Hovedopptaket 2007: Antall søkere fordelt på utdanningsområder (kvinner)
Ant.
planlagte Ant. Ant. Tilbud
Utdanningsområde_type stp. personer primær Kvalif. sendt
-------- --------- -------- --------- --------
ESTETISK 1230 5925 1923 4170 1136
HELSEFAG - ANNET 346 2200 399 1734 347
HELSEFAG - AUDIO 37 346 35 289 53
HELSEFAG - BARNEVER 668 7185 1736 5143 799
HELSEFAG - BIOING 239 1556 344 951 252
HELSEFAG - ERGO 230 2141 295 1756 335
HELSEFAG - ERNÆRING 159 2391 429 1653 193
HELSEFAG - FARMASI 122 810 134 514 152
HELSEFAG - FYSIO 297 4227 1433 3338 338
HELSEFAG - MEDISIN 580 2555 1770 1628 406
HELSEFAG - ODONT 210 2176 616 1607 192
HELSEFAG - RADIO 205 2203 324 1677 262
HELSEFAG - RESEPTAR 90 627 134 400 98
HELSEFAG - SOSIONOM 712 6212 1800 4584 893
HELSEFAG - SYKEPL 3784 12202 7021 8817 4259
HELSEFAG - VERNEPL 776 3355 1038 2360 767
HELSEFAG - VETERIN 99 1790 896 1266 110
HISTORIE 2917 8052 1697 6253 1725
IDRETT 1344 4871 1288 3517 871
INFOTEKN 1408 1859 361 1287 364
JUS 1200 5801 2653 4741 1189
LANDBRUK 380 783 175 539 175
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 81 447 64 352 59
LÆRER - ALMLÆRER 2379 5791 2175 3642 1638
LÆRER - ANNET 454 1901 486 1490 371
LÆRER - FAGLÆRER 536 1571 447 979 338
LÆRER - FØRLÆRER 2001 7032 2867 5039 2224
MEDIEFAG 1558 6915 2255 5031 1280
PEDFAG 895 4313 945 3297 970
REALFAG 2404 4511 1160 2978 1139
REISELIV 451 2440 559 1623 427
SAMFUNN 6333 22290 8669 17274 5983
SPRÅK 2806 10602 3208 8087 2433
TEKNO - ANNET 385 1306 225 801 180
TEKNO - INGENIØR 2868 2020 702 1011 498
TEKNO - MARITIM 177 106 23 44 17
TEKNO - SIVARK 135 1384 509 553 94
TEKNO - SIVING 1778 2283 859 1480 668
ØKADM 4158 11007 4808 8204 3140
-------- --------- -------- --------- --------
sum 46432 165186 56462 120109 36375