ANTALL FØRSTEPRIORITETSØKERE (KVINNER) FORDELT PÅ LÆRESTEDER APRIL 2005 - 2006 - 2007
Lærestedsforkortelse Lærestedskode Lærestedsnavn Førstepri.søk Førstepri.søk Førstepri.søk Økning Nye studier
2005 2006 2007
SA/SH 231 Sámi allaskuvla/Samisk høgskole 9 1 9 800.0% 2
NHH 191 Norges Handelshøyskole 462 591 786 33.0%
HD 232 Høyskolen Diakonova 76 62 82 32.3%
HIG 207 Høgskolen i Gjøvik 380 378 471 24.6% 9
HBO 204 Høgskolen i Bodø 1007 724 830 14.6%
NIH 150 Norges idrettshøgskole 207 220 250 13.6% 1
AHO 189 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 345 392 442 12.8%
DH 252 Diakonissehjemmets høgskole 284 180 200 11.1% 1
HIT 220 Høgskolen i Telemark 1415 1431 1556 8.7% 1
NVH 193 Norges veterinærhøgskole 916 843 914 8.4%
HH 209 Høgskolen i Hedmark 1071 1047 1135 8.4% 6
UMB 192 Universitetet for miljø- og biovitenskap 448 545 589 8.1% 4
HIBU 205 Høgskolen i Buskerud 885 899 956 6.3% 3
HSF 216 Høgskolen i Sogn og Fjordane 484 451 472 4.7% 3
HVE 222 Høgskolen i Vestfold 755 856 885 3.4% -1
HSH 218 Høgskolen Stord/Haugesund 564 560 577 3.0% 1
DHS 251 Diakonhjemmet Høgskole 508 560 577 3.0% 2
NTNU 194 Norges teknisk-naturvitenskapelige univ. 4003 4395 4517 2.8% 6
HIB 203 Høgskolen i Bergen 3102 2798 2874 2.7% 5
HINT 214 Høgskolen i Nord-Trøndelag 820 768 786 2.3% -1
MF 190 Det teologiske Menighetsfakultet 98 86 87 1.2%
UIO 185 Universitetet i Oslo 10410 10028 10109 0.8% 2
HIÅ 225 Høgskolen i Ålesund 413 414 417 0.7% 2
HIØ 224 Høgskolen i Østfold 1228 1181 1182 0.1% 4
DMMH 253 Dronning Mauds Minne Høgskolen 223 340 337 -0.9%
UIT 186 Universitetet i Tromsø 1164 1082 1072 -0.9%
HIST 219 Høgskolen i Sør-Trøndelag 2889 2885 2858 -0.9%
LDH 230 Lovisenberg diakonale høgskole 201 189 186 -1.6%
UIB 184 Universitetet i Bergen 4839 4615 4512 -2.2% -1
UIS 217 Universitetet i Stavanger 2927 2882 2815 -2.3% 5
NLA 254 Norsk Lærerakademi 233 236 228 -3.4% 1
MHS 256 Misjonshøgskolen 53 56 54 -3.6%
HIO 215 Høgskolen i Oslo 6421 6779 6488 -4.3% -2
HITØ 221 Høgskolen i Tromsø 836 841 794 -5.6% 1
HIL 210 Høgskolen i Lillehammer 1062 1146 1076 -6.1% 4
HIA 201 Høgskolen i Agder 2381 2422 2263 -6.6% 1
MHG 257 Mediehøgskolen Gimlekollen 83 55 51 -7.3% -1
HIM 211 Høgskolen i Molde 333 371 338 -8.9% -3
HINE 213 Høgskolen i Nesna 137 182 165 -9.3%
BBSH 250 Betanien diakonale høgskole 222 178 157 -11.8%
HVO 223 Høgskolen i Volda 756 841 739 -12.1% 1
HIF 206 Høgskolen i Finnmark 357 485 416 -14.2% -2
HIAK 202 Høgskolen i Akershus 897 829 708 -14.6% -2
ATH 255 Ansgar Teologiske Høgskole 27 57 48 -15.8%
HIH 208 Høgskolen i Harstad 333 306 256 -16.3% -2
HIN 212 Høgskolen i Narvik 90 89 73 -18.0% -2
RHS 244 Diakonhjemmet Høgskole  Rogaland 107 218 0 -100.0% -3
KHIO 260 Kunsthøgskolen i Oslo 676 0 0 -100.0%
sum 57137 56494 56337 -0.3%
FORKLARING:
- Lærestedkoden og lærestednummeret (SO-koder for lærestedet)
- Navn (navn på høgskole eller universitet)
- Hvor mange søkere med dette lærestedets som førstevalg i 2005.
- ...2006
- ...2007
- Prosenttallet er endringen fra 2006 til 2007.
  Eks.: Hvis 100 personer har søkt et lærested som førsteprioritet i 2006
  og 123 det samme lærestedet i 2007, så vil Økning være 23%.
- +X eller -X angir forskjellen mellom 2006 og 2007 i antall studier som
  tilbys på lærestedet gjennom Samordna opptak. I mange tilfeller forklarer
  disse alene oppgangen/nedgangen.
Hele rapporten er sortert på prosenttallet. Altså: De øverste er de
med størst mest stigende popularitet. De nedterte de med mest synkende
to siste årene.