Poenggrenser torsdag 18. august 2011

Denne oversikten viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (SUPP) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etter hvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De kan fortsatt gå ned i senere etterfyllinger i august og begynnelsen av september.

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 20. juli til 29. juli skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Enten ved å svare nei til å fortsatt stå på venteliste eller ved å la være å svare innen svarfristen)

En person står ofte på venteliste i flere kvoter på samme studium. Man kan derfor ikke legge sammen alle grå tall for å finne antall personer på venteliste totalt på et studium eller lærested. F.eks. konkurrerer alle søkere i ORD-kvotene. I ORDF-kvotene deltar de som er 21 år eller yngre dette opptaksåret. Og i ORDF beregnes poengene fra førstegangsvitnemålet. Normalt er 50 % av plassene til et studium avsatt til ORDF- kvoten. En kvote kan sees på som en kø av søkere. I hver opptakskjøring tas de x første inn og får tilbud om studieplass. Resten står på venteliste. En person kan stå i flere køer.

Listen er sortert på lærestedsnavn

Merk at poenggrensene ikke nødvendigvis er sammenlignbare mellom studier. Årsaker til dette er at noen studier har kvinnepoeng, noen studier har poeng fra opptaksprøve som inngår i poengsummen m.m.

Mange studier har ennå ledige plasser og tar inn flere søkere selv om de ikke har søkt tidligere i år: Se RestetorgetKodeForklaring
ALLEAlle kvalifiserte søkere fikk tilbud
HOVEDHovedopptak, 20. juli
SUPPSuppleringsopptak 29. juli (noen ganger kalt varaopptak)
TRUStudiet er trukket fra årets opptak, avlyst. Ofte pga for få søkere
ÅpentÅpent studium
o.i.Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her.
ORDOrdinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne køen.
FORForkurskvote
INTKInternasjonal kvote
IVMINOIkke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUKJentekvote
MILKKvote for forsvaret
NIFKKvote for Norges idrettsforbund
NNNordnorsk kvote
NNFNordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTFKvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFFFørstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
ORDFOrdinær førstegangsvitnemålskvote
PRAPraksiskvote
SAMISKSamisk kvote
TKURKKvote for søkere med tilpasningskurs
xxxyyyStudiekoden, sekssifret nummer som identifiserer studiet (xxx angir lærestedet)Ansgar Teologiske                       SUPP        HOVED
Høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
ATH 255196 Kristendom, religion og livssyn, årsstudium     Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255418 Interkulturell forståelse, årsstudium        Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255437 Musikk                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255482 Kristendom, religion og livssyn           Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255752 Psykologi, årsstudium                Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255777 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255869 Interkulturell forståelse              Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255876 Psykologi med religion og helse           Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255936 Praktisk teologi                  Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og                         SUPP        HOVED
designhøgskolen i Oslo                     ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
AHO 189030 Arkitekt                      o.i.   o.i.   123.4 68 108.4 4
AHO 189343 Industridesign                   o.i.   o.i.   117.2 24 AlleBetanien diakonale                       SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
BDH 250050 Sykepleierutdanning                 45.2 165 38.4 61 45.5 304 39.6 114Det teologiske                         SUPP        HOVED
Menighetsfakultet                       ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
MF 190196 Kristendom/RLE                    Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190242 Samfunnsfag                     Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190418 Interkulturell kommunikasjon             Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190480 Teologi, profesjonsstudium              Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190482 Religion, kultur og samfunn             Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190927 Ungdom, kultur og tro                Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190934 Lektor- og adjunktprogram              Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190936 Teologi                       Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmet Høgskole                     SUPP        HOVED
Oslo                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
DHS 251050 Sykepleierutdanning, Oslo              47.5 230 41.3 64 48.3 455 42.1 143
DHS 251060 Vernepleierutdanning, Rogaland           40.6 38  31.3 5  41.8 71  31.4 9
DHS 251080 Sosialt arbeid, Oslo                49.1 204 40.0 55 49.1 371 40.3 113
DHS 251081 Sosialt arbeid, deltid, Oslo            42.4 22  o.i.   42.4 24  o.i.
DHS 251700 Ergoterapeututdanning, Rogaland           Alle   Alle   32.6 5  AlleDronning Mauds Minne                      SUPP        HOVED
Høgskolen                           ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
DMMH 253130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle   36.3 53  31.6 27
DMMH 253131 Førskolelærer, estetisk linje           Alle   Alle   39.1 12  30.0 4
DMMH 253132 Førskolelærer, natur- og friluftslinje.      37.9 10  31.7 3  44.0 39  34.5 15
DMMH 253133 Førskolelærer, deltid               41.5 11  Alle   46.2 36  Alle
DMMH 253529 Førskolelærer, interkulturell linje        Alle   Alle   Alle   AlleFjellhaug Internasjonale                    SUPP        HOVED
Høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
FIH 258480 Teologi og misjon                  Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258626 Kristendom, religion- og livssynskunnskap      Alle   Alle   Alle   Alle
FIH 258777 Musikk                       Alle   Alle   Alle   AlleHaraldsplass diakonale                     SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HDH 252050 Sykepleierutdanning                 46.1 184 40.8 79 46.1 338 41.8 144Høgskolen i Akershus                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HIAK 202050 Sykepleierutdanning                44.4 201 34.3 45 45.3 392 35.8 105
HIAK 202060 Vernepleierutdanning                45.6 109 34.2 19 47.4 265 35.4 63
HIAK 202061 Vernepleierutdanning, deltid            37.7 23  Alle   39.3 63  Alle
HIAK 202063 Vernepleierutdanning, deltid Bærum         38.0 19  Alle   39.9 52  Alle
HIAK 202082 Yrkesfaglærerutd. i medier og kommunikasjon    Alle        Alle
HIAK 202105 Yrkesfaglærerutd. i service og samferdsel     Alle        Alle
HIAK 202106 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid  Alle        Alle
HIAK 202108 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid Alle        Alle
HIAK 202109 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk     Alle        Alle
HIAK 202123 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag      Alle        Alle
HIAK 202124 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag     Alle        Alle
HIAK 202126 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag     Alle        Alle
HIAK 202127 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag           Alle        Alle
HIAK 202129 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod.  Alle        Alle
HIAK 202405 Produktdesign                   Alle   Alle   o.i.   o.i.
HIAK 202408 Samfunnsernæring                  48.4 42  42.8 17 49.7 128 45.4 60
HIAK 202696 Trafikklærerutdanning               TRU    TRU   TRU    TRU
HIAK 202876 Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse    46.9 62  36.8 13 48.4 155 39.3 49
HIAK 202896 Husøkonomi og serviceledelse            Alle   Alle   Alle   Alle
HIAK 202897 Kostøkonomi, ernæring og ledelse          Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Bergen                       SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIB 203003 Ingeniør, bygg                   46.1 24  Alle   Alle   47.5 50  Alle   Alle
HIB 203004 Ingeniør, data                   43.0 6  Alle   Alle   43.4 10  Alle   Alle
HIB 203006 Ingeniør, elkraftteknikk              38.0 1  Alle   Alle   38.9 3  52.0 1  Alle
HIB 203009 Ingeniør, kjemi                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203011 Ingeniør, marinteknikk               47.1 30  Alle   43.8 9  47.1 46  Alle   43.8 16
HIB 203012 Ingeniør, maskinteknikk               48.8 21  Alle   39.8 2  48.8 37  Alle   39.8 5
HIB 203017 Ingeniør, automatisering              48.0 18  50.0 2  Alle   48.0 31  50.0 3  Alle
HIB 203024 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203028 Ingeniør, kommunikasjonssystemer          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203045 Ingeniør, produksjonsteknikk            Alle   o.i.   Alle   Alle   o.i.   Alle
HIB 203050 Sykepleierutdanning                 45.5 286      41.2 118 47.4 768      43.2 376
HIB 203060 Vernepleierutdanning                48.2 155      38.2 40  48.2 292      38.8 75
HIB 203080 Sosialt arbeid                   52.0 261      45.8 108 52.0 547      45.8 258
HIB 203096 Ingeniør, undervannsteknologi            50.7 43  40.0 1  44.8 12  52.2 75  40.0 4  44.8 26
HIB 203130 Førskolelærerutdanning               28.0 1       Alle   35.5 42       30.4 16
HIB 203132 Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag       27.9 1       Alle   29.8 2       Alle
HIB 203133 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv  44.7 23      34.8 5  44.7 42       34.8 9
HIB 203203 Folkehelsearbeid                  50.0 86      45.5 44  50.7 226      45.7 112
HIB 203369 Økonomi og administrasjon              50.2 334      46.6 223 50.2 967      46.6 657
HIB 203395 Informasjonsteknologi                36.7 1       Alle   39.7 7       Alle
HIB 203440 Idrett, faglærerutdanning              51.4 113      44.7 52  51.4 273      44.7 147
HIB 203466 Tegnspråk og tolking                43.1 12      Alle   46.1 41       32.5 3
HIB 203547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/kroppsøving      43.0 15      40.5 12  45.0 60       42.2 48
HIB 203548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med musikk       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/samfunnsfag      Alle        Alle   41.8 26       40.8 21
HIB 203551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med engelsk       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203557 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/naturfag       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203559 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med RLE         Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203599 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med mat og helse    42.0 10      44.3 8  43.3 18       44.3 14
HIB 203618 Drama                        35.7 4       39.2 3  48.3 31       41.8 17
HIB 203655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med matematikk     47.9 31      43.8 20  49.1 64       44.3 44
HIB 203657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med samfunnsfag    49.1 48      44.7 35  49.5 112      46.2 83
HIB 203658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med norsk       41.6 9       40.4 6  43.3 24       40.8 19
HIB 203659 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med mat og helse    47.3 10      43.5 7  47.3 19       43.5 15
HIB 203660 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med musikk       Alle        Alle   37.7 1       41.2 1
HIB 203667 Musikk                       52.6 34      46.3 14  54.8 83       47.2 36
HIB 203700 Ergoterapeututdanning                46.7 86      42.5 43  46.9 222      43.0 113
HIB 203701 Radiografutdanning                 43.2 52      36.2 16  43.2 131      37.5 44
HIB 203702 Bioingeniørutdanning                46.6 27      42.3 14  48.6 48       44.7 24
HIB 203703 Fysioterapeututdanning               55.2 435      49.7 278 56.0 1131      50.3 684
HIB 203753 Landmåling og eiendomsdesign            44.7 40      35.6 6  45.2 75       36.0 14
HIB 203822 Ingeniør, energiteknologi              52.8 32  Alle   45.5 14  52.8 54  Alle   45.6 23Høgskolen i Buskerud                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIBU 205004 Ingeniør, data, Kongsberg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205005 Ingeniør elektro, Kongsberg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205012 Ingeniør, maskin, Kongsberg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205050 Sykepleier, Drammen                40.2 153      30.4 16  40.4 254      31.1 35
HIBU 205155 Lysdesign, Drammen                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205160 Økonomi og administrasjon,1-årig, Kongsberg    o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205162 Økonomi og administrasjon 1-årig, Hønefoss.    o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205246 Juss, årsstudium, Hønefoss             47.5 54      43.8 30  48.2 129      44.2 87
HIBU 205251 Visuell kommunikasjon, Drammen           47.3 60      43.8 34  48.4 184      44.8 119
HIBU 205291 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg    o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205317 Reiselivsledelse, Hønefoss             Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205345 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss     o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205370 Dynamisk webdesign, Hønefoss            o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205395 IT og informasjonssystemer, Hønefoss        o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205404 Økonomi og administrasjon, Kongsberg        36.2 6       29.1 1  36.9 20       29.1 2
HIBU 205414 Økonomi og administrasjon, Hønefoss        o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205526 Juss, Hønefoss                   50.8 126      45.2 72  52.0 291      46.4 176
HIBU 205547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Drammen        Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205620 IT og informasjonssystemer, 1-årig, Hønefoss    o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205623 Engelsk, Hønefoss                 o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med språkfag, Drammen o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med realfag, Drammen o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med samfunnsfag, Dr. o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIBU 205672 Norsk, Hønefoss                  Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205701 Radiograf, Drammen                 41.3 36      30.8 4  42.0 78       32.2 10
HIBU 205867 Juss og ledelse, Hønefoss             45.7 72      41.8 41  46.0 179      42.9 113
HIBU 205881 Statsvitenskap, Drammen              45.6 61      36.5 16  46.1 112      40.4 42
HIBU 205894 Optometri, Kongsberg                o.i.        o.i.   Alle        AlleHøgskolen i Finnmark                      SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIF 206050 Sykepleie, Hammerfest                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIF 206070 Barnevern                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206080 Sosialt arbeid                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206081 Sosialt arbeid, samlinger              42.1 27  Alle        43.8 53  Alle
HIF 206130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206162 Økonomisk administrativ ledelse           Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206170 Engelsk, samlingsbasert               Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206185 Idrett, årsstudium, Tromsø             41.4 9  37.3 5       43.2 36  41.8 24
HIF 206242 Samfunnsfag                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206319 Reiseliv                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206440 Friluftsliv og idrettsfag              Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        TRU    TRU        TRU    TRU
HIF 206605 Friluftsliv                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206649 Idrett                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206655 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn        Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206662 Arktisk naturfag                  TRU    TRU        TRU    TRU
HIF 206663 Medieproduksjon, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206712 Russisk for næringslivet 1             TRU    TRU        TRU    TRU
HIF 206838 Medieproduksjon                   Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Gjøvik                       SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIG 207003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207046 Medieteknologi                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207050 Sykepleierutdanning                 37.1 55      30.7 7  37.1 91       30.7 16
HIG 207051 Sykepleierutdanning, deltid             35.9 15      Alle   37.0 26       Alle
HIG 207052 Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal      34.5 3       o.i.   43.0 8       o.i.
HIG 207053 Sykepleierutdanning, deltid, Valdres        34.5 3       o.i.   34.5 3       o.i.
HIG 207054 Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland        35.6 5       o.i.   42.0 11       o.i.
HIG 207098 Teknologidesign, årsstudium, deltid         Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207099 Landmåling, årsstudium, fleksibel          Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207102 Geografiske informasjonssystemer (GIS), års, fleks Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207136 Mediemanagement, årsstudium             Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207149 Mediedesign                     44.4 16      42.0 10  46.7 82       44.7 61
HIG 207160 Økonomi og ledelse, årsstudium           Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207188 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium     Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207248 Landmåling, årsstudium               Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207264 Medieproduksjon                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207369 Økonomi og ledelse                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207374 Drift av nettverk og datasystemer          Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207395 Programvareutvikling                Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207396 Geografiske informasjonssystemer (GIS), årsstudium Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207404 Økonomi og ledelse, fleksibel            Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207406 Geomatikk                      Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207429 Informasjonssikkerhet                Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207602 Teknologidesign, årsstudium             Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207604 Medieproduksjon, årsstudium             Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207673 Spillprogrammering                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207701 Radiografutdanning                 29.3 2       Alle   40.1 33       30.0 6
HIG 207824 Teknologidesign og ledelse             Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207838 Mediemanagement                   Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Harstad                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HIH 208035 Økonomi og ledelse                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208050 Sykepleierutdanning                 26.3 2  Alle   38.2 24  31.1 3
HIH 208051 Sykepleierutdanning, deltid             Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208060 Vernepleierutdanning                Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208070 Barnevernspedagogutdanning             Alle   Alle   35.2 4  Alle
HIH 208071 Barnevernspedagogutdanning, deltid - Tromsø     36.0 3  Alle   40.7 23  Alle
HIH 208164 Økonomi og ledelse, årsstudium           Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208350 Handel, service og logistikk            Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Hedmark                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HIHM 209050 Sykepleierutdanning, Elverum            33.6 23  Alle   34.5 38  Alle
HIHM 209053 Sykepleierutdanning, Kongsvinger          32.4 14  Alle   32.4 15  Alle
HIHM 209130 Førskolelærerutdanning, Hamar           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209132 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert       38.3 20  Alle   38.3 28  Alle
HIHM 209140 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209157 Faglærerutdanning i musikk, Hamar         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209162 Administrasjon og ledelse, Rena          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209164 Bedriftsøkonomi, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209167 Bedriftsøkonomi, samlings- og nettbasert, deltid  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209172 Jakt, fiske og guiding, Evenstad (Koppang)     Alle   Alle   42.8 9  36.4 5
HIHM 209185 Idrett, årsstudium, Elverum            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209223 Utmarksforvaltning, årsstudium, Evenstad (Koppang) Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209239 Krisehåndtering, samlingsbasert, deltid, Rena   41.2 12  Alle   41.2 14  Alle
HIHM 209250 Skogbruk, årsstudium, Evenstad (Koppang)      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209299 Bioteknologi, Hamar                TRU    TRU   TRU    TRU
HIHM 209311 Landbruksteknikk, Blæstad (Hamar)         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209318 Revisjonsfag, Rena                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209320 Agronomi, Blæstad (Hamar)             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209322 Skogbruk, Evenstad (Koppang)            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209323 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang)       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209369 Økonomi og administrasjon, Rena          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209393 Innovasjon, entreprenørsk. og foretaksutv., Rena  TRU    TRU   TRU    TRU
HIHM 209409 Økologisk landbruk, årsstud, saml. & nett, deltid Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209423 Natur- og økoturisme, Evenstad (Koppang)      TRU    TRU   TRU    TRU
HIHM 209440 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209446 Mat, ernæring og helse, Elverum          44.4 6  33.8 2  50.0 45  36.2 15
HIHM 209451 Animasjon, Hamar                  41.6 18  39.6 10 43.9 80  43.0 53
HIHM 209470 Service Management, Rena              Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209472 Virtuell kunst og design, Hamar          37.2 3  34.6 2  41.6 49  40.0 28
HIHM 209476 Music Management, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209486 Folkehelse, Elverum                Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209514 Digital medieproduksjon, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209516 Regnskapsførerfag, Rena              Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209538 Faglærerutd. for tospråklige lærere,samlingsbasert Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Hamar         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209605 Friluftsliv, Elverum                Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209623 Engelsk, Hamar                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209650 Idrett, årsstudium, Kongsvinger          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Hamar        Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209663 Mediefag, Rena                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209667 Musikk, årsstudium, Hamar             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209668 Landbruksteknikk årsstudium, Blæstad (Hamar)    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209669 Bioenergi, Evenstad (Koppang)           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209672 Norsk, Hamar                    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209676 Sosialpedagogikk, Elverum             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209714 Musikkproduksjon, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209743 Tannpleie, Elverum                 39.4 13  31.7 3  41.4 32  34.3 10
HIHM 209839 Visuell simulering, Hamar             Alle   Alle   37.3 31  37.5 21
HIHM 209867 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena        Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Lillehammer                    SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIL 210035 Økonomi og administrasjon              43.6 49  40.0 22      43.6 146 40.1 82
HIL 210060 Vernepleierutdanning                42.1 40  30.9 3       42.1 103 31.2 12
HIL 210070 Barnevern                      40.9 98  35.5 40      41.3 234 35.8 92
HIL 210080 Sosialt arbeid                   44.0 130 36.3 44      44.2 247 36.5 92
HIL 210089 Dokumentarfilmproduksjon-Lyd            o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210149 Film- og fjernsynsvitenskap             Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210164 Økonomi og administrasjon, årsstudium        Alle   Alle        52.9 78  44.5 26
HIL 210185 Idrett, årsstudium                 39.8 13  33.3 7       40.3 70  38.3 44
HIL 210220 Pedagogikk, årsstudium               o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210240 Sosiologi, årsstudium                o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210262 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210264 Flerkameraproduksjon                o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210288 Internasjonale studier med historie, årsstudium   o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210308 Kulturprosjektledelse                o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210317 Reiselivsledelse                  o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210319 Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser   o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210392 Dokumentarfilmproduksjon-Foto            o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210440 Idrett                       39.1 19  35.0 12      42.4 119 41.3 84
HIL 210526 Juss                        46.3 138 43.0 89      47.8 425 44.6 289
HIL 210534 Produksjons- og prosjektledelse           o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210654 Kulturprosjektledelse, årsstudium          Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210676 Pedagogikk, deltid                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210752 Psykologi, årsstudium                44.8 75  41.5 34      45.0 167 41.9 102
HIL 210754 Reiseliv og turisme, årsstudium           o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210847 Dokumentarfilmproduksjon-Regi            o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210852 Pedagogikk                     o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210867 Organisasjon og ledelse               42.8 37  38.7 17      42.8 106 38.7 49
HIL 210872 Internasjonale studier med historie         o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIL 210876 Psykologi                      46.5 97  37.9 34      46.6 232 38.2 102Høgskolen i Molde                       SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HIM 211050 Sykepleierutdanning, studiegruppe Molde       Alle   Alle   30.3 6  26.8 1
HIM 211056 Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211060 Vernepleierutdanning                39.8 9  Alle   42.4 30  Alle
HIM 211164 Bedriftsøkonomi                   o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIM 211185 Idrett                       Alle   Alle   39.6 43  39.5 36
HIM 211189 Informasjonsbehandling               o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIM 211238 Statsvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211246 Jus                         38.5 17  36.9 12 39.1 51  36.9 34
HIM 211292 Logistikk og Supply Chain Management        Alle   o.i.   Alle   Alle
HIM 211318 Revisjon                      o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIM 211369 Økonomi og administrasjon              o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIM 211370 IT og logistikk                   o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIM 211404 Siviløkonom, 1. avdeling              39.9 4  37.5 4  41.0 25  38.3 21
HIM 211432 Internasjonal logistikk, Ålesund          o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIM 211488 Sport Management, idrettsledelse          Alle   Alle   39.4 59  37.7 38
HIM 211627 Petroleumslogistikk, deltid             o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIM 211841 Jus og administrasjon                o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIM 211866 Petroleumslogistikk, Kristiansund          44.9 30  36.7 4  44.9 71  36.8 25Høgskolen i Narvik                       SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIN 212003 Ingeniør, Bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212004 Ingeniør, Datateknikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212005 Ingeniør, Industriell Elektronikk          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212006 Ingeniør, Elkraftteknikk              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212018 Ingeniør, Prosessteknologi             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212027 Ingeniør, Satelitteknologi             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212034 Ingeniør, Industriteknikk              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212040 Ingeniør, første studieår, Alta           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212050 Sykepleierutdanning                 Alle        Alle   33.9 5       Alle
HIN 212075 Ingeniør, Bygg, nettbasert             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212076 Ingeniør, Industriteknikk, nettbasert        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212077 Ingeniør, Prosessteknologi, nettbasert       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212078 Ingeniør, Datateknikk, nettbasert          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212079 Ingeniør, Elektro første år, nettbasert       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212410 Økonomi og administrasjon              Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212761 Elektroteknikk                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212804 Data/IT                       Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212805 Ingeniørdesign                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212806 Integrert bygningsteknologi             Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212811 Industriell teknologi                Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212814 Satelitteknologi                  Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212872 Internasjonal beredskap               52.8 15      Alle   52.8 58       35.8 12Høgskolen i Nesna                       SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HINE 213130 Førskolelærer                   TRU    TRU   TRU    TRU
HINE 213131 Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213170 Engelsk årsstudium, 5-10              Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213505 Kunst og håndverk, 1-7               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213547 Grunnskolelærer 1-7                Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213602 Design og bruk av digitale medier, årsstudium, Mo TRU    TRU   TRU    TRU
HINE 213620 Informasjonsteknologi, årsstudium, Mo i Rana    TRU    TRU   TRU    TRU
HINE 213623 Engelsk årsstudium, 1-7              Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213642 Kunst og håndverk, 5-10              Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213651 Grunnskolelærer 5-10                Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213655 Grunnskolelærer 5-10, Narvik            TRU    TRU   TRU    TRU
HINE 213666 Naturfag, samlingsbasert, 5-10           TRU    TRU   TRU    TRU
HINE 213667 Kreativt musikkarbeid, årsstudium, 5-10      Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213680 Samfunnsfag, samlingsbasert, 5-10         TRU    TRU   TRU    TRU
HINE 213777 Kreativt musikkarbeid, årsstudium, 1-7       Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213796 Drama og teater, årsstudium            TRU    TRU   TRU    TRUHøgskolen i Nord-                       SUPP        HOVED
Trøndelag                           ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HINT 214050 Sykepleierutdanning, Levanger           40.9 88  37.9 35 40.9 148 37.9 73
HINT 214058 Sykepleierutdanning, Namsos            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214060 Vernepleierutdanning, Namsos            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214130 Førskolelærerutdanning, Levanger          Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214185 Idrett, Levanger                  41.8 26  42.6 19 41.8 48  42.6 37
HINT 214240 Sosiologi, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214318 Revisjon, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214321 Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer    Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214323 Utmarksforvaltning, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214369 Økonomi og administrasjon, Steinkjer        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214388 Naturforvaltning, Steinkjer            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214396 Geografi, nettbasert, Steinkjer          Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214419 Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer       Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214421 Husdyrvelferd, Steinkjer, årsstudium        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214430 Multimedieteknologi, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214440 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger  45.0 32  39.5 17 45.0 54  39.5 32
HINT 214468 Grønn næringsutvikling, Steinkjer         Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214516 Regnskap, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger   Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214605 Friluftsliv, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214623 Engelsk, Levanger                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214639 Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger  o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HINT 214642 Kunst og håndverk, Levanger            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214649 Kroppsøving, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214667 Musikk, Levanger                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214673 Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer     Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214680 Samfunnsfag, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214696 Trafikklærerutdanning, Stjørdal          42.1 68      42.1 95
HINT 214749 Farmasiutdanning, Namsos              Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo                        SUPP                       HOVED
                                ORD    FOR   IVMINO  ORDF   PRA    ORD    FOR   IVMINO  ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- ------                         
HIO 215003 Ingeniør, bygg                   o.i.   o.i.        o.i.        Alle   Alle       Alle
HIO 215004 Ingeniør, data                   Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIO 215005 Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi   Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIO 215009 Ingeniør, bioteknologi og kjemi           Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIO 215012 Ingeniør, maskin                  o.i.   o.i.        o.i.        Alle   Alle       Alle
HIO 215050 Sykepleierutdanning                 41.4 412           35.4 112      42.4 893          36.7 319
HIO 215051 Sykepleierutdanning, deltid             39.7 116           Alle        40.7 202          Alle
HIO 215070 Barnevernspedagogutdanning             48.7 487           42.2 178      49.7 1075          43.1 451
HIO 215071 Barnevernspedagogutdanning, deltid         41.6 36                     41.6 40
HIO 215080 Sosialt arbeid                   49.0 547           41.4 181      49.4 1103          41.7 399
HIO 215085 Arkiv og dokumentbehandling             36.8 4            Alle        49.6 52           Alle
HIO 215130 Førskolelærerutdanning               41.0 116           30.2 8       42.2 299          32.2 56
HIO 215131 Førskolelærerutdanning, deltid           37.3 15                     37.3 15
HIO 215138 Administrasjon og ledelse              50.8 361           43.9 179      50.8 1094          43.9 569
HIO 215150 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk      48.8 57           32.3 3       49.5 117          34.2 11
HIO 215162 Økonomi og ledelse, årsstudium           59.6 240           47.2 60       60.7 774          48.2 223
HIO 215185 Kroppsøving og idrett, årsstudium          52.5 138           43.3 74       57.0 420          45.5 214
HIO 215200 Kunst og design                   52.8 93           44.6 31       54.3 261          45.9 89
HIO 215219 Politikk og forvaltning               52.5 80           41.2 23       52.5 200          41.2 61
HIO 215221 Tegnspråk, årsstudium                48.1 34           Alle        55.4 132          42.8 25
HIO 215253 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid       61.1 166           38.1 9       61.6 382          40.0 33
HIO 215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap         Alle             Alle        41.4 38           Alle
HIO 215369 Økonomi og administrasjon/revisjon         50.7 401           44.4 174      50.7 1073          44.4 527
HIO 215395 Informasjonsteknologi                Alle             Alle        45.3 22           Alle
HIO 215439 Drama og teaterkommunikasjon            46.7 27           41.5 14       51.5 107          47.1 48
HIO 215447 Idrett, friluftsliv og helse            45.7 154           40.8 75       48.0 460          42.4 238
HIO 215449 Anvendt datateknologi                42.7 64           35.0 15       45.7 167          37.6 45
HIO 215454 Journalistikk                    58.3 291      50.0 7  52.1 163 46.3 1  59.2 888      50.2 11 52.5 489 46.3 3
HIO 215466 Tegnspråk og tolking                49.6 34           Alle        50.9 67           39.1 12
HIO 215484 Utviklingsstudier                  47.2 75           41.9 28       49.7 216          42.8 86
HIO 215505 Kunst og design - tekstil, årsstudium        51.0 63           46.2 27       51.0 183          46.2 75
HIO 215547 Grunnskolelærerutd 1.-7. trinn           41.4 26           37.5 18       44.2 92           38.5 50
HIO 215602 Design og komm. i digitale medier, deltid      55.2 93           38.4 7       55.2 232          38.7 26
HIO 215603 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium   40.8 3            Alle        46.4 39           Alle
HIO 215618 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium      50.1 44           47.1 20       52.0 165          50.4 81
HIO 215642 Kunst og design, årsstudium             55.8 94           51.0 43       55.8 313          51.0 128
HIO 215651 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med norsk      43.3 18           38.2 13       47.6 79           41.0 44
HIO 215655 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med engelsk     45.1 34           39.6 23       48.0 95           42.4 48
HIO 215657 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med matematikk   47.0 38           41.8 22       49.6 101          42.9 55
HIO 215691 Utviklingsstudier, årsstudium            49.1 74           41.1 26       50.3 234          42.4 85
HIO 215700 Ergoterapeututdanning                44.7 97           38.3 34       44.7 246          38.8 106
HIO 215701 Radiografutdanning                 44.3 133           37.9 30       45.3 284          37.9 83
HIO 215702 Bioingeniørutdanning                45.0 25           Alle        45.0 40           37.0 5
HIO 215703 Fysioterapeututdanning               56.3 578           49.3 323      56.3 1564          49.8 884
HIO 215705 Tannteknikerutdanning                38.4 7            Alle        38.4 9           Alle
HIO 215706 Fysioterapeututdanning, mensendieck         54.1 263           47.3 140      54.4 587          47.3 315
HIO 215744 Ortopediingeniør                  58.9 11           Alle        58.9 14           44.4 3
HIO 215749 Farmasiutdanning                  42.4 16           Alle        42.4 21           Alle
HIO 215822 Ingeniør, energi og miljø              Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIO 215846 Arkiv og dokumentbehandling, deltid         Alle             o.i.        42.9 17           o.i.
HIO 215848 Fotojournalistikk                  67.5 2            Alle        72.2 6           Alle
HIO 215850 Medier og kommunikasjon               51.6 203           46.2 96       53.0 554          47.2 285
HIO 215900 Velferdsfag                     46.3 105           31.9 7       46.3 177          31.9 14Høgskulen i Sogn og                      SUPP             HOVED
Fjordane                            ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HSF 216005 Ingeniør, elektro, Førde              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSF 216050 Sykepleierutdanning, Førde, start høst       31.7 3       Alle   33.6 23       32.9 12
HSF 216052 Sykepleierutdanning, Førde, start vår        o.i.        o.i.   Alle        Alle
HSF 216053 Sykepleierutdanning, samlingsbasert deltid Førde  o.i.        o.i.   Alle        Alle
HSF 216060 Vernepleierutdanning                Alle        Alle   37.0 19       Alle
HSF 216070 Barnevernspedagogutdanning             Alle        Alle   37.6 61       34.6 34
HSF 216080 Sosialt arbeid                   36.5 13      32.2 8  39.6 80       35.8 41
HSF 216130 Førskolelærerutdanning               Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216131 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert deltid    Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216164 Bedriftsøkonomi                   Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216170 Engelsk                       Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216185 Idrett                       37.5 12      38.2 7  41.1 94       40.9 68
HSF 216242 Samfunnsfag                     Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216246 Jus                         39.7 8       34.6 5  42.7 53       41.4 38
HSF 216302 Friluftsliv                     Alle        Alle   42.0 50       38.9 24
HSF 216310 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur    Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216330 Reiselivsledelse                  Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216351 Ungdomssosiologi                  Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216368 Eiendomsmegling                   Alle        Alle   38.6 83       37.1 66
HSF 216369 Økonomi og administrasjon              Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216373 Naturfag                      Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216440 Idrett, fysisk aktivitet og helse          45.7 35      40.7 23  46.3 124      44.3 88
HSF 216469 Geologi og geofare                 Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216481 Historie                      Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216485 Idrett og kroppsøving                34.3 2       32.1 1  38.6 27       36.8 18
HSF 216547 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216548 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn, saml/deltid  Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216651 Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216754 Reiseliv                      Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216835 Fornybar energi                   Alle        Alle   42.9 38       39.2 25
HSF 216927 Sosiologi - ungdomssosiologi            Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Staffeltsgate                   SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
STAF 234196 Kristendom, årsstudium               Alle   Alle   Alle   Alle
STAF 234437 Musikk, menighet og ledelse            Alle   Alle   Alle   Alle
STAF 234480 Teologi og ledelse                 Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen Stord/Haugesund                   SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HSH 218002 Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund         o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HSH 218012 Ingeniør, maskin, Haugesund             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218047 Ingeniør, kvalitet, HMS, Haugesund         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218050 Sykepleierutdanning, Stord             38.3 60      31.3 14  38.3 78       31.3 20
HSH 218056 Sykepleierutdanning, Haugesund           37.6 54      31.5 12  37.6 73       31.5 21
HSH 218130 Førskolelærerutd. ordinær linje, Stord       Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218134 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord   Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218157 Faglærerutdanning i musikk, Stord          Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218353 Maritim utdanning, nautikk, Haugesund        46.0 44      37.3 8  46.7 88       37.5 19
HSH 218369 Økonomi og administrasjon, Haugesund        Alle        Alle   36.3 39       32.6 19
HSH 218505 Kunst og håndverk, Stord              Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218623 Engelsk, Stord                   Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218649 Idrett/Kroppsøving, Stord              34.3 5       34.4 2  41.6 29       37.2 21
HSH 218651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218680 Samfunnsfag, Stord                 Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Sør-Trøndelag                   SUPP                       HOVED
                                ORD    FOR   INTK   ORDF   TKURK   ORD    FOR   INTK   ORDF   TKURK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- ------                         
HIST 219003 Ingeniør, bygg                   52.6 56  Alle        42.3 26       52.6 96  Alle       42.6 40
HIST 219004 Ingeniør, data                   33.1 1  Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIST 219005 Ingeniør, elektro og datateknikk          Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIST 219009 Ingeniør, kjemi                  Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIST 219012 Ingeniør, maskin                  48.7 26  36.0 7       Alle        48.7 34  36.0 8      32.4 1
HIST 219013 Ingeniør, materialteknikk             Alle   Alle        Alle        44.0 6  Alle       39.8 3
HIST 219016 Ingeniør, logistikk                Alle   Alle        Alle        Alle   Alle       Alle
HIST 219035 Økonomi og administrasjon             49.3 351           45.3 213      49.3 971          45.3 616
HIST 219050 Sykepleierutdanning                46.6 272           42.5 108      47.9 735          44.2 394
HIST 219060 Vernepleierutdanning                42.6 91           34.4 25       42.7 194          35.1 62
HIST 219070 Barnevernspedagogutdanning             46.8 208           40.9 111      46.8 532          41.4 292
HIST 219080 Sosionomutdanning                 49.2 180      o.i.   41.5 69       49.7 418      o.i.   42.0 182
HIST 219221 Tegnspråk for hørende               40.2 9            Alle        44.8 26           Alle
HIST 219287 Informatikk med spes. i info.behandling      Alle             Alle        Alle            Alle
HIST 219346 Matteknologi                    Alle             Alle   Alle   31.1 1           Alle   o.i.
HIST 219374 Informatikk med spes. i drift av datasystemer   Alle             Alle        Alle            Alle
HIST 219422 IT-støttet bedriftsutvikling            41.8 41           35.8 16       41.8 102          35.8 47
HIST 219466 Tegnspråk og tolking                40.7 7            Alle        43.6 18           Alle
HIST 219547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn            Alle             Alle        37.2 8           39.2 7
HIST 219548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag       Alle             Alle        Alle            Alle
HIST 219655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag       43.3 11           41.2 8       43.3 31           41.4 23
HIST 219657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk     42.2 17           40.4 12       43.0 47           41.8 38
HIST 219658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk        40.9 14           40.9 12       43.8 44           42.5 37
HIST 219700 Ergoterapeututdanning               39.6 38           34.8 19       41.7 145          37.1 74
HIST 219701 Radiografutdanning                 42.4 53           36.8 26       43.2 136          38.0 61
HIST 219702 Bioingeniørutdanning                41.1 8            39.2 6       43.1 28           42.5 20
HIST 219703 Fysioterapeututdanning               55.6 440           50.2 281      56.1 1113          50.7 689
HIST 219704 Audiografutdanning                 Alle             Alle        Alle            AlleHøgskolen i Telemark                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIT 220003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220006 Ingeniør, elkraft                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220035 Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø         Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220050 Sykepleierutdanning                 41.0 76      32.2 15  42.2 155      34.5 41
HIT 220051 Sykepleierutdanning, deltid, 4 år          37.0 29      Alle   39.4 64       Alle
HIT 220060 Vernepleierutdanning                45.3 71      32.1 6  46.6 139      34.0 16
HIT 220061 Vernepleierutdanning, deltid            48.8 51      Alle   48.8 96       Alle
HIT 220070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn        44.4 80      32.8 16  46.2 157      34.6 38
HIT 220090 Ingeniør, informatikk og automatisering       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220130 Førskolelærerutdanning, Notodden          Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220131 Førskolelærer, deltid - samlingsbasert, Notodden  Alle        Alle   35.7 10       Alle
HIT 220132 Førskolelærerutdanning, Drammen           33.1 3       Alle   38.2 19       Alle
HIT 220133 Førskolelærerutdanning, Porsgrunn          36.9 10      Alle   37.8 19       Alle
HIT 220140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden   Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220150 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220164 Bedriftsøkonomi, årsstudium, Bø           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220167 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn             38.4 14      33.6 5  38.4 24       33.6 8
HIT 220170 Engelsk årsstudium, Bø               Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220172 Friluftsliv, kultur og naturveiledning årsstud, Bø Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220179 Historie årsstudium, Bø               Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220185 Idrett årsstudium, Bø                36.1 8       34.3 6  37.2 32       35.9 19
HIT 220187 Informasjonsbehandling årsstudium, Bø       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220188 Informasjonsbehandling årsstudium, Porsgrunn    Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220210 Norsk årsstudium, Bø                Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220273 Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig   Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220302 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø    Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220308 Kultur-arrangering, formidling og forvaltning, Bø  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220317 Reiseliv, Bø                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220318 Revisjon, Bø                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220359 Internasjonal markedsføring, Bø           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220368 Eiendomsmegling, Bø                 38.4 33      37.3 19  41.7 195      40.4 135
HIT 220369 Økonomi og administrasjon, Bø            o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220388 Økologi og naturressurser, Bø            Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220395 Informatikk, Bø                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220400 Idéhistorie, Bø                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220440 Idrettsvitenskap, Bø                o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220441 Visuelle kunstfag og design, Notodden        Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220442 Folkekunst, Rauland                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220443 Folkemusikk, Rauland                Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220447 Natur og friluftsliv, Bø              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220448 Forurensing og miljø, Bø              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220449 Informasjonssystemer, Bø              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220463 Humanistiske fag, Bø                Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220505 Leire – kunst og design 1, Notodden         Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220532 Form og design, Notodden              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden        Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, nettbasert       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert     Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220602 Digital mediedesign, Notodden            43.9 3       Alle   50.5 30       Alle
HIT 220605 Natur og friluftsliv årsstudium, Bø         Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220613 Historie, deltid, nett- og samlingsbasert      Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220628 Folkekunst årsstudium, Rauland           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220629 Folkemusikk årsstudium, Rauland           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220630 Kunst og håndverk årsstudium, Notodden       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220637 Tegning - bilde, årsstudium Notodden        Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220649 Kroppsøving og idrettsfag, årsstudium Notodden   o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIT 220651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220655 Grunnskolelærer 5.-10. Notodden og desentralisert  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, nettbasert      Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220672 Norsk, deltid, nett og samlingsbasert, Bø      Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220688 Ingeniør, gass- og energiteknologi         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220895 Innovasjon og entreprenørskap, Bø          Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220912 Spansk, Bø                     Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Vestfold                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIVE 222004 Ingeniør, datateknikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIVE 222005 Ingeniør, elektronikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIVE 222012 Ingeniør, produktdesign              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIVE 222017 Ingeniør, elektro-automasjon            o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HIVE 222044 Skipsfart og logistikk               27.6 1       Alle   43.0 53       30.9 6
HIVE 222050 Sykepleierutdanning                41.3 92      33.5 18  41.3 175      33.5 40
HIVE 222130 Førskolelærerutdanning               Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222131 Førskolelærerutdanning, deltid           Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222164 Bedriftsøkonomi                  46.3 29      33.8 6  46.3 54       33.8 8
HIVE 222170 Engelsk                      44.1 6       Alle   44.1 11       Alle
HIVE 222179 Historie, årsstudium                o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIVE 222205 Matematikk                     Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222240 Sosiologi, årsstudium               44.7 10      35.6 2  44.7 29       35.6 5
HIVE 222242 Samfunnsfag                    41.2 5       Alle   49.9 24       34.0 1
HIVE 222318 Revisjon                      43.6 13      Alle   45.6 35       Alle
HIVE 222351 Ungdomskunnskap                  Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222352 Maritim teknisk driftsledelse           Alle        Alle   36.2 7       Alle
HIVE 222353 Nautikk                      42.7 31      Alle   44.0 60       34.0 7
HIVE 222369 Økonomi og administrasjon             44.9 62      36.7 20  45.0 148      37.4 46
HIVE 222412 Informasjonssystemer                o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIVE 222418 Internasjonal forståelse og samarbeid       o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIVE 222440 Idrett, ernæring og helse             44.1 67      39.6 31  48.4 264      44.1 154
HIVE 222446 Mat og helse                    Alle        Alle   47.9 31       31.6 3
HIVE 222453 Informasjonssystemer og IT-ledelse         o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIVE 222481 Historie                      o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIVE 222547 Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn       Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222548 Grunnskolelærerutdanning 1.- 7. trinn trainee   TRU        TRU    TRU         TRU
HIVE 222620 IKT i læring                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222626 Religion, livssyn og etikk             o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIVE 222642 Kunst og håndverk                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222649 Idrett, årsstudium                 42.1 38      40.8 25  45.1 115      42.6 74
HIVE 222651 Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn       Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222666 Naturfag                      Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222667 Musikk                       Alle        Alle   41.2 7       31.4 1
HIVE 222672 Norsk                       o.i.        o.i.   Alle        Alle
HIVE 222796 Teater for barn og unge              Alle        Alle   Alle        Alle
HIVE 222823 Ingeniør, mikro- og nanoteknologi         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIVE 222880 Sosiologi                     41.1 22      Alle   41.1 37       Alle
HIVE 222912 Spansk                       o.i.        o.i.   Alle        AlleHøgskulen i Volda                       SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HVO 223070 Sosialt arbeid, barnevernspedagog          o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223080 Sosialt arbeid, sosionom              38.5 18  Alle        38.5 26  Alle
HVO 223130 Førskulelærarutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223131 Førskulelærarutdanning, deltid           Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223179 Historie årsstudium                 o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223196 Religion, livssyn og etikk (RLE)          Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223205 Matematikk i grunnskulen              Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223210 Norsk (nordisk)                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223211 Norsk (nordisk), deltid               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223285 Samfunnsvitskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223430 Media, IKT og design                Alle   Alle        43.0 54  41.0 44
HVO 223437 Musikk                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223439 Drama/teater                    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223440 Idrett og friluftsliv                Alle   Alle        32.0 1  33.1 1
HVO 223446 Matkultur og helse                 45.8 4  Alle        45.8 10  Alle
HVO 223451 Animasjon                      Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223452 Planlegging og administrasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223453 PR, kommunikasjon og media             42.6 11  42.8 8       50.0 104 47.0 77
HVO 223454 Journalistikk                    53.4 97  48.3 61 Alle   54.5 336 49.1 214 Alle
HVO 223462 Kulturpedagog                    TRU    TRU        TRU    TRU
HVO 223472 Kunst og handverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223482 Religion og språk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223547 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223548 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn, saml/deltid  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223605 Friluftsliv                     Alle   Alle        50.4 38  43.2 24
HVO 223613 Historie, deltid                  o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223618 Drama                        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223620 Digital kompetanse                 Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223623 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223630 Kunst og handverk årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223649 Idrett                       Alle   Alle        44.5 35  41.7 21
HVO 223651 Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223663 Mediekunnskap                    Alle   Alle        38.6 8  40.2 6
HVO 223666 Naturfag i grunnskulen               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223667 Musikk årsstudium                  Alle   Alle        36.8 2  38.4 2
HVO 223680 Skuleretta samfunnsfag               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223891 Språk og litteratur                 Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIØ 224003 Ingeniør, bygg, Fredrikstad             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224004 Ingeniør, data, Halden               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224005 Ingeniør, elektro, Fredrikstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224012 Ingeniør, maskin, Fredrikstad            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224035 Økonomi og administrasjon, Halden          Alle        Alle   33.6 10       Alle
HIØ 224050 Sykepleierutdanning, Fredrikstad          39.9 109      32.9 19  40.1 185      33.5 50
HIØ 224051 Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad      39.3 46      Alle   39.3 61       Alle
HIØ 224060 Vernepleierutdanning, Fredrikstad          44.2 74      31.5 14  45.1 134      33.5 31
HIØ 224061 Vernepleierutdanning deltid, Fredrikstad      39.9 27      Alle   42.6 53       Alle
HIØ 224070 Barnevern, Fredrikstad               46.7 107      37.9 34  47.4 236      39.4 90
HIØ 224080 Sosialt arbeid, Fredrikstad             48.4 160      39.3 56  48.9 278      40.0 103
HIØ 224130 Førskolelærerutdanning, Halden           Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224131 Førskolelærerutdanning, deltid, Halden       Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224170 Engelsk, Halden                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224210 Norsk, Halden                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224238 Statsvitenskap, Halden               Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224244 Tysk, Halden                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224270 Informatikk -design/utvikl. av IT-systemer, Halden Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224318 Revisjon, Halden                  Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224398 Bedriftsøkonomi, Halden               Alle        Alle   41.4 11       30.4 3
HIØ 224453 Informasjonssystemer, Halden            Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224455 Internasjonal kommunikasjon, Halden         Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224474 Samfunn, språk og kultur, Halden          Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224505 Kunst og håndverk, Halden              Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224547 Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, Halden    Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224610 Fransk, Halden                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224620 Informasjonsteknologi, Halden            Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224626 Religion, livssyn og etikk, Halden         Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224649 Kroppsøving og idrett, Halden            34.8 12      33.5 10  38.5 64       37.7 47
HIØ 224651 Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, Halden   Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224661 Matematikk, Halden                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224666 Naturfag, Halden                  Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224667 Musikk, Halden                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224680 Samfunnsfag, Halden                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224702 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad          Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224824 Ingeniør, industriell design, Fredrikstad      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224845 Digital medieproduksjon, Halden           Alle        Alle   34.6 9       30.4 6
HIØ 224895 Innovasjon og prosjektledelse, Fredrikstad     37.6 8       32.4 2  37.6 17       35.5 8
HIØ 224900 Arbeids- og velferdsfag, Fredrikstad        40.5 13      Alle   42.0 23       Alle
HIØ 224912 Spansk, Halden                   Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Ålesund                      SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
HIÅ 225003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   37.0 1  Alle   Alle
HIÅ 225004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225017 Ingeniør, automatiseringsteknikk          Alle   Alle   Alle   46.1 6  Alle   46.4 3
HIÅ 225045 Ingeniør, produkt- og systemdesign         Alle   Alle   Alle   38.7 2  Alle   Alle
HIÅ 225050 Sykepleierutdanning                 32.3 10      29.1 1  35.6 63       32.9 30
HIÅ 225160 Shipping og økonomi                 Alle        Alle   50.5 62       39.6 25
HIÅ 225162 Økonomi og ledelse                 46.1 24      36.5 8  50.2 95       40.0 41
HIÅ 225184 Medisinsk og marint årsstudium           Alle        Alle   Alle        Alle
HIÅ 225299 Bachelor i Marine- og biologiske fag        Alle        Alle   Alle        Alle
HIÅ 225353 Maritim utdanning, nautikk             50.6 60      43.2 18  53.6 115      44.3 36
HIÅ 225369 Økonomi og administrasjon              38.9 17      39.1 10  46.9 117      43.8 75
HIÅ 225410 Handels- og Serviceledelse             35.9 10      34.1 7  40.6 68       37.1 45
HIÅ 225432 Shipping og logistikk                41.6 18      35.8 9  47.8 117      42.5 56
HIÅ 225473 Eksportmarkedsføring                34.9 6       35.5 5  41.4 62       40.4 42
HIÅ 225699 Ingeniør, skipsdesign                Alle   Alle   Alle   40.9 4  o.i.   43.1 2
HIÅ 225702 Bioingeniør                     Alle        Alle   Alle        Alle
HIÅ 225895 Innovasjonsledelse og entreprenørskap        40.1 12      37.4 6  41.6 40       38.7 20Høyskolen Diakonova                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
HD 232050 Sykepleierutdanning                 42.7 141 35.9 28 42.7 236 35.9 54Lovisenberg diakonale                     SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
LDH 230050 Sykepleierutdanning                 42.8 191 34.8 41 43.0 326 35.9 75Mediehøgskolen Gimlekollen                   SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
MHG 257086 Kommunikasjon, livssyn og medier          Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257087 Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk    Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257088 Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk, års Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257418 Interkulturell kommunikasjon, årsstudium      Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257454 Journalistikk, radio- og fjernsynslinje       34.9 5  33.4 5  o.i.   37.5 25  37.0 19  o.i.
MHG 257604 Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje    Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257849 Journalistikk, avis- og nettavislinje        37.6 10  35.9 6  o.i.   40.8 40  38.8 26  o.i.
MHG 257850 Interkulturell kommunikasjon og medier       Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257851 Kommunikasjon og medier               Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257872 Interkulturell kommunikasjon - Bolivia variant   Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257902 Interkulturell kommunikasjon            Alle   Alle        Alle   AlleMisjonshøgskolen                        SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
MHS 256196 Kristendomskunnskap/RLE               Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.     Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256482 Religion og interkulturell kommunikasjon      Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256680 Samfunnsfag                     Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   AlleNorges Handelshøyskole                     SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
NHH 191345 Siviløkonomutdanningen               55.2 735 53.0 609 55.2 1747 53.0 1435Norges idrettshøgskole                     SUPP                  HOVED
                                ORD    MILK   NIFK   ORDF   ORD    MILK   NIFK   ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------                                 
NIH 150172 Friluftsliv                     51.9 54           43.2 22  55.0 203           45.6 89
NIH 150440 Idrettsvitenskap                  50.9 412 o.i.   o.i.   46.9 282 53.5 1178 o.i.   o.i.   48.6 755
NIH 150649 Idrett og samfunn                  49.6 125           44.3 69  51.2 368           44.7 216Norges teknisk-                        SUPP             HOVED
naturvitenskapelige                      ORD    JNTNUK  ORDF   ORD    JNTNUK  ORDF
univ.
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
NTNU 194104 Afrikastudier, årsstudium             45.5 8       33.8 4  50.8 68       47.5 39
NTNU 194109 Yrkesfaglærerutd. bygg- og anleggsteknikk     o.i.             Alle
NTNU 194123 Yrkesfaglærerutdanning helse- og sosialfag     o.i.             Alle
NTNU 194129 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod o.i.             Alle
NTNU 194170 Engelsk, årsstudium                48.5 71      42.9 37  48.6 204      43.0 114
NTNU 194171 Rådgiving og voksnes læring            44.7 14      Alle   49.1 28       Alle
NTNU 194174 Fransk, årsstudium                 Alle        Alle   48.4 32       41.5 15
NTNU 194179 Historie, årsstudium                48.0 61      40.0 30  48.0 158      40.0 71
NTNU 194184 Biologi og kjemi, årsstudium            52.8 23      51.1 14  52.8 64       51.1 49
NTNU 194188 Informatikk, årsstudium              Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194200 Kunsthistorie                   Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194205 Matematikk og statistikk, årsstudium        49.3 18      47.6 14  49.3 33       48.6 26
NTNU 194210 Nordisk, årsstudium                o.i.        o.i.   Alle        Alle
NTNU 194220 Pedagogikk, årsstudium               52.0 104      39.2 31  52.0 297      39.7 99
NTNU 194238 Statsvitenskap, årsstudium             51.4 55      46.1 36  51.4 145      46.1 90
NTNU 194239 Samfunnsøkonomi, årsstudium            54.5 71      45.0 40  55.2 212      47.1 126
NTNU 194240 Sosiologi, årsstudium               49.5 86      44.1 48  49.5 237      44.3 135
NTNU 194242 Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)  50.0 13      41.8 7  50.0 31       41.8 15
NTNU 194244 Tysk, årsstudium                  Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194272 Kunsthistorie, årsstudium             Alle        Alle   48.0 40       Alle
NTNU 194284 Geografi, årsstudium                48.8 22      39.9 11  50.9 75       44.0 32
NTNU 194285 Samfunnskunnskap, årsstudium            50.2 41      42.2 19  50.2 100      42.2 54
NTNU 194294 Latin                       Alle        Alle   38.1 4       39.1 2
NTNU 194324 Emnestudier samfunnsvitenskap           56.0 55      41.1 12  56.0 127      41.2 28
NTNU 194327 Biologi                      51.7 52      49.4 32  51.7 133      49.4 97
NTNU 194366 Filosofi, årsstudium                44.2 26      41.9 18  44.2 76       42.3 48
NTNU 194367 Sosialantropologi, årsstudium           46.7 37      43.0 26  47.2 109      43.3 67
NTNU 194395 Informatikk                    45.1 30      44.3 23  45.1 68       44.3 49
NTNU 194437 Musikkvitenskap                  Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194438 Geografi                      39.2 8       30.0 1  39.5 17       30.5 3
NTNU 194439 Drama og teater                  44.9 14      41.2 10  44.9 55       41.4 35
NTNU 194440 Bevegelsesvitenskap                47.9 152      44.7 99  47.9 382      44.8 244
NTNU 194456 Allmenn litteraturvitenskap            Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194457 Lingvistikk                    Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194459 Antikkens kultur                  Alle        Alle   40.4 19       38.4 6
NTNU 194476 Musikkteknologi                  49.6 22      45.6 13  49.6 30       45.6 15
NTNU 194478 Arkeologi                     41.7 23      39.1 10  43.2 88       40.8 43
NTNU 194479 Filosofi                      39.8 6       34.8 2  40.4 29       36.8 16
NTNU 194481 Historie                      40.1 19      33.5 3  40.9 69       35.5 25
NTNU 194486 Samfunns- og idrettsvitenskap           46.0 110      42.4 63  46.0 279      42.8 170
NTNU 194615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium      Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194626 Kristendomsk. med religions- og livssynsk.     44.1 1       Alle   44.8 6       Alle
NTNU 194646 Film- og videoproduksjon              52.8 101      46.6 56  53.1 324      49.0 196
NTNU 194649 Kroppsøving og idrett, årsstudium         57.7 179      51.8 106 57.7 486      51.8 311
NTNU 194684 Lektorutdanning i historie             51.5 53      49.5 37  51.5 142      49.5 104
NTNU 194685 Lektorutdanning språkfag/engelsk          47.6 26      44.3 17  47.6 43       46.1 31
NTNU 194686 Lektorutdanning språkfag/fransk          47.2 1       Alle   47.2 2       Alle
NTNU 194687 Lektorutdanning språkfag/nordisk          44.3 6       45.8 6  44.3 9       45.8 8
NTNU 194689 Lektorutdanning språkfag/tysk           Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194715 Emnestudier humaniora, årsstudium         54.0 14      Alle   55.2 31       Alle
NTNU 194740 Medisin                      66.0 676      58.4 413 66.0 1237      59.2 781
NTNU 194752 Psykologi, årsstudium               50.4 378      48.0 259 50.8 1160      48.8 783
NTNU 194755 Materialteknologi                 51.6 28      51.9 27  51.6 57       51.9 54
NTNU 194756 Arkitekt                      58.0 115      52.7 82  58.0 321      54.4 239
NTNU 194757 Petroleumsfag                   52.5 75      51.9 62  52.5 141      51.9 120
NTNU 194759 Bygg- og miljøteknikk               53.1 118      51.9 92  53.1 219      51.9 180
NTNU 194760 Datateknikk                    50.1 79  47.3 1  50.9 68  50.1 117 47.3 2  50.9 102
NTNU 194761 Elektronikk                    47.4 23      47.8 21  47.4 43       47.8 37
NTNU 194763 Fysikk og matematikk                56.0 63      56.5 56  56.0 132      56.5 119
NTNU 194764 Industriell kjemi og bioteknologi         49.4 16      52.6 15  49.4 21       52.6 19
NTNU 194765 Marin teknikk                   54.0 89      53.1 74  54.0 157      53.1 134
NTNU 194766 Produktutvikling og produksjon           53.0 112      52.8 88  53.0 187      52.8 150
NTNU 194767 Industriell økonomi og teknologiledelse      61.5 249      58.9 203 61.5 504      58.9 417
NTNU 194768 Industriell design                 58.8 54      54.4 35  58.8 126      54.4 92
NTNU 194769 Energi og miljø                  54.0 95      54.6 80  54.0 191      54.6 163
NTNU 194770 Kommunikasjonsteknologi              48.8 32  48.3 1  49.6 26  48.8 51  48.3 2  49.6 44
NTNU 194786 Europastudier med fremmedspråk, spansk       Alle        Alle   42.7 11       40.8 3
NTNU 194793 Europastudier med fremmedspråk, fransk       Alle        Alle   41.3 6       44.3 4
NTNU 194795 Europastudier med fremmedspråk, tysk        o.i.        o.i.   Alle        Alle
NTNU 194798 Teknisk kybernetikk                51.3 58      51.5 48  51.3 100      51.5 86
NTNU 194818 Samfunnsøkonomi, master              48.7 31      46.6 24  51.2 105      48.1 86
NTNU 194843 Lektorutdanning i realfag             48.7 23      48.6 22  48.7 38       49.0 35
NTNU 194847 Filmvitenskap                   Alle        Alle   40.6 59       38.0 37
NTNU 194851 Medievitenskap                   42.6 25      38.5 15  42.7 112      40.8 72
NTNU 194852 Pedagogikk                     42.5 53      35.0 17  42.5 111      35.8 52
NTNU 194855 Bioteknologi, master                54.1 41      52.6 27  54.1 111      52.6 87
NTNU 194857 Fysikk                       52.6 29      52.7 22  52.6 75       52.7 60
NTNU 194859 Geologi                      51.2 29      47.2 22  53.6 79       49.3 56
NTNU 194860 Kjemi                       50.0 22      49.2 17  50.0 44       49.2 36
NTNU 194862 Matematiske fag                  47.2 8       49.8 6  47.2 11       49.8 9
NTNU 194868 Afrikastudier                   Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194870 Europastudier med fremmedspråk, engelsk      43.4 19      42.4 10  43.4 47       42.4 25
NTNU 194875 Politisk økonomi                  45.5 37      44.4 27  45.5 70       44.4 51
NTNU 194876 Psykologi                     51.1 318      46.7 197 51.1 910      46.7 565
NTNU 194879 Sosialantropologi                 40.0 32      37.5 22  40.0 87       37.5 61
NTNU 194880 Sosiologi                     42.7 75      39.3 42  42.8 151      40.0 92
NTNU 194881 Statsvitenskap                   46.2 84      44.6 57  46.2 216      44.8 154
NTNU 194887 Engelsk                      41.5 26      35.6 14  41.5 55       35.6 28
NTNU 194888 Fransk                       Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194889 Nordisk                      Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194890 Tysk                        Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194898 Samfunnsøkonomi                  47.4 120      43.9 80  47.5 338      44.1 244
NTNU 194901 Språklig kommunikasjon               Alle        Alle   47.5 5       34.5 1
NTNU 194904 Kulturminneforvaltning               37.7 1       Alle   39.2 4       Alle
NTNU 194905 Ingeniørvitenskap og IKT              51.5 57      52.0 49  51.5 100      52.0 87
NTNU 194910 Religionsvitenskap, årsstudium           45.9 6       Alle   49.6 38       31.2 2
NTNU 194912 Spansk, årsstudium                 46.2 7       36.9 1  46.3 27       38.3 9
NTNU 194929 Religionsvitenskap                 Alle        Alle   40.2 7       Alle
NTNU 194930 Fonetikk                      Alle        o.i.   Alle        o.i.
NTNU 194932 Klassisk språk og litteratur            o.i.        o.i.   Alle        Alle
NTNU 194934 Lektorutdanning i geografi             48.7 19      46.3 17  51.0 40       46.3 33
NTNU 194937 Nanoteknologi                   62.0 65      61.9 61  62.0 175      61.9 159
NTNU 194941 Psykologi, profesjonsstudiet            61.6 745      55.2 461 62.2 1987      56.2 1254
NTNU 194945 Lektorutdanning i samfunnsfag           51.8 53      48.4 38  52.2 124      48.6 96
NTNU 194946 Tekniske geofag                  52.4 25      51.5 19  52.4 52       51.5 38Norges veterinærhøgskole                    SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
NVH 193772 Veterinærstudiet                  63.2 205 54.0 106 Alle   63.2 403 54.8 230 Alle
NVH 193780 Dyrepleierutdanning                 58.9 263 48.1 100      59.0 701 49.3 303Norsk Lærerakademi                       SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
NLA 254130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254182 Menighetspedagogikk                 Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254196 KRLE, årsstudium                  Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254220 Pedagogikk, årsstudium               34.6 2  Alle   34.6 4  Alle
NLA 254418 Interkulturell forståelse, vekt på Sør-Amerika   Alle   Alle   36.3 6  39.0 3
NLA 254480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254482 Kristendomskunnskap                 Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254485 Kristendom og idrett                Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn        Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254717 Interkulturell forståelse, vekt på Norge      Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254791 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Asia     Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254852 Pedagogikk                     43.3 19  Alle   43.3 37  Alle
NLA 254902 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika    29.1 1  Alle   Alle   Alle
NLA 254929 Religion og kultur                 Alle   Alle   Alle   AllePolitihøgskolen                        SUPP   HOVED
                                ORD    ORD
-------------------------------------------------------------- --------- --------                                                              
PHS 233679 Politiutdanning, Stavern              44.8 131 44.8 208
PHS 233681 Politiutdanning, Oslo                47.5 193 47.7 361
PHS 233682 Politiutdanning, Bodø                42.0 81  42.2 114
PHS 233683 Politiutdanning, Kongsvinger            43.1 108 43.6 166Sámi allaskuvla/Samisk                     SUPP        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
SA/SH 231064 Samisk språk og litteratur            Alle   Alle   Alle   Alle
SA/SH 231065 Duodji (samisk håndverk)             Alle   Alle   Alle   Alle
SA/SH 231066 Reindriftsstudier                 TRU    TRU   TRU    TRU
SA/SH 231135 Samisk førskolelærerutdanning           TRU    TRU   TRU    TRU
SA/SH 231557 Samisk grunnskolelærer 1-7            TRU    TRU   TRU    TRU
SA/SH 231651 Samisk grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn   TRU    TRU   TRU    TRUUniversitetet i Agder                     SUPP             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
UIA 201003 Ingeniør, byggdesign, Grimstad           41.7 10  o.i.   Alle   41.7 11  o.i.   Alle
UIA 201004 Ingeniør, data, Grimstad              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201006 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201007 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201012 Ingeniør, maskin, Grimstad             37.5 3  o.i.   Alle   37.5 3  o.i.   Alle
UIA 201050 Sykepleierutdanning, Kr.sand            43.6 150      40.1 70  43.6 311      40.1 160
UIA 201052 Sykepleierutdanning, Grimstad            40.1 99      37.5 52  40.1 176      37.5 96
UIA 201060 Vernepleierutdanning, Grimstad           45.6 78      37.1 32  45.6 146      37.1 61
UIA 201080 Sosionomutdanning                  48.5 166      41.8 80  48.5 338      41.8 171
UIA 201083 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, master    o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201084 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, master    Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201130 Førskolelærerutd., Kr.sand.             Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201132 Førskolelærerutd., Grimstad             35.6 9       Alle   38.0 17       26.9 3
UIA 201149 Multimedieteknologi og -design, Grimstad      o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201157 Faglærerutdanning i drama              Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201170 Engelsk, årsstudium                 o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201172 Friluftsliv og naturguiding, årsstudium       o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201174 Fransk, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201179 Historie, årsstudium                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201184 Biologi, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201189 IT og informasjonssystemer, årsstudium       40.4 3       Alle   42.5 33       36.1 15
UIA 201200 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk     Alle        Alle   43.9 10       35.4 2
UIA 201203 Folkehelsearbeid                  48.0 49      40.5 22  48.0 103      40.5 51
UIA 201205 Matematikk, årsstudium               Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201238 Statsvitenskap, årsstudium             41.6 15      36.9 11  43.3 41       37.2 28
UIA 201242 Samfunnsfag, årsstudium               43.5 12      35.0 4  47.2 46       35.8 13
UIA 201247 Utviklingsstudiet, årsstudium            43.9 22      41.8 16  43.9 49       41.8 31
UIA 201260 IT og informasjonssystemer             40.1 22      33.0 3  41.3 75       36.2 30
UIA 201301 Matematisk finans                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201303 Oversetting og interkulturell kom., engelsk     o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201317 Opplevelsesbasert reiseliv             41.2 20      36.6 13  41.2 92       38.8 52
UIA 201318 Revisjon                      47.4 41      39.7 19  47.4 84       39.7 47
UIA 201327 Biologi                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201336 Skolebibliotekkunnskap, deltid           o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom       46.5 73      45.8 62  46.5 188      45.9 168
UIA 201366 Filosofi, årsstudium                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201369 Økonomi og administrasjon, Kr.sand         44.4 190      42.7 132 44.4 423      42.7 304
UIA 201404 Økonomi og administrasjon, Grimstad         42.4 82      40.1 49  42.4 194      40.1 135
UIA 201437 Kunstfag med fordypning i musikk          Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201440 Idrett                       45.7 51      42.9 28  45.7 128      42.9 82
UIA 201456 Litteratur, film og teater             o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201474 Samfunnsendring og kommunikasjon          Alle        Alle   39.4 16       32.8 5
UIA 201481 Historie                      Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201482 Religion, etikk og kultur              Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201484 Utviklingsstudier                  40.8 23      39.3 15  40.8 43       39.3 28
UIA 201547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Kristiansand o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Grimstad   Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201618 Drama, årsstudium                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201642 Kunst og håndverk, årsstudium            42.4 2       Alle   43.2 7       35.0 3
UIA 201646 Ernæring, mat og kultur, årsstudium         48.5 36      40.5 14  50.7 128      45.4 67
UIA 201649 Idrett, årsstudium                 45.2 68      43.5 49  45.2 185      43.5 138
UIA 201651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Kr. sand   38.9 2       38.7 2  40.5 12       40.2 11
UIA 201652 Religion og etikk, årsstudium            Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201661 Fysikk, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201663 Mediefag, årsstudium                40.5 6       36.9 4  40.5 26       39.2 18
UIA 201667 Musikk, årsstudium                 43.2 10      42.9 7  43.2 29       42.9 23
UIA 201676 Pedagogikk, årsstudium               51.2 32      37.3 7  51.2 102      37.3 30
UIA 201690 Tysk, årsstudium                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201702 Bioingeniør                     45.5 9       41.5 2  45.5 20       41.5 9
UIA 201767 Industriell økonomi og tekn.ledelse, Grimstad    46.6 17      48.1 13  46.6 34       48.1 25
UIA 201794 Kommunikasjon, årsstudium              Alle        Alle   43.6 33       36.7 20
UIA 201803 Ingeniør, elektronikk, Grimstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201807 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad      Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201828 Lektorutdanning i realfag              Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201850 Kommunikasjon                    42.3 19      40.0 10  45.9 61       41.0 39
UIA 201852 Pedagogikk                     40.5 14      31.3 3  40.5 39       31.3 11
UIA 201862 Matematikk og fysikk                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201864 Ernæring, mat og kultur               50.8 54      46.8 24  50.8 134      46.8 64
UIA 201881 Statsvitenskap                   42.7 35      40.0 24  42.7 80       40.0 49
UIA 201887 Engelsk                       o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201889 Nordisk språk og litteratur             Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201900 Arbeids- og velferdssosiologi            37.4 11      Alle   41.2 53       33.3 9
UIA 201912 Spansk, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201922 Litteratur, film og teater, årsstudium       o.i.        o.i.   Alle        AlleUniversitetet i Bergen                     SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
UIB 184154 Adjunktutdanning i matematikk og naturfag      o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184162 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud. 53.0 40  42.5 7       53.0 103 42.5 28
UIB 184170 Engelsk, årsstudium, start vår           49.3 15  38.0 6       49.3 39  38.0 13
UIB 184174 Fransk, årsstudium, start vår            Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184179 Historie, årsstudium                53.1 49  38.3 7       53.1 107 39.2 21
UIB 184189 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår    46.0 7  Alle        46.0 14  Alle
UIB 184200 Kulturvitenskap                   40.9 6  Alle        40.9 15  Alle
UIB 184203 Folkehelse og helsefremmende arbeid         46.7 58  40.4 18      46.7 144 41.8 56
UIB 184208 Utviklingsstudier, årsstudium            49.0 23  44.3 9       49.0 73  45.2 35
UIB 184211 Nordisk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184238 Sammenliknende politikk, årsstudium         50.2 21  41.9 8       50.2 62  45.0 29
UIB 184239 Samfunnsøkonomi, årsstudium             56.2 67  47.7 29      56.2 196 47.7 92
UIB 184240 Sosiologi, årsstudium                49.6 84  43.5 41      49.6 187 43.9 95
UIB 184244 Tysk, årsstudium, start vår             Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184248 Geografi, årsstudium                51.0 19  32.5 2       51.0 41  32.5 2
UIB 184272 Kunsthistorie, årsstudium              53.9 36  43.3 14      53.9 63  43.3 24
UIB 184298 Havbruksbiologi                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184300 Datavitenskap                    o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184306 Informatikk-matematikk-økonomi           o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184327 Biologi                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184366 Filosofi, årsstudium, start vår           39.6 4  36.5 2       39.6 11  36.5 6
UIB 184367 Sosialantropologi, årsstudium            48.7 46  44.2 21      48.7 109 44.2 60
UIB 184369 Samfunnsøkonomi, bachelor              50.0 191 45.2 118      50.0 520 45.6 334
UIB 184377 Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig      o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184438 Geografi                      41.9 14  Alle        42.5 28  Alle
UIB 184453 Informasjonsvitenskap                43.4 37  33.5 5       43.4 70  33.7 13
UIB 184454 Journalistikk                    57.2 166 52.0 106 Alle   57.2 500 52.0 317 49.6 2
UIB 184472 Digital kultur                   47.2 36  35.8 7       47.2 60  35.8 10
UIB 184475 Kunsthistorie                    45.6 6  Alle        45.6 23  Alle
UIB 184478 Arkeologi                      43.8 27  39.3 7       43.8 77  39.3 29
UIB 184479 Filosofi og idéhistorie               45.0 20  35.7 3       45.0 42  35.7 9
UIB 184481 Historie                      41.4 47  35.0 12      41.4 93  35.2 30
UIB 184502 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig     46.3 9  44.2 5       46.3 21  44.2 9
UIB 184565 Italiensk                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184582 Japansk                       46.5 47  37.2 15      46.5 88  37.2 27
UIB 184663 Medievitenskap, årsstudium             52.8 30  44.2 10      52.8 101 44.2 44
UIB 184670 Naturvitenskapelige fag, årsstudium         o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184692 Teatervitenskap                   34.4 1  32.6 1       34.4 3  Alle
UIB 184698 Samfunnsøkonomi, master               48.5 26  45.9 20      48.5 84  47.2 68
UIB 184707 Farmasi                       53.7 19  49.9 11      53.7 45  49.9 28
UIB 184708 Human ernæring                   60.7 70  53.4 34      60.7 133 53.4 69
UIB 184724 Rettsvitenskap                   54.5 1052 50.0 660      54.5 2256 50.0 1429
UIB 184740 Medisin                       65.2 752 57.5 454      65.2 1334 57.6 814
UIB 184742 Odontologi                     63.4 192 53.8 100      63.4 374 54.0 200
UIB 184743 Tannpleie                      43.4 47  40.1 17      45.8 118 41.8 55
UIB 184752 Psykologi, årsstudium                49.3 542 46.4 341      49.3 1260 46.5 843
UIB 184792 Musikkterapi                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184817 Lektorutdanning i nordisk              Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184827 Fiskehelse                     49.7 5  Alle        49.7 12  Alle
UIB 184829 Datateknologi                    o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184837 Kognitiv vitenskap                 45.1 31  40.0 9       45.9 66  40.4 23
UIB 184838 Film- og tv-produksjon               53.8 149 49.3 91      53.8 415 49.3 245
UIB 184843 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk  o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184844 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk    44.4 8  45.0 7       44.4 20  45.0 17
UIB 184850 Nye medier                     45.2 28  41.5 13      45.2 77  41.5 40
UIB 184851 Medievitenskap                   46.0 56  43.2 21      46.0 141 43.2 72
UIB 184852 Pedagogikk                     49.6 76  41.3 28      49.6 190 42.5 75
UIB 184857 Fysikk                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184859 Geovitenskap, retning geologi            44.2 13  42.8 8       44.2 31  43.4 17
UIB 184860 Kjemi                        o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184862 Matematiske fag                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184865 Molekylærbiologi                  o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184867 Administrasjon og organisasjonsvitenskap      46.7 48  38.6 22      46.7 119 38.8 51
UIB 184870 Europastudier                    44.4 31  42.6 11      44.4 70  43.0 31
UIB 184873 Kjønnsstudier                    43.6 9  37.0 3       43.6 19  37.0 9
UIB 184875 Politisk økonomi                  46.8 41  44.3 21      46.9 97  44.3 49
UIB 184876 Generell psykologi                 56.0 252 48.2 112      56.0 585 48.2 319
UIB 184878 Sammenliknende politikk               45.2 58  43.8 30      45.2 102 43.8 55
UIB 184879 Sosialantropologi                  43.2 65  39.2 30      43.4 147 39.2 66
UIB 184880 Sosiologi                      44.2 109 40.8 48      44.3 225 41.2 118
UIB 184883 Utviklingsstudier                  45.4 45  43.1 23      45.4 115 43.8 61
UIB 184886 Russisk                       Alle   Alle        42.8 6  32.1 2
UIB 184887 Engelsk                       42.8 32  34.8 13      42.8 64  34.8 27
UIB 184888 Fransk                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184889 Nordisk                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184890 Tysk                        o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184893 Språkvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi         57.1 180 47.5 64      57.1 338 47.5 144
UIB 184909 Retorikk                      43.0 5  39.2 3       43.0 16  39.2 7
UIB 184910 Religionsvitenskap, årsstudium           47.9 9  Alle        49.8 31  Alle
UIB 184911 Norsk som andrespråk, årsstudium, start vår     Alle   o.i.        Alle   o.i.
UIB 184912 Spansk språk og latinamerikastudier, år, start vår Alle   Alle        41.4 1  Alle
UIB 184915 Geovitenskap, retning geofysikk           o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184916 Meteorologi og oseanografi             o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184917 Petroleums- og prosessteknologi           47.9 50  44.7 27      48.0 97  44.7 56
UIB 184922 Litteraturvitenskap                 39.7 4  34.6 1       40.7 14  34.6 4
UIB 184923 Arabisk                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184924 Spansk språk og latinamerikastudier         40.8 3  Alle        40.8 10  Alle
UIB 184925 Språk og interkulturell kommunikasjon        36.8 2  Alle        37.7 4  Alle
UIB 184929 Religionsvitenskap                 34.7 1  Alle        39.7 8  Alle
UIB 184931 Gresk                        o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184932 Latin                        o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184939 Nanoteknologi                    52.7 11  52.6 9       52.7 40  52.6 31Universitetet for miljø-                    SUPP        HOVED
og biovitenskap                        ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
UMB 192199 Grunnstudium                    53.3 80  50.0 37 53.3 180 50.0 90
UMB 192230 Eiendomsfag                     41.3 19  37.0 11 44.8 53  38.1 31
UMB 192233 Frie realfag                    Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192299 Bioteknologi                    47.7 17  47.8 14 47.7 39  47.8 32
UMB 192310 Landskapsingeniør                  46.8 35  41.3 15 48.0 90  41.9 49
UMB 192321 Husdyrvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192322 Skogfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192327 Biologi                       44.1 10  45.4 8  44.1 13  45.4 9
UMB 192332 Kjemi                        Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192369 Økonomi og administrasjon              46.4 96  43.0 60 47.2 284 43.5 175
UMB 192377 Miljø og naturressurser               Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192388 Økologi og naturforvaltning             Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192406 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192468 Samfunnsøkonomi                   44.1 23  37.3 6  46.2 89  41.2 50
UMB 192484 Internasjonale miljø- og utviklingsstudier     45.5 17  38.1 6  48.4 46  39.4 15
UMB 192544 Hestefag                      Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192732 Landskapsarkitektur                 54.4 76  46.4 34 54.7 189 48.2 106
UMB 192759 Byggeteknikk og arkitektur             48.3 17  45.7 10 49.8 50  47.3 30
UMB 192766 Maskin-, prosess- og produktutvikling        Alle   Alle   43.2 4  41.5 4
UMB 192767 Industriell økonomi                 51.7 20  48.0 14 52.3 48  48.6 34
UMB 192783 Kjemi og bioteknologi                Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192784 Miljøfysikk og fornybar energi           48.5 9  47.1 8  49.2 36  48.3 27
UMB 192809 Vann- og miljøteknikk                Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192813 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192835 Fornybar energi                   48.6 49  42.0 21 51.5 146 45.7 78
UMB 192842 Plantevitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192843 Lektorutdanning i realfag              Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192857 Energi- og miljøfysikk               38.8 1  40.6 1  42.9 5  46.9 5
UMB 192864 Matvitenskap                    Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192949 By- og regionplanlegging              46.0 24  38.5 8  47.7 72  41.4 33Universitetet i Nordland                    SUPP             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                          
UIN 204050 Sykepleierutdanning, Bodø              34.4 10  Alle        40.7 82  34.8 33
UIN 204055 Sykepleierutdanning, Mo i Rana           Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204070 Barnevern                      Alle   Alle        28.3 2  28.3 2
UIN 204080 Sosialt arbeid                   Alle   Alle        35.8 11  Alle
UIN 204081 Sosialt arbeid, deltid, Stokmarknes         Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204097 Bedriftsøkonomi, deltid, Vesterålen         Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204103 Master i marin økologi (3+2)            Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204130 Førskolelærerutd., Bodø, samlings- og IKT-basert  Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204131 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204132 Førskolelærerutd., Stokmarknes, samlings- og IKT  TRU    TRU        TRU    TRU
UIN 204140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204157 Faglærer i musikk                  TRU    TRU        TRU    TRU
UIN 204164 Bedriftsøkonomi, Bodø                Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204167 Bedriftsøkonomi, deltid, Helgeland         Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204170 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204184 Biologi og kjemi                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204219 Statsvitenskap, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204233 Grunnstudium                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204249 Sosiologi, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204276 Organisasjon og ledelse               Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204301 Business og IT                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle        42.5 6  Alle
UIN 204327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204342 Økonomi og ledelse                 38.9 15  36.6 11      38.9 35  36.6 25
UIN 204345 Siviløkonomutdanningen               42.5 14  43.7 11      42.5 33  43.7 28
UIN 204368 Eiendomsmegling                   Alle   Alle        37.3 71  35.6 51
UIN 204398 Bedriftsøkonomi, Mo i Rana             Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204412 Informasjonsbehandling, årsstudium         Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204427 Animal Science                   49.0 9  41.0 5       49.1 26  46.4 17
UIN 204440 Idrett                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204446 Mat og helse, deltid                TRU    TRU        TRU    TRU
UIN 204454 Journalistikk                    43.5 20  39.2 10 Alle   44.1 95  42.7 59  Alle
UIN 204455 Språk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana            Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204473 Eksportmarkedsføring                Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn             Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204548 Grunnskolelærer 1-7, nett- og praksisbasert     Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204605 Friluftsliv                     Alle   Alle        58.0 21  Alle
UIN 204616 Nordisk språk og litteratur, deltid         Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204626 Religion, livssyn og etikk, deltid         TRU    TRU        TRU    TRU
UIN 204642 Kunst og håndverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204649 Idrett, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn            Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204655 Grunnskolelærer 5-10, nett- og praksisbasert    Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204662 Naturfag, deltid                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204667 Musikk                       TRU    TRU        TRU    TRU
UIN 204711 Master i havbruk (3+2)               Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204867 Havbruksdrift og ledelse              Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204880 Sosiologi                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204881 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIN 204912 Spansk, årsstudium, deltid             Alle   Alle        Alle   AlleUniversitetet i Oslo                      SUPP        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                                    
UIO 185170 Engelsk, årsstudium                 58.7 172 47.9 62 58.7 510 47.9 191
UIO 185174 Fransk, årsstudium                 55.9 34  47.3 7  55.9 113 47.3 30
UIO 185179 Historie, årsstudium                57.1 162 44.4 44 57.1 417 44.4 112
UIO 185211 Nordisk, særlig norsk språk og litteratur, års   57.8 51  Alle   57.8 117 Alle
UIO 185212 Norsk som andrespråk, årsstudium          51.2 18  Alle   51.2 34  Alle
UIO 185221 Tegnspråk, årsstudium                TRU    TRU   TRU    TRU
UIO 185222 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium       53.3 24  40.6 4  53.8 80  42.6 20
UIO 185233 Realfag, årsstudium                 Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185272 Kunsthistorie, årsstudium              56.7 86  46.8 25 56.7 245 46.8 70
UIO 185306 Matematikk, informatikk og teknologi        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185308 Kultur og kommunikasjon               53.0 218 48.6 107 53.0 539 48.6 277
UIO 185327 Biologi                       44.4 18  41.1 9  44.4 37  41.1 21
UIO 185437 Musikkvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185438 Samfunnsgeografi                  52.5 68  41.8 26 52.5 146 41.8 46
UIO 185439 Estetiske studier                  50.6 30  Alle   50.6 98  37.5 12
UIO 185452 Offentlig administrasjon og ledelse         54.2 259 46.4 118 54.2 709 46.4 344
UIO 185455 Portugisisk                     42.4 3  Alle   42.4 9  Alle
UIO 185459 Antikk kultur og klassiske språk          46.5 18  Alle   46.8 48  35.3 6
UIO 185461 Midtøstenstudier med tyrkisk            Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185462 Kunsthistorie                    49.0 40  Alle   49.0 89  Alle
UIO 185464 Informatikk: tekniske og naturvitenskaplige anv.  Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185465 Helseledelse og helseøkonomi            53.5 74  38.5 21 53.5 176 38.5 46
UIO 185466 Tegnspråk og tolking                TRU    TRU   TRU    TRU
UIO 185478 Arkeologi                      47.0 59  36.8 7  48.5 189 40.5 57
UIO 185479 Filosofi og idéhistorie               48.3 67  35.3 7  48.4 163 38.4 35
UIO 185480 Teologi og kristendom                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185481 Historie                      48.3 107 36.2 11 48.3 276 36.2 43
UIO 185482 Religion og samfunn                 45.0 32  32.3 4  45.0 63  32.3 9
UIO 185483 Russisk                       38.0 2  Alle   38.0 3  Alle
UIO 185565 Italiensk                      41.3 3  Alle   41.3 11  Alle
UIO 185582 Japansk med Japan-studier              49.5 76  41.2 23 49.7 160 41.5 63
UIO 185592 Kinesisk med Kina-studier              52.4 51  41.9 16 52.4 141 41.9 43
UIO 185601 Arkivkunnskap, årsstudium              53.3 44  Alle   53.9 81  Alle
UIO 185604 Medievitenskap, årsstudium             56.3 149 46.8 51 56.3 457 46.8 179
UIO 185615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium       56.7 47  45.0 8  56.7 123 45.0 29
UIO 185626 Kristendom, årsstudium               47.8 8  36.4 1  47.8 23  36.4 1
UIO 185690 Tysk, årsstudium                  51.8 16  Alle   51.8 56  Alle
UIO 185698 Samfunnsøkonomisk analyse, 5-årig          55.0 52  49.2 30 55.0 128 49.2 79
UIO 185707 Farmasi                       50.4 51  46.9 35 50.4 89  46.9 58
UIO 185708 Master i klinisk ernæring, start høst        TRU    TRU   TRU    TRU
UIO 185713 Master i klinisk ernæring, start vår        63.0 99  52.8 39 63.0 157 52.8 71
UIO 185724 Rettsvitenskap (jus), start høst          58.1 1211 51.5 600 58.1 2691 51.5 1405
UIO 185725 Rettsvitenskap (jus), start vår           55.7 1005 49.3 492 55.7 2040 49.3 1043
UIO 185740 Medisin, start høst                 68.0 723 59.0 404 68.0 1261 59.0 719
UIO 185742 Odontologi, start høst               63.9 212 54.4 107 63.9 379 54.4 194
UIO 185745 Medisin, start vår                 66.1 659 57.6 362 66.1 1089 57.6 609
UIO 185748 Odontologi, start vår                TRU    TRU   TRU    TRU
UIO 185752 Psykologi, årsstudium                57.0 511 50.7 261 57.0 1413 50.7 764
UIO 185771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185786 Nederlandsk                     TRU    TRU   TRU    TRU
UIO 185793 Fransk                       Alle   Alle   40.4 5  Alle
UIO 185795 Tysk                        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185817 Lektorprogrammet, nordisk              Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185829 Informatikk: programmering og nettverk       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185830 Informatikk: design, bruk og interaksjon      46.0 60  37.6 21 46.0 168 37.6 55
UIO 185832 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk      38.8 6  40.0 3  38.8 10  40.0 5
UIO 185837 Informatikk: språk og kommunikasjon         45.5 36  31.3 1  45.5 97  31.3 4
UIO 185841 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet  50.0 84  41.8 31 50.0 218 41.8 96
UIO 185843 Lektorprogrammet, realfag              Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185844 Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag       49.3 58  45.8 39 49.3 147 45.8 91
UIO 185851 Medievitenskap                   50.2 119 44.3 58 50.2 364 44.3 173
UIO 185852 Pedagogikk                     46.5 223 36.2 55 46.5 476 36.2 129
UIO 185853 Spesialpedagogikk                  46.4 206 36.3 55 46.4 388 36.3 111
UIO 185856 Elektronikk og datateknologi            Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185857 Fysikk, astronomi og meteorologi          40.9 5  43.0 2  40.9 10  43.0 4
UIO 185858 Geofag: geologi, geofysikk og geografi       43.8 16  43.4 7  43.8 25  43.4 14
UIO 185860 Kjemi                        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185862 Matematikk og økonomi                51.8 18  41.1 3  51.8 54  41.1 12
UIO 185863 Materialer, energi og nanoteknologi         Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185865 Molekylærbiologi og biologisk kjemi         41.7 8  42.6 1  41.7 14  42.6 6
UIO 185868 India områdestudier                 42.8 10  Alle   48.0 37  Alle
UIO 185870 Europastudier (EU)                 51.8 87  46.3 46 51.8 265 46.3 131
UIO 185872 Internasjonale studier               58.1 254 54.4 126 58.1 656 54.4 362
UIO 185873 Tverrfaglige kjønnsstudier             45.0 23  Alle   47.6 67  38.3 11
UIO 185874 Kriminologi                     53.3 466 47.5 239 53.3 1179 47.5 643
UIO 185876 Psykologi                      55.9 590 47.5 258 55.9 1485 47.5 744
UIO 185879 Sosialantropologi                  50.2 186 42.5 65 50.2 417 42.5 150
UIO 185880 Sosiologi                      50.4 263 43.7 110 50.4 670 43.7 281
UIO 185881 Statsvitenskap                   54.2 339 47.6 159 54.2 812 47.6 402
UIO 185883 Utviklingsstudier                  51.7 122 47.4 49 51.7 327 47.4 150
UIO 185889 Nordiske studier                  46.9 15  Alle   46.9 31  Alle
UIO 185893 Lingvistikk                     55.7 21  42.7 1  55.7 52  42.7 7
UIO 185898 Samfunnsøkonomi                   55.5 240 46.8 107 55.5 681 46.8 349
UIO 185899 Tannpleie                      54.2 98  42.7 29 54.2 202 42.7 70
UIO 185904 Kulturarv og bevaringskunnskap           49.8 22  Alle   49.8 51  33.7 1
UIO 185912 Spansk, årsstudium                 56.7 58  45.5 14 60.2 197 46.8 52
UIO 185918 Latin-Amerika-studier                42.0 9  Alle   45.5 33  Alle
UIO 185919 Nord-Amerika-studier                44.6 24  37.7 5  44.8 69  38.9 16
UIO 185920 Engelsk                       51.6 56  40.1 16 51.6 160 40.1 54
UIO 185922 Allmenn litteraturvitenskap             50.9 34  41.2 6  50.9 76  41.2 13
UIO 185923 Midtøsten-studier med arabisk            52.0 55  35.4 1  52.0 117 35.4 6
UIO 185924 Spansk                       49.3 19  Alle   52.8 62  Alle
UIO 185929 Religionshistorie og kulturhistorie         42.0 19  Alle   42.0 44  Alle
UIO 185935 Lektorprogrammet, fremmedspråk           Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185941 Psykologi profesjon, start høst           64.9 659 56.1 324 64.9 1471 56.1 791
UIO 185942 Psykologi profesjon, start vår           63.0 535 55.3 268 63.0 1087 55.3 584Universitetet i Stavanger                   SUPP                  HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   PRA    ORD    FOR    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------                                 
UIS 217003 Bygg                        45.7 22  Alle   40.7 9       45.7 42  Alle   40.7 17
UIS 217004 Data                        Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217005 Elektro                       Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217009 Kjemi og miljø                   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217012 Maskin                       Alle   Alle   Alle        38.0 3  Alle   Alle
UIS 217015 Petroleumsteknologi                 50.1 65  36.0 7  44.0 19       50.1 106 36.0 10  44.0 34
UIS 217046 Fjernsyns- og multimedieproduksjon         49.2 76      45.8 39       49.8 199      46.0 118
UIS 217050 Sykepleierutdanning                 40.8 136      36.3 52       41.1 280      37.6 123
UIS 217070 Barnevern                      40.2 122      37.1 62       40.4 277      37.5 145
UIS 217080 Sosialt arbeid                   45.4 184      39.8 82       45.4 355      39.8 181
UIS 217130 Førskolelærerutdanning               Alle        Alle        33.0 14       Alle
UIS 217170 Engelsk, årsstudium                 40.3 11      32.3 6       40.3 28       32.3 14
UIS 217179 Historie, årsstudium                Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217196 Religionsstudier                  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217200 Kunst- og kulturstudier               TRU        TRU         TRU         TRU
UIS 217205 Matematikk, årsstudium               Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217211 Nordisk, årsstudium                 Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217240 Sosiologi, årsstudium                41.8 58      35.9 27       42.4 121      37.5 61
UIS 217255 Hotelledelse                    Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217317 Reiselivsledelse                  Alle        Alle        37.3 94       35.4 65
UIS 217318 Regnskap og revisjon                48.3 74      39.2 30       48.8 175      39.6 83
UIS 217345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master   49.2 101      46.7 73       50.0 274      47.0 214
UIS 217369 Økonomi og administrasjon              49.1 259      43.9 143      49.1 737      43.9 465
UIS 217440 Kroppsøving/idrett                 43.8 51      38.9 29       44.0 148      40.1 87
UIS 217454 Journalistikk                    51.5 91      48.4 54  o.i.   52.5 282      49.8 192 o.i.
UIS 217481 Historie                      Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217505 Kunst og håndtverk                 50.9 31      43.0 13       51.8 60       44.0 27
UIS 217547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217618 Drama                        Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217649 Kroppsøving/idrett, årsstudium           45.2 74      42.2 47       48.4 210      46.0 141
UIS 217651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn        Alle        Alle        38.3 7       40.7 5
UIS 217755 Konstruksjoner og materialer            48.3 10      38.7 2       48.3 21       38.7 2
UIS 217800 Industriell økonomi                 53.3 56      49.9 25       53.3 105      49.9 51
UIS 217801 Petroleumsteknologi, master             50.2 63      46.8 25       50.2 123      46.8 62
UIS 217802 Offshoreteknologi                  48.6 30      45.7 13       48.6 69       45.7 36
UIS 217803 Informasjonsteknologi                41.6 8       41.5 6       41.6 10       41.5 8
UIS 217844 Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag    Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217857 Matematikk og fysikk                Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217860 Biologisk kjemi                   Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217880 Sosiologi                      41.5 61      32.9 17       42.3 138      35.4 54
UIS 217881 Statsvitenskap                   47.5 58      41.7 22       47.5 133      41.7 58
UIS 217887 Engelsk språk og litteratur             Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217889 Nordisk språk og litteratur             Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217938 Byutvikling og urban design             Alle        Alle        40.5 5       39.5 5
UIS 217947 Petroleumsgeologi                  47.2 14  Alle   41.4 2       47.2 25  Alle   41.4 9Universitetet i Tromsø                     SUPP                                     HOVED
                                ORD    FOR   NN    NNF    NTF    NTFF   ORDF   SAMISK  ORD    FOR  NN    NNF   NTF   NTFF  ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- ------ -------- ------- ------- ------- -------- ------
UIT 186002 Ingeniør, Sikkerhet og miljø            Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                  Alle
UIT 186017 Ingeniør, Automatiseringsteknikk          Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                  Alle
UIT 186018 Ingeniør, Prosess/gassteknologi           Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                  Alle
UIT 186049 Ingeniør, Nautikk                  Alle   Alle                       Alle       Alle   Alle                  Alle
UIT 186050 Sykepleierutdanning                 52.4 81      43.8 28  36.8 10            44.7 36 o.i.   54.5 241     44.1 39 36.8 14         47.5 112 o.i.
UIT 186083 Lærerutdanning 5.-10. trinn, integrert master    Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186084 Lærerutdanning 1.-7. trinn, integrert master    Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186130 Førskolelærerutdanning               Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186132 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert       Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186137 Allmenn litteraturvitenskap, oppstart vår      Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186164 Bedriftsøkonomi                   50.2 20                          35.2 5      51.4 69                      38.6 30
UIT 186170 Engelsk, oppstart høst               Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186174 Fransk, oppstart vår                Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186179 Historie, oppstart høst               Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186205 Matematikk                     Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186211 Nordisk, oppstart høst               Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186222 Kjønnsstudier                    Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186235 Nordsamisk som morsmål, oppstart vår        Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186299 Bioteknologi                    Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186306 Datasikkerhet                    Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186327 Biologi, klima og miljø               Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186331 Fiskeri- og havbruksvitenskap            Alle                            Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle
UIT 186369 Økonomi og administrasjon              43.3 54                          36.1 20      44.7 189                     38.6 89
UIT 186395 Informatikk                     Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186427 Biomedisin                     Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse       Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186475 Kunstvitenskap                   Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186478 Arkeologi                      Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186479 Filosofi                      Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186481 Historie                      Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186482 Religionsvitenskap                 Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186483 Russlandsstudier                  Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186609 Antikkens kultur, oppstart høst           Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186613 Historie, oppstart vår               Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186615 Allmenn litteraturvitenskap, oppstart høst     Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186616 Allmenn språkvitenskap, oppstart høst        Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186623 Engelsk, oppstart vår                Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186626 Religionsvitenskap, oppstart vår          Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186644 Luftfartsfag                    o.i.                            o.i.       o.i.                       o.i.
UIT 186677 Allmenn språkvitenskap, oppstart vår        Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186692 Drama og teater                   Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186700 Ergoterapeututdanning                37.4 9       Alle   Alle             40.3 5  o.i.   41.2 43     Alle   Alle          41.4 23 o.i.
UIT 186701 Radiografutdanning                 Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   39.7 32     Alle   Alle          40.0 11 o.i.
UIT 186702 Bioingeniørutdanning                Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle       Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186703 Fysioterapeututdanning               59.0 195      53.6 36  46.0 21            50.0 113 o.i.   61.5 479     54.7 59 48.1 34         53.7 270 o.i.
UIT 186707 Farmasi                       Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle       Alle   Alle          Alle   o.i.
UIT 186709 Fiskehelse                     Alle                            Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle
UIT 186712 Russisk, oppstart vår                Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186724 Rettsvitenskap                   54.4 391      47.3 34  42.5 17            49.1 209 o.i.   54.4 942     47.3 55 42.5 26         49.1 519 o.i.
UIT 186739 Medisinske fag                   Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186740 Medisin                       64.9 619      61.2 79  53.2 38  61.1 26  55.6 9  56.9 356 o.i.   65.1 1096    61.2 103 53.4 49 61.1 29 55.6 11 57.2 639 o.i.
UIT 186742 Odontologi                     62.8 183      58.8 32  49.8 17            53.2 91 o.i.   63.0 327     58.8 38 50.1 19         53.2 172 o.i.
UIT 186743 Tannpleierutdanning                 44.8 17      Alle   Alle             46.7 7  o.i.   56.8 60     48.6 9  38.2 3         48.9 27 o.i.
UIT 186752 Psykologi, årsstudium                41.6 107                          39.4 72      44.1 362                     42.6 238
UIT 186769 Energi og miljø i nord               Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle       Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186770 Dataanalyse og sensorteknologi           Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle       Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186785 Informatikk, master                 Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle       Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186789 Antikkens kultur, oppstart vår           Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186813 Industriell matematikk               Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle       Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186814 Romfysikk                      Alle        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle       Alle   Alle          Alle   Alle
UIT 186843 Lektorutdanning i realfag              Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186844 Lektorutdanning i språk og samfunnsfag       Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186846 Dokumentasjonsvitenskap               Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186852 Pedagogikk                     Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186857 Fysikk                       Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186859 Geologi                       Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186860 Kjemi                        Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186862 Matematikk og statistikk              Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186867 Ledelse, innovasjon og marked            43.2 59                          38.7 22      43.2 127                     38.7 54
UIT 186876 Psykologi                      47.1 99                          41.6 52      47.1 267                     41.6 140
UIT 186877 Samfunnssikkerhet og miljø             Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186878 Politikk, økonomi og filosofi            Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186879 Sosialantropologi                  Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186880 Sosiologi                      Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186881 Statsvitenskap                   Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186891 Språk og litteratur                 Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186892 Språk og økonomi                  Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186898 Samfunnsøkonomi                   Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186910 Religionsvitenskap, oppstart høst          Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186912 Spansk, oppstart vår                Alle                            Alle       Alle                       Alle
UIT 186950 Nordisk, oppstart vår                Alle                            Alle       Alle                       Alle


Torsdag 18. august 2011 kl 15:00, www.samordnaopptak.no