Torsdag 19. ju li 2007 04 :30:01
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side        1
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
150     172 NIH Friluftsliv 24 346 56 154 192 17 0 1 14 0
185 NIH Idrett - årsstudium 51 507 94 442 65 18 0 3 11 0
440 NIH Idrett - bachelor 77 443 85 386 57 25 0 7 7 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 152 1296 235 982 314 60 0 11 32 0
184     149 UIB Visuell kultur 20 223 31 42 181 24 0 3 5 0
154 UIB Lærer matm./nat. 10 81 6 25 56 4 0 0 0 0
170 UIB Engelsk 30 676 92 149 527 54 0 9 50 0
174 UIB Fransk 35 197 16 42 155 13 0 1 6 0
179 UIB Historie 20 554 56 111 443 54 0 3 19 0
189 UIB Info.vit. 20 109 13 24 85 9 0 0 8 0
203 UIB Helsefremmende arb. 40 318 31 54 264 52 0 5 19 0
208 UIB Utviklingsstudier-år 20 491 41 90 401 28 0 2 14 0
211 UIB Nordisk 15 162 31 27 135 27 0 0 4 0
239 UIB Samfunnsøkonomi 20 340 29 63 277 20 0 0 17 0
242 UIB Samfunnsvit. fag 50 740 101 129 611 114 0 12 36 0
244 UIB Tysk 15 87 9 21 66 4 0 0 2 0
272 UIB Kunsthistorie 35 529 115 125 404 105 0 8 10 0
298 UIB Havbruksbiologi 18 78 8 29 49 7 0 2 1 0
306 UIB Info-matem-økonomi 20 66 1 11 55 8 0 2 0 0
327 UIB Biologi 85 336 44 97 239 49 0 3 1 0
369 UIB Samf.øk., bachelor 50 444 39 88 356 33 0 3 30 0
377 UIB Miljø- og ressursfag 9 81 9 21 60 6 0 0 0 0
395 UIB Informatikk 40 46 4 10 36 3 0 1 0 0
436 UIB Inf.- og kom.tekn. 20 49 7 19 30 6 0 2 0 0
438 UIB Geografi 50 164 21 27 137 27 0 0 2 0
439 UIB Estetiske fag 39 327 77 70 257 76 0 3 5 0
452 UIB Off. org/ledelse 20 242 18 39 203 21 0 2 16 0
453 UIB Info.vitenskap 50 99 14 25 74 12 0 2 4 0
454 UIB Journalistikk 20 806 122 176 630 25 0 6 39 0
455 UIB Språk og informasjon 60 231 13 43 188 17 1 3 7 0
456 UIB Litteraturstudier 20 233 30 50 183 28 0 2 3 0
459 UIB Antikke studier 15 238 20 47 191 16 0 1 8 0
460 UIB Middelalderstudier 10 174 11 33 141 13 0 0 6 0
461 UIB Midtøstenkunnskap 50 363 31 69 294 33 0 6 9 0
481 UIB Historie- og kultur 100 418 68 82 336 78 0 10 8 0
502 UIB Miljø/ressurs - SV 9 129 7 22 107 15 0 1 4 0
663 UIB Medievitenskap (år) 20 410 28 75 335 15 0 0 24 0
670 UIB Mat.nat. årsstudium 67 299 55 90 209 59 0 1 0 0
698 UIB Samf.øk., master 20 163 16 33 130 14 0 0 4 0
707 UIB Farmasi 24 323 37 98 225 24 0 4 2 0
708 UIB Human ernæring 20 323 41 118 205 20 0 4 2 0
724 UIB Rettsvitenskap 350 2658 766 410 2248 363 2 78 260 0
740 UIB Medisin 150 1546 337 401 1145 119 0 40 212 0
742 UIB Odontologi 48 636 114 133 503 41 0 10 70 0
743 UIB Tannpleie 21 466 73 95 371 35 0 7 54 0
752 UIB Psykologi 500 2497 542 469 2028 588 0 55 134 0
817 UIB Lærer norsk 23 97 15 12 85 18 0 5 0 0
827 UIB Fiskehelse 10 31 2 12 19 2 0 0 0 0
837 UIB Kognitiv vitenskap 20 75 6 11 64 8 0 1 3 0
838 UIB Film-/ tv-produksjon 20 581 111 122 459 21 0 3 35 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side        2
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
184     843 UIB Lærer naturvitenskap 16 77 13 20 57 10 0 2 0 0
844 UIB Lærer språk 27 244 29 43 201 26 0 2 2 0
850 UIB Nye medier 20 159 10 30 129 18 0 4 10 0
851 UIB Medievitenskap 50 347 35 55 292 39 2 3 24 0
852 UIB Pedagogikk 40 602 55 117 485 46 0 3 35 0
857 UIB Fysikk 45 61 9 14 47 9 0 0 0 0
859 UIB Geologi 45 134 18 37 97 19 0 1 0 0
860 UIB Kjemi 40 133 13 20 113 19 1 3 0 0
862 UIB Matematiske fag 45 102 14 30 72 13 0 2 0 0
865 UIB Molekylærbiologi 55 215 27 44 171 39 0 3 0 0
866 UIB Petroleumsteknologi 35 230 28 53 177 16 0 1 3 0
867 UIB Adm. og org.vitensk. 70 343 25 60 283 48 0 2 18 0
870 UIB Europastudier 50 329 29 56 273 28 0 6 4 0
871 UIB Latinamerikastudier 50 320 36 73 247 40 0 4 3 0
873 UIB Kjønnsstudier 15 236 20 48 188 24 0 2 7 0
875 UIB Politisk økonomi 20 138 6 19 119 10 0 0 5 0
876 UIB Generell psykologi 40 671 89 107 564 40 2 5 46 0
878 UIB Sammenl. politikk 75 324 59 48 276 52 0 11 6 0
879 UIB Sosialantropologi 75 613 60 110 503 67 0 5 22 0
880 UIB Sosiologi 75 698 56 122 576 74 1 8 38 0
883 UIB Utviklingsstudier 50 648 101 103 545 61 0 11 17 0
901 UIB Språk 120 613 157 122 491 142 1 13 16 0
903 UIB Arb. og org.psykolog 40 574 161 85 489 41 0 6 50 0
909 UIB Retorikk 30 103 7 18 85 9 0 1 4 0
910 UIB Religionsvitenskap 15 390 47 90 300 50 0 5 7 0
911 UIB Norsk som andrespråk 20 86 23 27 59 15 0 0 2 0
912 UIB Spansk 35 435 48 108 327 51 0 4 22 0
915 UIB Geofysikk 25 67 5 18 49 6 0 2 0 0
916 UIB Meteorologi 25 181 18 39 142 19 0 2 0 0
917 UIB Prosessteknologi 15 70 5 15 55 5 0 2 0 0
919 UIB USA-studier 50 263 25 62 201 24 0 1 10 0
925 UIB Språk/interkult. kom 30 248 23 52 196 29 0 2 7 0
939 UIB Nanoteknologi 20 139 11 32 107 6 0 0 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 3671 28929 4520 5816 23113 3403 10 416 1491 0
185     170 UIO Engelsk, års 25 1045 149 239 806 35 0 1 122 0
174 UIO Fransk 25 421 60 104 317 37 0 2 17 0
200 UIO Kultur- og idéstudie 125 653 66 157 496 120 0 3 9 0
211 UIO Nordisk 25 282 62 56 226 43 1 2 16 0
212 UIO Norsk som andrespråk 25 176 49 66 110 34 1 3 7 0
222 UIO Kjønn, fem., l., års 10 441 29 96 345 18 0 1 25 0
224 UIO Informatikk, info. d 8 44 6 14 30 6 0 2 0 0
226 UIO Informatikk, avbildn 8 24 0 11 13 4 0 0 0 0
233 UIO Realfag 180 382 53 138 244 60 0 4 0 0
272 UIO Kunsthist, års 25 635 121 158 477 39 0 4 65 0
306 UIO Mat, inf og tekn 100 156 24 37 119 25 1 5 0 0
308 UIO Kultur og kommunikas 60 1006 138 213 793 74 0 4 73 0
327 UIO Biologi 80 382 50 149 233 51 0 0 0 0
395 UIO Informatikk, 3-årig 100 125 26 53 72 17 0 2 0 0
437 UIO Musikkvitenskap 56 166 67 127 39 36 0 4 0 0
438 UIO Samfunnsgeografi 55 428 61 67 361 56 0 4 24 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side        3
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
185     439 UIO Estetiske studier 75 664 94 143 521 98 3 4 34 0
452 UIO Offentlig administra 60 856 105 221 635 70 0 5 80 0
455 UIO Språk 300 1607 397 369 1238 336 0 26 108 0
456 UIO Litteraturstudier 90 553 115 110 443 108 0 7 25 0
459 UIO Antikk kultur og kla 25 290 26 67 223 28 0 1 22 0
462 UIO Kunsthistorie, 3 år 75 534 121 107 427 108 0 10 34 0
465 UIO Helseledelse og hels 40 419 52 102 317 52 0 1 30 0
466 UIO Tegnspråk og tolking 20 404 107 118 286 29 0 1 45 0
478 UIO Arkeologi 50 487 80 111 376 50 0 3 34 0
479 UIO Filosofi 75 418 49 103 315 55 0 4 24 0
480 UIO Teologi og kristendo 24 76 12 17 59 16 0 0 0 0
481 UIO Historie 175 746 91 135 611 103 0 8 38 0
482 UIO Religionsstudier 50 437 38 97 340 56 0 3 17 0
615 UIO Allm. litt.vit. års. 10 368 44 76 292 12 0 0 21 0
626 UIO Kristendom, årsenhet 60 217 20 45 172 52 1 3 0 0
690 UIO Tysk 25 215 29 48 167 39 2 1 5 0
698 UIO Samfunnsøkonomi, 5år 55 287 58 55 232 36 0 4 11 0
707 UIO Farmasi 63 484 76 164 320 94 0 14 7 0
708 UIO Ernæring 20 744 126 396 348 23 0 4 26 0
724 UIO Jus, høst 295 3174 1269 561 2613 216 0 26 482 0
725 UIO Jus, vår 295 2228 255 360 1868 281 0 32 367 0
740 UIO Medisin, høst 105 1535 614 468 1067 67 0 16 234 0
742 UIO Odontologi, høst 33 718 184 185 533 24 0 5 82 0
745 UIO Medisin, vår 105 1427 155 402 1025 74 0 16 213 0
748 UIO Odontologi, vår 32 583 32 134 449 25 0 4 71 0
752 UIO Psykologi, årsenhet 100 2475 431 566 1909 120 1 10 276 0
771 UIO Teologi, prof. 5 27 7 5 22 8 0 0 0 0
817 UIO Lærerutd. nordisk 40 202 42 28 174 42 0 5 4 0
829 UIO Informatikk, d.s/net 10 19 2 5 14 1 0 0 0 0
830 UIO Syst.utv: mod. progr 15 38 6 13 25 7 0 2 0 0
831 UIO IT, sim. og vis. 7 19 1 7 12 0 0 0 0 0
832 UIO IT, nano/mikroel. 15 32 3 11 21 3 0 0 0 0
837 UIO IT - Språk, logikk 60 219 30 67 152 38 0 6 18 0
840 UIO Tekno, org og læring 30 191 24 46 145 26 1 0 22 0
841 UIO Demokrati og rettigh 25 310 15 83 227 26 0 0 22 0
843 UIO Lærerutd. realfag 60 209 24 69 140 28 0 3 0 0
844 UIO Lærerutd. kult,samf 50 538 104 99 439 56 1 8 20 0
845 UIO Digitale medier 50 357 39 92 265 38 2 4 30 0
851 UIO Medievitenskap 70 730 95 153 577 66 1 4 68 0
852 UIO Pedagogikk 190 1402 176 314 1088 264 3 20 112 0
853 UIO Spesialpedagogikk 150 1115 231 240 875 217 2 18 76 0
856 UIO Elektronikk og datat 30 24 3 8 16 3 0 2 0 0
857 UIO Fys, astro, meteoro 80 206 20 44 162 21 0 1 0 0
858 UIO Geofag 50 159 22 46 113 20 0 2 0 0
860 UIO Kjemi 35 153 16 50 103 18 0 0 0 0
862 UIO Matem. og øk 30 211 25 75 136 13 0 2 3 0
863 UIO Mat., energi og nano 40 93 13 15 78 16 0 4 0 0
865 UIO Molekylærbiologi 80 403 62 93 310 81 0 15 0 0
868 UIO Asiatiske og afrikan 125 925 169 209 716 131 0 7 68 0
870 UIO Europastudier (EU) 60 616 51 113 503 52 0 4 30 0
871 UIO Europeiske og amerik 125 758 138 146 612 131 0 18 51 0
872 UIO Internasjonale studi 60 1204 239 262 942 56 0 5 57 0
873 UIO Kjønn, feminisme 25 303 28 63 240 38 0 6 19 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side        4
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
185     874 UIO Kriminologi 60 2095 338 441 1654 84 1 6 222 0
876 UIO Psykologi, 3-årig 160 2120 349 470 1650 192 0 12 236 0
879 UIO Sosialantropologi 115 1177 171 226 951 147 1 10 93 0
880 UIO Sosiologi 140 1340 152 264 1076 143 1 12 127 0
881 UIO Statsvitenskap 180 1259 171 248 1011 146 1 9 84 0
883 UIO Utviklingsstudier 60 1240 136 235 1005 69 0 3 87 0
898 UIO Samfunnsøkonomi, 3år 120 724 106 176 548 74 0 10 54 0
899 UIO Tannpleie 24 619 100 161 458 21 0 2 80 0
912 UIO Spansk, års 25 914 173 234 680 39 0 3 98 0
935 UIO Lærerutd. fremmedspr 60 316 61 59 257 69 1 12 11 0
940 UIO Informatikk, robot 7 20 3 8 12 3 0 2 0 0
941 UIO Psykologi prof, høst 44 2558 1081 402 2156 31 1 11 367 0
942 UIO Psykologi prof, vår 44 1809 158 268 1541 38 0 6 284 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 5720 54966 10125 12393 42573 5283 26 483 4987 0
186     298 UIT Akvakultur 5 24 1 8 16 1 0 0 0 0
299 UIT Marin bioteknologi 15 61 5 19 42 6 0 1 0 0
306 UIT Datasik. 15 6 1 2 4 1 0 0 0 0
327 UIT Biologi 60 108 17 32 76 15 0 1 0 0
331 UIT Fiskerifag 30 68 16 21 47 10 0 0 0 0
395 UIT Informatikk, bach. 30 9 3 4 5 1 0 0 0 0
463 UIT Helse.adm. 25 93 12 26 67 11 0 0 0 0
467 UIT Ark. nat- og landbru 20 28 4 11 17 1 0 0 0 0
474 UIT Samf.planl. og kult. 15 92 9 19 73 11 0 0 0 0
475 UIT Kunstvitenskap 20 65 7 23 42 6 0 0 0 0
478 UIT Arkeologi 25 91 15 31 60 16 0 1 0 0
479 UIT Filosofi 19 42 8 19 23 5 0 0 0 0
481 UIT Historie 30 86 6 20 66 7 0 0 0 0
482 UIT Rel.vit 25 47 7 10 37 5 0 0 0 0
483 UIT Russlandsstudier 15 79 14 19 60 12 0 3 0 0
707 UIT Farmasi 35 247 21 90 157 34 0 5 0 0
709 UIT Fiskehelse 10 29 6 11 18 5 0 1 0 0
724 UIT Rettsvitenskap 100 1005 164 177 828 111 0 20 136 0
739 UIT Med. fag 150 390 45 80 310 94 1 10 1 0
740 UIT Medisin 100 1344 202 332 1012 75 0 21 200 0
742 UIT Odontologi 40 439 69 89 350 28 0 9 56 0
752 UIT Psykologi, årsstud. 200 702 137 163 539 185 1 11 1 0
770 UIT Komm./mikroel. 20 8 0 2 6 1 0 0 0 0
783 UIT Molekylær bioteknolo 15 69 9 28 41 6 0 2 0 0
785 UIT Informatikk 20 3 1 2 1 1 0 0 0 0
813 UIT Industriell matemati 5 14 3 5 9 2 0 0 0 0
814 UIT Romfysikk 15 31 1 6 25 1 0 0 0 0
843 UIT Realfag 15 41 5 7 34 5 0 2 0 0
844 UIT Lærer i språk/samf. 0 133 17 27 106 26 0 2 0 0
846 UIT Dok.vitenskap 25 38 3 7 31 6 0 0 0 0
852 UIT Pedagogikk 40 167 33 49 118 25 0 2 0 0
857 UIT Fysikk 30 17 1 4 13 3 0 0 0 0
859 UIT Geologi 30 42 12 16 26 8 0 1 0 0
860 UIT Kjemi 30 40 3 9 31 3 0 0 0 0
862 UIT Mat. og stat. 25 26 2 9 17 2 0 0 0 0
867 UIT Marin bedriftsledels 35 99 32 25 74 28 0 3 1 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side        5
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
186     876 UIT Psykologi 50 477 74 136 341 93 0 8 0 0
878 UIT Politikk, økonomi og 25 87 12 23 64 15 0 0 1 0
879 UIT Sosialantropologi 50 152 15 36 116 15 0 4 0 0
880 UIT Sosiologi 30 173 22 52 121 20 0 0 0 0
881 UIT Statsvitenskap 40 118 8 31 87 12 0 1 0 0
891 UIT Språk og litteratur 110 178 31 46 132 27 0 4 0 0
892 UIT Språk og økonomi 0 119 16 37 82 13 0 2 0 0
898 UIT Samf.øk 20 77 5 22 55 6 0 0 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 1614 7164 1074 1785 5379 958 2 114 396 0
189      30 AHO Ark 50 777 303 715 62 21 0 6 20 0
343 AHO Ind.des 25 293 53 255 38 13 0 2 6 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 75 1070 356 970 100 34 0 8 26 0
190     196 MF KRL årsstudium 150 203 44 43 160 48 0 1 0 0
418 MF Tverrkult. komm. 30 181 25 47 134 31 0 2 0 0
480 MF Teologi 20 30 8 9 21 5 0 1 0 0
482 MF BA KRL 40 29 1 1 28 2 0 0 0 0
774 MF Master teologi 10 6 2 1 5 3 0 0 0 0
927 MF Ungd.  kultur,  tro 35 111 21 26 85 30 0 2 0 0
936 MF Bachelor i teologi 20 21 1 6 15 1 0 0 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 305 581 102 133 448 120 0 6 0 0
191     345 NHH Øk.adm. 430 1762 779 399 1363 262 1 48 77 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 430 1762 779 399 1363 262 1 48 77 0
192     199 UMB 1-årig grunnstudium 30 285 89 55 230 29 0 3 34 0
230 UMB Eiendomsfag 25 100 9 19 81 8 0 1 3 0
233 UMB Realfag 15 92 15 34 58 17 0 0 0 0
298 UMB Akvakultur 10 23 0 10 13 0 0 0 0 0
299 UMB Bioteknologi 35 267 45 61 206 40 0 5 1 0
310 UMB Landskapsingeniør 20 238 28 45 193 24 0 1 17 0
321 UMB Husdyrvitenskap 30 188 36 73 115 32 0 2 0 0
322 UMB Skogfag 10 19 3 6 13 2 0 0 0 0
327 UMB Biologi 20 194 21 60 134 17 0 3 0 0
332 UMB Kjemi 10 44 1 11 33 2 0 0 0 0
369 UMB Økonomi/administrasj 40 227 34 49 178 25 0 1 15 0
377 UMB Miljø og naturressur 10 141 13 43 98 12 0 1 0 0
388 UMB Økologi og naturforv 30 129 17 46 83 15 0 0 0 0
406 UMB Geomatikk, Kart 10 25 6 4 21 4 0 0 0 0
468 UMB Samfunnsøkonomi 20 104 11 20 84 12 0 1 2 0
484 UMB Utviklingsstudier 25 236 38 40 196 30 0 2 12 0
732 UMB Landskapsarkitektur 40 466 139 106 360 52 0 1 35 0
735 UMB Arealplanlegging 15 103 15 17 86 18 0 3 3 0
759 UMB Byggtekn, arkitektur 25 162 17 51 111 9 0 0 4 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side        6
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
192     766 UMB Maskin og prosesstek 10 22 0 5 17 1 0 0 0 0
767 UMB Industriell økonomi 15 69 9 21 48 9 0 1 0 0
783 UMB Kjemi og bioteknolog 10 95 11 29 66 9 0 1 0 0
784 UMB Miljøfys. og energi 10 80 10 20 60 10 0 0 0 0
785 UMB Anvendt informatikk 10 4 1 1 3 1 0 0 0 0
809 UMB Vann og miljøteknikk 8 51 4 11 40 6 0 2 0 0
813 UMB Geomatikk, kart 10 13 0 4 9 1 0 0 0 0
842 UMB Plantevitenskap 10 61 5 24 37 5 0 0 0 0
843 UMB Lærerutdanning natur 15 48 7 12 36 10 0 0 0 0
862 UMB Matematiske realfag 10 25 4 6 19 4 0 0 0 0
864 UMB Matvitenskap 20 132 18 47 85 16 0 0 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 548 3643 606 930 2713 420 0 28 126 0
193     772 NVH Veterinær, Oslo 69 924 458 333 591 68 0 21 100 0
780 NVH Dyrepleier 30 1132 438 325 807 42 0 4 168 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 99 2056 896 658 1398 110 0 25 268 0
194     109 NTNU Fagl. bygg og anlegg 7 6 2 5 1 1 0 0 0 0
123 NTNU Faglærer Helse/sos. 28 118 56 79 39 35 0 6 0 0
124 NTNU Faglærer Res./matfag 15 30 18 18 12 12 0 0 0 0
170 NTNU Eng., årsstudium 50 603 68 133 470 49 0 4 18 0
174 NTNU Fra., årsstudium 20 213 23 53 160 30 1 3 1 0
179 NTNU Hist, årsstudium 40 411 32 73 338 37 0 2 4 0
188 NTNU Informatikk, års 15 68 8 27 41 9 0 1 0 0
200 NTNU Kunsthistorie 36 245 39 76 169 43 1 4 1 0
205 NTNU Mat./stat. års 25 171 18 38 133 21 0 1 2 0
210 NTNU Nord., årsstudium 25 135 23 33 102 19 0 0 0 0
239 NTNU samf.økono., årsstud 30 239 14 43 196 25 0 2 5 0
244 NTNU Ty., årsstudium 20 117 11 15 102 17 0 0 0 0
272 NTNU Kunsthist, årsstudiu 15 334 65 82 252 19 0 1 12 0
284 NTNU geografi, årsstud 30 237 11 52 185 20 0 0 4 0
285 NTNU Samf.kunnskap, årsst 30 493 45 92 401 30 0 1 12 0
324 NTNU Åpne emner samfunnsv 100 784 158 160 624 116 2 7 28 0
327 NTNU Biologi 75 501 79 147 354 75 0 12 2 0
366 NTNU Fil. 10 242 8 60 182 4 0 0 6 0
395 NTNU Informatikk 80 74 13 23 51 17 0 1 0 0
437 NTNU Musikkvitenskap 30 98 21 84 14 8 0 1 0 0
438 NTNU Geografi 50 174 17 32 142 21 0 3 0 0
439 NTNU Drama og teater 38 305 60 76 229 46 0 5 10 0
440 NTNU Bev./idrett.vit. 100 792 114 163 629 80 1 8 22 0
456 NTNU Allmenn litt. 20 114 23 17 97 20 0 3 0 0
457 NTNU Lingvistikk 6 53 5 9 44 5 0 1 0 0
460 NTNU Middelalderkunnskap 25 109 11 20 89 14 1 2 0 0
474 NTNU Samfunnskunnskap 45 348 15 64 284 33 0 3 3 0
476 NTNU Musikkteknologi 20 70 22 17 53 0 0 0 4 0
478 NTNU Arkeologi 40 337 40 63 274 36 1 8 4 0
479 NTNU Filosofi 18 122 10 40 82 10 0 0 3 0
481 NTNU Historie 100 269 37 64 205 43 0 7 1 0
482 NTNU KRL 5 19 1 4 15 0 0 0 0 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side        7
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
194     486 NTNU Samf./idr./vit. 90 402 47 89 313 59 0 5 11 0
609 NTNU Ant. kultur, årsstud 5 107 9 25 82 7 0 1 1 0
615 NTNU Allmenn litt.vit. 12 140 9 28 112 11 0 1 0 0
626 NTNU Kri.rel.liv., årsstu 10 72 4 12 60 8 0 3 0 0
646 NTNU Medieproduksjon 15 369 74 88 281 7 0 2 16 0
715 NTNU Åpne emner hist.fil. 20 286 37 56 230 21 0 0 11 0
740 NTNU Medisin 120 1597 462 421 1176 71 0 24 216 0
747 NTNU Åpne emner realfag 50 247 30 76 171 30 0 0 3 0
752 NTNU Intro. psy.pro 250 1306 367 256 1050 250 0 26 56 0
755 NTNU Mat.tekn. 25 159 7 34 125 9 0 0 1 0
756 NTNU Arkitekt 85 787 206 281 506 73 0 15 21 0
757 NTNU Geo.&petr. 100 429 63 131 298 58 0 7 1 0
759 NTNU Bygg&miljø 170 473 93 121 352 75 1 15 2 0
760 NTNU Datateknikk 95 95 9 31 64 7 0 3 0 0
761 NTNU Elektronikk 75 99 6 26 73 10 0 2 1 0
763 NTNU Fysikk og matematikk 115 305 48 52 253 48 0 3 0 0
764 NTNU Kjemi-og biotekn. 85 439 80 104 335 75 0 15 1 0
765 NTNU Marin teknikk 90 281 27 75 206 29 0 3 0 0
766 NTNU Prod.utv. 125 298 20 79 219 38 0 5 1 0
767 NTNU Ind.øk. 115 472 162 97 375 75 0 13 5 0
768 NTNU Industriell design 25 353 59 145 208 22 0 7 6 0
769 NTNU Energi og miljø 120 512 61 135 377 56 0 8 1 0
770 NTNU Komm.tekn. 50 128 13 41 87 15 0 2 0 0
793 NTNU Europa  med fransk 10 119 14 14 105 14 0 1 1 0
795 NTNU Europa med tysk 10 56 7 9 47 6 0 1 0 0
798 NTNU Teknisk kybernetikk 95 143 10 27 116 16 0 5 1 0
818 NTNU Samf.øk. 15 224 18 47 177 9 0 1 4 0
825 NTNU Lærer/master rådgiv. 5 291 61 45 246 7 0 1 2 0
837 NTNU Inf, spr, kult 20 64 5 14 50 12 0 2 0 0
843 NTNU Master-lærer i realf 40 247 27 46 201 29 0 6 0 0
844 NTNU Master-lærer i språk 65 331 66 47 284 59 0 11 4 0
847 NTNU Filmvitenskap 55 274 27 64 210 22 0 1 9 0
851 NTNU Medievitenskap 125 473 74 106 367 108 4 5 13 0
852 NTNU Pedagogikk 150 913 124 194 719 184 0 17 16 0
854 NTNU Biomatematikk 10 91 11 15 76 14 0 3 0 0
855 NTNU Bioteknologi 30 366 66 74 292 42 1 8 0 0
857 NTNU Fysikk 40 96 10 15 81 10 0 1 0 0
859 NTNU Geologi 20 142 19 33 109 15 0 5 1 0
860 NTNU Kjemi, bachelor 30 183 14 34 149 18 0 1 0 0
862 NTNU Matematikk/statist. 30 110 8 17 93 10 0 3 0 0
870 NTNU Eur.kunn.m/språk 20 224 34 37 187 17 0 4 1 0
875 NTNU Politisk økonomi 30 207 7 47 160 13 0 0 2 0
876 NTNU Psykologi 300 1819 251 394 1425 281 2 30 52 0
879 NTNU Sosialantropologi 130 720 104 132 588 142 2 11 11 0
880 NTNU Sosiologi 125 830 78 188 642 122 2 13 19 0
881 NTNU Statsvitenskap 135 621 69 121 500 82 0 7 6 0
887 NTNU Engelsk 64 309 51 82 227 60 0 4 0 0
888 NTNU Fransk 15 93 17 24 69 14 0 1 0 0
889 NTNU Nordisk 30 81 18 11 70 16 0 2 0 0
890 NTNU Tysk 10 40 4 8 32 2 0 0 0 0
898 NTNU Samfunnsøkonomi 95 394 28 89 305 54 0 3 6 0
901 NTNU Språk. komm. 15 82 10 17 65 16 0 1 0 0
905 NTNU Ing.vit. /IKT 50 122 10 40 82 15 0 2 1 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side        8
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
194     910 NTNU Relvit 15 213 22 40 173 20 0 1 6 0
912 NTNU Spansk., årsstud 50 589 152 150 439 59 0 7 28 0
929 NTNU Religionsvitenskap 30 134 23 32 102 24 0 3 0 0
930 NTNU Fonetikk 3 16 1 5 11 1 0 0 0 0
932 NTNU Latin 5 52 2 23 29 3 0 1 0 0
933 NTNU Swahili 5 64 4 12 52 6 1 1 0 0
934 NTNU Lærer/master geograf 10 77 4 18 59 5 0 1 1 0
937 NTNU Nanoteknologi 30 286 45 51 235 15 0 3 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 4912 28283 4455 6587 21696 3491 20 413 680 0
201       3 HIA Ing. byggdesign 70 85 31 38 47 22 0 2 0 0
4 HIA Ing. data 30 19 3 11 8 0 0 0 0 0
6 HIA Ing., energ.elkraft. 20 16 5 6 10 4 0 0 0 0
7 HIA Ing., fly 15 18 2 8 10 2 0 0 0 0
12 HIA Ing., maskin 60 24 3 10 14 1 0 0 0 0
23 HIA Ing.byggdesign, 2 år 10 9 1 9 0 0 0 0 0 0
26 HIA Ing.energi, 2-årig 10 3 0 3 0 0 0 0 0 0
50 HIA Sykepleie Kr.sand 115 1173 241 245 928 133 0 12 58 0
52 HIA Sykepleie, Arendal 105 705 109 176 529 131 0 15 36 0
60 HIA Vernepleie, Arendal 30 277 64 73 204 39 0 3 9 0
80 HIA Sosionom 50 764 195 187 577 76 1 3 38 0
110 HIA Allmennl., Kr.sand 155 579 134 184 395 100 0 13 0 0
112 HIA Allmennl., Grm 35 131 21 56 75 16 0 2 0 0
130 HIA Førskolel., Kr.sand 105 654 143 167 487 166 2 13 0 0
132 HIA Førskolelærer, Grm. 35 238 38 75 163 30 1 2 0 0
149 HIA Multimedietekn. Grm 60 98 21 28 70 21 0 2 0 0
157 HIA Faglærer drama 15 79 17 19 60 19 0 3 0 0
170 HIA Engelsk 40 306 51 81 225 66 1 4 1 0
172 HIA Friluftsliv 22 174 15 50 124 22 0 2 0 0
174 HIA Fransk 10 80 10 17 63 12 0 0 0 0
179 HIA Historie, årsstudium 130 219 33 47 172 29 0 4 0 0
184 HIA Biologi, års. 20 74 8 32 42 7 0 0 0 0
189 HIA Info.syst.års. 10 38 4 10 28 5 0 0 0 0
200 HIA Kunst og håndv. 10 92 17 24 68 12 0 1 1 0
203 HIA Folkehelsearbeid 24 319 57 61 258 33 0 2 6 0
205 HIA Matematikk 30 65 13 25 40 11 0 0 0 0
210 HIA Nordisk, årsstudium 20 59 11 10 49 10 0 0 0 0
238 HIA Statsvitenskap, års. 20 146 10 44 102 9 0 1 0 0
242 HIA Samfunnsfag 20 222 17 60 162 26 0 0 0 0
247 HIA Utviklingsst. års 20 293 47 57 236 45 0 6 6 0
260 HIA IT og infosys 50 38 7 14 24 7 0 1 0 0
301 HIA Matematisk finans 15 37 6 8 29 8 0 0 0 0
303 HIA Overs., engelsk 25 103 25 50 53 15 0 1 0 0
318 HIA Revisjon 20 136 22 24 112 22 0 1 5 0
327 HIA Biologi 15 62 11 18 44 13 0 1 0 0
345 HIA Øk. adm., master 80 208 58 48 160 44 0 4 4 0
369 HIA Øk.adm., Kr.sand 85 502 108 95 407 92 0 15 16 0
404 HIA Øk.adm., Grm. 70 161 37 41 120 48 0 2 0 0
437 HIA Kunstf. ford. musikk 10 51 11 9 42 11 0 1 0 0
440 HIA Idrett 12 164 27 36 128 7 0 2 2 0
456 HIA Litteratur 20 33 6 9 24 4 0 0 0 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side        9
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
201     474 HIA Samf.endr. og kom. 30 101 9 22 79 9 0 1 0 0
481 HIA Historie 35 64 15 9 55 16 0 2 1 0
482 HIA Relig.,etikk,kultur 20 65 17 12 53 18 0 0 0 0
484 HIA Utviklingsstudier 30 259 57 45 214 48 0 6 4 0
615 HIA Litteratur, årsst. 20 60 7 18 42 7 0 0 0 0
618 HIA Drama 10 178 12 46 132 19 0 0 0 0
642 HIA Kunst og håndverk 10 182 38 51 131 15 0 0 3 0
646 HIA Ernær., mat og kult. 12 391 58 91 300 17 0 0 11 0
649 HIA Idrett, årsst. 38 333 45 72 261 42 0 4 7 0
652 HIA KRL, årsstudium 70 145 15 31 114 16 1 0 0 0
661 HIA Fysikk, års. 15 14 0 2 12 0 0 0 0 0
663 HIA Mediefag 15 156 16 29 127 18 0 1 2 0
667 HIA Musikk, årsstudium 10 121 21 34 87 15 0 2 1 0
676 HIA Ped., års. 25 406 61 92 314 52 0 1 8 0
690 HIA Tysk 10 48 8 11 37 7 0 0 0 0
702 HIA Bioingeniør 20 176 37 58 118 27 0 5 2 0
767 HIA Ing, IND.ØK 10 22 4 8 14 3 0 0 0 0
794 HIA Kommunikasjon, års. 15 145 16 43 102 19 0 0 0 0
803 HIA Ing.elektr./mobilkom 20 7 2 3 4 1 0 0 0 0
807 HIA Ing., IKT 20 7 1 1 6 1 0 0 0 0
828 HIA Matematikkdidaktikk 10 13 4 4 9 3 0 0 0 0
850 HIA Kommunikasjon 25 135 20 33 102 21 0 0 2 0
852 HIA Pedagogikk 30 214 22 54 160 39 1 0 0 0
853 HIA Spes.ped 30 288 62 57 231 49 0 4 7 0
862 HIA Ma. og fys. 10 14 0 2 12 0 0 0 0 0
881 HIA Statsvitenskap 55 168 27 32 136 41 0 5 0 0
887 HIA Språk og kultur(eng) 45 81 15 16 65 16 0 1 0 0
889 HIA Norsk og medier 20 37 7 9 28 7 0 0 0 0
900 HIA Arb.-og velferdsf. 40 161 34 29 132 41 0 4 0 0
922 HIA Litt.,film, teater 15 111 18 29 82 17 0 1 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 2413 12556 2287 3108 9448 1902 7 155 230 0
202      50 HIAK Sykepleier 102 1231 234 380 851 112 0 15 143 0
60 HIAK Vernepleier 75 507 89 149 358 81 0 3 48 0
61 HIAK Vernpl-del-Lillestr. 50 327 96 108 219 73 0 3 39 0
106 HIAK Y.fagl.hels/sos delt 15 57 28 32 25 15 0 0 0 0
108 HIAK Yrkesfagl i des.hand 15 26 9 14 12 7 0 1 0 0
123 HIAK Yrkesfagl. helse/sos 15 66 20 43 23 15 0 0 0 0
124 HIAK Yfl restaurant/mat 30 28 14 18 10 7 0 0 1 0
126 HIAK Yrkesfagl i des.hånd 15 56 21 35 21 20 0 0 1 0
129 HIAK Yrkesfagl. tekn.prod 10 2 1 2 0 0 0 0 0 0
405 HIAK Produktdesign 40 225 50 180 45 28 0 2 4 0
408 HIAK Samfunnsernæring 30 310 88 55 255 41 0 2 16 0
896 HIAK Husøk. & sevice 30 139 29 39 100 46 0 3 3 0
897 HIAK Kostøkonomi, ledelse 30 93 18 76 17 11 0 1 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 457 3067 697 1131 1936 456 0 30 255 0
203       3 HIB Ing., bygg 80 187 29 62 125 28 1 2 0 0
4 HIB Ing., data 45 51 9 30 21 6 0 1 0 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side       10
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
203       6 HIB Ing., elkraft 35 23 5 8 15 2 0 0 0 0
9 HIB Ing., kjemi 25 97 28 26 71 22 0 1 0 0
11 HIB Ing.,marintekn. 40 80 10 21 59 11 0 3 0 0
12 HIB Ing., maskinteknikk 35 51 9 13 38 7 0 1 0 0
17 HIB Ing., automat. 35 37 8 12 25 7 0 0 0 0
24 HIB Ing., elektron. 35 35 3 9 26 4 0 1 0 0
28 HIB Ing., kommunikasjon 35 38 1 14 24 2 0 0 0 0
45 HIB Ing. produksjonstekn 20 65 6 18 47 9 0 1 0 0
50 HIB Sykepleier 160 2201 440 475 1726 170 0 22 201 0
60 HIB Vernepleier 65 660 132 180 480 62 0 2 75 0
80 HIB Sosialt arbeid 60 1181 302 277 904 77 0 15 104 0
96 HIB Ing. undervannstekn. 40 52 11 24 28 8 0 0 0 0
110 HIB Allmennlærer 238 1050 237 259 791 210 1 35 16 0
120 HIB Allmennlærer, musikk 32 156 33 83 73 25 0 4 1 0
130 HIB Førskolelærer 128 978 155 232 746 159 0 14 82 0
132 HIB Førskolelærer kunstf 32 370 52 86 284 41 0 2 24 0
133 HIB Førsk.lærer friluft 32 407 69 85 322 40 0 2 25 0
154 HIB Faglærerutd. realfag 10 65 7 20 45 6 0 1 0 0
203 HIB Folkehelsearbeid 24 591 86 118 473 29 0 4 45 0
242 HIB Samf.fag., glob.stud 10 426 35 87 339 8 0 1 21 0
369 HIB Øk.adm. 75 1204 220 234 970 125 0 13 90 0
395 HIB Informasjonstekn. 35 54 3 21 33 6 0 0 0 0
440 HIB Idrett 24 276 22 35 241 17 0 1 25 0
446 HIB Mat og helse 15 617 46 143 474 18 0 0 48 0
466 HIB Tegnspråk 22 353 70 79 274 29 1 2 45 0
618 HIB Drama 16 299 47 75 224 23 0 0 21 0
623 HIB Engelsk 10 435 45 106 329 11 0 1 46 0
649 HIB Idrett, år 10 755 111 152 603 8 0 0 69 0
663 HIB Mediekunnskap 21 258 18 59 199 19 0 0 23 0
667 HIB Musikk 10 226 56 58 168 7 0 0 10 0
680 HIB Samf.fag. hist. 10 242 10 54 188 9 0 1 15 0
700 HIB Ergoterapeut 36 619 64 104 515 47 1 3 54 0
701 HIB Radiograf 40 565 77 113 452 58 0 3 63 0
702 HIB Bioingeniør 30 428 71 136 292 44 0 6 8 0
703 HIB Fysioterapeut 65 1564 353 281 1283 72 0 9 110 0
711 HIB Havbruksteknologi 15 39 2 10 29 4 0 0 0 0
753 HIB Landmål. og eiendom 20 111 20 31 80 19 0 2 1 0
822 HIB Ing., energitekn. 35 71 14 18 53 15 0 5 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 1705 16917 2916 3848 13069 1464 4 158 1222 0
204      50 HBO Sykepleier, Bodø 75 501 164 134 367 76 0 9 24 0
55 HBO Sykepl., Mo i Rana 55 203 33 72 131 49 2 3 0 0
70 HBO Barnevern 30 369 43 105 264 53 0 8 6 0
80 HBO Sosionom 30 298 47 81 217 46 1 6 3 0
81 HBO Sosionomutdanning 30 162 85 60 102 43 0 3 17 0
110 HBO Allmennlærer 60 152 38 67 85 28 0 0 0 0
114 HBO Allmennlærer,samling 30 81 27 47 34 13 0 0 0 0
130 HBO Førskolelærer 30 62 21 18 44 18 0 2 0 0
131 HBO Førskolelærerutd. 30 183 35 68 115 31 0 2 0 0
133 HBO Des. førskolelærer 30 74 38 18 56 32 0 4 0 0
140 HBO Kroppsøving/idrett 10 36 5 7 29 3 0 0 0 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side       11
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
204     170 HBO Engelsk 10 91 15 28 63 9 0 1 1 0
179 HBO Historie, årsst. 40 78 13 17 61 12 0 0 0 0
184 HBO Biologi/kjemi 10 28 4 11 17 3 0 1 0 0
219 HBO Statsvitenskap, 1 år 10 48 7 11 37 9 0 0 0 0
242 HBO Nordlige studier 10 23 7 9 14 5 0 1 0 0
249 HBO Sosiologi, årsstud. 35 102 17 22 80 18 0 3 0 0
276 HBO Organ. og ledelse 15 67 12 19 48 9 0 1 0 0
298 HBO Akvakultur 10 13 1 9 4 0 0 0 0 0
300 HBO Informatikk 20 7 1 4 3 1 0 0 0 0
301 HBO Business og IT 20 44 5 13 31 3 0 0 0 0
318 HBO Regnskap og revisjon 30 62 11 19 43 6 0 0 0 0
327 HBO Biologi 10 23 3 10 13 4 0 0 0 0
331 HBO Fiskerifag 15 28 5 8 20 8 0 1 0 0
342 HBO Økonomi og ledelse 95 135 28 37 98 25 0 1 0 0
345 HBO Siviløkonom 50 139 18 35 104 31 0 3 0 0
414 HBO Økonomi/pers.utvikl. 10 40 5 8 32 5 0 2 0 0
440 HBO Idrett 15 53 6 19 34 6 0 2 0 0
454 HBO Journalistikk 40 281 37 77 204 43 1 4 10 0
470 HBO Øk./ledels Mo i Rana 35 49 18 15 34 17 0 0 0 0
473 HBO Eksportmarkedsføring 10 50 9 18 32 8 0 0 0 0
474 HBO Nordområdestudier 20 11 2 2 9 2 0 0 0 0
481 HBO Historie. 15 28 2 9 19 2 0 0 0 0
488 HBO Idrettsadm. 10 23 0 8 15 1 0 0 0 0
642 HBO Kunst/håndverk 16 65 18 25 40 12 0 2 0 0
649 HBO Idrett/Kroppsøving 25 105 20 23 82 25 1 1 0 0
867 HBO Havbruksdrift og led 10 17 1 5 12 2 0 1 0 0
880 HBO Sosiologi 15 55 8 17 38 10 0 0 0 0
881 HBO Statsvitenskap 15 22 2 5 17 3 0 0 0 0
912 HBO spansk 15 97 13 29 68 16 0 0 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 1041 3905 824 1189 2716 687 5 61 61 0
205       4 HIBU Ing. data, 3-årig 24 17 6 8 9 6 0 2 0 0
5 HIBU Ing. elektro, 3-årig 35 14 6 6 8 3 0 0 0 0
12 HIBU Ing.  maskin 3-årig 35 18 1 7 11 0 0 0 0 0
25 HIBU Ing. elektro 2 -årig 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
32 HIBU Ing., maskin 2- årig 6 2 1 2 0 0 0 0 0 0
50 HIBU Sykepleier 140 1215 293 360 855 188 1 22 128 0
112 HIBU Allm.l.utd./Drammen 50 242 52 104 138 34 0 5 0 0
114 HIBU Allm.l.utd. Hønefoss 36 135 30 63 72 19 0 1 0 0
117 HIBU Allm.l., deltid, H. 4 50 12 30 20 7 0 0 0 0
155 HIBU Lysdesign 20 108 24 28 80 27 0 2 5 0
162 HIBU Øk/adm årsst. 10 69 8 20 49 14 0 1 0 0
210 HIBU Norsk, d. Hønefoss 10 22 9 2 20 8 0 0 0 0
246 HIBU Juridiske fag, H. 20 235 32 47 188 25 1 2 13 0
251 HIBU Vis. kom.,  Drammen 27 270 106 66 204 43 0 2 28 0
317 HIBU Reiseliv 20 194 18 71 123 27 1 2 0 0
345 HIBU Øk. ledelse -siv.øk. 20 95 19 43 52 13 0 1 0 0
370 HIBU IT & entreprenørskap 15 16 0 5 11 0 0 0 0 0
395 HIBU IT, 3-årig 15 16 2 9 7 1 0 0 0 0
404 HIBU Øk./adm., Kongsberg 60 207 50 60 147 54 0 3 0 0
414 HIBU Øk.adm, Hønefoss 40 163 25 40 123 32 1 3 0 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side       12
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
205     620 HIBU IT, 1-årig, heltid 5 15 2 7 8 3 0 2 0 0
622 HIBU Engelsk, d, Hønefoss 10 19 6 4 15 6 0 0 0 0
623 HIBU Engelsk, h, Hønefoss 10 79 13 19 60 16 0 1 0 0
661 HIBU Matte, d. Hønefoss 20 25 8 14 11 3 0 0 0 0
672 HIBU Norsk, h. H. 25 48 12 8 40 14 0 0 0 0
701 HIBU Radiograf, Drammen 25 313 38 86 227 31 0 3 23 0
867 HIBU Jus og ledelse 35 272 47 56 216 47 0 5 13 0
881 HIBU Statsvitenskap 30 113 27 31 82 31 0 1 0 0
894 HIBU Optometri, Kongsberg 60 448 121 84 364 72 1 12 30 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 813 4421 968 1281 3140 724 5 70 240 0
206      50 HIF Sykepl., Hammerfest 70 206 59 70 136 51 0 5 0 0
70 HIF Barnevern 30 153 17 58 95 17 0 1 0 0
71 HIF Barnevern, Tromsø 30 183 86 72 111 34 0 2 17 0
80 HIF Sosialt arbeid 30 150 23 46 104 29 1 1 0 0
110 HIF Allmennlærer 60 96 43 51 45 23 0 0 0 0
130 HIF Førskolelærer 30 74 20 25 49 17 0 0 0 0
162 HIF Øk. adm. ledelse 20 42 16 10 32 13 0 2 0 0
164 HIF Bedriftsøkonomi 20 55 17 23 32 10 0 0 0 0
170 HIF Engelsk 30 30 14 6 24 13 0 1 0 0
176 HIF Finsk 30 15 1 4 11 0 0 0 0 0
185 HIF Kroppsøving/Idrett 22 32 6 6 26 7 0 0 0 0
242 HIF Nordområdestud. 20 30 4 7 23 5 0 0 0 0
255 HIF Hotelladministrasjon 15 81 8 28 53 7 0 0 0 0
319 HIF Reiseliv og turisme 30 89 9 27 62 8 0 1 0 0
342 HIF Border Business St. 30 18 3 6 12 3 0 0 0 0
369 HIF øk/adm 30 59 19 20 39 16 0 1 0 0
377 HIF Naturressursforv. 15 43 4 20 23 4 0 0 0 0
440 HIF Friluftsliv/ idrett 22 37 4 9 28 4 0 0 0 0
605 HIF Friluftsliv 22 90 16 16 74 15 0 1 0 0
663 HIF Mediefag 20 22 4 6 16 2 0 0 0 0
712 HIF Russisk næringslivet 30 25 6 11 14 2 0 1 0 0
838 HIF Mediepilot 20 37 7 8 29 5 0 1 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 626 1567 386 529 1038 285 1 17 17 0
207       3 HIG Bygg, Kon. 30 29 3 10 19 2 0 1 0 0
4 HIG Data 20 13 2 7 6 3 0 0 0 0
5 HIG Elektro 20 6 2 1 5 2 0 1 0 0
12 HIG Indust. design 20 37 3 18 19 4 1 0 0 0
33 HIG Bygg, Lan. 30 7 0 3 4 0 0 0 0 0
40 HIG Bygg, Pro. 30 20 5 10 10 4 0 0 0 0
46 HIG Medieteknologi 20 35 1 9 26 2 0 0 0 0
50 HIG Sykepleier 150 837 169 209 628 154 1 23 36 0
51 HIG Sykepl., Gjøvik 10 303 62 103 200 20 0 1 33 0
52 HIG Sykepl., Gudbrandsd. 10 58 28 22 36 10 0 1 8 0
53 HIG Sykepl., Valdres 10 55 27 18 37 15 0 1 10 0
54 HIG Sykepl., Hadeland 10 100 31 36 64 17 0 1 13 0
149 HIG Mediedesign 25 285 64 86 199 26 0 6 10 0
188 HIG Informasjonsteknolog 30 14 1 10 4 1 0 0 0 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side       13
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
207     264 HIG Medieproduksjon 20 81 8 21 60 10 0 1 0 0
374 HIG Drift av nettverk 20 5 0 2 3 0 0 0 0 0
395 HIG Programvareutvikling 20 10 2 4 6 0 0 0 0 0
406 HIG Geomatikk 15 17 5 6 11 3 0 0 0 0
429 HIG Informa.sikkerhet 30 8 1 3 5 1 0 0 0 0
604 HIG Medieproduksjon, års 30 90 13 28 62 15 0 2 0 0
701 HIG Radiograf 25 230 24 60 170 23 0 4 13 0
824 HIG Tek.design/-ledelse 20 49 7 15 34 9 0 0 0 0
838 HIG Mediemanagement 30 150 21 46 104 25 0 4 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 625 2439 479 727 1712 346 2 46 123 0
208      35 HIH Øk/adm 40 62 14 18 44 13 0 1 0 0
50 HIH Sykepleier 55 268 58 91 177 56 1 7 4 0
51 HIH Sykepleier, deltid 40 126 38 55 71 25 0 2 0 0
60 HIH Vernepleier 56 94 9 32 62 12 0 0 0 0
62 HIH Vernepl. utd., delt. 40 75 38 29 46 25 0 1 0 0
70 HIH Barnevernspedagog 36 290 52 114 176 48 0 5 2 0
318 HIH Øk/adm med revisjon 15 30 9 10 20 9 0 0 0 0
349 HIH Reiseliv og turisme 35 150 26 53 97 19 0 0 0 0
350 HIH Handel,service,logi. 23 74 17 30 44 13 0 2 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 340 1169 261 432 737 220 1 18 6 0
209      50 HH Sykepleier 163 685 164 190 495 171 0 19 6 0
53 HH Sykepl. Kongsvinger 40 247 48 70 177 46 0 3 11 0
100 HH Allmennlærer, Hamar 90 270 68 103 167 43 0 5 0 0
113 HH Allmennlærer, nett 40 158 67 77 81 37 0 0 2 0
130 HH Førskolelærer 60 379 104 93 286 77 1 9 20 0
132 HH Førskole, nettbasert 35 333 193 108 225 44 0 1 74 0
140 HH Faglærer,kroppsøv. 30 93 11 21 72 16 0 2 0 0
161 HH ADB 1-årig, Rena 10 23 3 6 17 2 0 0 0 0
162 HH Adm. og ledelse 35 108 18 26 82 20 1 1 1 0
164 HH Bed.øk., Rena 20 48 9 8 40 9 0 0 0 0
172 HH Jakt, årsstudium 15 25 3 10 15 1 0 0 0 0
185 HH Idrett årsstudium 45 134 19 31 103 23 1 3 0 0
189 HH info/samf.kontakt,år 10 30 8 6 24 8 0 0 0 0
208 HH Globalisering, år 10 134 13 39 95 15 0 1 0 0
220 HH IKT og læring, Hamar 15 42 8 17 25 5 0 1 0 0
223 HH Utmarksforv., år 15 29 8 4 25 7 0 0 0 0
242 HH Samfunnnsfag, år 10 89 18 23 66 16 0 1 2 0
250 HH Skogbruk, år 10 15 0 8 7 0 0 0 0 0
299 HH Bioteknologi 20 40 10 13 27 8 0 2 0 0
311 HH Landbruksteknikk 15 19 1 5 14 2 0 0 0 0
318 HH Revisjon 20 38 8 11 27 7 0 3 0 0
320 HH Økologisk landbr,BA 15 48 10 16 32 8 0 0 0 0
322 HH Skogbruk, bac 10 12 3 3 9 4 0 0 0 0
323 HH Utmarksforv., bac 20 41 7 7 34 9 0 1 0 0
359 HH markedsf./internasj. 10 111 7 33 78 7 0 0 0 0
369 HH Øk/adm, bac 10 46 8 5 41 10 0 0 0 0
370 HH øk/adm. m/IKT 10 19 3 4 15 4 0 0 0 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side       14
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
209     393 HH Innovasjon 10 36 5 9 27 4 0 0 0 0
404 HH Øk/adm., kandidat 10 19 4 7 12 2 0 0 0 0
409 HH Økol. landbruk, nett 20 63 16 23 40 11 0 1 0 0
418 HH Internasj.konflikter 20 86 15 31 55 11 0 0 0 0
423 HH Utmarksturisme 15 32 8 6 26 9 0 1 0 0
429 HH Spill- og medieprog. 10 11 0 4 7 2 0 0 0 0
436 HH ADB  m/portaldesign 10 19 7 8 11 5 0 0 0 0
437 HH Musikk 10 45 6 11 34 10 0 0 0 0
440 HH Idrett, bac. 20 57 2 15 42 8 0 0 0 0
446 HH Mat og helse, år 20 116 18 36 80 22 0 0 0 0
455 HH Språk- og kulturfag 20 37 12 6 31 11 0 2 0 0
476 HH Music Management 10 57 12 20 37 11 0 2 0 0
484 HH Globalisering og utv 20 91 11 15 76 14 0 3 0 0
486 HH Folkehelse 20 75 13 16 59 16 0 0 0 0
488 HH Sport and Event 15 38 3 10 28 5 0 0 0 0
514 HH Digital medieprod. 15 48 6 18 30 4 0 0 0 0
516 HH Regnskapsførerfag 15 44 14 15 29 11 0 1 0 0
605 HH Friluftsliv, Elverum 25 103 7 20 83 12 0 1 0 0
623 HH Engelsk, Hamar 20 118 22 21 97 16 0 0 4 0
642 HH Kunst og håndverk 15 89 20 26 63 15 0 1 0 0
663 HH Mediefag 10 51 7 11 40 6 0 0 0 0
667 HH Musikk, år 10 52 10 10 42 10 0 0 0 0
672 HH Norsk, år 10 51 11 11 40 10 0 2 0 0
676 HH Sosialpedagogikk 30 138 31 42 96 28 0 1 0 0
839 HH Opplevelsesproduksj. 40 51 13 12 39 15 0 0 0 0
851 HH Medier & kommunikasj 10 45 6 7 38 9 0 0 0 0
852 HH Oppvekst, bac 20 86 18 18 68 14 0 2 0 0
867 HH Org.- og ledelsesfag 10 56 14 11 45 14 1 1 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 1243 4930 1130 1376 3554 904 4 70 120 0
210      35 HIL Økonomi og adm. 60 238 38 41 197 43 0 1 2 0
60 HIL Vernepleie 70 324 44 75 249 72 1 7 5 0
70 HIL Barnevern 90 877 127 218 659 117 0 10 42 0
80 HIL Sosialt arbeid 90 690 97 172 518 108 0 17 37 0
149 HIL Film/fjernsyn 30 121 23 28 93 27 0 4 1 0
164 HIL øk.adm, års 20 186 21 30 156 27 0 0 3 0
185 HIL Idrett 30 278 37 57 221 34 1 1 5 0
220 HIL Pedagogikk 100 362 51 84 278 63 1 5 0 0
240 HIL Sosiologi 60 231 25 46 185 40 1 3 0 0
246 HIL Jus 50 452 77 73 379 79 0 5 14 0
262 HIL FilmFjernsyn 60 201 28 51 150 38 0 4 1 0
264 HIL Fjernsynsteknikk 20 50 26 38 12 5 0 0 2 0
272 HIL Kunsthistorie 25 81 10 19 62 12 0 1 0 0
288 HIL Samtidshistorie 50 79 13 20 59 11 0 0 0 0
308 HIL Kulturprosjektledels 15 69 18 54 15 10 0 2 0 0
317 HIL Reiseliv 60 528 90 164 364 85 0 11 3 0
319 HIL Oppl. og attraksjon. 40 175 23 51 124 27 0 5 0 0
392 HIL Fjernsynsregi 10 60 27 50 10 7 0 1 1 0
440 HIL BA i idrett 30 130 17 39 91 22 1 1 1 0
534 HIL Pros.led for fj.syn. 8 48 14 38 10 6 0 2 0 0
654 HIL Årkult 25 173 20 38 135 21 0 0 0 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side       15
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
210     676 HIL Pedagogikk, deltid 40 136 53 51 85 34 1 2 0 0
717 HIL Internasjonale stud. 50 123 9 34 89 12 0 1 0 0
752 HIL Psykologi 100 618 74 147 471 97 1 4 9 0
754 HIL Reiseliv, årsstudium 20 381 46 118 263 46 1 2 3 0
867 HIL Org. og ledelse 60 286 58 58 228 69 1 8 2 0
876 HIL Psyk. 40 340 33 82 258 56 0 7 9 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 1253 7237 1099 1876 5361 1168 9 104 140 0
211      35 HIM Øk. adm., 2 år 20 56 11 18 38 7 0 0 0 0
50 HIM Sykepleier 50 400 107 103 297 57 0 11 13 0
60 HIM Vernepleierutd. 35 174 48 59 115 41 0 4 0 0
159 HIM E-handel og innkjøp 10 15 1 4 11 1 0 0 0 0
164 HIM Bedriftsøkonomi 20 65 16 18 47 14 0 1 1 0
189 HIM Informasjonsbeh, års 20 23 6 3 20 5 0 0 0 0
238 HIM Statsvitensk, årsst 20 47 5 15 32 2 0 0 1 0
246 HIM Jus, årsstudium 30 183 28 40 143 41 0 2 1 0
292 HIM Supply Chain Manag. 35 26 5 11 15 1 0 0 0 0
318 HIM Revisjon 20 38 7 15 23 4 0 0 0 0
369 HIM Økonomi og administr 50 152 32 38 114 41 0 2 0 0
432 HIM Intern. logistikk 30 50 7 18 32 5 0 0 0 0
435 HIM Statsvitenskap 25 40 2 13 27 1 0 0 0 0
453 HIM Informasjonsbeh. 20 19 4 6 13 3 0 0 0 0
488 HIM Sport Management 30 105 17 28 77 19 0 1 0 0
841 HIM Jus og administrasj 20 153 18 36 117 24 0 0 0 0
866 HIM Petroleumslogist 30 70 28 26 44 22 0 6 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 465 1616 342 451 1165 288 0 27 16 0
212       3 HIN Bygg og industri 50 25 3 16 9 1 0 0 0 0
4 HIN Ingeniør, data 50 4 0 3 1 0 0 0 0 0
5 HIN Elektro/Kraft/Romtek 75 10 4 8 2 0 0 0 0 0
40 HIN Ingeniør, Alta 20 17 5 13 4 1 0 0 1 0
50 HIN Sykepleier 50 238 41 67 171 44 1 3 3 0
95 HIN Ingeniør, første år 25 13 1 9 4 0 0 0 0 0
410 HIN Økonomi 30 48 16 16 32 13 0 1 0 0
413 HIN Realfag/teknologi 30 17 3 12 5 0 0 0 0 0
761 HIN Elektroteknikk 20 3 0 1 2 0 0 0 0 0
804 HIN Data/IT 20 2 0 1 1 0 0 0 0 0
805 HIN Ingeniørdesign 20 13 1 7 6 0 0 0 0 0
806 HIN Integr. bygningstekn 20 5 0 4 1 0 0 0 0 0
811 HIN Industr. teknologi 20 3 0 1 2 0 0 0 0 0
814 HIN Romteknologi 20 11 1 1 10 1 0 0 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 450 409 75 159 250 60 1 4 4 0
213     110 HINE Allmennlærer 45 56 8 25 31 6 0 0 0 0
112 HINE Allmennlærer, deltid 45 56 23 35 21 11 0 0 0 0
131 HINE Førskolelærer,deltid 50 66 30 27 39 22 0 0 0 0
133 HINE Førskole/estetisk 30 40 12 13 27 8 0 0 0 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side       16
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
213     156 HINE Fagl. prakt.-est.fag 30 33 8 6 27 8 0 1 0 0
185 HINE Idrett, års. 20 25 4 6 19 4 0 0 0 0
374 HINE Info.system 20 4 2 1 3 2 0 1 0 0
395 HINE Informatikk 20 2 0 1 1 0 0 0 0 0
437 HINE Musikkvitenskap 20 10 3 4 6 2 0 0 0 0
439 HINE Drama 20 18 1 6 12 1 0 0 0 0
440 HINE Idrett 20 12 0 2 10 1 0 0 0 0
623 HINE Engelsk basisstudium 40 16 7 7 9 3 0 0 0 0
666 HINE Naturfag  samlingsb. 35 6 2 5 1 1 0 0 0 0
667 HINE Musikkvitenskap års. 20 8 1 1 7 1 0 0 0 0
680 HINE Samfunnsfag års. 35 21 4 7 14 5 0 0 0 0
796 HINE Drama, års. 35 19 4 8 11 3 0 0 0 0
853 HINE Spes.ped. 40 79 33 26 53 21 0 0 0 0
961 HINE Info.syst. års. 25 6 2 3 3 0 0 0 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 550 477 144 183 294 99 0 2 0 0
214      50 HINT Sykepleier, Levanger 114 813 221 188 625 140 0 15 61 0
58 HINT Sykepleier, Namsos 66 437 58 108 329 91 2 16 16 0
59 HINT Sykepleier deltid 28 142 39 46 96 40 0 2 7 0
60 HINT Vernepleier 30 149 16 49 100 25 0 4 0 0
110 HINT Allmennlærer 80 283 51 92 191 54 0 6 0 0
130 HINT Førskolelærer 60 340 64 91 249 80 0 8 10 0
185 HINT Idr. 30 150 20 26 124 23 0 2 0 0
240 HINT Sosiologi 38 110 28 31 79 31 0 2 0 0
274 HINT Komm.øk og ledelse 30 37 5 13 24 6 0 0 0 0
312 HINT Landbr.øk og nær.utv 25 40 6 6 34 6 0 0 0 0
321 HINT Husdyrfag 25 95 13 22 73 19 0 0 0 0
323 HINT Utm.forv. 30 47 5 9 38 7 0 1 0 0
369 HINT Øk. adm. 45 116 16 31 85 25 1 1 0 0
395 HINT Softwaredesign 30 27 3 11 16 2 0 0 0 0
396 HINT Geografi 30 51 10 14 37 8 0 0 0 0
421 HINT Husdyrvferd, årsst. 25 133 23 30 103 33 1 2 0 0
430 HINT Multimedieteknologi 40 60 5 16 44 7 0 0 0 0
516 HINT Regnskap 50 62 15 13 49 17 0 2 0 0
605 HINT Friluftsliv 20 167 19 38 129 20 0 3 0 0
623 HINT Engelsk 20 109 14 23 86 17 0 1 0 0
639 HINT Fag.lær.musikk 20 29 6 24 5 5 0 1 0 0
642 HINT Kunst og håndv, Lev 20 110 22 29 81 25 0 3 0 0
649 HINT Kr.øv. 20 96 13 13 83 16 0 3 0 0
661 HINT Matematikk 20 31 8 15 16 7 0 1 0 0
666 HINT Naturfag 20 28 3 18 10 1 0 0 0 0
667 HINT Mus. 20 69 11 16 53 11 0 1 0 0
680 HINT Samf.fag 20 59 8 10 49 9 0 0 0 0
696 HINT Trafikklærerutd. 84 117 64 65 52 32 0 7 12 0
749 HINT Reseptar 30 162 22 64 98 25 0 2 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 1070 4069 788 1111 2958 782 4 83 106 0
215       3 HIO Ingeniør, bygg 130 225 47 82 143 34 0 2 2 0
4 HIO Ingeniør, data 70 100 14 63 37 12 0 2 0 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side       17
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
215       5 HIO Ingeniør, elektro 80 51 7 26 25 7 0 0 0 0
9 HIO Ingeniør, biot.kjemi 30 204 32 106 98 17 0 3 0 0
12 HIO Ingeniør, maskin 36 52 14 21 31 5 0 0 0 0
50 HIO Sykepleier 420 3538 673 943 2595 498 3 52 324 0
51 HIO Sykepleier, deltid 50 881 173 342 539 58 0 3 134 0
70 HIO Barnevernspedagog 80 2518 415 672 1846 106 1 7 288 0
71 HIO Barnevern, deltid 40 596 124 475 121 31 0 1 40 0
80 HIO Sosialt arbeid 103 2164 382 545 1619 144 0 8 273 0
110 HIO Allmennlærer 270 1467 329 481 986 278 0 23 16 0
130 HIO Førskolelærer 210 1631 365 420 1211 278 0 29 166 0
131 HIO Førskolelærer, delt. 60 438 165 301 137 62 0 4 41 0
138 HIO Offentlig styring 54 390 34 82 308 60 0 1 47 0
150 HIO Fagl. kunst/håndv. 50 409 93 185 224 72 0 0 16 0
162 HIO Øk/led årsst. 20 980 218 225 755 28 1 2 130 0
200 HIO Kunst og design 26 728 202 216 512 39 0 1 72 0
219 HIO Politikk/forvaltning 15 331 36 74 257 36 0 0 39 0
253 HIO Øko/led årsstdelt 20 446 141 138 308 33 0 0 80 0
336 HIO Bibliotek- og info. 120 355 126 78 277 120 0 11 14 0
369 HIO Øk./adm (revisjon) 180 1295 362 290 1005 191 0 14 125 0
395 HIO Informasjonstekn. 30 86 5 42 44 5 0 0 0 0
439 HIO Drama og teater 12 268 60 72 196 18 0 0 21 0
447 HIO Idr/friluftsl/helse 50 751 107 157 594 41 0 2 56 0
449 HIO Anv. datateknologi 60 145 28 42 103 31 0 3 12 0
454 HIO Journalistikk 70 1234 366 309 925 72 0 10 85 0
484 HIO Utviklingstudier 30 597 66 102 495 51 0 5 46 0
601 HIO Arkiv og dok.del 32 211 68 67 144 42 1 0 19 0
602 HIO Design/kommunikasjon 30 574 142 215 359 46 0 1 82 0
603 HIO Bibliotek og info. 10 215 25 62 153 20 1 0 9 0
618 HIO Drama og teater, 1år 16 357 76 104 253 34 0 1 29 0
642 HIO Kunst og design,års. 13 761 135 227 534 29 0 1 72 0
691 HIO Utviklingsstudier 46 717 111 159 558 51 0 1 56 0
700 HIO Ergoterapeut 70 872 112 152 720 118 2 10 88 0
701 HIO Radiograf 50 784 95 200 584 70 2 6 78 0
702 HIO Bioingeniør 40 583 106 219 364 61 0 6 15 0
703 HIO Fysioterapeut 100 2098 516 474 1624 115 1 9 198 0
706 HIO Fysio/mensendieck 46 842 108 159 683 61 0 3 93 0
749 HIO Reseptar 60 520 112 179 341 73 1 5 23 0
822 HIO Ingeniør, energi/mil 30 100 12 43 57 12 0 0 2 0
848 HIO Fotojournalistikk 12 483 117 476 7 5 0 2 1 0
850 HIO Medier/kommunikasjon 40 617 76 158 459 43 0 5 67 0
900 HIO Velferdsfag 60 463 79 112 351 79 0 6 65 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 2971 32077 6474 9495 22582 3186 13 239 2924 0
216       5 HSF Ing.fag, elektro 13 3 0 1 2 0 0 0 0 0
50 HSF Sykepleier 60 446 69 107 339 71 0 7 18 0
51 HSF Sykepleie, deltid 40 115 38 46 69 41 0 6 0 0
60 HSF Vernepleie 30 151 23 51 100 26 0 1 0 0
70 HSF Barnevern 30 358 39 106 252 42 1 6 18 0
80 HSF Sosialt arbeid 42 297 43 86 211 50 0 4 10 0
110 HSF Allmennlærer 40 148 27 58 90 21 0 2 0 0
130 HSF Førskolelærer 35 167 22 41 126 30 0 1 0 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side       18
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
216     131 HSF Førskole, deltid 20 69 36 22 47 28 0 1 1 0
164 HSF Bedriftsøkonomi 15 60 7 13 47 10 1 0 0 0
170 HSF Engelsk 25 52 8 13 39 8 0 0 0 0
185 HSF Idrett, årsstudium 40 192 38 34 158 33 0 3 6 0
187 HSF Info.beh, årsstudium 10 11 2 5 6 1 0 0 0 0
232 HSF Org. og ledelse 10 67 10 22 45 10 0 0 0 0
242 HSF Samfunnsfag 30 36 3 5 31 4 0 0 0 0
302 HSF Friluftsliv 20 91 8 29 62 6 0 0 1 0
310 HSF Landskapsplanlegging 15 60 6 11 49 10 0 0 0 0
330 HSF Turisme og reiseliv 30 166 16 53 113 18 1 1 0 0
351 HSF Ung.sos., årsstudium 30 138 15 41 97 15 0 0 0 0
369 HSF Økonomi og administr 45 79 14 20 59 16 1 0 0 0
373 HSF Natur- og teknologi 10 9 1 3 6 0 0 0 0 0
395 HSF Informasjonsbehandli 15 10 3 5 5 1 0 1 0 0
440 HSF Idrett, bachelor 30 144 24 32 112 24 0 1 6 0
469 HSF Geologi 15 10 2 4 6 1 0 1 0 0
481 HSF Historie 10 13 2 5 8 2 0 0 0 0
754 HSF Tur. og reis., årsst 10 117 13 35 82 11 0 1 0 0
927 HSF Sosiologi - ung.sos. 10 63 3 18 45 5 0 0 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 680 3072 472 866 2206 484 4 36 60 0
217       3 UIS Bygg 39 166 28 68 98 18 1 5 1 0
4 UIS Data 28 53 6 28 25 7 0 1 0 0
5 UIS Elektro 39 62 3 29 33 3 0 0 0 0
9 UIS Ingeniør, kjemi 10 86 8 27 59 6 0 1 0 0
12 UIS Maskin 30 56 6 22 34 10 0 2 0 0
15 UIS Petroleumsteknologi 68 259 68 102 157 32 0 4 4 0
23 UIS Bygg, 2-årig 10 12 0 12 0 0 0 0 0 0
46 UIS Fjernsyn-/multimedie 20 362 53 84 278 10 0 0 23 0
50 UIS Sykepleier 179 1388 400 331 1057 201 1 33 111 0
70 UIS Barnevern 99 1424 228 382 1042 117 1 10 121 0
80 UIS Sosialt arbeid 79 1094 169 278 816 86 0 10 94 0
92 UIS Tekn realfag 10 57 5 26 31 6 0 0 0 0
110 UIS Allmennlærer 135 689 169 224 465 132 0 22 4 0
130 UIS Førskolelærer 114 782 178 227 555 151 0 18 43 0
170 UIS Engelsk 50 492 79 124 368 69 0 6 18 0
174 UIS Fransk 15 115 23 24 91 29 0 1 0 0
179 UIS Historie 55 318 38 75 243 40 2 2 3 0
196 UIS Kristendom 40 237 31 54 183 41 0 3 0 0
200 UIS Kunst-/kulturvitensk 48 229 25 69 160 29 0 1 0 0
205 UIS Matematikk 35 121 21 61 60 17 0 0 0 0
211 UIS Nordisk 40 131 28 36 95 28 0 0 0 0
240 UIS Sosiologi 30 567 78 142 425 36 0 2 39 0
244 UIS Tysk 35 83 7 22 61 15 0 1 0 0
255 UIS Hotelledelse 79 397 89 325 72 49 0 2 0 0
272 UIS Kunsthistorie 19 196 24 64 132 31 0 2 0 0
317 UIS Reiselivsledelse 67 961 171 269 692 96 1 13 47 0
318 UIS Revisjon 49 275 65 69 206 54 1 5 21 0
369 UIS Økonomi og admin. 74 815 205 200 615 67 0 5 61 0
370 UIS Økonomi/informatikk 33 275 22 68 207 32 0 2 23 0
391 UIS Kjøkken- og rest.led 15 77 15 63 14 4 0 1 0 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side       19
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
217     440 UIS Idrett/kroppsøving 25 251 41 64 187 23 0 3 19 0
454 UIS Journalist 25 479 65 117 362 25 0 2 19 0
474 UIS Personalledelse 67 577 157 127 450 73 0 9 45 0
481 UIS Hist./kult, historie 30 115 7 27 88 12 0 1 0 0
482 UIS Hist./kultur, KRL 30 52 5 15 37 7 0 1 0 0
505 UIS Kunst og håndtverk 10 268 56 73 195 19 1 1 13 0
618 UIS Drama 10 195 29 52 143 15 0 1 8 0
649 UIS Kroppsøving/idrett 20 357 50 98 259 21 0 5 21 0
755 UIS Konstr. og material 10 34 5 8 26 3 0 0 1 0
800 UIS IIndustriell økonomi 15 120 15 41 79 11 0 2 1 0
801 UIS Petroleum 20 112 14 36 76 6 0 0 1 0
802 UIS Offshore systemer 5 56 4 18 38 2 0 0 0 0
803 UIS IInformasjonstekn 15 20 2 8 12 2 0 1 0 0
808 UIS Samfunnssikkerhet 5 36 2 25 11 2 0 0 0 0
809 UIS Offshore-tekn.miljøv 5 59 4 21 38 4 0 2 1 0
843 UIS Læreutd, realfag 15 54 6 18 36 5 0 1 0 0
855 UIS Biologisk kj. 5 40 8 11 29 8 0 0 0 0
860 UIS Biologisk kjemi 18 160 23 55 105 22 0 2 0 0
862 UIS Matte 15 59 9 16 43 12 0 2 0 0
887 UIS Språk og litt., eng. 30 167 20 51 116 36 0 3 0 0
888 UIS Fransk språk og litt 20 23 1 4 19 2 0 0 0 0
889 UIS Språk/litt., nordisk 30 52 7 12 40 9 0 2 0 0
890 UIS Tysk språk og litt. 20 14 1 2 12 1 0 0 0 0
938 UIS Byutvikling 5 139 17 58 81 10 0 2 2 0
943 UIS Offshoretekn 5 100 9 36 64 1 0 0 0 0
944 UIS Risikostyring 5 25 1 14 11 2 0 0 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 2004 15343 2800 4512 10831 1749 8 192 744 0
218       2 HSH Branningeniør 35 56 1 37 19 2 0 0 0 0
12 HSH Prosess- og energi 25 27 7 17 10 4 0 0 0 0
47 HSH HMS-ingeniør 35 63 12 41 22 5 0 2 0 0
50 HSH Sykepleier, Stord 90 582 91 136 446 105 1 12 37 0
56 HSH Sykepl. 100 554 140 150 404 115 0 18 31 0
110 HSH Allmennlærer,Stord 90 190 59 78 112 42 0 5 0 0
130 HSH Førskolel.utd, Stord 60 274 66 73 201 67 0 6 8 0
156 HSH Fagl.prakt.est.Stord 30 75 22 19 56 18 0 1 0 0
242 HSH Utvikling., Stord 15 68 10 19 49 9 0 0 0 0
353 HSH Nautikk 30 27 4 20 7 2 0 0 0 0
369 HSH Økonomi og adm. 100 242 89 55 187 98 0 4 0 0
437 HSH Musikk bach., Stord 20 30 6 7 23 7 0 0 0 0
484 HSH Samfunns.utv. 10 108 18 34 74 10 0 1 2 0
505 HSH Kunst og håndv., år 15 98 21 26 72 18 0 0 0 0
623 HSH Engelsk, Stord 20 83 19 20 63 20 0 1 1 0
649 HSH Kroppsøving, Stord 20 85 11 18 67 12 0 1 3 0
667 HSH Musikk, Stord 15 53 7 12 41 7 0 1 0 0
680 HSH Samfunnsfag, Stord 15 62 10 15 47 14 0 1 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 725 2677 593 777 1900 555 1 53 82 0
219       3 HIST Ingeniør, bygg 80 222 41 70 152 25 0 4 2 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side       20
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
219       4 HIST Ingeniør, data 95 44 4 21 23 0 0 0 0 0
5 HIST Ingeniør, elektro 120 51 14 22 29 10 0 1 1 0
9 HIST Ingeniør, kjemi 25 110 18 39 71 15 0 4 0 0
12 HIST Ingeniør, maskin 50 53 5 11 42 7 0 2 0 0
13 HIST Ingeniør, materialt 15 39 7 12 27 9 0 0 0 0
16 HIST Ingeniør, logistikk 25 56 10 22 34 10 0 2 0 0
32 HIST Ingeniør, maskin 2år 15 2 1 2 0 0 0 0 0 0
35 HIST Økonomi og adm. 228 1155 375 247 908 192 1 29 62 0
50 HIST Sykepleier 212 2172 675 442 1730 244 2 40 160 0
60 HIST Vernepleier 72 662 113 171 491 73 1 10 61 0
70 HIST Barnevernspedagog 75 1774 320 396 1378 101 0 20 145 0
80 HIST Sosionom 70 1259 257 282 977 93 0 12 99 0
110 HIST Allmennlærer 130 892 218 229 663 145 0 28 8 0
115 HIST Allmennlærer, real. 70 296 42 65 231 56 1 6 0 0
119 HIST Allmennlærerutd døve 10 13 1 11 2 0 0 0 0 0
221 HIST Tegnspråk 15 348 69 92 256 28 0 4 26 0
287 HIST Informasjonsbehandl. 10 24 9 12 12 6 0 0 0 0
346 HIST Matteknologi 65 153 24 30 123 30 0 2 0 0
374 HIST Drift datasystemer 20 19 5 8 11 3 0 1 0 0
422 HIST IT-støttet bedr.utv. 15 76 11 29 47 15 0 1 2 0
466 HIST Tegnspråk og tolking 20 194 44 50 144 38 0 3 17 0
700 HIST Ergoterapeut 60 720 75 114 606 99 1 13 32 0
701 HIST Radiografutdanning 35 616 73 117 499 59 0 5 44 0
702 HIST Bioingeniør 55 424 67 135 289 68 1 7 2 0
703 HIST Fysioterapeut 60 1483 338 278 1205 71 0 7 97 0
704 HIST Audiograf 37 346 35 57 289 53 1 8 20 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 1684 13203 2851 2964 10239 1450 8 209 778 0
220       3 HIT Ing.utd., bygg 13 38 6 15 23 4 0 0 0 0
6 HIT Ing.utd., elektro 21 15 6 6 9 5 0 1 0 0
12 HIT Ing.utd., maskin 11 16 2 5 11 1 0 0 0 0
35 HIT Økonomi og adm. 10 37 7 8 29 9 0 0 0 0
50 HIT Sykepleier 88 654 179 187 467 85 0 8 61 0
51 HIT Sykepleie, deltid 45 335 122 128 207 56 0 0 47 0
60 HIT Vernepleier 36 311 65 92 219 47 0 1 21 0
61 HIT Vernepleie, deltid 30 201 94 73 128 18 0 1 35 0
70 HIT Barnevernspedagog 50 446 120 135 311 45 0 1 31 0
110 HIT Allmennlærer 30 104 17 42 62 11 0 0 0 0
112 HIT Allmennl. Porsgrunn 60 200 62 77 123 43 0 2 0 0
113 HIT Allm.lærer, deltid 18 80 35 44 36 17 0 1 0 0
130 HIT Førskolelærer (Not.) 50 172 24 51 121 31 0 2 0 0
131 HIT Deltid førskolelærer 25 131 69 50 81 39 0 3 9 0
132 HIT Førsk.l. Drammen 40 344 97 96 248 56 1 7 32 0
133 HIT Førsk.l. - Porgrunn 40 312 59 93 219 65 1 4 0 0
140 HIT Faglær. kroppsøv/idr 35 67 3 19 48 5 0 0 0 0
150 HIT Fagl. kunst/håndv. 62 152 36 46 106 35 0 2 0 0
156 HIT Fagl. prakt.-est.fag 25 73 10 8 65 13 0 1 0 0
164 HIT Bedriftsøkonomi - Bø 15 77 9 12 65 14 0 0 0 0
167 HIT Bedriftsøkonomi (P) 45 131 43 37 94 40 0 1 3 0
170 HIT Engelsk 30 108 22 21 87 22 1 1 0 0
172 HIT Friluftsliv, 1 år 10 118 27 27 91 25 0 1 0 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side       21
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
220     173 HIT Tekst og kultur 1år 10 49 6 17 32 7 0 0 0 0
179 HIT Historie 42 77 13 21 56 11 0 0 0 0
185 HIT Idrett 60 233 34 62 171 48 1 4 2 0
187 HIT Informatikk årsst. 10 8 2 5 3 0 0 0 0 0
210 HIT Norsk 14 34 8 6 28 8 0 0 0 0
273 HIT Kultur, Bø 6 28 5 8 20 7 2 0 0 0
302 HIT Friluft/kulur/natur 30 45 11 12 33 10 0 1 0 0
308 HIT Kultur, 3år 15 69 20 18 51 15 0 1 0 0
317 HIT Reiseliv - 15 200 17 60 140 21 0 4 0 0
318 HIT Revisjon 20 49 10 6 43 13 0 1 0 0
359 HIT Int. markedsfør, Bø 16 151 19 38 113 25 0 2 0 0
368 HIT Eiendomsmegling, Bø 25 510 141 162 348 29 0 1 35 0
369 HIT Økonomi og admin 30 114 10 23 91 18 0 3 0 0
388 HIT Økologi/ naturres. 20 88 15 16 72 17 0 0 0 0
395 HIT Informatikk, 3 år 13 4 0 2 2 0 0 0 0 0
400 HIT Idéhistorie - Bø 13 47 4 18 29 5 0 1 0 0
440 HIT Idrettsvitenskap 30 61 12 17 44 15 0 3 0 0
441 HIT Visuelle kunstfag 16 115 16 30 85 24 0 3 0 0
442 HIT Folkekunst 10 23 5 5 18 5 0 0 0 0
443 HIT Folkemusikk 10 9 2 4 5 0 0 0 0 0
447 HIT Natur og friluftsliv 22 79 10 16 63 11 0 1 0 0
448 HIT Forurensing og miljø 20 70 2 23 47 4 0 0 0 0
449 HIT Informatikk og admin 10 26 5 8 18 5 0 0 0 0
456 HIT Litteratur/språk 10 36 8 12 24 6 0 3 0 0
481 HIT Historiske fag 8 14 4 3 11 3 0 0 0 0
532 HIT Tre og metall 15 68 2 15 53 4 0 0 0 0
605 HIT Natur/friluftsliv 15 117 9 25 92 5 0 0 0 0
628 HIT Folkekunst, årsstud. 19 51 13 9 42 11 0 0 0 0
629 HIT Folkemusikk, årsstud 15 42 8 9 33 9 0 0 0 0
630 HIT Kunst/håndverk 30 97 11 20 77 9 0 0 0 0
637 HIT Tegning - bilde 14 136 16 40 96 17 0 1 0 0
649 HIT Kroppsøv./ idrettsf. 7 48 4 17 31 3 0 0 0 0
688 HIT Ing., gass/energitek 25 41 9 18 23 8 0 0 0 0
895 HIT Innovasjon/entrepren 17 35 9 7 28 10 0 2 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 1421 6896 1574 2024 4872 1069 6 68 276 0
221       2 HITØ Sikkerhet og miljø 20 40 9 27 13 3 0 0 1 0
17 HITØ Ingeniør, autom. 20 10 1 4 6 1 0 0 0 0
18 HITØ Ingeniør, Pros./gass 20 32 6 14 18 4 0 0 0 0
35 HITØ Øk.adm.fag 30 37 7 12 25 6 0 0 0 0
49 HITØ Ingeniør, Nautikk 15 18 0 12 6 1 0 0 0 0
50 HITØ Sykepleier 90 756 230 192 564 78 0 11 28 0
110 HITØ Allmennlærer 90 257 55 107 150 46 0 3 0 0
115 HITØ Almlærer, realf. 30 78 36 40 38 16 0 1 0 0
130 HITØ Førskolelærer 40 269 53 90 179 44 0 4 8 0
132 HITØ Førskolelærer, saml. 30 137 60 58 79 35 0 1 7 0
156 HITØ Fagl. prakt. est.fag 30 92 29 22 70 22 0 2 0 0
164 HITØ Bedriftsøkonomi 25 149 36 39 110 29 0 1 6 0
369 HITØ Øk.adm. 45 206 47 48 158 30 0 3 8 0
700 HITØ Ergoterapeut 24 215 22 47 168 28 2 1 9 0
701 HITØ Radiograf 30 192 17 51 141 21 0 1 8 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side       22
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
221     702 HITØ Bioingeniør 24 126 14 42 84 9 0 0 0 0
703 HITØ Fysioterapeut 26 723 118 146 577 19 0 3 49 0
743 HITØ Tannpleier 12 253 44 85 168 18 0 2 22 0
877 HITØ Samfunnssikkerhet 20 78 9 21 57 9 0 0 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 621 3668 793 1057 2611 419 2 33 146 0
222       4 HVE Ingeniør, datatekn. 30 16 5 9 7 2 0 1 0 0
5 HVE Ingeniør, elektron. 30 16 2 4 12 2 0 0 0 0
12 HVE Ingeniør, produktde. 30 53 9 32 21 2 0 0 0 0
17 HVE Ingeniør, el-auto 30 18 5 12 6 1 0 0 0 0
26 HVE Ing., el.-autom. 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
32 HVE Ing., produktdes. 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0
44 HVE Skipsf. og logistikk 25 39 8 11 28 12 0 4 0 0
50 HVE Sykepleier 120 836 229 238 598 155 2 19 65 0
110 HVE Allmennlærer 100 293 89 107 186 64 0 6 0 0
130 HVE Førskolelærer 50 331 84 102 229 57 0 6 10 0
132 HVE Førskolelærer, est. 25 133 23 41 92 24 0 1 0 0
133 HVE Førskolelærer, fril. 25 156 24 49 107 24 0 1 0 0
164 HVE Bedriftsøk. 10 136 34 34 102 30 0 0 5 0
170 HVE Engelsk 10 110 22 31 79 10 0 0 2 0
179 HVE Hist. 35 84 11 21 63 18 0 1 0 0
205 HVE Matematikk 10 31 8 17 14 2 0 0 0 0
240 HVE Sosio. 20 140 16 36 104 26 0 2 3 0
242 HVE Samfunnsf. 10 68 12 16 52 8 0 1 1 0
352 HVE Marinteknisk drift 30 2 1 2 0 0 0 0 0 0
353 HVE Maritim, nautikk 45 16 5 13 3 2 0 0 0 0
369 HVE Økonomi og adm. 85 233 66 53 180 57 0 4 3 0
395 HVE Informatikk 15 6 0 2 4 0 0 0 0 0
412 HVE Info. sys. 10 22 2 9 13 1 0 0 0 0
446 HVE Mat og helse 10 114 11 32 82 24 0 0 0 0
453 HVE Info.sys. og IT-led. 20 29 5 6 23 6 0 1 0 0
455 HVE Språk og kulturfag 20 49 13 16 33 9 0 2 0 0
481 HVE Historie, bachelor 20 55 10 14 41 11 0 2 0 0
538 HVE Tospråklig fagl. utd 20 23 7 13 10 4 0 0 0 0
620 HVE IKT i læring 10 38 15 13 25 7 0 1 1 0
642 HVE Kunst og håndverk 10 95 15 31 64 15 0 0 0 0
649 HVE Idrett 20 155 32 46 109 16 0 0 9 0
663 HVE Mediekunnsk. 20 89 13 34 55 10 0 0 0 0
666 HVE Naturfag 10 30 12 20 10 5 0 0 0 0
667 HVE Musikk 10 68 12 16 52 9 0 1 0 0
672 HVE Norsk 10 48 7 12 36 9 0 0 0 0
676 HVE Pedagogikk 20 209 38 52 157 23 0 2 12 0
823 HVE Ingeniør, mikrotek. 30 19 7 5 14 4 0 1 0 0
880 HVE Sosiologi, bachelor 45 172 43 42 130 38 0 3 4 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 1030 3935 895 1194 2741 687 2 59 115 0
223      70 HVO Barnevernspedagog 45 375 51 102 273 50 0 5 11 0
80 HVO Sosionom 45 336 54 91 245 66 0 3 4 0
110 HVO Allmennlærer 96 221 56 75 146 43 0 7 0 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side       23
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
223     130 HVO Førskulelærar 55 222 61 58 164 57 0 5 4 0
179 HVO Historie, års 40 123 31 29 94 26 0 1 0 0
196 HVO KRL, års 29 32 6 10 22 4 0 0 0 0
205 HVO Matematikk, års 30 20 5 9 11 5 0 0 0 0
210 HVO Norsk, års 40 104 44 19 85 43 0 1 0 0
211 HVO Norsk - deltid, års 60 79 45 23 56 34 0 1 1 0
285 HVO Samfunnsvitskap, års 10 53 5 12 41 6 0 0 0 0
430 HVO Media, IKT og design 30 114 10 33 81 13 0 1 0 0
437 HVO Musikk 20 48 4 11 37 4 0 0 0 0
439 HVO Drama/teater 20 59 7 20 39 8 0 2 0 0
440 HVO Frilufts/Kroppsøving 25 94 11 20 74 9 0 0 0 0
446 HVO Mat/helse, års 20 90 13 22 68 16 0 1 0 0
451 HVO Animasjon 10 87 26 84 3 3 1 0 0 0
452 HVO Planlegging og adm. 15 68 14 16 52 13 0 0 0 0
453 HVO Informasjon og media 27 116 20 19 97 24 0 2 0 0
454 HVO Journalistikk 57 647 115 133 514 54 0 8 16 0
455 HVO Språk, komm. og med. 15 31 5 7 24 6 0 1 0 0
456 HVO Litteratur og kultur 15 21 3 2 19 3 0 0 0 0
472 HVO Kunst og håndverk 20 70 15 18 52 14 1 0 0 0
481 HVO Hist,kult.og samf. 15 33 4 8 25 4 0 0 0 0
613 HVO Historie - deltid, å 80 57 15 15 42 11 0 0 0 0
618 HVO Drama, års 15 65 9 25 40 4 0 0 0 0
620 HVO IKT i læring, års 25 44 8 9 35 12 0 0 0 0
623 HVO Engelsk, års 37 130 30 26 104 33 0 2 0 0
630 HVO Kunst og håndverk, å 15 86 14 23 63 12 0 0 0 0
649 HVO Kroppsøving, års 25 111 18 23 88 20 1 3 0 0
663 HVO Mediekunnskap, års 30 93 9 23 70 18 1 0 0 0
666 HVO Naturfag, års 30 20 2 11 9 2 0 0 0 0
667 HVO Musikk, års 8 55 10 14 41 9 0 0 0 0
680 HVO Samfunnsfag, års 31 77 29 20 57 21 0 0 1 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 1035 3781 749 1010 2771 647 4 43 37 0
224       3 HIØ Ingeniør, bygg 45 53 8 24 29 8 0 1 0 0
4 HIØ Ingeniør, data 20 13 1 8 5 1 0 0 0 0
5 HIØ Ingeniør, elektro 25 10 1 6 4 1 0 0 0 0
35 HIØ Økonomi og adm. 80 243 53 69 174 51 0 3 0 0
50 HIØ Sykepleier 120 969 275 280 689 130 0 9 89 0
60 HIØ Vernepleier 35 355 54 101 254 37 0 5 29 0
61 HIØ Vernepleier, deltid 44 228 61 78 150 47 0 0 19 0
70 HIØ Barnevernspedagog 33 738 114 226 512 38 0 3 60 0
80 HIØ Sosialt arbeid 33 609 108 178 431 41 0 0 53 0
110 HIØ Allmennlærer 85 292 85 120 172 55 0 2 0 0
130 HIØ Førskolelærer 110 397 79 117 280 103 0 7 0 0
131 HIØ Førskolelærer, delt. 30 139 41 52 87 45 0 3 0 0
170 HIØ Engelsk 30 140 20 39 101 26 0 1 0 0
187 HIØ Informatikk, 1 år 15 13 4 8 5 1 0 0 0 0
210 HIØ Norsk 20 63 18 14 49 19 0 0 0 0
238 HIØ Statsvitenskap 30 88 16 20 68 24 0 0 0 0
244 HIØ Tysk 15 27 10 7 20 9 0 1 0 0
270 HIØ Informatikk 15 10 3 3 7 1 0 0 0 0
318 HIØ Revisjon 40 118 34 27 91 35 0 3 0 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side       24
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
224     418 HIØ Interkulturelle stud 10 62 6 17 45 8 0 0 0 0
453 HIØ IT-ledelse 30 29 2 10 19 6 1 0 0 0
455 HIØ Int. kommunikasjon 40 85 24 21 64 22 0 0 0 0
474 HIØ Samf, språk, kultur 25 74 14 19 55 18 0 1 0 0
505 HIØ Kunst og håndverk 15 89 15 20 69 16 0 1 1 0
610 HIØ Fransk 15 44 23 8 36 21 0 0 0 0
618 HIØ Drama 10 43 7 11 32 9 0 0 0 0
623 HIØ Engelsk, lærerutd. 10 38 6 10 28 5 0 0 0 0
626 HIØ KRL 20 48 7 12 36 10 0 3 0 0
649 HIØ Kroppsøving 20 114 30 40 74 14 0 1 2 0
666 HIØ Naturfag 10 30 5 17 13 3 0 0 0 0
667 HIØ Musikk 15 58 11 19 39 10 0 0 0 0
680 HIØ Samfunnsfag 20 84 12 22 62 15 0 0 0 0
702 HIØ Bioingeniør 40 168 26 76 92 31 0 4 0 0
824 HIØ Ingeniør, ind.design 25 43 8 25 18 7 0 1 0 0
845 HIØ Digital medieprod. 40 98 9 29 69 18 1 2 0 0
895 HIØ Tekn. innovasjon 20 23 6 7 16 6 0 0 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 1190 5635 1196 1740 3895 891 2 51 253 0
225       3 HIÅ Ingeniør, bygg 35 33 8 13 20 6 0 0 0 0
4 HIÅ Ingeniør data 25 16 2 12 4 1 0 0 0 0
17 HIÅ Ingeniør automat. 25 5 0 2 3 0 0 0 0 0
23 HIÅ Ing. bygg 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
31 HIÅ Ingeniør, marin 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
32 HIÅ Ing.maskin 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
50 HIÅ Sjukepleiar 121 601 160 159 442 153 1 17 12 0
93 HIÅ Ing. automasjon 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
160 HIÅ Shipping og økonomi 10 59 6 17 42 7 0 0 1 0
162 HIÅ Øk. og ledelse 24 236 68 66 170 32 0 0 8 0
184 HIÅ Biologi 17 41 7 20 21 4 0 0 0 0
299 HIÅ Bioteknologi 10 25 4 9 16 2 0 0 0 0
346 HIÅ Matteknologi 15 24 3 14 10 1 0 1 0 0
353 HIÅ Maritim utd.,nautikk 32 22 5 19 3 0 0 0 0 0
369 HIÅ Økonomi og adm. 25 242 55 61 181 36 0 4 9 0
432 HIÅ Shipping og logistik 8 91 17 21 70 10 0 0 3 0
473 HIÅ Eksportmarkedsføring 22 198 39 54 144 38 1 3 3 0
702 HIÅ Bioingeniør 30 111 23 64 47 12 0 1 0 0
711 HIÅ Havbruk 15 14 4 9 5 3 0 0 0 0
824 HIÅ Prod.utv. og design 35 30 10 22 8 4 0 0 0 0
895 HIÅ Innovasjon/entrepre. 25 96 14 26 70 20 0 1 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 488 1854 425 598 1256 329 2 27 36 0
230      50 LDH Sykepleier 160 1073 200 277 796 155 0 13 112 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 160 1073 200 277 796 155 0 13 112 0
231     111 SA/SH Allmennlærer 25 7 2 4 3 0 0 0 1 0
135 SA/SH Førskolelærer 15 6 1 3 3 0 0 0 2 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side       25
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
231     235 SA/SH Samisk 33 21 6 16 5 0 0 0 3 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 73 34 9 23 11 0 0 0 6 0
232      50 HD Sykepleier 50 652 81 184 468 61 0 3 73 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 50 652 81 184 468 61 0 3 73 0
250      50 BBSH Sykepleier 70 746 150 168 578 78 0 11 89 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 70 746 150 168 578 78 0 11 89 0
251      50 DHS Sykepleier 70 1143 250 276 867 83 1 10 110 0
60 DHS Vernepl., Rogaland 78 289 85 76 213 89 0 6 11 0
80 DHS Sosionom 65 592 122 140 452 63 0 9 66 0
81 DHS Sosionom, deltid 35 325 111 241 84 47 0 1 20 0
700 DHS Ergoterapi, Rogaland 40 150 22 20 130 43 0 2 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 288 2499 590 753 1746 325 1 28 207 0
252      50 DH Sykepleier 65 819 146 174 645 81 0 17 87 0
51 DH sykepleie, deltid 16 259 67 88 171 15 0 0 44 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 81 1078 213 262 816 96 0 17 131 0
253     130 DMMH Førskolelærer, hov. 105 770 168 172 598 91 0 13 66 0
131 DMMH Førskolelærer, est. 35 233 50 44 189 37 0 5 15 0
132 DMMH Førskolelærer, natur 35 336 73 80 256 31 1 1 22 0
529 DMMH Førskolelærer, Inter 35 201 34 51 150 35 0 1 8 0
618 DMMH Drama 22 123 18 33 90 20 0 0 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 232 1663 343 380 1283 214 1 20 111 0
254     110 NLA Allmennlærer 100 322 35 108 214 43 1 2 0 0
130 NLA Førskolelærer 70 303 61 78 225 69 0 5 2 0
182 NLA Menighetspedagogikk 15 16 0 3 13 1 0 0 0 0
196 NLA Kristendom 60 90 10 18 72 12 0 1 0 0
220 NLA Pedagogikk 130 296 66 60 236 88 0 4 0 0
418 NLA Int.kult. f., S.Am. 30 216 29 46 170 34 0 3 0 0
482 NLA Kristendomskunnskap 40 27 7 9 18 5 0 1 0 0
791 NLA Int.kult. f., Ø-Asia 30 96 12 22 74 14 0 0 0 0
902 NLA Int.kult. f., Ø.Af. 30 151 15 35 116 19 1 0 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 505 1517 235 379 1138 285 2 16 2 0
255     196 ATH KRL 40 35 5 12 23 3 0 0 0 0
************** ********** *******
Rapport so45 k jørt av:SO 2007 19/07-200 7 04:29 side       26
Ant all=søkna der=fordel t=på=stud ier(KVIN NER)
Ant. Kvalif.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud Svart Svart totalt Ant.
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt NEI JA uten møtt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
255     418 ATH Interkult forståelse 25 52 4 13 39 5 0 0 0 0
437 ATH Musikk 15 25 4 9 16 2 0 0 0 0
480 ATH Teologi 20 10 1 2 8 1 0 0 0 0
752 ATH Psykologi 20 84 17 18 66 18 0 1 0 0
777 ATH Musikk, årsstudium 15 40 3 11 29 4 1 0 0 0
869 ATH BA Interk forståelse 15 20 2 5 15 1 0 0 0 0
876 ATH BA Psykologi 15 30 5 8 22 4 0 0 0 0
936 ATH Praktisk teologi 20 14 1 3 11 2 0 1 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 185 310 42 81 229 40 1 2 0 0
256     196 MHS KRL 70 77 15 19 58 13 0 0 0 0
418 MHS IKGS 28 104 24 29 75 26 0 3 0 0
480 MHS Bteol 35 17 4 8 9 2 0 0 0 0
482 MHS BRIK 50 44 11 9 35 13 1 1 0 0
771 MHS Teologi 20 11 1 4 7 2 0 0 0 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 203 253 55 69 184 56 1 4 0 0
257     418 MHG Tverrkult. kom. 40 97 8 29 68 7 0 0 0 0
454 MHG Journalistikk, r/f 30 167 20 44 123 28 0 3 1 0
604 MHG Mediekom. r/f 10 77 8 27 50 11 0 0 0 0
849 MHG Journalistikk, a/n 24 133 18 34 99 27 0 3 1 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 104 474 54 134 340 73 0 6 2 0
-------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- --------- -------
sum 46377 296969 56338 77001 219968 36375 160 3527 16807 0
************** ********** *******
1170 rows sele cted.
Lagt til web: torsdag 1 ######## 2
Rapport laget: torsdag 1 ######## 1