Poenggrenser hovedopptak juli 2011

Hver linje tilsvarer en studiekode/et studievalg som det kan søkes på
gjennom Samordna opptak. I denne rapporten vises poenggrenser ved
hovedopptak 20. juli i 2011 og tilsvarende opptak i 2010.

Poenggrensene kan gå litt ned i senere opptakskjøringer utover høsten
(etterfyllinger). De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten.

En kvote kan sees på som en kø. De som er kvalifisert til en kvote står i kø
der i rekkefølge etter hvor mange poeng de har. Den med mest poeng står først,
nest mest nest først osv. Før en opptakskjøring bestiller lærestedene et visst
antall søkere fra hver kvote på hvert studium og Samordna opptak sender ut
tilbud om plass til så mange som lærestedene bestiller fra køen. Poenggrensen
er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass. (Man kan stå på
venteliste selv om man har akkurat den poengsummen som er poenggrensen. Det
skyldes at flere søkere har akkurat like mange poeng. Da sorteres det på
alder, de elste går foran)

Fordi en søker ofte står på venteliste i flere kvoter, og av og til på flere studier,
så kan man IKKE legge sammen de grå tallene på et studium eller lærested for å
se hvor mange personer som står på venteliste til et studium eller lærested.
(Et slikt totaltall er ikke mulig å finne via denne rapporten)

Man kan ikke nødvendigvis sammenligne poenggrenser mellom to studier
siden de kan ha forskjellig regelverk for poengutregning. Noen studier
har f.eks. opptaksprøve der prøvepoengene legges til.

NB: Det har på noen læresteder skjedd større eller mindre omlegginger
fra i fjor til i år. Studier som fantes i fjor finnes ikke lenger i år,
og omvendt. Noen kan også være slått sammen eller splittet opp. Derfor
mangler det tilsynelatende informasjon på et av årene på noen studier her.

Kode  Forklaring
------ ---------------------------------------------------------------
ALLE  Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
TRU  Studiet er trukket fra årets opptak
Åpent Åpent studium
o.i.  Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk
    tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen
    ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte
    ingen tilbud fra SO her.
ORD  Ordinær kvote
ORDF  Ordinær førstegangsvitnemålskvote
FOR  Forkurskvote
INTK  Internasjonal kvote
IVMINO Ikke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUK Jentekvote
MILK  Kvote for forsvaret
NIFK  Kvote for Norges idrettsforbund
NN   Nordnorsk kvote
NNF  Nordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTF  Kvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFF  Førstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
PRA  Praksiskvote
SAMISK Samisk kvote
TKURK Kvote for søkere med tilpasningskurs

Ansgar Teologiske Høgskole     2011        2010
(ATH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
255418 Interkult forst. års    Alle   Alle   Alle   Alle
255869 Interkult forståelse    Alle   Alle   Alle   Alle
255482 Kr.dom, rel og livs     Alle   Alle   Alle   Alle
255196 Kr.dom, rel. og livs    Alle   Alle   Alle   Alle
255437 Musikk           Alle   Alle   Alle   Alle
255777 Musikk, årsstudium     Alle   Alle   Alle   Alle
255936 Praktisk teologi      Alle   Alle   Alle   Alle
255876 Psykologi          Alle   Alle   Alle   Alle
255752 Psykologi, års.       Alle   Alle   Alle   Alle
255480 Teologi           Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og designhøgskolen   2011        2010
i Oslo (AHO)            ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
189030 Arkitekt          123.4 68 108.4 4  133.1 49 Alle
189343 Industridesign       117.2 24 Alle   113.4 8  AlleBetanien diakonale høgskole    2011        2010
(BDH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
250050 Sykepleier                   46.2 307 40.8 117
250050 Sykepleierutdanning     45.5 304 39.6 114Det teologiske Menighetsfakultet  2011        2010
(MF)                ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
190936 Bachelor i teologi     Alle   Alle   Alle   Alle
190418 Interkult. komm.      Alle   Alle
190196 Kristendom/RLE       Alle   Alle   Alle   Alle
190934 LAP-program         Alle   Alle   Alle   Alle
190482 RKS             Alle   Alle   Alle   Alle
190242 Samfunnsfag         Alle   Alle   Alle   Alle
190480 Teologi           Alle   Alle   Alle   Alle
190418 Tverrkult. komm.                Alle   Alle
190927 Ungd. kultur, tro               Alle   Alle
190927 Ungd. kultur, tro      Alle   AlleDiakonhjemmet Høgskole Oslo    2011        2010
(DHS)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
251700 Ergoterapi, Rogaland    32.6 5  Alle   32.0 1  Alle
251080 Sosialt arbeid, Oslo    49.1 371 40.3 113
251080 Sosionom, Oslo                 49.2 281 38.3 61
251081 Sosionom, deltid      42.4 24  o.i.   42.6 27  Alle
251050 Sykepleier, Oslo      48.3 455 42.1 143 49.1 458 43.5 172
251060 Vernepl., Rogaland     41.8 71  31.4 9  41.0 46  27.9 3
251061 vpl.deltid Haugesund              o.i.   32.7 4Dronning Mauds Minne Høgskolen   2011        2010
(DMMH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
253134 Førskolelær, kultur               Alle   Alle
253130 Førskolelærer                  35.9 67  33.7 42
253529 Førskolelærer, Inter              Alle   Alle
253131 Førskolelærer, est.     39.1 12  30.0 4  38.4 16  34.1 10
253130 Førskolelærer, hov.     36.3 53  31.6 27
253529 Førskolelærer, inter    Alle   Alle
253132 Førskolelærer, natur    44.0 39  34.5 15  40.8 36  35.7 21
253133 Førskolelærer,del      46.2 36  Alle   44.0 25  AlleFjellhaug Misjonshøgskole (FMH)  2011        2010
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
258626 KRL             Alle   Alle   Alle   Alle
258777 Musikk           Alle   Alle   Alle   Alle
258480 Teologi og misjon      Alle   Alle   Alle   AlleHaraldsplass diakonale høgskole  2011        2010
(HDH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
252050 Sykepleier                   47.0 391 43.2 171
252050 Sykepleierutdanning     46.1 338 41.8 144Høgskolen i Akershus (HiAk)    2011        2010
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
202896 Husøk. og service.     Alle   Alle   Alle   Alle
202897 Kostøkonomi, ledelse    Alle   Alle   Alle   Alle
202876 Læringspsykologi      48.4 155 39.3 49  48.8 107 37.2 24
202405 Produktdesign        o.i.   o.i.   Alle   Alle
202408 Samfunnsernæring      49.7 128 45.4 60  52.3 122 43.8 45
202050 Sykepleier         45.3 392 35.8 105 42.5 363 36.6 105
202696 Trafikklærer        TRU    TRU
202063 Vernepl-del-Bærum      39.9 52  Alle   42.1 116 Alle
202061 Vernepl. deltid       39.3 63  Alle
202060 Vernepleier         47.4 265 35.4 63  45.1 223 30.0 11
202106 Y.fagl.hels/sos delt    Alle        Alle
202124 Yfl restaurant/mat     Alle        Alle
202105 Yrkesfag service/sam    Alle        Alle
202109 Yrkesfagl i bygg.anl    Alle        Alle
202108 Yrkesfagl i des.hand    Alle        Alle
202126 Yrkesfagl i des.hånd    Alle        Alle
202127 Yrkesfagl i elektro     Alle        Alle
202123 Yrkesfagl. helse/sos    Alle        Alle
202082 Yrkesfagl. i medier     Alle
202129 Yrkesfagl. tekn.prod    Alle        AlleHøgskolen i Bergen (HiB)      2011             2010
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
203702 Bioingeniør         48.6 48  44.7 24       46.3 48  45.5 33
203618 Drama            48.3 31  41.8 17       54.2 68  43.1 25
203700 Ergoterapeut        46.9 222 43.0 113      48.1 268 44.5 155
203203 Folkehelsearbeid      50.7 226 45.7 112      49.9 226 45.6 123
203703 Fysioterapeut        56.0 1131 50.3 684      56.3 1179 50.6 763
203133 Førsk.lærer friluft     44.7 42  34.8 9       43.7 79  40.8 37
203130 Førskolelærer        35.5 42  30.4 16       34.8 51  30.5 24
203132 Førskolelærer kunstf    29.8 2  Alle        40.9 21  34.6 7
203551 Glær 1-7 m/engelsk     Alle   Alle
203547 Glær 1-7 m/kroppsøv.    45.0 60  42.2 48
203599 Glær 1-7 m/mat/helse    43.3 18  44.3 14
203557 Glær 1-7 m/naturfag     Alle   Alle
203550 Glær 1-7 m/samf.fag     41.8 26  40.8 21
203559 Glær 1-7 med RLE      Alle   Alle
203655 Gr.lær 5.-10. m/mat     49.1 64  44.3 44       54.2 94  47.0 59
203548 Grlær 1.-7. m/musikk    Alle   Alle        Alle   Alle
203660 Grlær 5-10 m/musikk     37.7 1  41.2 1       42.8 7  42.5 6
203658 Grlær 5-10 m/norsk     43.3 24  40.8 19       44.6 29  42.6 21
203659 Grlær 5-10 mat/helse    47.3 19  43.5 15       47.6 37  43.3 27
203657 Grlær 5-10 samfunnsf    49.5 112 46.2 83       50.5 141 46.2 98
203651 Grlær 5.-10. kunst                    o.i.   41.5 14
203547 Grunnskolelærer 1-7                    39.6 28  39.7 25
203440 Idrett, faglærer      51.4 273 44.7 147      53.3 340 47.6 202
203395 Informasjonstekn.      39.7 7  Alle        37.7 4  Alle
203045 Ing. produksjonstekn    Alle   Alle   o.i.   39.5 1  Alle   Alle
203096 Ing. undervannstekn.    52.2 75  44.8 26  40.0 4  52.8 63  41.0 11  36.0 2
203017 Ing., automatisering    48.0 31  Alle   50.0 3  44.4 10  36.5 2  38.0 2
203003 Ing., bygg         47.5 50  Alle   Alle   44.8 43  41.2 24  Alle
203004 Ing., data         43.4 10  Alle   Alle   43.2 9  36.1 2  Alle
203024 Ing., elektronikk      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203006 Ing., elkraftteknikk    38.9 3  Alle   52.0 1  Alle   Alle   Alle
203822 Ing., energitekn.      52.8 54  45.6 23  Alle   49.2 59  49.4 39  Alle
203009 Ing., kjemi         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203028 Ing., kommunikasjon     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203011 Ing., marinteknikk     47.1 46  43.8 16  Alle   46.8 47  43.6 25  Alle
203012 Ing., maskinteknikk     48.8 37  39.8 5  Alle   48.5 38  40.5 10  36.0 1
203753 Landmål. og eiendom     45.2 75  36.0 14       45.6 82  35.8 18
203446 Mat og helse                       o.i.   49.4 69
203667 Musikk           54.8 83  47.2 36
203701 Radiograf          43.2 131 37.5 44       43.4 160 38.1 55
203080 Sosialt arbeid       52.0 547 45.8 258      51.6 547 45.5 308
203050 Sykepleier         47.4 768 43.2 376      48.4 884 43.8 476
203466 Tegnspråk og tolking    46.1 41  32.5 3       47.9 66  36.2 12
203060 Vernepleier         48.2 292 38.8 75       46.9 285 39.3 115
203369 Økonomi og adm.       50.2 967 46.6 657      50.7 1037 47.3 714Høgskolen i Buskerud (HiBu)    2011             2010
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
205370 Dynamisk webdesign H    Alle   Alle        Alle   Alle
205623 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
205622 Engelsk, del, Hønef.                   Alle   Alle
205651 Grlær 5-10, språk                    Alle   Alle
205547 Grlær 1-7, Drammen     Alle   Alle        Alle   Alle
205655 Grlær 5-10 realf. Dr    Alle   Alle        Alle   Alle
205657 Grlær 5-10 samf. fag    Alle   Alle        Alle   Alle
205651 Grlær 5-10, språk      Alle   Alle
205620 IT, 1-årig H        Alle   Alle        Alle   Alle
205395 IT, heltid, 3-årig H    Alle   Alle        Alle   Alle
205012 Ing. maskin, 3-årig    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
205004 Ing. data, 3-årig      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
205005 Ing. elektro, 3-årig    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
205246 Juss Hønef.                        47.8 103 43.2 55
205526 Juss, Hønefoss       52.0 291 46.4 176
205246 Juss, år, Hønef.      48.2 129 44.2 87
205867 Juss/ledelse, Hønef.    46.0 179 42.9 113      44.2 124 42.1 66
205155 Lysdesign, Drammen     Alle   Alle
205661 Matem. del. Hønef.                    Alle   Alle
205205 Matematikk, H                       Alle   Alle
205672 Norsk, Hønefoss       Alle   Alle        Alle   Alle
205210 Norsk, deltid, H                     Alle   Alle
205894 Optometri          Alle   Alle        35.0 13  35.7 9
205701 Radiograf, Drammen     42.0 78  32.2 10       44.3 113 32.2 12
205317 Reiseliv, Hønefoss                    Alle   Alle
205317 Reiselivsledelse      Alle   Alle
205680 Samf. del. Hønef.                     Alle   Alle
205291 Siv. øk. (K.)        Alle   Alle        Alle   Alle
205345 Siv.øk. (H.)        Alle   Alle
205881 Statsvit. Drammen      46.1 112 40.4 42       44.3 94  38.7 30
205050 Sykepleier, Drammen     40.4 254 31.1 35       41.5 297 33.8 60
205251 Vis. kom. Drammen      48.4 184 44.8 119      50.7 183 45.8 108
205345 siv.øk. (H.)                       Alle   Alle
205404 Øk. adm., Kongsberg     36.9 20  29.1 2       Alle   Alle
205414 Øk.adm, Hønefoss      Alle   Alle        Alle   Alle
205160 Øk/adm. 1-årig K.      Alle   Alle        Alle   Alle
205162 Øk/adm. 1-årig, H.     Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Finnmark (HiF)     2011             2010
                  ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   FOR    SAMISK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------                                    
206662 Arktisk naturfag      TRU    TRU
206070 Barnevern          Alle   Alle        Alle   Alle
206071 Barnevern, Kirkenes                    Alle   Alle
206164 Bedriftsøkonomi       Alle   Alle        Alle   Alle
206006 Energiteknologi                      TRU    TRU    TRU
206170 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
206132 Forskolelærer saml                    Alle   Alle
206605 Friluftsliv         Alle   Alle        Alle   Alle
206440 Friluftsliv/idrett     Alle   Alle        Alle   Alle
206130 Førskolelærer        Alle   Alle        Alle   Alle
206547 Grunnl. 1.-7. Finns                    Alle   Alle
206651 Grunnskl 5.-10. Fi/b                   Alle   Alle
206548 Grunnskolel 1.-7.      TRU    TRU         Alle   Alle
206655 Grunnskolelærer 5-10    Alle   Alle        Alle   Alle
206255 Hotelladministrasjon                   Alle   Alle
206649 Idrett           Alle   Alle
206185 Idrett, års, Tromsø     43.2 36  41.8 24
206185 Idrett, årsstudium                    Alle   Alle
206649 Idrett/kropps års,                    Alle   Alle
206395 Informasjonstekn.                     TRU    TRU
206663 Med.prod. års        Alle   Alle
206663 Mediefag. års                       Alle   Alle
206838 Medieproduksjon       Alle   Alle        Alle   Alle
206319 Reiseliv          Alle   Alle
206319 Reiseliv og turisme                    Alle   Alle
206754 Reiseliv, saml                      Alle   Alle
206712 Russisk del 1        TRU    TRU
206242 Samfunnsfag         Alle   Alle
206081 Sosialt arb saml      43.8 53  Alle        Alle   Alle
206080 Sosialt arbeid       Alle   Alle        Alle   Alle
206050 Sykepleie, Hammerf.     Alle   Alle   Alle
206050 Sykepleier, Hammerf.                   Alle   Alle        Alle
206162 Øk. adm. ledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
206369 Økonomi og adm.       Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Gjøvik (HiG)      2011             2010
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
207374 Drift av nettverk      Alle   Alle        Alle   Alle
207102 GIS, års, fleksibel     Alle   Alle
207396 GIS, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
207406 Geomatikk          Alle   Alle        Alle   Alle
207429 Informa.sikkerhet      Alle   Alle        Alle   Alle
207003 Ing., bygg         Alle   Alle   Alle
207003 Ing., bygg og konst.                   Alle   Alle   Alle
207033 Ing., bygg og landm.                   Alle   Alle   Alle
207034 Ing., bygg, Lean Man                   Alle   Alle   Alle
207012 Ing., maskin        Alle   Alle   Alle
207012 Ing., maskin ind.des                   Alle   Alle   Alle
207040 Ingeniør, bygg, pro.                   Alle   Alle   Alle
207004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207248 Landmåling, års       Alle   Alle        Alle   Alle
207099 Landmåling,års,fleks    Alle   Alle
207188 Med./ inf.tek., års.    Alle   Alle        Alle   Alle
207136 Med.man           Alle   Alle        Alle   Alle
207149 Mediedesign         46.7 82  44.7 61       49.3 89  45.8 58
207838 Mediemanagement       Alle   Alle        Alle   Alle
207604 Medieproduksj, års.     Alle   Alle        Alle   Alle
207264 Medieproduksjon       Alle   Alle        Alle   Alle
207046 Medieteknologi       Alle   Alle        Alle   Alle
207395 Programvareutvikling    Alle   Alle        Alle   Alle
207701 Radiograf          40.1 33  30.0 6       42.7 51  Alle
207673 Spill.prog.         Alle   Alle        38.9 5  36.9 1
207052 Sykepleie, Gudbr.dal    43.0 8  o.i.        46.8 9  Alle
207053 Sykepleie, Valdres     34.5 3  o.i.        37.6 7  Alle
207050 Sykepleier         37.1 91  30.7 16       38.9 157 34.3 64
207054 Sykepleier, Hadeland    42.0 11  o.i.        36.2 2  Alle
207051 Sykepleier, deltid     37.0 26  Alle        51.1 45  Alle
207098 Tek.des.års.fleks      Alle   Alle
207824 Tek.design og led.     Alle   Alle
207602 Tek.design, års       Alle   Alle        Alle   Alle
207824 Tek.design/-ledelse                    Alle   Alle
207369 Øk. og ledelse       Alle   Alle        39.4 43  35.9 22
207160 Øk. og ledelse, års.    Alle   Alle        46.4 44  39.3 19
207404 Øk. og ledelse,fleks    Alle   AlleHøgskolen i Harstad (HiH)     2011        2010
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
208071 Barnevernsped deltid    40.7 23  Alle
208070 Barnevernspedagog      35.2 4  Alle   36.7 5  Alle
208350 Handel,service,logi.    Alle   Alle   Alle   Alle
208607 Produsentstudiet                Alle   Alle
208318 Regnskap og revisjon    Alle   Alle
208349 Reiseliv/opplevelse               Alle   Alle
208318 Revisjon                    Alle   Alle
208050 Sykepleier         38.2 24  31.1 3  30.6 2  Alle
208051 Sykepleier, deltid     Alle   Alle   Alle   Alle
208061 Vernepl. deltid                 Alle   Alle
208060 Vernepleier         Alle   Alle   Alle   Alle
208164 Økon. og ledelse år     Alle   Alle
208035 Økonomi og ledelse     Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Hedmark (HiHm)     2011        2010
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
209162 Adm. og ledelse       Alle   Alle   Alle   Alle
209320 Agronomi          Alle   Alle   Alle   Alle
209451 Animasjon          43.9 80  43.0 53  47.6 86  44.2 55
209167 Bed.øk, nett & saml.              Alle   Alle
209167 Bed.øk, saml. & nett    Alle   Alle
209164 Bed.øk., Rena        Alle   Alle   Alle   Alle
209669 Bioenergi, Evenstad     Alle   Alle   Alle   Alle
209299 Bioteknologi        TRU    TRU    Alle   Alle
209514 Digital medieprod.     Alle   Alle   Alle   Alle
209623 Engelsk, Hamar       Alle   Alle   46.1 13  Alle
209157 Faglærer musikk       Alle   Alle   Alle   Alle
209538 Faglærer, tospråklig    Alle   Alle   Alle   Alle
209140 Faglærer,kroppsøv.     Alle   Alle   Alle   Alle
209486 Folkehelse         39.5 15  35.9 10  Alle   Alle
209605 Friluftsliv, Elverum    Alle   Alle   Alle   Alle
209132 Førskole, nettbasert              37.7 14  Alle
209132 Førskole, samlinger     38.3 28  Alle
209130 Førskolelærer        Alle   Alle   Alle   Alle
209548 Gr.lær. 1-7, nett                Alle   Alle
209548 Gr.lær. 1-7, saml.     Alle   Alle
209547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle   Alle   Alle
209651 Grunnskolelærer 5-10    Alle   Alle   Alle   Alle
209185 Idrett årsstudium      Alle   Alle   Alle   Alle
209650 Idrett, Kongsv.       Alle   Alle   Alle   Alle
209440 Idrett, bachelor      Alle   Alle   Alle   Alle
209393 Innovasjon, år       TRU    TRU    Alle   Alle
209172 Jakt og fiske (år)     42.8 9  36.4 5  39.4 2  Alle
209239 Krisehåndtering,delt    41.2 14  Alle   Alle   Alle
209311 Landbruksteknikk      Alle   Alle
209311 Landbruksteknikk,bac              Alle   Alle
209668 Landbruksteknikk,år     Alle   Alle   Alle   Alle
209359 Markedsf./internasj.              Alle   Alle
209446 Mat og helse, år                Alle   Alle
209446 Mat/ernær./helse,år     50.0 45  36.2 15
209663 Mediefag          Alle   Alle   Alle   Alle
209476 Music Management      Alle   Alle   Alle   Alle
209667 Musikk, år         Alle   Alle   Alle   Alle
209714 Musikkproduksjon      Alle   Alle   Alle   Alle
209423 Natur- og økoturisme    TRU    TRU    Alle   Alle
209672 Norsk, år          Alle   Alle   Alle   Alle
209867 Org.- og ledelsesfag    Alle   Alle   Alle   Alle
209626 RLE, Hamar                   Alle   Alle
209516 Regnskapsførerfag      Alle   Alle   Alle   Alle
209318 Revisjon          Alle   Alle   Alle   Alle
209242 Samfunnnsfag, år                o.i.   Alle
209470 Service Management     Alle   Alle   Alle   Alle
209253 Servicestudiet, delt              Alle   Alle
209322 Skogbruk          Alle   Alle
209322 Skogbruk, bac                  Alle   Alle
209250 Skogbruk, år        Alle   Alle   Alle   Alle
209676 Sos.ped, Elverum      Alle   Alle   Alle   Alle
209455 Språk- og kulturfag               Alle   Alle
209053 Sykepl. Kongsvinger     32.4 15  Alle   40.2 46  27.9 1
209050 Sykepleier         34.5 38  Alle   37.6 96  30.5 31
209743 Tannpleie          41.4 32  34.3 10  45.5 38  35.7 8
209323 Utmarksforv., bac                Alle   Alle
209223 Utmarksforv., år      Alle   Alle   Alle   Alle
209323 Utmarksforvaltning     Alle   Alle
209472 Virtuell kunst       41.6 49  40.0 28  45.2 58  43.5 38
209839 Visuell simulering     37.3 31  37.5 21  40.8 35  39.1 24
209369 Øk/adm, bachelor      Alle   Alle   Alle   Alle
209409 Økol. landbr,nett D               Alle   Alle
209409 Økol. landbr,saml. D    Alle   AlleHøgskolen i Lillehammer (HiL)   2011             2010
                  ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
210070 Barnevern          41.3 234 35.8 92       41.1 192 35.0 100
210392 Dokumentarfilm-FOTO     o.i.   o.i.
210089 Dokumentarfilm-Lyd     o.i.   o.i.
210847 Dokumentarfilm-REGI     o.i.   o.i.
210392 Dokumentarfilmprod.                    o.i.   o.i.
210149 Film- og fjernsynsv.    Alle   Alle        Alle   Alle
210262 Film/Fjernsyn års      Alle   Alle        Alle   Alle
210264 Flerkameraproduksjon    o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
210440 Idrett           42.4 119 41.3 84       43.0 109 41.3 71
210185 Idrett, års         40.3 70  38.3 44       40.6 101 40.7 70
210288 Internasj/hist, år     Alle   Alle
210872 Internasjonale       Alle   Alle        Alle   Alle
210526 Jus                            43.8 248 42.4 166
210246 Jus, års                         o.i.   41.8 100
210526 Juss            47.8 425 44.6 289
210654 Kulturprosjektl. års    Alle   Alle        44.2 13  Alle
210308 Kulturprosjektledels    o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
210272 Kunsthistorie                       Alle   Alle
210319 Markedsføring og led    Alle   Alle        Alle   Alle
210867 Org. og ledelse       42.8 106 38.7 49       42.3 83  35.5 38
210852 Pedagogikk         Alle   Alle        Alle   Alle
210676 Pedagogikk, deltid     Alle   Alle        Alle   Alle
210220 Pedagogikk, års       Alle   Alle        Alle   Alle
210534 Prod.-og proled.      o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
210876 Psykologi          46.6 232 38.2 102      45.7 179 38.1 78
210752 Psykologi, års       45.0 167 41.9 102      46.5 250 43.4 151
210754 Reiseliv, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
210317 Reiselivsledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
210288 Sam.his. og int.nasj                   Alle   Alle
210481 Samtidshistorie                      Alle   Alle
210080 Sosialt arbeid       44.2 247 36.5 92       41.1 159 35.0 71
210880 Sosiologi                         Alle   Alle
210240 Sosiologi, års       Alle   Alle        Alle   Alle
210060 Vernepleie         42.1 103 31.2 12       38.5 55  Alle
210164 Økonomi og adm, års     52.9 78  44.5 26       46.7 76  44.5 42
210035 Økonomi og adm.       43.6 146 40.1 82       42.5 106 39.8 68Høgskolen i Molde (HiM)      2011        2010
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
211164 Bedriftsøkonomi       Alle   Alle   Alle   Alle
211370 IT og logistikk       Alle   Alle   Alle   Alle
211422 IT-basert bedriftsut              Alle   Alle
211185 Idrett           39.6 43  39.5 36  40.4 45  40.1 36
211189 Informasjonsbeh.      Alle   Alle   Alle   Alle
211432 Intern. logistikk      Alle   Alle   Alle   Alle
211246 Jus             39.1 51  36.9 34  41.4 36  37.7 24
211841 Jus og administrasj     Alle   Alle   34.8 8  35.2 6
211292 Logistikk og SCM.      Alle   Alle   Alle   Alle
211866 Petroleumslogist      44.9 71  36.8 25  39.6 29  35.2 13
211627 Petroleumslogistikk     Alle   Alle
211318 Revisjon          Alle   Alle   Alle   Alle
211404 Siviløkonom, 1. avd.    41.0 25  38.3 21  41.0 23  41.0 21
211488 Sport Management      39.4 59  37.7 38  40.6 77  38.8 50
211238 Statsvitenskap       Alle   Alle   Alle   Alle
211050 Sykepleier         30.3 6  26.8 1  32.2 6  Alle
211056 Sykepleier, Kr. Sund    Alle   Alle
211060 Vernepleierutd.       42.4 30  Alle   37.4 13  Alle
211369 Økonomi og adm.       Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Narvik (HiN)      2011             2010
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
212003 Bygg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212075 Bygg, nettbasert      Alle   Alle   Alle
212078 Data, nettbasert      Alle   Alle   Alle
212804 Data/IT           Alle   Alle        Alle   Alle
212004 Datateknikk         Alle   Alle   Alle
212079 Elektro 1.år, nett     Alle   Alle   Alle
212005 Elektronikk         Alle   Alle   Alle
212761 Elektroteknikk       Alle   Alle        Alle   Alle
212006 Elkraftteknikk       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212076 Ind.tekn.,nettbasert    Alle   Alle   Alle
212811 Industr. teknologi     Alle   Alle        Alle   Alle
212034 Industriteknikk       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212018 Ing., prosessteknol.                   Alle   Alle   Alle
212040 Ingeniør, Alta       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212078 Ingeniør, Data                      Alle   Alle   Alle
212076 Ingeniør, Ind.tekn                    Alle   Alle   Alle
212077 Ingeniør, Prosesstek                   Alle   Alle   Alle
212027 Ingeniør, Satelitt.                    Alle   Alle   Alle
212004 Ingeniør, data                      Alle   Alle   Alle
212005 Ingeniør, elektro                     Alle   Alle   Alle
212079 Ingeniør, første år                    Alle   Alle   Alle
212075 Ingeniør, nettbasert                   Alle   Alle   Alle
212805 Ingeniørdesign       Alle   Alle        Alle   Alle
212806 Integr. bygningstekn    Alle   Alle        Alle   Alle
212872 Internasj. beredskap    52.8 58  35.8 12
212077 Prosesstekn.,nett      Alle   Alle   Alle
212018 Prosessteknologi      Alle   Alle   Alle
212027 Satelitt          Alle   Alle   Alle
212814 Satelitteknologi      Alle   Alle        Alle   Alle
212050 Sykepleier         33.9 5  Alle        37.0 14  29.6 4
212410 Økonomi           Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Nesna (HiNe)      2011        2010
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
213602 Design/dig.medier      TRU    TRU
213796 Drama og teater, års    TRU    TRU
213623 Engelsk 1-7         Alle   Alle
213623 Engelsk basisstudium              Alle   Alle
213170 Engelsk, 5-10        Alle   Alle
213130 Førskolelærer        TRU    TRU    Alle   Alle
213132 Førskolelærer, Lofot              Alle   Alle
213131 Førskolelærer,deltid    Alle   Alle   Alle   Alle
213547 GLU 1-7           Alle   Alle
213651 GLU 5-10          Alle   Alle
213655 GLU 5-10, Narvik      TRU    TRU
213547 Grunnskolelærer 1-7               Alle   Alle
213651 Grunnskolelærer 5-10              Alle   Alle
213620 Infotek, års, Mo i R    TRU    TRU    Alle   Alle
213395 Infotek. Mo i Rana               Alle   Alle
213777 Kremus, års                   o.i.   o.i.
213777 Kremus, års, 1-7      Alle   Alle
213667 Kremus, års, 5-10      Alle   Alle
213505 Kunst & håndverk 1-7    Alle   Alle
213505 Kunst og håndverk                Alle   Alle
213642 Kunst/håndverk 5-10     Alle   Alle
213666 Naturfag samlingsb.              Alle   Alle
213666 Naturfag, 5-10       TRU    TRU
213680 Samfunnsfag                   Alle   Alle
213680 Samfunnsfag, 5-10      TRU    TRU
213051 Sykepleierutdanning               Alle   AlleHøgskolen i Nord-Trøndelag     2011        2010
(HiNT)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
214623 Engelsk           Alle   Alle   Alle   Alle
214639 Fag.lær.musikk       o.i.   o.i.   Alle   Alle
214605 Friluftsliv         Alle   Alle   50.3 38  40.0 15
214130 Førskolelærer        Alle   Alle   Alle   Alle
214396 Geografi          Alle   Alle   Alle   Alle
214651 Gr.sk.lærer 5-10 Lev    Alle   Alle   Alle   Alle
214547 Grunnsk.lærer 1-7 Le    Alle   Alle   Alle   Alle
214468 Grønn nær.utv. Ste     Alle   Alle   Alle   Alle
214321 Husdyrfag          Alle   Alle   Alle   Alle
214421 Husdyrvelferd, års     Alle   Alle   Alle   Alle
214185 Idrett           41.8 48  42.6 37  42.5 91  42.5 66
214419 Komm.øk.          Alle   Alle
214440 Kr.øv/Idr. Fagl. Lev    45.0 54  39.5 32  42.4 47  39.1 28
214649 Kroppsøving         Alle   Alle   41.6 29  35.4 19
214642 Kunst og håndv, Lev     Alle   Alle   Alle   Alle
214661 Matematikk                   Alle   Alle
214430 Multimedieteknologi     Alle   Alle   Alle   Alle
214667 Musikk, Levanger      Alle   Alle   Alle   Alle
214666 Naturfag                    Alle   Alle
214388 Naturforv., Ste       Alle   Alle   Alle   Alle
214516 Regnskap          Alle   Alle   Alle   Alle
214749 Reseptar          Alle   Alle   Alle   Alle
214318 Revisjon, Ste        Alle   Alle   Alle   Alle
214680 Samfunnsfag         Alle   Alle   Alle   Alle
214240 Sosiologi          Alle   Alle   Alle   Alle
214673 Spill- og opplev.tek    Alle   Alle   Alle   Alle
214050 Sykepleier, Levanger    40.9 148 37.9 73  41.9 173 37.4 87
214058 Sykepleier, Namsos     Alle   Alle   37.0 42  33.0 25
214696 Trafikklærerutd.      42.1 95       43.3 94
214323 Utmarksforvaltning     Alle   Alle   Alle   Alle
214060 Vernepleier         Alle   Alle   Alle   Alle
214369 Økonomi og adm.       Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo (HiO)       2011                       2010
                  ORD    ORDF   FOR    IVMINO  PRA    ORD    ORDF   FOR  IVMINO  PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ --------- --------                       
215138 Adm. og ledelse       50.8 1094 43.9 569                51.0 977 43.9 488
215449 Anv. datateknologi     45.7 167 37.6 45                 46.5 194 37.6 65
215846 Arkiv/dokumentbeh      42.9 17  o.i.                  41.0 10  Alle
215085 Arkiv/dokumentbeh.     49.6 52  Alle
215071 Barnevern, deltid      41.6 40                      40.9 40
215070 Barnevernspedagog      49.7 1075 43.1 451                50.9 1093 43.2 466
215603 Bibliotek og info.     46.4 39  Alle                  47.6 38  Alle
215336 Bibliotek- og info.     41.4 38  Alle                  44.4 68  Alle
215702 Bioingeniør         45.0 40  37.0 5                 42.9 30  36.3 7
215602 Design/kommunikasjon    55.2 232 38.7 26                 56.8 270 40.3 47
215439 Drama og teater       51.5 107 47.1 48                 50.8 99  45.0 40
215618 Drama og teater, års    52.0 165 50.4 81                 53.8 147 48.3 66
215700 Ergoterapeut        44.7 246 38.8 106                45.8 262 38.7 85
215150 Fagl. kunst/håndv.     49.5 117 34.2 11                 49.0 112 35.3 15
215848 Fotojournalistikk      72.2 6  Alle                  61.7 2  Alle
215706 Fysio/mensendieck      54.4 587 47.3 315                54.3 637 47.5 332
215703 Fysioterapeut        56.3 1564 49.8 884                56.1 1645 49.8 960
215130 Førskolelærer        42.2 299 32.2 56                 42.8 382 33.9 95
215131 Førskolelærer, delt.    37.3 15                      32.7 7
215655 Grlær 5-10 engelsk     48.0 95  42.4 48                 46.6 84  42.5 58
215657 Grlær 5-10 matem      49.6 101 42.9 55                 47.3 75  43.2 38
215651 Grlær 5-10 norsk      47.6 79  41.0 44                 45.9 61  41.7 40
215547 Grunnskolelærer 1-7     44.2 92  38.5 50                 41.0 46  38.8 39
215447 Idr/friluftsl/helse     48.0 460 42.4 238                47.8 428 42.6 210
215395 Informasjonstekn.      45.3 22  Alle                  44.3 38  35.5 5
215822 Ing., energi/miljø     Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215009 Ingeniør, biot/kjemi    Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
215003 Ingeniør, bygg       Alle   Alle   Alle             43.0 36  39.2 20 Alle
215004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   o.i.
215005 Ingeniør, el/infotek    Alle   Alle   Alle
215005 Ingeniør, elektro                               Alle   Alle   Alle
215012 Ingeniør, maskin      Alle   Alle   Alle             43.7 15  Alle   Alle
215454 Journalistikk        59.2 888 52.5 489      50.2 11  46.3 3  60.4 830 52.3 415    50.0 14  Alle
215185 Kroppsøving/idrett     57.0 420 45.5 214                55.1 486 47.9 234
215200 Kunst og design       54.3 261 45.9 89                 54.9 305 46.7 123
215642 Kunst og design, års    55.8 313 51.0 128                55.5 322 49.5 151
215505 Kunst/tekstil, års     51.0 183 46.2 75                 52.7 231 46.7 105
215850 Medier/kommunikasjon    53.0 554 47.2 285                53.1 621 47.2 293
215744 Ortopediingeniør      58.9 14
215219 Politikk/forvaltning    52.5 200 41.2 61                 53.5 227 41.7 69
215701 Radiograf          45.3 284 37.9 83                 45.9 292 37.2 69
215749 Reseptar          42.4 21  Alle                  42.1 20  Alle
215080 Sosialt arbeid       49.4 1103 41.7 399                49.7 1051 42.5 397
215050 Sykepleier         42.4 893 36.7 319                43.1 985 37.0 376
215051 Sykepleier, deltid     40.7 202 Alle                  41.8 180 Alle
215705 Tanntekniker        Alle
215466 Tegnspråk og tolking    50.9 67
215221 Tegnspråk, års       55.4 132
215691 Utviklingsstudier      50.3 234 42.4 85                 52.8 296 43.8 95
215484 Utviklingstudier      49.7 216 42.8 86                 50.5 228 44.9 111
215900 Velferdsfag         46.3 177 31.9 14                 47.0 221 34.2 34
215369 Øk./adm (revisjon)     50.7 1073 44.4 527                51.0 961 44.1 520
215253 Øk/ledelse års. delt    61.6 382 40.0 33                 61.9 393 39.0 23
215162 Økonomi og led. års.    60.7 774 48.2 223                60.7 787 49.2 251Høgskulen i Sogn og Fjordane    2011             2010
(HSF)               ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
216070 Barnevern          37.6 61  34.6 34       34.4 29  32.9 18
216164 Bedriftsøkonomi       Alle   Alle        Alle   Alle
216368 Eiendomsmegling       38.6 83  37.1 66       30.0 4  Alle
216170 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
216835 Fornybar energi       42.9 38  39.2 25       41.3 15  34.8 6
216302 Friluftsliv         42.0 50  38.9 24       45.6 48  40.5 24
216131 Førskolel saml/delt     Alle
216130 Førskolelærer        Alle   Alle        Alle   Alle
216469 Geologi og geofare     Alle   Alle        Alle   Alle
216548 Grlær 1-7, delt                      Alle   Alle
216548 Grlær 1-7, saml/delt    Alle   Alle
216547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
216651 Grunnskolelærer 5-10    Alle   Alle        Alle   Alle
216481 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
216440 Idrett og helse       46.3 124 44.3 88       46.5 106 45.0 69
216185 Idrett, årsstudium     41.1 94  40.9 68       44.6 96  43.7 62
216005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
216246 Jus             42.7 53  41.4 38       39.9 39  38.0 25
216485 Kroppsøving         38.6 27  36.8 18       40.0 33  37.8 22
216310 Landskapsplanlegging    Alle   Alle        Alle   Alle
216373 Naturfag          Alle   Alle        Alle   Alle
216754 Reiseliv          Alle   Alle        Alle   Alle
216330 Reiselivsledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
216242 Samfunnsfag         Alle   Alle        Alle   Alle
216080 Sosialt arbeid       39.6 80  35.8 41       39.3 43  34.8 25
216927 Sosiologi - ung.sos.    Alle   Alle        Alle   Alle
216053 Sykepl saml/delt      Alle
216050 Sykepleie (høst)      33.6 23  32.9 12       35.2 51  34.9 29
216052 Sykepleie (vår)       Alle   Alle        Alle   Alle
216351 Ungdomssosiologi      Alle   Alle        Alle   Alle
216060 Vernepleie         37.0 19  Alle        30.7 4  Alle
216369 Økonomi og adm.       33.3 7  32.9 6       Alle   AlleHøgskolen i Staffeltsgate (STAF)  2011
                  ORD    ORDF
---------------------------------- --------- ---------                                                             
234196 Kristendom, årsstud.    Alle   Alle
234437 Musikk, men. & led.     Alle   Alle
234480 Teologi og ledelse     Alle   AlleHøgskolen Stord/Haugesund (HSH)  2011             2010
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
218002 Branningeniør        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
218623 Engelsk, Stord       Alle   Alle        Alle   Alle
218156 Fagl.prakt.est.Stord                   TRU    TRU
218157 Fagl.utd., musikk      Alle   Alle        Alle   Alle
218130 Førskole.utd, Stord     Alle   Alle        36.0 10  28.7 3
218134 Førskoleutd. Stord     Alle   Alle        Alle   Alle
218547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
218651 Grunnskolelærer 5-10    Alle   Alle        Alle   Alle
218047 HMS-ingeniør        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
218649 Idrett, Stord        41.6 29  37.2 21       37.4 29  36.1 19
218012 Ing. maskin         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
218505 Kunst og håndv., år     Alle   Alle        Alle   Alle
218667 Musikk, Stord                       Alle   Alle
218353 Nautikk           46.7 88  37.5 19       39.6 24  Alle
218680 Samfunnsfag, Stord     Alle   Alle        Alle   Alle
218056 Sykepleier Haugesund    37.6 73  31.5 21       39.2 104 34.0 42
218050 Sykepleier, Stord      38.3 78  31.3 20       38.1 77  32.5 27
218369 Økonomi og adm.       36.3 39  32.6 19       37.0 53  35.6 34Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)  2011                       2010
                  ORD    ORDF   FOR    INTK   TKURK   ORD    ORDF   FOR  INTK   TKURK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ --------- --------                       
219704 Audiograf          Alle   Alle                  40.3 59  33.4 18
219070 Barnevernspedagog      46.8 532 41.4 292                45.9 452 41.1 259
219702 Bioingeniør         43.1 28  42.5 20                 47.6 75  44.5 54
219374 Drift datasystemer     Alle   Alle                  Alle   Alle
219700 Ergoterapi         41.7 145 37.1 74                 41.3 156 38.4 84
219703 Fysioterapi         56.1 1113 50.7 689                56.3 1057 50.0 676
219548 Grlær 1-7 realfag                               Alle   Alle
219651 Grlær 5-10                                  o.i.   40.9 47
219547 Grlærer 1-7         37.2 8  39.2 7                 Alle   Alle
219548 Grlærer 1-7 realfag     Alle   Alle
219657 Grlærer 5-10 matem     43.0 47
219658 Grlærer 5-10 norsk     43.8 44
219655 Grlærer 5-10 realfag    43.3 31  41.4 23                 44.4 34  43.2 27
219422 IT-støttet bedr.utv.    41.8 102 35.8 47                 41.2 84  37.5 50
219287 Informasjonsbehandl.    Alle   Alle                  Alle   o.i.
219003 Ingeniør, bygg       52.6 96  42.6 40  Alle             50.1 118 44.8 82 34.0 5
219004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle             38.0 7  39.8 5  Alle
219005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
219009 Ingeniør, kjemi       Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
219016 Ingeniør, logistikk     Alle   Alle   Alle             40.0 2  Alle   Alle
219012 Ingeniør, maskin      48.7 34  32.4 1  36.0 8            46.5 64  43.1 42 34.0 7
219013 Ingeniør, materialt     44.0 6  39.8 3  Alle             47.5 25  44.5 16 33.3 3
219346 Matteknologi        31.1 1  Alle             o.i.   37.3 1  Alle           o.i.
219701 Radiografutdanning     43.2 136 38.0 61                 44.7 182 41.0 88
219080 Sosionom          49.7 418 42.0 182      o.i.        49.1 463 43.4 243    o.i.
219050 Sykepleier         47.9 735 44.2 394                48.9 742 44.1 399
219221 Tegnspråk          44.8 26  Alle                  48.0 56  34.8 10
219466 Tegnspråk og tolking    43.6 18  Alle                  46.9 43  Alle
219060 Vernepleier         42.7 194 35.1 62                 43.6 194 34.8 46
219035 Økonomi og adm.       49.3 971 45.3 616                50.0 977 46.1 673Høgskolen i Telemark (HiT)     2011             2010
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
220070 Barnevernspedagog      46.2 157 34.6 38       44.6 138 37.6 47
220167 Bed.øk. års Porsgr     38.4 24  33.6 8       39.9 14  Alle
220164 Bedriftsøk, års, Bø     Alle   Alle        Alle   Alle
220131 Deltid førskolelærer    35.7 10  Alle        33.0 3  Alle
220602 Digital mediedesign     50.5 30  Alle        50.0 31  Alle
220368 Eiendomsmegling, Bø     41.7 195 40.4 135      40.5 116 37.8 63
220170 Engelsk års, Bø       Alle   Alle        Alle   Alle
220150 Fagl. kunst/håndv.     Alle   Alle        Alle   Alle
220156 Fagl. prakt.-est.fag                   Alle   Alle
220140 Faglær. kroppsøv/idr    Alle   Alle        34.4 7  31.5 5
220442 Folkekunst         Alle   Alle        Alle   Alle
220628 Folkekunst, års.      Alle   Alle        Alle   Alle
220443 Folkemusikk         Alle   Alle        Alle   Alle
220629 Folkemusikk, års.      Alle   Alle        Alle   Alle
220532 Form og design Notod    Alle   Alle        Alle   Alle
220448 Forurensing og miljø    Alle   Alle        Alle   Alle
220302 Friluft/kultur/natur    Alle   Alle        Alle   Alle
220172 Friluftsliv, 1 år      Alle   Alle        35.1 1  Alle
220132 Førskolel. Drammen     38.2 19  Alle        38.9 30  Alle
220133 Førskolel. Porsgrunn    37.8 19  Alle        38.3 22  Alle
220130 Førskolel., Notodden    Alle   Alle        Alle   Alle
220547 Grlær 1-7, Notodden     Alle   Alle        Alle   Alle
220548 Grlær 1-7, Porsgrunn    Alle   Alle        Alle   Alle
220550 Grlær 1-7, nett       Alle   Alle
220550 Grlær 1-7, nett Not                    Alle   o.i.
220655 Grlær 5-10 N/desentr    Alle   Alle
220651 Grlær 5-10 Porsgrunn    Alle   Alle        Alle   Alle
220657 Grlær 5-10, nett      Alle   Alle
220551 Grunnskolel 1.-7. d     Alle   Alle        Alle   Alle
220179 Historie års, BØ                     Alle   Alle
220179 Historie års, Bø      Alle   Alle
220613 Historie, nett       Alle   Alle
220481 Historiske fag                      Alle   Alle
220463 Humanistiske fag, Bø    Alle   Alle
220185 Idrett           37.2 32  35.9 19       37.7 49  37.6 36
220440 Idrettsvitenskap, Bø    Alle   Alle        39.0 24  37.2 12
220400 Idéhistorie, Bø       Alle   Alle
220188 Info. beh. Porsgr.     Alle   Alle
220187 Info. beh. års. Bø     Alle   Alle
220090 Inform og aut, ing.     o.i.   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220449 Informasjonssystemer    Alle   Alle        Alle   Alle
220187 Informatikk års. Bø                    Alle   Alle
220395 Informatikk, Bø       Alle   Alle        Alle   Alle
220188 Informatikk, Porsgr.                   Alle   Alle
220688 Ing., gass/energitek    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220003 Ingeniør, bygg       Alle   Alle   Alle   43.1 4  39.3 2  32.0 1
220006 Ingeniør, elkraft      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220012 Ingeniør, maskin      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220895 Innovasjon/entrepren    Alle   Alle        Alle   Alle
220359 Int. markedsfør, Bø     38.8 36  41.2 29       40.4 47  40.9 37
220649 Kroppsøv./ idrettsf.    Alle   Alle        38.8 4  32.2 3
220308 Kultur, bachelor, Bø    Alle   Alle        Alle   Alle
220273 Kultur, kand. Bø      Alle   Alle        Alle   Alle
220630 Kunst/håndverk       Alle   Alle        Alle   Alle
220505 Leire 1 Notodden      Alle   Alle        Alle   Alle
220456 Litteratur/språk                     Alle   Alle
220447 Natur og friluftsliv    Alle   Alle        Alle   Alle
220605 Natur/friluftsliv      Alle   Alle        Alle   Alle
220672 Norsk, deltid, nett     Alle   Alle
220210 Norsk, års, Bø       Alle   Alle        Alle   Alle
220317 Reiseliv, Bø        Alle   Alle        Alle   Alle
220318 Revisjon, Bø        Alle   Alle        Alle   Alle
220912 Spansk, Bø         Alle   Alle        Alle   Alle
220051 Sykepleie, deltid      39.4 64  Alle        40.6 69  Alle
220050 Sykepleier         42.2 155 34.5 41       44.7 172 35.9 48
220637 Tegning - bilde       Alle   Alle        Alle   Alle
220060 Vernepleier         46.6 139 34.0 16       42.4 78  30.8 5
220061 Vernepleier, deltid     48.8 96  Alle
220441 Visuelle kunstfag      Alle   Alle        Alle   Alle
220388 Økologi og naturres.    Alle   Alle        Alle   Alle
220035 Økonomi og adm.       Alle   Alle        Alle   Alle
220369 Økonomi og admin.      Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Vestfold (HVE)     2011             2010
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
222164 Bedriftsøkonomi       46.3 54  33.8 8       47.1 46  33.3 2
222170 Engelsk           44.1 11  Alle        44.4 18  32.3 2
222130 Førskolelærer        Alle   Alle        Alle   Alle
222131 Førskolelærer deltid    Alle   Alle        Alle   Alle
222132 Førskolelærer, est.                    TRU    TRU
222548 Grunnskole trainee     TRU    TRU         Alle   Alle
222651 Grunnskolelærer 5-10    Alle   Alle        Alle   Alle
222547 Grunnskolelærer, 1-7    Alle   Alle        Alle   Alle
222179 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
222481 Historie, bachelor     Alle   Alle        Alle   Alle
222418 IFOS            Alle   Alle        Alle   Alle
222620 IKT i læring        Alle   Alle        43.6 6  Alle
222649 Idrett           45.1 115 42.6 74       41.4 91  39.1 52
222440 Idrett og helse       48.4 264 44.1 154
222412 Informasjonssystemer    Alle   Alle        Alle   Alle
222453 Infosyst. og IT-led.    Alle   Alle        Alle   Alle
222017 Ing. maritim el-auto    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222823 Ing. mikro/nanotekn.    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222004 Ing., datateknikk      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222005 Ing., elektronikk      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222012 Ing., produktdesign     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
222642 Kunst og håndverk      Alle   Alle        50.9 19  36.7 2
222352 Maritim driftsl.      36.2 7  Alle        38.8 8  Alle
222353 Maritim, nautikk      44.0 60  34.0 7       43.8 39  30.0 2
222446 Mat og helse        47.9 31  31.6 3       55.8 41  39.7 10
222205 Matematikk         Alle   Alle        Alle   Alle
222663 Mediekunnskap                       TRU    TRU
222667 Musikk           41.2 7  31.4 1       Alle   Alle
222666 Naturfag          Alle   Alle        Alle   Alle
222672 Norsk            Alle   Alle        51.4 14  o.i.
222626 Rel., livss., etikk     Alle   Alle        Alle   Alle
222318 Revisjon          45.6 35  Alle
222242 Samfunnsfag         49.9 24  34.0 1       48.8 30  38.3 2
222543 Samtidskunst                       Alle   Alle
222044 Skipsf. og logistikk    43.0 53  30.9 6       43.5 54  37.2 20
222880 Sosiologi          41.1 37  Alle        39.8 21  Alle
222240 Sosiologi, års.       44.7 29  35.6 5       41.8 18  Alle
222912 Spansk           Alle   Alle        46.0 15  Alle
222455 Språk og kulturfag                    o.i.   Alle
222050 Sykepleie                         43.4 211 32.5 35
222050 Sykepleier         41.3 175 33.5 40
222796 Teater, barn og unge    Alle   Alle        Alle   Alle
222351 Ungdomskunnskap       Alle   Alle        45.0 35  32.8 3
222369 Økonomi og adm.       45.0 148 37.4 46       44.5 118 36.9 33Høgskulen i Volda (HVO)      2011             2010
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
223451 Animasjon, bac       Alle   Alle        46.0 1  Alle
223070 Barnevernspedagog      Alle   Alle        Alle   Alle
223620 Digital komp., års     Alle   Alle        Alle   Alle
223618 Drama, års         Alle   Alle        49.6 6  38.6 2
223439 Drama/teater, bac      Alle   Alle        Alle   Alle
223623 Engelsk, års        Alle   Alle        Alle   Alle
223605 Friluftsliv, års      50.4 38  43.2 24       56.0 55  48.4 23
223130 Førskolelærer        Alle   Alle        Alle   Alle
223131 Førskolelærer        Alle   Alle
223548 Gr.lær 1-7, saml/del    Alle   Alle
223651 Grunnskolelærar 5-10    Alle   Alle        Alle   Alle
223547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
223481 Hist,kult.og samf.                    Alle   Alle
223613 Historie deltid, års    Alle   Alle        Alle   Alle
223481 Historie, bac        Alle   Alle
223179 Historie, års        Alle   Alle        Alle   Alle
223649 Idrett, års         44.5 35  41.7 21       44.5 44  43.2 29
223440 Idrett/Frilufts, bac    32.0 1  33.1 1       34.9 4  36.3 3
223454 Journalistikk        54.5 336 49.1 214 Alle   53.2 244 48.2 156 46.9 1
223462 Kulturpedagog        TRU
223472 Kunst og håndv, bac     Alle   Alle        Alle   Alle
223630 Kunst og håndv, års     Alle   Alle        43.0 4  33.3 1
223446 Mat/helse, års       45.8 10  Alle        43.6 7  Alle
223205 Matematikk, års       Alle   Alle        Alle   Alle
223430 Media, IKT og design    43.0 54  41.0 44       41.2 44  41.4 29
223663 Mediekunnskap, års     38.6 8  40.2 6       36.5 1  Alle
223437 Musikk, bac         Alle   Alle        Alle   Alle
223667 Musikk, års         36.8 2  38.4 2       Alle   Alle
223666 Naturfag, års        Alle   Alle        Alle   Alle
223211 Norsk - deltid, års     Alle   Alle        Alle   Alle
223210 Norsk, års         Alle   Alle        Alle   Alle
223453 PR, komm. og media     50.0 104 47.0 77       46.0 69  44.0 37
223452 Planlegging og adm.     Alle   Alle        Alle   Alle
223196 RLE, års          Alle   Alle        Alle   Alle
223482 Rel og språk, bac      Alle   Alle
223285 Samf.vitenskap års     Alle   Alle        Alle   Alle
223680 Samfunnsfag, års      Alle   Alle        Alle   Alle
223080 Sosionom          38.5 26  Alle        Alle   Alle
223891 Språk og litt., bac     Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold (HiØ)     2011             2010
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
224900 Arb.- og velferdsfag    42.0 23  Alle
224070 Barnevern          47.4 236 39.4 90       45.6 244 37.7 99
224398 Bedriftsøkonomi       41.4 11  30.4 3       44.5 12  29.8 1
224702 Bioingeniør         Alle   Alle        Alle   Alle
224845 Digital medieprod.     34.6 9  30.4 6       Alle   Alle
224170 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
224610 Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
224130 Førskolelærer        Alle   Alle        Alle   Alle
224131 Førskolelærer, delt.    Alle   Alle        Alle   Alle
224547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle        Alle   Alle
224651 Grunnskolelærer 5-10    Alle   Alle        Alle   Alle
224453 IT-ledelse                        Alle   Alle
224453 Informasjonssystemer    Alle   Alle
224620 Informasjonstekn.      Alle   Alle
224270 Informatikk                        Alle   Alle
224187 Informatikk, års                     Alle   Alle
224270 Informatikk-design     Alle   Alle
224003 Ingeniør, bygg       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224005 Ingeniør, elektro      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224824 Ingeniør, ind.design    Alle   Alle   Alle
224009 Ingeniør, kjemi                      Alle   Alle   Alle
224012 Ingeniør, maskin      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224895 Innovasjon/prosjekt     37.6 17  35.5 8       37.6 5  Alle
224455 Int. kommunikasjon     Alle   Alle        Alle   Alle
224649 Kroppsøving/idrett     38.5 64  37.7 47       40.9 74  40.4 49
224505 Kunst og håndverk      Alle   Alle        Alle   Alle
224661 Matematikk         Alle   Alle        TRU    TRU
224667 Musikk           Alle   Alle        Alle   Alle
224666 Naturfag          Alle   Alle        Alle   Alle
224210 Norsk            Alle   Alle        Alle   Alle
224626 RLE             Alle   Alle        Alle   Alle
224318 Revisjon          Alle   Alle        34.3 8  Alle
224474 Samf, språk, kultur     Alle   Alle        Alle   Alle
224680 Samfunnsfag         Alle   Alle        Alle   Alle
224080 Sosialt arbeid       48.9 278 40.0 103      49.0 246 38.1 86
224912 Spansk           Alle   Alle        Alle   Alle
224238 Statsvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
224050 Sykepleier         40.1 185 33.5 50       42.0 201 32.0 52
224051 Sykepleier, deltid     39.3 61  Alle        44.0 77  Alle
224244 Tysk            Alle   Alle        Alle   Alle
224060 Vernepleier         45.1 134 33.5 31       41.6 108 28.4 2
224061 Vernepleier deltid     42.6 53  Alle
224035 Økonomi og adm.       33.6 10  Alle        36.2 29  32.1 10Høgskolen i Ålesund (HiÅ)     2011             2010
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
225702 Bioingeniør         Alle   Alle        Alle   Alle
225473 Eksportmarkedsføring    41.4 62  40.4 42       40.7 37  40.4 26
225410 Handels- og Servicel    40.6 68  37.1 45       39.0 30  35.7 16
225023 Ing. 2 år, bygg                      o.i.   o.i.
225045 Ing. Prod.og system     38.7 2  Alle   Alle   44.8 9  46.4 4  o.i.
225032 Ing. Produkt og syst                   TRU    TRU
225093 Ing., automasjon                     TRU    TRU
225031 Ing., marinteknikk                    TRU    TRU
225699 Ing., skipsdesign      40.9 4  43.1 2  o.i.   Alle   Alle   Alle
225017 Ingeniør, automat.     46.1 6  46.4 3  Alle   41.9 2  43.9 1  32.0 1
225003 Ingeniør, bygg       37.0 1  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
225004 Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
225895 Innovasjon/entrepre.    41.6 40  38.7 20       39.2 26  38.4 15
225299 Marine-/biologiske f    Alle   Alle        Alle   Alle
225353 Maritim utd.,nautikk    53.6 115 44.3 36       46.5 80  43.2 30
225184 Medisinsk og marint     Alle   Alle        Alle   Alle
225432 Shipping og logistik    47.8 117 42.5 56       43.1 71  38.9 45
225160 Shipping og økonomi     50.5 62  39.6 25       44.9 35  36.0 15
225050 Sykepleie          35.6 63  32.9 30       35.3 57  32.4 37
225369 Økonomi og adm.       46.9 117 43.8 75       44.6 94  41.9 63
225162 Økonomi og ledelse     50.2 95  40.0 41       45.6 59  38.7 25Høyskolen Diakonova (HD)      2011        2010
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
232050 Sykepleier                   43.6 204 37.1 61
232050 Sykepleierutdanning     42.7 236 35.9 54Lovisenberg diakonale høgskole   2011        2010
(LDH)               ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
230050 Sykepleier         43.0 326 35.9 75  43.6 370 37.7 122Mediehøgskolen Gimlekollen     2011             2010
(MHG)               ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
257872 Interk. kom. Bolivia    Alle   Alle
257850 Interk. komm. medier    Alle   Alle
257418 Interkult. kom.       Alle   Alle        Alle   Alle
257902 Interkult. komm.      Alle   Alle        Alle   Alle
257849 Journalistikk, a/n     40.8 40  38.8 26  o.i.   39.5 13  37.6 9  o.i.
257454 Journalistikk, r/f     37.5 25  37.0 19  o.i.   36.4 17  39.0 15  o.i.
257851 Komm og medier       Alle   Alle        Alle   Alle
257088 Komm. livs og apolo     Alle   Alle
257087 Komm. livs og apolo.    Alle   Alle
257086 Komm. livs og medier    Alle   Alle
257604 Mediekom. r/f        Alle   Alle        Alle   AlleMisjonshøgskolen (MHS)       2011        2010
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
256418 IKGS            Alle   Alle   Alle   Alle
256196 K/RLE            Alle   Alle   Alle   Alle
256482 Religion/interkult.     Alle   Alle   Alle   Alle
256680 Samfunnsfag         Alle   Alle   Alle   Alle
256480 Teologi           Alle   Alle   Alle   Alle
256771 Teologi, prof.       Alle   Alle   Alle   AlleNorges Handelshøyskole (NHH)    2011        2010
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
191345 Siv.øk.           55.2 1747 53.0 1435 55.5 1663 52.7 1395Norges idrettshøgskole (NIH)    2011                  2010
                  ORD    ORDF   MILK   NIFK   ORD    ORDF   MILK   NIFK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------                                 
150172 Friluftsliv         55.0 203 45.6 89            51.9 196 45.4 107
150440 Idrett - bachelor      53.5 1178 48.6 755 o.i.   o.i.   46.0 98  44.4 77  o.i.   o.i.
150649 Idrett og samfunn      51.2 368 44.7 216           50.0 315 44.4 209Norges teknisk-naturvitenskapelige 2011             2010
univ. (NTNU)            ORD    ORDF   JNTNUK  ORD    ORDF   JNTNUK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
194868 Afrikastudier        Alle   Alle        42.3 47  37.3 21
194104 Afrikastudier, årsst    50.8 68  47.5 39
194456 Allmenn litt.        Alle   Alle        43.3 7  30.4 1
194615 Allmenn litt.vit.      Alle   Alle        46.8 18  35.8 7
194459 Antikkens kultur      40.4 19  38.4 6       39.5 14  37.4 4
194478 Arkeologi          43.2 88  40.8 43       44.6 106 43.0 64
194756 Arkitekt          58.0 321 54.4 239      59.4 371 54.8 268
194440 Bev./idrett.vit.                     48.3 396 45.2 261
194440 Bevegelsesvit.       47.9 382 44.8 244
194327 Biologi           51.7 133 49.4 97       50.0 75  47.8 54
194184 Biologi og kjemi, år    52.8 64  51.1 49       54.0 39  51.9 31
194855 Bioteknologi        54.1 111 52.6 87       53.0 76  53.5 63
194759 Bygg- og miljøtek.     53.1 219 51.9 180      52.4 206 52.2 173
194760 Datateknikk         50.1 117 50.9 102 47.3 2  49.2 78  49.0 68  Alle
194439 Drama og teater       44.9 55  41.4 35       45.6 70  42.1 44
194761 Elektronikk         47.4 43  47.8 37       48.0 64  48.6 52
194715 Emnestud. humaniora     55.2 31  Alle        50.5 18  Alle
194324 Emnestudier samfunns    56.0 127 41.2 28       53.5 223 39.6 75
194769 Energi og miljø       54.0 191 54.6 163      53.9 191 54.2 169
194887 Engelsk           41.5 55  35.6 28       42.1 57  39.1 32
194170 Engelsk, årsstudium     48.6 204 43.0 114      46.9 185 42.2 113
194786 Eur.stud. m/spansk     42.7 11  40.8 3       40.5 13  41.3 8
194870 Eur.stud./engelsk      43.4 47  42.4 25       43.6 40  44.4 24
194793 Eur.stud.m/fransk      41.3 6  44.3 4       40.4 3  Alle
194795 Eur.stud.m/tysk       Alle   Alle        41.1 2  42.4 2
194109 Faglærer Bygg/anlegg    Alle             Alle
194123 Faglærer Helse/sos.     Alle             Alle
194129 Faglærer Tek/Ind.pro    Alle             TRU
194124 Faglærer rest/mat                     o.i.
194646 Film og videoproduks    53.1 324 49.0 196
194847 Filmvitenskap        40.6 59  38.0 37       41.7 118 39.1 72
194479 Filosofi          40.4 29  36.8 16       41.8 62  38.1 34
194366 Filosofi, årsstudium    44.2 76  42.3 48       45.0 89  43.7 56
194930 Fonetikk          Alle   o.i.        Alle   Alle
194888 Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
194174 Fransk, årsstudium     48.4 32  41.5 15       Alle   Alle
194857 Fysikk           52.6 75  52.7 60       51.7 64  52.4 51
194763 Fysikk og matematikk    56.0 132 56.5 119      54.0 107 55.5 96
194438 Geografi          39.5 17  30.5 3       40.7 59  36.3 29
194284 Geografi, årsstudium    50.9 75  44.0 32       52.2 54  40.4 16
194859 Geologi           53.6 79  49.3 56       50.6 65  51.2 46
194481 Historie          40.9 69  35.5 25       41.4 83  37.8 43
194179 Historie, årsstudium    48.0 158 40.0 71       49.6 161 37.1 51
194764 Ind.kjemi/biotek      49.4 21  52.6 19       52.3 47  53.9 42
194767 Ind.øk.           61.5 504 58.9 417      60.8 451 58.2 377
194768 Industriell design     58.8 126 54.4 92       58.5 112 54.4 77
194395 Informatikk         45.1 68  44.3 49       44.8 85  43.6 61
194188 Informatikk, års      Alle   Alle        Alle   Alle
194905 Ing.vit. og IKT       51.5 100 52.0 87       49.6 59  50.7 52
194752 Intro. psy.pro                      48.3 699 47.5 466
194860 Kjemi, bachelor       50.0 44  49.2 36       48.8 38  49.8 33
194932 Klass.språk/litt      Alle   Alle        Alle   Alle
194770 Komm.tekn.         48.8 51  49.6 44  48.3 2  50.4 46  47.2 37  47.6 2
194626 Kri. rel. liv.       44.8 6  Alle        39.6 2  Alle
194649 Kroppsøv/Idrett årss    57.7 486 51.8 311
194904 Kultur.minn.forv.      39.2 4  Alle        Alle   Alle
194242 Kunnskap/tekno/samfu    50.0 31  41.8 15
194200 Kunsthistorie        Alle   Alle        37.6 10  Alle
194272 Kunsthistorie, års.     48.0 40  Alle        46.8 33  35.5 5
194294 Latin            38.1 4  39.1 2       Alle   Alle
194934 Lektor geografi       51.0 40  46.3 33       Alle   Alle
194684 Lektor hist         51.5 142 49.5 104      47.2 71  45.0 58
194843 Lektor realfag       48.7 38  49.0 35       47.2 30  50.0 26
194945 Lektor samf.        52.2 124 48.6 96       48.6 67  48.4 56
194685 Lektor språk/engelsk    47.6 43  46.1 31       45.5 31  44.8 22
194686 Lektor språk/fransk     47.2 2  Alle        o.i.   Alle
194687 Lektor språk/nordisk    44.3 9  45.8 8       38.4 3  41.8 2
194689 Lektor språk/tysk      Alle   Alle        Alle   Alle
194457 Lingvistikk         Alle   Alle        Alle   Alle
194765 Marin teknikk        54.0 157 53.1 134      53.1 153 53.1 128
194205 Mat./stat. års       49.3 33  48.6 26       52.8 39  45.8 30
194862 Matematiske fag       47.2 11  49.8 9       48.6 21  48.8 19
194755 Materialteknologi      51.6 57  51.9 54       50.8 53  52.1 43
194646 Medieproduksjon                      55.6 270 48.9 162
194851 Medievitenskap       42.7 112 40.8 72       44.8 201 42.2 134
194740 Medisin           66.0 1237 59.2 781      66.4 1267 59.4 855
194476 Musikkteknologi       49.6 30  45.6 15       50.9 33  45.0 17
194437 Musikkvitenskap       Alle   Alle        39.5 2  44.1 2
194937 Nanoteknologi        62.0 175 61.9 159      63.0 185 61.9 163
194889 Nordisk           Alle   Alle        37.4 1  Alle
194210 Nordisk, årsstudium     Alle   Alle        36.4 2  Alle
194852 Pedagogikk         42.5 111 35.8 52       43.6 217 38.6 96
194220 Pedagogikk, årsst.     52.0 297 39.7 99
194757 Petroleumsfag        52.5 141 51.9 120      51.6 93  51.8 84
194875 Politisk økonomi      45.5 70  44.4 51       46.5 111 45.2 73
194766 Prod.utv./produksjon    53.0 187 52.8 150      52.5 154 52.7 125
194876 Psykologi          51.1 910 46.7 565      48.0 740 44.5 488
194941 Psykologi, prof.      62.2 1987 56.2 1254
194752 Psykologi, års       50.8 1160 48.8 783
194910 Religionsvit., års     49.6 38  31.2 2       46.0 26  36.8 6
194929 Religionsvitenskap     40.2 7  Alle        38.2 17  36.2 11
194171 Rådg./voksnes læring    49.1 28  Alle
194486 Samf./idr./vit.       46.0 279 42.8 170      45.1 213 41.3 137
194818 Samf.øk.          51.2 105 48.1 86       51.4 116 49.8 97
194185 Samf/idr årstud.                     o.i.   50.8 187
194285 Samfunnskunnskap      50.2 100 42.2 54       51.1 132 42.3 61
194898 Samfunnsøkonomi       47.5 338 44.1 244      47.2 347 44.6 249
194239 Samfunnsøkonomi, års    55.2 212 47.1 126      52.8 115 44.2 61
194367 Sosialantr. årsst.     47.2 109 43.3 67
194879 Sosialantropologi      40.0 87  37.5 61       42.8 195 38.3 109
194880 Sosiologi          42.8 151 40.0 92       43.3 308 41.3 192
194240 Sosiologi, årsst.      49.5 237 44.3 135
194912 Spansk, årsstudium     46.3 27  38.3 9       49.3 52  40.8 21
194901 Språklig komm.       47.5 5  34.5 1       39.2 10  38.0 6
194238 Statsvit. årsst.      51.4 145 46.1 90
194881 Statsvitenskap       46.2 216 44.8 154      46.6 289 44.6 194
194798 Teknisk kybernetikk     51.3 100 51.5 86       50.0 69  51.6 58
194946 Tekniske geofag       52.4 52  51.5 38       50.3 36  51.6 30
194890 Tysk            Alle   Alle        Alle   Alle
194244 Tysk, årsstudium      Alle   Alle        Alle   AlleNorges veterinærhøgskole (NVH)   2011             2010
                  ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
193780 Dyrepleier         59.0 701 49.3 303      58.2 730 48.7 333
193772 Veterinær, Oslo       63.2 403 54.8 230 Alle   63.4 447 55.3 284 o.i.Norsk Lærerakademi (NLA)      2011        2010
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
254130 Førskolelærer        Alle   Alle   Alle   Alle
254547 Gr.lærer 1.-7.       Alle   Alle
254651 Grlærer 5.-10.       Alle   Alle
254547 Grunnskolelærer 1-7               Alle   Alle
254651 Grunnskolelærer 5-10              Alle   Alle
254418 Int.kult. f, Sør-Am.    36.3 6  39.0 3  39.2 9  40.8 9
254717 Int.kult. f., No      Alle   Alle   Alle   Alle
254902 Int.kult. f., Ø-Afr.    Alle   Alle   Alle   Alle
254791 Int.kult. f., Ø-Asia    Alle   Alle   Alle   Alle
254196 Kristendom         Alle   Alle   Alle   Alle
254485 Kristendom og idrett    Alle   Alle   Alle   Alle
254482 Kristendomskunnskap     Alle   Alle   Alle   Alle
254182 Menighetspedagogikk     Alle   Alle   Alle   Alle
254852 Pedagogikk         43.3 37  Alle   40.3 16  29.6 2
254220 Pedagogikk års.       34.6 4  Alle   Alle   Alle
254929 Religion og kultur     Alle   Alle   Alle   Alle
254480 Teologi           Alle   AllePolitihøgskolen (PHS)       2011   2010
                  ORD    ORD
---------------------------------- --------- ---------                                                             
233679 Politiutd. Stavern     44.8 208 42.8 115
233682 Politiutd., Bodø      42.2 114 42.1 86
233683 Politiutd., Kongsv.     43.6 166 43.7 124
233681 Politiutd., Oslo      47.7 361 48.3 358Sámi allaskuvla/Samisk høgskole  2011        2010
(SA/SH)              ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
231065 Duodji           Alle   Alle
231135 FØR                       Alle   Alle
231135 Førskolelærer        TRU    TRU
231557 Gr.lær. 1.-7. trinn     TRU    TRU    Alle   Alle
231066 Reindriftsstudier      TRU    TRU
231651 Samisk grlær 5.-10.     TRU    TRU
231064 Samisk språk og litt    Alle   AlleUniversitetet i Agder (UiA)    2011             2010
                  ORD    ORDF   FOR    ORD    ORDF   FOR
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
201900 Arb.-og velferdsf.                    Alle   Alle
201900 Arb.-og velferdssos.    41.2 53  33.3 9
201702 Bioingeniør         45.5 20  41.5 9       43.9 20  42.7 14
201327 Biologi           Alle   Alle        Alle   Alle
201184 Biologi, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
201618 Drama            Alle   Alle        Alle   Alle
201887 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
201170 Engelsk, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
201646 Ern, mat, kult, år     50.7 128 45.4 67       52.8 95  47.7 53
201864 Ernær., mat, kult.     50.8 134 46.8 64       53.1 93  45.9 56
201157 Faglærer drama       Alle   Alle        Alle   Alle
201366 Filosofi          Alle   Alle        Alle   Alle
201203 Folkehelsearbeid      48.0 103 40.5 51       47.6 67  40.7 30
201174 Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
201172 Friluftsliv         Alle   Alle        Alle   Alle
201661 Fysikk, års.        Alle   Alle        Alle   Alle
201130 Førskolel., Kr.sand     Alle   Alle        Alle   Alle
201132 Førskolelærer, Grm.     38.0 17  26.9 3       35.4 16  31.7 9
201548 Grlær 1-7 Grimstad     Alle   Alle        Alle   Alle
201547 Grlær 1-7 Kr.sand      Alle   Alle        Alle   Alle
201084 Grlærer 1-7 master     Alle   Alle
201651 Grlærer 5-10        40.5 12  40.2 11
201083 Grlærer 5-10, master    Alle   Alle
201651 Grunnskolelærer 5-10                   Alle   Alle
201481 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
201179 Historie, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
201807 IKT, Grimstad        Alle   Alle        Alle   Alle
201260 IT og infosys        41.3 75  36.2 30       Alle   Alle
201440 Idrett           45.7 128 42.9 82       45.6 134 43.9 89
201649 Idrett, årsst.       45.2 185 43.5 138      42.7 133 42.1 94
201767 Ind. øk/info.ledelse                   Alle   Alle
201767 Ind. øk/tek.ledelse     46.6 34  48.1 25
201189 Info.syst.års.       42.5 33  36.1 15       Alle   Alle
201003 Ing. byggdesign       41.7 11  Alle   o.i.   Alle   Alle   Alle
201004 Ing. data          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201032 Ing. maskin 2 årig                    Alle   Alle
201007 Ing., flyteknikk      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201012 Ing., maskin        37.5 3  Alle   o.i.   40.0 6  38.0 3  32.0 1
201006 Ing.,fornybar energi    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201023 Ing.byggdesign, 2 år                   Alle   Alle
201803 Ing.elektronikk       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201026 Ing.energi, 2-årig                    Alle   Alle
201850 Kommunikasjon        45.9 61  41.0 39       40.7 26  41.2 19
201794 Kommunikasjon, års.     43.6 33  36.7 20       42.0 28  36.2 11
201200 Kunst og håndv.       43.9 10  35.4 2       47.5 8  36.2 4
201642 Kunst og håndverk      43.2 7  35.0 3       45.7 23  37.6 8
201437 Kunstf. ford. musikk    35.0 3  36.6 1       Alle   Alle
201828 Lektorutd.realfag      Alle   Alle
201456 Litt., film, teater     Alle   Alle        Alle   Alle
201922 Litt.,film, teater     Alle   Alle        Alle   Alle
201205 Matematikk         Alle   Alle        Alle   Alle
201862 Matematikk og fysikk    Alle   Alle        Alle   Alle
201828 Matematikkdidaktikk                    Alle   Alle
201301 Matematisk finans      Alle   Alle        Alle   Alle
201663 Mediefag          40.5 26  39.2 18       41.6 25  39.7 18
201149 Multimedietekn. Grm     Alle   Alle        Alle   Alle
201667 Musikk, årsstudium     43.2 29  42.9 23       45.9 24  43.7 20
201889 Nord.språk og litt.     Alle   Alle        Alle   Alle
201210 Nordisk, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
201303 Overs., engelsk       Alle   Alle        42.2 9  33.8 1
201676 Ped., års.         51.2 102 37.3 30       50.6 96  35.2 19
201852 Pedagogikk         40.5 39  31.3 11       38.9 10  Alle
201652 RLE, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
201317 Reiseliv          41.2 92  38.8 52       41.3 82  38.6 55
201482 Relig.,etikk,kultur     Alle   Alle        Alle   Alle
201318 Revisjon          47.4 84  39.7 47       44.5 61  39.6 41
201474 Samf.endr. og kom.     39.4 16  32.8 5       Alle   Alle
201242 Samfunnsfag         47.2 46  35.8 13       49.5 48  36.0 14
201336 Skolebibliotek       Alle   Alle
201080 Sosionom          48.5 338 41.8 171      45.6 256 41.2 138
201912 Spansk, års.        Alle   Alle        Alle   Alle
201853 Spesialpedagogikk                     o.i.   36.7 19
201881 Statsvitenskap       42.7 80  40.0 49       42.6 84  40.0 54
201238 Statsvitenskap, års.    43.3 41  37.2 28       Alle   Alle
201052 Sykepleie, Grimstad     40.1 176 37.5 96       40.5 170 36.7 91
201050 Sykepleie, Kr.sand     43.6 311 40.1 160      44.9 370 41.6 214
201690 Tysk            Alle   Alle        Alle   Alle
201247 Utviklingsst. års      43.9 49  41.8 31       44.8 45  41.2 26
201484 Utviklingsstudier      40.8 43  39.3 28       41.7 65  41.8 37
201060 Vernepleie, Grimstad    45.6 146 37.1 61       43.9 131 36.4 53
201345 Øk. adm., master      46.5 188 45.9 168      47.1 210 45.7 185
201404 Øk.adm., Grm.        42.4 194 40.1 135      40.8 126 39.1 80
201369 Øk.adm., Kr.sand      44.4 423 42.7 304      43.4 304 41.8 225Universitetet i Bergen (UiB)    2011             2010
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
184154 Adjunkt matm./nat.     Alle   Alle        Alle   Alle
184867 Adm. og org.vitensk.    46.7 119 38.8 51       46.1 180 40.8 82
184162 Adm.org. år.        53.0 103 42.5 28       53.0 145 42.4 49
184459 Antikke studier                      o.i.   41.3 34
184923 Arabisk           Alle   Alle        49.5 9  Alle
184903 Arb. og org.psykolog    57.1 338 47.5 144      57.0 319 46.3 133
184478 Arkeologi          43.8 77  39.3 29       44.9 119 39.6 53
184327 Biologi           Alle   Alle        Alle   Alle
184829 Datateknologi        Alle   Alle        40.8 29  41.4 15
184300 Datavitenskap        Alle   Alle        Alle   Alle
184472 Digital kultur       47.2 60  35.8 10       45.3 93  38.5 33
184887 Eng                            43.6 89  37.7 46
184170 Eng., år, vår        49.3 39  38.0 13       50.5 49  40.0 21
184887 Engelsk           42.8 64  34.8 27
184870 Europastudier        44.4 70  43.0 31       43.8 75  43.9 40
184707 Farmasi           53.7 45  49.9 28       52.2 34  50.7 26
184479 Fil                            43.0 51  37.2 21
184479 Fil. og idé.hist.      45.0 42  35.7 9
184838 Film-/ tv-produksjon    53.8 415 49.3 245      54.9 410 49.6 241
184366 Filosofi, år, vår      39.6 11  36.5 6       45.7 18  34.8 3
184827 Fiskehelse         49.7 12  Alle        49.3 4  Alle
184203 Folkehelsearb.       46.7 144 41.8 56       44.6 99  39.8 52
184888 Fransk           Alle   Alle        51.4 12  37.3 3
184174 Fransk, år, vår       Alle   Alle        58.7 14  38.8 4
184857 Fysikk           Alle   Alle        Alle   Alle
184876 Generell psykologi     56.0 585 48.2 319      54.2 536 47.4 304
184915 Geofysikk          Alle   Alle        Alle   Alle
184438 Geografi          42.5 28  Alle        43.4 60  36.0 18
184248 Geografi, år        51.0 41  32.5 2       52.4 70  37.6 14
184859 Geologi           44.2 31  43.4 17       40.3 8  43.1 7
184931 Gresk            Alle   Alle        Alle   Alle
184298 Havbruksbiologi       Alle   Alle        Alle   Alle
184481 Historie          41.4 93  35.2 30       42.5 112 36.5 55
184179 Historie, år        53.1 107 39.2 21       58.5 272 45.7 89
184708 Human ernæring       60.7 133 53.4 69       61.3 146 54.7 101
184436 Inf.- og kom.tekn.     Alle   Alle        41.3 14  39.7 7
184306 Info-mat-økonomi      Alle   Alle        Alle   Alle
184189 Info.vit., år        46.0 14  Alle        54.0 21  40.4 6
184453 Info.vitenskap       43.4 70  33.7 13       42.9 96  38.7 40
184565 Italiensk          Alle   Alle        46.9 11  Alle
184582 Japansk           46.5 88  37.2 27
184454 Journalistikk        57.2 500 52.0 317 49.6 2  58.4 476 52.7 319 o.i.
184860 Kjemi            Alle   Alle        Alle   Alle
184873 Kjønnsstudier        43.6 19  37.0 9       43.4 54  40.9 32
184837 Kognitiv vitenskap     45.9 66  40.4 23       43.2 62  40.5 34
184200 Kult.vit          40.9 15  Alle        44.6 52  37.8 20
184475 Kunsthist                         47.5 36  33.7 3
184475 Kunsthist.         45.6 23  Alle
184272 Kunsthist. år        53.9 63  43.3 24       56.1 116 43.8 30
184932 Latin            Alle   Alle        Alle   Alle
184871 Latinam.                         o.i.   38.9 20
184843 Lektor nat.vit/matm.    Alle   Alle        48.1 9  49.9 8
184817 Lektor norsk        Alle   Alle        Alle   Alle
184844 Lektor språk        44.4 20  45.0 17       48.0 38  45.7 29
184922 Litt.vit                         42.2 29  40.5 16
184922 Litt.vit.          40.7 14  34.6 4
184670 Mat.nat. årsstudium     Alle   Alle        47.1 17  Alle
184862 Matematiske fag       Alle   Alle        Alle   Alle
184663 Medievit., årsst.      52.8 101 44.2 44       52.7 165 45.5 81
184851 Medievitenskap       46.0 141 43.2 72       46.0 208 42.9 132
184740 Medisin           65.2 1334 57.6 814      65.2 1288 57.3 864
184916 Meteorologi         Alle   Alle        Alle   Alle
184461 Midtøstenkunnskap                     o.i.   39.2 26
184377 Miljø- og ressursfag    Alle   Alle        Alle   Alle
184502 Miljø/ressurs - SV     46.3 21  44.2 9       50.9 41  46.4 20
184865 Molekylærbiologi      Alle   Alle        48.4 34  47.6 27
184792 Mus.terapi                        Alle   Alle
184792 Musikkterapi        Alle   Alle
184939 Nanoteknologi        52.7 40  52.6 31       54.0 64  52.7 48
184889 Nord.                           Alle   Alle
184889 Nordisk           Alle   Alle
184211 Nordisk, år         Alle   Alle        54.7 37  Alle
184911 Norsk som andrespråk    Alle   o.i.        45.8 3  o.i.
184850 Nye medier         45.2 77  41.5 40       48.0 100 43.5 55
184742 Odontologi         63.4 374 54.0 200      62.6 384 54.2 245
184852 Pedagogikk         49.6 190 42.5 75       47.4 161 43.6 88
184917 Petr.pros.tekn.       48.0 97  44.7 56       47.5 80  45.3 57
184875 Politisk økonomi      46.9 97  44.3 49       48.3 125 44.5 77
184752 Psykologi, år        49.3 1260 46.5 843
184752 Psykologi, års                      47.9 1335 45.7 921
184929 Rel.vit                          45.5 43  34.7 8
184910 Rel.vit år                        53.5 78  36.8 15
184929 Rel.vit.          39.7 8  Alle
184910 Rel.vit., år        49.8 31  Alle
184909 Retorikk          43.0 16  39.2 7       46.1 47  40.4 22
184724 Rettsvitenskap       54.5 2256 50.0 1429      53.6 2146 50.0 1477
184886 Russ.                           45.5 26  35.7 6
184886 Russisk           42.8 6  32.1 2
184238 Sam.pol., år        50.2 62  45.0 29       54.4 113 45.0 43
184369 Samf.øk., ba        50.0 520 45.6 334      49.7 544 45.2 356
184698 Samf.øk., master      48.5 84  47.2 68       50.3 125 47.8 108
184239 Samfunnsøkonomi, år     56.2 196 47.7 92       55.3 248 48.5 132
184878 Sammenl. politikk      45.2 102 43.8 55       45.5 142 44.7 85
184367 Sos.ant., år        48.7 109 44.2 60       50.8 191 43.2 112
184879 Sosialantropologi      43.4 147 39.2 66       43.9 181 42.0 113
184880 Sosiologi          44.3 225 41.2 118      45.1 304 42.6 187
184240 Sosiologi, år        49.6 187 43.9 95       49.1 291 43.5 182
184912 Spansk, år, vår       41.4 1  Alle        55.1 37  34.5 4
184924 Spansk/latam.        40.8 10  Alle        43.3 22  37.3 7
184455 Språk og informasjon                   o.i.   40.0 17
184925 Språk/interkult. kom    37.7 4  Alle        41.9 29  36.9 14
184893 Språkvit.          Alle   Alle        46.9 9  47.7 5
184743 Tannpleie          45.8 118 41.8 55       48.2 161 42.4 82
184692 Teatervit.         34.4 3  Alle        41.9 17  38.3 6
184890 Tysk            Alle   Alle        Alle   Alle
184244 Tysk, år, vår        Alle   Alle        58.0 5  Alle
184919 USA-studier                        o.i.   41.7 54
184208 Utviklingsstud., år     49.0 73  45.2 35       52.9 111 45.0 60
184883 Utviklingsstudier      45.4 115 43.8 61       46.5 166 45.4 110Universitetet for miljø- og    2011        2010
biovitenskap (UMB)         ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
192199 1-årig grunnstudium     53.3 180 50.0 90  52.4 180 47.6 92
192298 Akvakultur                   Alle   Alle
192327 Biologi           44.1 13  45.4 9  Alle   Alle
192299 Bioteknologi        47.7 39  47.8 32  40.7 7  43.6 3
192949 By- og regionplanleg    47.7 72  41.4 33  48.9 44  37.6 11
192759 Byggtekn, arkitektur    49.8 50  47.3 30  51.4 53  47.1 34
192230 Eiendomsfag         44.8 53  38.1 31  48.1 46  36.8 11
192857 Energi- og miljøfysi    42.9 5  46.9 5  46.1 16  45.2 11
192835 Fornybar energi       51.5 146 45.7 78  52.4 110 44.6 44
192233 Frie realfag        Alle   Alle   Alle   Alle
192406 Geomatikk, Kart       Alle   Alle   47.2 8  Alle
192813 Geomatikk, kart       Alle   Alle   Alle   Alle
192544 Hestefag          Alle   Alle   43.1 5  36.8 3
192321 Husdyrvitenskap       Alle   Alle   Alle   Alle
192767 Industriell økonomi     52.3 48  48.6 34  49.3 40  49.3 33
192332 Kjemi            Alle   Alle   Alle   Alle
192783 Kjemi og bioteknolog    Alle   Alle   Alle   Alle
192732 Landskapsarkitektur     54.7 189 48.2 106 55.5 144 46.3 52
192310 Landskapsingeniør      48.0 90  41.9 49  47.2 61  38.6 19
192843 Lektorutdann. realfa    Alle   Alle   Alle   Alle
192766 Maskin og prosesstek    43.2 4  41.5 4  39.9 4  42.0 3
192948 Mat- og miljøtekn.               TRU    TRU
192864 Matvitenskap        Alle   Alle   Alle   Alle
192377 Miljø og naturressur    Alle   Alle   Alle   Alle
192784 Miljøfys. og energi     49.2 36  48.3 27  48.3 31  48.6 26
192842 Plantevitenskap       Alle   Alle   Alle   Alle
192468 Samfunnsøkonomi       46.2 89  41.2 50  43.3 31  36.2 9
192322 Skogfag           Alle   Alle   Alle   Alle
192484 Utviklingsstudier      48.4 46  39.4 15  51.8 95  45.9 33
192809 Vann og miljøteknikk    Alle   Alle   Alle   Alle
192388 Økologi og naturforv    Alle   Alle   Alle   Alle
192369 Økonomi og admin.      47.2 284 43.5 175 43.6 105 40.3 55Universitetet i Nordland (UiN)   2011             2010
                  ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------                                         
204427 Animal Science       49.1 26  46.4 17       56.4 51  51.0 43
204468 Arts; Nordic Perspec                   Alle   Alle
204070 Barnevern          28.3 2  28.3 2       Alle   Alle
204398 Bedriftsøk. Mo i R     Alle   Alle
204097 Bedriftsøkonomi       Alle   Alle
204167 Bedriftsøkonomi, del    Alle   Alle
204164 Bedriftsøkonomi, års    Alle   Alle        Alle   Alle
204327 Biologi           Alle   Alle        Alle   Alle
204184 Biologi/kjemi        Alle   Alle        Alle   Alle
204301 Business og IT       Alle   Alle        Alle   Alle
204368 Eiendomsmegling       37.3 71  35.6 51       34.9 19  36.1 11
204473 Eksportmarkedsføring    Alle   Alle        Alle   Alle
204170 Engelsk           Alle   Alle        Alle   Alle
204233 Ettårig grunnstudium                   Alle   Alle
204157 Faglærer i musikk      TRU    TRU
204605 Friluftsliv         58.0 21  Alle
204130 Førskolelærer        Alle   Alle        Alle   Alle
204132 Førskolelærer        TRU    TRU
204131 Førskolelærerutd.      Alle   Alle        Alle   Alle
204547 Gr.lærer 1-7        Alle   Alle        Alle   Alle
204548 Gr.lærer 1-7        Alle   Alle
204548 Gr.lærer 1-7, fleks                    Alle   Alle
204651 Gr.lærer 5-10        Alle   Alle        39.3 3  41.9 3
204655 Gr.lærer 5-10        Alle   Alle
204655 Gr.lærer 5-10 fleks                    Alle   Alle
204233 Grunnstudium        Alle   Alle
204867 Havbruksdrift og led    Alle   Alle        Alle   Alle
204481 Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
204179 Historie, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
204440 Idrett           Alle   Alle        Alle   Alle
204649 Idrett, årsstudium     Alle   Alle        Alle   Alle
204412 Info.behandl.års      Alle   Alle        Alle   Alle
204300 Informatikk                        TRU    TRU
204454 Journalistikk        44.1 95  42.7 59  Alle   43.6 70  40.5 41  Alle
204140 Kroppsøving/idrett     Alle   Alle        Alle   Alle
204642 Kunst og håndverk      Alle   Alle        Alle   Alle
204711 Master i havbruk      Alle   Alle
204103 Master marin økologi    Alle   Alle
204446 Mat og helse, deltid    TRU    TRU
204667 Musikk           TRU    TRU
204662 Naturfag, deltid      Alle   Alle
204616 Nordisk språk/litt.     Alle   Alle
204276 Org. og ledelse       Alle   Alle        Alle   Alle
204318 Regnskap og revisjon    42.5 6  Alle        Alle   Alle
204626 Religion, livs/etikk    TRU    TRU
204345 Siviløkonom                        40.8 17  42.2 16
204345 Siviløkonomutdanning    42.5 33  43.7 28
204080 Sosialt arbeid       35.8 11  Alle
204081 Sosialt arbeid, delt    Alle   Alle
204880 Sosiologi          Alle   Alle        Alle   Alle
204249 Sosiologi, årsstud.     Alle   Alle        Alle   Alle
204080 Sosionom                         43.2 36  Alle
204912 Spansk, års, deltid     Alle   Alle
204912 Spansk, årsstudium                    Alle   Alle
204455 Språk            Alle   Alle        Alle   Alle
204881 Statsvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
204219 Statsvitenskap, års.    Alle   Alle        Alle   Alle
204055 Sykepl., Mo i Rana     Alle   Alle        Alle   Alle
204050 Sykepleier, Bodø      40.7 82  34.8 33       41.2 83  34.5 32
204470 Øk./ledels Mo i Rana    Alle   Alle        32.5 2  Alle
204342 Økonomi og ledelse     38.9 35  36.6 25       36.0 17  33.9 12Universitetet i Oslo (UiO)     2011        2010
                  ORD    ORDF   ORD    ORDF
---------------------------------- --------- --------- --------- ---------                                                   
185615 Allm. litt.vit. års.    56.7 123 45.0 29  54.0 98  42.2 15
185922 Allmenn litteraturv.    50.9 76  41.2 13
185922 Allmenn litteraturvi              51.7 76  39.2 13
185459 Antikk kultur og kla    46.8 48  35.3 6  46.0 38  38.1 16
185478 Arkeologi          48.5 189 40.5 57  47.6 168 40.5 72
185601 Arkivkunnskap, års     53.9 81  Alle
185601 Arkivkunnskap, årsen              52.8 57  Alle
185327 Biologi           44.4 37  41.1 21  Alle   Alle
185841 Demokrati og rettigh    50.0 218 41.8 96  47.2 180 42.3 89
185856 Elektronikk, datatek    Alle   Alle   Alle   Alle
185920 Engelsk           51.6 160 40.1 54
185170 Engelsk, års        58.7 510 47.9 191 59.9 473 49.0 190
185708 Ernæring                    63.4 215 56.3 137
185708 Ernæring, høst       TRU    TRU
185713 Ernæring, vår        63.0 157 52.8 71
185439 Estetiske studier      50.6 98  37.5 12  50.0 103 37.4 17
185870 Europastudier (EU)     51.8 265 46.3 131 50.9 289 46.0 131
185871 Europeiske og amerik              Alle   Alle
185707 Farmasi           50.4 89  46.9 58  46.3 51  47.3 38
185479 Filosofi og idéhisto    48.4 163 38.4 35  49.1 187 40.4 52
185793 Fransk           40.4 5  Alle
185174 Fransk, års         55.9 113 47.3 30  58.0 126 47.2 49
185857 Fys, astro og met      40.9 10  43.0 4  42.2 18  46.3 13
185858 Geofag           43.8 25  43.4 14  41.3 11  40.5 8
185465 Helseledelse og økon    53.5 176 38.5 46  50.4 173 40.0 61
185481 Historie          48.3 276 36.2 43  48.1 257 38.2 81
185179 Historie, årsenhet               55.0 409 43.4 114
185179 Historie, årsstudium    57.1 417 44.4 112
185830 INF-DESIGN         46.0 168 37.6 55
185832 INF-NOR           38.8 10  40.0 5
185829 INF-PRO           Alle   Alle
185837 INF-SPROK          45.5 97  31.3 4
185464 INF-TEKNAT         Alle   Alle
185837 IT,språk, komm                 Alle   Alle
185868 India område        48.0 37  Alle
185830 Inf, des, interak                46.8 223 38.2 64
185832 Inf, nano/robotikk               41.9 35  42.4 14
185829 Inf: progr og nettv               40.0 43  37.9 17
185464 Inf: tek/nat                  Alle   Alle
185872 Internasjonale studi    58.1 656 54.4 362 59.2 666 54.0 361
185565 Italiensk          41.3 11  Alle
185582 Japansk/Japan-studie    49.7 160 41.5 63
185582 Japansk/Japanstudie               49.4 183 43.7 66
185724 Jus, høst          58.1 2691 51.5 1405 58.4 2609 52.0 1506
185725 Jus, vår          55.7 2040 49.3 1043 55.2 1981 49.6 1106
185592 Kinesisk med Kina-st    52.4 141 41.9 43
185592 Kinesisk med Kinast               47.0 93  40.0 34
185860 Kjemi            Alle   Alle   Alle   Alle
185874 Kriminologi         53.3 1179 47.5 643 52.8 1192 46.6 627
185626 Kristendom, års       47.8 23  36.4 1
185626 Kristendom, årsenhet              45.5 24  Alle
185308 Kultur og kommunikas    53.0 539 48.6 277 52.9 555 48.4 282
185904 Kulturarv og bevarin    49.8 51
185272 Kunsthist, års       56.7 245 46.8 70  56.7 251 46.9 75
185462 Kunsthistorie        49.0 89  Alle   48.8 112 35.4 13
185918 Latin-Amerika-studie    45.5 33  Alle
185935 Lektorpr. fremmedspr    Alle   Alle   Alle   Alle
185844 Lektorprog kult,samf    49.3 147 45.8 91  52.1 184 46.0 125
185817 Lektorprog, nordisk     Alle   Alle   42.4 15  40.7 13
185843 Lektorprog, realfag     Alle   Alle   Alle   Alle
185893 Lingvistikk         55.7 52  42.7 7  52.4 41  41.1 7
185306 Mat, inf og tekn      Alle   Alle   Alle   Alle
185863 Mat., energi og nano    Alle   Alle   Alle   Alle
185862 Matem. og øk        51.8 54  41.1 12  48.6 28  34.7 3
185851 Medievitenskap       50.2 364 44.3 173 50.8 405 44.6 191
185604 Medievitenskap, års     56.3 457 46.8 179
185740 Medisin, høst        68.0 1261 59.0 719 67.9 1294 59.0 790
185745 Medisin, vår        66.1 1089 57.6 609 67.0 1144 57.8 703
185923 Midtøsten/arabisk      52.0 117 35.4 6  49.9 120 36.2 9
185595 Midtøsten/hebraisk               o.i.   35.2 2
185598 Midtøsten/persisk                o.i.   Alle
185461 Midtøsten/tyrkisk      Alle   Alle
185865 Molekylærbiologi      41.7 14  42.6 6  40.7 8  44.3 5
185437 Musikkvitenskap       Alle   Alle   o.i.   o.i.
185786 Nederlandsk         TRU    TRU
185919 Nord-Amerika-studier    44.8 69  38.9 16
185211 Nordisk, års        57.8 117 Alle   55.3 91  Alle
185889 Nordiske studier      46.9 31  Alle   41.4 10  Alle
185212 Norsk andrespr., års    51.2 34  Alle   49.3 27  o.i.
185742 Odontologi, høst      63.9 379 54.4 194 65.2 379 56.0 221
185748 Odontologi, vår       TRU    TRU    64.1 345 54.8 193
185452 Offentlig admin       54.2 709 46.4 344 52.1 598 45.0 285
185852 Pedagogikk         46.5 476 36.2 129 46.4 460 35.8 114
185455 Portugisisk         42.4 9  Alle
185941 Psykologi prof høst     64.9 1471 56.1 791 65.3 1270 56.4 683
185942 Psykologi prof vår     63.0 1087 55.3 584 64.2 979 55.1 525
185876 Psykologi, 3-årig      55.9 1485 47.5 744 55.0 1276 47.0 654
185752 Psykologi, års       57.0 1413 50.7 764
185752 Psykologi, årsenhet               56.2 1161 50.7 626
185233 Realfag, års        Alle   Alle   Alle   Alle
185929 Relhist og kulturhis    42.0 44  Alle   38.8 23  Alle
185482 Religion og samfunn     45.0 63  32.3 9  47.5 73  37.4 10
185483 Russisk           38.0 3  Alle
185438 Samfunnsgeografi      52.5 146 41.8 46  51.3 157 42.1 56
185898 Samfunnsøkonomi       55.5 681 46.8 349 53.9 580 46.9 343
185698 Samfunnsøkonomi, 5år    55.0 128 49.2 79  53.0 122 48.7 78
185879 Sosialantropologi      50.2 417 42.5 150 49.7 463 43.9 213
185880 Sosiologi          50.4 670 43.7 281 50.8 716 44.0 348
185924 Spansk           52.8 62  Alle
185912 Spansk, års                   58.1 204 45.5 49
185912 Spansk, årsstudium     60.2 197 46.8 52
185853 Spesialpedagogikk      46.4 388 36.3 111 48.0 349 33.7 43
185881 Statsvitenskap       54.2 812 47.6 402 52.9 819 47.4 413
185868 Sør-Asia område                 46.8 39  29.7 2
185694 Sør-Asia/hindi                 Alle   Alle
185695 Sør-Asia/sanskrit                Alle   Alle
185899 Tannpleie          54.2 202 42.7 70  52.8 212 42.6 72
185466 Tegnspråk og tolking    TRU    TRU    52.4 93  39.3 14
185221 Tegnspråk, års       TRU    TRU    55.6 134 41.6 21
185480 Teologi og kr.dom      Alle   Alle   Alle   Alle
185771 Teologi, prof.       Alle   Alle   Alle   Alle
185873 Tverrf. kjønnsst.      47.6 67  38.3 11  45.0 26  34.0 7
185222 Tverrf. kjønnsst.års    53.8 80  42.6 20  52.9 77  41.9 16
185795 Tysk            Alle   Alle
185690 Tysk, års                    51.2 33  Alle
185690 Tysk, årsstudium      51.8 56  Alle
185883 Utviklingsstudier      51.7 327 47.4 150 50.7 359 47.8 194Universitetet i Stavanger (UiS)  2011                  2010
                  ORD    ORDF   FOR    PRA    ORD    ORDF   FOR   PRA
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------                                 
217070 Barnevern          40.4 277 37.5 145           41.2 286 38.2 166
217860 Biologisk kjemi       Alle   Alle             38.2 1  40.0 1
217003 Bygg            45.7 42  40.7 17  Alle        45.9 32  40.2 12  Alle
217938 Byutvikling         40.5 5  39.5 5            46.3 24  44.8 13
217004 Data            Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217618 Drama            Alle   Alle             46.1 25  41.1 10
217005 Elektro           Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217170 Engelsk           40.3 28  32.3 14            39.2 31  34.3 14
217046 Fjernsyn-/multimedie    49.8 199 46.0 118           52.6 183 45.8 113
217130 Førskolelærer        33.0 14  Alle             32.3 22  29.4 14
217547 Grunnskolelærer 1-7     Alle   Alle             Alle   Alle
217651 Grunnskolelærer 5-10    38.3 7  40.7 5            41.4 27  40.3 22
217481 Hist./kult, historie    Alle   Alle             Alle   Alle
217179 Historie          Alle   Alle             43.7 29  Alle
217255 Hotelledelse        Alle   Alle             Alle   Alle
217800 Industriell økonomi     53.3 105 49.9 51            56.0 92  50.0 40
217803 Informasjonstekn.      41.6 10  41.5 8            36.9 2  37.2 1
217454 Journalistikk        52.5 282 49.8 192      o.i.   53.4 244 47.9 150      o.i.
217009 Kjemi og miljø       Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217755 Konstr. og material     48.3 21  38.7 2            46.8 27  40.2 7
217649 Kroppsøv/idrett,års.    48.4 210 46.0 141           45.2 156 42.5 99
217440 Kroppsøving/idrett     44.0 148 40.1 87            45.4 145 40.8 84
217505 Kunst og håndtverk     51.8 60  44.0 27            59.0 54  43.6 13
217200 Kunst-/kulturstudier    TRU    TRU              Alle   Alle
217272 Kunsthistorie                            Alle   Alle
217844 Lektor, humanistisk     Alle   Alle             Alle   Alle
217012 Maskin           38.0 3  Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217862 Matematikk                             o.i.   Alle
217857 Matematikk og fysikk    Alle   Alle
217205 Matematikk, års.      Alle   Alle             Alle   Alle
217211 Nordisk, års        Alle   Alle             Alle   Alle
217802 Offshoreteknologi      48.6 69  45.7 36            48.6 66  44.3 33
217015 Petroleum, bachelor     50.1 106 44.0 34  36.0 10       49.3 62  42.5 24  Alle
217801 Petroleum, master      50.2 123 46.8 62            52.7 94  47.3 47
217947 Petroleumsgeologi      47.2 25  41.4 9  Alle        43.7 13  40.4 6  o.i.
217317 Reiselivsledelse      37.3 94  35.4 65            38.5 108 36.8 78
217196 Religion          Alle   Alle             Alle   Alle
217318 Revisjon          48.8 175 39.6 83            51.1 187 39.3 84
217080 Sosialt arbeid       45.4 355 39.8 181           44.3 294 39.3 149
217880 Sosiologi          42.3 138 35.4 54            45.0 157 35.8 64
217240 Sosiologi, årsst.      42.4 121 37.5 61            42.5 100 37.0 46
217887 Språk og litt., eng.    Alle   Alle             Alle   Alle
217889 Språk/litt., nordisk    Alle   Alle             Alle   Alle
217881 Statsvitenskap       47.5 133 41.7 58
217050 Sykepleier         41.1 280 37.6 123           41.6 303 37.7 171
217092 Teknisk realfag                           Alle   Alle   Alle
217244 Tysk                                TRU    TRU
217345 Øk.adm., master       50.0 274 47.0 214
217369 Økonomi og admin.      49.1 737 43.9 465           45.8 535 42.5 332Universitetet i Tromsø (UiT)    2011                                    2010
                  ORD    ORDF   FOR    NN    NNF    NTF    NTFF   SAMISK ORD    ORDF   FOR NN    NNF   NTF   NTFF  SAMISK
---------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ --------- -------- ---- -------- ------- ------- ------- -------
186615 Allmenn litt.                                              Alle   Alle
186609 Antikk. kultur høst     Alle   Alle
186789 Antikk. kultur vår     Alle   Alle
186609 Antikkens kultur                                            Alle   Alle
186478 Arkeologi          Alle   Alle                               Alle   Alle
186164 Bedriftsøkonomi       51.4 69  38.6 30                              52.0 55  39.3 20
186702 Bioingeniør         Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186327 Biologi           Alle   Alle                               Alle   Alle
186427 Biomedisin         Alle   Alle                               Alle   Alle
186299 Bioteknologi        Alle   Alle                               Alle   Alle
186770 Data/sensortek.       Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186306 Datasikkerhet        Alle   Alle                               Alle   Alle
186846 Dok.vitenskap        Alle   Alle                               Alle   Alle
186692 Drama og teater       Alle   Alle
186769 Energi og miljø       Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186170 Engelsk                                                 Alle   Alle
186170 Engelsk høst        Alle   Alle
186623 Engelsk vår         Alle   Alle
186700 Ergoterapeut        41.2 43  41.4 23       Alle   Alle             o.i.  41.2 31  40.0 19    Alle   Alle          o.i.
186707 Farmasi           Alle   Alle        Alle   Alle             o.i.  39.3 6  44.9 4    Alle   Alle          o.i.
186479 Filosofi          Alle   Alle                               Alle   Alle
186709 Fiskehelse         Alle   Alle                            Alle  Alle   Alle                      Alle
186331 Fiskerifag         Alle   Alle                            Alle  Alle   Alle                      Alle
186174 Fransk           Alle   Alle
186857 Fysikk           Alle   Alle                               Alle   Alle
186703 Fysioterapeut        61.5 479 53.7 270      54.7 59  48.1 34           o.i.  o.i.   57.9 346   53.9 84 50.0 53         55.5 11
186130 Førskolelærer        Alle   Alle                               Alle   Alle
186132 Førskolelærer, saml.    Alle   Alle                               Alle   Alle
186859 Geologi           Alle   Alle                               Alle   Alle
186547 Grunnskolelærer 1-7                                           Alle   Alle
186651 Grunnskolelærer 5-10                                          Alle   Alle
186481 Historie          Alle   Alle                               Alle   Alle
186179 Historie høst        Alle   Alle
186613 Historie vår        Alle   Alle
186813 Industriell matemati    Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186395 Informatikk         Alle   Alle
186785 Informatikk                                               Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186395 Informatikk, bach.                                           Alle   Alle
186785 Informatikk, master     Alle   Alle        Alle   Alle             Alle
186049 Ingeniør, Nautikk      Alle   Alle   Alle                          Alle   Alle   Alle
186018 Ingeniør, Pros./gass    Alle   Alle   Alle                          Alle   Alle   Alle
186017 Ingeniør, autom.      Alle   Alle   Alle                          Alle   Alle   Alle
186860 Kjemi            Alle   Alle                               Alle   Alle
186222 Kjønnsstudier        Alle   Alle                               Alle   Alle
186475 Kunstvitenskap       Alle   Alle                               Alle   Alle
186867 Ledelse           43.2 127 38.7 54                              45.7 112 40.0 58
186843 Lektor i realfag      Alle   Alle                               Alle   Alle
186844 Lektor i språk/samf.    Alle   Alle                               Alle   Alle
186615 Litteraturvit. høst     Alle   Alle
186137 Litteraturvit. vår     Alle   Alle
186644 Luftfartsfag        o.i.   o.i.                               56.1 1  Alle
186084 Lærer 1-7          Alle   Alle
186083 Lærer 5-10         Alle   Alle
186862 Mat. og stat.        Alle   Alle                               Alle   Alle
186205 Matematikk         Alle   Alle                               Alle   Alle
186740 Medisin           65.1 1096 57.2 639      61.2 103 53.4 49  61.1 29  55.6 11 o.i.  65.9 1150 57.2 741   60.7 116 55.3 59 60.7 34 55.6 15 o.i.
186739 Medisinske fag       Alle   Alle                               Alle   Alle
186783 Molekylær bioteknolo                                          TRU    TRU      TRU   TRU           TRU
186211 Nordisk                                                 Alle   Alle
186211 Nordisk høst        Alle   Alle
186950 Nordisk vår         Alle   Alle
186235 Nordsamisk morsmål     Alle   Alle
186742 Odontologi         63.0 327 53.2 172      58.8 38  50.1 19           o.i.  62.5 314 53.6 182   60.1 64 53.2 30         o.i.
186852 Pedagogikk         Alle   Alle                               Alle   Alle
186878 Politikk, øk. og fil    Alle   Alle                               Alle   Alle
186876 Psykologi          47.1 267 41.6 140                             47.9 188 41.1 98
186752 Psykologi, årsstud.     44.1 362 42.6 238                             Alle   Alle
186701 Radiograf          39.7 32  40.0 11       Alle   Alle             o.i.  40.6 33  38.7 15    Alle   Alle          Alle
186910 Religionsvit. høst     Alle   Alle
186626 Religionsvit. vår      Alle   Alle
186482 Religionsvitenskap     Alle   Alle                               Alle   Alle
186724 Rettsvitenskap       54.4 942 49.1 519      47.3 55  42.5 26           o.i.  54.4 855 49.2 518   47.2 71 42.9 41         o.i.
186814 Romfysikk          Alle   Alle        Alle   Alle             Alle  Alle   Alle     Alle   Alle          Alle
186712 Russisk vår         Alle   Alle
186483 Russlandsstudier      Alle   Alle                               Alle   Alle
186474 Samf.planl. og kult.    Alle   Alle                               Alle   Alle
186877 Samfunnssikkerhet      Alle   Alle                               Alle   Alle
186898 Samfunnsøkonomi       Alle   Alle                               Alle   Alle
186002 Sikkerhet og miljø     Alle   Alle   Alle                          Alle   Alle   Alle
186879 Sosialantropologi      Alle   Alle                               Alle   Alle
186880 Sosiologi          Alle   Alle                               Alle   Alle
186912 Spansk vår         Alle   Alle
186891 Språk og litteratur     Alle   Alle                               Alle   Alle
186892 Språk og økonomi      Alle   Alle                               Alle   Alle
186616 Språkvitenskap høst     Alle   Alle
186677 Språkvitenskap vår     Alle   Alle
186881 Statsvitenskap       Alle   Alle                               Alle   Alle
186050 Sykepleier         54.5 241 47.5 112      44.1 39  36.8 14           o.i.  53.5 209 44.2 90    45.5 84 39.6 39         39.0 3
186743 Tannpleier         56.8 60  48.9 27       48.6 9  38.2 3            o.i.  o.i.   47.2 24    45.4 16 41.8 6         49.0 1
186179 historie, årsstudium                                          Alle   Alle
186910 religionsvitenskap,                                           Alle   Alle
186369 Økonomi og admin.      44.7 189 38.6 89                              43.8 142 38.5 71


Antall studier:  1311
Rapport kjørt:  Søndag 17. juli 2011 16:21