Hovedopptaket 2007: Antall søkere til hvert studium
Ant. Prim.søkere
Lære- Studie- Studium planlagte Ant. Ant. Ikke Tilbud per
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt st.p.
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------
150 172 NIH Friluftsliv 24 714 117 337 377 30 4,9
185 NIH Idrett - årsstudium 51 1188 245 995 193 54 4,8
440 NIH Idrett - bachelor 77 1327 329 1121 206 79 4,3
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 152 3229 691 2453 776 163 4,5
184 149 UIB Visuell kultur 20 354 40 72 282 31 2,0
154 UIB Lærer matm./nat. 10 137 13 41 96 11 1,3
170 UIB Engelsk 30 994 145 211 783 81 4,8
174 UIB Fransk 35 238 20 53 185 18 0,6
179 UIB Historie 20 1121 139 243 878 120 7,0
189 UIB Info.vit. 20 296 40 66 230 30 2,0
203 UIB Helsefremmende arb. 40 386 35 73 313 60 0,9
208 UIB Utviklingsstudier-år 20 620 48 111 509 30 2,4
211 UIB Nordisk 15 218 45 39 179 39 3,0
239 UIB Samfunnsøkonomi 20 662 58 117 545 35 2,9
242 UIB Samfunnsvit. fag 50 1128 141 217 911 162 2,8
244 UIB Tysk 15 144 17 33 111 13 1,1
272 UIB Kunsthistorie 35 699 146 169 530 131 4,2
298 UIB Havbruksbiologi 18 127 17 52 75 13 0,9
306 UIB Info-matem-økonomi 20 149 11 36 113 18 0,6
327 UIB Biologi 85 489 68 143 346 72 0,8
369 UIB Samf.øk., bachelor 50 1083 111 230 853 95 2,2
377 UIB Miljø- og ressursfag 9 132 11 40 92 9 1,2
395 UIB Informatikk 40 337 62 111 226 56 1,6
436 UIB Inf.- og kom.tekn. 20 325 49 121 204 30 2,5
438 UIB Geografi 50 375 53 72 303 60 1,1
439 UIB Estetiske fag 39 418 98 94 324 96 2,5
452 UIB Off. org/ledelse 20 404 30 72 332 30 1,5
453 UIB Info.vitenskap 50 388 77 97 291 65 1,5
454 UIB Journalistikk 20 1279 197 275 1004 40 9,9
455 UIB Språk og informasjon 60 355 26 75 280 27 0,4
456 UIB Litteraturstudier 20 331 37 68 263 35 1,9
459 UIB Antikke studier 15 419 46 86 333 30 3,1
460 UIB Middelalderstudier 10 305 21 62 243 26 2,1
461 UIB Midtøstenkunnskap 50 593 48 115 478 55 1,0
481 UIB Historie- og kultur 100 774 149 154 620 149 1,5
502 UIB Miljø/ressurs - SV 9 218 14 53 165 24 1,6
663 UIB Medievitenskap (år) 20 672 52 127 545 30 2,6
670 UIB Mat.nat. årsstudium 67 525 105 159 366 110 1,6
698 UIB Samf.øk., master 20 461 37 91 370 35 1,9
707 UIB Farmasi 24 430 51 134 296 33 2,1
708 UIB Human ernæring 20 380 47 139 241 27 2,4
724 UIB Rettsvitenskap 350 4322 1194 766 3556 565 3,4
740 UIB Medisin 150 2445 528 698 1747 180 3,5
742 UIB Odontologi 48 949 165 225 724 65 3,4
743 UIB Tannpleie 21 542 76 118 424 35 3,6
752 UIB Psykologi 500 3500 744 717 2783 805 1,5
817 UIB Lærer norsk 23 133 21 19 114 25 0,9
827 UIB Fiskehelse 10 57 5 20 37 6 0,5
837 UIB Kognitiv vitenskap 20 249 37 54 195 40 1,9
838 UIB Film-/ tv-produksjon 20 1257 266 323 934 40 13,3
184 843 UIB Lærer naturvitenskap 16 127 17 34 93 14 1,1
844 UIB Lærer språk 27 389 46 76 313 40 1,7
850 UIB Nye medier 20 337 26 72 265 30 1,3
851 UIB Medievitenskap 50 643 65 110 533 65 1,3
852 UIB Pedagogikk 40 784 76 166 618 60 1,9
857 UIB Fysikk 45 266 43 50 216 49 1,0
859 UIB Geologi 45 296 48 92 204 50 1,1
860 UIB Kjemi 40 216 25 43 173 35 0,6
862 UIB Matematiske fag 45 258 41 60 198 42 0,9
865 UIB Molekylærbiologi 55 296 38 68 228 53 0,7
866 UIB Petroleumsteknologi 35 812 97 234 578 50 2,8
867 UIB Adm. og org.vitensk. 70 554 47 102 452 80 0,7
870 UIB Europastudier 50 633 52 97 536 60 1,0
871 UIB Latinamerikastudier 50 430 49 94 336 50 1,0
873 UIB Kjønnsstudier 15 282 22 59 223 25 1,5
875 UIB Politisk økonomi 20 370 24 59 311 33 1,2
876 UIB Generell psykologi 40 939 118 168 771 60 3,0
878 UIB Sammenl. politikk 75 661 131 98 563 111 1,7
879 UIB Sosialantropologi 75 859 86 149 710 91 1,1
880 UIB Sosiologi 75 991 91 179 812 100 1,2
883 UIB Utviklingsstudier 50 858 124 137 721 73 2,5
901 UIB Språk 120 932 249 194 738 211 2,1
903 UIB Arb. og org.psykolog 40 806 230 129 677 57 5,8
909 UIB Retorikk 30 218 16 49 169 17 0,5
910 UIB Religionsvitenskap 15 576 62 128 448 65 4,1
911 UIB Norsk som andrespråk 20 114 35 44 70 24 1,8
912 UIB Spansk 35 554 61 143 411 64 1,7
915 UIB Geofysikk 25 182 19 45 137 21 0,8
916 UIB Meteorologi 25 288 28 64 224 29 1,1
917 UIB Prosessteknologi 15 276 19 82 194 25 1,3
919 UIB USA-studier 50 582 60 128 454 63 1,2
925 UIB Språk/interkult. kom 30 313 25 69 244 35 0,8
939 UIB Nanoteknologi 20 509 57 121 388 23 2,9
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 3671 47771 7467 10334 37437 5492 2,0
185 170 UIO Engelsk, års 25 1495 237 364 1131 50 9,5
174 UIO Fransk 25 528 76 133 395 50 3,0
200 UIO Kultur- og idéstudie 125 1010 114 250 760 213 0,9
211 UIO Nordisk 25 394 79 76 318 50 3,2
212 UIO Norsk som andrespråk 25 225 69 87 138 48 2,8
222 UIO Kjønn, fem., l., års 10 507 34 118 389 20 3,4
224 UIO Informatikk, info. d 8 134 16 45 89 15 2,0
226 UIO Informatikk, avbildn 8 82 6 35 47 9 0,8
233 UIO Realfag 180 772 126 291 481 131 0,7
272 UIO Kunsthist, års 25 817 155 207 610 50 6,2
306 UIO Mat, inf og tekn 100 507 86 149 358 81 0,9
308 UIO Kultur og kommunikas 60 1349 176 294 1055 92 2,9
327 UIO Biologi 80 585 91 226 359 86 1,1
395 UIO Informatikk, 3-årig 100 751 173 289 462 141 1,7
437 UIO Musikkvitenskap 56 412 169 340 72 68 3,0
438 UIO Samfunnsgeografi 55 794 103 156 638 84 1,9
185 439 UIO Estetiske studier 75 914 126 211 703 128 1,7
452 UIO Offentlig administra 60 1431 171 387 1044 108 2,9
455 UIO Språk 300 2472 644 589 1883 512 2,1
456 UIO Litteraturstudier 90 797 167 159 638 153 1,9
459 UIO Antikk kultur og kla 25 455 45 113 342 43 1,8
462 UIO Kunsthistorie, 3 år 75 685 150 147 538 128 2,0
465 UIO Helseledelse og hels 40 596 64 149 447 66 1,6
466 UIO Tegnspråk og tolking 20 448 116 130 318 30 5,8
478 UIO Arkeologi 50 831 129 188 643 85 2,6
479 UIO Filosofi 75 960 140 256 704 128 1,9
480 UIO Teologi og kristendo 24 160 27 36 124 34 1,1
481 UIO Historie 175 1900 330 405 1495 295 1,9
482 UIO Religionsstudier 50 630 59 141 489 85 1,2
615 UIO Allm. litt.vit. års. 10 536 59 116 420 17 5,9
626 UIO Kristendom, årsenhet 60 385 47 82 303 92 0,8
690 UIO Tysk 25 343 39 81 262 55 1,6
698 UIO Samfunnsøkonomi, 5år 55 777 140 153 624 84 2,5
707 UIO Farmasi 63 676 105 234 442 120 1,7
708 UIO Ernæring 20 915 150 496 419 25 7,5
724 UIO Jus, høst 295 5093 1996 1006 4087 366 6,8
725 UIO Jus, vår 295 3492 411 637 2855 398 1,4
740 UIO Medisin, høst 105 2465 979 833 1632 110 9,3
742 UIO Odontologi, høst 33 1046 253 279 767 36 7,7
745 UIO Medisin, vår 105 2197 227 660 1537 115 2,2
748 UIO Odontologi, vår 32 822 46 194 628 36 1,4
752 UIO Psykologi, årsenhet 100 3407 593 794 2613 154 5,9
771 UIO Teologi, prof. 5 78 15 20 58 16 3,0
817 UIO Lærerutd. nordisk 40 288 56 35 253 64 1,4
829 UIO Informatikk, d.s/net 10 180 28 52 128 15 2,8
830 UIO Syst.utv: mod. progr 15 220 25 61 159 30 1,7
831 UIO IT, sim. og vis. 7 81 4 28 53 7 0,6
832 UIO IT, nano/mikroel. 15 249 18 87 162 24 1,2
837 UIO IT - Språk, logikk 60 601 91 190 411 90 1,5
840 UIO Tekno, org og læring 30 432 51 135 297 50 1,7
841 UIO Demokrati og rettigh 25 591 43 162 429 65 1,7
843 UIO Lærerutd. realfag 60 384 52 117 267 60 0,9
844 UIO Lærerutd. kult,samf 50 932 198 161 771 90 4,0
845 UIO Digitale medier 50 823 112 223 600 90 2,2
851 UIO Medievitenskap 70 1343 181 308 1035 119 2,6
852 UIO Pedagogikk 190 1919 256 437 1482 343 1,3
853 UIO Spesialpedagogikk 150 1407 259 308 1099 270 1,7
856 UIO Elektronikk og datat 30 239 32 106 133 28 1,1
857 UIO Fys, astro, meteoro 80 590 85 125 465 84 1,1
858 UIO Geofag 50 348 55 117 231 43 1,1
860 UIO Kjemi 35 287 41 83 204 42 1,2
862 UIO Matem. og øk 30 550 80 204 346 50 2,7
863 UIO Mat., energi og nano 40 336 39 73 263 48 1,0
865 UIO Molekylærbiologi 80 576 94 136 440 113 1,2
868 UIO Asiatiske og afrikan 125 1403 261 326 1077 215 2,1
870 UIO Europastudier (EU) 60 1109 95 215 894 92 1,6
871 UIO Europeiske og amerik 125 1293 218 273 1020 213 1,7
872 UIO Internasjonale studi 60 1919 423 431 1488 92 7,1
873 UIO Kjønn, feminisme 25 351 32 79 272 43 1,3
185 874 UIO Kriminologi 60 3055 513 681 2374 120 8,6
876 UIO Psykologi, 3-årig 160 2996 479 686 2310 248 3,0
879 UIO Sosialantropologi 115 1650 219 334 1316 176 1,9
880 UIO Sosiologi 140 2011 251 422 1589 216 1,8
881 UIO Statsvitenskap 180 2494 391 551 1943 278 2,2
883 UIO Utviklingsstudier 60 1712 184 351 1361 92 3,1
898 UIO Samfunnsøkonomi, 3år 120 1684 272 434 1250 169 2,3
899 UIO Tannpleie 24 756 115 209 547 28 4,8
912 UIO Spansk, års 25 1183 215 325 858 43 8,6
935 UIO Lærerutd. fremmedspr 60 455 83 88 367 96 1,4
940 UIO Informatikk, robot 7 210 26 67 143 14 3,7
941 UIO Psykologi prof, høst 44 3503 1465 595 2908 50 33,3
942 UIO Psykologi prof, vår 44 2387 191 381 2006 50 4,3
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 5720 87420 16171 21152 66268 8567 2,8
186 298 UIT Akvakultur 5 47 3 19 28 2 0,6
299 UIT Marin bioteknologi 15 106 8 38 68 10 0,5
306 UIT Datasik. 15 71 10 27 44 11 0,7
327 UIT Biologi 60 176 25 62 114 23 0,4
331 UIT Fiskerifag 30 152 40 45 107 33 1,3
395 UIT Informatikk, bach. 30 106 22 42 64 10 0,7
463 UIT Helse.adm. 25 125 15 33 92 17 0,6
467 UIT Ark. nat- og landbru 20 55 7 28 27 2 0,4
474 UIT Samf.planl. og kult. 15 133 15 32 101 17 1,0
475 UIT Kunstvitenskap 20 94 12 31 63 9 0,6
478 UIT Arkeologi 25 191 26 69 122 27 1,0
479 UIT Filosofi 19 118 17 50 68 12 0,9
481 UIT Historie 30 254 26 71 183 25 0,9
482 UIT Rel.vit 25 78 8 21 57 7 0,3
483 UIT Russlandsstudier 15 144 30 39 105 24 2,0
707 UIT Farmasi 35 358 32 142 216 55 0,9
709 UIT Fiskehelse 10 54 7 23 31 6 0,7
724 UIT Rettsvitenskap 100 1681 267 330 1351 163 2,7
739 UIT Med. fag 150 536 65 121 415 129 0,4
740 UIT Medisin 100 2096 322 585 1511 114 3,2
742 UIT Odontologi 40 683 106 159 524 41 2,7
752 UIT Psykologi, årsstud. 200 1059 212 283 776 258 1,1
770 UIT Komm./mikroel. 20 54 5 15 39 6 0,3
783 UIT Molekylær bioteknolo 15 103 9 43 60 6 0,6
785 UIT Informatikk 20 43 8 20 23 8 0,4
813 UIT Industriell matemati 5 48 8 15 33 4 1,6
814 UIT Romfysikk 15 129 8 38 91 10 0,5
843 UIT Realfag 15 75 10 21 54 10 0,7
844 UIT Lærer i språk/samf. 0 246 42 53 193 49
846 UIT Dok.vitenskap 25 65 9 13 52 12 0,4
852 UIT Pedagogikk 40 249 43 76 173 34 1,1
857 UIT Fysikk 30 79 3 22 57 9 0,1
859 UIT Geologi 30 107 22 47 60 12 0,7
860 UIT Kjemi 30 69 6 16 53 6 0,2
862 UIT Mat. og stat. 25 68 6 26 42 5 0,2
867 UIT Marin bedriftsledels 35 227 71 63 164 55 2,0
186 876 UIT Psykologi 50 728 114 221 507 135 2,3
878 UIT Politikk, økonomi og 25 186 28 57 129 31 1,1
879 UIT Sosialantropologi 50 232 23 66 166 20 0,5
880 UIT Sosiologi 30 265 27 85 180 26 0,9
881 UIT Statsvitenskap 40 276 27 88 188 41 0,7
891 UIT Språk og litteratur 110 275 52 79 196 42 0,5
892 UIT Språk og økonomi 0 190 25 61 129 21
898 UIT Samf.øk 20 225 15 79 146 20 0,8
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1614 12256 1836 3454 8802 1557 1,1
189 30 AHO Ark 50 1520 645 1384 136 50 12,9
343 AHO Ind.des 25 614 139 537 77 25 5,6
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 75 2134 784 1921 213 75 10,5
190 196 MF KRL årsstudium 150 328 76 65 263 80 0,5
418 MF Tverrkult. komm. 30 233 29 56 177 40 1,0
480 MF Teologi 20 85 22 19 66 19 1,1
482 MF BA KRL 40 51 3 3 48 6 0,1
774 MF Master teologi 10 22 4 3 19 5 0,4
927 MF Ungd.  kultur,  tro 35 165 26 35 130 35 0,7
936 MF Bachelor i teologi 20 55 9 13 42 8 0,5
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 305 939 169 194 745 193 0,6
191 345 NHH Øk.adm. 430 4315 2017 1055 3260 628 4,7
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 430 4315 2017 1055 3260 628 4,7
192 199 UMB 1-årig grunnstudium 30 482 169 96 386 46 5,6
230 UMB Eiendomsfag 25 266 43 59 207 38 1,7
233 UMB Realfag 15 135 23 49 86 23 1,5
298 UMB Akvakultur 10 50 8 19 31 7 0,8
299 UMB Bioteknologi 35 367 62 93 274 53 1,8
310 UMB Landskapsingeniør 20 439 56 92 347 36 2,8
321 UMB Husdyrvitenskap 30 223 39 89 134 35 1,3
322 UMB Skogfag 10 76 10 37 39 6 1,0
327 UMB Biologi 20 268 26 83 185 21 1,3
332 UMB Kjemi 10 75 4 20 55 5 0,4
369 UMB Økonomi/administrasj 40 540 93 110 430 66 2,3
377 UMB Miljø og naturressur 10 233 22 76 157 19 2,2
388 UMB Økologi og naturforv 30 220 40 80 140 33 1,3
406 UMB Geomatikk, Kart 10 86 10 16 70 14 1,0
468 UMB Samfunnsøkonomi 20 245 25 49 196 35 1,3
484 UMB Utviklingsstudier 25 336 55 62 274 47 2,2
732 UMB Landskapsarkitektur 40 711 199 170 541 67 5,0
735 UMB Arealplanlegging 15 208 24 39 169 23 1,6
759 UMB Byggtekn, arkitektur 25 438 68 140 298 40 2,7
192 766 UMB Maskin og prosesstek 10 142 17 36 106 22 1,7
767 UMB Industriell økonomi 15 234 33 63 171 25 2,2
783 UMB Kjemi og bioteknolog 10 138 17 40 98 16 1,7
784 UMB Miljøfys. og energi 10 227 26 63 164 20 2,6
785 UMB Anvendt informatikk 10 15 2 2 13 2 0,2
809 UMB Vann og miljøteknikk 8 124 10 30 94 17 1,3
813 UMB Geomatikk, kart 10 52 2 15 37 8 0,2
842 UMB Plantevitenskap 10 91 14 39 52 11 1,4
843 UMB Lærerutdanning natur 15 78 14 17 61 16 0,9
862 UMB Matematiske realfag 10 49 6 11 38 8 0,6
864 UMB Matvitenskap 20 173 22 62 111 18 1,1
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 548 6721 1139 1757 4964 777 2,1
193 772 NVH Veterinær, Oslo 69 1095 523 395 700 87 7,6
780 NVH Dyrepleier 30 1190 457 342 848 45 15,2
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 99 2285 980 737 1548 132 9,9
194 109 NTNU Fagl. bygg og anlegg 7 39 18 32 7 7 2,6
123 NTNU Faglærer Helse/sos. 28 126 61 86 40 36 2,2
124 NTNU Faglærer Res./matfag 15 54 36 33 21 21 2,4
170 NTNU Eng., årsstudium 50 919 111 195 724 85 2,2
174 NTNU Fra., årsstudium 20 278 29 67 211 35 1,5
179 NTNU Hist, årsstudium 40 843 85 172 671 73 2,1
188 NTNU Informatikk, års 15 230 23 90 140 22 1,5
200 NTNU Kunsthistorie 36 309 47 93 216 56 1,3
205 NTNU Mat./stat. års 25 364 36 92 272 36 1,4
210 NTNU Nord., årsstudium 25 182 28 45 137 26 1,1
239 NTNU samf.økono., årsstud 30 443 34 92 351 45 1,1
244 NTNU Ty., årsstudium 20 175 18 24 151 28 0,9
272 NTNU Kunsthist, årsstudiu 15 407 73 95 312 22 4,9
284 NTNU geografi, årsstud 30 440 36 110 330 45 1,2
285 NTNU Samf.kunnskap, årsst 30 785 85 163 622 45 2,8
324 NTNU Åpne emner samfunnsv 100 1181 231 249 932 160 2,3
327 NTNU Biologi 75 715 124 229 486 104 1,7
366 NTNU Fil. 10 493 39 123 370 15 3,9
395 NTNU Informatikk 80 593 132 209 384 110 1,7
437 NTNU Musikkvitenskap 30 262 65 212 50 36 2,2
438 NTNU Geografi 50 419 38 105 314 67 0,8
439 NTNU Drama og teater 38 419 79 116 303 60 2,1
440 NTNU Bev./idrett.vit. 100 1538 286 336 1202 160 2,9
456 NTNU Allmenn litt. 20 173 28 29 144 27 1,4
457 NTNU Lingvistikk 6 80 6 16 64 6 1,0
460 NTNU Middelalderkunnskap 25 209 20 49 160 23 0,8
474 NTNU Samfunnskunnskap 45 710 48 175 535 70 1,1
476 NTNU Musikkteknologi 20 439 168 114 325 28 8,4
478 NTNU Arkeologi 40 618 75 137 481 60 1,9
479 NTNU Filosofi 18 336 29 105 231 30 1,6
481 NTNU Historie 100 835 133 223 612 150 1,3
482 NTNU KRL 5 25 2 7 18 1 0,4
194 486 NTNU Samf./idr./vit. 90 965 129 238 727 128 1,4
609 NTNU Ant. kultur, årsstud 5 165 11 43 122 7 2,2
615 NTNU Allmenn litt.vit. 12 191 13 40 151 16 1,1
626 NTNU Kri.rel.liv., årsstu 10 96 8 16 80 15 0,8
646 NTNU Medieproduksjon 15 875 180 213 662 18 12,0
715 NTNU Åpne emner hist.fil. 20 447 61 97 350 30 3,1
740 NTNU Medisin 120 2618 764 790 1828 132 6,4
747 NTNU Åpne emner realfag 50 474 68 140 334 80 1,4
752 NTNU Intro. psy.pro 250 1892 521 393 1499 350 2,1
755 NTNU Mat.tekn. 25 680 41 163 517 40 1,6
756 NTNU Arkitekt 85 1582 381 531 1051 120 4,5
757 NTNU Geo.&petr. 100 1422 206 468 954 150 2,1
759 NTNU Bygg&miljø 170 1746 437 528 1218 246 2,6
760 NTNU Datateknikk 95 864 161 334 530 132 1,7
761 NTNU Elektronikk 75 888 109 296 592 101 1,5
763 NTNU Fysikk og matematikk 115 956 182 159 797 170 1,6
764 NTNU Kjemi-og biotekn. 85 784 124 188 596 120 1,5
765 NTNU Marin teknikk 90 1165 193 375 790 130 2,1
766 NTNU Prod.utv. 125 1212 180 343 869 175 1,4
767 NTNU Ind.øk. 115 1462 504 363 1099 155 4,4
768 NTNU Industriell design 25 741 106 295 446 35 4,2
769 NTNU Energi og miljø 120 1452 173 364 1088 160 1,4
770 NTNU Komm.tekn. 50 604 51 198 406 64 1,0
793 NTNU Europa  med fransk 10 150 17 20 130 15 1,7
795 NTNU Europa med tysk 10 85 10 12 73 11 1,0
798 NTNU Teknisk kybernetikk 95 941 135 259 682 126 1,4
818 NTNU Samf.øk. 15 588 50 120 468 25 3,3
825 NTNU Lærer/master rådgiv. 5 390 81 69 321 7 16,2
837 NTNU Inf, spr, kult 20 125 13 32 93 22 0,7
843 NTNU Master-lærer i realf 40 471 54 92 379 60 1,4
844 NTNU Master-lærer i språk 65 485 95 82 403 85 1,5
847 NTNU Filmvitenskap 55 782 96 199 583 90 1,7
851 NTNU Medievitenskap 125 913 130 222 691 190 1,0
852 NTNU Pedagogikk 150 1201 167 269 932 245 1,1
854 NTNU Biomatematikk 10 116 12 24 92 15 1,2
855 NTNU Bioteknologi 30 521 84 107 414 55 2,8
857 NTNU Fysikk 40 429 48 63 366 40 1,2
859 NTNU Geologi 20 295 49 79 216 30 2,5
860 NTNU Kjemi, bachelor 30 343 33 70 273 34 1,1
862 NTNU Matematikk/statist. 30 279 29 59 220 39 1,0
870 NTNU Eur.kunn.m/språk 20 328 54 52 276 30 2,7
875 NTNU Politisk økonomi 30 501 38 119 382 50 1,3
876 NTNU Psykologi 300 2678 376 628 2050 420 1,3
879 NTNU Sosialantropologi 130 1041 150 227 814 195 1,2
880 NTNU Sosiologi 125 1233 128 312 921 181 1,0
881 NTNU Statsvitenskap 135 1295 176 310 985 202 1,3
887 NTNU Engelsk 64 543 83 158 385 110 1,3
888 NTNU Fransk 15 125 24 35 90 19 1,6
889 NTNU Nordisk 30 111 22 16 95 20 0,7
890 NTNU Tysk 10 60 4 14 46 2 0,4
898 NTNU Samfunnsøkonomi 95 985 89 237 748 160 0,9
901 NTNU Språk. komm. 15 108 14 24 84 20 0,9
905 NTNU Ing.vit. /IKT 50 604 77 183 421 62 1,5
194 910 NTNU Relvit 15 293 27 62 231 25 1,8
912 NTNU Spansk., årsstud 50 758 188 199 559 75 3,8
929 NTNU Religionsvitenskap 30 221 32 57 164 33 1,1
930 NTNU Fonetikk 3 27 2 8 19 2 0,7
932 NTNU Latin 5 106 4 37 69 7 0,8
933 NTNU Swahili 5 97 4 25 72 7 0,8
934 NTNU Lærer/master geograf 10 194 13 41 153 15 1,3
937 NTNU Nanoteknologi 30 989 187 236 753 40 6,2
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 4912 58331 9621 15156 43175 7027 2,0
201 3 HIA Ing. byggdesign 70 288 72 129 159 50 1,0
4 HIA Ing. data 30 122 30 59 63 14 1,0
6 HIA Ing., energ.elkraft. 20 93 18 34 59 10 0,9
7 HIA Ing., fly 15 123 22 59 64 12 1,5
12 HIA Ing., maskin 60 178 52 67 111 36 0,9
23 HIA Ing.byggdesign, 2 år 10 37 14 27 10 8 1,4
26 HIA Ing.energi, 2-årig 10 18 7 10 8 5 0,7
32 HIA Ing. maskin 2 årig 10 10 5 7 3 2 0,5
50 HIA Sykepleie Kr.sand 115 1350 279 299 1051 150 2,4
52 HIA Sykepleie, Arendal 105 822 125 218 604 145 1,2
60 HIA Vernepleie, Arendal 30 335 75 92 243 46 2,5
80 HIA Sosionom 50 930 226 235 695 95 4,5
110 HIA Allmennl., Kr.sand 155 833 185 283 550 139 1,2
112 HIA Allmennl., Grm 35 183 29 79 104 22 0,8
130 HIA Førskolel., Kr.sand 105 792 171 205 587 199 1,6
132 HIA Førskolelærer, Grm. 35 273 44 92 181 36 1,3
149 HIA Multimedietekn. Grm 60 280 68 94 186 59 1,1
157 HIA Faglærer drama 15 102 18 30 72 24 1,2
170 HIA Engelsk 40 460 77 133 327 92 1,9
172 HIA Friluftsliv 22 319 27 100 219 39 1,2
174 HIA Fransk 10 97 14 18 79 18 1,4
179 HIA Historie, årsstudium 130 431 84 107 324 73 0,6
184 HIA Biologi, års. 20 102 15 47 55 12 0,8
189 HIA Info.syst.års. 10 150 29 46 104 25 2,9
200 HIA Kunst og håndv. 10 102 18 29 73 13 1,8
203 HIA Folkehelsearbeid 24 372 65 74 298 35 2,7
205 HIA Matematikk 30 117 23 40 77 24 0,8
210 HIA Nordisk, årsstudium 20 83 14 19 64 10 0,7
238 HIA Statsvitenskap, års. 20 267 23 82 185 21 1,2
242 HIA Samfunnsfag 20 387 33 104 283 48 1,7
247 HIA Utviklingsst. års 20 390 60 79 311 55 3,0
260 HIA IT og infosys 50 256 66 81 175 66 1,3
301 HIA Matematisk finans 15 83 14 17 66 20 0,9
303 HIA Overs., engelsk 25 137 34 60 77 21 1,4
318 HIA Revisjon 20 270 41 54 216 40 2,1
327 HIA Biologi 15 98 19 36 62 17 1,3
345 HIA Øk. adm., master 80 534 118 138 396 100 1,5
369 HIA Øk.adm., Kr.sand 85 1073 217 238 835 200 2,6
404 HIA Øk.adm., Grm. 70 345 63 94 251 97 0,9
437 HIA Kunstf. ford. musikk 10 78 16 15 63 16 1,6
440 HIA Idrett 12 384 64 89 295 20 5,3
******* ******* ********** *******
Ant.
Lære- Studie- Studium planlagte Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
201 456 HIA Litteratur 20 44 7 12 32 5 0,4
474 HIA Samf.endr. og kom. 30 156 16 37 119 18 0,5
481 HIA Historie 35 185 36 44 141 34 1,0
482 HIA Relig.,etikk,kultur 20 99 26 22 77 26 1,3
484 HIA Utviklingsstudier 30 344 72 73 271 55 2,4
615 HIA Litteratur, årsst. 20 82 10 27 55 9 0,5
618 HIA Drama 10 234 17 65 169 24 1,7
642 HIA Kunst og håndverk 10 204 42 60 144 15 4,2
646 HIA Ernær., mat og kult. 12 471 73 122 349 20 6,1
649 HIA Idrett, årsst. 38 690 118 173 517 85 3,1
652 HIA KRL, årsstudium 70 221 27 56 165 24 0,4
661 HIA Fysikk, års. 15 49 3 12 37 2 0,2
663 HIA Mediefag 15 306 34 78 228 30 2,3
667 HIA Musikk, årsstudium 10 207 40 64 143 30 4,0
676 HIA Ped., års. 25 560 95 144 416 70 3,8
690 HIA Tysk 10 67 8 18 49 7 0,8
702 HIA Bioingeniør 20 244 50 86 158 35 2,5
767 HIA Ing, IND.ØK 10 85 10 36 49 11 1,0
794 HIA Kommunikasjon, års. 15 255 23 78 177 27 1,5
803 HIA Ing.elektr./mobilkom 20 65 7 27 38 6 0,4
807 HIA Ing., IKT 20 68 12 28 40 10 0,6
828 HIA Matematikkdidaktikk 10 26 7 5 21 6 0,7
850 HIA Kommunikasjon 25 227 36 57 170 35 1,4
852 HIA Pedagogikk 30 274 29 78 196 48 1,0
853 HIA Spes.ped 30 343 74 79 264 50 2,5
862 HIA Ma. og fys. 10 32 6 8 24 4 0,6
881 HIA Statsvitenskap 55 347 55 88 259 75 1,0
887 HIA Språk og kultur(eng) 45 116 24 26 90 28 0,5
889 HIA Norsk og medier 20 46 8 14 32 7 0,4
900 HIA Arb.-og velferdsf. 40 221 47 44 177 54 1,2
922 HIA Litt.,film, teater 15 165 27 49 116 25 1,8
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 2423 19737 3613 5429 14308 2989 1,5
202 50 HIAK Sykepleier 102 1467 270 471 996 134 2,6
60 HIAK Vernepleier 75 665 131 199 466 112 1,7
61 HIAK Vernpl-del-Lillestr. 50 457 145 156 301 100 2,9
106 HIAK Y.fagl.hels/sos delt 15 63 28 34 29 15 1,9
108 HIAK Yrkesfagl i des.hand 15 32 12 20 12 7 0,8
109 HIAK Yrkesfagl i bygg.anl 10 27 18 13 14 12 1,8
123 HIAK Yrkesfagl. helse/sos 15 72 23 45 27 18 1,5
124 HIAK Yfl restaurant/mat 30 55 32 32 23 18 1,1
126 HIAK Yrkesfagl i des.hånd 15 65 25 42 23 22 1,7
127 HIAK Yrkesfagl i elektro 10 4 1 3 1 0 0,1
129 HIAK Yrkesfagl. tekn.prod 10 13 8 7 6 6 0,8
405 HIAK Produktdesign 40 359 79 292 67 42 2,0
408 HIAK Samfunnsernæring 30 368 100 73 295 44 3,3
896 HIAK Husøk. & sevice 30 193 39 59 134 51 1,3
897 HIAK Kostøkonomi, ledelse 30 127 25 103 24 17 0,8
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 477 3967 936 1549 2418 598 2,0
Ant.
Lære- Studie- Studium planlagte Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
203 3 HIB Ing., bygg 80 820 161 278 542 125 2,0
4 HIB Ing., data 45 355 74 151 204 52 1,6
6 HIB Ing., elkraft 35 202 35 71 131 22 1,0
9 HIB Ing., kjemi 25 177 41 51 126 33 1,6
11 HIB Ing.,marintekn. 40 464 78 141 323 55 2,0
12 HIB Ing., maskinteknikk 35 371 71 112 259 57 2,0
17 HIB Ing., automat. 35 297 66 101 196 52 1,9
24 HIB Ing., elektron. 35 282 36 106 176 29 1,0
28 HIB Ing., kommunikasjon 35 181 16 57 124 20 0,5
45 HIB Ing. produksjonstekn 20 262 32 82 180 34 1,6
50 HIB Sykepleier 160 2535 528 567 1968 205 3,3
60 HIB Vernepleier 65 839 182 227 612 86 2,8
80 HIB Sosialt arbeid 60 1399 342 338 1061 85 5,7
96 HIB Ing. undervannstekn. 40 253 71 89 164 60 1,8
110 HIB Allmennlærer 238 1529 355 436 1093 300 1,5
120 HIB Allmennlærer, musikk 32 256 53 143 113 40 1,7
130 HIB Førskolelærer 128 1185 193 292 893 190 1,5
132 HIB Førskolelærer kunstf 32 398 55 95 303 42 1,7
133 HIB Førsk.lærer friluft 32 520 83 112 408 42 2,6
154 HIB Faglærerutd. realfag 10 106 14 36 70 12 1,4
203 HIB Folkehelsearbeid 24 738 106 158 580 32 4,4
242 HIB Samf.fag., glob.stud 10 580 43 119 461 10 4,3
369 HIB Øk.adm. 75 2342 411 488 1854 230 5,5
395 HIB Informasjonstekn. 35 284 52 112 172 50 1,5
440 HIB Idrett 24 707 135 147 560 30 5,6
446 HIB Mat og helse 15 746 56 184 562 21 3,7
466 HIB Tegnspråk 22 384 75 85 299 32 3,4
618 HIB Drama 16 359 55 95 264 25 3,4
623 HIB Engelsk 10 658 74 160 498 15 7,4
649 HIB Idrett, år 10 1414 224 328 1086 12 22,4
663 HIB Mediekunnskap 21 443 31 103 340 30 1,5
667 HIB Musikk 10 363 88 93 270 10 8,8
680 HIB Samf.fag. hist. 10 417 27 103 314 10 2,7
700 HIB Ergoterapeut 36 754 83 130 624 66 2,3
701 HIB Radiograf 40 771 105 165 606 70 2,6
702 HIB Bioingeniør 30 512 78 160 352 50 2,6
703 HIB Fysioterapeut 65 2311 523 462 1849 100 8,0
711 HIB Havbruksteknologi 15 92 9 29 63 10 0,6
753 HIB Landmål. og eiendom 20 268 62 68 200 50 3,1
822 HIB Ing., energitekn. 35 297 43 89 208 48 1,2
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1705 26871 4766 6763 20108 2442 2,8
204 50 HBO Sykepleier, Bodø 75 614 196 179 435 90 2,6
55 HBO Sykepl., Mo i Rana 55 259 42 96 163 59 0,8
70 HBO Barnevern 30 430 52 128 302 61 1,7
80 HBO Sosionom 30 358 57 107 251 55 1,9
81 HBO Sosionomutdanning 30 185 94 73 112 45 3,1
110 HBO Allmennlærer 60 228 55 108 120 38 0,9
114 HBO Allmennlærer,samling 30 106 34 61 45 15 1,1
130 HBO Førskolelærer 30 72 24 21 51 20 0,8
204 131 HBO Førskolelærerutd. 30 218 41 80 138 38 1,4
133 HBO Des. førskolelærer 30 83 42 21 62 35 1,4
140 HBO Kroppsøving/idrett 10 101 10 27 74 8 1,0
170 HBO Engelsk 10 133 24 42 91 15 2,4
179 HBO Historie, årsst. 40 141 25 42 99 23 0,6
184 HBO Biologi/kjemi 10 38 8 14 24 6 0,8
219 HBO Statsvitenskap, 1 år 10 85 10 25 60 14 1,0
242 HBO Nordlige studier 10 38 8 17 21 6 0,8
249 HBO Sosiologi, årsstud. 35 140 21 36 104 22 0,6
276 HBO Organ. og ledelse 15 110 19 31 79 18 1,3
298 HBO Akvakultur 10 28 3 16 12 1 0,3
300 HBO Informatikk 20 38 10 20 18 7 0,5
301 HBO Business og IT 20 177 28 64 113 21 1,4
318 HBO Regnskap og revisjon 30 119 20 34 85 19 0,7
327 HBO Biologi 10 36 3 16 20 4 0,3
331 HBO Fiskerifag 15 59 9 20 39 12 0,6
342 HBO Økonomi og ledelse 95 351 73 112 239 70 0,8
345 HBO Siviløkonom 50 427 70 128 299 104 1,4
414 HBO Økonomi/pers.utvikl. 10 61 6 13 48 6 0,6
440 HBO Idrett 15 147 22 52 95 18 1,5
454 HBO Journalistikk 40 533 68 134 399 80 1,7
470 HBO Øk./ledels Mo i Rana 35 96 29 35 61 25 0,8
473 HBO Eksportmarkedsføring 10 113 16 42 71 16 1,6
474 HBO Nordområdestudier 20 27 6 5 22 7 0,3
481 HBO Historie. 15 59 6 22 37 5 0,4
488 HBO Idrettsadm. 10 64 6 20 44 5 0,6
642 HBO Kunst/håndverk 16 79 21 31 48 14 1,3
649 HBO Idrett/Kroppsøving 25 202 45 58 144 50 1,8
867 HBO Havbruksdrift og led 10 47 6 16 31 6 0,6
880 HBO Sosiologi 15 84 10 22 62 14 0,7
881 HBO Statsvitenskap 15 59 6 19 40 7 0,4
912 HBO spansk 15 124 15 42 82 18 1,0
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1041 6269 1240 2029 4240 1077 1,2
205 4 HIBU Ing. data, 3-årig 24 151 40 75 76 23 1,7
5 HIBU Ing. elektro, 3-årig 35 199 66 81 118 46 1,9
12 HIBU Ing.  maskin 3-årig 35 182 37 80 102 26 1,1
25 HIBU Ing. elektro 2 -årig 6 15 4 9 6 2 0,7
32 HIBU Ing., maskin 2- årig 6 17 5 12 5 3 0,8
50 HIBU Sykepleier 140 1439 335 444 995 210 2,4
112 HIBU Allm.l.utd./Drammen 50 335 72 155 180 43 1,4
114 HIBU Allm.l.utd. Hønefoss 36 173 35 77 96 21 1,0
117 HIBU Allm.l., deltid, H. 4 59 13 33 26 8 3,3
155 HIBU Lysdesign 20 189 43 62 127 39 2,2
162 HIBU Øk/adm årsst. 10 110 12 32 78 23 1,2
210 HIBU Norsk, d. Hønefoss 10 25 11 3 22 10 1,1
246 HIBU Juridiske fag, H. 20 320 42 70 250 33 2,1
251 HIBU Vis. kom.,  Drammen 27 437 153 127 310 52 5,7
317 HIBU Reiseliv 20 252 22 93 159 35 1,1
345 HIBU Øk. ledelse -siv.øk. 20 233 33 90 143 40 1,7
370 HIBU IT & entreprenørskap 15 73 4 24 49 6 0,3
205 395 HIBU IT, 3-årig 15 103 20 34 69 19 1,3
404 HIBU Øk./adm., Kongsberg 60 436 93 121 315 115 1,6
414 HIBU Øk.adm, Hønefoss 40 324 46 86 238 67 1,2
620 HIBU IT, 1-årig, heltid 5 52 12 18 34 11 2,4
622 HIBU Engelsk, d, Hønefoss 10 24 8 6 18 7 0,8
623 HIBU Engelsk, h, Hønefoss 10 103 17 27 76 19 1,7
661 HIBU Matte, d. Hønefoss 20 41 15 22 19 7 0,8
672 HIBU Norsk, h. H. 25 58 14 12 46 15 0,6
701 HIBU Radiograf, Drammen 25 436 57 125 311 44 2,3
867 HIBU Jus og ledelse 35 417 68 100 317 67 1,9
881 HIBU Statsvitenskap 30 211 36 65 146 49 1,2
894 HIBU Optometri, Kongsberg 60 611 168 116 495 96 2,8
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 813 7025 1481 2199 4826 1136 1,8
206 50 HIF Sykepl., Hammerfest 70 263 66 99 164 57 0,9
70 HIF Barnevern 30 189 23 78 111 21 0,8
71 HIF Barnevern, Tromsø 30 205 95 81 124 38 3,2
80 HIF Sosialt arbeid 30 195 32 69 126 37 1,1
110 HIF Allmennlærer 60 138 54 77 61 30 0,9
130 HIF Førskolelærer 30 86 22 32 54 18 0,7
162 HIF Øk. adm. ledelse 20 73 27 23 50 22 1,4
164 HIF Bedriftsøkonomi 20 82 22 36 46 17 1,1
170 HIF Engelsk 30 41 17 9 32 14 0,6
176 HIF Finsk 30 18 1 5 13 0 0,0
185 HIF Kroppsøving/Idrett 22 69 15 18 51 14 0,7
242 HIF Nordområdestud. 20 46 7 13 33 7 0,4
255 HIF Hotelladministrasjon 15 123 13 48 75 12 0,9
319 HIF Reiseliv og turisme 30 126 13 46 80 11 0,4
342 HIF Border Business St. 30 36 8 13 23 5 0,3
369 HIF øk/adm 30 94 33 37 57 23 1,1
377 HIF Naturressursforv. 15 86 18 43 43 11 1,2
440 HIF Friluftsliv/ idrett 22 74 8 22 52 8 0,4
605 HIF Friluftsliv 22 161 26 42 119 22 1,2
663 HIF Mediefag 20 47 6 17 30 3 0,3
712 HIF Russisk næringslivet 30 48 9 20 28 6 0,3
838 HIF Mediepilot 20 69 14 25 44 9 0,7
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 626 2269 529 853 1416 385 0,8
207 3 HIG Bygg, Kon. 30 229 26 108 121 19 0,9
4 HIG Data 20 88 14 44 44 12 0,7
5 HIG Elektro 20 76 16 37 39 8 0,8
12 HIG Indust. design 20 129 16 63 66 14 0,8
33 HIG Bygg, Lan. 30 34 1 22 12 0 0,0
40 HIG Bygg, Pro. 30 109 18 50 59 16 0,6
46 HIG Medieteknologi 20 151 8 52 99 15 0,4
50 HIG Sykepleier 150 983 196 256 727 180 1,3
51 HIG Sykepl., Gjøvik 10 344 69 122 222 20 6,9
52 HIG Sykepl., Gudbrandsd. 10 64 32 27 37 10 3,2
53 HIG Sykepl., Valdres 10 58 27 19 39 15 2,7
207 54 HIG Sykepl., Hadeland 10 111 32 40 71 18 3,2
149 HIG Mediedesign 25 466 97 139 327 40 3,9
188 HIG Informasjonsteknolog 30 46 7 30 16 4 0,2
264 HIG Medieproduksjon 20 222 23 56 166 37 1,2
374 HIG Drift av nettverk 20 84 11 39 45 7 0,6
395 HIG Programvareutvikling 20 78 10 38 40 1 0,5
406 HIG Geomatikk 15 63 22 26 37 13 1,5
429 HIG Informa.sikkerhet 30 74 20 34 40 8 0,7
604 HIG Medieproduksjon, års 30 211 23 62 149 31 0,8
701 HIG Radiograf 25 326 32 89 237 35 1,3
824 HIG Tek.design/-ledelse 20 155 20 55 100 22 1,0
838 HIG Mediemanagement 30 295 35 91 204 49 1,2
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 625 4396 755 1499 2897 574 1,2
208 35 HIH Øk/adm 40 108 21 32 76 19 0,5
50 HIH Sykepleier 55 319 65 115 204 62 1,2
51 HIH Sykepleier, deltid 40 156 53 69 87 34 1,3
60 HIH Vernepleier 56 149 23 60 89 19 0,4
62 HIH Vernepl. utd., delt. 40 112 57 50 62 33 1,4
70 HIH Barnevernspedagog 36 356 60 144 212 56 1,7
318 HIH Øk/adm med revisjon 15 59 15 17 42 14 1,0
349 HIH Reiseliv og turisme 35 202 40 77 125 27 1,1
350 HIH Handel,service,logi. 23 154 33 59 95 26 1,4
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 340 1615 367 623 992 290 1,1
209 50 HH Sykepleier 163 813 183 234 579 195 1,1
53 HH Sykepl. Kongsvinger 40 294 53 81 213 52 1,3
100 HH Allmennlærer, Hamar 90 417 105 171 246 69 1,2
113 HH Allmennlærer, nett 40 215 89 102 113 53 2,2
130 HH Førskolelærer 60 463 116 117 346 85 1,9
132 HH Førskole, nettbasert 35 377 213 128 249 48 6,1
140 HH Faglærer,kroppsøv. 30 261 32 72 189 51 1,1
161 HH ADB 1-årig, Rena 10 43 6 13 30 5 0,6
162 HH Adm. og ledelse 35 182 34 52 130 30 1,0
164 HH Bed.øk., Rena 20 105 16 31 74 13 0,8
172 HH Jakt, årsstudium 15 117 31 36 81 23 2,1
185 HH Idrett årsstudium 45 317 59 82 235 69 1,3
189 HH info/samf.kontakt,år 10 39 9 9 30 8 0,9
208 HH Globalisering, år 10 187 25 59 128 25 2,5
220 HH IKT og læring, Hamar 15 72 19 29 43 13 1,3
223 HH Utmarksforv., år 15 86 19 17 69 15 1,3
242 HH Samfunnnsfag, år 10 133 27 41 92 20 2,7
250 HH Skogbruk, år 10 57 9 18 39 9 0,9
299 HH Bioteknologi 20 61 11 19 42 10 0,6
311 HH Landbruksteknikk 15 67 20 23 44 14 1,3
318 HH Revisjon 20 88 17 25 63 17 0,9
320 HH Økologisk landbr,BA 15 69 14 23 46 12 0,9
322 HH Skogbruk, bac 10 66 20 26 40 15 2,0
323 HH Utmarksforv., bac 20 122 31 33 89 27 1,6
209 359 HH markedsf./internasj. 10 190 24 64 126 22 2,4
369 HH Øk/adm, bac 10 102 18 13 89 22 1,8
370 HH øk/adm. m/IKT 10 45 5 10 35 8 0,5
393 HH Innovasjon 10 72 10 19 53 8 1,0
404 HH Øk/adm., kandidat 10 33 7 13 20 3 0,7
409 HH Økol. landbruk, nett 20 96 28 31 65 22 1,4
418 HH Internasj.konflikter 20 126 26 42 84 23 1,3
423 HH Utmarksturisme 15 61 8 18 43 11 0,5
429 HH Spill- og medieprog. 10 193 38 96 97 23 3,8
436 HH ADB  m/portaldesign 10 56 16 22 34 14 1,6
437 HH Musikk 10 99 13 30 69 17 1,3
440 HH Idrett, bac. 20 205 20 59 146 38 1,0
446 HH Mat og helse, år 20 136 20 45 91 24 1,0
455 HH Språk- og kulturfag 20 53 14 9 44 14 0,7
476 HH Music Management 10 134 29 47 87 31 2,9
484 HH Globalisering og utv 20 141 17 33 108 19 0,9
486 HH Folkehelse 20 103 16 21 82 19 0,8
488 HH Sport and Event 15 153 12 42 111 18 0,8
514 HH Digital medieprod. 15 161 18 46 115 29 1,2
516 HH Regnskapsførerfag 15 76 17 24 52 15 1,1
605 HH Friluftsliv, Elverum 25 220 21 65 155 20 0,8
623 HH Engelsk, Hamar 20 166 34 34 132 25 1,7
642 HH Kunst og håndverk 15 112 26 36 76 18 1,7
663 HH Mediefag 10 87 11 24 63 9 1,1
667 HH Musikk, år 10 99 23 20 79 20 2,3
672 HH Norsk, år 10 73 13 15 58 12 1,3
676 HH Sosialpedagogikk 30 165 40 52 113 33 1,3
839 HH Opplevelsesproduksj. 40 285 94 101 184 60 2,4
851 HH Medier & kommunikasj 10 75 8 16 59 11 0,8
852 HH Oppvekst, bac 20 93 18 21 72 14 0,9
867 HH Org.- og ledelsesfag 10 94 23 22 72 22 2,3
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1243 8355 1825 2531 5824 1502 1,5
210 35 HIL Økonomi og adm. 60 518 95 90 428 110 1,6
60 HIL Vernepleie 70 421 71 106 315 100 1,0
70 HIL Barnevern 90 1022 144 265 757 130 1,6
80 HIL Sosialt arbeid 90 809 122 212 597 125 1,4
149 HIL Film/fjernsyn 30 359 55 94 265 70 1,8
164 HIL øk.adm, års 20 348 54 67 281 57 2,7
185 HIL Idrett 30 554 91 119 435 60 3,0
220 HIL Pedagogikk 100 506 82 117 389 96 0,8
240 HIL Sosiologi 60 330 37 71 259 52 0,6
246 HIL Jus 50 675 102 128 547 100 2,0
262 HIL FilmFjernsyn 60 443 70 121 322 100 1,2
264 HIL Fjernsynsteknikk 20 159 87 120 39 20 4,4
272 HIL Kunsthistorie 25 105 12 26 79 18 0,5
288 HIL Samtidshistorie 50 181 33 44 137 35 0,7
308 HIL Kulturprosjektledels 15 93 24 72 21 15 1,6
317 HIL Reiseliv 60 706 120 228 478 110 2,0
319 HIL Oppl. og attraksjon. 40 265 41 86 179 40 1,0
392 HIL Fjernsynsregi 10 152 68 135 17 10 6,8
210 440 HIL BA i idrett 30 338 53 96 242 50 1,8
534 HIL Pros.led for fj.syn. 8 88 20 71 17 10 2,5
654 HIL Årkult 25 233 33 55 178 33 1,3
676 HIL Pedagogikk, deltid 40 187 67 65 122 47 1,7
717 HIL Internasjonale stud. 50 208 23 48 160 31 0,5
752 HIL Psykologi 100 795 97 190 605 130 1,0
754 HIL Reiseliv, årsstudium 20 468 52 142 326 60 2,6
867 HIL Org. og ledelse 60 499 93 112 387 100 1,6
876 HIL Psyk. 40 463 43 110 353 70 1,1
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1253 10925 1789 2990 7935 1779 1,4
211 35 HIM Øk. adm., 2 år 20 89 21 33 56 14 1,1
50 HIM Sykepleier 50 457 119 119 338 65 2,4
60 HIM Vernepleierutd. 35 211 56 71 140 47 1,6
159 HIM E-handel og innkjøp 10 66 5 21 45 6 0,5
164 HIM Bedriftsøkonomi 20 131 25 44 87 23 1,3
189 HIM Informasjonsbeh, års 20 65 19 19 46 14 1,0
238 HIM Statsvitensk, årsst 20 81 9 24 57 5 0,5
246 HIM Jus, årsstudium 30 290 38 76 214 55 1,3
292 HIM Supply Chain Manag. 35 108 17 30 78 13 0,5
318 HIM Revisjon 20 77 12 22 55 13 0,6
369 HIM Økonomi og administr 50 308 52 81 227 70 1,0
432 HIM Intern. logistikk 30 143 20 44 99 21 0,7
435 HIM Statsvitenskap 25 83 7 28 55 6 0,3
453 HIM Informasjonsbeh. 20 93 18 30 63 18 0,9
488 HIM Sport Management 30 349 60 98 251 75 2,0
841 HIM Jus og administrasj 20 240 31 68 172 37 1,6
866 HIM Petroleumslogist 30 212 55 63 149 58 1,8
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 465 3003 564 871 2132 540 1,2
212 3 HIN Bygg og industri 50 137 45 58 79 34 0,9
4 HIN Ingeniør, data 50 82 11 42 40 5 0,2
5 HIN Elektro/Kraft/Romtek 75 77 30 49 28 10 0,4
40 HIN Ingeniør, Alta 20 57 23 36 21 12 1,2
50 HIN Sykepleier 50 307 55 94 213 58 1,1
95 HIN Ingeniør, første år 25 40 7 28 12 1 0,3
410 HIN Økonomi 30 92 27 34 58 21 0,9
413 HIN Realfag/teknologi 30 26 5 16 10 2 0,2
761 HIN Elektroteknikk 20 19 2 9 10 0 0,1
804 HIN Data/IT 20 52 6 27 25 3 0,3
805 HIN Ingeniørdesign 20 37 2 20 17 2 0,1
806 HIN Integr. bygningstekn 20 22 4 11 11 5 0,2
811 HIN Industr. teknologi 20 26 4 7 19 2 0,2
814 HIN Romteknologi 20 59 7 22 37 5 0,4
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 450 1033 228 453 580 160 0,5
213 110 HINE Allmennlærer 45 93 11 50 43 9 0,2
213 112 HINE Allmennlærer, deltid 45 74 29 46 28 13 0,6
131 HINE Førskolelærer,deltid 50 80 34 35 45 24 0,7
133 HINE Førskole/estetisk 30 47 16 16 31 10 0,5
156 HINE Fagl. prakt.-est.fag 30 40 9 10 30 8 0,3
185 HINE Idrett, års. 20 48 9 11 37 9 0,5
374 HINE Info.system 20 33 8 12 21 7 0,4
395 HINE Informatikk 20 12 1 7 5 0 0,1
437 HINE Musikkvitenskap 20 36 4 10 26 5 0,2
439 HINE Drama 20 28 2 12 16 1 0,1
440 HINE Idrett 20 33 3 8 25 3 0,2
620 HINE Informatikk, års 20 9 1 5 4 1 0,1
623 HINE Engelsk basisstudium 40 25 10 10 15 5 0,3
666 HINE Naturfag  samlingsb. 35 10 5 6 4 4 0,1
667 HINE Musikkvitenskap års. 20 28 4 7 21 5 0,2
680 HINE Samfunnsfag års. 35 29 5 8 21 6 0,1
796 HINE Drama, års. 35 26 4 11 15 4 0,1
853 HINE Spes.ped. 40 92 36 29 63 24 0,9
961 HINE Info.syst. års. 25 24 9 9 15 4 0,4
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 570 767 200 302 465 142 0,4
214 50 HINT Sykepleier, Levanger 114 939 241 223 716 160 2,1
58 HINT Sykepleier, Namsos 66 496 65 128 368 100 1,0
59 HINT Sykepleier deltid 28 158 41 55 103 40 1,5
60 HINT Vernepleier 30 199 24 67 132 39 0,8
110 HINT Allmennlærer 80 411 75 156 255 69 0,9
130 HINT Førskolelærer 60 412 75 121 291 90 1,3
185 HINT Idr. 30 329 66 86 243 64 2,2
240 HINT Sosiologi 38 137 40 42 95 39 1,1
274 HINT Komm.øk og ledelse 30 73 9 29 44 8 0,3
312 HINT Landbr.øk og nær.utv 25 78 9 21 57 9 0,4
321 HINT Husdyrfag 25 131 25 37 94 29 1,0
323 HINT Utm.forv. 30 122 23 41 81 21 0,8
369 HINT Øk. adm. 45 221 37 65 156 50 0,8
395 HINT Softwaredesign 30 126 16 42 84 15 0,5
396 HINT Geografi 30 107 31 28 79 26 1,0
421 HINT Husdyrvferd, årsst. 25 147 23 39 108 33 0,9
430 HINT Multimedieteknologi 40 187 32 65 122 36 0,8
516 HINT Regnskap 50 105 23 25 80 28 0,5
605 HINT Friluftsliv 20 250 35 66 184 32 1,8
623 HINT Engelsk 20 145 20 32 113 25 1,0
639 HINT Fag.lær.musikk 20 56 17 44 12 12 0,9
642 HINT Kunst og håndv, Lev 20 127 24 35 92 27 1,2
649 HINT Kr.øv. 20 191 31 41 150 33 1,6
661 HINT Matematikk 20 44 11 21 23 10 0,6
666 HINT Naturfag 20 44 8 31 13 1 0,4
667 HINT Mus. 20 128 23 35 93 24 1,2
680 HINT Samf.fag 20 105 22 21 84 22 1,1
696 HINT Trafikklærerutd. 84 406 251 240 166 96 3,0
749 HINT Reseptar 30 199 31 80 119 31 1,0
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1070 6073 1328 1916 4157 1169 1,2
Ant.
Lære- Studie- Studium planlagte Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
215 3 HIO Ingeniør, bygg 130 1096 254 420 676 170 2,0
4 HIO Ingeniør, data 70 564 104 310 254 80 1,5
5 HIO Ingeniør, elektro 80 523 123 242 281 84 1,5
9 HIO Ingeniør, biot.kjemi 30 339 46 185 154 23 1,5
12 HIO Ingeniør, maskin 36 485 114 200 285 45 3,2
50 HIO Sykepleier 420 4288 814 1175 3113 600 1,9
51 HIO Sykepleier, deltid 50 1051 212 417 634 75 4,2
70 HIO Barnevernspedagog 80 2992 489 818 2174 125 6,1
71 HIO Barnevern, deltid 40 766 185 602 164 55 4,6
80 HIO Sosialt arbeid 103 2661 473 699 1962 165 4,6
110 HIO Allmennlærer 270 2214 478 763 1451 420 1,8
130 HIO Førskolelærer 210 2024 428 534 1490 330 2,0
131 HIO Førskolelærer, delt. 60 535 209 369 166 80 3,5
138 HIO Offentlig styring 54 738 65 200 538 90 1,2
150 HIO Fagl. kunst/håndv. 50 450 105 206 244 80 2,1
162 HIO Øk/led årsst. 20 1637 343 410 1227 50 17,2
200 HIO Kunst og design 26 897 236 286 611 45 9,1
219 HIO Politikk/forvaltning 15 586 57 146 440 45 3,8
253 HIO Øko/led årsstdelt 20 747 236 246 501 50 11,8
336 HIO Bibliotek- og info. 120 501 183 121 380 170 1,5
369 HIO Øk./adm (revisjon) 180 2649 789 655 1994 390 4,4
395 HIO Informasjonstekn. 30 479 80 209 270 70 2,7
439 HIO Drama og teater 12 347 85 94 253 30 7,1
447 HIO Idr/friluftsl/helse 50 1522 244 344 1178 80 4,9
449 HIO Anv. datateknologi 60 641 151 212 429 130 2,5
454 HIO Journalistikk 70 1988 564 492 1496 105 8,1
484 HIO Utviklingstudier 30 817 96 162 655 60 3,2
601 HIO Arkiv og dok.del 32 288 94 90 198 60 2,9
602 HIO Design/kommunikasjon 30 877 207 339 538 60 6,9
603 HIO Bibliotek og info. 10 296 31 90 206 25 3,1
618 HIO Drama og teater, 1år 16 454 95 130 324 40 5,9
642 HIO Kunst og design,års. 13 899 159 279 620 35 12,2
691 HIO Utviklingsstudier 46 937 139 215 722 65 3,0
700 HIO Ergoterapeut 70 1111 142 201 910 150 2,0
701 HIO Radiograf 50 1144 149 310 834 100 3,0
702 HIO Bioingeniør 40 788 141 317 471 75 3,5
703 HIO Fysioterapeut 100 3183 821 739 2444 150 8,2
706 HIO Fysio/mensendieck 46 1231 145 249 982 80 3,2
749 HIO Reseptar 60 669 150 239 430 90 2,5
822 HIO Ingeniør, energi/mil 30 350 46 144 206 45 1,5
848 HIO Fotojournalistikk 12 804 207 783 21 16 17,3
850 HIO Medier/kommunikasjon 40 1074 137 291 783 75 3,4
900 HIO Velferdsfag 60 594 101 163 431 95 1,7
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 2971 48236 9927 15096 33140 4808 3,3
216 5 HSF Ing.fag, elektro 13 30 8 13 17 5 0,6
50 HSF Sykepleier 60 521 80 134 387 85 1,3
51 HSF Sykepleie, deltid 40 131 43 55 76 45 1,1
60 HSF Vernepleie 30 200 28 69 131 34 0,9
******* ******* ********** *******
Ant.
Lære- Studie- Studium planlagte Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
216 70 HSF Barnevern 30 421 44 128 293 48 1,5
80 HSF Sosialt arbeid 42 372 49 113 259 65 1,2
110 HSF Allmennlærer 40 237 38 90 147 30 1,0
130 HSF Førskolelærer 35 204 26 50 154 36 0,7
131 HSF Førskole, deltid 20 77 40 26 51 30 2,0
164 HSF Bedriftsøkonomi 15 123 17 34 89 20 1,1
170 HSF Engelsk 25 85 15 26 59 13 0,6
185 HSF Idrett, årsstudium 40 396 71 86 310 55 1,8
187 HSF Info.beh, årsstudium 10 47 7 12 35 7 0,7
232 HSF Org. og ledelse 10 117 15 35 82 17 1,5
242 HSF Samfunnsfag 30 93 16 18 75 21 0,5
302 HSF Friluftsliv 20 207 33 58 149 30 1,7
310 HSF Landskapsplanlegging 15 112 13 23 89 21 0,9
330 HSF Turisme og reiseliv 30 239 23 89 150 25 0,8
351 HSF Ung.sos., årsstudium 30 171 18 54 117 16 0,6
369 HSF Økonomi og administr 45 176 34 53 123 36 0,8
373 HSF Natur- og teknologi 10 21 2 11 10 0 0,2
395 HSF Informasjonsbehandli 15 34 6 12 22 4 0,4
440 HSF Idrett, bachelor 30 283 43 69 214 45 1,4
469 HSF Geologi 15 30 6 12 18 4 0,4
481 HSF Historie 10 57 6 21 36 10 0,6
754 HSF Tur. og reis., årsst 10 171 15 56 115 15 1,5
927 HSF Sosiologi - ung.sos. 10 90 6 24 66 9 0,6
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 680 4645 702 1371 3274 726 1,0
217 3 UIS Bygg 39 628 108 222 406 70 2,8
4 UIS Data 28 322 55 145 177 45 2,0
5 UIS Elektro 39 317 50 123 194 40 1,3
9 UIS Ingeniør, kjemi 10 151 13 56 95 11 1,3
12 UIS Maskin 30 370 58 132 238 50 1,9
15 UIS Petroleumsteknologi 68 952 210 359 593 90 3,1
23 UIS Bygg, 2-årig 10 73 16 59 14 8 1,6
46 UIS Fjernsyn-/multimedie 20 761 133 200 561 30 6,7
50 UIS Sykepleier 179 1601 449 395 1206 230 2,5
70 UIS Barnevern 99 1628 276 453 1175 140 2,8
80 UIS Sosialt arbeid 79 1321 208 343 978 110 2,6
92 UIS Tekn realfag 10 184 22 76 108 22 2,2
110 UIS Allmennlærer 135 974 224 335 639 180 1,7
130 UIS Førskolelærer 114 919 201 268 651 170 1,8
170 UIS Engelsk 50 704 110 188 516 90 2,2
174 UIS Fransk 15 145 25 36 109 30 1,7
179 UIS Historie 55 577 87 145 432 90 1,6
196 UIS Kristendom 40 340 43 80 260 60 1,1
200 UIS Kunst-/kulturvitensk 48 263 30 76 187 40 0,6
205 UIS Matematikk 35 233 38 110 123 39 1,1
211 UIS Nordisk 40 180 34 49 131 37 0,9
240 UIS Sosiologi 30 783 117 194 589 50 3,9
244 UIS Tysk 35 127 15 36 91 22 0,4
255 UIS Hotelledelse 79 645 143 534 111 78 1,8
272 UIS Kunsthistorie 19 253 31 81 172 40 1,6
317 UIS Reiselivsledelse 67 1270 201 361 909 130 3,0
******* ******* ********** *******
Ant.
Lære- Studie- Studium planlagte Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
217 318 UIS Revisjon 49 558 115 144 414 90 2,3
369 UIS Økonomi og admin. 74 1676 402 431 1245 130 5,4
370 UIS Økonomi/informatikk 33 624 67 162 462 70 2,0
391 UIS Kjøkken- og rest.led 15 124 24 96 28 6 1,6
440 UIS Idrett/kroppsøving 25 575 105 149 426 40 4,2
454 UIS Journalist 25 813 112 195 618 40 4,5
474 UIS Personalledelse 67 886 229 196 690 110 3,4
481 UIS Hist./kult, historie 30 296 36 73 223 50 1,2
482 UIS Hist./kultur, KRL 30 81 8 23 58 14 0,3
505 UIS Kunst og håndtverk 10 320 61 91 229 20 6,1
618 UIS Drama 10 239 41 70 169 20 4,1
649 UIS Kroppsøving/idrett 20 683 111 174 509 35 5,6
755 UIS Konstr. og material 10 145 12 38 107 12 1,2
800 UIS IIndustriell økonomi 15 433 61 137 296 30 4,1
801 UIS Petroleum 20 432 69 132 300 30 3,5
802 UIS Offshore systemer 5 347 27 125 222 15 5,4
803 UIS IInformasjonstekn 15 149 21 62 87 17 1,4
808 UIS Samfunnssikkerhet 5 88 6 50 38 7 1,2
809 UIS Offshore-tekn.miljøv 5 147 7 65 82 10 1,4
843 UIS Læreutd, realfag 15 93 9 31 62 7 0,6
855 UIS Biologisk kj. 5 59 11 17 42 10 2,2
860 UIS Biologisk kjemi 18 226 36 86 140 29 2,0
862 UIS Matte 15 113 22 35 78 21 1,5
887 UIS Språk og litt., eng. 30 255 30 76 179 49 1,0
888 UIS Fransk språk og litt 20 31 1 7 24 2 0,1
889 UIS Språk/litt., nordisk 30 73 10 19 54 13 0,3
890 UIS Tysk språk og litt. 20 18 1 3 15 1 0,1
938 UIS Byutvikling 5 281 28 121 160 20 5,6
943 UIS Offshoretekn 5 460 44 185 275 12 8,8
944 UIS Risikostyring 5 87 9 44 43 8 1,8
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 2004 26033 4612 8093 17940 2820 2,3
218 2 HSH Branningeniør 35 238 35 156 82 14 1,0
12 HSH Prosess- og energi 25 141 37 73 68 17 1,5
47 HSH HMS-ingeniør 35 181 32 118 63 14 0,9
50 HSH Sykepleier, Stord 90 645 95 154 491 115 1,1
56 HSH Sykepl. 100 619 153 170 449 125 1,5
110 HSH Allmennlærer,Stord 90 264 79 117 147 54 0,9
130 HSH Førskolel.utd, Stord 60 306 72 81 225 75 1,2
156 HSH Fagl.prakt.est.Stord 30 84 25 21 63 19 0,8
242 HSH Utvikling., Stord 15 97 17 26 71 15 1,1
353 HSH Nautikk 30 147 35 93 54 20 1,2
369 HSH Økonomi og adm. 100 431 130 122 309 149 1,3
437 HSH Musikk bach., Stord 20 87 19 20 67 25 1,0
484 HSH Samfunns.utv. 10 153 28 42 111 15 2,8
505 HSH Kunst og håndv., år 15 109 21 32 77 18 1,4
623 HSH Engelsk, Stord 20 109 25 31 78 25 1,3
649 HSH Kroppsøving, Stord 20 167 25 44 123 25 1,3
667 HSH Musikk, Stord 15 95 12 25 70 12 0,8
680 HSH Samfunnsfag, Stord 15 98 13 27 71 23 0,9
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
******* ******* ********** *******
Ant.
Lære- Studie- Studium planlagte Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 725 3971 853 1352 2619 760 1,2
219 3 HIST Ingeniør, bygg 80 920 216 272 648 120 2,7
4 HIST Ingeniør, data 95 391 74 169 222 73 0,8
5 HIST Ingeniør, elektro 120 500 131 181 319 135 1,1
9 HIST Ingeniør, kjemi 25 200 27 64 136 25 1,1
12 HIST Ingeniør, maskin 50 461 103 110 351 79 2,1
13 HIST Ingeniør, materialt 15 244 29 76 168 30 1,9
16 HIST Ingeniør, logistikk 25 226 35 87 139 38 1,4
32 HIST Ingeniør, maskin 2år 15 24 12 12 12 11 0,8
35 HIST Økonomi og adm. 228 2314 776 505 1809 360 3,4
50 HIST Sykepleier 212 2536 780 549 1987 287 3,7
60 HIST Vernepleier 72 838 153 226 612 93 2,1
70 HIST Barnevernspedagog 75 2043 365 475 1568 115 4,9
80 HIST Sosionom 70 1486 311 361 1125 106 4,4
110 HIST Allmennlærer 130 1322 319 392 930 205 2,5
115 HIST Allmennlærer, real. 70 460 64 115 345 84 0,9
119 HIST Allmennlærerutd døve 10 21 5 18 3 0 0,5
221 HIST Tegnspråk 15 380 74 101 279 31 4,9
287 HIST Informasjonsbehandl. 10 122 36 53 69 23 3,6
346 HIST Matteknologi 65 212 39 46 166 46 0,6
374 HIST Drift datasystemer 20 212 62 83 129 46 3,1
422 HIST IT-støttet bedr.utv. 15 350 79 111 239 60 5,3
466 HIST Tegnspråk og tolking 20 211 46 53 158 40 2,3
700 HIST Ergoterapeut 60 938 93 165 773 125 1,6
701 HIST Radiografutdanning 35 874 113 178 696 73 3,2
702 HIST Bioingeniør 55 527 79 170 357 80 1,4
703 HIST Fysioterapeut 60 2227 515 439 1788 90 8,6
704 HIST Audiograf 37 491 53 97 394 76 1,4
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1684 20530 4589 5108 15422 2451 2,7
220 3 HIT Ing.utd., bygg 13 232 43 105 127 25 3,3
6 HIT Ing.utd., elektro 21 123 28 58 65 16 1,3
12 HIT Ing.utd., maskin 11 134 26 54 80 14 2,4
35 HIT Økonomi og adm. 10 62 8 15 47 10 0,8
50 HIT Sykepleier 88 751 194 217 534 98 2,2
51 HIT Sykepleie, deltid 45 383 140 145 238 65 3,1
60 HIT Vernepleier 36 396 85 120 276 55 2,4
61 HIT Vernepleie, deltid 30 270 121 101 169 25 4,0
70 HIT Barnevernspedagog 50 529 150 162 367 58 3,0
110 HIT Allmennlærer 30 160 26 69 91 14 0,9
112 HIT Allmennl. Porsgrunn 60 280 81 119 161 50 1,4
113 HIT Allm.lærer, deltid 18 97 39 54 43 20 2,2
130 HIT Førskolelærer (Not.) 50 211 30 63 148 35 0,6
131 HIT Deltid førskolelærer 25 156 82 61 95 46 3,3
132 HIT Førsk.l. Drammen 40 396 111 108 288 68 2,8
133 HIT Førsk.l. - Porgrunn 40 371 70 111 260 79 1,8
140 HIT Faglær. kroppsøv/idr 35 241 31 75 166 37 0,9
150 HIT Fagl. kunst/håndv. 62 166 39 53 113 39 0,6
156 HIT Fagl. prakt.-est.fag 25 76 11 8 68 14 0,4
220 164 HIT Bedriftsøkonomi - Bø 15 141 20 32 109 25 1,3
167 HIT Bedriftsøkonomi (P) 45 207 71 66 141 60 1,6
170 HIT Engelsk 30 149 29 38 111 25 1,0
172 HIT Friluftsliv, 1 år 10 190 43 47 143 37 4,3
173 HIT Tekst og kultur 1år 10 70 9 24 46 12 0,9
179 HIT Historie 42 143 20 40 103 21 0,5
185 HIT Idrett 60 485 80 131 354 110 1,3
187 HIT Informatikk årsst. 10 32 9 15 17 6 0,9
210 HIT Norsk 14 50 10 10 40 11 0,7
273 HIT Kultur, Bø 6 39 8 13 26 7 1,3
302 HIT Friluft/kulur/natur 30 119 25 29 90 26 0,8
308 HIT Kultur, 3år 15 101 36 31 70 28 2,4
317 HIT Reiseliv - Bø 15 264 20 85 179 24 1,3
318 HIT Revisjon 20 125 20 23 102 25 1,0
359 HIT Int. markedsfør, Bø 16 288 37 87 201 47 2,3
368 HIT Eiendomsmegling, Bø 25 1143 352 371 772 55 14,1
369 HIT Økonomi og admin 30 252 23 52 200 41 0,8
388 HIT Økologi/ naturres. 20 143 27 29 114 29 1,4
395 HIT Informatikk, 3 år 13 36 8 18 18 4 0,6
400 HIT Idéhistorie - Bø 13 86 13 28 58 12 1,0
440 HIT Idrettsvitenskap 30 189 28 54 135 46 0,9
441 HIT Visuelle kunstfag 16 163 20 46 117 30 1,3
442 HIT Folkekunst 10 29 5 6 23 5 0,5
443 HIT Folkemusikk 10 15 5 6 9 1 0,5
447 HIT Natur og friluftsliv 22 183 29 40 143 31 1,3
448 HIT Forurensing og miljø 20 126 9 38 88 11 0,5
449 HIT Informatikk og admin 10 84 18 22 62 19 1,8
456 HIT Litteratur/språk 10 51 9 15 36 8 0,9
481 HIT Historiske fag 8 38 10 7 31 8 1,3
532 HIT Tre og metall 15 90 5 26 64 10 0,3
605 HIT Natur/friluftsliv 15 196 14 42 154 10 0,9
628 HIT Folkekunst, årsstud. 19 62 17 13 49 14 0,9
629 HIT Folkemusikk, årsstud 15 60 14 13 47 15 0,9
630 HIT Kunst/håndverk 30 123 13 27 96 10 0,4
637 HIT Tegning - bilde 14 190 31 56 134 32 2,2
649 HIT Kroppsøv./ idrettsf. 7 106 7 34 72 11 1,0
688 HIT Ing., gass/energitek 25 171 35 85 86 24 1,4
895 HIT Innovasjon/entrepren 17 109 13 30 79 18 0,8
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1421 11082 2457 3427 7655 1676 1,7
221 2 HITØ Sikkerhet og miljø 20 131 26 76 55 18 1,3
17 HITØ Ingeniør, autom. 20 98 18 44 54 9 0,9
18 HITØ Ingeniør, Pros./gass 20 175 34 90 85 18 1,7
35 HITØ Øk.adm.fag 30 77 15 26 51 13 0,5
49 HITØ Ingeniør, Nautikk 15 113 23 66 47 12 1,5
50 HITØ Sykepleier 90 902 261 245 657 90 2,9
110 HITØ Allmennlærer 90 434 107 191 243 82 1,2
115 HITØ Almlærer, realf. 30 115 51 60 55 22 1,7
130 HITØ Førskolelærer 40 341 75 119 222 55 1,9
132 HITØ Førskolelærer, saml. 30 166 71 75 91 40 2,4
156 HITØ Fagl. prakt. est.fag 30 123 42 34 89 32 1,4
221 164 HITØ Bedriftsøkonomi 25 282 63 86 196 45 2,5
369 HITØ Øk.adm. 45 423 91 114 309 51 2,0
700 HITØ Ergoterapeut 24 288 26 68 220 35 1,1
701 HITØ Radiograf 30 295 30 81 214 35 1,0
702 HITØ Bioingeniør 24 176 20 67 109 16 0,8
703 HITØ Fysioterapeut 26 1164 197 247 917 32 7,6
743 HITØ Tannpleier 12 292 48 93 199 20 4,0
877 HITØ Samfunnssikkerhet 20 165 32 52 113 23 1,6
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 621 5760 1230 1834 3926 648 2,0
222 4 HVE Ingeniør, datatekn. 30 99 21 54 45 10 0,7
5 HVE Ingeniør, elektron. 30 104 19 54 50 9 0,6
12 HVE Ingeniør, produktde. 30 145 21 86 59 7 0,7
17 HVE Ingeniør, el-auto 30 96 26 53 43 12 0,9
25 HVE Ing., elektron. 5 9 4 5 4 4 0,8
26 HVE Ing., el.-autom. 5 12 3 10 2 0 0,6
32 HVE Ing., produktdes. 5 14 2 12 2 1 0,4
44 HVE Skipsf. og logistikk 25 203 47 76 127 40 1,9
50 HVE Sykepleier 120 955 256 282 673 172 2,1
110 HVE Allmennlærer 100 434 125 177 257 83 1,3
130 HVE Førskolelærer 50 404 100 130 274 70 2,0
132 HVE Førskolelærer, est. 25 147 27 44 103 28 1,1
133 HVE Førskolelærer, fril. 25 208 32 69 139 35 1,3
164 HVE Bedriftsøk. 10 230 50 74 156 42 5,0
170 HVE Engelsk 10 141 23 43 98 10 2,3
179 HVE Hist. 35 161 29 41 120 38 0,8
205 HVE Matematikk 10 56 16 36 20 3 1,6
240 HVE Sosio. 20 194 21 48 146 32 1,1
242 HVE Samfunnsf. 10 118 20 30 88 10 2,0
352 HVE Marinteknisk drift 30 50 10 33 17 4 0,3
353 HVE Maritim, nautikk 45 138 45 85 53 16 1,0
369 HVE Økonomi og adm. 85 463 119 109 354 100 1,4
395 HVE Informatikk 15 70 14 28 42 11 0,9
412 HVE Info. sys. 10 67 11 25 42 6 1,1
446 HVE Mat og helse 10 128 11 37 91 27 1,1
453 HVE Info.sys. og IT-led. 20 134 23 45 89 22 1,2
455 HVE Språk og kulturfag 20 57 14 21 36 9 0,7
481 HVE Historie, bachelor 20 123 19 35 88 19 1,0
538 HVE Tospråklig fagl. utd 20 27 8 15 12 4 0,4
620 HVE IKT i læring 10 64 26 23 41 13 2,6
642 HVE Kunst og håndverk 10 106 16 36 70 18 1,6
649 HVE Idrett 20 360 71 105 255 35 3,6
663 HVE Mediekunnsk. 20 171 22 63 108 23 1,1
666 HVE Naturfag 10 39 14 23 16 7 1,4
667 HVE Musikk 10 122 24 42 80 16 2,4
672 HVE Norsk 10 64 12 21 43 13 1,2
676 HVE Pedagogikk 20 285 53 75 210 30 2,7
823 HVE Ingeniør, mikrotek. 30 77 17 35 42 10 0,6
880 HVE Sosiologi, bachelor 45 245 60 66 179 50 1,3
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1035 6520 1431 2246 4274 1039 1,4
Ant.
Lære- Studie- Studium planlagte Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
223 70 HVO Barnevernspedagog 45 434 59 125 309 60 1,3
80 HVO Sosionom 45 407 61 117 290 72 1,4
110 HVO Allmennlærer 96 333 80 125 208 61 0,8
130 HVO Førskulelærar 55 249 66 68 181 60 1,2
179 HVO Historie, års 40 223 55 54 169 43 1,4
196 HVO KRL, års 29 51 9 13 38 6 0,3
205 HVO Matematikk, års 30 38 15 21 17 10 0,5
210 HVO Norsk, års 40 130 51 24 106 49 1,3
211 HVO Norsk - deltid, års 60 98 50 32 66 40 0,8
285 HVO Samfunnsvitskap, års 10 81 8 21 60 10 0,8
430 HVO Media, IKT og design 30 249 40 72 177 42 1,3
437 HVO Musikk 20 101 21 24 77 18 1,1
439 HVO Drama/teater 20 83 8 29 54 11 0,4
440 HVO Frilufts/Kroppsøving 25 204 26 51 153 25 1,0
446 HVO Mat/helse, års 20 99 14 26 73 16 0,7
451 HVO Animasjon 10 264 84 252 12 10 8,4
452 HVO Planlegging og adm. 15 95 15 26 69 16 1,0
453 HVO Informasjon og media 27 216 33 48 168 40 1,2
454 HVO Journalistikk 57 1068 207 240 828 85 3,6
455 HVO Språk, komm. og med. 15 42 7 9 33 9 0,5
456 HVO Litteratur og kultur 15 30 4 5 25 5 0,3
472 HVO Kunst og håndverk 20 96 19 28 68 21 1,0
481 HVO Hist,kult.og samf. 15 57 8 11 46 8 0,5
613 HVO Historie - deltid, å 80 101 29 29 72 24 0,4
618 HVO Drama, års 15 94 11 32 62 7 0,7
620 HVO IKT i læring, års 25 84 13 25 59 15 0,5
623 HVO Engelsk, års 37 191 50 43 148 48 1,4
630 HVO Kunst og håndverk, å 15 112 20 31 81 17 1,3
649 HVO Kroppsøving, års 25 208 36 51 157 40 1,4
663 HVO Mediekunnskap, års 30 160 15 42 118 25 0,5
666 HVO Naturfag, års 30 30 4 17 13 4 0,1
667 HVO Musikk, års 8 94 17 25 69 15 2,1
680 HVO Samfunnsfag, års 31 101 35 23 78 26 1,1
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1035 5823 1170 1739 4084 938 1,1
224 3 HIØ Ingeniør, bygg 45 265 51 123 142 47 1,1
4 HIØ Ingeniør, data 20 117 26 68 49 13 1,3
5 HIØ Ingeniør, elektro 25 101 21 42 59 14 0,8
35 HIØ Økonomi og adm. 80 508 110 154 354 109 1,4
50 HIØ Sykepleier 120 1131 321 335 796 150 2,7
60 HIØ Vernepleier 35 461 80 133 328 47 2,3
61 HIØ Vernepleier, deltid 44 303 87 109 194 62 2,0
70 HIØ Barnevernspedagog 33 860 134 277 583 45 4,1
80 HIØ Sosialt arbeid 33 721 129 227 494 45 3,9
110 HIØ Allmennlærer 85 462 125 200 262 79 1,5
130 HIØ Førskolelærer 110 476 96 151 325 126 0,9
131 HIØ Førskolelærer, delt. 30 166 51 64 102 53 1,7
170 HIØ Engelsk 30 213 28 67 146 35 0,9
187 HIØ Informatikk, 1 år 15 54 11 32 22 5 0,7
224 210 HIØ Norsk 20 76 21 17 59 22 1,1
238 HIØ Statsvitenskap 30 156 31 46 110 37 1,0
244 HIØ Tysk 15 41 17 11 30 14 1,1
270 HIØ Informatikk 15 112 26 48 64 15 1,7
318 HIØ Revisjon 40 261 62 66 195 67 1,6
418 HIØ Interkulturelle stud 10 86 8 26 60 8 0,8
453 HIØ IT-ledelse 30 163 25 57 106 34 0,8
455 HIØ Int. kommunikasjon 40 128 30 33 95 29 0,8
474 HIØ Samf, språk, kultur 25 106 21 25 81 24 0,8
505 HIØ Kunst og håndverk 15 98 17 22 76 17 1,1
610 HIØ Fransk 15 58 25 12 46 23 1,7
618 HIØ Drama 10 58 9 16 42 12 0,9
623 HIØ Engelsk, lærerutd. 10 52 9 12 40 7 0,9
626 HIØ KRL 20 85 14 24 61 18 0,7
649 HIØ Kroppsøving 20 285 75 96 189 30 3,8
666 HIØ Naturfag 10 44 9 26 18 4 0,9
667 HIØ Musikk 15 94 17 34 60 17 1,1
680 HIØ Samfunnsfag 20 162 22 51 111 30 1,1
702 HIØ Bioingeniør 40 227 34 105 122 43 0,9
824 HIØ Ingeniør, ind.design 25 126 20 80 46 15 0,8
845 HIØ Digital medieprod. 40 331 55 106 225 66 1,4
895 HIØ Tekn. innovasjon 20 89 20 34 55 16 1,0
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1190 8676 1837 2929 5747 1378 1,5
225 3 HIÅ Ingeniør, bygg 35 182 35 78 104 32 1,0
4 HIÅ Ingeniør data 25 99 21 50 49 12 0,8
17 HIÅ Ingeniør automat. 25 86 26 42 44 15 1,0
23 HIÅ Ing. bygg 4 21 4 19 2 1 1,0
31 HIÅ Ingeniør, marin 2 17 1 16 1 0 0,5
32 HIÅ Ing.maskin 3 18 2 17 1 0 0,7
50 HIÅ Sjukepleiar 121 687 176 190 497 170 1,5
93 HIÅ Ing. automasjon 5 21 4 20 1 0 0,8
160 HIÅ Shipping og økonomi 10 167 31 62 105 30 3,1
162 HIÅ Øk. og ledelse 24 358 94 106 252 50 3,9
184 HIÅ Biologi 17 48 8 24 24 5 0,5
299 HIÅ Bioteknologi 10 42 5 16 26 3 0,5
346 HIÅ Matteknologi 15 32 5 19 13 1 0,3
353 HIÅ Maritim utd.,nautikk 32 150 45 92 58 18 1,4
369 HIÅ Økonomi og adm. 25 406 88 110 296 50 3,5
432 HIÅ Shipping og logistik 8 287 47 97 190 30 5,9
473 HIÅ Eksportmarkedsføring 22 324 57 94 230 50 2,6
702 HIÅ Bioingeniør 30 153 28 88 65 16 0,9
711 HIÅ Havbruk 15 28 8 17 11 4 0,5
824 HIÅ Prod.utv. og design 35 136 33 63 73 23 0,9
895 HIÅ Innovasjon/entrepre. 25 195 36 61 134 42 1,4
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 488 3457 754 1281 2176 552 1,5
230 50 LDH Sykepleier 160 1235 228 329 906 175 1,4
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
******* ******* ********** *******
Ant.
Lære- Studie- Studium planlagte Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 160 1235 228 329 906 175 1,4
231 111 SA/SH Allmennlærer 25 11 4 7 4 0 0,2
135 SA/SH Førskolelærer 15 13 1 10 3 0 0,1
235 SA/SH Samisk 33 28 6 23 5 0 0,2
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 73 52 11 40 12 0 0,2
232 50 HD Sykepleier 50 745 91 215 530 65 1,8
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 50 745 91 215 530 65 1,8
250 50 BBSH Sykepleier 70 831 157 195 636 85 2,2
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 70 831 157 195 636 85 2,2
251 50 DHS Sykepleier 70 1341 293 340 1001 95 4,2
60 DHS Vernepl., Rogaland 78 341 107 93 248 105 1,4
80 DHS Sosionom 65 711 149 167 544 80 2,3
81 DHS Sosionom, deltid 35 417 143 310 107 55 4,1
700 DHS Ergoterapi, Rogaland 40 186 27 33 153 48 0,7
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 288 2996 719 943 2053 383 2,5
252 50 DH Sykepleier 65 920 156 203 717 85 2,4
51 DH sykepleie, deltid 16 293 79 104 189 18 4,9
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 81 1213 235 307 906 103 2,9
253 130 DMMH Førskolelærer, hov. 105 927 197 208 719 110 1,9
131 DMMH Førskolelærer, est. 35 249 51 46 203 40 1,5
132 DMMH Førskolelærer, natur 35 413 91 98 315 40 2,6
529 DMMH Førskolelærer, Inter 35 232 40 61 171 40 1,1
618 DMMH Drama 22 148 22 40 108 23 1,0
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 232 1969 401 453 1516 253 1,7
254 110 NLA Allmennlærer 100 446 44 160 286 54 0,4
130 NLA Førskolelærer 70 367 70 95 272 85 1,0
182 NLA Menighetspedagogikk 15 26 1 6 20 1 0,1
196 NLA Kristendom 60 152 23 34 118 29 0,4
220 NLA Pedagogikk 130 398 81 87 311 112 0,6
418 NLA Int.kult. f., S.Am. 30 253 34 53 200 44 1,1
482 NLA Kristendomskunnskap 40 56 14 14 42 14 0,4
791 NLA Int.kult. f., Ø-Asia 30 119 15 32 87 16 0,5
902 NLA Int.kult. f., Ø.Af. 30 183 21 43 140 26 0,7
******* ******* ********** *******
Ant.
Lære- Studie- Studium planlagte Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 505 2000 303 524 1476 381 0,6
255 196 ATH KRL 40 65 9 20 45 6 0,2
418 ATH Interkult forståelse 25 65 6 17 48 7 0,2
437 ATH Musikk 15 43 6 15 28 3 0,4
480 ATH Teologi 20 28 4 7 21 4 0,2
752 ATH Psykologi 20 110 22 28 82 22 1,1
777 ATH Musikk, årsstudium 15 67 9 21 46 10 0,6
869 ATH BA Interk forståelse 15 31 4 7 24 4 0,3
876 ATH BA Psykologi 15 42 6 12 30 4 0,4
936 ATH Praktisk teologi 20 27 4 7 20 5 0,2
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 185 478 70 134 344 65 0,4
256 196 MHS KRL 70 113 24 26 87 20 0,3
418 MHS IKGS 28 133 29 39 94 31 1,0
480 MHS Bteol 35 35 7 14 21 5 0,2
482 MHS BRIK 50 60 13 13 47 15 0,3
771 MHS Teologi 20 28 5 10 18 4 0,3
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 203 369 78 102 267 75 0,4
257 418 MHG Tverrkult. kom. 40 138 12 39 99 12 0,3
454 MHG Journalistikk, r/f 30 278 38 75 203 48 1,3
604 MHG Mediekom. r/f 10 135 14 55 80 19 1,4
849 MHG Journalistikk, a/n 24 262 42 65 197 52 1,8
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 104 813 106 234 579 131 1,0
-------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 46432 485140 92457 136172 348968 58906 2,0
******* ******* ********** *******
1175 ro ws sele cted.
Lagt ti l web: torsdag 1 09.07.2007 04:45 2
Rapport laget: torsdag 1 09.07.2007 04:29 2