Hovedopptaket 2007: Antall søkere fra hvert fylke
Ant. Ikke Tilbud
Fylke personer kvalif. Kvalif. sendt
--------- --------- --------- --------
Ukjent 489 195 294 147
Østfold 4406 1304 3102 2768
Akershus 9282 2531 6751 5649
Oslo 12868 3746 9122 7442
Hedmark 3298 855 2443 2246
Oppland 3280 843 2437 2217
Buskerud 4240 1192 3048 2679
Vestfold 3895 1161 2734 2410
Telemark 3143 902 2241 2020
Aust-Agder 1976 592 1384 1281
Vest-Agder 3113 853 2260 2121
Rogaland 8005 2244 5761 5243
Hordaland 9977 2612 7365 6534
Sogn og Fjordane 2326 562 1764 1613
Møre og Romsdal 4793 1321 3472 3251
Sør-Trøndelag 6188 1728 4460 3965
Nord-Trøndelag 2597 730 1867 1723
Nordland 4266 1228 3038 2813
Troms 3163 1073 2090 1915
Finnmark 1434 498 936 861
Svalbard 7 1 6 6
Jan Mayen 4 1 3 2
--------- --------- --------- --------
sum 92750 26172 66578 58906