872 Interk. forst, Kr.sa    Alle   Alle
254789 Interk. komm.        Alle   Alle
254850 Interk. komm. medier    Alle   Alle        Alle   Alle
254789 Interk. komm.år                      Alle   Alle
254849 Journalistikk, a/n     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   o.i.
254454 Journalistikk, r/f     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   o.i.
254510 Journalistikk, år      Alle   Alle
254604 Journalistikk, år      Alle   Alle
254087 Kom. livs og apologe                   Alle   Alle
254088 Kom. livs. apolo års                   Alle   Alle
254851 Komm og medier                      Alle   Alle
254087 Komm. livs og apolog    Alle   Alle
254086 Komm. livs og medier    Alle   Alle        Alle   Alle
254088 Komm. livs.apol. års    Alle   Alle
254851 Kommunikasjonsarb,ba    TRU    TRU
254177 Kommunikasjonsarb,år    Alle   Alle
254177 Kommunikasjonsarbeid                   Alle   Alle
254329 Kristendom, års       Alle   Alle        Alle   Alle
254642 Kunst og håndverk      Alle   Alle        40.9 7  33.6 4
254604 Mediekom. r/f                       Alle   Alle
254162 Menighet og ledelse     Alle   Alle        Alle   Alle
254667 Musikk, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
254662 Naturfag, årstudium     Alle   Alle
254852 Pedagogikk         Alle   Alle        31.1 2  Alle
254220 Pedagogikk års.       Alle   Alle        Alle   Alle
254196 RLE år           Alle   Alle        Alle   Alle
254929 Religion og kultur     Alle   Alle        Alle   Alle
254480 Teologi           Alle   Alle        Alle   Alle
254936 Teologi og ledelse                    Alle   Alle
254626 Teologi/ledelse       Alle   Alle        Alle   Alle
254195 Teologi/ledelse år     Alle   Alle        Alle   Alle
254656 Utøvende musikk, kor    Alle   Alle
254777 Utøvende musikk, låt    Alle   Alle
254470 Økonomi og adm       37.5 58  34.8 25       36.4 40  33.9 24Norges Handelshøyskole (NHH)    2015        2014
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
191345 Siv.øk.           56.3 1608 53.4 1342 56.2 1521 53.0 1246Norges idrettshøgskole (NIH)    2015                  2014
                  ORD    ORDF   MILK   NIFK   ORD    ORDF   MILK   NIFK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------                                
150172 Friluftsliv         49.1 99  35.7 19            48.6 107 40.4 45
150440 Idrett - bachelor      52.8 868 48.6 491 o.i.   o.i.   52.8 938 47.3 539 o.i.   o.i.
150649 Idrett og samfunn      48.6 232 43.0 116           49.3 264 43.4 148
150140 Kroppsøving/idrett     50.9 188 46.4 134Norges miljø- og biovitenskapelige 2015             2014
universitet (NMBU)         ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
192199 1-årig grunnstudium                    53.0 157 50.8 85
192327 Biologi           51.8 78  51.1 55       43.3 12  43.1 10
192299 Bioteknologi        51.2 105 51.4 79       47.3 50  48.0 41
192949 By- og regionplanleg    51.8 142 46.2 75       51.3 104 43.8 50
192759 Byggtekn, arkitektur    55.4 149 50.8 100      53.9 120 49.0 70
192780 Dyrepleier         57.7 552 47.3 225      56.3 536 47.6 229
192230 Eiendom           47.0 101 42.5 61       48.0 116 42.2 54
192857 Energi- og miljøfysi    51.7 37  49.2 23       53.4 54  49.6 38
192199 Ettårig grunnstudium    55.8 185 50.8 99
192835 Fornybar energi       51.2 132 46.3 53       51.0 154 47.4 80
192233 Frie realfag        60.2 40  50.9 15       53.8 27  47.2 19
192406 Geomatikk, Kart       47.6 27  42.2 15       47.5 15  38.8 4
192813 Geomatikk, kart       45.8 12  42.7 7       Alle   Alle
192544 Hestefag                         Alle   Alle
192321 Husdyrvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
192767 Industriell økonomi     56.8 167 52.6 114      55.4 118 52.2 74
192332 Kjemi            45.9 9  47.5 6       Alle   Alle
192783 Kjemi og bioteknolog    49.8 24  50.3 20       51.2 30  49.6 23
192732 Landskapsarkitektur     54.5 226 49.0 117      56.2 250 48.3 116
192310 Landskapsingeniør      48.8 112 44.8 53       51.6 112 44.0 39
192843 Lektorutdann. realfa    Alle   Alle        45.8 15  46.9 15
192766 Maskin og prosesstek    53.0 88  50.3 65       52.3 65  48.6 32
192864 Matvit. og ernæring     46.2 16  45.1 6       46.4 17  45.3 9
192377 Miljø og naturressur    Alle   Alle        44.6 5  43.1 4
192784 Miljøfys. og energi     56.9 116 53.2 77       55.2 95  52.0 61
192842 Plantevitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
192468 Samfunnsøkonomi       46.9 128 41.8 57       47.0 118 41.7 63
192322 Skogfag           45.7 49  34.7 5       Alle   Alle
192484 Utviklingsstudier      46.8 56  43.3 22       46.7 62  44.8 32
192809 Vann og miljøteknikk    53.4 64  49.2 39       51.7 33  46.3 10
192772 Veterinær          62.7 373 55.0 224 57.0 2  63.0 412 54.2 236 57.3 1
192388 Økologi og naturforv    Alle   Alle        Alle   Alle
192369 Økonomi og admin.      48.8 397 44.5 234      47.0 316 44.0 205Norges teknisk-naturvitenskapelige 2015             2014
universitet (NTNU)         ORD    ORDF   JNTNUK  ORD    ORDF   JNTNUK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
194868 Afrikastudier        34.8 3  31.7 2       37.1 6  38.8 4
194104 Afrikastudier, årsst    41.8 28  38.3 12       49.8 26  44.3 11
194456 Allmenn litt.        Alle   Alle        Alle   Alle
194615 Allmenn litt.vit.      Alle   Alle        Alle   Alle
194459 Antikkens kultur      Alle   Alle        Alle   Alle
194478 Arkeologi          39.5 31  31.4 4       39.7 23  33.5 6
194756 Arkitekt          58.4 398 53.6 294      56.9 315 53.0 237
194440 Bevegelsesvit.       46.0 252 42.4 132      46.5 212 42.5 123
194327 Biologi           49.9 92  47.9 73       50.3 92  47.7 62
194184 Biologi og kjemi, år    56.8 63  54.9 41       57.8 73  52.9 54
194855 Bioteknologi        55.0 194 54.9 157      54.2 165 53.6 143
194759 Bygg- og miljøtek.     56.3 406 54.8 318      55.8 436 54.0 333
194760 Datateknologi        55.2 307 55.2 262 57.2 32  55.1 314 54.4 262 54.7 30
194439 Drama og teater       39.4 16  35.2 10       Alle   Alle
194796 Drama/teater        51.4 45  45.4 22       48.7 33  44.2 14
194761 Elektronisk systemde    54.7 211 53.2 176      54.3 250 52.8 197
194715 Emnestud. humaniora     55.2 48  Alle        55.6 44  Alle
194324 Emnestudier samfunns                   o.i.   Alle
194769 Energi og miljø       56.0 292 56.4 250      56.0 388 56.3 319
194887 Engelsk           38.0 24  37.2 19       37.9 9  38.6 6
194170 Engelsk, årsstudium     49.8 104 39.2 37       48.5 112 42.0 58
194786 Eur.stud. m/spansk     Alle   Alle        Alle   Alle
194870 Eur.stud./engelsk      33.5 2  32.8 2       Alle   Alle
194793 Eur.stud.m/fransk      Alle   Alle        Alle   Alle
194795 Eur.stud.m/tysk       Alle   Alle        Alle   Alle
194109 Faglærer Bygg/anlegg    Alle             Alle
194127 Faglærer Elektrofag     Alle             Alle
194123 Faglærer Helse/sos.     Alle             Alle
194129 Faglærer Tek/Ind.pro    Alle             Alle
194124 Faglærer, Rest/matfa                   Alle
194646 Film og videoproduks    54.8 193 48.4 113      50.8 172 48.0 114
194645 Film/medievitenskap,    44.0 25  37.0 14       43.1 23  37.5 13
194847 Filmvitenskap        33.0 7  32.3 5       Alle   Alle
194262 Filmvitenskap, årsst    38.0 10  32.7 6       Alle   Alle
194479 Filosofi          38.0 3  Alle        Alle   Alle
194366 Filosofi, årsstudium    45.5 47  41.8 18       43.0 41  41.9 15
194930 Fonetikk          Alle   Alle        Alle   Alle
194888 Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
194174 Fransk, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
194857 Fysikk           53.5 121 53.9 96       53.8 82  53.2 62
194763 Fysikk og matematikk    57.6 191 58.3 173      57.3 195 58.6 169
194438 Geografi          42.7 27  36.2 11       41.8 20  36.9 8
194284 Geografi, årsstudium    52.5 53  38.8 15       50.9 52  39.3 11
194859 Geologi           53.0 68  49.6 47       55.7 120 50.4 84
194481 Historie          40.2 38  36.4 18       40.0 29  35.0 10
194179 Historie, årsstudium    45.3 76  36.3 29       44.9 79  36.9 29
194764 Ind.kjemi/biotek      53.5 137 53.9 112      53.8 171 52.8 131
194767 Ind.øk.           64.0 658 60.6 510      63.5 652 60.2 534
194768 Industriell design     57.9 130 54.3 96       58.0 130 54.1 105
194395 Informatikk         48.9 276 47.7 201      47.2 155 46.3 99
194905 Ing.vit. og IKT       55.1 154 54.4 131      54.4 156 54.4 135
194860 Kjemi, bachelor       51.9 84  51.5 65       50.2 59  50.4 45
194932 Klassiske fag        Alle   Alle        Alle   Alle
194770 Komm.tekn.         54.7 126 54.0 108 55.4 22  54.5 178 52.9 148 56.6 42
194626 Kri. rel. liv.                      Alle   Alle
194649 Kroppsøv/Idrett årss                   o.i.   50.2 99
194904 Kultur.minn.forv.      Alle   Alle        Alle   Alle
194242 Kunnskap/tekno/samfu    46.8 23  Alle        Alle   Alle
194200 Kunsthistorie        Alle   Alle        Alle   Alle
194272 Kunsthistorie, års.     Alle   Alle        Alle   Alle
194798 Kybernetikk og robot    56.3 369 56.5 300      55.8 401 55.3 330
194294 Latin, årsstudium      34.3 2  Alle        Alle   Alle
194934 Lektor geografi       52.4 42  47.6 30       51.4 38  47.6 28
194684 Lektor hist         53.9 146 49.2 104      54.3 138 49.6 105
194597 Lektor kroppsøving     55.7 228 49.6 176
194843 Lektor realfag       49.0 45  49.8 38       51.4 65  50.7 55
194945 Lektor samf.        52.3 123 49.2 102      54.4 138 50.2 108
194685 Lektor språk/engelsk    50.4 81  47.6 64       49.7 82  47.8 70
194686 Lektor språk/fransk     Alle   Alle        Alle   Alle
194687 Lektor språk/nordisk    48.8 25  45.4 19       45.8 13  44.7 8
194689 Lektor språk/tysk      Alle   Alle        Alle   Alle
194222 Likestilling og mang    44.2 21  Alle        Alle   Alle
194765 Marin teknikk        55.9 238 54.7 196      56.4 341 55.4 267
194205 Mat./stat. års       52.1 46  48.0 30       53.8 75  49.8 53
194862 Matematiske fag       51.6 53  51.2 44       53.0 65  53.2 49
194755 Materialteknologi      54.5 143 54.4 120      55.1 205 53.6 166
194851 Medievitenskap       Alle   Alle        35.9 20  37.1 12
194136 Medievitenskap, års     39.9 13  36.3 5       45.2 39  37.8 15
194740 Medisin           67.0 1067 60.4 626      67.1 1203 60.2 684
194476 Musikkteknologi       50.3 18  40.1 9       45.6 7  Alle
194437 Musikkvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
194777 Musikkvitenskap, års    Alle   Alle        45.9 5  45.9 2
194937 Nanoteknologi        63.0 185 62.2 155      62.8 176 61.8 149
194889 Nordisk           Alle   Alle        Alle   Alle
194210 Nordisk, årsstudium     38.8 3  Alle        Alle   Alle
194954 Norsk som andrespråk    Alle   Alle        Alle   o.i.
194852 Pedagogikk         45.4 149 39.0 69       43.6 92  36.3 29
194220 Pedagogikk, årsst.     52.5 321 39.0 81       51.3 230 38.6 55
194757 Petroleumsfag        54.1 74  52.6 57       58.8 331 56.9 261
194875 Politisk økonomi      45.9 98  42.0 58       46.8 75  42.2 48
194766 Prod.utv./produksjon    55.8 277 54.3 223      56.3 338 54.9 272
194876 Psykologi          49.8 740 46.6 459      50.6 626 46.9 402
194941 Psykologi, prof.      64.5 1252 56.4 735      63.9 1215 55.7 663
194752 Psykologi, års       49.7 714 46.4 399      49.9 701 47.7 451
194910 Religionsvit., års     43.3 16  Alle        45.4 16  Alle
194929 Religionsvitenskap     39.7 3  Alle        Alle   Alle
194171 Rådg./voksnes læring    49.6 42  30.9 2       46.0 24  Alle
194486 Samf./idr./vit.       45.2 213 42.1 118      45.5 163 41.9 93
194818 Samf.øk.          49.8 93  48.8 69       50.4 102 49.8 77
194285 Samfunnskunnskap                     o.i.   38.8 19
194898 Samfunnsøkonomi       48.1 373 44.3 264      48.3 358 44.3 234
194239 Samfunnsøkonomi, års    55.1 197 43.8 100      53.0 163 44.6 88
194367 Sosialantr. årsst.     47.8 90  41.7 53       46.9 52  41.5 26
194879 Sosialantropologi      40.1 75  36.3 41       Alle   Alle
194880 Sosiologi          44.2 183 40.4 93       41.7 101 40.1 59
194240 Sosiologi, årsst.      48.7 207 43.3 115      48.2 139 44.5 83
194912 Spansk, årsstudium     Alle   Alle        45.6 16  Alle
194238 Statsvit. årsst.      48.7 124 42.8 63       51.4 74  46.4 42
194881 Statsvitenskap       46.0 172 45.0 118      46.6 150 44.7 99
194946 Tekniske geofag       55.0 33  53.9 24       56.6 105 54.9 83
194890 Tysk            Alle   Alle        Alle   Alle
194244 Tysk, årsstudium      Alle   Alle        Alle   AlleNoroff University College     2015        2014
(NOROFF)              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
259197 DF             Alle   Alle   Alle   Alle
259198 DFN             Alle   Alle   Alle   Alle
259451 IMA             Alle   Alle   Alle   Alle
259183 IMAN            Alle   Alle   Alle   Alle
259673 IMG             Alle   Alle   Alle   Alle
259178 IMGN            Alle   Alle   Alle   AllePolitihøgskolen (PHS)       2015   2014
                  ORD    ORD
---------------------------------- --------- ---------                                                            
233679 Politiutd. Stavern     47.4 416 46.4 341
233682 Politiutd., Bodø      45.2 303 44.2 231
233683 Politiutd., Kongsv.     46.0 374 45.0 308
233681 Politiutd., Oslo      49.7 518 48.4 431Sámi allaskuvla / Sámi University 2015        2014
College (SA/SH)          ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
231130 ARBHGLÆRER         TRU    TRU
231066 BAREIN           Alle   Alle
231064 BASAM            Alle   Alle
231135 SABHGLÆR          Alle   Alle
231547 Samisk grlær 1.-7.               Alle   Alle
231651 Samisk grlær 5.-10.               Alle   AlleUiT Norges arktiske universitet  2015                                    2014
(UiT)               ORD    ORDF   FOR    NN    NNF    NTF    NTFF   SAMISK ORD    ORDF   FOR NN    NNF   NTF   NTFF  SAMISK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ --------- -------- ---- -------- ------- ------- ------ ------
186709 Akvamedisin         Alle   Alle                            Alle
186953 Anvendt fysikk/matte    Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186478 Arkeologi          Alle   Alle                               Alle   Alle
186467 Arktisk forurensning                                          Alle   Alle
186302 Arktisk friluftsliv     51.7 35  Alle                               Alle   Alle
186003 Arktiske anlegg,Alta    Alle   Alle   Alle                          Alle   Alle   Alle
186132 Barneh,saml. Tromsø     Alle   Alle                               Alle   Alle
186131 Barnehagel., Alta      Alle   Alle                               Alle   Alle
186130 Barnehagel., Tromsø     Alle   Alle                               Alle   Alle
186070 Barnevern, Alta       38.0 26  Alle                               Alle   Alle
186071 Barnevern, Kirkenes                                           Alle   Alle
186563 Barnevern, Tromsø                                            o.i.   31.3 5
186164 Bed. øk, nett        Alle   Alle                               Alle   Alle
186702 Bioingeniør         47.5 38  47.7 16       Alle   Alle             o.i.  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186327 Biologi           Alle   Alle                               Alle   Alle
186427 Biomedisin         Alle   Alle                               Alle   Alle
186299 Bioteknologi        Alle   Alle                               Alle   Alle
186404 Drama og teater       Alle   Alle                               Alle   Alle
186796 Drama og teater, års    Alle   Alle
186769 Energi, klima, miljø    53.8 33  52.1 21       49.7 9  46.8 2            o.i.  53.9 35  53.0 17    39.2 3  Alle          o.i.
186170 Engelsk           Alle   Alle                               Alle   Alle
186700 Ergoterapeut        54.8 78  42.5 19       43.8 18  35.0 5            o.i.  49.3 66  43.3 25    42.1 19 36.1 7         o.i.
186749 Farmasiutd.         50.8 55  44.6 26       Alle   Alle             o.i.  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186479 Filosofi          Alle   Alle                               Alle   Alle
186709 Fiskehelse                                               Alle   Alle                     Alle
186331 Fiskerifag         41.5 77  37.4 34                          o.i.  Alle   Alle                     Alle
186605 Friluftsliv                                               Alle   Alle
186857 Fysikk           Alle   Alle                               Alle   Alle
186703 Fysioterapeut        60.8 395 52.8 193      54.0 69  46.0 37           o.i.  59.3 341 50.0 174   54.7 78 46.4 39        o.i.
186859 Geologi           Alle   Alle                               50.3 58  44.0 36
186481 Historie          Alle   Alle                               Alle   Alle
186179 Historie, årsstudium    Alle   Alle                               Alle   Alle
186440 Idrett og friluft                                            Alle   Alle
186485 Idrett, Alta        Alle   Alle                               Alle   Alle
186486 Idrett, Tromsø       41.0 48  38.2 25                              Alle   Alle
186649 Idrett, årsst., Alta    Alle   Alle                               Alle   Alle
186185 Idrett, årsstudium     50.0 69  42.2 44                              44.9 30  37.2 16
186395 Informatikk         39.1 10  Alle                               Alle   Alle
186785 Informatikk, master     Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186049 Ingeniør, Nautikk      Alle   Alle   Alle                          Alle   Alle   Alle
186018 Ingeniør, Pros./gass    Alle   Alle   Alle                          49.2 43  44.4 20 Alle
186017 Ingeniør, autom.      Alle   Alle   Alle                          Alle   Alle   Alle
186860 Kjemi            Alle   Alle                               Alle   Alle
186222 Kjønnsstudier                                              Alle   Alle
186475 Kunstvitenskap       Alle   Alle                               Alle   Alle
186867 Ledelse           43.3 143 38.8 69                              43.0 100 39.3 51
186664 Ledelse, nettbasert     Alle   Alle                               Alle   Alle
186843 Lektor i realfag      Alle   Alle                               Alle   Alle
186844 Lektor i språk/samf.    Alle   Alle                               Alle   Alle
186222 Likestilling        Alle   Alle
186615 Litteraturvit.       Alle   Alle                               Alle   Alle
186644 Luftfartsfag        o.i.   o.i.                               o.i.   o.i.
186566 Lærer 1-7, Alta       Alle   Alle                               Alle   Alle
186084 Lærer 1-7, Tromsø      Alle   Alle                               Alle   Alle
186083 Lærer 5-10         Alle   Alle                               Alle   Alle
186862 Mat. og stat.        Alle   Alle                               Alle   Alle
186446 Mat/helse, samlinger    Alle   Alle                               Alle   Alle
186205 Matematikk         Alle   Alle                               Alle   Alle
186301 Matematikk/finans      Alle   Alle                               Alle   Alle
186846 Medie/dok.vitenskap     Alle   Alle                               Alle   Alle
186838 Medieproduksjon       Alle   Alle                               Alle   Alle
186740 Medisin           66.2 1211 58.0 746      60.7 115 54.0 64  60.9 30  55.5 19 o.i.  66.3 1157 57.3 658   60.4 94 51.8 41 61.8 18 55.8 7 o.i.
186467 Miljøledelse        Alle   Alle
186211 Nordisk           Alle   Alle                               Alle   Alle
186235 Nordsamisk         TRU    TRU                                Alle   Alle
186742 Odontologi         64.5 367 55.3 222      59.0 68  53.2 35           o.i.  64.6 353 54.4 201   59.8 43 49.4 15        o.i.
186852 Pedagogikk         Alle   Alle                               Alle   Alle
186878 Politikk, øk. og fil    Alle   Alle                               Alle   Alle
186876 Psykologi                                                o.i.   44.4 153
186752 Psykologi, årsstud.     44.5 464 42.8 295                             44.5 406 42.8 252
186701 Radiograf          52.1 83  41.7 25       37.3 6  Alle             o.i.  42.1 39  38.6 8    Alle   Alle          o.i.
186910 Religionsvit.,årsst.    Alle   Alle                               Alle   Alle
186482 Religionsvitenskap     Alle   Alle                               Alle   Alle
186724 Rettsvitenskap       56.6 1154 50.4 671      42.3 58  42.6 42           o.i.  56.8 1028 49.6 515   43.5 45 41.6 26        o.i.
186814 Romfysikk          Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186483 Russlandsstudier      Alle   Alle                               Alle   Alle
186474 Samf.planl. og kult.    Alle   Alle                               Alle   Alle
186242 Samfunnsfag         Alle   Alle                               Alle   Alle
186877 Samfunnssikkerhet      37.9 10  Alle                               41.4 26  Alle
186898 Samfunnsøkonomi       35.4 14  33.4 9                              Alle   Alle
186002 Sikkerhet og miljø     Alle   Alle   Alle                          Alle   Alle   Alle
186081 Sos. arbeid, Tromsø                                           o.i.   Alle
186879 Sosialantropologi      Alle   Alle                               Alle   Alle
186080 Sosialt arbeid, Alta    43.0 41  Alle                               Alle   Alle
186880 Sosiologi          Alle   Alle                               Alle   Alle
186891 Språk og litteratur     Alle   Alle                               Alle   Alle
186892 Språk og økonomi      Alle   Alle                               Alle   Alle
186881 Statsvitenskap       Alle   Alle                               Alle   Alle
186051 Sykepleie, Hammerf.     37.8 71  36.2 19       Alle   Alle             o.i.  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186050 Sykepleier, Tromsø     54.6 362 46.1 180      44.4 97  41.2 53           o.i.  53.3 394 44.9 180   49.3 149 40.7 66        o.i.
186743 Tannpleier         54.0 76  44.6 26       37.8 4  Alle             o.i.  49.6 45  46.9 15    33.2 2  Alle          o.i.
186369 Øk. adm, Tromsø       42.2 169 39.6 90                              43.7 165 40.0 86
186468 Økonomi og adm, Alta    Alle   Alle                               Alle   AlleUniversitetet i Agder (UiA)    2015             2014
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
201130 Barnehagel., Kr.sand    36.8 64  30.7 26       34.8 24  Alle
201132 Barnehagelærer, Grm.    40.3 68  33.0 24       38.0 40  31.2 5
201702 Bioingeniør         49.0 85  46.2 49       47.9 56  44.6 27
201327 Biologi           Alle   Alle        Alle   Alle
201184 Biologi, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
201618 Drama            Alle   Alle        Alle   Alle
201887 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
201170 Engelsk, årsstudium     41.1 18  Alle        Alle   Alle
201646 Ern, mat, kult, år     51.0 148 44.4 59       51.0 119 43.5 47
201864 Ernær., mat, kult.     49.0 111 42.5 46       49.4 103 40.8 46
201157 Faglærer drama                      Alle   Alle
201157 Faglærer teater       Alle   Alle
201366 Filosofi          Alle   Alle        Alle   Alle
201203 Folkehelsearbeid      44.3 99  39.6 42       44.6 90  38.4 38
201793 Fransk bac.                        Alle   Alle
201793 Fransk, bac.        Alle   Alle
201174 Fransk, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
201172 Friluftsliv         42.3 33  35.8 12       38.1 13  33.3 2
201661 Fysikk, års.        Alle   Alle        Alle   Alle
201548 Grlær 1-7 Grimstad     37.2 4  39.6 4       Alle   Alle
201547 Grlær 1-7 Kr.sand      41.7 63  41.3 54       Alle   Alle
201084 Grlærer 1-7 master     43.1 20  44.7 17       37.7 3  38.5 2
201651 Grlærer 5-10        45.6 90  42.8 69       38.7 7  41.0 5
201083 Grlærer 5-10, master    41.4 32  42.8 28       38.2 4  42.4 3
201481 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
201179 Historie, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
201807 IKT, Grimstad        Alle   Alle        Alle   Alle
201260 IT og infosys        42.3 181 36.8 61       41.1 107 36.0 40
201440 Idrett bac.         43.2 117 41.3 72       45.1 124 41.4 59
201649 Idrett, årsst.       43.7 182 42.4 113      41.2 112 40.4 73
201767 Ind. øk/tek.ledelse     52.2 76  50.2 53       52.3 81  50.9 60
201189 Info.syst.års.       44.4 76  37.1 27       42.2 34  33.3 8
201003 Ing. byggdesign       49.8 69  44.0 29  46.0 7  47.8 59  45.1 24  38.0 3
201004 Ing. data          38.3 19  38.2 13  Alle   37.5 7  35.6 2  Alle
201007 Ing., flyteknikk                     o.i.   41.4 4  Alle
201012 Ing., maskin                       48.1 60  43.1 16  50.0 9
201012 Ing., mekatronikk      45.9 51  45.0 23  Alle
201006 Ing.,fornybar energi    44.0 32  39.8 9  Alle   37.7 3  39.5 2  Alle
201803 Ing.elektronikk       42.6 14  39.2 4  Alle   37.6 5  38.8 2  Alle
201850 Kom. og medier       39.3 50  36.8 24
201794 Kom. og medier, års.    44.1 27  30.0 1
201851 Kom.,visuelle medier                   41.8 26  38.1 13
201663 Kom./medieprod, års.    45.2 25  33.6 9
201851 Kom./medieproduksjon    43.0 56  40.6 26
201794 Kom/tekst/medi, års.                   Alle   Alle
201850 Kom/tekst/medieanal.                   Alle   Alle
201663 Kom/vis medier, års.                   43.0 14  33.8 3
201200 Kunst og håndv.       Alle   Alle        Alle   Alle
201642 Kunst og håndverk      48.0 20  39.4 9       45.3 8  Alle
201437 Kunstf. ford. musikk    TRU    TRU         TRU    TRU
201843 Lektor fys.                        Alle   Alle
201697 Lektorutd          Alle   Alle        46.1 3  47.7 3
201934 Lektorutd          48.5 23  45.8 16       47.0 18  47.4 16
201687 Lektorutd          43.0 12  43.9 10       37.7 1  42.0 1
201684 Lektorutd          51.1 53  48.1 39       48.0 58  47.4 53
201685 Lektorutd          46.6 31  46.3 26       45.4 29  45.4 27
201935 Lektorutd          Alle   Alle        Alle   Alle
201945 Lektorutd          48.2 29  47.4 23       48.0 43  48.3 39
201456 Litt., film, teater     Alle   Alle        35.8 8  39.6 6
201922 Litt.,film, teater     Alle   Alle        36.5 7  36.2 4
201359 Mark. og ledelse      45.2 559 45.0 379      45.6 539 43.8 340
201301 Matem. og økonomi      Alle   Alle        Alle   Alle
201205 Matematikk         Alle   Alle        Alle   Alle
201862 Matematikk og fysikk    Alle   Alle        Alle   Alle
201149 Multimedietekn. Grm     39.7 63  36.3 26       Alle   Alle
201667 Musikk, årsstudium     37.6 7  34.4 2       Alle   Alle
201889 Nord.språk og litt.     Alle   Alle        Alle   Alle
201210 Nordisk, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
201303 Overs., engelsk       Alle   Alle        Alle   Alle
201676 Ped., års.         56.3 209 41.0 66       52.6 90  34.6 16
201852 Pedagogikk         41.9 87  36.3 34       43.0 94  35.6 28
201652 RLE, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
201318 Regnskap og revisjon                   TRU    TRU
201317 Reiseliv          43.2 114 40.0 61       39.7 86  37.5 49
201482 Relig.,etikk,kultur     Alle   Alle        Alle   Alle
201526 Rettsvitenskap       52.8 633 48.6 436      52.7 570 48.0 410
201474 Samf.endr. og kom.     39.5 42  35.9 18       Alle   Alle
201242 Samfunnsfag         47.5 61  o.i.        39.6 18  o.i.
201336 Skolebibliotek       45.4 17  o.i.        Alle   Alle
201080 Sosialt arbeid       49.6 577 43.6 271      48.3 433 42.3 219
201900 Sosiologi bac.                      40.3 84  37.7 33
201240 Sosiologi års                       41.8 66  35.9 28
201900 Sosiologi, bac.       42.6 133 37.9 63
201240 Sosiologi, års       47.0 133 40.1 68
201912 Spansk, års.        Alle   Alle        Alle   Alle
201853 Spesialped. bac.      48.3 146 41.2 64
201881 Statsvitenskap       42.6 74  39.2 51       39.8 62  38.1 38
201238 Statsvitenskap, års.    44.0 39  35.2 16       46.3 28  37.2 9
201052 Sykepleie, Grimstad     44.1 621 39.7 256      40.9 346 37.7 174
201050 Sykepleie, Kr.sand     46.4 943 43.3 464      43.3 602 41.3 310
201795 Tysk bac.          Alle   Alle        Alle   Alle
201690 Tysk, årsstudium      Alle   Alle        Alle   Alle
201247 Utviklingsst. års      43.1 59  40.0 26       40.4 25  36.8 11
201484 Utviklingsstudier      40.4 44  37.8 23       38.7 23  40.8 12
201060 Vernepleie, Grimstad    46.1 264 38.9 74       47.5 247 41.9 108
201345 Øk. adm., master      48.8 213 46.3 170      47.3 193 45.8 162
201404 Øk.adm., Grm.        44.5 284 42.2 175      44.2 199 41.2 117
201369 Øk.adm., Kr.sand      45.8 587 43.2 388      45.3 473 42.9 305Universitetet i Bergen (UiB)    2015             2014
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
184867 Adm. og org.vitensk.    40.4 75  34.6 31       42.5 45  35.7 13
184162 Adm.org. år.        54.0 118 38.8 22       54.0 66  35.9 8
184540 Aktuarfag          Alle   Alle        Alle   Alle
184923 Arabisk           Alle   Alle        Alle   Alle
184903 Arb. og org.psykolog    54.7 348 46.8 173      56.0 313 47.3 148
184478 Arkeologi          38.1 16  Alle        40.0 26  31.5 7
184395 Bioinformatikk       45.9 21  45.4 11
184327 Biologi           Alle   Alle        Alle   Alle
184940 Datasikkerhet        44.8 66  44.8 47
184829 Datateknologi        46.1 138 44.8 90       44.5 71  42.7 43
184300 Datavitenskap        47.3 68  46.6 48       42.6 20  40.8 10
184472 Digital kultur       Alle   Alle        32.4 1  Alle
184170 Eng., år, vår        Alle   Alle        Alle   Alle
184887 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
184870 Europastudier        37.4 12  35.8 9       38.7 19  36.5 9
184707 Farmasi           52.8 113 50.6 91       50.6 68  48.8 56
184838 Film-/ tv-produksjon    51.6 232 46.7 138      53.3 249 47.6 139
184479 Filosofi          Alle   Alle        Alle   Alle
184366 Filosofi, år, vår      Alle   Alle        Alle   Alle
184827 Fiskehelse         Alle   Alle        52.4 12  36.0 1
184203 Folkehelsearb.                      o.i.   36.5 23
184888 Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
184174 Fransk, år, vår       Alle   Alle        Alle   Alle
184857 Fysikk           42.8 16  44.7 14       Alle   Alle
184876 Generell psykologi     53.1 534 47.6 330      54.8 522 48.1 319
184915 Geofysikk          47.0 17  47.5 15       50.3 80  48.1 57
184438 Geografi          40.9 26  27.5 1       40.0 18  31.6 1
184248 Geografi, år        47.6 34  Alle        49.1 13  Alle
184859 Geologi           43.4 33  44.6 28       49.5 128 46.0 90
184931 Gresk            Alle   Alle        Alle   Alle
184298 Havbruk           Alle   Alle        Alle   Alle
184481 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
184179 Historie, år        Alle   Alle        Alle   Alle
184708 Human ernæring       54.8 58  50.3 48       57.4 59  50.0 41
184436 Inf.- og kom.tekn.     42.3 29  38.6 12       42.5 26  37.3 11
184306 Info-mat-økonomi      Alle   Alle        Alle   Alle
184189 Info.vit., år        43.9 10  Alle        51.1 18  Alle
184453 Info.vitenskap       43.3 137 35.3 44       43.1 104 33.7 21
184565 Italiensk          Alle   Alle        Alle   Alle
184582 Japansk           43.8 39  32.9 7       44.8 50  35.0 9
184454 Journalistikk        55.6 298 50.0 176 Alle   55.7 279 50.4 171 Alle
184592 Kinesisk          Alle   Alle
184860 Kjemi            Alle   Alle        Alle   Alle
184873 Kjønnsstudier        Alle   Alle        Alle   Alle
184837 Kognitiv vitenskap     49.1 127 43.8 51       47.7 65  43.1 32
184200 Kult.vit          Alle   Alle        Alle   Alle
184475 Kunsthist.         Alle   Alle        Alle   Alle
184272 Kunsthist., år       Alle   Alle        Alle   Alle
184932 Latin            Alle   Alle        Alle   Alle
184843 Lektor nat.vit/matm.    47.8 26  49.3 23       43.4 7  45.9 7
184817 Lektor norsk        43.1 18  44.7 16       Alle   Alle
184844 Lektor språk        49.8 56  46.9 47       48.0 34  45.7 30
184922 Litt.vit.          Alle   Alle        Alle   Alle
184555 Mat.ind.tekn.        48.9 10  47.4 8       47.8 22  45.6 11
184670 Mat.nat. årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
184862 Matematikk         55.1 31  53.2 21       44.9 16  48.8 10
184663 Medievit., årsst.      49.8 51  37.7 12       45.1 26  38.9 10
184851 Medievitenskap       33.9 15  33.0 9       38.4 27  36.8 12
184740 Medisin           66.5 1283 58.2 808      66.5 1300 57.8 761
184916 Meteorologi         Alle   Alle        Alle   Alle
184377 Miljø- og ressursfag    Alle   Alle        Alle   Alle
184502 Miljø/ressurs - SV     50.2 35  47.3 18       48.7 30  44.6 18
184865 Molekylærbiologi      45.3 22  48.1 17       45.3 21  47.4 15
184792 Musikkterapi        50.0 3  Alle        Alle   Alle
184437 Musikkvitenskap       48.9 39  40.8 16
184939 Nanoteknologi        50.1 88  50.7 66       51.1 99  49.8 77
184889 Nordisk                          Alle   Alle
184889 Nordisk språk og lit    Alle   Alle
184211 Nordisk, år         Alle   Alle        Alle   Alle
184074 Norrøn           Alle   Alle
184911 Norsk som andrespråk    Alle   Alle        Alle   Alle
184954 Norsk som andrespråk    Alle   Alle
184850 Nye medier         44.3 59  37.7 27       45.3 46  38.8 22
184742 Odontologi         64.1 425 55.3 263      63.9 427 55.4 265
184852 Pedagogikk         46.6 117 38.9 51       49.0 137 41.2 71
184917 Petr.pros.tekn.       Alle   Alle        52.5 225 48.5 162
184875 Politisk økonomi                     o.i.   42.1 47
184752 Psykologi, år        49.0 855 46.8 537      51.6 987 48.3 649
184929 Rel.vit.          Alle   Alle        Alle   Alle
184910 Rel.vit., år        Alle   Alle        Alle   Alle
184909 Retorikk          Alle   Alle        Alle   Alle
184724 Rettsvitenskap       57.4 2398 51.2 1503      57.4 2347 51.0 1372
184886 Russisk           Alle   Alle        Alle   Alle
184238 Sam.pol., år        52.2 46  45.2 16       52.2 40  42.1 20
184369 Samf.øk., ba        46.3 531 43.0 355      47.4 369 44.1 268
184698 Samf.øk., master      48.0 85  46.1 69       48.3 64  46.8 49
184239 Samfunnsøkonomi, år     55.3 231 47.5 105      55.7 133 46.8 57
184878 Sammenl. politikk      36.9 21  40.4 15       40.8 34  42.2 27
184367 Sos.ant., år        46.2 109 39.6 46       46.4 40  41.7 23
184879 Sosialantropologi      34.0 16  32.9 14       37.1 34  33.5 17
184880 Sosiologi          40.0 135 36.7 76       40.3 81  38.3 44
184240 Sosiologi, år        50.3 186 42.2 98       51.3 114 44.4 58
184912 Spansk, år, vår       Alle   Alle        Alle   Alle
184924 Spansk/latam.        Alle   Alle        Alle   Alle
184893 Språkvit.          Alle   Alle        Alle   Alle
184914 Statistikk         Alle   Alle        Alle   Alle
184743 Tannpleie          43.7 179 40.3 85       43.5 102 39.2 42
184692 Teatervit.         Alle   Alle        Alle   Alle
184890 Tysk            Alle   Alle        Alle   Alle
184244 Tysk, år, vår        Alle   Alle        Alle   Alle
184208 Utviklingsstud., år                    o.i.   40.2 11
184883 Utviklingsstudier                     o.i.   36.9 12Universitetet i Nordland (UiN)   2015             2014
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
204427 Animal Science       47.9 31  47.1 23       50.3 42  45.6 28
204276 Bach. lederskap       Alle   Alle
204130 Barnehagelærer       Alle   Alle        Alle   Alle
204132 Barnehagelærer                      o.i.   Alle
204131 Barnehagelærerutd.     Alle   Alle        Alle   Alle
204071 Barnevern          Alle   Alle
204070 Barnevern          37.0 73  34.0 28       36.1 13  Alle
204327 Biologi           Alle   Alle        Alle   Alle
204184 Biologi/kjemi                       Alle   Alle
204504 Dyrepleie          52.1 253 43.9 106
204368 Eiendomsmegling       41.2 132 36.3 64       37.9 84  37.2 53
204473 Eksportmarkedsføring                   Alle   Alle
204170 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
204455 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
204605 Friluftsliv         48.0 19  Alle        39.2 1  Alle
204547 Gr.lærer 1-7        Alle   Alle        Alle   Alle
204083 Gr.lærer 5-10        Alle   Alle
204651 Gr.lærer 5-10        Alle   Alle        Alle   Alle
204084 Grunnskolelærer 1.-7    Alle   Alle
204233 Grunnstudium        45.6 67  41.4 29       39.3 22  38.1 14
204867 Havbruksdrift og led    39.1 41  35.0 20       Alle   Alle
204179 Historie          Alle   Alle
204481 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
204613 Historie, nettbasert    Alle   Alle        Alle   Alle
204179 Historie, årsstudium                   Alle   Alle
204955 Human Resource Manag    Alle   Alle
204440 Idrett           39.5 23  38.2 10       Alle   Alle
204649 Idrett, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
204717 Int.nasj. relasjoner    Alle   Alle        Alle   Alle
204473 Internasjonal mark.f    36.0 41  35.3 25
204454 Journalistikk        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
204140 Kroppsøving/idrett     TRU    TRU         Alle   Alle
204353 Nautikk,øk/led                      o.i.   42.2 14
204246 Offentlig rett       Alle   Alle        Alle   Alle
204276 Org. og ledelse                      Alle   Alle
204185 Personlig trener      47.7 119 41.9 54
204318 Regnskap og revisjon    42.0 11  Alle        47.0 14  Alle
204945 Samf.fag/historie                     Alle   Alle
204945 Samfunnsfag         Alle   Alle
204345 Siviløkonomutdanning    42.2 33  43.4 26       39.5 23  40.6 16
204080 Sosialt arbeid       37.8 79  31.7 23       Alle   Alle
204249 Sosiologi          Alle   Alle
204880 Sosiologi          Alle   Alle        Alle   Alle
204249 Sosiologi, årsstud.                    Alle   Alle
204219 Statsvitenskap       Alle   Alle
204881 Statsvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
204219 Statsvitenskap, års.                   Alle   Alle
204055 Sykepl., Helgeland     40.0 98  33.4 24       38.3 43  37.8 16
204050 Sykepleier, Bodø      44.0 313 38.8 130      41.3 158 36.7 74
204642 Visuelle kunstfag      Alle   Alle        Alle   Alle
204470 Øk./ledels Mo i Rana    47.2 18  Alle        Alle   Alle
204097 Øk./markedsf. og led    Alle   Alle        Alle   Alle
204218 Øk./markedsf. og led    41.9 18  Alle        Alle   Alle
204167 Øk./markedsf. og led    Alle   Alle        Alle   Alle
204398 Øk/led. Mo i Rana      Alle   Alle        Alle   Alle
204342 Økonomi og ledelse     38.6 49  36.2 31       38.6 44  36.2 25
204164 økonomi/ledelse, års    Alle   Alle        Alle   AlleUniversitetet i Oslo (UiO)     2015        2014
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
185615 Allm. litt.vit. års.    52.7 50  40.4 5  49.6 29  Alle
185922 Allmenn litteraturv.    49.8 28  Alle   45.5 17  Alle
185459 Antikk kultur og kla    Alle   Alle   Alle   Alle
185478 Arkeologi          43.2 57  Alle   45.3 63  30.0 2
185601 Arkivkunnskap                  o.i.   Alle
185327 Biologi           46.2 47  40.1 18  Alle   Alle
185841 Demokrati og rettigh    49.2 207 42.1 100 50.0 174 41.5 67
185856 Elektronikk, datatek    44.3 37  40.9 17  Alle   Alle
185920 Engelsk           50.0 108 34.2 21  50.5 85  32.1 4
185170 Engelsk, års        55.5 339 41.5 78  54.7 267 41.0 49
185439 Estetiske studier      Alle   Alle   Alle   Alle
185870 Europastudier (EU)               o.i.   42.5 70
185707 Farmasi           54.7 235 51.0 168 49.0 113 48.2 91
185479 Filosofi          48.1 87  Alle   46.5 77  Alle
185793 Fransk           Alle   Alle   Alle   Alle
185174 Fransk, års         Alle   Alle   48.5 42  Alle
185857 Fys, astro og met      49.5 99  48.0 62  47.8 64  46.2 42
185858 Geofag           Alle   Alle   47.9 69  43.0 32
185465 Helseledelse og økon    53.2 337 39.8 101 52.5 234 37.8 52
185481 Historie          45.1 142 31.7 11  45.0 142 29.6 2
185179 Historie, årsstudium    53.8 290 39.4 59  53.9 229 38.1 28
185830 INF-DESIGN         50.6 390 40.4 116 51.8 279 38.0 43
185832 INF-NOR           48.9 168 46.1 100 44.2 68  42.3 30
185829 INF-PRO           48.7 186 39.8 64  42.8 70  34.7 10
185837 INF-SPROK          47.5 157 35.4 26  48.3 133 Alle
185073 Idéhistorie         40.0 14  Alle   44.2 24  Alle
185400 Idéhistorie, års      53.0 110 47.3 30
185694 India, Hindi        Alle   Alle   Alle   Alle
185872 Internasjonale studi    54.6 458 51.7 289 56.9 447 52.4 238
185565 Italiensk          Alle   Alle   Alle   Alle
185950 Italiensk, års       47.5 27  Alle   52.3 65  Alle
185582 Japansk/Japan-studie    46.7 97  31.3 6  47.0 85  31.7 6
185724 Jus, høst          60.6 2802 53.8 1531 60.3 2658 52.6 1312
185725 Jus, vår          58.5 2300 51.2 1254 58.3 2126 50.3 1031
185592 Kinesisk med Kina-st    Alle   Alle   Alle   Alle
185860 Kjemi            Alle   Alle   Alle   Alle
185713 Klinisk ernæring      59.3 103 51.4 61  60.9 118 53.0 72
185874 Kriminologi         53.6 1270 47.6 724 54.0 987 46.4 495
185626 Kristendom         Alle   Alle   Alle   Alle
185536 Kristendom, kultur o    Alle   Alle   Alle   Alle
185308 Kultur og kommunikas    51.5 360 46.8 178 51.7 333 45.7 135
185904 Kulturarv og bevarin    Alle   Alle
185200 Kulturhistorie       Alle   Alle   Alle   Alle
185272 Kunsthist, års       54.6 147 44.2 31  53.0 108 38.1 10
185462 Kunsthistorie        38.0 11  Alle   Alle   Alle
185918 Latin-Amerika-studie    Alle   Alle   Alle   Alle
185935 Lektorpr. fremmedspr    Alle   Alle   44.3 18  39.8 12
185844 Lektorprog kult,samf    51.4 212 47.7 155 50.8 214 47.2 163
185817 Lektorprog, nordisk     40.6 18  40.0 16  41.8 13  40.4 13
185843 Lektorprog, realfag     Alle   Alle   Alle   Alle
185893 Lingvistikk         45.6 26  Alle   44.1 6  Alle
185306 Mat, inf og tekn      Alle   Alle   37.0 4  Alle
185863 Mat., energi og nano    48.3 82  49.0 58  42.0 18  42.5 12
185862 Matem. og øk        50.2 61  42.2 23  46.5 23  39.7 8
185851 Medievitenskap       48.1 229 41.7 87  48.4 210 40.8 71
185604 Medievitenskap, års     49.6 149 40.4 59  52.8 182 36.4 17
185740 Medisin, høst        68.1 1181 59.7 646 67.9 1223 59.6 658
185745 Medisin, vår        67.2 1153 58.3 672 67.1 1169 57.7 632
185595 Midtøsten/Hebraisk               o.i.   Alle
185923 Midtøsten/arabisk      44.5 35  Alle   47.8 54  Alle
185865 Molekylærbiologi      47.2 79  46.6 49  40.5 18  38.7 10
185437 Musikkvitenskap       42.9 10  43.0 7  33.0 2  Alle
185919 Nord-Amerika-studier    Alle   Alle   Alle   Alle
185211 Nordisk                     56.0 88  Alle
185211 Nordisk, årstudium     56.5 132 Alle
185889 Nordisk/norsk andre     Alle   Alle   Alle   Alle
185074 Norrøne/keltiske      Alle   Alle   41.3 6  Alle
185212 Norsk andrespråk      43.0 10  Alle   Alle   Alle
185742 Odontologi         65.5 507 55.7 289 64.9 460 55.2 261
185452 Offentlig admin       53.5 679 44.8 311 53.7 609 44.8 259
185852 Pedagogikk         46.7 537 35.3 129 45.6 462 35.6 108
185786 Polsk, tsjekkisk, bo    Alle   Alle
185455 Portugisisk         Alle   Alle   46.6 7  Alle
185616 Portugisisk, års      Alle   Alle   48.5 16  Alle
185941 Psykologi prof høst     66.1 1502 56.8 729 65.7 1477 55.8 663
185942 Psykologi prof vår     64.8 1245 55.2 604 64.1 1280 54.5 603
185876 Psykologi, 3-årig      56.3 1334 47.6 651 55.6 1184 47.2 565
185752 Psykologi, års       57.4 1158 50.0 541 57.4 1108 49.2 473
185233 Realfag           Alle   Alle   Alle   Alle
185482 Religion og samfunn     Alle   Alle   Alle   Alle
185929 Religionshistorie      Alle   Alle   37.2 9  Alle
185910 Religionshistorie, å    52.8 125 33.3 6
185909 Retorikk/komm                  o.i.   Alle
185483 Russisk           39.7 6  Alle   Alle   Alle
185712 Russisk, årstudium     Alle   Alle
185438 Samfunnsgeografi      49.2 95  39.3 34  49.6 73  38.1 10
185898 Samfunnsøkonomi       55.7 640 47.7 345 57.0 541 46.0 262
185698 Samfunnsøkonomi, 5år    53.0 76  44.3 37  52.9 70  44.0 33
185879 Sosialantropologi      45.2 237 39.2 92  46.3 219 37.7 60
185880 Sosiologi          48.8 463 43.3 194 49.9 401 42.4 157
185240 Sosiologi, års       53.6 388 46.0 164 54.9 336 44.6 108
185924 Spansk           Alle   Alle   Alle   Alle
185912 Spansk, årsstudium     Alle   Alle   52.2 75  Alle
185853 Spesialpedagogikk      47.2 447 36.2 104 46.8 421 35.5 78
185881 Statsvitenskap       51.8 561 47.5 300 53.8 511 46.2 235
185238 Statsvitenskap, års     53.5 258 45.2 113 56.6 288 46.2 90
185899 Tannpleie          51.2 315 44.3 99  52.3 206 43.6 66
185771 Teologi, prof.       Alle   Alle   Alle   Alle
185873 Tverrf. kjønnsst.      46.1 40  33.1 5  41.5 27  Alle
185222 Tverrf. kjønnsst.års    55.7 77  43.5 23  53.0 68  35.8 8
185795 Tysk            Alle   Alle   Alle   Alle
185690 Tysk, årsstudium      Alle   Alle   43.0 16  Alle
185883 Utviklingsstudier      48.3 187 44.1 83  48.6 156 44.6 67Universitetet i Stavanger (UiS)  2015                  2014
                  ORD    ORDF   FOR    PRA    ORD    ORDF   FOR   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------                                
217131 Barnehagelærer       Alle   Alle
217130 Barnehagelærer       Alle   Alle             Alle   Alle
217070 Barnevern          41.5 431 38.0 220           39.7 234 35.4 111
217860 Biologisk kjemi       45.6 23  40.2 15            43.7 17  41.6 12
217003 Bygg            52.0 152 46.3 72  34.0 3       50.5 136 44.7 52  34.0 7
217938 Byutvikling         48.9 47  47.3 29            47.6 38  45.9 23
217004 Data            44.7 56  40.9 25  Alle        44.4 49  39.3 15  30.0 4
217618 Drama            Alle   Alle             Alle   Alle
217005 Elektro           43.9 31  34.8 5  34.5 3       49.0 61  37.8 8  36.0 9
217170 Engelsk           Alle   Alle             Alle   Alle
217046 Fjernsyn-/multimedie    43.4 93  40.0 50            43.4 73  39.2 43
217655 GLU 5-10, mat.       Alle   Alle             Alle   Alle
217651 GLU 5-10, norsk       Alle   Alle             Alle   Alle
217547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle             Alle   Alle
217548 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle
217481 Hist./kult, historie    Alle   Alle             Alle   Alle
217179 Historie          Alle   Alle             Alle   Alle
217255 Hotelledelse        Alle   Alle             Alle   Alle
217813 Ind.øk, andre linjer    56.3 167 51.5 104           55.1 118 50.4 79
217800 Ind.øk, petroleum      60.1 120 50.8 58            56.1 222 53.1 147
217803 Informasjonstekn.      51.8 54  46.9 31            46.0 40  45.3 30
217454 Journalistikk        47.8 142 45.6 83       Alle   49.6 152 45.2 92      Alle
217009 Kjemi og miljø       41.8 7  39.9 3  Alle        48.4 23  38.6 2  32.0 3
217755 Konstr. og material     53.6 68  49.0 34            51.7 83  48.1 44
217649 Kroppsøv/idrett,års.    45.2 182 43.0 121           41.3 92  39.2 55
217440 Kroppsøving/idrett     40.8 132 37.9 72            41.8 103 37.7 58
217642 Kunst og håndverk      44.1 4  Alle             39.9 3  Alle
217844 Lektor, humanistisk     40.3 15  41.6 15            Alle   Alle
217843 Lektor, realfag       Alle   Alle
217012 Maskin           50.0 140 46.9 60  36.0 9       50.5 174 46.2 64  38.0 22
217205 Matematikk         Alle   Alle             Alle   Alle
217857 Matematikk og fysikk    Alle   Alle             Alle   Alle
217211 Nordisk           Alle   Alle
217211 Nordisk, års                            Alle   Alle
217802 Offshoreteknologi      52.3 67  46.7 32            53.8 206 50.0 120
217015 Petroleum, bachelor     49.7 50  39.7 7  33.6 4       54.4 323 48.8 149 46.0 44
217801 Petroleum, master      53.2 61  47.3 26            54.6 272 50.2 158
217947 Petroleumsgeologi      45.0 13  40.2 3  Alle        54.1 176 48.0 85  40.0 20
217317 Reiselivsledelse      Alle   Alle             Alle   Alle
217196 Religion          Alle   Alle             Alle   Alle
217754 Restaurantledelse      Alle   Alle             Alle   Alle
217526 Rettsvitenskap       53.6 667 48.3 446           54.4 613 47.8 392
217318 Revisjon          48.8 282 40.9 145           47.7 189 41.0 97
217080 Sosialt arbeid       44.3 523 40.0 272           42.6 291 39.2 143
217240 Sosiologi          40.3 90  36.5 42
217880 Sosiologi          39.3 108 33.2 33            39.3 61  Alle
217240 Sosiologi, årsst.                          37.6 24  32.8 4
217887 Språk og litt., eng.    Alle   Alle             Alle   Alle
217889 Språk/litt., nordisk    Alle   Alle             Alle   Alle
217881 Statsvitenskap       41.4 100 37.6 56            38.0 51  36.4 30
217050 Sykepleier         44.0 818 39.3 367           40.8 432 36.7 192
217345 Øk.adm., master       52.7 303 50.1 240           50.8 236 49.9 188
217369 Økonomi og admin.      48.3 706 44.2 449           49.3 632 44.0 404


Antall studier:  1348
Rapport kjørt:  Onsdag 15. juli 2015 14:48