Poenggrenser hovedopptak juli 2007

Hver linje tilsvarer et studium som det kan søkes på gjennom Samordna opptak.
Viser og sammenligner her poenggrenser ved hovedopptak 25. juli i 2007 og
tilsvarende opptak i 2006. Poenggrensene kan gå litt ned i senere
opptakskjøringer utover høsten (etterfyllinger). De grå tallene er
antall søkere på venteliste i kvoten.

Fordi en søker ofte står på venteliste i flere kvoter, og av og til på flere studier,
kan man ikke legge sammen de grå tallene på et studium eller lærested for å
se hvor mange personer som står på venteliste til et studium eller lærested.

For noen studier har det skjedd omlegginger fra i fjor til i år: 
Studier som fantes i fjor finnes ikke lenger i år, og omvendt. Noen kan også 
være slått sammen eller splittet opp. Derfor mangler det tilsynelatende informasjon 
på et av årene på noen studier.

Medisin-studier er listet under 'Opptakssentralen Medisin' og ikke under
universitetet hvor det egentlig hører til.

Kode  Forklaring
------ ----------------------------------------------------------
ALLE  Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
TRU  Studiet er trukket fra årets opptak
Åpent Åpent studium
o.i.  Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk
    tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen
    ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte
    ingen tilbud fra SO her.
ORD  Ordinær kvote
ORDP  Ordinær primærvitnemålskvote
FOR  Forkurskvote
ASP  Aspirantkvote
FIN  Finnmarkskvote
FINP  Finnmark primærvitnemålskvote
INTK  Internasjonal kvote
IVMINO Ikke-vestlig minoritetbakgrunnskvote
JNTNUK Jentekvote
MILK  Kvote for forsvaret
NIFK  Kvote for Norges idrettsforbund
NN   Nordnorsk kvote
NNP  Nordnorsk primærvitnemålskvote
NTF  Kvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
NTFP  Primærvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms og Finnmark
PRA  Praksiskvote
SAMISK Samisk kvote
TKURK Kvote for søkere med tilpasningskurs

Ansgar Teologiske     2007        2006
Høgskole          ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
BA Interk forståelse    Alle   Alle   Alle   Alle
BA Psykologi        Alle   Alle   Alle   Alle
Interkult forståelse    Alle   Alle   Alle   Alle
KRL            Alle   Alle   Alle   Alle
Musikk           Alle   Alle   Alle   Alle
Musikk, årsstudium     Alle   Alle   Alle   Alle
Praktisk teologi      Alle   Alle   Alle   Alle
Psykologi         Alle   Alle   Alle   Alle
Teologi          Alle   Alle   Alle   AlleArkitektur- og       2007        2006
designhøgskolen i Oslo   ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
Ark            o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
Ind.des          o.i.   o.i.   o.i.   o.i.Betanien diakonale     2007        2006
høgskole          ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
Sykepleier         47.7 225 43.8 82  50.5 383 46.1 149Det teologiske       2007        2006
Menighetsfakultet     ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
BA KRL           Alle   Alle
Bachelor i teologi     Alle   Alle   Alle   Alle
KRL                      Alle   Alle
KRL årsstudium       Alle   Alle   Alle   Alle
Master teologi       Alle   Alle   Alle   Alle
Teologi          Alle   Alle   Alle   Alle
Tverrkult. komm.      Alle   Alle   45.3 9  40.5 2
Ungd. kultur, tro    Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmet Høgskole   2007        2006
Oslo            ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
Ergoterapi, Rogaland    Alle   Alle
Sosionom          50.8 166 42.0 43  54.5 250 44.1 59
Sosionom, deltid      43.0 26  Alle   44.5 32  o.i.
Sykepleier         54.4 320 48.7 119 54.7 484 49.0 146
Vernepl., Rogaland     38.5 17  AlleDiakonhjemmets Høgskole  2006
Rogaland          ORD    ORDP
-------------------------- --------- ---------                                                       
Ergoterapeut        o.i.   36.0 3
Vernepleie, deltid     o.i.   Alle
Vernepleier        o.i.   AlleDiakonissehjemmets     2007        2006
høgskole          ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
Sykepleier         48.7 240 47.5 99  52.5 379 48.3 152
sykepleie, deltid     48.9 83  o.i.Dronning Mauds Minne    2007        2006
Høgskolen         ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
Drama           Alle   Alle   Alle   Alle
Førskolelærer                 37.5 78  38.0 52
Førskolelærer, Est.              41.9 27  42.2 16
Førskolelærer, Inter    41.3 20  32.9 4
Førskolelærer, est.    41.8 39  40.4 18
Førskolelærer, hov.    42.7 182 40.6 97
Førskolelærer, natur    44.0 82  43.5 40  44.0 49  43.3 28
Førskolelærer, nett              o.i.   AlleHøgskolen i Agder     2007             2006
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------                                   
Allmennl., Grm       Alle   Alle        TRU    TRU
Allmennl., Kr.sand     Alle   Alle        Alle   Alle
Arb.-og velferdsf.     Alle   Alle        42.0 14  Alle
Bioingeniør        46.8 11  45.8 9       50.3 14  41.8 3
Biologi          Alle   Alle        Alle   Alle
Biologi, års.       Alle   Alle        Alle   Alle
Drama           Alle   Alle        Alle   Alle
Engelsk          Alle   Alle        Alle   Alle
Ernær., mat og kult.    53.8 56  48.4 22       54.2 77  50.7 29
Fagl. bygg og anlegg    TRU    TRU
Fagl. tekn. prod.     TRU    TRU
Faglærer drama       Alle   Alle
Folkehelsearbeid      52.1 59  43.0 17       53.5 125 45.3 46
Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
Friluftsliv        Alle   Alle        53.8 36  43.3 16
Fysikk, års.        Alle   Alle        Alle   Alle
Førskolel., Kr.sand    Alle   Alle        Alle   Alle
Førskolelærer, Grm.    Alle   Alle        Alle   Alle
Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
Historie, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
IT og infosys       Alle   Alle        32.7 1  35.8 1
Idrett           51.4 89  48.3 55       51.8 127 50.1 83
Idrett, årsst.       46.9 87  47.3 62       50.0 155 49.7 103
Info.syst.års.       Alle   Alle        Alle   Alle
Informasjonssystemer                   TRU    TRU
Ing, IND.ØK        Alle   Alle        Alle   Alle
Ing. byggdesign      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing. data         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing. maskin 2 årig     Alle   Alle        Alle   Alle
Ing., IKT         Alle   Alle        Alle   Alle
Ing., energ.elkraft.    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing., fly         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing., maskin        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing.byggdesign, 2 år    Alle   Alle        Alle   Alle
Ing.elektr./mobilkom    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing.energi, 2-årig     Alle   Alle        Alle   Alle
KRL, årsstudium      Alle   Alle        Alle   Alle
Kommunikasjon       43.5 10  33.9 3       Alle   Alle
Kommunikasjon, års.    Alle   Alle        50.3 21  39.3 5
Kunst og håndv.      Alle   Alle        50.1 32  43.2 10
Kunst og håndverk     53.3 16  41.8 4       51.2 35  47.6 13
Kunstf. ford. musikk    Alle   Alle        Alle   Alle
Litt.,film, teater     Alle   Alle
Litt.-film-drama                     Alle   Alle
Litteratur         Alle   Alle        Alle   Alle
Litteratur, årsst.     Alle   Alle        Alle   Alle
Ma. og fys.        Alle   Alle
Matematikk         Alle   Alle        Alle   Alle
Matematikk, årsst.                    Alle   Alle
Matematikkdidaktikk    Alle   Alle        Alle   Alle
Matematisk finans     Alle   Alle
Mediefag          39.5 10  42.8 5       Alle   Alle
Multimedietekn. Grm    Alle   Alle        Alle   Alle
Musikk, årsstudium     41.4 6  46.3 6       50.1 24  42.1 11
Nordisk, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
Norsk og medier      Alle   Alle        Alle   Alle
Overs., engelsk      Alle   Alle        Alle   Alle
Overs., fransk                      TRU    TRU
Oversetting, tysk                    TRU    TRU
Ped., års.         46.5 29  37.7 9       49.6 58  38.3 15
Pedagogikk         Alle   Alle        Alle   Alle
Relig.,etikk,kultur    Alle   Alle        Alle   Alle
Revisjon          43.4 19  39.5 8       41.6 13  42.5 6
Samf.endr. og kom.     Alle   Alle
Samf.fag                         Alle   Alle
Samfunnsfag        Alle   Alle
Samfunnsfag, års.                    Alle   Alle
Sosionom          47.8 151 43.0 62       49.1 250 43.3 109
Spes.ped          44.3 36  37.8 11
Språk og kultur(eng)    Alle   Alle        Alle   Alle
Språk og kultur(fra)                   TRU    TRU
Statsvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
Statsvitenskap, års.    Alle   Alle        Alle   Alle
Sykepleie Kr.sand     43.2 210 43.6 115      46.4 346 43.8 138
Sykepleie, Arendal     38.8 79  35.0 37       42.7 172 37.1 45
Tysk            Alle   Alle        Alle   Alle
Utviklingsst. års     46.7 30  44.3 19       48.4 29  43.8 14
Utviklingsstudier     44.4 31  44.6 23       48.0 31  45.8 12
Vernepleie, Arendal    40.9 29  34.8 7       43.1 82  38.5 24
Øk. adm.                         46.5 74  49.1 60
Øk. adm., master      49.4 80  50.8 69
Øk.adm., Grm.       Alle   Alle        Alle   Alle
Øk.adm., Kr.sand      44.7 134 44.8 99       43.4 95  44.0 67Høgskolen i Akershus    2007        2006
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
Husøk. & sevice      36.3 3  Alle   43.5 29  35.9 3
IKT og design                 TRU    TRU
Kostøkonomi, ledelse    Alle   Alle   Alle   Alle
Produktdesign       o.i.   o.i.   o.i.   24.9 11
Samfunnsernæring      55.0 82  47.6 29  55.9 125 49.9 50
Sykepleier         44.2 263 38.7 77  47.2 455 38.3 93
Vernepl-del-Bærum     TRU    TRU    40.0 37  Alle
Vernepleier        42.5 84  30.2 5  44.9 140 35.0 24
Vernpl-del-Lillestr.    42.4 66  Alle   39.0 33  Alle
Y.fagl.hels/sos delt    Alle        Alle
Yfl restaurant/mat     Alle        Alle
Yfl restaurant/mat d              o.i.
Yrkesfagl i bygg.anl    Alle        Alle
Yrkesfagl i des.hand    Alle        Alle
Yrkesfagl i des.hånd    Alle        Alle
Yrkesfagl i elektro    Alle        Alle
Yrkesfagl. helse/sos    Alle        Alle
Yrkesfagl. tekn.prod    Alle        AlleHøgskolen i Bergen     2007             2006
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------                                   
Allmennlærer        44.8 83  44.3 58       47.4 157 45.3 116
Allmennlærer, musikk    48.1 11  47.9 6       46.2 9  45.7 7
Bioingeniør        50.9 48  50.5 28       50.5 39  49.0 24
Drama           52.5 56  45.7 26       56.0 66  46.3 24
Engelsk          57.3 171 48.7 93
Ergoterapeut        49.1 144 45.0 71       50.0 201 45.5 88
Faglærerutd. realfag    Alle   Alle        Alle   Alle
Folkehelsearbeid      54.3 160 48.7 68       51.3 120 42.9 34
Fysioterapeut       59.3 791 54.5 494      60.5 871 54.6 526
Førsk.lærer friluft    47.6 86  43.3 35       48.5 154 42.9 65
Førskolelærer       42.7 175 37.9 85       42.5 198 37.4 89
Førskolelærer kunstf    46.0 59  41.1 34       43.7 61  39.0 25
Havbruksteknologi     Alle   Alle        Alle   Alle
Idrett           55.7 223 49.8 101
Idrett, år         62.2 410 54.5 252
Informasjonstekn.     Alle   Alle        Alle   Alle
Ing. produksjonstekn    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing. undervannstekn.    42.4 1  Alle   Alle
Ing., automat.       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing., bygg         48.4 40  47.5 21  Alle   46.8 44  46.9 24  Alle
Ing., data         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing., elektron.      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing., elkraft       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing., energitekn.     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing., kjemi        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing., kommunikasjon    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing., maskinteknikk    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing.,marintekn.      48.2 32  49.5 26  Alle   42.0 7  44.2 5  Alle
Kroppsøving                       TRU    TRU
Landmål. og eiendom    46.8 29  41.3 10       48.8 56  39.8 16
Mat og helse        54.0 141 47.3 67
Mediekunnskap       48.8 79  44.6 43       57.9 181 50.0 85
Musikk           59.6 86  55.4 42       59.1 98  48.5 39
Radiograf         47.5 149 44.5 68       49.7 231 44.5 88
Samf.fag. hist.      57.4 86  46.4 33
Samf.fag., glob.stud    57.9 119 49.5 55       TRU    TRU
Sosialt arbeid       52.7 356 47.2 168      56.7 510 48.3 188
Sykepleier         49.6 556 46.7 280      52.3 819 47.1 359
Tegnspråk         53.5 88  43.3 30       57.3 148 45.0 42
Vernepleier        47.4 168 39.3 52       49.8 279 41.5 78
Øk.adm.          52.3 589 50.6 411      51.2 472 48.8 293Høgskolen i Bodø      2007             2006
              ORD    ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------                                   
Akvakultur         Alle   Alle        Alle   Alle
Allmennlærer        Alle   Alle        Alle   Alle
Allmennlærer,samling    Alle   Alle        Alle   Alle
Barnevern         36.4 18  36.2 10       41.5 44  34.5 13
Biologi          Alle   Alle        Alle   Alle
Biologi/kjemi       Alle   Alle        Alle   Alle
Business og IT       Alle   Alle        Alle   Alle
Circumpolar Studies                   Alle   Alle
Des. førskolelærer     Alle   Alle
Eksportmarkedsføring    Alle   Alle        Alle   Alle
Engelsk          40.0 4  43.2 3
Engelsk, samlingsb.                   TRU    TRU
Fiskeri og akvakultu                   Alle   Alle
Fiskeri/akvakultur                    Alle   Alle
Fiskerifag         Alle   Alle
Førskolelærer       Alle   Alle        Alle   Alle
Førskolelærerutd.     Alle   Alle        Alle   Alle
Havbruksdrift og led    Alle   Alle        Alle   Alle
Historie, årsst.      Alle   Alle        Alle   Alle
Historie.         Alle   Alle        Alle   Alle
Idrett           Alle   Alle        Alle   Alle
Idrett/Kroppsøving     Alle   Alle        Alle   Alle
Idrettsadm.        Alle   Alle        Alle   Alle
Informatikk        Alle   Alle        Alle   Alle
Journalistikk       50.5 80  48.3 46  Alle   53.8 123 50.3 58  Alle
Kroppsøving/idrett     Alle   Alle        Alle   Alle
Kulturkunnskap, 1år                   Alle   Alle
Kunst/håndverk       Alle   Alle        48.3 8  35.4 1
Marin økonomi og led    TRU    TRU         Alle   Alle
Naturfaglig gr.stud    TRU    TRU
Nordisk språk/litt.                   TRU    TRU
Nordlige studier      Alle   Alle        Alle   Alle
Nordområdestudier     Alle   Alle
Organ. og ledelse     Alle   Alle        Alle   Alle
Regnskap og revisjon    Alle   Alle
Revisjonsfag                       Alle   Alle
Siviløkonom        Alle   Alle        41.4 10  43.8 10
Sjømat og kvalitet                    Alle   Alle
Sosiologi         Alle   Alle        Alle   Alle
Sosiologi, årsstud.    Alle   Alle        Alle   Alle
Sosionom          38.2 11  Alle        43.6 49  35.6 15
Sosionomutdanning     41.1 13  Alle
Statsvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
Statsvitenskap, 1 år    Alle   Alle        Alle   Alle
Sykepl., Mo i Rana     Alle   Alle        36.3 10  Alle
Sykepleier, Bodø      43.7 83  38.0 34       45.5 87  37.4 22
spansk           Alle   Alle
Øk./ledels Mo i Rana    Alle   Alle        Alle   Alle
Øk/ledelse,Vesteråle    TRU    TRU
Økonomi og eksport                    Alle   Alle
Økonomi og ledelse     Alle   Alle        Alle   Alle
Økonomi/pers.utvikl.    Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Buskerud    2007             2006
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------                                   
Allm.l., deltid, H.    Alle   Alle        Alle   Alle
Allm.l.utd. Hønefoss    Alle   Alle
Allm.l.utd./Drammen    Alle   Alle        42.8 10  40.8 6
Allm.l/IKT Hønefoss                   Alle   Alle
Engelsk, d, Hønefoss    Alle   Alle
Engelsk, h, Hønefoss    Alle   Alle        Alle   Alle
IT & entreprenørskap    Alle   Alle        Alle   Alle
IT, 1-årig, heltid     Alle   Alle        Alle   Alle
IT, 3-årig         Alle   Alle        Alle   Alle
Ing. maskin 3-årig    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing. data, 3-årig     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing. elektro 2 -årig    Alle   Alle        Alle   Alle
Ing. elektro, 3-årig    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing., audioteknologi                   Alle   Alle   Alle
Ing., maskin 2- årig    Alle   Alle        Alle   Alle
Juridiske fag, H.     52.6 65  47.5 39       49.7 60  45.5 29
Jus og ledelse       44.9 54  44.6 29       46.5 66  44.5 41
Lysdesign         43.4 11  35.0 5       53.9 49  45.0 17
Matte, d. Hønefoss     Alle   Alle
Matte, h. Hønefoss                    Alle   Alle
Norsk, d. Hønefoss     Alle   Alle
Norsk, h. H.        Alle   Alle        Alle   Alle
Optometri, Kongsberg    48.8 102 45.8 51       49.8 131 47.0 63
Radiograf, Drammen     46.0 71  38.5 25       48.6 129 40.9 31
Reiseliv          Alle   Alle        41.2 25  38.8 17
Statsvitenskap       Alle   Alle
Statsvitenskap/3år                    Alle   Alle
Sykepleier         42.1 239 35.2 69       45.0 289 34.6 41
Vis. kom., Drammen    50.6 97  47.3 67       Alle   Alle
Øk. ledelse -siv.øk.    Alle   Alle
Øk./adm., Kongsberg    Alle   Alle        Alle   Alle
Øk.adm, Hønefoss      Alle   Alle        Alle   Alle
Øk/adm årsst.       Alle   AlleHøgskolen i Finnmark    2007                       2006
              ORD    ORDP   FIN    FINP   SAMISK  ORD   ORDP   FIN    FINP   SAMISK
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------                 
Allmennlærer        Alle   Alle                  Alle   Alle
Allmennlærer,samling                             TRU   TRU
Barnevern         Alle   Alle                  Alle   Alle
Barnevern, Tromsø     41.3 22  Alle
Bedriftsøkonomi      Alle   Alle                  Alle   Alle
Border Business St.    Alle   Alle
Engelsk          Alle   Alle                  Alle   Alle
Finsk           Alle   Alle
Friluftsliv        Alle   Alle                  Alle   Alle
Friluftsliv/ idrett    Alle   Alle                  Alle   Alle
Førsk.lærer                                 TRU   TRU
Førskolelærer       Alle   Alle                  Alle   Alle
Hotelladministrasjon    Alle   Alle                  Alle   Alle
IT og drift                                 Alle   Alle
Informasjonstekn.     TRU    TRU
Kroppsøving/Idrett     Alle   Alle                  Alle   Alle
Kunstf. m/drama                               Alle   Alle
Kunstf. m/kunst      TRU    TRU
Markedsføring       TRU    TRU                   Alle   Alle
Mediefag          Alle   Alle                  Alle   Alle
Mediepilot         Alle   Alle                  Alle   Alle
Naturressursforv.     Alle   Alle                  Alle   Alle
Nordområdestud.      Alle   Alle
Politikk og ledelse                             Alle   Alle
Reiseliv og turisme    Alle   Alle                  Alle   Alle
Russisk næringslivet    Alle   Alle                  Alle   Alle
Sjømat                                    TRU   TRU
Sosialt arb., Tromsø                             o.i.   Alle
Sosialt arbeid       Alle   Alle                  Alle   Alle
Statsvitenskap       TRU    TRU                   Alle   Alle
Sykepl., Hammerfest    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Sykepl., Kirkenes                              o.i.   o.i.   Alle   o.i.   o.i.
Velferdsforvaltn.     TRU    TRU
Web-portal                                  TRU   TRU
Yrkes. helse/sosial    TRU
Yrkesp. helse/sosial                             TRU
Øk. adm. ledelse      Alle   Alle                  Alle   Alle
øk/adm           Alle   Alle                  Alle   AlleHøgskolen i Gjøvik     2007             2006
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------                                   
Bygg -Vann         TRU    TRU    TRU
Bygg, Kon.         Alle   Alle   Alle
Bygg, Lan.         Alle   Alle   Alle
Bygg, Pro.         Alle   Alle   Alle
Data            Alle   Alle   Alle
Digital medietek.                    TRU    TRU
Drift av nettverk     Alle   Alle
Elektro          Alle   Alle   Alle
Energitek.         TRU    TRU    TRU
Geomatikk         Alle   Alle        Alle   Alle
Indust. design       Alle   Alle   Alle
Informa.sikkerhet     Alle   Alle        Alle   Alle
Informasjonsteknolog    Alle   Alle
Informatikk                       Alle   Alle
Ing., indust design                   Alle   Alle   Alle
Ing., medieelektro.                   Alle   Alle   Alle
Ingeniør, bygg                      Alle   Alle   Alle
Ingeniør, data                      Alle   Alle   Alle
Ingeniør, elektro                    Alle   Alle   Alle
Medie-management                     Alle   Alle
Mediedesign        47.3 54  47.0 46       49.3 50  46.0 32
Mediemanagement      Alle   Alle
Medieproduksjon      Alle   Alle        Alle   Alle
Medieproduksjon, års    Alle   Alle
Medieteknologi       Alle   Alle
Programvareutvikling    Alle   Alle
Radiograf         40.4 31  37.8 16       48.0 80  38.3 24
Sykepl., Gjøvik      51.0 37  34.8 4       36.8 18  Alle
Sykepl., Gudbrandsd.    42.4 6  Alle
Sykepl., Hadeland     38.0 7  o.i.
Sykepl., Valdres      37.1 4  o.i.
Sykepleier         37.5 77  37.5 46       40.5 149 37.1 52
Tek.design/-ledelse    Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Harstad    2007        2006
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
Barnevernspedagog     31.1 3  34.3 1  36.0 11  33.4 2
Handel,service,logi.    Alle   Alle   Alle   Alle
Reiseliv og turisme    Alle   Alle   Alle   Alle
Statsvitenskap                 Alle   Alle
Statsvitenskap, delt              Alle   Alle
Sykepleier         38.6 11  31.8 7  43.2 59  37.3 16
Sykepleier, deltid     Alle   Alle   37.5 5  Alle
Vernepl. - delt.                Alle   Alle
Vernepl. utd., delt.    Alle   Alle
Vernepleier        Alle   Alle   Alle   Alle
Øk/adm           Alle   Alle   Alle   Alle
Øk/adm med revisjon    Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Hedmark    2007        2006
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
ADB m/portaldesign    Alle   Alle
ADB 1-årig, Rena      Alle   Alle
ADB, Rena                   Alle   Alle
Adm. og ledelse      Alle   Alle   Alle   Alle
Allmennlærer, Hamar    Alle   Alle   Alle   Alle
Allmennlærer, nett     46.5 4  Alle   Alle   Alle
Bed.øk., Rena       Alle   Alle   Alle   Alle
Biologi, år                  Alle   Alle
Bioteknologi        Alle   Alle   Alle   Alle
Digital medieprod.     Alle   Alle   Alle   Alle
Engelsk, Hamar       49.0 12  35.0 2  Alle   Alle
Faglærer,kroppsøv.     Alle   Alle   Alle   Alle
Folkehelse         Alle   Alle
Foretaksutvikling               Alle   Alle
Friluftsliv, Elverum    Alle   Alle   Alle   Alle
Førskole, nettbasert    50.0 80  Alle   47.8 45  Alle
Førskolelærer       38.3 47  36.8 23  Alle   Alle
Globalisering og utv    Alle   Alle   Alle   Alle
Globalisering, år     Alle   Alle   Alle   Alle
IKT og læring, Hamar    Alle   Alle   45.1 1  Alle
Idrett årsstudium     Alle   Alle   Alle   Alle
Idrett, bac.        Alle   Alle   Alle   Alle
Informatikk        TRU    TRU    Alle   Alle
Innovasjon         Alle   Alle
Internasj.konflikter    Alle   Alle   Alle   Alle
Jakt, årsstudium      Alle   Alle   50.3 18  43.3 6
Kunst og håndverk     Alle   Alle   Alle   Alle
Landbruksteknikk      Alle   Alle   Alle   Alle
Mat og helse, år      Alle   Alle
Mediefag          Alle   Alle   Alle   Alle
Medier & kommunikasj    Alle   Alle
Medier,info/samf.k.              Alle   Alle
Menneskets biologi     TRU    TRU
Music Management      Alle   Alle   Alle   Alle
Musikk           Alle   Alle   Alle   Alle
Musikk, år         40.1 6  40.3 3
Natur/kunnsk.turisme    TRU    TRU
Norsk                     Alle   Alle
Norsk, år         Alle   Alle
Opplevelsesproduksj.    39.6 17  41.7 13  40.2 24  38.7 17
Oppvekst, bac       Alle   Alle
Org.- og ledelsesfag    Alle   Alle   Alle   Alle
Realfag, bac        TRU    TRU
Regnskapsførerfag     Alle   Alle   Alle   Alle
Rekreasjon og helse              Alle   Alle
Revisjon          Alle   Alle   Alle   Alle
Samfunnnsfag, 1 år               Alle   Alle
Samfunnnsfag, år      49.5 9  Alle
Skogbruk, 1-årig                Alle   Alle
Skogbruk, 3-årig                Alle   Alle
Skogbruk, bac       Alle   Alle
Skogbruk, år        Alle   Alle
Sosialpedagogikk      Alle   Alle   Alle   Alle
Spill- og medieprog.    Alle   Alle   Alle   Alle
Sport and Event      Alle   Alle   Alle   Alle
Språk- og kulturfag    Alle   Alle   Alle   Alle
Statsvitenskap                 TRU    TRU
Statsvitenskap år     TRU    TRU    Alle   Alle
Sykepl. Kongsvinger    39.0 19  Alle   42.8 36  Alle
Sykepleier         32.3 9  Alle   40.4 87  Alle
Utmarksforv., bac     Alle   Alle
Utmarksforv., år      Alle   Alle
Utmarksforv.,3-årig              46.3 9  40.5 1
Utmarksforv.1-årig               Alle   Alle
Utmarksturisme       Alle   Alle   Alle   Alle
info/samf.kontakt               TRU    TRU
info/samf.kontakt,år    Alle   Alle
lærerutd. m/mastergr    TRU    TRU
markedsf./internasj.    Alle   Alle   Alle   Alle
Øk/adm, 3-årig                 Alle   Alle
Øk/adm, bac        Alle   Alle
Øk/adm., 2-årig                Alle   Alle
Øk/adm., kandidat     Alle   Alle
Økol. landbruk, nett    Alle   Alle   Alle   Alle
Økologisk landbr,BA    Alle   Alle
Økologisk landbruk               Alle   Alle
øk/adm. m/IKT       Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Lillehammer  2007        2006
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
BA i idrett        40.7 28  40.8 19
Barnevern         40.2 114 37.3 57  44.0 194 40.2 88
Film/fjernsyn       38.3 13  39.6 8  46.4 71  42.6 39
FilmFjernsyn        Alle   Alle   38.3 21  37.2 15
Fjernsynsregi       o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
Fjernsynsteknikk      o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
Idrett           43.0 63  44.9 47  41.8 48  44.0 31
Internasjonale stud.    Alle   Alle   Alle   Alle
Jus            45.0 83  46.0 62  48.0 93  47.5 58
Kulturprosjektledels    o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
Kunsthistorie       Alle   Alle   Alle   Alle
Naturbasert Reiseliv              38.4 1  31.6 1
Oppl. og attraksjon.    Alle   Alle
Org. og ledelse      33.5 4  36.0 4  41.5 41  39.7 22
Pedagogikk         Alle   Alle   38.0 25  34.6 6
Pedagogikk, deltid     Alle   Alle   Alle   Alle
Pros.led for fj.syn.    o.i.   o.i.
Psyk.           37.3 21  37.7 13  41.9 55  40.0 35
Psykologi         38.3 31  40.8 22  42.7 85  41.5 54
Reiseliv          32.1 5  37.0 2  38.9 51  38.0 34
Reiseliv, årsstudium    35.7 9  35.9 6
Samtidshistorie      Alle   Alle   Alle   Alle
Sosialt arbeid       42.0 84  36.0 36  45.1 153 38.9 63
Sosiologi         Alle   Alle   Alle   Alle
Vernepleie         33.7 7  Alle   40.6 45  Alle
Årkult           Alle   Alle
Årrls                     39.8 35  41.1 22
Økonomi og adm.      38.8 15  40.9 9  42.7 43  45.1 26
øk.adm, års        41.3 21  44.3 9Høgskolen i Molde     2007
              ORD    ORDP
-------------------------- --------- ---------                                                       
Bedriftsøkonomi      Alle   Alle
E-handel og innkjøp    Alle   Alle
Informasjonsbeh, års    Alle   Alle
Informasjonsbeh.      Alle   Alle
Intern. logistikk     Alle   Alle
Jus og administrasj    Alle   Alle
Jus, årsstudium      Alle   Alle
Petroleumslogist      Alle   Alle
Revisjon          Alle   Alle
Sport Management      Alle   Alle
Statsvitensk, årsst    Alle   Alle
Statsvitenskap       Alle   Alle
Supply Chain Manag.    Alle   Alle
Sykepleier         42.8 50  42.5 27
Vernepleierutd.      Alle   Alle
Øk. adm., 2 år       Alle   Alle
Økonomi og administr    Alle   AlleHøgskolen i Molde     2006
              ORD    ORDP
-------------------------- --------- ---------                                                       
Bedriftsøkonomi      Alle   Alle
E-handel og innkjøp    Alle   Alle
Infor. beh.        Alle   Alle
Informasjonsbeh.      Alle   Alle
Informatikk        TRU    TRU
Intern. logistikk     Alle   Alle
Jus og administrasj    Alle   Alle
Juss            Alle   Alle
Petroleumslogist.     39.0 13  38.5 9
Regnskapsfører       Alle   Alle
Revisjon          Alle   Alle
Sport Management      36.5 6  39.3 4
Statsvitenskap       Alle   Alle
Statsvitenskap, 1 år    Alle   Alle
Sykepleier         43.1 80  39.7 27
Sykepleier, deltid     o.i.   Alle
Transportøkonomi/log    Alle   Alle
Vernepleierutd.      40.9 24  30.0 2
Øk. adm., 2 år       Alle   Alle
Økonomi og administr    Alle   AlleHøgskolen i Narvik     2007             2006
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------                                   
Bygg og industri      Alle   Alle   Alle
Data/IT          Alle   Alle        Alle   Alle
Elektro/Kraft/Romtek    Alle   Alle   Alle
Elektroteknikk       Alle   Alle        Alle   Alle
Høg.ing., data                      Alle   Alle   Alle
Industr. teknologi     Alle   Alle        Alle   Alle
Industriteknikk                     Alle   Alle   Alle
Ingeniør, Alta       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ingeniør, Kraftdesig                   Alle   Alle   Alle
Ingeniør, bygg                      Alle   Alle   Alle
Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle
Ingeniør, elektron.                   Alle   Alle   Alle
Ingeniør, første år    Alle   Alle   Alle
Ingeniør, romtekn.                    Alle   Alle   Alle
Ingeniørdesign       Alle   Alle        Alle   Alle
Integr. bygningstekn    Alle   Alle        Alle   Alle
Realfag/teknologi     Alle   Alle        Alle   Alle
Romteknologi        Alle   Alle        Alle   Alle
Sykepleier         39.9 10  34.3 3       39.9 21  32.5 2
Økonomi          Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Nesna     2007        2006
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
Allmennlærer        Alle   Alle   Alle   Alle
Allmennlærer, Oppdal    TRU    TRU
Allmennlærer, deltid    Alle   Alle   Alle   Alle
Drama           Alle   Alle   Alle   Alle
Drama, års.        Alle   Alle
Drama, årsstudium               Alle   Alle
Engelsk basisstudium    Alle   Alle   Alle   Alle
Fagl. prakt.-est.fag    Alle   Alle   Alle   Alle
Førsk.l.m/friluftsli              Alle   Alle
Førskole/estetisk     Alle   Alle
Førskolelærer,deltid    Alle   Alle   Alle   Alle
Idrett           Alle   Alle   Alle   Alle
Idrett, års.        Alle   Alle
Idrett, årsstudium               Alle   Alle
Info.syst. års.      Alle   Alle
Info.syst.års                 Alle   Alle
Info.system        Alle   Alle   Alle   Alle
Informatikk        Alle   Alle   Alle   Alle
Informatikk års.                Alle   Alle
Informatikk, års      Alle   Alle
Informatikk, årsst.              Alle   Alle
Kultur/Reiseliv      TRU    TRU
Kultur/Reiseliv års.    TRU    TRU
Musikkvitenskap      Alle   Alle   Alle   Alle
Musikkvitenskap års.    Alle   Alle
Musikkvitenskap, års              Alle   Alle
Naturfag samlingsb.    Alle   Alle
Naturfag, årsstudium              Alle   Alle
Realfag, årsstudium              Alle   Alle
Samfunnsfag års.      Alle   Alle
Samfunnsfag, årsst.              Alle   Alle
Spes.ped.         Alle   Alle
Spes.ped., samlinger              Alle   Alle
Sykepleier, deltid               o.i.   o.i.Høgskolen i Nord-     2007        2006
Trøndelag         ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
Allmennlærer        Alle   Alle   Alle   Alle
Drama                     TRU    TRU
Engelsk          Alle   Alle   Alle   Alle
Fag.lær.musikk       Alle   Alle   Alle   Alle
Friluftsliv        Alle   Alle   44.7 19  39.1 12
Førskolelærer       37.0 26  33.9 13  Alle   Alle
Geografi          Alle   Alle
Geografi, nettbasert              Alle   Alle
Husdyrfag         Alle   Alle   Alle   Alle
Husdyrvferd, årsst.    Alle   Alle   Alle   Alle
Idr.            Alle   Alle   43.0 45  42.9 31
Komm.øk og ledelse     Alle   Alle   Alle   Alle
Kr.øv.           Alle   Alle   43.0 26  41.6 15
Kunst og håndv, Lev    Alle   Alle   Alle   Alle
Landbr.øk og nær.utv    Alle   Alle   Alle   Alle
Matematikk         Alle   Alle   Alle   Alle
Multimedieteknologi    Alle   Alle   Alle   Alle
Mus.            Alle   Alle   Alle   Alle
Naturfag          Alle   Alle   Alle   Alle
Naturforvaltning                Alle   Alle
Regnskap          Alle   Alle   Alle   Alle
Reseptar          Alle   Alle   Alle   Alle
Samf.fag          Alle   Alle
Softwaredesign       Alle   Alle   Alle   Alle
Sosiologi         Alle   Alle   Alle   Alle
Sykepleier deltid     38.7 14  Alle
Sykepleier, Levanger    45.0 192 41.9 88  47.8 238 41.0 83
Sykepleier, Namsos     39.4 47  36.6 23  41.4 63  35.1 22
Trafikklærerutd.      43.3 48       45.4 56
Utm.forv.         Alle   Alle   Alle   Alle
Utmarksforv                  Alle   Alle
Vernepleier        Alle   Alle   Alle   Alle
Øk. adm.          Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo      2007                                 2006
              ORD    ORDP   FOR    IVMINO  NN    PRA   SAMISK  ORD    ORDP   FOR   IVMINO NN    PRA   SAMISK
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- ------- ------- -------- ------- -------
Allmennlærer        43.9 69  42.6 51                          47.7 204 43.1 124
Anv. datateknologi     40.8 48  34.8 12                          44.4 129 38.9 43
Arkiv og dok.del      48.8 32  Alle                            47.3 53  Alle
Barnevern, deltid     42.4 41                               45.5 48
Barnevernspedagog     52.0 751 47.2 318                          51.5 860 46.3 351
Bibliotek og info.     46.0 15  Alle                            55.4 55  35.4 1
Bibliotek- og info.    42.2 19  Alle                            49.1 81  Alle
Bioingeniør        49.3 75  48.0 37                          43.5 34  44.9 20
Design/kommunikasjon    58.9 198 43.3 42                          59.4 192 43.3 28
Drama og teater      51.9 74  46.7 32                          56.7 80  47.7 37
Drama og teater, 1år    52.6 92  49.6 42                          55.4 88  48.1 34
Ergoterapeut        48.0 214 43.1 79                          48.8 313 43.4 105
Fagl. kunst/håndv.     47.8 32  39.2 8                           50.1 76  41.1 15
Fotojournalistikk     73.5 4  74.7 1
Fysio/mensendieck     58.7 457 52.0 228                          59.7 569 52.2 268
Fysioterapeut       60.2 1124 54.6 636                          61.0 1224 54.0 660
Førskolelærer       43.1 331 37.0 96                          43.0 333 38.0 124
Førskolelærer, delt.    44.6 49                               41.4 23
Idr/friluftsl/helse    52.6 390 47.2 192                          51.9 327 46.5 154
Informasjonstekn.     34.3 1  Alle                            Alle   Alle
Ingeniør, biot.kjemi    Alle   Alle   Alle
Ingeniør, bygg       49.9 72  46.9 40  Alle                       51.9 100 47.5 53 Alle
Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
Ingeniør, elektro     Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
Ingeniør, energi/mil    44.5 2  Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
Ingeniør, kjemi                                         Alle   Alle   Alle
Ingeniør, maskin      52.3 32  44.0 8  Alle                       Alle   Alle   Alle
Journalistikk       64.1 586 55.4 276      50.9 15       53.9 15      64.3 651 57.0 312     51.3 11     48.7 6
Kroppsøving/idrett                                       o.i.   57.1 149
Kunst og design      57.6 237 49.0 103                          58.0 267 49.8 102
Kunst og design,års.    57.1 235 52.4 102                          60.6 293 53.3 132
Medier/kommunikasjon    52.0 253 47.0 117                          53.8 262 46.5 99
Offentlig styring     46.5 118 40.3 32                          47.7 184 41.0 51
Ortopediing                                           o.i.   52.0 3          o.i.       Alle
Politikk/forvaltning    55.3 112 44.4 32                          57.3 119 43.3 24
Radiograf         48.8 228 42.8 74                          50.8 380 43.6 106
Reseptar          49.1 88  46.9 37            Alle        o.i.   51.1 93  43.8 30         Alle       o.i.
Sosialt arbeid       51.8 689 44.2 239                          52.8 859 43.3 272
Sykepleier         44.0 680 40.7 255                          46.5 997 40.9 313
Sykepleier, deltid     49.7 236 34.5 27                          48.6 304 34.4 22
Tannteknikk                                           o.i.   46.4 30         49.5 1      Alle
Utviklingsstudier     56.0 198 50.6 89                          56.2 224 50.4 90
Utviklingstudier      52.3 167 47.3 64                          52.9 162 48.1 51
Velferdsfag        44.9 88  32.8 5                           48.0 173 34.0 15
Øk./adm (revisjon)     51.1 608 47.4 339                          51.2 639 46.5 293
Øk/led årsst.       61.6 470 52.7 159                          64.6 693 51.5 230
Øko/led årsstdelt     62.5 240 45.5 26                          63.2 251 42.5 18Høgskulen i Sogn og    2007             2006
Fjordane          ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------                                   
Akvakultur                        Alle   Alle
Allmennlærer        Alle   Alle        Alle   Alle
Allmennlærer, deltid                   Alle   Alle
Barnevern         38.6 38  37.5 18       41.2 54  36.3 26
Bedriftsøkonomi      Alle   Alle        Alle   Alle
Engelsk          Alle   Alle        Alle   Alle
Friluftsliv        41.9 7  34.8 2       40.4 5  Alle
Førskole, deltid      Alle   Alle
Førskolelærer       Alle   Alle        Alle   Alle
Geologi          Alle   Alle
Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
Idrett, bachelor      41.6 24  43.1 11       47.6 43  46.4 23
Idrett, årsstudium     44.5 48  47.1 30       42.8 30  45.3 25
Info.beh, årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
Info.beh., bachelor                   Alle   Alle
Informasjonsbehandli    Alle   Alle
Ing.fag, elektro      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Landskapsplanlegging    Alle   Alle        Alle   Alle
Natur- og teknologi    Alle   Alle        Alle   Alle
Org. og ledelse      Alle   Alle
Samfunnsfag        Alle   Alle        Alle   Alle
Sosialt arbeid       40.4 29  34.5 9       41.6 43  35.0 17
Sosiologi - ung.sos.    Alle   Alle        Alle   Alle
Sykepleie, deltid     Alle   Alle
Sykepleier         38.0 43  38.7 24       40.8 80  38.5 29
Tur. og reis., årsst    Alle   Alle
Turisme og reiseliv    Alle   Alle        Alle   Alle
Ung.sos., årsstudium    Alle   Alle        Alle   Alle
Vernepleie         Alle   Alle        34.9 5  Alle
Øk. adm., bachelor                    Alle   Alle
Økonomi og administr    Alle   AlleHøgskolen Stord/Haugesund 2007                  2006
              ORD    ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
Allmennlærer,Stord     Alle   Alle             Alle   Alle
Branningeniør       Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
Engelsk, Stord       39.7 3  Alle             Alle   Alle
Fagl.prakt.est.Stord    Alle   Alle             Alle   Alle
Førskolel.utd, Stord    34.4 15  34.8 11            32.8 7  29.8 2
HMS-ingeniør        Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
Kroppsøving, Stord     43.0 19  42.5 11            44.9 20  42.8 16
Kunst og håndv., år    Alle   Alle
Matematikk, år       TRU    TRU
Musikk bach., Stord    Alle   Alle             Alle   Alle
Musikk, Stord       Alle   Alle             Alle   Alle
Naturfag, Stord                          Alle   Alle
Nautikk          Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
Prosess- og energi     Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
Samfunns.utv.       47.1 13  42.1 6
Samfunnsfag, Stord     Alle   Alle             Alle   Alle
Spansk, Stord                           o.i.   34.4 2
Sykepl.          38.4 62  36.7 39            43.9 130 37.6 25
Sykepleier, Stord     38.9 87  38.4 51            43.7 139 38.2 38
Utvikling., Stord     Alle   Alle             Alle   Alle
Økonomi og adm.      Alle   Alle             Alle   AlleHøgskolen i Sør-Trøndelag 2007                       2006
              ORD    ORDP   FOR    INTK   TKURK   ORD   ORDP   FOR    TKURK
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- --------                     
Allmennlærer        46.8 91  45.4 65                 49.9 195 47.1 122
Allmennlærer, real.    Alle   Alle                  44.9 30 44.5 23
Allmennlærerutd døve    o.i.   o.i.                  TRU   TRU
Audiograf         42.5 50  37.0 18                 46.0 87 38.3 19
Barnevernspedagog     49.8 476 45.5 257                49.1 478 43.8 235
Bioingeniør        42.0 8  46.4 7                 42.8 7  46.5 6
Drift datasystemer     Alle   Alle                  Alle   Alle
Ergoterapeut        46.2 116 43.1 58                 47.5 210 43.7 95
Fysioterapeut       60.4 750 55.7 456                61.3 880 55.0 509
IT-støttet bedr.utv.    43.4 48  38.8 21                 44.5 67 38.2 33
Informasjonsbehandl.    Alle   Alle                  Alle   Alle
Ing. mask Mo i Rana    TRU    TRU    TRU              Alle   Alle   Alle
Ing., kjemi        TRU    TRU    TRU              Alle   Alle   Alle
Ingeniør, materialt                             Alle   Alle   Alle
Ingeniør, bygg       54.5 146 50.5 99  Alle             54.8 123 48.3 67  Alle
Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
Ingeniør, elektro     Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
Ingeniør, elektro.     TRU    TRU                   Alle   Alle
Ingeniør, kjemi      Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
Ingeniør, logistikk    Alle   Alle   Alle             Alle   Alle   Alle
Ingeniør, maskin      51.5 64  48.0 39  Alle             46.7 17 41.3 6  Alle
Ingeniør, maskin 2år    Alle                       Alle
Ingeniør, materialt    44.9 7  45.2 2  Alle
Matteknologi        Alle   Alle             Alle   Alle   Alle        Alle
Radiografutdanning     47.3 149 42.6 66                 49.9 219 46.0 93
Sosionom          50.7 328 45.4 138      o.i.        50.5 396 44.4 170
Sykepleier         49.6 587 45.7 293                50.6 691 45.3 293
Tegnspråk         50.5 68  45.8 32                 54.4 112 47.2 37
Tegnspråk og tolking    47.8 36  37.4 9                 51.0 90 43.8 30
Vernepleier        44.6 145 39.6 48                 44.9 138 38.9 45
Økonomi og adm.      51.3 521 49.4 326                50.0 526 47.8 315Høgskolen i Telemark    2007             2006
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------                                   
Allm.lærer, deltid     Alle   Alle        Alle   Alle
Allmennl. Porsgrunn    Alle   Alle        Alle   Alle
Allmennlærer        Alle   Alle        Alle   Alle
Barnevernspedagog     45.1 85  37.8 20       47.7 195 42.1 73
Bedriftsøkonomi (P)    38.0 5  Alle        Alle   Alle
Bedriftsøkonomi - Bø    Alle   Alle        Alle   Alle
Deltid førskolelærer    40.9 8  Alle        Alle   Alle
Eiendomsmegling, Bø    51.2 246 48.7 160
Engelsk          Alle   Alle        Alle   Alle
Fagl. kunst/håndv.     Alle   Alle        42.1 10  42.4 3
Fagl. prakt.-est.fag    Alle   Alle        Alle   Alle
Faglær. kroppsøv/idr    Alle   Alle        Alle   Alle
Flerkult. barnevern                   o.i.   41.4 20
Folkekunst         Alle   Alle        Alle   Alle
Folkekunst, årsstud.    Alle   Alle        Alle   Alle
Folkemusikk        Alle   Alle        Alle   Alle
Folkemusikk, årsstud    Alle   Alle        Alle   Alle
Forurensing og miljø    Alle   Alle
Friluft/kulur/natur    Alle   Alle
Friluftsliv, 1 år     Alle   Alle        Alle   Alle
Førsk.l. - Porgrunn    Alle   Alle        39.9 46  37.1 19
Førsk.l. Drammen      40.5 66  36.0 16       40.1 43  37.9 16
Førskolelærer (Not.)    Alle   Alle        Alle   Alle
Helse- og miljøvern                   TRU    TRU
Historie          Alle   Alle        Alle   Alle
Historiske fag       Alle   Alle        Alle   Alle
Idrett           37.9 18  41.4 15       Alle   Alle
Idrett & friluftsliv                   41.0 11  41.5 8
Idrett, adm &ledelse                   41.5 7  39.9 5
Idrett, tren. og adm                   o.i.   Alle
Idrettsvitenskap      Alle   Alle
Idéhistorie - Bø      Alle   Alle        Alle   Alle
Informatikk og admin    Alle   Alle        Alle   Alle
Informatikk årsst.     Alle   Alle
Informatikk, 1 år                    Alle   Alle
Informatikk, 3 år     Alle   Alle        Alle   Alle
Ing., gass/energitek    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing.utd., bygg       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing.utd., elektro     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ing.utd., maskin      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Innovasjon/entrepren    Alle   Alle        Alle   Alle
Int. markedsfør, BØ                   Alle   Alle
Int. markedsfør, Bø    Alle   Alle
Kroppsøv./ idrettsf.    Alle   Alle        Alle   Alle
Kultur, 3år        Alle   Alle
Kultur, Bø         Alle   Alle
Kulturarbeid, 3år                    Alle   Alle
Kulturarbeid, Bø                     Alle   Alle
Kunst/håndverk       Alle   Alle        Alle   Alle
Litteratur/språk      Alle   Alle
Litteratur/språk (B)                   Alle   Alle
Litteratur/språk (P)                   TRU    TRU
Natur og friluftsliv    Alle   Alle        Alle   Alle
Natur/friluftsliv     Alle   Alle        Alle   Alle
Naturforvaltning                     TRU    TRU
Norsk           Alle   Alle        Alle   Alle
Reiseliv - Bø       Alle   Alle        Alle   Alle
Revisjon          Alle   Alle        Alle   Alle
Sykepleie, deltid     42.1 44  Alle        45.9 102 Alle
Sykepleier         42.6 104 37.3 33       45.7 219 42.8 62
Tegning - bilde      Alle   Alle        46.0 11  45.0 4
Tekst og kultur 1år    Alle   Alle
Tekst/komm/kult3år     TRU    TRU
Tre og metall       Alle   Alle        Alle   Alle
Vernepleie, deltid     46.3 57  Alle
Vernepleier        41.3 31  Alle        46.9 120 39.2 26
Visuelle kunstfag     Alle   Alle        42.8 6  40.0 2
Økologi/ naturres.     Alle   Alle
Økonomi og adm.      Alle   Alle        Alle   Alle
Økonomi og admin      Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Tromsø     2007                                 2006
              ORD    ORDP   FOR    ASP    NN    NNP   SAMISK  ORD    ORDP   FOR   ASP   NN    NNP   SAMISK
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- ------- ------- -------- ------- -------
Allmennlærer        Alle   Alle                            Alle   Alle
Almlærer, realf.      Alle   Alle                            TRU    TRU
Almlærer,saml                                          Alle   Alle
Bedriftsøkonomi      48.0 23  41.6 11                          41.5 9  38.9 4
Bioingeniør        Alle   Alle             Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle           Alle   Alle  o.i.
Ergoterapeut        49.9 32  42.3 16            42.3 11  37.0 3  Alle   49.2 31  43.0 8          Alle   Alle  o.i.
Fagl. prakt. est.fag    Alle   Alle                            Alle   Alle
Fysioterapeut       62.1 417 54.4 230           58.3 142 52.3 82 54.9 9  61.6 445 53.9 238         58.5 145 51.4 79 54.2 10
Førskolelærer       37.2 20  35.8 7                           39.3 19  35.7 6
Førskolelærer, saml.    42.0 10  Alle                            Alle   Alle
Ingeniør, Autom.                                        Alle   Alle   Alle
Ingeniør, Nautikk     Alle   Alle   Alle   Alle                  Alle   Alle   Alle  Alle
Ingeniør, Pros./gass    Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
Ingeniør, autom.      Alle   Alle   Alle
Radiograf         49.5 30  43.4 14            39.5 6  32.6 1  Alle   48.9 42  37.7 10         40.2 8  38.9 3 Alle
Samfunnssikkerhet     40.5 9  Alle
Sikkerhet og miljø     Alle   Alle   Alle
Sykepleier         54.8 167 44.3 77            49.5 98  43.7 46 40.6 2  51.0 198 43.4 70         49.4 109 41.8 42 Alle
Tannpleier         51.0 55  45.2 19            45.1 19  44.0 5  o.i.   51.4 59  43.5 12         47.5 35 42.0 10 Alle
Øk.adm.          46.8 47  42.8 27                          Alle   Alle
Øk.adm.fag         Alle   Alle                            Alle   AlleHøgskolen i Vestfold    2007                  2006
              ORD    ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
Allmennlærer        Alle   Alle             Alle   Alle
Bedriftsøk.        44.0 9  Alle             Alle   Alle
Engelsk          49.6 11  43.7 6            57.0 19  Alle
Førskolelærer       39.6 28  32.9 6            37.7 19  Alle
Førskolelærer, est.    Alle   Alle             Alle   Alle
Førskolelærer, fril.    Alle   Alle             Alle   Alle
Hist.           Alle   Alle             Alle   Alle
Historie, bachelor     Alle   Alle             Alle   Alle
IFOS            TRU    TRU              46.6 9  37.9 1
IKT i læring        50.1 5  o.i.             48.3 6  Alle
Idr.                                TRU    TRU
Idrett           46.4 68  47.7 43            45.9 55  43.9 32
Info. sys.         Alle   Alle
Info.sys. og IT-led.    Alle   Alle             Alle   Alle
Informati.                             Alle   Alle
Informatikk        Alle   Alle             Alle   Alle
Ing., el.-autom.      Alle   Alle             Alle   Alle
Ing., elektron.      Alle   Alle             Alle   Alle
Ing., produktdes.     Alle   Alle             Alle   Alle
Ingeniør, datatekn.    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
Ingeniør, el-auto     Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
Ingeniør, elektron.    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
Ingeniør, mikrotek.    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
Ingeniør, produktde.    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
Kunst og håndverk     Alle   Alle             46.4 9  Alle
Marinteknisk drift     Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
Maritim, nautikk      Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
Mat og helse        Alle   Alle
Matematikk         Alle   Alle             Alle   Alle
Mediekunnsk.        Alle   Alle             45.8 13  32.0 1
Musikk           Alle   Alle             47.9 7  37.9 4
Naturfag          Alle   o.i.             Alle   o.i.
Norsk           Alle   Alle             44.8 1  Alle
Pedagogikk         50.9 36  35.0 2            55.0 44  38.3 5
Samfunnsf.         57.9 14  Alle             53.9 7  42.4 1
Skipsf. og logistikk    Alle   Alle             Alle   Alle
Sosio.           39.0 6  Alle             40.4 6  Alle
Sosiologi, bachelor    42.6 14  Alle             44.1 27  Alle
Språk og kulturfag     Alle   Alle             46.1 8  Alle
Sykepleier         41.3 120 34.7 33            45.4 226 35.3 28
Teaterarbeid                            o.i.   43.5 3
Tospråklig fagl. utd    Alle   Alle
Ungdomskunnsk.                           o.i.   31.8 1
Økonomi og adm.      39.6 22  40.7 14            40.3 20  36.5 9Høgskulen i Volda     2007             2006
              ORD    ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------                                   
Allmennlærer        Alle   Alle        Alle   Alle
Animasjon         47.0 1  Alle        48.5 5  Alle
Barnevernspedagog     36.1 15  31.3 5       38.7 43  36.1 22
Drama                          Alle   Alle
Drama, års         Alle   Alle
Drama/teater        Alle   Alle
Engelsk                         Alle   Alle
Engelsk, års        Alle   Alle
Frilufts/Kroppsøving    41.7 4  34.6 1       44.6 26  42.7 12
Førskolelærer                      Alle   Alle
Førskulelærar       Alle   Alle        32.8 3  33.4 2
Hist,kult.og samf.     Alle   Alle        Alle   Alle
Historie                         Alle   Alle
Historie - deltid                    Alle   Alle
Historie - deltid, å    Alle   Alle
Historie, års       Alle   Alle
IKT i læring                       Alle   Alle
IKT i læring, års     Alle   Alle
Informasjon og media    38.0 2  41.8 1       38.0 4  41.8 1
Journalistikk       57.7 233 52.4 153 53.2 5  59.9 271 54.5 165 55.0 4
KRL                           Alle   Alle
KRL, års          Alle   Alle
Kroppsøving                       46.7 34  44.7 23
Kroppsøving, års      39.5 4  42.0 1
Kunst og håndverk     Alle   Alle        Alle   Alle
Kunst og håndverk, å    Alle   Alle
Litteratur og kultur    Alle   Alle        Alle   Alle
Mat/helse                        Alle   Alle
Mat/helse, års       Alle   Alle
Matematikk                        Alle   Alle
Matematikk, års      Alle   Alle
Media, IKT og design    37.1 2  37.2 2       37.0 5  39.9 4
Mediekunnskap                      Alle   Alle
Mediekunnskap, års     Alle   Alle
Musikk           40.5 2  Alle        44.0 6  Alle
Musikk, års        Alle   Alle        38.3 2  Alle
Naturfag                         Alle   Alle
Naturfag, års       Alle   Alle
Norsk                          Alle   Alle
Norsk - deltid                      Alle   Alle
Norsk - deltid, års    Alle   Alle
Norsk, års         Alle   Alle
Planlegging og adm.    Alle   Alle        Alle   Alle
Samfunnsfag                       Alle   Alle
Samfunnsfag, års      Alle   Alle
Samfunnsvitskap                     Alle   Alle
Samfunnsvitskap, års    Alle   Alle
Sosionom          34.7 7  31.8 3       41.9 48  36.0 19
Språk, komm. og med.    Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold    2007             2006
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------                                   
Allmennlærer        Alle   Alle        Alle   Alle
Barnevernspedagog     46.8 170 43.2 69       48.8 244 42.6 90
Bioingeniør        Alle   Alle        Alle   Alle
Digital medieprod.     Alle   Alle        Alle   Alle
Drama           Alle   Alle
Engelsk          Alle   Alle        Alle   Alle
Engelsk, lærerutd.     Alle   Alle        Alle   Alle
Fransk           Alle   Alle
Fransk i lærerutd.                    Alle   Alle
Friluftsliv        TRU    TRU         Alle   Alle
Førskolelærer       Alle   Alle        36.0 14  Alle
Førskolelærer, delt.    Alle   Alle
IT-ledelse         Alle   Alle        Alle   Alle
Informatikk        Alle   Alle        Alle   Alle
Informatikk, 1 år     Alle   Alle        Alle   Alle
Ingeniør, bygg       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ingeniør, data       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ingeniør, elektro     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ingeniør, ind.design    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Ingeniør, kjemi      TRU    TRU    TRU    Alle   Alle   Alle
Int. kommunikasjon     Alle   Alle        Alle   Alle
Interkulturelle stud    Alle   Alle
KRL            Alle   Alle        Alle   Alle
Kroppsøving        44.1 52  45.4 38       42.4 34  43.0 23
Kunst og håndverk     43.2 3  Alle        49.1 13  38.9 1
Ledelse i førskolen                   Alle   Alle
Musikk           Alle   Alle        44.6 3  Alle
Naturfag          Alle   Alle
Norsk           Alle   Alle        Alle   Alle
Revisjon          Alle   Alle        Alle   Alle
Samf, språk, kultur    Alle   Alle        Alle   Alle
Samfunnsfag        Alle   Alle        Alle   Alle
Sjukepleiar deltid     TRU    TRU
Sosialt arbeid       47.8 163 41.5 57       51.3 200 41.3 64
Statsvitenskap       Alle   Alle        Alle   Alle
Sykepleier         43.5 179 36.3 50       45.8 262 34.8 42
Tekn. innovasjon      Alle   Alle        Alle   Alle
Teknologi         TRU    TRU
Tysk            Alle   Alle        Alle   Alle
Tysk i lærerutd.                     Alle   Alle
Vernepleier        43.7 71  34.6 10       47.0 110 36.9 23
Vernepleier, deltid    40.0 26  Alle        42.4 45  Alle
Økonomi og adm.      Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Ålesund    2007                  2006
              ORD    ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
Bioingeniør        Alle   Alle             Alle   Alle
Biologi          Alle   Alle             Alle   Alle
Bioteknologi        Alle   Alle
Eksportmarkedsføring    o.i.   40.9 5            43.1 30  41.6 21
GIS            TRU    TRU
Havbruk          Alle   Alle
Informasjonssystem                         TRU    TRU
Ing. automasjon      Alle   Alle             Alle   Alle
Ing. bygg         Alle   Alle             Alle   Alle
Ing.maskin         Alle   Alle             Alle   Alle
Ingeniør automat.     Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
Ingeniør data       Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
Ingeniør, bygg       Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
Ingeniør, marin      Alle   Alle             Alle   Alle
Innovasjon/entrepre.    o.i.   Alle             41.5 18  40.4 11
Marin biologi/foredl                        Alle   Alle
Maritim utd.,nautikk    Alle   Alle        o.i.   Alle   Alle        Alle
Matteknologi        Alle   Alle
Prod.utv. og design    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
Shipping og logistik    o.i.   41.9 13            Alle   Alle
Shipping og økonomi    o.i.   39.0 2            Alle   Alle
Sjukepleiar        o.i.   32.3 8            40.6 90  35.5 29
Øk. og ledelse       o.i.   43.9 20            49.8 47  42.7 21
Økonomi og adm.      o.i.   42.0 22            43.0 38  41.6 28Høyskolen Diakonova    2007        2006
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
Sykepleier         45.1 148 42.7 45  46.4 194 42.9 59Lovisenberg diakonale   2007        2006
høgskole          ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
Sykepleier         45.8 239 39.6 69  46.8 365 40.2 93Mediehøgskolen Gimlekollen 2007             2006
              ORD    ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------                                   
Journalistikk, a/n     42.0 16  43.6 9  o.i.   38.0 4  42.5 2  Alle
Journalistikk, r/f     43.1 20  43.6 13  o.i.   38.4 7  41.3 5  o.i.
Mediekom. r/f       Alle   Alle        Alle   Alle
Mediekom., multim.     TRU    TRU         TRU    TRU
Tverrkult. kom.      Alle   Alle
Tverrkult. kom. S-A                   Alle   Alle
Tverrkult.kom. Ø-A                    Alle   AlleMisjonshøgskolen      2007        2006
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
BRIK            Alle   Alle   Alle   Alle
Bteol           Alle   Alle   Alle   Alle
IKGS            Alle   Alle   39.8 1  Alle
KRL            Alle   Alle   Alle   Alle
Teologi          Alle   Alle   Alle   AlleNorges Handelshøyskole   2007        2006
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
Øk.adm.          58.7 1302 57.5 1122 57.8 1104 56.5 926Norges idrettshøgskole   2007                  2006
              ORD    ORDP   MILK   NIFK   ORD    ORDP   MILK   NIFK
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
Friluftsliv        57.6 124 52.4 70
Idrett - bachelor     50.4 83  49.5 61  o.i.   o.i.   50.0 72  50.0 47
Idrett - årsstudium    51.7 81  52.6 68  o.i.   o.i.   51.5 60  50.8 41 o.i.   o.i.Norges teknisk-      2007             2006
naturvitenskapelige    ORD    ORDP   JNTNUK  ORD    ORDP   JNTNUK
univ.
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------                                   
Afrikastudier                      o.i.   40.7 1
Allmenn litt.       41.0 2  44.3 1       Alle   Alle
Allmenn litt.vit.     Alle   Alle        42.3 3  Alle
Ant. kultur, årsstud    49.1 11  50.0 7
Arkeologi         43.8 48  44.7 31       46.6 78  47.0 44
Arkitekt          63.7 305 58.8 231      63.7 309 58.7 230
Bev./idrett.vit.      50.8 283 49.0 200
Biologi          46.5 16  53.4 15       Alle   Alle
Biomatematikk       44.5 1  51.7 1       Alle   Alle
Bioteknologi        55.8 49  55.5 41       55.1 49  56.3 43
Bygg&miljø         57.6 206 58.5 193      58.0 397 58.8 343
Datateknikk        49.8 27  54.3 25  Alle   50.8 120 55.5 101 Alle
Drama og teater      44.3 39  45.0 23       41.3 11  41.0 5
Elektronikk        52.0 54  53.5 45       51.0 86  52.7 75
Energi og miljø      55.6 110 57.5 106      53.1 92  56.3 73
Eng., årsstudium      48.4 104 46.5 69       50.2 145 48.5 91
Engelsk          33.5 7  33.5 6       Alle   Alle
Eur.kunn.m/språk      52.8 38  52.1 32       53.3 29  53.2 21
Europa med fransk     50.6 12  54.8 10       52.9 11  55.5 6
Europa med tysk      Alle   Alle        46.3 6  50.5 6
Fagl. bygg og anlegg    Alle   o.i.
Faglærer Helse/sos.    Alle   o.i.
Faglærer Res./matfag    Alle   o.i.
Fil.            49.1 45  47.1 24       48.6 32  42.8 13
Filmvitenskap       45.0 87  43.0 54       45.5 64  43.8 41
Filosofi          39.5 17  40.8 11       Alle   Alle
Fonetikk          Alle   Alle        Alle   Alle
Fra., årsstudium      46.6 13  46.8 11       54.3 28  49.5 13
Fransk           Alle   Alle        Alle   Alle
Fysikk           51.7 24  53.0 20       Alle   Alle
Fysikk og matematikk    56.5 74  60.3 67       55.6 58  60.9 51
Geo.&petr.         55.8 116 57.4 105      55.5 233 57.3 203
Geografi          Alle   Alle        Alle   Alle
Geologi          53.0 26  51.8 23       45.7 2  50.4 2
Gresk                          o.i.   Alle
Hist, årsstudium      46.0 69  43.3 47       49.5 105 43.3 52
Historie          34.0 10  38.0 6       Alle   Alle
Idrett/beveg.vit.                    52.8 391 50.1 252
Ind.øk.          65.3 349 63.5 312      63.3 358 63.0 321
Industriell design     62.5 91  59.5 73       62.8 162 59.0 127
Inf, spr, kult       Alle   Alle        Alle   Alle
Informatikk        39.5 12  43.8 7       Alle   Alle
Informatikk, års      Alle   Alle        47.5 16  43.9 9
Ing.vit. /IKT       53.5 50  55.6 45       52.8 127 54.9 112
Intro. psy.pro       47.4 313 49.6 227      42.3 293 45.8 210
KRL            o.i.   Alle        Alle   Alle
Kjemi, bachelor      52.0 18  55.4 15       Alle   Alle
Kjemi-og biotekn.     56.6 45  59.4 41       53.5 55  57.8 51
Komm.tekn.         50.6 14  57.0 13  Alle   53.0 110 54.9 93  Alle
Kri.rel.liv.                       50.3 16  47.4 6
Kri.rel.liv., årsstu    Alle   Alle
Kultur.minn.forv.     TRU    TRU         36.4 1  Alle
Kunsthist, årsstudiu    55.5 63  52.3 40       49.5 61  46.8 35
Kunsthistorie       Alle   Alle        Alle   Alle
Latin           Alle   Alle        36.5 1  Alle
Lingvistikk        Alle   Alle        46.8 2  45.5 1
Lærer/master geograf    44.0 13  44.8 9       48.3 22  48.8 13
Lærer/master rådgiv.    64.2 90  58.6 60       63.3 80  57.0 50
Marin teknikk       55.8 114 58.0 102      53.5 131 54.5 117
Master-lærer i realf    Alle   Alle        Alle   Alle
Master-lærer i språk    47.5 43  48.7 28       46.3 28  47.6 18
Mat./stat. års       49.6 17  52.0 12       Alle   Alle
Mat.tekn.         54.5 48  55.5 43       53.4 76  56.8 63
Matematikk/statist.    Alle   Alle        Alle   Alle
Medieproduksjon      60.3 253 53.3 136      59.3 261 52.4 131
Medievitenskap       39.0 54  40.4 38       37.7 34  40.7 27
Middelalderkunnskap    Alle   Alle        30.9 1  39.0 1
Musikkteknologi      59.0 127 50.5 58       55.3 108 51.2 44
Musikkvitenskap      42.9 5  44.1 5       45.0 12  44.5 6
Nanoteknologi       67.3 174 65.5 153      65.5 308 64.7 265
Nord., årsstudium     Alle   Alle        46.6 4  Alle
Nordisk          Alle   Alle        Alle   Alle
Pedagogikk         37.3 42  37.8 28       35.2 27  35.6 16
Politisk økonomi      39.3 15  42.0 11       Alle   Alle
Prod.utv.         54.5 99  55.9 92       53.8 164 54.8 137
Psykologi         43.7 240 45.0 165      43.2 258 43.8 162
Religionsvitenskap     Alle   Alle        Alle   Alle
Relvit           48.0 17  42.7 7       49.4 42  40.9 22
Samf./idr./vit.      45.3 155 43.9 102
Samf.kunnskap, årsst    51.5 97  45.3 66
Samf.øk.          54.9 87  53.4 66       54.3 66  53.5 53
Samfunnskunnskap      39.0 24  41.3 16       38.8 23  42.0 14
Samfunnsøkonomi      42.1 50  45.0 24       39.8 41  43.1 26
Sosialantropologi     37.3 20  40.2 15       Alle   Alle
Sosiologi         36.3 38  37.7 25       Alle   Alle
Spa.                           65.6 240 54.8 99
Spansk., årsstud      56.5 105 47.8 44
Språk. komm.        36.7 1  35.6 1       Alle   Alle
Statsvitenskap       40.8 47  43.8 33       Alle   Alle
Swahili          Alle   Alle        Alle   Alle
Teknisk kybernetikk    52.6 57  55.5 53       51.3 60  54.5 50
Ty., årsstudium      Alle   Alle        58.0 26  52.6 9
Tysk            Alle   o.i.        Alle   Alle
geografi, årsstud     39.0 19  40.5 12
samf.økono., årsstud    47.5 42  46.7 30
Åpne emner hist.fil.    56.5 53  44.4 18       Alle   Alle
Åpne emner realfag     48.1 13  48.1 5       45.5 1  55.0 1
Åpne emner samfunnsv    50.0 147 44.0 87       43.9 76  41.1 54Norges veterinærhøgskole  2007             2006
              ORD    ORDP   SAMISK  ORD    ORDP   SAMISK
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------                                   
Dyrepleier         63.5 443 53.7 188      64.0 420 56.1 155
Veterinær, Oslo      69.5 365 61.4 177 58.5 1  68.8 421 61.7 239 62.6 3Norsk Lærerakademi     2007        2006
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
Allmennlærer        Alle   Alle   Alle   Alle
Førskolelærer       34.0 10  33.1 5  38.6 31  35.0 18
Int.kult. f., S.Am.    Alle   Alle   44.6 14  40.8 7
Int.kult. f., Ø-Asia    Alle   Alle   Alle   Alle
Int.kult. f., Ø.Af.    Alle   Alle   39.8 7  40.3 6
Kristendom         Alle   Alle   Alle   Alle
Kristendomskunnskap    Alle   Alle   Alle   Alle
Menighetspedagogikk    Alle   Alle
Pedagogikk         Alle   Alle   Alle   AlleOpptakssentralen Medisin  2007                            2006
              ORD    ORDP   NN    NNP    NTF    NTFP   ORD    ORDP   NN    NNP   NTF   NTFP
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- ------- ------- --------        
NTNU Medisin        73.1 1079 63.7 685                     72.0 1085 63.3 659
UIB Medisin        72.6 979 62.3 582                     71.5 1069 62.3 627
UIO Medisin, høst     74.8 1052 64.3 595                     73.7 1193 64.5 652
UIO Medisin, vår      73.5 922 62.8 513                     72.8 1039 62.5 565
UIT Medisin        72.5 855 62.3 508 68.2 106 57.3 56  62.1 23  55.3 12
UITØ Medisin                                     71.8 892 62.1 522 67.8 115 58.0 59 63.3 20 54.8 8Sámi allaskuvla/Samisk   2007        2006
høgskole          ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
Allmennlærer        o.i.   o.i.
Førskolelærer       o.i.   o.i.
Samisk           o.i.   o.i.   o.i.   o.i.Universitetet i Bergen   2007                  2006
              ORD    ORDP   NN    PRA    ORD    ORDP   NN    PRA
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
Adm. og org.vitensk.    45.5 56  41.6 26            45.5 76  38.1 32
Antikke studier      45.7 55  44.2 21            44.0 42  41.8 20
Arb. og org.psykolog    60.7 221 49.8 65            58.9 210 49.6 71
Arbeidslivsstudier                         o.i.   41.0 26
Biologi          Alle   Alle             Alle   Alle
Engelsk          50.6 195 49.0 124           56.7 298 49.9 163
Estetiske fag       46.6 20  Alle             41.7 15  39.2 10
Europastudier       44.0 41  45.8 22            45.5 48  47.5 31
Farmasi          62.1 52  56.5 41            61.0 53  56.8 33
Film-/ tv-produksjon    58.5 337 53.8 196           59.3 418 55.0 228
Fiskehelse         Alle   Alle             Alle   Alle
Fransk           48.0 16  44.6 10            49.4 28  43.4 17
Fysikk           Alle   Alle             Alle   Alle
Generell psykologi     56.9 201 49.0 102           57.0 260 49.1 131
Geofysikk         Alle   Alle             Alle   Alle
Geografi          42.4 24  37.8 12            43.3 37  42.0 19
Geologi          Alle   Alle             Alle   Alle
Havbruksbiologi      Alle   Alle             Alle   Alle
Helsefremmende arb.    44.2 34  38.5 14            46.2 79  40.4 31
Historie          48.4 127 44.3 66            50.0 185 44.4 88
Historie- og kultur    42.8 52  37.0 6            39.8 54  39.3 29
Human ernæring       67.9 59  60.0 35            67.2 71  58.8 38
Idéfag                               o.i.   37.0 6
Inf.- og kom.tekn.     45.0 19  44.1 13            Alle   Alle
Info-matem-økonomi     Alle   Alle             Alle   Alle
Info.vit.         48.5 41  42.2 21            50.2 43  41.5 19
Info.vitenskap       43.8 50  38.2 19            41.6 47  37.6 23
Informatikk        Alle   Alle             Alle   Alle
Journalistikk       61.3 313 56.2 199      53.9 5  62.5 367 57.3 218      66.0 2
Kjemi           Alle   Alle             Alle   Alle
Kjønnsstudier       43.8 27  41.6 15            41.2 23  38.3 11
Kognitiv vitenskap     41.9 24  40.5 10            44.3 39  42.6 22
Kulturformidling                          o.i.   42.6 9
Kunsthistorie       44.9 45  38.7 13            44.2 51  40.4 25
Latinamerikastudier    41.2 10  43.9 5            46.6 76  46.1 41
Litteraturstudier     44.8 7  39.9 3            45.8 22  40.2 6
Lærer matm./nat.      Alle   Alle             Alle   Alle
Lærer naturvitenskap    Alle   Alle             Alle   Alle
Lærer norsk        Alle   Alle             47.5 20  48.8 13
Lærer språk        43.5 37  47.2 20            45.2 28  47.0 15
Mat.nat. årsstudium    Alle   Alle             46.5 3  Alle
Matematiske fag      Alle   Alle             Alle   Alle
Medievitenskap       49.5 105 46.0 58            50.2 105 45.8 57
Medievitenskap (år)    53.3 123 49.1 71            51.9 132 47.8 69
Meteorologi        Alle   Alle             Alle   Alle
Middelalderstudier     42.5 26  38.7 10            41.7 22  40.1 10
Midtøstenkunnskap     43.0 39  44.0 19            43.7 46  40.7 21
Miljø- og ressursfag    Alle   Alle             Alle   Alle
Miljø/ressurs - SV     43.1 14  38.3 4            40.9 20  36.0 6
Mod.kunst/estetikk                         o.i.   43.3 16
Molekylærbiologi      Alle   Alle             Alle   Alle
Nanoteknologi       58.1 76  61.0 60
Nordisk          50.4 9  Alle             59.3 31  42.1 4
Norsk som andrespråk    45.4 3  Alle             50.6 14  Alle
Nye medier         51.3 64  49.8 39            52.0 73  49.4 43
Odontologi         69.4 359 60.1 206 o.i.        68.3 428 59.8 229 o.i.
Off. org/ledelse      48.2 62  45.2 31            45.3 54  41.1 27
Pedagogikk         49.5 111 43.5 50            51.8 148 42.0 63
Petroleumsteknologi    56.5 103 53.0 78            53.8 78  54.8 62
Politisk økonomi      47.3 36  48.3 25            46.2 30  46.2 19
Prosessteknologi      49.5 16  49.3 14            49.9 7  43.2 5
Psykologi         45.9 439 46.8 281           45.9 505 46.6 315
Religionsvitenskap     43.8 34  39.0 15            49.6 87  46.7 49
Retorikk          49.7 20  46.6 7            45.0 24  42.3 9
Rettsvitenskap       55.3 1283 52.8 878           54.8 1399 52.4 930
Samf.øk., bachelor     50.7 179 49.7 110           49.7 141 48.0 94
Samf.øk., master      54.3 63  54.5 48            54.0 71  52.7 54
Samfunnsvit. fag      46.7 127 44.6 78            48.5 154 43.8 87
Samfunnsøkonomi      57.7 129 55.7 84            56.0 108 52.4 66
Sammenl. politikk     47.2 74  48.0 48            47.5 68  46.2 40
Sosialantropologi     44.2 73  43.5 37            46.0 119 43.7 63
Sosiologi         45.7 130 42.4 64            46.0 153 42.8 84
Spansk           48.3 41  40.5 14            55.8 114 47.1 56
Språk           45.7 55  36.8 13            41.0 16  Alle
Språk og informasjon    43.7 27  36.0 6            41.7 20  42.0 8
Språk/interkult. kom    42.3 15  39.7 6
Tannpleie         50.6 133 45.3 65            51.6 147 46.0 56
Tysk            47.6 2  Alle             55.2 15  37.5 3
USA-studier        43.5 70  43.4 33
Utviklingsstudier     52.8 99  50.9 61            50.9 107 51.3 57
Utviklingsstudier-år    53.7 77  51.3 48            55.9 123 52.1 77
Visuell kultur       49.1 37  48.0 17            47.4 25  42.7 10Universitetet for miljø-  2007        2006
og biovitenskap      ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
1-årig grunnstudium    56.0 147 50.0 71  Alle   Alle
Akvakultur         Alle   Alle   Alle   Alle
Anvendt informatikk    Alle   Alle
Arealplanlegging      50.3 45  46.5 20  48.3 23  41.5 11
B.Sc. økonomi/ressur              45.7 33  44.6 18
Biologi          Alle   Alle
Bioteknologi        45.8 7  50.4 6  Alle   Alle
Byggtekn, arkitektur    57.1 60  52.3 43  50.2 24  49.2 18
Development Studies              46.7 15  Alle
Eiendomsfag        44.3 40  43.8 24  44.3 35  41.2 16
Frie realfag                  Alle   Alle
Geomatikk                   Alle   Alle
Geomatikk, Kart      Alle   Alle
Geomatikk, kart      Alle   Alle
Geomatikk/informatik              Alle   Alle
Husdyrfag                   Alle   Alle
Husdyrvitenskap      Alle   Alle
Industriell økonomi    52.5 27  51.5 22  47.6 15  48.8 13
Kjemi           Alle   Alle
Kjemi og bioteknolog    Alle   Alle
Landskapsarkitektur    57.2 171 51.6 83  57.9 155 50.8 66
Landskapsingeniør     51.3 81  45.7 34  51.2 92  46.2 40
Lærerutdanning natur    Alle   Alle   Alle   Alle
Maskin og prosesstek    Alle   Alle   Alle   Alle
Matematiske realfag    Alle   Alle
Matvitenskap        Alle   Alle   Alle   Alle
Miljø og naturressur    Alle   Alle   Alle   Alle
Miljøfys. og energi    53.0 19  54.0 14  Alle   Alle
Naturvitenskap                 Alle   Alle
Plantevitenskap      Alle   Alle   Alle   Alle
Realfag          Alle   Alle
Samfunnsøkonomi      43.7 21  42.8 8
Skog,miljø, industri              Alle   Alle
Skogfag          Alle   Alle
Utviklingsstudier     47.3 42  46.5 13
Vann og miljøteknikk    Alle   Alle   Alle   Alle
Økologi og naturforv    Alle   Alle   Alle   Alle
Økonomi/administrasj    48.8 101 47.6 62  45.7 77  44.0 45Universitetet i Oslo    2007        2006
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------- --------- --------- --------- ---------                                             
Allm. litt.vit. års.    62.3 80  51.3 24  56.7 89  47.3 27
Antikk kultur og kla    45.0 56  43.0 22  47.0 59  39.7 15
Arkeologi         48.9 126 43.8 52  49.3 159 43.2 55
Asiatiske og afrikan    47.4 169 43.1 54  48.6 224 43.7 73
Biologi          Alle   Alle   Alle   Alle
Demokrati og rettigh    48.2 79  44.8 30  50.5 156 44.6 63
Digitale medier      48.8 142 44.0 65  50.0 188 44.2 74
Elektronikk og datat    Alle   Alle   Alle   Alle
Engelsk, års        62.1 353 53.4 156 62.5 414 51.6 174
Ernæring          69.1 151 60.8 70  68.5 156 60.8 70
Estetiske studier     47.8 89  42.8 32  52.2 195 43.3 51
Europastudier (EU)     51.2 158 49.2 59  50.9 189 50.7 92
Europeiske og amerik    47.8 173 44.5 64  49.5 229 45.4 89
Farmasi          55.6 65  54.6 55  57.1 89  55.8 63
Filosofi          49.1 90  38.0 14  48.1 123 39.4 22
Fransk           54.6 55  49.9 29  58.9 107 53.2 43
Fys, astro, meteoro    Alle   Alle   Alle   Alle
Geofag           Alle   Alle
Geofag og naturress              Alle   Alle
Helseledelse og hels    49.7 76  41.0 23  51.0 136 41.1 32
Historie          47.0 216 40.3 67  47.4 283 40.1 77
IT - Språk, logikk     46.6 70  38.6 26  46.2 84  41.0 28
IT, mikroelektronikk              43.8 5  38.3 1
IT, nano/mikroel.     42.6 2  46.2 1
IT, sim. og vis.      Alle   Alle   41.7 2  42.5 2
Informatikk                  Alle   Alle
Informatikk, 3-årig    Alle   Alle
Informatikk, avbildn    Alle   Alle   Alle   Alle
Informatikk, bioinf.              Alle   Alle
Informatikk, d.s/net    51.3 14  51.1 6  49.3 20  49.8 11
Informatikk, info. d    50.5 5  49.5 5  54.2 20  50.8 13
Informatikk, robot     47.1 15  52.8 6
Internasjonale studi    62.7 436 58.1 239 62.6 500 57.5 266
Jus, høst         59.7 2019 56.0 1168 60.4 2231 55.1 1255
Jus, vår          56.8 1319 52.9 765 56.3 1415 52.2 806
Kjemi           Alle   Alle   Alle   Alle
Kjønn, fem., l., års    55.6 71  47.0 29  55.8 93  46.3 28
Kjønn, feminisme      47.2 39  40.9 10  48.0 36  31.9 3
Kriminologi        54.5 814 50.2 454 54.1 852 49.1 436
Kristendom                   Alle   Alle
Kristendom, årsenhet    Alle   Alle
Kultur og kommunikas    53.0 260 49.4 120 53.6 333 49.1 145
Kultur- og idéstudie    38.9 8  Alle   47.1 163 36.4 13
Kunsthist, års       59.1 180 49.0 73  59.3 262 49.1 91
Kunsthistorie                 49.3 110 40.4 25
Kunsthistorie, 3 år    47.8 73  40.0 14
Litteraturstudier     47.4 57  39.3 15  46.4 49  Alle
Lærerutd. fremmedspr    43.3 34  43.8 22  49.0 93  47.0 44
Lærerutd. kult,samf    53.6 163 48.9 85  52.4 242 48.4 113
Lærerutd. nordisk     45.3 19  46.8 9  45.2 27  42.8 6
Lærerutd. realfag     Alle   Alle   Alle   Alle
Mat, inf og tekn      Alle   Alle   Alle   Alle
Mat., energi og nano    Alle   Alle
Matem. og øk        52.2 35  54.7 27
Matematikk med infor              Alle   Alle
Materialer og energi              Alle   Alle
Medievitenskap       52.3 262 47.4 129 52.2 372 47.5 170
Molekylærbiologi      Alle   Alle   41.0 4  53.3 3
Musikkvitenskap      Alle   Alle   o.i.   o.i.
Natur og miljø                 Alle   Alle
Nordisk          56.3 52  Alle   60.5 74  Alle
Norsk som andrespråk    Alle   Alle   53.0 39  Alle
Odontologi, høst      70.8 431 61.3 217 69.5 507 60.5 252
Odontologi, vår      70.0 365 60.3 174 68.7 436 60.0 224
Offentlig administra    50.9 260 47.0 117 53.4 411 48.4 191
Pedagogikk         45.0 243 37.9 71  45.4 314 39.8 101
Psykologi                   58.3 928 49.5 383
Psykologi prof, høst    69.5 1706 59.5 768
Psykologi prof, vår    68.3 1253 58.3 544
Psykologi, 3-årig     58.0 812 49.5 337
Psykologi, årsenhet    58.3 989 54.5 537 54.2 1253 50.5 648
Realfag          Alle   Alle   Alle   Alle
Religionsstudier      45.0 35  Alle   48.5 113 36.1 13
Samfunnsgeografi      50.9 108 45.1 42  51.0 186 45.0 64
Samfunnsøkonomi                53.0 341 48.8 178
Samfunnsøkonomi, 3år    52.5 271 49.9 137
Samfunnsøkonomi, 5år    56.3 130 52.2 80  58.0 188 53.2 117
Sosialantropologi     49.3 276 45.8 115 49.3 354 44.7 113
Sosiologi         49.6 391 43.9 152 49.7 517 45.0 207
Spansk, års        62.3 246 51.7 90
Spesialpedagogikk     44.0 165 36.4 37  44.8 158 35.5 29
Språk           49.8 246 37.0 40  51.9 388 39.3 82
Statsvitenskap       51.8 413 49.3 198 51.4 520 49.0 250
Syst.utv: mod. progr    44.6 3  45.8 1  49.5 18  49.8 13
Tannpleie         54.4 189 48.4 65  54.1 219 48.5 76
Tegnspråk og tolking    55.5 98  45.9 25  55.0 147 47.5 44
Tekno, org og læring    48.6 55  38.6 15  47.7 92  41.1 18
Teologi og kristendo    Alle   Alle   Alle   Alle
Teologi, prof.       Alle   Alle   Alle   Alle
Tysk            45.4 11  45.6 6  48.3 16  Alle
Utviklingsstudier     56.5 329 53.2 167 54.9 292 52.9 127Universitetet i Stavanger 2007                  2006
              ORD    ORDP   FOR    PRA    ORD    ORDP   FOR    PRA
-------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
Allmennlærer        40.5 14  42.8 14            43.8 56  43.8 44
Barnevern         45.2 280 41.2 149           46.0 355 41.1 163
Biologisk kj.       Alle   Alle             Alle   Alle
Biologisk kjemi      Alle   Alle             Alle   Alle
Bygg            49.6 51  49.8 33  Alle        47.8 36  48.8 18 Alle
Bygg, 2-årig        Alle   o.i.             Alle   Alle
Byutvikling        48.2 14  47.2 5            48.0 23  47.5 17
Data            39.1 1  Alle   Alle        43.3 6  45.3 4  Alle
Drama           53.2 29  40.8 6            53.3 63  44.7 23
Elektro          45.6 13  43.3 4  33.3 2       42.5 7  40.3 1  Alle
Engelsk          46.7 70  41.5 48            49.0 100 42.4 54
Fjernsyn-/multimedie    56.6 187 50.8 102           56.5 255 51.2 131
Fransk           Alle   Alle             Alle   Alle
Fransk språk og litt    Alle   Alle             Alle   Alle
Førskolelærer       39.1 88  38.8 45            40.9 125 37.6 55
Hist./kult, historie    39.4 8  36.5 4            43.2 20  39.7 7
Hist./kultur, KRL     Alle   Alle             Alle   Alle
Historie          42.8 24  39.8 15            48.2 64  38.7 15
Hotelledelse        Alle   Alle             Alle   Alle
IIndustriell økonomi    54.4 65  54.8 52            52.9 29  51.5 23
IInformasjonstekn     42.0 4  44.8 2
Idrett/kroppsøving     49.0 145 47.2 88            48.0 173 45.5 108
Ing., petroleumstekn                        63.8 134 60.1 108
Ing., tekn realfag                         Alle   Alle   Alle
Ingeniør, inf.tekn.                        Alle   Alle
Ingeniør, kjemi      Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
Ingeniør, offshore                         47.6 31  48.4 21
Journalist         58.2 167 52.6 110      Alle   59.6 174 52.8 102      Alle
Kjøkken- og rest.led    Alle   Alle
Konstr. og material    48.3 11  50.8 8            49.5 13  51.0 8
Kristendom         Alle   Alle             Alle   Alle
Kroppsøving/idrett     50.7 163 51.5 111           51.6 201 50.0 132
Kunst og håndtverk     56.8 60  48.3 24            56.8 116 48.5 43
Kunst-/kulturvitensk    Alle   Alle             Alle   Alle
Kunsthistorie       Alle   Alle             46.4 24  41.8 14
Læreutd, realfag      Alle   Alle
Maskin           45.8 20  43.5 14  Alle        42.3 13  42.3 5  Alle
Matematikk         Alle   Alle             Alle   Alle
Matte           Alle   Alle
Natur og miljøfag                         o.i.   Alle
Nordisk          Alle   Alle             Alle   Alle
Offshore systemer     53.6 52  51.7 45
Offshore-tekn.miljøv    47.8 3  48.2 2
Offshoretekn        52.5 62  52.0 48
Personalledelse      49.8 197 44.0 94            49.9 185 41.2 65
Petroleum         54.0 53  52.5 42
Petroleumsteknologi    55.2 126 52.5 88  36.7 4       54.0 149 52.8 88 Alle
Reiselivsledelse      43.5 144 42.5 85            45.4 217 44.5 130
Revisjon          48.1 89  42.6 38            41.8 37  40.7 15
Risikostyring       46.9 3  48.3 1
Samfunnssikkerhet     Alle   Alle             Alle   Alle
Sosialt arbeid       47.3 261 41.9 126           48.1 336 41.6 136
Sosiologi         49.7 133 48.3 71            52.5 182 48.9 81
Språk og litt., eng.    Alle   Alle             Alle   Alle
Språk/litt., nordisk    Alle   Alle             Alle   Alle
Sykepleier         45.1 300 42.8 151           46.7 427 43.8 177
Tekn realfag        Alle   Alle   Alle
Tysk            Alle   Alle             Alle   Alle
Tysk språk og litt.    Alle   Alle             Alle   Alle
Økonomi og admin.     53.1 416 49.3 275           48.1 264 46.9 166
Økonomi/informatikk    47.0 124 45.1 75            43.4 83  42.8 44Universitetet i Tromsø   2006
              ORD    ORDP   NN    NNP    SAMISK
-------------------------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
Akvakultur         Alle   Alle             Alle
Ark. nat- og landbru    Alle   Alle
Arkeologi         Alle   Alle
Biologi          Alle   Alle
Datasik.          Alle   Alle
Dok.vitenskap       Alle   Alle
Farmasi          Alle   Alle   Alle   Alle   o.i.
Filosofi          Alle   Alle
Fiskehelse         Alle   Alle             Alle
Fiskerifag         Alle   Alle             Alle
Fysikk           Alle   Alle
Geologi          Alle   Alle
Helse.adm.         Alle   Alle
Historie          Alle   Alle
Industriell matemati    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Informatikk, bach.     Alle   Alle
Informatikk, master    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Kjemi           Alle   Alle
Komm./mikroel.       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Kunstvitenskap       Alle   Alle
Lærer i språk/samf.    Alle   Alle
Marin bedriftsledels    Alle   Alle
Marin bioteknologi     Alle   Alle
Mat. og stat.       Alle   Alle
Med.gr.stud        Alle   Alle
Molekylær bioteknolo    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Odontologi         68.0 274 59.8 135 64.0 62  56.3 25  o.i.
Pedagogikk         Alle   Alle
Politikk, økonomi og    Alle   Alle
Psyk            Alle   Alle
Psykologi         Alle   Alle
Realfag          Alle   Alle
Rel.vit          Alle   Alle
Rettsvitenskap       55.5 572 51.7 342 48.5 62  46.7 42  o.i.
Romfysikk         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Russlandsstudier      Alle   Alle
Samf.planl. og kult.    Alle   Alle
Samf.øk          Alle   Alle
Sosialantropologi     Alle   Alle
Sosiologi         Alle   Alle
Språk og litteratur    Alle   Alle
Språk og økonomi      Alle   Alle
Statsvitenskap       Alle   AlleUniversitetet i Tromsø   2007
              ORD    ORDP   NN    NNP    SAMISK
-------------------------- --------- --------- --------- --------- ---------                                        
Akvakultur         Alle   Alle             Alle
Ark. nat- og landbru    Alle   Alle
Arkeologi         Alle   Alle
Biologi          Alle   Alle
Datasik.          Alle   Alle
Dok.vitenskap       Alle   Alle
Farmasi          Alle   Alle   Alle   Alle   o.i.
Filosofi          Alle   Alle
Fiskehelse         Alle   Alle             Alle
Fiskerifag         Alle   Alle             Alle
Fysikk           Alle   Alle
Geologi          Alle   Alle
Helse.adm.         Alle   Alle
Historie          Alle   Alle
Industriell matemati    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Informatikk        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Informatikk, bach.     Alle   Alle
Kjemi           Alle   Alle
Komm./mikroel.       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Kunstvitenskap       Alle   Alle
Lærer i språk/samf.    Alle   Alle
Marin bedriftsledels    42.9 23  44.5 10
Marin bioteknologi     Alle   Alle
Mat. og stat.       Alle   Alle
Med. fag          Alle   Alle
Molekylær bioteknolo    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Odontologi         69.2 280 60.0 157 63.6 55  56.6 29  o.i.
Pedagogikk         Alle   Alle
Politikk, økonomi og    Alle   Alle
Psykologi         Alle   Alle
Psykologi, årsstud.    Alle   Alle
Realfag          Alle   Alle
Rel.vit          Alle   Alle
Rettsvitenskap       55.4 513 51.9 317 47.3 51  46.5 26  o.i.
Romfysikk         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
Russlandsstudier      Alle   Alle
Samf.planl. og kult.    Alle   Alle
Samf.øk          Alle   Alle
Sosialantropologi     Alle   Alle
Sosiologi         Alle   Alle
Språk og litteratur    Alle   Alle
Språk og økonomi      Alle   Alle
Statsvitenskap       Alle   Alle