Hovedopptaket 2007: Antall søkere fordelt på utdanningsområder
Ant.
planlagte Ant. Ant. Tilbud
Utdanningsområde_type stp. personer primær Kvalif. sendt
-------- --------- -------- --------- --------
ESTETISK 1230 8541 2864 5748 1621
HELSEFAG - ANNET 346 2829 516 2176 435
HELSEFAG - AUDIO 37 491 53 394 76
HELSEFAG - BARNEVER 668 8468 2076 5970 952
HELSEFAG - BIOING 239 2044 430 1231 315
HELSEFAG - ERGO 230 2699 371 2189 424
HELSEFAG - ERNÆRING 159 2929 504 1982 216
HELSEFAG - FARMASI 122 1130 188 708 208
HELSEFAG - FYSIO 297 6241 2201 4852 452
HELSEFAG - MEDISIN 580 4222 2820 2556 651
HELSEFAG - ODONT 210 2946 809 2137 261
HELSEFAG - RADIO 205 3060 486 2296 357
HELSEFAG - RESEPTAR 90 800 181 501 121
HELSEFAG - SOSIONOM 712 7533 2170 5451 1045
HELSEFAG - SYKEPL 3784 14388 8061 10285 4889
HELSEFAG - VERNEPL 776 4250 1433 2952 1003
HELSEFAG - VETERIN 99 2004 980 1408 132
HISTORIE 2917 14248 3366 10871 3281
IDRETT 1344 9841 3188 6773 1915
INFOTEKN 1408 6433 1959 4278 1664
JUS 1200 9441 4161 7489 1812
LANDBRUK 380 1397 407 940 354
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 81 704 95 544 86
LÆRER - ALMLÆRER 2379 8485 3100 5157 2307
LÆRER - ANNET 454 3402 956 2568 654
LÆRER - FAGLÆRER 536 2442 728 1521 457
LÆRER - FØRLÆRER 2001 8475 3366 6026 2608
MEDIEFAG 1558 12384 4172 8871 2335
PEDFAG 895 5728 1235 4322 1244
REALFAG 2404 8548 2361 5587 2225
REISELIV 451 3411 748 2179 584
SAMFUNN 6333 34173 13014 26068 8926
SPRÅK 2806 15186 4482 11437 3365
TEKNO - ANNET 385 3595 718 2192 481
TEKNO - INGENIØR 2868 8100 3856 4362 2654
TEKNO - MARITIM 177 593 205 270 110
TEKNO - SIVARK 135 2732 1026 1166 170
TEKNO - SIVING 1778 7328 3410 4652 2289
ØKADM 4158 21391 9968 15601 6227
-------- --------- -------- --------- --------
sum 46432 262612 92664 185710 58906