Poenggrenser hovedopptak juli 2014

I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2014 
og tilsvarende opptak i 2013. 

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass. 
Hvis flere søkere har lik poengsum det på alder, de eldste går foran. 

Poenggrensene kan gå litt ned i senere opptak. 

En kvote kan sees på som en kø. De som er kvalifisert til en kvote står 
i kø i rekkefølge etter hvor mange poeng de har. Før en opptakskjøring 
bestiller lærestedene et visst antall tilbud fra hver kvote på hvert 
studium, og Samordna opptak sender ut tilbud om plass til så mange som 
lærestedene bestiller fra køen. 

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Fordi en søker 
kan stå på venteliste i flere kvoter, og av og til på flere studier, så 
kan man IKKE legge sammen de grå tallene på et studium eller lærested 
for å se hvor mange personer som står på venteliste til et studium eller 
lærested. 

Man kan ikke nødvendigvis sammenligne poenggrenser mellom to studier 
siden de kan ha forskjellig regelverk for poengutregning. Noen studier 
har f.eks. opptaksprøve der prøvepoengene legges til. 

Noen studier som fantes i fjor finnes ikke lenger i år og omvendt, eller 
studier kan være slått sammen eller splittet opp. Derfor mangler det 
tilsynelatende informasjon på et av årene på noen studier her.

Kode  Forklaring
------ ---------------------------------------------------------------
ALLE  Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
TRU  Studiet er trukket fra årets opptak
Åpent Åpent studium
o.i.  Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk
    tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen
    ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte
    ingen tilbud fra SO her.
ORD  Ordinær kvote
ORDF  Ordinær førstegangsvitnemålskvote
FOR  Forkurskvote
INTK  Internasjonal kvote
IVMINO Ikke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUK Jentekvote
MILK  Kvote for forsvaret
NIFK  Kvote for Norges idrettsforbund
NN   Nordnorsk kvote
NNF  Nordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTF  Kvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFF  Førstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
PRA  Praksiskvote
SAMISK Samisk kvote
TKURK Kvote for søkere med tilpasningskurs

Ansgar Teologiske Høgskole     2014        2013
(ATH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
255480 Bibelvitenskap       Alle   Alle   Alle   Alle
255418 Interkult forst. års              Alle   Alle
255418 Interkult forsåelse     Alle   Alle
255869 Interkult. studier     Alle   Alle
255196 Kr.dom, RLE         Alle   Alle   Alle   Alle
255869 Kultur og samfunn                Alle   Alle
255876 Kultur- og samf.psy.    Alle   Alle
255792 Musikk           Alle   Alle
255777 Musikk, årsstudium               Alle   Alle
255777 Musikk, årsstudium.     Alle   Alle
255437 Musikkteknologi       Alle   Alle   Alle   Alle
255936 Praktisk teologi      Alle   Alle   Alle   Alle
255752 Psykologi          39.8 48  39.6 27
255876 Psykologi                    39.7 38  36.7 17
255752 Psykologi, års.                 42.8 54  38.8 23Arkitektur- og designhøgskolen   2014        2013
i Oslo (AHO)            ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
189030 Arkitekt          114.8 183 103.2 74 113.1 170 106.4 76
189343 Design           105.4 75 93.7 26
189343 Industridesign                 105.3 73 93.6 26Det teologiske Menighetsfakultet  2014        2013
(MF)                ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
190418 Interkult. komm.      Alle   Alle   Alle   Alle
190558 Kat. presteutdanning    Alle   Alle
190196 Kristendom/RLE       Alle   Alle   Alle   Alle
190934 Lektorprog RLE/samf.    Alle   Alle   Alle   Alle
190556 Met. presteutdanning    Alle   Alle
190482 RKS                       Alle   Alle
190482 Rel./kult./samf.      Alle   Alle
190242 Samfunnsfag         Alle   Alle   Alle   Alle
190480 Teologi           Alle   Alle   Alle   Alle
190936 Teologi           Alle   Alle
190936 Teologi, bachelor                Alle   Alle
190927 Ungd. kultur, tro      Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmet Høgskole Oslo    2014        2013
(DHS)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
251700 Ergoterapi, Rogaland    38.0 26  27.1 2  34.1 4  Alle
251080 Sosialt arbeid, Oslo    49.7 472 39.1 105 49.8 383 38.8 91
251081 Sosionom, deltid      41.3 40  o.i.   41.5 39  Alle
251050 Sykepleier, Oslo      50.3 885 42.8 267 50.7 642 44.5 183
251061 Vernepl, deltid       50.6 92  34.6 6
251060 Vernepl., Rogaland     42.1 105 29.6 11  41.3 82  32.3 14Dronning Mauds Minne Høgskolen   2014        2013
(DMMH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
253130 Barnehagelærer, hov.    Alle   Alle   Alle   Alle
253529 Bhg.lærer, kultur      Alle   Alle   Alle   Alle
253131 Bhg.lærer, kunsftgl     Alle   Alle   Alle   Alle
253133 Bhg.lærer,del        Alle   Alle   Alle   Alle
253132 Bhglærer, natur-og f    Alle   Alle   Alle   AlleFjellhaug Internasjonale Høgskole 2014        2013
(FiH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
258195 BM, årsstudium       Alle   Alle   Alle   Alle
258196 Krdom, årsstudium      Alle   Alle   Alle   Alle
258777 Musikk, årsstudium     Alle   Alle   Alle   Alle
258482 RLE             Alle   Alle   Alle   Alle
258626 RLE, årsstudium       Alle   Alle   Alle   Alle
258480 Teologi og misjon      Alle   Alle   Alle   AlleHaraldsplass diakonale høgskole  2014        2013
(HDH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
252050 Sykepleierutdanning     47.2 492 42.9 215 47.3 469 43.1 231Høgskolen i Bergen (HiB)      2014             2013
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
203132 Bhglærer kunst/kult     Alle   Alle        Alle   Alle
203131 Bhglærer natur/helse    Alle   Alle        Alle   Alle
203133 Bhglærer språk/tekst    Alle   Alle        Alle   Alle
203130 Bhglærer utvikl/lær     40.4 87  36.7 43       39.8 63  32.9 19
203702 Bioingeniør         48.2 98  45.0 58       49.4 71  43.1 34
203618 Drama            Alle   Alle        39.9 10  Alle
203700 Ergoterapeut        45.0 178 42.2 92       46.9 223 41.3 98
203203 Folkehelsearbeid      52.0 245 45.5 121      51.7 250 45.8 111
203703 Fysioterapeut        54.8 845 49.4 503      55.2 983 50.0 568
203551 Glær 1-7 m/engelsk     37.4 4  37.6 4       42.5 20  39.3 16
203547 Glær 1-7 m/kroppsøv.    41.2 23  40.5 18       45.0 45  42.8 36
203599 Glær 1-7 m/mat/helse    41.4 6  39.2 6       44.7 7  36.2 2
203557 Glær 1-7 m/naturfag     Alle   Alle        Alle   Alle
203550 Glær 1-7 m/samf.fag     40.2 12  40.1 9       39.6 12  40.9 11
203559 Glær 1-7 med RLE      Alle   Alle        Alle   Alle
203655 Gr.lær 5.-10. m/mat     48.1 55  44.5 47       50.2 89  46.2 61
203548 Grlær 1.-7. m/musikk    Alle   Alle        Alle   Alle
203660 Grlær 5-10 m/musikk     Alle   Alle        Alle   Alle
203658 Grlær 5-10 m/norsk     38.7 4  39.8 4       43.6 23  40.3 14
203659 Grlær 5-10 mat/helse    43.9 14  42.9 11       45.9 21  40.8 9
203657 Grlær 5-10 samfunnsf    44.2 57  43.1 48       50.8 138 45.2 87
203440 Idrett, faglærer                     52.0 257 44.3 118
203395 Informasjonstekn.      45.0 50  37.9 17       41.8 37  37.0 11
203045 Ing. produksjonstekn    52.3 96  43.2 19  Alle   51.4 87  36.6 1  38.0 2
203096 Ing. undervannstekn.    54.9 161 48.3 77  44.0 6  56.8 204 47.7 66  46.0 12
203017 Ing., automatisering    52.0 79  42.0 15  42.0 3  52.8 77  38.8 4  46.0 14
203003 Ing., bygg         50.5 112 38.4 10  Alle   50.5 102 38.8 10  Alle
203004 Ing., data         45.5 39  39.8 12  Alle   46.0 28  39.0 7  Alle
203024 Ing., elektronikk      40.9 7  Alle   Alle   45.3 27  Alle   Alle
203006 Ing., elkraftteknikk    48.9 41  Alle   46.0 2  46.0 24  Alle   Alle
203822 Ing., energitekn.      50.0 50  38.8 5  Alle   49.8 46  35.3 1  Alle
203009 Ing., kjemi         39.0 2  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203028 Ing., kommunikasjon     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203011 Ing., marinteknikk     53.3 111 45.5 43  Alle   53.4 120 45.7 36  38.0 2
203012 Ing., maskinteknikk     53.7 148 43.5 41  40.0 2  51.7 132 44.8 29  40.0 7
203440 Kroppsøving/idrett     47.7 168 43.6 95
203753 Landmål. og eiendom     48.7 142 38.8 39       48.9 192 38.5 44
203701 Radiograf          43.0 154 37.5 54       43.5 125 36.0 32
203080 Sosialt arbeid       51.9 501 44.7 268      52.1 548 45.1 256
203050 Sykepleier                        47.7 860 43.5 422
203050 Sykepleierutdanning     47.9 955 43.6 504
203466 Tegnspråk og tolking    Alle   Alle        40.5 16  Alle
203561 Undervannstek. Florø    44.3 9  Alle   Alle
203060 Vernepleier         47.0 290 40.5 119      50.9 361 39.0 112
203369 Økonomi og adm.       49.1 787 46.2 531      51.2 1101 46.6 663Høgskolen Betanien (HBB)      2014        2013
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
250050 Sykepleierutdanning     46.6 423 40.5 182 46.5 378 41.3 155Høgskolen i Gjøvik (HiG)      2014             2013
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
207620 BIM             Alle   Alle        Alle   Alle
207955 Byggeledelse, fleks     Alle   Alle        Alle   Alle
207374 Drift av nettverk      39.1 7  33.9 3       36.3 5  Alle
207700 Ergoterapi         42.0 39  31.9 6       46.2 56  34.6 11
207835 Fornybar energi       Alle   Alle        Alle   Alle
207102 GIS, års, nettbasert    40.6 8  o.i.        42.2 8  o.i.
207396 GIS, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
207406 Geomatikk          Alle   Alle        Alle   Alle
207429 Informa.sikkerhet      40.5 13  34.6 4       37.5 5  Alle
207188 Informatikk, års.      Alle   Alle
207003 Ing., bygg         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207012 Ing., maskin        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207067 Ing.bygg.fleksibel     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207068 Ing.elektro.fleks                     Alle   Alle   Alle
207069 Ing.maskin.fleksibel    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207248 Landmåling, års       43.8 16  Alle        Alle   Alle
207099 Landmåling,års,nett     44.3 23  o.i.        47.7 10  Alle
207188 Med./ inf.tek., års.                   Alle   Alle
207149 Mediedesign         40.3 42  39.3 21       42.1 35  43.1 25
207838 Medieled. innovasjon                   Alle   Alle
207838 Medieledelse        Alle   Alle
207136 Medieledelse        Alle   Alle        Alle   Alle
207604 Medieproduksj, års.     Alle   Alle        Alle   Alle
207264 Medieproduksjon       Alle   Alle        31.4 2  34.2 1
207395 Programvareutvikling    Alle   Alle        Alle   Alle
207701 Radiograf          41.2 66  33.2 11       39.3 32  Alle
207673 Spill.prog.         Alle   Alle        38.1 9  38.9 6
207052 Sykepleie, Gudbr.dal    39.2 14  Alle        38.0 9  Alle
207053 Sykepleie, Valdres     38.0 15  Alle        36.4 4  Alle
207050 Sykepleier         39.7 231 36.0 70       38.1 148 36.1 44
207054 Sykepleier, Hadeland    41.8 33  Alle        40.3 19  o.i.
207051 Sykepleier, deltid     43.2 67  Alle        47.3 47  Alle
207824 Tek.design og led.     Alle   Alle        Alle   Alle
207602 Tek.design, års       Alle   Alle        Alle   Alle
207046 Webutvikling        44.9 45  34.6 11       42.6 34  37.5 11
207369 Øk. og ledelse       39.5 44  35.3 22       41.5 53  36.9 28
207160 Øk. og ledelse, års.    41.4 38  32.5 9       46.0 44  34.2 7
207404 Øk. og ledelse,fleks    49.8 90  Alle        51.6 105 AlleHøgskolen i Harstad (HiH)     2014        2013
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
208071 Barnevern                    o.i.   Alle
208070 Barnevernspedagog      38.0 36  35.1 13  35.7 20  Alle
208350 Handel,service,logi.              Alle   Alle
208530 Internasj. beredskap    51.0 48  Alle
208215 Pra.proled         Alle   Alle
208162 Pra.proled.                   42.5 3  Alle
208162 Pra.proled. - deltid    43.4 12  Alle
208318 Regnskap og revisjon    Alle   Alle   Alle   Alle
208350 Retail Management      Alle   Alle
208050 Sykepleier         40.0 89  35.4 36  37.8 29  Alle
208051 Sykepleier, deltid               Alle   Alle
208061 Vernepleie                   o.i.   Alle
208060 Vernepleier         35.3 21  Alle   Alle   Alle
208164 Økon. og ledelse år     Alle   Alle   Alle   Alle
208035 Økonomi og ledelse     Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Hedmark (HiHm)     2014        2013
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
209320 Agronomi BA         Alle   Alle   Alle   Alle
209362 Agronomi, år        Alle   Alle   Alle   Alle
209451 Animasjon          41.1 31  32.8 11  42.7 66  40.4 39
209130 Barnehagelærer       Alle   Alle   Alle   Alle
209132 Barnehagelærer, saml    Alle   Alle   37.0 9  Alle
209167 Bed.øk, delt. Rena     Alle   Alle   Alle   Alle
209398 Bed.øk, deltid Hamar    Alle   Alle   Alle   Alle
209164 Bed.øk., Rena (helt)    Alle   Alle   Alle   Alle
209794 Dig.komm., år                  Alle   Alle
209514 Digital medieprod.     TRU    TRU    Alle   Alle
209368 Eiendomsmegling       37.2 64  32.5 35  Alle   Alle
209623 Engelsk, Hamar       Alle   Alle   Alle   Alle
209157 Faglærer musikk       Alle   Alle   Alle   Alle
209140 Faglærer,kroppsøv.     Alle   Alle   Alle   Alle
209486 Folkehelse         Alle   Alle   Alle   Alle
209605 Friluftsliv, Elverum    Alle   Alle   Alle   Alle
209548 Gr.lær. 1-7, saml.     Alle   Alle   Alle   Alle
209550 Gr.lær.1-7, K.vinger    Alle   Alle
209551 Gr.skole 1.-7., Gran    TRU    TRU
209547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle   Alle   Alle
209651 Grunnskolelærer 5-10    Alle   Alle   Alle   Alle
209185 Idrett årsstudium      Alle   Alle   Alle   Alle
209440 Idrett, bachelor      Alle   Alle   36.2 15  33.0 11
209393 Innovasjon, år       TRU    TRU    Alle   Alle
209172 Jakt og fiske        35.5 3  Alle
209239 Krisehåndtering,delt    47.8 110 Alle   47.4 86  Alle
209311 Landbrukstekn. BA      Alle   Alle   Alle   Alle
209668 Landbruksteknikk,år     Alle   Alle   Alle   Alle
209867 Ledelse og org.utv.     Alle   Alle   Alle   Alle
209685 Lektorutd.-engelsk     Alle   Alle   Alle   Alle
209687 Lektorutd.-norsk      Alle   Alle   Alle   Alle
209359 Markedsføring                  TRU    TRU
209446 Mat/ernær./helse,år     Alle   Alle   Alle   Alle
209663 Mediefag          TRU    TRU
209476 Music Management      Alle   Alle   Alle   Alle
209667 Musikk, år         Alle   Alle   Alle   Alle
209714 Musikkproduksjon      Alle   Alle   36.9 18  35.6 11
209672 Norsk, år          Alle   Alle   Alle   Alle
209215 Off. styring, deltid    Alle   Alle
209664 Org. & ledelse, delt    42.9 50  Alle   Alle   Alle
209162 Org. og led., heltid    Alle   Alle   Alle   Alle
209318 Regnsk & revisj.      Alle   Alle   Alle   Alle
209242 Samfunnsfag         Alle   Alle
209470 Servicel. & m.føring    Alle   Alle   Alle   Alle
209322 Skogbruk BA         Alle   Alle   Alle   Alle
209250 Skogbruk, år        Alle   Alle   Alle   Alle
209676 Sos.ped, Elverum      Alle   Alle   Alle   Alle
209839 Spilltekn. og simul.    39.5 38  32.4 16  43.2 84  41.0 47
209053 Sykepl. Kongsvinger     40.8 99  Alle   38.0 50  Alle
209052 Sykepleie, deltid      44.3 67  o.i.   42.0 48  Alle
209050 Sykepleier         38.8 185 31.4 22  36.0 66  Alle
209743 Tannpleie          35.5 12  Alle   42.9 34  28.8 2
209323 Utmarksforvaltn. BA     Alle   Alle   Alle   Alle
209223 Vilt & fiskeforvaltn    Alle   Alle   Alle   Alle
209472 Virtuell kunst       42.4 33  39.2 16  43.7 49  38.5 31
209369 Øk/adm, bachelor      Alle   Alle   Alle   Alle
209409 Økol. landbr, deltid    Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Lillehammer (HiL)   2014             2013
                  ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
210070 Barnevern          41.0 238 35.5 90       42.0 236 35.8 88
210392 Dokumentarfilm-FOTO     o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
210089 Dokumentarfilm-Lyd                    o.i.   o.i.
210847 Dokumentarfilm-REGI     Alle   Alle        o.i.   o.i.
210089 Dokumentarfilm-TVLyd    Alle   Alle
210149 Film- og fjernsynsv.    Alle   Alle        Alle   Alle
210262 Film/Fjernsyn års      Alle   Alle        Alle   Alle
210264 Flerkameraproduksjon    Alle   Alle   Alle   o.i.   o.i.   o.i.
210440 Idrett           38.8 55  36.6 33       40.3 66  37.6 43
210185 Idrett, års         34.3 20  37.2 15       38.4 56  38.9 40
210288 Internasj/hist, år     Alle   Alle        Alle   Alle
210872 Internasjonale       Alle   Alle        Alle   Alle
210526 Juss            49.9 442 45.8 268      48.8 377 44.0 201
210654 Kulturprosjektl. års    Alle   Alle        Alle   Alle
210308 Kulturprosjektledels    Alle   Alle        o.i.   o.i.
210319 Markedsføring og led    Alle   Alle        Alle   Alle
210867 Org. og ledelse       36.6 29  30.8 10       40.0 59  35.2 31
210852 Pedagogikk         Alle   Alle        Alle   Alle
210676 Pedagogikk, deltid     Alle   Alle        Alle   Alle
210220 Pedagogikk, års       Alle   Alle        Alle   Alle
210534 Prod.-og proled.      Alle   Alle        o.i.   o.i.
210876 Psykologi          47.7 291 41.0 145      45.3 224 41.2 142
210752 Psykologi, års       45.8 226 43.2 140      44.7 167 41.7 98
210754 Reiseliv, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
210317 Reiselivsledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
210080 Sosialt arbeid       42.5 245 37.0 77       42.8 228 36.8 91
210485 Sports Management      44.9 105 41.0 45
210172 Sports and Outdoors     Alle   Alle
210060 Vernepleie         42.2 173 31.2 14       43.1 160 32.1 24
210164 Økonomi og adm, års     46.2 59  42.0 27       47.8 77  45.5 37
210035 Økonomi og adm.       40.8 95  40.0 59       43.7 134 40.8 78Høgskolen i Molde (HiM)      2014        2013
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
211164 Bedriftsøkonomi       Alle   Alle   Alle   Alle
211189 IT             Alle   Alle   37.6 10  Alle
211185 Idrett           35.6 10  32.0 3  38.0 28  39.4 22
211432 Intern. logistikk                o.i.   29.2 3
211246 Jus             40.0 31  36.9 20  38.5 27  34.8 17
211841 Jus og administrasj     35.3 7  Alle   Alle   Alle
211292 Logistikk og SCM.      42.2 85  36.1 25  42.3 68  31.9 9
211866 Petroleumslogistikk     44.8 115 38.6 52  46.9 179 40.7 66
211318 Regnskap og revisjon    Alle   Alle   Alle   Alle
211488 Sport Management      37.8 36  33.5 11  39.6 49  34.6 23
211238 Statsvitenskap       Alle   Alle   Alle   Alle
211050 Sykepleier         37.5 73  32.9 21  36.9 48  30.8 10
211056 Sykepleier, Kr. Sund              37.1 14  Alle
211056 Sykepleier, Kr.Sund     38.2 33  30.0 6
211060 Vernepleierutdanning    46.4 66  28.4 4  41.3 51  Alle
211369 Økonomi og adm.       35.4 20  31.1 10  38.0 19  30.2 2Høgskolen i Narvik (HiN)      2014             2013
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
212003 Bygg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212075 Bygg, nettstøttet      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212078 Data, nettstøttet      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212804 Data/IT           Alle   Alle        Alle   Alle
212004 Datateknikk         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212079 Elektro, 1.år, nett     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212761 Elektroteknikk       Alle   Alle        Alle   Alle
212006 Elkraftteknikk       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212072 Fornybar energi       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212314 Fornybar energi,nett    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212024 Ind. Elektronikk      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212811 Industr. teknologi     Alle   Alle        Alle   Alle
212040 Ingeniør, Alta       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212225 Ingeniør, Bodø       Alle   Alle   Alle   TRU    TRU    TRU
212227 Ingeniør, Rana       Alle   Alle   Alle   TRU    TRU    TRU
212805 Ingeniørdesign       Alle   Alle        Alle   Alle
212806 Integr. bygningstekn    Alle   Alle        Alle   Alle
212872 Internasj. beredskap                   o.i.   Alle
212069 Maskin           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212012 Maskin, nettstøttet     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212077 Prosesstekn.,nett      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212018 Prosessteknologi      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212956 Satelitt          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212814 Satelitteknologi      Alle   Alle        Alle   Alle
212050 Sykepleier         40.7 58  36.7 26       41.3 41  30.3 2
212410 Økonomi           Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Nesna (HiNe)      2014        2013
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
213132 BLU             Alle   Alle   Alle   Alle
213130 BLU, Oppdal         Alle   Alle
213777 Band            Alle   Alle
213170 Engelsk           Alle   Alle   Alle   Alle
213547 GLU 1-7           Alle   Alle   Alle   Alle
213651 GLU 5-10          Alle   Alle   Alle   Alle
213440 Idrett           Alle   Alle   Alle   Alle
213650 Idrett Bali/Nesna      Alle   Alle   Alle   Alle
213649 Idrett Sydney/Nesna     Alle   Alle   Alle   Alle
213185 Idrett års Nesna      Alle   Alle   Alle   Alle
213453 Infosys bac         Alle   Alle   Alle   Alle
213189 Infosys års         Alle   Alle   Alle   Alle
213667 Kremus, års                   Alle   Alle
213505 Kunst & håndverk      Alle   Alle   Alle   Alle
213604 Medprod års         Alle   Alle
213666 Naturfag          Alle   Alle   Alle   Alle
213680 Samfunnsfag         Alle   Alle   Alle   Alle
213796 Scene og sal, års                Alle   Alle
213051 Sykepleierutdanning     Alle   Alle   Alle   Alle
213222 Vold mot kvinner                TRU    TRU
213604 medprod års                   Alle   AlleHøgskolen i Nord-Trøndelag     2014        2013
(HiNT)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
214130 Barnehagelærer       Alle   Alle   Alle   Alle
214164 Bedriftsøkonomi       Alle   Alle   Alle   Alle
214623 Engelsk           Alle   Alle   Alle   Alle
214639 Fag.lær.musikk       o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
214605 Friluftsliv         Alle   Alle   Alle   Alle
214396 Geografi          Alle   Alle   40.6 4  Alle
214651 Gr.sk.lærer 5-10 Lev    Alle   Alle   Alle   Alle
214547 Grunnsk.lærer 1-7 Le    Alle   Alle   Alle   Alle
214548 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle   Alle   Alle
214321 Husdyrfag          Alle   Alle   Alle   Alle
214421 Husdyrvelferd, års     Alle   Alle   Alle   Alle
214185 Idrett           40.9 26  40.4 18  34.3 8  35.2 6
214419 Komm.øk.          Alle   Alle   Alle   Alle
214440 Kr.øv/Idr. Fagl. Lev    42.1 38  37.5 20  43.7 54  35.8 24
214649 Kroppsøving         Alle   Alle   Alle   Alle
214642 Kunst og håndv, Lev     Alle   Alle   Alle   Alle
214430 Multimedieteknologi     Alle   Alle   Alle   Alle
214667 Musikk, Levanger      Alle   Alle   Alle   Alle
214388 Naturforv., Ste       Alle   Alle   Alle   Alle
214516 Regnskap          Alle   Alle   Alle   Alle
214749 Reseptar          Alle   Alle   Alle   Alle
214318 Revisjon, Ste        Alle   Alle   Alle   Alle
214680 Samfunnsfag         50.0 39  Alle   43.9 14  Alle
214240 Sosiologi          Alle   Alle   Alle   Alle
214673 Spill- og opplev.tek    34.6 14  30.8 6  39.4 29  33.3 7
214420 Sportsfiskenæring                o.i.   Alle
214050 Sykepleier, Levanger    43.6 285 40.0 115 43.5 301 40.0 173
214058 Sykepleier, Namsos     39.1 116 34.7 45  36.8 80  34.8 50
214051 Sykepleierutdanning,              o.i.   Alle
214696 Trafikklærerutd.      42.3 84       42.5 85
214323 Utmarksforvaltning     Alle   Alle   Alle   Alle
214060 Vernepleier         39.5 43  28.0 2  39.1 26  Alle
214369 Økonomi og adm.       Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo og Akershus    2014                       2013
(HiOA)               ORD    ORDF   FOR    IVMINO  PRA    ORD    ORDF   FOR  IVMINO  PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ --------- --------                       
215138 Adm. og ledelse       51.3 1071 43.3 439                51.3 1034 43.9 441
215449 Anv. datateknologi     46.9 216 34.6 35                 48.5 301 37.5 66
215601 Arkiv/dokbeh, årsst     54.7 121 Alle                  55.5 126 Alle
215085 Arkiv/dokumentbeh.     46.5 90  Alle                  42.8 53  Alle
215132 B.hagel, delt, Sandv    Alle   Alle
215130 Barnehagelærer       41.6 263 Alle                  39.2 144 Alle
215131 Barnehagelærer, delt    36.2 16  Alle                  34.9 34  Alle
215071 Barnevern, deltid      42.9 60                      41.1 57
215070 Barnevernspedagog      50.4 1035 43.7 361                49.8 1008 42.9 376
215603 Bibliotek og info.     50.8 47  Alle                  48.1 47  Alle
215336 Bibliotek- og info.     43.0 69  Alle                  43.3 60  Alle
215702 Bioingeniør         49.8 124 39.2 28                 47.6 77  34.3 3
215602 Design/kommunikasjon    54.1 203 Alle                  54.7 160 30.5 3
215439 Drama og teater       46.1 36  38.3 5                 51.5 66  40.1 24
215618 Drama og teater, års    50.8 64  40.4 11                 51.4 89  43.6 31
215700 Ergoterapeut        43.5 271 36.3 69                 43.7 198 34.0 44
215896 Facility Management     45.4 245 37.5 63                 46.0 240 38.2 71
215150 Fagl. kunst/håndv.     40.4 23  Alle                  41.8 32  Alle
215848 Fotojournalistikk      Alle   Alle                  73.1 5  Alle
215706 Fysio/mensendieck      52.8 441 44.9 204                53.8 558 45.9 261
215703 Fysioterapeut        55.2 1159 47.7 565                54.9 1250 48.1 612
215655 Grlær 5-10 engelsk     44.7 40  40.0 33                 46.9 46  38.4 14
215657 Grlær 5-10 matem      47.6 52  41.8 33                 51.1 87  44.2 42
215651 Grlær 5-10 norsk      46.1 38  38.8 14                 44.7 29  40.8 18
215547 Grunnskolelærer 1-7     41.3 22  36.3 10                 43.9 45  37.0 18
215447 Idr/friluftsl/helse     47.0 302 40.7 118                46.8 321 41.0 116
215395 Informasjonstekn.      41.3 29  Alle                  40.9 32  Alle
215822 Ing., energi/miljø     Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215009 Ingeniør, biot/kjemi    Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215003 Ingeniør, bygg       47.7 106 40.6 19  Alle             47.6 77  Alle   Alle
215004 Ingeniør, data       44.3 32  Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215005 Ingeniør, el/infotek    36.6 3  Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215012 Ingeniør, maskin      49.2 108 40.0 14  Alle             46.2 47  Alle   Alle
215454 Journalistikk        56.0 543 50.0 240      45.6 9  Alle   58.7 605 49.9 261    47.3 8  Alle
215185 Kroppsøving/idrett     52.4 261 43.8 106                52.5 340 45.4 149
215200 Kunst og design                                51.4 153 46.7 57
215642 Kunst og design, års                             o.i.   45.8 51
215200 Kunst/design, form.     54.3 153 46.7 48
215472 Kunst/design, mote     56.7 277 48.8 103
215505 Kunst/tekstil, års                              o.i.   43.2 42
215562 Lærerutd tospråklig     Alle   Alle
215876 Læringspsykologi      50.7 266 41.5 81                 51.1 312 42.8 116
215604 Medier komm årsstud     54.3 187 43.6 36
215604 Medier kommunikasjon                             57.5 233 44.6 69
215850 Medier/kommunikasjon    51.3 260 43.8 75                 51.2 298 45.3 112
215744 Ortopediingeniør                               o.i.   Alle
215554 Paramedic          53.4 146 38.9 32
215405 Produktdesign        o.i.   o.i.                  o.i.   o.i.
215701 Radiograf          47.6 380 39.2 85                 46.9 283 34.6 36
215749 Reseptar          49.7 146 43.3 54                 47.5 75  39.9 13
215408 Samfunnsernæring      52.6 255 43.6 96                 52.4 249 44.2 80
215080 Sosialt arbeid       50.2 939 42.0 296                50.2 916 41.4 281
215054 Sykepleie, Kjeller     43.4 663 33.8 109                41.5 377 28.3 9
215050 Sykepleier                                  42.9 814 33.1 92
215050 Sykepleier, Pilestr     44.1 1138 34.2 216
215055 Sykepleier, Sandvika    51.1 793 39.6 132
215051 Sykepleier, deltid                              o.i.   Alle
215705 Tannteknikk         36.5 2  Alle
215466 Tegnspråk og tolking    43.4 30  Alle                  43.6 27  Alle
215221 Tegnspråk, års       48.9 64  Alle                  48.4 65  Alle
215696 Trafikklærerutd       52.0 168
215691 Utviklingsstud årsst    48.5 124 38.4 18
215691 Utviklingsstudier                               50.9 168 40.1 40
215484 Utviklingstudier      41.3 40  Alle                  47.0 130 38.7 36
215061 Vernepl-del-Kjeller     43.6 235 Alle
215063 Vernepl-del-Sandvika    45.1 274 Alle                  43.0 183 Alle
215061 Vernepl. deltid                                42.1 162 Alle
215060 Vernepleier                                  45.2 273 35.2 30
215060 Vernepleier, Kjeller    46.2 397 35.0 40
215106 Y.fagl.hels/opp delt    Alle                       Alle
215228 YFL, serv./sam, Roga    Alle
215229 Yfl i elektro, Rogal    Alle
215954 Yfl i elektro, nett     Alle
215124 Yfl restaurant/mat     Alle                       Alle
215959 Yfl, bygg/anl., Roga    Alle
215953 Yfl, bygg/anl., nett    Alle
215231 Yfl, tekn i.prod, Ro    Alle
215958 Yfl, tekn ip, nett     Alle
215957 Yfl,serv/samf, net     Alle
215109 Yfl.i bygg.anl       Alle
215105 Yrkesfag service/sam    Alle                       Alle
215109 Yrkesfagl i bygg.anl                             Alle
215108 Yrkesfagl i des.hand                             Alle
215126 Yrkesfagl i des.hånd    Alle                       Alle
215127 Yrkesfagl i elektro     Alle                       Alle
215123 Yrkesfagl. helse/opp    Alle                       Alle
215082 Yrkesfagl. i medier                              Alle
215129 Yrkesfagl. tekn.prod    Alle                       Alle
215369 Øk./adm (revisjon)     52.1 876 44.4 393                52.4 1040 44.7 459
215253 Øk/ledelse års. delt    60.9 390 39.0 22                 60.5 370 38.7 21
215162 Økonomi og led. års.    59.7 579 47.9 147                60.3 831 47.5 271Høgskulen i Sogn og Fjordane    2014             2013
(HiSF)               ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
216130 Barnehagelærer       Alle   Alle        Alle   Alle
216131 Barnehagelærer, saml                   o.i.   Alle
216070 Barnevern          38.2 57  34.2 18       38.0 60  32.5 25
216164 Bedriftsøkonomi       42.8 17  34.7 9       40.1 26  38.0 13
216368 Eiendomsmegling       38.5 73  36.7 45       40.2 168 38.2 102
216170 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
216835 Fornybar energi       41.4 41  37.3 23       36.2 9  34.4 4
216302 Friluftsliv         38.8 5  29.6 1       43.8 25  Alle
216548 GLU 1-7, saml        Alle   Alle
216469 Geologi og geofare     44.5 17  40.6 7       Alle   Alle
216547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
216651 Grunnskolelærer 5-10    Alle   Alle        Alle   Alle
216481 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
216440 Idrett og helse       41.2 54  37.8 25       42.6 80  40.0 42
216185 Idrett, årsstudium     39.0 25  36.8 16       41.0 63  36.4 36
216822 Ingeniør elkraft      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
216005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
216246 Jus             43.2 64  40.6 39       36.9 32  37.2 25
216485 Kroppsøving         36.8 23  33.6 12       38.8 46  34.6 22
216310 Landskapsplanlegging    39.9 14  Alle        Alle   Alle
216373 Naturfag          Alle   Alle        Alle   Alle
216754 Reiseliv          Alle   Alle        Alle   Alle
216330 Reiselivsledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
216242 Samfunnsfag         Alle   Alle        Alle   Alle
216080 Sosialt arbeid       40.8 102 38.1 48       41.5 95  35.8 35
216927 Sosiologi - ung.sos.    Alle   Alle        Alle   Alle
216050 Sykepleie (høst)      39.1 134 36.6 63       37.8 95  36.3 38
216052 Sykepleie (vår)       36.0 23  31.4 8       Alle   Alle
216051 Sykepleie, saml                      Alle   Alle
216351 Ungdomssosiologi      Alle   Alle        Alle   Alle
216060 Vernepleie         40.0 58  29.6 6       36.0 22  Alle
216061 Vernepleie, samling                    o.i.   Alle
216369 Økonomi og adm.       38.0 39  35.8 24       40.6 80  39.3 42
216526 Økonomi og jus       36.6 13  35.0 7       37.9 33  37.2 26Høgskolen Stord/Haugesund (HSH)  2014             2013
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
218131 BLU, deltid, saml.     TRU    TRU
218130 Barnehagelærerutd.     Alle   Alle        Alle   Alle
218002 Branningeniør        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
218623 Engelsk, Stord       Alle   Alle        Alle   Alle
218157 Fagl.utd., musikk      Alle   Alle        Alle   Alle
218547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
218651 Grunnskolelærer 5-10    Alle   Alle        Alle   Alle
218047 HMS-ingeniør                       Alle   Alle   Alle
218649 Idrett, Stord        36.5 13  33.1 9       37.3 19  36.3 13
218047 K-HMS-ingeniør       Alle   Alle   Alle
218505 Kunst og håndv., år     Alle   Alle        39.4 4  Alle
218012 Maskiningeniør       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
218667 Musikk, Stord        Alle   Alle
218353 Nautikk                          47.7 124 38.4 42
218353 Nautikk (Sjøoffiser)    45.8 88  36.4 19
218680 Samfunnsfag, Stord     Alle   Alle        Alle   Alle
218056 Sjukepleier, Hgsd.     39.3 183 33.8 71       38.5 134 33.2 43
218050 Sjukepleier, Stord     39.0 161 34.1 63       38.4 131 32.9 35
218667 Årsstudium i musikk                    Alle   Alle
218369 Økonomi og adm.       42.0 126 35.0 48       41.0 91  33.9 34Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)  2014                       2013
                  ORD    ORDF   FOR    INTK   TKURK   ORD    ORDF   FOR  INTK   TKURK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ --------- --------                       
219704 Audiograf          34.3 11  Alle                  35.7 17  Alle
219070 Barnevernspedagog      44.2 306 40.4 149                46.2 458 42.0 234
219702 Bioingeniør         44.8 45  40.9 24                 44.0 42  41.3 26
219374 Drift datasystemer     43.2 24  Alle                  39.3 13  Alle
219700 Ergoterapi         40.4 117 32.9 26                 39.2 101 34.4 51
219703 Fysioterapi         56.1 762 50.4 423                55.4 864 50.1 483
219547 Grlærer 1-7         Alle   Alle                  Alle   Alle
219548 Grlærer 1-7 realfag     Alle   Alle                  Alle   Alle
219657 Grlærer 5-10 matem     40.8 26  41.3 24                 Alle   Alle
219658 Grlærer 5-10 norsk     38.7 6  40.0 6                 Alle   Alle
219655 Grlærer 5-10 realfag    37.2 3  40.2 3                 Alle   Alle
219422 IT-støttet bedr.utv.    44.7 110 35.9 24                 44.8 157 38.3 47
219287 Informasjonsbehandl.    Alle   o.i.                  Alle   Alle
219003 Ingeniør, bygg       54.0 224 46.8 78  Alle             53.5 209 45.9 79 Alle
219004 Ingeniør, data       49.6 99  41.7 34  Alle             46.8 49  39.4 16 Alle
219005 Ingeniør, elektro      46.9 52  Alle   32.0 6            Alle   Alle   Alle
219822 Ingeniør, energi      54.5 133 48.8 56  Alle             52.5 99  47.0 36 Alle
219009 Ingeniør, kjemi       45.5 12  Alle   o.i.             45.1 17  38.6 3  Alle
219016 Ingeniør, logistikk     46.7 20  Alle   Alle             42.3 6  Alle   Alle
219012 Ingeniør, maskin      53.6 137 41.5 23  Alle             51.4 95  39.1 7  30.0 2
219013 Ingeniør, materialt     52.4 49  43.0 12  Alle             51.9 66  41.2 10 Alle
219163 Kjemi og biotekn.      51.8 43  50.8 30
219346 Matteknologi        Alle   Alle             o.i.   Alle   Alle           o.i.
219701 Radiografutdanning     43.5 180 39.0 59                 43.2 147 36.7 58
219318 Regnskap og revisjon    51.2 207 46.0 126                51.5 222 44.1 99
219080 Sosionom          49.8 358 42.5 162      32.8 1       50.3 374 42.8 191    Alle
219050 Sykepleier         48.1 819 43.8 376                48.5 773 44.3 409
219221 Tegnspråk          49.1 35  31.5 2                 44.9 26  Alle
219466 Tegnspråk og tolking    Alle   Alle                  37.0 6  Alle
219200 Trad. bygghåndverk     TRU    TRU
219060 Vernepleier         44.3 258 35.7 61                 44.4 274 35.9 93
219035 Økonomi og adm.       50.8 881 46.8 587                50.2 966 46.6 638Høgskolen i Telemark (HiT)     2014             2013
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
220130 Barnehagelær, Not      Alle   Alle        Alle   Alle
220132 Barnehagelærer, Dram                   o.i.   35.2 11
220131 Barnehagelærer, saml    43.7 41  Alle        Alle   Alle
220133 Barnehaglærer, Pors     Alle   Alle        Alle   Alle
220070 Barnevernspedagog      44.7 194 35.4 41       46.9 186 35.4 47
220167 Bed.øk. års Porsgr     35.0 9  Alle        38.3 12  Alle
220164 Bedriftsøk, års, Bø     Alle   Alle        Alle   Alle
220003 Byggdesign, ing       39.4 5  Alle   Alle   39.4 8  37.9 4  Alle
220602 Dig mediedesign, net    43.7 10  Alle        45.0 18  Alle
220368 Eiendomsmegling       42.8 149 38.3 87       45.0 244 40.4 132
220006 Elkraft, ing        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   o.i.
220622 Engelsk, deltid,nett    Alle   Alle
220170 Engelsk, års        Alle   Alle        Alle   Alle
220150 Fagl. kunst/håndv.     Alle   Alle        Alle   Alle
220140 Faglær. kroppsøv/idr    Alle   Alle        Alle   Alle
220442 Folkekunst         Alle   Alle        Alle   Alle
220628 Folkekunst, års.      Alle   Alle        Alle   Alle
220443 Folkemusikk         Alle   Alle        Alle   Alle
220629 Folkemusikk, års.      Alle   Alle        Alle   Alle
220448 Forurensing og miljø    Alle   Alle        Alle   Alle
220302 Friluft/kultur/natur    Alle   Alle        Alle   Alle
220172 Friluftsliv, 1 år      Alle   Alle        Alle   Alle
220688 Gass/energitek, ing     41.4 4  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220547 Grlær 1-7, Notodden     Alle   Alle        Alle   Alle
220548 Grlær 1-7, Porsgrunn    Alle   Alle        Alle   Alle
220550 Grlær 1-7, nett, del    Alle   Alle        Alle   Alle
220655 Grlær 5-10 N/desentr    Alle   Alle        Alle   Alle
220651 Grlær 5-10 Porsgrunn    Alle   Alle        Alle   Alle
220657 Grlær 5-10, nett      Alle   Alle        Alle   Alle
220551 Grunnskolel 1.-7. d     Alle   Alle        Alle   Alle
220179 Historie          Alle   Alle
220613 Historie, nett       Alle   Alle        Alle   Alle
220179 Historie, års                       Alle   Alle
220481 Historiske fag       Alle   Alle        Alle   Alle
220366 Idehist, deltid,nett    Alle   Alle
220185 Idrett           Alle   Alle
220185 Idrett, års                        37.6 20  34.5 12
220440 Idrettsvitenskap      33.7 7  33.5 6       34.3 8  30.0 4
220400 Idéhistorie, års                     TRU    TRU
220188 Info. beh. Porsgr.                    Alle   Alle
220187 Info. beh. års. Bø     Alle   Alle        Alle   Alle
220090 Inform og aut, ing.     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220412 Inform.beh, nett      41.4 24  o.i.
220449 Informasjonssystemer    Alle   Alle        Alle   Alle
220395 Informatikk         Alle   Alle        Alle   Alle
220895 Innovasjon/entrepr.     Alle   Alle        Alle   Alle
220359 Int. markedsfør       32.1 8  33.7 7       37.4 29  36.5 16
220649 Kroppsøv./ idrettsf.    Alle   Alle        Alle   Alle
220308 Kultur, bachelor      Alle   Alle        TRU    TRU
220630 Kunst/håndverk       Alle   Alle        Alle   Alle
220505 Leire 1 , års        Alle   Alle        Alle   Alle
220012 Maskintekn. des, ing    42.5 2  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220447 Natur og friluftsliv    Alle   Alle        Alle   Alle
220605 Natur og miljø       Alle   Alle        Alle   Alle
220662 Naturfag, nett       Alle   Alle        Alle   Alle
220210 Norsk            Alle   Alle
220672 Norsk, deltid, nett     41.4 6  Alle        Alle   Alle
220210 Norsk, års                        Alle   Alle
220033 Plan/infrastruk, ing    41.9 2  Alle   o.i.   35.1 1  Alle   Alle
220318 Regnskap og revisjon    Alle   Alle        Alle   Alle
220912 Spansk, års         Alle   Alle        Alle   Alle
220853 Spes.ped, Not        43.9 29  Alle        38.4 21  Alle
220676 Spesialpedagogikk      45.6 31  Alle        50.8 48  Alle
220921 Språk/litteratur      Alle   Alle        Alle   Alle
220051 Sykepleie, deltid      41.5 138 Alle        37.0 55  Alle
220050 Sykepleier         43.0 290 36.7 80       41.4 199 35.5 49
220637 Tegning - bilde       Alle   Alle        Alle   Alle
220532 Tre med metall, års     Alle   Alle        Alle   Alle
220317 Turisme/ledelse       Alle   Alle        Alle   Alle
220060 Vernepleier         45.0 192 31.7 13       44.1 175 34.2 27
220061 Vernepleier, deltid                    o.i.   Alle
220441 Visuelle kunstfag      Alle   Alle        Alle   Alle
220388 Økologi og naturres.    Alle   Alle        Alle   Alle
220035 Økonomi og adm.       Alle   Alle        Alle   Alle
220369 Økonomi og admin.      Alle   Alle        36.0 26  32.0 11Høgskolen i Vestfold (HiVe)    2014             2013
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
222131 Barnehagel. - deltid    Alle   Alle        Alle   Alle
222130 Barnehagelærer       Alle   Alle        Alle   Alle
222132 Barnehagelærer       42.5 102 31.4 9
222164 Bedriftsøkonomi       52.9 89  38.6 25       46.5 44  33.8 7
205370 Dynamisk webdesign H                   Alle   Alle
222370 Dynamisk webdesign R    Alle   Alle
222887 Engelsk           39.1 6  Alle
222623 Engelsk                          52.3 57  42.3 9
222623 Engelsk, års, V.      45.2 17  Alle
222663 Event & Sport,deltid    48.3 19  Alle
222952 Event og Sport       46.5 49  34.3 12
205952 Event/Sport                        o.i.   37.2 21
205663 Event/Sport-deltid                    o.i.   Alle
222551 GLU 1.- 7. Bærum      TRU    TRU
222657 Gr.l 5-10, matte/nat    Alle   Alle        Alle   Alle
222655 Gr.l. 5-10 nor/samf.                   Alle   Alle
222655 Gr.l. 5-10, NOR+SAM     Alle   Alle
222550 Gr.lær. 1-7 estetikk    Alle   Alle
222550 Gr.lær. 1-7 estetisk                   Alle   Alle
222548 Grlær 1-7, Drammen     Alle   Alle
205547 Grlær 1-7, Drammen                    Alle   Alle
222658 Grlær 5-10, MAT+NAT     Alle   Alle
205655 Grlær 5-10, MAT+NAT                    Alle   Alle
222659 Grlær 5-10, SAM+MAT     Alle   Alle
205657 Grlær 5-10, SAM+MAT                    Alle   Alle
205651 Grlær 5-10,SAM + NOR                   Alle   Alle
222651 Grlær 5-10,SAM+NOR     Alle   Alle
222547 Grunnskolelærer, 1-7    Alle   Alle        Alle   Alle
222481 Historie, bachelor     Alle   Alle        Alle   Alle
222179 Historie, år                       Alle   Alle
222179 Historie, år, V.      Alle   Alle
222717 IFOS            Alle   Alle        38.3 9  Alle
205620 IT, 1-årig H                       Alle   Alle
222620 IT, 1-årig, R.       Alle   Alle
205395 IT, heltid, 3-årig H                   Alle   Alle
222395 IT, heltid, 3-årig R    Alle   Alle
222440 Idrett og helse       44.8 157 39.6 58       45.3 201 42.2 93
222412 Informasjonssystemer    Alle   Alle        Alle   Alle
222453 Infosyst. og IT-led.    42.0 56  Alle        33.0 11  Alle
205012 Ing. maskin, 3-årig                   Alle   Alle   Alle
222069 Ing. maskin, 3-årig    44.3 19  39.0 6  Alle
205004 Ing. data, 3-årig                     Alle   Alle   Alle
222503 Ing. data, 3-årig, K    Alle   Alle   Alle
222068 Ing. elektro, 3-årig    Alle   Alle   Alle
205005 Ing. elektro, 3-årig                   Alle   Alle   Alle
222017 Ing. maritim el-auto    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222823 Ing. mikro/nanotekn.    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222004 Ing., datateknikk      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222005 Ing., elektronikk      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222012 Ing., produktdesign                    Alle   Alle   Alle
222012 Ing., produktdesign,    Alle   Alle   Alle
222867 Jus & ledelse, R.      46.4 138 41.5 70
222526 Jus,            52.0 245 45.1 116
205526 Jus, Hønefoss                       o.i.   44.8 125
205246 Jus, år, Hønef.                      o.i.   43.5 57
222246 Jus, år, R.         50.6 96  41.8 35
205867 Jus/ledelse, Hønef.                    o.i.   41.3 64
222642 Kunst og design, V.     Alle   Alle
222684 Lektor i historie      Alle   Alle        Alle   Alle
222687 Lektor i norsk       Alle   Alle
222155 Lysdesign, Drammen     TRU    TRU
205155 Lysdesign, Drammen                    Alle   Alle
222352 Maritim driftsl.      43.9 38  Alle        40.6 16  Alle
222353 Maritim, nautikk      43.3 81  Alle        45.7 117 35.8 26
205359 Markedsføring, H.                     o.i.   41.0 48
222359 Markedsføring, R.      37.8 54  36.4 34
222205 Matematikk         Alle   Alle        Alle   Alle
222667 Musikk, heltid       Alle   Alle
222210 Norsk            Alle   Alle        45.6 10  Alle
222889 Norsk            Alle   Alle
222894 Optometri          37.4 32  Alle
205894 Optometri                         Alle   Alle
222701 Radiograf          43.6 174 34.2 28
205701 Radiograf, Drammen                    o.i.   Alle
222318 Regnskap og revisjon    45.2 74  32.5 7       44.0 37  Alle
205317 Reiselivsledelse                     Alle   Alle
222317 Reiselivsledelse, R.    Alle   Alle
205291 Siv. øk. (K.)                       Alle   Alle
222291 Siv. øk. (K.)        39.4 15  39.4 10
205345 Siv.øk. (H.)                       Alle   Alle
222345 Siv.øk. R.         Alle   Alle
222044 Skipsf. og logistikk    42.7 70  Alle        42.6 78  28.9 2
222880 Sosiologi          36.8 25  Alle        37.0 22  Alle
222240 Sosiologi, års.       40.8 19  27.6 1       43.4 39  36.5 8
222887 Språkfag, Engelsk                     Alle   Alle
222889 Språkfag, Norsk                      Alle   Alle
205881 Statsvit. Drammen                     o.i.   35.2 17
222881 Statsvitenskap, Dr.     42.2 75  37.0 26
222050 Sykepleier                        43.4 231 33.5 30
205050 Sykepleier, Drammen                    o.i.   28.9 7
222051 Sykepleier, Drammen     43.1 608 34.4 115
222050 Sykepleier, Vestfold    43.5 371 36.3 102
222351 Ungdomskunnskap       39.2 27  Alle        43.7 34  Alle
222251 Vis. kom. Drammen      46.1 120 43.0 51
205251 Vis. kom. Drammen                     o.i.   40.8 40
205404 Øk. led., Kongsberg                    Alle   Alle
222404 Øk. led., Kongsberg     39.0 63  32.0 12
222330 Øk.led., Drammen      48.4 256 42.2 115
205330 Øk.led., Drammen                     o.i.   43.1 134
222414 Øk.led., Hønefoss      37.1 13  Alle
205414 Øk.led., Hønefoss                     Alle   Alle
205160 Øk/adm. 1-årig K.                     Alle   Alle
205162 Øk/adm. 1-årig, H.                    o.i.   32.1 4
222369 Økonomi og adm.       46.0 141 35.9 40       45.8 156 38.3 50Høgskulen i Volda (HVO)      2014             2013
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
223451 Animasjon          44.5 2  Alle        45.8 2  Alle
223131 BLU, deltid         Alle   Alle
223130 Barnehagelærer       Alle   Alle        Alle   Alle
223070 Barnevernspedagog      36.9 37  26.8 2       35.2 43  29.6 8
223676 DKL             Alle   Alle
223618 Drama, års         Alle   Alle        Alle   Alle
223439 Drama/teater, bac      Alle   Alle        Alle   Alle
223170 Engelsk deltid, års     Alle   Alle        Alle   Alle
223623 Engelsk, års        Alle   Alle        Alle   Alle
223150 Faglærer KOH        Alle   Alle        Alle   Alle
223157 Faglærer musikk       TRU    TRU
223440 Friluftsliv         Alle   Alle        Alle   Alle
223605 Friluftsliv, års      54.9 33  42.8 10       35.0 2  Alle
223548 GLU1.-7., deltid      Alle   Alle
223651 Grunnskolelærar 5-10    Alle   Alle        Alle   Alle
223547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
223481 Historie, bac        Alle   Alle        Alle   Alle
223179 Historie, års        Alle   Alle        Alle   Alle
223485 Idrett, bac         Alle   Alle        Alle   Alle
223649 Idrett, års         41.1 20  34.6 10       36.7 12  37.1 7
223454 Journalistikk        50.0 155 47.6 99  Alle   52.5 215 48.3 138 Alle
223630 Kunst og håndv, års     41.7 3  Alle        Alle   Alle
223472 Kunst og håndv.       Alle   Alle        Alle   Alle
223446 Mat/helse, års       48.5 20  Alle        39.3 4  Alle
223430 Media, IKT og design    Alle   Alle        30.8 2  34.8 1
223663 Mediekunnskap, års     Alle   Alle        Alle   Alle
223437 Musikk, bac         Alle   Alle        34.7 2  32.9 1
223667 Musikk, års         Alle   Alle        Alle   Alle
223211 Norsk - deltid, års     Alle   Alle        Alle   Alle
223210 Norsk, års         Alle   Alle        Alle   Alle
223453 PR, komm. og media     43.6 24  42.3 16       44.2 45  43.6 31
223452 Planlegging og adm.     Alle   Alle        Alle   Alle
223196 RLE, års          Alle   Alle        Alle   Alle
223482 Rel og språk, bac      Alle   Alle        Alle   Alle
223285 Samf.vitenskap års     Alle   Alle        Alle   Alle
223080 Sosionom          38.5 48  29.6 5       40.2 87  31.3 11
223891 Språk og litt.       Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold (HiØ)     2014             2013
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
224900 Arb.- og velferdsfag    42.2 69  30.0 2       41.5 43  Alle
224130 Barnehage          37.3 38  Alle        Alle   Alle
224131 Barnehage, deltid      32.0 3  Alle        Alle   Alle
224070 Barnevern          44.2 307 38.8 113      46.0 288 38.1 101
224398 Bedriftsøkonomi       46.1 61  31.6 7       45.5 46  Alle
224702 Bioingeniør         45.3 28  33.7 2       Alle   Alle
224845 Digital medieprod.     35.7 18  29.2 3       34.1 13  31.7 4
224170 Engelsk           42.3 23  Alle        Alle   Alle
224610 Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
224547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
224651 Grunnskolelærer 5-10    40.0 10  41.4 8       43.2 33  43.3 30
224453 Informasjonssystemer    36.5 20  30.7 3       Alle   Alle
224620 Informasjonstekn.      42.4 15  Alle        Alle   Alle
224270 Informatikk-design     Alle   Alle        Alle   Alle
224003 Ingeniør, bygg       45.2 20  Alle   Alle   44.2 19  Alle   Alle
224004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224824 Ingeniør, ind.design    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224009 Ingeniør, kjemi       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224012 Ingeniør, maskin      42.6 5  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224895 Innovasjon/prosjekt     41.0 55  35.9 13       38.7 25  34.2 6
224455 Int. kommunikasjon     40.4 19  Alle        36.2 12  Alle
224649 Kroppsøving/idrett     44.6 87  42.3 48       42.4 88  38.3 53
224505 Kunst og håndverk      48.2 22  38.1 4       47.6 17  30.9 1
224661 Matematikk         Alle   o.i.        Alle   Alle
224667 Musikk           45.0 8  Alle        Alle   Alle
224666 Naturfag          Alle   Alle        Alle   Alle
224210 Norsk            45.3 16  Alle        Alle   Alle
224626 RLE             45.3 24  34.5 4       Alle   Alle
224318 Regnskap og revisjon    44.2 55  31.3 5       40.6 48  32.4 6
224474 Samf, språk, kultur     Alle   Alle        Alle   Alle
224680 Samfunnsfag         44.6 24  31.2 2       50.9 38  37.1 6
224080 Sosialt arbeid       48.0 353 40.0 120      46.3 290 39.4 83
224912 Spansk           46.0 11  Alle        Alle   Alle
224238 Statsvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
224050 Sykepleier         43.1 464 36.7 145      42.9 257 31.8 27
224244 Tysk            Alle   Alle        Alle   Alle
224060 Vernepleier         44.0 253 34.6 44       43.6 191 33.7 39
224061 Vernepleier deltid                    o.i.   Alle
224035 Økonomi og adm.       40.8 97  33.8 27       39.6 87  35.0 24Høgskolen i Ålesund (HiÅ)     2014             2013
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
225702 Bioingeniør         Alle   Alle        Alle   Alle
225298 Biomarin innovasjon     Alle   Alle        Alle   Alle
225427 Bioteknologi        Alle   Alle        Alle   Alle
225473 Eksportmarkedsføring                   o.i.   40.5 45
225410 Handels- og Servicel                   o.i.   36.8 27
225045 Ing. Prod.og system     Alle   Alle   Alle   43.0 2  Alle   Alle
225699 Ing., skipsdesign      Alle   Alle   Alle   37.3 1  43.2 1  Alle
225017 Ingeniør, automat.     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
225003 Ingeniør, bygg       Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle   Alle
225004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
225006 Ingeniør, elkraftsys    Alle   o.i.   o.i.
225895 Innovasjon/entrepre.                   o.i.   36.8 13
225353 Maritim utd.,nautikk    51.8 117 43.5 39       55.0 191 45.5 67
225359 Markedsføring og led    40.8 139 39.5 81
225184 Medisinsk og marint     Alle   Alle        Alle   Alle
225432 Shipping management     45.7 146 39.6 73
225432 Shipping og logistik                   46.9 168 41.0 69
225160 Shippingledelse       51.0 56  37.6 14       50.8 95  41.2 42
225050 Sykepleie          38.8 191 34.5 62       37.7 129 34.0 43
225369 Økonomi og adm.       41.9 104 39.3 53       44.5 120 44.0 74
225162 Økonomi og ledelse     49.6 111 37.9 42       49.1 96  41.0 43Høyskolen Diakonova (HD)      2014        2013
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
232050 Sykepleierutdanning     44.5 403 34.2 75  43.6 292 35.8 33Lovisenberg diakonale høgskole   2014        2013
(LDH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
230050 Sykepleier         48.8 652 40.0 172 45.3 422 37.0 80Misjonshøgskolen (MHS)       2014        2013
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
256214 Babibel           Alle   Alle   Alle   Alle
256418 IKGS-Interk.komm.      Alle   Alle   Alle   Alle
256196 K/RLE            Alle   Alle   Alle   Alle
256955 Kristendom, bachelor    Alle   Alle
256902 Rel.,kultur,global.     Alle   Alle   Alle   Alle
256680 Samfunnsfag         Alle   Alle   Alle   Alle
256480 Teologi           Alle   Alle   Alle   Alle
256771 Teologi, prof.       Alle   Alle   Alle   Alle
256474 samf, bach         Alle   Alle   Alle   AlleNLA Høgskolen (NLA)        2014             2013
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
254130 Barnehagelærer       Alle   Alle        Alle   Alle
254655 Gr.læ 5-10 Kr.øv RLE    Alle   Alle        Alle   Alle
254547 Gr.lærer 1.-7.       Alle   Alle        Alle   Alle
254651 Grlærer 5.-10.       Alle   Alle        Alle   Alle
254418 Int.kult. f, LatinAm    Alle   Alle        Alle   Alle
254717 Int.kult. f., Norge     Alle   Alle        Alle   Alle
254902 Int.kult. f., Ø-Afr.    Alle   Alle        Alle   Alle
254791 Int.kult. f., Ø-Asia    Alle   Alle        Alle   Alle
254872 Interk. kom. Bolivia                   TRU    TRU
254308 Interk. komm                       Alle   Alle
254850 Interk. komm. medier    Alle   Alle        Alle   Alle
254789 Interk. komm.år       Alle   Alle        Alle   Alle
254849 Journalistikk, a/n     Alle   Alle   o.i.   38.5 18  37.5 13  o.i.
254454 Journalistikk, r/f     Alle   Alle   o.i.   37.2 19  36.8 11  Alle
254087 Kom. livs og apologe    Alle   Alle        Alle   Alle
254088 Kom. livs. apolo års    Alle   Alle        Alle   Alle
254851 Komm og medier       Alle   Alle        Alle   Alle
254086 Komm. livs og medier    Alle   Alle        Alle   Alle
254177 Kommunikasjonsarbeid    Alle   Alle        Alle   Alle
254482 Kristendom                        Alle   Alle
254196 Kristendom (KRLE) år                   Alle   Alle
254485 Kristendom og idrett                   Alle   Alle
254329 Kristendom, års       Alle   Alle        Alle   Alle
254642 Kunst og håndverk      40.9 7  33.6 4       42.8 8  Alle
254604 Mediekom. r/f        Alle   Alle        Alle   Alle
254162 Menighet og ledelse     Alle   Alle
254437 Musikk, men. & led.                    Alle   Alle
254667 Musikk, årsstudium     Alle   Alle        38.6 1  Alle
254852 Pedagogikk         31.1 2  Alle        37.3 14  Alle
254220 Pedagogikk års.       Alle   Alle        30.7 1  Alle
254196 RLE år           Alle   Alle
254929 Religion og kultur     Alle   Alle        Alle   Alle
254480 Teologi           Alle   Alle        Alle   Alle
254936 Teologi og ledelse     Alle   Alle        Alle   Alle
254626 Teologi/ledelse       Alle   Alle        Alle   Alle
254195 Teologi/ledelse år     Alle   Alle        Alle   Alle
254470 Økonomi og adm       36.4 40  33.9 24       42.7 144 42.1 85Norges Handelshøyskole (NHH)    2014        2013
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
191345 Siv.øk.           56.2 1521 53.0 1246 56.7 1809 52.9 1413Norges idrettshøgskole (NIH)    2014                  2013
                  ORD    ORDF   MILK   NIFK   ORD    ORDF   MILK   NIFK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------                                
150172 Friluftsliv         48.6 107 40.4 45            48.4 121 39.6 43
150440 Idrett - bachelor      52.8 938 47.3 539 o.i.   o.i.   52.5 954 47.1 534 o.i.   o.i.
150649 Idrett og samfunn      49.3 264 43.4 148           49.2 342 44.6 170Norges teknisk-naturvitenskapelige 2014             2013
universitet (NTNU)         ORD    ORDF   JNTNUK  ORD    ORDF   JNTNUK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
194868 Afrikastudier        37.1 6  38.8 4       40.6 27  36.5 16
194104 Afrikastudier, årsst    49.8 26  44.3 11       46.7 26  39.6 10
194456 Allmenn litt.        Alle   Alle        Alle   Alle
194615 Allmenn litt.vit.      Alle   Alle        Alle   Alle
194459 Antikkens kultur      Alle   Alle        Alle   Alle
194478 Arkeologi          39.7 23  33.5 6       41.6 54  36.0 23
194756 Arkitekt          56.9 315 53.0 237      57.5 332 52.8 243
194440 Bevegelsesvit.       46.5 212 42.5 123      48.0 306 43.9 167
194327 Biologi           50.3 92  47.7 62       49.1 72  47.8 48
194184 Biologi og kjemi, år    57.8 73  52.9 54       57.6 97  53.6 78
194855 Bioteknologi        54.2 165 53.6 143      52.7 127 51.9 102
194759 Bygg- og miljøtek.     55.8 436 54.0 333      54.9 421 53.5 323
194760 Datateknikk                        54.0 273 53.6 223 53.8 21
194760 Datateknologi        55.1 314 54.4 262 54.7 30
194439 Drama og teater       Alle   Alle        Alle   Alle
194796 Drama/teater        48.7 33  44.2 14       47.5 41  40.7 13
194761 Elektronikk                        52.6 217 51.5 171
194761 Elektronisk systemde    54.3 250 52.8 197
194715 Emnestud. humaniora     55.6 44  Alle        Alle   Alle
194324 Emnestudier samfunns    51.3 61  Alle        47.3 37  Alle
194769 Energi og miljø       56.0 388 56.3 319      55.1 344 55.7 282
194887 Engelsk           37.9 9  38.6 6       40.0 19  37.5 13
194170 Engelsk, årsstudium     48.5 112 42.0 58       47.7 132 40.0 57
194786 Eur.stud. m/spansk     Alle   Alle        Alle   Alle
194870 Eur.stud./engelsk      Alle   Alle        39.1 19  40.0 13
194793 Eur.stud.m/fransk      Alle   Alle        Alle   Alle
194795 Eur.stud.m/tysk       Alle   Alle        Alle   Alle
194109 Faglærer Bygg/anlegg    Alle             TRU
194127 Faglærer Elektrofag     Alle             TRU
194123 Faglærer Helse/sos.     Alle             Alle
194129 Faglærer Tek/Ind.pro    Alle             TRU
194124 Faglærer, Rest/matfa    Alle
194646 Film og videoproduks    50.8 172 48.0 114      53.1 242 50.3 137
194645 Film/medievitenskap,    43.1 23  37.5 13
194847 Filmvitenskap        Alle   Alle        32.4 2  Alle
194262 Filmvitenskap, årsst    Alle   Alle
194479 Filosofi          Alle   Alle        Alle   Alle
194366 Filosofi, årsstudium    43.0 41  41.9 15       39.4 26  37.0 22
194930 Fonetikk          Alle   Alle        Alle   Alle
194888 Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
194174 Fransk, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
194857 Fysikk           53.8 82  53.2 62       54.4 94  54.4 76
194763 Fysikk og matematikk    57.3 195 58.6 169      56.5 194 57.2 172
194438 Geografi          41.8 20  36.9 8       43.9 48  37.7 18
194284 Geografi, årsstudium    50.9 52  39.3 11       46.4 27  35.8 9
194859 Geologi           55.7 120 50.4 84       54.9 130 50.6 72
194481 Historie          40.0 29  35.0 10       40.7 62  37.7 35
194179 Historie, årsstudium    44.9 79  36.9 29       46.4 98  36.9 33
194764 Ind.kjemi/biotek      53.8 171 52.8 131      51.4 105 51.9 76
194767 Ind.øk.           63.5 652 60.2 534      62.7 609 59.8 506
194768 Industriell design     58.0 130 54.1 105      59.3 159 54.4 128
194395 Informatikk         47.2 155 46.3 99       45.6 95  45.6 69
194905 Ing.vit. og IKT       54.4 156 54.4 135      54.3 147 53.2 123
194860 Kjemi, bachelor       50.2 59  50.4 45       49.8 32  50.5 26
194932 Klassiske fag        Alle   Alle        Alle   Alle
194770 Komm.tekn.         54.5 178 52.9 148 56.6 42  53.2 126 51.1 103 52.5 23
194626 Kri. rel. liv.       Alle   Alle        Alle   Alle
194649 Kroppsøv/Idrett årss    58.2 204 50.2 99       58.6 289 51.7 157
194904 Kultur.minn.forv.      Alle   Alle        Alle   Alle
194242 Kunnskap/tekno/samfu    Alle   Alle        44.9 27  36.1 9
194200 Kunsthistorie        Alle   Alle        Alle   Alle
194272 Kunsthistorie, års.     Alle   Alle        Alle   Alle
194798 Kybernetikk og robot    55.8 401 55.3 330
194294 Latin                           Alle   Alle
194294 Latin, årsstudium      Alle   Alle
194934 Lektor geografi       51.4 38  47.6 28       48.7 47  47.1 38
194684 Lektor hist         54.3 138 49.6 105      53.9 150 50.9 113
194843 Lektor realfag       51.4 65  50.7 55       51.2 75  49.7 61
194945 Lektor samf.        54.4 138 50.2 108      54.6 157 49.9 124
194685 Lektor språk/engelsk    49.7 82  47.8 70       49.0 81  48.8 64
194686 Lektor språk/fransk     Alle   Alle        Alle   Alle
194687 Lektor språk/nordisk    45.8 13  44.7 8       45.8 11  45.7 10
194689 Lektor språk/tysk      Alle   Alle        Alle   Alle
194222 Likestilling og mang    Alle   Alle
194765 Marin teknikk        56.4 341 55.4 267      55.7 353 54.7 280
194205 Mat./stat. års       53.8 75  49.8 53       54.2 39  46.1 23
194862 Matematiske fag       53.0 65  53.2 49       50.5 34  49.9 26
194755 Materialteknologi      55.1 205 53.6 166      53.7 138 51.9 113
194851 Medievitenskap       35.9 20  37.1 12       32.1 8  34.2 4
194136 Medievitenskap, års     45.2 39  37.8 15
194740 Medisin           67.1 1203 60.2 684      66.7 1298 60.0 727
194476 Musikkteknologi       45.6 7  Alle        48.1 11  40.7 7
194437 Musikkvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
194777 Musikkvitenskap, års    45.9 5  45.9 2
194937 Nanoteknologi        62.8 176 61.8 149      61.3 136 61.5 118
194889 Nordisk           Alle   Alle        Alle   Alle
194210 Nordisk, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
194954 Norsk som andrespråk    Alle   o.i.        Alle   o.i.
194852 Pedagogikk         43.6 92  36.3 29       43.8 116 37.2 49
194220 Pedagogikk, årsst.     51.3 230 38.6 55       48.7 202 38.2 64
194757 Petroleumsfag        58.8 331 56.9 261      57.7 549 57.2 458
194875 Politisk økonomi      46.8 75  42.2 48       44.6 64  43.6 46
194766 Prod.utv./produksjon    56.3 338 54.9 272      55.7 366 54.7 285
194876 Psykologi          50.6 626 46.9 402      51.1 530 46.0 328
194941 Psykologi, prof.      63.9 1215 55.7 663      63.0 1155 55.7 622
194752 Psykologi, års       49.9 701 47.7 451      49.7 638 46.8 385
194910 Religionsvit., års     45.4 16  Alle        Alle   Alle
194929 Religionsvitenskap     Alle   Alle        Alle   Alle
194171 Rådg./voksnes læring    46.0 24  Alle        48.8 30  32.7 2
194486 Samf./idr./vit.       45.5 163 41.9 93       45.7 191 42.1 125
194818 Samf.øk.          50.4 102 49.8 77       48.6 101 47.5 82
194285 Samfunnskunnskap      48.3 64  38.8 19       49.0 74  38.8 29
194898 Samfunnsøkonomi       48.3 358 44.3 234      46.9 341 43.7 224
194239 Samfunnsøkonomi, års    53.0 163 44.6 88       49.6 159 43.1 76
194367 Sosialantr. årsst.     46.9 52  41.5 26       46.5 68  40.8 35
194879 Sosialantropologi      Alle   Alle        38.4 49  35.2 33
194880 Sosiologi          41.7 101 40.1 59       42.4 92  38.4 53
194240 Sosiologi, årsst.      48.2 139 44.5 83       47.9 168 41.5 88
194912 Spansk, årsstudium     45.6 16  Alle        40.1 6  Alle
194238 Statsvit. årsst.      51.4 74  46.4 42       52.0 105 45.8 52
194881 Statsvitenskap       46.6 150 44.7 99       45.9 143 44.7 89
194798 Teknisk kybernetikk                    53.6 239 53.9 201
194946 Tekniske geofag       56.6 105 54.9 83       55.8 130 54.3 97
194890 Tysk            Alle   Alle        Alle   o.i.
194244 Tysk, årsstudium      Alle   Alle        Alle   AlleNorges veterinærhøgskole (NVH)   2013
                  ORD    ORDF   SAMISK
---------------------------------- --------- --------- ---------                                                       
193780 Dyrepleier         o.i.   46.8 241
193772 Veterinær          o.i.   54.0 220 56.8 2Noroff University College     2014        2013
(NOROFF)              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
259197 DF             Alle   Alle   Alle   Alle
259198 DFN             Alle   Alle   Alle   Alle
259451 IMA             Alle   Alle   Alle   Alle
259183 IMAN            Alle   Alle   TRU    TRU
259673 IMG             Alle   Alle   Alle   Alle
259178 IMGN            Alle   Alle   Alle   AllePolitihøgskolen (PHS)       2014   2013
                  ORD    ORD
---------------------------------- --------- ---------                                                            
233679 Politiutd. Stavern     46.4 341 45.4 206
233682 Politiutd., Bodø      44.2 231 41.5 83
233683 Politiutd., Kongsv.     45.0 308 43.5 137
233681 Politiutd., Oslo      48.4 431 47.6 283Sámi allaskuvla / Sámi University 2014        2013
College (SA/SH)          ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
231454 Journalistikk                  Alle   Alle
231064 Samisk bach.                  Alle   Alle
231547 Samisk grlær 1.-7.     Alle   Alle   TRU    TRU
231651 Samisk grlær 5.-10.     Alle   Alle
231130 bhglær                     Alle   AlleUniversitetet i Agder (UiA)    2014             2013
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
201900 Arb.-og velferdssos.                   41.0 40  Alle
201130 Barnehagel., Kr.sand    34.8 24  Alle        Alle   Alle
201132 Barnehagelærer, Grm.    38.0 40  31.2 5       37.8 24  29.1 3
201702 Bioingeniør         47.9 56  44.6 27       43.0 22  43.1 15
201327 Biologi           Alle   Alle        Alle   Alle
201184 Biologi, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
201618 Drama            Alle   Alle        Alle   Alle
201887 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
201170 Engelsk, årsstudium     Alle   Alle        40.4 23  Alle
201646 Ern, mat, kult, år     51.0 119 43.5 47       54.3 120 43.1 49
201864 Ernær., mat, kult.     49.4 103 40.8 46       49.6 118 44.8 51
201157 Faglærer drama       Alle   Alle        Alle   Alle
201366 Filosofi          Alle   Alle        Alle   Alle
201203 Folkehelsearbeid      44.6 90  38.4 38       44.6 69  38.6 25
201174 Fransk                          Alle   Alle
201793 Fransk bac.         Alle   Alle
201174 Fransk, årsstudium     Alle   Alle
201172 Friluftsliv         38.1 13  33.3 2       40.8 28  37.0 15
201661 Fysikk, års.        Alle   Alle        Alle   Alle
201548 Grlær 1-7 Grimstad     Alle   Alle        Alle   Alle
201547 Grlær 1-7 Kr.sand      Alle   Alle        36.6 5  38.1 5
201084 Grlærer 1-7 master     37.7 3  38.5 2       Alle   Alle
201651 Grlærer 5-10        38.7 7  41.0 5       43.1 43  42.1 40
201083 Grlærer 5-10, master    38.2 4  42.4 3       38.1 8  39.2 7
201481 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
201179 Historie, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
201807 IKT, Grimstad        Alle   Alle        Alle   Alle
201260 IT og infosys        41.1 107 36.0 40       42.0 100 34.4 30
201440 Idrett                          45.2 154 42.3 97
201440 Idrett bac.         45.1 124 41.4 59
201649 Idrett, årsst.       41.2 112 40.4 73       42.4 135 39.6 82
201767 Ind. øk/tek.ledelse     52.3 81  50.9 60       52.6 98  51.8 75
201189 Info.syst.års.       42.2 34  33.3 8       43.1 47  33.1 10
201003 Ing. byggdesign       47.8 59  45.1 24  38.0 3  46.8 58  44.4 24  32.0 1
201004 Ing. data          37.5 7  35.6 2  Alle   40.5 12  39.3 5  Alle
201007 Ing., flyteknikk      43.3 9  41.4 4  Alle   49.3 30  47.4 13  Alle
201012 Ing., maskin        48.1 60  43.1 16  50.0 9  49.2 87  45.5 33  43.3 9
201006 Ing.,fornybar energi    37.7 3  39.5 2  Alle   43.6 20  42.5 11  Alle
201803 Ing.elektronikk       37.6 5  38.8 2  Alle   46.3 30  45.0 16  Alle
201851 Kom.,visuelle medier    41.8 26  38.1 13       42.7 24  40.0 9
201794 Kom/tekst/medi, års.    Alle   Alle        42.3 12  Alle
201850 Kom/tekst/medieanal.    Alle   Alle        39.0 8  Alle
201663 Kom/vis medier, års.    43.0 14  33.8 3       40.1 5  35.0 2
201200 Kunst og håndv.       Alle   Alle        Alle   Alle
201642 Kunst og håndverk      45.3 8  Alle        46.2 20  35.2 2
201437 Kunstf. ford. musikk    TRU    TRU         TRU    TRU
201843 Lektor fys.         Alle   Alle
201697 Lektorutd          46.1 3  47.7 3
201934 Lektorutd          47.0 18  47.4 16
201687 Lektorutd          37.7 1  42.0 1
201684 Lektorutd          48.0 58  47.4 53
201685 Lektorutd          45.4 29  45.4 27
201935 Lektorutd          Alle   Alle
201945 Lektorutd          48.0 43  48.3 39
201828 Lektorutd.realfag                     Alle   Alle
201456 Litt., film, teater     35.8 8  39.6 6       Alle   Alle
201922 Litt.,film, teater     36.5 7  36.2 4       Alle   Alle
201359 Mark. og ledelse      45.6 539 43.8 340
201301 Matem. og økonomi      Alle   Alle
201205 Matematikk         Alle   Alle        Alle   Alle
201862 Matematikk og fysikk    Alle   Alle        TRU    TRU
201301 Matematisk finans                     Alle   Alle
201149 Multimedietekn. Grm     Alle   Alle        Alle   Alle
201667 Musikk, årsstudium     Alle   Alle        35.5 8  40.7 6
201889 Nord.språk og litt.     Alle   Alle        Alle   Alle
201210 Nordisk, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
201303 Overs., engelsk       Alle   Alle        Alle   Alle
201676 Ped., års.         52.6 90  34.6 16       50.9 103 37.2 27
201852 Pedagogikk         43.0 94  35.6 28       41.9 52  31.3 9
201652 RLE, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
201318 Regnskap og revisjon    TRU    TRU         46.2 113 40.0 53
201317 Reiseliv          39.7 86  37.5 49       41.2 79  39.7 49
201482 Relig.,etikk,kultur     Alle   Alle        Alle   Alle
201526 Rettsvitenskap       52.7 570 48.0 410      52.1 546 47.2 343
201474 Samf.endr. og kom.     Alle   Alle        38.4 11  Alle
201242 Samfunnsfag         39.6 18  o.i.        40.0 15  Alle
201336 Skolebibliotek       Alle   Alle        40.1 4  o.i.
201080 Sosialt arbeid       48.3 433 42.3 219
201900 Sosiologi bac.       40.3 84  37.7 33
201240 Sosiologi års        41.8 66  35.9 28
201080 Sosionom                         47.4 398 42.1 207
201912 Spansk, års.        Alle   Alle        Alle   Alle
201853 Spesialpedagogikk                     o.i.   38.8 37
201881 Statsvitenskap       39.8 62  38.1 38       40.6 56  37.5 26
201238 Statsvitenskap, års.    46.3 28  37.2 9       44.6 33  38.5 14
201052 Sykepleie, Grimstad     40.9 346 37.7 174      40.0 210 36.0 93
201050 Sykepleie, Kr.sand     43.3 602 41.3 310      42.9 397 40.0 207
201690 Tysk                           Alle   Alle
201795 Tysk bac.          Alle   Alle
201690 Tysk, årsstudium      Alle   Alle
201247 Utviklingsst. års      40.4 25  36.8 11       42.8 25  39.0 16
201484 Utviklingsstudier      38.7 23  40.8 12       38.6 24  36.8 14
201060 Vernepleie, Grimstad    47.5 247 41.9 108      47.2 194 39.3 69
201345 Øk. adm., master      47.3 193 45.8 162      48.6 261 46.2 200
201404 Øk.adm., Grm.        44.2 199 41.2 117      44.4 274 41.7 170
201369 Øk.adm., Kr.sand      45.3 473 42.9 305      46.3 565 43.6 370Universitetet i Bergen (UiB)    2014             2013
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
184867 Adm. og org.vitensk.    42.5 45  35.7 13       44.2 102 40.5 39
184162 Adm.org. år.        54.0 66  35.9 8       55.6 110 41.8 15
184540 Aktuarfag          Alle   Alle
184923 Arabisk           Alle   Alle        Alle   Alle
184903 Arb. og org.psykolog    56.0 313 47.3 148      55.6 350 47.5 154
184478 Arkeologi          40.0 26  31.5 7       42.5 43  35.2 9
184327 Biologi           Alle   Alle        Alle   Alle
184829 Datateknologi        44.5 71  42.7 43       43.9 64  41.1 29
184300 Datavitenskap        42.6 20  40.8 10       42.3 22  41.1 11
184472 Digital kultur       32.4 1  Alle        42.9 50  33.6 8
184170 Eng., år, vår        Alle   Alle        41.5 9  Alle
184887 Engelsk           Alle   Alle        40.0 50  36.7 24
184870 Europastudier        38.7 19  36.5 9       37.2 4  37.9 1
184707 Farmasi           50.6 68  48.8 56       53.3 61  48.7 41
184838 Film-/ tv-produksjon    53.3 249 47.6 139      54.5 354 48.9 177
184479 Filosofi          Alle   Alle        42.2 17  Alle
184366 Filosofi, år, vår      Alle   Alle        Alle   Alle
184827 Fiskehelse         52.4 12  36.0 1       50.9 21  43.8 9
184203 Folkehelsearb.       44.0 63  36.5 23       46.5 115 38.3 44
184888 Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
184174 Fransk, år, vår       Alle   Alle        Alle   Alle
184857 Fysikk           Alle   Alle        Alle   Alle
184876 Generell psykologi     54.8 522 48.1 319      54.6 532 47.6 279
184915 Geofysikk          50.3 80  48.1 57       50.4 97  46.8 57
184438 Geografi          40.0 18  31.6 1       42.5 37  31.7 3
184248 Geografi, år        49.1 13  Alle        48.8 31  Alle
184859 Geologi           49.5 128 46.0 90       50.0 169 45.6 108
184931 Gresk            Alle   Alle        Alle   Alle
184298 Havbruk           Alle   Alle        Alle   Alle
184481 Historie          Alle   Alle        39.0 32  Alle
184179 Historie, år        Alle   Alle        51.2 110 38.2 29
184708 Human ernæring       57.4 59  50.0 41       62.6 100 52.1 39
184436 Inf.- og kom.tekn.     42.5 26  37.3 11       43.1 18  34.4 3
184306 Info-mat-økonomi      Alle   Alle        Alle   Alle
184189 Info.vit., år        51.1 18  Alle        47.5 31  Alle
184453 Info.vitenskap       43.1 104 33.7 21       44.9 115 34.3 20
184565 Italiensk          Alle   Alle        Alle   Alle
184582 Japansk           44.8 50  35.0 9       42.7 40  Alle
184454 Journalistikk        55.7 279 50.4 171 Alle   57.7 390 50.4 223 Alle
184592 Kinesisk                         o.i.   38.9 8
184860 Kjemi            Alle   Alle        Alle   Alle
184873 Kjønnsstudier        Alle   Alle        Alle   Alle
184837 Kognitiv vitenskap     47.7 65  43.1 32       51.0 101 44.8 38
184200 Kult.vit          Alle   Alle        41.5 17  Alle
184475 Kunsthist.         Alle   Alle        Alle   Alle
184272 Kunsthist., år       Alle   Alle        49.2 35  35.3 4
184932 Latin            Alle   Alle        Alle   Alle
184843 Lektor nat.vit/matm.    43.4 7  45.9 7       Alle   Alle
184817 Lektor norsk        Alle   Alle        Alle   Alle
184844 Lektor språk        48.0 34  45.7 30       48.7 51  46.8 40
184922 Litt.vit.          Alle   Alle        40.4 12  39.3 1
184555 Mat.ind.tekn.        47.8 22  45.6 11
184670 Mat.nat. årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
184862 Matematikk         44.9 16  48.8 10
184862 Matematiske fag                      Alle   Alle
184663 Medievit., årsst.      45.1 26  38.9 10       51.6 111 44.0 42
184851 Medievitenskap       38.4 27  36.8 12       44.1 113 41.1 60
184740 Medisin           66.5 1300 57.8 761      66.3 1406 57.2 761
184916 Meteorologi         Alle   Alle        Alle   Alle
184377 Miljø- og ressursfag    Alle   Alle        Alle   Alle
184502 Miljø/ressurs - SV     48.7 30  44.6 18       45.8 32  43.6 14
184865 Molekylærbiologi      45.3 21  47.4 15       46.4 28  47.5 25
184792 Musikkterapi        Alle   Alle        Alle   Alle
184939 Nanoteknologi        51.1 99  49.8 77       49.6 73  49.2 58
184889 Nordisk           Alle   Alle        Alle   Alle
184211 Nordisk, år         Alle   Alle        Alle   Alle
184911 Norsk som andrespråk    Alle   Alle        Alle   Alle
184850 Nye medier         45.3 46  38.8 22       46.4 97  39.6 29
184742 Odontologi         63.9 427 55.4 265      63.9 441 54.0 243
184852 Pedagogikk         49.0 137 41.2 71       48.9 164 42.0 61
184917 Petr.pros.tekn.       52.5 225 48.5 162      53.2 385 48.8 253
184875 Politisk økonomi      45.3 61  42.1 47       48.7 97  44.4 55
184752 Psykologi, år        51.6 987 48.3 649      51.5 1243 48.1 802
184929 Rel.vit.          Alle   Alle        Alle   Alle
184910 Rel.vit., år        Alle   Alle        43.5 8  Alle
184909 Retorikk          Alle   Alle        44.0 16  Alle
184724 Rettsvitenskap       57.4 2347 51.0 1372      56.7 2472 50.5 1449
184886 Russisk           Alle   Alle        Alle   Alle
184238 Sam.pol., år        52.2 40  42.1 20       54.4 86  44.7 34
184369 Samf.øk., ba        47.4 369 44.1 268      50.8 561 46.2 364
184698 Samf.øk., master      48.3 64  46.8 49       49.8 93  47.2 70
184239 Samfunnsøkonomi, år     55.7 133 46.8 57       57.4 204 49.8 93
184878 Sammenl. politikk      40.8 34  42.2 27       47.1 78  42.8 44
184367 Sos.ant., år        46.4 40  41.7 23       51.2 99  42.7 41
184879 Sosialantropologi      37.1 34  33.5 17       39.8 64  35.2 24
184880 Sosiologi          40.3 81  38.3 44       43.7 186 39.6 87
184240 Sosiologi, år        51.3 114 44.4 58       51.3 181 44.8 101
184912 Spansk, år, vår       Alle   Alle        Alle   Alle
184924 Spansk/latam.        Alle   Alle        Alle   Alle
184925 Språk/interkult. kom                   o.i.   33.8 1
184893 Språkvit.          Alle   Alle        Alle   Alle
184914 Statistikk         Alle   Alle
184743 Tannpleie          43.5 102 39.2 42       46.5 158 41.2 64
184692 Teatervit.         Alle   Alle        Alle   Alle
184890 Tysk            Alle   Alle        Alle   Alle
184244 Tysk, år, vår        Alle   Alle        Alle   Alle
184208 Utviklingsstud., år     46.9 19  40.2 11       51.5 62  46.9 34
184883 Utviklingsstudier      37.3 28  36.9 12       39.4 36  40.0 20Universitetet for miljø- og    2014             2013
biovitenskap (UMB)         ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- ---------                                             
192199 1-årig grunnstudium     53.0 157 50.8 85       55.5 189 52.0 113
192327 Biologi           43.3 12  43.1 10       48.0 35  48.0 24
192299 Bioteknologi        47.3 50  48.0 41       47.7 36  46.8 31
192949 By- og regionplanleg    51.3 104 43.8 50       51.4 134 44.5 50
192759 Byggtekn, arkitektur    53.9 120 49.0 70       53.6 92  48.6 51
192780 Dyrepleier         56.3 536 47.6 229
192230 Eiendom           48.0 116 42.2 54       47.6 123 42.7 58
192857 Energi- og miljøfysi    53.4 54  49.6 38       48.2 18  46.6 11
192835 Fornybar energi       51.0 154 47.4 80       51.1 128 45.6 53
192233 Frie realfag        53.8 27  47.2 19       59.0 33  44.5 9
192406 Geomatikk, Kart       47.5 15  38.8 4       43.3 9  36.6 1
192813 Geomatikk, kart       Alle   Alle        Alle   Alle
192544 Hestefag          Alle   Alle        Alle   Alle
192321 Husdyrvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
192767 Industriell økonomi     55.4 118 52.2 74       55.3 114 50.9 77
192332 Kjemi            Alle   Alle        Alle   Alle
192783 Kjemi og bioteknolog    51.2 30  49.6 23       47.8 24  48.2 22
192732 Landskapsarkitektur     56.2 250 48.3 116      55.3 251 47.5 118
192310 Landskapsingeniør      51.6 112 44.0 39       51.1 130 43.2 48
192843 Lektorutdann. realfa    45.8 15  46.9 15       Alle   Alle
192766 Maskin og prosesstek    52.3 65  48.6 32       51.2 55  48.2 37
192864 Matvit. og ernæring     46.4 17  45.3 9       46.7 8  44.9 4
192377 Miljø og naturressur    44.6 5  43.1 4       Alle   Alle
192784 Miljøfys. og energi     55.2 95  52.0 61       54.0 73  49.8 49
192842 Plantevitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
192468 Samfunnsøkonomi       47.0 118 41.7 63       46.5 96  40.0 37
192322 Skogfag           Alle   Alle        Alle   Alle
192484 Utviklingsstudier      46.7 62  44.8 32       46.0 45  40.5 11
192809 Vann og miljøteknikk    51.7 33  46.3 10       40.5 2  40.9 1
192772 Veterinær          63.0 412 54.2 236 57.3 1
192388 Økologi og naturforv    Alle   Alle        Alle   Alle
192369 Økonomi og admin.      47.0 316 44.0 205      46.8 332 42.9 174Universitetet i Nordland (UiN)   2014             2013
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
204427 Animal Science       50.3 42  45.6 28       45.2 19  44.6 16
204130 Barnehagelærer       Alle   Alle
204132 Barnehagelærer       Alle   Alle
204131 Barnehagelærerutd.     Alle   Alle        Alle   Alle
204070 Barnevern          36.1 13  Alle        35.7 37  33.8 15
204218 Bed.øk, deltid                      Alle   Alle
204097 Bedriftsøkonomi                      Alle   Alle
204167 Bedriftsøkonomi, del                   Alle   Alle
204327 Biologi           Alle   Alle        Alle   Alle
204184 Biologi/kjemi        Alle   Alle        Alle   Alle
204368 Eiendomsmegling       37.9 84  37.2 53       39.0 91  36.4 58
204473 Eksportmarkedsføring    Alle   Alle        Alle   Alle
204170 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
204455 Engelsk           Alle   Alle
204302 Friluft                          TRU    TRU
204605 Friluftsliv         39.2 1  Alle        Alle   Alle
204130 Førskolelærer                       Alle   Alle
204547 Gr.lærer 1-7        Alle   Alle        Alle   Alle
204651 Gr.lærer 5-10        Alle   Alle        Alle   Alle
204233 Grunnstudium        39.3 22  38.1 14       Alle   Alle
204867 Havbruksdrift og led    Alle   Alle        Alle   Alle
204481 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
204613 Historie, nettbasert    Alle   Alle        Alle   Alle
204179 Historie, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
204440 Idrett           Alle   Alle        Alle   Alle
204649 Idrett, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
204717 Int.nasj. relasjoner    Alle   Alle        Alle   Alle
204454 Journalistikk        Alle   Alle   Alle   38.6 15  31.9 8  Alle
204140 Kroppsøving/idrett     Alle   Alle        Alle   Alle
204642 Kunst og håndverk                     Alle   Alle
204711 Master i havbruk                     Alle   Alle
204103 Master marin økologi                   Alle   Alle
204353 Nautikk,øk/led       48.8 45  42.2 14       45.0 38  38.4 10
204246 Offentlig rett       Alle   Alle
204276 Org. og ledelse       Alle   Alle        Alle   Alle
204318 Regnskap og revisjon    47.0 14  Alle        34.6 3  Alle
204945 Samf.fag/historie      Alle   Alle        Alle   Alle
204345 Siviløkonomutdanning    39.5 23  40.6 16       39.1 14  41.6 12
204081 Sos. arbeid-deltid                    o.i.   Alle
204080 Sosialt arbeid       Alle   Alle        38.8 42  34.2 16
204880 Sosiologi          Alle   Alle        Alle   Alle
204249 Sosiologi, årsstud.     Alle   Alle        Alle   Alle
204455 Språk                           TRU    TRU
204881 Statsvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
204219 Statsvitenskap, års.    Alle   Alle        Alle   Alle
204055 Sykepl., Helgeland     38.3 43  37.8 16
204055 Sykepl., Mo i Rana                    Alle   Alle
204050 Sykepleier, Bodø      41.3 158 36.7 74       40.5 143 36.0 52
204642 Visuelle kunstfag      Alle   Alle
204470 Øk./ledels Mo i Rana    Alle   Alle        Alle   Alle
204097 Øk./markedsf. og led    Alle   Alle
204218 Øk./markedsf. og led    Alle   Alle
204167 Øk./markedsf. og led    Alle   Alle
204398 Øk/led. Mo i Rana      Alle   Alle        Alle   Alle
204342 Økonomi og ledelse     38.6 44  36.2 25       38.6 29  36.5 16
204164 økonomi/ledelse, års    Alle   Alle        Alle   AlleUniversitetet i Oslo (UiO)     2014        2013
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
185615 Allm. litt.vit. års.    49.6 29  Alle   53.6 80  42.4 21
185922 Allmenn litteraturv.    45.5 17  Alle   47.0 43  39.6 7
185459 Antikk kultur og kla    Alle   Alle   41.6 26  Alle
185478 Arkeologi          45.3 63  30.0 2  46.0 117 34.8 18
185601 Arkivkunnskap        53.9 98  Alle   56.7 119 Alle
185327 Biologi           Alle   Alle   Alle   Alle
185841 Demokrati og rettigh    50.0 174 41.5 67  49.0 184 41.6 65
185856 Elektronikk, datatek    Alle   Alle   43.1 7  35.0 1
185920 Engelsk           50.5 85  32.1 4  50.5 73  34.3 10
185170 Engelsk, års        54.7 267 41.0 49  57.3 395 45.4 127
185439 Estetiske studier      Alle   Alle   41.6 23  Alle
185870 Europastudier (EU)     49.3 155 42.5 70  49.1 111 42.4 48
185707 Farmasi           49.0 113 48.2 91  51.9 103 47.3 62
185479 Filosofi          46.5 77  Alle   49.3 98  33.0 3
185793 Fransk           Alle   Alle   Alle   Alle
185174 Fransk, års         48.5 42  Alle   53.6 62  Alle
185857 Fys, astro og met      47.8 64  46.2 42  46.6 47  46.9 34
185858 Geofag           47.9 69  43.0 32  51.6 92  43.3 37
185465 Helseledelse og økon    52.5 234 37.8 52  51.8 214 38.8 54
185481 Historie          45.0 142 29.6 2  45.8 145 29.6 5
185179 Historie, årsstudium    53.9 229 38.1 28  55.1 312 41.1 59
185830 INF-DESIGN         51.8 279 38.0 43  50.3 226 37.5 40
185832 INF-NOR           44.2 68  42.3 30  45.1 47  36.8 6
185829 INF-PRO           42.8 70  34.7 10  41.5 49  34.2 8
185837 INF-SPROK          48.3 133 Alle   47.4 99  Alle
185073 Idéhistorie         44.2 24  Alle   45.6 38  Alle
185868 India område                  o.i.   Alle
185694 India, Hindi        Alle   Alle
185695 India/sanskrit                 o.i.   Alle
185872 Internasjonale studi    56.9 447 52.4 238 56.4 427 52.1 221
185565 Italiensk          Alle   Alle   41.4 4  Alle
185950 Italiensk, års       52.3 65  Alle
185582 Japansk/Japan-studie    47.0 85  31.7 6  46.6 77  34.5 7
185724 Jus, høst          60.3 2658 52.6 1312 59.8 2789 52.7 1339
185725 Jus, vår          58.3 2126 50.3 1031 57.8 2251 50.0 1108
185592 Kinesisk med Kina-st    Alle   Alle   40.5 27  Alle
185860 Kjemi            Alle   Alle   Alle   Alle
185713 Klinisk ernæring      60.9 118 53.0 72  63.3 199 53.6 103
185874 Kriminologi         54.0 987 46.4 495 53.3 1130 47.7 592
185626 Kristendom         Alle   Alle   Alle   Alle
185536 Kristendom, kultur o    Alle   Alle
185308 Kultur og kommunikas    51.7 333 45.7 135 52.6 408 47.6 195
185904 Kulturarv/bevaring               o.i.   Alle
185200 Kulturhistorie       Alle   Alle   45.7 44  Alle
185272 Kunsthist, års       53.0 108 38.1 10  53.2 163 44.3 36
185462 Kunsthistorie        Alle   Alle   38.0 8  Alle
185918 Latin-Amerika-studie    Alle   Alle   Alle   Alle
185935 Lektorpr. fremmedspr    44.3 18  39.8 12  37.7 4  40.0 4
185844 Lektorprog kult,samf    50.8 214 47.2 163 49.5 175 46.2 126
185817 Lektorprog, nordisk     41.8 13  40.4 13  Alle   Alle
185843 Lektorprog, realfag     Alle   Alle   Alle   Alle
185893 Lingvistikk         44.1 6  Alle   47.0 16  Alle
185306 Mat, inf og tekn      37.0 4  Alle   Alle   Alle
185863 Mat., energi og nano    42.0 18  42.5 12  Alle   Alle
185862 Matem. og øk        46.5 23  39.7 8  46.3 25  41.1 14
185851 Medievitenskap       48.4 210 40.8 71  48.5 212 42.3 89
185604 Medievitenskap, års     52.8 182 36.4 17  53.9 240 45.2 83
185740 Medisin, høst        67.9 1223 59.6 658 68.0 1313 59.4 681
185745 Medisin, vår        67.1 1169 57.7 632 66.7 1218 57.4 628
185595 Midtøsten/Hebraisk     Alle   Alle
185923 Midtøsten/arabisk      47.8 54  Alle   48.1 55  Alle
185461 Midtøsten/tyrkisk                o.i.   Alle
185865 Molekylærbiologi      40.5 18  38.7 10  Alle   Alle
185437 Musikkvitenskap       33.0 2  Alle   Alle   Alle
185919 Nord-Amerika-studier    Alle   Alle   36.6 14  Alle
185211 Nordisk           56.0 88  Alle   57.0 101 Alle
185889 Nordisk/norsk andre     Alle   Alle   Alle   Alle
185074 Norrøne/keltiske      41.3 6  Alle   45.6 9  Alle
185212 Norsk andrespråk      Alle   Alle   48.1 25  Alle
185742 Odontologi         64.9 460 55.2 261 65.0 465 54.4 246
185452 Offentlig admin       53.7 609 44.8 259 54.3 584 44.5 252
185852 Pedagogikk         45.6 462 35.6 108 46.8 454 33.5 63
185455 Portugisisk         46.6 7  Alle   Alle   Alle
185616 Portugisisk, års      48.5 16  Alle
185941 Psykologi prof høst     65.7 1477 55.8 663 65.1 1505 56.4 698
185942 Psykologi prof vår     64.1 1280 54.5 603 63.6 1266 54.4 619
185876 Psykologi, 3-årig      55.6 1184 47.2 565 55.8 1280 47.2 594
185752 Psykologi, års       57.4 1108 49.2 473 56.0 1101 49.7 490
185233 Realfag           Alle   Alle   Alle   Alle
185482 Religion og samfunn     Alle   Alle   36.8 18  Alle
185929 Religionshistorie      37.2 9  Alle   Alle   Alle
185909 Retorikk/komm        45.1 14  Alle   49.0 36  Alle
185483 Russisk           Alle   Alle   Alle   Alle
185438 Samfunnsgeografi      49.6 73  38.1 10  48.6 87  40.8 28
185898 Samfunnsøkonomi       57.0 541 46.0 262 57.0 663 47.1 360
185698 Samfunnsøkonomi, 5år    52.9 70  44.0 33  54.1 80  44.3 38
185879 Sosialantropologi      46.3 219 37.7 60  46.5 192 38.9 59
185880 Sosiologi          49.9 401 42.4 157 50.2 417 42.1 152
185240 Sosiologi, års       54.9 336 44.6 108 53.6 601 45.9 236
185924 Spansk           Alle   Alle   43.4 18  Alle
185912 Spansk, årsstudium     52.2 75  Alle   54.7 116 41.2 12
185853 Spesialpedagogikk      46.8 421 35.5 78  46.4 335 34.1 46
185881 Statsvitenskap       53.8 511 46.2 235 53.8 535 46.7 231
185238 Statsvitenskap, års     56.6 288 46.2 90  56.5 339 47.0 116
185899 Tannpleie          52.3 206 43.6 66  51.7 241 44.8 70
185480 Teologi og kr.dom                Alle   Alle
185771 Teologi, prof.       Alle   Alle   Alle   Alle
185873 Tverrf. kjønnsst.      41.5 27  Alle   44.5 43  Alle
185222 Tverrf. kjønnsst.års    53.0 68  35.8 8  53.0 55  43.4 17
185795 Tysk            Alle   Alle   Alle   Alle
185690 Tysk, årsstudium      43.0 16  Alle   44.6 14  Alle
185883 Utviklingsstudier      48.6 156 44.6 67  49.0 181 44.8 69Universitetet i Stavanger (UiS)  2014                  2013
                  ORD    ORDF   FOR    PRA    ORD    ORDF   FOR   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------                                
217130 Barnehagelærer       Alle   Alle             Alle   Alle
217070 Barnevern          39.7 234 35.4 111           39.7 282 36.3 132
217860 Biologisk kjemi       43.7 17  41.6 12            Alle   Alle
217003 Bygg            50.5 136 44.7 52  34.0 7       47.5 95  44.4 31  Alle
217938 Byutvikling         47.6 38  45.9 23            44.3 16  42.7 7
217004 Data            44.4 49  39.3 15  30.0 4       39.4 7  Alle   Alle
217618 Drama            Alle   Alle             Alle   Alle
217005 Elektro           49.0 61  37.8 8  36.0 9       44.2 26  Alle   38.0 6
217170 Engelsk           Alle   Alle             39.9 18  Alle
217046 Fjernsyn-/multimedie    43.4 73  39.2 43            48.4 132 43.8 64
217655 GLU 5-10, mat.       Alle   Alle             Alle   Alle
217651 GLU 5-10, norsk       Alle   Alle             Alle   Alle
217547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle             Alle   Alle
217481 Hist./kult, historie    Alle   Alle             Alle   Alle
217179 Historie          Alle   Alle             Alle   Alle
217255 Hotelledelse        Alle   Alle             Alle   Alle
217813 Ind.øk, andre linjer    55.1 118 50.4 79
217800 Ind.øk, petroleum      56.1 222 53.1 147
217800 Industriell økonomi                         53.8 214 51.4 134
217803 Informasjonstekn.      46.0 40  45.3 30            43.0 15  43.5 8
217454 Journalistikk        49.6 152 45.2 92       Alle   50.3 169 46.8 93      Alle
217009 Kjemi og miljø       48.4 23  38.6 2  32.0 3       45.6 11  43.0 6  Alle
217755 Konstr. og material     51.7 83  48.1 44            51.2 50  44.8 19
217649 Kroppsøv/idrett,års.    41.3 92  39.2 55            41.6 84  40.8 48
217440 Kroppsøving/idrett     41.8 103 37.7 58            41.9 93  37.8 56
217642 Kunst og håndverk      39.9 3  Alle             48.5 10  Alle
217844 Lektor, humanistisk     Alle   Alle             Alle   Alle
217012 Maskin           50.5 174 46.2 64  38.0 22       48.8 105 42.0 26  36.0 8
217205 Matematikk         Alle   Alle
217857 Matematikk og fysikk    Alle   Alle             Alle   Alle
217205 Matematikk, års.                          Alle   Alle
217211 Nordisk, års        Alle   Alle             Alle   Alle
217802 Offshoreteknologi      53.8 206 50.0 120           52.4 252 50.2 149
217015 Petroleum, bachelor     54.4 323 48.8 149 46.0 44       53.6 360 49.3 185 42.0 27
217801 Petroleum, master      54.6 272 50.2 158           53.6 369 50.9 240
217947 Petroleumsgeologi      54.1 176 48.0 85  40.0 20       53.0 157 47.3 76  40.0 8
217317 Reiselivsledelse      Alle   Alle             27.8 4  31.7 2
217196 Religion          Alle   Alle             Alle   Alle
217754 Restaurantledelse      Alle   Alle             Alle   o.i.
217526 Rettsvitenskap       54.4 613 47.8 392           52.9 587 47.2 366
217318 Revisjon          47.7 189 41.0 97            47.5 215 41.4 93
217080 Sosialt arbeid       42.6 291 39.2 143           44.3 332 40.0 163
217880 Sosiologi          39.3 61  Alle             38.1 52  27.9 4
217240 Sosiologi, årsst.      37.6 24  32.8 4            37.2 24  30.4 3
217887 Språk og litt., eng.    Alle   Alle             Alle   Alle
217889 Språk/litt., nordisk    Alle   Alle             Alle   Alle
217881 Statsvitenskap       38.0 51  36.4 30            38.0 42  36.2 25
217050 Sykepleier         40.8 432 36.7 192           40.4 318 36.5 148
217345 Øk.adm., master       50.8 236 49.9 188           51.7 292 49.0 221
217369 Økonomi og admin.      49.3 632 44.0 404           49.6 777 44.6 475Universitetet i Tromsø (UiT)    2014                                    2013
                  ORD    ORDF   FOR    NN    NNF    NTF    NTFF   SAMISK ORD    ORDF   FOR NN    NNF   NTF   NTFF  SAMISK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ --------- -------- ---- -------- ------- ------- ------- ------
186953 Anvendt fysikk/matte    Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186478 Arkeologi          Alle   Alle                               Alle   Alle
186467 Arktisk forurensning    Alle   Alle
206302 Arktisk friluftsliv                                           Alle   Alle
186302 Arktisk friluftsliv     Alle   Alle
186003 Arktiske anlegg,Alta    Alle   Alle   Alle
186132 Barneh,saml. Tromsø     Alle   Alle
186131 Barnehagel., Alta      Alle   Alle
186130 Barnehagel., Tromsø     Alle   Alle
206130 Barnehagel.utd.                                             Alle   Alle
186130 Barnehagelærer                                             Alle   Alle
186132 Barnehagelærer,saml.                                          Alle   Alle
206070 Barnevern                                                Alle   Alle
186070 Barnevern, Alta       Alle   Alle
186071 Barnevern, Kirkenes     Alle   Alle
186563 Barnevern, Tromsø      46.0 84  31.3 5
186164 Bed. øk, nett        Alle   Alle
186164 Bedriftsøkonomi                                             47.6 52  40.6 28
206164 Bedriftsøkonomi                                             Alle   Alle
186702 Bioingeniør         Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186327 Biologi           Alle   Alle                               Alle   Alle
186427 Biomedisin         Alle   Alle                               Alle   Alle
186299 Bioteknologi        Alle   Alle                               Alle   Alle
186404 Drama og teater       Alle   Alle
186769 Energi, klima, miljø    53.9 35  53.0 17       39.2 3  Alle             o.i.  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
206170 Engelsk                                                 Alle   Alle
186170 Engelsk           Alle   Alle                               Alle   Alle
186700 Ergoterapeut        49.3 66  43.3 25       42.1 19  36.1 7            o.i.  44.9 22  44.9 7    Alle   Alle          o.i.
186749 Farmasiutd.         Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186479 Filosofi          Alle   Alle                               Alle   Alle
186709 Fiskehelse         Alle   Alle                            Alle  Alle   Alle                      Alle
186331 Fiskerifag         Alle   Alle                            Alle  Alle   Alle                      Alle
186605 Friluftsliv         Alle   Alle
206605 Friluftsliv                                               Alle   Alle
186857 Fysikk           Alle   Alle                               Alle   Alle
186703 Fysioterapeut        59.3 341 50.0 174      54.7 78  46.4 39           o.i.  62.9 460 52.9 250   55.0 98 49.2 53         o.i.
186859 Geologi           50.3 58  44.0 36                              48.3 38  42.7 16
206675 Grunnskolel. 5-10                                            Alle   Alle
186481 Historie          Alle   Alle                               Alle   Alle
186179 Historie, årsstudium    Alle   Alle                               Alle   Alle
206255 Hotell og vertskapsl                                          TRU    TRU
206485 Idrett                                                 Alle   Alle
206649 Idrett                                                 Alle   Alle
206440 Idrett /friluftsliv                                           Alle   Alle
186440 Idrett og friluft      Alle   Alle
186485 Idrett, Alta        Alle   Alle
186486 Idrett, Tromsø       Alle   Alle
206486 Idrett, Tromsø                                             o.i.   44.4 27
186649 Idrett, årsst., Alta    Alle   Alle
186185 Idrett, årsstudium     44.9 30  37.2 16
186395 Informatikk         Alle   Alle                               Alle   Alle
186785 Informatikk, master     Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186049 Ingeniør, Nautikk      Alle   Alle   Alle                          Alle   Alle   Alle
186018 Ingeniør, Pros./gass    49.2 43  44.4 20  Alle                          47.4 42  43.6 17 Alle
186017 Ingeniør, autom.      Alle   Alle   Alle                          Alle   Alle   Alle
186860 Kjemi            Alle   Alle                               Alle   Alle
186222 Kjønnsstudier        Alle   Alle                               Alle   Alle
186475 Kunstvitenskap       Alle   Alle                               Alle   Alle
186867 Ledelse           43.0 100 39.3 51                              43.5 145 39.7 74
206664 Ledelse, nettbasert                                           Alle   Alle
186664 Ledelse, nettbasert     Alle   Alle
186843 Lektor i realfag      Alle   Alle                               Alle   Alle
186844 Lektor i språk/samf.    Alle   Alle                               43.4 24  44.6 19
186615 Litteraturvit.       Alle   Alle                               Alle   Alle
186644 Luftfartsfag        o.i.   o.i.                               o.i.   o.i.
186084 Lærer 1-7                                                Alle   Alle
186566 Lærer 1-7, Alta       Alle   Alle
186084 Lærer 1-7, Tromsø      Alle   Alle
186083 Lærer 5-10         Alle   Alle                               Alle   Alle
186862 Mat. og stat.        Alle   Alle                               Alle   Alle
206446 Mat/helse, samlinger                                          Alle   Alle
186446 Mat/helse, samlinger    Alle   Alle
186205 Matematikk         Alle   Alle                               Alle   Alle
186301 Matematikk/finans      Alle   Alle                               Alle   Alle
206663 Med.prod.                                                Alle   Alle
186846 Medie/dok.vitenskap     Alle   Alle                               Alle   Alle
186838 Medieproduksjon       Alle   Alle
206838 Medieproduksjon                                             Alle   Alle
186740 Medisin           66.3 1157 57.3 658      60.4 94  51.8 41  61.8 18  55.8 7  o.i.  66.2 1208 56.9 617   61.5 113 51.9 46 62.3 29 54.3 11 o.i.
186211 Nordisk           Alle   Alle                               Alle   Alle
186235 Nordsamisk         Alle   Alle
186742 Odontologi         64.6 353 54.4 201      59.8 43  49.4 15           o.i.  64.1 349 53.6 182   60.0 65 51.1 29         o.i.
186852 Pedagogikk         Alle   Alle                               Alle   Alle
186878 Politikk, øk. og fil    Alle   Alle                               Alle   Alle
186876 Psykologi          49.3 311 44.4 153                             49.2 266 44.8 148
186752 Psykologi, årsstud.     44.5 406 42.8 252                             Alle   Alle
186701 Radiograf          42.1 39  38.6 8       Alle   Alle             o.i.  39.9 30  38.6 11    Alle   Alle          o.i.
206754 Reiseliv                                                Alle   Alle
206319 Reiseliv/opplevelse                                           TRU    TRU
186910 Religionsvit.,årsst.    Alle   Alle                               Alle   Alle
186482 Religionsvitenskap     Alle   Alle                               Alle   Alle
186724 Rettsvitenskap       56.8 1028 49.6 515      43.5 45  41.6 26           o.i.  56.3 1032 49.6 534   45.1 75 43.2 41         o.i.
186814 Romfysikk          Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186483 Russlandsstudier      Alle   Alle                               Alle   Alle
186474 Samf.planl. og kult.    Alle   Alle                               Alle   Alle
186242 Samfunnsfag         Alle   Alle
206242 Samfunnsfag                                               Alle   Alle
186877 Samfunnssikkerhet      41.4 26  Alle                               41.2 35  Alle
186898 Samfunnsøkonomi       Alle   Alle                               Alle   Alle
186002 Sikkerhet og miljø     Alle   Alle   Alle                          Alle   Alle   Alle
186081 Sos. arbeid, Tromsø     48.8 76  Alle
186879 Sosialantropologi      Alle   Alle                               Alle   Alle
206080 Sosialt arbeid                                             Alle   Alle
186080 Sosialt arbeid, Alta    Alle   Alle
186880 Sosiologi          Alle   Alle                               Alle   Alle
186891 Språk og litteratur     Alle   Alle                               Alle   Alle
186892 Språk og økonomi      Alle   Alle                               Alle   Alle
186881 Statsvitenskap       Alle   Alle                               Alle   Alle
206050 Sykepleie                                                Alle   Alle                      Alle
186051 Sykepleie, Hammerf.     Alle   Alle        Alle   Alle             Alle
186050 Sykepleier                                               52.4 240 45.0 109   42.6 59 35.1 17         o.i.
186050 Sykepleier, Tromsø     53.3 394 44.9 180      49.3 149 40.7 66           o.i.
186743 Tannpleier         49.6 45  46.9 15       33.2 2  Alle             o.i.  51.9 50  48.4 22    33.7 1  Alle          o.i.
186369 Øk. adm, Tromsø       43.7 165 40.0 86
206162 Øk. adm. ledelse                                            Alle   Alle
186468 Økonomi og adm, Alta    Alle   Alle
206369 Økonomi og adm.                                             Alle   Alle
186369 Økonomi og admin.                                            44.0 206 41.3 112


Antall studier:  1351
Rapport kjørt:  Onsdag 16. juli 2014 18:06