ANTALL FØRSTEPRIORITETSØKERE (KVINNER) FORDELT PÅ UTD.OMRÅDER (UTD.TYPER): APRIL 2005 - 2006 - 2007
Utdanningsområde (m/ utd.type) Førstepri.søk Førstepri.søk Førstepri.søk Økning Nye studier
2005 2006 2007
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 49 44 64 45.5% 2
TEKNO - INGENIØR 377 511 692 35.4% 2
HELSEFAG - ERNÆRING 315 319 419 31.3% 3
LÆRER - FAGLÆRER 396 383 469 22.5% 7
TEKNO - SIVING 496 752 873 16.1% 5
ØKADM 3589 4205 4729 12.5% 4
HELSEFAG - VETERIN 916 843 914 8.4%
TEKNO - SIVARK 508 556 597 7.4%
HELSEFAG - FARMASI 121 129 138 7.0%
LÆRER - FØRLÆRER 1966 2616 2787 6.5% 2
SAMFUNN 8194 8321 8637 3.8% 6
IDRETT 1277 1267 1305 3.0%
HELSEFAG - MEDISIN 1749 1762 1801 2.2%
REALFAG 1188 1151 1176 2.2% 6
PEDFAG 871 899 917 2.0% -1
MEDIEFAG 2834 2226 2258 1.4% 3
REISELIV 530 558 566 1.4% 5
JUS 2782 2655 2652 -0.1%
HELSEFAG - BARNEVER 1846 1789 1783 -0.3%
HELSEFAG - SYKEPL 7601 7058 6938 -1.7% 4
HELSEFAG - FYSIO 1621 1480 1443 -2.5%
HELSEFAG - ODONT 619 655 633 -3.4%
TEKNO - MARITIM 8 24 23 -4.2%
INFOTEKN 335 383 364 -5.0% -2
LÆRER - ANNET 426 522 489 -6.3%
HISTORIE 1978 1796 1678 -6.6% 2
HELSEFAG - ERGO 353 336 313 -6.8%
SPRÅK 3644 3383 3147 -7.0% -1
LANDBRUK 173 184 170 -7.6% -4
HELSEFAG - BIOING 381 368 339 -7.9%
HELSEFAG - SOSIONOM 2187 2024 1815 -10.3%
TEKNO - ANNET 220 244 218 -10.7% 2
ESTETISK 2919 2185 1925 -11.9% 2
HELSEFAG - VERNEPL 1192 1203 1025 -14.8%
LÆRER - ALMLÆRER 2318 2508 2130 -15.1% -1
HELSEFAG - RADIO 462 404 332 -17.8%
HELSEFAG - RESEPTAR 154 167 134 -19.8%
HELSEFAG - ANNET 471 515 406 -21.2%
HELSEFAG - AUDIO 71 53 38 -28.3%
HELSEFAG - ORTOPEDI 0 16 0 -100.0% -1
sum 57137 56494 56337 -0.3%
FORKLARING
I tabellen er studiene gruppert på utdanningsområder i tillegg til de mest sentrale
utdanningstypene innenfor enkelte av utdanningsområdene. 
- Hvor mange søkte et studium i dette utdanningsområdet som førstevalg i 2005
- ...i 2006
- ...i 2007
- Prosenttallet er endringen fra 2006 til 2007.
  Eks.: Hvis 500 søkte et studium i dette området som førstevalg i 2006 og
  550 i 2007, så vil Økning være 10%.
- +X eller -X angir forskjellen mellom 2006 og 2007 i antall studier som
  tilbys i gruppen.
Hele rapporten er sortert på det siste tallet. Altså: De øverste er de med
mest stigende popularitet. De nesterte de med mest synkende to siste årene.
Merk at antall nye studier vil ha innvirkning på prosentvis økning/nedgang, 
spesielt der hvor antallent primærsøkere er lavt.
Noen studier har fått endret utdanningsområde i perioden 2005-2007:
Studium                          År   Utdanningsområde
-------------------------------- ---- ------------------
204833 HBO  Fiskeri og akvakultu 2005 REALFAG
204833 HBO  Fiskeri og akvakultu 2006 LANDBRUK
206370 HIF  Portaldesign         2005 ØKADM
206370 HIF  Web-portal           2006 INFOTEKN