Poenggrenser mandag 29. juli 2013

Denne oversikten viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (SUPP) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etter hvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De kan fortsatt gå ned i senere etterfyllinger i august og begynnelsen av september.

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 20. juli til 29. juli skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Enten ved å svare nei til å fortsatt stå på venteliste eller ved å la være å svare innen svarfristen)

En person står ofte på venteliste i flere kvoter på samme studium. Man kan derfor ikke legge sammen alle grå tall for å finne antall personer på venteliste totalt på et studium eller lærested. F.eks. konkurrerer alle søkere i ORD-kvotene. I ORDF-kvotene deltar de som er 21 år eller yngre dette opptaksåret. Og i ORDF beregnes poengene fra førstegangsvitnemålet. Normalt er 50 % av plassene til et studium avsatt til ORDF- kvoten. En kvote kan sees på som en kø av søkere. I hver opptakskjøring tas de x første inn og får tilbud om studieplass. Resten står på venteliste. En person kan stå i flere køer.

Listen er sortert på lærestedsnavn

Merk at poenggrensene ikke nødvendigvis er sammenlignbare mellom studier. Årsaker til dette er at noen studier har kvinnepoeng, noen studier har poeng fra opptaksprøve som inngår i poengsummen m.m.

Mange studier har ennå ledige plasser og tar inn flere søkere selv om de ikke har søkt tidligere i år:
Se RestetorgetKodeForklaring
ALLEAlle kvalifiserte søkere fikk tilbud
HOVEDHovedopptak, 20. juli
SUPPSuppleringsopptak 29. juli (noen ganger kallt varaopptak)
TRUStudiet er trukket fra årets opptak, avlyst. Ofte pga for få søkere
ÅpentÅpent studium
o.i.Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her.
ORDOrdinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne køen.
FORForkurskvote
INTKInternasjonal kvote
IVMINOIkke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUKJentekvote
MILKKvote for forsvaret
NIFKKvote for Norges idrettsforbund
NNNordnorsk kvote
NNFNordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTFKvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFFFørstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
ORDFOrdinær førstegangsvitnemålskvote
PRAPraksiskvote
SAMISKSamisk kvote
TKURKKvote for søkere med tilpasningskurs
xxxyyyStudiekoden, sekssifret nummer som identifiserer studiet (xxx angir lærestedet)Ansgar Teologiske                       SUPP        HOVED
Høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
ATH 255196 Kristendom, religion, livssyn og etikk       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255418 Interkulturell forståelse              Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255437 Musikkteknologi                   Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255480 Bibelvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255752 Psykologi, årsstudium                41.0 18  36.0 8  42.8 54  38.8 23
ATH 255777 Musikk                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255869 Kultur og samfunn                  Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255876 Psykologi                      Alle   Alle   39.7 38  36.7 17
ATH 255936 Praktisk teologi                  Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og                         SUPP        HOVED
designhøgskolen i Oslo                     ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
AHO 189030 Arkitekt                      o.i.   o.i.   113.1 170 106.4 76
AHO 189343 Industridesign                   o.i.   93.6 18 105.3 73 93.6 26Betanien diakonale                       SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
BDH 250050 Sykepleierutdanning                 46.0 221 40.3 91 46.5 378 41.3 155Det teologiske                         SUPP        HOVED
Menighetsfakultet                       ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
MF 190196 Kristendom/RLE                    Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190242 Samfunnsfag                     Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190418 Interkulturell kommunikasjon             Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190480 Teologi, profesjonsstudium              Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190482 Religion, kultur og samfunn             Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190927 Ungdom, kultur og tro                Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190934 Lektorprogram i RLE/rel. og etikk og samf.      Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190936 Teologi                       Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmet Høgskole                     SUPP        HOVED
Oslo                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
DHS 251050 Sykepleierutdanning, Oslo              49.6 324 44.3 60 50.7 642 44.5 183
DHS 251060 Vernepleierutdanning, Rogaland           40.5 45  32.1 5  41.3 82  32.3 14
DHS 251080 Sosialt arbeid, Oslo                49.1 215 38.8 54 49.8 383 38.8 91
DHS 251081 Sosialt arbeid, deltid, Oslo            41.5 31  Alle   41.5 39  Alle
DHS 251700 Ergoterapeututdanning, Rogaland           Alle   Alle   34.1 4  AlleDronning Mauds Minne                      SUPP        HOVED
Høgskolen                           ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
DMMH 253130 Barnehagelærer, hovedmodell heltid         Alle   Alle   Alle   Alle
DMMH 253131 Barnehagelærer, kunstfaglig profil         Alle   Alle   Alle   Alle
DMMH 253132 Barnehagelærer, natur- og friluftsprofil      Alle   Alle   Alle   Alle
DMMH 253133 Barnehagelærer, hovedmodell, deltid        Alle   Alle   Alle   Alle
DMMH 253529 Barnehagelærer, vekt på kulturelt mangfold     Alle   Alle   Alle   AlleFjellhaug Internasjonale                    SUPP        HOVED
Høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
FIH 258195 Bibel og misjon                   Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258196 Kristendomskunnskap                 Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258480 Teologi og misjon                  Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258482 Religion, livssyn og etikk             Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258626 Religion, livssyn og etikk, årsstudium       Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258777 Musikk                       Alle   Alle   Alle   AlleHaraldsplass diakonale                     SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HDH 252050 Sykepleierutdanning                 45.5 241 42.5 118 47.3 469 43.1 231Høgskolen i Bergen                       SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIB 203003 Ingeniør, bygg                   49.5 50  Alle   Alle   50.5 102 Alle   38.8 10
HIB 203004 Ingeniør, data                   44.0 12  Alle   38.1 2  46.0 28  Alle   39.0 7
HIB 203006 Ingeniør, elkraftteknikk              45.5 13  Alle   Alle   46.0 24  Alle   Alle
HIB 203009 Ingeniør, kjemi                   o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HIB 203011 Ingeniør, marinteknikk               53.1 59  36.0 1  45.4 16  53.4 120 38.0 2  45.7 36
HIB 203012 Ingeniør, maskinteknikk               51.6 74  38.0 5  43.9 11  51.7 132 40.0 7  44.8 29
HIB 203017 Ingeniør, automatisering              52.8 49  40.0 11 37.6 2  52.8 77  46.0 14  38.8 4
HIB 203024 Ingeniør, elektronikk                44.8 19  Alle   Alle   45.3 27  Alle   Alle
HIB 203028 Ingeniør, kommunikasjonssystemer          o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HIB 203045 Ingeniør, produksjonsteknikk            49.6 49  38.0 1  Alle   51.4 87  38.0 2  36.6 1
HIB 203050 Sykepleierutdanning                 46.9 391      42.8 183 47.7 860      43.5 422
HIB 203060 Vernepleierutdanning                50.2 174      38.2 50  50.9 361      39.0 112
HIB 203080 Sosialt arbeid                   52.1 253      44.7 112 52.1 548      45.1 256
HIB 203096 Ingeniør, undervannsteknologi            56.8 123 44.0 7  47.4 39  56.8 204 46.0 12  47.7 66
HIB 203130 Barnehagelærerutd., barns utvikling, lek og læring 33.5 2       Alle   39.8 63       32.9 19
HIB 203131 Barnehagelærerutd., natur, helse og bevegelse    Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203132 Barnehagelærerutd., kunst, kultur, kreativit    Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203133 Barnehagelærerutd., språk, tekst og matematikk   Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203203 Folkehelsearbeid                  51.6 99      45.8 43  51.7 250      45.8 111
HIB 203369 Økonomi og administrasjon              51.0 378      46.6 222 51.2 1101      46.6 663
HIB 203395 Informasjonsteknologi                41.4 21      34.8 3  41.8 37       37.0 11
HIB 203440 Idrett, faglærerutdanning              52.0 108      44.2 50  52.0 257      44.3 118
HIB 203466 Tegnspråk og tolking                Alle        Alle   40.5 16       Alle
HIB 203547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/kroppsøving      43.5 10      40.9 9  45.0 45       42.8 36
HIB 203548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med musikk       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/samfunnsfag      Alle        Alle   39.6 12       40.9 11
HIB 203551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med engelsk       41.0 4       36.8 4  42.5 20       39.3 16
HIB 203557 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/naturfag       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203559 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med RLE         Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203599 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med mat og helse    44.7 2       Alle   44.7 7       36.2 2
HIB 203618 Drama                        Alle        Alle   39.9 10       Alle
HIB 203655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med matematikk     48.5 47      45.3 34  50.2 89       46.2 61
HIB 203657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med samfunnsfag    49.9 62      44.6 36  50.8 138      45.2 87
HIB 203658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med norsk       40.8 5       39.2 3  43.6 23       40.3 14
HIB 203659 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med mat og helse    45.9 9       40.8 2  45.9 21       40.8 9
HIB 203660 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med musikk       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203700 Ergoterapeututdanning                46.7 81      40.7 30  46.9 223      41.3 98
HIB 203701 Radiografutdanning                 42.5 51      34.7 10  43.5 125      36.0 32
HIB 203702 Bioingeniørutdanning                46.3 32      41.6 13  49.4 71       43.1 34
HIB 203703 Fysioterapeututdanning               55.2 333      49.8 191 55.2 983      50.0 568
HIB 203753 Landmåling og eiendomsdesign            47.8 80      37.4 14  48.9 192      38.5 44
HIB 203822 Ingeniør, energiteknologi              49.0 28  Alle   Alle   49.8 46  Alle   35.3 1Høgskolen i Buskerud                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIBU 205004 Ingeniør, data, Kongsberg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205005 Ingeniør elektro, Kongsberg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205012 Ingeniør, maskin, Kongsberg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205050 Sykepleier, Drammen                40.6 187      28.9 3  40.6 259      28.9 7
HIBU 205155 Lysdesign, Drammen                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205160 Økonomi og administrasjon, Kongsberg        o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205162 Økonomi og administrasjon, Hønefoss.        42.2 15      32.1 1  42.2 35       32.1 4
HIBU 205246 Jus, årstudium, Hønefoss              49.2 54      43.5 27  49.2 111      43.5 57
HIBU 205251 Visuell kommunikasjon, Drammen           46.0 39      40.8 15  46.0 87       40.8 40
HIBU 205291 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg    o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205317 Reiselivsledelse, Hønefoss             Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205330 Økonomi og ledelse, Drammen            49.2 138      43.1 46  49.2 337      43.1 134
HIBU 205345 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss     o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205359 Markedsføring, Hønefoss              37.5 5       34.8 3  42.4 79       41.0 48
HIBU 205370 Dynamisk webdesign, Hønefoss            Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205395 IT og informasjonssystemer, Hønefoss        o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205404 Økonomi og ledelse, Kongsberg           o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205414 Økonomi og ledelse, Hønefoss            Alle        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205526 Jus, Hønefoss                   52.3 137      44.8 65  52.3 274      44.8 125
HIBU 205547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Drammen        Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205620 IT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss  o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, SAM og NOR, Drammen Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, MAT og NAT, Drammen Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn , SAM og MAT, Drammen Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205663 Event og Sport Management, deltid, Drammen     Alle        Alle   41.1 7       Alle
HIBU 205701 Radiograf, Drammen                 42.2 57      Alle   42.2 85       Alle
HIBU 205867 Jus og ledelse, Hønefoss              46.0 60      41.3 29  46.0 131      41.3 64
HIBU 205881 Statsvitenskap, Drammen              44.0 42      35.2 11  44.0 73       35.2 17
HIBU 205894 Optometri, Kongsberg                o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205952 Event og Sport Management, Drammen         41.9 16      32.4 2  44.5 55       37.2 21Høgskolen i Finnmark                      SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIF 206050 Sykepleie, Hammerfest                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIF 206070 Barnevern                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206080 Sosialt arbeid                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206130 Barnehagelærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206162 Økonomisk administrativ ledelse           Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206170 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206242 Samfunnsfag                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206255 Hotell og vertskapsledelse             TRU    TRU        TRU    TRU
HIF 206302 Arktisk friluftsliv                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206319 Reiselivs- og opplevelsesproduksjon         TRU    TRU        TRU    TRU
HIF 206369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206440 Idrett og friluftsliv                Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206446 Mat og helse, samlinger               Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206485 Idrett                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206486 Idrett, Tromsø                   46.3 24  44.4 12      46.4 52  44.4 27
HIF 206605 Friluftsliv                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206649 Idrett, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206663 Medieproduksjon, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206664 Ledelse, nettbasert                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206675 Grunnskolelærerutdanning 5-10            Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206754 Reiseliv                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206838 Medieproduksjon                   Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Gjøvik                       SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIG 207003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207046 Webutvikling                    Alle        Alle   42.6 34       37.5 11
HIG 207050 Sykepleierutdanning                 38.0 82      33.7 14  38.1 148      36.1 44
HIG 207051 Sykepleierutdanning, deltid             40.5 29      Alle   47.3 47       Alle
HIG 207052 Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal      38.0 7       Alle   38.0 9       Alle
HIG 207053 Sykepleierutdanning, deltid, Valdres        36.2 4       Alle   36.4 4       Alle
HIG 207054 Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland        40.3 15      o.i.   40.3 19       o.i.
HIG 207067 Ingeniør, bygg, fleksibel              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207068 Ingeniør, elektro, fleksibel            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207069 Ingeniør, maskin, fleksibel             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207099 Landmåling, nettbasert               47.7 7       Alle   47.7 10       Alle
HIG 207102 Geografiske info.systemer (GIS), deltid, nett    42.2 9       o.i.   42.2 8       o.i.
HIG 207136 Medieledelse                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207149 Mediedesign                     39.8 6       36.1 3  42.1 35       43.1 25
HIG 207160 Økonomi og ledelse, årsstudium           Alle        Alle   46.0 44       34.2 7
HIG 207188 Medie- og informasjonsteknologi           Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207248 Landmåling                     Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207264 Medieproduksjon                   Alle        Alle   31.4 2       34.2 1
HIG 207369 Økonomi og ledelse                 39.1 12      32.0 5  41.5 53       36.9 28
HIG 207374 Drift av nettverk og datasystemer          34.1 3       Alle   36.3 5       Alle
HIG 207395 Programvareutvikling                Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207396 Geografiske informasjonssystemer (GIS)       Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207404 Økonomi og ledelse, fleksibel            51.6 71      Alle   51.6 105      Alle
HIG 207406 Geomatikk                      Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207429 Informasjonssikkerhet                37.5 4       Alle   37.5 5       Alle
HIG 207602 Teknologidesign og ledelse, årsstudium       Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207604 Medieproduksjon, årsstudium             Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207620 Intelligent modellering (BIM), nettbasert      Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207673 Spillprogrammering                 38.1 6       38.9 4  38.1 9       38.9 6
HIG 207700 Ergoterapi                     41.5 14      Alle   46.2 56       34.6 11
HIG 207701 Radiografutdanning                 38.0 16      Alle   39.3 32       Alle
HIG 207824 Teknologidesign og ledelse             Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207835 Fornybar energi                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207838 Medieledelse og innovasjon             Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207955 Byggeledelse, fleksibel               Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Harstad                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HIH 208035 Økonomi og ledelse                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208050 Sykepleierutdanning                 37.8 17  Alle   37.8 29  Alle
HIH 208051 Sykepleierutdanning, deltid             Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208060 Vernepleierutdanning                Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208061 Vernepleier, deltid - Tromsø            40.7 17  Alle   40.7 34  Alle
HIH 208070 Barnevernspedagogutdanning             35.7 3  Alle   35.7 20  Alle
HIH 208071 Barnevernspedagogutd., deltid - Tromsø       41.5 16  Alle   41.5 34  Alle
HIH 208162 Praktisk prosjektledelse              Alle   Alle   42.5 3  Alle
HIH 208164 Økonomi og ledelse, årsstudium           Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208350 Handel, service og logistikk            Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Hedmark                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HIHM 209050 Sykepleierutdanning, Elverum            36.0 44  Alle   36.0 66  Alle
HIHM 209052 Sykepleierutdanning, deltid samlingsbasert     42.0 37  Alle   42.0 48  Alle
HIHM 209053 Sykepleierutdanning, Kongsvinger          38.0 39  Alle   38.0 50  Alle
HIHM 209130 Barnehagelærerutdanning, Hamar           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209132 Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert      37.0 7  Alle   37.0 9  Alle
HIHM 209140 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209157 Faglærerutdanning i musikk, Hamar         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209162 Organisasjon og ledelse, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209164 Bedriftsøkonomi, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209167 Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209185 Idrett, Elverum                  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209223 Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad        Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209239 Krisehåndtering, deltid, samlingsbasert      47.4 49  Alle   47.4 86  Alle
HIHM 209250 Skogbruk, årsstudium, Evenstad (Koppang)      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209311 Landbruksteknikk, Blæstad (Hamar)         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209318 Regnskap og revisjon, Rena             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209320 Agronomi, Blæstad (Hamar)             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209322 Skogbruk, Evenstad (Koppang)            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209323 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang)       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209359 Markedsføring, Rena                TRU    TRU   TRU    TRU
HIHM 209362 Agronomi, årsstudium, Blæstad (Hamar)       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209368 Eiendomsmegling, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209369 Økonomi og administrasjon, Rena          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209393 Innovasjon og entreprenørskap, Rena        Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209398 Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Hamar     Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209409 Økologisk landbruk, deltid, nett & saml      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209440 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum  34.4 4  33.0 4  36.2 15  33.0 11
HIHM 209446 Mat, ernæring og helse, Elverum          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209451 Animasjon, Hamar                  42.7 29  40.4 16 42.7 66  40.4 39
HIHM 209470 Serviceledelse og markedsføring, Rena       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209472 Virtuell kunst og design, Hamar          43.7 22  38.4 13 43.7 49  38.5 31
HIHM 209476 Music Management, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209486 Folkehelse, Elverum                Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209514 Digital medieproduksjon, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Hamar         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209605 Friluftsliv, Elverum                Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209623 Engelsk, Hamar                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Hamar        Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209664 Organisasjon og ledelse, deltid, saml.       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209667 Musikk, Hamar                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209668 Landbruksteknikk, årsstudium, Blæstad (Hamar)   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209672 Norsk, Hamar                    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209676 Sosialpedagogikk, Elverum             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209685 Lektorutdanning i engelsk, Hamar          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209687 Lektorutdanning i norsk, Hamar           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209714 Musikkproduksjon, Rena               36.9 8  35.6 4  36.9 18  35.6 11
HIHM 209743 Tannpleie, Elverum                 42.8 22  Alle   42.9 34  28.8 2
HIHM 209794 Digital kommunikasjon, Hamar            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209839 Spillteknologi og simulering, Hamar        42.1 34  39.6 17 43.2 84  41.0 47
HIHM 209867 Ledelse og organisasjonsutvikling, Rena      Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Lillehammer                    SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIL 210035 Økonomi og administrasjon              43.7 39  40.8 19      43.7 134 40.8 78
HIL 210060 Vernepleierutdanning                42.5 85  31.1 5       43.1 160 32.1 24
HIL 210070 Barnevern                      41.9 136 35.7 48      42.0 236 35.8 88
HIL 210080 Sosialt arbeid                   42.4 123 36.3 42      42.8 228 36.8 91
HIL 210089 Dokumentarfilmproduksjon-Lyd            o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210149 Film- og fjernsynsvitenskap             Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210164 Økonomi og administrasjon, årsstudium        47.8 33  45.1 18      47.8 77  45.5 37
HIL 210185 Idrett, årsstudium                 36.4 13  37.4 11      38.4 56  38.9 40
HIL 210220 Pedagogikk, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210262 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210264 Flerkameraproduksjon                o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210288 Internasjonale studier med historie, årsstudium   Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210308 Kulturprosjektledelse                o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210317 Reiselivsledelse                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210319 Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser   Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210392 Dokumentarfilmproduksjon-Foto            o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210440 Idrett                       39.4 7  34.2 6       40.3 66  37.6 43
HIL 210526 Juss                        48.7 151 43.9 83      48.8 377 44.0 201
HIL 210534 Produksjons- og prosjektledelse           o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210654 Kulturprosjektledelse, årsstudium          Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210676 Pedagogikk, deltid                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210752 Psykologi, årsstudium                44.7 71  41.7 43      44.7 167 41.7 98
HIL 210754 Reiseliv og turisme                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210847 Dokumentarfilmproduksjon-Regi            o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210852 Pedagogikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210867 Organisasjon og ledelse               38.5 12  33.1 5       40.0 59  35.2 31
HIL 210872 Internasjonale studier med historie         Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210876 Psykologi                      45.3 86  41.0 57      45.3 224 41.2 142Høgskolen i Molde                       SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HIM 211050 Sykepleierutdanning, studiegruppe Molde       35.0 17  Alle   36.9 48  30.8 10
HIM 211056 Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund   Alle   Alle   37.1 14  Alle
HIM 211060 Vernepleierutdanning                41.3 29  Alle   41.3 51  Alle
HIM 211164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211185 Idrett                       Alle   Alle   38.0 28  39.4 22
HIM 211189 IT                         37.4 4  Alle   37.6 10  Alle
HIM 211238 Statsvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211246 Jus                         38.5 8  34.2 4  38.5 27  34.8 17
HIM 211292 Logistikk og Supply Chain Management        40.2 21  28.9 2  42.3 68  31.9 9
HIM 211318 Regnskap og revisjon                30.2 1  Alle   Alle   Alle
HIM 211369 Økonomi og administrasjon              32.0 2  Alle   38.0 19  30.2 2
HIM 211432 Internasjonal logistikk, Ålesund          39.0 7  Alle   40.7 28  29.2 3
HIM 211488 Sport Management                  38.8 15  34.4 6  39.6 49  34.6 23
HIM 211841 Jus og administrasjon                Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211866 Petroleumslogistikk, Kristiansund          44.5 46  38.6 12 46.9 179 40.7 66Høgskolen i Narvik                       SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIN 212003 Bygg                        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212004 Datateknikk                     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212006 Elkraftteknikk                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212012 Maskin, nettstøttet                 Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212018 Prosessteknologi                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212024 Industriell elektronikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212040 Ingeniør, første studieår, Alta           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212050 Sykepleierutdanning                 41.3 25      Alle   41.3 41       30.3 2
HIN 212069 Maskin                       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212072 Fornybar energi                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212075 Bygg, nettstøttet                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212077 Prosessteknologi, nettstøttet            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212078 Datateknikk, nettstøttet              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212079 Elektro, første studieår, nettstøttet        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212225 Ingeniør, første studieår, Bodø           TRU    TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
HIN 212227 Ingeniør, første studieår, Mo i Rana        TRU    TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
HIN 212314 Fornybar energi nettstøttet             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212410 Økonomi og administrasjon              Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212761 Elektroteknikk                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212804 Data/IT                       Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212805 Ingeniørdesign                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212806 Integrert bygningsteknologi             Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212811 Industriell teknologi                Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212814 Satelitteknologi                  Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212872 Internasjonal beredskap               50.2 26      Alle   50.2 52       Alle
HIN 212956 Satelitteknologi                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Nesna                       SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HINE 213051 Sykepleierutdanning, deltid            Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213132 Barnehagelærerutdanning, deltid, samlingsbasert  Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213170 Engelsk                      Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213185 Idrett årsstudium Nesna              Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213189 Informasjonssystemer, årsstudium          Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213222 Vold mot kvinner                  TRU    TRU   TRU    TRU
HINE 213440 Idrett                       Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213453 Informasjonssystemer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213505 Kunst og håndverk                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213547 Grunnskolelærer 1-7                Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213604 Medieproduksjon og sosiale medier         Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213649 Idrett årsstudium Sydney/Nesna           Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213650 Idrett årsstudium Bali/Nesna            Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213651 Grunnskolelærer 5-10                Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213666 Naturfag                      Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213667 Kreativt musikkarbeid               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213680 Samfunnsfag                    Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213796 Produksjon for scene og sal            Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Nord-                       SUPP        HOVED
Trøndelag                           ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HINT 214050 Sykepleierutdanning, Levanger           42.8 139 38.8 73 43.5 301 40.0 173
HINT 214051 Sykepleierutdanning, deltid            41.0 21  Alle   43.6 52  Alle
HINT 214058 Sykepleierutdanning, Namsos            35.1 25  32.3 16 36.8 80  34.8 50
HINT 214060 Vernepleierutdanning, Namsos            31.0 3  Alle   39.1 26  Alle
HINT 214130 Barnehagelærarutdanning, Levanger         Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214164 Bedriftsøkonomi                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214185 Idrett, Levanger                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214240 Sosiologi, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214318 Revisjon, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214321 Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer    Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214323 Utmarksforvaltning, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214369 Økonomi og administrasjon, Steinkjer        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214388 Naturforvaltning, Steinkjer            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214396 Geografi, nettbasert, Steinkjer          Alle   Alle   40.6 4  Alle
HINT 214419 Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer       Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214420 Sportsfiskebasert næringsvirksomhet        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214421 Husdyrvelferd, Steinkjer              Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214430 Multimedieteknologi, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214440 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger  39.7 5  Alle   43.7 54  35.8 24
HINT 214516 Regnskap, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger   Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, saml./deltid Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214605 Friluftsliv, Levanger               o.i.   o.i.   Alle   Alle
HINT 214623 Engelsk, Levanger                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214639 Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger  o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HINT 214642 Kunst og håndverk, Levanger            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214649 Kroppsøving, Levanger               o.i.   o.i.   Alle   Alle
HINT 214651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214667 Musikk, Levanger                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214673 Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer     33.8 2  Alle   39.4 29  33.3 7
HINT 214680 Samfunnsfag, Levanger               43.8 5  Alle   43.9 14  Alle
HINT 214696 Trafikklærerutdanning, Stjørdal          41.3 35      42.5 85
HINT 214749 Farmasiutdanning, Namsos              Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo og                      SUPP                       HOVED
Akershus                            ORD    FOR   IVMINO  ORDF   PRA    ORD    FOR   IVMINO  ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -----                         
HIOA 215003 Ingeniør, bygg                   47.6 48  Alle        Alle        47.6 77  Alle       Alle
HIOA 215004 Ingeniør, data                   Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIOA 215005 Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi   Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIOA 215009 Ingeniør, bioteknologi og kjemi          Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIOA 215012 Ingeniør, maskin                  46.2 33  Alle        Alle        46.2 47  Alle       Alle
HIOA 215050 Sykepleierutdanning, Pilestredet          42.4 454           29.6 16       42.9 814          33.1 92
HIOA 215051 Sykepleierutdanning, deltid, Pilestredet      43.0 190           Alle        43.4 286          Alle
HIOA 215054 Sykepleierutdanning, Kjeller            41.5 259           28.3 6       41.5 377          28.3 9
HIOA 215060 Vernepleierutdanning, Kjeller           44.6 147           33.8 8       45.2 273          35.2 30
HIOA 215061 Vernepleierutdanning, deltid, Kjeller       41.9 103           Alle        42.1 162          Alle
HIOA 215063 Vernepleierutdanning, deltid, Sandvika       43.0 129           Alle        43.0 183          Alle
HIOA 215070 Barnevernspedagogutdanning             49.6 485           42.6 165      49.8 1008          42.9 376
HIOA 215071 Barnevernspedagogutdanning, deltid         41.1 47                     41.1 57
HIOA 215080 Sosialt arbeid                   50.2 500           41.4 146      50.2 916          41.4 281
HIOA 215082 Yrkesfaglærerutd. i medier og kommunikasjon    Alle                       Alle
HIOA 215085 Arkiv og dokumentbehandling            42.7 29           Alle        42.8 53           Alle
HIOA 215105 Yrkesfaglærerutd. i service og samferdsel     Alle                       Alle
HIOA 215106 Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag, deltid Alle                       Alle
HIOA 215108 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid Alle                       Alle
HIOA 215109 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk     Alle                       Alle
HIOA 215123 Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag     Alle                       Alle
HIOA 215124 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag     Alle                       Alle
HIOA 215126 Yrkesfaglærerutd. i design- og håndverksfag    Alle                       Alle
HIOA 215127 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag           Alle                       Alle
HIOA 215129 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod.  Alle                       Alle
HIOA 215130 Barnehagelærerutdanning              39.2 82           25.8 1       39.2 144          Alle
HIOA 215131 Barnehagelærerutdanning, deltid          Alle             Alle        34.9 34           Alle
HIOA 215138 Administrasjon og ledelse             49.7 336           42.1 115      51.3 1034          43.9 441
HIOA 215150 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk      41.0 14           Alle        41.8 32           Alle
HIOA 215162 Økonomi og ledelse                 60.3 276           47.5 74       60.3 831          47.5 271
HIOA 215185 Kroppsøving og idrett               51.4 123           43.8 49       52.5 340          45.4 149
HIOA 215200 Kunst og design                  49.5 37           37.0 4       51.4 153          46.7 57
HIOA 215221 Tegnspråk                     43.8 11           Alle        48.4 65           Alle
HIOA 215253 Økonomi og ledelse, deltid             60.5 161           38.7 5       60.5 370          38.7 21
HIOA 215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap        35.2 6            Alle        43.3 60           Alle
HIOA 215369 Økonomi og administrasjon/revisjon         52.4 443           44.6 177      52.4 1040          44.7 459
HIOA 215395 Informasjonsteknologi               40.9 26           Alle        40.9 32           Alle
HIOA 215405 Produktdesign                   o.i.             o.i.        o.i.            o.i.
HIOA 215408 Samfunnsernæring                  50.9 85           41.8 23       52.4 249          44.2 80
HIOA 215439 Drama og teaterkommunikasjon            51.5 23           40.1 7       51.5 66           40.1 24
HIOA 215447 Idrett, friluftsliv og helse            46.8 127           40.8 39       46.8 321          41.0 116
HIOA 215449 Anvendt datateknologi               48.5 162           37.5 27       48.5 301          37.5 66
HIOA 215454 Journalistikk                   57.7 196      47.3 7  49.0 79  Alle   58.7 605      47.3 8  49.9 261 Alle
HIOA 215466 Tegnspråk og tolking                43.6 13           Alle        43.6 27           Alle
HIOA 215484 Utviklingsstudier                 46.6 53           35.0 5       47.0 130          38.7 36
HIOA 215505 Kunst og design - tekstil, årsstudium       50.4 27           41.6 13       50.9 97           43.2 42
HIOA 215547 Grunnskolelærerutd 1.-7. trinn           43.9 30           37.0 13       43.9 45           37.0 18
HIOA 215601 Arkiv/dokumentbehandling, årsstudium, deltid    55.3 72           Alle        55.5 126          Alle
HIOA 215602 Design og komm. i digitale medier, deltid     54.7 75           30.5 2       54.7 160          30.5 3
HIOA 215603 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium  48.0 19           Alle        48.1 47           Alle
HIOA 215604 Medier og kommunikasjon, årsstudium        56.0 73           44.5 18       57.5 233          44.6 69
HIOA 215618 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium      48.4 22           39.0 4       51.4 89           43.6 31
HIOA 215642 Kunst og design, årsstudium            51.3 39           43.1 15       51.7 127          45.8 51
HIOA 215651 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med norsk     Alle             Alle        44.7 29           40.8 18
HIOA 215655 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med engelsk    46.9 22           37.9 6       46.9 46           38.4 14
HIOA 215657 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med matematikk   51.1 44           44.2 24       51.1 87           44.2 42
HIOA 215691 Utviklingsstudier, årsstudium           44.7 22           Alle        50.9 168          40.1 40
HIOA 215700 Ergoterapeututdanning               43.7 95           34.0 18       43.7 198          34.0 44
HIOA 215701 Radiografutdanning                 46.6 173           34.4 17       46.9 283          34.6 36
HIOA 215702 Bioingeniørutdanning                47.6 50           34.3 1       47.6 77           34.3 3
HIOA 215703 Fysioterapeututdanning               54.5 455           47.6 222      54.9 1250          48.1 612
HIOA 215706 Fysioterapeututdanning, mensendieck        53.4 214           45.7 94       53.8 558          45.9 261
HIOA 215744 Ortopediingeniør                  Alle             Alle        44.7 1           Alle
HIOA 215749 Farmasiutdanning                  47.5 49           39.9 9       47.5 75           39.9 13
HIOA 215822 Ingeniør, energi og miljø             Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIOA 215848 Fotojournalistikk                 Alle             Alle        73.1 5           Alle
HIOA 215850 Medier og kommunikasjon              50.7 106           45.0 37       51.2 298          45.3 112
HIOA 215876 Læringspsyk. med vekt på adferdsanalyse      49.3 134           42.8 43       51.1 312          42.8 116
HIOA 215896 Facility Management                43.1 67           32.8 5       46.0 240          38.2 71Høgskulen i Sogn og                      SUPP             HOVED
Fjordane                            ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HISF 216005 Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk, Førde  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HISF 216050 Sykepleierutdanning, Førde, start høst       37.4 51      36.1 19  37.8 95       36.3 38
HISF 216051 Sykepleierutdanning, samling, Førde, start høst  Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216052 Sykepleierutdanning, Førde, start vår       Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216060 Vernepleierutdanning                35.7 11      Alle   36.0 22       Alle
HISF 216061 Vernepleierutdanning, samling, start vår      37.0 6       Alle   39.0 9       Alle
HISF 216070 Barnevernspedagogutdanning             37.6 30      32.1 9  38.0 60       32.5 25
HISF 216080 Sosialt arbeid                   40.4 44      34.8 18  41.5 95       35.8 35
HISF 216130 Barnehagelærerutdanning              Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216131 Barnehagelærerutdanning, samling          38.8 3       Alle   38.8 5       Alle
HISF 216164 Bedriftsøkonomi                  40.1 6       38.0 2  40.1 26       38.0 13
HISF 216170 Engelsk                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216185 Idrett                       40.5 28      36.4 12  41.0 63       36.4 36
HISF 216242 Samfunnsfag                    Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216246 Jus                        36.9 11      36.9 8  36.9 32       37.2 25
HISF 216302 Friluftsliv                    43.8 13      Alle   43.8 25       Alle
HISF 216310 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur    Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216330 Reiselivsledelse                  Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216351 Ungdomssosiologi                  Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216368 Eiendomsmegling                  40.1 52      38.2 33  40.2 168      38.2 102
HISF 216369 Økonomi og administrasjon             40.6 33      39.3 18  40.6 80       39.3 42
HISF 216373 Naturfag                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216440 Idrett, fysisk aktivitet og helse         42.6 26      40.0 11  42.6 80       40.0 42
HISF 216469 Geologi og geofare                 Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216481 Historie                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216485 Idrett og kroppsøving               38.3 18      34.6 7  38.8 46       34.6 22
HISF 216526 Økonomi og jus                   37.9 14      37.2 10  37.9 33       37.2 26
HISF 216547 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216651 Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn       Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216754 Reiseliv                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216822 Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø, Førde Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HISF 216835 Fornybar energi                  36.2 3       34.4 2  36.2 9       34.4 4
HISF 216927 Sosiologi - ungdomssosiologi            Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen Stord/Haugesund                   SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HSH 218002 Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218012 Ingeniør, maskin, Haugesund             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218047 Ingeniør, kvalitet, HMS, Haugesund         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218050 Sjukepleierutdanning, Stord             37.9 83      32.1 20  38.4 131      32.9 35
HSH 218056 Sjukepleierutdanning, Haugesund           38.5 84      33.2 23  38.5 134      33.2 43
HSH 218130 Barnehagelærerutdanning, Stord           Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218157 Faglærerutdanning i musikk, Stord          Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218353 Maritim utdanning, nautikk, Haugesund        47.7 57      38.0 13  47.7 124      38.4 42
HSH 218369 Økonomi og administrasjon, Haugesund        38.4 23      32.0 5  41.0 91       33.9 34
HSH 218505 Kunst og håndverk, Stord              Alle        Alle   39.4 4       Alle
HSH 218547 Grunnskolelærer 1-7, Stord             Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218623 Engelsk, Stord                   Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218649 Idrett/Kroppsøving, Stord              35.8 3       31.2 1  37.3 19       36.3 13
HSH 218651 Grunnskolelærer 5-10, Stord             Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218667 Musikk, Stord                    Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218680 Samfunnsfag, Stord                 Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Sør-Trøndelag                   SUPP                       HOVED
                                ORD    FOR   INTK   ORDF   TKURK   ORD    FOR   INTK   ORDF   TKURK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -----                         
HIST 219003 Ingeniør, bygg                   53.5 137 Alle        45.5 43       53.5 209 Alle       45.9 79
HIST 219004 Ingeniør, data                   46.8 33  Alle        39.4 9       46.8 49  Alle       39.4 16
HIST 219005 Ingeniør, elektro og datateknikk          Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIST 219009 Ingeniør, kjemi                  45.1 9  Alle        38.6 1       45.1 17  Alle       38.6 3
HIST 219012 Ingeniør, maskin                  51.4 58  30.0 2       35.6 1       51.4 95  30.0 2      39.1 7
HIST 219013 Ingeniør, materialteknologi            51.9 44  Alle        41.2 5       51.9 66  Alle       41.2 10
HIST 219016 Ingeniør, logistikk                42.3 4  Alle        Alle        42.3 6  Alle       Alle
HIST 219035 Økonomi og administrasjon             50.2 359           46.5 226      50.2 966          46.6 638
HIST 219050 Sykepleierutdanning                48.0 322           43.9 157      48.5 773          44.3 409
HIST 219060 Vernepleierutdanning                44.4 147           35.8 40       44.4 274          35.9 93
HIST 219070 Barnevernspedagogutdanning             46.0 186           41.7 77       46.2 458          42.0 234
HIST 219080 Sosionomutdanning                 50.3 168      30.3 1  42.8 73       50.3 374      Alle   42.8 191
HIST 219221 Tegnspråk                     44.9 15           Alle        44.9 26           Alle
HIST 219287 Informatikk med spes. i info.behandling      Alle             Alle        Alle            Alle
HIST 219318 Regnskap og revisjon                51.5 85           44.1 31       51.5 222          44.1 99
HIST 219346 Matteknologi                    Alle             Alle   o.i.   Alle            Alle   o.i.
HIST 219374 Informatikk med spes. i drift av datasystemer   39.3 11           Alle        39.3 13           Alle
HIST 219422 IT-støttet bedriftsutvikling            44.8 74           38.2 15       44.8 157          38.3 47
HIST 219466 Tegnspråk og tolking                37.0 3            Alle        37.0 6           Alle
HIST 219547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn            Alle             Alle        Alle            Alle
HIST 219548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag       Alle             Alle        Alle            Alle
HIST 219655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag       Alle             Alle        Alle            Alle
HIST 219657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk     Alle             Alle        Alle            Alle
HIST 219658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk        Alle             Alle        Alle            Alle
HIST 219700 Ergoterapeututdanning               38.5 40           34.4 22       39.2 101          34.4 51
HIST 219701 Radiografutdanning                 43.2 70           36.7 30       43.2 147          36.7 58
HIST 219702 Bioingeniørutdanning                44.0 28           41.3 16       44.0 42           41.3 26
HIST 219703 Fysioterapeututdanning               55.1 335           50.0 185      55.4 864          50.1 483
HIST 219704 Audiografutdanning                 Alle             Alle        35.7 17           Alle
HIST 219822 Ingeniør, fornybar energi             52.3 61  Alle        45.3 20       52.5 99  Alle       47.0 36Høgskolen i Telemark                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIT 220003 Ingeniør bygg - Byggdesign, Porsgrunn        39.4 6  Alle   37.9 3  39.4 8  Alle   37.9 4
HIT 220006 Ingeniør elektro - Elkraftteknikk, Porsgrunn    Alle   o.i.   Alle   Alle   o.i.   Alle
HIT 220012 Ingeniør maskin - Maskinteknisk design, Porsgrunn  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220033 Ingeniør bygg - Plan og infrastruktur, Porsgrunn  35.1 1  Alle   Alle   35.1 1  Alle   Alle
HIT 220035 Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø         Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220050 Sykepleierutdanning, Porsgrunn           41.4 116      35.4 22  41.4 199      35.5 49
HIT 220051 Sykepleierutdanning, deltid, 4 år, Porsgrunn    37.0 39      Alle   37.0 55       Alle
HIT 220060 Vernepleierutdanning, Porsgrunn           44.0 91      33.5 9  44.1 175      34.2 27
HIT 220061 Vernepleierutdanning, deltid, 4 år, Porsgrunn    43.8 64      Alle   44.0 103      Alle
HIT 220070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn, Porsgrunn   45.6 101      34.3 22  46.9 186      35.4 47
HIT 220090 Ingeniør elektro - Inform & automa, Porsgrunn    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220130 Barnehagelærerutdanning, Notodden          Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220131 Barnehagelærer, deltid - samling, Notodden     o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220132 Barnehagelærerutdanning, Drammen          42.0 35      34.8 6  42.1 62       35.2 11
HIT 220133 Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn         o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden   o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220150 Faglærer i formgiving, kunst og håndverk, Notodden Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220164 Bedriftsøkonomi, Bø                 o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220167 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn             38.0 8       Alle   38.3 12       Alle
HIT 220170 Engelsk, Bø                     Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220172 Friluftsliv, kultur og naturveil, årsstudium, Bø  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220179 Historie, årsstudium, Bø              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220185 Idrett, årsstudium, Bø               Alle        Alle   37.6 20       34.5 12
HIT 220187 Informasjonsbehandling, Bø             Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220188 Informasjonsbehandling, Porsgrunn          Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220210 Norsk, årsstudium, Bø                Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220302 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø     Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220308 Kultur - arrangering, formidling og forvaltning   TRU        TRU    TRU         TRU
HIT 220317 Turisme og ledelse, Bø               Alle        o.i.   Alle        Alle
HIT 220318 Regnskap og revisjon, Bø              o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220359 Internasjonal markedsføring, Bø           36.8 4       32.8 2  37.4 29       36.5 16
HIT 220368 Eiendomsmegling, Bø                 45.0 83      40.0 38  45.0 244      40.4 132
HIT 220369 Økonomi og administrasjon, Bø            34.9 8       29.2 1  36.0 26       32.0 11
HIT 220388 Økologi og naturressurser, Bø            Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220395 Informatikk, Bø                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220400 Idéhistorie, Bø                   TRU        TRU    TRU         TRU
HIT 220440 Idrettsvitenskap, Bø                Alle        Alle   34.3 8       30.0 4
HIT 220441 Visuelle kunstfag og design, Notodden        Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220442 Folkekunst, Rauland                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220443 Folkemusikk, Rauland                Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220447 Natur, miljø og friluftsliv, Bø           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220448 Forurensing og miljø, Bø              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220449 Informasjonssystemer, Bø              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220481 Historiske fag, Bø                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220505 Leire – kunst og design 1, Notodden         Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220532 Tre m/metall - kunst, håndverk og design, Notodden Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden        Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, nettbasert       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert     Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220602 Digital mediedesign, nettbasert           44.2 6       Alle   45.0 18       Alle
HIT 220605 Natur og miljø, Bø                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220613 Historie, deltid, nett- og samlingsbasert      Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220628 Folkekunst, årsstudium, Rauland           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220629 Folkemusikk årsstudium, Rauland           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220630 Kunst og håndverk, Notodden             Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220637 Tegning - bilde, Notodden              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220649 Kroppsøving og idrettsfag, Notodden         o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220655 Grunnskolelærer 5.-10. Notodden og desentralisert  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, nettbasert      o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220662 Naturfag, nettbasert                o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220672 Norsk, deltid, nett og samlingsbasert        o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220676 Spesialpedagogikk - grunnutd, Notodden       41.6 12      Alle   50.8 48       Alle
HIT 220688 Ingeniør kjemi - Gass- og energitekn, Porsgrunn   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220853 Spesialpedagogikk, Notodden             37.9 9       Alle   38.4 21       Alle
HIT 220895 Innovasjon og entreprenørskap, Bø          o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220912 Spansk, Bø                     Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220921 Språk og litteratur, Bø               Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Vestfold                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIVE 222004 Ingeniør, datateknikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIVE 222005 Ingeniør, elektronikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIVE 222012 Ingeniør, produktdesign              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIVE 222017 Ingeniør, elektro-automasjon            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIVE 222044 Skipsfart og logistikk               42.2 39      Alle   42.6 78       28.9 2
HIVE 222050 Sykepleierutdanning                43.4 137      33.5 17  43.4 231      33.5 30
HIVE 222130 Barnehagelærerutdanning              o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIVE 222131 Barnehagelærerutdanning, deltid          Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222164 Bedriftsøkonomi                  46.5 20      32.8 3  46.5 44       33.8 7
HIVE 222179 Historie, årsstudium                o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIVE 222205 Matematikk                     Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222210 Norsk, årsstudium                 Alle        Alle   45.6 10       Alle
HIVE 222240 Sosiologi, årsstudium               43.4 20      36.5 3  43.4 39       36.5 8
HIVE 222318 Regnskap og revisjon                40.6 15      Alle   44.0 37       Alle
HIVE 222351 Ungdomskunnskap                  43.6 19      Alle   43.7 34       Alle
HIVE 222352 Marinteknisk drift                 39.6 9       Alle   40.6 16       Alle
HIVE 222353 Nautikk                      45.7 67      35.2 12  45.7 117      35.8 26
HIVE 222369 Økonomi og administrasjon             45.8 70      37.8 17  45.8 156      38.3 50
HIVE 222412 Informasjonssystemer                Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222440 Idrett, ernæring og helse             45.0 82      41.5 33  45.3 201      42.2 93
HIVE 222453 Informasjonssystemer og IT-ledelse         33.0 8       Alle   33.0 11       Alle
HIVE 222481 Historie                      o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIVE 222547 Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn       Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222550 Grunnskolelærerutdanning 1-7, estetisk modell   Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222623 Engelsk, årsstudium                52.3 25      42.3 2  52.3 57       42.3 9
HIVE 222655 Grunnskolelærerutdanning 5-10, norsk/samf.     Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222657 Grunnskolelærerutdanning 5-10, matte/naturfag   Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222684 Lektorutdanning i historie             o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIVE 222717 Internasjonal forståelse og samarbeid, deltid   Alle        Alle   38.3 9       Alle
HIVE 222823 Ingeniør, mikro- og nanosystemteknologi      o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HIVE 222880 Sosiologi                     36.8 10      Alle   37.0 22       Alle
HIVE 222887 Språkfag, Engelsk                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222889 Språkfag, Norsk                  Alle        Alle   Alle        AlleHøgskulen i Volda                       SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HVO 223070 Sosialt arbeid, barnevernspedagog          35.2 24  29.6 5       35.2 43  29.6 8
HVO 223080 Sosialt arbeid, sosionom              40.2 45  31.3 6       40.2 87  31.3 11
HVO 223130 Barnehagelærarutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223150 Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223170 Engelsk, deltid                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223179 Historie årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223196 Religion, livssyn og etikk (RLE)          Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223210 Norsk (nordisk)                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223211 Norsk (nordisk), deltid               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223285 Samfunnsvitskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223430 Media, IKT og design                Alle   Alle        30.8 2  34.8 1
HVO 223437 Musikk                       Alle   Alle        34.7 2  32.9 1
HVO 223439 Drama/teater                    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223440 Friluftsliv                     Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223446 Matkultur og helse                 39.3 2  Alle        39.3 4  Alle
HVO 223451 Animasjon                      45.8 2  Alle        45.8 2  Alle
HVO 223452 Planlegging og administrasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223453 PR, kommunikasjon og media             44.2 16  43.6 14      44.2 45  43.6 31
HVO 223454 Journalistikk                    52.5 67  48.3 47 Alle   52.5 215 48.3 138 Alle
HVO 223472 Kunst og handverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223482 Religion og språk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223485 Idrett                       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223547 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223605 Friluftsliv, årsstudium               Alle   Alle        35.0 2  Alle
HVO 223618 Drama/teater, årsstudium              Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223623 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223630 Kunst og handverk årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223649 Idrett, årsstudium                 Alle   Alle        36.7 12  37.1 7
HVO 223651 Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223663 Mediekunnskap                    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223667 Musikk årsstudium                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223891 Språk og litteratur                 Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIØ 224003 Ingeniør, bygg, Fredrikstad             44.2 10  Alle   Alle   44.2 19  Alle   Alle
HIØ 224004 Ingeniør, data, Halden               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224005 Ingeniør, elektro, Fredrikstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224009 Ingeniør, kjemi, Fredrikstad            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224012 Ingeniør, maskin, Fredrikstad            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224035 Økonomi og administrasjon, Halden          38.6 34      32.9 7  39.6 87       35.0 24
HIØ 224050 Sykepleierutdanning, Fredrikstad          42.9 164      31.8 11  42.9 257      31.8 27
HIØ 224060 Vernepleierutdanning, Fredrikstad          43.6 104      33.7 17  43.6 191      33.7 39
HIØ 224061 Vernepleierutdanning deltid, Fredrikstad      42.1 61      Alle   42.1 87       Alle
HIØ 224070 Barnevern, Fredrikstad               45.6 140      38.1 49  46.0 288      38.1 101
HIØ 224080 Sosialt arbeid, Fredrikstad             46.0 165      39.4 47  46.3 290      39.4 83
HIØ 224130 Barnehagelærerutdanning, Halden           Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224131 Barnehagelærerutdanning, deltid, Halden       Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224170 Engelsk, Halden                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224210 Norsk, Halden                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224238 Statsvitenskap, Halden               Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224244 Tysk, Halden                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224270 Informatikk: design/utvikl. av IT-systemer, Halden Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224318 Regnskap og revisjon, Halden            40.6 22      32.1 2  40.6 48       32.4 6
HIØ 224398 Bedriftsøkonomi, Halden               40.1 9       Alle   45.5 46       Alle
HIØ 224453 Informasjonssystemer, Halden            Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224455 Internasjonal kommunikasjon, Halden         36.2 7       Alle   36.2 12       Alle
HIØ 224474 Samfunn, språk og kultur, Halden          Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224505 Kunst og håndverk, Halden              47.6 9       Alle   47.6 17       30.9 1
HIØ 224547 Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, Halden    Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224610 Fransk, Halden                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224620 Informasjonsteknologi, Halden            Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224626 Religion, livssyn og etikk, Halden         Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224649 Kroppsøving og idrett, Halden            41.7 40      37.6 23  42.4 88       38.3 53
HIØ 224651 Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, Halden   43.2 19      43.3 17  43.2 33       43.3 30
HIØ 224661 Matematikk, Halden                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224666 Naturfag, Halden                  Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224667 Musikk, Halden                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224680 Samfunnsfag, Halden                 50.9 18      37.1 4  50.9 38       37.1 6
HIØ 224702 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad          Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224824 Ingeniør, industriell design, Fredrikstad      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224845 Digital medieproduksjon, Halden           Alle        Alle   34.1 13       31.7 4
HIØ 224895 Innovasjon og prosjektledelse, Fredrikstad     38.7 11      34.2 4  38.7 25       34.2 6
HIØ 224900 Arbeids- og velferdsfag, Fredrikstad        38.2 16      Alle   41.5 43       Alle
HIØ 224912 Spansk, Halden                   Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Ålesund                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIÅ 225003 Ingeniør, bygg                   o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225017 Ingeniør, automatiseringsteknikk          o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225045 Ingeniør, produkt- og systemdesign         43.0 2  Alle   Alle   43.0 2  Alle   Alle
HIÅ 225050 Sykepleierutdanning                 33.2 16      Alle   37.7 129      34.0 43
HIÅ 225160 Shippingledelse                   42.0 19      38.1 6  50.8 95       41.2 42
HIÅ 225162 Økonomi og ledelse                 Alle        Alle   49.1 96       41.0 43
HIÅ 225184 Medisinsk og marint årsstudium           Alle        Alle   Alle        Alle
HIÅ 225298 Biomarin innovasjon                 o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIÅ 225353 Maritim utdanning, nautikk             52.0 81      43.3 26  55.0 191      45.5 67
HIÅ 225369 Økonomi og administrasjon              41.4 22      39.8 13  44.5 120      44.0 74
HIÅ 225410 Handels- og Serviceledelse             Alle        Alle   41.7 55       36.8 27
HIÅ 225427 Bioteknologi                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIÅ 225432 Shipping og logistikk                42.4 31      27.9 1  46.9 168      41.0 69
HIÅ 225473 Eksportmarkedsføring                34.9 5       38.0 3  42.4 80       40.5 45
HIÅ 225699 Ingeniør, skipsdesign                37.3 1  Alle   43.2 1  37.3 1  Alle   43.2 1
HIÅ 225702 Bioingeniør                     o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIÅ 225895 Innovasjonsledelse og entreprenørskap        Alle        Alle   38.0 25       36.8 13Høyskolen Diakonova                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HD 232050 Sykepleierutdanning                 42.2 163 30.1 3  43.6 292 35.8 33Lovisenberg diakonale                     SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
LDH 230050 Sykepleierutdanning                 45.3 267 36.3 37 45.3 422 37.0 80Misjonshøgskolen                        SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
MHS 256196 Kristendomskunnskap/RLE               Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256214 Bibeloversettelse                  Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.     Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256474 Samfunn                       Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256680 Samfunnsfag                     Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256902 Religion, kultur og globalisering          Alle   Alle   Alle   AlleNLA Høgskolen                         SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
NLA 254086 Kommunikasjon, livssyn og medier, Kr.sand      Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254087 Kommunikasjon, livssyn,kristen apolog,Kr.sand    Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254088 Kommunikasjon, livssyn,kristen apolog,års,Kr.sand  Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254130 Barnehagelærer, Bergen               Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254177 Kommunikasjonsarbeid, Kr.sand            Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254195 Praktisk teologi og ledelse, årsstudium, Bergen   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254196 Kristendom, religion, livssyn,etikk KRLE,år Bergen Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254220 Pedagogikk, årsstudium, Bergen           Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254308 Interkulturell kommunikasjon, Kr.sand        Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254329 Kristendom, Oslo                  Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254418 Interkulturell forståelse,vekt LatinAmerika,Bergen Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254437 Musikk, menighet og ledelse, Oslo          Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254454 Journalistikk, radio- og fjernsynslinje, Kr.sand  37.2 1  Alle   Alle   37.2 19  36.8 11  Alle
NLA 254470 Økonomi og administrasjon, Oslo           Alle   Alle        42.7 144 42.1 85
NLA 254480 Teologi, Bergen                   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254482 Kristendom, Bergen                 Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254485 Kristendom og idrett, Bergen            Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Bergen         Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254604 Mediekommunikasjon, radio-/fjernsynslinje, Kr.sand Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254626 Praktisk teologi og ledelse, Bergen         Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254642 Kunst og håndverk, Bergen              Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Bergen        Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/kr.øving+RLE,Bergen Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254667 Musikk, Bergen                   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254717 Interkulturell forståelse,vekt på Norge, Bergen   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254789 Interkulturell kommunikasjon, årsstudium, Kr.sand  Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254791 Interkulturell forståelse,vekt på Øst-Asia, Bergen Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254849 Journalistikk, avis- og nettavislinje, Kr.sand   Alle   Alle   o.i.   38.5 18  37.5 13  o.i.
NLA 254850 Interkulturell kommunikasjon og medier, Kr.sand   Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254851 Kommunikasjon og medier, Kr.sand          Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254852 Pedagogikk, Bergen                 Alle   Alle        37.3 14  Alle
NLA 254872 Interkulturell kommunikasjon, Bolivia, Kr.sand   TRU    TRU        TRU    TRU
NLA 254902 Interkulturell forståelse,vekt Øst-Afrika, Bergen  Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254929 Religion og kultur, Bergen             Alle   Alle        Alle   Alle
NLA 254936 Teologi og ledelse, Oslo              Alle   Alle        Alle   AlleNorges Handelshøyskole                     SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
NHH 191345 Siviløkonomutdanningen               56.5 730 52.6 571 56.7 1809 52.9 1413Norges idrettshøgskole                     SUPP                  HOVED
                                ORD    MILK   NIFK   ORDF   ORD    MILK   NIFK   ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------                                 
NIH 150172 Friluftsliv                     47.9 48           39.6 16  48.4 121           39.6 43
NIH 150440 Idrettsvitenskap                  51.9 351 o.i.   o.i.   46.6 189 52.5 954 o.i.   o.i.   47.1 534
NIH 150649 Idrett og samfunn                  49.1 112           43.8 51  49.2 342           44.6 170Norges teknisk-                        SUPP             HOVED
naturvitenskapelige                      ORD    JNTNUK  ORDF   ORD    JNTNUK  ORDF
univ.
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
NTNU 194104 Afrikastudier, årsstudium             42.2 9       39.6 3  46.7 26       39.6 10
NTNU 194109 Yrkesfaglærerutd. bygg- og anleggsteknikk     TRU             TRU
NTNU 194123 Yrkesfaglærerutdanning helse- og oppvekst     Alle             Alle
NTNU 194127 Yrkesfaglærerutdanning Elektrofag         TRU             TRU
NTNU 194129 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod TRU             TRU
NTNU 194170 Engelsk, årsstudium                47.7 50      40.0 22  47.7 132      40.0 57
NTNU 194171 Rådgiving og voksnes læring            48.8 17      32.7 1  48.8 30       32.7 2
NTNU 194174 Fransk, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194179 Historie, årsstudium                46.4 48      36.6 15  46.4 98       36.9 33
NTNU 194184 Biologi og kjemi                  57.6 36      53.6 26  57.6 97       53.6 78
NTNU 194200 Kunsthistorie                   Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194205 Matematikk og statistikk              54.2 18      46.1 9  54.2 39       46.1 23
NTNU 194210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium      Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194220 Pedagogikk, årsstudium               48.7 79      38.2 32  48.7 202      38.2 64
NTNU 194238 Statsvitenskap, årsstudium             49.3 33      45.8 16  52.0 105      45.8 52
NTNU 194239 Samfunnsøkonomi, årsstudium            49.6 52      43.1 23  49.6 159      43.1 76
NTNU 194240 Sosiologi, årsstudium               47.9 70      41.5 34  47.9 168      41.5 88
NTNU 194242 Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)  44.9 15      36.1 5  44.9 27       36.1 9
NTNU 194244 Tysk, årsstudium                  Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194272 Kunsthistorie, årsstudium             Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194284 Geografi, årsstudium                46.4 12      35.8 3  46.4 27       35.8 9
NTNU 194285 Samfunnskunnskap                  49.0 37      38.8 17  49.0 74       38.8 29
NTNU 194294 Latin                       Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194324 Emnestudier samfunnsvitenskap           46.7 22      Alle   47.3 37       Alle
NTNU 194327 Biologi                      49.1 34      47.8 20  49.1 72       47.8 48
NTNU 194366 Filosofi, årsstudium                39.4 11      37.0 9  39.4 26       37.0 22
NTNU 194367 Sosialantropologi, årsstudium           46.5 31      40.8 14  46.5 68       40.8 35
NTNU 194395 Informatikk                    45.6 45      45.6 34  45.6 95       45.6 69
NTNU 194437 Musikkvitenskap                  Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194438 Geografi                      43.9 24      37.7 9  43.9 48       37.7 18
NTNU 194439 Drama og teater                  Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194440 Bevegelsesvitenskap                48.0 114      43.9 54  48.0 306      43.9 167
NTNU 194456 Allmenn litteraturvitenskap            Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194459 Antikkens kultur                  Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194476 Musikkteknologi                  43.1 4       39.3 4  48.1 11       40.7 7
NTNU 194478 Arkeologi                     41.4 14      Alle   41.6 54       36.0 23
NTNU 194479 Filosofi                      Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194481 Historie                      40.7 28      36.9 11  40.7 62       37.7 35
NTNU 194486 Samfunns- og idrettsvitenskap           45.7 76      42.1 47  45.7 191      42.1 125
NTNU 194615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium      Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194626 Kristendomsk. med religions- og livssynsk.     Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194646 Film- og videoproduksjon              53.1 80      47.7 44  53.1 242      50.3 137
NTNU 194649 Kroppsøving og idrett               58.4 98      50.7 53  58.6 289      51.7 157
NTNU 194684 Lektorutdanning i historie             53.9 69      50.4 49  53.9 150      50.9 113
NTNU 194685 Lektorutdanning språkfag/engelsk          49.0 50      48.8 39  49.0 81       48.8 64
NTNU 194686 Lektorutdanning språkfag/fransk          Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194687 Lektorutdanning språkfag/nordisk          45.8 6       45.7 6  45.8 11       45.7 10
NTNU 194689 Lektorutdanning språkfag/tysk           Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194715 Emnestudier humaniora, årsstudium         Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194740 Medisin                      66.7 668      60.0 368 66.7 1298      60.0 727
NTNU 194752 Psykologi, årsstudium               49.7 232      46.8 143 49.7 638      46.8 385
NTNU 194755 Materialteknologi                 53.7 76      51.9 59  53.7 138      51.9 113
NTNU 194756 Arkitekt                      57.5 156      52.8 110 57.5 332      52.8 243
NTNU 194757 Petroleumsfag                   57.7 285      57.2 230 57.7 549      57.2 458
NTNU 194759 Bygg- og miljøteknikk               54.9 250      53.5 181 54.9 421      53.5 323
NTNU 194760 Datateknikk                    54.0 156 53.8 14 53.6 116 54.0 273 53.8 21  53.6 223
NTNU 194761 Elektronikk                    52.6 127      51.5 92  52.6 217      51.5 171
NTNU 194763 Fysikk og matematikk                56.5 94      57.2 78  56.5 194      57.2 172
NTNU 194764 Industriell kjemi og bioteknologi         51.4 61      51.9 38  51.4 105      51.9 76
NTNU 194765 Marin teknikk                   55.7 206      54.7 157 55.7 353      54.7 280
NTNU 194766 Produktutvikling og produksjon           55.7 206      54.7 151 55.7 366      54.7 285
NTNU 194767 Industriell økonomi og teknologiledelse      62.7 295      59.8 238 62.7 609      59.8 506
NTNU 194768 Industriell design                 59.3 84      54.4 62  59.3 159      54.4 128
NTNU 194769 Energi og miljø                  55.1 191      55.7 151 55.1 344      55.7 282
NTNU 194770 Kommunikasjonsteknologi              53.2 83  52.5 16 51.1 63  53.2 126 52.5 23  51.1 103
NTNU 194786 Europastudier med fremmedspråk, spansk       Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194793 Europastudier med fremmedspråk, fransk       Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194795 Europastudier med fremmedspråk, tysk        Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194796 Drama og teater, årsstudium            47.0 14      37.3 2  47.5 41       40.7 13
NTNU 194798 Teknisk kybernetikk                53.6 132      53.9 106 53.6 239      53.9 201
NTNU 194818 Samfunnsøkonomi, master              48.6 45      47.5 36  48.6 101      47.5 82
NTNU 194843 Lektorutdanning i realfag             50.9 32      49.7 25  51.2 75       49.7 61
NTNU 194847 Filmvitenskap                   32.4 1       Alle   32.4 2       Alle
NTNU 194851 Medievitenskap                   32.1 7       34.2 3  32.1 8       34.2 4
NTNU 194852 Pedagogikk                     43.8 55      37.1 21  43.8 116      37.2 49
NTNU 194855 Bioteknologi                    52.7 59      51.9 41  52.7 127      51.9 102
NTNU 194857 Fysikk                       54.4 46      54.4 36  54.4 94       54.4 76
NTNU 194859 Geologi                      54.9 65      50.6 31  54.9 130      50.6 72
NTNU 194860 Kjemi                       49.8 20      50.5 16  49.8 32       50.5 26
NTNU 194862 Matematiske fag                  50.5 15      49.9 8  50.5 34       49.9 26
NTNU 194868 Afrikastudier                   40.6 10      32.7 4  40.6 27       36.5 16
NTNU 194870 Europastudier med fremmedspråk, engelsk      39.1 7       40.0 5  39.1 19       40.0 13
NTNU 194875 Politisk økonomi                  44.6 22      43.6 14  44.6 64       43.6 46
NTNU 194876 Psykologi                     51.1 211      46.0 118 51.1 530      46.0 328
NTNU 194879 Sosialantropologi                 38.4 16      34.7 10  38.4 49       35.2 33
NTNU 194880 Sosiologi                     42.4 34      37.7 19  42.4 92       38.4 53
NTNU 194881 Statsvitskap                    45.9 50      44.7 28  45.9 143      44.7 89
NTNU 194887 Engelsk                      33.5 3       37.5 2  40.0 19       37.5 13
NTNU 194888 Fransk                       Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194889 Nordisk språk og litteratur            Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194890 Tysk                        Alle        o.i.   Alle        o.i.
NTNU 194898 Samfunnsøkonomi                  46.9 107      43.7 66  46.9 341      43.7 224
NTNU 194904 Kulturminneforvaltning               Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194905 Ingeniørvitenskap og IKT              54.3 88      53.2 70  54.3 147      53.2 123
NTNU 194910 Religionsvitenskap, årsstudium           Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194912 Spansk, årsstudium                 Alle        Alle   40.1 6       Alle
NTNU 194929 Religionsvitenskap                 Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194930 Fonetikk                      Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194932 Klassiske fag                   Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194934 Lektorutdanning i geografi             48.7 20      47.1 14  48.7 47       47.1 38
NTNU 194937 Nanoteknologi                   61.3 65      61.5 54  61.3 136      61.5 118
NTNU 194941 Psykologi, profesjonsstudiet            63.0 531      55.7 274 63.0 1155      55.7 622
NTNU 194945 Lektorutdanning i samfunnsfag           54.6 69      49.6 51  54.6 157      49.9 124
NTNU 194946 Tekniske geofag                  55.8 81      54.3 61  55.8 130      54.3 97
NTNU 194954 Norsk som andrespråk                Alle        o.i.   Alle        o.i.Norges veterinærhøgskole                    SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
NVH 193772 Veterinærstudiet                  63.4 218 53.8 114 54.8 1  63.5 407 54.0 220 56.8 2
NVH 193780 Dyrepleierutdanning                 56.7 225 45.7 101      56.7 561 46.8 241Noroff Høyskole                        SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
NOROFF 259178 Interactive Media Games, nettbasert       Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259183 Interactive Media Animation, nettbasert     TRU    TRU   TRU    TRU
NOROFF 259197 Digital Forensics                Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259198 Digital Forensics, nettbasert          Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259451 Interactive Media Animation           Alle   Alle   Alle   Alle
NOROFF 259673 Interactive Media Games             Alle   Alle   Alle   AllePolitihøgskolen                        SUPP   HOVED
                                ORD    ORD
-------------------------------------------------------------- --------- --------                                                              
PHS 233679 Politiutdanning, Stavern              45.4 129 45.4 206
PHS 233681 Politiutdanning, Oslo                47.5 166 47.6 283
PHS 233682 Politiutdanning, Bodø                41.5 61  41.5 83
PHS 233683 Politiutdanning, Kongsvinger            43.5 95  43.5 137Sámi allaskuvla/Samisk                     SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
SA/SH 231064 Samisk språk og litteratur            Alle   Alle   Alle   Alle
SA/SH 231130 Samisk barnehagelærerutdanning          Alle   Alle   Alle   Alle
SA/SH 231454 Bachelorutdanning i samisk journalistikk     Alle   Alle   Alle   Alle
SA/SH 231547 Samisk grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn    TRU    TRU   TRU    TRUUniversitetet i Agder                     SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
UIA 201003 Ingeniør, byggdesign, Grimstad           46.8 36  32.0 1  44.4 16  46.8 58  32.0 1  44.4 24
UIA 201004 Ingeniør, data, Grimstad              40.5 6  Alle   39.3 1  40.5 12  Alle   39.3 5
UIA 201006 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad         43.6 16  Alle   42.5 8  43.6 20  Alle   42.5 11
UIA 201007 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad           47.8 17  Alle   45.6 9  49.3 30  Alle   47.4 13
UIA 201012 Ingeniør, maskin, Grimstad             49.2 59  43.3 8  45.5 24  49.2 87  43.3 9  45.5 33
UIA 201050 Sykepleierutdanning, Kr.sand            42.9 188      40.0 94  42.9 397      40.0 207
UIA 201052 Sykepleierutdanning, Grimstad            40.0 109      36.0 50  40.0 210      36.0 93
UIA 201060 Vernepleierutdanning, Grimstad           45.8 96      37.9 31  47.2 194      39.3 69
UIA 201080 Sosionomstudiet                   46.8 176      41.9 94  47.4 398      42.1 207
UIA 201083 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, master    38.1 4       39.2 3  38.1 8       39.2 7
UIA 201084 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, master    Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201130 Barnehagelærerutd., Kr.sand.            Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201132 Barnehagelærerutd., Grimstad            37.7 10      29.1 1  37.8 24       29.1 3
UIA 201149 Multimedieteknologi og -design, Grimstad      Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201157 Faglærerutdanning i drama              Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201170 Engelsk, årsstudium                 39.4 5       Alle   40.4 23       Alle
UIA 201172 Friluftsliv                     40.5 5       35.8 1  40.8 28       37.0 15
UIA 201174 Fransk                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201179 Historie, årsstudium                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201184 Biologi, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201189 IT og informasjonssystemer, årsstudium       39.9 16      31.3 2  43.1 47       33.1 10
UIA 201200 Kunst og håndverk                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201203 Folkehelsearbeid                  42.7 34      38.6 16  44.6 69       38.6 25
UIA 201205 Matematikk                     Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201238 Statsvitenskap, årsstudium             44.6 17      38.5 7  44.6 33       38.5 14
UIA 201242 Samfunnsfag                     36.5 2       Alle   40.0 15       Alle
UIA 201247 Utviklingsstudiet, årsstudium            41.4 8       38.1 5  42.8 25       39.0 16
UIA 201260 IT og informasjonssystemer             40.5 44      32.5 12  42.0 100      34.4 30
UIA 201301 Matematisk finans                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201303 Oversetting og interkulturell kom., engelsk     Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201317 Opplevelsesbasert reiseliv             39.2 20      35.7 9  41.2 79       39.7 49
UIA 201318 Regnskap og revisjon                46.1 48      40.0 20  46.2 113      40.0 53
UIA 201327 Biologi                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201336 Skolebibliotekkunnskap, deltid           40.1 4       o.i.   40.1 4       o.i.
UIA 201345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master   48.5 110      46.0 76  48.6 261      46.2 200
UIA 201366 Filosofi                      Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201369 Økonomi og administrasjon, Kr.sand         46.3 216      43.4 129 46.3 565      43.6 370
UIA 201404 Økonomi og administrasjon, Grimstad         44.4 120      41.7 69  44.4 274      41.7 170
UIA 201437 Kunstfag med fordypning i musikk          TRU        TRU    TRU         TRU
UIA 201440 Idrett                       45.1 71      42.3 41  45.2 154      42.3 97
UIA 201456 Litteratur, film og teater             Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201474 Samfunnsendring og kommunikasjon          Alle        Alle   38.4 11       Alle
UIA 201481 Historie                      Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201482 Religion, etikk og kultur              Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201484 Utviklingsstudier                  38.3 14      36.8 9  38.6 24       36.8 14
UIA 201526 Rettsvitenskap                   51.8 216      46.7 142 52.1 546      47.2 343
UIA 201547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Kristiansand 36.6 3       38.1 3  36.6 5       38.1 5
UIA 201548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Grimstad   Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201618 Drama                        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201642 Kunst og håndverk, årsstudium            46.2 9       35.2 2  46.2 20       35.2 2
UIA 201646 Ernæring, mat og kultur, årsstudium         54.3 44      43.1 20  54.3 120      43.1 49
UIA 201649 Idrett, årsstudium                 42.4 55      39.6 31  42.4 135      39.6 82
UIA 201651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Kr. sand   43.1 20      42.1 18  43.1 43       42.1 40
UIA 201652 Religion og etikk                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201661 Fysikk                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201663 Kommunikasjon, visuelle medier, årsstudium     36.0 3       Alle   40.1 5       35.0 2
UIA 201667 Musikk                       Alle        Alle   35.5 8       40.7 6
UIA 201676 Pedagogikk, årsstudium               49.5 42      35.9 9  50.9 103      37.2 27
UIA 201690 Tysk                        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201702 Bioingeniør                     43.0 10      43.1 5  43.0 22       43.1 15
UIA 201767 Industriell økonomi og tekn.ledelse, Grimstad    52.6 44      51.8 31  52.6 98       51.8 75
UIA 201794 Kommunikasjon, tekst og medieanalyse, årsstudium  42.3 8       Alle   42.3 12       Alle
UIA 201803 Ingeniør, elektronikk, Grimstad           46.3 21  Alle   45.0 12  46.3 30  Alle   45.0 16
UIA 201807 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad      Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201828 Lektorutdanning i realfag              Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201850 Kommunikasjon, tekst og medieanalyse        38.8 4       Alle   39.0 8       Alle
UIA 201851 Kommunikasjon, visuelle medier           40.4 9       39.0 2  42.7 24       40.0 9
UIA 201852 Pedagogikk                     40.9 16      Alle   41.9 52       31.3 9
UIA 201853 Spesialpedagogikk                  47.7 64      38.4 19  48.0 134      38.8 37
UIA 201862 Matematikk og fysikk                TRU        TRU    TRU         TRU
UIA 201864 Ernæring, mat og kultur               49.6 40      44.8 18  49.6 118      44.8 51
UIA 201881 Statsvitenskap                   40.4 34      37.0 16  40.6 56       37.5 26
UIA 201887 Engelsk                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201889 Nordisk språk og litteratur             Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201900 Arbeids- og velferdssosiologi            39.3 16      Alle   41.0 40       Alle
UIA 201912 Spansk                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201922 Litteratur, film og teater, årsstudium       Alle        Alle   Alle        AlleUniversitetet i Bergen                     SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
UIB 184162 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud. 55.6 37  40.2 3       55.6 110 41.8 15
UIB 184170 Engelsk, årsstudium, start vår           41.5 4  Alle        41.5 9  Alle
UIB 184174 Fransk, årsstudium, start vår            Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184179 Historie, årsstudium                51.2 48  38.2 12      51.2 110 38.2 29
UIB 184189 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår    47.5 13  Alle        47.5 31  Alle
UIB 184200 Kulturvitenskap                   38.9 5  Alle        41.5 17  Alle
UIB 184203 Folkehelse og helsefremmende arbeid         45.9 44  37.7 19      46.5 115 38.3 44
UIB 184208 Utviklingsstudier, årsstudium            51.5 23  46.8 10      51.5 62  46.9 34
UIB 184211 Nordisk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184238 Sammenliknende politikk, årsstudium         54.4 37  44.7 13      54.4 86  44.7 34
UIB 184239 Samfunnsøkonomi, årsstudium             57.4 70  48.9 23      57.4 204 49.8 93
UIB 184240 Sosiologi, årsstudium                51.3 77  44.8 40      51.3 181 44.8 101
UIB 184244 Tysk, årsstudium, start vår             Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184248 Geografi, årsstudium                48.8 12  Alle        48.8 31  Alle
UIB 184272 Kunsthistorie, årsstudium              49.2 11  35.0 1       49.2 35  35.3 4
UIB 184298 Bærekraftig havbruk                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184300 Datavitenskap                    42.3 15  41.1 7       42.3 22  41.1 11
UIB 184306 Informatikk-matematikk-økonomi           Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184366 Filosofi, årsstudium, start vår           Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184367 Sosialantropologi, årsstudium            51.2 40  42.7 16      51.2 99  42.7 41
UIB 184369 Samfunnsøkonomi, bachelor              50.8 161 45.8 92      50.8 561 46.2 364
UIB 184377 Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      43.1 13  34.4 2       43.1 18  34.4 3
UIB 184438 Geografi                      42.5 14  31.7 1       42.5 37  31.7 3
UIB 184453 Informasjonsvitenskap                44.9 57  34.3 8       44.9 115 34.3 20
UIB 184454 Journalistikk                    57.7 120 50.4 61 Alle   57.7 390 50.4 223 Alle
UIB 184472 Digital kultur                   42.9 28  33.6 5       42.9 50  33.6 8
UIB 184475 Kunsthistorie                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184478 Arkeologi                      42.5 20  34.8 2       42.5 43  35.2 9
UIB 184479 Filosofi                      42.2 7  Alle        42.2 17  Alle
UIB 184481 Historie                      38.9 19  Alle        39.0 32  Alle
UIB 184502 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig     45.8 10  43.6 4       45.8 32  43.6 14
UIB 184565 Italiensk                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184582 Japansk                       42.2 21  Alle        42.7 40  Alle
UIB 184592 Kinesisk                      42.3 13  37.9 2       42.3 34  38.9 8
UIB 184663 Medievitenskap, årsstudium             51.6 25  44.0 8       51.6 111 44.0 42
UIB 184670 Naturvitenskapelige fag, årsstudium         Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184692 Teatervitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184698 Samfunnsøkonomi, master               49.8 38  47.2 29      49.8 93  47.2 70
UIB 184707 Farmasi                       53.3 33  48.7 23      53.3 61  48.7 41
UIB 184708 Human ernæring                   62.6 53  52.1 21      62.6 100 52.1 39
UIB 184724 Rettsvitenskap                   56.7 975 50.4 591      56.7 2472 50.5 1449
UIB 184740 Medisin                       66.3 758 57.2 405      66.3 1406 57.2 761
UIB 184742 Odontologi                     63.9 228 54.0 126      63.9 441 54.0 243
UIB 184743 Tannpleie                      46.5 68  41.1 24      46.5 158 41.2 64
UIB 184752 Psykologi, årsstudium                51.5 463 48.1 321      51.5 1243 48.1 802
UIB 184792 Musikkterapi                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184817 Lektorutdanning i nordisk              Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184827 Fiskehelse                     50.9 16  43.8 6       50.9 21  43.8 9
UIB 184829 Datateknologi                    43.8 43  41.1 17      43.9 64  41.1 29
UIB 184837 Kognitiv vitenskap                 51.0 46  44.8 13      51.0 101 44.8 38
UIB 184838 Film- og tv-produksjon               54.5 125 48.0 56      54.5 354 48.9 177
UIB 184843 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk  Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184844 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk    48.1 21  46.8 16      48.7 51  46.8 40
UIB 184850 Nye medier                     45.1 38  39.6 9       46.4 97  39.6 29
UIB 184851 Medievitenskap                   43.6 43  41.1 21      44.1 113 41.1 60
UIB 184852 Pedagogikk                     48.9 58  41.9 22      48.9 164 42.0 61
UIB 184857 Fysikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184859 Geovitenskap, retning geologi            50.0 91  45.6 58      50.0 169 45.6 108
UIB 184860 Kjemi                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184862 Matematiske fag                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184865 Molekylærbiologi                  46.0 12  47.5 10      46.4 28  47.5 25
UIB 184867 Administrasjon og organisasjonsvitenskap      44.2 44  40.0 12      44.2 102 40.5 39
UIB 184870 Europastudier                    37.2 1  Alle        37.2 4  37.9 1
UIB 184873 Kjønnsstudier                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184875 Politisk økonomi                  48.7 34  44.0 16      48.7 97  44.4 55
UIB 184876 Generell psykologi                 54.6 205 47.6 91      54.6 532 47.6 279
UIB 184878 Sammenliknende politikk               47.1 32  42.8 16      47.1 78  42.8 44
UIB 184879 Sosialantropologi                  39.6 28  35.0 9       39.8 64  35.2 24
UIB 184880 Sosiologi                      43.4 66  39.6 31      43.7 186 39.6 87
UIB 184883 Utviklingsstudier                  39.4 22  38.1 9       39.4 36  40.0 20
UIB 184886 Russisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184887 Engelsk                       39.6 22  36.7 11      40.0 50  36.7 24
UIB 184888 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184889 Nordisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184890 Tysk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184893 Språkvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi         55.6 148 47.5 63      55.6 350 47.5 154
UIB 184909 Retorikk                      43.0 11  Alle        44.0 16  Alle
UIB 184910 Religionsvitenskap, årsstudium           40.9 2  Alle        43.5 8  Alle
UIB 184911 Norsk som andrespråk, årsstudium, start vår     Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184912 Spansk språk og latinamerikastudier, år, start vår Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184915 Geovitenskap, retning geofysikk           50.4 52  46.8 34      50.4 97  46.8 57
UIB 184916 Meteorologi og oseanografi             Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184917 Petroleums- og prosessteknologi           53.2 168 48.6 99      53.2 385 48.8 253
UIB 184922 Litteraturvitenskap                 38.8 5  39.3 1       40.4 12  39.3 1
UIB 184923 Arabisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184924 Spansk språk og latinamerikastudier         Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184925 Språk og interkulturell kommunikasjon        33.5 1  33.8 1       33.5 1  33.8 1
UIB 184929 Religionsvitenskap                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184931 Gresk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184932 Latin                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184939 Nanoteknologi                    48.1 24  49.2 18      49.6 73  49.2 58Universitetet for miljø-                    SUPP        HOVED
og biovitenskap                        ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
UMB 192199 Grunnstudium                    55.5 88  52.0 51 55.5 189 52.0 113
UMB 192230 Eiendom                       47.6 56  42.7 26 47.6 123 42.7 58
UMB 192233 Frie realfag                    59.0 20  44.5 6  59.0 33  44.5 9
UMB 192299 Bioteknologi                    47.7 14  46.8 12 47.7 36  46.8 31
UMB 192310 Landskapsingeniør                  51.1 61  43.2 23 51.1 130 43.2 48
UMB 192321 Husdyrvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192322 Skogfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192327 Biologi                       48.0 12  48.0 6  48.0 35  48.0 24
UMB 192332 Kjemi                        Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192369 Økonomi og administrasjon              46.8 146 42.9 69 46.8 332 42.9 174
UMB 192377 Miljø og naturressurser               Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192388 Økologi og naturforvaltning             Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192406 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering   43.3 6  36.6 2  43.3 9  36.6 1
UMB 192468 Samfunnsøkonomi                   46.5 44  40.0 14 46.5 96  40.0 37
UMB 192484 Internasjonale miljø- og utviklingsstudier     46.0 24  40.5 2  46.0 45  40.5 11
UMB 192544 Hestefag                      Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192732 Landskapsarkitektur                 55.3 123 47.5 63 55.3 251 47.5 118
UMB 192759 Byggeteknikk og arkitektur             53.6 58  48.6 28 53.6 92  48.6 51
UMB 192766 Maskin-, prosess- og produktutvikling        51.2 32  48.2 20 51.2 55  48.2 37
UMB 192767 Industriell økonomi                 55.3 65  50.9 39 55.3 114 50.9 77
UMB 192783 Kjemi og bioteknologi                47.8 15  48.2 14 47.8 24  48.2 22
UMB 192784 Miljøfysikk og fornybar energi           54.0 44  49.8 26 54.0 73  49.8 49
UMB 192809 Vann- og miljøteknikk                40.5 2  40.9 1  40.5 2  40.9 1
UMB 192813 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192835 Fornybar energi                   51.1 66  45.6 23 51.1 128 45.6 53
UMB 192842 Plantevitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192843 Lektorutdanning i realfag              Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192857 Energi- og miljøfysikk               48.2 10  46.6 7  48.2 18  46.6 11
UMB 192864 Matvitenskap og ernæring              Alle   Alle   46.7 8  44.9 4
UMB 192949 By- og regionplanlegging              51.4 58  44.5 25 51.4 134 44.5 50Universitetet i Nordland                    SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
UIN 204050 Sykepleierutdanning, Bodø              38.8 50  34.3 8       40.5 143 36.0 52
UIN 204055 Sykepleierutdanning, Mo i Rana           o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIN 204070 Barnevern                      35.7 17  33.8 5       35.7 37  33.8 15
UIN 204080 Sosialt arbeid                   38.8 31  34.2 10      38.8 42  34.2 16
UIN 204081 Sosialt arbeid, deltid, Helgeland          38.4 14  Alle        41.2 36  Alle
UIN 204097 Bedriftsøkonomi, deltid, Vesterålen         Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204103 Marin økologi (3+2)                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204130 Barnehagelærerutdanning, nett-/samlingsbasert    Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204131 Barnehagelærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204164 Økonomi og ledelse, årstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204167 Bedriftsøkonomi, deltid, Helgeland         Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204170 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204184 Biologi og kjemi                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204218 Bedriftsøkonomi, deltid, Bodø            Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204219 Statsvitenskap, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204233 Grunnstudium                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204249 Sosiologi, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204276 Organisasjon og ledelse               Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204302 Friluftsliv                     TRU    TRU        TRU    TRU
UIN 204318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle        34.6 3  Alle
UIN 204327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204342 Økonomi og ledelse                 38.6 17  36.5 8       38.6 29  36.5 16
UIN 204345 Siviløkonomutdanningen               39.1 3  41.6 3       39.1 14  41.6 12
UIN 204353 Nautikk, maritim økonomi og ledelse         45.0 20  38.4 4       45.0 38  38.4 10
UIN 204368 Eiendomsmegling                   39.0 31  36.4 19      39.0 91  36.4 58
UIN 204398 Økonomi og ledelse, årsstudium, Mo i Rana      Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204427 Animal Science                   45.2 15  44.6 12      45.2 19  44.6 16
UIN 204440 Idrett                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204454 Journalistikk                    38.6 6  31.9 4  Alle   38.6 15  31.9 8  Alle
UIN 204455 Språk                        TRU    TRU        TRU    TRU
UIN 204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana            Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204473 Eksportmarkedsføring                Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn             Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204605 Friluftsliv, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204613 Historie, nettbasert årsstudium, deltid       Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204642 Kunst og håndverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204649 Idrett, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn            Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204711 Havbruk (3+2)                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204717 Internasjonale relasjoner              Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204867 Havbruksdrift og ledelse              Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204880 Sosiologi                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204881 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204945 Lektorutdanning i samfunnsfag m/fordyp. i historie Alle   Alle        Alle   AlleUniversitetet i Oslo                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
UIO 185073 Idéhistorie                     45.6 12  Alle   45.6 38  Alle
UIO 185074 Norrøne og keltiske studier             Alle   Alle   45.6 9  Alle
UIO 185170 Engelsk, årsstudium                 57.3 143 45.4 41 57.3 395 45.4 127
UIO 185174 Fransk, årsstudium                 48.5 12  Alle   53.6 62  Alle
UIO 185179 Historie, årsstudium                55.1 126 41.1 27 55.1 312 41.1 59
UIO 185200 Kulturhistorie                   43.7 14  Alle   45.7 44  Alle
UIO 185211 Nordisk, særlig norsk språk og litteratur      51.6 25  Alle   57.0 101 Alle
UIO 185212 Norsk som andrespråk                48.1 12  Alle   48.1 25  Alle
UIO 185222 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium       50.0 11  39.6 1  53.0 55  43.4 17
UIO 185233 Realfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185238 Statsvitenskap, årsstudium             56.5 127 47.0 39 56.5 339 47.0 116
UIO 185240 Sosiologi, årsstudium                53.6 218 45.9 79 53.6 601 45.9 236
UIO 185272 Kunsthistorie, årsstudium              52.6 43  40.2 6  53.2 163 44.3 36
UIO 185306 Matematikk, informatikk og teknologi        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185308 Kultur og kommunikasjon               52.6 157 47.6 70 52.6 408 47.6 195
UIO 185327 Biologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185437 Musikkvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185438 Samfunnsgeografi                  48.6 29  40.8 8  48.6 87  40.8 28
UIO 185439 Estetiske studier                  Alle   Alle   41.6 23  Alle
UIO 185452 Offentlig administrasjon og ledelse         54.3 207 44.5 68 54.3 584 44.5 252
UIO 185455 Portugisisk                     Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185459 Antikk kultur og klassiske språk          41.6 8  Alle   41.6 26  Alle
UIO 185461 Midtøsten-studier med tyrkisk            Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185462 Kunsthistorie                    38.0 4  Alle   38.0 8  Alle
UIO 185465 Helseledelse og helseøkonomi            51.8 95  38.8 15 51.8 214 38.8 54
UIO 185478 Arkeologi                      46.0 44  34.8 8  46.0 117 34.8 18
UIO 185479 Filosofi                      46.9 33  Alle   49.3 98  33.0 3
UIO 185480 Teologi og kristendom                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185481 Historie                      45.8 73  29.6 3  45.8 145 29.6 5
UIO 185482 Religion og samfunn                 36.8 9  Alle   36.8 18  Alle
UIO 185483 Russisk                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185565 Italiensk                      Alle   Alle   41.4 4  Alle
UIO 185582 Japansk med Japan-studier              45.3 35  Alle   46.6 77  34.5 7
UIO 185592 Kinesisk med Kina-studier              35.9 2  Alle   40.5 27  Alle
UIO 185601 Arkivkunnskap                    56.1 61  Alle   56.7 119 Alle
UIO 185604 Medievitenskap, årsstudium             53.8 71  43.4 23 53.9 240 45.2 83
UIO 185615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium       52.1 23  40.1 6  53.6 80  42.4 21
UIO 185626 Kristendom                     Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185690 Tysk, årsstudium                  Alle   Alle   44.6 14  Alle
UIO 185695 India-studier med sanskrit             Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185698 Samfunnsøkonomisk analyse              54.1 33  44.3 11 54.1 80  44.3 38
UIO 185707 Farmasi                       51.9 58  47.3 37 51.9 103 47.3 62
UIO 185713 Klinisk ernæring                  63.3 113 53.6 62 63.3 199 53.6 103
UIO 185724 Rettsvitenskap (jus), start høst          59.8 1229 52.7 592 59.8 2789 52.7 1339
UIO 185725 Rettsvitenskap (jus), start vår           57.8 1072 50.0 524 57.8 2251 50.0 1108
UIO 185740 Medisin, start høst                 68.0 728 59.4 370 68.0 1313 59.4 681
UIO 185742 Odontologi                     65.0 265 54.4 142 65.0 465 54.4 246
UIO 185745 Medisin, start vår                 66.7 709 57.4 353 66.7 1218 57.4 628
UIO 185752 Psykologi, årsstudium                56.0 422 49.7 186 56.0 1101 49.7 490
UIO 185771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185793 Fransk                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185795 Tysk                        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185817 Lektorprogrammet, nordisk              Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185829 Informatikk: programmering og nettverk       41.5 35  34.2 4  41.5 49  34.2 8
UIO 185830 Informatikk: design, bruk og interaksjon      50.3 115 37.5 13 50.3 226 37.5 40
UIO 185832 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk      45.1 26  36.8 5  45.1 47  36.8 6
UIO 185837 Informatikk: språk og kommunikasjon         47.4 43  Alle   47.4 99  Alle
UIO 185841 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet  49.0 84  41.6 24 49.0 184 41.6 65
UIO 185843 Lektorprogrammet, realfag              Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185844 Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag       49.5 69  46.2 44 49.5 175 46.2 126
UIO 185851 Medievitenskap                   48.5 80  42.3 39 48.5 212 42.3 89
UIO 185852 Pedagogikk                     46.8 219 33.5 26 46.8 454 33.5 63
UIO 185853 Spesialpedagogikk                  46.4 163 34.1 21 46.4 335 34.1 46
UIO 185856 Elektronikk og datateknologi            43.1 3  Alle   43.1 7  35.0 1
UIO 185857 Fysikk, astronomi og meteorologi          46.6 26  46.9 17 46.6 47  46.9 34
UIO 185858 Geofag: geologi, geofysikk og geografi       51.6 48  43.3 23 51.6 92  43.3 37
UIO 185860 Kjemi                        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185862 Matematikk og økonomi                46.3 12  41.1 7  46.3 25  41.1 14
UIO 185863 Materialer, energi og nanoteknologi         Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185865 Molekylærbiologi og biologisk kjemi         Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185868 India områdestudier                 Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185870 Europastudier (EU)                 49.1 46  42.4 21 49.1 111 42.4 48
UIO 185872 Internasjonale studier               56.4 186 52.1 93 56.4 427 52.1 221
UIO 185873 Tverrfaglige kjønnsstudier             39.8 13  Alle   44.5 43  Alle
UIO 185874 Kriminologi                     53.3 447 47.7 219 53.3 1130 47.7 592
UIO 185876 Psykologi                      55.8 525 47.2 226 55.8 1280 47.2 594
UIO 185879 Sosialantropologi                  46.5 61  38.9 17 46.5 192 38.9 59
UIO 185880 Sosiologi                      50.2 176 42.1 56 50.2 417 42.1 152
UIO 185881 Statsvitenskap                   53.8 248 46.7 90 53.8 535 46.7 231
UIO 185883 Utviklingsstudier                  49.0 79  44.8 25 49.0 181 44.8 69
UIO 185889 Nordisk språk og lit. og norsk som andrespråk    Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185893 Lingvistikk                     44.4 5  Alle   47.0 16  Alle
UIO 185898 Samfunnsøkonomi                   57.0 222 47.1 96 57.0 663 47.1 360
UIO 185899 Tannpleie                      51.7 124 44.8 33 51.7 241 44.8 70
UIO 185904 Kulturarv og bevaringskunnskap           47.2 7  Alle   47.2 16  Alle
UIO 185909 Retorikk og språklig kommunikasjon         48.7 13  Alle   49.0 36  Alle
UIO 185912 Spansk, årsstudium                 53.2 31  34.5 1  54.7 116 41.2 12
UIO 185918 Latin-Amerika-studier                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185919 Nord-Amerika-studier                Alle   Alle   36.6 14  Alle
UIO 185920 Engelsk                       50.5 32  34.3 6  50.5 73  34.3 10
UIO 185922 Allmenn litteraturvitenskap             46.2 11  34.0 2  47.0 43  39.6 7
UIO 185923 Midtøsten-studier med arabisk            47.3 30  Alle   48.1 55  Alle
UIO 185924 Spansk                       Alle   Alle   43.4 18  Alle
UIO 185929 Religionshistorie                  Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185935 Lektorprogrammet, fremmedspråk           Alle   Alle   37.7 4  40.0 4
UIO 185941 Psykologi profesjon, start høst           65.1 690 56.4 312 65.1 1505 56.4 698
UIO 185942 Psykologi profesjon, start vår           63.6 655 54.4 318 63.6 1266 54.4 619Universitetet i Stavanger                   SUPP                  HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   PRA    ORD    FOR    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------                                 
UIS 217003 Bygg                        47.5 53  32.0 1  44.4 20       47.5 95  Alle   44.4 31
UIS 217004 Data                        39.4 5  Alle   Alle        39.4 7  Alle   Alle
UIS 217005 Elektro                       44.2 19  38.0 5  Alle        44.2 26  38.0 6  Alle
UIS 217009 Kjemi og miljø                   45.6 6  Alle   43.0 3       45.6 11  Alle   43.0 6
UIS 217012 Maskin                       48.8 66  36.0 7  42.0 16       48.8 105 36.0 8  42.0 26
UIS 217015 Petroleumsteknologi                 53.6 209 42.0 21 49.3 91       53.6 360 42.0 27  49.3 185
UIS 217046 Fjernsyns- og multimedieproduksjon         48.4 47      42.1 18       48.4 132      43.8 64
UIS 217050 Sykepleierutdanning                 39.8 150      35.8 66       40.4 318      36.5 148
UIS 217070 Barnevern                      39.5 134      35.7 62       39.7 282      36.3 132
UIS 217080 Sosialt arbeid                   43.7 140      39.3 62       44.3 332      40.0 163
UIS 217130 Barnehagelærerutdanning               Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217170 Engelsk, årsstudium                 Alle        Alle        39.9 18       Alle
UIS 217179 Historie, årsstudium                Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217196 Religionsstudier                  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217205 Matematikk, årsstudium               Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217211 Nordisk                       Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217240 Sosiologi, årsstudium                37.2 12      30.4 1       37.2 24       30.4 3
UIS 217255 Hotelledelse                    Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217317 Reiselivsledelse                  Alle        Alle        27.8 4       31.7 2
UIS 217318 Regnskap og revisjon                47.4 99      41.0 32       47.5 215      41.4 93
UIS 217345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master   51.0 96      48.7 74       51.7 292      49.0 221
UIS 217369 Økonomi og administrasjon              49.6 279      44.6 165      49.6 777      44.6 475
UIS 217440 Kroppsøving/idrett                 41.9 38      37.8 21       41.9 93       37.8 56
UIS 217454 Journalistikk                    50.3 47      46.8 25  Alle   50.3 169      46.8 93 Alle
UIS 217481 Historie                      Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217526 Rettsvitenskap                   52.6 219      46.7 136      52.9 587      47.2 366
UIS 217547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217618 Drama                        Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217642 Kunst og håndverk                  Alle        Alle        48.5 10       Alle
UIS 217649 Kroppsøving/idrett, årsstudium           41.6 27      37.2 11       41.6 84       40.8 48
UIS 217651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, norsk    Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217655 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, matematikk  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217754 Restaurantledelse                  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217755 Konstruksjoner og materialer            51.2 37      44.8 14       51.2 50       44.8 19
UIS 217800 Industriell økonomi                 53.8 111      51.1 58       53.8 214      51.4 134
UIS 217801 Petroleumsteknologi, master             53.6 198      50.9 116      53.6 369      50.9 240
UIS 217802 Offshoreteknologi                  52.4 127      50.2 64       52.4 252      50.2 149
UIS 217803 Informasjonsteknologi                43.0 10      43.5 5       43.0 15       43.5 8
UIS 217844 Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag    Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217857 Matematikk og fysikk                Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217860 Biologisk kjemi                   Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217880 Sosiologi                      37.2 22      Alle        38.1 52       27.9 4
UIS 217881 Statsvitenskap                   37.6 16      35.5 7       38.0 42       36.2 25
UIS 217887 Engelsk språk og litteratur             Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217889 Nordisk språk og litteratur             Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217938 Byutvikling og urban design             44.3 11      42.3 5       44.3 16       42.7 7
UIS 217947 Petroleumsgeologi                  53.0 99  40.0 9  47.3 43       53.0 157 40.0 8  47.3 76Universitetet i Tromsø                     SUPP                                     HOVED
                                ORD    FOR   NN    NNF    NTF    NTFF   ORDF   SAMISK  ORD    FOR  NN    NNF   NTF   NTFF  ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- ----- -------- ------- ------- ------- -------- ------
UIT 186002 Ingeniør, Sikkerhet og miljø            Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                  Alle
UIT 186017 Ingeniør, Automasjon                Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                  Alle
UIT 186018 Ingeniør, Prosess/gassteknologi           47.4 23  Alle                       41.6 7      47.4 42  Alle                  43.6 17
UIT 186049 Ingeniør, Nautikk                  Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                  Alle
UIT 186050 Sykepleierutdanning                 52.0 95      41.0 29  30.9 2            44.9 27 o.i.   52.4 240    42.6 59 35.1 17         45.0 109 o.i.
UIT 186083 Lærerutdanning 5.-10. trinn, integrert master    Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186084 Lærerutdanning 1.-7. trinn, integrert master    Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186130 Barnehagelærerutdanning               Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186132 Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert       Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186164 Bedriftsøkonomi                   47.6 20                          40.6 6      47.6 52                     40.6 28
UIT 186170 Engelsk                       Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186179 Historie, årsstudium                Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186205 Matematikk                     Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186211 Nordisk                       Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186222 Kjønnsstudier                    Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186299 Bioteknologi                    Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186301 Matematikk og finans                Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186327 Biologi, klima og miljø               Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186331 Fiskeri- og havbruksvitenskap            Alle                            Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle
UIT 186369 Økonomi og administrasjon              41.7 51                          38.9 23      44.0 206                     41.3 112
UIT 186395 Informatikk                     Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186427 Biomedisin                     Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse       Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186475 Kunstvitenskap                   Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186478 Arkeologi                      Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186479 Filosofi                      Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186481 Historie                      Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186482 Religionsvitenskap                 Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186483 Russlandsstudier                  Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186615 Allmenn litteraturvitenskap             Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186644 Luftfartsfag                    o.i.                            o.i.       o.i.                       o.i.
UIT 186700 Ergoterapeututdanning                Alle        Alle   Alle             Alle   o.i.   44.9 22     Alle   Alle          44.9 7  o.i.
UIT 186701 Radiografutdanning                 Alle        Alle   Alle             Alle   o.i.   39.9 30     Alle   Alle          38.6 11 o.i.
UIT 186702 Bioingeniørutdanning                Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186703 Fysioterapeututdanning               57.7 157      53.0 40  46.3 23            52.0 92 o.i.   62.9 460    55.0 98 49.2 53         52.9 250 o.i.
UIT 186709 Fiskehelse                     Alle                            Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle
UIT 186724 Rettsvitenskap                   56.3 419      45.1 55  43.1 30            49.6 230 o.i.   56.3 1032    45.1 75 43.2 41         49.6 534 o.i.
UIT 186740 Medisin                       66.2 676      61.5 77  51.9 30  62.3 20  51.5 6  56.9 332 o.i.   66.2 1208    61.5 113 51.9 46 62.3 29 54.3 11 56.9 617 o.i.
UIT 186742 Odontologi                     63.9 196      60.0 43  50.5 19            53.6 99 o.i.   64.1 349    60.0 65 51.1 29         53.6 182 o.i.
UIT 186743 Tannpleierutdanning                 37.7 11      Alle   Alle             48.4 5  o.i.   51.9 50     33.7 1  Alle          48.4 22 o.i.
UIT 186749 Farmasiutdanning                  Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186752 Psykologi, årsstudium                Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186769 Energi, klima og miljø               Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186785 Informatikk, master                 Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186814 Romfysikk                      Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186843 Lektorutdanning i realfag              Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186844 Lektorutdanning i språk og samfunnsfag       Alle                            Alle       43.4 24                     44.6 19
UIT 186846 Medie- og dokumentasjonsvitenskap          Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186852 Pedagogikk                     Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186857 Fysikk                       Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186859 Geologi                       47.3 12                          41.1 4      48.3 38                     42.7 16
UIT 186860 Kjemi                        Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186862 Matematikk og statistikk              Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186867 Ledelse, innovasjon og marked            43.5 61                          39.7 31      43.5 145                     39.7 74
UIT 186876 Psykologi                      47.4 80                          41.8 44      49.2 266                     44.8 148
UIT 186877 Samfunnssikkerhet og miljø             Alle                            Alle       41.2 35                     Alle
UIT 186878 Politikk, økonomi og filosofi            Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186879 Sosialantropologi                  Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186880 Sosiologi                      Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186881 Statsvitenskap                   Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186891 Språk og litteratur                 Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186892 Språk og økonomi                  Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186898 Samfunnsøkonomi                   Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186910 Religionsvitenskap, årsstudium           Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186953 Anvendt fysikk og matematikk            Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle


Mandag 29. juli 2013 kl 17:58, www.samordnaopptak.no