Pressemelding

01.08.05

Tall for suppleringsopptaket 2005 :

3 300 personer har fått tilbud i varaopptaket

Suppleringsopptaket til Samordna opptak viser at det er sendt ut til sammen 3 588 tilbud til 3 286 ulike søkere. 1 553 av disse er søkere som ikke fikk tilbud i hovedopptaket, mens 1 035 er personer som nå rykker opp på et høyere prioritert studieønske. Det er sendt 1 496 tilbud til 1 271 søkere som har meldt seg via Restetorget.

Totalt har nå 62 931 personer fått tilbud om studieplass, eller 87,3% av de kvalifiserte søkerne (totalt 72 119). Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket og ennå står uten studieplass er 5 863. I 2004 sto 5 438 av de totalt 72 013 kvalifiserte søkere uten studieplass etter suppleringsopptaket.

- Kvalifiserte søkere som ennå ikke har fått plass fortsatt kan melde seg via Restetorget, sier Olaf Svorstøl, daglig leder ved Samordna opptak. Den 1. auguste kl. 11.00 var det 427 ulike studier med ledige plasser. Antallet ledige plasser ved de ulike studiene varierer, så det er lurt å melde sin interesse raskt hvis man vil sikre seg en studieplass til høsten.

Noen flere søkere vil også få tilbud om studieplass i lokale opptak som skjer direkte gjennom lærestedene opp mot studiestart.

Restetorget finnes på:
Internett: http://www.samordnaopptak.no/restetorget
Teksttv: NRK1 side 483
Søkofonen: 815 49050

Samordna opptak
Postboks 1175 Blindern
0317 Oslo
Telefon 815 48 240
URL: http://www.samordnaopptak.no

Restetorget: Interesserte må kontakte de aktuelle institusjonene. Alle kvalifiserte søkere kan delta i Restetorget, uavhengig om de har deltatt i det vanlige opptaket.