ANTALL FØRSTEPRIORITETSØKERE FORDELT PÅ UTD.OMRÅDER (UTD.TYPER) APRIL 2005 - 2006 - 2007
Utdanningsområde (m/ utd.type) Førstepri.søk Førstepri.søk Førstepri.søk Økning Nye studier
2005 2006 2007
LÆRER - FAGLÆRER 516 495 734 48.3% 7
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 84 73 99 35.6% 2
HELSEFAG - ERNÆRING 388 394 499 26.6% 3
TEKNO - INGENIØR 3278 3535 3838 8.6% 2
TEKNO - MARITIM 172 190 206 8.4% 0
ØKADM 8442 9037 9795 8.4% 4
TEKNO - SIVARK 1097 1079 1157 7.2% 0
LÆRER - FØRLÆRER 2309 3054 3263 6.8% 2
HELSEFAG - VETERIN 1026 941 994 5.6% 0
HELSEFAG - FARMASI 188 186 195 4.8% 0
INFOTEKN 1983 1909 1963 2.8% -2
TEKNO - SIVING 2878 3384 3478 2.8% 5
SAMFUNN 12619 12611 12929 2.5% 6
IDRETT 3285 3157 3230 2.3% 0
REALFAG 2466 2336 2361 1.1% 6
PEDFAG 1167 1193 1198 0.4% -1
TEKNO - ANNET 675 699 701 0.3% 2
HELSEFAG - BARNEVER 2240 2151 2134 -0.8% 0
MEDIEFAG 5482 4231 4196 -0.8% 3
HELSEFAG - MEDISIN 2920 2864 2840 -0.8% 0
REISELIV 776 777 758 -2.4% 5
HELSEFAG - FYSIO 2540 2295 2199 -4.2% 0
HELSEFAG - SYKEPL 8879 8314 7966 -4.2% 4
HELSEFAG - BIOING 496 464 437 -5.8% 0
HELSEFAG - ODONT 821 876 825 -5.8% 0
HISTORIE 3844 3544 3337 -5.8% 2
JUS 4785 4460 4156 -6.8% 0
ESTETISK 4150 3094 2870 -7.2% 2
SPRÅK 5095 4735 4390 -7.3% -1
LANDBRUK 463 453 409 -9.7% -4
HELSEFAG - ERGO 447 436 391 -10.3% 0
LÆRER - ANNET 957 1089 968 -11.1% 0
HELSEFAG - SOSIONOM 2727 2526 2193 -13.2% 0
HELSEFAG - VERNEPL 1674 1646 1414 -14.1% 0
HELSEFAG - RESEPTAR 192 210 176 -16.2% 0
LÆRER - ALMLÆRER 3513 3699 3066 -17.1% -1
HELSEFAG - RADIO 746 608 492 -19.1% 0
HELSEFAG - AUDIO 104 71 56 -21.1% 0
HELSEFAG - ANNET 643 674 528 -21.7% 0
HELSEFAG - ORTOPEDI 0 32 0 -100.0% -1
sum 96067 93522 92441 -1.2%
FORKLARING
I tabellen er studiene gruppert på utdanningsområder i tillegg til de mest sentrale
utdanningstypene innenfor enkelte av utdanningsområdene. 
- Hvor mange søkte et studium i dette utdanningsområdet som førstevalg i 2005
- ...i 2006
- ...i 2007
- Prosenttallet er endringen fra 2006 til 2007.
  Eks.: Hvis 500 søkte et studium i dette området som førstevalg i 2006 og
  550 i 2007, så vil Økning være 10%.
- +X eller -X angir forskjellen mellom 2006 og 2007 i antall studier som
  tilbys i gruppen.
Hele rapporten er sortert på det siste tallet. Altså: De øverste er de med
mest stigende popularitet. De nesterte de med mest synkende to siste årene.
Merk at antall nye studier vil ha innvirkning på prosentvis økning/nedgang, 
spesielt der hvor antallent primærsøkere er lavt.
Noen studier har fått endret utdanningsområde i perioden 2005-2007:
Studium                          År   Utdanningsområde
-------------------------------- ---- ------------------
204833 HBO  Fiskeri og akvakultu 2005 REALFAG
204833 HBO  Fiskeri og akvakultu 2006 LANDBRUK
206370 HIF  Portaldesign         2005 ØKADM
206370 HIF  Web-portal           2006 INFOTEKN