Hovedopptaket 2007: Antall søkere til utdanningsoråder/typer, rangert etter økning fra 2006 til 2007
2005 2006 2007 Økning Nye studier
LÆRER - FAGLÆRER 515 507 728 43.6% 7
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 76 71 95 33.8% 2
HELSEFAG - ERNÆRING 396 399 504 26.3% 3
ØKADM 8553 9254 9968 7.7% 4
LÆRER - FØRLÆRER 2364 3132 3366 7.5% 2
TEKNO - INGENIØR 3312 3610 3856 6.8% 2
TEKNO - MARITIM 167 193 205 6.2%
HELSEFAG - FARMASI 188 177 188 6.2%
TEKNO - SIVARK 995 976 1026 5.1%
INFOTEKN 1973 1876 1959 4.4% -2
IDRETT 3233 3080 3187 3.5%
HELSEFAG - VETERIN 1021 948 980 3.4%
TEKNO - SIVING 2847 3341 3410 2.1% 5
PEDFAG 1193 1212 1235 1.9% -1
REALFAG 2500 2336 2361 1.1% 6
TEKNO - ANNET 662 711 718 1.0% 2
SAMFUNN 12759 12916 13013 0.8% 6
REISELIV 764 749 748 -0.1% 5
HELSEFAG - BARNEVER 2244 2079 2076 -0.1%
MEDIEFAG 5419 4220 4172 -1.1% 3
HELSEFAG - MEDISIN 2929 2904 2820 -2.9%
HELSEFAG - BIOING 481 450 430 -4.4%
HELSEFAG - FYSIO 2524 2305 2201 -4.5%
ESTETISK 4080 3010 2864 -4.9% 2
HELSEFAG - SYKEPL 9019 8519 8061 -5.4% 4
JUS 4729 4467 4161 -6.9%
SPRÅK 5238 4813 4482 -6.9% -1
HISTORIE 3868 3629 3366 -7.2% 2
HELSEFAG - ODONT 815 884 809 -8.5%
LANDBRUK 452 450 406 -9.8% -4
LÆRER - ANNET 941 1064 956 -10.2%
HELSEFAG - RESEPTAR 187 204 181 -11.3%
HELSEFAG - SOSIONOM 2711 2508 2169 -13.5%
HELSEFAG - VERNEPL 1700 1671 1433 -14.2%
HELSEFAG - ERGO 433 435 371 -14.7%
HELSEFAG - RADIO 738 587 486 -17.2%
LÆRER - ALMLÆRER 3528 3747 3100 -17.3% -1
HELSEFAG - AUDIO 98 65 53 -18.5%
HELSEFAG - ANNET 637 674 516 -23.4%
HELSEFAG - ORTOPEDI 0 31 0 -100.0% -1
sum 96289 94204 92660 -1.6%