Poenggrenser tirsdag 29. juli 2014

Denne oversikten viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (SUPP) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etter hvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De kan fortsatt gå ned i senere etterfyllinger i august og begynnelsen av september.

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 20. juli til 29. juli skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Enten ved å svare nei til å fortsatt stå på venteliste eller ved å la være å svare innen svarfristen)

En person står ofte på venteliste i flere kvoter på samme studium. Man kan derfor ikke legge sammen alle grå tall for å finne antall personer på venteliste totalt på et studium eller lærested. F.eks. konkurrerer alle søkere i ORD-kvotene. I ORDF-kvotene deltar de som er 21 år eller yngre dette opptaksåret. Og i ORDF beregnes poengene fra førstegangsvitnemålet. Normalt er 50 % av plassene til et studium avsatt til ORDF- kvoten. En kvote kan sees på som en kø av søkere. I hver opptakskjøring tas de x første inn og får tilbud om studieplass. Resten står på venteliste. En person kan stå i flere køer.

Listen er sortert på lærestedsnavn

Merk at poenggrensene ikke nødvendigvis er sammenlignbare mellom studier. Årsaker til dette er at noen studier har kvinnepoeng, noen studier har poeng fra opptaksprøve som inngår i poengsummen m.m.

Mange studier har ennå ledige plasser og tar inn flere søkere selv om de ikke har søkt tidligere i år:
Se RestetorgetKodeForklaring
ALLEAlle kvalifiserte søkere fikk tilbud
HOVEDHovedopptak, 20. juli
SUPPSuppleringsopptak 29. juli (noen ganger kallt varaopptak)
TRUStudiet er trukket fra årets opptak, avlyst. Ofte pga for få søkere
ÅpentÅpent studium
o.i.Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her.
ORDOrdinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne køen.
FORForkurskvote
INTKInternasjonal kvote
IVMINOIkke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUKJentekvote
MILKKvote for forsvaret
NIFKKvote for Norges idrettsforbund
NNNordnorsk kvote
NNFNordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTFKvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFFFørstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
ORDFOrdinær førstegangsvitnemålskvote
PRAPraksiskvote
SAMISKSamisk kvote
TKURKKvote for søkere med tilpasningskurs
xxxyyyStudiekoden, sekssifret nummer som identifiserer studiet (xxx angir lærestedet)Ansgar Teologiske                       SUPP        HOVED
Høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
ATH 255196 Kristendom, religion, livssyn og etikk       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255418 Interkulturell forståelse              Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255437 Musikkteknologi                   Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255480 Bibelvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255752 Psykologi                      39.2 16  39.6 13 39.8 48  39.6 27
ATH 255777 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255792 Musikk                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255869 Interkulturelle studier               Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255876 Kultur- og samfunnspsykologi            Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255936 Praktisk teologi                  Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og                         SUPP        HOVED
designhøgskolen i Oslo                     ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
AHO 189030 Arkitekt                      o.i.   o.i.   114.8 183 103.2 74
AHO 189343 Design                       o.i.   93.7 18 105.4 75 93.7 26Det teologiske                         SUPP        HOVED
Menighetsfakultet                       ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
MF 190196 Kristendom/RLE                    Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190242 Samfunnsfag                     Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190418 Interkulturell kommunikasjon             Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190480 Teologi, profesjonsstudium              Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190482 Religion, kultur og samfunn             Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190556 Metodistisk presteutdanning             Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190558 Katolsk presteutdanning               Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190927 Ungdom, kultur og tro                Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190934 Lektorprogram i RLE/rel. og etikk og samf.      Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190936 Teologi                       Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmet Høgskole                     SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
DHS 251050 Sykepleierutdanning, Oslo              48.1 433 41.9 100 50.3 885 42.8 267
DHS 251060 Vernepleierutdanning, Rogaland           40.1 51  Alle   42.1 105 29.6 11
DHS 251061 Vernepleierutdanning, deltid, Rogaland       50.6 63  34.6 5  50.6 92  34.6 6
DHS 251080 Sosialt arbeid, Oslo                49.5 249 38.7 58 49.7 472 39.1 105
DHS 251081 Sosialt arbeid, deltid, Oslo            41.3 30  o.i.   41.3 40  o.i.
DHS 251700 Ergoterapeututdanning, Sandnes           Alle   Alle   38.0 26  27.1 2Dronning Mauds Minne                      SUPP        HOVED
Høgskolen                           ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
DMMH 253130 Barnehagelærer, hovedmodell heltid         Alle   Alle   Alle   Alle
DMMH 253131 Barnehagelærer, kunstfaglig profil         Alle   Alle   Alle   Alle
DMMH 253132 Barnehagelærer, natur- og friluftsprofil      Alle   Alle   Alle   Alle
DMMH 253133 Barnehagelærer, hovedmodell, deltid        Alle   Alle   Alle   Alle
DMMH 253529 Barnehagelærer, vekt på kulturelt mangfold     Alle   Alle   Alle   AlleFjellhaug Internasjonale                    SUPP        HOVED
Høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
FIH 258195 Bibel og misjon                   Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258196 Kristendomskunnskap                 Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258480 Teologi og misjon                  Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258482 Religion, livssyn og etikk             Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258626 Religion, livssyn og etikk, årsstudium       Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258777 Musikk                       Alle   Alle   Alle   AlleHaraldsplass diakonale                     SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
HDH 252050 Sykepleierutdanning                 46.5 279 42.7 126 47.2 492 42.9 215Høgskolen i Bergen                       SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HIB 203003 Ingeniør, bygg                   50.5 70  Alle   38.1 5  50.5 112 Alle   38.4 10
HIB 203004 Ingeniør, data                   45.5 27  Alle   39.8 11  45.5 39  Alle   39.8 12
HIB 203006 Ingeniør, elkraftteknikk              48.8 27  46.0 2  Alle   48.9 41  46.0 2  Alle
HIB 203009 Ingeniør, kjemi                   Alle   Alle   Alle   39.0 2  Alle   Alle
HIB 203011 Ingeniør, marinteknikk               53.3 66  Alle   45.5 23  53.3 111 Alle   45.5 43
HIB 203012 Ingeniør, maskinteknikk               53.6 97  40.0 2  43.5 27  53.7 148 40.0 2  43.5 41
HIB 203017 Ingeniør, automatisering              52.0 54  42.0 3  42.0 10  52.0 79  42.0 3  42.0 15
HIB 203024 Ingeniør, elektronikk                40.9 5  Alle   Alle   40.9 7  Alle   Alle
HIB 203028 Ingeniør, kommunikasjonssystemer          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203045 Ingeniør, produksjonsteknikk            52.3 59  Alle   43.2 14  52.3 96  Alle   43.2 19
HIB 203050 Sykepleierutdanning                 47.8 485      43.5 241 47.9 955      43.6 504
HIB 203060 Vernepleierutdanning                47.0 135      40.4 47  47.0 290      40.5 119
HIB 203080 Sosialt arbeid                   51.9 239      44.7 125 51.9 501      44.7 268
HIB 203096 Ingeniør, undervannsteknologi            54.9 102 44.0 5  48.3 47  54.9 161 44.0 6  48.3 77
HIB 203130 Barnehagelærerutd., barns utvikling, lek og læring 36.4 14      30.5 5  40.4 87       36.7 43
HIB 203131 Barnehagelærerutd., natur, helse og bevegelse    Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203132 Barnehagelærerutd., kunst, kultur, kreativitet   Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203133 Barnehagelærerutd., språk, tekst og matematikk   Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203203 Folkehelsearbeid, kosthold og fysisk aktivitet   51.0 84      44.2 36  52.0 245      45.5 121
HIB 203369 Økonomi og administrasjon              49.1 253      46.2 156 49.1 787      46.2 531
HIB 203395 Informasjonsteknologi                41.9 21      37.0 5  45.0 50       37.9 17
HIB 203440 Faglærer kroppsøving og idrettsfag         47.4 66      43.3 38  47.7 168      43.6 95
HIB 203466 Tegnspråk og tolking                Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/kroppsøving      41.2 11      40.4 6  41.2 23       40.5 18
HIB 203548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med musikk       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/samfunnsfag      40.1 7       40.1 4  40.2 12       40.1 9
HIB 203551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med engelsk       37.4 1       37.6 1  37.4 4       37.6 4
HIB 203557 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/naturfag       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203559 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med RLE         Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203561 Ingeniør, undervannsteknologi, Florø        Alle   Alle   Alle   44.3 9  Alle   Alle
HIB 203599 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med mat og helse    41.4 3       39.2 3  41.4 6       39.2 6
HIB 203618 Drama                        Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med matematikk     48.1 27      44.5 20  48.1 55       44.5 47
HIB 203657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med samfunnsfag    44.2 33      43.1 25  44.2 57       43.1 48
HIB 203658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med norsk       38.7 3       39.8 2  38.7 4       39.8 4
HIB 203659 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med mat og helse    43.9 8       42.9 5  43.9 14       42.9 11
HIB 203660 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med musikk       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203700 Ergoterapeututdanning                44.3 67      40.8 31  45.0 178      42.2 92
HIB 203701 Radiografutdanning                 43.0 80      37.5 29  43.0 154      37.5 54
HIB 203702 Bioingeniørutdanning                47.5 48      44.0 24  48.2 98       45.0 58
HIB 203703 Fysioterapeututdanning               54.8 325      49.4 199 54.8 845      49.4 503
HIB 203753 Landmåling og eiendomsdesign            47.8 64      36.9 14  48.7 142      38.8 39
HIB 203822 Ingeniør, energiteknologi              50.0 33  Alle   38.8 5  50.0 50  Alle   38.8 5Høgskolen Betanien                       SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
HBB 250050 Sykepleierutdanning                 46.6 263 40.5 119 46.6 423 40.5 182Høgskolen i Buskerud                      SUPP             HOVED
og Vestfold                          ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HBV 222004 Ingeniør, data, Vestfold              o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HBV 222005 Ingeniør, elektro, Vestfold             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HBV 222012 Ingeniør, produktdesign, Vestfold          o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HBV 222017 Ingeniør, elektro-automasjon, Vestfold       o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HBV 222044 Skipsfart og logistikk, Vestfold          41.5 32      Alle   42.7 70       Alle
HBV 222050 Sykepleier, Vestfold                43.2 221      35.8 53  43.5 371      36.3 102
HBV 222051 Sykepleier, Drammen                 43.0 396      34.2 65  43.1 608      34.4 115
HBV 222068 Ingeniør, elektro, Kongsberg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HBV 222069 Ingeniør, maskin, Kongsberg             44.3 14  Alle   38.9 4  44.3 19  Alle   39.0 6
HBV 222130 Barnehagelærer, Vestfold              o.i.        o.i.   Alle        Alle
HBV 222131 Barnehagelærer, deltid, Vestfold          o.i.        o.i.   Alle        Alle
HBV 222132 Barnehagelærer, Drammen               41.9 54      29.2 3  42.5 102      31.4 9
HBV 222155 Lysdesign, Drammen                 TRU        TRU    TRU         TRU
HBV 222164 Bedriftsøkonomi, Vestfold              46.0 38      33.2 6  52.9 89       38.6 25
HBV 222179 Historie, årsstudium, Vestfold           Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222205 Matematikk, Vestfold                Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222210 Norsk, årsstudium, Vestfold             o.i.        o.i.   Alle        Alle
HBV 222240 Sosiologi, årsstudium, Vestfold           40.8 13      27.6 1  40.8 19       27.6 1
HBV 222246 Jus, årsstudium, Ringerike             50.6 45      41.8 18  50.6 96       41.8 35
HBV 222251 Visuell kommunikasjon, Drammen           46.1 49      43.0 17  46.1 120      43.0 51
HBV 222291 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg     38.6 10      39.3 7  39.4 15       39.4 10
HBV 222317 Reiselivsledelse, Ringerike             Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222318 Regnskap og revisjon, Vestfold           45.2 43      32.5 2  45.2 74       32.5 7
HBV 222330 Økonomi og ledelse, Drammen             47.3 106      41.0 41  48.4 256      42.2 115
HBV 222345 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Ringerike     Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222351 Ungdomskunnskap, Vestfold              39.2 18      Alle   39.2 27       Alle
HBV 222352 Marinteknisk drift, Vestfold            43.3 21      Alle   43.9 38       Alle
HBV 222353 Nautikk, Vestfold                  43.3 45      Alle   43.3 81       Alle
HBV 222359 Markedsføring, Ringerike              37.8 14      36.0 9  37.8 54       36.4 34
HBV 222369 Økonomi og administrasjon, Vestfold         46.0 77      35.9 25  46.0 141      35.9 40
HBV 222370 Dynamisk webdesign, Ringerike            Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222395 IT og informasjonssystemer, Ringerike        Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222404 Økonomi og ledelse, Kongsberg            38.9 31      30.4 1  39.0 63       32.0 12
HBV 222412 Informasjonssystemer, årsstudium, Vestfold     Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222414 Økonomi og ledelse, Ringerike            37.1 8       Alle   37.1 13       Alle
HBV 222440 Idrett, ernæring og helse, Vestfold         44.6 68      39.6 22  44.8 157      39.6 58
HBV 222453 Informasjonssystemer og IT-ledelse, Vestfold    40.7 36      Alle   42.0 56       Alle
HBV 222481 Historie, Vestfold                 Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222503 Ingeniør, data, Kongsberg             o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HBV 222526 Jus, Ringerike                   52.0 141      45.1 59  52.0 245      45.1 116
HBV 222547 Grunnskolelærer 1.-7., Vestfold           Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222548 Grunnskolelærer 1.-7. , Drammen           Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222550 Grunnskolelærer 1.-7., estetisk modell, Vestfold  Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222551 Grunnskolelærer 1.-7., Bærum            TRU        TRU    TRU         TRU
HBV 222620 IT og informasjonssystemer, årstudium, Ringerike  Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222623 Engelsk, årsstudium, Vestfold            44.4 11      Alle   45.2 17       Alle
HBV 222642 Kunst og design, Vestfold              Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222651 Grunnskolelærer 5.-10., NOR+SAM, Drammen      Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222655 Grunnskolelærer 5.-10., NOR+SAM, Vestfold      Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222657 Grunnskolelærer 5.-10., MAT+NAT, Vestfold      Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222658 Grunnskolelærer 5.-10., MAT+NAT, Drammen      Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222659 Grunnskolelærer 5.-10., SAM+MAT, Drammen      Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222663 Event & Sport Management, deltid, Drammen      37.0 5       Alle   48.3 19       Alle
HBV 222667 Musikk, Vestfold                  Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222684 Lektorutdanning i historie, Vestfold        Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222687 Lektorutdanning i norsk, Vestfold          o.i.        o.i.   Alle        Alle
HBV 222701 Radiograf, Drammen                 43.6 109      34.2 17  43.6 174      34.2 28
HBV 222717 Internasjonal forståelse og samarbeid, Vestfold   Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222823 Ingeniør, mikro- og nanosystemteknologi, Vestfold  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HBV 222867 Jus og ledelse, Ringerike              45.3 58      41.2 28  46.4 138      41.5 70
HBV 222880 Sosiologi, Vestfold                 36.7 17      Alle   36.8 25       Alle
HBV 222881 Statsvitenskap, Drammen              42.2 46      36.7 9  42.2 75       37.0 26
HBV 222887 Engelsk, Vestfold                  Alle        Alle   39.1 6       Alle
HBV 222889 Norsk, Vestfold                   Alle        Alle   Alle        Alle
HBV 222894 Optometri, Kongsberg                36.0 14      Alle   37.4 32       Alle
HBV 222952 Event & Sport Management, Drammen          42.6 19      31.1 3  46.5 49       34.3 12Høgskolen i Gjøvik                       SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HIG 207003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207046 Webutvikling                    41.3 12      Alle   44.9 45       34.6 11
HIG 207050 Sykepleierutdanning                 39.2 134      34.8 34  39.7 231      36.0 70
HIG 207051 Sykepleierutdanning, deltid             41.9 45      Alle   43.2 67       Alle
HIG 207052 Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal      36.8 9       Alle   39.2 14       Alle
HIG 207053 Sykepleierutdanning, deltid, Valdres        35.9 6       Alle   38.0 15       Alle
HIG 207054 Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland        40.6 19      Alle   41.8 33       Alle
HIG 207067 Ingeniør, bygg, fleksibel, deltid          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207069 Ingeniør, maskin, fleksibel, deltid         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207099 Landmåling, nettbasert, deltid           42.2 11      o.i.   44.3 23       o.i.
HIG 207102 Geografiske info.systemer (GIS), deltid, nett    39.1 5       o.i.   40.6 8       o.i.
HIG 207136 Medieledelse, årsstudium              Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207149 Mediedesign                     35.3 2       Alle   40.3 42       39.3 21
HIG 207160 Økonomi og ledelse, årsstudium           Alle        Alle   41.4 38       32.5 9
HIG 207188 Informatikk                     Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207248 Landmåling                     Alle        Alle   43.8 16       Alle
HIG 207264 Medieproduksjon                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207369 Økonomi og ledelse                 Alle        Alle   39.5 44       35.3 22
HIG 207374 Drift av nettverk og datasystemer          39.1 6       33.9 2  39.1 7       33.9 3
HIG 207395 Programvareutvikling                Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207396 Geografiske informasjonssystemer (GIS)       Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207404 Økonomi og ledelse, fleksibel, deltid        47.0 46      Alle   49.8 90       Alle
HIG 207406 Geomatikk                      Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207429 Informasjonssikkerhet                40.5 10      34.6 3  40.5 13       34.6 4
HIG 207602 Teknologidesign og ledelse, årsstudium       Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207604 Medieproduksjon, årsstudium             Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207620 BIM, nettbasert, deltid               Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207673 Spillprogrammering                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207700 Ergoterapiutdanning                 38.0 15      Alle   42.0 39       31.9 6
HIG 207701 Radiografutdanning                 39.9 30      30.4 3  41.2 66       33.2 11
HIG 207824 Teknologidesign og ledelse             Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207835 Fornybar energi                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207838 Medieledelse                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207955 Byggeledelse, fleksibel, deltid           Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Harstad                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
HIH 208035 Økonomi og ledelse                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208050 Sykepleierutdanning                 40.0 30  35.4 9  40.0 89  35.4 36
HIH 208060 Vernepleierutdanning                35.3 2  Alle   35.3 21  Alle
HIH 208070 Barnevernspedagogutdanning             38.0 7  Alle   38.0 36  35.1 13
HIH 208162 Praktisk prosjektledelse - deltid          Alle   Alle   43.4 12  Alle
HIH 208164 Økonomi og ledelse, årsstudium           Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208215 Praktisk prosjektledelse              Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208350 Retail Management                  Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208530 Internasjonal beredskap               51.0 23  Alle   51.0 48  AlleHøgskolen i Hedmark                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
HIHM 209050 Sykepleierutdanning, Elverum            38.6 119 31.2 10 38.8 185 31.4 22
HIHM 209052 Sykepleierutdanning, deltid, samlingsbasert    41.9 39  o.i.   44.3 67  o.i.
HIHM 209053 Sykepleierutdanning, Kongsvinger          40.0 74  Alle   40.8 99  Alle
HIHM 209130 Barnehagelærerutdanning, Hamar           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209132 Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209140 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209157 Faglærerutdanning i musikk, Hamar         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209162 Organisasjon og ledelse, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209164 Bedriftsøkonomi, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209167 Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209172 Jakt, fiske og naturveiledning, Evenstad      Alle   Alle   35.5 3  Alle
HIHM 209185 Idrett, Elverum                  o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209215 Off. styring, ledelse og økonomi, deltid, Rena   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209223 Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad        Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209239 Krisehåndtering, deltid, samlingsbasert      47.8 69  Alle   47.8 110 Alle
HIHM 209242 Samfunnsfag, Hamar                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209250 Skogbruk, årsstudium, Evenstad           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209311 Landbruksteknikk, Blæstad             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209318 Regnskap og revisjon, Rena             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209320 Agronomi, Blæstad                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209322 Skogbruk, Evenstad                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209323 Utmarksforvaltning, Evenstad            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209362 Agronomi, årsstudium, Blæstad           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209368 Eiendomsmegling, Rena               37.2 21  32.5 9  37.2 64  32.5 35
HIHM 209369 Økonomi og administrasjon, Rena          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209393 Innovasjon og entreprenørskap, Rena        TRU    TRU   TRU    TRU
HIHM 209398 Bedriftsøkonomi, deltid, Hamar           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209409 Økologisk landbruk, deltid, nett & saml      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209440 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum  o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209446 Mat, ernæring og helse, Elverum          o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209451 Animasjon, Hamar                  40.6 17  32.3 4  41.1 31  32.8 11
HIHM 209470 Serviceledelse og markedsføring, Rena       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209472 Virtuell kunst og design, Hamar          42.3 17  37.7 8  42.4 33  39.2 16
HIHM 209476 Music Management, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209486 Folkehelse, Elverum                Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209514 Digital medieproduksjon, Rena           TRU    TRU   TRU    TRU
HIHM 209547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Hamar         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209550 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Kongsvinger Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209551 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Gran     TRU    TRU   TRU    TRU
HIHM 209605 Friluftsliv, Elverum                Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209623 Engelsk, Hamar                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Hamar        Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209663 Mediefag, Rena                   TRU    TRU   TRU    TRU
HIHM 209664 Organisasjon og ledelse, deltid, saml.       42.8 27  Alle   42.9 50  Alle
HIHM 209667 Musikk, Hamar                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209668 Landbruksteknikk, årsstudium, Blæstad       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209672 Norsk, Hamar                    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209676 Sosialpedagogikk, Elverum             o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209685 Lektorutdanning i engelsk, Hamar          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209687 Lektorutdanning i norsk, Hamar           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209714 Musikkproduksjon, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209743 Tannpleie, Elverum                 35.5 8  Alle   35.5 12  Alle
HIHM 209839 Spillteknologi og simulering, Hamar        38.5 21  32.4 11 39.5 38  32.4 16
HIHM 209867 Ledelse og organisasjonsutvikling, Rena      Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Lillehammer                    SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HIL 210035 Økonomi og administrasjon              40.8 34  40.0 20      40.8 95  40.0 59
HIL 210060 Vernepleierutdanning                42.2 90  31.2 9       42.2 173 31.2 14
HIL 210070 Barnevern                      41.0 135 35.5 56      41.0 238 35.5 90
HIL 210080 Sosialt arbeid                   42.5 122 37.0 34      42.5 245 37.0 77
HIL 210089 Dokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd           o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210149 Film- og fjernsynsvitenskap             Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210164 Økonomi og administrasjon, årsstudium        46.2 23  42.0 11      46.2 59  42.0 27
HIL 210172 Sports and Outdoors Tourism             Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210185 Idrett, årsstudium                 34.3 7  37.2 5       34.3 20  37.2 15
HIL 210220 Pedagogikk, årsstudium               o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210262 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210264 Flerkameraproduksjon                o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HIL 210288 Internasjonale studier med historie, årsstudium   o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210308 Kulturprosjektledelse                o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210317 Reiselivsledelse                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210319 Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser   Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210392 Dokumentarfilmproduksjon-Foto            o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210440 Idrett                       38.8 31  36.6 16      38.8 55  36.6 33
HIL 210485 Sport Management                  44.9 39  41.0 17      44.9 105 41.0 45
HIL 210526 Juss                        49.9 200 45.8 121      49.9 442 45.8 268
HIL 210534 Produksjons- og prosjektledelse           o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210654 Kulturprosjektledelse, årsstudium          o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210676 Pedagogikk, deltid                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210752 Psykologi, årsstudium                45.8 89  43.2 52      45.8 226 43.2 140
HIL 210754 Reiseliv og turisme                 o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210847 Dokumentarfilmproduksjon-Regi            o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210852 Pedagogikk                     o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210867 Organisasjon og ledelse               36.6 12  30.8 2       36.6 29  30.8 10
HIL 210872 Internasjonale studier med historie         o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210876 Psykologi                      47.7 124 41.0 57      47.7 291 41.0 145Høgskolen i Molde                       SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
HIM 211050 Sykepleierutdanning, studiegruppe Molde       37.5 52  32.9 13 37.5 73  32.9 21
HIM 211056 Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund   38.2 23  30.0 6  38.2 33  30.0 6
HIM 211060 Vernepleierutdanning                45.3 33  28.0 2  46.4 66  28.4 4
HIM 211164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211185 Idrett                       Alle   Alle   35.6 10  32.0 3
HIM 211189 IT                         Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211238 Statsvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211246 Jus                         40.0 13  36.9 9  40.0 31  36.9 20
HIM 211292 Logistikk og Supply Chain Management        41.3 31  33.4 2  42.2 85  36.1 25
HIM 211318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle   35.4 20  31.1 10
HIM 211488 Sport Management                  37.8 16  33.5 4  37.8 36  33.5 11
HIM 211841 Jus og administrasjon                Alle   Alle   35.3 7  Alle
HIM 211866 Petroleumslogistikk, Kristiansund          42.9 39  38.0 16 44.8 115 38.6 52Høgskolen i Narvik                       SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HIN 212003 Bygg                        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212004 Datateknikk                     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212006 Elkraftteknikk                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212012 Maskin, nettstøttet                 Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212018 Prosessteknologi                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212024 Industriell elektronikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212040 Ingeniør, første studieår, Alta           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212050 Sykepleierutdanning                 40.1 21      31.9 2  40.7 58       36.7 26
HIN 212069 Maskin                       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212072 Fornybar energi                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212075 Bygg, nettstøttet                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212077 Prosessteknologi, nettstøttet            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212078 Datateknikk, nettstøttet              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212079 Elektro, første studieår, nettstøttet        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212225 Ingeniør, Bodø                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212227 Ingeniør, Mo i Rana                 Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212314 Fornybar energi nettstøttet             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212410 Økonomi og administrasjon              Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212761 Elektroteknikk                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212804 Data/IT                       Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212805 Ingeniørdesign                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212806 Integrert bygningsteknologi             Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212811 Industriell teknologi                Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212814 Satelitteknologi, master              Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212956 Satelitteknologi                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Nesna                       SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
HINE 213051 Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen     o.i.   o.i.   Alle   Alle
HINE 213130 Barnehagelærerutdanning, deltid, Oppdal      Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213132 Barnehagelærerutdanning, deltid, samlingsbasert  Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213170 Engelsk                      Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213185 Idrett årsstudium Nesna              Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213189 Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana    Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213440 Idrett                       Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213453 Informasjonssystemer, Mo i Rana          Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213505 Kunst og håndverk                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213547 Grunnskolelærer 1-7, Nesna/ Helgeland       Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213604 Medieproduksjon og sosiale medier, Mo i Rana    Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213649 Idrett årsstudium Sydney/Nesna           Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213650 Idrett årsstudium Bali/Nesna            Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213651 Grunnskolelærer 5-10                Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213666 Naturfag                      Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213680 Samfunnsfag                    Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213777 Band                        Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Nord-                       SUPP        HOVED
Trøndelag                           ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
HINT 214050 Sykepleierutdanning, Levanger           42.8 144 38.3 51 43.6 285 40.0 115
HINT 214058 Sykepleierutdanning, Namsos            38.5 59  34.0 19 39.1 116 34.7 45
HINT 214060 Vernepleierutdanning, Namsos            37.0 13  Alle   39.5 43  28.0 2
HINT 214130 Barnehagelærarutdanning, Levanger         Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214164 Bedriftsøkonomi, Steinkjer             Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214185 Idrett, Levanger                  Alle   Alle   40.9 26  40.4 18
HINT 214240 Sosiologi, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214318 Revisjon, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214321 Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer    Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214323 Utmarksforvaltning, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214369 Økonomi og administrasjon, Steinkjer        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214388 Naturforvaltning, Steinkjer            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214396 Geografi, nettbasert, Steinkjer          Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214419 Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer       Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214421 Husdyrvelferd, Steinkjer              Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214430 Multimedieteknologi, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214440 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger  Alle   Alle   42.1 38  37.5 20
HINT 214516 Regnskap, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger   Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. tr. deltid Levanger Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214605 Friluftsliv, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214623 Engelsk, Levanger                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214639 Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger  o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HINT 214642 Kunst og håndverk, Levanger            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214649 Kroppsøving, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214667 Musikk, Levanger                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214673 Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer     34.6 10  30.8 3  34.6 14  30.8 6
HINT 214680 Samfunnsfag, Levanger               46.0 12  Alle   50.0 39  Alle
HINT 214696 Trafikklærerutdanning, Stjørdal          41.0 46      42.3 84
HINT 214749 Farmasiutdanning, Namsos              Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo og                      SUPP                       HOVED
Akershus                            ORD    FOR   IVMINO  ORDF   PRA    ORD    FOR   IVMINO  ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -----                        
HIOA 215003 Ingeniør, bygg                   47.7 80  Alle        39.8 16       47.7 106 Alle       40.6 19
HIOA 215004 Ingeniør, data                   Alle   Alle        Alle        44.3 32  Alle       Alle
HIOA 215005 Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi   Alle   Alle        Alle        36.6 3  Alle       Alle
HIOA 215009 Ingeniør, bioteknologi og kjemi          Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIOA 215012 Ingeniør, maskin                  49.2 76  Alle        39.9 10       49.2 108 Alle       40.0 14
HIOA 215050 Sykepleierutdanning, Pilestredet          43.3 628           33.0 96       44.1 1138          34.2 216
HIOA 215054 Sykepleierutdanning, Kjeller            42.8 394           32.9 58       43.4 663          33.8 109
HIOA 215055 Sykepleierutdanning, Sandvika           50.0 457           38.0 60       51.1 793          39.6 132
HIOA 215060 Vernepleierutdanning, fulltid, Kjeller       45.8 216           32.0 13       46.2 397          35.0 40
HIOA 215061 Vernepleierutdanning, deltid, Kjeller       43.5 147           Alle        43.6 235          Alle
HIOA 215063 Vernepleierutdanning, deltid, Sandvika       44.8 164           Alle        45.1 274          Alle
HIOA 215070 Barnevernspedagogutdanning, fulltid        50.4 526           43.7 188      50.4 1035          43.7 361
HIOA 215071 Barnevernspedagogutdanning, deltid         42.9 45                     42.9 60
HIOA 215080 Sosialt arbeid                   50.1 499           41.9 162      50.2 939          42.0 296
HIOA 215085 Arkiv og dokumentbehandling            46.2 35           Alle        46.5 90           Alle
HIOA 215105 Yrkesfagl.utd. i service og samferdsel       Alle                       Alle
HIOA 215106 Yrkesfagl.utd. i helse- og oppvekstfag, deltid   Alle                       Alle
HIOA 215109 Yrkesfagl.utd. i bygg og anleggsteknikk      Alle                       Alle
HIOA 215123 Yrkesfagl.utd. i helse- og oppvekstfag, fulltid  Alle                       Alle
HIOA 215124 Yrkesfagl.utd. i restaurant- og matfag       Alle                       Alle
HIOA 215126 Yrkesfagl.utd. i design- og håndverksfag      Alle                       Alle
HIOA 215127 Yrkesfagl.utd. i elektrofag            Alle                       Alle
HIOA 215129 Yrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod.      Alle                       Alle
HIOA 215130 Barnehagelærerutdanning, fulltid          40.6 120           Alle        41.6 263          Alle
HIOA 215131 Barnehagelærerutdanning, deltid          31.6 2            Alle        36.2 16           Alle
HIOA 215132 Barnehagelærerutdanning, deltid, Sandvika     o.i.             o.i.        Alle            Alle
HIOA 215138 Administrasjon og ledelse             49.4 327           41.7 106      51.3 1071          43.3 439
HIOA 215150 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk      38.0 9            Alle        40.4 23           Alle
HIOA 215162 Økonomi og ledelse, årsstudium, heltid       59.7 190           47.9 36       59.7 579          47.9 147
HIOA 215185 Kroppsøving og idrett, årsstudium         52.1 91           42.8 28       52.4 261          43.8 106
HIOA 215200 Kunst og design - studieretn. kunst og formidling 54.2 46           43.5 14       54.3 153          46.7 48
HIOA 215221 Tegnspråk, årsstudium               48.2 24           Alle        48.9 64           Alle
HIOA 215228 Yrkesfagl.utd. i service og samferdsel, Rogaland  Alle                       Alle
HIOA 215229 Yrkesfagl.utd. i elektrofag, Rogaland       Alle                       Alle
HIOA 215231 Yrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod, Rogaland Alle                       Alle
HIOA 215253 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid       60.8 158           38.1 4       60.9 390          39.0 22
HIOA 215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap        Alle             Alle        43.0 69           Alle
HIOA 215369 Økonomi og administrasjon/revisjon         52.0 358           44.3 161      52.1 876          44.4 393
HIOA 215395 Informasjonsteknologi               38.5 6            Alle        41.3 29           Alle
HIOA 215405 Produktdesign                   o.i.             o.i.        o.i.            o.i.
HIOA 215408 Samfunnsernæring                  51.2 73           40.9 22       52.6 255          43.6 96
HIOA 215439 Drama og teaterkommunikasjon            46.1 20           38.3 2       46.1 36           38.3 5
HIOA 215447 Idrett, friluftsliv og helse            46.4 111           40.0 39       47.0 302          40.7 118
HIOA 215449 Anvendt datateknologi               45.9 100           32.6 11       46.9 216          34.6 35
HIOA 215454 Journalistikk                   55.3 172      44.4 7  47.8 73  Alle   56.0 543      45.6 9  50.0 240 Alle
HIOA 215466 Tegnspråk og tolking                43.4 18           Alle        43.4 30           Alle
HIOA 215472 Kunst og design - studieretn. mote og produksjon  55.7 92           48.2 34       56.7 277          48.8 103
HIOA 215484 Utviklingsstudier                 39.5 13           Alle        41.3 40           Alle
HIOA 215547 Grunnskolelærerutd 1.-7. trinn           40.8 6            Alle        41.3 22           36.3 10
HIOA 215554 Prehospitalt arbeid - paramedic          53.4 111           38.9 26       53.4 146          38.9 32
HIOA 215562 Lærerutdanning for tospråklige lærere, deltid   Alle             Alle        Alle            Alle
HIOA 215601 Arkiv/dokumentbehandling, årsstudium, deltid    54.0 59           Alle        54.7 121          Alle
HIOA 215602 Design og komm. i digitale medier, deltid     53.4 88           Alle        54.1 203          Alle
HIOA 215603 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium  50.8 19           Alle        50.8 47           Alle
HIOA 215604 Medier og kommunikasjon, årsstudium        54.3 63           43.0 10       54.3 187          43.6 36
HIOA 215618 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium      50.4 17           37.7 1       50.8 64           40.4 11
HIOA 215651 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med norsk     45.4 20           37.4 6       46.1 38           38.8 14
HIOA 215655 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med engelsk    44.7 20           40.0 15       44.7 40           40.0 33
HIOA 215657 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med matematikk   44.1 13           38.8 10       47.6 52           41.8 33
HIOA 215691 Utviklingsstudier, årsstudium           46.8 36           36.7 7       48.5 124          38.4 18
HIOA 215696 Trafikklærerutdanning               52.0 107                     52.0 168
HIOA 215700 Ergoterapeututdanning               43.5 114           36.3 22       43.5 271          36.3 69
HIOA 215701 Radiografutdanning                 47.6 203           39.2 47       47.6 380          39.2 85
HIOA 215702 Bioingeniørutdanning                49.8 72           39.2 14       49.8 124          39.2 28
HIOA 215703 Fysioterapeututdanning               55.1 469           47.7 226      55.2 1159          47.7 565
HIOA 215705 Tannteknikerutdanning               36.5 1            Alle        36.5 2           Alle
HIOA 215706 Fysioterapeututdanning, mensendieck        52.8 195           44.9 91       52.8 441          44.9 204
HIOA 215749 Farmasiutdanning                  49.7 90           43.3 36       49.7 146          43.3 54
HIOA 215822 Ingeniør, energi og miljø             Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIOA 215848 Fotojournalistikk                 Alle             Alle        Alle            Alle
HIOA 215850 Medier og kommunikasjon              49.6 88           41.1 20       51.3 260          43.8 75
HIOA 215876 Læringspsyk. med vekt på adferdsanalyse      49.9 128           41.2 37       50.7 266          41.5 81
HIOA 215896 Facility Management                42.8 66           30.5 2       45.4 245          37.5 63
HIOA 215953 Yrkesfagl.utd. i bygg og anleggstekn., nettbasert Alle                       Alle
HIOA 215954 Yrkesfagl.utd. i elektrofag, nettbasert      Alle                       Alle
HIOA 215957 Yrkesfagl.utd. i service og samferdsel, nettbasert Alle                       Alle
HIOA 215958 Yrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod., nettb.  Alle                       Alle
HIOA 215959 Yrkesfagl.utd. i bygg og anleggstekn., Rogaland  Alle                       AlleHøgskulen i Sogn og                      SUPP             HOVED
Fjordane                            ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HISF 216005 Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk, Førde  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HISF 216050 Sykepleierutdanning, Førde, start høst       38.0 74      35.7 29  39.1 134      36.6 63
HISF 216052 Sykepleierutdanning, Førde, start vår       35.2 11      27.6 1  36.0 23       31.4 8
HISF 216060 Vernepleierutdanning                39.8 29      29.6 4  40.0 58       29.6 6
HISF 216070 Barnevernspedagogutdanning             37.5 23      32.0 5  38.2 57       34.2 18
HISF 216080 Sosialt arbeid                   40.8 54      38.1 23  40.8 102      38.1 48
HISF 216130 Barnehagelærerutdanning              Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216164 Bedriftsøkonomi                  42.8 4       31.0 3  42.8 17       34.7 9
HISF 216170 Engelsk                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216185 Idrett                       38.8 8       36.8 5  39.0 25       36.8 16
HISF 216242 Samfunnsfag                    Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216246 Jus                        43.2 23      40.1 14  43.2 64       40.6 39
HISF 216302 Friluftsliv                    37.1 1       29.6 1  38.8 5       29.6 1
HISF 216310 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur    39.9 9       Alle   39.9 14       Alle
HISF 216330 Reiselivsledelse                  Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216351 Ungdomssosiologi                  Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216368 Eiendomsmegling                  35.9 9       33.1 3  38.5 73       36.7 45
HISF 216369 Økonomi og administrasjon             Alle        Alle   38.0 39       35.8 24
HISF 216373 Naturfag                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216440 Idrett, fysisk aktivitet og helse         41.2 26      37.8 13  41.2 54       37.8 25
HISF 216469 Geologi og geofare                 44.5 11      40.6 3  44.5 17       40.6 7
HISF 216481 Historie                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216485 Idrett og kroppsøving               36.4 8       33.6 3  36.8 23       33.6 12
HISF 216526 Økonomi og jus                   Alle        Alle   36.6 13       35.0 7
HISF 216547 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216548 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. samling deltid   Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216651 Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn       Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216754 Reiseliv                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216822 Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø, Førde Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HISF 216835 Fornybar energi                  40.3 9       35.9 3  41.4 41       37.3 23
HISF 216927 Sosiologi - ungdomssosiologi            Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen Stord/Haugesund                   SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HSH 218002 Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218012 Ingeniør, maskin, Haugesund             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218047 Ingeniør, kvalitet og HMS, Haugesund        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218050 Sjukepleierutdanning, Stord             39.0 120      34.1 50  39.0 161      34.1 63
HSH 218056 Sjukepleierutdanning, Haugesund           39.3 132      33.8 49  39.3 183      33.8 71
HSH 218130 Barnehagelærerutdanning, Stord           Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218131 Barnehagelærerutd, deltid, nett- og samlingsbasert TRU        TRU    TRU         TRU
HSH 218157 Faglærerutdanning i musikk, Stord          Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218353 Nautikk (Sjøoffiser), Haugesund           45.7 42      34.2 5  45.8 88       36.4 19
HSH 218369 Økonomi og administrasjon, Haugesund        41.9 72      34.5 25  42.0 126      35.0 48
HSH 218505 Kunst og håndverk, årsstudium, Stord        Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218547 Grunnskolelærer 1-7, Stord             Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218623 Engelsk, årsstudium, Stord             Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218649 Idrett/Kroppsøving, årsstudium, Stord        36.5 11      33.1 7  36.5 13       33.1 9
HSH 218651 Grunnskolelærer 5-10, Stord             Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218667 Musikk, Stord                    Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218680 Samfunnsfag, Stord                 Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Sør-Trøndelag                   SUPP                       HOVED
                                ORD    FOR   INTK   ORDF   TKURK   ORD    FOR   INTK   ORDF   TKURK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -----                        
HIST 219003 Ingeniør, bygg                   54.0 133 Alle        46.8 39       54.0 224 Alle       46.8 78
HIST 219004 Ingeniør, data                   49.6 71  Alle        41.4 20       49.6 99  Alle       41.7 34
HIST 219005 Ingeniør, elektro og datateknikk          46.9 46  32.0 7       Alle        46.9 52  32.0 6      Alle
HIST 219009 Ingeniør, kjemi                  45.5 10  o.i.        Alle        45.5 12  o.i.       Alle
HIST 219012 Ingeniør, maskin                  53.6 87  Alle        41.3 11       53.6 137 Alle       41.5 23
HIST 219013 Ingeniør, materialteknologi            52.4 33  Alle        43.0 7       52.4 49  Alle       43.0 12
HIST 219016 Ingeniør, logistikk                45.5 12  Alle        Alle        46.7 20  Alle       Alle
HIST 219035 Økonomi og administrasjon             50.2 284           46.3 190      50.8 881          46.8 587
HIST 219050 Sykepleierutdanning                48.0 372           43.2 156      48.1 819          43.8 376
HIST 219060 Vernepleierutdanning                44.0 117           34.1 20       44.3 258          35.7 61
HIST 219070 Barnevernspedagogutdanning             44.2 131           40.4 57       44.2 306          40.4 149
HIST 219080 Sosionomutdanning                 49.8 149      Alle   41.6 59       49.8 358      32.8 1  42.5 162
HIST 219163 Kjemi og bioteknologi               47.8 13           47.1 7       51.8 43           50.8 30
HIST 219200 Utøvende tradisjonelt bygghåndverk         TRU             TRU         TRU             TRU
HIST 219221 Tegnspråk                     Alle             Alle        49.1 35           31.5 2
HIST 219287 Informatikk med spes. i info.behandling      Alle             o.i.        Alle            o.i.
HIST 219318 Regnskap og revisjon                51.2 76           45.2 38       51.2 207          46.0 126
HIST 219346 Matteknologi                    Alle             Alle   o.i.   Alle            Alle   o.i.
HIST 219374 Informatikk med spes. i drift av datasystemer   43.2 17           Alle        43.2 24           Alle
HIST 219422 IT-støttet bedriftsutvikling            44.7 60           35.9 13       44.7 110          35.9 24
HIST 219466 Tegnspråk og tolking                Alle             Alle        Alle            Alle
HIST 219547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn            Alle             Alle        Alle            Alle
HIST 219548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag       Alle             Alle        Alle            Alle
HIST 219655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag       37.2 3            40.2 3       37.2 3           40.2 3
HIST 219657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk     40.8 13           41.3 11       40.8 26           41.3 24
HIST 219658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk        Alle             Alle        38.7 6           40.0 6
HIST 219700 Ergoterapeututdanning               38.1 22           Alle        40.4 117          32.9 26
HIST 219701 Radiografutdanning                 43.2 77           37.8 22       43.5 180          39.0 59
HIST 219702 Bioingeniørutdanning                44.8 14           38.3 4       44.8 45           40.9 24
HIST 219703 Fysioterapeututdanning               56.1 292           50.4 157      56.1 762          50.4 423
HIST 219704 Audiografutdanning                 33.6 8            Alle        34.3 11           Alle
HIST 219822 Ingeniør, fornybar energi             53.8 65  Alle        48.2 22       54.5 133 Alle       48.8 56Høgskolen i Telemark                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HIT 220003 Ingeniør bygg - Byggdesign, Porsgrunn        39.4 3  Alle   Alle   39.4 5  Alle   Alle
HIT 220006 Ingeniør elektro - Elkraftteknikk, Porsgrunn    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220012 Ingeniør maskin - Maskinteknisk design, Porsgrunn  42.5 1  Alle   Alle   42.5 2  Alle   Alle
HIT 220033 Ingeniør bygg - Plan og infrastruktur, Porsgrunn  41.9 1  o.i.   Alle   41.9 2  o.i.   Alle
HIT 220035 Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø         o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220050 Sykepleierutdanning, Porsgrunn           43.0 191      36.7 39  43.0 290      36.7 80
HIT 220051 Sykepleierutdanning, deltid, 4 år, Porsgrunn    41.5 109      Alle   41.5 138      Alle
HIT 220060 Vernepleierutdanning, Porsgrunn           45.0 107      31.7 7  45.0 192      31.7 13
HIT 220070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn, Porsgrunn   44.7 112      34.8 24  44.7 194      35.4 41
HIT 220090 Ingeniør elektro - Inform & automa, Porsgrunn    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220130 Barnehagelærerutdanning, Notodden          o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220131 Barnehagelærer, deltid - samling, Notodden     Alle        Alle   43.7 41       Alle
HIT 220133 Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn         o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden   Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220150 Faglærer i formgiving, kunst og håndverk, Notodden Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220164 Bedriftsøkonomi, Bø                 o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220167 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn             30.0 1       Alle   35.0 9       Alle
HIT 220170 Engelsk, Bø                     Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220172 Friluftsliv, kultur og naturveil, årsstudium, Bø  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220179 Historie, Bø                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220185 Idrett, Bø                     Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220187 Informasjonsbehandling, Bø             Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220210 Norsk, Bø                      Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220302 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø     Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220308 Kulturledelse, Bø                  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220317 Turisme og ledelse, Bø               o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220318 Regnskap og revisjon, Bø              o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220359 Internasjonal markedsføring, Bø           32.1 3       33.7 2  32.1 8       33.7 7
HIT 220366 Idehistorie, deltid, nettbasert, Bø         Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220368 Eiendomsmegling, Bø                 42.3 55      38.2 31  42.8 149      38.3 87
HIT 220369 Økonomi og administrasjon, Bø            Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220388 Økologi og naturressurser, Bø            Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220395 Informatikk, Bø                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220412 Informasjonsbehandling, nettbasert         41.0 16      o.i.   41.4 24       o.i.
HIT 220440 Idrettsvitenskap, Bø                32.4 1       33.5 1  33.7 7       33.5 6
HIT 220441 Visuelle kunstfag og design, Notodden        Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220442 Folkekunst, Rauland                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220443 Folkemusikk, Rauland                Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220447 Natur, miljø og friluftsliv, Bø           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220448 Forurensing og miljø, Bø              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220449 Informasjonssystemer, Bø              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220481 Historiske fag, Bø                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220505 Leire – kunst og design 1, Notodden         Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220532 Tre m/metall - kunst, håndverk og design, Notodden Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden        Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, nettbasert       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert     Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220602 Digital mediedesign, nettbasert           Alle        Alle   43.7 10       Alle
HIT 220605 Natur og miljø, Bø                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220613 Historie, deltid, nett- og samlingsbasert, Bø    Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220622 Engelsk, deltid, nett- og samlingsbasert, Bø    Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220628 Folkekunst, årsstudium, Rauland           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220629 Folkemusikk årsstudium, Rauland           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220630 Kunst og håndverk, Notodden             Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220637 Tegning - bilde, Notodden              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220649 Kroppsøving og idrettsfag, Notodden         Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220655 Grunnskolelærer 5.-10. Notodden og desentralisert  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, nettbasert      o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220662 Naturfag, nettbasert                o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220672 Norsk, deltid, nett og samlingsbasert, Bø      41.4 4       Alle   41.4 6       Alle
HIT 220676 Spesialpedagogikk - grunnutd, Notodden       Alle        Alle   45.6 31       Alle
HIT 220688 Ingeniør kjemi - Gass- og energitekn, Porsgrunn   41.4 2  Alle   Alle   41.4 4  Alle   Alle
HIT 220853 Spesialpedagogikk, Notodden             42.9 17      Alle   43.9 29       Alle
HIT 220895 Innovasjon og entreprenørskap, Bø          o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220912 Spansk, Bø                     Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220921 Språk og litteratur, Bø               Alle        Alle   Alle        AlleHøgskulen i Volda                       SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HVO 223070 Sosialt arbeid, barnevernspedagog          36.9 16  26.8 1       36.9 37  26.8 2
HVO 223080 Sosialt arbeid, sosionom              38.5 24  29.6 4       38.5 48  29.6 5
HVO 223130 Barnehagelærarutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223131 Barnehagelærarutdanning, deltid           Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223150 Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223157 Faglærarutdanning i musikk             TRU    TRU        TRU    TRU
HVO 223170 Engelsk, deltid, års                Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223179 Historie årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223196 Religion, livssyn og etikk (RLE)          Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223210 Norsk (nordisk)                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223211 Norsk (nordisk), deltid               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223285 Samfunnsvitskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223430 Media, IKT og design                Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223437 Musikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223439 Drama/teater                    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223440 Friluftsliv                     Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223446 Matkultur og helse                 47.0 6  Alle        48.5 20  Alle
HVO 223451 Animasjon                      44.5 2  Alle        44.5 2  Alle
HVO 223452 Planlegging og administrasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223453 PR, kommunikasjon og media             Alle   Alle        43.6 24  42.3 16
HVO 223454 Journalistikk                    50.0 56  47.6 36 Alle   50.0 155 47.6 99  Alle
HVO 223472 Kunst og handverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223482 Religion og språk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223485 Idrett                       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223547 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223548 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn, deltid    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223605 Friluftsliv, årsstudium               53.7 16  42.6 4       54.9 33  42.8 10
HVO 223618 Drama/teater, årsstudium              Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223623 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223630 Kunst og handverk årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223649 Idrett, årsstudium                 34.9 4  31.7 2       41.1 20  34.6 10
HVO 223651 Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223663 Mediekunnskap                    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223667 Musikk årsstudium                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223676 Digital kompetanse i læring             Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223891 Språk og litteratur                 Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HIØ 224003 Ingeniør, bygg, Fredrikstad             45.2 15  Alle   Alle   45.2 20  Alle   Alle
HIØ 224004 Ingeniør, data, Halden               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224005 Ingeniør, elektro, Fredrikstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224009 Ingeniør, kjemi, Fredrikstad            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224012 Ingeniør, maskin, Fredrikstad            42.6 3  Alle   Alle   42.6 5  Alle   Alle
HIØ 224035 Økonomi og administrasjon, Halden          38.3 35      33.3 4  40.8 97       33.8 27
HIØ 224050 Sykepleierutdanning, Fredrikstad          43.1 289      36.7 77  43.1 464      36.7 145
HIØ 224060 Vernepleierutdanning, Fredrikstad          44.0 148      34.6 22  44.0 253      34.6 44
HIØ 224070 Barnevern, Fredrikstad               44.0 171      38.6 60  44.2 307      38.8 113
HIØ 224080 Sosialt arbeid, Fredrikstad             47.3 188      40.0 62  48.0 353      40.0 120
HIØ 224130 Barnehagelærerutdanning, Halden           37.2 33      Alle   37.3 38       Alle
HIØ 224131 Barnehagelærerutdanning, deltid, Halden       Alle        Alle   32.0 3       Alle
HIØ 224170 Engelsk, Halden                   Alle        Alle   42.3 23       Alle
HIØ 224210 Norsk, Halden                    42.3 6       Alle   45.3 16       Alle
HIØ 224238 Statsvitenskap, Halden               Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224244 Tysk, Halden                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224270 Informatikk: design/utvikl. av IT-systemer, Halden Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224318 Regnskap og revisjon, Halden            37.8 19      Alle   44.2 55       31.3 5
HIØ 224398 Bedriftsøkonomi, Halden               38.0 9       Alle   46.1 61       31.6 7
HIØ 224453 Informasjonssystemer, Halden            36.5 9       30.7 2  36.5 20       30.7 3
HIØ 224455 Internasjonal kommunikasjon, Halden         Alle        Alle   40.4 19       Alle
HIØ 224474 Samfunn, språk og kultur, Halden          Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224505 Kunst og håndverk, Halden              47.2 7       36.0 1  48.2 22       38.1 4
HIØ 224547 Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, Halden    Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224610 Fransk, Halden                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224620 Informasjonsteknologi, Halden            40.9 6       Alle   42.4 15       Alle
HIØ 224626 Religion, livssyn og etikk, Halden         45.0 8       32.0 1  45.3 24       34.5 4
HIØ 224649 Kroppsøving og idrett, Halden            44.3 47      42.3 27  44.6 87       42.3 48
HIØ 224651 Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, Halden   40.0 5       41.4 4  40.0 10       41.4 8
HIØ 224661 Matematikk, Halden                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224666 Naturfag, Halden                  Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224667 Musikk, Halden                   Alle        Alle   45.0 8       Alle
HIØ 224680 Samfunnsfag, Halden                 40.0 3       Alle   44.6 24       31.2 2
HIØ 224702 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad          44.5 13      Alle   45.3 28       33.7 2
HIØ 224824 Ingeniør, industriell design, Fredrikstad      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224845 Digital medieproduksjon, Halden           Alle        Alle   35.7 18       29.2 3
HIØ 224895 Innovasjon og prosjektledelse, Fredrikstad     39.2 19      32.5 2  41.0 55       35.9 13
HIØ 224900 Arbeids- og velferdsfag, Fredrikstad        40.7 37      Alle   42.2 69       30.0 2
HIØ 224912 Spansk, Halden                   39.6 2       Alle   46.0 11       AlleHøgskolen i Ålesund                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
HIÅ 225003 Ingeniør, bygg                   41.5 1  o.i.   Alle   Alle   o.i.   Alle
HIÅ 225004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225006 Ingeniør, elkraftsystemer              Alle   o.i.   o.i.   Alle   o.i.   o.i.
HIÅ 225017 Ingeniør, automatiseringsteknikk          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225045 Ingeniør, produkt- og systemdesign         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225050 Sykepleierutdanning                 37.1 82      29.6 12  38.8 191      34.5 62
HIÅ 225160 Shippingledelse                   51.0 27      37.6 7  51.0 56       37.6 14
HIÅ 225162 Økonomi og ledelse                 48.6 49      37.3 19  49.6 111      37.9 42
HIÅ 225184 Medisinsk og marint årsstudium           Alle        Alle   Alle        Alle
HIÅ 225298 Biomarin innovasjon                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIÅ 225353 Maritim utdanning, nautikk             48.0 52      42.1 16  51.8 117      43.5 39
HIÅ 225359 Markedsføring og ledelse              39.6 51      38.2 27  40.8 139      39.5 81
HIÅ 225369 Økonomi og administrasjon              41.9 66      39.3 30  41.9 104      39.3 53
HIÅ 225427 Bioteknologi                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIÅ 225432 Shipping management                 43.9 51      37.2 22  45.7 146      39.6 73
HIÅ 225699 Ingeniør, skipsdesign                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225702 Bioingeniør                     Alle        Alle   Alle        AlleHøyskolen Diakonova                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
HD 232050 Sykepleierutdanning                 44.5 253 33.8 35 44.5 403 34.2 75Lovisenberg diakonale                     SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
LDH 230050 Sykepleierutdanning                 48.6 373 39.0 95 48.8 652 40.0 172Misjonshøgskolen                        SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
MHS 256196 Kristendomskunnskap/RLE               Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256214 Bibeloversettelse                  Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.     Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256474 Samfunn                       Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256680 Samfunnsfag                     Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256902 Religion, kultur og globalisering          Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256955 Kristendom, ledelse og menighetsutvikling      Alle   Alle   Alle   AlleNLA Høgskolen                         SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
NLA 254086 Kommunikasjon, livssyn og medier, Kr.sand      Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254087 Kommunikasjon, livssyn,kristen apolog,Kr.sand    Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254088 Kommunikasjon, livssyn,kristen apolog,års,Kr.sand  Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254130 Barnehagelærer, Bergen               Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254162 Menighet og ledelse, Oslo              Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254177 Kommunikasjonsarbeid, Kr.sand            Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254195 Praktisk teologi og ledelse, årsstudium, Bergen   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254196 Religion, livssyn,etikk, RLE,år Bergen       Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254220 Pedagogikk, årsstudium, Bergen           Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254329 Kristendom, Oslo                  Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254418 Interkulturell forståelse,vekt LatinAmerika,Bergen Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254454 Journalistikk, radio- og fjernsynslinje, Kr.sand  Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle   o.i.
NLA 254470 Økonomi og administrasjon, Oslo           Alle   Alle        36.4 40  33.9 24
NLA 254480 Teologi, Bergen                   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Bergen         Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254604 Mediekommunikasjon, radio-/fjernsynslinje, Kr.sand Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254626 Praktisk teologi og ledelse, Bergen         Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254642 Kunst og håndverk, Bergen              Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Bergen        Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/kr.øving+RLE,Bergen Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254667 Musikk, Bergen                   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254717 Interkulturell forståelse,vekt på Norge, Bergen   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254789 Interkulturell kommunikasjon, årsstudium, Kr.sand  Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254791 Interkulturell forståelse,vekt på Øst-Asia, Bergen Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254849 Journalistikk, avis- og nettavislinje, Kr.sand   Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle   o.i.
NLA 254850 Interkulturell kommunikasjon og medier, Kr.sand   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254851 Kommunikasjon og medier, Kr.sand          Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254852 Pedagogikk, Bergen                 Alle   Alle        31.1 2  Alle
NLA 254902 Interkulturell forståelse,vekt Øst-Afrika, Bergen  Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254929 Religion og kultur, Bergen             Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254936 Teologi og ledelse, Oslo              Alle   Alle        Alle   AlleNorges Handelshøyskole                     SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
NHH 191345 Siviløkonomutdanningen               56.2 598 53.0 503 56.2 1521 53.0 1246Norges idrettshøgskole                     SUPP                  HOVED
                                ORD    MILK   NIFK   ORDF   ORD    MILK   NIFK   ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------                                
NIH 150172 Friluftsliv                     48.6 37           38.9 10  48.6 107           40.4 45
NIH 150440 Idrettsvitenskap                  52.8 362 o.i.   o.i.   47.3 207 52.8 938 o.i.   o.i.   47.3 539
NIH 150649 Idrett og samfunn                  49.3 108           43.2 49  49.3 264           43.4 148Norges miljø- og                        SUPP             HOVED
biovitenskapelige                       ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
universitet
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
NMBU 192199 Grunnstudium                    52.5 72  49.9 34      53.0 157 50.8 85
NMBU 192230 Eiendom                      48.0 42  41.6 24      48.0 116 42.2 54
NMBU 192233 Frie realfag                    53.8 11  47.2 6       53.8 27  47.2 19
NMBU 192299 Bioteknologi                    46.0 11  46.4 11      47.3 50  48.0 41
NMBU 192310 Landskapsingeniør                 50.5 48  43.2 16      51.6 112 44.0 39
NMBU 192321 Husdyrvitenskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
NMBU 192322 Skogfag                      Alle   Alle        Alle   Alle
NMBU 192327 Biologi                      43.3 2  43.1 2       43.3 12  43.1 10
NMBU 192332 Kjemi                       Alle   Alle        Alle   Alle
NMBU 192369 Økonomi og administrasjon             47.0 115 43.7 78      47.0 316 44.0 205
NMBU 192377 Miljø og naturressurser              Alle   Alle        44.6 5  43.1 4
NMBU 192388 Økologi og naturforvaltning            Alle   Alle        Alle   Alle
NMBU 192406 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering   47.5 9  38.8 2       47.5 15  38.8 4
NMBU 192468 Samfunnsøkonomi                  47.0 41  41.5 19      47.0 118 41.7 63
NMBU 192484 Internasjonale miljø- og utviklingsstudier     44.6 17  43.5 6       46.7 62  44.8 32
NMBU 192544 Hestefag                      Alle   Alle        Alle   Alle
NMBU 192732 Landskapsarkitektur                55.9 105 47.4 48      56.2 250 48.3 116
NMBU 192759 Byggeteknikk og arkitektur             53.3 50  48.7 24      53.9 120 49.0 70
NMBU 192766 Maskin-, prosess- og produktutvikling       51.8 36  48.5 16      52.3 65  48.6 32
NMBU 192767 Industriell økonomi                55.4 46  52.2 29      55.4 118 52.2 74
NMBU 192772 Veterinærstudiet, Oslo               63.0 224 54.0 120 57.3 1  63.0 412 54.2 236 57.3 1
NMBU 192780 Dyrepleierutdanning, Oslo             56.3 219 47.6 99      56.3 536 47.6 229
NMBU 192783 Kjemi og bioteknologi               48.8 5  47.3 2       51.2 30  49.6 23
NMBU 192784 Miljøfysikk og fornybar energi           55.2 38  51.1 21      55.2 95  52.0 61
NMBU 192809 Vann- og miljøteknikk               51.6 18  40.8 3       51.7 33  46.3 10
NMBU 192813 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master  Alle   Alle        Alle   Alle
NMBU 192835 Fornybar energi                  50.6 60  47.0 29      51.0 154 47.4 80
NMBU 192842 Plantevitenskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
NMBU 192843 Lektorutdanning i realfag             Alle   Alle        45.8 15  46.9 15
NMBU 192857 Energi- og miljøfysikk               53.4 24  49.6 16      53.4 54  49.6 38
NMBU 192864 Matvitenskap og ernæring              Alle   Alle        46.4 17  45.3 9
NMBU 192949 By- og regionplanlegging              50.8 40  43.7 22      51.3 104 43.8 50Norges teknisk-                        SUPP             HOVED
naturvitenskapelige                      ORD    JNTNUK  ORDF   ORD    JNTNUK  ORDF
universitet
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
NTNU 194104 Afrikastudier, årsstudium             Alle        Alle   49.8 26       44.3 11
NTNU 194109 Yrkesfaglærerutd. bygg- og anleggsteknikk     Alle             Alle
NTNU 194123 Yrkesfaglærerutdanning helse- og oppvekstfag    Alle             Alle
NTNU 194124 Yrkesfaglærerutdanning, Resturant og matfag    Alle             Alle
NTNU 194127 Yrkesfaglærerutdanning Elektrofag         Alle             Alle
NTNU 194129 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod Alle             Alle
NTNU 194136 Medievitenskap, årsstudium             44.8 16      37.7 5  45.2 39       37.8 15
NTNU 194170 Engelsk, årsstudium                47.6 34      41.7 18  48.5 112      42.0 58
NTNU 194171 Rådgiving og voksnes læring            39.5 4       Alle   46.0 24       Alle
NTNU 194174 Fransk, årsstudium                 o.i.        o.i.   Alle        Alle
NTNU 194179 Historie, årsstudium                44.0 32      36.7 7  44.9 79       36.9 29
NTNU 194184 Biologi og kjemi                  57.8 29      52.9 20  57.8 73       52.9 54
NTNU 194200 Kunsthistorie                   Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194205 Matematiske fag, årsstudium            53.8 41      49.8 31  53.8 75       49.8 53
NTNU 194210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium      o.i.        o.i.   Alle        Alle
NTNU 194220 Pedagogikk, årsstudium               49.3 82      37.8 15  51.3 230      38.6 55
NTNU 194222 Likestilling og mangfold              o.i.        o.i.   Alle        Alle
NTNU 194238 Statsvitenskap, årsstudium             43.1 13      44.0 8  51.4 74       46.4 42
NTNU 194239 Samfunnsøkonomi, årsstudium            48.9 33      40.9 18  53.0 163      44.6 88
NTNU 194240 Sosiologi, årsstudium               44.5 43      42.4 30  48.2 139      44.5 83
NTNU 194242 Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)  o.i.        o.i.   Alle        Alle
NTNU 194244 Tysk, årsstudium                  o.i.        o.i.   Alle        Alle
NTNU 194262 Filmvitenskap, årsstudium             o.i.        o.i.   Alle        Alle
NTNU 194272 Kunsthistorie, årsstudium             Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194284 Geografi, årsstudium                43.1 18      39.3 5  50.9 52       39.3 11
NTNU 194285 Samfunnskunnskap                  45.8 15      33.1 2  48.3 64       38.8 19
NTNU 194294 Latin                       o.i.        o.i.   Alle        Alle
NTNU 194324 Emnestudier samfunnsvitenskap           50.4 30      Alle   51.3 61       Alle
NTNU 194327 Biologi                      50.3 39      47.7 21  50.3 92       47.7 62
NTNU 194366 Filosofi, årsstudium                41.2 10      41.9 4  43.0 41       41.9 15
NTNU 194367 Sosialantropologi, årsstudium           42.8 9       37.0 3  46.9 52       41.5 26
NTNU 194395 Informatikk                    47.2 84      46.3 51  47.2 155      46.3 99
NTNU 194437 Musikkvitenskap                  Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194438 Geografi                      41.8 11      35.0 4  41.8 20       36.9 8
NTNU 194439 Drama og teater                  Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194440 Bevegelsesvitenskap                46.5 81      41.8 37  46.5 212      42.5 123
NTNU 194456 Allmenn litteraturvitenskap            Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194459 Antikkens kultur                  Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194476 Musikkteknologi                  45.6 8       Alle   45.6 7       Alle
NTNU 194478 Arkeologi                     Alle        Alle   39.7 23       33.5 6
NTNU 194479 Filosofi                      Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194481 Historie                      40.0 17      35.0 6  40.0 29       35.0 10
NTNU 194486 Samfunns- og idrettsvitenskap           44.6 53      40.1 22  45.5 163      41.9 93
NTNU 194615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium      o.i.        o.i.   Alle        Alle
NTNU 194626 Kristendomsk. med religions- og livssynskunnskap  o.i.        o.i.   Alle        Alle
NTNU 194645 Film- og medievitenskap, årsstudium        40.8 5       37.5 2  43.1 23       37.5 13
NTNU 194646 Film- og videoproduksjon              50.8 59      48.0 37  50.8 172      48.0 114
NTNU 194649 Kroppsøving og idrett               58.0 61      48.8 30  58.2 204      50.2 99
NTNU 194684 Lektorutdanning i historie             53.9 62      48.5 42  54.3 138      49.6 105
NTNU 194685 Lektorutdanning språkfag/engelsk          49.7 45      47.6 38  49.7 82       47.8 70
NTNU 194686 Lektorutdanning språkfag/fransk          Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194687 Lektorutdanning språkfag/nordisk          45.8 10      44.7 4  45.8 13       44.7 8
NTNU 194689 Lektorutdanning språkfag/tysk           Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194715 Emnestudie humanistiske fag, årsstudium      51.8 14      Alle   55.6 44       Alle
NTNU 194740 Medisin                      67.1 638      60.2 351 67.1 1203      60.2 684
NTNU 194752 Psykologi, årsstudium               49.8 260      47.7 177 49.9 701      47.7 451
NTNU 194755 Materialteknologi                 55.1 119      53.6 94  55.1 205      53.6 166
NTNU 194756 Arkitektur                     56.9 155      53.0 115 56.9 315      53.0 237
NTNU 194757 Petroleumsfag                   58.8 161      56.9 121 58.8 331      56.9 261
NTNU 194759 Bygg- og miljøteknikk               55.8 235      54.0 180 55.8 436      54.0 333
NTNU 194760 Datateknologi                   55.1 174 54.7 19 54.4 141 55.1 314 54.7 30  54.4 262
NTNU 194761 Elektronisk systemdesign og innovasjon       54.3 150      52.8 114 54.3 250      52.8 197
NTNU 194763 Fysikk og matematikk                57.3 103      58.6 85  57.3 195      58.6 169
NTNU 194764 Industriell kjemi og bioteknologi         53.8 102      52.8 77  53.8 171      52.8 131
NTNU 194765 Marin teknikk                   56.4 171      55.4 129 56.4 341      55.4 267
NTNU 194766 Produktutvikling og produksjon           56.3 179      54.9 143 56.3 338      54.9 272
NTNU 194767 Industriell økonomi og teknologiledelse      63.5 322      60.2 272 63.5 652      60.2 534
NTNU 194768 Industriell design                 57.9 68      54.1 55  58.0 130      54.1 105
NTNU 194769 Energi og miljø                  56.0 191      56.3 153 56.0 388      56.3 319
NTNU 194770 Kommunikasjonsteknologi              54.5 93  56.6 20 52.9 73  54.5 178 56.6 42  52.9 148
NTNU 194777 Musikkvitenskap, årsstudium            Alle        Alle   45.9 5       45.9 2
NTNU 194786 Europastudier med fremmedspråk, spansk       Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194793 Europastudier med fremmedspråk, fransk       Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194795 Europastudier med fremmedspråk, tysk        Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194796 Drama og teater, årsstudium            48.7 14      44.2 6  48.7 33       44.2 14
NTNU 194798 Kybernetikk og robotikk              55.8 205      55.3 167 55.8 401      55.3 330
NTNU 194818 Samfunnsøkonomi, master              47.8 26      46.0 21  50.4 102      49.8 77
NTNU 194843 Lektorutdanning i realfag             51.4 27      50.7 23  51.4 65       50.7 55
NTNU 194847 Filmvitenskap                   Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194851 Medievitenskap                   35.9 9       37.1 4  35.9 20       37.1 12
NTNU 194852 Pedagogikk                     43.5 49      34.6 13  43.6 92       36.3 29
NTNU 194855 Bioteknologi                    54.2 60      53.6 50  54.2 165      53.6 143
NTNU 194857 Fysikk                       53.8 39      53.2 29  53.8 82       53.2 62
NTNU 194859 Geologi                      55.6 63      50.1 41  55.7 120      50.4 84
NTNU 194860 Kjemi                       50.2 34      50.4 26  50.2 59       50.4 45
NTNU 194862 Matematiske fag                  53.0 31      53.2 24  53.0 65       53.2 49
NTNU 194868 Afrikastudier                   Alle        Alle   37.1 6       38.8 4
NTNU 194870 Europastudier med fremmedspråk, engelsk      Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194875 Politisk økonomi                  46.1 18      39.2 7  46.8 75       42.2 48
NTNU 194876 Psykologi                     50.4 235      46.8 150 50.6 626      46.9 402
NTNU 194879 Sosialantropologi                 Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194880 Sosiologi                     41.4 37      40.0 19  41.7 101      40.1 59
NTNU 194881 Statsvitskap                    46.6 51      44.2 33  46.6 150      44.7 99
NTNU 194887 Engelsk                      37.5 4       38.6 3  37.9 9       38.6 6
NTNU 194888 Fransk                       Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194889 Nordisk språk og litteratur            Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194890 Tysk                        o.i.        o.i.   Alle        Alle
NTNU 194898 Samfunnsøkonomi                  48.1 86      42.5 49  48.3 358      44.3 234
NTNU 194904 Kulturminneforvaltning               o.i.        o.i.   Alle        Alle
NTNU 194905 Ingeniørvitenskap og IKT              54.4 84      54.4 73  54.4 156      54.4 135
NTNU 194910 Religionsvitenskap, årsstudium           37.7 1       Alle   45.4 16       Alle
NTNU 194912 Spansk                       45.6 4       Alle   45.6 16       Alle
NTNU 194929 Religionsvitenskap                 Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194930 Fonetikk                      Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194932 Klassiske fag                   Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194934 Lektorutdanning i geografi             51.4 17      46.9 10  51.4 38       47.6 28
NTNU 194937 Nanoteknologi                   62.8 87      61.8 75  62.8 176      61.8 149
NTNU 194941 Psykologi, profesjonsstudiet            63.9 545      54.9 279 63.9 1215      55.7 663
NTNU 194945 Lektorutdanning i samfunnsfag           54.4 61      50.2 46  54.4 138      50.2 108
NTNU 194946 Tekniske geofag                  56.6 53      54.9 39  56.6 105      54.9 83
NTNU 194954 Norsk som andrespråk                Alle        o.i.   Alle        o.i.Noroff University                       SUPP        HOVED
College                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
NOROFF 259178 Interactive Media Games, nettbasert       Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259183 Interactive Media Animation, nettbasert     Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259197 Digital Forensics                Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259198 Digital Forensics, nettbasert          Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259451 Interactive Media Animation           Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259673 Interactive Media Games             Alle   Alle   Alle   AllePolitihøgskolen                        SUPP   HOVED
                                ORD    ORD
-------------------------------------------------------------- --------- --------                                                             
PHS 233679 Politiutdanning, Stavern              46.1 209 46.4 341
PHS 233681 Politiutdanning, Oslo                47.8 254 48.4 431
PHS 233682 Politiutdanning, Bodø                43.5 161 44.2 231
PHS 233683 Politiutdanning, Kongsvinger            44.6 197 45.0 308Sámi allaskuvla / Sámi                     SUPP        HOVED
University College                       ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
SA/SH 231547 Samisk grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn    Alle   Alle   Alle   Alle
SA/SH 231651 Samisk grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn   Alle   Alle   Alle   AlleUiT Norges arktiske                      SUPP                                     HOVED
universitet                          ORD    FOR   NN    NNF    NTF    NTFF   ORDF   SAMISK  ORD    FOR  NN    NNF   NTF   NTFF  ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- ----- -------- ------- ------- ------ -------- ------
UIT 186002 Ingeniør, Sikkerhet og miljø, Tromsø        o.i.   o.i.                       o.i.       Alle   Alle                 Alle
UIT 186003 Ingeniør, Arktiske anlegg, Alta           Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                 Alle
UIT 186017 Ingeniør, Automasjon, Tromsø            o.i.   o.i.                       o.i.       Alle   Alle                 Alle
UIT 186018 Ingeniør, Prosess/gassteknologi, Tromsø       48.6 20  Alle                       43.0 8      49.2 43  Alle                 44.4 20
UIT 186049 Ingeniør, Nautikk, Tromsø              Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                 Alle
UIT 186050 Sykepleierutdanning, Tromsø             52.2 184      47.3 94  38.5 33            44.6 71 o.i.   53.3 394    49.3 149 40.7 66        44.9 180 o.i.
UIT 186051 Sykepleierutdanning, Hammerfest           o.i.        o.i.   o.i.             o.i.   o.i.   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186070 Barnevern, Alta                   Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186071 Barnevern, deltid, Kirkenes             Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186080 Sosialt arbeid, Alta                o.i.                            o.i.       Alle                      Alle
UIT 186081 Sosialt arbeid, deltid, Tromsø           40.4 16                          Alle       48.8 76                     Alle
UIT 186083 Lærerutdanning 5.-10. trinn, Tromsø         Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186084 Lærerutdanning 1.-7. trinn, Tromsø         Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186130 Barnehagelærerutdanning, Tromsø           Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186131 Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert, Alta    Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186132 Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert, Tromsø   Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186164 Bedriftsøkonomi, nettbasert             o.i.                            o.i.       Alle                      Alle
UIT 186170 Engelsk, Tromsø                   Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186179 Historie, årsstudium, Tromsø            Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186185 Idrett, årsstudium, Tromsø             Alle                            Alle       44.9 30                     37.2 16
UIT 186205 Matematikk, Tromsø                 Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186211 Nordisk, Tromsø                   Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186222 Kjønnsstudier, Tromsø                Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186235 Nordsamisk som fremmedspråk, Tromsø         Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186242 Samfunnsfag, Alta                  Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186299 Bioteknologi, Tromsø                Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186301 Matematikk og finans, Tromsø            Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186302 Arktisk friluftsliv, Alta              o.i.                            o.i.       Alle                      Alle
UIT 186327 Biologi, klima og miljø, Tromsø           Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186331 Fiskeri- og havbruksvitenskap, Tromsø        o.i.                            o.i.   o.i.   Alle                      Alle   Alle
UIT 186369 Økonomi og administrasjon, Tromsø          43.7 63                          40.0 30      43.7 165                    40.0 86
UIT 186395 Informatikk, Tromsø                 Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186404 Drama og teater, Tromsø               Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186427 Biomedisin, Tromsø                 Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186440 Idrett og friluftsliv, Alta             Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186446 Mat og helse, samlingsbasert, Alta         Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186467 Arktisk forurensningsbiologi og forvaltning,Tromsø Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186468 Økonomi og administrasjon, Alta           o.i.                            o.i.       Alle                      Alle
UIT 186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Tromsø   Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186475 Kunstvitenskap, Tromsø               Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186478 Arkeologi, Tromsø                  Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186479 Filosofi, Tromsø                  Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186481 Historie, Tromsø                  Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186482 Religionsvitenskap, Tromsø             Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186483 Russlandsstudier, Tromsø              Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186485 Idrett, Alta                    Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186486 Idrett, Tromsø                   o.i.                            o.i.       Alle                      Alle
UIT 186563 Barnevern, deltid, Tromsø              40.3 18                          Alle       46.0 84                     31.3 5
UIT 186566 Lærerutdanning 1.-7. trinn, Alta          Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186605 Friluftsliv, Alta                  Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186615 Allmenn litteraturvitenskap, Tromsø         Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186644 Luftfartsfag, Tromsø                o.i.                            o.i.       o.i.                      o.i.
UIT 186649 Idrett, årsstudium, Alta              Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186664 Ledelse, nettbasert                 Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186700 Ergoterapeututdanning, Tromsø            47.2 14      Alle   Alle             42.1 7  o.i.   49.3 66     42.1 19 36.1 7         43.3 25 o.i.
UIT 186701 Radiografutdanning, Tromsø             39.5 6       Alle   Alle             33.8 1  o.i.   42.1 39     Alle   Alle          38.6 8  o.i.
UIT 186702 Bioingeniørutdanning, Tromsø            o.i.        o.i.   o.i.             o.i.   o.i.   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186703 Fysioterapeututdanning, Tromsø           57.1 140      53.0 44  46.2 22            49.2 65 o.i.   59.3 341    54.7 78 46.4 39        50.0 174 o.i.
UIT 186709 Fiskehelse, Tromsø                 Alle                            Alle   Alle   Alle                      Alle   Alle
UIT 186724 Rettsvitenskap, Tromsø               56.8 418      43.5 33  41.6 20            49.6 225 o.i.   56.8 1028    43.5 45 41.6 26        49.6 515 o.i.
UIT 186740 Medisin, Tromsø                   66.3 631      60.4 76  51.8 35  61.8 16  55.8 7  57.3 346 o.i.   66.3 1157    60.4 94 51.8 41 61.8 18 55.8 7 57.3 658 o.i.
UIT 186742 Odontologi, Tromsø                 63.8 193      59.1 29  48.4 8            54.3 106 o.i.   64.6 353    59.8 43 49.4 15        54.4 201 o.i.
UIT 186743 Tannpleierutdanning, Tromsø             40.0 7       Alle   Alle             33.5 1  o.i.   49.6 45     33.2 2  Alle          46.9 15 o.i.
UIT 186749 Farmasiutdanning, Tromsø              Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186752 Psykologi, årsstudium, Tromsø            40.3 83                          38.7 52      44.5 406                    42.8 252
UIT 186769 Energi, klima og miljø, Tromsø           53.9 17      39.2 3  Alle             53.0 6  o.i.   53.9 35     39.2 3  Alle          53.0 17 o.i.
UIT 186785 Informatikk, master, Tromsø             Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186814 Romfysikk, Tromsø                  Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186838 Medieproduksjon, Alta                Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186843 Lektorutdanning trinn 8-13, realfag, Tromsø     Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186844 Lektorutd. trinn 8-13, språk og samf.fag, Tromsø  Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186846 Medie- og dokumentasjonsvitenskap, Tromsø      Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186852 Pedagogikk, Tromsø                 Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186857 Fysikk, Tromsø                   Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186859 Geologi, Tromsø                   47.7 28                          42.3 16      50.3 58                     44.0 36
UIT 186860 Kjemi, Tromsø                    Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186862 Matematikk og statistikk, Tromsø          Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186867 Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø        43.0 38                          39.3 18      43.0 100                    39.3 51
UIT 186876 Psykologi, Tromsø                  48.3 111                          41.8 51      49.3 311                    44.4 153
UIT 186877 Samfunnssikkerhet og miljø, Tromsø         35.6 3                           Alle       41.4 26                     Alle
UIT 186878 Politikk, økonomi og filosofi, Tromsø        Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186879 Sosialantropologi, Tromsø              Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186880 Sosiologi, Tromsø                  Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186881 Statsvitenskap, Tromsø               Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186891 Språk og litteratur, Tromsø             Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186892 Språk og økonomi, Tromsø              Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186898 Samfunnsøkonomi, Tromsø               Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186910 Religionsvitenskap, årsstudium, Tromsø       Alle                            Alle       Alle                      Alle
UIT 186953 Anvendt fysikk og matematikk, Tromsø        Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   AlleUniversitetet i Agder                     SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
UIA 201003 Ingeniør, byggdesign, Grimstad           47.2 32  Alle   42.7 9  47.8 59  38.0 3  45.1 24
UIA 201004 Ingeniør, data, Grimstad              34.7 1  Alle   Alle   37.5 7  Alle   35.6 2
UIA 201006 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad         Alle   Alle   Alle   37.7 3  Alle   39.5 2
UIA 201007 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad           42.5 3  Alle   41.4 2  43.3 9  Alle   41.4 4
UIA 201012 Ingeniør, maskin, Grimstad             48.0 38  50.0 6  42.7 7  48.1 60  50.0 9  43.1 16
UIA 201050 Sykepleierutdanning, Kr.sand            43.3 342      41.3 174 43.3 602      41.3 310
UIA 201052 Sykepleierutdanning, Grimstad            40.9 220      37.7 104 40.9 346      37.7 174
UIA 201060 Vernepleierutdanning, Grimstad           45.7 126      41.2 52  47.5 247      41.9 108
UIA 201080 Sosialt arbeid                   48.3 201      42.3 96  48.3 433      42.3 219
UIA 201083 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, master    38.2 4       42.4 3  38.2 4       42.4 3
UIA 201084 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, master    37.7 2       38.5 1  37.7 3       38.5 2
UIA 201130 Barnehagelærerutd., Kr.sand.            Alle        Alle   34.8 24       Alle
UIA 201132 Barnehagelærerutd., Grimstad            38.0 20      31.2 5  38.0 40       31.2 5
UIA 201149 Multimedieteknologi og -design, Grimstad      Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201157 Faglærerutdanning i drama              Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201170 Engelsk, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201172 Friluftsliv                     37.9 3       Alle   38.1 13       33.3 2
UIA 201174 Fransk, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201179 Historie, årsstudium                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201184 Biologi, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201189 IT og informasjonssystemer, årsstudium       41.9 16      33.3 5  42.2 34       33.3 8
UIA 201200 Kunst og håndverk                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201203 Folkehelsearbeid                  44.4 45      38.4 17  44.6 90       38.4 38
UIA 201205 Matematikk                     Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201238 Statsvitenskap, årsstudium             46.3 13      35.6 3  46.3 28       37.2 9
UIA 201240 Sosiologi, årsstudium                41.4 26      35.2 8  41.8 66       35.9 28
UIA 201242 Samfunnsfag                     38.5 8       o.i.   39.6 18       o.i.
UIA 201247 Utviklingsstudiet, årsstudium            39.5 8       36.5 4  40.4 25       36.8 11
UIA 201260 IT og informasjonssystemer             40.9 66      36.0 22  41.1 107      36.0 40
UIA 201301 Matematikk og økonomi                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201303 Oversetting og interkulturell kom., engelsk     Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201317 Opplevelsesbasert reiseliv             39.7 37      37.5 23  39.7 86       37.5 49
UIA 201318 Regnskap og revisjon                TRU        TRU    TRU         TRU
UIA 201327 Biologi                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201336 Skolebibliotekkunnskap, deltid           Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master   47.3 69      45.8 53  47.3 193      45.8 162
UIA 201359 Markedsføring og ledelse              45.6 194      43.8 115 45.6 539      43.8 340
UIA 201366 Filosofi, årsstudium                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201369 Økonomi og administrasjon, Kr.sand         45.3 199      42.9 119 45.3 473      42.9 305
UIA 201404 Økonomi og administrasjon, Grimstad         44.2 95      41.2 50  44.2 199      41.2 117
UIA 201437 Kunstfag med fordypning i musikk          TRU        TRU    TRU         TRU
UIA 201440 Idrett                       44.3 47      40.1 18  45.1 124      41.4 59
UIA 201456 Litteratur, film og teater             34.9 2       39.6 2  35.8 8       39.6 6
UIA 201474 Samfunnsplanlegging og kommunikasjon        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201481 Historie                      Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201482 Religion, etikk og kultur              Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201484 Utviklingsstudier                  38.0 10      38.3 2  38.7 23       40.8 12
UIA 201526 Rettsvitenskap                   52.7 249      48.0 176 52.7 570      48.0 410
UIA 201547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Kristiansand Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Grimstad   Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201618 Drama                        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201642 Kunst og håndverk, årsstudium            43.1 2       Alle   45.3 8       Alle
UIA 201646 Ernæring, mat og kultur, årsstudium         48.7 36      39.2 11  51.0 119      43.5 47
UIA 201649 Idrett, årsstudium                 41.2 44      40.4 27  41.2 112      40.4 73
UIA 201651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Kr. sand   38.7 5       38.3 3  38.7 7       41.0 5
UIA 201652 Religion og etikk årsstudium            Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201661 Fysikk                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201663 Kommunikasjon, visuelle medier, årsstudium     39.9 5       31.8 2  43.0 14       33.8 3
UIA 201667 Musikk                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201676 Pedagogikk, årsstudium               42.5 16      Alle   52.6 90       34.6 16
UIA 201684 Lektorutdanning med historie i første studieår   48.0 28      47.4 28  48.0 58       47.4 53
UIA 201685 Lektorutdanning med engelsk i første studieår    45.4 16      45.4 15  45.4 29       45.4 27
UIA 201687 Lektorutdanning med norsk i første studieår     37.7 1       42.0 1  37.7 1       42.0 1
UIA 201690 Tysk, årsstudium                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201697 Lektorutdanning med matematikk i første studieår  46.1 1       47.7 1  46.1 3       47.7 3
UIA 201702 Bioingeniør                     47.9 30      44.6 10  47.9 56       44.6 27
UIA 201767 Industriell økonomi og tekn.ledelse, Grimstad    51.8 31      50.8 23  52.3 81       50.9 60
UIA 201793 Fransk                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201794 Kommunikasjon, tekst og medieanalyse, årsstudium  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201795 Tysk                        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201803 Ingeniør, elektronikk, Grimstad           Alle   Alle   Alle   37.6 5  Alle   38.8 2
UIA 201807 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad      Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201843 Lektorutdanning med fysikk i første studieår    Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201850 Kommunikasjon, tekst og medieanalyse        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201851 Kommunikasjon, visuelle medier           41.8 15      38.1 5  41.8 26       38.1 13
UIA 201852 Pedagogikk                     40.8 35      33.3 8  43.0 94       35.6 28
UIA 201862 Matematikk og fysikk                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201864 Ernæring, mat og kultur               48.0 32      40.7 16  49.4 103      40.8 46
UIA 201881 Statsvitenskap                   39.8 24      38.1 10  39.8 62       38.1 38
UIA 201887 Engelsk                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201889 Nordisk språk og litteratur             Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201900 Sosiologi                      40.3 44      37.7 13  40.3 84       37.7 33
UIA 201912 Spansk                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201922 Litteratur, film og teater, årsstudium       35.0 3       36.2 3  36.5 7       36.2 4
UIA 201934 Lektorutdanning med religion i første studieår   47.0 9       47.4 8  47.0 18       47.4 16
UIA 201935 Lektorutdanning med fremmedspr. i første studieår  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201945 Lektorutd. med samf. kunnsk. i første studieår   48.0 24      48.3 22  48.0 43       48.3 39Universitetet i Bergen                     SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
UIB 184162 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud. 53.2 20  Alle        54.0 66  35.9 8
UIB 184170 Engelsk, årsstudium, start vår           o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184174 Fransk, årsstudium, start vår            o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184179 Historie, årsstudium                o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184189 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår    51.1 9  Alle        51.1 18  Alle
UIB 184200 Kulturvitenskap                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184203 Folkehelse og helsefremmende arbeid         44.0 30  36.4 9       44.0 63  36.5 23
UIB 184208 Utviklingsstudier, årsstudium            46.5 4  40.2 2       46.9 19  40.2 11
UIB 184211 Nordisk, årsstudium                 o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184238 Sammenliknende politikk, årsstudium         52.0 12  41.9 4       52.2 40  42.1 20
UIB 184239 Samfunnsøkonomi, årsstudium             52.7 33  42.5 11      55.7 133 46.8 57
UIB 184240 Sosiologi, årsstudium                46.5 24  40.4 12      51.3 114 44.4 58
UIB 184244 Tysk, årsstudium, start vår             o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184248 Geografi, årsstudium                Alle   Alle        49.1 13  Alle
UIB 184272 Kunsthistorie, årsstudium              o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184298 Bærekraftig havbruk                 o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184300 Datavitenskap                    42.6 15  40.8 6       42.6 20  40.8 10
UIB 184306 Informatikk-matematikk-økonomi           o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184327 Biologi                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184366 Filosofi, årsstudium, start vår           o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184367 Sosialantropologi, årsstudium            Alle   Alle        46.4 40  41.7 23
UIB 184369 Samfunnsøkonomi, bachelor              44.1 69  41.4 51      47.4 369 44.1 268
UIB 184377 Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig      o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      42.5 16  37.3 8       42.5 26  37.3 11
UIB 184438 Geografi                      Alle   Alle        40.0 18  31.6 1
UIB 184453 Informasjonsvitenskap                42.0 35  30.2 3       43.1 104 33.7 21
UIB 184454 Journalistikk                    55.7 97  50.4 61 Alle   55.7 279 50.4 171 Alle
UIB 184472 Digital kultur                   Alle   Alle        32.4 1  Alle
UIB 184475 Kunsthistorie                    o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184478 Arkeologi                      40.0 11  29.0 2       40.0 26  31.5 7
UIB 184479 Filosofi                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184481 Historie                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184502 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig     48.7 10  44.6 5       48.7 30  44.6 18
UIB 184540 Aktuarfag                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184555 Matematikk for industri og teknologi        47.8 13  45.6 4       47.8 22  45.6 11
UIB 184565 Italiensk                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184582 Japansk                       44.8 34  35.0 7       44.8 50  35.0 9
UIB 184663 Medievitenskap, årsstudium             43.5 4  Alle        45.1 26  38.9 10
UIB 184670 Naturvitenskapelige fag, årsstudium         o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184692 Teatervitenskap                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184698 Samfunnsøkonomi, master               46.6 9  44.8 6       48.3 64  46.8 49
UIB 184707 Farmasi                       50.6 33  48.8 27      50.6 68  48.8 56
UIB 184708 Human ernæring                   57.4 24  50.0 16      57.4 59  50.0 41
UIB 184724 Rettsvitenskap                   57.4 971 51.0 594      57.4 2347 51.0 1372
UIB 184740 Medisin                       66.5 698 57.7 396      66.5 1300 57.8 761
UIB 184742 Odontologi                     63.9 221 55.4 134      63.9 427 55.4 265
UIB 184743 Tannpleie                      43.5 43  39.2 16      43.5 102 39.2 42
UIB 184752 Psykologi, årsstudium                51.3 329 47.9 208      51.6 987 48.3 649
UIB 184792 Musikkterapi                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184817 Lektorutdanning i nordisk              Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184827 Fiskehelse                     52.4 10  36.0 1       52.4 12  36.0 1
UIB 184829 Datateknologi                    44.5 35  42.7 22      44.5 71  42.7 43
UIB 184837 Kognitiv vitenskap                 44.4 24  41.0 8       47.7 65  43.1 32
UIB 184838 Film- og tv-produksjon               53.3 77  47.6 43      53.3 249 47.6 139
UIB 184843 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk  43.4 4  45.9 4       43.4 7  45.9 7
UIB 184844 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk    48.0 15  45.1 11      48.0 34  45.7 30
UIB 184850 Nye medier                     40.5 11  36.1 3       45.3 46  38.8 22
UIB 184851 Medievitenskap                   36.7 4  28.3 1       38.4 27  36.8 12
UIB 184852 Pedagogikk                     49.0 47  41.2 24      49.0 137 41.2 71
UIB 184857 Fysikk                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184859 Geovitenskap, retning geologi            49.5 73  46.0 47      49.5 128 46.0 90
UIB 184860 Kjemi                        o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184862 Matematikk                     44.9 13  48.8 7       44.9 16  48.8 10
UIB 184865 Molekylærbiologi                  45.3 8  47.4 6       45.3 21  47.4 15
UIB 184867 Administrasjon og organisasjonsvitenskap      41.3 14  34.8 1       42.5 45  35.7 13
UIB 184870 Europastudier                    37.9 4  34.9 2       38.7 19  36.5 9
UIB 184873 Kjønnsstudier                    o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184875 Politisk økonomi                  36.6 3  39.3 3       45.3 61  42.1 47
UIB 184876 Generell psykologi                 54.2 186 47.3 100      54.8 522 48.1 319
UIB 184878 Sammenliknende politikk               33.0 1  38.4 1       40.8 34  42.2 27
UIB 184879 Sosialantropologi                  Alle   Alle        37.1 34  33.5 17
UIB 184880 Sosiologi                      35.2 2  28.8 1       40.3 81  38.3 44
UIB 184883 Utviklingsstudier                  37.1 6  Alle        37.3 28  36.9 12
UIB 184886 Russisk                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184887 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184888 Fransk                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184889 Nordisk                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184890 Tysk                        o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184893 Språkvitenskap                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi         56.0 138 47.2 61      56.0 313 47.3 148
UIB 184909 Retorikk                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184910 Religionsvitenskap, årsstudium           o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184911 Norsk som andrespråk, årsstudium, start vår     o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184912 Spansk språk og latinamerikastudier, år, start vår o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184914 Statistikk                     o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184915 Geovitenskap, retning geofysikk           50.3 40  48.1 25      50.3 80  48.1 57
UIB 184916 Meteorologi og oseanografi             o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184917 Petroleums- og prosessteknologi           52.5 113 48.5 73      52.5 225 48.5 162
UIB 184922 Litteraturvitenskap                 o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184923 Arabisk                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184924 Spansk språk og latinamerikastudier         o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184929 Religionsvitenskap                 o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184931 Gresk                        o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184932 Latin                        o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184939 Nanoteknologi                    51.1 41  49.8 32      51.1 99  49.8 77Universitetet i Nordland                    SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                         
UIN 204050 Sykepleierutdanning, Bodø              38.3 47  33.0 12      41.3 158 36.7 74
UIN 204055 Sykepleierutdanning, Helgeland           32.0 9  29.6 1       38.3 43  37.8 16
UIN 204070 Barnevern                      Alle   Alle        36.1 13  Alle
UIN 204080 Sosialt arbeid                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204097 Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Vesterålen Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204130 Barnehagelærerutdanning, nett-/samlingsbasert    Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204131 Barnehagelærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204132 Barnehagelærerutdanning, nett-/samlingsbasert    Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204164 Økonomi og ledelse, årstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204167 Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Helgeland  Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204170 Engelsk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204184 Biologi og kjemi                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204218 Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Bodø    Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204219 Statsvitenskap, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204233 Grunnstudium                    35.1 2  Alle        39.3 22  38.1 14
UIN 204246 Offentlig rett                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204249 Sosiologi, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204276 Organisasjon og ledelse               Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204318 Regnskap og revisjon                47.0 8  Alle        47.0 14  Alle
UIN 204327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204342 Økonomi og ledelse                 38.6 26  36.2 12      38.6 44  36.2 25
UIN 204345 Siviløkonomutdanningen               39.5 5  40.6 2       39.5 23  40.6 16
UIN 204353 Nautikk, maritim økonomi og ledelse         43.5 10  33.2 1       48.8 45  42.2 14
UIN 204368 Eiendomsmegling                   37.9 29  37.2 14      37.9 84  37.2 53
UIN 204398 Økonomi og ledelse, årsstudium, Mo i Rana      Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204427 Animal Science                   50.3 22  45.1 11      50.3 42  45.6 28
UIN 204440 Idrett                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204454 Journalistikk                    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIN 204455 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana            Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204473 Eksportmarkedsføring                Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn             Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204605 Friluftsliv                     Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204613 Historie, nettbasert årsstudium, deltid       Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204642 Visuelle kunstfag                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204649 Idrett, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn            Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204717 Internasjonale relasjoner              Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204867 Havbruksdrift og ledelse              Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204880 Sosiologi                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204881 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204945 Lektorutdanning i samfunnsfag m/fordyp. i historie Alle   Alle        Alle   AlleUniversitetet i Oslo                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                   
UIO 185073 Idéhistorie                     44.2 10  Alle   44.2 24  Alle
UIO 185074 Norrøne og keltiske studier             Alle   Alle   41.3 6  Alle
UIO 185170 Engelsk, årsstudium                 54.7 107 41.0 11 54.7 267 41.0 49
UIO 185174 Fransk, årsstudium                 43.8 6  Alle   48.5 42  Alle
UIO 185179 Historie, årsstudium                53.9 81  38.1 4  53.9 229 38.1 28
UIO 185200 Kulturhistorie                   Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185211 Nordisk, særlig norsk språk og litteratur      56.0 46  Alle   56.0 88  Alle
UIO 185212 Norsk som andrespråk                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185222 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium       53.0 30  35.8 4  53.0 68  35.8 8
UIO 185233 Realfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185238 Statsvitenskap, årsstudium             56.6 116 46.2 38 56.6 288 46.2 90
UIO 185240 Sosiologi, årsstudium                54.9 133 44.6 37 54.9 336 44.6 108
UIO 185272 Kunsthistorie, årsstudium              53.0 30  Alle   53.0 108 38.1 10
UIO 185306 Matematikk, informatikk og teknologi        Alle   Alle   37.0 4  Alle
UIO 185308 Kultur og kommunikasjon               51.7 144 45.7 52 51.7 333 45.7 135
UIO 185327 Biologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185437 Musikkvitenskap                   33.0 2  Alle   33.0 2  Alle
UIO 185438 Samfunnsgeografi                  49.6 28  38.1 5  49.6 73  38.1 10
UIO 185439 Estetiske studier                  Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185452 Offentlig administrasjon og ledelse         53.7 214 44.8 79 53.7 609 44.8 259
UIO 185455 Portugisisk                     46.6 3  Alle   46.6 7  Alle
UIO 185459 Antikk kultur og klassiske språk          Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185462 Kunsthistorie                    Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185465 Helseledelse og helseøkonomi            52.5 113 37.8 20 52.5 234 37.8 52
UIO 185478 Arkeologi                      44.3 23  Alle   45.3 63  30.0 2
UIO 185479 Filosofi                      46.5 39  Alle   46.5 77  Alle
UIO 185481 Historie                      45.0 79  29.6 1  45.0 142 29.6 2
UIO 185482 Religion og samfunn                 Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185483 Russisk                       32.5 1  27.3 1  Alle   Alle
UIO 185536 Kristendom, kultur og læring            Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185565 Italiensk                      Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185582 Japansk med Japan-studier              47.0 50  31.7 5  47.0 85  31.7 6
UIO 185592 Kinesisk med Kina-studier              Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185595 Midtøsten-studier med hebraisk           Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185601 Arkivkunnskap                    53.6 51  Alle   53.9 98  Alle
UIO 185604 Medievitenskap, årsstudium             52.8 62  36.4 3  52.8 182 36.4 17
UIO 185615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium       49.6 15  Alle   49.6 29  Alle
UIO 185616 Portugisisk, årsstudium               41.6 1  Alle   48.5 16  Alle
UIO 185626 Kristendom                     Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185690 Tysk, årsstudium                  Alle   Alle   43.0 16  Alle
UIO 185694 India-studier med hindi               Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185698 Samfunnsøkonomisk analyse              52.9 22  44.0 10 52.9 70  44.0 33
UIO 185707 Farmasi                       49.0 73  48.2 58 49.0 113 48.2 91
UIO 185713 Klinisk ernæring                  60.9 65  53.0 36 60.9 118 53.0 72
UIO 185724 Rettsvitenskap (jus), start høst          60.3 1167 52.6 563 60.3 2658 52.6 1312
UIO 185725 Rettsvitenskap (jus), start vår           58.3 1011 50.3 489 58.3 2126 50.3 1031
UIO 185740 Medisin, start høst                 67.9 690 59.6 355 67.9 1223 59.6 658
UIO 185742 Odontologi                     64.9 264 55.2 149 64.9 460 55.2 261
UIO 185745 Medisin, start vår                 67.1 679 57.7 367 67.1 1169 57.7 632
UIO 185752 Psykologi, årsstudium                57.4 408 49.2 158 57.4 1108 49.2 473
UIO 185771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185793 Fransk                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185795 Tysk                        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185817 Lektorprogrammet, nordisk              41.8 6  40.4 6  41.8 13  40.4 13
UIO 185829 Informatikk: programmering og nettverk       42.8 36  34.7 6  42.8 70  34.7 10
UIO 185830 Informatikk: design, bruk og interaksjon      51.8 129 38.0 15 51.8 279 38.0 43
UIO 185832 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk      44.2 35  42.3 12 44.2 68  42.3 30
UIO 185837 Informatikk: språk og kommunikasjon         48.3 69  Alle   48.3 133 Alle
UIO 185841 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet  50.0 69  41.5 13 50.0 174 41.5 67
UIO 185843 Lektorprogrammet, realfag              Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185844 Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag       50.8 89  47.2 62 50.8 214 47.2 163
UIO 185851 Medievitenskap                   48.4 91  40.8 27 48.4 210 40.8 71
UIO 185852 Pedagogikk                     45.6 242 35.6 65 45.6 462 35.6 108
UIO 185853 Spesialpedagogikk                  46.8 230 35.5 49 46.8 421 35.5 78
UIO 185856 Elektronikk og datateknologi            Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185857 Fysikk, astronomi og meteorologi          47.8 40  46.2 23 47.8 64  46.2 42
UIO 185858 Geofag: geologi, geofysikk og geografi       47.9 39  43.0 19 47.9 69  43.0 32
UIO 185860 Kjemi                        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185862 Matematikk og økonomi                46.5 14  39.7 4  46.5 23  39.7 8
UIO 185863 Materialer, energi og nanoteknologi         42.0 12  42.5 9  42.0 18  42.5 12
UIO 185865 Molekylærbiologi og biologisk kjemi         40.5 11  38.7 5  40.5 18  38.7 10
UIO 185870 Europastudier (EU)                 49.3 58  42.5 24 49.3 155 42.5 70
UIO 185872 Internasjonale studier               56.9 191 52.4 93 56.9 447 52.4 238
UIO 185873 Tverrfaglige kjønnsstudier             41.5 17  Alle   41.5 27  Alle
UIO 185874 Kriminologi                     54.0 398 46.4 186 54.0 987 46.4 495
UIO 185876 Psykologi                      55.6 515 47.2 222 55.6 1184 47.2 565
UIO 185879 Sosialantropologi                  46.3 101 37.7 19 46.3 219 37.7 60
UIO 185880 Sosiologi                      49.9 172 42.4 63 49.9 401 42.4 157
UIO 185881 Statsvitenskap                   53.8 234 46.2 98 53.8 511 46.2 235
UIO 185883 Utviklingsstudier                  48.6 64  44.6 24 48.6 156 44.6 67
UIO 185889 Nordisk språk og lit. og norsk som andrespråk    34.8 1  38.5 1  Alle   Alle
UIO 185893 Lingvistikk                     44.1 4  Alle   44.1 6  Alle
UIO 185898 Samfunnsøkonomi                   57.0 184 46.0 72 57.0 541 46.0 262
UIO 185899 Tannpleie                      52.3 109 43.6 34 52.3 206 43.6 66
UIO 185909 Retorikk og språklig kommunikasjon         45.1 5  Alle   45.1 14  Alle
UIO 185912 Spansk, årsstudium                 52.2 28  Alle   52.2 75  Alle
UIO 185918 Latin-Amerika-studier                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185919 Nord-Amerika-studier                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185920 Engelsk                       50.5 42  32.1 2  50.5 85  32.1 4
UIO 185922 Allmenn litteraturvitenskap             45.5 8  Alle   45.5 17  Alle
UIO 185923 Midtøsten-studier med arabisk            47.8 33  Alle   47.8 54  Alle
UIO 185924 Spansk                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185929 Religionshistorie                  37.2 5  Alle   37.2 9  Alle
UIO 185935 Lektorprogrammet, fremmedspråk           44.3 6  39.8 5  44.3 18  39.8 12
UIO 185941 Psykologi profesjon, start høst           65.7 681 55.8 301 65.7 1477 55.8 663
UIO 185942 Psykologi profesjon, start vår           64.1 648 54.5 300 64.1 1280 54.5 603
UIO 185950 Italiensk årsstudium                50.0 24  Alle   52.3 65  AlleUniversitetet i Stavanger                   SUPP                  HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   PRA    ORD    FOR    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------                                
UIS 217003 Ingeniørfag, bygg                  50.5 86  32.0 1  43.6 28       50.5 136 34.0 7  44.7 52
UIS 217004 Ingeniørfag, data                  43.8 25  Alle   37.3 4       44.4 49  30.0 4  39.3 15
UIS 217005 Ingeniørfag, elektro                49.0 29  36.0 4  35.8 2       49.0 61  36.0 9  37.8 8
UIS 217009 Ingeniørfag, Kjemi og miljø             41.0 3  Alle   Alle        48.4 23  32.0 3  38.6 2
UIS 217012 Ingeniørfag, maskin                 50.3 106 36.0 13 45.0 39       50.5 174 38.0 22  46.2 64
UIS 217015 Ingeniørfag, petroleumsteknologi          54.3 172 46.0 29 48.5 67       54.4 323 46.0 44  48.8 149
UIS 217046 Fjernsyns- og multimedieproduksjon         43.4 33      39.2 20       43.4 73       39.2 43
UIS 217050 Sykepleierutdanning                 40.8 235      36.7 89       40.8 432      36.7 192
UIS 217070 Barnevern                      39.6 111      35.4 51       39.7 234      35.4 111
UIS 217080 Sosialt arbeid                   42.5 135      39.2 59       42.6 291      39.2 143
UIS 217130 Barnehagelærerutdanning               Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217170 Engelsk                       Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217179 Historie, årsstudium                Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217196 Religionsstudier                  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217205 Matematikk                     Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217211 Nordisk                       Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217240 Sosiologi, årsstudium                Alle        Alle        37.6 24       32.8 4
UIS 217255 Hotelledelse                    Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217317 Reiselivsledelse                  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217318 Regnskap og revisjon                46.1 56      39.7 27       47.7 189      41.0 97
UIS 217345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master   50.5 90      48.9 67       50.8 236      49.9 188
UIS 217369 Økonomi og administrasjon              49.1 202      43.6 122      49.3 632      44.0 404
UIS 217440 Kroppsøving/idrett                 41.8 39      37.2 24       41.8 103      37.7 58
UIS 217454 Journalistikk                    48.6 47      44.8 26  Alle   49.6 152      45.2 92 Alle
UIS 217481 Historie                      Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217526 Rettsvitenskap                   54.4 257      47.5 156      54.4 613      47.8 392
UIS 217547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217618 Drama                        Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217642 Kunst og håndverk                  39.9 3       Alle        39.9 3       Alle
UIS 217649 Kroppsøving/idrett, årsstudium           40.8 33      37.3 21       41.3 92       39.2 55
UIS 217651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, norsk    Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217655 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, matematikk  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217754 Restaurantledelse                  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217755 Master i teknologi, Konstruksjoner og materialer  51.0 30      44.7 13       51.7 83       48.1 44
UIS 217800 Industriell økonomi, petroleumsteknologi      54.5 100      51.5 61       56.1 222      53.1 147
UIS 217801 Petroleumsteknologi, master             54.6 148      50.2 74       54.6 272      50.2 158
UIS 217802 Offshoreteknologi                  53.0 91      49.4 47       53.8 206      50.0 120
UIS 217803 Informasjonsteknologi                45.9 21      44.6 13       46.0 40       45.3 30
UIS 217813 Industriell økonomi, andre linjer          52.7 45      49.4 28       55.1 118      50.4 79
UIS 217844 Lektorutdanning 8-13                Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217857 Matematikk og fysikk                Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217860 Biologisk kjemi                   34.6 2       38.3 2       43.7 17       41.6 12
UIS 217880 Sosiologi                      39.0 27      Alle        39.3 61       Alle
UIS 217881 Statsvitenskap                   36.3 8       30.8 1       38.0 51       36.4 30
UIS 217887 Engelsk språk og litteratur             Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217889 Nordisk språk og litteratur             Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217938 Byutvikling og urban design             41.0 4       41.7 4       47.6 38       45.9 23
UIS 217947 Ingeniørfag, petroleumsgeologi           53.1 86  40.0 11 47.5 37       54.1 176 40.0 20  48.0 85


Tirsdag 29. juli 2014 kl 19:48, www.samordnaopptak.no