Poenggrenser hovedopptak juli 2012

I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2012 
og tilsvarende opptak i 2011. 

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass. 
Hvis flere søkere har lik poengsum det på alder, de eldste går foran. 

Poenggrensene kan gå litt ned i senere opptak. 

En kvote kan sees på som en kø. De som er kvalifisert til en kvote står 
i kø i rekkefølge etter hvor mange poeng de har. Før en opptakskjøring 
bestiller lærestedene et visst antall tilbud fra hver kvote på hvert 
studium, og Samordna opptak sender ut tilbud om plass til så mange som 
lærestedene bestiller fra køen. 

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Fordi en søker 
kan stå på venteliste i flere kvoter, og av og til på flere studier, så 
kan man IKKE legge sammen de grå tallene på et studium eller lærested 
for å se hvor mange personer som står på venteliste til et studium eller 
lærested. 

Man kan ikke nødvendigvis sammenligne poenggrenser mellom to studier 
siden de kan ha forskjellig regelverk for poengutregning. Noen studier 
har f.eks. opptaksprøve der prøvepoengene legges til. 

Noen studier som fantes i fjor finnes ikke lenger i år og omvendt, eller 
studier kan være slått sammen eller splittet opp. Derfor mangler det 
tilsynelatende informasjon på et av årene på noen studier her.

Kode  Forklaring
------ ---------------------------------------------------------------
ALLE  Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
TRU  Studiet er trukket fra årets opptak
Åpent Åpent studium
o.i.  Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk
    tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen
    ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte
    ingen tilbud fra SO her.
ORD  Ordinær kvote
ORDF  Ordinær førstegangsvitnemålskvote
FOR  Forkurskvote
INTK  Internasjonal kvote
IVMINO Ikke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUK Jentekvote
MILK  Kvote for forsvaret
NIFK  Kvote for Norges idrettsforbund
NN   Nordnorsk kvote
NNF  Nordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTF  Kvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFF  Førstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
PRA  Praksiskvote
SAMISK Samisk kvote
TKURK Kvote for søkere med tilpasningskurs

Ansgar Teologiske Høgskole     2012        2011
(ATH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
255480 Bibelvitenskap       Alle   Alle
255418 Interkult forst. års    Alle   Alle   Alle   Alle
255869 Interkult forståelse              Alle   Alle
255196 Kr.dom, RLE         Alle   Alle
255482 Kr.dom, rel og livs               Alle   Alle
255196 Kr.dom, rel. og livs              Alle   Alle
255869 Kultur og samfunn      Alle   Alle
255437 Musikk                     Alle   Alle
255777 Musikk, årsstudium     Alle   Alle   Alle   Alle
255437 Musikkteknologi       Alle   Alle
255936 Praktisk teologi      Alle   Alle   Alle   Alle
255876 Psykologi          47.3 70  40.8 36  Alle   Alle
255752 Psykologi, års.       42.9 88  40.6 54  Alle   Alle
255480 Teologi                     Alle   AlleArkitektur- og designhøgskolen   2012        2011
i Oslo (AHO)            ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
189030 Arkitekt          124.9 35 Alle   123.4 68 108.4 4
189343 Industridesign       114.6 4  Alle   117.2 24 AlleBetanien diakonale høgskole    2012        2011
(BDH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
250050 Sykepleierutdanning     46.3 329 41.3 149 45.5 304 39.6 114Det teologiske Menighetsfakultet  2012        2011
(MF)                ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
190936 Bachelor i teologi               Alle   Alle
190418 Interkult. komm.      Alle   Alle   Alle   Alle
190196 Kristendom/RLE       Alle   Alle   Alle   Alle
190934 LAP-program                   Alle   Alle
190934 Lektorprog RLE/samf.    Alle   Alle
190482 RKS             Alle   Alle   Alle   Alle
190242 Samfunnsfag         Alle   Alle   Alle   Alle
190480 Teologi           Alle   Alle   Alle   Alle
190936 Teologi, bachelor      Alle   Alle
190927 Ungd. kultur, tro      Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmet Høgskole Oslo    2012        2011
(DHS)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
251700 Ergoterapi, Rogaland    34.7 7  Alle   32.6 5  Alle
251080 Sosialt arbeid, Oslo    48.4 330 37.9 56  49.1 371 40.3 113
251081 Sosionom, deltid      43.0 38  Alle   42.4 24  o.i.
251050 Sykepleier, Oslo      47.9 499 42.6 147 48.3 455 42.1 143
251061 Vernepl deltid Rogal    46.1 64  Alle
251060 Vernepl., Rogaland     38.5 47  Alle   41.8 71  31.4 9Dronning Mauds Minne Høgskolen   2012        2011
(DMMH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
253131 Førskolelærer, est.     Alle   Alle   39.1 12  30.0 4
253130 Førskolelærer, hov.     34.5 31  30.4 17  36.3 53  31.6 27
253529 Førskolelærer, inter    Alle   Alle   Alle   Alle
253132 Førskolelærer, natur    42.2 37  36.1 14  44.0 39  34.5 15
253133 Førskolelærer,del      40.0 18  Alle   46.2 36  AlleFjellhaug Internasjonale Høgskole 2012        2011
(FiH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
258626 KRL                       Alle   Alle
258196 Krdom, årsstudium      Alle   Alle
258777 Musikk                     Alle   Alle
258777 Musikk, årsstudium     Alle   Alle
258480 Teologi og misjon      Alle   Alle   Alle   AlleHaraldsplass diakonale høgskole  2012        2011
(HDH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
252050 Sykepleierutdanning     47.1 404 43.0 199 46.1 338 41.8 144Høgskolen i Bergen (HiB)      2012             2011
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
203702 Bioingeniør         50.2 60  43.6 21       48.6 48  44.7 24
203618 Drama            44.0 16  33.6 3       48.3 31  41.8 17
203700 Ergoterapeut        45.8 188 42.1 88       46.9 222 43.0 113
203203 Folkehelsearbeid      52.4 228 45.5 112      50.7 226 45.7 112
203703 Fysioterapeut        56.0 1081 49.6 635      56.0 1131 50.3 684
203133 Førsk.lærer friluft     44.8 54  35.2 8       44.7 42  34.8 9
203130 Førskolelærer        35.7 57  Alle        35.5 42  30.4 16
203132 Førskolelærer kunstf    36.6 12  Alle        29.8 2  Alle
203551 Glær 1-7 m/engelsk     37.3 2  38.7 2       Alle   Alle
203547 Glær 1-7 m/kroppsøv.    43.8 28  40.0 19       45.0 60  42.2 48
203599 Glær 1-7 m/mat/helse    42.3 6  37.8 5       43.3 18  44.3 14
203557 Glær 1-7 m/naturfag     Alle   Alle        Alle   Alle
203550 Glær 1-7 m/samf.fag     39.4 7  37.8 4       41.8 26  40.8 21
203559 Glær 1-7 med RLE      Alle   Alle        Alle   Alle
203655 Gr.lær 5.-10. m/mat     47.5 60  43.6 44       49.1 64  44.3 44
203548 Grlær 1.-7. m/musikk    Alle   Alle        Alle   Alle
203660 Grlær 5-10 m/musikk     Alle   Alle        37.7 1  41.2 1
203658 Grlær 5-10 m/norsk     37.0 3  37.7 3       43.3 24  40.8 19
203659 Grlær 5-10 mat/helse    42.0 11  40.8 10       47.3 19  43.5 15
203657 Grlær 5-10 samfunnsf    48.1 81  44.6 61       49.5 112 46.2 83
203440 Idrett, faglærer      49.6 247 44.3 127      51.4 273 44.7 147
203395 Informasjonstekn.      39.7 27  37.6 10       39.7 7  Alle
203045 Ing. produksjonstekn    48.0 31  Alle   Alle   Alle   Alle   o.i.
203096 Ing. undervannstekn.    55.6 170 46.8 53  52.0 18  52.2 75  44.8 26  40.0 4
203017 Ing., automatisering    53.7 52  Alle   48.0 9  48.0 31  Alle   50.0 3
203003 Ing., bygg         49.5 72  35.8 3  Alle   47.5 50  Alle   Alle
203004 Ing., data         39.8 9  Alle   Alle   43.4 10  Alle   Alle
203024 Ing., elektronikk      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203006 Ing., elkraftteknikk    44.8 17  Alle   46.0 3  38.9 3  Alle   52.0 1
203822 Ing., energitekn.      50.9 44  42.3 13  Alle   52.8 54  45.6 23  Alle
203009 Ing., kjemi         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203028 Ing., kommunikasjon     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203011 Ing., marinteknikk     53.2 94  43.5 29  32.0 1  47.1 46  43.8 16  Alle
203012 Ing., maskinteknikk     50.3 71  43.0 18  Alle   48.8 37  39.8 5  Alle
203753 Landmål. og eiendom     49.6 178 41.4 58       45.2 75  36.0 14
203667 Musikk           49.1 48  45.4 26       54.8 83  47.2 36
203701 Radiograf          43.9 153 38.2 64       43.2 131 37.5 44
203080 Sosialt arbeid       53.6 517 45.1 219      52.0 547 45.8 258
203050 Sykepleier         47.9 821 43.1 409      47.4 768 43.2 376
203466 Tegnspråk og tolking    41.2 21  Alle        46.1 41  32.5 3
203060 Vernepleier         48.5 273 38.4 73       48.2 292 38.8 75
203369 Økonomi og adm.       50.7 1011 46.1 618      50.2 967 46.6 657Høgskolen i Buskerud (HiBu)    2012             2011
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
205370 Dynamisk webdesign H    Alle   Alle        Alle   Alle
205623 Engelsk           TRU    TRU         Alle   Alle
205952 Event/Sport         49.9 99  40.2 34
205663 Event/Sport-deltid     55.2 32  37.5 2
205547 Grlær 1-7, Drammen     Alle   Alle        Alle   Alle
205655 Grlær 5-10 realf. Dr    Alle   Alle        Alle   Alle
205657 Grlær 5-10 samf. fag    Alle   Alle        Alle   Alle
205651 Grlær 5-10, språk      Alle   Alle        Alle   Alle
205620 IT, 1-årig H        Alle   Alle        Alle   Alle
205395 IT, heltid, 3-årig H    Alle   Alle        Alle   Alle
205012 Ing. maskin, 3-årig    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
205004 Ing. data, 3-årig      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
205005 Ing. elektro, 3-årig    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
205526 Juss, Hønefoss       51.5 220 45.5 129      52.0 291 46.4 176
205246 Juss, år, Hønef.      46.4 104 42.5 65       48.2 129 44.2 87
205867 Juss/ledelse, Hønef.    45.1 130 41.3 70       46.0 179 42.9 113
205155 Lysdesign, Drammen     Alle   Alle        Alle   Alle
205359 Markedsføring, H.      42.6 72  42.1 42
205672 Norsk, Hønefoss       TRU    TRU         Alle   Alle
205894 Optometri          Alle   Alle        Alle   Alle
205701 Radiograf, Drammen     43.2 93  32.4 11       42.0 78  32.2 10
205317 Reiselivsledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
205291 Siv. øk. (K.)        Alle   Alle        Alle   Alle
205345 Siv.øk. (H.)        38.4 9  36.7 6       Alle   Alle
205881 Statsvit. Drammen      43.5 58  38.0 21       46.1 112 40.4 42
205050 Sykepleier, Drammen     40.2 281 31.0 44       40.4 254 31.1 35
205251 Vis. kom. Drammen      48.0 132 43.1 65       48.4 184 44.8 119
205404 Øk. adm., Kongsberg                    36.9 20  29.1 2
205404 Øk. led., Kongsberg     Alle   Alle
205414 Øk.adm, Hønefoss                     Alle   Alle
205414 Øk.led., Hønefoss      Alle   Alle
205160 Øk/adm. 1-årig K.      42.1 12  Alle        Alle   Alle
205162 Øk/adm. 1-årig, H.     Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Finnmark (HiF)     2012             2011
                  ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
206662 Arktisk naturfag      TRU    TRU         TRU    TRU
206388 Arktiske naturres      TRU    TRU
206070 Barnevern          Alle   Alle        Alle   Alle
206071 Barnevern, samlinger    38.0 14  Alle
206164 Bedriftsøkonomi       Alle   Alle        Alle   Alle
206170 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
206605 Friluftsliv         Alle   Alle        Alle   Alle
206440 Friluftsliv/idrett     Alle   Alle        Alle   Alle
206130 Førskolelærer        Alle   Alle        Alle   Alle
206548 Grunnskolel 1.-7.      Alle   Alle        TRU    TRU
206655 Grunnskolelærer 5-10                   Alle   Alle
206255 Hotell og vertskapsl    Alle   Alle
206649 Idrett           Alle   Alle        Alle   Alle
206185 Idrett, Tromsø       46.3 48  41.7 29
206185 Idrett, års, Tromsø                    43.2 36  41.8 24
206446 Mat/helse, samlinger    Alle   Alle
206663 Med.prod. års        Alle   Alle        Alle   Alle
206838 Medieproduksjon       Alle   Alle        Alle   Alle
206754 Reiseliv          Alle   Alle
206319 Reiseliv                         Alle   Alle
206319 Reiseliv/opplevelse     Alle   Alle
206712 Russisk del 1                       TRU    TRU
206242 Samfunnsfag         Alle   Alle        Alle   Alle
206081 Sosialt arb saml      45.0 48  Alle        43.8 53  Alle
206080 Sosialt arbeid       Alle   Alle        Alle   Alle
206050 Sykepleie, Hammerf.     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
206162 Øk. adm. ledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
206369 Økonomi og adm.       Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Gjøvik (HiG)      2012             2011
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
207620 BIM             Alle   Alle
207374 Drift av nettverk      Alle   Alle        Alle   Alle
207835 Fornybar energi       Alle   Alle
207102 GIS, års, fleksibel                    Alle   Alle
207102 GIS, års, nettbasert    Alle   Alle
207396 GIS, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
207406 Geomatikk          Alle   Alle        Alle   Alle
207429 Informa.sikkerhet      Alle   Alle        Alle   Alle
207003 Ing., bygg         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207012 Ing., maskin        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207067 Ing.bygg.fleksibel     Alle   Alle   Alle
207068 Ing.elektro.fleks      Alle   Alle   Alle
207069 Ing.maskin.fleksibel    Alle   Alle   Alle
207004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207248 Landmåling, års       Alle   Alle        Alle   Alle
207099 Landmåling,års,fleks                   Alle   Alle
207099 Landmåling,års,nett     Alle   Alle
207188 Med./ inf.tek., års.    Alle   Alle        Alle   Alle
207136 Med.man                          Alle   Alle
207149 Mediedesign         47.1 60  44.3 45       46.7 82  44.7 61
207838 Medieled. innovasjon    Alle   Alle
207136 Medieledelse        Alle   Alle
207838 Mediemanagement                      Alle   Alle
207604 Medieproduksj, års.     Alle   Alle        Alle   Alle
207264 Medieproduksjon       Alle   Alle        Alle   Alle
207046 Medieteknologi                      Alle   Alle
207395 Programvareutvikling    Alle   Alle        Alle   Alle
207701 Radiograf          41.9 69  34.8 14       40.1 33  30.0 6
207673 Spill.prog.         40.3 11  39.0 7       Alle   Alle
207052 Sykepleie, Gudbr.dal    44.7 13  o.i.        43.0 8  o.i.
207053 Sykepleie, Valdres     33.6 2  Alle        34.5 3  o.i.
207050 Sykepleier         38.3 114 29.2 11       37.1 91  30.7 16
207054 Sykepleier, Hadeland    39.7 16  o.i.        42.0 11  o.i.
207051 Sykepleier, deltid     49.5 48  Alle        37.0 26  Alle
207098 Tek.des.års.fleks      Alle   Alle        Alle   Alle
207824 Tek.design og led.     Alle   Alle        Alle   Alle
207602 Tek.design, års       Alle   Alle        Alle   Alle
207046 Webutvikling        Alle   Alle
207369 Øk. og ledelse       Alle   Alle        Alle   Alle
207160 Øk. og ledelse, års.    Alle   Alle        Alle   Alle
207404 Øk. og ledelse,fleks    Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Harstad (HiH)     2012        2011
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
208071 Barnevernsped deltid              o.i.   Alle
208070 Barnevernspedagog      38.0 17  Alle   35.2 4  Alle
208350 Handel,service,logi.    Alle   Alle   Alle   Alle
208318 Regnskap og revisjon    Alle   Alle   Alle   Alle
208050 Sykepleier         36.8 21  Alle   38.2 24  31.1 3
208051 Sykepleier, deltid     Alle   Alle   Alle   Alle
208061 Vernepleie         Alle   Alle
208060 Vernepleier         Alle   Alle   Alle   Alle
208164 Økon. og ledelse år     Alle   Alle   Alle   Alle
208035 Økonomi og ledelse     Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Hedmark (HiHm)     2012        2011
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
209162 Adm. og ledelse                 Alle   Alle
209320 Agronomi          Alle   Alle   Alle   Alle
209362 Agronomi, år        Alle   Alle
209451 Animasjon          46.2 61  39.9 28  43.9 80  43.0 53
209167 Bed.øk, nett & saml     Alle   Alle
209167 Bed.øk, saml. & nett              Alle   Alle
209164 Bed.øk., Rena        Alle   Alle   Alle   Alle
209669 Bioenergi, Evenstad               Alle   Alle
209299 Bioteknologi                  TRU    TRU
209794 Dig.komm., år        Alle   Alle
209514 Digital medieprod.     Alle   Alle   Alle   Alle
209623 Engelsk, Hamar       Alle   Alle   Alle   Alle
209157 Faglærer musikk       Alle   Alle   Alle   Alle
209538 Faglærer, tospråklig              Alle   Alle
209140 Faglærer,kroppsøv.     35.9 7  30.5 2  Alle   Alle
209486 Folkehelse         38.3 9  Alle   39.5 15  35.9 10
209605 Friluftsliv, Elverum    Alle   Alle   Alle   Alle
209132 Førskole, samlinger     42.5 47  Alle   38.3 28  Alle
209130 Førskolelærer        Alle   Alle   Alle   Alle
209548 Gr.lær. 1-7, saml.     Alle   Alle   Alle   Alle
209547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle   Alle   Alle
209651 Grunnskolelærer 5-10    Alle   Alle   Alle   Alle
209185 Idrett årsstudium      Alle   Alle   Alle   Alle
209650 Idrett, Kongsv.                 Alle   Alle
209440 Idrett, bachelor      35.6 26  34.2 14  Alle   Alle
209393 Innovasjon, år       Alle   Alle   TRU    TRU
209172 Jakt og fiske (år)               o.i.   36.4 5
209239 Krisehåndtering,delt    45.1 44  Alle   41.2 14  Alle
209311 Landbruksteknikk      Alle   Alle   Alle   Alle
209668 Landbruksteknikk,år     Alle   Alle   Alle   Alle
209867 Ledelse og org.utv.     Alle   Alle
209359 Markedsføring        Alle   Alle
209446 Mat/ernær./helse,år     44.2 24  33.8 7  50.0 45  36.2 15
209663 Mediefag          Alle   Alle   Alle   Alle
209476 Music Management      Alle   Alle   Alle   Alle
209667 Musikk, år         Alle   Alle   Alle   Alle
209714 Musikkproduksjon      37.2 13  33.3 6  Alle   Alle
209423 Natur- og økoturisme              TRU    TRU
209423 Naturveiledning (BA)    Alle   Alle
209951 Naturveiledning, år     Alle   Alle
209672 Norsk, år          Alle   Alle   Alle   Alle
209664 Org. & ledelse, delt    Alle   Alle
209162 Org. og ledelse,helt    Alle   Alle
209867 Org.- og ledelsesfag              Alle   Alle
209318 Regnsk & revisj.      Alle   Alle
209516 Regnskapsførerfag                Alle   Alle
209318 Revisjon                    Alle   Alle
209470 Service Management               Alle   Alle
209470 Servicel. & m.føring    Alle   Alle
209253 Servicestudiet, delt    Alle   Alle
209322 Skogbruk          Alle   Alle   Alle   Alle
209250 Skogbruk, år        Alle   Alle   Alle   Alle
209676 Sos.ped, Elverum      Alle   Alle   Alle   Alle
209053 Sykepl. Kongsvinger     39.3 74  Alle   32.4 15  Alle
209050 Sykepleier         39.2 134 28.3 6  34.5 38  Alle
209743 Tannpleie          42.0 33  Alle   41.4 32  34.3 10
209223 Utmarksforv., år                Alle   Alle
209323 Utmarksforvaltning     Alle   Alle   Alle   Alle
209223 Vilt & fiskeforvaltn    Alle   Alle
209472 Virtuell kunst       43.1 25  38.5 15  41.6 49  40.0 28
209839 Visuell simulering     35.6 24  32.1 12  37.3 31  37.5 21
209369 Øk/adm, bachelor      Alle   Alle   Alle   Alle
209409 Økol. landbr, deltid    Alle   Alle
209409 Økol. landbr,saml. D              Alle   AlleHøgskolen i Lillehammer (HiL)   2012             2011
                  ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
210070 Barnevern          40.8 220 35.4 80       41.3 234 35.8 92
210392 Dokumentarfilm-FOTO     o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
210089 Dokumentarfilm-Lyd     o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
210847 Dokumentarfilm-REGI     o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
210149 Film- og fjernsynsv.    Alle   Alle        Alle   Alle
210262 Film/Fjernsyn års      Alle   Alle        Alle   Alle
210264 Flerkameraproduksjon    o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
210440 Idrett           40.6 113 39.6 76       42.4 119 41.3 84
210185 Idrett, års         38.7 64  39.1 45       40.3 70  38.3 44
210288 Internasj/hist, år     Alle   Alle        Alle   Alle
210872 Internasjonale       Alle   Alle        Alle   Alle
210526 Juss            47.0 386 44.2 245      47.8 425 44.6 289
210654 Kulturprosjektl. års    Alle   Alle        Alle   Alle
210308 Kulturprosjektledels    o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
210319 Markedsføring og led    Alle   Alle        Alle   Alle
210867 Org. og ledelse       40.1 42  34.2 14       42.8 106 38.7 49
210852 Pedagogikk         Alle   Alle        Alle   Alle
210676 Pedagogikk, deltid     Alle   Alle        Alle   Alle
210220 Pedagogikk, års       Alle   Alle        Alle   Alle
210534 Prod.-og proled.      o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
210876 Psykologi          46.0 296 40.7 151      46.6 232 38.2 102
210752 Psykologi, års       44.6 230 42.5 146      45.0 167 41.9 102
210754 Reiseliv, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
210317 Reiselivsledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
210080 Sosialt arbeid       43.4 211 35.9 66       44.2 247 36.5 92
210240 Sosiologi, års                      Alle   Alle
210060 Vernepleie         40.0 95  30.0 13       42.1 103 31.2 12
210061 Vernepleier         39.3 46  Alle
210164 Økonomi og adm, års     52.2 62  43.1 25       52.9 78  44.5 26
210035 Økonomi og adm.       43.7 166 41.5 105      43.6 146 40.1 82Høgskolen i Molde (HiM)      2012        2011
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
211164 Bedriftsøkonomi       35.3 6  Alle   Alle   Alle
211370 IT og logistikk       35.5 10  Alle   Alle   Alle
211185 Idrett           39.0 36  36.9 18  39.6 43  39.5 36
211189 Informasjonsbeh.      Alle   Alle   Alle   Alle
211432 Intern. logistikk      37.1 10  Alle   Alle   Alle
211246 Jus             41.1 51  37.8 33  39.1 51  36.9 34
211841 Jus og administrasj     32.0 2  Alle   Alle   Alle
211292 Logistikk og SCM.      41.7 25  Alle   Alle   Alle
211866 Petroleumslogist      45.5 113 40.7 62  44.9 71  36.8 25
211627 Petroleumslogistikk               Alle   Alle
211318 Revisjon          Alle   Alle   Alle   Alle
211404 Siviløkonom, 1. avd.              o.i.   38.3 21
211488 Sport Management      39.2 53  36.8 28  39.4 59  37.7 38
211238 Statsvitenskap       Alle   Alle   Alle   Alle
211050 Sykepleier         Alle   Alle   30.3 6  26.8 1
211056 Sykepleier, Kr. Sund    Alle   Alle   Alle   Alle
211060 Vernepleierutd.       39.7 29  30.8 3  42.4 30  Alle
211369 Økonomi og adm.       40.8 59  36.0 31  Alle   AlleHøgskolen i Narvik (HiN)      2012             2011
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
212003 Bygg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212075 Bygg, nettbasert                     Alle   Alle   Alle
212075 Bygg, nettstøttet      Alle   Alle   Alle
212078 Data, nettbasert                     Alle   Alle   Alle
212078 Data, nettstøttet      Alle   Alle   Alle
212804 Data/IT           Alle   Alle        Alle   Alle
212004 Datateknikk         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212005 Elektro           Alle   Alle   Alle
212079 Elektro 1.år, nett                    Alle   Alle   Alle
212079 Elektro, nettstøttet    Alle   Alle   Alle
212005 Elektronikk                        Alle   Alle   Alle
212761 Elektroteknikk       Alle   Alle        Alle   Alle
212006 Elkraftteknikk                      Alle   Alle   Alle
212072 Fornybar energi       Alle   Alle   Alle
212076 Ind.tekn.,nettbasert                   Alle   Alle   Alle
212811 Industr. teknologi     Alle   Alle        Alle   Alle
212034 Industriteknikk                      Alle   Alle   Alle
212040 Ingeniør, Alta       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212805 Ingeniørdesign       Alle   Alle        Alle   Alle
212806 Integr. bygningstekn    Alle   Alle        Alle   Alle
212872 Internasj. beredskap    51.9 55  Alle        52.8 58  35.8 12
212069 Maskin           Alle   Alle   Alle
212012 Maskin, nettstøttet     Alle   Alle   Alle
212077 Prosesstekn.,nett      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212018 Prosessteknologi      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212027 Satelitt                         Alle   Alle   Alle
212814 Satelitteknologi      Alle   Alle        Alle   Alle
212050 Sykepleier         33.2 9  Alle        33.9 5  Alle
212410 Økonomi           Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Nesna (HiNe)      2012        2011
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
213602 Design/dig.medier                TRU    TRU
213604 Digital medprod års     TRU    TRU
213796 Drama og teater, års              TRU    TRU
213170 Engelsk           Alle   Alle
213623 Engelsk 1-7                   Alle   Alle
213170 Engelsk, 5-10                  Alle   Alle
213130 Førskolelærer                  TRU    TRU
213131 Førskolelærer,deltid    Alle   Alle   Alle   Alle
213547 GLU 1-7           Alle   Alle   Alle   Alle
213651 GLU 5-10          Alle   Alle   Alle   Alle
213655 GLU 5-10, Narvik                TRU    TRU
213440 Idrett           Alle   Alle
213650 Idrett Bali/Nesna      Alle   Alle
213649 Idrett Sydney/Nesna     Alle   Alle
213185 Idrett års Nesna      Alle   Alle
213453 Infosys bac         Alle   Alle
213189 Infosys års         Alle   Alle
213620 Infotek, års, Mo i R              TRU    TRU
213667 Kremus, års         Alle   Alle
213777 Kremus, års, 1-7                Alle   Alle
213667 Kremus, års, 5-10                Alle   Alle
213505 Kunst & håndverk      Alle   Alle
213505 Kunst & håndverk 1-7              Alle   Alle
213642 Kunst/håndverk 5-10               Alle   Alle
213666 Naturfag          Alle   Alle
213666 Naturfag, 5-10                 TRU    TRU
213680 Samfunnsfag         Alle   Alle
213680 Samfunnsfag, 5-10                TRU    TRU
213796 Scene og sal, års      Alle   Alle
213051 Sykepleierutdanning     Alle   AlleHøgskolen i Nord-Trøndelag     2012        2011
(HiNT)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
214164 Bedriftsøkonomi       Alle   Alle
214623 Engelsk           Alle   Alle   Alle   Alle
214639 Fag.lær.musikk       o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
214605 Friluftsliv         Alle   Alle   Alle   Alle
214130 Førskolelærer        Alle   Alle   Alle   Alle
214396 Geografi          Alle   Alle   Alle   Alle
214651 Gr.sk.lærer 5-10 Lev    Alle   Alle   Alle   Alle
214547 Grunnsk.lærer 1-7 Le    Alle   Alle   Alle   Alle
214548 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle
214468 Grønn nær.utv. Ste     TRU    TRU    Alle   Alle
214666 Grønn næringsutv.      TRU    TRU
214321 Husdyrfag          Alle   Alle   Alle   Alle
214421 Husdyrvelferd, års     Alle   Alle   Alle   Alle
214185 Idrett           42.8 63  44.1 46  41.8 48  42.6 37
214419 Komm.øk.          Alle   Alle   Alle   Alle
214440 Kr.øv/Idr. Fagl. Lev    43.3 46  41.0 28  45.0 54  39.5 32
214649 Kroppsøving         Alle   Alle   Alle   Alle
214642 Kunst og håndv, Lev     Alle   Alle   Alle   Alle
214430 Multimedieteknologi     Alle   Alle   Alle   Alle
214667 Musikk, Levanger      Alle   Alle   Alle   Alle
214388 Naturforv., Ste       Alle   Alle   Alle   Alle
214516 Regnskap          Alle   Alle   Alle   Alle
214749 Reseptar          Alle   Alle   Alle   Alle
214318 Revisjon, Ste        Alle   Alle   Alle   Alle
214680 Samfunnsfag         Alle   Alle   Alle   Alle
214240 Sosiologi          Alle   Alle   Alle   Alle
214673 Spill- og opplev.tek    32.4 5  30.5 2  Alle   Alle
214050 Sykepleier, Levanger    42.3 212 38.4 109 40.9 148 37.9 73
214058 Sykepleier, Namsos     36.4 34  28.8 2  Alle   Alle
214696 Trafikklærerutd.      41.9 88       42.1 95
214323 Utmarksforvaltning     Alle   Alle   Alle   Alle
214060 Vernepleier         38.0 16  Alle   Alle   Alle
214369 Økonomi og adm.       Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo og Akershus    2012                       2011
(HiOA)               ORD    ORDF   FOR    IVMINO  PRA    ORD    ORDF   FOR  IVMINO  PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ --------- --------                       
215138 Adm. og ledelse       50.5 1000 44.2 487                50.8 1094 43.9 569
215449 Anv. datateknologi     48.6 240 36.4 43                 45.7 167 37.6 45
215601 Arkiv/dokbeh, årsst     52.4 73  Alle
215846 Arkiv/dokumentbeh                               o.i.   o.i.
215085 Arkiv/dokumentbeh.     43.6 47  Alle                  49.6 52  Alle
215071 Barnevern, deltid      41.1 43                      41.6 40
215070 Barnevernspedagog      49.5 1064 43.0 381                49.7 1075 43.1 451
215603 Bibliotek og info.     48.0 35  Alle                  46.4 39  Alle
215336 Bibliotek- og info.     42.0 52  Alle                  41.4 38  Alle
215702 Bioingeniør         40.5 15  Alle                  45.0 40  37.0 5
215602 Design/kommunikasjon    55.7 201 32.4 3                 55.2 232 38.7 26
215439 Drama og teater       52.3 91  43.9 24                 51.5 107 47.1 48
215618 Drama og teater, års    56.7 106 48.5 31                 52.0 165 50.4 81
215700 Ergoterapeut        44.0 177 34.8 34                 44.7 246 38.8 106
215150 Fagl. kunst/håndv.     44.0 50  Alle                  49.5 117 34.2 11
215848 Fotojournalistikk      Alle   Alle                  72.2 6  Alle
215706 Fysio/mensendieck      54.2 603 47.0 291                54.4 587 47.3 315
215703 Fysioterapeut        55.9 1279 48.3 633                56.3 1564 49.8 884
215130 Førskolelærer        42.8 372 26.5 2                 42.2 299 32.2 56
215131 Førskolelærer, delt.    Alle                       37.3 15
215655 Grlær 5-10 engelsk     48.8 80  40.8 34                 48.0 95  42.4 48
215657 Grlær 5-10 matem      48.4 74  42.8 35                 49.6 101 42.9 55
215651 Grlær 5-10 norsk      46.8 54  40.0 32                 47.6 79  41.0 44
215547 Grunnskolelærer 1-7     40.6 24  36.5 14                 44.2 92  38.5 50
215896 Husøk. og service.     Alle   Alle
202896 Husøk. og service.                              Alle   Alle
215447 Idr/friluftsl/helse     48.0 428 42.1 189                48.0 460 42.4 238
215395 Informasjonstekn.      30.7 1  Alle                  45.3 22  Alle
215822 Ing., energi/miljø     Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215009 Ingeniør, biot/kjemi    Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215003 Ingeniør, bygg       45.8 54  Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215005 Ingeniør, el/infotek    Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215012 Ingeniør, maskin      43.2 27  Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215454 Journalistikk        58.5 758 52.0 355      51.3 5  Alle   59.2 888 52.5 489    50.2 11  46.3 3
215897 Kostøkonomi, ledelse    Alle   Alle
202897 Kostøkonomi, ledelse                             Alle   Alle
215185 Kroppsøving/idrett     53.7 266 45.5 126                57.0 420 45.5 214
215200 Kunst og design       54.6 187 44.0 52                 54.3 261 45.9 89
215642 Kunst og design, års    54.4 152 48.1 42                 55.8 313 51.0 128
215505 Kunst/tekstil, års     52.2 105 42.4 26                 51.0 183 46.2 75
215876 Læringspsykologi      49.5 225 41.1 68
202876 Læringspsykologi                               o.i.   39.3 49
215604 Medier kommunikasjon    58.2 459 46.0 161
215850 Medier/kommunikasjon    53.9 504 46.4 214                53.0 554 47.2 285
215744 Ortopediingeniør                               o.i.   44.4 3
215219 Politikk/forvaltning    51.3 133 40.0 20                 52.5 200 41.2 61
202405 Produktdesign                                 o.i.   o.i.
215405 Produktdesign        o.i.   o.i.
215701 Radiograf          45.2 244 36.1 24                 45.3 284 37.9 83
215749 Reseptar          41.6 18  Alle                  42.4 21  Alle
215408 Samfunnsernæring      52.6 189 44.6 65
202408 Samfunnsernæring                               o.i.   45.4 60
215080 Sosialt arbeid       49.6 942 42.1 272                49.4 1103 41.7 399
215054 Sykepleie, Kjeller     41.3 327 32.8 49
215050 Sykepleier         41.9 635 33.4 93                 42.4 893 36.7 319
202050 Sykepleier                                  o.i.   35.8 105
215051 Sykepleier, deltid     40.1 207 Alle                  40.7 202 Alle
215705 Tanntekniker        39.5 17  Alle                  38.4 9  Alle
215466 Tegnspråk og tolking    49.3 54  35.0 5                 50.9 67  39.1 12
215221 Tegnspråk, års       53.2 108 Alle                  55.4 132 42.8 25
202696 Trafikklærer                                 TRU    TRU
215696 Trafikklærer        52.0 161
215691 Utviklingsstudier      48.8 118 37.8 19                 50.3 234 42.4 85
215484 Utviklingstudier      48.8 146 39.6 40                 49.7 216 42.8 86
215900 Velferdsfag         41.3 95  Alle                  46.3 177 31.9 14
215063 Vernepl-del-Bærum      43.4 138 Alle
202063 Vernepl-del-Bærum                               o.i.   Alle
202061 Vernepl. deltid                                o.i.   Alle
215061 Vernepl. deltid       41.6 149 Alle
202060 Vernepleier                                  o.i.   35.4 63
215060 Vernepleier         47.6 322 35.8 46
202106 Y.fagl.hels/sos delt                             Alle
215106 Y.fagl.hels/sos delt    Alle
202124 Yfl restaurant/mat                              Alle
215124 Yfl restaurant/mat     Alle
202105 Yrkesfag service/sam                             Alle
215105 Yrkesfag service/sam    Alle
215109 Yrkesfagl i bygg.anl    Alle
202109 Yrkesfagl i bygg.anl                             Alle
202108 Yrkesfagl i des.hand                             Alle
215108 Yrkesfagl i des.hand    Alle
215126 Yrkesfagl i des.hånd    Alle
202126 Yrkesfagl i des.hånd                             Alle
202127 Yrkesfagl i elektro                              Alle
215127 Yrkesfagl i elektro     Alle
202123 Yrkesfagl. helse/sos                             Alle
215123 Yrkesfagl. helse/sos    Alle
215082 Yrkesfagl. i medier     Alle
202082 Yrkesfagl. i medier                              Alle
202129 Yrkesfagl. tekn.prod                             Alle
215129 Yrkesfagl. tekn.prod    Alle
215369 Øk./adm (revisjon)     51.4 977 44.4 489                50.7 1073 44.4 527
215253 Øk/ledelse års. delt    61.1 370 38.0 20                 61.6 382 40.0 33
215162 Økonomi og led. års.    61.2 667 47.2 153                60.7 774 48.2 223Høgskulen i Sogn og Fjordane    2012             2011
(HSF)               ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
216070 Barnevern          36.8 58  33.5 19       37.6 61  34.6 34
216164 Bedriftsøkonomi       36.4 12  31.8 5       Alle   Alle
216368 Eiendomsmegling       36.8 100 36.4 66       38.6 83  37.1 66
216170 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
216835 Fornybar energi       33.8 8  33.8 7       42.9 38  39.2 25
216302 Friluftsliv         42.0 37  37.9 19       42.0 50  38.9 24
216131 Førskolel saml/delt                    Alle   Alle
216130 Førskolelærer        Alle   Alle        Alle   Alle
216469 Geologi og geofare     Alle   Alle        Alle   Alle
216550 Grlær 1-7, saml delt    Alle   Alle
216548 Grlær 1-7, saml/delt    Alle   Alle        Alle   Alle
216547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
216651 Grunnskolelærer 5-10    Alle   Alle        Alle   Alle
216481 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
216440 Idrett og helse       44.1 99  42.6 68       46.3 124 44.3 88
216185 Idrett, årsstudium     39.6 69  39.6 44       41.1 94  40.9 68
216822 Ingeniør elkraft      Alle   Alle   Alle
216005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
216246 Jus             38.9 43  38.3 33       42.7 53  41.4 38
216485 Kroppsøving         39.4 64  36.9 34       38.6 27  36.8 18
216310 Landskapsplanlegging    Alle   Alle        Alle   Alle
216373 Naturfag          Alle   Alle        Alle   Alle
216754 Reiseliv          Alle   Alle        Alle   Alle
216330 Reiselivsledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
216242 Samfunnsfag         Alle   Alle        Alle   Alle
216080 Sosialt arbeid       39.4 101 34.6 37       39.6 80  35.8 41
216927 Sosiologi - ung.sos.    Alle   Alle        Alle   Alle
216053 Sykepl saml/delt                     Alle   Alle
216050 Sykepleie (høst)      36.0 55  31.7 15       33.6 23  32.9 12
216052 Sykepleie (vår)       Alle   Alle        Alle   Alle
216351 Ungdomssosiologi      Alle   Alle        Alle   Alle
216060 Vernepleie         36.5 25  Alle        37.0 19  Alle
216369 Økonomi og adm.       36.1 34  37.2 22       33.3 7  32.9 6
216526 Økonomi og jus       41.5 40  39.7 25Høgskolen i Staffeltsgate (STAF)  2012        2011
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
234196 Kristendom, årsstud.    Alle   Alle   Alle   Alle
234437 Musikk, men. & led.     Alle   Alle   Alle   Alle
234480 Teologi og ledelse     Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen Stord/Haugesund (HSH)  2012             2011
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
218002 Branningeniør        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
218623 Engelsk, Stord       Alle   Alle        Alle   Alle
218157 Fagl.utd., musikk      Alle   Alle        Alle   Alle
218130 Førskole.utd, Stord     37.0 8  Alle        Alle   Alle
218134 Førskoleutd. Stord     Alle   Alle        Alle   Alle
218547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
218651 Grunnskolelærer 5-10    Alle   Alle        Alle   Alle
218047 HMS-ingeniør        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
218649 Idrett, Stord        38.7 24  36.0 14       41.6 29  37.2 21
218012 Ing. maskin         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
218505 Kunst og håndv., år     Alle   Alle        Alle   Alle
218667 Musikk           Alle   Alle
218353 Nautikk           47.7 151 35.4 23       46.7 88  37.5 19
218680 Samfunnsfag, Stord     Alle   Alle        Alle   Alle
218056 Sykepleier Haugesund    37.3 86  31.4 17       37.6 73  31.5 21
218050 Sykepleier, Stord      35.7 59  30.3 14       38.3 78  31.3 20
218369 Økonomi og adm.       39.2 78  33.5 34       36.3 39  32.6 19Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)  2012                       2011
                  ORD    ORDF   FOR    INTK   TKURK   ORD    ORDF   FOR  INTK   TKURK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ --------- --------                       
219704 Audiograf          38.1 23  Alle                  Alle   Alle
219070 Barnevernspedagog      47.0 476 41.6 254                46.8 532 41.4 292
219702 Bioingeniør         39.5 6  38.1 4                 43.1 28  42.5 20
219374 Drift datasystemer     Alle   Alle                  Alle   Alle
219700 Ergoterapi         40.6 167 36.9 82                 41.7 145 37.1 74
219703 Fysioterapi         56.1 1033 50.2 614                56.1 1113 50.7 689
219547 Grlærer 1-7         Alle   Alle                  37.2 8  39.2 7
219548 Grlærer 1-7 realfag     Alle   Alle                  Alle   Alle
219657 Grlærer 5-10 matem     39.7 18  40.2 16                 43.0 47  41.8 38
219658 Grlærer 5-10 norsk     41.7 32  40.5 27                 43.8 44  42.5 37
219655 Grlærer 5-10 realfag    45.6 37  43.3 29                 43.3 31  41.4 23
219422 IT-støttet bedr.utv.    42.5 132 38.2 57                 41.8 102 35.8 47
219287 Informasjonsbehandl.    Alle   o.i.                  Alle   Alle
219003 Ingeniør, bygg       50.7 104 43.2 39  Alle             52.6 96  42.6 40 Alle
219004 Ingeniør, data       42.2 9  Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
219005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
219822 Ingeniør, energi      52.2 74  45.3 26  34.0 4
219009 Ingeniør, kjemi       Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
219016 Ingeniør, logistikk     Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
219012 Ingeniør, maskin      43.8 17  Alle   Alle             48.7 34  32.4 1  36.0 8
219013 Ingeniør, materialt     47.9 22  39.8 5  Alle             44.0 6  39.8 3  Alle
219346 Matteknologi        Alle   Alle             o.i.   31.1 1  Alle           o.i.
219701 Radiografutdanning     43.5 158 38.6 73                 43.2 136 38.0 61
219080 Sosionom          51.4 407 41.7 186      o.i.        49.7 418 42.0 182    o.i.
219050 Sykepleier         49.7 838 44.4 427                47.9 735 44.2 394
219221 Tegnspråk          51.8 68  41.2 17                 44.8 26  Alle
219466 Tegnspråk og tolking    44.3 16  Alle                  43.6 18  Alle
219674 Teknisk bygningsvern    Alle   o.i.
219060 Vernepleier         44.3 270 35.6 75                 42.7 194 35.1 62
219035 Økonomi og adm.       50.4 1066 45.9 666                49.3 971 45.3 616Høgskolen i Telemark (HiT)     2012             2011
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
220070 Barnevernspedagog      45.4 174 35.7 44       46.2 157 34.6 38
220167 Bed.øk. års Porsgr     Alle   Alle        38.4 24  33.6 8
220164 Bedriftsøk, års, Bø     Alle   Alle        Alle   Alle
220003 Byggdesign, ing       41.7 3  39.3 1  Alle
220131 Deltid førskolelærer    Alle   Alle        35.7 10  Alle
220602 Digital mediedesign     46.2 21  Alle        50.5 30  Alle
220368 Eiendomsmegling, Bø     43.2 216 39.7 132      41.7 195 40.4 135
220006 Elkraft, ing        Alle   Alle   Alle
220170 Engelsk års, Bø       Alle   Alle        Alle   Alle
220150 Fagl. kunst/håndv.     Alle   Alle        Alle   Alle
220140 Faglær. kroppsøv/idr    Alle   Alle        Alle   Alle
220442 Folkekunst         Alle   Alle        Alle   Alle
220628 Folkekunst, års.      Alle   Alle        Alle   Alle
220443 Folkemusikk         Alle   Alle        Alle   Alle
220629 Folkemusikk, års.      Alle   Alle        Alle   Alle
220532 Form og design Notod                   Alle   Alle
220448 Forurensing og miljø    Alle   Alle        Alle   Alle
220302 Friluft/kultur/natur    Alle   Alle        Alle   Alle
220172 Friluftsliv, 1 år      Alle   Alle        Alle   Alle
220134 Førsk.-arb.plassbas.    Alle
220132 Førskolel. Drammen     39.3 43  Alle        38.2 19  Alle
220133 Førskolel. Porsgrunn    37.4 13  Alle        37.8 19  Alle
220130 Førskolel., Notodden    Alle   Alle        Alle   Alle
220688 Gass/energitek, ing     41.9 3  Alle   o.i.
220547 Grlær 1-7, Notodden     Alle   Alle        Alle   Alle
220548 Grlær 1-7, Porsgrunn    Alle   Alle        Alle   Alle
220550 Grlær 1-7, nett       Alle   Alle        Alle   Alle
220655 Grlær 5-10 N/desentr    Alle   Alle        Alle   Alle
220651 Grlær 5-10 Porsgrunn    Alle   Alle        Alle   Alle
220657 Grlær 5-10, nett      Alle   Alle        Alle   Alle
220551 Grunnskolel 1.-7. d     Alle   Alle        Alle   Alle
220179 Historie års, Bø      Alle   Alle        Alle   Alle
220613 Historie, nett       Alle   Alle        Alle   Alle
220481 Historiske fag, Bø     Alle   Alle
220463 Humanistiske fag, Bø                   Alle   Alle
220185 Idrett           37.2 34  35.7 26       37.2 32  35.9 19
220440 Idrettsvitenskap, Bø    32.6 12  33.3 9       Alle   Alle
220400 Idéhistorie, Bø       Alle   Alle        Alle   Alle
220188 Info. beh. Porsgr.     Alle   Alle        Alle   Alle
220187 Info. beh. års. Bø     Alle   Alle        Alle   Alle
220090 Inform og aut, ing.     Alle   Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle
220449 Informasjonssystemer    Alle   Alle        Alle   Alle
220395 Informatikk, Bø       Alle   Alle        Alle   Alle
220688 Ing., gass/energitek                   Alle   Alle   Alle
220003 Ingeniør, bygg                      Alle   Alle   Alle
220006 Ingeniør, elkraft                     Alle   Alle   Alle
220012 Ingeniør, maskin                     Alle   Alle   Alle
220895 Innovasjon/entrepren    Alle   Alle        Alle   Alle
220359 Int. markedsfør, Bø     36.2 21  39.3 18       38.8 36  41.2 29
220649 Kroppsøv./ idrettsf.    Alle   Alle        Alle   Alle
220308 Kultur, bachelor, Bø    Alle   Alle        Alle   Alle
220273 Kultur, kand. Bø      Alle   Alle        Alle   Alle
220630 Kunst/håndverk       Alle   Alle        Alle   Alle
220505 Leire 1 Notodden      Alle   Alle        Alle   Alle
220921 Litteratur/språk, Bø    Alle   Alle
220012 Maskintekn. des, ing    Alle   Alle   Alle
220447 Natur og friluftsliv    Alle   Alle        Alle   Alle
220605 Natur og miljø       Alle   Alle
220605 Natur/friluftsliv                     Alle   Alle
220672 Norsk, deltid, nett     Alle   Alle        Alle   Alle
220210 Norsk, års, Bø       Alle   Alle        Alle   Alle
220033 Plan/infrastruk, ing    Alle   Alle   o.i.
220317 Reiseliv, Bø                       Alle   Alle
220318 Revisjon, Bø        Alle   Alle        Alle   Alle
220912 Spansk, Bø         Alle   Alle        Alle   Alle
220676 Spesialpedagogikk      41.1 17  Alle
220051 Sykepleie, deltid      38.0 55  Alle        39.4 64  Alle
220050 Sykepleier         39.9 162 34.4 40       42.2 155 34.5 41
220637 Tegning - bilde       Alle   Alle        Alle   Alle
220532 Tre med metall, Not     Alle   Alle
220317 Turisme/ledelse, Bø     Alle   Alle
220060 Vernepleier         44.3 117 31.7 16       46.6 139 34.0 16
220061 Vernepleier, deltid                    o.i.   Alle
220441 Visuelle kunstfag      Alle   Alle        Alle   Alle
220388 Økologi og naturres.    Alle   Alle        Alle   Alle
220035 Økonomi og adm.       Alle   Alle        Alle   Alle
220369 Økonomi og admin.      Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Vestfold (HiVe)    2012             2011
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
222887 Bachelor, engelsk      Alle   Alle
222889 Bachelor, norsk       Alle   Alle
222164 Bedriftsøkonomi       49.3 79  35.1 10       46.3 54  33.8 8
222170 Engelsk                          o.i.   Alle
222439 Estetisk, Drama       TRU    TRU
222437 Estetisk, musikk      TRU    TRU
222130 Førskolelærer        Alle   Alle        Alle   Alle
222131 Førskolelærer deltid    Alle   Alle        Alle   Alle
222657 Gr.l 5-10, matte/nat    Alle   Alle
222655 Gr.l. 5-10 nor/samf.    Alle   Alle
222550 Gr.lær. 1-7 estetisk    Alle   Alle
222548 Grunnskole trainee                    TRU    TRU
222651 Grunnskolelærer 5-10                   Alle   Alle
222547 Grunnskolelærer, 1-7    Alle   Alle        Alle   Alle
222179 Historie          40.8 7  Alle        Alle   Alle
222481 Historie, bachelor     Alle   Alle        Alle   Alle
222418 IFOS                           Alle   Alle
222620 IKT i læring                       Alle   Alle
222649 Idrett                          o.i.   42.6 74
222440 Idrett og helse       46.3 238 42.6 125      48.4 264 44.1 154
222412 Informasjonssystemer    45.3 9  Alle        Alle   Alle
222453 Infosyst. og IT-led.    36.2 20  Alle        Alle   Alle
222017 Ing. maritim el-auto    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222823 Ing. mikro/nanotekn.    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222004 Ing., datateknikk      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222005 Ing., elektronikk      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222012 Ing., produktdesign     42.7 2  38.8 1  o.i.   Alle   Alle   Alle
222471 Kunst og håndv.       TRU    TRU
222642 Kunst og håndverk                     Alle   Alle
222352 Maritim driftsl.      42.6 30  30.5 3       36.2 7  Alle
222353 Maritim, nautikk      45.6 101 33.8 14       44.0 60  34.0 7
222446 Mat og helse        51.3 69  37.1 12       47.9 31  31.6 3
222205 Matematikk         Alle   Alle        Alle   Alle
222667 Musikk                          o.i.   31.4 1
222666 Naturfag                         Alle   Alle
222672 Norsk                           Alle   Alle
222318 Regnskap og revisjon    48.1 56  32.2 8
222626 Rel., livss., etikk     37.9 1  Alle        Alle   Alle
222318 Revisjon                         45.6 35  Alle
222242 Samfunnsfag                        o.i.   34.0 1
222044 Skipsf. og logistikk    44.5 62  32.6 8       43.0 53  30.9 6
222880 Sosiologi          39.1 24  Alle        41.1 37  Alle
222240 Sosiologi, års.       45.2 62  36.5 16       44.7 29  35.6 5
222912 Spansk                          Alle   Alle
222050 Sykepleier         42.0 180 31.5 22       41.3 175 33.5 40
222051 Sykepleier, deltid     42.0 82  Alle
222796 Teater, barn og unge                   Alle   Alle
222351 Ungdomskunnskap       47.2 51  34.6 9       Alle   Alle
222369 Økonomi og adm.       45.7 190 38.9 80       45.0 148 37.4 46Høgskulen i Volda (HVO)      2012             2011
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
223451 Animasjon, bac       40.8 2  Alle        Alle   Alle
223070 Barnevernspedagog      33.1 15  Alle        Alle   Alle
223620 Digital komp., års     Alle   Alle        Alle   Alle
223618 Drama, års         Alle   Alle        Alle   Alle
223439 Drama/teater, bac      Alle   Alle        Alle   Alle
223170 ENGARDEL          Alle   Alle
223623 Engelsk, års        Alle   Alle        Alle   Alle
223605 Friluftsliv, års      50.5 25  38.1 7       50.4 38  43.2 24
223130 Førskolelærer        Alle   Alle        Alle   Alle
223131 Førskolelærer        38.0 10  Alle        Alle   Alle
223548 Gr.lær 1-7, saml/del    TRU    TRU         Alle   Alle
223651 Grunnskolelærar 5-10    Alle   Alle        Alle   Alle
223547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
223613 Historie deltid, års    Alle   Alle        Alle   Alle
223481 Historie, bac        Alle   Alle        Alle   Alle
223179 Historie, års        Alle   Alle        Alle   Alle
223649 Idrett, års         39.5 30  40.5 19       44.5 35  41.7 21
223440 Idrett/Frilufts, bac    Alle   Alle        32.0 1  33.1 1
223454 Journalistikk        52.8 305 48.9 202 Alle   54.5 336 49.1 214 Alle
223462 Kulturpedagog                       TRU    TRU
223472 Kunst og håndv, bac     Alle   Alle        Alle   Alle
223630 Kunst og håndv, års     Alle   Alle        Alle   Alle
223446 Mat/helse, års       Alle   Alle        45.8 10  Alle
223205 Matematikk, års       Alle   Alle        Alle   Alle
223430 Media, IKT og design    35.2 18  36.1 16       43.0 54  41.0 44
223663 Mediekunnskap, års     41.6 10  37.6 6       38.6 8  40.2 6
223437 Musikk, bac         37.2 3  Alle        Alle   Alle
223667 Musikk, års         Alle   Alle        36.8 2  38.4 2
223666 Naturfag, års        Alle   Alle        Alle   Alle
223211 Norsk - deltid, års     Alle   Alle        Alle   Alle
223210 Norsk, års         Alle   Alle        Alle   Alle
223453 PR, komm. og media     49.2 110 45.4 76       50.0 104 47.0 77
223452 Planlegging og adm.     Alle   Alle        Alle   Alle
223196 RLE, års          Alle   Alle        Alle   Alle
223482 Rel og språk, bac      Alle   Alle        Alle   Alle
223285 Samf.vitenskap års     Alle   Alle        Alle   Alle
223680 Samfunnsfag, års      TRU    TRU         Alle   Alle
223080 Sosionom          38.4 54  32.6 14       38.5 26  Alle
223891 Språk og litt., bac     Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold (HiØ)     2012             2011
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
224900 Arb.- og velferdsfag    39.5 32  Alle        42.0 23  Alle
224070 Barnevern          44.7 279 39.2 86       47.4 236 39.4 90
224398 Bedriftsøkonomi       43.3 22  Alle        41.4 11  30.4 3
224702 Bioingeniør         Alle   Alle        Alle   Alle
224845 Digital medieprod.     37.4 35  33.0 16       34.6 9  30.4 6
224170 Engelsk           50.4 44  38.0 13       Alle   Alle
224610 Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
224130 Førskolelærer        33.8 23  Alle        Alle   Alle
224131 Førskolelærer, delt.    Alle   Alle        Alle   Alle
224547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
224651 Grunnskolelærer 5-10    41.1 23  39.6 18       Alle   Alle
224453 Informasjonssystemer    Alle   Alle        Alle   Alle
224620 Informasjonstekn.      Alle   Alle        Alle   Alle
224270 Informatikk-design     Alle   Alle        Alle   Alle
224003 Ingeniør, bygg       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224824 Ingeniør, ind.design    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224012 Ingeniør, maskin      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224895 Innovasjon/prosjekt     44.4 29  32.3 12       37.6 17  35.5 8
224455 Int. kommunikasjon     37.8 15  30.4 4       Alle   Alle
224649 Kroppsøving/idrett     42.4 112 40.3 66       38.5 64  37.7 47
224505 Kunst og håndverk      48.4 20  Alle        Alle   Alle
224661 Matematikk         Alle   o.i.        Alle   Alle
224667 Musikk           Alle   Alle        Alle   Alle
224666 Naturfag          Alle   o.i.        Alle   Alle
224210 Norsk            48.7 16  Alle        Alle   Alle
224626 RLE             43.3 15  Alle        Alle   Alle
224318 Revisjon                         Alle   Alle
224318 Revisjon og regnskap    41.3 31  29.2 3
224474 Samf, språk, kultur     37.3 5  Alle        Alle   Alle
224680 Samfunnsfag         Alle   Alle        Alle   Alle
224080 Sosialt arbeid       46.8 290 38.4 78       48.9 278 40.0 103
224912 Spansk           49.3 26  Alle        Alle   Alle
224238 Statsvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
224050 Sykepleier         40.3 285 35.8 84       40.1 185 33.5 50
224051 Sykepleier, deltid     39.7 86  Alle        39.3 61  Alle
224244 Tysk            Alle   Alle        Alle   Alle
224060 Vernepleier         42.3 167 35.2 56       45.1 134 33.5 31
224061 Vernepleier deltid     41.5 84  Alle        42.6 53  Alle
224035 Økonomi og adm.       39.3 93  35.1 41       33.6 10  AlleHøgskolen i Ålesund (HiÅ)     2012             2011
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
225702 Bioingeniør         Alle   Alle        Alle   Alle
225298 Biomarin innovasjon     Alle   Alle
225427 Bioteknologi        Alle   Alle
225473 Eksportmarkedsføring    45.2 101 42.1 50       41.4 62  40.4 42
225410 Handels- og Servicel    44.0 86  39.0 40       40.6 68  37.1 45
225045 Ing. Prod.og system     42.9 5  44.1 3  Alle   38.7 2  Alle   Alle
225699 Ing., skipsdesign      Alle   Alle   o.i.   40.9 4  43.1 2  o.i.
225017 Ingeniør, automat.     Alle   Alle   Alle   46.1 6  46.4 3  Alle
225003 Ingeniør, bygg       Alle   Alle   Alle   37.0 1  Alle   Alle
225004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
225895 Innovasjon/entrepre.    41.8 46  40.0 31       41.6 40  38.7 20
225299 Marine-/biologiske f                   Alle   Alle
225353 Maritim utd.,nautikk    54.2 179 45.3 53       53.6 115 44.3 36
225184 Medisinsk og marint     Alle   Alle        Alle   Alle
225432 Shipping og logistik    48.0 142 40.6 56       47.8 117 42.5 56
225160 Shipping og økonomi                    50.5 62  39.6 25
225160 Shippingledelse       51.4 74  42.6 24
225050 Sykepleie          38.3 72  30.4 15       35.6 63  32.9 30
225369 Økonomi og adm.       46.1 168 42.8 86       46.9 117 43.8 75
225162 Økonomi og ledelse     50.0 130 44.1 65       50.2 95  40.0 41Høyskolen Diakonova (HD)      2012        2011
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
232050 Sykepleierutdanning     41.1 192 35.6 32  42.7 236 35.9 54Lovisenberg diakonale høgskole   2012        2011
(LDH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
230050 Sykepleier         42.6 275 34.6 42  43.0 326 35.9 75Mediehøgskolen Gimlekollen     2012             2011
(MHG)               ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
257872 Interk. kom. Bolivia    TRU    TRU         Alle   Alle
257850 Interk. komm. medier    Alle   Alle        Alle   Alle
257418 Interkult. kom.                      Alle   Alle
257418 Interkult. kom. år     Alle   Alle
257902 Interkult. komm.      Alle   Alle        Alle   Alle
257849 Journalistikk, a/n     43.2 50  40.0 32  Alle   40.8 40  38.8 26  o.i.
257454 Journalistikk, r/f     42.5 71  39.6 48  o.i.   37.5 25  37.0 19  o.i.
257088 Kom. livs. apolo års    Alle   Alle
257851 Komm og medier       Alle   Alle        Alle   Alle
257088 Komm. livs og apolo                    Alle   Alle
257087 Komm. livs og apolo.    Alle   Alle        Alle   Alle
257086 Komm. livs og medier    Alle   Alle        Alle   Alle
257604 Mediekom. r/f        36.5 4  37.6 3       Alle   AlleMisjonshøgskolen (MHS)       2012        2011
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
256418 IKGS                      Alle   Alle
256418 IKGS-Interk.komm.      Alle   Alle
256196 K/RLE            Alle   Alle   Alle   Alle
256902 Rel.,kultur,global.     TRU    TRU
256482 Religion/interkult.     Alle   Alle   Alle   Alle
256680 Samfunnsfag         Alle   Alle   Alle   Alle
256480 Teologi           Alle   Alle   Alle   Alle
256771 Teologi, prof.       Alle   Alle   Alle   AlleNorges Handelshøyskole (NHH)    2012        2011
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
191345 Siv.øk.           56.1 1840 52.9 1434 55.2 1747 53.0 1435Norges idrettshøgskole (NIH)    2012                  2011
                  ORD    ORDF   MILK   NIFK   ORD    ORDF   MILK   NIFK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------                                
150172 Friluftsliv         50.3 131 42.7 48            55.0 203 45.6 89
150440 Idrett - bachelor      53.3 1049 48.1 554 o.i.   o.i.   53.5 1178 48.6 755 o.i.   o.i.
150649 Idrett og samfunn      49.8 260 43.8 131           51.2 368 44.7 216Norges teknisk-naturvitenskapelige 2012             2011
univ. (NTNU)            ORD    ORDF   JNTNUK  ORD    ORDF   JNTNUK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
194868 Afrikastudier        35.5 8  34.4 4       Alle   Alle
194104 Afrikastudier, årsst    47.4 34  39.7 20       50.8 68  47.5 39
194456 Allmenn litt.        Alle   Alle        Alle   Alle
194615 Allmenn litt.vit.      Alle   Alle        Alle   Alle
194459 Antikkens kultur      Alle   Alle        40.4 19  38.4 6
194478 Arkeologi          41.8 80  38.5 37       43.2 88  40.8 43
194756 Arkitekt          58.3 313 52.8 215      58.0 321 54.4 239
194440 Bevegelsesvit.       47.4 295 44.1 172      47.9 382 44.8 244
194327 Biologi           48.8 66  48.2 46       51.7 133 49.4 97
194184 Biologi og kjemi, år    52.9 58  49.8 41       52.8 64  51.1 49
194855 Bioteknologi        53.5 94  52.7 76       54.1 111 52.6 87
194759 Bygg- og miljøtek.     53.4 254 52.2 206      53.1 219 51.9 180
194308 Dansevitenskap       Alle   Alle
194760 Datateknikk         52.4 215 52.3 182 47.6 1  50.1 117 50.9 102 47.3 2
194439 Drama og teater       37.8 5  Alle        44.9 55  41.4 35
194761 Elektronikk         50.3 118 49.9 93       47.4 43  47.8 37
194715 Emnestud. humaniora     Alle   Alle        55.2 31  Alle
194324 Emnestudier samfunns    52.2 50  Alle        56.0 127 41.2 28
194769 Energi og miljø       53.6 196 55.0 164      54.0 191 54.6 163
194887 Engelsk           43.4 35  37.2 14       41.5 55  35.6 28
194170 Engelsk, årsstudium     50.2 178 43.3 89       48.6 204 43.0 114
194786 Eur.stud. m/spansk     Alle   Alle        42.7 11  40.8 3
194870 Eur.stud./engelsk      39.6 18  41.7 9       43.4 47  42.4 25
194793 Eur.stud.m/fransk      Alle   Alle        41.3 6  44.3 4
194795 Eur.stud.m/tysk       Alle   Alle        Alle   Alle
194109 Faglærer Bygg/anlegg    Alle             Alle
194127 Faglærer Elektrofag     Alle
194123 Faglærer Helse/sos.     Alle             Alle
194124 Faglærer Rest/matf.     Alle
194129 Faglærer Tek/Ind.pro    Alle             Alle
194646 Film og videoproduks    53.0 274 50.4 162      53.1 324 49.0 196
194847 Filmvitenskap        39.7 41  38.1 25       40.6 59  38.0 37
194479 Filosofi          40.5 24  38.8 6       40.4 29  36.8 16
194366 Filosofi, årsstudium    44.7 62  42.2 27       44.2 76  42.3 48
194930 Fonetikk          o.i.   Alle        Alle   o.i.
194888 Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
194174 Fransk, årsstudium     Alle   Alle        48.4 32  41.5 15
194857 Fysikk           54.4 90  54.4 73       52.6 75  52.7 60
194763 Fysikk og matematikk    55.2 123 56.4 109      56.0 132 56.5 119
194438 Geografi          38.7 29  34.8 17       39.5 17  30.5 3
194284 Geografi, årsstudium    50.5 57  40.0 20       50.9 75  44.0 32
194859 Geologi           53.2 128 50.8 105      53.6 79  49.3 56
194481 Historie          43.1 60  32.2 10       40.9 69  35.5 25
194179 Historie, årsstudium    47.5 94  34.4 22       48.0 158 40.0 71
194764 Ind.kjemi/biotek      49.7 41  52.6 36       49.4 21  52.6 19
194767 Ind.øk.           61.8 581 59.5 477      61.5 504 58.9 417
194768 Industriell design     58.6 125 54.0 97       58.8 126 54.4 92
194395 Informatikk         47.5 140 45.6 94       45.1 68  44.3 49
194188 Informatikk, års                     o.i.   Alle
194905 Ing.vit. og IKT       52.6 116 52.7 97       51.5 100 52.0 87
194860 Kjemi, bachelor       50.8 47  50.9 35       50.0 44  49.2 36
194932 Klass.språk/litt      Alle   Alle        Alle   Alle
194770 Komm.tekn.         51.3 88  49.4 66  52.0 5  48.8 51  49.6 44  48.3 2
194626 Kri. rel. liv.       Alle   Alle        44.8 6  Alle
194649 Kroppsøv/Idrett årss    61.7 293 51.5 154      57.7 486 51.8 311
194904 Kultur.minn.forv.      Alle   Alle        39.2 4  Alle
194242 Kunnskap/tekno/samfu    47.9 27  35.5 5       50.0 31  41.8 15
194200 Kunsthistorie        Alle   Alle        Alle   Alle
194272 Kunsthistorie, års.     Alle   Alle        48.0 40  Alle
194294 Latin            Alle   Alle        38.1 4  39.1 2
194934 Lektor geografi       48.1 34  45.3 31       51.0 40  46.3 33
194684 Lektor hist         52.5 129 50.0 99       51.5 142 49.5 104
194843 Lektor realfag       48.3 39  48.3 34       48.7 38  49.0 35
194945 Lektor samf.        52.0 128 48.9 106      52.2 124 48.6 96
194685 Lektor språk/engelsk    48.5 64  46.2 43       47.6 43  46.1 31
194686 Lektor språk/fransk     Alle   Alle        47.2 2  Alle
194687 Lektor språk/nordisk    45.0 8  45.7 7       44.3 9  45.8 8
194689 Lektor språk/tysk      Alle   Alle        Alle   Alle
194457 Lingvistikk         Alle   Alle        Alle   Alle
194765 Marin teknikk        54.7 234 53.6 184      54.0 157 53.1 134
194205 Mat./stat. års       53.9 55  47.7 34       49.3 33  48.6 26
194862 Matematiske fag       50.9 40  49.0 30       47.2 11  49.8 9
194755 Materialteknologi      52.3 80  51.8 68       51.6 57  51.9 54
194851 Medievitenskap       42.0 109 40.5 66       42.7 112 40.8 72
194740 Medisin           66.2 1342 59.2 773      66.0 1237 59.2 781
194476 Musikkteknologi       46.2 20  45.0 12       49.6 30  45.6 15
194437 Musikkvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
194937 Nanoteknologi        63.2 150 61.1 132      62.0 175 61.9 159
194889 Nordisk           Alle   Alle        Alle   Alle
194210 Nordisk, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
194852 Pedagogikk         43.1 96  33.8 27       42.5 111 35.8 52
194220 Pedagogikk, årsst.     49.2 212 37.0 69       52.0 297 39.7 99
194757 Petroleumsfag        55.2 396 54.8 325      52.5 141 51.9 120
194875 Politisk økonomi      47.4 110 44.5 76       45.5 70  44.4 51
194766 Prod.utv./produksjon    54.3 261 53.6 206      53.0 187 52.8 150
194876 Psykologi          52.3 780 47.3 520      51.1 910 46.7 565
194941 Psykologi, prof.      62.8 1307 55.7 781      62.2 1987 56.2 1254
194752 Psykologi, års       50.4 699 48.0 457      50.8 1160 48.8 783
194910 Religionsvit., års     45.7 11  Alle        49.6 38  31.2 2
194929 Religionsvitenskap     Alle   Alle        40.2 7  Alle
194171 Rådg./voksnes læring    50.0 33  Alle        49.1 28  Alle
194486 Samf./idr./vit.       46.1 244 42.7 153      46.0 279 42.8 170
194818 Samf.øk.          48.1 111 46.5 87       51.2 105 48.1 86
194285 Samfunnskunnskap      49.1 77  42.1 39       50.2 100 42.2 54
194898 Samfunnsøkonomi       47.8 449 44.1 298      47.5 338 44.1 244
194239 Samfunnsøkonomi, års    49.5 143 45.1 77       55.2 212 47.1 126
194367 Sosialantr. årsst.     44.9 60  40.3 33       47.2 109 43.3 67
194879 Sosialantropologi      39.9 80  37.7 51       40.0 87  37.5 61
194880 Sosiologi          42.7 160 40.4 95       42.8 151 40.0 92
194240 Sosiologi, årsst.      46.8 147 42.6 85       49.5 237 44.3 135
194912 Spansk, årsstudium     46.3 27  39.6 6       46.3 27  38.3 9
194901 Språklig komm.       Alle   Alle        47.5 5  34.5 1
194238 Statsvit. årsst.      48.6 75  45.0 37       51.4 145 46.1 90
194881 Statsvitenskap       46.0 183 44.4 132      46.2 216 44.8 154
194798 Teknisk kybernetikk     52.2 160 52.4 128      51.3 100 51.5 86
194946 Tekniske geofag       54.2 76  52.2 62       52.4 52  51.5 38
194890 Tysk            Alle   Alle        Alle   Alle
194244 Tysk, årsstudium      Alle   Alle        Alle   AlleNorges veterinærhøgskole (NVH)   2012             2011
                  ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
193780 Dyrepleier         55.5 585 47.3 224      59.0 701 49.3 303
193772 Veterinær          63.4 419 54.3 225 60.8 2
193772 Veterinær, Oslo                      63.2 403 54.8 230 AlleNorsk Lærerakademi (NLA)      2012        2011
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
254130 Førskolelærer        Alle   Alle   Alle   Alle
254655 Gr.læ 5-10 Kr.øv RLE    Alle   Alle
254547 Gr.lærer 1.-7.       Alle   Alle   Alle   Alle
254550 Gr.lærer 1.-7.deltid    Alle   Alle
254651 Grlærer 5.-10.       Alle   Alle   Alle   Alle
254418 Int.kult. f, Sør-Am.    Alle   Alle   36.3 6  39.0 3
254717 Int.kult. f., No                Alle   Alle
254717 Int.kult. f., Norge     Alle   Alle
254902 Int.kult. f., Ø-Afr.    Alle   Alle   Alle   Alle
254791 Int.kult. f., Ø-Asia    Alle   Alle   Alle   Alle
254196 Kristendom                   Alle   Alle
254196 Kristendom (KRLE) år    Alle   Alle
254485 Kristendom og idrett    Alle   Alle   Alle   Alle
254482 Kristendomskunnskap     Alle   Alle   Alle   Alle
254642 Kunst og håndverk      52.0 21  36.1 5
254182 Menighetspedagogikk     Alle   Alle   Alle   Alle
254667 Musikk, årsstudium     44.2 10  37.0 4
254852 Pedagogikk         40.4 14  Alle   43.3 37  Alle
254220 Pedagogikk års.       39.6 25  Alle   34.6 4  Alle
254929 Religion og kultur     Alle   Alle   Alle   Alle
254480 Teologi           Alle   Alle   Alle   AllePolitihøgskolen (PHS)       2012   2011
                  ORD    ORD
---------------------------------- --------- ---------                                                            
233679 Politiutd. Stavern     42.9 136 44.8 208
233682 Politiutd., Bodø      40.8 80  42.2 114
233683 Politiutd., Kongsv.     42.3 119 43.6 166
233681 Politiutd., Oslo      47.5 265 47.7 361Sámi allaskuvla/Samisk høgskole  2012        2011
(SA/SH)              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
231065 Duodji                     Alle   Alle
231135 Førskolelærer                  TRU    TRU
231557 Gr.lær. 1.-7. trinn               TRU    TRU
231454 Journalistikk        TRU    TRU
231066 Reindriftsstudier      Alle   Alle   TRU    TRU
231651 Samisk grlær 5.-10.     Alle   Alle   TRU    TRU
231064 Samisk språk og litt              Alle   AlleUniversitetet i Agder (UiA)    2012             2011
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
201900 Arb.-og velferdssos.    37.4 20  Alle        41.2 53  33.3 9
201702 Bioingeniør         40.5 9  41.2 7       45.5 20  41.5 9
201327 Biologi           Alle   Alle        Alle   Alle
201184 Biologi, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
201618 Drama            38.3 5  33.9 3       Alle   Alle
201887 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
201170 Engelsk, årsstudium     43.3 43  34.0 16       Alle   Alle
201646 Ern, mat, kult, år     51.4 125 44.5 58       50.7 128 45.4 67
201864 Ernær., mat, kult.     48.7 127 44.4 66       50.8 134 46.8 64
201157 Faglærer drama       Alle   Alle        Alle   Alle
201366 Filosofi          Alle   Alle        Alle   Alle
201203 Folkehelsearbeid      48.2 93  41.2 33       48.0 103 40.5 51
201174 Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
201172 Friluftsliv         35.3 9  Alle        Alle   Alle
201661 Fysikk, års.        Alle   Alle        Alle   Alle
201130 Førskolel., Kr.sand     34.2 43  30.9 19       Alle   Alle
201132 Førskolelærer, Grm.     37.7 43  32.8 22       38.0 17  26.9 3
201548 Grlær 1-7 Grimstad     Alle   Alle        Alle   Alle
201547 Grlær 1-7 Kr.sand      37.6 7  38.5 7       Alle   Alle
201084 Grlærer 1-7 master     Alle   Alle        Alle   Alle
201651 Grlærer 5-10        41.7 28  41.3 25       40.5 12  40.2 11
201083 Grlærer 5-10, master    Alle   Alle        Alle   Alle
201481 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
201179 Historie, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
201807 IKT, Grimstad        Alle   Alle        Alle   Alle
201260 IT og infosys        40.4 79  36.3 35       41.3 75  36.2 30
201440 Idrett           44.2 134 40.5 79       45.7 128 42.9 82
201649 Idrett, årsst.       42.1 135 39.9 86       45.2 185 43.5 138
201767 Ind. øk/tek.ledelse     52.0 84  50.4 66       46.6 34  48.1 25
201189 Info.syst.års.       43.9 34  33.3 11       42.5 33  36.1 15
201003 Ing. byggdesign       43.3 38  43.4 26  Alle   41.7 11  Alle   o.i.
201004 Ing. data          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201007 Ing., flyteknikk      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201012 Ing., maskin        47.9 47  43.6 28  Alle   37.5 3  Alle   o.i.
201006 Ing.,fornybar energi    40.3 9  39.8 7  Alle   Alle   Alle   Alle
201803 Ing.elektronikk       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201851 Kom.,visuelle medier    44.4 42  42.9 24
201794 Kom/tekst/medi, års.    40.9 15  35.2 5
201850 Kom/tekst/medieanal.    42.7 34  41.2 18
201663 Kom/vis medier, års.    42.8 20  38.7 10
201850 Kommunikasjon                       45.9 61  41.0 39
201794 Kommunikasjon, års.                    43.6 33  36.7 20
201200 Kunst og håndv.       40.9 10  Alle        43.9 10  35.4 2
201642 Kunst og håndverk      45.6 21  38.4 6       43.2 7  35.0 3
201437 Kunstf. ford. musikk    Alle   Alle        35.0 3  36.6 1
201828 Lektorutd.realfag      Alle   Alle        Alle   Alle
201456 Litt., film, teater     46.7 13  41.9 5       Alle   Alle
201922 Litt.,film, teater     51.8 14  Alle        Alle   Alle
201205 Matematikk         Alle   Alle        Alle   Alle
201862 Matematikk og fysikk    Alle   Alle        Alle   Alle
201301 Matematisk finans      Alle   Alle        Alle   Alle
201663 Mediefag                         40.5 26  39.2 18
201149 Multimedietekn. Grm     Alle   Alle        Alle   Alle
201667 Musikk, årsstudium     40.8 9  35.6 5       43.2 29  42.9 23
201889 Nord.språk og litt.     Alle   Alle        Alle   Alle
201210 Nordisk, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
201303 Overs., engelsk       Alle   Alle        Alle   Alle
201676 Ped., års.         49.4 108 39.6 46       51.2 102 37.3 30
201852 Pedagogikk         39.7 44  33.8 13       40.5 39  31.3 11
201652 RLE, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
201318 Regnskap og revisjon    44.2 105 41.5 59
201317 Reiseliv          41.5 105 39.6 64       41.2 92  38.8 52
201482 Relig.,etikk,kultur     Alle   Alle        Alle   Alle
201526 Rettsvitenskap       52.4 682 47.4 464
201318 Revisjon                         47.4 84  39.7 47
201474 Samf.endr. og kom.     39.4 34  37.2 14       39.4 16  32.8 5
201242 Samfunnsfag         46.5 42  33.6 10       47.2 46  35.8 13
201336 Skolebibliotek       Alle   Alle        Alle   Alle
201080 Sosionom          48.7 344 41.8 160      48.5 338 41.8 171
201912 Spansk, års.        Alle   Alle        Alle   Alle
201881 Statsvitenskap       43.9 97  41.6 58       42.7 80  40.0 49
201238 Statsvitenskap, års.    42.3 28  37.2 12       43.3 41  37.2 28
201052 Sykepleie, Grimstad     39.7 208 38.0 98       40.1 176 37.5 96
201050 Sykepleie, Kr.sand     43.0 394 41.4 207      43.6 311 40.1 160
201690 Tysk            Alle   Alle        Alle   Alle
201247 Utviklingsst. års      45.0 47  40.0 23       43.9 49  41.8 31
201484 Utviklingsstudier      41.1 64  39.2 35       40.8 43  39.3 28
201060 Vernepleie, Grimstad    46.0 145 37.9 57       45.6 146 37.1 61
201345 Øk. adm., master      47.8 261 46.9 216      46.5 188 45.9 168
201404 Øk.adm., Grm.        44.1 252 41.0 159      42.4 194 40.1 135
201369 Øk.adm., Kr.sand      46.0 545 43.4 364      44.4 423 42.7 304Universitetet i Bergen (UiB)    2012             2011
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
184154 Adjunkt matm./nat.     Alle   Alle        Alle   Alle
184867 Adm. og org.vitensk.    47.9 130 40.8 53       46.7 119 38.8 51
184162 Adm.org. år.        55.1 120 43.2 33       53.0 103 42.5 28
184923 Arabisk           Alle   Alle        Alle   Alle
184903 Arb. og org.psykolog    56.4 328 47.4 139      57.1 338 47.5 144
184478 Arkeologi          44.0 85  38.6 36       43.8 77  39.3 29
184327 Biologi           Alle   Alle        Alle   Alle
184829 Datateknologi        40.2 29  37.4 14       Alle   Alle
184300 Datavitenskap        Alle   Alle        Alle   Alle
184472 Digital kultur       42.4 32  28.4 1       47.2 60  35.8 10
184170 Eng., år, vår        48.8 53  38.5 17       49.3 39  38.0 13
184887 Engelsk           44.3 36  31.9 7       42.8 64  34.8 27
184870 Europastudier        43.2 45  42.5 23       44.4 70  43.0 31
184707 Farmasi           52.3 57  49.8 44       53.7 45  49.9 28
184479 Fil. og idé.hist.      Alle   Alle        45.0 42  35.7 9
184838 Film-/ tv-produksjon    53.6 374 49.7 212      53.8 415 49.3 245
184366 Filosofi, år, vår      Alle   Alle        39.6 11  36.5 6
184827 Fiskehelse         44.8 3  Alle        49.7 12  Alle
184203 Folkehelsearb.       49.9 134 40.7 46       46.7 144 41.8 56
184888 Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
184174 Fransk, år, vår       Alle   Alle        Alle   Alle
184857 Fysikk           Alle   Alle        Alle   Alle
184876 Generell psykologi     54.8 481 48.1 250      56.0 585 48.2 319
184915 Geofysikk          46.9 68  46.2 49       Alle   Alle
184438 Geografi          42.8 34  Alle        42.5 28  Alle
184248 Geografi, år        50.3 42  39.3 13       51.0 41  32.5 2
184859 Geologi           47.8 108 46.1 85       44.2 31  43.4 17
184931 Gresk            Alle   Alle        Alle   Alle
184298 Havbruksbiologi       Alle   Alle        Alle   Alle
184481 Historie          38.1 13  Alle        41.4 93  35.2 30
184179 Historie, år        51.7 100 35.8 11       53.1 107 39.2 21
184708 Human ernæring       61.3 111 51.8 51       60.7 133 53.4 69
184436 Inf.- og kom.tekn.     41.2 22  40.1 15       Alle   Alle
184306 Info-mat-økonomi      Alle   Alle        Alle   Alle
184189 Info.vit., år        49.8 21  32.9 2       46.0 14  Alle
184453 Info.vitenskap       43.7 92  34.6 20       43.4 70  33.7 13
184565 Italiensk          Alle   Alle        Alle   Alle
184582 Japansk           41.8 32  Alle        46.5 88  37.2 27
184454 Journalistikk        57.1 441 51.2 248 Alle   57.2 500 52.0 317 49.6 2
184860 Kjemi            Alle   Alle        Alle   Alle
184873 Kjønnsstudier        Alle   Alle        43.6 19  37.0 9
184837 Kognitiv vitenskap     48.2 80  42.0 25       45.9 66  40.4 23
184200 Kult.vit          Alle   Alle        40.9 15  Alle
184475 Kunsthist.         49.0 47  36.7 8       45.6 23  Alle
184272 Kunsthist. år                       o.i.   43.3 24
184932 Latin            Alle   Alle        Alle   Alle
184843 Lektor nat.vit/matm.    40.4 1  42.2 1       Alle   Alle
184817 Lektor norsk        41.2 7  41.8 7       Alle   Alle
184844 Lektor språk        44.0 21  44.3 14       44.4 20  45.0 17
184922 Litt.vit.          Alle   Alle        40.7 14  34.6 4
184670 Mat.nat. årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
184862 Matematiske fag       Alle   Alle        Alle   Alle
184663 Medievit., årsst.      52.6 110 44.0 45       52.8 101 44.2 44
184851 Medievitenskap       45.6 150 42.8 75       46.0 141 43.2 72
184740 Medisin           65.7 1327 56.9 698      65.2 1334 57.6 814
184916 Meteorologi         Alle   Alle        Alle   Alle
184377 Miljø- og ressursfag    Alle   Alle        Alle   Alle
184502 Miljø/ressurs - SV     46.3 16  38.4 3       46.3 21  44.2 9
184865 Molekylærbiologi      46.3 27  46.4 19       Alle   Alle
184792 Musikkterapi        Alle   Alle        Alle   Alle
184939 Nanoteknologi        52.1 49  49.0 30       52.7 40  52.6 31
184889 Nordisk           Alle   Alle        Alle   Alle
184211 Nordisk, år         Alle   Alle        Alle   Alle
184911 Norsk som andrespråk    47.8 2  o.i.        Alle   o.i.
184850 Nye medier         46.3 81  40.0 39       45.2 77  41.5 40
184742 Odontologi         63.2 407 53.5 222      63.4 374 54.0 200
184852 Pedagogikk         49.7 151 41.1 53       49.6 190 42.5 75
184917 Petr.pros.tekn.       51.3 254 46.7 152      48.0 97  44.7 56
184875 Politisk økonomi      49.9 127 45.2 72       46.9 97  44.3 49
184752 Psykologi, år        49.0 986 46.2 658      49.3 1260 46.5 843
184929 Rel.vit.          Alle   Alle        39.7 8  Alle
184910 Rel.vit., år        46.5 24  Alle        49.8 31  Alle
184909 Retorikk          Alle   Alle        43.0 16  39.2 7
184724 Rettsvitenskap       55.6 2433 50.5 1480      54.5 2256 50.0 1429
184886 Russisk           Alle   Alle        42.8 6  32.1 2
184238 Sam.pol., år        54.6 71  43.1 28       50.2 62  45.0 29
184369 Samf.øk., ba        50.4 544 46.3 367      50.0 520 45.6 334
184698 Samf.øk., master      50.3 133 47.7 102      48.5 84  47.2 68
184239 Samfunnsøkonomi, år     58.6 188 48.8 75       56.2 196 47.7 92
184878 Sammenl. politikk      46.5 116 44.3 72       45.2 102 43.8 55
184367 Sos.ant., år        50.8 87  42.1 36       48.7 109 44.2 60
184879 Sosialantropologi      41.0 77  36.9 41       43.4 147 39.2 66
184880 Sosiologi          43.9 162 40.0 93       44.3 225 41.2 118
184240 Sosiologi, år        51.3 147 42.3 69       49.6 187 43.9 95
184912 Spansk, år, vår       Alle   Alle        41.4 1  Alle
184924 Spansk/latam.        40.2 18  36.5 10       40.8 10  Alle
184925 Språk/interkult. kom    39.0 3  Alle        37.7 4  Alle
184893 Språkvit.          Alle   Alle        Alle   Alle
184743 Tannpleie          45.3 126 40.8 56       45.8 118 41.8 55
184692 Teatervit.         Alle   Alle        34.4 3  Alle
184890 Tysk            Alle   Alle        Alle   Alle
184244 Tysk, år, vår        Alle   Alle        Alle   Alle
184208 Utviklingsstud., år     50.3 54  41.6 21       49.0 73  45.2 35
184883 Utviklingsstudier      44.4 87  42.8 49       45.4 115 43.8 61Universitetet for miljø- og    2012        2011
biovitenskap (UMB)         ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
192199 1-årig grunnstudium     55.0 206 51.8 112 53.3 180 50.0 90
192327 Biologi           45.9 18  47.6 12  44.1 13  45.4 9
192299 Bioteknologi        46.9 30  48.4 20  47.7 39  47.8 32
192949 By- og regionplanleg    48.4 76  42.2 36  47.7 72  41.4 33
192759 Byggtekn, arkitektur    50.9 48  47.1 30  49.8 50  47.3 30
192230 Eiendom           46.9 100 40.7 54
192230 Eiendomsfag                   44.8 53  38.1 31
192857 Energi- og miljøfysi    39.1 1  38.3 1  42.9 5  46.9 5
192835 Fornybar energi       50.3 134 43.6 60  51.5 146 45.7 78
192233 Frie realfag        46.6 7  44.8 3  Alle   Alle
192406 Geomatikk, Kart       Alle   Alle   Alle   Alle
192813 Geomatikk, kart       Alle   Alle   Alle   Alle
192544 Hestefag          Alle   Alle   Alle   Alle
192321 Husdyrvitenskap       Alle   Alle   Alle   Alle
192767 Industriell økonomi     54.0 75  49.4 47  52.3 48  48.6 34
192332 Kjemi            Alle   Alle   Alle   Alle
192783 Kjemi og bioteknolog    44.7 6  46.7 3  Alle   Alle
192732 Landskapsarkitektur     54.2 180 46.0 77  54.7 189 48.2 106
192310 Landskapsingeniør      50.1 102 39.8 34  48.0 90  41.9 49
192843 Lektorutdann. realfa    Alle   Alle   Alle   Alle
192766 Maskin og prosesstek    45.0 17  45.1 12  43.2 4  41.5 4
192864 Matvit. og ernæring     Alle   Alle
192864 Matvitenskap                  Alle   Alle
192377 Miljø og naturressur    Alle   Alle   Alle   Alle
192784 Miljøfys. og energi     47.8 27  49.0 21  49.2 36  48.3 27
192842 Plantevitenskap       Alle   Alle   Alle   Alle
192468 Samfunnsøkonomi       45.0 101 41.8 57  46.2 89  41.2 50
192322 Skogfag           Alle   Alle   Alle   Alle
192484 Utviklingsstudier      46.9 50  43.0 25  48.4 46  39.4 15
192809 Vann og miljøteknikk    Alle   Alle   Alle   Alle
192388 Økologi og naturforv    Alle   Alle   Alle   Alle
192369 Økonomi og admin.      46.0 255 42.3 143 47.2 284 43.5 175Universitetet i Nordland (UiN)   2012             2011
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
204427 Animal Science       48.5 34  45.8 20       49.1 26  46.4 17
204070 Barnevern          35.3 33  33.0 15       28.3 2  28.3 2
204398 Bedriftsøk. Mo i R     Alle   Alle        Alle   Alle
204097 Bedriftsøkonomi       Alle   Alle        Alle   Alle
204167 Bedriftsøkonomi, del    Alle   Alle        Alle   Alle
204164 Bedriftsøkonomi, års    Alle   Alle        Alle   Alle
204327 Biologi           Alle   Alle        Alle   Alle
204184 Biologi/kjemi        Alle   Alle        Alle   Alle
204301 Business og IT       TRU    TRU         Alle   Alle
204368 Eiendomsmegling       41.4 108 36.1 56       37.3 71  35.6 51
204473 Eksportmarkedsføring    Alle   Alle        Alle   Alle
204170 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
204157 Faglærer i musikk                     TRU    TRU
204605 Friluftsliv         52.3 27  44.4 11       58.0 21  Alle
204130 Førskolelærer        Alle   Alle        Alle   Alle
204132 Førskolelærer        Alle   Alle        TRU    TRU
204131 Førskolelærerutd.      Alle   Alle        Alle   Alle
204547 Gr.lærer 1-7        Alle   Alle        Alle   Alle
204548 Gr.lærer 1-7        Alle   Alle        Alle   Alle
204651 Gr.lærer 5-10        Alle   Alle        Alle   Alle
204655 Gr.lærer 5-10        Alle   Alle        Alle   Alle
204657 Gr.lærer 5-10m Nesna    Alle   Alle
204233 Grunnstudium        Alle   Alle        Alle   Alle
204867 Havbruksdrift og led    Alle   Alle        Alle   Alle
204481 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
204613 Historie, nettbasert    Alle   Alle
204179 Historie, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
204440 Idrett           Alle   Alle        Alle   Alle
204649 Idrett, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
204412 Info.behandl.års      TRU    TRU         Alle   Alle
204454 Journalistikk        43.5 64  39.6 42  o.i.   44.1 95  42.7 59  Alle
204140 Kroppsøving/idrett     Alle   Alle        Alle   Alle
204642 Kunst og håndverk      Alle   Alle        Alle   Alle
204160 Maritim øk./ledelse    43.6 9  Alle
204711 Master i havbruk      Alle   Alle        Alle   Alle
204103 Master marin økologi    Alle   Alle        Alle   Alle
204446 Mat og helse, deltid                   TRU    TRU
204667 Musikk                          TRU    TRU
204662 Naturfag, deltid                     Alle   Alle
204616 Nordisk språk/litt.                    Alle   Alle
204276 Org. og ledelse       Alle   Alle        Alle   Alle
204318 Regnskap og revisjon    40.8 8  Alle        42.5 6  Alle
204626 Religion, livs/etikk                   TRU    TRU
204345 Siviløkonomutdanning    43.4 43  43.4 33       42.5 33  43.7 28
204080 Sosialt arbeid       40.8 46  33.8 17       35.8 11  Alle
204081 Sosialt arbeid, delt                   o.i.   Alle
204880 Sosiologi          Alle   Alle        Alle   Alle
204249 Sosiologi, årsstud.     Alle   Alle        Alle   Alle
204912 Spansk, års, deltid                    Alle   Alle
204455 Språk            Alle   Alle        Alle   Alle
204881 Statsvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
204219 Statsvitenskap, års.    Alle   Alle        Alle   Alle
204055 Sykepl., Mo i Rana     Alle   Alle        Alle   Alle
204050 Sykepleier, Bodø      38.5 74  35.4 37       40.7 82  34.8 33
204470 Øk./ledels Mo i Rana    Alle   Alle        Alle   Alle
204342 Økonomi og ledelse     38.5 46  35.4 25       38.9 35  36.6 25Universitetet i Oslo (UiO)     2012        2011
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                  
185615 Allm. litt.vit. års.    54.0 96  44.3 14  56.7 123 45.0 29
185922 Allmenn litteraturv.    54.4 79  41.9 14  50.9 76  41.2 13
185459 Antikk kultur og kla    44.2 31  Alle   46.8 48  35.3 6
185478 Arkeologi          46.3 141 36.8 40  48.5 189 40.5 57
185601 Arkivkunnskap        54.0 87  Alle
185601 Arkivkunnskap, års               53.9 81  Alle
185327 Biologi           Alle   Alle   44.4 37  41.1 21
185841 Demokrati og rettigh    48.6 152 41.8 61  50.0 218 41.8 96
185856 Elektronikk, datatek    Alle   Alle   Alle   Alle
185920 Engelsk           51.0 106 38.8 21  51.6 160 40.1 54
185170 Engelsk, års        58.8 470 47.7 145 58.7 510 47.9 191
185708 Ernæring, høst                 TRU    TRU
185713 Ernæring, vår        61.3 147 52.5 68  63.0 157 52.8 71
185439 Estetiske studier      48.4 49  Alle   50.6 98  37.5 12
185870 Europastudier (EU)     50.4 162 45.4 75  51.8 265 46.3 131
185707 Farmasi           50.5 83  47.2 60  50.4 89  46.9 58
185479 Filosofi          49.4 180 39.6 35
185479 Filosofi og idéhisto              48.4 163 38.4 35
185793 Fransk           42.9 16  Alle   40.4 5  Alle
185174 Fransk, års         55.0 88  39.9 7  55.9 113 47.3 30
185857 Fys, astro og met      39.4 4  40.7 3  40.9 10  43.0 4
185858 Geofag           48.3 65  44.2 39  43.8 25  43.4 14
185465 Helseledelse og økon    52.0 171 38.3 38  53.5 176 38.5 46
185481 Historie          47.2 208 32.9 19  48.3 276 36.2 43
185179 Historie, årsstudium    55.8 356 43.9 90  57.1 417 44.4 112
185830 INF-DESIGN         50.9 281 38.3 66  46.0 168 37.6 55
185832 INF-NOR           Alle   Alle   38.8 10  40.0 5
185829 INF-PRO           35.0 4  Alle   Alle   Alle
185837 INF-SPROK          45.0 78  Alle   45.5 97  31.3 4
185464 INF-TEKNAT                   Alle   Alle
185073 Idéhistorie         49.0 80  30.0 3
185868 India område        34.7 1  Alle   48.0 37  Alle
185694 India-studier/hindi     Alle   Alle
185872 Internasjonale studi    58.8 538 53.8 291 58.1 656 54.4 362
185565 Italiensk          41.0 18  Alle   41.3 11  Alle
185582 Japansk/Japan-studie    46.0 90  36.8 19  49.7 160 41.5 63
185724 Jus, høst          59.4 2997 52.3 1503 58.1 2691 51.5 1405
185725 Jus, vår          57.2 2348 49.6 1148 55.7 2040 49.3 1043
185592 Kinesisk med Kina-st    51.2 105 41.2 27  52.4 141 41.9 43
185860 Kjemi            41.1 6  41.4 4  Alle   Alle
185874 Kriminologi         53.9 1124 46.7 585 53.3 1179 47.5 643
185626 Kristendom         Alle   Alle
185626 Kristendom, års                 47.8 23  36.4 1
185308 Kultur og kommunikas    53.6 540 48.8 249 53.0 539 48.6 277
185904 Kulturarv og bevarin              o.i.   33.7 1
185272 Kunsthist, års       57.1 190 46.3 34  56.7 245 46.8 70
185462 Kunsthistorie        46.3 62  Alle   49.0 89  Alle
185918 Latin-Amerika-studie    44.5 27  Alle   45.5 33  Alle
185935 Lektorpr. fremmedspr    Alle   Alle   Alle   Alle
185844 Lektorprog kult,samf    49.2 165 45.2 115 49.3 147 45.8 91
185817 Lektorprog, nordisk     41.9 10  38.8 8  Alle   Alle
185843 Lektorprog, realfag     Alle   Alle   Alle   Alle
185893 Lingvistikk         53.5 36  38.6 1  55.7 52  42.7 7
185306 Mat, inf og tekn      Alle   Alle   Alle   Alle
185863 Mat., energi og nano    Alle   Alle   Alle   Alle
185862 Matem. og øk        54.0 35  38.7 5  51.8 54  41.1 12
185851 Medievitenskap       50.8 391 44.7 171 50.2 364 44.3 173
185604 Medievitenskap, års     55.9 331 46.0 107 56.3 457 46.8 179
185740 Medisin, høst        67.7 1302 58.7 640 68.0 1261 59.0 719
185745 Medisin, vår        66.6 1207 56.9 594 66.1 1089 57.6 609
185923 Midtøsten/arabisk      50.4 82  Alle   52.0 117 35.4 6
185595 Midtøsten/hebraisk     45.7 14  Alle
185598 Midtøsten/persisk      46.9 25  Alle
185461 Midtøsten/tyrkisk                o.i.   Alle
185865 Molekylærbiologi      Alle   Alle   41.7 14  42.6 6
185437 Musikkvitenskap       39.0 2  44.6 2  Alle   Alle
185786 Nederlandsk                   TRU    TRU
185919 Nord-Amerika-studier    41.0 10  Alle   44.8 69  38.9 16
185211 Nordisk           56.8 110 Alle
185211 Nordisk, års                  57.8 117 Alle
185889 Nordiske studier      38.5 1  Alle   46.9 31  Alle
185074 Norrøne/keltiske      50.9 17  34.3 1
185212 Norsk andrespr., års              51.2 34  Alle
185212 Norsk andrespråk      52.3 28  Alle
185742 Odontologi         64.6 439 54.3 225
185742 Odontologi, høst                63.9 379 54.4 194
185748 Odontologi, vår                 TRU    TRU
185452 Offentlig admin       54.8 677 46.2 319 54.2 709 46.4 344
185852 Pedagogikk         47.0 465 34.7 82  46.5 476 36.2 129
185455 Portugisisk         38.9 5  Alle   42.4 9  Alle
185941 Psykologi prof høst     64.3 1501 55.6 731 64.9 1471 56.1 791
185942 Psykologi prof vår     62.6 1103 53.8 507 63.0 1087 55.3 584
185876 Psykologi, 3-årig      55.5 1362 47.3 654 55.9 1485 47.5 744
185752 Psykologi, års       55.3 1182 50.0 590 57.0 1413 50.7 764
185233 Realfag           Alle   Alle
185233 Realfag, års                  Alle   Alle
185929 Relhist og kulturhis    30.7 1  Alle   42.0 44  Alle
185482 Religion og samfunn     45.9 37  Alle   45.0 63  32.3 9
185909 Retorikk/komm        53.6 85  42.0 16
185483 Russisk           40.1 9  Alle   38.0 3  Alle
185438 Samfunnsgeografi      49.6 100 41.1 27  52.5 146 41.8 46
185898 Samfunnsøkonomi       56.6 624 46.5 303 55.5 681 46.8 349
185698 Samfunnsøkonomi, 5år    52.2 84  45.7 43  55.0 128 49.2 79
185871 Sentral-Eur/Balkan     43.0 13  Alle
185879 Sosialantropologi      49.1 304 41.3 107 50.2 417 42.5 150
185880 Sosiologi          50.9 540 43.0 184 50.4 670 43.7 281
185924 Spansk           50.5 52  Alle   52.8 62  Alle
185912 Spansk, årsstudium     57.0 215 46.5 49  60.2 197 46.8 52
185853 Spesialpedagogikk      46.8 335 34.1 41  46.4 388 36.3 111
185881 Statsvitenskap       53.8 651 47.4 312 54.2 812 47.6 402
185238 Statsvitenskap, års     56.5 590 46.8 188
185899 Tannpleie          53.0 216 43.7 69  54.2 202 42.7 70
185466 Tegnspråk og tolking              TRU    TRU
185221 Tegnspråk, års                 TRU    TRU
185480 Teologi og kr.dom      Alle   Alle   Alle   Alle
185771 Teologi, prof.       Alle   Alle   Alle   Alle
185873 Tverrf. kjønnsst.      44.1 19  Alle   47.6 67  38.3 11
185222 Tverrf. kjønnsst.års    51.9 69  41.1 19  53.8 80  42.6 20
185795 Tysk            Alle   Alle   Alle   Alle
185690 Tysk, årsstudium      49.6 28  Alle   51.8 56  Alle
185883 Utviklingsstudier      50.6 237 45.7 89  51.7 327 47.4 150Universitetet i Stavanger (UiS)  2012                  2011
                  ORD    ORDF   FOR    PRA    ORD    ORDF   FOR   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------                                
217070 Barnevern          40.5 307 37.1 154           40.4 277 37.5 145
217860 Biologisk kjemi       Alle   Alle             Alle   Alle
217003 Bygg            45.1 33  40.5 6  Alle        45.7 42  40.7 17  Alle
217938 Byutvikling         Alle   Alle             40.5 5  39.5 5
217004 Data            Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217618 Drama            Alle   Alle             Alle   Alle
217005 Elektro           39.4 9  Alle   32.0 4       Alle   Alle   Alle
217170 Engelsk           42.9 39  31.4 11            40.3 28  32.3 14
217046 Fjernsyn-/multimedie    49.0 186 45.3 106           49.8 199 46.0 118
217130 Førskolelærer        30.1 2  Alle             33.0 14  Alle
217655 GLU 5-10, mat.       Alle   Alle
217651 GLU 5-10, norsk       Alle   Alle
217547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle             Alle   Alle
217651 Grunnskolelærer 5-10                        38.3 7  40.7 5
217481 Hist./kult, historie    Alle   Alle             Alle   Alle
217179 Historie          38.2 20  Alle             Alle   Alle
217255 Hotelledelse        Alle   Alle             Alle   Alle
217800 Industriell økonomi     53.6 138 50.4 81            53.3 105 49.9 51
217803 Informasjonstekn.      40.0 1  Alle             41.6 10  41.5 8
217454 Journalistikk        51.7 240 47.9 140      o.i.   52.5 282 49.8 192      o.i.
217009 Kjemi og miljø       Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217755 Konstr. og material     45.2 11  Alle             48.3 21  38.7 2
217649 Kroppsøv/idrett,års.    45.1 158 42.9 93            48.4 210 46.0 141
217440 Kroppsøving/idrett     43.8 164 39.6 101           44.0 148 40.1 87
217505 Kunst og håndtverk                         o.i.   44.0 27
217200 Kunst-/kulturstudier                        TRU    TRU
217844 Lektor, humanistisk     Alle   Alle             Alle   Alle
217012 Maskin           46.9 36  Alle   34.0 4       38.0 3  Alle   Alle
217857 Matematikk og fysikk    Alle   Alle             Alle   Alle
217205 Matematikk, års.      Alle   Alle             Alle   Alle
217211 Nordisk, års        Alle   Alle             Alle   Alle
217802 Offshoreteknologi      51.8 164 47.2 94            48.6 69  45.7 36
217015 Petroleum, bachelor     53.4 260 46.3 113 42.0 23       50.1 106 44.0 34  36.0 10
217801 Petroleum, master      51.7 243 48.8 152           50.2 123 46.8 62
217947 Petroleumsgeologi      49.7 90  45.9 40  34.0 4       47.2 25  41.4 9  Alle
217317 Reiselivsledelse      35.3 74  33.7 47            37.3 94  35.4 65
217482 Rel.,kultur,global.     TRU    TRU
217196 Religion          34.0 2  Alle             Alle   Alle
217526 Rettsvitenskap       54.1 800 47.7 495
217318 Revisjon          46.3 203 39.8 110           48.8 175 39.6 83
217080 Sosialt arbeid       42.4 293 37.9 134           45.4 355 39.8 181
217880 Sosiologi          40.0 94  34.1 31            42.3 138 35.4 54
217240 Sosiologi, årsst.      40.0 80  36.6 39            42.4 121 37.5 61
217887 Språk og litt., eng.    Alle   Alle             Alle   Alle
217889 Språk/litt., nordisk    Alle   Alle             Alle   Alle
217881 Statsvitenskap       42.1 81  40.0 47            47.5 133 41.7 58
217050 Sykepleier         40.4 249 36.2 94            41.1 280 37.6 123
217345 Øk.adm., master       51.5 265 48.2 206           50.0 274 47.0 214
217369 Økonomi og admin.      48.0 714 43.8 459           49.1 737 43.9 465Universitetet i Tromsø (UiT)    2012                                    2011
                  ORD    ORDF   FOR    NN    NNF    NTF    NTFF   SAMISK ORD    ORDF   FOR NN    NNF   NTF   NTFF  SAMISK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ --------- -------- ---- -------- ------- ------- ------- ------
186609 Antikk. kultur høst                                           Alle   Alle
186789 Antikk. kultur vår                                           Alle   Alle
186478 Arkeologi          Alle   Alle                               Alle   Alle
186164 Bedriftsøkonomi       51.7 84  41.3 45                              51.4 69  38.6 30
186702 Bioingeniør         Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186327 Biologi           Alle   Alle                               Alle   Alle
186427 Biomedisin         Alle   Alle                               Alle   Alle
186299 Bioteknologi        Alle   Alle                               Alle   Alle
186770 Data/sensortek.       Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186306 Datasikkerhet                                              Alle   Alle
186846 Dok.vitenskap        Alle   Alle                               Alle   Alle
186692 Drama og teater       38.2 3  Alle                               Alle   Alle
186769 Energi og miljø                                             Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186769 Energi, klima, miljø    Alle   Alle        Alle   Alle             Alle
186170 Engelsk           Alle   Alle
186170 Engelsk høst                                              Alle   Alle
186623 Engelsk vår                                               Alle   Alle
186700 Ergoterapeut        41.6 35  41.7 16       Alle   Alle             o.i.  41.2 43  41.4 23    Alle   Alle          o.i.
186707 Farmasi                                                 o.i.   Alle     Alle   Alle          o.i.
186749 Farmasiutd.         Alle   Alle
186479 Filosofi          Alle   Alle                               Alle   Alle
186709 Fiskehelse         Alle   Alle                            Alle  Alle   Alle                      Alle
186331 Fiskerifag         Alle   Alle                            Alle  Alle   Alle                      Alle
186174 Fransk                                                 Alle   Alle
186857 Fysikk           Alle   Alle                               Alle   Alle
186703 Fysioterapeut        63.5 509 53.8 287      55.4 87  49.3 46           o.i.  61.5 479 53.7 270   54.7 59 48.1 34         o.i.
186130 Førskolelærer        Alle   Alle                               Alle   Alle
186132 Førskolelærer, saml.    Alle   Alle                               Alle   Alle
186859 Geologi           Alle   Alle                               Alle   Alle
186481 Historie          Alle   Alle                               Alle   Alle
186179 Historie høst                                              Alle   Alle
186613 Historie vår                                              Alle   Alle
186179 Historie, årsstudium    Alle   Alle
186813 Industriell matemati    Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186395 Informatikk         Alle   Alle                               Alle   Alle
186785 Informatikk, master     Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186049 Ingeniør, Nautikk      Alle   Alle   o.i.                          Alle   Alle   Alle
186018 Ingeniør, Pros./gass    Alle   Alle   Alle                          Alle   Alle   Alle
186017 Ingeniør, autom.      Alle   Alle   Alle                          Alle   Alle   Alle
186860 Kjemi            Alle   Alle                               Alle   Alle
186222 Kjønnsstudier        Alle   Alle                               Alle   Alle
186475 Kunstvitenskap       Alle   Alle                               Alle   Alle
186867 Ledelse           47.1 196 42.0 107                             43.2 127 38.7 54
186843 Lektor i realfag      Alle   Alle                               Alle   Alle
186844 Lektor i språk/samf.    Alle   Alle                               Alle   Alle
186615 Litteraturvit.       Alle   Alle
186615 Litteraturvit. høst                                           Alle   Alle
186137 Litteraturvit. vår                                           Alle   Alle
186644 Luftfartsfag        o.i.   o.i.                               o.i.   o.i.
186084 Lærer 1-7          Alle   Alle                               Alle   Alle
186665 Lærer 1-7, Harstad     Alle   Alle
186083 Lærer 5-10         Alle   Alle                               Alle   Alle
186862 Mat. og stat.        Alle   Alle                               Alle   Alle
186205 Matematikk         Alle   Alle                               Alle   Alle
186301 Matematikk/finans      Alle   Alle
186740 Medisin           65.5 1200 56.7 654      61.3 113 52.7 50  62.4 27  56.3 10 o.i.  65.1 1096 57.2 639   61.2 103 53.4 49 61.1 29 55.6 11 o.i.
186739 Medisinske fag                                             Alle   Alle
186211 Nordisk           Alle   Alle
186211 Nordisk høst                                              Alle   Alle
186950 Nordisk vår                                               Alle   Alle
186235 Nordsamisk morsmål                                           Alle   Alle
186742 Odontologi         63.0 348 53.9 189      59.7 57  50.8 23           o.i.  63.0 327 53.2 172   58.8 38 50.1 19         o.i.
186852 Pedagogikk         Alle   Alle                               Alle   Alle
186878 Politikk, øk. og fil    Alle   Alle                               Alle   Alle
186876 Psykologi          49.7 340 43.8 187                             47.1 267 41.6 140
186752 Psykologi, årsstud.     44.2 394 42.5 272                             44.1 362 42.6 238
186701 Radiograf          41.3 33  41.3 11       Alle   Alle             o.i.  39.7 32  40.0 11    Alle   Alle          o.i.
186910 Religionsvit. høst                                           Alle   Alle
186626 Religionsvit. vår                                            Alle   Alle
186910 Religionsvit.,årsst.    Alle   Alle
186482 Religionsvitenskap     Alle   Alle                               Alle   Alle
186724 Rettsvitenskap       55.3 1048 49.8 586      43.3 53  42.5 31           o.i.  54.4 942 49.1 519   47.3 55 42.5 26         o.i.
186814 Romfysikk          Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186712 Russisk vår                                               Alle   Alle
186483 Russlandsstudier      Alle   Alle                               Alle   Alle
186474 Samf.planl. og kult.    Alle   Alle                               Alle   Alle
186877 Samfunnssikkerhet      43.3 37  Alle                               Alle   Alle
186898 Samfunnsøkonomi       43.5 64  40.2 37                              Alle   Alle
186002 Sikkerhet og miljø     Alle   Alle   Alle                          Alle   Alle   Alle
186879 Sosialantropologi      Alle   Alle                               Alle   Alle
186880 Sosiologi          Alle   Alle                               Alle   Alle
186912 Spansk vår                                               Alle   Alle
186891 Språk og litteratur     Alle   Alle                               Alle   Alle
186892 Språk og økonomi      Alle   Alle                               Alle   Alle
186616 Språkvitenskap høst                                           Alle   Alle
186677 Språkvitenskap vår                                           Alle   Alle
186881 Statsvitenskap       Alle   Alle                               Alle   Alle
186050 Sykepleier         53.8 242 44.2 95       41.5 57  37.7 22           o.i.  54.5 241 47.5 112   44.1 39 36.8 14         o.i.
186743 Tannpleier         51.6 60  43.4 14       39.0 7  Alle             o.i.  56.8 60  48.9 27    48.6 9  38.2 3         o.i.
186369 Økonomi og admin.      46.0 267 42.2 154                             44.7 189 38.6 89


Antall studier:  1315
Rapport kjørt:  Onsdag 18. juli 2012 09:38