Poenggrenser mandag 30. juli 2007

Viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (VARA) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene kan gå ned når søkere takker nei til tilbud om studieplass og nye søkere tas inn. Poenggrensene kan fortsatt gå ned i senere etterfyllinger i august og begynnelsen av september.

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 20. juli til 29. juli skyldes for en stor del at søkere har sagt nei til å stå venteliste.

En person kan stå på venteliste i flere kvoter på samme studium. Man kan derfor ikke bare legge sammen de grå tall for å finne antall personer på venteliste totalt på et studium eller lærested.

Listen er sortert alfabetisk etter lærestedsnavn

Medisinstudiene står under "opptakssentralen medisin" i stedet for under hvert sitt universitet.

Mange studier har fremdeles ledige plasser og tar inn søkere gjennom RestetorgetKodeForklaring
ALLEAlle kvalifiserte søkere fikk tilbud
HOVEDHovedopptak, 20. juli
VARASuppleringsopptak (også kallt varaopptak), 29. juli
TRUStudiet er trukket fra årets opptak, avlyst. Ofte pga for få søkere
ÅpentÅpent studium
o.i.Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her.
ORDOrdinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne køen.
ORDPOrdinær primærvitnemålskvote
FORForkurskvote
ASPAspirantkvote
FINFinnmarkskvote
FINPFinnmark primærvitnemålskvote
INTKInternasjonal kvote
IVMINOIkke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUKJentekvote
MILKKvote for forsvaret
NIFKKvote for Norges idrettsforbund
NNNordnorsk kvote
NNPNordnorsk primærvitnemålskvote
NTFKvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFPPrimærvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
PRAPraksiskvote
SAMISKSamisk kvote
TKURKKvote for søkere med tilpasningskurs
xxxyyyStudiekoden, sekssifret nummer som identifiserer studiet (xxx angir lærestedet)


Ansgar Teologiske                       VARA       HOVED
Høgskole                            ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
ATH 255196 Kristendom, religion og livssyn           Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255418 Interkulturell forståelse, årsstudium        Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255437 Musikk                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255752 Psykologi med religion og helse, årsstudium     Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255777 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255869 Interkulturell forståelse              Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255876 Psykologi med religion og helse           Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255936 Praktisk teologi                  Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og                         VARA       HOVED
designhøgskolen i Oslo                     ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
AHO 189030 Arkitekt                      o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
AHO 189343 Industridesign                   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.Betanien diakonale                       VARA       HOVED
høgskole                            ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
BBSH 250050 Sykepleie                     47.7 158 43.8 52 47.7 225 43.8 82Det teologiske                         VARA       HOVED
Menighetsfakultet                       ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
MF 190196 Kristendoms-, religions- og livssynsk., årsstudium  Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190418 Tverrkulturell kommunikasjon             Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190480 Teologi, profesjonsstudium              Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190482 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap     Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190774 Teologi, master                   Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190927 Ungdom, kultur og tro                Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190936 Teologi                       Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmet Høgskole                     VARA       HOVED
Oslo                              ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
DHS 251050 Sykepleie                      53.8 184 48.6 64 54.4 320 48.7 119
DHS 251060 Vernepleierutdanning, Rogaland           37.8 10 Alle   38.5 17  Alle
DHS 251080 Sosialt arbeid                   50.5 97 41.8 22 50.8 166 42.0 43
DHS 251081 Sosialt arbeid, deltid               43.0 22 Alle   43.0 26  Alle
DHS 251700 Ergoterapeututdanning, Rogaland           Alle   Alle   Alle   AlleDiakonissehjemmets                       VARA       HOVED
høgskole                            ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
DH 252050 Sykepleie                      48.7 149 47.5 54 48.7 240 47.5 99
DH 252051 sykepleie, deltid                  48.9 53 o.i.   48.9 83  o.i.Dronning Mauds Minne                      VARA       HOVED
Høgskolen                           ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
DMMH 253130 Førskolelærerutdanning               42.7 119 40.6 64 42.7 182 40.6 97
DMMH 253131 Førskolelærer, estetisk linje           41.8 28 40.3 15 41.8 39  40.4 18
DMMH 253132 Førskolelærer. natur- og friluftslinje.      44.0 53 43.5 24 44.0 82  43.5 40
DMMH 253529 Førskolelærer, Internasj. forståelse, flerkult arb 41.3 16 32.9 1  41.3 20  32.9 4
DMMH 253618 Drama                       35.0 1  Alle   Alle   AlleHøgskolen i Agder                       VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIA 201003 Ingeniør, byggdesign, Grimstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201004 Ingeniør, data, Grimstad              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201006 Ingeniør, energi og elkraftteknikk, Grimstad    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201007 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201012 Ingeniør, maskin, Grimstad             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201023 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig        Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201026 Ingeniør, energi og elkrafttekn., Grimstad 2-årig  Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201032 Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig         Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201050 Sykepleierutdanning, Kr.sand            43.2 106 43.6 54      43.2 210 43.6 115
HIA 201052 Sykepleierutdanning, Arendal            38.8 48 35.0 19      38.8 79  35.0 37
HIA 201060 Vernepleierutd., Arendal              40.9 19 34.8 4       40.9 29  34.8 7
HIA 201080 Sosionomutdanning                  47.8 78 43.0 35      47.8 151 43.0 62
HIA 201109 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk     TRU   TRU        TRU    TRU
HIA 201110 Allmennlærerutd., Kr.sand              Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201112 Allmennlærerutd., Grimstad             Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201129 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod.  TRU   TRU        TRU    TRU
HIA 201130 Førskolelærerutd., Kr.sand.             Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201132 Førskolelærerutd., Grimstad             Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201149 Multimedieteknologi og -design, Grimstad      Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201157 Faglærer musikk, dans, drama-Drama         Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201170 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201172 Friluftsliv og naturguiding             Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201174 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201184 Biologi, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201189 Informasjonssystemer, årsstudium          Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201200 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk     Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201203 Folkehelsearbeid                  52.1 28 43.0 6       52.1 59  43.0 17
HIA 201205 Matematikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201210 Nordisk språk og litteratur             Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201238 Statsvitenskap, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201242 Samfunnsfag                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201247 Utviklingsstudiet, årsstudium            46.7 13 44.3 8       46.7 30  44.3 19
HIA 201260 IT og info.systemer                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201301 Matematisk finans                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201303 Oversetting og interkulturell kom., engelsk     Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201318 Revisjon                      43.4 14 39.5 5       43.4 19  39.5 8
HIA 201327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201345 Økonomi og administrasjon, master          49.4 42 50.8 36      49.4 80  50.8 69
HIA 201369 Økonomi og administrasjon, Kr.sand         44.7 59 44.8 42      44.7 134 44.8 99
HIA 201404 Økonomi og administrasjon, Grimstad         Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201437 Kunstfag med fordypning i musikk          o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIA 201440 Idrett                       51.4 37 48.3 22      51.4 89  48.3 55
HIA 201456 Litteratur                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201474 Samfunnsendring og kommunikasjon          Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201482 Religion, etikk og kultur              Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201484 Utviklingsstudier                  44.4 17 44.6 13      44.4 31  44.6 23
HIA 201615 Litteratur, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201618 Drama                        Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201642 Kunst og håndverk                  53.3 6  41.8 2       53.3 16  41.8 4
HIA 201646 Ernæring, mat og kultur               53.8 24 48.4 11      53.8 56  48.4 22
HIA 201649 Idrett, årsstudium                 46.9 39 47.3 29      46.9 87  47.3 62
HIA 201652 Kristendom, religion og livssyn, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201661 Fysikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201663 Mediefag                      39.5 5  42.8 3       39.5 10  42.8 5
HIA 201667 Musikk                       41.4 3  46.3 3       41.4 6  46.3 6
HIA 201676 Pedagogikk, årsstudium               46.5 11 37.7 2       46.5 29  37.7 9
HIA 201690 Tysk                        Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201702 Bioingeniør                     46.8 5  45.8 4       46.8 11  45.8 9
HIA 201767 Ing.Industriell øk. og info.ledelse, Grimstad    Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201794 Kommunikasjon, årsstudium              Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201803 Ingeniør, elektronikk og mobilkom. Grimstad     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201807 Ingeniør, IKT, Grimstad               Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201828 Matematikkdidaktikk                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201850 Kommunikasjon                    43.5 5  33.9 3       43.5 10  33.9 3
HIA 201852 Pedagogikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201853 Spesialpedagogikk                  39.2 9  32.0 2       44.3 36  37.8 11
HIA 201862 Matematikk og fysikk                Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201881 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201887 Språk og kultur - engelsk fordypning        Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201889 Norsk og medier                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201900 Arbeids- og velferdsforvaltning           Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201922 Litteratur, film, og teater             Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Akershus                      VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
HIAK 202050 Sykepleierutdanning                44.2 178 38.7 50 44.2 263 38.7 77
HIAK 202060 Vernepleierutdanning                42.5 49 30.2 4  42.5 84  30.2 5
HIAK 202061 Vernepleierutdanning, deltid            42.4 44 Alle   42.4 66  Alle
HIAK 202063 Vernepleierutdanning, deltid Bærum         TRU   TRU   TRU    TRU
HIAK 202106 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid  o.i.       Alle
HIAK 202108 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid Alle       Alle
HIAK 202109 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk     o.i.       Alle
HIAK 202123 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag      o.i.       Alle
HIAK 202124 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag     Alle       Alle
HIAK 202126 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag     Alle       Alle
HIAK 202127 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag           Alle       Alle
HIAK 202129 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod.  Alle       Alle
HIAK 202405 Produktdesign                   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIAK 202408 Samfunnsernæring                  55.0 40 47.6 10 55.0 82  47.6 29
HIAK 202896 Husøkonomi og serviceledelse            Alle   Alle   36.3 3  Alle
HIAK 202897 Kostøkonomi, ernæring og ledelse          Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Bergen                       VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIB 203003 Ingeniør, bygg                   48.4 24 47.5 15 Alle   48.4 40  47.5 21  Alle
HIB 203004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203006 Ingeniør, elkraftteknikk              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203009 Ingeniør, kjemi                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203011 Ingeniør, marinteknikk               48.2 21 49.5 16 35.0 1  48.2 32  49.5 26  Alle
HIB 203012 Ingeniør, maskinteknikk               o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HIB 203017 Ingeniør, automatisering              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203024 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203028 Ingeniør, kommunikasjonsteknologi          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203045 Ingeniør, produksjonsteknikk            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203050 Sykepleierutdanning                 49.6 297 46.6 140      49.6 556 46.7 280
HIB 203060 Vernepleierutdanning                46.8 98 39.3 27      47.4 168 39.3 52
HIB 203080 Sosialt arbeid                   52.7 182 47.2 77      52.7 356 47.2 168
HIB 203096 Ingeniør, undervannsteknologi, Sotra        42.4 1  Alle   Alle   42.4 1  Alle   Alle
HIB 203110 Allmennlærerutdanning                44.0 40 42.6 29      44.8 83  44.3 58
HIB 203120 Allmennlærerutd. med musikk             48.1 9  47.9 5       48.1 11  47.9 6
HIB 203130 Førskolelærerutdanning               42.5 103 37.7 49      42.7 175 37.9 85
HIB 203132 Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag       46.0 39 41.1 21      46.0 59  41.1 34
HIB 203133 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv  47.2 49 42.2 22      47.6 86  43.3 35
HIB 203154 Faglærerutdanning i realfag             Alle   Alle        Alle   Alle
HIB 203203 Folkehelsearbeid                  52.6 66 48.6 29      54.3 160 48.7 68
HIB 203242 Samf.fag m/fordypn. globale studier         57.7 54 48.8 22      57.9 119 49.5 55
HIB 203369 Økonomi og administrasjon              52.3 260 50.6 168      52.3 589 50.6 411
HIB 203395 Informasjonsteknologi                Alle   Alle        Alle   Alle
HIB 203440 Idrett, faglærerutdanning              52.8 104 48.7 49      55.7 223 49.8 101
HIB 203446 Mat og helse                    49.9 46 42.4 19      54.0 141 47.3 67
HIB 203466 Tegnspråk og tolking                53.0 43 43.3 14      53.5 88  43.3 30
HIB 203618 Drama                        52.5 20 44.7 9       52.5 56  45.7 26
HIB 203623 Engelsk                       56.7 53 48.6 32      57.3 171 48.7 93
HIB 203649 Idrett, årsstudium                 61.3 174 53.9 95      62.2 410 54.5 252
HIB 203663 Mediekunnskap                    45.5 34 44.1 15      48.8 79  44.6 43
HIB 203667 Musikk                       59.0 36 55.4 16      59.6 86  55.4 42
HIB 203680 Samf.fag m/fordypn. i historie           55.3 34 44.0 12      57.4 86  46.4 33
HIB 203700 Ergoterapeututdanning                48.0 64 44.1 27      49.1 144 45.0 71
HIB 203701 Radiografutdanning                 47.3 67 43.4 24      47.5 149 44.5 68
HIB 203702 Bioingeniørutdanning                50.9 28 50.5 17      50.9 48  50.5 28
HIB 203703 Fysioterapeututdanning               59.0 325 54.2 202      59.3 791 54.5 494
HIB 203711 Havbruksteknologi                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIB 203753 Landmåling og eiendomsdesign            46.8 23 41.3 7       46.8 29  41.3 10
HIB 203822 Ingeniør, energiteknologi              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Bodø                        VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HBO 204050 Sykepleierutdanning, Bodø              43.7 56 38.0 20      43.7 83  38.0 34
HBO 204055 Sykepleierutdanning, Mo i Rana           Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204070 Barnevern                      36.4 13 36.2 7       36.4 18  36.2 10
HBO 204080 Sosialt arbeid                   38.2 6  Alle        38.2 11  Alle
HBO 204081 Sosialt arbeid, desentralisert Vesterålen      41.1 12 Alle        41.1 13  Alle
HBO 204110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204114 Allmennlærerutd., saml.b., Bodø           Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204130 Førskolelærerutd., samlings- og IKT-basert     Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204131 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204133 Førskolelærerutdanning, samlingsb., Stokmarknes   Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204170 Engelsk                       40.0 2  43.2 1       40.0 4  43.2 3
HBO 204179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204184 Biologi og kjemi                  Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204219 Statsvitenskap, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204242 Nordlige studier                  Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204249 Sosiologi, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204276 Organisasjon og ledelse               Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204298 Akvakultur                     Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204300 Informatikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204301 Business og IT                   Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204304 Marin økonomi og ledelse              TRU   TRU        TRU    TRU
HBO 204318 Regnskap og revisjon                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204331 Fiskerifag                     Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204342 Økonomi og ledelse                 Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204345 Siviløkonom                     Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204369 Økonomi og ledelse, Vesterålen           TRU   TRU        TRU    TRU
HBO 204414 Økonomi og personalutvikling            Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204440 Idrett                       Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204454 Journalistikk                    50.5 46 48.3 25 Alle   50.5 80  48.3 46  Alle
HBO 204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana            Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204473 Eksportmarkedsføring                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204474 Nordområdestudier                  Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204488 Idrettsadministrasjon                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204642 Kunst og håndverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204649 Idrett, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204662 Naturfaglig grunnstudium              TRU   TRU        TRU    TRU
HBO 204867 Havbruksdrift og ledelse              Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204880 Sosiologi                      Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204881 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204912 Spansk                       Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Buskerud                      VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIBU 205004 Ingeniør, data, Kongsberg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205005 Ingeniør elektro, Kongsberg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205012 Ingeniør maskin, Kongsberg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205025 Ingeniør elektro, 2-årig, Kongsberg        Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205032 Ingeniør maskin, 2-årig, Kongsberg         Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205050 Sykepleierutdanning, Drammen            42.1 157 35.2 44      42.1 239 35.2 69
HIBU 205112 Allmennlærerutdanning, Drammen           Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205114 Allmennlærerutdanning, Hønefoss          Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205117 Allmennlærerutdanning, deltid, Hønefoss      Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205155 Lysdesign, Drammen                 43.4 9  35.0 4       43.4 11  35.0 5
HIBU 205162 Økonomi og administrasjon, årsst. H.foss.     Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205210 Norsk, deltid, Hønefoss              Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205246 Juridiske fag, Hønefoss              52.6 27 47.5 11      52.6 65  47.5 39
HIBU 205251 Visuell kommunikasjon, Drammen           50.6 62 47.3 45      50.6 97  47.3 67
HIBU 205317 Reiseliv, Hønefoss                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205345 Økonomi og ledelse - siviløkonom, H.foss      Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205370 IT og entreprenørskap, Hønefoss          Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205395 IT og informasjonssystemer, Hønefoss       Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205404 Økonomi og administrasjon, Kongsberg        Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205414 Økonomi og administrasjon, Hønefoss        Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205620 IT og info.systemer, årsstud., Hønefoss      Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205622 Engelsk, deltid, Hønefoss             Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205623 Engelsk, Hønefoss                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205661 Matematikk, deltid, Hønefoss            Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205672 Norsk, Hønefoss                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205701 Radiografutdanning, Drammen            46.0 41 38.5 17      46.0 71  38.5 25
HIBU 205867 Jus og ledelse, Hønefoss              44.9 26 44.6 12      44.9 54  44.6 29
HIBU 205881 Statsvitenskap, Kongsberg             Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205894 Optometriutdanning, Kongsberg           48.8 59 45.8 27      48.8 102 45.8 51Høgskolen i Finnmark                      VARA                      HOVED
                                ORD   ORDP   FIN    FINP   SAMISK  ORD   ORDP   FIN    FINP   SAMISK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------                
HIF 206050 Sykepleierutdanning, Hammerfest           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIF 206070 Barnevern                      Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206071 Barnevern, samlingsbasert, Tromsø          39.3 10 Alle                  41.3 22 Alle
HIF 206080 Sosialt arbeid                   Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206123 Yrkesf.l.utd. i helse- og sosialfag         TRU                       TRU
HIF 206130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206162 Økonomisk administrativ ledelse           Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206170 Engelsk                       Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206176 Finsk                        Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206185 Kroppsøving og idrett                Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206200 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk     TRU   TRU                  TRU   TRU
HIF 206206 Markedsføring og merkevarebygging          TRU   TRU                  TRU   TRU
HIF 206238 Statsvitenskap                   TRU   TRU                  TRU   TRU
HIF 206242 Nordområdestudium                  Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206255 Hotelladministrasjon                Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206319 Reiseliv og turisme                 Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206342 Border Business Studies               Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206374 Informasjonsteknologi                TRU   TRU                  TRU   TRU
HIF 206377 Naturressursforvaltning               Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206440 Friluftsliv og idrett                Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206605 Friluftsliv                     Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206663 Mediefag                      Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206712 Russisk for næringslivet              Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206838 Mediepilot                     Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206900 Velferdsforvaltning                 TRU   TRU                  TRU   TRUHøgskolen i Gjøvik                       VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIG 207003 Bygg - Konstruksjon                 Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207004 Data                        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207005 Elektro                       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207012 Industriell design og teknologiledelse       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207033 Bygg - Landmåling                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207040 Bygg - Prosjektstyring og ledelse          o.i.   o.i.   o.i.   Alle   Alle   Alle
HIG 207046 Medieteknologi                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207050 Sykepleierutdanning                 37.5 51 37.4 29      37.5 77  37.5 46
HIG 207051 Sykepleierutdanning, deltid, Gjøvik         40.5 18 34.8 2       51.0 37  34.8 4
HIG 207052 Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal      42.2 3  Alle        42.4 6  Alle
HIG 207053 Sykepleierutdanning, deltid, Valdres        37.1 4  o.i.        37.1 4  o.i.
HIG 207054 Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland        38.0 7  o.i.        38.0 7  o.i.
HIG 207095 Bygg - Vann- og avløpsteknikk            TRU   TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
HIG 207149 Mediedesign                     47.3 32 47.0 28      47.3 54  47.0 46
HIG 207188 Informasjonsteknologi                Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207264 Medieproduksjon                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIG 207374 Drift av nettverk og datasystemer          Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207395 Programvareutvikling                Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207406 Geomatikk                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207429 Informasjonssikkerhet                Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207604 Medieproduksjon, årsstudium             o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIG 207701 Radiografutdanning                 40.4 19 37.8 9       40.4 31  37.8 16
HIG 207822 Energiteknikk                    TRU   TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
HIG 207824 Teknologidesign og -ledelse             Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207838 Mediemanagement                   o.i.   o.i.        Alle   AlleHøgskolen i Harstad                      VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
HIH 208035 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208050 Sykepleierutdanning                 37.3 5  31.4 3  38.6 11  31.8 7
HIH 208051 Sykepleierutdanning, deltid             40.6 1  Alle   Alle   Alle
HIH 208060 Vernepleierutdanning                Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208062 Vernepleierutdanning, deltid            Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208070 Barnevernspedagogutdanning             31.1 1  34.3 1  31.1 3  34.3 1
HIH 208318 Økonomi og administrasjon med revisjon       Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208349 Reiseliv og turisme                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208350 Handel, service og logistikk            Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Hedmark                      VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
HH 209050 Sykepleierutdanning, Elverum             32.3 12 24.2 4  32.3 9  Alle
HH 209053 Sykepleierutdanning, Kongsvinger           39.0 17 27.8 1  39.0 19  Alle
HH 209100 Allmennlærerutdanning, Hamar             Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209113 Allmennlærerutdanning, nettbasert          Alle   Alle   46.5 4  Alle
HH 209130 Førskolelærerutdanning, Hamar            36.8 21 35.5 13 38.3 47  36.8 23
HH 209132 Førskolelærerutdanning, nettbasert          45.9 37 Alle   50.0 80  Alle
HH 209140 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum  Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209161 Administrativ databehandling, årsstudium, Rena    Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209162 Administrasjon og ledelse, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209164 Bedriftsøkonomi, Rena                Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209172 Jakt, -organisering og -guiding,Evenstad (Koppang)  Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209185 Idrett, årsstudium, Elverum             Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209189 Informasjon og samfunnskontakt, Rena         Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209208 Globalisering og utvikling, årsstudium, Hamar    Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209220 IKT og læring, Hamar                 Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209223 Utmarksforvaltning, årsstud., Evenstad (Koppang)   Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209236 Statsvitenskap, Rena                 TRU   TRU   TRU    TRU
HH 209242 Samfunnsfag, Hamar                  49.5 3  Alle   49.5 9  Alle
HH 209250 Skogbruk, årsstudium, Evenstad (Koppang)       Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209299 Bioteknologi, Hamar                 Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209311 Landbruksteknikk, Hamar/Blæstad gård         Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209318 Revisjonsfag, Rena                  Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209320 Økologisk landbruk, Hamar/Blæstad gård        Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209322 Skogbruk, Evenstad (Koppang)             Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209323 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang)        Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209359 Markedsføring og internasjonalisering, Rena     Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209369 Økonomi og administrasjon, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209370 Økonomi og administrasjon med IKT, Rena       Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209393 Innovasjon, entreprenørsk. og foretaksutv., Rena   Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209404 Økonomi og administrasjon, 2-årig, Rena       Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209409 Økologisk landbruk, årsstudium, nettbasert      Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209413 Realfag, Hamar                    TRU   TRU   TRU    TRU
HH 209418 Internasj. konfl.,folkerett og tverrkulturell komm  Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209423 Utmarksturisme, Evenstad (Koppang)          Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209429 Spill- og medieprogrammering, Rena          Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209430 Informatikk, Rena                  TRU   TRU   TRU    TRU
HH 209436 Adm. databehandling m/vekt på portaldesign, Rena   Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209437 Musikk, Hamar                    Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209440 Idrett, Elverum                   Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209446 Mat og helse, Elverum                Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209455 Språk- og kulturfag, Hamar              Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209476 Music Management, Rena                Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209484 Globalisering og utvikling, Hamar          Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209486 Folkehelse, Elverum                 Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209488 Sport and event management, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209514 Digital medieproduksjon, Rena            Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209516 Regnskapsførerfag, Rena               Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209605 Friluftsliv, Elverum                 Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209612 Menneskets biologi, Elverum             TRU   TRU   TRU    TRU
HH 209623 Engelsk, Hamar                    45.3 3  Alle   49.0 12  35.0 2
HH 209642 Kunst og håndverk, Hamar               Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209663 Mediefag, Rena                    Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209667 Musikk, årsstudium Hamar               40.1 3  40.3 1  40.1 6  40.3 3
HH 209672 Norsk, Hamar                     Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209676 Sosialpedagogikk, Elverum              Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209754 Natur- og kunnskapsturisme, Hamar          TRU   TRU   TRU    TRU
HH 209839 Opplevelsesprod.og interaktive medier, Hamar     39.6 14 41.7 10 39.6 17  41.7 13
HH 209851 Medier og kommunikasjon, Rena            Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209852 Oppvekst, skapende aktiviteter og helse, Elverum   Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209867 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena         Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209935 5-årig lærerutd m/mastergrad i kultur&språk,Hamar  TRU   TRU   TRU    TRUHøgskolen i Lillehammer                    VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
HIL 210035 Økonomi og administrasjon              38.8 10 40.9 5  38.8 15  40.9 9
HIL 210060 Vernepleie                     33.7 7  Alle   33.7 7  Alle
HIL 210070 Barnevern                      40.2 79 37.3 43 40.2 114 37.3 57
HIL 210080 Sosialt arbeid                   42.0 56 36.0 23 42.0 84  36.0 36
HIL 210149 Film- og fjernsynsvitenskap             38.3 10 39.6 5  38.3 13  39.6 8
HIL 210164 Økonomi og administrasjon, årsstudium        41.3 10 44.3 3  41.3 21  44.3 9
HIL 210185 Idrett, årsstudium                 43.0 27 44.9 20 43.0 63  44.9 47
HIL 210220 Pedagogikk                     Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210240 Sosiologi                      Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210246 Jus, årsstudium                   45.0 32 46.0 19 45.0 83  46.0 62
HIL 210262 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium       30.5 1  Alle   Alle   Alle
HIL 210264 Fjernsynsteknikk                  o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210272 Kunsthistorie                    Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210288 Samtidshistorie                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210308 Kulturprosjektledelse                o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210317 Reiseliv                      32.1 2  Alle   32.1 5  37.0 2
HIL 210319 Opplevelses- og attraksjonsutvikling        Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210392 Fjernsynsregi                    o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210440 Idrett                       40.7 15 40.8 11 40.7 28  40.8 19
HIL 210534 Prosjektledelse for fjernsyn            o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210654 Kulturprosjektledelse, årsstudium          Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210676 Pedagogikk, deltid                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210717 Internasjonale studier               Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210752 Psykologi, årsstudium                35.7 10 37.3 7  38.3 31  40.8 22
HIL 210754 Reiseliv, årsstudium                35.7 3  35.9 2  35.7 9  35.9 6
HIL 210867 Organisasjon og ledelse               33.5 4  36.0 3  33.5 4  36.0 4
HIL 210876 Psykologi                      37.0 10 33.0 7  37.3 21  37.7 13Høgskolen i Molde                       VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
HIM 211035 Økonomi og administrasjon, 2-årig          Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211050 Sykepleie                      42.8 30 42.5 17 42.8 50  42.5 27
HIM 211060 Vernepleierutdanning                Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211159 Elektronisk handel og innkjøpsledelse        Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211189 Informasjonsbehandling, årsstudium         Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211238 Statsvitenskap, årsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211246 Jus, årsstudium                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211292 Supply Chain Management               Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211318 Revisjon                      Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211369 Økonomi og administrasjon, 3-årig          Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211432 Internasjonal logistikk, Ålesund          Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211435 Statsvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211453 Informasjonsbehandling               Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211488 Sport Management, idrettsledelse          Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211841 Jus og administrasjon                Alle   Alle   Alle   Alle
HIM 211866 Petroleumslogistikk, Kristiansund          Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Narvik                       VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIN 212003 Ingeniør, bygg og industri             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212004 Ingeniør, datateknikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212005 Ingeniør, elektro-, kraft- og romteknologi     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212040 Ingeniør, Alta, alle studieretninger        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212050 Sykepleierutdanning                 39.9 6  34.3 2       39.9 10  34.3 3
HIN 212095 Ingeniør, felles første studieår          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212410 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212413 Lærerutdanning i realfag og teknologi        Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212761 Elektroteknikk                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212804 Data/IT                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212805 Ingeniørdesign                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212806 Integrert bygningsteknologi             Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212811 Industriell teknologi                Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212814 Romteknologi                    Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Nesna                       VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
HINE 213110 Allmennlærerutdanning               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213112 Allmennlærerutdanning, deltid, samlingsbasert   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213117 Allmennlærerutdanning, deltid, samlinger, Oppdal TRU   TRU   TRU    TRU
HINE 213131 Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213133 Føskolelærerutdanning med vekt på estetiske fag  Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213156 Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag   Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213185 Idrett, årsstudium                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213317 Kulturforståelse og reiseliv            TRU   TRU   TRU    TRU
HINE 213374 Informasjonssystemer, Mo i Rana          Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213395 Informatikk, Mo i Rana               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213437 Musikkvitenskap                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213439 Drama                       Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213440 Idrett                       Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213620 Informatikk, årsstudium, Mo i Rana         Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213623 Engelsk basisstudium, årsstudium, samlingsbasert  Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213666 Naturfag årsstudium, samlingsbasert        Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213667 Musikkvitenskap, årsstudium            Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213680 Samfunnsfag, årsstudium, samlingsbasert      Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213754 Kulturforståelse og reiseliv, årsstudium      TRU   TRU   TRU    TRU
HINE 213796 Drama, årsstudium                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213853 Spesialpedagogikk, samlingsbasert         Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213961 Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana    Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Nord-                       VARA       HOVED
Trøndelag                           ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
HINT 214050 Sykepleierutdanning, Levanger           45.0 123 41.9 55 45.0 192 41.9 88
HINT 214058 Sykepleierutdanning, Namsos            39.4 34 36.6 16 39.4 47  36.6 23
HINT 214059 Sykepleierutdanning, deltid, Namsos        38.7 10 Alle   38.7 14  Alle
HINT 214060 Vernepleierutdanning, Namsos            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214110 Allmennlærerutdanning, Levanger          Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214130 Førskolelærerutdanning, Levanger          35.2 6  32.1 1  37.0 26  33.9 13
HINT 214185 Idrett, Levanger                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214240 Sosiologi, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214274 Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer       Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214312 Landbruksøk. og næringsutvikl., Steinkjer     Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214321 Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer    Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214323 Utmarksforvaltning, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214369 Økonomi og administrasjon, Steinkjer        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214395 Softwaredesign, Steinkjer             Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214396 Geografi Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214421 Husdyrvelferd, Steinkjer, årsstudium        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214430 Multimedieteknologi, Steinkjer           Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214516 Regnskap, Steinkjer                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214605 Friluftsliv, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214623 Engelsk, Levanger                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214639 Faglærerutdanning i musikk, Levanger        Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214642 Kunst og håndverk, Levanger            Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214649 Kroppsøving, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214661 Matematikk, Levanger                Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214666 Naturfag, Levanger                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214667 Musikk, Levanger                  Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214680 Samfunnsfag, Levanger               Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214696 Trafikklærerutdanning, Stjørdal          43.3 38      43.3 48
HINT 214749 Farmasiutdanning, Namsos              Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo                        VARA                                HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    IVMINO  NN    PRA   SAMISK  ORD    ORDP   FOR   IVMINO NN    PRA   SAMISK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- ------- ------- -------- ------- ------
HIO 215003 Ingeniør, bygg                   49.9 46 45.6 19 Alle                       49.9 72  46.9 40 Alle
HIO 215004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HIO 215005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HIO 215009 Ingeniør, bioteknologi og kjemi           Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HIO 215012 Ingeniør, maskin                  50.2 17 39.0 2  Alle                       52.3 32  44.0 8  Alle
HIO 215050 Sykepleierutdanning                 43.5 395 39.7 134                         44.0 680 40.7 255
HIO 215051 Sykepleierutdanning, deltid             48.0 146 33.9 14                          49.7 236 34.5 27
HIO 215070 Barnevernspedagogutdanning             51.5 382 46.9 151                         52.0 751 47.2 318
HIO 215071 Barnevernspedagogutdanning, deltid         42.3 35                              42.4 41
HIO 215080 Sosialt arbeid                   51.8 373 44.0 124                         51.8 689 44.2 239
HIO 215110 Allmennlærerutdanning                43.9 46 42.6 35                          43.9 69  42.6 51
HIO 215130 Førskolelærerutdanning               42.5 178 36.0 44                          43.1 331 37.0 96
HIO 215131 Førskolelærerutdanning, deltid           42.0 31                              44.6 49
HIO 215138 Offentlig styring                  45.9 66 39.4 17                          46.5 118 40.3 32
HIO 215150 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk      47.8 21 39.2 5                          47.8 32  39.2 8
HIO 215162 Økonomi og ledelse, årsstudium           61.6 212 52.7 63                          61.6 470 52.7 159
HIO 215200 Kunst og design                   57.6 97 49.0 37                          57.6 237 49.0 103
HIO 215219 Politikk og forvaltning               51.0 47 42.0 12                          55.3 112 44.4 32
HIO 215253 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid       62.5 143 43.5 9                          62.5 240 45.5 26
HIO 215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap         Alle   Alle                           42.2 19  Alle
HIO 215369 Økonomi og administrasjon/revisjon         51.1 289 47.4 148                         51.1 608 47.4 339
HIO 215395 Informasjonsteknologi                34.3 1  Alle                           34.3 1  Alle
HIO 215439 Drama og teaterkommunikasjon            51.9 26 44.1 9                          51.9 74  46.7 32
HIO 215447 Idrett, friluftsliv og helse            51.7 138 46.4 67                          52.6 390 47.2 192
HIO 215449 Anvendt datateknologi                40.8 31 34.8 9                          40.8 48  34.8 12
HIO 215454 Journalistikk                    64.0 282 55.4 134      50.9 11       53.4 11      64.1 586 55.4 276     50.9 15     53.9 15
HIO 215484 Utviklingsstudier                  50.6 78 46.1 24                          52.3 167 47.3 64
HIO 215601 Arkiv og dokumentbehandling, årsstudium, deltid   46.0 14 Alle                           48.8 32  Alle
HIO 215602 Design og komm. i digitale medier, årsst., deltid  58.9 111 43.3 18                          58.9 198 43.3 42
HIO 215603 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium   46.0 4  Alle                           46.0 15  Alle
HIO 215618 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium      52.6 43 49.6 16                          52.6 92  49.6 42
HIO 215642 Kunst og design 1, årsstudium            57.1 106 52.4 49                          57.1 235 52.4 102
HIO 215691 Utviklingsstudier, årsstudium            53.0 69 47.3 28                          56.0 198 50.6 89
HIO 215700 Ergoterapeututdanning                48.0 103 42.6 33                          48.0 214 43.1 79
HIO 215701 Radiografutdanning                 48.8 139 42.7 46                          48.8 228 42.8 74
HIO 215702 Bioingeniørutdanning                49.3 42 48.0 16                          49.3 75  48.0 37
HIO 215703 Fysioterapeututdanning               59.6 482 54.2 263                         60.2 1124 54.6 636
HIO 215706 Fysioterapeututdanning, mensendieck         58.3 228 51.9 106                         58.7 457 52.0 228
HIO 215749 Farmasiutdanning                  48.0 49 45.5 19           Alle        o.i.   49.1 88  46.9 37         Alle       o.i.
HIO 215822 Ingeniør, energi og miljø i bygg          Alle   Alle   Alle                       44.5 2  Alle   Alle
HIO 215848 Fotojournalistikk                  73.5 4  74.7 1                          73.5 4  74.7 1
HIO 215850 Medier og kommunikasjon               51.2 113 45.9 50                          52.0 253 47.0 117
HIO 215900 Velferdsfag                     44.9 51 30.7 1                          44.9 88  32.8 5Høgskulen i Sogn og                      VARA            HOVED
Fjordane                            ORD   ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HSF 216005 Ingeniørfag, elektro, Førde             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSF 216050 Sjukepleie, Førde                  36.4 20 36.2 11      38.0 43  38.7 24
HSF 216051 Sykepleie, deltid, Førde              Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216060 Vernepleie                     Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216070 Barnevern                      34.3 12 34.6 6       38.6 38  37.5 18
HSF 216080 Sosialt arbeid                   37.2 7  32.2 2       40.4 29  34.5 9
HSF 216110 Allmennlærarutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216130 Førskulelærarutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216131 Førskulelærarutdanning, deltid           Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216170 Engelsk med fagdidaktikk              Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216185 Idrett                       Alle   Alle        44.5 48  47.1 30
HSF 216187 Informasjonsbehandling, årsstudium         Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216232 Organisasjon og leiing               Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216242 Samfunnsfag                     Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216302 Friluftsliv                     Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216310 Landskapsplanlegging                Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216330 Turisme og reiseliv                 Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216351 Ungdomssosiologi, årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216373 Natur- og teknologifag               Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216395 Informasjonsbehandling               Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216440 Idrett, fysisk aktivitet og helse          Alle   Alle        41.6 24  43.1 11
HSF 216469 Geologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216754 Turisme og reiseliv, årsstudium           Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216927 Sosiologi - ungdomssosiologi            Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen Stord/Haugesund                   VARA                 HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
HSH 218002 Branningeniør                    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HSH 218012 Prosess- og energiingeniør             Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HSH 218047 HMS-ingeniør                    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HSH 218050 Sykepleierutdanning, Stord             38.3 47 38.1 26           38.9 87  38.4 51
HSH 218056 Sykepleierutdanning, Hgsd              38.4 39 36.4 23           38.4 62  36.7 39
HSH 218110 Allmennlærerutdanning, Stord            Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218130 Førskolelærerutdanning, Stord            32.2 6  32.9 4            34.4 15  34.8 11
HSH 218156 Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord    Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218205 Matematikk                     TRU   TRU             TRU    TRU
HSH 218242 Utviklingsstudier, Stord              Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218353 Maritim utdanning, nautikk             Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HSH 218369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218437 Musikk, Stord                    Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218484 Samfunns- og utviklingsstudier           47.1 6  42.1 3            47.1 13  42.1 6
HSH 218505 Kunst og håndverk, årsstudium            Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218623 Engelsk, Stord                   Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218649 Kroppsøving, Stord                 40.3 1  Alle             43.0 19  42.5 11
HSH 218667 Musikk, Stord, årsstudium              Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218680 Samfunnsfag, Stord                 Alle   Alle             Alle   AlleHøgskolen i Sør-Trøndelag                   VARA                      HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    INTK   TKURK   ORD   ORDP   FOR    INTK   TKURK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------                
HIST 219003 Ingeniør, bygg                   54.5 91 50.5 59 Alle             54.5 146 50.5 99  Alle
HIST 219004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
HIST 219005 Ingeniør, elektro og datateknikk          Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
HIST 219009 Ingeniør, kjemi                  Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
HIST 219012 Ingeniør, maskin                  51.5 47 48.0 27 Alle             51.5 64 48.0 39  Alle
HIST 219013 Ingeniør, materialteknikk             44.9 4  45.2 2  Alle             44.9 7  45.2 2  Alle
HIST 219016 Ingeniør, logistikk                Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
HIST 219025 Ingeniør, elektro og datateknikk, 2-årig      TRU   TRU                  TRU   TRU
HIST 219032 Ingeniør, maskin, 2-årig              Alle                      Alle
HIST 219035 Økonomi og administrasjon             51.3 215 49.4 131                51.3 521 49.4 326
HIST 219040 Ingeniør, kjemi, Mo i Rana             TRU   TRU   TRU              TRU   TRU    TRU
HIST 219050 Sykepleierutdanning                49.6 325 45.7 144                49.6 587 45.7 293
HIST 219060 Vernepleierutdanning                44.6 92 39.6 28                44.6 145 39.6 48
HIST 219070 Barnevernspedagogutdanning             49.8 250 45.2 123                49.8 476 45.5 257
HIST 219080 Sosionomutdanning                 50.7 166 45.4 70      o.i.        50.7 328 45.4 138      o.i.
HIST 219095 Ingeniør, maskin, Mo i Rana            TRU   TRU   TRU              TRU   TRU    TRU
HIST 219110 Allmennlærerutdanning               46.8 49 45.4 34                46.8 91 45.4 65
HIST 219115 Allmennlærerutd. med realfag            Alle   Alle                  Alle   Alle
HIST 219119 Allmennlærerutdanning for døve           o.i.   o.i.                  o.i.   o.i.
HIST 219221 Tegnspråk for hørende               50.5 40 45.8 19                50.5 68 45.8 32
HIST 219287 Informatikk med spes. i info.behandling      41.7 1  Alle                  Alle   Alle
HIST 219346 Matteknologi                    Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
HIST 219374 Informatikk med spes. i drift av datasystemer   Alle   Alle                  Alle   Alle
HIST 219422 IT-støttet bedriftsutvikling            42.0 22 38.3 12                43.4 48 38.8 21
HIST 219466 Tegnspråk og tolking                47.8 26 37.4 4                 47.8 36 37.4 9
HIST 219700 Ergoterapeututdanning               46.2 72 43.1 31                46.2 116 43.1 58
HIST 219701 Radiografutdanning                 46.7 78 41.8 32                47.3 149 42.6 66
HIST 219702 Bioingeniørutdanning                42.0 5  41.8 3                 42.0 8  46.4 7
HIST 219703 Fysioterapeututdanning               60.1 338 54.8 207                60.4 750 55.7 456
HIST 219704 Audiografutdanning                 42.5 31 37.0 7                 42.5 50 37.0 18Høgskolen i Telemark                      VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIT 220003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220006 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220035 Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø         Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220050 Sykepleierutdanning                 42.6 84 37.3 29      42.6 104 37.3 33
HIT 220051 Sykepleierutdanning, deltid fleksibel over 4 år   41.8 33 Alle        42.1 44  Alle
HIT 220060 Vernepleierutdanning                41.3 23 Alle        41.3 31  Alle
HIT 220061 Vernepleie, deltid - Horten             46.3 44 Alle        46.3 57  Alle
HIT 220070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn        45.1 59 37.8 14      45.1 85  37.8 20
HIT 220110 Allmennlærerutdanning, Notodden           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220112 Allmennlærerutdanning, Porsgrunn          Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220113 Allmennlærerutd, deltid - samlingsbasert, Notodden Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220130 Førskolelærerutdanning, Notodden          Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220131 Førskolelærer, deltid - samlingsbasert, Notodden  40.9 4  Alle        40.9 8  Alle
HIT 220132 Førskolelærerutdanning, Drammen           40.5 43 36.0 12      40.5 66  36.0 16
HIT 220133 Førskolelærerutdanning, Porsgrunn         Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden   Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220150 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden  Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220156 Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220164 Bedriftsøkonomi, Bø                Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220167 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn             Alle   Alle        38.0 5  Alle
HIT 220170 Engelsk, Bø                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220172 Friluftsliv, kultur og naturveiledning årsstud, Bø Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220173 Tekst og kultur årsstudium, Bø           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220179 Historie, Bø                    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220185 Idrett årsstudium, Bø                37.9 7  41.4 5       37.9 18  41.4 15
HIT 220187 Informatikk årsstudium, Bø             Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220210 Norsk, Bø                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220273 Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig   Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220302 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220308 Kultur-arrangering, formidling og forvaltning, Bø  Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220317 Reiseliv, Bø                    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220318 Revisjon, Bø                    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220359 Internasjonal markedsføring, Bø           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220368 Eiendomsmegling, Bø                 51.2 81 48.7 49      51.2 246 48.7 160
HIT 220369 Økonomi og administrasjon, Bø            Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220388 Økologi og naturressurser, Bø            Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220395 Informatikk, Bø                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220400 Idéhistorie, Bø                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220440 Idrettsvitenskap, Bø                Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220441 Visuelle kunstfag og design, Notodden        Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220442 Folkekunst, Rauland                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220443 Folkemusikk, Rauland                Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220447 Natur og friluftsliv, Bø              Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220448 Forurensing og miljø, Bø              Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220449 Informatikk og administrasjon, Bø          Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220456 Litteratur og språk, Bø               Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220481 Historiske fag, Bø                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220532 Tre og metall, Notodden               Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220537 Tekst, kommunikasjon og kultur, 3 år, Bø      TRU   TRU        TRU    TRU
HIT 220605 Natur og friluftsliv årsstudium, Bø         Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220628 Folkekunst årsstudium, Rauland           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220629 Folkemusikk årsstudium, Rauland           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220630 Kunst og håndverk, Notodden            Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220637 Tegning - bilde, Notodden              Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220649 Kroppsøving og idrettsfag, Notodden         Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220688 Ingeniør, gass- og energiteknologi         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220895 Innovasjon og entreprenørskap, Bø          Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Tromsø                       VARA                                HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ASP    NN    NNP   SAMISK  ORD    ORDP   FOR   ASP   NN    NNP   SAMISK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- ------- ------- -------- ------- ------
HITØ 221002 Ingeniør, sikkerhet og miljø            o.i.   o.i.   o.i.                       Alle   Alle   Alle
HITØ 221017 Ingeniør, automatiseringsteknikk          Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HITØ 221018 Ingeniør, prosess/gassteknologi          o.i.   o.i.   o.i.                       Alle   Alle   Alle
HITØ 221035 Økonomisk-/administrative fag           Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221049 Ingeniør, Nautikk                 Alle   Alle   Alle   Alle                  Alle   Alle   Alle  Alle
HITØ 221050 Sykepleierutdanning                51.4 90 44.2 39           49.0 57  43.2 25 Alle   54.8 167 44.3 77         49.5 98 43.7 46 40.6 2
HITØ 221110 Allmennlærerutdanning               o.i.   o.i.                           Alle   Alle
HITØ 221115 Allmennlærerutdanning med realfagsprofil      Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221130 Førskolelærerutdanning               37.0 11 33.9 5                          37.2 20  35.8 7
HITØ 221132 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert       35.7 2  Alle                           42.0 10  Alle
HITØ 221156 Faglærer i praktiske og estetiske fag       Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221164 Bedriftsøkonomi                  44.5 8  37.8 3                          48.0 23  41.6 11
HITØ 221369 Økonomi og administrasjon             44.3 21 42.1 13                          46.8 47  42.8 27
HITØ 221700 Ergoterapeututdanning               43.0 8  42.3 4            38.0 1  Alle   Alle   49.9 32  42.3 16         42.3 11 37.0 3 Alle
HITØ 221701 Radiografutdanning                 39.9 6  40.2 2            Alle   Alle   Alle   49.5 30  43.4 14         39.5 6  32.6 1 Alle
HITØ 221702 Bioingeniørutdanning                Alle   Alle             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle           Alle   Alle  Alle
HITØ 221703 Fysioterapeututdanning               62.1 202 52.5 109           57.8 83  51.7 49 54.8 5  62.1 417 54.4 230         58.3 142 52.3 82 54.9 9
HITØ 221743 Tannpleierutdanning                51.0 38 45.2 12           45.1 15  44.0 4  o.i.   51.0 55  45.2 19         45.1 19 44.0 5 o.i.
HITØ 221877 Samfunnssikkerhet og miljø             38.7 6  30.2 1                          40.5 9  AlleHøgskolen i Vestfold                      VARA                 HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
HVE 222004 Ingeniør, datateknikk                Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222005 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222012 Ingeniør, produktdesign               Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222017 Ingeniør, maritim elektro-automasjon        Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222025 Ingeniør, elektronikk, 2-årig            Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222026 Ingeniør, elektro-automasjon, 2-årig        Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222032 Ingeniør, produktdesign, 2-årig           Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222044 Skipsfart og logistikk               Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222050 Sykepleierutdanning                 41.3 83 34.7 20           41.3 120 34.7 33
HVE 222110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222130 Førskolelærer                    39.6 19 32.9 4            39.6 28  32.9 6
HVE 222132 Førskolelærer, estetisk linje            Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222133 Førskolelærer, friluftslinje            o.i.   o.i.             Alle   Alle
HVE 222164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle             44.0 9  Alle
HVE 222170 Engelsk                       49.6 6  43.7 3            49.6 11  43.7 6
HVE 222179 Historie, årsstudium                Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222205 Matematikk                     Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222240 Sosiologi, årsstudium                39.0 4  Alle             39.0 6  Alle
HVE 222242 Samfunnsfag                     57.9 9  Alle             57.9 14  Alle
HVE 222352 Maritim utd. marinteknisk drift           Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HVE 222353 Maritim utd. nautikk                Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HVE 222369 Økonomi og administrasjon              39.6 6  40.7 5            39.6 22  40.7 14
HVE 222395 Informatikk                     o.i.   o.i.             Alle   Alle
HVE 222412 Informasjonssystemer                Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222418 Internasjonalt forståelse og samarbeid       TRU   TRU             TRU    TRU
HVE 222446 Mat og helse                    o.i.   o.i.             Alle   Alle
HVE 222453 Informasjonssystemer og IT-ledelse         Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222455 Språk og kulturfag                 o.i.   o.i.             Alle   Alle
HVE 222481 Historie                      Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222538 Tospråklig faglærerutdanning            Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222620 IKT i læring                    50.1 3  o.i.             50.1 5  o.i.
HVE 222642 Kunst og håndverk                  o.i.   o.i.             Alle   Alle
HVE 222649 Idrett                       46.4 31 47.7 18           46.4 68  47.7 43
HVE 222663 Mediekunnskap                    o.i.   o.i.             Alle   Alle
HVE 222666 Naturfag                      Alle   o.i.             Alle   o.i.
HVE 222667 Musikk                       Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222672 Norsk                        o.i.   o.i.             Alle   Alle
HVE 222676 Pedagogikk                     50.9 17 Alle             50.9 36  35.0 2
HVE 222823 Ingeniør, mikrosystemteknologi           Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222880 Sosiologi                      42.6 5  Alle             42.6 14  AlleHøgskulen i Volda                       VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HVO 223070 Sosialt arbeid - Barnevernspedagog         36.1 7  31.3 2       36.1 15  31.3 5
HVO 223080 Sosialt arbeid - Sosionom              34.7 6  31.8 2       34.7 7  31.8 3
HVO 223110 Allmennlærarutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223130 Førskulelærarutdanning               27.8 1  Alle        Alle   Alle
HVO 223179 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223196 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223205 Grunnskulens matematikk               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223210 Norsk (nordisk)                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223211 Norsk (nordisk), deltid               Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223285 Samfunnsvitskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223430 Media, IKT og design                37.1 3  37.2 3       37.1 2  37.2 2
HVO 223437 Musikk                       40.5 1  Alle        40.5 2  Alle
HVO 223439 Drama/teater                    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223440 Friluftsliv og kroppsøving             41.7 1  Alle        41.7 4  34.6 1
HVO 223446 Matkultur og helse                 Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223451 Animasjon                      Alle   Alle        47.0 1  Alle
HVO 223452 Planlegging og administrasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223453 Informasjon og media                38.0 3  41.8 1       38.0 2  41.8 1
HVO 223454 Journalistikk                    57.7 107 52.4 67 53.2 3  57.7 233 52.4 153 53.2 5
HVO 223455 Språk, kommunikasjon og media            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223456 Litteratur og kultur                Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223472 Kunst og handverk                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223481 Historie, kultur og samfunn             Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223613 Historie, deltid                  Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223618 Drama                        Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223620 IKT i læring                    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223623 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223630 Kunst og handverk, årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223649 Kroppsøving                     Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223663 Mediekunnskap                    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223666 Grunnskulens naturfag                Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223667 Musikk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223680 Skuleretta samfunnsfag               Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold                      VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
HIØ 224003 Ingeniør, bygg, Sarpsborg              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224005 Ingeniør, elektro, Sarpsborg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224009 Ingeniør, kjemi, Sarpsborg             TRU   TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
HIØ 224035 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224050 Sykepleierutdanning, Fredrikstad          43.5 120 36.3 27      43.5 179 36.3 50
HIØ 224051 Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad      TRU   TRU        TRU    TRU
HIØ 224060 Vernepleierutdanning, Fredrikstad          43.7 59 34.6 7       43.7 71  34.6 10
HIØ 224061 Vernepleierutdanning, deltid, Fredrikstad      40.0 23 Alle        40.0 26  Alle
HIØ 224070 Barnevernspedagogutdanning, Fredrikstad       46.8 93 43.2 36      46.8 170 43.2 69
HIØ 224080 Sosialt arbeid, Fredrikstad             47.8 98 41.5 33      47.8 163 41.5 57
HIØ 224110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224131 Førskolelærerutdanning, deltid           Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224170 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224187 Informatikk, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224210 Norsk                        Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224238 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224244 Tysk                        Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224270 Informatikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224318 Revisjon                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224418 Interkulturelle studier               Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224447 Friluftsliv med naturlære              TRU   TRU        TRU    TRU
HIØ 224453 Informasjonssystemer og IT-ledelse         Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224455 Internasjonal kommunikasjon             Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224474 Samfunn, språk og kultur              Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224505 Kunst og håndverk                  Alle   Alle        43.2 3  Alle
HIØ 224602 Teknologi, Sarpsborg                TRU   TRU        TRU    TRU
HIØ 224610 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224618 Drama                        Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224623 Engelsk i lærerutdanning              Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224626 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224649 Kroppsøving                     44.1 25 45.4 19      44.1 52  45.4 38
HIØ 224666 Naturfag                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224667 Musikk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224680 Samfunnsfag                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224702 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad          Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224824 Ingeniør, industriell design, Sarpsborg       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224845 Digital medieproduksjon               Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224895 Tekn. innovasjon og entreprenørskap, Sarpsborg   Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Ålesund                      VARA                 HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
HIÅ 225003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIÅ 225004 Ingeniør data                    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIÅ 225017 Ingeniør, automatiseringstekn.           Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIÅ 225023 Ingeniørutdanning, bygg               Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225031 Ingeniørutdanning, marintekn.            Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225032 Ingeniørutdanning, maskin              Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225050 Sjukepleiarutdanning                o.i.   31.5 5            o.i.   32.3 8
HIÅ 225093 Ingeniørutdanning, automasjon            Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225160 Shipping og økonomi                 o.i.   39.0 1            o.i.   39.0 2
HIÅ 225162 Økonomi og ledelse                 o.i.   43.8 5            o.i.   43.9 20
HIÅ 225184 Biologi m/kjemi                   Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225299 Bioteknologi                    Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225346 Matteknologi                    Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225353 Maritim utdanning, nautikk             Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HIÅ 225369 Økonomi og administrasjon              o.i.   42.0 11           o.i.   42.0 22
HIÅ 225406 Geografiske informasjonssystem           TRU   TRU             TRU    TRU
HIÅ 225432 Shipping og logistikk                o.i.   41.9 4            o.i.   41.9 13
HIÅ 225473 Eksportmarkedsføring                o.i.   40.9 4            o.i.   40.9 5
HIÅ 225702 Bioingeniørutdanning                Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225711 Havbruk                       Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225824 Ingeniør produktutvikling og design         Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIÅ 225895 Innovasjonsledelse og entreprenørskap        o.i.   Alle             o.i.   AlleHøyskolen Diakonova                      VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
HD 232050 Sykepleierutdanning                 45.1 110 42.2 31 45.1 148 42.7 45Lovisenberg diakonale                     VARA       HOVED
høgskole                            ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
LDH 230050 Sykepleierutdanning                 44.1 154 39.0 45 45.8 239 39.6 69Mediehøgskolen Gimlekollen                   VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
MHG 257418 Tverrkulturell kommunikasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257454 Journalistikk, radio- og fjernsynslinje       40.1 4  38.3 3  o.i.   43.1 20  43.6 13  o.i.
MHG 257604 Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje    Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257794 Mediekommunikasjon, multimedielinje         TRU   TRU        TRU    TRU
MHG 257849 Journalistikk, avis- og nettavislinje        42.0 6  43.6 2  o.i.   42.0 16  43.6 9  o.i.Misjonshøgskolen                        VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
MHS 256196 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.     Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256482 Religion og interkulturell kommunikasjon      Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   AlleNorges Handelshøyskole                     VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
NHH 191345 Økonomi og administrasjon              58.7 640 57.5 537 58.7 1302 57.5 1122Norges idrettshøgskole                     VARA                 HOVED
                                ORD   ORDP   MILK   NIFK   ORD    ORDP   MILK   NIFK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
NIH 150172 Friluftsliv                     54.0 40 46.9 23           57.6 124 52.4 70
NIH 150185 Idrettsvitenskap (1-årig)              51.7 47 52.6 38 o.i.   o.i.   51.7 81  52.6 68 o.i.   o.i.
NIH 150440 Idrettsvitenskap (3-årig)              50.4 52 49.5 34 o.i.   o.i.   50.4 83  49.5 61 o.i.   o.i.Norges teknisk-                        VARA            HOVED
naturvitenskapelige                      ORD   ORDP   JNTNUK  ORD    ORDP   JNTNUK
univ.
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
NTNU 194109 Yrkesfaglærerutdanning Bygg- og anleggsteknikk   Alle   o.i.        Alle   o.i.
NTNU 194123 Yrkesfaglærerutdanning Helse- og sosialfag     Alle   o.i.        Alle   o.i.
NTNU 194124 Yrkesfaglærerutdanning Restaurant- og matfag    Alle   o.i.        Alle   o.i.
NTNU 194170 Engelsk, årsstudium                48.4 47 46.5 31      48.4 104 46.5 69
NTNU 194174 Fransk, årsstudium                 46.6 5  46.8 5       46.6 13  46.8 11
NTNU 194179 Historie, årsstudium                46.0 30 43.3 21      46.0 69  43.3 47
NTNU 194188 Informatikk, årsstudium              Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194200 Kunsthistorie                   Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194205 Matematikk og statistikk, årsstudium        49.6 10 52.0 5       49.6 17  52.0 12
NTNU 194210 Nordisk, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194239 Samfunnsøkonomi, årsstudium            47.5 24 46.7 20      47.5 42  46.7 30
NTNU 194244 Tysk, årsstudium                  Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194272 Kunsthistorie, årsstudium             55.5 32 52.3 20      55.5 63  52.3 40
NTNU 194284 Geografi, årsstudium                39.0 10 40.5 5       39.0 19  40.5 12
NTNU 194285 Samfunnskunnskap, årsstudium            51.5 48 45.3 29      51.5 97  45.3 66
NTNU 194324 Åpne emner samfunnsvitenskapelige fag       50.0 71 44.0 38      50.0 147 44.0 87
NTNU 194327 Biologi                      46.5 10 53.4 9       46.5 16  53.4 15
NTNU 194366 Filosofi, årsstudium                49.1 20 47.1 10      49.1 45  47.1 24
NTNU 194395 Informatikk                    39.5 12 43.8 8       39.5 12  43.8 7
NTNU 194437 Musikkvitenskap                  42.9 5  44.1 5       42.9 5  44.1 5
NTNU 194438 Geografi                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194439 Drama og teater                  44.3 15 45.0 9       44.3 39  45.0 23
NTNU 194440 Bevegelses- og idrettsvitenskap          50.8 114 49.0 84      50.8 283 49.0 200
NTNU 194456 Allmenn litteraturvitenskap            41.0 1  Alle        41.0 2  44.3 1
NTNU 194457 Lingvistikk                    47.0 1  52.0 1       Alle   Alle
NTNU 194460 Middelalderkunnskap                Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194474 Samfunnskunnskap                  39.0 17 41.3 11      39.0 24  41.3 16
NTNU 194476 Musikkteknologi                  59.0 68 50.5 27      59.0 127 50.5 58
NTNU 194478 Arkeologi                     43.8 32 44.7 19      43.8 48  44.7 31
NTNU 194479 Filosofi                      39.5 11 40.8 5       39.5 17  40.8 11
NTNU 194481 Historie                      34.0 8  38.0 6       34.0 10  38.0 6
NTNU 194482 Kristendomsk. med religions-og livssynskunnskap  o.i.   Alle        o.i.   Alle
NTNU 194486 Samfunns- og idrettsvitenskap           45.3 77 43.9 51      45.3 155 43.9 102
NTNU 194609 Antikkens kultur, årsstudium            49.1 7  50.0 5       49.1 11  50.0 7
NTNU 194615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194626 Kristendomsk. med religions-og livssynsk., årsstud Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194646 Medieproduksjon                  60.3 110 53.3 57      60.3 253 53.3 136
NTNU 194715 Åpne emner humanistiske fag            56.5 30 44.4 9       56.5 53  44.4 18
NTNU 194747 Åpne emner realfag                 48.1 7  48.1 3       48.1 13  48.1 5
NTNU 194752 Introduksjonsstudium i psykologi          47.4 161 49.6 108      47.4 313 49.6 227
NTNU 194755 Materialteknologi                 54.5 30 55.5 26      54.5 48  55.5 43
NTNU 194756 Arkitekt                      63.7 134 58.8 106      63.7 305 58.8 231
NTNU 194757 Geofag og petroleumsteknologi           55.8 62 57.4 55      55.8 116 57.4 105
NTNU 194759 Bygg- og miljøteknikk               57.6 94 58.5 85      57.6 206 58.5 193
NTNU 194760 Datateknikk                    49.8 19 54.3 17 Alle   49.8 27  54.3 25  Alle
NTNU 194761 Elektronikk                    52.0 31 53.5 27      52.0 54  53.5 45
NTNU 194763 Fysikk og matematikk                56.5 40 60.3 33      56.5 74  60.3 67
NTNU 194764 Kjemi-og bioteknologi               56.6 22 59.4 21      56.6 45  59.4 41
NTNU 194765 Marin teknikk                   55.8 65 58.0 57      55.8 114 58.0 102
NTNU 194766 Produktutvikling og produksjon           54.5 50 55.9 46      54.5 99  55.9 92
NTNU 194767 Industriell økonomi og teknologiledelse      65.3 171 63.5 155      65.3 349 63.5 312
NTNU 194768 Industriell design                 62.5 35 59.5 30      62.5 91  59.5 73
NTNU 194769 Energi og miljø                  55.6 58 57.5 55      55.6 110 57.5 106
NTNU 194770 Kommunikasjonsteknologi              50.6 12 57.0 11 Alle   50.6 14  57.0 13  Alle
NTNU 194793 Europakunnskap med fremmedspråk, fransk      50.6 9  54.8 8       50.6 12  54.8 10
NTNU 194795 Europakunnskap med fremmedspråk, tysk       Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194798 Teknisk kybernetikk                52.6 32 55.5 30      52.6 57  55.5 53
NTNU 194818 Samfunnsøkonomi, master              54.9 37 53.4 26      54.9 87  53.4 66
NTNU 194825 Lærerutdanning /mastergrad i rådgiving       64.2 42 58.6 26      64.2 90  58.6 60
NTNU 194837 Informatikk, språk og kultur            Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194843 Lærerutdanning med mastergrad i realfag      40.0 1  Alle        Alle   Alle
NTNU 194844 Lærerutdanning med mastergrad i språk       47.5 29 48.7 20      47.5 43  48.7 28
NTNU 194847 Filmvitenskap                   45.0 44 43.0 25      45.0 87  43.0 54
NTNU 194851 Medievitenskap                   39.0 29 40.4 19      39.0 54  40.4 38
NTNU 194852 Pedagogikk                     37.3 37 37.8 21      37.3 42  37.8 28
NTNU 194854 Biomatematikk                   Alle   Alle        44.5 1  51.7 1
NTNU 194855 Bioteknologi                    55.8 16 55.5 15      55.8 49  55.5 41
NTNU 194857 Fysikk                       51.7 18 53.0 16      51.7 24  53.0 20
NTNU 194859 Geologi                      53.0 15 51.8 13      53.0 26  51.8 23
NTNU 194860 Kjemi                       52.0 14 55.4 11      52.0 18  55.4 15
NTNU 194862 Matematikk og statistikk              Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194870 Europakunnskap med fremmedspråk,engelsk      52.8 21 52.1 16      52.8 38  52.1 32
NTNU 194875 Politisk økonomi                  39.3 8  42.0 6       39.3 15  42.0 11
NTNU 194876 Psykologi                     43.7 126 45.0 83      43.7 240 45.0 165
NTNU 194879 Sosialantropologi                 37.3 14 40.2 9       37.3 20  40.2 15
NTNU 194880 Sosiologi                     36.3 24 37.7 15      36.3 38  37.7 25
NTNU 194881 Statsvitenskap                   40.8 26 43.8 19      40.8 47  43.8 33
NTNU 194887 Engelsk                      33.5 4  33.5 4       33.5 7  33.5 6
NTNU 194888 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194889 Nordisk                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194890 Tysk                        Alle   o.i.        Alle   o.i.
NTNU 194898 Samfunnsøkonomi                  42.1 25 45.0 11      42.1 50  45.0 24
NTNU 194901 Språklig kommunikasjon               36.7 1  35.6 1       36.7 1  35.6 1
NTNU 194904 Kulturminneforvaltning               TRU   TRU        TRU    TRU
NTNU 194905 Ingeniørvitenskap og IKT              53.5 24 55.6 21      53.5 50  55.6 45
NTNU 194910 Religionsvitenskap, årsstudium           48.0 15 42.7 5       48.0 17  42.7 7
NTNU 194912 Spansk, årsstudium                 56.5 47 47.8 16      56.5 105 47.8 44
NTNU 194929 Religionsvitenskap                 Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194930 Fonetikk                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194932 Latin                       40.8 1  Alle        Alle   Alle
NTNU 194933 Swahili                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194934 Lærerutdanning med mastergrad i geografi      44.0 5  44.8 3       44.0 13  44.8 9
NTNU 194937 Nanoteknologi                   67.3 79 65.5 72      67.3 174 65.5 153Norges veterinærhøgskole                    VARA            HOVED
                                ORD   ORDP   SAMISK  ORD    ORDP   SAMISK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
NVH 193772 Veterinærstudiet                  69.5 209 61.4 105 58.5 1  69.5 365 61.4 177 58.5 1
NVH 193780 Dyrepleierutdanning                 60.3 216 52.5 95      63.5 443 53.7 188Norsk Lærerakademi                       VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
NLA 254110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254130 Førskolelærerutdanning               34.0 8  33.1 3  34.0 10  33.1 5
NLA 254182 Menighetspedagogikk                 Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254196 Kristendomskunnskap, årsstudium           Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254220 Pedagogikk                     o.i.   o.i.   Alle   Alle
NLA 254418 Interkulturell forståelse, vekt på Sør-Amerika   o.i.   o.i.   Alle   Alle
NLA 254482 Kristendomskunnskap                 Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254791 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Asia     Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254902 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika    o.i.   o.i.   Alle   AlleOpptakssentralen Medisin                    VARA                           HOVED
                                ORD   ORDP   NN    NNP    NTF    NTFP   ORD    ORDP   NN    NNP   NTF   NTFP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- ------- ------- --------        
NTNU 194740 NTNU Medisin                    73.1 582 63.7 377                    73.1 1079 63.7 685
UIB 184740 UIB Medisin                     72.6 569 62.3 352                    72.6 979 62.3 582
UIO 185740 UIO Medisin, start høst               74.8 591 64.3 336                    74.8 1052 64.3 595
UIO 185745 UIO Medisin, start vår               73.5 559 62.8 323                    73.5 922 62.8 513
UIT 186740 UIT Medisin                     72.5 507 62.3 309 68.2 79  57.3 40  62.1 16  55.3 8  72.5 855 62.3 508 68.2 106 57.3 56 62.1 23 55.3 12Sámi allaskuvla/Samisk                     VARA       HOVED
høgskole                            ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
SA/SH 231111 Samisk allmennlærerutdanning           Alle   Alle   Alle   Alle
SA/SH 231135 Samisk førskolelærerutdanning           Alle   Alle   Alle   Alle
SA/SH 231235 Samisk                      Alle   Alle   Alle   AlleUniversitetet i Bergen                     VARA                 HOVED
                                ORD   ORDP   NN    PRA    ORD    ORDP   NN    PRA
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
UIB 184149 Visuell kultur                   49.1 22 48.0 9            49.1 37  48.0 17
UIB 184154 Lærerutdanning i matematikk og naturfag       43.5 1  45.5 1            Alle   Alle
UIB 184170 Engelsk                       50.6 86 49.0 56           50.6 195 49.0 124
UIB 184174 Fransk                       48.0 5  44.6 4            48.0 16  44.6 10
UIB 184179 Historie                      48.4 61 44.3 29           48.4 127 44.3 66
UIB 184189 Informasjonsvitenskap, årsstudium          48.5 19 42.2 7            48.5 41  42.2 21
UIB 184203 Helsefremmende arbeid                44.2 19 38.5 8            44.2 34  38.5 14
UIB 184208 Utviklingsstudier, årsstudium            53.7 36 51.3 19           53.7 77  51.3 48
UIB 184211 Nordisk                       50.4 5  Alle             50.4 9  Alle
UIB 184239 Samfunnsøkonomi, årsstudium             57.7 50 55.7 33           57.7 129 55.7 84
UIB 184242 Samfunnsvitenskapelige fag             46.7 58 44.6 38           46.7 127 44.6 78
UIB 184244 Tysk                        47.6 1  Alle             47.6 2  Alle
UIB 184272 Kunsthistorie                    44.9 23 38.7 7            44.9 45  38.7 13
UIB 184298 Havbruksbiologi                   43.3 1  36.8 1            Alle   Alle
UIB 184306 Informatikk-matematikk-økonomi           Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184327 Biologi                       Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184369 Samfunnsøkonomi                   50.7 77 49.7 42           50.7 179 49.7 110
UIB 184377 Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig      Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184395 Informatikk                     35.9 1  34.5 1            Alle   Alle
UIB 184436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      45.0 4  44.1 2            45.0 19  44.1 13
UIB 184438 Geografi                      42.4 10 37.8 4            42.4 24  37.8 12
UIB 184439 Estetiske fag                    46.6 15 29.3 1            46.6 20  Alle
UIB 184452 Offentlig organisering og ledelse          48.2 32 45.2 15           48.2 62  45.2 31
UIB 184453 Informasjonsvitenskap                43.8 33 38.2 11           43.8 50  38.2 19
UIB 184454 Journalistikk                    61.3 138 56.2 93      53.9 1  61.3 313 56.2 199      53.9 5
UIB 184455 Språk og informasjon                43.7 11 36.0 3            43.7 27  36.0 6
UIB 184456 Litteraturstudier                  44.8 3  39.9 1            44.8 7  39.9 3
UIB 184459 Antikke studier                   45.7 32 44.2 13           45.7 55  44.2 21
UIB 184460 Middelalderstudier                 42.5 16 38.7 7            42.5 26  38.7 10
UIB 184461 Midtøstenkunnskap                  43.0 23 44.0 11           43.0 39  44.0 19
UIB 184481 Historie- og kulturfag               42.8 30 37.0 6            42.8 52  37.0 6
UIB 184502 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig     43.1 9  38.3 3            43.1 14  38.3 4
UIB 184663 Medievitenskap, årsstudium             53.3 57 49.1 33           53.3 123 49.1 71
UIB 184670 Naturvitenskapelige fag               Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184698 Samfunnsøkonomi, master               54.3 25 54.5 16           54.3 63  54.5 48
UIB 184707 Farmasi                       62.1 26 56.5 18           62.1 52  56.5 41
UIB 184708 Human ernæring                   67.9 37 60.0 24           67.9 59  60.0 35
UIB 184724 Rettsvitenskap                   55.3 612 52.8 421           55.3 1283 52.8 878
UIB 184742 Odontologi                     69.4 217 60.1 119 o.i.        69.4 359 60.1 206 o.i.
UIB 184743 Tannpleie                      50.6 79 45.3 36           50.6 133 45.3 65
UIB 184752 Psykologi                      45.9 218 46.8 130           45.9 439 46.8 281
UIB 184817 Lærerutdanning med master i nordisk         Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184827 Fiskehelse                     44.6 1  50.2 1            Alle   Alle
UIB 184837 Kognitiv vitenskap                 41.9 18 40.5 8            41.9 24  40.5 10
UIB 184838 Film- og tv-produksjon               58.5 149 53.8 85           58.5 337 53.8 196
UIB 184843 Lærerutdanning med master i naturvitenskap     Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184844 Lærerutd. med master i engelsk, fransk eller tysk  43.5 14 47.2 9            43.5 37  47.2 20
UIB 184850 Nye medier                     51.3 37 49.8 23           51.3 64  49.8 39
UIB 184851 Medievitenskap                   49.5 53 46.0 27           49.5 105 46.0 58
UIB 184852 Pedagogikk                     49.5 55 43.5 27           49.5 111 43.5 50
UIB 184857 Fysikk                       Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184859 Geologi                       40.4 1  45.7 1            Alle   Alle
UIB 184860 Kjemi                        Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184862 Matematiske fag                   Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184865 Molekylærbiologi                  Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184866 Petroleumsteknologi                 56.5 60 53.0 44           56.5 103 53.0 78
UIB 184867 Administrasjon og organisasjonsvitenskap      45.5 34 41.6 15           45.5 56  41.6 26
UIB 184870 Europastudier                    44.0 21 45.8 7            44.0 41  45.8 22
UIB 184871 Latinamerikastudier                 41.2 4  43.9 1            41.2 10  43.9 5
UIB 184873 Kjønnsstudier                    43.8 9  41.6 5            43.8 27  41.6 15
UIB 184875 Politisk økonomi                  47.3 17 48.3 10           47.3 36  48.3 25
UIB 184876 Generell psykologi                 56.9 105 49.0 47           56.9 201 49.0 102
UIB 184878 Sammenliknende politikk               47.2 35 48.0 20           47.2 74  48.0 48
UIB 184879 Sosialantropologi                  44.2 44 43.5 23           44.2 73  43.5 37
UIB 184880 Sosiologi                      45.7 66 42.4 31           45.7 130 42.4 64
UIB 184883 Utviklingsstudier                  52.8 34 50.9 18           52.8 99  50.9 61
UIB 184901 Språk                        45.7 29 36.8 6            45.7 55  36.8 13
UIB 184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi         60.7 124 49.8 40           60.7 221 49.8 65
UIB 184909 Retorikk                      49.7 10 46.6 6            49.7 20  46.6 7
UIB 184910 Religionsvitenskap                 43.8 19 39.0 7            43.8 34  39.0 15
UIB 184911 Norsk som andrespråk                45.4 3  Alle             45.4 3  Alle
UIB 184912 Spansk                       48.3 22 40.5 8            48.3 41  40.5 14
UIB 184915 Geofysikk                      Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184916 Meteorologi og oseanografi             41.0 1  45.0 1            Alle   Alle
UIB 184917 Prosessteknologi                  49.5 10 49.3 9            49.5 16  49.3 14
UIB 184919 USA-studier                     43.5 34 43.4 16           43.5 70  43.4 33
UIB 184925 Språk og interkulturell kommunikasjon        42.3 6  39.7 2            42.3 15  39.7 6
UIB 184939 Nanoteknologi                    58.1 44 61.0 34           58.1 76  61.0 60Universitetet for miljø-                    VARA       HOVED
og biovitenskap                        ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
UMB 192199 Grunnstudium, årsstudium              56.0 87 50.0 43 56.0 147 50.0 71
UMB 192230 Eiendomsfag                     42.4 9  39.8 7  44.3 40  43.8 24
UMB 192233 Realfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192298 Akvakultur                     Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192299 Bioteknologi                    45.8 7  50.4 5  45.8 7  50.4 6
UMB 192310 Landskapsingeniør                  49.5 35 43.8 11 51.3 81  45.7 34
UMB 192321 Husdyrvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192322 Skogfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192327 Biologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192332 Kjemi                        Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192369 Økonomi og administrasjon              48.8 59 47.6 41 48.8 101 47.6 62
UMB 192377 Miljø og naturressurser               Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192388 Økologi og naturforvaltning             Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192406 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192468 Samfunnsøkonomi                   43.7 12 42.8 4  43.7 21  42.8 8
UMB 192484 Utviklingsstudier                  47.3 24 46.5 9  47.3 42  46.5 13
UMB 192732 Landskapsarkitektur                 57.2 87 51.6 45 57.2 171 51.6 83
UMB 192735 Arealplanlegging                  50.3 26 46.5 11 50.3 45  46.5 20
UMB 192759 Byggeteknikk og arkitektur             55.0 34 51.8 24 57.1 60  52.3 43
UMB 192766 Maskin-, prosess- og produktutvikling        Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192767 Industriell økonomi                 52.5 21 51.5 16 52.5 27  51.5 22
UMB 192783 Kjemi og bioteknologi                Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192784 Miljøfysikk og fornybar energi           53.0 8  54.0 5  53.0 19  54.0 14
UMB 192785 Anvendt informatikk                 Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192809 Vann- og miljøteknikk                Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192813 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192842 Plantevitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192843 Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag      Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192862 Matematiske realfag                 Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192864 Matvitenskap                    Alle   Alle   Alle   AlleUniversitetet i Oslo                      VARA       HOVED
                                ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- ---------                                            
UIO 185170 Engelsk                       62.1 165 53.4 72 62.1 353 53.4 156
UIO 185174 Fransk                       47.3 8  46.2 4  54.6 55  49.9 29
UIO 185200 Kultur- og idéstudier                38.9 3  Alle   38.9 8  Alle
UIO 185211 Nordisk                       56.3 25 35.3 1  56.3 52  Alle
UIO 185212 Norsk som andrespråk                o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
UIO 185222 Kjønn, feminisme og likestilling, årsenhet     53.8 25 47.0 10 55.6 71  47.0 29
UIO 185224 Informatikk, informasjons- og interaksjonsdesign  50.5 2  49.5 2  50.5 5  49.5 5
UIO 185226 Informatikk, avbildning               Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185233 Realfag                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185272 Kunsthistorie, årsenhet               59.1 68 49.0 23 59.1 180 49.0 73
UIO 185306 Matematikk, informatikk og teknologi        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185308 Kultur og kommunikasjon               53.0 123 49.4 54 53.0 260 49.4 120
UIO 185327 Biologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185395 Informatikk, 3-årig                 Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185437 Musikkvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185438 Samfunnsgeografi                  50.9 61 45.1 23 50.9 108 45.1 42
UIO 185439 Estetiske studier                  47.8 34 42.8 10 47.8 89  42.8 32
UIO 185452 Offentlig administrasjon og ledelse         50.9 123 47.0 53 50.9 260 47.0 117
UIO 185455 Språk                        49.8 141 37.0 27 49.8 246 37.0 40
UIO 185456 Litteraturstudier                  47.4 30 39.3 7  47.4 57  39.3 15
UIO 185459 Antikk kultur og klassisk tradisjon         45.0 26 43.0 10 45.0 56  43.0 22
UIO 185462 Kunsthistorie, 3-årig                47.8 40 40.0 6  47.8 73  40.0 14
UIO 185465 Helseledelse og helseøkonomi            49.7 41 41.0 16 49.7 76  41.0 23
UIO 185466 Tegnspråk og tolking                55.5 54 45.7 13 55.5 98  45.9 25
UIO 185478 Arkeologi                      48.9 63 43.8 29 48.9 126 43.8 52
UIO 185479 Filosofi                      49.1 54 38.0 9  49.1 90  38.0 14
UIO 185480 Teologi og kristendom                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185481 Historie                      47.0 122 40.3 33 47.0 216 40.3 67
UIO 185482 Religionsstudier                  45.0 21 Alle   45.0 35  Alle
UIO 185615 Allmenn litteraturvitenskap             58.1 34 50.2 11 62.3 80  51.3 24
UIO 185626 Kristendom, årsenhet                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185690 Tysk                        37.1 1  44.2 1  45.4 11  45.6 6
UIO 185698 Samfunnsøkonomi, master               56.3 58 52.2 30 56.3 130 52.2 80
UIO 185707 Farmasi                       55.6 44 54.6 37 55.6 65  54.6 55
UIO 185708 Ernæring                      68.7 90 59.8 41 69.1 151 60.8 70
UIO 185724 Rettsvitenskap (jus), start høst          59.7 994 56.0 550 59.7 2019 56.0 1168
UIO 185725 Rettsvitenskap (jus), start vår           56.8 732 52.9 425 56.8 1319 52.9 765
UIO 185742 Odontologi, start høst               70.8 268 60.9 129 70.8 431 61.3 217
UIO 185748 Odontologi, start vår                69.5 235 59.8 112 70.0 365 60.3 174
UIO 185752 Psykologi, årsenhet                 58.3 436 54.5 232 58.3 989 54.5 537
UIO 185771 Teologi, profesjonsstudium             o.i.   o.i.   Alle   Alle
UIO 185817 Lærerutdanning, nordisk               45.3 11 46.8 5  45.3 19  46.8 9
UIO 185829 Informatikk, distribuerte systemer og nettverk   51.3 6  51.1 2  51.3 14  51.1 6
UIO 185830 Systemutvikling: modellering og programmering    44.6 3  45.8 1  44.6 3  45.8 1
UIO 185831 Informatikk, simulering og visualisering      Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185832 Informatikk, nano- og mikroelektronikk       Alle   Alle   42.6 2  46.2 1
UIO 185837 IT - Språk, logikk, psykologi            46.6 40 38.6 17 46.6 70  38.6 26
UIO 185840 Teknologi, organisasjon og læring          48.6 31 38.6 10 48.6 55  38.6 15
UIO 185841 Demokrati og rettigheter i infosamfunnet      48.2 43 44.8 16 48.2 79  44.8 30
UIO 185843 Lærerutdanning, realfag               Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185844 Lærerutdanning, kultur og samfunnsfag        53.6 80 48.9 43 53.6 163 48.9 85
UIO 185845 Digitale medier                   48.8 75 44.0 28 48.8 142 44.0 65
UIO 185851 Medievitenskap                   52.3 131 47.4 60 52.3 262 47.4 129
UIO 185852 Pedagogikk                     45.0 129 37.9 29 45.0 243 37.9 71
UIO 185853 Spesialpedagogikk                  44.0 105 36.4 23 44.0 165 36.4 37
UIO 185856 Elektronikk og datateknologi            Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185857 Fysikk, astronomi, meteorologi           Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185858 Geofag: geologi, geofysikk og geografi       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185860 Kjemi                        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185862 Matematikk og økonomi                52.2 20 54.7 14 52.2 35  54.7 27
UIO 185863 Materialer, energi og nanoteknologi         Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185865 Molekylærbiologi og biologisk kjemi         Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185868 Asiatiske og afrikanske studier           47.4 102 43.1 30 47.4 169 43.1 54
UIO 185870 Europastudier (EU)                 51.2 77 49.2 21 51.2 158 49.2 59
UIO 185871 Europeiske og amerikanske studier          47.8 96 44.5 32 47.8 173 44.5 64
UIO 185872 Internasjonale studier               62.7 199 58.1 102 62.7 436 58.1 239
UIO 185873 Kjønn, feminisme og likestilling          46.3 12 40.4 2  47.2 39  40.9 10
UIO 185874 Kriminologi                     54.5 356 50.2 198 54.5 814 50.2 454
UIO 185876 Psykologi, 3-årig                  58.0 409 49.5 148 58.0 812 49.5 337
UIO 185879 Sosialantropologi                  49.3 138 45.8 54 49.3 276 45.8 115
UIO 185880 Sosiologi                      49.6 191 43.9 67 49.6 391 43.9 152
UIO 185881 Statsvitenskap                   51.8 222 49.3 91 51.8 413 49.3 198
UIO 185883 Utviklingsstudier                  56.5 159 53.2 81 56.5 329 53.2 167
UIO 185898 Samfunnsøkonomi, 3-årig               52.5 122 49.9 60 52.5 271 49.9 137
UIO 185899 Tannpleie                      53.0 112 45.8 36 54.4 189 48.4 65
UIO 185912 Spansk                       62.3 92 51.7 32 62.3 246 51.7 90
UIO 185935 Lærerutdanning, fremmedspråk            43.3 17 43.8 9  43.3 34  43.8 22
UIO 185940 Informatikk, robotikk                47.1 9  52.8 6  47.1 15  52.8 6
UIO 185941 Psykologi profesjon, start høst           69.0 786 59.0 348 69.5 1706 59.5 768
UIO 185942 Psykologi profesjon, start vår           67.8 638 57.8 270 68.3 1253 58.3 544Universitetet i Stavanger                   VARA                 HOVED
                                ORD   ORDP   FOR    PRA    ORD    ORDP   FOR    PRA
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
UIS 217003 Bygg                        49.5 29 49.8 23 Alle        49.6 51  49.8 33 Alle
UIS 217004 Data                        Alle   Alle   Alle        39.1 1  Alle   Alle
UIS 217005 Elektro                       44.0 5  Alle   33.3 2       45.6 13  43.3 4  33.3 2
UIS 217009 Kjemi                        Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217012 Maskin                       45.8 11 43.1 8  Alle        45.8 20  43.5 14 Alle
UIS 217015 Petroleumsteknologi                 55.2 81 52.5 56 36.7 4       55.2 126 52.5 88 36.7 4
UIS 217023 Bygg, 2-årig                    Alle   o.i.             Alle   o.i.
UIS 217046 Fjernsyns- og multimedieproduksjon         56.6 84 50.8 44           56.6 187 50.8 102
UIS 217050 Sykepleierutdanning                 45.1 155 42.8 74           45.1 300 42.8 151
UIS 217070 Barnevern                      45.2 147 40.8 77           45.2 280 41.2 149
UIS 217080 Sosialt arbeid                   47.3 136 41.9 57           47.3 261 41.9 126
UIS 217092 Teknisk realfag                   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217110 Allmennlærerutdanning                38.3 1  39.0 1            40.5 14  42.8 14
UIS 217130 Førskolelærerutdanning               38.4 47 37.1 26           39.1 88  38.8 45
UIS 217170 Engelsk, årsstudium                 44.1 29 40.3 23           46.7 70  41.5 48
UIS 217174 Fransk, årsstudium                 Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217179 Historie, årsstudium                42.8 6  39.8 2            42.8 24  39.8 15
UIS 217196 Kristendoms-, religions- og livssynskun., årsstud. Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217200 Kunst- og kulturvitenskap              Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217205 Matematikk, årsstudium               Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217211 Nordisk, årsstudium                 Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217240 Sosiologi                      48.7 66 45.4 35           49.7 133 48.3 71
UIS 217244 Tysk, årsstudium                  Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217255 Hotelledelse                    Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217272 Kunsthistorie                    Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217317 Reiselivsledelse                  42.7 54 40.7 32           43.5 144 42.5 85
UIS 217318 Revisjon                      48.1 49 42.6 21           48.1 89  42.6 38
UIS 217369 Økonomi og administrasjon              53.1 219 49.3 135           53.1 416 49.3 275
UIS 217370 Økonomi og informatikk               46.9 82 45.1 49           47.0 124 45.1 75
UIS 217391 Kjøkken- og restaurantledelse            Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217440 Idrett/kroppsøving                 48.7 63 47.0 39           49.0 145 47.2 88
UIS 217454 Journalistutdanning                 58.2 88 52.6 57      Alle   58.2 167 52.6 110      Alle
UIS 217474 Samfunnsfag med personalledelse           48.6 98 43.3 45           49.8 197 44.0 94
UIS 217481 Historie                      39.4 5  36.3 2            39.4 8  36.5 4
UIS 217482 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217505 Kunst og håndtverk                 53.3 24 46.9 9            56.8 60  48.3 24
UIS 217618 Drama                        43.9 5  Alle             53.2 29  40.8 6
UIS 217649 Kroppsøving/idrett, årsstudium           50.7 68 51.5 52           50.7 163 51.5 111
UIS 217755 Konstruksjoner og materialer            Alle   Alle             48.3 11  50.8 8
UIS 217800 Industriell økonomi                 54.4 36 54.8 29           54.4 65  54.8 52
UIS 217801 Petroleumsteknologi, master             54.0 33 52.5 27           54.0 53  52.5 42
UIS 217802 Offshoreteknologi - offshore systemer        53.6 32 51.7 28           53.6 52  51.7 45
UIS 217803 Informasjonsteknologi                42.0 2  44.8 1            42.0 4  44.8 2
UIS 217808 Samfunnssikkerhet                  Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217809 Offshoreteknologi - teknisk miljøvern        Alle   Alle             47.8 3  48.2 2
UIS 217843 Lærerutdanning, realfag               Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217855 Biologisk kjemi, master               Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217860 Biologisk kjemi                   Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217862 Matematikk                     Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217887 Engelsk språk og litteratur             Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217888 Fransk språk og litteratur             Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217889 Nordisk språk og litteratur             Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217890 Tysk språk og litteratur              Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217938 Byutvikling og urban design             48.2 7  47.2 3            48.2 14  47.2 5
UIS 217943 Offshoretekn - industriell teknologi og ledelse   52.5 36 52.0 26           52.5 62  52.0 48
UIS 217944 Risikostyring                    46.9 2  48.3 1            46.9 3  48.3 1Universitetet i Tromsø                     VARA                      HOVED
                                ORD   ORDP   NN    NNP    SAMISK  ORD   ORDP   NN    NNP   SAMISK
-------------------------------------------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------                
UIT 186298 Akvakultur                     Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
UIT 186299 Marin bioteknologi                 Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186306 Datasikkerhet                    Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186327 Biologi                       Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186331 Fiskerifag                     Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
UIT 186395 Informatikk                     Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186463 Helseadministrasjon                 Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186467 Arktisk naturbruk og landbruk            Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse       Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186475 Kunstvitenskap                   Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186478 Arkeologi                      Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186479 Filosofi                      Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186481 Historie                      Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186482 Religionsvitenskap                 Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186483 Russlandsstudier                  Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186707 Farmasi                       Alle   Alle   Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle   Alle   Alle   o.i.
UIT 186709 Fiskehelse                     Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
UIT 186724 Rettsvitenskap                   55.4 250 51.9 144 47.3 34  46.5 18  o.i.   55.4 513 51.9 317 47.3 51  46.5 26 o.i.
UIT 186739 Medisinske fag                   Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186742 Odontologi                     69.2 180 59.6 100 63.6 44  56.6 25  o.i.   69.2 280 60.0 157 63.6 55  56.6 29 o.i.
UIT 186752 Psykologi, årsstudium                Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186770 Kommunikasjon og mikroelektronikk          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIT 186783 Molekylær bioteknologi               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIT 186785 Informatikk                     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIT 186813 Industriell matematikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIT 186814 Romfysikk                      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UIT 186843 Lærerutdanning i realfag              Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186844 Lærerutdanning i språk og samfunnsfag        Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186846 Dokumentasjonsvitenskap               Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186852 Pedagogikk                     Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186857 Fysikk                       Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186859 Geologi                       Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186860 Kjemi                        Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186862 Matematikk og statistikk              Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186867 Marin bedriftsledelse                42.9 14 44.5 5                 42.9 23 44.5 10
UIT 186876 Psykologi                      Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186878 Politikk, økonomi og filosofi            Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186879 Sosialantropologi                  Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186880 Sosiologi                      Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186881 Statsvitenskap                   Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186891 Språk og litteratur                 Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186892 Språk og økonomi                  Alle   Alle                  Alle   Alle
UIT 186898 Samfunnsøkonomi                   Alle   Alle                  Alle   Alle


Mandag 30. juli 2007 kl 11:48, www.samordnaopptak.no