ANTALL FØRSTEPRIORITETSØKERE (KVINNER) PER STUDIUM. APRIL 2005 - 2006 - 2007
Lærestedsforkortelse Studiumkode Studiumnavn Utdanningsområde 2005 2006 2007 Økning
UMB 192784 Miljøfys. og energi TEKNO - SIVING 4 1 11 1000.0%
NTNU 194854 Biomatematikk REALFAG 8 1 10 900.0%
HH 209514 Digital medieprod. MEDIEFAG 10 1 8 700.0%
HITØ 221115 Almlærer, realf. LÆRER - ALMLÆRER 0 5 37 640.0%
UIB 184436 Inf.- og kom.tekn. INFOTEKN 10 1 6 500.0%
UIO 185863 Mat., energi og nano REALFAG 4 2 12 500.0%
HIBU 205005 Ing. elektro, 3-årig TEKNO - INGENIØR 5 1 6 500.0%
HIT 220006 Ing.utd., elektro TEKNO - INGENIØR 1 0 6 500.0%
HVE 222017 Ingeniør, el-auto TEKNO - INGENIØR 4 1 6 500.0%
SA/SH 231235 Samisk SPRÅK 5 1 6 500.0%
HIST 219005 Ingeniør, elektro TEKNO - INGENIØR 6 3 17 466.7%
HIG 207053 Sykepl., Valdres HELSEFAG - SYKEPL 5 0 27 440.0%
HIST 219013 Ingeniør, materialt TEKNO - INGENIØR 2 1 5 400.0%
HIT 220388 Økologi/ naturres. REALFAG 2 3 14 366.7%
HIÅ 225432 Shipping og logistik ØKADM 0 3 14 366.7%
UMB 192406 Geomatikk, Kart TEKNO - ANNET 4 1 4 300.0%
HIM 211453 Informasjonsbeh. INFOTEKN 4 1 4 300.0%
HINT 214395 Softwaredesign INFOTEKN 1 1 4 300.0%
UIS 217755 Konstr. og material TEKNO - SIVING 0 1 4 300.0%
HBO 204242 Nordlige studier SAMFUNN 0 2 7 250.0%
HH 209223 Utmarksforv., år LANDBRUK 1 2 7 250.0%
HH 209423 Utmarksturisme REISELIV 7 2 7 250.0%
HVE 222242 Samfunnsf. SAMFUNN 0 4 14 250.0%
HIB 203649 Idrett, år IDRETT 78 31 108 248.4%
UIT 186867 Marin bedriftsledels ØKADM 20 8 26 225.0%
UIO 185832 IT, nano/mikroel. INFOTEKN 1 1 3 200.0%
UIO 185856 Elektronikk og datat REALFAG 4 1 3 200.0%
UIT 186813 Industriell matemati TEKNO - SIVING 1 0 3 200.0%
UIT 186843 Realfag LÆRER - ANNET 7 2 6 200.0%
NTNU 194457 Lingvistikk SPRÅK 5 1 3 200.0%
HBO 204170 Engelsk SPRÅK 11 5 15 200.0%
HIBU 205622 Engelsk, d, Hønefoss SPRÅK 2 0 6 200.0%
HIL 210319 Oppl. og attraksjon. REISELIV 7 8 24 200.0%
HINE 213117 Allmennlærer, Oppdal LÆRER - ALMLÆRER 4 0 12 200.0%
HINE 213437 Musikkvitenskap ESTETISK 2 1 3 200.0%
HINE 213680 Samfunnsfag års. SAMFUNN 5 1 3 200.0%
HIST 219016 Ingeniør, logistikk TEKNO - INGENIØR 5 3 9 200.0%
HIT 220443 Folkemusikk ESTETISK 4 1 3 200.0%
UIS 217800 IIndustriell økonomi TEKNO - SIVING 11 5 14 180.0%
HIØ 224610 Fransk SPRÅK 6 8 22 175.0%
HIA 201482 Relig.,etikk,kultur HISTORIE 6 7 19 171.4%
HH 209369 Øk/adm, bac ØKADM 5 3 8 166.7%
HINT 214661 Matematikk REALFAG 6 3 8 166.7%
HIØ 224895 Tekn. innovasjon TEKNO - ANNET 7 3 8 166.7%
HIO 215012 Ingeniør, maskin TEKNO - INGENIØR 3 5 13 160.0%
HIG 207054 Sykepl., Hadeland HELSEFAG - SYKEPL 12 0 31 158.3%
HIAK 202106 Y.fagl.hels/sos delt LÆRER - FAGLÆRER 28 9 23 155.6%
HIA 201006 Ing., energ.elkraft. TEKNO - INGENIØR 0 2 5 150.0%
HIB 203012 Ing., maskinteknikk TEKNO - INGENIØR 3 4 10 150.0%
HIBU 205004 Ing. data, 3-årig TEKNO - INGENIØR 1 2 5 150.0%
HIN 212040 Ingeniør, Alta TEKNO - INGENIØR 2 2 5 150.0%
HVE 222004 Ingeniør, datatekn. TEKNO - INGENIØR 2 2 5 150.0%
HVE 222823 Ingeniør, mikrotek. TEKNO - INGENIØR 3 2 5 150.0%
HIÅ 225353 Maritim utd.,nautikk TEKNO - MARITIM 2 2 5 150.0%
HIO 215009 Ingeniør, biot.kjemi TEKNO - INGENIØR 21 14 33 135.7%
HH 209663 Mediefag MEDIEFAG 11 3 7 133.3%
HH 209867 Org.- og ledelsesfag ØKADM 7 6 14 133.3%
HIBU 205251 Vis. kom.,  Drammen MEDIEFAG 43 46 107 132.6%
HSF 216131 Førskole, deltid LÆRER - FØRLÆRER 15 0 34 126.7%
HIAK 202897 Kostøkonomi, ledelse ØKADM 11 8 18 125.0%
HIB 203011 Ing.,marintekn. TEKNO - INGENIØR 5 4 9 125.0%
HIA 201003 Ing. byggdesign TEKNO - INGENIØR 6 14 31 121.4%
HH 209320 Økologisk landbr,BA LANDBRUK 1 5 11 120.0%
HVO 223453 Informasjon og media MEDIEFAG 22 9 19 111.1%
HIG 207838 Mediemanagement INFOTEKN 19 11 23 109.1%
HSF 216060 Vernepleie HELSEFAG - VERNEPL 24 11 23 109.1%
UIO 185395 Informatikk INFOTEKN 18 13 27 107.7%
UIB 184452 Off. org/ledelse SAMFUNN 5 7 14 100.0%
UIO 185829 Informatikk, d.s/net INFOTEKN 1 1 2 100.0%
UIT 186467 Ark. nat- og landbru LANDBRUK 3 2 4 100.0%
UIT 186857 Fysikk REALFAG 2 1 2 100.0%
HIA 201767 Ing, IND.ØK TEKNO - SIVING 2 2 4 100.0%
HIB 203154 Faglærerutd. realfag LÆRER - FAGLÆRER 0 4 8 100.0%
HBO 204331 Fiskerifag LANDBRUK 2 0 4 100.0%
HIF 206663 Mediefag MEDIEFAG 6 2 4 100.0%
HIG 207395 Programvareutvikling INFOTEKN 1 1 2 100.0%
HINE 213439 Drama ESTETISK 1 1 2 100.0%
HINE 213961 Info.syst. års. INFOTEKN 0 1 2 100.0%
HINT 214516 Regnskap ØKADM 0 8 16 100.0%
HSF 216310 Landskapsplanlegging REALFAG 6 4 8 100.0%
UIS 217004 Data TEKNO - INGENIØR 2 3 6 100.0%
HSH 218667 Musikk, Stord ESTETISK 5 3 6 100.0%
HIST 219025 Ingeniør, elektro. TEKNO - INGENIØR 1 0 2 100.0%
HIT 220170 Engelsk SPRÅK 13 13 26 100.0%
HVE 222179 Hist. HISTORIE 0 6 12 100.0%
HVE 222481 Historie, bachelor HISTORIE 13 6 12 100.0%
HIØ 224623 Engelsk, lærerutd. SPRÅK 6 3 6 100.0%
ATH 255480 Teologi HISTORIE 5 1 2 100.0%
UIB 184439 Estetiske fag ESTETISK 47 42 83 97.6%
HIÅ 225369 Økonomi og adm. ØKADM 0 26 51 96.2%
HIT 220308 Kultur, 3år SAMFUNN 12 10 19 90.0%
HIST 219009 Ingeniør, kjemi TEKNO - INGENIØR 9 9 17 88.9%
UMB 192735 Arealplanlegging SAMFUNN 16 7 13 85.7%
HH 209516 Regnskapsførerfag ØKADM 0 7 13 85.7%
HIM 211035 Øk. adm., 2 år ØKADM 11 7 13 85.7%
NTNU 194857 Fysikk REALFAG 10 6 11 83.3%
HVE 222666 Naturfag REALFAG 4 6 11 83.3%
UIB 184844 Lærer språk LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 19 17 31 82.4%
HIB 203203 Folkehelsearbeid HELSEFAG - ERNÆRING 0 43 78 81.4%
HIB 203017 Ing., automat. TEKNO - INGENIØR 5 5 9 80.0%
HIA 201922 Litt.,film, teater SPRÅK 0 9 16 77.8%
UIS 217938 Byutvikling TEKNO - SIVING 0 9 16 77.8%
HITØ 221164 Bedriftsøkonomi ØKADM 26 21 37 76.2%
UIB 184377 Miljø- og ressursfag REALFAG 7 4 7 75.0%
UIT 186483 Russlandsstudier HISTORIE 8 8 14 75.0%
HIA 201456 Litteratur SPRÅK 3 4 7 75.0%
HIM 211488 Sport Management SAMFUNN 16 12 21 75.0%
UIS 217855 Biologisk kj. REALFAG 0 4 7 75.0%
HVE 222164 Bedriftsøk. ØKADM 0 16 28 75.0%
HIØ 224474 Samf, språk, kultur SPRÅK 11 8 14 75.0%
HIØ 224618 Drama ESTETISK 4 0 7 75.0%
HIST 219003 Ingeniør, bygg TEKNO - INGENIØR 15 25 43 72.0%
UIB 184189 Info.vit. INFOTEKN 10 7 12 71.4%
HIB 203045 Ing. produksjonstekn TEKNO - INGENIØR 0 7 12 71.4%
UIB 184460 Middelalderstudier HISTORIE 17 10 17 70.0%
NTNU 194859 Geologi REALFAG 10 10 17 70.0%
HVO 223452 Planlegging og adm. ØKADM 10 10 17 70.0%
HIØ 224035 Økonomi og adm. ØKADM 49 31 52 67.7%
UIT 186783 Molekylær bioteknolo TEKNO - SIVING 3 6 10 66.7%
NTNU 194888 Fransk SPRÅK 6 9 15 66.7%
HIA 201828 Matematikkdidaktikk LÆRER - ANNET 7 3 5 66.7%
HIG 207406 Geomatikk TEKNO - ANNET 3 3 5 66.7%
HIM 211189 Informasjonsbeh, års INFOTEKN 5 3 5 66.7%
HIT 220273 Kultur, Bø SAMFUNN 2 3 5 66.7%
HIF 206164 Bedriftsøkonomi ØKADM 19 11 18 63.6%
HSH 218484 Samfunns.utv. SAMFUNN 11 0 18 63.6%
NTNU 194844 Master-lærer i språk LÆRER - ANNET 26 38 62 63.2%
HIA 201481 Historie HISTORIE 12 8 13 62.5%
HITØ 221132 Førskolelærer, saml. LÆRER - FØRLÆRER 41 37 60 62.2%
HVO 223680 Samfunnsfag, års SAMFUNN 15 18 29 61.1%
UIT 186892 Språk og økonomi ØKADM 13 10 16 60.0%
HIBU 205210 Norsk, d. Hønefoss SPRÅK 5 0 8 60.0%
HIT 220003 Ing.utd., bygg TEKNO - INGENIØR 1 5 8 60.0%
HIT 220456 Litteratur/språk SPRÅK 8 5 8 60.0%
NLA 254482 Kristendomskunnskap HISTORIE 8 5 8 60.0%
UIB 184698 Samf.øk., master ØKADM 12 12 19 58.3%
HIA 201437 Kunstf. ford. musikk ESTETISK 10 7 11 57.1%
HIL 210185 Idrett IDRETT 44 21 33 57.1%
HIT 220131 Deltid førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 41 41 64 56.1%
HVO 223210 Norsk, års SPRÅK 28 25 39 56.0%
UIT 186878 Politikk, økonomi og SAMFUNN 0 9 14 55.6%
HVE 222667 Musikk ESTETISK 11 9 14 55.6%
HIÅ 225473 Eksportmarkedsføring ØKADM 45 27 42 55.6%
NTNU 194769 Energi og miljø TEKNO - SIVING 21 43 66 53.5%
HIO 215603 Bibliotek og info. MEDIEFAG 11 17 26 52.9%
HH 209132 Førskole, nettbasert LÆRER - FØRLÆRER 95 125 191 52.8%
HIØ 224649 Kroppsøving IDRETT 29 19 29 52.6%
UIS 217318 Revisjon ØKADM 79 46 70 52.2%
UIO 185830 Syst.utv: mod. progr INFOTEKN 4 4 6 50.0%
UIT 186395 Informatikk, bach. INFOTEKN 1 2 3 50.0%
UIT 186859 Geologi REALFAG 6 8 12 50.0%
HIB 203242 Samf.fag., glob.stud SAMFUNN 24 26 39 50.0%
HBO 204301 Business og IT ØKADM 3 4 6 50.0%
HBO 204304 Marin økonomi og led ØKADM 0 2 3 50.0%
HBO 204474 Nordområdestudier SAMFUNN 3 2 3 50.0%
HIBU 205395 IT, 3-årig INFOTEKN 2 2 3 50.0%
HIF 206374 Informasjonstekn. INFOTEKN 1 2 3 50.0%
HIG 207604 Medieproduksjon, års MEDIEFAG 0 8 12 50.0%
HH 209370 øk/adm. m/IKT ØKADM 3 2 3 50.0%
HIM 211164 Bedriftsøkonomi ØKADM 15 10 15 50.0%
HINE 213156 Fagl. prakt.-est.fag LÆRER - FAGLÆRER 8 8 12 50.0%
HINT 214649 Kr.øv. IDRETT 0 10 15 50.0%
HSH 218353 Nautikk TEKNO - MARITIM 2 2 3 50.0%
HIST 219012 Ingeniør, maskin TEKNO - INGENIØR 4 2 3 50.0%
HIST 219374 Drift datasystemer INFOTEKN 1 4 6 50.0%
HIT 220448 Forurensing og miljø REALFAG 4 2 3 50.0%
HITØ 221018 Ingeniør, Pros./gass TEKNO - INGENIØR 1 4 6 50.0%
HVO 223666 Naturfag, års REALFAG 0 2 3 50.0%
ATH 255437 Musikk ESTETISK 4 4 6 50.0%
MHG 257849 Journalistikk, a/n MEDIEFAG 21 12 18 50.0%
UIB 184149 Visuell kultur MEDIEFAG 24 21 31 47.6%
HIM 211369 Økonomi og administr ØKADM 19 19 28 47.4%
HSH 218156 Fagl.prakt.est.Stord LÆRER - FAGLÆRER 16 17 25 47.1%
HINT 214185 Idr. IDRETT 0 13 19 46.2%
UMB 192369 Økonomi/administrasj ØKADM 22 24 35 45.8%
HH 209484 Globalisering og utv SAMFUNN 13 9 13 44.4%
HIØ 224131 Førskolelærer, delt. LÆRER - FØRLÆRER 27 0 39 44.4%
UIB 184851 Medievitenskap MEDIEFAG 36 23 33 43.5%
HBO 204473 Eksportmarkedsføring ØKADM 9 7 10 42.9%
HH 209299 Bioteknologi REALFAG 8 7 10 42.9%
HIT 220185 Idrett IDRETT 34 21 30 42.9%
HIÅ 225824 Prod.utv. og design TEKNO - INGENIØR 7 7 10 42.9%
HVE 222676 Pedagogikk PEDFAG 52 32 45 40.6%
UIT 186852 Pedagogikk PEDFAG 24 25 35 40.0%
MF 190480 Teologi HISTORIE 0 5 7 40.0%
HIF 206123 Yrkes. helse/sosial LÆRER - FAGLÆRER 0 5 7 40.0%
HSH 218012 Prosess- og energi TEKNO - INGENIØR 0 5 7 40.0%
UIS 217369 Økonomi og admin. ØKADM 159 143 200 39.9%
NTNU 194759 Bygg&miljø TEKNO - SIVING 56 74 102 37.8%
NTNU 194210 Nord., årsstudium SPRÅK 21 16 22 37.5%
NTNU 194765 Marin teknikk TEKNO - SIVING 12 16 22 37.5%
NTNU 194870 Eur.kunn.m/språk SPRÅK 36 24 33 37.5%
HINT 214130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 30 41 56 36.6%
HIO 215850 Medier/kommunikasjon MEDIEFAG 125 56 76 35.7%
HSF 216080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 26 31 42 35.5%
HSH 218050 Sykepleier, Stord HELSEFAG - SYKEPL 89 69 93 34.8%
NLA 254130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 40 44 59 34.1%
UIS 217015 Petroleumsteknologi TEKNO - INGENIØR 21 53 71 34.0%
UMB 192809 Vann og miljøteknikk TEKNO - SIVING 2 3 4 33.3%
HIB 203006 Ing., elkraft TEKNO - INGENIØR 1 3 4 33.3%
HBO 204179 Historie, årsst. HISTORIE 15 12 16 33.3%
HBO 204219 Statsvitenskap, 1 år SAMFUNN 7 6 8 33.3%
HIG 207824 Tek.design/-ledelse TEKNO - ANNET 1 6 8 33.3%
HH 209455 Språk- og kulturfag SPRÅK 9 9 12 33.3%
HIM 211238 Statsvitensk, årsst SAMFUNN 10 3 4 33.3%
HINT 214666 Naturfag REALFAG 0 3 4 33.3%
UIS 217092 Tekn realfag TEKNO - INGENIØR 1 3 4 33.3%
HVE 222044 Skipsf. og logistikk TEKNO - MARITIM 2 6 8 33.3%
HVE 222663 Mediekunnsk. MEDIEFAG 20 9 12 33.3%
HVO 223451 Animasjon ESTETISK 23 24 32 33.3%
HVO 223481 Hist,kult.og samf. HISTORIE 3 3 4 33.3%
NHH 191345 Øk.adm. ØKADM 462 591 786 33.0%
HD 232050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 76 62 82 32.3%
HBO 204642 Kunst/håndverk ESTETISK 16 13 17 30.8%
HIF 206050 Sykepl., Hammerfest HELSEFAG - SYKEPL 62 43 56 30.2%
UIB 184481 Historie- og kultur HISTORIE 53 53 69 30.2%
HIT 220132 Førsk.l. Drammen LÆRER - FØRLÆRER 56 71 92 29.6%
HIT 220167 Bedriftsøkonomi (P) ØKADM 39 34 44 29.4%
HVO 223211 Norsk - deltid, års SPRÅK 0 34 44 29.4%
HIB 203822 Ing., energitekn. TEKNO - INGENIØR 5 7 9 28.6%
HH 209220 IKT og læring, Hamar INFOTEKN 0 7 9 28.6%
HVO 223649 Kroppsøving, års IDRETT 26 14 18 28.6%
NLA 254418 Int.kult. f., S.Am. SAMFUNN 38 25 32 28.0%
NTNU 194174 Fra., årsstudium SPRÅK 17 18 23 27.8%
NTNU 194889 Nordisk SPRÅK 9 18 23 27.8%
HIBU 205404 Øk./adm., Kongsberg ØKADM 37 36 46 27.8%
HIH 208035 Øk/adm ØKADM 16 11 14 27.3%
HH 209242 Samfunnnsfag, år SAMFUNN 17 11 14 27.3%
HH 209476 Music Management ØKADM 17 11 14 27.3%
HIO 215004 Ingeniør, data TEKNO - INGENIØR 6 11 14 27.3%
HVE 222455 Språk og kulturfag SPRÅK 5 11 14 27.3%
HVE 222620 IKT i læring PEDFAG 11 11 14 27.3%
HIO 215003 Ingeniør, bygg TEKNO - INGENIØR 27 37 47 27.0%
HIO 215051 Sykepleier, deltid HELSEFAG - SYKEPL 120 138 175 26.8%
HH 209642 Kunst og håndverk ESTETISK 20 15 19 26.7%
HIF 206110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 22 34 43 26.5%
HIO 215447 Idr/friluftsl/helse IDRETT 92 84 106 26.2%
NTNU 194767 Ind.øk. TEKNO - SIVING 82 131 164 25.2%
UIB 184438 Geografi SAMFUNN 24 16 20 25.0%
UIO 185858 Geofag REALFAG 11 20 25 25.0%
HIAK 202061 Vernpl-del-Lillestr. HELSEFAG - VERNEPL 58 72 90 25.0%
HIO 215005 Ingeniør, elektro TEKNO - INGENIØR 2 4 5 25.0%
HVO 223205 Matematikk, års REALFAG 0 4 5 25.0%
DMMH 253132 Førskolelærer, natur LÆRER - FØRLÆRER 43 58 72 24.1%
UIB 184883 Utviklingsstudier SAMFUNN 109 80 99 23.8%
NIH 150185 Idrett - årsstudium IDRETT 115 85 105 23.5%
NTNU 194327 Biologi REALFAG 79 68 84 23.5%
NTNU 194880 Sosiologi SAMFUNN 79 66 81 22.7%
HIA 201205 Matematikk REALFAG 13 9 11 22.2%
HIAK 202126 Yrkesfagl i des.hånd LÆRER - FAGLÆRER 29 18 22 22.2%
HVE 222170 Engelsk SPRÅK 21 18 22 22.2%
MHS 256482 BRIK SAMFUNN 12 9 11 22.2%
HIL 210676 Pedagogikk, deltid PEDFAG 0 41 50 22.0%
UIB 184873 Kjønnsstudier HISTORIE 14 14 17 21.4%
MF 190927 Ungd.  kultur,  tro HISTORIE 15 14 17 21.4%
UIS 217474 Personalledelse SAMFUNN 114 127 154 21.3%
HIM 211050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 118 85 103 21.2%
HVO 223623 Engelsk, års SPRÅK 24 24 29 20.8%
HIB 203623 Engelsk SPRÅK 34 0 41 20.6%
UIO 185233 Realfag REALFAG 79 49 59 20.4%
UIB 184865 Molekylærbiologi REALFAG 28 25 30 20.0%
UIB 184915 Geofysikk REALFAG 4 5 6 20.0%
UIT 186479 Filosofi HISTORIE 4 5 6 20.0%
UMB 192377 Miljø og naturressur REALFAG 10 10 12 20.0%
UMB 192759 Byggtekn, arkitektur TEKNO - SIVING 13 15 18 20.0%
NTNU 194761 Elektronikk TEKNO - SIVING 6 5 6 20.0%
HBO 204140 Kroppsøving/idrett LÆRER - FAGLÆRER 3 5 6 20.0%
HBO 204184 Biologi/kjemi REALFAG 7 5 6 20.0%
HBO 204649 Idrett/Kroppsøving IDRETT 30 15 18 20.0%
HIF 206369 øk/adm ØKADM 11 15 18 20.0%
HSF 216110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 26 20 24 20.0%
UIS 217009 Ingeniør, kjemi TEKNO - INGENIØR 8 10 12 20.0%
HVE 222133 Førskolelærer, fril. LÆRER - FØRLÆRER 0 20 24 20.0%
HIØ 224318 Revisjon ØKADM 27 20 24 20.0%
UIO 185462 Kunsthistorie HISTORIE 157 101 121 19.8%
UIO 185853 Spesialpedagogikk PEDFAG 253 193 231 19.7%
NTNU 194272 Kunsthist, årsstudiu ESTETISK 59 51 61 19.6%
HVE 222369 Økonomi og adm. ØKADM 66 51 61 19.6%
UIT 186876 Psykologi SAMFUNN 62 63 75 19.0%
HIAK 202123 Yrkesfagl. helse/sos LÆRER - FAGLÆRER 22 16 19 18.8%
ATH 255752 Psykologi SAMFUNN 0 16 19 18.8%
UIB 184244 Tysk SPRÅK 11 11 13 18.2%
HIA 201484 Utviklingsstudier SAMFUNN 74 44 52 18.2%
HIG 207149 Mediedesign MEDIEFAG 63 55 65 18.2%
UMB 192732 Landskapsarkitektur SAMFUNN 122 106 125 17.9%
HVE 222130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 58 67 79 17.9%
UIO 185879 Sosialantropologi SAMFUNN 175 140 165 17.9%
HIL 210149 Film/fjernsyn MEDIEFAG 22 17 20 17.6%
HIH 208349 Reiseliv og turisme REISELIV 24 23 27 17.4%
HIL 210240 Sosiologi SAMFUNN 20 23 27 17.4%
HBO 204050 Sykepleier, Bodø HELSEFAG - SYKEPL 177 134 157 17.2%
NTNU 194481 Historie HISTORIE 24 35 41 17.1%
AHO 189030 Ark TEKNO - SIVARK 290 326 381 16.9%
UIT 186331 Fiskerifag LANDBRUK 15 12 14 16.7%
UMB 192767 Industriell økonomi TEKNO - SIVING 8 6 7 16.7%
NTNU 194825 Lærer/master rådgiv. LÆRER - ANNET 37 54 63 16.7%
HIB 203120 Allmennlærer, musikk LÆRER - ALMLÆRER 57 30 35 16.7%
HBO 204470 Øk./ledels Mo i Rana ØKADM 25 18 21 16.7%
HIF 206838 Mediepilot MEDIEFAG 12 6 7 16.7%
HH 209393 Innovasjon ØKADM 7 6 7 16.7%
HINT 214321 Husdyrfag LANDBRUK 16 12 14 16.7%
HINT 214623 Engelsk SPRÅK 10 12 14 16.7%
UIS 217012 Maskin TEKNO - INGENIØR 6 6 7 16.7%
HSH 218047 HMS-ingeniør TEKNO - INGENIØR 16 12 14 16.7%
HVO 223196 KRL, års HISTORIE 9 6 7 16.7%
HVO 223663 Mediekunnskap, års MEDIEFAG 16 6 7 16.7%
HIØ 224626 KRL HISTORIE 5 6 7 16.7%
ATH 255876 BA Psykologi SAMFUNN 0 6 7 16.7%
HINE 213131 Førskolelærer,deltid LÆRER - FØRLÆRER 15 25 29 16.0%
HIBU 205050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 204 246 285 15.9%
UIT 186880 Sosiologi SAMFUNN 27 19 22 15.8%
UIT 186742 Odontologi HELSEFAG - ODONT 54 58 67 15.5%
UIB 184453 Info.vitenskap INFOTEKN 11 13 15 15.4%
HIF 206162 Øk. adm. ledelse ØKADM 13 13 15 15.4%
HIG 207052 Sykepl., Gudbrandsd. HELSEFAG - SYKEPL 26 0 30 15.4%
HH 209409 Økol. landbruk, nett LANDBRUK 11 13 15 15.4%
UIS 217440 Idrett/kroppsøving IDRETT 0 39 45 15.4%
HSH 218623 Engelsk, Stord SPRÅK 6 13 15 15.4%
NTNU 194881 Statsvitenskap SAMFUNN 53 59 68 15.3%
HIO 215601 Arkiv og dok.del MEDIEFAG 54 59 68 15.3%
NTNU 194476 Musikkteknologi ESTETISK 18 20 23 15.0%
UIO 185708 Ernæring HELSEFAG - ERNÆRING 105 108 124 14.8%
NTNU 194740 Medisin HELSEFAG - MEDISIN 402 432 495 14.6%
HIA 201646 Ernær., mat og kult. HELSEFAG - ANNET 51 48 55 14.6%
UIO 185224 Informatikk, info. d INFOTEKN 3 7 8 14.3%
UIO 185481 Historie HISTORIE 94 77 88 14.3%
HIA 201132 Førskolelærer, Grm. LÆRER - FØRLÆRER 25 35 40 14.3%
HIBU 205881 Statsvitenskap SAMFUNN 11 21 24 14.3%
HIM 211318 Revisjon ØKADM 7 7 8 14.3%
HIØ 224238 Statsvitenskap SAMFUNN 5 14 16 14.3%
HH 209130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 65 88 100 13.6%
HIO 215131 Førskolelærer, delt. LÆRER - FØRLÆRER 95 148 168 13.5%
HIT 220112 Allmennl. Porsgrunn LÆRER - ALMLÆRER 52 52 59 13.5%
HIT 220317 Reiseliv - Bø REISELIV 35 15 17 13.3%
DMMH 253618 Drama ESTETISK 23 15 17 13.3%
HIST 219070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 298 285 322 13.0%
UIB 184707 Farmasi HELSEFAG - FARMASI 46 31 35 12.9%
UIB 184862 Matematiske fag REALFAG 10 16 18 12.5%
UMB 192388 Økologi og naturforv REALFAG 20 16 18 12.5%
UMB 192864 Matvitenskap REALFAG 16 16 18 12.5%
NTNU 194847 Filmvitenskap MEDIEFAG 36 24 27 12.5%
HIAK 202108 Yrkesfagl i des.hand LÆRER - FAGLÆRER 15 8 9 12.5%
HIB 203004 Ing., data TEKNO - INGENIØR 7 8 9 12.5%
HIBU 205414 Øk.adm, Hønefoss ØKADM 40 24 27 12.5%
HINT 214110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 57 48 54 12.5%
HSH 218242 Utvikling., Stord SAMFUNN 2 8 9 12.5%
HIT 220318 Revisjon ØKADM 16 8 9 12.5%
NTNU 194757 Geo.&petr. TEKNO - SIVING 38 57 64 12.3%
NTNU 194887 Engelsk SPRÅK 35 50 56 12.0%
HINT 214050 Sykepleier, Levanger HELSEFAG - SYKEPL 235 193 216 11.9%
HITØ 221369 Øk.adm. ØKADM 38 42 47 11.9%
HIA 201172 Friluftsliv IDRETT 27 17 19 11.8%
UIS 217454 Journalist MEDIEFAG 72 60 67 11.7%
HIO 215618 Drama og teater, 1år ESTETISK 61 69 77 11.6%
UIB 184461 Midtøstenkunnskap HISTORIE 29 26 29 11.5%
HIØ 224061 Vernepleier, deltid HELSEFAG - VERNEPL 45 53 59 11.3%
NTNU 194768 Industriell design TEKNO - SIVING 60 54 60 11.1%
HSF 216164 Bedriftsøkonomi ØKADM 8 9 10 11.1%
HVE 222649 Idrett IDRETT 18 27 30 11.1%
NTNU 194747 Åpne emner realfag REALFAG 19 28 31 10.7%
HIB 203369 Øk.adm. ØKADM 168 188 208 10.6%
HIÅ 225702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 29 19 21 10.5%
NVH 193780 Dyrepleier HELSEFAG - VETERIN 431 404 446 10.4%
HSH 218369 Økonomi og adm. ØKADM 76 78 86 10.3%
UIB 184242 Samfunnsvit. fag SAMFUNN 89 88 97 10.2%
UIS 217317 Reiselivsledelse REISELIV 174 158 174 10.1%
UIO 185438 Samfunnsgeografi SAMFUNN 62 60 66 10.0%
HIA 201112 Allmennl., Grm LÆRER - ALMLÆRER 28 20 22 10.0%
HIF 206130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 21 20 22 10.0%
UIB 184901 Språk SPRÅK 183 142 156 9.9%
UIB 184878 Sammenl. politikk SAMFUNN 45 51 56 9.8%
HIA 201345 Øk. adm., master ØKADM 36 51 56 9.8%
HIA 201369 Øk.adm., Kr.sand ØKADM 78 93 102 9.7%
UIB 184272 Kunsthistorie ESTETISK 107 104 114 9.6%
UIT 186707 Farmasi HELSEFAG - FARMASI 16 21 23 9.5%
HIA 201318 Revisjon ØKADM 33 21 23 9.5%
NTNU 194766 Prod.utv. TEKNO - SIVING 17 22 24 9.1%
NTNU 194855 Bioteknologi REALFAG 40 57 62 8.8%
HIO 215219 Politikk/forvaltning SAMFUNN 29 35 38 8.6%
UIO 185327 Biologi REALFAG 36 47 51 8.5%
HIH 208070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 64 47 51 8.5%
HIÅ 225162 Øk. og ledelse ØKADM 66 59 64 8.5%
NTNU 194324 Åpne emner samfunnsv SAMFUNN 103 144 156 8.3%
HSF 216130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 13 24 26 8.3%
HIST 219035 Økonomi og adm. ØKADM 301 336 364 8.3%
HIO 215253 Øko/led årsstdelt ØKADM 0 121 131 8.3%
HIA 201881 Statsvitenskap SAMFUNN 34 26 28 7.7%
HIL 210288 Samtidshistorie HISTORIE 27 13 14 7.7%
UIS 217200 Kunst-/kulturvitensk ESTETISK 53 26 28 7.7%
UIO 185456 Litteraturstudier SPRÅK 89 105 113 7.6%
UIO 185745 Medisin, vår HELSEFAG - MEDISIN 150 122 131 7.4%
UIB 184724 Rettsvitenskap JUS 657 732 785 7.2%
HIST 219050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 646 641 687 7.2%
UMB 192233 Realfag REALFAG 12 14 15 7.1%
HH 209418 Internasj.konflikter SAMFUNN 0 14 15 7.1%
NTNU 194879 Sosialantropologi SAMFUNN 94 99 106 7.1%
UIB 184870 Europastudier HISTORIE 45 29 31 6.9%
UIB 184903 Arb. og org.psykolog SAMFUNN 140 145 155 6.9%
NLA 254220 Pedagogikk PEDFAG 44 58 62 6.9%
HBO 204070 Barnevern HELSEFAG - BARNEVER 53 45 48 6.7%
HBO 204249 Sosiologi, årsstud. SAMFUNN 13 15 16 6.7%
HVE 222110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 73 75 80 6.7%
NVH 193772 Veterinær, Oslo HELSEFAG - VETERIN 485 439 468 6.6%
HIL 210246 Jus JUS 54 61 65 6.6%
NTNU 194763 Fysikk og matematikk TEKNO - SIVING 41 47 50 6.4%
HINE 213853 Spes.ped. PEDFAG 23 32 34 6.2%
HSH 218110 Allmennlærer,Stord LÆRER - ALMLÆRER 56 52 55 5.8%
UIT 186752 Psykologi, årsstud. SAMFUNN 146 133 140 5.3%
MF 190196 KRL årsstudium HISTORIE 33 38 40 5.3%
HIM 211841 Jus og administrasj SAMFUNN 0 19 20 5.3%
HIB 203703 Fysioterapeut HELSEFAG - FYSIO 374 335 352 5.1%
UIO 185725 Jus, vår JUS 261 218 229 5.0%
NTNU 194929 Religionsvitenskap HISTORIE 17 20 21 5.0%
HH 209050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 172 164 172 4.9%
NTNU 194646 Medieproduksjon MEDIEFAG 84 68 71 4.4%
HIB 203702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 77 68 71 4.4%
DMMH 253130 Førskolelærer, hov. LÆRER - FØRLÆRER 116 160 167 4.4%
HIB 203700 Ergoterapeut HELSEFAG - ERGO 83 69 72 4.3%
HINT 214421 Husdyrvferd, årsst. LANDBRUK 19 23 24 4.3%
HIO 215700 Ergoterapeut HELSEFAG - ERGO 120 115 120 4.3%
HIT 220172 Friluftsliv, 1 år IDRETT 34 24 25 4.2%
HIT 220130 Førskolelærer (Not.) LÆRER - FØRLÆRER 13 25 26 4.0%
UIO 185707 Farmasi HELSEFAG - FARMASI 59 77 80 3.9%
HVO 223179 Historie, års HISTORIE 17 28 29 3.6%
HBO 204055 Sykepl., Mo i Rana HELSEFAG - SYKEPL 41 29 30 3.4%
HITØ 221703 Fysioterapeut HELSEFAG - FYSIO 147 118 122 3.4%
UMB 192199 1-årig grunnstudium SAMFUNN 42 91 94 3.3%
NTNU 194898 Samfunnsøkonomi ØKADM 27 31 32 3.2%
HH 209113 Allmennlærer, nett LÆRER - ALMLÆRER 59 62 64 3.2%
HIT 220113 Allm.lærer, deltid LÆRER - ALMLÆRER 24 32 33 3.1%
HIO 215050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 689 652 670 2.8%
UIO 185817 Lærerutd. nordisk LÆRER - ANNET 0 38 39 2.6%
UIB 184743 Tannpleie HELSEFAG - ODONT 71 79 81 2.5%
HIT 220061 Vernepleie, deltid HELSEFAG - VERNEPL 89 0 91 2.2%
UIO 185883 Utviklingsstudier SAMFUNN 128 136 139 2.2%
UIO 185742 Odontologi, høst HELSEFAG - ODONT 152 184 188 2.2%
DMMH 253131 Førskolelærer, est. LÆRER - FØRLÆRER 41 48 49 2.1%
HIB 203132 Førskolelærer kunstf LÆRER - FØRLÆRER 42 51 52 2.0%
HIT 220070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 101 122 124 1.6%
UIO 185874 Kriminologi SAMFUNN 107 350 355 1.4%
UIS 217130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 154 171 173 1.2%
HVE 222050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 245 224 226 0.9%
UIB 184454 Journalistikk MEDIEFAG 311 125 126 0.8%
UIB 184752 Psykologi SAMFUNN 538 545 547 0.4%
UIB 184211 Nordisk SPRÅK 16 32 32 0.0%
UIB 184298 Havbruksbiologi REALFAG 8 7 7 0.0%
UIB 184843 Lærer naturvitenskap LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 12 11 11 0.0%
UIB 184911 Norsk som andrespråk SPRÅK 24 20 20 0.0%
UIO 185211 Nordisk SPRÅK 58 61 61 0.0%
UIO 185771 Teologi, prof. HISTORIE 6 7 7 0.0%
UIO 185860 Kjemi REALFAG 17 20 20 0.0%
UIO 185873 Kjønn, feminisme SAMFUNN 34 26 26 0.0%
UIO 185881 Statsvitenskap SAMFUNN 158 165 165 0.0%
UIT 186306 Datasik. REALFAG 0 1 1 0.0%
UIT 186474 Samf.planl. og kult. SAMFUNN 5 8 8 0.0%
UIT 186709 Fiskehelse LANDBRUK 1 6 6 0.0%
UIT 186862 Mat. og stat. REALFAG 3 2 2 0.0%
MF 190418 Tverrkult. komm. HISTORIE 25 18 18 0.0%
UMB 192322 Skogfag REALFAG 3 0 3 0.0%
UMB 192766 Maskin og prosesstek TEKNO - SIVING 0 1 1 0.0%
NTNU 194456 Allmenn litt. SPRÅK 13 22 22 0.0%
NTNU 194482 KRL HISTORIE 1 2 2 0.0%
NTNU 194795 Europa med tysk SPRÅK 10 8 8 0.0%
NTNU 194890 Tysk SPRÅK 4 5 5 0.0%
NTNU 194933 Swahili SPRÅK 1 5 5 0.0%
HIA 201004 Ing. data TEKNO - INGENIØR 1 3 3 0.0%
HIA 201110 Allmennl., Kr.sand LÆRER - ALMLÆRER 124 137 137 0.0%
HIA 201184 Biologi, års. REALFAG 12 8 8 0.0%
HIA 201260 IT og infosys INFOTEKN 9 7 7 0.0%
HIA 201807 Ing., IKT TEKNO - SIVING 1 0 1 0.0%
HIAK 202129 Yrkesfagl. tekn.prod LÆRER - FAGLÆRER 0 1 1 0.0%
HIB 203009 Ing., kjemi TEKNO - INGENIØR 10 25 25 0.0%
HIB 203130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 187 147 147 0.0%
HIB 203395 Informasjonstekn. INFOTEKN 5 3 3 0.0%
HBO 204276 Organ. og ledelse SAMFUNN 7 15 15 0.0%
HBO 204298 Akvakultur REALFAG 0 1 1 0.0%
HBO 204300 Informatikk INFOTEKN 1 1 1 0.0%
HBO 204440 Idrett IDRETT 7 4 4 0.0%
HIBU 205012 Ing.  maskin 3-årig TEKNO - INGENIØR 2 2 2 0.0%
HIBU 205032 Ing., maskin 2- årig TEKNO - INGENIØR 1 0 1 0.0%
HIBU 205246 Juridiske fag, H. JUS 27 35 35 0.0%
HIBU 205623 Engelsk, h, Hønefoss SPRÅK 11 14 14 0.0%
HIF 206712 Russisk næringslivet SPRÅK 2 7 7 0.0%
HIG 207046 Medieteknologi INFOTEKN 0 1 1 0.0%
HIG 207429 Informa.sikkerhet TEKNO - ANNET 0 1 1 0.0%
HH 209161 ADB 1-årig, Rena INFOTEKN 6 3 3 0.0%
HH 209172 Jakt, årsstudium LANDBRUK 0 3 3 0.0%
HH 209311 Landbruksteknikk LANDBRUK 1 0 1 0.0%
HH 209322 Skogbruk, bac LANDBRUK 1 3 3 0.0%
HH 209851 Medier & kommunikasj MEDIEFAG 5 5 5 0.0%
HIM 211432 Intern. logistikk ØKADM 15 7 7 0.0%
HIM 211866 Petroleumslogist ØKADM 9 27 27 0.0%
HIN 212413 Realfag/teknologi LÆRER - FAGLÆRER 3 5 5 0.0%
HINE 213112 Allmennlærer, deltid LÆRER - ALMLÆRER 20 25 25 0.0%
HINE 213185 Idrett, års. IDRETT 4 0 4 0.0%
HINE 213666 Naturfag  samlingsb. REALFAG 1 2 2 0.0%
HINE 213796 Drama, års. ESTETISK 2 3 3 0.0%
HINT 214642 Kunst og håndv, Lev ESTETISK 28 22 22 0.0%
HIO 215130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 261 361 361 0.0%
HSF 216481 Historie HISTORIE 1 2 2 0.0%
UIS 217005 Elektro TEKNO - INGENIØR 4 4 4 0.0%
UIS 217174 Fransk SPRÅK 24 20 20 0.0%
UIS 217196 Kristendom HISTORIE 43 33 33 0.0%
UIS 217370 Økonomi/informatikk ØKADM 17 20 20 0.0%
HIST 219032 Ingeniør, maskin 2år TEKNO - INGENIØR 1 0 1 0.0%
HIST 219702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 75 74 74 0.0%
HIT 220012 Ing.utd., maskin TEKNO - INGENIØR 0 2 2 0.0%
HIT 220133 Førsk.l. - Porgrunn LÆRER - FØRLÆRER 38 58 58 0.0%
HIT 220210 Norsk SPRÅK 15 8 8 0.0%
HIT 220449 Informatikk og admin INFOTEKN 2 5 5 0.0%
HIT 220481 Historiske fag HISTORIE 2 4 4 0.0%
HIT 220649 Kroppsøv./ idrettsf. IDRETT 4 4 4 0.0%
HIT 220688 Ing., gass/energitek TEKNO - INGENIØR 5 10 10 0.0%
HIT 220895 Innovasjon/entrepren ØKADM 0 8 8 0.0%
HVE 222005 Ingeniør, elektron. TEKNO - INGENIØR 1 0 1 0.0%
HVE 222352 Marinteknisk drift TEKNO - MARITIM 0 1 1 0.0%
HVO 223456 Litteratur og kultur SPRÅK 5 4 4 0.0%
HVO 223667 Musikk, års ESTETISK 3 8 8 0.0%
HIØ 224187 Informatikk, 1 år INFOTEKN 5 4 4 0.0%
HIØ 224418 Interkulturelle stud SAMFUNN 5 0 5 0.0%
HIÅ 225003 Ingeniør, bygg TEKNO - INGENIØR 7 9 9 0.0%
HIÅ 225184 Biologi REALFAG 11 8 8 0.0%
MHS 256480 Bteol HISTORIE 3 4 4 0.0%
MHG 257794 Mediekom., multim. MEDIEFAG 2 1 1 0.0%
HIO 215162 Øk/led årsst. ØKADM 0 215 213 -0.9%
UIO 185868 Asiatiske og afrikan SAMFUNN 178 167 165 -1.2%
UIB 184740 Medisin HELSEFAG - MEDISIN 356 347 342 -1.4%
LDH 230050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 201 189 186 -1.6%
NTNU 194852 Pedagogikk SAMFUNN 141 121 119 -1.7%
UIS 217050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 458 414 407 -1.7%
UIO 185899 Tannpleie HELSEFAG - ODONT 126 110 108 -1.8%
UIS 217255 Hotelledelse REISELIV 86 94 92 -2.1%
HIO 215071 Barnevern, deltid HELSEFAG - BARNEVER 125 136 133 -2.2%
NTNU 194478 Arkeologi HISTORIE 43 43 42 -2.3%
HIBU 205867 Jus og ledelse JUS 47 42 41 -2.4%
HIA 201080 Sosionom SAMFUNN 226 200 195 -2.5%
HIO 215900 Velferdsfag HELSEFAG - ANNET 61 80 78 -2.5%
HSF 216051 Sykepleie, deltid HELSEFAG - SYKEPL 40 0 39 -2.5%
UIS 217070 Barnevern HELSEFAG - BARNEVER 282 240 234 -2.5%
HIO 215691 Utviklingsstudier SAMFUNN 141 119 116 -2.5%
HBO 204131 Førskolelærerutd. LÆRER - FØRLÆRER 38 37 36 -2.7%
HINT 214696 Trafikklærerutd. LÆRER - ANNET 68 69 67 -2.9%
UIO 185740 Medisin, høst HELSEFAG - MEDISIN 658 643 624 -3.0%
HIO 215702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 105 100 97 -3.0%
HIB 203060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 118 131 127 -3.1%
HIM 211246 Jus, årsstudium JUS 30 30 29 -3.3%
HIO 215703 Fysioterapeut HELSEFAG - FYSIO 578 534 516 -3.4%
UIT 186724 Rettsvitenskap JUS 230 170 164 -3.5%
HIO 215848 Fotojournalistikk MEDIEFAG 141 0 136 -3.5%
UIO 185837 IT - Språk, logikk INFOTEKN 19 28 27 -3.6%
UIO 185466 Tegnspråk og tolking SPRÅK 125 110 106 -3.6%
UIB 184327 Biologi REALFAG 76 53 51 -3.8%
UIS 217003 Bygg TEKNO - INGENIØR 16 25 24 -4.0%
UIT 186740 Medisin HELSEFAG - MEDISIN 183 218 209 -4.1%
UIO 185724 Jus, høst JUS 1445 1343 1287 -4.2%
HH 209623 Engelsk, Hamar SPRÅK 29 23 22 -4.3%
HIO 215602 Design/kommunikasjon ESTETISK 147 135 129 -4.4%
HIST 219060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 114 111 106 -4.5%
HIØ 224210 Norsk SPRÅK 8 21 20 -4.8%
HIB 203701 Radiograf HELSEFAG - RADIO 104 83 79 -4.8%
HIØ 224060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 70 61 58 -4.9%
HSF 216185 Idrett, årsstudium IDRETT 52 40 38 -5.0%
HIA 201130 Førskolel., Kr.sand LÆRER - FØRLÆRER 108 135 128 -5.2%
HIF 206070 Barnevern HELSEFAG - BARNEVER 21 19 18 -5.3%
HIH 208051 Sykepleier, deltid HELSEFAG - SYKEPL 38 38 36 -5.3%
UIO 185479 Filosofi HISTORIE 50 56 53 -5.4%
HIØ 224110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 98 93 88 -5.4%
UIO 185845 Digitale medier MEDIEFAG 29 37 35 -5.4%
HIA 201404 Øk.adm., Grm. ØKADM 28 37 35 -5.4%
HIST 219080 Sosionom HELSEFAG - SOSIONOM 239 277 262 -5.4%
NTNU 194937 Nanoteknologi TEKNO - SIVING 0 53 50 -5.7%
HIØ 224070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 141 123 116 -5.7%
HSF 216050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 60 69 65 -5.8%
NTNU 194756 Arkitekt TEKNO - SIVARK 218 230 216 -6.1%
UMB 192310 Landskapsingeniør SAMFUNN 0 32 30 -6.2%
HIT 220637 Tegning - bilde ESTETISK 24 16 15 -6.2%
NTNU 194439 Drama og teater ESTETISK 69 63 59 -6.3%
HIA 201676 Ped., års. PEDFAG 59 63 59 -6.3%
HIO 215369 Øk./adm (revisjon) ØKADM 374 400 374 -6.5%
NTNU 194876 Psykologi SAMFUNN 243 276 258 -6.5%
UIB 184208 Utviklingsstudier-år SAMFUNN 57 45 42 -6.7%
UIB 184239 Samfunnsøkonomi ØKADM 37 30 28 -6.7%
UIB 184456 Litteraturstudier SPRÅK 31 30 28 -6.7%
HIO 215822 Ingeniør, energi/mil TEKNO - INGENIØR 2 15 14 -6.7%
HIØ 224080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 117 116 108 -6.9%
UIB 184708 Human ernæring HELSEFAG - ERNÆRING 81 43 40 -7.0%
UIB 184670 Mat.nat. årsstudium REALFAG 72 57 53 -7.0%
HIA 201179 Historie, årsstudium HISTORIE 27 28 26 -7.1%
HIL 210264 Fjernsynsteknikk MEDIEFAG 32 28 26 -7.1%
HIB 203080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 347 335 311 -7.2%
HIST 219703 Fysioterapeut HELSEFAG - FYSIO 388 369 342 -7.3%
AHO 189343 Ind.des TEKNO - ANNET 55 66 61 -7.6%
UIB 184742 Odontologi HELSEFAG - ODONT 117 130 120 -7.7%
UIB 184850 Nye medier MEDIEFAG 16 13 12 -7.7%
HIB 203680 Samf.fag. hist. SAMFUNN 13 0 12 -7.7%
HSH 218130 Førskolel.utd, Stord LÆRER - FØRLÆRER 45 64 59 -7.8%
HIO 215080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 414 418 385 -7.9%
HIØ 224050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 292 287 264 -8.0%
HIL 210070 Barnevern HELSEFAG - BARNEVER 109 149 137 -8.1%
HIL 210867 Org. og ledelse ØKADM 50 62 57 -8.1%
HIL 210754 Årrls REISELIV 50 49 45 -8.2%
HIM 211060 Vernepleierutd. HELSEFAG - VERNEPL 37 49 45 -8.2%
UIT 186463 Helse.adm. ØKADM 20 12 11 -8.3%
HIO 215484 Utviklingstudier SAMFUNN 97 72 66 -8.3%
MHS 256418 IKGS SAMFUNN 18 24 22 -8.3%
NTNU 194764 Kjemi-og biotekn. TEKNO - SIVING 54 83 76 -8.4%
HVO 223454 Journalistikk MEDIEFAG 164 130 119 -8.5%
UIB 184838 Film-/ tv-produksjon MEDIEFAG 138 118 108 -8.5%
HIO 215200 Kunst og design ESTETISK 142 212 194 -8.5%
HH 209185 Idrett årsstudium IDRETT 13 23 21 -8.7%
HIO 215439 Drama og teater ESTETISK 80 68 62 -8.8%
HIO 215070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 482 469 427 -9.0%
HIBU 205114 Allm.l.utd. Hønefoss LÆRER - ALMLÆRER 21 33 30 -9.1%
HSF 216070 Barnevern HELSEFAG - BARNEVER 55 44 40 -9.1%
HVE 222012 Ingeniør, produktde. TEKNO - INGENIØR 7 11 10 -9.1%
HIØ 224244 Tysk SPRÅK 10 11 10 -9.1%
HIØ 224667 Musikk ESTETISK 18 11 10 -9.1%
HIL 210262 FilmFjernsyn MEDIEFAG 33 32 29 -9.4%
UIB 184369 Samf.øk., bachelor ØKADM 27 42 38 -9.5%
HIL 210080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 105 105 95 -9.5%
MHG 257454 Journalistikk, r/f MEDIEFAG 31 21 19 -9.5%
UIO 185844 Lærerutd. kult,samf LÆRER - ANNET 189 114 103 -9.6%
HVO 223130 Førskulelærar LÆRER - FØRLÆRER 55 62 56 -9.7%
UIB 184910 Religionsvitenskap HISTORIE 47 50 45 -10.0%
UIO 185459 Antikk kultur og kla HISTORIE 37 30 27 -10.0%
NTNU 194479 Filosofi HISTORIE 11 10 9 -10.0%
NTNU 194818 Samf.øk. ØKADM 11 20 18 -10.0%
HIB 203753 Landmål. og eiendom TEKNO - ANNET 6 20 18 -10.0%
UIS 217046 Fjernsyn-/multimedie MEDIEFAG 73 60 54 -10.0%
UIO 185478 Arkeologi HISTORIE 116 89 80 -10.1%
DHS 251050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 197 273 245 -10.3%
HIA 201170 Engelsk SPRÅK 63 58 52 -10.3%
HIAK 202050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 189 261 234 -10.3%
HITØ 221110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 57 58 52 -10.3%
HIA 201050 Sykepleie Kr.sand HELSEFAG - SYKEPL 294 278 249 -10.4%
HIO 215706 Fysio/mensendieck HELSEFAG - FYSIO 134 124 111 -10.5%
HIG 207050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 138 178 159 -10.7%
UIB 184880 Sosiologi SAMFUNN 61 56 50 -10.7%
UIS 217170 Engelsk SPRÅK 109 84 75 -10.7%
UIO 185872 Internasjonale studi SAMFUNN 291 265 236 -10.9%
UIS 217080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 231 200 178 -11.0%
HIN 212410 Økonomi ØKADM 27 18 16 -11.1%
HSF 216170 Engelsk SPRÅK 15 9 8 -11.1%
HIØ 224003 Ingeniør, bygg TEKNO - INGENIØR 9 9 8 -11.1%
HIAK 202408 Samfunnsernæring HELSEFAG - ERNÆRING 119 106 94 -11.3%
HIB 203618 Drama ESTETISK 56 52 46 -11.5%
HIO 215449 Anv. datateknologi TEKNO - ANNET 20 26 23 -11.5%
HIST 219115 Allmennlærer, real. LÆRER - ALMLÆRER 54 43 38 -11.6%
HITØ 221050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 239 257 227 -11.7%
BBSH 250050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 222 178 157 -11.8%
HIA 201900 Arb.-og velferdsf. SAMFUNN 53 42 37 -11.9%
UIO 185865 Molekylærbiologi REALFAG 56 67 59 -11.9%
UIB 184179 Historie HISTORIE 53 58 51 -12.1%
NTNU 194843 Master-lærer i realf LÆRER - ANNET 34 33 29 -12.1%
HIT 220051 Sykepleie, deltid HELSEFAG - SYKEPL 86 139 122 -12.2%
HIT 220050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 232 195 171 -12.3%
NTNU 194912 Spansk., årsstud SPRÅK 215 161 141 -12.4%
UIB 184817 Lærer norsk LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 15 16 14 -12.5%
UIT 186482 Rel.vit HISTORIE 5 8 7 -12.5%
NTNU 194188 Informatikk, års INFOTEKN 6 8 7 -12.5%
NTNU 194862 Matematikk/statist. REALFAG 15 8 7 -12.5%
HIA 201474 Samf.endr. og kom. SAMFUNN 0 8 7 -12.5%
HVO 223620 IKT i læring, års INFOTEKN 10 8 7 -12.5%
MHG 257418 Tverrkult. kom. SAMFUNN 8 8 7 -12.5%
HIB 203133 Førsk.lærer friluft LÆRER - FØRLÆRER 0 78 68 -12.8%
HBO 204130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 22 23 20 -13.0%
HIBU 205894 Optometri, Kongsberg HELSEFAG - ANNET 175 145 126 -13.1%
HIBU 205112 Allm.l.utd./Drammen LÆRER - ALMLÆRER 57 61 53 -13.1%
HIA 201060 Vernepleie, Arendal HELSEFAG - VERNEPL 95 76 66 -13.2%
HIB 203050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 521 504 437 -13.3%
UIO 185871 Europeiske og amerik SAMFUNN 144 157 136 -13.4%
NLA 254902 Int.kult. f., Ø.Af. SAMFUNN 18 22 19 -13.6%
UIO 185898 Samfunnsøkonomi ØKADM 95 116 100 -13.8%
HIF 206080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 33 29 25 -13.8%
HIA 201052 Sykepleie, Arendal HELSEFAG - SYKEPL 150 128 110 -14.1%
HSH 218056 Sykepl. HELSEFAG - SYKEPL 172 155 133 -14.2%
UIB 184395 Informatikk INFOTEKN 6 7 6 -14.3%
UIB 184866 Petroleumsteknologi TEKNO - ANNET 19 28 24 -14.3%
NTNU 194205 Mat./stat. års REALFAG 9 21 18 -14.3%
NTNU 194904 Kultur.minn.forv. HISTORIE 20 14 12 -14.3%
HH 209208 Globalisering, år SAMFUNN 0 14 12 -14.3%
HH 209323 Utmarksforv., bac LANDBRUK 10 7 6 -14.3%
HINE 213623 Engelsk basisstudium SPRÅK 4 7 6 -14.3%
HVO 223613 Historie - deltid, å HISTORIE 0 14 12 -14.3%
UIO 185880 Sosiologi SAMFUNN 199 174 149 -14.4%
HITØ 221743 Tannpleier HELSEFAG - ODONT 69 55 47 -14.5%
UIO 185170 Engelsk, års SPRÅK 207 177 151 -14.7%
HITØ 221156 Fagl. prakt. est.fag LÆRER - FAGLÆRER 33 34 29 -14.7%
HIØ 224702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 37 34 29 -14.7%
HIA 201149 Multimedietekn. Grm INFOTEKN 25 27 23 -14.8%
HIA 201887 Språk og kultur(eng) SPRÅK 17 20 17 -15.0%
HIST 219701 Radiografutdanning HELSEFAG - RADIO 120 86 73 -15.1%
HBO 204342 Økonomi og ledelse ØKADM 45 33 28 -15.2%
HINT 214058 Sykepleier, Namsos HELSEFAG - SYKEPL 67 66 56 -15.2%
NTNU 194901 Språk. komm. SPRÅK 8 13 11 -15.4%
HH 209140 Faglærer,kroppsøv. IDRETT 9 13 11 -15.4%
HIØ 224680 Samfunnsfag SAMFUNN 5 13 11 -15.4%
NTNU 194440 Bev./idrett.vit. IDRETT 120 155 131 -15.5%
UIO 185306 Mat, inf og tekn REALFAG 32 32 27 -15.6%
UIB 184859 Geologi REALFAG 10 19 16 -15.8%
HINT 214060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 21 19 16 -15.8%
HIO 215336 Bibliotek- og info. MEDIEFAG 150 152 128 -15.8%
MHS 256196 KRL HISTORIE 19 19 16 -15.8%
UIO 185698 Samfunnsøkonomi, 5år ØKADM 63 69 58 -15.9%
HIG 207051 Sykepl., Gjøvik HELSEFAG - SYKEPL 67 69 58 -15.9%
DH 252051 sykepleie, deltid HELSEFAG - SYKEPL 81 0 68 -16.0%
UIO 185437 Musikkvitenskap ESTETISK 100 93 78 -16.1%
NTNU 194752 Intro. psy.pro SAMFUNN 403 434 364 -16.1%
HIAK 202405 Produktdesign ESTETISK 66 62 52 -16.1%
UMB 192299 Bioteknologi REALFAG 20 49 41 -16.3%
UIS 217179 Historie HISTORIE 64 49 41 -16.3%
HIB 203667 Musikk ESTETISK 60 67 56 -16.4%
UIO 185272 Kunsthist, års HISTORIE 141 146 122 -16.4%
UIT 186481 Historie HISTORIE 12 6 5 -16.7%
NTNU 194460 Middelalderkunnskap HISTORIE 11 12 10 -16.7%
UIO 185308 Kultur og kommunikas SAMFUNN 161 172 143 -16.9%
UMB 192321 Husdyrvitenskap LANDBRUK 39 41 34 -17.1%
HIA 201642 Kunst og håndverk ESTETISK 36 41 34 -17.1%
HINT 214240 Sosiologi SAMFUNN 30 35 29 -17.1%
HIO 215749 Reseptar HELSEFAG - RESEPTAR 125 137 113 -17.5%
DHS 251081 Sosionom, deltid HELSEFAG - SOSIONOM 157 137 113 -17.5%
HIG 207701 Radiograf HELSEFAG - RADIO 38 34 28 -17.6%
HH 209100 Allmennlærer, Hamar LÆRER - ALMLÆRER 61 84 69 -17.9%
HIST 219110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 187 251 206 -17.9%
UIO 185852 Pedagogikk PEDFAG 201 210 172 -18.1%
NTNU 194474 Samfunnskunnskap SAMFUNN 25 22 18 -18.2%
HVE 222132 Førskolelærer, est. LÆRER - FØRLÆRER 20 33 27 -18.2%
UIS 217110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 160 208 170 -18.3%
HIA 201649 Idrett, årsst. IDRETT 69 60 49 -18.3%
HIST 219221 Tegnspråk SPRÅK 96 92 75 -18.5%
HIL 210317 Reiseliv REISELIV 88 108 88 -18.5%
HIÅ 225050 Sjukepleiar HELSEFAG - SYKEPL 204 193 157 -18.7%
NTNU 194395 Informatikk INFOTEKN 8 16 13 -18.8%
HBO 204454 Journalistikk MEDIEFAG 56 48 39 -18.8%
HIT 220447 Natur og friluftsliv IDRETT 23 16 13 -18.8%
HIO 215642 Kunst og design,års. ESTETISK 177 164 133 -18.9%
HIBU 205701 Radiograf, Drammen HELSEFAG - RADIO 34 47 38 -19.1%
HSF 216440 Idrett, bachelor IDRETT 19 26 21 -19.2%
HIA 201440 Idrett IDRETT 20 31 25 -19.4%
UIS 217211 Nordisk SPRÅK 43 31 25 -19.4%
HITØ 221130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 45 62 50 -19.4%
HIO 215138 Offentlig styring ØKADM 29 41 33 -19.5%
UIO 185870 Europastudier (EU) SAMFUNN 64 51 41 -19.6%
HIST 219700 Ergoterapeut HELSEFAG - ERGO 89 96 77 -19.8%
HIAK 202060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 90 121 97 -19.8%
UIT 186879 Sosialantropologi SAMFUNN 21 20 16 -20.0%
UIT 186898 Samf.øk ØKADM 5 5 4 -20.0%
NTNU 194793 Europa  med fransk SPRÅK 14 20 16 -20.0%
NTNU 194798 Teknisk kybernetikk TEKNO - SIVING 10 10 8 -20.0%
NTNU 194860 Kjemi, bachelor REALFAG 17 20 16 -20.0%
HIA 201327 Biologi REALFAG 18 15 12 -20.0%
HIH 208050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 65 65 52 -20.0%
HH 209404 Øk/adm., kandidat ØKADM 3 5 4 -20.0%
HH 209839 Opplevelsesproduksj. INFOTEKN 4 15 12 -20.0%
HIST 219004 Ingeniør, data TEKNO - INGENIØR 4 5 4 -20.0%
HIT 220440 Idrettsvitenskap IDRETT 12 15 12 -20.0%
HIØ 224455 Int. kommunikasjon SPRÅK 0 30 24 -20.0%
ATH 255196 KRL HISTORIE 8 5 4 -20.0%
HIO 215701 Radiograf HELSEFAG - RADIO 139 124 99 -20.2%
HIO 215454 Journalistikk MEDIEFAG 377 435 347 -20.2%
HVE 222880 Sosiologi, bachelor SAMFUNN 54 44 35 -20.5%
UIO 185690 Tysk SPRÅK 44 34 27 -20.6%
HVO 223080 Sosionom HELSEFAG - SOSIONOM 77 68 54 -20.6%
UIO 185455 Språk SPRÅK 524 495 392 -20.8%
HIØ 224170 Engelsk SPRÅK 26 24 19 -20.8%
UIO 185480 Teologi og kristendo HISTORIE 9 14 11 -21.4%
UIO 185851 Medievitenskap MEDIEFAG 156 126 99 -21.4%
HIA 201247 Utviklingsst. års SAMFUNN 69 56 44 -21.4%
HIA 201667 Musikk, årsstudium ESTETISK 25 28 22 -21.4%
UIO 185465 Helseledelse og hels ØKADM 55 65 51 -21.5%
HVO 223070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 55 60 47 -21.7%
HIH 208350 Handel,service,logi. ØKADM 21 23 18 -21.7%
HIL 210035 Økonomi og adm. ØKADM 35 46 36 -21.7%
HIST 219466 Tegnspråk og tolking SPRÅK 66 55 43 -21.8%
NTNU 194179 Hist, årsstudium HISTORIE 44 32 25 -21.9%
UIO 185840 Tekno, org og læring INFOTEKN 27 27 21 -22.2%
UIT 186891 Språk og litteratur SPRÅK 51 36 28 -22.2%
UMB 192842 Plantevitenskap LANDBRUK 11 9 7 -22.2%
HIF 206200 Kunstf. m/kunst ESTETISK 0 9 7 -22.2%
HIO 215395 Informasjonstekn. INFOTEKN 6 9 7 -22.2%
UIS 217244 Tysk SPRÅK 13 9 7 -22.2%
UIS 217482 Hist./kultur, KRL HISTORIE 7 9 7 -22.2%
UIS 217889 Språk/litt., nordisk SPRÅK 12 9 7 -22.2%
HIT 220150 Fagl. kunst/håndv. LÆRER - FAGLÆRER 52 45 35 -22.2%
HVO 223110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 55 72 56 -22.2%
HIØ 224824 Ingeniør, ind.design TEKNO - INGENIØR 8 9 7 -22.2%
HIB 203003 Ing., bygg TEKNO - INGENIØR 24 31 24 -22.6%
UIS 217649 Kroppsøving/idrett IDRETT 73 62 48 -22.6%
HIT 220060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 81 84 65 -22.6%
HIA 201663 Mediefag MEDIEFAG 16 22 17 -22.7%
HBO 204110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 49 44 34 -22.7%
HIO 215110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 399 423 326 -22.9%
HIT 220605 Natur/friluftsliv IDRETT 0 13 10 -23.1%
UIO 185482 Religionsstudier HISTORIE 52 56 43 -23.2%
HIST 219346 Matteknologi TEKNO - ANNET 26 30 23 -23.3%
HIB 203110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 251 294 225 -23.5%
HH 209667 Musikk, år ESTETISK 5 17 13 -23.5%
HIT 220156 Fagl. prakt.-est.fag LÆRER - FAGLÆRER 9 17 13 -23.5%
HIO 215150 Fagl. kunst/håndv. LÆRER - FAGLÆRER 133 131 100 -23.7%
UIB 184203 Helsefremmende arb. HELSEFAG - ANNET 29 38 29 -23.7%
HIA 201618 Drama ESTETISK 20 21 16 -23.8%
NTNU 194851 Medievitenskap MEDIEFAG 79 92 70 -23.9%
HIT 220359 Int. markedsfør, Bø ØKADM 10 25 19 -24.0%
DHS 251080 Sosionom HELSEFAG - SOSIONOM 154 150 114 -24.0%
UIB 184837 Kognitiv vitenskap INFOTEKN 0 8 6 -25.0%
UIB 184916 Meteorologi REALFAG 31 24 18 -25.0%
UIT 186860 Kjemi REALFAG 4 4 3 -25.0%
NTNU 194615 Allmenn litt.vit. SPRÅK 8 12 9 -25.0%
NTNU 194755 Mat.tekn. TEKNO - SIVING 5 12 9 -25.0%
HIA 201303 Overs., engelsk SPRÅK 28 32 24 -25.0%
HBO 204880 Sosiologi SAMFUNN 7 8 6 -25.0%
HIF 206605 Friluftsliv IDRETT 19 20 15 -25.0%
HH 209488 Sport and Event ØKADM 0 4 3 -25.0%
HIN 212050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 50 52 39 -25.0%
HSF 216351 Ung.sos., årsstudium SAMFUNN 27 20 15 -25.0%
HSF 216395 Informasjonsbehandli INFOTEKN 1 4 3 -25.0%
HSF 216927 Sosiologi - ung.sos. SAMFUNN 8 4 3 -25.0%
HIT 220110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 17 24 18 -25.0%
HIT 220442 Folkekunst ESTETISK 7 8 6 -25.0%
HIL 210752 Psykologi SAMFUNN 97 102 76 -25.5%
HIL 210392 Fjernsynsregi MEDIEFAG 57 42 31 -26.2%
HIØ 224130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 62 99 73 -26.3%
UIT 186478 Arkeologi HISTORIE 18 19 14 -26.3%
HIØ 224505 Kunst og håndverk ESTETISK 0 19 14 -26.3%
UIO 185615 Allm. litt.vit. års. SPRÅK 56 53 39 -26.4%
UIS 217240 Sosiologi SAMFUNN 145 106 78 -26.4%
UIB 184860 Kjemi REALFAG 15 15 11 -26.7%
NTNU 194910 Relvit HISTORIE 19 30 22 -26.7%
DH 252050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 203 180 132 -26.7%
NTNU 194200 Kunsthistorie ESTETISK 47 56 41 -26.8%
UIS 217860 Biologisk kjemi REALFAG 36 26 19 -26.9%
UIT 186739 Med. fag HELSEFAG - ANNET 94 63 46 -27.0%
UIS 217205 Matematikk REALFAG 41 33 24 -27.3%
NTNU 194170 Eng., årsstudium SPRÅK 70 91 66 -27.5%
UIB 184663 Medievitenskap (år) MEDIEFAG 47 40 29 -27.5%
HIA 201203 Folkehelsearbeid HELSEFAG - ANNET 0 87 63 -27.6%
HH 209053 Sykepl. Kongsvinger HELSEFAG - SYKEPL 79 65 47 -27.7%
HIL 210876 Psyk. SAMFUNN 49 43 31 -27.9%
UIT 186844 Lærer i språk/samf. LÆRER - ANNET 16 25 18 -28.0%
HIST 219704 Audiograf HELSEFAG - AUDIO 71 53 38 -28.3%
HIF 206440 Friluftsliv/ idrett IDRETT 3 7 5 -28.6%
HH 209672 Norsk, år SPRÅK 12 14 10 -28.6%
HINT 214312 Landbr.øk og nær.utv LANDBRUK 8 7 5 -28.6%
HSH 218437 Musikk bach., Stord ESTETISK 4 7 5 -28.6%
HIT 220630 Kunst/håndverk ESTETISK 13 14 10 -28.6%
UIB 184852 Pedagogikk PEDFAG 68 73 52 -28.8%
HIB 203466 Tegnspråk SPRÅK 211 103 73 -29.1%
UIO 185841 Demokrati og rettigh JUS 31 24 17 -29.2%
HBO 204080 Sosionom HELSEFAG - SOSIONOM 76 65 46 -29.2%
HIAK 202896 Husøk. & sevice ØKADM 32 41 29 -29.3%
HIA 201238 Statsvitenskap, års. SAMFUNN 21 17 12 -29.4%
UIO 185452 Offentlig administra ØKADM 94 142 100 -29.6%
UIO 185935 Lærerutd. fremmedspr LÆRER - ANNET 0 91 64 -29.7%
NTNU 194715 Åpne emner hist.fil. HISTORIE 67 50 35 -30.0%
HIA 201652 KRL, årsstudium HISTORIE 17 20 14 -30.0%
HIH 208318 Øk/adm med revisjon ØKADM 12 10 7 -30.0%
HINT 214749 Reseptar HELSEFAG - RESEPTAR 29 30 21 -30.0%
UIO 185876 Psykologi SAMFUNN 525 513 359 -30.0%
UIS 217618 Drama ESTETISK 0 43 30 -30.2%
HIL 210060 Vernepleie HELSEFAG - VERNEPL 62 59 41 -30.5%
UIS 217481 Hist./kult, historie HISTORIE 14 13 9 -30.8%
HSH 218680 Samfunnsfag, Stord SAMFUNN 3 13 9 -30.8%
HH 209676 Sosialpedagogikk PEDFAG 52 42 29 -31.0%
UIB 184459 Antikke studier HISTORIE 45 29 20 -31.0%
UMB 192468 Samfunnsøkonomi ØKADM 13 16 11 -31.2%
HIA 201174 Fransk SPRÅK 14 16 11 -31.2%
HITØ 221700 Ergoterapeut HELSEFAG - ERGO 39 32 22 -31.2%
UIO 185174 Fransk SPRÅK 102 83 57 -31.3%
UIO 185843 Lærerutd. realfag LÆRER - ANNET 27 38 26 -31.6%
HBO 204345 Siviløkonom ØKADM 19 19 13 -31.6%
UIB 184170 Engelsk SPRÅK 95 123 84 -31.7%
HIA 201702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 37 47 32 -31.9%
HIÅ 225895 Innovasjon/entrepre. ØKADM 26 25 17 -32.0%
UIB 184876 Generell psykologi SAMFUNN 147 128 87 -32.0%
NIH 150440 Idrett - bachelor IDRETT 92 135 91 -32.6%
UMB 192484 Utviklingsstudier SAMFUNN 32 52 35 -32.7%
UIB 184174 Fransk SPRÅK 20 21 14 -33.3%
UIO 185626 Kristendom HISTORIE 24 30 20 -33.3%
MF 190936 Bachelor i teologi HISTORIE 0 3 2 -33.3%
NTNU 194760 Datateknikk TEKNO - SIVING 9 15 10 -33.3%
HIA 201794 Kommunikasjon, års. MEDIEFAG 33 24 16 -33.3%
HIA 201852 Pedagogikk PEDFAG 16 30 20 -33.3%
HBO 204327 Biologi REALFAG 4 3 2 -33.3%
HIBU 205620 IT, 1-årig, heltid INFOTEKN 1 3 2 -33.3%
HIG 207003 Bygg, Kon. TEKNO - INGENIØR 1 3 2 -33.3%
HIG 207004 Data TEKNO - INGENIØR 1 3 2 -33.3%
HIL 210220 Pedagogikk PEDFAG 56 63 42 -33.3%
HIM 211292 Supply Chain Manag. ØKADM 8 6 4 -33.3%
UIS 217272 Kunsthistorie HISTORIE 76 33 22 -33.3%
UIS 217890 Tysk språk og litt. SPRÅK 1 3 2 -33.3%
HIST 219422 IT-støttet bedr.utv. INFOTEKN 11 15 10 -33.3%
HIT 220164 Bedriftsøkonomi - Bø ØKADM 14 15 10 -33.3%
HIT 220187 Informatikk årsst. INFOTEKN 4 3 2 -33.3%
HVO 223618 Drama, års ESTETISK 9 15 10 -33.3%
HIØ 224270 Informatikk INFOTEKN 1 6 4 -33.3%
HIÅ 225406 GIS INFOTEKN 3 3 2 -33.3%
NLA 254791 Int.kult. f., Ø-Asia SAMFUNN 18 9 6 -33.3%
ATH 255777 Musikk, årsstudium ESTETISK 6 6 4 -33.3%
HINT 214605 Friluftsliv IDRETT 0 29 19 -34.5%
HIAK 202124 Yfl restaurant/mat LÆRER - FAGLÆRER 13 20 13 -35.0%
HBO 204318 Regnskap og revisjon ØKADM 22 17 11 -35.3%
HH 209486 Folkehelse IDRETT 11 17 11 -35.3%
HIA 201850 Kommunikasjon MEDIEFAG 21 31 20 -35.5%
HVE 222240 Sosio. SAMFUNN 0 31 20 -35.5%
HIT 220302 Friluft/kulur/natur IDRETT 14 14 9 -35.7%
UIB 184912 Spansk SPRÅK 97 81 52 -35.8%
HVO 223630 Kunst og håndverk, å ESTETISK 26 25 16 -36.0%
UIB 184857 Fysikk REALFAG 5 11 7 -36.4%
HIA 201690 Tysk SPRÅK 14 11 7 -36.4%
HBO 204114 Allmennlærer,samling LÆRER - ALMLÆRER 35 44 28 -36.4%
HVO 223446 Mat/helse, års HELSEFAG - ERNÆRING 10 19 12 -36.8%
UIO 185222 Kjønn, fem., l., års SAMFUNN 22 46 29 -37.0%
UIO 185439 Estetiske studier ESTETISK 134 148 93 -37.2%
UIB 184867 Adm. og org.vitensk. SAMFUNN 28 32 20 -37.5%
NTNU 194905 Ing.vit. /IKT TEKNO - SIVING 8 16 10 -37.5%
HH 209162 Adm. og ledelse ØKADM 47 32 20 -37.5%
HIST 219287 Informasjonsbehandl. INFOTEKN 6 16 10 -37.5%
HVE 222353 Maritim, nautikk TEKNO - MARITIM 1 8 5 -37.5%
HINT 214369 Øk. adm. ØKADM 18 29 18 -37.9%
HSF 216330 Turisme og reiseliv REISELIV 31 29 18 -37.9%
HSF 216369 Økonomi og administr ØKADM 14 21 13 -38.1%
UIB 184875 Politisk økonomi SAMFUNN 11 13 8 -38.5%
HIBU 205661 Matte, d. Hønefoss REALFAG 2 13 8 -38.5%
HIF 206255 Hotelladministrasjon REISELIV 9 13 8 -38.5%
HVE 222642 Kunst og håndverk ESTETISK 14 26 16 -38.5%
UIB 184871 Latinamerikastudier SAMFUNN 0 57 35 -38.6%
NTNU 194875 Politisk økonomi SAMFUNN 8 10 6 -40.0%
HIB 203024 Ing., elektron. TEKNO - INGENIØR 4 5 3 -40.0%
HIBU 205117 Allm.l., deltid, H. LÆRER - ALMLÆRER 0 20 12 -40.0%
HH 209236 Statsvitenskap år SAMFUNN 0 5 3 -40.0%
HH 209318 Revisjon ØKADM 10 10 6 -40.0%
UIS 217802 Offshore systemer TEKNO - SIVING 5 5 3 -40.0%
UIS 217808 Samfunnssikkerhet TEKNO - SIVING 4 5 3 -40.0%
HIT 220179 Historie HISTORIE 10 20 12 -40.0%
HIT 220629 Folkemusikk, årsstud ESTETISK 23 15 9 -40.0%
HVO 223285 Samfunnsvitskap, års SAMFUNN 9 5 3 -40.0%
NLA 254110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 53 55 33 -40.0%
MHG 257604 Mediekom. r/f MEDIEFAG 19 10 6 -40.0%
UIS 217887 Språk og litt., eng. SPRÅK 25 27 16 -40.7%
HIBU 205672 Norsk, h. H. SPRÅK 7 22 13 -40.9%
NTNU 194437 Musikkvitenskap ESTETISK 44 39 23 -41.0%
HIT 220035 Økonomi og adm. ØKADM 7 12 7 -41.7%
UIO 185200 Kultur- og idéstudie HISTORIE 95 107 62 -42.1%
HIBU 205155 Lysdesign TEKNO - ANNET 63 38 22 -42.1%
HVO 223440 Frilufts/Kroppsøving IDRETT 23 19 11 -42.1%
HITØ 221702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 21 26 15 -42.3%
UIT 186327 Biologi REALFAG 23 28 16 -42.9%
NTNU 194770 Komm.tekn. TEKNO - SIVING 10 14 8 -42.9%
HIA 201242 Samfunnsfag SAMFUNN 28 28 16 -42.9%
HVO 223455 Språk, komm. og med. SPRÅK 5 7 4 -42.9%
UIO 185748 Odontologi, vår HELSEFAG - ODONT 30 39 22 -43.6%
HSF 216302 Friluftsliv IDRETT 14 16 9 -43.8%
UIB 184917 Prosessteknologi TEKNO - ANNET 6 9 5 -44.4%
UMB 192230 Eiendomsfag SAMFUNN 17 18 10 -44.4%
UIS 217801 Petroleum TEKNO - SIVING 8 29 16 -44.8%
HINT 214667 Mus. ESTETISK 0 20 11 -45.0%
HIT 220628 Folkekunst, årsstud. ESTETISK 20 20 11 -45.0%
UIB 184879 Sosialantropologi SAMFUNN 75 91 50 -45.1%
NTNU 194837 Inf, spr, kult SPRÅK 1 11 6 -45.5%
UIO 185212 Norsk som andrespråk SPRÅK 63 91 49 -46.2%
HIF 206319 Reiseliv og turisme REISELIV 19 17 9 -47.1%
NTNU 194244 Ty., årsstudium SPRÅK 9 19 10 -47.4%
HIL 210272 Kunsthistorie SAMFUNN 21 19 10 -47.4%
HBO 204081 Sosionomutdanning HELSEFAG - SOSIONOM 157 0 82 -47.8%
HIH 208060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 14 23 12 -47.8%
HVO 223430 Media, IKT og design MEDIEFAG 16 23 12 -47.8%
UIB 184306 Info-matem-økonomi REALFAG 4 4 2 -50.0%
UIT 186475 Kunstvitenskap ESTETISK 16 14 7 -50.0%
MF 190774 Master teologi HISTORIE 0 4 2 -50.0%
NTNU 194438 Geografi SAMFUNN 17 22 11 -50.0%
NTNU 194932 Latin SPRÅK 0 4 2 -50.0%
NTNU 194934 Lærer/master geograf LÆRER - ANNET 3 10 5 -50.0%
HIA 201012 Ing., maskin TEKNO - INGENIØR 5 6 3 -50.0%
HIA 201200 Kunst og håndv. ESTETISK 37 34 17 -50.0%
HIA 201615 Litteratur, årsst. SPRÅK 9 10 5 -50.0%
HIA 201803 Ing.elektr./mobilkom TEKNO - INGENIØR 1 2 1 -50.0%
HIA 201889 Norsk og medier SPRÅK 6 14 7 -50.0%
HIB 203663 Mediekunnskap MEDIEFAG 0 30 15 -50.0%
HBO 204488 Idrettsadm. ØKADM 0 2 1 -50.0%
HIF 206185 Kroppsøving/Idrett IDRETT 6 12 6 -50.0%
HH 209164 Bed.øk., Rena ØKADM 6 18 9 -50.0%
HIM 211159 E-handel og innkjøp ØKADM 4 4 2 -50.0%
HIN 212805 Ingeniørdesign TEKNO - SIVING 1 2 1 -50.0%
HINE 213110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 21 18 9 -50.0%
HINE 213440 Idrett IDRETT 0 2 1 -50.0%
HINE 213667 Musikkvitenskap års. ESTETISK 3 2 1 -50.0%
HINT 214430 Multimedieteknologi MEDIEFAG 17 10 5 -50.0%
UIS 217888 Fransk språk og litt SPRÅK 2 2 1 -50.0%
HSH 218649 Kroppsøving, Stord IDRETT 7 22 11 -50.0%
HIST 219119 Allmennlærerutd døve LÆRER - ALMLÆRER 0 2 1 -50.0%
HIT 220441 Visuelle kunstfag ESTETISK 15 26 13 -50.0%
HIT 220532 Tre og metall ESTETISK 0 6 3 -50.0%
HITØ 221701 Radiograf HELSEFAG - RADIO 27 30 15 -50.0%
HVE 222418 IFOS SAMFUNN 0 22 11 -50.0%
HIØ 224009 Ingeniør, kjemi TEKNO - INGENIØR 4 4 2 -50.0%
HIÅ 225004 Ingeniør data TEKNO - INGENIØR 0 2 1 -50.0%
HIÅ 225160 Shipping og økonomi ØKADM 0 12 6 -50.0%
SA/SH 231111 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 4 0 2 -50.0%
NLA 254196 Kristendom HISTORIE 14 18 9 -50.0%
ATH 255936 Praktisk teologi HISTORIE 0 2 1 -50.0%
HIL 210308 Kulturprosjektledels MEDIEFAG 41 35 17 -51.4%
UIS 217505 Kunst og håndtverk ESTETISK 0 102 49 -52.0%
HIA 201210 Nordisk, årsstudium SPRÅK 28 21 10 -52.4%
HIØ 224845 Digital medieprod. INFOTEKN 26 15 7 -53.3%
HVE 222205 Matematikk REALFAG 0 13 6 -53.8%
UIB 184455 Språk og informasjon SPRÅK 23 24 11 -54.2%
UIB 184502 Miljø/ressurs - SV SAMFUNN 3 11 5 -54.5%
HIF 206170 Engelsk SPRÅK 13 22 10 -54.5%
HINT 214274 Komm.øk og ledelse ØKADM 8 11 5 -54.5%
HVE 222453 Info.sys. og IT-led. INFOTEKN 0 11 5 -54.5%
UIO 185752 Psykologi, årsenhet SAMFUNN 958 938 423 -54.9%
UMB 192862 Matematiske realfag REALFAG 10 9 4 -55.6%
HH 209359 markedsf./internasj. ØKADM 9 18 8 -55.6%
HVO 223437 Musikk ESTETISK 15 9 4 -55.6%
NTNU 194366 Fil. HISTORIE 13 16 7 -56.2%
UIB 184154 Lærer matm./nat. LÆRER - FAGLÆRER 4 14 6 -57.1%
UIT 186299 Marin bioteknologi TEKNO - ANNET 0 7 3 -57.1%
HIF 206206 Markedsføring ØKADM 11 7 3 -57.1%
HITØ 221035 Øk.adm.fag ØKADM 11 14 6 -57.1%
HVE 222672 Norsk SPRÅK 9 14 6 -57.1%
UIT 186881 Statsvitenskap SAMFUNN 18 17 7 -58.8%
HIBU 205317 Reiseliv REISELIV 0 42 17 -59.5%
HIA 201007 Ing., fly TEKNO - INGENIØR 1 5 2 -60.0%
HBO 204881 Statsvitenskap SAMFUNN 0 5 2 -60.0%
HIF 206238 Statsvitenskap ØKADM 0 5 2 -60.0%
HIF 206377 Naturressursforv. LANDBRUK 4 10 4 -60.0%
HIG 207012 Indust. design TEKNO - INGENIØR 4 5 2 -60.0%
HIL 210717 Internasjonale stud. SAMFUNN 0 20 8 -60.0%
HIN 212003 Bygg og industri TEKNO - INGENIØR 1 5 2 -60.0%
HIT 220369 Økonomi og admin ØKADM 4 20 8 -60.0%
UIO 185857 Fys, astro, meteoro REALFAG 50 43 17 -60.5%
HH 209605 Friluftsliv, Elverum IDRETT 0 16 6 -62.5%
HIM 211435 Statsvitenskap SAMFUNN 5 8 3 -62.5%
HINT 214396 Geografi SAMFUNN 16 27 10 -63.0%
HINT 214639 Fag.lær.musikk LÆRER - FAGLÆRER 0 17 6 -64.7%
UIB 184909 Retorikk SPRÅK 13 21 7 -66.7%
UIO 185226 Informatikk, avbildn INFOTEKN 1 3 1 -66.7%
NTNU 194626 Kri.rel.liv., årsstu HISTORIE 10 12 4 -66.7%
HIA 201023 Ing.byggdesign, 2 år TEKNO - INGENIØR 0 3 1 -66.7%
HBO 204481 Historie. HISTORIE 7 6 2 -66.7%
HINE 213374 Info.system INFOTEKN 0 3 1 -66.7%
HIT 220140 Faglær. kroppsøv/idr IDRETT 6 9 3 -66.7%
HIT 220400 Idéhistorie - Bø HISTORIE 6 12 4 -66.7%
HIØ 224004 Ingeniør, data TEKNO - INGENIØR 2 3 1 -66.7%
ATH 255418 Interkult forståelse SAMFUNN 3 9 3 -66.7%
UIB 184827 Fiskehelse REALFAG 7 7 2 -71.4%
UMB 192843 Lærerutdanning natur LÆRER - ANNET 10 7 2 -71.4%
HIA 201189 Info.syst.års. INFOTEKN 1 7 2 -71.4%
HBO 204414 Økonomi/pers.utvikl. ØKADM 8 7 2 -71.4%
MF 190482 BA KRL HISTORIE 12 4 1 -75.0%
HIA 201661 Fysikk, års. REALFAG 4 4 1 -75.0%
HSF 216187 Info.beh, årsstudium INFOTEKN 5 8 2 -75.0%
HSF 216373 Natur- og teknologi REALFAG 6 4 1 -75.0%
ATH 255869 BA Interk forståelse SAMFUNN 1 8 2 -75.0%
HIØ 224453 IT-ledelse INFOTEKN 3 9 2 -77.8%
UIT 186846 Dok.vitenskap MEDIEFAG 21 14 3 -78.6%
HH 209440 Idrett, bac. IDRETT 4 5 1 -80.0%
HSH 218002 Branningeniør TEKNO - INGENIØR 7 5 1 -80.0%
HITØ 221049 Ingeniør, Nautikk TEKNO - MARITIM 1 5 1 -80.0%
UIT 186814 Romfysikk TEKNO - SIVING 1 6 1 -83.3%
HIB 203711 Havbruksteknologi TEKNO - ANNET 5 6 1 -83.3%
HSF 216242 Samfunnsfag SAMFUNN 13 16 2 -87.5%
HIAK 202063 Vernepl-del-Bærum HELSEFAG - VERNEPL 44 74 7 -90.5%
UIB 184458 Mod.kunst/estetikk ESTETISK 24 14 0 -100.0%
UIB 184462 Kulturformidling MEDIEFAG 22 18 0 -100.0%
UIB 184463 Idéfag HISTORIE 15 14 0 -100.0%
UIB 184477 Arbeidslivsstudier SAMFUNN 8 9 0 -100.0%
UIB 184501 Kystsone - SV SAMFUNN 1 0 0 -100.0%
UIB 184861 Kystsoneforvaltning REALFAG 1 0 0 -100.0%
UIB 184914 Matem./statistikk REALFAG 4 0 0 -100.0%
UIO 185205 Matematikk med infor REALFAG 30 20 0 -100.0%
UIO 185213 Informatikk, bioinf. INFOTEKN 8 2 0 -100.0%
UIO 185315 Natur og miljø REALFAG 11 11 0 -100.0%
UIO 185460 Vesteuropeiske midde HISTORIE 15 0 0 -100.0%
UIO 185796 Teatervitenskap ESTETISK 79 0 0 -100.0%
UIO 185885 Yrkesrettet litterat SPRÅK 30 0 0 -100.0%
UIO 185926 Kriminologiens møte SAMFUNN 206 0 0 -100.0%
UIT 186298 Akvakultur LANDBRUK 3 1 0 -100.0%
UIT 186697 Nat. og mat. LÆRER - ANNET 2 0 0 -100.0%
MF 190771 Teologi HISTORIE 9 0 0 -100.0%
MF 190928 Kateket HISTORIE 4 0 0 -100.0%
UMB 192298 Akvakultur LANDBRUK 1 1 0 -100.0%
UMB 192763 Info- matematik TEKNO - SIVING 1 0 0 -100.0%
NTNU 194271 Gre., årsstudium SPRÅK 1 0 0 -100.0%
NTNU 194294 Lat., årsstudium SPRÅK 4 0 0 -100.0%
NTNU 194344 Ling., årsstudium SPRÅK 4 0 0 -100.0%
NTNU 194347 Swa. SPRÅK 4 0 0 -100.0%
NTNU 194604 Språk.kom. SPRÅK 11 0 0 -100.0%
NTNU 194663 Medvit MEDIEFAG 39 0 0 -100.0%
NTNU 194868 Afrikastudier SAMFUNN 45 45 0 -100.0%
NTNU 194930 Fonetikk SPRÅK 2 2 0 -100.0%
NTNU 194931 Gresk SPRÅK 1 1 0 -100.0%
HIA 201032 Ing. maskin 2 årig TEKNO - INGENIØR 0 1 0 -100.0%
HIA 201156 Fagl.utd., kunstfag LÆRER - FAGLÆRER 26 0 0 -100.0%
HIA 201163 Kjemi, års. REALFAG 2 0 0 -100.0%
HIA 201188 Informatikk, års. INFOTEKN 4 0 0 -100.0%
HIA 201224 Informasjonssystemer INFOTEKN 0 1 0 -100.0%
HIA 201385 Oversetting, tysk SPRÅK 0 4 0 -100.0%
HIA 201386 Overs., fransk SPRÅK 6 8 0 -100.0%
HIA 201835 Energi og økonomi TEKNO - ANNET 2 0 0 -100.0%
HIA 201862 Ma. og fys. REALFAG 5 4 0 -100.0%
HIA 201888 Språk og kultur(fra) SPRÅK 4 6 0 -100.0%
HIA 201890 Språk og kultur(tys) SPRÅK 1 0 0 -100.0%
HIAK 202051 Sykepleie, deltid HELSEFAG - SYKEPL 121 0 0 -100.0%
HIAK 202052 Sykepleier Bærum HELSEFAG - SYKEPL 55 0 0 -100.0%
HIAK 202107 Yfl restaurant/mat d LÆRER - FAGLÆRER 2 8 0 -100.0%
HIAK 202127 Yrkesfagl i elektro LÆRER - FAGLÆRER 0 1 0 -100.0%
HIAK 202270 IKT, 2 år INFOTEKN 1 0 0 -100.0%
HIAK 202436 IKT og design INFOTEKN 2 3 0 -100.0%
HIB 203028 Ing., kommunikasjon TEKNO - INGENIØR 3 1 0 -100.0%
HIB 203061 Vernepleier, deltid HELSEFAG - VERNEPL 73 0 0 -100.0%
HIB 203505 Kunst & håndv,deltid ESTETISK 20 0 0 -100.0%
HIB 203642 Kunst og håndverk ESTETISK 88 0 0 -100.0%
HIB 203646 Heimkunnskap ESTETISK 22 0 0 -100.0%
HIB 203662 Natur, samf., miljø REALFAG 2 0 0 -100.0%
HIB 203666 Natur og miljøfag REALFAG 9 0 0 -100.0%
HBO 204175 Fiskeri/akvakultur LANDBRUK 2 4 0 -100.0%
HBO 204308 Kulturkunnskap ESTETISK 8 0 0 -100.0%
HBO 204404 Økonomi og eksport ØKADM 1 2 0 -100.0%
HBO 204654 Kulturkunnskap, 1år ESTETISK 12 13 0 -100.0%
HBO 204672 Nordisk språk/litt. SPRÅK 6 1 0 -100.0%
HBO 204833 Fiskeri og akvakultu LANDBRUK 3 3 0 -100.0%
HIBU 205051 Sykepleier, d. D/H HELSEFAG - SYKEPL 76 0 0 -100.0%
HIBU 205094 Ing., audioteknologi TEKNO - INGENIØR 0 2 0 -100.0%
HIBU 205188 IT og info. syst. INFOTEKN 1 0 0 -100.0%
HIBU 205205 Matte, d. H. REALFAG 10 0 0 -100.0%
HIBU 205370 IT & entreprenørskap INFOTEKN 0 2 0 -100.0%
HIF 206053 Sykepl., Kirkenes HELSEFAG - SYKEPL 0 40 0 -100.0%
HIF 206081 Sosialt arb., Tromsø HELSEFAG - SOSIONOM 0 93 0 -100.0%
HIF 206112 Allmennlærer,samling LÆRER - ALMLÆRER 30 11 0 -100.0%
HIF 206132 Førsk.lærer LÆRER - FØRLÆRER 0 5 0 -100.0%
HIF 206215 Off. styring/øk. ØKADM 7 0 0 -100.0%
HIF 206304 Sjømat ØKADM 0 2 0 -100.0%
HIF 206370 Web-portal INFOTEKN 2 1 0 -100.0%
HIF 206462 Kulturformidling ESTETISK 8 0 0 -100.0%
HIF 206875 Politikk og ledelse ØKADM 3 5 0 -100.0%
HIG 207024 Ing., medieelektro. TEKNO - INGENIØR 1 0 0 -100.0%
HIH 208061 Vernepl. - delt. HELSEFAG - VERNEPL 72 65 0 -100.0%
HIH 208238 Statsvitenskap SAMFUNN 7 1 0 -100.0%
HH 209052 sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 44 0 0 -100.0%
HH 209110 Allmennlærer,Elverum LÆRER - ALMLÆRER 18 0 0 -100.0%
HH 209112 Allmennl. m/uteskole LÆRER - ALMLÆRER 26 0 0 -100.0%
HH 209120 Allmennlærer, musikk LÆRER - ALMLÆRER 13 0 0 -100.0%
HH 209184 Biologi, år REALFAG 0 4 0 -100.0%
HH 209250 Skogbruk, år LANDBRUK 0 1 0 -100.0%
HH 209398 Bed.øk., Hamar ØKADM 28 0 0 -100.0%
HH 209427 Miljøbioteknologi REALFAG 1 0 0 -100.0%
HH 209428 info/samf.kontakt MEDIEFAG 4 2 0 -100.0%
HH 209429 Spill- og medieprog. INFOTEKN 2 3 0 -100.0%
HH 209430 Informatikk INFOTEKN 1 0 0 -100.0%
HH 209662 Naturfag, Hamar REALFAG 3 0 0 -100.0%
HH 209787 Regn.øk. ØKADM 12 0 0 -100.0%
HH 209877 Statsvitenskap SAMFUNN 4 4 0 -100.0%
HIL 210189 Informrådgiv. ØKADM 3 0 0 -100.0%
HIM 211051 Sykepleier, deltid HELSEFAG - SYKEPL 0 65 0 -100.0%
HIM 211300 Informatikk INFOTEKN 4 1 0 -100.0%
HIM 211412 Info.beh. Kr. sund INFOTEKN 8 0 0 -100.0%
HIM 211787 Regnskapsfører ØKADM 8 8 0 -100.0%
HIN 212004 Ingeniør, data TEKNO - INGENIØR 1 0 0 -100.0%
HIN 212012 Industriteknikk TEKNO - INGENIØR 1 1 0 -100.0%
HIN 212024 Ingeniør, elektron. TEKNO - INGENIØR 2 0 0 -100.0%
HIN 212761 Elektroteknikk TEKNO - SIVING 2 0 0 -100.0%
HIN 212804 Data/IT TEKNO - SIVING 0 1 0 -100.0%
HIN 212806 Integr. bygningstekn TEKNO - SIVING 0 3 0 -100.0%
HINE 213051 Sykepleier, deltid HELSEFAG - SYKEPL 0 40 0 -100.0%
HINE 213118 Allmennlærer, Narvik LÆRER - ALMLÆRER 9 0 0 -100.0%
HINE 213130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 13 0 0 -100.0%
HINE 213132 Førsk.l.m/friluftsli LÆRER - FØRLÆRER 0 8 0 -100.0%
HINE 213395 Informatikk INFOTEKN 2 0 0 -100.0%
HINE 213619 Informatikk års. INFOTEKN 0 1 0 -100.0%
HINE 213678 Realfag, årsstudium REALFAG 0 2 0 -100.0%
HINT 214024 Ing., elektron. TEKNO - INGENIØR 1 0 0 -100.0%
HINT 214051 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 43 0 0 -100.0%
HINT 214188 Software SAMFUNN 1 0 0 -100.0%
HINT 214202 Miljøledelse SAMFUNN 6 0 0 -100.0%
HINT 214223 Utmarksforv LANDBRUK 3 2 0 -100.0%
HINT 214302 Kroppsøving IDRETT 11 0 0 -100.0%
HINT 214388 Naturforvaltning REALFAG 0 1 0 -100.0%
HINT 214416 Småskalaprod LANDBRUK 1 0 0 -100.0%
HINT 214437 Musikk ESTETISK 14 0 0 -100.0%
HINT 214440 Idrett IDRETT 12 0 0 -100.0%
HINT 214447 Friluft IDRETT 20 0 0 -100.0%
HINT 214612 Biologi REALFAG 3 0 0 -100.0%
HINT 214618 Drama ESTETISK 7 7 0 -100.0%
HINT 214643 Landbruksøkonomi LANDBRUK 7 0 0 -100.0%
HINT 214820 Ing, biotekn. TEKNO - INGENIØR 4 0 0 -100.0%
HINT 214821 Ing., bioit. TEKNO - INGENIØR 3 0 0 -100.0%
HIO 215649 Kroppsøving/idrett IDRETT 66 44 0 -100.0%
HIO 215705 Tannteknikk HELSEFAG - ANNET 61 54 0 -100.0%
HIO 215744 Ortopediing HELSEFAG - ORTOPEDI 0 16 0 -100.0%
HSF 216005 Ing.fag, elektro TEKNO - INGENIØR 1 3 0 -100.0%
HSF 216112 Allmennlærer, deltid LÆRER - ALMLÆRER 0 37 0 -100.0%
HSF 216298 Akvakultur LANDBRUK 1 0 0 -100.0%
HSF 216370 Økonomi og it ØKADM 3 0 0 -100.0%
UIS 217023 Bygg, 2-årig TEKNO - INGENIØR 1 1 0 -100.0%
UIS 217666 Natur og miljøfag REALFAG 0 19 0 -100.0%
HSH 218417 Allm.l.+ IKT, Stord LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 3 0 0 -100.0%
HSH 218662 Naturfag, Stord REALFAG 6 3 0 -100.0%
HSH 218912 Spansk, Stord SPRÅK 38 32 0 -100.0%
HIST 219081 Int. sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 54 0 0 -100.0%
HIST 219095 Ing.  mask Mo i Rana TEKNO - INGENIØR 0 1 0 -100.0%
HIT 220009 Ing.kjemi/analytisk TEKNO - INGENIØR 3 0 0 -100.0%
HIT 220489 Idrett, tren. og adm IDRETT 8 4 0 -100.0%
HIT 220666 Natur- og miljøv. BØ REALFAG 6 0 0 -100.0%
HIT 220822 Ing. energiteknologi TEKNO - INGENIØR 2 0 0 -100.0%
HIT 220869 Flerkult. barnevern HELSEFAG - BARNEVER 60 50 0 -100.0%
HIT 220921 Litteratur/språk (P) SPRÅK 0 8 0 -100.0%
HITØ 221112 Almlærer,saml LÆRER - ALMLÆRER 41 41 0 -100.0%
HVE 222032 Ing., produktdes. TEKNO - INGENIØR 0 2 0 -100.0%
HVE 222188 Informati. INFOTEKN 0 3 0 -100.0%
HVE 222351 Ungdomskunnsk. PEDFAG 0 18 0 -100.0%
HVE 222395 Informatikk INFOTEKN 5 1 0 -100.0%
HVE 222440 Idr. IDRETT 0 9 0 -100.0%
HVE 222602 Design og teknologi ESTETISK 2 0 0 -100.0%
HVE 222618 Teaterarbeid PEDFAG 12 6 0 -100.0%
HVE 222862 Realfag i skolen REALFAG 5 0 0 -100.0%
HVE 222889 Fortelling og komm. SPRÅK 17 0 0 -100.0%
HVO 223132 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 26 86 0 -100.0%
HIØ 224045 Ingeniør, tekn.led. TEKNO - INGENIØR 3 0 0 -100.0%
HIØ 224220 Ledelse i førskolen PEDFAG 0 2 0 -100.0%
HIØ 224278 Tysk og int. mark. SPRÅK 4 0 0 -100.0%
HIØ 224279 Fransk og int.mark. SPRÅK 6 0 0 -100.0%
HIØ 224289 Engelsk og int.mark. SPRÅK 19 0 0 -100.0%
HIØ 224447 Friluftsliv IDRETT 9 5 0 -100.0%
HIØ 224602 Teknologi TEKNO - ANNET 3 0 0 -100.0%
HIØ 224612 Biologi REALFAG 3 0 0 -100.0%
HIØ 224690 Tysk i lærerutd. SPRÅK 4 8 0 -100.0%
HIØ 224776 Fransk og int.marked SPRÅK 3 0 0 -100.0%
HIØ 224779 Tysk og int.marked. SPRÅK 6 0 0 -100.0%
HIÅ 225017 Ingeniør automat. TEKNO - INGENIØR 4 2 0 -100.0%
HIÅ 225331 Marin biologi/foredl LANDBRUK 9 17 0 -100.0%
RHS 244060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 85 92 0 -100.0%
RHS 244061 Vernepleie, deltid HELSEFAG - VERNEPL 0 102 0 -100.0%
RHS 244700 Ergoterapeut HELSEFAG - ERGO 22 24 0 -100.0%
DMMH 253133 Førskolelærer, nett LÆRER - FØRLÆRER 0 59 0 -100.0%
MHS 256741 Mteol HISTORIE 1 0 0 -100.0%
MHG 257717 Tverrkult.kom. Ø-A SAMFUNN 2 3 0 -100.0%
KHIO 260143 Interiør og møbel ESTETISK 228 0 0 -100.0%
KHIO 260148 Klær og kostymer ESTETISK 139 0 0 -100.0%
KHIO 260149 Vis. kommunikasjon ESTETISK 126 0 0 -100.0%
KHIO 260472 Kunstfag ESTETISK 183 0 0 -100.0%
NIH 150172 Friluftsliv IDRETT 0 0 54 nytt
UIB 184919 USA-studier HISTORIE 0 0 26 nytt
UIB 184925 Språk/interkult. kom SPRÅK 0 0 24 nytt
UIB 184939 Nanoteknologi TEKNO - ANNET 0 0 12 nytt
UIO 185831 IT, sim. og vis. INFOTEKN 0 0 1 nytt
UIO 185862 Matem. og øk REALFAG 0 0 23 nytt
UIO 185912 Spansk, års SPRÅK 0 0 169 nytt
UIO 185940 Informatikk, robot INFOTEKN 0 0 3 nytt
UIO 185941 Psykologi prof, høst SAMFUNN 0 0 1136 nytt
UIO 185942 Psykologi prof, vår SAMFUNN 0 0 124 nytt
UIT 186770 Komm./mikroel. TEKNO - SIVING 0 0 0 nytt
UIT 186785 Informatikk TEKNO - SIVING 0 0 1 nytt
UMB 192327 Biologi REALFAG 0 0 24 nytt
UMB 192332 Kjemi REALFAG 0 0 1 nytt
UMB 192731 Geomatikk (kartfag) TEKNO - ANNET 0 0 0 nytt
UMB 192783 Kjemi og bioteknolog TEKNO - SIVING 0 0 11 nytt
UMB 192785 Anvendt informatikk TEKNO - SIVING 0 0 1 nytt
UMB 192813 Geomatikk, kart TEKNO - SIVING 0 0 0 nytt
NTNU 194109 Fagl. bygg og anlegg LÆRER - FAGLÆRER 0 0 2 nytt
NTNU 194123 Faglærer Helse/sos. LÆRER - FAGLÆRER 0 0 56 nytt
NTNU 194124 Faglærer Res./matfag LÆRER - FAGLÆRER 0 0 18 nytt
NTNU 194239 samf.økono., årsstud SAMFUNN 0 0 15 nytt
NTNU 194269 Fon., årsstudium SPRÅK 0 0 0 nytt
NTNU 194284 geografi, årsstud SAMFUNN 0 0 16 nytt
NTNU 194285 Samf.kunnskap, årsst SAMFUNN 0 0 35 nytt
NTNU 194486 Samf./idr./vit. IDRETT 0 0 41 nytt
NTNU 194609 Ant. kultur, årsstud HISTORIE 0 0 10 nytt
HIA 201025 Ing. elektro, 2-årig TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HIA 201026 Ing.energi, 2-årig TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HIA 201029 Ing. data, 2-årig TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HIA 201109 Fagl. bygg og anlegg LÆRER - FAGLÆRER 0 0 0 nytt
HIA 201129 Fagl. tekn. prod. LÆRER - FAGLÆRER 0 0 0 nytt
HIA 201157 Faglærer drama LÆRER - FAGLÆRER 0 0 21 nytt
HIA 201301 Matematisk finans REALFAG 0 0 6 nytt
HIA 201853 Spes.ped PEDFAG 0 0 54 nytt
HIAK 202109 Yrkesfagl i bygg.anl LÆRER - FAGLÆRER 0 0 0 nytt
HIAK 202121 y.fagl. tekno. delt LÆRER - FAGLÆRER 0 0 0 nytt
HIB 203096 Ing. undervannstekn. TEKNO - INGENIØR 0 0 8 nytt
HIB 203440 Idrett LÆRER - FAGLÆRER 0 0 26 nytt
HIB 203446 Mat og helse HELSEFAG - ERNÆRING 0 0 44 nytt
HBO 204133 Des. førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 0 0 38 nytt
HBO 204305 Responsible Fisherie REALFAG 0 0 0 nytt
HBO 204369 Øk/ledelse,Vesteråle ØKADM 0 0 14 nytt
HBO 204662 Naturfaglig gr.stud LANDBRUK 0 0 2 nytt
HBO 204867 Havbruksdrift og led LANDBRUK 0 0 1 nytt
HBO 204912 spansk SPRÅK 0 0 11 nytt
HIBU 205025 Ing. elektro 2 -årig TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HIBU 205162 Øk/adm årsst. ØKADM 0 0 9 nytt
HIBU 205345 Øk. ledelse -siv.øk. ØKADM 0 0 16 nytt
HIF 206071 Barnevern, Tromsø HELSEFAG - BARNEVER 0 0 86 nytt
HIF 206176 Finsk SPRÅK 0 0 1 nytt
HIF 206242 Nordområdestud. ØKADM 0 0 5 nytt
HIF 206342 Border Business St. ØKADM 0 0 3 nytt
HIF 206884 Oppdrett med ledelse LANDBRUK 0 0 0 nytt
HIF 206900 Velferdsforvaltn. HELSEFAG - ANNET 0 0 9 nytt
HIG 207005 Elektro TEKNO - INGENIØR 0 0 1 nytt
HIG 207033 Bygg, Lan. TEKNO - INGENIØR 0 0 1 nytt
HIG 207040 Bygg, Pro. TEKNO - INGENIØR 0 0 4 nytt
HIG 207095 Bygg -Vann TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HIG 207188 Informasjonsteknolog INFOTEKN 0 0 2 nytt
HIG 207264 Medieproduksjon MEDIEFAG 0 0 5 nytt
HIG 207374 Drift av nettverk INFOTEKN 0 0 0 nytt
HIG 207822 Energitek. TEKNO - INGENIØR 0 0 2 nytt
HIH 208062 Vernepl. utd., delt. HELSEFAG - VERNEPL 0 0 39 nytt
HIH 208236 Statsvitenskap, delt SAMFUNN 0 0 0 nytt
HH 209189 info/samf.kontakt,år MEDIEFAG 0 0 8 nytt
HH 209314 Miljøforvaltning REALFAG 0 0 0 nytt
HH 209413 Realfag, bac REALFAG 0 0 2 nytt
HH 209436 ADB  m/portaldesign INFOTEKN 0 0 7 nytt
HH 209437 Musikk ESTETISK 0 0 6 nytt
HH 209446 Mat og helse, år HELSEFAG - ERNÆRING 0 0 16 nytt
HH 209612 Menneskets biologi REALFAG 0 0 1 nytt
HH 209754 Natur/kunnsk.turisme REISELIV 0 0 5 nytt
HH 209852 Oppvekst, bac PEDFAG 0 0 18 nytt
HH 209935 lærerutd. m/mastergr LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 0 0 1 nytt
HIL 210164 øk.adm, års ØKADM 0 0 17 nytt
HIL 210440 BA i idrett IDRETT 0 0 21 nytt
HIL 210534 Pros.led for fj.syn. MEDIEFAG 0 0 14 nytt
HIL 210654 Årkult MEDIEFAG 0 0 22 nytt
HIN 212005 Elektro/Kraft/Romtek TEKNO - INGENIØR 0 0 3 nytt
HIN 212027 Ingeniør, romtekn. TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HIN 212095 Ingeniør, første år TEKNO - INGENIØR 0 0 1 nytt
HIN 212415 Ingeniør, Kraftdesig TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HIN 212811 Industr. teknologi TEKNO - SIVING 0 0 0 nytt
HIN 212814 Romteknologi TEKNO - SIVING 0 0 1 nytt
HINE 213133 Førskole/estetisk LÆRER - FØRLÆRER 0 0 11 nytt
HINE 213188 IT-kandidat INFOTEKN 0 0 0 nytt
HINE 213317 Kultur/Reiseliv REISELIV 0 0 3 nytt
HINE 213620 Informatikk, års INFOTEKN 0 0 0 nytt
HINE 213754 Kultur/Reiseliv års. REISELIV 0 0 2 nytt
HINT 214059 SPU-d HELSEFAG - SYKEPL 0 0 39 nytt
HINT 214250 Skogbruksfag LANDBRUK 0 0 0 nytt
HINT 214313 Skog- og næringsutvi LANDBRUK 0 0 0 nytt
HINT 214323 Utm.forv. LANDBRUK 0 0 5 nytt
HINT 214420 Naturbr., årsst. LANDBRUK 0 0 0 nytt
HINT 214680 Samf.fag SAMFUNN 0 0 8 nytt
HIO 215032 Ingeniør, maskin 2år TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HSF 216232 Org. og ledelse ØKADM 0 0 9 nytt
HSF 216469 Geologi REALFAG 0 0 2 nytt
HSF 216754 Tur. og reis., årsst REISELIV 0 0 15 nytt
UIS 217391 Kjøkken- og rest.led REISELIV 0 0 15 nytt
UIS 217803 IInformasjonstekn TEKNO - SIVING 0 0 2 nytt
UIS 217809 Offshore-tekn.miljøv TEKNO - SIVING 0 0 3 nytt
UIS 217843 Læreutd, realfag LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 0 0 7 nytt
UIS 217862 Matte REALFAG 0 0 10 nytt
UIS 217943 Offshoretekn TEKNO - SIVING 0 0 6 nytt
UIS 217944 Risikostyring TEKNO - SIVING 0 0 2 nytt
HSH 218205 Matematikk, år REALFAG 0 0 6 nytt
HSH 218505 Kunst og håndv., år ESTETISK 0 0 22 nytt
HIST 219040 Ing., kjemi TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HIT 220173 Tekst og kultur 1år SAMFUNN 0 0 6 nytt
HIT 220283 Natur og miljø,kand. REALFAG 0 0 0 nytt
HIT 220368 Eiendomsmegling, Bø ØKADM 0 0 143 nytt
HIT 220395 Informatikk, 3 år INFOTEKN 0 0 0 nytt
HIT 220450 Natur/miljøv. m/GIS REALFAG 0 0 0 nytt
HIT 220537 Tekst/komm/kult3år SAMFUNN 0 0 2 nytt
HITØ 221002 Sikkerhet og miljø TEKNO - INGENIØR 0 0 9 nytt
HITØ 221004 Ingeniør, Data TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HITØ 221017 Ingeniør, autom. TEKNO - INGENIØR 0 0 1 nytt
HITØ 221877 Samfunnssikkerhet SAMFUNN 0 0 11 nytt
HVE 222025 Ing., elektron. TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HVE 222026 Ing., el.-autom. TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HVE 222412 Info. sys. INFOTEKN 0 0 2 nytt
HVE 222446 Mat og helse HELSEFAG - ERNÆRING 0 0 11 nytt
HVE 222538 Tospråklig fagl. utd LÆRER - FAGLÆRER 0 0 7 nytt
HVE 222626 KRL HISTORIE 0 0 0 nytt
HVO 223217 Off. adm. ØKADM 0 0 0 nytt
HVO 223439 Drama/teater ESTETISK 0 0 8 nytt
HVO 223472 Kunst og håndverk ESTETISK 0 0 14 nytt
HIØ 224005 Ingeniør, elektro TEKNO - INGENIØR 0 0 1 nytt
HIØ 224051 Sjukepleiar deltid HELSEFAG - SYKEPL 0 0 9 nytt
HIØ 224666 Naturfag REALFAG 0 0 5 nytt
HIÅ 225023 Ing. bygg TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HIÅ 225028 Ingeniør, teletekn. TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HIÅ 225031 Ingeniør, marin TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HIÅ 225032 Ing.maskin TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HIÅ 225093 Ing. automasjon TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HIÅ 225299 Bioteknologi REALFAG 0 0 5 nytt
HIÅ 225346 Matteknologi REALFAG 0 0 1 nytt
HIÅ 225711 Havbruk REALFAG 0 0 4 nytt
SA/SH 231135 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 0 0 1 nytt
DHS 251060 Vernepl., Rogaland HELSEFAG - VERNEPL 0 0 83 nytt
DHS 251700 Ergoterapi, Rogaland HELSEFAG - ERGO 0 0 22 nytt
DMMH 253529 Førskolelærer, Inter LÆRER - FØRLÆRER 0 0 32 nytt
NLA 254182 Menighetspedagogikk HISTORIE 0 0 0 nytt
MHS 256771 Teologi HISTORIE 0 0 1 nytt
sum 57137 56494 56337 -0.3%
FORKLARING:
Tabellen viser en linje for hvert studium Samordna opptak tar opp til. For
hvert studium (hver linje) ser man:
- Lærestedsinitialer (lærestedkoden) for lærestedet som studiet tilhører.
- Studiumnummeret. Seks siffer hvorav de tre først angir lærestedet
  og de tre neste studietypenummeret. (F.eks. slutter alle fulltids
  sykepleierstudier med studietypenr 050).
- Studiumnavn (kortversjonen, kan avvike med det som f.eks. finnes i
  Søkerhandboka og andre steder)
  Utdanningsområde
- Hvor mange personer søkte dette studiet som førstevalg i 2005.
- Hvor mange personer søkte dette studiet som førstevalg i 2006.
- Hvor mange personer søkte dette studiet som førstevalg i 2007.
- Og prosenttallet er endringen fra 2006 til 2007.
  Eksempel: Hvis 20 personer har søkt et studium som førsteprioritet
  i 2006, og 30 i 2007, så vil Økning være 50%
Hele rapporten er sortert på det siste tallet. Altså: De øverste er de
med mest stigende popularitet. De nesterte de med mest synkende.
Vær oppmerksom på:
Noen studier kan være sammenslått fra forrige år til å bruke samme
studiumnr, andre kan være splittet til forskjellige studiumnr. Noen
studier har opptak annet hvert år, og andre kan ha fått endret
studieinnhold og navn. (Denne rapporten sammenligner studier
som beholder samme sekssifrede kode fra forrige år). Noen
studier kan ha fått nytt 6-sifret studiumnr selv om det trolig
er snakk om samme studium. Et eksempel fra 1999 er
Informasjonsteknologi i Bodø som ble endret fra 2-årig til 3-årig, og
som fikk nytt studietypenr ( = de tre siste siffer i den sekssifrede
studiumkoden, de tre første angir lærestedet). Det så da ut som om det
gamle 204270 har mistet all søkning (-100%), mens 204300 vil vises som
"nytt" studium. (I forb med SOs statistikkprosjekt vil vi i framtiden
ta hensyn til slike endringer) For studier med liten søkning bør man
være forsiktig med å bruke prosentvis økning/minking.