Poenggrenser onsdag 29. juli 2009

Viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (VARA) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etterhvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De kan fortsatt gå ned i senere etterfyllinger i august og begynnelsen av september.

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 20. juli til 29. juli skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Enten ved å svare nei til å fortsatt stå på venteliste eller ved å la være å svare innen svarfristen)

En person står ofte på venteliste i flere kvoter på samme studium. Du kan derfor ikke bare legge sammen alle grå tall for å finne antall personer på venteliste totalt på et studium eller lærested. F.eks. konkurrerer alle søkere i ORD-kvotene. I ORDP-kvotene deltar de som er 21 år eller yngre dette opptaksåret. Og i ORDP beregnes poengene utifra primærvitnemålet. Altså det første vitnemålet man får, og ikke eventuelle forbedrede vitnemål. Normalt er 40% av plassene til et studium avsatt til ORDP- kvoten og 60% til ORD. En kvote kan sees på som en kø av søkere. I hver opptakskjøring tas de x første inn og får tilbud om studieplass som de må takke ja til. Resten står på venteliste. En person kan stå i flere køer (en fot i hver kø...)

Listen er sortert på lærestedsnavn

Merk at medisinstudiene står under "opptakssentralen medisin" i stedet for under hvert sitt universitet.

Mange studier har ennå ledige plasser og tar inn flere søkere selv om de ikke har søkt tidligere i år:
Se RestetorgetKodeForklaring
ALLEAlle kvalifiserte søkere fikk tilbud
HOVEDHovedopptak, 20. juli
VARASuppleringsopptak (også kallt varaopptak), 29. juli
TRUStudiet er trukket fra årets opptak, avlyst. Ofte pga for få søkere
ÅpentÅpent studium
o.i.Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her.
ORDOrdinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne køen.
FORForkurskvote
ASPAspirantkvote
FINFinnmarkskvote
FINFFinnmark førstegangsvitnemålskvote
INTKInternasjonal kvote
IVMINOIkke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUKJentekvote
MILKKvote for forsvaret
NIFKKvote for Norges idrettsforbund
NNNordnorsk kvote
NNFNordnorsk førstegangsvitnemålskvote
NTFKvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFFFørstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
ORDFOrdinær førstegangsvitnemålskvote
PRAPraksiskvote
SAMISKSamisk kvote
TKURKKvote for søkere med tilpasningskurs
xxxyyyStudiekoden, sekssifret nummer som identifiserer studiet (xxx angir lærestedet)Ansgar Teologiske                       VARA       HOVED
Høgskole                            ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
ATH 255196 Kristendom, religion og livssyn           Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255418 Interkulturell forståelse, årsstudium        Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255437 Musikk                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255752 Psykologi , årsstudium               o.i.   o.i.   Alle   Alle
ATH 255777 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255869 Interkulturell forståelse              Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255876 Psykologi med religion og helse           o.i.   o.i.   Alle   Alle
ATH 255936 Praktisk teologi                  Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og                         VARA       HOVED
designhøgskolen i Oslo                     ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
AHO 189030 Arkitekt                      o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
AHO 189343 Industridesign                   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.Betanien diakonale                       VARA       HOVED
høgskole                            ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
BBSH 250050 Sykepleierutdanning                45.0 150 41.0 60 45.4 235 41.2 104Det teologiske                         VARA       HOVED
Menighetsfakultet                       ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
MF 190196 Kristendom/RLE, årsstudium              Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190242 Samfunnsfag, årsstudium               Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190418 Tverrkulturell kommunikasjon             Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190480 Teologi, profesjonsstudium              Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190482 Kristendom/RLE                    Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190882 Pedagogikk i skole og samfunn            Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190927 Ungdom, kultur og tro                Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190936 Teologi                       Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmet Høgskole                     VARA       HOVED
Oslo                              ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
DHS 251050 Sykepleierutdanning, Oslo              49.0 176 41.1 37 49.5 345 43.2 112
DHS 251060 Vernepleierutdanning, Rogaland           Alle   Alle   38.9 15  Alle
DHS 251080 Sosialt arbeid, Oslo                48.0 97 39.6 10 48.3 204 41.2 45
DHS 251081 Sosialt arbeid, deltid, Oslo            38.6 8  o.i.   38.6 8  o.i.
DHS 251539 Diakoni, heltid, Oslo                Alle   Alle   Alle   Alle
DHS 251542 Diakoni, deltid, Oslo                Alle   Alle   Alle   Alle
DHS 251700 Ergoterapeututdanning, Rogaland           Alle   Alle   Alle   AlleDronning Mauds Minne                      VARA       HOVED
Høgskolen                           ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
DMMH 253130 Førskolelærerutdanning               34.9 25 33.2 18 36.4 65  34.7 46
DMMH 253131 Førskolelærer, estetisk linje           40.0 14 33.0 4  41.8 30  36.3 10
DMMH 253132 Førskolelærer. natur- og friluftslinje.      48.0 28 36.4 6  49.3 62  38.1 23
DMMH 253529 Førskolelærer, Internasj. forståelse, flerkult arb 33.3 4  31.3 2  37.2 17  35.2 9
DMMH 253618 Drama                       Alle   Alle   Alle   AlleHaraldsplass diakonale                     VARA       HOVED
høgskole                            ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
HDH 252050 Sykepleierutdanning                 46.3 170 43.7 84 46.3 272 43.7 140Høgskolen i Akershus                      VARA       HOVED
                                ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
HIAK 202050 Sykepleierutdanning                44.7 169 32.6 23 46.0 288 34.1 51
HIAK 202060 Vernepleierutdanning                39.5 42 Alle   41.8 91  Alle
HIAK 202063 Vernepleierutdanning, deltid Bærum         38.8 28 Alle   39.0 44  Alle
HIAK 202106 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid  Alle       Alle
HIAK 202108 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid Alle       Alle
HIAK 202109 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk     Alle       Alle
HIAK 202123 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag      Alle       Alle
HIAK 202124 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag     Alle       Alle
HIAK 202126 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag     Alle       Alle
HIAK 202127 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag           Alle       Alle
HIAK 202129 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod.  Alle       Alle
HIAK 202405 Produktdesign                   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIAK 202408 Samfunnsernæring                  52.4 54 44.1 21 53.0 118 45.8 53
HIAK 202876 Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse    44.1 20 33.6 1  45.3 47  35.7 7
HIAK 202896 Husøkonomi og serviceledelse            Alle   Alle   Alle   Alle
HIAK 202897 Kostøkonomi, ernæring og ledelse          Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Bergen                       VARA            HOVED
                                ORD   FOR   ORDF   ORD    FOR   ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- ---------                                   
HIB 203003 Ingeniør, bygg                   48.0 45 Alle   42.3 26  48.0 75  Alle   42.8 42
HIB 203004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203006 Ingeniør, elkraftteknikk              33.4 1  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203009 Ingeniør, kjemi                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203011 Ingeniør, marinteknikk               49.5 33 36.7 1  46.4 16  49.5 42  Alle   46.4 19
HIB 203012 Ingeniør, maskinteknikk               48.2 25 Alle   42.4 13  48.2 44  30.0 1  42.4 19
HIB 203017 Ingeniør, automatisering              36.8 1  38.3 1  Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203024 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203028 Ingeniør, kommunikasjonssystemer          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203045 Ingeniør, produksjonsteknikk            o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HIB 203050 Sykepleierutdanning                 47.2 331     43.1 174 48.0 667      43.8 372
HIB 203060 Vernepleierutdanning                46.3 86      35.8 19  46.3 154      36.1 38
HIB 203080 Sosialt arbeid                   50.5 193     44.2 88  51.2 373      45.2 172
HIB 203096 Ingeniør, undervannsteknologi            52.3 29 45.0 5  38.2 3  53.6 45  45.0 5  38.8 6
HIB 203110 Allmennlærerutdanning                Alle       Alle   Alle        Alle
HIB 203120 Allmennlærerutdanning med musikk          Alle       Alle   Alle        Alle
HIB 203130 Førskolelærerutdanning               Alle       Alle   34.8 13      Alle
HIB 203132 Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag       41.2 9      Alle   43.0 31      35.4 8
HIB 203133 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv  41.0 13      32.1 3  42.5 42      37.4 15
HIB 203154 Faglærerutdanning i realfag             TRU        TRU    TRU        TRU
HIB 203203 Folkehelsearbeid                  49.0 75      45.4 41  49.5 162      46.5 85
HIB 203242 Samf.fag m/fordypn. globale studier         54.0 29      43.6 13  54.0 61      43.6 31
HIB 203369 Økonomi og administrasjon              49.3 231     45.8 161 49.6 659      46.5 454
HIB 203395 Informasjonsteknologi                Alle       Alle   Alle        Alle
HIB 203440 Faglærerutdanning, idrett              48.4 64      44.3 37  49.6 134      46.0 80
HIB 203446 Mat og helse                    50.9 48      44.0 20  52.8 108      44.3 50
HIB 203466 Tegnspråk og tolking                46.5 18      34.4 4  46.5 31      34.4 5
HIB 203618 Drama                        49.4 18      40.4 8  50.0 49      40.4 21
HIB 203623 Engelsk                       53.4 36      41.3 9  54.9 93      43.5 31
HIB 203649 Idrett, årsstudium                 53.2 81      47.8 59  57.7 227      49.3 152
HIB 203667 Musikk                       51.6 34      43.9 21  52.7 79      44.8 43
HIB 203680 Samf.fag m/fordypn. i historie           57.2 26      41.9 8  57.2 64      41.9 24
HIB 203700 Ergoterapeututdanning                46.4 76      42.5 47  46.8 160      42.7 94
HIB 203701 Radiografutdanning                 42.2 48      38.3 19  42.9 116      39.6 55
HIB 203702 Bioingeniørutdanning                45.4 12      45.1 5  48.6 39      47.7 27
HIB 203703 Fysioterapeututdanning               55.6 416     50.4 271 55.7 1019     50.9 673
HIB 203711 Havbruksteknologi                  TRU        TRU    TRU        TRU
HIB 203753 Landmåling og eiendomsdesign            41.8 35      34.8 7  41.8 48      35.0 13
HIB 203822 Ingeniør, energiteknologi              49.5 29 Alle   43.8 16  49.5 39  Alle   43.8 22Høgskolen i Bodø                        VARA            HOVED
                                ORD   ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- ---------                                   
HBO 204050 Sykepleierutdanning, Bodø              33.3 4  Alle        37.0 26  32.7 9
HBO 204055 Sykepleierutdanning, Mo i Rana           Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204070 Barnevern                      Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204080 Sosialt arbeid                   40.7 21 33.5 5       40.7 37  33.5 14
HBO 204081 Sosialt arbeid, Mo i Rana              Alle   Alle        35.3 1  Alle
HBO 204110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204114 Allmennlærerutd., samlingsbasert          Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204130 Førskolelærerutd., samlings- og IKT-basert     Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204131 Førskolelærerutdanning               o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204154 Faglærerutdanning i realfag             TRU   TRU        TRU    TRU
HBO 204170 Engelsk                       Alle   o.i.        Alle   Alle
HBO 204179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204184 Biologi og kjemi                  Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204219 Statsvitenskap, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204233 Grunnstudium                    Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204240 Sosiologi, samlingsbasert, årsstud., Stokmarknes  Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204249 Sosiologi, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204276 Organisasjon og ledelse               Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204298 Havbruksbiologi                   TRU   TRU        TRU    TRU
HBO 204300 Informatikk                     TRU   TRU        TRU    TRU
HBO 204301 Business og IT                   Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204327 Internasjonal bachelor i biologi          Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204331 Fiskerifag                     TRU   TRU        TRU    TRU
HBO 204342 Økonomi og ledelse                 37.2 15 37.6 12      37.2 33  37.6 29
HBO 204345 Siviløkonom                     41.9 12 42.0 12      41.9 23  42.0 21
HBO 204368 Eiendomsmegling                   Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204414 Økonomi og ledelse, Stokmarknes           Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204440 Idrett                       Alle   o.i.        Alle   Alle
HBO 204454 Journalistikk                    41.9 20 39.6 8  Alle   41.9 37  39.6 17 Alle
HBO 204455 Språk                        Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana            Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204473 Eksportmarkedsføring                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204613 Historie, nettbasert, 60 studiepoeng        o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204642 Kunst og håndverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204649 Idrett, årsstudium                 o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204665 Havbruk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204867 Havbruksdrift og ledelse              Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204880 Sosiologi                      Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204881 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204912 Spansk                       Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Buskerud                      VARA            HOVED
                                ORD   FOR   ORDF   ORD    FOR   ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- ---------                                   
HIBU 205004 Ingeniør, data, Kongsberg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205005 Ingeniør elektro, Kongsberg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205012 Ingeniør maskin, Kongsberg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205050 Sykepleier, Drammen                41.2 145     30.8 23  41.2 196      30.8 28
HIBU 205112 Allmennlærer, Drammen               Alle       Alle   Alle        Alle
HIBU 205114 Allmennlærer, Hønefoss              TRU        TRU    TRU        TRU
HIBU 205155 Lysdesign, Drammen                o.i.       o.i.   Alle        Alle
HIBU 205160 Økonomi og administrasjon, Kongsberg        Alle       Alle   51.9 15      36.6 3
HIBU 205162 Økonomi og administrasjon, Hønefoss.        Alle       Alle   Alle        Alle
HIBU 205205 Matematikk, Hønefoss                TRU        TRU    TRU        TRU
HIBU 205210 Norsk, deltid, Hønefoss              Alle       Alle   Alle        Alle
HIBU 205246 Juridiske fag, Hønefoss              46.2 11      37.5 3  46.2 22      37.5 8
HIBU 205251 Visuell kommunikasjon, Drammen           50.1 73      46.2 38  50.1 159      46.2 91
HIBU 205291 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg    Alle       Alle   Alle        Alle
HIBU 205317 Reiseliv, Hønefoss                 Alle       Alle   Alle        Alle
HIBU 205345 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss     Alle       Alle   Alle        Alle
HIBU 205370 IT og entreprenørskap, Hønefoss          Alle       Alle   Alle        Alle
HIBU 205395 IT og informasjonssystemer, Hønefoss        Alle       Alle   Alle        Alle
HIBU 205404 Økonomi og administrasjon, Kongsberg        Alle       Alle   Alle        Alle
HIBU 205414 Økonomi og administrasjon, Hønefoss        Alle       Alle   Alle        Alle
HIBU 205620 IT og informasjonssystemer, Hønefoss        Alle       Alle   Alle        Alle
HIBU 205622 Engelsk, deltid, Hønefoss             Alle       Alle   Alle        Alle
HIBU 205623 Engelsk, Hønefoss                 Alle       Alle   Alle        Alle
HIBU 205661 Matematikk, deltid, Hønefoss           Alle       Alle   Alle        Alle
HIBU 205672 Norsk, Hønefoss                  Alle       Alle   Alle        Alle
HIBU 205680 Samfunnsfag, deltid, Hønefoss           Alle       Alle   Alle        Alle
HIBU 205701 Radiograf, Drammen                 43.0 42      Alle   43.0 64      Alle
HIBU 205867 Jus og ledelse, Hønefoss              40.5 25      39.1 14  40.5 41      39.1 23
HIBU 205881 Statsvitenskap, Kongsberg             Alle       Alle   Alle        Alle
HIBU 205894 Optometri, Kongsberg               41.3 30      38.3 13  41.3 40      38.3 16Høgskolen i Finnmark                      VARA                      HOVED
                                ORD   FIN   FINF   ORDF   SAMISK  ORD    FIN    FINF   ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- -------                 
HIF 206050 Sykepleierutdanning, Hammerfest           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIF 206053 Sykepleierutdanning, Kirkenes           Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206070 Barnevern                      Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206071 Barnevern, samlinger                Alle            Alle        38.4 15           35.6 4
HIF 206080 Sosialt arbeid                   Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206110 Allmennlærerutdanning                Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206112 Allmennlærerutdanning, samlingsbasert, Storslett  Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206130 Førskolelærerutdanning               Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206132 Førskolelærerutdanning               Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206162 Økonomisk administrativ ledelse           Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206164 Bedriftsøkonomi                   Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206170 Engelsk                       Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206176 Finsk                        Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206185 Kroppsøving                     TRU             TRU        TRU             TRU
HIF 206255 Hotelladministrasjon                Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206319 Reiseliv og turisme                 Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206369 Økonomi og administrasjon              Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206388 Naturressursforvaltning               Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206440 Friluftsliv og idrett                Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206605 Friluftsliv                     Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206649 Idrett                       Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206663 Mediefag                      Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206712 Russisk for næringslivet              Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206754 Reiseliv, samlingsbasert              Alle            Alle        Alle             Alle
HIF 206838 Medieproduksjon                   Alle            Alle        Alle             AlleHøgskolen i Gjøvik                       VARA            HOVED
                                ORD   FOR   ORDF   ORD    FOR   ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- ---------                                   
HIG 207003 Ingeniør, bygg - konstruksjon            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207012 Ingeniør, industriell design og teknologiledelse  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207033 Ingeniør, bygg - landmåling             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207040 Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207046 Medieteknologi                   Alle       Alle   Alle        Alle
HIG 207050 Sykepleierutdanning                 34.8 10      Alle   37.3 44      Alle
HIG 207051 Sykepleierutdanning, deltid             33.0 2      Alle   38.0 12      Alle
HIG 207136 Mediemanagement, årsstudium             Alle       Alle   Alle        Alle
HIG 207149 Mediedesign                     47.1 25      44.2 16  49.0 99      47.9 72
HIG 207160 Økonomi og ledelse, årsst.             Alle       Alle   46.0 16      35.4 6
HIG 207188 Medie- og informasjonsteknologi           Alle       Alle   Alle        Alle
HIG 207248 Landmåling                     Alle       Alle   Alle        Alle
HIG 207264 Medieproduksjon                   Alle       Alle   38.2 13      41.6 9
HIG 207369 Økonomi og ledelse                 Alle       Alle   Alle        Alle
HIG 207374 Drift av nettverk og datasystemer          Alle       Alle   Alle        Alle
HIG 207395 Programvareutvikling                Alle       Alle   Alle        Alle
HIG 207406 Geomatikk                      Alle       Alle   Alle        Alle
HIG 207429 Informasjonssikkerhet                Alle       Alle   Alle        Alle
HIG 207602 Teknologidesign                   Alle       Alle   Alle        Alle
HIG 207604 Medieproduksjon, årsstudium             Alle       Alle   Alle        Alle
HIG 207673 Spillprogrammering                 Alle       Alle   Alle        Alle
HIG 207701 Radiografutdanning                 37.1 9      Alle   37.1 20      29.6 1
HIG 207824 Teknologidesign og -ledelse             Alle       Alle   Alle        Alle
HIG 207838 Mediemanagement                   Alle       Alle   Alle        AlleHøgskolen i Harstad                      VARA       HOVED
                                ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
HIH 208035 Økonomi og ledelse                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208050 Sykepleierutdanning                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208051 Sykepleierutdanning, deltid             Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208060 Vernepleierutdanning                Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208061 Vernepleierutdanning, deltid - Tromsø        Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208070 Barnevernspedagogutdanning             Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208318 Revisjon                      Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208349 Reiseliv                      TRU   TRU   TRU    TRU
HIH 208350 Handel, service og logistikk            Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Hedmark                      VARA       HOVED
                                ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
HIHM 209050 Sykepleierutdanning, Elverum            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209053 Sykepleierutdanning, Kongsvinger          34.8 6  Alle   37.6 14  Alle
HIHM 209100 Allmennlærerutdanning, Hamar            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209113 Allmennlærerutdanning, nett- og samlingsbasert   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209130 Førskolelærerutdanning, Hamar           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209132 Førskolelærerutdanning, nett- og samlingsbasert  46.4 51 Alle   47.0 75  Alle
HIHM 209133 Førskolelærerutd. for tospråklige,nett & samlinger Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209140 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209157 Faglærerutdanning i musikk, Hamar         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209162 Administrasjon og ledelse, Rena          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209164 Bedriftsøkonomi, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209167 Bedriftsøkonomi, nett & samlinger         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209172 Jakt, fiske og guiding, Evenstad (Koppang)     o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209185 Idrett, årsstudium, Elverum            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209189 Informasjon og samfunnskontakt, deltid, Rena    TRU   TRU   TRU    TRU
HIHM 209223 Utmarksforvaltning, årsstud., Evenstad (Koppang)  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209239 Krisehåndtering, deltid, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209242 Samfunnsfag, Hamar                 Alle   Alle   43.6 7  Alle
HIHM 209250 Skogbruk, årsstudium, Evenstad (Koppang)      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209253 Servicestudiet, samlingsbasert, deltid       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209299 Bioteknologi, Hamar                Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209311 Landbruksteknikk, Hamar/Blæstad gård        Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209318 Revisjonsfag, Rena                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209320 Økologisk landbruk, Hamar/Blæstad gård       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209322 Skogbruk, Evenstad (Koppang)            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209323 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang)       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209359 Markedsføring og internasjonalisering, Rena    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209369 Økonomi og administrasjon, Rena          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209393 Innovasjon, entreprenørsk. og foretaksutv., Rena  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209409 Økologisk landbruk årsstud, nett&samlinger, deltid Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209420 Anvendt økologi, Evenstad (Koppang)        Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209423 Natur- og økoturisme, Evenstad (Koppang)      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209440 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209446 Mat og helse, Elverum               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209451 Animasjon, Hamar                  44.0 20 39.0 12 44.0 41  39.0 23
HIHM 209455 Språk- og kulturfag, Hamar             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209470 Service Management, Rena              Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209472 Virtuell kunst og design, Hamar          o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIHM 209476 Music Management, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209486 Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, Elverum  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209514 Digital medieproduksjon, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209516 Regnskapsførerfag, Rena              Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209538 Faglærerutd. for tospråklige lærere,nett&samlinger Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209605 Friluftsliv, Elverum                Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209623 Engelsk, Hamar                   Alle   Alle   45.2 12  Alle
HIHM 209626 Religion, livssyn og etikk, Hamar         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209650 Idrett, årsstudium, Kongsvinger          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209663 Mediefag, Rena                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209667 Musikk, årsstudium Hamar              Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209668 Landbruksteknikk årsstudium, nett&samlinger,deltid Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209669 Bioenergi, Evenstad (Koppang)           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209672 Norsk, Hamar                    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209676 Sosialpedagogikk, Elverum             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209714 Musikkproduksjon, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209839 Opplevelsesprod.og interaktive medier, Hamar    39.1 16 37.8 8  39.1 30  37.8 20
HIHM 209867 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena        Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Lillehammer                    VARA       HOVED
                                ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
HIL 210035 Økonomi og administrasjon              37.9 8  34.6 6  39.9 29  37.2 17
HIL 210060 Vernepleierutdanning                33.8 7  Alle   33.8 8  Alle
HIL 210061 Vernepleierutdanning, deltid            34.3 3  Alle   34.3 4  Alle
HIL 210070 Barnevern                      37.1 32 33.6 9  37.2 81  33.6 35
HIL 210080 Sosialt arbeid                   41.5 34 31.3 5  41.6 77  32.4 18
HIL 210149 Film- og fjernsynsvitenskap             Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210164 Økonomi og administrasjon, årsstudium        49.6 8  Alle   49.6 22  34.2 3
HIL 210185 Idrett, årsstudium                 39.7 11 39.7 7  39.7 26  39.7 22
HIL 210220 Pedagogikk, årsstudium               Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210240 Sosiologi, årsstudium                Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210246 Jus, årsstudium                   Alle   Alle   40.0 33  40.0 26
HIL 210262 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium       Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210264 Flerkameraproduksjon                o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210272 Kunsthistorie                    Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210288 Samtidshistorie og internasjonale studier      Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210308 Kulturprosjektledelse                o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210317 Reiseliv                      Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210319 Opplevelses- og attraksjonsutvikling        Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210392 Dokumentarfilmproduksjon              o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210440 Idrett                       37.1 8  34.3 6  37.1 15  34.3 10
HIL 210481 Samtidshistorie                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210526 Jus                         37.2 18 37.9 11 41.5 67  39.5 41
HIL 210534 Produksjons- og prosjektledelse           o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210654 Kulturprosjektledelse, årsstudium          46.6 6  Alle   46.6 9  Alle
HIL 210676 Pedagogikk, deltid                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210752 Psykologi, årsstudium                37.9 17 37.2 11 37.9 40  37.2 29
HIL 210754 Reiseliv, årsstudium                Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210852 Pedagogikk                     Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210867 Organisasjon og ledelse               o.i.   o.i.   Alle   Alle
HIL 210872 Internasjonale studier               Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210876 Psykologi                      45.4 51 35.8 18 45.4 101 35.8 35
HIL 210880 Sosiologi                      Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Molde                       VARA       HOVED
                                ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
HIM 211035 Økonomi og administrasjon, 2-årig          Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211050 Sykepleierutdanning                 Alle   Alle   35.3 15  33.8 10
HIM 211060 Vernepleierutdanning                Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211159 Elektronisk handel og innkjøpsledelse        Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211185 Idrett                       Alle   Alle   37.3 9  35.3 8
HIM 211189 Informasjonsbehandling, årsstudium         Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211238 Statsvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211246 Jus, årsstudium                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211292 Logistikk og Supply Chain Management        Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211318 Revisjon                      Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211370 IT og logistikk                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211404 Siviløkonom, 1. avdeling              39.4 7  41.3 4  39.4 16  41.3 12
HIM 211422 IT-basert bedriftsutvikling             Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211432 Internasjonal logistikk, Ålesund          Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211488 Sport Management, idrettsledelse          Alle   Alle   39.4 40  37.9 21
HIM 211841 Jus og administrasjon                Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211866 Petroleumslogistikk, Kristiansund          Alle   Alle   41.1 15  33.6 5Høgskolen i Narvik                       VARA            HOVED
                                ORD   FOR   ORDF   ORD    FOR   ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- ---------                                   
HIN 212003 Ingeniør, bygg og industri             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212004 Ingeniør, datateknikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212018 Ingeniør, prosessteknologi             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212040 Ingeniør, første studieår, Alta           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212050 Sykepleierutdanning                 34.6 1      Alle   34.6 3       Alle
HIN 212095 Ingeniør, første studieår, Bodø           TRU   TRU   TRU    TRU    TRU   TRU
HIN 212410 Økonomi og administrasjon              Alle       Alle   Alle        Alle
HIN 212430 Multimediaprogrammering               TRU        TRU    TRU        TRU
HIN 212761 Elektroteknikk                   Alle       Alle   Alle        Alle
HIN 212804 Data/IT                       Alle       Alle   Alle        Alle
HIN 212805 Ingeniørdesign                   Alle       Alle   Alle        Alle
HIN 212806 Integrert bygningsteknologi             Alle       Alle   Alle        Alle
HIN 212811 Industriell teknologi                Alle       Alle   Alle        Alle
HIN 212814 Satelitteknologi                  Alle       Alle   Alle        AlleHøgskolen i Nesna                       VARA       HOVED
                                ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
HINE 213051 Sykepleierutdanning, deltid            o.i.   o.i.   Alle   Alle
HINE 213110 Allmennlærerutdanning               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213112 Allmennlærerutdanning, deltid, samlingsbasert   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213130 Førskolelærer                   TRU   TRU   TRU    TRU
HINE 213131 Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213156 Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213189 Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana    Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213395 Informatikk, Mo i Rana               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213453 Informasjonssystemer, samlings- og nettbasert   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213505 Kunst og håndverk, samlingsbasert         Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213620 Informatikk, årsstudium, Mo i Rana         Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213623 Engelsk samlingsbasert               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213649 Kroppsøving                    Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213666 Naturfag årsstudium, samlingsbasert        Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213680 Samfunnsfag, årsstudium, samlingsbasert      Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213777 Kreativt musikkarbeid, samlingsbasert       Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213796 Drama, samlingsbasert               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213853 Spesialpedagogikk, samlingsbasert         o.i.   o.i.   Alle   AlleHøgskolen i Nord-                       VARA       HOVED
Trøndelag                           ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
HINT 214050 Sykepleierutdanning, Levanger           45.0 138 39.2 61 45.2 248 39.6 103
HINT 214058 Sykepleierutdanning, Namsos            37.3 9  Alle   37.3 23  Alle
HINT 214060 Vernepleierutdanning, Namsos            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214110 Allmennlærerutdanning, Levanger          Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214130 Førskolelærerutdanning, Levanger          Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214185 Idrett, Levanger                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214240 Sosiologi, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214321 Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer    Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214323 Utmarksforvaltning, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214369 Økonomi og administrasjon, Steinkjer        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214396 Geografi, nettbasert, Steinkjer          Alle   Alle   43.8 9  Alle
HINT 214421 Husdyrvelferd, Steinkjer, årsstudium        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214430 Multimedieteknologi, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214516 Regnskap, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214605 Friluftsliv, Levanger               Alle   Alle   37.7 6  Alle
HINT 214623 Engelsk, Levanger                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214639 Faglærerutd i musikk.- rytmisk profil, Levanger  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214642 Kunst og håndverk, Levanger            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214649 Kroppsøving, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214661 Matematikk, Levanger                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214666 Naturfag, Levanger                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214667 Musikk, Levanger                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214673 Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer     Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214680 Samfunnsfag, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214696 Trafikklærerutdanning, Stjørdal          38.9 30      38.9 40
HINT 214749 Farmasiutdanning, Namsos              Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo                        VARA                      HOVED
                                ORD   FOR   IVMINO  ORDF   PRA   ORD    FOR    IVMINO  ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- -------                 
HIO 215003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle        Alle        44.4 45  Alle        42.2 25
HIO 215004 Ingeniør, data                   Alle   Alle        Alle        Alle   Alle        Alle
HIO 215005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle        Alle        Alle   Alle        Alle
HIO 215009 Ingeniør, bioteknologi og kjemi           Alle   Alle        Alle        Alle   Alle        Alle
HIO 215012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle        Alle        42.4 11  Alle        39.3 5
HIO 215050 Sykepleierutdanning                 42.0 359          34.8 63      43.0 749           36.7 213
HIO 215051 Sykepleierutdanning, deltid             41.1 107          Alle        41.8 176           Alle
HIO 215070 Barnevernspedagogutdanning             48.0 328          41.9 89      49.0 723           42.3 252
HIO 215071 Barnevernspedagogutdanning, deltid         38.2 10                    39.6 24
HIO 215080 Sosialt arbeid                   48.2 300          38.0 56      49.2 617           40.0 162
HIO 215110 Allmennlærerutdanning                41.9 28           37.4 15      41.9 37           37.4 22
HIO 215130 Førskolelærerutdanning               42.4 178          30.4 11      42.4 294           31.3 35
HIO 215131 Førskolelærerutdanning, deltid           31.0 2                     36.0 13
HIO 215138 Administrasjon og ledelse              48.8 254          41.9 109      50.5 696           43.7 318
HIO 215150 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk      45.0 33           Alle        48.7 79           Alle
HIO 215162 Økonomi og ledelse, årsstudium           61.5 221          48.0 56      62.1 595           48.8 162
HIO 215200 Kunst og design                   54.8 114          46.3 38      55.8 306           46.9 113
HIO 215219 Politikk og forvaltning               49.6 41           36.8 8       53.5 125           39.7 23
HIO 215253 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid       60.3 132          39.2 3       60.3 293           39.2 9
HIO 215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap         40.5 25           31.4 2       41.5 33           Alle
HIO 215369 Økonomi og administrasjon/revisjon         50.3 289          43.4 127      50.3 697           43.4 326
HIO 215395 Informasjonsteknologi                Alle            Alle        43.3 12           33.6 3
HIO 215439 Drama og teaterkommunikasjon            52.0 41           46.3 15      53.2 113           46.3 48
HIO 215447 Idrett, friluftsliv og helse            47.2 124          42.9 55      49.2 350           43.6 165
HIO 215449 Anvendt datateknologi                42.5 64           34.6 15      42.5 112           34.6 31
HIO 215454 Journalistikk                    59.7 251     48.5 8  51.9 108 50.8 6  60.7 716      50.0 12 53.0 335 50.8 7
HIO 215484 Utviklingsstudier                  50.0 77           41.2 15      50.8 176           44.2 56
HIO 215505 Kunst og design - tekstil, årsstudium        55.5 93           46.3 43      55.5 230           46.3 90
HIO 215601 Arkiv og dokumentbehandling, deltid         40.6 12           Alle        43.8 28           Alle
HIO 215602 Design og komm. i digitale medier, deltid      57.0 111          39.7 14      57.2 243           39.7 37
HIO 215603 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium   45.5 11           Alle        52.4 39           Alle
HIO 215618 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium      51.3 47           45.8 19      55.3 140           48.6 58
HIO 215642 Kunst og design, årsstudium             57.7 121          48.8 53      57.7 286           48.8 115
HIO 215691 Utviklingsstudier, årsstudium            50.5 65           37.7 8       51.5 183           42.7 48
HIO 215700 Ergoterapeututdanning                43.2 86           37.2 29      44.2 168           37.2 58
HIO 215701 Radiografutdanning                 46.3 145          38.0 25      46.3 249           38.0 44
HIO 215702 Bioingeniørutdanning                39.8 13           38.7 5       40.1 25           40.1 13
HIO 215703 Fysioterapeututdanning               55.5 478          49.4 298      55.9 1264          49.7 759
HIO 215705 Tannteknikerutdanning                Alle                      Alle
HIO 215706 Fysioterapeututdanning, mensendieck         54.0 236          48.0 133      54.0 547           48.0 296
HIO 215749 Farmasiutdanning                  43.8 19           Alle        43.8 26           Alle
HIO 215822 Ingeniør, energi og miljø i bygg          Alle   Alle        Alle        Alle   o.i.        Alle
HIO 215848 Fotojournalistikk                  Alle            Alle        61.6 2            Alle
HIO 215850 Medier og kommunikasjon               49.7 150          43.5 56      53.5 409           45.8 173
HIO 215900 Velferdsfag                     40.5 51           Alle        41.0 73           AlleHøgskulen i Sogn og                      VARA            HOVED
Fjordane                            ORD   FOR   ORDF   ORD    FOR   ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- ---------                                   
HSF 216005 Ingeniør, elektro, Førde              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSF 216050 Sykepleierutdanning, Førde, start høst       Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216052 Sykepleierutdanning, Førde, start vår        o.i.       o.i.   Alle        Alle
HSF 216053 Sykepleierutdanning, deltid, Førde         Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216060 Vernepleierutdanning                Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216070 Barnevern                      o.i.       o.i.   Alle        Alle
HSF 216080 Sosialt arbeid                   o.i.       o.i.   Alle        Alle
HSF 216110 Allmennlærerutdanning                Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216117 Lærerutdanning med samfunnsfag           Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216118 Lærerutdanning med engelsk             Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216130 Førskolelærerutdanning               Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216131 Førskolelærerutdanning, deltid           Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216164 Bedriftsøkonomi                   Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216170 Engelsk                       Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216185 Idrett                       Alle       Alle   43.4 56      41.6 42
HSF 216187 Informasjonsbehandling               TRU        TRU    TRU        TRU
HSF 216242 Samfunnsfag                     Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216302 Friluftsliv                     Alle       Alle   44.8 27      39.0 17
HSF 216310 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur    Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216330 Reiselivsledelse                  Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216351 Ungdomssosiologi                  Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216368 Eiendomsmegling                   Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216369 Økonomi og administrasjon              Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216373 Naturfag                      Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216440 Idrett, fysisk aktivitet og helse          Alle       Alle   43.9 50      41.4 30
HSF 216469 Geologi og geofare                 Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216481 Historie                      Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216485 Idrett og kroppsøving                o.i.       o.i.   Alle        Alle
HSF 216754 Reiseliv                      Alle       Alle   Alle        Alle
HSF 216927 Sosiologi - ungdomssosiologi            Alle       Alle   Alle        AlleHøgskolen Stord/Haugesund                   VARA                 HOVED
                                ORD   FOR   ASP    ORDF   ORD   FOR    ASP    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- --------- --------- --------                          
HSH 218002 Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund         Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HSH 218012 Ingeniør, maskin, Haugesund             Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HSH 218047 Ingeniør, HMS, Haugesund              Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HSH 218050 Sykepleierutdanning, Stord             32.1 10           30.0 1  37.7 45           34.3 22
HSH 218056 Sykepleierutdanning, Haugesund           37.7 34           33.4 13  38.5 82           35.8 40
HSH 218110 Allmennlærerutdanning, Stord            Alle            Alle   Alle             Alle
HSH 218130 Førskolelærerutd. ordinær linje, Stord       Alle            Alle   Alle             Alle
HSH 218134 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord   Alle            Alle   Alle             Alle
HSH 218156 Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord    Alle            Alle   Alle             Alle
HSH 218157 Faglærerutdanning i musikk, Stord          Alle            Alle   Alle             Alle
HSH 218242 Utviklingsstudier, Stord              TRU             TRU    TRU             TRU
HSH 218353 Maritim utdanning, nautikk, Haugesund        37.3 3      o.i.   Alle   42.7 21      o.i.   Alle
HSH 218369 Økonomi og administrasjon, Haugesund        Alle            Alle   Alle             Alle
HSH 218505 Kunst og håndverk, Stord              Alle            Alle   Alle             Alle
HSH 218623 Engelsk, Stord                   Alle            Alle   Alle             Alle
HSH 218649 Idrett/Kroppsøving, Stord              Alle            Alle   41.6 14           32.3 6
HSH 218667 Musikk, Stord                    Alle            Alle   Alle             Alle
HSH 218680 Samfunnsfag, Stord                 Alle            Alle   Alle             AlleHøgskolen i Sør-Trøndelag                   VARA                      HOVED
                                ORD   FOR   INTK   ORDF   TKURK  ORD    FOR    INTK   ORDF   TKURK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- -------                 
HIST 219003 Ingeniør, bygg                   53.2 81 36.7 5       44.8 38      53.2 147 36.7 6       44.8 65
HIST 219004 Ingeniør, data                   43.1 19 Alle        34.8 5       43.1 24  Alle        34.8 5
HIST 219005 Ingeniør, elektro og datateknikk          41.7 13 Alle        Alle        43.8 34  31.7 2       Alle
HIST 219009 Ingeniør, kjemi                  49.2 17 Alle        43.4 7       51.7 25  Alle        43.6 10
HIST 219012 Ingeniør, maskin                  49.7 27 Alle        35.7 1       51.6 75  33.3 1       41.2 19
HIST 219013 Ingeniør, materialteknikk             53.4 29 Alle        44.0 5       53.5 44  Alle        44.0 11
HIST 219016 Ingeniør, logistikk                48.0 12 Alle        Alle        50.8 27  Alle        35.6 2
HIST 219025 Ingeniør, elektro og datateknikk, 2-årig      Alle            o.i.        Alle             o.i.
HIST 219032 Ingeniør, maskin, 2-årig              Alle                      Alle
HIST 219035 Økonomi og administrasjon             49.6 306          46.6 193      49.6 741           46.6 485
HIST 219050 Sykepleierutdanning                49.9 370          45.5 177      49.9 731           45.5 360
HIST 219060 Vernepleierutdanning                42.7 75           32.4 14      42.7 113           32.9 22
HIST 219070 Barnevernspedagogutdanning             46.1 189          41.6 90      46.4 367           41.8 173
HIST 219080 Sosionomutdanning                 49.2 159     o.i.   42.4 73      49.2 324      o.i.   42.4 145
HIST 219110 Allmennlærerutdanning               35.4 4           38.2 1       Alle             Alle
HIST 219115 Allmennlærerutd. med realfag            Alle            Alle        Alle             Alle
HIST 219221 Tegnspråk for hørende               47.7 18           Alle        49.9 45           Alle
HIST 219287 Informatikk med spes. i info.behandling      Alle            Alle        Alle             Alle
HIST 219346 Matteknologi                    Alle            Alle   Alle   Alle             Alle   Alle
HIST 219374 Informatikk med spes. i drift av datasystemer   28.5 1           Alle        Alle             Alle
HIST 219422 IT-støttet bedriftsutvikling            41.1 39           37.2 18      41.1 57           37.2 28
HIST 219466 Tegnspråk og tolking                44.8 10           36.0 1       47.8 24           36.0 1
HIST 219700 Ergoterapeututdanning               40.1 25           34.8 8       40.2 54           35.9 24
HIST 219701 Radiografutdanning                 43.7 65           37.7 24      43.7 117           37.7 39
HIST 219702 Bioingeniørutdanning                40.2 11           40.8 9       40.2 12           40.8 10
HIST 219703 Fysioterapeututdanning               56.1 377          50.5 236      56.1 880           50.5 567
HIST 219704 Audiografutdanning                 Alle            Alle        Alle             AlleHøgskolen i Telemark                      VARA            HOVED
                                ORD   FOR   ORDF   ORD    FOR   ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- ---------                                   
HIT 220003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220006 Ingeniør, elkraft                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220017 Ingeniør, informatikk og automatisering       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220024 Ingeniør, elektronikk                TRU   TRU   TRU    TRU    TRU   TRU
HIT 220035 Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø         Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220050 Sykepleierutdanning                 43.2 85      35.8 13  43.2 128      35.8 29
HIT 220051 Sykepleierutdanning, deltid, 4 år          41.3 43      Alle   41.3 58      Alle
HIT 220060 Vernepleierutdanning                41.2 29      Alle   41.2 43      Alle
HIT 220061 Vernepleierutdanning, deltid, 4 år         40.9 35      Alle   41.0 52      Alle
HIT 220070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn        44.4 63      34.1 8  44.4 97      34.1 20
HIT 220110 Allmennlærerutdanning, Notodden           Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220112 Allmennlærerutdanning, Porsgrunn          Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220113 Allmennlærerutd, deltid-nettbasert, Notodden    Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220130 Førskolelærerutdanning, Notodden          Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220131 Førskolelærer, deltid - samlingsbasert, Notodden  30.3 1      Alle   35.0 4       Alle
HIT 220132 Førskolelærerutdanning, Drammen           41.1 38      Alle   41.1 53      Alle
HIT 220133 Førskolelærerutdanning, Porsgrunn         35.3 11      Alle   35.3 14      Alle
HIT 220140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden   Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220150 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden  Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220156 Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden    TRU        TRU    TRU        TRU
HIT 220164 Bedriftsøkonomi, Bø                Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220167 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn             Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220170 Engelsk, Bø                     Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220172 Friluftsliv, kultur og naturveiledning årsstud, Bø Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220179 Historie, Bø                    Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220185 Idrett årsstudium, Bø                Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220187 Informatikk årsstudium, Bø             Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220188 Informatikk årsstudium, Porsgrunn          Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220210 Norsk, Bø                      Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220273 Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig   Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220302 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø    Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220308 Kultur-arrangering, formidling og forvaltning, Bø  Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220317 Reiseliv, Bø                    Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220318 Revisjon, Bø                    Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220359 Internasjonal markedsføring, Bø           Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220368 Eiendomsmegling, Bø                 30.1 3      30.8 3  30.1 3       30.8 3
HIT 220369 Økonomi og administrasjon, Bø            Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220388 Økologi og naturressurser, Bø            Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220395 Informatikk, Bø                  Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220440 Idrettsvitenskap, Bø                Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220441 Visuelle kunstfag og design, Notodden        Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220442 Folkekunst, Rauland                 Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220443 Folkemusikk, Rauland                Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220447 Natur og friluftsliv, Bø              Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220448 Forurensing og miljø, Bø              Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220449 Informasjonssystemer, Bø              Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220456 Litteratur og språk, Bø               Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220481 Historiske fag, Bø                 Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220505 Leire 1- Kunst og design, Notodden         Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220532 Form og design, Notodden              Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220602 Digital mediedesign, Notodden            54.0 25      Alle   55.2 41      Alle
HIT 220605 Natur og friluftsliv årsstudium, Bø         Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220618 Drama, Notodden                   TRU        TRU    TRU        TRU
HIT 220628 Folkekunst årsstudium, Rauland           Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220629 Folkemusikk årsstudium, Rauland           Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220630 Kunst og håndverk, Notodden            Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220637 Tegning - bilde, Notodden              Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220649 Kroppsøving og idrettsfag, Notodden         Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220688 Ingeniør, gass- og energiteknologi         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220895 Innovasjon og entreprenørskap, Bø          Alle       Alle   Alle        Alle
HIT 220912 Spansk, Bø                     TRU        TRU    TRU        TRUHøgskolen i Vestfold                      VARA                 HOVED
                                ORD   FOR   ASP    ORDF   ORD   FOR    ASP    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- --------- --------- --------                          
HVE 222004 Ingeniør, datateknikk                Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HVE 222005 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HVE 222012 Ingeniør, produktdesign               o.i.   o.i.        o.i.   Alle   Alle        Alle
HVE 222017 Ingeniør, elektro-automasjon            Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HVE 222044 Skipsfart og logistikk               Alle            Alle   35.4 12           Alle
HVE 222050 Sykepleierutdanning                 40.9 97           33.0 20  40.9 143           33.0 34
HVE 222100 Lærerutdanning for ungdomstrinnet          Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222110 Allmennlærerutdanning                Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222112 Lærerutdanning for barnetrinnet           Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222130 Førskolelærer, generell               Alle            Alle   39.8 18           Alle
HVE 222131 Førskolelærer, deltid                Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222132 Førskolelærer, estetisk linje            Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222164 Bedriftsøkonomi                   38.2 2           Alle   45.8 24           32.9 5
HVE 222170 Engelsk                       51.1 13           40.0 5  51.1 20           40.0 6
HVE 222179 Historie, årsstudium                Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222205 Matematikk                     Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222240 Sosiologi, årsstudium                41.7 12           35.2 2  41.7 18           35.2 2
HVE 222242 Samfunnsfag                     Alle            Alle   39.6 4            Alle
HVE 222351 Ungdomskunnskap                   Alle            Alle   40.5 5            Alle
HVE 222352 Maritim teknisk driftsledelse            Alle       Alle   Alle   Alle        Alle   Alle
HVE 222353 Nautikk                       Alle       Alle   Alle   Alle        Alle   Alle
HVE 222369 Økonomi og administrasjon              40.2 22           35.0 10  40.2 41           35.0 15
HVE 222412 Informasjonssystemer                Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222418 Internasjonalt forståelse og samarbeid       Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222446 Mat og helse                    38.7 4           Alle   53.9 21           Alle
HVE 222453 Informasjonssystemer og IT-ledelse         Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222455 Språk og kulturfag                 Alle            Alle   50.5 13           Alle
HVE 222481 Historie                      Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222543 Samtidskunst                    Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222620 IKT i læring                    36.2 1           Alle   Alle             Alle
HVE 222626 Religion, livssyn og etikk             Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222642 Kunst og håndverk                  Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222649 Idrett                       32.8 1           31.8 1  37.7 31           39.0 22
HVE 222663 Mediekunnskap                    Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222666 Naturfag                      Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222667 Musikk                       43.6 7           38.8 3  43.6 13           38.8 7
HVE 222672 Norsk                        Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222796 Drama og teater                   Alle            Alle   Alle             Alle
HVE 222823 Ingeniør, mikro- og nanoteknologi          Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HVE 222880 Sosiologi                      33.1 4           Alle   34.6 8            Alle
HVE 222899 Tannpleie                      TRU             TRU    TRU             TRU
HVE 222912 Spansk                       Alle            Alle   Alle             AlleHøgskulen i Volda                       VARA            HOVED
                                ORD   ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- ---------                                   
HVO 223070 Sosialt arbeid, barnevernspedagog          Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223080 Sosialt arbeid, sosionom              Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223110 Allmennlærarutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223130 Førskulelærarutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223179 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223196 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223205 Matematikk i grunnskulen              Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223210 Norsk (nordisk)                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223211 Norsk (nordisk), deltid               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223285 Samfunnsvitskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223430 Media, IKT og design                40.6 15 38.6 7       40.6 29  39.4 18
HVO 223437 Musikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223439 Drama/teater                    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223440 Idrett og friluftsliv                Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223446 Matkultur og helse                 Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223451 Animasjon                      Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223452 Planlegging og administrasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223453 Informasjon og media                37.7 4  37.4 2       37.7 10  37.4 5
HVO 223454 Journalistikk                    o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HVO 223472 Kunst og handverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223481 Historie, kultur og samfunn             Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223605 Friluftsliv                     52.9 13 42.1 8       52.9 26  42.1 14
HVO 223613 Historie, deltid                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223618 Drama, årsstudium                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223620 Digital kompetanse                 Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223623 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223630 Kunst og handverk, årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223649 Idrett                       Alle   Alle        36.4 9  39.4 7
HVO 223663 Mediekunnskap                    45.7 5  33.1 1       45.7 13  33.1 4
HVO 223666 Naturfag i grunnskulen               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223667 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223680 Skuleretta samfunnsfag               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223891 Språk og litteratur                 Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold                      VARA            HOVED
                                ORD   FOR   ORDF   ORD    FOR   ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- ---------                                   
HIØ 224003 Ingeniør, bygg, Sarpsborg/Fr.stad          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224004 Ingeniør, data, Halden               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224005 Ingeniør, elektro, Sarpsborg/Fr.stad        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224009 Ingeniør, kjemi, Sarpsborg/Fr.stad         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224012 Ingeniør, maskin, Sarpsborg/Fr.stad         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224035 Økonomi og administrasjon, Halden          Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224050 Sykepleierutdanning, Fredrikstad          42.4 115     32.2 11  42.4 171      32.2 17
HIØ 224060 Vernepleierutdanning, Fredrikstad          39.0 31      Alle   39.0 43      Alle
HIØ 224070 Barnevern, Fredrikstad               43.1 67      36.5 9  43.7 142      37.3 43
HIØ 224080 Sosialt arbeid, Fredrikstad             45.0 65      35.4 9  45.0 132      35.6 33
HIØ 224110 Allmennlærerutdanning, Halden            Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224130 Førskolelærerutdanning, Halden           Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224131 Førskolelærerutdanning deltid, Halden        Alle       Alle   36.8 5       Alle
HIØ 224170 Engelsk, Halden                   Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224187 Informatikk, årsstudium, Halden           Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224210 Norsk, Halden                    Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224238 Statsvitenskap, Halden               Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224244 Tysk, Halden                    Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224270 Informatikk, Halden                 Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224318 Revisjon, Halden                  Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224398 Bedriftsøkonomi, Halden               Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224453 Informasjonssystemer og IT-ledelse, Halden     Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224455 Internasjonal kommunikasjon, Halden         Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224474 Samfunn, språk og kultur, Halden          Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224505 Kunst og håndverk, Halden              Alle       Alle   45.5 7       Alle
HIØ 224610 Fransk, Halden                   Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224626 Religion, livssyn og etikk, Halden         Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224649 Kroppsøving og idrett, Halden            35.8 10      34.4 8  38.5 38      36.8 28
HIØ 224661 Matematikk, Halden                 Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224666 Naturfag, Halden                  Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224667 Musikk, Halden                   Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224680 Samfunnsfag, Halden                 Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224702 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad          Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224824 Ingeniør, industriell design, Sarpsborg/Fr.stad   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224845 Digital medieproduksjon, Halden           Alle       Alle   Alle        Alle
HIØ 224912 Spansk, Halden                   Alle       Alle   Alle        AlleHøgskolen i Ålesund                      VARA                 HOVED
                                ORD   FOR   ASP    ORDF   ORD   FOR    ASP    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- --------- --------- --------                          
HIÅ 225003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HIÅ 225004 Ingeniør, data                   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HIÅ 225017 Ingeniør, automatiseringstekn.           o.i.   o.i.        o.i.   Alle   Alle        Alle
HIÅ 225023 2-årig ing., bygg                  o.i.            o.i.   o.i.             o.i.
HIÅ 225031 2-årig ing., skipsdesign              o.i.            o.i.   o.i.             o.i.
HIÅ 225032 2-årig ing., produkt- og systemdesign       o.i.            o.i.   o.i.             o.i.
HIÅ 225045 Ingeniør, produkt- og systemdesign         41.9 2  o.i.        Alle   45.1 9  o.i.        47.8 3
HIÅ 225050 Sjukepleierutdanning                Alle            Alle   Alle             Alle
HIÅ 225093 2-årig ing., automatiseringsteknikk         o.i.            o.i.   o.i.             o.i.
HIÅ 225160 Shipping og økonomi                 47.0 7           Alle   47.0 15           Alle
HIÅ 225162 Økonomi og ledelse                 47.9 17           39.3 9  51.4 71           40.0 26
HIÅ 225184 Biologi med kjemi                  Alle            Alle   Alle             Alle
HIÅ 225299 Marin bioteknologi                 Alle            Alle   Alle             Alle
HIÅ 225346 Matteknologi                    Alle            Alle   Alle             Alle
HIÅ 225353 Maritim utdanning, nautikk             40.6 12      o.i.   33.2 2  42.1 28      o.i.   34.5 8
HIÅ 225369 Økonomi og administrasjon              42.8 19           39.3 10  44.6 56           39.8 32
HIÅ 225410 Handels- og Serviceledelse             37.1 6           34.7 3  40.2 40           38.3 23
HIÅ 225432 Shipping og logistikk                43.2 12           34.4 3  43.2 37           34.4 9
HIÅ 225473 Eksportmarkedsføring                40.3 8           35.7 4  40.4 33           38.8 21
HIÅ 225699 Ingeniør, skipsdesign                Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HIÅ 225702 Bioingeniør                     Alle            Alle   Alle             Alle
HIÅ 225711 Havbruk                       Alle            Alle   Alle             Alle
HIÅ 225895 Innovasjonsledelse og entreprenørskap        Alle            Alle   Alle             AlleHøyskolen Diakonova                      VARA       HOVED
                                ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
HD 232050 Sykepleierutdanning                 43.4 79 34.8 6  43.4 127 36.8 26Lovisenberg diakonale                     VARA       HOVED
høgskole                            ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
LDH 230050 Sykepleierutdanning                 41.8 122 31.1 10 43.2 226 33.5 39Mediehøgskolen Gimlekollen                   VARA            HOVED
                                ORD   ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- ---------                                   
MHG 257418 Tverrkulturell kommunikasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257454 Journalistikk, radio- og fjernsynslinje       38.6 3  37.7 2  o.i.   38.6 21  37.7 14 o.i.
MHG 257604 Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje    Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257849 Journalistikk, avis- og nettavislinje        40.3 3  37.3 1  o.i.   40.3 6  37.3 3  o.i.
MHG 257851 Kommunikasjon og medier               TRU   TRU        TRU    TRUMisjonshøgskolen                        VARA       HOVED
                                ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
MHS 256196 Kristendomskunnskap/RLE               Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.     Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256482 Religion og interkulturell kommunikasjon      Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   AlleNorges Handelshøyskole                     VARA       HOVED
                                ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
NHH 191345 Økonomi og administrasjon              54.4 592 52.3 516 54.7 1336 52.7 1138Norges idrettshøgskole                     VARA                 HOVED
                                ORD   MILK   NIFK   ORDF   ORD   MILK   NIFK   ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- --------- --------- --------                          
NIH 150172 Friluftsliv                     50.8 49           42.4 25  50.8 131           42.4 69
NIH 150185 Idrettsvitenskap (1-årig)              49.0 48 o.i.   o.i.   46.7 40  49.0 76 o.i.   o.i.   46.7 63
NIH 150440 Idrettsvitenskap (3-årig)              44.5 41 o.i.   o.i.   44.4 35  44.5 55 o.i.   o.i.   44.4 47
NIH 150649 Idrett og samfunn                  47.0 54           43.0 32  47.0 123           43.0 84Norges teknisk-                        VARA            HOVED
naturvitenskapelige                      ORD   JNTNUK  ORDF   ORD    JNTNUK  ORDF
univ.
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- ---------                                   
NTNU 194109 Yrkesfaglærerutd. bygg- og anleggsteknikk     Alle            Alle
NTNU 194123 Yrkesfaglærerutdanning helse- og sosialfag     Alle       Alle   Alle        Alle
NTNU 194127 Yrkesfaglærerutdanning elektrofag         TRU             TRU
NTNU 194129 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod Alle       Alle   Alle        Alle
NTNU 194170 Engelsk, årsstudium                47.1 59      41.6 36  47.1 130      41.6 74
NTNU 194174 Fransk, årsstudium                 43.8 8      44.0 4  43.8 14      44.0 8
NTNU 194179 Historie, årsstudium                47.4 69      38.8 33  47.4 123      38.8 57
NTNU 194184 Biologi og kjemi, årsstudium            57.5 25      55.3 24  57.5 60      55.3 53
NTNU 194188 Informatikk, årsstudium              42.7 16      43.2 8  42.7 38      43.2 21
NTNU 194200 Kunsthistorie                   Alle       Alle   Alle        Alle
NTNU 194205 Matematikk og statistikk, årsstudium        46.9 2      42.3 2  46.9 8       42.3 4
NTNU 194210 Nordisk, årsstudium                38.1 1      28.4 1  Alle        Alle
NTNU 194239 Samfunnsøkonomi, årsstudium            51.1 50      43.5 26  51.1 100      43.5 48
NTNU 194244 Tysk, årsstudium                  Alle       Alle   48.4 1       Alle
NTNU 194272 Kunsthistorie, årsstudium             47.6 16      41.8 5  47.6 35      41.8 16
NTNU 194284 Geografi, årsstudium                48.4 27      38.9 11  48.4 47      38.9 20
NTNU 194285 Samfunnskunnskap, årsstudium            47.7 65      43.2 32  47.7 131      43.2 70
NTNU 194294 Latin                       Alle       Alle   42.5 1       Alle
NTNU 194324 Emnestudier samfunnsvitenskap           50.0 77      36.7 13  50.0 138      36.7 30
NTNU 194327 Biologi                      49.4 44      49.6 34  49.4 77      49.6 62
NTNU 194366 Filosofi, årsstudium                42.3 23      40.0 13  42.3 52      40.0 30
NTNU 194395 Informatikk                    43.1 27      43.0 16  43.1 57      43.0 41
NTNU 194437 Musikkvitenskap                  45.7 4      46.2 2  45.7 7       46.2 5
NTNU 194438 Geografi                      36.0 12      34.6 4  36.0 17      34.6 9
NTNU 194439 Drama og teater                  41.1 10      40.0 5  41.1 22      40.0 13
NTNU 194440 Bevegelses- og idrettsvitenskap          48.1 131     44.3 82  48.1 287      44.3 183
NTNU 194456 Allmenn litteraturvitenskap            Alle       Alle   Alle        Alle
NTNU 194457 Lingvistikk                    Alle       Alle   Alle        Alle
NTNU 194459 Antikkens kultur                  32.8 1      Alle   39.1 1       Alle
NTNU 194476 Musikkteknologi                  56.4 34      46.2 16  56.4 48      46.2 24
NTNU 194478 Arkeologi                     43.9 34      41.4 16  43.9 67      41.4 31
NTNU 194479 Filosofi                      38.8 5      Alle   38.8 6       30.0 1
NTNU 194481 Historie                      40.3 23      38.0 13  40.3 56      38.0 32
NTNU 194486 Samfunns- og idrettsvitenskap           45.0 87      41.8 55  45.0 179      41.8 116
NTNU 194615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium      42.4 5      35.4 2  42.4 11      35.4 3
NTNU 194626 Kristendomsk. med religions-og livssynsk.     Alle       Alle   Alle        Alle
NTNU 194646 Medieproduksjon                  54.9 91      47.9 51  54.9 229      47.9 119
NTNU 194684 Lektorutdanning i historie             45.1 9      45.3 7  45.1 20      45.3 16
NTNU 194685 Lektorutdanning språkfag/engelsk          43.8 7      46.1 5  43.8 8       46.1 7
NTNU 194686 Lektorutdanning språkfag/fransk          Alle       Alle   49.0 1       41.1 1
NTNU 194687 Lektorutdanning språkfag/nordisk          Alle       Alle   Alle        Alle
NTNU 194689 Lektorutdanning språkfag/tysk           Alle       Alle   Alle        Alle
NTNU 194715 Emnestudier humaniora, årsstudium         47.8 12      31.4 1  47.8 15      Alle
NTNU 194747 Emnestudier realfag, årsstudium          61.4 27      48.1 10  61.4 51      48.1 16
NTNU 194752 Introduksjonsstudium i psykologi          46.9 220     47.0 151 46.9 451      47.0 302
NTNU 194755 Materialteknologi                 50.5 25      50.7 21  50.5 55      50.7 49
NTNU 194756 Arkitekt                      59.8 149     54.3 112 59.9 343      54.7 263
NTNU 194757 Petroleumsfag                   51.4 32      51.7 28  51.4 85      51.7 77
NTNU 194759 Bygg- og miljøteknikk               52.7 119     52.1 101 52.7 217      52.1 192
NTNU 194760 Datateknikk                    49.4 57 Alle   51.9 49  49.4 96  Alle   51.9 85
NTNU 194761 Elektronikk                    47.3 26      48.1 23  47.3 39      48.1 35
NTNU 194763 Fysikk og matematikk                50.5 16      53.9 12  50.5 40      53.9 32
NTNU 194764 Industriell kjemi og bioteknologi         50.0 15      53.0 14  50.0 26      53.0 25
NTNU 194765 Marin teknikk                   52.2 78      52.2 65  52.2 136      52.2 113
NTNU 194766 Produktutvikling og produksjon           52.8 92      52.2 79  52.8 157      52.2 135
NTNU 194767 Industriell økonomi og teknologiledelse      59.7 182     58.2 151 59.7 348      58.2 302
NTNU 194768 Industriell design                 58.4 58      55.6 50  58.4 118      55.6 100
NTNU 194769 Energi og miljø                  53.2 92      53.7 79  53.2 182      53.7 161
NTNU 194770 Kommunikasjonsteknologi              47.0 10 Alle   48.7 10  47.0 11  Alle   48.7 11
NTNU 194786 Europastudier med fremmedspråk, spansk       46.6 6      42.9 4  46.6 13      42.9 9
NTNU 194793 Europastudier med fremmedspråk, fransk       43.7 4      43.0 3  43.7 7       43.0 6
NTNU 194795 Europastudier med fremmedspråk, tysk        Alle       Alle   Alle        Alle
NTNU 194798 Teknisk kybernetikk                50.7 55      51.5 50  50.7 97      51.5 88
NTNU 194818 Samfunnsøkonomi, master              51.0 42      49.2 32  51.0 123      49.2 94
NTNU 194843 Lektorutdanning i realfag             46.9 10      49.7 10  46.9 16      49.7 16
NTNU 194847 Filmvitenskap                   42.4 38      36.7 21  42.4 80      36.7 43
NTNU 194851 Medievitenskap                   39.1 47      38.8 34  39.1 72      38.8 51
NTNU 194852 Pedagogikk                     41.3 54      35.8 25  41.3 105      35.8 48
NTNU 194855 Bioteknologi, master                54.1 34      52.1 26  54.1 87      52.1 68
NTNU 194857 Fysikk                       49.6 11      49.4 8  49.6 23      49.4 18
NTNU 194859 Geologi                      48.4 21      47.4 15  48.4 36      47.4 29
NTNU 194860 Kjemi                       46.9 14      48.0 13  46.9 34      48.0 30
NTNU 194862 Matematiske fag                  46.7 3      45.1 2  46.7 13      45.1 8
NTNU 194868 Afrikastudier                   42.4 23      39.4 12  42.4 46      39.4 24
NTNU 194870 Europastudier med fremmedspråk, engelsk      41.9 5      42.8 4  41.9 18      42.8 16
NTNU 194875 Politisk økonomi                  45.3 35      41.3 20  45.3 74      41.3 41
NTNU 194876 Psykologi                     47.4 219     44.0 137 47.4 527      44.0 329
NTNU 194879 Sosialantropologi                 37.9 29      36.0 18  37.9 56      36.0 34
NTNU 194880 Sosiologi                     41.2 69      39.1 40  41.2 141      39.1 81
NTNU 194881 Statsvitenskap                   43.9 68      43.8 46  43.9 157      43.8 102
NTNU 194887 Engelsk                      42.6 26      36.2 10  42.6 40      36.2 14
NTNU 194888 Fransk                       Alle       Alle   Alle        Alle
NTNU 194889 Nordisk                      Alle       Alle   Alle        Alle
NTNU 194890 Tysk                        Alle       Alle   50.0 1       44.6 1
NTNU 194898 Samfunnsøkonomi                  47.8 116     44.2 80  47.8 272      44.2 175
NTNU 194901 Språklig kommunikasjon               Alle       Alle   Alle        Alle
NTNU 194904 Kulturminneforvaltning               39.3 1      Alle   39.3 4       Alle
NTNU 194905 Ingeniørvitenskap og IKT              49.0 16      51.0 14  49.0 35      51.0 30
NTNU 194910 Religionsvitenskap, årsstudium           49.0 14      38.2 4  49.0 37      38.2 10
NTNU 194912 Spansk, årsstudium                 52.5 30      32.4 4  52.5 52      32.4 5
NTNU 194929 Religionsvitenskap                 39.8 4      Alle   39.8 8       Alle
NTNU 194930 Fonetikk                      Alle       Alle   Alle        Alle
NTNU 194934 Lektorutdanning i geografi             43.8 2      42.0 2  43.8 5       42.0 4
NTNU 194937 Nanoteknologi                   63.6 80      60.0 71  63.6 176      60.0 155
NTNU 194945 Lektorutdanning i samfunnsfag           48.5 20      47.7 19  48.5 40      47.7 35
NTNU 194946 Tekniske geofag                  48.3 16      48.5 13  48.3 22      48.5 19Norges veterinærhøgskole                    VARA            HOVED
                                ORD   ORDF   SAMISK  ORD    ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- ---------                                   
NVH 193772 Veterinærstudiet                  63.2 252 55.2 153 o.i.   63.5 451 55.6 262 o.i.
NVH 193780 Dyrepleierutdanning                 57.2 261 48.8 121      57.6 577 48.8 262Norsk Lærerakademi                       VARA       HOVED
                                ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
NLA 254110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254182 Menighetspedagogikk                 Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254196 Kristendomskunnskap, årsstudium           Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254220 Pedagogikk, årsstudium               Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254418 Interkulturell forståelse, vekt på Sør-Amerika   Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254482 Kristendomskunnskap                 Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254485 Kristendom og idrett,                Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254717 Interkulturell forståelse, vekt på Norge      Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254791 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Asia     Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254852 Pedagogikk                     Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254902 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika    Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254929 Religion og Kultur                 Alle   Alle   Alle   AlleOpptakssentralen Medisin                    VARA                           HOVED
                                ORD   NN    NNF    NTF    NTFF   ORDF   ORD    NN    NNF   NTF   NTFF   ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- ------- -------- --------        
NTNU 194740 NTNU Medisin                    66.3 736                    59.2 489 66.3 1370                  59.6 920
UIB 184740 UIB Medisin                     65.7 719                    57.3 459 65.7 1301                  57.7 835
UIO 185740 UIO Medisin, start høst               68.0 711                    58.8 412 68.0 1264                  59.2 738
UIO 185745 UIO Medisin, start vår               66.9 678                    57.4 403 66.9 1150                  57.8 685
UIT 186740 UIT Medisin                     65.5 617 60.3 68 53.8 34  56.6 17  51.8 10 57.2 391 65.5 1117 60.3 105 54.2 61 56.6 22 51.8 13 57.7 702Politihøgskolen                        VARA   HOVED
                                ORD   ORD
-------------------------------------------------------------- -------- --------                                                       
PHS 233681 Politiutdanning, Oslo                49.6 325 50.0 521
PHS 233682 Politiutdanning, Bodø                44.9 152 45.0 201
PHS 233683 Politiutdanning, Kongsvinger            46.3 190 46.3 266Sámi allaskuvla/Samisk                     VARA            HOVED
høgskole                            ORD   ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- ---------                                   
SA/SH 231111 Samisk allmennlærerutdanning           Alle   Alle        Alle   Alle
SA/SH 231135 Samisk førskolelærerutdanning           Alle   Alle        Alle   Alle
SA/SH 231265 Samisk journalistutdanning            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
SA/SH 231891 Samisk språk og litteratur            Alle   Alle        Alle   AlleUniversitetet i Agder                     VARA            HOVED
                                ORD   FOR   ORDF   ORD    FOR   ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- ---------                                   
UIA 201003 Ingeniør, byggdesign, Grimstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201004 Ingeniør, data, Grimstad              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201006 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad         o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
UIA 201007 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201012 Ingeniør, maskin, Grimstad             o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
UIA 201023 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig        Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201026 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig     o.i.       o.i.   Alle        Alle
UIA 201032 Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig         o.i.       o.i.   Alle        Alle
UIA 201050 Sykepleierutdanning, Kr.sand            42.9 121     41.7 63  42.9 257      41.7 136
UIA 201052 Sykepleierutdanning, Arendal            38.0 57      34.4 19  38.0 93      34.4 33
UIA 201060 Vernepleierutdanning, Arendal            38.0 10      Alle   38.5 19      30.0 1
UIA 201080 Sosionomutdanning                  45.5 71      40.4 41  45.5 147      40.4 88
UIA 201110 Allmennlærerutd., Kr.sand              Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201112 Allmennlærerutd., Grimstad             Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201130 Førskolelærerutd., Kr.sand.             Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201132 Førskolelærerutd., Grimstad             Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201149 Multimedieteknologi og -design, Grimstad      Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201157 Faglærer musikk, dans, drama-Drama         Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201170 Engelsk, årsstudium                 Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201172 Friluftsliv og naturguiding             Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201174 Fransk                       Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201179 Historie, årsstudium                Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201184 Biologi, årsstudium                 Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201189 Informasjonssystemer, årsstudium          Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201200 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk     39.1 2      38.0 2  46.9 14      40.4 7
UIA 201203 Folkehelsearbeid                  49.8 30      43.2 13  49.8 68      43.2 28
UIA 201205 Matematikk                     Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201210 Nordisk språk og litteratur, årsstudium       Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201238 Statsvitenskap, årsstudium             Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201242 Samfunnsfag                     38.4 3      Alle   38.4 4       30.0 1
UIA 201247 Utviklingsstudiet, årsstudium            43.3 10      40.5 5  43.3 29      40.5 19
UIA 201260 IT og info.systemer                 Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201301 Matematisk finans                  Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201303 Oversetting og interkulturell kom., engelsk     Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201317 Opplevelsesbasert reiseliv             36.1 5      33.9 1  36.1 7       33.9 3
UIA 201318 Revisjon                      41.9 15      35.8 10  41.9 22      35.8 15
UIA 201327 Biologi                       Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom       45.9 38      44.9 32  46.6 143      46.4 122
UIA 201366 Filosofi                      Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201369 Økonomi og administrasjon, Kr.sand         42.4 79      41.3 60  42.4 167      41.3 130
UIA 201404 Økonomi og administrasjon, Grimstad         38.7 24      36.6 17  38.7 59      36.6 40
UIA 201437 Kunstfag med fordypning i musikk          Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201440 Idrett                       44.7 26      42.9 20  44.7 53      42.9 36
UIA 201456 Litteratur, film og teater             Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201474 Samfunnsendring og kommunikasjon          Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201481 Historie                      Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201482 Religion, etikk og kultur              Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201484 Utviklingsstudier                  43.6 14      38.6 9  43.6 32      38.6 21
UIA 201618 Drama                        o.i.       o.i.   Alle        Alle
UIA 201642 Kunst og håndverk                  53.8 15      43.7 5  53.8 33      43.7 11
UIA 201646 Ernæring, mat og kultur, årsstudium         52.8 34      47.7 21  52.8 94      47.7 59
UIA 201649 Idrett, årsstudium                 41.7 25      41.3 20  41.7 78      41.3 59
UIA 201652 Religion og etikk                  Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201661 Fysikk                       TRU        TRU    TRU        TRU
UIA 201663 Mediefag                      34.7 2      33.8 2  34.7 3       33.8 3
UIA 201667 Musikk                       40.6 4      40.8 1  40.6 13      40.8 8
UIA 201676 Pedagogikk, årsstudium               Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201690 Tysk                        Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201702 Bioingeniør                     39.8 2      35.0 1  39.8 2       35.0 1
UIA 201767 Industriell økonomi og info.ledelse, Grimstad    o.i.       o.i.   Alle        Alle
UIA 201794 Kommunikasjon, årsstudium              Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201803 Ingeniør, elektronikk og mobilkom. Grimstad     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201807 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad      Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201828 Matematikkdidaktikk                 Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201850 Kommunikasjon                    40.0 1      38.3 1  40.0 6       38.3 5
UIA 201852 Pedagogikk                     Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201862 Matematikk og fysikk                Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201864 Ernæring, mat og kultur               50.6 26      45.8 12  50.6 70      45.8 35
UIA 201881 Statsvitenskap                   38.4 10      39.0 7  38.4 26      39.0 16
UIA 201887 Engelsk                       Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201889 Nordisk språk og litteratur             Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201900 Arbeids- og velferdsforvaltning           Alle       Alle   Alle        Alle
UIA 201922 Litteratur, film, og teater, årsstudium       Alle       Alle   Alle        AlleUniversitetet i Bergen                     VARA            HOVED
                                ORD   ORDF   PRA    ORD    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- ---------                                   
UIB 184154 Adjunktutdanning i matematikk og naturfag      o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184162 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud. 50.4 35 38.3 13      50.4 67  38.3 25
UIB 184170 Engelsk                       54.8 47 42.9 17      54.8 123 42.9 60
UIB 184174 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184179 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184189 Informasjonsvitenskap, årsstudium          48.8 11 35.4 3       48.8 24  35.4 6
UIB 184203 Folkehelse og helsefremmende arbeid         45.2 38 38.9 14      45.2 70  38.9 24
UIB 184208 Utviklingsstudier, årsstudium            47.5 25 44.5 14      47.5 43  44.5 24
UIB 184211 Nordisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184238 Sammenliknende politikk, årsstudium         47.0 23 41.3 12      47.0 52  41.3 29
UIB 184239 Samfunnsøkonomi, årsstudium             51.2 39 46.1 18      51.2 113 46.1 64
UIB 184240 Sosiologi, årsstudium                43.6 58 41.0 46      43.6 121 41.0 81
UIB 184244 Tysk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184248 Geografi, årsstudium                48.0 10 35.8 5       48.0 27  35.8 10
UIB 184272 Kunsthistorie                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184298 Havbruksbiologi                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184300 Datavitenskap                    o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184306 Informatikk-matematikk-økonomi           o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184327 Biologi                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184366 Filosofi                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184367 Sosialantropologi, årsstudium            43.5 40 40.3 29      43.5 71  40.3 48
UIB 184369 Samfunnsøkonomi, bachelor              47.8 96 44.4 62      47.8 263 44.4 193
UIB 184377 Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig      o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      41.0 2  39.9 2       41.0 8  39.9 5
UIB 184438 Geografi                      40.7 12 36.4 5       40.7 22  36.4 11
UIB 184439 Estetiske fag                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184452 Offentlig organisering og ledelse          46.8 25 41.3 15      46.8 50  41.3 24
UIB 184453 Informasjonsvitenskap                42.3 27 37.2 11      42.3 49  37.2 18
UIB 184454 Journalistikk                    58.6 147 52.6 91 48.9 2  58.6 380 52.6 245 48.9 5
UIB 184455 Språk og informasjon                Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184456 Litteraturstudier                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184459 Antikke studier                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184460 Middelalderstudier                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184461 Midtøstenkunnskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184481 Historie- og kulturfag               Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184502 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig     53.1 14 39.0 4       53.1 22  39.0 7
UIB 184663 Medievitenskap, årsstudium             46.9 37 44.1 20      46.9 84  44.1 48
UIB 184670 Naturvitenskapelige fag               o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184698 Samfunnsøkonomi, master               48.6 17 46.8 13      48.6 67  46.8 61
UIB 184707 Farmasi                       56.5 29 51.5 15      56.5 57  51.5 34
UIB 184708 Human ernæring                   63.0 84 54.6 55      63.0 151 54.6 98
UIB 184724 Rettsvitenskap                   52.3 656 48.9 450      52.3 1313 48.9 907
UIB 184742 Odontologi                     63.5 201 54.8 100      63.5 356 54.8 192
UIB 184743 Tannpleie                      45.7 39 38.5 9       46.3 86  39.9 33
UIB 184752 Psykologi, årsstudium                44.1 233 42.6 159      44.1 487 42.6 344
UIB 184817 Lektorutdanning i nordisk              Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184827 Fiskehelse                     o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184829 Datateknologi                    o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184837 Kognitiv vitenskap                 42.1 17 38.5 5       42.1 43  38.5 13
UIB 184838 Film- og tv-produksjon               54.9 160 49.5 97      54.9 376 49.5 221
UIB 184843 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk  o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184844 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184850 Nye medier                     47.7 36 42.4 16      47.7 88  42.4 48
UIB 184851 Medievitenskap                   45.0 32 41.3 19      45.0 90  41.3 55
UIB 184852 Pedagogikk                     48.0 37 39.2 13      48.0 85  39.2 32
UIB 184857 Fysikk                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184859 Geologi                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184860 Kjemi                        o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184862 Matematiske fag                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184865 Molekylærbiologi                  o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184867 Administrasjon og organisasjonsvitenskap      42.6 21 37.3 13      42.6 48  37.3 26
UIB 184870 Europastudier                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184871 Latinamerikastudier                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184873 Kjønnsstudier                    Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184875 Politisk økonomi                  46.0 31 43.2 21      46.0 61  43.2 44
UIB 184876 Generell psykologi                 51.9 129 45.4 62      51.9 270 45.4 155
UIB 184878 Sammenliknende politikk               44.3 32 44.3 21      44.3 68  44.3 47
UIB 184879 Sosialantropologi                  43.8 36 40.4 21      43.8 70  40.4 41
UIB 184880 Sosiologi                      45.0 55 37.9 28      45.0 113 37.9 49
UIB 184883 Utviklingsstudier                  44.9 34 45.8 22      44.9 70  45.8 47
UIB 184901 Språk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi         56.1 102 45.5 34      56.1 210 45.5 80
UIB 184909 Retorikk                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184910 Religionsvitenskap                 51.1 9  Alle        51.1 28  Alle
UIB 184911 Norsk som andrespråk                Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184912 Spansk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184915 Geofysikk                      o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184916 Meteorologi og oseanografi             o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIB 184917 Petroleums- og prosessteknologi           45.7 23 46.0 17      45.7 45  46.0 35
UIB 184919 USA-studier                     Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184925 Språk og interkulturell kommunikasjon        Alle   Alle        Alle   Alle
UIB 184939 Nanoteknologi                    52.3 21 53.2 16      52.3 46  53.2 33Universitetet for miljø-                    VARA       HOVED
og biovitenskap                        ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
UMB 192199 Grunnstudium                    50.7 49 48.8 25 52.5 123 49.4 66
UMB 192230 Eiendomsfag                     42.0 11 35.6 4  46.8 30  37.4 13
UMB 192233 Frie realfag                    Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192298 Akvakultur                     Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192299 Bioteknologi                    47.0 8  43.6 6  50.3 28  48.0 19
UMB 192310 Landskapsingeniør                  48.3 29 41.3 12 52.3 83  43.1 40
UMB 192321 Husdyrvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192322 Skogfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192327 Biologi                       Alle   Alle   46.8 24  48.0 20
UMB 192332 Kjemi                        Alle   Alle   46.0 2  43.6 1
UMB 192369 Økonomi og administrasjon              43.4 46 40.5 21 45.6 147 43.6 98
UMB 192377 Miljø og naturressurser               Alle   Alle   49.2 10  43.2 4
UMB 192388 Økologi og naturforvaltning             Alle   Alle   38.3 1  39.5 1
UMB 192406 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192468 Samfunnsøkonomi                   45.9 17 39.5 6  50.8 54  42.2 19
UMB 192484 Utviklingsstudier                  44.2 16 33.8 1  44.2 41  37.7 12
UMB 192732 Landskapsarkitektur                 55.9 79 48.3 35 56.1 159 48.4 74
UMB 192759 Byggeteknikk og arkitektur             55.2 30 47.5 16 55.2 63  47.5 37
UMB 192766 Maskin-, prosess- og produktutvikling        41.4 1  Alle   51.9 21  46.2 10
UMB 192767 Industriell økonomi                 51.8 21 48.4 13 51.8 47  48.6 34
UMB 192783 Kjemi og bioteknologi                48.5 3  42.7 1  51.8 15  50.9 9
UMB 192784 Miljøfysikk og fornybar energi           51.8 17 51.7 11 54.1 43  53.2 31
UMB 192809 Vann- og miljøteknikk                47.1 3  45.5 3  51.8 14  47.3 11
UMB 192813 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod.       Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192835 Fornybar energi                   48.3 36 42.4 15 49.3 79  44.2 35
UMB 192842 Plantevitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192843 Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag      Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192857 Energi- og miljøfysikk               46.8 2  Alle   47.6 11  48.2 6
UMB 192864 Matvitenskap                    Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192948 Matindustrielle prosesser              Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192949 By- og regionplanlegging              48.4 21 34.0 2  51.0 60  43.3 15Universitetet i Oslo                      VARA       HOVED
                                ORD   ORDF   ORD    ORDF
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                             
UIO 185170 Engelsk                       59.6 148 48.5 48 59.6 381 48.5 146
UIO 185174 Fransk                       52.3 26 43.8 7  54.0 72  47.1 26
UIO 185211 Nordisk                       53.5 42 Alle   53.5 62  Alle
UIO 185212 Norsk som andrespråk                48.0 15 Alle   48.0 30  Alle
UIO 185221 Tegnspråk og tolking, årsenhet           55.1 46 43.6 9  55.1 115 43.6 18
UIO 185222 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsenhet        52.4 22 34.7 2  53.5 56  40.0 10
UIO 185226 Informatikk, avbildning               Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185233 Realfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185272 Kunsthistorie, årsenhet               56.3 80 44.6 17 56.3 184 44.6 41
UIO 185306 Matematikk, informatikk og teknologi        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185308 Kultur og kommunikasjon               52.8 191 47.7 72 52.8 384 47.7 161
UIO 185327 Biologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185395 Informatikk, 3-årig                 Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185437 Musikkvitenskap                   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
UIO 185438 Samfunnsgeografi                  51.8 57 39.5 9  51.8 118 39.5 30
UIO 185439 Estetiske studier                  48.7 62 38.8 8  48.7 127 38.8 18
UIO 185452 Offentlig administrasjon og ledelse         50.3 164 43.4 63 50.3 406 43.4 178
UIO 185455 Språk                        50.2 162 Alle   50.2 285 Alle
UIO 185456 Litteraturstudier                  52.2 53 Alle   52.2 95  Alle
UIO 185459 Antikk kultur og klassisk tradisjon         45.4 16 Alle   45.4 33  Alle
UIO 185462 Kunsthistorie                    46.9 30 32.5 1  46.9 64  Alle
UIO 185465 Helseledelse og helseøkonomi            50.4 58 38.0 7  50.4 117 38.0 13
UIO 185466 Tegnspråk og tolking                47.4 30 40.0 4  47.4 50  40.0 7
UIO 185478 Arkeologi                      46.3 54 36.7 10 46.3 93  36.7 18
UIO 185479 Filosofi og idéhistorie               48.2 77 34.1 5  48.2 139 34.1 10
UIO 185480 Teologi og kristendom                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185481 Historie                      47.3 99 33.8 2  47.3 185 33.8 8
UIO 185482 Religionsstudier                  37.6 8  Alle   37.6 9  Alle
UIO 185601 Arkivkunnskap, årsenhet               49.6 18 Alle   49.6 36  Alle
UIO 185615 Allmenn litteraturvitenskap             53.8 42 42.0 3  53.8 98  42.0 15
UIO 185626 Kristendom, årsenhet                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185690 Tysk                        44.3 9  Alle   47.0 28  Alle
UIO 185698 Samfunnsøkonomi                   53.8 62 50.1 38 53.8 182 50.1 111
UIO 185707 Farmasi                       52.0 37 49.1 23 52.0 55  49.1 39
UIO 185708 Ernæring                      64.4 120 56.6 73 64.4 202 56.6 127
UIO 185724 Rettsvitenskap (jus), start høst          58.0 980 51.2 518 58.0 2054 51.2 1113
UIO 185725 Rettsvitenskap (jus), start vår           54.7 781 48.8 423 54.7 1438 48.8 790
UIO 185742 Odontologi, start høst               65.2 236 56.8 119 65.2 379 56.8 199
UIO 185748 Odontologi, start vår                64.4 225 55.3 114 64.4 348 55.3 183
UIO 185752 Psykologi, årsenhet                 56.2 384 50.5 179 56.2 901 50.5 444
UIO 185771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185817 Lektorprogrammet, nordisk              Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185829 Informatikk, distribuerte systemer og nettverk   Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185830 Informatikk, systemutvikling: modellering og prog. 43.3 4  44.3 2  43.3 7  44.3 3
UIO 185831 Informatikk, simulering og visualisering      Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185832 Informatikk, nano- og mikroelektronikk       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185837 IT - språk, logikk, psykologi            44.7 34 29.3 1  44.7 58  Alle
UIO 185840 Teknologi, organisasjon og læring          44.7 21 Alle   44.7 47  Alle
UIO 185841 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet  46.7 46 38.8 11 46.7 85  38.8 27
UIO 185843 Lektorprogrammet, realfag              Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185844 Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag       44.9 16 44.1 12 44.9 27  44.1 19
UIO 185845 Digitale medier                   46.0 62 38.9 14 46.0 145 38.9 52
UIO 185851 Medievitenskap                   51.2 136 43.9 47 51.2 283 43.9 115
UIO 185852 Pedagogikk                     44.9 160 30.3 3  44.9 276 30.3 11
UIO 185853 Spesialpedagogikk                  42.8 96 Alle   42.8 154 Alle
UIO 185856 Elektronikk og datateknologi            Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185857 Fysikk, astronomi og meteorologi          Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185858 Geofag: geologi, geofysikk og geografi       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185860 Kjemi                        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185862 Matematikk og økonomi                38.8 1  34.8 1  Alle   Alle
UIO 185863 Materialer, energi og nanoteknologi         Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185865 Molekylærbiologi og biologisk kjemi         39.8 4  43.5 3  39.8 9  43.5 4
UIO 185868 Asiatiske og afrikanske studier           47.2 89 35.2 5  47.2 156 35.2 14
UIO 185870 Europastudier (EU)                 48.1 73 43.8 21 48.1 158 43.8 55
UIO 185871 Europeiske og amerikanske studier          48.9 89 38.5 7  48.9 179 38.5 23
UIO 185872 Internasjonale studier               58.7 263 54.5 123 58.7 577 54.5 283
UIO 185873 Tverrfaglige kjønnsstudier             46.3 23 36.4 4  46.3 37  36.4 7
UIO 185874 Kriminologi                     51.6 373 46.7 158 51.6 828 46.7 398
UIO 185876 Psykologi                      55.6 391 46.4 145 55.6 839 46.4 352
UIO 185879 Sosialantropologi                  49.2 132 39.6 24 49.2 252 39.6 59
UIO 185880 Sosiologi                      49.8 204 41.2 39 49.8 407 41.2 107
UIO 185881 Statsvitenskap                   51.6 273 45.8 100 51.6 594 45.8 267
UIO 185883 Utviklingsstudier                  51.0 114 46.9 35 51.0 254 46.9 91
UIO 185898 Samfunnsøkonomi, 3-årig               56.0 193 45.1 72 56.0 468 45.1 186
UIO 185899 Tannpleie                      50.7 109 44.7 28 50.7 170 44.7 51
UIO 185904 Kulturarv og bevaringskunnskap           38.9 2  Alle   38.9 6  Alle
UIO 185912 Spansk                       60.7 80 46.9 16 60.7 183 46.9 43
UIO 185929 Religionshistorie og kulturhistorie         37.3 8  Alle   37.3 10  Alle
UIO 185935 Lektorprogrammet, fremmedspråk           Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185940 Informatikk, robotikk og intelligente systemer   50.2 7  49.7 7  50.2 15  49.7 12
UIO 185941 Psykologi profesjon, start høst           65.5 439 56.4 195 65.5 1061 56.4 509
UIO 185942 Psykologi profesjon, start vår           63.7 379 54.6 174 63.7 777 54.6 377Universitetet i Stavanger                   VARA                 HOVED
                                ORD   FOR   ORDF   PRA    ORD   FOR    ORDF   PRA
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- --------- --------- --------                          
UIS 217003 Bygg                        40.4 6  Alle   40.7 2       40.6 13 Alle   40.7 8
UIS 217004 Data                        Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217005 Elektro                       Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217009 Kjemi og miljø                   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217012 Maskin                       40.7 8  Alle   38.6 3       40.7 10 Alle   38.6 5
UIS 217015 Petroleumsteknologi, bachelor            49.8 29 Alle   39.7 4       49.8 39 Alle   39.7 7
UIS 217046 Fjernsyns- og multimedieproduksjon         53.9 64      46.1 38       53.9 178      46.1 91
UIS 217050 Sykepleierutdanning                 43.0 155     38.3 59       44.0 296      39.3 139
UIS 217070 Barnevern                      41.0 81      35.7 43       42.0 186      36.7 93
UIS 217080 Sosialt arbeid                   44.0 102     38.4 52       44.0 191      38.4 95
UIS 217092 Teknisk realfag                   Alle   Alle   Alle        Alle   o.i.   Alle
UIS 217110 Allmennlærerutdanning                Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217130 Førskolelærerutdanning               30.4 6      32.3 2       30.4 6       32.3 2
UIS 217170 Engelsk, årsstudium                 Alle       Alle        43.0 28      34.5 9
UIS 217174 Fransk, årsstudium                 Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217179 Historie, årsstudium                Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217196 Kristendoms-, religions- og livssynskun., årsstud. Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217200 Kunst- og kulturvitenskap              Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217205 Matematikk, årsstudium               Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217211 Nordisk, årsstudium                 Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217240 Sosiologi                      43.4 45      38.0 21       43.4 85      38.0 44
UIS 217244 Tysk, årsstudium                  Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217255 Hotelledelse                    Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217272 Kunsthistorie                    Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217317 Reiselivsledelse                  Alle       Alle        36.3 52      35.0 34
UIS 217318 Regnskap og revisjon                45.5 54      38.8 23       45.5 101      38.8 46
UIS 217369 Økonomi og administrasjon              44.9 140     41.7 88       46.3 385      42.6 261
UIS 217440 Idrett/kroppsøving                 42.6 42      41.9 29       43.0 113      42.2 74
UIS 217454 Journalistutdanning                 53.6 65      47.6 29  Alle   53.6 178      47.6 86  Alle
UIS 217474 Samfunnsfag med personalledelse           44.8 72      36.3 28       44.8 124      36.3 47
UIS 217481 Historie                      Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217482 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217505 Kunst og håndtverk                 48.6 18      38.5 4       48.6 40      38.5 11
UIS 217618 Drama                        40.0 3      Alle        47.9 22      36.4 4
UIS 217649 Kroppsøving/idrett, årsstudium           44.3 46      44.4 36       44.3 99      44.4 72
UIS 217755 Konstruksjoner og materialer            41.8 5      42.3 1       41.8 6       42.3 2
UIS 217800 Industriell økonomi                 52.5 32      47.8 15       53.0 50      48.0 30
UIS 217801 Petroleumsteknologi                 51.5 46      46.0 22       51.5 61      46.0 30
UIS 217802 Offshoreteknologi                  47.0 18      43.6 10       47.0 26      43.6 14
UIS 217803 Informasjonsteknologi                Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217843 Lærerutdanning, realfag               Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217860 Biologisk kjemi                   37.9 2      41.2 2       37.9 2       41.2 2
UIS 217862 Matematikk                     Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217887 Engelsk språk og litteratur             Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217889 Nordisk språk og litteratur             Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217912 Spansk                       Alle       Alle        Alle        Alle
UIS 217938 Byutvikling og urban design             38.1 2      39.8 1       41.2 9       42.9 7
UIS 217947 Petroleumsgeologi                  43.1 5  o.i.   37.9 2       44.9 17 o.i.   42.8 7Universitetet i Tromsø                     VARA                                HOVED
                                ORD   FOR   ASP    NN    NNF   ORDF   SAMISK  ORD   FOR   ASP   NN    NNF   ORDF   SAMISK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- ------- -------- -------- -------- ------
UIT 186002 Ingeniør, Sikkerhet og miljø            Alle   Alle                 Alle        Alle   Alle                Alle
UIT 186017 Ingeniør, Automatiseringsteknikk          Alle   Alle                 Alle        Alle   Alle                Alle
UIT 186018 Ingeniør, Prosess/gassteknologi           Alle   Alle                 Alle        Alle   Alle                Alle
UIT 186049 Ingeniør, Nautikk                  Alle   Alle   Alle             Alle        Alle   Alle   Alle           Alle
UIT 186050 Sykepleierutdanning                 53.8 81           47.3 48  36.8 13 42.3 28  Alle   53.8 189         47.4 92 37.8 28 43.9 71 Alle
UIT 186110 Allmennlærerutdanning                o.i.                      o.i.        Alle                    Alle
UIT 186117 Allmennlærerutdanning, samlingsbasert        Alle                                Alle
UIT 186130 Førskolelærerutdanning               52.4 1                     o.i.        Alle                    Alle
UIT 186132 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert       Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186133 Førskolelærer, desentralisert, Harstad       o.i.                      o.i.        Alle                    Alle
UIT 186156 Faglærer i praktiske og estetiske fag        Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186164 Bedriftsøkonomi                   49.4 5                     Alle        52.6 42                   38.0 15
UIT 186170 Engelsk                       Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186179 Historie, årsstudium                Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186205 Matematikk                     Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186211 Nordisk                       Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186222 Kvinne- og kjønnsstudier              Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186298 Akvakultur                     Alle                      Alle   Alle   Alle                    Alle   Alle
UIT 186299 Marin bioteknologi                 Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186306 Datasikkerhet                    Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186327 Biologi                       Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186331 Fiskerifag                     Alle                      Alle   Alle   Alle                    Alle   Alle
UIT 186369 Økonomi og administrasjon              Alle                      Alle        43.0 94                   38.3 45
UIT 186395 Informatikk                     Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186462 Kunst- og kulturformidling             Alle                      Alle        50.0 6                   Alle
UIT 186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse       Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186475 Kunstvitenskap                   Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186478 Arkeologi                      Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186479 Filosofi                      Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186481 Historie                      Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186482 Religionsvitenskap                 Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186483 Russlandsstudier                  Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186609 Antikkens kultur                  TRU                      TRU         TRU                     TRU
UIT 186615 Allmenn litteraturvitenskap             Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186700 Ergoterapeututdanning                Alle            Alle   Alle   Alle   Alle   38.0 8          Alle   Alle   43.0 6  o.i.
UIT 186701 Radiografutdanning                 35.5 3           Alle   Alle   38.9 1  Alle   44.1 32          Alle   Alle   39.0 10 Alle
UIT 186702 Bioingeniørutdanning                Alle            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle           Alle   Alle   Alle   o.i.
UIT 186703 Fysioterapeututdanning               57.1 219          55.6 63  48.8 37 49.6 126 51.6 5  57.9 470         56.3 121 49.4 72 51.0 275 51.6 6
UIT 186707 Farmasi                       43.4 8           Alle   Alle   45.1 4  o.i.   43.4 11          Alle   Alle   45.1 6  o.i.
UIT 186709 Fiskehelse                     Alle                      Alle   Alle   Alle                    Alle   Alle
UIT 186724 Rettsvitenskap                   53.2 286          45.0 31  42.2 20 47.8 160 o.i.   53.2 570         45.0 45 42.2 27 47.8 343 o.i.
UIT 186739 Medisinske fag                   Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186742 Odontologi                     63.4 190          58.8 53  51.4 25 54.8 100 o.i.   63.4 313         58.8 65 51.4 32 54.8 171 o.i.
UIT 186743 Tannpleierutdanning                 50.8 25           42.5 11  Alle   39.7 1  Alle   50.8 46          48.3 20 Alle   39.7 6  Alle
UIT 186752 Psykologi, årsstudium                Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186769 Energi og miljø i nord               Alle            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle           Alle   Alle   Alle   Alle
UIT 186770 Kommunikasjon og mikroelektronikk          Alle            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle           Alle   Alle   Alle   Alle
UIT 186783 Molekylær bioteknologi               Alle            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle           Alle   Alle   Alle   Alle
UIT 186785 Informatikk                     Alle            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle           Alle   Alle   Alle   Alle
UIT 186813 Industriell matematikk               Alle            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle           Alle   Alle   Alle   Alle
UIT 186814 Romfysikk                      Alle            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle           Alle   Alle   Alle   Alle
UIT 186843 Lektorutdanning i realfag              Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186844 Lektorutdanning i språk og samfunnsfag       Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186846 Dokumentasjonsvitenskap               Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186852 Pedagogikk                     Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186857 Fysikk                       Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186859 Geologi                       Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186860 Kjemi                        Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186862 Matematikk og statistikk              Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186867 Ledelse, innovasjon og marked            42.0 8                     31.2 1       46.3 80                   40.8 36
UIT 186876 Psykologi                      42.1 20                    36.0 9       44.8 99                   40.4 58
UIT 186877 Samfunnssikkerhet og miljø             Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186878 Politikk, økonomi og filosofi            Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186879 Sosialantropologi                  Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186880 Sosiologi                      Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186881 Statsvitenskap                   Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186891 Språk og litteratur                 Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186892 Språk og økonomi                  Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186898 Samfunnsøkonomi                   Alle                      Alle        Alle                    Alle
UIT 186910 Religionsvitenskap, årsstudium           Alle                      Alle        Alle                    Alle


Onsdag 29. juli 2009 kl 20:46, www.samordnaopptak.no