April 2006: Antall søkere fordelt på lærestedets fylker
Planlagte studieplasser = Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO
                         (plasser som er holdt av til søkere utenom NOM telles ikke med her).
Søkere                  = Antall søkere
Søknader førstepri      = Antall søknader med førstevalg til et lærested i dette fylker.
Planlagte Søknader
Fylke studiepl. Søkere førstepri
------------------ -------- --------- ---------
Østfold 1176 5007 1853
Akershus 1160 7101 2152
Oslo 9754 47981 30227
Hedmark 1202 5413 1770
Oppland 1790 8756 2450
Buskerud 777 4856 1379
Vestfold 1130 4451 1418
Telemark 1352 6225 2098
Vest-Agder 2701 10898 4135
Rogaland 2290 12916 5074
Hordaland 6975 31876 15392
Sogn og Fjordane 652 3225 717
Møre og Romsdal 2144 7952 2744
Sør-Trøndelag 5641 29159 14686
Nord-Trøndelag 1100 4174 1416
Nordland 2027 4976 1654
Troms 2665 11338 3522
Finnmark 794 2149 757
------------------ -------- --------- ---------
sum 45330 208453 93444
------------------ --------- ---------- ----------