POENGGRENSER 2004

Tabellen viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (VARA) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etterhvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 20. juli til 29. juli skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Søkerna kan stå på venteliste flere steder). Kode Forklaring ------ ------------------------------------------------------------------------------- ALLE Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud HOVED Hovedopptak, 20. juli VARA Suppleringsopptak (også kallt varaopptak), 29. juli TRU Studiet er trukket fra årets opptak Åpent Åpent studium o.i. Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her. ORD Ordinær kvote ORDP Ordinær primærvitnemålskvote FOR Forkurskvote ASP Aspirantkvote DRAMA Dramafaglig kvote FIN Finnmarkskvote FINP Finnmark primærvitnemålskvote JNTNUK Jentekvote MILK Kvote for forsvaret NIFK Kvote for Norges idrettsforbund NN Nordnorsk kvote NN1A Gruppe 1A Nord-Norge NN1C Gruppe 1C Nord-Norge NNP Nordnorsk primærvitnemålskvote NTF1A Gruppe 1A Nord-Troms og Finnmark NTF1C Gruppe 1C Nord-Troms og Finnmark PRA Praksiskvote ROGK Rogalandskvote SAMISK Samisk kvote TKURK Kvote for søkere med tilpasningskurs VET1 Primærvitnemålskvote xxxyyy Studiekoden, sekssifret nummer som identifiserer studiet (xxx angir lærestedet)Ansgar Teologiske      VARA        HOVED
Høgskole          ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
255168 Ex.phil./ex.fac   Alle        Alle
255196 Kristendom, KRL   Alle   Alle   Alle   Alle
255418 Interkult forståelse Alle   Alle   Alle   Alle
255437 BA i Musikk     Alle   Alle   Alle   Alle
255480 Teologi med KRL   Alle   Alle   Alle   Alle
255777 Musikk, årsstudium  47.0 1  Alle   49.2 3  Alle
255869 Interk forståelse  Alle   Alle   o.i.   o.i.Arkitekthøgskolen i     VARA   HOVED
Oslo            ORD    ORD
--------------------------- --------- --------                                                       
189030 Ark         o.i.   o.i.
189343 Ind.des       o.i.   o.i.Betanien sykepleierhøgskole VARA        HOVED
i Bergen          ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
250050 Sykepleier      50.8 268 44.9 81 50.9 422 45.6 138Det teologiske       VARA        HOVED
Menighetsfakultet      ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
190168 Ex.phil./ex.fac.   Alle        Alle
190196 KRL m. exphil    Alle   Alle   Alle   Alle
190418 Tverrkult. komm.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
190482 KRL         Alle   Alle   o.i.   o.i.
190771 Teologi       Alle   Alle   Alle   Alle
190927 Ungd. kultur, tro o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
190928 Kateket       Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmets       VARA        HOVED
høgskolesenter       ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
251050 Sykepleier      50.9 237 43.8 32 50.9 373 43.8 60
251080 Sosionom       51.0 135 40.2 23 52.1 233 40.5 44
251081 Sosionom, deltid   44.9 22  Alle   46.2 31  AlleDiakonissehjemmets     VARA        HOVED
høgskole          ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
252050 Sykepleier      53.6 295 48.9 92 53.9 465 50.5 158Dronning Mauds Minne    VARA        HOVED
Høgskolen          ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
253130 Førskolelærer    39.6 49  37.0 29 39.6 79  37.0 45
253131 Førskolelærer, D,F,M 46.9 40  40.6 17 46.9 52  40.6 25
253132 Førskolelærer, natur 41.8 26  37.5 14 42.2 36  37.5 19
253133 Førskolelærer, nett Alle   Alle   Alle   Alle
253618 Drama        42.8 6       47.4 19Høgskolen i Agder      VARA             HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
201003 Ingeniør, bygg    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201004 Ingeniør,data    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201006 Ing., energ.tek.   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201007 Ing., fly      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201012 Ing., maskin     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201023 Ingeniør, bygg, 2 år Alle             Alle
201032 Ing. maskin 2 årig  Alle             Alle
201050 Sykepleie Kr.sand  47.6 257 44.5 104      48.2 453 45.3 193
201052 Sykepleie, Arendal  44.9 166 38.3 54      44.9 263 38.3 91
201060 Vernepleie, Arendal 46.0 61  34.8 12      46.0 87  34.8 16
201080 Sosionom       50.5 140 43.1 49      50.5 241 43.1 98
201110 Allmennl., Kr.sand  Alle   Alle        36.3 20  37.8 13
201112 Allmennl., Grm    Alle   Alle        o.i.   o.i.
201130 Førskolel., Kr.sand Alle   Alle        o.i.   o.i.
201132 Førskolelærer, Grm. Alle   Alle        Alle   Alle
201149 Multimedietekn. Grm Alle   Alle        40.1 23  37.2 13
201156 Fagl.utd., kunstfag Alle   Alle        38.2 5  38.5 1
201163 Kjemi, års.     Alle   Alle        Alle   Alle
201168 Ex.phil/ ex.fac   Alle             Alle
201170 Engelsk       Alle   Alle        Alle   Alle
201172 Friluftsliv     53.9 20           54.3 53
201174 Fransk        Alle   Alle        Alle   Alle
201179 Historie, årsstudium Alle   Alle        Alle   Alle
201184 Biologi og kjemi   Alle   Alle        o.i.   o.i.
201188 Informatikk, års.  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
201200 Kunst- og håndverk  55.4 21  46.2 10      55.4 41  46.2 15
201205 Matematikk, årsst.  Alle   Alle        Alle   Alle
201210 Nordisk, årsstudium Alle   Alle        Alle   Alle
201238 Statsvitenskap, års. 34.7 2  35.2 1       Alle   Alle
201242 Samfunnsfag     Alle   Alle        Alle   Alle
201247 Utviklingsstudiet  52.3 27  46.2 15      52.3 51  46.2 21
201260 IT og infosys    Alle   Alle        Alle   Alle
201303 Overs. og fagsp(eng) Alle   Alle        o.i.   o.i.
201306 Inform. og mat.   TRU    TRU        TRU    TRU
201318 Revisjon       44.9 19  44.7 14      44.9 37  44.7 25
201327 Biologi       Alle   Alle        Alle   Alle
201332 Kjemi        o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
201345 Øk. adm.       43.6 25  45.5 17      48.6 76  49.7 56
201369 Øk.adm., Kr.sand   43.6 50  43.0 29      43.6 86  43.0 54
201386 Overs. og fagsp(fra) Alle   Alle        Alle   Alle
201404 Øk.adm., Grm.    Alle   Alle        Alle   Alle
201437 Kunstf. ford. musikk 47.6 7  42.3 4       47.8 16  44.5 7
201440 Idrett        51.0 42  44.6 26      51.4 87  45.7 49
201456 Litteratur      Alle   Alle        Alle   Alle
201481 Historie       Alle   Alle        Alle   Alle
201482 KRL, bachelor    Alle   Alle        Alle   Alle
201484 Utviklingsstudier  46.9 17  39.6 8       46.9 24  39.6 10
201615 Litteratur, årsst.  Alle   Alle        Alle   Alle
201618 Drama        56.5 18  o.i.        56.5 52  o.i.
201642 Kunst og håndverk  59.7 30  o.i.        59.7 69  o.i.
201646 Ernær., mat og kult. 48.9 41           48.9 58
201649 Idrett/kroppsøv   48.4 57           49.3 143
201652 KRL, årsstudium   Alle             Alle
201661 Fys. m. mat.     Alle   Alle        Alle   Alle
201663 Mediekunnskap    45.9 21           45.9 56
201667 Musikk, årsstudium  51.5 12           55.0 43
201676 Ped., års.      44.8 7  Alle        50.9 30  34.8 6
201690 Tysk         Alle             Alle
201767 Ing, IND.ØK     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201794 Kommunikasjon, års. Alle   Alle        o.i.   o.i.
201803 Ing. teleteknikk   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201807 Ing., IKT      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201817 Nordisk       Alle   Alle        Alle   Alle
201828 Matematikkdidaktikk Alle   Alle        Alle   Alle
201835 Energi og økonomi  Alle   Alle        Alle   Alle
201850 Kommunikasjon    Alle   Alle        Alle   Alle
201852 Pedagogikk      Alle   Alle        Alle   Alle
201853 Spesialpedagogikk  Alle   Alle        o.i.   o.i.
201862 Matematikk      Alle   Alle        Alle   Alle
201881 Statsvitenskap    39.4 8  33.0 3       39.4 13  33.0 4
201887 Språk og kultur(eng) Alle   Alle        Alle   Alle
201888 Språk og kultur(fra) Alle   Alle        Alle   Alle
201889 Språk og kultur(nor) Alle   Alle        Alle   Alle
201890 Språk og kultur(tys) TRU    TRU        TRU    TRU
201900 Velferdsadm.     40.5 11  Alle        40.5 13  AlleHøgskolen i Akershus    VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
202050 Sykepleier      45.7 273 36.8 50 45.7 431 36.8 83
202051 Sykepleie, deltid  44.9 99  27.9 1  45.1 134 Alle
202060 Vernepleier     44.0 59  30.2 1  44.0 99  30.2 1
202061 Vernpl-del-Lillestr. 35.8 8  Alle   37.0 17  Alle
202063 Vernepl-del-Bærum  34.0 8  o.i.   34.8 11  o.i.
202106 Y.fagl.hels/sos delt Alle        Alle
202107 Y.fagl.hot/nær. delt Alle        Alle
202108 Y.fagl.formgiv. delt Alle        Alle
202123 Yrkesfagl. helse/sos Alle        Alle
202124 Yrkesfagl. Hot/nær.m Alle        Alle
202126 Yrkesfagl. Formgiv. Alle        Alle
202270 IKT, 2 år      Alle   Alle   Alle   Alle
202405 Produktdesign    o.i.        o.i.
202436 IKT, 3 år      Alle   Alle   Alle   Alle
202896 Husøk. & sevice   Alle   Alle   o.i.   o.i.
202897 Kostøkonom      Alle        AlleHøgskolen i Bergen     VARA             HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
203003 Ing., bygg      36.5 4  41.0 3  Alle   Alle   Alle   Alle
203004 Ing., data      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203006 Ing., elkraft    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203009 Ing., kjemi     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203011 Ing.,marintekn.   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203012 Ing., maskin     Alle   Alle   Alle   o.i.   o.i.   o.i.
203017 Ing., automat.    31.8 1  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203022 Ing.,miljø/havbr   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203024 Ing., elektron.   38.7 1  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203045 Ing., prod.tekn.   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203050 Sykepleier      52.4 545 46.3 208      52.4 1030 46.3 430
203060 Vernepleier     50.9 190 40.5 41      50.9 306 40.5 76
203080 Sosionom       55.6 314 46.6 119      55.6 599 46.6 235
203110 Allmennlærer     47.9 175 43.6 73      47.9 332 43.6 168
203120 Allmennlærer, musikk 49.7 21  47.7 17      49.7 33  47.7 22
203130 Førskolelærer    o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
203132 Førskolelærer kunstf 42.3 18  39.7 11      47.8 61  42.3 25
203242 Samf.fag., glob.stud 47.9 32           52.3 86
203369 Øk.adm.       51.0 179 48.3 114      53.0 460 49.6 313
203618 Drama        57.8 39           58.4 111
203623 Engelsk       47.9 39           52.5 106
203642 Kunst og håndverk  57.3 74           59.5 172
203649 Kroppsøving     58.6 90           60.5 218
203666 Natur og miljøfag  Alle             46.7 17
203667 Musikk        55.3 42           58.3 106
203680 Samfunnsfag     41.6 6            50.1 41
203700 Ergoterapeut     51.5 157 45.5 63      51.5 299 45.5 127
203701 Radiograf      52.0 205 46.2 78      52.0 358 46.2 143
203702 Bioingeniør     54.5 41  52.6 23      54.5 63  52.6 33
203703 Fysioterapeut    60.0 467 53.0 254      60.9 1091 53.9 608
203753 Jordskifte      Alle   Alle        o.i.   o.i.
203822 Ing., energitekn.  Alle   Alle   Alle   o.i.   o.i.   o.i.Høgskolen i Bodø      VARA             HOVED
              ORD    ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
204050 Sykepleier, Bodø   47.3 102 38.7 30      47.6 180 39.4 56
204055 Sykepl., Mo i Rana  41.0 45  32.8 7       41.3 61  34.1 10
204070 Barnevernspedagog  43.3 49  38.5 13      43.3 80  38.5 27
204080 Sosionom       44.8 29  Alle        45.8 52  Alle
204110 Allmennlærer     Alle   Alle        Alle   Alle
204114 Allmennlærer,samling 29.8 1  Alle        Alle   Alle
204130 Førskolelærer    Alle   Alle        Alle   Alle
204140 Kroppsøving/idrett  Alle   Alle        Alle   Alle
204168 Ex. Phil.      Alle             o.i.
204170 Engelsk, samlingsb. Alle   Alle        Alle   Alle
204175 Fiskeri/akvakultur  Alle   Alle        Alle   Alle
204179 Historie, årsst.   Alle   Alle        Alle   Alle
204184 Biologi/kjemi    Alle   Alle        Alle   Alle
204219 Statsvitenskap, 1 år Alle   Alle        Alle   Alle
204249 Sosiologi, årsstud. Alle   Alle        Alle   Alle
204276 Politikk og administ Alle   Alle        Alle   Alle
204282 Organisasjon og adm. Alle   Alle        Alle   Alle
204298 Akvakultur      Alle   Alle        Alle   Alle
204300 Informasjonstekn.  Alle   Alle        Alle   Alle
204301 IT og økonomi    Alle   Alle        Alle   Alle
204304 Fiskeriøkonomi    Alle   Alle        Alle   Alle
204308 Kulturkunnskap    Alle   Alle        Alle   Alle
204318 Revisjonsfag     Alle   Alle        Alle   Alle
204331 Fiskerifag      Alle   Alle        Alle   Alle
204342 Økonomi og ledelse  Alle   Alle        Alle   Alle
204345 Siviløkonom     Alle   Alle        Alle   Alle
204369 Økonomi og kultur  Alle   Alle        o.i.   o.i.
204404 Økonomi og eksport  Alle   Alle        o.i.   o.i.
204414 Økonomi/pers.utvikl. Alle   Alle        o.i.   o.i.
204440 Idrett        Alle   Alle        Alle   Alle
204454 Journalistikk    58.3 78  48.0 38 Alle   58.5 169 48.3 71  Alle
204470 Øk./ledels Mo i Rana Alle   Alle        Alle   Alle
204473 Eksportmarkedsføring Alle   Alle        Alle   Alle
204481 Historie.      Alle   Alle        Alle   Alle
204488 Idrettsadm.     Alle   Alle        o.i.   o.i.
204642 Kunst/håndv.saml.b. 41.3 2            41.3 2
204649 Idrett/Kroppsøving  Alle             Alle
204654 Kulturkunnskap, 1år Alle             Alle
204672 Nordisk språk/litt. Alle             Alle
204880 Sosiologi      Alle   Alle        Alle   Alle
204881 Statsvitenskap    Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Buskerud    VARA             HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
205004 Ing. data, 3-årig  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
205005 Ing. elektro, 3-årig Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
205012 Ing. maskin 3-årig Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
205025 Ing. elektro 2 -årig Alle             Alle
205032 Ing., maskin 2- årig Alle             Alle
205050 Sykepleier      45.9 196 36.6 40      45.9 303 36.6 71
205051 Sykepleier, d. D/H  48.0 107 Alle        48.0 159 Alle
205112 Allm.l.utd./Drammen 42.2 8  Alle        42.2 11  Alle
205114 Allm.l/IKT Hønefoss Alle   Alle        Alle   Alle
205205 Matte, d. H.     Alle             Alle
205210 Norsk, d. H.     Alle             Alle
205246 Juridiske fag, H.  40.7 9            40.9 28
205251 Vis. kom., Drammen Alle   Alle        Alle   Alle
205395 Info.tekn. 3-årig, H Alle   Alle        Alle   Alle
205404 Øk./adm., Kongsberg Alle   Alle        Alle   Alle
205414 Øk.adm, Hønefoss   Alle   Alle        Alle   Alle
205620 Info.tekn./1-årig, H Alle             Alle
205623 Engelsk, Hønefoss  Alle             Alle
205701 Radiograf, Drammen  54.8 157 44.8 43      54.8 267 44.8 74
205881 Statsvitenskap/3år  Alle   Alle        Alle   Alle
205894 Optometri, Kongsberg 54.7 144 49.3 65      54.7 267 49.3 120Høgskolen i Finnmark    VARA                       HOVED
              ORD    ORDP   FIN    FINP   SAMISK  ORD   ORDP   FIN    FINP   SAMISK
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- --------                
206050 Sykepl., Hammerfest 34.5 4  Alle   Alle   o.i.   Alle   34.5 6  Alle   Alle   o.i.   Alle
206070 Barnevern      Alle   Alle                  o.i.   o.i.
206071 Barnevern, samlinger Alle   Alle                  o.i.   o.i.
206080 Sosialfag      Alle   Alle                  o.i.   o.i.
206081 Sosialfag, samlinger 46.3 40  33.5 1                 46.3 49 Alle
206110 Allmennlærer     Alle   Alle                  Alle   Alle
206112 Allmennlærer,samling Alle   Alle                  Alle   Alle
206123 Yrksf. helse og sos. Alle   Alle                  Alle   Alle
206130 Førskolelærer    Alle   Alle                  Alle   Alle
206131 Førsk.l.utd., deltid TRU    TRU                  TRU   TRU
206162 Øk. adm. ledelse   Alle   Alle                  Alle   Alle
206164 Bedriftsøkonomi   Alle   Alle                  Alle   Alle
206168 Examen philosophicum Alle                       Alle
206170 Engelsk       Alle   Alle                  Alle   Alle
206185 Kroppsøving/Idrett  Alle   Alle                  Alle   Alle
206187 IT, 1 år       Alle   Alle                  Alle   Alle
206206 Markedsføring    Alle   Alle                  Alle   Alle
206238 Statsvitenskap    Alle   Alle                  Alle   Alle
206255 Hotelladministrasjon Alle   Alle                  Alle   Alle
206300 IT, 3 år       Alle   Alle                  Alle   Alle
206319 Reiseliv og turisme Alle   Alle                  Alle   Alle
206369 øk/adm        Alle   Alle                  Alle   Alle
206370 3-årig IT og økonomi Alle   Alle                  Alle   Alle
206377 Naturressursforv.  Alle   Alle                  Alle   Alle
206440 Friluftsliv og idret Alle   Alle                  Alle   Alle
206605 Friluftsliv     Alle   Alle                  o.i.   o.i.
206663 Mediefag       Alle   Alle                  Alle   Alle
206712 Russisk merkantil  Alle   Alle                  Alle   Alle
206875 Politikk og ledelse Alle   Alle                  Alle   Alle
206884 Oppdrett og ledelse Alle   Alle                  Alle   AlleHøgskolen i Gjøvik     VARA             HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
207003 Ingeniør, bygg    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207004 Ingeniør, data    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207005 Ingeniør, elektro  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207012 Ingeniør, maskin   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207024 Ing., medie-elektro. Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207046 Medieteknikk, 3-årig Alle   Alle        Alle   Alle
207050 Sykepleier      42.0 117 34.9 23      42.3 178 34.9 33
207051 Sykepl.utd., deltid 38.5 13  Alle        40.6 25  Alle
207149 Mediedesign     49.7 29  43.8 14      51.5 107 46.8 61
207395 Informatikk     Alle   Alle        Alle   Alle
207406 Geomatikk      Alle   Alle        Alle   Alle
207701 Radiograf      50.5 91  44.5 29      51.3 164 44.5 56
207824 Teknologidesign   Alle   Alle        Alle   Alle
207838 Medie-management   Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Harstad     VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
208035 Øk/adm        Alle   Alle   Alle   Alle
208050 Sykepleier      46.0 55  37.2 17 51.0 106 37.2 27
208051 Sykepleier, deltid  36.3 2  Alle   40.8 13  Alle
208060 Vernepleier     Alle   Alle   Alle   Alle
208061 Vernepl. - delt., B. Alle   Alle   Alle   Alle
208062 Vernepl. delt., H.  Alle   Alle   Alle   Alle
208070 Barnevernspedagog  37.4 4  Alle   41.5 26  Alle
208238 Statsvitenskap    Alle   Alle   Alle   Alle
208318 Øk/adm med revisjon Alle   Alle   Alle   Alle
208349 Reiseliv og turisme Alle   Alle   Alle   Alle
208350 Handel,service,logi. Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Hedmark     VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
209050 Sykepleier      41.0 61  Alle   41.4 99  Alle
209053 Sykepl. Kongsvinger 41.5 27  Alle   42.3 32  Alle
209100 Allmennlærer, Hamar Alle   Alle   Alle   Alle
209110 Allmennlærer,Elverum Alle   Alle   Alle   Alle
209112 Allmennl. m/uteskole Alle   Alle   Alle   Alle
209117 Allmennlærer, Roa  Alle   Alle   Alle   Alle
209118 Allmennlærer, Kongsv Alle   Alle   Alle   Alle
209120 Allmennlærer, musikk Alle   Alle   Alle   Alle
209130 Førskolelærer    Alle   Alle   Alle   Alle
209132 Førskole, nettbasert Alle   Alle   o.i.   o.i.
209140 Faglærer,kroppsøv.  Alle   Alle   o.i.   o.i.
209161 ADB, Rena      Alle   Alle   Alle   Alle
209162 Adm. og ledelse   Alle   Alle   Alle   Alle
209164 Bed.øk., Rena    Alle   Alle   Alle   Alle
209185 Idrett        Alle   Alle   o.i.   o.i.
209223 Utmarksforv.1-årig  Alle   Alle   Alle   Alle
209242 Komm. og samfunn   Alle   Alle   Alle   Alle
209250 Skogbruk, 1-årig   Alle   Alle   Alle   Alle
209267 Info-/samf.kontakt  Alle   Alle   Alle   Alle
209299 Bioteknologi     Alle   Alle   Alle   Alle
209311 Landbruksteknikk   Alle   Alle   Alle   Alle
209314 Miljøforvaltning   Alle   Alle   Alle   Alle
209318 Revisjon       Alle   Alle   Alle   Alle
209320 Økologisk landbruk  Alle   Alle   Alle   Alle
209322 Skogbruk, 3-årig   Alle   Alle   Alle   Alle
209323 Utmarksforv.,3-årig Alle   Alle   Alle   Alle
209350 Handelsfag      Alle   Alle   Alle   Alle
209359 øk/adm m/markedsf.  Alle   Alle   Alle   Alle
209369 Øk/adm, 3-årig    Alle   Alle   Alle   Alle
209370 øk/adm. m/IKT    Alle   Alle   Alle   Alle
209393 Foretaksutvikling  Alle   Alle   Alle   Alle
209398 Bedriftsøk. Blæstad Alle   Alle   Alle   Alle
209404 Øk/adm., 2-årig   Alle   Alle   Alle   Alle
209426 økol.landbr.m/bed.øk Alle   Alle   Alle   Alle
209427 Miljøbioteknologi  Alle   Alle   Alle   Alle
209428 info/samf.kont m/org Alle   Alle   Alle   Alle
209429 Spill- og medieprog. Alle   Alle   o.i.   o.i.
209430 Webbaserte tjenester TRU    TRU   TRU    TRU
209440 Barne- og ungd.idr. Alle   Alle   Alle   Alle
209453 IKT og læring    Alle   Alle   Alle   Alle
209455 Språk- og kulturfag Alle   Alle   Alle   Alle
209482 rel., kunst, kultur TRU    TRU   TRU    TRU
209484 Globalisering og utv Alle   Alle   o.i.   o.i.
209486 Rekreasjon og helse Alle   Alle   o.i.   o.i.
209623 Engelsk, Hamar    Alle   Alle   Alle   Alle
209662 Naturfag, Blæstad  Alle        Alle
209663 Mediefag       Alle   Alle   Alle   Alle
209667 Musikk        Alle        Alle
209672 Norsk        Alle   Alle   Alle   Alle
209787 Regn.øk.       Alle   Alle   Alle   Alle
209836 Landbr.tek. m/bedøk Alle   Alle   Alle   Alle
209839 Opplevelsesproduksj. Alle   Alle   o.i.   o.i.
209851 Medier,info/samf.k. Alle   Alle   Alle   Alle
209867 Org.- og ledelsesfag Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Lillehammer   VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
210035 Økonomi og adm.   40.5 17  39.5 8  40.5 27  41.0 15
210060 Vernepleier     Alle   Alle   o.i.   o.i.
210070 Barnevernspedagog  43.9 102 38.8 38 43.9 188 38.8 75
210080 Sosialfag      45.3 88  38.6 17 45.3 168 38.6 46
210149 Film/fjernsyn    47.8 57  42.9 31 50.0 181 43.6 92
210162 Off.adm       Alle   Alle   Alle   Alle
210220 Pedagogikk, års   Alle   Alle   Alle   Alle
210240 Sosiol.       Alle   Alle   Alle   Alle
210242 Samf.f.       Alle   Alle   Alle   Alle
210248 Samf.geo og glob.  TRU    TRU   TRU    TRU
210264 Fjernsynsteknikk   o.i.        o.i.
210288 Samtidshistorie   Alle   Alle   Alle   Alle
210308 Kulturprosjekt    46.0 19  39.5 8  55.0 95  47.3 43
210317 Reiseliv       36.3 14  36.6 11 38.3 57  38.3 42
210392 Fjernsynsregi    o.i.        o.i.
210438 Samf.geo. og glob.  TRU    TRU   TRU    TRU
210452 Off. adm. og planl. TRU    TRU   TRU    TRU
210481 Sam.hist.      Alle   Alle   Alle   Alle
210717 Intern.st.      Alle   Alle   Alle   Alle
210752 Psykologi      Alle   Alle   o.i.   o.i.
210754 RLS         39.8 13  39.5 9  40.1 29  39.5 23
210852 Ped.         TRU    TRU   TRU    TRU
210876 Psyk.        Alle   Alle   o.i.   o.i.Høgskolen i Molde      VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
211035 Økonomi og adm.   Alle   Alle   Alle   Alle
211050 Sykepleier      43.9 82  40.1 33 43.9 124 40.1 50
211054 Sykepleie, Kr.sund  45.4 39  30.0 2  45.4 55  30.0 3
211060 Vernepleierutd.   38.0 8  Alle   38.0 11  Alle
211159 E-handel og innkjøp Alle   Alle   Alle   Alle
211164 Bedriftsøkonomi   Alle   Alle   Alle   Alle
211189 Informasjonsbeh.   Alle   Alle   Alle   Alle
211238 Statsvitenskap    Alle   Alle   Alle   Alle
211292 Transportøkonomi/log Alle   Alle   Alle   Alle
211300 Informatikk     Alle   Alle   Alle   Alle
211318 Revisjon       Alle   Alle   Alle   Alle
211369 Økonomi og administr Alle   Alle   Alle   Alle
211432 Intern. logistikk  Alle   Alle   o.i.   o.i.
211435 Politikk og samfunn Alle   Alle   Alle   Alle
211453 Infor. beh.     Alle   Alle   Alle   Alle
211488 Sport Management   40.8 9  33.5 5  40.8 18  38.8 13
211787 Regnskapsføring   Alle   Alle   Alle   Alle
211866 Petroleumslogist   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Narvik     VARA             HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
212003 Ingeniør, bygg    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212004 Høg.ing., data    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212006 Ingeniør, elkraft  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212012 Industriteknikk   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212024 Ingeniør, elektron. Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212027 Ingeniør, romtekn.  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212040 Ingeniør, Alta    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212050 Sykepleier      45.2 33  35.5 11      45.2 60  35.5 17
212129 Yrkesfagl. teknologi Alle   Alle        Alle   Alle
212760 Elektroteknikk    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212804 Data/IT       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212805 Ingeniørdesign    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212806 Integr. bygningstekn Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212811 Industr. teknologi  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212814 Romteknologi     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Nesna      VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
213110 Allmennlærer     Alle   Alle   Alle   Alle
213112 Allmennlærer, deltid Alle   Alle   Alle   Alle
213130 Førskolelærer    Alle   Alle   Alle   Alle
213131 Førskolelærer,deltid Alle   Alle   Alle   Alle
213156 Fagl. prakt.-est.fag Alle   Alle   Alle   Alle
213185 Idrett, årsstudium  Alle   Alle   Alle   Alle
213188 IT-kandidat     Alle   Alle   Alle   Alle
213395 Informatikk     Alle   Alle   Alle   Alle
213437 Musikkvitenskap   Alle   Alle   Alle   Alle
213439 Drama        Alle   Alle   Alle   Alle
213440 Idrett        Alle   Alle   Alle   Alle
213620 Informatikk, årsst. Alle   Alle   Alle   Alle
213623 Engelsk, årsstudium Alle   Alle   Alle   Alle
213666 Natur- og miljøfag  Alle        Alle
213667 Musikk, årsstudium  Alle   Alle   Alle   Alle
213796 Drama, årsstudium  Alle        AlleHøgskolen i Nord-      VARA             HOVED
Trøndelag          ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
214024 Ing., elektron.   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
214050 Sykepleier, Levanger 49.0 253 41.8 74      49.0 405 41.9 136
214058 Sykepleier, Namsos  43.2 85  36.8 23      44.4 146 37.8 45
214060 Vernepleier     40.7 8  Alle        40.7 15  Alle
214110 Allmennlærer     Alle   Alle        Alle   Alle
214130 Førskolelærer    Alle   Alle        Alle   Alle
214187 Info.teknol.     Alle   Alle        Alle   Alle
214240 Sosiologi      Alle   Alle        Alle   Alle
214274 Komm.øk og ledelse  Alle   Alle        Alle   Alle
214302 Kroppsøving     Alle   Alle        o.i.   o.i.
214306 Informasjonstekn.  Alle   Alle        Alle   Alle
214312 Landbr.øk og nær.utv Alle   Alle        Alle   Alle
214321 Husdyrfag      Alle   Alle        Alle   Alle
214322 Skogbruk       TRU    TRU        TRU    TRU
214369 Øk. adm.       Alle   Alle        Alle   Alle
214388 Naturforvaltning   Alle   Alle        Alle   Alle
214396 Geografi, nettbasert Alle   Alle        Alle   Alle
214420 Naturbr., årsst.   Alle   Alle        Alle   Alle
214421 Husdyrvferd, årsst. Alle   Alle        39.2 7  39.5 6
214430 Multimedieteknologi Alle   Alle        43.6 19  42.0 10
214437 Musikk        Alle   Alle        o.i.   o.i.
214438 Geografi       Alle   Alle        Alle   Alle
214605 Friluftsliv     Alle             o.i.
214612 Biologi       Alle             Alle
214623 Engelsk       Alle             Alle
214642 Kunst og håndv, Lev Alle             o.i.
214643 Landbruksøkonomi   Alle   Alle        Alle   Alle
214649 Kroppsøving, årsst. Alle             o.i.
214661 Matematikk      Alle             Alle
214667 Musikk, årsstudium  Alle             o.i.
214696 Trafikklærerutd.   44.9 42           45.1 59
214747 Realfag       TRU    TRU        TRU    TRU
214749 Reseptar       47.1 15  40.3 5       47.1 20  40.3 5
214820 Ing, biotekn.    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
214821 Ing., bioit.     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo      VARA                                HOVED
              ORD    ORDP   FOR    DRAMA   NN    PRA   SAMISK  ORD    ORDP   FOR   DRAMA  NN    PRA   SAMISK
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- ------- -------- ------- ------
215003 Ingeniør, bygg    Alle   Alle   Alle                       42.9 17  41.9 10 Alle
215004 Ingeniør, data    Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
215005 Ingeniør, elektro  Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
215009 Ingeniør, kjemi   Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
215012 Ingeniør, maskin   Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
215032 Ingeniør, maskin 2år Alle                                Alle
215050 Sykepleier      47.2 648 39.8 149                         47.2 1089 39.8 273
215051 Sykepleier, deltid  48.4 146 Alle                           50.8 226 Alle
215070 Barnevernspedagog  52.4 532 44.3 176                         52.4 976 44.3 339
215071 Barnevern, deltid  45.0 40                               46.0 60
215080 Sosialt arbeid    52.6 441 43.2 111                         52.6 805 43.2 218
215110 Allmennlærer     47.0 208 39.5 64                          47.4 391 40.0 125
215130 Førskolelærer    41.2 103 35.1 27                          42.2 176 35.3 47
215131 Førskolelærer, delt. Alle                                Alle
215138 Offentlig styring  47.5 84  40.7 28                          47.8 138 41.0 58
215150 Fagl. kunst/håndv.  51.9 50  40.3 10                          53.4 100 42.2 19
215187 IKT og læring    39.6 2                               48.9 38
215200 Kunst og design   57.2 121 50.2 44                          57.2 260 50.2 100
215219 Politikk/forvaltning 57.0 61  45.6 23                          57.0 119 45.6 36
215336 Bibliotek- og info. 47.6 56  Alle                           47.6 86  Alle
215369 Øk./adm (revisjon)  50.7 274 43.8 109                         51.4 564 44.8 249
215395 Informasjonstekn.  o.i.   Alle                           o.i.   o.i.
215439 Drama og teater   56.0 50  46.2 13                          56.0 117 46.2 33
215454 Journalistikk    64.9 427 57.3 216                52.3 13      65.2 953 57.3 441              52.3 10
215484 Utviklingstudier   54.3 116 47.4 35                          54.3 215 47.4 63
215601 Arkiv og dok.del   44.3 8  Alle                           47.5 32  Alle
215602 Design/kommunikasjon 57.8 114                              57.9 272
215618 Drama og teater, 1år 54.5 70           59.6 34                60.1 181          69.4 88
215634 Design/søm      60.1 75                               60.1 161
215642 Kunst og design,års. 55.8 148                              60.3 400
215645 Film/medier/komm   62.8 250                              62.8 586
215649 Kroppsøving/idrett  51.8 138                              54.0 328
215691 Utviklingsstudier  55.8 115                              57.2 259
215700 Ergoterapeut     51.3 205 43.0 57                          51.7 416 43.7 129
215701 Radiograf      52.5 292 43.5 92                          53.0 473 44.0 145
215702 Bioingeniør     48.2 48  44.6 25                          49.5 73  45.3 36
215703 Fysioterapeut    60.3 676 53.6 350                         60.3 1457 53.6 742
215706 Fysio/mensendieck  58.9 327 51.8 154                         58.9 671 51.8 311
215744 Ortopedi       63.8 15  50.7 3            65.8 2       o.i.   65.2 28  52.0 6          65.8 2      o.i.
215749 Reseptar       49.8 60  42.8 22           Alle        o.i.   50.6 111 43.0 42          Alle       o.i.
215822 Ingeniør, energi/mil Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
215850 Medier/kommunikasjon 56.9 253 48.5 110                         57.8 629 49.1 279
215900 Velferdsfag     45.6 69  Alle                           46.1 90  AlleHøgskolen i Sogn og     VARA             HOVED
Fjordane          ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
216004 Ing.fag, data    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
216005 Ing.fag, elektro   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
216035 Øk.adm., kandidat  Alle   Alle        Alle   Alle
216050 Sykepleier      43.3 90  38.4 31      43.3 121 38.4 39
216060 Vernepleie      Alle   o.i.        o.i.   o.i.
216070 Barnevern      40.9 36  37.8 16      41.8 89  40.7 47
216080 Sosialfag (Sosionom) 40.9 16  33.6 2       42.4 47  35.4 12
216110 Allmennlærer     Alle   Alle        Alle   Alle
216112 Allmennlærar, deltid Alle   Alle        o.i.   o.i.
216130 Førskolelærer    Alle   Alle        Alle   Alle
216164 Bedriftsøkonomi   Alle   Alle        Alle   Alle
216170 Engelsk       Alle   Alle        Alle   Alle
216185 Idrett, årsstudium  42.4 22  42.8 12      45.4 61  46.0 33
216187 Info.beh, årsstudium Alle   Alle        Alle   Alle
216242 Samfunnsfag     Alle   Alle        Alle   Alle
216287 Info.beh., kandidat Alle   Alle        Alle   Alle
216298 Akvakultur      Alle   Alle        Alle   Alle
216302 Friluftsliv     Alle   Alle        45.8 17  37.4 6
216310 Landskapsplanlegging Alle   Alle        Alle   Alle
216330 Turisme og reiseliv Alle   Alle        40.6 31  39.1 27
216351 Ung.sos., årsstudium Alle   Alle        40.8 18  36.8 10
216369 Øk. adm., bachelor  Alle   Alle        Alle   Alle
216370 Økonomi og it    Alle   Alle        Alle   Alle
216373 Naturfag       Alle   Alle        Alle   Alle
216395 Info.beh., bachelor Alle   Alle        Alle   Alle
216440 Idrett, bachelor   44.0 16  37.6 8       45.0 37  43.1 20
216469 Ressursgeologi    Alle   Alle        Alle   Alle
216481 Historie       Alle   Alle        Alle   Alle
216927 Ungdomssosiologi   Alle   Alle        o.i.   o.i.Høgskolen i Stavanger    VARA                  HOVED
              ORD    ORDP   FOR    PRA    ORD    ORDP   FOR    PRA
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
217003 Ingeniør, bygg    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217004 Ingeniør, data    Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
217005 Ingeniør, elektro  Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
217009 Ingeniør, kjemi   Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
217012 Ingeniør, maskin   Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
217015 Ingeniør, petroleum Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
217023 Ingeniør2-årig, bygg Alle                  o.i.
217046 Fjernsyn-/multimedie 58.0 167 49.8 81           58.0 380 49.8 194
217050 Sykepleier      49.5 355 41.8 118           49.8 645 42.3 234
217070 Barnevernspedagog  47.7 329 42.8 136           47.7 585 42.8 264
217080 Sosialfag (sosionom) 49.3 300 41.6 99           49.4 493 41.9 172
217092 Ing., tekn realfag  Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
217110 Allmennlærer     47.7 178 42.6 79           47.7 288 42.6 137
217130 Førskolelærer    42.3 105 37.8 49           42.3 135 37.8 70
217170 Engelsk       50.1 73  40.5 34           50.1 113 40.5 51
217174 Fransk        Alle   Alle             o.i.   o.i.
217179 Historie       49.6 77  40.0 26           49.6 111 40.0 41
217196 Kristendom      45.1 25  36.2 6            45.1 39  36.2 13
217200 Kunst-/kulturforvalt Alle   Alle             o.i.   o.i.
217205 Matematikk      Alle   Alle             o.i.   o.i.
217211 Nordisk       Alle   Alle             Alle   Alle
217240 Sosiologi      52.8 111 44.8 36           52.8 191 45.0 68
217244 Tysk         Alle   Alle             o.i.   o.i.
217255 Hotelledelse     Alle                  o.i.
217272 Kunsthistorie    46.6 16  37.0 4            46.6 32  37.3 8
217317 Reiselivsledelse   44.6 115 42.1 67           46.8 318 45.1 194
217318 Revisjon       49.8 45  39.4 18           51.6 103 41.3 41
217369 Økonomi og admin.  50.4 135 43.5 66           51.1 321 45.5 171
217370 Økonomi/informatikk 46.2 43  39.8 21           46.4 89  39.8 43
217454 Journalist      62.8 162 54.7 90      46.5 2  62.8 375 54.7 203      46.5 2
217474 Personalledelse   50.8 138 41.8 45           51.5 246 42.3 83
217481 Hist./kult, historie 44.0 15  35.6 5            45.9 28  37.1 10
217482 Hist./kultur, KRL  Alle   Alle             Alle   Alle
217649 Kroppsøving/idrett  49.0 137                49.8 263
217800 Ing., ind. økonomi  47.6 3  Alle   36.3 1       47.6 3  45.3 1  Alle
217801 Ing., petroleumstekn 45.3 8  45.7 4  Alle        45.3 12  45.7 6  Alle
217802 Ingeniør, offshore  Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
217803 Ingeniør, inf.tekn. Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
217808 Ing., samf.sikkerhet Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217887 Språk og litt., eng. Alle   Alle             37.7 5  37.7 3
217888 Språk /litt., fransk TRU    TRU             TRU    TRU
217889 Språk/litt., nordisk Alle   Alle             Alle   Alle
217890 Språk og litt., tysk TRU    TRU             TRU    TRUHøgskolen Stord/Haugesund  VARA                  HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
218002 Ingeniør, sikkerhet Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
218012 Ingeniør, maskin   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
218050 Sykepleier, Stord  44.8 151 40.5 61           44.8 227 40.5 87
218056 Sykepl., Haugesund  46.7 159 40.6 59           46.7 252 40.7 97
218110 Allmennlærer,Stord  39.0 11  35.8 9            39.0 18  35.9 15
218130 Førskolelærer, Stord Alle   Alle             Alle   Alle
218156 Fagl.prakt.est.Stord Alle   Alle             Alle   Alle
218353 Nautikk       Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
218369 økonomi og adm.   38.7 6  Alle             44.0 46  37.3 17
218623 Engelsk, Stord    Alle                  Alle
218649 Kroppsøving, Stord  42.2 15                42.8 26
218662 Naturfag, Stord   TRU                  TRU
218667 Musikk, Stord    Alle                  o.i.
218680 Samfunnsfag, Stord  Alle                  AlleHøgskolen i Sør-Trøndelag  VARA                  HOVED
              ORD    ORDP   FOR    TKURK   ORD    ORDP   FOR    TKURK
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
219003 Ingeniør, bygg    55.1 71  45.4 32 Alle        55.1 94  45.6 40 Alle
219004 Ingeniør, data    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
219005 Ingeniør, elektro  Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
219009 Ingeniør, kjemi   Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
219012 Ingeniør, maskin   44.0 3  Alle   Alle        47.4 16  36.2 4  Alle
219013 Ingeniør, metallurgi Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
219016 Ingeniør, transport Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
219025 Ingeniør, elektron. Alle                  Alle
219032 Ingeniør, maskin 2år Alle                  Alle
219035 Økonomi og adm.   49.2 216 45.7 130           49.2 430 45.7 254
219050 Sykepleier      51.5 576 46.0 216           51.7 1007 46.2 408
219060 Vernepleier     45.8 120 37.3 23           46.2 208 37.4 48
219070 Barnevernspedagog  49.5 295 44.7 126           50.3 584 45.5 280
219080 Sosionom       50.7 282 44.0 96           51.1 523 44.6 215
219110 Allmennlærer     48.5 164 44.6 83           48.5 296 44.6 151
219115 Allmennlærer, real. 45.8 36  39.2 14           45.8 65  39.8 21
219221 Tegnspråk      57.3 90  51.0 34           57.3 170 51.0 61
219287 Informasjonsbehandl. Alle   Alle             o.i.   o.i.
219346 Næringsmiddeltekn.  Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
219374 Drift datasystemer  45.1 26  31.0 2            45.3 56  32.2 7
219466 Tegnspråk og tolking 50.8 52  42.0 10           52.2 81  43.3 19
219700 Ergoterapeut     47.9 194 43.0 80           48.3 393 43.2 172
219701 Radiografutdanning  55.3 277 48.8 108           55.3 456 48.8 177
219702 Bioingeniør     45.2 16  45.8 11           45.2 30  45.8 22
219703 Fysioterapeut    60.4 491 53.6 263           60.4 1041 53.8 551
219704 Audiograf      48.2 109 41.0 34           49.3 190 41.4 58Høgskolen i Telemark    VARA             HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
220003 Ing.utd., bygg    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220006 Ing.utd., elkraft  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220009 Ing., kjemi/gasstekn Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220012 Ing.utd., maskin   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220024 Ing.utd.,elektronikk Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220035 Økonomi og adm.   Alle   Alle        Alle   Alle
220050 Sykepleier      48.2 164 38.8 39      48.2 261 38.8 57
220051 Sykepleie, deltid  48.8 68  Alle        48.8 98  Alle
220060 Vernepleier     44.1 59  Alle        44.1 77  Alle
220070 Barnevernspedagog  51.0 130 41.8 36      51.0 236 41.8 69
220090 Ing.utd, IT og autom Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220110 Allmennlærer     Alle   Alle        Alle   Alle
220112 Allmennl. Porsgrunn 44.7 32  34.2 1       44.7 44  34.2 4
220113 Allm.lærer, deltid  Alle   Alle        Alle   Alle
220130 Førskolelærer (Not.) Alle   Alle        Alle   Alle
220131 Deltid førskolelærer Alle   Alle        Alle   Alle
220132 Førsk.l. Drammen   Alle   Alle        Alle   Alle
220133 Førsk.l. - Porgrunn Alle   Alle        o.i.   o.i.
220140 Faglær. kroppsøv/idr Alle   Alle        Alle   Alle
220150 Fagl. kunst/håndv.  Alle   Alle        Alle   Alle
220156 Fagl. prakt.-est.fag TRU    TRU        TRU    TRU
220164 Bedriftsøkonomi - Bø Alle   Alle        Alle   Alle
220168 Ex.phil.       Alle             Alle
220170 Engelsk       Alle   Alle        Alle   Alle
220172 Friluftsliv, 1 år  59.7 17  42.7 3       59.7 36  42.7 5
220179 Historie       Alle   Alle        Alle   Alle
220185 Idrett        42.9 28  42.6 20      43.7 64  43.5 52
220187 Informatikk, 1 år  Alle   Alle        Alle   Alle
220210 Norsk        Alle   Alle        Alle   Alle
220273 Kulturarbeid, Bø   Alle   Alle        Alle   Alle
220277 Landbruksøkonomi   TRU    TRU        TRU    TRU
220283 Natur og miljø,basis Alle   Alle        Alle   Alle
220302 Idrett & friluftsliv 43.0 8  35.3 5       43.0 19  38.8 12
220308 Kulturarbeid, 3år  Alle   Alle        Alle   Alle
220317 Reiseliv - Bø    Alle   Alle        Alle   Alle
220318 Revisjon       Alle   Alle        Alle   Alle
220359 Int. markedsfør, BØ Alle   Alle        Alle   Alle
220369 Økonomi og admin   Alle   Alle        Alle   Alle
220388 Naturforvaltning   Alle   Alle        Alle   Alle
220395 Informatikk, 3 år  Alle   Alle        Alle   Alle
220400 Idéhistorie - Bø   Alle   Alle        Alle   Alle
220406 Geomatikk - Bø    Alle   Alle        Alle   Alle
220440 Idrett, adm &ledelse Alle   Alle        33.9 2  36.2 1
220441 Visuelle kunstfag  50.0 7  45.0 2       50.5 24  45.0 8
220442 Folkekunst      Alle   Alle        o.i.   o.i.
220443 Folkemusikk     Alle   Alle        Alle   Alle
220444 Naturfag og IKT   TRU    TRU        TRU    TRU
220447 Natur og friluftsliv Alle   Alle        o.i.   o.i.
220448 Helse- og miljøvern Alle   Alle        Alle   Alle
220449 Informatikk og admin Alle   Alle        Alle   Alle
220450 Datab. miljøpl.l.GIS Alle   Alle        Alle   Alle
220456 Litteratur og språk Alle   Alle        Alle   Alle
220481 Historiske fag    Alle   Alle        Alle   Alle
220489 Idrett, tren. og adm 43.6 8  39.0 4       43.6 13  39.0 8
220628 Folkekunst, årsstud. Alle   Alle        Alle   Alle
220629 Folkemusikk, årsstud Alle   Alle        Alle   Alle
220630 Kunst/håndverk    Alle   Alle        Alle   Alle
220637 Tegning, bilde    45.9 8  41.1 8       46.1 14  41.1 9
220649 Kroppsøv./ idrettsf. Alle   Alle        o.i.   o.i.
220666 Natur- og miljøv. BØ Alle   Alle        Alle   Alle
220688 Ing., kjemi     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220822 Ing. energiteknologi Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Tromsø     VARA                                HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ASP    NN    NNP   SAMISK  ORD    ORDP   FOR   ASP   NN    NNP   SAMISK
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- ------- -------- ------- ------
221004 Ingeniør, Data    Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
221017 Ingeniør, Autom.   Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
221018 Ingeniør, Pros./gass Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
221035 Øk.adm.       Alle   Alle                           o.i.   o.i.
221049 Ingeniør, Nautikk  Alle   Alle   Alle   Alle                  Alle   Alle   Alle   Alle
221050 Sykepleier      60.2 174 50.8 58           53.5 90  43.5 36 40.9 2  60.2 309 52.1 102         54.4 144 45.0 56 40.9 4
221110 Allmennlærer     Alle   Alle                           33.5 5  31.5 3
221112 Allmennlærer,samling Alle   Alle                           Alle   Alle
221130 Førskolelærer    Alle   Alle                           Alle   Alle
221132 Førskolelærer, saml. Alle   Alle                           Alle   Alle
221156 Fagl. prakt. est.fag Alle   Alle                           Alle   Alle
221164 Bedriftsøkonomi   Alle   Alle                           o.i.   o.i.
221342 Bed.øk./logistikk  Alle   Alle                           Alle   Alle
221369 Økonomi/prosjektled. Alle   Alle                           Alle   Alle
221370 Økonomi og IKT    Alle   Alle                           Alle   Alle
221700 Ergoterapeut     52.1 44  42.2 15           44.6 12  37.0 1  Alle   52.1 114 49.0 42          47.9 33 41.0 8 Alle
221701 Radiograf      51.1 77  44.3 20           49.8 32  40.3 7  Alle   51.1 138 44.3 40          51.0 56 41.7 14 Alle
221702 Bioingeniør     49.1 3  45.2 2            Alle   Alle   o.i.   52.0 13  45.2 10          41.5 4  47.4 4 o.i.
221703 Fysioterapeut    60.0 263 53.0 137           58.5 97  51.1 50 49.6 6  60.3 544 53.0 263         58.9 151 51.6 68 49.6 7
221743 Tannpleier      51.3 30  50.1 5            47.6 10  Alle   Alle   51.3 55  50.1 13          47.6 19 34.4 1 AlleHøgskolen i Vestfold    VARA                  HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
222004 Ingeniørfag, data  Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
222005 Ingeniørfag, elektro Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
222012 Ingeniørfag, maskin Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
222025 Ing., elektron.   Alle                  Alle
222026 Ing., el.-autom.   Alle                  Alle
222032 Ing., maskin, 2-årig TRU                  TRU
222044 Skipsf. og logistikk Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
222050 Sykepleier      50.0 186 40.7 54           50.0 309 40.7 92
222110 Allmennlærer     Alle   Alle             o.i.   o.i.
222130 Førskolelærer    Alle   Alle             o.i.   o.i.
222131 Førsk.l. -delt.   Alle   Alle             Alle   Alle
222168 Exphil og exfac   Alle                  Alle
222170 Engelsk       Alle   Alle             46.3 7  Alle
222351 Ungdomskunnskap   Alle   Alle             49.1 32  29.9 1
222352 Marinteknisk drift  Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
222353 Maritim, nautikk   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
222369 Økonomi og adm.   Alle   Alle             41.8 26  34.1 5
222395 Informatikk     Alle   Alle             o.i.   o.i.
222418 Internasjon. samarb. Alle   Alle             32.8 2  Alle
222481 Historie, bachelor  Alle   Alle             Alle   Alle
222602 Design og teknologi Alle   Alle             45.5 10  Alle
222618 Teaterarbeid     Alle   Alle             44.5 13  38.1 5
222649 Idrett        37.3 2  37.4 2            45.3 66  43.0 38
222663 Mediekunnskap    Alle   Alle             44.7 32  40.8 16
222672 Norsk        Alle   Alle             o.i.   o.i.
222676 Pedagogikk      Alle   Alle             54.7 50  Alle
222823 Ingeniør, mikrotek. Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
222880 Sosiologi, bachelor Alle   Alle             45.5 38  36.0 5
222889 Fortelling og komm. Alle   Alle             Alle   AlleHøgskolen i Volda      VARA             HOVED
              ORD    ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
223070 Barnevernspedagog  41.5 41  37.3 14      41.5 79  37.3 35
223080 Sosionom       45.1 51  39.5 14      45.1 96  39.5 34
223110 Allmennlærar     Alle   Alle        Alle   Alle
223112 Allmennlærar delt.  TRU    TRU        TRU    TRU
223130 Førskulelærar    Alle   Alle        Alle   Alle
223168 Ex.phil.       Alle             Alle
223179 Historie       Alle   Alle        Alle   Alle
223196 Kristendom      Alle   Alle        Alle   Alle
223210 Norsk        Alle   Alle        Alle   Alle
223217 Offentleg adm.    Alle   Alle        Alle   Alle
223244 Tysk         Alle   Alle        Alle   Alle
223285 Samfunnsvitskap   Alle   Alle        Alle   Alle
223430 Media, IKT og design Alle   Alle        o.i.   o.i.
223437 Musikk        Alle   Alle        o.i.   o.i.
223440 Kroppsøving/frilufts Alle   Alle        o.i.   o.i.
223451 Animasjon      51.2 2  Alle        51.2 2  Alle
223452 Planlegging og adm. Alle   Alle        Alle   Alle
223453 Informasjon og media 43.5 11  45.0 5       43.5 15  45.0 9
223454 Journalistutdanning 61.8 155 54.8 87 49.8 4  61.8 388 54.8 210 49.8 6
223455 Språk, komm. og med. Alle   Alle        Alle   Alle
223456 Litteratur og kultur Alle   Alle        Alle   Alle
223481 Hist,kult.og samf.  Alle   Alle        Alle   Alle
223482 Religion og kultur  Alle   Alle        Alle   Alle
223618 Drama        Alle             Alle
223619 Informasjonstekn.  Alle             Alle
223623 Engelsk       Alle             Alle
223630 Kunst og handverk  Alle             o.i.
223649 Kroppsøving     40.4 7            40.4 14
223661 Matematikk      Alle             Alle
223663 Mediekunnskap    Alle             o.i.
223666 Natur- og miljøfag  Alle             Alle
223667 Musikk, årsstudium  Alle             o.i.
223680 Samfunnsfag     Alle             Alle
223882 Teologi og kyrkjefag Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold     VARA             HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
224003 Ingeniør, bygg    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224004 Ingeniør, data    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224005 Ingeniør, elektro  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224009 Ingeniør, kjemi   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224035 Økonomi og adm.   Alle   Alle        Alle   Alle
224050 Sykepleier      45.8 198 38.4 57      45.8 314 38.4 81
224060 Vernepleier     47.4 82  36.3 11      47.4 121 36.3 21
224061 Vernepleier, deltid 43.6 25  Alle        43.6 42  Alle
224070 Barnevernspedagog  51.0 140 42.3 43      51.0 270 42.3 79
224080 Sosionom       52.1 128 39.6 27      52.1 236 39.6 59
224110 Allmennlærer     33.6 4  Alle        38.4 19  31.0 2
224130 Førskolelærer    Alle   Alle        Alle   Alle
224170 Engelsk       Alle   Alle        o.i.   o.i.
224187 Informatikk, 1 år  Alle   Alle        Alle   Alle
224210 Norsk        Alle             Alle
224238 Statsvitenskap    Alle   Alle        o.i.   o.i.
224244 Tysk         Alle   Alle        Alle   Alle
224270 Informatikk     Alle   Alle        Alle   Alle
224278 Tysk og int. mark.  Alle   Alle        Alle   Alle
224279 Fransk og int.mark. Alle   Alle        Alle   Alle
224289 Engelsk og int.mark. Alle   Alle        Alle   Alle
224318 Revisjon       Alle   Alle        Alle   Alle
224447 Friluftsliv     Alle             Alle
224453 IT-ledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
224474 Samf, språk, kultur Alle   Alle        Alle   Alle
224612 Biologi       TRU             TRU
224623 Engelsk, lærerutd.  Alle             Alle
224626 KRL         Alle             Alle
224642 Kunst og håndverk  51.4 8            51.4 15
224649 Kroppsøving     40.3 17           40.3 25
224667 Musikk        Alle             o.i.
224680 Samfunnsfag     Alle             Alle
224702 Bioingeniør     Alle   Alle        o.i.   o.i.
224824 Ingeniør, ind.design Alle   Alle   Alle   o.i.   o.i.   o.i.
224895 Tekn. innovasjon   Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Ålesund     VARA                  HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
225003 Ingeniør, bygg    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
225004 Ingeniør, data    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
225017 Ingeniør automat.  Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
225023 Ing. bygg      Alle   Alle             o.i.   o.i.
225028 Ingeniør, teletekn. TRU    TRU   TRU         TRU    TRU   TRU
225031 Ingeniør, marin   Alle                  Alle
225032 Ing.maskin      Alle   Alle             o.i.   o.i.
225050 Sjukepleiar     43.5 104 36.8 25           43.5 168 36.8 45
225093 Ing. automasjon   Alle   Alle             o.i.   o.i.
225162 Øk. og ledelse    46.1 15  38.3 7            46.1 34  38.3 13
225184 Biologi       Alle   Alle             Alle   Alle
225331 Marin biologi/foredl Alle   Alle             Alle   Alle
225353 Maritim utd.,nautikk Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
225406 GIS         Alle   Alle             Alle   Alle
225473 Eksportmarkedsføring 38.9 9  38.5 5            38.9 17  38.5 11
225702 Bioingeniør     o.i.   o.i.             o.i.   o.i.
225824 Prod.utv. og design Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   AlleKunsthøgskolen i Oslo/   VARA   HOVED
SHKS            ORD    ORD
--------------------------- --------- --------                                                       
260141 Farge        TRU    TRU
260142 Grafikk       TRU    TRU
260143 Interiør og møbel  o.i.   o.i.
260144 Tekstil       o.i.   o.i.
260145 Metall        o.i.   o.i.
260147 Keramikk       o.i.   o.i.
260148 Klær og kostymer   o.i.   o.i.
260149 Vis. kommunikasjon  o.i.   o.i.Lovisenberg diakonale    VARA        HOVED
høgskole          ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
230050 Sykepleier      45.7 205 33.0 9  46.0 297 35.1 20Mediehøgskolen Gimlekollen VARA             HOVED
              ORD    ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
257418 Tverrkult. kom.   Alle   Alle        Alle   Alle
257454 Journalistikk, r/f  50.3 49  43.6 24 Alle   53.6 151 47.4 81  Alle
257604 Mediekom. r/f    45.5 15  39.6 6       50.9 75  45.9 45
257794 Mediekom., multim.  44.1 9  42.3 6       45.4 30  42.3 17
257849 Journalistikk, a/n  49.6 23  45.0 10 o.i.   54.4 88  48.9 48  o.i.Menighetssøsterhjemmets   VARA        HOVED
Høgskole          ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
232050 Sykepleier      48.2 87  Alle   48.2 123 33.0 3Misjonshøgskolen      VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
256168 Ex.phil./ex.fac.   o.i.        o.i.
256196 KRL         Alle   Alle   Alle   Alle
256480 Teologi, 3-årig   Alle   Alle   Alle   Alle
256482 RIK         Alle   o.i.   Alle   o.i.
256771 Teologi       Alle   Alle   Alle   AlleNorges Handelshøyskole   VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
191345 Øk.adm.       57.0 512 54.7 457 57.0 1000 54.7 868Norges idrettshøgskole   VARA                  HOVED
              ORD    ORDP   MILK   NIFK   ORD    ORDP   MILK   NIFK
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
150185 IDRETT - årsstudium 48.5 67  47.8 51 o.i.   Alle   48.5 86  51.8 65 o.i.   Alle
150440 Idrett - bachelor  48.3 66  48.1 49           48.5 78  48.5 61Norges landbrukshøgskole  VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
192233 Frie realfag     Alle   Alle   Alle   Alle
192298 Akvakultur      Alle   Alle   Alle   Alle
192299 Bioteknologi     Alle   Alle   o.i.   o.i.
192321 Husdyrfag      43.5 21  44.2 14 43.5 47  44.2 29
192322 Skog,miljø, industri Alle   Alle   Alle   Alle
192369 Økonomi/administrasj Alle   Alle   o.i.   o.i.
192377 Miljø og naturressur Alle   Alle   Alle   Alle
192388 Økologi og naturforv 45.0 15  45.9 10 45.0 24  45.9 14
192406 Geomatikk      Alle   Alle   Alle   Alle
192468 B.Sc. økonomi/ressur Alle   Alle   o.i.   o.i.
192731 Geomatikk (kartfag) Alle   Alle   Alle   Alle
192732 Landskapsarkitektur 56.0 60  51.0 32 56.0 117 51.0 62
192735 Arealpl./eiendomsfag Alle   Alle   o.i.   o.i.
192759 Byggtekn, arkitektur Alle   Alle   o.i.   o.i.
192763 Info- matematik   Alle   Alle   Alle   Alle
192766 Maskin og prosesstek Alle   Alle   Alle   Alle
192784 Miljøfysikk     Alle   Alle   Alle   Alle
192809 Vann og miljøteknikk Alle   Alle   Alle   Alle
192842 Plantevitenskap   Alle   Alle   Alle   Alle
192843 lektorutd naturviten Alle   Alle   Alle   Alle
192862 Naturvitenskap    Alle   Alle   Alle   Alle
192864 Matvitenskap     Alle   Alle   o.i.   o.i.Norges teknisk-       VARA             HOVED
naturvitenskapelige     ORD    ORDP   JNTNUK  ORD    ORDP   JNTNUK
univ.
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
194188 Informatikk, års   Alle   Alle        o.i.   o.i.
194200 Kunsthistorie    Alle   Alle        o.i.   o.i.
194205 Mat./stat. års    Alle   Alle        Alle   Alle
194324 Åpne emner samfunnsv Alle   Alle        Alle   Alle
194327 Biologi       44.9 18  42.3 6       47.4 59  50.2 31
194395 Informatikk     Alle   Alle        Alle   Alle
194437 Musikkvitenskap   46.1 6  43.9 5       46.3 7  43.9 6
194438 Geografi       Alle   Alle        o.i.   o.i.
194439 Drama og teater   50.8 37  47.2 25      52.4 106 50.7 69
194440 Idrett/beveg.vit.  48.4 122 45.8 83      50.1 247 47.0 162
194456 Allmenn litt.    Alle   Alle        o.i.   o.i.
194457 Lingvistikk     Alle   Alle        o.i.   o.i.
194474 Samfunnskunnskap   Alle   Alle        o.i.   o.i.
194476 Musikkteknologi   63.2 59  54.6 28      63.2 104 54.6 51
194478 Arkeologi      52.1 50  51.3 25      52.1 93  51.3 50
194479 Filosofi       Alle   Alle        o.i.   o.i.
194481 Historie       Alle   Alle        o.i.   o.i.
194482 KRL         Alle   Alle        o.i.   o.i.
194646 Medieproduksjon   64.3 159 56.5 95      64.3 378 56.5 228
194715 Åpne emner hist.fil. Alle   Alle        Alle   Alle
194747 Åpne emner realfag  Alle   Alle        o.i.   o.i.
194752 Intro. psy.pro    Alle   Alle        Alle   Alle
194755 Mat.tekn.      51.4 25  54.5 24      51.4 42  54.5 37
194756 Arkitekt       62.5 204 57.0 146      62.5 379 57.0 265
194757 Geo.&petr.     46.3 15  49.4 9       46.3 18  49.4 9
194759 Bygg&miljø     53.5 108 54.8 91      53.5 185 54.8 156
194760 Datateknikk.     45.9 20  47.0 15 Alle   45.9 30  47.0 23  Alle
194761 Elektronikk     43.5 13  48.0 11      43.5 14  48.0 10
194763 Fysikk og matematikk 49.8 12  56.5 12      49.8 20  56.5 19
194764 Kjemi-og biotekn.  51.0 12  55.3 9       51.0 21  55.3 17
194765 Marin teknikk    49.6 28  51.7 27      49.6 48  51.7 40
194766 Prod.utv.      52.0 52  52.6 49      52.0 98  52.6 83
194767 Ind.øk.       64.7 192 60.7 162      64.7 372 60.7 301
194768 Industriell design  62.8 106 59.0 81      62.8 205 59.0 147
194769 Energi og miljø   45.5 10  51.5 9       45.5 15  51.5 12
194770 Komm.tekn.      49.3 15  52.7 12 Alle   49.3 20  52.7 14  Alle
194793 Europa med fransk  50.8 6  50.8 5       50.8 9  50.8 8
194795 Europa med tysk   Alle   Alle        Alle   Alle
194798 Teknisk kybernetikk 45.5 10  53.8 10      45.5 13  53.8 12
194819 Master nat.vit/tekn. Alle   Alle        Alle   Alle
194825 Lærer/master rådgiv. 59.5 27  58.3 18      59.7 50  58.3 33
194843 Lærer master realfag 50.1 8  51.0 4       51.3 18  52.4 11
194844 Lærer master i språk 44.1 7  45.5 7       44.1 13  45.5 11
194847 Filmvitenskap    49.8 75  46.8 41      55.1 214 49.8 117
194851 Medievitenskap    Alle   Alle        o.i.   o.i.
194852 Pedagogikk      Alle   Alle        o.i.   o.i.
194854 Biomatematikk    Alle   Alle        Alle   Alle
194855 Bioteknologi     52.6 21  51.7 16      55.5 52  54.2 37
194857 Fysikk        Alle   Alle        Alle   Alle
194859 Geologi       Alle   Alle        Alle   Alle
194860 Kjemi, bachelor   Alle   Alle        o.i.   o.i.
194862 Matematikk/statist. Alle   Alle        o.i.   o.i.
194868 Afrikastudier    Alle   Alle        o.i.   o.i.
194870 Eur.kunn.m/språk   51.1 19  51.1 14      51.1 30  51.1 20
194875 Politisk økonomi   Alle   Alle        o.i.   o.i.
194876 Psykologi      44.8 78  42.6 44      46.6 214 45.7 119
194879 Sosialantropologi  Alle   Alle        o.i.   o.i.
194880 Sosiologi      Alle   Alle        o.i.   o.i.
194881 Statsvitenskap    Alle   Alle        o.i.   o.i.
194887 Engelsk       Alle   Alle        o.i.   o.i.
194888 Fransk        Alle   Alle        o.i.   o.i.
194889 Nordisk       Alle   Alle        o.i.   o.i.
194890 Tysk         Alle   Alle        o.i.   o.i.
194893 Språkteknologi    Alle   Alle        o.i.   o.i.
194898 Samfunnsøkonomi   Alle   Alle        o.i.   o.i.
194901 Språk. komm.     Alle   Alle        o.i.   o.i.
194904 Kultur.minn.forv.  45.9 7  43.5 2       45.9 12  43.5 6
194905 Ing.vit. /IKT    44.9 7  47.8 6       44.9 8  47.8 7
194929 Religionsvitenskap  Alle   Alle        o.i.   o.i.
194930 Fonetikk       Alle   Alle        o.i.   o.i.
194931 Gresk        Alle   Alle        o.i.   o.i.
194932 Latin        Alle   Alle        o.i.   o.i.
194933 Swahili       Alle   Alle        o.i.   o.i.
194934 Lærer/master geograf 41.7 3  41.3 2       44.6 8  42.4 5Norges veterinærhøgskole  VARA                  HOVED
              ORD    ORDP   SAMISK  VET1   ORD    ORDP   SAMISK  VET1
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
193772 Veterinær, Oslo   67.2 252 58.8 152 o.i.        67.5 454 59.4 262 o.i.
193780 Dyrepleier      63.4 258           54.3 106 63.5 590           56.1 234Norsk Lærerakademi     VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
254110 Allmennlærer     Alle   Alle   o.i.   o.i.
254130 Førskolelærer    Alle   Alle   o.i.   o.i.
254168 Ex.phil./Ex.fac.   Alle        Alle
254196 Kristendom      Alle   Alle   Alle   Alle
254220 Pedagogikk      Alle   Alle   o.i.   o.i.
254418 Int.kult. f., S.Am. Alle   Alle   44.4 7  44.3 4
254482 Kristendomskunnskap Alle   Alle   Alle   Alle
254791 Int.kult. f., Ø-Asia Alle   Alle   Alle   Alle
254902 Int.kult. f., Ø.Af. Alle   Alle   Alle   AlleOpptakssentralen Medisin  VARA                           HOVED
              ORD    ORDP   NN1A   NN1C   NTF1A   NTF1C  ORD    ORDP   NN1A   NN1C   NTF1A  NTF1C
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- ------- --------        
184740 UIB Medisin     68.4 725 60.2 452                    68.4 1208 60.2 721
185740 UIO Medisin, høst  70.7 789 61.5 484                    70.7 1292 61.5 740
185745 UIO Medisin, vår   69.3 703 60.2 432                    69.3 1097 60.2 631
186740 UITØ Medisin     68.3 564 60.1 343 55.9 54  64.6 90  53.9 10  61.5 18 68.3 901 60.1 510 55.9 60 64.6 109 53.9 10 61.5 19
194740 NTNU Medisin     69.2 673 61.3 421                    69.2 1135 61.3 677Rogaland Høgskole      VARA             HOVED
              ORD    ORDP   ROGK   ORD    ORDP   ROGK
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
244060 Vernepleier     44.8 55  31.4 1       44.9 70  Alle
244062 Vernepleie deltid  53.7 42  Alle   48.3 36  53.7 52  Alle   48.3 43
244700 Ergoterapeut     48.5 61  35.8 8       49.7 95  37.3 14Sámi allaskuvla/Samisk   VARA        HOVED
høgskole          ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
231235 Samisk        Alle   Alle   Alle   Alle
231265 Samisk journalistutd Alle   Alle   Alle   AlleUniversitetet i Bergen   VARA             HOVED
              ORD    ORDP   NN    ORD    ORDP   NN
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
184149 Visuell kultur    53.2 54  49.8 32      53.2 99  49.8 54
184154 Lærer matm./nat.   o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184170 Engelsk       48.1 74  45.0 50      49.9 165 45.8 97
184174 Fransk        Alle   o.i.        o.i.   o.i.
184179 Historie       45.1 30  38.3 15      48.1 87  40.3 36
184210 Nordisk deltid    o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184211 Nordisk       o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184242 Samfunnsvit. fag   48.8 70  42.3 39      48.8 152 43.4 90
184244 Tysk         o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184272 Kunsthistorie    45.5 22  42.9 11      49.9 90  45.2 53
184298 Havbruksbiologi   46.5 14  46.0 7       46.5 23  46.6 12
184306 Info-matem-økonomi  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184327 Biologi       47.7 53  47.3 30      47.7 86  47.3 55
184369 Samf.øk., bachelor  47.6 67  44.0 40      47.8 128 45.4 84
184377 Miljø- og ressursfag o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184395 Informatikk     Alle   o.i.        o.i.   o.i.
184438 Geografi       38.5 1  Alle        Alle   Alle
184439 Estetiske fag    o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184452 Off. org/ledelse   47.5 13  40.7 7       48.0 27  40.7 13
184453 Info. vitenskap   33.6 1  Alle        39.4 8  29.3 1
184455 Språk og informasjon o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184456 Litteraturstudier  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184458 Mod.kunst/estetikk  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184459 Antikke studier   o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184460 Middelalderstudier  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184461 Midtøstenkunnskap  46.4 20  44.4 9       47.7 61  46.4 28
184462 Kulturformidling   o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184463 Idefag        o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184477 Arbeidslivsstudier  Alle   o.i.        o.i.   o.i.
184481 Historie- og kultur o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184670 Mat.nat. årsstudium Alle   o.i.        o.i.   o.i.
184698 Samf.øk., master   51.5 44  51.7 32      52.1 87  51.7 67
184707 Farmasi       62.6 62  55.5 34      64.6 126 58.2 73
184724 Rettsvitenskap    52.5 595 51.5 413      52.5 1170 51.5 826
184742 Odontologi      65.2 231 57.9 141 o.i.   65.6 376 58.5 228 o.i.
184743 Tannpleierstudiet  49.8 67  43.6 26      50.4 139 47.1 63
184752 Psykologi      42.1 178 42.9 112      42.4 348 43.7 234
184776 Fransk deltid    o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184779 Tysk deltidsstudium o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184817 Lærer norsk     o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184827 Fiskehelse      Alle   Alle        Alle   Alle
184829 IKT         46.2 11  44.2 7       46.2 24  44.2 16
184838 Fjernsyn       58.6 210 53.8 109      58.6 433 53.8 243
184843 Lærer naturvitenskap o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184844 Lærer språk     o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184850 Komm.teknologi    50.0 39  46.5 18      50.0 103 46.5 54
184851 Medievitenskap    52.2 133 48.8 81      52.2 263 48.8 154
184857 Fysikk        o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184858 Anvendt geofysikk  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184859 Geologi       o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184860 Kjemi        o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184861 Kystsoneforvaltning o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184862 Matematikk      o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184865 Molekylærbiologi   o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184866 Petroleumsteknologi 49.6 27  46.3 15      49.6 43  46.3 24
184867 Adm. og org.vitensk. 39.9 8  37.3 5       42.0 26  37.3 17
184870 Europastudier    50.8 38  49.7 26      51.2 84  50.6 55
184873 Kvinne- og kjønn   o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184875 Politisk økonomi   46.5 16  44.6 10      46.5 31  44.6 22
184878 Sammenl. politikk  51.2 70  48.5 48      51.3 114 48.5 75
184879 Sosialantropologi  46.1 74  43.6 48      46.1 126 43.6 82
184880 Sosiologi      47.3 76  43.0 39      47.3 157 43.0 90
184883 Utviklingsstudier  53.3 60  50.4 38      53.3 138 50.4 94
184901 Språk        49.9 63  45.6 32      50.1 129 45.8 62
184903 Arb. og org.psykolog 60.7 111 50.2 29      60.7 238 50.3 81
184909 Retorikk       o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184910 Religionsvitenskap  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184911 Norsk som andrespråk o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184912 Spansk        o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184913 Spansk deltid    o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184914 Matem./statistikk  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184915 Faste jords fysikk  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184916 Meteorologi     o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184917 Prosessteknologi   o.i.   o.i.        o.i.   o.i.Universitetet i Oslo    VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
185170 Engelsk, års     58.9 185 51.3 76 59.1 419 52.0 192
185174 Fransk        55.7 57  49.4 20 58.0 138 49.8 50
185200 Kultur- og idéstudie 48.6 94  39.3 18 49.2 193 39.8 41
185205 Matematikk med infor Alle   Alle   o.i.   o.i.
185211 Nordisk       59.5 19  Alle   60.5 57  32.9 2
185212 Norsk som andrespråk 50.0 5  Alle   54.1 22  Alle
185221 Tegnspråk      60.0 107 48.7 40 60.0 230 48.7 79
185247 Utvikling og miljø  52.9 58  45.7 25 52.9 140 45.7 60
185272 Kunsthist, års    56.4 155 47.9 57 59.5 328 49.1 119
185306 Mat, inf og tekn   Alle   Alle   o.i.   o.i.
185308 Kultur og kommunikas 56.9 225 49.6 89 56.9 467 49.6 178
185315 Natur og miljø    Alle   Alle   o.i.   o.i.
185327 Biologi       51.0 54  47.4 22 51.2 133 48.1 63
185395 Informatikk     Alle   Alle   o.i.   o.i.
185437 Musikkvitenskap   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
185438 Samfunnsgeografi   49.8 82  42.6 25 49.8 157 42.6 55
185439 Estetiske studier  55.3 129 47.4 42 56.0 286 47.8 99
185452 Offentlig administra 50.6 161 44.5 71 50.6 311 44.5 138
185455 Språk        55.3 152 40.7 26 56.0 292 41.0 47
185456 Litteratur      49.4 25  39.2 4  52.1 73  40.1 9
185459 Antikk kultur og kla 47.4 36  40.2 13 47.4 61  40.2 21
185460 Vesteuropeiske midde 46.4 28  39.4 13 46.4 46  39.7 23
185462 Kunsthistorie    52.4 88  43.6 20 53.4 187 44.4 50
185465 Helseledelse og hels 49.9 47  43.7 17 49.9 83  43.7 27
185466 Tegnspråk og tolking 55.1 63  43.9 18 55.1 113 43.9 32
185478 Arkeologi      51.4 131 44.3 55 51.4 244 45.4 109
185479 Filosofi       49.7 82  42.5 21 49.7 185 42.8 61
185480 Teologi og kristendo Alle   Alle   Alle   Alle
185481 Historie       48.3 168 40.9 56 48.3 308 40.9 102
185482 Religionsstudier   46.5 47  38.4 17 48.5 104 38.9 29
185615 Allm. litt.vit. års. 56.9 48  46.2 16 59.5 119 46.8 30
185626 Kristendom      Alle   Alle   Alle   Alle
185698 Samfunnsøkonomi, 5år 54.5 83  52.1 52 54.5 163 52.1 99
185707 Farmasi       61.4 104 55.2 58 61.5 169 55.7 104
185708 Ernæring       65.8 93  56.9 51 66.0 150 57.2 79
185724 Jus, høst      57.7 1276 52.7 728 57.7 2379 52.7 1383
185725 Jus, vår       50.1 358 47.8 204 50.1 596 47.8 344
185742 Odontologi, høst   65.9 253 58.5 155 65.9 415 58.5 237
185748 Odontologi, vår   64.8 221 57.3 132 64.8 330 57.3 194
185752 Psykologi, årsenhet 54.3 743 49.3 342 54.3 1433 49.3 687
185790 Etnisitet og flerkul 58.1 119 46.5 39 58.1 222 46.5 65
185796 Teatervitenskap   45.4 36  41.5 11 47.2 73  41.5 24
185830 IT, syst.utv./datak. 57.9 44  47.1 16 57.9 74  47.1 33
185831 IT, tekn. programv. 48.5 7  39.4 2  48.5 15  39.4 6
185832 IT, mikroelektronikk 48.5 10  48.5 7  48.5 29  48.5 17
185837 IT - Språk, logikk  45.3 30  38.6 12 47.4 72  39.3 23
185840 Tekno, org og læring 51.0 21  36.5 4  51.0 50  38.7 13
185841 Demokrati og rettigh 49.8 85  43.5 36 50.9 176 44.3 76
185843 Lektor- og adjunktut Alle   Alle   o.i.   o.i.
185844 Lektor/adj. kss   44.4 54  41.9 29 44.7 103 42.3 57
185845 Digitale medier   52.6 145 45.6 62 52.9 300 46.1 125
185851 Medievitenskap    56.6 340 51.4 160 56.6 702 51.4 357
185852 Pedagogikk      48.0 170 36.8 25 48.0 308 36.8 50
185853 Spesialpedagogikk  49.0 98  31.8 3  49.8 204 34.0 13
185856 Elektronikk og datat Alle   Alle   o.i.   o.i.
185857 Fys, astro, meteoro Alle   Alle   o.i.   o.i.
185858 Geofag og naturress Alle   Alle   o.i.   o.i.
185860 Kjemi        Alle   Alle   o.i.   o.i.
185863 Materialer og energi Alle   Alle   o.i.   o.i.
185865 Molekylærbiologi   50.2 48  49.9 22 50.2 72  51.4 39
185868 Asiatiske og afrikan 51.0 130 43.9 37 51.0 222 43.9 69
185870 Europastudier (EU)  54.5 147 50.0 66 54.5 280 50.0 133
185871 Europeiske og amerik 51.1 94  46.5 30 52.0 186 47.1 68
185872 Internasjonale studi 62.5 373 57.8 195 62.5 708 57.8 374
185873 Kjønn, feminisme   47.6 43  41.7 19 49.3 73  42.3 33
185874 Krim. tema og tenkem 53.7 363 48.6 192 53.7 682 48.6 345
185876 Psykologi      59.6 608 50.4 219 59.6 1113 50.4 414
185879 Sosialantropologi  49.1 237 44.0 92 49.1 457 44.0 165
185880 Sosiologi      50.2 308 43.8 106 50.2 578 43.8 208
185881 Statsvitenskap    51.5 327 47.0 153 51.5 585 47.0 292
185883 Utviklingsstudier  56.5 192 51.4 81 56.5 387 51.4 166
185885 Yrkesrettet litterat 49.8 13  Alle   49.8 21  Alle
185887 Språk, Engelsk    47.8 46  40.3 11 47.8 87  40.3 24
185898 Samfunnsøkonomi   50.2 158 44.4 62 50.2 320 44.4 157
185899 Tannpleie      51.7 116 43.2 38 53.2 199 44.1 64
185918 Latin-Amerika    57.7 82  48.4 20 59.5 144 49.2 50
185919 Nord-Amerika     52.4 65  47.5 27 52.4 128 47.5 58
185920 Storbr og Irland   45.8 17  40.9 7  45.8 33  40.9 15
185921 Litteratur, Engelsk 51.3 26  44.0 8  51.3 54  44.0 19
185922 Allmenn litt.vit.  53.7 47  43.4 12 53.7 79  43.4 19
185923 Språk, Arabisk    55.8 30  Alle   57.4 68  39.0 5
185924 Språk, Spansk    53.8 79  45.2 24 54.8 172 46.0 55
185925 Språk, Tolking    Alle   Alle   o.i.   o.i.
185926 Kriminologiens møte 55.0 368 48.5 179 55.0 721 48.5 352Universitetet i Tromsø   VARA                       HOVED
              ORD    ORDP   NN    NNP    SAMISK  ORD   ORDP   NN    NNP   SAMISK
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- --------                
186168 Ex.phil.       Alle                       Alle
186170 Engelsk       Alle   Alle                  Alle   Alle
186205 Matematikk      Alle   Alle                  Alle   Alle
186211 Nordisk       Alle   Alle                  Alle   Alle
186235 Samisk        Alle   Alle                  Alle   Alle
186298 Akvakultur      Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
186306 Datasik.       Alle   Alle                  Alle   Alle
186327 Biologi       Alle   Alle                  o.i.   o.i.
186331 Fiskerifag      Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
186395 Informatikk, bach.  Alle   Alle                  Alle   Alle
186455 Språk        Alle   Alle                  Alle   Alle
186456 Litteratur      Alle   Alle                  Alle   Alle
186459 Antikke studier   Alle   Alle                  Alle   Alle
186463 Helse.adm.      Alle   Alle                  Alle   Alle
186467 Ark. nat- og landbru Alle   Alle                  o.i.   o.i.
186474 Samf.planl. og kult. Alle   Alle                  Alle   Alle
186475 Kunstvitenskap    Alle   Alle                  Alle   Alle
186478 Arkeologi      Alle   Alle                  Alle   Alle
186479 Filosofi       Alle   Alle                  Alle   Alle
186481 Historie       Alle   Alle                  Alle   Alle
186482 Rel.vit       Alle   Alle                  Alle   Alle
186483 Russlandsstudier   Alle   Alle                  Alle   Alle
186603 Bibliotekkunnskap  Alle   Alle                  Alle   Alle
186615 All.litt       Alle   Alle                  Alle   Alle
186697 Nat. og mat.     Alle   Alle                  Alle   Alle
186707 Farmasi       57.2 25  54.6 19 Alle   Alle   o.i.   58.3 53 54.6 34  Alle   Alle   o.i.
186709 Fiskehelse      Alle   Alle             o.i.   Alle   Alle             o.i.
186724 Rettsvitenskap    54.9 288 50.7 177 47.5 45  47.6 31  o.i.   54.9 552 50.7 351 47.5 70  47.6 50 o.i.
186739 Med.gr.stud     Alle   Alle                  o.i.   o.i.
186742 Odontologi      64.9 182 59.7 105 63.2 43  59.0 20  o.i.   65.2 288 59.7 165 63.2 68  59.0 35 o.i.
186752 Psyk         Alle   Alle                  Alle   Alle
186770 Komm./mikroel.    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
186783 Molekylær bioteknolo Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
186785 Informatikk, master Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
186813 Industriell matemati Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
186814 Romfysikk      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
186843 Realfag       Alle   Alle                  Alle   Alle
186844 Lærer i språk/samf. Alle   Alle                  Alle   Alle
186846 Dok.vitenskap    Alle   Alle                  Alle   Alle
186852 Pedagogikk      Alle   Alle                  Alle   Alle
186857 Fysikk        Alle   Alle                  Alle   Alle
186859 Geologi       Alle   Alle                  Alle   Alle
186860 Kjemi        Alle   Alle                  Alle   Alle
186862 Mat. og stat.    Alle   Alle                  Alle   Alle
186867 Marin bedriftsledels Alle   Alle                  39.9 4  40.0 1
186869 Det flerkult. Norge Alle   Alle                  Alle   Alle
186876 Psykologi      Alle   Alle                  o.i.   o.i.
186879 Sosialantropologi  Alle   Alle                  Alle   Alle
186880 Sosiologi      Alle   Alle                  Alle   Alle
186881 Statsvitenskap    Alle   Alle                  Alle   Alle
186891 Språk og litteratur Alle   Alle                  Alle   Alle
186892 Språk og økonomi   Alle   Alle                  Alle   Alle
186898 Samf.øk       Alle   Alle                  Alle   Alle
186910 Relig        Alle   Alle                  Alle   Alle
Fredag 30. juli 2004 kl 00:58, www.samordnaopptak.no Poenggrenser
Poenggrenser pr. tirsdag 29. juli 2004

Viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (VARA)
og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene går ned
etterhvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere
tas inn. De kan fortsatt gå ned i senere etterfyllinger.
De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten.
Nedgangen i antall på vent fra 20. juli til 29. juli skyldes for
en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten.

(Man står ofte på venteliste flere steder, du kan derfor ikke bare
legge sammen alle grå tall for å finne antall personer på venteliste.
F.eks. konkurrerer alle søkere i ORD-kvotene, men bare de med
såkallt primærvitnemål og under en viss alder i ORDP-kvotene).

Mange studier har ennå ledige plasser, og de tar inn flere søkere
ennå: Se Restetorget

Kode  Forklaring
------ -------------------------------------------------------------------------------
ALLE  Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
HOVED Hovedopptak, 20. juli
VARA  Suppleringsopptak (også kallt varaopptak), 29. juli
TRU  Studiet er trukket fra årets opptak
Åpent Åpent studium
o.i.  Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk
    tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen
    ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte
    ingen tilbud fra SO her.
ORD  Ordinær kvote
ORDP  Ordinær primærvitnemålskvote
FOR  Forkurskvote
ASP  Aspirantkvote
DRAMA Dramafaglig kvote
FIN  Finnmarkskvote
FINP  Finnmark primærvitnemålskvote
JNTNUK Jentekvote
MILK  Kvote for forsvaret
NIFK  Kvote for Norges idrettsforbund
NN   Nordnorsk kvote
NN1A  Gruppe 1A Nord-Norge
NN1C  Gruppe 1C Nord-Norge
NNP  Nordnorsk primærvitnemålskvote
NTF1A Gruppe 1A Nord-Troms og Finnmark
NTF1C Gruppe 1C Nord-Troms og Finnmark
PRA  Praksiskvote
ROGK  Rogalandskvote
SAMISK Samisk kvote
TKURK Kvote for søkere med tilpasningskurs
VET1  Primærvitnemålskvote
xxxyyy Studiekoden, sekssifret nummer som identifiserer studiet (xxx angir lærestedet)

Ansgar Teologiske      VARA        HOVED
Høgskole          ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
255168 Ex.phil./ex.fac   Alle        Alle
255196 Kristendom, KRL   Alle   Alle   Alle   Alle
255418 Interkult forståelse Alle   Alle   Alle   Alle
255437 BA i Musikk     Alle   Alle   Alle   Alle
255480 Teologi med KRL   Alle   Alle   Alle   Alle
255777 Musikk, årsstudium  47.0 1  Alle   49.2 3  Alle
255869 Interk forståelse  Alle   Alle   o.i.   o.i.Arkitekthøgskolen i     VARA   HOVED
Oslo            ORD    ORD
--------------------------- --------- --------                                                       
189030 Ark         o.i.   o.i.
189343 Ind.des       o.i.   o.i.Betanien sykepleierhøgskole VARA        HOVED
i Bergen          ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
250050 Sykepleier      50.8 268 44.9 81 50.9 422 45.6 138Det teologiske       VARA        HOVED
Menighetsfakultet      ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
190168 Ex.phil./ex.fac.   Alle        Alle
190196 KRL m. exphil    Alle   Alle   Alle   Alle
190418 Tverrkult. komm.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
190482 KRL         Alle   Alle   o.i.   o.i.
190771 Teologi       Alle   Alle   Alle   Alle
190927 Ungd. kultur, tro o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
190928 Kateket       Alle   Alle   Alle   AlleDiakonhjemmets       VARA        HOVED
høgskolesenter       ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
251050 Sykepleier      50.9 237 43.8 32 50.9 373 43.8 60
251080 Sosionom       51.0 135 40.2 23 52.1 233 40.5 44
251081 Sosionom, deltid   44.9 22  Alle   46.2 31  AlleDiakonissehjemmets     VARA        HOVED
høgskole          ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
252050 Sykepleier      53.6 295 48.9 92 53.9 465 50.5 158Dronning Mauds Minne    VARA        HOVED
Høgskolen          ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
253130 Førskolelærer    39.6 49  37.0 29 39.6 79  37.0 45
253131 Førskolelærer, D,F,M 46.9 40  40.6 17 46.9 52  40.6 25
253132 Førskolelærer, natur 41.8 26  37.5 14 42.2 36  37.5 19
253133 Førskolelærer, nett Alle   Alle   Alle   Alle
253618 Drama        42.8 6       47.4 19Høgskolen i Agder      VARA             HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
201003 Ingeniør, bygg    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201004 Ingeniør,data    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201006 Ing., energ.tek.   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201007 Ing., fly      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201012 Ing., maskin     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201023 Ingeniør, bygg, 2 år Alle             Alle
201032 Ing. maskin 2 årig  Alle             Alle
201050 Sykepleie Kr.sand  47.6 257 44.5 104      48.2 453 45.3 193
201052 Sykepleie, Arendal  44.9 166 38.3 54      44.9 263 38.3 91
201060 Vernepleie, Arendal 46.0 61  34.8 12      46.0 87  34.8 16
201080 Sosionom       50.5 140 43.1 49      50.5 241 43.1 98
201110 Allmennl., Kr.sand  Alle   Alle        36.3 20  37.8 13
201112 Allmennl., Grm    Alle   Alle        o.i.   o.i.
201130 Førskolel., Kr.sand Alle   Alle        o.i.   o.i.
201132 Førskolelærer, Grm. Alle   Alle        Alle   Alle
201149 Multimedietekn. Grm Alle   Alle        40.1 23  37.2 13
201156 Fagl.utd., kunstfag Alle   Alle        38.2 5  38.5 1
201163 Kjemi, års.     Alle   Alle        Alle   Alle
201168 Ex.phil/ ex.fac   Alle             Alle
201170 Engelsk       Alle   Alle        Alle   Alle
201172 Friluftsliv     53.9 20           54.3 53
201174 Fransk        Alle   Alle        Alle   Alle
201179 Historie, årsstudium Alle   Alle        Alle   Alle
201184 Biologi og kjemi   Alle   Alle        o.i.   o.i.
201188 Informatikk, års.  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
201200 Kunst- og håndverk  55.4 21  46.2 10      55.4 41  46.2 15
201205 Matematikk, årsst.  Alle   Alle        Alle   Alle
201210 Nordisk, årsstudium Alle   Alle        Alle   Alle
201238 Statsvitenskap, års. 34.7 2  35.2 1       Alle   Alle
201242 Samfunnsfag     Alle   Alle        Alle   Alle
201247 Utviklingsstudiet  52.3 27  46.2 15      52.3 51  46.2 21
201260 IT og infosys    Alle   Alle        Alle   Alle
201303 Overs. og fagsp(eng) Alle   Alle        o.i.   o.i.
201306 Inform. og mat.   TRU    TRU        TRU    TRU
201318 Revisjon       44.9 19  44.7 14      44.9 37  44.7 25
201327 Biologi       Alle   Alle        Alle   Alle
201332 Kjemi        o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
201345 Øk. adm.       43.6 25  45.5 17      48.6 76  49.7 56
201369 Øk.adm., Kr.sand   43.6 50  43.0 29      43.6 86  43.0 54
201386 Overs. og fagsp(fra) Alle   Alle        Alle   Alle
201404 Øk.adm., Grm.    Alle   Alle        Alle   Alle
201437 Kunstf. ford. musikk 47.6 7  42.3 4       47.8 16  44.5 7
201440 Idrett        51.0 42  44.6 26      51.4 87  45.7 49
201456 Litteratur      Alle   Alle        Alle   Alle
201481 Historie       Alle   Alle        Alle   Alle
201482 KRL, bachelor    Alle   Alle        Alle   Alle
201484 Utviklingsstudier  46.9 17  39.6 8       46.9 24  39.6 10
201615 Litteratur, årsst.  Alle   Alle        Alle   Alle
201618 Drama        56.5 18  o.i.        56.5 52  o.i.
201642 Kunst og håndverk  59.7 30  o.i.        59.7 69  o.i.
201646 Ernær., mat og kult. 48.9 41           48.9 58
201649 Idrett/kroppsøv   48.4 57           49.3 143
201652 KRL, årsstudium   Alle             Alle
201661 Fys. m. mat.     Alle   Alle        Alle   Alle
201663 Mediekunnskap    45.9 21           45.9 56
201667 Musikk, årsstudium  51.5 12           55.0 43
201676 Ped., års.      44.8 7  Alle        50.9 30  34.8 6
201690 Tysk         Alle             Alle
201767 Ing, IND.ØK     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201794 Kommunikasjon, års. Alle   Alle        o.i.   o.i.
201803 Ing. teleteknikk   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201807 Ing., IKT      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201817 Nordisk       Alle   Alle        Alle   Alle
201828 Matematikkdidaktikk Alle   Alle        Alle   Alle
201835 Energi og økonomi  Alle   Alle        Alle   Alle
201850 Kommunikasjon    Alle   Alle        Alle   Alle
201852 Pedagogikk      Alle   Alle        Alle   Alle
201853 Spesialpedagogikk  Alle   Alle        o.i.   o.i.
201862 Matematikk      Alle   Alle        Alle   Alle
201881 Statsvitenskap    39.4 8  33.0 3       39.4 13  33.0 4
201887 Språk og kultur(eng) Alle   Alle        Alle   Alle
201888 Språk og kultur(fra) Alle   Alle        Alle   Alle
201889 Språk og kultur(nor) Alle   Alle        Alle   Alle
201890 Språk og kultur(tys) TRU    TRU        TRU    TRU
201900 Velferdsadm.     40.5 11  Alle        40.5 13  AlleHøgskolen i Akershus    VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
202050 Sykepleier      45.7 273 36.8 50 45.7 431 36.8 83
202051 Sykepleie, deltid  44.9 99  27.9 1  45.1 134 Alle
202060 Vernepleier     44.0 59  30.2 1  44.0 99  30.2 1
202061 Vernpl-del-Lillestr. 35.8 8  Alle   37.0 17  Alle
202063 Vernepl-del-Bærum  34.0 8  o.i.   34.8 11  o.i.
202106 Y.fagl.hels/sos delt Alle        Alle
202107 Y.fagl.hot/nær. delt Alle        Alle
202108 Y.fagl.formgiv. delt Alle        Alle
202123 Yrkesfagl. helse/sos Alle        Alle
202124 Yrkesfagl. Hot/nær.m Alle        Alle
202126 Yrkesfagl. Formgiv. Alle        Alle
202270 IKT, 2 år      Alle   Alle   Alle   Alle
202405 Produktdesign    o.i.        o.i.
202436 IKT, 3 år      Alle   Alle   Alle   Alle
202896 Husøk. & sevice   Alle   Alle   o.i.   o.i.
202897 Kostøkonom      Alle        AlleHøgskolen i Bergen     VARA             HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
203003 Ing., bygg      36.5 4  41.0 3  Alle   Alle   Alle   Alle
203004 Ing., data      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203006 Ing., elkraft    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203009 Ing., kjemi     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203011 Ing.,marintekn.   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203012 Ing., maskin     Alle   Alle   Alle   o.i.   o.i.   o.i.
203017 Ing., automat.    31.8 1  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203022 Ing.,miljø/havbr   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203024 Ing., elektron.   38.7 1  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203045 Ing., prod.tekn.   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203050 Sykepleier      52.4 545 46.3 208      52.4 1030 46.3 430
203060 Vernepleier     50.9 190 40.5 41      50.9 306 40.5 76
203080 Sosionom       55.6 314 46.6 119      55.6 599 46.6 235
203110 Allmennlærer     47.9 175 43.6 73      47.9 332 43.6 168
203120 Allmennlærer, musikk 49.7 21  47.7 17      49.7 33  47.7 22
203130 Førskolelærer    o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
203132 Førskolelærer kunstf 42.3 18  39.7 11      47.8 61  42.3 25
203242 Samf.fag., glob.stud 47.9 32           52.3 86
203369 Øk.adm.       51.0 179 48.3 114      53.0 460 49.6 313
203618 Drama        57.8 39           58.4 111
203623 Engelsk       47.9 39           52.5 106
203642 Kunst og håndverk  57.3 74           59.5 172
203649 Kroppsøving     58.6 90           60.5 218
203666 Natur og miljøfag  Alle             46.7 17
203667 Musikk        55.3 42           58.3 106
203680 Samfunnsfag     41.6 6            50.1 41
203700 Ergoterapeut     51.5 157 45.5 63      51.5 299 45.5 127
203701 Radiograf      52.0 205 46.2 78      52.0 358 46.2 143
203702 Bioingeniør     54.5 41  52.6 23      54.5 63  52.6 33
203703 Fysioterapeut    60.0 467 53.0 254      60.9 1091 53.9 608
203753 Jordskifte      Alle   Alle        o.i.   o.i.
203822 Ing., energitekn.  Alle   Alle   Alle   o.i.   o.i.   o.i.Høgskolen i Bodø      VARA             HOVED
              ORD    ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
204050 Sykepleier, Bodø   47.3 102 38.7 30      47.6 180 39.4 56
204055 Sykepl., Mo i Rana  41.0 45  32.8 7       41.3 61  34.1 10
204070 Barnevernspedagog  43.3 49  38.5 13      43.3 80  38.5 27
204080 Sosionom       44.8 29  Alle        45.8 52  Alle
204110 Allmennlærer     Alle   Alle        Alle   Alle
204114 Allmennlærer,samling 29.8 1  Alle        Alle   Alle
204130 Førskolelærer    Alle   Alle        Alle   Alle
204140 Kroppsøving/idrett  Alle   Alle        Alle   Alle
204168 Ex. Phil.      Alle             o.i.
204170 Engelsk, samlingsb. Alle   Alle        Alle   Alle
204175 Fiskeri/akvakultur  Alle   Alle        Alle   Alle
204179 Historie, årsst.   Alle   Alle        Alle   Alle
204184 Biologi/kjemi    Alle   Alle        Alle   Alle
204219 Statsvitenskap, 1 år Alle   Alle        Alle   Alle
204249 Sosiologi, årsstud. Alle   Alle        Alle   Alle
204276 Politikk og administ Alle   Alle        Alle   Alle
204282 Organisasjon og adm. Alle   Alle        Alle   Alle
204298 Akvakultur      Alle   Alle        Alle   Alle
204300 Informasjonstekn.  Alle   Alle        Alle   Alle
204301 IT og økonomi    Alle   Alle        Alle   Alle
204304 Fiskeriøkonomi    Alle   Alle        Alle   Alle
204308 Kulturkunnskap    Alle   Alle        Alle   Alle
204318 Revisjonsfag     Alle   Alle        Alle   Alle
204331 Fiskerifag      Alle   Alle        Alle   Alle
204342 Økonomi og ledelse  Alle   Alle        Alle   Alle
204345 Siviløkonom     Alle   Alle        Alle   Alle
204369 Økonomi og kultur  Alle   Alle        o.i.   o.i.
204404 Økonomi og eksport  Alle   Alle        o.i.   o.i.
204414 Økonomi/pers.utvikl. Alle   Alle        o.i.   o.i.
204440 Idrett        Alle   Alle        Alle   Alle
204454 Journalistikk    58.3 78  48.0 38 Alle   58.5 169 48.3 71  Alle
204470 Øk./ledels Mo i Rana Alle   Alle        Alle   Alle
204473 Eksportmarkedsføring Alle   Alle        Alle   Alle
204481 Historie.      Alle   Alle        Alle   Alle
204488 Idrettsadm.     Alle   Alle        o.i.   o.i.
204642 Kunst/håndv.saml.b. 41.3 2            41.3 2
204649 Idrett/Kroppsøving  Alle             Alle
204654 Kulturkunnskap, 1år Alle             Alle
204672 Nordisk språk/litt. Alle             Alle
204880 Sosiologi      Alle   Alle        Alle   Alle
204881 Statsvitenskap    Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Buskerud    VARA             HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
205004 Ing. data, 3-årig  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
205005 Ing. elektro, 3-årig Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
205012 Ing. maskin 3-årig Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
205025 Ing. elektro 2 -årig Alle             Alle
205032 Ing., maskin 2- årig Alle             Alle
205050 Sykepleier      45.9 196 36.6 40      45.9 303 36.6 71
205051 Sykepleier, d. D/H  48.0 107 Alle        48.0 159 Alle
205112 Allm.l.utd./Drammen 42.2 8  Alle        42.2 11  Alle
205114 Allm.l/IKT Hønefoss Alle   Alle        Alle   Alle
205205 Matte, d. H.     Alle             Alle
205210 Norsk, d. H.     Alle             Alle
205246 Juridiske fag, H.  40.7 9            40.9 28
205251 Vis. kom., Drammen Alle   Alle        Alle   Alle
205395 Info.tekn. 3-årig, H Alle   Alle        Alle   Alle
205404 Øk./adm., Kongsberg Alle   Alle        Alle   Alle
205414 Øk.adm, Hønefoss   Alle   Alle        Alle   Alle
205620 Info.tekn./1-årig, H Alle             Alle
205623 Engelsk, Hønefoss  Alle             Alle
205701 Radiograf, Drammen  54.8 157 44.8 43      54.8 267 44.8 74
205881 Statsvitenskap/3år  Alle   Alle        Alle   Alle
205894 Optometri, Kongsberg 54.7 144 49.3 65      54.7 267 49.3 120Høgskolen i Finnmark    VARA                       HOVED
              ORD    ORDP   FIN    FINP   SAMISK  ORD   ORDP   FIN    FINP   SAMISK
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- --------                
206050 Sykepl., Hammerfest 34.5 4  Alle   Alle   o.i.   Alle   34.5 6  Alle   Alle   o.i.   Alle
206070 Barnevern      Alle   Alle                  o.i.   o.i.
206071 Barnevern, samlinger Alle   Alle                  o.i.   o.i.
206080 Sosialfag      Alle   Alle                  o.i.   o.i.
206081 Sosialfag, samlinger 46.3 40  33.5 1                 46.3 49 Alle
206110 Allmennlærer     Alle   Alle                  Alle   Alle
206112 Allmennlærer,samling Alle   Alle                  Alle   Alle
206123 Yrksf. helse og sos. Alle   Alle                  Alle   Alle
206130 Førskolelærer    Alle   Alle                  Alle   Alle
206131 Førsk.l.utd., deltid TRU    TRU                  TRU   TRU
206162 Øk. adm. ledelse   Alle   Alle                  Alle   Alle
206164 Bedriftsøkonomi   Alle   Alle                  Alle   Alle
206168 Examen philosophicum Alle                       Alle
206170 Engelsk       Alle   Alle                  Alle   Alle
206185 Kroppsøving/Idrett  Alle   Alle                  Alle   Alle
206187 IT, 1 år       Alle   Alle                  Alle   Alle
206206 Markedsføring    Alle   Alle                  Alle   Alle
206238 Statsvitenskap    Alle   Alle                  Alle   Alle
206255 Hotelladministrasjon Alle   Alle                  Alle   Alle
206300 IT, 3 år       Alle   Alle                  Alle   Alle
206319 Reiseliv og turisme Alle   Alle                  Alle   Alle
206369 øk/adm        Alle   Alle                  Alle   Alle
206370 3-årig IT og økonomi Alle   Alle                  Alle   Alle
206377 Naturressursforv.  Alle   Alle                  Alle   Alle
206440 Friluftsliv og idret Alle   Alle                  Alle   Alle
206605 Friluftsliv     Alle   Alle                  o.i.   o.i.
206663 Mediefag       Alle   Alle                  Alle   Alle
206712 Russisk merkantil  Alle   Alle                  Alle   Alle
206875 Politikk og ledelse Alle   Alle                  Alle   Alle
206884 Oppdrett og ledelse Alle   Alle                  Alle   AlleHøgskolen i Gjøvik     VARA             HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
207003 Ingeniør, bygg    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207004 Ingeniør, data    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207005 Ingeniør, elektro  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207012 Ingeniør, maskin   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207024 Ing., medie-elektro. Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
207046 Medieteknikk, 3-årig Alle   Alle        Alle   Alle
207050 Sykepleier      42.0 117 34.9 23      42.3 178 34.9 33
207051 Sykepl.utd., deltid 38.5 13  Alle        40.6 25  Alle
207149 Mediedesign     49.7 29  43.8 14      51.5 107 46.8 61
207395 Informatikk     Alle   Alle        Alle   Alle
207406 Geomatikk      Alle   Alle        Alle   Alle
207701 Radiograf      50.5 91  44.5 29      51.3 164 44.5 56
207824 Teknologidesign   Alle   Alle        Alle   Alle
207838 Medie-management   Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Harstad     VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
208035 Øk/adm        Alle   Alle   Alle   Alle
208050 Sykepleier      46.0 55  37.2 17 51.0 106 37.2 27
208051 Sykepleier, deltid  36.3 2  Alle   40.8 13  Alle
208060 Vernepleier     Alle   Alle   Alle   Alle
208061 Vernepl. - delt., B. Alle   Alle   Alle   Alle
208062 Vernepl. delt., H.  Alle   Alle   Alle   Alle
208070 Barnevernspedagog  37.4 4  Alle   41.5 26  Alle
208238 Statsvitenskap    Alle   Alle   Alle   Alle
208318 Øk/adm med revisjon Alle   Alle   Alle   Alle
208349 Reiseliv og turisme Alle   Alle   Alle   Alle
208350 Handel,service,logi. Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Hedmark     VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
209050 Sykepleier      41.0 61  Alle   41.4 99  Alle
209053 Sykepl. Kongsvinger 41.5 27  Alle   42.3 32  Alle
209100 Allmennlærer, Hamar Alle   Alle   Alle   Alle
209110 Allmennlærer,Elverum Alle   Alle   Alle   Alle
209112 Allmennl. m/uteskole Alle   Alle   Alle   Alle
209117 Allmennlærer, Roa  Alle   Alle   Alle   Alle
209118 Allmennlærer, Kongsv Alle   Alle   Alle   Alle
209120 Allmennlærer, musikk Alle   Alle   Alle   Alle
209130 Førskolelærer    Alle   Alle   Alle   Alle
209132 Førskole, nettbasert Alle   Alle   o.i.   o.i.
209140 Faglærer,kroppsøv.  Alle   Alle   o.i.   o.i.
209161 ADB, Rena      Alle   Alle   Alle   Alle
209162 Adm. og ledelse   Alle   Alle   Alle   Alle
209164 Bed.øk., Rena    Alle   Alle   Alle   Alle
209185 Idrett        Alle   Alle   o.i.   o.i.
209223 Utmarksforv.1-årig  Alle   Alle   Alle   Alle
209242 Komm. og samfunn   Alle   Alle   Alle   Alle
209250 Skogbruk, 1-årig   Alle   Alle   Alle   Alle
209267 Info-/samf.kontakt  Alle   Alle   Alle   Alle
209299 Bioteknologi     Alle   Alle   Alle   Alle
209311 Landbruksteknikk   Alle   Alle   Alle   Alle
209314 Miljøforvaltning   Alle   Alle   Alle   Alle
209318 Revisjon       Alle   Alle   Alle   Alle
209320 Økologisk landbruk  Alle   Alle   Alle   Alle
209322 Skogbruk, 3-årig   Alle   Alle   Alle   Alle
209323 Utmarksforv.,3-årig Alle   Alle   Alle   Alle
209350 Handelsfag      Alle   Alle   Alle   Alle
209359 øk/adm m/markedsf.  Alle   Alle   Alle   Alle
209369 Øk/adm, 3-årig    Alle   Alle   Alle   Alle
209370 øk/adm. m/IKT    Alle   Alle   Alle   Alle
209393 Foretaksutvikling  Alle   Alle   Alle   Alle
209398 Bedriftsøk. Blæstad Alle   Alle   Alle   Alle
209404 Øk/adm., 2-årig   Alle   Alle   Alle   Alle
209426 økol.landbr.m/bed.øk Alle   Alle   Alle   Alle
209427 Miljøbioteknologi  Alle   Alle   Alle   Alle
209428 info/samf.kont m/org Alle   Alle   Alle   Alle
209429 Spill- og medieprog. Alle   Alle   o.i.   o.i.
209430 Webbaserte tjenester TRU    TRU   TRU    TRU
209440 Barne- og ungd.idr. Alle   Alle   Alle   Alle
209453 IKT og læring    Alle   Alle   Alle   Alle
209455 Språk- og kulturfag Alle   Alle   Alle   Alle
209482 rel., kunst, kultur TRU    TRU   TRU    TRU
209484 Globalisering og utv Alle   Alle   o.i.   o.i.
209486 Rekreasjon og helse Alle   Alle   o.i.   o.i.
209623 Engelsk, Hamar    Alle   Alle   Alle   Alle
209662 Naturfag, Blæstad  Alle        Alle
209663 Mediefag       Alle   Alle   Alle   Alle
209667 Musikk        Alle        Alle
209672 Norsk        Alle   Alle   Alle   Alle
209787 Regn.øk.       Alle   Alle   Alle   Alle
209836 Landbr.tek. m/bedøk Alle   Alle   Alle   Alle
209839 Opplevelsesproduksj. Alle   Alle   o.i.   o.i.
209851 Medier,info/samf.k. Alle   Alle   Alle   Alle
209867 Org.- og ledelsesfag Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Lillehammer   VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
210035 Økonomi og adm.   40.5 17  39.5 8  40.5 27  41.0 15
210060 Vernepleier     Alle   Alle   o.i.   o.i.
210070 Barnevernspedagog  43.9 102 38.8 38 43.9 188 38.8 75
210080 Sosialfag      45.3 88  38.6 17 45.3 168 38.6 46
210149 Film/fjernsyn    47.8 57  42.9 31 50.0 181 43.6 92
210162 Off.adm       Alle   Alle   Alle   Alle
210220 Pedagogikk, års   Alle   Alle   Alle   Alle
210240 Sosiol.       Alle   Alle   Alle   Alle
210242 Samf.f.       Alle   Alle   Alle   Alle
210248 Samf.geo og glob.  TRU    TRU   TRU    TRU
210264 Fjernsynsteknikk   o.i.        o.i.
210288 Samtidshistorie   Alle   Alle   Alle   Alle
210308 Kulturprosjekt    46.0 19  39.5 8  55.0 95  47.3 43
210317 Reiseliv       36.3 14  36.6 11 38.3 57  38.3 42
210392 Fjernsynsregi    o.i.        o.i.
210438 Samf.geo. og glob.  TRU    TRU   TRU    TRU
210452 Off. adm. og planl. TRU    TRU   TRU    TRU
210481 Sam.hist.      Alle   Alle   Alle   Alle
210717 Intern.st.      Alle   Alle   Alle   Alle
210752 Psykologi      Alle   Alle   o.i.   o.i.
210754 RLS         39.8 13  39.5 9  40.1 29  39.5 23
210852 Ped.         TRU    TRU   TRU    TRU
210876 Psyk.        Alle   Alle   o.i.   o.i.Høgskolen i Molde      VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
211035 Økonomi og adm.   Alle   Alle   Alle   Alle
211050 Sykepleier      43.9 82  40.1 33 43.9 124 40.1 50
211054 Sykepleie, Kr.sund  45.4 39  30.0 2  45.4 55  30.0 3
211060 Vernepleierutd.   38.0 8  Alle   38.0 11  Alle
211159 E-handel og innkjøp Alle   Alle   Alle   Alle
211164 Bedriftsøkonomi   Alle   Alle   Alle   Alle
211189 Informasjonsbeh.   Alle   Alle   Alle   Alle
211238 Statsvitenskap    Alle   Alle   Alle   Alle
211292 Transportøkonomi/log Alle   Alle   Alle   Alle
211300 Informatikk     Alle   Alle   Alle   Alle
211318 Revisjon       Alle   Alle   Alle   Alle
211369 Økonomi og administr Alle   Alle   Alle   Alle
211432 Intern. logistikk  Alle   Alle   o.i.   o.i.
211435 Politikk og samfunn Alle   Alle   Alle   Alle
211453 Infor. beh.     Alle   Alle   Alle   Alle
211488 Sport Management   40.8 9  33.5 5  40.8 18  38.8 13
211787 Regnskapsføring   Alle   Alle   Alle   Alle
211866 Petroleumslogist   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Narvik     VARA             HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
212003 Ingeniør, bygg    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212004 Høg.ing., data    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212006 Ingeniør, elkraft  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212012 Industriteknikk   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212024 Ingeniør, elektron. Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212027 Ingeniør, romtekn.  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212040 Ingeniør, Alta    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212050 Sykepleier      45.2 33  35.5 11      45.2 60  35.5 17
212129 Yrkesfagl. teknologi Alle   Alle        Alle   Alle
212760 Elektroteknikk    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212804 Data/IT       Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212805 Ingeniørdesign    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212806 Integr. bygningstekn Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212811 Industr. teknologi  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
212814 Romteknologi     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Nesna      VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
213110 Allmennlærer     Alle   Alle   Alle   Alle
213112 Allmennlærer, deltid Alle   Alle   Alle   Alle
213130 Førskolelærer    Alle   Alle   Alle   Alle
213131 Førskolelærer,deltid Alle   Alle   Alle   Alle
213156 Fagl. prakt.-est.fag Alle   Alle   Alle   Alle
213185 Idrett, årsstudium  Alle   Alle   Alle   Alle
213188 IT-kandidat     Alle   Alle   Alle   Alle
213395 Informatikk     Alle   Alle   Alle   Alle
213437 Musikkvitenskap   Alle   Alle   Alle   Alle
213439 Drama        Alle   Alle   Alle   Alle
213440 Idrett        Alle   Alle   Alle   Alle
213620 Informatikk, årsst. Alle   Alle   Alle   Alle
213623 Engelsk, årsstudium Alle   Alle   Alle   Alle
213666 Natur- og miljøfag  Alle        Alle
213667 Musikk, årsstudium  Alle   Alle   Alle   Alle
213796 Drama, årsstudium  Alle        AlleHøgskolen i Nord-      VARA             HOVED
Trøndelag          ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
214024 Ing., elektron.   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
214050 Sykepleier, Levanger 49.0 253 41.8 74      49.0 405 41.9 136
214058 Sykepleier, Namsos  43.2 85  36.8 23      44.4 146 37.8 45
214060 Vernepleier     40.7 8  Alle        40.7 15  Alle
214110 Allmennlærer     Alle   Alle        Alle   Alle
214130 Førskolelærer    Alle   Alle        Alle   Alle
214187 Info.teknol.     Alle   Alle        Alle   Alle
214240 Sosiologi      Alle   Alle        Alle   Alle
214274 Komm.øk og ledelse  Alle   Alle        Alle   Alle
214302 Kroppsøving     Alle   Alle        o.i.   o.i.
214306 Informasjonstekn.  Alle   Alle        Alle   Alle
214312 Landbr.øk og nær.utv Alle   Alle        Alle   Alle
214321 Husdyrfag      Alle   Alle        Alle   Alle
214322 Skogbruk       TRU    TRU        TRU    TRU
214369 Øk. adm.       Alle   Alle        Alle   Alle
214388 Naturforvaltning   Alle   Alle        Alle   Alle
214396 Geografi, nettbasert Alle   Alle        Alle   Alle
214420 Naturbr., årsst.   Alle   Alle        Alle   Alle
214421 Husdyrvferd, årsst. Alle   Alle        39.2 7  39.5 6
214430 Multimedieteknologi Alle   Alle        43.6 19  42.0 10
214437 Musikk        Alle   Alle        o.i.   o.i.
214438 Geografi       Alle   Alle        Alle   Alle
214605 Friluftsliv     Alle             o.i.
214612 Biologi       Alle             Alle
214623 Engelsk       Alle             Alle
214642 Kunst og håndv, Lev Alle             o.i.
214643 Landbruksøkonomi   Alle   Alle        Alle   Alle
214649 Kroppsøving, årsst. Alle             o.i.
214661 Matematikk      Alle             Alle
214667 Musikk, årsstudium  Alle             o.i.
214696 Trafikklærerutd.   44.9 42           45.1 59
214747 Realfag       TRU    TRU        TRU    TRU
214749 Reseptar       47.1 15  40.3 5       47.1 20  40.3 5
214820 Ing, biotekn.    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
214821 Ing., bioit.     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Oslo      VARA                                HOVED
              ORD    ORDP   FOR    DRAMA   NN    PRA   SAMISK  ORD    ORDP   FOR   DRAMA  NN    PRA   SAMISK
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- ------- -------- ------- ------
215003 Ingeniør, bygg    Alle   Alle   Alle                       42.9 17  41.9 10 Alle
215004 Ingeniør, data    Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
215005 Ingeniør, elektro  Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
215009 Ingeniør, kjemi   Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
215012 Ingeniør, maskin   Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
215032 Ingeniør, maskin 2år Alle                                Alle
215050 Sykepleier      47.2 648 39.8 149                         47.2 1089 39.8 273
215051 Sykepleier, deltid  48.4 146 Alle                           50.8 226 Alle
215070 Barnevernspedagog  52.4 532 44.3 176                         52.4 976 44.3 339
215071 Barnevern, deltid  45.0 40                               46.0 60
215080 Sosialt arbeid    52.6 441 43.2 111                         52.6 805 43.2 218
215110 Allmennlærer     47.0 208 39.5 64                          47.4 391 40.0 125
215130 Førskolelærer    41.2 103 35.1 27                          42.2 176 35.3 47
215131 Førskolelærer, delt. Alle                                Alle
215138 Offentlig styring  47.5 84  40.7 28                          47.8 138 41.0 58
215150 Fagl. kunst/håndv.  51.9 50  40.3 10                          53.4 100 42.2 19
215187 IKT og læring    39.6 2                               48.9 38
215200 Kunst og design   57.2 121 50.2 44                          57.2 260 50.2 100
215219 Politikk/forvaltning 57.0 61  45.6 23                          57.0 119 45.6 36
215336 Bibliotek- og info. 47.6 56  Alle                           47.6 86  Alle
215369 Øk./adm (revisjon)  50.7 274 43.8 109                         51.4 564 44.8 249
215395 Informasjonstekn.  o.i.   Alle                           o.i.   o.i.
215439 Drama og teater   56.0 50  46.2 13                          56.0 117 46.2 33
215454 Journalistikk    64.9 427 57.3 216                52.3 13      65.2 953 57.3 441              52.3 10
215484 Utviklingstudier   54.3 116 47.4 35                          54.3 215 47.4 63
215601 Arkiv og dok.del   44.3 8  Alle                           47.5 32  Alle
215602 Design/kommunikasjon 57.8 114                              57.9 272
215618 Drama og teater, 1år 54.5 70           59.6 34                60.1 181          69.4 88
215634 Design/søm      60.1 75                               60.1 161
215642 Kunst og design,års. 55.8 148                              60.3 400
215645 Film/medier/komm   62.8 250                              62.8 586
215649 Kroppsøving/idrett  51.8 138                              54.0 328
215691 Utviklingsstudier  55.8 115                              57.2 259
215700 Ergoterapeut     51.3 205 43.0 57                          51.7 416 43.7 129
215701 Radiograf      52.5 292 43.5 92                          53.0 473 44.0 145
215702 Bioingeniør     48.2 48  44.6 25                          49.5 73  45.3 36
215703 Fysioterapeut    60.3 676 53.6 350                         60.3 1457 53.6 742
215706 Fysio/mensendieck  58.9 327 51.8 154                         58.9 671 51.8 311
215744 Ortopedi       63.8 15  50.7 3            65.8 2       o.i.   65.2 28  52.0 6          65.8 2      o.i.
215749 Reseptar       49.8 60  42.8 22           Alle        o.i.   50.6 111 43.0 42          Alle       o.i.
215822 Ingeniør, energi/mil Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
215850 Medier/kommunikasjon 56.9 253 48.5 110                         57.8 629 49.1 279
215900 Velferdsfag     45.6 69  Alle                           46.1 90  AlleHøgskolen i Sogn og     VARA             HOVED
Fjordane          ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
216004 Ing.fag, data    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
216005 Ing.fag, elektro   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
216035 Øk.adm., kandidat  Alle   Alle        Alle   Alle
216050 Sykepleier      43.3 90  38.4 31      43.3 121 38.4 39
216060 Vernepleie      Alle   o.i.        o.i.   o.i.
216070 Barnevern      40.9 36  37.8 16      41.8 89  40.7 47
216080 Sosialfag (Sosionom) 40.9 16  33.6 2       42.4 47  35.4 12
216110 Allmennlærer     Alle   Alle        Alle   Alle
216112 Allmennlærar, deltid Alle   Alle        o.i.   o.i.
216130 Førskolelærer    Alle   Alle        Alle   Alle
216164 Bedriftsøkonomi   Alle   Alle        Alle   Alle
216170 Engelsk       Alle   Alle        Alle   Alle
216185 Idrett, årsstudium  42.4 22  42.8 12      45.4 61  46.0 33
216187 Info.beh, årsstudium Alle   Alle        Alle   Alle
216242 Samfunnsfag     Alle   Alle        Alle   Alle
216287 Info.beh., kandidat Alle   Alle        Alle   Alle
216298 Akvakultur      Alle   Alle        Alle   Alle
216302 Friluftsliv     Alle   Alle        45.8 17  37.4 6
216310 Landskapsplanlegging Alle   Alle        Alle   Alle
216330 Turisme og reiseliv Alle   Alle        40.6 31  39.1 27
216351 Ung.sos., årsstudium Alle   Alle        40.8 18  36.8 10
216369 Øk. adm., bachelor  Alle   Alle        Alle   Alle
216370 Økonomi og it    Alle   Alle        Alle   Alle
216373 Naturfag       Alle   Alle        Alle   Alle
216395 Info.beh., bachelor Alle   Alle        Alle   Alle
216440 Idrett, bachelor   44.0 16  37.6 8       45.0 37  43.1 20
216469 Ressursgeologi    Alle   Alle        Alle   Alle
216481 Historie       Alle   Alle        Alle   Alle
216927 Ungdomssosiologi   Alle   Alle        o.i.   o.i.Høgskolen i Stavanger    VARA                  HOVED
              ORD    ORDP   FOR    PRA    ORD    ORDP   FOR    PRA
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
217003 Ingeniør, bygg    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217004 Ingeniør, data    Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
217005 Ingeniør, elektro  Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
217009 Ingeniør, kjemi   Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
217012 Ingeniør, maskin   Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
217015 Ingeniør, petroleum Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
217023 Ingeniør2-årig, bygg Alle                  o.i.
217046 Fjernsyn-/multimedie 58.0 167 49.8 81           58.0 380 49.8 194
217050 Sykepleier      49.5 355 41.8 118           49.8 645 42.3 234
217070 Barnevernspedagog  47.7 329 42.8 136           47.7 585 42.8 264
217080 Sosialfag (sosionom) 49.3 300 41.6 99           49.4 493 41.9 172
217092 Ing., tekn realfag  Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
217110 Allmennlærer     47.7 178 42.6 79           47.7 288 42.6 137
217130 Førskolelærer    42.3 105 37.8 49           42.3 135 37.8 70
217170 Engelsk       50.1 73  40.5 34           50.1 113 40.5 51
217174 Fransk        Alle   Alle             o.i.   o.i.
217179 Historie       49.6 77  40.0 26           49.6 111 40.0 41
217196 Kristendom      45.1 25  36.2 6            45.1 39  36.2 13
217200 Kunst-/kulturforvalt Alle   Alle             o.i.   o.i.
217205 Matematikk      Alle   Alle             o.i.   o.i.
217211 Nordisk       Alle   Alle             Alle   Alle
217240 Sosiologi      52.8 111 44.8 36           52.8 191 45.0 68
217244 Tysk         Alle   Alle             o.i.   o.i.
217255 Hotelledelse     Alle                  o.i.
217272 Kunsthistorie    46.6 16  37.0 4            46.6 32  37.3 8
217317 Reiselivsledelse   44.6 115 42.1 67           46.8 318 45.1 194
217318 Revisjon       49.8 45  39.4 18           51.6 103 41.3 41
217369 Økonomi og admin.  50.4 135 43.5 66           51.1 321 45.5 171
217370 Økonomi/informatikk 46.2 43  39.8 21           46.4 89  39.8 43
217454 Journalist      62.8 162 54.7 90      46.5 2  62.8 375 54.7 203      46.5 2
217474 Personalledelse   50.8 138 41.8 45           51.5 246 42.3 83
217481 Hist./kult, historie 44.0 15  35.6 5            45.9 28  37.1 10
217482 Hist./kultur, KRL  Alle   Alle             Alle   Alle
217649 Kroppsøving/idrett  49.0 137                49.8 263
217800 Ing., ind. økonomi  47.6 3  Alle   36.3 1       47.6 3  45.3 1  Alle
217801 Ing., petroleumstekn 45.3 8  45.7 4  Alle        45.3 12  45.7 6  Alle
217802 Ingeniør, offshore  Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
217803 Ingeniør, inf.tekn. Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
217808 Ing., samf.sikkerhet Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217887 Språk og litt., eng. Alle   Alle             37.7 5  37.7 3
217888 Språk /litt., fransk TRU    TRU             TRU    TRU
217889 Språk/litt., nordisk Alle   Alle             Alle   Alle
217890 Språk og litt., tysk TRU    TRU             TRU    TRUHøgskolen Stord/Haugesund  VARA                  HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
218002 Ingeniør, sikkerhet Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
218012 Ingeniør, maskin   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
218050 Sykepleier, Stord  44.8 151 40.5 61           44.8 227 40.5 87
218056 Sykepl., Haugesund  46.7 159 40.6 59           46.7 252 40.7 97
218110 Allmennlærer,Stord  39.0 11  35.8 9            39.0 18  35.9 15
218130 Førskolelærer, Stord Alle   Alle             Alle   Alle
218156 Fagl.prakt.est.Stord Alle   Alle             Alle   Alle
218353 Nautikk       Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
218369 økonomi og adm.   38.7 6  Alle             44.0 46  37.3 17
218623 Engelsk, Stord    Alle                  Alle
218649 Kroppsøving, Stord  42.2 15                42.8 26
218662 Naturfag, Stord   TRU                  TRU
218667 Musikk, Stord    Alle                  o.i.
218680 Samfunnsfag, Stord  Alle                  AlleHøgskolen i Sør-Trøndelag  VARA                  HOVED
              ORD    ORDP   FOR    TKURK   ORD    ORDP   FOR    TKURK
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
219003 Ingeniør, bygg    55.1 71  45.4 32 Alle        55.1 94  45.6 40 Alle
219004 Ingeniør, data    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
219005 Ingeniør, elektro  Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
219009 Ingeniør, kjemi   Alle   Alle   Alle        o.i.   o.i.   o.i.
219012 Ingeniør, maskin   44.0 3  Alle   Alle        47.4 16  36.2 4  Alle
219013 Ingeniør, metallurgi Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
219016 Ingeniør, transport Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
219025 Ingeniør, elektron. Alle                  Alle
219032 Ingeniør, maskin 2år Alle                  Alle
219035 Økonomi og adm.   49.2 216 45.7 130           49.2 430 45.7 254
219050 Sykepleier      51.5 576 46.0 216           51.7 1007 46.2 408
219060 Vernepleier     45.8 120 37.3 23           46.2 208 37.4 48
219070 Barnevernspedagog  49.5 295 44.7 126           50.3 584 45.5 280
219080 Sosionom       50.7 282 44.0 96           51.1 523 44.6 215
219110 Allmennlærer     48.5 164 44.6 83           48.5 296 44.6 151
219115 Allmennlærer, real. 45.8 36  39.2 14           45.8 65  39.8 21
219221 Tegnspråk      57.3 90  51.0 34           57.3 170 51.0 61
219287 Informasjonsbehandl. Alle   Alle             o.i.   o.i.
219346 Næringsmiddeltekn.  Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
219374 Drift datasystemer  45.1 26  31.0 2            45.3 56  32.2 7
219466 Tegnspråk og tolking 50.8 52  42.0 10           52.2 81  43.3 19
219700 Ergoterapeut     47.9 194 43.0 80           48.3 393 43.2 172
219701 Radiografutdanning  55.3 277 48.8 108           55.3 456 48.8 177
219702 Bioingeniør     45.2 16  45.8 11           45.2 30  45.8 22
219703 Fysioterapeut    60.4 491 53.6 263           60.4 1041 53.8 551
219704 Audiograf      48.2 109 41.0 34           49.3 190 41.4 58Høgskolen i Telemark    VARA             HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
220003 Ing.utd., bygg    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220006 Ing.utd., elkraft  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220009 Ing., kjemi/gasstekn Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220012 Ing.utd., maskin   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220024 Ing.utd.,elektronikk Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220035 Økonomi og adm.   Alle   Alle        Alle   Alle
220050 Sykepleier      48.2 164 38.8 39      48.2 261 38.8 57
220051 Sykepleie, deltid  48.8 68  Alle        48.8 98  Alle
220060 Vernepleier     44.1 59  Alle        44.1 77  Alle
220070 Barnevernspedagog  51.0 130 41.8 36      51.0 236 41.8 69
220090 Ing.utd, IT og autom Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220110 Allmennlærer     Alle   Alle        Alle   Alle
220112 Allmennl. Porsgrunn 44.7 32  34.2 1       44.7 44  34.2 4
220113 Allm.lærer, deltid  Alle   Alle        Alle   Alle
220130 Førskolelærer (Not.) Alle   Alle        Alle   Alle
220131 Deltid førskolelærer Alle   Alle        Alle   Alle
220132 Førsk.l. Drammen   Alle   Alle        Alle   Alle
220133 Førsk.l. - Porgrunn Alle   Alle        o.i.   o.i.
220140 Faglær. kroppsøv/idr Alle   Alle        Alle   Alle
220150 Fagl. kunst/håndv.  Alle   Alle        Alle   Alle
220156 Fagl. prakt.-est.fag TRU    TRU        TRU    TRU
220164 Bedriftsøkonomi - Bø Alle   Alle        Alle   Alle
220168 Ex.phil.       Alle             Alle
220170 Engelsk       Alle   Alle        Alle   Alle
220172 Friluftsliv, 1 år  59.7 17  42.7 3       59.7 36  42.7 5
220179 Historie       Alle   Alle        Alle   Alle
220185 Idrett        42.9 28  42.6 20      43.7 64  43.5 52
220187 Informatikk, 1 år  Alle   Alle        Alle   Alle
220210 Norsk        Alle   Alle        Alle   Alle
220273 Kulturarbeid, Bø   Alle   Alle        Alle   Alle
220277 Landbruksøkonomi   TRU    TRU        TRU    TRU
220283 Natur og miljø,basis Alle   Alle        Alle   Alle
220302 Idrett & friluftsliv 43.0 8  35.3 5       43.0 19  38.8 12
220308 Kulturarbeid, 3år  Alle   Alle        Alle   Alle
220317 Reiseliv - Bø    Alle   Alle        Alle   Alle
220318 Revisjon       Alle   Alle        Alle   Alle
220359 Int. markedsfør, BØ Alle   Alle        Alle   Alle
220369 Økonomi og admin   Alle   Alle        Alle   Alle
220388 Naturforvaltning   Alle   Alle        Alle   Alle
220395 Informatikk, 3 år  Alle   Alle        Alle   Alle
220400 Idéhistorie - Bø   Alle   Alle        Alle   Alle
220406 Geomatikk - Bø    Alle   Alle        Alle   Alle
220440 Idrett, adm &ledelse Alle   Alle        33.9 2  36.2 1
220441 Visuelle kunstfag  50.0 7  45.0 2       50.5 24  45.0 8
220442 Folkekunst      Alle   Alle        o.i.   o.i.
220443 Folkemusikk     Alle   Alle        Alle   Alle
220444 Naturfag og IKT   TRU    TRU        TRU    TRU
220447 Natur og friluftsliv Alle   Alle        o.i.   o.i.
220448 Helse- og miljøvern Alle   Alle        Alle   Alle
220449 Informatikk og admin Alle   Alle        Alle   Alle
220450 Datab. miljøpl.l.GIS Alle   Alle        Alle   Alle
220456 Litteratur og språk Alle   Alle        Alle   Alle
220481 Historiske fag    Alle   Alle        Alle   Alle
220489 Idrett, tren. og adm 43.6 8  39.0 4       43.6 13  39.0 8
220628 Folkekunst, årsstud. Alle   Alle        Alle   Alle
220629 Folkemusikk, årsstud Alle   Alle        Alle   Alle
220630 Kunst/håndverk    Alle   Alle        Alle   Alle
220637 Tegning, bilde    45.9 8  41.1 8       46.1 14  41.1 9
220649 Kroppsøv./ idrettsf. Alle   Alle        o.i.   o.i.
220666 Natur- og miljøv. BØ Alle   Alle        Alle   Alle
220688 Ing., kjemi     Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220822 Ing. energiteknologi Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Tromsø     VARA                                HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ASP    NN    NNP   SAMISK  ORD    ORDP   FOR   ASP   NN    NNP   SAMISK
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- ------- -------- ------- ------
221004 Ingeniør, Data    Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
221017 Ingeniør, Autom.   Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
221018 Ingeniør, Pros./gass Alle   Alle   Alle                       Alle   Alle   Alle
221035 Øk.adm.       Alle   Alle                           o.i.   o.i.
221049 Ingeniør, Nautikk  Alle   Alle   Alle   Alle                  Alle   Alle   Alle   Alle
221050 Sykepleier      60.2 174 50.8 58           53.5 90  43.5 36 40.9 2  60.2 309 52.1 102         54.4 144 45.0 56 40.9 4
221110 Allmennlærer     Alle   Alle                           33.5 5  31.5 3
221112 Allmennlærer,samling Alle   Alle                           Alle   Alle
221130 Førskolelærer    Alle   Alle                           Alle   Alle
221132 Førskolelærer, saml. Alle   Alle                           Alle   Alle
221156 Fagl. prakt. est.fag Alle   Alle                           Alle   Alle
221164 Bedriftsøkonomi   Alle   Alle                           o.i.   o.i.
221342 Bed.øk./logistikk  Alle   Alle                           Alle   Alle
221369 Økonomi/prosjektled. Alle   Alle                           Alle   Alle
221370 Økonomi og IKT    Alle   Alle                           Alle   Alle
221700 Ergoterapeut     52.1 44  42.2 15           44.6 12  37.0 1  Alle   52.1 114 49.0 42          47.9 33 41.0 8 Alle
221701 Radiograf      51.1 77  44.3 20           49.8 32  40.3 7  Alle   51.1 138 44.3 40          51.0 56 41.7 14 Alle
221702 Bioingeniør     49.1 3  45.2 2            Alle   Alle   o.i.   52.0 13  45.2 10          41.5 4  47.4 4 o.i.
221703 Fysioterapeut    60.0 263 53.0 137           58.5 97  51.1 50 49.6 6  60.3 544 53.0 263         58.9 151 51.6 68 49.6 7
221743 Tannpleier      51.3 30  50.1 5            47.6 10  Alle   Alle   51.3 55  50.1 13          47.6 19 34.4 1 AlleHøgskolen i Vestfold    VARA                  HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
222004 Ingeniørfag, data  Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
222005 Ingeniørfag, elektro Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
222012 Ingeniørfag, maskin Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
222025 Ing., elektron.   Alle                  Alle
222026 Ing., el.-autom.   Alle                  Alle
222032 Ing., maskin, 2-årig TRU                  TRU
222044 Skipsf. og logistikk Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
222050 Sykepleier      50.0 186 40.7 54           50.0 309 40.7 92
222110 Allmennlærer     Alle   Alle             o.i.   o.i.
222130 Førskolelærer    Alle   Alle             o.i.   o.i.
222131 Førsk.l. -delt.   Alle   Alle             Alle   Alle
222168 Exphil og exfac   Alle                  Alle
222170 Engelsk       Alle   Alle             46.3 7  Alle
222351 Ungdomskunnskap   Alle   Alle             49.1 32  29.9 1
222352 Marinteknisk drift  Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
222353 Maritim, nautikk   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
222369 Økonomi og adm.   Alle   Alle             41.8 26  34.1 5
222395 Informatikk     Alle   Alle             o.i.   o.i.
222418 Internasjon. samarb. Alle   Alle             32.8 2  Alle
222481 Historie, bachelor  Alle   Alle             Alle   Alle
222602 Design og teknologi Alle   Alle             45.5 10  Alle
222618 Teaterarbeid     Alle   Alle             44.5 13  38.1 5
222649 Idrett        37.3 2  37.4 2            45.3 66  43.0 38
222663 Mediekunnskap    Alle   Alle             44.7 32  40.8 16
222672 Norsk        Alle   Alle             o.i.   o.i.
222676 Pedagogikk      Alle   Alle             54.7 50  Alle
222823 Ingeniør, mikrotek. Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
222880 Sosiologi, bachelor Alle   Alle             45.5 38  36.0 5
222889 Fortelling og komm. Alle   Alle             Alle   AlleHøgskolen i Volda      VARA             HOVED
              ORD    ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
223070 Barnevernspedagog  41.5 41  37.3 14      41.5 79  37.3 35
223080 Sosionom       45.1 51  39.5 14      45.1 96  39.5 34
223110 Allmennlærar     Alle   Alle        Alle   Alle
223112 Allmennlærar delt.  TRU    TRU        TRU    TRU
223130 Førskulelærar    Alle   Alle        Alle   Alle
223168 Ex.phil.       Alle             Alle
223179 Historie       Alle   Alle        Alle   Alle
223196 Kristendom      Alle   Alle        Alle   Alle
223210 Norsk        Alle   Alle        Alle   Alle
223217 Offentleg adm.    Alle   Alle        Alle   Alle
223244 Tysk         Alle   Alle        Alle   Alle
223285 Samfunnsvitskap   Alle   Alle        Alle   Alle
223430 Media, IKT og design Alle   Alle        o.i.   o.i.
223437 Musikk        Alle   Alle        o.i.   o.i.
223440 Kroppsøving/frilufts Alle   Alle        o.i.   o.i.
223451 Animasjon      51.2 2  Alle        51.2 2  Alle
223452 Planlegging og adm. Alle   Alle        Alle   Alle
223453 Informasjon og media 43.5 11  45.0 5       43.5 15  45.0 9
223454 Journalistutdanning 61.8 155 54.8 87 49.8 4  61.8 388 54.8 210 49.8 6
223455 Språk, komm. og med. Alle   Alle        Alle   Alle
223456 Litteratur og kultur Alle   Alle        Alle   Alle
223481 Hist,kult.og samf.  Alle   Alle        Alle   Alle
223482 Religion og kultur  Alle   Alle        Alle   Alle
223618 Drama        Alle             Alle
223619 Informasjonstekn.  Alle             Alle
223623 Engelsk       Alle             Alle
223630 Kunst og handverk  Alle             o.i.
223649 Kroppsøving     40.4 7            40.4 14
223661 Matematikk      Alle             Alle
223663 Mediekunnskap    Alle             o.i.
223666 Natur- og miljøfag  Alle             Alle
223667 Musikk, årsstudium  Alle             o.i.
223680 Samfunnsfag     Alle             Alle
223882 Teologi og kyrkjefag Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Østfold     VARA             HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ORD    ORDP   FOR
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
224003 Ingeniør, bygg    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224004 Ingeniør, data    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224005 Ingeniør, elektro  Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224009 Ingeniør, kjemi   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
224035 Økonomi og adm.   Alle   Alle        Alle   Alle
224050 Sykepleier      45.8 198 38.4 57      45.8 314 38.4 81
224060 Vernepleier     47.4 82  36.3 11      47.4 121 36.3 21
224061 Vernepleier, deltid 43.6 25  Alle        43.6 42  Alle
224070 Barnevernspedagog  51.0 140 42.3 43      51.0 270 42.3 79
224080 Sosionom       52.1 128 39.6 27      52.1 236 39.6 59
224110 Allmennlærer     33.6 4  Alle        38.4 19  31.0 2
224130 Førskolelærer    Alle   Alle        Alle   Alle
224170 Engelsk       Alle   Alle        o.i.   o.i.
224187 Informatikk, 1 år  Alle   Alle        Alle   Alle
224210 Norsk        Alle             Alle
224238 Statsvitenskap    Alle   Alle        o.i.   o.i.
224244 Tysk         Alle   Alle        Alle   Alle
224270 Informatikk     Alle   Alle        Alle   Alle
224278 Tysk og int. mark.  Alle   Alle        Alle   Alle
224279 Fransk og int.mark. Alle   Alle        Alle   Alle
224289 Engelsk og int.mark. Alle   Alle        Alle   Alle
224318 Revisjon       Alle   Alle        Alle   Alle
224447 Friluftsliv     Alle             Alle
224453 IT-ledelse      Alle   Alle        Alle   Alle
224474 Samf, språk, kultur Alle   Alle        Alle   Alle
224612 Biologi       TRU             TRU
224623 Engelsk, lærerutd.  Alle             Alle
224626 KRL         Alle             Alle
224642 Kunst og håndverk  51.4 8            51.4 15
224649 Kroppsøving     40.3 17           40.3 25
224667 Musikk        Alle             o.i.
224680 Samfunnsfag     Alle             Alle
224702 Bioingeniør     Alle   Alle        o.i.   o.i.
224824 Ingeniør, ind.design Alle   Alle   Alle   o.i.   o.i.   o.i.
224895 Tekn. innovasjon   Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Ålesund     VARA                  HOVED
              ORD    ORDP   FOR    ASP    ORD    ORDP   FOR    ASP
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
225003 Ingeniør, bygg    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
225004 Ingeniør, data    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
225017 Ingeniør automat.  Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
225023 Ing. bygg      Alle   Alle             o.i.   o.i.
225028 Ingeniør, teletekn. TRU    TRU   TRU         TRU    TRU   TRU
225031 Ingeniør, marin   Alle                  Alle
225032 Ing.maskin      Alle   Alle             o.i.   o.i.
225050 Sjukepleiar     43.5 104 36.8 25           43.5 168 36.8 45
225093 Ing. automasjon   Alle   Alle             o.i.   o.i.
225162 Øk. og ledelse    46.1 15  38.3 7            46.1 34  38.3 13
225184 Biologi       Alle   Alle             Alle   Alle
225331 Marin biologi/foredl Alle   Alle             Alle   Alle
225353 Maritim utd.,nautikk Alle   Alle        Alle   Alle   Alle        Alle
225406 GIS         Alle   Alle             Alle   Alle
225473 Eksportmarkedsføring 38.9 9  38.5 5            38.9 17  38.5 11
225702 Bioingeniør     o.i.   o.i.             o.i.   o.i.
225824 Prod.utv. og design Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   AlleKunsthøgskolen i Oslo/   VARA   HOVED
SHKS            ORD    ORD
--------------------------- --------- --------                                                       
260141 Farge        TRU    TRU
260142 Grafikk       TRU    TRU
260143 Interiør og møbel  o.i.   o.i.
260144 Tekstil       o.i.   o.i.
260145 Metall        o.i.   o.i.
260147 Keramikk       o.i.   o.i.
260148 Klær og kostymer   o.i.   o.i.
260149 Vis. kommunikasjon  o.i.   o.i.Lovisenberg diakonale    VARA        HOVED
høgskole          ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
230050 Sykepleier      45.7 205 33.0 9  46.0 297 35.1 20Mediehøgskolen Gimlekollen VARA             HOVED
              ORD    ORDP   PRA    ORD    ORDP   PRA
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
257418 Tverrkult. kom.   Alle   Alle        Alle   Alle
257454 Journalistikk, r/f  50.3 49  43.6 24 Alle   53.6 151 47.4 81  Alle
257604 Mediekom. r/f    45.5 15  39.6 6       50.9 75  45.9 45
257794 Mediekom., multim.  44.1 9  42.3 6       45.4 30  42.3 17
257849 Journalistikk, a/n  49.6 23  45.0 10 o.i.   54.4 88  48.9 48  o.i.Menighetssøsterhjemmets   VARA        HOVED
Høgskole          ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
232050 Sykepleier      48.2 87  Alle   48.2 123 33.0 3Misjonshøgskolen      VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
256168 Ex.phil./ex.fac.   o.i.        o.i.
256196 KRL         Alle   Alle   Alle   Alle
256480 Teologi, 3-årig   Alle   Alle   Alle   Alle
256482 RIK         Alle   o.i.   Alle   o.i.
256771 Teologi       Alle   Alle   Alle   AlleNorges Handelshøyskole   VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
191345 Øk.adm.       57.0 512 54.7 457 57.0 1000 54.7 868Norges idrettshøgskole   VARA                  HOVED
              ORD    ORDP   MILK   NIFK   ORD    ORDP   MILK   NIFK
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
150185 IDRETT - årsstudium 48.5 67  47.8 51 o.i.   Alle   48.5 86  51.8 65 o.i.   Alle
150440 Idrett - bachelor  48.3 66  48.1 49           48.5 78  48.5 61Norges landbrukshøgskole  VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
192233 Frie realfag     Alle   Alle   Alle   Alle
192298 Akvakultur      Alle   Alle   Alle   Alle
192299 Bioteknologi     Alle   Alle   o.i.   o.i.
192321 Husdyrfag      43.5 21  44.2 14 43.5 47  44.2 29
192322 Skog,miljø, industri Alle   Alle   Alle   Alle
192369 Økonomi/administrasj Alle   Alle   o.i.   o.i.
192377 Miljø og naturressur Alle   Alle   Alle   Alle
192388 Økologi og naturforv 45.0 15  45.9 10 45.0 24  45.9 14
192406 Geomatikk      Alle   Alle   Alle   Alle
192468 B.Sc. økonomi/ressur Alle   Alle   o.i.   o.i.
192731 Geomatikk (kartfag) Alle   Alle   Alle   Alle
192732 Landskapsarkitektur 56.0 60  51.0 32 56.0 117 51.0 62
192735 Arealpl./eiendomsfag Alle   Alle   o.i.   o.i.
192759 Byggtekn, arkitektur Alle   Alle   o.i.   o.i.
192763 Info- matematik   Alle   Alle   Alle   Alle
192766 Maskin og prosesstek Alle   Alle   Alle   Alle
192784 Miljøfysikk     Alle   Alle   Alle   Alle
192809 Vann og miljøteknikk Alle   Alle   Alle   Alle
192842 Plantevitenskap   Alle   Alle   Alle   Alle
192843 lektorutd naturviten Alle   Alle   Alle   Alle
192862 Naturvitenskap    Alle   Alle   Alle   Alle
192864 Matvitenskap     Alle   Alle   o.i.   o.i.Norges teknisk-       VARA             HOVED
naturvitenskapelige     ORD    ORDP   JNTNUK  ORD    ORDP   JNTNUK
univ.
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
194188 Informatikk, års   Alle   Alle        o.i.   o.i.
194200 Kunsthistorie    Alle   Alle        o.i.   o.i.
194205 Mat./stat. års    Alle   Alle        Alle   Alle
194324 Åpne emner samfunnsv Alle   Alle        Alle   Alle
194327 Biologi       44.9 18  42.3 6       47.4 59  50.2 31
194395 Informatikk     Alle   Alle        Alle   Alle
194437 Musikkvitenskap   46.1 6  43.9 5       46.3 7  43.9 6
194438 Geografi       Alle   Alle        o.i.   o.i.
194439 Drama og teater   50.8 37  47.2 25      52.4 106 50.7 69
194440 Idrett/beveg.vit.  48.4 122 45.8 83      50.1 247 47.0 162
194456 Allmenn litt.    Alle   Alle        o.i.   o.i.
194457 Lingvistikk     Alle   Alle        o.i.   o.i.
194474 Samfunnskunnskap   Alle   Alle        o.i.   o.i.
194476 Musikkteknologi   63.2 59  54.6 28      63.2 104 54.6 51
194478 Arkeologi      52.1 50  51.3 25      52.1 93  51.3 50
194479 Filosofi       Alle   Alle        o.i.   o.i.
194481 Historie       Alle   Alle        o.i.   o.i.
194482 KRL         Alle   Alle        o.i.   o.i.
194646 Medieproduksjon   64.3 159 56.5 95      64.3 378 56.5 228
194715 Åpne emner hist.fil. Alle   Alle        Alle   Alle
194747 Åpne emner realfag  Alle   Alle        o.i.   o.i.
194752 Intro. psy.pro    Alle   Alle        Alle   Alle
194755 Mat.tekn.      51.4 25  54.5 24      51.4 42  54.5 37
194756 Arkitekt       62.5 204 57.0 146      62.5 379 57.0 265
194757 Geo.&petr.     46.3 15  49.4 9       46.3 18  49.4 9
194759 Bygg&miljø     53.5 108 54.8 91      53.5 185 54.8 156
194760 Datateknikk.     45.9 20  47.0 15 Alle   45.9 30  47.0 23  Alle
194761 Elektronikk     43.5 13  48.0 11      43.5 14  48.0 10
194763 Fysikk og matematikk 49.8 12  56.5 12      49.8 20  56.5 19
194764 Kjemi-og biotekn.  51.0 12  55.3 9       51.0 21  55.3 17
194765 Marin teknikk    49.6 28  51.7 27      49.6 48  51.7 40
194766 Prod.utv.      52.0 52  52.6 49      52.0 98  52.6 83
194767 Ind.øk.       64.7 192 60.7 162      64.7 372 60.7 301
194768 Industriell design  62.8 106 59.0 81      62.8 205 59.0 147
194769 Energi og miljø   45.5 10  51.5 9       45.5 15  51.5 12
194770 Komm.tekn.      49.3 15  52.7 12 Alle   49.3 20  52.7 14  Alle
194793 Europa med fransk  50.8 6  50.8 5       50.8 9  50.8 8
194795 Europa med tysk   Alle   Alle        Alle   Alle
194798 Teknisk kybernetikk 45.5 10  53.8 10      45.5 13  53.8 12
194819 Master nat.vit/tekn. Alle   Alle        Alle   Alle
194825 Lærer/master rådgiv. 59.5 27  58.3 18      59.7 50  58.3 33
194843 Lærer master realfag 50.1 8  51.0 4       51.3 18  52.4 11
194844 Lærer master i språk 44.1 7  45.5 7       44.1 13  45.5 11
194847 Filmvitenskap    49.8 75  46.8 41      55.1 214 49.8 117
194851 Medievitenskap    Alle   Alle        o.i.   o.i.
194852 Pedagogikk      Alle   Alle        o.i.   o.i.
194854 Biomatematikk    Alle   Alle        Alle   Alle
194855 Bioteknologi     52.6 21  51.7 16      55.5 52  54.2 37
194857 Fysikk        Alle   Alle        Alle   Alle
194859 Geologi       Alle   Alle        Alle   Alle
194860 Kjemi, bachelor   Alle   Alle        o.i.   o.i.
194862 Matematikk/statist. Alle   Alle        o.i.   o.i.
194868 Afrikastudier    Alle   Alle        o.i.   o.i.
194870 Eur.kunn.m/språk   51.1 19  51.1 14      51.1 30  51.1 20
194875 Politisk økonomi   Alle   Alle        o.i.   o.i.
194876 Psykologi      44.8 78  42.6 44      46.6 214 45.7 119
194879 Sosialantropologi  Alle   Alle        o.i.   o.i.
194880 Sosiologi      Alle   Alle        o.i.   o.i.
194881 Statsvitenskap    Alle   Alle        o.i.   o.i.
194887 Engelsk       Alle   Alle        o.i.   o.i.
194888 Fransk        Alle   Alle        o.i.   o.i.
194889 Nordisk       Alle   Alle        o.i.   o.i.
194890 Tysk         Alle   Alle        o.i.   o.i.
194893 Språkteknologi    Alle   Alle        o.i.   o.i.
194898 Samfunnsøkonomi   Alle   Alle        o.i.   o.i.
194901 Språk. komm.     Alle   Alle        o.i.   o.i.
194904 Kultur.minn.forv.  45.9 7  43.5 2       45.9 12  43.5 6
194905 Ing.vit. /IKT    44.9 7  47.8 6       44.9 8  47.8 7
194929 Religionsvitenskap  Alle   Alle        o.i.   o.i.
194930 Fonetikk       Alle   Alle        o.i.   o.i.
194931 Gresk        Alle   Alle        o.i.   o.i.
194932 Latin        Alle   Alle        o.i.   o.i.
194933 Swahili       Alle   Alle        o.i.   o.i.
194934 Lærer/master geograf 41.7 3  41.3 2       44.6 8  42.4 5Norges veterinærhøgskole  VARA                  HOVED
              ORD    ORDP   SAMISK  VET1   ORD    ORDP   SAMISK  VET1
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------                         
193772 Veterinær, Oslo   67.2 252 58.8 152 o.i.        67.5 454 59.4 262 o.i.
193780 Dyrepleier      63.4 258           54.3 106 63.5 590           56.1 234Norsk Lærerakademi     VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
254110 Allmennlærer     Alle   Alle   o.i.   o.i.
254130 Førskolelærer    Alle   Alle   o.i.   o.i.
254168 Ex.phil./Ex.fac.   Alle        Alle
254196 Kristendom      Alle   Alle   Alle   Alle
254220 Pedagogikk      Alle   Alle   o.i.   o.i.
254418 Int.kult. f., S.Am. Alle   Alle   44.4 7  44.3 4
254482 Kristendomskunnskap Alle   Alle   Alle   Alle
254791 Int.kult. f., Ø-Asia Alle   Alle   Alle   Alle
254902 Int.kult. f., Ø.Af. Alle   Alle   Alle   AlleOpptakssentralen Medisin  VARA                           HOVED
              ORD    ORDP   NN1A   NN1C   NTF1A   NTF1C  ORD    ORDP   NN1A   NN1C   NTF1A  NTF1C
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- -------- ------- --------        
184740 UIB Medisin     68.4 725 60.2 452                    68.4 1208 60.2 721
185740 UIO Medisin, høst  70.7 789 61.5 484                    70.7 1292 61.5 740
185745 UIO Medisin, vår   69.3 703 60.2 432                    69.3 1097 60.2 631
186740 UITØ Medisin     68.3 564 60.1 343 55.9 54  64.6 90  53.9 10  61.5 18 68.3 901 60.1 510 55.9 60 64.6 109 53.9 10 61.5 19
194740 NTNU Medisin     69.2 673 61.3 421                    69.2 1135 61.3 677Rogaland Høgskole      VARA             HOVED
              ORD    ORDP   ROGK   ORD    ORDP   ROGK
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
244060 Vernepleier     44.8 55  31.4 1       44.9 70  Alle
244062 Vernepleie deltid  53.7 42  Alle   48.3 36  53.7 52  Alle   48.3 43
244700 Ergoterapeut     48.5 61  35.8 8       49.7 95  37.3 14Sámi allaskuvla/Samisk   VARA        HOVED
høgskole          ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
231235 Samisk        Alle   Alle   Alle   Alle
231265 Samisk journalistutd Alle   Alle   Alle   AlleUniversitetet i Bergen   VARA             HOVED
              ORD    ORDP   NN    ORD    ORDP   NN
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------                                   
184149 Visuell kultur    53.2 54  49.8 32      53.2 99  49.8 54
184154 Lærer matm./nat.   o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184170 Engelsk       48.1 74  45.0 50      49.9 165 45.8 97
184174 Fransk        Alle   o.i.        o.i.   o.i.
184179 Historie       45.1 30  38.3 15      48.1 87  40.3 36
184210 Nordisk deltid    o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184211 Nordisk       o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184242 Samfunnsvit. fag   48.8 70  42.3 39      48.8 152 43.4 90
184244 Tysk         o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184272 Kunsthistorie    45.5 22  42.9 11      49.9 90  45.2 53
184298 Havbruksbiologi   46.5 14  46.0 7       46.5 23  46.6 12
184306 Info-matem-økonomi  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184327 Biologi       47.7 53  47.3 30      47.7 86  47.3 55
184369 Samf.øk., bachelor  47.6 67  44.0 40      47.8 128 45.4 84
184377 Miljø- og ressursfag o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184395 Informatikk     Alle   o.i.        o.i.   o.i.
184438 Geografi       38.5 1  Alle        Alle   Alle
184439 Estetiske fag    o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184452 Off. org/ledelse   47.5 13  40.7 7       48.0 27  40.7 13
184453 Info. vitenskap   33.6 1  Alle        39.4 8  29.3 1
184455 Språk og informasjon o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184456 Litteraturstudier  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184458 Mod.kunst/estetikk  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184459 Antikke studier   o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184460 Middelalderstudier  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184461 Midtøstenkunnskap  46.4 20  44.4 9       47.7 61  46.4 28
184462 Kulturformidling   o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184463 Idefag        o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184477 Arbeidslivsstudier  Alle   o.i.        o.i.   o.i.
184481 Historie- og kultur o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184670 Mat.nat. årsstudium Alle   o.i.        o.i.   o.i.
184698 Samf.øk., master   51.5 44  51.7 32      52.1 87  51.7 67
184707 Farmasi       62.6 62  55.5 34      64.6 126 58.2 73
184724 Rettsvitenskap    52.5 595 51.5 413      52.5 1170 51.5 826
184742 Odontologi      65.2 231 57.9 141 o.i.   65.6 376 58.5 228 o.i.
184743 Tannpleierstudiet  49.8 67  43.6 26      50.4 139 47.1 63
184752 Psykologi      42.1 178 42.9 112      42.4 348 43.7 234
184776 Fransk deltid    o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184779 Tysk deltidsstudium o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184817 Lærer norsk     o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184827 Fiskehelse      Alle   Alle        Alle   Alle
184829 IKT         46.2 11  44.2 7       46.2 24  44.2 16
184838 Fjernsyn       58.6 210 53.8 109      58.6 433 53.8 243
184843 Lærer naturvitenskap o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184844 Lærer språk     o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184850 Komm.teknologi    50.0 39  46.5 18      50.0 103 46.5 54
184851 Medievitenskap    52.2 133 48.8 81      52.2 263 48.8 154
184857 Fysikk        o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184858 Anvendt geofysikk  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184859 Geologi       o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184860 Kjemi        o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184861 Kystsoneforvaltning o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184862 Matematikk      o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184865 Molekylærbiologi   o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184866 Petroleumsteknologi 49.6 27  46.3 15      49.6 43  46.3 24
184867 Adm. og org.vitensk. 39.9 8  37.3 5       42.0 26  37.3 17
184870 Europastudier    50.8 38  49.7 26      51.2 84  50.6 55
184873 Kvinne- og kjønn   o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184875 Politisk økonomi   46.5 16  44.6 10      46.5 31  44.6 22
184878 Sammenl. politikk  51.2 70  48.5 48      51.3 114 48.5 75
184879 Sosialantropologi  46.1 74  43.6 48      46.1 126 43.6 82
184880 Sosiologi      47.3 76  43.0 39      47.3 157 43.0 90
184883 Utviklingsstudier  53.3 60  50.4 38      53.3 138 50.4 94
184901 Språk        49.9 63  45.6 32      50.1 129 45.8 62
184903 Arb. og org.psykolog 60.7 111 50.2 29      60.7 238 50.3 81
184909 Retorikk       o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184910 Religionsvitenskap  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184911 Norsk som andrespråk o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184912 Spansk        o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184913 Spansk deltid    o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184914 Matem./statistikk  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184915 Faste jords fysikk  o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184916 Meteorologi     o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
184917 Prosessteknologi   o.i.   o.i.        o.i.   o.i.Universitetet i Oslo    VARA        HOVED
              ORD    ORDP   ORD    ORDP
--------------------------- --------- -------- --------- ---------                                             
185170 Engelsk, års     58.9 185 51.3 76 59.1 419 52.0 192
185174 Fransk        55.7 57  49.4 20 58.0 138 49.8 50
185200 Kultur- og idéstudie 48.6 94  39.3 18 49.2 193 39.8 41
185205 Matematikk med infor Alle   Alle   o.i.   o.i.
185211 Nordisk       59.5 19  Alle   60.5 57  32.9 2
185212 Norsk som andrespråk 50.0 5  Alle   54.1 22  Alle
185221 Tegnspråk      60.0 107 48.7 40 60.0 230 48.7 79
185247 Utvikling og miljø  52.9 58  45.7 25 52.9 140 45.7 60
185272 Kunsthist, års    56.4 155 47.9 57 59.5 328 49.1 119
185306 Mat, inf og tekn   Alle   Alle   o.i.   o.i.
185308 Kultur og kommunikas 56.9 225 49.6 89 56.9 467 49.6 178
185315 Natur og miljø    Alle   Alle   o.i.   o.i.
185327 Biologi       51.0 54  47.4 22 51.2 133 48.1 63
185395 Informatikk     Alle   Alle   o.i.   o.i.
185437 Musikkvitenskap   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
185438 Samfunnsgeografi   49.8 82  42.6 25 49.8 157 42.6 55
185439 Estetiske studier  55.3 129 47.4 42 56.0 286 47.8 99
185452 Offentlig administra 50.6 161 44.5 71 50.6 311 44.5 138
185455 Språk        55.3 152 40.7 26 56.0 292 41.0 47
185456 Litteratur      49.4 25  39.2 4  52.1 73  40.1 9
185459 Antikk kultur og kla 47.4 36  40.2 13 47.4 61  40.2 21
185460 Vesteuropeiske midde 46.4 28  39.4 13 46.4 46  39.7 23
185462 Kunsthistorie    52.4 88  43.6 20 53.4 187 44.4 50
185465 Helseledelse og hels 49.9 47  43.7 17 49.9 83  43.7 27
185466 Tegnspråk og tolking 55.1 63  43.9 18 55.1 113 43.9 32
185478 Arkeologi      51.4 131 44.3 55 51.4 244 45.4 109
185479 Filosofi       49.7 82  42.5 21 49.7 185 42.8 61
185480 Teologi og kristendo Alle   Alle   Alle   Alle
185481 Historie       48.3 168 40.9 56 48.3 308 40.9 102
185482 Religionsstudier   46.5 47  38.4 17 48.5 104 38.9 29
185615 Allm. litt.vit. års. 56.9 48  46.2 16 59.5 119 46.8 30
185626 Kristendom      Alle   Alle   Alle   Alle
185698 Samfunnsøkonomi, 5år 54.5 83  52.1 52 54.5 163 52.1 99
185707 Farmasi       61.4 104 55.2 58 61.5 169 55.7 104
185708 Ernæring       65.8 93  56.9 51 66.0 150 57.2 79
185724 Jus, høst      57.7 1276 52.7 728 57.7 2379 52.7 1383
185725 Jus, vår       50.1 358 47.8 204 50.1 596 47.8 344
185742 Odontologi, høst   65.9 253 58.5 155 65.9 415 58.5 237
185748 Odontologi, vår   64.8 221 57.3 132 64.8 330 57.3 194
185752 Psykologi, årsenhet 54.3 743 49.3 342 54.3 1433 49.3 687
185790 Etnisitet og flerkul 58.1 119 46.5 39 58.1 222 46.5 65
185796 Teatervitenskap   45.4 36  41.5 11 47.2 73  41.5 24
185830 IT, syst.utv./datak. 57.9 44  47.1 16 57.9 74  47.1 33
185831 IT, tekn. programv. 48.5 7  39.4 2  48.5 15  39.4 6
185832 IT, mikroelektronikk 48.5 10  48.5 7  48.5 29  48.5 17
185837 IT - Språk, logikk  45.3 30  38.6 12 47.4 72  39.3 23
185840 Tekno, org og læring 51.0 21  36.5 4  51.0 50  38.7 13
185841 Demokrati og rettigh 49.8 85  43.5 36 50.9 176 44.3 76
185843 Lektor- og adjunktut Alle   Alle   o.i.   o.i.
185844 Lektor/adj. kss   44.4 54  41.9 29 44.7 103 42.3 57
185845 Digitale medier   52.6 145 45.6 62 52.9 300 46.1 125
185851 Medievitenskap    56.6 340 51.4 160 56.6 702 51.4 357
185852 Pedagogikk      48.0 170 36.8 25 48.0 308 36.8 50
185853 Spesialpedagogikk  49.0 98  31.8 3  49.8 204 34.0 13
185856 Elektronikk og datat Alle   Alle   o.i.   o.i.
185857 Fys, astro, meteoro Alle   Alle   o.i.   o.i.
185858 Geofag og naturress Alle   Alle   o.i.   o.i.
185860 Kjemi        Alle   Alle   o.i.   o.i.
185863 Materialer og energi Alle   Alle   o.i.   o.i.
185865 Molekylærbiologi   50.2 48  49.9 22 50.2 72  51.4 39
185868 Asiatiske og afrikan 51.0 130 43.9 37 51.0 222 43.9 69
185870 Europastudier (EU)  54.5 147 50.0 66 54.5 280 50.0 133
185871 Europeiske og amerik 51.1 94  46.5 30 52.0 186 47.1 68
185872 Internasjonale studi 62.5 373 57.8 195 62.5 708 57.8 374
185873 Kjønn, feminisme   47.6 43  41.7 19 49.3 73  42.3 33
185874 Krim. tema og tenkem 53.7 363 48.6 192 53.7 682 48.6 345
185876 Psykologi      59.6 608 50.4 219 59.6 1113 50.4 414
185879 Sosialantropologi  49.1 237 44.0 92 49.1 457 44.0 165
185880 Sosiologi      50.2 308 43.8 106 50.2 578 43.8 208
185881 Statsvitenskap    51.5 327 47.0 153 51.5 585 47.0 292
185883 Utviklingsstudier  56.5 192 51.4 81 56.5 387 51.4 166
185885 Yrkesrettet litterat 49.8 13  Alle   49.8 21  Alle
185887 Språk, Engelsk    47.8 46  40.3 11 47.8 87  40.3 24
185898 Samfunnsøkonomi   50.2 158 44.4 62 50.2 320 44.4 157
185899 Tannpleie      51.7 116 43.2 38 53.2 199 44.1 64
185918 Latin-Amerika    57.7 82  48.4 20 59.5 144 49.2 50
185919 Nord-Amerika     52.4 65  47.5 27 52.4 128 47.5 58
185920 Storbr og Irland   45.8 17  40.9 7  45.8 33  40.9 15
185921 Litteratur, Engelsk 51.3 26  44.0 8  51.3 54  44.0 19
185922 Allmenn litt.vit.  53.7 47  43.4 12 53.7 79  43.4 19
185923 Språk, Arabisk    55.8 30  Alle   57.4 68  39.0 5
185924 Språk, Spansk    53.8 79  45.2 24 54.8 172 46.0 55
185925 Språk, Tolking    Alle   Alle   o.i.   o.i.
185926 Kriminologiens møte 55.0 368 48.5 179 55.0 721 48.5 352Universitetet i Tromsø   VARA                       HOVED
              ORD    ORDP   NN    NNP    SAMISK  ORD   ORDP   NN    NNP   SAMISK
--------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- -------- --------                
186168 Ex.phil.       Alle                       Alle
186170 Engelsk       Alle   Alle                  Alle   Alle
186205 Matematikk      Alle   Alle                  Alle   Alle
186211 Nordisk       Alle   Alle                  Alle   Alle
186235 Samisk        Alle   Alle                  Alle   Alle
186298 Akvakultur      Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
186306 Datasik.       Alle   Alle                  Alle   Alle
186327 Biologi       Alle   Alle                  o.i.   o.i.
186331 Fiskerifag      Alle   Alle             Alle   Alle   Alle             Alle
186395 Informatikk, bach.  Alle   Alle                  Alle   Alle
186455 Språk        Alle   Alle                  Alle   Alle
186456 Litteratur      Alle   Alle                  Alle   Alle
186459 Antikke studier   Alle   Alle                  Alle   Alle
186463 Helse.adm.      Alle   Alle                  Alle   Alle
186467 Ark. nat- og landbru Alle   Alle                  o.i.   o.i.
186474 Samf.planl. og kult. Alle   Alle                  Alle   Alle
186475 Kunstvitenskap    Alle   Alle                  Alle   Alle
186478 Arkeologi      Alle   Alle                  Alle   Alle
186479 Filosofi       Alle   Alle                  Alle   Alle
186481 Historie       Alle   Alle                  Alle   Alle
186482 Rel.vit       Alle   Alle                  Alle   Alle
186483 Russlandsstudier   Alle   Alle                  Alle   Alle
186603 Bibliotekkunnskap  Alle   Alle                  Alle   Alle
186615 All.litt       Alle   Alle                  Alle   Alle
186697 Nat. og mat.     Alle   Alle                  Alle   Alle
186707 Farmasi       57.2 25  54.6 19 Alle   Alle   o.i.   58.3 53 54.6 34  Alle   Alle   o.i.
186709 Fiskehelse      Alle   Alle             o.i.   Alle   Alle             o.i.
186724 Rettsvitenskap    54.9 288 50.7 177 47.5 45  47.6 31  o.i.   54.9 552 50.7 351 47.5 70  47.6 50 o.i.
186739 Med.gr.stud     Alle   Alle                  o.i.   o.i.
186742 Odontologi      64.9 182 59.7 105 63.2 43  59.0 20  o.i.   65.2 288 59.7 165 63.2 68  59.0 35 o.i.
186752 Psyk         Alle   Alle                  Alle   Alle
186770 Komm./mikroel.    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
186783 Molekylær bioteknolo Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
186785 Informatikk, master Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
186813 Industriell matemati Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
186814 Romfysikk      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
186843 Realfag       Alle   Alle                  Alle   Alle
186844 Lærer i språk/samf. Alle   Alle                  Alle   Alle
186846 Dok.vitenskap    Alle   Alle                  Alle   Alle
186852 Pedagogikk      Alle   Alle                  Alle   Alle
186857 Fysikk        Alle   Alle                  Alle   Alle
186859 Geologi       Alle   Alle                  Alle   Alle
186860 Kjemi        Alle   Alle                  Alle   Alle
186862 Mat. og stat.    Alle   Alle                  Alle   Alle
186867 Marin bedriftsledels Alle   Alle                  39.9 4  40.0 1
186869 Det flerkult. Norge Alle   Alle                  Alle   Alle
186876 Psykologi      Alle   Alle                  o.i.   o.i.
186879 Sosialantropologi  Alle   Alle                  Alle   Alle
186880 Sosiologi      Alle   Alle                  Alle   Alle
186881 Statsvitenskap    Alle   Alle                  Alle   Alle
186891 Språk og litteratur Alle   Alle                  Alle   Alle
186892 Språk og økonomi   Alle   Alle                  Alle   Alle
186898 Samf.øk       Alle   Alle                  Alle   Alle
186910 Relig        Alle   Alle                  Alle   Alle
Fredag 30. juli 2004 kl 00:58, www.samordnaopptak.no