Hovedopptaket 2007: Antall søkere fordelt på studium, rangert etter økning 2006 til 2007
Lærested Studiumkode Studiumnavn Utdanningsomr. 2005 2006 2007 Økning
HBO 204331 Fiskerifag LANDBRUK 5 1 9 800.0%
HH 209250 Skogbruk, år LANDBRUK 5 1 9 800.0%
HIT 220388 Økologi/ naturres. REALFAG 8 3 27 800.0%
UIT 186813 Industriell matemati TEKNO - SIVING 3 1 8 700.0%
HITØ 221115 Almlærer, realf. LÆRER - ALMLÆRER 0 7 51 628.6%
SA/SH 231235 Samisk SPRÅK 5 1 6 500.0%
HIST 219013 Ingeniør, materialt TEKNO - INGENIØR 9 5 29 480.0%
UMB 192784 Miljøfys. og energi TEKNO - SIVING 9 6 26 333.3%
NTNU 194854 Biomatematikk REALFAG 10 3 12 300.0%
HIB 203649 Idrett, år IDRETT 156 56 224 300.0%
HBO 204170 Engelsk SPRÅK 14 6 24 300.0%
HIN 212811 Industr. teknologi TEKNO - SIVING 1 0 4 300.0%
HIL 210319 Oppl. og attraksjon. REISELIV 18 12 41 241.7%
HIG 207053 Sykepl., Valdres HELSEFAG - SYKEPL 8 0 27 237.5%
HIM 211035 Øk. adm., 2 år ØKADM 19 7 21 200.0%
HSH 218667 Musikk, Stord ESTETISK 14 4 12 200.0%
HIT 220448 Forurensing og miljø REALFAG 3 3 9 200.0%
MHG 257794 Mediekom., multim. MEDIEFAG 4 1 3 200.0%
HH 209322 Skogbruk, bac LANDBRUK 8 7 20 185.7%
HINE 213117 Allmennlærer, Oppdal LÆRER - ALMLÆRER 6 0 17 183.3%
HIA 201482 Relig.,etikk,kultur HISTORIE 9 10 26 160.0%
HSF 216310 Landskapsplanlegging REALFAG 8 5 13 160.0%
HINE 213666 Naturfag  samlingsb. REALFAG 3 2 5 150.0%
HINE 213680 Samfunnsfag års. SAMFUNN 6 2 5 150.0%
HIST 219119 Allmennlærerutd døve LÆRER - ALMLÆRER 0 2 5 150.0%
HVE 222242 Samfunnsf. SAMFUNN 0 8 20 150.0%
HIØ 224610 Fransk SPRÅK 6 10 25 150.0%
HIBU 205005 Ing. elektro, 3-årig TEKNO - INGENIØR 50 27 66 144.4%
NTNU 194888 Fransk SPRÅK 10 10 24 140.0%
HIBU 205251 Vis. kom.,  Drammen MEDIEFAG 66 64 153 139.1%
HIAK 202106 Y.fagl.hels/sos delt LÆRER - FAGLÆRER 31 12 28 133.3%
UIB 184452 Off. org/ledelse SAMFUNN 14 13 30 130.8%
UIO 185863 Mat., energi og nano REALFAG 28 17 39 129.4%
HIG 207054 Sykepl., Hadeland HELSEFAG - SYKEPL 14 0 32 128.6%
HINE 213961 Info.syst. års. INFOTEKN 0 4 9 125.0%
HIT 220308 Kultur, 3år SAMFUNN 16 16 36 125.0%
HH 209663 Mediefag MEDIEFAG 16 5 11 120.0%
HSF 216131 Førskole, deltid LÆRER - FØRLÆRER 19 0 40 110.5%
HH 209867 Org.- og ledelsesfag ØKADM 12 11 23 109.1%
HVO 223453 Informasjon og media MEDIEFAG 36 16 33 106.2%
UIB 184844 Lærer språk LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 27 23 46 100.0%
UIT 186860 Kjemi REALFAG 7 3 6 100.0%
UMB 192813 Geomatikk, kart TEKNO - SIVING 0 1 2 100.0%
HIG 207406 Geomatikk TEKNO - ANNET 13 11 22 100.0%
HH 209369 Øk/adm, bac ØKADM 8 9 18 100.0%
HINE 213439 Drama ESTETISK 1 1 2 100.0%
HINT 214323 Utm.forv. LANDBRUK 0 11 22 100.0%
UIS 217092 Tekn realfag TEKNO - INGENIØR 11 11 22 100.0%
ATH 255480 Teologi HISTORIE 8 2 4 100.0%
HIA 201922 Litt.,film, teater SPRÅK 0 14 27 92.9%
UIB 184439 Estetiske fag ESTETISK 68 51 98 92.2%
HIT 220131 Deltid førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 42 43 82 90.7%
HIBU 205004 Ing. data, 3-årig TEKNO - INGENIØR 22 21 40 90.5%
HIO 215012 Ingeniør, maskin TEKNO - INGENIØR 56 60 114 90.0%
UIS 217855 Biologisk kj. REALFAG 0 6 11 83.3%
UIT 186867 Marin bedriftsledels ØKADM 77 39 71 82.1%
NTNU 194859 Geologi REALFAG 24 27 49 81.5%
HSH 218623 Engelsk, Stord SPRÅK 11 14 25 78.6%
HVE 222164 Bedriftsøk. ØKADM 0 28 50 78.6%
HIO 215009 Ingeniør, biot.kjemi TEKNO - INGENIØR 30 26 46 76.9%
UIT 186467 Ark. nat- og landbru LANDBRUK 9 4 7 75.0%
HIT 220012 Ing.utd., maskin TEKNO - INGENIØR 5 15 26 73.3%
HIB 203242 Samf.fag., glob.stud SAMFUNN 36 25 43 72.0%
HIA 201807 Ing., IKT TEKNO - SIVING 13 7 12 71.4%
HITØ 221132 Førskolelærer, saml. LÆRER - FØRLÆRER 48 42 71 69.0%
UIB 184436 Inf.- og kom.tekn. INFOTEKN 55 29 49 69.0%
HIAK 202061 Vernpl-del-Lillestr. HELSEFAG - VERNEPL 81 87 145 66.7%
HIØ 224131 Førskolelærer, delt. LÆRER - FØRLÆRER 31 0 51 64.5%
HINT 214516 Regnskap ØKADM 0 14 23 64.3%
HIAK 202109 Yrkesfagl i bygg.anl LÆRER - FAGLÆRER 0 11 18 63.6%
HH 209514 Digital medieprod. MEDIEFAG 21 11 18 63.6%
UIB 184395 Informatikk INFOTEKN 61 38 62 63.2%
HIB 203203 Folkehelsearbeid HELSEFAG - ERNÆRING 0 65 106 63.1%
UIB 184149 Visuell kultur MEDIEFAG 28 25 40 60.0%
HIBU 205622 Engelsk, d, Hønefoss SPRÅK 5 0 8 60.0%
HH 209423 Utmarksturisme REISELIV 20 5 8 60.0%
HINT 214130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 41 47 75 59.6%
UIB 184915 Geofysikk REALFAG 13 12 19 58.3%
UIT 186483 Russlandsstudier HISTORIE 19 19 30 57.9%
HIÅ 225369 Økonomi og adm. ØKADM 0 56 88 57.1%
HINT 214321 Husdyrfag LANDBRUK 27 16 25 56.2%
HVO 223623 Engelsk, års SPRÅK 40 32 50 56.2%
HSF 216060 Vernepleie HELSEFAG - VERNEPL 32 18 28 55.6%
HSH 218484 Samfunns.utv. SAMFUNN 18 0 28 55.6%
HIØ 224626 KRL HISTORIE 4 9 14 55.6%
NTNU 194862 Matematikk/statist. REALFAG 31 19 29 52.6%
HH 209476 Music Management ØKADM 51 19 29 52.6%
UIS 217800 IIndustriell økonomi TEKNO - SIVING 51 40 61 52.5%
HH 209132 Førskole, nettbasert LÆRER - FØRLÆRER 102 140 213 52.1%
UIO 185226 Informatikk, avbildn INFOTEKN 7 4 6 50.0%
UIT 186862 Mat. og stat. REALFAG 9 4 6 50.0%
HBO 204642 Kunst/håndverk ESTETISK 21 14 21 50.0%
HBO 204867 Havbruksdrift og led LANDBRUK 0 4 6 50.0%
HIM 211238 Statsvitensk, årsst SAMFUNN 16 6 9 50.0%
HSF 216481 Historie HISTORIE 4 4 6 50.0%
HSF 216927 Sosiologi - ung.sos. SAMFUNN 11 4 6 50.0%
HIT 220187 Informatikk årsst. INFOTEKN 6 6 9 50.0%
HIØ 224474 Samf, språk, kultur SPRÅK 18 14 21 50.0%
HIØ 224623 Engelsk, lærerutd. SPRÅK 7 6 9 50.0%
ATH 255876 BA Psykologi SAMFUNN 0 4 6 50.0%
HIÅ 225432 Shipping og logistik ØKADM 0 32 47 46.9%
UIB 184873 Kjønnsstudier HISTORIE 16 15 22 46.7%
HITØ 221164 Bedriftsøkonomi ØKADM 66 43 63 46.5%
HSH 218437 Musikk bach., Stord ESTETISK 12 13 19 46.2%
HIST 219016 Ingeniør, logistikk TEKNO - INGENIØR 43 24 35 45.8%
UIO 185856 Elektronikk og datat REALFAG 37 22 32 45.5%
HIA 201437 Kunstf. ford. musikk ESTETISK 17 11 16 45.5%
HIG 207005 Elektro TEKNO - INGENIØR 11 11 16 45.5%
UIB 184453 Info.vitenskap INFOTEKN 75 53 77 45.3%
HVE 222179 Hist. HISTORIE 0 20 29 45.0%
HH 209418 Internasj.konflikter SAMFUNN 0 18 26 44.4%
HINT 214185 Idr. IDRETT 0 46 66 43.5%
UIT 186843 Realfag LÆRER - ANNET 10 7 10 42.9%
UMB 192322 Skogfag REALFAG 13 7 10 42.9%
HIM 211488 Sport Management SAMFUNN 58 42 60 42.9%
HIBU 205012 Ing.  maskin 3-årig TEKNO - INGENIØR 18 26 37 42.3%
HIF 206162 Øk. adm. ledelse ØKADM 23 19 27 42.1%
NTNU 194769 Energi og miljø TEKNO - SIVING 127 122 173 41.8%
UIO 185860 Kjemi REALFAG 35 29 41 41.4%
HIM 211841 Jus og administrasj SAMFUNN 0 22 31 40.9%
HIT 220637 Tegning - bilde ESTETISK 33 22 31 40.9%
UMB 192842 Plantevitenskap LANDBRUK 16 10 14 40.0%
HIB 203154 Faglærerutd. realfag LÆRER - FAGLÆRER 0 10 14 40.0%
HVE 222004 Ingeniør, datatekn. TEKNO - INGENIØR 17 15 21 40.0%
NLA 254130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 42 50 70 40.0%
MHG 257849 Journalistikk, a/n MEDIEFAG 42 30 42 40.0%
UIT 186892 Språk og økonomi ØKADM 19 18 25 38.9%
HIA 201189 Info.syst.års. INFOTEKN 22 21 29 38.1%
UIT 186859 Geologi REALFAG 19 16 22 37.5%
HIBU 205210 Norsk, d. Hønefoss SPRÅK 8 0 11 37.5%
UIT 186474 Samf.planl. og kult. SAMFUNN 9 11 15 36.4%
NIH 150185 Idrett - årsstudium IDRETT 283 180 245 36.1%
NTNU 194844 Master-lærer i språk LÆRER - ANNET 45 70 95 35.7%
HIO 215447 Idr/friluftsl/helse IDRETT 209 181 244 34.8%
HIO 215603 Bibliotek og info. MEDIEFAG 21 23 31 34.8%
HVO 223680 Samfunnsfag, års SAMFUNN 20 26 35 34.6%
HIST 219004 Ingeniør, data TEKNO - INGENIØR 64 55 74 34.5%
HIO 215601 Arkiv og dok.del MEDIEFAG 88 70 94 34.3%
UIB 184707 Farmasi HELSEFAG - FARMASI 58 38 51 34.2%
UIS 217004 Data TEKNO - INGENIØR 71 41 55 34.1%
HIST 219012 Ingeniør, maskin TEKNO - INGENIØR 78 77 103 33.8%
HIT 220132 Førsk.l. Drammen LÆRER - FØRLÆRER 64 83 111 33.7%
UMB 192732 Landskapsarkitektur SAMFUNN 165 149 199 33.6%
UIS 217369 Økonomi og admin. ØKADM 331 301 402 33.6%
UIT 186331 Fiskerifag LANDBRUK 45 30 40 33.3%
UIT 186785 Informatikk TEKNO - SIVING 11 6 8 33.3%
UIT 186878 Politikk, økonomi og SAMFUNN 0 21 28 33.3%
HBO 204242 Nordlige studier SAMFUNN 0 6 8 33.3%
HIG 207824 Tek.design/-ledelse TEKNO - ANNET 18 15 20 33.3%
HINE 213374 Info.system INFOTEKN 0 6 8 33.3%
HINT 214666 Naturfag REALFAG 0 6 8 33.3%
HVE 222025 Ing., elektron. TEKNO - INGENIØR 1 3 4 33.3%
HVE 222133 Førskolelærer, fril. LÆRER - FØRLÆRER 0 24 32 33.3%
HVO 223285 Samfunnsvitskap, års SAMFUNN 14 6 8 33.3%
HIL 210240 Sosiologi SAMFUNN 31 28 37 32.1%
NTNU 194870 Eur.kunn.m/språk SPRÅK 53 41 54 31.7%
HIAK 202126 Yrkesfagl i des.hånd LÆRER - FAGLÆRER 32 19 25 31.6%
HIB 203012 Ing., maskinteknikk TEKNO - INGENIØR 64 54 71 31.5%
UIT 186742 Odontologi HELSEFAG - ODONT 81 81 106 30.9%
NTNU 194747 Åpne emner realfag REALFAG 55 52 68 30.8%
HH 209516 Regnskapsførerfag ØKADM 0 13 17 30.8%
HSH 218242 Utvikling., Stord SAMFUNN 4 13 17 30.8%
UIS 217318 Revisjon ØKADM 113 88 115 30.7%
HIA 201004 Ing. data TEKNO - INGENIØR 36 23 30 30.4%
HH 209642 Kunst og håndverk ESTETISK 21 20 26 30.0%
HVE 222620 IKT i læring PEDFAG 18 20 26 30.0%
UMB 192377 Miljø og naturressur REALFAG 18 17 22 29.4%
HVO 223451 Animasjon ESTETISK 61 65 84 29.2%
HIT 220185 Idrett IDRETT 75 62 80 29.0%
UIS 217012 Maskin TEKNO - INGENIØR 59 45 58 28.9%
UIT 186880 Sosiologi SAMFUNN 40 21 27 28.6%
NTNU 194825 Lærer/master rådgiv. LÆRER - ANNET 58 63 81 28.6%
HIN 212003 Bygg og industri TEKNO - INGENIØR 25 35 45 28.6%
HIT 220456 Litteratur/språk SPRÅK 11 7 9 28.6%
HIØ 224618 Drama ESTETISK 7 0 9 28.6%
UIB 184698 Samf.øk., master ØKADM 35 29 37 27.6%
NTNU 194210 Nord., årsstudium SPRÅK 25 22 28 27.3%
HBO 204301 Business og IT ØKADM 33 22 28 27.3%
HH 209320 Økologisk landbr,BA LANDBRUK 6 11 14 27.3%
HIO 215395 Informasjonstekn. INFOTEKN 61 63 80 27.0%
HIT 220167 Bedriftsøkonomi (P) ØKADM 67 56 71 26.8%
HH 209223 Utmarksforv., år LANDBRUK 27 15 19 26.7%
HVE 222481 Historie, bachelor HISTORIE 30 15 19 26.7%
HINE 213131 Førskolelærer,deltid LÆRER - FØRLÆRER 19 27 34 25.9%
HIB 203623 Engelsk SPRÅK 59 0 74 25.4%
UIB 184189 Info.vit. INFOTEKN 48 32 40 25.0%
UIO 185858 Geofag REALFAG 47 44 55 25.0%
HIAK 202897 Kostøkonomi, ledelse ØKADM 19 20 25 25.0%
HIBU 205395 IT, 3-årig INFOTEKN 15 16 20 25.0%
HIT 220443 Folkemusikk ESTETISK 4 4 5 25.0%
HVO 223205 Matematikk, års REALFAG 0 12 15 25.0%
HIØ 224035 Økonomi og adm. ØKADM 113 88 110 25.0%
NLA 254791 Int.kult. f., Ø-Asia SAMFUNN 23 12 15 25.0%
NTNU 194881 Statsvitenskap SAMFUNN 158 142 176 23.9%
HIA 201646 Ernær., mat og kult. HELSEFAG - ANNET 57 59 73 23.7%
NTNU 194765 Marin teknikk TEKNO - SIVING 145 156 193 23.7%
HBO 204473 Eksportmarkedsføring ØKADM 20 13 16 23.1%
HBO 204345 Siviløkonom ØKADM 75 57 70 22.8%
UIB 184851 Medievitenskap MEDIEFAG 70 53 65 22.6%
UMB 192864 Matvitenskap REALFAG 18 18 22 22.2%
HIF 206164 Bedriftsøkonomi ØKADM 30 18 22 22.2%
DMMH 253618 Drama ESTETISK 23 18 22 22.2%
ATH 255752 Psykologi SAMFUNN 0 18 22 22.2%
HIÅ 225353 Maritim utd.,nautikk TEKNO - MARITIM 62 37 45 21.6%
UIB 184244 Tysk SPRÅK 13 14 17 21.4%
NTNU 194763 Fysikk og matematikk TEKNO - SIVING 176 150 182 21.3%
HIA 201205 Matematikk REALFAG 32 19 23 21.1%
UIO 185395 Informatikk, 3-årig INFOTEKN 150 143 173 21.0%
HIM 211369 Økonomi og administr ØKADM 42 43 52 20.9%
NTNU 194174 Fra., årsstudium SPRÅK 33 24 29 20.8%
HIT 220170 Engelsk SPRÅK 25 24 29 20.8%
HIG 207838 Mediemanagement INFOTEKN 37 29 35 20.7%
HIT 220688 Ing., gass/energitek TEKNO - INGENIØR 13 29 35 20.7%
UIB 184859 Geologi REALFAG 38 40 48 20.0%
HIAK 202108 Yrkesfagl i des.hand LÆRER - FAGLÆRER 17 10 12 20.0%
HIBU 205620 IT, 1-årig, heltid INFOTEKN 4 10 12 20.0%
HIL 210246 Jus JUS 84 85 102 20.0%
HIT 220449 Informatikk og admin INFOTEKN 8 15 18 20.0%
MHG 257418 Tverrkult. kom. SAMFUNN 7 10 12 20.0%
NTNU 194324 Åpne emner samfunnsv SAMFUNN 186 193 231 19.7%
HIO 215004 Ingeniør, data TEKNO - INGENIØR 88 87 104 19.5%
HIO 215131 Førskolelærer, delt. LÆRER - FØRLÆRER 113 175 209 19.4%
HIØ 224318 Revisjon ØKADM 49 52 62 19.2%
HIO 215051 Sykepleier, deltid HELSEFAG - SYKEPL 161 178 212 19.1%
NTNU 194818 Samf.øk. ØKADM 35 42 50 19.0%
HSH 218156 Fagl.prakt.est.Stord LÆRER - FAGLÆRER 23 21 25 19.0%
HIM 211189 Informasjonsbeh, års INFOTEKN 22 16 19 18.8%
UIO 185873 Kjønn, feminisme SAMFUNN 30 27 32 18.5%
NTNU 194880 Sosiologi SAMFUNN 115 108 128 18.5%
NTNU 194929 Religionsvitenskap HISTORIE 30 27 32 18.5%
NTNU 194855 Bioteknologi REALFAG 66 71 84 18.3%
HIT 220113 Allm.lærer, deltid LÆRER - ALMLÆRER 29 33 39 18.2%
DMMH 253132 Førskolelærer, natur LÆRER - FØRLÆRER 56 77 91 18.2%
HIT 220317 Reiseliv - Bø REISELIV 39 17 20 17.6%
HVE 222130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 72 85 100 17.6%
NTNU 194798 Teknisk kybernetikk TEKNO - SIVING 174 115 135 17.4%
HIF 206110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 32 46 54 17.4%
UIS 217003 Bygg TEKNO - INGENIØR 102 92 108 17.4%
NHH 191345 Øk.adm. ØKADM 1615 1719 2017 17.3%
UMB 192759 Byggtekn, arkitektur TEKNO - SIVING 42 58 68 17.2%
HIØ 224649 Kroppsøving IDRETT 80 64 75 17.2%
HH 209130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 80 99 116 17.2%
UIB 184911 Norsk som andrespråk SPRÅK 33 30 35 16.7%
HIA 201456 Litteratur SPRÅK 5 6 7 16.7%
HBO 204440 Idrett IDRETT 25 18 21 16.7%
HIF 206123 Yrkes. helse/sosial LÆRER - FAGLÆRER 0 6 7 16.7%
HH 209404 Øk/adm., kandidat ØKADM 7 6 7 16.7%
HH 209409 Økol. landbruk, nett LANDBRUK 23 24 28 16.7%
HIL 210185 Idrett IDRETT 148 78 91 16.7%
HIM 211050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 136 102 119 16.7%
HIÅ 225702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 36 24 28 16.7%
HD 232050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 96 78 91 16.7%
UIB 184481 Historie- og kultur HISTORIE 139 128 149 16.4%
UIT 186852 Pedagogikk PEDFAG 45 37 43 16.2%
HIT 220003 Ing.utd., bygg TEKNO - INGENIØR 30 37 43 16.2%
NTNU 194439 Drama og teater ESTETISK 86 68 79 16.2%
NTNU 194272 Kunsthist, årsstudiu ESTETISK 79 63 73 15.9%
HIAK 202123 Yrkesfagl. helse/sos LÆRER - FAGLÆRER 23 20 23 15.0%
HIN 212040 Ingeniør, Alta TEKNO - INGENIØR 21 20 23 15.0%
HIO 215439 Drama og teater ESTETISK 90 74 85 14.9%
UMB 192369 Økonomi/administrasj ØKADM 66 81 93 14.8%
NTNU 194327 Biologi REALFAG 131 108 124 14.8%
UIB 184901 Språk SPRÅK 268 217 249 14.7%
NTNU 194481 Historie HISTORIE 115 116 133 14.7%
HIA 201404 Øk.adm., Grm. ØKADM 52 55 63 14.5%
UIB 184903 Arb. og org.psykolog SAMFUNN 223 201 230 14.4%
HIA 201474 Samf.endr. og kom. SAMFUNN 0 14 16 14.3%
HSH 218047 HMS-ingeniør TEKNO - INGENIØR 29 28 32 14.3%
HIT 220273 Kultur, Bø SAMFUNN 6 7 8 14.3%
HVE 222667 Musikk ESTETISK 22 21 24 14.3%
UMB 192199 1-årig grunnstudium SAMFUNN 68 148 169 14.2%
UMB 192767 Industriell økonomi TEKNO - SIVING 15 29 33 13.8%
HIF 206369 øk/adm ØKADM 27 29 33 13.8%
HBO 204179 Historie, årsst. HISTORIE 34 22 25 13.6%
HIB 203369 Øk.adm. ØKADM 366 362 411 13.5%
UIT 186844 Lærer i språk/samf. LÆRER - ANNET 33 37 42 13.5%
NTNU 194476 Musikkteknologi ESTETISK 129 148 168 13.5%
UIT 186752 Psykologi, årsstud. SAMFUNN 210 186 211 13.4%
UIT 186479 Filosofi HISTORIE 10 15 17 13.3%
UMB 192766 Maskin og prosesstek TEKNO - SIVING 5 15 17 13.3%
HVO 223210 Norsk, års SPRÅK 34 45 51 13.3%
HIØ 224244 Tysk SPRÅK 15 15 17 13.3%
UIB 184272 Kunsthistorie ESTETISK 140 129 146 13.2%
UIO 185853 Spesialpedagogikk PEDFAG 301 229 259 13.1%
HSH 218050 Sykepleier, Stord HELSEFAG - SYKEPL 115 84 95 13.1%
HIA 201012 Ing., maskin TEKNO - INGENIØR 47 46 52 13.0%
HIB 203011 Ing.,marintekn. TEKNO - INGENIØR 69 69 78 13.0%
UIB 184878 Sammenl. politikk SAMFUNN 115 116 131 12.9%
HIH 208051 Sykepleier, deltid HELSEFAG - SYKEPL 42 47 53 12.8%
HVE 222676 Pedagogikk PEDFAG 64 47 53 12.8%
HIST 219374 Drift datasystemer INFOTEKN 69 55 62 12.7%
MF 190936 Bachelor i teologi HISTORIE 0 8 9 12.5%
HH 209242 Samfunnnsfag, år SAMFUNN 31 24 27 12.5%
HIST 219009 Ingeniør, kjemi TEKNO - INGENIØR 21 24 27 12.5%
HVE 222353 Maritim, nautikk TEKNO - MARITIM 38 40 45 12.5%
HSH 218012 Prosess- og energi TEKNO - INGENIØR 18 33 37 12.1%
HIST 219005 Ingeniør, elektro TEKNO - INGENIØR 117 117 131 12.0%
HVE 222044 Skipsf. og logistikk TEKNO - MARITIM 24 42 47 11.9%
HIA 201369 Øk.adm., Kr.sand ØKADM 177 194 217 11.9%
HH 209220 IKT og læring, Hamar INFOTEKN 0 17 19 11.8%
HVE 222005 Ingeniør, elektron. TEKNO - INGENIØR 17 17 19 11.8%
HIÅ 225473 Eksportmarkedsføring ØKADM 86 51 57 11.8%
HIA 201112 Allmennl., Grm LÆRER - ALMLÆRER 37 26 29 11.5%
HIO 215850 Medier/kommunikasjon MEDIEFAG 233 123 137 11.4%
HIG 207429 Informa.sikkerhet TEKNO - ANNET 19 18 20 11.1%
HINE 213623 Engelsk basisstudium SPRÅK 5 9 10 11.1%
HIO 215702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 146 127 141 11.0%
UIB 184369 Samf.øk., bachelor ØKADM 94 100 111 11.0%
HIST 219070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 344 329 365 10.9%
HIÅ 225162 Øk. og ledelse ØKADM 136 85 94 10.6%
AHO 189030 Ark TEKNO - SIVARK 589 584 645 10.4%
HIAK 202124 Yfl restaurant/mat LÆRER - FAGLÆRER 24 29 32 10.3%
HIG 207052 Sykepl., Gudbrandsd. HELSEFAG - SYKEPL 29 0 32 10.3%
UIO 185462 Kunsthistorie, 3 år HISTORIE 184 136 150 10.3%
HIB 203822 Ing., energitekn. TEKNO - INGENIØR 30 39 43 10.3%
HIT 220172 Friluftsliv, 1 år IDRETT 59 39 43 10.3%
HIL 210264 Fjernsynsteknikk MEDIEFAG 72 79 87 10.1%
HIØ 224061 Vernepleier, deltid HELSEFAG - VERNEPL 59 79 87 10.1%
UIT 186395 Informatikk, bach. INFOTEKN 27 20 22 10.0%
HIF 206050 Sykepl., Hammerfest HELSEFAG - SYKEPL 84 60 66 10.0%
HINT 214661 Matematikk REALFAG 13 10 11 10.0%
HVE 222663 Mediekunnsk. MEDIEFAG 25 20 22 10.0%
HIØ 224187 Informatikk, 1 år INFOTEKN 11 10 11 10.0%
HH 209113 Allmennlærer, nett LÆRER - ALMLÆRER 83 81 89 9.9%
HSH 218110 Allmennlærer,Stord LÆRER - ALMLÆRER 85 72 79 9.7%
HIA 201663 Mediefag MEDIEFAG 49 31 34 9.7%
UIS 217474 Personalledelse SAMFUNN 183 209 229 9.6%
HIT 220070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 119 137 150 9.5%
HIBU 205404 Øk./adm., Kongsberg ØKADM 87 85 93 9.4%
UMB 192735 Arealplanlegging SAMFUNN 41 22 24 9.1%
NTNU 194395 Informatikk INFOTEKN 111 121 132 9.1%
HIA 201179 Historie, årsstudium HISTORIE 77 77 84 9.1%
UIS 217755 Konstr. og material TEKNO - SIVING 0 11 12 9.1%
HBO 204050 Sykepleier, Bodø HELSEFAG - SYKEPL 216 180 196 8.9%
UIS 217174 Fransk SPRÅK 29 23 25 8.7%
HVO 223211 Norsk - deltid, års SPRÅK 0 46 50 8.7%
UIT 186876 Psykologi SAMFUNN 97 105 114 8.6%
NTNU 194875 Politisk økonomi SAMFUNN 30 35 38 8.6%
HIO 215602 Design/kommunikasjon ESTETISK 210 191 207 8.4%
UIS 217009 Ingeniør, kjemi TEKNO - INGENIØR 16 12 13 8.3%
HIÅ 225017 Ingeniør automat. TEKNO - INGENIØR 25 24 26 8.3%
NVH 193780 Dyrepleier HELSEFAG - VETERIN 446 422 457 8.3%
NTNU 194740 Medisin HELSEFAG - MEDISIN 683 706 764 8.2%
HVE 222369 Økonomi og adm. ØKADM 118 110 119 8.2%
UIO 185725 Jus, vår JUS 512 380 411 8.2%
HIH 208349 Reiseliv og turisme REISELIV 35 37 40 8.1%
UIO 185708 Ernæring HELSEFAG - ERNÆRING 128 139 150 7.9%
UIB 184883 Utviklingsstudier SAMFUNN 143 115 124 7.8%
UIB 184502 Miljø/ressurs - SV SAMFUNN 4 13 14 7.7%
NTNU 194901 Språk. komm. SPRÅK 9 13 14 7.7%
HIF 206838 Mediepilot MEDIEFAG 19 13 14 7.7%
HH 209455 Språk- og kulturfag SPRÅK 13 13 14 7.7%
UIS 217938 Byutvikling TEKNO - SIVING 0 26 28 7.7%
HITØ 221156 Fagl. prakt. est.fag LÆRER - FAGLÆRER 40 39 42 7.7%
HVE 222395 Informatikk INFOTEKN 34 13 14 7.7%
HVE 222666 Naturfag REALFAG 3 13 14 7.7%
NTNU 194479 Filosofi HISTORIE 38 27 29 7.4%
MHS 256418 IKGS SAMFUNN 21 27 29 7.4%
NTNU 194767 Ind.øk. TEKNO - SIVING 423 470 504 7.2%
HBO 204649 Idrett/Kroppsøving IDRETT 62 42 45 7.1%
UIO 185837 IT - Språk, logikk INFOTEKN 93 85 91 7.1%
HIBU 205050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 250 313 335 7.0%
HINT 214649 Kr.øv. IDRETT 0 29 31 6.9%
HIÅ 225160 Shipping og økonomi ØKADM 0 29 31 6.9%
HIB 203702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 86 73 78 6.8%
UIO 185481 Historie HISTORIE 332 309 330 6.8%
UIO 185233 Realfag REALFAG 147 118 126 6.8%
HIST 219422 IT-støttet bedr.utv. INFOTEKN 71 74 79 6.8%
NTNU 194847 Filmvitenskap MEDIEFAG 134 90 96 6.7%
NTNU 194857 Fysikk REALFAG 57 45 48 6.7%
UIS 217070 Barnevern HELSEFAG - BARNEVER 334 259 276 6.6%
HSF 216080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 41 46 49 6.5%
NTNU 194766 Prod.utv. TEKNO - SIVING 139 169 180 6.5%
UIB 184298 Havbruksbiologi REALFAG 20 16 17 6.2%
HSF 216369 Økonomi og administr ØKADM 37 32 34 6.2%
HVO 223454 Journalistikk MEDIEFAG 258 195 207 6.2%
HBO 204070 Barnevern HELSEFAG - BARNEVER 63 49 52 6.1%
HSH 218353 Nautikk TEKNO - MARITIM 16 33 35 6.1%
HIB 203703 Fysioterapeut HELSEFAG - FYSIO 575 494 523 5.9%
NTNU 194761 Elektronikk TEKNO - SIVING 145 103 109 5.8%
UIS 217454 Journalist MEDIEFAG 137 106 112 5.7%
HIA 201327 Biologi REALFAG 24 18 19 5.6%
HIG 207149 Mediedesign MEDIEFAG 95 92 97 5.4%
HVE 222110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 134 119 125 5.0%
UIO 185707 Farmasi HELSEFAG - FARMASI 105 100 105 5.0%
UIO 185879 Sosialantropologi SAMFUNN 251 209 219 4.8%
HIA 201132 Førskolelærer, Grm. LÆRER - FØRLÆRER 28 42 44 4.8%
UIO 185327 Biologi REALFAG 68 87 91 4.6%
AHO 189343 Ind.des TEKNO - ANNET 147 133 139 4.5%
HH 209839 Opplevelsesproduksj. INFOTEKN 60 90 94 4.4%
HIA 201003 Ing. byggdesign TEKNO - INGENIØR 39 69 72 4.3%
UIB 184860 Kjemi REALFAG 31 24 25 4.2%
HH 209208 Globalisering, år SAMFUNN 0 24 25 4.2%
HIØ 224003 Ingeniør, bygg TEKNO - INGENIØR 43 49 51 4.1%
MF 190927 Ungd.  kultur,  tro HISTORIE 22 25 26 4.0%
HIB 203395 Informasjonstekn. INFOTEKN 42 50 52 4.0%
HINT 214050 Sykepleier, Levanger HELSEFAG - SYKEPL 275 232 241 3.9%
HIB 203680 Samf.fag. hist. SAMFUNN 26 0 27 3.8%
HIB 203132 Førskolelærer kunstf LÆRER - FØRLÆRER 51 53 55 3.8%
HIB 203130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 235 186 193 3.8%
UIO 185456 Litteraturstudier SPRÅK 164 161 167 3.7%
HIBU 205701 Radiograf, Drammen HELSEFAG - RADIO 60 55 57 3.6%
NTNU 194898 Samfunnsøkonomi ØKADM 94 86 89 3.5%
NTNU 194879 Sosialantropologi SAMFUNN 139 145 150 3.4%
HIH 208070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 78 58 60 3.4%
HIO 215005 Ingeniør, elektro TEKNO - INGENIØR 105 119 123 3.4%
HIO 215618 Drama og teater, 1år ESTETISK 92 92 95 3.3%
UIS 217370 Økonomi/informatikk ØKADM 58 65 67 3.1%
HH 209623 Engelsk, Hamar SPRÅK 44 33 34 3.0%
HITØ 221018 Ingeniør, Pros./gass TEKNO - INGENIØR 20 33 34 3.0%
HITØ 221110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 102 104 107 2.9%
NTNU 194205 Mat./stat. års REALFAG 27 35 36 2.9%
UIB 184743 Tannpleie HELSEFAG - ODONT 71 74 76 2.7%
MF 190196 KRL årsstudium HISTORIE 72 74 76 2.7%
HSF 216110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 43 37 38 2.7%
HVO 223430 Media, IKT og design MEDIEFAG 40 39 40 2.6%
HIA 201318 Revisjon ØKADM 47 40 41 2.5%
HIB 203700 Ergoterapeut HELSEFAG - ERGO 94 81 83 2.5%
UIO 185459 Antikk kultur og kla HISTORIE 52 44 45 2.3%
UIB 184866 Petroleumsteknologi TEKNO - ANNET 72 95 97 2.1%
NTNU 194843 Master-lærer i realf LÆRER - ANNET 55 53 54 1.9%
NTNU 194759 Bygg&miljø TEKNO - SIVING 394 429 437 1.9%
HIB 203618 Drama ESTETISK 67 54 55 1.9%
UIO 185817 Lærerutd. nordisk LÆRER - ANNET 0 55 56 1.8%
HIST 219080 Sosionom HELSEFAG - SOSIONOM 276 306 311 1.6%
HVE 222050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 287 252 256 1.6%
HIL 210676 Pedagogikk, deltid PEDFAG 0 66 67 1.5%
UIS 217317 Reiselivsledelse REISELIV 224 198 201 1.5%
HIT 220133 Førsk.l. - Porgrunn LÆRER - FØRLÆRER 50 69 70 1.4%
HIO 215130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 330 422 428 1.4%
HIA 201484 Utviklingsstudier SAMFUNN 100 71 72 1.4%
HIST 219003 Ingeniør, bygg TEKNO - INGENIØR 168 214 216 0.9%
HIO 215200 Kunst og design ESTETISK 184 234 236 0.9%
UIB 184242 Samfunnsvit. fag SAMFUNN 171 140 141 0.7%
NIH 150440 Idrett - bachelor IDRETT 269 328 329 0.3%
HIST 219035 Økonomi og adm. ØKADM 688 775 776 0.1%
UIB 184438 Geografi SAMFUNN 54 53 53 0.0%
UIB 184456 Litteraturstudier SPRÅK 45 37 37 0.0%
UIB 184875 Politisk økonomi SAMFUNN 24 24 24 0.0%
UIO 185479 Filosofi HISTORIE 142 140 140 0.0%
UIO 185771 Teologi, prof. HISTORIE 13 15 15 0.0%
UIT 186298 Akvakultur LANDBRUK 9 3 3 0.0%
UIT 186783 Molekylær bioteknolo TEKNO - SIVING 8 9 9 0.0%
MF 190480 Teologi HISTORIE 0 22 22 0.0%
UMB 192298 Akvakultur LANDBRUK 3 8 8 0.0%
UMB 192406 Geomatikk, Kart TEKNO - ANNET 16 10 10 0.0%
NTNU 194889 Nordisk SPRÅK 12 22 22 0.0%
HIA 201481 Historie HISTORIE 37 36 36 0.0%
HIA 201649 Idrett, årsst. IDRETT 153 118 118 0.0%
HIA 201887 Språk og kultur(eng) SPRÅK 25 24 24 0.0%
HIB 203009 Ing., kjemi TEKNO - INGENIØR 20 41 41 0.0%
HBO 204131 Førskolelærerutd. LÆRER - FØRLÆRER 44 41 41 0.0%
HBO 204298 Akvakultur REALFAG 3 3 3 0.0%
HBO 204300 Informatikk INFOTEKN 15 10 10 0.0%
HBO 204414 Økonomi/pers.utvikl. ØKADM 12 6 6 0.0%
HBO 204474 Nordområdestudier SAMFUNN 4 6 6 0.0%
HIBU 205025 Ing. elektro 2 -årig TEKNO - INGENIØR 19 4 4 0.0%
HIBU 205867 Jus og ledelse JUS 79 68 68 0.0%
HIF 206663 Mediefag MEDIEFAG 11 6 6 0.0%
HIG 207004 Data TEKNO - INGENIØR 17 14 14 0.0%
HH 209429 Spill- og medieprog. INFOTEKN 48 38 38 0.0%
HH 209430 Informatikk INFOTEKN 7 2 2 0.0%
HH 209851 Medier & kommunikasj MEDIEFAG 8 8 8 0.0%
HIM 211453 Informasjonsbeh. INFOTEKN 25 18 18 0.0%
HINE 213156 Fagl. prakt.-est.fag LÆRER - FAGLÆRER 11 9 9 0.0%
HINE 213853 Spes.ped. PEDFAG 29 36 36 0.0%
HINT 214395 Softwaredesign INFOTEKN 11 16 16 0.0%
HSH 218130 Førskolel.utd, Stord LÆRER - FØRLÆRER 50 72 72 0.0%
HIST 219032 Ingeniør, maskin 2år TEKNO - INGENIØR 14 12 12 0.0%
HIT 220006 Ing.utd., elektro TEKNO - INGENIØR 32 28 28 0.0%
HIT 220481 Historiske fag HISTORIE 9 10 10 0.0%
HITØ 221130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 65 75 75 0.0%
HVE 222012 Ingeniør, produktde. TEKNO - INGENIØR 25 21 21 0.0%
HVE 222032 Ing., produktdes. TEKNO - INGENIØR 4 2 2 0.0%
HVE 222453 Info.sys. og IT-led. INFOTEKN 0 23 23 0.0%
HVE 222455 Språk og kulturfag SPRÅK 4 14 14 0.0%
HVE 222649 Idrett IDRETT 68 71 71 0.0%
HVO 223452 Planlegging og adm. ØKADM 16 15 15 0.0%
HVO 223455 Språk, komm. og med. SPRÅK 7 7 7 0.0%
HVO 223456 Litteratur og kultur SPRÅK 5 4 4 0.0%
HVO 223666 Naturfag, års REALFAG 0 4 4 0.0%
HIØ 224004 Ingeniør, data TEKNO - INGENIØR 20 26 26 0.0%
HIØ 224680 Samfunnsfag SAMFUNN 13 22 22 0.0%
SA/SH 231111 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 4 0 4 0.0%
NLA 254220 Pedagogikk PEDFAG 67 81 81 0.0%
MHS 256482 BRIK SAMFUNN 19 13 13 0.0%
MHS 256771 Teologi HISTORIE 4 5 5 0.0%
HIO 215369 Øk./adm (revisjon) ØKADM 869 792 789 -0.4%
UIS 217130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 178 202 201 -0.5%
HIO 215071 Barnevern, deltid HELSEFAG - BARNEVER 186 186 185 -0.5%
NVH 193772 Veterinær, Oslo HELSEFAG - VETERIN 575 526 523 -0.6%
UIO 185881 Statsvitenskap SAMFUNN 363 395 391 -1.0%
HIO 215253 Øko/led årsstdelt ØKADM 0 239 236 -1.3%
HIST 219050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 773 791 780 -1.4%
HIA 201260 IT og infosys INFOTEKN 63 67 66 -1.5%
HIA 201130 Førskolel., Kr.sand LÆRER - FØRLÆRER 126 174 171 -1.7%
HIO 215219 Politikk/forvaltning SAMFUNN 50 58 57 -1.7%
UIO 185745 Medisin, vår HELSEFAG - MEDISIN 251 231 227 -1.7%
UIO 185845 Digitale medier MEDIEFAG 129 114 112 -1.8%
UIO 185438 Samfunnsgeografi SAMFUNN 111 105 103 -1.9%
DMMH 253130 Førskolelærer, hov. LÆRER - FØRLÆRER 143 201 197 -2.0%
HIA 201676 Ped., års. PEDFAG 92 97 95 -2.1%
UMB 192230 Eiendomsfag SAMFUNN 33 44 43 -2.3%
HIT 220061 Vernepleie, deltid HELSEFAG - VERNEPL 124 0 121 -2.4%
UIT 186740 Medisin HELSEFAG - MEDISIN 320 330 322 -2.4%
HIB 203003 Ing., bygg TEKNO - INGENIØR 162 165 161 -2.4%
MHG 257454 Journalistikk, r/f MEDIEFAG 69 39 38 -2.6%
HIST 219701 Radiografutdanning HELSEFAG - RADIO 178 116 113 -2.6%
UIS 217860 Biologisk kjemi REALFAG 55 37 36 -2.7%
UIB 184179 Historie HISTORIE 187 143 139 -2.8%
NTNU 194756 Arkitekt TEKNO - SIVARK 406 392 381 -2.8%
NLA 254418 Int.kult. f., S.Am. SAMFUNN 51 35 34 -2.9%
HIB 203045 Ing. produksjonstekn TEKNO - INGENIØR 0 33 32 -3.0%
NTNU 194764 Kjemi-og biotekn. TEKNO - SIVING 100 128 124 -3.1%
HINT 214749 Reseptar HELSEFAG - RESEPTAR 33 32 31 -3.1%
HIO 215050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 889 842 814 -3.3%
HIT 220440 Idrettsvitenskap IDRETT 24 29 28 -3.4%
UIO 185874 Kriminologi SAMFUNN 176 532 513 -3.6%
HIT 220112 Allmennl. Porsgrunn LÆRER - ALMLÆRER 80 84 81 -3.6%
HIO 215900 Velferdsfag HELSEFAG - ANNET 76 105 101 -3.8%
HBO 204130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 29 25 24 -4.0%
HINT 214060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 33 25 24 -4.0%
UIB 184880 Sosiologi SAMFUNN 105 95 91 -4.2%
UIB 184211 Nordisk SPRÅK 27 47 45 -4.3%
UIO 185844 Lærerutd. kult,samf LÆRER - ANNET 332 207 198 -4.3%
HIØ 224080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 150 135 129 -4.4%
UIB 184724 Rettsvitenskap JUS 1060 1250 1194 -4.5%
HIO 215003 Ingeniør, bygg TEKNO - INGENIØR 195 266 254 -4.5%
UIB 184460 Middelalderstudier HISTORIE 34 22 21 -4.5%
NTNU 194852 Pedagogikk SAMFUNN 185 175 167 -4.6%
HIØ 224050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 353 337 321 -4.7%
HIM 211432 Intern. logistikk ØKADM 48 21 20 -4.8%
HIT 220318 Revisjon ØKADM 35 21 20 -4.8%
NTNU 194366 Fil. HISTORIE 34 41 39 -4.9%
HIO 215703 Fysioterapeut HELSEFAG - FYSIO 915 864 821 -5.0%
UIO 185870 Europastudier (EU) SAMFUNN 118 100 95 -5.0%
HIM 211060 Vernepleierutd. HELSEFAG - VERNEPL 47 59 56 -5.1%
UIO 185883 Utviklingsstudier SAMFUNN 185 194 184 -5.2%
HIN 212050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 71 58 55 -5.2%
HIØ 224845 Digital medieprod. INFOTEKN 94 58 55 -5.2%
HITØ 221017 Ingeniør, autom. TEKNO - INGENIØR 32 19 18 -5.3%
HIL 210262 FilmFjernsyn MEDIEFAG 83 74 70 -5.4%
UIT 186891 Språk og litteratur SPRÅK 70 55 52 -5.5%
NTNU 194757 Geo.&petr. TEKNO - SIVING 144 218 206 -5.5%
HIL 210317 Reiseliv REISELIV 115 127 120 -5.5%
UIB 184843 Lærer naturvitenskap LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 24 18 17 -5.6%
UIO 185898 Samfunnsøkonomi, 3år ØKADM 291 288 272 -5.6%
HVE 222823 Ingeniør, mikrotek. TEKNO - INGENIØR 17 18 17 -5.6%
HIL 210288 Samtidshistorie HISTORIE 55 35 33 -5.7%
UIB 184461 Midtøstenkunnskap HISTORIE 62 51 48 -5.9%
UIO 185224 Informatikk, info. d INFOTEKN 24 17 16 -5.9%
UIB 184740 Medisin HELSEFAG - MEDISIN 609 562 528 -6.0%
UIO 185437 Musikkvitenskap ESTETISK 232 180 169 -6.1%
UIB 184459 Antikke studier HISTORIE 76 49 46 -6.1%
HIST 219060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 163 163 153 -6.1%
HITØ 221369 Øk.adm. ØKADM 96 97 91 -6.2%
HIH 208318 Øk/adm med revisjon ØKADM 25 16 15 -6.2%
HVO 223663 Mediekunnskap, års MEDIEFAG 25 16 15 -6.2%
HSF 216070 Barnevern HELSEFAG - BARNEVER 70 47 44 -6.4%
MF 190418 Tverrkult. komm. HISTORIE 31 31 29 -6.5%
HIBU 205112 Allm.l.utd./Drammen LÆRER - ALMLÆRER 79 77 72 -6.5%
UIB 184857 Fysikk REALFAG 43 46 43 -6.5%
HSF 216051 Sykepleie, deltid HELSEFAG - SYKEPL 46 0 43 -6.5%
HSF 216440 Idrett, bachelor IDRETT 41 46 43 -6.5%
UIO 185829 Informatikk, d.s/net INFOTEKN 29 30 28 -6.7%
LDH 230050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 253 245 228 -6.9%
HIØ 224070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 159 144 134 -6.9%
HIL 210867 Org. og ledelse ØKADM 71 100 93 -7.0%
HVO 223130 Førskulelærar LÆRER - FØRLÆRER 62 71 66 -7.0%
UIS 217440 Idrett/kroppsøving IDRETT 0 113 105 -7.1%
HIO 215138 Offentlig styring ØKADM 66 70 65 -7.1%
HVO 223620 IKT i læring, års INFOTEKN 24 14 13 -7.1%
NTNU 194646 Medieproduksjon MEDIEFAG 198 194 180 -7.2%
UIO 185899 Tannpleie HELSEFAG - ODONT 145 124 115 -7.3%
UIO 185840 Tekno, org og læring INFOTEKN 60 55 51 -7.3%
UIO 185868 Asiatiske og afrikan SAMFUNN 301 282 261 -7.4%
UMB 192299 Bioteknologi REALFAG 26 67 62 -7.5%
HIG 207050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 179 212 196 -7.5%
HH 209359 markedsf./internasj. ØKADM 18 26 24 -7.7%
HVE 222880 Sosiologi, bachelor SAMFUNN 80 65 60 -7.7%
HVO 223070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 68 64 59 -7.8%
UIO 185466 Tegnspråk og tolking SPRÅK 144 126 116 -7.9%
HITØ 221049 Ingeniør, Nautikk TEKNO - MARITIM 17 25 23 -8.0%
HVE 222170 Engelsk SPRÅK 30 25 23 -8.0%
HIST 219703 Fysioterapeut HELSEFAG - FYSIO 597 560 515 -8.0%
UIS 217050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 527 489 449 -8.2%
UIB 184454 Journalistikk MEDIEFAG 465 215 197 -8.4%
UIB 184752 Psykologi SAMFUNN 791 813 744 -8.5%
HIA 201642 Kunst og håndverk ESTETISK 45 46 42 -8.7%
HBO 204055 Sykepl., Mo i Rana HELSEFAG - SYKEPL 50 46 42 -8.7%
HIØ 224210 Norsk SPRÅK 11 23 21 -8.7%
HIO 215706 Fysio/mensendieck HELSEFAG - FYSIO 178 159 145 -8.8%
UIB 184838 Film-/ tv-produksjon MEDIEFAG 381 292 266 -8.9%
UIO 185740 Medisin, høst HELSEFAG - MEDISIN 1066 1075 979 -8.9%
HIA 201702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 51 55 50 -9.1%
HIA 201767 Ing, IND.ØK TEKNO - SIVING 14 11 10 -9.1%
HBO 204880 Sosiologi SAMFUNN 15 11 10 -9.1%
HIT 220164 Bedriftsøkonomi - Bø ØKADM 28 22 20 -9.1%
HIØ 224895 Tekn. innovasjon TEKNO - ANNET 29 22 20 -9.1%
HIO 215484 Utviklingstudier SAMFUNN 124 106 96 -9.4%
UIO 185852 Pedagogikk PEDFAG 289 283 256 -9.5%
HIB 203017 Ing., automat. TEKNO - INGENIØR 67 73 66 -9.6%
HIB 203050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 581 584 528 -9.6%
NTNU 194456 Allmenn litt. SPRÅK 20 31 28 -9.7%
HINT 214058 Sykepleier, Namsos HELSEFAG - SYKEPL 81 72 65 -9.7%
UIS 217015 Petroleumsteknologi TEKNO - INGENIØR 125 233 210 -9.9%
HBO 204342 Økonomi og ledelse ØKADM 95 81 73 -9.9%
HIB 203711 Havbruksteknologi TEKNO - ANNET 12 10 9 -10.0%
ATH 255777 Musikk, årsstudium ESTETISK 13 10 9 -10.0%
UIT 186724 Rettsvitenskap JUS 349 297 267 -10.1%
HSF 216050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 74 89 80 -10.1%
HIØ 224060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 96 89 80 -10.1%
HIB 203120 Allmennlærer, musikk LÆRER - ALMLÆRER 78 59 53 -10.2%
HIST 219702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 90 88 79 -10.2%
HIL 210080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 145 136 122 -10.3%
UIB 184870 Europastudier HISTORIE 71 58 52 -10.3%
HIB 203060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 183 203 182 -10.3%
HIG 207003 Bygg, Kon. TEKNO - INGENIØR 24 29 26 -10.3%
UIB 184327 Biologi REALFAG 98 76 68 -10.5%
NTNU 194793 Europa  med fransk SPRÅK 17 19 17 -10.5%
HIBU 205623 Engelsk, h, Hønefoss SPRÅK 24 19 17 -10.5%
UIS 217211 Nordisk SPRÅK 69 38 34 -10.5%
HVO 223667 Musikk, års ESTETISK 16 19 17 -10.5%
HIØ 224505 Kunst og håndverk ESTETISK 0 19 17 -10.5%
DMMH 253131 Førskolelærer, est. LÆRER - FØRLÆRER 48 57 51 -10.5%
UIO 185872 Internasjonale studi SAMFUNN 514 473 423 -10.6%
UIO 185724 Jus, høst JUS 2473 2234 1996 -10.7%
NTNU 194887 Engelsk SPRÅK 57 93 83 -10.8%
UIO 185170 Engelsk, års SPRÅK 301 266 237 -10.9%
HIO 215080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 507 531 473 -10.9%
NTNU 194768 Industriell design TEKNO - SIVING 127 119 106 -10.9%
HIAK 202129 Yrkesfagl. tekn.prod LÆRER - FAGLÆRER 12 9 8 -11.1%
HBO 204184 Biologi/kjemi REALFAG 10 9 8 -11.1%
HIG 207046 Medieteknologi INFOTEKN 11 9 8 -11.1%
HH 209140 Faglærer,kroppsøv. IDRETT 36 36 32 -11.1%
HINT 214642 Kunst og håndv, Lev ESTETISK 28 27 24 -11.1%
HVE 222205 Matematikk REALFAG 0 18 16 -11.1%
HIØ 224418 Interkulturelle stud SAMFUNN 9 0 8 -11.1%
HIO 215848 Fotojournalistikk MEDIEFAG 233 0 207 -11.2%
HH 209050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 221 206 183 -11.2%
HIAK 202405 Produktdesign ESTETISK 107 89 79 -11.2%
DH 252051 sykepleie, deltid HELSEFAG - SYKEPL 89 0 79 -11.2%
HVO 223179 Historie, års HISTORIE 41 62 55 -11.3%
HIA 201900 Arb.-og velferdsf. SAMFUNN 63 53 47 -11.3%
HIT 220051 Sykepleie, deltid HELSEFAG - SYKEPL 95 158 140 -11.4%
HIA 201110 Allmennl., Kr.sand LÆRER - ALMLÆRER 194 209 185 -11.5%
HIG 207051 Sykepl., Gjøvik HELSEFAG - SYKEPL 78 78 69 -11.5%
HINT 214421 Husdyrvferd, årsst. LANDBRUK 18 26 23 -11.5%
HIO 215822 Ingeniør, energi/mil TEKNO - INGENIØR 33 52 46 -11.5%
HIO 215070 Barnevernspedagog HELSEFAG - BARNEVER 576 553 489 -11.6%
HIL 210392 Fjernsynsregi MEDIEFAG 98 77 68 -11.7%
UIS 217255 Hotelledelse REISELIV 172 162 143 -11.7%
UIT 186898 Samf.øk ØKADM 19 17 15 -11.8%
HIA 201184 Biologi, års. REALFAG 16 17 15 -11.8%
HIT 220130 Førskolelærer (Not.) LÆRER - FØRLÆRER 16 34 30 -11.8%
UIS 217649 Kroppsøving/idrett IDRETT 195 126 111 -11.9%
HIB 203667 Musikk ESTETISK 108 100 88 -12.0%
UIS 217170 Engelsk SPRÅK 162 125 110 -12.0%
DHS 251050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 240 333 293 -12.0%
HIBU 205894 Optometri, Kongsberg HELSEFAG - ANNET 243 191 168 -12.0%
UIO 185871 Europeiske og amerik SAMFUNN 223 248 218 -12.1%
UIO 185865 Molekylærbiologi REALFAG 91 107 94 -12.1%
HSF 216185 Idrett, årsstudium IDRETT 135 81 71 -12.3%
UIO 185742 Odontologi, høst HELSEFAG - ODONT 236 289 253 -12.5%
HIA 201174 Fransk SPRÅK 20 16 14 -12.5%
HIAK 202050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 219 309 270 -12.6%
HIB 203753 Landmål. og eiendom TEKNO - ANNET 35 71 62 -12.7%
HIL 210149 Film/fjernsyn MEDIEFAG 61 63 55 -12.7%
UIB 184862 Matematiske fag REALFAG 34 47 41 -12.8%
UIS 217618 Drama ESTETISK 0 47 41 -12.8%
HIO 215749 Reseptar HELSEFAG - RESEPTAR 154 172 150 -12.8%
HIA 201050 Sykepleie Kr.sand HELSEFAG - SYKEPL 335 320 279 -12.8%
UIO 185480 Teologi og kristendo HISTORIE 18 31 27 -12.9%
UIB 184708 Human ernæring HELSEFAG - ERNÆRING 101 54 47 -13.0%
HIL 210754 Reiseliv, årsstudium REISELIV 59 60 52 -13.3%
HIT 220630 Kunst/håndverk ESTETISK 18 15 13 -13.3%
HIØ 224270 Informatikk INFOTEKN 17 30 26 -13.3%
HITØ 221703 Fysioterapeut HELSEFAG - FYSIO 259 228 197 -13.6%
UIB 184917 Prosessteknologi TEKNO - ANNET 17 22 19 -13.6%
HIM 211246 Jus, årsstudium JUS 50 44 38 -13.6%
NTNU 194876 Psykologi SAMFUNN 362 436 376 -13.8%
HSH 218649 Kroppsøving, Stord IDRETT 36 29 25 -13.8%
HITØ 221050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 294 303 261 -13.9%
UIB 184910 Religionsvitenskap HISTORIE 81 72 62 -13.9%
HIB 203004 Ing., data TEKNO - INGENIØR 76 86 74 -14.0%
HIO 215642 Kunst og design,års. ESTETISK 220 185 159 -14.1%
HIBU 205246 Juridiske fag, H. JUS 59 49 42 -14.3%
HIL 210035 Økonomi og adm. ØKADM 84 111 95 -14.4%
UIO 185615 Allm. litt.vit. års. SPRÅK 84 69 59 -14.5%
HH 209185 Idrett årsstudium IDRETT 44 69 59 -14.5%
HIB 203080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 430 400 342 -14.5%
UIO 185626 Kristendom, årsenhet HISTORIE 43 55 47 -14.5%
NTNU 194912 Spansk., årsstud SPRÅK 303 220 188 -14.5%
UIB 184852 Pedagogikk PEDFAG 98 89 76 -14.6%
UIO 185880 Sosiologi SAMFUNN 317 294 251 -14.6%
NTNU 194478 Arkeologi HISTORIE 97 88 75 -14.8%
HINT 214110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 87 88 75 -14.8%
HIG 207604 Medieproduksjon, års MEDIEFAG 0 27 23 -14.8%
HH 209667 Musikk, år ESTETISK 19 27 23 -14.8%
UMB 192388 Økologi og naturforv REALFAG 51 47 40 -14.9%
HIO 215700 Ergoterapeut HELSEFAG - ERGO 141 167 142 -15.0%
HSH 218369 Økonomi og adm. ØKADM 138 153 130 -15.0%
HIO 215449 Anv. datateknologi TEKNO - ANNET 109 178 151 -15.2%
HH 209100 Allmennlærer, Hamar LÆRER - ALMLÆRER 88 124 105 -15.3%
UIO 185455 Språk SPRÅK 806 761 644 -15.4%
UIB 184377 Miljø- og ressursfag REALFAG 12 13 11 -15.4%
UIB 184742 Odontologi HELSEFAG - ODONT 163 195 165 -15.4%
HBO 204110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 64 65 55 -15.4%
HIF 206130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 24 26 22 -15.4%
HH 209299 Bioteknologi REALFAG 13 13 11 -15.4%
HSH 218056 Sykepl. HELSEFAG - SYKEPL 203 181 153 -15.5%
HIØ 224110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 140 148 125 -15.5%
UIB 184865 Molekylærbiologi REALFAG 54 45 38 -15.6%
UIO 185272 Kunsthist, års HISTORIE 173 184 155 -15.8%
HIL 210070 Barnevern HELSEFAG - BARNEVER 144 171 144 -15.8%
HIT 220359 Int. markedsfør, Bø ØKADM 33 44 37 -15.9%
HIO 215454 Journalistikk MEDIEFAG 667 671 564 -15.9%
HIA 201080 Sosionom SAMFUNN 295 269 226 -16.0%
HVO 223437 Musikk ESTETISK 37 25 21 -16.0%
HIØ 224005 Ingeniør, elektro TEKNO - INGENIØR 24 25 21 -16.0%
HIAK 202060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 135 156 131 -16.0%
UIS 217110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 221 267 224 -16.1%
HIST 219110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 300 381 319 -16.3%
HIBU 205881 Statsvitenskap SAMFUNN 27 43 36 -16.3%
HIL 210220 Pedagogikk PEDFAG 83 98 82 -16.3%
UIS 217179 Historie HISTORIE 148 104 87 -16.3%
HIBU 205414 Øk.adm, Hønefoss ØKADM 77 55 46 -16.4%
UIT 186463 Helse.adm. ØKADM 22 18 15 -16.7%
UMB 192809 Vann og miljøteknikk TEKNO - SIVING 4 12 10 -16.7%
NTNU 194460 Middelalderkunnskap HISTORIE 15 24 20 -16.7%
HIA 201881 Statsvitenskap SAMFUNN 84 66 55 -16.7%
HIH 208050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 83 78 65 -16.7%
HH 209311 Landbruksteknikk LANDBRUK 26 24 20 -16.7%
HH 209440 Idrett, bac. IDRETT 23 24 20 -16.7%
HSF 216170 Engelsk SPRÅK 18 18 15 -16.7%
HITØ 221035 Øk.adm.fag ØKADM 24 18 15 -16.7%
HIA 201149 Multimedietekn. Grm INFOTEKN 87 82 68 -17.1%
HIT 220050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 246 234 194 -17.1%
HIB 203701 Radiograf HELSEFAG - RADIO 151 127 105 -17.3%
HBO 204276 Organ. og ledelse SAMFUNN 10 23 19 -17.4%
UIB 184663 Medievitenskap (år) MEDIEFAG 100 63 52 -17.5%
UMB 192843 Lærerutdanning natur LÆRER - ANNET 12 17 14 -17.6%
HIA 201023 Ing.byggdesign, 2 år TEKNO - INGENIØR 10 17 14 -17.6%
UIO 185478 Arkeologi HISTORIE 194 157 129 -17.8%
UIT 186879 Sosialantropologi SAMFUNN 34 28 23 -17.9%
UIT 186707 Farmasi HELSEFAG - FARMASI 25 39 32 -17.9%
HIAK 202408 Samfunnsernæring HELSEFAG - ERNÆRING 154 122 100 -18.0%
UIS 217005 Elektro TEKNO - INGENIØR 68 61 50 -18.0%
HIA 201006 Ing., energ.elkraft. TEKNO - INGENIØR 18 22 18 -18.2%
HIB 203024 Ing., elektron. TEKNO - INGENIØR 46 44 36 -18.2%
HINE 213185 Idrett, års. IDRETT 14 11 9 -18.2%
UIB 184239 Samfunnsøkonomi ØKADM 93 71 58 -18.3%
HIA 201667 Musikk, årsstudium ESTETISK 40 49 40 -18.4%
UIS 217080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 299 255 208 -18.4%
HIST 219704 Audiograf HELSEFAG - AUDIO 98 65 53 -18.5%
HIB 203006 Ing., elkraft TEKNO - INGENIØR 49 43 35 -18.6%
HITØ 221743 Tannpleier HELSEFAG - ODONT 70 59 48 -18.6%
UIO 185690 Tysk SPRÅK 63 48 39 -18.8%
UIT 186739 Med. fag HELSEFAG - ANNET 131 80 65 -18.8%
NTNU 194437 Musikkvitenskap ESTETISK 89 80 65 -18.8%
HSF 216130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 18 32 26 -18.8%
HIO 215162 Øk/led årsst. ØKADM 0 423 343 -18.9%
HIA 201170 Engelsk SPRÅK 105 95 77 -18.9%
HH 209318 Revisjon ØKADM 20 21 17 -19.0%
HH 209484 Globalisering og utv SAMFUNN 27 21 17 -19.0%
HBO 204249 Sosiologi, årsstud. SAMFUNN 19 26 21 -19.2%
UIS 217803 IInformasjonstekn TEKNO - SIVING 27 26 21 -19.2%
HIÅ 225004 Ingeniør data TEKNO - INGENIØR 22 26 21 -19.2%
HIA 201052 Sykepleie, Arendal HELSEFAG - SYKEPL 166 155 125 -19.4%
HIT 220302 Friluft/kulur/natur IDRETT 38 31 25 -19.4%
HINE 213112 Allmennlærer, deltid LÆRER - ALMLÆRER 28 36 29 -19.4%
HVO 223613 Historie - deltid, å HISTORIE 0 36 29 -19.4%
UIB 184837 Kognitiv vitenskap INFOTEKN 0 46 37 -19.6%
NTNU 194179 Hist, årsstudium HISTORIE 98 106 85 -19.8%
NTNU 194933 Swahili SPRÅK 2 5 4 -20.0%
HH 209486 Folkehelse IDRETT 22 20 16 -20.0%
HINE 213437 Musikkvitenskap ESTETISK 3 5 4 -20.0%
HINT 214240 Sosiologi SAMFUNN 40 50 40 -20.0%
HINT 214623 Engelsk SPRÅK 16 25 20 -20.0%
UIS 217482 Hist./kultur, KRL HISTORIE 8 10 8 -20.0%
HIÅ 225184 Biologi REALFAG 16 10 8 -20.0%
NTNU 194752 Intro. psy.pro SAMFUNN 601 652 521 -20.1%
DHS 251081 Sosionom, deltid HELSEFAG - SOSIONOM 195 179 143 -20.1%
HIM 211866 Petroleumslogist ØKADM 40 69 55 -20.3%
HIAK 202896 Husøk. & sevice ØKADM 48 49 39 -20.4%
HINT 214696 Trafikklærerutd. LÆRER - ANNET 312 316 251 -20.6%
HVE 222132 Førskolelærer, est. LÆRER - FØRLÆRER 19 34 27 -20.6%
NTNU 194905 Ing.vit. /IKT TEKNO - SIVING 84 97 77 -20.6%
HIF 206070 Barnevern HELSEFAG - BARNEVER 29 29 23 -20.7%
UIS 217200 Kunst-/kulturvitensk ESTETISK 64 38 30 -21.1%
UIS 217887 Språk og litt., eng. SPRÅK 46 38 30 -21.1%
UIO 185308 Kultur og kommunikas SAMFUNN 241 223 176 -21.1%
BBSH 250050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 223 199 157 -21.1%
UMB 192310 Landskapsingeniør SAMFUNN 0 71 56 -21.1%
NTNU 194755 Mat.tekn. TEKNO - SIVING 60 52 41 -21.2%
UIO 185698 Samfunnsøkonomi, 5år ØKADM 172 178 140 -21.3%
HIN 212004 Ingeniør, data TEKNO - INGENIØR 22 14 11 -21.4%
HSF 216302 Friluftsliv IDRETT 57 42 33 -21.4%
HIO 215691 Utviklingsstudier SAMFUNN 191 177 139 -21.5%
UIS 217240 Sosiologi SAMFUNN 206 149 117 -21.5%
HH 209676 Sosialpedagogikk PEDFAG 64 51 40 -21.6%
DHS 251080 Sosionom HELSEFAG - SOSIONOM 194 190 149 -21.6%
HBO 204470 Øk./ledels Mo i Rana ØKADM 51 37 29 -21.6%
HIB 203110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 413 453 355 -21.6%
UIB 184670 Mat.nat. årsstudium REALFAG 141 134 105 -21.6%
NTNU 194851 Medievitenskap MEDIEFAG 172 166 130 -21.7%
UIO 185832 IT, nano/mikroel. INFOTEKN 21 23 18 -21.7%
HIF 206377 Naturressursforv. LANDBRUK 11 23 18 -21.7%
UIS 217481 Hist./kult, historie HISTORIE 51 46 36 -21.7%
HIST 219287 Informasjonsbehandl. INFOTEKN 41 46 36 -21.7%
HIÅ 225050 Sjukepleiar HELSEFAG - SYKEPL 230 225 176 -21.8%
HIO 215336 Bibliotek- og info. MEDIEFAG 214 234 183 -21.8%
HIBU 205155 Lysdesign TEKNO - ANNET 101 55 43 -21.8%
UIS 217196 Kristendom HISTORIE 59 55 43 -21.8%
HIST 219700 Ergoterapeut HELSEFAG - ERGO 125 119 93 -21.8%
HIM 211164 Bedriftsøkonomi ØKADM 29 32 25 -21.9%
HIØ 224453 IT-ledelse INFOTEKN 22 32 25 -21.9%
HIO 215701 Radiograf HELSEFAG - RADIO 239 191 149 -22.0%
UMB 192321 Husdyrvitenskap LANDBRUK 49 50 39 -22.0%
HIA 201247 Utviklingsst. års SAMFUNN 89 77 60 -22.1%
UIT 186709 Fiskehelse LANDBRUK 6 9 7 -22.2%
NTNU 194760 Datateknikk TEKNO - SIVING 168 207 161 -22.2%
HIA 201026 Ing.energi, 2-årig TEKNO - INGENIØR 10 9 7 -22.2%
HIØ 224170 Engelsk SPRÅK 41 36 28 -22.2%
UIB 184879 Sosialantropologi SAMFUNN 118 111 86 -22.5%
NTNU 194715 Åpne emner hist.fil. HISTORIE 98 79 61 -22.8%
HINT 214369 Øk. adm. ØKADM 51 48 37 -22.9%
NTNU 194795 Europa med tysk SPRÅK 14 13 10 -23.1%
HBO 204140 Kroppsøving/idrett LÆRER - FAGLÆRER 15 13 10 -23.1%
HIB 203133 Førsk.lærer friluft LÆRER - FØRLÆRER 0 108 83 -23.1%
UMB 192233 Realfag REALFAG 31 30 23 -23.3%
HIT 220150 Fagl. kunst/håndv. LÆRER - FAGLÆRER 61 51 39 -23.5%
UIS 217046 Fjernsyn-/multimedie MEDIEFAG 223 174 133 -23.6%
HVO 223080 Sosionom HELSEFAG - SOSIONOM 89 80 61 -23.8%
UIO 185465 Helseledelse og hels ØKADM 71 84 64 -23.8%
HIG 207012 Indust. design TEKNO - INGENIØR 11 21 16 -23.8%
HIØ 224130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 80 126 96 -23.8%
HIA 201345 Øk. adm., master ØKADM 102 155 118 -23.9%
UIB 184203 Helsefremmende arb. HELSEFAG - ANNET 35 46 35 -23.9%
HIBU 205114 Allm.l.utd. Hønefoss LÆRER - ALMLÆRER 28 46 35 -23.9%
HIÅ 225003 Ingeniør, bygg TEKNO - INGENIØR 39 46 35 -23.9%
NTNU 194170 Eng., årsstudium SPRÅK 117 146 111 -24.0%
NTNU 194200 Kunsthistorie ESTETISK 54 62 47 -24.2%
NTNU 194440 Bev./idrett.vit. IDRETT 310 378 286 -24.3%
HIA 201303 Overs., engelsk SPRÅK 43 45 34 -24.4%
HIL 210876 Psyk. SAMFUNN 72 57 43 -24.6%
UIO 185211 Nordisk SPRÅK 85 105 79 -24.8%
UIT 186857 Fysikk REALFAG 11 4 3 -25.0%
NTNU 194457 Lingvistikk SPRÅK 5 8 6 -25.0%
HIA 201172 Friluftsliv IDRETT 62 36 27 -25.0%
HBO 204488 Idrettsadm. ØKADM 9 8 6 -25.0%
HIF 206712 Russisk næringslivet SPRÅK 5 12 9 -25.0%
HIH 208035 Øk/adm ØKADM 30 28 21 -25.0%
UIS 217802 Offshore systemer TEKNO - SIVING 28 36 27 -25.0%
ATH 255196 KRL HISTORIE 20 12 9 -25.0%
HIO 215110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 617 638 478 -25.1%
HIST 219221 Tegnspråk SPRÅK 97 99 74 -25.3%
HIA 201852 Pedagogikk PEDFAG 31 39 29 -25.6%
UIB 184455 Språk og informasjon SPRÅK 34 35 26 -25.7%
UIT 186481 Historie HISTORIE 41 35 26 -25.7%
HIT 220110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 29 35 26 -25.7%
UIO 185748 Odontologi, vår HELSEFAG - ODONT 49 62 46 -25.8%
NTNU 194188 Informatikk, års INFOTEKN 37 31 23 -25.8%
HIST 219466 Tegnspråk og tolking SPRÅK 84 62 46 -25.8%
UIO 185306 Mat, inf og tekn REALFAG 113 116 86 -25.9%
HIT 220441 Visuelle kunstfag ESTETISK 17 27 20 -25.9%
HBO 204080 Sosionom HELSEFAG - SOSIONOM 86 77 57 -26.0%
NTNU 194770 Komm.tekn. TEKNO - SIVING 89 69 51 -26.1%
HIT 220628 Folkekunst, årsstud. ESTETISK 27 23 17 -26.1%
HIØ 224667 Musikk ESTETISK 38 23 17 -26.1%
HIØ 224238 Statsvitenskap SAMFUNN 21 42 31 -26.2%
UIB 184916 Meteorologi REALFAG 46 38 28 -26.3%
HVO 223446 Mat/helse, års HELSEFAG - ERNÆRING 13 19 14 -26.3%
UIB 184306 Info-matem-økonomi REALFAG 15 15 11 -26.7%
NTNU 194860 Kjemi, bachelor REALFAG 33 45 33 -26.7%
HVO 223618 Drama, års ESTETISK 11 15 11 -26.7%
DH 252050 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 229 213 156 -26.8%
HBO 204454 Journalistikk MEDIEFAG 88 93 68 -26.9%
HIA 201652 KRL, årsstudium HISTORIE 24 37 27 -27.0%
UIB 184876 Generell psykologi SAMFUNN 184 162 118 -27.2%
UIO 185452 Offentlig administra ØKADM 176 235 171 -27.2%
UIT 186814 Romfysikk TEKNO - SIVING 7 11 8 -27.3%
HVO 223481 Hist,kult.og samf. HISTORIE 8 11 8 -27.3%
UIB 184867 Adm. og org.vitensk. SAMFUNN 65 65 47 -27.7%
UIB 184850 Nye medier MEDIEFAG 49 36 26 -27.8%
NTNU 194615 Allmenn litt.vit. SPRÅK 18 18 13 -27.8%
HIT 220400 Idéhistorie - Bø HISTORIE 9 18 13 -27.8%
HIÅ 225824 Prod.utv. og design TEKNO - INGENIØR 44 46 33 -28.3%
UIO 185841 Demokrati og rettigh JUS 63 60 43 -28.3%
UIT 186306 Datasik. REALFAG 13 14 10 -28.6%
UIT 186770 Komm./mikroel. TEKNO - SIVING 9 7 5 -28.6%
UMB 192468 Samfunnsøkonomi ØKADM 38 35 25 -28.6%
HIA 201060 Vernepleie, Arendal HELSEFAG - VERNEPL 139 105 75 -28.6%
HBO 204318 Regnskap og revisjon ØKADM 36 28 20 -28.6%
HIBU 205661 Matte, d. Hønefoss REALFAG 3 21 15 -28.6%
HIF 206185 Kroppsøving/Idrett IDRETT 18 21 15 -28.6%
HIF 206374 Informasjonstekn. INFOTEKN 16 21 15 -28.6%
HIG 207395 Programvareutvikling INFOTEKN 10 14 10 -28.6%
HH 209236 Statsvitenskap år SAMFUNN 0 7 5 -28.6%
HIN 212413 Realfag/teknologi LÆRER - FAGLÆRER 11 7 5 -28.6%
UIS 217244 Tysk SPRÅK 24 21 15 -28.6%
UIS 217889 Språk/litt., nordisk SPRÅK 15 14 10 -28.6%
HIT 220442 Folkekunst ESTETISK 12 7 5 -28.6%
UIO 185851 Medievitenskap MEDIEFAG 316 254 181 -28.7%
UIO 185200 Kultur- og idéstudie HISTORIE 137 160 114 -28.7%
HIA 201440 Idrett IDRETT 58 90 64 -28.9%
HINT 214430 Multimedieteknologi MEDIEFAG 54 45 32 -28.9%
HIA 201007 Ing., fly TEKNO - INGENIØR 13 31 22 -29.0%
HIST 219346 Matteknologi TEKNO - ANNET 59 55 39 -29.1%
UIO 185222 Kjønn, fem., l., års SAMFUNN 29 48 34 -29.2%
HVO 223110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 83 113 80 -29.2%
NTNU 194937 Nanoteknologi TEKNO - SIVING 0 265 187 -29.4%
HH 209172 Jakt, årsstudium LANDBRUK 0 44 31 -29.5%
UIT 186478 Arkeologi HISTORIE 31 37 26 -29.7%
HITØ 221700 Ergoterapeut HELSEFAG - ERGO 48 37 26 -29.7%
UIB 184817 Lærer norsk LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 25 30 21 -30.0%
HIA 201828 Matematikkdidaktikk LÆRER - ANNET 10 10 7 -30.0%
HIN 212814 Romteknologi TEKNO - SIVING 11 10 7 -30.0%
HIT 220629 Folkemusikk, årsstud ESTETISK 25 20 14 -30.0%
HIØ 224009 Ingeniør, kjemi TEKNO - INGENIØR 14 10 7 -30.0%
NLA 254482 Kristendomskunnskap HISTORIE 18 20 14 -30.0%
MHS 256480 Bteol HISTORIE 8 10 7 -30.0%
HIL 210752 Psykologi SAMFUNN 137 139 97 -30.2%
HH 209053 Sykepl. Kongsvinger HELSEFAG - SYKEPL 97 76 53 -30.3%
UIS 217023 Bygg, 2-årig TEKNO - INGENIØR 24 23 16 -30.4%
HH 209162 Adm. og ledelse ØKADM 52 49 34 -30.6%
NTNU 194910 Relvit HISTORIE 26 39 27 -30.8%
HSF 216351 Ung.sos., årsstudium SAMFUNN 41 26 18 -30.8%
HVO 223196 KRL, års HISTORIE 13 13 9 -30.8%
HIT 220060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 122 123 85 -30.9%
HIT 220447 Natur og friluftsliv IDRETT 58 42 29 -31.0%
HIØ 224824 Ingeniør, ind.design TEKNO - INGENIØR 25 29 20 -31.0%
HIL 210060 Vernepleie HELSEFAG - VERNEPL 89 103 71 -31.1%
HH 209323 Utmarksforv., bac LANDBRUK 59 45 31 -31.1%
UIS 217272 Kunsthistorie HISTORIE 93 45 31 -31.1%
HIH 208350 Handel,service,logi. ØKADM 52 48 33 -31.2%
HIO 215150 Fagl. kunst/håndv. LÆRER - FAGLÆRER 155 153 105 -31.4%
HSH 218002 Branningeniør TEKNO - INGENIØR 45 51 35 -31.4%
NTNU 194474 Samfunnskunnskap SAMFUNN 64 70 48 -31.4%
MHS 256196 KRL HISTORIE 27 35 24 -31.4%
NTNU 194904 Kultur.minn.forv. HISTORIE 30 19 13 -31.6%
HIT 220895 Innovasjon/entrepren ØKADM 0 19 13 -31.6%
HIØ 224455 Int. kommunikasjon SPRÅK 0 44 30 -31.8%
HIN 212410 Økonomi ØKADM 42 40 27 -32.5%
UIB 184170 Engelsk SPRÅK 133 215 145 -32.6%
HIST 219115 Allmennlærer, real. LÆRER - ALMLÆRER 98 95 64 -32.6%
UIB 184208 Utviklingsstudier-år SAMFUNN 83 72 48 -33.3%
UIO 185831 IT, sim. og vis. INFOTEKN 6 6 4 -33.3%
MF 190774 Master teologi HISTORIE 0 6 4 -33.3%
NTNU 194930 Fonetikk SPRÅK 1 3 2 -33.3%
NTNU 194932 Latin SPRÅK 2 6 4 -33.3%
HIA 201615 Litteratur, årsst. SPRÅK 13 15 10 -33.3%
HH 209488 Sport and Event ØKADM 0 18 12 -33.3%
HIM 211318 Revisjon ØKADM 21 18 12 -33.3%
HIN 212761 Elektroteknikk TEKNO - SIVING 3 3 2 -33.3%
HINE 213796 Drama, års. ESTETISK 2 6 4 -33.3%
HSF 216242 Samfunnsfag SAMFUNN 17 24 16 -33.3%
HITØ 221702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 26 30 20 -33.3%
HVE 222017 Ingeniør, el-auto TEKNO - INGENIØR 26 39 26 -33.3%
HVO 223630 Kunst og håndverk, å ESTETISK 37 30 20 -33.3%
HIÅ 225093 Ing. automasjon TEKNO - INGENIØR 6 6 4 -33.3%
MHG 257604 Mediekom. r/f MEDIEFAG 26 21 14 -33.3%
UIO 185212 Norsk som andrespråk SPRÅK 84 104 69 -33.7%
UIO 185482 Religionsstudier HISTORIE 79 89 59 -33.7%
NLA 254902 Int.kult. f., Ø.Af. SAMFUNN 29 32 21 -34.4%
UIS 217205 Matematikk REALFAG 78 58 38 -34.5%
HIA 201618 Drama ESTETISK 33 26 17 -34.6%
HINT 214639 Fag.lær.musikk LÆRER - FAGLÆRER 0 26 17 -34.6%
HSF 216164 Bedriftsøkonomi ØKADM 26 26 17 -34.6%
UIO 185843 Lærerutd. realfag LÆRER - ANNET 56 80 52 -35.0%
NTNU 194934 Lærer/master geograf LÆRER - ANNET 17 20 13 -35.0%
HIF 206255 Hotelladministrasjon REISELIV 16 20 13 -35.0%
HH 209672 Norsk, år SPRÅK 14 20 13 -35.0%
UIO 185174 Fransk SPRÅK 133 117 76 -35.0%
HIB 203466 Tegnspråk SPRÅK 238 116 75 -35.3%
UIB 184174 Fransk SPRÅK 20 31 20 -35.5%
UIO 185876 Psykologi, 3-årig SAMFUNN 716 743 479 -35.5%
UIO 185935 Lærerutd. fremmedspr LÆRER - ANNET 0 129 83 -35.7%
UIT 186881 Statsvitenskap SAMFUNN 57 42 27 -35.7%
NTNU 194244 Ty., årsstudium SPRÅK 16 28 18 -35.7%
HINT 214274 Komm.øk og ledelse ØKADM 9 14 9 -35.7%
HIØ 224702 Bioingeniør HELSEFAG - BIOING 46 53 34 -35.8%
HIG 207701 Radiograf HELSEFAG - RADIO 58 50 32 -36.0%
HIT 220369 Økonomi og admin ØKADM 17 36 23 -36.1%
UIO 185439 Estetiske studier ESTETISK 172 198 126 -36.4%
HIT 220649 Kroppsøv./ idrettsf. IDRETT 7 11 7 -36.4%
HIA 201242 Samfunnsfag SAMFUNN 57 52 33 -36.5%
UIS 217801 Petroleum TEKNO - SIVING 65 109 69 -36.7%
HIA 201032 Ing. maskin 2 årig TEKNO - INGENIØR 9 8 5 -37.5%
HH 209393 Innovasjon ØKADM 15 16 10 -37.5%
HIT 220210 Norsk SPRÅK 22 16 10 -37.5%
HITØ 221701 Radiograf HELSEFAG - RADIO 52 48 30 -37.5%
HVE 222352 Marinteknisk drift TEKNO - MARITIM 10 16 10 -37.5%
HVO 223649 Kroppsøving, års IDRETT 49 58 36 -37.9%
HIF 206080 Sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 37 50 31 -38.0%
UIB 184154 Lærer matm./nat. LÆRER - FAGLÆRER 10 21 13 -38.1%
NTNU 194837 Inf, spr, kult SPRÅK 6 21 13 -38.1%
HSH 218680 Samfunnsfag, Stord SAMFUNN 8 21 13 -38.1%
UIO 185857 Fys, astro, meteoro REALFAG 144 138 85 -38.4%
HIT 220395 Informatikk, 3 år INFOTEKN 8 13 8 -38.5%
HBO 204114 Allmennlærer,samling LÆRER - ALMLÆRER 47 56 34 -39.3%
HINT 214667 Mus. ESTETISK 0 38 23 -39.5%
HIA 201862 Ma. og fys. REALFAG 13 10 6 -40.0%
HBO 204327 Biologi REALFAG 6 5 3 -40.0%
HIF 206200 Kunstf. m/kunst ESTETISK 0 10 6 -40.0%
HIL 210272 Kunsthistorie SAMFUNN 30 20 12 -40.0%
HVE 222672 Norsk SPRÅK 12 20 12 -40.0%
ATH 255437 Musikk ESTETISK 8 10 6 -40.0%
UIO 185830 Syst.utv: mod. progr INFOTEKN 36 42 25 -40.5%
UIT 186327 Biologi REALFAG 43 42 25 -40.5%
NLA 254110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 74 74 44 -40.5%
UIB 184912 Spansk SPRÅK 139 103 61 -40.8%
HIA 201203 Folkehelsearbeid HELSEFAG - ANNET 0 110 65 -40.9%
UIB 184871 Latinamerikastudier SAMFUNN 0 83 49 -41.0%
HIA 201850 Kommunikasjon MEDIEFAG 41 61 36 -41.0%
HIÅ 225895 Innovasjon/entrepre. ØKADM 56 61 36 -41.0%
HIT 220179 Historie HISTORIE 25 34 20 -41.2%
HIF 206170 Engelsk SPRÅK 21 29 17 -41.4%
HIB 203663 Mediekunnskap MEDIEFAG 0 53 31 -41.5%
NTNU 194438 Geografi SAMFUNN 43 65 38 -41.5%
HIM 211435 Statsvitenskap SAMFUNN 10 12 7 -41.7%
HIF 206605 Friluftsliv IDRETT 35 45 26 -42.2%
NLA 254196 Kristendom HISTORIE 32 40 23 -42.5%
HIT 220140 Faglær. kroppsøv/idr IDRETT 29 54 31 -42.6%
HINT 214605 Friluftsliv IDRETT 0 61 35 -42.6%
UIB 184909 Retorikk SPRÅK 26 28 16 -42.9%
UIT 186475 Kunstvitenskap ESTETISK 21 21 12 -42.9%
NTNU 194626 Kri.rel.liv., årsstu HISTORIE 9 14 8 -42.9%
NTNU 194890 Tysk SPRÅK 6 7 4 -42.9%
HIBU 205370 IT & entreprenørskap INFOTEKN 0 7 4 -42.9%
HINE 213667 Musikkvitenskap års. ESTETISK 7 7 4 -42.9%
HIT 220035 Økonomi og adm. ØKADM 10 14 8 -42.9%
HINT 214312 Landbr.øk og nær.utv LANDBRUK 16 16 9 -43.8%
HSF 216330 Turisme og reiseliv REISELIV 42 41 23 -43.9%
HIBU 205032 Ing., maskin 2- årig TEKNO - INGENIØR 8 9 5 -44.4%
HH 209370 øk/adm. m/IKT ØKADM 13 9 5 -44.4%
HIM 211159 E-handel og innkjøp ØKADM 14 9 5 -44.4%
HIT 220532 Tre og metall ESTETISK 0 9 5 -44.4%
UIS 217505 Kunst og håndtverk ESTETISK 0 110 61 -44.5%
HH 209605 Friluftsliv, Elverum IDRETT 0 38 21 -44.7%
HVE 222240 Sosio. SAMFUNN 0 38 21 -44.7%
HIB 203028 Ing., kommunikasjon TEKNO - INGENIØR 30 29 16 -44.8%
HINE 213110 Allmennlærer LÆRER - ALMLÆRER 35 20 11 -45.0%
HIT 220156 Fagl. prakt.-est.fag LÆRER - FAGLÆRER 12 20 11 -45.0%
HIL 210717 Internasjonale stud. SAMFUNN 0 42 23 -45.2%
HIN 212804 Data/IT TEKNO - SIVING 6 11 6 -45.5%
ATH 255418 Interkult forståelse SAMFUNN 10 11 6 -45.5%
HIBU 205117 Allm.l., deltid, H. LÆRER - ALMLÆRER 0 24 13 -45.8%
HIF 206319 Reiseliv og turisme REISELIV 24 24 13 -45.8%
UIT 186482 Rel.vit HISTORIE 10 15 8 -46.7%
HIA 201690 Tysk SPRÅK 19 15 8 -46.7%
HIL 210308 Kulturprosjektledels MEDIEFAG 53 45 24 -46.7%
HBO 204219 Statsvitenskap, 1 år SAMFUNN 19 19 10 -47.4%
HIA 201238 Statsvitenskap, års. SAMFUNN 57 44 23 -47.7%
HIA 201794 Kommunikasjon, års. MEDIEFAG 53 44 23 -47.7%
HH 209164 Bed.øk., Rena ØKADM 15 31 16 -48.4%
HVE 222642 Kunst og håndverk ESTETISK 17 31 16 -48.4%
HIM 211292 Supply Chain Manag. ØKADM 38 33 17 -48.5%
HIH 208060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 27 45 23 -48.9%
UIT 186299 Marin bioteknologi TEKNO - ANNET 0 16 8 -50.0%
UIT 186846 Dok.vitenskap MEDIEFAG 30 18 9 -50.0%
UMB 192862 Matematiske realfag REALFAG 12 12 6 -50.0%
HIA 201210 Nordisk, årsstudium SPRÅK 41 28 14 -50.0%
HIA 201803 Ing.elektr./mobilkom TEKNO - INGENIØR 10 14 7 -50.0%
HBO 204304 Marin økonomi og led ØKADM 5 6 3 -50.0%
HBO 204881 Statsvitenskap SAMFUNN 2 12 6 -50.0%
HSF 216187 Info.beh, årsstudium INFOTEKN 21 14 7 -50.0%
UIS 217808 Samfunnssikkerhet TEKNO - SIVING 8 12 6 -50.0%
UIS 217888 Fransk språk og litt SPRÅK 4 2 1 -50.0%
HIST 219040 Ing., kjemi TEKNO - INGENIØR 0 4 2 -50.0%
SA/SH 231135 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 2 0 1 -50.0%
ATH 255869 BA Interk forståelse SAMFUNN 7 8 4 -50.0%
HINT 214396 Geografi SAMFUNN 46 63 31 -50.8%
HVO 223440 Frilufts/Kroppsøving IDRETT 46 53 26 -50.9%
HIA 201200 Kunst og håndv. ESTETISK 37 37 18 -51.4%
HIBU 205672 Norsk, h. H. SPRÅK 9 29 14 -51.7%
HIT 220605 Natur/friluftsliv IDRETT 0 29 14 -51.7%
HIBU 205317 Reiseliv REISELIV 0 46 22 -52.2%
HIA 201889 Norsk og medier SPRÅK 7 17 8 -52.9%
HIF 206440 Friluftsliv/ idrett IDRETT 9 17 8 -52.9%
HBO 204081 Sosionomutdanning HELSEFAG - SOSIONOM 201 0 94 -53.2%
UIO 185752 Psykologi, årsenhet SAMFUNN 1367 1276 593 -53.5%
UMB 192484 Utviklingsstudier SAMFUNN 53 120 55 -54.2%
HIN 212806 Integr. bygningstekn TEKNO - SIVING 8 9 4 -55.6%
HIÅ 225023 Ing. bygg TEKNO - INGENIØR 8 9 4 -55.6%
ATH 255936 Praktisk teologi HISTORIE 0 9 4 -55.6%
HIF 206238 Statsvitenskap ØKADM 0 7 3 -57.1%
HSF 216395 Informasjonsbehandli INFOTEKN 19 14 6 -57.1%
HBO 204481 Historie. HISTORIE 12 15 6 -60.0%
HH 209161 ADB 1-årig, Rena INFOTEKN 15 15 6 -60.0%
UIB 184827 Fiskehelse REALFAG 11 13 5 -61.5%
HVE 222418 IFOS SAMFUNN 0 26 10 -61.5%
HINE 213440 Idrett IDRETT 7 8 3 -62.5%
HSF 216005 Ing.fag, elektro TEKNO - INGENIØR 14 23 8 -65.2%
NTNU 194482 KRL HISTORIE 4 6 2 -66.7%
HIF 206206 Markedsføring ØKADM 19 18 6 -66.7%
HIN 212805 Ingeniørdesign TEKNO - SIVING 3 6 2 -66.7%
HINE 213620 Informatikk, års INFOTEKN 5 3 1 -66.7%
UIS 217890 Tysk språk og litt. SPRÅK 2 3 1 -66.7%
HIØ 224602 Teknologi TEKNO - ANNET 6 0 2 -66.7%
HIÅ 225032 Ing.maskin TEKNO - INGENIØR 12 6 2 -66.7%
MF 190482 BA KRL HISTORIE 26 10 3 -70.0%
HIST 219025 Ingeniør, elektro. TEKNO - INGENIØR 6 20 6 -70.0%
HVE 222026 Ing., el.-autom. TEKNO - INGENIØR 9 11 3 -72.7%
HIÅ 225406 GIS INFOTEKN 16 9 2 -77.8%
HSF 216373 Natur- og teknologi REALFAG 8 10 2 -80.0%
HIÅ 225031 Ingeniør, marin TEKNO - INGENIØR 1 5 1 -80.0%
HIA 201661 Fysikk, års. REALFAG 18 16 3 -81.2%
HIST 219095 Ing.  mask Mo i Rana TEKNO - INGENIØR 0 11 2 -81.8%
HIAK 202127 Yrkesfagl i elektro LÆRER - FAGLÆRER 0 7 1 -85.7%
HINE 213395 Informatikk INFOTEKN 11 7 1 -85.7%
HIAK 202063 Vernepl-del-Bærum HELSEFAG - VERNEPL 66 110 8 -92.7%
UIB 184458 Mod.kunst/estetikk ESTETISK 29 20 0 -100.0%
UIB 184462 Kulturformidling MEDIEFAG 31 28 0 -100.0%
UIB 184463 Idéfag HISTORIE 42 31 0 -100.0%
UIB 184477 Arbeidslivsstudier SAMFUNN 11 13 0 -100.0%
UIB 184501 Kystsone - SV SAMFUNN 3 0 0 -100.0%
UIB 184861 Kystsoneforvaltning REALFAG 2 0 0 -100.0%
UIB 184914 Matem./statistikk REALFAG 17 0 0 -100.0%
UIO 185205 Matematikk med infor REALFAG 66 57 0 -100.0%
UIO 185213 Informatikk, bioinf. INFOTEKN 14 5 0 -100.0%
UIO 185315 Natur og miljø REALFAG 19 16 0 -100.0%
UIO 185460 Vesteuropeiske midde HISTORIE 29 0 0 -100.0%
UIO 185796 Teatervitenskap ESTETISK 109 0 0 -100.0%
UIO 185885 Yrkesrettet litterat SPRÅK 38 0 0 -100.0%
UIO 185926 Kriminologiens møte SAMFUNN 307 0 0 -100.0%
UIT 186697 Nat. og mat. LÆRER - ANNET 1 0 0 -100.0%
MF 190771 Teologi HISTORIE 35 0 0 -100.0%
MF 190928 Kateket HISTORIE 4 0 0 -100.0%
UMB 192731 Geomatikk (kartfag) TEKNO - ANNET 3 0 0 -100.0%
UMB 192763 Info- matematik TEKNO - SIVING 1 0 0 -100.0%
NTNU 194269 Fon., årsstudium SPRÅK 1 0 0 -100.0%
NTNU 194271 Gre., årsstudium SPRÅK 1 0 0 -100.0%
NTNU 194294 Lat., årsstudium SPRÅK 5 0 0 -100.0%
NTNU 194344 Ling., årsstudium SPRÅK 6 0 0 -100.0%
NTNU 194347 Swa. SPRÅK 5 0 0 -100.0%
NTNU 194604 Språk.kom. SPRÅK 18 0 0 -100.0%
NTNU 194663 Medvit MEDIEFAG 80 0 0 -100.0%
NTNU 194868 Afrikastudier SAMFUNN 55 59 0 -100.0%
NTNU 194931 Gresk SPRÅK 2 1 0 -100.0%
HIA 201025 Ing. elektro, 2-årig TEKNO - INGENIØR 3 0 0 -100.0%
HIA 201029 Ing. data, 2-årig TEKNO - INGENIØR 1 0 0 -100.0%
HIA 201156 Fagl.utd., kunstfag LÆRER - FAGLÆRER 26 0 0 -100.0%
HIA 201163 Kjemi, års. REALFAG 5 0 0 -100.0%
HIA 201188 Informatikk, års. INFOTEKN 9 0 0 -100.0%
HIA 201224 Informasjonssystemer INFOTEKN 0 2 0 -100.0%
HIA 201385 Oversetting, tysk SPRÅK 0 2 0 -100.0%
HIA 201386 Overs., fransk SPRÅK 6 7 0 -100.0%
HIA 201835 Energi og økonomi TEKNO - ANNET 6 0 0 -100.0%
HIA 201888 Språk og kultur(fra) SPRÅK 8 4 0 -100.0%
HIA 201890 Språk og kultur(tys) SPRÅK 1 0 0 -100.0%
HIAK 202051 Sykepleie, deltid HELSEFAG - SYKEPL 133 0 0 -100.0%
HIAK 202052 Sykepleier Bærum HELSEFAG - SYKEPL 57 0 0 -100.0%
HIAK 202107 Yfl restaurant/mat d LÆRER - FAGLÆRER 6 14 0 -100.0%
HIAK 202121 y.fagl. tekno. delt LÆRER - FAGLÆRER 6 0 0 -100.0%
HIAK 202270 IKT, 2 år INFOTEKN 7 0 0 -100.0%
HIAK 202436 IKT og design INFOTEKN 11 14 0 -100.0%
HIB 203061 Vernepleier, deltid HELSEFAG - VERNEPL 96 0 0 -100.0%
HIB 203505 Kunst & håndv,deltid ESTETISK 21 0 0 -100.0%
HIB 203642 Kunst og håndverk ESTETISK 98 0 0 -100.0%
HIB 203646 Heimkunnskap ESTETISK 29 0 0 -100.0%
HIB 203662 Natur, samf., miljø REALFAG 1 0 0 -100.0%
HIB 203666 Natur og miljøfag REALFAG 17 0 0 -100.0%
HBO 204175 Fiskeri/akvakultur LANDBRUK 8 9 0 -100.0%
HBO 204308 Kulturkunnskap ESTETISK 6 0 0 -100.0%
HBO 204404 Økonomi og eksport ØKADM 7 6 0 -100.0%
HBO 204654 Kulturkunnskap, 1år ESTETISK 16 15 0 -100.0%
HBO 204672 Nordisk språk/litt. SPRÅK 6 1 0 -100.0%
HBO 204833 Fiskeri og akvakultu LANDBRUK 4 10 0 -100.0%
HIBU 205051 Sykepleier, d. D/H HELSEFAG - SYKEPL 94 0 0 -100.0%
HIBU 205094 Ing., audioteknologi TEKNO - INGENIØR 0 19 0 -100.0%
HIBU 205188 IT og info. syst. INFOTEKN 4 0 0 -100.0%
HIBU 205205 Matte, d. H. REALFAG 17 0 0 -100.0%
HIF 206053 Sykepl., Kirkenes HELSEFAG - SYKEPL 0 44 0 -100.0%
HIF 206081 Sosialt arb., Tromsø HELSEFAG - SOSIONOM 0 123 0 -100.0%
HIF 206112 Allmennlærer,samling LÆRER - ALMLÆRER 39 20 0 -100.0%
HIF 206132 Førsk.lærer LÆRER - FØRLÆRER 0 7 0 -100.0%
HIF 206215 Off. styring/øk. ØKADM 14 0 0 -100.0%
HIF 206304 Sjømat ØKADM 0 5 0 -100.0%
HIF 206370 Web-portal INFOTEKN 11 6 0 -100.0%
HIF 206462 Kulturformidling ESTETISK 11 0 0 -100.0%
HIF 206875 Politikk og ledelse ØKADM 6 8 0 -100.0%
HIF 206884 Oppdrett med ledelse LANDBRUK 3 0 0 -100.0%
HIG 207024 Ing., medieelektro. TEKNO - INGENIØR 4 3 0 -100.0%
HIH 208061 Vernepl. - delt. HELSEFAG - VERNEPL 97 82 0 -100.0%
HIH 208236 Statsvitenskap, delt SAMFUNN 0 7 0 -100.0%
HIH 208238 Statsvitenskap SAMFUNN 22 6 0 -100.0%
HH 209052 sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 51 0 0 -100.0%
HH 209110 Allmennlærer,Elverum LÆRER - ALMLÆRER 37 0 0 -100.0%
HH 209112 Allmennl. m/uteskole LÆRER - ALMLÆRER 23 0 0 -100.0%
HH 209120 Allmennlærer, musikk LÆRER - ALMLÆRER 17 0 0 -100.0%
HH 209184 Biologi, år REALFAG 0 6 0 -100.0%
HH 209314 Miljøforvaltning REALFAG 1 0 0 -100.0%
HH 209398 Bed.øk., Hamar ØKADM 53 0 0 -100.0%
HH 209427 Miljøbioteknologi REALFAG 1 0 0 -100.0%
HH 209428 info/samf.kontakt MEDIEFAG 7 3 0 -100.0%
HH 209662 Naturfag, Hamar REALFAG 8 0 0 -100.0%
HH 209787 Regn.øk. ØKADM 21 0 0 -100.0%
HH 209877 Statsvitenskap SAMFUNN 5 3 0 -100.0%
HIL 210189 Informrådgiv. ØKADM 3 0 0 -100.0%
HIM 211051 Sykepleier, deltid HELSEFAG - SYKEPL 0 71 0 -100.0%
HIM 211300 Informatikk INFOTEKN 10 6 0 -100.0%
HIM 211412 Info.beh. Kr. sund INFOTEKN 16 0 0 -100.0%
HIM 211787 Regnskapsfører ØKADM 17 11 0 -100.0%
HIN 212012 Industriteknikk TEKNO - INGENIØR 10 3 0 -100.0%
HIN 212024 Ingeniør, elektron. TEKNO - INGENIØR 5 7 0 -100.0%
HIN 212027 Ingeniør, romtekn. TEKNO - INGENIØR 11 6 0 -100.0%
HIN 212415 Ingeniør, Kraftdesig TEKNO - INGENIØR 6 6 0 -100.0%
HINE 213051 Sykepleier, deltid HELSEFAG - SYKEPL 0 45 0 -100.0%
HINE 213118 Allmennlærer, Narvik LÆRER - ALMLÆRER 12 0 0 -100.0%
HINE 213130 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 12 0 0 -100.0%
HINE 213132 Førsk.l.m/friluftsli LÆRER - FØRLÆRER 0 12 0 -100.0%
HINE 213188 IT-kandidat INFOTEKN 3 0 0 -100.0%
HINE 213619 Informatikk års. INFOTEKN 0 5 0 -100.0%
HINE 213678 Realfag, årsstudium REALFAG 0 8 0 -100.0%
HINT 214024 Ing., elektron. TEKNO - INGENIØR 20 0 0 -100.0%
HINT 214051 Sykepleier HELSEFAG - SYKEPL 46 0 0 -100.0%
HINT 214188 Software SAMFUNN 8 0 0 -100.0%
HINT 214202 Miljøledelse SAMFUNN 11 0 0 -100.0%
HINT 214223 Utmarksforv LANDBRUK 20 21 0 -100.0%
HINT 214250 Skogbruksfag LANDBRUK 5 0 0 -100.0%
HINT 214302 Kroppsøving IDRETT 32 0 0 -100.0%
HINT 214313 Skog- og næringsutvi LANDBRUK 4 0 0 -100.0%
HINT 214388 Naturforvaltning REALFAG 5 4 0 -100.0%
HINT 214416 Småskalaprod LANDBRUK 3 0 0 -100.0%
HINT 214420 Naturbr., årsst. LANDBRUK 1 0 0 -100.0%
HINT 214437 Musikk ESTETISK 27 0 0 -100.0%
HINT 214440 Idrett IDRETT 36 0 0 -100.0%
HINT 214447 Friluft IDRETT 53 0 0 -100.0%
HINT 214612 Biologi REALFAG 4 0 0 -100.0%
HINT 214618 Drama ESTETISK 10 7 0 -100.0%
HINT 214643 Landbruksøkonomi LANDBRUK 14 0 0 -100.0%
HINT 214820 Ing, biotekn. TEKNO - INGENIØR 8 0 0 -100.0%
HINT 214821 Ing., bioit. TEKNO - INGENIØR 4 0 0 -100.0%
HIO 215032 Ingeniør, maskin 2år TEKNO - INGENIØR 8 0 0 -100.0%
HIO 215649 Kroppsøving/idrett IDRETT 139 114 0 -100.0%
HIO 215705 Tannteknikk HELSEFAG - ANNET 95 83 0 -100.0%
HIO 215744 Ortopediing HELSEFAG - ORTOPEDI 0 31 0 -100.0%
HSF 216112 Allmennlærer, deltid LÆRER - ALMLÆRER 0 44 0 -100.0%
HSF 216298 Akvakultur LANDBRUK 3 5 0 -100.0%
HSF 216370 Økonomi og it ØKADM 3 0 0 -100.0%
UIS 217666 Natur og miljøfag REALFAG 0 26 0 -100.0%
HSH 218417 Allm.l.+ IKT, Stord LÆRER - ALMLÆRER 9 0 0 -100.0%
HSH 218662 Naturfag, Stord REALFAG 9 8 0 -100.0%
HSH 218912 Spansk, Stord SPRÅK 49 32 0 -100.0%
HIST 219081 Int. sosialt arbeid HELSEFAG - SOSIONOM 61 0 0 -100.0%
HIT 220009 Ing.kjemi/analytisk TEKNO - INGENIØR 4 0 0 -100.0%
HIT 220489 Idrett, tren. og adm IDRETT 17 16 0 -100.0%
HIT 220666 Natur- og miljøv. BØ REALFAG 9 0 0 -100.0%
HIT 220822 Ing. energiteknologi TEKNO - INGENIØR 7 0 0 -100.0%
HIT 220869 Flerkult. barnevern HELSEFAG - BARNEVER 74 53 0 -100.0%
HIT 220921 Litteratur/språk (P) SPRÅK 0 6 0 -100.0%
HITØ 221004 Ingeniør, Data TEKNO - INGENIØR 9 0 0 -100.0%
HITØ 221112 Almlærer,saml LÆRER - ALMLÆRER 53 64 0 -100.0%
HVE 222188 Informati. INFOTEKN 0 6 0 -100.0%
HVE 222351 Ungdomskunnsk. PEDFAG 0 23 0 -100.0%
HVE 222440 Idr. IDRETT 0 23 0 -100.0%
HVE 222602 Design og teknologi ESTETISK 9 0 0 -100.0%
HVE 222618 Teaterarbeid PEDFAG 12 13 0 -100.0%
HVE 222862 Realfag i skolen REALFAG 8 0 0 -100.0%
HVE 222889 Fortelling og komm. SPRÅK 21 0 0 -100.0%
HVO 223132 Førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 25 98 0 -100.0%
HIØ 224045 Ingeniør, tekn.led. TEKNO - INGENIØR 9 0 0 -100.0%
HIØ 224220 Ledelse i førskolen PEDFAG 0 3 0 -100.0%
HIØ 224278 Tysk og int. mark. SPRÅK 8 0 0 -100.0%
HIØ 224279 Fransk og int.mark. SPRÅK 10 0 0 -100.0%
HIØ 224289 Engelsk og int.mark. SPRÅK 32 0 0 -100.0%
HIØ 224447 Friluftsliv IDRETT 16 17 0 -100.0%
HIØ 224612 Biologi REALFAG 7 0 0 -100.0%
HIØ 224690 Tysk i lærerutd. SPRÅK 4 9 0 -100.0%
HIØ 224776 Fransk og int.marked SPRÅK 5 0 0 -100.0%
HIØ 224779 Tysk og int.marked. SPRÅK 7 0 0 -100.0%
HIÅ 225028 Ingeniør, teletekn. TEKNO - INGENIØR 10 0 0 -100.0%
HIÅ 225331 Marin biologi/foredl LANDBRUK 19 23 0 -100.0%
RHS 244060 Vernepleier HELSEFAG - VERNEPL 111 103 0 -100.0%
RHS 244061 Vernepleie, deltid HELSEFAG - VERNEPL 0 121 0 -100.0%
RHS 244700 Ergoterapeut HELSEFAG - ERGO 25 31 0 -100.0%
DMMH 253133 Førskolelærer, nett LÆRER - FØRLÆRER 0 73 0 -100.0%
MHS 256741 Mteol HISTORIE 2 0 0 -100.0%
MHG 257717 Tverrkult.kom. Ø-A SAMFUNN 5 7 0 -100.0%
KHIO 260143 Interiør og møbel ESTETISK 231 0 0 -100.0%
KHIO 260148 Klær og kostymer ESTETISK 128 0 0 -100.0%
KHIO 260149 Vis. kommunikasjon ESTETISK 199 0 0 -100.0%
KHIO 260472 Kunstfag ESTETISK 219 0 0 -100.0%
NIH 150172 Friluftsliv IDRETT 0 0 117 nytt
UIB 184919 USA-studier HISTORIE 0 0 60 nytt
UIB 184925 Språk/interkult. kom SPRÅK 0 0 25 nytt
UIB 184939 Nanoteknologi TEKNO - ANNET 0 0 57 nytt
UIO 185862 Matem. og øk REALFAG 0 0 80 nytt
UIO 185912 Spansk, års SPRÅK 0 0 215 nytt
UIO 185940 Informatikk, robot INFOTEKN 0 0 26 nytt
UIO 185941 Psykologi prof, høst SAMFUNN 0 0 1465 nytt
UIO 185942 Psykologi prof, vår SAMFUNN 0 0 191 nytt
UMB 192327 Biologi REALFAG 0 0 26 nytt
UMB 192332 Kjemi REALFAG 0 0 4 nytt
UMB 192783 Kjemi og bioteknolog TEKNO - SIVING 0 0 17 nytt
UMB 192785 Anvendt informatikk TEKNO - SIVING 0 0 2 nytt
NTNU 194109 Fagl. bygg og anlegg LÆRER - FAGLÆRER 0 0 18 nytt
NTNU 194123 Faglærer Helse/sos. LÆRER - FAGLÆRER 0 0 61 nytt
NTNU 194124 Faglærer Res./matfag LÆRER - FAGLÆRER 0 0 36 nytt
NTNU 194239 samf.økono., årsstud SAMFUNN 0 0 34 nytt
NTNU 194284 geografi, årsstud SAMFUNN 0 0 36 nytt
NTNU 194285 Samf.kunnskap, årsst SAMFUNN 0 0 85 nytt
NTNU 194486 Samf./idr./vit. IDRETT 0 0 129 nytt
NTNU 194609 Ant. kultur, årsstud HISTORIE 0 0 11 nytt
HIA 201109 Fagl. bygg og anlegg LÆRER - FAGLÆRER 0 0 6 nytt
HIA 201129 Fagl. tekn. prod. LÆRER - FAGLÆRER 0 0 2 nytt
HIA 201157 Faglærer drama LÆRER - FAGLÆRER 0 0 18 nytt
HIA 201301 Matematisk finans REALFAG 0 0 14 nytt
HIA 201853 Spes.ped PEDFAG 0 0 74 nytt
HIB 203096 Ing. undervannstekn. TEKNO - INGENIØR 0 0 71 nytt
HIB 203440 Idrett LÆRER - FAGLÆRER 0 0 135 nytt
HIB 203446 Mat og helse HELSEFAG - ERNÆRING 0 0 56 nytt
HBO 204133 Des. førskolelærer LÆRER - FØRLÆRER 0 0 42 nytt
HBO 204305 Responsible Fisherie REALFAG 0 0 0 nytt
HBO 204369 Øk/ledelse,Vesteråle ØKADM 0 0 23 nytt
HBO 204662 Naturfaglig gr.stud LANDBRUK 0 0 4 nytt
HBO 204912 spansk SPRÅK 0 0 15 nytt
HIBU 205162 Øk/adm årsst. ØKADM 0 0 12 nytt
HIBU 205345 Øk. ledelse -siv.øk. ØKADM 0 0 33 nytt
HIF 206071 Barnevern, Tromsø HELSEFAG - BARNEVER 0 0 95 nytt
HIF 206176 Finsk SPRÅK 0 0 1 nytt
HIF 206242 Nordområdestud. ØKADM 0 0 7 nytt
HIF 206342 Border Business St. ØKADM 0 0 8 nytt
HIF 206900 Velferdsforvaltn. HELSEFAG - ANNET 0 0 9 nytt
HIG 207033 Bygg, Lan. TEKNO - INGENIØR 0 0 1 nytt
HIG 207040 Bygg, Pro. TEKNO - INGENIØR 0 0 18 nytt
HIG 207095 Bygg -Vann TEKNO - INGENIØR 0 0 0 nytt
HIG 207188 Informasjonsteknolog INFOTEKN 0 0 7 nytt
HIG 207264 Medieproduksjon MEDIEFAG 0 0 23 nytt
HIG 207374 Drift av nettverk INFOTEKN 0 0 11 nytt
HIG 207822 Energitek. TEKNO - INGENIØR 0 0 4 nytt
HIH 208062 Vernepl. utd., delt. HELSEFAG - VERNEPL 0 0 57 nytt
HH 209189 info/samf.kontakt,år MEDIEFAG 0 0 9 nytt
HH 209413 Realfag, bac REALFAG 0 0 4 nytt
HH 209436 ADB  m/portaldesign INFOTEKN 0 0 16 nytt
HH 209437 Musikk ESTETISK 0 0 13 nytt
HH 209446 Mat og helse, år HELSEFAG - ERNÆRING 0 0 20 nytt
HH 209612 Menneskets biologi REALFAG 0 0 1 nytt
HH 209754 Natur/kunnsk.turisme REISELIV 0 0 7 nytt
HH 209852 Oppvekst, bac PEDFAG 0 0 18 nytt
HH 209935 lærerutd. m/mastergr LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 0 0 2 nytt
HIL 210164 øk.adm, års ØKADM 0 0 54 nytt
HIL 210440 BA i idrett IDRETT 0 0 53 nytt
HIL 210534 Pros.led for fj.syn. MEDIEFAG 0 0 20 nytt
HIL 210654 Årkult MEDIEFAG 0 0 33 nytt
HIN 212005 Elektro/Kraft/Romtek TEKNO - INGENIØR 0 0 30 nytt
HIN 212095 Ingeniør, første år TEKNO - INGENIØR 0 0 7 nytt
HINE 213133 Førskole/estetisk LÆRER - FØRLÆRER 0 0 16 nytt
HINE 213317 Kultur/Reiseliv REISELIV 0 0 5 nytt
HINE 213754 Kultur/Reiseliv års. REISELIV 0 0 1 nytt
HINT 214059 Sykepleier deltid HELSEFAG - SYKEPL 0 0 41 nytt
HINT 214680 Samf.fag SAMFUNN 0 0 22 nytt
HSF 216232 Org. og ledelse ØKADM 0 0 15 nytt
HSF 216469 Geologi REALFAG 0 0 6 nytt
HSF 216754 Tur. og reis., årsst REISELIV 0 0 15 nytt
UIS 217391 Kjøkken- og rest.led REISELIV 0 0 24 nytt
UIS 217809 Offshore-tekn.miljøv TEKNO - SIVING 0 0 7 nytt
UIS 217843 Læreutd, realfag LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 0 0 9 nytt
UIS 217862 Matte REALFAG 0 0 22 nytt
UIS 217943 Offshoretekn TEKNO - SIVING 0 0 44 nytt
UIS 217944 Risikostyring TEKNO - SIVING 0 0 9 nytt
HSH 218205 Matematikk, år REALFAG 0 0 6 nytt
HSH 218505 Kunst og håndv., år ESTETISK 0 0 21 nytt
HIT 220173 Tekst og kultur 1år SAMFUNN 0 0 9 nytt
HIT 220283 Natur og miljø,kand. REALFAG 0 0 0 nytt
HIT 220368 Eiendomsmegling, Bø ØKADM 0 0 352 nytt
HIT 220450 Natur/miljøv. m/GIS REALFAG 0 0 0 nytt
HIT 220537 Tekst/komm/kult3år SAMFUNN 0 0 3 nytt
HITØ 221002 Sikkerhet og miljø TEKNO - INGENIØR 0 0 26 nytt
HITØ 221877 Samfunnssikkerhet SAMFUNN 0 0 32 nytt
HVE 222412 Info. sys. INFOTEKN 0 0 11 nytt
HVE 222446 Mat og helse HELSEFAG - ERNÆRING 0 0 11 nytt
HVE 222538 Tospråklig fagl. utd LÆRER - FAGLÆRER 0 0 8 nytt
HVE 222626 KRL HISTORIE 0 0 0 nytt
HVO 223217 Off. adm. ØKADM 0 0 0 nytt
HVO 223439 Drama/teater ESTETISK 0 0 8 nytt
HVO 223472 Kunst og håndverk ESTETISK 0 0 19 nytt
HIØ 224051 Sjukepleiar deltid HELSEFAG - SYKEPL 0 0 11 nytt
HIØ 224666 Naturfag REALFAG 0 0 9 nytt
HIÅ 225299 Bioteknologi REALFAG 0 0 5 nytt
HIÅ 225346 Matteknologi REALFAG 0 0 5 nytt
HIÅ 225711 Havbruk REALFAG 0 0 8 nytt
DHS 251060 Vernepl., Rogaland HELSEFAG - VERNEPL 0 0 107 nytt
DHS 251700 Ergoterapi, Rogaland HELSEFAG - ERGO 0 0 27 nytt
DMMH 253529 Førskolelærer, Inter LÆRER - FØRLÆRER 0 0 40 nytt
NLA 254182 Menighetspedagogikk HISTORIE 0 0 1 nytt
sum 96289 94204 92660 -1.6%