Poenggrenser etter varaopptaket (suppleringsopptaket)

Tabellen viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (VARA) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene går i noen tilfeller ned etterhvert som søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De kan fortsatt gå noe ned i senere etterfyllinger i august og begynnelsen av september.

De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 20. juli til 29. juli skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Enten ved å svare nei til å fortsatt stå på venteliste eller ved å la være å svare innen svarfristen)

En person står ofte på venteliste i flere kvoter på samme studium. Du kan derfor ikke bare legge sammen alle grå tall for å finne antall personer på venteliste totalt på et studium eller lærested.

Mange studier har ennå ledige plasser og tar inn flere søkere selv om de ikke har søkt tidligere i år:
Se RestetorgetKode Forklaring
ALLE Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
HOVED Hovedopptak, 20. juli
VARA Suppleringsopptak (også kallt varaopptak), 29. juli
TRU Studiet er trukket fra årets opptak, avlyst. Ofte pga for få søkere
Åpent Åpent studium
o.i. Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti,
eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her.
ORD Ordinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne køen.
ORDP Ordinær primærvitnemålskvote
FOR Forkurskvote
ASP Aspirantkvote
DRAMA Dramafaglig kvote
FIN Finnmarkskvote
FINP Finnmark primærvitnemålskvote
JNTNUK Jentekvote
MILK Kvote for forsvaret
NIFK Kvote for Norges idrettsforbund
NN Nordnorsk kvote
NN1A Gruppe 1A Nord-Norge
NN1C Gruppe 1C Nord-Norge
NNP Nordnorsk primærvitnemålskvote
NTF1A Gruppe 1A Nord-Troms og Finnmark
NTF1C Gruppe 1C Nord-Troms og Finnmark
PRA Praksiskvote
SAMISK Samisk kvote
TKURK Kvote for søkere med tilpasningskurs
xxxyyy Studiekoden, sekssifret nummer som identifiserer studiet (xxx angir lærestedet)

		
Ansgar Teologiske                       VARA        HOVED
Høgskole                            ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
ATH 255196 Kristendom, religion og livssyn           Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255418 Interkulturell forståelse, årsstudium        Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255437 Musikk                       Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255480 Teologi og KRL                   Alle   Alle   Alle   Alle
ATH 255777 Musikk, årsstudium                 45.0 1  43.7 1  45.8 1  43.7 1
ATH 255869 Interkulturell forståelse              Alle   Alle   Alle   AlleArkitekthøgskolen i                      VARA   HOVED
Oslo                              ORD    ORD
-------------------------------------------------------------- --------- --------                                                       
AHO 189030 Arkitekt                      o.i.   o.i.
AHO 189343 Industridesign                   o.i.   o.i.Betanien sykepleierhøgskole                  VARA        HOVED
i Bergen                            ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
BBSH 250050 Sykepleie                     51.0 288 44.3 99 51.2 441 44.4 149Det teologiske                         VARA        HOVED
Menighetsfakultet                       ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
MF 190196 Kristendoms-, religions- og livssynsk. m. exphil   Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190418 Tverrkulturell kommunikasjon             Alle   Alle   49.7 17  45.9 9
MF 190482 Kristendoms-, religions- og livssynsk.        Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190771 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190927 Ungdom, kultur og tro                Alle   Alle   Alle   Alle
MF 190928 Kateketstudium                    Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmets                         VARA        HOVED
høgskolesenter                         ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
DHS 251050 Sykepleie                      51.0 270 45.4 60 52.2 451 46.0 118
DHS 251080 Sosialt arbeid                   53.2 187 44.0 49 53.2 310 44.0 82
DHS 251081 Sosialt arbeid, deltid               45.3 39  Alle   45.3 43  AlleDiakonissehjemmets                       VARA        HOVED
høgskole                            ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
DH 252050 Sykepleie                      51.8 273 47.8 99 52.2 425 49.7 154
DH 252051 Sykepleie, deltid                  50.3 100      50.3 142Dronning Mauds Minne                      VARA        HOVED
Høgskolen                           ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
DMMH 253130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle   Alle   Alle
DMMH 253131 Førskolelærer. Estetisk linje           45.8 17  38.8 7  45.8 28  38.8 11
DMMH 253132 Førskolelærer. Natur- og friluftslinje.      45.2 24  36.3 8  45.2 41  36.3 13
DMMH 253618 Drama                       Alle        AlleHøgskolen i Agder                       VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                    
HIA 201003 Ingeniør, byggdesign, Grimstad           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201004 Ingeniør, data, Grimstad              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201006 Ingeniør, energi og elkraftteknikk, Grimstad    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201007 Ing., flyteknikk, Grimstad             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201012 Ingeniør, maskin, Grimstad             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201023 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig        Alle             Alle
HIA 201025 Ingeniør, elektronikk, Grimstad 2-årig       Alle             Alle
HIA 201026 Ingeniør, energi og elkrafttekn., Grimstad 2-årig  Alle             Alle
HIA 201029 Ingeniør, data, Grimstad, 2-årig          Alle             Alle
HIA 201032 Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig         Alle             Alle
HIA 201050 Sykepleierutdanning, Kr.sand            46.7 205 43.0 75      47.7 409 44.0 171
HIA 201052 Sykepleierutdanning, Arendal            43.1 117 36.3 26      44.2 228 37.7 57
HIA 201060 Vernepleierutd., Arendal              44.9 56  35.5 13      47.1 117 37.4 28
HIA 201080 Sosionomutdanning                  49.0 153 42.8 51      49.0 268 42.8 98
HIA 201110 Allmennlærerutd., Kr.sand              Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201112 Allmennlærerutd., Grimstad             TRU    TRU        TRU    TRU
HIA 201130 Førskolelærerutd., Kr.sand.             o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIA 201132 Førskolelærerutd., Grimstad             o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIA 201149 Multimedieteknologi og -design, Grimstad      Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201156 Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag   Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201163 Kjemi, årsstudium                  TRU    TRU        TRU    TRU
HIA 201170 Engelsk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201172 Friluftsliv og naturguiding             49.8 15           54.0 51
HIA 201174 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201184 Biologi, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201188 Informatikk, årsstudium               TRU    TRU        TRU    TRU
HIA 201189 Informasjonssystemer, årsstudium          Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201200 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk     51.8 14  43.4 7       51.8 26  43.4 13
HIA 201205 Matematikk, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201210 Nordisk                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201238 Statsvitenskap, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201242 Samfunnsfag                     Alle             Alle
HIA 201247 Utviklingsstudiet, årsstudium            51.2 25  45.8 11      51.2 56  45.8 21
HIA 201260 IT og info.systemer                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201303 Oversetting og fagspråk - engelsk          Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201318 Revisjon                      39.2 2  38.3 2       39.2 6  38.3 5
HIA 201327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201345 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201369 Økonomi og administrasjon, Kr.sand         41.7 23  41.2 14      41.7 46  41.3 28
HIA 201386 Oversetting og fagspråk - fransk          TRU    TRU        TRU    TRU
HIA 201404 Økonomi og administrasjon, Grimstad         Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201437 Kunstfag med fordypning i musikk          Alle   Alle        43.1 6  43.8 2
HIA 201440 Idrett                       49.3 38  44.8 20      49.3 83  45.6 42
HIA 201456 Litteratur                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201482 Religion, etikk og kultur              Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201484 Utviklingsstudier                  49.5 37  47.3 22      49.5 83  47.3 46
HIA 201615 Litteratur, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201618 Drama                        Alle             45.6 11
HIA 201642 Kunst og håndverk, årsstudium            54.9 22           54.9 40
HIA 201646 Ernæring, mat og kultur (heimkunnskap)       51.0 19           53.0 44
HIA 201649 Idrett, årsstudium                 48.2 70           48.4 144
HIA 201652 Kristendom, religion og livssyn, årsstudium    Alle             Alle
HIA 201661 Fysikk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201663 Mediefag                      42.0 16           42.0 28
HIA 201667 Musikk, årsstudium                 46.8 6            48.9 21
HIA 201676 Pedagogikk, årsstudium               Alle   Alle        45.9 26  Alle
HIA 201690 Tysk                        Alle             Alle
HIA 201702 Bioingeniør                     48.6 10  44.8 2       48.6 14  44.8 5
HIA 201767 Ing.Industriell øk. og info.ledelse, Grimstad    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201794 Kommunikasjon, årsstudium              49.5 16  38.2 7       49.5 25  38.2 9
HIA 201803 Ingeniør, teleteknikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201807 Ingeniør, IKT, Grimstad               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIA 201828 Matematikkdidaktikk                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201835 Energi og økonomi, Grimstad             Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201850 Kommunikasjon                    40.7 9  Alle        40.7 17  39.3 6
HIA 201852 Pedagogikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201862 Matematikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201881 Statsvitenskap                   o.i.   o.i.        Alle   Alle
HIA 201887 Språk og kultur - engelsk fordypning        Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201888 Språk og kultur - fransk fordypning         Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201889 Norsk og medier                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIA 201890 Språk og kultur - tysk fordypning          TRU    TRU        TRU    TRU
HIA 201900 Velferdsadministrasjon               o.i.   o.i.        Alle   AlleHøgskolen i Akershus                      VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HIAK 202050 Sykepleierutdanning                47.0 346 39.8 80 47.6 548 39.8 121
HIAK 202051 Sykepleierutdanning, deltid            46.5 133 36.3 6  47.2 206 36.3 8
HIAK 202052 Sykepleierutdanning, Bærum             47.1 211 41.1 36 47.6 316 41.1 53
HIAK 202060 Vernepleierutdanning                46.3 93  30.2 3  46.3 145 30.2 1
HIAK 202061 Vernepleierutdanning, deltid            41.1 39  Alle   41.1 47  Alle
HIAK 202063 Vernepleierutdanning, deltid Bærum         39.3 28  Alle   39.3 31  Alle
HIAK 202106 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid  Alle        Alle
HIAK 202107 Yrkesfaglærerutd. i hotell- og næringsmf., deltid Alle        Alle
HIAK 202108 Yrkesfaglærerutd. i formgivingsfag, deltid     Alle        Alle
HIAK 202121 Yrkesfaglærerutd. i teknologiske fag, deltid    Alle        Alle
HIAK 202123 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag      Alle        Alle
HIAK 202124 Yrkesfaglærerutd. i hotell- og næringsmiddelfag  Alle        Alle
HIAK 202126 Yrkesfaglærerutd. i formgivingsfag         Alle        Alle
HIAK 202129 Yrkesfaglærerutd. i teknologiske fag        Alle        Alle
HIAK 202270 Info.- og kommunikasjonsteknologi, 2-årig     TRU    TRU   TRU    TRU
HIAK 202405 Produktdesign                   o.i.        o.i.
HIAK 202408 Samfunnsernæring                  55.7 81  47.2 22 57.3 155 47.8 43
HIAK 202436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      TRU    TRU   TRU    TRU
HIAK 202896 Husøkonomi og serviceledelse            40.1 13  34.7 2  44.3 37  34.7 5
HIAK 202897 Kostøkonomi                    Alle        AlleHøgskolen i Bergen                       VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                    
HIB 203003 Ingeniør, bygg                   46.5 20  44.5 11 Alle   46.5 30  44.5 19  Alle
HIB 203004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203006 Ingeniør, elkraftteknikk              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203009 Ingeniør, kjemi                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203011 Ingeniør, marinteknikk               35.8 1  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203012 Ingeniør, maskinteknikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203017 Ingeniør, automatisering              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203024 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203028 Ingeniør, kommunikasjonsteknologi          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIB 203050 Sykepleierutdanning                 51.5 508 46.0 195      51.5 887 46.0 363
HIB 203060 Vernepleierutdanning                49.8 165 40.2 46      49.8 278 40.3 76
HIB 203061 Vernepleierutdanning, deltid            47.9 70  29.8 1       47.9 93  Alle
HIB 203080 Sosialt arbeid                   56.2 297 48.2 121      56.2 570 48.4 242
HIB 203110 Allmennlærerutdanning                48.1 81  44.6 54      48.1 130 44.6 91
HIB 203120 Allmennlærerutd. med musikk             48.7 17  49.3 14      48.7 23  49.3 20
HIB 203130 Førskolelærerutdanning               41.7 124 37.7 61      42.3 221 37.9 101
HIB 203132 Førskolelærerutd. med kunstfag           46.4 39  40.9 15      46.4 63  40.9 28
HIB 203242 Samf.fag m/fordypn. globale studier         51.7 36           51.7 78
HIB 203369 Økonomi og administrasjon              52.1 212 47.5 118      52.2 506 48.3 300
HIB 203395 Informasjonsteknologi                Alle   Alle        Alle   Alle
HIB 203466 Tegnspråk og tolking                57.0 156 50.0 53      57.4 286 50.3 107
HIB 203505 Kunst og håndverk, deltid              52.3 18           52.3 46
HIB 203618 Drama                        53.5 32           56.9 81
HIB 203623 Engelsk                       52.3 53           53.3 132
HIB 203642 Kunst og håndverk                  57.1 61           58.0 151
HIB 203646 Heimkunnskap                    48.3 29           52.0 66
HIB 203649 Kroppsøving                     58.0 111           58.4 251
HIB 203662 Natur, samfunn og miljø               TRU             TRU
HIB 203666 Natur og miljøfag                  Alle             Alle
HIB 203667 Musikk                       59.6 53           59.6 122
HIB 203680 Samf.fag m/fordypn. i historie           50.0 42           50.0 105
HIB 203700 Ergoterapeututdanning                50.8 135 46.2 56      51.1 252 46.6 116
HIB 203701 Radiografutdanning                 51.6 185 44.8 63      51.7 324 44.8 107
HIB 203702 Bioingeniørutdanning                54.6 28  50.9 16      54.8 54  53.5 30
HIB 203703 Fysioterapeututdanning               60.6 414 53.8 222      60.6 1033 53.9 557
HIB 203711 Havbruksteknologi                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIB 203753 Jordskifte                     40.6 5  Alle        40.6 6  Alle
HIB 203822 Ingeniør, energiteknologi              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Bodø                        VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                    
HBO 204050 Sykepleierutdanning, Bodø              44.6 88  40.1 25      44.7 152 40.2 49
HBO 204055 Sykepleierutdanning, Mo i Rana           40.2 33  30.5 2       40.6 51  32.9 7
HBO 204070 Barnevern                      44.0 43  36.8 10      44.3 77  37.0 21
HBO 204080 Sosialt arbeid                   46.6 41  37.2 10      46.6 81  37.2 19
HBO 204081 Sosialt arbeid, Mo i Rana, des.           55.6 72  Alle        55.6 108 Alle
HBO 204110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204114 Allmennlærerutd., IKT- og saml.b. Bodø       Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204130 Førskolelærerutd., samlings-og IKT-basert      Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204131 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag        Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204170 Engelsk, samlingsbasert               49.0 1  Alle        49.0 2  Alle
HBO 204175 Fiskeri og akvakultur                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204184 Biologi og kjemi                  Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204219 Statsvitenskap, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204249 Sosiologi, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204276 Politikk og administrasjon             Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204298 Akvakultur                     Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204300 Informatikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204301 Business og IT                   Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204304 Fiskeriøkonomi                   Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204305 Responsible Fisheries                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204308 Kulturkunnskap                   TRU    TRU        TRU    TRU
HBO 204318 Revisjonsfag                    Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204327 Biologi                       Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204331 Sjømat og kvalitet                 Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204342 Økonomi og ledelse                 Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204345 Siviløkonom/Master of Science in Business      38.8 1  48.1 1       38.8 11  48.1 10
HBO 204404 Økonomi og eksport                 Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204414 Økonomi og personalutvikling            Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204440 Idrett                       o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204454 Journalistikk                    56.8 68  49.8 35 Alle   57.8 153 50.7 68  Alle
HBO 204470 Økonomi og ledelse, Mo i Rana            Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204473 Eksportmarkedsføring                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204474 Circumpolar Studies                 Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204488 Idrettsadministrasjon                o.i.   o.i.        Alle   Alle
HBO 204642 Kunst og håndverk, samlingsbasert          o.i.             o.i.
HBO 204649 Idrett, årsstudium                 o.i.             Alle
HBO 204654 Kulturkunnskap, årsstudium             Alle             Alle
HBO 204672 Nordisk språk/litteratur              Alle             Alle
HBO 204833 Fiskeri og akvakultur                Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204880 Sosiologi                      Alle   Alle        Alle   Alle
HBO 204881 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Buskerud                      VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                    
HIBU 205004 Ingeniør data, Kongsberg              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205005 Ingeniør elektro, Kongsberg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205012 Ingeniør maskin, Kongsberg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIBU 205025 Ingeniør elektro, 2-årig, Kongsberg        Alle             Alle
HIBU 205032 Ingeniør maskin, 2-årig, Kongsberg         Alle             Alle
HIBU 205050 Sykepleierutdanning, Drammen            45.8 266 37.9 57      45.8 409 37.9 93
HIBU 205051 Sykepleierutdanning, deltid, Drammen        49.3 92  30.2 3       49.3 137 30.2 3
HIBU 205112 Allmennlærerutdanning med IKT, Drammen       Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205114 Allmennlærerutdanning med IKT, Hønefoss      Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205155 Lysdesign, Drammen                 59.4 43  44.0 16      59.4 94  44.0 40
HIBU 205188 IT og informasjonssystemer, Fornebu        TRU             TRU
HIBU 205205 Matematikk, deltid, Hønefoss            Alle             Alle
HIBU 205210 Norsk, deltid, Hønefoss              Alle             Alle
HIBU 205246 Juridiske fag, Hønefoss              47.9 36           47.9 65
HIBU 205251 Visuell kommunikasjon, Drammen           Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205395 IT og informasjonssystemer, Hønefoss       Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205404 Økonomi og administrasjon, Kongsberg        Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205414 Økonomi og administrasjon, Hønefoss        Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205620 IT og informasjonssystemer, Hønefoss        Alle             Alle
HIBU 205622 Engelsk, deltid, Hønefoss             Alle             Alle
HIBU 205623 Engelsk, Hønefoss                 Alle             Alle
HIBU 205661 Matematikk, Hønefoss                TRU             TRU
HIBU 205672 Norsk, Hønefoss                  Alle             Alle
HIBU 205701 Radiografutdanning, Drammen            50.5 105 42.8 25      50.5 175 42.8 40
HIBU 205867 Jus og ledelse, Hønefoss              47.5 46  44.5 28      47.5 69  44.5 46
HIBU 205881 Statsvitenskap, Kongsberg             Alle   Alle        Alle   Alle
HIBU 205894 Optometriutdanning, Kongsberg           53.8 116 48.0 60      53.8 222 48.0 115Høgskolen i Finnmark                      VARA                       HOVED
                                ORD    ORDP   FIN    FINP   SAMISK  ORD   ORDP   FIN    FINP   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- --------                 
HIF 206050 Sykepleierutdanning, Hammerfest           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIF 206070 Barnevern                      Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206080 Sosialt arbeid                   o.i.   o.i.                  Alle   Alle
HIF 206110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206112 Allmennlærerutdanning, Hammerfest,         Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206162 Økonomisk administrativ ledelse           Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206170 Engelsk                       Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206185 Kroppsøving og idrett                Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206206 Markedsføring                    Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206215 Offentlig styring og økonomi            Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206255 Hotelladministrasjon                Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206319 Reiseliv og turisme                 Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206370 Portaldesign                    Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206374 IT og drift                     Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206377 Naturressursforvaltning               Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206440 Friluftsliv og idrettsfag              Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206462 Kulturformidling                  TRU    TRU                  TRU   TRU
HIF 206605 Friluftsliv                     Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206663 Mediefag                      Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206712 Russisk merkantilt                 Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206838 Mediepilot                     Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206875 Politikk og ledelse                 Alle   Alle                  Alle   Alle
HIF 206884 Oppdrett med ledelse                TRU    TRU                  TRU   TRUHøgskolen i Gjøvik                       VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                    
HIG 207003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207005 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207012 Ingeniør, industriell design og teknologiledelse  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207024 Ingeniør, medieelektronikk             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIG 207046 Digital medieteknologi               Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207050 Sykepleierutdanning                 42.0 119 33.9 22      42.1 201 35.8 50
HIG 207051 Sykepleierutdanning deltid, Gjøvik         41.7 25  Alle        44.0 50  Alle
HIG 207052 Sykepleierutd., deltid, Nord-Gudbrandsdal      38.5 2  Alle        44.3 5  Alle
HIG 207053 Sykepleierutdanning, deltid, Valdres        Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207054 Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland        Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207149 Mediedesign                     50.6 51  47.0 32      52.0 110 48.1 62
HIG 207395 Informatikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207406 Geomatikk                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207429 Informasjonssikkerhet                Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207701 Radiografutdanning                 48.6 61  41.8 20      48.6 101 42.1 28
HIG 207824 Teknologidesign og -ledelse             Alle   Alle        Alle   Alle
HIG 207838 Medie-management                  Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Harstad                      VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HIH 208035 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208050 Sykepleierutdanning                 45.0 43  35.3 7  46.6 77  37.0 14
HIH 208051 Sykepleierutdanning, deltid             35.9 3  Alle   39.3 18  Alle
HIH 208060 Vernepleierutdanning                Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208061 Vernepleierutdanning, deltid - Tromsø        42.9 17  Alle   42.9 15  Alle
HIH 208070 Barnevernspedagogutdanning             41.0 20  34.4 8  43.0 54  36.5 21
HIH 208238 Statsvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208318 Økonomi og administrasjon med revisjon       Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208349 Reiseliv og turisme                 Alle   Alle   Alle   Alle
HIH 208350 Handel, service og logistikk            Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Hedmark                      VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HH 209050 Sykepleierutdanning, Elverum             43.0 146 34.3 26 43.0 218 34.3 30
HH 209052 Sykepleierutdanning, Tynset             45.0 27  Alle   45.0 30  Alle
HH 209053 Sykepleierutdanning, Kongsvinger           51.8 71  39.6 13 51.8 100 39.6 16
HH 209100 Allmennlærerutdanning, Hamar             Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209110 Allmennlærerutdanning, Elverum            Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209112 Allmennl.utd. m/uteskole, helse og miljø, Elverum  Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209113 Allmennlærerutdanning, nettbasert          Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209120 Allmennlærerutd. med musikk, Hamar          Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209130 Førskolelærerutdanning, Hamar            Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209132 Førskolelærerutdanning, nettbasert          Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209140 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum  Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209161 Administrativ databehandling, Rena          Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209162 Administrasjon og ledelse, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209164 Bedriftsøkonomi, Rena                Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209185 Idrett årsstudium, Elverum              Alle        Alle
HH 209223 Utmarksforvaltning årsstud. , Evenstad (Koppang)   Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209242 Samfunnsfag årsstudium, Hamar            Alle        Alle
HH 209250 Skogbruk årsstudium, Evenstad (Koppang)       Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209299 Bioteknologi, Hamar                 Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209311 Landbruksteknikk, Hamar (Blæstad gård)        Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209314 Miljøforvaltning, Hamar               Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209318 Revisjonsfag, Rena                  Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209320 Økologisk landbruk, Hamar (Blæstad gård)       Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209322 Skogbruk, Evenstad (Koppang)             Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209323 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang)        Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209359 Markedsføring og internasjonalisering, Rena     Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209369 Økonomi og administrasjon, Rena           Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209370 Økonomi og administrasjon med IKT, Rena       Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209393 Innovasjon, entreprenørsk. og foretaksutv., Rena   Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209398 Bedriftsøkonomi, Hamar                Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209404 Økonomi og administrasjon 2-årig, Rena        Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209409 Økologisk landbruk årsstudium, nettbasert      Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209423 Utmarksturisme, Evenstad (Koppang)          Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209427 Miljøbioteknologi, Hamar               Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209428 Informasjon og samfunnskontakt, Rena         Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209429 Spill- og medieprogrammering, Rena          Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209430 Webprogrammering, Rena                Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209440 Idrett, Elverum                   Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209455 Språk- og kulturfag, Hamar              Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209476 Music Management, Rena                Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209484 Globalisering og utvikling, Hamar          Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209486 Rekreasjon og helsefremmende arb.,Elverum      Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209514 Digital medieproduksjon, Rena            Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209623 Engelsk, Hamar                    Alle        Alle
HH 209642 Kunst og håndverk, Elverum/Hamar           Alle        Alle
HH 209662 Naturfag, Hamar                   Alle        Alle
HH 209663 Mediefag, Rena                    Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209667 Musikk, Hamar                    Alle        Alle
HH 209672 Norsk, Hamar                     Alle        Alle
HH 209676 Sosialpedagogikk, Elverum              Alle        Alle
HH 209787 Regnskapsøkonomi, Rena                Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209839 Opplevelsesprod.og interaktive medier, Hamar     Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209851 Medier, info. og samfunnskontakt, Rena        Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209867 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena         Alle   Alle   Alle   Alle
HH 209877 Samfunnsfag, Rena                  TRU    TRU   TRU    TRUHøgskolen i Lillehammer                    VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HIL 210035 Økonomi og administrasjon              31.5 3  37.0 1  Alle   Alle
HIL 210060 Vernepleie                     38.9 25  Alle   38.9 32  Alle
HIL 210070 Barnevern                      43.9 110 38.7 40 43.9 183 38.8 73
HIL 210080 Sosialt arbeid                   45.9 93  37.8 24 45.9 170 37.8 42
HIL 210149 Visuell kultur/film og fjernsyn           38.0 9  38.5 7  38.0 16  38.5 10
HIL 210185 Idrett                       45.8 47  46.9 32 45.8 83  46.9 56
HIL 210189 Informasjonsrådgivning               TRU    TRU   TRU    TRU
HIL 210220 Pedagogikk                     Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210240 Sosiologi                      Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210246 Jus                         43.4 27  44.2 16 44.7 66  45.3 46
HIL 210262 Film- og fjernsynsvitenskap             39.8 24  41.4 19 40.3 46  41.4 36
HIL 210264 Fjernsynsteknikk                  o.i.        o.i.
HIL 210272 Kunsthistorie                    Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210288 Samtidshistorie                   Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210308 Kulturprosjektledelse                o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
HIL 210317 Reiseliv                      34.0 6  36.8 4  34.3 19  36.8 13
HIL 210319 Naturbasert Reiseliv                40.4 3  Alle   43.4 10  40.8 3
HIL 210392 Fjernsynsregi                    o.i.        o.i.
HIL 210752 Psykologi                      33.5 6  38.5 3  33.5 12  38.5 8
HIL 210754 Reiseliv                      37.0 10  37.0 5  37.0 19  37.0 11
HIL 210867 Organisasjon og ledelse               Alle   Alle   Alle   Alle
HIL 210876 Psykologi                      35.0 4  Alle   35.9 17  32.2 6Høgskolen i Molde                       VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HSM 211035 Økonomi og administrasjon, 2-årig          Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211050 Sykepleierutdanning                 46.1 76  39.3 26 46.5 132 39.3 43
HSM 211060 Vernepleierutdanning                38.0 5  Alle   39.4 17  Alle
HSM 211159 Elektronisk handel og innkjøpsledelse        Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211189 Informasjonsbehandling               Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211238 Statsvitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211246 Jus                         o.i.   o.i.   Alle   Alle
HSM 211292 Transportøkonomi og logistikk            Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211300 Informatikk                     Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211318 Revisjon                      Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211369 Økonomi og administrasjon, 3-årig          Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211412 Informasjonsbehandling (Kristiansund)        Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211432 Internasjonal logistikk (Ålesund)          o.i.   o.i.   Alle   Alle
HSM 211435 Politikk og samfunnsendring             Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211453 Informasjonsbehandling, drift og administrasjon   Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211488 Sport Management (Idrettsledelse)          41.0 11  38.8 7  41.8 37  39.7 20
HSM 211787 Regnskap (regnskapsførerautorisasjon), 2-årig    Alle   Alle   Alle   Alle
HSM 211866 Petroleumslogistikk (Kristiansund)         Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Narvik                       VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                    
HIN 212003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212004 Ingeniør, datateknikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212012 Ingeniør, Industriteknikk              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212024 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212027 Ingeniør, romteknologi               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212040 Ingeniør, Alta, alle linjer             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212050 Sykepleierutdanning                 43.8 26  31.6 1       44.5 38  31.9 3
HIN 212410 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212413 Lærerutdanning i realfag og teknologi        Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212415 Ingeniør, Kraftdesign                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212761 Elektroteknikk                   Alle   Alle        Alle   Alle
HIN 212804 Data/IT                       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212805 Ingeniørdesign                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212806 Integrert bygningsteknologi             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212811 Industriell teknologi                Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIN 212814 Romteknologi                    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Nesna                       VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
HINE 213110 Allmennlærerutdanning               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213112 Allmennlærerutdanning, deltid           Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213117 Allmennlærerutdanning, deltid, Brønnøysund     TRU    TRU   TRU    TRU
HINE 213118 Allmennlærerutdanning, deltid, Narvik       TRU    TRU   TRU    TRU
HINE 213130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213131 Førskolelærerutdanning, deltid           Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213156 Faglærerutdanning i praktisk-estetiske fag     Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213185 Idrett, årsstudium                 Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213188 IT-kandidat, Mo i Rana, 2-årig           Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213395 Informatikk, Mo i Rana               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213437 Musikkvitenskap                  TRU    TRU   TRU    TRU
HINE 213439 Drama, samlingsbasert               Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213440 Idrett                       Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213620 Informatikk, Mo i Rana, årsstudium         Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213623 Engelsk, årsstudium, samlingsbasert        Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213666 Natur- og miljøfag, årsstudium, samlingsbasert   Alle        Alle
HINE 213667 Musikkvitenskap, årsstudium            Alle   Alle   Alle   Alle
HINE 213680 Samfunnsfag, årsstudium, samlingsbasert      Alle        Alle
HINE 213796 Drama, årsstudium, samlingsbasert         Alle        Alle
HINE 213853 Spesialpedagogikk, samlingsbasert         Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Nord-                       VARA             HOVED
Trøndelag                           ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                    
HINT 214024 Ingeniør, elektronikk, Levanger          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214050 Sykepleierutdanning, Levanger           48.3 224 43.0 79      48.3 362 43.0 135
HINT 214051 Sykepleierutdanning, deltid, Namsos        44.7 39  Alle        44.7 52  Alle
HINT 214058 Sykepleierutdanning, Namsos            44.6 100 38.5 24      44.6 156 38.5 48
HINT 214060 Vernepleierutdanning, Namsos            37.5 10  25.2 1       37.5 12  Alle
HINT 214110 Allmennlærerutdanning, Levanger          Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214130 Førskolelærerutdanning, Levanger          Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214188 Softwaredesign, Steinkjer, årstudium        Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214202 Miljøledelse, Steinkjer              Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214223 Utmarksforvaltning, Steinkjer           Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214240 Sosiologi, Steinkjer                Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214250 Skogbruksfag, Steinkjer              TRU    TRU        TRU    TRU
HINT 214274 Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer       Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214302 Kroppsøving, Levanger               Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214312 Landbruksøk. og næringsutvikl., Steinkjer     Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214313 Skog- og næringsutvikling, Steinkjer        TRU    TRU        TRU    TRU
HINT 214321 Husdyrfag, Steinkjer                Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214369 Økonomi og administrasjon, Steinkjer        Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214388 Naturforvaltning, Steinkjer            Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214395 Softwaredesign, Steinkjer             Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214396 Geografi nettbasert, Steinkjer           Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214416 Småskalaproduksjon, Steinkjer           TRU    TRU        TRU    TRU
HINT 214420 Nature Conservation and Management, Steinkjer   Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214421 Husdyrvelferd, Steinkjer, årsstudium        Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214430 Multimedieteknologi, Steinkjer           38.8 6  38.2 4       40.1 17  39.6 9
HINT 214437 Musikk, Levanger                  Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214440 Idrett, Levanger                  Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214447 Friluftsliv, Levanger               Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214612 Biologi, Levanger                 TRU             TRU
HINT 214618 Drama, Levanger                  Alle             Alle
HINT 214623 Engelsk, Levanger                 Alle             Alle
HINT 214642 Kunst og håndverk, Levanger            Alle             Alle
HINT 214643 Landbruksøk., samlingsbasert, Steinkjer      Alle   Alle        Alle   Alle
HINT 214661 Matematikk, Levanger                Alle             Alle
HINT 214696 Trafikklærerutdanning, Stjørdal          46.0 58           46.0 92
HINT 214749 Reseptarutdanning, Namsos             40.5 5  39.5 1       41.9 10  41.3 3
HINT 214820 Ingeniør, bioteknologi, Levanger          Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HINT 214821 Ingeniør, bioinformatikk, Levanger         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo                        VARA                                HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    DRAMA   NN    PRA   SAMISK  ORD    ORDP   FOR   DRAMA  NN    PRA   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- ------- -------- ------- -------
HIO 215003 Ingeniør, bygg                   46.3 25  42.0 17 Alle                       47.6 53  43.0 31 Alle
HIO 215004 Ingeniør, data                   o.i.   o.i.   o.i.                       Alle   Alle   Alle
HIO 215005 Ingeniør, elektro                  o.i.   o.i.   o.i.                       Alle   Alle   Alle
HIO 215009 Ingeniør, kjemi                   Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HIO 215012 Ingeniør, maskin                  47.7 6  Alle   Alle                       47.7 7  34.6 1  Alle
HIO 215032 Ingeniør, maskin, 2-årig              Alle                                Alle
HIO 215050 Sykepleierutdanning                 47.1 685 40.0 186                         47.3 1133 40.5 315
HIO 215051 Sykepleierutdanning, deltid             49.6 182 32.2 4                          51.5 273 32.9 7
HIO 215070 Barnevernspedagogutdanning             52.3 580 46.0 218                         52.3 1066 46.1 397
HIO 215071 Barnevernspedagogutdanning, deltid         47.9 56                               47.9 72
HIO 215080 Sosialt arbeid                   51.8 522 43.4 151                         51.8 916 43.4 271
HIO 215110 Allmennlærerutdanning                47.2 102 41.9 46                          47.5 188 42.3 87
HIO 215130 Førskolelærerutdanning               43.9 193 36.8 55                          44.0 344 37.6 110
HIO 215131 Førskolelærerutdanning, deltid           o.i.                                Alle
HIO 215138 Offentlig styring                  46.0 76  40.3 27                          47.5 178 41.7 65
HIO 215150 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk      53.3 70  41.6 9                          53.3 116 41.6 15
HIO 215200 Kunst og design                   58.0 148 51.2 68                          58.0 334 51.2 140
HIO 215219 Politikk og forvaltning               48.2 28  41.2 10                          55.9 94  44.8 29
HIO 215336 Bibliotek- og informasjonsvitenskap         47.0 43  Alle                           47.0 66  Alle
HIO 215369 Økonomi og administrasjon/revisjon         50.3 313 46.6 135                         50.3 669 46.6 321
HIO 215395 Informasjonsteknologi                o.i.   o.i.                           Alle   Alle
HIO 215439 Drama og teaterkommunikasjon            54.8 52  47.1 22                          54.8 105 47.1 42
HIO 215447 Idrett, friluftsliv og helse            52.2 196 45.6 83                          52.3 428 46.2 165
HIO 215449 Anvendt datateknologi                42.3 14  Alle                           44.2 58  34.0 7
HIO 215454 Journalistikk                    64.9 328 56.8 155                Alle        64.9 751 56.8 343              Alle
HIO 215484 Utviklingsstudier                  55.7 136 48.8 52                          55.7 265 48.8 103
HIO 215601 Arkiv og dokumentbehandling, deltid         48.0 29  Alle                           51.5 59  Alle
HIO 215602 Design og komm. i digitale medier, deltid      58.8 109                              59.1 256
HIO 215603 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium   46.3 26  36.5 1                          56.9 54  36.5 1
HIO 215618 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium      56.0 54           61.7 35                56.0 134          61.7 76
HIO 215642 Kunst og design 1, årsstudium            57.4 178                              57.4 444
HIO 215649 Kroppsøving/idrett, årsstudium           60.0 156                              61.3 390
HIO 215691 Utviklingsstudier, årsstudium            55.5 100                              56.5 253
HIO 215700 Ergoterapeututdanning                48.8 183 43.3 65                          48.8 335 43.3 120
HIO 215701 Radiografutdanning                 51.7 286 44.1 70                          51.7 491 44.1 128
HIO 215702 Bioingeniørutdanning                49.0 63  43.5 23                          49.3 98  44.9 41
HIO 215703 Fysioterapeututdanning               60.8 589 53.6 296                         60.8 1348 53.6 668
HIO 215705 Tannteknikerutdanning                50.8 74  45.6 29           49.0 4       Alle   52.5 119 48.8 46          49.0 4      Alle
HIO 215706 Fysioterapeututdanning, mensendieck         59.3 307 52.3 144                         59.3 660 52.4 305
HIO 215749 Farmasiutdanning                  50.0 87  44.1 35           Alle        o.i.   50.8 135 45.5 54          Alle       o.i.
HIO 215822 Ingeniør, energi og miljø              Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HIO 215848 Fotojournalistikk                  81.0 6  Alle                           81.0 7  Alle
HIO 215850 Medier og kommunikasjon               55.2 226 49.1 100                         56.6 552 49.6 251
HIO 215900 Velferdsfag                     46.6 89  32.2 3                          46.8 145 32.9 8Høgskolen i Sogn og                      VARA             HOVED
Fjordane                            ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                    
HSF 216005 Ingeniørfag, elektro, Førde             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HSF 216050 Sjukepleie, Førde                  40.6 62  35.8 26      40.8 86  36.8 36
HSF 216051 Sjukepleie, deltid, Førde              29.8 1  Alle        Alle   Alle
HSF 216060 Vernepleie                     36.0 5  Alle        36.0 7  Alle
HSF 216070 Barnevern                      42.4 60  36.7 30      42.4 88  36.7 40
HSF 216080 Sosialt arbeid                   43.7 50  35.2 13      43.7 75  35.2 22
HSF 216110 Allmennlærarutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216130 Førskulelærarutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216131 Førskulelærarutdanning, deltid           Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216164 Bedriftsøkonomi                   Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216170 Engelsk med fagdidaktikk              Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216185 Idrett                       46.7 61  45.7 45      47.7 127 46.1 98
HSF 216187 Informasjonsbehandling, årsstudium         Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216242 Samfunnsfag                     Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216298 Akvakultur                     TRU    TRU        TRU    TRU
HSF 216302 Friluftsliv                     44.1 19  42.4 14      47.9 48  43.1 32
HSF 216310 Landskapsplanlegging                Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216330 Turisme og reiseliv                 33.9 7  34.2 5       38.0 23  35.6 12
HSF 216351 Ungdomssosiologi, årsstudium            Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216369 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216370 Økonomi og informasjonsbehandling          Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216373 Natur- og teknologifag               Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216395 Informasjonsbehandling               Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216440 Idrett, fysisk aktivitet og helse          44.9 30  44.8 22      45.1 61  45.0 41
HSF 216481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HSF 216927 Ungdomssosiologi                  Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen Stord/Haugesund                   VARA                  HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                          
HSH 218002 Branningeniør                    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HSH 218012 Prosess- og energiingeniør             Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HSH 218047 HMS-ingeniør                    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HSH 218050 Sykepleierutdanning, Stord             45.3 113 39.0 37           45.3 189 39.6 63
HSH 218056 Sykepleierutdanning                 45.5 123 38.6 39           46.0 210 39.5 70
HSH 218110 Allmennlærerutdanning, Stord            Alle   Alle             40.3 4  41.5 4
HSH 218130 Førskolelærerutdanning, Stord            37.0 10  31.6 2            38.6 30  33.0 9
HSH 218156 Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord    Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218242 Utviklingsstudier, Stord              Alle                  Alle
HSH 218353 Maritim utdanning, nautikk             Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HSH 218369 Økonomi og administrasjon              36.2 10  36.2 4            41.8 51  38.3 25
HSH 218417 Allmennlærarutdanning + IKT i læring, Stord     Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218437 Musikk, Stord                    Alle   Alle             32.1 1  35.4 1
HSH 218484 Samfunns- og utviklingsstudier, Stord        Alle   Alle             Alle   Alle
HSH 218623 Engelsk, Stord                   Alle                  36.7 5
HSH 218649 Kroppsøving, Stord                 45.0 23                45.2 46
HSH 218662 Naturfag, Stord                   Alle                  Alle
HSH 218667 Musikk, Stord, årsstudium              Alle                  43.0 4
HSH 218680 Samfunnsfag, Stord                 Alle                  36.7 1
HSH 218912 Spansk, Stord                    44.9 12                49.5 28Høgskolen i Sør-Trøndelag                   VARA                  HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    TKURK   ORD    ORDP   FOR    TKURK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                          
HIST 219003 Ingeniør, bygg                   52.4 53  45.8 23 31.7 3       52.4 81  45.8 41 31.7 3
HIST 219004 Ingeniør, data                   o.i.   o.i.   o.i.        Alle   Alle   Alle
HIST 219005 Ingeniør, elektro                 Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIST 219009 Ingeniør, kjemi                  Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIST 219012 Ingeniør, maskin                  41.5 8  34.1 2  Alle        41.5 6  Alle   Alle
HIST 219013 Ingeniør, metallurgi/mat.tekn.           Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIST 219016 Ingeniør, transp.tekn./logistikk          40.2 2  41.6 1  Alle        40.2 1  Alle   Alle
HIST 219025 Ingeniør, elektronikk, 2-årig           Alle                  Alle
HIST 219032 Ingeniør, maskin, 2-årig              Alle                  Alle
HIST 219035 Økonomi og administrasjon             49.4 186 45.3 110           49.4 388 45.3 222
HIST 219050 Sykepleierutdanning                50.0 398 44.4 141           50.1 743 44.5 291
HIST 219060 Vernepleierutdanning                46.1 117 38.6 24           46.1 196 38.6 43
HIST 219070 Barnevernspedagogutdanning             49.9 245 44.6 113           50.1 506 44.8 235
HIST 219080 Sosionomutdanning                 52.5 234 44.7 95           53.0 457 45.2 191
HIST 219081 Interkulturelt/internasjonalt sosialt arbeid    o.i.   o.i.             o.i.   o.i.
HIST 219110 Allmennlærerutdanning               47.1 49  44.7 30           47.1 82  44.7 52
HIST 219115 Allmennlærerutd. med realfag            Alle   Alle             Alle   Alle
HIST 219221 Tegnspråk for hørende               54.4 62  46.0 22           54.4 109 46.0 33
HIST 219287 Informatikk med spes. i info.behandling      o.i.   o.i.             Alle   Alle
HIST 219346 Næringsmiddelteknologi               Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HIST 219374 Informatikk med spes. i drift av datasystemer   Alle   Alle             Alle   Alle
HIST 219422 IT-støttet bedriftsutvikling            41.1 11  31.5 2            41.1 24  31.5 2
HIST 219466 Tegnspråk og tolking                52.1 60  46.0 26           52.1 103 46.0 39
HIST 219700 Ergoterapeututdanning               47.0 119 42.0 41           47.0 236 42.0 88
HIST 219701 Radiografutdanning                 51.9 155 46.8 54           52.7 322 47.0 105
HIST 219702 Bioingeniørutdanning                44.7 12  43.8 7            44.7 21  44.5 12
HIST 219703 Fysioterapeututdanning               60.5 423 54.1 239           60.5 963 54.1 509
HIST 219704 Audiografutdanning                 48.1 83  41.2 25           48.1 155 41.2 36Høgskolen i Telemark                      VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                    
HIT 220003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220006 Ingeniør, elektro                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220009 Ingeniør, kjemi/analytisk kjemi           Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220012 Ingeniør, maskin                  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220035 Økonomi og administrasjon, Bø            Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220050 Sykepleierutdanning                 46.3 173 38.9 37      46.6 283 39.5 65
HIT 220051 Sykepleierutdanning, deltid fleksibel over 4 år   45.9 71  Alle        45.9 101 Alle
HIT 220060 Vernepleierutdanning                45.7 70  34.2 2       45.7 123 34.2 4
HIT 220061 Vernepleierutdanning, deltid over 4 år i Vestfold  45.6 64  Alle        45.6 77  Alle
HIT 220070 Barnevernspedagogutdanning             47.0 117 40.7 38      47.0 202 40.7 70
HIT 220110 Allmennlærerutdanning, Notodden           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220112 Allmennlærerutdanning, Porsgrunn          Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220113 Allmennlærerutd. - deltid med Internett - Notodden Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220130 Førskolelærerutdanning, Notodden          Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220131 Førskolelærer, deltid- med Internett, Notodden   Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220132 Førskolelærerutdanning , Drammen          38.1 16  34.3 6       38.9 24  34.3 11
HIT 220133 Førskolelærerutdanning, Porsgrunn         35.5 9  Alle        35.5 10  Alle
HIT 220140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden   Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220150 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden  47.1 15  37.8 1       47.1 22  37.8 3
HIT 220156 Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220164 Bedriftsøkonomi, Bø                Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220167 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn             Alle   Alle        46.4 14  Alle
HIT 220170 Engelsk årsstudium, Bø               Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220172 Friluftsliv, kultur og naturveiledning 1, Bø    47.6 6  41.3 2       49.3 15  41.3 5
HIT 220179 Historie årsstudium, Bø              Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220185 Idrett, Bø                     41.6 27  41.0 16      41.6 46  42.0 28
HIT 220187 Informatikk, årsstudium, Bø            Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220210 Norsk årsstudium, Bø                Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220273 Kulturarbeid, Bø                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220283 Natur-og miljøvern, Bø               Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220302 Idrett og friluftsliv, Bø             45.3 14  40.0 8       45.3 32  40.1 19
HIT 220308 Kulturarbeid, Bø                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220317 Reiseliv, Bø                    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220318 Revisjon, Bø                    Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220359 Internasjonal markedsføring, Bø           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220369 Økonomi og administrasjon, Bø            Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220388 Naturforvaltning, Bø                Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220395 Informatikk, Bø                  Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220400 Idéhistorie, Bø                   TRU    TRU        TRU    TRU
HIT 220440 Idrett, administrasjon og ledelse, Bø        36.2 1  33.6 1       36.2 3  36.5 2
HIT 220441 Visuelle kunstfag og design, Notodden        49.9 9  45.5 1       49.9 24  45.5 4
HIT 220442 Folkekunst, Rauland                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220443 Folkemusikk, Rauland                Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220447 Natur og friluftsliv, Bø              42.4 8  Alle        42.4 13  33.1 3
HIT 220448 Helse- og miljøvern, Bø               Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220449 Informatikk og administrasjon, Bø          Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220450 Natur- og miljøvern med databasert miljøplanl., Bø TRU    TRU        TRU    TRU
HIT 220456 Litteratur og språk, Bø               Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220481 Historiske fag, Bø                 Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220489 Idrett, trening og administrasjon, Bø        Alle   Alle        37.3 3  Alle
HIT 220628 Folkekunst årsstudium, Rauland           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220629 Folkemusikk årsstudium, Rauland           Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220630 Kunst og håndverk, Notodden            Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220637 Tegning - bilde, Notodden              Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220649 Kroppsøving og idrettsfag, Notodden         Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220666 Natur- og miljøvern, Bø              Alle   Alle        Alle   Alle
HIT 220688 Ingeniør, kjemi/gassteknologi            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220822 Ingeniør, energiteknologi              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIT 220869 Flerkulturelt barnevern               47.3 55  40.7 11      47.3 91  40.7 21Høgskolen i Tromsø                       VARA                                HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ASP    NN    NNP   SAMISK  ORD    ORDP   FOR   ASP   NN    NNP   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- ------- -------- ------- -------
HITØ 221004 Ingeniør, Data                   TRU    TRU   TRU                       TRU    TRU   TRU
HITØ 221017 Ingeniør, Automatiseringsteknikk          Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HITØ 221018 Ingeniør, Prosess/gassteknologi          Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
HITØ 221035 Økonomisk-/administrative fag           Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221049 Ingeniør, Nautikk                 Alle   Alle   Alle   Alle                  Alle   Alle   Alle   Alle
HITØ 221050 Sykepleierutdanning                57.0 176 46.7 44           55.9 123 45.0 34 50.7 15  57.0 259 46.7 70          55.9 150 45.0 45 50.7 15
HITØ 221110 Allmennlærerutdanning               Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221112 Allmennlærerutdanning, desentralisert       Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221130 Førskolelærerutdanning               38.5 3  Alle                           40.1 18  33.5 5
HITØ 221132 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert       Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221156 Faglærer i praktiske og estetiske fag       Alle   Alle                           Alle   Alle
HITØ 221164 Bedriftsøkonomi                  43.0 4  36.2 2                          43.0 13  36.2 4
HITØ 221369 Økonomi og administrasjon             Alle   Alle                           40.4 16  31.8 1
HITØ 221700 Ergoterapeututdanning               47.9 53  43.9 21           46.1 27  41.2 11 Alle   50.2 95  43.9 39          48.5 42 41.2 15 39.7 1
HITØ 221701 Radiografutdanning                 51.2 56  42.6 15           47.0 21  40.8 7  Alle   51.2 99  42.6 25          47.7 35 40.9 15 Alle
HITØ 221702 Bioingeniørutdanning                Alle   Alle             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle           Alle   Alle  Alle
HITØ 221703 Fysioterapeututdanning               60.7 254 56.6 128           58.4 106 52.3 59 54.7 16  60.7 536 56.6 268         58.4 179 52.3 97 54.7 25
HITØ 221743 Tannpleierutdanning                53.8 46  44.3 7            49.3 26  45.2 5  Alle   53.8 75  44.3 10          51.3 37 45.2 7 47.7 1Høgskolen i Vestfold                      VARA                  HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                          
HVE 222004 Ingeniør, datateknikk                Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222005 Ingeniør, elektronikk                Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222012 Ingeniør, produktdesign               Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222017 Ingeniør, elektro-automasjon            Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222025 Ingeniør, elektronikk, 2 årig            Alle                  Alle
HVE 222026 Ingeniør, elektro-automasjon, 2-årig        Alle                  Alle
HVE 222032 Ingeniør, produktdesign, 2-årig           Alle                  Alle
HVE 222044 Maritim utd. skipsfart og logistikk         Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HVE 222050 Sykepleierutdanning                 45.3 160 37.3 37           46.0 274 38.3 75
HVE 222110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222132 Førskolelærer, linjedelt              Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222170 Engelsk                       50.8 10  42.7 3            52.8 19  42.7 5
HVE 222352 Maritim utd. marinteknisk drift           Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HVE 222353 Maritim utd. nautikk                Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HVE 222369 Økonomi og administrasjon              30.0 1  Alle             40.2 22  36.4 10
HVE 222395 Informatikk                     Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222455 Språk og kulturfag                 Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222481 Historie                      Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222602 Design og teknologi                 TRU    TRU             TRU    TRU
HVE 222618 Teaterarbeid                    Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222620 IKT i læring                    Alle   Alle             50.0 4  Alle
HVE 222626 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    TRU    TRU             TRU    TRU
HVE 222642 Kunst og håndverk                  Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222649 Idrett                       44.3 47  42.8 31           45.2 90  43.6 57
HVE 222663 Medie- og ungdomskunnskap              Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222666 Natur- og miljøfag                 Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222667 Musikk                       Alle   Alle             45.4 11  40.5 2
HVE 222672 Norsk                        Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222676 Pedagogikk                     48.3 17  Alle             49.8 40  34.4 4
HVE 222823 Ingeniør, mikroteknologi              Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HVE 222862 Realfag i skolen                  Alle   Alle             Alle   Alle
HVE 222880 Sosiologi                      45.2 36  34.4 4            45.2 52  34.4 9
HVE 222889 Fortelling og kommunikasjon             Alle   Alle             46.9 6  AlleHøgskolen i Volda                       VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                    
HVO 223070 Sosialt arbeid - Barnevernspedagog         39.8 40  35.3 20      39.8 58  36.8 31
HVO 223080 Sosialt arbeid - Sosionom              40.8 37  38.8 16      40.8 57  39.2 23
HVO 223110 Allmennlærarutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223130 Førskulelærarutdanning               34.8 8  34.6 5       34.8 13  34.6 9
HVO 223132 Førskulelærarutdanning - regionbasert        TRU    TRU        TRU    TRU
HVO 223179 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223196 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223210 Norsk (nordisk)                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223217 Offentleg administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223285 Samfunnsvitskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223430 Media, IKT og design                35.6 3  37.9 2       39.9 20  41.1 15
HVO 223437 Musikk                       43.0 5  35.3 3       43.0 8  35.3 3
HVO 223440 Friluftsliv og kroppsøving             44.3 14  41.8 10      44.3 29  41.8 18
HVO 223446 Matkultur og helse                 Alle             Alle
HVO 223451 Animasjonsutdanning                 42.5 1  Alle        42.5 1  Alle
HVO 223452 Planlegging og administrasjon            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223453 Informasjons- og medieutdanning           45.3 7  39.6 5       47.3 24  45.3 12
HVO 223454 Journalistutdanning                 60.6 128 54.3 67 Alle   62.6 387 55.3 201 Alle
HVO 223455 Språk, kommunikasjon og media            Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223456 Litteratur og kultur                Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223481 Historie, kultur og samfunn             Alle   Alle        Alle   Alle
HVO 223618 Drama                        Alle             Alle
HVO 223620 IKT i læring                    Alle             Alle
HVO 223623 Engelsk                       Alle             Alle
HVO 223630 Kunst og handverk                  41.6 9            41.6 10
HVO 223649 Kroppsøving                     47.9 22           47.9 44
HVO 223663 Mediekunnskap                    Alle             Alle
HVO 223667 Musikk, årsstudium                 41.4 4            41.4 5
HVO 223680 Skuleretta samfunnsfag               o.i.             AlleHøgskolen i Østfold                      VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                    
HIØ 224003 Ingeniør, bygg, Sarpsborg              Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224005 Ingeniør, elektro, Sarpsborg            Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224009 Ingeniør, kjemi, Sarpsborg             Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224035 Økonomi og administrasjon              Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224045 Ingeniør, teknologiledelse og produksjon, Sarpsb.  TRU    TRU   TRU    TRU    TRU    TRU
HIØ 224050 Sykepleierutdanning, Fredrikstad          46.0 184 35.0 26      46.0 290 36.5 51
HIØ 224060 Vernepleierutdanning, Fredrikstad          47.5 92  35.5 14      47.5 127 35.7 24
HIØ 224061 Vernepleierutdanning, deltid, Fredrikstad      41.2 38  Alle        41.2 42  Alle
HIØ 224070 Barnevernspedagogutdanning, Fredrikstad       48.6 130 41.3 42      49.3 255 41.8 92
HIØ 224080 Sosialfag, Fredrikstad               51.1 125 40.0 28      51.7 227 40.5 51
HIØ 224110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224130 Førskolelærerutdanning               Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224131 Førskolelærerutdanning, deltid           Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224170 Engelsk                       41.0 4  41.0 3       43.0 14  41.3 12
HIØ 224187 Informatikk, årsstudium               Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224210 Norsk                        Alle             Alle
HIØ 224238 Statsvitenskap                   34.7 2  32.0 1       41.4 11  38.0 4
HIØ 224244 Tysk                        Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224270 Informatikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224278 Tysk og internasjonal markedskommunikasjon     TRU    TRU        TRU    TRU
HIØ 224279 Fransk og internasjonal markedskommunikasjon    TRU    TRU        TRU    TRU
HIØ 224289 Engelsk og internasjonal markedskommunikasjon    Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224318 Revisjon                      Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224418 Interkulturelle studier               44.3 5            44.3 10
HIØ 224447 Friluftsliv med naturlære              37.8 3            43.0 10
HIØ 224453 Informasjonssystemer og IT-ledelse         Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224474 Samfunn, språk og kultur              Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224602 Teknologi og design                 Alle             Alle
HIØ 224610 Fransk i lærerutdanning               Alle             Alle
HIØ 224612 Biologi                       TRU             TRU
HIØ 224618 Drama                        Alle             43.0 7
HIØ 224623 Engelsk i lærerutdanning              Alle             Alle
HIØ 224626 Kristendom, religion og livssyn           Alle             Alle
HIØ 224649 Kroppsøving                     47.7 36           49.2 80
HIØ 224667 Musikk                       47.9 10           49.3 30
HIØ 224680 Samfunnsfag                     Alle             41.2 13
HIØ 224690 Tysk i lærerutdanning                Alle             Alle
HIØ 224702 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad          Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224776 Fransk og internasjonal markedskommunikasjon    Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224779 Tysk og internasjonal markedskommunikasjon     Alle   Alle        Alle   Alle
HIØ 224824 Ingeniør, industriell design, Sarpsborg       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
HIØ 224845 Digital medieproduksjon               43.7 24  44.3 16      46.9 69  45.8 43
HIØ 224895 Tekn. innovasjon og entreprenørskap, Sarpsborg   Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Ålesund                      VARA                  HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                          
HIÅ 225003 Ingeniør, bygg                   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIÅ 225004 Ingeniør, data                   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIÅ 225017 Ingeniør, automatiseringstekn.           Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIÅ 225023 Ingeniørutdanning, bygg               Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225028 Ingeniør, teleteknikk                Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIÅ 225031 Ingeniørutdanning, marintekn.            Alle                  Alle
HIÅ 225032 Ingeniørutdanning, maskin              Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225050 Sjukepleiarutdanning                42.0 100 37.5 28           42.0 148 37.6 50
HIÅ 225093 Ingeniørutdanning, automasjon            Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225162 Økonomi og ledelse                 45.7 30  43.9 16           45.7 59  43.9 34
HIÅ 225184 Biologi m/kjemi                   Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225331 Marin biologi og foredling             Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225353 Maritim utdanning, nautikk             Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
HIÅ 225406 Geografiske informasjonssystemer/GIS        Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225473 Eksportmarkedsføring                39.5 17  42.3 10           39.5 39  42.3 28
HIÅ 225702 Bioingeniørutdanning                Alle   Alle             Alle   Alle
HIÅ 225824 Ingeniør Produktutvikling m. design         Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
HIÅ 225895 Innovasjonsledelse og entreprenørskap        43.3 21  39.3 12           43.3 30  39.3 18Kunsthøgskolen i Oslo/                     VARA   HOVED
SHKS                              ORD    ORD
-------------------------------------------------------------- --------- --------                                                       
KHIO 260143 Design, Interiørarkitektur/møbeldesign       o.i.   o.i.
KHIO 260148 Design, Klær og kostymer              o.i.   o.i.
KHIO 260149 Design, Visuell kommunikasjon           o.i.   o.i.
KHIO 260472 Kunstfag (grafikk/keramikk/metall/tekstil)     o.i.   o.i.Lovisenberg diakonale                     VARA        HOVED
høgskole                            ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
LDH 230050 Sykepleierutdanning                 46.9 264 36.9 36 47.3 400 38.3 67Mediehøgskolen Gimlekollen                   VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                    
MHG 257418 Tverrkulturell kommun., vekt på Sør- Amerika    Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257454 Journalistikk, radio- og fjernsynslinje       47.4 36  45.8 22 o.i.   47.4 73  45.8 45  o.i.
MHG 257604 Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje    35.3 4  35.1 4       36.9 12  35.1 9
MHG 257717 Tverrkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika  Alle   Alle        Alle   Alle
MHG 257794 Mediekommunikasjon, multimedielinje         TRU    TRU        TRU    TRU
MHG 257849 Journalistikk, avis- og nettavislinje        47.5 23  45.8 17 Alle   48.0 52  45.8 31  AlleMenighetssøsterhjemmets                    VARA        HOVED
Høgskole                            ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
MSH 232050 Sykepleierutdanning                 46.8 100 39.0 14 46.8 155 40.5 32Misjonshøgskolen                        VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
MHS 256196 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256418 Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.     43.5 3  Alle   44.2 7  Alle
MHS 256480 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256482 Religion og interkulturell kommunikasjon      Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256741 Teologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
MHS 256771 Teologi. Profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   AlleNorges Handelshøyskole                     VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
NHH 191345 Økonomi og administrasjon              56.3 407 54.9 352 56.3 918 54.9 773Norges idrettshøgskole                     VARA                  HOVED
                                ORD    ORDP   MILK   NIFK   ORD    ORDP   MILK   NIFK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                          
NIH 150185 Idrettsvitenskap (1-årig)              52.1 78  52.5 60 o.i.   Alle   52.1 110 52.5 84 o.i.   Alle
NIH 150440 Idrettsvitenskap (3-årig)              50.6 52  48.9 32           50.6 71  48.9 46Norges teknisk-                        VARA             HOVED
naturvitenskapelige                      ORD    ORDP   JNTNUK  ORD    ORDP   JNTNUK
univ.
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                    
NTNU 194170 Engelsk, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194174 Fransk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194179 Historie, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194188 Informatikk, årsstudium              Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194200 Kunsthistorie                   Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194205 Matematikk og statistikk, årsstudium        Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194210 Nordisk, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194244 Tysk, årsstudium                  Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194269 Fonetikk, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194271 Gresk, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194272 Kunsthistorie, årsstudium             Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194294 Latin, årsstudium                 Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194324 Åpne emner samfunnsvitenskapelige fag       Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194327 Biologi                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194344 Lingvistikk, årsstudium              Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194347 Swahili, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194366 Filosofi, årsstudium                Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194395 Informatikk                    Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194437 Musikkvitenskap                  41.0 2  Alle        41.0 1  Alle
NTNU 194438 Geografi                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194439 Drama og teater                  47.1 29  44.0 18      48.6 50  47.0 29
NTNU 194440 Idretts- og bevegelsesvitenskap          50.6 151 48.6 99      50.6 327 48.6 211
NTNU 194456 Allmenn litteraturvitenskap            Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194457 Lingvistikk                    Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194460 Middelalderkunnskap                Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194474 Samfunnskunnskap                  Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194476 Musikkteknologi                  55.4 59  50.7 27      59.4 132 55.5 63
NTNU 194478 Arkeologi                     49.0 38  45.7 19      49.8 85  46.9 48
NTNU 194479 Filosofi                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194481 Historie                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194482 Kristendomsk. med religions-og livssynskunnskap  Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194604 Språklig kommunikasjon, årsstudium         Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194615 Allmenn litteraturvitenskap            Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194626 Kristendomskunnskap med religions-og livssynskunns Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194646 Medieproduksjon                  62.0 143 53.2 90      62.6 285 54.0 168
NTNU 194663 Medievitenskap, årsstudium             49.7 51  49.7 36      50.2 137 49.7 98
NTNU 194715 Åpne emner humanistiske fag            Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194747 Åpne emner realfag                 Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194752 Årsstudium i psykologi               Alle   Alle        34.9 41  41.8 28
NTNU 194755 Materialteknologi                 51.8 27  54.5 24      51.8 47  54.5 41
NTNU 194756 Arkitekt                      62.8 164 57.4 117      62.8 344 57.4 242
NTNU 194757 Geofag og petroleumsteknologi           51.2 50  53.0 41      51.2 79  53.0 69
NTNU 194759 Bygg- og miljøteknikk               56.7 173 55.9 142      56.7 317 55.9 258
NTNU 194760 Datateknikk                    46.8 35  50.0 30 Alle   46.8 60  50.0 52  Alle
NTNU 194761 Elektronikk                    50.0 48  52.3 39      50.0 86  52.3 69
NTNU 194763 Fysikk og matematikk                55.9 46  59.2 42      55.9 78  59.2 72
NTNU 194764 Kjemi-og bioteknologi               51.8 21  55.8 16      51.8 30  55.8 24
NTNU 194765 Marin teknikk                   52.5 43  53.3 37      52.5 91  53.3 81
NTNU 194766 Produktutvikling og produksjon           52.2 50  53.4 43      52.2 88  53.4 80
NTNU 194767 Industriell økonomi og teknologiledelse      62.5 164 60.9 140      62.5 324 60.9 276
NTNU 194768 Industriell design                 62.5 95  58.9 70      62.5 182 58.9 133
NTNU 194769 Energi og miljø                  51.0 40  54.3 37      51.0 67  54.3 62
NTNU 194770 Kommunikasjonsteknologi              47.7 20  50.5 18 Alle   47.7 34  50.5 31  Alle
NTNU 194793 Europakunnskap med fremmedspråk, fransk      45.9 2  Alle        51.9 12  51.8 8
NTNU 194795 Europakunnskap med fremmedspråk, tysk       Alle   Alle        51.1 8  49.8 5
NTNU 194798 Teknisk kybernetikk                51.5 57  53.7 47      51.5 92  53.7 76
NTNU 194818 Samfunnsøkonomi 5-årig               50.1 23  51.3 17      50.1 56  51.3 39
NTNU 194825 Lærerutdanning /mastergrad i rådgiving       59.7 31  54.4 20      59.7 57  54.4 37
NTNU 194837 Informatikk, språk og kultur            Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194843 Lærerutdanning med mastergrad i realfag      52.0 15  54.9 12      52.0 22  54.9 17
NTNU 194844 Lærerutdanning med mastergrad i språk       47.1 14  45.4 9       48.4 35  48.8 22
NTNU 194847 Filmvitenskap                   48.0 66  45.2 44      51.2 188 47.1 108
NTNU 194851 Medievitenskap                   43.2 64  39.5 42      44.3 150 43.0 94
NTNU 194852 Pedagogikk                     Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194854 Biomatematikk                   Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194855 Bioteknologi                    53.0 13  53.9 13      53.0 34  53.9 30
NTNU 194857 Fysikk                       46.9 4  54.0 4       47.9 9  54.0 7
NTNU 194859 Geologi                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194860 Kjemi                       Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194862 Matematikk og statistikk              Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194868 Afrikastudier                   Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194870 Europakunnskap med fremmedspråk,engelsk      51.2 18  50.6 12      53.0 35  53.3 26
NTNU 194875 Politisk økonomi                  Alle   Alle        36.2 2  42.2 1
NTNU 194876 Psykologi                     40.2 37  36.2 14      44.3 211 42.7 106
NTNU 194879 Sosialantropologi                 Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194880 Sosiologi                     Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194881 Statsvitenskap                   Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194887 Engelsk                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194888 Fransk                       Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194889 Nordisk                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194890 Tysk                        Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194898 Samfunnsøkonomi                  Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194901 Språklig kommunikasjon               Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194904 Kulturminneforvaltning               40.5 3  Alle        47.0 13  43.6 3
NTNU 194905 Ingeniørvitenskap og IKT              47.8 30  50.7 29      47.8 51  50.7 49
NTNU 194910 Religionsvitenskap, årsstudium           Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194912 Spansk                       61.5 135 53.1 68      61.5 296 53.1 148
NTNU 194929 Religionsvitenskap                 Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194930 Fonetikk                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194931 Gresk                       Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194932 Latin                       Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194933 Swahili                      Alle   Alle        Alle   Alle
NTNU 194934 Lærerutdanning med mastergrad i geografi      46.8 7  44.4 5       47.5 19  44.4 13Norges veterinærhøgskole                    VARA             HOVED
                                ORD    ORDP   SAMISK  ORD    ORDP   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                    
NVH 193772 Veterinærstudiet                  67.9 250 60.2 154 59.0 2  68.1 438 60.6 250 59.0 4
NVH 193780 Dyrepleierutdanning                 64.4 255 55.0 112      64.4 543 55.0 233Norsk Lærerakademi                       VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
NLA 254110 Allmennlærerutdanning                Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254130 Førskolelærerutdanning               38.4 17  34.4 6  38.4 24  34.4 11
NLA 254196 Kristendomskunnskap, årsstudium           Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254220 Pedagogikk                     Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254418 Interkulturell forståelse, vekt på Sør-Amerika   43.6 12  43.9 6  43.6 19  43.9 11
NLA 254482 Kristendomskunnskap                 Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254791 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Asia     Alle   Alle   Alle   Alle
NLA 254902 Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika    o.i.   o.i.   Alle   AlleOpptakssentralen Medisin                    VARA                           HOVED
                                ORD    ORDP   NN1A   NN1C   NTF1A   NTF1C  ORD    ORDP   NN1A   NN1C   NTF1A  NTF1C
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- ------- --------        
NTNU 194740 NTNU Medisin                    69.8 610 61.6 369                    69.8 1040 61.7 609
UIB 184740 UIB Medisin                     69.4 626 60.7 377                    69.4 1050 60.7 614
UIO 185740 UIO Medisin, start høst               71.2 719 62.3 428                    71.2 1195 62.3 682
UIO 185745 UIO Medisin, start vår               69.8 624 61.0 368                    69.8 1017 61.0 569
UITØ 186740 UITØ Medisin                    69.3 514 60.3 303 56.3 44  66.0 89  51.3 7  62.5 15 69.3 830 60.3 462 56.3 50 66.0 109 51.3 7 62.5 17Rogaland Høgskole                       VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
RHS 244060 Vernepleierutdanning                43.5 37  Alle   45.5 60  31.6 3
RHS 244700 Ergoterapeututdanning                42.4 13  Alle   44.5 38  36.5 11Sámi allaskuvla/Samisk                     VARA        HOVED
høgskole                            ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
SA/SH 231111 Allmennlærerutdanning               Alle   Alle   Alle   Alle
SA/SH 231135 Samisk førskolelærerutdanning           Alle   Alle   Alle   Alle
SA/SH 231235 Samisk                      Alle   Alle   Alle   AlleUniversitetet i Bergen                     VARA                  HOVED
                                ORD    ORDP   NN    PRA    ORD    ORDP   NN    PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                          
UIB 184149 Visuell kultur                   51.9 22  47.2 15           51.9 49  47.4 29
UIB 184154 Lærerutdanning i matematikk og naturfag       Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184170 Engelsk                       51.0 91  44.7 55           51.0 223 46.8 138
UIB 184174 Fransk                       43.8 6  44.4 2            43.8 16  44.4 9
UIB 184179 Historie                      50.3 116 46.9 62           51.3 278 46.9 143
UIB 184189 Informasjonsvitenskap                52.0 46  41.3 19           52.0 87  41.3 33
UIB 184203 Helsefremmende arbeid                46.8 21  35.5 2            46.8 40  39.3 8
UIB 184208 Utviklingsstudier                  53.0 73  48.3 43           53.0 205 48.3 118
UIB 184211 Nordisk                       48.1 6  40.5 3            48.1 15  40.5 5
UIB 184239 Samfunnsøkonomi                   54.3 78  48.0 40           54.3 173 49.4 96
UIB 184242 Samfunnsvitenskapelige fag             48.2 114 44.5 70           48.2 230 44.8 135
UIB 184244 Tysk                        Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184272 Kunsthistorie                    50.5 69  46.8 35           50.7 161 46.8 80
UIB 184298 Havbruksbiologi                   Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184306 Informatikk-matematikk-økonomi           Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184327 Biologi                       Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184369 Samfunnsøkonomi                   50.1 80  46.5 50           50.1 159 46.5 102
UIB 184377 Miljø- og ressursfag                Alle   Alle             55.8 1  Alle
UIB 184395 Informatikk                     Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184436 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi      44.0 3  42.3 2            44.0 8  42.3 6
UIB 184438 Geografi                      44.3 25  41.0 10           44.3 53  41.4 25
UIB 184439 Estetiske fag                    45.4 27  41.8 16           45.4 50  41.8 29
UIB 184452 Offentlig organisering og ledelse          46.4 15  40.4 8            46.4 35  41.8 17
UIB 184453 Informasjonsvitenskap                41.1 25  37.3 12           41.1 45  37.3 23
UIB 184454 Journalistikk                    64.5 318 56.3 189      Alle   64.5 899 56.3 484      Alle
UIB 184455 Språk og informasjon                45.8 25  37.8 12           45.8 44  38.4 21
UIB 184456 Litteraturstudier                  47.1 19  42.8 11           47.1 32  42.8 17
UIB 184458 Moderne kunst og estetikk              49.0 26  40.2 15           49.0 56  40.5 25
UIB 184459 Antikke studier                   45.7 58  46.0 33           45.7 110 46.0 71
UIB 184460 Middelalderstudier                 44.0 26  44.4 13           44.0 48  44.4 26
UIB 184461 Midtøstenkunnskap                  45.2 28  43.7 14           45.5 53  44.3 29
UIB 184462 Kulturformidling                  47.0 27  43.5 15           48.0 61  43.5 31
UIB 184463 Idéfag                       43.3 25  42.1 14           43.3 44  42.1 25
UIB 184477 Arbeidslivsstudier                 47.4 31  36.2 8            47.4 50  39.0 13
UIB 184481 Historie- og kulturfag               41.1 36  37.5 14           41.1 68  39.3 33
UIB 184501 Integrert kystsoneforvaltning            Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184502 Miljø- og ressursfag                Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184663 Medievitenskap                   54.9 148 49.0 86           54.9 346 49.0 184
UIB 184670 Naturvitenskapelige fag               Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184698 Samfunnsøkonomi                   54.0 30  51.0 24           54.0 78  51.0 56
UIB 184707 Farmasi                       62.3 36  56.9 25           63.1 94  58.2 64
UIB 184708 Ernæring                      64.4 63  57.3 38           64.4 108 57.3 65
UIB 184724 Rettsvitenskap                   53.7 629 51.5 419           53.7 1279 51.6 864
UIB 184742 Odontologi                     65.5 227 58.2 125 o.i.        65.8 399 58.6 216 o.i.
UIB 184743 Tannpleie                      53.2 105 45.3 35           53.3 204 45.8 78
UIB 184752 Psykologi                      45.5 298 45.3 184           45.5 612 45.4 383
UIB 184817 Lærerutdanning med master i nordisk         40.0 4  43.4 2            40.0 10  43.4 5
UIB 184827 Fiskehelse                     Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184838 Film- og tv-produksjon               61.6 281 55.1 158           61.6 670 55.1 355
UIB 184843 Lærerutdanning med master i naturvitenskap     Alle   Alle             44.5 1  50.6 1
UIB 184844 Lærerutd. med master i engelsk, fransk eller tysk  44.5 14  44.8 8            44.5 32  44.8 23
UIB 184850 Nye medier                     52.8 74  49.8 48           52.8 140 49.8 87
UIB 184851 Medievitenskap                   52.8 127 49.3 82           52.8 246 49.3 146
UIB 184852 Pedagogikk                     50.7 77  42.6 29           50.8 167 42.8 67
UIB 184857 Fysikk                       Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184859 Geologi                       Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184860 Kjemi                        Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184861 Integrert kystsoneforvaltning            o.i.   o.i.             o.i.   o.i.
UIB 184862 Matematikk                     Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184865 Molekylærbiologi                  Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184866 Petroleumsteknologi                 50.4 16  50.0 13           50.4 31  50.0 22
UIB 184867 Administrasjon og organisasjonsvitenskap      48.0 28  36.1 6            48.0 65  37.2 14
UIB 184870 Europastudier                    48.6 29  48.7 14           48.6 54  48.7 27
UIB 184873 Kvinne- og kjønnsstudier              40.6 7  39.6 3            40.6 17  39.6 8
UIB 184875 Politisk økonomi                  45.1 13  42.9 7            45.1 30  42.9 15
UIB 184876 Generell psykologi                 55.2 168 45.9 72           55.2 341 45.9 158
UIB 184878 Sammenliknende politikk               49.1 37  46.8 19           49.1 74  47.8 38
UIB 184879 Sosialantropologi                  46.0 78  44.3 48           46.0 150 45.4 90
UIB 184880 Sosiologi                      47.5 93  42.6 53           47.5 188 42.6 97
UIB 184883 Utviklingsstudier                  52.6 72  50.7 41           52.6 146 50.7 93
UIB 184901 Språk                        45.2 50  42.3 25           45.2 78  42.3 39
UIB 184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi         60.5 125 48.4 30           60.5 211 48.4 56
UIB 184909 Retorikk                      48.0 24  43.5 14           48.0 47  43.5 28
UIB 184910 Religionsvitenskap                 49.1 60  43.1 32           49.2 134 43.1 68
UIB 184911 Norsk som andrespråk                Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184912 Spansk                       51.0 50  44.8 22           51.0 124 45.1 59
UIB 184914 Matematikk og statistikk              Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184915 Geofysikk                      Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184916 Meteorologi og oseanografi             Alle   Alle             Alle   Alle
UIB 184917 Prosessteknologi                  49.7 5  49.5 2            49.7 9  49.5 4Universitetet for miljø-                    VARA        HOVED
og biovitenskap                        ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
UMB 192199 Grunnstudium, årsstudium              44.8 20  44.8 15 44.8 32  47.6 19
UMB 192230 Eiendomsfag                     44.2 15  41.1 9  44.2 22  41.1 13
UMB 192233 Frie realfag                    Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192298 Akvakultur                     Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192299 Bioteknologi                    Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192321 Husdyrfag                      Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192322 Skog, miljø og industri               Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192369 Økonomi og administrasjon              35.5 3  35.3 2  37.8 14  36.8 9
UMB 192377 Miljø og naturressurser               Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192388 Økologi og naturforvaltning             Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192406 Geomatikk                      Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192468 Økonomi og ressursforvaltning            Alle   Alle   36.0 2  40.8 1
UMB 192484 Utviklingsstudier                  43.8 14  41.7 7  43.8 22  41.7 10
UMB 192731 Teknologi - Geomatikk (kartfag)           Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192732 Landskapsarkitektur                 56.1 83  51.3 50 56.1 168 51.3 87
UMB 192735 Arealplanlegging                  52.5 20  42.9 11 52.5 36  42.9 14
UMB 192759 Teknologi - Byggeteknikk og arkitektur       46.0 7  47.7 5  46.0 12  47.7 9
UMB 192763 Teknologi - Anvendt informatikk & miljømodel.    Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192766 Teknologi - Maskin, prosess- og produktutv.     Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192767 Teknologi - Industriell økonomi           Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192784 Teknologi - Miljøfysikk               Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192809 Teknologi - Vann- og miljøteknikk          Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192842 Plantevitenskap                   Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192843 Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag      Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192862 Naturvitenskapelige fag               Alle   Alle   Alle   Alle
UMB 192864 Matvitenskap                    Alle   Alle   Alle   AlleUniversitetet i Oslo                      VARA        HOVED
                                ORD    ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
UIO 185170 Engelsk                       59.3 227      59.3 525
UIO 185174 Fransk                       56.2 62      56.4 126
UIO 185200 Kultur- og idéstudier                48.1 106 39.3 20 48.1 185 39.3 39
UIO 185205 Matematikk med informatikk             Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185211 Nordisk                       53.6 31      53.7 63
UIO 185212 Norsk som andrespråk                48.6 12      49.0 31
UIO 185213 Informatikk, bioinformatikk             Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185222 Kjønn, feminisme og likestilling, årsenhet     49.5 40  40.0 10 53.6 119 46.6 40
UIO 185224 Informatikk, informasjons- og interaksjonsdesign  56.5 9  47.5 6  56.5 18  47.5 8
UIO 185226 Informatikk, avbildning               Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185233 Realfag                       Alle        Alle
UIO 185272 Kunsthistorie, årsenhet               58.4 120 50.0 44 59.1 300 50.1 110
UIO 185306 Matematikk, informatikk og teknologi        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185308 Kultur og kommunikasjon               54.0 234 49.9 91 54.0 441 49.9 191
UIO 185315 Natur og miljø                   Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185327 Biologi                       Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185395 Informatikk                     Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185437 Musikkvitenskap                   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
UIO 185438 Samfunnsgeografi                  50.3 107 43.6 39 50.3 188 43.6 68
UIO 185439 Estetiske studier                  51.3 81  44.8 30 51.3 187 45.6 68
UIO 185452 Offentlig administrasjon og ledelse         50.4 192 46.2 84 50.4 374 46.2 184
UIO 185455 Språk                        53.5 326 44.0 98 53.5 540 44.0 167
UIO 185456 Litteratur                     51.4 87  41.7 24 51.4 151 41.7 40
UIO 185459 Antikk kultur og klassisk tradisjon         48.4 60  41.5 21 48.4 111 41.5 42
UIO 185460 Vesteuropeiske middelalderstudier          46.0 37  40.7 15 46.0 75  40.7 29
UIO 185462 Kunsthistorie                    51.8 78  41.9 19 51.8 164 41.9 43
UIO 185465 Helseledelse og helseøkonomi            50.0 65  41.8 17 50.0 111 41.8 31
UIO 185466 Tegnspråk og tolking                56.8 96  46.1 31 56.8 182 46.1 64
UIO 185478 Arkeologi                      50.1 127 43.8 47 50.1 261 43.8 102
UIO 185479 Filosofi                      48.5 104 41.0 25 48.5 178 41.0 47
UIO 185480 Teologi og kristendom                Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185481 Historie                      49.3 234 43.4 90 49.3 454 43.4 172
UIO 185482 Religionsstudier                  48.4 79  39.5 16 48.4 144 39.5 35
UIO 185615 Allmenn litteraturvitenskap             53.3 47  48.7 18 56.5 128 48.7 45
UIO 185626 Kristendom                     Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185690 Tysk                        50.0 18      50.9 53
UIO 185698 Samfunnsøkonomi, master               56.0 86  52.3 57 56.0 197 52.3 127
UIO 185707 Farmasi                       56.0 52  53.9 37 56.0 80  53.9 55
UIO 185708 Ernæring                      67.1 101 58.4 52 67.1 174 58.4 92
UIO 185724 Rettsvitenskap (jus), start høst          59.5 1279 54.4 703 59.5 2479 54.4 1429
UIO 185725 Rettsvitenskap (jus), start vår           56.0 913 51.4 531 56.0 1623 51.4 971
UIO 185742 Odontologi, start høst               67.6 279 59.2 155 67.6 456 59.2 245
UIO 185748 Odontologi, start vår                65.8 234 58.0 124 65.8 359 58.0 191
UIO 185752 Psykologi, årsenhet                 55.8 705 49.0 301 55.8 1489 49.0 668
UIO 185771 Teologi, profesjonsstudium             Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185796 Teatervitenskap                   46.9 32      47.9 96
UIO 185829 Informatikk, distribuerte systemer og nettverk   46.8 6  41.9 4  46.8 13  41.9 8
UIO 185830 Informatikk, systemutv. og datakomm.        53.5 9  52.0 7  53.5 19  52.0 13
UIO 185831 Informatikk, simulering og visualisering      Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185832 Informatikk, mikroelektronikk            Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185837 IT - Språk, logikk, psykologi            47.9 51  41.5 14 47.9 122 41.5 40
UIO 185840 Teknologi, organisasjon og læring          45.9 31  39.0 10 45.9 57  39.0 19
UIO 185841 Demokrati og rettigheter i infosamfunnet      50.3 102 44.3 30 50.3 192 44.3 77
UIO 185843 Lærerutdanning, realfag               Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185844 Lærerutdanning, kultur,språk,samf.fag        48.4 136 46.3 68 48.4 256 46.3 133
UIO 185845 Digitale medier                   50.4 110 45.3 51 50.4 239 45.3 111
UIO 185851 Medievitenskap                   55.5 280 49.9 133 55.5 587 49.9 286
UIO 185852 Pedagogikk                     47.8 223 37.9 37 47.8 411 37.9 83
UIO 185853 Spesialpedagogikk                  48.9 147 36.3 19 48.9 273 36.3 42
UIO 185856 Elektronikk og datateknologi            Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185857 Fysikk, astronomi, meteorologi           Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185858 Geofag og naturressurser              Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185860 Kjemi                        Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185863 Materialer og energi for fremtiden         Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185865 Molekylærbiologi og biologisk kjemi         Alle   Alle   Alle   Alle
UIO 185868 Asiatiske og afrikanske studier           50.9 210 46.1 65 50.9 351 46.1 124
UIO 185870 Europastudier (EU)                 53.8 141 49.8 61 53.8 269 49.8 117
UIO 185871 Europeiske og amerikanske studier          50.0 165 45.8 75 50.0 288 45.8 124
UIO 185872 Internasjonale studier               63.5 341 58.1 167 63.5 634 58.1 324
UIO 185873 Kjønn, feminisme og likestilling          48.9 47  42.3 18 48.9 81  42.3 36
UIO 185874 Kriminologiens tema og tenkemåte          54.4 331 48.7 144 54.4 651 48.7 296
UIO 185876 Psykologi                      58.2 507 49.4 169 58.2 946 49.4 351
UIO 185879 Sosialantropologi                  50.0 251 44.0 86 50.0 488 44.0 179
UIO 185880 Sosiologi                      51.1 331 43.6 102 51.1 656 43.6 226
UIO 185881 Statsvitenskap                   51.6 320 47.2 135 51.6 588 47.2 261
UIO 185883 Utviklingsstudier                  56.3 196 52.6 85 56.3 400 52.6 183
UIO 185885 Litteratur, Yrkesrettet litteraturformidling    48.9 23  34.0 1  48.9 29  34.0 1
UIO 185898 Samfunnsøkonomi                   51.8 182 47.0 87 51.8 385 47.0 204
UIO 185899 Tannpleie                      54.1 147 48.4 42 54.1 258 48.4 74
UIO 185926 Kriminologiens møte med praksis           55.3 329 49.2 135 55.3 711 49.2 320Universitetet i Stavanger                   VARA                  HOVED
                                ORD    ORDP   FOR    PRA    ORD    ORDP   FOR    PRA
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                          
UIS 217003 Bygg                        43.3 7  44.9 5  Alle        43.3 9  44.9 7  Alle
UIS 217004 Data                        Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217005 Elektro                       Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217009 Kjemi                        Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217012 Maskin                       Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217015 Petroleumsteknologi                 o.i.   o.i.   o.i.        Alle   Alle   Alle
UIS 217023 Bygg, 2-årig                    Alle                  Alle
UIS 217046 Fjernsyns- og multimedieproduksjon         58.8 149 51.0 77           58.8 389 51.0 194
UIS 217050 Sykepleierutdanning                 48.1 266 40.8 78           48.3 483 41.8 172
UIS 217070 Barnevernspedagogutdanning             46.6 238 41.0 80           47.1 516 43.0 205
UIS 217080 Sosialfag                      48.2 228 42.1 61           48.7 431 42.3 138
UIS 217092 Teknisk realfag                   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217110 Allmennlærerutdanning                37.8 2  Alle             Alle   Alle
UIS 217130 Førskolelærerutdanning               41.2 60  34.8 13           42.8 132 36.5 39
UIS 217170 Engelsk                       48.0 73  43.8 35           58.9 231 49.8 95
UIS 217174 Fransk                       Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217179 Historie                      51.5 63  40.7 18           54.5 169 43.4 56
UIS 217196 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    42.1 9  Alle             46.0 37  Alle
UIS 217200 Kunst- og kulturforvaltning             Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217205 Matematikk                     Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217211 Nordisk                       Alle   Alle             49.6 18  Alle
UIS 217240 Sosiologi                      56.5 144 45.8 56           56.5 274 45.8 102
UIS 217244 Tysk                        Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217255 Hotelledelse                    Alle                  Alle
UIS 217272 Kunsthistorie                    49.1 19  42.2 1            50.6 55  42.2 10
UIS 217317 Reiselivsledelse                  45.3 98  42.2 46           46.5 249 44.2 136
UIS 217318 Revisjon                      47.0 52  42.5 24           47.0 87  42.5 39
UIS 217369 Økonomi og administrasjon              48.8 130 44.3 69           48.8 236 44.3 126
UIS 217370 Økonomi og informatikk               44.7 45  39.5 20           44.9 79  39.5 31
UIS 217454 Journalistutdanning                 60.0 120 55.1 67      Alle   61.0 316 55.1 161      Alle
UIS 217474 Samfunnsfag med personalledelse           49.0 94  41.2 29           49.1 166 41.2 49
UIS 217481 Historie                      42.5 15  Alle             48.9 64  40.9 23
UIS 217482 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap    Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217649 Kroppsøving/idrett                 51.3 121                51.3 254
UIS 217800 Industriell økonomi                 53.8 21  55.7 15 Alle        53.8 31  55.7 22 Alle
UIS 217801 Petroleumsteknologi                 52.0 25  51.9 18 Alle        52.0 47  51.9 37 Alle
UIS 217802 Offshoreteknologi                  Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217803 Informasjonsteknologi                Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217808 Samfunnssikkerhet                  Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
UIS 217860 Biologisk kjemi                   Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217887 Engelsk språk og litteratur             41.5 16  38.4 6            45.1 46  42.0 20
UIS 217888 Fransk språk og litteratur             TRU    TRU             TRU    TRU
UIS 217889 Nordisk språk og litteratur             Alle   Alle             Alle   Alle
UIS 217890 Tysk språk og litteratur              TRU    TRU             TRU    TRUUniversitetet i Tromsø                     VARA                       HOVED
                                ORD    ORDP   NN    NNP    SAMISK  ORD   ORDP   NN    NNP   SAMISK
-------------------------------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- --------                 
UITØ 186298 Akvakultur                     Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
UITØ 186306 Datasikkerhet                   Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186327 Biologi                      Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186331 Fiskerifag                     Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
UITØ 186395 Informatikk                    Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186463 Helseadministrasjon                Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186467 Arktisk naturbruk og landbruk           Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186474 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse      Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186475 Kunstvitenskap                   Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186478 Arkeologi                     Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186479 Filosofi                      Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186481 Historie                      Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186482 Religionsvitenskap                 Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186483 Russlandsstudier                  Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186697 Lærerutdanning i naturfag og matematikk      Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186707 Farmasi                      42.8 1  43.7 1  Alle   Alle   o.i.   49.2 7  53.6 5  Alle   Alle   o.i.
UITØ 186709 Fiskehelse                     Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
UITØ 186724 Rettsvitenskap                   55.3 266 50.6 157 47.1 45  46.6 25  o.i.   55.3 517 50.6 311 47.1 63  46.6 42 o.i.
UITØ 186739 Medisinsk grunnstudium               o.i.   o.i.                  Alle   Alle
UITØ 186742 Odontologi                     67.3 179 61.9 90 64.5 57  57.2 33  o.i.   67.3 288 61.9 154 64.5 80  57.2 47 o.i.
UITØ 186752 Psykologi                     Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186770 Kommunikasjon og mikroelektronikk         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UITØ 186783 Molekylær bioteknologi               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UITØ 186785 Informatikk                    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UITØ 186813 Industriell matematikk               Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UITØ 186814 Romfysikk                     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
UITØ 186843 Lærerutdanning i realfag              Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186844 Lærerutdanning i språk og samfunnsfag       Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186846 Dokumentasjonsvitenskap              Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186852 Pedagogikk                     Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186857 Fysikk                       Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186859 Geologi                      Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186860 Kjemi                       Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186862 Matematikk og statistikk              Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186867 Marin bedriftsledelse               45.4 22  43.9 14                45.4 27 43.9 16
UITØ 186876 Psykologi                     Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186879 Sosialantropologi                 Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186880 Sosiologi                     Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186881 Statsvitenskap                   Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186891 Språk og litteratur                Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186892 Språk og økonomi                  Alle   Alle                  Alle   Alle
UITØ 186898 Samfunnsøkonomi                  Alle   Alle                  Alle   Alle


Lørdag 30. juli 2005 kl 14:56, http://www.samordnaopptak.no/