Poenggrenser fredag 27. juli 2012

Denne oversikten viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 27. juli (SUPP) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etter hvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De kan fortsatt gå ned i senere etterfyllinger i august og begynnelsen av september.

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 20. juli til 27. juli skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Enten ved å svare nei til å fortsatt stå på venteliste eller ved å la være å svare innen svarfristen)

En person står ofte på venteliste i flere kvoter på samme studium. Man kan derfor ikke legge sammen alle grå tall for å finne antall personer på venteliste totalt på et studium eller lærested. F.eks. konkurrerer alle søkere i ORD-kvotene. I ORDF-kvotene deltar de som er 21 år eller yngre dette opptaksåret. Og i ORDF beregnes poengene fra førstegangsvitnemålet. Normalt er 50 % av plassene til et studium avsatt til ORDF- kvoten. En kvote kan sees på som en kø av søkere. I hver opptakskjøring tas de x første inn og får tilbud om studieplass. Resten står på venteliste. En person kan stå i flere køer.

Listen er sortert på lærestedsnavn

Merk at poenggrensene ikke nødvendigvis er sammenlignbare mellom studier. Årsaker til dette er at noen studier har kvinnepoeng, noen studier har poeng fra opptaksprøve som inngår i poengsummen m.m.

Mange studier har ennå ledige plasser og tar inn flere søkere selv om de ikke har søkt tidligere i år:
Se RestetorgetKodeForklaring
ALLEAlle kvalifiserte søkere fikk tilbud
HOVEDHovedopptak, 20. juli
SUPPSuppleringsopptak 29. juli (noen ganger kallt varaopptak)
TRUStudiet er trukket fra årets opptak, avlyst. Ofte pga for få søkere
ÅpentÅpent studium
o.i.Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her.
ORDOrdinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne køen.
FORForkurskvote
INTKInternasjonal kvote
IVMINOIkke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUKJentekvote
MILKKvote for forsvaret
NIFKKvote for Norges idrettsforbund
NNNordnorsk kvote
NNFNordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTFKvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFFFørstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
ORDFOrdinær førstegangsvitnemålskvote
PRAPraksiskvote
SAMISKSamisk kvote
TKURKKvote for søkere med tilpasningskurs
xxxyyyStudiekoden, sekssifret nummer som identifiserer studiet (xxx angir lærestedet)Ansgar Teologiske                       SUPP        HOVED
Høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
ATH 255196 Kristendom, religion, livssyn og etikk       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255418 Interkulturell forståelse, årsstudium        Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255437 Musikkteknologi                   Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255480 Bibelvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255752 Psykologi, årsstudium                41.9 34  40.4 22 42.9 88  40.6 54
ATH 255777 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255869 Kultur og samfunn                  Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255876 Psykologi                      43.9 26  39.2 10 47.3 70  40.8 36
ATH 255936 Praktisk teologi                  Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og                         SUPP        HOVED
designhøgskolen i Oslo                     ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
AHO 189030 Arkitekt                      124.9 27 o.i.   124.9 35 Alle
AHO 189343 Industridesign                   114.6 2  o.i.   114.6 4  AlleBetanien diakonale                       SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
BDH 250050 Sykepleierutdanning                 45.6 160 39.2 65 46.3 329 41.3 149Det teologiske                         SUPP        HOVED
Menighetsfakultet                       ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
MF 190196 Kristendom/RLE                    Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190242 Samfunnsfag                     Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190418 Interkulturell kommunikasjon             Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190480 Teologi, profesjonsstudium              Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190482 Religion, kultur og samfunn             Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190927 Ungdom, kultur og tro                Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190934 Lektorprogram i RLE/rel. og etikk og samf.      Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190936 Teologi                       Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmet Høgskole                     SUPP        HOVED
Oslo                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
DHS 251050 Sykepleierutdanning, Oslo              47.2 193 41.7 35 47.9 499 42.6 147
DHS 251060 Vernepleierutdanning, Rogaland           33.7 10  Alle   38.5 47  Alle
DHS 251061 Vernepleierutdanning, deltid Rogaland        43.1 30  Alle   46.1 64  Alle
DHS 251080 Sosialt arbeid, Oslo                48.4 177 37.6 28 48.4 330 37.9 56
DHS 251081 Sosialt arbeid, deltid, Oslo            43.0 33  Alle   43.0 38  Alle
DHS 251700 Ergoterapeututdanning, Rogaland           32.0 2  Alle   34.7 7  AlleDronning Mauds Minne                      SUPP        HOVED
Høgskolen                           ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
DMMH 253130 Førskolelærerutdanning               34.1 14  28.8 6  34.5 31  30.4 17
DMMH 253131 Førskolelærer, estetisk linje           o.i.   o.i.   Alle   Alle
DMMH 253132 Førskolelærer, natur- og friluftslinje.      42.2 11  31.7 2  42.2 37  36.1 14
DMMH 253133 Førskolelærer, deltid               35.0 5  Alle   40.0 18  Alle
DMMH 253529 Førskolelærer, interkulturell linje        Alle   Alle   Alle   AlleFjellhaug Internasjonale                    SUPP        HOVED
Høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
FIH 258196 Kristendomskunnskap, årsstudium           Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258480 Teologi og misjon                  Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258777 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle   Alle   AlleHaraldsplass diakonale                     SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HDH 252050 Sykepleierutdanning                 45.9 180 41.6 89 47.1 404 43.0 199Høgskolen i Bergen                       SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIB 203003 Ingeniør, bygg                   49.5 47  Alle   Alle   49.5 72  Alle   35.8 3
HIB 203004 Ingeniør, data                   39.0 6  Alle   Alle   39.8 9  Alle   Alle
HIB 203006 Ingeniør, elkraftteknikk              44.1 10  46.0 2  Alle   44.8 17  46.0 3  Alle
HIB 203009 Ingeniør, kjemi                   33.4 1  Alle   39.4 1  Alle   Alle   Alle
HIB 203011 Ingeniør, marinteknikk               52.1 60  Alle   43.0 15  53.2 94  32.0 1  43.5 29
HIB 203012 Ingeniør, maskinteknikk               50.3 42  Alle   42.6 10  50.3 71  Alle   43.0 18
HIB 203017 Ingeniør, automatisering              53.3 40  48.0 6  Alle   53.7 52  48.0 9  Alle
HIB 203024 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203028 Ingeniør, kommunikasjonssystemer          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203045 Ingeniør, produksjonsteknikk            47.8 22  Alle   Alle   48.0 31  Alle   Alle
HIB 203050 Sykepleierutdanning                 46.8 316      42.2 145 47.9 821      43.1 409
HIB 203060 Vernepleierutdanning                48.3 143      37.2 34  48.5 273      38.4 73
HIB 203080 Sosialt arbeid                   53.6 246      44.8 85  53.6 517      45.1 219
HIB 203096 Ingeniør, undervannsteknologi            55.6 117 52.0 12 46.8 35  55.6 170 52.0 18  46.8 53
HIB 203130 Førskolelærerutdanning               34.6 17      Alle   35.7 57       Alle
HIB 203132 Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag       36.6 7       Alle   36.6 12       Alle
HIB 203133 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv  41.7 20      33.5 2  44.8 54       35.2 8
HIB 203203 Folkehelsearbeid                  51.4 74      44.1 35  52.4 228      45.5 112
HIB 203369 Økonomi og administrasjon              50.7 348      46.1 200 50.7 1011      46.1 618
HIB 203395 Informasjonsteknologi                36.8 4       33.7 1  39.7 27       37.6 10
HIB 203440 Idrett, faglærerutdanning              47.9 90      43.7 40  49.6 247      44.3 127
HIB 203466 Tegnspråk og tolking                41.2 9       Alle   41.2 21       Alle
HIB 203547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/kroppsøving      42.8 15      38.9 11  43.8 28       40.0 19
HIB 203548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med musikk       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/samfunnsfag      38.0 2       37.8 2  39.4 7       37.8 4
HIB 203551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med engelsk       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203557 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/naturfag       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203559 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med RLE         Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203599 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med mat og helse    Alle        Alle   42.3 6       37.8 5
HIB 203618 Drama                        Alle        Alle   44.0 16       33.6 3
HIB 203655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med matematikk     47.5 31      43.2 18  47.5 60       43.6 44
HIB 203657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med samfunnsfag    48.1 41      44.3 28  48.1 81       44.6 61
HIB 203658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med norsk       Alle        Alle   37.0 3       37.7 3
HIB 203659 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med mat og helse    42.0 6       40.1 5  42.0 11       40.8 10
HIB 203660 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med musikk       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203667 Musikk                       42.3 10      41.5 6  49.1 48       45.4 26
HIB 203700 Ergoterapeututdanning                44.6 72      39.6 26  45.8 188      42.1 88
HIB 203701 Radiografutdanning                 43.3 66      37.3 24  43.9 153      38.2 64
HIB 203702 Bioingeniørutdanning                48.5 28      42.7 8  50.2 60       43.6 21
HIB 203703 Fysioterapeututdanning               55.9 431      49.6 257 56.0 1081      49.6 635
HIB 203753 Landmåling og eiendomsdesign            46.6 66      36.7 15  49.6 178      41.4 58
HIB 203822 Ingeniør, energiteknologi              48.0 15  Alle   40.1 4  50.9 44  Alle   42.3 13Høgskolen i Buskerud                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIBU 205004 Ingeniør, data, Kongsberg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205005 Ingeniør elektro, Kongsberg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205012 Ingeniør, maskin, Kongsberg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205050 Sykepleier, Drammen                40.2 158      31.0 13  40.2 281      31.0 44
HIBU 205155 Lysdesign, Drammen                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205160 Økonomi og administrasjon,1-årig, Kongsberg    42.1 5       Alle   42.1 12       Alle
HIBU 205162 Økonomi og administrasjon 1-årig, Hønefoss.    Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205246 Juss, 1-årig, Hønefoss               46.4 48      42.5 25  46.4 104      42.5 65
HIBU 205251 Visuell kommunikasjon, Drammen           48.0 38      43.1 15  48.0 132      43.1 65
HIBU 205291 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg    Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205317 Reiselivsledelse, Hønefoss             o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205345 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss     38.4 4       36.7 2  38.4 9       36.7 6
HIBU 205359 Markedsføring, Hønefoss              42.6 25      42.1 10  42.6 72       42.1 42
HIBU 205370 Dynamisk webdesign, Hønefoss            o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205395 IT og informasjonssystemer, Hønefoss        o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205404 Økonomi og ledelse, Kongsberg           Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205414 Økonomi og ledelse, Hønefoss            o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205526 Juss, Hønefoss                   51.5 111      45.5 68  51.5 220      45.5 129
HIBU 205547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Drammen        Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205620 IT og informasjonssystemer, 1-årig, Hønefoss    Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205623 Engelsk, Hønefoss                 TRU        TRU    TRU         TRU
HIBU 205651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med språkfag, Drammen Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med realfag, Drammen Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med samfunnsfag, Dr. Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205663 Event og Sport Management, deltid, Drammen     55.2 17      37.5 1  55.2 32       37.5 2
HIBU 205672 Norsk, Hønefoss                  TRU        TRU    TRU         TRU
HIBU 205701 Radiograf, Drammen                 43.2 54      32.4 7  43.2 93       32.4 11
HIBU 205867 Juss og ledelse, Hønefoss             45.1 72      41.3 38  45.1 130      41.3 70
HIBU 205881 Statsvitenskap, Drammen              43.5 35      38.0 11  43.5 58       38.0 21
HIBU 205894 Optometri, Kongsberg                o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205952 Event og Sport Management, Drammen         49.9 32      40.2 7  49.9 99       40.2 34Høgskolen i Finnmark                      SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIF 206050 Sykepleie, Hammerfest                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIF 206070 Barnevern                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206071 Barnevern, samlinger                38.0 14  Alle        38.0 14  Alle
HIF 206080 Sosialt arbeid                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206081 Sosialt arbeid, samlinger              45.0 32  Alle        45.0 48  Alle
HIF 206130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206162 Økonomisk administrativ ledelse           Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206170 Engelsk, samlingsbasert               Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206185 Idrett, Tromsø                   46.3 29  41.7 17      46.3 48  41.7 29
HIF 206242 Samfunnsfag                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206255 Hotell og vertskapsledelse             Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206319 Reiseliv og opplevelse               Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206388 Arktiske naturressurser               TRU    TRU        TRU    TRU
HIF 206440 Friluftsliv og idrettsfag              Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206446 Mat og helse, samlinger               Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206605 Friluftsliv                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206649 Idrett                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206662 Arktisk naturfag                  TRU    TRU        TRU    TRU
HIF 206663 Medieproduksjon, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206754 Reiseliv                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206838 Medieproduksjon                   Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Gjøvik                       SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIG 207003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207046 Webutvikling                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207050 Sykepleierutdanning                 36.6 56      Alle   38.3 114      29.2 11
HIG 207051 Sykepleierutdanning, deltid             38.5 27      Alle   49.5 48       Alle
HIG 207052 Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal      41.1 6       o.i.   44.7 13       o.i.
HIG 207053 Sykepleierutdanning, deltid, Valdres        Alle        Alle   33.6 2       Alle
HIG 207054 Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland        37.5 12      o.i.   39.7 16       o.i.
HIG 207067 Ingeniør, bygg, fleksibel              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207068 Ingeniør, elektro, fleksibel            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207069 Ingeniør, maskin, fleksibel             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207098 Teknologidesign og ledelse, årsstudium, deltid   Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207099 Landmåling, årsstudium, nettbasert         Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207102 Geografiske informasjonssystemer (GIS), års, nett  Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207136 Medieledelse, årsstudium              Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207149 Mediedesign                     39.5 5       40.7 3  47.1 60       44.3 45
HIG 207160 Økonomi og ledelse, årsstudium           Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207188 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium     Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207248 Landmåling, årsstudium               Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207264 Medieproduksjon                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207369 Økonomi og ledelse                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207374 Drift av nettverk og datasystemer          Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207395 Programvareutvikling                Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207396 Geografiske informasjonssystemer (GIS), årsstudium Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207404 Økonomi og ledelse, fleksibel            Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207406 Geomatikk                      Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207429 Informasjonssikkerhet                Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207602 Teknologidesign og ledelse, årsstudium       Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207604 Medieproduksjon, årsstudium             Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207620 Intelligent modellering (BIM), nettbasert      Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207673 Spillprogrammering                 40.3 6       39.0 2  40.3 11       39.0 7
HIG 207701 Radiografutdanning                 40.4 34      30.0 3  41.9 69       34.8 14
HIG 207824 Teknologidesign og ledelse             Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207835 Fornybar energi                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207838 Medieledelse og innovasjon             Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Harstad                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HIH 208035 Økonomi og ledelse                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208050 Sykepleierutdanning                 36.2 8  Alle   36.8 21  Alle
HIH 208051 Sykepleierutdanning, deltid             Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208060 Vernepleierutdanning                Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208061 Vernepleier, deltid - Bodø             Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208070 Barnevernspedagogutdanning             35.9 7  Alle   38.0 17  Alle
HIH 208164 Økonomi og ledelse, årsstudium           Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208350 Handel, service og logistikk            Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Hedmark                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HIHM 209050 Sykepleierutdanning, Elverum            38.4 63  28.3 4  39.2 134 28.3 6
HIHM 209053 Sykepleierutdanning, Kongsvinger          38.8 41  Alle   39.3 74  Alle
HIHM 209130 Førskolelærerutdanning, Hamar           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209132 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert       38.4 16  Alle   42.5 47  Alle
HIHM 209140 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum 35.6 2  Alle   35.9 7  30.5 2
HIHM 209157 Faglærerutdanning i musikk, Hamar         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209162 Organisasjon og ledelse, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209164 Bedriftsøkonomi, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209167 Bedriftsøkonomi, nett- og samlingsbasert, deltid  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209185 Idrett, årsstudium, Elverum            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209223 Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad (Koppang)   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209239 Krisehåndtering, samlingsbasert, deltid, Rena   42.8 17  Alle   45.1 44  Alle
HIHM 209250 Skogbruk, årsstudium, Evenstad (Koppang)      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209253 Servicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv.     Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209311 Landbruksteknikk, Blæstad (Hamar)         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209318 Regnskap og revisjon, Rena             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209320 Agronomi, Blæstad (Hamar)             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209322 Skogbruk, Evenstad (Koppang)            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209323 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang)       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209359 Markedsføring                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209362 Agronomi, årsstudium, Blæstad (Hamar)       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209369 Økonomi og administrasjon, Rena          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209393 Innovasjon og entreprenørskap, Rena        Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209409 Økologisk landbruk, nett & samlinger, deltid    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209423 Naturveiledning, Evenstad (Koppang)        Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209440 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum  Alle   Alle   35.6 26  34.2 14
HIHM 209446 Mat, ernæring og helse, Elverum          41.0 5  Alle   44.2 24  33.8 7
HIHM 209451 Animasjon, Hamar                  46.2 26  39.9 10 46.2 61  39.9 28
HIHM 209470 Serviceledelse og markedsføring, Rena       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209472 Virtuell kunst og design, Hamar          43.1 10  37.9 3  43.1 25  38.5 15
HIHM 209476 Music Management, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209486 Folkehelse, Elverum                Alle   Alle   38.3 9  Alle
HIHM 209514 Digital medieproduksjon, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Hamar         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209605 Friluftsliv, Elverum                Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209623 Engelsk, Hamar                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Hamar        Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209663 Mediefag, Rena                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209664 Organisasjon og ledelse, samlingsbasert, deltid  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209667 Musikk, årsstudium, Hamar             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209668 Landbruksteknikk årsstudium, Blæstad (Hamar)    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209672 Norsk, Hamar                    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209676 Sosialpedagogikk, Elverum             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209714 Musikkproduksjon, Rena               37.2 11  33.3 6  37.2 13  33.3 6
HIHM 209743 Tannpleie, Elverum                 42.0 19  Alle   42.0 33  Alle
HIHM 209794 Digital kommunikasjon, Hamar            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209839 Visuell simulering, Hamar             35.6 11  31.3 4  35.6 24  32.1 12
HIHM 209867 Ledelse og organisasjonsutvikling, Rena      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209951 Naturveiledning, årsstudium, Evenstad (Koppang)  Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Lillehammer                    SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIL 210035 Økonomi og administrasjon              43.7 55  41.5 32      43.7 166 41.5 105
HIL 210060 Vernepleierutdanning                40.0 56  30.0 6       40.0 95  30.0 13
HIL 210061 Vernepleierutdanning, deltid            39.3 28  Alle        39.3 46  Alle
HIL 210070 Barnevern                      40.8 127 35.4 45      40.8 220 35.4 80
HIL 210080 Sosialt arbeid                   43.4 112 35.9 36      43.4 211 35.9 66
HIL 210089 Dokumentarfilmproduksjon-Lyd            o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210149 Film- og fjernsynsvitenskap             Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210164 Økonomi og administrasjon, årsstudium        52.2 25  43.1 9       52.2 62  43.1 25
HIL 210185 Idrett, årsstudium                 38.7 31  39.1 20      38.7 64  39.1 45
HIL 210220 Pedagogikk, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210262 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210264 Flerkameraproduksjon                o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210288 Internasjonale studier med historie, årsstudium   Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210308 Kulturprosjektledelse                o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210317 Reiselivsledelse                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210319 Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser   Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210392 Dokumentarfilmproduksjon-Foto            o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210440 Idrett                       40.6 43  39.6 33      40.6 113 39.6 76
HIL 210526 Juss                        47.0 171 44.2 106      47.0 386 44.2 245
HIL 210534 Produksjons- og prosjektledelse           o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210654 Kulturprosjektledelse, årsstudium          Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210676 Pedagogikk, deltid                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210752 Psykologi, årsstudium                44.6 98  42.5 62      44.6 230 42.5 146
HIL 210754 Reiseliv og turisme, årsstudium           Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210847 Dokumentarfilmproduksjon-Regi            o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210852 Pedagogikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210867 Organisasjon og ledelse               40.1 25  34.2 7       40.1 42  34.2 14
HIL 210872 Internasjonale studier med historie         Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210876 Psykologi                      46.0 137 40.7 61      46.0 296 40.7 151Høgskolen i Molde                       SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HIM 211050 Sykepleierutdanning, studiegruppe Molde       Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211056 Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211060 Vernepleierutdanning                36.2 6  Alle   39.7 29  30.8 3
HIM 211164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle   35.3 6  Alle
HIM 211185 Idrett                       34.2 6  32.8 3  39.0 36  36.9 18
HIM 211189 Informasjonsbehandling               Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211238 Statsvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211246 Jus                         41.1 15  37.5 9  41.1 51  37.8 33
HIM 211292 Logistikk og Supply Chain Management        39.1 10  Alle   41.7 25  Alle
HIM 211318 Revisjon                      Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211369 Økonomi og administrasjon (siviløkonom 1. avd.)   40.4 17  35.2 10 40.8 59  36.0 31
HIM 211370 IT og logistikk                   Alle   Alle   35.5 10  Alle
HIM 211432 Internasjonal logistikk, Ålesund          Alle   Alle   37.1 10  Alle
HIM 211488 Sport Management                  38.3 10  34.6 6  39.2 53  36.8 28
HIM 211841 Jus og administrasjon                Alle   Alle   32.0 2  Alle
HIM 211866 Petroleumslogistikk, Kristiansund          44.6 43  39.7 18 45.5 113 40.7 62Høgskolen i Narvik                       SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIN 212003 Ingeniør, Bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212004 Ingeniør, Datateknikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212005 Ingeniør, Elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212012 Ingeniør, Maskin, nettstøttet            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212018 Ingeniør, Prosessteknologi             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212040 Ingeniør, første studieår, Alta           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212050 Sykepleierutdanning                 Alle        Alle   33.2 9       Alle
HIN 212069 Ingeniør, Maskin: Konstr.,Prod.,Teknologiledelse  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212072 Ingeniør, Fornybar energi              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212075 Ingeniør, Bygg, nettstøttet             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212077 Ingeniør, Prosessteknologi, nettstøttet       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212078 Ingeniør, Datateknikk, nettstøttet         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212079 Ingeniør, Elektro nettstøttet            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212410 Økonomi og administrasjon              Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212761 Elektroteknikk                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212804 Data/IT                       Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212805 Ingeniørdesign                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212806 Integrert bygningsteknologi             Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212811 Industriell teknologi                Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212814 Satelitteknologi                  Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212872 Internasjonal beredskap               51.9 33      Alle   51.9 55       AlleHøgskolen i Nesna                       SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HINE 213051 Sykepleierutdanning, deltid            Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213131 Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213170 Engelsk årsstudium                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213185 Idrett årsstudium Nesna              Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213189 Informasjonssystemer årsstudium          Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213440 Idrett                       Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213453 Informasjonssystemer Bachelor           Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213505 Kunst og håndverk årsstudium            Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213547 Grunnskolelærer 1-7                Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213604 Digital medieproduksjon og sosiale medier     TRU    TRU   TRU    TRU
HINE 213649 Idrett årsstudium Sydney/Nesna           Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213650 Idrett årsstudium Bali/Nesna            Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213651 Grunnskolelærer 5-10                Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213666 Naturfag årsstudium                Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213667 Kreativt musikkarbeid, årsstudium         Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213680 Samfunnsfag årsstudium               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213796 Produksjon for scene og sal, årsstudium      Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Nord-                       SUPP        HOVED
Trøndelag                           ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HINT 214050 Sykepleierutdanning, Levanger           39.8 71  36.4 32 42.3 212 38.4 109
HINT 214058 Sykepleierutdanning, Namsos            Alle   Alle   36.4 34  28.8 2
HINT 214060 Vernepleierutdanning, Namsos            37.2 7  Alle   38.0 16  Alle
HINT 214130 Førskolelærerutdanning, Levanger          Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214164 Bedriftsøkonomi                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214185 Idrett, Levanger                  41.8 26  44.1 16 42.8 63  44.1 46
HINT 214240 Sosiologi, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214318 Revisjon, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214321 Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer    Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214323 Utmarksforvaltning, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214369 Økonomi og administrasjon, Steinkjer        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214388 Naturforvaltning, Steinkjer            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214396 Geografi, nettbasert, Steinkjer          Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214419 Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer       Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214421 Husdyrvelferd, Steinkjer, årsstudium        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214430 Multimedieteknologi, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214440 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger  42.4 21  38.4 11 43.3 46  41.0 28
HINT 214468 Grønn næringsutvikling, Steinkjer         TRU    TRU   TRU    TRU
HINT 214516 Regnskap, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger   Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, saml./deltid Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214605 Friluftsliv, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214623 Engelsk, Levanger                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214639 Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger  o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HINT 214642 Kunst og håndverk, Levanger            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214649 Kroppsøving, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214666 Grønn næringsutvikling, årsstudium         TRU    TRU   TRU    TRU
HINT 214667 Musikk, Levanger                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214673 Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer     29.8 1  30.5 1  32.4 5  30.5 2
HINT 214680 Samfunnsfag, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214696 Trafikklærerutdanning, Stjørdal          41.9 66      41.9 88
HINT 214749 Farmasiutdanning, Namsos              Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo og                      SUPP                       HOVED
Akershus                            ORD    FOR   IVMINO  ORDF   PRA    ORD    FOR   IVMINO  ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -----                         
HIOA 215003 Ingeniør, bygg                   44.7 29  Alle        Alle        45.8 54  Alle       Alle
HIOA 215004 Ingeniør, data                   Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIOA 215005 Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi   Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIOA 215009 Ingeniør, bioteknologi og kjemi          Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIOA 215012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle        Alle        43.2 27  Alle       Alle
HIOA 215050 Sykepleierutdanning, Pilestredet          39.5 227           Alle        41.9 635          33.4 93
HIOA 215051 Sykepleierutdanning, deltid            38.9 121           Alle        40.1 207          Alle
HIOA 215054 Sykepleierutdanning, Kjeller            39.2 141           Alle        41.3 327          32.8 49
HIOA 215060 Vernepleierutdanning, Kjeller           46.3 144           33.5 10       47.6 322          35.8 46
HIOA 215061 Vernepleierutdanning, deltid, Kjeller       39.6 76           Alle        41.6 149          Alle
HIOA 215063 Vernepleierutdanning, deltid, Bærum        41.1 73           Alle        43.4 138          Alle
HIOA 215070 Barnevernspedagogutdanning             49.5 503           42.8 165      49.5 1064          43.0 381
HIOA 215071 Barnevernspedagogutdanning, deltid         41.1 33                     41.1 43
HIOA 215080 Sosialt arbeid                   49.6 466           42.0 122      49.6 942          42.1 272
HIOA 215082 Yrkesfaglærerutd. i medier og kommunikasjon    Alle                       Alle
HIOA 215085 Arkiv og dokumentbehandling            42.8 23           Alle        43.6 47           Alle
HIOA 215105 Yrkesfaglærerutd. i service og samferdsel     Alle                       Alle
HIOA 215106 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid  Alle                       Alle
HIOA 215108 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid Alle                       Alle
HIOA 215109 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk     Alle                       Alle
HIOA 215123 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag      Alle                       Alle
HIOA 215124 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag     Alle                       Alle
HIOA 215126 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag     Alle                       Alle
HIOA 215127 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag           Alle                       Alle
HIOA 215129 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod.  Alle                       Alle
HIOA 215130 Førskolelærerutdanning               42.5 182           Alle        42.8 372          26.5 2
HIOA 215131 Førskolelærerutdanning, deltid           Alle                       Alle
HIOA 215138 Administrasjon og ledelse             50.5 358           43.8 155      50.5 1000          44.2 487
HIOA 215150 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk      42.4 17           Alle        44.0 50           Alle
HIOA 215162 Økonomi og ledelse, årsstudium           60.9 229           46.8 56       61.2 667          47.2 153
HIOA 215185 Kroppsøving og idrett, årsstudium         52.0 95           44.4 43       53.7 266          45.5 126
HIOA 215200 Kunst og design                  54.6 61           44.0 15       54.6 187          44.0 52
HIOA 215219 Politikk og forvaltning              51.3 65           40.0 7       51.3 133          40.0 20
HIOA 215221 Tegnspråk, årsstudium               50.3 42           Alle        53.2 108          Alle
HIOA 215253 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid       60.8 160           36.0 4       61.1 370          38.0 20
HIOA 215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap        36.4 11           Alle        42.0 52           Alle
HIOA 215369 Økonomi og administrasjon/revisjon         51.4 403           44.4 183      51.4 977          44.4 489
HIOA 215395 Informasjonsteknologi               Alle             Alle        30.7 1           Alle
HIOA 215405 Produktdesign, Kjeller               o.i.             o.i.        o.i.            o.i.
HIOA 215408 Samfunnsernæring, Kjeller             49.7 51           39.2 9       52.6 189          44.6 65
HIOA 215439 Drama og teaterkommunikasjon            49.0 23           43.9 7       52.3 91           43.9 24
HIOA 215447 Idrett, friluftsliv og helse            48.0 158           41.8 62       48.0 428          42.1 189
HIOA 215449 Anvendt datateknologi               47.2 113           31.8 9       48.6 240          36.4 43
HIOA 215454 Journalistikk                   56.8 285      Alle   52.0 143 Alle   58.5 758      51.3 5  52.0 355 Alle
HIOA 215466 Tegnspråk og tolking                47.5 30           35.0 4       49.3 54           35.0 5
HIOA 215484 Utviklingsstudier                 48.8 66           39.0 16       48.8 146          39.6 40
HIOA 215505 Kunst og design - tekstil, årsstudium       52.2 35           42.4 9       52.2 105          42.4 26
HIOA 215547 Grunnskolelærerutd 1.-7. trinn           Alle             Alle        40.6 24           36.5 14
HIOA 215601 Arkiv/dokumentbehandling, årsstudium, deltid    51.0 31           Alle        52.4 73           Alle
HIOA 215602 Design og komm. i digitale medier, deltid     55.7 78           Alle        55.7 201          32.4 3
HIOA 215603 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium  48.0 12           Alle        48.0 35           Alle
HIOA 215604 Medier og kommunikasjon, årsstudium        54.1 156           45.8 62       58.2 459          46.0 161
HIOA 215618 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium      53.7 19           41.1 4       56.7 106          48.5 31
HIOA 215642 Kunst og design, årsstudium            54.4 36           48.1 10       54.4 152          48.1 42
HIOA 215651 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med norsk     44.0 10           38.0 5       46.8 54           40.0 32
HIOA 215655 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med engelsk    48.3 26           39.2 11       48.8 80           40.8 34
HIOA 215657 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med matematikk   47.5 31           40.2 11       48.4 74           42.8 35
HIOA 215691 Utviklingsstudier, årsstudium           46.6 27           Alle        48.8 118          37.8 19
HIOA 215696 Trafikklærerutdanning, Kjeller           51.0 107                     52.0 161
HIOA 215700 Ergoterapeututdanning               43.3 69           30.0 2       44.0 177          34.8 34
HIOA 215701 Radiografutdanning                 45.2 128           36.1 11       45.2 244          36.1 24
HIOA 215702 Bioingeniørutdanning                40.5 10           Alle        40.5 15           Alle
HIOA 215703 Fysioterapeututdanning               55.6 512           47.9 258      55.9 1279          48.3 633
HIOA 215705 Tannteknikerutdanning               39.3 7            Alle        39.5 17           Alle
HIOA 215706 Fysioterapeututdanning, mensendieck        53.5 254           46.7 130      54.2 603          47.0 291
HIOA 215749 Farmasiutdanning                  41.6 16           Alle        41.6 18           Alle
HIOA 215822 Ingeniør, energi og miljø             Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIOA 215848 Fotojournalistikk                 Alle             Alle        Alle            Alle
HIOA 215850 Medier og kommunikasjon              53.7 185           46.4 86       53.9 504          46.4 214
HIOA 215876 Læringspsyk. med vekt på adferdsanalyse, Kjeller  47.7 90           39.6 29       49.5 225          41.1 68
HIOA 215896 Husøkonomi og serviceledelse, Kjeller       o.i.             o.i.        Alle            Alle
HIOA 215897 Kostøkonomi, ernæring og ledelse, Kjeller     Alle             Alle        Alle            Alle
HIOA 215900 Velferdsfag                    41.0 50           Alle        41.3 95           AlleHøgskulen i Sogn og                      SUPP             HOVED
Fjordane                            ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HISF 216005 Ingeniør, elektro, Førde              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HISF 216050 Sykepleierutdanning, Førde, start høst       36.0 29      31.7 8  36.0 55       31.7 15
HISF 216052 Sykepleierutdanning, Førde, start vår       Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216060 Vernepleierutdanning                36.5 17      Alle   36.5 25       Alle
HISF 216070 Barnevernspedagogutdanning             36.5 26      32.5 7  36.8 58       33.5 19
HISF 216080 Sosialt arbeid                   39.4 48      34.6 18  39.4 101      34.6 37
HISF 216130 Førskolelærerutdanning               Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216164 Bedriftsøkonomi                  36.4 5       31.8 3  36.4 12       31.8 5
HISF 216170 Engelsk                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216185 Idrett                       39.6 26      39.6 14  39.6 69       39.6 44
HISF 216242 Samfunnsfag                    Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216246 Jus                        38.9 18      38.3 13  38.9 43       38.3 33
HISF 216302 Friluftsliv                    41.5 15      36.7 8  42.0 37       37.9 19
HISF 216310 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur    Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216330 Reiselivsledelse                  Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216351 Ungdomssosiologi                  Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216368 Eiendomsmegling                  36.8 33      36.4 19  36.8 100      36.4 66
HISF 216369 Økonomi og administrasjon             36.1 13      34.7 8  36.1 34       37.2 22
HISF 216373 Naturfag                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216440 Idrett, fysisk aktivitet og helse         44.1 44      42.6 30  44.1 99       42.6 68
HISF 216469 Geologi og geofare                 Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216481 Historie                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216485 Idrett og kroppsøving               39.4 19      36.9 8  39.4 64       36.9 34
HISF 216526 Økonomi og jus                   41.5 17      39.7 12  41.5 40       39.7 25
HISF 216547 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216548 Grunnskulelærarutd 1.-7. Sogndal saml/deltid    Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216550 Grunnskulelærarutd 1-7 Nordhordland saml/delt   Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216651 Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn       Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216754 Reiseliv                      Alle        Alle   Alle        Alle
HISF 216822 Ingeniør. Energi, elkraft og miljø, Førde     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HISF 216835 Fornybar energi                  33.8 3       33.8 2  33.8 8       33.8 7
HISF 216927 Sosiologi - ungdomssosiologi            Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Staffeltsgate                   SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
STAF 234196 Kristendom, årsstudium               Alle   Alle   Alle   Alle
STAF 234437 Musikk, menighet og ledelse            Alle   Alle   Alle   Alle
STAF 234480 Teologi og ledelse                 Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen Stord/Haugesund                   SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HSH 218002 Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218012 Ingeniør, maskin, Haugesund             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218047 Ingeniør, kvalitet, HMS, Haugesund         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218050 Sykepleierutdanning, Stord             35.7 39      29.3 4  35.7 59       30.3 14
HSH 218056 Sykepleierutdanning, Haugesund           37.3 44      Alle   37.3 86       31.4 17
HSH 218130 Førskolelærerutd. ordinær linje, Stord       32.8 1       Alle   37.0 8       Alle
HSH 218134 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord   o.i.        o.i.   Alle        Alle
HSH 218157 Faglærerutdanning i musikk, Stord          Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218353 Maritim utdanning, nautikk, Haugesund        47.7 79      35.4 16  47.7 151      35.4 23
HSH 218369 Økonomi og administrasjon, Haugesund        36.9 20      29.5 5  39.2 78       33.5 34
HSH 218505 Kunst og håndverk, Stord              34.8 1       27.2 1  Alle        Alle
HSH 218547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218623 Engelsk, Stord                   Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218649 Idrett/Kroppsøving, Stord              36.4 3       33.6 3  38.7 24       36.0 14
HSH 218651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218667 Musikk, Stord                    Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218680 Samfunnsfag, Stord                 Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Sør-Trøndelag                   SUPP                       HOVED
                                ORD    FOR   INTK   ORDF   TKURK   ORD    FOR   INTK   ORDF   TKURK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -----                         
HIST 219003 Ingeniør, bygg                   50.7 66  Alle        43.2 20       50.7 104 Alle       43.2 39
HIST 219004 Ingeniør, data                   42.2 4  Alle        Alle        42.2 9  Alle       Alle
HIST 219005 Ingeniør, elektro og datateknikk          Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIST 219009 Ingeniør, kjemi                  Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIST 219012 Ingeniør, maskin                  43.8 14  Alle        Alle        43.8 17  Alle       Alle
HIST 219013 Ingeniør, materialteknologi            47.9 17  Alle        39.8 3       47.9 22  Alle       39.8 5
HIST 219016 Ingeniør, logistikk                Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIST 219035 Økonomi og administrasjon             50.4 435           45.9 252      50.4 1066          45.9 666
HIST 219050 Sykepleierutdanning                48.0 333           42.9 158      49.7 838          44.4 427
HIST 219060 Vernepleierutdanning                43.4 125           34.2 29       44.3 270          35.6 75
HIST 219070 Barnevernspedagogutdanning             45.6 184           40.7 88       47.0 476          41.6 254
HIST 219080 Sosionomutdanning                 51.4 172      o.i.   41.2 66       51.4 407      o.i.   41.7 186
HIST 219221 Tegnspråk for hørende               47.6 9            Alle        51.8 68           41.2 17
HIST 219287 Informatikk med spes. i info.behandling      Alle             o.i.        Alle            o.i.
HIST 219346 Matteknologi                    Alle             Alle   Alle   Alle            Alle   Alle
HIST 219374 Informatikk med spes. i drift av datasystemer   Alle             Alle        Alle            Alle
HIST 219422 IT-støttet bedriftsutvikling            42.5 73           38.2 29       42.5 132          38.2 57
HIST 219466 Tegnspråk og tolking                Alle             Alle        44.3 16           Alle
HIST 219547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn            Alle             Alle        Alle            Alle
HIST 219548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag       Alle             Alle        Alle            Alle
HIST 219655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag       45.6 18           43.3 16       45.6 37           43.3 29
HIST 219657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk     39.6 9            40.2 9       39.7 18           40.2 16
HIST 219658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk        41.6 10           40.5 8       41.7 32           40.5 27
HIST 219674 Teknisk bygningsvern og restaurering        Alle             o.i.        Alle            o.i.
HIST 219700 Ergoterapeututdanning               39.6 50           35.6 24       40.6 167          36.9 82
HIST 219701 Radiografutdanning                 42.7 68           37.9 28       43.5 158          38.6 73
HIST 219702 Bioingeniørutdanning                Alle             Alle        39.5 6           38.1 4
HIST 219703 Fysioterapeututdanning               55.9 419           50.0 244      56.1 1033          50.2 614
HIST 219704 Audiografutdanning                 Alle             Alle        38.1 23           Alle
HIST 219822 Ingeniør, fornybar energi             51.3 41  34.0 2       44.8 11       52.2 74  34.0 4      45.3 26Høgskolen i Telemark                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIT 220003 Ingeniør bygg - Byggdesign             41.7 1  Alle   Alle   41.7 3  Alle   39.3 1
HIT 220006 Ingeniør elektronikk - Elkraft           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220012 Ingeniør maskin - Maskinteknisk design       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220033 Ingeniør bygg - Plan og infrastruktur        Alle   Alle   Alle   Alle   o.i.   Alle
HIT 220035 Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø         Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220050 Sykepleierutdanning                 39.3 99      31.3 13  39.9 162      34.4 40
HIT 220051 Sykepleierutdanning, deltid, 4 år          38.0 48      Alle   38.0 55       Alle
HIT 220060 Vernepleierutdanning                43.4 64      29.2 1  44.3 117      31.7 16
HIT 220070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn        45.4 100      34.6 18  45.4 174      35.7 44
HIT 220090 Ingeniør elektronikk -Informatikk & automatisering Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220130 Førskolelærerutdanning, Notodden          Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220131 Førskolelærer, deltid - samlingsbasert, Notodden  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220132 Førskolelærerutdanning, Drammen           38.0 23      Alle   39.3 43       Alle
HIT 220133 Førskolelærerutdanning, Porsgrunn          37.4 9       Alle   37.4 13       Alle
HIT 220134 Førskolelærer - arbeidsplassbasert, Drammen     Alle             Alle
HIT 220140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden   Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220150 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220164 Bedriftsøkonomi, årsstudium, Bø           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220167 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn             Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220170 Engelsk årsstudium, Bø               Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220172 Friluftsliv, kultur og naturveiledning årsstud, Bø Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220179 Historie årsstudium, Bø               Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220185 Idrett årsstudium, Bø                34.9 7       33.2 5  37.2 34       35.7 26
HIT 220187 Informasjonsbehandling årsstudium, Bø       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220188 Informasjonsbehandling årsstudium, Porsgrunn    Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220210 Norsk årsstudium, Bø                Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220273 Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig   Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220302 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø    Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220308 Kultur-arrangering, formidling og forvaltning, Bø  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220317 Turisme og ledelse, Bø               Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220318 Revisjon, Bø                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220359 Internasjonal markedsføring, Bø           Alle        Alle   36.2 21       39.3 18
HIT 220368 Eiendomsmegling, Bø                 43.2 88      39.7 46  43.2 216      39.7 132
HIT 220369 Økonomi og administrasjon, Bø            Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220388 Økologi og naturressurser, Bø            Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220395 Informatikk, Bø                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220400 Idéhistorie, Bø                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220440 Idrettsvitenskap, Bø                Alle        Alle   32.6 12       33.3 9
HIT 220441 Visuelle kunstfag og design, Notodden        Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220442 Folkekunst, Rauland                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220443 Folkemusikk, Rauland                Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220447 Natur, miljø og friluftsliv, Bø          Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220448 Forurensing og miljø, Bø              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220449 Informasjonssystemer, Bø              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220481 Historiske fag, Bø                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220505 Leire – kunst og design 1, Notodden         Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220532 Tre med metall-kunst, håndverk og design, Notodden Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden        Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, nettbasert       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert     Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220602 Digital mediedesign, Notodden            45.4 6       Alle   46.2 21       Alle
HIT 220605 Natur og miljø årsstudium, Bø            Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220613 Historie, deltid, nett- og samlingsbasert      Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220628 Folkekunst årsstudium, Rauland           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220629 Folkemusikk årsstudium, Rauland           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220630 Kunst og håndverk årsstudium, Notodden       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220637 Tegning - bilde, årsstudium Notodden        Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220649 Kroppsøving og idrettsfag, årsstudium Notodden   Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220655 Grunnskolelærer 5.-10. Notodden og desentralisert  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, nettbasert      Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220672 Norsk, deltid, nett og samlingsbasert, Bø      Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220676 Spesialpedagogikk-innføring, Notodden        Alle        Alle   41.1 17       Alle
HIT 220688 Ingeniør kjemi - Gass- og energiteknologi      41.9 2  o.i.   Alle   41.9 3  o.i.   Alle
HIT 220895 Innovasjon og entreprenørskap, Bø          Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220912 Spansk, Bø                     Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220921 Litteratur og språk, Bø               Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Vestfold                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIVE 222004 Ingeniør, datateknikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIVE 222005 Ingeniør, elektronikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIVE 222012 Ingeniør, produktdesign              42.7 1  o.i.   38.8 1  42.7 2  o.i.   38.8 1
HIVE 222017 Ingeniør, elektro-automasjon            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIVE 222044 Skipsfart og logistikk               39.6 14      Alle   44.5 62       32.6 8
HIVE 222050 Sykepleierutdanning                40.6 87      29.6 3  42.0 180      31.5 22
HIVE 222051 Sykepleierutdanning, deltid            40.0 48      Alle   42.0 82       Alle
HIVE 222130 Førskolelærerutdanning               Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222131 Førskolelærerutdanning, deltid           Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222164 Bedriftsøkonomi, årsstudium            49.3 35      30.1 2  49.3 79       35.1 10
HIVE 222179 Historie, årsstudium                Alle        Alle   40.8 7       Alle
HIVE 222205 Matematikk, årsstudium               Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222240 Sosiologi, årsstudium               45.2 24      36.5 8  45.2 62       36.5 16
HIVE 222318 Regnskap og revisjon                43.4 21      Alle   48.1 56       32.2 8
HIVE 222351 Ungdomskunnskap                  44.0 15      Alle   47.2 51       34.6 9
HIVE 222352 Marinteknisk drift                 41.5 13      Alle   42.6 30       30.5 3
HIVE 222353 Nautikk                      44.5 52      30.9 2  45.6 101      33.8 14
HIVE 222369 Økonomi og administrasjon             45.1 89      38.5 29  45.7 190      38.9 80
HIVE 222412 Informasjonssystemer, årsstudium          42.2 5       Alle   45.3 9       Alle
HIVE 222437 Bachelor i estetiske fag, musikk          TRU        TRU    TRU         TRU
HIVE 222439 Bachelor i estetiske fag, drama          TRU        TRU    TRU         TRU
HIVE 222440 Idrett, ernæring og helse             43.6 66      39.0 29  46.3 238      42.6 125
HIVE 222446 Mat og helse, årsstudium              47.4 18      Alle   51.3 69       37.1 12
HIVE 222453 Informasjonssystemer og IT-ledelse         36.2 14      Alle   36.2 20       Alle
HIVE 222471 Bachelor i estetiske fag, kunst og håndverk    TRU        TRU    TRU         TRU
HIVE 222481 Historie                      Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222547 Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn       Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222550 Grunnskolelærerutdanning 1-7, estetisk modell   Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222626 Religion, livssyn og etikk, årsstudium       Alle        Alle   37.9 1       Alle
HIVE 222655 Grunnskolelærerutdanning 5-10, norsk/samf.     Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222657 Grunnskolelærerutdanning 5-10, matte/naturfag   Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222823 Ingeniør, mikro- og nanosystemteknologi      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIVE 222880 Sosiologi                     Alle        Alle   39.1 24       Alle
HIVE 222887 Bachelor i språkfag, engelsk            Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222889 Bachelor i språkfag, norsk             Alle        Alle   Alle        AlleHøgskulen i Volda                       SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HVO 223070 Sosialt arbeid, barnevernspedagog          32.7 4  Alle        33.1 15  Alle
HVO 223080 Sosialt arbeid, sosionom              38.4 21  32.6 5       38.4 54  32.6 14
HVO 223130 Førskulelærarutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223131 Førskulelærarutdanning, deltid           Alle   Alle        38.0 10  Alle
HVO 223170 Engelsk årsstudium, deltid             Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223179 Historie årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223196 Religion, livssyn og etikk (RLE)          Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223205 Matematikk i grunnskulen              Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223210 Norsk (nordisk)                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223211 Norsk (nordisk), deltid               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223285 Samfunnsvitskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223430 Media, IKT og design                35.2 6  36.1 5       35.2 18  36.1 16
HVO 223437 Musikk                       Alle   Alle        37.2 3  Alle
HVO 223439 Drama/teater                    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223440 Idrett og friluftsliv                Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223446 Matkultur og helse                 Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223451 Animasjon                      39.1 1  Alle        40.8 2  Alle
HVO 223452 Planlegging og administrasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223453 PR, kommunikasjon og media             45.8 39  45.0 30      49.2 110 45.4 76
HVO 223454 Journalistikk                    52.2 111 48.5 72 Alle   52.8 305 48.9 202 Alle
HVO 223472 Kunst og handverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223482 Religion og språk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223547 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223548 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn, saml/deltid  TRU    TRU        TRU    TRU
HVO 223605 Friluftsliv                     Alle   Alle        50.5 25  38.1 7
HVO 223613 Historie, deltid                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223618 Drama                        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223620 Digital kompetanse                 Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223623 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223630 Kunst og handverk årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223649 Idrett                       39.2 14  40.5 7       39.5 30  40.5 19
HVO 223651 Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223663 Mediekunnskap                    39.1 4  37.6 3       41.6 10  37.6 6
HVO 223666 Naturfag i grunnskulen               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223667 Musikk årsstudium                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223680 Skuleretta samfunnsfag               TRU    TRU        TRU    TRU
HVO 223891 Språk og litteratur                 Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIØ 224003 Ingeniør, bygg, Fredrikstad             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224004 Ingeniør, data, Halden               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224005 Ingeniør, elektro, Fredrikstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224012 Ingeniør, maskin, Fredrikstad            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224035 Økonomi og administrasjon, Halden          36.8 25      32.1 11  39.3 93       35.1 41
HIØ 224050 Sykepleierutdanning, Fredrikstad          40.2 161      35.8 38  40.3 285      35.8 84
HIØ 224051 Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad      39.3 63      Alle   39.7 86       Alle
HIØ 224060 Vernepleierutdanning, Fredrikstad          42.3 93      35.2 25  42.3 167      35.2 56
HIØ 224061 Vernepleierutdanning deltid, Fredrikstad      41.5 53      Alle   41.5 84       Alle
HIØ 224070 Barnevern, Fredrikstad               44.7 148      39.2 41  44.7 279      39.2 86
HIØ 224080 Sosialt arbeid, Fredrikstad             46.8 166      38.4 45  46.8 290      38.4 78
HIØ 224130 Førskolelærerutdanning, Halden           33.5 16      Alle   33.8 23       Alle
HIØ 224131 Førskolelærerutdanning, deltid, Halden       Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224170 Engelsk, Halden                   50.4 14      38.0 4  50.4 44       38.0 13
HIØ 224210 Norsk, Halden                    48.7 7       Alle   48.7 16       Alle
HIØ 224238 Statsvitenskap, Halden               Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224244 Tysk, Halden                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224270 Informatikk: design/utvikl. av IT-systemer, Halden Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224318 Revisjon og regnskap, Halden            32.5 2       Alle   41.3 31       29.2 3
HIØ 224398 Bedriftsøkonomi, Halden               Alle        Alle   43.3 22       Alle
HIØ 224453 Informasjonssystemer, Halden            Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224455 Internasjonal kommunikasjon, Halden         33.5 5       30.4 4  37.8 15       30.4 4
HIØ 224474 Samfunn, språk og kultur, Halden          37.3 2       Alle   37.3 5       Alle
HIØ 224505 Kunst og håndverk, Halden              46.2 8       Alle   48.4 20       Alle
HIØ 224547 Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, Halden    Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224610 Fransk, Halden                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224620 Informasjonsteknologi, Halden            Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224626 Religion, livssyn og etikk, Halden         43.3 10      Alle   43.3 15       Alle
HIØ 224649 Kroppsøving og idrett, Halden            41.9 50      40.3 27  42.4 112      40.3 66
HIØ 224651 Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, Halden   41.1 11      39.6 9  41.1 23       39.6 18
HIØ 224661 Matematikk, Halden                 Alle        o.i.   Alle        o.i.
HIØ 224666 Naturfag, Halden                  Alle        o.i.   Alle        o.i.
HIØ 224667 Musikk, Halden                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224680 Samfunnsfag, Halden                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224702 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad          Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224824 Ingeniør, industriell design, Fredrikstad      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224845 Digital medieproduksjon, Halden           34.4 11      32.0 5  37.4 35       33.0 16
HIØ 224895 Innovasjon og prosjektledelse, Fredrikstad     34.9 4       29.2 1  44.4 29       32.3 12
HIØ 224900 Arbeids- og velferdsfag, Fredrikstad        38.4 16      Alle   39.5 32       Alle
HIØ 224912 Spansk, Halden                   49.3 17      Alle   49.3 26       AlleHøgskolen i Ålesund                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIÅ 225003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225017 Ingeniør, automatiseringsteknikk          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225045 Ingeniør, produkt- og systemdesign         38.8 1  Alle   39.3 1  42.9 5  Alle   44.1 3
HIÅ 225050 Sykepleierutdanning                 Alle        Alle   38.3 72       30.4 15
HIÅ 225160 Shippingledelse                   43.0 14      31.8 2  51.4 74       42.6 24
HIÅ 225162 Økonomi og ledelse                 40.0 23      37.0 11  50.0 130      44.1 65
HIÅ 225184 Medisinsk og marint årsstudium           Alle        Alle   Alle        Alle
HIÅ 225298 Biomarin innovasjon                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIÅ 225353 Maritim utdanning, nautikk             49.0 71      41.9 19  54.2 179      45.3 53
HIÅ 225369 Økonomi og administrasjon              43.0 48      39.1 17  46.1 168      42.8 86
HIÅ 225410 Handels- og Serviceledelse             Alle        Alle   44.0 86       39.0 40
HIÅ 225427 Bioteknologi                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIÅ 225432 Shipping og logistikk                44.5 40      37.5 9  48.0 142      40.6 56
HIÅ 225473 Eksportmarkedsføring                39.7 17      37.7 6  45.2 101      42.1 50
HIÅ 225699 Ingeniør, skipsdesign                Alle   o.i.   Alle   Alle   o.i.   Alle
HIÅ 225702 Bioingeniør                     Alle        Alle   Alle        Alle
HIÅ 225895 Innovasjonsledelse og entreprenørskap        Alle        Alle   41.8 46       40.0 31Høyskolen Diakonova                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HD 232050 Sykepleierutdanning                 39.6 78  30.0 1  41.1 192 35.6 32Lovisenberg diakonale                     SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
LDH 230050 Sykepleierutdanning                 42.1 125 30.5 3  42.6 275 34.6 42Mediehøgskolen Gimlekollen                   SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
MHG 257086 Kommunikasjon, livssyn og medier          Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257087 Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk    Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257088 Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk, års Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257418 Interkulturell kommunikasjon, årsstudium      Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257454 Journalistikk, radio- og fjernsynslinje       42.5 18  37.6 15 o.i.   42.5 71  39.6 48  o.i.
MHG 257604 Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje    Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257849 Journalistikk, avis- og nettavislinje        43.2 15  40.0 11 Alle   43.2 50  40.0 32  Alle
MHG 257850 Interkulturell kommunikasjon og medier       Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257851 Kommunikasjon og medier               Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257872 Interkulturell kommunikasjon - Bolivia variant   TRU    TRU        TRU    TRU
MHG 257902 Interkulturell kommunikasjon            Alle   Alle        Alle   AlleMisjonshøgskolen                        SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
MHS 256196 Kristendomskunnskap/RLE               Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.     Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256482 Religion og interkulturell kommunikasjon      Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256680 Samfunnsfag                     Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256902 Religion, kultur og globalisering          TRU    TRU   TRU    TRUNorges Handelshøyskole                     SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
NHH 191345 Siviløkonomutdanningen               55.8 770 52.6 608 56.1 1840 52.9 1434Norges idrettshøgskole                     SUPP                  HOVED
                                ORD    MILK   NIFK   ORDF   ORD    MILK   NIFK   ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------                                 
NIH 150172 Friluftsliv                     47.9 27           37.8 4  50.3 131           42.7 48
NIH 150440 Idrettsvitenskap                  52.4 394 o.i.   o.i.   46.9 200 53.3 1049 o.i.   o.i.   48.1 554
NIH 150649 Idrett og samfunn                  49.8 97           43.5 36  49.8 260           43.8 131Norges teknisk-                        SUPP             HOVED
naturvitenskapelige                      ORD    JNTNUK  ORDF   ORD    JNTNUK  ORDF
univ.
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
NTNU 194104 Afrikastudier, årsstudium             47.4 8       39.7 5  47.4 34       39.7 20
NTNU 194109 Yrkesfaglærerutd. bygg- og anleggsteknikk     Alle             Alle
NTNU 194123 Yrkesfaglærerutdanning helse- og sosialfag     Alle             Alle
NTNU 194124 Yrkesfaglærerutdanning Restaurant- og matfag    Alle             Alle
NTNU 194127 Yrkesfaglærerutdanning Elektrofag         Alle             Alle
NTNU 194129 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod Alle             Alle
NTNU 194170 Engelsk, årsstudium                50.2 52      43.0 24  50.2 178      43.3 89
NTNU 194171 Rådgiving og voksnes læring            48.0 17      Alle   50.0 33       Alle
NTNU 194174 Fransk, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194179 Historie, årsstudium                47.2 34      33.6 4  47.5 94       34.4 22
NTNU 194184 Biologi og kjemi, årsstudium            52.9 23      49.8 15  52.9 58       49.8 41
NTNU 194200 Kunsthistorie                   Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194205 Matematikk og statistikk, årsstudium        53.9 33      47.7 19  53.9 55       47.7 34
NTNU 194210 Nordisk, årsstudium                Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194220 Pedagogikk, årsstudium               49.0 78      36.3 25  49.2 212      37.0 69
NTNU 194238 Statsvitenskap, årsstudium             48.4 25      43.3 10  48.6 75       45.0 37
NTNU 194239 Samfunnsøkonomi, årsstudium            47.7 35      44.2 17  49.5 143      45.1 77
NTNU 194240 Sosiologi, årsstudium               44.8 46      40.8 31  46.8 147      42.6 85
NTNU 194242 Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)  43.5 6       Alle   47.9 27       35.5 5
NTNU 194244 Tysk, årsstudium                  Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194272 Kunsthistorie, årsstudium             Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194284 Geografi, årsstudium                50.5 21      40.0 7  50.5 57       40.0 20
NTNU 194285 Samfunnskunnskap, årsstudium            49.1 28      41.2 11  49.1 77       42.1 39
NTNU 194294 Latin                       Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194308 Dansevitenskap                   Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194324 Emnestudier samfunnsvitenskap           45.8 7       Alle   52.2 50       Alle
NTNU 194327 Biologi                      48.8 31      47.4 20  48.8 66       48.2 46
NTNU 194366 Filosofi, årsstudium                40.7 7       38.1 3  44.7 62       42.2 27
NTNU 194367 Sosialantropologi, årsstudium           41.8 15      40.0 8  44.9 60       40.3 33
NTNU 194395 Informatikk                    47.5 80      45.6 52  47.5 140      45.6 94
NTNU 194437 Musikkvitenskap                  Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194438 Geografi                      38.7 12      34.8 7  38.7 29       34.8 17
NTNU 194439 Drama og teater                  Alle        Alle   37.8 5       Alle
NTNU 194440 Bevegelsesvitenskap                47.3 109      44.1 64  47.4 295      44.1 172
NTNU 194456 Allmenn litteraturvitenskap            Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194457 Lingvistikk                    Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194459 Antikkens kultur                  Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194476 Musikkteknologi                  46.1 15      42.3 10  46.2 20       45.0 12
NTNU 194478 Arkeologi                     41.8 28      38.5 13  41.8 80       38.5 37
NTNU 194479 Filosofi                      38.4 4       Alle   40.5 24       38.8 6
NTNU 194481 Historie                      42.8 22      31.7 2  43.1 60       32.2 10
NTNU 194486 Samfunns- og idrettsvitenskap           45.8 97      42.1 55  46.1 244      42.7 153
NTNU 194615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium      Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194626 Kristendomsk. med religions- og livssynsk.     Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194646 Film- og videoproduksjon              52.7 93      48.8 52  53.0 274      50.4 162
NTNU 194649 Kroppsøving og idrett, årsstudium         57.2 107      50.4 55  61.7 293      51.5 154
NTNU 194684 Lektorutdanning i historie             51.9 57      48.5 46  52.5 129      50.0 99
NTNU 194685 Lektorutdanning språkfag/engelsk          48.5 34      46.2 21  48.5 64       46.2 43
NTNU 194686 Lektorutdanning språkfag/fransk          Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194687 Lektorutdanning språkfag/nordisk          44.9 4       45.7 3  45.0 8       45.7 7
NTNU 194689 Lektorutdanning språkfag/tysk           Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194715 Emnestudier humaniora, årsstudium         Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194740 Medisin                      66.1 726      59.0 412 66.2 1342      59.2 773
NTNU 194752 Psykologi, årsstudium               49.4 223      46.4 145 50.4 699      48.0 457
NTNU 194755 Materialteknologi                 52.3 45      51.8 38  52.3 80       51.8 68
NTNU 194756 Arkitekt                      58.3 142      52.7 97  58.3 313      52.8 215
NTNU 194757 Petroleumsfag                   55.2 201      54.8 157 55.2 396      54.8 325
NTNU 194759 Bygg- og miljøteknikk               53.4 142      52.2 107 53.4 254      52.2 206
NTNU 194760 Datateknikk                    52.4 117 47.6 1  52.3 99  52.4 215 47.6 1  52.3 182
NTNU 194761 Elektronikk                    50.3 69      49.9 48  50.3 118      49.9 93
NTNU 194763 Fysikk og matematikk                55.2 58      56.4 51  55.2 123      56.4 109
NTNU 194764 Industriell kjemi og bioteknologi         49.7 21      52.6 18  49.7 41       52.6 36
NTNU 194765 Marin teknikk                   54.7 126      53.6 94  54.7 234      53.6 184
NTNU 194766 Produktutvikling og produksjon           54.3 147      53.6 114 54.3 261      53.6 206
NTNU 194767 Industriell økonomi og teknologiledelse      61.8 258      59.5 211 61.8 581      59.5 477
NTNU 194768 Industriell design                 57.6 71      53.0 58  58.6 125      54.0 97
NTNU 194769 Energi og miljø                  53.6 103      55.0 81  53.6 196      55.0 164
NTNU 194770 Kommunikasjonsteknologi              51.3 51  52.0 3  49.4 37  51.3 88  52.0 5  49.4 66
NTNU 194786 Europastudier med fremmedspråk, spansk       Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194793 Europastudier med fremmedspråk, fransk       Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194795 Europastudier med fremmedspråk, tysk        Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194798 Teknisk kybernetikk                52.2 88      52.4 62  52.2 160      52.4 128
NTNU 194818 Samfunnsøkonomi, master              48.0 39      46.5 30  48.1 111      46.5 87
NTNU 194843 Lektorutdanning i realfag             47.3 17      47.4 14  48.3 39       48.3 34
NTNU 194847 Filmvitenskap                   Alle        Alle   39.7 41       38.1 25
NTNU 194851 Medievitenskap                   40.9 26      37.6 17  42.0 109      40.5 66
NTNU 194852 Pedagogikk                     42.5 41      32.8 12  43.1 96       33.8 27
NTNU 194855 Bioteknologi, master                53.1 35      52.4 25  53.5 94       52.7 76
NTNU 194857 Fysikk                       54.4 41      54.4 33  54.4 90       54.4 73
NTNU 194859 Geologi                      53.2 61      50.8 47  53.2 128      50.8 105
NTNU 194860 Kjemi                       50.0 20      49.8 15  50.8 47       50.9 35
NTNU 194862 Matematiske fag                  50.9 21      49.0 13  50.9 40       49.0 30
NTNU 194868 Afrikastudier                   Alle        Alle   35.5 8       34.4 4
NTNU 194870 Europastudier med fremmedspråk, engelsk      39.6 11      39.6 7  39.6 18       41.7 9
NTNU 194875 Politisk økonomi                  47.0 33      42.5 20  47.4 110      44.5 76
NTNU 194876 Psykologi                     51.7 295      47.0 191 52.3 780      47.3 520
NTNU 194879 Sosialantropologi                 38.4 17      34.6 10  39.9 80       37.7 51
NTNU 194880 Sosiologi                     42.7 55      39.2 29  42.7 160      40.4 95
NTNU 194881 Statsvitskap                    46.0 70      43.6 42  46.0 183      44.4 132
NTNU 194887 Engelsk                      42.4 13      37.2 6  43.4 35       37.2 14
NTNU 194888 Fransk                       Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194889 Nordisk                      Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194890 Tysk                        Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194898 Samfunnsøkonomi                  47.5 143      43.9 88  47.8 449      44.1 298
NTNU 194901 Språklig kommunikasjon               Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194904 Kulturminneforvaltning               Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194905 Ingeniørvitenskap og IKT              52.6 60      52.7 48  52.6 116      52.7 97
NTNU 194910 Religionsvitenskap, årsstudium           Alle        Alle   45.7 11       Alle
NTNU 194912 Spansk, årsstudium                 42.6 4       39.6 1  46.3 27       39.6 6
NTNU 194929 Religionsvitenskap                 Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194930 Fonetikk                      Alle        Alle   o.i.        Alle
NTNU 194932 Klassisk språk og litteratur            Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194934 Lektorutdanning i geografi             46.5 12      43.3 11  48.1 34       45.3 31
NTNU 194937 Nanoteknologi                   63.2 66      61.1 56  63.2 150      61.1 132
NTNU 194941 Psykologi, profesjonsstudiet            62.0 590      55.2 337 62.8 1307      55.7 781
NTNU 194945 Lektorutdanning i samfunnsfag           51.3 53      48.3 45  52.0 128      48.9 106
NTNU 194946 Tekniske geofag                  54.2 52      52.2 41  54.2 76       52.2 62Norges veterinærhøgskole                    SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
NVH 193772 Veterinærstudiet                  62.8 214 53.7 116 57.5 1  63.4 419 54.3 225 60.8 2
NVH 193780 Dyrepleierutdanning                 55.3 207 45.3 66      55.5 585 47.3 224Norsk Lærerakademi                       SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
NLA 254130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254182 Menighetspedagogikk                 Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254196 Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) år  Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254220 Pedagogikk, årsstudium               Alle   Alle   39.6 25  Alle
NLA 254418 Interkulturell forståelse, vekt på Sør-Amerika   Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254482 Kristendomskunnskap                 Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254485 Kristendom og idrett                Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254550 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, deltid, saml Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254642 Kunst og håndverk, årsstudium            Alle   Alle   52.0 21  36.1 5
NLA 254651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn        Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254655 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn m/ kroppsøving+RLE Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254667 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle   44.2 10  37.0 4
NLA 254717 Interkulturell forståelse, vekt på Norge      Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254791 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Asia     Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254852 Pedagogikk                     Alle   Alle   40.4 14  Alle
NLA 254902 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika    Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254929 Religion og kultur                 Alle   Alle   Alle   AllePolitihøgskolen                        SUPP   HOVED
                                ORD    ORD
-------------------------------------------------------------- --------- --------                                                              
PHS 233679 Politiutdanning, Stavern              42.1 82  42.9 136
PHS 233681 Politiutdanning, Oslo                47.2 149 47.5 265
PHS 233682 Politiutdanning, Bodø                40.3 50  40.8 80
PHS 233683 Politiutdanning, Kongsvinger            41.9 76  42.3 119Sámi allaskuvla/Samisk                     SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
SA/SH 231066 Reindriftsstudier                 Alle   Alle   Alle   Alle
SA/SH 231454 Bachelorutdanning i samisk journalistikk     TRU    TRU   TRU    TRU
SA/SH 231651 Samisk grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn   Alle   Alle   Alle   AlleUniversitetet i Agder                     SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
UIA 201003 Ingeniør, byggdesign, Grimstad           43.3 25  Alle   43.4 17  43.3 38  Alle   43.4 26
UIA 201004 Ingeniør, data, Grimstad              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201006 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad         40.3 6  Alle   39.8 4  40.3 9  Alle   39.8 7
UIA 201007 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad           o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
UIA 201012 Ingeniør, maskin, Grimstad             47.9 32  Alle   43.6 17  47.9 47  Alle   43.6 28
UIA 201050 Sykepleierutdanning, Kr.sand            43.0 204      41.4 104 43.0 394      41.4 207
UIA 201052 Sykepleierutdanning, Grimstad            39.7 122      38.0 51  39.7 208      38.0 98
UIA 201060 Vernepleierutdanning, Grimstad           46.0 83      37.9 27  46.0 145      37.9 57
UIA 201080 Sosionomstudiet                   48.2 171      41.2 73  48.7 344      41.8 160
UIA 201083 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, master    o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201084 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, master    o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201130 Førskolelærerutd., Kr.sand.             33.4 16      29.2 5  34.2 43       30.9 19
UIA 201132 Førskolelærerutd., Grimstad             34.7 13      25.8 2  37.7 43       32.8 22
UIA 201149 Multimedieteknologi og -design, Grimstad      o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201157 Faglærerutdanning i drama              Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201170 Engelsk, årsstudium                 43.3 23      34.0 5  43.3 43       34.0 16
UIA 201172 Friluftsliv og naturguiding, årsstudium       35.3 4       Alle   35.3 9       Alle
UIA 201174 Fransk, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201179 Historie, årsstudium                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201184 Biologi, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201189 IT og informasjonssystemer, årsstudium       43.9 19      33.0 4  43.9 34       33.3 11
UIA 201200 Kunst og håndverk                  40.9 3       Alle   40.9 10       Alle
UIA 201203 Folkehelsearbeid                  48.2 50      41.2 14  48.2 93       41.2 33
UIA 201205 Matematikk, årsstudium               Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201238 Statsvitenskap, årsstudium             42.3 16      37.2 5  42.3 28       37.2 12
UIA 201242 Samfunnsfag, årsstudium               46.5 26      33.6 5  46.5 42       33.6 10
UIA 201247 Utviklingsstudiet, årsstudium            41.1 16      36.4 7  45.0 47       40.0 23
UIA 201260 IT og informasjonssystemer             40.4 40      36.0 14  40.4 79       36.3 35
UIA 201301 Matematisk finans                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201303 Oversetting og interkulturell kom., engelsk     o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201317 Opplevelsesbasert reiseliv             41.1 30      37.6 14  41.5 105      39.6 64
UIA 201318 Regnskap og revisjon                44.2 57      41.5 31  44.2 105      41.5 59
UIA 201327 Biologi                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201336 Skolebibliotekkunnskap, deltid           o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom       47.6 109      46.6 94  47.8 261      46.9 216
UIA 201366 Filosofi, årsstudium                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201369 Økonomi og administrasjon, Kr.sand         46.0 226      43.4 149 46.0 545      43.4 364
UIA 201404 Økonomi og administrasjon, Grimstad         43.7 100      40.9 66  44.1 252      41.0 159
UIA 201437 Kunstfag med fordypning i musikk          Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201440 Idrett                       44.2 61      40.5 31  44.2 134      40.5 79
UIA 201456 Litteratur, film og teater             37.7 3       39.8 2  46.7 13       41.9 5
UIA 201474 Samfunnsendring og kommunikasjon          39.1 14      37.2 3  39.4 34       37.2 14
UIA 201481 Historie                      Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201482 Religion, etikk og kultur              Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201484 Utviklingsstudier                  41.1 26      39.2 12  41.1 64       39.2 35
UIA 201526 Rettsvitenskap                   52.3 296      47.2 204 52.4 682      47.4 464
UIA 201547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Kristiansand 37.6 3       38.5 3  37.6 7       38.5 7
UIA 201548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Grimstad   Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201618 Drama, årsstudium                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201642 Kunst og håndverk, årsstudium            45.6 6       38.4 2  45.6 21       38.4 6
UIA 201646 Ernæring, mat og kultur, årsstudium         49.3 47      40.5 19  51.4 125      44.5 58
UIA 201649 Idrett, årsstudium                 42.1 64      39.9 37  42.1 135      39.9 86
UIA 201651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Kr. sand   41.7 14      41.3 13  41.7 28       41.3 25
UIA 201652 Religion og etikk, årsstudium            Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201661 Fysikk, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201663 Kommunikasjon, visuelle medier, årsstudium     42.8 10      38.7 3  42.8 20       38.7 10
UIA 201667 Musikk, årsstudium                 40.8 6       35.6 3  40.8 9       35.6 5
UIA 201676 Pedagogikk, årsstudium               49.4 49      39.6 19  49.4 108      39.6 46
UIA 201690 Tysk, årsstudium                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201702 Bioingeniør                     Alle        Alle   40.5 9       41.2 7
UIA 201767 Industriell økonomi og tekn.ledelse, Grimstad    51.4 34      49.1 27  52.0 84       50.4 66
UIA 201794 Kommunikasjon, tekst og medieanalyse, årsstudium  39.2 6       33.5 1  40.9 15       35.2 5
UIA 201803 Ingeniør, elektronikk, Grimstad           o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
UIA 201807 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad      Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201828 Lektorutdanning i realfag              Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201850 Kommunikasjon, tekst og medieanalyse        42.7 14      41.2 8  42.7 34       41.2 18
UIA 201851 Kommunikasjon, visuelle medier           44.4 18      42.9 11  44.4 42       42.9 24
UIA 201852 Pedagogikk                     39.7 25      33.8 7  39.7 44       33.8 13
UIA 201862 Matematikk og fysikk                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201864 Ernæring, mat og kultur               48.5 52      43.7 23  48.7 127      44.4 66
UIA 201881 Statsvitenskap                   42.9 45      41.2 25  43.9 97       41.6 58
UIA 201887 Engelsk                       o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201889 Nordisk språk og litteratur             Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201900 Arbeids- og velferdssosiologi            37.4 11      Alle   37.4 20       Alle
UIA 201912 Spansk, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201922 Litteratur, film og teater, årsstudium       42.8 3       Alle   51.8 14       AlleUniversitetet i Bergen                     SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
UIB 184154 Adjunktutdanning i matematikk og naturfag      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184162 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud. 55.1 46  43.2 12      55.1 120 43.2 33
UIB 184170 Engelsk, årsstudium, start vår           48.8 24  38.5 6       48.8 53  38.5 17
UIB 184174 Fransk, årsstudium, start vår            Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184179 Historie, årsstudium                50.5 46  35.8 5       51.7 100 35.8 11
UIB 184189 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår    49.8 11  32.9 1       49.8 21  32.9 2
UIB 184200 Kulturvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184203 Folkehelse og helsefremmende arbeid         49.9 50  38.9 15      49.9 134 40.7 46
UIB 184208 Utviklingsstudier, årsstudium            50.3 18  41.6 7       50.3 54  41.6 21
UIB 184211 Nordisk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184238 Sammenliknende politikk, årsstudium         54.6 40  43.1 13      54.6 71  43.1 28
UIB 184239 Samfunnsøkonomi, årsstudium             58.6 78  48.8 37      58.6 188 48.8 75
UIB 184240 Sosiologi, årsstudium                51.3 60  42.1 29      51.3 147 42.3 69
UIB 184244 Tysk, årsstudium, start vår             Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184248 Geografi, årsstudium                50.3 22  38.9 7       50.3 42  39.3 13
UIB 184298 Havbruksbiologi                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184300 Datavitenskap                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184306 Informatikk-matematikk-økonomi           Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184366 Filosofi, årsstudium, start vår           Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184367 Sosialantropologi, årsstudium            50.8 32  41.7 14      50.8 87  42.1 36
UIB 184369 Samfunnsøkonomi, bachelor              50.4 193 45.7 122      50.4 544 46.3 367
UIB 184377 Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      41.2 3  37.4 2       41.2 22  40.1 15
UIB 184438 Geografi                      42.4 14  Alle        42.8 34  Alle
UIB 184453 Informasjonsvitenskap                43.7 34  31.8 2       43.7 92  34.6 20
UIB 184454 Journalistikk                    57.1 147 51.2 78 Alle   57.1 441 51.2 248 Alle
UIB 184472 Digital kultur                   42.4 12  28.4 1       42.4 32  28.4 1
UIB 184475 Kunsthistorie                    49.0 20  36.7 1       49.0 47  36.7 8
UIB 184478 Arkeologi                      44.0 29  38.6 10      44.0 85  38.6 36
UIB 184479 Filosofi og idéhistorie               Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184481 Historie                      37.6 7  Alle        38.1 13  Alle
UIB 184502 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig     46.3 7  Alle        46.3 16  38.4 3
UIB 184565 Italiensk                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184582 Japansk                       41.6 15  Alle        41.8 32  Alle
UIB 184663 Medievitenskap, årsstudium             52.6 48  43.4 21      52.6 110 44.0 45
UIB 184670 Naturvitenskapelige fag, årsstudium         Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184692 Teatervitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184698 Samfunnsøkonomi, master               50.1 52  47.0 40      50.3 133 47.7 102
UIB 184707 Farmasi                       52.3 22  49.8 16      52.3 57  49.8 44
UIB 184708 Human ernæring                   61.3 60  51.8 23      61.3 111 51.8 51
UIB 184724 Rettsvitenskap                   55.6 974 50.4 586      55.6 2433 50.5 1480
UIB 184740 Medisin                       65.7 718 56.8 381      65.7 1327 56.9 698
UIB 184742 Odontologi                     63.2 220 53.5 127      63.2 407 53.5 222
UIB 184743 Tannpleie                      45.3 39  40.8 17      45.3 126 40.8 56
UIB 184752 Psykologi, årsstudium                49.0 351 45.6 226      49.0 986 46.2 658
UIB 184792 Musikkterapi                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184817 Lektorutdanning i nordisk              41.2 4  41.8 4       41.2 7  41.8 7
UIB 184827 Fiskehelse                     44.8 3  Alle        44.8 3  Alle
UIB 184829 Datateknologi                    40.2 9  37.1 4       40.2 29  37.4 14
UIB 184837 Kognitiv vitenskap                 48.2 29  41.1 10      48.2 80  42.0 25
UIB 184838 Film- og tv-produksjon               53.6 136 49.7 81      53.6 374 49.7 212
UIB 184843 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk  Alle   Alle        40.4 1  42.2 1
UIB 184844 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk    44.0 10  44.3 5       44.0 21  44.3 14
UIB 184850 Nye medier                     46.3 34  40.0 14      46.3 81  40.0 39
UIB 184851 Medievitenskap                   45.6 53  42.8 23      45.6 150 42.8 75
UIB 184852 Pedagogikk                     49.7 66  41.1 23      49.7 151 41.1 53
UIB 184857 Fysikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184859 Geovitenskap, retning geologi            47.7 58  46.1 43      47.8 108 46.1 85
UIB 184860 Kjemi                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184862 Matematiske fag                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184865 Molekylærbiologi                  46.1 10  46.4 6       46.3 27  46.4 19
UIB 184867 Administrasjon og organisasjonsvitenskap      47.9 46  40.8 19      47.9 130 40.8 53
UIB 184870 Europastudier                    43.2 20  42.5 12      43.2 45  42.5 23
UIB 184873 Kjønnsstudier                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184875 Politisk økonomi                  49.9 52  45.0 27      49.9 127 45.2 72
UIB 184876 Generell psykologi                 54.8 180 48.1 84      54.8 481 48.1 250
UIB 184878 Sammenliknende politikk               46.5 66  44.3 34      46.5 116 44.3 72
UIB 184879 Sosialantropologi                  40.8 30  36.0 14      41.0 77  36.9 41
UIB 184880 Sosiologi                      43.9 61  40.0 35      43.9 162 40.0 93
UIB 184883 Utviklingsstudier                  44.3 37  42.8 16      44.4 87  42.8 49
UIB 184886 Russisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184887 Engelsk                       43.4 16  30.9 3       44.3 36  31.9 7
UIB 184888 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184889 Nordisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184890 Tysk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184893 Språkvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi         56.4 140 47.3 53      56.4 328 47.4 139
UIB 184909 Retorikk                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184910 Religionsvitenskap, årsstudium           46.5 12  Alle        46.5 24  Alle
UIB 184911 Norsk som andrespråk, årsstudium, start vår     Alle   o.i.        47.8 2  o.i.
UIB 184912 Spansk språk og latinamerikastudier, år, start vår Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184915 Geovitenskap, retning geofysikk           46.6 39  46.2 27      46.9 68  46.2 49
UIB 184916 Meteorologi og oseanografi             Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184917 Petroleums- og prosessteknologi           51.1 121 46.7 65      51.3 254 46.7 152
UIB 184922 Litteraturvitenskap                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184923 Arabisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184924 Spansk språk og latinamerikastudier         39.3 5  36.5 3       40.2 18  36.5 10
UIB 184925 Språk og interkulturell kommunikasjon        Alle   Alle        39.0 3  Alle
UIB 184929 Religionsvitenskap                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184931 Gresk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184932 Latin                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184939 Nanoteknologi                    52.1 23  49.0 15      52.1 49  49.0 30Universitetet for miljø-                    SUPP        HOVED
og biovitenskap                        ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
UMB 192199 Grunnstudium                    54.6 94  51.3 50 55.0 206 51.8 112
UMB 192230 Eiendom                       45.7 40  40.4 24 46.9 100 40.7 54
UMB 192233 Frie realfag                    Alle   Alle   46.6 7  44.8 3
UMB 192299 Bioteknologi                    40.6 1  Alle   46.9 30  48.4 20
UMB 192310 Landskapsingeniør                  50.1 48  39.1 20 50.1 102 39.8 34
UMB 192321 Husdyrvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192322 Skogfag                       o.i.   o.i.   Alle   Alle
UMB 192327 Biologi                       Alle   Alle   45.9 18  47.6 12
UMB 192332 Kjemi                        o.i.   o.i.   Alle   Alle
UMB 192369 Økonomi og administrasjon              46.0 100 41.9 49 46.0 255 42.3 143
UMB 192377 Miljø og naturressurser               o.i.   o.i.   Alle   Alle
UMB 192388 Økologi og naturforvaltning             Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192406 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192468 Samfunnsøkonomi                   43.4 37  41.1 18 45.0 101 41.8 57
UMB 192484 Internasjonale miljø- og utviklingsstudier     46.9 25  43.0 12 46.9 50  43.0 25
UMB 192544 Hestefag                      Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192732 Landskapsarkitektur                 54.2 86  45.8 39 54.2 180 46.0 77
UMB 192759 Byggeteknikk og arkitektur             50.9 21  46.2 13 50.9 48  47.1 30
UMB 192766 Maskin-, prosess- og produktutvikling        45.0 7  45.1 5  45.0 17  45.1 12
UMB 192767 Industriell økonomi                 54.0 32  49.4 18 54.0 75  49.4 47
UMB 192783 Kjemi og bioteknologi                44.7 3  46.7 2  44.7 6  46.7 3
UMB 192784 Miljøfysikk og fornybar energi           47.8 15  49.0 11 47.8 27  49.0 21
UMB 192809 Vann- og miljøteknikk                o.i.   o.i.   Alle   Alle
UMB 192813 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192835 Fornybar energi                   49.7 50  42.5 21 50.3 134 43.6 60
UMB 192842 Plantevitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192843 Lektorutdanning i realfag              o.i.   o.i.   Alle   Alle
UMB 192857 Energi- og miljøfysikk               Alle   Alle   39.1 1  38.3 1
UMB 192864 Matvitenskap og ernæring              Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192949 By- og regionplanlegging              48.0 36  41.9 18 48.4 76  42.2 36Universitetet i Nordland                    SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
UIN 204050 Sykepleierutdanning, Bodø              35.1 11  31.2 3       38.5 74  35.4 37
UIN 204055 Sykepleierutdanning, Mo i Rana           Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204070 Barnevern                      34.5 9  Alle        35.3 33  33.0 15
UIN 204080 Sosialt arbeid                   40.5 23  31.6 2       40.8 46  33.8 17
UIN 204097 Bedriftsøkonomi, deltid, Vesterålen         Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204103 Master i marin økologi (3+2)            Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204130 Førskolelærerutd., Bodø, samlings- og IKT-basert  Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204131 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204132 Førskolelærerutd., Stokmarknes, samlings- og IKT  Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204160 Maritim økonomi og ledelse, deltid         43.6 7  Alle        43.6 9  Alle
UIN 204164 Bedriftsøkonomi, Bodø                Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204167 Bedriftsøkonomi, deltid, Helgeland         Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204170 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204184 Biologi og kjemi                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204219 Statsvitenskap, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204233 Grunnstudium                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204249 Sosiologi, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204276 Organisasjon og ledelse               Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204301 Business og IT                   TRU    TRU        TRU    TRU
UIN 204318 Regnskap og revisjon                40.8 2  Alle        40.8 8  Alle
UIN 204327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204342 Økonomi og ledelse                 38.5 17  35.4 8       38.5 46  35.4 25
UIN 204345 Siviløkonomutdanningen               43.4 19  43.4 13      43.4 43  43.4 33
UIN 204368 Eiendomsmegling                   41.4 32  36.1 15      41.4 108 36.1 56
UIN 204398 Bedriftsøkonomi, Mo i Rana             Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204412 Informasjonsbehandling, årsstudium         TRU    TRU        TRU    TRU
UIN 204427 Animal Science                   Alle   Alle        48.5 34  45.8 20
UIN 204440 Idrett                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204454 Journalistikk                    43.1 20  39.6 12 o.i.   43.5 64  39.6 42  o.i.
UIN 204455 Språk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana            Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204473 Eksportmarkedsføring                Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn             Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204548 Grunnskolelærer 1-7, nett- og praksisbasert     Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204605 Friluftsliv                     52.3 7  44.4 3       52.3 27  44.4 11
UIN 204613 Historie, nettbasert årsstudium           Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204642 Kunst og håndverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204649 Idrett, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn            Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204655 Grunnskolelærer 5-10, nett- og praksisbasert    Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204657 Grunnskolelærer 5-10 i samarbeid m/Høgsk. i Nesna  Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204711 Master i havbruk (3+2)               Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204867 Havbruksdrift og ledelse              Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204880 Sosiologi                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204881 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   AlleUniversitetet i Oslo                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
UIO 185073 Idéhistorie                     49.0 30  30.0 1  49.0 80  30.0 3
UIO 185074 Norrøne og keltiske studier             50.9 5  34.3 1  50.9 17  34.3 1
UIO 185170 Engelsk, årsstudium                 58.8 163 47.7 41 58.8 470 47.7 145
UIO 185174 Fransk, årsstudium                 55.0 30  39.9 3  55.0 88  39.9 7
UIO 185179 Historie, årsstudium                55.8 140 43.9 29 55.8 356 43.9 90
UIO 185211 Nordisk, særlig norsk språk og litteratur      56.8 52  Alle   56.8 110 Alle
UIO 185212 Norsk som andrespråk                52.3 13  Alle   52.3 28  Alle
UIO 185222 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium       51.9 28  41.1 7  51.9 69  41.1 19
UIO 185233 Realfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185238 Statsvitenskap, årsstudium             56.5 249 46.8 59 56.5 590 46.8 188
UIO 185272 Kunsthistorie, årsstudium              56.9 63  45.4 9  57.1 190 46.3 34
UIO 185306 Matematikk, informatikk og teknologi        Alle   o.i.   Alle   Alle
UIO 185308 Kultur og kommunikasjon               53.6 236 48.8 110 53.6 540 48.8 249
UIO 185327 Biologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185437 Musikkvitenskap                   39.0 2  44.6 2  39.0 2  44.6 2
UIO 185438 Samfunnsgeografi                  49.6 47  41.1 10 49.6 100 41.1 27
UIO 185439 Estetiske studier                  37.5 2  Alle   48.4 49  Alle
UIO 185452 Offentlig administrasjon og ledelse         54.8 279 46.2 114 54.8 677 46.2 319
UIO 185455 Portugisisk                     38.9 4  Alle   38.9 5  Alle
UIO 185459 Antikk kultur og klassiske språk          Alle   Alle   44.2 31  Alle
UIO 185462 Kunsthistorie                    44.6 21  Alle   46.3 62  Alle
UIO 185465 Helseledelse og helseøkonomi            52.0 75  38.3 13 52.0 171 38.3 38
UIO 185478 Arkeologi                      45.1 37  33.7 7  46.3 141 36.8 40
UIO 185479 Filosofi                      48.8 60  38.6 9  49.4 180 39.6 35
UIO 185480 Teologi og kristendom                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185481 Historie                      47.2 93  32.9 4  47.2 208 32.9 19
UIO 185482 Religion og samfunn                 Alle   Alle   45.9 37  Alle
UIO 185483 Russisk                       40.1 3  Alle   40.1 9  Alle
UIO 185565 Italiensk                      40.6 7  31.5 1  41.0 18  Alle
UIO 185582 Japansk med Japan-studier              46.0 43  35.7 6  46.0 90  36.8 19
UIO 185592 Kinesisk med Kina-studier              49.8 29  32.6 1  51.2 105 41.2 27
UIO 185595 Midtøsten-studier med hebraisk           45.7 6  Alle   45.7 14  Alle
UIO 185598 Midtøsten-studier med persisk            43.2 7  Alle   46.9 25  Alle
UIO 185601 Arkivkunnskap                    53.9 39  Alle   54.0 87  Alle
UIO 185604 Medievitenskap, årsstudium             55.0 109 43.4 24 55.9 331 46.0 107
UIO 185615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium       54.0 43  44.3 7  54.0 96  44.3 14
UIO 185626 Kristendom                     Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185690 Tysk, årsstudium                  49.6 14  Alle   49.6 28  Alle
UIO 185694 India-studier med hindi               Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185698 Samfunnsøkonomisk analyse              52.2 33  45.7 11 52.2 84  45.7 43
UIO 185707 Farmasi                       50.5 52  47.2 34 50.5 83  47.2 60
UIO 185713 Klinisk ernæring, start vår             61.3 82  52.5 36 61.3 147 52.5 68
UIO 185724 Rettsvitenskap (jus), start høst          59.4 1304 52.3 635 59.4 2997 52.3 1503
UIO 185725 Rettsvitenskap (jus), start vår           57.2 1136 49.6 528 57.2 2348 49.6 1148
UIO 185740 Medisin, start høst                 67.7 729 58.7 359 67.7 1302 58.7 640
UIO 185742 Odontologi                     64.6 270 54.3 136 64.6 439 54.3 225
UIO 185745 Medisin, start vår                 66.6 698 56.9 354 66.6 1207 56.9 594
UIO 185752 Psykologi, årsstudium                55.3 438 50.0 191 55.3 1182 50.0 590
UIO 185771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185793 Fransk                       Alle   Alle   42.9 16  Alle
UIO 185795 Tysk                        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185817 Lektorprogrammet, nordisk              41.9 6  38.8 5  41.9 10  38.8 8
UIO 185829 Informatikk: programmering og nettverk       35.0 1  Alle   35.0 4  Alle
UIO 185830 Informatikk: design, bruk og interaksjon      50.9 137 38.3 28 50.9 281 38.3 66
UIO 185832 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk      Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185837 Informatikk: språk og kommunikasjon         45.0 42  Alle   45.0 78  Alle
UIO 185841 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet  48.6 56  41.8 19 48.6 152 41.8 61
UIO 185843 Lektorprogrammet, realfag              Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185844 Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag       49.2 74  45.2 47 49.2 165 45.2 115
UIO 185851 Medievitenskap                   50.7 151 44.6 64 50.8 391 44.7 171
UIO 185852 Pedagogikk                     47.0 209 34.7 31 47.0 465 34.7 82
UIO 185853 Spesialpedagogikk                  46.8 156 34.1 15 46.8 335 34.1 41
UIO 185856 Elektronikk og datateknologi            o.i.   o.i.   Alle   Alle
UIO 185857 Fysikk, astronomi og meteorologi          39.4 1  40.7 1  39.4 4  40.7 3
UIO 185858 Geofag: geologi, geofysikk og geografi       48.3 28  44.2 17 48.3 65  44.2 39
UIO 185860 Kjemi                        41.1 4  41.4 3  41.1 6  41.4 4
UIO 185862 Matematikk og økonomi                54.0 16  38.7 2  54.0 35  38.7 5
UIO 185863 Materialer, energi og nanoteknologi         Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185865 Molekylærbiologi og biologisk kjemi         Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185868 India områdestudier                 Alle   Alle   34.7 1  Alle
UIO 185870 Europastudier (EU)                 50.4 70  45.4 36 50.4 162 45.4 75
UIO 185871 Sentral-Europa- og Balkan-studier          42.0 5  Alle   43.0 13  Alle
UIO 185872 Internasjonale studier               58.8 224 53.8 104 58.8 538 53.8 291
UIO 185873 Tverrfaglige kjønnsstudier             Alle   Alle   44.1 19  Alle
UIO 185874 Kriminologi                     53.9 445 46.7 203 53.9 1124 46.7 585
UIO 185876 Psykologi                      55.5 592 47.3 251 55.5 1362 47.3 654
UIO 185879 Sosialantropologi                  49.1 117 41.3 27 49.1 304 41.3 107
UIO 185880 Sosiologi                      50.9 237 43.0 73 50.9 540 43.0 184
UIO 185881 Statsvitenskap                   53.8 295 47.4 120 53.8 651 47.4 312
UIO 185883 Utviklingsstudier                  50.6 99  45.7 32 50.6 237 45.7 89
UIO 185889 Nordisk språk og lit. og norsk som andrespråk    38.5 1  Alle   38.5 1  Alle
UIO 185893 Lingvistikk                     52.0 15  Alle   53.5 36  38.6 1
UIO 185898 Samfunnsøkonomi                   56.6 229 46.5 93 56.6 624 46.5 303
UIO 185899 Tannpleie                      53.0 101 43.7 26 53.0 216 43.7 69
UIO 185909 Retorikk og språklig kommunikasjon         52.2 27  38.8 2  53.6 85  42.0 16
UIO 185912 Spansk, årsstudium                 57.0 81  46.5 16 57.0 215 46.5 49
UIO 185918 Latin-Amerika-studier                Alle   Alle   44.5 27  Alle
UIO 185919 Nord-Amerika-studier                Alle   Alle   41.0 10  Alle
UIO 185920 Engelsk                       51.0 52  38.8 8  51.0 106 38.8 21
UIO 185922 Allmenn litteraturvitenskap             54.4 31  40.9 5  54.4 79  41.9 14
UIO 185923 Midtøsten-studier med arabisk            50.4 36  Alle   50.4 82  Alle
UIO 185924 Spansk                       49.3 13  Alle   50.5 52  Alle
UIO 185929 Religionshistorie og kulturhistorie         Alle   Alle   30.7 1  Alle
UIO 185935 Lektorprogrammet, fremmedspråk           Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185941 Psykologi profesjon, start høst           64.3 665 55.6 306 64.3 1501 55.6 731
UIO 185942 Psykologi profesjon, start vår           62.6 579 53.8 265 62.6 1103 53.8 507Universitetet i Stavanger                   SUPP                  HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   PRA    ORD    FOR    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------                                 
UIS 217003 Bygg                        45.1 18  Alle   40.5 1       45.1 33  Alle   40.5 6
UIS 217004 Data                        Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217005 Elektro                       39.4 7  32.0 4  Alle        39.4 9  32.0 4  Alle
UIS 217009 Kjemi og miljø                   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217012 Maskin                       46.9 28  34.0 5  Alle        46.9 36  34.0 4  Alle
UIS 217015 Petroleumsteknologi                 53.4 151 42.0 15 46.3 67       53.4 260 42.0 23  46.3 113
UIS 217046 Fjernsyns- og multimedieproduksjon         48.0 71      44.4 35       49.0 186      45.3 106
UIS 217050 Sykepleierutdanning                 38.5 81      34.0 23       40.4 249      36.2 94
UIS 217070 Barnevern                      39.8 126      36.9 60       40.5 307      37.1 154
UIS 217080 Sosialt arbeid                   42.3 140      37.8 59       42.4 293      37.9 134
UIS 217130 Førskolelærerutdanning               Alle        Alle        30.1 2       Alle
UIS 217170 Engelsk, årsstudium                 39.3 3       Alle        42.9 39       31.4 11
UIS 217179 Historie, årsstudium                Alle        Alle        38.2 20       Alle
UIS 217196 Religionsstudier                  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217205 Matematikk, årsstudium               Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217211 Nordisk, årsstudium                 Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217240 Sosiologi, årsstudium                40.0 34      36.6 13       40.0 80       36.6 39
UIS 217255 Hotelledelse                    Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217317 Reiselivsledelse                  32.6 12      29.8 6       35.3 74       33.7 47
UIS 217318 Regnskap og revisjon                46.3 91      39.6 43       46.3 203      39.8 110
UIS 217345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master   51.5 103      48.2 81       51.5 265      48.2 206
UIS 217369 Økonomi og administrasjon              48.0 286      43.8 161      48.0 714      43.8 459
UIS 217440 Kroppsøving/idrett                 43.4 56      39.3 29       43.8 164      39.6 101
UIS 217454 Journalistikk                    51.4 77      47.3 38  o.i.   51.7 240      47.9 140 o.i.
UIS 217481 Historie                      Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217482 Religion, kultur og globalisering          TRU        TRU         TRU         TRU
UIS 217526 Rettsvitenskap                   54.1 338      47.7 203      54.1 800      47.7 495
UIS 217547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217618 Drama                        Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217649 Kroppsøving/idrett, årsstudium           43.9 51      40.8 31       45.1 158      42.9 93
UIS 217651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, norsk    Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217655 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, matematikk  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217755 Konstruksjoner og materialer            45.2 8       Alle        45.2 11       Alle
UIS 217800 Industriell økonomi                 53.3 67      49.4 40       53.6 138      50.4 81
UIS 217801 Petroleumsteknologi, master             51.7 141      48.7 85       51.7 243      48.8 152
UIS 217802 Offshoreteknologi                  51.5 77      47.1 43       51.8 164      47.2 94
UIS 217803 Informasjonsteknologi                40.0 1       Alle        40.0 1       Alle
UIS 217844 Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag    Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217857 Matematikk og fysikk                Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217860 Biologisk kjemi                   Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217880 Sosiologi                      40.0 52      34.1 20       40.0 94       34.1 31
UIS 217881 Statsvitenskap                   42.1 35      40.0 17       42.1 81       40.0 47
UIS 217887 Engelsk språk og litteratur             Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217889 Nordisk språk og litteratur             Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217938 Byutvikling og urban design             Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217947 Petroleumsgeologi                  49.7 62  34.0 4  45.9 23       49.7 90  34.0 4  45.9 40Universitetet i Tromsø                     SUPP                                     HOVED
                                ORD    FOR   NN    NNF    NTF    NTFF   ORDF   SAMISK  ORD    FOR  NN    NNF   NTF   NTFF  ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- ----- -------- ------- ------- ------- -------- ------
UIT 186002 Ingeniør, Sikkerhet og miljø            Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                  Alle
UIT 186017 Ingeniør, Automatiseringsteknikk          Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                  Alle
UIT 186018 Ingeniør, Prosess/gassteknologi           Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                  Alle
UIT 186049 Ingeniør, Nautikk                  Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                  Alle
UIT 186050 Sykepleierutdanning                 51.6 114      40.8 35  37.6 15            40.0 41 o.i.   53.8 242    41.5 57 37.7 22         44.2 95 o.i.
UIT 186083 Lærerutdanning 5.-10. trinn, integrert master    Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186084 Lærerutdanning 1.-7. trinn, integrert master    Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186130 Førskolelærerutdanning               Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186132 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert       Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186164 Bedriftsøkonomi                   49.7 25                          37.2 6      51.7 84                     41.3 45
UIT 186170 Engelsk                       Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186179 Historie, årsstudium                Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186205 Matematikk                     Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186211 Nordisk                       Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186222 Kjønnsstudier                    Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186299 Bioteknologi                    Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186301 Matematikk og finans                Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186327 Biologi, klima og miljø               Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186331 Fiskeri- og havbruksvitenskap            Alle                            Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle
UIT 186369 Økonomi og administrasjon              43.8 75                          39.3 36      46.0 267                     42.2 154
UIT 186395 Informatikk                     Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186427 Biomedisin                     Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse       Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186475 Kunstvitenskap                   Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186478 Arkeologi                      Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186479 Filosofi                      Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186481 Historie                      Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186482 Religionsvitenskap                 Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186483 Russlandsstudier                  Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186615 Allmenn litteraturvitenskap             Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186644 Luftfartsfag                    o.i.                            o.i.       o.i.                       o.i.
UIT 186665 Lærerutdanning 1.-7. trinn, integrert master, saml Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186692 Drama og teater                   Alle                            Alle       38.2 3                      Alle
UIT 186700 Ergoterapeututdanning                40.8 10      Alle   Alle             41.7 3  o.i.   41.6 35     Alle   Alle          41.7 16 o.i.
UIT 186701 Radiografutdanning                 37.0 4       Alle   Alle             Alle   o.i.   41.3 33     Alle   Alle          41.3 11 o.i.
UIT 186702 Bioingeniørutdanning                Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186703 Fysioterapeututdanning               63.5 193      55.3 53  47.2 25            49.3 106 o.i.   63.5 509    55.4 87 49.3 46         53.8 287 o.i.
UIT 186709 Fiskehelse                     Alle                            Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle
UIT 186724 Rettsvitenskap                   55.3 413      43.3 36  42.0 20            49.6 218 o.i.   55.3 1048    43.3 53 42.5 31         49.8 586 o.i.
UIT 186740 Medisin                       65.5 684      61.3 98  52.7 47  62.4 27  56.3 11  56.7 373 o.i.   65.5 1200    61.3 113 52.7 50 62.4 27 56.3 10 56.7 654 o.i.
UIT 186742 Odontologi                     63.0 217      59.7 48  50.8 20            53.9 116 o.i.   63.0 348    59.7 57 50.8 23         53.9 189 o.i.
UIT 186743 Tannpleierutdanning                 47.0 23      36.6 1  Alle             43.4 5  o.i.   51.6 60     39.0 7  Alle          43.4 14 o.i.
UIT 186749 Farmasiutdanning                  Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186752 Psykologi, årsstudium                41.2 65                          39.9 45      44.2 394                     42.5 272
UIT 186769 Energi, klima og miljø               Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186770 Dataanalyse og sensorteknologi           Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186785 Informatikk, master                 Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186813 Industriell matematikk               Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186814 Romfysikk                      Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle      Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186843 Lektorutdanning i realfag              Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186844 Lektorutdanning i språk og samfunnsfag       Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186846 Dokumentasjonsvitenskap               Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186852 Pedagogikk                     Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186857 Fysikk                       Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186859 Geologi                       Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186860 Kjemi                        Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186862 Matematikk og statistikk              Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186867 Ledelse, innovasjon og marked            44.6 71                          40.5 32      47.1 196                     42.0 107
UIT 186876 Psykologi                      48.2 111                          42.6 51      49.7 340                     43.8 187
UIT 186877 Samfunnssikkerhet og miljø             Alle                            Alle       43.3 37                     Alle
UIT 186878 Politikk, økonomi og filosofi            Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186879 Sosialantropologi                  Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186880 Sosiologi                      Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186881 Statsvitenskap                   Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186891 Språk og litteratur                 Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186892 Språk og økonomi                  Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186898 Samfunnsøkonomi                   28.7 1                           32.3 1      43.5 64                     40.2 37
UIT 186910 Religionsvitenskap, årsstudium           Alle                            Alle       Alle                       Alle


Fredag 27. juli 2012 kl 19:40, www.samordnaopptak.no