Poenggrenser hovedopptak juli 2013

I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2013 
og tilsvarende opptak i 2012. 

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass. 
Hvis flere søkere har lik poengsum det på alder, de eldste går foran. 

Poenggrensene kan gå litt ned i senere opptak. 

En kvote kan sees på som en kø. De som er kvalifisert til en kvote står 
i kø i rekkefølge etter hvor mange poeng de har. Før en opptakskjøring 
bestiller lærestedene et visst antall tilbud fra hver kvote på hvert 
studium, og Samordna opptak sender ut tilbud om plass til så mange som 
lærestedene bestiller fra køen. 

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Fordi en søker 
kan stå på venteliste i flere kvoter, og av og til på flere studier, så 
kan man IKKE legge sammen de grå tallene på et studium eller lærested 
for å se hvor mange personer som står på venteliste til et studium eller 
lærested. 

Man kan ikke nødvendigvis sammenligne poenggrenser mellom to studier 
siden de kan ha forskjellig regelverk for poengutregning. Noen studier 
har f.eks. opptaksprøve der prøvepoengene legges til. 

Noen studier som fantes i fjor finnes ikke lenger i år og omvendt, eller 
studier kan være slått sammen eller splittet opp. Derfor mangler det 
tilsynelatende informasjon på et av årene på noen studier her.

Kode  Forklaring
------ ---------------------------------------------------------------
ALLE  Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
TRU  Studiet er trukket fra årets opptak
Åpent Åpent studium
o.i.  Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk
    tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen
    ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte
    ingen tilbud fra SO her.
ORD  Ordinær kvote
ORDF  Ordinær førstegangsvitnemålskvote
FOR  Forkurskvote
INTK  Internasjonal kvote
IVMINO Ikke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUK Jentekvote
MILK  Kvote for forsvaret
NIFK  Kvote for Norges idrettsforbund
NN   Nordnorsk kvote
NNF  Nordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTF  Kvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFF  Førstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
PRA  Praksiskvote
SAMISK Samisk kvote
TKURK Kvote for søkere med tilpasningskurs

Ansgar Teologiske Høgskole     2013        2012
(ATH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
255480 Bibelvitenskap       Alle   Alle   Alle   Alle
255418 Interkult forst. års    Alle   Alle   Alle   Alle
255196 Kr.dom, RLE         Alle   Alle   Alle   Alle
255869 Kultur og samfunn      Alle   Alle   Alle   Alle
255777 Musikk, årsstudium     Alle   Alle   Alle   Alle
255437 Musikkteknologi       Alle   Alle   Alle   Alle
255936 Praktisk teologi      Alle   Alle   Alle   Alle
255876 Psykologi          39.7 38  36.7 17  47.3 70  40.8 36
255752 Psykologi, års.       42.8 54  38.8 23  42.9 88  40.6 54Arkitektur- og designhøgskolen   2013        2012
i Oslo (AHO)            ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
189030 Arkitekt          113.1 170 106.4 76 124.9 35 Alle
189343 Industridesign       105.3 73 93.6 26  114.6 4  AlleBetanien diakonale høgskole    2013        2012
(BDH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
250050 Sykepleierutdanning     46.5 378 41.3 155 46.3 329 41.3 149Det teologiske Menighetsfakultet  2013        2012
(MF)                ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
190418 Interkult. komm.      Alle   Alle   Alle   Alle
190196 Kristendom/RLE       Alle   Alle   Alle   Alle
190934 Lektorprog RLE/samf.    Alle   Alle   Alle   Alle
190482 RKS             Alle   Alle   Alle   Alle
190242 Samfunnsfag         Alle   Alle   Alle   Alle
190480 Teologi           Alle   Alle   Alle   Alle
190936 Teologi, bachelor      Alle   Alle   Alle   Alle
190927 Ungd. kultur, tro      Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmet Høgskole Oslo    2013        2012
(DHS)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
251700 Ergoterapi, Rogaland    34.1 4  Alle   34.7 7  Alle
251080 Sosialt arbeid, Oslo    49.8 383 38.8 91  48.4 330 37.9 56
251081 Sosionom, deltid      41.5 39  Alle   43.0 38  Alle
251050 Sykepleier, Oslo      50.7 642 44.5 183 47.9 499 42.6 147
251061 Vernepl deltid Rogal              o.i.   Alle
251060 Vernepl., Rogaland     41.3 82  32.3 14  38.5 47  AlleDronning Mauds Minne Høgskolen   2013        2012
(DMMH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
253130 Barnehagelærer, hov.    Alle   Alle
253529 Bhg.lærer, kultur      Alle   Alle
253131 Bhg.lærer, kunsftgl     Alle   Alle
253133 Bhg.lærer,del        Alle   Alle
253132 Bhglærer, natur-og f    Alle   Alle
253131 Førskolelærer, est.               Alle   Alle
253130 Førskolelærer, hov.               34.5 31  30.4 17
253529 Førskolelærer, inter              Alle   Alle
253132 Førskolelærer, natur              42.2 37  36.1 14
253133 Førskolelærer,del                40.0 18  AlleFjellhaug Internasjonale Høgskole 2013        2012
(FiH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
258195 BM, årsstudium       Alle   Alle
258196 Krdom, årsstudium      Alle   Alle   Alle   Alle
258777 Musikk, årsstudium     Alle   Alle   Alle   Alle
258482 RLE             Alle   Alle
258626 RLE, årsstudium       Alle   Alle
258480 Teologi og misjon      Alle   Alle   Alle   AlleHaraldsplass diakonale høgskole  2013        2012
(HDH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
252050 Sykepleierutdanning     47.3 469 43.1 231 47.1 404 43.0 199Høgskolen i Bergen (HiB)      2013             2012
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
203132 Bhglærer kunst/kult     Alle   Alle
203131 Bhglærer natur/helse    Alle   Alle
203133 Bhglærer språk/tekst    Alle   Alle
203130 Bhglærer utvikl/lær     39.8 63  32.9 19
203702 Bioingeniør         49.4 71  43.1 34       50.2 60  43.6 21
203618 Drama            39.9 10  Alle        44.0 16  33.6 3
203700 Ergoterapeut        46.9 223 41.3 98       45.8 188 42.1 88
203203 Folkehelsearbeid      51.7 250 45.8 111      52.4 228 45.5 112
203703 Fysioterapeut        55.2 983 50.0 568      56.0 1081 49.6 635
203133 Førsk.lærer friluft                    44.8 54  35.2 8
203130 Førskolelærer                       35.7 57  Alle
203132 Førskolelærer kunstf                   36.6 12  Alle
203551 Glær 1-7 m/engelsk     42.5 20  39.3 16       37.3 2  38.7 2
203547 Glær 1-7 m/kroppsøv.    45.0 45  42.8 36       43.8 28  40.0 19
203599 Glær 1-7 m/mat/helse    44.7 7  36.2 2       42.3 6  37.8 5
203557 Glær 1-7 m/naturfag     Alle   Alle        Alle   Alle
203550 Glær 1-7 m/samf.fag     39.6 12  40.9 11       39.4 7  37.8 4
203559 Glær 1-7 med RLE      Alle   Alle        Alle   Alle
203655 Gr.lær 5.-10. m/mat     50.2 89  46.2 61       47.5 60  43.6 44
203548 Grlær 1.-7. m/musikk    Alle   Alle        Alle   Alle
203660 Grlær 5-10 m/musikk     Alle   Alle        Alle   Alle
203658 Grlær 5-10 m/norsk     43.6 23  40.3 14       37.0 3  37.7 3
203659 Grlær 5-10 mat/helse    45.9 21  40.8 9       42.0 11  40.8 10
203657 Grlær 5-10 samfunnsf    50.8 138 45.2 87       48.1 81  44.6 61
203440 Idrett, faglærer      52.0 257 44.3 118      49.6 247 44.3 127
203395 Informasjonstekn.      41.8 37  37.0 11       39.7 27  37.6 10
203045 Ing. produksjonstekn    51.4 87  36.6 1  38.0 2  48.0 31  Alle   Alle
203096 Ing. undervannstekn.    56.8 204 47.7 66  46.0 12  55.6 170 46.8 53  52.0 18
203017 Ing., automatisering    52.8 77  38.8 4  46.0 14  53.7 52  Alle   48.0 9
203003 Ing., bygg         50.5 102 38.8 10  Alle   49.5 72  35.8 3  Alle
203004 Ing., data         46.0 28  39.0 7  Alle   39.8 9  Alle   Alle
203024 Ing., elektronikk      45.3 27  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203006 Ing., elkraftteknikk    46.0 24  Alle   Alle   44.8 17  Alle   46.0 3
203822 Ing., energitekn.      49.8 46  35.3 1  Alle   50.9 44  42.3 13  Alle
203009 Ing., kjemi         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203028 Ing., kommunikasjon     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203011 Ing., marinteknikk     53.4 120 45.7 36  38.0 2  53.2 94  43.5 29  32.0 1
203012 Ing., maskinteknikk     51.7 132 44.8 29  40.0 7  50.3 71  43.0 18  Alle
203753 Landmål. og eiendom     48.9 192 38.5 44       49.6 178 41.4 58
203667 Musikk                          o.i.   45.4 26
203701 Radiograf          43.5 125 36.0 32       43.9 153 38.2 64
203080 Sosialt arbeid       52.1 548 45.1 256      53.6 517 45.1 219
203050 Sykepleier         47.7 860 43.5 422      47.9 821 43.1 409
203466 Tegnspråk og tolking    40.5 16  Alle        41.2 21  Alle
203060 Vernepleier         50.9 361 39.0 112      48.5 273 38.4 73
203369 Økonomi og adm.       51.2 1101 46.6 663      50.7 1011 46.1 618Høgskolen i Buskerud (HiBu)    2013             2012
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
205370 Dynamisk webdesign H    Alle   Alle        Alle   Alle
205623 Engelsk                          TRU    TRU
205952 Event/Sport         44.5 55  37.2 21       49.9 99  40.2 34
205663 Event/Sport-deltid     41.1 7  Alle        55.2 32  37.5 2
205547 Grlær 1-7, Drammen     Alle   Alle        Alle   Alle
205655 Grlær 5-10 realf. Dr                   Alle   Alle
205657 Grlær 5-10 samf. fag                   Alle   Alle
205655 Grlær 5-10, MAT+NAT     Alle   Alle
205657 Grlær 5-10, SAM+MAT     Alle   Alle
205651 Grlær 5-10, språk                     Alle   Alle
205651 Grlær 5-10,SAM + NOR    Alle   Alle
205620 IT, 1-årig H        Alle   Alle        Alle   Alle
205395 IT, heltid, 3-årig H    Alle   Alle        Alle   Alle
205012 Ing. maskin, 3-årig    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
205004 Ing. data, 3-årig      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
205005 Ing. elektro, 3-årig    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
205526 Jus, Hønefoss        52.3 274 44.8 125
205246 Jus, år, Hønef.       49.2 111 43.5 57
205867 Jus/ledelse, Hønef.     46.0 131 41.3 64
205526 Juss, Hønefoss                      51.5 220 45.5 129
205246 Juss, år, Hønef.                     46.4 104 42.5 65
205867 Juss/ledelse, Hønef.                   45.1 130 41.3 70
205155 Lysdesign, Drammen     Alle   Alle        Alle   Alle
205359 Markedsføring, H.      42.4 79  41.0 48       42.6 72  42.1 42
205672 Norsk, Hønefoss                      TRU    TRU
205894 Optometri          Alle   Alle        Alle   Alle
205701 Radiograf, Drammen     42.2 85  Alle        43.2 93  32.4 11
205317 Reiselivsledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
205291 Siv. øk. (K.)        Alle   Alle        Alle   Alle
205345 Siv.øk. (H.)        Alle   Alle        38.4 9  36.7 6
205881 Statsvit. Drammen      44.0 73  35.2 17       43.5 58  38.0 21
205050 Sykepleier, Drammen     40.6 259 28.9 7       40.2 281 31.0 44
205251 Vis. kom. Drammen      46.0 87  40.8 40       48.0 132 43.1 65
205404 Øk. led., Kongsberg     Alle   Alle        Alle   Alle
205330 Øk.led., Drammen      49.2 337 43.1 134
205414 Øk.led., Hønefoss      Alle   Alle        Alle   Alle
205160 Øk/adm. 1-årig K.      Alle   Alle        42.1 12  Alle
205162 Øk/adm. 1-årig, H.     42.2 35  32.1 4       Alle   AlleHøgskolen i Finnmark (HiF)     2013             2012
                  ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
206302 Arktisk friluftsliv     Alle   Alle
206662 Arktisk naturfag                     TRU    TRU
206388 Arktiske naturres                     TRU    TRU
206130 Barnehagel.utd.       Alle   Alle
206070 Barnevern          Alle   Alle        Alle   Alle
206071 Barnevern, samlinger                   o.i.   Alle
206164 Bedriftsøkonomi       Alle   Alle        Alle   Alle
206170 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
206605 Friluftsliv         Alle   Alle        Alle   Alle
206440 Friluftsliv/idrett                    Alle   Alle
206130 Førskolelærer                       Alle   Alle
206548 Grunnskolel 1.-7.                     Alle   Alle
206675 Grunnskolel. 5-10      Alle   Alle
206255 Hotell og vertskapsl    TRU    TRU         Alle   Alle
206485 Idrett           Alle   Alle
206649 Idrett           Alle   Alle        Alle   Alle
206440 Idrett /friluftsliv     Alle   Alle
206185 Idrett, Tromsø                      o.i.   41.7 29
206486 Idrett, Tromsø       46.4 52  44.4 27
206664 Ledelse, nettbasert     Alle   Alle
206446 Mat/helse, samlinger    Alle   Alle        Alle   Alle
206663 Med.prod.          Alle   Alle
206663 Med.prod. års                       Alle   Alle
206838 Medieproduksjon       Alle   Alle        Alle   Alle
206754 Reiseliv          Alle   Alle        Alle   Alle
206319 Reiseliv/opplevelse     TRU    TRU         Alle   Alle
206242 Samfunnsfag         Alle   Alle        Alle   Alle
206081 Sosialt arb saml                     o.i.   Alle
206080 Sosialt arbeid       Alle   Alle        Alle   Alle
206050 Sykepleie          Alle   Alle   Alle
206050 Sykepleie, Hammerf.                    Alle   Alle   Alle
206162 Øk. adm. ledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
206369 Økonomi og adm.       Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Gjøvik (HiG)      2013             2012
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
207620 BIM             Alle   Alle        Alle   Alle
207955 Byggeledelse, fleks     Alle   Alle
207374 Drift av nettverk      36.3 5  Alle        Alle   Alle
207700 Ergoterapi         46.2 56  34.6 11
207835 Fornybar energi       Alle   Alle        Alle   Alle
207102 GIS, års, nettbasert    42.2 8  o.i.        Alle   Alle
207396 GIS, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
207406 Geomatikk          Alle   Alle        Alle   Alle
207429 Informa.sikkerhet      37.5 5  Alle        Alle   Alle
207003 Ing., bygg         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207012 Ing., maskin        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207067 Ing.bygg.fleksibel     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207068 Ing.elektro.fleks      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207069 Ing.maskin.fleksibel    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207248 Landmåling, års       Alle   Alle        Alle   Alle
207099 Landmåling,års,nett     47.7 10  Alle        Alle   Alle
207188 Med./ inf.tek., års.    Alle   Alle        Alle   Alle
207149 Mediedesign         42.1 35  43.1 25       47.1 60  44.3 45
207838 Medieled. innovasjon    Alle   Alle        Alle   Alle
207136 Medieledelse        Alle   Alle        Alle   Alle
207604 Medieproduksj, års.     Alle   Alle        Alle   Alle
207264 Medieproduksjon       31.4 2  34.2 1       Alle   Alle
207395 Programvareutvikling    Alle   Alle        Alle   Alle
207701 Radiograf          39.3 32  Alle        41.9 69  34.8 14
207673 Spill.prog.         38.1 9  38.9 6       40.3 11  39.0 7
207052 Sykepleie, Gudbr.dal    38.0 9  Alle        44.7 13  o.i.
207053 Sykepleie, Valdres     36.4 4  Alle        33.6 2  Alle
207050 Sykepleier         38.1 148 36.1 44       38.3 114 29.2 11
207054 Sykepleier, Hadeland    40.3 19  o.i.        39.7 16  o.i.
207051 Sykepleier, deltid     47.3 47  Alle        49.5 48  Alle
207098 Tek.des.års.fleks                     Alle   Alle
207824 Tek.design og led.     Alle   Alle        Alle   Alle
207602 Tek.design, års       Alle   Alle        Alle   Alle
207046 Webutvikling        42.6 34  37.5 11       Alle   Alle
207369 Øk. og ledelse       41.5 53  36.9 28       Alle   Alle
207160 Øk. og ledelse, års.    46.0 44  34.2 7       Alle   Alle
207404 Øk. og ledelse,fleks    51.6 105 Alle        Alle   AlleHøgskolen i Harstad (HiH)     2013        2012
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
208071 Barnevern          41.5 34  Alle
208070 Barnevernspedagog      35.7 20  Alle   38.0 17  Alle
208350 Handel,service,logi.    Alle   Alle   Alle   Alle
208162 Pra.proled.         42.5 3  Alle
208318 Regnskap og revisjon    Alle   Alle   Alle   Alle
208050 Sykepleier         37.8 29  Alle   36.8 21  Alle
208051 Sykepleier, deltid     Alle   Alle   Alle   Alle
208061 Vernepleie         40.7 34  Alle   Alle   Alle
208060 Vernepleier         Alle   Alle   Alle   Alle
208164 Økon. og ledelse år     Alle   Alle   Alle   Alle
208035 Økonomi og ledelse     Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Hedmark (HiHm)     2013        2012
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
209320 Agronomi                    Alle   Alle
209320 Agronomi BA         Alle   Alle
209362 Agronomi, år        Alle   Alle   Alle   Alle
209451 Animasjon          42.7 66  40.4 39  46.2 61  39.9 28
209130 Barnehagelærer       Alle   Alle
209132 Barnehagelærer, saml    37.0 9  Alle
209167 Bed.øk, delt. Rena     Alle   Alle
209398 Bed.øk, deltid Hamar    Alle   Alle
209167 Bed.øk, nett & saml               Alle   Alle
209164 Bed.øk., Rena                  Alle   Alle
209164 Bed.øk., Rena (helt)    Alle   Alle
209794 Dig.komm., år        Alle   Alle   Alle   Alle
209514 Digital medieprod.     Alle   Alle   Alle   Alle
209368 Eiendomsmegling       Alle   Alle
209623 Engelsk, Hamar       Alle   Alle   Alle   Alle
209157 Faglærer musikk       Alle   Alle   Alle   Alle
209140 Faglærer,kroppsøv.     Alle   Alle   35.9 7  30.5 2
209486 Folkehelse         Alle   Alle   38.3 9  Alle
209605 Friluftsliv, Elverum    Alle   Alle   Alle   Alle
209132 Førskole, samlinger               42.5 47  Alle
209130 Førskolelærer                  Alle   Alle
209548 Gr.lær. 1-7, saml.     Alle   Alle   Alle   Alle
209547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle   Alle   Alle
209651 Grunnskolelærer 5-10    Alle   Alle   Alle   Alle
209185 Idrett årsstudium      Alle   Alle   Alle   Alle
209440 Idrett, bachelor      36.2 15  33.0 11  35.6 26  34.2 14
209393 Innovasjon, år       Alle   Alle   Alle   Alle
209239 Krisehåndtering,delt    47.4 86  Alle   45.1 44  Alle
209311 Landbrukstekn. BA      Alle   Alle
209311 Landbruksteknikk                Alle   Alle
209668 Landbruksteknikk,år     Alle   Alle   Alle   Alle
209867 Ledelse og org.utv.     Alle   Alle   Alle   Alle
209685 Lektorutd.-engelsk     Alle   Alle
209687 Lektorutd.-norsk      Alle   Alle
209359 Markedsføring        TRU    TRU    Alle   Alle
209446 Mat/ernær./helse,år     Alle   Alle   44.2 24  33.8 7
209663 Mediefag                    Alle   Alle
209476 Music Management      Alle   Alle   Alle   Alle
209667 Musikk, år         Alle   Alle   Alle   Alle
209714 Musikkproduksjon      36.9 18  35.6 11  37.2 13  33.3 6
209423 Naturveiledning (BA)              Alle   Alle
209951 Naturveiledning, år               Alle   Alle
209672 Norsk, år          Alle   Alle   Alle   Alle
209664 Org. & ledelse, delt    Alle   Alle   Alle   Alle
209162 Org. og led., heltid    Alle   Alle
209162 Org. og ledelse,helt              Alle   Alle
209318 Regnsk & revisj.      Alle   Alle   Alle   Alle
209470 Servicel. & m.føring    Alle   Alle   Alle   Alle
209253 Servicestudiet, delt              Alle   Alle
209322 Skogbruk                    Alle   Alle
209322 Skogbruk BA         Alle   Alle
209250 Skogbruk, år        Alle   Alle   Alle   Alle
209676 Sos.ped, Elverum      Alle   Alle   Alle   Alle
209839 Spilltekn. og simul.    43.2 84  41.0 47
209053 Sykepl. Kongsvinger     38.0 50  Alle   39.3 74  Alle
209052 Sykepleie, deltid      42.0 48  Alle
209050 Sykepleier         36.0 66  Alle   39.2 134 28.3 6
209743 Tannpleie          42.9 34  28.8 2  42.0 33  Alle
209323 Utmarksforvaltn. BA     Alle   Alle
209323 Utmarksforvaltning               Alle   Alle
209223 Vilt & fiskeforvaltn    Alle   Alle   Alle   Alle
209472 Virtuell kunst       43.7 49  38.5 31  43.1 25  38.5 15
209839 Visuell simulering               35.6 24  32.1 12
209369 Øk/adm, bachelor      Alle   Alle   Alle   Alle
209409 Økol. landbr, deltid    Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Lillehammer (HiL)   2013             2012
                  ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
210070 Barnevern          42.0 236 35.8 88       40.8 220 35.4 80
210392 Dokumentarfilm-FOTO     o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
210089 Dokumentarfilm-Lyd     o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
210847 Dokumentarfilm-REGI     o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
210149 Film- og fjernsynsv.    Alle   Alle        Alle   Alle
210262 Film/Fjernsyn års      Alle   Alle        Alle   Alle
210264 Flerkameraproduksjon    o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
210440 Idrett           40.3 66  37.6 43       40.6 113 39.6 76
210185 Idrett, års         38.4 56  38.9 40       38.7 64  39.1 45
210288 Internasj/hist, år     Alle   Alle        Alle   Alle
210872 Internasjonale       Alle   Alle        Alle   Alle
210526 Juss            48.8 377 44.0 201      47.0 386 44.2 245
210654 Kulturprosjektl. års    Alle   Alle        Alle   Alle
210308 Kulturprosjektledels    o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
210319 Markedsføring og led    Alle   Alle        Alle   Alle
210867 Org. og ledelse       40.0 59  35.2 31       40.1 42  34.2 14
210852 Pedagogikk         Alle   Alle        Alle   Alle
210676 Pedagogikk, deltid     Alle   Alle        Alle   Alle
210220 Pedagogikk, års       Alle   Alle        Alle   Alle
210534 Prod.-og proled.      o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
210876 Psykologi          45.3 224 41.2 142      46.0 296 40.7 151
210752 Psykologi, års       44.7 167 41.7 98       44.6 230 42.5 146
210754 Reiseliv, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
210317 Reiselivsledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
210080 Sosialt arbeid       42.8 228 36.8 91       43.4 211 35.9 66
210060 Vernepleie         43.1 160 32.1 24       40.0 95  30.0 13
210061 Vernepleier                        o.i.   Alle
210164 Økonomi og adm, års     47.8 77  45.5 37       52.2 62  43.1 25
210035 Økonomi og adm.       43.7 134 40.8 78       43.7 166 41.5 105Høgskolen i Molde (HiM)      2013        2012
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
211164 Bedriftsøkonomi       Alle   Alle   35.3 6  Alle
211189 IT             37.6 10  Alle
211370 IT og logistikk                 o.i.   Alle
211185 Idrett           38.0 28  39.4 22  39.0 36  36.9 18
211189 Informasjonsbeh.                Alle   Alle
211432 Intern. logistikk      40.7 28  29.2 3  37.1 10  Alle
211246 Jus             38.5 27  34.8 17  41.1 51  37.8 33
211841 Jus og administrasj     Alle   Alle   32.0 2  Alle
211292 Logistikk og SCM.      42.3 68  31.9 9  41.7 25  Alle
211866 Petroleumslogist                45.5 113 40.7 62
211866 Petroleumslogistikk     46.9 179 40.7 66
211318 Regnskap og revisjon    Alle   Alle
211318 Revisjon                    Alle   Alle
211488 Sport Management      39.6 49  34.6 23  39.2 53  36.8 28
211238 Statsvitenskap       Alle   Alle   Alle   Alle
211050 Sykepleier         36.9 48  30.8 10  Alle   Alle
211056 Sykepleier, Kr. Sund    37.1 14  Alle   Alle   Alle
211060 Vernepleierutd.                 39.7 29  30.8 3
211060 Vernepleierutdanning    41.3 51  Alle
211369 Økonomi og adm.       38.0 19  30.2 2  40.8 59  36.0 31Høgskolen i Narvik (HiN)      2013             2012
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
212003 Bygg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212075 Bygg, nettstøttet      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212078 Data, nettstøttet      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212804 Data/IT           Alle   Alle        Alle   Alle
212004 Datateknikk         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212005 Elektro                          Alle   Alle   Alle
212079 Elektro, 1.år, nett     Alle   Alle   Alle
212079 Elektro, nettstøttet                   Alle   Alle   Alle
212761 Elektroteknikk       Alle   Alle        Alle   Alle
212006 Elkraftteknikk       Alle   Alle   Alle
212072 Fornybar energi       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212314 Fornybar energi,nett    Alle   Alle   Alle
212024 Ind. Elektronikk      Alle   Alle   Alle
212811 Industr. teknologi     Alle   Alle        Alle   Alle
212040 Ingeniør, Alta       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212225 Ingeniør, Bodø       TRU    TRU    TRU
212227 Ingeniør, Rana       TRU    TRU    TRU
212805 Ingeniørdesign       Alle   Alle        Alle   Alle
212806 Integr. bygningstekn    Alle   Alle        Alle   Alle
212872 Internasj. beredskap    50.2 52  Alle        51.9 55  Alle
212069 Maskin           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212012 Maskin, nettstøttet     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212077 Prosesstekn.,nett      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212018 Prosessteknologi      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212956 Satelitt          Alle   Alle   Alle
212814 Satelitteknologi      Alle   Alle        Alle   Alle
212050 Sykepleier         41.3 41  30.3 2       33.2 9  Alle
212410 Økonomi           Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Nesna (HiNe)      2013        2012
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
213132 BLU             Alle   Alle
213604 Digital medprod års               TRU    TRU
213170 Engelsk           Alle   Alle   Alle   Alle
213131 Førskolelærer,deltid              Alle   Alle
213547 GLU 1-7           Alle   Alle   Alle   Alle
213651 GLU 5-10          Alle   Alle   Alle   Alle
213440 Idrett           Alle   Alle   Alle   Alle
213650 Idrett Bali/Nesna      Alle   Alle   Alle   Alle
213649 Idrett Sydney/Nesna     Alle   Alle   Alle   Alle
213185 Idrett års Nesna      Alle   Alle   Alle   Alle
213453 Infosys bac         Alle   Alle   Alle   Alle
213189 Infosys års         Alle   Alle   Alle   Alle
213667 Kremus, års         Alle   Alle   Alle   Alle
213505 Kunst & håndverk      Alle   Alle   Alle   Alle
213666 Naturfag          Alle   Alle   Alle   Alle
213680 Samfunnsfag         Alle   Alle   Alle   Alle
213796 Scene og sal, års      Alle   Alle   Alle   Alle
213051 Sykepleierutdanning     Alle   Alle   Alle   Alle
213222 Vold mot kvinner      TRU    TRU
213604 medprod års         Alle   AlleHøgskolen i Nord-Trøndelag     2013        2012
(HiNT)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
214130 Barnehagelærer       Alle   Alle
214164 Bedriftsøkonomi       Alle   Alle   Alle   Alle
214623 Engelsk           Alle   Alle   Alle   Alle
214639 Fag.lær.musikk       o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
214605 Friluftsliv         Alle   Alle   Alle   Alle
214130 Førskolelærer                  Alle   Alle
214396 Geografi          40.6 4  Alle   Alle   Alle
214651 Gr.sk.lærer 5-10 Lev    Alle   Alle   Alle   Alle
214547 Grunnsk.lærer 1-7 Le    Alle   Alle   Alle   Alle
214548 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle   Alle   Alle
214468 Grønn nær.utv. Ste               TRU    TRU
214666 Grønn næringsutv.                TRU    TRU
214321 Husdyrfag          Alle   Alle   Alle   Alle
214421 Husdyrvelferd, års     Alle   Alle   Alle   Alle
214185 Idrett           34.3 8  35.2 6  42.8 63  44.1 46
214419 Komm.øk.          Alle   Alle   Alle   Alle
214440 Kr.øv/Idr. Fagl. Lev    43.7 54  35.8 24  43.3 46  41.0 28
214649 Kroppsøving         Alle   Alle   Alle   Alle
214642 Kunst og håndv, Lev     Alle   Alle   Alle   Alle
214430 Multimedieteknologi     Alle   Alle   Alle   Alle
214667 Musikk, Levanger      Alle   Alle   Alle   Alle
214388 Naturforv., Ste       Alle   Alle   Alle   Alle
214516 Regnskap          Alle   Alle   Alle   Alle
214749 Reseptar          Alle   Alle   Alle   Alle
214318 Revisjon, Ste        Alle   Alle   Alle   Alle
214680 Samfunnsfag         43.9 14  Alle   Alle   Alle
214240 Sosiologi          Alle   Alle   Alle   Alle
214673 Spill- og opplev.tek    39.4 29  33.3 7  32.4 5  30.5 2
214420 Sportsfiskenæring      Alle   Alle
214050 Sykepleier, Levanger    43.5 301 40.0 173 42.3 212 38.4 109
214058 Sykepleier, Namsos     36.8 80  34.8 50  36.4 34  28.8 2
214051 Sykepleierutdanning,    43.6 52  Alle
214696 Trafikklærerutd.      42.5 85       41.9 88
214323 Utmarksforvaltning     Alle   Alle   Alle   Alle
214060 Vernepleier         39.1 26  Alle   38.0 16  Alle
214369 Økonomi og adm.       Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo og Akershus    2013                       2012
(HiOA)               ORD    ORDF   FOR    IVMINO  PRA    ORD    ORDF   FOR  IVMINO  PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ --------- --------                       
215138 Adm. og ledelse       51.3 1034 43.9 441                50.5 1000 44.2 487
215449 Anv. datateknologi     48.5 301 37.5 66                 48.6 240 36.4 43
215601 Arkiv/dokbeh, årsst     55.5 126 Alle                  52.4 73  Alle
215085 Arkiv/dokumentbeh.     42.8 53  Alle                  43.6 47  Alle
215130 Barnehagelærer       39.2 144 Alle
215131 Barnehagelærer, delt    34.9 34  Alle
215071 Barnevern, deltid      41.1 57                      41.1 43
215070 Barnevernspedagog      49.8 1008 42.9 376                49.5 1064 43.0 381
215603 Bibliotek og info.     48.1 47  Alle                  48.0 35  Alle
215336 Bibliotek- og info.     43.3 60  Alle                  42.0 52  Alle
215702 Bioingeniør         47.6 77  34.3 3                 40.5 15  Alle
215602 Design/kommunikasjon    54.7 160 30.5 3                 55.7 201 32.4 3
215439 Drama og teater       51.5 66  40.1 24                 52.3 91  43.9 24
215618 Drama og teater, års    51.4 89  43.6 31                 56.7 106 48.5 31
215700 Ergoterapeut        43.7 198 34.0 44                 44.0 177 34.8 34
215896 Facility Management     46.0 240 38.2 71
215150 Fagl. kunst/håndv.     41.8 32  Alle                  44.0 50  Alle
215848 Fotojournalistikk      73.1 5  Alle                  Alle   Alle
215706 Fysio/mensendieck      53.8 558 45.9 261                54.2 603 47.0 291
215703 Fysioterapeut        54.9 1250 48.1 612                55.9 1279 48.3 633
215130 Førskolelærer                                 42.8 372 26.5 2
215131 Førskolelærer, delt.                             Alle
215655 Grlær 5-10 engelsk     46.9 46  38.4 14                 48.8 80  40.8 34
215657 Grlær 5-10 matem      51.1 87  44.2 42                 48.4 74  42.8 35
215651 Grlær 5-10 norsk      44.7 29  40.8 18                 46.8 54  40.0 32
215547 Grunnskolelærer 1-7     43.9 45  37.0 18                 40.6 24  36.5 14
215896 Husøk. og service.                              Alle   Alle
215447 Idr/friluftsl/helse     46.8 321 41.0 116                48.0 428 42.1 189
215395 Informasjonstekn.      40.9 32  Alle                  30.7 1  Alle
215822 Ing., energi/miljø     Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215009 Ingeniør, biot/kjemi    Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215003 Ingeniør, bygg       47.6 77  Alle   Alle             45.8 54  Alle   Alle
215004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215005 Ingeniør, el/infotek    Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215012 Ingeniør, maskin      46.2 47  Alle   Alle             43.2 27  Alle   Alle
215454 Journalistikk        58.7 605 49.9 261      47.3 8  Alle   58.5 758 52.0 355    51.3 5  Alle
215897 Kostøkonomi, ledelse                             Alle   Alle
215185 Kroppsøving/idrett     52.5 340 45.4 149                53.7 266 45.5 126
215200 Kunst og design       51.4 153 46.7 57                 54.6 187 44.0 52
215642 Kunst og design, års    51.7 127 45.8 51                 54.4 152 48.1 42
215505 Kunst/tekstil, års     50.9 97  43.2 42                 52.2 105 42.4 26
215876 Læringspsykologi      51.1 312 42.8 116                49.5 225 41.1 68
215604 Medier kommunikasjon    57.5 233 44.6 69                 58.2 459 46.0 161
215850 Medier/kommunikasjon    51.2 298 45.3 112                53.9 504 46.4 214
215744 Ortopediingeniør      44.7 1  Alle
215219 Politikk/forvaltning                             o.i.   40.0 20
215405 Produktdesign        o.i.   o.i.                  o.i.   o.i.
215701 Radiograf          46.9 283 34.6 36                 45.2 244 36.1 24
215749 Reseptar          47.5 75  39.9 13                 41.6 18  Alle
215408 Samfunnsernæring      52.4 249 44.2 80                 52.6 189 44.6 65
215080 Sosialt arbeid       50.2 916 41.4 281                49.6 942 42.1 272
215054 Sykepleie, Kjeller     41.5 377 28.3 9                 41.3 327 32.8 49
215050 Sykepleier         42.9 814 33.1 92                 41.9 635 33.4 93
215051 Sykepleier, deltid     43.4 286 Alle                  40.1 207 Alle
215705 Tanntekniker                                 o.i.   Alle
215466 Tegnspråk og tolking    43.6 27  Alle                  49.3 54  35.0 5
215221 Tegnspråk, års       48.4 65  Alle                  53.2 108 Alle
215696 Trafikklærer                                 o.i.
215691 Utviklingsstudier      50.9 168 40.1 40                 48.8 118 37.8 19
215484 Utviklingstudier      47.0 130 38.7 36                 48.8 146 39.6 40
215900 Velferdsfag                                  o.i.   Alle
215063 Vernepl-del-Bærum                               43.4 138 Alle
215063 Vernepl-del-Sandvika    43.0 183 Alle
215061 Vernepl. deltid       42.1 162 Alle                  41.6 149 Alle
215060 Vernepleier         45.2 273 35.2 30                 47.6 322 35.8 46
215106 Y.fagl.hels/opp delt    Alle
215106 Y.fagl.hels/sos delt                             Alle
215124 Yfl restaurant/mat     Alle                       Alle
215105 Yrkesfag service/sam    Alle                       Alle
215109 Yrkesfagl i bygg.anl    Alle                       Alle
215108 Yrkesfagl i des.hand    Alle                       Alle
215126 Yrkesfagl i des.hånd    Alle                       Alle
215127 Yrkesfagl i elektro     Alle                       Alle
215123 Yrkesfagl. helse/opp    Alle
215123 Yrkesfagl. helse/sos                             Alle
215082 Yrkesfagl. i medier     Alle                       Alle
215129 Yrkesfagl. tekn.prod    Alle                       Alle
215369 Øk./adm (revisjon)     52.4 1040 44.7 459                51.4 977 44.4 489
215253 Øk/ledelse års. delt    60.5 370 38.7 21                 61.1 370 38.0 20
215162 Økonomi og led. års.    60.3 831 47.5 271                61.2 667 47.2 153Høgskulen i Sogn og Fjordane    2013             2012
(HiSF)               ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
216130 Barnehagelærer       Alle   Alle
216131 Barnehagelærer, saml    38.8 5  Alle
216070 Barnevern          38.0 60  32.5 25       36.8 58  33.5 19
216164 Bedriftsøkonomi       40.1 26  38.0 13       36.4 12  31.8 5
216368 Eiendomsmegling       40.2 168 38.2 102      36.8 100 36.4 66
216170 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
216835 Fornybar energi       36.2 9  34.4 4       33.8 8  33.8 7
216302 Friluftsliv         43.8 25  Alle        42.0 37  37.9 19
216130 Førskolelærer                       Alle   Alle
216469 Geologi og geofare     Alle   Alle        Alle   Alle
216550 Grlær 1-7, saml delt                   Alle   Alle
216548 Grlær 1-7, saml/delt                   Alle   Alle
216547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
216651 Grunnskolelærer 5-10    Alle   Alle        Alle   Alle
216481 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
216440 Idrett og helse       42.6 80  40.0 42       44.1 99  42.6 68
216185 Idrett, årsstudium     41.0 63  36.4 36       39.6 69  39.6 44
216822 Ingeniør elkraft      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
216005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
216246 Jus             36.9 32  37.2 25       38.9 43  38.3 33
216485 Kroppsøving         38.8 46  34.6 22       39.4 64  36.9 34
216310 Landskapsplanlegging    Alle   Alle        Alle   Alle
216373 Naturfag          Alle   Alle        Alle   Alle
216754 Reiseliv          Alle   Alle        Alle   Alle
216330 Reiselivsledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
216242 Samfunnsfag         Alle   Alle        Alle   Alle
216080 Sosialt arbeid       41.5 95  35.8 35       39.4 101 34.6 37
216927 Sosiologi - ung.sos.    Alle   Alle        Alle   Alle
216050 Sykepleie (høst)      37.8 95  36.3 38       36.0 55  31.7 15
216052 Sykepleie (vår)       Alle   Alle        Alle   Alle
216051 Sykepleie, saml       Alle   Alle
216351 Ungdomssosiologi      Alle   Alle        Alle   Alle
216060 Vernepleie         36.0 22  Alle        36.5 25  Alle
216061 Vernepleie, samling     39.0 9  Alle
216369 Økonomi og adm.       40.6 80  39.3 42       36.1 34  37.2 22
216526 Økonomi og jus       37.9 33  37.2 26       41.5 40  39.7 25Høgskolen i Staffeltsgate (STAF)  2012
                  ORD    ORDF
---------------------------------- --------- ---------                                                            
234196 Kristendom, årsstud.    Alle   Alle
234437 Musikk, men. & led.     o.i.   Alle
234480 Teologi og ledelse     Alle   AlleHøgskolen Stord/Haugesund (HSH)  2013             2012
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
218130 Barnehagelærerutd.     Alle   Alle
218002 Branningeniør        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
218623 Engelsk, Stord       Alle   Alle        Alle   Alle
218157 Fagl.utd., musikk      Alle   Alle        Alle   Alle
218130 Førskole.utd, Stord                    37.0 8  Alle
218134 Førskoleutd. Stord                    Alle   Alle
218547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
218651 Grunnskolelærer 5-10    Alle   Alle        Alle   Alle
218047 HMS-ingeniør        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
218649 Idrett, Stord        37.3 19  36.3 13       38.7 24  36.0 14
218012 Ing. maskin                        Alle   Alle   Alle
218505 Kunst og håndv., år     39.4 4  Alle        Alle   Alle
218012 Maskiningeniør       Alle   Alle   Alle
218667 Musikk                          Alle   Alle
218353 Nautikk           47.7 124 38.4 42       47.7 151 35.4 23
218680 Samfunnsfag, Stord     Alle   Alle        Alle   Alle
218056 Sjukepleier, Hgsd.     38.5 134 33.2 43
218050 Sjukepleier, Stord     38.4 131 32.9 35
218056 Sykepleier Haugesund                   37.3 86  31.4 17
218050 Sykepleier, Stord                     35.7 59  30.3 14
218667 Årsstudium i musikk     Alle   Alle
218369 Økonomi og adm.       41.0 91  33.9 34       39.2 78  33.5 34Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)  2013                       2012
                  ORD    ORDF   FOR    INTK   TKURK   ORD    ORDF   FOR  INTK   TKURK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ --------- --------                       
219704 Audiograf          35.7 17  Alle                  38.1 23  Alle
219070 Barnevernspedagog      46.2 458 42.0 234                47.0 476 41.6 254
219702 Bioingeniør         44.0 42  41.3 26                 39.5 6  38.1 4
219374 Drift datasystemer     39.3 13  Alle                  Alle   Alle
219700 Ergoterapi         39.2 101 34.4 51                 40.6 167 36.9 82
219703 Fysioterapi         55.4 864 50.1 483                56.1 1033 50.2 614
219547 Grlærer 1-7         Alle   Alle                  Alle   Alle
219548 Grlærer 1-7 realfag     Alle   Alle                  Alle   Alle
219657 Grlærer 5-10 matem     Alle   Alle                  39.7 18  40.2 16
219658 Grlærer 5-10 norsk     Alle   Alle                  41.7 32  40.5 27
219655 Grlærer 5-10 realfag    Alle   Alle                  45.6 37  43.3 29
219422 IT-støttet bedr.utv.    44.8 157 38.3 47                 42.5 132 38.2 57
219287 Informasjonsbehandl.    Alle   Alle                  Alle   o.i.
219003 Ingeniør, bygg       53.5 209 45.9 79  Alle             50.7 104 43.2 39 Alle
219004 Ingeniør, data       46.8 49  39.4 16  Alle             42.2 9  Alle   Alle
219005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
219822 Ingeniør, energi      52.5 99  47.0 36  Alle             52.2 74  45.3 26 34.0 4
219009 Ingeniør, kjemi       45.1 17  38.6 3  Alle             Alle   Alle   Alle
219016 Ingeniør, logistikk     42.3 6  Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
219012 Ingeniør, maskin      51.4 95  39.1 7  30.0 2            43.8 17  Alle   Alle
219013 Ingeniør, materialt     51.9 66  41.2 10  Alle             47.9 22  39.8 5  Alle
219346 Matteknologi        Alle   Alle             o.i.   Alle   Alle           o.i.
219701 Radiografutdanning     43.2 147 36.7 58                 43.5 158 38.6 73
219318 Regnskap og revisjon    51.5 222 44.1 99
219080 Sosionom          50.3 374 42.8 191      Alle        51.4 407 41.7 186    o.i.
219050 Sykepleier         48.5 773 44.3 409                49.7 838 44.4 427
219221 Tegnspråk          44.9 26  Alle                  51.8 68  41.2 17
219466 Tegnspråk og tolking    37.0 6  Alle                  44.3 16  Alle
219674 Teknisk bygningsvern                             o.i.   o.i.
219060 Vernepleier         44.4 274 35.9 93                 44.3 270 35.6 75
219035 Økonomi og adm.       50.2 966 46.6 638                50.4 1066 45.9 666Høgskolen i Telemark (HiT)     2013             2012
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
220130 Barnehagelær, Not      Alle   Alle
220132 Barnehagelærer, Dram    42.1 62  35.2 11
220131 Barnehagelærer, saml    Alle   Alle
220133 Barnehaglærer, Pors     Alle   Alle
220070 Barnevernspedagog      46.9 186 35.4 47       45.4 174 35.7 44
220167 Bed.øk. års Porsgr     38.3 12  Alle        Alle   Alle
220164 Bedriftsøk, års, Bø     Alle   Alle        Alle   Alle
220003 Byggdesign, ing       39.4 8  37.9 4  Alle   41.7 3  39.3 1  Alle
220131 Deltid førskolelærer                   Alle   Alle
220602 Dig mediedesign, net    45.0 18  Alle
220602 Digital mediedesign                    46.2 21  Alle
220368 Eiendomsmegling       45.0 244 40.4 132
220368 Eiendomsmegling, Bø                    43.2 216 39.7 132
220006 Elkraft, ing        Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle   Alle
220170 Engelsk års, Bø                      Alle   Alle
220170 Engelsk, års        Alle   Alle
220150 Fagl. kunst/håndv.     Alle   Alle        Alle   Alle
220140 Faglær. kroppsøv/idr    Alle   Alle        Alle   Alle
220442 Folkekunst         Alle   Alle        Alle   Alle
220628 Folkekunst, års.      Alle   Alle        Alle   Alle
220443 Folkemusikk         Alle   Alle        Alle   Alle
220629 Folkemusikk, års.      Alle   Alle        Alle   Alle
220448 Forurensing og miljø    Alle   Alle        Alle   Alle
220302 Friluft/kultur/natur    Alle   Alle        Alle   Alle
220172 Friluftsliv, 1 år      Alle   Alle        Alle   Alle
220134 Førsk.-arb.plassbas.                   o.i.
220132 Førskolel. Drammen                    39.3 43  Alle
220133 Førskolel. Porsgrunn                   37.4 13  Alle
220130 Førskolel., Notodden                   Alle   Alle
220688 Gass/energitek, ing     Alle   Alle   Alle   41.9 3  Alle   o.i.
220547 Grlær 1-7, Notodden     Alle   Alle        Alle   Alle
220548 Grlær 1-7, Porsgrunn    Alle   Alle        Alle   Alle
220550 Grlær 1-7, nett       Alle   Alle        Alle   Alle
220655 Grlær 5-10 N/desentr    Alle   Alle        Alle   Alle
220651 Grlær 5-10 Porsgrunn    Alle   Alle        Alle   Alle
220657 Grlær 5-10, nett      Alle   Alle        Alle   Alle
220551 Grunnskolel 1.-7. d     Alle   Alle        Alle   Alle
220179 Historie års, Bø                     Alle   Alle
220613 Historie, nett       Alle   Alle        Alle   Alle
220179 Historie, års        Alle   Alle
220481 Historiske fag       Alle   Alle
220481 Historiske fag, Bø                    Alle   Alle
220185 Idrett                          37.2 34  35.7 26
220185 Idrett, års         37.6 20  34.5 12
220440 Idrettsvitenskap      34.3 8  30.0 4
220440 Idrettsvitenskap, Bø                   32.6 12  33.3 9
220400 Idéhistorie, Bø                      Alle   Alle
220400 Idéhistorie, års      TRU    TRU
220188 Info. beh. Porsgr.     Alle   Alle        Alle   Alle
220187 Info. beh. års. Bø     Alle   Alle        Alle   Alle
220090 Inform og aut, ing.     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220449 Informasjonssystemer    Alle   Alle        Alle   Alle
220395 Informatikk         Alle   Alle
220395 Informatikk, Bø                      Alle   Alle
220895 Innovasjon/entrepr.     Alle   Alle
220895 Innovasjon/entrepren                   Alle   Alle
220359 Int. markedsfør       37.4 29  36.5 16
220359 Int. markedsfør, Bø                    36.2 21  39.3 18
220649 Kroppsøv./ idrettsf.    Alle   Alle        Alle   Alle
220308 Kultur, bachelor      TRU    TRU
220308 Kultur, bachelor, Bø                   Alle   Alle
220273 Kultur, kand. Bø                     Alle   Alle
220630 Kunst/håndverk       Alle   Alle        Alle   Alle
220505 Leire 1 , års        Alle   Alle
220505 Leire 1 Notodden                     Alle   Alle
220921 Litteratur/språk, Bø                   Alle   Alle
220012 Maskintekn. des, ing    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220447 Natur og friluftsliv    Alle   Alle        Alle   Alle
220605 Natur og miljø       Alle   Alle        Alle   Alle
220662 Naturfag, nett       Alle   Alle
220672 Norsk, deltid, nett     Alle   Alle        Alle   Alle
220210 Norsk, års         Alle   Alle
220210 Norsk, års, Bø                      Alle   Alle
220033 Plan/infrastruk, ing    35.1 1  Alle   Alle   Alle   Alle   o.i.
220318 Regnskap og revisjon    Alle   Alle
220318 Revisjon, Bø                       Alle   Alle
220912 Spansk, Bø                        Alle   Alle
220912 Spansk, års         Alle   Alle
220853 Spes.ped, Not        38.4 21  Alle
220676 Spesialpedagogikk      50.8 48  Alle        41.1 17  Alle
220921 Språk/litteratur      Alle   Alle
220051 Sykepleie, deltid      37.0 55  Alle        38.0 55  Alle
220050 Sykepleier         41.4 199 35.5 49       39.9 162 34.4 40
220637 Tegning - bilde       Alle   Alle        Alle   Alle
220532 Tre med metall, Not                    Alle   Alle
220532 Tre med metall, års     Alle   Alle
220317 Turisme/ledelse       Alle   Alle
220317 Turisme/ledelse, Bø                    Alle   Alle
220060 Vernepleier         44.1 175 34.2 27       44.3 117 31.7 16
220061 Vernepleier, deltid     44.0 103 Alle
220441 Visuelle kunstfag      Alle   Alle        Alle   Alle
220388 Økologi og naturres.    Alle   Alle        Alle   Alle
220035 Økonomi og adm.       Alle   Alle        Alle   Alle
220369 Økonomi og admin.      36.0 26  32.0 11       Alle   AlleHøgskolen i Vestfold (HiVe)    2013             2012
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
222887 Bachelor, engelsk                     Alle   Alle
222889 Bachelor, norsk                      Alle   Alle
222131 Barnehagel. - deltid    Alle   Alle
222130 Barnehagelærer       Alle   Alle
222164 Bedriftsøkonomi       46.5 44  33.8 7       49.3 79  35.1 10
222623 Engelsk           52.3 57  42.3 9
222439 Estetisk, Drama                      TRU    TRU
222437 Estetisk, musikk                     TRU    TRU
222130 Førskolelærer                       Alle   Alle
222131 Førskolelærer deltid                   Alle   Alle
222657 Gr.l 5-10, matte/nat    Alle   Alle        Alle   Alle
222655 Gr.l. 5-10 nor/samf.    Alle   Alle        Alle   Alle
222550 Gr.lær. 1-7 estetisk    Alle   Alle        Alle   Alle
222547 Grunnskolelærer, 1-7    Alle   Alle        Alle   Alle
222179 Historie                         40.8 7  Alle
222481 Historie, bachelor     Alle   Alle        Alle   Alle
222179 Historie, år        Alle   Alle
222717 IFOS            38.3 9  Alle
222440 Idrett og helse       45.3 201 42.2 93       46.3 238 42.6 125
222412 Informasjonssystemer    Alle   Alle        45.3 9  Alle
222453 Infosyst. og IT-led.    33.0 11  Alle        36.2 20  Alle
222017 Ing. maritim el-auto    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222823 Ing. mikro/nanotekn.    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222004 Ing., datateknikk      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222005 Ing., elektronikk      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222012 Ing., produktdesign     Alle   Alle   Alle   42.7 2  38.8 1  o.i.
222471 Kunst og håndv.                      TRU    TRU
222684 Lektor i historie      Alle   Alle
222352 Maritim driftsl.      40.6 16  Alle        42.6 30  30.5 3
222353 Maritim, nautikk      45.7 117 35.8 26       45.6 101 33.8 14
222446 Mat og helse                       o.i.   37.1 12
222205 Matematikk         Alle   Alle        Alle   Alle
222210 Norsk            45.6 10  Alle
222318 Regnskap og revisjon    44.0 37  Alle        48.1 56  32.2 8
222626 Rel., livss., etikk                    o.i.   Alle
222044 Skipsf. og logistikk    42.6 78  28.9 2       44.5 62  32.6 8
222880 Sosiologi          37.0 22  Alle        39.1 24  Alle
222240 Sosiologi, års.       43.4 39  36.5 8       45.2 62  36.5 16
222887 Språkfag, Engelsk      Alle   Alle
222889 Språkfag, Norsk       Alle   Alle
222050 Sykepleier         43.4 231 33.5 30       42.0 180 31.5 22
222051 Sykepleier, deltid                    o.i.   Alle
222351 Ungdomskunnskap       43.7 34  Alle        47.2 51  34.6 9
222369 Økonomi og adm.       45.8 156 38.3 50       45.7 190 38.9 80Høgskulen i Volda (HVO)      2013             2012
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
223451 Animasjon          45.8 2  Alle
223451 Animasjon, bac                      40.8 2  Alle
223130 Barnehagelærer       Alle   Alle
223070 Barnevernspedagog      35.2 43  29.6 8       33.1 15  Alle
223620 Digital komp., års                    Alle   Alle
223618 Drama, års         Alle   Alle        Alle   Alle
223439 Drama/teater, bac      Alle   Alle        Alle   Alle
223170 ENGARDEL                         Alle   Alle
223170 Engelsk deltid, års     Alle   Alle
223623 Engelsk, års        Alle   Alle        Alle   Alle
223150 Faglærer KOH        Alle   Alle
223440 Friluftsliv         Alle   Alle
223605 Friluftsliv, års      35.0 2  Alle        50.5 25  38.1 7
223130 Førskolelærer                       Alle   Alle
223131 Førskolelærer                       o.i.   Alle
223548 Gr.lær 1-7, saml/del                   TRU    TRU
223651 Grunnskolelærar 5-10    Alle   Alle        Alle   Alle
223547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
223613 Historie deltid, års                   Alle   Alle
223481 Historie, bac        Alle   Alle        Alle   Alle
223179 Historie, års        Alle   Alle        Alle   Alle
223485 Idrett, bac         Alle   Alle
223649 Idrett, års         36.7 12  37.1 7       39.5 30  40.5 19
223440 Idrett/Frilufts, bac                   Alle   Alle
223454 Journalistikk        52.5 215 48.3 138 Alle   52.8 305 48.9 202 Alle
223472 Kunst og håndv, bac                    Alle   Alle
223630 Kunst og håndv, års     Alle   Alle        Alle   Alle
223472 Kunst og håndv.       Alle   Alle
223446 Mat/helse, års       39.3 4  Alle        Alle   Alle
223205 Matematikk, års                      Alle   Alle
223430 Media, IKT og design    30.8 2  34.8 1       35.2 18  36.1 16
223663 Mediekunnskap, års     Alle   Alle        41.6 10  37.6 6
223437 Musikk, bac         34.7 2  32.9 1       37.2 3  Alle
223667 Musikk, års         Alle   Alle        Alle   Alle
223666 Naturfag, års                       Alle   Alle
223211 Norsk - deltid, års     Alle   Alle        Alle   Alle
223210 Norsk, års         Alle   Alle        Alle   Alle
223453 PR, komm. og media     44.2 45  43.6 31       49.2 110 45.4 76
223452 Planlegging og adm.     Alle   Alle        Alle   Alle
223196 RLE, års          Alle   Alle        Alle   Alle
223482 Rel og språk, bac      Alle   Alle        Alle   Alle
223285 Samf.vitenskap års     Alle   Alle        Alle   Alle
223680 Samfunnsfag, års                     TRU    TRU
223080 Sosionom          40.2 87  31.3 11       38.4 54  32.6 14
223891 Språk og litt.       Alle   Alle
223891 Språk og litt., bac                    Alle   AlleHøgskolen i Østfold (HiØ)     2013             2012
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
224900 Arb.- og velferdsfag    41.5 43  Alle        39.5 32  Alle
224130 Barnehage          Alle   Alle
224131 Barnehage, deltid      Alle   Alle
224070 Barnevern          46.0 288 38.1 101      44.7 279 39.2 86
224398 Bedriftsøkonomi       45.5 46  Alle        43.3 22  Alle
224702 Bioingeniør         Alle   Alle        Alle   Alle
224845 Digital medieprod.     34.1 13  31.7 4       37.4 35  33.0 16
224170 Engelsk           Alle   Alle        50.4 44  38.0 13
224610 Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
224130 Førskolelærer                       33.8 23  Alle
224131 Førskolelærer, delt.                   Alle   Alle
224547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
224651 Grunnskolelærer 5-10    43.2 33  43.3 30       41.1 23  39.6 18
224453 Informasjonssystemer    Alle   Alle        Alle   Alle
224620 Informasjonstekn.      Alle   Alle        Alle   Alle
224270 Informatikk-design     Alle   Alle        Alle   Alle
224003 Ingeniør, bygg       44.2 19  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224824 Ingeniør, ind.design    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224009 Ingeniør, kjemi       Alle   Alle   Alle
224012 Ingeniør, maskin      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224895 Innovasjon/prosjekt     38.7 25  34.2 6       44.4 29  32.3 12
224455 Int. kommunikasjon     36.2 12  Alle        37.8 15  30.4 4
224649 Kroppsøving/idrett     42.4 88  38.3 53       42.4 112 40.3 66
224505 Kunst og håndverk      47.6 17  30.9 1       48.4 20  Alle
224661 Matematikk         Alle   Alle        Alle   o.i.
224667 Musikk           Alle   Alle        Alle   Alle
224666 Naturfag          Alle   Alle        Alle   o.i.
224210 Norsk            Alle   Alle        48.7 16  Alle
224626 RLE             Alle   Alle        43.3 15  Alle
224318 Regnskap og revisjon    40.6 48  32.4 6
224318 Revisjon og regnskap                   41.3 31  29.2 3
224474 Samf, språk, kultur     Alle   Alle        37.3 5  Alle
224680 Samfunnsfag         50.9 38  37.1 6       Alle   Alle
224080 Sosialt arbeid       46.3 290 39.4 83       46.8 290 38.4 78
224912 Spansk           Alle   Alle        49.3 26  Alle
224238 Statsvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
224050 Sykepleier         42.9 257 31.8 27       40.3 285 35.8 84
224051 Sykepleier, deltid                    o.i.   Alle
224244 Tysk            Alle   Alle        Alle   Alle
224060 Vernepleier         43.6 191 33.7 39       42.3 167 35.2 56
224061 Vernepleier deltid     42.1 87  Alle        41.5 84  Alle
224035 Økonomi og adm.       39.6 87  35.0 24       39.3 93  35.1 41Høgskolen i Ålesund (HiÅ)     2013             2012
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
225702 Bioingeniør         Alle   Alle        Alle   Alle
225298 Biomarin innovasjon     Alle   Alle        Alle   Alle
225427 Bioteknologi        Alle   Alle        Alle   Alle
225473 Eksportmarkedsføring    42.4 80  40.5 45       45.2 101 42.1 50
225410 Handels- og Servicel    41.7 55  36.8 27       44.0 86  39.0 40
225045 Ing. Prod.og system     43.0 2  Alle   Alle   42.9 5  44.1 3  Alle
225699 Ing., skipsdesign      37.3 1  43.2 1  Alle   Alle   Alle   o.i.
225017 Ingeniør, automat.     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
225003 Ingeniør, bygg       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
225004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
225895 Innovasjon/entrepre.    38.0 25  36.8 13       41.8 46  40.0 31
225353 Maritim utd.,nautikk    55.0 191 45.5 67       54.2 179 45.3 53
225184 Medisinsk og marint     Alle   Alle        Alle   Alle
225432 Shipping og logistik    46.9 168 41.0 69       48.0 142 40.6 56
225160 Shippingledelse       50.8 95  41.2 42       51.4 74  42.6 24
225050 Sykepleie          37.7 129 34.0 43       38.3 72  30.4 15
225369 Økonomi og adm.       44.5 120 44.0 74       46.1 168 42.8 86
225162 Økonomi og ledelse     49.1 96  41.0 43       50.0 130 44.1 65Høyskolen Diakonova (HD)      2013        2012
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
232050 Sykepleierutdanning     43.6 292 35.8 33  41.1 192 35.6 32Lovisenberg diakonale høgskole   2013        2012
(LDH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
230050 Sykepleier         45.3 422 37.0 80  42.6 275 34.6 42Mediehøgskolen Gimlekollen     2012
(MHG)               ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- ---------                                                       
257872 Interk. kom. Bolivia    TRU    TRU
257850 Interk. komm. medier    Alle   Alle
257418 Interkult. kom. år     Alle   Alle
257902 Interkult. komm.      Alle   Alle
257849 Journalistikk, a/n     o.i.   40.0 32  Alle
257454 Journalistikk, r/f     o.i.   39.6 48  o.i.
257088 Kom. livs. apolo års    Alle   Alle
257851 Komm og medier       Alle   Alle
257087 Komm. livs og apolo.    Alle   Alle
257086 Komm. livs og medier    Alle   Alle
257604 Mediekom. r/f        o.i.   37.6 3Misjonshøgskolen (MHS)       2013        2012
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
256214 Babibel           Alle   Alle
256418 IKGS-Interk.komm.      Alle   Alle   Alle   Alle
256196 K/RLE            Alle   Alle   Alle   Alle
256902 Rel.,kultur,global.     Alle   Alle   TRU    TRU
256482 Religion/interkult.               Alle   Alle
256680 Samfunnsfag         Alle   Alle   Alle   Alle
256480 Teologi           Alle   Alle   Alle   Alle
256771 Teologi, prof.       Alle   Alle   Alle   Alle
256474 samf, bach         Alle   AlleNLA Høgskolen (NLA)        2013             2012
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- ---------                                             
254130 Barnehagelærer       Alle   Alle
254130 Førskolelærer                       Alle   Alle
254655 Gr.læ 5-10 Kr.øv RLE    Alle   Alle        Alle   Alle
254547 Gr.lærer 1.-7.       Alle   Alle        Alle   Alle
254550 Gr.lærer 1.-7.deltid                   Alle   Alle
254651 Grlærer 5.-10.       Alle   Alle        Alle   Alle
254418 Int.kult. f, LatinAm    Alle   Alle
254418 Int.kult. f, Sør-Am.                   Alle   Alle
254717 Int.kult. f., Norge     Alle   Alle        Alle   Alle
254902 Int.kult. f., Ø-Afr.    Alle   Alle        Alle   Alle
254791 Int.kult. f., Ø-Asia    Alle   Alle        Alle   Alle
254872 Interk. kom. Bolivia    TRU    TRU
254308 Interk. komm        Alle   Alle
254850 Interk. komm. medier    Alle   Alle
254789 Interk. komm.år       Alle   Alle
254849 Journalistikk, a/n     38.5 18  37.5 13  o.i.
254454 Journalistikk, r/f     37.2 19  36.8 11  Alle
254087 Kom. livs og apologe    Alle   Alle
254088 Kom. livs. apolo års    Alle   Alle
254851 Komm og medier       Alle   Alle
254086 Komm. livs og medier    Alle   Alle
254177 Kommunikasjonsarbeid    Alle   Alle
254482 Kristendom         Alle   Alle
254196 Kristendom (KRLE) år    Alle   Alle        Alle   Alle
254485 Kristendom og idrett    Alle   Alle        Alle   Alle
254329 Kristendom, års       Alle   Alle
254482 Kristendomskunnskap                    Alle   Alle
254642 Kunst og håndverk      42.8 8  Alle        52.0 21  36.1 5
254604 Mediekom. r/f        Alle   Alle
254182 Menighetspedagogikk                    Alle   Alle
254437 Musikk, men. & led.     Alle   Alle
254667 Musikk, årsstudium     38.6 1  Alle        44.2 10  37.0 4
254852 Pedagogikk         37.3 14  Alle        40.4 14  Alle
254220 Pedagogikk års.       30.7 1  Alle        39.6 25  Alle
254929 Religion og kultur     Alle   Alle        Alle   Alle
254480 Teologi           Alle   Alle        Alle   Alle
254936 Teologi og ledelse     Alle   Alle
254626 Teologi/ledelse       Alle   Alle
254195 Teologi/ledelse år     Alle   Alle
254470 Økonomi og adm       42.7 144 42.1 85Norges Handelshøyskole (NHH)    2013        2012
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
191345 Siv.øk.           56.7 1809 52.9 1413 56.1 1840 52.9 1434Norges idrettshøgskole (NIH)    2013                  2012
                  ORD    ORDF   MILK   NIFK   ORD    ORDF   MILK   NIFK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------                                
150172 Friluftsliv         48.4 121 39.6 43            50.3 131 42.7 48
150440 Idrett - bachelor      52.5 954 47.1 534 o.i.   o.i.   53.3 1049 48.1 554 o.i.   o.i.
150649 Idrett og samfunn      49.2 342 44.6 170           49.8 260 43.8 131Norges teknisk-naturvitenskapelige 2013             2012
univ. (NTNU)            ORD    ORDF   JNTNUK  ORD    ORDF   JNTNUK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
194868 Afrikastudier        40.6 27  36.5 16       35.5 8  34.4 4
194104 Afrikastudier, årsst    46.7 26  39.6 10       47.4 34  39.7 20
194456 Allmenn litt.        Alle   Alle        Alle   Alle
194615 Allmenn litt.vit.      Alle   Alle        Alle   Alle
194459 Antikkens kultur      Alle   Alle        Alle   Alle
194478 Arkeologi          41.6 54  36.0 23       41.8 80  38.5 37
194756 Arkitekt          57.5 332 52.8 243      58.3 313 52.8 215
194440 Bevegelsesvit.       48.0 306 43.9 167      47.4 295 44.1 172
194327 Biologi           49.1 72  47.8 48       48.8 66  48.2 46
194184 Biologi og kjemi, år    57.6 97  53.6 78       52.9 58  49.8 41
194855 Bioteknologi        52.7 127 51.9 102      53.5 94  52.7 76
194759 Bygg- og miljøtek.     54.9 421 53.5 323      53.4 254 52.2 206
194308 Dansevitenskap                      o.i.   Alle
194760 Datateknikk         54.0 273 53.6 223 53.8 21  52.4 215 52.3 182 47.6 1
194439 Drama og teater       Alle   Alle        37.8 5  Alle
194796 Drama/teater        47.5 41  40.7 13
194761 Elektronikk         52.6 217 51.5 171      50.3 118 49.9 93
194715 Emnestud. humaniora     Alle   Alle        Alle   Alle
194324 Emnestudier samfunns    47.3 37  Alle        52.2 50  Alle
194769 Energi og miljø       55.1 344 55.7 282      53.6 196 55.0 164
194887 Engelsk           40.0 19  37.5 13       43.4 35  37.2 14
194170 Engelsk, årsstudium     47.7 132 40.0 57       50.2 178 43.3 89
194786 Eur.stud. m/spansk     Alle   Alle        Alle   Alle
194870 Eur.stud./engelsk      39.1 19  40.0 13       39.6 18  41.7 9
194793 Eur.stud.m/fransk      Alle   Alle        Alle   Alle
194795 Eur.stud.m/tysk       Alle   Alle        Alle   Alle
194109 Faglærer Bygg/anlegg    TRU              Alle
194127 Faglærer Elektrofag     TRU              Alle
194123 Faglærer Helse/sos.     Alle             Alle
194124 Faglærer Rest/matf.                    Alle
194129 Faglærer Tek/Ind.pro    TRU              Alle
194646 Film og videoproduks    53.1 242 50.3 137      53.0 274 50.4 162
194847 Filmvitenskap        32.4 2  Alle        39.7 41  38.1 25
194479 Filosofi          Alle   Alle        40.5 24  38.8 6
194366 Filosofi, årsstudium    39.4 26  37.0 22       44.7 62  42.2 27
194930 Fonetikk          Alle   Alle        o.i.   Alle
194888 Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
194174 Fransk, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
194857 Fysikk           54.4 94  54.4 76       54.4 90  54.4 73
194763 Fysikk og matematikk    56.5 194 57.2 172      55.2 123 56.4 109
194438 Geografi          43.9 48  37.7 18       38.7 29  34.8 17
194284 Geografi, årsstudium    46.4 27  35.8 9       50.5 57  40.0 20
194859 Geologi           54.9 130 50.6 72       53.2 128 50.8 105
194481 Historie          40.7 62  37.7 35       43.1 60  32.2 10
194179 Historie, årsstudium    46.4 98  36.9 33       47.5 94  34.4 22
194764 Ind.kjemi/biotek      51.4 105 51.9 76       49.7 41  52.6 36
194767 Ind.øk.           62.7 609 59.8 506      61.8 581 59.5 477
194768 Industriell design     59.3 159 54.4 128      58.6 125 54.0 97
194395 Informatikk         45.6 95  45.6 69       47.5 140 45.6 94
194905 Ing.vit. og IKT       54.3 147 53.2 123      52.6 116 52.7 97
194860 Kjemi, bachelor       49.8 32  50.5 26       50.8 47  50.9 35
194932 Klass.språk/litt                     Alle   Alle
194932 Klassiske fag        Alle   Alle
194770 Komm.tekn.         53.2 126 51.1 103 52.5 23  51.3 88  49.4 66  52.0 5
194626 Kri. rel. liv.       Alle   Alle        Alle   Alle
194649 Kroppsøv/Idrett årss    58.6 289 51.7 157      61.7 293 51.5 154
194904 Kultur.minn.forv.      Alle   Alle        Alle   Alle
194242 Kunnskap/tekno/samfu    44.9 27  36.1 9       47.9 27  35.5 5
194200 Kunsthistorie        Alle   Alle        Alle   Alle
194272 Kunsthistorie, års.     Alle   Alle        Alle   Alle
194294 Latin            Alle   Alle        Alle   Alle
194934 Lektor geografi       48.7 47  47.1 38       48.1 34  45.3 31
194684 Lektor hist         53.9 150 50.9 113      52.5 129 50.0 99
194843 Lektor realfag       51.2 75  49.7 61       48.3 39  48.3 34
194945 Lektor samf.        54.6 157 49.9 124      52.0 128 48.9 106
194685 Lektor språk/engelsk    49.0 81  48.8 64       48.5 64  46.2 43
194686 Lektor språk/fransk     Alle   Alle        Alle   Alle
194687 Lektor språk/nordisk    45.8 11  45.7 10       45.0 8  45.7 7
194689 Lektor språk/tysk      Alle   Alle        Alle   Alle
194457 Lingvistikk                        o.i.   Alle
194765 Marin teknikk        55.7 353 54.7 280      54.7 234 53.6 184
194205 Mat./stat. års       54.2 39  46.1 23       53.9 55  47.7 34
194862 Matematiske fag       50.5 34  49.9 26       50.9 40  49.0 30
194755 Materialteknologi      53.7 138 51.9 113      52.3 80  51.8 68
194851 Medievitenskap       32.1 8  34.2 4       42.0 109 40.5 66
194740 Medisin           66.7 1298 60.0 727      66.2 1342 59.2 773
194476 Musikkteknologi       48.1 11  40.7 7       46.2 20  45.0 12
194437 Musikkvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
194937 Nanoteknologi        61.3 136 61.5 118      63.2 150 61.1 132
194889 Nordisk           Alle   Alle        Alle   Alle
194210 Nordisk, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
194954 Norsk som andrespråk    Alle   o.i.
194852 Pedagogikk         43.8 116 37.2 49       43.1 96  33.8 27
194220 Pedagogikk, årsst.     48.7 202 38.2 64       49.2 212 37.0 69
194757 Petroleumsfag        57.7 549 57.2 458      55.2 396 54.8 325
194875 Politisk økonomi      44.6 64  43.6 46       47.4 110 44.5 76
194766 Prod.utv./produksjon    55.7 366 54.7 285      54.3 261 53.6 206
194876 Psykologi          51.1 530 46.0 328      52.3 780 47.3 520
194941 Psykologi, prof.      63.0 1155 55.7 622      62.8 1307 55.7 781
194752 Psykologi, års       49.7 638 46.8 385      50.4 699 48.0 457
194910 Religionsvit., års     Alle   Alle        45.7 11  Alle
194929 Religionsvitenskap     Alle   Alle        Alle   Alle
194171 Rådg./voksnes læring    48.8 30  32.7 2       50.0 33  Alle
194486 Samf./idr./vit.       45.7 191 42.1 125      46.1 244 42.7 153
194818 Samf.øk.          48.6 101 47.5 82       48.1 111 46.5 87
194285 Samfunnskunnskap      49.0 74  38.8 29       49.1 77  42.1 39
194898 Samfunnsøkonomi       46.9 341 43.7 224      47.8 449 44.1 298
194239 Samfunnsøkonomi, års    49.6 159 43.1 76       49.5 143 45.1 77
194367 Sosialantr. årsst.     46.5 68  40.8 35       44.9 60  40.3 33
194879 Sosialantropologi      38.4 49  35.2 33       39.9 80  37.7 51
194880 Sosiologi          42.4 92  38.4 53       42.7 160 40.4 95
194240 Sosiologi, årsst.      47.9 168 41.5 88       46.8 147 42.6 85
194912 Spansk, årsstudium     40.1 6  Alle        46.3 27  39.6 6
194901 Språklig komm.                      o.i.   Alle
194238 Statsvit. årsst.      52.0 105 45.8 52       48.6 75  45.0 37
194881 Statsvitenskap       45.9 143 44.7 89       46.0 183 44.4 132
194798 Teknisk kybernetikk     53.6 239 53.9 201      52.2 160 52.4 128
194946 Tekniske geofag       55.8 130 54.3 97       54.2 76  52.2 62
194890 Tysk            Alle   o.i.        Alle   Alle
194244 Tysk, årsstudium      Alle   Alle        Alle   AlleNorges veterinærhøgskole (NVH)   2013             2012
                  ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
193780 Dyrepleier         56.7 561 46.8 241      55.5 585 47.3 224
193772 Veterinær          63.5 407 54.0 220 56.8 2  63.4 419 54.3 225 60.8 2Noroff Høyskole (NOROFF)      2013
                  ORD    ORDF
---------------------------------- --------- ---------                                                            
259197 DF             Alle   Alle
259198 DFN             Alle   Alle
259451 IMA             Alle   Alle
259183 IMAN            TRU    TRU
259673 IMG             Alle   Alle
259178 IMGN            Alle   AllePolitihøgskolen (PHS)       2013   2012
                  ORD    ORD
---------------------------------- --------- ---------                                                            
233679 Politiutd. Stavern     45.4 206 42.9 136
233682 Politiutd., Bodø      41.5 83  40.8 80
233683 Politiutd., Kongsv.     43.5 137 42.3 119
233681 Politiutd., Oslo      47.6 283 47.5 265Sámi allaskuvla/Samisk høgskole  2013        2012
(SA/SH)              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
231454 Journalistikk        Alle   Alle   TRU    TRU
231066 Reindriftsstudier                Alle   Alle
231064 Samisk bach.        Alle   Alle
231547 Samisk grlær 1.-7.     TRU    TRU
231651 Samisk grlær 5.-10.               Alle   Alle
231130 bhglær           Alle   AlleUniversitetet i Agder (UiA)    2013             2012
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
201900 Arb.-og velferdssos.    41.0 40  Alle        37.4 20  Alle
201130 Barnehagel., Kr.sand    Alle   Alle
201132 Barnehagelærer, Grm.    37.8 24  29.1 3
201702 Bioingeniør         43.0 22  43.1 15       40.5 9  41.2 7
201327 Biologi           Alle   Alle        Alle   Alle
201184 Biologi, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
201618 Drama            Alle   Alle        38.3 5  33.9 3
201887 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
201170 Engelsk, årsstudium     40.4 23  Alle        43.3 43  34.0 16
201646 Ern, mat, kult, år     54.3 120 43.1 49       51.4 125 44.5 58
201864 Ernær., mat, kult.     49.6 118 44.8 51       48.7 127 44.4 66
201157 Faglærer drama       Alle   Alle        Alle   Alle
201366 Filosofi          Alle   Alle        Alle   Alle
201203 Folkehelsearbeid      44.6 69  38.6 25       48.2 93  41.2 33
201174 Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
201172 Friluftsliv         40.8 28  37.0 15       35.3 9  Alle
201661 Fysikk, års.        Alle   Alle        Alle   Alle
201130 Førskolel., Kr.sand                    34.2 43  30.9 19
201132 Førskolelærer, Grm.                    37.7 43  32.8 22
201548 Grlær 1-7 Grimstad     Alle   Alle        Alle   Alle
201547 Grlær 1-7 Kr.sand      36.6 5  38.1 5       37.6 7  38.5 7
201084 Grlærer 1-7 master     Alle   Alle        Alle   Alle
201651 Grlærer 5-10        43.1 43  42.1 40       41.7 28  41.3 25
201083 Grlærer 5-10, master    38.1 8  39.2 7       Alle   Alle
201481 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
201179 Historie, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
201807 IKT, Grimstad        Alle   Alle        Alle   Alle
201260 IT og infosys        42.0 100 34.4 30       40.4 79  36.3 35
201440 Idrett           45.2 154 42.3 97       44.2 134 40.5 79
201649 Idrett, årsst.       42.4 135 39.6 82       42.1 135 39.9 86
201767 Ind. øk/tek.ledelse     52.6 98  51.8 75       52.0 84  50.4 66
201189 Info.syst.års.       43.1 47  33.1 10       43.9 34  33.3 11
201003 Ing. byggdesign       46.8 58  44.4 24  32.0 1  43.3 38  43.4 26  Alle
201004 Ing. data          40.5 12  39.3 5  Alle   Alle   Alle   Alle
201007 Ing., flyteknikk      49.3 30  47.4 13  Alle   Alle   Alle   Alle
201012 Ing., maskin        49.2 87  45.5 33  43.3 9  47.9 47  43.6 28  Alle
201006 Ing.,fornybar energi    43.6 20  42.5 11  Alle   40.3 9  39.8 7  Alle
201803 Ing.elektronikk       46.3 30  45.0 16  Alle   Alle   Alle   Alle
201851 Kom.,visuelle medier    42.7 24  40.0 9       44.4 42  42.9 24
201794 Kom/tekst/medi, års.    42.3 12  Alle        40.9 15  35.2 5
201850 Kom/tekst/medieanal.    39.0 8  Alle        42.7 34  41.2 18
201663 Kom/vis medier, års.    40.1 5  35.0 2       42.8 20  38.7 10
201200 Kunst og håndv.       Alle   Alle        40.9 10  Alle
201642 Kunst og håndverk      46.2 20  35.2 2       45.6 21  38.4 6
201437 Kunstf. ford. musikk    TRU    TRU         Alle   Alle
201828 Lektorutd.realfag      Alle   Alle        Alle   Alle
201456 Litt., film, teater     Alle   Alle        46.7 13  41.9 5
201922 Litt.,film, teater     Alle   Alle        51.8 14  Alle
201205 Matematikk         Alle   Alle        Alle   Alle
201862 Matematikk og fysikk    TRU    TRU         Alle   Alle
201301 Matematisk finans      Alle   Alle        Alle   Alle
201149 Multimedietekn. Grm     Alle   Alle        Alle   Alle
201667 Musikk, årsstudium     35.5 8  40.7 6       40.8 9  35.6 5
201889 Nord.språk og litt.     Alle   Alle        Alle   Alle
201210 Nordisk, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
201303 Overs., engelsk       Alle   Alle        Alle   Alle
201676 Ped., års.         50.9 103 37.2 27       49.4 108 39.6 46
201852 Pedagogikk         41.9 52  31.3 9       39.7 44  33.8 13
201652 RLE, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
201318 Regnskap og revisjon    46.2 113 40.0 53       44.2 105 41.5 59
201317 Reiseliv          41.2 79  39.7 49       41.5 105 39.6 64
201482 Relig.,etikk,kultur     Alle   Alle        Alle   Alle
201526 Rettsvitenskap       52.1 546 47.2 343      52.4 682 47.4 464
201474 Samf.endr. og kom.     38.4 11  Alle        39.4 34  37.2 14
201242 Samfunnsfag         40.0 15  Alle        46.5 42  33.6 10
201336 Skolebibliotek       40.1 4  o.i.        Alle   Alle
201080 Sosionom          47.4 398 42.1 207      48.7 344 41.8 160
201912 Spansk, års.        Alle   Alle        Alle   Alle
201853 Spesialpedagogikk      48.0 134 38.8 37
201881 Statsvitenskap       40.6 56  37.5 26       43.9 97  41.6 58
201238 Statsvitenskap, års.    44.6 33  38.5 14       42.3 28  37.2 12
201052 Sykepleie, Grimstad     40.0 210 36.0 93       39.7 208 38.0 98
201050 Sykepleie, Kr.sand     42.9 397 40.0 207      43.0 394 41.4 207
201690 Tysk            Alle   Alle        Alle   Alle
201247 Utviklingsst. års      42.8 25  39.0 16       45.0 47  40.0 23
201484 Utviklingsstudier      38.6 24  36.8 14       41.1 64  39.2 35
201060 Vernepleie, Grimstad    47.2 194 39.3 69       46.0 145 37.9 57
201345 Øk. adm., master      48.6 261 46.2 200      47.8 261 46.9 216
201404 Øk.adm., Grm.        44.4 274 41.7 170      44.1 252 41.0 159
201369 Øk.adm., Kr.sand      46.3 565 43.6 370      46.0 545 43.4 364Universitetet i Bergen (UiB)    2013             2012
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
184154 Adjunkt matm./nat.                    Alle   Alle
184867 Adm. og org.vitensk.    44.2 102 40.5 39       47.9 130 40.8 53
184162 Adm.org. år.        55.6 110 41.8 15       55.1 120 43.2 33
184923 Arabisk           Alle   Alle        Alle   Alle
184903 Arb. og org.psykolog    55.6 350 47.5 154      56.4 328 47.4 139
184478 Arkeologi          42.5 43  35.2 9       44.0 85  38.6 36
184327 Biologi           Alle   Alle        Alle   Alle
184829 Datateknologi        43.9 64  41.1 29       40.2 29  37.4 14
184300 Datavitenskap        42.3 22  41.1 11       Alle   Alle
184472 Digital kultur       42.9 50  33.6 8       42.4 32  28.4 1
184170 Eng., år, vår        41.5 9  Alle        48.8 53  38.5 17
184887 Engelsk           40.0 50  36.7 24       44.3 36  31.9 7
184870 Europastudier        37.2 4  37.9 1       43.2 45  42.5 23
184707 Farmasi           53.3 61  48.7 41       52.3 57  49.8 44
184479 Fil. og idé.hist.                     Alle   Alle
184838 Film-/ tv-produksjon    54.5 354 48.9 177      53.6 374 49.7 212
184479 Filosofi          42.2 17  Alle
184366 Filosofi, år, vår      Alle   Alle        Alle   Alle
184827 Fiskehelse         50.9 21  43.8 9       44.8 3  Alle
184203 Folkehelsearb.       46.5 115 38.3 44       49.9 134 40.7 46
184888 Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
184174 Fransk, år, vår       Alle   Alle        Alle   Alle
184857 Fysikk           Alle   Alle        Alle   Alle
184876 Generell psykologi     54.6 532 47.6 279      54.8 481 48.1 250
184915 Geofysikk          50.4 97  46.8 57       46.9 68  46.2 49
184438 Geografi          42.5 37  31.7 3       42.8 34  Alle
184248 Geografi, år        48.8 31  Alle        50.3 42  39.3 13
184859 Geologi           50.0 169 45.6 108      47.8 108 46.1 85
184931 Gresk            Alle   Alle        Alle   Alle
184298 Havbruk           Alle   Alle
184298 Havbruksbiologi                      Alle   Alle
184481 Historie          39.0 32  Alle        38.1 13  Alle
184179 Historie, år        51.2 110 38.2 29       51.7 100 35.8 11
184708 Human ernæring       62.6 100 52.1 39       61.3 111 51.8 51
184436 Inf.- og kom.tekn.     43.1 18  34.4 3       41.2 22  40.1 15
184306 Info-mat-økonomi      Alle   Alle        Alle   Alle
184189 Info.vit., år        47.5 31  Alle        49.8 21  32.9 2
184453 Info.vitenskap       44.9 115 34.3 20       43.7 92  34.6 20
184565 Italiensk          Alle   Alle        Alle   Alle
184582 Japansk           42.7 40  Alle        41.8 32  Alle
184454 Journalistikk        57.7 390 50.4 223 Alle   57.1 441 51.2 248 Alle
184592 Kinesisk          42.3 34  38.9 8
184860 Kjemi            Alle   Alle        Alle   Alle
184873 Kjønnsstudier        Alle   Alle        Alle   Alle
184837 Kognitiv vitenskap     51.0 101 44.8 38       48.2 80  42.0 25
184200 Kult.vit          41.5 17  Alle        Alle   Alle
184475 Kunsthist.         Alle   Alle        49.0 47  36.7 8
184272 Kunsthist., år       49.2 35  35.3 4
184932 Latin            Alle   Alle        Alle   Alle
184843 Lektor nat.vit/matm.    Alle   Alle        40.4 1  42.2 1
184817 Lektor norsk        Alle   Alle        41.2 7  41.8 7
184844 Lektor språk        48.7 51  46.8 40       44.0 21  44.3 14
184922 Litt.vit.          40.4 12  39.3 1       Alle   Alle
184670 Mat.nat. årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
184862 Matematiske fag       Alle   Alle        Alle   Alle
184663 Medievit., årsst.      51.6 111 44.0 42       52.6 110 44.0 45
184851 Medievitenskap       44.1 113 41.1 60       45.6 150 42.8 75
184740 Medisin           66.3 1406 57.2 761      65.7 1327 56.9 698
184916 Meteorologi         Alle   Alle        Alle   Alle
184377 Miljø- og ressursfag    Alle   Alle        Alle   Alle
184502 Miljø/ressurs - SV     45.8 32  43.6 14       46.3 16  38.4 3
184865 Molekylærbiologi      46.4 28  47.5 25       46.3 27  46.4 19
184792 Musikkterapi        Alle   Alle        Alle   Alle
184939 Nanoteknologi        49.6 73  49.2 58       52.1 49  49.0 30
184889 Nordisk           Alle   Alle        Alle   Alle
184211 Nordisk, år         Alle   Alle        Alle   Alle
184911 Norsk som andrespråk    Alle   Alle        47.8 2  o.i.
184850 Nye medier         46.4 97  39.6 29       46.3 81  40.0 39
184742 Odontologi         63.9 441 54.0 243      63.2 407 53.5 222
184852 Pedagogikk         48.9 164 42.0 61       49.7 151 41.1 53
184917 Petr.pros.tekn.       53.2 385 48.8 253      51.3 254 46.7 152
184875 Politisk økonomi      48.7 97  44.4 55       49.9 127 45.2 72
184752 Psykologi, år        51.5 1243 48.1 802      49.0 986 46.2 658
184929 Rel.vit.          Alle   Alle        Alle   Alle
184910 Rel.vit., år        43.5 8  Alle        46.5 24  Alle
184909 Retorikk          44.0 16  Alle        Alle   Alle
184724 Rettsvitenskap       56.7 2472 50.5 1449      55.6 2433 50.5 1480
184886 Russisk           Alle   Alle        Alle   Alle
184238 Sam.pol., år        54.4 86  44.7 34       54.6 71  43.1 28
184369 Samf.øk., ba        50.8 561 46.2 364      50.4 544 46.3 367
184698 Samf.øk., master      49.8 93  47.2 70       50.3 133 47.7 102
184239 Samfunnsøkonomi, år     57.4 204 49.8 93       58.6 188 48.8 75
184878 Sammenl. politikk      47.1 78  42.8 44       46.5 116 44.3 72
184367 Sos.ant., år        51.2 99  42.7 41       50.8 87  42.1 36
184879 Sosialantropologi      39.8 64  35.2 24       41.0 77  36.9 41
184880 Sosiologi          43.7 186 39.6 87       43.9 162 40.0 93
184240 Sosiologi, år        51.3 181 44.8 101      51.3 147 42.3 69
184912 Spansk, år, vår       Alle   Alle        Alle   Alle
184924 Spansk/latam.        Alle   Alle        40.2 18  36.5 10
184925 Språk/interkult. kom    33.5 1  33.8 1       39.0 3  Alle
184893 Språkvit.          Alle   Alle        Alle   Alle
184743 Tannpleie          46.5 158 41.2 64       45.3 126 40.8 56
184692 Teatervit.         Alle   Alle        Alle   Alle
184890 Tysk            Alle   Alle        Alle   Alle
184244 Tysk, år, vår        Alle   Alle        Alle   Alle
184208 Utviklingsstud., år     51.5 62  46.9 34       50.3 54  41.6 21
184883 Utviklingsstudier      39.4 36  40.0 20       44.4 87  42.8 49Universitetet for miljø- og    2013        2012
biovitenskap (UMB)         ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
192199 1-årig grunnstudium     55.5 189 52.0 113 55.0 206 51.8 112
192327 Biologi           48.0 35  48.0 24  45.9 18  47.6 12
192299 Bioteknologi        47.7 36  46.8 31  46.9 30  48.4 20
192949 By- og regionplanleg    51.4 134 44.5 50  48.4 76  42.2 36
192759 Byggtekn, arkitektur    53.6 92  48.6 51  50.9 48  47.1 30
192230 Eiendom           47.6 123 42.7 58  46.9 100 40.7 54
192857 Energi- og miljøfysi    48.2 18  46.6 11  39.1 1  38.3 1
192835 Fornybar energi       51.1 128 45.6 53  50.3 134 43.6 60
192233 Frie realfag        59.0 33  44.5 9  46.6 7  44.8 3
192406 Geomatikk, Kart       43.3 9  36.6 1  Alle   Alle
192813 Geomatikk, kart       Alle   Alle   Alle   Alle
192544 Hestefag          Alle   Alle   Alle   Alle
192321 Husdyrvitenskap       Alle   Alle   Alle   Alle
192767 Industriell økonomi     55.3 114 50.9 77  54.0 75  49.4 47
192332 Kjemi            Alle   Alle   Alle   Alle
192783 Kjemi og bioteknolog    47.8 24  48.2 22  44.7 6  46.7 3
192732 Landskapsarkitektur     55.3 251 47.5 118 54.2 180 46.0 77
192310 Landskapsingeniør      51.1 130 43.2 48  50.1 102 39.8 34
192843 Lektorutdann. realfa    Alle   Alle   Alle   Alle
192766 Maskin og prosesstek    51.2 55  48.2 37  45.0 17  45.1 12
192864 Matvit. og ernæring     46.7 8  44.9 4  Alle   Alle
192377 Miljø og naturressur    Alle   Alle   Alle   Alle
192784 Miljøfys. og energi     54.0 73  49.8 49  47.8 27  49.0 21
192842 Plantevitenskap       Alle   Alle   Alle   Alle
192468 Samfunnsøkonomi       46.5 96  40.0 37  45.0 101 41.8 57
192322 Skogfag           Alle   Alle   Alle   Alle
192484 Utviklingsstudier      46.0 45  40.5 11  46.9 50  43.0 25
192809 Vann og miljøteknikk    40.5 2  40.9 1  Alle   Alle
192388 Økologi og naturforv    Alle   Alle   Alle   Alle
192369 Økonomi og admin.      46.8 332 42.9 174 46.0 255 42.3 143Universitetet i Nordland (UiN)   2013             2012
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
204427 Animal Science       45.2 19  44.6 16       48.5 34  45.8 20
204131 Barnehagelærerutd.     Alle   Alle
204070 Barnevern          35.7 37  33.8 15       35.3 33  33.0 15
204218 Bed.øk, deltid       Alle   Alle
204398 Bedriftsøk. Mo i R                    Alle   Alle
204097 Bedriftsøkonomi       Alle   Alle        Alle   Alle
204167 Bedriftsøkonomi, del    Alle   Alle        Alle   Alle
204164 Bedriftsøkonomi, års                   Alle   Alle
204327 Biologi           Alle   Alle        Alle   Alle
204184 Biologi/kjemi        Alle   Alle        Alle   Alle
204301 Business og IT                      TRU    TRU
204368 Eiendomsmegling       39.0 91  36.4 58       41.4 108 36.1 56
204473 Eksportmarkedsføring    Alle   Alle        Alle   Alle
204170 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
204302 Friluft           TRU    TRU
204605 Friluftsliv         Alle   Alle        52.3 27  44.4 11
204130 Førskolelærer        Alle   Alle        Alle   Alle
204132 Førskolelærer                       Alle   Alle
204131 Førskolelærerutd.                     Alle   Alle
204547 Gr.lærer 1-7        Alle   Alle        Alle   Alle
204548 Gr.lærer 1-7                       Alle   Alle
204651 Gr.lærer 5-10        Alle   Alle        Alle   Alle
204655 Gr.lærer 5-10                       Alle   Alle
204657 Gr.lærer 5-10m Nesna                   Alle   Alle
204233 Grunnstudium        Alle   Alle        Alle   Alle
204867 Havbruksdrift og led    Alle   Alle        Alle   Alle
204481 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
204613 Historie, nettbasert    Alle   Alle        Alle   Alle
204179 Historie, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
204440 Idrett           Alle   Alle        Alle   Alle
204649 Idrett, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
204412 Info.behandl.års                     TRU    TRU
204717 Int.nasj. relasjoner    Alle   Alle
204454 Journalistikk        38.6 15  31.9 8  Alle   43.5 64  39.6 42  o.i.
204140 Kroppsøving/idrett     Alle   Alle        Alle   Alle
204642 Kunst og håndverk      Alle   Alle        Alle   Alle
204160 Maritim øk./ledelse                   o.i.   Alle
204711 Master i havbruk      Alle   Alle        Alle   Alle
204103 Master marin økologi    Alle   Alle        Alle   Alle
204353 Nautikk,øk/led       45.0 38  38.4 10
204276 Org. og ledelse       Alle   Alle        Alle   Alle
204318 Regnskap og revisjon    34.6 3  Alle        40.8 8  Alle
204945 Samf.fag/historie      Alle   Alle
204345 Siviløkonomutdanning    39.1 14  41.6 12       43.4 43  43.4 33
204081 Sos. arbeid-deltid     41.2 36  Alle
204080 Sosialt arbeid       38.8 42  34.2 16       40.8 46  33.8 17
204880 Sosiologi          Alle   Alle        Alle   Alle
204249 Sosiologi, årsstud.     Alle   Alle        Alle   Alle
204455 Språk            TRU    TRU         Alle   Alle
204881 Statsvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
204219 Statsvitenskap, års.    Alle   Alle        Alle   Alle
204055 Sykepl., Mo i Rana     Alle   Alle        Alle   Alle
204050 Sykepleier, Bodø      40.5 143 36.0 52       38.5 74  35.4 37
204470 Øk./ledels Mo i Rana    Alle   Alle        Alle   Alle
204398 Øk/led. Mo i Rana      Alle   Alle
204342 Økonomi og ledelse     38.6 29  36.5 16       38.5 46  35.4 25
204164 økonomi/ledelse, års    Alle   AlleUniversitetet i Oslo (UiO)     2013        2012
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
185615 Allm. litt.vit. års.    53.6 80  42.4 21  54.0 96  44.3 14
185922 Allmenn litteraturv.    47.0 43  39.6 7  54.4 79  41.9 14
185459 Antikk kultur og kla    41.6 26  Alle   44.2 31  Alle
185478 Arkeologi          46.0 117 34.8 18  46.3 141 36.8 40
185601 Arkivkunnskap        56.7 119 Alle   54.0 87  Alle
185327 Biologi           Alle   Alle   Alle   Alle
185841 Demokrati og rettigh    49.0 184 41.6 65  48.6 152 41.8 61
185856 Elektronikk, datatek    43.1 7  35.0 1  Alle   Alle
185920 Engelsk           50.5 73  34.3 10  51.0 106 38.8 21
185170 Engelsk, års        57.3 395 45.4 127 58.8 470 47.7 145
185713 Ernæring, vår                  61.3 147 52.5 68
185439 Estetiske studier      41.6 23  Alle   48.4 49  Alle
185870 Europastudier (EU)     49.1 111 42.4 48  50.4 162 45.4 75
185707 Farmasi           51.9 103 47.3 62  50.5 83  47.2 60
185479 Filosofi          49.3 98  33.0 3  49.4 180 39.6 35
185793 Fransk           Alle   Alle   42.9 16  Alle
185174 Fransk, års         53.6 62  Alle   55.0 88  39.9 7
185857 Fys, astro og met      46.6 47  46.9 34  39.4 4  40.7 3
185858 Geofag           51.6 92  43.3 37  48.3 65  44.2 39
185465 Helseledelse og økon    51.8 214 38.8 54  52.0 171 38.3 38
185481 Historie          45.8 145 29.6 5  47.2 208 32.9 19
185179 Historie, årsstudium    55.1 312 41.1 59  55.8 356 43.9 90
185830 INF-DESIGN         50.3 226 37.5 40  50.9 281 38.3 66
185832 INF-NOR           45.1 47  36.8 6  Alle   Alle
185829 INF-PRO           41.5 49  34.2 8  35.0 4  Alle
185837 INF-SPROK          47.4 99  Alle   45.0 78  Alle
185073 Idéhistorie         45.6 38  Alle   49.0 80  30.0 3
185868 India område        Alle   Alle   34.7 1  Alle
185694 India-studier/hindi               Alle   Alle
185695 India/sanskrit       Alle   Alle
185872 Internasjonale studi    56.4 427 52.1 221 58.8 538 53.8 291
185565 Italiensk          41.4 4  Alle   41.0 18  Alle
185582 Japansk/Japan-studie    46.6 77  34.5 7  46.0 90  36.8 19
185724 Jus, høst          59.8 2789 52.7 1339 59.4 2997 52.3 1503
185725 Jus, vår          57.8 2251 50.0 1108 57.2 2348 49.6 1148
185592 Kinesisk med Kina-st    40.5 27  Alle   51.2 105 41.2 27
185860 Kjemi            Alle   Alle   41.1 6  41.4 4
185713 Klinisk ernæring      63.3 199 53.6 103
185874 Kriminologi         53.3 1130 47.7 592 53.9 1124 46.7 585
185626 Kristendom         Alle   Alle   Alle   Alle
185308 Kultur og kommunikas    52.6 408 47.6 195 53.6 540 48.8 249
185904 Kulturarv/bevaring     47.2 16  Alle
185200 Kulturhistorie       45.7 44  Alle
185272 Kunsthist, års       53.2 163 44.3 36  57.1 190 46.3 34
185462 Kunsthistorie        38.0 8  Alle   46.3 62  Alle
185918 Latin-Amerika-studie    Alle   Alle   44.5 27  Alle
185935 Lektorpr. fremmedspr    37.7 4  40.0 4  Alle   Alle
185844 Lektorprog kult,samf    49.5 175 46.2 126 49.2 165 45.2 115
185817 Lektorprog, nordisk     Alle   Alle   41.9 10  38.8 8
185843 Lektorprog, realfag     Alle   Alle   Alle   Alle
185893 Lingvistikk         47.0 16  Alle   53.5 36  38.6 1
185306 Mat, inf og tekn      Alle   Alle   Alle   Alle
185863 Mat., energi og nano    Alle   Alle   Alle   Alle
185862 Matem. og øk        46.3 25  41.1 14  54.0 35  38.7 5
185851 Medievitenskap       48.5 212 42.3 89  50.8 391 44.7 171
185604 Medievitenskap, års     53.9 240 45.2 83  55.9 331 46.0 107
185740 Medisin, høst        68.0 1313 59.4 681 67.7 1302 58.7 640
185745 Medisin, vår        66.7 1218 57.4 628 66.6 1207 56.9 594
185923 Midtøsten/arabisk      48.1 55  Alle   50.4 82  Alle
185595 Midtøsten/hebraisk               o.i.   Alle
185598 Midtøsten/persisk                o.i.   Alle
185461 Midtøsten/tyrkisk      Alle   Alle
185865 Molekylærbiologi      Alle   Alle   Alle   Alle
185437 Musikkvitenskap       Alle   Alle   39.0 2  44.6 2
185919 Nord-Amerika-studier    36.6 14  Alle   41.0 10  Alle
185211 Nordisk           57.0 101 Alle   56.8 110 Alle
185889 Nordisk/norsk andre     Alle   Alle
185889 Nordiske studier                38.5 1  Alle
185074 Norrøne/keltiske      45.6 9  Alle   50.9 17  34.3 1
185212 Norsk andrespråk      48.1 25  Alle   52.3 28  Alle
185742 Odontologi         65.0 465 54.4 246 64.6 439 54.3 225
185452 Offentlig admin       54.3 584 44.5 252 54.8 677 46.2 319
185852 Pedagogikk         46.8 454 33.5 63  47.0 465 34.7 82
185455 Portugisisk         Alle   Alle   38.9 5  Alle
185941 Psykologi prof høst     65.1 1505 56.4 698 64.3 1501 55.6 731
185942 Psykologi prof vår     63.6 1266 54.4 619 62.6 1103 53.8 507
185876 Psykologi, 3-årig      55.8 1280 47.2 594 55.5 1362 47.3 654
185752 Psykologi, års       56.0 1101 49.7 490 55.3 1182 50.0 590
185233 Realfag           Alle   Alle   Alle   Alle
185929 Relhist og kulturhis              30.7 1  Alle
185482 Religion og samfunn     36.8 18  Alle   45.9 37  Alle
185929 Religionshistorie      Alle   Alle
185909 Retorikk/komm        49.0 36  Alle   53.6 85  42.0 16
185483 Russisk           Alle   Alle   40.1 9  Alle
185438 Samfunnsgeografi      48.6 87  40.8 28  49.6 100 41.1 27
185898 Samfunnsøkonomi       57.0 663 47.1 360 56.6 624 46.5 303
185698 Samfunnsøkonomi, 5år    54.1 80  44.3 38  52.2 84  45.7 43
185871 Sentral-Eur/Balkan               o.i.   Alle
185879 Sosialantropologi      46.5 192 38.9 59  49.1 304 41.3 107
185880 Sosiologi          50.2 417 42.1 152 50.9 540 43.0 184
185240 Sosiologi, års       53.6 601 45.9 236
185924 Spansk           43.4 18  Alle   50.5 52  Alle
185912 Spansk, årsstudium     54.7 116 41.2 12  57.0 215 46.5 49
185853 Spesialpedagogikk      46.4 335 34.1 46  46.8 335 34.1 41
185881 Statsvitenskap       53.8 535 46.7 231 53.8 651 47.4 312
185238 Statsvitenskap, års     56.5 339 47.0 116 56.5 590 46.8 188
185899 Tannpleie          51.7 241 44.8 70  53.0 216 43.7 69
185480 Teologi og kr.dom      Alle   Alle   Alle   Alle
185771 Teologi, prof.       Alle   Alle   Alle   Alle
185873 Tverrf. kjønnsst.      44.5 43  Alle   44.1 19  Alle
185222 Tverrf. kjønnsst.års    53.0 55  43.4 17  51.9 69  41.1 19
185795 Tysk            Alle   Alle   Alle   Alle
185690 Tysk, årsstudium      44.6 14  Alle   49.6 28  Alle
185883 Utviklingsstudier      49.0 181 44.8 69  50.6 237 45.7 89Universitetet i Stavanger (UiS)  2013                  2012
                  ORD    ORDF   FOR    PRA    ORD    ORDF   FOR   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------                                
217130 Barnehagelærer       Alle   Alle
217070 Barnevern          39.7 282 36.3 132           40.5 307 37.1 154
217860 Biologisk kjemi       Alle   Alle             Alle   Alle
217003 Bygg            47.5 95  44.4 31  Alle        45.1 33  40.5 6  Alle
217938 Byutvikling         44.3 16  42.7 7            Alle   Alle
217004 Data            39.4 7  Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217618 Drama            Alle   Alle             Alle   Alle
217005 Elektro           44.2 26  Alle   38.0 6       39.4 9  Alle   32.0 4
217170 Engelsk           39.9 18  Alle             42.9 39  31.4 11
217046 Fjernsyn-/multimedie    48.4 132 43.8 64            49.0 186 45.3 106
217130 Førskolelærer                            30.1 2  Alle
217655 GLU 5-10, mat.       Alle   Alle             Alle   Alle
217651 GLU 5-10, norsk       Alle   Alle             Alle   Alle
217547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle             Alle   Alle
217481 Hist./kult, historie    Alle   Alle             Alle   Alle
217179 Historie          Alle   Alle             38.2 20  Alle
217255 Hotelledelse        Alle   Alle             Alle   Alle
217800 Industriell økonomi     53.8 214 51.4 134           53.6 138 50.4 81
217803 Informasjonstekn.      43.0 15  43.5 8            40.0 1  Alle
217454 Journalistikk        50.3 169 46.8 93       Alle   51.7 240 47.9 140      o.i.
217009 Kjemi og miljø       45.6 11  43.0 6  Alle        Alle   Alle   Alle
217755 Konstr. og material     51.2 50  44.8 19            45.2 11  Alle
217649 Kroppsøv/idrett,års.    41.6 84  40.8 48            45.1 158 42.9 93
217440 Kroppsøving/idrett     41.9 93  37.8 56            43.8 164 39.6 101
217642 Kunst og håndverk      48.5 10  Alle
217844 Lektor, humanistisk     Alle   Alle             Alle   Alle
217012 Maskin           48.8 105 42.0 26  36.0 8       46.9 36  Alle   34.0 4
217857 Matematikk og fysikk    Alle   Alle             Alle   Alle
217205 Matematikk, års.      Alle   Alle             Alle   Alle
217211 Nordisk, års        Alle   Alle             Alle   Alle
217802 Offshoreteknologi      52.4 252 50.2 149           51.8 164 47.2 94
217015 Petroleum, bachelor     53.6 360 49.3 185 42.0 27       53.4 260 46.3 113 42.0 23
217801 Petroleum, master      53.6 369 50.9 240           51.7 243 48.8 152
217947 Petroleumsgeologi      53.0 157 47.3 76  40.0 8       49.7 90  45.9 40  34.0 4
217317 Reiselivsledelse      27.8 4  31.7 2            35.3 74  33.7 47
217482 Rel.,kultur,global.                         TRU    TRU
217196 Religion          Alle   Alle             34.0 2  Alle
217754 Restaurantledelse      Alle   o.i.
217526 Rettsvitenskap       52.9 587 47.2 366           54.1 800 47.7 495
217318 Revisjon          47.5 215 41.4 93            46.3 203 39.8 110
217080 Sosialt arbeid       44.3 332 40.0 163           42.4 293 37.9 134
217880 Sosiologi          38.1 52  27.9 4            40.0 94  34.1 31
217240 Sosiologi, årsst.      37.2 24  30.4 3            40.0 80  36.6 39
217887 Språk og litt., eng.    Alle   Alle             Alle   Alle
217889 Språk/litt., nordisk    Alle   Alle             Alle   Alle
217881 Statsvitenskap       38.0 42  36.2 25            42.1 81  40.0 47
217050 Sykepleier         40.4 318 36.5 148           40.4 249 36.2 94
217345 Øk.adm., master       51.7 292 49.0 221           51.5 265 48.2 206
217369 Økonomi og admin.      49.6 777 44.6 475           48.0 714 43.8 459Universitetet i Tromsø (UiT)    2013                                    2012
                  ORD    ORDF   FOR    NN    NNF    NTF    NTFF   SAMISK ORD    ORDF   FOR NN    NNF   NTF   NTFF  SAMISK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ --------- -------- ---- -------- ------- ------- ------- ------
186953 Anvendt fysikk/matte    Alle   Alle        Alle   Alle             Alle
186478 Arkeologi          Alle   Alle                               Alle   Alle
186130 Barnehagelærer       Alle   Alle
186132 Barnehagelærer,saml.    Alle   Alle
186164 Bedriftsøkonomi       47.6 52  40.6 28                              51.7 84  41.3 45
186702 Bioingeniør         Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186327 Biologi           Alle   Alle                               Alle   Alle
186427 Biomedisin         Alle   Alle                               Alle   Alle
186299 Bioteknologi        Alle   Alle                               Alle   Alle
186770 Data/sensortek.                                             Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186846 Dok.vitenskap                                              Alle   Alle
186692 Drama og teater                                             o.i.   Alle
186769 Energi, klima, miljø    Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186170 Engelsk           Alle   Alle                               Alle   Alle
186700 Ergoterapeut        44.9 22  44.9 7       Alle   Alle             o.i.  41.6 35  41.7 16    Alle   Alle          o.i.
186749 Farmasiutd.         Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186479 Filosofi          Alle   Alle                               Alle   Alle
186709 Fiskehelse         Alle   Alle                            Alle  Alle   Alle                      Alle
186331 Fiskerifag         Alle   Alle                            Alle  Alle   Alle                      Alle
186857 Fysikk           Alle   Alle                               Alle   Alle
186703 Fysioterapeut        62.9 460 52.9 250      55.0 98  49.2 53           o.i.  63.5 509 53.8 287   55.4 87 49.3 46         o.i.
186130 Førskolelærer                                              Alle   Alle
186132 Førskolelærer, saml.                                          Alle   Alle
186859 Geologi           48.3 38  42.7 16                              Alle   Alle
186481 Historie          Alle   Alle                               Alle   Alle
186179 Historie, årsstudium    Alle   Alle                               Alle   Alle
186813 Industriell matemati                                          Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186395 Informatikk         Alle   Alle                               Alle   Alle
186785 Informatikk, master     Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186049 Ingeniør, Nautikk      Alle   Alle   Alle                          Alle   Alle   o.i.
186018 Ingeniør, Pros./gass    47.4 42  43.6 17  Alle                          Alle   Alle   Alle
186017 Ingeniør, autom.      Alle   Alle   Alle                          Alle   Alle   Alle
186860 Kjemi            Alle   Alle                               Alle   Alle
186222 Kjønnsstudier        Alle   Alle                               Alle   Alle
186475 Kunstvitenskap       Alle   Alle                               Alle   Alle
186867 Ledelse           43.5 145 39.7 74                              47.1 196 42.0 107
186843 Lektor i realfag      Alle   Alle                               Alle   Alle
186844 Lektor i språk/samf.    43.4 24  44.6 19                              Alle   Alle
186615 Litteraturvit.       Alle   Alle                               Alle   Alle
186644 Luftfartsfag        o.i.   o.i.                               o.i.   o.i.
186084 Lærer 1-7          Alle   Alle                               Alle   Alle
186665 Lærer 1-7, Harstad                                           Alle   Alle
186083 Lærer 5-10         Alle   Alle                               Alle   Alle
186862 Mat. og stat.        Alle   Alle                               Alle   Alle
186205 Matematikk         Alle   Alle                               Alle   Alle
186301 Matematikk/finans      Alle   Alle                               Alle   Alle
186846 Medie/dok.vitenskap     Alle   Alle
186740 Medisin           66.2 1208 56.9 617      61.5 113 51.9 46  62.3 29  54.3 11 o.i.  65.5 1200 56.7 654   61.3 113 52.7 50 62.4 27 56.3 10 o.i.
186211 Nordisk           Alle   Alle                               Alle   Alle
186742 Odontologi         64.1 349 53.6 182      60.0 65  51.1 29           o.i.  63.0 348 53.9 189   59.7 57 50.8 23         o.i.
186852 Pedagogikk         Alle   Alle                               Alle   Alle
186878 Politikk, øk. og fil    Alle   Alle                               Alle   Alle
186876 Psykologi          49.2 266 44.8 148                             49.7 340 43.8 187
186752 Psykologi, årsstud.     Alle   Alle                               44.2 394 42.5 272
186701 Radiograf          39.9 30  38.6 11       Alle   Alle             o.i.  41.3 33  41.3 11    Alle   Alle          o.i.
186910 Religionsvit.,årsst.    Alle   Alle                               Alle   Alle
186482 Religionsvitenskap     Alle   Alle                               Alle   Alle
186724 Rettsvitenskap       56.3 1032 49.6 534      45.1 75  43.2 41           o.i.  55.3 1048 49.8 586   43.3 53 42.5 31         o.i.
186814 Romfysikk          Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186483 Russlandsstudier      Alle   Alle                               Alle   Alle
186474 Samf.planl. og kult.    Alle   Alle                               Alle   Alle
186877 Samfunnssikkerhet      41.2 35  Alle                               43.3 37  Alle
186898 Samfunnsøkonomi       Alle   Alle                               43.5 64  40.2 37
186002 Sikkerhet og miljø     Alle   Alle   Alle                          Alle   Alle   Alle
186879 Sosialantropologi      Alle   Alle                               Alle   Alle
186880 Sosiologi          Alle   Alle                               Alle   Alle
186891 Språk og litteratur     Alle   Alle                               Alle   Alle
186892 Språk og økonomi      Alle   Alle                               Alle   Alle
186881 Statsvitenskap       Alle   Alle                               Alle   Alle
186050 Sykepleier         52.4 240 45.0 109      42.6 59  35.1 17           o.i.  53.8 242 44.2 95    41.5 57 37.7 22         o.i.
186743 Tannpleier         51.9 50  48.4 22       33.7 1  Alle             o.i.  51.6 60  43.4 14    39.0 7  Alle          o.i.
186369 Økonomi og admin.      44.0 206 41.3 112                             46.0 267 42.2 154


Antall studier:  1321
Rapport kjørt:  Onsdag 17. juli 2013 14:01