Hovedopptaket 2007: Antall søkere til hvert studium (kvinner)
Ant.
Lærest.nr Studium planlagte Ant. Ant. Ikke Tilbud
Studiumnr. Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
150     172 NIH Friluftsliv 24 346 56 154 192 17
185 NIH Idrett - årsstudium 51 507 94 442 65 18
440 NIH Idrett - bachelor 77 443 85 386 57 25
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 152 1296 235 982 314 60
184     149 UIB Visuell kultur 20 223 31 42 181 24
154 UIB Lærer matm./nat. 10 81 6 25 56 4
170 UIB Engelsk 30 676 92 149 527 54
174 UIB Fransk 35 197 16 42 155 13
179 UIB Historie 20 554 56 111 443 54
189 UIB Info.vit. 20 109 13 24 85 9
203 UIB Helsefremmende arb. 40 318 31 54 264 52
208 UIB Utviklingsstudier-år 20 491 41 90 401 28
211 UIB Nordisk 15 162 31 27 135 27
239 UIB Samfunnsøkonomi 20 340 29 63 277 20
242 UIB Samfunnsvit. fag 50 740 101 129 611 114
244 UIB Tysk 15 87 9 21 66 4
272 UIB Kunsthistorie 35 529 115 125 404 105
298 UIB Havbruksbiologi 18 78 8 29 49 7
306 UIB Info-matem-økonomi 20 66 1 11 55 8
327 UIB Biologi 85 336 44 97 239 49
369 UIB Samf.øk., bachelor 50 444 39 88 356 33
377 UIB Miljø- og ressursfag 9 81 9 21 60 6
395 UIB Informatikk 40 46 4 10 36 3
436 UIB Inf.- og kom.tekn. 20 49 7 19 30 6
438 UIB Geografi 50 164 21 27 137 27
439 UIB Estetiske fag 39 327 77 70 257 76
452 UIB Off. org/ledelse 20 242 18 39 203 21
453 UIB Info.vitenskap 50 99 14 25 74 12
454 UIB Journalistikk 20 806 122 176 630 25
455 UIB Språk og informasjon 60 231 13 43 188 17
456 UIB Litteraturstudier 20 233 30 50 183 28
459 UIB Antikke studier 15 238 20 47 191 16
460 UIB Middelalderstudier 10 174 11 33 141 13
461 UIB Midtøstenkunnskap 50 363 31 69 294 33
481 UIB Historie- og kultur 100 418 68 82 336 78
502 UIB Miljø/ressurs - SV 9 129 7 22 107 15
663 UIB Medievitenskap (år) 20 410 28 75 335 15
670 UIB Mat.nat. årsstudium 67 299 55 90 209 59
698 UIB Samf.øk., master 20 163 16 33 130 14
707 UIB Farmasi 24 323 37 98 225 24
708 UIB Human ernæring 20 323 41 118 205 20
724 UIB Rettsvitenskap 350 2658 766 410 2248 363
740 UIB Medisin 150 1546 337 401 1145 119
742 UIB Odontologi 48 636 114 133 503 41
743 UIB Tannpleie 21 466 73 95 371 35
752 UIB Psykologi 500 2497 542 469 2028 588
817 UIB Lærer norsk 23 97 15 12 85 18
827 UIB Fiskehelse 10 31 2 12 19 2
837 UIB Kognitiv vitenskap 20 75 6 11 64 8
838 UIB Film-/ tv-produksjon 20 581 111 122 459 21
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
184     843 UIB Lærer naturvitenskap 16 77 13 20 57 10
844 UIB Lærer språk 27 244 29 43 201 26
850 UIB Nye medier 20 159 10 30 129 18
851 UIB Medievitenskap 50 347 35 55 292 39
852 UIB Pedagogikk 40 602 55 117 485 46
857 UIB Fysikk 45 61 9 14 47 9
859 UIB Geologi 45 134 18 37 97 19
860 UIB Kjemi 40 133 13 20 113 19
862 UIB Matematiske fag 45 102 14 30 72 13
865 UIB Molekylærbiologi 55 215 27 44 171 39
866 UIB Petroleumsteknologi 35 230 28 53 177 16
867 UIB Adm. og org.vitensk. 70 343 25 60 283 48
870 UIB Europastudier 50 329 29 56 273 28
871 UIB Latinamerikastudier 50 320 36 73 247 40
873 UIB Kjønnsstudier 15 236 20 48 188 24
875 UIB Politisk økonomi 20 138 6 19 119 10
876 UIB Generell psykologi 40 671 89 107 564 40
878 UIB Sammenl. politikk 75 324 59 48 276 52
879 UIB Sosialantropologi 75 613 60 110 503 67
880 UIB Sosiologi 75 698 56 122 576 74
883 UIB Utviklingsstudier 50 648 101 103 545 61
901 UIB Språk 120 613 157 122 491 142
903 UIB Arb. og org.psykolog 40 574 161 85 489 41
909 UIB Retorikk 30 103 7 18 85 9
910 UIB Religionsvitenskap 15 390 47 90 300 50
911 UIB Norsk som andrespråk 20 86 23 27 59 15
912 UIB Spansk 35 435 48 108 327 51
915 UIB Geofysikk 25 67 5 18 49 6
916 UIB Meteorologi 25 181 18 39 142 19
917 UIB Prosessteknologi 15 70 5 15 55 5
919 UIB USA-studier 50 263 25 62 201 24
925 UIB Språk/interkult. kom 30 248 23 52 196 29
939 UIB Nanoteknologi 20 139 11 32 107 6
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 3671 28929 4520 5816 23113 3403
185     170 UIO Engelsk, års 25 1045 149 239 806 35
174 UIO Fransk 25 421 60 104 317 37
200 UIO Kultur- og idéstudie 125 653 66 157 496 120
211 UIO Nordisk 25 282 62 56 226 43
212 UIO Norsk som andrespråk 25 176 49 66 110 34
222 UIO Kjønn, fem., l., års 10 441 29 96 345 18
224 UIO Informatikk, info. d 8 44 6 14 30 6
226 UIO Informatikk, avbildn 8 24 0 11 13 4
233 UIO Realfag 180 382 53 138 244 60
272 UIO Kunsthist, års 25 635 121 158 477 39
306 UIO Mat, inf og tekn 100 156 24 37 119 25
308 UIO Kultur og kommunikas 60 1006 138 213 793 74
327 UIO Biologi 80 382 50 149 233 51
395 UIO Informatikk, 3-årig 100 125 26 53 72 17
437 UIO Musikkvitenskap 56 166 67 127 39 36
438 UIO Samfunnsgeografi 55 428 61 67 361 56
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
185     439 UIO Estetiske studier 75 664 94 143 521 98
452 UIO Offentlig administra 60 856 105 221 635 70
455 UIO Språk 300 1607 397 369 1238 336
456 UIO Litteraturstudier 90 553 115 110 443 108
459 UIO Antikk kultur og kla 25 290 26 67 223 28
462 UIO Kunsthistorie, 3 år 75 534 121 107 427 108
465 UIO Helseledelse og hels 40 419 52 102 317 52
466 UIO Tegnspråk og tolking 20 404 107 118 286 29
478 UIO Arkeologi 50 487 80 111 376 50
479 UIO Filosofi 75 418 49 103 315 55
480 UIO Teologi og kristendo 24 76 12 17 59 16
481 UIO Historie 175 746 91 135 611 103
482 UIO Religionsstudier 50 437 38 97 340 56
615 UIO Allm. litt.vit. års. 10 368 44 76 292 12
626 UIO Kristendom, årsenhet 60 217 20 45 172 52
690 UIO Tysk 25 215 29 48 167 39
698 UIO Samfunnsøkonomi, 5år 55 287 58 55 232 36
707 UIO Farmasi 63 484 76 164 320 94
708 UIO Ernæring 20 744 126 396 348 23
724 UIO Jus, høst 295 3174 1269 561 2613 216
725 UIO Jus, vår 295 2228 255 360 1868 281
740 UIO Medisin, høst 105 1535 614 468 1067 67
742 UIO Odontologi, høst 33 718 184 185 533 24
745 UIO Medisin, vår 105 1427 155 402 1025 74
748 UIO Odontologi, vår 32 583 32 134 449 25
752 UIO Psykologi, årsenhet 100 2475 431 566 1909 120
771 UIO Teologi, prof. 5 27 7 5 22 8
817 UIO Lærerutd. nordisk 40 202 42 28 174 42
829 UIO Informatikk, d.s/net 10 19 2 5 14 1
830 UIO Syst.utv: mod. progr 15 38 6 13 25 7
831 UIO IT, sim. og vis. 7 19 1 7 12 0
832 UIO IT, nano/mikroel. 15 32 3 11 21 3
837 UIO IT - Språk, logikk 60 219 30 67 152 38
840 UIO Tekno, org og læring 30 191 24 46 145 26
841 UIO Demokrati og rettigh 25 310 15 83 227 26
843 UIO Lærerutd. realfag 60 209 24 69 140 28
844 UIO Lærerutd. kult,samf 50 538 104 99 439 56
845 UIO Digitale medier 50 357 39 92 265 38
851 UIO Medievitenskap 70 730 95 153 577 66
852 UIO Pedagogikk 190 1402 176 314 1088 264
853 UIO Spesialpedagogikk 150 1115 231 240 875 217
856 UIO Elektronikk og datat 30 24 3 8 16 3
857 UIO Fys, astro, meteoro 80 206 20 44 162 21
858 UIO Geofag 50 159 22 46 113 20
860 UIO Kjemi 35 153 16 50 103 18
862 UIO Matem. og øk 30 211 25 75 136 13
863 UIO Mat., energi og nano 40 93 13 15 78 16
865 UIO Molekylærbiologi 80 403 62 93 310 81
868 UIO Asiatiske og afrikan 125 925 169 209 716 131
870 UIO Europastudier (EU) 60 616 51 113 503 52
871 UIO Europeiske og amerik 125 758 138 146 612 131
872 UIO Internasjonale studi 60 1204 239 262 942 56
873 UIO Kjønn, feminisme 25 303 28 63 240 38
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
185     874 UIO Kriminologi 60 2095 338 441 1654 84
876 UIO Psykologi, 3-årig 160 2120 349 470 1650 192
879 UIO Sosialantropologi 115 1177 171 226 951 147
880 UIO Sosiologi 140 1340 152 264 1076 143
881 UIO Statsvitenskap 180 1259 171 248 1011 146
883 UIO Utviklingsstudier 60 1240 136 235 1005 69
898 UIO Samfunnsøkonomi, 3år 120 724 106 176 548 74
899 UIO Tannpleie 24 619 100 161 458 21
912 UIO Spansk, års 25 914 173 234 680 39
935 UIO Lærerutd. fremmedspr 60 316 61 59 257 69
940 UIO Informatikk, robot 7 20 3 8 12 3
941 UIO Psykologi prof, høst 44 2558 1081 402 2156 31
942 UIO Psykologi prof, vår 44 1809 158 268 1541 38
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 5720 54966 10125 12393 42573 5283
186     298 UIT Akvakultur 5 24 1 8 16 1
299 UIT Marin bioteknologi 15 61 5 19 42 6
306 UIT Datasik. 15 6 1 2 4 1
327 UIT Biologi 60 108 17 32 76 15
331 UIT Fiskerifag 30 68 16 21 47 10
395 UIT Informatikk, bach. 30 9 3 4 5 1
463 UIT Helse.adm. 25 93 12 26 67 11
467 UIT Ark. nat- og landbru 20 28 4 11 17 1
474 UIT Samf.planl. og kult. 15 92 9 19 73 11
475 UIT Kunstvitenskap 20 65 7 23 42 6
478 UIT Arkeologi 25 91 15 31 60 16
479 UIT Filosofi 19 42 8 19 23 5
481 UIT Historie 30 86 6 20 66 7
482 UIT Rel.vit 25 47 7 10 37 5
483 UIT Russlandsstudier 15 79 14 19 60 12
707 UIT Farmasi 35 247 21 90 157 34
709 UIT Fiskehelse 10 29 6 11 18 5
724 UIT Rettsvitenskap 100 1005 164 177 828 111
739 UIT Med. fag 150 390 45 80 310 94
740 UIT Medisin 100 1344 202 332 1012 75
742 UIT Odontologi 40 439 69 89 350 28
752 UIT Psykologi, årsstud. 200 702 137 163 539 185
770 UIT Komm./mikroel. 20 8 0 2 6 1
783 UIT Molekylær bioteknolo 15 69 9 28 41 6
785 UIT Informatikk 20 3 1 2 1 1
813 UIT Industriell matemati 5 14 3 5 9 2
814 UIT Romfysikk 15 31 1 6 25 1
843 UIT Realfag 15 41 5 7 34 5
844 UIT Lærer i språk/samf. 0 133 17 27 106 26
846 UIT Dok.vitenskap 25 38 3 7 31 6
852 UIT Pedagogikk 40 167 33 49 118 25
857 UIT Fysikk 30 17 1 4 13 3
859 UIT Geologi 30 42 12 16 26 8
860 UIT Kjemi 30 40 3 9 31 3
862 UIT Mat. og stat. 25 26 2 9 17 2
867 UIT Marin bedriftsledels 35 99 32 25 74 28
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
186     876 UIT Psykologi 50 477 74 136 341 93
878 UIT Politikk, økonomi og 25 87 12 23 64 15
879 UIT Sosialantropologi 50 152 15 36 116 15
880 UIT Sosiologi 30 173 22 52 121 20
881 UIT Statsvitenskap 40 118 8 31 87 12
891 UIT Språk og litteratur 110 178 31 46 132 27
892 UIT Språk og økonomi 0 119 16 37 82 13
898 UIT Samf.øk 20 77 5 22 55 6
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1614 7164 1074 1785 5379 958
189      30 AHO Ark 50 777 303 715 62 21
343 AHO Ind.des 25 293 53 255 38 13
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 75 1070 356 970 100 34
190     196 MF KRL årsstudium 150 203 44 43 160 48
418 MF Tverrkult. komm. 30 181 25 47 134 31
480 MF Teologi 20 30 8 9 21 5
482 MF BA KRL 40 29 1 1 28 2
774 MF Master teologi 10 6 2 1 5 3
927 MF Ungd.  kultur,  tro 35 111 21 26 85 30
936 MF Bachelor i teologi 20 21 1 6 15 1
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 305 581 102 133 448 120
191     345 NHH Øk.adm. 430 1762 779 399 1363 262
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 430 1762 779 399 1363 262
192     199 UMB 1-årig grunnstudium 30 285 89 55 230 29
230 UMB Eiendomsfag 25 100 9 19 81 8
233 UMB Realfag 15 92 15 34 58 17
298 UMB Akvakultur 10 23 0 10 13 0
299 UMB Bioteknologi 35 267 45 61 206 40
310 UMB Landskapsingeniør 20 238 28 45 193 24
321 UMB Husdyrvitenskap 30 188 36 73 115 32
322 UMB Skogfag 10 19 3 6 13 2
327 UMB Biologi 20 194 21 60 134 17
332 UMB Kjemi 10 44 1 11 33 2
369 UMB Økonomi/administrasj 40 227 34 49 178 25
377 UMB Miljø og naturressur 10 141 13 43 98 12
388 UMB Økologi og naturforv 30 129 17 46 83 15
406 UMB Geomatikk, Kart 10 25 6 4 21 4
468 UMB Samfunnsøkonomi 20 104 11 20 84 12
484 UMB Utviklingsstudier 25 236 38 40 196 30
732 UMB Landskapsarkitektur 40 466 139 106 360 52
735 UMB Arealplanlegging 15 103 15 17 86 18
759 UMB Byggtekn, arkitektur 25 162 17 51 111 9
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
192     766 UMB Maskin og prosesstek 10 22 0 5 17 1
767 UMB Industriell økonomi 15 69 9 21 48 9
783 UMB Kjemi og bioteknolog 10 95 11 29 66 9
784 UMB Miljøfys. og energi 10 80 10 20 60 10
785 UMB Anvendt informatikk 10 4 1 1 3 1
809 UMB Vann og miljøteknikk 8 51 4 11 40 6
813 UMB Geomatikk, kart 10 13 0 4 9 1
842 UMB Plantevitenskap 10 61 5 24 37 5
843 UMB Lærerutdanning natur 15 48 7 12 36 10
862 UMB Matematiske realfag 10 25 4 6 19 4
864 UMB Matvitenskap 20 132 18 47 85 16
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 548 3643 606 930 2713 420
193     772 NVH Veterinær, Oslo 69 924 458 333 591 68
780 NVH Dyrepleier 30 1132 438 325 807 42
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 99 2056 896 658 1398 110
194     109 NTNU Fagl. bygg og anlegg 7 6 2 5 1 1
123 NTNU Faglærer Helse/sos. 28 118 56 79 39 35
124 NTNU Faglærer Res./matfag 15 30 18 18 12 12
170 NTNU Eng., årsstudium 50 603 68 133 470 49
174 NTNU Fra., årsstudium 20 213 23 53 160 30
179 NTNU Hist, årsstudium 40 411 32 73 338 37
188 NTNU Informatikk, års 15 68 8 27 41 9
200 NTNU Kunsthistorie 36 245 39 76 169 43
205 NTNU Mat./stat. års 25 171 18 38 133 21
210 NTNU Nord., årsstudium 25 135 23 33 102 19
239 NTNU samf.økono., årsstud 30 239 14 43 196 25
244 NTNU Ty., årsstudium 20 117 11 15 102 17
272 NTNU Kunsthist, årsstudiu 15 334 65 82 252 19
284 NTNU geografi, årsstud 30 237 11 52 185 20
285 NTNU Samf.kunnskap, årsst 30 493 45 92 401 30
324 NTNU Åpne emner samfunnsv 100 784 158 160 624 116
327 NTNU Biologi 75 501 79 147 354 75
366 NTNU Fil. 10 242 8 60 182 4
395 NTNU Informatikk 80 74 13 23 51 17
437 NTNU Musikkvitenskap 30 98 21 84 14 8
438 NTNU Geografi 50 174 17 32 142 21
439 NTNU Drama og teater 38 305 60 76 229 46
440 NTNU Bev./idrett.vit. 100 792 114 163 629 80
456 NTNU Allmenn litt. 20 114 23 17 97 20
457 NTNU Lingvistikk 6 53 5 9 44 5
460 NTNU Middelalderkunnskap 25 109 11 20 89 14
474 NTNU Samfunnskunnskap 45 348 15 64 284 33
476 NTNU Musikkteknologi 20 70 22 17 53 0
478 NTNU Arkeologi 40 337 40 63 274 36
479 NTNU Filosofi 18 122 10 40 82 10
481 NTNU Historie 100 269 37 64 205 43
482 NTNU KRL 5 19 1 4 15 0
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
194     486 NTNU Samf./idr./vit. 90 402 47 89 313 59
609 NTNU Ant. kultur, årsstud 5 107 9 25 82 7
615 NTNU Allmenn litt.vit. 12 140 9 28 112 11
626 NTNU Kri.rel.liv., årsstu 10 72 4 12 60 8
646 NTNU Medieproduksjon 15 369 74 88 281 7
715 NTNU Åpne emner hist.fil. 20 286 37 56 230 21
740 NTNU Medisin 120 1597 462 421 1176 71
747 NTNU Åpne emner realfag 50 247 30 76 171 30
752 NTNU Intro. psy.pro 250 1306 367 256 1050 250
755 NTNU Mat.tekn. 25 159 7 34 125 9
756 NTNU Arkitekt 85 787 206 281 506 73
757 NTNU Geo.&petr. 100 429 63 131 298 58
759 NTNU Bygg&miljø 170 473 93 121 352 75
760 NTNU Datateknikk 95 95 9 31 64 7
761 NTNU Elektronikk 75 99 6 26 73 10
763 NTNU Fysikk og matematikk 115 305 48 52 253 48
764 NTNU Kjemi-og biotekn. 85 439 80 104 335 75
765 NTNU Marin teknikk 90 281 27 75 206 29
766 NTNU Prod.utv. 125 298 20 79 219 38
767 NTNU Ind.øk. 115 472 162 97 375 75
768 NTNU Industriell design 25 353 59 145 208 22
769 NTNU Energi og miljø 120 512 61 135 377 56
770 NTNU Komm.tekn. 50 128 13 41 87 15
793 NTNU Europa  med fransk 10 119 14 14 105 14
795 NTNU Europa med tysk 10 56 7 9 47 6
798 NTNU Teknisk kybernetikk 95 143 10 27 116 16
818 NTNU Samf.øk. 15 224 18 47 177 9
825 NTNU Lærer/master rådgiv. 5 291 61 45 246 7
837 NTNU Inf, spr, kult 20 64 5 14 50 12
843 NTNU Master-lærer i realf 40 247 27 46 201 29
844 NTNU Master-lærer i språk 65 331 66 47 284 59
847 NTNU Filmvitenskap 55 274 27 64 210 22
851 NTNU Medievitenskap 125 473 74 106 367 108
852 NTNU Pedagogikk 150 913 124 194 719 184
854 NTNU Biomatematikk 10 91 11 15 76 14
855 NTNU Bioteknologi 30 366 66 74 292 42
857 NTNU Fysikk 40 96 10 15 81 10
859 NTNU Geologi 20 142 19 33 109 15
860 NTNU Kjemi, bachelor 30 183 14 34 149 18
862 NTNU Matematikk/statist. 30 110 8 17 93 10
870 NTNU Eur.kunn.m/språk 20 224 34 37 187 17
875 NTNU Politisk økonomi 30 207 7 47 160 13
876 NTNU Psykologi 300 1819 251 394 1425 281
879 NTNU Sosialantropologi 130 720 104 132 588 142
880 NTNU Sosiologi 125 830 78 188 642 122
881 NTNU Statsvitenskap 135 621 69 121 500 82
887 NTNU Engelsk 64 309 51 82 227 60
888 NTNU Fransk 15 93 17 24 69 14
889 NTNU Nordisk 30 81 18 11 70 16
890 NTNU Tysk 10 40 4 8 32 2
898 NTNU Samfunnsøkonomi 95 394 28 89 305 54
901 NTNU Språk. komm. 15 82 10 17 65 16
905 NTNU Ing.vit. /IKT 50 122 10 40 82 15
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
194     910 NTNU Relvit 15 213 22 40 173 20
912 NTNU Spansk., årsstud 50 589 152 150 439 59
929 NTNU Religionsvitenskap 30 134 23 32 102 24
930 NTNU Fonetikk 3 16 1 5 11 1
932 NTNU Latin 5 52 2 23 29 3
933 NTNU Swahili 5 64 4 12 52 6
934 NTNU Lærer/master geograf 10 77 4 18 59 5
937 NTNU Nanoteknologi 30 286 45 51 235 15
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 4912 28283 4455 6587 21696 3491
201       3 HIA Ing. byggdesign 70 85 31 38 47 22
4 HIA Ing. data 30 19 3 11 8 0
6 HIA Ing., energ.elkraft. 20 16 5 6 10 4
7 HIA Ing., fly 15 18 2 8 10 2
12 HIA Ing., maskin 60 24 3 10 14 1
23 HIA Ing.byggdesign, 2 år 10 9 1 9 0 0
26 HIA Ing.energi, 2-årig 10 3 0 3 0 0
50 HIA Sykepleie Kr.sand 115 1173 241 245 928 133
52 HIA Sykepleie, Arendal 105 705 109 176 529 131
60 HIA Vernepleie, Arendal 30 277 64 73 204 39
80 HIA Sosionom 50 764 195 187 577 76
110 HIA Allmennl., Kr.sand 155 579 134 184 395 100
112 HIA Allmennl., Grm 35 131 21 56 75 16
130 HIA Førskolel., Kr.sand 105 654 143 167 487 166
132 HIA Førskolelærer, Grm. 35 238 38 75 163 30
149 HIA Multimedietekn. Grm 60 98 21 28 70 21
157 HIA Faglærer drama 15 79 17 19 60 19
170 HIA Engelsk 40 306 51 81 225 66
172 HIA Friluftsliv 22 174 15 50 124 22
174 HIA Fransk 10 80 10 17 63 12
179 HIA Historie, årsstudium 130 219 33 47 172 29
184 HIA Biologi, års. 20 74 8 32 42 7
189 HIA Info.syst.års. 10 38 4 10 28 5
200 HIA Kunst og håndv. 10 92 17 24 68 12
203 HIA Folkehelsearbeid 24 319 57 61 258 33
205 HIA Matematikk 30 65 13 25 40 11
210 HIA Nordisk, årsstudium 20 59 11 10 49 10
238 HIA Statsvitenskap, års. 20 146 10 44 102 9
242 HIA Samfunnsfag 20 222 17 60 162 26
247 HIA Utviklingsst. års 20 293 47 57 236 45
260 HIA IT og infosys 50 38 7 14 24 7
301 HIA Matematisk finans 15 37 6 8 29 8
303 HIA Overs., engelsk 25 103 25 50 53 15
318 HIA Revisjon 20 136 22 24 112 22
327 HIA Biologi 15 62 11 18 44 13
345 HIA Øk. adm., master 80 208 58 48 160 44
369 HIA Øk.adm., Kr.sand 85 502 108 95 407 92
404 HIA Øk.adm., Grm. 70 161 37 41 120 48
437 HIA Kunstf. ford. musikk 10 51 11 9 42 11
440 HIA Idrett 12 164 27 36 128 7
456 HIA Litteratur 20 33 6 9 24 4
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
201     474 HIA Samf.endr. og kom. 30 101 9 22 79 9
481 HIA Historie 35 64 15 9 55 16
482 HIA Relig.,etikk,kultur 20 65 17 12 53 18
484 HIA Utviklingsstudier 30 259 57 45 214 48
615 HIA Litteratur, årsst. 20 60 7 18 42 7
618 HIA Drama 10 178 12 46 132 19
642 HIA Kunst og håndverk 10 182 38 51 131 15
646 HIA Ernær., mat og kult. 12 391 58 91 300 17
649 HIA Idrett, årsst. 38 333 45 72 261 42
652 HIA KRL, årsstudium 70 145 15 31 114 16
661 HIA Fysikk, års. 15 14 0 2 12 0
663 HIA Mediefag 15 156 16 29 127 18
667 HIA Musikk, årsstudium 10 121 21 34 87 15
676 HIA Ped., års. 25 406 61 92 314 52
690 HIA Tysk 10 48 8 11 37 7
702 HIA Bioingeniør 20 176 37 58 118 27
767 HIA Ing, IND.ØK 10 22 4 8 14 3
794 HIA Kommunikasjon, års. 15 145 16 43 102 19
803 HIA Ing.elektr./mobilkom 20 7 2 3 4 1
807 HIA Ing., IKT 20 7 1 1 6 1
828 HIA Matematikkdidaktikk 10 13 4 4 9 3
850 HIA Kommunikasjon 25 135 20 33 102 21
852 HIA Pedagogikk 30 214 22 54 160 39
853 HIA Spes.ped 30 288 62 57 231 49
862 HIA Ma. og fys. 10 14 0 2 12 0
881 HIA Statsvitenskap 55 168 27 32 136 41
887 HIA Språk og kultur(eng) 45 81 15 16 65 16
889 HIA Norsk og medier 20 37 7 9 28 7
900 HIA Arb.-og velferdsf. 40 161 34 29 132 41
922 HIA Litt.,film, teater 15 111 18 29 82 17
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 2413 12556 2287 3108 9448 1902
202      50 HIAK Sykepleier 102 1231 234 380 851 112
60 HIAK Vernepleier 75 507 89 149 358 81
61 HIAK Vernpl-del-Lillestr. 50 327 96 108 219 73
106 HIAK Y.fagl.hels/sos delt 15 57 28 32 25 15
108 HIAK Yrkesfagl i des.hand 15 26 9 14 12 7
123 HIAK Yrkesfagl. helse/sos 15 66 20 43 23 15
124 HIAK Yfl restaurant/mat 30 28 14 18 10 7
126 HIAK Yrkesfagl i des.hånd 15 56 21 35 21 20
129 HIAK Yrkesfagl. tekn.prod 10 2 1 2 0 0
405 HIAK Produktdesign 40 225 50 180 45 28
408 HIAK Samfunnsernæring 30 310 88 55 255 41
896 HIAK Husøk. & sevice 30 139 29 39 100 46
897 HIAK Kostøkonomi, ledelse 30 93 18 76 17 11
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 457 3067 697 1131 1936 456
203       3 HIB Ing., bygg 80 187 29 62 125 28
4 HIB Ing., data 45 51 9 30 21 6
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
203       6 HIB Ing., elkraft 35 23 5 8 15 2
9 HIB Ing., kjemi 25 97 28 26 71 22
11 HIB Ing.,marintekn. 40 80 10 21 59 11
12 HIB Ing., maskinteknikk 35 51 9 13 38 7
17 HIB Ing., automat. 35 37 8 12 25 7
24 HIB Ing., elektron. 35 35 3 9 26 4
28 HIB Ing., kommunikasjon 35 38 1 14 24 2
45 HIB Ing. produksjonstekn 20 65 6 18 47 9
50 HIB Sykepleier 160 2201 440 475 1726 170
60 HIB Vernepleier 65 660 132 180 480 62
80 HIB Sosialt arbeid 60 1181 302 277 904 77
96 HIB Ing. undervannstekn. 40 52 11 24 28 8
110 HIB Allmennlærer 238 1050 237 259 791 210
120 HIB Allmennlærer, musikk 32 156 33 83 73 25
130 HIB Førskolelærer 128 978 155 232 746 159
132 HIB Førskolelærer kunstf 32 370 52 86 284 41
133 HIB Førsk.lærer friluft 32 407 69 85 322 40
154 HIB Faglærerutd. realfag 10 65 7 20 45 6
203 HIB Folkehelsearbeid 24 591 86 118 473 29
242 HIB Samf.fag., glob.stud 10 426 35 87 339 8
369 HIB Øk.adm. 75 1204 220 234 970 125
395 HIB Informasjonstekn. 35 54 3 21 33 6
440 HIB Idrett 24 276 22 35 241 17
446 HIB Mat og helse 15 617 46 143 474 18
466 HIB Tegnspråk 22 353 70 79 274 29
618 HIB Drama 16 299 47 75 224 23
623 HIB Engelsk 10 435 45 106 329 11
649 HIB Idrett, år 10 755 111 152 603 8
663 HIB Mediekunnskap 21 258 18 59 199 19
667 HIB Musikk 10 226 56 58 168 7
680 HIB Samf.fag. hist. 10 242 10 54 188 9
700 HIB Ergoterapeut 36 619 64 104 515 47
701 HIB Radiograf 40 565 77 113 452 58
702 HIB Bioingeniør 30 428 71 136 292 44
703 HIB Fysioterapeut 65 1564 353 281 1283 72
711 HIB Havbruksteknologi 15 39 2 10 29 4
753 HIB Landmål. og eiendom 20 111 20 31 80 19
822 HIB Ing., energitekn. 35 71 14 18 53 15
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1705 16917 2916 3848 13069 1464
204      50 HBO Sykepleier, Bodø 75 501 164 134 367 76
55 HBO Sykepl., Mo i Rana 55 203 33 72 131 49
70 HBO Barnevern 30 369 43 105 264 53
80 HBO Sosionom 30 298 47 81 217 46
81 HBO Sosionomutdanning 30 162 85 60 102 43
110 HBO Allmennlærer 60 152 38 67 85 28
114 HBO Allmennlærer,samling 30 81 27 47 34 13
130 HBO Førskolelærer 30 62 21 18 44 18
131 HBO Førskolelærerutd. 30 183 35 68 115 31
133 HBO Des. førskolelærer 30 74 38 18 56 32
140 HBO Kroppsøving/idrett 10 36 5 7 29 3
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
204     170 HBO Engelsk 10 91 15 28 63 9
179 HBO Historie, årsst. 40 78 13 17 61 12
184 HBO Biologi/kjemi 10 28 4 11 17 3
219 HBO Statsvitenskap, 1 år 10 48 7 11 37 9
242 HBO Nordlige studier 10 23 7 9 14 5
249 HBO Sosiologi, årsstud. 35 102 17 22 80 18
276 HBO Organ. og ledelse 15 67 12 19 48 9
298 HBO Akvakultur 10 13 1 9 4 0
300 HBO Informatikk 20 7 1 4 3 1
301 HBO Business og IT 20 44 5 13 31 3
318 HBO Regnskap og revisjon 30 62 11 19 43 6
327 HBO Biologi 10 23 3 10 13 4
331 HBO Fiskerifag 15 28 5 8 20 8
342 HBO Økonomi og ledelse 95 135 28 37 98 25
345 HBO Siviløkonom 50 139 18 35 104 31
414 HBO Økonomi/pers.utvikl. 10 40 5 8 32 5
440 HBO Idrett 15 53 6 19 34 6
454 HBO Journalistikk 40 281 37 77 204 43
470 HBO Øk./ledels Mo i Rana 35 49 18 15 34 17
473 HBO Eksportmarkedsføring 10 50 9 18 32 8
474 HBO Nordområdestudier 20 11 2 2 9 2
481 HBO Historie. 15 28 2 9 19 2
488 HBO Idrettsadm. 10 23 0 8 15 1
642 HBO Kunst/håndverk 16 65 18 25 40 12
649 HBO Idrett/Kroppsøving 25 105 20 23 82 25
867 HBO Havbruksdrift og led 10 17 1 5 12 2
880 HBO Sosiologi 15 55 8 17 38 10
881 HBO Statsvitenskap 15 22 2 5 17 3
912 HBO spansk 15 97 13 29 68 16
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1041 3905 824 1189 2716 687
205       4 HIBU Ing. data, 3-årig 24 17 6 8 9 6
5 HIBU Ing. elektro, 3-årig 35 14 6 6 8 3
12 HIBU Ing.  maskin 3-årig 35 18 1 7 11 0
25 HIBU Ing. elektro 2 -årig 6 1 0 1 0 0
32 HIBU Ing., maskin 2- årig 6 2 1 2 0 0
50 HIBU Sykepleier 140 1215 293 360 855 188
112 HIBU Allm.l.utd./Drammen 50 242 52 104 138 34
114 HIBU Allm.l.utd. Hønefoss 36 135 30 63 72 19
117 HIBU Allm.l., deltid, H. 4 50 12 30 20 7
155 HIBU Lysdesign 20 108 24 28 80 27
162 HIBU Øk/adm årsst. 10 69 8 20 49 14
210 HIBU Norsk, d. Hønefoss 10 22 9 2 20 8
246 HIBU Juridiske fag, H. 20 235 32 47 188 25
251 HIBU Vis. kom.,  Drammen 27 270 106 66 204 43
317 HIBU Reiseliv 20 194 18 71 123 27
345 HIBU Øk. ledelse -siv.øk. 20 95 19 43 52 13
370 HIBU IT & entreprenørskap 15 16 0 5 11 0
395 HIBU IT, 3-årig 15 16 2 9 7 1
404 HIBU Øk./adm., Kongsberg 60 207 50 60 147 54
414 HIBU Øk.adm, Hønefoss 40 163 25 40 123 32
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
205     620 HIBU IT, 1-årig, heltid 5 15 2 7 8 3
622 HIBU Engelsk, d, Hønefoss 10 19 6 4 15 6
623 HIBU Engelsk, h, Hønefoss 10 79 13 19 60 16
661 HIBU Matte, d. Hønefoss 20 25 8 14 11 3
672 HIBU Norsk, h. H. 25 48 12 8 40 14
701 HIBU Radiograf, Drammen 25 313 38 86 227 31
867 HIBU Jus og ledelse 35 272 47 56 216 47
881 HIBU Statsvitenskap 30 113 27 31 82 31
894 HIBU Optometri, Kongsberg 60 448 121 84 364 72
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 813 4421 968 1281 3140 724
206      50 HIF Sykepl., Hammerfest 70 206 59 70 136 51
70 HIF Barnevern 30 153 17 58 95 17
71 HIF Barnevern, Tromsø 30 183 86 72 111 34
80 HIF Sosialt arbeid 30 150 23 46 104 29
110 HIF Allmennlærer 60 96 43 51 45 23
130 HIF Førskolelærer 30 74 20 25 49 17
162 HIF Øk. adm. ledelse 20 42 16 10 32 13
164 HIF Bedriftsøkonomi 20 55 17 23 32 10
170 HIF Engelsk 30 30 14 6 24 13
176 HIF Finsk 30 15 1 4 11 0
185 HIF Kroppsøving/Idrett 22 32 6 6 26 7
242 HIF Nordområdestud. 20 30 4 7 23 5
255 HIF Hotelladministrasjon 15 81 8 28 53 7
319 HIF Reiseliv og turisme 30 89 9 27 62 8
342 HIF Border Business St. 30 18 3 6 12 3
369 HIF øk/adm 30 59 19 20 39 16
377 HIF Naturressursforv. 15 43 4 20 23 4
440 HIF Friluftsliv/ idrett 22 37 4 9 28 4
605 HIF Friluftsliv 22 90 16 16 74 15
663 HIF Mediefag 20 22 4 6 16 2
712 HIF Russisk næringslivet 30 25 6 11 14 2
838 HIF Mediepilot 20 37 7 8 29 5
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 626 1567 386 529 1038 285
207       3 HIG Bygg, Kon. 30 29 3 10 19 2
4 HIG Data 20 13 2 7 6 3
5 HIG Elektro 20 6 2 1 5 2
12 HIG Indust. design 20 37 3 18 19 4
33 HIG Bygg, Lan. 30 7 0 3 4 0
40 HIG Bygg, Pro. 30 20 5 10 10 4
46 HIG Medieteknologi 20 35 1 9 26 2
50 HIG Sykepleier 150 837 169 209 628 154
51 HIG Sykepl., Gjøvik 10 303 62 103 200 20
52 HIG Sykepl., Gudbrandsd. 10 58 28 22 36 10
53 HIG Sykepl., Valdres 10 55 27 18 37 15
54 HIG Sykepl., Hadeland 10 100 31 36 64 17
149 HIG Mediedesign 25 285 64 86 199 26
188 HIG Informasjonsteknolog 30 14 1 10 4 1
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
207     264 HIG Medieproduksjon 20 81 8 21 60 10
374 HIG Drift av nettverk 20 5 0 2 3 0
395 HIG Programvareutvikling 20 10 2 4 6 0
406 HIG Geomatikk 15 17 5 6 11 3
429 HIG Informa.sikkerhet 30 8 1 3 5 1
604 HIG Medieproduksjon, års 30 90 13 28 62 15
701 HIG Radiograf 25 230 24 60 170 23
824 HIG Tek.design/-ledelse 20 49 7 15 34 9
838 HIG Mediemanagement 30 150 21 46 104 25
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 625 2439 479 727 1712 346
208      35 HIH Øk/adm 40 62 14 18 44 13
50 HIH Sykepleier 55 268 58 91 177 56
51 HIH Sykepleier, deltid 40 126 38 55 71 25
60 HIH Vernepleier 56 94 9 32 62 12
62 HIH Vernepl. utd., delt. 40 75 38 29 46 25
70 HIH Barnevernspedagog 36 290 52 114 176 48
318 HIH Øk/adm med revisjon 15 30 9 10 20 9
349 HIH Reiseliv og turisme 35 150 26 53 97 19
350 HIH Handel,service,logi. 23 74 17 30 44 13
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 340 1169 261 432 737 220
209      50 HH Sykepleier 163 685 164 190 495 171
53 HH Sykepl. Kongsvinger 40 247 48 70 177 46
100 HH Allmennlærer, Hamar 90 270 68 103 167 43
113 HH Allmennlærer, nett 40 158 67 77 81 37
130 HH Førskolelærer 60 379 104 93 286 77
132 HH Førskole, nettbasert 35 333 193 108 225 44
140 HH Faglærer,kroppsøv. 30 93 11 21 72 16
161 HH ADB 1-årig, Rena 10 23 3 6 17 2
162 HH Adm. og ledelse 35 108 18 26 82 20
164 HH Bed.øk., Rena 20 48 9 8 40 9
172 HH Jakt, årsstudium 15 25 3 10 15 1
185 HH Idrett årsstudium 45 134 19 31 103 23
189 HH info/samf.kontakt,år 10 30 8 6 24 8
208 HH Globalisering, år 10 134 13 39 95 15
220 HH IKT og læring, Hamar 15 42 8 17 25 5
223 HH Utmarksforv., år 15 29 8 4 25 7
242 HH Samfunnnsfag, år 10 89 18 23 66 16
250 HH Skogbruk, år 10 15 0 8 7 0
299 HH Bioteknologi 20 40 10 13 27 8
311 HH Landbruksteknikk 15 19 1 5 14 2
318 HH Revisjon 20 38 8 11 27 7
320 HH Økologisk landbr,BA 15 48 10 16 32 8
322 HH Skogbruk, bac 10 12 3 3 9 4
323 HH Utmarksforv., bac 20 41 7 7 34 9
359 HH markedsf./internasj. 10 111 7 33 78 7
369 HH Øk/adm, bac 10 46 8 5 41 10
370 HH øk/adm. m/IKT 10 19 3 4 15 4
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
209     393 HH Innovasjon 10 36 5 9 27 4
404 HH Øk/adm., kandidat 10 19 4 7 12 2
409 HH Økol. landbruk, nett 20 63 16 23 40 11
418 HH Internasj.konflikter 20 86 15 31 55 11
423 HH Utmarksturisme 15 32 8 6 26 9
429 HH Spill- og medieprog. 10 11 0 4 7 2
436 HH ADB  m/portaldesign 10 19 7 8 11 5
437 HH Musikk 10 45 6 11 34 10
440 HH Idrett, bac. 20 57 2 15 42 8
446 HH Mat og helse, år 20 116 18 36 80 22
455 HH Språk- og kulturfag 20 37 12 6 31 11
476 HH Music Management 10 57 12 20 37 11
484 HH Globalisering og utv 20 91 11 15 76 14
486 HH Folkehelse 20 75 13 16 59 16
488 HH Sport and Event 15 38 3 10 28 5
514 HH Digital medieprod. 15 48 6 18 30 4
516 HH Regnskapsførerfag 15 44 14 15 29 11
605 HH Friluftsliv, Elverum 25 103 7 20 83 12
623 HH Engelsk, Hamar 20 118 22 21 97 16
642 HH Kunst og håndverk 15 89 20 26 63 15
663 HH Mediefag 10 51 7 11 40 6
667 HH Musikk, år 10 52 10 10 42 10
672 HH Norsk, år 10 51 11 11 40 10
676 HH Sosialpedagogikk 30 138 31 42 96 28
839 HH Opplevelsesproduksj. 40 51 13 12 39 15
851 HH Medier & kommunikasj 10 45 6 7 38 9
852 HH Oppvekst, bac 20 86 18 18 68 14
867 HH Org.- og ledelsesfag 10 56 14 11 45 14
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1243 4930 1130 1376 3554 904
210      35 HIL Økonomi og adm. 60 238 38 41 197 43
60 HIL Vernepleie 70 324 44 75 249 72
70 HIL Barnevern 90 877 127 218 659 117
80 HIL Sosialt arbeid 90 690 97 172 518 108
149 HIL Film/fjernsyn 30 121 23 28 93 27
164 HIL øk.adm, års 20 186 21 30 156 27
185 HIL Idrett 30 278 37 57 221 34
220 HIL Pedagogikk 100 362 51 84 278 63
240 HIL Sosiologi 60 231 25 46 185 40
246 HIL Jus 50 452 77 73 379 79
262 HIL FilmFjernsyn 60 201 28 51 150 38
264 HIL Fjernsynsteknikk 20 50 26 38 12 5
272 HIL Kunsthistorie 25 81 10 19 62 12
288 HIL Samtidshistorie 50 79 13 20 59 11
308 HIL Kulturprosjektledels 15 69 18 54 15 10
317 HIL Reiseliv 60 528 90 164 364 85
319 HIL Oppl. og attraksjon. 40 175 23 51 124 27
392 HIL Fjernsynsregi 10 60 27 50 10 7
440 HIL BA i idrett 30 130 17 39 91 22
534 HIL Pros.led for fj.syn. 8 48 14 38 10 6
654 HIL Årkult 25 173 20 38 135 21
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
210     676 HIL Pedagogikk, deltid 40 136 53 51 85 34
717 HIL Internasjonale stud. 50 123 9 34 89 12
752 HIL Psykologi 100 618 74 147 471 97
754 HIL Reiseliv, årsstudium 20 381 46 118 263 46
867 HIL Org. og ledelse 60 286 58 58 228 69
876 HIL Psyk. 40 340 33 82 258 56
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1253 7237 1099 1876 5361 1168
211      35 HIM Øk. adm., 2 år 20 56 11 18 38 7
50 HIM Sykepleier 50 400 107 103 297 57
60 HIM Vernepleierutd. 35 174 48 59 115 41
159 HIM E-handel og innkjøp 10 15 1 4 11 1
164 HIM Bedriftsøkonomi 20 65 16 18 47 14
189 HIM Informasjonsbeh, års 20 23 6 3 20 5
238 HIM Statsvitensk, årsst 20 47 5 15 32 2
246 HIM Jus, årsstudium 30 183 28 40 143 41
292 HIM Supply Chain Manag. 35 26 5 11 15 1
318 HIM Revisjon 20 38 7 15 23 4
369 HIM Økonomi og administr 50 152 32 38 114 41
432 HIM Intern. logistikk 30 50 7 18 32 5
435 HIM Statsvitenskap 25 40 2 13 27 1
453 HIM Informasjonsbeh. 20 19 4 6 13 3
488 HIM Sport Management 30 105 17 28 77 19
841 HIM Jus og administrasj 20 153 18 36 117 24
866 HIM Petroleumslogist 30 70 28 26 44 22
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 465 1616 342 451 1165 288
212       3 HIN Bygg og industri 50 25 3 16 9 1
4 HIN Ingeniør, data 50 4 0 3 1 0
5 HIN Elektro/Kraft/Romtek 75 10 4 8 2 0
40 HIN Ingeniør, Alta 20 17 5 13 4 1
50 HIN Sykepleier 50 238 41 67 171 44
95 HIN Ingeniør, første år 25 13 1 9 4 0
410 HIN Økonomi 30 48 16 16 32 13
413 HIN Realfag/teknologi 30 17 3 12 5 0
761 HIN Elektroteknikk 20 3 0 1 2 0
804 HIN Data/IT 20 2 0 1 1 0
805 HIN Ingeniørdesign 20 13 1 7 6 0
806 HIN Integr. bygningstekn 20 5 0 4 1 0
811 HIN Industr. teknologi 20 3 0 1 2 0
814 HIN Romteknologi 20 11 1 1 10 1
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 450 409 75 159 250 60
213     110 HINE Allmennlærer 45 56 8 25 31 6
112 HINE Allmennlærer, deltid 45 56 23 35 21 11
131 HINE Førskolelærer,deltid 50 66 30 27 39 22
133 HINE Førskole/estetisk 30 40 12 13 27 8
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
213     156 HINE Fagl. prakt.-est.fag 30 33 8 6 27 8
185 HINE Idrett, års. 20 25 4 6 19 4
374 HINE Info.system 20 4 2 1 3 2
395 HINE Informatikk 20 2 0 1 1 0
437 HINE Musikkvitenskap 20 10 3 4 6 2
439 HINE Drama 20 18 1 6 12 1
440 HINE Idrett 20 12 0 2 10 1
623 HINE Engelsk basisstudium 40 16 7 7 9 3
666 HINE Naturfag  samlingsb. 35 6 2 5 1 1
667 HINE Musikkvitenskap års. 20 8 1 1 7 1
680 HINE Samfunnsfag års. 35 21 4 7 14 5
796 HINE Drama, års. 35 19 4 8 11 3
853 HINE Spes.ped. 40 79 33 26 53 21
961 HINE Info.syst. års. 25 6 2 3 3 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 550 477 144 183 294 99
214      50 HINT Sykepleier, Levanger 114 813 221 188 625 140
58 HINT Sykepleier, Namsos 66 437 58 108 329 91
59 HINT Sykepleier deltid 28 142 39 46 96 40
60 HINT Vernepleier 30 149 16 49 100 25
110 HINT Allmennlærer 80 283 51 92 191 54
130 HINT Førskolelærer 60 340 64 91 249 80
185 HINT Idr. 30 150 20 26 124 23
240 HINT Sosiologi 38 110 28 31 79 31
274 HINT Komm.øk og ledelse 30 37 5 13 24 6
312 HINT Landbr.øk og nær.utv 25 40 6 6 34 6
321 HINT Husdyrfag 25 95 13 22 73 19
323 HINT Utm.forv. 30 47 5 9 38 7
369 HINT Øk. adm. 45 116 16 31 85 25
395 HINT Softwaredesign 30 27 3 11 16 2
396 HINT Geografi 30 51 10 14 37 8
421 HINT Husdyrvferd, årsst. 25 133 23 30 103 33
430 HINT Multimedieteknologi 40 60 5 16 44 7
516 HINT Regnskap 50 62 15 13 49 17
605 HINT Friluftsliv 20 167 19 38 129 20
623 HINT Engelsk 20 109 14 23 86 17
639 HINT Fag.lær.musikk 20 29 6 24 5 5
642 HINT Kunst og håndv, Lev 20 110 22 29 81 25
649 HINT Kr.øv. 20 96 13 13 83 16
661 HINT Matematikk 20 31 8 15 16 7
666 HINT Naturfag 20 28 3 18 10 1
667 HINT Mus. 20 69 11 16 53 11
680 HINT Samf.fag 20 59 8 10 49 9
696 HINT Trafikklærerutd. 84 117 64 65 52 32
749 HINT Reseptar 30 162 22 64 98 25
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1070 4069 788 1111 2958 782
215       3 HIO Ingeniør, bygg 130 225 47 82 143 34
4 HIO Ingeniør, data 70 100 14 63 37 12
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
215       5 HIO Ingeniør, elektro 80 51 7 26 25 7
9 HIO Ingeniør, biot.kjemi 30 204 32 106 98 17
12 HIO Ingeniør, maskin 36 52 14 21 31 5
50 HIO Sykepleier 420 3538 673 943 2595 498
51 HIO Sykepleier, deltid 50 881 173 342 539 58
70 HIO Barnevernspedagog 80 2518 415 672 1846 106
71 HIO Barnevern, deltid 40 596 124 475 121 31
80 HIO Sosialt arbeid 103 2164 382 545 1619 144
110 HIO Allmennlærer 270 1467 329 481 986 278
130 HIO Førskolelærer 210 1631 365 420 1211 278
131 HIO Førskolelærer, delt. 60 438 165 301 137 62
138 HIO Offentlig styring 54 390 34 82 308 60
150 HIO Fagl. kunst/håndv. 50 409 93 185 224 72
162 HIO Øk/led årsst. 20 980 218 225 755 28
200 HIO Kunst og design 26 728 202 216 512 39
219 HIO Politikk/forvaltning 15 331 36 74 257 36
253 HIO Øko/led årsstdelt 20 446 141 138 308 33
336 HIO Bibliotek- og info. 120 355 126 78 277 120
369 HIO Øk./adm (revisjon) 180 1295 362 290 1005 191
395 HIO Informasjonstekn. 30 86 5 42 44 5
439 HIO Drama og teater 12 268 60 72 196 18
447 HIO Idr/friluftsl/helse 50 751 107 157 594 41
449 HIO Anv. datateknologi 60 145 28 42 103 31
454 HIO Journalistikk 70 1234 366 309 925 72
484 HIO Utviklingstudier 30 597 66 102 495 51
601 HIO Arkiv og dok.del 32 211 68 67 144 42
602 HIO Design/kommunikasjon 30 574 142 215 359 46
603 HIO Bibliotek og info. 10 215 25 62 153 20
618 HIO Drama og teater, 1år 16 357 76 104 253 34
642 HIO Kunst og design,års. 13 761 135 227 534 29
691 HIO Utviklingsstudier 46 717 111 159 558 51
700 HIO Ergoterapeut 70 872 112 152 720 118
701 HIO Radiograf 50 784 95 200 584 70
702 HIO Bioingeniør 40 583 106 219 364 61
703 HIO Fysioterapeut 100 2098 516 474 1624 115
706 HIO Fysio/mensendieck 46 842 108 159 683 61
749 HIO Reseptar 60 520 112 179 341 73
822 HIO Ingeniør, energi/mil 30 100 12 43 57 12
848 HIO Fotojournalistikk 12 483 117 476 7 5
850 HIO Medier/kommunikasjon 40 617 76 158 459 43
900 HIO Velferdsfag 60 463 79 112 351 79
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 2971 32077 6474 9495 22582 3186
216       5 HSF Ing.fag, elektro 13 3 0 1 2 0
50 HSF Sykepleier 60 446 69 107 339 71
51 HSF Sykepleie, deltid 40 115 38 46 69 41
60 HSF Vernepleie 30 151 23 51 100 26
70 HSF Barnevern 30 358 39 106 252 42
80 HSF Sosialt arbeid 42 297 43 86 211 50
110 HSF Allmennlærer 40 148 27 58 90 21
130 HSF Førskolelærer 35 167 22 41 126 30
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
216     131 HSF Førskole, deltid 20 69 36 22 47 28
164 HSF Bedriftsøkonomi 15 60 7 13 47 10
170 HSF Engelsk 25 52 8 13 39 8
185 HSF Idrett, årsstudium 40 192 38 34 158 33
187 HSF Info.beh, årsstudium 10 11 2 5 6 1
232 HSF Org. og ledelse 10 67 10 22 45 10
242 HSF Samfunnsfag 30 36 3 5 31 4
302 HSF Friluftsliv 20 91 8 29 62 6
310 HSF Landskapsplanlegging 15 60 6 11 49 10
330 HSF Turisme og reiseliv 30 166 16 53 113 18
351 HSF Ung.sos., årsstudium 30 138 15 41 97 15
369 HSF Økonomi og administr 45 79 14 20 59 16
373 HSF Natur- og teknologi 10 9 1 3 6 0
395 HSF Informasjonsbehandli 15 10 3 5 5 1
440 HSF Idrett, bachelor 30 144 24 32 112 24
469 HSF Geologi 15 10 2 4 6 1
481 HSF Historie 10 13 2 5 8 2
754 HSF Tur. og reis., årsst 10 117 13 35 82 11
927 HSF Sosiologi - ung.sos. 10 63 3 18 45 5
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 680 3072 472 866 2206 484
217       3 UIS Bygg 39 166 28 68 98 18
4 UIS Data 28 53 6 28 25 7
5 UIS Elektro 39 62 3 29 33 3
9 UIS Ingeniør, kjemi 10 86 8 27 59 6
12 UIS Maskin 30 56 6 22 34 10
15 UIS Petroleumsteknologi 68 259 68 102 157 32
23 UIS Bygg, 2-årig 10 12 0 12 0 0
46 UIS Fjernsyn-/multimedie 20 362 53 84 278 10
50 UIS Sykepleier 179 1388 400 331 1057 201
70 UIS Barnevern 99 1424 228 382 1042 117
80 UIS Sosialt arbeid 79 1094 169 278 816 86
92 UIS Tekn realfag 10 57 5 26 31 6
110 UIS Allmennlærer 135 689 169 224 465 132
130 UIS Førskolelærer 114 782 178 227 555 151
170 UIS Engelsk 50 492 79 124 368 69
174 UIS Fransk 15 115 23 24 91 29
179 UIS Historie 55 318 38 75 243 40
196 UIS Kristendom 40 237 31 54 183 41
200 UIS Kunst-/kulturvitensk 48 229 25 69 160 29
205 UIS Matematikk 35 121 21 61 60 17
211 UIS Nordisk 40 131 28 36 95 28
240 UIS Sosiologi 30 567 78 142 425 36
244 UIS Tysk 35 83 7 22 61 15
255 UIS Hotelledelse 79 397 89 325 72 49
272 UIS Kunsthistorie 19 196 24 64 132 31
317 UIS Reiselivsledelse 67 961 171 269 692 96
318 UIS Revisjon 49 275 65 69 206 54
369 UIS Økonomi og admin. 74 815 205 200 615 67
370 UIS Økonomi/informatikk 33 275 22 68 207 32
391 UIS Kjøkken- og rest.led 15 77 15 63 14 4
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
217     440 UIS Idrett/kroppsøving 25 251 41 64 187 23
454 UIS Journalist 25 479 65 117 362 25
474 UIS Personalledelse 67 577 157 127 450 73
481 UIS Hist./kult, historie 30 115 7 27 88 12
482 UIS Hist./kultur, KRL 30 52 5 15 37 7
505 UIS Kunst og håndtverk 10 268 56 73 195 19
618 UIS Drama 10 195 29 52 143 15
649 UIS Kroppsøving/idrett 20 357 50 98 259 21
755 UIS Konstr. og material 10 34 5 8 26 3
800 UIS IIndustriell økonomi 15 120 15 41 79 11
801 UIS Petroleum 20 112 14 36 76 6
802 UIS Offshore systemer 5 56 4 18 38 2
803 UIS IInformasjonstekn 15 20 2 8 12 2
808 UIS Samfunnssikkerhet 5 36 2 25 11 2
809 UIS Offshore-tekn.miljøv 5 59 4 21 38 4
843 UIS Læreutd, realfag 15 54 6 18 36 5
855 UIS Biologisk kj. 5 40 8 11 29 8
860 UIS Biologisk kjemi 18 160 23 55 105 22
862 UIS Matte 15 59 9 16 43 12
887 UIS Språk og litt., eng. 30 167 20 51 116 36
888 UIS Fransk språk og litt 20 23 1 4 19 2
889 UIS Språk/litt., nordisk 30 52 7 12 40 9
890 UIS Tysk språk og litt. 20 14 1 2 12 1
938 UIS Byutvikling 5 139 17 58 81 10
943 UIS Offshoretekn 5 100 9 36 64 1
944 UIS Risikostyring 5 25 1 14 11 2
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 2004 15343 2800 4512 10831 1749
218       2 HSH Branningeniør 35 56 1 37 19 2
12 HSH Prosess- og energi 25 27 7 17 10 4
47 HSH HMS-ingeniør 35 63 12 41 22 5
50 HSH Sykepleier, Stord 90 582 91 136 446 105
56 HSH Sykepl. 100 554 140 150 404 115
110 HSH Allmennlærer,Stord 90 190 59 78 112 42
130 HSH Førskolel.utd, Stord 60 274 66 73 201 67
156 HSH Fagl.prakt.est.Stord 30 75 22 19 56 18
242 HSH Utvikling., Stord 15 68 10 19 49 9
353 HSH Nautikk 30 27 4 20 7 2
369 HSH Økonomi og adm. 100 242 89 55 187 98
437 HSH Musikk bach., Stord 20 30 6 7 23 7
484 HSH Samfunns.utv. 10 108 18 34 74 10
505 HSH Kunst og håndv., år 15 98 21 26 72 18
623 HSH Engelsk, Stord 20 83 19 20 63 20
649 HSH Kroppsøving, Stord 20 85 11 18 67 12
667 HSH Musikk, Stord 15 53 7 12 41 7
680 HSH Samfunnsfag, Stord 15 62 10 15 47 14
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 725 2677 593 777 1900 555
219       3 HIST Ingeniør, bygg 80 222 41 70 152 25
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
219       4 HIST Ingeniør, data 95 44 4 21 23 0
5 HIST Ingeniør, elektro 120 51 14 22 29 10
9 HIST Ingeniør, kjemi 25 110 18 39 71 15
12 HIST Ingeniør, maskin 50 53 5 11 42 7
13 HIST Ingeniør, materialt 15 39 7 12 27 9
16 HIST Ingeniør, logistikk 25 56 10 22 34 10
32 HIST Ingeniør, maskin 2år 15 2 1 2 0 0
35 HIST Økonomi og adm. 228 1155 375 247 908 192
50 HIST Sykepleier 212 2172 675 442 1730 244
60 HIST Vernepleier 72 662 113 171 491 73
70 HIST Barnevernspedagog 75 1774 320 396 1378 101
80 HIST Sosionom 70 1259 257 282 977 93
110 HIST Allmennlærer 130 892 218 229 663 145
115 HIST Allmennlærer, real. 70 296 42 65 231 56
119 HIST Allmennlærerutd døve 10 13 1 11 2 0
221 HIST Tegnspråk 15 348 69 92 256 28
287 HIST Informasjonsbehandl. 10 24 9 12 12 6
346 HIST Matteknologi 65 153 24 30 123 30
374 HIST Drift datasystemer 20 19 5 8 11 3
422 HIST IT-støttet bedr.utv. 15 76 11 29 47 15
466 HIST Tegnspråk og tolking 20 194 44 50 144 38
700 HIST Ergoterapeut 60 720 75 114 606 99
701 HIST Radiografutdanning 35 616 73 117 499 59
702 HIST Bioingeniør 55 424 67 135 289 68
703 HIST Fysioterapeut 60 1483 338 278 1205 71
704 HIST Audiograf 37 346 35 57 289 53
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1684 13203 2851 2964 10239 1450
220       3 HIT Ing.utd., bygg 13 38 6 15 23 4
6 HIT Ing.utd., elektro 21 15 6 6 9 5
12 HIT Ing.utd., maskin 11 16 2 5 11 1
35 HIT Økonomi og adm. 10 37 7 8 29 9
50 HIT Sykepleier 88 654 179 187 467 85
51 HIT Sykepleie, deltid 45 335 122 128 207 56
60 HIT Vernepleier 36 311 65 92 219 47
61 HIT Vernepleie, deltid 30 201 94 73 128 18
70 HIT Barnevernspedagog 50 446 120 135 311 45
110 HIT Allmennlærer 30 104 17 42 62 11
112 HIT Allmennl. Porsgrunn 60 200 62 77 123 43
113 HIT Allm.lærer, deltid 18 80 35 44 36 17
130 HIT Førskolelærer (Not.) 50 172 24 51 121 31
131 HIT Deltid førskolelærer 25 131 69 50 81 39
132 HIT Førsk.l. Drammen 40 344 97 96 248 56
133 HIT Førsk.l. - Porgrunn 40 312 59 93 219 65
140 HIT Faglær. kroppsøv/idr 35 67 3 19 48 5
150 HIT Fagl. kunst/håndv. 62 152 36 46 106 35
156 HIT Fagl. prakt.-est.fag 25 73 10 8 65 13
164 HIT Bedriftsøkonomi - Bø 15 77 9 12 65 14
167 HIT Bedriftsøkonomi (P) 45 131 43 37 94 40
170 HIT Engelsk 30 108 22 21 87 22
172 HIT Friluftsliv, 1 år 10 118 27 27 91 25
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
220     173 HIT Tekst og kultur 1år 10 49 6 17 32 7
179 HIT Historie 42 77 13 21 56 11
185 HIT Idrett 60 233 34 62 171 48
187 HIT Informatikk årsst. 10 8 2 5 3 0
210 HIT Norsk 14 34 8 6 28 8
273 HIT Kultur, Bø 6 28 5 8 20 7
302 HIT Friluft/kulur/natur 30 45 11 12 33 10
308 HIT Kultur, 3år 15 69 20 18 51 15
317 HIT Reiseliv - Bø 15 200 17 60 140 21
318 HIT Revisjon 20 49 10 6 43 13
359 HIT Int. markedsfør, Bø 16 151 19 38 113 25
368 HIT Eiendomsmegling, 25 510 141 162 348 29
369 HIT Økonomi og admin 30 114 10 23 91 18
388 HIT Økologi/ naturres. 20 88 15 16 72 17
395 HIT Informatikk, 3 år 13 4 0 2 2 0
400 HIT Idéhistorie - Bø 13 47 4 18 29 5
440 HIT Idrettsvitenskap 30 61 12 17 44 15
441 HIT Visuelle kunstfag 16 115 16 30 85 24
442 HIT Folkekunst 10 23 5 5 18 5
443 HIT Folkemusikk 10 9 2 4 5 0
447 HIT Natur og friluftsliv 22 79 10 16 63 11
448 HIT Forurensing og miljø 20 70 2 23 47 4
449 HIT Informatikk og admin 10 26 5 8 18 5
456 HIT Litteratur/språk 10 36 8 12 24 6
481 HIT Historiske fag 8 14 4 3 11 3
532 HIT Tre og metall 15 68 2 15 53 4
605 HIT Natur/friluftsliv 15 117 9 25 92 5
628 HIT Folkekunst, årsstud. 19 51 13 9 42 11
629 HIT Folkemusikk, årsstud 15 42 8 9 33 9
630 HIT Kunst/håndverk 30 97 11 20 77 9
637 HIT Tegning - bilde 14 136 16 40 96 17
649 HIT Kroppsøv./ idrettsf. 7 48 4 17 31 3
688 HIT Ing., gass/energitek 25 41 9 18 23 8
895 HIT Innovasjon/entrepren 17 35 9 7 28 10
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1421 6896 1574 2024 4872 1069
221       2 HITØ Sikkerhet og miljø 20 40 9 27 13 3
17 HITØ Ingeniør, autom. 20 10 1 4 6 1
18 HITØ Ingeniør, Pros./gass 20 32 6 14 18 4
35 HITØ Øk.adm.fag 30 37 7 12 25 6
49 HITØ Ingeniør, Nautikk 15 18 0 12 6 1
50 HITØ Sykepleier 90 756 230 192 564 78
110 HITØ Allmennlærer 90 257 55 107 150 46
115 HITØ Almlærer, realf. 30 78 36 40 38 16
130 HITØ Førskolelærer 40 269 53 90 179 44
132 HITØ Førskolelærer, saml. 30 137 60 58 79 35
156 HITØ Fagl. prakt. est.fag 30 92 29 22 70 22
164 HITØ Bedriftsøkonomi 25 149 36 39 110 29
369 HITØ Øk.adm. 45 206 47 48 158 30
700 HITØ Ergoterapeut 24 215 22 47 168 28
701 HITØ Radiograf 30 192 17 51 141 21
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
221     702 HITØ Bioingeniør 24 126 14 42 84 9
703 HITØ Fysioterapeut 26 723 118 146 577 19
743 HITØ Tannpleier 12 253 44 85 168 18
877 HITØ Samfunnssikkerhet 20 78 9 21 57 9
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 621 3668 793 1057 2611 419
222       4 HVE Ingeniør, datatekn. 30 16 5 9 7 2
5 HVE Ingeniør, elektron. 30 16 2 4 12 2
12 HVE Ingeniør, produktde. 30 53 9 32 21 2
17 HVE Ingeniør, el-auto 30 18 5 12 6 1
26 HVE Ing., el.-autom. 5 1 0 1 0 0
32 HVE Ing., produktdes. 5 2 0 2 0 0
44 HVE Skipsf. og logistikk 25 39 8 11 28 12
50 HVE Sykepleier 120 836 229 238 598 155
110 HVE Allmennlærer 100 293 89 107 186 64
130 HVE Førskolelærer 50 331 84 102 229 57
132 HVE Førskolelærer, est. 25 133 23 41 92 24
133 HVE Førskolelærer, fril. 25 156 24 49 107 24
164 HVE Bedriftsøk. 10 136 34 34 102 30
170 HVE Engelsk 10 110 22 31 79 10
179 HVE Hist. 35 84 11 21 63 18
205 HVE Matematikk 10 31 8 17 14 2
240 HVE Sosio. 20 140 16 36 104 26
242 HVE Samfunnsf. 10 68 12 16 52 8
352 HVE Marinteknisk drift 30 2 1 2 0 0
353 HVE Maritim, nautikk 45 16 5 13 3 2
369 HVE Økonomi og adm. 85 233 66 53 180 57
395 HVE Informatikk 15 6 0 2 4 0
412 HVE Info. sys. 10 22 2 9 13 1
446 HVE Mat og helse 10 114 11 32 82 24
453 HVE Info.sys. og IT-led. 20 29 5 6 23 6
455 HVE Språk og kulturfag 20 49 13 16 33 9
481 HVE Historie, bachelor 20 55 10 14 41 11
538 HVE Tospråklig fagl. utd 20 23 7 13 10 4
620 HVE IKT i læring 10 38 15 13 25 7
642 HVE Kunst og håndverk 10 95 15 31 64 15
649 HVE Idrett 20 155 32 46 109 16
663 HVE Mediekunnsk. 20 89 13 34 55 10
666 HVE Naturfag 10 30 12 20 10 5
667 HVE Musikk 10 68 12 16 52 9
672 HVE Norsk 10 48 7 12 36 9
676 HVE Pedagogikk 20 209 38 52 157 23
823 HVE Ingeniør, mikrotek. 30 19 7 5 14 4
880 HVE Sosiologi, bachelor 45 172 43 42 130 38
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1030 3935 895 1194 2741 687
223      70 HVO Barnevernspedagog 45 375 51 102 273 50
80 HVO Sosionom 45 336 54 91 245 66
110 HVO Allmennlærer 96 221 56 75 146 43
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
223     130 HVO Førskulelærar 55 222 61 58 164 57
179 HVO Historie, års 40 123 31 29 94 26
196 HVO KRL, års 29 32 6 10 22 4
205 HVO Matematikk, års 30 20 5 9 11 5
210 HVO Norsk, års 40 104 44 19 85 43
211 HVO Norsk - deltid, års 60 79 45 23 56 34
285 HVO Samfunnsvitskap, års 10 53 5 12 41 6
430 HVO Media, IKT og design 30 114 10 33 81 13
437 HVO Musikk 20 48 4 11 37 4
439 HVO Drama/teater 20 59 7 20 39 8
440 HVO Frilufts/Kroppsøving 25 94 11 20 74 9
446 HVO Mat/helse, års 20 90 13 22 68 16
451 HVO Animasjon 10 87 26 84 3 3
452 HVO Planlegging og adm. 15 68 14 16 52 13
453 HVO Informasjon og media 27 116 20 19 97 24
454 HVO Journalistikk 57 647 115 133 514 54
455 HVO Språk, komm. og med. 15 31 5 7 24 6
456 HVO Litteratur og kultur 15 21 3 2 19 3
472 HVO Kunst og håndverk 20 70 15 18 52 14
481 HVO Hist,kult.og samf. 15 33 4 8 25 4
613 HVO Historie - deltid, å 80 57 15 15 42 11
618 HVO Drama, års 15 65 9 25 40 4
620 HVO IKT i læring, års 25 44 8 9 35 12
623 HVO Engelsk, års 37 130 30 26 104 33
630 HVO Kunst og håndverk, å 15 86 14 23 63 12
649 HVO Kroppsøving, års 25 111 18 23 88 20
663 HVO Mediekunnskap, års 30 93 9 23 70 18
666 HVO Naturfag, års 30 20 2 11 9 2
667 HVO Musikk, års 8 55 10 14 41 9
680 HVO Samfunnsfag, års 31 77 29 20 57 21
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1035 3781 749 1010 2771 647
224       3 HIØ Ingeniør, bygg 45 53 8 24 29 8
4 HIØ Ingeniør, data 20 13 1 8 5 1
5 HIØ Ingeniør, elektro 25 10 1 6 4 1
35 HIØ Økonomi og adm. 80 243 53 69 174 51
50 HIØ Sykepleier 120 969 275 280 689 130
60 HIØ Vernepleier 35 355 54 101 254 37
61 HIØ Vernepleier, deltid 44 228 61 78 150 47
70 HIØ Barnevernspedagog 33 738 114 226 512 38
80 HIØ Sosialt arbeid 33 609 108 178 431 41
110 HIØ Allmennlærer 85 292 85 120 172 55
130 HIØ Førskolelærer 110 397 79 117 280 103
131 HIØ Førskolelærer, delt. 30 139 41 52 87 45
170 HIØ Engelsk 30 140 20 39 101 26
187 HIØ Informatikk, 1 år 15 13 4 8 5 1
210 HIØ Norsk 20 63 18 14 49 19
238 HIØ Statsvitenskap 30 88 16 20 68 24
244 HIØ Tysk 15 27 10 7 20 9
270 HIØ Informatikk 15 10 3 3 7 1
318 HIØ Revisjon 40 118 34 27 91 35
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
224     418 HIØ Interkulturelle stud 10 62 6 17 45 8
453 HIØ IT-ledelse 30 29 2 10 19 6
455 HIØ Int. kommunikasjon 40 85 24 21 64 22
474 HIØ Samf, språk, kultur 25 74 14 19 55 18
505 HIØ Kunst og håndverk 15 89 15 20 69 16
610 HIØ Fransk 15 44 23 8 36 21
618 HIØ Drama 10 43 7 11 32 9
623 HIØ Engelsk, lærerutd. 10 38 6 10 28 5
626 HIØ KRL 20 48 7 12 36 10
649 HIØ Kroppsøving 20 114 30 40 74 14
666 HIØ Naturfag 10 30 5 17 13 3
667 HIØ Musikk 15 58 11 19 39 10
680 HIØ Samfunnsfag 20 84 12 22 62 15
702 HIØ Bioingeniør 40 168 26 76 92 31
824 HIØ Ingeniør, ind.design 25 43 8 25 18 7
845 HIØ Digital medieprod. 40 98 9 29 69 18
895 HIØ Tekn. innovasjon 20 23 6 7 16 6
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1190 5635 1196 1740 3895 891
225       3 HIÅ Ingeniør, bygg 35 33 8 13 20 6
4 HIÅ Ingeniør data 25 16 2 12 4 1
17 HIÅ Ingeniør automat. 25 5 0 2 3 0
23 HIÅ Ing. bygg 4 3 0 3 0 0
31 HIÅ Ingeniør, marin 2 5 0 5 0 0
32 HIÅ Ing.maskin 3 1 0 1 0 0
50 HIÅ Sjukepleiar 121 601 160 159 442 153
93 HIÅ Ing. automasjon 5 1 0 1 0 0
160 HIÅ Shipping og økonomi 10 59 6 17 42 7
162 HIÅ Øk. og ledelse 24 236 68 66 170 32
184 HIÅ Biologi 17 41 7 20 21 4
299 HIÅ Bioteknologi 10 25 4 9 16 2
346 HIÅ Matteknologi 15 24 3 14 10 1
353 HIÅ Maritim utd.,nautikk 32 22 5 19 3 0
369 HIÅ Økonomi og adm. 25 242 55 61 181 36
432 HIÅ Shipping og logistik 8 91 17 21 70 10
473 HIÅ Eksportmarkedsføring 22 198 39 54 144 38
702 HIÅ Bioingeniør 30 111 23 64 47 12
711 HIÅ Havbruk 15 14 4 9 5 3
824 HIÅ Prod.utv. og design 35 30 10 22 8 4
895 HIÅ Innovasjon/entrepre. 25 96 14 26 70 20
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 488 1854 425 598 1256 329
230      50 LDH Sykepleier 160 1073 200 277 796 155
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 160 1073 200 277 796 155
231     111 SA/SH Allmennlærer 25 7 2 4 3 0
135 SA/SH Førskolelærer 15 6 1 3 3 0
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
231     235 SA/SH Samisk 33 21 6 16 5 0
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 73 34 9 23 11 0
232      50 HD Sykepleier 50 652 81 184 468 61
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 50 652 81 184 468 61
250      50 BBSH Sykepleier 70 746 150 168 578 78
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 70 746 150 168 578 78
251      50 DHS Sykepleier 70 1143 250 276 867 83
60 DHS Vernepl., Rogaland 78 289 85 76 213 89
80 DHS Sosionom 65 592 122 140 452 63
81 DHS Sosionom, deltid 35 325 111 241 84 47
700 DHS Ergoterapi, Rogaland 40 150 22 20 130 43
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 288 2499 590 753 1746 325
252      50 DH Sykepleier 65 819 146 174 645 81
51 DH sykepleie, deltid 16 259 67 88 171 15
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 81 1078 213 262 816 96
253     130 DMMH Førskolelærer, hov. 105 770 168 172 598 91
131 DMMH Førskolelærer, est. 35 233 50 44 189 37
132 DMMH Førskolelærer, natur 35 336 73 80 256 31
529 DMMH Førskolelærer, Inter 35 201 34 51 150 35
618 DMMH Drama 22 123 18 33 90 20
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 232 1663 343 380 1283 214
254     110 NLA Allmennlærer 100 322 35 108 214 43
130 NLA Førskolelærer 70 303 61 78 225 69
182 NLA Menighetspedagogikk 15 16 0 3 13 1
196 NLA Kristendom 60 90 10 18 72 12
220 NLA Pedagogikk 130 296 66 60 236 88
418 NLA Int.kult. f., S.Am. 30 216 29 46 170 34
482 NLA Kristendomskunnskap 40 27 7 9 18 5
791 NLA Int.kult. f., Ø-Asia 30 96 12 22 74 14
902 NLA Int.kult. f., Ø.Af. 30 151 15 35 116 19
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 505 1517 235 379 1138 285
255     196 ATH KRL 40 35 5 12 23 3
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
255     418 ATH Interkult forståelse 25 52 4 13 39 5
437 ATH Musikk 15 25 4 9 16 2
480 ATH Teologi 20 10 1 2 8 1
752 ATH Psykologi 20 84 17 18 66 18
777 ATH Musikk, årsstudium 15 40 3 11 29 4
869 ATH BA Interk forståelse 15 20 2 5 15 1
876 ATH BA Psykologi 15 30 5 8 22 4
936 ATH Praktisk teologi 20 14 1 3 11 2
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 185 310 42 81 229 40
256     196 MHS KRL 70 77 15 19 58 13
418 MHS IKGS 28 104 24 29 75 26
480 MHS Bteol 35 17 4 8 9 2
482 MHS BRIK 50 44 11 9 35 13
771 MHS Teologi 20 11 1 4 7 2
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 203 253 55 69 184 56
257     418 MHG Tverrkult. kom. 40 97 8 29 68 7
454 MHG Journalistikk, r/f 30 167 20 44 123 28
604 MHG Mediekom. r/f 10 77 8 27 50 11
849 MHG Journalistikk, a/n 24 133 18 34 99 27
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 104 474 54 134 340 73
-------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 46377 296969 56338 77001 219968 36375
************** ********** *******
1170 rows sele cted.
Lagt til web: torsdag 1 09.07.  04:45:05 2
Rapport laget: torsdag 1 09.07.  04:30:00 1