April 2007: Antall søkere fordelt på lærestedets fylker
Planlagte studieplasser = Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO
                         (plasser som er holdt av til søkere utenom NOM telles ikke med her).
Søkere                  = Antall søkere
Søknader førstepri      = Antall søknader med førstevalg til et lærested i dette fylker.
Planlagte Søknader
Fylke studiepl. Søkere førstepri
------------------ --------- --------- ---------
Østfold 1180 5131 1832
Akershus 1060 7219 2051
Oslo 9746 47774 29806
Hedmark 1288 5461 1853
Oppland 1928 9001 2504
Buskerud 813 5116 1473
Vestfold 1055 4328 1403
Telemark 1436 6904 2461
Vest-Agder 2753 10294 3757
Rogaland 2251 12254 4696
Hordaland 7131 32429 15670
Sogn og Fjordane 680 3068 708
Møre og Romsdal 2112 7421 2451
Sør-Trøndelag 7089 28819 14729
Nord-Trøndelag 1070 3772 1315
Nordland 2194 5072 1705
Troms 2575 11146 3435
Finnmark 849 1759 592
-------- -------- --------- ---------
sum 47210 206968 92441
-------- -------- --------- ---------