Poenggrenser tirsdag 29. juli 2008

Viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (VARA) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etterhvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De kan fortsatt gå ned i senere etterfyllinger i august og begynnelsen av september.

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 20. juli til 29. juli skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Enten ved å svare nei til å fortsatt stå på venteliste eller ved å la være å svare innen svarfristen)

En person står ofte på venteliste i flere kvoter på samme studium. Man kan derfor ikke bare legge sammen de grå tallene for å finne antall personer på venteliste totalt på et studium eller lærested.

Listen er sortert alfabetisk etter lærestedsnavn

Medisinstudiene står under "opptakssentralen medisin" i stedet for under hvert sitt universitet.KodeForklaring
ALLEAlle kvalifiserte søkere fikk tilbud
HOVEDHovedopptak, 20. juli
VARASuppleringsopptak (også kallt varaopptak), 29. juli
TRUStudiet er trukket fra årets opptak, avlyst. Ofte pga for få søkere
ÅpentÅpent studium
o.i.Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her.
ORDOrdinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne køen.
ORDPOrdinær primærvitnemålskvote
FORForkurskvote
ASPAspirantkvote
FINFinnmarkskvote
FINPFinnmark primærvitnemålskvote
INTKInternasjonal kvote
IVMINOIkke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUKJentekvote
MILKKvote for forsvaret
NIFKKvote for Norges idrettsforbund
NNNordnorsk kvote
NNPNordnorsk primærvitnemålskvote
NTFKvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFPPrimærvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
PRAPraksiskvote
SAMISKSamisk kvote
TKURKKvote for søkere med tilpasningskurs
xxxyyyStudiekoden, sekssifret nummer som identifiserer studiet (xxx angir lærestedet)Ansgar Teologiske                       VARA       HOVED
Høgskole                            ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
ATH 255196 Kristendom, religion og livssyn           Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255418 Interkulturell forståelse, årsstudium        Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255437 Musikk                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255752 Psykologi med religion og helse, årsstudium     Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255777 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255869 Interkulturell forståelse              Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255876 Psykologi med religion og helse           Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255936 Praktisk teologi                  Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og                         VARA       HOVED
designhøgskolen i Oslo                     ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
AHO 189030 Arkitekt                      o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
AHO 189343 Industridesign                   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.Betanien diakonale                       VARA       HOVED
høgskole                            ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
BBSH 250050 Sykepleie                     46.8 104 42.1 42 47.3 197 43.8 92Det teologiske                         VARA       HOVED
Menighetsfakultet                       ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
MF 190196 Kristendoms-, religions- og livssynsk., årsstudium  Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190418 Tverrkulturell kommunikasjon             Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190480 Teologi, profesjonsstudium              Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190482 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap     Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190774 Teologi, master                   Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190882 Menighetspedagogikk                 Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190927 Ungdom, kultur og tro                Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190936 Teologi                       Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmet Høgskole                     VARA       HOVED
Oslo                              ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
DHS 251050 Sykepleie                      50.2 111 47.8 46 50.2 214 47.8 93
DHS 251060 Vernepleierutdanning, Rogaland           Alle   Alle   Alle   Alle
DHS 251061 Vernepleierutdanning, Nord Rogaland         49.1 25 Alle   49.1 35  Alle
DHS 251080 Sosialt arbeid                   47.3 67 40.4 23 47.3 111 40.4 34
DHS 251081 Sosialt arbeid, deltid               38.4 9  Alle   38.4 9  Alle
DHS 251539 Diakoni, heltid                   Alle   Alle   Alle   Alle
DHS 251542 Diakoni, deltid                   Alle   Alle   Alle   Alle
DHS 251700 Ergoterapeututdanning, ROGALAND           Alle   Alle   38.2 3  AlleDronning Mauds Minne                      VARA       HOVED
Høgskolen                           ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
DMMH 253130 Førskolelærerutdanning               36.8 36 34.0 24 39.8 100 38.8 69
DMMH 253131 Førskolelærer, estetisk linje           43.0 20 43.7 10 46.1 56  45.1 34
DMMH 253132 Førskolelærer. natur- og friluftslinje.      44.9 24 44.2 17 45.1 62  47.0 42
DMMH 253133 Førskolelærer, deltid, nettbasert         43.5 14 Alle   47.0 31  Alle
DMMH 253529 Førskolelærer, Internasj. forståelse, flerkult arb 36.5 5  32.7 2  40.3 27  40.0 17
DMMH 253618 Drama                       Alle   Alle   Alle   AlleHaraldsplass diakonale                     VARA       HOVED
høgskole                            ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
HDH 252050 Sykepleie                      47.2 110 45.4 47 48.1 222 47.5 108Høgskolen i Akershus                      VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIAK 202050 Sykepleierutdanning                42.8 102 36.3 32      43.8 203 38.7 78
HIAK 202060 Vernepleierutdanning                41.9 50 35.5 12      42.0 86  35.7 24
HIAK 202061 Vernepleierutdanning, deltid            41.0 40 Alle        41.0 51  Alle
HIAK 202063 Vernepleierutdanning, deltid Bærum         40.0 32 Alle        40.0 43  Alle
HIAK 202106 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid  Alle            Alle
HIAK 202108 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid Alle            Alle
HIAK 202109 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk     Alle            Alle
HIAK 202123 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag      Alle            Alle
HIAK 202124 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag     Alle            Alle
HIAK 202126 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag     Alle            Alle
HIAK 202127 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag           Alle            Alle
HIAK 202129 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod.  Alle            Alle
HIAK 202405 Produktdesign                   o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
HIAK 202408 Samfunnsernæring                  52.3 45 47.3 18      52.3 71  47.3 31
HIAK 202822 Ingeniør, bærekraftige energisystemer og miljø   TRU   TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
HIAK 202876 Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse    46.4 37 39.2 9       46.6 71  39.4 19
HIAK 202896 Husøkonomi og serviceledelse            Alle   Alle        37.7 10  31.8 1
HIAK 202897 Kostøkonomi, ernæring og ledelse          Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Bergen                       VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIB 203003 Ingeniør, bygg                   49.9 32 48.5 21 22.0 1  49.9 68  48.5 46  Alle
HIB 203004 Ingeniør, data                   o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HIB 203006 Ingeniør, elkraftteknikk              o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HIB 203009 Ingeniør, kjemi                   o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HIB 203011 Ingeniør, marinteknikk               51.1 26 50.3 18 Alle   51.1 43  50.3 25  Alle
HIB 203012 Ingeniør, maskinteknikk               49.1 25 43.9 7  33.3 1  49.1 37  43.9 10  Alle
HIB 203017 Ingeniør, automatisering              36.2 1  Alle   41.7 1  Alle   Alle   Alle
HIB 203024 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203028 Ingeniør, kommunikasjonssystemer          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203045 Ingeniør, produksjonsteknikk            o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HIB 203050 Sykepleierutdanning                 49.1 206 45.3 104      49.3 462 46.4 239
HIB 203060 Vernepleierutdanning                46.2 57 39.6 12      46.8 123 41.1 38
HIB 203080 Sosialt arbeid                   53.9 139 47.5 58      54.0 284 48.3 128
HIB 203096 Ingeniør, undervannsteknologi            46.8 7  Alle   28.0 1  51.5 18  Alle   28.0 1
HIB 203110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HIB 203120 Allmennlærerutd. med musikk             42.2 1  42.1 1       44.0 7  45.5 6
HIB 203130 Førskolelærerutdanning               39.0 37 35.0 12      39.0 64  35.0 22
HIB 203132 Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag       44.0 19 38.5 6       44.1 36  38.8 11
HIB 203133 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv  47.6 39 39.7 15      47.6 64  42.2 28
HIB 203154 Faglærerutdanning i realfag             Alle   Alle        Alle   Alle
HIB 203203 Folkehelsearbeid                  51.2 44 48.4 23      54.1 111 49.9 58
HIB 203242 Samf.fag m/fordypn. globale studier         48.8 8  46.5 4       49.2 24  46.5 9
HIB 203369 Økonomi og administrasjon              53.5 219 51.7 159      53.5 559 51.7 398
HIB 203395 Informasjonsteknologi                Alle   Alle        Alle   Alle
HIB 203440 Idrett, faglærerutdanning              52.0 53 47.2 27      52.0 91  47.2 51
HIB 203446 Mat og helse                    49.2 26 45.0 11      54.9 80  47.0 32
HIB 203466 Tegnspråk og tolking                45.6 23 39.6 8       45.6 40  42.5 15
HIB 203618 Drama                        47.3 5  Alle        48.3 13  39.5 3
HIB 203623 Engelsk                       54.0 17 46.3 7       59.0 63  48.4 29
HIB 203649 Idrett, årsstudium                 60.0 66 53.0 33      63.2 220 56.5 123
HIB 203663 Mediekunnskap                    44.6 21 41.3 16      48.7 73  43.8 42
HIB 203667 Musikk                       49.5 7  44.7 3       54.4 50  52.8 24
HIB 203680 Samf.fag m/fordypn. i historie           45.5 5  42.3 2       52.1 27  45.0 13
HIB 203700 Ergoterapeututdanning                45.8 38 44.2 20      46.2 84  44.8 41
HIB 203701 Radiografutdanning                 44.1 37 40.9 19      44.8 85  42.8 48
HIB 203702 Bioingeniørutdanning                49.7 6  51.5 2       49.7 18  51.5 11
HIB 203703 Fysioterapeututdanning               58.9 284 54.4 198      59.3 767 54.8 519
HIB 203711 Havbruksteknologi                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIB 203753 Landmåling og eiendomsdesign            42.0 15 35.3 6       43.4 30  36.6 10
HIB 203822 Ingeniør, energiteknologi              48.6 12 47.6 8  Alle   48.6 22  47.8 12  45.0 1Høgskolen i Bodø                        VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HBO 204050 Sykepleierutdanning, Bodø              37.2 20 34.6 9       37.2 26  34.6 12
HBO 204055 Sykepleierutdanning, Mo i Rana           o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204070 Barnevern                      Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204080 Sosialt arbeid                   Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204114 Allmennlærerutd., saml.b., Stokmarknes       Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204130 Førskolelærerutd., samlings- og IKT-basert     Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204131 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204170 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204184 Biologi og kjemi                  Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204203 Folkehelsearbeid                  TRU   TRU        TRU    TRU
HBO 204219 Statsvitenskap, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204242 Nordlige studier                  Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204249 Sosiologi, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204276 Organisasjon og ledelse               Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204298 Akvakultur                     TRU   TRU        TRU    TRU
HBO 204300 Informatikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204301 Business og IT                   Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204327 Biologi                       TRU   TRU        TRU    TRU
HBO 204331 Fiskerifag                     Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204342 Økonomi og ledelse                 Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204345 Siviløkonom                     Alle   Alle        44.3 32  47.5 27
HBO 204368 Eiendomsmegling                   Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204440 Idrett                       Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204454 Journalistikk                    50.8 34 46.2 18 Alle   50.8 63  46.2 37  Alle
HBO 204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana            Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204473 Eksportmarkedsføring                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204474 Nordområdestudier                  Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204613 Nettbasert studium i historie            Alle   o.i.        Alle   o.i.
HBO 204642 Kunst og håndverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204649 Idrett, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204665 Havbruk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204867 Havbruksdrift og ledelse              Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204880 Sosiologi                      Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204881 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204912 Spansk                       Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Buskerud                      VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIBU 205004 Ingeniør, data, Kongsberg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205005 Ingeniør elektro, Kongsberg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205012 Ingeniør maskin, Kongsberg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205025 Ingeniør elektro, 2-årig, heltid, Kongsberg    Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205032 Ingeniør maskin, 2-årig, Kongsberg         Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205050 Sykepleierutdanning, Drammen            40.0 80 34.4 25      40.0 127 34.4 34
HIBU 205112 Allmennlærerutdanning, Drammen           Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205114 Allmennlærerutdanning, Hønefoss          Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205117 Allmennlærerutdanning, deltid, Hønefoss      Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205155 Lysdesign, Drammen                Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205162 Økonomi og administrasjon, Hønefoss.        Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205205 Matematikk, Hønefoss                Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205210 Norsk, deltid, Hønefoss              Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205246 Juridiske fag, Hønefoss              48.4 16 47.7 10      48.4 27  47.7 17
HIBU 205251 Visuell kommunikasjon, Drammen           51.8 70 48.3 45      51.8 137 48.3 81
HIBU 205317 Reiseliv, Hønefoss                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205345 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss     Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205370 IT og entreprenørskap, Hønefoss          Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205395 IT og informasjonssystemer, Hønefoss        Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205404 Økonomi og administrasjon, Kongsberg        Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205414 Økonomi og administrasjon, Hønefoss        Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205620 IT og informasjonssystemer, Hønefoss        Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205622 Engelsk, deltid, Hønefoss             Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205623 Engelsk, Hønefoss                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205661 Matematikk, deltid, Hønefoss           Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205672 Norsk, Hønefoss                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205680 Samfunnsfag, deltid, Hønefoss           Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205701 Radiografutdanning, Drammen            43.1 55 38.8 18      43.1 76  38.8 32
HIBU 205867 Jus og ledelse, Hønefoss              43.0 22 43.0 10      43.0 36  43.0 21
HIBU 205881 Statsvitenskap, Kongsberg             Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205894 Optometri og synsvitenskap, Kongsberg       44.6 29 44.3 18      44.6 47  44.3 28Høgskolen i Finnmark                      VARA                      HOVED
                                ORD   ORDP   FIN    FINP   SAMISK  ORD   ORDP   FIN    FINP   SAMISK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------                
HIF 206050 Sykepleierutdanning, Hammerfest           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIF 206070 Barnevern                      Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206071 Barnevern, samlingsbasert              Alle   Alle                  38.0 8  Alle
HIF 206080 Sosialt arbeid                   Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206081 Sosialt arbeid, samlinger              39.3 7  Alle                  42.4 13 Alle
HIF 206101 Utinor                       TRU   TRU                  TRU   TRU
HIF 206110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206112 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206132 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206162 Økonomisk administrativ ledelse           Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206170 Engelsk                       Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206176 Finsk                        Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206185 Kroppsøving                     Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206242 Nordområdepolitikk                 TRU   TRU                  TRU   TRU
HIF 206255 Hotelladministrasjon                Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206319 Reiseliv og turisme                 Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206342 Border Business Studies, Kirkenes          Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206374 Informasjonsteknologi                Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206388 Naturbasert verdiskapning              TRU   TRU                  TRU   TRU
HIF 206440 Friluftsliv og idrett                Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206605 Friluftsliv                     Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206649 Idrett                       Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206663 Mediefag                      Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206712 Russisk for næringslivet              Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206838 Medieproduksjon                   Alle   Alle                  Alle   AlleHøgskolen i Gjøvik                       VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIG 207003 Ingeniør, bygg - konstruksjon            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207012 Ingeniør, industriell design og teknologiledelse  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207033 Ingeniør, bygg - landmåling             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207040 Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207046 Medieteknologi                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207050 Sykepleierutdanning                 32.3 3  31.3 1       35.6 32  37.2 12
HIG 207051 Sykepleierutdanning, deltid             41.7 11 Alle        41.7 21  Alle
HIG 207149 Mediedesign                     47.4 27 47.4 21      49.8 65  48.4 55
HIG 207160 Økonomi og ledelse, årsst.             Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207188 Medie- og informasjonsteknologi           Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207264 Medieproduksjon                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207369 Økonomi og ledelse                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207374 Drift av nettverk og datasystemer          Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207395 Programvareutvikling                Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207406 Geomatikk                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207429 Informasjonssikkerhet                Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207604 Medieproduksjon, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207701 Radiografutdanning                 38.8 17 37.0 6       41.2 42  41.7 20
HIG 207824 Teknologidesign og -ledelse             Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207838 Mediemanagement                   Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Harstad                      VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
HIH 208035 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208050 Sykepleierutdanning                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208051 Sykepleierutdanning, deltid             Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208060 Vernepleierutdanning                Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208061 Vernepleierutdanning, deltid - Bodø         Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208070 Barnevernspedagogutdanning             Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208318 Økonomi og administrasjon med revisjon       Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208349 Reiseliv og turisme                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208350 Handel, service og logistikk            Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Hedmark                      VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
HIHM 209050 Sykepleierutdanning, Elverum            33.9 7  31.0 3  33.9 13  32.2 5
HIHM 209053 Sykepleierutdanning, Kongsvinger          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209100 Allmennlærerutdanning, Hamar            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209113 Allmennlærerutdanning, nett- og samlingsbasert   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209130 Førskolelærerutdanning, Hamar           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209132 Førskolelærerutdanning, nett- og samlingsbasert  49.5 52 Alle   49.5 74  Alle
HIHM 209133 Førskolelærerutd. for tospråklige,nett & samlinger Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209140 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209160 Bioenergi og økonomi, Rena             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209161 Administrativ databehandling, årsstudium, Rena   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209162 Administrasjon og ledelse, Rena          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209164 Bedriftsøkonomi, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209172 Jakt, fiske og guiding, Evenstad (Koppang)     Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209185 Idrett, årsstudium, Elverum            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209189 Informasjon og samfunnskontakt, Rena        Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209205 Matematikk, Hamar                 TRU   TRU   TRU    TRU
HIHM 209208 Globalisering og utvikling, årsstudium, Hamar   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209220 IKT og læring, Hamar                Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209223 Utmarksforvaltning, årsstud., Evenstad (Koppang)  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209242 Samfunnsfag, Hamar                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209250 Skogbruk, årsstudium, Evenstad (Koppang)      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209253 Servicestudiet, samlingsbasert, deltid       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209299 Bioteknologi, Hamar                Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209311 Landbruksteknikk, Hamar/Blæstad gård        Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209318 Revisjonsfag, Rena                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209320 Økologisk landbruk, Hamar/Blæstad gård       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209322 Skogbruk, Evenstad (Koppang)            Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209323 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang)       Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209327 Biologi, Hamar                   TRU   TRU   TRU    TRU
HIHM 209359 Markedsføring og internasjonalisering, Rena    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209369 Økonomi og administrasjon, Rena          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209370 Økonomi og administrasjon med IKT, Rena      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209393 Innovasjon, entreprenørsk. og foretaksutv., Rena  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209404 Ledelse med økonomikunnskap, Rena         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209409 Økologisk landbruk, nett og samlinger Års.     Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209418 Internasj. konfl.,folkerett og tverrkulturell komm Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209420 Anvendt økologi, Evenstad (Koppang)        TRU   TRU   TRU    TRU
HIHM 209423 Natur- og økoturisme, Evenstad (Koppang)      Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209429 Spillprogrammering, Rena              Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209436 Adm. databehandling m/vekt på portaldesign, Rena  TRU   TRU   TRU    TRU
HIHM 209437 Musikk, Hamar                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209440 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209446 Mat og helse, Elverum               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209451 Animasjon, Hamar                  40.7 10 41.8 8  51.2 51  45.7 31
HIHM 209455 Språk- og kulturfag, Hamar             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209472 Virtuell kunst og design, Hamar          42.8 8  40.8 6  42.8 12  41.8 10
HIHM 209476 Music Management, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209484 Globalisering og utvikling, Hamar         Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209486 Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, Elverum  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209488 Sport and event management, Rena          Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209514 Digital medieproduksjon, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209516 Regnskapsførerfag, Rena              Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209538 Faglærerutd. for tospråklige lærere,nett&samlinger Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209605 Friluftsliv, Elverum                Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209623 Engelsk, Hamar                   Alle   Alle   44.9 6  Alle
HIHM 209624 Utepedagogikk, Elverum               Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209642 Kunst og håndverk, Hamar              Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209663 Mediefag, Rena                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209667 Musikk, årsstudium Hamar              Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209668 Landbruksteknikk årsstudium, nett og samlinger   Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209669 Bioenergi, Evenstad (Koppang)           Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209672 Norsk, Hamar                    Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209676 Sosialpedagogikk, Elverum             Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209839 Opplevelsesprod.og interaktive medier, Hamar    40.0 4  41.1 4  44.3 33  42.9 26
HIHM 209851 Strategisk kommunikasjon, Rena           TRU   TRU   TRU    TRU
HIHM 209852 Oppvekst, skapende aktiviteter og helse, Elverum  Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209867 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena        Alle   Alle   Alle   Alle
HIHM 209895 Innovasjons- og entreprenørskapsledelse, Rena   TRU   TRU   TRU    TRUHøgskolen i Lillehammer                    VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
HIL 210035 Økonomi og administrasjon              38.5 5  40.7 4  42.7 44  44.0 29
HIL 210060 Vernepleie                     Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210070 Barnevern                      36.9 28 35.1 16 37.5 58  36.9 34
HIL 210080 Sosialt arbeid                   38.2 25 37.6 13 38.2 44  37.6 28
HIL 210149 Film- og fjernsynsvitenskap             Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210164 Økonomi og administrasjon, årsstudium        45.3 14 46.0 12 45.3 26  46.0 20
HIL 210185 Idrett, årsstudium                 40.8 9  44.5 8  40.8 35  44.5 26
HIL 210220 Pedagogikk                     Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210240 Sosiologi                      Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210246 Jus, årsstudium                   48.0 35 47.1 26 48.0 77  47.1 55
HIL 210262 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium       Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210264 Fjernsynsteknikk                  o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210272 Kunsthistorie                    Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210288 Samtidshistorie og internasjonale studier      Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210308 Kulturprosjektledelse                o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210317 Reiseliv                      Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210319 Opplevelses- og attraksjonsutvikling        Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210392 Fjernsynsregi                    o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210440 Idrett                       Alle   Alle   41.1 30  42.7 20
HIL 210481 Samtidshistorie                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210526 Jus                         50.6 63 47.2 42 51.0 145 47.3 93
HIL 210654 Kulturprosjektledelse, årsstudium          Alle   Alle   40.6 5  43.0 3
HIL 210676 Pedagogikk, deltid                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210752 Psykologi, årsstudium                38.7 20 39.4 16 40.4 58  42.7 39
HIL 210754 Reiseliv, årsstudium                Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210867 Organisasjon og ledelse               Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210872 Internasjonale studier               Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210876 Psykologi                      38.0 18 37.5 15 42.6 73  41.5 47Høgskolen i Molde                       VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
HIM 211035 Økonomi og administrasjon, 2-årig          Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211050 Sykepleie                      Alle   Alle   37.5 13  40.1 6
HIM 211051 Sykepleie, deltid                  Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211060 Vernepleierutdanning                Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211159 Elektronisk handel og innkjøpsledelse        Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211185 Idrett                       Alle   Alle   38.2 14  41.6 10
HIM 211189 Informasjonsbehandling, årsstudium         Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211238 Statsvitenskap (årsstudium)             Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211246 Jus, årsstudium                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211292 Logistikk og Supply Chain Management        Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211318 Revisjon                      Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211404 Siviløkonom, 1. avdeling              Alle   Alle   43.8 13  48.5 9
HIM 211432 Internasjonal logistikk, Ålesund          Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211453 Informasjonsbehandling               Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211488 Sport Management, idrettsledelse          Alle   Alle   39.6 22  42.3 16
HIM 211841 Jus og administrasjon                Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211866 Petroleumslogistikk, Kristiansund          Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Narvik                       VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIN 212003 Ingeniør, bygg og industri             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212004 Ingeniør, datateknikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212018 Ingeniør, Prosessteknologi             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212040 Ingeniør, første studieår, Alta           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212050 Sykepleierutdanning                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212095 Ingeniør, første studieår, Bodø           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212410 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212413 Lærerutdanning i realfag og teknologi        TRU   TRU        TRU    TRU
HIN 212430 Multimediaprogrammering               Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212761 Elektroteknikk                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212804 Data/IT                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212805 Ingeniørdesign                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212806 Integrert bygningsteknologi             Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212811 Industriell teknologi                Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212814 Satelitteknologi                  Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Nesna                       VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
HINE 213051 Sykepleierutdanning, deltid            Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213095 Ingeniørutdanning-bygg og maskin, Mo i Rana    Alle       Alle
HINE 213110 Allmennlærerutdanning               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213112 Allmennlærerutdanning, deltid, samlingsbasert   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213117 Allmennlærerutdanning, deltid, Mo i Rana     TRU   TRU   TRU    TRU
HINE 213131 Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213132 Førskolelærerutdanning, deltid, Askim       Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213133 Føskolelærerutdanning med natur og friluftsliv   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213156 Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag   TRU   TRU   TRU    TRU
HINE 213185 Idrett, årsstudium                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213188 Informatikk, årsst., samlings- og nettbasert    Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213189 Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana    Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213374 Informasjonssystemer, Mo i Rana          Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213395 Informatikk, Mo i Rana               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213412 Informasjonssyst, samlings- og nettbasert, Års.  Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213429 Informatikk, samlings- og nettbasert        Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213437 Musikkvitenskap, samlingsbasert          Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213439 Drama, samlingsbasert               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213440 Idrett                       Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213453 Informasjonssystemer, samlings- og nettbasert   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213505 Kunst og håndverk, samlingsbasert         Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213620 Informatikk, årsstudium, Mo i Rana         Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213623 Engelsk basisstudium med enkeltmoduler       Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213666 Naturfag årsstudium, samlingsbasert        Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213667 Musikkvitenskap, samlingsbasert          Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213680 Samfunnsfag, årsstudium, samlingsbasert      Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213796 Drama, årsstudium, samlingsbasert         Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213853 Spesialpedagogikk, samlingsbasert         Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Nord-                       VARA       HOVED
Trøndelag                           ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
HINT 214050 Sykepleierutdanning, Levanger           42.3 56 39.5 36 43.4 126 41.0 78
HINT 214058 Sykepleierutdanning, Namsos            Alle   Alle   31.8 4  36.4 4
HINT 214060 Vernepleierutdanning, Namsos            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214110 Allmennlærerutdanning, Levanger          Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214130 Førskolelærerutdanning, Levanger          33.1 5  36.0 4  34.0 14  36.0 12
HINT 214185 Idrett, Levanger                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214240 Sosiologi, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214321 Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer    Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214323 Utmarksforvaltning, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214369 Økonomi og administrasjon, Steinkjer        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214396 Geografi, nettbasert, Steinkjer          Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214421 Husdyrvelferd, Steinkjer, årsstudium        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214430 Multimedieteknologi, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214516 Regnskap, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214605 Friluftsliv, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214623 Engelsk, Levanger                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214639 Musikk, Faglærerutd.- rytmisk profil, Levanger   Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214642 Kunst og håndverk, Levanger            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214649 Kroppsøving, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214661 Matematikk, Levanger                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214666 Naturfag, Levanger                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214667 Musikk, Levanger                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214673 Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer     Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214680 Samfunnsfag, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214696 Trafikklærerutdanning, Stjørdal          36.1 5      41.3 25
HINT 214749 Farmasiutdanning, Namsos              Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo                        VARA                                HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    IVMINO  NN    PRA   SAMISK  ORD    ORDP   FOR   IVMINO NN    PRA   SAMISK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- ------- ------- -------- ------- ------
HIO 215003 Ingeniør, bygg                   51.1 56 47.6 32 Alle                       51.1 99  47.6 54 Alle
HIO 215004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HIO 215005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HIO 215009 Ingeniør, bioteknologi og kjemi           o.i.   o.i.   o.i.                       Alle   Alle   Alle
HIO 215012 Ingeniør, maskin                  50.6 28 45.8 9  Alle                       50.6 43  45.9 16 Alle
HIO 215050 Sykepleierutdanning                 39.4 168 36.6 65                          42.0 467 39.8 223
HIO 215051 Sykepleierutdanning, deltid             41.4 63 Alle                           44.8 140 32.7 20
HIO 215070 Barnevernspedagogutdanning             49.6 246 45.9 115                         49.7 525 46.2 252
HIO 215071 Barnevernspedagogutdanning, deltid         40.8 19                              40.9 23
HIO 215080 Sosialt arbeid                   49.9 242 43.8 88                          49.9 467 43.8 186
HIO 215110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle                           40.1 18  42.0 16
HIO 215130 Førskolelærerutdanning               40.1 98 36.0 33                          41.4 257 38.0 111
HIO 215131 Førskolelærerutdanning, deltid           41.6 29                              41.6 33
HIO 215138 Administrasjon og ledelse              50.5 236 45.8 116                         53.8 666 48.0 331
HIO 215150 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk      45.0 15 Alle                           45.0 25  Alle
HIO 215162 Økonomi og ledelse, årsstudium           63.6 161 52.8 55                          63.6 397 52.8 147
HIO 215200 Kunst og design                   53.3 68 49.0 29                          56.0 189 49.8 90
HIO 215219 Politikk og forvaltning               55.0 43 46.3 13                          55.0 94  46.5 33
HIO 215253 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid       61.5 102 40.5 5                          61.5 170 40.5 7
HIO 215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap         Alle   Alle                           40.0 22  Alle
HIO 215369 Økonomi og administrasjon/revisjon         51.5 312 48.5 166                         51.5 664 48.5 376
HIO 215395 Informasjonsteknologi                35.0 4  35.7 3                          42.8 24  37.9 14
HIO 215439 Drama og teaterkommunikasjon            54.6 33 46.3 13                          54.6 81  47.6 41
HIO 215447 Idrett, friluftsliv og helse            51.0 115 47.2 61                          51.8 310 48.5 170
HIO 215449 Anvendt datateknologi                45.4 83 38.4 34                          45.4 136 38.4 53
HIO 215454 Journalistikk                    62.7 273 56.9 159      54.7 14       46.9 5       63.5 700 56.9 382     54.7 18     49.3 7
HIO 215484 Utviklingsstudier                  51.0 92 47.9 42                          51.8 193 48.1 90
HIO 215601 Arkiv og dokumentbehandling, årsstudium, deltid   45.3 11 Alle                           45.3 18  Alle
HIO 215602 Design og komm. i digitale medier, årsst., deltid  55.9 73 42.8 14                          57.8 200 44.5 52
HIO 215603 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium   38.7 1  Alle                           40.5 5  Alle
HIO 215618 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium      52.5 25 49.0 12                          53.0 72  50.3 39
HIO 215642 Kunst og design 1, årsstudium            57.6 76 53.3 35                          57.6 233 53.3 120
HIO 215691 Utviklingsstudier, årsstudium            49.0 37 45.9 25                          52.7 133 48.4 72
HIO 215700 Ergoterapeututdanning                41.2 46 40.0 17                          41.2 74  40.0 31
HIO 215701 Radiografutdanning                 45.1 100 42.7 41                          45.1 176 42.7 76
HIO 215702 Bioingeniørutdanning                43.4 21 44.0 7                          43.4 23  44.0 9
HIO 215703 Fysioterapeututdanning               59.5 415 53.9 259                         59.5 1054 53.9 655
HIO 215705 Tannteknikerutdanning                Alle                                Alle
HIO 215706 Fysioterapeututdanning, mensendieck         56.0 190 51.0 115                         56.0 399 51.0 239
HIO 215744 Ortopediingeniørutdanning              o.i.                                o.i.
HIO 215749 Farmasiutdanning                  50.1 48 44.4 11           Alle        o.i.   50.1 75  44.4 19         Alle       o.i.
HIO 215822 Ingeniør, energi og miljø i bygg          o.i.   o.i.   o.i.                       Alle   Alle   Alle
HIO 215848 Fotojournalistikk                  61.2 3  Alle                           61.2 4  63.0 1
HIO 215850 Medier og kommunikasjon               51.8 124 48.3 66                          52.4 332 49.0 189
HIO 215900 Velferdsfag                     40.7 39 34.4 13                          43.1 85  36.5 24Høgskulen i Sogn og                      VARA            HOVED
Fjordane                            ORD   ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HSF 216005 Ingeniør, elektro, Førde              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSF 216050 Sykepleieutdanning, Førde              Alle   Alle        31.3 2  36.7 1
HSF 216060 Vernepleieutdanning                 Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216070 Barnevernpedagogutdanning              Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216080 Sosialt arbeid                   Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216111 Allmennlærerutdanning, deltid, Sogndal       Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216170 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216185 Idrett                       37.5 4  38.8 4       43.0 38  43.0 25
HSF 216187 Informasjonsbehandling               Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216242 Samfunnsfag                     Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216302 Friluftsliv                     Alle   Alle        39.8 11  38.9 9
HSF 216310 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur    Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216330 Turisme og reiseliv, bachelor            Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216351 Ungdomssosiologi, årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216368 Eiendomsmegling                   Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216373 Naturfag                      Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216440 Idrett, fysisk aktivitet og helse          Alle   Alle        39.7 20  42.0 12
HSF 216469 Geologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216754 Turisme og reiseliv, årsstudium           Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216927 Sosiologi - ungdomssosiologi            Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen Stord/Haugesund                   VARA                 HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
HSH 218002 Ingeniør, Brannsikkerhet, Haugesund         Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HSH 218003 Ingeniør, Konstruksjonsteknikk, Haugesund      Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HSH 218012 Ingeniør, Prosess- og energi, Haugesund       Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HSH 218026 Ingeniør, El-kraft, Haugesund            Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218032 Ingeniør, Rørkonstruksjon, Haugesund        Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218047 Ingeniør, HMS, Haugesund              Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HSH 218050 Sykepleierutdanning, Stord             37.8 18 36.5 12           38.7 44  37.5 28
HSH 218056 Sykepleierutdanning, Haugesund           34.5 6  33.7 4            37.1 31  39.0 19
HSH 218093 Ingeniør, Automasjon, Haugesund           Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218110 Allmennlærerutdanning, Stord            Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218130 Førskolelærerutdanning, Stord            Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218156 Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord    TRU   TRU             TRU    TRU
HSH 218157 Faglærerutdanning i musikk, Stord          Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218242 Utviklingsstudier, Stord              Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218353 Maritim utdanning, nautikk, Haugesund        36.7 6  40.9 5       o.i.   43.0 34  43.3 24      o.i.
HSH 218369 Økonomi og administrasjon, Haugesund        Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218484 Samfunns- og utviklingsstudier, Stord        TRU   TRU             TRU    TRU
HSH 218505 Kunst og håndverk, Stord              Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218623 Engelsk, Stord                   Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218649 Kroppsøving, Stord                 Alle   Alle             39.4 4  40.3 3
HSH 218666 Naturfag, Stord                   Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218667 Musikk, Stord                    TRU   TRU             TRU    TRU
HSH 218680 Samfunnsfag, Stord                 Alle   Alle             Alle   AlleHøgskolen i Sør-Trøndelag                   VARA                      HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    INTK   TKURK   ORD   ORDP   FOR    INTK   TKURK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------                
HIST 219003 Ingeniør, bygg                   57.1 97 51.5 62 34.0 3            57.1 167 51.8 107 34.0 5
HIST 219004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
HIST 219005 Ingeniør, elektro og datateknikk          Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
HIST 219009 Ingeniør, kjemi                  Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
HIST 219012 Ingeniør, maskin                  50.8 39 46.3 16 Alle             50.8 51 46.3 27  Alle
HIST 219013 Ingeniør, materialteknikk             49.9 14 47.8 7  Alle             49.9 19 47.8 10  Alle
HIST 219016 Ingeniør, logistikk                Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
HIST 219025 Ingeniør, elektro og datateknikk, 2-årig      TRU   TRU                  TRU   TRU
HIST 219032 Ingeniør, maskin, 2-årig              TRU                       TRU
HIST 219035 Økonomi og administrasjon             51.8 249 50.1 169                51.8 578 50.1 394
HIST 219040 Ingeniør, kjemi, Mo i Rana             Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
HIST 219050 Sykepleierutdanning                48.5 219 46.6 116                48.8 478 47.5 272
HIST 219060 Vernepleierutdanning                43.1 53 37.7 17                43.4 91 38.7 35
HIST 219070 Barnevernspedagogutdanning             47.4 132 43.0 69                48.7 300 44.3 166
HIST 219080 Sosionomutdanning                 51.5 113 43.0 45      o.i.        51.5 206 43.5 89       o.i.
HIST 219095 Ingeniør, maskin, Mo i Rana            Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
HIST 219110 Allmennlærerutdanning               42.2 17 44.0 16                42.2 23 44.0 22
HIST 219115 Allmennlærerutd. med realfag            Alle   Alle                  Alle   Alle
HIST 219119 Allmennlærerutdanning for døve           TRU   TRU                  TRU   TRU
HIST 219221 Tegnspråk for hørende               53.2 30 45.0 11                54.5 59 48.3 19
HIST 219287 Informatikk med spes. i info.behandling      Alle   Alle                  Alle   Alle
HIST 219346 Matteknologi                    Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
HIST 219374 Informatikk med spes. i drift av datasystemer   Alle   Alle                  Alle   Alle
HIST 219422 IT-støttet bedriftsutvikling            41.2 18 37.8 9                 41.2 40 37.8 19
HIST 219466 Tegnspråk og tolking                46.5 21 38.8 10                46.5 29 38.8 13
HIST 219674 Teknisk bygningsvern og restaureringsarbeider   Alle   o.i.                  Alle   o.i.
HIST 219700 Ergoterapeututdanning               43.3 42 42.4 23                44.2 77 43.2 46
HIST 219701 Radiografutdanning                 44.5 50 42.6 34                44.5 106 42.6 63
HIST 219702 Bioingeniørutdanning                47.8 22 50.0 18                48.0 32 50.0 27
HIST 219703 Fysioterapeututdanning               60.3 299 55.3 209                60.3 709 55.3 473
HIST 219704 Audiografutdanning                 Alle   Alle                  Alle   AlleHøgskolen i Telemark                      VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIT 220003 Ingeniør, bygg                   40.2 3  44.6 1  Alle   40.2 3  44.6 1  Alle
HIT 220006 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220035 Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø         Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220050 Sykepleierutdanning                 43.5 67 36.5 17      44.5 119 38.7 39
HIT 220051 Sykepleierutdanning, deltid fleksibel over 4 år   41.6 37 Alle        43.0 56  Alle
HIT 220060 Vernepleierutdanning                46.1 34 31.5 3       46.1 65  34.3 8
HIT 220070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn        42.0 34 33.4 5       42.8 68  36.0 14
HIT 220110 Allmennlærerutdanning, Notodden           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220112 Allmennlærerutdanning, Porsgrunn          Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220113 Allmennlærerutd, deltid-samlingsbas., Notodden   Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220130 Førskolelærerutdanning, Notodden          Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220131 Førskolelærer, deltid - samlingsbasert, Notodden  36.6 2  Alle        36.6 4  Alle
HIT 220132 Førskolelærerutdanning, Drammen           42.3 29 36.9 10      42.3 48  37.7 15
HIT 220133 Førskolelærerutdanning, Porsgrunn         Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden   Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220150 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden  Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220156 Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220164 Bedriftsøkonomi, Bø                Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220167 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn             Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220170 Engelsk, Bø                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220172 Friluftsliv, kultur og naturveiledning årsstud, Bø Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220173 Tekst og kultur årsstudium, Bø           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220179 Historie, Bø                    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220185 Idrett årsstudium, Bø                Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220187 Informatikk årsstudium, Bø             Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220188 Informatikk årsstudium, Porsgrunn          Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220210 Norsk, Bø                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220273 Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig   Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220302 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220308 Kultur-arrangering, formidling og forvaltning, Bø  Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220317 Reiseliv, Bø                    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220318 Revisjon, Bø                    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220359 Internasjonal markedsføring, Bø           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220368 Eiendomsmegling, Bø                 Alle   Alle        44.4 65  44.6 40
HIT 220369 Økonomi og administrasjon, Bø            Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220388 Økologi og naturressurser, Bø            Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220395 Informatikk, Bø                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220400 Idéhistorie, Bø                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220440 Idrettsvitenskap, Bø                Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220441 Visuelle kunstfag og design, Notodden        Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220442 Folkekunst, Rauland                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220443 Folkemusikk, Rauland                Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220447 Natur og friluftsliv, Bø              Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220448 Forurensing og miljø, Bø              Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220449 Informasjonssystemer, Bø              Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220456 Litteratur og språk, Bø               Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220481 Historiske fag, Bø                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220532 Form og design, Notodden              Alle   Alle        40.9 3  41.7 2
HIT 220602 Digital mediedesign, årsstudium, Notodden      53.5 7  Alle        53.9 13  Alle
HIT 220605 Natur og friluftsliv årsstudium, Bø         Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220628 Folkekunst årsstudium, Rauland           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220629 Folkemusikk årsstudium, Rauland           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220630 Kunst og håndverk, Notodden            Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220637 Tegning - bilde, Notodden              Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220649 Kroppsøving og idrettsfag, Notodden         Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220688 Ingeniør, gass- og energiteknologi         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220895 Innovasjon og entreprenørskap, Bø          Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Tromsø                       VARA                                HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ASP    NN    NNP   SAMISK  ORD    ORDP   FOR   ASP   NN    NNP   SAMISK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- ------- ------- -------- ------- ------
HITØ 221002 Ingeniør, sikkerhet og miljø            Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HITØ 221017 Ingeniør, automatiseringsteknikk          Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HITØ 221018 Ingeniør, prosess/gassteknologi          Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HITØ 221035 Økonomisk-/administrative fag           Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221049 Ingeniør, Nautikk                 Alle   Alle   Alle   Alle                  Alle   Alle   Alle  Alle
HITØ 221050 Sykepleierutdanning                48.6 52 40.6 21           43.0 32  40.8 14 Alle   49.5 136 43.5 64         45.5 73 44.0 36 37.3 1
HITØ 221110 Allmennlærerutdanning               Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221117 Allmennlærerutdanning, samlingsbasert       Alle                                Alle
HITØ 221130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle                           35.4 10  36.4 6
HITØ 221132 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert       Alle   Alle                           41.1 11  Alle
HITØ 221156 Faglærer i praktiske og estetiske fag       Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221164 Bedriftsøkonomi                  Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221369 Økonomi og administrasjon             40.2 8  38.3 4                          40.5 27  42.0 15
HITØ 221700 Ergoterapeututdanning               Alle   Alle             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle           Alle   Alle  Alle
HITØ 221701 Radiografutdanning                 Alle   Alle             Alle   Alle   o.i.   40.5 13  41.8 4          Alle   Alle  o.i.
HITØ 221702 Bioingeniørutdanning                Alle   Alle             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle           Alle   Alle  Alle
HITØ 221703 Fysioterapeututdanning               60.0 164 53.8 108           59.7 51  52.8 27 54.8 1  60.0 387 54.4 263         59.7 122 53.9 76 54.8 5
HITØ 221743 Tannpleierutdanning                47.1 20 47.3 5            45.8 5  39.5 2  Alle   47.5 43  47.3 15         49.5 13 40.4 5 49.5 1
HITØ 221877 Samfunnssikkerhet og miljø             Alle   Alle                           Alle   AlleHøgskolen i Vestfold                      VARA                 HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
HVE 222004 Ingeniør, datateknikk                Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222005 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222012 Ingeniør, produktdesign               Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222017 Ingeniør, maritim elektro-automasjon        Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222044 Skipsfart og logistikk               o.i.   o.i.             Alle   Alle
HVE 222050 Sykepleierutdanning                 39.3 53 33.9 14           39.3 69  33.9 20
HVE 222100 Lærerutdanning for ungdomstrinnet          Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222112 Lærerutdanning for 1.-7.trinn            Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222130 Førskolelærer                    Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222131 Førskolelærerutdanning, deltid           38.7 2  Alle             41.8 10  Alle
HVE 222132 Førskolelærer, estetisk linje            Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222133 Førskolelærer, friluftslinje            Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222164 Bedriftsøkonomi                   45.0 13 41.6 8            45.0 17  41.6 8
HVE 222170 Engelsk                       Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222179 Historie                      Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222205 Matematikk                     Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222240 Sosiologi                      34.3 1  Alle             Alle   Alle
HVE 222242 Samfunnsfag                     Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222351 Ungdomskunnskap                   Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222352 Maritim teknisk driftsledelse            Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HVE 222353 Maritim utdanning, nautikk             o.i.   o.i.        o.i.   Alle   Alle        Alle
HVE 222369 Økonomi og administrasjon              42.4 27 42.5 17           42.4 51  42.5 34
HVE 222395 Informatikk                     TRU   TRU             TRU    TRU
HVE 222418 Internasjonalt forståelse og samarbeid       Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222446 Mat og helse                    Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222453 Informasjonssystemer og IT-ledelse         Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222455 Språk og kulturfag                 Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222481 Historie                      Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222620 IKT i læring                    38.0 2  Alle             38.0 2  Alle
HVE 222642 Kunst og håndverk                  Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222649 Idrett                       o.i.   o.i.             Alle   Alle
HVE 222663 Mediekunnskap                    Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222666 Naturfag                      Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222667 Musikk                       Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222672 Norsk                        Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222676 Pedagogikk                     Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222823 Ingeniør, mikro- og nanoteknologi          Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222880 Sosiologi                      34.8 2  Alle             34.8 2  Alle
HVE 222912 Teaterarbeid                    Alle   Alle             Alle   AlleHøgskulen i Volda                       VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HVO 223070 Sosialt arbeid - Barnevernspedagog         Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223080 Sosialt arbeid - Sosionom              Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223110 Allmennlærarutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223130 Førskulelærarutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223131 Førskulelærarutdanning, deltid           Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223179 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223196 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223205 Grunnskulens matematikk               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223210 Norsk (nordisk)                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223211 Norsk (nordisk), deltid               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223285 Samfunnsvitskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223430 Media, IKT og design                42.8 14 40.3 10      42.8 30  44.0 21
HVO 223437 Musikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223439 Drama/teater                    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223440 Idrett og friluftsliv                Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223446 Matkultur og helse                 54.3 8  41.5 2       54.3 13  41.5 5
HVO 223451 Animasjon                      Alle   Alle        45.1 2  Alle
HVO 223452 Planlegging og administrasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223453 Informasjon og media                38.2 1  Alle        38.3 3  45.2 2
HVO 223454 Journalistikk                    o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HVO 223472 Kunst og handverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223481 Historie, kultur og samfunn             Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223613 Historie, deltid                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223618 Drama                        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223620 IKT i læring                    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223623 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223630 Kunst og handverk, årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223649 Idrett                       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223663 Mediekunnskap                    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223666 Grunnskulens naturfag                Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223667 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223680 Skuleretta samfunnsfag               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223891 Språk og litteratur                 Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold                      VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIØ 224003 Ingeniør, bygg, Sarpsborg              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224005 Ingeniør, elektro, Sarpsborg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224012 Ingeniør, maskin, Sarpsborg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224035 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224050 Sykepleierutdanning, Fredrikstad          40.0 55 34.5 10      40.0 79  34.5 18
HIØ 224060 Vernepleierutdanning, Fredrikstad          37.2 9  Alle        38.8 23  Alle
HIØ 224070 Barnevernspedagogutdanning, Fredrikstad       42.9 52 40.2 25      44.7 108 41.0 53
HIØ 224080 Sosialt arbeid, Fredrikstad             45.7 41 36.3 6       45.7 76  37.4 18
HIØ 224110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224131 Førskolelærerutdanning, deltid           Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224170 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224187 Informatikk, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224210 Norsk                        Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224238 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224244 Tysk                        Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224270 Informatikk, bachelorutdanning           Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224318 Revisjon                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224418 Interkulturelle studier               TRU   TRU        TRU    TRU
HIØ 224447 Friluftsliv og naturlære              Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224453 Informasjonssystemer og IT-ledelse         Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224455 Internasjonal kommunikasjon             Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224474 Samfunn, språk og kultur              Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224505 Kunst og håndverk                  Alle   Alle        49.0 3  Alle
HIØ 224610 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224626 Kristendom, religions- og livssynsorientering    Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224649 Kroppsøving og idrett                40.3 14 40.5 11      40.5 31  42.6 21
HIØ 224666 Naturfag                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224667 Musikk                       Alle   Alle        48.9 6  39.5 2
HIØ 224680 Samfunnsfag                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224702 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad          Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224824 Ingeniør, industriell design, Sarpsborg       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224845 Digital medieproduksjon               Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224895 Tekn. innovasjon og entreprenørskap, Sarpsborg   Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224912 Spansk                       Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Ålesund                      VARA                 HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
HIÅ 225003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIÅ 225004 Ingeniør data                    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIÅ 225017 Ingeniør, automatiseringstekn.           Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIÅ 225023 Ingeniørutdanning, bygg               Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225031 Ingeniørutdanning, marintekn.            o.i.   o.i.             Alle   Alle
HIÅ 225032 Ingeniørutdanning, maskin              o.i.   o.i.             Alle   Alle
HIÅ 225050 Sjukepleiarutdanning                o.i.   Alle             o.i.   Alle
HIÅ 225093 Ingeniørutdanning, automasjon            o.i.   o.i.             Alle   Alle
HIÅ 225160 Shipping og økonomi                 o.i.   o.i.             Alle   Alle
HIÅ 225162 Økonomi og ledelse                 o.i.   Alle             o.i.   43.0 20
HIÅ 225184 Biologi m/kjemi                   Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225299 Bioteknologi                    Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225346 Matteknologi                    Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225353 Maritim utdanning, nautikk             38.5 10 38.2 5       o.i.   38.5 13  38.2 6       o.i.
HIÅ 225369 Økonomi og administrasjon              o.i.   45.9 14           o.i.   45.9 37
HIÅ 225410 Handels- og Serviceledelse             Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225432 Shipping og logistikk                o.i.   40.5 4            o.i.   42.7 20
HIÅ 225473 Eksportmarkedsføring                o.i.   Alle             o.i.   41.1 11
HIÅ 225702 Bioingeniørutdanning                Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225711 Havbruk                       Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225824 Ingeniør produktutvikling og design         34.0 1  Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIÅ 225895 Innovasjonsledelse og entreprenørskap        Alle   Alle             Alle   AlleHøyskolen Diakonova                      VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
HD 232050 Sykepleierutdanning                 47.0 59 44.8 23 47.0 123 44.8 53Lovisenberg diakonale                     VARA       HOVED
høgskole                            ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
LDH 230050 Sykepleierutdanning                 41.8 86 37.4 30 43.6 183 40.0 71Mediehøgskolen Gimlekollen                   VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
MHG 257418 Tverrkulturell kommunikasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257454 Journalistikk, radio- og fjernsynslinje       Alle   Alle   Alle   40.1 16  42.2 13  Alle
MHG 257604 Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje    Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257849 Journalistikk, avis- og nettavislinje        40.8 4  40.6 4  Alle   40.8 14  40.6 11  AlleMisjonshøgskolen                        VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
MHS 256196 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.     Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256482 Religion og interkulturell kommunikasjon      Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   AlleNorges Handelshøyskole                     VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
NHH 191345 Økonomi og administrasjon              60.0 680 58.2 588 60.0 1513 58.2 1300Norges idrettshøgskole                     VARA                 HOVED
                                ORD   ORDP   MILK   NIFK   ORD    ORDP   MILK   NIFK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
NIH 150172 Friluftsliv                     48.5 20 44.3 15           51.8 76  46.3 49
NIH 150185 Idrettsvitenskap (1-årig)              49.3 27 49.9 22 o.i.   o.i.   49.3 41  49.9 32 o.i.   o.i.
NIH 150440 Idrettsvitenskap (3-årig)              48.9 37 48.4 32 o.i.   o.i.   48.9 50  48.4 42 o.i.   o.i.Norges teknisk-                        VARA            HOVED
naturvitenskapelige                      ORD   ORDP   JNTNUK  ORD    ORDP   JNTNUK
univ.
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
NTNU 194123 Yrkesfaglærerutdanning Helse- og sosialfag     Alle   Alle        o.i.   o.i.
NTNU 194124 Yrkesfaglærerutdanning Restaurant- og matfag    Alle   Alle        Alle   o.i.
NTNU 194129 Yrkesfaglærerutdanning Teknikk og industriell prod Alle   Alle        Alle   o.i.
NTNU 194170 Engelsk, årsstudium                46.7 38 44.6 27      46.7 89  44.6 57
NTNU 194174 Fransk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194179 Historie, årsstudium                44.8 26 39.9 14      44.8 43  39.9 19
NTNU 194184 Biologi og kjemi, årsstudium            57.3 20 58.3 16      57.3 45  58.3 34
NTNU 194188 Informatikk, årsstudium              Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194200 Kunsthistorie                   37.1 4  35.6 2       37.1 4  35.6 2
NTNU 194205 Matematikk og statistikk, årsstudium        49.5 7  49.5 7       51.6 15  52.8 13
NTNU 194210 Nordisk, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194239 Samfunnsøkonomi, årsstudium            47.7 24 47.9 16      47.7 45  47.9 32
NTNU 194244 Tysk, årsstudium                  Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194272 Kunsthistorie, årsstudium             49.6 15 46.2 8       49.6 28  46.2 18
NTNU 194284 Geografi, årsstudium                45.0 12 43.3 6       45.0 23  43.3 12
NTNU 194285 Samfunnskunnskap, årsstudium            42.4 24 43.1 13      42.4 32  43.1 19
NTNU 194294 Latin                       Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194324 Emnestudier samfunnsvitenskap           43.1 15 35.0 4       43.1 23  35.0 6
NTNU 194327 Biologi                      50.8 34 52.8 30      50.8 63  52.8 52
NTNU 194366 Filosofi, årsstudium                35.9 3  45.0 1       35.9 4  45.0 2
NTNU 194395 Informatikk                    46.1 31 47.0 25      46.1 63  47.0 48
NTNU 194437 Musikkvitenskap                  47.7 6  48.1 4       49.6 12  48.5 9
NTNU 194438 Geografi                      Alle   Alle        32.3 1  Alle
NTNU 194439 Drama og teater                  42.4 5  44.4 3       42.4 13  44.4 10
NTNU 194440 Bevegelses- og idrettsvitenskap          50.0 80 48.3 60      50.0 238 48.3 166
NTNU 194456 Allmenn litteraturvitenskap            Alle   Alle        37.1 2  45.2 1
NTNU 194457 Lingvistikk                    Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194459 Antikkens kultur                  Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194460 Middelalderkunnskap                40.6 4  39.8 3       40.6 9  39.8 5
NTNU 194476 Musikkteknologi                  42.2 2  42.5 2       42.2 3  42.5 3
NTNU 194478 Arkeologi                     46.9 36 47.3 24      46.9 76  47.3 47
NTNU 194479 Filosofi                      Alle   Alle        33.9 1  39.6 1
NTNU 194481 Historie                      31.7 3  37.5 1       31.7 4  37.5 1
NTNU 194486 Samfunns- og idrettsvitenskap           44.6 62 45.4 43      44.6 143 45.4 105
NTNU 194615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium      Alle   Alle        41.8 3  46.5 2
NTNU 194626 Kristendomsk. med religions-og livssynsk., årsstud Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194646 Medieproduksjon                  56.4 62 51.9 37      56.8 164 52.2 97
NTNU 194715 Emnestudier humaniora, årsstudium         53.5 5  Alle        53.5 10  Alle
NTNU 194747 Emnestudier realfag, årsstudium          Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194752 Introduksjonsstudium i psykologi          48.0 137 50.5 89      48.0 297 50.5 208
NTNU 194755 Materialteknologi                 54.5 24 56.8 23      54.5 45  56.8 43
NTNU 194756 Arkitekt                      63.5 173 59.8 127      63.5 367 59.8 283
NTNU 194757 Petroleumsfag                   56.1 63 57.8 55      56.1 110 57.8 95
NTNU 194759 Bygg- og miljøteknikk               58.0 142 58.8 133      58.0 254 58.8 233
NTNU 194760 Datateknikk                    51.4 45 54.6 42 Alle   51.4 68  54.6 64  Alle
NTNU 194761 Elektronikk                    52.8 45 54.5 43      52.8 71  54.5 66
NTNU 194763 Fysikk og matematikk                56.8 40 60.8 40      56.8 78  60.8 75
NTNU 194764 Industriell kjemi og bioteknologi         57.3 32 59.9 30      57.3 64  59.9 58
NTNU 194765 Marin teknikk                   57.3 97 58.5 88      57.3 162 58.5 147
NTNU 194766 Produktutvikling og produksjon           56.5 90 58.2 78      56.5 155 58.2 133
NTNU 194767 Industriell økonomi og teknologiledelse      66.3 236 64.5 206      66.3 478 64.5 421
NTNU 194768 Industriell design                 63.5 63 61.6 52      63.5 117 61.6 95
NTNU 194769 Energi og miljø                  56.5 94 59.7 87      56.5 165 59.7 152
NTNU 194770 Kommunikasjonsteknologi              53.8 35 55.9 32 Alle   53.8 54  55.9 50  Alle
NTNU 194793 Europakunnskap med fremmedspråk, fransk      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194795 Europakunnskap med fremmedspråk, tysk       Alle   Alle        39.9 1  42.7 1
NTNU 194798 Teknisk kybernetikk                55.2 68 57.4 62      55.2 114 57.4 102
NTNU 194818 Samfunnsøkonomi, master              53.4 39 53.1 31      53.4 101 53.1 78
NTNU 194825 Lærerutdanning /mastergrad i rådgiving       TRU   TRU        TRU    TRU
NTNU 194843 Lærerutdanning med mastergrad i realfag      37.0 1  51.6 1       Alle   Alle
NTNU 194844 Lærerutdanning med mastergrad i språk       44.8 8  50.9 8       44.8 18  50.9 14
NTNU 194847 Filmvitenskap                   41.3 26 42.2 13      41.3 50  42.2 30
NTNU 194851 Medievitenskap                   41.0 41 44.2 22      41.0 78  44.2 51
NTNU 194852 Pedagogikk                     41.0 40 41.0 23      41.0 83  41.0 51
NTNU 194855 Bioteknologi, master                55.6 28 56.5 26      55.6 58  56.5 51
NTNU 194857 Fysikk                       50.5 6  56.3 4       50.5 15  56.3 13
NTNU 194859 Geologi                      52.0 13 52.5 11      52.0 28  52.5 22
NTNU 194860 Kjemi                       48.6 1  47.7 1       53.9 21  55.3 17
NTNU 194862 Matematiske fag                  46.0 4  51.5 4       46.0 6  51.5 6
NTNU 194868 Afrikastudier                   Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194870 Europakunnskap med fremmedspråk,engelsk      44.0 12 45.5 9       46.1 26  49.1 20
NTNU 194875 Politisk økonomi                  40.0 7  43.8 3       40.0 21  43.8 9
NTNU 194876 Psykologi                     47.1 168 47.3 120      47.1 420 47.3 295
NTNU 194879 Sosialantropologi                 31.0 1  39.7 1       31.0 2  39.7 1
NTNU 194880 Sosiologi                     39.8 38 40.9 21      39.8 97  40.9 64
NTNU 194881 Statsvitenskap                   44.0 43 46.8 31      44.0 84  46.8 65
NTNU 194887 Engelsk                      40.3 17 41.9 10      40.3 36  41.9 25
NTNU 194888 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194889 Nordisk                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194890 Tysk                        Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194898 Samfunnsøkonomi                  44.4 39 45.0 26      44.4 88  45.0 57
NTNU 194901 Språklig kommunikasjon               Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194904 Kulturminneforvaltning               42.5 5  Alle        42.5 8  Alle
NTNU 194905 Ingeniørvitenskap og IKT              55.2 34 57.2 32      55.2 56  57.2 53
NTNU 194910 Religionsvitenskap, årsstudium           34.4 1  38.0 1       34.4 2  38.0 2
NTNU 194912 Spansk, årsstudium                 59.0 49 46.4 17      59.0 113 46.4 39
NTNU 194929 Religionsvitenskap                 Alle   Alle        36.8 5  40.5 3
NTNU 194930 Fonetikk                      o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
NTNU 194934 Lærerutdanning med mastergrad i geografi      44.3 4  39.3 4       47.1 13  49.0 8
NTNU 194937 Nanoteknologi                   66.6 67 65.8 62      67.6 157 66.0 143
NTNU 194945 Lærerutdanning med mastergrad i samfunnsfag    46.5 29 48.3 21      46.5 53  48.3 38
NTNU 194946 Tekniske geofag                  54.6 22 55.5 20      54.6 36  55.5 32Norges veterinærhøgskole                    VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   SAMISK  ORD    ORDP   SAMISK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
NVH 193772 Veterinærstudiet                  68.4 216 61.8 141 65.7 1  68.9 389 61.8 252 65.7 2
NVH 193780 Dyrepleierutdanning                 61.2 198 53.6 90      61.5 429 54.3 206Norsk Lærerakademi                       VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
NLA 254110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254182 Menighetspedagogikk, bachelorstudium        Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254196 Kristendomskunnskap, årsstudium           Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254220 Pedagogikk, årsstudium               Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254418 Interkulturell forståelse, vekt på Sør-Amerika   Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254482 Kristendomskunnskap                 Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254791 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Asia     Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254852 Pedagogikk                     Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254872 Interkulturell forståelse              Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254902 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika    Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254929 Religion og Kultur                 Alle   Alle   Alle   AlleOpptakssentralen Medisin                    VARA                           HOVED
                                ORD   ORDP   NN    NNP    NTF    NTFP   ORD    ORDP   NN    NNP   NTF   NTFP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- ------- ------- --------        
NTNU 194740 NTNU Medisin                    74.1 632 64.3 395                    74.1 1136 64.3 727
UIB 184740 UIB Medisin                     73.3 617 63.0 379                    73.3 1080 63.0 683
UIO 185740 UIO Medisin, start høst               75.3 664 65.2 387                    75.3 1139 65.2 671
UIO 185745 UIO Medisin, start vår               74.3 647 63.8 374                    74.3 1042 63.8 606
UIT 186740 UIT Medisin                     73.1 580 63.0 355 68.1 91  59.3 55  63.3 24  54.6 12 73.1 966 63.0 603 68.1 118 59.3 74 63.3 26 54.6 13Sámi allaskuvla/Samisk                     VARA       HOVED
høgskole                            ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
SA/SH 231321 Reindriftsstudier                 Alle   Alle   Alle   AlleUniversitetet i Agder                     VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
UIA 201003 Ingeniør, byggdesign, Grimstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201004 Ingeniør, data, Grimstad              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201006 Ingeniør, energi og elkraftteknikk, Grimstad    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201007 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201012 Ingeniør, maskin, Grimstad             o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
UIA 201023 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig        Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201026 Ingeniør, energi og elkrafttekn., Grimstad 2-årig  o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIA 201032 Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig         Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201050 Sykepleierutdanning, Kr.sand            43.0 69 44.0 45      43.0 147 44.0 93
UIA 201052 Sykepleierutdanning, Arendal            34.8 15 33.3 7       35.3 35  35.0 19
UIA 201060 Vernepleierutd., Arendal              41.5 16 34.6 2       41.5 26  34.6 6
UIA 201080 Sosionomutdanning                  45.0 56 42.3 35      45.0 106 42.3 67
UIA 201110 Allmennlærerutd., Kr.sand              Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201112 Allmennlærerutd., Grimstad             Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201130 Førskolelærerutd., Kr.sand.             Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201132 Førskolelærerutd., Grimstad             Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201149 Multimedieteknologi og -design, Grimstad      Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201157 Faglærer musikk, dans, drama-Drama         Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201170 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201172 Friluftsliv og naturguiding             Alle   Alle        34.4 1  37.4 1
UIA 201174 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201184 Biologi, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201189 Informasjonssystemer, årsstudium          Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201200 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk     38.4 2  41.2 1       47.8 10  43.7 5
UIA 201203 Folkehelsearbeid                  49.6 24 43.5 16      51.3 53  46.7 34
UIA 201205 Matematikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201210 Nordisk språk og litteratur             Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201238 Statsvitenskap, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201242 Samfunnsfag                     Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201247 Utviklingsstudiet, årsstudium            39.3 1  41.0 1       39.3 4  41.0 4
UIA 201260 IT og info.systemer                 34.9 11 38.8 6       34.9 14  38.8 9
UIA 201301 Matematisk finans                  Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201303 Oversetting og interkulturell kom., engelsk     Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201317 Opplevelsesbasert reiseliv             43.0 18 42.5 13      43.0 53  42.5 36
UIA 201318 Revisjon                      43.5 15 42.3 9       43.5 32  42.3 19
UIA 201327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201345 Økonomi og administrasjon - siviløkonom       49.5 59 51.1 54      49.5 154 51.1 141
UIA 201369 Økonomi og administrasjon, Kr.sand         45.1 66 46.3 49      45.1 156 46.3 119
UIA 201404 Økonomi og administrasjon, Grimstad         40.3 18 40.6 12      40.3 34  40.6 21
UIA 201437 Kunstfag med fordypning i musikk          44.6 3  47.0 2       44.6 4  47.0 3
UIA 201440 Idrett                       50.5 26 47.3 14      50.5 53  47.3 31
UIA 201474 Samfunnsendring og kommunikasjon          Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201482 Religion, etikk og kultur              Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201484 Utviklingsstudier                  43.0 9  42.5 7       43.0 28  42.5 20
UIA 201618 Drama                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201642 Kunst og håndverk                  46.2 5  39.2 3       50.8 22  49.0 13
UIA 201646 Ernæring, mat og kultur               49.6 14 43.0 9       52.2 67  48.3 39
UIA 201649 Idrett, årsstudium                 42.3 20 45.3 16      42.3 45  45.3 37
UIA 201652 Kristendom, religion og livssyn          Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201661 Fysikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201663 Mediefag                      Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201667 Musikk                       48.4 4  45.2 1       52.1 21  48.6 15
UIA 201676 Pedagogikk, årsstudium               o.i.   o.i.        Alle   Alle
UIA 201690 Tysk                        Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201702 Bioingeniør                     Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201767 Industriell økonomi og info.ledelse, Grimstad    Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201794 Kommunikasjon, årsstudium              Alle   Alle        47.3 22  44.4 15
UIA 201803 Ingeniør, elektronikk og mobilkom. Grimstad     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIA 201807 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad      Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201828 Matematikkdidaktikk                 Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201850 Kommunikasjon                    40.9 2  42.2 1       40.9 5  42.2 4
UIA 201852 Pedagogikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201862 Matematikk og fysikk                TRU   TRU        TRU    TRU
UIA 201881 Statsvitenskap                   38.8 10 41.5 9       38.8 18  41.5 15
UIA 201887 Språk og kultur - engelsk fordypning        Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201889 Norsk og medier                   Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201900 Arbeids- og velferdsforvaltning           Alle   Alle        Alle   Alle
UIA 201922 Litteratur, film, og teater             Alle   Alle        Alle   AlleUniversitetet i Bergen                     VARA                 HOVED
                                ORD   ORDP   NN    PRA    ORD    ORDP   NN    PRA
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
UIB 184154 Adjunktutdanning i matematikk og naturfag      o.i.   Alle             o.i.   Alle
UIB 184170 Engelsk                       42.7 21 42.4 13           42.7 39  42.4 23
UIB 184174 Fransk                       Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184179 Historie                      41.0 17 38.7 11           41.0 37  38.7 25
UIB 184189 Informasjonsvitenskap, årsstudium          51.4 14 42.2 10           51.4 34  42.2 15
UIB 184203 Helsefremmende arbeid                42.5 11 Alle             42.5 14  34.3 1
UIB 184208 Utviklingsstudier, årsstudium            48.0 15 47.8 14           48.0 28  47.8 25
UIB 184211 Nordisk                       Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184239 Samfunnsøkonomi, årsstudium             52.8 29 53.0 21           52.8 69  53.0 45
UIB 184242 Samfunnsvitenskapelige fag             43.8 23 43.2 18           43.8 52  43.2 38
UIB 184244 Tysk                        Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184272 Kunsthistorie                    37.8 9  37.2 6            37.8 15  37.2 9
UIB 184298 Havbruksbiologi                   Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184306 Informatikk-matematikk-økonomi           Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184327 Biologi                       Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184369 Samfunnsøkonomi, bachelor              51.9 74 48.8 45           51.9 170 48.8 113
UIB 184377 Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig      Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184395 Informatikk                     Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184438 Geografi                      38.1 2  38.6 2            38.1 4  38.6 4
UIB 184439 Estetiske fag                    Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184452 Offentlig organisering og ledelse          48.8 10 44.8 5            48.8 27  44.8 17
UIB 184453 Informasjonsvitenskap                41.4 16 36.3 8            41.4 27  36.3 12
UIB 184454 Journalistikk                    60.8 130 56.9 84      54.8 4  61.5 339 57.3 218      54.8 4
UIB 184455 Språk og informasjon                37.3 3  43.0 2            37.3 4  43.0 3
UIB 184456 Litteraturstudier                  45.8 5  45.9 3            45.8 6  45.9 3
UIB 184459 Antikke studier                   41.8 2  40.7 1            41.8 12  40.7 8
UIB 184460 Middelalderstudier                 Alle   Alle             32.1 1  36.0 1
UIB 184461 Midtøstenkunnskap                  Alle   Alle             35.5 1  39.0 1
UIB 184481 Historie- og kulturfag               Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184502 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig     o.i.   o.i.             Alle   Alle
UIB 184663 Medievitenskap, årsstudium             49.5 21 48.0 13           49.5 60  48.0 37
UIB 184670 Naturvitenskapelige fag               Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184698 Samfunnsøkonomi, master               55.1 31 53.3 21           55.1 77  53.3 55
UIB 184707 Farmasi                       60.9 11 57.0 6            61.8 48  58.1 30
UIB 184708 Human ernæring                   66.9 40 59.5 26           67.3 74  59.8 45
UIB 184724 Rettsvitenskap                   55.8 572 53.5 403           55.8 1272 53.5 912
UIB 184742 Odontologi                     69.6 202 61.0 113 o.i.        69.6 345 61.0 206 o.i.
UIB 184743 Tannpleie                      47.7 33 45.7 12           48.3 66  47.2 32
UIB 184752 Psykologi, årsstudium                44.4 108 46.8 63           44.4 247 46.8 166
UIB 184817 Lektorutdanning i nordisk              Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184827 Fiskehelse                     Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184837 Kognitiv vitenskap                 43.0 7  33.9 2            43.0 12  33.9 2
UIB 184838 Film- og tv-produksjon               57.5 119 51.9 68           58.5 324 54.1 197
UIB 184843 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk  Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184844 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk    39.2 3  46.7 2            39.2 7  46.7 6
UIB 184850 Nye medier                     50.3 16 44.2 9            50.3 50  44.2 26
UIB 184851 Medievitenskap                   48.0 34 48.1 22           48.0 98  48.1 65
UIB 184852 Pedagogikk                     47.4 26 42.4 12           47.4 55  42.4 25
UIB 184857 Fysikk                       Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184859 Geologi                       Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184860 Kjemi                        Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184862 Matematiske fag                   Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184865 Molekylærbiologi                  Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184866 Petroleumsteknologi                 58.7 55 55.5 40           58.7 102 55.5 75
UIB 184867 Administrasjon og organisasjonsvitenskap      45.1 11 39.8 8            45.1 26  39.8 16
UIB 184870 Europastudier                    Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184871 Latinamerikastudier                 34.3 1  Alle             Alle   Alle
UIB 184873 Kjønnsstudier                    Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184875 Politisk økonomi                  45.6 11 47.2 9            45.6 23  47.2 19
UIB 184876 Generell psykologi                 56.5 85 48.8 41           56.5 208 48.8 113
UIB 184878 Sammenliknende politikk               48.2 27 49.3 19           48.2 45  49.3 35
UIB 184879 Sosialantropologi                  44.4 33 44.6 23           44.4 67  44.6 46
UIB 184880 Sosiologi                      42.8 35 42.9 24           42.8 70  42.9 50
UIB 184883 Utviklingsstudier                  50.8 31 51.0 23           50.8 75  51.0 53
UIB 184901 Språk                        39.2 10 34.9 4            39.2 14  34.9 5
UIB 184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi         60.1 88 49.3 25           60.1 165 49.3 52
UIB 184909 Retorikk                      Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184910 Religionsvitenskap                 46.6 5  Alle             46.6 12  30.7 1
UIB 184911 Norsk som andrespråk                Alle   o.i.             Alle   o.i.
UIB 184912 Spansk                       40.2 2  Alle             40.2 5  Alle
UIB 184915 Geofysikk                      Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184916 Meteorologi og oseanografi             Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184917 Prosessteknologi                  50.8 9  49.8 6            50.8 22  49.8 18
UIB 184919 USA-studier                     32.8 2  39.5 2            32.8 2  39.5 2
UIB 184925 Språk og interkulturell kommunikasjon        Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184939 Nanoteknologi                    56.9 11 58.1 8            56.9 22  58.1 17Universitetet for miljø-                    VARA       HOVED
og biovitenskap                        ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
UMB 192199 Grunnstudium                    54.1 57 50.0 38 54.1 106 50.5 70
UMB 192230 Eiendomsfag                     36.5 2  37.5 2  36.5 4  37.5 2
UMB 192233 Frie realfag                    Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192298 Akvakultur                     Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192299 Bioteknologi                    Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192310 Landskapsingeniør                  50.4 43 46.5 18 50.4 77  47.4 39
UMB 192321 Husdyrvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192322 Skogfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192327 Biologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192332 Kjemi                        Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192369 Økonomi og administrasjon              44.5 37 47.4 28 44.5 59  47.4 42
UMB 192377 Miljø og naturressurser               Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192388 Økologi og naturforvaltning             Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192406 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192468 Samfunnsøkonomi                   46.2 16 44.5 11 46.2 24  44.5 12
UMB 192484 Utviklingsstudier                  37.6 1  38.5 1  44.2 13  45.7 10
UMB 192732 Landskapsarkitektur                 56.6 69 51.7 34 56.6 164 51.9 94
UMB 192735 Arealplanlegging                  50.2 17 46.3 9  50.2 32  46.3 15
UMB 192759 Byggeteknikk og arkitektur             53.9 32 52.8 27 54.4 56  53.4 45
UMB 192766 Maskin-, prosess- og produktutvikling        Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192767 Industriell økonomi                 53.2 16 53.0 12 53.3 40  53.2 33
UMB 192783 Kjemi og bioteknologi                Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192784 Miljøfysikk og fornybar energi           53.2 9  57.5 7  53.2 16  57.5 14
UMB 192809 Vann- og miljøteknikk                Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192813 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192835 Fornybar energi                   52.0 40 50.6 24 52.6 84  51.5 54
UMB 192842 Plantevitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192843 Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag      Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192862 Matematiske realfag                 Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192864 Matvitenskap                    Alle   Alle   Alle   AlleUniversitetet i Oslo                      VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
UIO 185170 Engelsk                       58.5 109 52.4 57 58.5 267 52.4 143
UIO 185174 Fransk                       59.8 28 48.8 8  59.8 80  48.8 29
UIO 185200 Kultur- og idéstudier                35.6 2  Alle   35.6 4  Alle
UIO 185211 Nordisk                       49.4 4  Alle   49.4 10  Alle
UIO 185212 Norsk som andrespråk                46.7 2  Alle   46.7 7  Alle
UIO 185222 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsenhet        54.5 14 35.9 1  56.3 40  45.6 10
UIO 185224 Informatikk, informasjons- og interaksjonsdesign  52.5 4  50.8 2  52.5 12  50.8 5
UIO 185226 Informatikk, avbildning               Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185233 Realfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185272 Kunsthistorie, årsenhet               58.2 48 48.2 12 58.2 126 48.2 49
UIO 185306 Matematikk, informatikk og teknologi        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185308 Kultur og kommunikasjon               53.5 135 50.6 75 53.5 312 50.6 177
UIO 185327 Biologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185395 Informatikk, 3-årig                 39.0 15 40.6 11 39.0 18  40.6 12
UIO 185437 Musikkvitenskap                   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
UIO 185438 Samfunnsgeografi                  50.6 56 45.4 29 50.6 108 45.4 51
UIO 185439 Estetiske studier                  44.7 17 40.1 5  44.7 49  40.1 21
UIO 185452 Offentlig administrasjon og ledelse         52.4 147 47.5 70 52.4 308 47.5 151
UIO 185455 Språk                        51.9 147 38.2 27 51.9 280 38.2 47
UIO 185456 Litteraturstudier                  45.6 13 39.7 5  45.6 34  39.7 9
UIO 185459 Antikk kultur og klassisk tradisjon         45.0 20 38.5 9  45.0 31  38.5 14
UIO 185462 Kunsthistorie                    45.1 20 40.2 9  45.1 44  40.2 17
UIO 185465 Helseledelse og helseøkonomi            50.8 62 44.0 27 50.8 96  44.0 42
UIO 185466 Tegnspråk og tolking                52.2 19 41.3 5  52.2 49  41.3 11
UIO 185478 Arkeologi og konservering              47.5 44 43.9 22 47.5 94  43.9 49
UIO 185479 Filosofi                      47.7 43 43.0 20 47.7 93  43.0 43
UIO 185480 Teologi og kristendom                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185481 Historie                      46.2 103 40.9 36 46.2 182 40.9 64
UIO 185482 Religionsstudier                  41.7 5  Alle   41.7 16  Alle
UIO 185615 Allmenn litteraturvitenskap             51.6 11 37.5 3  56.8 38  44.5 9
UIO 185626 Kristendom, årsenhet                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185690 Tysk                        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185698 Samfunnsøkonomi                   55.7 89 54.3 60 55.7 185 54.3 124
UIO 185707 Farmasi                       57.1 46 55.5 29 57.1 86  55.5 60
UIO 185708 Ernæring                      70.9 114 61.8 63 70.9 205 61.8 124
UIO 185724 Rettsvitenskap (jus), start høst          59.8 893 55.4 488 59.8 1819 55.4 1054
UIO 185725 Rettsvitenskap (jus), start vår           56.1 631 52.3 357 56.1 1156 52.3 672
UIO 185742 Odontologi, start høst               72.3 275 61.8 133 72.3 423 61.8 219
UIO 185748 Odontologi, start vår                71.2 257 60.9 134 71.2 384 60.9 207
UIO 185752 Psykologi, årsenhet                 57.5 305 52.6 159 57.5 651 52.6 345
UIO 185771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185817 Lektor- og adjunktprogrammet, nordisk        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185829 Informatikk, distribuerte systemer og nettverk   43.8 1  Alle   43.8 2  48.5 1
UIO 185830 Informatikk, systemutvikling: modellering og prog. 47.8 7  50.3 4  47.8 14  50.3 9
UIO 185831 Informatikk, simulering og visualisering      Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185832 Informatikk, nano- og mikroelektronikk       48.4 11 52.3 7  48.4 22  52.3 14
UIO 185837 IT - språk, logikk, psykologi            43.5 39 40.7 19 43.5 86  40.7 43
UIO 185840 Teknologi, organisasjon og læring          42.4 21 35.4 9  42.4 39  35.4 14
UIO 185841 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet  47.3 41 43.3 25 47.3 79  43.3 40
UIO 185843 Lektor- og adjunktprogrammet, realfag        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185844 Lektor- og adjunktprogr., kultur og samfunnsfag   55.4 72 50.4 41 55.4 165 50.4 98
UIO 185845 Digitale medier                   47.2 64 44.6 32 47.2 143 44.6 81
UIO 185851 Medievitenskap                   50.7 91 46.4 43 50.9 233 47.7 127
UIO 185852 Pedagogikk                     43.4 97 38.0 25 43.4 195 38.0 67
UIO 185853 Spesialpedagogikk                  41.6 65 35.3 18 41.6 110 35.3 28
UIO 185856 Elektronikk og datateknologi            Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185857 Fysikk, astronomi og meteorologi          Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185858 Geofag: geologi, geofysikk og geografi       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185860 Kjemi                        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185862 Matematikk og økonomi                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185863 Materialer, energi og nanoteknologi         Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185865 Molekylærbiologi og biologisk kjemi         Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185868 Asiatiske og afrikanske studier           47.8 83 42.2 36 47.8 146 42.2 67
UIO 185870 Europastudier (EU)                 49.8 63 47.5 32 49.8 115 47.5 60
UIO 185871 Europeiske og amerikanske studier          47.6 83 45.1 34 47.6 158 45.1 77
UIO 185872 Internasjonale studier               61.5 211 58.0 121 61.5 431 58.0 255
UIO 185873 Tverrfaglige kjønnsstudier             38.8 6  39.4 2  38.8 10  39.4 5
UIO 185874 Kriminologi                     55.0 357 50.3 174 55.0 774 50.3 419
UIO 185876 Psykologi                      58.3 386 50.7 184 58.3 821 50.7 411
UIO 185879 Sosialantropologi                  48.8 107 45.7 45 48.8 220 45.7 100
UIO 185880 Sosiologi                      50.6 186 45.5 81 50.6 391 45.5 181
UIO 185881 Statsvitenskap                   51.9 243 49.9 140 51.9 458 49.9 263
UIO 185883 Utviklingsstudier                  53.0 106 52.8 59 53.0 237 52.8 131
UIO 185898 Samfunnsøkonomi, 3-årig               53.2 131 48.5 64 53.2 272 48.5 150
UIO 185899 Tannpleie                      53.2 99 49.4 46 53.2 162 49.4 84
UIO 185912 Spansk                       61.1 61 48.7 24 62.5 167 50.3 66
UIO 185935 Lektor- og adjunktprogrammet, fremmedspråk     43.5 3  44.5 3  43.5 15  44.5 10
UIO 185940 Informatikk, robotikk og intelligente systemer   55.5 15 53.9 10 55.5 36  53.9 24
UIO 185941 Psykologi profesjon, start høst           70.6 535 60.7 255 70.6 1038 60.7 518
UIO 185942 Psykologi profesjon, start vår           69.5 480 59.4 231 69.5 853 59.4 422Universitetet i Stavanger                   VARA                 HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    PRA    ORD    ORDP   FOR    PRA
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
UIS 217003 Bygg                        45.1 10 44.3 6  Alle        45.1 21  46.2 15 Alle
UIS 217004 Data                        Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217005 Elektro                       Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217009 Kjemi og miljø                   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217012 Maskin                       46.0 11 42.0 4  Alle        46.0 15  43.3 7  Alle
UIS 217015 Petroleumsteknologi, bachelor            53.3 38 49.5 17 30.0 1       53.3 67  50.0 37 30.0 1
UIS 217023 Bygg, 2-årig                    Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217046 Fjernsyns- og multimedieproduksjon         54.9 57 50.4 38           55.5 143 50.4 94
UIS 217050 Sykepleierutdanning                 41.9 85 39.8 42           41.9 146 40.3 79
UIS 217070 Barnevern                      39.6 57 39.4 33           39.6 100 39.4 56
UIS 217080 Sosialt arbeid                   44.5 63 42.0 34           44.5 132 42.3 77
UIS 217092 Teknisk realfag                   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217170 Engelsk, årsstudium                 Alle   Alle             42.4 38  43.0 29
UIS 217174 Fransk, årsstudium                 Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217179 Historie, årsstudium                Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217196 Kristendoms-, religions- og livssynskun., årsstud. Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217200 Kunst- og kulturvitenskap              Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217205 Matematikk, årsstudium               Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217211 Nordisk, årsstudium                 Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217240 Sosiologi                      42.4 32 40.0 18           42.4 59  40.0 35
UIS 217244 Tysk, årsstudium                  Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217255 Hotelledelse                    Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217272 Kunsthistorie                    Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217317 Reiselivsledelse                  39.2 27 37.5 20           39.5 56  42.4 42
UIS 217318 Regnskap og revisjon                48.7 58 42.8 28           48.7 121 43.3 67
UIS 217369 Økonomi og administrasjon              46.3 92 46.0 60           50.9 354 49.2 236
UIS 217370 Økonomi og informatikk               45.3 43 39.8 15           46.0 98  44.6 45
UIS 217391 Restaurantledelse                  Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217440 Idrett/kroppsøving                 43.0 21 40.6 16           44.2 61  42.5 36
UIS 217454 Journalistutdanning                 56.8 68 52.5 43      Alle   57.2 188 52.7 115      Alle
UIS 217474 Samfunnsfag med personalledelse           46.7 56 40.2 24           46.7 98  40.2 45
UIS 217481 Historie                      Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217482 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217505 Kunst og håndtverk                 47.7 11 35.9 2            50.8 28  42.8 10
UIS 217618 Drama                        44.0 3  34.4 1            49.4 21  38.6 8
UIS 217649 Kroppsøving/idrett, årsstudium           52.1 37 49.0 21           52.1 98  49.0 58
UIS 217755 Konstruksjoner og materialer            46.0 6  47.4 3            46.0 9  47.4 5
UIS 217800 Industriell økonomi                 58.8 42 55.9 29           58.8 85  55.9 63
UIS 217801 Petroleumsteknologi                 56.3 43 53.1 29           56.3 94  53.1 64
UIS 217802 Offshoreteknologi - offshore systemer        50.2 9  52.0 9            50.2 21  52.0 21
UIS 217803 Informasjonsteknologi                Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217843 Lærerutdanning, realfag               Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217860 Biologisk kjemi                   47.0 9  47.8 4            47.0 13  47.8 7
UIS 217862 Matematikk                     Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217887 Engelsk språk og litteratur             Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217889 Nordisk språk og litteratur             Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217912 Spansk                       Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217938 Byutvikling og urban design             49.2 2  Alle             49.2 9  49.5 4
UIS 217943 Offsshoretekn - industriell tekn. og driftsledelse 50.8 9  51.2 9            51.1 20  51.2 19
UIS 217944 Risikostyring                    Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217947 Petroleumsgeologi                  49.8 10 47.8 5  Alle        49.8 23  51.2 17 AlleUniversitetet i Tromsø                     VARA                      HOVED
                                ORD   ORDP   NN    NNP    SAMISK  ORD   ORDP   NN    NNP   SAMISK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------                
UIT 186298 Akvakultur                     Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
UIT 186299 Marin bioteknologi                 Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186306 Datasikkerhet                    Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186327 Biologi                       Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186331 Fiskerifag                     Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
UIT 186395 Informatikk                     Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186463 Helseadministrasjon                 Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186467 Arktisk naturbruk og landbruk            Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse       Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186475 Kunstvitenskap                   Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186478 Arkeologi                      Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186479 Filosofi                      Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186481 Historie                      Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186482 Religionsvitenskap                 Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186483 Russlandsstudier                  Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186707 Farmasi                       Alle   Alle   Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle   Alle   Alle   o.i.
UIT 186709 Fiskehelse                     Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
UIT 186724 Rettsvitenskap                   55.5 247 51.9 160 47.5 37  47.5 28  o.i.   55.5 553 51.9 361 47.5 52  47.5 38 o.i.
UIT 186739 Medisinske fag                   Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186742 Odontologi                     69.6 178 60.7 103 64.0 53  57.1 32  o.i.   69.6 298 60.7 182 64.0 74  57.1 47 o.i.
UIT 186752 Psykologi, årsstudium                Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186769 Energi og miljø i nord               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIT 186770 Kommunikasjon og mikroelektronikk          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIT 186783 Molekylær bioteknologi               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIT 186785 Informatikk                     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIT 186813 Industriell matematikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIT 186814 Romfysikk                      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIT 186843 Lektorutdanning i realfag              Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186844 Lektorutdanning i språk og samfunnsfag       Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186846 Dokumentasjonsvitenskap               Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186852 Pedagogikk                     Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186857 Fysikk                       Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186859 Geologi                       Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186860 Kjemi                        Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186862 Matematikk og statistikk              Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186867 Økonomi og ledelse                 36.8 6  36.0 5                 43.5 53 44.5 37
UIT 186876 Psykologi                      43.5 18 38.7 8                 44.8 70 42.2 32
UIT 186878 Politikk, økonomi og filosofi            Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186879 Sosialantropologi                  Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186880 Sosiologi                      Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186881 Statsvitenskap                   Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186891 Språk og litteratur                 Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186892 Språk og økonomi                  Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186898 Samfunnsøkonomi                   Alle   Alle                  Alle   Alle


Tirsdag 29. juli 2008 kl 23:18, www.samordnaopptak.no