Poenggrenser torsdag 29. juli 2010

Denne oversikten viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (SUPP) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etter hvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De kan fortsatt gå ned i senere etterfyllinger i august og begynnelsen av september.

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 20. juli til 29. juli skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Enten ved å svare nei til å fortsatt stå på venteliste eller ved å la være å svare innen svarfristen)

En person står ofte på venteliste i flere kvoter på samme studium. Man kan derfor ikke legge sammen alle grå tall for å finne antall personer på venteliste totalt på et studium eller lærested. F.eks. konkurrerer alle søkere i ORD-kvotene. I ORDF-kvotene deltar de som er 21 år eller yngre dette opptaksåret. Og i ORDF beregnes poengene fra førstegangsvitnemålet. Normalt er 50 % av plassene til et studium avsatt til ORDF- kvoten. En kvote kan sees på som en kø av søkere. I hver opptakskjøring tas de x første inn og får tilbud om studieplass. Resten står på venteliste. En person kan stå i flere køer.

Listen er sortert på lærestedsnavn

Merk at poenggrensene ikke nødvendigvis er sammenlignbare mellom studier. Årsaker til dette er at noen studier har kvinnepoeng, noen studier har poeng fra opptaksprøve som inngår i poengsummen m.m.

Mange studier har ennå ledige plasser og tar inn flere søkere selv om de ikke har søkt tidligere i år: Se RestetorgetKodeForklaring
ALLEAlle kvalifiserte søkere fikk tilbud
HOVEDHovedopptak, 20. juli
VARASuppleringsopptak (også kalt varaopptak), 29. juli
TRUStudiet er trukket fra årets opptak, avlyst. Ofte pga for få søkere
ÅpentÅpent studium
o.i.Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her.
ORDOrdinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne køen.
FORForkurskvote
INTKInternasjonal kvote
IVMINOIkke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUKJentekvote
MILKKvote for forsvaret
NIFKKvote for Norges idrettsforbund
NNNordnorsk kvote
NNFNordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTFKvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFFFørstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
ORDFOrdinær førstegangsvitnemålskvote
PRAPraksiskvote
SAMISKSamisk kvote
TKURKKvote for søkere med tilpasningskurs
xxxyyyStudiekoden, sekssifret nummer som identifiserer studiet (xxx angir lærestedet)

Ansgar Teologiske                       VARA        HOVED
Høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
ATH 255196 Kristendom, religion og livssyn           Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255418 Interkulturell forståelse, årsstudium        Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255437 Musikk                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255482 Kristendom, religion og livssyn           Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255752 Psykologi , årsstudium               Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255777 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255869 Interkulturell forståelse              Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255876 Psykologi med religion og helse           Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255936 Praktisk teologi                  Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og                         VARA        HOVED
designhøgskolen i Oslo                     ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
AHO 189030 Arkitekt                      o.i.   o.i.   #### 49  Alle
AHO 189343 Industridesign                   #### 7  o.i.   #### 8  AlleBetanien diakonale                       VARA        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
BDH 250050 Sykepleierutdanning                 45.7 149 40.0 60 46.2 307 40.8 117Det teologiske                         VARA        HOVED
Menighetsfakultet                       ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
MF 190196 Kristendom/RLE                    Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190242 Samfunnsfag                     Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190418 Tverrkulturell kommunikasjon, årsstudium       Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190480 Teologi, profesjonsstudium              Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190482 Religion, kultur og samfunn             Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190927 Ungdom, kultur og tro                Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190934 Lektor- og adjunktprogram              Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190936 Teologi                       Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmet Høgskole                     VARA        HOVED
Oslo                              ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
DHS 251050 Sykepleierutdanning, Oslo              48.3 222 42.5 58 49.1 458 43.5 172
DHS 251060 Vernepleierutdanning, Rogaland           40.0 27  Alle   41.0 46  27.9 3
DHS 251061 Vernepleierutdanning deltid, Haugesund       44.8 26  32.7 3  46.6 43  32.7 4
DHS 251080 Sosialt arbeid, Oslo                49.0 164 38.1 36 49.2 281 38.3 61
DHS 251081 Sosialt arbeid, deltid, Oslo            42.6 19  Alle   42.6 27  Alle
DHS 251700 Ergoterapeututdanning, Rogaland           Alle   Alle   32.0 1  AlleDronning Mauds Minne                      VARA        HOVED
Høgskolen                           ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
DMMH 253130 Førskolelærerutdanning               31.2 2  Alle   35.9 67  33.7 42
DMMH 253131 Førskolelærer, estetisk linje           38.0 3  33.2 2  38.4 16  34.1 10
DMMH 253132 Førskolelærer, natur- og friluftslinje.      40.2 14  34.5 6  40.8 36  35.7 21
DMMH 253133 Førskolelærer, deltid               44.0 18  Alle   44.0 25  Alle
DMMH 253134 Førskolelærer, kulturarv, barnekult, svensk/norsk Alle   Alle   Alle   Alle
DMMH 253529 Førskolelærer, Internasj. forståelse, flerkult arb Alle   Alle   Alle   AlleFjellhaug Misjonshøgskole                   VARA        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
FMH 258480 Teologi og misjon                  Alle   Alle   Alle   Alle
FMH 258626 KRL                         Alle   Alle   Alle   Alle
FMH 258777 Musikk                       Alle   Alle   Alle   AlleHaraldsplass diakonale                     VARA        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HDH 252050 Sykepleierutdanning                 46.7 194 42.2 85 47.0 391 43.2 171Høgskolen i Akershus                      VARA        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HIAK 202050 Sykepleierutdanning                42.0 199 33.0 30 42.5 363 36.6 105
HIAK 202060 Vernepleierutdanning                43.2 121 Alle   45.1 223 30.0 11
HIAK 202063 Vernepleierutdanning, deltid            41.3 65  Alle   42.1 116 Alle
HIAK 202105 Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel   Alle        Alle
HIAK 202106 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid  Alle        Alle
HIAK 202108 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid Alle        Alle
HIAK 202109 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk     Alle        Alle
HIAK 202123 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag      Alle        Alle
HIAK 202124 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag     Alle        Alle
HIAK 202126 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag     Alle        Alle
HIAK 202127 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag           Alle        Alle
HIAK 202129 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod.  Alle        Alle
HIAK 202405 Produktdesign                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIAK 202408 Samfunnsernæring                  51.0 50  41.1 13 52.3 122 43.8 45
HIAK 202876 Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse    46.7 53  36.4 8  48.8 107 37.2 24
HIAK 202896 Husøkonomi og serviceledelse            Alle   Alle   Alle   Alle
HIAK 202897 Kostøkonomi, ernæring og ledelse          Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Bergen                       VARA             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
HIB 203003 Ingeniør, bygg                   44.8 21  Alle   41.2 10  44.8 43  Alle   41.2 24
HIB 203004 Ingeniør, data                   43.2 5  Alle   36.1 1  43.2 9  Alle   36.1 2
HIB 203006 Ingeniør, elkraftteknikk              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203009 Ingeniør, kjemi                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203011 Ingeniør, marinteknikk               45.6 23  Alle   41.9 11  46.8 47  Alle   43.6 25
HIB 203012 Ingeniør, maskinteknikk               48.5 20  Alle   40.5 4  48.5 38  36.0 1  40.5 10
HIB 203017 Ingeniør, automatisering              44.4 7  38.0 2  Alle   44.4 10  38.0 2  36.5 2
HIB 203024 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203028 Ingeniør, kommunikasjonssystemer          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203045 Ingeniør, produksjonsteknikk            39.5 1  Alle   Alle   39.5 1  Alle   Alle
HIB 203050 Sykepleierutdanning                 45.5 307      42.5 159 48.4 884      43.8 476
HIB 203060 Vernepleierutdanning                46.2 132      38.6 47  46.9 285      39.3 115
HIB 203080 Sosialt arbeid                   51.2 236      44.6 127 51.6 547      45.5 308
HIB 203096 Ingeniør, undervannsteknologi            50.8 38  36.0 1  40.9 8  52.8 63  36.0 2  41.0 11
HIB 203130 Førskolelærerutdanning               Alle        Alle   34.8 51       30.5 24
HIB 203132 Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag       Alle        Alle   40.9 21       34.6 7
HIB 203133 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv  38.0 17      37.4 8  43.7 79       40.8 37
HIB 203203 Folkehelsearbeid                  49.9 79      45.5 49  49.9 226      45.6 123
HIB 203369 Økonomi og administrasjon              50.7 385      47.3 266 50.7 1037      47.3 714
HIB 203395 Informasjonsteknologi                Alle        Alle   37.7 4       Alle
HIB 203440 Faglærerutdanning, idrett              51.1 115      47.1 65  53.3 340      47.6 202
HIB 203446 Mat og helse                    55.2 68      49.4 27  56.3 177      49.4 69
HIB 203466 Tegnspråk og tolking                47.9 26      35.7 5  47.9 66       36.2 12
HIB 203547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn             Alle        Alle   39.6 28       39.7 25
HIB 203548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn med musikk       Alle        Alle   Alle        Alle
HIB 203618 Drama                        51.2 22      43.1 9  54.2 68       43.1 25
HIB 203651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med kunst/håndverk   44.1 7       40.5 5  44.4 21       41.5 14
HIB 203655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med matematikk     51.4 39      45.7 27  54.2 94       47.0 59
HIB 203657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med samfunnsfag    49.8 59      45.9 44  50.5 141      46.2 98
HIB 203658 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med norsk       44.6 15      42.6 11  44.6 29       42.6 21
HIB 203659 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med mat og helse    46.9 12      43.3 10  47.6 37       43.3 27
HIB 203660 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med musikk       42.8 4       42.5 3  42.8 7       42.5 6
HIB 203700 Ergoterapeututdanning                46.8 99      42.9 51  48.1 268      44.5 155
HIB 203701 Radiografutdanning                 41.6 57      36.9 22  43.4 160      38.1 55
HIB 203702 Bioingeniørutdanning                46.3 23      45.5 11  46.3 48       45.5 33
HIB 203703 Fysioterapeututdanning               55.9 409      50.0 264 56.3 1179      50.6 763
HIB 203753 Landmåling og eiendomsdesign            45.6 36      35.8 8  45.6 82       35.8 18
HIB 203822 Ingeniør, energiteknologi              49.2 40  Alle   49.4 25  49.2 59  Alle   49.4 39Høgskolen i Bodø                        VARA             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
HBO 204050 Sykepleierutdanning, Bodø              36.4 12  29.6 1       41.2 83  34.5 32
HBO 204055 Sykepleierutdanning, Mo i Rana           o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204070 Barnevern                      Alle   o.i.        Alle   Alle
HBO 204080 Sosialt arbeid                   43.2 21  Alle        43.2 36  Alle
HBO 204130 Førskolelærerutd., samlings- og IKT-basert     o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204131 Førskolelærerutdanning               o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204164 Bedriftsøkonomi, årsstudium             o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204170 Engelsk                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204184 Biologi og kjemi                  Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204219 Statsvitenskap, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204233 Grunnstudium                    o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204249 Sosiologi, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204276 Organisasjon og ledelse               o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204300 Informatikk                     TRU    TRU        TRU    TRU
HBO 204301 Business og IT                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204342 Økonomi og ledelse                 36.0 7  32.9 4       36.0 17  33.9 12
HBO 204345 Siviløkonom                     37.8 1  39.6 1       40.8 17  42.2 16
HBO 204368 Eiendomsmegling                   34.9 6  36.1 5       34.9 19  36.1 11
HBO 204412 Informasjonsbehandling, årsstudium         o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204427 Animal Science                   49.9 12  47.0 8       56.4 51  51.0 43
HBO 204440 Idrett                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204454 Journalistikk                    43.6 28  40.5 17 Alle   43.6 70  40.5 41  Alle
HBO 204455 Språk                        Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204468 Bachelor of Arts; Nordic Perspectives        Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana            32.5 2  Alle        32.5 2  Alle
HBO 204473 Eksportmarkedsføring                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn             Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, fleksibel       Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204642 Kunst og håndverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204649 Idrett, årsstudium                 o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn            39.3 2  41.9 2       39.3 3  41.9 3
HBO 204655 Grunnskolelærer 5-10 trinn, fleksibe        Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204867 Havbruksdrift og ledelse              Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204880 Sosiologi                      Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204881 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204912 Spansk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Buskerud                      VARA             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
HIBU 205004 Ingeniør, data, Kongsberg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205005 Ingeniør elektro, Kongsberg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205012 Ingeniør, maskin, Kongsberg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205050 Sykepleier, Drammen                40.7 182      31.8 26  41.5 297      33.8 60
HIBU 205160 Økonomi og administrasjon, Kongsberg        Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205162 Økonomi og administrasjon, Hønefoss.        Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205205 Matematikk, Hønefoss                Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205210 Norsk, deltid, Hønefoss              Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205246 Juss, Hønefoss                   47.8 48      43.2 26  47.8 103      43.2 55
HIBU 205251 Visuell kommunikasjon, Drammen           46.7 55      42.7 31  50.7 183      45.8 108
HIBU 205291 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg    Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205317 Reiseliv, Hønefoss                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205345 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss     Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205370 Dynamisk webdesign, Hønefoss            Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205395 IT og informasjonssystemer, Hønefoss        Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205404 Økonomi og administrasjon, Kongsberg        Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205414 Økonomi og administrasjon, Hønefoss        Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Drammen        Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205620 IT og informasjonssystemer, Hønefoss        Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205622 Engelsk, deltid, Hønefoss             Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205623 Engelsk, Hønefoss                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med språkfag, Drammen Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med realfag, Drammen Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn med samfunnsfag, Dr. Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205661 Matematikk, deltid, Hønefoss           Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205672 Norsk, Hønefoss                  Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205680 Samfunnsfag, deltid, Hønefoss           Alle        Alle   Alle        Alle
HIBU 205701 Radiograf, Drammen                 43.6 53      28.4 1  44.3 113      32.2 12
HIBU 205867 Juss og ledelse, Hønefoss             43.4 47      40.2 23  44.2 124      42.1 66
HIBU 205881 Statsvitenskap, Drammen              42.8 39      35.6 7  44.3 94       38.7 30
HIBU 205894 Optometri, Kongsberg               29.0 1       31.8 1  35.0 13       35.7 9Høgskolen i Finnmark                      VARA                  HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   SAMISK  ORD    FOR    ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- ---------                         
HIF 206006 Energiteknologi                   TRU    TRU   TRU         TRU    TRU    TRU
HIF 206050 Sykepleierutdanning, Hammerfest           Alle        Alle   Alle   Alle        Alle   Alle
HIF 206070 Barnevern                      Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206071 Barnevern, samlinger                Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206080 Sosialt arbeid                   Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206081 Sosialt arbeid, samlinger              Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206130 Førskolelærerutdanning               Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206132 Førskolelærerutdanning, samlinger          Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206162 Økonomisk administrativ ledelse           Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206164 Bedriftsøkonomi                   Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206170 Engelsk                       Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206185 Idrett, årsstudium                 Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206255 Hotelladministrasjon                Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206319 Reiseliv og turisme                 Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206369 Økonomi og administrasjon              Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206395 Informasjonsteknologi                TRU        TRU         TRU         TRU
HIF 206440 Friluftsliv og idrett                Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206547 Grunnskolelrutda 1.-7. språkf, Finnsnes/Bardufoss  Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. språkfag, Alta    Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206605 Friluftsliv                     Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206649 Idrett/kroppsøving, årsstudium           Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. Finnsnes/Bardufoss Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206655 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Alta     Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206663 Mediefag, årsstudium                Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206754 Reiseliv, samlingsbasert              Alle        Alle        Alle        Alle
HIF 206838 Medieproduksjon                   Alle        Alle        Alle        AlleHøgskolen i Gjøvik                       VARA             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
HIG 207003 Ingeniør, bygg - konstruksjon            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207012 Ingeniør, maskin - industriell design        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207033 Ingeniør, bygg - landmåling             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207034 Ingeniør, maskin - Lean Manufacturing        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207040 Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207046 Medieteknologi                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207050 Sykepleierutdanning                 37.5 72      31.9 17  38.9 157      34.3 64
HIG 207051 Sykepleierutdanning, deltid             41.8 19      Alle   51.1 45       Alle
HIG 207052 Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal      46.8 4       Alle   46.8 9       Alle
HIG 207053 Sykepleierutdanning, deltid, Valdres        37.6 3       Alle   37.6 7       Alle
HIG 207054 Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland        Alle        Alle   36.2 2       Alle
HIG 207136 Mediemanagement, årsstudium             Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207149 Mediedesign                     44.3 16      41.7 11  49.3 89       45.8 58
HIG 207160 Økonomi og ledelse, årsstudium           Alle        Alle   46.4 44       39.3 19
HIG 207188 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium     Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207248 Landmåling, årsstudium               Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207264 Medieproduksjon                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207369 Økonomi og ledelse                 Alle        Alle   39.4 43       35.9 22
HIG 207374 Drift av nettverk og datasystemer          Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207395 Programvareutvikling                Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207396 Geografiske informasjonssystemer (GIS), årsstudium Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207406 Geomatikk                      Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207429 Informasjonssikkerhet                Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207602 Teknologidesign, årsstudium             Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207604 Medieproduksjon, årsstudium             Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207673 Spillprogrammering                 Alle        Alle   38.9 5       36.9 1
HIG 207701 Radiografutdanning                 35.5 9       Alle   42.7 51       Alle
HIG 207824 Teknologidesign og -ledelse             Alle        Alle   Alle        Alle
HIG 207838 Mediemanagement                   Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Harstad                      VARA        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HIH 208035 Økonomi og ledelse                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208050 Sykepleierutdanning                 Alle   Alle   30.6 2  Alle
HIH 208051 Sykepleierutdanning, deltid             Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208060 Vernepleierutdanning                Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208061 Vernepleierutdanning, deltid - Stokmarknes     Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208070 Barnevernspedagogutdanning             36.7 2  Alle   36.7 5  Alle
HIH 208318 Revisjon                      Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208349 Reiseliv og opplevelsesproduksjon          Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208350 Handel, service og logistikk            Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208607 Produsentstudiet                  Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Hedmark                      VARA        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HIHM 209050 Sykepleierutdanning, Elverum            37.6 54  29.6 9  37.6 96  30.5 31
HIHM 209053 Sykepleierutdanning, Kongsvinger          40.2 30  Alle   40.2 46  27.9 1
HIHM 209130 Førskolelærerutdanning, Hamar           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209132 Førskolelærerutdanning, nett- og samlingsbasert  34.5 4  Alle   37.7 14  Alle
HIHM 209140 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209157 Faglærerutdanning i musikk, Hamar         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209162 Administrasjon og ledelse, Rena          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209164 Bedriftsøkonomi, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209167 Bedriftsøkonomi, nett & samlinger, deltid     Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209172 Jakt, fiske og guiding, Evenstad (Koppang)     Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209185 Idrett, årsstudium, Elverum            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209223 Utmarksforvaltning, årsstudium, Evenstad (Koppang) Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209239 Krisehåndtering, deltid, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209242 Samfunnsfag, Hamar                 Alle   Alle   44.5 7  Alle
HIHM 209250 Skogbruk, årsstudium, Evenstad (Koppang)      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209253 Servicestudiet, samlingsbasert, deltid       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209299 Bioteknologi, Hamar                Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209311 Landbruksteknikk, Blæstad (Hamar)         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209318 Revisjonsfag, Rena                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209320 Agronomi, Blæstad (Hamar)             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209322 Skogbruk, Evenstad (Koppang)            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209323 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang)       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209359 Markedsføring og internasjonalisering, Rena    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209369 Økonomi og administrasjon, Rena          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209393 Innovasjon, entreprenørsk. og foretaksutv., Rena  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209409 Økologisk landbruk, årsstud, nett & saml, deltid  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209423 Natur- og økoturisme, Evenstad (Koppang)      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209440 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209446 Mat og helse, Elverum               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209451 Animasjon, Hamar                  42.3 20  40.0 14 47.6 86  44.2 55
HIHM 209455 Språk- og kulturfag, Hamar             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209470 Service Management, Rena              Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209472 Virtuell kunst og design, Hamar          34.0 4  35.6 3  45.2 58  43.5 38
HIHM 209476 Music Management, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209486 Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, Elverum  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209514 Digital medieproduksjon, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209516 Regnskapsførerfag, Rena              Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209538 Faglærerutd. for tospråklige lærere,nett&samlinger Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Hamar         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, nett & samlinger   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209605 Friluftsliv, Elverum                Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209623 Engelsk, Hamar                   Alle   Alle   46.1 13  Alle
HIHM 209626 Religion, livssyn og etikk, Hamar         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209650 Idrett, årsstudium, Kongsvinger          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Hamar        Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209663 Mediefag, Rena                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209667 Musikk, årsstudium, Hamar             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209668 Landbruksteknikk årsstudium, Blæstad (Hamar)    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209669 Bioenergi, Evenstad (Koppang)           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209672 Norsk, Hamar                    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209676 Sosialpedagogikk, Elverum             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209714 Musikkproduksjon, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209743 Tannpleie, Elverum                 42.2 17  34.8 2  45.5 38  35.7 8
HIHM 209839 Visuell simulering, Hamar             32.1 1  Alle   40.8 35  39.1 24
HIHM 209867 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena        Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Lillehammer                    VARA             HOVED
                                ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
HIL 210035 Økonomi og administrasjon              41.2 36  38.5 23      42.5 106 39.8 68
HIL 210060 Vernepleierutdanning                37.2 31  Alle        38.5 55  Alle
HIL 210070 Barnevern                      40.3 81  35.0 42      41.1 192 35.0 100
HIL 210080 Sosialt arbeid                   41.1 75  34.8 35      41.1 159 35.0 71
HIL 210149 Film- og fjernsynsvitenskap             Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210164 Økonomi og administrasjon, årsstudium        46.7 35  44.5 21      46.7 76  44.5 42
HIL 210185 Idrett, årsstudium                 40.0 31  39.8 18      40.6 101 40.7 70
HIL 210220 Pedagogikk, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210240 Sosiologi, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210246 Jus, årsstudium                   43.3 54  41.8 33      43.3 147 41.8 100
HIL 210262 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium       Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210264 Flerkameraproduksjon                o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210272 Kunsthistorie                    Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210288 Samtidshistorie og internasjonale studier      Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210308 Kulturprosjektledelse                o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210317 Reiselivsledelse                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210319 Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser   Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210392 Dokumentarfilmproduksjon              o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210440 Idrett                       42.9 38  41.3 27      43.0 109 41.3 71
HIL 210481 Samtidshistorie                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210526 Jus                         43.8 114 42.4 75      43.8 248 42.4 166
HIL 210534 Produksjons- og prosjektledelse           o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIL 210654 Kulturprosjektledelse, årsstudium          42.8 5  Alle        44.2 13  Alle
HIL 210676 Pedagogikk, deltid                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210752 Psykologi, årsstudium                46.5 96  43.4 56      46.5 250 43.4 151
HIL 210754 Reiseliv og turisme, årsstudium           Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210852 Pedagogikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210867 Organisasjon og ledelse               40.8 27  34.3 9       42.3 83  35.5 38
HIL 210872 Internasjonale studier               Alle   Alle        Alle   Alle
HIL 210876 Psykologi                      45.7 80  38.1 31      45.7 179 38.1 78
HIL 210880 Sosiologi                      Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Molde                       VARA        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HIM 211050 Sykepleierutdanning                 32.2 4  Alle   32.2 6  Alle
HIM 211060 Vernepleierutdanning                37.4 9  28.8 1  37.4 13  Alle
HIM 211164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211185 Idrett                       36.0 4  38.2 2  40.4 45  40.1 36
HIM 211189 Informasjonsbehandling               Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211238 Statsvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211246 Jus                         34.8 3  34.6 2  41.4 36  37.7 24
HIM 211292 Logistikk og Supply Chain Management        Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211318 Revisjon                      Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211370 IT og logistikk                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211404 Siviløkonom, 1. avdeling              Alle   Alle   41.0 23  41.0 21
HIM 211422 IT-basert bedriftsutvikling             Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211432 Internasjonal logistikk, Ålesund          Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211488 Sport Management, idrettsledelse          32.0 2  32.6 1  40.6 77  38.8 50
HIM 211841 Jus og administrasjon                Alle   Alle   34.8 8  35.2 6
HIM 211866 Petroleumslogistikk, Kristiansund          36.9 5  29.6 1  39.6 29  35.2 13Høgskolen i Narvik                       VARA             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
HIN 212003 Ingeniør, Allmenn Bygg               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212004 Ingeniør, Datateknikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212005 Ingeniør, Industriell elektronikk          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212006 Ingeniør, Elkraftteknikk              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212018 Ingeniør, Prosessteknologi             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212027 Ingeniør, Satelitteknologi             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212034 Ingeniør, Industriteknikk              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212040 Ingeniør, første studieår, Alta           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212050 Sykepleierutdanning                 37.0 8       29.6 2  37.0 14       29.6 4
HIN 212075 Ingeniør, Allmenn Bygg, nettbasert         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212076 Ingeniør, Industriteknikk, nettbasert        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212077 Ingeniør, Prosessteknologi, nettbasert       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212078 Ingeniør, Datateknikk, nettbasert          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212079 Ingeniør, første studieår, Elektro, nettbasert   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212410 Økonomi og administrasjon              Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212761 Elektroteknikk                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212804 Data/IT                       Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212805 Ingeniørdesign                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212806 Integrert bygningsteknologi             Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212811 Industriell teknologi                Alle        Alle   Alle        Alle
HIN 212814 Satelitteknologi                  Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Nesna                       VARA        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HINE 213051 Sykepleierutdanning, deltid            Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213130 Førskolelærer                   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213131 Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213132 Førskolelærer, deltid (Lofoten)          Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213395 Informasjonsteknologi, Mo i Rana          Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213505 Kunst og håndverk, samlingsbasert         Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn            Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213620 Informasjonsteknologi, årsstudium, Mo i Rana    Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213623 Engelsk samlingsbasert               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn            Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213666 Naturfag, samlingsbasert              Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213680 Samfunnsfag, samlingsbasert            Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213777 Kreativt musikkarbeid, samlingsbasert       Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Nord-                       VARA        HOVED
Trøndelag                           ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HINT 214050 Sykepleierutdanning, Levanger           41.3 60  33.9 17 41.9 173 37.4 87
HINT 214058 Sykepleierutdanning, Namsos            Alle   Alle   37.0 42  33.0 25
HINT 214060 Vernepleierutdanning, Namsos            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214130 Førskolelærerutdanning, Levanger          Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214185 Idrett, Levanger                  Alle   Alle   42.5 91  42.5 66
HINT 214240 Sosiologi, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214318 Revisjon, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214321 Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer    Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214323 Utmarksforvaltning, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214369 Økonomi og administrasjon, Steinkjer        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214388 Naturforvaltning, Steinkjer            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214396 Geografi, nettbasert, Steinkjer          Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214421 Husdyrvelferd, Steinkjer, årsstudium        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214430 Multimedieteknologi, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214440 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger  Alle   Alle   42.4 47  39.1 28
HINT 214468 Grønn næringsutvikling, Steinkjer         Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214516 Regnskap, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger   Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214605 Friluftsliv, Levanger               Alle   Alle   50.3 38  40.0 15
HINT 214623 Engelsk, Levanger                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214639 Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214642 Kunst og håndverk, Levanger            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214649 Kroppsøving, Levanger               Alle   Alle   41.6 29  35.4 19
HINT 214651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214661 Matematikk, Levanger                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214666 Naturfag, Levanger                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214667 Musikk, Levanger                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214673 Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer     Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214680 Samfunnsfag, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214696 Trafikklærerutdanning, Stjørdal          42.2 59      43.3 94
HINT 214749 Farmasiutdanning, Namsos              Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo                        VARA                       HOVED
                                ORD    FOR   IVMINO  ORDF   PRA    ORD    FOR   IVMINO  ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- -------- -------                 
HIO 215003 Ingeniør, bygg                   37.2 4  Alle        38.0 2       43.0 36  Alle        39.2 20
HIO 215004 Ingeniør, data                   Alle   Alle        Alle        Alle   Alle        Alle
HIO 215005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle        Alle        Alle   Alle        Alle
HIO 215009 Ingeniør, bioteknologi og kjemi           Alle   Alle        Alle        Alle   Alle        Alle
HIO 215012 Ingeniør, maskin                  43.7 7  Alle        Alle        43.7 15  Alle        Alle
HIO 215050 Sykepleierutdanning                 42.2 454           35.7 128      43.1 985           37.0 376
HIO 215051 Sykepleierutdanning, deltid             39.7 110           Alle        41.8 180           Alle
HIO 215070 Barnevernspedagogutdanning             50.0 481           41.8 174      50.9 1093          43.2 466
HIO 215071 Barnevernspedagogutdanning, deltid         40.9 31                     40.9 40
HIO 215080 Sosialt arbeid                   49.0 496           41.7 179      49.7 1051          42.5 397
HIO 215130 Førskolelærerutdanning               41.0 159           31.3 18       42.8 382           33.9 95
HIO 215131 Førskolelærerutdanning, deltid           32.7 8                      32.7 7
HIO 215138 Administrasjon og ledelse              50.4 355           43.2 155      51.0 977           43.9 488
HIO 215150 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk      44.0 32           Alle        49.0 112           35.3 15
HIO 215162 Økonomi og ledelse, årsstudium           60.7 282           49.2 80       60.7 787           49.2 251
HIO 215185 Kroppsøving og idrett, årsstudium          53.6 151           43.0 70       55.1 486           47.9 234
HIO 215200 Kunst og design                   54.4 102           46.5 37       54.9 305           46.7 123
HIO 215219 Politikk og forvaltning               52.2 88           39.3 22       53.5 227           41.7 69
HIO 215253 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid       61.2 177           36.9 8       61.9 393           39.0 23
HIO 215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap         Alle             Alle        44.4 68           Alle
HIO 215369 Økonomi og administrasjon/revisjon         51.0 404           44.0 203      51.0 961           44.1 520
HIO 215395 Informasjonsteknologi                41.1 15           Alle        44.3 38           35.5 5
HIO 215439 Drama og teaterkommunikasjon            48.3 20           41.8 9       50.8 99           45.0 40
HIO 215447 Idrett, friluftsliv og helse            46.5 144           41.1 72       47.8 428           42.6 210
HIO 215449 Anvendt datateknologi                44.4 80           36.4 21       46.5 194           37.6 65
HIO 215454 Journalistikk                    59.6 288      49.8 12  51.2 149 Alle   60.4 830      50.0 14  52.3 415 Alle
HIO 215484 Utviklingsstudier                  49.3 77           42.4 35       50.5 228           44.9 111
HIO 215505 Kunst og design - tekstil, årsstudium        52.2 69           46.7 25       52.7 231           46.7 105
HIO 215547 Grunnskolelærerutd 1.-7. trinn           Alle             Alle        41.0 46           38.8 39
HIO 215602 Design og komm. i digitale medier, deltid      55.2 100           35.8 9       56.8 270           40.3 47
HIO 215603 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium   Alle             Alle        47.6 38           Alle
HIO 215618 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium      43.0 7            35.5 1       53.8 147           48.3 66
HIO 215642 Kunst og design, årsstudium             55.5 105           49.5 46       55.5 322           49.5 151
HIO 215651 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med norsk      44.0 15           38.6 8       45.9 61           41.7 40
HIO 215655 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med engelsk     45.6 23           41.3 14       46.6 84           42.5 58
HIO 215657 Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn med matematikk   46.0 24           40.0 13       47.3 75           43.2 38
HIO 215691 Utviklingsstudier, årsstudium            50.0 89           40.6 23       52.8 296           43.8 95
HIO 215700 Ergoterapeututdanning                44.4 99           37.4 28       45.8 262           38.7 85
HIO 215701 Radiografutdanning                 45.9 134           37.2 27       45.9 292           37.2 69
HIO 215702 Bioingeniørutdanning                42.1 12           35.7 1       42.9 30           36.3 7
HIO 215703 Fysioterapeututdanning               56.1 603           49.8 341      56.1 1645          49.8 960
HIO 215706 Fysioterapeututdanning, mensendieck         54.2 251           47.1 134      54.3 637           47.5 332
HIO 215749 Farmasiutdanning                  41.7 14           Alle        42.1 20           Alle
HIO 215822 Ingeniør, energi og miljø i bygg          Alle   Alle        Alle        Alle   Alle        Alle
HIO 215846 Arkiv og dokumentbehandling, deltid         Alle             Alle        Alle             Alle
HIO 215848 Fotojournalistikk                  56.9 1            Alle        61.7 2            Alle
HIO 215850 Medier og kommunikasjon               51.5 216           46.8 102      53.1 621           47.2 293
HIO 215900 Velferdsfag                     46.2 120           32.3 11       47.0 221           34.2 34Høgskulen i Sogn og                      VARA             HOVED
Fjordane                            ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
HSF 216005 Ingeniør, elektro, Førde              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSF 216050 Sykepleierutdanning, Førde, start høst       33.6 12      31.1 2  35.2 51       34.9 29
HSF 216052 Sykepleierutdanning, Førde, start vår        Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216060 Vernepleierutdanning                30.4 1       Alle   30.7 4       Alle
HSF 216070 Barnevernspedagogutdanning             Alle        Alle   34.4 29       32.9 18
HSF 216080 Sosialt arbeid                   35.4 10      32.7 4  39.3 43       34.8 25
HSF 216130 Førskolelærerutdanning               Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216164 Bedriftsøkonomi                   Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216170 Engelsk                       Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216185 Idrett                       Alle        Alle   44.6 96       43.7 62
HSF 216242 Samfunnsfag                     Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216246 Jus                         39.7 9       35.5 5  39.9 39       38.0 25
HSF 216302 Friluftsliv                     Alle        Alle   45.6 48       40.5 24
HSF 216310 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur    Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216330 Reiselivsledelse                  Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216351 Ungdomssosiologi                  Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216368 Eiendomsmegling                   30.0 2       Alle   30.0 4       Alle
HSF 216369 Økonomi og administrasjon              Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216373 Naturfag                      Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216440 Idrett, fysisk aktivitet og helse          Alle        Alle   46.5 106      45.0 69
HSF 216469 Geologi og geofare                 Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216481 Historie                      Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216485 Idrett og kroppsøving                Alle        Alle   40.0 33       37.8 22
HSF 216547 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216548 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn, deltid    Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216651 Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216754 Reiseliv                      Alle        Alle   Alle        Alle
HSF 216835 Fornybar energi                   29.7 2       32.3 2  41.3 15       34.8 6
HSF 216927 Sosiologi - ungdomssosiologi            Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen Stord/Haugesund                   VARA             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
HSH 218002 Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218012 Ingeniør, maskin, Haugesund             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218047 Ingeniør, HMS, Haugesund              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSH 218050 Sykepleierutdanning, Stord             38.0 46      32.2 10  38.1 77       32.5 27
HSH 218056 Sykepleierutdanning, Haugesund           38.8 45      33.1 12  39.2 104      34.0 42
HSH 218130 Førskolelærerutd. ordinær linje, Stord       30.6 1       Alle   36.0 10       28.7 3
HSH 218134 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord   Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218156 Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord    TRU        TRU    TRU         TRU
HSH 218157 Faglærerutdanning i musikk, Stord          Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218353 Maritim utdanning, nautikk, Haugesund        34.2 2       Alle   39.6 24       Alle
HSH 218369 Økonomi og administrasjon, Haugesund        34.5 13      32.9 9  37.0 53       35.6 34
HSH 218505 Kunst og håndverk, Stord              Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218623 Engelsk, Stord                   Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218649 Idrett/Kroppsøving, Stord              Alle        Alle   37.4 29       36.1 19
HSH 218651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218667 Musikk, Stord                    Alle        Alle   Alle        Alle
HSH 218680 Samfunnsfag, Stord                 Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Sør-Trøndelag                   VARA                       HOVED
                                ORD    FOR   INTK   ORDF   TKURK   ORD    FOR   INTK   ORDF   TKURK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- -------- -------                 
HIST 219003 Ingeniør, bygg                   50.1 60  33.3 3       44.0 36       50.1 118 34.0 5       44.8 82
HIST 219004 Ingeniør, data                   35.8 4  Alle        39.8 3       38.0 7  Alle        39.8 5
HIST 219005 Ingeniør, elektro og datateknikk          Alle   Alle        Alle        Alle   Alle        Alle
HIST 219009 Ingeniør, kjemi                  Alle   Alle        Alle        Alle   Alle        Alle
HIST 219012 Ingeniør, maskin                  46.5 34  34.0 2       42.2 24       46.5 64  34.0 7       43.1 42
HIST 219013 Ingeniør, materialteknikk             44.5 5  Alle        42.2 3       47.5 25  33.3 3       44.5 16
HIST 219016 Ingeniør, logistikk                Alle   Alle        Alle        40.0 2  Alle        Alle
HIST 219035 Økonomi og administrasjon             49.4 306           45.2 193      50.0 977           46.1 673
HIST 219050 Sykepleierutdanning                47.2 221           41.9 97       48.9 742           44.1 399
HIST 219060 Vernepleierutdanning                43.2 95           33.6 16       43.6 194           34.8 46
HIST 219070 Barnevernspedagogutdanning             45.3 181           40.1 86       45.9 452           41.1 259
HIST 219080 Sosionomutdanning                 48.7 188      o.i.   43.2 92       49.1 463      o.i.   43.4 243
HIST 219221 Tegnspråk for hørende               44.6 16           30.4 1       48.0 56           34.8 10
HIST 219287 Informatikk med spes. i info.behandling      Alle             o.i.        Alle             o.i.
HIST 219346 Matteknologi                    Alle             Alle   o.i.   37.3 1            Alle   o.i.
HIST 219374 Informatikk med spes. i drift av datasystemer   Alle             Alle        Alle             Alle
HIST 219422 IT-støttet bedriftsutvikling            41.2 38           37.5 23       41.2 84           37.5 50
HIST 219466 Tegnspråk og tolking                46.9 17           Alle        46.9 43           Alle
HIST 219547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn            Alle             Alle        Alle             Alle
HIST 219548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag       Alle             Alle        Alle             Alle
HIST 219651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn            40.3 20           38.4 17       41.2 52           40.9 47
HIST 219655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag       40.4 7            42.2 7       44.4 34           43.2 27
HIST 219700 Ergoterapeututdanning               40.5 39           35.7 13       41.3 156           38.4 84
HIST 219701 Radiografutdanning                 42.2 58           37.2 21       44.7 182           41.0 88
HIST 219702 Bioingeniørutdanning                44.3 16           43.0 10       47.6 75           44.5 54
HIST 219703 Fysioterapeututdanning               56.3 358           49.8 227      56.3 1057          50.0 676
HIST 219704 Audiografutdanning                 Alle             Alle        40.3 59           33.4 18Høgskolen i Telemark                      VARA             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
HIT 220003 Ingeniør, bygg                   43.1 3  32.0 1  39.3 1  43.1 4  32.0 1  39.3 2
HIT 220006 Ingeniør, elkraft                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220035 Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø         Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220050 Sykepleierutdanning                 44.1 95      34.3 24  44.7 172      35.9 48
HIT 220051 Sykepleierutdanning, deltid, 4 år          39.3 36      Alle   40.6 69       Alle
HIT 220060 Vernepleierutdanning                42.4 51      Alle   42.4 78       30.8 5
HIT 220070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn        43.8 67      35.9 16  44.6 138      37.6 47
HIT 220090 Ingeniør, informatikk og automatisering       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220130 Førskolelærerutdanning, Notodden          Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220131 Førskolelærer, deltid - samlingsbasert, Notodden  Alle        Alle   33.0 3       Alle
HIT 220132 Førskolelærerutdanning, Drammen           38.6 19      Alle   38.9 30       Alle
HIT 220133 Førskolelærerutdanning, Porsgrunn         33.8 3       Alle   38.3 22       Alle
HIT 220140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden   Alle        Alle   34.4 7       31.5 5
HIT 220150 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220156 Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden    Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220164 Bedriftsøkonomi, årsstudium, Bø          Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220167 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn             39.9 10      Alle   39.9 14       Alle
HIT 220170 Engelsk årsstudium, Bø               Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220172 Friluftsliv, kultur og naturveiledning årsstud, Bø Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220179 Historie, årsstudium, Bø              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220185 Idrett årsstudium, Bø                Alle        Alle   37.7 49       37.6 36
HIT 220187 Informatikk årsstudium, Bø             Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220188 Informatikk årsstudium, Porsgrunn          Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220210 Norsk,årsstudium, Bø                Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220273 Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig   Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220302 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø    Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220308 Kultur-arrangering, formidling og forvaltning, Bø  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220317 Reiseliv, Bø                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220318 Revisjon, Bø                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220359 Internasjonal markedsføring, Bø           40.4 12      40.9 8  40.4 47       40.9 37
HIT 220368 Eiendomsmegling, Bø                 39.2 22      36.2 10  40.5 116      37.8 63
HIT 220369 Økonomi og administrasjon, Bø            Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220388 Økologi og naturressurser, Bø            Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220395 Informatikk, Bø                  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220440 Idrettsvitenskap, Bø                Alle        Alle   39.0 24       37.2 12
HIT 220441 Visuelle kunstfag og design, Notodden        Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220442 Folkekunst, Rauland                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220443 Folkemusikk, Rauland                Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220447 Natur og friluftsliv, Bø              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220448 Forurensing og miljø, Bø              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220449 Informasjonssystemer, Bø              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220456 Litteratur og språk, Bø               Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220481 Historiske fag, Bø                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220505 Leire 1- Kunst og design, Notodden         Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220532 Form og design, Notodden              Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220547 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden        Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220548 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220550 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, nett Notodden     Alle        o.i.   Alle        o.i.
HIT 220551 Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden, desentra.  Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220602 Digital mediedesign, Notodden            46.8 6       Alle   50.0 31       Alle
HIT 220605 Natur og friluftsliv årsstudium, Bø         Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220628 Folkekunst årsstudium, Rauland           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220629 Folkemusikk årsstudium, Rauland           Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220630 Kunst og håndverk, årsstudium Notodden       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220637 Tegning - bilde, årsstudium Notodden        Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220649 Kroppsøving og idrettsfag, årsstudium Notodden   Alle        Alle   38.8 4       32.2 3
HIT 220651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn       Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220688 Ingeniør, gass- og energiteknologi         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220895 Innovasjon og entreprenørskap, Bø          Alle        Alle   Alle        Alle
HIT 220912 Spansk, Bø                     Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Vestfold                      VARA             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
HVE 222004 Ingeniør, datateknikk                o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HVE 222005 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HVE 222012 Ingeniør, produktdesign               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HVE 222017 Ingeniør, elektro-automasjon            o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HVE 222044 Skipsfart og logistikk               38.0 6       30.7 1  43.5 54       37.2 20
HVE 222050 Sykepleierutdanning                 43.4 140      32.3 17  43.4 211      32.5 35
HVE 222130 Førskolelærer, generell               Alle        o.i.   Alle        Alle
HVE 222131 Førskolelærer, deltid                Alle        Alle   Alle        Alle
HVE 222132 Førskolelærer, estetisk linje            TRU        TRU    TRU         TRU
HVE 222164 Bedriftsøkonomi                   45.6 19      Alle   47.1 46       33.3 2
HVE 222170 Engelsk                       39.3 3       Alle   44.4 18       32.3 2
HVE 222179 Historie, årsstudium                o.i.        o.i.   Alle        Alle
HVE 222205 Matematikk                     Alle        Alle   Alle        Alle
HVE 222240 Sosiologi, årsstudium                39.7 7       Alle   41.8 18       Alle
HVE 222242 Samfunnsfag                     40.7 5       Alle   48.8 30       38.3 2
HVE 222351 Ungdomskunnskap                   38.2 3       Alle   45.0 35       32.8 3
HVE 222352 Maritim teknisk driftsledelse            Alle        Alle   38.8 8       Alle
HVE 222353 Nautikk                       39.3 4       Alle   43.8 39       30.0 2
HVE 222369 Økonomi og administrasjon              44.5 55      36.7 15  44.5 118      36.9 33
HVE 222412 Informasjonssystemer                o.i.        o.i.   Alle        Alle
HVE 222418 Internasjonal forståelse og samarbeid        o.i.        o.i.   Alle        Alle
HVE 222446 Mat og helse                    41.9 3       Alle   55.8 41       39.7 10
HVE 222453 Informasjonssystemer og IT-ledelse         o.i.        o.i.   Alle        Alle
HVE 222455 Språk og kulturfag                 41.0 3       Alle   42.7 8       Alle
HVE 222481 Historie                      o.i.        o.i.   Alle        Alle
HVE 222543 Samtidskunst                    Alle        Alle   Alle        Alle
HVE 222547 Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn        Alle        Alle   Alle        Alle
HVE 222548 Grunnskolelærerutdanning 1.- 7. trinn trainee    Alle        Alle   Alle        Alle
HVE 222620 IKT i læring                    Alle        Alle   43.6 6       Alle
HVE 222626 Religion, livssyn og etikk             o.i.        o.i.   Alle        Alle
HVE 222642 Kunst og håndverk                  39.8 2       Alle   50.9 19       36.7 2
HVE 222649 Idrett                       36.2 6       33.4 4  41.4 91       39.1 52
HVE 222651 Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn       Alle        Alle   Alle        Alle
HVE 222663 Mediekunnskap                    TRU        TRU    TRU         TRU
HVE 222666 Naturfag                      Alle        Alle   Alle        Alle
HVE 222667 Musikk                       o.i.        o.i.   Alle        Alle
HVE 222672 Norsk                        Alle        o.i.   51.4 14       o.i.
HVE 222796 Teater for barn og unge               Alle        Alle   Alle        Alle
HVE 222823 Ingeniør, mikro- og nanoteknologi          o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HVE 222880 Sosiologi                      36.5 11      Alle   39.8 21       Alle
HVE 222912 Spansk                       Alle        Alle   46.0 15       AlleHøgskulen i Volda                       VARA             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
HVO 223070 Sosialt arbeid, barnevernspedagog          o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223080 Sosialt arbeid, sosionom              o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223130 Førskulelærarutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223179 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223196 Religion, livssyn og etikk (RLE)          Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223205 Matematikk i grunnskulen              Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223210 Norsk (nordisk)                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223211 Norsk (nordisk), deltid               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223285 Samfunnsvitskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223430 Media, IKT og design                41.2 17  41.4 10      41.2 44  41.4 29
HVO 223437 Musikk                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223439 Drama/teater                    o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223440 Idrett og friluftsliv                Alle   Alle        34.9 4  36.3 3
HVO 223446 Matkultur og helse                 43.6 3  Alle        43.6 7  Alle
HVO 223451 Animasjon                      46.0 1  Alle        46.0 1  Alle
HVO 223452 Planlegging og administrasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223453 PR, kommunikasjon og media             45.1 22  41.2 10      46.0 69  44.0 37
HVO 223454 Journalistikk                    53.2 87  48.2 61 46.9 1  53.2 244 48.2 156 46.9 1
HVO 223472 Kunst og handverk                  o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223481 Historie, kultur og samfunn             Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223547 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223605 Friluftsliv                     Alle   Alle        56.0 55  48.4 23
HVO 223613 Historie, deltid                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223618 Drama                        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223620 Digital kompetanse                 Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223623 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223630 Kunst og handverk                  Alle   Alle        43.0 4  33.3 1
HVO 223649 Idrett                       36.6 2  33.8 1       44.5 44  43.2 29
HVO 223651 Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223663 Mediekunnskap                    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223666 Naturfag i grunnskulen               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223667 Musikk                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
HVO 223680 Skuleretta samfunnsfag               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223891 Språk og litteratur                 Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold                      VARA             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
HIØ 224003 Ingeniør, bygg, Fredrikstad             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224004 Ingeniør, data, Halden               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224005 Ingeniør, elektro, Fredrikstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224009 Ingeniør, kjemi, Fredrikstad            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224012 Ingeniør, maskin, Fredrikstad            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224035 Økonomi og administrasjon, Halden          Alle        Alle   36.2 29       32.1 10
HIØ 224050 Sykepleierutdanning, Fredrikstad          41.9 119      30.9 19  42.0 201      32.0 52
HIØ 224051 Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad      43.6 51      Alle   44.0 77       Alle
HIØ 224060 Vernepleierutdanning, Fredrikstad          41.6 66      Alle   41.6 108      28.4 2
HIØ 224070 Barnevern, Fredrikstad               44.9 125      37.1 52  45.6 244      37.7 99
HIØ 224080 Sosialt arbeid, Fredrikstad             49.0 128      37.8 46  49.0 246      38.1 86
HIØ 224130 Førskolelærerutdanning, Halden           Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224131 Førskolelærerutdanning, deltid, Halden       Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224170 Engelsk, Halden                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224187 Informatikk, årsstudium, Halden           Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224210 Norsk, Halden                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224238 Statsvitenskap, Halden               Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224244 Tysk, Halden                    Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224270 Informatikk, Halden                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224318 Revisjon, Halden                  34.3 1       Alle   34.3 8       Alle
HIØ 224398 Bedriftsøkonomi, Halden               44.5 4       Alle   44.5 12       29.8 1
HIØ 224453 Informasjonssystemer og IT-ledelse, Halden     Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224455 Internasjonal kommunikasjon, Halden         Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224474 Samfunn, språk og kultur, Halden          Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224505 Kunst og håndverk, Halden              Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224547 Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, Halden    Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224610 Fransk, Halden                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224626 Religion, livssyn og etikk, Halden         Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224649 Kroppsøving og idrett, Halden            38.2 21      35.9 14  40.9 74       40.4 49
HIØ 224651 Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, Halden   Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224661 Matematikk, Halden                 TRU        TRU    TRU         TRU
HIØ 224666 Naturfag, Halden                  Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224667 Musikk, Halden                   Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224680 Samfunnsfag, Halden                 Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224702 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad          Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224845 Digital medieproduksjon, Halden           Alle        Alle   Alle        Alle
HIØ 224895 Innovasjon og prosjektledelse, Fredrikstad     Alle        Alle   37.6 5       Alle
HIØ 224912 Spansk, Halden                   Alle        Alle   Alle        AlleHøgskolen i Ålesund                      VARA             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
HIÅ 225003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225017 Ingeniør, automatiseringsteknikk          Alle   Alle   Alle   41.9 2  32.0 1  43.9 1
HIÅ 225023 2-årig ingeniør, bygg                o.i.        o.i.   o.i.        o.i.
HIÅ 225031 2-årig ingeniør, skipsdesign            TRU        TRU    TRU         TRU
HIÅ 225032 2-årig ingeniør, produkt- og systemdesign     TRU        TRU    TRU         TRU
HIÅ 225045 Ingeniør, produkt- og systemdesign         44.8 4  o.i.   46.4 2  44.8 9  o.i.   46.4 4
HIÅ 225050 Sykepleierutdanning                 Alle        Alle   35.3 57       32.4 37
HIÅ 225093 2-årig ingeniør, automatiseringsteknikk       TRU        TRU    TRU         TRU
HIÅ 225160 Shipping og økonomi                 Alle        Alle   44.9 35       36.0 15
HIÅ 225162 Økonomi og ledelse                 Alle        Alle   45.6 59       38.7 25
HIÅ 225184 Medisinsk og marint årsstudium           Alle        Alle   Alle        Alle
HIÅ 225299 Bachelor i Marine- og biologiske fag        Alle        Alle   Alle        Alle
HIÅ 225353 Maritim utdanning, nautikk             45.1 25      38.9 10  46.5 80       43.2 30
HIÅ 225369 Økonomi og administrasjon              42.6 18      37.3 11  44.6 94       41.9 63
HIÅ 225410 Handels- og Serviceledelse             32.1 1       31.9 1  39.0 30       35.7 16
HIÅ 225432 Shipping og logistikk                38.1 9       34.7 7  43.1 71       38.9 45
HIÅ 225473 Eksportmarkedsføring                33.2 2       Alle   40.7 37       40.4 26
HIÅ 225699 Ingeniør, skipsdesign                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIÅ 225702 Bioingeniør                     Alle        Alle   Alle        Alle
HIÅ 225895 Innovasjonsledelse og entreprenørskap        Alle        Alle   39.2 26       38.4 15Høyskolen Diakonova                      VARA        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HD 232050 Sykepleierutdanning                 42.6 126 35.9 31 43.6 204 37.1 61Lovisenberg diakonale                     VARA        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
LDH 230050 Sykepleierutdanning                 43.6 215 37.7 64 43.6 370 37.7 122Mediehøgskolen Gimlekollen                   VARA             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
MHG 257418 Interkulturell kommunikasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257454 Journalistikk, radio- og fjernsynslinje       Alle   Alle   o.i.   36.4 17  39.0 15  o.i.
MHG 257604 Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje    Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257849 Journalistikk, avis- og nettavislinje        36.8 5  37.1 2  o.i.   39.5 13  37.6 9  o.i.
MHG 257851 Kommunikasjon og medier               Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257902 Interkulturell kommunikasjon            Alle   Alle        Alle   AlleMisjonshøgskolen                        VARA        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
MHS 256196 Kristendomskunnskap/RLE               Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.     Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256482 Religion og interkulturell kommunikasjon      Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256680 Samfunnsfag                     Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   AlleNorges Handelshøyskole                     VARA        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
NHH 191345 Siviløkonomutdanningen               54.7 586 51.7 495 55.5 1663 52.7 1395Norges idrettshøgskole                     VARA                  HOVED
                                ORD    MILK   NIFK   ORDF   ORD    MILK   NIFK   ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- ---------                         
NIH 150172 Friluftsliv                     51.9 53           45.4 26  51.9 196           45.4 107
NIH 150440 Idrettsvitenskap                  46.0 64  o.i.   o.i.   44.4 47  46.0 98  o.i.   o.i.   44.4 77
NIH 150649 Idrett og samfunn                  46.3 78           43.0 56  50.0 315           44.4 209Norges teknisk-                        VARA             HOVED
naturvitenskapelige                      ORD    JNTNUK  ORDF   ORD    JNTNUK  ORDF
univ.
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
NTNU 194109 Yrkesfaglærerutd. bygg- og anleggsteknikk     Alle             Alle
NTNU 194123 Yrkesfaglærerutdanning helse- og sosialfag     Alle             Alle
NTNU 194124 Yrkesfaglærerutdanning, restaurant-og matfag    Alle             Alle
NTNU 194129 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod TRU             TRU
NTNU 194170 Engelsk, årsstudium                44.0 38      41.6 23  46.9 185      42.2 113
NTNU 194174 Fransk, årsstudium                 o.i.        o.i.   Alle        Alle
NTNU 194179 Historie, årsstudium                48.2 48      34.1 8  49.6 161      37.1 51
NTNU 194184 Biologi og kjemi, årsstudium            54.0 13      51.9 12  54.0 39       51.9 31
NTNU 194185 Samfunns-og idrettsvitenskap, årsstudium      52.2 99      47.3 54  55.9 321      50.8 187
NTNU 194188 Informatikk, årsstudium              Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194200 Kunsthistorie                   37.6 6       Alle   37.6 10       Alle
NTNU 194205 Matematikk og statistikk, årsstudium        52.8 17      45.8 14  52.8 39       45.8 30
NTNU 194210 Nordisk, årsstudium                36.4 1       Alle   36.4 2       Alle
NTNU 194239 Samfunnsøkonomi, årsstudium            51.8 37      42.8 17  52.8 115      44.2 61
NTNU 194244 Tysk, årsstudium                  Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194272 Kunsthistorie, årsstudium             43.0 5       Alle   46.8 33       35.5 5
NTNU 194284 Geografi, årsstudium                44.2 15      37.0 4  52.2 54       40.4 16
NTNU 194285 Samfunnskunnskap, årsstudium            50.0 42      40.7 17  51.1 132      42.3 61
NTNU 194294 Latin                       o.i.        o.i.   Alle        Alle
NTNU 194324 Emnestudier samfunnsvitenskap           53.5 91      39.2 26  53.5 223      39.6 75
NTNU 194327 Biologi                      50.0 36      47.8 24  50.0 75       47.8 54
NTNU 194366 Filosofi, årsstudium                45.0 31      43.7 20  45.0 89       43.7 56
NTNU 194395 Informatikk                    44.8 40      43.6 25  44.8 85       43.6 61
NTNU 194437 Musikkvitenskap                  Alle        Alle   39.5 2       44.1 2
NTNU 194438 Geografi                      39.7 11      31.8 4  40.7 59       36.3 29
NTNU 194439 Drama og teater                  42.5 12      38.9 4  45.6 70       42.1 44
NTNU 194440 Bevegelses- og idrettsvitenskap          47.4 112      43.4 62  48.3 396      45.2 261
NTNU 194456 Allmenn litteraturvitenskap            Alle        Alle   43.3 7       30.4 1
NTNU 194457 Lingvistikk                    o.i.        o.i.   Alle        Alle
NTNU 194459 Antikkens kultur                  39.5 5       Alle   39.5 14       37.4 4
NTNU 194476 Musikkteknologi                  47.9 11      39.5 5  50.9 33       45.0 17
NTNU 194478 Arkeologi                     44.4 36      42.8 17  44.6 106      43.0 64
NTNU 194479 Filosofi                      38.3 11      34.4 5  41.8 62       38.1 34
NTNU 194481 Historie                      40.0 22      35.2 5  41.4 83       37.8 43
NTNU 194486 Samfunns- og idrettsvitenskap           44.9 74      40.0 42  45.1 213      41.3 137
NTNU 194615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium      46.7 4       34.6 2  46.8 18       35.8 7
NTNU 194626 Kristendomsk. med religions-og livssynsk.     39.6 1       Alle   39.6 2       Alle
NTNU 194646 Medieproduksjon                  51.6 70      47.4 43  55.6 270      48.9 162
NTNU 194684 Lektorutdanning i historie             47.2 31      45.0 24  47.2 71       45.0 58
NTNU 194685 Lektorutdanning språkfag/engelsk          45.5 15      44.8 10  45.5 31       44.8 22
NTNU 194686 Lektorutdanning språkfag/fransk          o.i.        Alle   o.i.        Alle
NTNU 194687 Lektorutdanning språkfag/nordisk          38.4 1       Alle   38.4 3       41.8 2
NTNU 194689 Lektorutdanning språkfag/tysk           Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194715 Emnestudier humaniora, årsstudium         50.5 11      Alle   50.5 18       Alle
NTNU 194752 Introduksjonsstudium i psykologi          48.3 272      47.5 167 48.3 699      47.5 466
NTNU 194755 Materialteknologi                 50.8 35      52.1 29  50.8 53       52.1 43
NTNU 194756 Arkitekt                      59.2 136      54.4 93  59.4 371      54.8 268
NTNU 194757 Petroleumsfag                   51.6 44      51.8 40  51.6 93       51.8 84
NTNU 194759 Bygg- og miljøteknikk               52.4 111      52.2 91  52.4 206      52.2 173
NTNU 194760 Datateknikk                    49.2 45  Alle   49.0 38  49.2 78  Alle   49.0 68
NTNU 194761 Elektronikk                    48.0 35      48.6 29  48.0 64       48.6 52
NTNU 194763 Fysikk og matematikk                54.0 48      55.5 41  54.0 107      55.5 96
NTNU 194764 Industriell kjemi og bioteknologi         52.3 22      53.9 20  52.3 47       53.9 42
NTNU 194765 Marin teknikk                   53.1 89      53.1 73  53.1 153      53.1 128
NTNU 194766 Produktutvikling og produksjon           52.5 85      52.7 69  52.5 154      52.7 125
NTNU 194767 Industriell økonomi og teknologiledelse      60.8 199      58.2 160 60.8 451      58.2 377
NTNU 194768 Industriell design                 58.5 49      54.4 34  58.5 112      54.4 77
NTNU 194769 Energi og miljø                  53.9 91      54.2 79  53.9 191      54.2 169
NTNU 194770 Kommunikasjonsteknologi              50.4 20  47.6 1  47.2 17  50.4 46  47.6 2  47.2 37
NTNU 194786 Europastudier med fremmedspråk, spansk       40.5 6       41.3 4  40.5 13       41.3 8
NTNU 194793 Europastudier med fremmedspråk, fransk       Alle        Alle   40.4 3       Alle
NTNU 194795 Europastudier med fremmedspråk, tysk        Alle        Alle   41.1 2       42.4 2
NTNU 194798 Teknisk kybernetikk                50.0 27      51.6 21  50.0 69       51.6 58
NTNU 194818 Samfunnsøkonomi, master              50.1 39      48.3 32  51.4 116      49.8 97
NTNU 194843 Lektorutdanning i realfag             47.2 15      50.0 12  47.2 30       50.0 26
NTNU 194847 Filmvitenskap                   39.7 31      35.7 17  41.7 118      39.1 72
NTNU 194851 Medievitenskap                   44.8 67      40.4 42  44.8 201      42.2 134
NTNU 194852 Pedagogikk                     43.3 75      38.1 29  43.6 217      38.6 96
NTNU 194855 Bioteknologi, master                53.0 31      53.5 27  53.0 76       53.5 63
NTNU 194857 Fysikk                       51.7 38      52.4 31  51.7 64       52.4 51
NTNU 194859 Geologi                      50.1 22      49.2 15  50.6 65       51.2 46
NTNU 194860 Kjemi                       48.8 18      49.8 14  48.8 38       49.8 33
NTNU 194862 Matematiske fag                  48.6 12      47.9 11  48.6 21       48.8 19
NTNU 194868 Afrikastudier                   37.0 3       Alle   42.3 47       37.3 21
NTNU 194870 Europastudier med fremmedspråk, engelsk      43.2 12      42.5 7  43.6 40       44.4 24
NTNU 194875 Politisk økonomi                  46.4 41      45.2 25  46.5 111      45.2 73
NTNU 194876 Psykologi                     48.0 256      44.5 150 48.0 740      44.5 488
NTNU 194879 Sosialantropologi                 42.7 74      37.1 29  42.8 195      38.3 109
NTNU 194880 Sosiologi                     43.1 109      40.6 64  43.3 308      41.3 192
NTNU 194881 Statsvitenskap                   46.6 114      44.6 68  46.6 289      44.6 194
NTNU 194887 Engelsk                      37.0 3       32.1 1  42.1 57       39.1 32
NTNU 194888 Fransk                       Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194889 Nordisk                      Alle        Alle   37.4 1       Alle
NTNU 194890 Tysk                        Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194898 Samfunnsøkonomi                  47.2 123      44.6 77  47.2 347      44.6 249
NTNU 194901 Språklig kommunikasjon               37.7 5       38.0 4  39.2 10       38.0 6
NTNU 194904 Kulturminneforvaltning               Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194905 Ingeniørvitenskap og IKT              49.6 27      50.7 24  49.6 59       50.7 52
NTNU 194910 Religionsvitenskap, årsstudium           46.0 6       36.8 1  46.0 26       36.8 6
NTNU 194912 Spansk, årsstudium                 49.3 20      38.8 4  49.3 52       40.8 21
NTNU 194929 Religionsvitenskap                 38.2 10      34.0 6  38.2 17       36.2 11
NTNU 194930 Fonetikk                      Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194932 Klassisk språk og litteratur            Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194934 Lektorutdanning i geografi             Alle        Alle   Alle        Alle
NTNU 194937 Nanoteknologi                   63.0 75      61.9 67  63.0 185      61.9 163
NTNU 194945 Lektorutdanning i samfunnsfag           48.6 32      48.4 27  48.6 67       48.4 56
NTNU 194946 Tekniske geofag                  50.3 15      51.6 13  50.3 36       51.6 30Norges veterinærhøgskole                    VARA             HOVED
                                ORD    ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
NVH 193772 Veterinærstudiet                  63.4 248 54.7 138 o.i.   63.4 447 55.3 284 o.i.
NVH 193780 Dyrepleierutdanning                 57.1 268 48.3 115      58.2 730 48.7 333Norsk Lærerakademi                       VARA        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
NLA 254130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254182 Menighetspedagogikk                 Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254196 Årsstudium i KRL                  Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254220 Pedagogikk, årsstudium               Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254418 Interkulturell forståelse, vekt på Sør-Amerika   Alle   Alle   39.2 9  40.8 9
NLA 254482 Kristendomskunnskap                 Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254485 Kristendom og idrett                Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn        Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254717 Interkulturell forståelse, vekt på Norge      Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254791 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Asia     Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254852 Pedagogikk                     Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254902 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika    Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254929 Religion og kultur                 Alle   Alle   Alle   AlleOpptakssentralen Medisin                    VARA                                HOVED
                                ORD    NN    NNF    NTF    NTFF   ORDF   SAMISK  ORD    NN    NNF   NTF   NTFF  ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- -------- ------- -------- ------- -------- ------
NTNU 194740 NTNU Medisin                    66.4 624                     58.4 396      66.4 1267                  59.4 855
UIB 184740 UIB Medisin                     65.1 654                     56.9 429      65.2 1288                  57.3 864
UIO 185740 UIO Medisin, start høst               67.9 679                     58.4 407      67.9 1294                  59.0 790
UIO 185745 UIO Medisin, start vår               67.0 634                     57.5 387      67.0 1144                  57.8 703
UIT 186740 UIT Medisin                     65.9 596 60.7 77 54.7 38  60.7 25  54.4 9  56.8 372 o.i.   65.9 1150 60.7 116 55.3 59 60.7 34 55.6 15 57.2 741 o.i.Politihøgskolen                        VARA   HOVED
                                ORD    ORD
-------------------------------------------------------------- --------- --------                                                       
PHS 233679 Politiutdanning, Stavern              42.6 74  42.8 115
PHS 233681 Politiutdanning, Oslo                48.3 183 48.3 358
PHS 233682 Politiutdanning, Bodø                41.9 65  42.1 86
PHS 233683 Politiutdanning, Kongsvinger            43.0 74  43.7 124Sámi allaskuvla/Samisk                     VARA        HOVED
høgskole                            ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
SA/SH 231135 Samisk førskolelærerutdanning           Alle   Alle   Alle   Alle
SA/SH 231557 Samisk grunnskolellærer 1-7            Alle   Alle   Alle   AlleUniversitetet i Agder                     VARA             HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   ORD    FOR    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
UIA 201003 Ingeniør, byggdesign, Grimstad           o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
UIA 201004 Ingeniør, data, Grimstad              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201006 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad         o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
UIA 201007 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201012 Ingeniør, maskin, Grimstad             40.0 7  32.0 1  38.0 3  40.0 6  32.0 1  38.0 3
UIA 201023 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig        Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201026 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig     o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201032 Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig         o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201050 Sykepleierutdanning, Kr.sand            44.4 171      41.3 86  44.9 370      41.6 214
UIA 201052 Sykepleierutdanning, Grimstad            40.0 102      35.8 50  40.5 170      36.7 91
UIA 201060 Vernepleierutdanning, Grimstad           43.9 78      36.3 27  43.9 131      36.4 53
UIA 201080 Sosionomutdanning                  45.6 118      41.2 62  45.6 256      41.2 138
UIA 201130 Førskolelærerutd., Kr.sand.             Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201132 Førskolelærerutd., Grimstad             Alle        Alle   35.4 16       31.7 9
UIA 201149 Multimedieteknologi og -design, Grimstad      Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201157 Faglærerutdanning i drama              Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201170 Engelsk, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201172 Friluftsliv og naturguiding, årsstudium       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201174 Fransk, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201179 Historie, årsstudium                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201184 Biologi, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201189 IT og informasjonssystemer, årsstudium       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201200 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk     43.2 2       32.1 1  47.5 8       36.2 4
UIA 201203 Folkehelsearbeid                  44.5 15      34.0 6  47.6 67       40.7 30
UIA 201205 Matematikk, årsstudium               Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201238 Statsvitenskap, årsstudium             o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201242 Samfunnsfag, årsstudium               44.6 4       Alle   49.5 48       36.0 14
UIA 201247 Utviklingsstudiet, årsstudium            41.8 8       35.7 4  44.8 45       41.2 26
UIA 201260 IT og informasjonssystemer             o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201301 Matematisk finans                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201303 Oversetting og interkulturell kom., engelsk     Alle        Alle   42.2 9       33.8 1
UIA 201317 Opplevelsesbasert reiseliv             41.0 25      37.6 19  41.3 82       38.6 55
UIA 201318 Revisjon                      42.9 25      38.5 19  44.5 61       39.6 41
UIA 201327 Biologi                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom       47.1 71      45.7 64  47.1 210      45.7 185
UIA 201366 Filosofi, årsstudium                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201369 Økonomi og administrasjon, Kr.sand         43.1 114      41.2 90  43.4 304      41.8 225
UIA 201404 Økonomi og administrasjon, Grimstad         40.6 35      38.9 18  40.8 126      39.1 80
UIA 201437 Kunstfag med fordypning i musikk          Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201440 Idrett                       45.6 45      43.9 29  45.6 134      43.9 89
UIA 201456 Litteratur, film og teater             Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201474 Samfunnsendring og kommunikasjon          Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201481 Historie                      Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201482 Religion, etikk og kultur              Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201484 Utviklingsstudier                  41.5 16      38.4 7  41.7 65       41.8 37
UIA 201547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Kristiansand o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Grimstad   Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201618 Drama, årsstudium                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201642 Kunst og håndverk, årsstudium            41.0 1       31.3 1  45.7 23       37.6 8
UIA 201646 Ernæring, mat og kultur, årsstudium         44.0 12      38.2 8  52.8 95       47.7 53
UIA 201649 Idrett, årsstudium                 42.7 41      41.1 31  42.7 133      42.1 94
UIA 201651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Kr. sand   o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201652 Religion og etikk, årsstudium            Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201661 Fysikk, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201663 Mediefag, årsstudium                Alle        Alle   41.6 25       39.7 18
UIA 201667 Musikk, årsstudium                 41.5 11      41.7 9  45.9 24       43.7 20
UIA 201676 Pedagogikk, årsstudium               50.3 27      33.5 3  50.6 96       35.2 19
UIA 201690 Tysk, årsstudium                  Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201702 Bioingeniør                     43.9 9       42.1 5  43.9 20       42.7 14
UIA 201767 Industriell økonomi og info.ledelse, Grimstad    Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201794 Kommunikasjon, årsstudium              35.3 2       30.4 1  42.0 28       36.2 11
UIA 201803 Ingeniør, elektronikk Grimstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201807 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad      Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201828 Matematikkdidaktikk                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201850 Kommunikasjon                    40.4 11      41.2 8  40.7 26       41.2 19
UIA 201852 Pedagogikk                     Alle        Alle   38.9 10       Alle
UIA 201853 Spesialpedagogikk                  45.9 25      33.2 4  47.1 64       36.7 19
UIA 201862 Matematikk og fysikk                Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201864 Ernæring, mat og kultur               48.9 15      42.7 7  53.1 93       45.9 56
UIA 201881 Statsvitenskap                   42.6 41      40.0 27  42.6 84       40.0 54
UIA 201887 Engelsk                       Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201889 Nordisk språk og litteratur             Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201900 Arbeids- og velferdsforvaltning           o.i.        o.i.   Alle        Alle
UIA 201912 Spansk, årsstudium                 Alle        Alle   Alle        Alle
UIA 201922 Litteratur, film og teater, årsstudium       Alle        Alle   Alle        AlleUniversitetet i Bergen                     VARA             HOVED
                                ORD    ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- ---------                                   
UIB 184154 Adjunktutdanning i matematikk og naturfag      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184162 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud. 53.0 55  42.4 18      53.0 145 42.4 49
UIB 184170 Engelsk, årsstudium, start vår           50.5 15  40.0 4       50.5 49  40.0 21
UIB 184174 Fransk, årsstudium, start vår            58.7 8  38.8 1       58.7 14  38.8 4
UIB 184179 Historie, årsstudium                58.5 104 45.7 39      58.5 272 45.7 89
UIB 184189 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår    54.0 10  40.4 2       54.0 21  40.4 6
UIB 184200 Kulturvitenskap                   44.6 20  37.8 7       44.6 52  37.8 20
UIB 184203 Folkehelse og helsefremmende arbeid         44.6 37  39.8 17      44.6 99  39.8 52
UIB 184208 Utviklingsstudier, årsstudium            52.9 40  45.0 27      52.9 111 45.0 60
UIB 184211 Nordisk, årsstudium                 54.7 22  Alle        54.7 37  Alle
UIB 184238 Sammenliknende politikk, årsstudium         54.4 56  45.0 23      54.4 113 45.0 43
UIB 184239 Samfunnsøkonomi, årsstudium             55.3 79  48.5 47      55.3 248 48.5 132
UIB 184240 Sosiologi, årsstudium                49.1 126 43.5 79      49.1 291 43.5 182
UIB 184244 Tysk, årsstudium, start vår             Alle   Alle        58.0 5  Alle
UIB 184248 Geografi, årsstudium                52.4 26  37.6 6       52.4 70  37.6 14
UIB 184272 Kunsthistorie, årsstudium              56.1 38  43.8 8       56.1 116 43.8 30
UIB 184298 Havbruksbiologi                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184300 Datavitenskap                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184306 Informatikk-matematikk-økonomi           Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184366 Filosofi, årsstudium, start vår           45.7 10  34.8 1       45.7 18  34.8 3
UIB 184367 Sosialantropologi, årsstudium            50.8 64  43.2 38      50.8 191 43.2 112
UIB 184369 Samfunnsøkonomi, bachelor              49.7 195 45.2 121      49.7 544 45.2 356
UIB 184377 Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      41.3 4  39.7 2       41.3 14  39.7 7
UIB 184438 Geografi                      43.4 29  36.0 6       43.4 60  36.0 18
UIB 184453 Informasjonsvitenskap                41.2 46  37.5 19      42.9 96  38.7 40
UIB 184454 Journalistikk                    57.3 170 52.2 120 o.i.   58.4 476 52.7 319 o.i.
UIB 184455 Språk og informasjon                45.0 15  40.0 7       45.0 38  40.0 17
UIB 184459 Antikke studier                   44.1 34  41.3 19      44.1 66  41.3 34
UIB 184461 Midtøstenkunnskap                  42.4 30  39.2 11      42.4 63  39.2 26
UIB 184472 Digital kultur                   45.3 40  38.5 13      45.3 93  38.5 33
UIB 184475 Kunsthistorie                    47.5 20  33.7 2       47.5 36  33.7 3
UIB 184478 Arkeologi                      44.9 51  39.6 21      44.9 119 39.6 53
UIB 184479 Filosofi og idéhistorie               43.0 24  37.2 10      43.0 51  37.2 21
UIB 184481 Historie                      42.5 54  36.5 22      42.5 112 36.5 55
UIB 184502 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig     50.9 16  46.4 8       50.9 41  46.4 20
UIB 184565 Italiensk                      46.9 3  Alle        46.9 11  Alle
UIB 184663 Medievitenskap, årsstudium             52.7 64  45.5 36      52.7 165 45.5 81
UIB 184670 Naturvitenskapelige fag, årsstudium         47.1 4  Alle        47.1 17  Alle
UIB 184692 Teatervitenskap                   41.9 9  38.3 2       41.9 17  38.3 6
UIB 184698 Samfunnsøkonomi, master               50.3 45  47.8 39      50.3 125 47.8 108
UIB 184707 Farmasi                       52.2 11  50.7 8       52.2 34  50.7 26
UIB 184708 Human ernæring                   61.3 72  54.7 49      61.3 146 54.7 101
UIB 184724 Rettsvitenskap                   53.6 1015 50.0 701      53.6 2146 50.0 1477
UIB 184742 Odontologi                     62.6 196 54.2 118      62.6 384 54.2 245
UIB 184743 Tannpleie                      48.2 65  42.4 27      48.2 161 42.4 82
UIB 184752 Psykologi, årsstudium                47.9 552 45.7 373      47.9 1335 45.7 921
UIB 184792 Musikkterapi                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184817 Lektorutdanning i nordisk              Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184827 Fiskehelse                     49.3 4  Alle        49.3 4  Alle
UIB 184829 Datateknologi                    40.8 9  41.4 5       40.8 29  41.4 15
UIB 184837 Kognitiv vitenskap                 43.2 30  40.5 15      43.2 62  40.5 34
UIB 184838 Film- og tv-produksjon               54.9 157 49.6 90      54.9 410 49.6 241
UIB 184843 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk  48.1 7  49.9 6       48.1 9  49.9 8
UIB 184844 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk    48.0 19  45.7 12      48.0 38  45.7 29
UIB 184850 Nye medier                     48.0 40  43.5 20      48.0 100 43.5 55
UIB 184851 Medievitenskap                   46.0 91  42.9 54      46.0 208 42.9 132
UIB 184852 Pedagogikk                     47.4 57  43.6 32      47.4 161 43.6 88
UIB 184857 Fysikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184859 Geovitenskap, retning geologi            40.3 8  43.1 6       40.3 8  43.1 7
UIB 184860 Kjemi                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184862 Matematiske fag                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184865 Molekylærbiologi                  48.4 22  47.6 17      48.4 34  47.6 27
UIB 184867 Administrasjon og organisasjonsvitenskap      45.4 64  38.8 24      46.1 180 40.8 82
UIB 184870 Europastudier                    43.8 42  43.9 19      43.8 75  43.9 40
UIB 184871 Latinamerikastudier                 45.2 25  38.9 9       45.2 46  38.9 20
UIB 184873 Kjønnsstudier                    43.4 25  40.9 13      43.4 54  40.9 32
UIB 184875 Politisk økonomi                  48.3 53  44.5 30      48.3 125 44.5 77
UIB 184876 Generell psykologi                 54.2 213 47.4 100      54.2 536 47.4 304
UIB 184878 Sammenliknende politikk               45.5 74  44.7 45      45.5 142 44.7 85
UIB 184879 Sosialantropologi                  43.6 70  41.2 41      43.9 181 42.0 113
UIB 184880 Sosiologi                      43.9 125 42.4 75      45.1 304 42.6 187
UIB 184883 Utviklingsstudier                  46.5 71  45.4 42      46.5 166 45.4 110
UIB 184886 Russisk                       45.5 7  35.7 2       45.5 26  35.7 6
UIB 184887 Engelsk                       43.6 47  37.7 23      43.6 89  37.7 46
UIB 184888 Fransk                       51.4 5  37.3 1       51.4 12  37.3 3
UIB 184889 Nordisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184890 Tysk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184893 Språkvitenskap                   46.9 4  47.7 2       46.9 9  47.7 5
UIB 184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi         57.0 133 46.3 46      57.0 319 46.3 133
UIB 184909 Retorikk                      46.1 20  40.4 11      46.1 47  40.4 22
UIB 184910 Religionsvitenskap, årsstudium           53.5 33  36.8 7       53.5 78  36.8 15
UIB 184911 Norsk som andrespråk                Alle   Alle        45.8 3  o.i.
UIB 184912 Spansk språk og latinamerikastudier, år, start vår 55.1 14  34.5 1       55.1 37  34.5 4
UIB 184915 Geovitenskap, retning geofysikk           Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184916 Meteorologi og oseanografi             Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184917 Petroleums- og prosessteknologi           47.5 30  45.3 24      47.5 80  45.3 57
UIB 184919 USA-studier                     44.2 43  41.7 25      44.2 100 41.7 54
UIB 184922 Litteraturvitenskap                 42.2 18  40.5 9       42.2 29  40.5 16
UIB 184923 Arabisk                       49.5 3  Alle        49.5 9  Alle
UIB 184924 Spansk språk og latinamerikastudier         43.3 8  37.3 4       43.3 22  37.3 7
UIB 184925 Språk og interkulturell kommunikasjon        41.9 17  36.9 8       41.9 29  36.9 14
UIB 184929 Religionsvitenskap                 45.5 20  Alle        45.5 43  34.7 8
UIB 184931 Gresk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184932 Latin                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184939 Nanoteknologi                    54.0 22  52.7 18      54.0 64  52.7 48Universitetet for miljø-                    VARA        HOVED
og biovitenskap                        ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
UMB 192199 Grunnstudium                    52.4 86  47.6 42 52.4 180 47.6 92
UMB 192230 Eiendomsfag                     43.0 8  32.0 2  48.1 46  36.8 11
UMB 192233 Frie realfag                    Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192298 Akvakultur                     Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192299 Bioteknologi                    40.7 5  43.6 1  40.7 7  43.6 3
UMB 192310 Landskapsingeniør                  47.2 26  37.6 7  47.2 61  38.6 19
UMB 192321 Husdyrvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192322 Skogfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192327 Biologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192332 Kjemi                        Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192369 Økonomi og administrasjon              43.6 51  40.0 22 43.6 105 40.3 55
UMB 192377 Miljø og naturressurser               Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192388 Økologi og naturforvaltning             Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192406 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192468 Samfunnsøkonomi                   43.3 21  36.2 5  43.3 31  36.2 9
UMB 192484 Internasjonale miljø- og utviklingsstudier     50.6 30  41.3 13 51.8 95  45.9 33
UMB 192544 Hestefag                      Alle   Alle   43.1 5  36.8 3
UMB 192732 Landskapsarkitektur                 54.3 51  45.8 16 55.5 144 46.3 52
UMB 192759 Byggeteknikk og arkitektur             51.4 26  47.1 15 51.4 53  47.1 34
UMB 192766 Maskin-, prosess- og produktutvikling        39.9 3  42.0 2  39.9 4  42.0 3
UMB 192767 Industriell økonomi                 49.3 21  49.3 16 49.3 40  49.3 33
UMB 192783 Kjemi og bioteknologi                Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192784 Miljøfysikk og fornybar energi           48.3 6  48.6 5  48.3 31  48.6 26
UMB 192809 Vann- og miljøteknikk                Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192813 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192835 Fornybar energi                   49.3 26  41.5 8  52.4 110 44.6 44
UMB 192842 Plantevitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192843 Lektorutdanning i realfag              Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192857 Energi- og miljøfysikk               46.1 6  45.2 4  46.1 16  45.2 11
UMB 192864 Matvitenskap                    Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192948 Mat- og miljøteknologi               TRU    TRU   TRU    TRU
UMB 192949 By- og regionplanlegging              46.6 8  32.2 1  48.9 44  37.6 11Universitetet i Oslo                      VARA        HOVED
                                ORD    ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
UIO 185170 Engelsk, årsstudium                 59.9 158 49.0 63 59.9 473 49.0 190
UIO 185174 Fransk, årsstudium                 58.0 40  47.2 16 58.0 126 47.2 49
UIO 185179 Historie, årsenhet                 53.9 149 42.1 37 55.0 409 43.4 114
UIO 185211 Nordisk, særlig norsk språk og litteratur, årsenhe 55.3 47  Alle   55.3 91  Alle
UIO 185212 Norsk som andrespråk, årsstudium          48.2 13  o.i.   49.3 27  o.i.
UIO 185221 Tegnspråk, årsenhet                 55.6 42  41.6 4  55.6 134 41.6 21
UIO 185222 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsenhet        51.8 24  40.2 6  52.9 77  41.9 16
UIO 185233 Realfag, årsenhet                  Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185272 Kunsthistorie, årsenhet               55.7 81  45.3 17 56.7 251 46.9 75
UIO 185306 Matematikk, informatikk og teknologi        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185308 Kultur og kommunikasjon               52.9 219 48.4 106 52.9 555 48.4 282
UIO 185327 Biologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185437 Musikkvitenskap                   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
UIO 185438 Samfunnsgeografi                  51.3 69  42.1 27 51.3 157 42.1 56
UIO 185439 Estetiske studier                  48.4 28  32.6 1  50.0 103 37.4 17
UIO 185452 Offentlig administrasjon og ledelse         52.1 231 45.0 96 52.1 598 45.0 285
UIO 185459 Antikk kultur og klassiske språk          46.0 15  38.1 6  46.0 38  38.1 16
UIO 185462 Kunsthistorie                    48.8 50  35.4 5  48.8 112 35.4 13
UIO 185464 Informatikk: tekniske og naturvitenskaplige anvend Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185465 Helseledelse og helseøkonomi            50.4 83  40.0 22 50.4 173 40.0 61
UIO 185466 Tegnspråk og tolking                52.4 41  39.3 4  52.4 93  39.3 14
UIO 185478 Arkeologi                      47.2 75  39.2 25 47.6 168 40.5 72
UIO 185479 Filosofi og idéhistorie               49.1 87  40.4 25 49.1 187 40.4 52
UIO 185480 Teologi og kristendom                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185481 Historie                      48.1 125 38.2 35 48.1 257 38.2 81
UIO 185482 Religion og samfunn                 47.5 28  37.4 3  47.5 73  37.4 10
UIO 185582 Japansk med Japanstudier              49.4 105 43.7 46 49.4 183 43.7 66
UIO 185592 Kinesisk med Kinastudier              47.0 50  40.0 18 47.0 93  40.0 34
UIO 185595 Midtøstenstudier med hebraisk            51.6 5  Alle   51.6 14  35.2 2
UIO 185598 Midtøstenstudier med persisk            48.2 16  Alle   48.2 28  Alle
UIO 185601 Arkivkunnskap, årsenhet               52.8 31  Alle   52.8 57  Alle
UIO 185615 Allmenn litteraturvitenskap             54.0 31  42.2 1  54.0 98  42.2 15
UIO 185626 Kristendom, årsenhet                45.5 7  Alle   45.5 24  Alle
UIO 185690 Tysk, årsenhet                   Alle   Alle   51.2 33  Alle
UIO 185694 Sør-Asiastudier med hindi              Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185695 Sør-Asiastudier med sanskrit            Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185698 Samfunnsøkonomisk analyse, 5-årig          53.0 58  48.7 33 53.0 122 48.7 78
UIO 185707 Farmasi                       46.3 30  47.3 23 46.3 51  47.3 38
UIO 185708 Ernæring                      63.4 102 55.9 60 63.4 215 56.3 137
UIO 185724 Rettsvitenskap (jus), start høst          58.4 1204 52.0 657 58.4 2609 52.0 1506
UIO 185725 Rettsvitenskap (jus), start vår           55.2 1002 49.6 534 55.2 1981 49.6 1106
UIO 185742 Odontologi, start høst               65.2 213 55.8 121 65.2 379 56.0 221
UIO 185748 Odontologi, start vår                64.1 213 54.8 119 64.1 345 54.8 193
UIO 185752 Psykologi, årsenhet                 56.2 451 50.7 245 56.2 1161 50.7 626
UIO 185771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185817 Lektorprogrammet, nordisk              42.4 5  40.7 4  42.4 15  40.7 13
UIO 185829 Informatikk: programmering og nettverk       40.0 25  37.9 11 40.0 43  37.9 17
UIO 185830 Informatikk: design, bruk og interaksjon      46.8 97  38.2 24 46.8 223 38.2 64
UIO 185832 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk      41.9 13  42.4 6  41.9 35  42.4 14
UIO 185837 Informatikk: språk og kommunikasjon         Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185841 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet  47.2 77  42.3 37 47.2 180 42.3 89
UIO 185843 Lektorprogrammet, realfag              Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185844 Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag       52.1 93  46.0 56 52.1 184 46.0 125
UIO 185851 Medievitenskap                   50.8 158 44.6 73 50.8 405 44.6 191
UIO 185852 Pedagogikk                     46.4 214 35.8 41 46.4 460 35.8 114
UIO 185853 Spesialpedagogikk                  48.0 162 33.7 16 48.0 349 33.7 43
UIO 185856 Elektronikk og datateknologi            Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185857 Fysikk, astronomi og meteorologi          42.2 9  46.3 6  42.2 18  46.3 13
UIO 185858 Geofag: geologi, geofysikk og geografi       41.3 8  40.5 5  41.3 11  40.5 8
UIO 185860 Kjemi                        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185862 Matematikk og økonomi                48.6 11  Alle   48.6 28  34.7 3
UIO 185863 Materialer, energi og nanoteknologi         Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185865 Molekylærbiologi og biologisk kjemi         40.7 2  Alle   40.7 8  44.3 5
UIO 185868 Sør-Asia områdestudier               41.5 8  Alle   46.8 39  29.7 2
UIO 185870 Europastudier (EU)                 50.9 123 46.0 49 50.9 289 46.0 131
UIO 185871 Europeiske og amerikanske studier:språk, litt, omr o.i.   o.i.   Alle   Alle
UIO 185872 Internasjonale studier               59.2 275 54.0 132 59.2 666 54.0 361
UIO 185873 Tverrfaglige kjønnsstudier             44.0 4  Alle   45.0 26  34.0 7
UIO 185874 Kriminologi                     52.8 499 46.6 248 52.8 1192 46.6 627
UIO 185876 Psykologi                      55.0 529 47.0 274 55.0 1276 47.0 654
UIO 185879 Sosialantropologi                  49.7 192 43.9 92 49.7 463 43.9 213
UIO 185880 Sosiologi                      50.8 313 44.0 138 50.8 716 44.0 348
UIO 185881 Statsvitenskap                   52.9 343 47.4 160 52.9 819 47.4 413
UIO 185883 Utviklingsstudier                  50.7 147 47.8 76 50.7 359 47.8 194
UIO 185889 Nordiske studier                  41.4 7  Alle   41.4 10  Alle
UIO 185893 Lingvistikk                     49.0 12  39.5 1  52.4 41  41.1 7
UIO 185898 Samfunnsøkonomi                   53.9 217 46.9 121 53.9 580 46.9 343
UIO 185899 Tannpleie                      52.8 103 42.6 36 52.8 212 42.6 72
UIO 185912 Spansk                       58.1 65  45.5 14 58.1 204 45.5 49
UIO 185922 Allmenn litteraturvitenskap             51.7 29  39.2 4  51.7 76  39.2 13
UIO 185923 Midtøstenstudier med arabisk            49.9 61  36.2 6  49.9 120 36.2 9
UIO 185929 Religionshistorie og kulturhistorie         38.8 14  Alle   38.8 23  Alle
UIO 185935 Lektorprogrammet, fremmedspråk           Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185941 Psykologi profesjon, start høst           65.3 547 56.4 269 65.3 1270 56.4 683
UIO 185942 Psykologi profesjon, start vår           64.2 481 55.0 238 64.2 979 55.1 525Universitetet i Stavanger                   VARA                  HOVED
                                ORD    FOR   ORDF   PRA    ORD    FOR    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- ---------                         
UIS 217003 Bygg                        44.7 17  Alle   39.8 6       45.9 32  Alle   40.2 12
UIS 217004 Data                        Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217005 Elektro                       Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217009 Kjemi og miljø                   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217012 Maskin                       Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217015 Petroleumsteknologi                 49.3 39  Alle   42.5 14       49.3 62  Alle   42.5 24
UIS 217046 Fjernsyns- og multimedieproduksjon         52.6 64      45.6 41       52.6 183      45.8 113
UIS 217050 Sykepleierutdanning                 41.6 154      37.7 81       41.6 303      37.7 171
UIS 217070 Barnevern                      40.4 116      36.9 68       41.2 286      38.2 166
UIS 217080 Sosialt arbeid                   44.3 160      39.3 81       44.3 294      39.3 149
UIS 217092 Teknisk realfag                   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217130 Førskolelærerutdanning               32.3 13      29.4 7       32.3 22       29.4 14
UIS 217170 Engelsk, årsstudium                 Alle        Alle        39.2 31       34.3 14
UIS 217179 Historie, årsstudium                Alle        Alle        43.7 29       Alle
UIS 217196 Religionsstudier                  Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217200 Kunst- og kulturstudier               Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217205 Matematikk, årsstudium               Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217211 Nordisk, årsstudium                 Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217240 Sosiologi, årsstudium                42.3 47      37.0 21       42.5 100      37.0 46
UIS 217244 Tysk                        TRU        TRU         TRU         TRU
UIS 217255 Hotelledelse                    Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217272 Kunsthistorie                    Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217317 Reiselivsledelse                  Alle        Alle        38.5 108      36.8 78
UIS 217318 Regnskap og revisjon                51.1 82      38.8 38       51.1 187      39.3 84
UIS 217369 Økonomi og administrasjon              44.1 171      41.2 109      45.8 535      42.5 332
UIS 217440 Kroppsøving/idrett                 42.2 40      39.3 25       45.4 145      40.8 84
UIS 217454 Journalistikk                    53.4 90      47.9 64  o.i.   53.4 244      47.9 150 o.i.
UIS 217481 Historie                      Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217505 Kunst og håndtverk                 58.0 16      32.4 1       59.0 54       43.6 13
UIS 217547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217618 Drama                        Alle        Alle        46.1 25       41.1 10
UIS 217649 Kroppsøving/idrett, årsstudium           42.9 55      40.2 35       45.2 156      42.5 99
UIS 217651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn        41.4 14      40.3 11       41.4 27       40.3 22
UIS 217755 Konstruksjoner og materialer            46.8 15      39.9 3       46.8 27       40.2 7
UIS 217800 Industriell økonomi                 54.7 36      48.7 12       56.0 92       50.0 40
UIS 217801 Petroleumsteknologi, master             49.7 47      44.8 18       52.7 94       47.3 47
UIS 217802 Offshoreteknologi                  48.6 32      43.6 12       48.6 66       44.3 33
UIS 217803 Informasjonsteknologi                36.9 2       37.2 1       36.9 2       37.2 1
UIS 217844 Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag    Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217860 Biologisk kjemi                   Alle        Alle        38.2 1       40.0 1
UIS 217862 Matematikk                     Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217880 Sosiologi                      45.0 80      35.8 31       45.0 157      35.8 64
UIS 217887 Engelsk språk og litteratur             Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217889 Nordisk språk og litteratur             Alle        Alle        Alle        Alle
UIS 217938 Byutvikling og urban design             46.3 10      41.4 5       46.3 24       44.8 13
UIS 217947 Petroleumsgeologi                  41.5 6  o.i.   40.4 3       43.7 13  o.i.   40.4 6Universitetet i Tromsø                     VARA                            HOVED
                                ORD    FOR   NN    NNF    ORDF   SAMISK  ORD   FOR    NN    NNF   ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- -------- ------- -------- -------        
UIT 186002 Ingeniør, Sikkerhet og miljø            Alle   Alle             Alle        Alle   Alle            Alle
UIT 186017 Ingeniør, Automatiseringsteknikk          Alle   Alle             Alle        Alle   Alle            Alle
UIT 186018 Ingeniør, Prosess/gassteknologi           Alle   Alle             Alle        Alle   Alle            Alle
UIT 186049 Ingeniør, Nautikk                  45.0 2  Alle             Alle        Alle   Alle            Alle
UIT 186050 Sykepleierutdanning                 53.5 90      44.3 44  38.9 20  43.9 34  Alle   53.5 209      45.5 84 39.6 39 44.2 90 39.0 3
UIT 186130 Førskolelærerutdanning               Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186132 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert       Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186164 Bedriftsøkonomi                   35.3 2                 Alle        52.0 55               39.3 20
UIT 186170 Engelsk                       Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186179 Historie, årsstudium                Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186205 Matematikk                     Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186211 Nordisk                       Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186222 Kjønnsstudier                    Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186299 Bioteknologi                    Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186306 Datasikkerhet                    Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186327 Biologi                       Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186331 Fiskerifag                     Alle                  Alle   Alle   Alle                Alle   Alle
UIT 186369 Økonomi og administrasjon              39.5 25                32.0 7       43.8 142              38.5 71
UIT 186395 Informatikk                     Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186427 Biomedisin                     Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse       Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186475 Kunstvitenskap                   Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186478 Arkeologi                      Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186479 Filosofi                      Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186481 Historie                      Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186482 Religionsvitenskap                 Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186483 Russlandsstudier                  Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn        Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186609 Antikkens kultur                  Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186615 Allmenn litteraturvitenskap             Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186644 Luftfartsfag                    Alle                  Alle        56.1 1               Alle
UIT 186651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn        Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186700 Ergoterapeututdanning                37.5 4       Alle   Alle   34.3 2  o.i.   41.2 31      Alle   Alle  40.0 19 o.i.
UIT 186701 Radiografutdanning                 32.0 1       Alle   Alle   Alle   Alle   40.6 33      Alle   Alle  38.7 15 Alle
UIT 186702 Bioingeniørutdanning                Alle        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle  Alle   Alle
UIT 186703 Fysioterapeututdanning               61.1 199      51.7 39  46.6 20  50.5 117 54.0 2  o.i.        53.9 84 50.0 53 57.9 346 55.5 11
UIT 186707 Farmasi                       Alle        Alle   Alle   Alle   Alle   39.3 6       Alle   Alle  44.9 4  o.i.
UIT 186709 Fiskehelse                     Alle                  Alle   Alle   Alle                Alle   Alle
UIT 186724 Rettsvitenskap                   54.4 379      47.2 45  42.9 28  49.2 225 o.i.   54.4 855      47.2 71 42.9 41 49.2 518 o.i.
UIT 186739 Medisinske fag                   Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186742 Odontologi                     62.5 169      60.1 41  53.2 19  53.6 91  o.i.   62.5 314      60.1 64 53.2 30 53.6 182 o.i.
UIT 186743 Tannpleierutdanning                 o.i.        44.0 7  30.0 1  42.4 6  Alle   o.i.        45.4 16 41.8 6 47.2 24 49.0 1
UIT 186752 Psykologi, årsstudium                Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186769 Energi og miljø i nord               Alle        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle  Alle   Alle
UIT 186770 Dataanalyse og sensorteknologi           Alle        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle  Alle   Alle
UIT 186783 Molekylær bioteknologi               TRU        TRU    TRU    TRU    TRU    TRU        TRU   TRU   TRU   TRU
UIT 186785 Informatikk                     Alle        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle  Alle   Alle
UIT 186813 Industriell matematikk               Alle        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle  Alle   Alle
UIT 186814 Romfysikk                      Alle        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle  Alle   Alle
UIT 186843 Lektorutdanning i realfag              Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186844 Lektorutdanning i språk og samfunnsfag       Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186846 Dokumentasjonsvitenskap               Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186852 Pedagogikk                     Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186857 Fysikk                       Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186859 Geologi                       Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186860 Kjemi                        Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186862 Matematikk og statistikk              Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186867 Ledelse, innovasjon og marked            42.0 11                Alle        45.7 112              40.0 58
UIT 186876 Psykologi                      46.7 59                38.7 20       47.9 188              41.1 98
UIT 186877 Samfunnssikkerhet og miljø             Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186878 Politikk, økonomi og filosofi            Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186879 Sosialantropologi                  Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186880 Sosiologi                      Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186881 Statsvitenskap                   Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186891 Språk og litteratur                 Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186892 Språk og økonomi                  Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186898 Samfunnsøkonomi                   Alle                  Alle        Alle                Alle
UIT 186910 Religionsvitenskap, årsstudium           Alle                  Alle        Alle                Alle


Torsdag 29. juli 2010 kl 18:06, www.samordnaopptak.no