ANTALL FØRSTEPRIORITETSØKERE PER STUDIUM APRIL 2005 - 2006 - 2007
Lærestedsforkortelse Studiumkode Studiumnavn Utdanningsområde 2005 2006 2007 Økning
HH 209250 Skogbruk, år LANDBRUK 5 1 9 800.0%
HBO 204331 Fiskerifag LANDBRUK 5 1 8 700.0%
UMB 192784 Miljøfys. og energi TEKNO - SIVING 12 3 23 666.7%
HIT 220388 Økologi/ naturres. REALFAG 9 4 25 525.0%
SA/SH 231235 Samisk SPRÅK 5 1 6 500.0%
HIST 219013 Ingeniør, materialt TEKNO - INGENIØR 10 7 29 314.3%
UIT 186813 Industriell matemati TEKNO - SIVING 3 2 8 300.0%
NTNU 194854 Biomatematikk REALFAG 12 3 12 300.0%
HITØ 221115 Almlærer, realf. LÆRER - ALMLÆRER 0 13 50 284.6%
UIT 186467 Ark. nat- og landbru LANDBRUK 9 2 7 250.0%
HIG 207053 Sykepl., Valdres HELSEFAG - SYKEPL 8 0 28 250.0%
HBO 204170 Engelsk SPRÅK 16 7 24 242.9%
HIT 220448 Forurensing og miljø REALFAG 4 3 10 233.3%
HIB 203649 Idrett, år IDRETT 155 67 219 226.9%
UMB 192813 Geomatikk, kart TEKNO - SIVING 0 1 3 200.0%
HIA 201482 Relig.,etikk,kultur HISTORIE 8 9 27 200.0%
HIN 212811 Industr. teknologi TEKNO - SIVING 1 0 3 200.0%
HINE 213439 Drama ESTETISK 1 1 3 200.0%
HINE 213961 Info.syst. års. INFOTEKN 0 3 9 200.0%
HVE 222242 Samfunnsf. SAMFUNN 0 7 21 200.0%
HIL 210319 Oppl. og attraksjon. REISELIV 18 15 41 173.3%
HIM 211035 Øk. adm., 2 år ØKADM 20 9 23 155.6%
HH 209322 Skogbruk, bac LANDBRUK 7 8 20 150.0%
HINE 213117 Allmennlærer, Oppdal LÆRER - ALMLÆRER 6 0 15 150.0%
HINE 213666 Naturfag  samlingsb. REALFAG 2 2 5 150.0%
HIST 219119 Allmennlærerutd døve LÆRER - ALMLÆRER 0 2 5 150.0%
HIG 207054 Sykepl., Hadeland HELSEFAG - SYKEPL 13 0 32 146.2%
HIBU 205005 Ing. elektro, 3-årig TEKNO - INGENIØR 50 27 65 140.7%
HIØ 224610 Fransk SPRÅK 6 10 23 130.0%
HINT 214323 Utm.forv. LANDBRUK 0 11 25 127.3%
HSF 216131 Førskole, deltid LÆRER - FØRLÆRER 17 0 38 123.5%
NTNU 194888 Fransk SPRÅK 9 10 22 120.0%
HIT 220308 Kultur, 3år SAMFUNN 18 15 33 120.0%
UIO 185863 Mat., energi og nano REALFAG 29 17 37 117.6%
UIB 184439 Estetiske fag ESTETISK 64 49 105 114.3%
HH 209514 Digital medieprod. MEDIEFAG 27 10 21 110.0%
HIBU 205251 Vis. kom.,  Drammen MEDIEFAG 69 74 155 109.5%
HIAK 202106 Y.fagl.hels/sos delt LÆRER - FAGLÆRER 30 11 23 109.1%
HVO 223453 Informasjon og media MEDIEFAG 41 16 33 106.2%
HIBU 205004 Ing. data, 3-årig TEKNO - INGENIØR 22 20 41 105.0%
NTNU 194859 Geologi REALFAG 20 21 43 104.8%
HH 209663 Mediefag MEDIEFAG 16 5 10 100.0%
HSF 216310 Landskapsplanlegging REALFAG 11 7 14 100.0%
UIS 217855 Biologisk kj. REALFAG 0 5 10 100.0%
HSH 218667 Musikk, Stord ESTETISK 13 5 10 100.0%
HVE 222179 Hist. HISTORIE 0 17 34 100.0%
MHG 257794 Mediekom., multim. MEDIEFAG 7 2 4 100.0%
HH 209867 Org.- og ledelsesfag ØKADM 12 12 23 91.7%
HIG 207406 Geomatikk TEKNO - ANNET 15 11 21 90.9%
HIO 215012 Ingeniør, maskin TEKNO - INGENIØR 50 55 105 90.9%
UIS 217092 Tekn realfag TEKNO - INGENIØR 11 10 19 90.0%
HIØ 224626 KRL HISTORIE 5 8 15 87.5%
UMB 192322 Skogfag REALFAG 13 6 11 83.3%
HIA 201922 Litt.,film, teater SPRÅK 0 12 22 83.3%
HIØ 224474 Samf, språk, kultur SPRÅK 18 12 22 83.3%
HSF 216060 Vernepleie HELSEFAG - VERNEPL 32 16 29 81.2%
HIT 220131 Deltid førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 43 42 76 81.0%
HBO 204488 Idrettsadm. ØKADM 10 5 9 80.0%
HH 209423 Utmarksturisme REISELIV 20 5 9 80.0%
HIØ 224623 Engelsk, lærerutd. SPRÅK 7 5 9 80.0%
UIT 186859 Geologi REALFAG 17 13 23 76.9%
UIB 184452 Off. org/ledelse SAMFUNN 10 16 28 75.0%
HSF 216927 Sosiologi - ung.sos. SAMFUNN 11 4 7 75.0%
HIB 203203 Folkehelsearbeid HELSEFAG - ERNÆRING 0 55 96 74.5%
UIT 186483 Russlandsstudier HISTORIE 18 18 31 72.2%
HITØ 221132 Førskolelærer, saml. LÆRER - FØRLÆRER 46 42 71 69.0%
HIØ 224131 Førskolelærer, delt. LÆRER - FØRLÆRER 28 0 47 67.9%
HIB 203154 Faglærerutd. realfag LÆRER - FAGLÆRER 0 9 15 66.7%
HBO 204867 Havbruksdrift og led LANDBRUK 0 3 5 66.7%
HINE 213437 Musikkvitenskap ESTETISK 3 3 5 66.7%
HIT 220187 Informatikk årsst. INFOTEKN 7 6 10 66.7%
HIT 220456 Litteratur/språk SPRÅK 13 6 10 66.7%
ATH 255480 Teologi HISTORIE 10 3 5 66.7%
MHG 257849 Journalistikk, a/n MEDIEFAG 42 26 43 65.4%
HIO 215009 Ingeniør, biot.kjemi TEKNO - INGENIØR 32 28 46 64.3%
HIÅ 225369 Økonomi og adm. ØKADM 0 50 82 64.0%
HIT 220012 Ing.utd., maskin TEKNO - INGENIØR 6 16 26 62.5%
HIAK 202061 Vernpl-del-Lillestr. HELSEFAG - VERNEPL 78 87 140 60.9%
HIAK 202109 Yrkesfagl i bygg.anl LÆRER - FAGLÆRER 0 10 16 60.0%
UIT 186867 Marin bedriftsledels ØKADM 69 38 60 57.9%
HIA 201807 Ing., IKT TEKNO - SIVING 14 7 11 57.1%
HINT 214185 Idr. IDRETT 0 42 66 57.1%
HINT 214516 Regnskap ØKADM 0 14 22 57.1%
HVE 222133 Førskolelærer, fril. LÆRER - FØRLÆRER 0 21 33 57.1%
UIB 184844 Lærer språk LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 32 30 47 56.7%
HINT 214321 Husdyrfag LANDBRUK 23 16 25 56.2%
HVE 222164 Bedriftsøk. ØKADM 0 29 45 55.2%
UIB 184915 Geofysikk REALFAG 13 11 17 54.5%
HH 209369 Øk/adm, bac ØKADM 10 11 17 54.5%
UIB 184460 Middelalderstudier HISTORIE 36 19 29 52.6%
HSH 218484 Samfunns.utv. SAMFUNN 19 0 29 52.6%
HVO 223680 Samfunnsfag, års SAMFUNN 20 23 35 52.2%
UIB 184698 Samf.øk., master ØKADM 32 25 38 52.0%
UIB 184436 Inf.- og kom.tekn. INFOTEKN 57 35 53 51.4%
HH 209132 Førskole, nettbasert LÆRER - FØRLÆRER 100 141 212 50.4%
UIT 186860 Kjemi REALFAG 7 4 6 50.0%
HIAK 202126 Yrkesfagl i des.hånd LÆRER - FAGLÆRER 31 18 27 50.0%
HBO 204473 Eksportmarkedsføring ØKADM 17 12 18 50.0%
HIF 206164 Bedriftsøkonomi ØKADM 32 16 24 50.0%
HINT 214666 Naturfag REALFAG 0 6 9 50.0%
HIT 220443 Folkemusikk ESTETISK 5 4 6 50.0%
HITØ 221164 Bedriftsøkonomi ØKADM 63 42 63 50.0%
MHS 256771 Teologi HISTORIE 4 4 6 50.0%
HSH 218156 Fagl.prakt.est.Stord LÆRER - FAGLÆRER 24 19 28 47.4%
HVE 222620 IKT i læring PEDFAG 17 17 25 47.1%
HIB 203242 Samf.fag., glob.stud SAMFUNN 40 33 48 45.5%
HINT 214649 Kr.øv. IDRETT 0 22 32 45.5%
UIT 186852 Pedagogikk PEDFAG 44 31 45 45.2%
HIO 215395 Informasjonstekn. INFOTEKN 57 58 84 44.8%
HINE 213156 Fagl. prakt.-est.fag LÆRER - FAGLÆRER 10 9 13 44.4%
UIB 184395 Informatikk INFOTEKN 58 42 60 42.9%
UIB 184453 Info.vitenskap INFOTEKN 81 56 80 42.9%
HIBU 205210 Norsk, d. Hønefoss SPRÅK 7 0 10 42.9%
HH 209223 Utmarksforv., år LANDBRUK 27 14 20 42.9%
HVO 223452 Planlegging og adm. ØKADM 15 14 20 42.9%
HIT 220185 Idrett IDRETT 76 54 77 42.6%
HINT 214130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 40 47 67 42.6%
HIBU 205012 Ing.  maskin 3-årig TEKNO - INGENIØR 16 26 37 42.3%
NTNU 194844 Master-lærer i språk LÆRER - ANNET 56 67 95 41.8%
HVO 223623 Engelsk, års SPRÅK 41 34 48 41.2%
HH 209476 Music Management ØKADM 52 22 31 40.9%
UIS 217318 Revisjon ØKADM 119 82 115 40.2%
UIB 184873 Kjønnsstudier HISTORIE 18 15 21 40.0%
UIT 186785 Informatikk TEKNO - SIVING 8 5 7 40.0%
HIF 206123 Yrkes. helse/sosial LÆRER - FAGLÆRER 0 5 7 40.0%
HH 209404 Øk/adm., kandidat ØKADM 6 5 7 40.0%
HIST 219016 Ingeniør, logistikk TEKNO - INGENIØR 35 25 35 40.0%
HIÅ 225432 Shipping og logistik ØKADM 0 30 42 40.0%
HIO 215603 Bibliotek og info. MEDIEFAG 18 23 32 39.1%
HIT 220170 Engelsk SPRÅK 25 23 32 39.1%
UIS 217009 Ingeniør, kjemi TEKNO - INGENIØR 17 13 18 38.5%
UIS 217004 Data TEKNO - INGENIØR 69 45 62 37.8%
UIT 186878 Politikk, økonomi og SAMFUNN 0 19 26 36.8%
HIAK 202897 Kostøkonomi, ledelse ØKADM 19 19 26 36.8%
UIS 217012 Maskin TEKNO - INGENIØR 57 41 56 36.6%
HIG 207005 Elektro TEKNO - INGENIØR 11 11 15 36.4%
HVO 223205 Matematikk, års REALFAG 0 11 15 36.4%
UMB 192766 Maskin og prosesstek TEKNO - SIVING 7 14 19 35.7%
HIB 203012 Ing., maskinteknikk TEKNO - INGENIØR 64 51 69 35.3%
HBO 204440 Idrett IDRETT 26 17 23 35.3%
HVE 222004 Ingeniør, datatekn. TEKNO - INGENIØR 19 17 23 35.3%
HVE 222481 Historie, bachelor HISTORIE 32 17 23 35.3%
NTNU 194881 Statsvitenskap SAMFUNN 148 127 171 34.6%
HIG 207838 Mediemanagement INFOTEKN 37 29 39 34.5%
NTNU 194769 Energi og miljø TEKNO - SIVING 131 126 169 34.1%
UIS 217369 Økonomi og admin. ØKADM 324 298 399 33.9%
UIB 184911 Norsk som andrespråk SPRÅK 32 24 32 33.3%
UIT 186843 Realfag LÆRER - ANNET 12 9 12 33.3%
UMB 192842 Plantevitenskap LANDBRUK 19 12 16 33.3%
HIA 201456 Litteratur SPRÅK 6 6 8 33.3%
HBO 204242 Nordlige studier SAMFUNN 0 6 8 33.3%
HBO 204298 Akvakultur REALFAG 3 3 4 33.3%
HBO 204474 Nordområdestudier SAMFUNN 4 6 8 33.3%
HIBU 205622 Engelsk, d, Hønefoss SPRÅK 6 0 8 33.3%
HH 209418 Internasj.konflikter SAMFUNN 0 18 24 33.3%
HIM 211238 Statsvitensk, årsst SAMFUNN 18 6 8 33.3%
HINE 213680 Samfunnsfag års. SAMFUNN 5 3 4 33.3%
HSF 216481 Historie HISTORIE 5 6 8 33.3%
HVE 222025 Ing., elektron. TEKNO - INGENIØR 1 3 4 33.3%
NLA 254130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 43 51 68 33.3%
ATH 255876 BA Psykologi SAMFUNN 0 6 8 33.3%
HIO 215601 Arkiv og dok.del MEDIEFAG 85 71 94 32.4%
HIM 211841 Jus og administrasj SAMFUNN 0 25 33 32.0%
NTNU 194174 Fra., årsstudium SPRÅK 24 22 29 31.8%
UIS 217800 IIndustriell økonomi TEKNO - SIVING 44 41 54 31.7%
HH 209642 Kunst og håndverk ESTETISK 20 19 25 31.6%
HVE 222667 Musikk ESTETISK 20 19 25 31.6%
UMB 192377 Miljø og naturressur REALFAG 16 16 21 31.2%
HSH 218623 Engelsk, Stord SPRÅK 10 16 21 31.2%
UIO 185224 Informatikk, info. d INFOTEKN 20 13 17 30.8%
HIÅ 225353 Maritim utd.,nautikk TEKNO - MARITIM 65 36 47 30.6%
HD 232050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 83 70 91 30.0%
NTNU 194880 Sosiologi SAMFUNN 113 97 126 29.9%
DMMH 253618 Drama ESTETISK 24 17 22 29.4%
UIB 184851 Medievitenskap MEDIEFAG 62 48 62 29.2%
UIO 185856 Elektronikk og datat REALFAG 37 24 31 29.2%
HIT 220637 Tegning - bilde ESTETISK 27 24 31 29.2%
HVO 223451 Animasjon ESTETISK 59 72 93 29.2%
NTNU 194210 Nord., årsstudium SPRÅK 27 21 27 28.6%
HIG 207046 Medieteknologi INFOTEKN 11 7 9 28.6%
HIT 220167 Bedriftsøkonomi (P) ØKADM 64 56 72 28.6%
HVE 222676 Pedagogikk PEDFAG 71 46 59 28.3%
UMB 192732 Landskapsarkitektur SAMFUNN 176 146 187 28.1%
NTNU 194272 Kunsthist, årsstudiu ESTETISK 65 54 69 27.8%
HIT 220003 Ing.utd., bygg TEKNO - INGENIØR 26 36 46 27.8%
HBO 204642 Kunst/håndverk ESTETISK 19 15 19 26.7%
HIT 220132 Førsk.l. Drammen LÆRER - FØRLÆRER 60 84 106 26.2%
UIO 185233 Realfag REALFAG 145 109 137 25.7%
UMB 192759 Byggtekn, arkitektur TEKNO - SIVING 38 51 64 25.5%
HIST 219004 Ingeniør, data TEKNO - INGENIØR 63 59 74 25.4%
UIB 184149 Visuell kultur MEDIEFAG 28 32 40 25.0%
UIB 184377 Miljø- og ressursfag REALFAG 12 8 10 25.0%
HH 209320 Økologisk landbr,BA LANDBRUK 5 12 15 25.0%
HSH 218242 Utvikling., Stord SAMFUNN 4 12 15 25.0%
HIT 220006 Ing.utd., elektro TEKNO - INGENIØR 34 24 30 25.0%
HVO 223666 Naturfag, års REALFAG 0 4 5 25.0%
HIO 215131 Førskolelærer, delt. LÆRER - FØRLÆRER 116 169 211 24.9%
HIO 215447 Idr/friluftsl/helse IDRETT 210 187 233 24.6%
HIF 206162 Øk. adm. ledelse ØKADM 23 21 26 23.8%
HVE 222130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 71 76 94 23.7%
UIB 184244 Tysk SPRÅK 13 17 21 23.5%
HIN 212003 Bygg og industri TEKNO - INGENIØR 24 34 42 23.5%
HSH 218050 Sykepleier, Stord HELSEFAG - SYKEPL 103 78 96 23.1%
HVE 222395 Informatikk INFOTEKN 34 13 16 23.1%
NTNU 194763 Fysikk og matematikk TEKNO - SIVING 184 149 183 22.8%
UIT 186880 Sosiologi SAMFUNN 37 22 27 22.7%
HBO 204301 Business og IT ØKADM 32 22 27 22.7%
HH 209140 Faglærer,kroppsøv. IDRETT 32 31 38 22.6%
HIØ 224649 Kroppsøving IDRETT 78 62 76 22.6%
HIG 207824 Tek.design/-ledelse TEKNO - ANNET 16 18 22 22.2%
HH 209299 Bioteknologi REALFAG 12 9 11 22.2%
HINE 213131 Førskolelærer,deltid LÆRER - FØRLÆRER 19 27 33 22.2%
UIT 186331 Fiskerifag LANDBRUK 52 32 39 21.9%
HIL 210240 Sosiologi SAMFUNN 35 32 39 21.9%
HIST 219005 Ingeniør, elektro TEKNO - INGENIØR 110 115 140 21.7%
UIO 185858 Geofag REALFAG 41 51 62 21.6%
NTNU 194870 Eur.kunn.m/språk SPRÅK 51 42 51 21.4%
HSF 216170 Engelsk SPRÅK 18 14 17 21.4%
HSH 218047 HMS-ingeniør TEKNO - INGENIØR 32 28 34 21.4%
HSH 218437 Musikk bach., Stord ESTETISK 14 14 17 21.4%
HIØ 224244 Tysk SPRÅK 15 14 17 21.4%
HIA 201003 Ing. byggdesign TEKNO - INGENIØR 38 61 74 21.3%
HIØ 224035 Økonomi og adm. ØKADM 110 85 103 21.2%
HIN 212040 Ingeniør, Alta TEKNO - INGENIØR 20 19 23 21.1%
ATH 255752 Psykologi SAMFUNN 0 19 23 21.1%
UIB 184438 Geografi SAMFUNN 56 43 52 20.9%
HIA 201189 Info.syst.års. INFOTEKN 22 24 29 20.8%
NTNU 194798 Teknisk kybernetikk TEKNO - SIVING 176 116 140 20.7%
HIH 208349 Reiseliv og turisme REISELIV 38 34 41 20.6%
NIH 150185 Idrett - årsstudium IDRETT 313 222 267 20.3%
UIB 184481 Historie- og kultur HISTORIE 145 124 149 20.2%
UIO 185462 Kunsthistorie HISTORIE 184 124 149 20.2%
UIO 185226 Informatikk, avbildn INFOTEKN 5 5 6 20.0%
UIT 186862 Mat. og stat. REALFAG 10 5 6 20.0%
UIT 186892 Språk og økonomi ØKADM 17 20 24 20.0%
HIA 201205 Matematikk REALFAG 25 20 24 20.0%
HIAK 202108 Yrkesfagl i des.hand LÆRER - FAGLÆRER 17 10 12 20.0%
HIF 206663 Mediefag MEDIEFAG 10 5 6 20.0%
HIM 211189 Informasjonsbeh, års INFOTEKN 22 15 18 20.0%
HIT 220449 Informatikk og admin INFOTEKN 8 15 18 20.0%
HIT 220481 Historiske fag HISTORIE 7 10 12 20.0%
MHG 257418 Tverrkult. kom. SAMFUNN 9 10 12 20.0%
HIO 215051 Sykepleier, deltid HELSEFAG - SYKEPL 155 177 212 19.8%
HIO 215004 Ingeniør, data TEKNO - INGENIØR 84 82 98 19.5%
NLA 254418 Int.kult. f., S.Am. SAMFUNN 41 31 37 19.4%
HIF 206369 øk/adm ØKADM 28 26 31 19.2%
HIM 211488 Sport Management SAMFUNN 64 52 62 19.2%
UIB 184707 Farmasi HELSEFAG - FARMASI 65 42 50 19.0%
NTNU 194825 Lærer/master rådgiv. LÆRER - ANNET 54 74 88 18.9%
UIT 186876 Psykologi SAMFUNN 99 96 114 18.8%
NHH 191345 Øk.adm. ØKADM 1614 1712 2033 18.8%
HIA 201646 Ernær., mat og kult. HELSEFAG - ANNET 59 59 70 18.6%
NTNU 194747 Åpne emner realfag REALFAG 53 54 64 18.5%
UIT 186742 Odontologi HELSEFAG - ODONT 86 87 103 18.4%
HIB 203623 Engelsk SPRÅK 55 0 65 18.2%
NTNU 194481 Historie HISTORIE 110 116 137 18.1%
HH 209130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 80 95 112 17.9%
HIO 215850 Medier/kommunikasjon MEDIEFAG 220 112 132 17.9%
HIST 219374 Drift datasystemer INFOTEKN 73 56 66 17.9%
UIB 184901 Språk SPRÅK 255 207 243 17.4%
NTNU 194889 Nordisk SPRÅK 11 23 27 17.4%
HBO 204179 Historie, årsst. HISTORIE 33 23 27 17.4%
HIG 207052 Sykepl., Gudbrandsd. HELSEFAG - SYKEPL 29 0 34 17.2%
HIF 206110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 32 47 55 17.0%
HIA 201179 Historie, årsstudium HISTORIE 77 65 76 16.9%
HIÅ 225473 Eksportmarkedsføring ØKADM 80 49 57 16.3%
HVO 223211 Norsk - deltid, års SPRÅK 0 43 50 16.3%
NTNU 194766 Prod.utv. TEKNO - SIVING 135 162 188 16.0%
HIA 201132 Førskolelærer, Grm. LÆRER - FØRLÆRER 29 38 44 15.8%
UIS 217474 Personalledelse SAMFUNN 188 191 221 15.7%
UIS 217454 Journalist MEDIEFAG 133 102 118 15.7%
HIA 201012 Ing., maskin TEKNO - INGENIØR 47 45 52 15.6%
AHO 189030 Ark TEKNO - SIVARK 672 659 761 15.5%
UIT 186752 Psykologi, årsstud. SAMFUNN 214 188 217 15.4%
HIA 201404 Øk.adm., Grm. ØKADM 55 52 60 15.4%
HH 209455 Språk- og kulturfag SPRÅK 11 13 15 15.4%
HH 209516 Regnskapsførerfag ØKADM 0 13 15 15.4%
HVE 222455 Språk og kulturfag SPRÅK 5 13 15 15.4%
UMB 192199 1-årig grunnstudium SAMFUNN 68 150 173 15.3%
HIØ 224061 Vernepleier, deltid HELSEFAG - VERNEPL 58 73 84 15.1%
NTNU 194327 Biologi REALFAG 134 113 130 15.0%
HH 209242 Samfunnnsfag, år SAMFUNN 27 20 23 15.0%
UIO 185395 Informatikk INFOTEKN 162 148 170 14.9%
UIB 184189 Info.vit. INFOTEKN 48 34 39 14.7%
UIB 184866 Petroleumsteknologi TEKNO - ANNET 70 82 94 14.6%
UIB 184883 Utviklingsstudier SAMFUNN 135 110 126 14.5%
HIT 220273 Kultur, Bø SAMFUNN 6 7 8 14.3%
NTNU 194855 Bioteknologi REALFAG 61 71 81 14.1%
HIM 211050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 129 100 114 14.0%
HIB 203822 Ing., energitekn. TEKNO - INGENIØR 30 36 41 13.9%
HIÅ 225702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 36 22 25 13.6%
UIO 185853 Spesialpedagogikk PEDFAG 299 227 257 13.2%
UMB 192369 Økonomi/administrasj ØKADM 64 76 86 13.2%
HH 209113 Allmennlærer, nett LÆRER - ALMLÆRER 73 78 88 12.8%
HIØ 224003 Ingeniør, bygg TEKNO - INGENIØR 41 47 53 12.8%
HIST 219012 Ingeniør, maskin TEKNO - INGENIØR 76 79 89 12.7%
MF 190936 Bachelor i teologi HISTORIE 0 8 9 12.5%
UMB 192298 Akvakultur LANDBRUK 4 8 9 12.5%
NTNU 194765 Marin teknikk TEKNO - SIVING 144 160 180 12.5%
HBO 204050 Sykepleier, Bodø HELSEFAG - SYKEPL 204 168 189 12.5%
HH 209409 Økol. landbruk, nett LANDBRUK 22 24 27 12.5%
HINE 213623 Engelsk basisstudium SPRÅK 5 8 9 12.5%
UIS 217938 Byutvikling TEKNO - SIVING 0 24 27 12.5%
HITØ 221049 Ingeniør, Nautikk TEKNO - MARITIM 18 24 27 12.5%
UIB 184903 Arb. og org.psykolog SAMFUNN 213 196 220 12.2%
UIB 184859 Geologi REALFAG 28 41 46 12.2%
HVE 222044 Skipsf. og logistikk TEKNO - MARITIM 24 41 46 12.2%
UIT 186395 Informatikk, bach. INFOTEKN 23 17 19 11.8%
HIBU 205395 IT, 3-årig INFOTEKN 14 17 19 11.8%
HVE 222005 Ingeniør, elektron. TEKNO - INGENIØR 16 17 19 11.8%
HSF 216080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 39 43 48 11.6%
HBO 204070 Barnevern HELSEFAG - BARNEVER 64 52 58 11.5%
UIS 217440 Idrett/kroppsøving IDRETT 0 104 116 11.5%
NTNU 194324 Åpne emner samfunnsv SAMFUNN 165 201 224 11.4%
UIO 185860 Kjemi REALFAG 36 36 40 11.1%
UIO 185873 Kjønn, feminisme SAMFUNN 36 27 30 11.1%
HIM 211453 Informasjonsbeh. INFOTEKN 22 18 20 11.1%
HIT 220317 Reiseliv - Bø REISELIV 41 18 20 11.1%
HVO 223196 KRL, års HISTORIE 11 9 10 11.1%
ATH 255777 Musikk, årsstudium ESTETISK 11 9 10 11.1%
NTNU 194395 Informatikk INFOTEKN 111 121 134 10.7%
HIØ 224004 Ingeniør, data TEKNO - INGENIØR 20 28 31 10.7%
UIB 184865 Molekylærbiologi REALFAG 43 38 42 10.5%
HSH 218012 Prosess- og energi TEKNO - INGENIØR 17 30 33 10.0%
HIO 215005 Ingeniør, elektro TEKNO - INGENIØR 103 113 124 9.7%
HIT 220688 Ing., gass/energitek TEKNO - INGENIØR 14 31 34 9.7%
HIB 203702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 95 73 80 9.6%
HVO 223210 Norsk, års SPRÅK 34 42 46 9.5%
HIØ 224680 Samfunnsfag SAMFUNN 14 21 23 9.5%
UIB 184272 Kunsthistorie ESTETISK 137 131 143 9.2%
HIBU 205620 IT, 1-årig, heltid INFOTEKN 5 11 12 9.1%
HIØ 224187 Informatikk, 1 år INFOTEKN 12 11 12 9.1%
HIÅ 225017 Ingeniør automat. TEKNO - INGENIØR 25 22 24 9.1%
NVH 193780 Dyrepleier HELSEFAG - VETERIN 448 427 465 8.9%
HIØ 224318 Revisjon ØKADM 44 45 49 8.9%
HIL 210185 Idrett IDRETT 134 79 86 8.9%
HIB 203369 Øk.adm. ØKADM 371 354 385 8.8%
HIBU 205050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 244 300 326 8.7%
HIO 215439 Drama og teater ESTETISK 98 82 89 8.5%
DMMH 253132 Førskolelærer, natur LÆRER - FØRLÆRER 56 82 89 8.5%
HIST 219070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 349 342 371 8.5%
NTNU 194740 Medisin HELSEFAG - MEDISIN 689 726 787 8.4%
UIB 184878 Sammenl. politikk SAMFUNN 115 120 130 8.3%
HIB 203700 Ergoterapeut HELSEFAG - ERGO 100 84 91 8.3%
HIST 219032 Ingeniør, maskin 2år TEKNO - INGENIØR 14 12 13 8.3%
MHS 256482 BRIK SAMFUNN 16 12 13 8.3%
UIT 186879 Sosialantropologi SAMFUNN 34 25 27 8.0%
HIA 201004 Ing. data TEKNO - INGENIØR 35 25 27 8.0%
NTNU 194879 Sosialantropologi SAMFUNN 137 139 150 7.9%
HIA 201318 Revisjon ØKADM 58 38 41 7.9%
HITØ 221156 Fagl. prakt. est.fag LÆRER - FAGLÆRER 44 38 41 7.9%
NTNU 194767 Ind.øk. TEKNO - SIVING 444 486 524 7.8%
HIB 203011 Ing.,marintekn. TEKNO - INGENIØR 60 64 69 7.8%
UIT 186898 Samf.øk ØKADM 19 13 14 7.7%
UIO 185481 Historie HISTORIE 326 297 319 7.4%
HIO 215219 Politikk/forvaltning SAMFUNN 52 54 58 7.4%
HIST 219422 IT-støttet bedr.utv. INFOTEKN 69 69 74 7.2%
UIT 186479 Filosofi HISTORIE 9 14 15 7.1%
HIA 201437 Kunstf. ford. musikk ESTETISK 19 14 15 7.1%
HIAK 202124 Yfl restaurant/mat LÆRER - FAGLÆRER 24 28 30 7.1%
UIB 184862 Matematiske fag REALFAG 30 43 46 7.0%
HIM 211369 Økonomi og administr ØKADM 39 43 46 7.0%
HIA 201676 Ped., års. PEDFAG 95 89 95 6.7%
UIB 184298 Havbruksbiologi REALFAG 19 15 16 6.7%
HBO 204345 Siviløkonom ØKADM 72 60 64 6.7%
HIF 206838 Mediepilot MEDIEFAG 21 15 16 6.7%
HIL 210676 Pedagogikk, deltid PEDFAG 0 61 65 6.6%
HIO 215602 Design/kommunikasjon ESTETISK 214 183 195 6.6%
UIO 185459 Antikk kultur og kla HISTORIE 53 46 49 6.5%
NTNU 194818 Samf.øk. ØKADM 36 46 49 6.5%
NTNU 194857 Fysikk REALFAG 57 47 50 6.4%
HIH 208051 Sykepleier, deltid HELSEFAG - SYKEPL 42 47 50 6.4%
HIT 220070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 123 143 152 6.3%
HIB 203045 Ing. produksjonstekn TEKNO - INGENIØR 0 32 34 6.2%
UIS 217003 Bygg TEKNO - INGENIØR 97 99 105 6.1%
HIA 201481 Historie HISTORIE 36 34 36 5.9%
HIL 210264 Fjernsynsteknikk MEDIEFAG 80 86 91 5.8%
HSH 218110 Allmennlærer,Stord LÆRER - ALMLÆRER 81 69 73 5.8%
NTNU 194476 Musikkteknologi ESTETISK 135 158 167 5.7%
HIO 215618 Drama og teater, 1år ESTETISK 77 89 94 5.6%
HVE 222369 Økonomi og adm. ØKADM 116 107 113 5.6%
NTNU 194761 Elektronikk TEKNO - SIVING 153 110 116 5.5%
NTNU 194847 Filmvitenskap MEDIEFAG 142 94 99 5.3%
HVE 222353 Maritim, nautikk TEKNO - MARITIM 37 39 41 5.1%
HVE 222012 Ingeniør, produktde. TEKNO - INGENIØR 21 20 21 5.0%
HIØ 224895 Tekn. innovasjon TEKNO - ANNET 31 20 21 5.0%
UIB 184743 Tannpleie HELSEFAG - ODONT 76 81 85 4.9%
MF 190480 Teologi HISTORIE 0 21 22 4.8%
HIØ 224453 IT-ledelse INFOTEKN 23 22 23 4.5%
HVO 223454 Journalistikk MEDIEFAG 260 204 213 4.4%
UIO 185708 Ernæring HELSEFAG - ERNÆRING 134 143 149 4.2%
HIA 201369 Øk.adm., Kr.sand ØKADM 174 193 201 4.1%
HITØ 221110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 103 99 103 4.0%
HH 209667 Musikk, år ESTETISK 18 25 26 4.0%
HIST 219009 Ingeniør, kjemi TEKNO - INGENIØR 23 25 26 4.0%
HIST 219003 Ingeniør, bygg TEKNO - INGENIØR 169 206 214 3.9%
UIB 184875 Politisk økonomi SAMFUNN 24 26 27 3.8%
NTNU 194862 Matematikk/statist. REALFAG 28 28 29 3.6%
HIB 203680 Samf.fag. hist. SAMFUNN 28 0 29 3.6%
NTNU 194929 Religionsvitenskap HISTORIE 28 29 30 3.4%
HIÅ 225160 Shipping og økonomi ØKADM 0 29 30 3.4%
HIÅ 225162 Øk. og ledelse ØKADM 128 87 90 3.4%
HIF 206050 Sykepl., Hammerfest HELSEFAG - SYKEPL 78 61 63 3.3%
HIO 215071 Barnevern, deltid HELSEFAG - BARNEVER 181 190 196 3.2%
UIO 185725 Jus, vår JUS 452 356 367 3.1%
HSH 218353 Nautikk TEKNO - MARITIM 18 33 34 3.0%
HIT 220133 Førsk.l. - Porgrunn LÆRER - FØRLÆRER 47 66 68 3.0%
HINT 214050 Sykepleier, Levanger HELSEFAG - SYKEPL 274 232 239 3.0%
NVH 193772 Veterinær, Oslo HELSEFAG - VETERIN 578 514 529 2.9%
NTNU 194759 Bygg&miljø TEKNO - SIVING 392 447 460 2.9%
UIO 185707 Farmasi HELSEFAG - FARMASI 98 107 110 2.8%
HIT 220113 Allm.lærer, deltid LÆRER - ALMLÆRER 29 36 37 2.8%
UIO 185456 Litteraturstudier SPRÅK 150 153 157 2.6%
HIM 211246 Jus, årsstudium JUS 50 39 40 2.6%
HIT 220172 Friluftsliv, 1 år IDRETT 57 39 40 2.6%
HBO 204131 Førskolelærerutd. LÆRER - FØRLÆRER 44 40 41 2.5%
HBO 204649 Idrett/Kroppsøving IDRETT 55 41 42 2.4%
HSF 216051 Sykepleie, deltid HELSEFAG - SYKEPL 43 0 44 2.3%
HIST 219035 Økonomi og adm. ØKADM 693 732 749 2.3%
UIB 184211 Nordisk SPRÅK 24 45 46 2.2%
HIBU 205246 Juridiske fag, H. JUS 55 45 46 2.2%
HIO 215702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 143 135 138 2.2%
NTNU 194898 Samfunnsøkonomi ØKADM 94 91 93 2.2%
HIG 207149 Mediedesign MEDIEFAG 97 92 94 2.2%
HH 209050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 216 191 195 2.1%
AHO 189343 Ind.des TEKNO - ANNET 162 146 149 2.1%
UIO 185879 Sosialantropologi SAMFUNN 237 208 212 1.9%
HVE 222110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 131 111 113 1.8%
HIB 203120 Allmennlærer, musikk LÆRER - ALMLÆRER 86 56 57 1.8%
HIH 208070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 76 59 60 1.7%
UIO 185899 Tannpleie HELSEFAG - ODONT 133 122 124 1.6%
UIS 217317 Reiselivsledelse REISELIV 222 202 205 1.5%
NTNU 194439 Drama og teater ESTETISK 90 79 80 1.3%
HIBU 205404 Øk./adm., Kongsberg ØKADM 84 87 88 1.1%
UIB 184369 Samf.øk., bachelor ØKADM 91 106 107 0.9%
HIO 215253 Øko/led årsstdelt ØKADM 0 218 220 0.9%
HIST 219050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 779 779 786 0.9%
HIB 203703 Fysioterapeut HELSEFAG - FYSIO 585 511 515 0.8%
UIS 217130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 175 192 193 0.5%
UIS 217015 Petroleumsteknologi TEKNO - INGENIØR 128 225 226 0.4%
HIO 215003 Ingeniør, bygg TEKNO - INGENIØR 188 252 253 0.4%
HIO 215369 Øk./adm (revisjon) ØKADM 844 787 790 0.4%
UIB 184857 Fysikk REALFAG 43 44 44 0.0%
UIB 184870 Europastudier HISTORIE 78 59 59 0.0%
UIO 185771 Teologi, prof. HISTORIE 14 14 14 0.0%
UIO 185817 Lærerutd. nordisk LÆRER - ANNET 0 53 53 0.0%
UIO 185874 Kriminologi SAMFUNN 174 534 534 0.0%
UIT 186298 Akvakultur LANDBRUK 11 3 3 0.0%
UIT 186463 Helse.adm. ØKADM 22 15 15 0.0%
UIT 186474 Samf.planl. og kult. SAMFUNN 9 12 12 0.0%
UMB 192230 Eiendomsfag SAMFUNN 33 45 45 0.0%
UMB 192767 Industriell økonomi TEKNO - SIVING 14 30 30 0.0%
UMB 192864 Matvitenskap REALFAG 18 21 21 0.0%
NTNU 194479 Filosofi HISTORIE 42 29 29 0.0%
NTNU 194852 Pedagogikk SAMFUNN 183 154 154 0.0%
NTNU 194901 Språk. komm. SPRÅK 9 16 16 0.0%
NTNU 194933 Swahili SPRÅK 2 5 5 0.0%
HIA 201006 Ing., energ.elkraft. TEKNO - INGENIØR 19 19 19 0.0%
HIA 201184 Biologi, års. REALFAG 21 15 15 0.0%
HIA 201887 Språk og kultur(eng) SPRÅK 26 25 25 0.0%
HIAK 202123 Yrkesfagl. helse/sos LÆRER - FAGLÆRER 25 21 21 0.0%
HIB 203009 Ing., kjemi TEKNO - INGENIØR 21 37 37 0.0%
HIB 203132 Førskolelærer kunstf LÆRER - FØRLÆRER 46 56 56 0.0%
HBO 204184 Biologi/kjemi REALFAG 11 9 9 0.0%
HIBU 205025 Ing. elektro 2 -årig TEKNO - INGENIØR 20 4 4 0.0%
HIG 207004 Data TEKNO - INGENIØR 17 15 15 0.0%
HIG 207429 Informa.sikkerhet TEKNO - ANNET 21 18 18 0.0%
HH 209208 Globalisering, år SAMFUNN 0 21 21 0.0%
HH 209488 Sport and Event ØKADM 0 15 15 0.0%
HH 209623 Engelsk, Hamar SPRÅK 45 33 33 0.0%
HH 209851 Medier & kommunikasj MEDIEFAG 7 7 7 0.0%
HIL 210246 Jus JUS 75 86 86 0.0%
HIN 212761 Elektroteknikk TEKNO - SIVING 3 2 2 0.0%
UIS 217174 Fransk SPRÅK 28 22 22 0.0%
UIS 217755 Konstr. og material TEKNO - SIVING 0 11 11 0.0%
HIST 219702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 93 88 88 0.0%
HIT 220130 Førskolelærer (Not.) LÆRER - FØRLÆRER 16 33 33 0.0%
HIT 220440 Idrettsvitenskap IDRETT 28 31 31 0.0%
HVE 222032 Ing., produktdes. TEKNO - INGENIØR 3 2 2 0.0%
HVE 222666 Naturfag REALFAG 4 13 13 0.0%
HVO 223456 Litteratur og kultur SPRÅK 5 5 5 0.0%
HIØ 224618 Drama ESTETISK 9 0 9 0.0%
SA/SH 231135 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 1 0 1 0.0%
NLA 254220 Pedagogikk PEDFAG 67 80 80 0.0%
NLA 254791 Int.kult. f., Ø-Asia SAMFUNN 25 10 10 0.0%
HIO 215130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 315 419 418 -0.2%
UIS 217070 Barnevern HELSEFAG - BARNEVER 336 282 281 -0.4%
HIA 201649 Idrett, årsst. IDRETT 160 121 120 -0.8%
HIO 215050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 889 822 813 -1.1%
UIO 185327 Biologi REALFAG 69 91 90 -1.1%
UIO 185837 IT - Språk, logikk INFOTEKN 93 91 90 -1.1%
HIL 210867 Org. og ledelse ØKADM 68 90 89 -1.1%
HIB 203130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 219 179 177 -1.1%
HIBU 205112 Allm.l.utd./Drammen LÆRER - ALMLÆRER 72 75 74 -1.3%
MF 190196 KRL årsstudium HISTORIE 67 69 68 -1.4%
UIO 185745 Medisin, vår HELSEFAG - MEDISIN 232 200 197 -1.5%
UIO 185438 Samfunnsgeografi SAMFUNN 103 111 109 -1.8%
DMMH 253130 Førskolelærer, hov. LÆRER - FØRLÆRER 144 203 199 -2.0%
UIO 185881 Statsvitenskap SAMFUNN 378 393 385 -2.0%
HH 209839 Opplevelsesproduksj. INFOTEKN 62 97 95 -2.1%
UIO 185479 Filosofi HISTORIE 141 145 142 -2.1%
UIB 184724 Rettsvitenskap JUS 1120 1239 1213 -2.1%
NTNU 194887 Engelsk SPRÅK 59 86 84 -2.3%
HIB 203004 Ing., data TEKNO - INGENIØR 81 81 79 -2.5%
HINT 214110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 92 79 77 -2.5%
MHG 257454 Journalistikk, r/f MEDIEFAG 66 39 38 -2.6%
HINE 213853 Spes.ped. PEDFAG 24 38 37 -2.6%
UIO 185845 Digitale medier MEDIEFAG 122 112 109 -2.7%
UIT 186740 Medisin HELSEFAG - MEDISIN 322 344 334 -2.9%
HITØ 221018 Ingeniør, Pros./gass TEKNO - INGENIØR 20 34 33 -2.9%
UIS 217050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 529 468 454 -3.0%
HIST 219080 Sosionom HELSEFAG - SOSIONOM 293 322 312 -3.1%
HIA 201130 Førskolel., Kr.sand LÆRER - FØRLÆRER 124 160 155 -3.1%
HIBU 205867 Jus og ledelse JUS 81 62 60 -3.2%
HSF 216130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 18 31 30 -3.2%
UIS 217370 Økonomi/informatikk ØKADM 60 62 60 -3.2%
HIT 220061 Vernepleie, deltid HELSEFAG - VERNEPL 124 0 120 -3.2%
UIB 184454 Journalistikk MEDIEFAG 492 209 202 -3.3%
UIO 185829 Informatikk, d.s/net INFOTEKN 28 29 28 -3.4%
HIB 203618 Drama ESTETISK 65 58 56 -3.4%
HVO 223179 Historie, års HISTORIE 38 57 55 -3.5%
UIB 184752 Psykologi SAMFUNN 790 785 757 -3.6%
UIO 185883 Utviklingsstudier SAMFUNN 177 192 185 -3.6%
NIH 150440 Idrett - bachelor IDRETT 305 367 353 -3.8%
HVE 222050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 275 260 250 -3.8%
HIST 219060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 162 154 148 -3.9%
HITØ 221130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 62 75 72 -4.0%
HVE 222170 Engelsk SPRÅK 28 25 24 -4.0%
HINT 214642 Kunst og håndv, Lev ESTETISK 29 24 23 -4.2%
UIO 185740 Medisin, høst HELSEFAG - MEDISIN 1076 1046 1001 -4.3%
UIB 184860 Kjemi REALFAG 25 23 22 -4.3%
HH 209311 Landbruksteknikk LANDBRUK 29 23 22 -4.3%
HSH 218369 Økonomi og adm. ØKADM 132 138 132 -4.3%
HIO 215138 Offentlig styring ØKADM 65 68 65 -4.4%
NTNU 194757 Geo.&petr. TEKNO - SIVING 137 225 215 -4.4%
UIS 217196 Kristendom HISTORIE 56 45 43 -4.4%
LDH 230050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 237 222 212 -4.5%
HVE 222663 Mediekunnsk. MEDIEFAG 26 22 21 -4.5%
HITØ 221703 Fysioterapeut HELSEFAG - FYSIO 270 215 205 -4.7%
UIB 184242 Samfunnsvit. fag SAMFUNN 161 148 141 -4.7%
HIT 220359 Int. markedsfør, Bø ØKADM 32 42 40 -4.8%
NTNU 194876 Psykologi SAMFUNN 361 408 388 -4.9%
UIB 184740 Medisin HELSEFAG - MEDISIN 601 548 521 -4.9%
HIØ 224070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 170 142 135 -4.9%
HIST 219703 Fysioterapeut HELSEFAG - FYSIO 590 543 516 -5.0%
HH 209220 IKT og læring, Hamar INFOTEKN 0 20 19 -5.0%
HIT 220318 Revisjon ØKADM 33 20 19 -5.0%
HIO 215484 Utviklingstudier SAMFUNN 126 98 93 -5.1%
HIO 215703 Fysioterapeut HELSEFAG - FYSIO 914 861 817 -5.1%
UIB 184327 Biologi REALFAG 99 78 74 -5.1%
NTNU 194205 Mat./stat. års REALFAG 26 39 37 -5.1%
HSF 216110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 48 39 37 -5.1%
HIBU 205623 Engelsk, h, Hønefoss SPRÅK 26 19 18 -5.3%
HIT 220164 Bedriftsøkonomi - Bø ØKADM 25 19 18 -5.3%
UIO 185844 Lærerutd. kult,samf LÆRER - ANNET 327 206 195 -5.3%
UIT 186707 Farmasi HELSEFAG - FARMASI 25 37 35 -5.4%
NTNU 194904 Kultur.minn.forv. HISTORIE 26 18 17 -5.6%
HIO 215900 Velferdsfag HELSEFAG - ANNET 70 107 101 -5.6%
HIO 215700 Ergoterapeut HELSEFAG - ERGO 146 160 151 -5.6%
NTNU 194756 Arkitekt TEKNO - SIVARK 425 420 396 -5.7%
HIA 201484 Utviklingsstudier SAMFUNN 94 70 66 -5.7%
HIBU 205414 Øk.adm, Hønefoss ØKADM 75 52 49 -5.8%
UIO 185840 Tekno, org og læring INFOTEKN 60 51 48 -5.9%
HINE 213112 Allmennlærer, deltid LÆRER - ALMLÆRER 27 34 32 -5.9%
HSF 216369 Økonomi og administr ØKADM 34 34 32 -5.9%
UIT 186891 Språk og litteratur SPRÅK 77 50 47 -6.0%
NTNU 194764 Kjemi-og biotekn. TEKNO - SIVING 99 133 125 -6.0%
HIT 220112 Allmennl. Porsgrunn LÆRER - ALMLÆRER 73 82 77 -6.1%
UIB 184708 Human ernæring HELSEFAG - ERNÆRING 99 49 46 -6.1%
UIO 185437 Musikkvitenskap ESTETISK 251 206 193 -6.3%
HSF 216185 Idrett, årsstudium IDRETT 127 79 74 -6.3%
UIO 185898 Samfunnsøkonomi ØKADM 298 283 265 -6.4%
HIA 201112 Allmennl., Grm LÆRER - ALMLÆRER 38 31 29 -6.5%
HIB 203667 Musikk ESTETISK 106 93 87 -6.5%
HIØ 224270 Informatikk INFOTEKN 18 31 29 -6.5%
HIØ 224050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 336 331 309 -6.6%
UIT 186844 Lærer i språk/samf. LÆRER - ANNET 29 45 42 -6.7%
UIB 184880 Sosiologi SAMFUNN 95 88 82 -6.8%
UIO 185742 Odontologi, høst HELSEFAG - ODONT 236 281 261 -7.1%
HBO 204055 Sykepl., Mo i Rana HELSEFAG - SYKEPL 50 42 39 -7.1%
HH 209359 markedsf./internasj. ØKADM 19 28 26 -7.1%
HIM 211060 Vernepleierutd. HELSEFAG - VERNEPL 47 56 52 -7.1%
HVO 223620 IKT i læring, års INFOTEKN 24 14 13 -7.1%
HVO 223663 Mediekunnskap, års MEDIEFAG 25 14 13 -7.1%
HIST 219701 Radiografutdanning HELSEFAG - RADIO 176 124 115 -7.3%
HSF 216050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 69 82 76 -7.3%
HITØ 221369 Øk.adm. ØKADM 90 95 88 -7.4%
HIA 201900 Arb.-og velferdsf. SAMFUNN 60 54 50 -7.4%
HIB 203395 Informasjonstekn. INFOTEKN 41 54 50 -7.4%
DMMH 253131 Førskolelærer, est. LÆRER - FØRLÆRER 48 54 50 -7.4%
MHS 256418 IKGS SAMFUNN 22 27 25 -7.4%
UIB 184838 Film-/ tv-produksjon MEDIEFAG 387 283 262 -7.4%
UIT 186724 Rettsvitenskap JUS 357 293 271 -7.5%
HIO 215822 Ingeniør, energi/mil TEKNO - INGENIØR 33 53 49 -7.5%
HH 209393 Innovasjon ØKADM 17 13 12 -7.7%
HINT 214421 Husdyrvferd, årsst. LANDBRUK 20 26 24 -7.7%
UIB 184456 Litteraturstudier SPRÅK 45 38 35 -7.9%
NTNU 194875 Politisk økonomi SAMFUNN 30 38 35 -7.9%
HIB 203003 Ing., bygg TEKNO - INGENIØR 168 164 151 -7.9%
UIO 185466 Tegnspråk og tolking SPRÅK 145 126 116 -7.9%
UMB 192310 Landskapsingeniør SAMFUNN 0 63 58 -7.9%
HIØ 224210 Norsk SPRÅK 9 25 23 -8.0%
UMB 192735 Arealplanlegging SAMFUNN 39 24 22 -8.3%
NTNU 194795 Europa med tysk SPRÅK 15 12 11 -8.3%
HIF 206712 Russisk næringslivet SPRÅK 5 12 11 -8.3%
HIØ 224080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 147 144 132 -8.3%
HIB 203017 Ing., automat. TEKNO - INGENIØR 70 71 65 -8.5%
HIO 215200 Kunst og design ESTETISK 161 246 225 -8.5%
HIA 201260 IT og infosys INFOTEKN 63 70 64 -8.6%
UIS 217200 Kunst-/kulturvitensk ESTETISK 66 35 32 -8.6%
HINT 214058 Sykepleier, Namsos HELSEFAG - SYKEPL 73 69 63 -8.7%
HIO 215080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 514 522 476 -8.8%
NTNU 194646 Medieproduksjon MEDIEFAG 200 188 171 -9.0%
HIA 201110 Allmennl., Kr.sand LÆRER - ALMLÆRER 200 209 190 -9.1%
HIA 201767 Ing, IND.ØK TEKNO - SIVING 12 11 10 -9.1%
UIS 217482 Hist./kultur, KRL HISTORIE 12 11 10 -9.1%
HIBU 205894 Optometri, Kongsberg HELSEFAG - ANNET 251 194 176 -9.3%
HVO 223430 Media, IKT og design MEDIEFAG 38 43 39 -9.3%
NTNU 194768 Industriell design TEKNO - SIVING 127 118 107 -9.3%
HIB 203753 Landmål. og eiendom TEKNO - ANNET 36 64 58 -9.4%
HBO 204249 Sosiologi, årsstud. SAMFUNN 20 21 19 -9.5%
HBO 204276 Organ. og ledelse SAMFUNN 11 21 19 -9.5%
HIG 207012 Indust. design TEKNO - INGENIØR 12 21 19 -9.5%
UIB 184179 Historie HISTORIE 187 146 132 -9.6%
HSH 218130 Førskolel.utd, Stord LÆRER - FØRLÆRER 48 73 66 -9.6%
UIS 217255 Hotelledelse REISELIV 168 166 150 -9.6%
HIG 207050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 169 207 187 -9.7%
UIO 185868 Asiatiske og afrikan SAMFUNN 299 289 261 -9.7%
UIB 184837 Kognitiv vitenskap INFOTEKN 0 41 37 -9.8%
HH 209429 Spill- og medieprog. INFOTEKN 51 41 37 -9.8%
HIO 215070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 571 562 507 -9.8%
UIO 185872 Internasjonale studi SAMFUNN 527 458 413 -9.8%
HIBU 205701 Radiograf, Drammen HELSEFAG - RADIO 56 61 55 -9.8%
DHS 251050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 228 323 291 -9.9%
HIA 201828 Matematikkdidaktikk LÆRER - ANNET 11 10 9 -10.0%
HIM 211432 Intern. logistikk ØKADM 46 20 18 -10.0%
HINE 213185 Idrett, års. IDRETT 15 10 9 -10.0%
DH 252051 sykepleie, deltid HELSEFAG - SYKEPL 89 0 80 -10.1%
HIA 201050 Sykepleie Kr.sand HELSEFAG - SYKEPL 340 321 288 -10.3%
HBO 204342 Økonomi og ledelse ØKADM 91 77 69 -10.4%
HIL 210262 FilmFjernsyn MEDIEFAG 80 77 69 -10.4%
HVO 223130 Førskulelærar LÆRER - FØRLÆRER 63 67 60 -10.4%
HIL 210070 Barnevern HELSEFAG - BARNEVER 134 172 154 -10.5%
HIL 210288 Samtidshistorie HISTORIE 55 38 34 -10.5%
HINT 214395 Softwaredesign INFOTEKN 10 19 17 -10.5%
HITØ 221017 Ingeniør, autom. TEKNO - INGENIØR 32 19 17 -10.5%
HIØ 224060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 97 95 85 -10.5%
HIO 215848 Fotojournalistikk MEDIEFAG 272 0 242 -11.0%
UIO 185871 Europeiske og amerik SAMFUNN 223 234 208 -11.1%
HIA 201881 Statsvitenskap SAMFUNN 85 63 56 -11.1%
HIAK 202129 Yrkesfagl. tekn.prod LÆRER - FAGLÆRER 12 9 8 -11.1%
UIO 185880 Sosiologi SAMFUNN 329 278 247 -11.2%
UIO 185170 Engelsk, års SPRÅK 296 268 238 -11.2%
HIA 201080 Sosionom SAMFUNN 286 258 229 -11.2%
UIO 185724 Jus, høst JUS 2527 2282 2025 -11.3%
HIAK 202050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 216 300 266 -11.3%
HIA 201642 Kunst og håndverk ESTETISK 43 44 39 -11.4%
HIA 201663 Mediefag MEDIEFAG 46 35 31 -11.4%
HVE 222132 Førskolelærer, est. LÆRER - FØRLÆRER 20 35 31 -11.4%
HIO 215706 Fysio/mensendieck HELSEFAG - FYSIO 181 165 146 -11.5%
HSF 216164 Bedriftsøkonomi ØKADM 23 26 23 -11.5%
HIO 215691 Utviklingsstudier SAMFUNN 177 162 143 -11.7%
UIB 184843 Lærer naturvitenskap LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 19 17 15 -11.8%
HIØ 224110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 142 144 127 -11.8%
HIN 212050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 68 59 52 -11.9%
HITØ 221743 Tannpleier HELSEFAG - ODONT 74 59 52 -11.9%
UIB 184742 Odontologi HELSEFAG - ODONT 171 191 168 -12.0%
UIB 184850 Nye medier MEDIEFAG 43 33 29 -12.1%
UIB 184208 Utviklingsstudier-år SAMFUNN 80 57 50 -12.3%
HIB 203050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 594 598 524 -12.4%
NTNU 194905 Ing.vit. /IKT TEKNO - SIVING 81 96 84 -12.5%
HIA 201026 Ing.energi, 2-årig TEKNO - INGENIØR 10 8 7 -12.5%
HIBU 205881 Statsvitenskap SAMFUNN 26 40 35 -12.5%
HVE 222649 Idrett IDRETT 66 72 63 -12.5%
HIØ 224005 Ingeniør, elektro TEKNO - INGENIØR 25 24 21 -12.5%
HIØ 224009 Ingeniør, kjemi TEKNO - INGENIØR 13 8 7 -12.5%
HIØ 224418 Interkulturelle stud SAMFUNN 8 0 7 -12.5%
HIT 220051 Sykepleie, deltid HELSEFAG - SYKEPL 94 159 139 -12.6%
UIO 185865 Molekylærbiologi REALFAG 84 103 90 -12.6%
HITØ 221050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 284 298 260 -12.8%
HINT 214240 Sosiologi SAMFUNN 39 47 41 -12.8%
NTNU 194456 Allmenn litt. SPRÅK 25 31 27 -12.9%
NTNU 194460 Middelalderkunnskap HISTORIE 17 23 20 -13.0%
UIO 185852 Pedagogikk PEDFAG 271 283 246 -13.1%
HIL 210080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 134 137 119 -13.1%
BBSH 250050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 238 190 165 -13.2%
UIB 184459 Antikke studier HISTORIE 72 53 46 -13.2%
HIG 207003 Bygg, Kon. TEKNO - INGENIØR 22 30 26 -13.3%
UIS 217170 Engelsk SPRÅK 160 120 104 -13.3%
HVE 222823 Ingeniør, mikrotek. TEKNO - INGENIØR 19 15 13 -13.3%
HBO 204470 Øk./ledels Mo i Rana ØKADM 48 37 32 -13.5%
HIB 203080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 437 413 357 -13.6%
HIL 210754 Årrls REISELIV 60 59 51 -13.6%
HIA 201149 Multimedietekn. Grm INFOTEKN 89 81 70 -13.6%
HIO 215449 Anv. datateknologi TEKNO - ANNET 101 168 145 -13.7%
NLA 254902 Int.kult. f., Ø.Af. SAMFUNN 25 29 25 -13.8%
UIS 217860 Biologisk kjemi REALFAG 54 36 31 -13.9%
UIO 185626 Kristendom HISTORIE 44 56 48 -14.3%
UIO 185832 IT, nano/mikroel. INFOTEKN 22 21 18 -14.3%
NTNU 194615 Allmenn litt.vit. SPRÅK 15 14 12 -14.3%
HIA 201474 Samf.endr. og kom. SAMFUNN 0 14 12 -14.3%
HH 209236 Statsvitenskap år SAMFUNN 0 7 6 -14.3%
HIN 212413 Realfag/teknologi LÆRER - FAGLÆRER 10 7 6 -14.3%
HINE 213374 Info.system INFOTEKN 0 7 6 -14.3%
HIAK 202408 Samfunnsernæring HELSEFAG - ERNÆRING 141 125 107 -14.4%
UIB 184910 Religionsvitenskap HISTORIE 74 69 59 -14.5%
UMB 192299 Bioteknologi REALFAG 29 69 59 -14.5%
HIF 206130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 25 27 23 -14.8%
UIO 185211 Nordisk SPRÅK 82 94 80 -14.9%
HIL 210392 Fjernsynsregi MEDIEFAG 108 87 74 -14.9%
HIT 220050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 249 220 187 -15.0%
HIØ 224845 Digital medieprod. INFOTEKN 96 60 51 -15.0%
HSF 216070 Barnevern HELSEFAG - BARNEVER 64 53 45 -15.1%
HIO 215749 Reseptar HELSEFAG - RESEPTAR 158 172 146 -15.1%
UIS 217080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 292 257 218 -15.2%
HIL 210035 Økonomi og adm. ØKADM 87 105 89 -15.2%
UIO 185272 Kunsthist, års HISTORIE 163 177 150 -15.3%
UIB 184306 Info-matem-økonomi REALFAG 15 13 11 -15.4%
MF 190927 Ungd.  kultur,  tro HISTORIE 23 26 22 -15.4%
HIG 207395 Programvareutvikling INFOTEKN 9 13 11 -15.4%
NTNU 194715 Åpne emner hist.fil. HISTORIE 102 71 60 -15.5%
HIO 215162 Øk/led årsst. ØKADM 0 394 332 -15.7%
UIS 217179 Historie HISTORIE 152 108 91 -15.7%
NTNU 194912 Spansk., årsstud SPRÅK 276 208 175 -15.9%
NTNU 194843 Master-lærer i realf LÆRER - ANNET 63 63 53 -15.9%
HBO 204318 Regnskap og revisjon ØKADM 37 25 21 -16.0%
HH 209100 Allmennlærer, Hamar LÆRER - ALMLÆRER 94 131 110 -16.0%
NTNU 194752 Intro. psy.pro SAMFUNN 562 629 527 -16.2%
HIB 203060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 175 208 174 -16.3%
HVO 223070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 67 67 56 -16.4%
UIT 186783 Molekylær bioteknolo TEKNO - SIVING 8 12 10 -16.7%
MF 190418 Tverrkult. komm. HISTORIE 28 24 20 -16.7%
HIA 201174 Fransk SPRÅK 19 18 15 -16.7%
HBO 204300 Informatikk INFOTEKN 16 12 10 -16.7%
HBO 204304 Marin økonomi og led ØKADM 4 6 5 -16.7%
HH 209318 Revisjon ØKADM 21 18 15 -16.7%
HINT 214623 Engelsk SPRÅK 15 24 20 -16.7%
UIO 185478 Arkeologi HISTORIE 195 154 128 -16.9%
HIAK 202405 Produktdesign ESTETISK 108 100 83 -17.0%
HSH 218056 Sykepl. HELSEFAG - SYKEPL 200 176 146 -17.0%
NTNU 194760 Datateknikk TEKNO - SIVING 182 215 178 -17.2%
UIO 185455 Språk SPRÅK 780 760 629 -17.2%
UIO 185841 Demokrati og rettigh JUS 68 58 48 -17.2%
HIA 201667 Musikk, årsstudium ESTETISK 37 52 43 -17.3%
UIO 185308 Kultur og kommunikas SAMFUNN 218 219 181 -17.4%
NTNU 194793 Europa  med fransk SPRÅK 18 23 19 -17.4%
HIA 201327 Biologi REALFAG 24 23 19 -17.4%
HIF 206377 Naturressursforv. LANDBRUK 14 23 19 -17.4%
UIO 185870 Europastudier (EU) SAMFUNN 128 102 84 -17.6%
HVE 222205 Matematikk REALFAG 0 17 14 -17.6%
HIB 203701 Radiograf HELSEFAG - RADIO 166 130 107 -17.7%
HIA 201440 Idrett IDRETT 58 79 65 -17.7%
UIB 184917 Prosessteknologi TEKNO - ANNET 16 22 18 -18.2%
HIF 206080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 39 44 36 -18.2%
HH 209484 Globalisering og utv SAMFUNN 24 22 18 -18.2%
HINT 214661 Matematikk REALFAG 14 11 9 -18.2%
ATH 255196 KRL HISTORIE 18 11 9 -18.2%
UIB 184670 Mat.nat. årsstudium REALFAG 140 126 103 -18.3%
HIO 215454 Journalistikk MEDIEFAG 660 672 549 -18.3%
HIST 219221 Tegnspråk SPRÅK 98 98 80 -18.4%
HIO 215642 Kunst og design,års. ESTETISK 206 190 155 -18.4%
HIØ 224238 Statsvitenskap SAMFUNN 17 38 31 -18.4%
UMB 192233 Realfag REALFAG 32 27 22 -18.5%
HBO 204130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 28 27 22 -18.5%
HIG 207604 Medieproduksjon, års MEDIEFAG 0 27 22 -18.5%
HIST 219110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 292 383 312 -18.5%
HIB 203006 Ing., elkraft TEKNO - INGENIØR 45 43 35 -18.6%
HIO 215336 Bibliotek- og info. MEDIEFAG 222 230 187 -18.7%
UMB 192321 Husdyrvitenskap LANDBRUK 48 48 39 -18.8%
NTNU 194478 Arkeologi HISTORIE 97 96 78 -18.8%
HIG 207051 Sykepl., Gjøvik HELSEFAG - SYKEPL 78 80 65 -18.8%
HIAK 202060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 136 170 138 -18.8%
HIA 201052 Sykepleie, Arendal HELSEFAG - SYKEPL 167 154 125 -18.8%
NTNU 194474 Samfunnskunnskap SAMFUNN 70 69 56 -18.8%
HIA 201170 Engelsk SPRÅK 105 95 77 -18.9%
NTNU 194937 Nanoteknologi TEKNO - SIVING 0 248 201 -19.0%
HIØ 224667 Musikk ESTETISK 37 21 17 -19.0%
UIB 184239 Samfunnsøkonomi ØKADM 89 68 55 -19.1%
UMB 192388 Økologi og naturforv REALFAG 54 47 38 -19.1%
HIL 210317 Reiseliv REISELIV 111 141 114 -19.1%
HIB 203133 Førsk.lærer friluft LÆRER - FØRLÆRER 0 103 83 -19.4%
HIB 203024 Ing., elektron. TEKNO - INGENIØR 43 46 37 -19.6%
HIBU 205114 Allm.l.utd. Hønefoss LÆRER - ALMLÆRER 31 46 37 -19.6%
UIB 184461 Midtøstenkunnskap HISTORIE 57 56 45 -19.6%
UIS 217649 Kroppsøving/idrett IDRETT 186 132 106 -19.7%
UIO 185831 IT, sim. og vis. INFOTEKN 6 5 4 -20.0%
UIT 186857 Fysikk REALFAG 10 5 4 -20.0%
UMB 192406 Geomatikk, Kart TEKNO - ANNET 16 10 8 -20.0%
NTNU 194366 Fil. HISTORIE 31 40 32 -20.0%
NTNU 194457 Lingvistikk SPRÅK 6 5 4 -20.0%
NTNU 194932 Latin SPRÅK 1 5 4 -20.0%
HIF 206070 Barnevern HELSEFAG - BARNEVER 27 30 24 -20.0%
HIH 208318 Øk/adm med revisjon ØKADM 27 15 12 -20.0%
HIM 211866 Petroleumslogist ØKADM 37 70 56 -20.0%
HSF 216440 Idrett, bachelor IDRETT 41 45 36 -20.0%
HVE 222453 Info.sys. og IT-led. INFOTEKN 0 25 20 -20.0%
HIØ 224505 Kunst og håndverk ESTETISK 0 20 16 -20.0%
HIÅ 225184 Biologi REALFAG 15 10 8 -20.0%
SA/SH 231111 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 5 0 4 -20.0%
HINT 214696 Trafikklærerutd. LÆRER - ANNET 322 318 254 -20.1%
UIS 217240 Sosiologi SAMFUNN 198 144 115 -20.1%
HIH 208050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 85 74 59 -20.3%
UIO 185465 Helseledelse og hels ØKADM 73 83 66 -20.5%
DHS 251081 Sosionom, deltid HELSEFAG - SOSIONOM 195 185 147 -20.5%
UIB 184455 Språk og informasjon SPRÅK 36 34 27 -20.6%
HVE 222880 Sosiologi, bachelor SAMFUNN 77 63 50 -20.6%
HINT 214060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 32 29 23 -20.7%
UIS 217046 Fjernsyn-/multimedie MEDIEFAG 216 169 134 -20.7%
HIAK 202896 Husøk. & sevice ØKADM 45 48 38 -20.8%
HIÅ 225050 Sjukepleiar HELSEFAG - SYKEPL 230 219 173 -21.0%
HINT 214749 Reseptar HELSEFAG - RESEPTAR 34 38 30 -21.1%
HITØ 221035 Øk.adm.fag ØKADM 23 19 15 -21.1%
HVO 223667 Musikk, års ESTETISK 13 19 15 -21.1%
HIST 219704 Audiograf HELSEFAG - AUDIO 104 71 56 -21.1%
UIO 185306 Mat, inf og tekn REALFAG 114 118 93 -21.2%
NTNU 194170 Eng., årsstudium SPRÅK 104 146 115 -21.2%
HINT 214369 Øk. adm. ØKADM 45 47 37 -21.3%
HIST 219287 Informasjonsbehandl. INFOTEKN 40 47 37 -21.3%
HBO 204110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 62 61 48 -21.3%
UIS 217005 Elektro TEKNO - INGENIØR 66 61 48 -21.3%
UMB 192843 Lærerutdanning natur LÆRER - ANNET 13 14 11 -21.4%
HSF 216302 Friluftsliv IDRETT 52 42 33 -21.4%
HIT 220630 Kunst/håndverk ESTETISK 13 14 11 -21.4%
UIS 217205 Matematikk REALFAG 79 51 40 -21.6%
UIS 217618 Drama ESTETISK 0 51 40 -21.6%
NTNU 194440 Bev./idrett.vit. IDRETT 320 394 309 -21.6%
UIS 217110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 232 277 217 -21.7%
UIO 185480 Teologi og kristendo HISTORIE 19 32 25 -21.9%
HIA 201652 KRL, årsstudium HISTORIE 21 32 25 -21.9%
MHS 256196 KRL HISTORIE 27 32 25 -21.9%
HIO 215150 Fagl. kunst/håndv. LÆRER - FAGLÆRER 152 146 114 -21.9%
NTNU 194851 Medievitenskap MEDIEFAG 165 163 127 -22.1%
HIO 215701 Radiograf HELSEFAG - RADIO 242 194 151 -22.2%
HIM 211159 E-handel og innkjøp ØKADM 12 9 7 -22.2%
HIT 220400 Idéhistorie - Bø HISTORIE 11 18 14 -22.2%
HIØ 224170 Engelsk SPRÅK 42 36 28 -22.2%
HIB 203110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 404 444 345 -22.3%
UIT 186739 Med. fag HELSEFAG - ANNET 134 85 66 -22.4%
HIT 220150 Fagl. kunst/håndv. LÆRER - FAGLÆRER 60 49 38 -22.4%
NTNU 194200 Kunsthistorie ESTETISK 52 62 48 -22.6%
UIS 217023 Bygg, 2-årig TEKNO - INGENIØR 24 22 17 -22.7%
HIST 219700 Ergoterapeut HELSEFAG - ERGO 120 123 95 -22.8%
UIO 185615 Allm. litt.vit. års. SPRÅK 78 70 54 -22.9%
HH 209162 Adm. og ledelse ØKADM 59 48 37 -22.9%
UIB 184817 Lærer norsk LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 24 26 20 -23.1%
HBO 204140 Kroppsøving/idrett LÆRER - FAGLÆRER 15 13 10 -23.1%
UIS 217803 IInformasjonstekn TEKNO - SIVING 27 26 20 -23.1%
HIST 219346 Matteknologi TEKNO - ANNET 55 52 40 -23.1%
HIT 220210 Norsk SPRÅK 19 13 10 -23.1%
HVO 223437 Musikk ESTETISK 34 26 20 -23.1%
DHS 251080 Sosionom HELSEFAG - SOSIONOM 193 182 140 -23.1%
HIA 201172 Friluftsliv IDRETT 67 43 33 -23.3%
NTNU 194188 Informatikk, års INFOTEKN 31 30 23 -23.3%
HIM 211164 Bedriftsøkonomi ØKADM 28 30 23 -23.3%
NTNU 194860 Kjemi, bachelor REALFAG 38 47 36 -23.4%
UIB 184502 Miljø/ressurs - SV SAMFUNN 4 17 13 -23.5%
HIL 210149 Film/fjernsyn MEDIEFAG 56 68 52 -23.5%
HIT 220895 Innovasjon/entrepren ØKADM 0 17 13 -23.5%
HIO 215110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 619 627 478 -23.8%
UIB 184203 Helsefremmende arb. HELSEFAG - ANNET 36 46 35 -23.9%
HIG 207701 Radiograf HELSEFAG - RADIO 55 50 38 -24.0%
NTNU 194179 Hist, årsstudium HISTORIE 100 104 79 -24.0%
UIO 185698 Samfunnsøkonomi, 5år ØKADM 173 183 139 -24.0%
UIO 185482 Religionsstudier HISTORIE 83 83 63 -24.1%
HVO 223630 Kunst og håndverk, å ESTETISK 33 29 22 -24.1%
UIB 184663 Medievitenskap (år) MEDIEFAG 104 66 50 -24.2%
HSH 218649 Kroppsøving, Stord IDRETT 36 33 25 -24.2%
HINT 214430 Multimedieteknologi MEDIEFAG 54 41 31 -24.4%
HBO 204454 Journalistikk MEDIEFAG 97 94 71 -24.5%
HIH 208350 Handel,service,logi. ØKADM 48 49 37 -24.5%
HH 209053 Sykepl. Kongsvinger HELSEFAG - SYKEPL 95 69 52 -24.6%
HH 209185 Idrett årsstudium IDRETT 44 73 55 -24.7%
UMB 192809 Vann og miljøteknikk TEKNO - SIVING 4 12 9 -25.0%
HIA 201023 Ing.byggdesign, 2 år TEKNO - INGENIØR 9 16 12 -25.0%
HIM 211318 Revisjon ØKADM 19 16 12 -25.0%
HIN 212410 Økonomi ØKADM 44 36 27 -25.0%
HINE 213796 Drama, års. ESTETISK 2 4 3 -25.0%
UIS 217244 Tysk SPRÅK 23 20 15 -25.0%
HIT 220442 Folkekunst ESTETISK 11 8 6 -25.0%
MHS 256480 Bteol HISTORIE 8 8 6 -25.0%
HIA 201345 Øk. adm., master ØKADM 93 151 113 -25.2%
HIA 201702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 56 59 44 -25.4%
UIO 185690 Tysk SPRÅK 60 51 38 -25.5%
HH 209172 Jakt, årsstudium LANDBRUK 0 43 32 -25.6%
HIA 201852 Pedagogikk PEDFAG 27 39 29 -25.6%
UIS 217887 Språk og litt., eng. SPRÅK 46 39 29 -25.6%
HIØ 224130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 79 120 89 -25.8%
HIL 210060 Vernepleie HELSEFAG - VERNEPL 90 89 66 -25.8%
HIA 201618 Drama ESTETISK 31 27 20 -25.9%
HIST 219115 Allmennlærer, real. LÆRER - ALMLÆRER 95 81 60 -25.9%
HVO 223080 Sosionom HELSEFAG - SOSIONOM 93 81 60 -25.9%
HIØ 224702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 48 54 40 -25.9%
HIØ 224824 Ingeniør, ind.design TEKNO - INGENIØR 21 27 20 -25.9%
HIF 206374 Informasjonstekn. INFOTEKN 15 23 17 -26.1%
UIT 186475 Kunstvitenskap ESTETISK 19 19 14 -26.3%
HIT 220156 Fagl. prakt.-est.fag LÆRER - FAGLÆRER 12 19 14 -26.3%
HIT 220629 Folkemusikk, årsstud ESTETISK 27 19 14 -26.3%
UIT 186481 Historie HISTORIE 42 34 25 -26.5%
HIT 220302 Friluft/kulur/natur IDRETT 36 34 25 -26.5%
HVO 223110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 81 109 80 -26.6%
HIN 212004 Ingeniør, data TEKNO - INGENIØR 25 15 11 -26.7%
HVO 223618 Drama, års ESTETISK 10 15 11 -26.7%
HBO 204080 Sosionom HELSEFAG - SOSIONOM 91 78 57 -26.9%
UIB 184852 Pedagogikk PEDFAG 95 96 70 -27.1%
HIA 201060 Vernepleie, Arendal HELSEFAG - VERNEPL 141 103 75 -27.2%
UIT 186814 Romfysikk TEKNO - SIVING 8 11 8 -27.3%
HBO 204880 Sosiologi SAMFUNN 15 11 8 -27.3%
HIBU 205661 Matte, d. Hønefoss REALFAG 4 22 16 -27.3%
HIN 212804 Data/IT TEKNO - SIVING 7 11 8 -27.3%
ATH 255437 Musikk ESTETISK 7 11 8 -27.3%
HIL 210220 Pedagogikk PEDFAG 82 95 69 -27.4%
UIO 185851 Medievitenskap MEDIEFAG 318 258 187 -27.5%
UIS 217481 Hist./kult, historie HISTORIE 48 54 39 -27.8%
HIL 210752 Psykologi SAMFUNN 136 133 96 -27.8%
HIST 219466 Tegnspråk og tolking SPRÅK 75 61 44 -27.9%
HH 209440 Idrett, bac. IDRETT 23 25 18 -28.0%
HIÅ 225003 Ingeniør, bygg TEKNO - INGENIØR 35 46 33 -28.3%
NTNU 194890 Tysk SPRÅK 6 7 5 -28.6%
HINE 213110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 35 21 15 -28.6%
UIS 217211 Nordisk SPRÅK 64 42 30 -28.6%
UIS 217889 Språk/litt., nordisk SPRÅK 14 14 10 -28.6%
HVO 223285 Samfunnsvitskap, års SAMFUNN 16 7 5 -28.6%
HIÅ 225004 Ingeniør data TEKNO - INGENIØR 21 28 20 -28.6%
UIO 185200 Kultur- og idéstudie HISTORIE 137 156 111 -28.8%
UIO 185174 Fransk SPRÅK 128 106 75 -29.2%
UIS 217272 Kunsthistorie HISTORIE 89 41 29 -29.3%
UIO 185935 Lærerutd. fremmedspr LÆRER - ANNET 0 126 89 -29.4%
HIT 220060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 115 119 84 -29.4%
UIB 184876 Generell psykologi SAMFUNN 204 166 117 -29.5%
UIT 186478 Arkeologi HISTORIE 31 37 26 -29.7%
HIA 201862 Ma. og fys. REALFAG 12 10 7 -30.0%
HBO 204881 Statsvitenskap SAMFUNN 2 10 7 -30.0%
HVO 223481 Hist,kult.og samf. HISTORIE 8 10 7 -30.0%
HIT 220140 Faglær. kroppsøv/idr IDRETT 25 53 37 -30.2%
UIO 185452 Offentlig administra ØKADM 184 235 164 -30.2%
HIB 203466 Tegnspråk SPRÅK 228 112 78 -30.4%
NTNU 194244 Ty., årsstudium SPRÅK 15 23 16 -30.4%
UIO 185222 Kjønn, fem., l., års SAMFUNN 27 49 34 -30.6%
HIÅ 225824 Prod.utv. og design TEKNO - INGENIØR 41 49 34 -30.6%
HIBU 205155 Lysdesign TEKNO - ANNET 107 62 43 -30.6%
HIB 203711 Havbruksteknologi TEKNO - ANNET 14 13 9 -30.8%
HSH 218002 Branningeniør TEKNO - INGENIØR 55 52 36 -30.8%
NTNU 194755 Mat.tekn. TEKNO - SIVING 60 55 38 -30.9%
NTNU 194437 Musikkvitenskap ESTETISK 101 96 66 -31.2%
HIA 201247 Utviklingsst. års SAMFUNN 90 80 55 -31.2%
UMB 192468 Samfunnsøkonomi ØKADM 36 35 24 -31.4%
HVO 223613 Historie - deltid, å HISTORIE 0 35 24 -31.4%
UIS 217801 Petroleum TEKNO - SIVING 67 110 75 -31.8%
HIA 201203 Folkehelsearbeid HELSEFAG - ANNET 0 103 70 -32.0%
DH 252050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 221 206 140 -32.0%
HBO 204114 Allmennlærer,samling LÆRER - ALMLÆRER 44 53 36 -32.1%
UIO 185843 Lærerutd. realfag LÆRER - ANNET 54 81 55 -32.1%
UIB 184170 Engelsk SPRÅK 143 202 137 -32.2%
HIH 208035 Øk/adm ØKADM 29 31 21 -32.3%
NTNU 194910 Relvit HISTORIE 25 40 27 -32.5%
HIØ 224455 Int. kommunikasjon SPRÅK 0 43 29 -32.6%
HH 209676 Sosialpedagogikk PEDFAG 63 55 37 -32.7%
UIO 185876 Psykologi SAMFUNN 727 729 489 -32.9%
UIT 186770 Komm./mikroel. TEKNO - SIVING 9 6 4 -33.3%
HIA 201007 Ing., fly TEKNO - INGENIØR 15 33 22 -33.3%
HIA 201032 Ing. maskin 2 årig TEKNO - INGENIØR 10 9 6 -33.3%
HIA 201238 Statsvitenskap, års. SAMFUNN 49 42 28 -33.3%
HIA 201303 Overs., engelsk SPRÅK 45 48 32 -33.3%
HIF 206185 Kroppsøving/Idrett IDRETT 17 21 14 -33.3%
HH 209370 øk/adm. m/IKT ØKADM 12 9 6 -33.3%
HH 209430 Informatikk INFOTEKN 7 3 2 -33.3%
HH 209486 Folkehelse IDRETT 24 21 14 -33.3%
HH 209672 Norsk, år SPRÅK 14 18 12 -33.3%
HIN 212806 Integr. bygningstekn TEKNO - SIVING 7 9 6 -33.3%
HSF 216351 Ung.sos., årsstudium SAMFUNN 41 27 18 -33.3%
HIST 219040 Ing., kjemi TEKNO - INGENIØR 0 3 2 -33.3%
HIT 220447 Natur og friluftsliv IDRETT 59 45 30 -33.3%
HITØ 221700 Ergoterapeut HELSEFAG - ERGO 55 42 28 -33.3%
HITØ 221702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 25 33 22 -33.3%
HIÅ 225093 Ing. automasjon TEKNO - INGENIØR 6 6 4 -33.3%
NLA 254482 Kristendomskunnskap HISTORIE 18 21 14 -33.3%
UIB 184916 Meteorologi REALFAG 45 41 27 -34.1%
HIL 210876 Psyk. SAMFUNN 75 61 40 -34.4%
HIA 201242 Samfunnsfag SAMFUNN 51 49 32 -34.7%
HIF 206255 Hotelladministrasjon REISELIV 19 20 13 -35.0%
HIT 220110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 27 40 26 -35.0%
HVE 222017 Ingeniør, el-auto TEKNO - INGENIØR 26 37 24 -35.1%
HVE 222352 Marinteknisk drift TEKNO - MARITIM 10 17 11 -35.3%
UIB 184174 Fransk SPRÅK 25 28 18 -35.7%
UIT 186881 Statsvitenskap SAMFUNN 52 42 27 -35.7%
UIS 217802 Offshore systemer TEKNO - SIVING 27 39 25 -35.9%
UIB 184879 Sosialantropologi SAMFUNN 111 111 71 -36.0%
UIO 185439 Estetiske studier ESTETISK 185 194 124 -36.1%
HIF 206200 Kunstf. m/kunst ESTETISK 0 11 7 -36.4%
HVO 223446 Mat/helse, års HELSEFAG - ERNÆRING 14 22 14 -36.4%
NLA 254110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 75 74 47 -36.5%
HBO 204219 Statsvitenskap, 1 år SAMFUNN 15 19 12 -36.8%
UIO 185212 Norsk som andrespråk SPRÅK 84 107 67 -37.4%
HIBU 205032 Ing., maskin 2- årig TEKNO - INGENIØR 8 8 5 -37.5%
UIB 184912 Spansk SPRÅK 134 103 64 -37.9%
UIB 184871 Latinamerikastudier SAMFUNN 0 78 48 -38.5%
UIS 217808 Samfunnssikkerhet TEKNO - SIVING 8 13 8 -38.5%
HVE 222240 Sosio. SAMFUNN 0 39 24 -38.5%
HSF 216330 Turisme og reiseliv REISELIV 52 41 25 -39.0%
HVO 223440 Frilufts/Kroppsøving IDRETT 56 48 29 -39.6%
HIÅ 225895 Innovasjon/entrepre. ØKADM 57 63 38 -39.7%
UIO 185857 Fys, astro, meteoro REALFAG 154 141 85 -39.7%
NTNU 194837 Inf, spr, kult SPRÅK 4 25 15 -40.0%
HIF 206440 Friluftsliv/ idrett IDRETT 10 15 9 -40.0%
HH 209605 Friluftsliv, Elverum IDRETT 0 35 21 -40.0%
HIL 210272 Kunsthistorie SAMFUNN 26 20 12 -40.0%
HIT 220369 Økonomi og admin ØKADM 14 35 21 -40.0%
HIT 220532 Tre og metall ESTETISK 0 10 6 -40.0%
HIT 220628 Folkekunst, årsstud. ESTETISK 25 25 15 -40.0%
NTNU 194770 Komm.tekn. TEKNO - SIVING 90 72 43 -40.3%
HIH 208060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 27 42 25 -40.5%
UIB 184867 Adm. og org.vitensk. SAMFUNN 61 66 39 -40.9%
HSH 218680 Samfunnsfag, Stord SAMFUNN 6 22 13 -40.9%
HVE 222642 Kunst og håndverk ESTETISK 20 29 17 -41.4%
HIA 201850 Kommunikasjon MEDIEFAG 40 60 35 -41.7%
HIT 220649 Kroppsøv./ idrettsf. IDRETT 9 12 7 -41.7%
UIO 185748 Odontologi, vår HELSEFAG - ODONT 45 55 32 -41.8%
HVO 223649 Kroppsøving, års IDRETT 51 57 33 -42.1%
HIM 211292 Supply Chain Manag. ØKADM 37 33 19 -42.4%
HINT 214667 Mus. ESTETISK 0 40 23 -42.5%
UIT 186306 Datasik. REALFAG 11 14 8 -42.9%
UIT 186482 Rel.vit HISTORIE 9 14 8 -42.9%
HINT 214274 Komm.øk og ledelse ØKADM 10 16 9 -43.8%
HIA 201794 Kommunikasjon, års. MEDIEFAG 48 41 23 -43.9%
UIT 186846 Dok.vitenskap MEDIEFAG 30 18 10 -44.4%
HIF 206605 Friluftsliv IDRETT 37 45 25 -44.4%
HIN 212814 Romteknologi TEKNO - SIVING 11 9 5 -44.4%
ATH 255869 BA Interk forståelse SAMFUNN 4 9 5 -44.4%
ATH 255936 Praktisk teologi HISTORIE 0 9 5 -44.4%
HIT 220441 Visuelle kunstfag ESTETISK 17 29 16 -44.8%
HIT 220179 Historie HISTORIE 23 31 17 -45.2%
UIT 186327 Biologi REALFAG 42 42 23 -45.2%
MHG 257604 Mediekom. r/f MEDIEFAG 30 22 12 -45.5%
NTNU 194438 Geografi SAMFUNN 44 59 32 -45.8%
HH 209323 Utmarksforv., bac LANDBRUK 57 48 26 -45.8%
UIT 186709 Fiskehelse LANDBRUK 7 13 7 -46.2%
HIA 201615 Litteratur, årsst. SPRÅK 11 13 7 -46.2%
HIB 203028 Ing., kommunikasjon TEKNO - INGENIØR 32 26 14 -46.2%
HIM 211435 Statsvitenskap SAMFUNN 9 13 7 -46.2%
HSF 216187 Info.beh, årsstudium INFOTEKN 19 13 7 -46.2%
HVE 222418 IFOS SAMFUNN 0 26 14 -46.2%
HIBU 205672 Norsk, h. H. SPRÅK 10 28 15 -46.4%
HINT 214396 Geografi SAMFUNN 37 56 30 -46.4%
HIL 210717 Internasjonale stud. SAMFUNN 0 43 23 -46.5%
HIL 210308 Kulturprosjektledels MEDIEFAG 53 45 24 -46.7%
HIT 220035 Økonomi og adm. ØKADM 10 15 8 -46.7%
UIB 184909 Retorikk SPRÅK 27 32 17 -46.9%
HITØ 221701 Radiograf HELSEFAG - RADIO 51 49 26 -46.9%
NLA 254196 Kristendom HISTORIE 39 36 19 -47.2%
HVE 222672 Norsk SPRÅK 12 19 10 -47.4%
NTNU 194934 Lærer/master geograf LÆRER - ANNET 14 23 12 -47.8%
HH 209164 Bed.øk., Rena ØKADM 11 31 16 -48.4%
HINT 214605 Friluftsliv IDRETT 0 67 34 -49.3%
UIB 184154 Lærer matm./nat. LÆRER - FAGLÆRER 11 24 12 -50.0%
MF 190774 Master teologi HISTORIE 0 8 4 -50.0%
NTNU 194482 KRL HISTORIE 4 6 3 -50.0%
HIA 201889 Norsk og medier SPRÅK 8 16 8 -50.0%
HIB 203663 Mediekunnskap MEDIEFAG 0 60 30 -50.0%
HIBU 205370 IT & entreprenørskap INFOTEKN 0 6 3 -50.0%
HINE 213667 Musikkvitenskap års. ESTETISK 10 8 4 -50.0%
HINT 214312 Landbr.øk og nær.utv LANDBRUK 14 16 8 -50.0%
HINT 214639 Fag.lær.musikk LÆRER - FAGLÆRER 0 30 15 -50.0%
HSF 216242 Samfunnsfag SAMFUNN 21 24 12 -50.0%
UIS 217888 Fransk språk og litt SPRÅK 4 2 1 -50.0%
UIS 217890 Tysk språk og litt. SPRÅK 2 4 2 -50.0%
HIT 220395 Informatikk, 3 år INFOTEKN 8 14 7 -50.0%
HIT 220605 Natur/friluftsliv IDRETT 0 28 14 -50.0%
HVO 223455 Språk, komm. og med. SPRÅK 9 10 5 -50.0%
UIO 185830 Syst.utv: mod. progr INFOTEKN 39 43 21 -51.2%
HIA 201200 Kunst og håndv. ESTETISK 40 37 18 -51.4%
HIBU 205117 Allm.l., deltid, H. LÆRER - ALMLÆRER 0 25 12 -52.0%
UIS 217505 Kunst og håndtverk ESTETISK 0 113 54 -52.2%
HBO 204081 Sosionomutdanning HELSEFAG - SOSIONOM 193 0 91 -52.8%
NTNU 194626 Kri.rel.liv., årsstu HISTORIE 11 15 7 -53.3%
HIA 201210 Nordisk, årsstudium SPRÅK 42 30 14 -53.3%
HIA 201690 Tysk SPRÅK 18 15 7 -53.3%
HSF 216395 Informasjonsbehandli INFOTEKN 18 15 7 -53.3%
UIT 186299 Marin bioteknologi TEKNO - ANNET 0 13 6 -53.8%
HIF 206319 Reiseliv og turisme REISELIV 27 26 12 -53.8%
HINE 213440 Idrett IDRETT 7 11 5 -54.5%
ATH 255418 Interkult forståelse SAMFUNN 4 11 5 -54.5%
UIO 185752 Psykologi, årsenhet SAMFUNN 1384 1273 578 -54.6%
UMB 192484 Utviklingsstudier SAMFUNN 49 114 51 -55.3%
HIF 206206 Markedsføring ØKADM 20 16 7 -56.2%
MF 190482 BA KRL HISTORIE 25 7 3 -57.1%
HBO 204414 Økonomi/pers.utvikl. ØKADM 9 7 3 -57.1%
HIF 206238 Statsvitenskap ØKADM 0 7 3 -57.1%
HIBU 205317 Reiseliv REISELIV 0 50 21 -58.0%
HIA 201803 Ing.elektr./mobilkom TEKNO - INGENIØR 10 12 5 -58.3%
HSF 216005 Ing.fag, elektro TEKNO - INGENIØR 14 22 9 -59.1%
HBO 204327 Biologi REALFAG 7 5 2 -60.0%
HIF 206170 Engelsk SPRÅK 20 30 12 -60.0%
HIST 219095 Ing.  mask Mo i Rana TEKNO - INGENIØR 0 10 4 -60.0%
HIÅ 225023 Ing. bygg TEKNO - INGENIØR 8 10 4 -60.0%
UIB 184827 Fiskehelse REALFAG 11 13 5 -61.5%
HSF 216373 Natur- og teknologi REALFAG 8 8 3 -62.5%
UMB 192862 Matematiske realfag REALFAG 15 14 5 -64.3%
HH 209161 ADB 1-årig, Rena INFOTEKN 17 17 6 -64.7%
NTNU 194930 Fonetikk SPRÅK 2 3 1 -66.7%
HBO 204481 Historie. HISTORIE 12 15 5 -66.7%
HIN 212805 Ingeniørdesign TEKNO - SIVING 3 6 2 -66.7%
HINE 213620 Informatikk, års INFOTEKN 4 3 1 -66.7%
HIST 219025 Ingeniør, elektro. TEKNO - INGENIØR 7 22 7 -68.2%
HVE 222026 Ing., el.-autom. TEKNO - INGENIØR 9 10 3 -70.0%
HIÅ 225406 GIS INFOTEKN 14 11 3 -72.7%
HIØ 224602 Teknologi TEKNO - ANNET 5 0 1 -80.0%
HIÅ 225031 Ingeniør, marin TEKNO - INGENIØR 1 5 1 -80.0%
HIA 201661 Fysikk, års. REALFAG 19 18 3 -83.3%
HIAK 202127 Yrkesfagl i elektro LÆRER - FAGLÆRER 0 6 1 -83.3%
HIÅ 225032 Ing.maskin TEKNO - INGENIØR 9 6 1 -83.3%
HINE 213395 Informatikk INFOTEKN 11 7 1 -85.7%
HIAK 202063 Vernepl-del-Bærum HELSEFAG - VERNEPL 62 100 8 -92.0%
UIB 184458 Mod.kunst/estetikk ESTETISK 28 19 0 -100.0%
UIB 184462 Kulturformidling MEDIEFAG 32 28 0 -100.0%
UIB 184463 Idéfag HISTORIE 41 35 0 -100.0%
UIB 184477 Arbeidslivsstudier SAMFUNN 11 14 0 -100.0%
UIB 184501 Kystsone - SV SAMFUNN 2 0 0 -100.0%
UIB 184861 Kystsoneforvaltning REALFAG 2 0 0 -100.0%
UIB 184914 Matem./statistikk REALFAG 15 0 0 -100.0%
UIO 185205 Matematikk med infor REALFAG 64 58 0 -100.0%
UIO 185213 Informatikk, bioinf. INFOTEKN 15 5 0 -100.0%
UIO 185315 Natur og miljø REALFAG 19 16 0 -100.0%
UIO 185460 Vesteuropeiske midde HISTORIE 28 0 0 -100.0%
UIO 185796 Teatervitenskap ESTETISK 112 0 0 -100.0%
UIO 185885 Yrkesrettet litterat SPRÅK 38 0 0 -100.0%
UIO 185926 Kriminologiens møte SAMFUNN 317 0 0 -100.0%
UIT 186697 Nat. og mat. LÆRER - ANNET 2 0 0 -100.0%
MF 190771 Teologi HISTORIE 34 0 0 -100.0%
MF 190928 Kateket HISTORIE 5 0 0 -100.0%
UMB 192731 Geomatikk (kartfag) TEKNO - ANNET 3 0 0 -100.0%
UMB 192763 Info- matematik TEKNO - SIVING 1 0 0 -100.0%
NTNU 194271 Gre., årsstudium SPRÅK 1 0 0 -100.0%
NTNU 194294 Lat., årsstudium SPRÅK 5 0 0 -100.0%
NTNU 194344 Ling., årsstudium SPRÅK 5 0 0 -100.0%
NTNU 194347 Swa. SPRÅK 5 0 0 -100.0%
NTNU 194604 Språk.kom. SPRÅK 16 0 0 -100.0%
NTNU 194663 Medvit MEDIEFAG 81 0 0 -100.0%
NTNU 194868 Afrikastudier SAMFUNN 56 58 0 -100.0%
NTNU 194931 Gresk SPRÅK 2 2 0 -100.0%
HIA 201025 Ing. elektro, 2-årig TEKNO - INGENIØR 3 0 0 -100.0%
HIA 201029 Ing. data, 2-årig TEKNO - INGENIØR 1 0 0 -100.0%
HIA 201156 Fagl.utd., kunstfag LÆRER - FAGLÆRER 27 0 0 -100.0%
HIA 201163 Kjemi, års. REALFAG 5 0 0 -100.0%
HIA 201188 Informatikk, års. INFOTEKN 10 0 0 -100.0%
HIA 201224 Informasjonssystemer INFOTEKN 0 3 0 -100.0%
HIA 201385 Oversetting, tysk SPRÅK 0 6 0 -100.0%
HIA 201386 Overs., fransk SPRÅK 7 8 0 -100.0%
HIA 201835 Energi og økonomi TEKNO - ANNET 7 0 0 -100.0%
HIA 201888 Språk og kultur(fra) SPRÅK 6 6 0 -100.0%
HIA 201890 Språk og kultur(tys) SPRÅK 2 0 0 -100.0%
HIAK 202051 Sykepleie, deltid HELSEFAG - SYKEPL 134 0 0 -100.0%
HIAK 202052 Sykepleier Bærum HELSEFAG - SYKEPL 63 0 0 -100.0%
HIAK 202107 Yfl restaurant/mat d LÆRER - FAGLÆRER 6 14 0 -100.0%
HIAK 202121 y.fagl. tekno. delt LÆRER - FAGLÆRER 6 0 0 -100.0%
HIAK 202270 IKT, 2 år INFOTEKN 7 0 0 -100.0%
HIAK 202436 IKT og design INFOTEKN 14 20 0 -100.0%
HIB 203061 Vernepleier, deltid HELSEFAG - VERNEPL 95 0 0 -100.0%
HIB 203505 Kunst & håndv,deltid ESTETISK 22 0 0 -100.0%
HIB 203642 Kunst og håndverk ESTETISK 95 0 0 -100.0%
HIB 203646 Heimkunnskap ESTETISK 26 0 0 -100.0%
HIB 203662 Natur, samf., miljø REALFAG 2 0 0 -100.0%
HIB 203666 Natur og miljøfag REALFAG 16 0 0 -100.0%
HBO 204175 Fiskeri/akvakultur LANDBRUK 8 9 0 -100.0%
HBO 204308 Kulturkunnskap ESTETISK 9 0 0 -100.0%
HBO 204404 Økonomi og eksport ØKADM 7 6 0 -100.0%
HBO 204654 Kulturkunnskap, 1år ESTETISK 14 16 0 -100.0%
HBO 204672 Nordisk språk/litt. SPRÅK 7 1 0 -100.0%
HBO 204833 Fiskeri og akvakultu LANDBRUK 4 8 0 -100.0%
HIBU 205051 Sykepleier, d. D/H HELSEFAG - SYKEPL 87 0 0 -100.0%
HIBU 205094 Ing., audioteknologi TEKNO - INGENIØR 0 22 0 -100.0%
HIBU 205188 IT og info. syst. INFOTEKN 4 0 0 -100.0%
HIBU 205205 Matte, d. H. REALFAG 16 0 0 -100.0%
HIF 206053 Sykepl., Kirkenes HELSEFAG - SYKEPL 0 45 0 -100.0%
HIF 206081 Sosialt arb., Tromsø HELSEFAG - SOSIONOM 0 118 0 -100.0%
HIF 206112 Allmennlærer,samling LÆRER - ALMLÆRER 38 20 0 -100.0%
HIF 206132 Førsk.lærer LÆRER - FØRLÆRER 0 7 0 -100.0%
HIF 206215 Off. styring/øk. ØKADM 13 0 0 -100.0%
HIF 206304 Sjømat ØKADM 0 6 0 -100.0%
HIF 206370 Web-portal INFOTEKN 10 6 0 -100.0%
HIF 206462 Kulturformidling ESTETISK 11 0 0 -100.0%
HIF 206875 Politikk og ledelse ØKADM 6 8 0 -100.0%
HIF 206884 Oppdrett med ledelse LANDBRUK 4 0 0 -100.0%
HIG 207024 Ing., medieelektro. TEKNO - INGENIØR 3 3 0 -100.0%
HIH 208061 Vernepl. - delt. HELSEFAG - VERNEPL 94 82 0 -100.0%
HIH 208236 Statsvitenskap, delt SAMFUNN 0 6 0 -100.0%
HIH 208238 Statsvitenskap SAMFUNN 19 7 0 -100.0%
HH 209052 sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 48 0 0 -100.0%
HH 209110 Allmennlærer,Elverum LÆRER - ALMLÆRER 35 0 0 -100.0%
HH 209112 Allmennl. m/uteskole LÆRER - ALMLÆRER 27 0 0 -100.0%
HH 209120 Allmennlærer, musikk LÆRER - ALMLÆRER 18 0 0 -100.0%
HH 209184 Biologi, år REALFAG 0 7 0 -100.0%
HH 209314 Miljøforvaltning REALFAG 1 0 0 -100.0%
HH 209398 Bed.øk., Hamar ØKADM 52 0 0 -100.0%
HH 209427 Miljøbioteknologi REALFAG 2 0 0 -100.0%
HH 209428 info/samf.kontakt MEDIEFAG 6 3 0 -100.0%
HH 209662 Naturfag, Hamar REALFAG 6 0 0 -100.0%
HH 209787 Regn.øk. ØKADM 21 0 0 -100.0%
HH 209877 Statsvitenskap SAMFUNN 6 5 0 -100.0%
HIL 210189 Informrådgiv. ØKADM 3 0 0 -100.0%
HIM 211051 Sykepleier, deltid HELSEFAG - SYKEPL 0 71 0 -100.0%
HIM 211300 Informatikk INFOTEKN 12 4 0 -100.0%
HIM 211412 Info.beh. Kr. sund INFOTEKN 16 0 0 -100.0%
HIM 211787 Regnskapsfører ØKADM 15 12 0 -100.0%
HIN 212012 Industriteknikk TEKNO - INGENIØR 9 3 0 -100.0%
HIN 212024 Ingeniør, elektron. TEKNO - INGENIØR 6 6 0 -100.0%
HIN 212027 Ingeniør, romtekn. TEKNO - INGENIØR 11 5 0 -100.0%
HIN 212415 Ingeniør, Kraftdesig TEKNO - INGENIØR 7 6 0 -100.0%
HINE 213051 Sykepleier, deltid HELSEFAG - SYKEPL 0 46 0 -100.0%
HINE 213118 Allmennlærer, Narvik LÆRER - ALMLÆRER 12 0 0 -100.0%
HINE 213130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 13 0 0 -100.0%
HINE 213132 Førsk.l.m/friluftsli LÆRER - FØRLÆRER 0 11 0 -100.0%
HINE 213188 IT-kandidat INFOTEKN 3 0 0 -100.0%
HINE 213619 Informatikk års. INFOTEKN 0 4 0 -100.0%
HINE 213678 Realfag, årsstudium REALFAG 0 7 0 -100.0%
HINT 214024 Ing., elektron. TEKNO - INGENIØR 19 0 0 -100.0%
HINT 214051 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 44 0 0 -100.0%
HINT 214188 Software SAMFUNN 6 0 0 -100.0%
HINT 214202 Miljøledelse SAMFUNN 12 0 0 -100.0%
HINT 214223 Utmarksforv LANDBRUK 20 19 0 -100.0%
HINT 214250 Skogbruksfag LANDBRUK 5 0 0 -100.0%
HINT 214302 Kroppsøving IDRETT 27 0 0 -100.0%
HINT 214313 Skog- og næringsutvi LANDBRUK 5 0 0 -100.0%
HINT 214388 Naturforvaltning REALFAG 5 3 0 -100.0%
HINT 214416 Småskalaprod LANDBRUK 3 0 0 -100.0%
HINT 214420 Naturbr., årsst. LANDBRUK 1 0 0 -100.0%
HINT 214437 Musikk ESTETISK 32 0 0 -100.0%
HINT 214440 Idrett IDRETT 39 0 0 -100.0%
HINT 214447 Friluft IDRETT 61 0 0 -100.0%
HINT 214612 Biologi REALFAG 6 0 0 -100.0%
HINT 214618 Drama ESTETISK 9 8 0 -100.0%
HINT 214643 Landbruksøkonomi LANDBRUK 14 0 0 -100.0%
HINT 214820 Ing, biotekn. TEKNO - INGENIØR 8 0 0 -100.0%
HINT 214821 Ing., bioit. TEKNO - INGENIØR 4 0 0 -100.0%
HIO 215032 Ingeniør, maskin 2år TEKNO - INGENIØR 8 0 0 -100.0%
HIO 215649 Kroppsøving/idrett IDRETT 131 101 0 -100.0%
HIO 215705 Tannteknikk HELSEFAG - ANNET 93 80 0 -100.0%
HIO 215744 Ortopediing HELSEFAG - ORTOPEDI 0 32 0 -100.0%
HSF 216112 Allmennlærer, deltid LÆRER - ALMLÆRER 0 43 0 -100.0%
HSF 216298 Akvakultur LANDBRUK 3 4 0 -100.0%
HSF 216370 Økonomi og it ØKADM 4 0 0 -100.0%
UIS 217666 Natur og miljøfag REALFAG 0 26 0 -100.0%
HSH 218417 Allm.l.+ IKT, Stord LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 9 0 0 -100.0%
HSH 218662 Naturfag, Stord REALFAG 9 7 0 -100.0%
HSH 218912 Spansk, Stord SPRÅK 46 38 0 -100.0%
HIST 219081 Int. sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 67 0 0 -100.0%
HIT 220009 Ing.kjemi/analytisk TEKNO - INGENIØR 4 0 0 -100.0%
HIT 220489 Idrett, tren. og adm IDRETT 17 13 0 -100.0%
HIT 220666 Natur- og miljøv. BØ REALFAG 9 0 0 -100.0%
HIT 220822 Ing. energiteknologi TEKNO - INGENIØR 9 0 0 -100.0%
HIT 220869 Flerkult. barnevern HELSEFAG - BARNEVER 78 57 0 -100.0%
HIT 220921 Litteratur/språk (P) SPRÅK 0 9 0 -100.0%
HITØ 221004 Ingeniør, Data TEKNO - INGENIØR 11 0 0 -100.0%
HITØ 221112 Almlærer,saml LÆRER - ALMLÆRER 54 60 0 -100.0%
HVE 222188 Informati. INFOTEKN 0 8 0 -100.0%
HVE 222351 Ungdomskunnsk. PEDFAG 0 22 0 -100.0%
HVE 222440 Idr. IDRETT 0 23 0 -100.0%
HVE 222602 Design og teknologi ESTETISK 9 0 0 -100.0%
HVE 222618 Teaterarbeid PEDFAG 12 11 0 -100.0%
HVE 222862 Realfag i skolen REALFAG 7 0 0 -100.0%
HVE 222889 Fortelling og komm. SPRÅK 20 0 0 -100.0%
HVO 223132 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 26 95 0 -100.0%
HIØ 224045 Ingeniør, tekn.led. TEKNO - INGENIØR 15 0 0 -100.0%
HIØ 224220 Ledelse i førskolen PEDFAG 0 3 0 -100.0%
HIØ 224278 Tysk og int. mark. SPRÅK 7 0 0 -100.0%
HIØ 224279 Fransk og int.mark. SPRÅK 10 0 0 -100.0%
HIØ 224289 Engelsk og int.mark. SPRÅK 31 0 0 -100.0%
HIØ 224447 Friluftsliv IDRETT 15 15 0 -100.0%
HIØ 224612 Biologi REALFAG 9 0 0 -100.0%
HIØ 224690 Tysk i lærerutd. SPRÅK 5 10 0 -100.0%
HIØ 224776 Fransk og int.marked SPRÅK 5 0 0 -100.0%
HIØ 224779 Tysk og int.marked. SPRÅK 6 0 0 -100.0%
HIÅ 225028 Ingeniør, teletekn. TEKNO - INGENIØR 10 0 0 -100.0%
HIÅ 225331 Marin biologi/foredl LANDBRUK 18 26 0 -100.0%
RHS 244060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 109 105 0 -100.0%
RHS 244061 Vernepleie, deltid HELSEFAG - VERNEPL 0 118 0 -100.0%
RHS 244700 Ergoterapeut HELSEFAG - ERGO 26 27 0 -100.0%
DMMH 253133 Førskolelærer, nett LÆRER - FØRLÆRER 0 66 0 -100.0%
MHS 256741 Mteol HISTORIE 2 0 0 -100.0%
MHG 257717 Tverrkult.kom. Ø-A SAMFUNN 5 7 0 -100.0%
KHIO 260143 Interiør og møbel ESTETISK 274 0 0 -100.0%
KHIO 260148 Klær og kostymer ESTETISK 145 0 0 -100.0%
KHIO 260149 Vis. kommunikasjon ESTETISK 222 0 0 -100.0%
KHIO 260472 Kunstfag ESTETISK 241 0 0 -100.0%
NIH 150172 Friluftsliv IDRETT 0 0 113 nytt
UIB 184919 USA-studier HISTORIE 0 0 63 nytt
UIB 184925 Språk/interkult. kom SPRÅK 0 0 25 nytt
UIB 184939 Nanoteknologi TEKNO - ANNET 0 0 48 nytt
UIO 185862 Matem. og øk REALFAG 0 0 76 nytt
UIO 185912 Spansk, års SPRÅK 0 0 213 nytt
UIO 185940 Informatikk, robot INFOTEKN 0 0 27 nytt
UIO 185941 Psykologi prof, høst SAMFUNN 0 0 1514 nytt
UIO 185942 Psykologi prof, vår SAMFUNN 0 0 149 nytt
UMB 192327 Biologi REALFAG 0 0 29 nytt
UMB 192332 Kjemi REALFAG 0 0 4 nytt
UMB 192783 Kjemi og bioteknolog TEKNO - SIVING 0 0 17 nytt
UMB 192785 Anvendt informatikk TEKNO - SIVING 0 0 3 nytt
NTNU 194109 Fagl. bygg og anlegg LÆRER - FAGLÆRER 0 0 19 nytt
NTNU 194123 Faglærer Helse/sos. LÆRER - FAGLÆRER 0 0 61 nytt
NTNU 194124 Faglærer Res./matfag LÆRER - FAGLÆRER 0 0 37 nytt
NTNU 194239 samf.økono., årsstud SAMFUNN 0 0 36 nytt
NTNU 194269 Fon., årsstudium SPRÅK 0 0 0 nytt
NTNU 194284 geografi, årsstud SAMFUNN 0 0 41 nytt
NTNU 194285 Samf.kunnskap, årsst SAMFUNN 0 0 77 nytt
NTNU 194486 Samf./idr./vit. IDRETT 0 0 115 nytt
NTNU 194609 Ant. kultur, årsstud HISTORIE 0 0 13 nytt
HIA 201109 Fagl. bygg og anlegg LÆRER - FAGLÆRER 0 0 7 nytt
HIA 201129 Fagl. tekn. prod. LÆRER - FAGLÆRER 0 0 2 nytt
HIA 201157 Faglærer drama LÆRER - FAGLÆRER 0 0 22 nytt
HIA 201301 Matematisk finans REALFAG 0 0 11 nytt
HIA 201853 Spes.ped PEDFAG 0 0 65 nytt
HIB 203096 Ing. undervannstekn. TEKNO - INGENIØR 0 0 71 nytt
HIB 203440 Idrett LÆRER - FAGLÆRER 0 0 127 nytt
HIB 203446 Mat og helse HELSEFAG - ERNÆRING 0 0 58 nytt
HBO 204133 Des. førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 0 0 43 nytt
HBO 204305 Responsible Fisherie REALFAG 0 0 0 nytt
HBO 204369 Øk/ledelse,Vesteråle ØKADM 0 0 23 nytt
HBO 204662 Naturfaglig gr.stud LANDBRUK 0 0 4 nytt
HBO 204912 spansk SPRÅK 0 0 13 nytt
HIBU 205162 Øk/adm årsst. ØKADM 0 0 13 nytt
HIBU 205345 Øk. ledelse -siv.øk. ØKADM 0 0 30 nytt
HIF 206071 Barnevern, Tromsø HELSEFAG - BARNEVER 0 0 95 nytt
HIF 206176 Finsk SPRÅK 0 0 1 nytt
HIF 206242 Nordområdestud. ØKADM 0 0 7 nytt
HIF 206342 Border Business St. ØKADM 0 0 8 nytt
HIF 206900 Velferdsforvaltn. HELSEFAG - ANNET 0 0 10 nytt
HIG 207033 Bygg, Lan. TEKNO - INGENIØR 0 0 3 nytt
HIG 207040 Bygg, Pro. TEKNO - INGENIØR 0 0 16 nytt
HIG 207095 Bygg -Vann TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HIG 207188 Informasjonsteknolog INFOTEKN 0 0 8 nytt
HIG 207264 Medieproduksjon MEDIEFAG 0 0 19 nytt
HIG 207374 Drift av nettverk INFOTEKN 0 0 13 nytt
HIG 207822 Energitek. TEKNO - INGENIØR 0 0 6 nytt
HIH 208062 Vernepl. utd., delt. HELSEFAG - VERNEPL 0 0 60 nytt
HH 209189 info/samf.kontakt,år MEDIEFAG 0 0 9 nytt
HH 209413 Realfag, bac REALFAG 0 0 5 nytt
HH 209436 ADB  m/portaldesign INFOTEKN 0 0 17 nytt
HH 209437 Musikk ESTETISK 0 0 12 nytt
HH 209446 Mat og helse, år HELSEFAG - ERNÆRING 0 0 18 nytt
HH 209612 Menneskets biologi REALFAG 0 0 1 nytt
HH 209754 Natur/kunnsk.turisme REISELIV 0 0 7 nytt
HH 209852 Oppvekst, bac PEDFAG 0 0 19 nytt
HH 209935 lærerutd. m/mastergr LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 0 0 2 nytt
HIL 210164 øk.adm, års ØKADM 0 0 47 nytt
HIL 210440 BA i idrett IDRETT 0 0 60 nytt
HIL 210534 Pros.led for fj.syn. MEDIEFAG 0 0 20 nytt
HIL 210654 Årkult MEDIEFAG 0 0 34 nytt
HIN 212005 Elektro/Kraft/Romtek TEKNO - INGENIØR 0 0 30 nytt
HIN 212095 Ingeniør, første år TEKNO - INGENIØR 0 0 6 nytt
HINE 213133 Førskole/estetisk LÆRER - FØRLÆRER 0 0 15 nytt
HINE 213317 Kultur/Reiseliv REISELIV 0 0 4 nytt
HINE 213754 Kultur/Reiseliv års. REISELIV 0 0 2 nytt
HINT 214059 SPU-d HELSEFAG - SYKEPL 0 0 41 nytt
HINT 214680 Samf.fag SAMFUNN 0 0 21 nytt
HSF 216232 Org. og ledelse ØKADM 0 0 12 nytt
HSF 216469 Geologi REALFAG 0 0 6 nytt
HSF 216754 Tur. og reis., årsst REISELIV 0 0 18 nytt
UIS 217391 Kjøkken- og rest.led REISELIV 0 0 25 nytt
UIS 217809 Offshore-tekn.miljøv TEKNO - SIVING 0 0 5 nytt
UIS 217843 Læreutd, realfag LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 0 0 15 nytt
UIS 217862 Matte REALFAG 0 0 21 nytt
UIS 217943 Offshoretekn TEKNO - SIVING 0 0 40 nytt
UIS 217944 Risikostyring TEKNO - SIVING 0 0 10 nytt
HSH 218205 Matematikk, år REALFAG 0 0 7 nytt
HSH 218505 Kunst og håndv., år ESTETISK 0 0 22 nytt
HIT 220173 Tekst og kultur 1år SAMFUNN 0 0 9 nytt
HIT 220283 Natur og miljø,kand. REALFAG 0 0 0 nytt
HIT 220368 Eiendomsmegling, Bø ØKADM 0 0 373 nytt
HIT 220450 Natur/miljøv. m/GIS REALFAG 0 0 0 nytt
HIT 220537 Tekst/komm/kult3år SAMFUNN 0 0 3 nytt
HITØ 221002 Sikkerhet og miljø TEKNO - INGENIØR 0 0 29 nytt
HITØ 221877 Samfunnssikkerhet SAMFUNN 0 0 33 nytt
HVE 222412 Info. sys. INFOTEKN 0 0 10 nytt
HVE 222446 Mat og helse HELSEFAG - ERNÆRING 0 0 11 nytt
HVE 222538 Tospråklig fagl. utd LÆRER - FAGLÆRER 0 0 8 nytt
HVE 222626 KRL HISTORIE 0 0 0 nytt
HVO 223217 Off. adm. ØKADM 0 0 0 nytt
HVO 223439 Drama/teater ESTETISK 0 0 9 nytt
HVO 223472 Kunst og håndverk ESTETISK 0 0 18 nytt
HIØ 224051 Sjukepleiar deltid HELSEFAG - SYKEPL 0 0 11 nytt
HIØ 224666 Naturfag REALFAG 0 0 7 nytt
HIÅ 225299 Bioteknologi REALFAG 0 0 6 nytt
HIÅ 225346 Matteknologi REALFAG 0 0 2 nytt
HIÅ 225711 Havbruk REALFAG 0 0 8 nytt
DHS 251060 Vernepl., Rogaland HELSEFAG - VERNEPL 0 0 103 nytt
DHS 251700 Ergoterapi, Rogaland HELSEFAG - ERGO 0 0 26 nytt
DMMH 253529 Førskolelærer, Inter LÆRER - FØRLÆRER 0 0 37 nytt
NLA 254182 Menighetspedagogikk HISTORIE 0 0 1 nytt
sum 96067 93522 92441 -1.2%
FORKLARING:
Tabellen viser en linje for hvert studium Samordna opptak tar opp til. For
hvert studium (hver linje) ser man:
- Lærestedsinitialer (lærestedkoden) for lærestedet som studiet tilhører.
- Studiumnummeret. Seks siffer hvorav de tre først angir lærestedet
  og de tre neste studietypenummeret. (F.eks. slutter alle fulltids
  sykepleierstudier med studietypenr 050).
- Studiumnavn (kortversjonen, kan avvike med det som f.eks. finnes i
  Søkerhandboka og andre steder)
  Utdanningsområde
- Hvor mange personer søkte dette studiet som førstevalg i 2005.
- Hvor mange personer søkte dette studiet som førstevalg i 2006.
- Hvor mange personer søkte dette studiet som førstevalg i 2007.
- Og prosenttallet er endringen fra 2006 til 2007.
  Eksempel: Hvis 20 personer har søkt et studium som førsteprioritet
  i 2006, og 30 i 2007, så vil Økning være 50%
Hele rapporten er sortert på det siste tallet. Altså: De øverste er de
med mest stigende popularitet. De nesterte de med mest synkende.
Vær oppmerksom på:
Noen studier kan være sammenslått fra forrige år til å bruke samme
studiumnr, andre kan være splittet til forskjellige studiumnr. Noen
studier har opptak annet hvert år, og andre kan ha fått endret
studieinnhold og navn. (Denne rapporten sammenligner studier
som beholder samme sekssifrede kode fra forrige år). Noen
studier kan ha fått nytt 6-sifret studiumnr selv om det trolig
er snakk om samme studium. Et eksempel fra 1999 er
Informasjonsteknologi i Bodø som ble endret fra 2-årig til 3-årig, og
som fikk nytt studietypenr ( = de tre siste siffer i den sekssifrede
studiumkoden, de tre første angir lærestedet). Det så da ut som om det
gamle 204270 har mistet all søkning (-100%), mens 204300 vil vises som
"nytt" studium. (I forb med SOs statistikkprosjekt vil vi i framtiden
ta hensyn til slike endringer) For studier med liten søkning bør man
være forsiktig med å bruke prosentvis økning/minking.