Pressemelding

30.07.04

Tall for suppleringsopptaket 2004 :

3 500 personer har fått tilbud i varaopptaket

I alt 3 483 personer har fått tilbud i suppleringsopptaket til Samordna opptak. 1 832 søkere som ikke fikk tilbud i hovedopptaket
nå fått tilbud etter varaopptaket, mens 1 208 personer rykket opp på et høyere prioritert studieønske. 1 410 tilbud er sendt til
søkere som har meldt seg via Restetorget.

Totalt har nå 64 178 personer fått tilbud om studieplass, eller 89,1% av de kvalifiserte søkerne (totalt 72 013).
Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket og ennå står uten studieplass er 5 438. Til sammenligning sto
3 598 av de totalt 66 665 kvalifiserte søkere etter suppleringsopptaket 2003 uten studieplass.

Fortsatt vil søkere få tilbud om studieplass via lokale suppleringsopptak på lærestedene. Søkere uten tilbud kan også melde
seg via Restetorget hvor det fremdeles 485 studier med ledige plasser.

- Vi vil oppfordre kvalifiserte søkere som ikke har fått tilbud om å vurdere de ledige studieplassene på Restetorget, sier Olaf
Svorstøl, daglig leder i Samordna opptak

Restetorget finnes på:
Internett: http://www.samordnaopptak.no/restetorget
SMS: Send REST til 2011 for nærmere informasjon om hvordan du leter fram og søker ledige studieplasser på Restetorget
med SMS, eller se SOs nettsider
Teksttv: NRK1 side 483
Søkofonen: 815 49050

Samordna opptak
Postboks 1175 Blindern
0317 Oslo
Telefon 815 48 240
URL: http://www.samordnaopptak.no

Restetorget: Interesserte må kontakte de aktuelle institusjonene. Alle kvalifiserte søkere kan delta i Restetorget, uavhengig
om de har deltatt i det vanlige opptaket.